Občan „v péči státu“ aneb Byty OKD-nekonečný příběh?

08. 11. 2010 | 10:02
Přečteno 34785 krát
Státní dluh je vysoký. Dnes a denně je předmětem jednání různých institucí,vlády, parlamentu, zabývají se jím média. Máme se čemu divit, nebo je to jen důsledek hospodaření, kterému jsme léta přihlíželi!? Důsledek hospodaření všech vlád za posledních dvacet let. Důsledek neochoty respektovat platné zákony, mnohdy dokonce i ty, které přijaly již samy polistopadové vlády?

Zhasnout! Privatizujeme.

Při malém ohlédnutí do devadesátých let to vypadá, jakoby se někteří ministři pasovali do role štědrých vladařů, kteří plnými hrstmi rozdávají svůj majetek. V polistopadové euforii zapomněli, že to není jejich osobní majetek, jako by nepostřehli, že přebírají zemi bez dluhů a že přebírají také odpovědnost za to, jak budou s přebraným majetkem hospodařit. Jak jinak by se mohlo stát, že současně s majetkem OKD s.p., určeným pro podnikání, jsou noví „majitelé“ vlastníky tisíců hektarů lukrativních pozemků, o nichž ale není v dostupné části privatizačního projektu ani zmínka, jak jinak by se mohlo stát, že jen tak, návdavkem bez evidence a zdarma jim padají do klína zhruba 2.000 nebytových prostor , jak by se mohlo stát, že dvacet let po listopadové revoluci je 45.000 původně státních bytových jednotek v majetku soukromé firmy a že bez vědomí jejich obyvatel byly označeny za byty služební!?

Dokonce to vypadá na ne právě malý zázrak, že státní dluh dnes není mnohem vyšší. Přímo se chce zvolat: Jak bohatá země jsme museli být, když je pořád ještě co loupit, když pořád ještě existují státní zakázky, kolem nichž protékají stamiliony, když se žádná z vlád nestará o to, aby do státní poklady šly peníze, které do ní patří a místo toho sahá do kapes těch nejpotřebnějších!

Náprava? Tak to ani náhodou!

Byty OKD jsou dnes velmi ožehavým problémem. Některé politické strany slibovaly řešení před volbami, některé se snaží dokonce i po volbách problém řešit. Kupodivu ale velmi podobně přístupu některých lékařů k pacientům, když řeší vřed, aniž by se zajímali proč vznikl. Za klíčový totiž považují rok 2004, tedy rok, kdy došlo k tzv. doprivatizaci zbývajících cca 46 procent majetku OKD, který do té doby měl v rukou stát.

Od začátku devadesátých let existuje několik klíčových momentů v nichž mohl stát napravit to, k čemu na začátku devadesátých let došlo a rok 2004 je nepochybně jeden z nich. V každém z těchto klíčových momentů by však muselo dojít k pojmenování problému základního. A tím bylo a je vložení státních bytů do rukou, ve kterých, podle platných zákonů, nikdy neměly co dělat.

Občané jiné kategorie?

Většina bytů, označovaných jako byty OKD, byly byty státní. Jde celkem o přibližně 45.000 bytových jednotek a firma Zdeňka Bakaly RPG, v jejímž majetku se dnes byty formálně nacházejí, se díky naprosto nepochopitelnému a protiprávnímu gestu státu v období velké privatizace, stala dnes jedním z největších vlastníků bytového fondu v Evropě.

Uživatelé těchto bytů, zvláště pak ti, kteří počítali s jejich odkoupením, by si patrně tehdy ochotně stoupli do fronty, aby podobnou formou získali ne-li hned celé OKD, tak ale aspoň svoje byty. Dnes si nutně kladou otázku: „Jak je možné, že nájemníci, kteří také obývali původně státní byty či byty státních podniků, se dnes mohou sami starat o své bydlení? Proč se nemusejí, stejně jako my, obávat do svých bytů investovat, jak je možné, že nejsou vystaveni na pospas mnohdy neuvěřitelně arogantnímu jednání zaměstnanců firmy RPG, která dnes se státními byty, propůjčenými kdysi státem státnímu podniku OKD hospodaří? Proč, na rozdíl od ostatních, musíme my platit jakési podivné „přistoupení k dluhu“, mnohdy v řádu statisíc aniž bychom věděli za koho dluhy platíme, abychom je mohli případně po skutečném dlužníkovi vymáhat? Jaká to je spravedlnost, když jejich děti mají zaručena dědická práva, zatím co my, nájemníci státních bytů, stejně jako oni, přesto, že jsme měli naprosto totožnou výchozí pozici, se musíme doslova bát o střechu nad hlavou a odolávat nevybíravým útokům realitní společnosti RPG ?

Pro odpověď na některé z těchto otázek se musíme vrátit o 20 let zpět. Právě tehdy byl totiž spuštěn řetězec událostí, v jejichž důsledku bylo obratem okradeno o svá zákonná práva více než 100 000 obyvatel Moravskoslezského kraje, kteří tyto byty obývali, či dodnes obývají. Byl to úmysl, či nedbalost tehdejší vlády?

Posuďte sami:

1. Rozhodnutím č. 208 ze dne 28. 12. 1990 vložil tehdejší ministr hospodářství Vladimír Dlouhý veškerý majetek státního podniku OKD do nově vzniklé akciové společnosti OKD. Tedy veškerý majetek určený k podnikání, jak požadoval zákon, ale z jakési podivné, nadbytečné iniciativy i bytový fond, který určen k podnikání nebyl.

2. V období, v němž ministr Dlouhý vkládá majetek OKD včetně státních bytů do akciové společnosti, platí ale zákonné opatření o hospodaření s majetkem svěřeným státnímu podniku, které přímo zakazuje vkládat bytový fond, (tedy majetek mimo obvyklé hospodaření) do akciových společností. Toto opatření vydalo Federální shromáždění ČSFR s nějvětší pravděpodobností právě proto, aby ochránilo nájemníky státních bytů před podobnými kroky, k nimž v tomto případě došlo. Zákonné opatření překrývá svojí účinností období od srpna 1990 do dubna 1991. Tedy právě období, v němž došlo k převodu bytů do soukromé akciové společnosti.

3. Nikdy nešlo o byty v majetku OKD s.p., od počátku jde o byty státní, k nimž měl OKD s.p. právo hospodaření, nikoli právo vlastnické, což je velký rozdíl!Vyplývá to i ze záznamů Geodezie a později z Katastru nemovitostí.

4. Současně platí ve stejném období i zákon o vlastnictví bytů, podle kterého „Byty , které jsou užívány na základě práva osobního užívání bytu, mohou nabýt jen jejich uživatelé“.(par.14 zák.52/1966,Sb.) Jinými slovy, jestliže z jakéhokoli důvodu nechtěl mít stát nadále byty ve vlastnictví, mohl je převést jen na nájemníka.

Protože si všechny zainteresované strany musely být platných zákonů a přepisů dobře vědomy a věděly, že nelze byty „privatizovat“ jinak, než nabídkou k odkoupení jejich uživatelům, došlo k dalšímu „tahu“ a podvodu na občanech. V privatizačním projektu, který vypracovalo tehdejší vedení OKD a.s., byly tyto byty označeny za byty služební přesto, že jejich uživatelé měli dekrety, kterými mohli a mohou dodnes takové tvrzení vyvrátit. Na služební byty se vztahuje zcela jiný zákon (vztah ke služebnímu bytu, podle tehdy platných zákonů, souvisí a je časově omezen výkonem práce pro firmu)

Platných zákonů a předpisů se vláda držela ve většině případů, kdy došlo k převodu bytů. Asi nejmarkantněji to je vidět na privatizaci majetku Státního podniku Doly a úpravny Komořany.

Z rozhovoru s ředitelem podniku Doly a úpravny Komořany Pavel Balažkou (publikováno 5.9.2005):
“ Když vláda v r. 1992 schválila zařazení majetku původních důlních podniků do privatizace, byl z toho vyjmutý bytový fond, protože ten tam podle ní prostě nepatří. Není určený k podnikání a hospodaření nově vzniklé Mostecké Uhelné společnosti by zbytečně zatěžoval………Jak jsem již řekl, vláda rozhodla, že nejprve budou domy nabídnuty nájemníkům, teprve pokud oni koupi odmítnou, dostanou příležitost další zájemci...“.

To má jistě logiku, neboť byty byly vystavěny k osobní potřebě občanů, nikoli za účelem dosahování zisků.

V roce 2004 , před podpisem Smlouvy o převodu akcií OKD a.s. existovala možnost, jak napravit pochybení minulosti. Vláda mohla byty vyjmout z akciové společnosti a nabídnout je k odkoupení nájemníkům. Nestalo se tak . Ve smlouvě pouze stanovila, že v případě prodeje bytů musí nabyvatel prodat byty stávajícím nájemníkům za zvýhodněnou cenu.

Kdy? Pro společnost RPG za uvedených podmínek patrně nikdy.

Jediný argument, který zatím zazněl proti napadení privatizace bytů postupem v letech devadesátých bylo, že by se tím zpochybnila celá tzv. velká privatizace. Možná ano, ale pokud by se i jediný občan cítil být poškozen postupem státu, má právo se domáhat spravedlnosti.

Ochránit práva svých občanů, to je totiž jediný smysl existence státu.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Nasraný občan napsal(a):

Kradl tak moc,že může dát židům pozornost a ještě si nechat reservu.Proto se Bůh jmenuje Bakala.Je nepostižitelný.
Ústavní soud Čorkistán-Tunelov mu klidně na to dá i glejt.
08. 11. 2010 | 10:28

dedek napsal(a):

Myslím že by nebylo od věci napadnout velkou privatizaci, protože jediné co bylo velké, je lumpárna, která se tu děla. Docela se divím, že ti lidé v bytech netáhnou za jeden provaz a nenapadnou to ve Štrasburku, když mají veškeré platné doklady. Ini ti panáci nahoře včetně Bakaly by to potřebovali jako prase drbání.
08. 11. 2010 | 10:32

Noemova Archa napsal(a):

Trochu potrádám to nejdůležitější paní Lorenová. A tím je to, kdo v roce 2004 stál na straně státu...Já si odpovím sám, byla to vláda Stanislava Grosse a jestli se nepletu tak podepsán pod tou smlouvou je Bohuslav Sobotka....Takže už asi chápete, proč si ČSSD na severní moravě tak strašně otevírá ústa......Pan Lubomír Zaorálek, by měl být zticha....
08. 11. 2010 | 10:33

Pitrýsek napsal(a):

Nejsme jako oni, láska a pravda zvítězí nad lží a nenávistí!Vše co se děje 21.let po plyšáku je na blití! Lidi už se vzpamatujte, je třeba změnit režim!
08. 11. 2010 | 10:34

LK napsal(a):

Rozkradlo se národní hospodářství a z uživatelů bytů se udělali mnohdy bezdomovci. A stát má ochránit občany ? Ano - to platilo od Starého Řecka až do roku 1992. Pak ne......
08. 11. 2010 | 10:34

veverka napsal(a):

Posledních 20 let je jen jedna velká rozkrádačka.Ano,tenkrát jsme neměli dluhy.Jak na to sáhli členové sekty všespasitelské ruky trhu v čele s národním superzločincem Klausem,rozkradli co se dalo i nedalo.Tedy až na důchody a zdravotnictví.To ovšem dorozkrade vláda současná,v čele s dalším zločincem Nečasem.A po obyčejných lidech pak tito gauneři chtějí aby jim jejich zlodějiny platili a ještě mají tu drzost posílat jim složenky.
08. 11. 2010 | 10:35

modrý edvard napsal(a):

Nejsem strýc p. Bakaly, ale přesto se ptám: mám právo privatizovat byt, ve kterém bydlím? (myslím to obecně, nikoliv podle citovaného paragrafu)
Dále si myslím, že je-li to tak jednoduché, jak to popisuje článek, zřejmě stačí žalovat u soudu na neplatnost privatizace.
08. 11. 2010 | 10:35

miky napsal(a):

No, ja bych se jen zeptal, kdy pan Bakala tyto byty koupil od statu? Podle me nikdy. Protoze jste zapomnela, ze prevod uskoutecnil trojlistek Sobotka, Urban, Palas panum Kolacekovi a Votavovi (kovanym to soudruhum), pomal jim s tim napr. Ulcak (taky kovenej komous). A pan Bakala to od nich koupil. Takze tvrdit, ze zly Bakala okradl obcany je hooooodne tvrde (osobne si vubec nemyslim ze pan Bakala je inkarnace Mirka Dusina, ale v tomhle pripade spinavou praci udelali jini).
08. 11. 2010 | 10:37

slavwin napsal(a):

Díváme jak různí modří zloději a oranžoví zloději hádají kdo je koncepční. Když vznikne nový subjekt tak musí s někým jít do party nemá totiž výběr. Tak zloděj jiné barvy je označí že se spojil se zlodějem a že je nekoncepční, pak se vytáhnou Benešovy dekrety a sudeťáci a máme tu švajneraj nebo klausoraj a človeče dopátrej se pravdy.
08. 11. 2010 | 10:40

Pavel napsal(a):

převody majetků do "správných" rukou byly dle scénářů již vypracovaných, takže i dnešní loutky jako bývalí Policajti, STB, KSČ, bachaři a "gumáci" sedí v Parlamentu a zajišťují svým "poradcům" nemalé výdělky za pozdější almužnu. Domnívám se, že Standa, Oulický, Dlouhý, Dyba, Fencl a řada dalších by měli být postaveni ke zdi a nebo na doživotí zavření. Kdo si poslechne (třeba na ivysilani.cz) pořad s Miladou Horákovou "Den H", zjistí, že za co byli tehdy odsouzeni se skutečně po 89 stalo - roztržení Republiky, zničení zemědělství,strojírenství etc. - dle plánů US. Následná "demokracie" se proměnila v anarchii a výsledky vidíme a cítíme velmi silně. Pokladna prázdná, různí Olicčí s rozsáhlým majetkem si dělají co chtějí, jen mě nejde do hlavy, kdo 20 let nedovolí dělat práci NBÚ, BIS, Policii - kdo tu má to požehnání vše brzdit !!!! LTO, DIAMANTY, Rumová aféra, privatizace, vraždy, prázdná kasa . . . a teď válčíme někde v Afghanistánu, předtím v Iráku, Kosovu jako by jsme si nepamatovali 1939 a nebo 1968 a klidně to v Parlamentu projde !!!
08. 11. 2010 | 10:42

pepík napsal(a):

a proč by státní byty měli dostat právě jejich dosavadní uživatelé ?
V Česku je spousta takových, kteří žádný byt nemají, musejí si je najímat za tržní nájem. Tak proř ne tito ? Proč někdo jo, někdo ne ?
08. 11. 2010 | 10:47

pavel napsal(a):

nejen byty OKD - TRUTNOV - malé město, ale jsou tam "výkonní" podnikatelé, kteří umí sehnat prachy !!! Ovládnou parkovací místa v HK a jak jsem zaslechl, tak se umí "zmocnit" 4000 bytů jednoduchým trikem, že stihnou 1 den před svým odvoláním z vedení bytového družstva podepsat dodatek za 24 mil. k těm 260mil. a ejhle, rázem je možná exekuce bytů - nebo - zaplať nám výpalné !!! jak je to možné? známý říkal, že v to jede "bývalý" státní zástupce, který se svoji skupinou má patrně "dlouhé" prsty. A Policie? Ta to odložila, stejně jako spousty případů !!!! Kdo umí držet na uzdě tolik případů a policajtů, či st. zástupců ?
08. 11. 2010 | 10:48

XXL napsal(a):

Paní se jmenuje Lorencová, Lorenová byl někdo jiný. Navíc nenapadá žádnou politickou skupinu, ale obyčejné zloděje. Noemova Archo, snažíš se zpolitiziovat obyčejnou zlodějinu. Takže tvoje reakce "potrádá" logiku.Asi budeš patřit k těm, co by si taky rádi nakradli, kdyby měli možnost. Nebo se ti to snad povedlo? v každém případě si myslím, že by se nájemníci skutečně měli sjednotit a tvrdě jít za svými nároky. Zloději to také tak udělali.
08. 11. 2010 | 10:51

kristusek napsal(a):

Noemova archa - v článku autorka jasně uvádí, kdy došlo k prvnímu protiprávnímu jednání ze strany státu - byl to rok 1990.
Což ovšem přirozeně nic nemění na jednání ČSSD v r. 2004. Nicméně ani k tomu by nemohlo dojít, nebýt páně Dlouhého "úletu".
08. 11. 2010 | 10:52

Grandmaster napsal(a):

Politiku jsou v CR spousty. Podvodniku jak by smet. Jejich 'akce' se prolinaji - ja na brachu, bracha na mne.
Najit politika, ktery by chtel udelat neco pro spolecnost je nemozne. Pud sebezachovy jej nuti pokracovat pracovat stejnym zpusobem, jak je zvykem. Sam nic nezmuze.

Je treba zalozit ceskou 'Kafe party' s dostatecne silnymi, vlivnymi a nepodplatitelnymi (!?) politiky, kteri by s nekonecnou trpelivosti zacali cistit ten chlivek.
Rekrutovat do 'Kafe party' by se melo ze skupin lidi, kteri si rozsirili obzory pobytem, vzdelanim a praxi mimo republiku.

Ano, je to (temer) utopie. Proti kapitalu je tezke bojovat. Penize vladnou....
08. 11. 2010 | 10:53

čaroděj napsal(a):

Tunel byl připravený, právě již v roce 1990. V roce 1996, kdy Koláček získal minoritu v OKD, použil na nákup akcií peníze OKD, která mu je půjčila a zastavila u KB právě byty!
08. 11. 2010 | 10:57

Tribun napsal(a):

Když se buduje kapitalismus, létají třísky. A protože kapitalismus si rozvracet nedáme, zapomeňte na spravedlnost, na slušnost i na obyčejnou férovost.
08. 11. 2010 | 10:57

Názor Jan napsal(a):

Privatizace byt. fondu je "sud s prachem" ... ! Ať se vyjádří např. JUDr. Křeček !!
08. 11. 2010 | 11:00

standa napsal(a):

Vážení občané, kdo zde vládne?
Jsou to politici a nebo mafiáni?
Italská mafie se musí učit!!!
Chrání nás zákony,
Jak dlouho stát zločinců bude?
08. 11. 2010 | 11:02

Občan napsal(a):

To nejsou jen byty-způsob a právo podle kterého prodává Pozemkový fond půdu ke které se normální občan na ní hospodařící(malé políčko,kus zahrádky)taky není zrovna košer.Měl by dát rovnou nálepku-Jen pro spekulanty-
08. 11. 2010 | 11:04

stále rebel napsal(a):

Cituji:
„Vláda mohla byty vyjmout z akciové společnosti a nabídnout je k odkoupení nájemníkům.“

Můžete mi vysvětlit, jak může minoritní akcionář (stát 46 %) vyjmout část majetku z akciové společnosti?
08. 11. 2010 | 11:05

Franta napsal(a):

To zas bude průser !!!
až se to dozví náš soudruh prezident a největší eurodisident a pochopitelně největší prognostik z Prognostického ústavu ÚV KSČ a odborník na privatizaci socialistického majetku naší mimořádnou českou cestou. Předpokládám, že soudruh ministr vnitra dostane příkaz zabývat se zavedením cenzury na období úspěšné privatizace a že bude okamžitě vyhlášena amnestie na drobné přestupky pomýlených soudruhů, kteří začali budovat kapitalismus s lidskou tváří.. Já nic já jenom nepomýlený muzikant, soudruzi z StB, já to s vámi myslím čestně, upřímně a vážně..
08. 11. 2010 | 11:12

Jana napsal(a):

Už jsem o těch bytech OKD slyšela a je to tedy do nebe volající, ale jak je možné, že není proti tomu obrana když už se ví, že je a bylo to protiprávní - protiústavní. Dlouhýho v čele těch ostatních jsem nikdy neměla ráda, ten jak otevřel pusu, tak byla cítit jenom křivá lež a taky jo vždy se to za nějakou dobu provalilo, že vždy jenom potřeboval lidi oblbnout-napálit.
08. 11. 2010 | 11:13

Krejčíř na Hrad a Pitr ministr financí napsal(a):

Justiční mafie, politické 6umpě, tunelářům, zlodějům a jim příbuzným živlům se v polistopadové "demokracii" daří NEJ.... mrázka vyznamenat in memoriam a Kožený ministr vnitra!Dnes by klíčemi cinkal pouze duševně nemocný....
08. 11. 2010 | 11:15

G. Giormani napsal(a):

Vážená paní Lorencová. Je jistě chválihodném že se zastáváte "okradených" nájemníků a ještě hovoříte o spravedlnosti. Jedna naprosto podstatná záležitost Vám však unikla. Jak chcete rozlišit nájemníky v tzv. státních bytech od nájemníků v bytech soukromých majitelů domů? Nepříjde Vám skandální, že se opět rozdělují občané na kategorie privilegovaných a opačně? Jak chcete vysvětlit těm, kteří neměli to štěstí a nebydleli ve státním, či obecním bytě a že jsou nuceni se pro své bydlení zadlužovat na desítky let?! Nenapadlo Vás snad, že právě majetky (obcí a státu) patří všem občanům a že stát, potažmo obce musí hospodařit se svěřeným majetkem jako řádní hospodáři??? Tato nerovnost před zákonem je příčinou a ne důsledkem Spravedlivě vzato je jen dobře, že se tato situace bude možná řešit před ESLP ve Strasburku. Jsem opravdu zvědav, jak si tento zlodějský stát poradí.
08. 11. 2010 | 11:16

Cubatieur napsal(a):

Článek je napsán příliš neadresně -stalo se- bylo umožněno - bylo rozkradeno...
Tak jestli se tu děje trestná činnost, měly by se tím zabývat příslušné orgány. Jestli tyto orgány, legislativa i exekutiva na to nestačí, nebo nechtějí stačit protože jsou na trestné činnosti rovněž zainteresovány -pak nežijeme v právním státě, ale v mafistáně, který systematicky okrádá a likviduje společnost.

Poté občan nemusí platit daně a jiné výpalné v podobě poplatků, což se již dnes děje. Která firma nemá dvojí nebo trojí kasu ? I to snižuje příjmy státu, ale tento stát už de facto ani de iure neexistuje. Tento systém padne protože požere sám sebe, protože vládnoucí kliky nastavily takové podmínky, že to jinak skončit nemůže.
08. 11. 2010 | 11:17

martys napsal(a):

45000 bytů to je cca 45 mld korun - jenom za ty byty
kolik dal Bakala ze celé OKD?!!!

to je prostě krádež za bíleho dne ať se na to člověk dívá ze které chce strany
a tenhle ten lump se nestydí chodit po světě a tvářit se jako vážený podnikatel
08. 11. 2010 | 11:22

trotl napsal(a):

Václav Havel : Náš stát nevzkvétá, ehm, pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí ....
08. 11. 2010 | 11:28

Petr napsal(a):

Jeden dům jsem postavil - druhý zrekonstruoval a to za svý peníze a za svůj úvěr a svoje bydlení si musím hradit pořád sám.A těch co bydlí za své je většina.
Teď nevím proč ti co do teď bydleli v dotovaných bytech - dotovaných z našich daní mají ještě k tomu mít nějakou výhodu.
08. 11. 2010 | 11:29

Mike napsal(a):

5 mil. Kč sponzorského daru od Bakalu na volební kampań ODS by mohl být přece dostatečný odpustek za Dlouhého podvod na lidech.
08. 11. 2010 | 11:30

Cech napsal(a):

Tyto problémy jsou opravdu v současné době podružné.
Pan Bakala nezákonně zprivatizoval řekněme 45 000 bytů.To je opravdu směšné při představě,že pan Bárta dosáhne totéž při privatizaci zabezpečovacích složek policie.
Kam se hrabe zisk pana Bakaly proti zisku pana Bárty.Prostě pan Bakala bude proti němu jasná dvojka.Ovšem když to vyjde, jako že ano.
08. 11. 2010 | 11:32

Petr napsal(a):

Takže se radši ptejte
okradl bakala stát ??
a kdo mu v tom pomohl??
To už tu bylo psáno!!
08. 11. 2010 | 11:34

egoist napsal(a):

A nejbrutálněji smutné je to , že ti nájemníci? s lahváčem u pusy koukají na Miss , kterou pořádá Maláčová ?, manželka Bakaly, co mají na Šumavě ten úžasný protiatomový bunkr . Vrchnost dnes bere vkus, práci a nyní i střechu nad hlavou. Že jsem si tu ruku s klíči na Národní neusekl.
08. 11. 2010 | 11:38

J.K napsal(a):

Za podmínek za kterých to šlo při privatizaci Mostecké uhelné(SHD).Takže Vaše poznámka faktická a správná,avšak otázka zni : PROČ SE TO TAK NEPROVEDLO A KDO MĚL NA TOM TAK VELKÝ ZÁJEM,aby to spadlo do klína OKD takovým protizákonným(správně i v té době) způsobem.Určitě by to vysvětlil čistotou zářící pan zastupující předseda ČSSD Sobotka a jeko tehdejší kamarád a předseda vlády pan Judr.Gros.
08. 11. 2010 | 11:38

Mirek napsal(a):

Pripojuji se k Petrovi, nevidim dovod proc regulovcikum davat byty za hubicku. Na sve si mohli davno usetrit, kord kdyz prace v dolech byla pred rokem 89 nadstandartne placena. I ja jsem si musel poridit vlastni bydleni a tezce za to platit, nevidim proc bych nekdo mel mit lepsi startovni podminky nez nekdo jiny jen z toho titulu, ze v tom byte bydli xy let. A to se tyka vsech bytu nejenom tech OKD.
08. 11. 2010 | 11:40

veverka napsal(a):

Toto je rovněž příznačné pro naší sametovou žumpu

Cesta k očištění tunelářů i mafie volná, důkazy neplatí

http://aktualne.centrum.cz/...
08. 11. 2010 | 11:41

Komentar napsal(a):

Zcela exemplarni ukazka dusledku goeblsovske reklamy. Cituji:
"G. Giormani napsal(a):
Vážená paní Lorencová. Je jistě chválihodném že se zastáváte "okradených" nájemníků a ještě hovoříte o spravedlnosti. Jedna naprosto podstatná záležitost Vám však unikla. Jak chcete rozlišit nájemníky v tzv. státních bytech od nájemníků v bytech soukromých majitelů domů? Nepříjde Vám skandální, že se opět rozdělují občané na kategorie privilegovaných a opačně? Jak chcete vysvětlit těm, kteří neměli to štěstí a nebydleli ve státním, či obecním bytě a že jsou nuceni se pro své bydlení zadlužovat na desítky let?! Nenapadlo Vás snad, že právě majetky (obcí a státu) patří všem občanům a že stát, potažmo obce musí hospodařit se svěřeným majetkem jako řádní hospodáři??? Tato nerovnost před zákonem je příčinou a ne důsledkem Spravedlivě vzato je jen dobře, že se tato situace bude možná řešit před ESLP ve Strasburku. Jsem opravdu zvědav, jak si tento zlodějský stát poradí. "

Ten, kdo výše takto uvažuje, je člověk zcela zbavený soudnosti. Samozřejmě, že je pravda, "jak k tomu přidou..."

Proč ale nepoužít tu samou logiku vůči soudruhu Bakalovi? Nebo na privatizatora nebo arizatora tyto uvahy neplati?Jakpak se tane, že Klaus podepíše vyhlášku o LTO a Dlouhý daruje Bakalovi takovou hromadu bytů?

Mne zajímá, jak se stane, že někomu média dokáží tak pokřivit myšlení, že pak může psát takovéto ideologické nesmysly.
To, že Klaus a Dlouhý se školili v komunistickém manipulování mas je z tohoto zcela zřejmé...
08. 11. 2010 | 11:46

kvák napsal(a):

Pro polistopadové politiky jsou lidé jenom plevel vhodný k okrádání.
08. 11. 2010 | 11:47

stále rebel napsal(a):

„Bývalý hejtman Moravskoslezského kraje a suverénní vítěz voleb do Evropského parlamentu Evžen Tošenovský (ODS) získal v loňském roce od soukromé těžební společnosti OKD odměnu 3,2 milionů korun.

Dozorčí rada OKD, ve které je místopředsedou, v loňském roce zasedla pětkrát. Tošenovský za to od soukromé společnosti inkasoval v průměru měsíčně tři a půl krát vyšší částku než za funkci hejtmana, kterou zároveň vykonával.

Zatímco v roce 2007 mu OKD vyplatilo 1,5 milionů korun, za loňský rok získal od firmy patříci mediálnímu magnátovi Zdeňku Bakalovi, více než dvojnásobnou částku. „
http://www.bytyokd.cz/?q=eu...

Tošenovský: Za jedno zasednutí 640 tisíc korun
http://www.blesk.cz/clanek/...
08. 11. 2010 | 11:49

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý příspěvek, který neměl nic společného se záměrem těchto stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
08. 11. 2010 | 11:49

J.K napsal(a):

Začínám být toho názoru,že na gaunery kteří sedí v posledních letech ve vládách a parlamentech,ať se jedná o zlodějskou chásku socanskou,lidoveckou a nebo modroptáčnickou zezadu podporovaných komunisty ba platili pouze takoví jako jsou Krejčíř,Pitr,Moravec a další.Ti by se navzájem vystříleli a teprve potom by zde byl klid.Nikdy jsem se tak nevyjadřoval,ale to co se děje v posledním období přestává brát zdravý rozum.Přitom se v e své podstatě jedná o ty samé lidi.Je to prostě LATERNA MAGIKA a ČERNÉ DIVADLO v jednom.Jedni a ti samí herci.Vizáž měmní podle role a nikoliv podle povahy a lepšího charakteru.Nejvíce mne štve že jsem volil lidi,kteří vlastně jsou zastupováni a řízení tou původní holotou a zahnojenou pakáží kterou jsem už nechtěl!!!
08. 11. 2010 | 11:49

dana napsal(a):

Došlo ke krácení práv porušením zákona vinou státních úředníků, žádala bych náhradu po státu... jestli není promlčená.
08. 11. 2010 | 11:58

Jan Baltus napsal(a):

Tzv. privatizace bytů byla další velkolepým podvodem po velké privatizaci, to je dnes každému jasné. Každý měl dostat možnost kopuit si byt, který obýval ( pokud se tka stát rozhodl) aby ti, kdož za byt platili i za socialismu, poskytli prostředky na údržbu měst a sítí. Je to neuvěřiteoný podvod na ideích kapitalismu jež hlásali jejich protagonisté. Neslučuje se to prostě s ničím, je to opravdu jen a jen zlodějina. Kdyby se pravice pokrájela, nazíská dnes na svoji stranu jiné občany, než ty, kteří si hodně pomohli k majetku. Pan Bakala věděl, komu má zaplatit kampaň. Kdys byl považován za úspěšného selfmademana, dnes je to prostě jen další z těch, kdož přispívají k deziluzi a tržním hospodářství.
08. 11. 2010 | 11:58

stále rebel napsal(a):

Kdo financuje tuto vládní koalici.

„Finančník Zdeněk Bakala neuspěl se svou žalobou, kterou podal na místopředsedu ČSSD Lubomíra Zaorálka kvůli tomu, že jej Zaorálek v souvislosti s kauzou bývalých bytů OKD označil za gaunera.“
http://zpravy.tiscali.cz/za...
08. 11. 2010 | 11:59

J.K napsal(a):

Když jsem před 3lety přišel na jeden vysoký úřad(ministerstvo) tak jsem tam s překvapením potkal člověka,o kterém jsem si myslel,že jej doba jako velmi zarputilého komunistického ideologa semlela do ztracena.Postřehl můj údiv a se smíchem mi odpověděl : Víš když se začalo třepat klíčem ,tak jsme je těm lidem chtěli usekat i s rukama ,ale pak jsme usoudili,že je lepší když se flákaj po náměstích a nic nedělají.Tak jsme je nechali třepat klíčema a sami jsme do úmoru "pracovali"!!!No vidíš dnes mám zaděláno na dobrou penzi,prosperující dvě firmy a jeden penzión.Každý rok jsem 2x na dovolené.Jsem zvědav jestli ta ulece zase někomu pomůže i v budoucnu.Tak si to přeberte sami.Myslím,že už tady není co rozdělovat,rozkrádat a všichni Bakalové včetně jejich přisluhovačů jasou nasyceni!!!
08. 11. 2010 | 12:00

Tencokida Hnuj napsal(a):

"Mladý pane, viděl jste někdy důl, to je díra v zemi. Peněženku mi můžou vzít, kočár mi můžou vzít. Ale důl? Ten se může zasypat, zatopit, ale nikdo vám ho nemůže vzít!"

Ale může, může.
A ještě k tomu dostane návdavkem půl Ostravy.

Existuje institut "právního státu".

Ale také neprávní státní zástupci a soudy, včetně toho Ústavního a nesvéprávní politici.

Existuje institut " nemravné ceny".

Jenže také nemravní státní zástupci a soudy, včetně toho ústavního a bezmravní politici.

Řešení je tedy jediné - individuální žaloby všech bývalých i stávajících majitelů bytů OKD, že došlo k jejich znevýhodnění oproti jiným nájemníkům v podobných bytech a to formou porušení zákona.
Divím se, že to jejich "sdružení" dosud neudělalo a to hromadným způsobem.
Ochromení justice by jistě někoho z Mafie přesvědčilo, aby dal pokyn se tím zabývat.
A zastupující advokátní kancelář by si také mohla přijít na své.
08. 11. 2010 | 12:11

Janes. napsal(a):

A zas jsme u toho našeho hlavního a nejvyššího,který jim žehnal v 90 letech a žehná i ted a chránit bude vždy jakoukoli společnost,nebo bohatého bakalu,ač zbohatl z čehokoli a jakkoli,to je ten kamen,balvan úrazu,který náš stát utrpěl.
08. 11. 2010 | 12:13

bibiana napsal(a):

Hlavně,že národ miluje vymyslitele a autora velké i malé strany privatizace a pasuje ho do nejoblíbenějšího politika. Sláva mu, on je pašák,fiškuntés a žumpajda..!! Tak na pana profesora nesahat, je nejchytřejší v této zemi, nejpracovitější, nejkrásnější - zkrátka nejodolatelnější !!
08. 11. 2010 | 12:18

Karl napsal(a):

Chudáci obyč. blbci , já chci taky privatizovat byt jako Peta Pithartů za 800 tisíc na Praze 1 a prodat za 15 mil kurva to se to žije ...
08. 11. 2010 | 12:20

Holubář napsal(a):

Paní Lorencová,
vy si zase koledujete....
08. 11. 2010 | 12:23

Mutu napsal(a):

Kradezi a loupezi za bileho dne se hlavne v devadesatych letech udalo strasne moc. Je mi lito najemniku v bytech OKD, stejne tak je mi ale napriklad lito nasich namorniku, kteri rozkradenim Ceske namorni plavby Viktorem Kozenym za vydatne pomoci Vaclava Klause a celeho vedeni ODS prisli o praci, stat o lode a o vytezky z dani. A bylo by mozne jmenovat spoustu a spoustu dalsich pripadu. Devadesata leta byla nestestim nasi zeme a dodnes jsou jejim prokletim. Nasledky poneseme jeste dlouho. Nestastni najemnici by se skutecne meli obratit do Strasbourgu, to je asi jejich jedina nadeje. Soucasne vedeni statu, justice, vetsina sdelovacich prostredku slouzi onem zminenym Bakalum a jim podobnym. Pomoci penez a najatych odborniku manipuluji verejnym minenim a ovlivnuji vysledky voleb. U nas se postizeni najemnici spravedlnosti nedovolaji.
08. 11. 2010 | 12:29

MINKA Petr napsal(a):

Tak a teď na rovinu, kdo spravoval náš stát lépe? 89 až teď nebo KSČ do 89!!!
Copak se dnes někdo ptá, jak šlechta dřela poddané, jak sedlák bičem práskal pacholky? Nikdo ze šlechty a sedláků se nekoukal na lidská práva… Dobře 20% slušných, ale 80% jak píšu.
Znám z vyprávění mojí mamky – ta tu dobu žila a pamatuje.
Ne, v restituci se jim vrátil majetek…
08. 11. 2010 | 12:42

Modrovous napsal(a):

Vážená paní Lorencová,
přečetl jsem si i jiné vaše články a je škoda, že čestných a přímých lidí je velice málo. Nejspíše jako český lid budeme velmi dlouho
trpět příživníky z devadesátých let a kamarádičků těch co jsou u moci, až do té doby, než úplně otupíme a budeme jako někde v babńánistánu. Takový režim zavedl bohužel všemi oslavovaný Klaus a Havel.
08. 11. 2010 | 12:42

Jaka napsal(a):

Tady se pořád omílá Bakala (aniž bych se jej zastávala), přitom tu už byly příspěvky, které ty vlastnické vztahy odkryly víc. Copak neumíte číst???

miky napsal(a):
No, ja bych se jen zeptal, kdy pan Bakala tyto byty koupil od statu? Podle me nikdy. Protoze jste zapomnela, ze prevod uskoutecnil trojlistek Sobotka, Urban, Palas panum Kolacekovi a Votavovi (kovanym to soudruhum), pomal jim s tim napr. Ulcak (taky kovenej komous). A pan Bakala to od nich koupil. Takze tvrdit, ze zly Bakala okradl obcany je hooooodne tvrde (osobne si vubec nemyslim ze pan Bakala je inkarnace Mirka Dusina, ale v tomhle pripade spinavou praci udelali jini). xxxx

čaroděj napsal(a):
Tunel byl připravený, právě již v roce 1990. V roce 1996, kdy Koláček získal minoritu v OKD, použil na nákup akcií peníze OKD, které mu půjčila a zastavila u KB právě byty xxxx

stále rebel napsal(a):
Cituji:
„Vláda mohla byty vyjmout z akciové společnosti a nabídnout je k odkoupení nájemníkům.“

Můžete mi vysvětlit, jak může minoritní akcionář (stát 46 %) vyjmout část majetku z akciové společnosti?

Takže ne zrovna jasné rozhodnutí padlo v 1990 (ráda bych znala argumenty, nejspíš to vůbec nebylo ve zlém), ALE to nejdůležitější se stalo v r. 2004 !!! Podepsán B. Sobotka !!!

Tak tu nenadávejte na Klause, ale na - PŘEVOD USKUTEČNIL trojlístek Sobotka, Urban, Palas
08. 11. 2010 | 12:47

JAN napsal(a):

DĚKUJI PANI LORENCOVÁ
08. 11. 2010 | 12:54

Jos napsal(a):

Paní Lorencová se v jednom mýlí.Stát v roce 2004 jako minoritní akcionář už nemohl vyjmout byty z majetku akciové společnosti OKD.Proto při prodeji zbytku akcií vznikla komplikovaná smlouva o předkupním právu nájemníků při prodeji bytů OKD. Kterou samozřejmě Bakala nedodržel. To co se zkazilo v 90.letech se už v roce 2004 napravit jen tak snadno nedalo.
08. 11. 2010 | 12:54

Jaka napsal(a):

A vůbec bych tu, ač to není zdejší téma, ráda napsala, že paní Lorencové až tak nevěřím, že má skutečné naprosto nevyvratitelné fakta. Svou investigarivní prací docílila toho, že jeden fracek od nás dostal milost od prezidenta, protože ho vylíčila jako neskutečné neviňátko, které jen náhodou chytli s 3 cigaretama s mariánkou. Je to totiž úplně jinak, je to neskutečný hajzl, který mlátí matku, roznáší do frcu domácí zařízení, s drogama si zahrává pořád. Paní Lorencová si o něm ve skutečnosti nezjistila všechno, jen hlavně to, co jí nakukal jeho otec, místní socanský politik.
08. 11. 2010 | 12:56

Kolemjdoucí. napsal(a):

Jaka....jdi do ř--i,pochlebování a lezení do zadku už máme vybráno až do r.3000.tak ted už jen a jen pravdu a tvrdě strestat převážně modré korupčníky,přirozeně i jiné ale modří to měli požehnané až od toho nejvyššího,který jich to naučil ty zloděje,privatizanty,olejáře a.t.d.a chránil je a chrání.
08. 11. 2010 | 13:00

Jaka napsal(a):

Kolemjdoucí, děkuji za přesvědčivé argumenty k věci. Nadáváním se nic neřeší, je třeba znát všechna reálná fakta
08. 11. 2010 | 13:05

JaL napsal(a):

Pro Jaka:Vůbec nevím, o čem píšete, nikdy jsem nic podbného nenatočila. Navíc, při svém vztahu k narkomanům bych se jich už z principu nezastávala. Takže prosím, ověřte si, než něco pustíte ven§ Já se taky snažím věci ověřovat.t
08. 11. 2010 | 13:06

Jaka napsal(a):

Ale ano, natočila jste. Nepamatuji si pořádně jméno, ale myslím že Pokluda z F-M. Dobře si tu situaci tehdy vybavuji. S jeho matkou jsem tehdy pracovala a slyšela jsem skoro denně, jak to dál probíhalo.
08. 11. 2010 | 13:16

jan napsal(a):

když to stát pokazil,tk to má napravit-napravovali sa krivdy z 50tych let-nebylo to promlčené,tak do toho.
08. 11. 2010 | 13:23

JaL napsal(a):

Vážená paní Jaka! Znovu zdůrazňuji, že jsem nikdy nic podobného nenatočila. Pokud bych pracovala podobným stylem, jakým kolem sebe házíte svoje argumenty Vy, asi bych se musela denně červenat studem. Prostě si mne s někým pletete!Nebo nejlépe víte, co jsem kdy natočila?!Ověřte si to, prosím.
08. 11. 2010 | 13:26

S u c h e c napsal(a):

Jaka:
V privatizačním návrhu OKD s.p. (1990-2) byty nebyly. Vrátily se tam po intervenci Dlouhého. Osobně na tom on trval (proč?).

V tom roce 2004 si neumím představit mechanismus, jakým by stát, coby minoritní (kdopak to způsobil?) akcionář mohl ty byty vyvést, když byla všem ostatním akcionářům známa skutečná hodnota toho majetku.
Ta pasáž o přednostním prodeji tam stejně byla jako "oční výtěr", nic víc, nic míň.

To šlo pouze násilím. A kdoví jestli vůbec.

Je to podobné, jako když Stráský za ČR odsouhlasil řešit Diag Human namísto soudem, arbitráží.

P.S: Žalovat by šlo snad jen Český stát, a tudíž všechny ostatní, ne ty, co ten tunel provedli, takže by to stejně zaplatili jiní.

Giormani:
Jako představitel sdružení majitelů domů dovedete vždy pobavit.

Například se mi líbilo, jak jste kdysi krásně utekl od otázky na téma: Koupil dům s regulovaným nájemným za 1/5 tržní ceny, a nárokuje neregulované nájemné?
Námitka: Ať doplatí 4/5 tržní ceny, a pak se budeme bavit dál.
Jen ty prachy musí dát ze svého, ne z am. hypotéky domu, co zprivatizoval.

A u restituentů je to složitější, jenže já znám víc spekulantů ala lidé z toho Vašeho sdružení.
Ono není kumšt, když mám cash, koupit od obce "regulovaný" činžák za 1/10-1/5 skutečné ceny (viz. Brno, Francouzská, Bratislavská a okolí).
Všichni vědí, že Bronx bude rozmetán do sídlišť , a pak se začnou prostředky zhodnocovat na desetinásobky.
08. 11. 2010 | 13:28

Tenco napsal(a):

Jaka
Převod uskutečnil stát.
Tečka.

Konkrétní trestní odpovědnost musí posoudit soud.
Bohužel, paní Lorencová takto útočí na kapsu daňového poplatníka.

Protože se s Vámi vsadím o to, že sním myš /k PC, of course/, jestli Dyba, Dlouhý, Urban či Sobotka zaplatí byť jen tágo.

To je ten neskutečný bordel zvaný Česká republika provozovaný Mafií a spravovaný bordelpapou Velkým Kormidelníkem.
08. 11. 2010 | 13:39

anti politik napsal(a):

Řekl bych, že porevoluční politici udělali z demokracie stejněj hnus ne-li horší jako komunisti ze socíku! Už mám osypky jakmile někdo z nich kdáká o svobodě a demokracii, protože tohle heslo dokázali zprofanovat natolik, že je pro občany synonymem velkých, prakticky nepostižitelných krádeží, kriminality, bezohlednosti a světe div se i útlaku obyvatel! Ano útlak je nejvýstižnější slovo pro to co tady máme! A co jsme od toho nového a lepšího, lidského režimu dostali? Banány a možnost říkat co chcem. Problém je, že to co říká občan stejně nikdo neposlouchá, takže už nám zbyly jen ty banány! To teda stojí za války a okupace cizích zemí, tisíce mrtvích a zničených v zájmu zlodějské svobody.
08. 11. 2010 | 13:46

Zkorumpovaný stát napsal(a):

Nejlepší je na tom,že všichni to ví jaký to byl největší privatizační podvod a jak už tu někdo zmínil,že p.Bakala je nepostižitelný.Ale já bych postihoval ty co připravovali priv.smlouvu a prodej OKD.
08. 11. 2010 | 13:48

Jaka napsal(a):

to JaL
Jestli jste ten pořad a akci ve prospěch toho mladistvého s mariánkou nedělala Vy, omlouvám se. Ale škoda, že u svého blogu nemáte fotku, protože si tu paní i pořad dost dobře pamatuji

K těm bytům chci jen podotknout, že mě to taky velmi zajímá, protože můj syn v takovém bydlí, platí šílené neregulované nájemné a ten dům nějakou rekonstrukci či vůbec opravu neviděl určitě čtvrt století. Taky mě to štve, i když vyčítám i synovi, že si už dávno mohl najít něco jinde. A ne jen nadávat. Každý je svého štěstí strojvedoucí..
08. 11. 2010 | 14:03

čaroděj napsal(a):

To Jaka: Lehce po poledni a už ve veselé náladě? Paní Lorencová přece fotku u blogu má.
To co jste spatlala pod mou citací, hm, fakt nerozumím.
Hezké odpoledne a ještě hezčí barevný večer!
08. 11. 2010 | 14:31

Jaka napsal(a):

Čaroději, pod vaší citací je přece další citace jiného komentátora.
A já u blogu p. Lorencové žádnou fotku nemám ?! Takže tomu nerozumím. Fakt nemám. Možná mi chybí nějaký sw?
08. 11. 2010 | 15:03

Jarka napsal(a):

Co mě zaraží je, že v privatizační smlouvě, kterou uzavřel stát a Koláček (tedy Karbon Invest)je uvedeno, že se byty nesmí prodat ani převést na třetí osobu a do měsíce OKD i s byty kupuje Bakala. Podle mě si snad Bakala koupil OKD, ale v žádném případě ne byty. Pokud argumentuje tím, že kupoval pouze akcie, je jeho vina, že si z kupní ceny neodečetl byty, které byly oceněny každý stejnou částkou 40 tisíc/kus. Měl Koláčkovi zaplatit o tuto částku méně. Koneckonců možná je díky tomuto převodu smlouva mezi Karbon Investem a Bakalou neplatná, což by bylo perfektní. Stát by mohl celou privatizaci OKD zrušit. Ovšem s dnešní Bakalou podplacenou vládou by to asi nešlo. Ti raději uberou lidem, než by jednali v zájmu republiky.
08. 11. 2010 | 15:20

Alice napsal(a):

Paní Lorencová,

skvěle a přehledně napsané, takže nikdo, kdo jen trochu myslí, nemůže pochybovat. Dobře, že zase píšete, chyběla jste tady.
08. 11. 2010 | 15:42

Bohumíra napsal(a):

Paní Lorencová, ještě pořád máte dojem, že Vám bylo v minulém režimu "tak strašně ubližováno"? Totalita ideologická byla nahrazena totalitou ekonomickou. Pokud máte dnes dostatek financí, máte i demokracii. Pokud nemáte, máte smůlu. Dnes nás nutí do vyšších platů (abychom měli alespoň nějaké důchody) tak, jako Vás v minulém režimu nutili akceptovat komunistické ideály. Píšu sice "v minulém režimu", ale nemáte dojem, že komunismus pokračuje?
08. 11. 2010 | 16:12

vasja napsal(a):

Noemova Archa napsal(a):
Trochu potrádám to nejdůležitější paní Lorenová. A tím je to, kdo v roce 2004 stál na straně státu...Já si odpovím sám, byla to vláda Stanislava Grosse a jestli se nepletu tak podepsán pod tou smlouvou je Bohuslav Sobotka.........

Hmmm. Paní Lorencová jmenovala Dlouhého, ale Grosse se Sobotkou cudně zamlčela.
Divný, móc divný:))
08. 11. 2010 | 16:23

Lerak napsal(a):

Paní Lorencová děkuji za tento článek. Pokud si lidé neuvědomí, že privatizace = především velký podvod a podvodníci jsou vesměs ti co tehdy vládli/současnou vládní garnituru pochopitelně nevylučuji/ a lidé neprovedou kompletní vládní defenestraci/snad třetí?/, tak se budem velmi a velmi divit.
Takže v den naplánované stávky všichni před sídlo vlády a provést defenestraci a zařídit členům vlády průměrný plat jaký je nyní v ČR /24 000,-Kč/
08. 11. 2010 | 16:25

Tenco napsal(a):

Lerak
Rozhazovačný marnotratníku ! :))
08. 11. 2010 | 16:29

Zita napsal(a):

Soudruzi kapitalisti by nejraději zavedli v ČR kapitalismus osmnáctého století. Kdysi řekl Martin Říman, že by se mu líbil feudalismus. Tak lidi hlavně volte pravici a dočkáme se.
Bude se zacházet s lidmi jako s Rumuny v Plzni. Je třeba tu zlodějskou pakáž v čele s Klausem vyhnat.
08. 11. 2010 | 16:37

Jan napsal(a):

Proto si Bakala podplatil tuto vládu. Koupil si Hospodářské noviny, aby mohl ovlivňovat veřejnost. Lidé, NEKUPUJTE JE.
08. 11. 2010 | 16:42

Jana napsal(a):

Dobrý den, paní Lorencová,
moc nám chybí Vaše pořady, ale víme proč asi nejsou. Ze stejného důvodu zrušil Langr finanční policii. Chovají se jako StB, ale tohle jim neprojde. Lidé si nenechají vše líbit.
08. 11. 2010 | 16:49

stále rebel napsal(a):

Pro Jan.
Hospodářské noviny se kdysi daly číst.
Dnes je to tendenční plátek nevalné úrovně.

Například minulý týden.
http://hn.ihned.cz/index.ph...[target_id]=4&article[source_id]=10000100&article[edition_slot_id]=10295270&article[from_date]=2010-11-01&article[to_date]=2010-11-08

Nevím, který ekonom by to chtěl číst, Blesk má alespoň hezké obrázky.
08. 11. 2010 | 17:01

Iveta napsal(a):

Chybíte moc v televizi, paní Lorencová.
To je ta demokracie, co jsme chtěli? :(
08. 11. 2010 | 17:04

Holubář napsal(a):

stále rebel:
Dovolím si poznamenat, jako člověk, který se prací s médii živí, že máte v pohledu na HN stoprocentní pravdu.
08. 11. 2010 | 17:13

Fr. Zahradnik napsal(a):

Kdo bydlí v dříve státním, dnes Bakalově bytě se stále regulovaným nájemným, platil po celou dobu nájemné podstatně nižší než ostatní občasné. Za 15 až 20 let si z ušetřeným peněz mohl dávno našetřit na nový vlastní byt. Nemusel by se užírat závistí a nemuselo ho žrát, jak se dnes Bakalovi daří.
08. 11. 2010 | 17:55

RA napsal(a):

a to si paní Lorencová představte, že v republice existuje ještě třetí kategorie občanů,a to ta, která od státu nedostala nic a musela se o svoje bydlení postarat sama, jen dosavadním nájemníkům byly byty "prodávány"za hubičku ze státního majetku, tudíž se ti, kteřínedostali NIC ještě podíleli na bydlení jiných. A o tom to je.
08. 11. 2010 | 18:19

tom napsal(a):

pane zahradniku...kdo platil min???jste normalni??nebo jste spadl z jahody???
08. 11. 2010 | 18:36

Ládik!!! napsal(a):

Bude zaveden nový pojem - bakalizace bytů. A hotovo.
08. 11. 2010 | 18:38

Holubář napsal(a):

Ládik!!!
Bakalizace bytů je dobrý termín.
Mě dnes napadlo, že Kalousek má "nahávováno".
Samé novotvary - jsou symbolem nové doby!
08. 11. 2010 | 18:46

Fr. Zahradnik napsal(a):

to tom:
Nájemníci ve státních bytech platili vždy míň, než v družstevních. Nájemníci v bytech s regulovaným nájemným (tj. např. v bytech OKD) platili vždy míň než v družstevních. V soukromých bytech a domech si uživatelé platí vše úplně sami, a z daní se skládají na ty dotované. Tak to je.
08. 11. 2010 | 18:57

stále rebel napsal(a):

Pro Fr. Zahradnik.
Pokud se snažíte naznačit, že vlastník těch bytů nájemníkům dotoval nebo dotuje bydlení, tak pak je záhadou, proč se těch bytů nechtěl zbavit.
08. 11. 2010 | 19:19

jak napsal(a):

Velice mě pobavil závěr paní Lorencové "vláda mohla vyjmout byty".Paní Lorencová stát si mohl byty pouze odkoupit,ale za 40000 nakolik to ohodnotili hlupáčci z čssd by to koláček a otava "určitě prodali"
08. 11. 2010 | 19:52

LD napsal(a):

Re: Mirek napsal(a):
Pripojuji se k Petrovi, nevidim dovod proc regulovcikum davat byty za hubicku. Na sve si mohli davno usetrit, kord kdyz prace v dolech byla pred rokem 89 nadstandartne placena. I ja jsem si musel poridit vlastni bydleni a tezce za to platit, nevidim proc bych nekdo mel mit lepsi startovni podminky nez nekdo jiny jen z toho titulu, ze v tom byte bydli xy let. A to se tyka vsech bytu nejenom tech OKD.

Já si rád koupím byt (RPG) ve kterém bydlím, klidně i za tržní cenu. Ale to by mi ho musel někdo před dvaceti lety nabídlout... Chytráku
08. 11. 2010 | 20:49

LD napsal(a):

Mimochodem, najít slušný byt v regionu kde má 45000 bytu RPG, není zrovna jednoduché. Předražené paneláky, zdevastované byty za statisíce a nového se nic nestaví, protože je okolí poddolováno...
08. 11. 2010 | 20:53

aaa napsal(a):

Moc hezke. A presvedcive.
Otazka:
zeptal se nekdo s.ing. Dlouheho, zac a proc to udelal?
K navrhu reseni:
neco podobneho, jako lesy v SR soucast privatizace jednoho podniku:
Problem s akcionari spatne zprivatizovane spolecnosti- moznost zaloby na CR.
Povedome?Zajiste. Proto "utek pred pravniky" a "zhasinalo se"!
Vlastni zkusenost s "privatizaci po cesku": Kde je majetek, ktery by mel byt soucasti obchodniho podilu? Neptejte se, byl ukraden jiz v r. 1990. /Neptani se, podminka privatizace./
08. 11. 2010 | 23:20

Jos napsal(a):

To F.Zahradník,
jaksi jste zapomněl na to, že "bydlící v dříve státním" byl, na rozdíl na př. od družstevníků, Klausem vyvlastněn za účelem privatizace za hubičku vybrané skupině.
09. 11. 2010 | 03:15

jetotukormoran napsal(a):

Znam pana Lorence))https://www.youtube.com/watc...
09. 11. 2010 | 03:23

David Zapletal napsal(a):

Dobrý den paní Lorencová, to co jste popsala je přesně stejné i v případě Tesly Rožnov. Akorát my ještě máme šanci s tím pohnout, protože jsme byty koupili a firma co je chce zpět nemá vlastnictví vydrženo. Místo pana Dlouhého tam máme pana Grégra, který byl pár měsíců v roce 1990 ministr elektrotechniky.

Zaujalo mne opatření FS o kterém píšete v bodě 2. Můžete mi prosím zjistit jeho číslo?

Děkuji
09. 11. 2010 | 08:06

alte.tv napsal(a):

RPG neustále komplikuje již tak zamotanou situaci tím, že zastavuje domy a bere si půjčky u bank, naposledy tak učinili v roce 2009, a to tak, že den před vyhlášením rozsudku o tom, že byty RPG nepatří, se v Katastru nemovitostí v Ostravě objevilo zástavní právo pro Uni Credit Bank.
Zapsání bylo zcela nestandardní během pár dní.
09. 11. 2010 | 09:22

alter.tv napsal(a):

09. 11. 2010 | 09:29

JaL napsal(a):

Zdravím do Rožnova a moc držím palce.Jedná se zákonné optření FS ze dne 30.8.1990 č 364 o nakládání s majetkem svěřeným státnímu podniku
09. 11. 2010 | 10:23

Levičák napsal(a):

Konečně má někdo tu občanskou odvahu nazývat věci pravými jmény.Ano byla tu Československá republika se směšnými dluhy a velkým státním majetkem.
A byli tu disidenti jako V.Havel a část inteligence,jako p.V.Klaus,V.Dlouhý a jiní a jiní,kterým se zcela plánovaně podařilo za 20 let přivést stát na pokraj krachu,privatizací umožnit rozkradení státu a ještě přesvědčit velkou část občanů,že je to vlastně dobře a udržovat je v tomto myšlení i nadále.Lidi již se rozhlédněte a vezměte v úvahu fakta.Jaký majetek stát měl,včetně zlatého pokladu republiky a kam politici tu naši zemi za 20 let přivedli.Přestaňte papouškovat velkohubá slova o demokracii a totalitě,nenechte si nalhávat,že vlastně jsme to my občané,kdo dnes může za to,že jdeme cestou Řecka.
Přestaňme uvažovat politicky a zvažujme fakta bez té politické omáčky.Čísla hovoří jasně,majetek tu byl a není.Někdo umožnil jeho rozkradení a je za to ne politicky,ale lidsky a právně odpovědný.Bylo by na čase volat tyto lidi k zodpovědnosti,bez ohledu na politickou příslušnost a zdánlivé zásluhy.To,že mě zloděj pustí sednout v tramvaji,hned poté co mi vykradl byt,nesmí měnit můj názor na něj.Je to zloděj a je zbytečné to omlouvat tím,že zase není tak špatný,když má slušné vychování.
09. 11. 2010 | 10:49

David Zapletal napsal(a):

Dobrý den, toto opatření bohužel zavazovalo jen státní podniky, aby nekšeftovaly. Už to ale bohužel nezavazovalo zakladatele státních podniků. Pana Dlouhého ovšem zavazoval zákon 111/1990 který mu v § 32 umožnil, aby do 31.12.1990 zrušil státní podnik a jeho majetek vložil do OKD, a.s. Kdyby to nestihl, musel podle § 28 odst.3 téhož zákona počkat na schválení zákona 92/1991 Sb. A když se podívate na sbírku listin zrušené OKD, a.s. co založil pan Dlouhý, tak on sice rozhodl v prosinci 92 ale k 1.1.1993. Takže podle mě to nestihl a majetek OKD byl ze státu vyveden v rozporu se zákonem. Měl už čekat na zákon 92/1991 a nebo to stihnout do 31.12.1990 ...

Já jsem se ptal MPO, proč v případě Tesly Rožnov, a.s. schvalovala tento vklad bytů vláda ČR a nikoliv federální vláda. Napsali mi, že oblast průmyslu a těžby přešla do kompetencí republik.

Zakladatelem Tesly Rožnov, s.p. byl ale federální orgán a o zrušení Tesly tak rozhodl Grégr (ministr strojírenství ČR) nelegálně. I MPO si není jisté ...

http://www.mpo.cz/dokument7...
Každopádně se zrušením Tesla Rožnov, s.p. i OKD s.p. musela souhlasit buď federální nebo repubkliková vláda. Podle mě federální a Tesla je udělaná špatně. U OKD zákon podle mě neumožnil zrušit OKD, s.p. k 1.1.1991 ale jen k 31.12.1990 ... Je otázka, zda to má RPG vydržené. Stačilo by zjistit, že OKD, a.s. o této chybě věděla (zápis představenstva) a pak by vydržecí doba stavěla ... Pak by následovala určovací žaloba a mmožná by se to dalo vrátit státu ...
09. 11. 2010 | 10:55

Krupa Vaclav napsal(a):

K blogu se vyjadřovat nebudu. Autorce za něj děkuji.
Dočetl jsem k Minka Petr, který napsal.
Tak a teď na rovinu, kdo spravoval náš stát lépe? 89 až teď nebo KSČ do 89!!!
Copak se dnes někdo ptá, jak šlechta dřela poddané, jak sedlák bičem práskal pacholky? Nikdo ze šlechty a sedláků se nekoukal na lidská práva… Dobře 20% slušných, ale 80% jak píšu.
Znám z vyprávění mojí mamky – ta tu dobu žila a pamatuje.
Ne, v restituci se jim vrátil majetek…
08.11.2010 12:42:27
Ano Petře máte pravdu, moje teta za mlada krátce sloužila u sedláka, než jí mladej přivedl do jiného stavu. Dostala nějakou výslužku zároveň s vyhazovem a my nového bratrance. Stačila ve svém krátkém životě zplodit ještě dva, než zemřela ( asi 25 ) na podvýživu. To mám zase z vyprávění mé mamky. I pro takovou službu se tehdy ženy najímaly. Jenže o tom se dnes nemluví. To je ta politika ode zdi ke zdi. Loď se naklání, ale pokud nenabere a nezačne se potápět, zůstává většina tam, i když už jím teče do bot. A pak zase všichni úprkem nahoru. A loď místo aby plula dopředu ztrácí energii zbytečným houpáním. Tohle možná také vyhovuje cca 20% lidí, ovšem v opačném gardu.
09. 11. 2010 | 11:40

JanaII napsal(a):

A na co teda p. Zapletale čekáte, když fakta máte, tak snad s tím něco uděláte a nenecháte to jenom takto tady ležet mezi dalšími, bohužel když se s tím nic neděje, tak bezvýznamnýma diskuzema.
O to naším zákonodárcům jde, nechají nám otevřený hu.., ale ví, že stejně dál nikdo práh nepřejde.
09. 11. 2010 | 11:50

najemník napsal(a):

ja som podoisoval prevzetí bytu na MNV s DYZPOZIČNÍM PRÁVEM VOKD-dekret mam.
09. 11. 2010 | 16:54

Bakala je Gay jako Hrom napsal(a):

Šlo o úmysl či nedbalost?

Šlo o úmyslnou nedbalost, tak!
09. 11. 2010 | 18:36

Obr napsal(a):

Formulace o polistopadových politicích "že přebírají zemi bez dluhů" mne dostala. Vnitřní dluh právě v bydlení se mnohde dodnes nepodařilo vyrovnat. Bytová politika žije v polosocialismu doposud. Je jenom dobře, že se bytový fond postupně stává předmětem podnikání a postupně se v něm narovnávají ceny. Nic nebrání stávajícím nájemníkům dát Bakalovi vale a odejít k lepšímu domácímu. Problém je, že "nájemníci" - uživatelé bývalých dekretů na byt chtějí byt za hubičku do vlastnictví, protože si za ta léta navykli zaměňovat užívání za vlastnictví. Jinak z článku se mi až příliš zdá, že autorka v jednom z těch 45.000 bytů bydlí.
09. 11. 2010 | 18:43

Luba napsal(a):

Cituji ze závěrečného odstavce paní Lorencové:

"Jediný argument, který zatím zazněl proti napadení privatizace bytů postupem v letech devadesátých bylo, že by se tím zpochybnila celá tzv. velká privatizace."

Tak co?
Vsadíme toho Klause konečně do basy, kam patří?

Pomůže nám snad Soudní dvůr EU?
Karel IV. byl též tak trochu z Lucemburku. Třeba nám lucemburský étos pomůže opět vykřesat spravedlnost a vyhnat místní lapky do k tomu účelu zřízených zamřížovaných hradů a tvrzí.

Klausisté legitimizovali lupičství a pozvihli ho na státní princip. Náš stát je nepřímo řízen lumpenkapitalisty -zvláštní třídou, kterou založili Svědkové Václava Klause, podivuhodná sekta vedená Třeštíkem, Dybou, Kočárníkem, Dlouhým a dalšími dlouhoprstými.

Přesto lid svého pana prezidenta nesmírně miluje a obdivuje ho pro jeho vlastenectví a urputný boj s Evropskou unií, která tak překáží vládnutí našich byzanticů.

Co vadí EU? Je to snad křivost banánů a rohlíků? Nebo je to křivost našich politiků?
A co vadí nám?
Malé platy? Nebo ta bezbřehá nestoudnost zlodějů, kteří vyzývají okradené k šetření?
09. 11. 2010 | 18:44

kamil napsal(a):

a to je furt ten samej Dlouhý co je členem NERVu, že jo? :)) to je ten velkej odborník, že? ta sféra nahoře, ta džungle šílenejch vexláckejch bezpáteřních zločinců by jednoduše potřebovala postavit ke zdi. a raděj rovnou 2x.
09. 11. 2010 | 20:00

Jarka napsal(a):

Obře, je fakt zajímávé, že vám nevadí, že k bytům za hubičku přišel emigrant.To, že by byty dostali lidé, kteří za dekrety odpracovali 10 let v dole je pro vás nepřijatelné. O tom to asi je. Ať se republika rozdá a rozkrade, jen když to nebude obyčejný český člověk, který by něco získal.
09. 11. 2010 | 20:20

JaL napsal(a):

Pro Obr":Nebydlím v žádném z oněch 45.000 bytů."Nic nebrání ...?"Asi Vám rozumím stejně málo, jako Vy rozumíte mně.Ty byty neměly být nikdy vloženy do a.s.,neboť neměly a nemohly být součástí podnikání.Mám pro Obr doplňující otázku:Na základě čeho dostali tento velkorysý dar, neboť nic jiného než dar to nebylo, ti kdo OKD a.s. privatizovali:Proč nebyl stát jen zlomkem tak štědrý a velkorysý k nájemníkům v těchto bytech?Jinak jistě máte pravdu, že by nájemníci ty byty opravdu chtěli za hubičku.Mají jen malý problém. Chtěli koupit pouze jeden byt,ten ve kterém většinou už dlouhá léta bydleli a aby se jim to náhodou nepodařilo,dal stát ty byty za hubičku jednomu jedinému subjektu.Dokonce z nich byly za zády jejich uživatelů udělány škrtem pera byty služební! Ne jeden byt, ale všechny najednou.Nebudu se rozepisovat teď o průběhu privatizace OKD a.s., už toho bylo hodně napsáno, ale vrátím se k tomu.
09. 11. 2010 | 20:23

Viki napsal(a):

09. 11. 2010 | 20:24

kamil napsal(a):

furt jsem se ale nikde nedozvěděl jak ten Bakala k miliardám přišel. tu jeho pohádku o chlapci s 50 nebo kolika mála dolary a jak si vydělal mytím nádobí na Harward a ještě snad Yale nebo UCLA či která další prestižní to byla, to se prostě píše do scénářů limonád a ne do životopisu. pak princ přijede do čr a hurá, dostane se k tomu největšáímu lizu zrovna on :)
09. 11. 2010 | 20:26

Luba napsal(a):

Panu Třeštíkovi se omlouvám!

Myslel jsem samozřejmě pana Dušana Třísku, Klausova hlavního pomahače, inženýra ekonomie a juristu:

http://www.rozhlas.cz/cro6/...
09. 11. 2010 | 20:29

rozblemcaný napsal(a):

Milá paní píše, že stát nebyl zadlužen. Hm a co všechny ty sračky co komunisti jen tak vypouštěli do vody, půdy a vzduchu?

Kolik peněz to stálo a ještě všechny bude stát.

Jaksi paní zapoměla, že ČR od 80tých let je státem s největším počtem skládek na počet obyvatel na světě.
09. 11. 2010 | 21:07

Jiří Šr napsal(a):

Vážená paní kolegyně,jsem rád, že se Vaše články znovu objevují a že jste se vyrovnala s bezprávím, kterého se na Vás dopustila Česká televize když z podivných důvodů zrušila Vaše pořady Klekánice, Za zdí a Pořad pro reportérku, ve kterých jste odvážně bojovala s korupcí a podvodnými konkurzy. Ta nejvyšší už končí a doufám, že se to, co jsme odvysílali konečně zabralo. Díky za Vaši statečnost.
09. 11. 2010 | 21:09

Viki napsal(a):

Pane Rozblemtany.Pozorne si prectete!!!

http://www.vymenilijsmepoli...
09. 11. 2010 | 21:16

Viki napsal(a):

Stát prý musí sehnat 33 miliard na vyplacení důchodů. Ještě před dvěma lety bylo v sociálním fondu na důchody 70 miliard. Kam se ty peníze poděly? Dnešní důchodci si na svůj důchod vydělali poctivou prací a neexistovalo, aby se někdo vyhnul placení, protože všichni pracovali,a tudíž všichni si na důchod platili.
Tón médií směrem k tomu problému je šokující. Doslova se roztrhl pytel s názory, že dnešní důchodci si vlastně mohou za svízelnou situaci sami. Že sklízejí plody svého přitakávání minulému režimu. A že by důchody měly být vlastně sníženy na polovinu. Že nikdo vlastně za minulého režimu pořádně nepracoval, a že si tedy důchod nezaslouží.
To jsou naprosto nehorázné názory. Důchodový systém byl ve chvíli převratu 1989-1990 naprosto přebytkový, a to natolik, že až do minulého roku na něm bylo dle zdroje z Rady seniorů ČR-časopis doba seniorů 70 miliard Kč. Podle téhož zdroje si v minulém roce Topolánkova vláda z tohoto fondu půjčila 23 miliard a slíbila, že je do konce roku vrátí.
Nevrátila nic. Pokud ano, nikde o tom nebyla ani zmínka. Současná úřednická vláda by měla v rámci své detektivní práce při odhalování černých děr, kudy mizí peníze ze státní kasy,
zaměřit svůj zrak i na to, kam zmizely peníze ze sociálního fondu na důchody. Kdyby se totiž peníze, právem náležející důchodcům současným i budoucím, nerozkradly a nepoužily na různá porcování medvědů, mohlo být v systému při stávajícím stavu důchodců, i každoročním nárůstu, peněz dost až do roku 2040 i při pravidelném valorizování.
Od sametového převratu slibovaly všechny vlády, že oddělí sociální fond od státního rozpočtu. Dodnes tak žádná z nich neučinila. Nebylo by totiž dostatek peněz na různé „kamarádičky“, zlaté padáky a další nekonečný odtok peněz z hromady, na kterou si dnešní a částečně i budoucí důchodci poctivě vydělali.
Je třeba, aby někdo řekl pravdu a přestal mladé lidi štvát proti důchodcům. Ti si totiž na svůj důchod vydělali. Ono to ani jinak nešlo. Protože pracovat bylo povinností, takže pracovat musel každý, a tudíž dostával mzdu, ze které musel odvádět na důchodové zabezpečení určitou částku podle výše svých příjmů. Takže dnešní přemoudřelí a přemoudřelí mladí diskutéři, včetně těch nejuvědomělejších šplhající se na Top – ruce pryč od důchodců! Za současný stav na důchodovém účtu rozhodně nemohou oni.
Na počátku kuponové privatizace byl majetek na občana odhadován na 2 miliony korun. V té době stál průměrný rodinný dům půl milionu korun.
Dnes dvacet let po převratu dluží každý občan tomuto státu bezmála třistatisíc korun. Takže jsme všichni každý z nás utratili ( nepočítám zničení hodnoty koruny ) 2 300 000Kč což je 115 000ročně a asi 9 800Kč měsíčně.
09. 11. 2010 | 21:22

DDD napsal(a):

Koukám, že se z Vlka stává v Paroubkově stáji čím dál větší demagog... Dnešní důchodci si poctivou prací vydělali leda tak na důchody svých rodičů. Co takhle prohlédnout si ještě nárůst střední délky života po roce 89 atd. atd. Vybrat si jen ta fakta, která se hodí a pak z nich vyvozovat závěry je stará dobrá kounistická (nejen) praxe.
Ohledně bytů OKD. Především pokud někoho Bakalovo impérium okradlo, byl to stát, žádní ubozí občané. Nejde totiž "o jejich byty". Jde o byty které mají jen v pronájmu. A co se týče systému jak OKD hospodařilo se svým bytovým fondem, znám to z první ruky, jsem z onoho nádherného kraje hald, komínů a sirného smogu. Za komoušů podle oddanosti režimu a podniku, pozděli podle úplatků do kapes určitých klíčových pracovníků.
Celý humbuk má jedinou příčinu. Jde o byty s regulovaným nájmem, takže se nájemníci rozhodně za každou cenu snaží udržet si tuto nadstandardní postkomunistickou výmluvu. A že chudáčci občas vyměnili zásuvku nabo vypínač za své? No to je běžná údržba, povinnost nájemníka, těch, co skutečně byty nějak zhodnotili, bude jako šafránu.
09. 11. 2010 | 22:03

Viki napsal(a):

Chlapce jsi opravdove jelito.Predpokladam ze prace neni tvoje pritelkyne ale chytry jsi az na pudu.Vis vubec co je prace?A za druhe.Podle Tebe Bakala ty byty zachranil a ted na ne urcite doplaci.Kdyby komunisti ty byty nepostavily tak tam mate kulovy.
09. 11. 2010 | 23:02

mia napsal(a):

sama za sebe mohu napsat,ze nase soudni kauza trva od roku 1997,jedna se privatizaci casti statniho podniku statni statek Nejdek.Takze,pokud se nekdo rozhodne,ze se bude domahat spravedlnosti,opravdu,chce to pevne nervy a hlavne vydrzet.Hodne lidi,si bohuzel jeste neuvedomuje,co vlastne byla privatizace casti podniku,ze slo o tzv.,umoreni dluhu statniho podniku,s tim,ze se na nabyvatele prevadeli nemovitosti k dozivotnimu uzivani,tzn.,vlastnicke pravo uzivani k nemovitosti,ne vlastnicke pravo nemovitosti,dosti rozdilne veci.Tzn.,nemovitosti na dozivotni uzivani nabyvatele.Takze pokud v kupni smlouve bylo dano,ze predmetem prodeje je nemovitost z prodeje casti podniku,takovato smlouva je od pocatku neplatna,nebot predmetem prodeje z casti podniku,mohla byt pouze organizacni slozka podniku,tzn., cast vyrobni atd.tzn. k podnikani,ne nemovitost k bydleni.
10. 11. 2010 | 01:28

Jarka napsal(a):

DDD vy jste opravdu ducha prostého. Z jakých daní asi stát vystavěl tyto byty a nebyli to právě havíři, kteří do daňového systému přispívali podstatnými částkami? Stát podporoval individuální výstavbu i družstevní a samozřejmě i nájemní. Nakonec to dopadlo tak, že první dvě skupiny jsou za vodou a třetí skupina, která přispěla k jejich majetku je okradena.
10. 11. 2010 | 06:48

JaL napsal(a):

pro pana Rozblemcaného"Asi nežijete na severu Moravy:Jinak byste věděl, že ovzduší je tady v posledních letech horší, než bylo na konci totality. Víte, co se vypouští do vzduchu tenkrát a co se vypouští dnes?Na Ostravsku je nejhorší ovzduší, jaké si umíte představit. Vždycky znovu mne zaskočí podobné, neověřené závěry,jako ty vaše.A prosím, nepodsouvejte mi, že fandím předchozímu režimu, není to totiž pravda. Snažím se jen vidět věci jak jsou
10. 11. 2010 | 09:00

JaL napsal(a):

pro pana Rozblemcaného"Asi nežijete na severu Moravy:Jinak byste věděl, že ovzduší je tady v posledních letech horší, než bylo na konci totality. Víte, co se vypouští do vzduchu tenkrát a co se vypouští dnes?Na Ostravsku je nejhorší ovzduší, jaké si umíte představit. Vždycky znovu mne zaskočí podobné, neověřené závěry,jako ty vaše.A prosím, nepodsouvejte mi, že fandím předchozímu režimu, není to totiž pravda. Snažím se jen vidět věci jak jsou
10. 11. 2010 | 09:05

Hartnett napsal(a):

Už jsem se vzdal naděje, že inteligence voličů ODS, respektive TOP 09 někdy shora překročí magickou hranici 7O, což je obecně přijímaný předěl pro MR (Mentální retardace). Myslíte, že někdy pochopí časovou souslednost a příčinnost souvislost jevů, které jsou uvedeny v článku a popisují celou genezi případu ? Myslím, že případ, započatý v roce 1990 měl logické vyústění v tom, co se nakonec stalo, tekl špinavým řečištěm našich pokřivených vlastnickoprávních vztahů a zákonů. Ovšem prostoduší voliči ODS a potažmo i někteří i TOP 09 potřebují velmi jednoduchý názor a viníkem musí být samozřejmě někdo z levice - tertiam not datur.
10. 11. 2010 | 09:45

Amigo napsal(a):

Co je to za stát, kde některé zákony platí zpětně (zdanění příspěvku státu ke stavebnímu spoření)a na jiné se vztahuje promlčecí lhůta.
Okrade-li mě někdo o pozemek přepisem v katastru nemovitostí. nebo i tato špatnost, za kterou nebyl nikdo potrestán, neboť úmysl prokázat nelze, měla by se tato možnost eliminovat právě navrácením do stavu původního.
Pak by nemělo smysl něco takového konati, ani chtít po někom (Dlouhém) aby tak za úplatu konal.
U pozemku vám řeknou: "Měl jste si to hlídat", ale u vládního rozhodnutí jste mimo dění.
10. 11. 2010 | 10:03

SG napsal(a):

A co byty bývalého Chemopetrolu - stejná zlodějina, na začátku stejní lidé.
10. 11. 2010 | 10:40

Levičák napsal(a):

Všichni se divíte,že existuje doba promlčení atd.
No snad by jste nechtěli,aby například za dalších dvacet let byli postaveni dnešní politici před soud a potrestáni,za to,že způsobili rozkradení republiky?Chtěli?
Ale oni to nechtějí,chtějí si sametově v klidu ponechat to co nakradli a taková promlčecí lhůta je bezvadná věc,která jim to umožní.Tak proč by se to mělo měnit.
10. 11. 2010 | 10:57

JaL napsal(a):

Pro SG:Napoště víc, něco užř k tomu mám, ale bylo by zajímavé z více stran
10. 11. 2010 | 11:19

JaL napsal(a):

Promiňte překlepy, opravuji:Pro SG:Napište víc, něco k tomu už mám ,ale bylo by zajímavé z více stran.
10. 11. 2010 | 11:21

mia napsal(a):

pro levicaka:o te promlceci dobe,je to trochu jinak v privatizacnich kauzach.Zde je 20 let promlceci lhuty od spachani privatizacniho deliktu.Jsem v jednom takovem procesu a vim,o cem pisu.Takze za zodpovidani je odpovedny stat.Takze,pokud mohu mluvit sama za sebe,nepatrim zrovna k tem,co bych to nechala plavat.
10. 11. 2010 | 13:00

Schade napsal(a):

Po přečtení některých příspěvků nabývám dojmu, že ti horníci na Ostravsku vlastně celý život nic nedělali, žili si nad poměry, byty jim dotovali diskutující, kteří si postavili za své. Hornické povolání je fyzicky náročné a nebezpečné. Připusťme na okamžik, že má i pozitivní dopady - petrochemie, hutní průmysl, energetika, domácnosti, vývoz atd. Vážení, zatím potřebujeme i to hornické povolání. Uhlí je stále strategickou surovinou a žádaným obchodním artiklem.Jsem dalek toho, abych uvažoval jen v kategoriích - měli si naspořit, měli si koupit, mohli bydlet ve svém, mohou se odstěhovat, nikdo jim v tom nebrání. Kdo zná poměry na Ostravsku, ten Vám řekne, že všechna tato doporučení jsou velmi problematická. Za každým horníkem vidím člověka, který se kvůli tomu, co zde popisuje paní Lorencová, ocitl v nelehké situaci. On současný stav věcí mohl stěží ovlivnit, žil v naději, věřil. To ho má diskvalifikovat? Chtělo by to v hornické komunitě nějakou dobu pobývat.Pak by mnozí z nás možná dokázali lépe pochopit motivaci a postoje těchto lidí. Hezký den
10. 11. 2010 | 13:12

Neverit v Boha =dusevni postizeni napsal(a):

Pani lorencova, jste skvela, takovych lidi jako jste vy je v teto zemi potreba. Nenechte se znicit, vasi spoluobcane za to , myslim, nestoji.
10. 11. 2010 | 13:37

JaL napsal(a):

K ekom. pana Zapletala - Rožnovské byty:Samotný akt vložení majetku do OKD a.s. činí zakladatel podniku, tedy stát, a to na návrh podniku.
OKD s.p., který měl právo mimo jiné nakládat s majetkem OKD s.p., navrhl současně s ostatním majetkem vložení rovněž bytového fondu do OKD a.s.Tedy v rozporu s tehdy platnými právními předpisy.
Zakladatel, tedy stát, zastoupený ministrem. Dlouhým , vložil majetek specifikovaný vedením OKD s.p. do a.s. aniž by na nezákonné vložení bytového fondu menežment okd s.p.upozornil. Na dotaz, zda byla v r. 1990 udělena výjimka pro vklad bytového fondu do OKD a.s. MPO sdělilo, že neexistuje dokument, který by výjimku pro vložení bytového fondu do OKD a.s. umožnil.
V. Dlouhý měl tedy stejně, jako tomu bylo u Moravské uhelné, bytový fond vyjmout z majetku OKD s.p.
10. 11. 2010 | 21:31

VOLIČ napsal(a):

Vše rozjel Narcis a ten je na Hradě stále tak jaképak vyšetřování?????
10. 11. 2010 | 22:32

LessPure napsal(a):

Šikovní kluci z RPG no ni?:D Vše v mezích zákona. Nechcete naše byty? Můžete jít. A zloději do toho křičí chyťte zloděje. Jak je tady krásně:-D
11. 11. 2010 | 00:03

ptolemaios napsal(a):

tak aby bylo jasno- když se někteří naši spoluobčané / např ti co byli za války v koncentr, táborech"!/ mohou domáhat odškodnění a vrácení majetků atd., tak zrovna tak havíři ,kteří své zdraví obětovali pro stát /ať už byl jakýkoliv/ , tak mají právo ,aby byty ,které od státu dostali k užívání jim nemůže další vláda, polisotpadová ať byla pravá , či "levá" jim je prostě nemůže odebrat a postavit je na úrověň bezdomovců. Takže držím palce všem ,kterých se toto bezpráví přímo dotýká, aby se nedali a když bude potřeba přijeli všivhni se o svá práva hlásit na Václaváku - třeba přijde i pravdoa lásko hlásač VH.
11. 11. 2010 | 00:40

ptolemaios napsal(a):

to "SCHADE" - velmi kvalitní názor, on chápe situaci lépe než kdokoliv jiný, -přeji p. Lorencové ,abÿ to bez úhony dotáhla někam kde budou mít bydlící v OKD bytech už konečně jistotu,že je nevyhodí za neplacení horentně navýšených nájemních poplatků
11. 11. 2010 | 00:51

David Zapletal napsal(a):

Dobrý den Jano, rozumím jak to myslíte. Pokud by to bylo na návrh podniku, pak podnik nakládal v rozporu. Děkuji, David
11. 11. 2010 | 10:24

Bača napsal(a):

Účet za rozkrádání stát.majetku politickou mafii, už nám vypočítal a zaslal Miroslav Kradousek
11. 11. 2010 | 12:24

Luba napsal(a):

Paní Lorencová - JaL, jeden dotaz mimo téma:

Jak to bylo s Vaší kandidaturou za Stranu zelených?
Proč z toho sešlo?
11. 11. 2010 | 17:22

JaL napsal(a):

Moje kandidatura za SZ a proč z ní sešlo?Sama myšlenka mne oslovila a oslovuje dodnes. Navíc jsem byla Zelenými oslovena v souvislosti s velmi hlasitě proklamovaným bojem proti korupci. Jenomže, jak se ukázalo poslézte, měli jsme odlišný názor na kroky, kterýni by se to mělo odehrávat.Krom jiného jsem byla přesvědčena a jsem dodnes, že Martin Bursík měl, po předchozím volebním období,alespoň na čas vyklidit politickou scénu stejně, jako Kateřina Jacqes. Nakonec se ukázalo, že také Ondřej Liška začal na můj vkus příliš "kalkulovat"a tak jsme se poměrně záhy rozešli.Těch rozdílných názorů tam bylo více. Zděsila jsem se například, kdy jsem byla svědkem na sněmu SZ (jako host) nepřipuštění diskuse v zásadní věci atd...Je to už minulost.
11. 11. 2010 | 19:47

Luba napsal(a):

Paní Lorencová,
chápu Vás.

Principy, na kterých byla SZ postavena jsou velmi sympatické a platné.

Bohužel,
lidé, kteří by se měli těmito principy řídit, již tak sympatičtí nejsou. Jejich skutečné postoje jsou často v přímém rozporu s tím, co jako strana proklamují - a navíc, ti horší tomu velí!

Patrně jste nabyla dojmu, že Zelení hledají známou tvář, aby nalákali voliče - tak to ostatně dělají všichni. A jak dopadl pan Dienstbier ml.(ČSSD) v Praze nebo paní Jakubcová (ODS) v Plzni, víme.

Můžeme se vykašlat na politické strany, vedené deprivanty lačnícími po moci, a zkusme jít cestou občanských sdružení, které tyto úchyly dost dobře nemohou přitahovat - nejsou výtahem k moci a penězům, ale hájí principy občanské společnosti.

Pak můžeme sázet na slušné jednotlivce v etablovaných stranách. Občas tam nějací jsou.

V některé z Vašich reakcí na diskutéry jsem si všiml, že se stavíte značně kriticky k narkomanům. Tedy k uživatelům ilegálních drog.

Jistě - ale zneužívání THC, pervitinu, heroinu, extáze, halucinogenních houbiček či durmanu je stejným sociálně-patologickým jevem, jako je alkoholismus.

Vždyť jste pracovala jako servírka a tu legální drogu jste konzumentům roznášela! Alkohol je ta nejtvrdší droga a svým uživatelům a jejich okolí přináší nejvíce problémů.
O to horší je, jak je společností tolerovaná.

Závislých alkoholiků je u nás 250.000 a narkomanů "jen" 37.000. Vidíte ten značný nepoměr?

Co je pak škodlivější? Alkohol, droga legální, všemi propagovaná a doporučovaná, nebo jsou horší drogy nelegální?
Chlastá stále více dětí a mladistvých. Dnes není problém potkat těžkého notorika, kterému je slabě přes dvacet.

Občan Schwarzenberg dělal předvolební besedy s mládeží po hospodách a Kalousek opilecky blábolí i pod přísným okem veřejnoprávní kamery.
Opravdu hezká reklama "konzervativní" TOP-09.

Dnes jsem četl noviny, ve kterých byla na jedné straně celostránková reklama na nějaký tvrdý alkohol, pivo, svatomartinské víno, a na straně druhé byli skandalizováni uživatelé ilegálních drog.

Pokrytecké, směšné, hloupé, ale hlavně, že nám ti lihovarníci zaplatí.

Napíšu Vám svůj názor na problematiku závislostí:

Závislost totiž úzce souvisí s procesem učení a s životním stylem. Závislost na droze (alkoholici, narkomani) je destruktivní životní strategií stejně, jako závislost na vydatném jídle (obézní), na proherních automatech (gambleři), na promiskuitním sexu (pohlavní choroby), a na všem, co oslovuje náš systém odměny, jehož pravým účelem je posilování chování, které vede k optimální adaptace na nové.

Zažívá-li člověk, ať už dělá co dělá, opakovaně neúspěch, rezignuje, je vykolejen z přirozené cesty za úspěchem, kdy by byl odměněn za vynaložené úsilí pochvalou, vyšším stupněm na společenském žebříčku, prací, která ho naplňuje, dosažením sportovních vítězství, uznáním okolí.

Když na to nemá kapacitu, nebo se nenaučil efektivně řešit problémy a zdolávat překážky vlivem traumatizujícího dětství nebo převzetím nevhodných vzorců chování od rodičů, vlivem špatných a nevšímavých učitelů, nevhodnou strukturou výuky, začne svůj systém odměny šidit např. chemickými náhražkami za úspěch, kterého se mu nedostalo.

Je pak polapen v kruhu oné "naučené bezmocnosti", ze kterého je velmi obtížné a čím dál těžší se vymanit. Zdroje síly pak nehledá v sobě, ale nutkavě si je opatřuje z vnějšku. Ať to stojí co to stojí. Je to sice pomalá sebevražda - ale co. Stejně ten život nemá cenu!

Stejně nikdy nebudu mít, co je mi doporučováno reklamou, z těch dluhů se už nevyhrabu, stejně mne nikdo nezaměstná, nic neumím, nic nejsem, jsem hnusnej feťák, všem na obtíž!
Ale mám aspoň ten fet - a tak se chvíli můžu cítit trochu dobře.

Paní Lorencová,
je fajn, že na příspěvky diskutujících reagujete, že si našich názorů vážíte a řadíte se tak k elitním blogerům na Aktuálně.cz.
11. 11. 2010 | 22:50

oldold napsal(a):

Havířema si každý bolševik vytírá zadél. Cca 1985 začaly být národní podniky (ukradené, ale patřilo "všem" - národu a vytvářely "národní důchod") pozvolna předělávané na státní podniky (ukradené ukradnul stát - tedy strana bolševiků). Pak si toho všimla jiná parta bolševiků a spustila listopad 89 - po něm si pustili do prevítizace pár vybraných jedinců, aby se na ně dalo ukazovat.
Krásně popsané porušování vlastních pravidel a zákonů - hezky po bolševicku a bolševickou kádrovou rezervou. Vložena jednoduchá mina - její spuštění je vhodné vždy, když je zapotřebí dostat ty správné ke korytu. Zdá se, že Koláček a Vocásek? už tolik neposlouchali, nebo naopak až moc - umírněné bolševiky z Ovy.
Dotaz - RPG zvedá nájmy nad státem povolené částky??? RPG byty nerekonstruje, nestará se o ně??? (Byl na to nějaký audit - vše vybrané se vráží zpět do bytů - to nedělají ani obce, Praha2 záplatuje cca 50% vybraného nájemného obecní rozpočet). Takže problém je, že byt nevlastní havíř ale Bakala.
Někteří Vsetínští mají rádi Čunka, protože 640 bytů krachující s.p. Zbrojovky převzal na město, a rozprodal je jejich uživatelům. Udělat to kdokoliv s 45tis byty v Ově, tak je prezident nejméně ČR. Proto bylo založeno ječící sdružení OKDbyty - jedna trhlá sekretářka už nestačí.
11. 11. 2010 | 23:08

Terry napsal(a):

Občan „v péči státu“?

No - takový titulek je v naší pseudodemokracii opravdu možné psát pouze v uvozovkách, ironicky.

Stát, resp. jeho "demokratičtí" představitelé pečují už dvacet let JEN O SEBE, ale to usilovněji, s daleko větším "zápalem" a pracovitostí, v daleko větším měřítku, než před listopadem činili "hnusní totalitní funkcionáři".

Stále platí

"Strana se o tebe postará, soudruhu!"

ale dnes to "stojí" daleko větší balík ze společné kasy:

ODS rozdala trafiky vlivným straníkům, kteří propadli ve volbách (http://zpravy.idnes.cz/ods-...)

"Strana by měla chovat větší úctu k lidem, kteří pro ni pracovali. V mém případě tomu tak není. Pomohla mi sedět v jedné správní radě za pár korun, nejsou to žádné statisíce, padesátitisíce ani třicetitisíce. Samozřejmě, čekal bych víc," stěžuje si Patera, jenž byl osm let poslancem pravicové strany hlásající, že každý zdravý člověk se o sebe musí postarat sám.
(konec citace)

A protože se dnes jedná o neskonale vyšší "zajištění" politiků

viz např. "odměny" politiků delegovaných stranami do dozorčích rad a představenstev

Kolik si vydělali noví vládci Prahy (http://aktualne.centrum.cz/... a http://aktualne.centrum.cz/...):
PETR HULINSKÝ
- jednatel PH-CZ SERVIS. s.r.o.
- předseda představenstva a ředitel Bowling a relax centrum
- předseda dozorčí rady Pražská energetika - 1 692 800 Kč
- předseda dozorčí rady PRE Distribuce - 1 420 500 Kč
- předseda představenstva Pražská teplárenská - 3 619 250 Kč
- předseda finančního výboru 77 880 Kč
- pozn. koupě motocyklu 300 000 Kč
(žádnou z částek neuvedl v přiznání)

ONDŘEJ PECHA
- člen zastupitelstva – odměna 117 688 Kč
- společník firmy Artsboat – odměna 160 000 Kč
- člen dozorčí rady Pražská plynárenská – odměna 1 340 215 Kč
- člen dozorčí rady TCP Praha - odměna 64 975 Kč
- člen dozorčí rady P. P Holding - odměna 380 030 Kč
- OSVČ – odměna – 138 814 Kč

(často i nechtěných, odmítnutých ve volbách voliči!!), ti se budou výnosných postů držet za každou cenu (i bankrotu státu!), tak na jejich odstranění už nebude stačit "sametová" revoluce s cinkáním klíči.

Příští revoluce už nebude sametová!
12. 11. 2010 | 10:26

audit napsal(a):

Audit na byty OKD?Vybrané nájemné se obratem ruky vrací rpg cca. 50.procent.Ukázka -montáž osvětlení v domě dům RPG 460000kč. Stéjný dům v obecním majetku, stéjná firma,materiál, cena 235000kč.Práce na oba domy vyšla nastéjno ,ale materiál do bytu rpg dodalo rpg do obecního firma.Další trik jak oblbnout stát a lidi.Kuře zadarmo nehrabe a Bakala vůbec né.Chce to už střílet.
12. 11. 2010 | 21:13

Julie napsal(a):

Privatizace? Podvod století.... Národní majetek rozprodali vcelku rychle a teď, když není kde brát, vymýšlí kde co. Cena bytu před 20 lety cca 30,000,- kdy byl průměrný čistý příjem cca 2500,- korun nyní stojí 100x tolik. Kdo z nás má měsíční příjem 250,000,- ? Ano, máme možnost si na byty půjčovat. Zadlužíme se tím a staneme se doživotními otroky, někteří jsou uhnaní exekutory...

Hnusná doba... asi to chtělo ne klíče do rukou..
14. 11. 2010 | 16:52

Kateřina Amiourová napsal(a):

Upozorňuji, že je důležité vnímat, že zločinci byli dobře řpipraveni a věděli, co chtějí udělat a tak zákonem z roku 18992 je privatiace soudně nepřezkoumatelná.
14. 11. 2010 | 18:02

Eduard napsal(a):

....a zákony mohou měnit zase jedni a ti samí v rouše beráncím... Hradní pán si mne ruce...
14. 11. 2010 | 18:44

jan garis napsal(a):

Dobry vecer, velice zajimave prispevky. Nektere vsalk dost zcestne. Uhlidat neco v tomto state je nemyslitelne . Na to nestaci zatim ani vnitro. Ac se za Johna zacina snazit. Chapadla chobotnice jsou az moc rozsahla. Katastr je stat ve state , obchodni soud je fraska archiv nic vic. Vcil mudruj volici.
14. 11. 2010 | 19:42

alter.tv napsal(a):

zde trestní oznámení na vládu ČR
http://www.stranaprace.cz/s...

vzhledem k výsledku šetření org. činných v tr řízení si udělejte obrázek o tom, v jakém marastu žijeme. Stát je nefunkční.
Trestní zákon má na tento čin § s názvem sabotáž.
stačí si jen přečíst skutkovou podstatu tohoto tr. činu.
15. 11. 2010 | 09:39

Václav napsal(a):

Uvedená skutková podstata naplněna do puntíku. Způsobili újmu ústavnímu zřízení a to i tím, že navrhovali a měnili zákony ku obrazu svému...pro jejich potřeby. Není podstatné, že byi zvoleni či jmenováni...

Pokud někdo vznese v tomto smyslu žalobu, přidám se bez mrknutí. Stačí uvést jedno jméno "šedé eminence" a zbylé "organizátory" ať už zjistí ti, kteří se tím budou zabývat.
15. 11. 2010 | 12:24

fakta napsal(a):

no je to jako s filmem. první se připraví scénář a pak se točí film, tedy první se připravují smlouvy a pak se koná obchod. pokud je scénář dobrý je dobrý i film. tedy pokud se dobře vše připraví, už nikdo obchod jen tak nemůže zpochybnit. takto je s těmi byty a se vším , co se týče obchodů tohoto charakteru. dopředu je vše nastavené, aby se to eventuélně dalo zrušit pouze za velké sankce či vedení arbitráží, což samo o sobě ukazuje, že je to připravené. chyba je v tom, že není vždy vše zveřejněno, což by mělo pokud to nepodléhá utajení a tyto všechny obchody nepodléhají, neboť nenesou státní tajemství a jsou to veřejné obchody s veřejným majetkem- slovo veřejný mluví samo osobě. k tomu je jednoduché schválit pořádný zákon k daným tématům a je to.
03. 12. 2010 | 16:32

Myšlenka napsal(a):

Systém našeho státu po opuštění Moskvou v roce 1989 ihned převzal do svých pařátů NWO, jinak Bilderberg - no, přece ti finančníci celého světa, ne? :-). Je to dobře zorganizovaná část největších zlodějů celého světa. To je ta neviditelná korupční rakovina, která obchoduje mezi sebou na úkor těch zdravých - poctivých po celém světě. Žádný stát není, již schopen odporu. Je to o postupném odmoralizování a rozkladu společnosti. A až je vydřou do krve a nebudou, již dál tvořit kapitál, těžko tito otroci povstanou, protože mít, nic už nebudou. Pak teprve příjde ten největší absolutní světový krach. Hrůza domyslet. Je to jen cyklus, který se v historii lidstva opakuje desítky 1000 let. Proč to tak je a tak funguje, to fakt nevím.
07. 12. 2010 | 00:31

Simonka napsal(a):

Jsem z Havířova a je mi z celé situace špatně. Havířov se vylidňuje. Mladí lidé si za takové nájmy byty nepronajmou. Odejdou za prací a bydlením v lepším životním prostředím. Staří lidé(reálně-omlovám se)zemřou.Byty budou prázdné a z Havířova bude...
To si nikdo z politiků neuvědomuje,co se tady děje? proč vždy na Severní Moravě zvítězí levice ve volbách. jak lidé chtějí jistotty a jistota bydlení je základní.
Tady žádný trh s byty nefunguje -jsou tu v drtivé většině byty nájemní- RPG nebo města.
13. 12. 2010 | 15:34

tomík napsal(a):

vláda židovských zmrdů čssd,ods,hop 09 a spol
16. 12. 2010 | 20:23

romiš napsal(a):

Jsou lidé kteří hrají hru a vidí do karet druhým.Tak se jim hraje hra na tržní hospodářství dobře.Kdy lidé pochopí,že tAKOVÍ JAKO BAKALA nemůžou být neúspěšní oni vidí do karet.
17. 12. 2010 | 17:57

Belmondo napsal(a):

Simonka: Lidé na severní Moravě volí stále levici, protože chtějí mít levicové sociální jistoty, tedy i bydlení.
Kdopak to podepsal smlouvu o prodeji bytů ? Byli to pravicoví poslanci a ministři ? Něco jsem čel o Bohuslavu Sobotkovi, ministru za vlády Stanislava Grosse. Co kdyby také jednou volili pravici !
17. 01. 2011 | 17:31

daniela napsal(a):

Belmondo,ono to je jedno jestli pravice nebo levice,kradou všichni a bohužel lidem to tak moc nevadí,protože kdyby jim to vadilo,tak je volit nebudou,to platí pro oba tábory,konečně zase to byla pravice, kdo tady tenhle systém zavedl.Opoziční smlouva to jen posvětila.Zákony,které si sami odhhlasovali a vymysleli sami nedodržují.Pan Kalousek je v tomto úplný mistr.
" Největší úctu před zákonem má mít zákonodárce sám i kdyby se mu to nehodilo"
Chtít v bezprávním státě zavést právo, je jako vybírat žumpu holýma rukama a ta žumpa je napojena na dům,kde obyvatelé mají pernametní průjem.
A teď si vyberte v jakém státě žijeme.
23. 01. 2011 | 15:40

pich napsal(a):

Kdys dávno, jako mladý a po "vojně" jsem se oženil a potřeboval bydlet.
Byl jsem tehdy ještě "ostravak", dokonce rodilý a tak jsem se upsal havírně za byt. Musel jsem podepsat závazek t.zv. "nastálo".
Čili do smrti, samozřejmě v těchto podmínkách, předčasné.
Naštěstí, z dnešního pohledu, jsem po r. 69 rodné město i byt opustil.
Nevím,jak bych dneska situaci řešil, ve svých víc jak sedmdesáti létech. Asi bych šel pár těch grázlů zastřelit.
27. 01. 2011 | 18:17

Jaka napsal(a):

Tedy pro mne je nejzákladnější ten bod č.3
.."3. Nikdy nešlo o byty v majetku OKD s.p., od počátku jde o byty státní, k nimž měl OKD s.p. právo hospodaření, nikoli právo vlastnické, což je velký rozdíl!Vyplývá to i ze záznamů Geodezie a později z Katastru nemovitostí."...

NIKOLI PRÁVO VLASTNICKÉ

Tak jak je možné, že TOHLE nešlo u těch soudů napadnout? Když to dokládá i dokumentace Geodezie i Katastr nemovitostí?

Toto je divné a měl by to někdo zodpovědný objasnit. No a postih Grosse a Sobotky?
06. 03. 2011 | 14:34

kolťák napsal(a):

Teď když se ví kdo komu co přihrál a je za to odpovědný není přeci problém začít s odstřelem podle seznamu.Zavírat do kriminálu je převeliká chyba.Pouze riziko,že přijdu o kejhák zmetky donutí začít se chovat normálně.Vhodný by byl odstřel i s celou famílií.Adolf to zaved za protektorátu a češi vzorně spolupracovali.
25. 05. 2011 | 17:20

Slimák napsal(a):

POMOC BLOGERŮ
Je v silách blogerů a internetu vyvolat celostátní akci
VÁNOCE BEZ AMERICKÝCH FILMŮ
01. 07. 2011 | 19:55

Milan Jansa falemo napsal(a):

Jsem žumpa. Jsem nemocný. Já za to nemůžu.
17. 07. 2014 | 13:34

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy