Prezident Putna předal Zemanovi profesorský titul

24. 05. 2013 | 02:42
Přečteno 4369 krát
Ne, nespletla jsem se. Jen se snažím vyjádřit absurditu probíhajícího titulového boje. Ano, bráníme právo na svobodu projevu pana Putny. Ale co svoboda projevu Miloše Zemana? A jmenoval by prezident Martin Putna bez protestů Miloše Zemana profesorem? Nebo by se ještě víc postavil na zadní? Jako občanský aktivista jistě to druhé. Takže…

Chápu svaté nadšení těch, kteří vytáhli do boje za právo na svobodu projevu budoucího profesora Martina C. Putny. Nechtějí mu upírat právo chodit po Praze s výrokem o katolických buznách. Jak je libo, každý má nějaký vkus, hranice podoby občanské aktivity a představy o vlastní důstojnosti. Ale podíváme-li se na celý problém bez emocí, musíme si položit otázku - oč má právo na svobodu projevu Martina C.Putny vyšší hodnotu než právo na svobodu projevu Miloše Zemana? Nebo jako prezident toto právo ztratil? Jistěže ne.

Zkusme být tedy bez emocí a spravedliví.
Martin C. Putna zastává názor, že Miloš Zeman neměl být prezident, a jeví se mu jako správné a prospěšné pro občanskou společnost, že jako akademik nosí transparent s výrokem o katolických buznách. Proč ne. Právo má na obojí. Mimo jiné měl také právo Miloše Zemana nevolit, a jistě ho nevolil. A vše z řečeného má právo v rámci svobody projevu říkat a psát, což je super. Od toho máme demokracii.

Miloš Zeman zastává názor, že Martin C. Putna by neměl být profesorem, protože jeho chování považuje za neslučitelné s touto významnou akademickou hodností. Na tento názor má i on nepochybně právo, a má rovněž právo zvolit formu, kterou to vyjádří. Vyjádřil to tak, že vyslovil na pana Putnu svůj názor, a řekl, že sice jmenování podepíše, ale nepředá. Má na to právo, protože máme demokracii a svoboda projevu platí pro každého. I pro prezidenta.

Už stará zásada říká, že právo jednoho končí tam, kde začíná právo druhého. V daném případě právo projevu jednoho narazilo na právo projevu druhého. A je to tak úplně v pořádku, a v podstatě bychom se měli radovat, jak je ta demokracie vzrušující, a přitom v právech, které zaručuje, spravedlivá.

Ale to my ne. My rozpoutáme svatou válku, kdy jeden člověk s názorem je hrdina a druhý člověk s názorem je zloduch. Nicméně v této chvíli by možná stálo za to položit si hypotetickou otázku – kdyby se stal Martin C. Putna prezidentem, jmenoval by Miloše Zemana bez řečí profesorem? Jistěže ne! Člověk, který nosí hrdě transparent o katolických buznách, by se s rolí automatu na podpisy rovněž nikdy nesmířil, obzvláště když názor na Miloše Zemana nikdy netajil. Představa, že mu s úctou a bez komentáře předává profesorský titul je tedy více než tristní. Proto by právě Martin C. Putna měl postoj Miloše Zemana chápat více než jiní… Oba se totiž umějí vzepřít názoru davu.

Takže jaká že je to vlastně aféra?
Žádná.

Jen nám jedna svoboda slova narazila na druhou svobodu slova. V demokracii věc zcela běžná. Tak proč tolik až hysterického povyku? Radujme se - demokracie funguje, a lidé s názorem u nás existují.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

resl napsal(a):

Zatímco Zeman chtěl to právo Putnovi odebrat díky svému postavení, Putna nic takového udělat nemohl. Srovnáváte nesrovnatelné.
24. 05. 2013 | 04:01

Drzá zrzka napsal(a):

I svoboba má své hranice. Co je za tou hranicí? Nesvoboda? Ukázněnost? Snaha povznést se nad malichernosti?

Pan Zeman rozhodně není člověk, který splňuje mé představy o prezidentovi. Přesto nemám problém s tím, napsat pan prezident Zeman. I ruku bych mu klidně podala. Dřív totiž toto gesto stačilo k uzavření dohody. Dohody respektu k názorům druhého.
24. 05. 2013 | 05:04

vasja napsal(a):

kdyby se stal Martin C. Putna prezidentem, jmenoval by Miloše Zemana bez řečí profesorem? Jistěže ne!
--------------------
Jistěže ano!
Ale požádal by o službičku.
24. 05. 2013 | 05:37

Vox napsal(a):

Jenže Zeman žádnou svobodu neohrozil ani neomizil. Akademickou teprv ne. Všechny ostatní docenty jmenuje bez problému, akademie mají svou samosprávu, mohou se řídit, volit a vybírat si vedení a pod.. Akorát nechtěl jmenovat jednoho exhibicionistického poůlodementa, kterému museli narychlo ušít obor, aby mu mohli dát profesuru. Celé to byla účelová politická hra kulturně mediální fronty a čírovců - pouze jiná forma politického vydírání, mobilizasce a nátlaku. Stačí se podívat na zdejší blogy.
Odporné.
24. 05. 2013 | 05:38

Luba napsal(a):

Paní Hampl,
zřejmě jste nepochopila, jaký je u nás rozdíl mezi rolí prezidenta a rolí docenta či profesora, popř. občanského aktivisty.

Především: prezidentský úřad je pro mnoho lidí takřka nekritizovatelný - ať už prezident řekne sebevětší hloupost, mnozí jeho slovo považují za zjevenou pravdu, či přinejmenším za názor, který má svou váhu, ať už je jakýkoliv.

Mám-li použít maximálního tvrzení: osoba prezidenta je od jeho role neoddělitelná - tedy prezident nemá na šíření osobních názorů právo, pokud tak nečiní neveřejně - ústně, a písemně - pod pseudonymem. (Mimochodem - toho si byl dobře vědom prezident Masaryk, a proto psal své soukromé názory v tisku pod šiframi).

Prezident je zaměstnanec státu, nikoli zaměstnavatel občanů. Nikoli suverén a feudál. Musí bezpodmínečně dodržovat Ústavu a zákony vyplývající z jeho funkce - jsou pro něj cosi jako Zákonník práce a Provozní řád. Tím jsou jeho práva pochopitelně omezena - jako práva každého zaměstnance, vázaného pracovními povinnostmi, odpovídajícími jeho profesi.

Oproti tomu - pan Putna je vědec. A společenská role vědce spočívá ve velké míře v jeho kritičnosti, nikoli nekritičnosti a nekritizovatelnosti. Protože profesor či vědec nemá být "diplomat" a člověk kompromisu - tedy nikoli v první řadě - ale má především sledovat kritérium pravdy. A upozorňovat na omyly. Na nejrůznější nebezpečí, z nichž největším nebezpečím je a vždy byla lidská stupidita. Omezená racionalita. A jeho osobnostní výbavou by mělo být kritické myšlení.

I proto jsou akademické svobody tak důležité. Mají zaručit a zabezpečit kritickou diskusní platformu a půdu pro svobodné bádání, na které žádné téma není tabuizováno.

Zatímco v nejvyšším zájmu občanů je, aby vysokoškolští pedagogové posilovali otevřenou společnost svou fundovanou kritikou, tak jejich zájmem naopak není, aby jimi placený vysoce postavený zaměstnanec, prezident republiky, zneužíval svých pravomocí, vyplývajících z jeho postavení, k osobní mstě vůči svému kritikovi.

To je neslýchané, a nepatří to do demokratické, ale do autoritářské společnosti.

Viz též:
http://www.denikreferendum.cz/clanek/15609-prezident-jako-arbiter-elegantiarum
24. 05. 2013 | 05:41

Luba napsal(a):

oprava: "... Zákoník ..."
24. 05. 2013 | 05:43

Investor76 napsal(a):

Vážená paní,
obávám se, že i kdyby ste si představila, čistě hypoteticky obrácenou polohu obou. T.j. Putna president, soudruh Zeman čekatel na profesuru, musela by ste zachovat myšlenku jejich osobností (ješitností). A tu děláte zásadní chybu.
a) Zeman bz si určitě jako hzpotetický profesor neodpustil jizlivější trasparenty a projevz na místě putny, protože on takový bohužel od své podstaty je... Neyajímá se ani tak o věcnost a hlubokou podstatu ale jak ukázat své ego a ostatní ponížit (zákon nezákon)
b) Putna hypotetický prezident, určitě bz se pozastavil nad tím co za exota je v akodamickém světě ale čidtě k jeho podstatě (logičnost, věcnost a pak to ostatní) by určitě podepsal. Jestli by si nechal utéct jízlivou poznámku při jmenování zemana hypotetickým profesorem při potřásaní ruky slovy (ty jsi ale *ůrák) je otázka...
24. 05. 2013 | 05:44

Puntičkář napsal(a):

Luba,

byl by někde seznam světově citovaných, případně v ČR vědecké obci známých vědeckých prací p. Putny z oboru kulturní antropologie? Děkuji.
24. 05. 2013 | 05:50

Medikolog napsal(a):

resl

President panu Putnovi nehodlal odebrat právo na svobodu slova, jako je nikdo neodebírá panu Vandasovi. Ovšem jako po panu Vandasovi musí být i po panu Putnovi požadováno dodržování určitých hranic daných psaným právem i zvykovými tradicemi. V prvním případě vás za porušení s radostí zavřou, ve druhé vás vyřasdí z kategorie jako např. gentleman, morální a vědecká autorita, člověk dbající aby nedehonestoval to co představuje. Třeba hodnost universitního profesora.

Ale když mohl být KŮŇ ŘÍMSKÝM SENÁTOREM... může být i pan Putna profesorem Karlovy University.

Kdysi britský panovník, jemuž nějaký baron vyčítal, že (král) věnuje mnoho pozornosti a přízně vynikajícímu umělci z lidu na úkor šlechty, nazlobeně odpověděl, že když bude chtít, udělá z padesáti hlupáků padesát baronů, ale z padesáti baronů že neuděla jediného génia.

Řím přežil senátora Incitata, staroslavné vysoké učení Karlovo přežije i Putnu jako přežilo pobělohorskou katolickou degradaci.
President ČR ovšem považuje, či do včerejška považoval, akademickou hodnost profesor za něco jako akademický Řád Bílého lva. Bez titulu profesor či bez řádu (a odpovídajících peněz) ovšem můžete vykonávat svá povolání bez omezení.
24. 05. 2013 | 06:00

Symbolista napsal(a):

Medikolog,

Putna je symbolem úpadku (odborného i mravního) Karlovy univerzity. Stává se z ní provinční univerzita.
24. 05. 2013 | 06:04

Targus napsal(a):

To Luba:

Čtu vás celkem rád, ale tentokrát jste zcela mimo mísu.
Nebudem tu rozebírat (ne)odbornost páně Putnovu, pouze připomenu, že na profesory, coby státní zaměstnance se kdysi kladly poněkud jiné nároky.
Jako povětšině státní zaměstnanci (zaměstnávají je státem placené školy) by se měli páni profesoři zdržet jakýchkoli - mírně řečeno - aktivistických projevů.
Jinými slovy, jsou to stejní státní zaměstnanci, jako prezident.
24. 05. 2013 | 06:07

Luba napsal(a):

Puntičkáři,
proč? Chcete se vzdělat?
24. 05. 2013 | 06:09

Targus napsal(a):

To Symbolista a Medikolog:

Spíš bych to viděl na sešup směrem do Plzně. Tohle už nemá s univerzitou nic společného.
Ale proč vlastně ne. V Plzni měli vždycky "dobrý pívo".
24. 05. 2013 | 06:11

Puntičkář napsal(a):

Luba,

Ne, chci znát vědeckou práci profesora kulturní antropologie která jej vynesla k profesuře z kulturní antropologie.
24. 05. 2013 | 06:11

Maximus napsal(a):

Už jsem myslel, že konečně to buznování přestane a budeme se tady bavit o důležitějších věcech, ale ono pořád to tu někdo otvírá. Úžasné, ještě o vánocích se nám tady bude buznovat. Přírodou je nastavena hranice "jinakosti" na cca 4% jedinců z celku a v některých oborech lidské činosti je to přes 20%. Jedná se třeba o obor umění, kde jsou 4% vysoko překonané. Příroda tím něco sleduje či kompenzuje. Lidé s velmi vysokým IQ mají často nějakou "vadu", třeba ráčkují, nakonec i náš předpředposlední prezident také byl od ráčkovců a také od umění.... Takže stoupenci pravdy a lásky, nám tady vyvolali buzenoiádu, až nám vstávají vlásky a ještě se v tom pošťourali klackem a namleli do toho jako kočička s pejskem akademickou svobodu, demokracii a bla bla bla.....
A všechno všecičko je jen prapůvodně proto,
že na jedné sesli neskončil skoro Habsburský to Otto,
nýbrž pán co krafe moudra, kouří, baští tlačenku a pije,
a nabudil tak všechny číristy a ti vyvádí jak harpyje!

Dál už nemohu to rozvádět, už se mi tam dostali pyje apod. a už by to nebylo korektní.....
Pěkný den všem.
24. 05. 2013 | 06:11

Bohóš napsal(a):

to autorka:
"Už stará zásada říká, že právo jednoho končí tam, kde začíná právo druhého. V daném případě právo projevu jednoho narazilo na právo projevu druhého."
----

To je FAKT zajímavé! Tady řešíme Putnu, ale bordel ve vašem městě ne. Jen tak mimochodem s těmi právy. Na MěÚ u vás ve městě nejsou schopni vyřešit ani takovou banalitu, jako je vyhláška zakazující pohyb psů kolem a na dětských hřištích. Majitelé vesele venčí své psy právě na nejhezčích a nyní už odlidněných (oddětěných) hřiších, protože PSŮM se tu líbí. Majitelé psů jsou tak shnilí, že se nenamáhají odejít 300 m dál na prostranství bokem, kde by venčili. Proč taky! Máme demokracii! A kolem pískoviště je hezká tráva, tu a tam zapomenutá hračka dítěte, pejsci si pohrají, pokálí co se dá..... KDE je tedy svoboda pro dti a maminky s dětmi?????

Druhá věc: V mnoha panelácích téměř neřešitelný problém: Denně hlasitá hudba, bouchání dveřmi ve frekvenci nejlepšího samopalu a další hlučné projevy včetně zábavy typu "pereme od 05 hod a pak i po 22 hod". Stížnosti jsou odmítány s tím, že je to NORMÁLNÍ. Kde je ta normálnost, když lidé pracují i na směny a díky těm, kteří mají jen ranní směnu a jaksi po 15 letech nezaregistrovali, že ti směnaři se před den potřebují vyspat. Stížnosti na úřadě končí již u dveří - město na to nemá páku - ani vyhlášku!!! Jen jakýsi camc o dodržování nočního klidu. A přes den jsou práva kde??? V pr---i. Policie také noc neřeší, ta je pokakaná strachy něco někomu vytknout a tak svižně přehazuje odpovědnost na město. Město přehazuje výhybku zpět k policii..... Pomoc nění a nebude. Vždy totiž narazíme na 1 věc: důkazu podávají poškození. ALe jak chcete získat důkazy právě z těch hlučných projevů??????
Je to fakt HORŠÍ než za totáče. Dříve totiž dala hlídka buranům tajně i přes h..u. Což by pomohlo i dnes.
Zkuste nespat kvůli hluku pár dní. Jsem zvědav, jak to vydržíte a přitom půjdete makat na 12tky do práce. Tipuji že 1 den. V našem domě to trvá již 12 let. Nejraději bych dával přes hubu denně. Ale nemůžu. Jak se říká: Zabiješ šaška a zaplatíš celý cirkus.
24. 05. 2013 | 06:12

Targus napsal(a):

To Luba:

Aha, takže nikoli diskuze, ale další z Putnových "fans".
Soráč.
24. 05. 2013 | 06:13

Targus napsal(a):

To Maximus:

Máme to marné, v povětří je příliš mnoho průserů na to, aby se mohl přestat vypouštět dým ze škopku, vlastně z Putny.
Taková putna se nám čírovcům náramně hodí, popěstujme ji aspoň do těch vánoc, anebo do příštího Miloškova alkoholického deliria.
24. 05. 2013 | 06:19

Luba napsal(a):

Targus,
tak si "mě" přečtěte ještě jednou.

Nepochopil jste podstatu mého sdělení - role vědce a politika jsou různé. Vědec by neměl být konformistou, ale kritikem (pan Putna je navíc kritikem literárním). Prezident by měl být konformní alespoň s Ústavou a právními normami, týkajícími se výkonu jeho funkce.
24. 05. 2013 | 06:19

Drzá zrzka napsal(a):

Ještě by bylo vcelku zajímavé se dozvědět, jak se pan prezident dívá na účast jiných osobností např. z řad politiků v průvodu Prague Pride. :-)
24. 05. 2013 | 06:19

Tazatel napsal(a):

Není stěžejním objektem kritického vědeckého bádání p. Putny teologická literatura?
24. 05. 2013 | 06:22

Bob napsal(a):

A já bych dal za trest všem, co se zastávají p.Putny přečíst jeho vědecké dílo :-).
Jinak p.Putnovi melze upřít inteligenci, protože se mu podařilo získat obrovskou reklamu.P.Heller by mu mohl závidět.
Karlova Universita má taky reklamu....
24. 05. 2013 | 06:23

Jemnický napsal(a):

President Zeman odmítnul dát na obyčejnou putnu nálepku Bohemia Crystal. Spustil se povyk.
Doc. Putna nemá dostatek kvalitních vědeckých publikací (viz web of science), zřídil se pro něj obor, aby vůbec formálně měl kde být profesorem. Vědecké monografie obvykle píšete na základě série vědeckých publikací v odborných časopisech, to u doc. Putny není pravidlem. Navíc ho nikdo necituje.
Proč je takový zájem na jeho profesuře?
Doc. Putna se staví do pozice křesťana, ale jen hubou. Křesťan má především sloužit a nehonit se za světskou slávou. Ale on pan docent tak mocmocmocmocinky chce být tím profesorem.
Tak jím bude, ale bez slavnostního ceremoniálu. Masová podpora akademiků (nakonec na hrad přijdou všichni), masová podpora studentů (celkem asi 200), masová podpora tisku, no řvou všechny plátky, masová podpora průmyslu masného a krevního (Diag Hurban).
24. 05. 2013 | 06:30

Tazatel napsal(a):

Příště by si mohla UK vybrat za profesora nějakého kritického vědce bádajícího v oblasti muslimské literatury.
24. 05. 2013 | 06:31

Ládik!!! napsal(a):

Říká se "koho chleba jíš, toho píseň zpívej". Živím Zemana a on si zpívá, co chce. Putna - zatím nevím, jestli mi sahá do kapsy, ale myslím, že ne.
24. 05. 2013 | 06:33

Targus napsal(a):

To Luba:

V tom případě se nekryje obecná definice či představa o osobnosti více méně čestného titulu "profesor" s vaší představou vědce. Prostě schází průnik predikovaných vlastností těchto dvou osobností.
Osobně chovám stejnou představu, jako vy. Vědec by zřejmě měl mít trochu nekonformní vidění v oboru, ve kterém pracuje, jinak by toho moc "nevyvědil". Jeho loajalitu k zaměstnavateli by to ovšem nemělo nijak významně snižovat.
Vy osobně si dovolíte přijít za svým "obršéfem" a papričkovat mu? Myslím, že by vás poměrně rychle vypoklonkoval, bohužel povětšině i v případě, že byste měl pravdu.
K meritu věci, pan Putna je kritizován nejen za nekonformní chování, ale i za nedostatečnost v odbornosti. Z tohoto pohledu beru jeho násilné protlačení k profesorské sesli jako skandální.
A vůbec nechápu, proč se všichni snaží Bimbovi upírat právo nebýt udílečem autogramů. To tam pak může sedět opravdu každý, kdo udrží moč a propisku.
24. 05. 2013 | 06:33

Targus napsal(a):

To Ládik!!!

Myslíte dost blbě. Putna je na státním cecku jakbysmet a s udělením titulu to bude ještě horší.
24. 05. 2013 | 06:35

Drzá zrzka napsal(a):

Jemnický

A co když ho nikdo necituje proto, že k němu má stejné vyhrady jako pan prezident? :-)
24. 05. 2013 | 06:35

Joe Ratata napsal(a):

Po jmenování Céputny profesorem ztrácím k tomuto titulu úctu,neboť bůhví,kolik je mezi nimi puten.Lépe řečeno putnaprofesorů.
24. 05. 2013 | 06:37

Arpád Leibniz napsal(a):

Ládík!!!!!!

prezident i profesor na státní universitě jsou na jedné výplatní listině. Státní.
24. 05. 2013 | 06:39

Luba napsal(a):

"K meritu věci, pan Putna je kritizován nejen za nekonformní chování, ale i za nedostatečnost v odbornosti."

No,
možná ho za to kritizují někteří nickové :)
Ale nikoli prezident.

Tolik zpupnosti v sobě nenašel ani Zeman. Jen někteří jeho nekritičtí obdivovatelé.
24. 05. 2013 | 06:43

J. Turčín napsal(a):

Miloš Zeman v tomto případě jednal a mluvil jako prezident republiky, čili jako státní orgán. Lidská a občanská práva nenáleži státním orgánům. Státní orgán může činit jen to, co stanoví zákon a v mezích zákona. Samozřejmě to není takto prosté, ale v každém případě nelze podle mého názoru srovnávat postavení pana Putny s postavením prezidenta republiky, jak to učinila v tomto postu autorka.
24. 05. 2013 | 06:44

Targus napsal(a):

To Luba:

Myslíte, že jedna citace je dost na profesora? Jak myslíte...
:-)))
Těch vyjádření o odbornosti pana Putny padlo celkem dost a nejen na ACZ.
24. 05. 2013 | 06:48

Ládik!!! napsal(a):

U Putny jsem si nebyl jistý, jestli třeba nebádá na vlastní triko. Když ho živím taky, měl by zpívat moji písničku (jít dělat - tedy pořádně učit) a nezevlovat s transparentem na nějaké podivné "parádě".
24. 05. 2013 | 06:48

Targus napsal(a):

To Luba:

Zde odkaz. Nikoli o Putnovi, nýbrž o celkové situaci okolo profesorování.

http://www.prvnizpravy.cz/sloupky/president-ktery-kopl-do-vosiho-hnizda/
24. 05. 2013 | 06:59

dedek napsal(a):

Autorko, přesná trefa do černého.
24. 05. 2013 | 07:01

Pavel13 napsal(a):

Paní Hamplová, mne jste opět nezklamala, bohužel. Postavit článek na tom, co by dotyčný jistě udělal, kdyby... , bych snesl od vyučeného zahradníka/-ce po celodenní práci na sluníčku, byť se slamákem na hlavě, ale rozhodně ne od advokátky.
Když už. Pan Putna je také pedagogem. Máte informace, že by snad své studenty hodnotil podle jejich občanských postojů a projevů?
Vy nedokážete ani rozlišit svobodné vyjádření názoru od zneužití výkonu funkce, dokonce přísahou slíbené řádně vykonávat.
Dále píšete, že se oba aktéři umějí vzepřít názoru davu. U jednoho z nich bych si dovolil tvrdit, že umí také převzít názor davu. Proto také je, kde je.
Nakonec v jednom s vámi absolutně souhlasím, a to, že by měl M.C.P. postoj M.Z. chápat více než jiní. Domnívám se, že jej chápe velice dobře a chápal ho i dříve než mnozí jiní.

:Luba
Absolutně souhlsím.
24. 05. 2013 | 07:03

scallop napsal(a):

Jemnický

Pouzivat WoS na humanitni obor svedci o neznalosti WoS.

Zkuste si dat do WoS tomase Halika, Jana Sokola nebo Milana Machovce ...

O nesmyslnosti pouzivani WoS v pripade Putny tu uz psal Zlatuska a dalsi. Ale Vy tak mocmocmocmocinky nechcete Putnu profesorem, ze vedome opakujete nesmyslny argument.
24. 05. 2013 | 07:06

tomeek napsal(a):

Mila pani Zwyrtek-Hamplova ---
Jak tady vyplynulo z rady rozboru, jsou tady zivnosti ci profese, a ty s sebou nesou jista prava i povinnosti. Pokud vam prodavacka v masne odmitne prodat hovezi, ponevadz se ji nelibi vas - s prominutim - ksicht, zaslouzi si dutku ci vypoved. Jeji pocity (ani svobody) zde nemaji co delat. Podobne pokud vas zachranka odmitne osetrit, ponevadz "zensky tenhle mesic nedelame!" anebo ponevadz jste se jim vcera posklebovala v televizi. Duvod mit mohou, pravo porusit svou pracovni povinnost anebo o ni zacit mudrovat - to vsak nikoliv.
To plati i o profesi prezidentske: muze jmenovat ci nejmenovat soudce, jmenuje (cili nema na vyber!) profesory. Tecka, konec pribehu.
Kdyby Milos Zeman nebyl aktivista hnany svym egem (ci co ja vim, cim jeste...) prejde to jmenovani v klidu, byt se zatatymi zuby...
Kdyby nasi zakonodarci (nejen ti v parlamentu, ale i ti mistri, co sepisovali navrh ustavy) byli co k cemu, tak si uvedomili, ze cisar Franz Josef je pres sto let mrtev, zapomenou na K.u.K. ceremonie a nechaji profesorska jmenovani vyhradne na starosti vysokych skol a vedeckych rad, jako vsude jinde, tedy v civilizovanem svete.
Kdyby ceska verejnost nelpela na vsemoznych ceremoniich a naucila se pohlizet na deni z pohledu vecneho vyznamu, demokratickych principu a ne vlastni ukrivdenosti a snah delat z prdu kulicku za kazdou cenu, tak ani ja nemusim marnit cas sepisovanim tohoto nazoru.
24. 05. 2013 | 07:06

Luba napsal(a):

Targus,
myslíte tu moji citaci? :)

Najděte mi "Hirchův index" profesora Klause. Nebo raději ne :)

Citační indexy jsou totiž konstruovány pro tzv. tvrdou vědu - tedy přírodovědné obory. V humanitních společenských vědách často neodrážejí skutečný význam vědecké práce autora.

Cituji z článků "Nejcitovanější čeští vědci" a "Co je Web of Science" zveřejněných v časopisu Vesmír:

"... Ačkoli vysoká citovanost pravděpodobně indikuje, že daná práce či její autor přináší pro odbornou komunitu něco zajímavého a důležitého, je třeba mít stále na paměti, že pro vědu mají velký význam i lidé, jejichž originální badatelský přínos není velký, ale jsou skvělými popularizátory, mají organizační schopnosti nebo umějí dobře přednášet ..."

http://www.vesmir.cz/clanky/clanek/id/2579

"... Průměrná citovanost se velmi významně liší mezi různými obory a záleží hlavně na velikosti příslušné vědecké komunity, ale i na historicky vzniklých citačních zvyklostech.

Je tedy vysoká v biomedicínských oborech či v molekulární genetice, nižší v chemii a fyzice a ještě nižší v klasické zoologii, botanice nebo matematice.

V některých humanitních a společenských oborech zřejmě není citovanost tak robustním kritériem jako ve velké většině přírodovědných odvětví.

Potenciální omezení a nástrahy při použití scientometrických ukazatelů k hodnocení kvality a významnosti určité práce, resp. určitého vědce:

1.Je třeba pokud možno eliminovat „autocitace“, tj. citace jiných vlastních publikací hodnoceného autora (obvykle netvoří více než 10–20 % všech citací, jsou však i případy, kdy je to mnohem více).

2.Vzájemně lze smysluplně srovnávat citovanost různých autorů pouze v rámci určitého oboru, nikoli mezioborově. Signifikantní jsou přitom jen opravdu značné (několikanásobné) rozdíly v citovanosti prací, respektive autorů.

3.Vysokých citačních hodnot mohou dosáhnout lidé, kteří jsou na dobré práce z nějakých důvodů „připisováni“, aniž by jejich tvůrčí podíl byl skutečně významný.

4.Výjimečně se může stát, že nějaká důležitá práce není náležitě citována proto, že příliš „předběhla dobu“ a ostatní nerozpoznali její závažnost; ještě hypotetičtější je možnost vysoké „negativní citovanosti“ práce, kterou ostatní vyvracejí jako mylnou.

5.Pro vědu jsou samozřejmě velmi důležití i lidé, kteří sice příliš neprodukují originální, vysoce citované publikace, ale jsou např. skvělí pedagogové či manažeři vědy.

Scientometrická kritéria se také nemusí dobře hodit k zhodnocení pracovníků v aplikovaném výzkumu, kde hlavním kritériem je samozřejmě praktické (komerční) uplatnění vyvinuté technologie či výrobku.

Je tedy třeba mít na paměti, že „citační index“ je sice ve vědě velmi důležitým, avšak nikoli jediným ukazatelem."

http://www.vesmir.cz/clanky/clanek/id/4753
24. 05. 2013 | 07:08

Luciano napsal(a):

Je zajímavé,že ti dva,kdož se nejvíce zaloužili o "osobitost ČECH"-Jan Hus a T.G.Masaryk-oba ctili a hlásali všem askezi v životě jako princip.A lišíme se tímto? Oba ale nespojovali pojem askeze s pozicí,postavením a funkcí:Hus byl rektorem university Karlova Masaryk československým presidentem, a jak vidíme historicky po Přemyslu Otakaru II. ,území daleko největšího,tehdy se Zakarpatím a Slovenskem.
Pro mne ovšem jsou zajímavé i jiné věci,které se k oběma zakladatelům váží: Husova důvěřivost v Zikmundův císařský glejt do Kostnice a u Masaryka jednak jeho odmítání vězněného revolucionáře z roku 1848 JUDr.Karla Sladkovského za pravoslaví a cyrilometodějství v jeho názorech,ale též jeho důvěřivost vůči paktům ministra zahraničí E.Beneše s Anglií,Francií a Rumunskem.Jakkoliv atentát na jugoslávského cara Alexandra a francouzského ministra zahraničí Barthou při jejich setkání,roku 1936,zdál se tehdy ještě u Francie věrnost zaručovat.Masaryk i z postojů republikánské-lidové socialistů Francie těch let vůči Španělsku-shodnému s oficiálně českým protifrankistickým nemohl tušit,že tatáž politika francouzská se zachová 1938 vůči Česku naopak a půjde Hitlerovi Dalladierem na ruku se souhlasem Leona Bluma,později též v koncentráku.
Ovšemže Vlajka byla u nás opačného postoje vůči Španělsku a navazovali i na řád Bílého Lva,který udělil Masaryk Mussolinimu ,spojenci gen.Franco 1936,již roku 1926.Roku 1936 se i pak protihráč ve Španělsku Mussoliniho- SSSR- ještě účastnil svou vojenskou delegací přehlídky Mussoliniho armády v Římě jako host.
I Stalin se jevil důvěřivější v roce 1941 vůči Hitlerovi než zdrávo.Je snad přílišná důvěřivost "východní" vlastnost nebo slovanská?
Slovanský původ Zikmundovy manželky roli nesehrál žádnou (srbsko-řecký). I když mnohem později,když její rod vyhubili za ní ještě Turci ho ona-vdova- hodně zdůrazňovala životem v Čechách a svazky i s husity poLipanskými návazně na někdejší Slovensko.Hitler asi zapůsobil okázalými projevy přízně německých davů,které organizoval.Asi se z "popularity" něčí vycházet nemá.Zvláště když se zapomene,že vznikla lámáním odporu a opozice.A kdoví jak to bylo s národními tatíčky-Karlem IV. a Masarykem ve skutečnosti.Jan Lucemburský neztratil tvář zde tím,že dlel v cizině.
24. 05. 2013 | 07:08

Pavel13 napsal(a):

Joe Ratata napsal(a):
"Po jmenování Céputny profesorem ztrácím k tomuto titulu úctu,neboť bůhví,kolik je mezi nimi puten.Lépe řečeno putnaprofesorů."

Já jsem úctu k tomuto titulu ztratil již dříve. Měli jsme na katedře jediného. Bohužel jsem potřeboval nějaké rozhodnutí, které měl v kompetenci právě on. Těžko se mu něco vysvětlovalo. On byl totiž lidsky naprostý primitiv. Nakonec jsem to z něj nějak vymohl, ale nerozloučil jsem se s ním nakonec dobře a hned mi to vytkl. Neotituloval jsem jej totiž v oslovení zcela správně. Profesora jsem nevynechal, soudruha ano. Mezi ostatními pedagogy se těšil podobné úctě.
24. 05. 2013 | 07:16

Andrejj napsal(a):

Za prvé, jak můžete hned v úvodu článku vyslovit domněnku, ke které nemáte žádné podklady? Že by Putna se "jistě" postavil na zadní - jak to můžete tvrdit, dámo? Za druhé: Zeman a žádný jiný prezident nemá vůbec co kecat do udělování akademických titulů. Kandidát na profesora projde náročným habilitačním procesem, o kterém rozhoduje nějaký počet lidí, včetně univerzitních odborníků ze zahraničí a pak přijde ožrala Zeman, který o literární historii ví houby a celý proces zruší? Jako, že student udělá maturitu, ale ředitel mu vysvědčení nepodepíše, protože v druháku tento student rozbil okno na WC? Nebo studentka udělá státnici před komisí, ale děkan se "špracne" a diplom nepodepíše, protože tato byla na demostraci "Děkujeme odejděte?" Srovnejte si to v hlavě. Svoboda je jedna věc a kompetence druhá.
24. 05. 2013 | 07:20

scallop napsal(a):

Autorka

Vy dobre vite, ze Zeman nejprve rekl, ze nepodepise a az pak couval. Take vite, ze protesty byli proti jeho svevolnemu rozhodnuti nepodepsat.

Laska hory prenasi, zemanovych fanynek je nam treba.
24. 05. 2013 | 07:34

Baba Jaga napsal(a):

To: autorka
Tak jsem si pomyslela, že v městečku, kde "konečně" starostujete, je všechno už tak báječné, že nevíte, co s časem. A ono možná ne, jak napsal Bohóš. Ale vzdělávací agentura jistě běží sama.
Doufám, že si alespoň neberete z pana presidenta vzor a napřed myslíte a teprve potom mluvíte a před svými voliči prohlašujete jen to, co potom dodržíte.
Však volby budou příští rok...
24. 05. 2013 | 07:34

Elen napsal(a):

Já hlavně nechápu, jak si pořád někdo může myslet, že tenhle spor o transparent s buznou je pravá příčina toho, že Zeman nechtěl jmenovací dekret podepsat. Zeman - jako velice mstivý člověk - se chtěl hlavně pomstít za Putnovo vystupování v prez. kampani - za jeho podporu Schwarzenberga, za "ruské" video. Nemohl to samozřejmě říct na plnou hu.bu, tak našel záminku - transparent s nápisem "buzna". To přece profesor nedělá! Ty ty ty. Ani slovo o tom, že že to byla reakce na slova fa.šou.na Bátory. To bylo jedno. Zemanovi nešlo o Prague Pride v první řadě. Nevyšlo mu to a tak dští síru, kecá o novinářských hyenách a tom, že si Putny neváží. K druhému kolu volby jsem nešla. Každým dnem jsem za své rozhodnutí šťastnější - že se takoví dva nemožní dědkové dostlali do "finále" prez. volby je skutečně smutný obraz národa!
24. 05. 2013 | 07:35

starý jezevec napsal(a):

Putnovi nikdo neubírá právo na svobodné vyjádření názoru.
Lidé jen chtějí, aby se univerzitní profesor nechoval jako ....

Nakonec to dobře dopadne. Putna bude prvním českým univerzitním profesorem, který bude jmenován v zadním traktu Zemanovým vyslancem. Bude to to, co si Putna zaslouží a odpovídá jeho osobnosti.

Zmíním ale jinou věc, představte si, že byste aspirovali na profesuru a teď kde byste chtěli být jmenování na univerzitě nebo na Hradě?
Dále k tomu přidejte, že univerzita bude mít třeba jen jednoho nebo dva adepty, spojí se to s promocemi studentů nebo jak?

Podle mne Putna možná připraví příští profesory o slavnostní akt na hradě a asi mu všichni vděční nebudou.
24. 05. 2013 | 07:48

Daňový poplatník napsal(a):

Problém vidím v tom, že p. Putna vyvíjel nějaké aktivity mimo svoji pracovní dobu, jestli to bylo vkusné, nebo etické, to je věc jiná.
Ale prezident Zeman (kterého jsem volil až v druhém kole jako menší zlo) měl jako úředník placený z mých daní v pracovní době opakovaně těžké viroholické onemocnění, a má tu drzost rozhodovat o morálních kategoriích.
Kdyby se nejednalo o prezidenta, asi bych jej charakterizoval jako ješitného mstivého dědka, kvůli němuž se bude měnit část vysokoškolského zákona, a s příštím prezidente, kterému podpisování nebude vadit, se zákon bude asi měnit znovu?
24. 05. 2013 | 07:50

Andy napsal(a):

starý jezevče, předání profesorského diplomu ministrem nebude u případu Putna poprvé. Za Havla předával diplomy výhradně ministr (takto byl např. jmenován i Klaus profesorem, Havel podepsal, ministr předal) a za Klause k tomu také při jednom nebo dvěma předávání došlo. Že musí být Zeman v každé (_!_) za kvedlačku ještě neznamená, že předání diplomu ministrem je něco dehonestujícího. ;-)
24. 05. 2013 | 07:58

Targus napsal(a):

To Luba:

Klause? to snad nééééééééé......

V humanitních společenských vědách často neodrážejí skutečný význam vědecké práce autora

To je přesně ono, Lubo, skutečný význam.
Tzv. humanitní vědy mají jaksi, ehm, pohyblivý etalon, že ano.

Mimochodem ten můj odkaz není vůbec o citacích, nýbrž o tristním stavu v udělování profesur, ale to nevadí, vidím, že dávat sem odkazy nemá žádnou cenu.

Hezký a úspěšný den přeji.
24. 05. 2013 | 07:59

Občan napsal(a):

Lubo,

mohl byste nám sem vložit seznam Putnových prací a přednášek v tu- i cizozemsku, které zásadním způsobem ovlivnily bádání a vyučování v oblasti "kulturní a sociální antropologie"?

Putnův vyučovací rozvrh na FHS totiž vypadá takto:
http://is.cuni.cz/studium/rozvrhng/roz_ucitel_macro.php?skr=2012&sem=2&fak=11240&ustav=24-HM&ucitel=14776

Katolicismus versus modernita: česká perspektiva Soustředění k Úvodu do historie
Druhý život antiky v hudbě, divadle a filmu
Kontrolovaná četba - Pekař - O smyslu českých dějin
Kontrolovaná četba - Putna - Česká katolická literatura v kontextech 1918-1945
Katolicismus v české kultuře 19. století
Regionalismus jako faktor tranformace regionálních kultur
Velké knihy evropské literatury od antiky k moderně

NIC dalšího na FHS UK ani jinde neučí. Ke kulturní a sociální antropologii tam nenacházím nic. Většina jeho "výuky" totiž spočívá v přednášení o JEHO spiscích, resp. o obecném dějepisu.
A nic z toho neopravňuje ani k docentuře, natožpak k profesuře.

Takže kdybyste byl tak laskav a PROKÁZAL tu Putnovu rozsáhlou badatelskou, publikační a pedagogickou činnost, stvrzenou dopady do tuzemské a zahraniční "sociálně a kulturně antropologické vědy" a domácím i zahraničním respektem.
Vč. citací v domácí i zahraniční odborné literatuře a v habilitačních pracích domácích i zahraničních akademiků.

Děkuji
24. 05. 2013 | 08:03

Pavel13 napsal(a):

:luba
K fundovanému názoru časopisu Vesmír bych dodal, že většina vědeckých pojednání o české kultuře, dějinách a společnosti je mezinárodním vědeckým časopisům putna.
24. 05. 2013 | 08:10

Inkvizitor napsal(a):

Ohledně jmenování pana Putny vidím spíš vzniklý problém v trochu jiné rovině. Ten, kdo zároveň spojuje jakýkoliv akademický titul s morálními kvalitami otitulovaného, si nemůže všímat pouze odborných kvalit. Člověk, který učí naše děti, musí mít i charakterovou úroveň, jen tak může další generaci něco kvalitního a hodnotného předat. Proto osobně s rozhodnutím pana prezidenta souhlasím.
Do roku 1989 se charakterový profil kandidáta na akademický titul posuzoval. Po roce 1989 se tak říkajíc "zhaslo", jediným kritériem se stala odbornost, mnohdy pofidérní kvality.
Nadčasově se o tom v minulosti vyjádřil pan Jan Werich, řekl:„Vždycky bylo, je, a já se domnívám, že i bude na světě lidí víc hloupých a nevzdělaných, než chytrých a vzdělaných, i když chytrost a vzdělanost nejsou na sobě přímo závislé. Já znám mnoho vzdělaných hlupáků.“
Co by řekl na kvalitu tzv. vzdělaných v dnešních časech ani snad raději nechtějme vědět.
24. 05. 2013 | 08:14

Pavel13 napsal(a):

:Občan
Ostatní nastávající profesory máte stejně prolustrované?
24. 05. 2013 | 08:16

Pavel13 napsal(a):

Inkvizitor napsal(a):
"Do roku 1989 se charakterový profil kandidáta na akademický titul posuzoval."

Ano, na ÚV KSČ.
24. 05. 2013 | 08:18

Občan napsal(a):

Targu,

ten postnutý článek popisuje úpadek českého vysokoškolství vyčerpávajícím způsobem.

Nejdůležitější v něm je prostřední pasáž s podtitulkem "Otitulovaní ""revoluční"" politici".
Přesně o tom totiž ten současný úpadek je. Před plyšákem se tomu říkalo "dostal zavěšeno za zásluhy". Starý "pravdoláska" se postaral o to, aby jeho milci a pochlebovači obdrželi obskurní universitní fleky ve vybraných humanitních oborech poté, co zkrachovali v politice a nic dalšího v životě neodkázali. A tento trend pokračuje i po jeho smrti, protože o korýtka má zájem také mladší generace "pravdoláskařů", která byla v době plyšáku aktivistickými studenty. Již etablovaní starší "pravdoláskaři" se jim o korýtka starají, seč jim síly stačí. A běda tomu, kdo si dovolí s tím nesouhlasit.

"Profesorská mafie" - hezky to autor pojmenoval...
24. 05. 2013 | 08:21

gaia napsal(a):

Inkvizitor

souhlas, když chce být profesor na státní škole být placen ze státního rozpočtu, penězi daňových poplatníků, tak by stát měl garantovat, že se děcka na takové škole nezkazí.
24. 05. 2013 | 08:23

matů napsal(a):

Kdo je Putna?pěkně se zviditelnil,Bude kandidovat za poslance.Taková je praxe v politice,už jej asi nebaví zkoumat,je lepší být v politice než zkoumání(nic neděláni),Je tam i víc peněz.Tož tak,doposud jsme o p.Putnovi neslyšeli,ale putna na mléko je známější.Je pravdou,že recese táhne a je pro mládé tahákem,tož toho i novináři využili.Zajimalo by mne jestli je nutné,aby předávál,asi diplom prezident nebo vrátny na bráně,profesorem by byl stejně.
24. 05. 2013 | 08:23

Inkvizitor napsal(a):

Pavel13 napsal(a):
...
Ano, na ÚV KSČ.

Máte pravdu v tom, že v té době se posuzovala i nezbytná politická příslušnost k vládnoucí straně, ale charakterový profil neměl s politikou nic společného.
24. 05. 2013 | 08:24

gaia napsal(a):

Inkvizitor

prokazovala se loajalita se státem a jeho politikou.

Přesně podle hesla Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.
24. 05. 2013 | 08:27

BublinkaB napsal(a):

Mýlíte se. Zeman zneužívá postavení, jakého se dobral svou lživou, útočnou kampaní. Dokazuje si, co všechno mu projde, když ho zvolila ta "většina". A ono se naštěstí ukazuje, že ne úplně všechno. Slovy největšího Čecha, Járy Cimrmana- "Můžeme o tom diskutovat, můžeme o tom vést spory, můžeme s tím i nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat…" Tedy alespoň zatím ;-)
24. 05. 2013 | 08:31

Pavel13 napsal(a):

:Inkvizitor
Ještě, že ti, kteří to posuzovali, byli sami charakterovými vzory.
24. 05. 2013 | 08:35

Jemnický napsal(a):

scallop

WOS je černu můrou všech neproduktivních výzkumníků, protože jasne ukazuje kavlitu publikací. Vaše poznámka svěčí o neznalosti wos. Pan profesor Zlatuška, profesor matematiky, má na wos 1 slovy jeden záznam a bez jakékoliv citace. Tak že je nejpovolanější. WOS zahrnuje časopisy (impaktované) i příspěvky z konferencí ze všech oborů, tedy i humanitních. Podívejte se lépe na portfolio odborných časopisů Z humanitních oborů. Pan doc. Putna se asi vědecky realizuje psaním úderných transparentů.

V dokonalé úctě,

Jemnický
24. 05. 2013 | 08:42

Inkvizitor napsal(a):

Pavel13 napsal(a):
Ještě, že ti, kteří to posuzovali, byli sami charakterovými vzory.

To může posoudit pouze ten, kdo je znal. V tomto směru nelze zobecňovat.
24. 05. 2013 | 08:45

stařenka napsal(a):

Paní Hamplová,
s vaším názorem se nedá absolutně souhlasit. Hledáte pouze omluvu pro neomluvitelné chování Zemana.Prezident má určitou náplň práce, kam patří jmenovat a ne kádrovat. Jsou profese, kde musí jít osobní zájmy stranou. Představte si, že budete profesí kantorkou třeba angličtiny, budete mít ve své třídě žáka, který bude v angličtině vynikající student ale k vám bude cítit silné antipatie, které vy pocítíte, takže mu dáte prostě z angličtiny dostatečnou?
Prezident nesmí trestat. Stal se prezidentem všech, i těch, co ho nevolili a jejich autoritu si získá či nezíská svým přístupem a chováním. Zatím se mu to ovšem nedaří.
Už jen tím, že důvody nejmenování pana Putny nedokázal veřejně vysvětlit.Už jen tím, že veřejně prohlásil, že nechce Putnu ponížit, ho veřejně ponížil.Prosím, nehledejte tímto či jiným způsobem pro prezidenta omluvu. U každé profese je žádoucí profesionalita, osobní zájmy a pocity by neměly být prioritou a pokud člověk na to nemá, neměl by takové zaměstnání vykonávat. A pokud jde o ten plakát s nápisem buzny, proč nikomu nevadilo, že autorství tohoto výroku pochází od vysokého/teď již bývalého/ státního úředníka z ministerstva školství.
24. 05. 2013 | 08:51

scallop napsal(a):

Jemnický

Ok, muzete sem dat vypis WoS halika, Sokola nebo Machovce. At mame srovnani.
24. 05. 2013 | 08:53

jarpor napsal(a):

Autorka sice správně napsala, že svoboda jednoho narazila na svobodu druhého...
leč skutečnost,
že instituce, třeba prezidetská instituce nemůže požívat práva individální svobody,
stejně jako docet ve své "instituci" je taktéž povinen svou svobodu opustit...

A zde na sebe nenarazily individuální svobody těchto dvou pánů, zde na sebe narazily zákonem dané mechnismy, jak tyto instituce mají postupovat v tom či onom případě...

__________________________________

Luba, Pavel13

Obávám se, že vše už bylo řečeno... a Vaši oponenti mají jasno.
Na jakýkoliv racionální argument lze najít "taky" argument... třeba o tom publikování v "impaktech"...

Že vědce-fyzika na celém světě zajímá, co kolem jádra napsal vědec-fyzik z ČR, ovšem že literáta z USA, píšícího o literatuře americké vůbec nazajímá co píše literát z ČR o literatuře v ČR, což se jistě projeví v oněch citacích - to je asi pod jejich rozlišovací schopnost...

Obdivuji Vaši energii v házení hráchu na zeď... jsem s Vámi... neboť přece v tomto nejde vůbec o nějakou putnu či nějakého Putnu...

Hezký den
24. 05. 2013 | 09:03

Asfalt napsal(a):

Paní Hamplová,
nevnášel bych ještě větší zmatek do totálního rozkladu společnosti, kde si lidé myslí, že mohou přijít na úřad, tam bouchnout do stolu a úřad jim musí vyhovět. Mnohé by nic takového ani nenapadlo, ale při jmenování profesorem má podle protizemanovsky zaujatých médií taková absurdita platit. Boj proti Zemanovi pak rozkládá společenský systém jako takový, protože pokud přijmeme ten hloupý názor, že úřad (včetně Úradu prezidenta republiky) MUSÍ plnit zadání navrhovatelů, pak končíme jako svrchovaný stát a odebíráme se do chaosu.
Ve fungujícím státě je státní orgán sám vykonavatelem moci, není proto ani subjektem ochrany před touto mocí vymezené základními právy a svobodami, která náleží jen jednotlivcům. Miloš Zeman při jmenování vystupolal jako státní orgán, kterému základní práva proto nenáleží, a to včetně práva na svobodu projevu. Hlava státu reprezentující suveréna rozhoduje na základě práva z pravomoci svěřené zákonem. Nedošlo proto k žádnému kofliktu svobod a nenaváděl bych čtenáře k představě, že prezident je nějakou svou svobodou ve stejném postavení jako jednotlivec.
Jistě, rozhodnutím (uplatněním státní moci) prezident nesmí zasahovat do práv a svobod jednotlivců (od toho ta práva jsou). Důvodem odmítnutí jmenovat by pak samozřejmě nemohl být prostý fakt, že navrhovaný uplatnil svobodu projevu nebo má jinou sexuální orientaci.
Pokud ale vím, prezident nikdy své důvody pro nejmenování neuvedl. "Zdravící buzny" nebyly vysloveny jako důvod pro nejmenování, ale jako důvod, proč si Zeman (člověk, ne prezident) Putny neváží, což není to stejné. Pokud tedy někdo nějaký důvod prezidenta uvádí, dopouští se spekulace, o níž těžko říct, zda je pravdivá. Pokud by prezident skutečně nejmenoval z důvodů, o kterých se spekuluje, nejmenování by bylo skutečně problematické. Zeman ale jasně řekl, že skutečné důvody uvede později, což dává tušit, že skutečné důvody pro které mělo být jmenování odmítnuto, nikdy vysloveny nebyly.

Luba:
Byl jste někdy jako prostý občan na nějakém úřadu něco navrhovat (třeba přihlásit auto, vyřídit stavební povolení), nebo patříte k mafiánům, že si myslíte, že úrady musí vyhovět návrhům žadatelů?

Škoda, že Wagnerová nevystupovala proti aroganci státní moci při církevních restitucích, kde si pro změnu vláda myslí, že má patent na rozum proti drtívému názoru ve společnosti.
Je to táž Wágnerová, která pro občanský názor vyjádřený v Blesku posílala jednoho advokáta před kárnou komisi a myslím, že i podávala třestní oznámení? Poněkud pokrytecké nebo dezorientované, nemyslíte?
24. 05. 2013 | 09:16

Bestia triumphans napsal(a):

Targus napsal(a):
..."Jako povětšině státní zaměstnanci (zaměstnávají je státem placené školy) by se měli páni profesoři zdržet jakýchkoli - mírně řečeno - aktivistických projevů."

?
Probuďte se, člověče!
Už není devatenácté století a na trůně už nesedí František Josef I.
24. 05. 2013 | 09:27

jarpor napsal(a):

Asfalt

"Byl jste někdy jako prostý občan na nějakém úřadu něco navrhovat (třeba přihlásit auto, vyřídit stavební povolení), nebo patříte k mafiánům, že si myslíte, že úrady musí vyhovět návrhům žadatelů?"

Promiňte, že se pletu...
ale ač ne-mafián, myslím si, že pokud má žádost o přihlášení auta či o stavební povolení splňuje všechny zákonem dané náležitosti a podmínky, pak úřad je povinen takovou žádost kladně vyřídit, splnit - chcete-li.
Úřad má všechny "páky" na přezkoumání mé žádosti, přezkoumání mnou uváděných skutečností a pokud neshledá rozpor se zákony, nemá důvod auto přihlásit, stavební povolení vydat.

To by to skutečně "vypadalo", kdyby si každý úředník v úřadu mohl dělat co chce...

Hezký den
P.S. Blesk za seriózní zdroj informací... no podle gusta...
24. 05. 2013 | 09:30

jarpor napsal(a):

Sorry... oprava :

... nemá důvod auto nepřihlásit, stavební povolení nevydat.

Tak je to správně...

.
24. 05. 2013 | 09:33

Jemnický napsal(a):

Scallop

Title: Untitled Response
Author(s): Halik, Tomas
Source: HORIZONS Volume: 38 Issue: 1 Pages: 125-131 Published: SPR 2011
Times Cited: 0 (from Web of Science)

Zřejmě se i pan Halík teprve po porfesuře učí publikovat ve vědeckých časopisech.
24. 05. 2013 | 09:33

scallop napsal(a):

Jemnický

A kolik toho ma Machovec ? Neni to taky amater bez publikaci ?

WoS asi nebude tim pravym pro humanitni obory.
24. 05. 2013 | 09:36

resl napsal(a):

Jisté je, že Zeman jednal ze msty a to v případě jakéhokoli jmenování nelze. Všichni to víme, jen někteří lpějí na důkazech, protože se jim příčí přiznat, že prezident je stejně mstivý, jako ten předešlý, jen ale ještě o chloupek hloupější.
24. 05. 2013 | 09:38

český maloměšťák napsal(a):

Jana Zwyrtek Hamplová
Bravo.
Ještě další rozměry - z hlediska epistemologie je více popisů vřdy více jak jeden. Pravda se má dohledávat na základě více popisů skutečnosti, v demokratické metodě hledání spouhlasu pak jde o to, aby výsledný kompromis byl pro zúčastněné, ale i dotčené strany co nejpřijatelnější.
KUlturní význam má tedy jednání rektorovo a presidentovo, kulturní význam Putnova jednání /jednání typu sarkastických provokativních plakátů a lživých, dehonestujících videí/ je mizerný, spíše nulový, možná záporný.
Nečas a podobní šizuňci si pak již jen přihřívají polívčičku a odvracejí pozornost od svých proticivilizačních kroků.

Možná byla zasažena akademická půda a sklep...ale akademické obytné místnosti ne. Ba naopak /poznání skutečnosti jaká je, ne jaký je vykonstruovaný ideál/.
24. 05. 2013 | 09:41

Asfalt napsal(a):

Jarpor:
Nikoliv. V případě auta i přes formální správnost návrhu tak neučíní třeba když je auto kradené, v případě stavebního povolení ja spousta důvodů, kdy stavební úřad na formálně bezvadný návrh stavební povolení nevydá.
24. 05. 2013 | 09:42

český maloměšťák napsal(a):

profesor Luba
Jednou se až hystericky zastáváte vědeckých metod, kdy zdůrazňujete význam Poppera a jeho postulátů ohledně falzifikace...jindy chcete věřit v neomylnost rituálu.
To je divné.
24. 05. 2013 | 09:45

Pavel13 napsal(a):

Asfalt napsal(a):
"Byl jste někdy jako prostý občan na nějakém úřadu něco navrhovat (třeba přihlásit auto, vyřídit stavební povolení), nebo patříte k mafiánům, že si myslíte, že úrady musí vyhovět návrhům žadatelů?"

Nejsem mafián. Proto, když si koupím nové auto, pojistím ho a zažádám o registraci, respektuji, že úřad má právo se nějak rozhodnout. Buď tedy budu s autem jezdit nebo do něj na dvorku nastěhuji kozy. Vždyť to přece úřad dělá pro moje dobro.
24. 05. 2013 | 09:45

skeptický napsal(a):

Pořád dokolečka.Jsou dva různé úhly pohledu,a nikdo neví,který je správný.Každá strana vidí jen ten svůj.

Musíte se otázat správným způsobem.
Když se zeptáte rabína,jestli se smí kouřit a studovat Talmud,řekne ne.Když se ho zeptáte,zda se při studiu Talmudu dá kouřit,řekne ano.

Kyž se ho zeptáte,jestli se smí o šábesu obcovat,řekne ne.Leda že s v lastní ženou,protože je zakázáno vyhledávat slast.

Takže by bylo asi jednodušší změnit náboženství,a spousta zbytečných otázek by odpadla.

Naše děti už budou považovat pedofilii a zoofilii za normální,růžový tank za umění,blob za architekturu,a taky se ho.no stane.Aź na to,že bude moc průvodů.Vadí to dopravě.

Chce to toleranci,a ta se učí kde jinde než ve škole.
24. 05. 2013 | 09:47

Asfalt napsal(a):

Pavel13:
§ 2 odst. 4 správního řádu: „Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.“
Pokud jste si koupil nové auto atd., pak klidně můžete jezdit jako všichni ostatní, nutit Vás k pěstování koz by byl nedůvodným rozdílem v rozhodování.
24. 05. 2013 | 09:55

jarpor napsal(a):

Asfalt

"V případě auta i přes formální správnost návrhu tak neučíní třeba když je auto kradené, v případě stavebního povolení ja spousta důvodů, kdy stavební úřad na formálně bezvadný návrh stavební povolení nevydá."

Nic nevím o tom, že by kradené auto bylo získáno v souladu se zákonnými podmínkami... při požadování jeho zaregistrování... takže tento příklad nespadá pod to, co jsem psal...
Je nad slunce jasnější, že takové auto úřad právem nezaregistruje, žadatele navíc oznámí policii...

O přezkumu mých uváděných skutečností při stavebním povolování jsem psal...

Dovolím si dál setrvat na tom, že úřad musí dodržovat zákony, a pokud rozpor se zákonem neshledá, je povinen auto zaregistrovat, stavební povolení vydat.
Je s podivem, s jakými, promiňte, hloupými argumenty přicházíte, abyste jimi podpořil svůj názor.... chybný názor.

Přesvědčovat Vás nemíním... jen snad trochu poučit... :-))

Hezký den
24. 05. 2013 | 10:08

Pavel13 napsal(a):

:Asfalt a Asfalt
Já to tvrdím stále: Není asfalt jako asfalt.
24. 05. 2013 | 10:11

harmless napsal(a):

Prezident jen naprosto obyčejně a pavlačovsky hodil návnadu mezi frustrovanou masu dole.

Oni si to jednotliví žralůčkové už pak sami přeberou. Každý dle svého.
24. 05. 2013 | 10:22

Asfalt napsal(a):

Jarpor:
"Je nad slunce jasnější, že takové auto úřad právem nezaregistruje,..."
Takže musí nebo nemusí úřad vyhovět vašemu návrhu, pane?

Pokud chcete poučovat, poučte především sám sebe, co je diskreční pravomoc. Ano, prezident má diskreční pravomoc pochopitelně širší než třeba stavební úřad a pod., který je vázán konkrétizujícími zákony. Ano, každý úřad může činit jen to, co má zákonem dovoleno. V daném případě zákon prezidentu dovolil rozhodnout o jmenování profesorem na návrh v rámci svého uvážení a zákon ho v tomto rozhodnutí neomezil. Říká se tomu pravomoc (čl. 63 odst. 2 Ústavy).
24. 05. 2013 | 10:29

myslím napsal(a):

Symbolista napsal(a):
Putna je symbolem úpadku (odborného i mravního) Karlovy univerzity. Stává se z ní provinční univerzita.

Jak vidím cvrkot okolo sebe tak UK už se tím stala. A to ne pouze v novém oboru "kulturní "antropologie.(Nebo snad jiné antroplogie?) Těch antrpologií se vyrojilo na světě tolik, že jsem se možná, v druhu antropologie, spletl.
Abych náhodou nebyl nařčen, že jsem vůči humanitním vědám nespravedlivý, může každý sám posoudit na jaké úrovni jsou ostatní VŠ podle kvality absolventů kteté potkává. Žádná sláva. Inflace je inflace.
Co s tím? Babo raď!
24. 05. 2013 | 10:37

Pavel13 napsal(a):

:Asfalt
Ještě jednu otázku. Domnívám-li se, ža nějaký vědecký pracovník z UK by si zasloužil profesorský titul, komu bych měl podat návrh? Prezidentovi?
24. 05. 2013 | 10:45

Jemnický napsal(a):

Scallop

Pokud myslíte prof. Milana Machovce, který si po roce 70 musel vydělávat soukromými hodinami a hraním na varhany, pak nemůžete kriteria na jeho profesuru srovnávat z roku 1960 s kriterii na profesuru Putny roku 2013. To je vám snad jasné a asi si děláte legraci.
Pokud se počítají články v lidových novinách, reflexu, literárních novinách, mladé frontě atd.jako vědecké, pak je ovšem MC Putna kadet. Ovšem že MF Dnes je renomovaný vědecký časopis pro zásadní práce v oboru sociální antropologie.
Ještě že je NRRE, jinak by tito profesoři neměli kam dopisovat.
24. 05. 2013 | 10:45

jarpor napsal(a):

Asfalt

Jen připomenu, že vždy jsem psal, že prezident není podepisovací stroj... tedy, na rozdíl od mnohých, mu meupírám právo nejmenovat...
Jenže i toto právo nejmenovat musí mít zákonné důvody... a těmi jistě není prezidentova osobní averze či náklonnost... při posuzování chování a jednání toho, o jehož jmenování se jedná...

Jak jistě víte, nakonec prezident tím, že "podepíše"... de facto přiznal, že jeho osobní posuzování jednání a chování v tomto procesu nemá místo... tak jako nemá místo v jednání úředníka jeho sympatia či antipatie k žádajícícmu o zaregistrování auta...

Proto - úřad ne že nemusí zaregistrovat. Úřad nezaregistruje auto v rozporu se zákonnými pořadavky. V souladu se zakonem - úřad zaregistruje. Tečka.

Zkusme se domluvit... já beru zpět to "poučení" a Vy vezměte zpět to o pravomocích, kde se vlamujete do oteřených dveří...

Hezký den
24. 05. 2013 | 10:47

Asfalt napsal(a):

Pavel13:
Ne, obraťte se na vědeckou radu, ta Váš názor posoudí. Pokud bude její rozhodnutí kladné, podá svůj návrh prezidentu republiky prostřednictvím ministra školství. Vy k podání návrhu legitimován nejste. Zeptejte se ale taky Jarpora, ten třeba vymyslí, že Vám prezident musí na Váš neodmítnutelný návrh přinést zmrzlinu, když se to zrovna bude hodit pro nějakou přihlouplou demagogii.
24. 05. 2013 | 10:55

skeptický napsal(a):

Tady nejde o nějakého nezbedného docenta.
Až se podaří nahoře dát dohromady tu správnou partu na zrušení Benešových dekretů,bude potřeba,aby to neuvízlo na nějakém nešťastném podpisu.Když už se volby nepovedly.
24. 05. 2013 | 11:03

scallop napsal(a):

Jemnický

Ale on WoS u neho neukaze vubec nic ... A u Sokola temer nic.

Snad je zrejme, ze nezpochynuji erudici zadneho z techto panu, naopak zpochybnuji vhodnost WoS pro humanitni vedy.
24. 05. 2013 | 11:06

svatý Václave... napsal(a):

Paní Hamplová, Vy nemáte podle některých diskutérů právo na názor. Že Vy byste tomu Putnovi ten titul nedala?
24. 05. 2013 | 11:09

Asfalt napsal(a):

Jarpor:
"Jenže i toto právo nejmenovat musí mít zákonné důvody... a těmi jistě není prezidentova osobní averze či náklonnost..."
Souhlas. Rozhodnutí musí respektovat principy dobré správy a základní lidská práva, o nichž jsem mluvil již ve svém prvním příspěvku. Osobní averze by zakládala diskriminaci, kterou má stát zakázanou. Konkrétní kodex dalších omezení prezidenta není součástí našeho právního řádu.

"Jak jistě víte, nakonec prezident tím, že "podepíše"... de facto přiznal, že jeho osobní posuzování jednání a chování v tomto procesu nemá místo... "
Tak to nevidím. Jedna věc je právní možnost, druhá strategie uplatnění této právní možnosti. Žádné přiznání nevidím, vidím možná snahu o smírný kompromis, ve kterém se nešermuje paragrafy.

Návrhům na zpětvzetí jsem příliš neporozuměl, pokud však mají znamenat omluvu, pak ji příjmám a pokud jsem urazil já vás, pak se také omlouvám (byť si myslím, že jsem vás neurazil).
24. 05. 2013 | 11:10

aga napsal(a):

Paní Hamplová, Vy jedna dušičko zlatá, ještě že Vás ten pan Stejskal má, jinak by tu ten korektní diskurz už skoro začal působit nevyváženě, a to bychom přeci u stránek, kam se chodí učit opinionmakeři, nechtěli, že...
24. 05. 2013 | 11:13

harmless napsal(a):

Asfalt téruje a téruje. Pořád a všude.

Betonáři mají přijít až později.
24. 05. 2013 | 11:14

Jemnický napsal(a):

Scallop

WOS je pro všechny vědní obory, pokud vědec má co publikovat. Nezpochybňuji značnou rozdílnost mezi humanitními obory a přírodními/technickými obory. Ale i vědec zabývající se "minoritním" problémem naší historie a kultury, musí být schopen nějaké syntézy zajímavé pro celosvětovou vědu. Tudíž mít publikace v impaktovaném časopise. Nebude mít publikací tolik, co přírodovědec, ale mít je musí, chce-li být profesorem a garantovat úroveň studijního oboru. Pokud toho schopen není, pak mu nezbývá než MF DNES.
Nárůst absolventů vědních a technických oborů je téměř nula. Nárůst absolventů humanitních oborů výrazně převyšuje tyto pro hospodářství klíčové obory, kvalita mizivá a upotřebení taktéž.
Může si to naše upadající ekonomika dovolit?
24. 05. 2013 | 11:38

aga napsal(a):

Tato aféra opět o něco více nasvítila strukturu hochů a děvčat, co spolu mluvěj, a co se koalujou přes zdánlivé stranické, ideologické a další rozdíly vždy, když jde o to, zadupat do země tu plebejskou lůzu a prezidenta, kterého si dovolila zvolit.

Padly i poslední iluze o posledních spravedlivých, například o sboru akademiků, kteří mlčky připustili útok na svou svobodu a důstojnost například degradací titulů i stavu plzeňskou aférou, ale o to hlasitěji využijí každou trapnou záminku, která by v důsledcích hrozila rozkrytím jejich posametového akademického bordelu. Doporučuji pravdoláskyplné neonové srdíčko i nad Akademii věd, aby bylo jasno.

Scallop

A podle čeho lze tedy hodnotit odbornost akademiků humanitních oborů? Podle scallopova dobrozdání?

Halík má své problémy nejen s WoS, ale i s kněžským vysvěcením. Nedotknutelní ale nemusí dokazovat nic, stačí jejich čestné pionýrské.
24. 05. 2013 | 11:48

resl napsal(a):

Maximus : 06:11
Pěkný den všem.
....
díky r.
Jemnický : Doc. Putna se staví do pozice křesťana, ale jen hubou. Křesťan má především sloužit a nehonit se za světskou slávou. Ale on pan docent tak mocmocmocmocinky chce být tím profesorem.
....
a tak vy, nebo bimbo mu to zatrhnete, když se tak snaží, protože vy víte, jakou práci má rád, vy víte, jak /ne/obhajoval, vy jste s bimbem znalec a rektoři a celá ta AV do toho nemá co mluvit. Vy dva "demokrati" samozřejmě vidíte do člověka, kterého jste ještě včera neznali. Já zas vidím do Zemana, protože už tady pár let premiéra dělal a jeho opilost byla několikrát předvedena v přímém přenosu.
24. 05. 2013 | 12:18

český maloměšťák napsal(a):

Ostatně zjevný rozpor už tkví v tom, že člověk /lidé/, který/ří/ věří např. ve zmrtvýchvstání jiného člověka...má/mají/ udělovat vědecké akademické hodnosti, respektive navrhovat jejich udělení - snad jen pokud by svoboda nebyla dotčena a tak nešlo spíše o poslušnost a loajalitu lokálním pavědeckým výkladům nebo propagandě než o průkazný přínos světové vědě a vědeckému diskurzu.
Zde by bylo asi třeba také jisté skepse - ve směru k vyhodnocení možných souvislostí, zda nejde spíše o nějaký gemeinschaft, než o vědu. Zda nejde spíše o víru, než o poznávání.

Ale to jen tak na okraj, trochu obecněji....takové jakési píchnutí do vosího hnízda , respektive jeho vykouření pomocí kadidla.
:--()

Kdy samozřejmě Zemanovo arbitrovství je také spíše nevědeckým a předpojatým.
Nicméně došlo k demokratickému nalezení souhlasu, popisů tak dále netřeba - kdo by chtěl taky vykuřovat vosí hnízda, že ? Ještě by se mu mohlo přihodit, že vosy vyletí druhým otvorem a píchnou ho...no třeba do zadnice.
24. 05. 2013 | 13:20

český maloměšťák napsal(a):

profesor resl
Zemanova opilost...hmm...ale tak dobře, proč ne.
Jenže vaší metodou /reslovo pozorování Zemana v televizi/ by bylo možno tvrdit, že např. Schwarzenberg se chodí do práce často jen vyspat z opice.
Což je zjevný nesmysl. Jde přeci o velmi vzdělaného, pracovitého člověka, který do práce chodí vysedávat, ne spát. Má moc dobré výsledky - zejména v konjunkci se svými straníky Kalouskem, Parkanovou, Drábkem aj. I dobré zákony navrhuje - např. arbeit macht frei, postamtmeldung nebo o darování osobních dat občanů bankám či pozemkům církvím.

Měl byste , pane profesore medicíny Resle, možná požádat Hrad o vydání Zemanových jater a věštit raději z nich - než z televize.
Nebo zkuste logr z Schwarzenbergova hrnku.

Proč jen mám pocit, že vy si nejprve skutečnost zkonstruujete ve vašem mozku pomocí víry a až pak ji teprve dotvoříte pomocí své klávesnice a prstíků - k onomu obrazu v tom mozku.
Úžasné !!! V podstatě se tak nikdy nemůžete splést...
:))
24. 05. 2013 | 13:31

skeptický napsal(a):

Tady se vůbec hází cizími slovy velmi ledabyle.
Každý si myslí,že ví,co je profesor.

Původně je professor čili vyznavač zkrácenou formou od slova profession,což je skloubenina slov dvouch :
Profess čili vyznávat a Sion,což je jméno místní.

Přidáme-li k tomu katolický,je to vlastně ekvivalent křesťanského sionisty,což je odrůda amerického náboženského křesťanského směru.Je jich tam na Středozápadě 30 milionů.

Pastoři jsou financováni z vlivných místních kruhů,a náplní jejich náboženské doktriny je snášenlivost křesťanů s jinověrci.

V kostce :Ježíš byl Žid,a proto každý věřící má milovat Israel.
Mír na světě nastane,až se ten poslední vrátí z diaspory do země svých otců,a náledovat bude Ježíšův druhý příchod .

V Evropě málo známé,krom Breivika,což je celkem nešťastné.
24. 05. 2013 | 13:48

František Jeřábek napsal(a):

Paní Hamplová, myslím, že za to ani nemůžete. Ale být Vámi, tak raději své úvahy nepublikuji.
24. 05. 2013 | 13:56

Richard napsal(a):

"Na tento názor má i on nepochybně právo, a má rovněž právo zvolit formu, kterou to vyjádří. Vyjádřil to tak, že vyslovil na pana Putnu svůj názor, a řekl, že sice jmenování podepíše, ale nepředá. Má na to právo, protože máme demokracii a svoboda projevu platí pro každého. I pro prezidenta."
autorka

Zeman na svůj osobní názor vůči Putnovi vycházející z jeho subjektivních pocitů právo samozřejmě má, stejně jako právo ho vyjádřit, ovšem právo na vyjádření pocitů, tedy osobního názoru nelze směšovat s právem na prosazování tohoto postoje, jelikož do tohoto procesu vstupují "objektivní povinnosti vycházející z role prezidenta".
Zeman má sice právo Putny si absolutně nevážit a toto srozumitelně vyjádřit, ovšem nemá právo stavět tyto osobní pocity na roveň objektivního důvodu, který vylučuje jmenování Putny jako profesora či si jmenování na tomto ryze subjektivním základě jakkoliv podmiňovat.
Znovu opakuji, Zemanovy čistě osobní důvody nelze zaměňovat s objektivními důvody!
Je nepřípustné, aby Zemanovy ryze osobní pocity stály za rozhodováním o tom, kdo bude jmenován profesorem či jakým způsobem se tak stane(příště by mohlo jít pouze o nesympatie či nijak zdůvodněné vrtošivé znelíbení profesorského aspiranta jako objektivního důvodu jeho nejmenování či podmiňování při předávání diplomu).
Zemanovy subjektivní pocity totiž nemají hodnotu objektivního kritéria, kterým by mohlo být např. Putnovo antisociální jednání, které např. akademická rada při svém jmenování neodhalila, což se ovšem v tomto případě neděje.

tak ještě jednou:
"a řekl, že sice jmenování podepíše, ale nepředá. Má na to právo, protože máme demokracii a svoboda projevu platí pro každého. I pro prezidenta.""
autorka

opravdu ve svém výroku nevnímáte rozdíl mezi vyjádřením osobního postoje a jeho prosazováním?
Prosazovat osobní postoj na úkor objektivních povinností totiž v souladu s právem rozhodně není. Tedy Zeman na to právo nemá! Dle mého jste buď nevědomá či přímo lžete. Ve vztahu k Vaší společenské roli nevím, co je vlastně nebezpečnější.
V demokracii sice platí svoboda projevu pro každého, ovšem stejně jako povinnost jednat v souladu se svou společenskou rolí ze které vychází určité povinnosti, které jsou však ve vztahu k prosazování osobních pocitů nejednou v konfliktu. Toto nelze řešit jednoduchým povýšením osobních názorů a zájmů nad tyto povinnosti.
Vaše logika posazená do krajnosti by znamenala, že každý úředník má právo ze své funkce nejen vyjádřit svůj osobní postoj, což nepochybně má, ale také jej bez ohledu na povinnosti související s jeho rolí ze své funkce prosadit.
Zda-li sama takovýto postup ve svých veřejných aktivitách uplatňujete, v souladu s tím jak zde toto jednání ospravedlňujete, tak potěš, nicméně Vás tato skutečnost dříve či později samotnou dožene v podobě úředníka, který si bude ze své moci vycházející z veřejné služby prosazovat svůj osobní zájem na úkor povinností k jeho rolí se vážících a hájit se svobodou slova bez ohledu na práva Vaše, či zaštítěn do svobody projevu bude jednat přímo proti nim.
Autorka je tedy dalším v řadě, který podpořil boj za český Kocourkov.
Mám za to, že M. Putna má právo být jmenován profesorem za zcela tradičních okolností neboť není žádný objektivní důvod, aby se tak nestalo. Stejně tak mám za to, že i já má právo na M. Putnu jako řádně jmenovaného profesora. Váš přístup je v mých očích apelem na poškozování lidských práv, nezapomeňte se u toho ohánět lidskou slušností vážená a důstojná paní Hamplová!
24. 05. 2013 | 14:12

Richard napsal(a):

autorka dodatek:
pokud však myslíte, že na transparentu napsané slovo "buzna" je dostatečně objektivním důvodem proto, aby M. C. Putna nebyl jmenován profesorem, či mu bylo jmenování jakkoliv podmiňováno, nemá také současný prezident M. Zeman ve své funkci díky svému vulgárnímu vyjadřování co pohledávat. Resp. je nutné stejný princip hodnocení vztáhnout ke každému z nás, pokud se tedy oháníte demokracií, tedy i k Vám samotné a vězte, že není problém si na kohokoliv takovouto maličkost najít, postavit jí v duchu Vašeho uvažování na roveň objektivního důvodu a sociálně tak jiného zcela zdiskreditovat.
Opravdu není problém na kohokoliv si cokoliv najít, a nemusí jít jen o vulgarity či slova, která nejsou zcela formálním vyjádřením daného významu jako např. "buzna". V životech mnoha těch, kteří zastávají veřejné funkce jsou daleko větší průsery, na druhou stranu lze jít ještě dále a jako objektivní důvod, který člověka vylučuje z možnosti zastávat danou veřejnou správu, můžeme příště uvést třeba "falešně laskavý úsměv ve slaměném klobouku, populisticky vyjadřující pochopení, pod kterým se však skrývá pouze jakási sobecká touha zalíbit se určité skupině obyvatel".
Avšak takto uvažovat a jednat měly ve zvyku všechny totalitární systémy(církev nevyjímaje), které byly kdy v dějinách lidstva u moci, až do doby než je samotné nimi prosazovaná ideologie dostihla a stala se příčinou jejich úpadku.
24. 05. 2013 | 14:32

J. Buřil napsal(a):

Dokáže někdo této paní vysvětlit, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda jiného? A že existuje jakési právo a zákony (nejsem si jist, že paní advokátka někdy o něčem takovém slyšela).

Že je právo každého vyjádřit svůj politický názor (pokud nepřekračuje zákon) a NESMÍ za to být státní mocí, tedy ani prezidentem, perzekuován. Prezident si může myslet o Putnovi, co chce, může své názory říkat nahlas (když mu nepřipadají hloupé), ale nemůže určovat, kdo bude či nebude profesorem. To mu absolutně nepřísluší.

Navíc má nejen pravomoci, ale také povinnosti. Třeba ty ceremoniální. A k těm patří jmenování nových profesorů a předání jmenovacích dekretů.

Kdyby se akademická rada někdy rozhodla udělit autorce profesuru, může ji prezident na základě svého osobního názoru, že je očividně dost hloupá a ošklivá, odmítnout jmenovat?
24. 05. 2013 | 15:26

Richard napsal(a):

J. Buřil
no, pokud budeme v souladu s nynější situací tak nikoliv, jelikož k předání jmenování zřejmě dojde, ovšem je dost možné, že by autorce titul profesora předal prezident někde ve sklepě, aby na ní nešlo vidět, aby bylo všem jasné, že se prezidentovi nelíbí, že mu přijde třeba zrůdná, deviantní, např. jen proto, že se nechává exhibicionisticky fotit ve slaměném klobouku...che
Pokud bude autorka toužit po standartním předání diplomu, nezbyde jí než se ze všech sil snažit prezidentovi zalíbit, ano, toto je velmi důstojný způsob jak dosáhnout svých práv, che che...
V tomto potenciálním fiktivním případě by se Kocourkov obrátil přímo proti tomu, kdo ho nyní ospravedlňuje...
Někteří lidé jsou nejspíš zvyklí takto fungovat a nepřijde jim na tomto jednání nic zvláštního, nenormálního, "prostě poslouchat vedoucího se musí, případně vetřít se mu do přízně, aby bylo zaručeno uspokojení potřeb, na které mám právo, nebo snad i něco navíc, nějaké osobní výhody"

Jinak s Vámi nesouhlasím, že by byla autorka ošklivá a hloupá, ale je fakt, že jsem jejím postojem jako člověka, jenž zastupuje právo, dosti udiven...
Neschopnost rozlišit právo na vyjádření osobního postoje od jeho prosazování z moci určité veřejné funkce, k níž se primárně váží, jak jste napsal, nejen pravomoci, ale také určité povinnosti, tedy jakýsi vzorec náležitý vzorec jednání, je pro mě skutečně zarážející...
24. 05. 2013 | 16:06

scallop napsal(a):

aga

Nechal bych to vedecke rade univerzity, mily Watsne.

Jemnicky

Pokud vim, tak humanitnici maji publikaci mnohem mene, byvaji rozsahlejsi a pocitaji treba i preklady a rezence, ktere jsou u prirodovednych oboru mene vykazovane jako vysledky. (Ale nejsem v tomto expert.)

Jestlize mi WoS i (z meho pohledu) vyznamnych filozofu dava podoben vysledky jako u Putny, neni to duvod o nem pochybovat. (Zkousel jsem jen sokola, Halika a Machovce, ale pochybuji, ze najdete jineho filizofa s dlouhym vystupem z WoS.) Kdyz WoS ukazuje malo vysledku, muze to znamenat, ze nektere publikace proste nepokryva. V tomto respektuji nazor vedecke rady, to je cele. (U vedecke rady univerzity v Hlohovci bych mel pochybnosti, ale v pripade UK je nemam.)

Narust absolventu u humantinich oboru na magisterske urovni je problem - v tom, se shodneme - ale nemam pocit, ze tento narust kopiruje mnozstvi profesoru. Muj odhad je, ze pribylo spis odbornych asistentu (nekdo ty davy oducit musi).
24. 05. 2013 | 17:15

Almo G™ napsal(a):

aga napsal(a):

Paní Hamplová, Vy jedna dušičko zlatá, ještě že Vás ten pan Stejskal má, jinak by tu ten korektní diskurz už skoro začal působit nevyváženě, a to bychom přeci u stránek, kam se chodí učit opinionmakeři, nechtěli, že...
24. 05. 2013 | 11:13

--- Není tady mnoho lidí, kteří přesně chápou účel těchto stránek. Většina si myslí, že jen pro ně hodný stařeček Stejskal z čirého altruismu připravuje místo pro setkávání, aby se nenudili. "A zadarmo, vy anonymní nevděčníci!", jak zde kdysi v jedné argumentační nouzi vykřikoval. :-)
24. 05. 2013 | 17:24

aga napsal(a):

scallope

Bylo by to poprvé, kdy by se nějaká rada, byť i vědecká, dohodla ve vlastním zájmu proti zájmu státu a lidu? Já bych, kdybyste dovolil, upřednostnil nějaké objektivnější hledisko.
24. 05. 2013 | 18:13

aga napsal(a):

PS

Ta arogantní chucpe, se kterou si elita osobuje právo vyřvávat si "svobodu" v rámci pravidel, které si sama stanoví (vč. svobody vlastní pravidla porušovat) a přitom neomaleně požadovat po plebsu, aby jí to uctivě a bez dotazů platil, je tím pravým a nefalšovaným buranstvím. Co vás, scallope, opravňuje k tomu, abyste si tato práva nárokoval? Je dnes už měřítkem všeho pouhá výše IQ spojená s kontakty, díky kterým se dostanete mezi "vyvolené"? Pak se samozřejmě nedivím, že takto definovaná "elita" je tak strašně háklivá na požadavek charakteru, etiky a morálky, a brání se hystericky a semknutá v jednom šiku jakémukoli náznaku toho, že by na ni mohl být uplatňován.
24. 05. 2013 | 18:30

Jemnická napsal(a):

scallop

Profesor a filosof jsou dvě různé věci. Filosof může být profesorem, profesor by měl být filosofem. Pokud chce být filosof profesorem a putna Bohemia Crystal, musí také splňovat určité požadavky, nutné pro funkci profesora. Novinové a časopisecké články to prostě nejsou. Je snadnější tlachat, než napsat solidní vědecké pojednání do solidního mezinárodního časopisu. Solidní vědecká pojednání jsou jedním z nutných požadavků na adepta pro profesorskou sesli.
24. 05. 2013 | 20:57

biolog napsal(a):

Luba:
"
Citační indexy jsou totiž konstruovány pro tzv. tvrdou vědu - tedy přírodovědné obory. V humanitních společenských vědách často neodrážejí skutečný význam vědecké práce autora."
To proto, že humanitní společenské tzv. vědy žádnými vědami nejsou.
Luba je (mi) ve skutečnosti Putna.
24. 05. 2013 | 23:01

Yosif K napsal(a):

Zeman si může říkat co chce a taky si říká co chce a nikdo jej nezkouší omezovat.

Může se třeba vyblít na klenoty, nemusí jmenovat nikoho, na všechno má právo, nikdo mu to nebere.

Sám jmenovat nikoho nechce, nakonec Putnu nejmenoval, měly by to dělat školy samy.

Burany presidenty mají také leckde, nic strašneho se neděje, nemá cenu se rozčilovat, rakousko mělo presidenta z NSDAP nebo co a taky to přežili.

Vy se paní doktorko hlavně těšte na to až Zeman začne přes Frýdek Místek kopat kanál Dunaj Odra Labe abyste z toho také něco urvali, to je tak asi jediná věc kterou je zeman iochoten udělat pro dobro chudých lidí, ale těžko to stihne cirhoza jater a vlna viroz bude rychlejší než shánění financí na takový bohulibý projekt.
24. 05. 2013 | 23:20

richard napsal(a):

biolog
"To proto, že humanitní společenské tzv. vědy žádnými vědami nejsou."

no to máte pravdu, Vaše hloupost je skutečně objektivně neměřitelná, ona spíš tak nějak nezachytitelně vyzařuje či co, přirovnal bych to k takovému nepříjemnému sálání, čím blíže tomu vnímavý člověk je, tím je to nebezpečnější.....tohle poznat skutečně není žádná věda...che
24. 05. 2013 | 23:22

Yosif K napsal(a):

Máme demokracii, máme svobodu slova, máme presidenta který oponentům nadává do kurviček, hnoje, povlu, máme presidenta ketrý opliecky vzkřikuje v TV že bude jezdit po krajícjh a diskutovat POUJZE ale POUZE se SKUTEČNÝMI perofesionalály, niku NIKDZ NE S AMATERY, máme profesora který používá slovo buzna a hastroší se jako Putin na videu, atd atd. Klídek nic se neděje, vše je OK.

Pokud Zeman příště třeba pobleje klenoty, taky je to OK.
Zwyrtková se také děsně hastroší, ale máme svobodu, voliči ji taky mají radi, proč ne. Keep cool.....
24. 05. 2013 | 23:46

Richard napsal(a):

Yosif K
Váš zdravý pohled na svět mi imponuje...I am o.k. and you are o.k. = all is o.k.

"my jsme tady první světová skupina"
"a dál? co dál, nic dál"
"chtělo by to vyměnit obrůsek"

Volně dle Dědictví, aneb kurvička, buzna, hnoj, póvl, hastroš, alkoholik a narcis v Česku

"nová doba, nová doba"

https://www.youtube.com/watch?v=N7XBBeq2pnQ
https://www.youtube.com/watch?v=euh4aqEduHg
25. 05. 2013 | 00:09

T.Paine napsal(a):

Ženy a děvčata, buďte odvážnější a zapojte se častěji se svými názory do politiky. Potřebujeme více estrogenu v politických a veřejných funkcích. Přesněji, více estrogenu bez zlatokopeckých mutací Johana Novotná a Karolína Peake.
25. 05. 2013 | 10:23

Mard napsal(a):

Mě se moc "líbí" úvahy co kdyby. Například kdyby autorka Hamplová měla ocas, tak je to myš nebo opice? Je to stejně kvalitní otázka jako když se autorka táže zda by MCP předal Zemanovi profesorský titul....
Sancta smiplicitas!
25. 05. 2013 | 14:27

jenicek napsal(a):

Kecy scallope,
samozřejmě, že na WOS jsou i čeští solidně publikující filozofové např. E. Kohák 64 publikací. Jenže ten je z původně Ameriky, kde se takový líný ksindl jako Putna na univerzitách netrpí.
Navíc ty jeho knihy....
Když se podívám na jeho vlastní stránky, tak u většiny "jeho" knih je uvedeno, že napsal předmluvu, doslov, nebo byl editorem, překladatelem. Neboli nejsou to jeho, původní, vlastní práce. Jeho původních prací je za 25 let tak nanejvýš 6.
jedním slovem: Bída.
25. 05. 2013 | 15:30

Arnie napsal(a):

Pro krýle pána, jak může "advokátka se specializací na veřejnou správu" napsat takovouto blbost?
25. 05. 2013 | 16:57

scallop napsal(a):

jenicek, Jemnická

Jestli je Putna stejny "ksindl" jako (dle WoS) Halik nebo Sokol, tak s nim jako profesorem neamam problem.

Podle meho neni Putnuv seznam publikaci buhvijak dlouhy, ale mezi ostatnimi humanitnimi profesory myslim nijak nevybocuje. Vzhledem k jeho veku a aktivite se da cekat narust (coz se o kazdem cloveku s titulem profesor rict neda).

Jenicek

Myslim, ze prave tyto formy autorstvi se u humanitnivh ved zapocitavaji silneji nez treba u prirodnich.

aga

No prave, co objektivnejsiho byste chtel ? Vedci se od jiste urovne hodnoti navzajem, protoze nikdo lepsi system zatim nevymyslel.
27. 05. 2013 | 08:15

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy