Michael Kraus - muž v pozadí Švejnarovy prezidentské kampaně

27. 03. 2008 | 11:24
Přečteno 59309 krát
Michael Kraus (59) je profesor politologie na Midlebury College ve Spojených státech, po listopadu 1989 byl externím poradcem České televize a v posledních měsících loňského roku jsme ho mohli často vidět v médiích po boku prezidentského kandidáta Jana Švejnara, jemuž dělal od listopadu do 15. února poradce. Moderátor a herec Jan Kraus a spisovatel Ivan Kraus jsou jeho bratři.

Jakou jste si udělali analýzu situace, za jaké Jan Švejnar vstupoval na české politické jeviště? Jaké parametry jste sledovali?

Na samém začátku, to znamená někdy v říjnu 2007, jsme si kladli přirozenou otázku, zdali se do takového boje vůbec pouštět. Politické strany, které hledaly alternativního kandidáta, jednaly mnoho měsíců naprosto bezvýsledně a promeškaly spoustu času. My jsme se tehdy vůbec nezabývali otázkou, zdali Klause můžeme porazit, ale šlo nám především o to, jak zajistit, aby se Švejnar stal důstojným protikandidátem. Netrpěli jsme iluzí o našich šancích, ale brali jsme to částečně jako zkušební jízdu na prezidentské volby 2013.

Jaké největší slabiny a jaké nejsilnější stránky jste našli na Václavu Klausovi?

Hrad se domníval, ze postačí, když Klaus o Švejnarovi prohlásí, že ho vlastně nezná, že Švejnar je v Česku „nezakotvený,“ a tím celá záležitost skončí. Místopředseda ODS Nečas se neúspěšně pokoušel zlikvidovat kandidaturu Švejnara demagogickým výrokem, že je agentem cizího kapitálu a ČSOB. V tom ho vzápětí podpořil soudruh Šlouf. Další Klausova velká slabina se projevila v lednu, když se vyhýbal televizní debatě, již nabídla zprostředkovat Česká televize. Jeho výmluva, že takovým vystoupením nehodlá pomáhat neznámému kandidátovi, nikoho moc nepřesvědčila. A tím se nám podařilo Klause nejdříve dohnat a pak předehnat v průzkumech veřejného mínění.

Jaké má podle vás Václav Klaus silné stránky?

Jeho nepřetržitá činnost v české politice, která se čím dál tím více točí kolem peněz, mu umožnuje disponovat obrovským – a netransparentním – finančním kapitálem a vlivem. Den před poslední prezidentskou volbou se Klaus prakticky o půlnoci vydává za Andrejem Surňakem, přítelem podvodníků ze zkrachovalého H-Systému, jehož kdysi sledovala BIS. Když média zveřejnila informace o této schůzce, hlava státu ani necítí potřebu takové setkání veřejnosti ospravedlnit. O nekalých vodách, v nichž se dnes Klaus pohybuje, svědčí i tajné schůzky jeho kancléře Weig la se Šloufem před první volbou. Kdyby se sešel kancléř prezidenta Bushe s osobou, která je natolik propojená s podsvětím, dostal by okamžitě vyhazov. Ale Klaus schůzky svého kancléře brání. Tímto stylem Klaus degraduje prezidentskou roli. Během prezidentské volby se jasně ukázalo, že Klaus de facto i nadále šéfuje ODS, jež ovládá vládní aparát, včetně ministerstva vnitra, má k dispozici obrovské finanční prostředky, včetně penězovodu z ČEZ, informační kanály, bezpečnostní a mediální služby, o kterých se nemůže žádnému protikandidátovi ani snít. Je proto legrace, když pak premiér Topolánek řekne o Švejnarovi, že kolem něj je korupční potenciál. Další silnou zbraní Klause jsou i mýty, jež sám o sobě a o české politice v posledních dvaceti letech neustále vytváří. Vezměte si například Klausův mýtus o občanské společnosti, již kritizuje jako jakýsi nelegitimní spolek nevolených. To je názor, který snad sdílí jen Vladimir Putin (jenž nedávno – a určitě ne náhodou – Klause vyznamenal medailí) a Fidel Castro. Jak se dozví začínající student politologie z každé učebnice, západní svět pokládá občanskou společnost za základní pilíř moderní demokracie. V Česku se Klaus rád prezentuje jako stoupenec konzervativní ideologie, ale vnější svět, který ho hodnotí podle jeho postojů a činnosti, a ne jen prázdných frází, ho tak už dávno nevnímá. Když byl zvolen prezidentem před pěti lety, význačný britský konzervativní časopis The Economist poznamenal, že Klaus se sice hlásí k odkazu Margaret Thatcherové, ale ve skutečnosti mu přesněji sedne nálepka „populistický nacionalista“. To je také ten pravý důvod, proč mu nakonec ke zvolení pomohla i KSČM, jež má k populistickému nacionalismu hodně blízko. Zatímco českého prezidenta nebere vážně v Evropě a za oceánem prakticky nikdo, v českém prostředí se mu daří tyto mýty udržovat při životě především díky médiím, která většinou naivně fandí rádoby „pravici“.

Jaké slabiny měl váš kandidát a jaké nejsilnější stránky jste připisovali jemu?

V říjnu měl Švejnar tři hlavní slabiny. I když od roku 1990 konzultoval jako expert prakticky se všemi vládami a mnoho let dělal ekonomického poradce Václavu Havlovi, v české politice se Švejnar přímo nikdy neangažoval a drtivou většinu volitelů osobně ani neznal. Za druhé, přestože často komentoval v médiích otázky ekonomické transformace, v listopadu 2007 nebyl širší veřejnosti známý. A za třetí, jako nestraník neměl podporu žádné politické strany. Jan Švejnar se dokáže velmi rychle orientovat a osvojit si nové poznatky; má analytický a pragmatický způsob myšlení, zdravé sebevědomí, je zvyklý veřejně vystupovat. Netrpí ideologickými předsudky. Velmi silnou stránkou se ukázal jeho styl vystupování v médiích a na veřejnosti: čišelo z něj, že není českou politikou „protřelý“, že je od přírody slušný, jak ve stylu vystupování, tak jednání.

Jak vypadala vaše analýza české politické krajiny? Čeho jste se nejvíc obávali a co bylo pro vás naopak příznivé?

Od začátku nám bylo naprosto jasné, že se pouštíme do nerovného zápasu, kde skóre (díky podpoře, kterou Klaus měl od volitelů ODS a přeběhlíků) je 124:0. Zatímco Klaus k vítězství potřeboval získat jen 17 hlasů, nám jich v říjnu chybělo 142. Naše největší obava v listopadu byla, že oznámíme kandidaturu a po 14 dnech se dozvíme, že nás ČSSD hodila přes palubu, neboť si vybrala jiného kandidáta, například Jiřího Dienstbiera. Proto jsme s vyhlášením kandidatury otáleli až do 14. prosince, kdy už jsme měli podporu zelených a většiny nezávislých senátorů, ale ne ČSSD. Podporu předsednictva a výkonného výboru ČSSD jsme získali teprve v následujících dnech, a to jednoznačně, což byla ta nejpříznivější zpráva.

Jakou strategii jste zvolili?

Na samém začátku jsme se chtěli soustředit především na volitele. Ale záhy se ukázalo, že to nebude stačit, že pokud chceme volitele přesvědčit, že Švejnar je kvalitní a důstojný kandidát na prezidenta, budeme se muset daleko více profi -lovat směrem k občanům.

Mysleli jste si vážně, že KSČM by Jana Švejnara mohla podpořit?

Na rozdíl od Klause Švejnar mluvil mnohokrát a jasně o roli KSČM v české politice, o podmínkách, které tato strana musí splnit, aby ji společnost mohla považovat za státotvornou, a ne antisystémovou. Protože KSČM vydala stanovisko, že Klause znovu volit nebude, snažili jsme se přesvědčit volitele této strany, že Švejnar reprezentuje „menší zlo“. Ale věděli jsme, že uvnitř KSČM probíhá boj o vedení vzhledem k nadcházejícímu sjezdu a že Hrad a ODS mají k dispozici finanční prostředky, jež nakonec, podobně jako ve volbách 2003, asi rozhodnou. Z médií víme, že jejich zákulisní čachry se týkaly především mnohamiliónového dluhu KSČM, který vznikl v rámci neúspěšného prodeje jejich hlavního sídla na třídě Politických vězňů. Stejně jako v roce 2003 vedení KSČM nakonec upřednostnilo Klause, kterému velmi pomohli nominací paní Bobošíkové. Tanec kolem Bobošíkové měl vyvolat dojem u jejich voličů, že Klause KSČM nevolila, a tudíž neponese za jeho vítězství žádnou zodpovědnost.

Co vás – protože oba hodně času trávíte ve Spojených státech, kde pracujete jako univerzitní profesoři – při tomto tažení nejvíc překvapilo, a to buď záporně, nebo kladně?

Mě nejvíc překvapilo, když v listopadu na první schůzce našeho týmu ostřílení „domácí“ členové začali naše jednání tím, že jeden po druhém vyndali baterie ze svých mobilních telefonů, neboť předpokládali, že jsme odposloucháváni.

Pro mě to byla zdrcující zpráva o stavu české demokracie. A odmítl jsem to dělat. Rovněž mě šokovalo zjištění, že téměř dvacet let po Listopadu pocit strachu ovládá velkou část společnosti. Strach z magistrátu, strach z pomstychtivosti Klause a spol., strach z vlivu mocných – to vše se projevovalo během naší kampaně, ať už se jednalo o pronájem kanceláře, nebo o projev veřejné podpory. Spousta lidí se nám otevřeně přiznala, že se bojí. Dokud bude existovat ve společnosti pocit strachu v takové míře jako dnes, ústavní záruky Listiny základních práv a svobod zůstanou jen formální záležitostí.

Dalším zklamáním byl postoj ODS. Už v listopadu museli všichni její volitelé „slavnostně“ (jak v totalitě) podepsat slib, že podporují Klause. Neřekl bych, že to odpovídá duchu ústavy, která volitelům klade na srdce volit podle svého „nejlepšího vědomí a svědomí“. Pak nás jejich kluby odmítly vůbec přijmout. Když zjistily, že to na veřejnosti špatně vypadá, přece jen nás do klubu pozvaly, ale vážení poslanci a senátoři ODS se nezmohli ani na jeden jediný dotaz! Proč? Protože vedení strany ve jménu stranické jednoty vydalo zákaz debaty. Jako kdyby si neuvědomili, že se tím ODS profi luje jako strana „lidové demokracie“, tedy demokratické formy navenek, ale uvnitř totalitní duch.

Ve srovnání s tímto stylem politické zabedněnosti nás příjemně překvapilo například vystupování tuctu nezávislých (většinou pravicových) senátorů a stejného počtu statečných lidovců, kteří, ač pod velikým tlakem, si zachovali svou tvář. Mě osobně překvapil předseda lidovců Čunek, jenž, přestože se nacházel ve velmi složité situaci, nikdy nezměnil svůj veřejný postoj ve prospěch Švejnara. Naši partneři, zelení a ČSSD, jednali vždy korektně a měli jsme velmi dobré vztahy. Nejpříjemnější překvapení nás čekalo v obrovské podpoře a důvěře, jaké nám dala většina české veřejnosti. Teprve tehdy jsme pochopili, jak velká část dnešní společnosti prahne po změně, která by Česko odpoutala od tržního extremismu, neúctě k vládě zákonů a hodnotového úpadku.

Co si myslíte o skandálech, jež tyto volby provázely: vyhrožování, rozesílání kulek, podezření z úplatků, náhlých onemocněních či o přeběhlících na poslední chvíli?

To je smutná záležitost, která hodně vypovídá o stavu české politické kultury. Původně ODS a Klaus tvrdě tlačili na tajnou volbu, kde s pomocí Šloufů a Surňaků měli potřebné hlasy už v kapse. Proto dohoda o veřejné volbě vyvolala v jejich řadách velkou paniku. Nejprve se pustili do zdržovacích procedurálních manévrů a pak se pokoušeli diskreditovat tuto zcela legitimní formu volby jako nedemokratickou. Ale o týden později, když se jim podařilo zlomit pár volitelů, obrátili o 180 stupňů zpátky k volbě veřejné v souladu s principem „účel světí prostředky“. Atmosféra i podstata této volby jsou především vizitkou Klause a jeho dlouhodobého vlivu na českou politiku.

Byl jste sám svědkem nějaké skandální činnosti, například nějakého pokusu o úplatek?

To, co probíhalo ve Španělském sále, bohatě stačilo. Byli jsme svědky obrovského tlaku, jejž úporně vyvíjela mašinérie ODS ve všech směrech. Když jsem viděl senátorku Jurenčákovou, která seděla poblíž, jak ji během každé přestávky obklíčilo pět volitelů ODS tak, aby se k ní nemohl nikdo dostat, bylo mi jí líto. Marek Šnajdr, první náměstek ministra zdravotnictví, se choval jako smyslů zbavený. Neustále komunikoval s voliteli mobilním telefonem, pobíhal uvnitř prostoru vyhrazeného výlučně pro volitele, jež se pokoušel přemluvit, podobně jednal pan Bém. Byla to smutná podívaná. A kdo ví, co se dělo v zákulisí.

Kolik stála volební kampaň Jana Švejnara?

Přesné vyúčtování, které Švejnar hodlá zveřejnit, se teprve připravuje, ale pochybuji, že konečná částka překročí dva milióny korun.

O čem vypovídá jen těsné vítězství Václava Klause nad Janem Švejnarem?

O hluboké potřebě změny, již cítí velká část české společnosti. Švejnar se velmi rychle stal zosobněním a symbolem těchto nadějí. Je tristní, že Klaus se hned po volbách pokouší mystifi kovat veřejnost dezinterpretací této volby jako fatálního ideového střetu mezi dobrem, tedy demokracií a svobodou reprezentovanými Klausem, a zlem, tj. diktaturou „vyvolených“, již nás chtějí zbavit svobody, rozvrátit hodnoty společnosti, kteří jsou „proti všemu, co se tady odehrálo od 17. listopadu 1989“. Tato banální karikatura, již Klaus už téměř dvacet let v různých obměnách opakuje během každé volby, svědčí jen o tom, že dnešní prezident se stal hlavní brzdou dalšího rozvoje české společnosti a demokracie.

MICHAEL KRAUS – nar. 23. prosince 1949 v Praze, z Československa odešel v lednu 1969. Studoval historii a mezinárodní vztahy na univerzitě v Coloradu, bezpečnostní politiku na Harvardu a politologii a mezinárodní vztahy na Princeton University, kde obdržel doktorát. Působil jako výzkumný odborník na univerzitách Columbia (1986–87), George Washington (1990–91) a Harvardu (1982–1983 a 2001–2002). Pět let působil jako vedoucí katedry politologie a mezinárodních vztahů na Middlebury College, dva roky byl ředitelem programu mezinárodní politiky a ekonomie.

Napsáno pro Reflex a autorův blog na Aktuálně.cz

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

lexus napsal(a):

nevím zdali je pravda vše co říká tento panáček Kraus, ale pokud je to alespon z desetiny tak jak říká, jsme opravdu stádem tupců kteří nic jiného než modrou mafii nezsalouží.
27. 03. 2008 | 12:09

hanah napsal(a):

Nedivím se, že to Švejnar projel na celé čáře. S takovým poradcem - politologem, by to projel každý.
27. 03. 2008 | 12:32

Vico napsal(a):

To, co řekl pan Kraus, je sice třeba brát s rezervou, těžko lze u manažera volební kampaně Švejnara hledat nestrannost, ale přesto jde o svědectví tzv. z první ruky. Mimo jiné se ukazuje až skandální tendenčnost velké většiny naší žurnalistiky. Taková MF Dnes vpodstatě nedělá nic než P R agenturu ODS. Navozuje představu nesnesitelných poměrů v ČSSD, kde Paroubek drakonickým způsobem udržuje jednotný postup a teď se vyjevuje, že vnitřní situace socanů je jen pouhým odvarem toho, co panuje v ODS. Zákaz diskuze s protikandidátem atd atd není výmyslem pana Krause - tak to prostě bylo. Samotný program té podivné strany může být svou proreformností třeba i lepší než ČSSD. Záleží na úhlu pohledu, sociálním zařazení, hodnotovém žebříčku etc. Z lidí, kteří stojí v jejím čele však jde mráz po zádech.
27. 03. 2008 | 12:34

Al Jouda napsal(a):

Je vidět, že to všem bratrům Krausům doopravdy myslí kvalitně !
27. 03. 2008 | 12:37

jr napsal(a):

Poměrně dobrý, výstižný článek.Je jen škoda že se toho ruchu už nemohl zůčastnit kmotr Mrázek.Byl by jak ryba ve vodě.
27. 03. 2008 | 12:52

Pumprlidentlich napsal(a):

To je vtip?
27. 03. 2008 | 12:56

Václav napsal(a):

Stejnej dacan jako jeho bratr! A jak si pěkně hrají do ruky.
27. 03. 2008 | 12:57

hanah napsal(a):

Pan Hvížďala nasadil korunu celému článku svou poslední otázkou: "O čem vypovídá jen těsné vítězství VK nad JŠ ?"
Zdá se, že vítězství o 30 hlasů je pro Hvížďalu , Krause, Švejnara a některé další, opravdu těsné :-)
27. 03. 2008 | 12:57

Drak Gorilič napsal(a):

Michael Kraus je kdo? profesor politologie z USA? Proboha, tak tendenční žvást bych napsal snad taky, aniž jsem profesorem politologie. Když vystupuje ODS jako jednotná, je to diktatura ze strany Klause. Když totéž dělá Paroubek v ČSSD je to v pořádku, to je státotvorné. Proboha, proč to vůbec čtu!?
27. 03. 2008 | 12:57

marvin napsal(a):

Tak za tohle si to tady pánové Hvížďalo a Krausi od místních modrých politruků slíznete.
27. 03. 2008 | 13:02

C2H5.OH napsal(a):

Jasně jako prezidenta chci: Viktora Švejnara a jako viceprezidenta Jana Koženého. Nebo to může být i obráceně.
Ptám se, Když někdo mluví jako Kožený, lže jako Kožený, slibuje jako Kožený - Ta je to kdo ?
No přece Jan Švejnar....
27. 03. 2008 | 13:02

Jos napsal(a):

Nedá se to dočíst do konce,blábol který jasně odhalil proč Švejnar neměl šanci uspět!Kraus a jeho bratr jsou tedy hodně nenávistný.
27. 03. 2008 | 13:06

ročník52 napsal(a):

největší chybou pana švejnara bylo, že se nechal podpořit sociální demokracií. No a kdyby ho volili komunisti tak prokážou že jsou státotvorní - to už byl vrchol.
27. 03. 2008 | 13:08

Karel napsal(a):

Již velmi dlouho se ukazuje, že demokracie nefunguje - neexzistuje a voba Hradního pána to znovu jen potvrdila. Jde jen o hru lidí bez páteře a morálky, kteří sledují jen svoje cíle a to bez rozdílu zda u nás nebo jinde. Např. to co předvádí presiden USA je toho důkazem.
27. 03. 2008 | 13:08

Sandor napsal(a):

No tedy, to je tedy snuska urazenecky uplakanych zvastu a vystrelu od boku bez dukazu, jak ubohe pane Krasui, to ani neverim, ze bysye mohl nekdy prednbaset v Americe, cozpak byste si tam neco takoveho mohl dovolit, aniz by vas zavreli za krive narceni!? Nebo dejte na stul dukazy se bavit..
27. 03. 2008 | 13:12

Míval napsal(a):

Masírování veřejného mínění většinou našich médií je sice značné, ale nemyslím, že by to lidé brali zas až tak vážně. Problematickou úspěšnost ODS spíše vidím ve skutečnosti, že se jim daří představovat jako pravicovost to nejhrubší sobectví. A my, přes halasně vyhlašované výsledky různých charitativních sbírek, jsme v podstatě dost velcí sobci. Takže sobectví jako program po nějaký čas musí mít úspěch. Doufejme, že většina brzy pochopí, jak zhoubné důsledky tenhle program má a vzepře se mu.
27. 03. 2008 | 13:14

T.Vítek napsal(a):

Tento pán, by se měl raději vrátit do USA a tam zůstat. I já jsem se účastnil volby prezidenta. Nic z toho co tady pan Kraus popisuje jsem neviděl. Pouze pár jemu podobných se potřebovalo nutně zviditelnit ( Mejstřík, Novotný)neboť jim končí mandáty a čekají je volby.Ještě vzkaz pro pana Krause : Vážený pane neurážejte prezidenta a styďte se.
27. 03. 2008 | 13:18

hanah napsal(a):

To marvin
no tomu se nesmíte divit.Potom, co nám tady politruci strany pravdy a lásky společně naservírovali.
27. 03. 2008 | 13:19

Taras napsal(a):

Slova, která charakterizují Klause (velmi přesvědčivě a argumentovaně), měla v této tvrdé podobě zaznít před volbami, nikoliv až po nich. Politická korektnost je na českém politickém krchově pouhým stěbetáním ptáčků, které s žulovými náhrobky modré mafie nehne ani o fous.
27. 03. 2008 | 13:19

No... napsal(a):

Nechci rovnou poslat podobné politology s tímto stylem uvažování dál, neřkuli nejdál, až TAM (_!_) , ale moc nechybí.... máme snad své vlastní lidi na kandidáty a nepotřebujeme kvůli jednomu pinglovi hledat něco ANTI a jinde ! Pokud ano, tak si toho pingla opravdu zasloužíme, jako naši vlastní pravdivou karikaturu-realitu . Přeji dobrý den !
27. 03. 2008 | 13:24

Miglo napsal(a):

Okomentuji několik citátů z odpovědí pana Krause, které obsahují evidentně chybné informace a některé odporují základním početním úkonům. Mrzí mě, že to pan Hvížďala nevidí a nechá bez komentáře:
"Stejně jako v roce 2003 vedení KSČM nakonec upřednostnilo Klause, kterému velmi pomohli nominací paní Bobošíkové. Tanec kolem Bobošíkové měl vyvolat dojem u jejich voličů, že Klause KSČM nevolila, a tudíž neponese za jeho vítězství žádnou zodpovědnost."
Klaus nedostal od KSČM ani jeden hlas v žádném kole. Bobošíková v tom nehrála zádnou roli.I bez ní (nakonec se kandidatury vzdala)by Klaus dopadl stejně.
"Tanec kolem Bobošíkové měl vyvolat dojem u jejich voličů, že Klause KSČM nevolila, a tudíž neponese za jeho vítězství žádnou zodpovědnost."
Ale to nebyl jen dojem, KSČM přece Klause opravdu nevolila!
"Dohoda o veřejné volbě vyvolala v jejich (ODS) řadách velkou paniku. Nejprve se pustili do zdržovacích procedurálních manévrů a pak se pokoušeli diskreditovat tuto zcela legitimní formu volby jako nedemokratickou."
Zdržovala ČSSD,to viděli všichni, kteří volbu sledovali. Zablokovali jedno kolo v první den 1. volby. Veřejná volba byl nový výmysl vedení ČSSD (srovnej předchozí volby presidentů), aby ovládlo hlasování svých poslanců.

Odpovědi pana Krause obsahují spoustu dalšího "blátění" protivníků, ale to už jsou spíše kvantitativní záležitosti:
Kdo je více blbej, kdo více a jak poškozuje demokracii, kdo více tlačil na poslance (v tomto kontextu výrazy "jako smyslů zbavený", nebo "kdoví, co se dělo v zákulisí" působí dosti bulvárně.
27. 03. 2008 | 13:25

StandaT napsal(a):

Takže za velkými slovy před volbou se ukazují malá slova po volbě. Čekal jsem to.
27. 03. 2008 | 13:30

Yrra napsal(a):

Je velice zvláštní, jak se neustále snaží "modré mozky" znevážit vše, co každý soudný člověk již dávno pochopil.
To že je tato společnost "zasmrádlá" prospěcháři, kteří terorizovali společnost za bolševika a nyní ji terorizují pomocí kapitálové loby opět, je nabíledni. Nic natom nezmění ani proklamace o "mobilizacích proti levicovému nebezpečí" a nebo výkřiky "moudrých", lépe řečeno "modrých mozků" na tomto blogu.
P.S Daňové ústupky kapitálu byl zcela zřejmý vypočítavý tah. Jestli tohle občan nepochopil, tak bůh s námi.
27. 03. 2008 | 13:31

david napsal(a):

Neustávejte, pane Hvížďalo, lidi, jako jste vy, jsme potřebovali za totality a jak sám zde vidíte a čtete, ukazuje se, že ještě více budete potřební v dnešní době.

Vypadá to, že jsme si vypěstovali mnoho takových, jimž současný hospodářský bordel v ČR velmi vyhovuje. Pokud by došlo k zásadní změně a ta se dala s volební prohrou VK očekávat, mohlo by se totiž stát, že volební neúspěch se přenese i do vlády a způsobí rozpad stávající koalice. Bylo tu riziko, že se nebude pokračovat v ekonomických "pseudoreformách", což způsobí zánik příslíbených zisků a rovněž přerušení stávajících černých penězovodů.

Volby sice skončily, máme staronového prezidenta, který ke všemu závažnému stejně mlčí jako by vůbec nebyl. Na co nám potom takový je?

Volám s Šimkem a Grossmanem: "rovnováhu udržovat a po nějaké době by se mělo střídat". Bohužel, někteří jedinci jsou na těch politických sedadlech jako přilepení.
27. 03. 2008 | 13:32

VK-Can. napsal(a):

Vazeny pane Hvizdalo.
Prilis mnoho tvrde pravdy a to se urcite nebude libit!
Mam obavy, ze demokracie v Cesku je stale jeste na vypinac.
27. 03. 2008 | 13:33

Toník napsal(a):

Všechny tři Krause do jednoho pytle, velkou pomlázku a bacat, bacat a bacat. Jsou to zakomplexovaní ubožáci, už od pohledu.
27. 03. 2008 | 13:37

Yrra napsal(a):

Pro Miglo.
Vážený pane. To co jste ve svém příspěvku předvedl je přesně strategie v režii ODS. Lži předložit jako pravdu ale v kontrastním obalu.
Vážený, Vy si opravdu myslíte že je celá veřejnost tak hloupá a "žere" ODS tu bolševickou strategii, černé je bílé a bílé je černé? Tak to ani náhodou.
27. 03. 2008 | 13:42

Silvie napsal(a):

Mám už delší dobu pocit, že pánové z famílie Krausů jsou takové šedé eminence. Jeden z nich stál za tzv.televizní stávkou, kdy si s Komersem, Voldánovou a spol. vymohli další doživotní prebendy v ČT (takže v současné době může jeden z Krausů za naše peníze angažovat do svých pořadů celou rodinu). Ale v podstatě všem Krausovým jde hlavně o naši svobodu a blaho republiky!
27. 03. 2008 | 13:43

Ivan napsal(a):

Nedomnívám se, že na tomto něco nepravdy je. Ale ta pravda vypovídá mnohé. Vypovídá, že stud když někomu se do tváře nedere, tak velmi otrlý, nebo sprostými úvahami napadá autora. Myslím, že namísto výpadů, měli bychom více přemýšlet. Znova se opakuji, totalita je plíživá, mnoho lidí ji přehlídli v roce 1948. Proto více přemýšlení by nám nemělo scházet.
27. 03. 2008 | 13:45

provital napsal(a):

Pane Krausi, váš rozbor je mimo lidskou důstojnost. Je neuvěřitelné, že člověk, u kterého se dá předpokládat určitá míra inteligence, korektní a sofistikované argumenty a velkou míru objektivity, dokáže takto "argumentovat". Subjektivní animozita vůči soupeři, neschopnost ani triviální objektivity vás velmi dikvalifikuje.
27. 03. 2008 | 13:45

pramel napsal(a):

V tom, že jde o útok na polistopadové poměry má Klaus ve své podstatě pravdu. On je určitým symbolem a zárukou stability politicko-ekonomických mocenských struktur.
Příhoda s rozebíráním mobilů docela dobře ilustruje, jak tyhle struktury fungují, v jakém myšlenkovém obzoru se naši politici pohybují.
Topolánkovo nařčení z korupce a z toho, že Švejnarova kampaň stojí půl miliónu "tak možná v eurech" je ze stejného těsta.
Prostě si nedovedl představit, že by někdo mohl v tak krátkém čase získat takovou podporu a popularitu "jen tak"...Za dobré výsledky v průzkumech či za pozitivně laděné zprávy v médiích se tady přeci musí platit!:-)
27. 03. 2008 | 13:51

jens napsal(a):

to miglo: Uvědom si základní počty! A komu tedy tím vším soudruzi do Politických vězňů pomohli? Jednoduše upřednostnili Klause, protože se nechali zkorumpovat za vymazání finančního dluhu..Vše, co říká pan Kraus (akce s Juřenčákovou atd.) je svatá pravda..Z modrých ptáků jde opravdu mráz po zádech. Pane Krausi, hlavně to vydržte a nenechte se vykolejit těmito demagogy!
27. 03. 2008 | 13:51

S.V. napsal(a):

Klaus neni pravicovy politik, jen se tak prezentuje a snad by jim chtel i byt. Nase politicka scena je v plenkach, jeste bez imunity k negativnim jevum, provazejicim kazde prevratne spolecenske zmeny, jako tu nasi po listopadu 1989. Ceka nas vyvoj nekolika desitek let, nez nami chapane pojmy budou mit stejny obsah, jaky maji v rozvinutejsich demokraciich.
27. 03. 2008 | 13:52

ZZ napsal(a):

Myslím, že se vůbec nejednalo o těsný výsledek, neboť, s trochou nadsázky, by velice podobného výsledku dosáhl snad i kačer Donald. ČSSD volila kohokoliv jen ne Klause a k tomu, aby dostala svoje poslance co nejvíc pod kontrolu, zneužila veřejnou volbu, KSČM by chtěla levicového nebo středového kandidáta, jenže ten prostě nebyl, takže volila menší pravicové zlo (pan Švejnar na tak krátkou dobu prokázal mnohokrát, jak umí pružně měnit názory) a pro zelené je Klaus antikrist. Takže, ať by stál proti Klausovi kdokoliv, byl by výsledek velice podobný, jen by se mírně měnil počet poslanců, kteří neuposlechli vedení svých stran.
Zásadní problém volby vidím v tom, že všechny strany (krom ODS, kde byl kandidát jasný) nehledaly svého kandidáta včas, aby mu mohli dlouhodobě budovat pozici a hledat podporu. Dál je problém v tom, že pan Paroubek nedokázal pana Švejnara od začátku jednoznačně podpořit a jako obvykle neustále obracel své názory na základě výsledků průzkumů veřejného mínění. No a v neposlední řadě byla velká taktická chyba ČSSD protlačit nedemokratickou veřejnou volbu, neboť přišli o hlasy odpůrců Klase z řad ODS, kterých by nemuselo být zrovna málo.
27. 03. 2008 | 13:55

Alf napsal(a):

další chudák, který má nenávist ke Klausovi jako životní náplň
27. 03. 2008 | 13:57

Jan Slavík napsal(a):

Jééé a furt, KSČM Klause nevolila, KSČM Klause nevolila. Ano, tím, že by zvedly ruku pro něj a tak přímo ho zvolili se nestalo. Oni to samozřejmě udělali chytřeji, nevolili ani jednoho, ani druhého. Ale představte si, jsou dva kandidáti, jeden (Klaus) má o něco větší šanci se stát prezidentem. A jste členy za KDU-ČSL, kde nevznikla žádná listina pro koho zvednout ruku. Navíc se bude projednávat zákon o navrácení majetku církve. Jak se asi zachováte. Volíte Klause, správně. Navíc se bojíte, že příště by si mohla sednout mezi kandidáty třeba Žena za pultem. A takhle by se to stále točilo dokola a pořád byste věděli, že KSČM v konečném třetím kole volby nepodpoří ani jednoho. Už vás to unavuje? Volte Klause a je vystaráno A že Bobošíková nehrála roli? Hrála, hrála roli pro KSČM, která tím jasně deklarovala, že nechce ani jednoho. Ale obávám se, že se najde opět spousty lidí, co to nepochopí a budou říkat, KSCM Klause nevolila.

A k tomu, že Švejnar je neznámý a nevíme jak se bude chovat jako prezident. To byla známá výtka. Ale co bude za 5 let? Budou kandidovat kandidáti noví, kteří tu možnost prezidentování neměli a to jim budeme vytýkat jako co? Anebo se změní ústava a bude možnost volik Klause potřetí, protože u něj víme jak se zachová? Trocha myslet, trocha myslet
27. 03. 2008 | 13:57

Charlie napsal(a):

Ani jsem si nevšim,
že máme na Hradě presiden USA

Sakramentský amíci kam všude nevlezou. Že ano milí soudruzi (modří i rudí)? Ale spojenými silami je poženeme, že ano. Mojí milí soudruzi (modří i rudí).
27. 03. 2008 | 14:01

suchánek napsal(a):

tak já tedy nemám vůbec chuť se tady pouštět do politické debaty, ale vzhledem ke značné oblibě pana hvížďaly zde se pokusím mu položit jediný dotaz (škoda, že pravděpodobně jen řečnický):

pane Hvížďalo, ty otázky (ano, myslím otázky, ne odpovědi) si napsal pan Kraus sám?

jen mě prosím ujistěte, že ano...
27. 03. 2008 | 14:02

studeny cumak napsal(a):

Proc nema a nemel Jan Svejnar u mne sanci? Prilis rychle a ochotne se stal dobre vycvicenym
kasparkem v rukou J. Paroubka.
27. 03. 2008 | 14:07

Pavell napsal(a):

Celou dobu kampaně jsem se divil, proč Švejnar přebírá Paroubkovo výrazivo, sprostou argumentaci a proč se od něj nechává vmanipulovat do kydání špíny na Klause. Teď vidím, že Paroubek měl skvělého sekundanta v M.Krausovi. Ten člověk je opravdu odporný příklad toho, co se v politice nemá dělat.
Nemluvě o humusech typu pozvání Švejnara do pořadu pana bratra Jana Krause, nebo koneckonců samotné angažování Hvížďaly na volební kampaň.
Tento blivanec, bohužel otištěný i v novém Reflexu (to je strašný úpadek kdysi skvělého časopisu) smutně ilustruje hrozný marasmus okolo Antiklause.
27. 03. 2008 | 14:10

Bartecek napsal(a):

pane Hvizdalo kdyz delate rozhovor zkuste ho delat jinak nez ze sepisete otazky a poslete je dotazovanemu mailem
je tady krasne videt jak nereagujete na odpovedi
27. 03. 2008 | 14:15

honza napsal(a):

Směšné, pan Hvíž´dala ztratil soudnost, o tom p. Krausovi nevím nic, ale musí to být politický diletant. Pan Švejnar i Kraus by se měli porozhlédnout doma v USA, podívat se na kampań tam a zkusit to tam. I když i v příštích volbách jistě najdou anarchisty typu Jacques, "komunistobijce" typu Mejstřík,Štětina co hlasují společně s KSČM a komunistickou ČSSD. Nezávidím jim tenhle slepenec volitelů. Volby ukážou.
27. 03. 2008 | 14:16

Mishak napsal(a):

Kolegové diskutující. Trochu Vám pro vaše tvrzení a napadání pana Krause, potažmo Švejnara chybí argumenty. Ale to jen přesně dokumentuje, to co bylo v článku napsáno o úrovni naší společnosti. Každopádně souhlasím s názorem, že nastává čas na změnu. S lidmi, kteří jsou v současnosti ve vysoké politce je to rychlá cesta do pekel.
27. 03. 2008 | 14:16

Yfča napsal(a):

Antiklaus jako antikrist. Taky předem dehonestující nálepka. Ten PR, který tohle vymyslel smutně ilustruje hrozný marasmus kolem Antišvejnara.
27. 03. 2008 | 14:28

bruno napsal(a):

Když chce být pan Švejnar presidentem, tak ať kandiduje a prokáže své kvality v USA, kde žije, pracuje a je tam "doma".
27. 03. 2008 | 14:30

Charlie napsal(a):

pane Hvížďalo

konečně Vás postihl opět skvělý novinářský nápad -tentokrát udělat rozhovor s člověkem mimo český septik.

Podle zuřivého a nenávistného řevu modrobolševiků na těchto stránkách lze soudit, že jste trefil do holeně.
Ten pan Michael Kraus odpovídal naprosto přesně a s neočekávanou znalostí poměrů.

Yrra:
Váš příspěvek v 13.31.13. naprosto vystihuje současnou situaci.
Jen si myslím, že vaše snaha věcně diskutovat s modrobolševikama bude ztrátou času.
27. 03. 2008 | 14:32

david napsal(a):

A pojednou máme na Západě zase ty největší nepřátele. Švejnar, Krausové, Hvížďala, Pehe, Stránský. Stačilo jen necelých dvacet roků po sametu, a už se nám zdá, že chce někdo rozkrást náš krásný lidový skleník. Zase ty američani, jako by jim netačila ta brdská bobule. Teď tady budeme mít Amíky a Rusy jako pečený vařený a lidi jsou v klidu. Hlavně, že taky Václav je v úplným klidu. Kam jsme to dopracovali, můj Bože?
27. 03. 2008 | 14:55

Jan Sedláček napsal(a):

Ten pan Michael Kraus odpovídal jako kdejaký aparátčík bývalého režimu - tendenčně a hlavně nikoliv na položenou otázku (viz např. otázku "Jaké má podle Vás V.K.- silné stránky?"). Už se ani nedivím, že intelektuální síla USA a s tím spojené jejich řešení mezinárodních konfliktů je na tak ubohé úrovni, když tam takoví Švejnarové, Krausové a kdoví ještě jací jiní mohou vůbec profesně existovat. Přišel jsem o další iluzi.
27. 03. 2008 | 14:56

Honza napsal(a):

Vážený pane,děkuji za přesnou charakteristiku toho jak probíhala prezidentská volba i o jejím zákulisí.
Urážky od modých ptáků hoďte za hlavu,Klauzova diktatura je tvrdá jako Lukašenkova a nikdo se nesmí o něho jen otřít.
Po jeho vládnutí na Hradě a modré vládě ODS tu bude zase jen pár let spálená země ale tentokrát to půjde moc těžce od toho popela uklíet.
27. 03. 2008 | 14:56

ferdinandeste napsal(a):

Lidi toho nakecaj a kolikrát to ani není pravda
27. 03. 2008 | 14:56

Frant. Lukeš napsal(a):

Je smutné, že téměř všichni, kdo kritizují článek A. Hvížďaly
se vyjadřují nenávistně a vulgárně a tím vlastně do značné míry potvrzují kritické názory na politickou kulturu u nás. Pomyšlení, že by tito lidé měli představovat typické voliče a obdivovatele ODS je zdrcující. Velmi děkuji p. Hvížďalovi za jeho článek.
27. 03. 2008 | 14:57

ruda napsal(a):

provital:
cokoliv z toho, co jste napsal 27.03.2008 13:45:18 oblečte do nějakého konkrétního kabátku. Nevšiml jsem si v těch výpadech jediného faktu, kterým byste je podpořil.
27. 03. 2008 | 15:00

pavla napsal(a):

Pan Kraus je opravdu ubohý, stejně jako jeho bratři.
Jinak nevím, kdo v naší republice má strach. Neznám kolem sebe nikoho . Strach může mít jen ten, kdo nemá čisté svědomí. A takových je panu Krausovi lito? Nebo někteří mají strach o své koryta, že si musí vytáhnout baterie z mobilu? V tom případě za moc nestojí, když si neumí obhájit svůj názor.
Co se týká popularity - jak jsme již mnohokrát viděli, např. p.Buzková, Gross atd.,je snad umístění v žebříčku zárukou kvality?
27. 03. 2008 | 15:02

Marty napsal(a):

Kopani do Klause je stale popularni. Jednomu je pak odpusteno i fabulovani a neferovost. Konecne si pak muze ulevit od sveho "spravedliveho" hnevu nad vinikem vsech problemu, ktere dotycnem tak hrozne vadi a ktere by urcite dokazal napravit. Jen kdyby tu tedy tehdy byl.
27. 03. 2008 | 15:04

suchánek napsal(a):

Frant.Lukeš:

děláte si legraci???

zkuste si napřed spočítat ty invektivy začínající slovem modrý a pak je srovnejte s těmi vulgaritami. pomyšlení, že příští volby vyhraje čssd díky hlasům lidí, jako jste vy, je tristní.

tak katastrofální a nepublikovatelný rozhovor jsem snad ještě nečetl. a jak už někdo zmínil, pokud tohle někdo pustil do reflexu, tak to vypovídá o mnohém.

tak naivně sestavený rozhovor jsme nepředváděli ani na gymnáziu, navíc je evidentní, že pan kraus odpovídal na co chtěl sám a totálně tak zesměšnil celé dílu.

do nebe volající...
27. 03. 2008 | 15:09

Bobo E napsal(a):

Tento článek přesně kopíruje prošvejnarovskou prezidentskou kampaň - vždyť nejméně polovina je v něm o Klausovi! Je to další přímí důkaz toho, že Švejnar byl AntiKalus. Z dnešního hlediska byc řekl, že již je jen PoloAntiKlaus. Kdyby pan Švejnar a jeho pomocníci raději říkali, co dobrého by udělal pan Švejnar, než co Klaus udělal udělal, dělá a udělá špatně, možná by JŠ mohl být kvalitním prezidentem.
Hlášky typu "Klaus disponuje obrovskými finančními prostředky" mají jen evokovat jakousi lidovost a chudobu JŠ. Když si ale uvědomíte, že JŠ je členem představenstva ČSOB, od devadesátých let si létá do Čech k zubaři, byl poradcem několika vlád, je věhlasný profesor, tak to s tou jeho lidovostí a "chudobou" také nebude tak špatné (navíc za ním stál nejbohatší český politik - Martin Bursík)
27. 03. 2008 | 15:12

ruda napsal(a):

suchanek:
napsal jste: pane Hvížďalo, ty otázky (ano, myslím otázky, ne odpovědi) si napsal pan Kraus sám?
vězte, že mně je to vlastně jedno. Mě zajímají ty odpovědi. Moc rád bych, kdyby každý, kdo se do pánů Hvížďaly a Krause obouvá K NIM zaujal jasné stanovisko typu -baterie z mobilů ven? Nesmysl, byl jsem tam. Nebo: zákaz rozpravy? Nevěřím tomu proto a proto...

Mám pocit, že TO je oč tu běží.
27. 03. 2008 | 15:17

Bobo E napsal(a):

to Frant. Lukeš: A divíte se? Vždyť srovnejte si délku částí článku, kde pan Kraus popisuje postupně špatné vlastnosti VK a pak dobré a špatné vlastnosti JŠ. Je to tak 3:1 pro část, která kritizuje Klause! Článek de facto není o JŠ a jeho volebním tažení, ale o tom, jak VK podle a nefér vyhrál prezidentskou volbu. A není se co divit, vždyť je to záznam rozhovoru dvou zapřísáhlých Antiklausovců.

Co se týče hrubých výrazů a nadávek, jsou na tom družstva Modrých a Oranžových vyrovnaně. chce to jen zabrousit na jiný článek, v němž myšlenky "nevoní" oranžovým. potom si též řeknete "Snad to není typický příklad voliče ČSSD ..."
27. 03. 2008 | 15:18

Tomáš napsal(a):

Děkuji, jsem rád, že se v Čechách stále ještě najde pár slušných lidí. I když občas bývám dost skeptický.
27. 03. 2008 | 15:24

Honza2 napsal(a):

Pekně se nám odkopali.
27. 03. 2008 | 15:29

suchánek napsal(a):

ruda:

Mě nejvíc překvapilo, když v listopadu na první schůzce našeho týmu ostřílení „domácí“ členové začali naše jednání tím, že jeden po druhém vyndali baterie ze svých mobilních telefonů, neboť předpokládali, že jsme odposloucháváni.

jeden po druhém...tzn.všichni?
ostřílení domácí...kolik bylo v místnosti ostřílených domácích?

tahle píárština z toho dělá zcela záměrně hrůzostrašný fakt, a přitom nevypovídá nic o tom, jak to vlastně bylo. ano nebyl jsem tam, takže to hodnotit z obsahového hlediska vůbec nechci.

mmch: jak říká doležal pět na stole v českých jsem viděl a pořád mi vrtá hlavou, čeho že 5 to vlastně bylo. dodnes to nevím, vy ano?
27. 03. 2008 | 15:30

Pt napsal(a):

Zajimavy clanek, diky za nej. To jsou veci, ktere asi urcite kruhy v ODS nerady slysi, takze se nelze divit urazkam jak z Rudyho prava zde mezi komentari (nadavani na emigranty atd.). Je zajimavy, ze kdyz se pise o Klausovi nebo o Kaplickeho knihovne, vzdy se zde mezi komentari objevi naprosto stejna retorika urazek na adresu tech co nesouhlasi s ODS...
27. 03. 2008 | 15:33

Kritik napsal(a):

Děkuji. Popsal jste to velmi přesně.
Vymývání mozků na modro zbarvenou propagandou, jíž bohužel slouží především veřejnoprávní televize, však postoupilo daleko (viz někteří z diskutujích výše). S tím budete muset při příštích volbách počítat s nadějí, že pravda přece jen zvítězí.
27. 03. 2008 | 15:37

hera napsal(a):

Václav Klaus sice je prezidentem ČR ale ani zdaleka ne většiny jeho občanů. Myslím si však, že o to mu ani moc nešlo, hlavně že je PREZIDENT.
To, že zvým negativním postojem k levicově orientovaným občanům přispívá k napětí ve společnosti, o tom není sporu, viz. diskuse výše.
Ke svému zvolení využil jistě všechny možnosti - komunistům předvedl svou vlídnou tvář k Rusku, ukázal zase, kde je pupek světa vzhledem k EU, lidovcům se předhodily restituce církevního majetku, u soc. demokratů pomohl přítel Zeman a Šlouf, snad jen ti zelení, chci věřit paní Zubové.
To se to potom vládne, občan neobčan, máme zastupitelskou demokracii, koho jsme si zvolili, toho máme.
Nějak to snad přežiju, nejsem netrpělivá, mnoho přání v životě se nesplní hned, snad příště
27. 03. 2008 | 15:39

oposum napsal(a):

ja jsem vzdycky znovu prekvapen temi odpovedmi jako "tahnete si radit zpatky do usa (nemecka,...), tady o vas nestojime"
takova zajimava omezenost se na zapade nevyskytuje, zaevidoval jsem to jenom na vychode Nemecka - stari OSTtalgicti priznivci SPD velmi pripominaji zdejsi "obhajce" Klause;

ono je vudec asi signifikantni, ze to fanouskovstvi Klause je zasadne emotivni (az hystericke), bez schopnosti kritickeho odstupu, pripominajici (az na par vyjimek, snad potvrzujicich pravidlo-Miglo) praxi vsech diktatur postavenych na prazdnych idejich;

cely ten clanek je o hluboke pravde - pro jiste lidi v CR plati - o Klausovi se nepochybuje!!!
je mi jich lito
27. 03. 2008 | 15:40

StandaT napsal(a):

k těm telefonům:
1./ telefony nelze odposlouchávat. Jedině ty, které byly speciálně upraveny. Pokud si vyndávali baterie, znamená to, že buď si sami speciální telefony pořídili, nebo je jimi vybyvil jejich zaměstnavatel a oni svému zaměstnavateli nedůvěřují, nebo účelově hrají divadlo.
2./ zneužívání odposlechů kulminovalo před posledními senátorskými volbami, kde byl umožněn přístup předsedovi jedné strany k výpisům hovorů mistopředsedy jiné strany.
3./ v posledních měsících se pravidla pro odposlouchávání zpřísnila, stejně tak i vnitřní kontrolní mechanismy uvnitř policie. Upravila se legislativa.
4./ Úniky z odposlechů jsou využívány proti všem politickým stranám, proti ODS a KDU-ČSL ale zdaleka nejvíce.
27. 03. 2008 | 15:45

Hloupý Honza napsal(a):

Vždy se chystám něco napsat k úrovni toho co čiší z některých komentářů (nepíši komentátorů), ale pak si uvědomím, že marný a předem prohraný to boj s lidskou hloupostí a zbytečná ztráta mého drahoceného času (sám si vydělávám na chléb vezdejší). Proto alespoň tohle, pro všechny ty horlivé zastánce ať už toho, či onoho, modré, červené, zelené, či černé barvy. Vím, že to bude pro Vás těžké, neboť již od mateřské školky Vás učili poslouchat, být součástí jednotného stáda, nijak nevybočovat, zastávat předestřené názory, nepřemýšlet, pouze reprodukovat naučené a žít podle mínění jiných, ale zkuste prosím všechny tyto své návyky a zvyklosti, kteréžto podmíněnými reflexy se časem staly, překonat tím, že začnete přemýšlet v širších souvislostech (uvědomování si souvislostí je znakem inteligence). Jiź tím, že alespoň na chvíli zkusíte zapřemýšlet i o opačném názoru než který v danou chvíli (s pomocí a za podpory davu, strany,náboženství,apod.) zastáváte, oživíte ve svém mozku i jiné buňky než pouze ty dosud používané a jinými cílevědomně masírované. Je to pouze způsob myšlení a chování (v daném případě jejich změna), kterým jsme schopni se vymanit z okovů "úrovně" socialistického života a myšlení a přiblížit se vyspělým (kapitalistickým) demokraciím, když v počtu hyper a supermarketů jsme je už dávno předstihli. Pes, který byl celý život uvázaný u boudy umře stejně spokojený, jako ten co žil celý život svobodně na ulici, neboť žádný z nich neměl možnost srovnání a jejich míra spokojenosti je na stejné úrovni, a to právě s ohledem na absenci srovnání. My tu možnost máme, máme dar přemýšlení a nezahazujme vše opět tím, že se budeme opět tlačit do té boudy (ať už modré, či jiné barvy) v níž řada z nás prožila půlku života. Snažme se přemýšlet o věcech sami, když v době informační revoluce bude zcela jistě velmi obtížné čelit mnoha demagogickým a jiným virům, které se budou snažit dostat do naší hlavy. S pořádným firewallem v podobě našeho myšlení se tak nestane. Stejně tak jako v příměru i v reálném životě platí, že čím větší kapacita tím je možnost lepší ochrany. Tomu komu nebylo shůry dostatečně dáno není moci úspěšně pomoci. A ať si je tedy spokojený uvázán u boudy, ale ať se nevysmívá a neškodí jiným.

P.S. Pro ty s menší kapacitou kůry mozkové, pro něž čtení výše uvedeného byla zase ztráta jejich času .... NEBUĎ OPĚT OVCE VE STÁDU !!! (jedno v kterém) ...tak, teď můžeš jit do hospody, póóózor, čelem vzad, odchod !spustíte ve své kůře mozkové ých mozkových závitech Snažte se nepodléhat Nečekejte až Vám opět někdo základnou pro to, abychom začít rodina Vás vedla k tomu, aby jste se chovaliv rodině z Vás vychovávali osím zkuste
27. 03. 2008 | 15:48

StandaT napsal(a):

oposume: obráceně. Nepochybuje se o každé špíně, která se na Klause nahází. Příklad:

Nedávno např. Mark S. Ellenbogen, Komentátor tiskové agentury UPI, přítel Jana Švejnara napsal v reakci na presidentskou volbu toto:

“Klaus byl ministerským předsedou. Byl proslulý pro své výbuchy hněvu. Nepříliš známá je příhoda, jak kdysi vyšel ze své kanceláře a na cestě na WC na chodbě spatřil mladou úřednici u kopírky. “Co děláte u mé kopírky,” zařval na ni. “Pracuji vedle vaší kanceláře, v kanceláři ministra bezpečnosti.” “Aha,” zamručel Klaus a rozzuřeně odešel. Druhý den nařídil, aby mezi jeho kanceláří a kanceláří ministra bezpečnosti byla postavena skleněná stěna.”

Nejde mi ani tak o to, co napsal. Jde mi o to, že po zveřejnění se objevilo v diskusích spousta souhlasných ohlasů: To je přesný popis, Klaus je modrá zrůda, úplně přesný popis velikosti arogance tunelpapá ... přitom komentátorům vůbec nedošlo, že ministr vnitra sídlí ve svém vlastním ministerstvu a ne na Úřadu vlády. Tento rozhovor je obdobný. Umožňuje nepřemýšlivým lidem vypustit páru. Vyvolává emoce proti Klausovi a ODS.
27. 03. 2008 | 15:49

Bobo E napsal(a):

to hera, oposum: Kdyby článek nesl název "Kritika způsobu zvolení Václava Klause", nebo "Arcilotr Klaus", asi by mi nestál za to, abych se k němu vyjadřoval. On se však jmenuje "Michael Kraus - muž v pozadí Švejnarovy prezidentské kampaně". K mému obrovskému překvapení není článek o Michaelu Krausovi, dokonce ani ne o Janu Švejnarovi či jeho volební kampani, ale o "zlém Václavu Klausovi", jehož zvolení prosadila "ďábelská ODS" i přes maximální odpor "ligy svatých a spravedlivých".
27. 03. 2008 | 15:55

suchánek napsal(a):

no tak jsem si dal tu práci a diskuzi celou znovu přečetl, co se týče nadávek a vulgarit na stranickou orientaci, udělal jsem přehled:

1.jsme opravdu stádem tupců kteří nic jiného než modrou mafii nezsalouží.

2.od místních modrých politruků slíznete.

3. co nám tady politruci strany pravdy a lásky společně naservírovali.

4.které s žulovými náhrobky modré mafie nehne ani o fous.

5.jak se neustále snaží "modré mozky" znevážit vše, co každý soudný člověk již dávno pochopil.

6.celá veřejnost tak hloupá a "žere" ODS tu bolševickou strategii

7...Z modrých ptáků jde opravdu mráz po zádech

8.Podle zuřivého a nenávistného řevu modrobolševiků

9.Urážky od modých ptáků hoďte za hlavu

10.Vymývání mozků na modro zbarvenou propagandou

a teď bych prosil ZEJMÉNA PANA FR.LUKEŠE, aby zde předložil svůj seznam.
27. 03. 2008 | 15:59

oposum napsal(a):

To StandaT ale i jinym:
ja velmi hledam dalsi informace abych si potvrdil nebo vyvratil nazor, a rozhodne neverim, ze kazdy blabol o Klausovi je pravda;

jenze je to tezke - noviny Rakousku a na Slovensku bezne pisou o Klausove noci s milenkou po prezid.slibu a u nás Hrad mlci, blogy tady pisou o Klausove prihlasce do KSC a prezident opet nic, impotentni novinari se ho bud vubec nezeptaji, nebo taky mlci - tak mi doporucte co si mam myslet
27. 03. 2008 | 16:02

ruda napsal(a):

suchánek: ocenil jsem, že jste reagoval věcně. Mně sice popis té situace nijak podezřelý nepřipadal, ale je to konkrétní fakt o kterém se dá diskutovat. Vůbec bych si tolik nevšímal PRštiny a hrůzostrašnost tohoto faktu ať si vyhodnotí každý sám. Mám na mysli fakta, zbavená toho pro někoho tendenčního balení. V článku jich je dost.
Hezký den.
27. 03. 2008 | 16:03

libor napsal(a):

Blog p.Hvížďaly s názory p. Krause naprosto vyjadřuje můj názor na dění kolem volby prezidenta a na poměry v české společnosti a politice. Je to bahno a krize hodnot, na které má Klaus a jeho věrní podstatný podíl a spolu s čtyřicetiletou devastací za kterou stála KSČ. Prezidenstská volba a vše kolem, byla pro mne smutným potvrzením, že za 20 let se naše myšlení příliš nezměnilo. Pořád máme totalitu v hlavách bez ohledu na ekonomický systém a našich řečech o demokracii a občanské společnosti. cO se týká morálky je to snad ještě horší než před rokem 1989.
Cítil jsem před volbou, že je čas velmi nazrálý na změnu. To ostatně potvrzuje raketový vzestup preferencí pro J. Švejnara. Skutečně politické strany stratily příliš mnoho času, který pak Švejnarovi chyběl.

Bohužel mnoho mocných si změnu nepřeje. Porušilo by se mocenské předivo a vazby.Proto se taky proklausovský blok tak semknul a bojoval jako o život.
Teď mají ještě 5 let na zametání stop za pomoci V. Klause a upevňování svých pozic. Švejnar byl pro ně nebezpečím. Mohli by vyjít na světlo nepříjemné věci.
Škoda dalších pěti let pro Českou republiku a její občany ! Klaus je skutečně brza pro demokracii a občanskou společnost. Možná i ta situace je k něčemu dobrá. Klaus měl možnost odejít z jeviště v pravou chvíli (spíš 5 min po dvanácté). Ještě za působení obrazu, který o sobě tady 20 let vytvářel. Uvidíme s jakou bude odcházet za pět let. Možná, že to vůbec nebude slavný odchod. Věřím, že i během této doby budou odvážní zveřejňovat informace, které nám budou ukazovat skutečné "zásluhy" dnešních politiků.

A ještě k médiím. Media většinou nefandí naivně "pravici". Oni fandí zcela vědomě, ne naivně. Slouží vládě, ne občanům. Byli přesvědčeni podobně jako mnoho volitelů. Peníze mají velikou moc v prostředí, kde etika, svědomí a pevnost vlastního názoru jsou práznými pojmy.
27. 03. 2008 | 16:17

StandaT napsal(a):

oposum: nebudu vám nic radit, myslete si co chcete.
Co se týče Hradu tak ten, coby instituce, nemá co komentovat privátní záležitosti. Stejně tak Úřad vlády, ministerstvy, úřady... Váš požadavek jde výrazně mimo akceptovatelné limity. O Klausově noci se v českých novinách psalo, ne že ne. Ale že to nebyla senzace, která týden visí na prvních stránkách, je jen dobře.
27. 03. 2008 | 16:18

hera napsal(a):

to Bobo E
ráda bych řekla něco jiného, ale nevím co, odpovědi na dané otázky v úvodním článku v podstatě potvrdily můj umělecký dojem, a to i pokud si ponechám rezervu, že pan Kraus byl osobně zaangažován a tím pádem nemusí být zcela objektivní. Václav Klaus za to ani snad nemůže, stranický prezident nebude nikdy dobrým prezidentem, možná tak pro Vás. Chtěla jsem samozřejmě někoho jiného, který by byl, když ne pro všechny, tak alespoň pro tu většinu přijatelnější. Ale nešť, chleba levnější nebude
27. 03. 2008 | 16:23

RUMCAJS napsal(a):

Haló,haló ta dole ! Slyšíte mě ?
Kam až jste to klesl pane Kraus?
Nebo jste si jenom spletl ODS s ČSSD?
27. 03. 2008 | 16:34

Třebakarel napsal(a):

StandoT , taky vám nebudu nic radit , ale stačí přeci napsat že ho máte rád nebo si ho vážíte. To přece samo o sobě stačí . To snášení jakoby argumentů kteréjsou ale jen proklamace bez toho abyste je odvodil je tam je myslím navíc . Přesvědčujete ale bez argumentů .Vůbec ty hry když se mi něco nehodí tak
to je "privátní" - to je teda demagogie .Anebo by možná pro usnadnění nás několika nechápavců platit jen výroky a činy v pracovní době ? A večer potopa ? Sorry .
27. 03. 2008 | 16:36

Bobo E napsal(a):

to Hera: Z čeho usuzujete, že Klaus není přijatelným prezidentem pro značnou část národa (podle průzkumů před volbou byl přijatelný pro cca 50%, dva měsíce po volbě v prezidentský úřad, který VK zosobňuje, věří myslím přes 60% lidí). Také pojem "stranický a nadstranický prezident" je vymyšlený nějakým naivním (odpuste to slovo) bludařem - každý bude tíhnout k té či oné straně. Nebo si snad myslíte, že Zelení nominovali a Socdemáci podporovali Jana Švejnara úplně nezjištně? Stranickost nepoznáte podle členské legitimace, ale podle činů. Samozžejmě, že VK není nadstranický, ale kdyby opravdu fanaticky "kopal" pro ODS, mohl minulé vládě ČSSD daleko více škodit (např. vůbec nemusel jmenovat Jiřího Paroubka premiérem, mohl pověřit sestavováním vlády kohokoli jiného v naději, že vláda neprojde a že dojde na předčasné volby - a v té době měla ČSSD preference cca 10%)
27. 03. 2008 | 16:40

oposum napsal(a):

to StandaT:
pokud nekdo prezidenta hajiciho "krestanskou tradici a rodinu" za tyden napadne, ze podvadi svou zenu, nebo je bezne napadan ze se snazil vstoupit do KSC, pak by to mel vysvetlit;
jestlize vubec nereaguje neni to normalni, bud je to vsechno pravda a pak je Klaus obycejny supak a nespolehlivy podvodnik, nebo je to vsechno lez a rakouske a slovenske noviny (ceske Aha na rozdil od vas nepocitam mezi normalni noviny) mohou beztresne pomlouvat naseho prezidenta;

tady nejde o zadnou senzaci ale o pravdomluvnost a spolehlivost prezidenta, pripadne o schopnost hajit cest svou a tedy i tohoto statu, ale to asi nejste schopen pochopit
27. 03. 2008 | 16:42

žaba napsal(a):

No. myslím, že už všechno tu bylo napsáno, s blogem souhlasím, i záp. noviny psaly o volbě Klause jako o volbě zatuhlého dinosaura, pošpiněné mafiánskými praktikami. Jeho mandát, jen o jeden koupený hlas navíc než nutně potřeboval ke zvolení, je velmi slaby., stejně jako současné koaliční vlády.Prostě nejmíň polovina národa nemá prezidenta:))))
27. 03. 2008 | 16:49

StandaT napsal(a):

oposume: takhle ano - plný souhlas. Nechť se Klaus ke svým postojům vyjádří. Vaše formulace "Hrad mlčí" byla zavádějící.
27. 03. 2008 | 16:56

PAUL napsal(a):

Nemám rád Švejnara a Klaus je nejlepší! Švejnarovci prohráli, to je paráda, hurá jdu to zapít do hospůdky, kde Švejnarovci už dostali kolikrát na budku, a tak tam musí držet hubu, cizáky tam nestrpíme! My jsme Valaši jedna rodina atd. Hurá!!!!
27. 03. 2008 | 16:59

RUMCAJS napsal(a):

Muži a ženy v pozadí Švejnarovy prez. kampaně.

Bursík- společně s Kaťuškou zatočí s každým.

Paroubek- konzultuje svoje kroky s teroristy typu BAAS,
- tam kde komunisti provádějí genocidu, tam tleská.
- a jezdí se radit s Putinem, jak zakázat radar.

Tomu říkám pozadí ! Z toho se to musí sr...!
27. 03. 2008 | 17:03

RUMCAJS napsal(a):

Dalším zklamáním byl postoj ODS. Už v listopadu museli všichni její volitelé „slavnostně“ (jak v totalitě) podepsat slib, že podporují Klause. Neřekl bych, že to odpovídá duchu ústavy, která volitelům klade na srdce volit podle svého „nejlepšího vědomí a svědomí

... no a proto chtěli socani veřejnou volbu, aby dohlédli na to, aby odesmani svůj slib dodrželi.
No to dá rozum, né ?
27. 03. 2008 | 17:07

RUMCAJS napsal(a):

O čem vypovídá jen těsné vítězství Václava Klause nad Janem Švejnarem?

O hluboké potřebě změny, již cítí velká část české společnosti..

... Tak tomu říkám analytické myšlení!
27. 03. 2008 | 17:15

RUMCAJS napsal(a):

Teprve tehdy jsme pochopili, jak velká část dnešní společnosti prahne po změně, která by Česko odpoutala od tržního extremismu, neúctě k vládě zákonů a hodnotového úpadku...

Ano. Přesně tyto věcí řeší prezident. 8 let bezvládí pod vedením ČSSD na to prostě nestačilo.
27. 03. 2008 | 17:18

Charlie napsal(a):

RUMCAJS

:-))
27. 03. 2008 | 17:18

vlk napsal(a):

Rozhovor velmi přesně popisuje skutečnost. Chápu, že zdejším modruhům a madružkám / od slov modrý/á soudruh/žka/ nesedí.

Nikdo z nich si totiž neklade jednoduchou otázku. Jak to, že pro Václava Klause - největšího politika celé zeměkoule a a co zeměkoule, celého vesmíru, který tak užasně vede tuhle zemi už drahně let / záměrně se jich ani nebudu ptát kam../ hlasovali pouze volitelé z ODS, tři velmi smutné figury z kandidátky soc dem o jejichž "čestných" motivech není pochybnost, 2 slovy dvě nezávislé senátorky , z nichž jedna vděčí senátní většině ODS za to , že nebyla vydána k trestnímu stíhání a zřejmě doufá, že stejně tak nebude vydána ani po další žádosti policie k jinému případu, a 14 zvolitelů lidovců, což je o něco více než polovina jejich hlasů a to ještě tvrdě apelovali, že zvolení Klause je podmínkou k uskutečnění církevních restitucí...
Ze všech ostatních volitelů, všech možných nezávislých, volitelů celé jedné vládní strany a skoro poloviny lidovců už nepřišel ani hlas. Být Klausem a ODS hodně bych o tom přemýšlel. Přemýšlel o faktu, proč je Klaus nepřijatelný pro každého, kdo s vyjímkou 1 senátorky, buď byl ODS za něco dlužen nebo zjevně volba potvrzovala jeho nějakou výhodu..

A není mým problémem, že nikdo z modruhů a modružek si tuhle jednoduchou otázku nepoloží. A radši bude obviňovat a urážet jak Jana Švejanara, že si vůbec dovolil kandidovat proti jejich za živa svatému, ale i celou rodinu Krausů, za to, že si jeden z jejich členů dovolil Janu Švejnarovi pomáhat a panu Hvížďalovi sdělit, jak situaci viděl a vidí.
Něco takového přece fanatici neodpouštějí. Nikdy A modří zejména.
Dost by mne zajímalo , jaký je rozdíl mezi takovým za hrob modrým a muslimským fanatikem, vyhrožujícím Západu například ohledně karikatur Proroka Mohammeda.

pro mne osobně žádný.
27. 03. 2008 | 17:37

Hera napsal(a):

to Bobo - myslím si, že kdybyste se měl vyjádřit k preferencím soc. demokracie, které převyšují ODS, tak Vaše odpověď by zněla, že průzkumům nevěříte, já také ne. Mě se nikdy nikdo nezeptal, možná kolem Prahy ano, ale jsem z jižní Moravy, tady je to pro ně daleko. Úřad prezidenta je tradičně spojen s vysokými preferencemi, ať tam vládne Pavel nebo Šavel, je to úcta lidí k majestátu zděděná již po Masarykovi a nemá to až tak co dělat s osobou.
Co se týká nadstranickosti, samozřejmě, názor má každý, ale ne tak vyhraněný a také zaléží na tom, zda se dotyčný dokáže ovládnout a uvědomit si, že je představitelem i jiných názorových proudů a v zájmu zachování alespoň minimálního koncensu být zticha. Sám píšete, že mohl být i horší, to máte asi pravdu, ale bylo by to již opravdu, ale opravdu otřesné.
Zda byl či nebyl Jan Švejnar zadarmo, to opravdu nevím, ale logika mi říká, že Zelení VK volit nemohli, jinak by se odrovnali v očích svých voličů a soc. demokracie také ne, je to přece ideový vůdce ODS. Jan Švejnar nebyl pro mě jako voliče soc. demokracie ideální, je to liberální ekonom, ale v zájmu nalezení kompromisu, a to i s ODS byl ideální. Ikon a kultů osobnosti jsme tu již měli dostatek, ráda bych měla v čele státu moudrého člověka, to by mi stačilo.
27. 03. 2008 | 17:49

Marty napsal(a):

vlk: jako fanatik se tu prezentujete hlavne Vy. Napred si zamente pred vlastnim prahem.
27. 03. 2008 | 17:52

hanah napsal(a):

Pane Vlku, vy jse fakt boží :-)
27. 03. 2008 | 17:58

RUMCAJS napsal(a):

Vlk:
To že Paroubek osobně klečel na každém poslanci ČSSD a vyhrožoval vyloučením, tomu říkáš svobodná volba ?

Si děláš prču, vlku ?
27. 03. 2008 | 18:05

Marty napsal(a):

RUMCAJS: dela, jinak bychom museli zacit pochybovat o jeho svepravnosti :)
27. 03. 2008 | 18:06

RUMCAJS napsal(a):

Tenhle rozhovor jste pane Hvížďalo uveřejnil,aby jste pana profesora Krause zesměšnil ?
To od Vás není moc hezké.
27. 03. 2008 | 18:16

RUMCAJS napsal(a):

Marty:
Třeba jenom nějakej blázen zneužil jeho nick.
27. 03. 2008 | 18:17

Třebakarel napsal(a):

Marty , vysvětlil/la byste mi z čeho se Vám jeví vlk jako fanatik?
Nebo to prostě "cítíte"?Prosím .
27. 03. 2008 | 18:18

Marty napsal(a):

Třebakarel: "Dost by mne zajímalo , jaký je rozdíl mezi takovým za hrob modrým a muslimským fanatikem, vyhrožujícím Západu například ohledně karikatur Proroka Mohammeda.

pro mne osobně žádný."

Pak tu mame tu malickost, ze vlk ze vseho vini Klause. Nedivil bych se, kdyby se kazdy vecer pred spanim vlk s hruzou dival pod postel, jestli tam na nej neciha Klaus.
27. 03. 2008 | 18:21

RUMCAJS napsal(a):

A kdo je to vlastně ten Švejnar ?
27. 03. 2008 | 18:24

ruda napsal(a):

RUMCAJS:
je vidět, že vám to leží v žaludku. Jste už tedy třetí, na koho se obracím. Od provitala jsem se dozvěděl kulové, suchánek mi moc nenapsal...Napíšu vám totéž, co jemu:

Moc rád bych, kdyby každý, kdo se do pánů Hvížďaly a Krause obouvá zaujal jasné stanovisko k faktům, které zazněly. Tedy např.: baterie z mobilů ven? Nesmysl, byl jsem tam. Nebo: zákaz rozpravy? Nevěřím tomu proto a proto...
Ta fakta mi připadají podstatná, ne to, kdo a jak zabalená nám je tu předhazuje. Mně připadají většinou důvěryhodná. A jestli je pravda jen desetina..-
Podle síly vaší reakce o tom musíte vědět své. Opravdu je to podle vás všechno výmysl? Já mám už plné zuby všeho toho osočování z pozice povýšených pozorovatelů, kterým stojí za to napadnout zde třeba pány Hvížďalu a Krause, ale už ne napsat konkrétní argument. Takové to jakoby -to je přece jasné. Mně ne.
Oba tito pánové mi jsou šumafuk. Ne tak zmíněná fakta. Dáte si tu práci a rozšíříte mi obzor?
Hezký večer.
27. 03. 2008 | 18:28

zedník napsal(a):

vlku:
...Dost by mne zajímalo , jaký je rozdíl mezi takovým za hrob modrým a muslimským fanatikem....
No a vidíte, stejně tak já nevidím žádný rozdíl mezi rudorůžovým fanatikem a muslimským fanatikem. Nebo se Vám snad sevřenost, sveřepost a fanatické obstrukce Paroubkových hord se Zlenými zdály málo fanatické. Já jsem si diskuzi nevšiml, že by někdo neustále ještě nyní urážel Švejnara (spíš už dávno nikoho nezajímá), tak jak se zde nejen od Krause (od Švejnara v tisku) a zdejších rudorůžových diskutérů děje vůči Klausovi. Urputnost, s jakou k volbě přistoupil Paroubek a Zelení, se hned tak nevidí. Pokud by bývali nechali proběhnout volbu presidenta tak, jak se vždy volilo, totiž tajně, byl Klaus s převahou zvolen i hlasy socanů hned v prvním kole.
27. 03. 2008 | 18:31

Orel holohlavý napsal(a):

On pan profesot Švejnar ještě žije? To je ale překvapení....
Nerad, ale "nemohu jinak..." : Autore článku, žijete v úplně jiné zemi. U nás to chodí jinak. Možná blbě, ale prostě jinak. Tudy, kudy naznačujete, cesta prostě a jednoduše nevede. Marná lásky (a pravdy) snaha.
27. 03. 2008 | 19:49

PAUL napsal(a):

Paroubek je v Moskvě kde se spojuje s bolševiky! ČSSD se stává bolševickou stranou, kam se hrabe KSČM!
27. 03. 2008 | 19:49

Josef K. napsal(a):

Dlouho sleduji tendenci ODS navodit v Čechách a na Moravě ruské modely vládnutí, jen pár základních rysů: instituce jsou zaměňovány mafiemi, policejní vozy mají být stříbrno modré (lze najít jen Rusku), nacionalismus (narozdíl od Ruska se nemůže opřít ani o pravoslaví, ani o národní imperialismus), absence vzdělanosti, každý kdo neposlouchá je nepřítel....Bohužel se zdá, že ODS je ruským exponentem (zaplatit se dá vše a každý se postará jen o sebe, viz. Karlovarský kraj a jemu podobné). Nezdá se mi však , že příznivci ODS jsou ti, jejichž předci hajlovali na Václavském námětsí i v ND,vedli čistky v KSČ v roce 69. Jazyk - argot, chování správného Rusa.
27. 03. 2008 | 20:10

vlk napsal(a):

zedník

není nad ten správný modrý pohled. Na Jánském vršku z vás, ale i Hannah a martyh musí mít věru radost. třeba vás dají i na nástěnku! nebo vám dají osobně podepsanou fotku Nejvyššího!
Tak obstrukce Paroubkových a zelených hord říkáte? Hmm. Nejsou náhodou zelní koaliční partner.. že by horda? Dobrá, budu si pamatovat, že ve vládě je horda. A obstrukce říkáte?
POstup volby není předepsán Ústavou. Někdy si ji přečtěte. Veřejná volba je legální. chápete význam slova legální? A byla prosazena prosedurou v souladu se zákonem.

což se ovšem sotva dá říci o získání hlasů jistých poslanců. Jenže - není žalobce, není soudce.
Rád věřím, že vás a vám podobné mrzí způsob volby. Investovat a nedostat protiplnění je věru k vzteku. Pokud chcete říci, že potenciál tajné volby nebyl jen Snítilý, dá se tzomu, bohužel věřit. Na Pohankovia Melčákovi Dalík předvedl, co umí. Langer se zase osvědčil jako dobrý doprovod pana Snítilého. A pokud si vzpomenu na vyhrožování stejného pána místopředsedovi vlády - uvídíš, kdo všechno půjde bručet, a uvážím li svědectví senátora Novotného, který nemá proč si dělat potíže a zdejší blog senátora Zlatušky, nezbývá mi, než vám dát za pravdu, že Snítilých by asi bylo víc.
Pokud vám konvenuje takto zvolený prezident,je to vaše věc. Já takového prezidenta akceptovat nemíním.
Ale zřejmě máte osobní kodex, postavený na heslu - účel světí prostředky, ať jsou tytojakékoliv.
A koho vy považujete za fanatika a komu rovného? tak to mne věru nezajímá pane zedník.
27. 03. 2008 | 20:14

vlk napsal(a):

hannah

modružko nic jiného jsme od vás nečekal. Nezklamala jste. Tedy důvěru ve vás kladenou na Jánském vršku. Bravo.

příště prosím nějaké argumnty.Pokud jich jste vůbec schopna.
27. 03. 2008 | 20:16

Z Rosenblum napsal(a):

Počátkem března, před tzv. "konferencí" o změnách klimatu v New Yorku, česká média, včetně onlinových, odmítla uvěřejnit následující článek:

Klausova další nedůstojná volba: Prestiž úřadu prezidenta ČR znovu propachtována Heartland Institutu

V uších dosud zní, jak se prezident Klaus, jeho podepsaným slibem tajně pro něj hlasující volitelé za ODS, dokonce i KSČM (ta navíc, účelovou fraškou předvedením Bobošíkové, samotnou volbu i oba kandidáty vědomě urážející) před některými občany celkem úspěšně schovávali za "vážnosti úřadu hlavy státu" a opakovali námitky, že prý jak inovativní a precedent etablující Švejnarova kampaň, tak jakákoliv debata kandidátů a nakonec i nezvolení inkumbenta hned v prvním kole byly údajně "nedůstojné". Přitom už tento týden, zase bez našeho mandátu a zase ve prospěch agendy extrémistického think-tanku, Heartland Institutu*), Václav Klaus a jeho naftařskými a tabákovými firmami placení hostitelé budou znovu, jak podobenkami "His Excellency, the President of the Czech Republic", tak jeho "údernými slovíčky", vědomě zneužívat prestiže úřadu prezidenta naší republiky k velice soukromé, národní zájem nereprezentující a nehájící, jen jim škodící manipulaci při tzv. "Mezinárodní konferenci o změně klimatu" v New Yorku.
Již vloni v září se svět, zejména zástupci členských zemí OSN, podivoval nad tím, jak Česká republika dovolí propachtovat jméno, podobenky a titul svého prezidenta republiky k velice nákladné inzertní kampani Heartland Institutu, spuštěné v předvečer newyorské konference OSN o změnách klimatu. Z plošných novinových inzerátů (jak by řekl premiér Topolánek) "nepřáteliodně vyhlížející tvář" V. Klause, tak jeho projev v OSN, který byl mezi 81 projevy hlav států zájmům ČR škodící vyjímkou, evidetně "zapůsobily": ČR m.j. ztratila podporu jak Klausovým extrémismem vystrašených zemí Tichomoří, tak i všech velkých zemí EU, ikdyž předtím měla defakto jisté prestižní místo nestálého člena Rady bezpečnosti. Situaci se nakonec nepodařilo zachránit ani premiérovi Topolánkovi a vicepremiérovi Bursíkovi.
Ikdyž i letos V. Klaus před volbou zase sliboval, jak se bude v úřadě chovat, že opravdu, ale opravdu nebude mást svět tím, že snad on dělá zahraniční politiku, že bude hájit národní (ne tedy své osobní, parciální, ideologické) zájmy, ani ne 14 dní po volbě už zase on a s jeho vědomím i cizí soukromá instituce, která m.j. konfabuluje s "junk-science" (tedy "podvodnou vědou"), že kouření není vlastně škodlivé a fosilní paliva nepřispívají ke změnám klimatu, atd., budou zneužívat image úřadu hlavy našeho státu k tomu, k čemu není ani pověření, ani vhodný standard.
Na svém webu Klaus pod hlavičkou "Pracovní (ve skutečnosti soukromá a výdělečná) cesta prezidenta do New Yorku", sděluje, že se "zúčastní Mezinárodní konference o klimatických změnách, kde vystoupí s projevem s názvem „From Climate Alarmism to Climate Realism". Tradičně nic o tom, že organizátorem je neslavný Heartland Institute, nic o tom, že pod tímto názvem není ani nic vědeckého, ani seriózního, jen sponzory jako ExxonMobil, R.J. Reynold Tobacco, atd. placená propaganda. Od roku 1998 třeba jen ExxonMobild dal Heartlandu (minimalně, prokázaně) 791.000 USD.
Kromě dalšího zneužití image úřadu hlavy státu a reálného rizika dalších "kolaterálních" škod pro ČR z toho vyplývající, naše repulika touto poslední "pracovní cestou" Václava Klause nic nezíská.
A co získá prezident Klaus? Heartand slibuje hrazené cestovní výdaje, tři dny s ubytováním v luxusním hotelu Marriott Times Square zdarma a .... honorář 1.000 USD, viz. standardní zvací dopisu Heartlandu ochotným prezentérům na http://www.realclimate.org/... (pokrač. níže)
27. 03. 2008 | 20:17

vlk napsal(a):

Marty

od vás jsem čekal o něco sofistikovanější rečakci. Moje chyba, že jsem hodnotil váš potenciál výše, než skutečně je. Beru na vědomí.
nesmím na vás mít příliš velké nároky.
27. 03. 2008 | 20:18

Z Rosenblum napsal(a):

Je možné, že zase jako jediná hlava státu, V. Klaus dostate zaplaceno (mnohem) více. Přitom je třeba si uvědomit, že na skutečné, vědecké konferenci, přednášející honorář nedostávají. Ale Heartland, díky ExxonMobilu, který teď dosáhl rekordního zisku 40 mld USD, má, nejen má na propagandu, "junk vedu! i honoráře ke všemu ochotných peněz dost. A když třeba V. Klausovi nějaký (neodborný, populární, PR) článek zvěřejní třeba pravicový American Enterprise Institute, honorář je až 10.000 USD. I při prezidentskému platu, příjmy ze všech těch soukromých výjezdech za úplatu, kde honorář je při titulu MF ČSFR, premiéra ČR, předsedy PSP ČR a teď prezidenta ČR extra atraktivní, pro domácnost naší hlavy státu představují podstané "přilepšování si". Hlavně ale jsou - v normálních demokratických zemích, coby fundamentální střet zájmů - pro takové ústavní činitele nezákonné a nemyslitelné.
Kromě výše zmíněného "oboustranně výhodného" zneužívání vážnosti úřadu prezidenta ČR k podpoře agendy zpochybňování vědeckého konsensu o lidském příspěvku změnám klimatu, honoráře a cestování zdarma Václav Klaus u některých našich občanů navíc zase "zaboduje". Třeba i formou svých dalších "Zápisků z Ameriky", kdy bude třeba (nepravdivě) tvrdit, že v USA je vlastně odpor k zákazům kouření (ikdyž USA v tomto dávno vedou), nebo (nepravdivě) zopakuje, že si "rovná daň získává rostoucí podporu" atd. Naopak třeba o tom, že již 11 amerických států, i těch, vedených republikánskými guvernéry, jako je Schwartzenegger nebo Reidová, soudí Bushovu vládu, která jim zakazuje přijmout přísnější zákony o výfukových plynech, Klaus, ikdyž "znalec Ameriky", pomlčí. K tomu navíc, ani prezident Bush si nedovolí o lidském vlivu na změny klimatu veřejně vyjadřovat způsobem, jako náš prezident. Možná je, z pohledu Klause, "málo pravicový".
To, že v žádném případě nejde o seriózní, nebo vědeckou konferenci, dokládá i text výše uvedené výzvy možným prezentérům, kde se Heartland upřímně svěřuje, že "Cílem akce je generovat pozornost médií, neboť mnoho vědců věří, že předpovědi o oteplování a katastrofických událostech nejsou podloženy solidní vědou. Tato akce bude propagována placenou inzercí ve Wall Street Journal, New York Times a Washington Times**) a možná i v jiných periodikách, tiskovými zprávami, tiskovými zprávami, rozhovory a jinou komunikací v hlavních médiích, atd. Očekáváme účast až 500 lidí, volení zástupci mají vstup zdarma."
O neserióznosti této PR (propagandistické) akce, kterou skuteční vědci ignorují a o samotném Heartland Institutu, který si zjevně - a za úplatu - ochotného Klause vytipoval k opakované spolupráci, napovídá i jeho konstatování ze 16.4.2007, že "Nexistuje žádný konsensus o příčinách, dopadech a budoucím tempu globálního oteplování", nebo jejich "odborné studie", že kouření zdraví neškodí v Kuřácké lóži (Smoking Lounge) atd.
Je s podivem, že sofistikovanému Václavovi Klausovi, který selektivně označuje průzkumy veřejného mínění, které se mu nehodí, za "cinknuté", který se pilně ohání "seriózností" svého "nemilosrdně vědeckého", ekonomického přístupu ke "všem věcem", který v těch, jejichž názory nemá rád, demaskuje "parciální zájmy", po léta a opakovaně, teď (minimálně) podruhé v Heartland Institutu nevidí, za čí peníze a tedy v jakých zájmech tato významem okrajová organizace i on, náš prezident, vystupuje a proč i jemu platí honoráře.
Je zase velice poučné a varovné, že ani dnes některá naše média nedokážou nebo nechtějí - když samotný Václav Klaus veřejnosti habituálně skutečnou podstatu věci nesděluje - o finačním pozadí a zájmech s těmito akcemi spojených a o zneužívání úřadu prezidenta republiky informovat. Nevím, zda ve svém placeném (podle instrukcí "maximálně 20 minut dlouhém") projevu "Od klimatického alarmismu ke klimatickému realismu" Václav Klaus neodolá a neužije "vědecké trumfy", jako že před deseti dny bylo na Kvildě - 21oC, ale každopádně, když ne svým volitelům, tak mě, občanovi, dluží vysvětlení a informace o tom, jak se konkrétně tato a všechny ostatní soukromé, ne tedy "pracovní" cesty (je jich údajně až 20 za rok), přivydělávání si, honoráře a jiné odměny, nevhodné a škodlivé propůjčování jména i titulu prezidenta naší republiky atd., shodují nejen s jeho posledními kandidátskými sliby, ale hlavně se zákony, mandátem úřadu a etikou, zvláštěpak jde-li o "konzervativního" politika, ochránce tradičních hodnot.
(pokrač. níže)
27. 03. 2008 | 20:18

Z Rosenblum napsal(a):

I bez takového vysvětlení je znovu evidentní, že přes své opakované ujišťování, že - bude-li znovu zvolen - "nebude žádnou neřízenou střelou", prezident nechce - nebo doopravdy není schopen - těchto škodlivých a pochybných praktik ani teď zanechat. Účelově rádoby "prestižních" dezinformací, včetně loňského údajného "duelu Gore-Klaus" v Kongresu USA, který nebyl nikdy plánován a tudíž se ani nekonal, bylo už také dost.

-------------------------
Zvací dopis Hearland "institutu", který je institutem asi tak, jako je CEVRO "akademií", s nabídkou honoráře "ochotnýn" a popisem, že nejde o konferenci ale propagandisticou akci je zde:

http://www.realclimate.org/...)
*) Heartland Institute v Chicagu, má zásadní vazby a dotace hlavně z naftařských a tabákových firem a je jimi po léta využíván ke zpochybňování výsledků skutečného vědeckého výzkumu týkajícího se jak dopadu spalování fosilních paliv na změny klimatu, škodlivosti kouření na lidské zdraví, atd., k porážce návrhů zákonů o omezování škodlivin, zákazu kouření ve veřejných prostorách, atp.

Odkazů na internetu, včetně vazeb členů jejich správní rady, vedoucích pracovníků tabákových firem jako Philip Morris je plno. Kupř. Craig L. Fuller, bývalý vedoucí kanceláře viceprezidenta USA, Bushe st. a bývalý VP Philip Morris. Nebo Roy E. Marden, jejich šéf oddělení pro industriální záležitosti, zodpovědný za lobbování a "manažování reakcí firmy na klíčové otázky veřejné politiky". Oba vedoucí pracovníci Philip Morris a členové správní rady Heartlandu m.j. opakovaně doporučovali využívat jej a jeho "sítě rychlé reakce" k nátlakovým kampaním na legislativu USA i jednotlivých států.

Dva z mnoha případů toho, jak Philip Morris u nás, v ČR, působí v ovlivňování médií a politiků. Firmou plně hrazené "studijní" pobyty skupin asi 15 českých žurnalistů a poslanců v USA, s ubytováním v nejdražších hotelích, včetně "ano, domů můžete z pokoje volat neomezeně, je to na nás", kdy se opakovaně prezentovalo komu a jak firma dává finační dary: "Země, která více kouří, pochopitelně dostaně více našich darů."
Dalším nechvalně známým, pobuřujícím příkladem byla "odborná studie" firmy předložená vládě ČR, vážně argumentující, že neschválením zákona o zvýšení kolkovací daně, tedy neomezováním kouření, státní rozpočet díky rychlejší úmrtnosti obyvatel "ušetří" na výdajích na penze a na zdravotní péči a těmito "úsporami více než dožene" daňové ztráty na nezvýšené dani na cigaretách. Skutečnost, že si Philip Morris může tuto nehoráznost dovolit ne v nějaké banánové republice, ale v ČR, jakož i to, že firma zřejmě počítala s tím, že si firma zřejmě myslela, že jim Klausova "liberální" rétorika dávala naději na úspěch, byla komentována po celém světě.
**) Washington Times (nezaměňovat s 8-krát větším a nepoměrně prestižnějším Washington Post), je pravičácký, marginální deník vlastněný News World Communications, která patří náboženské sektě, tzv. Unifikační církvi, korejského faráře a magnáta, Sun Myung Moona.

Ten ztrávil několik let v americkém vězení za daňové podvody. Po celou svoji existenci (od roku 1982) jsou Washington Times značně ztrátové a i Moon si opakovaně stěžuje, že ho dotace stály miliardy USD (uvádí se 2 i více). Poslání tohoto deníku Moon popsal m.j. 2.1.1996, kdy na zasedání vedení Unifikační církve prohlásil: "Proto Otec (Moon) sdružuje a organizuje učence z celého světa a také vydavatelství novin, s cílem dělat propagandu." Za tím účelem Sun Myung Moon m.j. koupil známou zpravodajsou agenturu UPI. Klaus po léta rád, zase k oboustranné spokojenosti, těmto novinám poskytuje rozhovory a ty ho také chválí za "liberální" politiku a názory.
A v jakéže to "prestižní" společnosti bude Klaus vlastně ve směšné, z extra zisků naftařských firem, hlavně zase s nákladnou reklamní kampaní uváděné "konferenci", zase jako jediný státník vystupovat? (pokrač. níže)
27. 03. 2008 | 20:19

Z Rosenblum napsal(a):

Po Klausovi druhou "hvězdou" má být jistý Roy Innes, černošký nacionalista (dřívě Černý panter), doživotní - od roku 1968 - šéf fundamentálně pofidérní, "shell" organizace, CORE, Centra pro rasovou rovnoprávnost, ze které si udělal dojnou krávu pro členy své rodiny. Innes se, jako Klaus, nechává za úplatu pronajímat propagandistickými nástroji jako Heartland, kdy panáčkuje jako "černošký konzervativec" a "bojovník za občanská práva".

Třetí, za honorář (na normálních, skutečně odborných konferencích se honoráře neplatí) vystoupí Jurij Israel, bývalý šéf sovětského Meteroologického ústavu, nechvalně známý hlavně tím, že po několik týdnů zadržoval informace o šíření radioaktivního mraku z černobylské katastrofy. Teď zastupuje Rusko na ICCP a pilně papouškuje Putinovy námitky, že požadavky na snížení emisí CO2 "diskriminují ruskou ekonomiku".
========================

Poznámka po 4.3.2008:
O jakékoliv "prestiži" údajné "konference" nemůže být řeč, byl to naopak další důkaz zneužívání prestiže úřadu prezidenta ČR Klausem a jeho extrémistickými hostiteli, když si člověk poslechne Klausův rozhovor s dryáčnickým Glennem Beckem zde: https://www.youtube.com/watc... a když si na internetu nebo wikipedii si o tomto laciném demagogovi něco přečtě.
27. 03. 2008 | 20:20

FF napsal(a):

Když čtu ten článek, je mi opět na zvracení z té volby a z toho kdo nám vládne a hlavně jaký bezcharakterní lidi volí ty co nám vládnou. Fuj fakt k zeblití.Na Britských listech psali nedávno že ne všichni ale mají co zvracet.
Jinak píseň o volbě prezidenta je http://www.pecina.cz/files/...
pak nezapomínejme na BBC Jsme kousek od mafiánského režimu
http://news.bbc.co.uk/2/hi/...
a pak jak se ODS spojila za volbu prezidenta s KSČM:http://sinagl.bigbloger.lidovky.cz/c/29898/ODS-vcera-v-Senatu-jasne-podporila-KSCM-a-jeji-zlocinnou-ideologii.html

DÍKY PANE ŠVEJNARE A ZŮSTAŇTE, ŚLUŠNÍ LIDÉ VÁS TU POTŘEBUJÍ !!!
27. 03. 2008 | 20:26

vlk napsal(a):

Rumcajsi
skutečně? Skutečně klečel paroubek na každém poslanci? I na Snítilém vjeho obležení Langerem a Horníkovou?
On totiž Paroubek má své zkušenosti.
Napříkald se zprávou jistého Kubiceho, v předvečer volen, která následně po volbách přezkoumána státním zastupitelstvím se ukáže jako jalová. Tím zastupitelstvím které šéfuje Vesecká..
Dále má zkušenost, že pře dalšími volbami je zatčena, za velkého mediálního humbuku jeho bývalá náměstkyně na ministerstvu. Po pár dnech je puštěna s tím, že se nic nepotvrdilo.
Následně má zkušenost s převtělením poslanců Melčáka a Pohanky -Jistě jen tak prohlédlia poznali správnou mantru. Zajímavé je, že když se převtělovali, věděl jedině Dalík, kde jsou.
No a pak tu máme kauzu Snítilý. O té už byla řeč. Leč dodejme, co slyšeli a chtěli nechat zaprotokolovat nezávisle dva jiní soc dem poslanci. Z rozhovoru Snítilého, Langera a orníkové.
Snítilý sděluje, že zrada se neodpouští, ale že udlá, co Langer a Horníková chtějí.. Copak to asi bylo? Jo nejspíš že se svými sedmi dětmi přijde Langerovi vyplejt golfové hřiště a Horníkové složit uhlí.. A Langer odpoěvděl, že se postarají a zařídí c, o třeba.

Jistě Myslel, že na tu rachotu u něj a uHorníkové sežene malým Snítilým pracovní rukavice a Solvinu.

Já osobně si počkám, jak to dopadne s novým lustračním osvědčením pro Snítilého..A docela se těším na sdělení pana Žáčka, že nikdy neřekl, to ,c o přinesla media, že existuje svazek , že Snítilý byl fízlem VKR.. Myslím, že se ukáže, že svazek byl skartován.Pokud vůbec nějaký byl.A SNítilý dostane nové čisté lustrační osvedčení...

Promen to žádná prčanení. pro tebe třeba jo. Holt každý máme jiný vkus.
Víš co -zkus udělat z Pohanky, melčáka nebo Snítilého buď prokuristu ve svém kvelbu nebo aspoň obchodního partnera a dodej jim na fakturu. Neměl by to být problém. Jsou to přece charakteři,ne?
27. 03. 2008 | 20:31

vlk napsal(a):

Z.Rosenblumovi

je mi líto, že přerušuji tok vašich příspěvků...
Nepochybně to slíznete. Dotknul jste se božstva ještě utrhačněji než já.
27. 03. 2008 | 20:33

Ikena napsal(a):

Rumcajs a Paul,

mám jen jednu jednoduchou otázku, mám jen obavy, aby nebyla na Vás moc složitá nebo aby to nebylo pro Vás silný kafe.
Od koho dostal v Moskvě, to je v Rusku, Váš
pan prezident čestnou medaili a za copak jí dostal?
27. 03. 2008 | 20:46

jarpor napsal(a):

Dobrý večer

Rád bych se pana profesora zeptal, kdo byli ti „domácí“ co si vypínali telefony – pan Zlatuška, pan Bursík nebo někdo jiný z pánů poradců či týmu pana Švejnara ? To jen proto, aby se dalo alespoň něco konkrétního potvrdit nebo vyvrátit.
No a pak ještě bych se chtěl zeptat, jak v takové atmosféře strachu a pomstychtivosti V.K. a vládní strany, může vůbec pan Kraus ( Jan ) mít pořad „Uvolněte se, prosím“. Nebo je to snad vysílání ze zahraničí do naší nesvobody, pane profesore ?
Doufám, že se Vám odjíždělo zpět dobře, že Vás nevyprovázela eskorta – to víte, ta pomstychtivost a vliv mocných… -)

P.S.
Jistého oponenta bych chtěl ujistit, že mé otázky jsem nedostal z Jánského vršku. Ale asi mi stejně neuvěří …
27. 03. 2008 | 20:49

vlk napsal(a):

Ikeno, Ikeno....
člověče nešťastná, co jsi to udělal? Medaili sem tahat!!!

Nejspíš ti odpoví, že žádná nebyla a byla to jen mediální provokace řízená Lidovým domem. Aspoň já to tak vidím...
27. 03. 2008 | 20:51

Jochim napsal(a):

Ještě jeden pláč nad výhrou Václava Klause. Kolik jich ještě bude? Už je to otravnější než samotná voba, nemyslíte?
27. 03. 2008 | 21:04

Ikena napsal(a):

Vlku,
já se přejmenuji na Akelu, aby to bylo pro lovce přehlednější. Fakt, tolik fanatismu jsem ještě nezažil. A že se modrá totalitka plíží pomalu, ale jistě, o tomnení vůbec pohyb. Mě jen stačí, když premiér vyhrožuje opoziční straně za jejich zahraniční cestu. Co je mu do toho, kam jezdí. Nota bene, když tam jezdí i prezident.
Nastavené zrcadlo pana Krause je silný tabák, ale naprosto pravdivý. V každé jiné
zemi, za politické situace, kdy vláda i prezident jsou zvoleni za dosti nestandartních okolností, by již dávno vyhlásili předčasné volby. Bylo by to
naprosto férové.
27. 03. 2008 | 21:11

ruda napsal(a):

Mám pocit, jakoby všichni ti, které jsem žádal o fakta, byli hluší. Rád bych z opačného tábora četl věcné komentáře. Zdá se mi, že touto cestou je schopen se ubírat pouze jarpor.
pane jarpore, už si připadám jako blbec. Konečně ani to se nedá vyloučit. Abych to tu netapetoval tímtéž pořád dokola, prosím, mohl byste zareagovat třeba na můj dotaz do Řáholce ze 27.03.2008 18:28:27? Všiml jsem si,že diskutujete korektně. Děkuji a hezký večer.
27. 03. 2008 | 21:12

Marty napsal(a):

vlk: asi z toho neusnu :)
27. 03. 2008 | 21:15

Darmochrup napsal(a):

Nemohu si pomoci, ale čím dál víc nabývám dojmu, že existuje skupina lidí, kteří do podobných diskusí přispívají jako součást své profese. Že jsou za to prostě placení a tu píší jako burani, tu zase nicneříkající bláboly s využitím cizích slov (např. provital).
BTW je milé, jak si všichni myslí, že v KDU-ČSL volitelé hlasovali podle svého svědomí.To je jedna z mála věcí, která se v oblasti PR této straně v poslední době povedla.
27. 03. 2008 | 21:20

Strejda napsal(a):

Pan Klaus není můj president a o panu Švejnarovi toho moc nevím. Kdo mi po přečtení některých blogů připadá jako nejlepší na tuto funkci je Rumcajs. Všechno zná na všechno má jasný názor vykoupený dlouhodobým studiem a vůbec je to zřejmě pohár dobrého vína,které bysme měli všichni pít.I ta Manka by jako první dáma byla dobrá.
27. 03. 2008 | 21:21

koncesionar napsal(a):

Svejnar vystupoval na verejnopravni CT jako host Jana Krause.
27. 03. 2008 | 21:21

Vico napsal(a):

vlk : vedete marný boj. Tady platí přísloví - zloděj volá, chyťte zloděje. Ta umanutost některých lidí Klausem je neskonalá. Přiznám se, že někdy mi už ani tolik nevadí Klaus, jako ti, kteří ho adorují a už pořádají sbírku na stavbu jeho Mausolea nebo nějakou obří sochu. Podstavec na Letné je už připraven. Tak a teď Rumcajsi a spor můžete házet rajčata..
27. 03. 2008 | 21:24

JC napsal(a):

V příští volbě nasadíme proti Švejnarovi sádrovýho trpaslíka - modrýho. Švejnar bude zase "druhý vítěz" :-))
27. 03. 2008 | 21:25

hanah napsal(a):

To vlk
Ke kauze Snítilý - nejen že nám tady popíšete co "slyšli" :-) nezávisle dva soc dem poslanci, ale dokonce i to, co ani ti dva neslyšeli (zrada se neodpouští).
Hm, ono stačí přidat si jenom malinko a hned to má všechno trochu jiný význam, že vlku.
Že se zrada neodpouští řekl Snítilý jindy, vy popleto. A takhle je to s váma pořád...
Pro jistotu a pro osvěžení paměti : http://aktualne.centrum.cz/...
27. 03. 2008 | 21:31

Vico napsal(a):

Jarpor : To s tím rušením pořadu spíše nepolitického Uvolněte se prosím, je opravdu uřeknutí pramenící z nevědomí dle Freuda. Takže, prezident zatím nerozhoduje, co se bude vysílat ve veřejnoprávní televizi tak "vo co de". Nikdo zatím netrvrdí, že tu už neplatí základní demokratická pravidla, jen někteří se bojí, zda budou platit i v budoucnosti.
27. 03. 2008 | 21:31

vlk napsal(a):

Ikena

přejmenovat? A dokonce na Akelu?? No tak to tu máš definitivně ÚPP. Řečeno slovy premiera /pokuds byl na vojně - znáš/. U jeho příznivců. Já s tím problém neznám. Budu k tobě vzhlížet. Ale dobře si rozmysli, než ten osudový krok uděláš.

Vico

vystihl jste i můj pocit.Minimáně dvakrát v posledních dnech mi Klaus udělal docela radost. V případě Kosova a v případě olympiády.

Ohledně toho podstavce na Letné- sbírka je skutečně nutná . Generálku už mají za sebou a vědí, že se tam vyjímal dobře. Viz obří bilboard v r. 96.

Teď už to chce skutečně kámen.
27. 03. 2008 | 21:34

jirka napsal(a):

proboha, co to je ten Kraus, jak chce Švejnar dělat prezidenta, když jenom volba ho tak unavila, že musel několik týdnů odpočívat. Je doufám v propadlišti dějin.
27. 03. 2008 | 21:39

Ikena napsal(a):

Vlk,
no, už to mám stejně polepený, takže zůstanu
u svého.
Máte pravdu to Kosovo, to byl překvapující postoj k této otázce, ale uvidíme další vývoj. Nicméně, je to první vlaštovka.
27. 03. 2008 | 21:41

jarpor napsal(a):

Vico

Nic o rušení jsem nepsal. Žádné uřeknutí a nevědomost, prosím, normální otázka, vztahující se i k té budoucnosti o ktré píšete ...
27. 03. 2008 | 21:42

jarpor napsal(a):

Pro ruda

Já začnu jinak. Nejprve mi, prosím, vypište z odpovědí pana profesora fakta, a pak můžeme diskutovat. Já těch faktů tam totiž moc nenašel, mohu se taktéž považovat za blbce …
Ono totiž ani u těch vypnutých mobilů žádná fakta nejsou. Vy je snad vidíte ? Já chci panu profesoru věřit, tak proč nejmenuje a jen píše o „domácích“ ?
A zákaz diskuse s panem Švejnarem na poslaneckém klubu ODS ? Já tam nebyl, Vy asi také ne, takže o čem půjde řeč ? Já si dovedu představit, že ze slušnosti byl přijat, řekl co chtěl a tím to skončilo. Že se ho nikdo na nic nezeptal – no a co ? Nezeptal. Nikomu však nehodlám můj pohled vnucovat.
Tak co ? Půjdeme k těm faktům – ale prosím k faktům, ne k „pohledům“ pana profesora zda VK někdo uznává či neuznává, zda obstrukce dělala ta či ona strana, … Zde je snad naprosto přirozené, že „každý má právo to vidět jinak“.
Hezký večer
27. 03. 2008 | 21:45

vlk napsal(a):

hannah

ano představte si, že jsem napsal,co při první volbě z rozhovoru mezi Snitilím, langerem a Horníkovou slyšeli dva po sobě jdoucí soc dem poslanci. Při první volbě!! A byli ochotni to notářsky zaprotokolovat!
A ono se to v druhé volbě za týden, skutečně stalo! To je ale drzost.
A řekli to, co jsem popsal ,milostivá. Problém, že? Ono to potvrzuje i to, co říká prof. Kraus. Blbý co?

AOvšem vy máte pravdu. Že to, že zrada se neodpouští řekl sám Snítilý.Nechápu,proč je to pro vás zdrojem pocitu triumfu. Nazval to tak dokonce on sám.

Už to nneí svědectví zaslechnuté , ale svědectví autentické.

Milostivá,jste schopná, pochopt ten rozdíl?
27. 03. 2008 | 21:52

StandaT napsal(a):

ruda: o mobilech jsem tu psal, nečtete, nebo to jako argumenty neberete.
27. 03. 2008 | 21:54

StandaT napsal(a):

vlku, znamená to co píšete to, že poslanci socdem jsou pro Vás plně důvěryhodní (věříte jim) a politici z ODS jsou grázlové? Je toto Váš názor?
27. 03. 2008 | 22:01

JaL napsal(a):

Milý Karle Hvížďalo, díky za ten rozhovor.Navíc s člověkem, který je schopen naši realitu vnímat s nadhledem. Slušný a věcný postoj, přitom pojmenování problémů pravými jmény. Po přečtení jsem si znovu uvědomila, jak špatně na tom jsme. Jak se lidé bojí ozvat a hlavně, jak poplatná současné vládní garnituře je značná část českých novinářů.
27. 03. 2008 | 22:13

ruda napsal(a):

jarpor:
napsal jsem slovo "fakta" - tedy jsem měl na mysli i ty mobily a zákaz rozpravy, Šloufa, Surňáka, finanční a mocenské páky ODS, v TV naprosto nepřesvědčivou Jurenčákovou...
Nenapsal jsem "ověřená fakta". Pak by asi nebylo o čem diskutovat.
Jinak -ono mi ani to nezeptání se nepřipadá normální. Jak to, že nikoho nezajímal, byl to přece kandidát na prezidenta! To ho všichni tak dokonale znali? Z internetu a nějakého vnitrostranického oběžníku?
Nicméně tohle jsem chtěl slyšet. Prostě -tomu a tomu nevěřím.
Moje přesvědčení je opačné, ale respektuji vás a jestli to ještě budete chtít nějak rozvést, rád si to přečtu.
Dobrou noc.
27. 03. 2008 | 22:19

ruda napsal(a):

Standa T:
máte pravdu, psal jste a já to přehlédl. Omlouvám se.
Jako argument beru vše s věcným podkladem, tedy i tento váš příspěvek o mobilech. Ovšem jako laik bych baterku raději vytáhl také.. Nebo ho aspoň vypnul. I to ostatní mi nepřipadá moc relevantní v tom smyslu, že by to svědčilo o nepravděpodobnosti oné situace. Tím neříkám, že to nemůže být tak, jak píšete.
I vám dobrou noc.
27. 03. 2008 | 22:34

m&m napsal(a):

Vlk: jen si dovolím upřesnit jednu z těch "nezávislých" senátorek.

L.Janáčková je dlouholetá ODSačka. Z ODS vystoupila až po nějakých osobních tahanicích teprve celkem nedávno.

http://cs.wikipedia.org/wik...
27. 03. 2008 | 22:48

prirodovedec napsal(a):

Vico, vlk, ostatni: Ja jsem Vam vsem za tu pozornost venovanou nadale tomu jiz odeznelemu kafkovsko/svejkovskemu hradnimu kasparkovemu divadlu (ala Cerveny Hradek) docela vdecny. Je treba pamet udrzovat.

Zkratka plati temer Werichovske "je treba se pred odchodem radne historicky znemoznit" :) a to se darilo, dari a jiste darit bude.

Nicmene mne zaujala relativne nova myslenka pomniku na Letne a domnivam se, ze by to vyresilo radu problemu: mohl by to delat Kaplicky (nepodal by zalobu), uvnitr by byla knihovna (Jezek by mel radost) a treba by pak nevadil ani tvar chobotnice (ornazovo rudi by meli radost) a trocha zelene na povrchu (ta by ale asi mozna vadila :) a netreba delat radost Bursikovi maji jen 6 zidli ... - mozna ocelove modra - Bem by mel radost).

A kdyby to by tam bylo - jeste mimoprazsti by meli radost i za prazske ...

Tolik radosti :).
27. 03. 2008 | 23:35

PAUL napsal(a):

Ikena nebo okena nebo jak se jmenuje ten bolševický břídil, který chce vědět zda-li medajle dajle nebo nedajle!? Ikeně ji určitě nedajle! Dále jak to bylo s Mobílkama,vypnout nebo ne?Přeci ne, každý přeci zná mikrofonky pod stolem, v lustru, popelníku i v tom špendlíčku co měli pánové v klopách zapíchnute s USA odznaky! Možná že i Ikena má něco takového doma nebo i v sáčku v KSČM odznáčku!
27. 03. 2008 | 23:39

PAUL napsal(a):

Vlku, chtěl jsem vás potěšit ale vystrčil jsem trochu zadek a vy jste mě utekl do lesa, ale volal jste nahlas bolševici, Rusko a Paroubek je můj vůdce, musíme mu postavit pomník se srpem a kladivem místo chobotnice!
27. 03. 2008 | 23:51

hanah napsal(a):

To vlk
Vy jste se snad rozčílil. Pusťte si prosím ten videozáznam, na který jsem vás odkázala. Pak napište znovu co jste slyšel z úst soc dem poslanců, co že jako slyšeli oni a co chtěli "notářsky zaprotokolovat", ale nakonec to neudělali...:-) Matete tady diskutující, pane vlku,přivymýšlíte si,ale nakonec docela mile...
27. 03. 2008 | 23:51

Ikena napsal(a):

To Paul,
promiňte, já jsem se slušně zeptal a dokonce Vás upozornil, že má otázka bude pro Vás trochu silná. A jak vidím z Vaší reakce, tak byla. Vůbec jsem se nemýlil, že
to bude nad Vaše uvažovací schopnosti. Vy asi nejste zvyklý, aby Vám někdo oponoval a dokonce Vás takhle seknul.
Takhle se nechat vytočit, to musí bolet a bude ještě hůř, kolega Vlk měl o Vás pravdu

Pro ostatní, aby věděli o čem je řeč. Ptal jsem se, kdo odměnil prezidenta Klause v Moskvě medailí. Byl to Putin.
27. 03. 2008 | 23:53

RUMCAJS napsal(a):

ruda:
Ježíš konal zázraky a zástup nevěřících žádal další."Bando něvěřící,žádný zázrak vám již nebude zjeven, toliko zázrak vzkříšení !"
Nebo tak nějak to bylo.

Já uvedl řadu argumentů, pro které mi rozhovor s panem Krausem připadl jako rozhovor s kovaným komunistou, kde bílá je černá a černá bílá.

Co ještě více učinit pro zbloudilou duši ?
27. 03. 2008 | 23:54

Vladimír napsal(a):

Co to žvatlá ??!!!

"aby se Švejnar stal důstojným protikandidátem."

Vždyť Švejnar celou dobu tvrdil, že je přesvědčen, že vyhraje ! A typicky Paroubkovsky - "přeběhlíky" mít nebude, ale dost hlasů ano.
27. 03. 2008 | 23:59

jarpor napsal(a):

Ruda

Díky za reakci, takže popořádku :
Mobily – zopakuji , nepůsobí příliš věrohodně tvrzení, že si je „domácí“ vypínali, aniž by „domácí“ byli jmenováni. Škoda. Zajímalo by mne, zda si ve státech týmy kolem Clintonové, Obamy a toho republikána, mobily vypínají či ne.
Zákaz rozpravy – byl jsem na mnoha přednáškách, kde po referátu byli posluchači vyzváni k diskusi a přesto se nikdo na nic nezeptal. Nikdo se nepohoršoval ( ani přednášející ) a nikdo tam nevyvozoval, že se auditoriu „zákázalo“ ptát se. V tomto případě, koho budou volit členové poslaneckého klubu bylo jasné, vždyť původně jej ani nechtěli přijmout. Tak, jako se poslanci rozhodují jako klub ve spoustě jiných případů, nějak se rozhodli i teď. Samozřejmě, že někdo ten klub řídí takže asi ten inicioval, jak to proběhne. Lze takový postup nazvat zákazem ? Proč tedy ta hysterie kolem žádného dotazu ? Ješitnost a uraženost přednášejícího ? Nevěřím, že by přišlo „shora“ – nesmíte se ptát, jak dovozuje pan Kraus. Dovedu si představit že se řeklo – nebudeme se ptát. Je to možná nezdvořilé, ale toť vše.
Šlouf – už dávno před volbou veřejně prohlašoval, že je pro Klause, možná natruc sociální demokracii. Netleskám tomu, že se s ním sešel Weigel. Mohlo se to týkat volby ? Mohlo. Taky nemuselo. A nakonec – komu prospělo, že se to dostalo ven – Klausovi ? To si nemyslím. Pan Kraus píše, že Šlouf je spjat s podsvětím – no, já jsem dalek dělat Šloufovi advokáta, ale pošpinit větou o podsvětí se dá kdokoliv. Možná mám s podsvětím nějaký kontakt, a ani o tom nevím. Vy možná taky.
Surňak – skoro stejná situace. Pokud má Surňak „divnou minulost“, opět - Klausovi netleskám. Mohla schůzka nějak Klausovi pomoci ke zvolení ? Možná ano. Klaus se scházel, Švejnar se snad také scházel … Zvítězit chtěli oba, ne ? A je-li Surňak podvodník – proč jej nedali za katr (myslím za vlády ČSSD) ? Neumíme zavřít podvodníky, nebo to nechceme – ať je u vesla levý nebo pravý ?
Finanční a mocenské páky – jen naivka si může myslet, že ten, kdo je „u lizu“ je nemá a že je nevyužívá. Pan Kraus se diví ? To se tu politologii moc neučil. Proč je „boj“ o silová ministerstva ? Bylo, je a bude. Ať mi nikdo neříká, že v Americe je tomu jinak. Dnes je má ODS + koalice, předtím byly v držení ČSSD + koalice. Zneužívání těchto pák – no jistě, že je to lákavé a že se může dít ale taky mohlo dít. Já osobně však ke „konspirativcům“ nepatřím. Ani když vládla ČSSD ani teď když tam sedí ODS. Kauzy vyplouvaly tehdy, vyplouvají i teď. Kdo je v tomto „lepší“ ? Má odpověď – jeden za 18, druhý bez dvou za 20.
Jurenčáková – takových nevěrohodných jsem v TV viděl. Někdo v diskusi psal, že nějací poslanci ČSSD cosi slyšeli a mohli zaprotokolovat. Proč tak neučinili ? Poslanec Novotný, který si několika dnech vzpomněl na nabídku působil věrohodně ?
O tom, že byly při volbě prezidenta „manévry“ – to snad viděli všichni. Manévry z obou stran, říkám já. Pan Kraus je z Ameriky nezná ? To co se tam teď děje, to nejsou manévry ?

Na závěr ještě dodám jedno : Když pan Kraus napíše, že „…dnešní prezident se stal hlavní brzdou dalšího rozvoje české společnosti a demokracie.“, tak já na to říkám – o tak velkém vlivu, jaký prezidentu pan Kraus svým výrokem dává, se Klausovi samotnému ani nesnilo a nesní. A dodávám panu Krausovi – a to jste chtěli vyhrát ? Vraťte diplom z politologie, protože jste od počátku hnal Švejnara do předem ztraceného boje. Zvítězit „nováčkem v politice“ nad takto vlivným Klausem….

Omlouvám se, že je to dlouhé. Vy jste vybral témata, já to stručněji neumím.
Přeji Vám hezké čtení a pěkný zítřek.
28. 03. 2008 | 00:04

Vladimír napsal(a):

No to je strašné. Typická "předlistopadová" bolševická argumentace, překrucování a lži. Z jednoho setkání kancléře se Šloufem na veřejném místě, je hned řada schůzek sse soudruhem Šloufem, majícím kontakty na podsvětí....

Dál to asi číst nebudu, to raději otevřu 20let staré Rudé Právo....
28. 03. 2008 | 00:06

RUMCAJS napsal(a):

Vlk:
Víš vlku, přijde mi to tak nějak absurdní, aby se čekalo s úplatkem až na volbu prezidenta a tam před zraky novinářů lítat s igelitkama plných peněz. Nebo se jen tak mimoděk přiblížit k poslanci a těsně před volbou nabídnout 2 milióny.
Taktéž někoho obstoupit a hlídat ho jak malého Jardu. To je přece naprosto směšné a takové konstrukce patří spíše do nekonečných slaboduchých televizních seriálů, než do normálního života.
28. 03. 2008 | 00:09

jarpor napsal(a):

Rumcajs

Jak několikrát napsal "šedivák" - berete to z Jánského vršku ... :-)
28. 03. 2008 | 00:13

Jochim napsal(a):

ruda
promiňte, ale myslím ,že to jádro pudla některých konfliktů je v tomhle: Podle mne není možné psát něco: "....." a říct fakta. A pak napsat něco typu: Psal jsem fakta a ne ověřená fakta.
Tak snad existuje předpoklad nějaké úrovně normálnosti, nebo se budeme bavit ve smyslu: ruda a nemyslíme skutečného rudu?
28. 03. 2008 | 00:15

PAUL napsal(a):

Ikeno nebo okeno vy jste asi bratr nebo příbuzný toho pána z Bohnic co tu píše ty dlouhé plakáty pod jménem Z Rosenblum. Ikenko klídek, máte Paroubka v Rusku a ten vám jistě vše vysvětlí po vašem,po bolševicku. chcete po mě abych počítal řády presidenta? Nejsem jeho tajemník ale ani váš pucflek! s pozdravem Švejnar na to nemá PAUL!
28. 03. 2008 | 00:18

RUMCAJS napsal(a):

Také mi přijde podivné, když se různí emigranti tak nějak opovržlivě vyjadřují o stavu české politické kultury a přitom jinde to není o moc lepší. Clintonová lže, jak když Haló noviny tisknou a každou chvíli tam někdo přísáhá a záhy se ukazuje že křivě.
Pak je nutno si položit otázku, proč tak činí a proč z těchto neduhů viní prezidenta republiky, který má tolik pravomocí, jako trubec ve včelím úle.

Tento rozhovor ředím do štvavé kampaně 5 cenové skupiny.
28. 03. 2008 | 00:20

jarpor napsal(a):

Rumcajs

Jen si kladu otázku, proč vlastně takový rozhovor, proč taková Krausova vyjádření. To fakt tak viděl, když nechci předjímat, že si vymýšlí ? A když to tak viděl, proč to vidíme jinak ?
28. 03. 2008 | 00:25

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Rosenblume,

posílal jsem Vám mejl. Dostal jste ho?

Děkuji předem za odopvěď.

Libor Stejskal
28. 03. 2008 | 00:29

RUMCAJS napsal(a):

jarpor:
Mám stejné otázky jako Vy?
Rozhovor mi přijde hloupý a laciný. Spíš bych čekal, že něco takového vypotí Švorcová, než profesor. Navíc na blogu pana Hvížďali, kterého mám rád.
Uvidíme. Buď je to jakási pomsta za prohru, nebo příprava na Švejnarovu politickou kariéru.
28. 03. 2008 | 00:31

jarpor napsal(a):

Rumcajs

Jistým způsobem mne uspokojuje, že většina diskutujících pana profesora odmítla. Pak si říkám, no snad nejsi tak blbej sám ...

Dobrou ...
28. 03. 2008 | 00:38

Ikena napsal(a):

To Paul,
to už tady bylo, jak dojdou argumenty nebo
někdo rejpne do živého následuje těžké buranství. Tak dobře, musím Vám to vysvětlit trochu přímo, jste schopen vyplodit něco jiného, než hulvátské urážky. Potvrzujete jen to, že hulvátství je programem jisté modré strany a Vy jste jejím dobrým žákem.
28. 03. 2008 | 00:40

MA-FU napsal(a):

Pro Ikena
Zapoměl jste dodat že Putin dal medaili za prezentaci Ruského jazyka -kdy ing.Klaus řekl,že nepotřebuje tlumočníka a to ohromilo Putina natolik ,že mu medaili poslal ...
Pro Z.Rosenblum
Díky že jste si dal tu práci,vše to vypsal,tu pravdu.Myslím ,že na některé přispěvatele jsou velmi obsažné statě a nebudou se jimi zabývat ,oni mají svoji modlu a vytvořený názor nehodlají měnit.Klikala jsem na stránky ,které doporučujete a již nejdou zobrazit.Nu ani se nedivím.Smutné je další plíživá totalita.Bezmoc jsem již zažila a nchtěla jsem se dožít další.
28. 03. 2008 | 00:42

Jochim napsal(a):

RUMCAJS
Já Hvižďalu rád nemám. Ten rozhovor je nepřátelský, je účelový, je neobjektivní, je plný zášti, je jízlivý, je jedovatý, je prvoplánový a záměrný, a hlavně už to Švejnara pro toto volební období na hrad opravdu nevrátí. To už Pehe s tím, že vlastně prezidenta nepotřebujeme, byl originálnější. Ale možná Schwarzenberg, ten třeba v zahraničí Klause určitě zastíní, to je téma !
28. 03. 2008 | 00:49

PAUL napsal(a):

Ikeno, ze Švejnara se stala politická mrtvola a to je mé potěšení! MA-FU vám odpověděla, za to ji moc a moc děkuji!
28. 03. 2008 | 00:56

Ikena napsal(a):

Paul,
zakopejme válečnou sekeru, nemusíte hned s bolševikama. Ano, Vaše stanovisko je normální, uvidíme co přinese čas. A jestli jste si nevšiml, uvedl jsem, že prezident mě
překvapil svým postojem ke Kosovu, které jsem
vůbec nečekal.
28. 03. 2008 | 01:08

PAUL napsal(a):

Ikenko, velice se vám omlouvám a přeji dobrou noc!
28. 03. 2008 | 01:16

Ládik napsal(a):

Něco mi na tom článku vadí - čo bolo, bolo. S křížkem po funuse. Letošek byl nácvik na volby 2013? Trochu brzo. Mám pocit, jako by toho Švejnara musel někdo vodit za ručičku. Snad se odváží příště kandidovat nějaký slušný samostatný člověk, ale pochybuji.
28. 03. 2008 | 01:19

Amos napsal(a):

Ale to se nám to kluci pravdoláskoňovský vyplakali. Jsem rád, že mají proč.Pouze jednu poznámku, ty svinstva, která skutečně v naší politice jsou, jste tam vážení podporovatelé bývalého prezidenta primárně naimplementovali již v devadesátých letech vy.
28. 03. 2008 | 08:49

roman napsal(a):

Jestliže si pan Švejnar vybral za poradce M.Krause, který ho mimochodem dostal do pořadu svého bratra ve veřejnoprávní televizi za účelem zviditelnění (za to snad ale platit nemusím, pak se nedivím, že měl p.Švejnar levnou kampaň), tak to po přečtení uvedeného rozhovoru o mnohém svědčí. Myslím, že by p.Švejnar měl být do budoucna více sám sebou, stát si za svými názory a být podstatně rozhodnější. Jinak se stane další figurkou šachovnice bez pravidel J.Paroubka vedle takových postav jako je Rath,Zaorálek,Hašek,Tvrdík,atd. A to snad nemá zapotřebí. Tak nekritické, demagogické, povrchní a sebestředné názory, jaké zde předvedl M.Kraus (bohužel bez reakce p.Hvížďaly) jsou porovnatelné snad jen s tím, co předvádí D.Rath. Nevím, co by se dělo, kdyby byl p.Švejnar zvolen. Ale domnívám se, že brzký střet s Jiřím Paroubkem (a asi i s Krausem) by byl neodvratný, aspoň v to tajně doufám, pokud jsem se v p.Švejnarovi už úplně nespletl.
28. 03. 2008 | 09:15

suchánek napsal(a):

vlku

mám na vás jednu kardinální otázku (kterou vám pravděpodobně začnu průběžně předhazovat i v budoucnu):

JAK KONKRÉTNĚ OVLIVNIL VÁŠ ŽIVOT KLAUS JAKO PREZIDENT?

doporučuji klást důraz zejména na slova "konkrétně" a "prezident".

jen dodávám, že můj ABSOLUTNĚ nijak. a jsem přesvědčen, že se to týká 99,99perioda% zdejších diskutujících.
28. 03. 2008 | 09:36

Richard napsal(a):

Doporucuju filtrovat nejapne a utocne prispevky primitivu.
28. 03. 2008 | 09:44

ruda napsal(a):

Jarpor:
děkuji, donutil jste mě přemýšlet nad tím, že se věci mohou opravdu mít jinak, než jak se mi jeví.
Hezký den.
28. 03. 2008 | 09:50

MA-FU napsal(a):

Pro Paul
Měla jsem na mysliKlausovo odmítnutí tlumočení do ruštiny a zpět-takových medailistů je tu přespočet,jen že je to velká zásluha,....
Já žel Bohu stále zastávám názor že p.Švejnar by byl prezidentem bez zjevné stranickosti.
28. 03. 2008 | 09:57

jarpor napsal(a):

ruda

Velmi Vám děkuji za Vaše vyjádření, ale nutit jsem Vás k ničemu nechtěl.
I já se snažím dívat na svět i očima pana Krause (v tomto případě) a hledám odpověď, v čem se s ním liším a přemýšlím proč. Je blíže pravdě jeho vidění, moje nebo je ta skutečná pravda někde "uprostřed" ?

Nevěřím na "nezávislost". Každý někam inklinujeme, něco jiného preferujeme či pociťujeme. To je normální.
Nenormální je, když nám naše preference a pocity brání zamyslet se nad argumenty člověka, který nesdílí "naše" vidění světa. Přece má právo "to vidět" jinak. Nenormální je tyto naše pocity vydávat za "pravdu", mnohdy za absolutně nezpochybnitelnou pravdu.

Ne vždy se mi podaří být normální, ale snažím se ... :-)

Hezký den
28. 03. 2008 | 10:36

Nallthaniell napsal(a):

Tak to byla zarucene ta nejvetsi kravina, kterou jsem zel bohu cetl. Totalitni praktiky ODS, ktera voli jen sveho kandidata. Jiste, ale u CSSD to same neplati a pokud se nekdo svobodne rozhodl volit nekoho jineho nez p. Svejnara byl oznacen za prebehlika. A co se odposlechu tice, tak u nas toho lidi boji jen proto, ze o tom vi, v USA si vsichni mysli, ze nic takoveho neexistuje, ale tam jsou odposlechy bezna vec.
28. 03. 2008 | 12:27

Nallthaniell napsal(a):

Ke zbytku obsahu clanku nema smysl se vyjadrovat, protoze by se na stole prede mnou mohl objevit obsah meho zaludku.
28. 03. 2008 | 12:29

Jochim napsal(a):

Pane Stejkale,
Vlkovi jste zřejmě položil příliš těžkou otázku. Podle mne na ní nedokáže odpovědět, kdyby to tak mohlo být nekonkrétně.:-)
28. 03. 2008 | 13:41

RA napsal(a):

bratři jak se patří, a všichni napojeni na poplatky ČT, které z nás dřou za nic.
28. 03. 2008 | 14:15

stejskal napsal(a):

Asi myslíte spíše pana Suchánka, ne, pane Jochime? ;-) l.s.
28. 03. 2008 | 14:19

vlk napsal(a):

Suchánkovi

Například tak, že na základě jeho rozhodnutí ohledně nejmenování soudců jsem přestal věřit v jeho schopnost respektovat ústavu.
Třeba tak, že na zákládě jeho naprosté ignorance rozhodnutí soudu ohledně jmenování JUDr. Langera soudcem, jsem přestal věřit, že má elementární smysl pro fair play.
Třeba tak, že jeho tažení proti Dr. Brožové ,pokládám za osobní a s funkcí presidenta naprosto neslučitelné.
Třeba tak, že nominací osob s ním spojených například edičně do bankovní rady ČNB zcela zjevně odsunul přijetí eura, což pokládám za škodlivé.Jak obecně, tak i pro sebe.

Třeba tak, že porušil svoje slovo. Například to,kdy prohlásil po posledních volbách, že nebude jmenovat vládu stojící na jednom nebo dvou přeběhlících, aby tak vzápětí učinil. Slovo presidenta bymělo být skálou.

Tohle všechno beru jako oosbní škodu.
President by skutenčě měl být nadstranický, férový, povznesen nad osobní pomstu a držet slovoi. Nemyslíš?

Jinak , jakýkoliv president,těžko může ovlivnit přímo tvůj osobní život.S výjimkou zvratových situací.
Mohu ti položit stejnou otázku - jakým způsobem ovlivnil tvůj život takový Antonín Novotný. Pokud jsi ovšem v té době už byl na světě.
28. 03. 2008 | 14:35

vlk napsal(a):

Rumcajs

no byl to plán zřejmě plán B. Jak říká přírodovědec. ODS si neuměla představit, že nebude volba tajná.
Ta zřejměměla ty parametry, kterých se dožaduješ.
Takže záchrana na poslední chvíli je už jen a jen improvizace. ic divného. Nouze.

No a pokud jde o ten kordon ochránců. Ten ODS dokonale předvedla , když si chránila jednu ze dvou nezávislých senátorek.Stačí přejít na Zlatuškův blog.
28. 03. 2008 | 14:39

vlk napsal(a):

hannah

vy mnevěru nemůžete ročílit.Mohla byste mne eventuálně rozesmát, pokud bych byl ten typ, co se směje neštěstí. Nejsem.

Takže milostivá, onen záznam jsem si pustil. Ted ynejdříve, ten, co jste nalinkovala. Tam skztečně nebylo řečeno to, co jsem tvrdil, a ani být nemohlo. Protože se týká skutečnosti, že v metru byla hrozná zima.. Nechápu sice , jak to souvisí s presidentskou volbou, Snítilým atd. atd. ale protože mám určitou zkušenost s, řekněme, umanutým typem lidí,nebudu vám to zkoušet vyvracet.

Ale až někdy budete mít světlejší chvilku ´, zkuste prosím následující link. Týká s epředmětné záležitosti. A buD´te,milostivá tak laskava, anenazývejte mne důvěrně tak , jak evidentně nazývají doma vás. Kdo z nás dvou je popleta, je snadno doložitelná.
http://aktualne.centrum.cz/...

Klaním se vám. A zase něco pkného napište. Těším se.
28. 03. 2008 | 14:53

Atram napsal(a):

Pane Hvíždˇalo a pane Krausi, moc mě mrzí,že se s námi, s tak nevychovanými, sprostými,atd lidmi vůbec zahazujete. Po přečtení těch komentářů se mi udělalo zle. To je hrůza.
28. 03. 2008 | 15:01

Jochim napsal(a):

Stejskal
Jo Suchánka, promiňte pane Stejskale.
28. 03. 2008 | 15:05

Jochim napsal(a):

Vlk Suchánkovi
takže jste neodpověděl, prostě přímo Váš život neovlivnil a to ostatní jsou jen názorové neshody s těmi jeho. Až budete někdy prezidentem, tak budete mít svoje kriteria pro jmenování souců a jiných, nicméně se nemohu zbavit dojmu, že ty odpovědi už jsem někde slyšel, myslím u opozičně zaměřených komentátorů a politiků, takže odpověď byla nalezena v opakování druhých.
28. 03. 2008 | 15:11

vlk napsal(a):

Jochin

no asi je mezi námi rozdíl.Dost zásadní. Já totiž mám osobní a dost zásadní problém s tím, jestliže se nemohu spolehnout na slovo prezidenta republiky, jestliže se mi jeví, že jedná z malicherných osobních pohnutek a jestliže zásadní měnovou otázku, která nepřísluší do jeho kompetence se snaží ovlivnit prostřednictvím lidí ze své blízkosti.

A že jste ty argumenty někde slyšel? No holt je nás takových , kteří bychom za presidenta chtěli někoho lepšího, který by neměl, z našeho hlediska, ony neakceptovatelné vlastnosti, docela dost.
V den volby presidenta nás byla dokonce, podle výzkumu veřejného mínění většina.
Což je dobrá zpráva.
28. 03. 2008 | 15:47

vlk napsal(a):

přírodovědci

já myslím, příteli, že onen návrhs gigantickou sochou Největšího,jsi si koncepně dostatečně nepromyslil!
Nepochybuji, že návrh by našel velkou modrou podporu a že dokonce Bém ,by radši na Kolos Letenský, zejména jako důstojná variace v zaniklému Kolosu Rhodskému/celý svět by nám záviděl/,kldině obětoval všechny finance pro olympiádu.
Financování bychom tedy měli.

Stavba by se také jsitě povedla. Nejspíš za dvojnásobek toho, za co by to pořídili v Německu, ale nešť.

Ale přehlížíš jeden základní problém. Totiž umístění konkrétních titulů a kategorií knih uvnitř Kolosu. Je jasné , že v hlavě,tedy na čestném místě , by byl Hayek, Adam Smith, Samuelson atd. atd.
Je jasné,že na levé části hrudi, na dalšímčestném místě by byltřeba Ferlingetti. Tohle je jasné.
Ale jak využít trávícího systému, zejména koncové části? Jistě,jednoduchá modráodpoěvď bude- tam umístíme lenina a tak.. Tohle by ale Největší sotva požehnal. Protože ví, že komunardi by se durdili a může jich být zase někdy potřeba. a tohle by byla smrtelná urážka.
A tonemluvím o genitáliích nebo patě...

Myslím, že bude snazší to nekomplikovat. A postavit Kolos Letenský tak, jak kolosy bývají. A knihovnu také.

Osotaně , já myslím, že by se na té Letné vyjímal skutečně úžasně. A měli bychom s čím srovnávat. A jistě by to bylo daleko větší, monumentálnější a taky zaslouženější.
28. 03. 2008 | 15:57

Michal napsal(a):

To Altram: a já se zase málem pozvracel po přečtení rozhovoru hvíždala-kraus. To jsou opravdu zoufalci. No nic, beru to jako nutnou daň za demokracii, že takovíhle ....(radši ten výraz vynechám, aby měl pak Stejskal klid) můžou publikovat.
28. 03. 2008 | 15:59

Jochim napsal(a):

Vlk
A jaký pohled máte na politiku Národní banky za vedení Tošovského v souvislosti s Havlem a rokem 1997 ? Myslíte, že on byl tehdy nestranný, nebo tak trochu i on posílal tehdy Klause do propadliště dějin? Každý něčemu straní, to je normální. Ale přímý vliv na Váš denní chod to nemá
28. 03. 2008 | 18:26

Matt napsal(a):

jeden za 18 a druhý ... bez 2 za 20 :-)
28. 03. 2008 | 21:48

vlk napsal(a):

Jochim

trošku tu problematiku znám.

Takže - Havel v podstatě ponechal vedení ČNB, tak jak mu jej kdysi,ještě za federálu doporučil tehdy ještě neantagonisticky naladěný Klaus.
Tošovský patřil do okruhu jeho kontaktů.

A byl to jeden z mála českých bankéřů,kteréý měl opravdu dobré bankovní zkušenosti.

není náhodou, že byl ze stejného kadlubu jako Kavánek nebo Kunert, kteří se oba velmi dobře předvedli jako komerční bankovní manažeři.

Tošovský se s Klausem začal názrově rozcházet někdy v r. 95. Kdy Klaus trval na svých priritách, odlišných od cítění a odpoěvdnosti Tošovského. Ostatně, k prvnímu většímu konfliktu mezi nimi prý došlo, když ČNB c 93 zastavila vydávání bankovních licencí, protože viděla,c o se vbankách děje.

Diskusí je činnost ŇB za krize a těsně před ní v 97.

Jsitě nebyla ideální. Ale zaprvíé neměla s něčím takovým zkušenost a dále - ona nezavinila onu krizi. Do té zemi dostal Klaus ajeho politika, kdy nechal hospodářství přehřát , při ukotveném kursu. Vystavil ho také měnové nerovnováze. Útok spekulantů potvrdil to, před čím Klause mnoho ekonomů - já osobně si vzpomínám třeba na Stiglitzův článek, varovali.

A Havel rozhodě nejmenoval do bankovní rady někoho,kdo s ním publikoval... Že dal na doporučení Tošovského je jiná věc. Pokud vím, současný guvernér Tůma naznačil, že ohledně jmenování nových členů nebyl ani konzultován.
Zajímavé, co říkáte?
28. 03. 2008 | 22:29

Lew napsal(a):

Ale vždyť prominentní Klaus vzešel z marxismu a to překrucování je jen zažitá praxe té doby.Celá ČR scéna je jen hra na demokracii a ta nesnese transparenci.Můj termín je diktatura lobby napříč pol. rádoby spektrem.Ale domysleme kam to vede- k tomu co kritizujeme.A zase konstatuji - uvědomujeme si , že v ČR vlastně "poražený "zvítězil.Aneb velmi skepticky:1989 bylo vítězství předvoje děl. třídy po ekonomické stránce.Čeho se bojí je právě transparentní demokracie- viz i přímá volba.
Přece slova a činy musí jít spolu.Má vůbec cokoliv v ČR systematičnost k něčemu spějící, nebo pouze populistická gesta.A hrát si za peníze, a osudy lidí,to se jistým popul.typům líbí,ale ti rozhodně do čela státu nepatří.Ano J.Švejnar byla naděje.Výsledek jí není, naopak,zákonné pomsty nás teprve čekají .
Zde je právě opak.Kdo něco opravdu dělá -fyzicky tvoří je nenáviděn, pacifikován obcemi,st.správou a to ve všech směrech,tak jak za totáče,neboť to není z jejich hlavy.Vše mimo rozkradení a odstranění ohrady je po starém.Já jen čekám už moc let, zda se dáme pod jednním uskupením dohromady,vždyť tolika lidí si z této diskuze lze vážit.Ale k čemu je neustálé přesvědčování o faktu.Fajn - už jej umíme pojmenovat.Mimo ČR mnohem dříve.Takže anamnéza je,diagnóza se blíží,na prognozu nás musí být více a terapie???Máme odvahu do toho jít?? Myslím že schopných lidí je na to dost.Zodpovědných méně, ale jsou!
29. 03. 2008 | 01:16

hueb napsal(a):

Dobrý den,pane Hvíždalo,Děkuji za rozhovor s panem Krausem a vůbec za vaši snahu nějak"slušně a soudně" opozornit,že by bylo možné,aby občan samostatně myslel.-hueb
29. 03. 2008 | 09:35

Michal napsal(a):

To hueb: velká škoda, že aspoň trochu nemyslí hvížďala a kraus.
29. 03. 2008 | 10:52

hanah napsal(a):

To vlk
Nejen že jste popleta.Jste fanatický popleta, slepý a nemocný svou nenávistí k VK.

Pro pana Stejskala: omlouvám se, toto je můj úplně poslední příspěvek k vlkovi.
29. 03. 2008 | 14:49

HG napsal(a):

Proč je i konkrétní, věcná, slušná kritika Klause nemálo lidmi stále označována za antiklausismus, jakýsi důkaz toho, že daný kritik "nemá Klause rád", že "ho nenávidí", nebo že tím "neprojevuje vlastenectví a důstojnost ke hlavě státu"?

Cití a ozývají se tito kritici kritiky Klause stejně, když třeba narazí na kritiku "Prasoubka" a "argumenty" jí doprovázející?

Mimochodem, je Klaus, na kterého musí platit nejen stejná, ale díky jeho postavení, vlivu, možnostem, atd. ještě přísnější kriteria, skutečně tím vhodným příkladem a vzorem, m.j. toho, jak věcně, bez útoků ad hominem a nejrůznějších nevhodných, škodlivých "alternativ" vést konstruktivní debaty?

Neužívá i on sám laciné, šablonovité, černobílé vzorce v "debatě", nepříslušné a účelové nálepky?

Rozhodně to také není jen MZO ČR, Scwartzenberg, kterému by se Klaus měl omluvit, nejen tedy před volbou takticky konstatovat, že jeho veřejné urážky, zpochybňování lojality Schwartzenberga k ČR? A hlavně by už měl začít být občanům, zejmena mláděži, skutečným důstojným vzorem?

A to nejen v tom, jak debatuje, ale také v tom, jak skutečně chrání tradiční hodnoty, počínaje věrností manželskému slibu. Už taky proto, že zdaleka ne všechny manželky mohou kompenzovat manželovo, navíc celému národu a světu vystavené cizoložství, rozptýlením se státními recepcemi, těšení se své mnohamiliónové sbírce šperků, nápady jak dekorovat všechy ty místnosti na zámku, atd.
29. 03. 2008 | 17:58

MA-FU napsal(a):

HG----
Správně napsáno.Veliký obdiv jak
dobře formulujete,několikrát jsem byla napadena za antiklausovství atp..ale vždyť si tohle musí připustit a uvědomit i největší obdivovatelé.
Výsměch národu a lidem ,
klanění ostatkům sv.Václava a potom...
29. 03. 2008 | 23:50

Vladimír napsal(a):

Soudruh by možná mohl dovysvětli, jaký rozdíl hlasů by byl nutný pro netěsné vítězství.
30. 03. 2008 | 11:13

Zita napsal(a):

Čpí z toho zahořklost člověka, kterému spadly hračky do kanálu!
30. 03. 2008 | 17:28

Olda napsal(a):

Každému kdo sledoval volbu je jasné, že Klause komunisti nevolili. Autor byl a je zřejmě mimo i realitu. Klause zvolili Paroubkovi lidé. To je jasné jak facka.
31. 03. 2008 | 01:03

SLV napsal(a):

K clankum pana Hvizdaly jsem mel obcas vyhrady, ale cetl jsem si je rad. To, co predvedl tentokrat je ale opravdu nedustojne. Ocekaval bych, ze kdyz uz dela rozhovor s clovekem, jehoz postoj je z pochopitelnych duvodu nevyvazeny (coz je zcela v poradku), bude klast alespon trochu nestranne, pripadne lehce zpochybnujici otazky a ze nepujde panu Krausovi tak trapne na ruku.
Velmi jste me zklamal, pane Hvizdalo.
31. 03. 2008 | 01:55

Nina napsal(a):

Souhlasím, že pan Švejnar se dokáže pružně zorientovat ve společnosti. Během pár dnů už mluvil stejně jako Paroubek. O jeho přirozené slušnosti bych si dovolila pochybovat. Plival špínu v tandemu s Jaques a nebylo to nic slušného.
31. 03. 2008 | 11:40

morskaapanna napsal(a):

Dík za pěkné počtení. Na tohle jsem čekala.
31. 03. 2008 | 11:46

David napsal(a):

Dobrý den,

přesně tak Švejnar mění názory velice rychle. O tom, že ho volili i komunisté, které tak vytýká u první volby VK nějak tento jeden z tísíců profesorů politologie v USA zapoměl. U Švejnara jsou komunisti OK. Navíc u Klause díky tajné volbě pro něj spíš hlasovali lidé z ČSSD. Jak to ten pán dobře ví? Buď je stejný hulvát jako jeho bratr, který si troufne jen na slabší a tím se živí a nebo je taky mafián...
31. 03. 2008 | 11:46

Karkulka napsal(a):

Blanka:
byl určen jako kádrová rezerva na budoucí časy:-)
31. 03. 2008 | 11:56

Jochim napsal(a):

Blanka
Proč tady vzýváte Klause, on ten článek nenapsal a pochybuji, že by se něčím takto zaujatým a neobjektivním zabýval.
31. 03. 2008 | 12:01

samuraj napsal(a):

Pane Krausi "uvolněte se prosím" a zklidně svoji zapšklou a rozjitřenou duši třeba v pořadu vašeho pana bratra. To je stejná konina jako vaše výše uvedená demagogická snůška plků.
31. 03. 2008 | 12:25

gaston napsal(a):

Čím více slov Jana Švejnara a členů jeho týmu jsem si po volbě přečetl,
tím jsem raději, že prezidentem je Klaus!
31. 03. 2008 | 12:27

jef napsal(a):

Já vím, že je to blbost, ale nedá mi abych to nenapsal. Kdyby si ten strejda z ameriky nasadil placatou čepici tak je jak by z oka vypadl Dlouhýmu Bidlovi z bratrstva kočičí pracky. Tak jsem rád, že se prezidentem nestal a doufám, že se toho nikdy nedožiji.
31. 03. 2008 | 12:33

majolenka@volny.cz napsal(a):

díky pane Hvížďalo za článek,

co se týče diskutujících, skutečně nechápu adoraci Klause a předních "tváří" ODS, příčí se mi napsat osobností ;-(. Nejsem ale ani příznivec Paroubka. Jsem jen a pouze danový poplatník, který chce v politice slušné lidi a schopné (NIKOLIV všeho schopné). A to se mi nedostává, ani na rádoby pravici ani na rádoby levici. Mám právo vyjadřovat svůj názor a mám právo říct, že Klause nechci a nejsem NIKOMU povinna vysvětlovat proč.
31. 03. 2008 | 14:07

Al Jouda napsal(a):

To majolenka : Samozřejmě máte právo nechtít Klause a nemusíte to nikomu zdůvodňovat. Většina zde diskutujících však vždy uvede alespoň rámcově své argumenty proti Klausovi. Nemůžete skutečně alespoň trochu poodhalit příčiny Vaší nechutě k tomu Dědulovi ?
31. 03. 2008 | 14:25

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik textů, které byly v rozporu s Kodexem diskutujících (urážky, celý text napsaný velkými písmeny, osobní útoky atd).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
31. 03. 2008 | 14:43

Karkulka napsal(a):

stejskal:
ale Blanka měla správný postřeh!
31. 03. 2008 | 15:58

tahador napsal(a):

Na mou věru, smutné čtení. Kdo však ztenčí hrochům jejich kůži?
31. 03. 2008 | 16:42

tahador napsal(a):

SLV, napsal jste: "...), bude klast alespon trochu nestranne, pripadne lehce zpochybnujici otazky a ze nepujde panu Krausovi tak trapne na ruku...". Článek jsem přečetl velmi pozorně, včetně otázek, a Vašemu názoru nerozumím. Můžete být konkrétnější?
31. 03. 2008 | 16:49

OK napsal(a):

Naprosty souhlas s clankem p. Hvizdaly, a argumenty, ze jsme mlada demokracie ? - jak dlouho budeme mlada a vymlouvat se na to , temer 20 let po sametove revoluci. O 1.republice se mluvi jako o demokraticke dobe a po 20 letech koncila fasismem. Myslete v souvislostech.
31. 03. 2008 | 16:49

stejskal napsal(a):

Proti postřehům nic nemám, paní či pane Karkulko. Naopak, jsou zde vítány.

Vadí mi vulgarismy, urážky, spamování resp. psaní textů velkými písmeny (viz kodex). Své postřehy může člověk formulovat, aniž by musel výše uvedené použít.

Libor Stejskal
31. 03. 2008 | 16:54

submik napsal(a):

To je teda blábol
31. 03. 2008 | 18:28

Ládíček napsal(a):

Jděte všichni do hajzlu! Je mi z vás všech špatně.
31. 03. 2008 | 21:38

Gepard napsal(a):

Je skutečně s podivem, jak ty modré straky nenávistně krákají, když někdo připomene jejich mafiánské způsoby. Je na nich jednoznačně vidět, že stačí málo a začíná se jim odlupovat jejich falešná modř pod kterou je hnědá s rudou. Jejich pravá barva!
Historie ukáže, kde byla pravda. Já jsem osobně přesvědčen, že éra Klause se zařadí černé kapitoly Česka!!!
01. 04. 2008 | 08:18

MiMy napsal(a):

Vzhledem ke svému věku (52) se už asi nedožiju chvíle, kdy pohled na naši politickou scénu nebude smutný a deprimující. Pan Švejnar se zdál být vyhlídkou na lepší časy. Nu co, počkáme, nejméně do 2013. Nebo déle.
01. 04. 2008 | 08:49

Skaut napsal(a):

Pana Švejnara bych raději viděl jako protikandidáta pana Klause v primárkách ODS. Dlouho to ale potrvá, než taková doba uzraje.
01. 04. 2008 | 11:06

Jiraak napsal(a):

Je smutné, že pan Švejnar neměl důstojného protikandidáta.
01. 04. 2008 | 20:50

Petr Pokorný napsal(a):

Neskutečné pitomosti. Proč? Stačí se podívat na průběh rozhovoru, jednostrannou masáž a výplody chorého mozku. Ne, že by v tom textu něco nemohlo být pravda, ale kdo se trochu vyzná v žurnalistice, ví přesně, že tento článek se nazývá tendenční! Hvížďala je tím známý a teď se poznala pravá tvář dalšího Krause. Jenom nevím, zda byl do těchto odpovědí šikovně dotlačen, nebo je skutečně takový!
01. 04. 2008 | 22:19

Marie Kolářová napsal(a):

Pane Krausi, překvapil jste mne, jestli takhle vyučujete ve Spojených státech politologii, bude pravda, že naše školství je lepší, při přečtení Vašich odpovědí mi je jasné, proč Švejnar prohrál, i když jsem sledovala celou kampaň, včetně Švejnarova osobního projevu, rozhodně na mne nepůsobil jak "slušňák", ale jako vykuk, nehodí se do politiky, je bezbarvý a chtěl dostat hlasy komunistů, což sám i píšete, ale protože je nedostal, tak záměrně píšete, že pro Klause hlasovali, jste liška podšitá a zřejmě si myslíte, že co Čech to pitomec, Kolářová
02. 04. 2008 | 11:40

IVA napsal(a):

Kandidátem levice - tedy komunistů a socialistů ( těch šest Bursíkovců nestačilo) byl Švejnar. A dobře to věděl, a tak jim opakoval, že je pro ně vhodnější než Klaus. Navíc se sám pasoval na člověka s velkým morálním kreditem. Ve své životopise uváděl nepravdy atd.
A sumárně : Kraus z USA i náš nejdéle sloužící exkomunista Kraus jsou z podobného těsta a Hvíždala si s Krausem pěkně tendečně dohodl otázky. Pane Hvížďalo jste sice chytrý, ale zapomínáte, že my si stále pamatujeme jak se připravuje propaganda. Ten Váš rozhovor Vám nůže spolknout jen hodně málo chytrý čtenář. Nepodceňujte nás.
02. 04. 2008 | 16:04

Jan Gercen napsal(a):

Den před poslední volbou se Klaus prakticky o půlnoci vydává za Andrejem Surňakem, přítelem podvodníků ze zkrachovalého H-Systému (a hlavně sociálně demokratického premiéra Grosse), jehož kdysi sledovala BIS. .... O nekalých vodách, v nichž se dnes Klaus pohybuje, svědčí i tajné schůzky jeho kancléře Weigla se Šloufem (poradce sociálně demokratického premiéra Zemana) před první volbou. Kdyby se sešel kancléř prezidenta Bushe s osobou, která je natolik propojená s podsvětím, dostal by okamžitě vyhazov. --- Autor evidentně pokládá vedení sociální demokracie za zločinecké. Je tedy pokrytecké, že se jím podporovaný kandidát Jan Švejnar spoléhal na podporu právě této strany a nevystačil si s podporou strany komunistické, ke které má díky činnosti svého otce nesporně blíže.
02. 04. 2008 | 17:27

Hucky napsal(a):

Proč tolik emocí? Každý klik je zisk. Čím víc emocí, tím víc kliků a tím víc peněz. Nejde o názor, jde o rozruch. Tak to prosím nepřehánějte. Ale hezky se to čte :-)
02. 04. 2008 | 20:41

Pepapepik napsal(a):

Opravdu nedůstojná snaha o tajnou volbu a chování ODS obecně během volby jasně odhalilo tuto "demokratickou" stranu.
02. 04. 2008 | 22:18

hera napsal(a):

to Franta z pastoušky
u nás se pastoušce říkalo pazderna a vždy tam bydleli hodní, ale mentálně retardovaní spoluobčané a měli obecního smradlavého kozla, řečeného jinak cap, ty milé vzpomínky
02. 04. 2008 | 22:21

Josef Kvapil napsal(a):

Tak mne by třeba zajímalo, jak by někteří pisálkové psali v případě vítězství protikandidáta. Že by: "kam vítr, tam plášť?"
A dále mne mrzí na pisálcích, že se nedovedou pod své myšlenky podepsat plným jménem. Asi se za své jméno stydí .....
02. 04. 2008 | 22:33

martin bažant napsal(a):

Je to smutné čtení, to co tady čtu ... nedá se s tím bohužel nic / moc dělat ... smrdí to hodně no ... ale co na to řaďáček ... řadový občan ... at pravda a laska zvitezi nad lzi a nenavisti ... :-)))

lehce řečeno ....

nejlepší je jak již vítězný václav klaus ´zvracel´... proti všemu ... proti všemu co se tu událo od roku 89 ...

tak hezký večer .... :-)
02. 04. 2008 | 23:28

jan kral napsal(a):

K večernímu jointu jsem si nemohl přát zábavnější diskusi... Ale proč se, proboha, internetových debat účastní i pitomci (zprava i zleva), kterým dělá problém obyčejný pravopis? Někdy se to nedá číst. Což takhle aktualizovat Kodex diskutujících, pane Stejskale? :-)
03. 04. 2008 | 00:40

jony napsal(a):

jo ! pravda se spatne cte a jeste hure snasi kdo chce a premysli tak vy o cem tato vypoved je kdo nechce kope kope a kope jako male pokakane dite a placem si rika prebalte me!
03. 04. 2008 | 08:52

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem další z mnoha urážlivých textů pana franty z pastoušky, který byl v rozporu s Kodexem diskutujících.

Děkuji za pochopení.

Pane Králi,

myslíte ve smyslu, že právo vyjádřit svůj slušně formulovaný názor má jen člověk znalý pravopisu a větné stavby?

Libor Stejskal
03. 04. 2008 | 10:56

JaK napsal(a):

Bože, bože, jak já jsem ráda, že není prezidentem Švejnar. To jsou tedy bláboly. Proboha, za koho nás pan Švejnar a Kraus mají, co jim dává právo nás považovat za opice na stromě? Co si to dovolují?
Ne že bych byla nadšena z naší politické scény, je to všechno velmi deprimující. Ale na pomluvy, jedovatosti,intriky a zlobu, která čiší ze Švejnarova týmu naši púolitici nemají.
03. 04. 2008 | 13:40

tahador napsal(a):

Milá JaK, sundejte si klapky z očí a já se Vás zeptám otázkou, již vyslovil V.Klaus: "Kde berete tu drzost?". Cítíte se jako rovnocenný partner v diskuzi nebo jako "opice na stromě"?
03. 04. 2008 | 15:17

ales napsal(a):

Hvížďalo, Krausovi, Pehe, Havle ... Paroubku, Kočko, Rathe, Korpliakove, Barbašove. Putine ... vy bando.
03. 04. 2008 | 21:35

Občan ČR napsal(a):

Naštěští nebyl zvolen s.Švejnar. Vždyť je odjezd do tvz. emigrace řídila STB a řídí ho do dnes. Obdivuji jeho drzost z pozice multimilionáře, jak se plete do politiky v Čechách. Vždyť nebyl ani starosta na vesnici a jeho čtené projevy ( asi si je nebyl schopen ani sám napsat) vypovídaly o jeho "nadšení" pro ČR. Vždyť ani to občanství si raději nezměnil, protože to nebylo pro něj ekonomicky výhodné. FUJ s takovýmto kandidátem.
04. 04. 2008 | 05:16

Jan napsal(a):

Za zvolení Švejnara loboval i jiný Kraus - Michal, ten z ČSSD, co nešel sedět za skandální machinace. Také Žid.
04. 04. 2008 | 06:07

Lubomír Hvížďala napsal(a):

Věc: Duchovní chudoba technické elity Česka je trestem od Boha za Duchovní chudobu kněží a duchovní chudobu cenzora Karla Hvížďaly. Bůh, pravda Písma se mu hnusí, Ámos 5/10. Více pro Duchem chudé o zvolení Klause je na http://www.oplatek.webpark.cz
04. 04. 2008 | 16:34

r.m. napsal(a):

Teprve tehdy jsme pochopili, jak velká část dnešní společnosti prahne po změně, která by Česko odpoutala od tržního extremismu, neúctě k vládě zákonů a hodnotového úpadku.
- zapla´t pánbu, už si toho někdo všiml. Takhle dopadla "sametová" varianta. Kdyby jsme se aspoň pokusili jich co nejvíc postřílet, měli bychom se dneska líp. Sorry já tam byl. Z těch, co vítali cizí tanky jsou dneska boháči. Stačilo se naučit sjezdy a závěry státostrany a cesta k titulu JuDr, byla volná...
04. 04. 2008 | 16:49

r.m. napsal(a):

ta poznámka o židech bohužel není od věci, zase jim to nedalo nezašátrat si po penězích těch druhých.
04. 04. 2008 | 16:51

Eine Tschechische Simulantenbande napsal(a):

Krausi Ty jsi úplně stejný úlet jako Švejnar. Každopádně Švejnar do toho šel, protože cítil větší KORYTO, kdyby to snad vyšlo, než jaké má coby emerický professor.
Jdi do prdele Krausi.
04. 04. 2008 | 17:39

Jarda napsal(a):

Kraus, blbej, s tím frňákem přes kterej nevidí na zem. Tak pořád padá a padá, na hlavičku a blbne a blbne. Vedle rodinného zatížení ještě hloupý člověk.
04. 04. 2008 | 18:18

Bundy napsal(a):

Bohužel pro nás všechny má pan Kraus pravdu. Je tragédie pro ČR, že má takového prezidenta.Divím se že v zemi ve které jsme si totalitních praktik užili víc než dost je tak malá citlivost na tyto aspekty.
04. 04. 2008 | 18:34

milanS napsal(a):

Proboha proč tolik povyku. To že budou prezidentské volby se vědělo už dávno, tak proč levice nedokázala za 5 let najít a "vychovat" svého kandidáta. Obzvláště když řadu let byla vládní stranou a mohla ho tedy "představit" ve vládní funkci. Jenže to je práce a dlouhá cílevědomá činnost. Tak je jednodušší za 5 minut 12 vytáhnout "králíka z klobouku" a slibovat nemožné na počkání a zázraky do tří dnů.

Na pana Hvížďalu se za tento článek nezlobím, naopak, ukázal zákulisí "zázraku" jménem Švejnar.
04. 04. 2008 | 21:11

tssss napsal(a):

tahnete do haje, zadny volby 2013 s americkym kandidatem nechceme
05. 04. 2008 | 02:03

I lištičky mají své nory napsal(a):

Ač jsem založením spíše pravičák, volila jsem ČSSD, protože tu mafiánskou bandu z ODS opravdu nemusím. Stačila mi hysterie kolem voleb v roce 2006, kdy byla ODS ochotna i nechat téct krev, jen aby se dostala ke korýtku. A Klaus ?! Ta karikatura ekonoma, co zkazila privatizaci buď úmyslně nebo z hlouposti (sázím na to druhé)... darmo mluvit. Můj prezident to není a nikdy nebyl. Už někdy v 90.letech jsem ho za ekonoma považovat přestala, protože v jedné předvolební televizní diskuzi řekl úplný ekonomický nesmysl, za což by byl i student prvního ročníku vyhozen od zkoušky (já ekonom jsem). Je to populista, nacionalista a komunistický pohrobek, nyní i klimatolog. Prostě šáša.
05. 04. 2008 | 10:06

Miroslav H. napsal(a):

Díky pane Hvížďalo - říkat tupcům, že jsou neostří - říkáte zbytečně. Přesto je jasné, že jste jen oprášil staré moudro:
„ Pod zástěrou svobodného smýšlení kalné vody vynesly na povrch i mnohou hlavu prázdnou a snadno získané bohatství – přivleklo za sebou rozmařilost a otupilo mravní sílu národa.“ Vysněná demokracie se zvrhla v demagogii, kdy svedený lid kráčel slepě za svými vůdci, jímžto byl jen stupněm po němž spěchali výše za svými cíly – ne vždy šlechetnými…“ Platí stále zejména pro současný vývoj přest, že tak popisuje historik vývoj před 2.500 lety v Řecku.
05. 04. 2008 | 16:47

Milos K. napsal(a):

Dekuji za zajimavy rozhovor. Pri pohledu na komentare k tomuto prispevku je mi smutno, podobne jako pri pohledu na Hrad. Slovnik, agresivita a projev podpurcu pana Klause a ODS hovori za vse. Jen se mi porad nechce uverit, ze jich je v teto zemi vetsina...
07. 04. 2008 | 16:57

picmaus napsal(a):

Nenávist, urážky, arogance a demagogie - to je zhruba 90% komentářů na tento blog. Je to náhoda, že všechny patří odpůrcům prof. Švejnara?
08. 04. 2008 | 10:36

jojo napsal(a):

Kraus jako Kraus. Vsichni se citi nedoceneni a davaji to halasne najevo. Zast a nenavist z nich jenom srsi. I taci do teto spolecnosti patri. S tim se musime jako demokrate smirit.
08. 04. 2008 | 14:13

VAZ napsal(a):

Livie Klausová ví o všem , jak to bylo a je. Pokud jí bude její prezident dále veřejně zahýbat, tak se snad všichni dovíme skutečnou pravdu.Zhrzená manželka to většinou vyklopí.Princip podvojného účetnictví to zařídí.
08. 04. 2008 | 15:32

Milda napsal(a):

Vážený pane Krausi,velmi si vážím všech lidí, kteří něco umí, něco dovedou a jsou, jak se říká, slušní. Pochopil-li jsem, tento parametr (nebo spíše tři)splňuje pan Švejnar měrou vrchovatou, zatím co pan Klaus ve všech pokulhává, pokud vůbec chodí. Myslím si, že pořád ve Vašich komentářích vycházíte z toho, že během těch asi 6 měsíců nám bylo řečeno o p.Švejnarovi vše a našim jediným řešením je tomu věřit. Podle principu - jdeme a Ameriky a tam je vše OK a čisté. Přiznám se Vám, že o profesních schopnostech p.Švejnara naprosto nepochybuji, je to jistě člověk na svém místě.O jeho morálních postojích toho moc nevím - znám ho jen jako odborníka - a to si myslím, že je jeho největší problém. Český člověk je sice se současnými politiky právem nespokojený, ale je k lidem, kteří přichází tzv. z venku silně podezíravý (byť v drtivé většině neprávem). To, že jste přesvědčili 50% českých občanů (dotazovaných) není argument pro to, že je to člověk právě pro nás (pomíjím počet dotázaných, jejich polit.příslušnost,věk...atd). Pro mě je pan Švejnar nečitelným člověkem - nezlobte se, ale to že slušně vystupuje, je chytrý a vzdělaný není v mých očích jediným předpokladem funkce prezidenta. Prezident musí bohužel často řešit běžné politické problémy této země - a to často svou vahou osobnosti,politickou zkušeností a někdy i obratností v jednání (řečeno jinak intrikou). Nevěřím, že je tomu jinak v USA, nebo kdekoliv na světě. Vaše zesměšňování hlavy státu, která byla zvolena ve smyslu ekologických názorů je pro mě také ukázkou toho, že nejsem si jistý, zda-li tým a samotný kandidát na prezidenta je vhodný z lidí, kteří tu nejsou, protože neumí unést prohru.
Souhlasím s Vámi, že nechat podepisovat ať slavnostně nebo pokoutně v sekretariátech sliby poslanců je idiotismus 1.stupně, ale nic nebránilo tajné volbě.
Ale to je minulost a k té nemá smysl se vracet. Přiznám se Vám k tomu, že jsem spíše očekával aktivnější přístup p.Švejnara v otázkách vnitřnía zahrační politiky po volbách.... Ale bohužel po p.Švejnarovi se slehla zem. Chápu, že kampaň, kterou vedl je únavná, ale kdyby vyhrál, tak by musel do úřadu nastoupit hned. Já mám dojem, že tento stát není hoden jakékoliv jiné činnosti p.Švejnara než prezidentské - a věřte mi, že tímto pohledem se na p.Švejnara začíná dívat čím dál více lidí u nás (nebo spíše v mém okolí).
Na závěr bych chtěl ještě říci , že člověk, který nám chce dělat prezidenta, by neměl v TV diskuzi (říjen 2007) ze 7 otázek, majících skutečně souvislost s úřadem prezidenta, odpovědět správně 1, nebo 2.
Znovu na závěr říkám - vážím si p.Švejnara, byl by asi dobrým prezidentem, ale v tuto chvíli prohrál se silnějším kandidátem, kterýz výše uvedených důvodů splňuje více moje občanské nároky.
Přeji Vám pevné zdraví a doufám, že další volby budou pro Vás a p.Švejnara vítězné.
10. 04. 2008 | 15:54

Lukáš HERCLÍK napsal(a):

Ježíši, tady je zase modrejch hovad s nečistým svědomím, K nikomu politicky neinklonuji, ale měl jsem nedávno pohovor s jednou soudkyní a mohu jistým způsobem potvrdit, co zde pan Kraus napsal.

Jen kvičte modrý zlodějové, blíží se Váš konec a půjdete sedět všichni i s tim vašim teplometem...............
12. 05. 2008 | 14:18

Kocourkov Alfons napsal(a):

Nehodlám se účastnit tohoto humusného předvádění. . .
Tady alespoň všichni vidíme, co čeká každého, kdo se jen dotkne jejich božského, neomylného, PROGNOSTICKO ÚSTAVNÍHO prezidenta (ano, mým prezidentem nikdy nebyl a nedbude)!!! Přesně takhle jednali s jistým panem Kudláčkem, když si dovolil kritizovat poloboha. Ještě, že mi nedokázali vylízat mozek komunisti, ani modroptáci(snad jim historie vymyslí přiléhavější název). Neberte je lidi vážně, to je cesta do pekel! Jedině přímá demokracie může něco změnit. Tahle zastupitelská, je jen penězovod na plnění stranických pokladen. Lidi, neblázněte a používejte selský rozum.
12. 05. 2008 | 15:59

moravec napsal(a):

Václav Klaus je stejnou karikaturou tohoto státu jako název "Česko" a sousloví "v této zemi".
17. 07. 2008 | 15:43

psz@email.cz napsal(a):

Tak hloupý a tendenční rozhovor je myslím smutnou vizitkou - jinak dobrého novináře pana Hvížďaly - a naprosto zblblého a politicky zmanipulovaného profesora politologie. Co budeme povídat - v USA je volba prezidenta převážně o penězích, navíc systém volitelů a superdelegátů v primárkách mi taky nepřijde jako křišťálově čistý. Ale nebudu bez dobré znalosti amerického prostředí hloupě pomlouvat všechny kteří zvolí někoho jiného, než bych si třeba já osobně přál (ale může mi to být koneckonců jedno, stejně jako panu profesoru Krausovi, žijícímu v USA volba českého prezidenta).
05. 08. 2008 | 22:55

Lucie napsal(a):

Proč se vždy nechám unést diskusí pod článkem? Pak jsem smutná, kolik je u nás hloupých lidí... Rozhovor se mi líbí, i když je třeba brát jej s rezervou, v jaké pozici pan Kraus v prezidentské volbě vystupoval. Bohužel pan prezident Klaus je takový jaký je, ještě to sním musíme vydržet cca 4 a 1/4 roku! A pak bude možná šance na změnu...pokud to zase nepokazíme...
19. 09. 2008 | 08:36

nerouš napsal(a):

Jestli chcete opravdovou hauptrefu,založte si rychle se Švejnarem středovou liberální stranu a puchejř i modroptáčníci nebudou mít šanci. Čechy jsou teď vyprahlá politická pustina. Všechno se to sere , politika to je jenom boj dvou agentur - obě jsou plné zlodějů a darebáků.
20. 10. 2008 | 19:01

Tomáš Vlček napsal(a):

Omlouvám se, ale ani jsem to nedokázal dočíst. Je úctyhodné, jak se pan Kraus prosadil ve světě, ale zároveň je pro mne směšné, jak zarputile navozuje atmosféru komplotu proti jeho geniálnímu panu Švejnarovi. To, že panu Klausovi pomohli ke zvolení také komunisti, je fakt. Co mne ale zaráží, že pan Kraus nepíše o tom, že pan Švejnar s jejich hlasy musel od začátku počítat. Stejně tak by v současné době vyzněly poněkud srandovně některé informace z profesního životopisu, kterým se před volbou prezentoval pan Švejnar, zejména skutečnost, že byl ekonomickým poradcem maďarské vlády, nebo že vyučuje ekonomii v USA, jinými slovy, že se prosadil ve dvou zemích symbolizujících ekonomické selhání. Svým přístupem po volbě pan Švejnar prokázal dostatečně svůj zájem stát se veřejně činným v ČR.
05. 05. 2009 | 18:07

Bisnis Online napsal(a):

So the big words before choosing to show a small word after the election. I waited to.
04. 06. 2009 | 01:56

louie vuitton napsal(a):

měsících loňského roku jsme ho mohli často vidět v médiích po boku prezidentského kandidáta Jana Švejnara, jemuž dělal od listopadu do 15. února poradce. Moderátor a herec Jan Kraus a spisovatel Ivan Kraus jsou jeho bratři.

Jakou jste si udělali analýzu situace, za jaké Jan Švejnar vstupoval na české politické jeviště? Jaké parametry jste sledovali?
04. 07. 2009 | 04:45

F.Srbek napsal(a):

Po všech komentářích vítězů i poražených má člověk dojem, že se pohybuje na hromadě odpadků. Jen jednu poznámku, zapnuté mobily při volbě prezidenta a dění v sále připomínalo spíše sázkovou kancelář, než volbu hlavy státu. Zkuste si schválně nechat zapnutý mobil na důležité poradě firmy, kde jde o něco důležitého, pokud to není výslovně dovoleno řídícím jednání. Nikoho z účastníků ani nenapadne, aby tuto zásadu porušil. Ale to bychom chtěli na našich poslancích příliš mnoho. Na jednáních sněmovny se telefonuje o sto šest, podle toho pak nové zákony vypadají. Od sametu uplyne za chvíli 20 let, jak dlouho se ještě budou politici vymlouvat na to co bylo? To je podstatně snazší, než by složili účty, co udělali, resp. neudělali. Máme , co si zasloužíme.
20. 07. 2009 | 14:12

Jenda napsal(a):

jakmile se ozvou modráci, tak člověk ani neví o čem se diskutuje nebo přesněji komu se nadává.

S tím strachem je to výstižné. Dělám tazatele a lidé se dnes vysloveně bojí všeho a každého.
23. 09. 2009 | 22:27

Ufer napsal(a):

Jako obyčejný občan této republiky jsem sledoval velmi bedlivě celou prezidentskou volbu v televizi.Co člověk viděl, to stačilo.Asi tu volbu v přímém přenosu někteří účastníci diskuse neviděli nebo nechtěli vidět.Smutné, ale typické pro náš dnešní morální standard.
25. 10. 2009 | 16:13

Pepa napsal(a):

tak jsem si tento clanek precetl znovu po nejakme roce a pul po volbe prezidenta. Ackoli jsem konzervativni a v prime volbe bych tentkart volil Klause.. tak s odstupem casu si rikam, mohl byt Svejnar horsi, nez Klaus ve svem druhem obdobi? Mam pocit, ze je jak utrzeny ze retezu. Jeho ego dorostlo do takovych rozmeru, ze neuznava nikoho s jinym nazorem. to jsou fakta, ktera me vadi a urazi, protoze jsem dospel do stavu, kdy se za sveho prezidenta stydim. Nevim cim to je, ale asi by mu nekdo mel rici, ze s politikou "vymezovat se za kazdou cenu" by mel jit nekam jinam...
23. 11. 2009 | 00:00

cheap Jimmy Choo Shoes napsal(a):

29. 01. 2010 | 09:03

breitling colt quartz napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
11. 03. 2010 | 09:49

cartier libre napsal(a):

They weren't looking to make a lanieres political statement or to be pioneers of gender liberation.
26. 03. 2010 | 08:45

cartier love napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
27. 03. 2010 | 04:16

laptop battery napsal(a):

laptop battery: http://www.uk-laptopbattery...
Acer Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Dell Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Acer Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Compaq Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
laptop battery http://www.batteries-shop.net
Sony Laptop Battery http://www.batteries-shop.n...
Toshiba Laptop Battery http://www.batteries-shop.n...
HP 292389-001 battery http://www.ukbatterystore.c...
HP 315338-001 battery http://www.ukbatterystore.c...
ACER 60.49Y02.001 Laptop Battery http://www.batteries-shop.n...
FUJITSU FMVNBP144 Laptop Battery http://www.batteries-shop.n...
SONY VGP-BPS2 Laptop Battery http://www.uk-laptopbattery...
SONY VGP-BPS2A Laptop Battery http://www.uk-laptopbattery...
01. 04. 2010 | 09:03

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 07:16

Tom napsal(a):

Velký ucho ješita vede náš Velký Absurdistán. Byl zvolen pomocí velkých lobistů Marka D. a Šl. Ani se nedivím že modroptáci jsou ve svých postojích až tak nervózní neboť se sahá na jejich ikonu. Můj prezident to není a to
nejsem sám.
14. 12. 2010 | 10:23

krok napsal(a):

Je hrozné to, že u nás mnoho lidí pomalu chápe a pomalu dochází k tomu co je dobré a co špatné. Oni totiž neumí naslouchat druhým. Podléhají bez myšlení emocím a proto to tady tak vypadá. Protože Klaus hned po revoluci "žvanil nesmysli". Jeho věty a slova na sebe myšlemkami nenavazovaly. Ve svých proslovech třeba jeho druhá věta vyvracela šestou a čtvrtá věta druhou atd. To bylo znakem toho, jak ve svém dobrém životě za komunistů využíval s manželkou jejich "lény" jako čekatel na knížku KSČ. Vždy se uměl přizpůsobyt lidem a systému, prostě byl a je kolaboranta tak se i projevil, když ho lidé pozorně sledovali!
29. 12. 2010 | 11:12

online casinos for usa players napsal(a):

You are quite correct with this writing
03. 10. 2011 | 21:13

الربح من الانترنت|الربح منجوجل أدسنس | ا napsal(a):

I fully agree completely...
25. 11. 2011 | 20:40

Jozífek z Paďous napsal(a):

Teď jsem z toho jelen!
Proč tedy ten Mr. Michael Kraus nekandidoval proti Klausovi.
Proč za sebe nastrkoval toho niemanda Sveynara?
Vždyť on je o dvě kategorie napřed!
Snad se nebál aby se neprovalila ta promotion od jeho bráchy Jana a jeho kamarádů?
Ta politika je vážně prasárna, Jak říká rád a často Hozík Krausů.
Mysleme hlavou.
05. 02. 2012 | 22:53

kritik napsal(a):

Z uveřejněné diskuse je jasné,že tento národ si nezaslouží, aby byli na postech slušní lidé. Ale podvodníci,tuneláři tedy jinými slovy rozkradači státního majetku,a samozřejmš zloděj propisekkterý by rád pokračoval ve své funkci prezidenta - člověka, který je zesměšněn před celým světem se svojí rádoby inteligentní demagogií. Ale to stačí..
Pokud bude kandidovat pan Švejnar, tak to je jediný,který může slušně vést tento národ.
12. 08. 2012 | 22:36

antikomunista napsal(a):

Pan Klaus - od té doby , co jsem jej poznal a seznámil se s jeho nablýskanými projevy bylo jasno.
On není a nikdy nebyl můj president.
12. 08. 2012 | 22:42

DennisKr napsal(a):

Everything else is ultimately merely details -- important details, but variants on that theme. index.php is the controller, the menu method determins what the "existing page" is, and plenty of occasions get fired in the act of construction that page. Plugin modules can hook in to those events and shift the workflow/provide added information/etc. That is also part of the reason so many Drupal resources center on making modules. Without modules, Drupal does not actually DO anything other than say, 'Someone asked to get a page! Does it exist? No? OK, I will serve up a 404.'

<a href="http://billysrereebiz.com">Corro</a>

http://billysrereebiz.com - lolz
25. 02. 2014 | 22:38

NormanOn napsal(a):

http://acheterviagragneriquefrance50mg.com/ acheter viagra
http://acquistareviagragenericosenzaricetta.com/ acquistare viagra
http://comprarviagragenericobarato.com/ comprar viagra
http://viagragenerikakaufendeutschland.net/ viagra kaufen
<a href=http://acheterviagragneriquefrance50mg.com/>viagra acheter</a> acheter viagra
<a href=http://acquistareviagragenericosenzaricetta.com/>acquistare viagra</a> viagra 50 mg costo
<a href=http://comprarviagragenericobarato.com/>viagra generico</a> viagra sin receta
<a href=http://viagragenerikakaufendeutschland.net/>viagra kaufen</a> generika viagra
16. 12. 2014 | 04:44

Billiekl napsal(a):

http://acheterviagrageneriquepascher.com/ vente viagra
http://precioviagragenericoespana.com/ viagra comprar
http://prezzoviagragenericosenzaricetta.com/ viagra generico
http://viagrapreisegenerika.com/ viagra bestellen
25. 12. 2014 | 02:18

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy