Demokracie

26. 02. 2010 | 06:42
Přečteno 11261 krát
Kdysi jsem o demokracii snil. Dnes ji tu máme nějakých dvacet let a já už vím, že zdaleka ne všechno je tak jednoduché, jak jsem si představoval; ale přesto si stále myslím, že demokracie je nutným základem všeho dobrého. O to víc mě znepokojuje, že čím dál víc lidí se při výkladu o tom, jak se nám dnes v Česku žije, bez tohoto termínu, jak se zdá, docela dobře obejde.

Když se v roce 1989 komunistický režim otřásl v základech, nebylo pro mne slova, které by mi znělo liběji než slovo demokracie. Bylo to něco z říše snů, neboť jsem si nedovedl představit, že byt to u nás skutečně mohlo nastat; a zároveň to v mých očích s sebou neslo všechno ostatní, po čem, zdálo se mi, mohl každý rozumný člověk toužit: svobodu, spravedlnost, prosperitu a taky možnost převzít odpovědnost za svůj život skutečně do svých vlastních rukou. Dnes tu máme demokracii nějakých dvacet let a já jsem si vědom, že zdaleka ne všechno je tak jednoduché, jak jsem si představoval, ale přesto si stále myslím, že demokracie je nutným základem všeho dobrého. O to víc mě znepokojuje, že čím dál víc lidí se při výkladu o tom, jak se nám dnes v Česku žije, případně v porovnávání toho, jak to bylo dříve a jak je to nyní, bez tohoto termínu, jak se zdá, docela dobře obejde. Například z hlediska rozdílů mezi naší zemí před třiceti lety a naší zemí dnes (případně absence hlubokých rozdílů), se mnohým lidem zdá být fakt, že dnes tu máme demokracii, nejenom nepodstatný, ale dokonce i něčím jako nebezpečnou kouřovou clonou.

Narazil jsem na to, když jsem do tohoto blogu napsal svůj první článek, ve kterém jsem varoval, že přese všechny deprimující nedostatky, které dnes náš stát má, bychom si měli být vědomi, že pokusit se je napravovat za cenu obětování demokracie by byla cesta do pekel. Měl jsem na mysli to, že proti vyhlazovacím táborům nacistického Německa či gulagům komunistického Ruska je naše země stále rájem na zemi. Tolik lidí, jako pod tímto článkem, mi asi ještě nikdy v životě nespílalo. To by mi ale samo o sobě tolik nevadilo; co mě skutečně znepokojilo bylo to, že pro většinu lidí jako by v rámci popisu našeho dnešního stavu vůbec nebylo pro pojem demokracie místo. Ti lidé si vystačili s tím, že tu jsou 'ti nahoře' (ti, kdo se mají dobře) a 'my dole' (my, co se máme špatně). Z tohoto hlediska se jim rozdíl mezi totalitním a demokratickým Českem nezdál příliš podstatný - prostě jenom jsou teď 'nahoře' jiní než dříve, a ti nejsou o nic lepší než ti předtím. (Co mě taky zaujalo, bylo to, že jsem se v očích těchto lidí, v důsledku toho, že jsem náš současný demokratický stát prohlásil za ne zas tak zavrženíhodný, automaticky ocitl mezi těmi 'nahoře' - protože jak bych mohl něco chválit, kdybych sám nebyl 'za vodou'? Což o to, já skutečně mám pocit, že se mám dobře; faktem ale je, že mnoho z těch, kdo mají pocit, že se mají špatně, se zjevně má lépe než já ... ).

Kdyby šlo jenom o internetové diskutéry, z nichž většina se ani pořádně nepodepíše, asi bych nad tím mávnul rukou (jak říká okřídlený vtip "Na internetu nikdo nepozná, že jsi pes"). Ale podobná optika čím dál více proniká i do žurnalistiky na místa, kde bych ji nebyl čekal. Samozřejmě by mě to nemělo překvapovat u autorů, kteří se nedokázali zbavit marxisticko-leninského vidění světa, kterým se nakazili v mládí a podle něhož vyplývá jediná skutečně podstatná společenská struktura ze vztahu mezi vlastníky výrobních prostředků a námezdními dělníky. (Zjistil jsem ale, že ti, kdo jsou příliš mladí na to, aby s touto nákazou v mládí přišli do styku a získali tak potřebné protilátky, jsou k ní už zase náchylní, i když teď na sebe většinou bere méně otřepané podoby, jako třeba vizi jakéhokoli státu jako ničeho než represivního zařízení, populární zejména mezi některými francouzskými intelektuály.) Na podobnou optiku ale narážím i tam, kde bych ji vůbec nečekal. Tak například v Respektu jsem se v článku Jana Němce před časem dočetl:

Dříve se na chaty „utíkalo“, dnes tam jezdíme „odpočívat“. Dříve se s režimem pasivně „kolaborovalo“, dnes se o politiku prostě „nezajímáme“. Ty rozdíly jsou čistě rétorické. Privatizace života nebyla výlučnou záležitostí komunistické společnosti. Ta obklopila jednání nepřirozeným kontextem a tento kontext do značné míry dezinterpretoval i mlčení tzv. mlčící většiny.

Ano, na první pohledu tu jistá podobnost skutečně je, ale jak hluboká je skutečně paralela mezi kolaborací s totalitním režimem a nezájem o politiku v demokratickém státě? V tom prvním případě pomáhám držet u moci někoho, kdo si tuto moc usurpoval a kdo může lidi nekontrolovaně terorizovat (i když to zrovna třeba tak moc nedělá); v tom druhém rezignuji na své právo se podílet na výběru těch, kteří o nás budou rozhodovat a prostě to ponechávám na ostatních.

I v nedemokratickému státě se člověku může žít dobře - pokud je v jeho čele nějaký osvícený vládce (či naopak vládce, který je příliš bezradný na to, aby lidi příliš utlačoval). Problém je v tom, že nežijete-li v demokracii, nemáte na to, kdo vám vládně žádný vliv, a nemít se špatně tedy můžete mít jedině tehdy, když máte opravdu štěstí. Když štěstí nemáte, je nad vámi nějaký Hitler nebo Stalin, a vy se jenom klepete, aby se ve svém neustálém rituálním boji proti nepřátelům režimu nezaměřil právě na nějakou ze skupin, do které patříte vy. Jak tomuhle zabránit? Zdá se mi, že tu je jenom jeden prostředek, a sice získat kontrolu nad tím, kdo se tam nahoru ubírá. (Samozřejmě že nějací 'ti nahoře' tu vždycky budou - něco tak složitého, jako je stát, musí někdo řídit, takže tu vždy bude nějaká nevelká skupina lidí, kteří budou mít velkou moc, a tím i vliv a předpoklady získávat kromě výhod, které jim právem náleží, i různé další - což je pokušení, kterému ne každý odolá.)

Po zkušenostech z reakci na můj blog vím, že někteří lidé namítnou, že ve skutečnosti nás neovládají ti, koho si zvolíme, ale že za provázky tahá někdo jiný (kapitalisti, židi, ilumináti, ...). Je ale nade všechnu pochybnost, že všechna skutečně důležitá rozhodnutí jsou - rozhodně minimálně formálně - v rukou našich volených zástupců. Samozřejmě, pokud jsou politici - tak či onak - zkorumpovaní (a já nepochybuji o tom, že korupce je v naší současné politice nechutně všudypřítomný element), pak může zůstat u té formálnosti a fakticky může o podstatných věcech skutečně rozhodovat někdo, kdo se za ně schovává. Pak ale máme možnost ty zkorumpované politiky příště nezvolit a na jejich místa vyzvednout někoho, kdo se zkorumpovat nedá. (To samozřejmě předpokládá, že se budeme politikům trpělivě dívat na prsty, abychom viděli, jak to z tou jejich zkorumpovaností v jednotlivých případech je, což je dost únavná práce; jednodušší je samozřejmě hodit všechny politiky do jednoho pytle a nadávat.) Že tu nikdo nezkorumpovatelný není? Pak si nemáme na co stěžovat - máme-li máslo na hlavě všichni, těžko můžeme nadávat, že ho tam má ten či onen. Napsal-li jsem výše, že i v nedemokratickému státě se člověku, má-li štěstí, může žít dobře, musím teď dodat, že naopak i v demokratickém státě nám mohou vládnout blbci. Jenomže nedokážeme-li si nikoho jiného než blbce zvolit, či není-li dokonce vůbec nikdo lepší k mání, tak co můžeme chtít?

Já osobně si ale myslím, nebo alespoň doufám, že skutečnost je prostší. Politici a politická kultura v naší zemi jsou skutečně špatní, a mnozí z nich asi i skutečně zkorumpovaní. Přesto i mezi politiky jsou, tak jako všude jinde, lepší a horší. Úlohou nás voličů by mělo být trpělivě podporovat ty alespoň částečně lepší na úkor těch horších a tak naši demokracii alespoň pomalu a částečně kultivovat. Jinudy, zdá se mi, cesta nevede, nechceme-li tu mít zase nějakého toho Mesiáše, který nám bude zařizovat ráj na zemi pomocí toho, že bude vybíjet ty, kterým se ten jeho ráj nebude líbit.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

Analogie se zamořenou studnou. Když ji několikrát nevyčerpám a nevyčistím, ale napustím do ní čistou vodu, nemůžu čekat, že příští den nebude otrávená.
V životě je to delší. Až vymřou ročníky 1965-70 a starší, bude mít demokracie větší šanci. Zatím vede demokratura.
26. 02. 2010 | 07:05

Rejpal napsal(a):

Líbí se mi autorovy názory, na příklad, že

. . "máme možnost ty zkorumpované politiky příště nezvolit a na jejich místa vyzvednout někoho, kdo se zkorumpovat nedá". .

Bohužel možnost změny je prakticky nereálná. Snaha "mocných" je co nejvíc takovou možnost ještě víc okleštit.

Skutečně důvěryhodní lidé, kteří to v politice zkusili, v ní dlouho nevydrželi: v české demokracii totiž neplatí lidská slušnost, nýbrž "zákony džungle".
26. 02. 2010 | 07:22

Targus napsal(a):

To Jaroslav Peregrin:

stačilo mi prvních pár vět, abych zjistil, že pokračování je ztrátou času.
Jak správně řekl Ládik, nikoli demokracie, alebrž demokratura.

Aneb nadvláda neschopných s červenou knížkou, kteří se snažili nějakým způsobem udržet u vesla, byla vystřídána nadvládou všeho schopných, kteří ze státního aparátu udělali perfektní stroj na džusování peněženek dolních deseti miliónů.

Otázka pro češtináře:
Stroj zbavující ovoce a zeleninu šťávy se nazývá odšťavňovač. Kterak se zove stroj na zbavování financí obyčejných smrtelníků?
26. 02. 2010 | 07:25

elf napsal(a):

Úvaha pana Jaroslava o stavu demokracie u nás má jakoby Havloidní nádech,plky a kecy stále dokola,stačí pár vět a člověk má obraz,dál číst je ztráta času,to pivo bych omezil pane Jaroslave,slabí jedinci z něj hloupnou,to je skutečnost.
26. 02. 2010 | 07:28

Pava napsal(a):

Ano, nevolit není dobré. Ale při volbě menšího zla, kterému moc nevěříme, se stáváme spoluviníky. I neúčast ve volbách by měla být silným hlasem voiče. Moc a peníze celkem spolehlivě korumpuje lidi. Ale tato zkouška umožňuje poznat zrno. Bohužel třídit zrno mohou zase jenom vlivní. A ti by však byli sami poti sobě.
26. 02. 2010 | 07:39

Tino napsal(a):

Je obrovská síla lidí, kteří netouží po jakési svobodě ale po materiálním bohatství. Naprosto ignorují možnost svobodně se rozhodovat a řídit svůj osud. Převažující část z nich se vřítila do dluhů, protože neumí svobodu zvládnout. Byli a jsou přesvědčeni, že když se něco nabízí tak lehce, že je to třeba nabrat v co největším množství v zájmu navýšení majetku. "Vždyť nás nikdo nehlídá a neomezuje a tak si to přece nenecháme ujít", myslí si. Nahromaděné problémy podle nich musí mít nějakého viníka a ne v žádném případě, že by se označili za viníky svých vlastních a ničích jiných problémů.
A viníci jsou nabízeni politiky jako na podnose. Lze si jen vybrat na koho budu házet svou vinu. Také je možno si vybrat řešení svých problémů, které jsem si zavinil sám a dát hlas slibujícímu politikovi, přičemž dotyčného nezajímá naprosto, jestli zbytek státu na sliby doplatí. Proč by se měl o to koneckonců starat, když o sebe se postarat ve svobodě neumí, že.
A tak hrozí, že jednoho dne se demokraticky navolí nová vládnoucí elita, která se bude ve všech ohledech starat o neschopné života ve svobodě, tzn. uvrhnou nás všechny opět do nesvobody a budou diktovat. Jako v peří se budou cítit ti, kteří dnes mají se svobodou problémy pro svou chamtivost a hloupost.
Co s tím? Pochopitelně nepodléhat malomyslnosti a neustále šířit svobodomyslné názory i přes spílání té "naprosté většiny" levičáků, kterým je demokracie jen dočasnou pro přechod k diktatuře kolektivu. Lidi je třeba neustále opečovávat intelektuálně. Neúnavně vysvětlovat zas a znovu, jaký že je rozdíl v odpovědnosti ve svobodě a v diktatuře. Že svoboda neznamená automaticky blahobyt a méně starostí. Že spíš naopak vyžaduje veškeré síly jedince na snahu o prosperitu v majetku i ducha. Že demokracie je nástroj vládnutí umožňující střídání názorových odlišností, ale nutno o to více hlídat pronikání extremisitických skupin do správy státu.
Je toho spousta, co není většině lidí ve státě jasné. Proto je třeba, aby zesílila média tlak na osvětu v problematice demokracie. Zatím to spíš vypadá tak, že média jsou plná právě těch svobody neschopných.
26. 02. 2010 | 07:46

JaPr napsal(a):

ládíku, vážně jste mladší ročník než 1970 ? anebo se hlásíte jako genrace demkratutry taky k vymření ?
26. 02. 2010 | 07:56

jichu napsal(a):

Ládíku, na tohle nespoléhejte. Nic samo o sobě nevymře. Životní zkušenosti a postoje se předávají z generace na generaci, z otce na syna. Takže je to vše jen a jen na nás. Dívejte se kolem sebe, a u voleb přemýšlejte. Nejsou jen dvě strany, černá a bílá. dejte možnost i jiným barvám. Tím samozřejmě nemyslím konkrétně zelenou.
26. 02. 2010 | 08:06

Tino napsal(a):

V diskuzích je možné se dočíst názoru, že až vymřou staré ročníky(viz "ládik"), změní se automaticky názorové rozložení společnosti, načež nastane ona slastná doba osvícení, doba demokracie v té nejlepší formě.
Hloupý, až dunivě tupý názor! Mám sedmapadesát let a mohu těmhle názorově scestným zaručit svými životními zkušenostmi, že lidé hloupí a líní budou se rodit neustále. Jen silou tlaku ve svobodném prostředí je možné tyto lidi donutit, aby se o sebe řádně postarali sami a bez přeochotných nositelů diktatur. Prostě musí hrozit líným a hloupým, že když se nebudou snažit a pracovat, že upadnou do bezvýchodné bídy, že práce je prevence i lék na bídu. Že nikdo za ně práci nevykoná, že svoboda není jen majetek a užívání, ale i povinnost
26. 02. 2010 | 08:08

Ládik napsal(a):

Diktátoři nám nalinkovali svobodu po celém dvorku, až k plotu. Plotek časem uhnil a zvenku ho sem žduchli. Co teď? Poctiví se nadechli a začali normálně žít. Nepoctiví vždy napálí poctivého - u nás bohužel podle zákona, který si sami napsali. Nepoctivý je u nás v právu, má pravomoci. Dokud nebude pravomoc v rovnováze s odpovědností, dokud bude dlužník v právu před věřitelem, dokud bude standardem žít na dluh - nebude řeč o demokracii. Demokracie tady jen strčila nos, popotáhla a utekla.
26. 02. 2010 | 08:12

sid napsal(a):

Problém demokracie je v tom, že demokracie neznamená svobodu. A je příznačné, že diktátoři se dostávali k moci nikolivěk v monarchiích, ale v tzv. demokraciích a to legálními či pololegálními prostředky. V současném scvětě v zásadě tzv. demokracie nemá (a ona také neměla ani v antice) nic společného se svobodou. Jde i v USA, UK nebo i zde pouze o diktaturu politických stran. Problém vystihl asi nejlépe náš poslední král, Karel I, když řekl:"...republika je dobrá věc, ale politické strany hájí především své zájmy. Kdo ale bude hájit zájmy občanů a státu jako celku?" Nyní politické strany při volební účasti cca. 50% rozhodně nereprezentují ani tu většinu a ani občany. Problém demokracie i v Aténách byl totiž v tom, že byla pouze pro někoho (nemajetní, otroci atd. byli z procesu automaticky vyřazováni neb nebyli občané...). V současné době se jedná o vládu oligarchů, kterým stát poskytuje servis. Rozhodně zde stát není pro své občany...ty považuje pouze za zdroj příjmů. Nějak jsem si ve volebních programech našich stran nevšimnul, že by šli proti zájmům nadnárodních korporací a vlivných zájmových skupin. Asi nejlepším systémem z hlediska historie se vždy ukázala monarchie a asi nejlepší vůbec byla konstituční monarchie a la staré mocnářství. Je docela legrační číst si výlevy ládika, který říká, že až vymře starší generace, tak bude ráj na zemi...nebude a ani nemůže být, protože pohrdáním staršími se nikdy ničeho bnedosáhlo. Se staršími mizí společně s pohrdáním nad jejich zkušenostmi i historická zkušenost, což jak ví každý, kdo se zabývá teorií rizik, je nejlepší zdroj pro snížení rizika vůbec.... Ale to je již jiná pohádka. Nad demokracií bych rozhodně nelkal. Se svobodou totiž nemá vůbec nic společného...
26. 02. 2010 | 08:17

Ládik napsal(a):

JaPr, jichu, Tino:
ano, fyzicky patřím k těm starším, psychicky se tak necítím. Neříkám, že vymřením generací se něco změní, jako mávnutím kouzelného proutku - ale že pak teprve začne mít demokracie větší šanci (Tino, i v 57 čtěte pozorně, pozor na rutinu). Do té doby nemá žádnou.
26. 02. 2010 | 08:19

bigjirka napsal(a):

Silně se připojuji k názorům o demokratuře. Nejlepší formou vlády by byl osvícený vladař, jenže těch se bohužel nedostává. Zdá se, že ke krisi demokracie dochází ve všech západních státech, že to není naše specialita, jak se domnívají někteří sebeorientovaní nestbeschmutzeři. Vypadá to jako politikokracie, na ilumináty bych zas tak nevěřil. Ve shodě s Kurasem a jeho pramenem bych věřil na třídu politiků, nepracujících parazitů, ssajících naši krev. Prostě když něco vypadá jako kachna, běhá jako kachna a křičí jako kachna, je to kachna. Ano, ve shodě s někým výše považuji Havla za jednoho z politikokratů. Jeho omluva sudeťákům, restituce objektů, zabavených na malý dekret a ne v r. 1948 a bezskrupulózní spolupráce s vysoce postavenými komunisty (Čalfa) a estébáky (Junek) o ničem jiném nesvědčí. A tak si myslím, že to, co jsme považovali za Havla, byla vlastně Olga. Dáša se měla držet prken a byli bychom si mohli vážit jí i Havla
26. 02. 2010 | 08:24

bigjirka napsal(a):

Ládiku, nemyslím, že máte pravdu. My jsme třeba pokrouceni nesvobodou, ale mladí viděním svinstva na každém kroku.
26. 02. 2010 | 08:27

Čochtan napsal(a):

Nevolit je blbost.
Jenže, když dostane hlasy partaj, která je opravdu jiná než ty profláklé, tak vám ji zakážou, demokracie sem demokracie tam.
Demokracie je jen pro demokraty, a kdo je demokrat, o tom rozhodují samozvaní demokrati sami ! Do toho jim nějakej volič nebude kecat !
26. 02. 2010 | 08:30

DJ napsal(a):

Lidé, lidé a zase jen lidé to jsou, kdo tvoří podmínky života lidí.(Na omylu je ten, kdo si myslí, že to jsou třeba Marťané)
Když nejsou lidé zralí pro demokracii, tak nemůžeme očekávat, že tu budeme mít demokracii.

Respektive, ona tu demokracie je, ale je docela svérázná, stejně jako jsou svérázní občané této společnosti.

Jakoby jsme za těch 24 let okupace načichli východem. Kakáme si do vlastního hnmízdečka a očekáváme, že to za nás někdo vyčistí.

Nechápeme, že demokracie vyžaduje starostlivost. Především, když je mladá. Tu práci s malým dítětem jménem demokracie jsme si odpustili a užívali jsme si svobody. Z dítěte se stal dvacetiletý parchant. Čemu se divíme? Nechápu. Tak to muselo dopadnout!

Budou volby. V nich můžeme ukázat těm v čele, že jsme schopni jim dát za jejich práci účtenku. Ale to není vše co demokracii dlužíme. Musíme se o ni aktivně starat.
Vždy bude ve společnosti určité procento lidí, kteří nebudou dělat nic(krom kecání). O to víc musí zabrat ten zbytek.
Jedno kde, ale tam kde každý z nás bude, musí vyžadovat demokracii.

Z počátku by stačilo požadovat průhlednost jednání všech co mají co do činění s našimy penězy. V dnešní době je pouhý tento požadavek důvodem k odstavení žadatele na vedlejší kolej. Když ale těch "zvědavců" bude hodně, tak se snad něco pohne. Chce to odvahu.
26. 02. 2010 | 08:36

čáryfuk napsal(a):

"Samozřejmě že nějací 'ti nahoře' tu vždycky budou - něco tak složitého, jako je stát, musí někdo řídit, takže tu vždy bude nějaká nevelká skupina lidí, kteří budou mít velkou moc..." - myslím, že jde právě o to, aby skupina těch "mocných" byla mocná co nejméně. Aby rozhodovala o co nejméně věcech a aby skutečnou moc neměli politici, ale pokud možno jen a jen občané, kteří si budou sami rozhodovat o svých problémech a o svých penězích.

"Je ale nade všechnu pochybnost, že všechna skutečně důležitá rozhodnutí jsou - rozhodně minimálně formálně - v rukou našich volených zástupců." - od té doby, co jsme součástí EU toto již v mnoha oblastech neplatí a po přijetí LS se ta oblast, kde to neplatí výrazně rozšířila. Aktuálně to vypadá tak, že politici, které si občané této země zvolí v národních volbách budou mít minimální šanci něco podstatného změnit a budou jen formálně zvedat ruku pro normy, které přijdou z Bruselu, jehož osazenstvo si občané této země nezvolili. Pro zajímavost místopředsedkyně evropské komise a "ministrině zahraničí" - paní Ashtnová nebyla nikdy nikam zvolena občany, dokonce snad ani nikdy nikam nekandidovala. Do všech svých veřejných funkcí byla toliko vždy jmenována. A teď bude rozhodovat - vskutku demokratické. S demokracií to vypadá dnes bídně u nás i v Evropě.
26. 02. 2010 | 08:39

Tino napsal(a):

Havla dávat jako viníka, že se demokracie jaksi nepovedla? - běžná výmluva neschopných. Svalovat vinu na kohokoliv, abych měl jakési alibi pro sebe, to dokáže skutečně každý. Mnozí dokáží i tohle pokřikovat do světa přes internet a většina takhle postižených neschopů to pořvává po hospodách, případně v amoku na celé panelákové sídliště.
NIKDO vám neschopové nemůže za vaše zklamané představy! Kdo chtěl a snažil se, ten svobodu vychutnal a vychutnává stále. Jistěže materiální zajištění stojí námahu a značnou, ale v ní až tak dalece svoboda není. Dokonce se dá říct, že existuje otroctví mamonu. Někomu z majetku i hrábne.
Kdo nevolá po větší odpovědnosti ve svobodě, kdo hledá všelijaké viníky za špatné podmínky pro své zbohatnutí, kdo vyzývá ke kolektivnímu odmítání jiných stran, kdo namísto argumentace výhodnosti vyzývá k volbě jedné strany, je prostě zastánce nedemokratičnosti. Žádá nesvobodu, aby se dostal k materiálnímu zajištění.
Nikdo vám do baráku nedonese vaši prosperitu na podnose. Holt musíte na sobě máknout!
26. 02. 2010 | 08:44

Otis napsal(a):

Ládik:
ještě že jsem ročník 71, takže spása není závislá na mém skonu. Jinak bych musel uvažovat o euthanasii :-) .
26. 02. 2010 | 08:45

Ládik napsal(a):

bigjirko,
oponuji, mám pravdu. Nejsem ten, co jenom držel hubu a krok, ale fyzickým věkem patřím do té generace, kterou jsem označil. Ta musí vymřít, bohužel, i se mnou a všemi ostatními, kteří v té zamořené studni ředili jed.
Jasné, že čistá voda potom nebude. Nejdřív jsem myslel, že vodovod z přehrady to vyřeší, ale i tam voda Uhnije. Vyřešil jsem to vlastní studnou, k obecní nechodím. Jenom k ní pokládám prachy na zem.
26. 02. 2010 | 08:48

alesdrobek napsal(a):

Výborný blog jako vždy, jen pár námitek:

1. "...jako třeba vizi jakéhokoli státu jako ničeho než represivního zařízení..." - to je přece anarchie, která nemá s marxismem-leninismem nic společného.

2. "něco tak složitého, jako je stát, musí někdo řídit" - to ano, ale je tu ještě další možnost - nemít žádný stát :))

3. "Pak ale máme možnost ty zkorumpované politiky příště nezvolit a na jejich místa vyzvednout někoho, kdo se zkorumpovat nedá." - to samozřejmě předpokládá, že NEPLATÍ Astonovo motto "Moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně". Jenže ono platí. Proč třeba Američané, kteří se snaží do svých zastupitelských sborů volit poctivé lidi už 250 let, ještě pořád nikoho nenašli? Není to náhodou tím, že i relativně poctivý člověk, který se dostane do úřadu s velkou mocí, se nakonec zkazí? Nevidíme tenhle efekt i v české politice? Jste výborný filozof, pane Peregrine, tak se nad tím zamyslete - jak tenhle paradox řešit? Snažit se dosazovat čisté politiky do špinavého systému dalších 250 let, nebo začít uvažovat o změně systému?

Jaká je definice šílenství - dělat stejnou věc pořád dokola a čekat jiný výsledek.
26. 02. 2010 | 09:11

Janovec napsal(a):

Milý pane Peregrine,

nejhorší na světě jsou iniciativní blbci a trpaslíci. Ty potvory Vám vlezou všude.

Mám takovou teorii, kterou jsem vyčetl u spisovatele LF v knize Válka židovská (neplést si prosím s Flaviem Josefem). Říkám jí teorie Feuchtwangerovských sinusovek a kosinusovek.

Teorie říká, že člověk chce něčeho dosáhnout (třeba osvobození od totality). Udělá pro to všechno, aby k tomu dospěl (křivka sinus). Nevšimne si ovšem, že těmi svými impulsy zároveň spouští další neviditelné procesy (křivky cosinus v protifázi), které mohou ve svém důsledku zastínit původní záměr, dokonce ho někdy i znegují. To je problém minulých 20 let po našem převratu.

Určitě mi namítnete, jak jsem k tomu dospěl já. Ve zmíněné Válce židovské zachraňuje Josephus několik starých židovských profesorů, které César odsoudil k smrti za účast v povstání v Judeji proti Římu. Využije k tomu osobního vlivu na císařovnu a nakonec dosáhne milosti pro odsouzence. Celá Judea jásá nad Josephovým úspěchem. Všichni profesoři do měsíce umírají na útrapy způsobené vězněním.

Ovšem, když Cesar podepisoval milost, tak zároveň na návrh tehdejšího římského "ministra vnitra" podepsal i ztrátu volebních a obchodních privilegií nejvýznamnějšího judejského města (ne Jeruzalém).

Dodatečně spuštěné procesy fungující v protifázi zcela zastínily původní dobrý účel. Toto musí mít každý dobře promyšlené, pokud do něčeho jde.

Inu, iniciativní blb je horší jak třídní nepřítel. Nic nového pod sluncem. Jen mne děsí to přiznání autorů jako je Peregrin a čekám, co skutečná historická věda přisoudí lidem jako jsou třeba oba naši současní Václavové. Docela bych si vsadil, že k nim objektivní kritika nebude zvlášť lichotivá. Možná, že se jednou vědecky zapíše, že oba rozlili močůvku v obýváku.

A Peregrinův povzdech, že se tady přispěvatelé nepodepisují pod komentáře, to je jen další odvrácená strana této pseudodemokracie. Kdybych se pod názor totiž podepsal, mohl bych mít problémy u některých svých zákazníků, kterým jinak docela vyhovuji. Mohli by mne třeba odstavit od koryta.

Proč bych to dělal, živím se prací, ne filosofováním. To nechávám takovým neumětelům jako je autor, který tady pláče nad rozlitým mlékem. To mléko pochopitelně už po dvaceti letech pěkně smrdí, ale hlavně se už ani pořádně nedá vyčistit.

Pěkný víkend, pane Peregrine. Příště napište něco smysluplnějšího ...
26. 02. 2010 | 09:24

badatel napsal(a):

Vážení,
proč se domníváte, že demokracie je optimální systém, který vede lidstvo kupředu.
Dovedete si představit jak ve společnosti, kde je více astrologů, než astronomů si demokraticky zvolí zákony, které jsou v protikladu se zákony fyzikálními.
To platí i ve společnosti. Jestliže někdo přesvědčí masy o nějaké myšlence, která však není správná nebo přímo je nevědecká, masy si demokraticky zvolí její představitele.
Tak přišly demokratickou cestou k moci i diktatury ve 20. století.
Lidstvo by mělo hledat vědecky validní sociální systém pro homo sapiens, a pak ho implementovat.
To že se budou vyznavači astrologie, fašismu, stalinského modelu komunismu, či jiných náboženství zlobit a nepodrobovat se je jiná věc.
Přesto je zřejmé, že demokracie umožňuje hlásat nepravdy a končit někdy v diktatuře, tak jak si přesvědčené masy demokraticky volí.
Je zřejmé, že nový -ismus či -ie musí být založen na současném poznání a vyvíjet se s časem jako otevřený systém a hlavně to poznání nesmí být manipulováno nevědeckými, či politickými, či kapitálovými zájmy atd.
Musí vždy směřovat k rozvoji té větší části lidstva jako celku, a to demokracie realizovaná lokálními parlamenty nezaručuje.
Ta demokracie vede dokonce k takovým paradoxům jako je válka (např. ta kvůli naftě), kterou odsouhlasí demokraticky zvolený parlament na základě nepravdivých informací a touze po kapitálu.
Demokracie, či deformovaná demkratura, není rozhodně nejlepší model pro lidstvo a ten kdo to tvrdí je na úrovni víry, tj. náboženství. Ten optimální model je nutno teprve vybádat, že ano.
26. 02. 2010 | 09:26

Janovec napsal(a):

Malá omluva na vysvětlenou. Napsal jsem v protifázi, ve skutečnosti jde o posun fáze - rozdíl mezi sinus a cosinus. Myslím, že to skoro každý pochopí.
26. 02. 2010 | 09:28

slavwin napsal(a):

Komunismus rušili rudí slouhové z prognosťáku. Šéf Waltr chtěl ekonomii odpolitizovat, jeho podřízení to viděli jednodušší přihrát to bývalým dusičům. Generál Zmetek, který chtěl vjet mezi lidi s tanky je dnes bohatým podnikatelem, pokud chcete být konkrétnější najdete to u Cibulky. Ekonomiku odpolitizovali Číňani, ale rudí si nechali moc je to tam asi stejně špatné jako u nás. Pokud je u nás ta demokracie, pokusme se je poslat do háje pokud možno všechny a nepustme si do kurníku bolševika fašouna, ti pokud se jim něco zadrhne zadrhne nás zkriminalizují všechny mnoho z nás si odskáče v kriminále.
26. 02. 2010 | 09:39

neon napsal(a):

To autor: Jste jen jeden z monoha filosofických kecálků této doby, prostě žvanil, nic víc. Jen blázen si může myslet, že demokracie je to nejlepší co nás mohlo potkat.Pokud to nejlepší je vykořisťování člověka, ničení přírody, "humanitární" bombardování, okupační války NATO ve světě, nezaměstnanost, podporovaná zločinnost státem, atd. tak vám pěkně děkuji za takové dobro a skvělé zítřky!
26. 02. 2010 | 09:41

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,že demokracie má šanci furt,imrvére furt,ročník sem,ročník tam,jen to nesmí být hradba z blbců,která stojí v cestě a je silnější.Když je mladej blbej,k stáru se moc nezmění,leda k horšímu.Neštěstí pro život je srážka s blbcem.Je slovo blbec na "mazání"?Pokud ano,tak to smažte.Tužka
26. 02. 2010 | 09:45

Petr Havelka napsal(a):

Pane Peregrine,

výstižné.

Nepramení současný stav z toho, že obyvatelstvo zdejší kotliny nerado prudké změny. Sám na sobě tuto slabost pociťuji. Samet proběhl tak nějak samovolně. Nejsou šťastnější národy, které mají sklony k rebeliím. Myslím tím, odvahu k rázné volební výměně politických elit za jiné.

V naší zemi, byla přerušena demokratická "tradice". Nejsme, dejme tomu GB. Nezasloužený vliv mají dvě největší strany. Nebylo by lepší ve volbách umenšit jejich "potencial"? Samozřejmě nechci, aby zmizely v mýtickém propadlišti dějin, určitě se v nich vyskytují i kladní hrdinové. Čistě pragmaticky, kdyby jejich preference klesly na 10%, mohly by se v těchto stranách spustit sebezáchovné procesy.

Sám jsem při svých volebních dilematech prošel obdobím "volby menšího zla".

Není na čase vycenit zuby a rozjet tu povídačku o "smějících se bestiích" :)
26. 02. 2010 | 09:50

zdenekmihalco napsal(a):

Tužka

Tužku gumuju nerad, to by bylo příliš snadné. Zdravím Vás. ZM
26. 02. 2010 | 09:52

Adam napsal(a):

Povídání na Aktualne si představme jako malý vodní tok (článek) a diskutující jako ze břehu přicmrdávající čuráním. Než se nadějete, vše odplyne. Neberte to tedy vážně. A vo tom to je.
26. 02. 2010 | 09:58

Krupa Václav napsal(a):

Ladíku, mnohdy mě pobavíte Vaší stručnou věcností, někdy i logikou.Jako s tou studnou. Ostatní je přinejmenším naivita.Recept na skutečnou demokracii je velmi jednoduchý.Teoreticky.Většina lidí,pokud nepřišla o práci, nemá čas ani možnosti sedět denně na internetu jako my, co sem píšeme. Až tito lidé budou za svojí poctivou práci dostávat skutečně přiměřenou,spravedlivou (netvrdím stejnou) odměnu,pak nastane demokracie a svoboda, kterou si všichni tolik přejeme. To je ta teorie. Popsat praxi už nechám na Vás. Nic ve zlém,takový je život.
26. 02. 2010 | 10:01

Tužka napsal(a):

Tužka pro Zdenekmihalco,děkuji,nelibuji si v hrubých výrazech ani jednáni,ale,nepoužít "to kouzelné slovíčko"?,tak to by nebylo ono.Tužka s úsměvem.
26. 02. 2010 | 10:13

havel napsal(a):

Komunistobijci zavedli totalitu ještě větší než byla za komunistů. Prsekuce, diskriminace, rozeštvání národa, osočování slušných lidí, brutalita mediálních masáží, cenzura daná přísným výběrem poslušných novinářů, nastolování debilních témat atd.
Zkuste někde říci pravdu okamžitě rozšíříte řady 600 000 nezaměstnaných.
26. 02. 2010 | 10:17

Ládik napsal(a):

pane Krupo,
praxe je život. Já píšu při práci, když stíhám. Až všichni prodají své "výrobky" za tolik, kolik potřebují....
26. 02. 2010 | 10:19

Tužka napsal(a):

Tužka pro Adam.Adame,Adame,tak to teda ne,mne vynechte,tohle JÁ,TUŽKA, do řeky nikdy nedělám.Řeky jsou pro mne posvátné,ty beru vážně.Na politiku,to ano.Tužka s pěti úsměvy.
26. 02. 2010 | 10:21

Čochtan napsal(a):

"..Komunistobijci zavedli totalitu ještě větší než byla za komunistů..."

Co je to za .... , který dokáže napsat takou hovadinu ?
26. 02. 2010 | 11:10

NovaDemokracie napsal(a):

Současná demokracie je přežitkem trpícím zásadní vadou : chybí ji dostatečná zpětná vazba na voliče a odbornou veřejnost. 90% jednání politiků i činitelů ve státní sféře na celostátní i regionální úrovni jsou tajná a neprůhledná. V tomto stavu pak není dojení státu a základní problémy běžného člověka (dostupnost bydlení, podpora rodiny) o nic menší než za socialismu v době kdy sme byli součástí ruské říše. Ba co víc za socialismu se aspoň stavěli byty a stát dával půjčky takové, že nehrozilo, že by lidi exekutoři okradli o těžce naspořené peníze.

Dokud se tohle nezmění, tak bude platit, že pro normálního člověka, který netrpí potřebou často cestovat do dalekých krajin či vyřvávat všude kritiky, které stejně nikdo neřeší a o skutečných problémech (romové, islám) se stejně jako za socialismu o stranických mluvit na veřejnosti nesmí.
26. 02. 2010 | 11:31

LF napsal(a):

Přeji všem hezký den. Naše severočeská organizace SPOZ (strana Práv Občanů ZEMANOVCI) Vám nabízí diskusní fórum, kde se mohou vyjádřit jak příznivci tak i politiky v naší zemi. Nenechávejte si Vaše politické vyjádření jen do hospod a ke kavárenským stolkům. Více na http://nbqc.anexis.cz/spoz/
26. 02. 2010 | 11:43

nick y napsal(a):

Podstata myšlenky páně Peregrinovy koresponduje s mým bytostným přáním změnit politiku/y,jenom bych se ´sím přimlouval,aby to nebylo za období příliš rozvláčné,anebrž-řečeno terminologií sportovních stihačů"NAŠLÁPNOUT!!"- a pospíchat s tím.Dbejme prosím vlastního blaha a vezměme řízení věcí svých do rukou vlastních, prostřednictvím ne osvícených vladařů,ale slušných lidí coby našich zástupců.Tito naši zástupci ostatně dobře mohou vykonávat naši vůli,jestliže si takové dosadíme.Viz VV-výkon přímé/participativní demokracie.Hezký den
26. 02. 2010 | 11:53

M.Š. napsal(a):

Jak je vidět,
pan Peregrin se svými napsanými názory moc neuspěl.
Myslím si,že demokracie skončila s bipolárním světem.Jako vše,i ideologie potřebuje konkurenci,takže se obě poslední ideologie navzájem hlídaly,takže byly snesitelné pro ovčany.Nynější stav světa je
celkem neúnosný,jelikož se opět a zase hledá nepřítel,který může za všechno.Který může za podvody a lži ekonomických šamanů,který může za to že dochází nafta a bude málo energií,že je zeměkoule smetištěm
a stává se nepřizpůsobenou k žití....atd.
Nyní převládá,oprávněný názor,že nyní je větší totalita,než za tzv.totality,jak napsal Havel(..persekuce, diskriminace, rozeštvání národa, osočování slušných lidí, brutalita mediálních masáží, cenzura daná přísným výběrem poslušných novinářů, nastolování debilních témat atd..).Nelze,
než souhlasit a to na základě vlastní zkušenosti.Vždyť Vy pane Peregrine také rozeštváváte národ,jelikož jste se ještě neprobudil ze svých snů,jak uvádíte.
Nemá cenu psát romány,uvedu jen citát jednoho z největších současných "čechů",pana Koukolíka:Koukolík:"Mocenská posedlost je stav, při němž se mocenská pýcha a / nebo mocenská závislost kombinují se stupiditou.
...a všechny iluze a optimismus normálně myslícího a žijícího člověka okamžitě přejdou...

M.Š.
26. 02. 2010 | 11:57

brána napsal(a):

Zvlčilý kapitalismus demokracii nepotřebuje. A co takhle se zamyslet nad následky dnešních nedostatků kapitalismu, které způsobují to z čeho jsme v osumdesátém devátém vylezli?
26. 02. 2010 | 12:00

Tomáš napsal(a):

K odstavci na téma legitimity moci:
Komunistická strana se dostala k moci v rámci tehdy platných pravidel. Následovaly úpravy systému, které eliminovaly politickou konkurenci. Nepřipomíná vám to něco?
26. 02. 2010 | 12:02

orinoko napsal(a):

Pane Peregrine , máte zvláštní vizáž. Vousy jak ZZ Top. Ještě kdyby to nakládání s tématem bylo méně budovatelské. Ta "vaše" demokracie hodně šustí papírem. Ani zdaleka nesdílím Drobkovo nadšení pro Váš text. Souhlasím s tím, že tu máme demokraturu, ale asi bychom tento stav každý zdůvodnili jinak. Mám pocit, že jste poněkud opomenul zásazení naší demošky do celkového kontextu. Ona demoška začíná zasmrádat jaksi vůbec jako systém. Nemá cenu tady vést diskusi o tom, co vlastně demokracie je. Pro mě osobně především odpovědnost. Odpovědnost za to co dělám. Vědomí a schopnost, že také ponesu a unesu důsledky svých rozhonutí a svého konání. Podívejte se kolem sebe. Stejskalovi se omlouvám , ale skoro každý kálí /toto slovo není výstižné/ na každého a všichni na všechny. Držet slovo, být ohleduplný, dodržovat zákony, - to by mělo převažovat, ale situace je právě opačná. Nastav druhému nohu a ještě do něj kopni. Úroveň mezilidských vztahů je stokrát horší než to bylo za totáče. Všichni jsou naježení, každý jen čeká, co po něm druhý bude chtít, kažou chvíli vás nějaký opruz chce oblažit báječným výrobkem, reklamy jsou šílené, společnost je infikována stresem a bombardována prasečí chřipkou, a Vy máte starost o demokracii. No , nezávidím Vám. Já tu demošku totiž vidím jako značně ojetou silikovou vyžilotinu , které nepomůžou ani španělské mušky. Občas na sebe hodí háv zdání , ale musí u toho být hodně velké přítmí, občas nás obdaří nějakou příšernou kolínskou , ale podstata už zůstane - stará ojetina, která se nedá opravovat.
26. 02. 2010 | 12:08

Tencokida Hnuj napsal(a):

Autor :)
1. Pojmům a symbolům dmokratického uspořádání společnosti dát jejich skutečný obsah, vycházející z radikálního humanismu a tolerance.
2. Vést diskuzi nad změnou pravidel pro výběr vládnoucích elit.
3. Rozšířit prvky kontroly a možnosti odvolání těchto elit
4. Nakopat do zadnice stovky metastáz na radnicích a úřadech.
5. Přesvědčit šlechetné a ctnostné lidi, aby vyšli ze své anonymity a vystřídali je.

1 - 5 : Plus každodenní masarykovská malá práce.

Z konstruktérů nového uspořádání společnosti jsem měl vždycky strach.
Zastávám názor, že lepší je s manželkou vést dialog, vzájemně se podporovat, navzájem se nepodvádět, mít společný cíl a řešit životní situace bez použití afektů. Ale uznávám, že je snazší se rozvést a najít si jinou.
Pozor ale - aby to nebyla nějaká Megera!
26. 02. 2010 | 12:12

Tino napsal(a):

Jsem přesvědčený, že poctivci mají šanci a nejen v politice. Je to ovšem o poptávce společnosti. Zásadní otázka zní, kolik lidí v republice poptává počestnost? A na druhou stranu kolik lidí se snaží utrhnout neoprávněnou výhodu, když se mu naskytne šance?
Při pohledu do svého okolí vidím zástupy těch, co nevynechají jedinou příležitost k získání neoprávněné výhody. Poctivce nevidět, protože samozřejmě k nim patří i skromnost, až stydlivost. Platí totiž o nich ve společnosti, že jsou hlupáky, co neberou, když se nabízí. A nabízí se od politiků velmi hodně pro neoprávněné braní. To pak když dojde na potřebnost těch poctivců, pak nezbývá dost.
Kdekoliv se vrtnete, všude jsou indicie k braní neoprávněně. A v celkovém dojmu je pak jen to, že poctivost nemá šanci. Materialismus převálcoval idealismus. pragmatik si odplivne při slovech víra ve vyšší principy. Minimum lidí jde do kostela poslouchat kázání. To raději dávají přednost objevování nových směrů ze starých časů, hinduismus a jiné, jim víc obohacují vnitřní prostor, než tradiční křesťanství. Morální kodexy hledají tam, kde není tradice. Mnoho je i těch, co křesťanskou víru odsuzují a jsou ochotni věřit horoskopům nebo kartářce. Staré a osvědčené je prostě pasé.
Kdo křičí, že politické prostředí je u nás špatné, kdo odsuzuje demokratickou cestu vládnutí, tak ten by v první řadě měl pohlédnout do svého nitra a srovnat si vlastní přístup k vyšším principům než je materiální zabezpečení. Měl by si vzpomenout, kdy a kolikrát pomohl druhým, slabším. Kdy a kolikrát se dral k všeobecně prospěšné práci ve své obci a hlavně zadarmo. Ono totiž není všechno jen za prachy a kdo bere co se nabízí a nic nevydává gratiz, ten by neměl nadávat na poměry, protože ty se bez poctivců ochotných se pro druhé obětovat zdarma, prostě nezmění. Dokud nebude poptávka ve společnosti na vlastní - osobní poctivost v každém ohledu, nebude ani její nabídka.
Jednoduše platí, že máme jen takovou vládu, jakou si zasloužíme!
26. 02. 2010 | 12:16

zdenekmihalco napsal(a):

Tak se mi z diskuse zdá, že většina lidí by ráda současnou "demokraturu" změnila na něco lepšího. Trochu mám husí kůži z toho, co by to lepší možná mohlo být.
26. 02. 2010 | 12:24

orinoko napsal(a):

Pane, Mihalco, víte za co? Za důslednost. Tři roky jsem makal v Rakousku - to není moc. Nicméně často srovnávám. Rakušáci také blbnou, mají skandály, průšvihy , ale vždycky to někdo odskáče. Docela demokraticky. Tady u nás si to odleží na Kajmanech a ještě si přitom motá kolečko.
Namísto demokracie - odpovědnost a důslednost. A když bude toto , tak se o té demokracii ani nebudeme muset bavit. Bude samozřejmá.
26. 02. 2010 | 12:32

člověk napsal(a):

Re:
"Kdo křičí, že politické prostředí je u nás špatné, kdo odsuzuje demokratickou cestu vládnutí, tak ten by v první řadě měl pohlédnout do svého nitra a srovnat si vlastní přístup k vyšším principům než je materiální zabezpečení."

Ono když vám to materiálno brání duševnímu rozvoji a ještě je vám na blití (s prominutín) z toho jak demokracii chybí zpětná vazba a jak snadné je v uzavřených jednáních prosazovat majetkové zájmy těch mocných, tak nevím, poradíte mi co si mám srovnat ?
26. 02. 2010 | 12:35

Tino napsal(a):

Pro zdenekmihalco:
Není třeba měnit demokracii. Ta jako nástroj vládnutí je ze všech způsobů nejlepší, ikdyž nejslabší. Změnit je třeba všeobecné povědomí o morálce. Společnost má posunuté právní povědomí a dává přednost jednoduššímu před složitým a těžším.
Otázkou zůstává, jak a čím změnit většinový vztah k morálce. Ovšem každý, kdo po tom touží, klidně může začít u sebe, nebo pokračovat, když už se na tuhle strastiplnou nesnadnost dal ;-)
26. 02. 2010 | 12:37

orinoko napsal(a):

Pane , Mihalco, ještě něco. Nevím jak to budou vnímat ostatní, ale váš vstup je poněkud manipulativní. Vy to vidíte asi takto: demokracie , nebo nějaká forma diktatury. Kohosi ocituji: " Na takovou dichotomii" já osobně nepřistoupím. Ostatní možná ano. Svět, společnost, lidi ale nejsou jenom buď , anebo.
26. 02. 2010 | 12:42

Radek napsal(a):

Celý svůj život marně přemýšlím čím se živí filozof. Už to vím. Nic neříkajícími plky. K páně Peregrinovu článku již více netřeba, jiní byli rychlejší.
26. 02. 2010 | 12:42

ironik napsal(a):

Říkáte demokracie,rozloženo Vláda lidu?,pokud někdo vyleze po zádech jiných příliš vysoko, a tím to začíná ,sere na všechny, alší fáze je že všichni serou na jednoho, a poslední fáze že všichni serou na všechno, v které fázi vývoje se právě nacházíme????? nebo to je tak že jsou potíže růstu a růst potíží???????
26. 02. 2010 | 12:47

buldatra napsal(a):

Jo, jo, demokracie.
Přání otcem myšlenky.

Filosof fousatý zmínil závěrem stati Mesiáše a dotkl se také demokratury.
Zdá se mi, že mezi demokraturou a Mesiášem není zas až tak propastný rozdíl.
Navíc, jako by obojí bylo tak nějak důvěrně známé.
Kdo ví, proč? Snad proto, že v demokratuře není jeden velký, ale hromada malých Mesiášů.
A všichni ti malí pidimesiášové dohromady, vydají za víc, než za jednoho velkého.

A prvek demokracie v demokratuře je to, co ti pidimesiášové uznají za vhodné, aby se oním prvkem stalo.
A na tom se kupodivu vzácně shodnou a říkají tomu kompromis, kdy tlupa pidimesiášů se nažere a koza zůstane skoro celá (nebo si koza spíš myslí, že je celá a myslí si to trpělivě a tak dlouho, dokud sama nezjistí, že už není koza, ale pidikoza).
Což není filosofický pohled na svět náš vezdejší, toliko pouze pocit.

Naštěstí tu ale máme v reálu demokracii jak řemen, že.
A hromadu demokratických, demokraticky volených vyvolených. Demokratických partají.
Takže bacha na Mesiáše.
26. 02. 2010 | 12:48

Tino napsal(a):

Pro člověk:
Máte dvě možnosti. Buď pokračovat v osobním poctivém způsobu života, obětovávat se pro druhé a nevzdávat to. Druhá je plavat s proudem. při té druhé ale nemáte proč si naříkat, když jste v průměru stejný a jen nedosáhnete třeba na životní úroveň těch "schopnějších"
Ale to vám určitě dochází i bez mé odpovědi. Hodně rád bych věděl, kolik lidiček drží poctivý způsob života. To ale výzkumy nikdy nezjišťují. Ono by to nebylo ani dost dobře možné. Změna by se ale stoprocentně objevila v případě hromadného přejítí na poctivost. Populističtí politici by neměli absolutně šanci vládnout.
26. 02. 2010 | 12:50

vlk napsal(a):

Skvělý blog! Na mou duši!
Cítím to úplně stejně.
Podepisuji d o osledního písmene.

Ano, nelíbí s e mi spousta věcí. Ale proto z toho svinstva okolo nemusím vinit demokracii.
Mohu v init s ebe. Že to žeru , stále opakovaně grázlům. že snejsem ochoten jít do hrdel a s tatků a ěnco s tím udělat.

Jenže bohužel, převahu mají fňukalové. Ukazující prstem na toho, támhle toho a podobně a říkající - vždyťse s tím nedá nic nědlat.
Nevím, co se tím dá d ělat. Kdybych to věděl, napsal bych to.
Ale vím určitě , že leckd e určitě demokracie funguje. minimálně daleko lépe než u nás. Kde není možné vybudovat Dalíkovu většinu, kd e není možné mít čunkiadu, kd e není možné beztretsně mít opencard, kd e není možné , aby předseda nejsilnější oposiční partaje měl za kámoše lidi, cos sebou na vernisáže tahají ostře nabité devítky, kd e není možné , aby regionáln šéf téže partaje byl ve svém okolá znám jako vekslák a majitel domů s červenou lucenrou, kd e není možné , aby největší moralista z parlamentu bydlel v bytě , co prý získal od švagra, kterého jeho obchodní partner odpráskne jako škodnou, kd e s e tž člověk holebá, že je nejprověřenějším politikem v ČR, protože už byl asi 15x policií vyšetřován a nikdy mu nic nedokázali, kd e je prezident republiky zvolen hlasme jakéhosi Snítilého, kd e ministryně a nyní opět členka nejčistší a nejnadějnější partaje nazpíváv devotní CD, kd e vrcholní političtí představitelé - členové vlády přihrávají vysoké parlamentníposty svým - no prostě svým spoelčnicím, kd e presidetn si vykládá zákony podle toho, jak s emu hodí, kde....
Prostě jsou země, kd e tohle všechno není možné. Proč to tam není možné? A tady ano? Proč? Protože by tamní Klausové, Paroubkové, Topolánkové, Langerové, Kalouskové, Parkanové,Čunkové, Bendové měli menší chuť všechno ohnout ve svůj prospěch?
Nebo je to proto ,že betonově ví, že by jim to jejich voliči netrpěli ani 5 minuta už by jeli? Do politického a byznysového nenávratna.
Pokud B je správně - a já myslím, že ano, pak jestli tu máme demokraturu, tak jí tady máme jen kvůli sobě.
Vousy pana Pelegryna jsou v této souvislostui zajímavé jen ty co mají místo hlavy tykev.
26. 02. 2010 | 12:52

Zdenek Mihalco napsal(a):

orinoko

Pane Orinoko, dobrý den, a jak chcete dosáhnout oné "odpovědnosti a důslednosti"? Jak to zařídit? A mají v Rakousku jiný systém než my?

Píšete: "Úroveň mezilidských vztahů je stokrát horší než to bylo za totáče. Všichni jsou naježení, každý jen čeká, co po něm druhý bude chtít, kažou chvíli vás nějaký opruz chce oblažit báječným výrobkem, reklamy jsou šílené, společnost je infikována stresem a bombardována prasečí chřipkou" V Rakousku je tomu tedy výrazně jinak?
26. 02. 2010 | 12:53

Zdenek Mihalco napsal(a):

"jestli tu máme demokraturu, tak jí tady máme jen kvůli sobě." Zdravím Vás pane Vlku a díky za příspěvek.
26. 02. 2010 | 12:55

Realista napsal(a):

Re "Jestli tu máme demokraturu, tak jí tady máme jen kvůli sobě."

By mně zajímalo co já sem třeba udělal špatně, kromě toho, že jsem včas nezačal krást jako všichni ostatní ?

Já vám povím co sem udělal za chybu : věřil sem už jako dítě svým rodičům, když mí říkávali abych se choval slušně. A realita : i příbuzní co se chovali jako hyeny sou na tom líp, o těch kdož jednají za zavřenými dveřmi (ve státní správě a ve vedení měst) už vůbec nemluvím. Vy asi nemáte moc reálných informací jak to v reálu chodí že ?
26. 02. 2010 | 13:04

vlk napsal(a):

Zdeněk Mihalco
děkuji a rádo se stalo.A jsme velmi zvědav nikoli co vám odpoví orinoko, nýbrž jak vám odpoví orinoko. A to hned ve dvou rovinách.
Obsahově - zda to, co si opravdu myslí nebo to,co zde pokládá za snesitelné.

Formálně- zda tak, jak je zvyklý reagovat na podobné dotazy nebo vám odpoví formálně tak co pokládá opě za snesitelné pro tenhle server.
Nepsal bych o téhle nicotnosti, kdybych nebyl opravdu velmi zvědav.
26. 02. 2010 | 13:05

vlk napsal(a):

Realista
a co říkají rodiče svým dětem třeba ve Skandinávii? Jdi a kraď?
Jak to, že vyžadujeme slušnosta korektnost doma a už ne venku?
26. 02. 2010 | 13:07

8725 napsal(a):

26. 02. 2010 | 13:10

Vico napsal(a):

Autore výborný blog. Ta věta, volně parafrázuji, jsem spokojený a mám se dobře, i když asi zdaleka ne tak dobře, jak mnohý nespokojený, mi sedí k té vaši fotografii. Pro mnohé, co si přivezli ve fabii z Kauflandu dva vozíky proviantu a nadávaj při televizní Ulici na poměry, musíte působit jako Stromovous.K tomu ještě ten odér starých knih z antikvariátu...

Všímám si už delší dobu, že samotné slovo -demokracie- přestává jaksi být salonfehig.

I dámy, které onehdá chtěly být ústavními soudkyněmi vidí řešení ve francouzských klíčích, kterými se sice necinká, ale o to lépe se jimi dá máznout po hlavě. Jiná dáma tu zas uvažuje, že kdyby na počátku tekla krev na ulici proudem, nemusel Urban psát knihu Tunel plný krve. Červené šťávy by bylo dost nejen pro Šťávu, ale i pro ty, kteří tu touží potom, aby bylo vymeteno. Není nad čistotu.

Ohlasy jsou takové, že většina je proti autorovi a pro autora jen drobek :). Na to, abychom zaujali alespoň kruhovou obranu, je nás však zatím dost.
26. 02. 2010 | 13:27

alesdrobek napsal(a):

vlku, vy v podstatě říkáte totéž co Tino - demokracie je ok, ale "změnit je třeba všeobecné povědomí o morálce".

Ne že bych s tou morálkou nesouhlasil, ale je to opravdu tak, že demokracie samotná je ok? Opravdu jsme odsouzeni smířit se se současným systémem a čekat, až se "změní povědomí o morálce"? Nic jiného dělat nelze? Kdybyste byl politikem, jaké konkrétní systémové nebo legislativní změny byste navrhoval?
26. 02. 2010 | 13:30

Realista napsal(a):

Re Vlk :
Ve Skandinávii? Jdi a kraď?
Víte komu prodávali ve skandinávii zbraně za druhé světové války ? Z čeho asi pak dotovali jejich sociální stát ?
Navíc jak víte, že je to ve skandinávii lepší ? A co tedy odpovíte všem těm co jim nespadl byt ve dvaceti do klína a neměli čím ručit, takže hypotéku jim nikdo nedal ? A teď srovnejte s generací před nimi ? Prosím odpovíte něco co by bylo v praxi použitelné ? Něco aby lidi mohli dělat práci co je baví, vydat ze sebe maximum a nemít jeětě vidět že to k něčemu je, že každý dostává cca tolik kolik si zaslouží ...
26. 02. 2010 | 13:34

Filozof napsal(a):

lidi já nevím, vy vůbec nechápete hloubku příspěvku : přece na bydlení mi stačí stan u lesa ale svobodná vůle jít v lese kam chci tu jinde než v naší skvělé demokracii nemáte. Za sociku by vás zavřeli už za dlouhé vousy. Navíc děti stejně mít nemusíte a když tak ve stylu romů : prostě budou běhat po okolí. Co víc chcete, hlavně když ty děti budou mravně čisté. A pokud spadne meteor, je to zásah boží, že lidstvo nemá technologii to odvrátit.
26. 02. 2010 | 13:39

Morrison6 napsal(a):

Jak asi mohla dopadnout demokracie, když jí začali dělat komunisti. A nejvíc se mi líbí ty kecičky, já byl v KSČ, protože sem musel, jinak bych nemoh uplatnit své vzdělání, jinak bych nemoh to, jinak bych neměl víc prachů...
26. 02. 2010 | 13:43

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Ládik, 26.02.2010 07:05:02:

Představa demokracie kde "čekám, až moji oponenit vymřou" je značně nedemokratická představa. Mají svůj který je nutno zahnout do spektra všech ostatních.

Mimochodem, tyhle ročníky (předpokládám, že mluvíte od datu narození) představují ca 50 procent populace a hlavní ekonomicky aktivní skupinu.
26. 02. 2010 | 13:47

Řešení napsal(a):

řešení je prosté :
1. Tajná jednání na všech úrovních od měst, krajů po vládu omezit jen na ty absolutně vojenské týkající se bezpečnosti státu apod. Ze všech jednání ostatních záznam volně přístupný na internetu.
2. Nejvyšší plat nesmí přesáhnout 10ti násobek platu průměrného.
3. Stát se musí postarat o základní potřeby lidí (vzdělání, bydlení),a podporovat vše co umožňuje každému najít místo ve společnosti, kde bude nejpřínosnější a zároveň nejspokojenější. Tedy rozvoj osobnosti.

Protivize :
Chudé obrat ještě více, pyramidálně je ožebračit pomocí právních neprůhledných prostředků a udělat z nich otroky, kteří pod strachem že přijdou o možnost mít střechu nad hlavou, budou poslušní jak ovečky. volební a vůbec společenský systém nastavit tak aby se hádali mezi sebou, ale vždy aby vyhráli ti kdož stojí za plánem je zotročit. A neustále jim vtloukat do hlavy, že za to můžou oni sami, a že oni mají možnost to změnit, když budou pilně se vzdělávat (na vlastní náklady) a těžce pracovat - protože při tomto sebezničujícím se závodě ty ovce jednak přejde chuť se starat o věci veřejné a jednak nebudou mít na to ani energii. A ten kdo vybočí toho zařadíme do systému výše., nebo zničíme.
26. 02. 2010 | 13:50

mladík napsal(a):

re Morrison6:
Nikdy sem nebyl v KSČ , komunbistka učitelka mně jednou šokla jako děcko, ale oproti těm intrikánům kapitalistickým to bylo zlaté období z pohledu průměrného člověka, navíc s nadějí socialismu s lidskou tváří v 68 že to bude pokračovat ... heh a pak sme se probudili, ti dravci ze západu nás požrali ...
26. 02. 2010 | 13:53

Morrison6 napsal(a):

Lidičky, hlavně se nemylte! Tenhle duševní marast maji na svědomí komunisti.Ty z nás nadělali svině, bezpáteřní parchanty, zloděje a křiváky. A tzv. demokraté v tom jenom pokračují. A výchova nové "Zlaté mládeže" pokračuje.
26. 02. 2010 | 14:01

slavwin napsal(a):

Pane Vico souhlasím se vším co jste napsal. Myslím že současní politici nestojí za nic. Penězovody mají veksláci a kšeftmani a oni ať praví, leví nám tu hrají maňáskové divadlo. Ne každý kdo umí nahrabat majlant je přínosem, některá výroba i prodej je zdrojem následných škod a vynucováním peněz třeba na ochranu zdraví od těch co jich třeba mnoho nemají, nebo škod, které vzniknou následným generacím. Politikovi je propůjčena moc aby třeba tyto problémy prosadil proti penězům a ne aby se začal starat o svoji rodinu. Každý hladový a nezaopatřený člověk je politikův faul, vždy by měl být ve státní správě člověk který nabídne účinné řešení. Odmítání by mělo být trestné. Možná, že jsou jedinci kteří touží být absolutně svobodní, mají otužená těla a vycvičená těla, ať někdo řekne je - li to vůbec možné. V případě že takto chtějí žít, ať prokáží jakoukoliv hmotnou nebo finanční rezervu, v případě kiksu že je nebudeme dotovat všichni.
26. 02. 2010 | 14:02

myrta napsal(a):

Překvapivě dobrá diskuse.Ještě s námi není tak zle .Prvopočátek k lepšímu.Díky .
26. 02. 2010 | 14:04

Morrison6 napsal(a):

Pro mladíka. Dělal sem dost dlouho na západě a poznal jsem, že ti dravci jsou stokrát slušnější, než Češi se svojí holubičí povahou.
26. 02. 2010 | 14:09

Morrison6 napsal(a):

Pro mladíka. Dělal sem dost dlouho na západě a poznal jsem, že ti dravci jsou stokrát slušnější, než Češi se svojí holubičí povahou.
26. 02. 2010 | 14:09

vlk napsal(a):

Aleš Drobek
Jaké opatření bych udělal , kdybych mohl?
Rozhodně se musí začít korupcí.
Takže
-agent provokatér
-majetková přiznání
-max zprůhlednění všech zakázek
-zavedení zvláštní daně pro výnosy z České republiky směřující ven, pokud se nejedná o výnosy kapitálová, řádně zdaněné
- snaha o sjednocení daňové legislativy v UE s ohledem na existenci států ,v EU mající jinou daň pro výnos y svých firem z ciziny než z domácího trhu
-okamžité zřízení finanční policie
-zrušení možností akciovek na doručitele + zrušení možnosti aby akciovku na majitele založila akciovka na doručitele nebo podobný subjekt bez jasné identifikace

Je to jen rychlý a hrubý nástřel: Nedělám si žádný nárok ani na úplnost ani dokonalost.


Ale co mne překvapuje a velmi, je tahle vaše věta:

Ne že bych s tou morálkou nesouhlasil, ale je to opravdu tak, že demokracie samotná je ok? Opravdu jsme odsouzeni smířit se se současným systémem a čekat, až se "změní povědomí o morálce"? Nic jiného dělat nelze?

Neumím ji rozšifrovat. Mám snad tomu rozumět tak, že místo demokracie byste navrhoval něco jiného? Pokud ano, zajímá mne velmi- co??
26. 02. 2010 | 14:11

vlk napsal(a):

Realista
nějak mi uniká co svým dotazem, jestli vím, komu ve Skandinávii za války prodáváte zbraně jaksi myslíte. Pokud vím, pak Dánsko, Island ,Norsko nikomu žádné zbraně neprodávaly, takže svůj sociální stát jaksi tyhle země nejspíš financovaly z něčeho jiného, než myslíte.
Pokud máte na mysli takové Finsko, pak Finsko nikomu zbraně nedodávalo, naopak je kupovalo. Bojovalo na straně Němců . Z pochopitelných důvodů. Rusové jim dva roky před tím, sebrali kus území. CO byste dělal vy. Ovšem Finové zastavili svůj postup přesně na své bývalé státní hranici. A nešli ani o metr dále. A to vše v situaci. kdy Rudá armáda byla před totálním kolapsem. Velmi pravděpodobně, pokud by byli trochu vyhověli Němcům, by byl padnul Leningrad a také životně důležitá severní železnic e do Murmanska. Nevyhověli Němcům.
Noa máme zde Švédy., Které nejspíš myslíte. Švédi nejsou celá Skandinávie. Ani omylem. Švédi byli za války neutrální. Tak jako první dva roky Spojené státy. Těžko vinit Švédy z nadšení pro Hitlera. Jenže Švédsko bylo obklíčeno uzemím okupovaným Hitlerem. Takže těžko mohlo prodávat rudu do Británie. Tedy prodat mohlo . Vyvézt už ne. Provozovalo stejnou politiku jako US v programu Cash and Carry. Jenže v opačném gardu.
Jak vím,že to je ve Skandinávii lepší?
Hm.- V před nedávnem byla horkou favoritkou na švédského premiera jistá významná politička. Která se osvědčila jako ministryně. Jméno jsme zapomněl. Bohužel. Někdo vyšťáral, že si někde z nějaké dobročinosti nechala pár levných čokolád. Okamžitě měla po žížalkách. CO myslíte, je to signál, že je to tam lepší nebo ne?

Tomu o té hypotéce a bytech nerozumím. Ale vyberu si nejpravděpodobnější variantu. Říkáte ,že za dřívějšího režimu byly dostupné byty pro mladé a dnes jen když s e celoživotně zadlužíte a ještě máte kliku, že vám vůbec někdo půjčí? Pokud je toto vaše správně pochopená vaše replika, konstatuji že
1- to s demokracií nemá nic společenského. J e to ekonomický problém
2- demokracie s e nerovná ekonomickému blahobytu pro všechny. Jakkoli je to smutné
3- ekonomický +politický systém, který udržoval směnnou relaci 1byt = dvě barevné televize = půlka obyčejného auta= celoroční plat prostě zbankrotoval. Prohrál. Mimo jiné i proto, že přesně tahle směnná relace prostě byla naprosto neudržitelná a vyžadovala neúnosně vysoké dotace ze státního rozpočtu. Jakkoli j e to nepříjemné a asociální.
Mimochodem , víte , jak dlouho se na takový byt čekalo? Leckde 20 let. V Praze , pokud vím déle. Když jste nebyl nějaká speciální nedostatková profese. Typu uklízečka, šponař a podobně. To nepíši s despektem. Je to prostě fakt.
Noa pak byla druhá možnost - svépomocná bytová výstavba. Jen pro informaci. Normálně jste chodil hákovat do práce, Po práci jste chodil na stavbu. Makat. Dalších 185 hodin. Každý měsíc. Ty hodiny byly ohodnoceny cenou 4 Kč /hod.
Pokud jste nastoupil hned na začátku a tenhle život nejméně dva roky vydržel, potřeboval jste tuším jen členský příspěvek ve výši 1000Kč. A měl jste byt. Já s i to zkusil.A dal tomu dva roky života. Do dneška s e divím, že jsem to vydržel. Pár kluků, co to taky vydrželo, sic e byt postavilo, ale už se do něj ani nenastěhovali.Jejich paňmáma jo, S novým tatínkem svého dítěte. Nikde není nic jenom zlatý.
26. 02. 2010 | 14:11

vlk napsal(a):

Myrta
čemu se divíte. Tady nejste na Obludáriu.To nepíši jako invektivu.
Naopak - jsem Vám osobně dlužen poděkování.
Snad jsme vám tím spalcením dluhu neuškodil.
26. 02. 2010 | 14:15

Zdenek Mihalco napsal(a):

alesdrobek

Dobrý den, taky bych nebral demokracii jako jediný možný stav. Z Vašich příspěvků jako "je tu ještě další možnost - nemít žádný stát" tuším, kam asi míříte (ne že bych se chystal někam na barikády:). Škoda, že nemáme nějakou laboratoř, kde by ty alternativy šly odzkoušet...Zdravím Vás.
26. 02. 2010 | 14:19

Tencokida Hnuj napsal(a):

Tino :)
Opravdu nvymyslíme metodu jak "ocejchovat" zmetky ? Tak to ten kolík předejme mravencům a krysám už teď.

Víte, já si myslím ,že hodně by pomohlo MASIVNÍ posílení úřadu ombudsmana.(OCHRÁNCE LIDSKÝCH PRÁV - málokdo si uvědomuje symboliku tohodle názvu a její šíři). Možná že by stálo za úvahu přejmenovat jej na Ministerstvo pro boj se strachem.

Apropo. Proč byl Klaus tak nepříčetně hysterický, když se jednalo o tom, zda úřad ombudsmana zřídit či ne ? Proč stále tvrdil. že vše vyřeší "standartní" instituce ? V době, kdy bylo 70% soudců bývalými komunisty ?
Pamatujete ? Bylo to tehdy, když naše srdce nahradil žaludek. S tichým souhlasem mozku.
26. 02. 2010 | 14:20

Morrison6 napsal(a):

Tencokyda, bez žaludku nebude ani srdce, s tim nic neuděláš.
26. 02. 2010 | 14:26

sonic napsal(a):

-> VLK

"jestli tu máme demokraturu, tak jí tady máme jen kvůli sobě."

já, například, jsem nikomu nikdy nic neudělal, nikomu jsem zásadně neublížil, nejsem žádná svině ani podvraťák. řekněte mi, proč já podle Vás musím trpět demokracii? je to vůči mně spravedlivé?
26. 02. 2010 | 14:30

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Tencokida Hnuj:
" hodně by pomohlo MASIVNÍ posílení úřadu ombudsmana.(OCHRÁNCE LIDSKÝCH PRÁV" :))))
Na to se nedá rozumně reagovat, příliš velký nesmysl.
26. 02. 2010 | 14:30

Morrison6 napsal(a):

Zbyňďa Matyáš, máš recht. Pamatuju si, jak Motejl říkal doslova, že za osmdesát tisíc ho nemůže dělat, že by neuživil rodinu. Tak dostal sto dvacet, obdusman jak stehno.
26. 02. 2010 | 14:33

Tencokida Hnuj napsal(a):

Zbyněk Matyáš
Proč ?
26. 02. 2010 | 14:34

Ivan Hochmann napsal(a):

Než si budu moci přečíst v klidu celý článek a napsat "něco",

dám k dobru zprávu,že se vlastně naplnila Vize Karla Kryla o "demokratůře" do posledního písmena.

Pane Mihalco,vše cokoliv se nebude podobat současné "demokracii" podle českého návodu BERU.
Na vše ostatní zeru!

Ivan
26. 02. 2010 | 14:45

Admirál napsal(a):

Autor zde popsal problémy demokracie u nás viděné jeho optikou.

Nemyslím si ale, že by tyto problémy byly specifické. Viz blog p. Kurase a jiné.

Smazaní rozdílu mezi reálnou politikou středových velkých stran, velké rozdíly jsou pouze v rétorice.

Zastupitelé a vysocí úředníci hájí hlavně zájmy s nimi spřízněných podnikatelských skupin a své. Zájem občana přijde na řadu pouze v případě, že se shoduje s výše jmenovanými.

Pokud se některý ze zastupitelů či úředníků vymkne, a chtěl by jít proti proudu, podnikatelské skupiny jsou schopné je zdiskreditovat a zničit.

Podle všeho se nejedná o nějaké nahodilé ale systematické jevy.

Touto chorobou demokracie trpěla zřejmě vždy. Podle našeho subjektivního vnímání se však choroba jeví jako zhoršující se, neli smrtelná.

Je jen otázkou, zda je to způsobeno naším zostřeným vnímáním nebo vývojem kapitalizmu, kde oligarchové již demokracii nepotřebují či jim přímo začíná překážet.
26. 02. 2010 | 14:50

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Zbyněk Matyáš:
Řešení na způsob Máš-li problém, vytvoř komisi (úřad). Zdvojování úřadů znamená taktéž zdvojování chyb, jako byl např. Motejlův nesmyslný názor na bydlení na vsetínské Poschlé. Takže objektívně vzniká nutnost dalšího úřadu opravujícího chyby ombudsmana....atd.
26. 02. 2010 | 14:51

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Správně má být:
Tencokida Hnuj:
26. 02. 2010 | 14:52

Admirál napsal(a):

Tencokida Hnuj - "hodně by pomohlo MASIVNÍ posílení úřadu ombudsmana.(OCHRÁNCE LIDSKÝCH PRÁV)"

Nesouhlasím.

Pokud budete vlastnit fabriku a zjistíte, že Vás vedoucí nákupu okrádá, co uděláte:

a)Vyhodíte vedoucího nákupu a instalujete nového.

b)zřídíte dohližitelskou kontrolní komisi aby dohlížela na vedoucího nákupu.
26. 02. 2010 | 15:00

vlk napsal(a):

sonic
a co jste udělal pro to , abyste to nějak dal do lepšího , než to je?
A můžete mi sdělit, co by bylo to lepší?
Ptám se prost jakékoli ironie.
26. 02. 2010 | 15:01

Tencokida Hnuj napsal(a):

Zbyněk Matyáš
Ach, zase ten Vsetín. Zase jsem zapomněl, že bez pupku by byl svět velmi banálním místem.

Ten prvotní úřad. Máte tím na mysli i soud ? Děkuji za odpověď.

Máte na mysli ty kontejnery na kraji města.? Úžasné místo. Signifikantní. Něco na způsob staré benátské slévárny. Nebo nové ?

Jel jste se podívat na tu Vsetínskou Sibiř - tedy jistou část Jesenicka, jak jsem Vám doporučoval ? Velmi nehostinné místo. Myslím, že tam dokonce není ani hospoda, o nějakém prvotním úřadě ani nemluvě.

Jing a jang. Víte co to je ?

Jeden svět pro probuzené a každý z nás má v sobě svůj vlastní svět. (Intelektuální blábol jednoho příživy, který se prý před smrtí obalil hnojem. Víte proč, pane Zbyňku Matyáši ?)

Marnost nad marnost, vše je jenom marnost, milý Herakleite.
26. 02. 2010 | 15:04

Tencokida Hnuj napsal(a):

Admirál
Velmi zjednodušeno.
Vás okradl konkrétní člověk v konkrétní fabrice. Je ve Vaši pravomoci, jej propustit. Propustíte ho tedy.
Pokud se tedy prokáže ta krádež. Anebo pokud jste hajzl a uvěříte pomluvám zástupce toho vedoucího.

Nad metastázami na Zámku ale žádný takový majitel fabriky není. Respektive je, ale má jiné, každodenní starosti. Proto svěřil funkci majitele dozorčí radě.
Ta dozorčí rada má nad sebou Damoklův meč - tedy Zákon.
Jenže co když se ukáže, že Damokles krade a meč je tupý ?
Koho propustíte ? Kdo znovu nabrousí meč ?

:))
26. 02. 2010 | 15:14

Pavel II napsal(a):

Osobně bych uzákonil, aby diskutující, ať tady, nebo jinde, byli povinni při uvádění obecných tvrzení přiložit též aspoň jeden dokazující konkrétní případ. Je jednoduché napsat: "Nepoctiví vždy napálí poctivého - u nás bohužel podle zákona, který si sami napsali. Nepoctivý je u nás v právu, má pravomoci.(viz Ládík)" s odkazem na to, že to pisatel někde od někoho slyšel. Ale uvést aspoň jediný příklad na právní bázi - no to by podobných pisálků a pomlouvačů asi značně ubylo.
26. 02. 2010 | 15:14

Tencokida Hnuj napsal(a):

Pavel II
Uvedl bych. Ale mám strach. Odůvodněný. Proto jsem pro to masivní posílení úřadu Ochránce lidských práv. Proto také neužívám své pravé jméno Čestmír Šlechetný. :))
26. 02. 2010 | 15:18

šaman napsal(a):

Morálku tu kdysi kázal malý Havel,Havlíček-Borovský byl řečený.Po něm přišel jiný : Šavel Václav Havel. Dnes jdou v šiku Havlouni, Hlavouni a Zevlouni.V praze olověný Pavel (Pb s As )v zemi topolový Mirda, přichází i z jiné party velký křesťan Cyrda. Za nimi pak Íčko, Jančík, Macek ( z knih co vyrobil si klacek na morálku, rovné šance) a pak celá velká banda, co má tučná konta a v bance. Zevlouni pak říkají si: " Ti všichni jsou za vodou. My máme být blbouni ?"
26. 02. 2010 | 15:23

vlk napsal(a):

Tenco jidá Hnůj

myslím, že pro úřad ombudsmana je jméno Tenco kidá Hnůj naprosto přesné. Dokonale na míru. Tak toh Čestmíra Šlechetného vraťte úřadům. Pokud ten flek chcete.

šaman
,--))
26. 02. 2010 | 15:27

Realista napsal(a):

Hehe švédsko chudinka vydělalo za války na prodeji zbraní a my ho máme litovat, že ho teď někdo používá za vzor. Kdo má prostředky vždycky dokáže vyřešit problém na nějž stačí pro začátek 10% těch prostředků. Atd apod ... re re ....

Jestli sem to pochopil : za socialismu sme se měli špatně (pardon dobře, podle toho zda sme či nejsme teď bohatší) protože stát se snažil zajistit potřeby všech a neměl na to. Dnes se snaží zajistit jen poslanci potřeby své dojením státu prostřednictvím spřízněných firem a osob a kdo se na tyhle penězo a zdrojo vody neumí napojit, má zůstat chudší než za socialismu a o ňákém splnění jeho životních potřeb aby byl společnosti ku prospěchu nemůže být u něj ani řeč, páč demokracie s tím nesouvisí, protože kapitalismus, který ji prosazuje je spravedlivější a chudí musí být (ještě chudší) sami se svými problémy.

JINAK ŘEČENO : SOCIALISMUS JE NEREALIZOVATELNÝ - JELIKOŽ BYL JEN NÁLEPKOU CENTRALISMU A DEMOKRACIE JE JEN NÁLEPKOU KAPITALISMU. a VŽDY UŽ OD FEUDALISMU PLATÍ, ŽE KDO SE NARODIL JAKO CHUDŠÍ MÁ SMŮLU.

No a to že v kapitalismu někdo má 10 domů a druhý těžko jediný byt za celý život, je vaše vize.

Děkuji nechci! Ale pozdravujte kolegu Béma aspol z tunel s.r.o.
26. 02. 2010 | 15:28

Admirál napsal(a):

Tencokida Hnuj - Jestliže se ukáže, že krade "dozorčí rada" (odpovědné pouze akcionářům - majitelům), tak vám ombucman nepomůže. Zvláště když nefunguje nebo je zpotvořený zákon.

Osobně, nejlépe současně s ostatními akcionáři, musíte nabrousit meč a konat.

Pokud máte tak dobrého ombucmana, tak proč jím třeba přímo nenahradit správní radu?
26. 02. 2010 | 15:28

vlk napsal(a):

kouzlo nechtěného,jdne z mých geniálních překlepů - Nikoli Tenco jídá Hnůj, správně mělo být Tenco kidá Hnůj...

Ale kouzlo nechtěného je kouzlo nechtěného. Byť se musím omluvit.
26. 02. 2010 | 15:29

vlk napsal(a):

Realista
nemohu vám vyhovět. Bém nepovažuje mne za kolegu a já jehonepovažuji za svého kolegu.

O Švědsku s vámi nemá smysl diskutovat
Nicméně - rád bych s ezeptal:
Teď je to špatně. OK. Je.
Jak to podle vás je správně a dobře??? Jsem jen prostě zvědav.
26. 02. 2010 | 15:32

myrta napsal(a):

Vlk
děkovat nemusíte,pro mě jste čistá duše.A to se cení.A byla by škoda,kdyby jste na OM nechodil.Siláci potřebují usměrňovat.Získají tím i rozhled.
26. 02. 2010 | 15:34

chřipka vepřová napsal(a):

kdybysme měli demokraty, tak tu demokracii máme, ale my máme oligarchy a papaláše,tak proto o demokracii nic
26. 02. 2010 | 15:40

Tino napsal(a):

Co všechno byste museli dát do zákonů a to množství nonstop prověřovat? Dohlížet na dohlížitele dohlížitelů nad dodržováním zákonů tvoří jen rakovinovitě se šířící administrativu.
Nezbývá v realitě nic jiné, než sysifovsky proklamovat morální kodexy. Od malička dětem strkat pod nos, že krást je sprosté daleko víc, než si hrát na doktory. Cpát to lidem předkem zadkem aby se jim po mnoha a mnoha letech posunulo to právní povědomí na správnou úroveň, než se jim natlačilo vlivem desítek let socialismu.
Desatero přikázání je morální kodex a ikdyž jsou lidé bez víry, stejně pro ně má platit jako železný zákon. Protože lidé by za pár století skončily jako společenství rozumných bytostí a zvěř by jim mohla závidět tu surovost, pokud odmítnou se chovat podle dříve Božího přikázání.
Že se lidé již dříve nedrželi Desatera? taky podle toho vždy dopadl další vývoj společnosti. Vraždění, zlodějna, nebetyčné lži, nenávist i vlastních příbuzných, natož cizích. Úpadek, krach společnosti - to je následek odchodu od morálních kodexů daných vývojem lidstva a nebo chcete-li Božím příkazem.
26. 02. 2010 | 15:45

buldatra napsal(a):

IH:

Napsal jste:

dám k dobru zprávu,že se vlastně naplnila Vize Karla Kryla o "demokratůře" do posledního písmena.
Pane Ivane, já se obávám, že skutečnost již překonala Krylovu vizi.
26. 02. 2010 | 15:45

Ares napsal(a):

Na těchto úvahách vidím jeden problém a to, že neexistuje žádné MY. ONI je relativně malá skupina, která může jednat do jisté míry koordinovaně. V případě MY se ale jedná jen o početnou skupinu samostatných JÁ, u kterých se o v podstatě o žádné koordinaci mluvit nedá.

Řada JÁ zde volá po tom, aby MY zvolilo nové ONI a v podstatě všechny JÁ tu staré ONI totálně znechutilo. Problém ale je, že JÁ nejsou MY a jejich schopnost vzájemně se domluvit a jednat je minimální, takže pro ONI nepředstavují ani zdaleka takovou hrozbu, jakou by bylo MY.

Ve zdejších debatách se neustále řeší, co by mělo dělat ONI, co by dělalo JÁ, kdyby bylo ONI anebo co by MY mělo dělat, aby ONI přestalo trápit JÁ. Možná by stálo za to uvědomit si, že JÁ je prostě jen JÁ a začít pro změnu občas přemýšlet i o tom, co by mohlo dělat JÁ samo.
26. 02. 2010 | 15:47

vlk napsal(a):

Paní myrto
to je pro men skončená kapitola. Nemám jak tam prezentovat svůj názor. Se siláky bych si celkem snadno poradil.
No nic. Nechť posilují jedne druhého. Asi to potřebují. Ono žít s tou jejich permanentní zahořklostí a s vědomím, že je neustále někdo podvádí a že oni vlastěn nikdy nic nemohou dokázat, to fakt není žádná sranda.
Ještě jedou d ěkuj. Je za co. A budu věřit, že jsem vás neocejchoval jako lovnou zvěř.
26. 02. 2010 | 15:49

Tino napsal(a):

Pro Ares:
Pěkně jste si s tím pohrál. Ale je to výstižné. ;-))
26. 02. 2010 | 15:53

Tencokida Hnuj napsal(a):

Admirál

Konám.

Listina základních práv a svobod je součástí našeho právního řádu.

Ve skutečnosti je to jen cár papíru. Metastázy na radnicích, úřadech a v čelednících politických stran to vědí.

Proto Vám Vaše konání trpí. A ušklíbají se při něm.

Nikde jsem nepsal "nahradit". Regulovat, hlídat a kultivovat moc, That´s the question.
Jen jsem chtěl abyste se zamyslel nad vulgarizací a banalizací, které jste se dopustil svým příkladem.

Víte, ta malá masarykovská práce je samozřejmě jediným dlouhodobým řešením.
V té pak nalezneme i to rozžhavené železo.

Ale musíte mít při jejím konání aspoň NĚKDE oporu.
Jinak je to pouze mrhání časem.

Jako většina diskuzí zde na blozích. Ale já se za svou úchylku nestydím. Je to lepší, než stříhat králíkům ouška kdesi v přítmí kanceláře na radnici či v úřadě.
26. 02. 2010 | 15:56

myrta napsal(a):

Vlk
já a lovná zvěř?To jste mě dostal,dlouho jsem se tak nezasmála.
26. 02. 2010 | 16:00

alesdrobek napsal(a):

Zdeněk Mihalco - ano, jednou z možností je logicky společnost čistě dobrovolná, bez národních celků nebo donucovacích struktur centrálního státu a jako velký fanda kvalitní sci-fi si takové zřízení umím za dvě stě, tři sta let klidně představit. Dokonce si myslím, že k něčemu takovému společnost dlouhodobě směřuje - stále větší individualismus, vyšší míra občanské emancipace apod., kumulace bohatství, to nemůže skončit jinak.

Samozřejmě důležitější otázka zní, co můžeme udělat dnes, ne za tři sta let. Tady se plně podepisuji pod vlkovy návrhy, které jsou IMO nutné, ne však postačující. Je myslím docela zjevné, že chceme-li omezit korupci a zlepšit efektivitu a transparentnost státu, nestačí jen hlídat přístup k peněžním tokům veřejných prostředků (kvůli kterým korupce existuje), ale omezit samotné tyto zdroje. Protože moc a peníze zkrátka budou korumpovat vždycky, i s majetkovými přiznáními, agenty provokatery a akciemi na doručitele.

ODS volá po omezení státu, já spíš po jeho decentralizaci. Na sociální výdaje nebo ochranu prostředí by se nemusel nutně plynout menší proud peněz, jen by se rozdělil na mnoho tenkých říček, o kterých by rozhodovalo mnohem více lidí na mnohem lokálnější úrovni. Samozřejmě že svinstva by se děly pořád, decentralizace má ale následující výhody:

1. Dvacet miliardových korýtek je mnohem menší lákadlo než jedno dvacetimiliardové.

2. Když jeden úředník v takovém decentralizovaném systému udělá chybu, nepostihne to celou republiku, ale jen tu danou část.

3. Zrodí se mnoho různých systémů nebo způsobů řešení a člověk alespoň bude moci porovnat, který kraj nebo která obec to dělá líp - neboli vnitrosystémová konkurence.

Na kraje nebo obce by se úplně klidně dalo převést celé školství i zdravotnictví, samozřejmě včetně financí. U školství to tak už u nás prakticky funguje, kdyby se pod kraje či obce převedly i mzdy učitelů, mohlo by se Ministerstvo školství zavřít jako zbytečná instituce. Kraje a obce by dostaly i většinu sociálních funkcí státu, to je nejlepší řešení dnes všemi tak kritizovaného problému nedostatečné adresnosti. Úřednice na radnici ví mnohem lépe, kdo si zaslouží větší, kdo menší a kdo žádnou podporu než úřednice na ministerstvu.

Centrální vláda v Praze by vykonávala pár základních funkcí, které je nutno dělat centrálně - obrana, diplomacie, možná část životního prostředí a pár dalších. A jelikož tyto tři kategorie na sebe stále více přebírá EU, tak by těch funkcí bylo ještě méně.

ČSSD tenhle proces chvályhodně nakousla tím, že protlačila rozdělení republiky na kraje. Já bych v něm rád pokračoval a dotáhl jej do logického konce.
26. 02. 2010 | 16:04

orinoko napsal(a):

To Mihalco. V Rakousku mají formálně stejný systém jako my, ale on jinak funguje. Čerstvý příklad: Snad celé politické spektrum se shodlo na tom, že je čas daňově podojit banky. - My jsme před časem pomohli my vám, teď je řada na vás. U nás něco nemyslitelného. Bankéři tam neřvou nic o Únoru 48. A také si nevytvořili ústav pro Sametový výklad minulých dějů. Policajti si vydobyli úplně jiný respekt než u nás. Landovský by Vám mohl vyprávět. Nenasazují svoje pandury ani panděra podle větrů v americké řiti. Nemyslí si o sobě, že jsou pupek světa , a svoje problémy se snaží řešit a nikoli tlačit před sebou. Odpovědnost tam není jenom slovo nýbrž konkrétní pojem. O odpovědnosti se tam nekecá, ta se vyžaduje. Všude. Znáte nějaký případ rakouské arbitráže?

A náhradu za demokracii také znám. - Matriarchát. My chlapi už jsme toho pohnojili dost.
26. 02. 2010 | 16:04

Realista napsal(a):

Re Vlk:
Pokud je potenciální tvůrčí/pracovní energie všech lidí ve státě/v evropě/na planetě které můžou dosáhnout (za předpokladu, že se stát postará o to aby maximalizoval dosažení téhle energie lidmi = aby dosáhlo maximum z nich na pozici která bude přínosem pro společnost i pro ně) Emax ale teď je dosahováno stavu E/n, pak každý systém který se blíží Emax je lepší než současný.

Ale pokud je cílem pro V vládců světa udělat ze zbytku otroky (celková energie E/VelkeN) tak to není správné. Z dlouhodobého hlediska dříve přijde kosmická katastrofa, kterou nebude díky menší mentální energii a tedy stupni civilizace odevrátit při energii výrazně menší než Emax. Např. jsou profese typu obchodník,právník,apod. které pokud jejich procento v populaci příliš roste, tak chybí pak tvůrčí vědci, pracující inženýři , biologové apod apod. Profese obchodníka je tvůrčí jen dokud supluje jinak nenahraditelný tok informací od výrobce k zákazníkovi, ve chvíli kdy to přesahuje zase se vzdalujeme od Emax.
Napr. krize v USA kdo na ni prodelal, kdo vydelal ? Mnoho jejích strůjců tím okradlo ostatní, za odměnu dostali vysoké platy apod apod ... ... ... stačí ?

Stačí MYSLET ..............
26. 02. 2010 | 16:11

Tencokida Hnuj napsal(a):

ales drobek :)

Tento konec pak ale bude definitivní. Defraudace statisícovek totiž neuhlídá nikdo.

Úřednice na radnici ? Tou radnicí myslíte Zámek ?

Váš recept + zákon o definitivě tutu zemi posune v korupčním žebříčku . Hádejte , kterým směrem ?

1. Pokusu o rozkradení miliardy se dá zabránit snadněji, než kšeftu o čtyři řády menšímu. Je na něj víc vidět. /No dobrá, CME etc. a metoda Velké privatizace, spočívající ve vyplnění třech A 4 a telefonátu KAMSI, vím./

2. Součtem jednotlivých "chyb" může v tomto případě dojít k něčemu ještě daleko horšímu, než o čem mluvíte Vy.

3. Vnitrosystémová konkurence Litvínova s Mladou Boleslaví. Prahy s Jeseníkem. Jak srovnáte startovní handikapy?

P.S. Ty Vaše nápady nejsou až zas tak špatné. Ale nejdříve musíte zbořit Augiášův chlív. I když si stále ještě myslím, že by se vyčistit dal.
26. 02. 2010 | 16:19

Zdenek Mihalco napsal(a):

orinoko

Dobrá, pokud stejný systém funguje jinde lépe, nebude to u nás tak úplně vina systému. Otázka tedy je proč funguje lépe jinde než u nás? Čili Vaše věta "Ona demoška začíná zasmrádat jaksi vůbec jako systém." přeci jen tak úplně neplatí? A když zlepšení nepomůžou ani španělské mušky, kdo teda? abychom to dostali na rakouskou úroveň? To je to u nás nějak shůry dáno?

alesdrobek

Uvidíme, s Vaším pohledem decentralizace sympatizuju, ale zatím se mi zdá, jako by alespoň v Evropě byla touha spíše centralizovat než decentralizovat. A stát zdá se zatím spíš roste (a s ním korupce apod) než by se ztenčoval.

"Dvacet miliardových korýtek je mnohem menší lákadlo než jedno dvacetimiliardové." ale taky se myslím obtížně kontroluje, na místní úrovni asi uniká očím veřejnosti dost korupčních případů.

"stále větší individualismus, vyšší míra občanské emancipace apod" možná myslím platí pro západní společnost, za pár desetiletí tomu klidně může být jinak.

Ale stejně bych moc rád věděl, zda bude jednou stát považován za přežitek.
26. 02. 2010 | 16:34

Zdenek Mihalco napsal(a):

alesdrobek

no s tou kontrolou vlastně nevím... možná je to naopak
26. 02. 2010 | 16:35

Petr Havelka napsal(a):

Cifix.

Všechno kolem státních financi zveřejnit. Do pětníku, do posledního konkursu na propisovačku. A je klid.
26. 02. 2010 | 16:38

Realista napsal(a):

"Dobrá, pokud stejný systém funguje jinde lépe.."

Demoška nefunguje už ani v USA (alespoň ne tak jak se prezentuje)

Srovnejte co říkal Obama než ho zvolili a co udělal pak ... MYSLETE, PTEJTE SE, NEBOJTE SE PTÁT
26. 02. 2010 | 16:40

alesdrobek napsal(a):

Mihalco - ad tendence Evropy centralizovat - jak jsem napsal, v některých oblastech naopak platí, že čím větší centralizace, tím lépe. Například celoevropská obrana nebo některé aspekty životního prostředí by byly mnohem efektivnější a levnější než teď (např. by nemusela existovat vojenská jednotka rychlého reakce v každém státě, ale existovala by jen jedna na celou Evropu, která by se pak vysílal na akce jako Afghánistán apod.).

Samozřejmě Evropa centralizuje i spoustu jiných věcí, což se mi zamlouvá už podstatně méně, to je fakt.

"na místní úrovni asi uniká očím veřejnosti dost korupčních případů." - jasně, proto píšu, že svinstva by se jistě děla stále. Jako se dějí od chvíle, co je člověk člověkem. Ovšem Američané mají pořekadlo: "Don't let the perfect be an enemy of the good." Tzn. není moudré omítat něco jen proto, že to není dokonalé. Stačí, když to je lepší než to současné.
26. 02. 2010 | 16:50

alesdrobek napsal(a):

Odmítat.
26. 02. 2010 | 16:50

petr napsal(a):

No ,teoreticky má ten pán pravdu.Bohužel jen teoreticky.Za 20 let stačila vládnoucí demo-kreatura lidem politikaření tak zhnusit,že se divím když ještě někdo půjde vůbec k volbám.Samotný výraz demokracie se v naší republice posunul do oblasti velmi sprostých slov.A ted mi někdo otevřeně povězte,je vůbec teoreticky ještě možné takzvanou demokratickou cestou dostat tuto zemi se sra..k ještě v tomto století.Já osobně o tom silně pochybuji,a jsem všemi deseti za osvíceného diktátora.
26. 02. 2010 | 16:55

orinoko napsal(a):

To realista, tak, tak. Co to tam schválili teď naposledy směrem k volbám? Eldorádo pro korporace. Demokracie a čmrdlíky? To je stejná relace jako spravedlnost a čmrdlíky. Když se dá všechno koupit , i lidi, tak má demokracie poněkud banánový odér. Koneckonců už dávno na to kápnul jeden jugoslávský autor ve svém světovém bestseleru - Kdo vládne světu? Obsahem bylo jediné slovo: Peníze. O demokracii tam nic nebylo.
26. 02. 2010 | 16:57

Karel Mueller napsal(a):

Pane Peregrin,

vzhledem k věku patřím mezi ony s nakaženým viděním vlivem marxismu-lennismu. Ovšem vzhledem ke svému založení si především kladu otázku, kde se tito vizionáři nemýlili a kde lze najít v jejich díle zásadní omyly doktrinální. Několikrát jsem se o tom zmiňoval v jiných debatách.

Nedávno jsem napsal, že reálný obsah mělo slovo demokracie jen v těch řeckých ministátech. V moderních dějinách šlo především o vztah jedince a státu a nalezení kompromisu mezi různými sociálními skupinami. Dnes jsme svědky jejího odumírání a přechodu k určité variantě Huxleyho vize. To bych byl jinde, ale podívejme se spíš na to, co jste napsal.

Především zásadní nesouhas s tézí, že skutečně důležitá rozhodnutí jsou v rukou našich zástupců. Nejsou a být nemohou. Protože jsme svázáni mezinárodními dohodami, dnes i závazky vůči EU a především je ekonomická páteř v zahraničních rukou, o financích nemluvě. Vzhledem k této provázanosti jsou možnosti politiků velmi omezené.

O nástupu do vyšších politických funkcí rozhodují politické sekretariáty a mladí mají šanci jen u etablovaných politických stran. A strana se nemůže prosadit bez medií. A media mají své vládce, ti rozhodují o tom, kdo bude mít přístup do nich.

Reálná politika jednotlivých stran se může lišit jen akcentem na sociální oblast. Jinak je víceméně dána. Všichni nejen politici, ale i veřejně činné osoby jsou svázány politickou korektností. A to velmi tvrdě.

Svobodu slova sice máte garantovanou, ale pokud nejste polticky korektní, tak jste out a to nejen pro politiku, ale i pro kariéru v nepolitických funkcích. Za mnohé výroky si můžete jít posedět a v mnoha směrech je to přísnější než v Husákově.

Pokud jde o korupci apod.: Politici nejsou odpovědni svým voličům, jsou odpovědni těm, kdo je dostali do funkcí. A tím jsme zpět u těch korporací, finančníků, loby apod. A samozřejmě: Vlastenectví je bezmála největší zločin, takže ani morálně a citově nemohou mít k "této zemi" a "tomuto národu" žádný vztah.

Měli jsme mnoho debat na toto téma, nebudu to všechno opakovat. Porovnáváte demokrecii a diktaturu. Samozřejmě, vždy existuje forma a obsah a ti, kteří Vám spílali, nejspíš vzpomínali na Husákov a nikoliv Stalinovy gulagy. Pokud jsou pod mediánem, tak se jim ani moc nedivím.

Nebožtík Sviták kdysi prohlásil, že diktatura kapitálu může být horší než klasická diktatura. Asi měl na mysli toto: Ten diktátor měl kromě moci i odpovědnost a věděl, že když to přežene, tak může přijít o hlavu. Kromě vyjímečných okolností (Stalin, Hitler) nemohl mít absolutní moc.
Ti dnešní skrytí vládci odpovědnost nemají, tu mají jejich loutky. Jejich reálná moc je taková, že kliknutím na klávesnici mohou položit stát.
26. 02. 2010 | 17:15

pgjed napsal(a):

Pane Peregrýne, dík za inspirativní úvahu. Dovolil bych si přispět s malou troškou do mlýna. Demokracie je politický systém pro odpovědné uvědomělé lidi. Tím uvědoměním, narozdíl od marxistů, myslím uvědomění si hodnot na kterých je svobodná demokratická společniost založena a které vychází z žido-křesťanské tradice. Lze jenom těžko očekávat, že ve společnosti, která má za sebou 40 let marxistické převýchovy, 6 let protektorátu + 3 roky benešoviny, politickou zkušenost 20. let masarykovsko-benešovských kulišáren a před tím R-U kulturní boj, bude dostatek občanů schopných mladou demokracii podepřít a cizelovat. Naopak většina potřebuje být přetvářena dobrými příklady. A tady je kámen úrazu. Tam, kde by měly ty příklady být, teda především na vrcholech státní správy a samosprávy až na výjimky nejsou. A pokud se náhodou objeví ryzí osobnost, jako třeba Lux, Dejmal, Piďha, Vavroušek, Jan Sokol..., velmi rychle je vyšupajdíme někam na okraj, nebo ještě lépe jim nasadíme oslí hlavu...

Velmi prapodivnou roli dnes hrají sdělovací prostředky, které, díky své bytnějící bulvárnosti, naprosto nestačí na roli, kterou by měly hrát. Nejenom že dávají neporovnatelně větší prostor svinstvu a lumpárnám na úkor pozitivních příkladů. (stále jsou, kupodivu) Ale užívají bezdůvodné paušalizace, jsou povrchní nedůsledné, nedotahují věci do konce. A když se zmýlí a někoho, nebo něco poškodí, nikdy se z vlastní iniciativy neomluví, natož aby se snažily o nápravu způsobených škod. Sami se nazývají hlídacími psy demokracie, ale ve skutečnosti jsou škodná. Často úplatná, ochotná za peníze napsat cokoliv a podpořit kohokoliv, bez ohledu na to, jaký vztah to má k pravdě.

A tak běžný občan s deformovaným hodnotovým systémem, navyklý, že mu vždy někdo napoví, co je nejvýhodnější dělat a mluvit, vidí, že se nejvíce vyplácí lumpárny a šejdířství, v demokracii, stejně jako za bolševika. A nikdo mu neřekne, že to, co považuje za demokracii vlastně demokracií není, protože to nestojí na těch demokratických hodnotách! Na kterých? No přesně na těch, kterým se vysmívají někteří politici i sdělovací prostředky. No přece si nebudeme hrát na ¨Mirky Dušíny a na bobříky, cha, cha, cha ...

A tak máme odvar demokracie, který, aby zahradil fiskální díry po zkorumpovaných státních zakázkách, bere matkám část mateřské a mladým rodinám společné zdanění manželů a státní příspěvek na stavebko... Se zdůvodněním ala Kalousek, přece nebudeme ve jménu matek zadlužovat jejich děti. Nebo podle Paroubka - základní ekonomická poučka je, že státní dluh se nesplácí.

Co zbývá, nenechat se umlčet a neustále poukazovat na tyto slabiny našeho politického systému. Třeba to někoho probudí.

Pěkný podvečer přeji
26. 02. 2010 | 17:27

vlk napsal(a):

Realista
tak to jo, jo!! tohle fakt nemá chybu:
Realista napsal(a):
Re Vlk:
Pokud je potenciální tvůrčí/pracovní energie všech lidí ve státě/v evropě/na planetě které můžou dosáhnout (za předpokladu, že se stát postará o to aby maximalizoval dosažení téhle energie lidmi = aby dosáhlo maximum z nich na pozici která bude přínosem pro společnost i pro ně) Emax ale teď je dosahováno stavu E/n, pak každý systém který se blíží Emax je lepší než současný.

Ale pokud je cílem pro V vládců světa udělat ze zbytku otroky (celková energie E/VelkeN) tak to není správné. Z dlouhodobého hlediska dříve přijde kosmická katastrofa, kterou nebude díky menší mentální energii a tedy stupni civilizace odevrátit při energii výrazně menší než Emax. Např. jsou profese typu obchodník,právník,apod. které pokud jejich procento v populaci příliš roste, tak chybí pak tvůrčí vědci, pracující inženýři , biologové apod apod. Profese obchodníka je tvůrčí jen dokud supluje jinak nenahraditelný tok informací od výrobce k zákazníkovi, ve chvíli kdy to přesahuje zase se vzdalujeme od Emax.
Napr. krize v USA kdo na ni prodelal, kdo vydelal ? Mnoho jejích strůjců tím okradlo ostatní, za odměnu dostali vysoké platy apod apod ... ... ... stačí ?

Stačí MYSLET ..............
26.02.2010 16:11:49

Joa vy jste to dal dokonc e i do vzorečků a vytvořil jedne, kterýje perfekznímpopisem perpeta mobike!
Pak jinej, co popisuje otroky. A ješět do toho kosmická havárie.
A máme nicke Realista!
Tak to je tedy přímo geniální. A jak to na sebe navazuje. Uznávám svou porážku. S tímhle prostě polemizovat nedokáži!
Na to nejesm duševně dostatečný. Musíte s emnou jako s dítětem. Kterýpak ze současných států a systémů má k tomu ideálu téprvní rovnice nejblíže.
Díky za odpověď.
Já jdu teď sestrojit podle vaší inspirace to perpetum.
Rumcajs, jsi tu někde? Hele popros Lojzu, jestli bych nemoh s vámi na jedno.
26. 02. 2010 | 17:28

Realista napsal(a):

Na moc obecnou otázku moc obecná odpověď.
Nemám čas to napsat víc jak zjednodušeněji, ale jistě se shodneme na tom, že když deset lidí dáte do místnosti a budete je nutit dělat něco k čemu z části nemají schopnosti a z části je to nebaví, vytvoří mnohem méně, než kdyby se jim dalo na práci něco k čemu mají schopnosti a co je i baví. Samozřejmě i otroci něco vyprodukují, ale mnohem méně, než kolik vyprodukují pokud budou spojojeni s tím co dělají a to souvisí i s tím, že vnímat vizi celého celku a že to dává smysl. Okrádání jedněch druhými smysl dává jenom zlodějům ...
26. 02. 2010 | 17:37

Realista napsal(a):

Koukněte se na to tak : stát křičí "klesá nám porodnost", ale Ti kdo pochází z rodin s více dětmi trpí nejvíce, takže další se poučí ... a mají (překvapivě) míň dětí ...
(Teda ti kteří nemají děti kvůli tomu aby je prodali na orgány apod ....)
26. 02. 2010 | 17:40

Tencokida Hnuj napsal(a):

Začíná mi to tady připomínat kroužek grafomanů a exhibicionistických šířitelů frází. Nějakého kloudného řešení se tady nechce zřejmě dobrat nikdo. Na mé otázky Proč? jsem se odpovědi nedočkal.

Asi se na chvíli odmlčím a budu se věnovat diskuzím na gůglstokskrínu.
Ale i tam se najdou sprosťáci typu Ivana Hochmanna a Zbyňka Matyáše. A to je prosím Amerika ve vedení demokratické diskuse tak 200 let před námi. A jde jenom o prachy..ehm, tedy o kurzy akcií.

Ale pokud zde bude své názory publikovat Admirál, vlk, Zdesta, Olga, Karel Mueller, Tino, Targus, Stejskal, orinoko, petr, buldatra apod.(promiňte Tomáši Střihavko, hanah, hovorko 11, Hanku atd. (sorry Rumcajsi etc....))), hodlám své rozhodnutí ještě zvážit.
26. 02. 2010 | 17:41

blik napsal(a):

a co děti, mají si kde hrát?
Všimli jste si absence mladší generace na společenském dění? Nemyslím mladé komunisty a mladé dělnické straníky. Tady blogují, podle mne, většinou předváleční, pováleční a komusmem ublížení nebo neublížení. Mladí si budují se svými manažerskými kufříky kariéry. Ale oni půjdou v 65-letech a více do penze- mám dojem, že mezičas neřeší. Mají se dobře, jsou zdraví a plni elánu, mohou volně cestovat. Nezávidím jim.
26. 02. 2010 | 17:42

citizen napsal(a):

Diskutující, užívající si západní demokracie v nadávání na ni, možná nepotěším, ale jejím hlavní výhodou nejsou volby, ale dělba moci. Nikdo v demokracii není suverén - o to jde. Politikům se to samozřejmě nelíbí, takže se snaží oslabovat soudy (hlavně Ústavní), média (Rady), ČNB, policii aj. Přes všechnu snahu se jim to úplně nedaří. Demokracie slabá není.
26. 02. 2010 | 17:59

Luba napsal(a):

Příčinou "stavu naší demokracie" je, že totalitními ideology vycepovaný našinec se dobře naučil věřit a dělat, co je mu nařízeno. Reptat se smí, ale starat se má prý každý hlavně sám o sebe.
A jak doporučuje i tradiční církev katolická: Věř, modli se, pomalu přikrádej, a bude ti požehnáno.

Takže lidé věří - svobodě volného trhu, modlí se k Hradnímu zeměpánu, ale už si nepřikrádají, nýbrž tunelují, korumpují, "vyhrávají" výběrová řízení atd., atd. V tom je ten pokrok.

Další problém:
Lidé nepovažují tento stát za svůj. Možná, že mnozí měli vřelejší vztah k Československu, než k České republice, i když ČSSR byl státem vazalským.
Ale měli jsme své strojírenství, svou elektrotechniku, svůj výzkum, vlastní výrobky Made in Czechoslovakia.
Na co může být našinec hrdý nyní?
Na minulost? Na současnost?

Lidé nejvíce viditelní - naše celebrity a elity - propagují jen svůj vlastní egoismus.

Zajímavý pohled přináší jeden z našich nejviditelnějších úspěšných podnikatelů, komunikativní Tomio Okamura.
Není to o demokracii, ale o cestě k úspěchu a o vlastenectví v globalizovaném světě:

http://www.rozhlas.cz/defau...
26. 02. 2010 | 18:05

pgjed napsal(a):

To Karel Mueller:

Když dovolíte, budu s vámi v řadě věcí silně, ba zásadně nesouhlasit.

1.) Samozřejmě, že demokracie má smysl i v moderní společnosti. K odumírání by mohlo dojít jedině v případě, absolutní rezignace na podstatu, kterou je uplatnění demokratických hodnot ve společnosti. Tak daleko přece jenom, vzdor všem sýčkům, nejsme.

2.) Samozřejmě, že mají PLNOU odpovědnost bez ohledu na smlouvy a vlastnickou strukturu atd. Pravidla určuje parlament a realizuje exekutiva. A obé je činěno buď dobře, nebo nedobře. Měl-li byste pravdu vy, tak to zrušme a nechejme věci svému osudu - anarchie. Tam rovněž nejsme.

3.) Svoboda slova, částečně vám přitakám, ale v jiném smyslu. Nikdo vás za názor nezavře, jako za a před Husákem. To ne. Ale není rovný a svobodný přístup do sdělovacích prostředků. Ty nejsou již demokratickým nástrojem, ale nástrojem podnikání. A tak má významný inzerent, nebo bohatý publicista, agentura... větší možnost sdělit cokoliv, čím chce ovlivnit veřejné mínění, zatímco běžný občan, ale i chudá partaj, má možnost prakticky nulovou.

4.) Vliv stranických sekretariátů. Nesmysl, byť oblíbené klišé sdělovacích prostředků. Sekretariáty, to jsou administrativní pracovníci v námezdním poměru. Ve většině partají funguje vnitřní demokracie , primárky atd. Problémje v tom, že v některých je to deformováno penězi, přístupem do dezinformačních prostředků... A z venku poradci, lobysty atd., kteří stojí nejenom mimo sekretariáty ale často i mimo partaj.

5.)Reálná politika stran může být úměrná vlivu který dostanou od voličů. Problém je v tom, že chybí schopnost tvůrčího kompromisu a spolupráce v koalici. A také, že se voliči 20 let nechají tlačit k rozhodování jenom mezi dvěma variantami.

S tím souvisí i otázka odpovědnosti politiků za korupci. Samozřejmě, že jsou odpovědni voličům. Otázkou je, proč je ti voliči k té odpovědnosti nevolají a znovu je volí. Nebude to třeba i tím, že máme 2. volební období prezidenta, který se z evidentně korupční aféry strany, které byl předsedou, vyvléknul obezličkou jakéhosi forenzního auditu a výmluvou,že o ničem nevěděl?

Víte, aby se věci mohly změnit, musí se nejprve ukázat na to, proč jsou špatné. Zatímco vy hledáte spíše důvody, proč již změnit nejdou.
26. 02. 2010 | 18:08

vlk napsal(a):

Realisto
kecy!
Já s e zeptal konkrétně:
Který ze sooučasných sttů nebo systémů má nejblíž k vašemu ideálu?
to je přísně konkrétní otázka.
STačí napsat třeba Bhhutan
nebo lidový kapitalismus v Brazílii. A je to.
Zbytek omáčky si nechte pro někoho jiného.
Tak kde že to je nejlepší?
Sem s tím!
26. 02. 2010 | 18:39

Nicholas napsal(a):

Já myslím, že jsme budováni podle italského vzoru. I tam je parlamentní demokracie, na rozdíl od nás tam generace, pamatující Benita je bez početního významu, takže je ten systém autentičtější.Jak můžeme vidět, je pro nás v mnoha směrech vzorem, styky s naší politickou garniturou jsou živé.
Chceme-li vědět, kde budeme za třicet let,podívejme se do Itálie.(Netýká se podnebí)
26. 02. 2010 | 19:11

Karel Mueller napsal(a):

pgjed:

Samozřejmě dovolím :-). Naopak, čím fundovanější oponent, tím pro výsledný efekt - tj. nalezení obrazu odpovídajícího skutečnosti - tím lépe. Takže moje protiargumenty:

1. Když říkám, že odumírá, tak mám na mysli, že čím dál méně plní deklarované funkce. A rovnou dodám bohužel. Samozřejmě nemá smysl rezignovat, zejm. v dobách internetu lze alespoň částečnš obcházet moc medií. Tam jsme si nerozuměli, když říkám, že odumírá, tak to neznamená, že bych si to přál, nebo že bychom neměli proti tomu nic dělat.

2 Máte pravdu v tom, že mají odpovědnost, to jsem nakonec uvedl i na závěr. Tady se ale musíte vrátit k tomu, kde a v kterých bodech se strany liší. Tj. určit tzv. politická a nepolitická témata. I když je hranice dost neurčitá. Proč bychom to měli rušit? I v diktaturách máte parlamenty na formální schvalování. Dnešní praxe v parlamentních demokraciích je taková, že se tomuto stavu docela blížíme. I když samozřejmě, stále máte možnost je vyměnit a zvolit nějakou neetablovanou stranu ... ale sotva by dělala něco jiného. Ale mohla by to dělat líp, alespoň do doby, nežby ji zkorumpovali

3. V první části se hluboce mýlíte. Sedět můžete jít např. za zpochybňování holokaustu. Trestné jsou jen jiné činy než v Husákově.
Media jsou především mocenský nástroj na manipulaci většiny obyvatel.

4. Tady Vám dávám za pravdu, řekl jsem to neobatně. Ale dobře, máme např. parlamentní volby. Kdo rozhoduje o tom, že na volitelná místa půjdou ti č oni kandidáti? Sledoval jste např. vzestup zelených a jejich proměnu v prodlouženou ruku "klubu pravdolásky", jak se těm pánům vzletně říká?

5. Tady s Vámi bohužel souhlasit nemohu. Mají jasně dané mantinely, silný mandát umožňuje jen pohyb v celém rozsahu těch mantinelů. Důvody jsem uvedl. Vnější vliv jako nepodstatný? To by jste mě pobavil. Vzpomeňte si jen na hystrický řev kvůli Matiční. To jsou ty mantinely.

Český volič rezignoval, protože dospěl k závěru, že nic nezmění.
Musel by volit skutečnou opozici a to byla pouze DS, pochybuji o tom, že KSČM je skutečnou nebezpečnou opozicí. Ne, že bych "dělníkům" fandil, ale jiná tady nebyla. Teď není ani ona.

Říká se tomu záporná volba. Ale český volič tak volit nebude. Samozřejmě bych "dělníky" v čele státu nechtěl. Ale jejich vstup do parlamentu by dal jasně najevo, že to takto dál nejde.
A zatím to určitě půjde, zdá se.
26. 02. 2010 | 19:45

Marcus napsal(a):

Myslim, ze vzorem by nam mohl byt Svedsky model - za dob kdy jsme u nas budovali socialismus se rikal vtip, ze zatimco u nas jsme si na ten socialismus hrali, tak oni ho tam meli. Kazdopadne se Skandinavie vyznacuje velmi nizkou mirou korupce a naopak vysokou kvalitou zivota (tzn. bere se v uvahu nejen ekonomicke vyjadreni HDP, ale treba i uroven zdravotnictvi, skolstvi atd.)
Kazdopadne v mnoha vecech se muzeme inspirovat na Zapad od nasich hranic, i kdyz je potreba poznamenat, ze po padu zelezne opony ten "kapitalismus" zdivocel i na Zapade. Jednim z velmi mala pozitivnich efektu soucasne krize by mohlo byt alespon castecne umravneni tohoto systemu, aby o vsem nerozhodovaly pouze penize.
26. 02. 2010 | 19:53

Petr Havelka napsal(a):

Vzestup DS by jen pomohl těm současným blbounům. Další kolo by proběhlo v atmosféře "boje za naši ohroženou demokratickou zemi". Vzestup DS si PR agentury určitě přejí, mají na to plány, mají plány na všecko, jak z nás tu správnou volbu vykřesat. Dokud tady nebudou mít většinu občané zdravě sebevědomí, schopní kritické úvahy bude jak PR pískne.

Zatím jsou zde stáda vystrašených ovcí nebo tlupy skalních voličů a mezi nimi přelétávají vyplašení holubi.
26. 02. 2010 | 19:58

Karel Mueller napsal(a):

Petr Havelka:

Možná máte pravdu. Ale myslíte si, že populace "chytrá"? Asi sotva ...

Nedávno jsme měli řadu debat o úpadku vzdělanosti. Schopnost kritického myšlení bych raději nechal stranou.
26. 02. 2010 | 20:06

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Tencokida Hnuj:
Vypadá to na Vaši nedostatečnou orientaci v problému. Ti lidé načerno bydlivši v pavlačáku přišli ilegálně ze Slovenska a podle výroku soudu neměli nárok naprosto na nic. Ty Vámi znevažované "kontejnery" jsou obydlím I. kategorie a lidé tam bydlejí na základě termínovaných nájemnéch smluv obnovovaných pouze v případě slušného chování. A ti obyvatelé si zatraceně dávají pozor, aby jim nájem neskončil, tak se jim líbí v "kontejnerech". Na všechny ty pavlačákové asociály se ovšem nedostalo, tak zbyla na "jesenická sibiř". Nemuseli tam však jít, mohli odejít, kam jim libo.
Je mi jasné, proč tak vehementně se zastáváte úřadu ombudsmana.
26. 02. 2010 | 20:08

zdenekmihalco napsal(a):

pgjed

Dobrý den píšete:
"Ale není rovný a svobodný přístup do sdělovacích prostředků. Ty nejsou již demokratickým nástrojem, ale nástrojem podnikání. A tak má významný inzerent, nebo bohatý publicista, agentura... větší možnost sdělit cokoliv, čím chce ovlivnit veřejné mínění, zatímco běžný občan, ale i chudá partaj, má možnost prakticky nulovou."

Pokud napíšete zajímavý, neotřelý text, rádi Vám jej uveřejníme ve Čtenářově blogu a upoutáme jej na hlavní stránce Aktuálně.cz, tedy jednoho z nejčtenějších médií. Nejsem uplacen (což jsou podle Vás média "často") a většině svých kolegů také celkem důvěřuju. Bohužel, čtenářských textů nám do schránky zrovna moc nechodí...
26. 02. 2010 | 20:29

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Tencokida Hnuj:
"se najdou sprosťáci typu Ivana Hochmanna a Zbyňka Matyáše"
Co si to dovolujete, nactiutrhači? Top by se Vám líbilo nechávat Vaše zmatené myšlenky bez kritiky, že. Pokud byste byl slušný člověk, namísto pomlouvání byste se snažil solídními argumenty opopnentovy námitky vyvrátit. Chápu, že leckdy to může být obtížné ba nemožné, ale kvůli tomu ve slušné společnosti se nenadává.
26. 02. 2010 | 20:29

Zbyněk Matyáš napsal(a):

No ale vlastně děláte dobře, jestli to s tím odchodem odtud myslíte vážně.
26. 02. 2010 | 20:34

Pavel II napsal(a):

Jsa inspirován tím přívalem geniálních myšlenek a krkolomných rádoby logických konstrukcí zde v této diskuzi, myslím, že by především bylo nyní na místě poděkovat pisateli článku, panu Peregrinovi, za velmi jasné, přehledné a přitom i nezdlouhavé, ale hlavně zcela pravdivé, zformulování problematiky chápání pojmu demokracie našimi lidmi. Mnoho zmatených diskutujících zde by si článek mělo znovu a znovu přečíst a přemýšlet o něm, místo aby se zde sami chtěli pasovat na zdatné historiky, filozofy a politology.
Laické veřejnosti pak nezbývá, než neustále připomínat, jaké jsou principiální rozdíly mezi dneškem a dobou za komunistů. Lidé totiž jednak bohužel snadno zapomínají a jednak si snadno zvykají na to lepší a berou to jako samozřejmost. Někteří, poté, co již teď několikrát byli na dovolené v zemích, na které předtím nemohli mít ani pomyšlení, vám bez uzardění třeba řeknou, že na to už kašlou, ale za komunistů se nemusely platit 30-tikorunové poplatky u lékaře. To, že dnes má téměř každá nemocnice svůj počítačový tomograf a mnoho dalších nejmodernějších přístrojů a že se u nás od sametové revoluce průměrný lidský věk prodloužil o 10 let, to jim nic neříká. V tomto je třeba vidět velký dluh sdělovacích prostředků.
26. 02. 2010 | 20:50

Tencokida Hnuj napsal(a):

Zbyněk Matyáš
Nikomu nenadávám do ....
Ale držím se zásady oko za oko , zub za zub.
/benigní násílí via Erich Fromm : Anatomie lidské destruktivity či nějak tak podobně. A staré dobré Ktastrální knihy, v některých pasážích až 4000 let staré. Prý./

Vy nactiutrhači.

Přeji hezký zbytek života.
26. 02. 2010 | 21:20

obluda napsal(a):

Citát Bělohradský to vystihuje lépe:
Výrazem reálný socialismus jsme označovali systém, jehož rozpory jsme považovali za demokraticky neřešitelné. „Tenkrát“ by bylo „nereálné“ snažit se podřídit veřejnou lež pravdě našich soukromých životů; stačilo se veřejné lži čas od času uklonit, jako Severokorejci před pomníkem „Milovaného Vůdce“.
V reálném kapitalismu je tomu naopak: nemá smysl bojovat o to, aby veřejná pravda byla pravdou i v našich soukromých životech. Realista se v reálném kapitalismu jednoduše přizpůsobí tomu, že veřejná pravda je jen rituálem, který v soukromí neplatí – v práci nebo v bance máme z demokracie permanentní výjimku. Tak jako v reálném socialismu byl disidentem, kdo chtěl, aby veřejná lež byla pravdou, je dnes disidentem, kdo se snaží překročit hranici mezi veřejnou pravdou a soukromou lží, kdo chce, aby veřejná pravda platila i v jeho soukromém životě, který je určen především ekonomickými vztahy.
26. 02. 2010 | 21:50

Targus napsal(a):

To Pavel II:

I jděte Vy brepto. Za první republiky se za doktora platilo a žádná nemocnice neměla umělou ledvinu. A ti parchanti doktoři měli dokonce tu drzost, že nedělali vůbec žádné transplantace. A nechtěli dělat ani ty pitomé endoprotézy, co za komoušů zvládali dokonce i herci v seriálu.

Tento můj blábol má naprosto stejnou hodnotu jako ten Váš. Chyťte se za nos.
P.S. K čemu mi je CT, když na vyšetření jsem před zavedením poplatků čekal šest týdnů a teď je to týdnů osm?
26. 02. 2010 | 21:56

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Tencokida Hnuj:
Takže jste ještě zde. Ten, kdo ignoruje důkazy je ignorant a je za vola. S tím se prostě nedá nic dělat.
26. 02. 2010 | 21:58

jogín napsal(a):

Badateli, souhlas s tím že lepší systém je nutné teprve vybádat, jenže potřebné znalosti k tomu ještě dlouho nebudou, takže nikoliv vybádat, ale vyzkoušet. A prostor ke zkoušení se pořád zužuje, neb jedni z blbosti lezou do EU, co udělá nejdokonalejší byrokracii na světě a druhým nezbývá než na slovo poslouchat své mocné přátele a spojence. Nevíte náhodou, proč se vzmohl Singapur? Šťoural jsem se po síti i v anglině, ale kromě mírně oslavných řečí nic. Jo, osvícený absolutista je paráda, ale jak k němu přijít. A navíc, jak to ten parchant provedl?
26. 02. 2010 | 22:08

Pavel II napsal(a):

To obluda:
mohl byste, prosím, uvést nějaké konkrétní příklady na důkaz a objasnění těch tvrzení v závěru Vašeho příspěvku?

To Targus:
vždyť Vy sám jste krásným příkladem zmatenosti, o které jsem mluvil. A také bych Vám radil uvažovat o ekonomických a sociologických záležitostech z hlediska statistiky, nikoliv jen podle jednotlivých případů.
26. 02. 2010 | 22:27

obluda napsal(a):

Svatý otče, nechcete si to raději přečíst celé:

Datum: 19.11.2009
Autor: VÁCLAV BĚLOHRADSKÝ
Zdroj: Právo
Strana: 05
Rubrika: Salon
Od reálného socialismu k reálnému kapitalismu

A jdyž budete ve čtení doporučuji i autorovi blogu:
http://www.globalresearch.c...

Ono to není tak jednoznačné.
26. 02. 2010 | 23:39

paco napsal(a):

Vazeny autor blogu vykazuje politovanihodne znamky utopickeho mysleni. Mysli ty apely "zvolit si nekoho lepsiho" vazne? Copak nevi, s jakymi spoluobcany ma tu cest? Ta jeho demokracie, kdy muze volit kazda debilni socka, nicim jinym nez vladou smejdu skoncit nemuze. Kdyz uz je filozof a jeho obor ma puvod ve starem Recku, tak by mel vedet, co znamenal pojem demokracie tam: volit mohl ten, kdo v dotycne obci vlastnil nejaky majetek. Pokud zvolil spatne, nesl okamzite hmotne nasledky a ani nemohl nikoho obvinovat. Proto take na vrchol vetsinou dosazoval ty schopnejsi, ve vlastnim bytostnim zajmu. Dokud ten system fungoval, dokazalo i male rozdrobene Recko vzdorovat mnohonasobne presile Persanu spravovanych jako despocie. Takze pan Peregrin mel radeji v r. 1989 usilovat o to, aby se pivne-knedlikovy narod dostal k volebnimu pravu co nejpozdeji. Neskodilo mozna nechat cast represivnich prvku po komousich na miste a pravdu s laskou davkovat homeopaticky podle toho, jak obyvatelstvo civilizacne dozrava.
26. 02. 2010 | 23:41

Lata napsal(a):

Je pekne, za pan Peregrin tak touzebne cekal na demokracii - v komunisticke strane.
27. 02. 2010 | 00:23

znalec napsal(a):

Nečetl jsem celou diskuzi. Pouze k článku: V Americe je demokracie nejvyšší ideál. Většina obyvatel to tak cítí. V Americe je Zákon stejně důležitá norma. Většina obyvatel to tak cítí. Je to, dle mého soudu, pro tože občanská válka determinovala hlavní hodnoty společnosti. Ale nejen to! Ty hodnoty si nikdo veřejně nedovolil zpochybnit, aniž by neriskoval linčování.
Pravda, u nás se lež odpouští, jako roztomilé uřeknutí. Komu? Dětem? Přátelům? Advokátům?Politikům? NÁM SAMOTNÝM?
Kde vzít pravdomluvné lidi? Kde vzít pravdomluvné politiky? Importovat je z ciziny?
27. 02. 2010 | 00:58

vlk napsal(a):

Obluda
to co jste sem dal z Bělohradského je jen hra se slovy. Nic víc. Ekonomický roces nikdy nemůže být procesem demokratickým.A nikdy nebyl.
Z podstaty.
vždycky jde o jasné uplatnění okamžitých možností vytěžit z jakékoliv co nevíce. I kdyby to měla být nejmenší možná porážka. Bez jakéhokoli respektu k drué straně a respektu k jejím zájmův Což je v dnešná demokracii axiom.

Něco takového očekávat by znymenalo podvázat ekonomiku. Přesně jako v KLDR , kd e holt s eklanějí milovanému vůdcia nemají co jíst.
To neříkám kvůli ideplogii. Ale kvůli tomu, že za bývalého režimu byť výběrová demokracie, ale aspoň nějaká, končila přesně u pracovního procesu. Pamatujeme to všichni - plán byl zákon. Neplnění plánu byl v tom soft případě, co jsme tu měli - sankcionováno neobdržením premií, v hardcore verzi ze Svazu sabotáží. Tvrdě postihovanou.
Takže pro mne jde jen o filipiku. Sic e pknou , ale nic víc.
27. 02. 2010 | 01:28

ben napsal(a):

Re: Tak vida
(Radek IP:[90.179.31.*]
Československá Republika je rozbita zdivočelými šmejdy,český národ vymírá,máme 500.000 bezdomovců,země je rozkradená do chamtivejch pazourů cizáků,v likvidaci je průmysl,zemědělství,školství,zdravotnictví,sociální zabezpečení,byly vykradeny podniky,fondy,cestovky,kampeličky,banky(28),nikdo nebyl dopaden,odsouzen,nakradené vráceno! Máme 890.000 nezaměstnaných,narkomany 350.000,prostitutky400.000,bezdomovce,sprejery,žebráky! Gauneři,zloději,tuneláři,defraudanti,harwardi,disidenti a šmejdi tančí na nakradených miliardách a pokoušejí se nám namluvit,že si je vydělali poctivou prací,a nad tím rozkradeným bordelem,poletují dva frajeři v Gripénech, vládní letka v érech a dole hlídaj žoldáci v transportérech! A ti nehorázně přeplacení šmejdi,se chtějí hojit na udřenejch důchodcích,prolezlých nemocemi.....
Re: Tak vida - jak to bude za 10 let ?
(lucifer IP:[90.177.240.*],
Radek má v mnoha faktech pravdu, čísla nejsou nadsazená. Bohužel již není co krást, proto veškerá pozornost se upírá jak oloupit důchodce, mladé rodiny s dětmi, zemědělce, dělníky v automob. továrných a drobné řemeslníky. Ještě dodám:
- Banky na českém území odvedly cizím majitelům 100 miliard Kć.
- RWE nevložila ani cent do rozvodné sítě plynovodů, přesto inkasovala přes 15 miliard Kč čistého zisku.
- Naši vodu z vodovodů platíme cizincům o 7000% více jak v roce 1989 a bude ještě dražší.
- Elektrická energetika je kolem 49% v rukou soukromníků. Cena za KW/h je v porovnání s rokem 1989 o 2500% více jak v roce 1989.
- Z republiky udělaly západní státy odpadkovým košem.
- Kromě autovýroby byl zlikvidován veškerý průmysl.
- Zemědělská výroba byla zlikvidovaná.
- Zbyly nám již jenom oči pro pláč. Můžeme se těšit jenom nad tím, že Dáša může utrácet měsíčně ve Francii kolem 300 000 Kč .
- Jak to bude vypadat za 10 let?
27. 02. 2010 | 05:59

ben napsal(a):

A peregrin plácá něco o demokracii,pustý blábol...
27. 02. 2010 | 06:02

Jan Žura napsal(a):

Demokratura je krásný termín, ještě lepší než mannykracie. Zčínají být ti páni a dámy trochu nervózní, nejsou schopni přijmout kritiku, jen to jejch je správné.
27. 02. 2010 | 08:12

jaroslavperegrin napsal(a):

Jako obvykle se omlouvám, že dokážu reagovat jenom na zlomek z oné záplavy reakcí (ona ale ta záplava už stejně žije to tu svým vlastním životem, který se obejde beze mne; je to jako když zasadíte semínko a pak za čas vidíte co překvapivého z něj vzklíčilo ...)

Targus: stačilo mi prvních pár vět, abych zjistil, že pokračování je ztrátou času.

Ale jsem rád, že za ztrátu času nepovažujete to všem sdělit ...

Pava: I neúčast ve volbách by měla být silným hlasem voiče.

To mi nedává smysl. Myslíte, že politici se, když nepůjdeme volit, chytnou za nos a stanou se lepšími? (Je pravda, že něco takového jsem si po roce 1989 chvíli myslel o komunistech, ale z toho jsem rychle vystřízlivěl ...)

bigjirka: Nejlepší formou vlády by byl osvícený vladař, jenže těch se bohužel nedostává.

Mně ale není jasné, jak, jestliže se vzdáme práva rozhodovat, kdo se tím vladařem stane, zajistíme, aby to byl někdo osvícený, a ne nějaký šílenec, který nás začne terorizovat?

čáryfuk: "Samozřejmě že nějací 'ti nahoře' tu vždycky budou - něco tak složitého, jako je stát, musí někdo řídit, takže tu vždy bude nějaká nevelká skupina lidí, kteří budou mít velkou moc..." - myslím, že jde právě o to, aby skupina těch "mocných" byla mocná co nejméně. Aby rozhodovala o co nejméně věcech a aby skutečnou moc neměli politici, ale pokud možno jen a jen občané, kteří si budou sami rozhodovat o svých problémech a o svých penězích.

To je myslím naprostá a důležitá pravda.

alesdrobek: "Pak ale máme možnost ty zkorumpované politiky příště nezvolit a na jejich místa vyzvednout někoho, kdo se zkorumpovat nedá." - to samozřejmě předpokládá, že NEPLATÍ Astonovo motto "Moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně". Jenže ono platí. Proč třeba Američané, kteří se snaží do svých zastupitelských sborů volit poctivé lidi už 250 let, ještě pořád nikoho nenašli?

Nerozumím, proč si myslíte, že Američané nikoho nenašli; myslím, že v USA je v zastupitelských sborech spousta rozumných a zodpovědných lidí (samozřejmě zdaleka ne všichni). A vzhledem k tomu, že jsem v USA nějaký čas žil, tak vím, že Američané si moc dobře uvědomují, že mají-li v čele někoho, kdo je štve, tak je to především jejich chyba, že si zvolili špatně. Jinak ale máte pravdu, že i slušný člověk tam 'nahoře' o svou slušnost snadno přijde; já ale nevěřím, že to platí pro každého. Prostě si myslím, že i v politice, jako všude jinde, jsou lidé slušnější a méně slušní.

Není to náhodou tím, že i relativně poctivý člověk, který se dostane do úřadu s velkou mocí, se nakonec zkazí? Nevidíme tenhle efekt i v české politice? Jste výborný filozof, pane Peregrine, tak se nad tím zamyslete - jak tenhle paradox řešit? Snažit se dosazovat čisté politiky do špinavého systému dalších 250 let, nebo začít uvažovat o změně systému?

Jak říkám, myslím, že ne každý se zkazí nutně, i když máte pravdu, že k tomu dochází velmi často. Ale hlavně si nedovedu představit systém, který by nebyl ještě mnohem horší. Vy ano?

Janovec: A Peregrinův povzdech, že se tady přispěvatelé nepodepisují pod komentáře, to je jen další odvrácená strana této pseudodemokracie. Kdybych se pod názor totiž podepsal, mohl bych mít problémy u některých svých zákazníků, kterým jinak docela vyhovuji. Mohli by mne třeba odstavit od koryta.

Doufám, že u toho koryta ještě dlouho vydržíte!

... pokračování
27. 02. 2010 | 08:29

jaroslavperegrin napsal(a):

... pokračování:

orinoko: Vy máte starost o demokracii. No , nezávidím Vám.

Závidět není co, ale já si tu starost s dovolením ponechám.

Namísto demokracie - odpovědnost a důslednost.

Odpovědnost a důslednost jsou strašně důležité - ale namísto demokracie? Myslím, že třeba pod Hitlerem nebylo o odpovědné a důsledné lidi zase až taková nouze - ale co jim to bylo platné?

Radek: Celý svůj život marně přemýšlím čím se živí filozof. Už to vím. Nic neříkajícími plky.

Pokud jste nabyl dojem, že se svými plky v tomto blogu živím, pak je to poněkud úsměvný omyl. Pokud to vy svými plky dokážete, tak vám závidím.

Karel Mueller: Především zásadní nesouhas s tézí, že skutečně důležitá rozhodnutí jsou v rukou našich zástupců. Nejsou a být nemohou. Protože jsme svázáni mezinárodními dohodami, dnes i závazky vůči EU a především je ekonomická páteř v zahraničních rukou, o financích nemluvě. Vzhledem k této provázanosti jsou možnosti politiků velmi omezené.

Kdo nás takto svázal? Přijel sem snad někdo s tanky a nějaké smlouvy nám vnutil?

Reálná politika jednotlivých stran se může lišit jen akcentem na sociální oblast. Jinak je víceméně dána. Všichni nejen politici, ale i veřejně činné osoby jsou svázány politickou korektností. A to velmi tvrdě.

Čím je ta politika dána? Kdo nás "svazuje" politickou korektností? Mně to zní prostě jako řeči člověka, kterého více baví naříkat nad svou bezmocností než se snažit něco změnit.

Svobodu slova sice máte garantovanou, ale pokud nejste polticky korektní, tak jste out a to nejen pro politiku, ale i pro kariéru v nepolitických funkcích. Za mnohé výroky si můžete jít posedět a v mnoha směrech je to přísnější než v Husákově.

Dovedete si snad představit, že by za Husáka existoval takovýto blog? A co je vlastně tak špatného na tom, být dnes "out"? Já když v novinách čtu, kdo všechno je "in", tak jsem raději "out" ...

Obluda (potažmo Bělohradský): V reálném kapitalismu je tomu naopak: nemá smysl bojovat o to, aby veřejná pravda byla pravdou i v našich soukromých životech. Realista se v reálném kapitalismu jednoduše přizpůsobí tomu, že veřejná pravda je jen rituálem, který v soukromí neplatí – v práci nebo v bance máme z demokracie permanentní výjimku. Tak jako v reálném socialismu byl disidentem, kdo chtěl, aby veřejná lež byla pravdou, je dnes disidentem, kdo se snaží překročit hranici mezi veřejnou pravdou a soukromou lží, kdo chce, aby veřejná pravda platila i v jeho soukromém životě, který je určen především ekonomickými vztahy.

No tak já asi nejsem realista. A nemám pocit, že by s tím byl problém. V reálném socialismu seděli disidenti za mřížemi; dnes píšou do RP.

Jaroslav Peregrin
27. 02. 2010 | 08:30

Pavel II napsal(a):

Nevím, jestli se mnou budete úplně souhlasit, pane Peregrine, ale zdá se mi, že se zde mnoho zmatenců snaží ve fungování naší demokracie záměrně hledat, ba i vykonstruovat nedostatky a chyby, aby jim pak mohli klást za vinu, proč sami v pracovní, popř. osobní oblasti selhali. Samozřejmě to nestačí na to, aby mohli žádat právní cestou nějaké odškodné, nebo na někoho podávat trestní oznámení, takže jen nadávají a špiní.
Samozřejmě nemohu též tvrdit, že je všechno ve správě státu zcela vynikající, ale kdy v historii bylo někde hned po revoluci všechno v pořádku, že? Zdokonalování zákonů a systému řízení státu je postupný a zdlouhavý proces, který nikdy nekončí a vyskytují se při něm i ztráty a oběti. Buďme však především rádi, že se zde politikům podařilo předejít a zabránit nepořádkům, známým z mnoha předcházejících revolucí v historii.
Práceschopní občané by se pak měli snažit cítit uspokojení především ze zvyšování svého vzdělání, své etické úrovně a z pracovních a osobních úspěchů a nikoliv jen z toho, že je stát existenčně zajišťuje. Trochu se např. shlédnout v našich sportovcích, kteří zvyšují prestiž republiky, ale i vědcích, technicích a lékařích. Proto také je třeba, abychom ve volbách zvolili ty politiky, kteří dávají záruku být dobrými hospodáři státu a neplýtvat prostředky.
27. 02. 2010 | 10:51

Praktik napsal(a):

re Pavel II :
I ty kecko, co ses štastně narodil, přál bych Ti startovat z jiné pozice :)
27. 02. 2010 | 11:23

patriot napsal(a):

Pavel II:

Při čtení vašeho příspěvku jsem se hodně nasmál – díky!

Ten styl a argumenty – přesně tímto jazykem promlouvali Husákovi novináři k „věčným nespokojencům a rozvracečům“ v Rudém právu.

Zřejmě patříte k těm, co by mohli klidně a spokojeně žít i v záchodové míse…
27. 02. 2010 | 11:29

Josef K. napsal(a):

Jak jednoduše lze popsat složité věci. Deus ex machina. Stačí jedny volby a moudr volič a hned tu máme demokracii. Je to jistě snažší, napsat mnoho řádků nesmyslů než, velmi nepopoluárně, psát o normách, které takový volič musí respektovat. Je to snažší než se vypořádat s komplexitou jevů, které křehkou stabilitu demokracie udržují či způsobují. Opakem demokracie v evropském významu není pouze totalita. Je dobře známo, že vznik nacistického režimu v Německu významně ovlivnilo reálné jednání Američanů, ať koncem 20. let, tak počátkem let 40. Co snad nejvíce činí podobné statě blábolem je už sám pojem "demokracie" bez definice. Známe mnoho forem demokracie, některé spolu moc společného nemají a přesto se tak nazývají. O jaké demokracii tedy autor mluví? Je to stejné s kapitalismm i socialismem, s pojmem svoboda. O jakých formách se mluví. Česká forma je, dá se, nejvýstižněji definována jistým panem Topolánkem. Pro něho je demokracie, svoboda ona možnost "zajet si (v roce 90) do Vídně koupit friťák." Jistě taky demokracie, ale pak neočekávejme ic více než zajištění této možnosti a navíc jen pro vyvolené. I hodnoty jsou konstruktem.
Pak se stane i to, že "fundovaný filozof"
nemůže psát než zcela nefundovaný žánr postnormalizační žurnalistiky.
27. 02. 2010 | 11:57

Pavel II napsal(a):

To Praktik:
Jste opravdu přesvědčen, že studovat a dobře se pak uplatnit nyní mohou jen děti z bohatých rodin?

To patriot:
Byl jste někdy osobně na výslechu na STB?
27. 02. 2010 | 12:38

patriot napsal(a):

Josef K.

Velmi souhlasím s tím, že definice schází a na základě dvacetileté zkušenosti některé z možných definic naší reálné demokracie hbitě nabízím:

Demokracie je dokonalý systém umožňující politikům a jejich kamarádičkům bezpečně, beztrestně a nepřetržitě rozkrádat peníze daňových poplatníků.

Demokracie je systém, ve kterém si voliči mohou z několika tisíců korytchtivých nemakačenků vybrat stanovený počet korytchtivých nemakačenků.

Demokracie je systém, ve kterém můžete opakovaně kandidovat a být „zvolen“ v rámci hromadné kandidátky, i když byste samostatně zvolen nikdy nebyl.
27. 02. 2010 | 13:13

Pavel II napsal(a):

To patriot:
No je zřejmé, že bez Vás by ta diskuze tady opravdu velmi ztratila na úrovni. Ještě kdybyste při té Vaší definici demokracie použil trochu vulgarit, to by byla bašta.
27. 02. 2010 | 13:29

Taoiseach napsal(a):

Pane Peregrine,

bohužel jsem se dost zakecal pod jinými příspěvky, takže sem přicházím poněkud s křížkem po funuse a nevím, zda si můj komentář ještě přečtete. Přiznávám, že diskusi jsem nečetl a chtěl bych tedy reagovat jen na Váš příspěvek.

"Pak ale máme možnost ty zkorumpované politiky příště nezvolit a na jejich místa vyzvednout někoho, kdo se zkorumpovat nedá. (To samozřejmě předpokládá, že se budeme politikům trpělivě dívat na prsty, abychom viděli, jak to z tou jejich zkorumpovaností v jednotlivých případech je, což je dost únavná práce; jednodušší je samozřejmě hodit všechny politiky do jednoho pytle a nadávat.) ... Úlohou nás voličů by mělo být trpělivě podporovat ty alespoň částečně lepší na úkor těch horších a tak naši demokracii alespoň pomalu a částečně kultivovat."

To je jistě pravda, ale na můj vkus poněkud banální. Že tu od roku 1990 máme pluralitní volby, jsem si opravdu stačil povšimnout a svého volebního práva (míněno aktivního) důsledně využívám. To ovšem zjevně nestačí. Přimlouval bych se tedy za to, abychom tuto debatu posunuli o trochu dál.

Hned zkraje odmítnu tezi, že systém (chcete-li: demokracie ve své dnešní podobě) je dostatečně dobrý a chce to jen, abychom se všichni více snažili. Je mi celkem jasné, že mě tu někteří okamžitě zařadí mezi ty, co si jen stěžují a jsou líní sami něco dělat. Přesto - pojďme do toho.

Předpokládejme, že lidí dobré vůle je většina. Aby se ta dobrá vůle mohla prosadit, musí se mezi sebou domluvit. Malé bublinky dobré vůle se musí spojit, jinak nemají šanci probublat nahoru. Tady už jsem v rozporu s některými věřícími, kteří tvrdí, že má každý začít u sebe kultivací vlastní duše, viz např.:
http://blog.aktualne.centru...

Klasická nepřímá demokracie má jednoduché řešení: lidi se domlouvají prostřednictvím svých zástupců - svých poslanců. V dobách, kdy noviny rozvážely dostavníky a kdy byly plně respektovány přirozené autority, to fungovalo skvěle. Jenže se mnohém změnilo a každým rokem je snazší poslance (a obecně všechny, kdo se podílejí na správě věcí veřejných) ovlivňovat, čehož různé zájmové skupiny vrchovatě využívají. Přirozené autority byly nahrazeny prefabrikovanými "celebritami" a ty otrapy, co kladou nepříjemné otázky a provokují k přemýšlení, je velmi snadné odsunout na okraj. Co s tím?

Nejdřív je třeba uznat, že takový systémový problém existuje, že nestačí jen začít u sebe a víc se snažit. Je třeba ten problém podrobně analyzovat. To by tedy byl ten posun v debatě, který bych si přál.

Potom je potřeba vymyslet nové mechanismy, jak se mají lidi domlouvat. Takový úkol není vůbec triviální. Je třeba mít mechanismy, které odfiltrují na jedné straně kašírované skupinové a osobní zájmy, na straně druhé zmatené výmysly a chiméry lidí, kteří jsou hloupí, aniž by si to uvědomovali. A když to všechno začne fungovat, musíme mít mechanismy, které zabrání tomu, aby to zájmové skupiny ovládly dodatečně (jako se to stalo např. s Facebookem coby nástrojem). Nějaké nápady?

Douška: používám svůj oblíbený irský nick, protože fórum na Aktuálně bylo tak od počátku založeno. Pokud se dojde k většinové shodě na uvádění občanských jmen, budu to respektovat.

Zdraví T.
27. 02. 2010 | 14:05

Karel Mueller napsal(a):

Pane Peregrín,

děkuji za odpověď aměl bych pá dodatků. Mým cílem nebylo porovnat Husákov se současností, pokud bychom to měli uzavřít konstatováním, že současnost je daleko lepší a ať jsme rádi, že jasme rádi, tak já bych vcelku na rozdíl od těch pod mediánem i souhlasil, ale to bychom byli propagandisty a nikolv střízlivými analytiky. A o to Vám jde určitě především. Takže k tomu, co jste m napsal:

odst.1: Já netvrdím, že sem někdo poslal tanky, aby nás svázal. Pouze konstatuji stav, analýza příčin by byla na jinou debatu. Ale nijak jste nevyvrátil konkrétní důsledky tohoto stavu.

odst.2: Na manažerských funkcích jsem západních manažerů poznal hodně. Mohu Vás ujistit, že by umřeli stachy, kdyby měli říct něco nekorektního, asi věděli proč. Opět - konstatuji stav.
Tady jsme založili "Řád rytířů pathologické ssedliny", vězte, že pc není náš obor. K naší obrovské škodě. Obyčejný selský říká, že se jim z těch funkcí nechtělo. Určitě nejsme z těch, kdo by nebyli ochotni něco dělat. A tak alespoň v rámci svých nepatrných sil sem píší.

odst.3:
Znovu opakuji, že jsem nechtěl porovnávat Husákov a současnost. Ale jestli by takový blog byl možný v Husákově? V Husákově existovala tzv. "konstruktivní kritika".

Vyznačovala se hlavními požadavky:
- Kritik se musel tvářit jako komunista, který chce lepší a radostnější socialismus
- Nikdo z mocných funkcionářů se nesměl cítit ohrožen na svém korytě

Současnost:
- Kritik se musí tvářit jako demokrat, který chce lepší a radostnější demokracii
- Nesmí porušit imperativy politické korektnosti
- Žádná z mocných korporací nesmí ztratit výkazy v modrých číslech.

Jsou zákony psané a nepsané. Pokud jste se těmi zásadami neřídil a neřídíte, tak si samozřejmě následky musíte připsat.

Být out si může dovolit ten, kdo je nějak zařízený a nemá doma malé krky, o které se musí starat. Víte ...

Pokud jde o příou trestnost za některé výroky, o tom jsem se zmiňoval.
27. 02. 2010 | 17:32

Karel napsal(a):

TO sofista Peregrin :

Mohu chápat Váš vzkaz jako imperativ typu -
Buďte hodní, buďte hodní, buďte .... než začnete kritizovat, uvědomte si, že můžete narušit klid v našem demokratické "zřízení" ?

PS.
Před jakým to diktátorem nebo Mesiášem varujete, napovězte, prosím.
28. 02. 2010 | 00:04

Jan Vaculík napsal(a):

Mladík (13:53)

"heh a pak sme se probudili, ti dravci ze západu nás požrali ... "

Pane, co se vám přihodilo, že jste shnil zaživa?
28. 02. 2010 | 01:26

jaroslavperegrin napsal(a):

Pavel II: Nevím, jestli se mnou budete úplně souhlasit, pane Peregrine, ale zdá se mi, že se zde mnoho zmatenců snaží ve fungování naší demokracie záměrně hledat, ba i vykonstruovat nedostatky a chyby, aby jim pak mohli klást za vinu, proč sami v pracovní, popř. osobní oblasti selhali.

Je samozřejmě nutné vidět, že některé lidi doba skutečně semlela, jak to bohužel vždycky bylo a bude (zvláště v takto převratných dobách). Ale z mé osobní zkušenosti vím, že ti, kteří mají největší tendenci nadávat a vinit ze všeho všechny s výjimkou sebe, často nebývají ti semletí, ale ti, kteří podle mých měřítek vlastně na co nadávat nemají.

patriot: Pavel II: Ten styl a argumenty – přesně tímto jazykem promlouvali Husákovi novináři k „věčným nespokojencům a rozvracečům“ v Rudém právu.

Nevidíte tu rozdíl? Psát o někom negativně v Rudém právu znamenalo nad ním vyslovovat ortel, který byl téměř závazný pro státní represivní aparát, o drobných komunistických poskocích po celé zemi ani nemluvě. Psát nějak o někom v jedné z miliónu internetových diskusí v demokratickém státě je prostě jen vyjádření názoru. Tečka

Demokracie je dokonalý systém umožňující politikům a jejich kamarádičkům bezpečně, beztrestně a nepřetržitě rozkrádat peníze daňových poplatníků.

Má-li to být definice, pak z toho zřejmě bude plynout, že když zlikvidujeme demokracii, zamezíme rozkrádání ...

Josef K.: Jak jednoduše lze popsat složité věci. Deus ex machina. Stačí jedny volby a moudr volič a hned tu máme demokracii. Je to jistě snažší, napsat mnoho řádků nesmyslů než, velmi nepopoluárně, psát o normách, které takový volič musí respektovat. Je to snažší než se vypořádat s komplexitou jevů, které křehkou stabilitu demokracie udržují či způsobují.

Nemám pocit, že blog, jaký píšu, by měl suplovat učebnice politologie. Říkám jedinou věc: to, že v mnoha úvahách, které hodnotí dnešní stav našeho státu nebo ho srovnávají s předchozími není místo pro termín "demokracie", mi připadá nejapné.

Taoiseach: To je jistě pravda, ale na můj vkus poněkud banální.

Jistě. Píšu o tom jenom proto, že se mi zdá, že spousta lidí na tuto banalitu zapomíná.

Potom je potřeba vymyslet nové mechanismy, jak se mají lidi domlouvat. Takový úkol není vůbec triviální. Je třeba mít mechanismy, které odfiltrují na jedné straně kašírované skupinové a osobní zájmy, na straně druhé zmatené výmysly a chiméry lidí, kteří jsou hloupí, aniž by si to uvědomovali. A když to všechno začne fungovat, musíme mít mechanismy, které zabrání tomu, aby to zájmové skupiny ovládly dodatečně (jako se to stalo např. s Facebookem coby nástrojem). Nějaké nápady?

Upřímně řečeno, co píšete, mi přijde trochu utopické, i když naprosto rozumím, proč to děláte. Já jsem konzervativní v tom smyslu, že mám asi až přehnaný strach z těch snah klasickou demokracii vylepšovat. Že má spoustu nedostatků, o tom není sporu, jen mám obavu, že ta vylepšení mohou při nejlepší vůli nakonec vést k něčemu mnohem horšímu, než je ona sama. Ale v tom mě možná není dobré brát úplně vážně.

pokračování ...
28. 02. 2010 | 09:44

jaroslavperegrin napsal(a):

... pokračování:

Karel Mueller napsal(a):
Znovu opakuji, že jsem nechtěl porovnávat Husákov a současnost. Ale jestli by takový blog byl možný v Husákově? V Husákově existovala tzv. "konstruktivní kritika".
Vyznačovala se hlavními požadavky:
- Kritik se musel tvářit jako komunista, který chce lepší a radostnější socialismus
- Nikdo z mocných funkcionářů se nesměl cítit ohrožen na svém korytě
Současnost:
- Kritik se musí tvářit jako demokrat, který chce lepší a radostnější demokracii
- Nesmí porušit imperativy politické korektnosti
- Žádná z mocných korporací nesmí ztratit výkazy v modrých číslech.

Problém je v tom, že slova, která používáte v popisu minulosti, a tatáž slova, která používáte k popisu současnosti, mají jiný význam. Vezměme slovo "musí". Za Husáka se "kritik se musel tvářit jako komunista" - tady "musel" znamená, že když se jako komunista netvářil, tak kritiku nemohl nikde zveřejnit, a když to učinil, tak ho zavřeli nebo jinak šikanovali. Nyní: "Kritik se musí tvářit jako demokrat" - proč "musí"? Pokud zrovna nepíšete, že je třeba vyhladit nějaký druh lidí, tak si můžete psát co chcete a kam chcete (což taky činíte). Samozřejmě nemůžete mít za zlé lidem, jako jsem, já, že na takové názory budou kašlat.

Karel: Mohu chápat Váš vzkaz jako imperativ typu - Buďte hodní, buďte hodní, buďte .... než začnete kritizovat, uvědomte si, že můžete narušit klid v našem demokratické "zřízení" ?

Před kritizováním by mi nikdy nikoho varovat nenapadlo. Varuju před tím, abychom nechtěli s vaničkou vylít i dítě - s nedostatky demokracie odstranit i záruky, že se nám tu nemůže vyloupnout nějaký ten nový Mesiáš typu Stalina nebo Hitlera.

Jaroslav Peregrin
28. 02. 2010 | 09:44

Jan Vaculík napsal(a):

Katel Mueller
Myslím, pane, že nemáte pravdu.
Však dnes můžete být klidne OUT, a nic se nestane. Zkuste to, a zjistíte, že jste zároveň IN - ale v něčem jiném.

Že lidi nezvládají svobodu - to je jiná věc. Nechávají se manipuvat reklamou (? určitě ne všichni).
Že být (lidskou) ovcí je dnes složitější a nárořnější, než to bylo dřív? Ano.
Že lidi podléhají konzumu? Jednak je to jejich věc, a pak je to optický klam: zrcadla, ve kterých se vidíme, patří k byznysu, který konzumem žije.
Že kultura šla do kélu? Ale kdež: zkuste například týden poslouchat Rádio Beat a uvidíte, kolik je dnes rockových kapel na té úrovni, že jejich nahrávky mohou znít v rádiu a zaujmou. A hudebních a kulturních festivalů je, kolik nikdy nebylo.
Že se těžko prosazují myšlenky, jak pohnout společností k lepšímu; že nejsme schopní zbavit se neduchů a jen se v nich plácáme víc a víc? Ano, ale copak to předtím bylo lepší? Myšlenky se nesměly vyslovit, natož prosadit. A o neduzích se nesmělo mluvit, takže jste snad mohl propadnout dojmu, že nebyly.

Není to žádná sláva a důvod k bujarému veselí, ale je to přece jenom o dvě třídy jindy, než byl Husákov.
28. 02. 2010 | 10:51

Karel napsal(a):

TO p. Peregrin :

Stále si myslím, že Vašimi blogy pláčete na špatném hrobě.

Rád čtu římské dějiny. Vždy mě přepadá určitý pocit smutku, když procházím 1. st. před Kristem, a ze čtení je zřejmé, že Republika a její elitářská demokracie míří ke konci. Díky neuvěřitelné korupci, chamtivosti a stupiditě velké části tehdejších elit. Ano Ti lidé byli velmi inteligentní, ale tak nenasytní a neustále hladoví majetku, že ignorovali reality ve jménu okamžitého a neohraničeného zisku (a taky se báli o svou demokracii !). I když v duchu fandím republikanům, tak si během četby nerad připouštím, že pouze cesta diktátorského režimu mohla zabránit rozpadu tohoto impéria. Republikani prostě bojovali ztracený boj, byli ochotni za svou demokracii položit i život, ale na změnu bylo pozdě.

Velká koncentrace hospodářství do čím dál menšího počtu římských rodin podvazovala ekonomický růst, krach malých rodinných farem díky chamtivost pozemkové nobility a tímpádem nárůst římské chudiny a další problémy byly pomalým spouštěčem zániku republiky.

Pane Peregrine, umíme se poučít z historie?
Když čtu Vaše blogy, tak mě napadá, že nikoliv. Varujte dál před Hitlerem a Stalinem, .... a nevnímejte dál realitu 21. století.
28. 02. 2010 | 10:58

taky jsem toužil po demokracii,bohužel napsal(a):

Demokracie-to jest bio iluzion zkorumpovaných drzounů,co si říkaj politici.A to nejen u nás,ale všude,kde tento ideologický režim o vládě lidu zavedli.Dám přednost vládě pevné ruky,která zajistí tvrdý režim,s ekonomickou prosperitou.Prosím vás,jak chcete hospodářsky prosperovat,kdyyž tihle všehoschopní politici zničili to hlavní,průmysl....Platón ve své Ústavě kritizoval demokracii jako vládu lůzy a jako ideální formu řízení státu navrhoval vládu filosofů, jejichž největší předností oproti nevzdělanému davu je moudrost. Moderní obdoba této kritiky mluví o hloupých voličích a populistických politicích, kteří na tuto hloupost spoléhají.
28. 02. 2010 | 18:12

Taoiseach napsal(a):

Jaroslav Peregrin

Děkuji za reakci. Klasická demokracie dle mého spočívá v AKTIVNÍ účasti občanů na správě věcí veřejných a jejím základním předpokladem je tzv. poučená diskuse. To SE NEMĚNÍ a měnit by se to ani nemělo.

Mění se ovšem prostředky a nástroje, a to nezávisle na tom, co si myslíte Vy nebo co si myslím já. Například předvolební televizní diskuse kandidátů tady před dvěma sty lety rozhodně nebyly - :) . Máte z nich taky strach? Pokud ano, stejně s tím nic nenaděláte.

Otázka tedy zní, zda máme na současnou shituaci reagovat, nebo se tvářit, že se nic nezměnilo. Recept jak reagovat nemám, nicméně věřím, že stojí za to o tom mluvit.
28. 02. 2010 | 20:36

Pavel V napsal(a):

Pane Peregrine, výstižné.

Je legrační jak si mnozí diskutéři pláčí nad nynějším stavem politiky. Znám takové lidi ze svého okolí. Když se jich zeptáte na jakýkoliv čin, který podnikli, aby se situace zlepšila, rozhostí se ticho. Tito lidé mi připomínají člověka, který odnese svou výplatu k sousedovi a pak se rozčiluje, že soused s ní zachází nehospodárně.

Ti nahoře dělají jen to, co jim jejich voliči umožní. Voliči jim umožní skoro všechno, protože jsou zcela neinformovaní, jelikož se o politiku ostentativně nezajímají a ještě se tím mnozí z nich chlubí! Řada občanů si myslí, že informace mohou získat z médií. Hluboký omyl. Tyto zprávy buď kloužou po povrchu, nebo jsou podány manipulativně. Nikdy se nedozvíte, co bylo cílem takové zprávy, zda upozornit na nějaký nešvar, nebo útok na politika ze strany jeho konkurence.

Všem levičákům hovořícím o demokratůře bych přál ozdravný pobyt v Severní Koreji. Ani pak bych neočekával jejich prozření - viz příběh Gustáva Husáka.
28. 02. 2010 | 21:09

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Božebože, další mudrc!
28. 02. 2010 | 21:49

Karel Mueller napsal(a):

Pane Peregrín,
abychom to nějak ukončili, tak snad na závěr:

Slovo socialismus byl jen pojem, zažili jsme je ho realizaci s označením reálsocialismus. Stejně tak slovo demokracie je jen pojem, jeho realzací je řekněme reáldemokracie.

"Diktatura proletariátu" je z principu stejná hovadina, jako "vláda lidu".

Reálně můžete začít vážit + a - současnosti a minulosti. Musíte si ovšem napsat různé položky. Vážit bude každý podle svého vzdělání, mentality a také úspěšnosti. To je vcelku jasné.

Ale praobyčejný Franta od vedle se základním vzděláním a zdravým selským by nám řekl: "Milí hoši, při natalitě 1,2 nejste schopni zajistit ani reprodukci a tak mohu jen uzavřít, že to, co jste nahodili, to je prostě naprostý sociologický nesmysl a omyl".

Přes své vzdělání bych nenalezl rozumný protiargument.

Píšete, že na mé názory budete kašlat. V tom Vám samozřejmě nemohu zabránit, ale debata není na to, aby jste na nějaké názory kašlal či nikoliv, je na to, aby jste je přesvědčivými argumenty vyvrátil či potvrdil.

Nepříjemné názory jsou tolerovány - pokud vůbec jsou tolerovány - vládnoucí vrstvou jen tehdy, pokud nejsou příliš nebezpečné. Nebezpečné se mohou stát v krizové situaci. Pak přestanou být tolerovány dřív, než řekneme švec.

Ale znovu a nakonec opakuji, že nechci měřit svobodu slova dnes a v Husákově - samozřejmě máte pravdu, že zatím je to nesouměřitelné. Ale tématem blogu snad byla budoucnost demokracie a jestli řadový náš občan má možnost něco ovlivnit, nic víc.
01. 03. 2010 | 00:03

Jaroslav Lindner napsal(a):

Jako dlouholetý analytik se kloním k názoru, že autokracie, tedy vláda jednoho inteligentního samovládce může být pro společnost prospěšnější než vláda skupiny neschopných demokratů. Zvlášť když se nesnaží o prospěch státu, ale především o zisk pro sebe a pro své politické strany. Demokracie možná fungovala ve svých počátcích, ale současný stav naší společnosti je patologickým následkem demokracie. Bohužel mě nenapadá způsob, jak tento stav napravit.
01. 03. 2010 | 20:38

Karel Mueller napsal(a):

Jaroslav Lindner:

ALe vždyt se podívejte do dějin, ono střídání relativně liberálních období a tuhých diktatur je pořád stejná písnička. Hniloba a rozklad - diktatura - hniloba a zneužívání moci - uvolnění ... atd.

Na tom společnost nestojí, společnost potřebuje stabilitu a snesitelné prostředí a to může zajistit jen vnitřní a vnější rovnováha. A ta vnější zmizela pádem východního bloku, vnitřní byla vážně narušena. Bolestivě se tvoří nová. Vnitřní i vnější.
02. 03. 2010 | 00:11

Občan ČR napsal(a):

Pan Ládík nechť rovněž vymře po moči i po meči. Jinak zda-li to nebude zveřejněno nebo ano mám. technickou. Proč musím opisovat anglická slova proč ne česká? Opět se stáváme kolonií někoho. Němec poněmčí, Rus bude dočasně. Anglán opět kurvý český jazyk. Budeme cvičené opice. Děkuji za takovou demokracii.
02. 03. 2010 | 11:00

Antonín Noý napsal(a):

Přátelé, již únava z tolika komentářů a poznámek, více či méně vtipných a bystrých, některé žel neslušné a mimo diskusi, zde i na jiných blozích, ach, so typisch tschechisch, napadlo vás však udělat třeba něco konkrétního, v této naší současné bídě české?

Co třeba, abychom se sešli před oním naším neslavným parlamentem, když ony schůze neschůze končí, udělat slavný špalír lidí, kteří se považují za tzv. "slušné", a ony pány poslance které jsme tím či oním způsobem do onoho stavovského shromáždění dostali, nechali projít kolem nás, případně doprovodili, s tím, že bychom každému řádně pohlédli do tváře! Přece někudy musí se dostat do jejich domovů a nakonec i z oné peleše lotrovské musejí vyjít.

/Zvláštní, ještě žádného živého politika či poslance jsem dosud nepotkal v metru či v tramvaji, kromě Mlynáře a Grebeníčka, jednou, a že jako tzv. socka jsem tam skoro doma/.

Určitě žádné brachiální násilí, insultace, jen si tváře oněch lidí řádně prohlédnout a zapamatovat, stačí a oni to vnímnou.

Samotný pohled do tváří oněch našich spoluobčanů možná by probudil jejich vědomí, svědomí, podvědomí, aby se vzpamatovali, alespoň ke konci svého funkčního období. Většina z nich se na Malé Straně již asi neobjeví, ale to nevadí.

Většina poslanců se totiž chová tak, jakoby příští volby se snad neměly konat a že se stane zázrak a moc jim opět spadne do klína. někteří snad počítají i snad, i s něčím tak nepěkným, že se to zde neodvažuji pojmenovat.

Přátelé, uvažte, zda jen sedět u compu, nebu vyjít ven, a podívat se na ty zvláštní tvory.

Třeba se nějak vyhnou a nepotkáte je, jinak ta Malá Strana je půvabné místo a lze tam najít zbývající starobylá místa jako U Kocoura, U Hrocha a ještě něco. U Slunců atd., kam chodil třeba Bondy etc. ach, ouplně pryč.

K úvaze....
03. 03. 2010 | 20:28

Antonín Nový napsal(a):

Vážený pane Peregrene

ad Vaše úvaha na thema demokracie.

Demo - kratia je slovo původu řeckého, v dnešních konotacích, domnívám je slovo ošidné a kluzké.

Záleží na kontextu a daších konotacích, jak slovo vykládat a porozumět.

Záleží do osových souvislostech, na místě, na národních podmínkách, kde budeme to staré slovo vykládat, snažit se mu rozumět.

Třeba v současné Číně jsou lidé, kteří Vám budou říkat, že tomu slovu budou rozumět, tak, či onak, pokud budete mluvit se vzdělaným rolníkem, řekne Vám něco jiného než režimní funkcionář, či universitní čínský profesor. A kdo má pravdu? Státník z Kapitolu, D.C.? Nebo edukovaný státní úředník z francouzské fakulty pro diplomaty? Či onen rolník nebo pastevec z plání Jižní Ameriky? Nebo palestinská matka v Gaze, která nemůže uživit svoje děti, nebo starý žid na pokraji bídy v Judeji, či mlaďoch mlácený politickou policií v Teheránu. Či neznámý, bezprizorný, bez nácie žijící výrostek žijící jako odpadek na předměstí Detroitu nebo Chicaga?

V dnešním světě.

Nebo pan Ševčík z Liberárního institutu ve Spálené ulici v Praze? Nebo pan Berlusconi? Mrs Thatcher?

Kdo třímá model té pravé demo - kratia? Pan Topolánek a jeho squadra z Jánského vršku, či parta z Lidového domu? Modří či oranžoví kmotři, lidé bez základního vzdělání, jejichž mozky zvládají však základní počty a jedou podle - koupě a prodej?

Příteli, věřte, nikdo na tomto vezdejším světě neví, nemá, netřímá v ruce recepis na onu Vámi žádouci demo - kratia.

Věci se rodí, je vše na pochodu a dá-li Pán Bůh, snad my současníci uzříme jen záblesk onoho příštího, snesitelného světa.

"Svět není takový, jaký by měl být", kdysi dávno pravil Gabriel Hevenesi.

Pax všem, an

Post scriptum: pravda, zařekl jsem se, že na tento server již nevstoupím, několik týdnů jsem to vydržel, a moje slabost mne sem zavedla. Přečetl několik krásných příspěvků, pana Muelera, pana Vlka a dalších. Podlehl jsem. Omluva. Snad se zase vzdálím do silentia.

P.P.S. Omluva autorovi p. P. že jsem trochu odbočil od jeho blogu.
03. 03. 2010 | 21:50

Antonín Nový napsal(a):

Několik zajímavých lidí zde zmínilo Václava Bělohradského, byl to můj spolužák na filosofii v těch blahých letech šedesátých, byl možná o ročník výše, pamatuji na něho, kdy byly studentské stávky, mezi nás chodil Pepík Škvorecký, Jiří Suchý, Šlitr, Jiří Brabec.

Opojná léta šedesátosmá. Divím se lidem, kteří ta léta zatracují, většinou lidé nevědomí, kteřé se nezúčastňovali.

Byla to léta našich let mladých a celá Evropa byla ve varu, Rudi Dutschke, Cohn Bendit a spousta těch zajímavých lidí sem jezdila, na filosofii jsme s nimi mluvili a bouřlivě diskutovali. Skvělí studenti z Freie Universitete Berlin a další.

Kdo tam tehdy nebyl, nemůže si tu radostnou atmosferu něčeho nově se rodícího v Evropě představit.

Už tenkrát Bělohradský vynikal, skvělý řečník, i fotku jeho mám z té doby, ale to co dnes ukazuje a píše, jde dál, a tomu ne vždy rozumím. Občas to vypadá jako intelektuální ekvilibristika.

Předvádí, ukazuje, bez možnosti východiska. Vlastně nic nemá smysl, vše je nicotné a marné.

Oba jsme tehdy byli studenti Karla Kosíka, podle mne však Kosík ukazoval cestu někam, Bělohradský se však někam ztratil a je na cestě k nicotě.

Nechci mu ubližovat, mám ho rád, ale asi se nyní nemůžeme setkat v těchto smyslech.

Nu, nevím, jestli sem charakter těchto poznámek vůbec patří, ale asi - budiž.
03. 03. 2010 | 23:38

Jakub Linhart napsal(a):

Mám několik dotazů k diskutjícím.

Považujete se za inteligenci?
Máte vysokoškolské vzdělání?
Máte slušný plat?
Koneckonců - čtete blesk?
A sledujete seriály o "skutečném životě" jako je Ordinace ři Ulice?

Ponejprv je třeba si uvědomit, že důsledky demokratického principu jsou především dva:

1) Odpovědnost za vlastní život
2) "Ty nahoře", kteří vládnou, vybírá většina

ad 1) Znamená, že pokud si stěžuji, měl bych nejprve hledat chyby u sebe. Proč se mám špatně? Co můžu udělat pro to, abych se měl lépe?

ad 2) Většina národa není inteligentní a vzdělaná elita. Možná trochu lepší je to se zdravým selským rozumem. Těžko odhadovat, jaké procento lidí jak úspěšně odolává manipulaci. Uvědomme si, že ti, kteří chtějí být nahoře, za to také bojují. A jejich boj je zaměřen na většinu... na masy. Stejně jako bulvár dává masám drby a zábavu, tak politik dává lidem sliby. Manipuluje, odvádí pozornost od vlastních chyb. Důsledkem je, že zde máme demokracii, ovšem také voliče, kterým vyhovuje současný stav, jak se zdá, protože stále dokola volí tytéž a tytéž politiky.

Považuji se za rozumného a inteligentního člověka. Líbí se mi svoboda v této zemi, pokud jde o demokracii, chápu, že vyhovuje pohodlné většině, která se sem do diskuse nevyjádří, protože právě kouká ve své oblíbené hospodě na velkoplošnou obrazovku na eurosport, zatímco jejich drahé polovičky pláčou u ordinace v růžové zahradě. Nebo jsou v práci, kde tlachají o malichernostech, nebo čtou svůj blesk ři obdobné stránky na internetu.

A mně nezbývá, než si hájit vlastní svobodu. Jsem strašně spokojený. Mám kde bydlet (na hypotéku), čím skromněji ke svému životu přistupuji, tím šťastněji si připadám. Miluji svou ženu, kterou jsem si vzal před půl rokem. Mě bude dvacet osm, jí dvacet čtyři. Protože je šikovná, našla práci hned po škole. Já taky bez práce nebyl, nepřisuzuji to náhodě. Mám práci, která mě baví a ve výborném kolektivu - a má ji proto, protože předchozí jsem musel opustit ze zdravotních důvodů. Zjistil jsem, že aktuální zřízení mi nezakazuje (!) cestu za štěstím, ani mi po ní nešlape.

A byl bych sobecký, kdybych si přál okleštěnou demokracii a volební právo jen pro lidi se zdravým rozumem. Vždyť vůbec nejsou ve většině. A taky mají právo žít a jsou to lidé. A když se jim něco stane, budu jim zachraňovat život. A když uvidím, že někdo šlape po jejich právech, budu je hájit. Ale nemohu je změnit. Byl by to boj s větrnými mlýny.
04. 03. 2010 | 12:39

patriot napsal(a):

Demokracie není kompromis ani volba menšího zla .... demokracie je právo, odpovědnost a svoboda ...
04. 03. 2010 | 13:01

Taoiseach napsal(a):

Antonín Nový

Jsem zastáncem toho, že je dobré napřed přemýšlet a až potom něco dělat. Což je tady většinou hodnoceno jako výmluva těch, kdo nic nedělají - přesto na tom trvám.

Nuže Váš nápad, "abychom se sešli před oním naším neslavným parlamentem...", není zrovna dobře vymyšlen, a to nejen proto, že (sebemírumilovnější) shromáždění jsou v okruhu do sta metrů od budov parlamentu zákonem zakázána. Naši zákonodárci jsou dostatečně splachovací, a když jim dáte příležitost mluvit (i na ulici), slíbí Vám modré s nebe. Ostatně ve zmíněné osvěžovně U hrocha se občas vyskytují, v jejich kantině je sice pivo levnější, ale asi to není ono...

Pokud jde o Václava Bělohradského, osobně se s ním neznám, nicméně myslím, že je prostě pořád akademikem a náležitě toho využívá. Tedy provokuje. To, co publikuje, mi připadá jako přednáška, do které profesor schválně propašoval pár nesmyslů, aby si ověřil, zda ho studentící vůbec poslouchají a přemýšlejí o tom, co vlastně říká. Takže když to všichni berou smrtelně vážně, musí z toho mít asi pěknou depku...

Omlouvám se, že jsem odbočil od tématu ještě víc.
04. 03. 2010 | 13:44

Antonín Nový napsal(a):

Pane Tao etc.

děkuji za poučení, nevěděl jsem o onom skvělém předpisu.

Ale inspiroval jste k úvaze, natáhnout v onom místě před sněmovnou plátěné metry, do různých směrů, a pak na těch koncích by stály ony špalíry slávy poslanců, v příměřených uličkách a tudy by oni prostě museli projít, přece.

Kam vlastně chodí, na metro, do podzemních garáží?

Levitují, vznášejí se poté co opustí sněmovní sál? Bilokují?

Nikde je přece není vidět. Nikdo je živé nespatřil.

Kde vlastně bytují? Viděl někdo z nás, obyčejných pěšáků současného režimu někde na ulici živého poslance, politika.

Já tedy ne a že se nevyhýbám pražským korzům.

Jsou to vůbec reálné bytosti, nevymyslel si je někdo?

Viděl někdo živého Nečase, Langera, Římana, Romana a tu ostatní severomoravskou chasu v pražských ulicích?

Přihlašte so prosím, příp. publikujte fota z vašich digitálů.

Předem děkuji

an
04. 03. 2010 | 18:49

Antonín Nový napsal(a):

Ad Tao a zum Bělohradský.

Asi máte pravdu, B. je typ filosofa, který používá verbální provokaci jako nástroj, spíše nevědomě, je to jeho naturel.

Jako čtení zajímavé, ale jinak, nevím.

Ale zaplaťpánbuh za něho, dnes myslitelů zde moc není.

Buďte, no, pax vobiscum

an
04. 03. 2010 | 18:58

Taoiseach napsal(a):

Antonín Nový

Obávám se, že naší politici, tento výkvět národa, jsou hmatatelní až příliš, přesto je nepůjde zmáčknout: fyzicky určitě ne a symbolicky - to by se muselo opravdu vymyslet. Protože postupy držby moci ovládají lépe než cokoli jiného.

Tedy nejen že si můžou zavolat pro auto s kouřovými skly, které je posléze proveze jakýmkoli špalírem. Oni Vám klidně do očí budou říkat "Ano, máte úplnou pravdu, chování některých politiků je opravdu nezodpovědné a nestoudné, je hrozné, jak tito poslanci (míněno z protivné strany) poškozují zájmy občanů".

Takže je třeba hledat způsoby jak se domluvit na vzájemné podpoře v rámci občanské společnosti, na podpoře přirozených autorit a poučené diskuse a na využívání práv, např. práva petičního. Opakuji: není to vůbec triviální.
05. 03. 2010 | 10:23

UzAbyPriselDiktator napsal(a):

no jo 28let to je ta generace co uz nemusela na vojnu, co uz i dostavala startovni bydleni leckde, ne ta co ji bylo 15-19 v 89tým a pak jí nikdo hypotéku na byt nedal pokud nějaký majetky neměla ... Vy jste už jen slízli smetánku
05. 03. 2010 | 11:14

chudák napsal(a):

"Demokracie je politický systém pro odpovědné uvědomělé lidi."

Pak tedy pryč s ní, protože 99% lidí sou hloupí a nejsou si schopni ani zapamatovat co jim 10x řeknete.
05. 03. 2010 | 11:17

Karel Mueller napsal(a):

chudák:

Modifikace horního výroku:

"Komunismus je politický systém pro anděly".

To jsou ti s křídly. Ti, co lítají.
05. 03. 2010 | 11:54

Cyberpath napsal(a):

Těžko si představit Demokracii, jako vyvážený legislativní model, jelikož ti co určují pravidla nemají vždy čisté a svědomité úmysly, což je charakterizující vlastností hlavně pro tak nedokonalého tvora, jako je člověk. Dokázal bych pochopit Demokracii, jako pevně ustanovený demokratický systém, který je uplatňován v každé demokratické zemi stejně. Hlavně co se týče členských zemí EU v rámci kompletního sjednocení. Je velká škoda, že naše politická scéna nevyhledává inspiraci v osvědčených novelách u našich sousedů a spojenců pro kvalitnější reformy.
05. 03. 2010 | 16:11

logik napsal(a):

V jednom má chudák pravdu : demokracie z definice není vhodná pro ČR, jelikož politici sou nezodpovědní a většina prostého lidu skutečně neuvědomělá. Volit KSČM na protest, má z jeho pohledu též logiku : on nemá co ztratit, znárodnit a pak zase zprivatizovat (tentokrát lépe) mu může přinést jen zlepšení situace. Ono statisticky vzato kdyby vyhrála KSČM tak to tu může vypadat jak v 68mým, ale bez ruských tanků. Docela by to stálo za pokus. Vyjdeme-li z argumentů, že současnost rovná se vláda mafie prostřednictvím politiků hrabajících si ze státního do kapsy. Vlastně proč se bát komunistů, všichni víme, že tu byl ruský centralismus a nikdy tu rusové nedali šanci skutečnému socialismu s lidskou tváří.
05. 03. 2010 | 17:59

Myslící napsal(a):

re Karel : Bravo sám bych to nenapsal lépe. Jo bohužel né každý má dostatečné IQ a tak se spousta lidí včetně autora článku neumí poučit z minulosti a vidět reálie.
05. 03. 2010 | 18:03

Tomáš Sobek napsal(a):

Myslím, že v roce 1989 se lidé hlásili k idejím, u kterých si až dnes začínají uvědomovat, že jsou vlastně protichůdné. Tak třeba demokracie je protichůdná k soudní kontrole ústavnosti. Skupinka nevolených (pouze jmenovaných) ústavních soudců chrání menšinu před tyranií většiny tím, že zruší zákon, který přijal demokraticky zvolený parlament. Už samotný pojem "přirozená lidská práva", tedy práva, která jsou uvažovaná jako nezávislá na legislativě, je protidemokratický. Lidská práva - Huráááá! Demokracie - Huráááá! Ale je to slučitelné?
07. 03. 2010 | 02:01

jonáš napsal(a):

A k tomu ještě ten třetí do mariáše, kapitalismus, pane Sobku, toho nemůžete opomíjet, ten se nezakecá. Abych parafrázoval Murphyho, "zlaté pravidlo demokracie a ústavnosti" -- kdo má zlato, určuje pravidla. Byť prostřednictvim "volených zástupců".
07. 03. 2010 | 13:54

jonáš napsal(a):

Jakub Linhart: s vaším přístupem, jak to popisujete, byste patrně neměl velké problémy najít si svoji životní niku ani v tom Husákově. Nemyslím to nijak zle, jen jsem o nějakých třicet let starší, takže snad vím o čem píšu .. akorát se taky nesmělo chodit demonstrovat oněch vymezených sto metrů od sněmovny.

Metr byl tehdy sice o trochu delší, ale podstatný je že životní styl a náplň nejsou až tak závislé na politickym zřízení, které momentálně v kraji panuje. Pokud tedy není zrovna nějaká válka, morová epidemie nebo skutečná bída, to pak jde do tuhýho (a opět celkem nezávisle na vládnoucí politické doktríně).
07. 03. 2010 | 14:05

fanda napsal(a):

Pokud je mi známo, tak základem civilisované společnosti je zákon a pořádek.
Jak je tedy možné, že k justičním vraždám docházelo v komunismu, fašismu i demokracii?!
V žádném z těchto systémů nebyl nikdy soudce popraven, nebo sebeméně potrestán!
Války taktéž vedly všechny tyto systémy - agrasivní!
Jaký je tedy rozdíl mezi fašismem, komunismem a demokracií?
Nepodstatný!
07. 03. 2010 | 15:25

turkey vulture napsal(a):

Vsem:
Nejvetsi vliv na chod dnesniho sveta nemaji (zkorumpovani, nebo i treba poctivi) politikove, ale system svetoveho financnictvi. Nevoleni prezidenti bank, sledujici jen sve vlastni zajmy. Zajmy vlastni bankam jsou jak nejvic vydelat. Jakym pravem pozaduje "Mezinarodni menovy fond" nebo "Svetova banka" aby se v demokratickem state vsechno privatizovalo? Zadnym. Nema zadna ZADNA ZADNA! prava ani pravomoci, ale drzi svetovou kasu. Kdyz neudelate co vam diktujeme, tak vam nepujcime. A kdyz nas poslechnete, tak vam pujcime tolik a na takove uroky, ze uz se z toho dluhu nikdy nevyhrabete.
To je jak desni svet funguje a to je PODSTATOU celoevropskych i celosvetovych problemu. Jenze protoze kapital, kapitalisti, ti nejmocnejsi drzi zaroven i sdelovaci prostredky, tak nas vesele balamutej a nepokryte lzou. Obcas utrousi dobre slovo o pravicovych politicich, protoze je trochu potrebuji. A stejne tak trousi pomluvy a lzi o levicovych staranach, protoze by mohly byt tomuto systemu nebezpecne.
Kdo se po revoluci zabyval otazkou jak to zaridit, aby mela statni kasa dostatek prostredku treba na duchodovem ucte? Koho napadla ta prosta myslenka, ze kdyz se zprivatizuje vsechen statni majetek, tak stat zbankrotuje?
Kdo se zabyval malichernosti faktu, ze je v ustave zarucena vseobecna zdravotni pece? (Na kterou by mel stat mit.)
Kdo si vzpomnel na to, ze nasi predci uz v roce 1948 zavrhli kapitalismus jako system v demokratickych volbach a zamyslel se nad tim PROC? Nejake vazne duvody museli mit.

Reseni vidim ve znarodneni bank a drzbu statniho financnictvi v rukou peclive vytribenych rukou castecne volenych a castecne urednickych, ktere budou zodpovedne za poctivou praci.
DEMOKRACIE neznamena, ze musi byt veskery majetek soukromy. Spis to znamena, ze do toho vsichni mame co mluvit a rozhodneme se podle toho, jak nam to vyhovuje nejlip. Tohle je nase zem, nepatri bankam a soukromnikum, patri nam vsem.
Stat ktery loupi vlastnim obcanum vsechno co jeste maji, zatimco zasantrocil obrovsky spolecny majetek nema sve opodstatneni.

Chce to vycerpat studnu na dno nekolikrat a vydesinfikovat a pak nechat natect cistou pramenitou vodu. (Jak nahore kdosi poznamenal.)

Mame co delat.
A nebude to lehke.
Ale nakonec se nam to urcite podari!
07. 03. 2010 | 20:06

li napsal(a):

Recept autora (choďte volit ty nezkorumpované) je poněkud úsměvný. Jakkoli není pochyb, že demokracie je dobrá, není demokracie jako demokracie. A dnešní zdejší politický systém je nastaven tak, že víc lidí, kteří rozhodují, nebyli zvoleni občany. Vůbec zvolit svého kanditáta je problém, volí se strany, o činech zastupitelů a úředníků často rozhodují strany, systém dovoluje (nezabránit) korumpovat vedení stran, nástroje přímého rozhodování občanů nejsou nebo selhávají, ... Pouhé volení stran tzv. demokratických to není recept na změnu, tím ty strany ke změnám skutečně nepřinutíme. Proč a jak si to autor myslí?, myslí?!
08. 03. 2010 | 01:44

Terry napsal(a):

Autor Jaroslav Peregrin se dopouští zásadního omylu, když píše:
Kdysi jsem o demokracii snil. Dnes ji tu máme nějakých dvacet let...

O DEMOKRACII si totiž může snít dál.

Zatím máme jen jakousi PSEUDODEMOKRACII jako důsledek sametové pseudorevoluce (třeba se někdy dozvíme, jak to doopravdy s tou "revolucí" bylo, a proč musela být "sametová"), kdy pseudodemokratičtí politici (a to bez ohledu na "barvu") nehledí na blaho lidu, státu, ale pouze na "blaho" vlastní kapsy.
A s občany si vytírají ....
08. 03. 2010 | 12:03

Achilles napsal(a):

Děkuji těm, kteří našli odvahu před dvaceti lety umožnit mi žít ve svobodné společnosti, dělat to co chci, myslet jak chci, dělat co chci.

Děkuji svým rodičům, že mě naučili, že hlava se má nosit vzpřímeně a lidem se má dívat do očí, chovat se mám tak abych tím druhm neškodil, myslet mám tak abych neurážel jiné lidi a nekřivil své svědomí.

Děkuji prof. Peregrinovi za velmi kvalitní přednášky z analytiky a s respektem vyzdvihuji jeho odvahu napsat názor, do očí těm, kteří patří mezi 20% šťastných na této planetě, kteří nemají hlad, mají kde spát a mají právo vybrat si svůj osud - že luxus demokracie není samozřejmostí.

Všem vám, kteří jste nespokojeni se svým životem poradím - hledejte SVÉ štěstí a pak přestanete druhým závidět a svalovat ne ně vinu za své neúpěchy.

Až své štěstí najdete, pochopíte, že tento systém Vám k tomu dal více možností, než kterýkoli jiný. Pak jděte do politiky, na "jeviště", a dokažte, že nejste stejní jako ti, které zostuzujete a že ta silná slova, která tady používáte jsou opravdu zrcadlem Vaší odvahy.
13. 03. 2010 | 21:22

Bohumil Šourek napsal(a):

Ano, ano, jest jisté, že tento svět jest nejlepším ze všech možných světů.
A to přesto, že místo desátku platíme padesátek a místo poddanství křik lůzy o právech.
17. 03. 2010 | 10:14

Jaroslav Daneš napsal(a):

Ani v nejmenším se nedomnívám,že článek Jaroslava Peregrina je nějakým kecáním, jak se zde snaží někteří diskutéři naznačit. Všem těmto laciným kritikům doporučuji jako doplňkovou četbu dílo významného francouzského politologa a sociologa Raymonda Arona Demokracie a totalitarismus. Profesor Peregrin svým článkem poukázal na fakt, že mnoho lidí nechce převzít vlastní odpovědnost za stav politiky v ČR, mnoho lidí ignoruje širší souvislosti a obecné fenomény postkomunistických společností -je jedno jaké země si vezmete ke studiu negativních jevů, zda to bude ČR, SR, Polsko, Bulharsko, bývalá NDR, mnoho lidí podléhá falešným domněnkám, že je vše špatně, a proto se latentně rodí nebezpečí, že budou zmanipulování nějakými ideology. Profesor Peregrin se dopustil na lidových názorech smrtelného hříchu, když vyzdvihl pozitiva života v demokracii, a proto je zde na něj nevybíravým způsobem útočeno. Rozpor mezi vznešenými ideály demokracie a jejím reálným konkrétním fungováním neimplikuje nutnost odstranění demokracie a jak ukázal Peregrin, pozitiva demokracie v ČR, i přes mnohé negativní jevy jako je korupce, obstojí ve srovnání s dobou komunismu
24. 03. 2010 | 13:56

Callaway X 22 Irons napsal(a):

good
14. 04. 2010 | 08:19

cheap chanel napsal(a):

case creates the feminine gently beautiful makings, is worth having black and white most classical color matching, has cheap chanel bag the succinct graceful unique charm fine double C symbol decoration in left side, lets the outward appearance be richer changes cheap chanel http://www.coachofnewyork.com
24. 04. 2010 | 10:40

Viki napsal(a):

Tohle je az neuveritelne naivni clanek. Tezko verit, ze Peregrin ziskal profesuru. Pan Peregrin je specialista na analytickou filosofii, takze ta jeho naivita se snad da pochopit. Jinak: jako analyticky filosof je hodne dobry..asi vubec uplna spicka u nas. Takova skoda, ze se ztrapnuje psanim o necem, o cem zda se ma nazory ziskane z masmedii.
26. 04. 2010 | 21:18

Rozmbar napsal(a):

Prof.Peregrin:
Zdravím Vás. Při čtení Vašeho blogu mne napadá pár obecných připomínek. Na jednu stranu bych Vás chtěl, jakožto student filosofie, podpořit. Myslím, že množství rozezlených odkazů je cosi jako (pidi)protiargument k tezi, že jsou filosofové zcela zbyteční:) Přinejmenším jsem rád, že se profesoři alespoň občas snaží vyjít do veřejného prostoru, přestože tuší, co je tam čeká. Ale problémy filosofie jsem zde řešit nechtěl.
Abych nebyl jen úslužný, musím se přiznat, že mne chvílemi udivilo, jak články působí zjednodušeně. Nebudu opakovat chybu mnohých zde tzn. nepochopit, že za krátkými provokativními články může být nevyřčené vzdělání a přemýšlení nad protiargumenty, což však autor potlačí,aby byl článek "ukončitelný". Dokáži si představit, že Vás mnohé protiargumenty nudí, protože už jste je slyšel a nechtěl jste se do nich pouštět. Ale přeci jen..
Na jednu stranu si cením, že obhajujete tradiční hodnoty demokracie a volného trhu, protože jsem z těch, které byste snad označil za "mladé a náchylné". Skutečně jsou mé názory formovány především Bělohradským a blisty, což si uvědomuji, ale nemohu si pomoci-dnešní veřejný prostor působí tak,že
zde jiní v současném dění vzdělaní lidé,než ti "více-či-méně doleva", skoro nejsou. Proto jsem rád, že se snažíte a hádám, že Vás snad i tato vlna levicových intelektuálů částečně podnítila.
Přesto.. Vaše konzervativní obhajoby většinou trpí (otázka, chápu, že omezeno možnostmi tohoto webu) přemírou abstrakce. Zdá se mi, že máte kritiku systému ve zvyku odbývat příliš snadno. O tom, že oni intelektuálové z levicových webů nejsou zcela nějací "utopističtí pomatenci" svědčí přinejmenším to, že důraz na onu abstrakci je u nich mnohem nižší, než by člověk očekával. Jejich příspěvky jsou často nesmírně věcné. Navíc se většina z nich označuje za demokraty a odsoudit komunismus se nijak nezdráhají..
V jednom z článků napadáte nadšené opěvovatele demokracie v Řecku s argumentem, že to krásné bylo za cenu otroků. Současní kritici (nikoli demokracie,ale kapitalismu) ale přeci argumentují stejně-ono pohodlí a svoboda je vykoupena zločiny, které jsou skryty v mediálním pozadí.
Chci asi především říci, že rozumím snaze obhajovat přijaté principy ze strachu, že kritici budou mít příliš velký vliv. Ale myslím, že Váš způsob podání je nedostatečný. Pro obranu trhu je tu totiž potřeba něco jiného, než připomínání dnešních výhod a upozorňování na to, jak těžko se hledá rozumná alternativa. Bylo by potřeba, aby zde vzniklo něco, jako jsou blisty, ale orientované spíše pravicově tzn. diskusně-žurnalisticky orientovaná otevřená doména, nebo ještě lépe, aby na blisty (či jené podobné) psali více liberální vzdělanci, aby se směřování dosavadních autorů neutralizovalo. Obhajovat dnešní systém čistě na obecné rovině už dle mého názoru nestačí, protože dnešní levice není klan revolučních snílků o utopii, ale sbor lidí, kteří přináší stále více znepokojivých informací o tom,co se v pozadí našeho systému děje (ekonomie,krize,koncerny,lobbing,ekologie atd.) a spíše se nejsou jisti, co by bylo rozumné z takovýchto pozic vyvodit, aby se neopakovaly minulé chyby. Je pravda, že všechny tyto problémy jsou asi natolik neprůhledné, že je lze s trochou arogance označit za "levicové strašení". Ale já bych řekl, že ty informace jsou často natolik přesvědčivé a jejich možné důsledky natolik závažné, že jediné, jak se mohou liberálové bránit, je vyvracet tyto na konkrétní rovině a liberální principy zase na čistě teoretické(tzn.bez tezí typu "ale tak přece neblbněte, vždyť víte, jak to minule dopadlo").
Jednoduše se obávám, že dnešní doba je natolik neprůhledná a nejspíš závažná, že obecné vyzývání ke klidu a k
uvědomování si, co vše máme a jak je to nesamozřejmé, již nestačí.
Přesto s respektem, s omluvou za nepřehlednost a s díky za případnou odpověď.
04. 08. 2010 | 01:29

Terry napsal(a):

Autor píše:
"Dnes tu máme demokracii nějakých dvacet let.."

No to bych se neodvažoval tvrdit. Spíše

PSEUDODEMOKRACII

systém, který si vytvořili a za demokracii vydávají "demokratičtí" politici (bez rozdílu barvy ptáka, šály či stranické knížky), a to za účelem beztrestného tunelování (moderní český "demokratický" termín pro beztrestné rozkrádání státního majetku všemi formami - viz Tunelování - Wikipedie http://cs.wikipedia.org/wiki/Tunelov%C3%A1n%C3%AD), snadného a rychlého vlastního obohacení.

K tomuto účelu si schválili (špatné) zákony, vytvořili špatně fungující justici (justiční mafii), propojení s hospodářskou a kriminální mafií, rozbujený korupční systém...

Toto DEMOKRACIE není !!

A takový systém nepůjde změnit demokratickými postupy (volby), neboť strany mezi sebe, do svého vedení přijmou jen ty, kteří budou "s vlky výti" a jen takové nám "předhodí" na kandidátních listinách k "demokratickému" zvolení. A takovým nabídnou cestu k rychlému zbohatnutí, k doživotnímu zajištění, a to i v případě následného odmítnutí (nezvolení, vykroužkování) voliči.

Vytunelovaný resp. stále tunelovaný a obrovsky zadlužený stát - to je výsledek dvacetiletého snažení "demokratických" politiků.

K jeich odstranění musí nastoupit nedemokratické metody. Čím dříve, tím lépe. Protože stále je co rozkrádat. A když se tento balík krátí (už nestačí), "demokratičtí" politici si snadno a rychle "demokraticky poradí" na úkor občanů.

Jak dlouho ještě budeme takovou "demokracii" trpět?
03. 01. 2011 | 09:16

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy