Texty zavánějící rasismem a proč je v diskusi nemažu

29. 06. 2007 | 12:17
Přečteno 10441 krát
Musí člověk – poslušen atavismů – podobně jako ostatní biologické druhy hájit teritorium své „smečky“ proti ostatním? Je to jediná cesta, jak v tomto světě přežít? Či je naopak na rozdíl od zvířat nadán schopností, která mu umožňuje dohodnout se i s příslušníky jiných „smeček“ a koexistovat s nimi v jakési všestranně výhodné pospolitosti?

Tohoto tématu se na stránkách Aktuálně.cz přímo či nepřímo dotkne nejeden bloger. A zpravidla vyvolá velmi bouřlivou a emocemi překypující diskusi.

Poctivě musím přiznat, že jako administrátor těchto debat nejsem zcela nestranný. A dokonce k nim ani nedokáži přistupovat zcela s chladnou hlavou, prost emocí. Mám na věc svůj názor, který se snažím opřít o studium nejrůznějších studií z různých společenskovědních oborů.

Na podporu soužití lidí nejrůznější etnik mohu snést celou řadu argumentů. Když nic jiného, přijde mi daleko výhodnější se o ně pokoušet než riskovat krvavé civilizační střety či etnické bouře.

Také odpůrci mají ovšem své argumenty. Žádný z dosavadních receptů se neukázal jako stoprocentně funkční. Vynaložen byly bilióny dolarů, efekt podle mnohých neodpovídá ani zlomku nákladů. Situace se v řadě ohledů spíše zhoršuje, napětí mezi lidmi různých etnik spíš roste.

Zastánci spolužití naopak dokáží na tzv. Flynnově efektu velmi jednoduše vyvrátit teorie o rasové „méněcennosti“ měřeno pomocí stupnice IQ (vliv prostředí, ve kterém jedinec vyrůstá, může změnit jeho IQ až o patnáct procentních bodů; sociálně deprivovaní lidé tedy nemusí být nutně geneticky méně inteligentní; mimochodem rozdíl mezi průměrem tzv. inteligentních národů či etnik a těch méně inteligentních činí zhruba právě těch patnáct bodů.)

Mohou své argumenty podpořit sociohistorickým exkurzem, z něhož vyplyne, že menšina, která se integruje do společnosti a má při tom již sama vyvinuta minimálně stejně vyspělý sociální systém (např. židovská diaspora), má daleko větší šance na uplatnění než menšina, která se do kontaktu s většinovou společností dostává v okamžiku, kdy je na nižším stupni společenského vývoje (Romové, původní obyvatelé Ameriky, Austrálie, Oceánie či američtí černoši).

To vše jsou důvody, proč i já věřím, že současný svět je jakási globální vesnice (vypůjčeno od McLuhana), kde lidé žijí nejen vedle sebe, je ale také v jejich zájmu starat se o blaho celé polis (abychom se nebáli vyjít večer na ulici, aby tam nepáchly odpadky, aby si nikdo neusurpoval moc nad ostatními, abych „své řemeslo“ mohl nabízet všem).

Mé přesvědčení se však podobá tak trochu víře. Řada lidí ji sdílí, mnozí ale ne. Nepřesvědčím je, když jim řeknu, že jsou hloupí a jejich argumenty směšné či nebezpečné. I oni mají svoji víru. Chci o tom s nimi diskutovat, vědět, proč si myslí to, co si myslí. Přemýšlet o tom.

Proto nechávám prostor i názorům, které bych pravděpodobně s odkazem na paragraf § 198a Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod Zákona č. 140/1961 Sb. mohl smazat. Pohybuji se zřejmě tak trochu na hranici zákona, mohl bych možná být obviněn z napomáhání trestného činu. Přesto ale dávám přednost diskusi před administrativními zásahy. Klávesu Delete používám jen v krajním případě, kdy se v diskusi objeví opravdu hrubé urážky, vulgarismy a podobně.

Oproti všem ostatním jsem samozřejmě ve výhodě. Tu subtilní hranici mezi možností diskutovat a být vystaven nepřípustným invektivám a teoriím zavdávajícím podezření z porušení zákona mám možnost nastavit jen já. Snažím se to dělat co nejzodpovědněji a zároveň jako administrátor zasahovat do diskuse co nejméně.

S lidmi, kteří mi přijdou ve svých názorech zatvrzelí a jejichž jediným cílem je dokázat mi, že jsem tupec a mé úvahy jsou hloupé, raději nediskutuji. Mohu tento recept jen doporučit, zpravidla je šíření jejich „pravd“ brzy omrzí.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

jirka napsal(a):

Docela dobrý... :-))) největším zatvrzelcem je tu ovšem multikulti nacista Ervín Evžen Khamoro Jouza Jouda asiŠkromach, který nemá vůbec žádné argumenty, jen plive kolem sebe smrdutou slinu jako velbloud. Jinak jsem tu opravdu xenofobních až rasistických názorů zaznamenal opravdu málo. Bohužel se mi nikdo nepokusil odpovědět na otázku, co se myslí tou multikulturou (kromě písní a tanců ) u těch skupin, které nemají ten přiměřeně vyvinutý sociální systém. A byl jsem některými mentálně poslabšími účastníky diskusí rovnou nálepkován a atakován. I František dost blbne, protože před Vaším vstupem do diskuse se ze mne pokoušel dělat pitomce (věru nepředložené, můžeme probrat položku za položkou od IQ přes vzdělání a sociální zkušenosti a scestovalost, účast v mezinárodních projektech a další vlastní studium nesouvisející s původním oborem, viz např. občas zmiňovaná motivace). Mozky na úrovni 193.85.12.98 to zřejmě nejsou schopny vnímat vůbec a tak jenom drnčí. Bohužel se tu vyskytuje dost málo nápadů na to, co dělat. A já musím znovu nudně opakovat že bez jeho vlastní motivace (myslím motivaci, ne stimulaci) s nikým nic rozumného nadělat nelze a veškeré vložené prostředky jsou kontraproduktivně promarněny. Nelíbí se mi ani to, že třeba Cart je tady dosti nepříjemně osočován - já jsem osobně zatím nepoznal, jestli je provokatér nebo rasista. Přináší vždycky něco k zamyšlení.
29. 06. 2007 | 12:50

Pepa Řepa napsal(a):

Dobrý den
vážím si toho co jste napsal.Chápu vaši úlohu správce blogu a chápu i těžkou úlohu bloggerů. Je těžší něco vypotit než glossovat. Už to, že si také připouštíte pochyby o správnosti cesty po které jdeme, je povzbudivé.
Kdo nepochybuje? Jenom blb je přesvědčený, že jeho názory jsou nezpochybnitelné.A od toho ta debate je.

K tématu globální vesnice bych měl pouze připomínku, že na myšlenku multi-kulti by musel přistoupit celý svět. Není možné, aby někde byla tato myšlenka uplatňována a jinde ne.A to je naprostá utopie.

K pozitivní diskriminaci bych dodal, že zrovna dnes učinil Nejvyšší soud USA průlomový rozsudek a zrušil pozitivní diskriminaci na školách. Po letech poznali že to je Dead End Street.Jak dlouho to bude trvat zdejším aktivistům, než jim to dojde?

Ani já bych neviděl značku Cart jako zakukleného nacistu. Není to moje vlnová délka, ale některá fakta stojí za zamyšlení. A povšimněte si ještě jedné věci. Pokud se objeví otázka na konkrétní řešení dané situace, je ticho po pěšině a jen prázdné fráze o tom jak se obohatíme.Pravda, někteří se zdatně obohatili, ale to je jiná věc.
29. 06. 2007 | 16:16

jirka napsal(a):

Pepo, že by to bylo o tomto? Multikulti nacista Ervín Evžen Khamoro Jouza Jouda je asi sám Škromach, tedy osoba z našich daní žijící. Kdyby to fungovalo... že by další lobby jako za větrné elektrárny???
29. 06. 2007 | 16:25

Cart napsal(a):

Po přečtení Skejskalova příspěvku jsem nucen některá jeho tvrzení důrazně kontrovat:
- Tzv. Flynnův efekt vyplývá převážně ze zlepšování životních podmínek lidí na chvostu Gaussovy křivky a má své genetické hranice. Kupříkladu ve Skandinávii už se zdá, že se otáčí, tj. že tamější populace začíná blbnout (nejspíš se jim tam přemnožují socky):
http://www.gnxp.com/blog/20...

Je jasné, že pokud u černochů v Africe naměřím IQ 70 a u černochů v Americe, kteří mají jen 20-25% evropské příměsi, IQ 85, genetika tu nevysvětlí všechno. Proto se počítá s tím, že jejich genetické IQ je kolem 80 bodů a za zbytek můžou špatné životní podmínky. Ty se ale bohužel nezlepší, protože nízké genetické IQ vytváří začarovaný kruh: způsobuje špatné životní podmínky, jež následně ještě dále snižují IQ pod genetickou úroveň. Zcela stejně je tomu u naší nepopulární menšiny (pokud by její IQ bylo s tím evropským rovnocenné, proč tedy neumí využít nabídnuté příležitosti a sama si nevhodné životní podmínky vytváří devastací nově postavených sídlišť? Vysvětlení není tak složité: Prostě si své okolí přizpůsobuje výši svého IQ.)

Stejskalova představa, že když lze - do jisté míry - převychovat jednotlivce, můžeme "k ideálnímu obrazu" převychovat celé národy, je v zemi, která prošla neúspěšnou 40-letou komunistickou převýchovou, až neuvěřitelně zarážející. Stačí se podívat na výsledky "převýchovy" černých Američanů od roku 1965:
http://aktualne.centrum.cz/...

Ze všech tzv. affirmativních akcí vyplývá jedno poučení: Pomohou jen té části deprivované menšiny, jejichž schopnosti jsou na úrovni majority, a která by ani bez affirmativní akce nepředstavovala vážný problém. Ta nejméně vzdělatelná, nejméně inteligentní a nejvíce problematická většina - tedy fakticky ta část, na niž je affirmativní akce především zaměřena - zůstane stále tam, kde byla. A spíš naopak: Vlivem liberálního přístupu se její sociopatologické jednání ještě vystupňuje. Shrneme-li to tedy globálně: Celá affirmativní akce je akorát tak pro kočku.
29. 06. 2007 | 16:42

Cart napsal(a):

- Dávat Aškenázské Židy jako příklad úspěšně integrované menšiny mi vskutku připadá velmi, velmi nešťastné. Jako etnikum, které své evropské hostitele převyšovalo o 10 IQ bodů (IQ 110), se přirozeně v určitých společenských statistikách nápadně odlišovalo a vzhledem k tomu, že v některých zemích se židovské komunity vyhýbaly asimilaci s majoritou a díky svému počtu a společenskému vlivu si fakticky budovaly cosi jako "Stát ve státě" (viz hlavně Polsko), koexistence Židů a Evropanů byla prakticky jen čekáním na rozbušku, která odpálí vlnu nahromaděné animozity na té evropské straně. A touto rozbuškou byla hospodářská krize ve 30. letech. Je ostatně známo, že Poláci své židovské spoluobčany nijak v lásce neměli a během povstání ve varšavském ghettu polská partyzánská armáda nijak nespěchala s vojenskou pomocí. Je tedy jen dobře, že Židé mají svůj vlastní stát, protože by je nečekala jiná perspektiva, než staletý úprk z jednoho státu do druhého.

Dost podobně jsou na tom Číňané v Singapuru a Malajsii, kteří malajské domorodce převyšují o tentýž počet IQ jako Aškenázové Evropany, a proto patří v nadprůměrné míře ke společenské elitě. Soužití singapurských Malajců a Číňanů nakonec v roce 1964 vyvrcholilo etnickými bouřemi, během nichž zahynulo 36 lidí.
http://en.wikipedia.org/wik...

Soužití Číňanů s Malajci rovněž neskončilo šťastnou multikulturní vesničkou a vyvrcholilo v roce 1968 tzv. "bouřemi 13. května", které trvaly několik měsíců a vyžádaly si 169 mrtvých.
http://en.wikipedia.org/wik...

Pokud je mi známo, etnické napětí v těchto zemích se "vyřešilo" kolchoznickými přesuny bohatství od Číňanů k Malajcům, a pořádáním každoročních školních průvodů, během nichž se čínské a malajské děti drží jako na Prvního Máje za ruce a zpívají písně o mezietnickém míru.

Co tím chci říct: Koexistence dvou skupin, z nichž jedna "vyjídá" tu druhou nebo naopak na její úkor získává politickou moc, vede dříve či později ke konfliktu. To není žádná "sociopatologie", nýbrž přirozený lidský instinkt, který má kořeny v evolučním boji o přežití, a žádnou převýchovou to nezměníme. Já osobně nepochybuji o tom, že kupříkladu situace mezi Židy a Poláky by dříve či později vyeskalovala taky - a vůbec by k tomu nepotřebovali Hitlera. Představovat si, že 10% menšina bude žít v uzavřených ghettech uvnitř nějakého státu, bude zabírat důležité společenské funkce a vymáhat si speciální privilegia, je naprosto pošetilé. Národ se chová jako živý organismus a ten, pokud nemá zahynout, bude v případě ohrožení reagovat zcela přímočaře a biologicky. Sice by v Polsku asi neměli koncentrační tábory, ale hasičské sbory v Polsku by byly dennodenně vytížené.

Z výše uvedených důvodů rovněž nesdílím jásot nad "úspěšnou integrací" naší vietnamské menšiny. Pokud by se příliv tohoto "asijského obohacení" vymkl kontrole, není pochyb o tom, že by česká populace záhy vystřízlivěla a začala reptat, jaktože vietnamské děti zabírají českým dětem místa na gymnáziích a univerzitách, jaktože mají tak dobře placená zaměstnání, jaktože jsou tak úspěšní atd. atd. - a oheň je na střeše. Mějme na paměti, že největší rozdíly, které rozdělují lidi, jsou rozdíly rasové. Ten, na kom bude i po změně jazyka, náboženství a kultury stále poznat, že přišel "odjinud", se nikdy nemůže úplně integrovat.
29. 06. 2007 | 17:20

jan jelinek napsal(a):

To Stejskal a potažmo celé Aktuálně.cz
Nesouhlasím. Některé diskutující to neomrzí nikdy. Využijí každé příležitosti, mají to jaksi v popisu práce. Pakliže se někdo snaží dokázovat a přesvědčovat, že určité etnikum je méněcenné, pak je tolerance těchto názorů cesta do pekel. V důsledku do těch osvětimských. Nechápu, jak může Aktuálně.cz dávat něčemu takovému prostor.
29. 06. 2007 | 18:11

frantisekkostlan napsal(a):

Ad janjelinek
Naprosto s vámi souhlasím a dodávám: Jestliže pan Stejskal toleruje texty vyzývající k násilí, záštiplné proti společenským skupinám a hlásající nenávistné ideologie, vystavuje podezření a následnému možnému obvinění, že se dopouští trestného činu, nejen sám sebe, ale i šéfredaktora či vedení Aktuálně.cz. Tento problém se ostatně dotýká blogů jen částečně, mnohdy mnohem horší rasistické a podobné výroky lze na Aktuálně.cz nalézt v "diskusích" pod články o Romech atd. ve zpravodajství deníku.
František Kostlán
29. 06. 2007 | 18:45

Cart napsal(a):

Evoluce nezkoumá, co je z pohledu Kostlána a Jelínka morální a co ne. Řídí se tím, že upřednostní ty geny, které jsou pro přežití prospěšné. Jestliže je průměrné IQ Cikánů mezi 70-83 body, znamená to, že jejich perspektiva v evropské společnosti je zcela beznadějná. Neznamená to ovšem vůbec, že by toto etnikum muselo být evolučně neúspěšné. Je spočítáno, že celá cikánská populace je stará asi 40 generací a čítala tehdy stovky, možná maximálně několik tisíc jedinců. Jestliže se dnešní počty Cikánů - jenom v Evropě odhadují na nějakých 6-10 milionů, je to obrovský evoluční úspěch. Kardinální otázkou samozřejmě je, na čí úkor.
29. 06. 2007 | 19:10

Pepa Řepa napsal(a):

Tak a teď už chybí jen jedno. Napsat z jakéhokoli počítače sprostý a skutečně rasistický příspěvek na základě kterého se podaří diskusi uzavřít.

Nemusím se všemi vývody značky Cart souhlasit,zvláště poslední odstavec jde proti mým názorům, ale představu o demokratické diskusi mám jinou.
Opěvných ohlasů na nezpochybnitelné a jediné pravdy pisatelů jsem si zažil za komunistů dost.
29. 06. 2007 | 19:12

Cart napsal(a):

Předpokládám, že pan Stejskal se výhrůžek Jelínka a Kostlána nebojí. Oba dva se vyznačují nulovou argumentační úrovní a museli by si tudíž ještě hodně našprtat, aby před takovým soudem obstáli. Pokud někoho poženou k soudu s výkřiky: "Uááá, uááá, rásýýýzmus!", tak je soudce okamžitě vykáže ze soudní síně.
29. 06. 2007 | 19:13

Zacheus napsal(a):

Ne každý článek, který je značně obsahově nevhodný, už znamená spáchání trestného činu. Jinak děkuji za zajímavé postřehy. Jako takový příklad reálných problémů multikulturního konceptu společnosti si dovolím připomenout soužití s muslimy. Například v USA asi třetina schvaluje sebevražedné atenáty, problémy v předměstích Paříže jsou také známé a těžko řešitelné. Nemusí jít o celosvětové problémy, ale i takové "maličkosti", jako když muslim-taxikář nevezme do vozu slepce se psem (pes je podle něho nečisté zvíře), odmítne podat ruku ženě, nebo- to se také stalo- když muslimští spolužáci napadnou ve škole spolužačku, která není muslimkou, ale nechová se podle představ svých spolužáků... nebo i známé protesty muslimů ve Francii proti gynekologickým klinikám,kde ordinují lékaři-muži i ve vztahu k muslimkám...docela by mne zajímal Váš názor na řešení těchto problémů, vážený pane editore.A také Váš názor, jak má západní svět reagovat na náboženskou nesvobodu v islámských zemích ( zkuste se například vypravit do Saudské Arábie s biblí...).
29. 06. 2007 | 19:16

Cart napsal(a):

Kostláne, mám tu pro tebe otázkou téměř filosofickou:
Jestliže nějaké dvouprocentní etnikum dělá bordel a vykazuje následné kriminální statistiky:
násilné činy 13%
krádeže 19%
sexuální delikty 20%
vloupání 22%
- je zveřejňování takových dat podněcováním k rasové nenávisti? Nebo podněcuje k rasové nenávisti etnikum, které se vyznačuje takovými statistikami?
29. 06. 2007 | 19:19

Pepa Řepa napsal(a):

Pro Zachea
pochybuji, že vám někdo odpoví na konkrétní dotazy. O totéž jsem se snažil a uvedl, zda je styk s devítiletou před menstruací pedofilii nebo Božím požehnáním.
Já nevidím svět jako Cart, nevím jak by podle jeho rasové teorie vysvětlil válku na Balkáně.
Jsem i pro ochranu menšin. Problém nastane až v momentě, kdy menšina přestane být v dané lokalitě menšinou. Skutečně si musíte vybrat. Buď a nebo.
29. 06. 2007 | 19:35

Cart napsal(a):

O mezietnických konfliktech jsem už obsáhle psal na Kostlánově multi-kulti blogu
http://blog.aktualne.centru...
a rovněž na blogu Multi-Kulti Vendulky.

Nebudu to tu Stejskalovi tapetovat potřetí.
29. 06. 2007 | 19:55

jirka napsal(a):

A je taky trestný multikulti šovinismus a rasismus proti většinové popupalci? Koukněte se, jek "utřel" pan Kostlán mne na svém blogu, kde jsem zcela slušně a racionálně - a nijak rasisticky uvažoval o nějakých východiscích a postupech. Začínám docházet k názoru, který už tu taky někde někdo naznačil. Multikulti nechtějí těm odlišným pomoci, oni jim chtějí pomáhat. Klíčem je ten nedokonavý vid a nepřerušovaný penězovod z našich daní. Pan Kostlán si myslí, že alespoň tak dvě generace se musí sypat cukr a pak že se teprve může ukázat bič. Jenže sypaní dostanou cukrovku a sypač musí také z něčeho žít. Vznikne průmysl pomoci, ovšem běda, kdyby pak nebylo komu sypat... Bude potřeba sehnat nové sypané doma nebo za rubežom! Zajímavé je, že muku nacisté opravdu neargumentují, vůbec nepracují s fakty. Oni jsou totiž ti pomazaní, oni ví, jak je to správně a nám ostatním, méněcenným xenofobním tvorům se má rozsvítit, abychom pochopili a blbě se neptali na vysvětlení nevysvětlitelného. Máme prostě uskutečnit big leap. No ale když budou všichni v tom sypacím průmyslu, kdo bude platit daně a pohánět tu soustavu? To je teda asi poslední detail, který ve xenofilní muku skládačce chybí. Pro Ervína Khamoro Škromacha: ještě jsem nezjistil, jak se latinsky řekne rozfofrovat :-/.
29. 06. 2007 | 20:30

Honza napsal(a):

to Cart: Mějme na paměti, že největší rozdíly, které rozdělují lidi, jsou rozdíly rasové.

Mýlíte se. Veškeré zlo, mezi které rozdělování lidí podle ras dozajista patří, pochází z nevědomosti. Jímá mě hrůza při čtení příspěvků, kde kritériem pro posuzování toho či onoho etnika nebo národa je jakási statistická a tudíž pofidérní míra jeho IQ. Je zjevné, že Darwin a vzdělání ve lži Vás značně poznamenalo.
29. 06. 2007 | 21:02

jirka napsal(a):

A pro pana Stejskala: trochu se mi zdá (i když lecčem dokážeme komunikovat), že máte tendenci se taky považovat za Všemohoucího a Vševědoucího a zcela vážně uvažujete občas o omezení svobody slova. Pak to tu ovšem radši zavřete celé. Svoboda slova je jedna z nejpotřebnějších. Pokud se Vám zdá, že některý článek překročil meze zákona, nemažte ho. Napište k němu, co si myslíte Vy a upozorněte orgány činné v trestním řízení. Ať se tedy vybudují jasné meze toho, co se smí a co ne Nemrzačte diskuse, už takhle dost ohýbáte svobodu slova selekcí bloggerů - i když je vaším právem určovat, co tu bude a kdo sem bude psát. Využití takového práva je cestou do pekel.
29. 06. 2007 | 22:00

Cart napsal(a):

"Zlo pochází z něvědomosti" - aneb další z obecných plků o ničem. Scházejí se tu snad na fórech básníci? Ale máte vlastně pravdu - pokud totiž zůstaneme o své vůli v nevědomosti, budeme ignorovat fakta a budovat multikulturní/multirasové Utopistány založené na fantazijních představách, že všichni lidé jsou si ve svých schopnostech rovni, vybudujeme pekelné díry a la Jížní Afrika.
29. 06. 2007 | 22:18

Honza napsal(a):

to Cart:

Nemám co dodat. Snad jen pouze zopakovat, to co jsem napsal výše: Je zjevné, že Darwin a vzdělání ve lži Vás značně poznamenalo. Což se pochopitelně projevuje ve Vašem celkovém myšlení a zejména smýšlení. Přemýšlejte...
30. 06. 2007 | 05:16

Honza napsal(a):

to Cart:

Ještě něco. Máte snad něco proti básníkům? Nějakou evoluční bludařinu nebo statistiku IQ? Sem s tím...:-))
30. 06. 2007 | 05:36

Pepa Řepa napsal(a):

V Maroku v Marrákeshi je náměstí Džema el Fna. Každý čtvrtek večer tam přicházejí analfabetním Berberům vyprávět své orientální pohádky profesionální vypravěči pohádek.
Berbeři mají pusu dokořán, ani neceknou. Za pohádkami jezdí i několik set kilometrů z pohoří Atlas.
Čtenáři tohoto serveru mají dvě možnosti. Buď se chovat jako Berbeři nebo ještě lépe, psát oslavné příspěvky ve stylu oslavných písní tohoto typu.

Ó neomylná hvězdo, děkujeme že jsi nám nevzdělaným otevřel oči.Ó zvěstovateli pravdy, již nebudeme číst nečisté knihy Bena Kuraše. Ó velkodušný odevzdáme ti veškerý svůj majetek, neboť jen ty znáš cestu, jak s našimi penězi dál naložit.Ó spravedlivý, vydáme svědectví proti autorovi tohoto blogu až bude souzen před velkou multi ummou a sami vykonáme fatwu, neboť jsme pochopili, tvá káravá slova.
Ó Ó Ó
Pak bude asi spokojenost a vrchní vezír blogu nebude vydán multikulti policii.
30. 06. 2007 | 08:29

Pepa Řepa napsal(a):

Omlouvám se za věcnou chybu. Fatwu vyhlašuje ulamá.
30. 06. 2007 | 08:36

Honza napsal(a):

Pepa Řepa: Čtenáři tohoto serveru mají dvě možnosti.

Řekl bych, že těch možností je mnohem víc. Jednou z nich je třeba ta, že Barbaři (kterým, jak známo není nic svaté) začnou Berberům přinejmenším naslouchat.
30. 06. 2007 | 08:43

jirka napsal(a):

Tak teď je to teprve dobře zformulováno. Už to chápu. Multikulti je náboženství a tupým barbarským ďaurům, kteří nenaslouchají správně muláhům, se může tak maximálně rozbřesknout, jinak budou stiženi fatwou, onálepkováni a pomalu opékáni na multikulti ohništi, na berkatu pod vlastními okny. Jsem osvícen, jdu meditovat. :-). Budu se modlit k lejnu vyhozenému z okna kolonky
P.S. To vysvětluje jinak nevysvětlitelné výroky páně Kostlánovy i multiplikativní poruchu osobnosti dvojjediného 89.176.87.86/193.85.12.98 Evžena Ervína Khamoro Jouzy Joudy asiŠkromacha Obrovského
30. 06. 2007 | 09:51

Jana J napsal(a):

Jsem rozhodně proti omezení svobody názorů na tomto blogu. Pokud nepůjde o vulgární napadání, např. Carta prozradilo slovo "socky", které dehonestuje nebohaté bez ohledu na národnost, je třeba o techto věcech diskutovat a ne se zaklínat polickou korektností. Jsou sociální tabu, která je třeba otevřít, a to jsou nejen cikáni a další tmavší spoluobčané, a¨le třeba i Židé, jejichž vliv na světovou ekonomiku a celkovou situaci je přinejmenším problematický - viz Světová banka. Rasismus je i rasismus naruby, a nejen ten, kdo vydělává a přesýpá nejvíc peněz, je hoden úcty.
30. 06. 2007 | 12:29

Jana J napsal(a):

Ještě ad cart - píšete o kriminalitě.Tady té prokázané, policejně statisticky doložené. A co takový pan Kožený - udělal ránu, na kterou se nezmohou všichni Romové v Čechách ani za padesát let: Kdo je pak pro společnost nebezpečnější? Nebo je to něco jiného, protože pan Kožený a další páchají kriminální činy s podporou svého vysokého IQ? IQ je věobecně přeceňováno, je to známka, že náš hodnotový žebříček kulhá na jednu nohu, neboť city jsou dokonce považovány za něco záporného a bránícího racionální úvaze. Některé etnické skupiny, emočně a sociálné orientované, se pak logicky dostávají do svízelné situace. Teď nemám na mysli nikoho konkrétního, je to jen obecná úvaha. Ale spolužití s vysoce racionálními a nemilosrdnými jedinci mě nijak neláká.
30. 06. 2007 | 13:34

stejskal napsal(a):

Ahoj Honzo Jelínku,

v názoru na pojetí diskuse a její úlohy v demokratické společnosti se zjevně rozcházíme.

Já zastávám spíše velmi liberální přístup, v řadě ohledů praktikovaný v USA. Ty věříš spíše na nutnost určité restrikce, pokud argumentace přesáhne určitou míru.

Je to jistě věc názoru, neříkám, že Tvůj je špatný.

Mně však přijde, jako by diskutujícímu v tomto případě chybělo sebevědomí. Jako kdyby se nemohl spolehnout na svůj názor, na správnost svých úsudků, jako by potřeboval při diskusi s někým, jehož názory jej iritují, oporu právě v těch zákonných restrikcích. Toliko obecně.

A teď konkrétně: různé průzkumy ukázaly, že s postoji a činy pana vicepremiéra Jiřího Čunka vůči romské komunitě se ztotožňuje plus minus 80 procent dotazovaných. Já se s nimi neztotožňuji, ba právě naopak. K čemu mi ale bude, když čtyři z pěti lidí v této zemi nazvu rasisty a odmítnu se s nimi s poukazem na platné zákony bavit?

Nikdy se nedozvím, proč tak smýšlejí a jaké řešení by navrhovali. Ani oni se nikdy nedozvědí, proč si já myslím něco jiného, jaké k tomu mám důvody a jaká řešení vidím jako schůdná. Budme si prostě o sobě jen navzájem myslet, že jsme blbci, že ten druhý nemá pravdu, zatímco já ji mám. Setrváme každý ve svém "svatém" přesvědčení, a jediné, co nám zůstane, bude věci zkoušet protlačit silou.

Ty si myslíš, že diskuse s lidmi, které na základě několika zde napsaných odstavců považuješ za nenapravitelné rasisty, vede k další Osvětimi. Já jsem naopak přesvědčen, že slepá víra ve vlastní pravdu, nedostatek sebereflexe a neochota diskutovat s lidmi, kteří nesdílejí mé názory, vede k dalším gulagům.

Mrzí mne, že si v tomto bodě nerozumíme, nicméně si nemyslím, že by nám to mělo bránit, abychom o něm hovořili.

Přeji ti hezký víkend.

Libor Stejskal

P.S. Není mi úplně jasné, proč mne po patnácti letech, co se známe, oslovuješ "to stejskal," ale pro tuto debatu to není až tak podstatné.
30. 06. 2007 | 14:25

jirka napsal(a):

Janě - nemůžu mluvit za Carta, u mne je hoden úcty ten, kdo se snaží s euživit rukama a hlavou a pokud možno se mu to daří. Tudíž já bych jako socku definoval někoho, kdo dlouhodobě negeneruje takové příjmy, aby mohl ve svém okolí normálně existovat bez dlouhodobé závislosti na krádežích, somrování či sociálním systému. Kradou i Češi, řeč je o početní statistice v populaci. Není žádné pochyby o tom, že čím kvalifikovanější kriminalita, tím větší škody působí.
Pro pana Stejskala - podívejte se na Kostlánův blog. Ten se dle mého názoru dostal na úroveň multikulturního nacismu, je to muku skinhead. Drze mne tam přiřadil ke špíně a spodině, uvažuji o tom, že jej pozvu na férovku (mluvím za sebe, nikoli za ostatní diskutující) - tak nějak jsou dvě možnosti kromě omluvy: považovat jej za osobu duševně méněcennou, tudíž zaujmout teflonovou pozici, nebo mu nabít hubu. Zajímavé je, že tihle "diskutéři" neumí přijít s žádnými myšlenkami nebo návrhy a na jakékoli myšlenky, ne shodné s jejich fixními ideami, reagují napadáním a nálepkováním. Z čistě věcného hlediska tím velmi škodí své věci. Sami se pak deklasují na úroveň člověka, neschopného analytického zpracování textu, tedy neschopného vážné diskuse. Jsou k smíchu.
30. 06. 2007 | 14:55

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Kostláne,

je možné, že mi unikl nějaký text vyzývající k násilí proti skupině obyvatelstva. Pokud ano, upozorněte mne prosím na něj, hned jej smažu.

Co se týče nenávistých ideologií: ideologie (tak jak je tento pojem chápán především v Evropě, už ne tak v USA) je ve své podstatě vždy poněkud nenávistná a nesmiřitelná. Minimálně k ostatním ideologiím. Musel bych smazat podstatnou většinu příspěvků na těchto stránkách, abych Vás "uchránil" - z mého pohledu - ideologicky zabarvených, dogmaticky pomýlených textů.

Vím, že Vám leží v žaludku zejména příspěvky pana Carta. Nicméně vězte, že statistiky resp. různé výzkumy zaměřené na IQ apod., které publikuje, jsou správné. Je skutečně velmi nepravděpodobné, že by se Vám podařilo jakýkoliv soudní spor s ním vyhrát.

Nevidím jediný důvod, proč by se v diskusi neměly zveřejňovat kriminální statitiky některého etnika či zcela irelevantní měření jakéhosi "nesmyslného" průměrného IQ, pokud existují (mimochodem víte o tom, že jsme podstatně "hloupější" než třeba Poláci? Viz výzkum Richarda Lynn zveřejněný v Timesech: Němci a Nizozemci mají průměrný inteligenční kvocient 107, Poláci 106, Švédové 104, Italové 102,
Britové a Norové 100 bodů, Češi, Maďaři a Španělé 98. Co z toho vyvozujete o "kvalitě" národa? Já například nic).

Takovéto výzkumy se prostě dělají, jsou zcela legitimní. Je jen otázkou, jaký si z nich kdo udělá závěr. Popřípadě jakou jim přikládá váhu. A tím, chce někdo lidem přikázat dělat si z nich jen ty "správné" závěry, podle mého názoru způsobí víc škody než užitku.

K diskusím pod zpravodajstvím se nemohu vyjadřovat. Nespadají do mé kompetence a ani je nečtu.

I Vám přeji hezký víkend.

Libor Stejskal
30. 06. 2007 | 15:06

stejskal napsal(a):

Dobrý den i ostatním diskutujícím, pokusím se odpovědět i na další dotazy, které jste mně adresovali.

Teď se ale musím zase chvíli věnovat rodině :-)

Hezký víkend všem.

Libor Stejskal
30. 06. 2007 | 15:09

radek napsal(a):

Pane Stejskale.
Jestli těch 98 máme dohromady s cikánama, tak to je dost dobrý výsledek ne ?
30. 06. 2007 | 16:51

jan jelinek napsal(a):

Ahoj Libore,

předpokládám, že jako většina normálních lidí máš, nebo jsi alespoň měl možnost strávit část svého času se svými prarodiči a spoustou příbuzných. Rád bych věděl, jaké to je. Mně nebylo dáno to poznat. Když jsem byl kluk, chtěl jsem vědět, kde jsou. Táta vždycky jen stroze odpověděl – umřeli, už je to dávno. A tím veškeré vysvětlování skončilo. Nechtěl oživovat vzpomínky. Před pár lety jsem pochopil proč. To když jsem v terezínském archivu zjistil, kdy ti moji nikdy nepoznaní příbuzní do Terezína přišli a kdy odsud byli poslání někam jinam, nejčastěji do Osvětimi. Oněch pár strohých údajů z archivu je poslední zmínkou o tom, že existovali. Mimo jiné jsem z těch několika řádků suchých čísel vyčetl, že jedna z mých tet porodila v Terezíně holčičku. Moji setřenici. Žila jen půl roku. Smutné a velmi emotivní poznání.

Vím jen velmi mlhavě z doslechu, jak tihle moji příbuzní žili a co asi dělali. Nějaký jejich hrob? Nějaká památka po nich? Nevím ani, jak vypadali. Nedochovala jediná fotografie. Je mně to líto, štve mě to a nutí mě to klást si spoustu otázek. Proč lidé jako ti mojí příbuzní, kteří žili jako kdokoliv jiný a nespáchali nic špatného, museli jít za tichého souhlasu většiny to plynu? Proč byli Židi od ranného středověku považováni za méněcenné, proč už tehdy museli nosit šesticípou hvězdu a žít v ghetech, kdo a proč vůči nim podněcoval nenávist, která pravidelně končila pogromy a hromadným zabíjením? Atd. atd. Přitom je to vše spojenou s osudem těch mých předků. Takže je těžké nebýt přitom emotivní a zůstat v klidu, když vidím, že už zase někdo podněcuje.

Pokud jde o ono chybějící sebevědomí a volání po restrikcích, je to myslím poněkud složitější, než naznačuješ. Restrikce samozřejmě existují – například za hajlování, za tvrzení že neexistoval holocoust atd. Jde jen o to, co se ještě smí a co už nesmí. Já mám onu hranici díky té své osobní zkušenosti posunutou jístě více, než činí momentální výklad práva.

O tom, jak naložil Jiří Čunek s romskou komunitou v místě jeho starostování, neznám podrobnosti, takže nehodnotím. Vím jen, že cikáni někdy dokáží dělat tak neuvěřitelný bordel a natolik znepříjemňovat život sousedům, že se Čunkovo řešení může zdát jako jediné možné. Strávil jsem pár dní v Chánově, pár dní v Matiční ulici, chvíli jsem byl mezi skupinou cikánů v Ostravě, před časem jsem byl i v tom Prostějově. Žít vedle nich je někdy opravdu očistec. Samozřejmě to neplatí zdaleka o všech, u nás v ulici s nimi žádný problém nemáme a binec dělají jen bílí. Naznačovat ovšem, že celé tohle etnikum je rasově méněcenné, je něco, co se mi z důvodů uvedených výše bytostně příčí. Nikoliv kvůli chybějícímu sebevědomí, ale kvůli trpké životní zkušenosti.

Jistě, máme svobodu slova, je posvátná (což neříkám ironicky), každý nechť si říká, co je mu libo. V Německu taky nechali Hitlera mluvit. Říkal strašné věci, ale uměl je dobře prodat. A když ukázal prstem na jednu menšinu, řekl, že je špinavá a geneticky méněcenná a že je třeba ji jako původce zla vyhubit, většina mu tleskala. Po staletí pěstované averzi vůči jednomu etniku a poté i po tzv. vědecky zdůvodňované masáži o nadřazenosti nordické rasy se konečné řešení zdálo normální. Následovaly Norimberské zákony, křišťálová noc, Osvětim. Kdyby tenkrát jednomu ambicióznímu frajtrovi, co uměl dobře mluvit, včas zavřeli hubu, nemuselo to s mými příbuznými dopadnout takhle blbě.

Jinak řečeno - pokud dnes odsunu cikánů někam do ghet většina tleská a někdo to ještě rozdmýchává argumentací, že nám cikáni nesahají po paty a nezaslouží si naši péči, pak ona většina nakonec může kývnout i na nějaké to konečné řešení. To není slépá víra ve vlastní pravdu, nedostatek sebereflexe nebo neochota diskutovat, to je poučení z historie.

Ahoj Honza Jelínek

P.S. Za ono „to Stejskal“ se omlouvám, chtěl jsem být maximálně stručný.
30. 06. 2007 | 17:30

jirka napsal(a):

Pane Jelínku, trochu zjednodušujete a v logice je nějaká mezerka. Nemyslím, že vznik nacismu v Německu jakkoli zapřičinila svoboda slova :-D. Dost k tomu, to sem nepatří, to bychom se zapovídali. Opravdu ale zkuste neřadit fakta takhle legračně. Co se týče p. Stejskala, buď se jeho přístup zlepšuje, nebo mu začínám lépe rozumět :-). Svoboda je totiž nejdůležitější ze všeho. Ohledně pak Kostlána - tu pan Stejskal lehounce přehlédl, že se tímto muku nacistou cítím být docela hrubě napaden (nechci mluvit za ostatní velmi slušné a konstruktivní nicky ani za Carta, o němž doposud nevím, co si mám myslet). Urazit mne ten člověk nemůže - na to nemá duševních kapacit k disposici. Ale takové blijatiny jsou "zajímavé názory" a jsou zde na blogu povoleny? Já tu na tom nejsem závislý a mohu sem od hodiny přestat chodit...
30. 06. 2007 | 19:07

jirka napsal(a):

a ještě jeden detail - Váš blog není v seznamu blogů a tak se na něj těžko proklikává
30. 06. 2007 | 19:08

jan jelinek napsal(a):

to Jirka:
Milý pane, nemluvil jsem o vzniku nacismu v Německu, to slovo v mém předchozím textu nepadlo ani jednou, ale o likvidaci jedné etnické skupiny za tichého souhlasu většiny. Hodnocení typu "trochu zjednodušejete a v logice je nějaká mezerka" je sice takové poněkud vágní, ale beru ho. Ano, v závěru jsem se dopustil lehké spekulace stran mých příbuzných, kteří snad mohli dožít v klidu. Jen nevím, co na tom je legračního.
Jistě, svoboda je nejdůležitější ze všeho. Ale má své meze. Končí tam, kde začíná svoboda druhého.
Můj blog je v seznamu blogů a z něj se na něj proklikává docela snadno.
Mějte se hezky, Jan Jelínek
30. 06. 2007 | 19:42

Cart napsal(a):

Aha, Jelínku, takže vy budete vycházet z čirého výmyslu, že Cikáni mají IQ 100 - a na základě toho lít peníze do nikam nevedoucích "integračních programů"? Můžete nám xenofobům prosím sdělit, co od toho očekáváte? Takto se řeší problémy v Kocourkově - nebo snad v samotném Tupákově?

V USA s tím už končí. Nikam to nevede, protože všechny jejich "affirmativní akce" byly založeny na falešných premisách, že černošské etnikum je civilizačně rovnocenné s Euroameričany. My víme, že tomu tak není. Tento fakt prostě musíme unést, protože před ním neutečeme. Jejich IQ 85 zůstává už 100 let stabilní. A proto byly všechny ty investované peníze akorát tak pro kočku.
30. 06. 2007 | 20:00

jan jelinek napsal(a):

Aha pane Carte, takže vy mně podsouváte něco, co jsem neřekl. Můžete mi laskavě připomenout, kdy a kde jsem zmínil, že "Cikáni mají IQ 100"? Má odpověď p. Stejskalovi se týkala poněkud jiného problému než financování integračních programů. Ani o nich jsem nepsal.
A mimochodem, váš tón se mi vůbec nelíbí. Mezi slušnými lidmi, pokud spolu nepásli husy, platí jistá pravidla slušného chování. Třeba to, že se slušně oslovují. Z toho, jak zde komunikujete se svými oponenty, je patrné, že se vám do slušnosti nechce. Jistě pro vyjádření vašeho pohrdavého postoje máte nějaký důvod. Ať je jakýkoliv, je smutný a nehodný respektu.
Ve vašem druhém odstavci mě zaujalo "My víme, že tomu tak není..., Tento fakt prostě musíme unést..." Kdo je to MY? Za koho mluvíte?
Jo a ještě drobnost. Zrovna dneska jsem se na Aktuálně.cz dočetl, že si v Irsku zvolili černošského starostu, co k nim přivandroval před sedmi lety i s jeho africkým IQ. To by mě zajímalo, co vy si o těch Irech myslíte.
30. 06. 2007 | 21:05

jirka napsal(a):

Pane Jelínku, prosím, nestavte se blbým. To Vy nejste. Nevím,jak jinak rozumět části Vašeho textu, než "v Německu nechali Hitlera mluvit a koukněte, jak to dopadlo". To jsem prohlásil za úsměvné, tož prosím nepřekrucujte. Sorry občas trochu přeskakuju, tam jsem nějak udělal zkrat a najdnou měl dojem, že kus psal pro něj, tedy na blog p. Stejskala se nedá jednoduše prokliknout. Co se týče Židů a Hitlera - nevím, co bylo primární, zda nenávist nebo touha je oloupit, těžko to vyhodnotit. Možná není úplně od věci ani nahlížení na nacismus jako na určitý druh černé magie. Každopádně Židé byli dosti integrováni a nebyl žádný problém v jejich zapojení ve společnosti. Cikáni sem přitáhli na vozících a bez prostředků v době, kdy už tady každá píď půdy někomu patřila. Nicméně přesto se nějak integrovali a Hitler je vyhubil. Nahradili je cikáni ze Slovenska a Rumunska a ti jsou nepřizpůsobivou komunitou a 90% jich nemluví pořádně česky, nemá žádnou kvalifikaci, má pochybné hygienické návyky a je zdrojem četných problémů. Pohled majoritní populace "skrz prsty" je nasnadě. Jakákoli rozumem vedená úvaha tady o tom, jak na to, je bezmyšlenkovitě napadána panem Kostlánem. Tedy ani ne tak myšlenka, jako diskutér. Podívejte se na blog toho člověka,aby Vám bylo jasno. Neumí nic než nálepkovat a obviňovat. Co se týče IQ, Cart mluvil o průměru, tož není jasné, zda ten starosta má opravdu "africké IQ". To Cartovým úvahám také trochu vyčítám, že se příliš opírá o průměry. Každopádně to znamená, že alespoň polovina Romů by se měla nacházet v pásmu "normálu", tedy nad 80 a tedy několik % i vpásmu nadprůměru nad 100%. Podle mých, muku nacistou napadených názorů by se právě z nich měli stát "národní buditelé", kteří pomůžou integraci. Ovšem pozor, je to velmi úzká skupina a navíc v ní bylo spousta incestů.. určitě jsou tam nějaké problémy v genetice - ale na to žádný rozumný nápad nemám... možná by před svatbou měli chodit na testy DNA, bude tam spousta ohrožených řetězců...
30. 06. 2007 | 23:25

jirka napsal(a):

Mírná xenofobie je asi normální.. je to něco jako imunitní systém organismu :-)
30. 06. 2007 | 23:27

tomaspaul napsal(a):

Pro krindapána, může mi někdo říct, co to IQ vlastně je?
/rozdává se to někde na základě vyplnění žádosti, samozřejmě s přihlédnutím na barvu pleti, rasovou příslušnost a možná i stranickou příslušnost?/
Zřejmě je to nějaké měřítko inteligence, v tom případě ho někdo musel nějak nastavit, asi nějakej Pábůh v lidský podobě. Nějakej hodně namyšlenej a nejspíš nějakej chytrák s "velkou duševní kapacitou", co já vím. Držim mu palce, protože bude hůř, možná, že to jeho IQ mu to ani nedovolí odhadnout.
Co když je všechno jinak?
Tedy nemusí, ale co kdyby, co když to cikánský a africký etnikum, vás pane Carte, Pepo a Jirko, Vás a Vaše potomky přežije, co když půjde do "tuhýho" a ať už věříte na Darvina nebo na Boha, cesty, kterejma se ubírá, nám odměřený čas, jsou nevyzpytatelný a tak se klidně může ukázat, že to Vaše IQ, a nejspíš, čistá rasa, Vám bude tak akorát na kočku.
Co jsem vlastně chtěl říct, co když pánové, to IQ bude za jistých okolností spíš na obtíž, já bych to "multikulti" zas až tak nezavrhoval, jestli tomu rozumím, tak se jedná o vzájemné obohacování, předávání myšlenek, zkušeností a kolikrát pardón i genů a takové ty řeči, kdo byl, je, a proč, lepší a kdo zrovna na koho doplácí jsou jen produktem nedostatku fantazie, komplexů a v neposlední řadě sebezáchovných pudů.
30. 06. 2007 | 23:30

tomaspaul napsal(a):

P.S.
Jinak, ať si píše kdo chce co chce, konec konců, dřív chodili lidi do kostela ke spovědi a pár/tisíc?/farářů se díky tomu zbláznilo, pár /tisíc?/ se dalo na upalování a pár/tisíc?/ dalo církvi vale. Pomáhej Vám Pánbůh pane Stejskale.
Jdu spát.
30. 06. 2007 | 23:42

Cart napsal(a):

Jelínkové a Tomaspaulové se budou asi divit, ale IQ je až překvapivě přesná věc. Mně samému vyšlo v IQ testu odděleném 4 lety života zcela identické číšlo - a potřetí bylo jen o dva body nižší (ale jen díky tomu, že ten test už na vyšší úroveň nastavený nebyl - tady nechci machrovat, úroveň Einsteina to nebyla).

Že existuje cosi jako Gaussova křivka a určité odchylky od průměru vpravo i vlevo, to snad pochopí každý Venca Novák. A cosi jako "národní IQ" je rovněž nepříliš určitá věc, protože záleží na tom, jak reprezentativní vzorek si vyberete. Ale je nad Slunce jasné, že určité geografické oblasti produkují v reprezentativních výzkumech výsledky v určitém charakteristickém rozmezí. V Evropě je to 95-105 bodů, ve východní Asii 100-110 bodů, u Aškenázských Židů 107.5-113 bodů, v subsaharské Africe kolem 70 bodů, v subtropickém pásmu většinou kolem 90 bodů. U evropských Cikánů existuje relativně málo studií, ale jejich výsledky z ČR, Slovenska a Srbska se nijak dramaticky neliší a pohybují se mezi 70-83 body - tedy na zcela beznadějné úrovni pro důstojný život v civilizované Evropě. Vycházím-li z nejdetailnější studie českých Cikánů (IQ 80) a obvyklých standardních odchylek, úrovně 100 bodů a vyšší u nás dosahuje maximálně 10% Cikánů. Pro víc než polovinu této populace je maximální životní metou absolvování základního vzdělání (ve skutečnosti má ZV dokonce 80% Cikánů v ČR). Potřebujeme u nás tolik kopáčů nebo uklízečů odpadků?

Racionálně uvažující vláda, která vychází z takových studií, určitě nebude házet peníze do integračních utopií, protože jak říká přísloví, "kde nic není, tam ani integrace nebere". Spíš se zaměří na finančně motivovaná protipopulační opatření. Pokud to ovšem bude vláda iracionální a bude ten problém házet na další generace, ty už si s několika terénními humanitárními pracovníky nevystačí a budou muset povolat armádu - stejně jako Slováci v roce 2004 (a nebylo to naposledy).

Co se týče onoho starosty, to jsem komentoval už pod diskuzí k článku
http://aktualne.centrum.cz/...
Je to obyčejný ekonomický vyžírka, kterého nechali v Irsku jenom proto, že se mu tam narodilo dítě. V komentáři jsem rovněž zanechal www adresy na články, kde si můžete přečíst, co říkají africké imigraci v Austrálii.

A co se týče mého tónu, se mnou budete mít Jelínku pořád kříž. Já totiž z takových salónních typů dostávám osypky. A tím "my" myslím "my, kteří prázdně nekecáme, nýbrž čteme".
01. 07. 2007 | 02:17

Cart napsal(a):

Tomaspaul: Mě by už konečně zajímalo, co úžasného nám ta multikultura přináší, že to vyváží hořící ulice, bombové atentáty, desítky metvých, mezietnické třenice, vysokou kriminalitu, přežívání imigrantů na dávkách, bujení "anti-rasistické" byrokracie, zavádění "hate-speech" zákonů a vůbec všeobecné buzerace domácího obyvatelstva?
01. 07. 2007 | 02:27

jan jelinek napsal(a):

to Cart:
Nezklamal jste mě. Všechno víte nejlépe, ani na vteřinu nezapochybujete, jestli náhodou druhá strana nemůže mít alespoň v něčem pravdu, s odsudkem jste hotov raz dva, kdo nesouhlasí, toho uplácáte čepicí, protože jediná pravda, která existuje, je ta vaše. Onen černošský starosta v Irsku je prostě „ekonomický vyžírka“ a basta.
Fajn, že jste se pochlubil vaším IQ. Jeho výše však není jediným ukazatelem v posuzovaní kvalit člověka. Což se týká nejen těch, proto nimž tu „prázdně nekecáte“, ale i vás samého.
01. 07. 2007 | 08:31

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Jelínku
Název článku o kterém vedeme spor je že multikulturalismus nemá aklternativu. Buďte objektivní.
Vy v názvu necítíte ...a basta? Kdo to rozhodl? Nějaký zákon, referendum ústava? Nějaké uskupení, které mluví za ostatní? Společnost se na tom dohodla? A debatovat o tom se nesmí? V tom článku není jeden argument proč nemá alternativu.

Japonsko nemá alternativu? Není multikulturní společnost. Co celý islámský svět? Také nemá alternativu? Nebo to platí jen v Evropě?
Já se s vámi nehádám.Nechci se opakovat, podívejte se na stránky pana Kostlána. Já se na nich pouze slušně ptám. Je tam dost konkrétních otázek. Od řešení právních problémů po názor na autorem konkrétně poplivaná jména, Schengen, positivní affirmaci atd. Pokud nejste zbabělý, odpovězte prosím na tyto otázky.

To že arabský svět uchoval tradici řecké filosofie a že se ve středověku Evropa od muslimů učila ví každý gymnasista. Co to má společného s nekontrolovaným přistěhovalectvím.Co se vyřeší přestěhováním části Oranu do Paříže?

Podívejte se na ostatní blogy politiků. Kolik je tam tupých příspěvků a nadávek.Tady je nevidím.Našel jste je někdy v mých příspěvcích? Nemusíme ve všem souhlasit se značkou Cart, osobně bych také nesouhlasil s jeho názorem na jakéhosi starostu, kterého neznám.Nevím nakolik jsou jeho ostatní tvrzení správná. Faktem je, že autor blogu působí ve svých reakcích na jeho příspěvky jako nepříliš duševně zdatný jedinec.
Místo, aby tvrzení věcně zpochybnil, vyhrožuje správci blogu a oponentovi paragrafy.To už jsem jednou zažil před třiceti lety. Tenkrát tomu řikali podvracení republiky.

Nechci se ohánět dnešním Londýnem. Kolik ale výbuchů budou ještě někteří lidé potřebovat, než se jim v hlavé rozsvítí?
01. 07. 2007 | 10:08

radek napsal(a):

Hodně lidí tady obviňuje Carta z rasismu,nacismu, xenofobie. Ale je to pouze pragmaticky uvažující člověk,který říká věci jak jsou.
Přesto.
Já i moje manželka máme IQ, za které se nemusíme stydět. Máme čtyři děti. Tři jsou na tom podobně a ve škole patří k nejlepším. Tomu čtvrtému ale nebylo dáno a jeho IQ se pohybuje kolem 100. Toto dítě miluju nejvíc. Nejvíce se mu věnujeme a snažíme se ho dostat na úroveň těch druhých.Tzv. provádíme pozitivní diskriminaci.Jakž takž se daří.Musí se to pouze dělat citlivě, aby to neodnesli ostatní. Pokud ele něco provede, je ho třeba trestat jako ostatní. Jinak mu provedete medvědí službu.Rozhodně ho nemíním kůli jeho nízkému IQ sterilizovat.
Pokud nechceme cikány nahnat do plynu, musíme se snažit ,dostat je do rámce snesitelný pro majoritní společnosti.
Co ale nemůžeme, je zavírat oči před jejich prohřešky a omlouvat je. To je pak veškerá práce na nic.
01. 07. 2007 | 10:59

jirka napsal(a):

Pane Jelínku, Vám v něčem rozumím. Podle toho, co jste napsal, jste asi Žid a dovedu pochopit Váš postoj k tomu, co bychom mohli nazvat třeba aktivní rasismus. jenže zrovna ve vztahu k židovství, není-li tam patologický, iracionální antisemitismus - můžeme jasně chápat, co to znamená multikultura. Budeme jasně chápat, že kašrut dohlížel nad košér, tedy starší židovskou verzí HACCP, v něčem to i přesahující... a mnoho dalšího... Já se ptám, jak si mám multikulturně přisvojit hovno, vyhozené z okna kolonky? Tedy o multikultování mezi kulturou a ne-kulturou. Místo odpovědi jsem dostal nadávky. Nevím, jsou-li Cartovy údaje pravdivé, myslím, že spíš ano. Chcete mu je zakázat publikovat? Nebo je lepší uvažovat, co s tím, když fakta jsou takováto? tomaspaul je opět jeden z lidí, neovládajících kritické čtení textu. Ohledně Carta si doposud nejsem jist, k jakým závěrům a řešením by měla vést jím předkládaná a částečně interpretovaná fakta.
01. 07. 2007 | 11:02

jirka napsal(a):

radku, 100 je průměr v civilizaci a není to žádná ostuda. to dítě žádnou zvláštní podporu nepotřebuje. existuje celá řada úspěšných vysokoškoláků s IQ 100. Musí být pilnější, pozornější,... motivovanější. Mezi lidmi jsou rozdíly. Dokonce se může stát, že to čtvrté dítě bude mít lepší výsledky, ppprotože to znám z domu, že naši dva inteligentní vejlupkové (IQ cca 130 po nás) pílí neoplývají a na druhé straně ke hranici geniality mají dost daleko (150).
01. 07. 2007 | 11:08

radek napsal(a):

Jirko !
Já to nepovežuju za ostudu. Pouze poukazuju na to, že radikálních řešení není možné použít. Pouze musíme být důsledný a neomlouvat nízkým IQ vše. Můžu omluvit to, že někdo nepochopí parciální difernciál, ale nemůžu omluvit, že ukradl někde slepici.
01. 07. 2007 | 11:35

jirka napsal(a):

Souhlas, radku. Cart trochu přehání, střední školu je jistě možné absolvovat tak od 90, i když středoškolský průměr je asi 110 a vysokoškolský asi 120, ale využitím jiných dobrých vlastností se dá leccos možná víc než kompenzovat. Problém poněkud nastává v pásmu pod 80 (30-80), které se v psychiatrické hantýrce nazývá debil. není to tedy nadávka. Tam už je nějaký handicap zřetelný. Tož to dítko se 100 nerozmazlujte, je v pohodě a vy byste mu spíš uškodili. Ať si spíš zvyká, že bude muset vynaložit víc námahy, než ti obdařenější. Tolik k tomu osobnímu. A k tomu komunitnímu - souhlas. Jenže jde v tomto spíše o to, čemu Kostlán spílá asimilace. Tj. přijetí našich standardů hygieny, přijetí našich standardů vztahu k cizímu majetku, přijetí našich vztahů k alespoň triviu.
01. 07. 2007 | 12:04

jirka napsal(a):

jo, waidersi.. a abych odpověděl... proč Kostlána označuji jako muku nacistu: protože jeho způsob uvažování vnímá nikoli jako smířlivý a integrující, tedy ne-nacistický, ale jako nacistický s opačným znaménkem, pracovně muku nacistický.
01. 07. 2007 | 12:43

jirka napsal(a):

nebo my byl lepší mucismus?
01. 07. 2007 | 12:44

Pepa Řepa napsal(a):

Radkova úvaha o dětech mne přivedla k úvaze, co když se někomu z nás nebo našich dětí narodí potomek s Downem. Budeme ho mít míň rádi? Budem se o něj míň starat? Asi bude mít IQ pod 80.
Údaje o měření IQ se mají svobodně zveřejňovat. Co s tím dál je druhá věc. Naměřené IQ pod 80 přece neznamená, že bych to dítě měl míň rád. Spíše naopak.
To přirozeně vůbec nesouvisí s problémem nekontrolované migrace. Trochu jsem odbočil, omlouvám se.
01. 07. 2007 | 12:54

stejskal napsal(a):

Ahoj Honzo Jelínku,

nemám tak bezprostřední a intenzívní prožitek holocaustu (ani jej nemohu mít) jako ty. Nicméně ani na chvíli nepochybuji, že spolu s tzv. třídně motivovanou genocidou představuje nejhorší tragédii a selhání lidstva v minulém století.

Až potud se jistě shodujeme, byť můj přístup není (ani nemůže být) tak emotivní jako Tvůj.

V čem se asi neshodneme a co právě motivuje můj přístup k diskusi o tomto tématu, jsou důvody, které k holocaustu vedly.

Obávám se, že "kdyby tenkrát jednomu ambicióznímu frajtrovi, co uměl dobře mluvit, včas zavřeli hubu, nemuselo to s mými příbuznými dopadnout takhle blbě," je sice teoreticky možné, nakonec by to však stejně mnoho a mnoho lidí v Německu i v Evropě odneslo.

A jak ukazuje i pozdější historie, Židé by mezi obětmi opět tvořili podstatnou část.

Hitler byl totiž jen jeden z mnoha (ten nejobratnější), kdo se snažili zneužít tehdejší hluboké frustrace německé společnosti. Kdyby se podařilo umlčet Hitlera, nahromaděný hněv většiny by dokázal nasměrovat někdo jiný (s největší pravděpodobností Ernst Thälman a jeho rudé bojůvky. A vraždilo by se stejně). Možná i někdo třetí.

Obrovskou frustraci Němců z právě skončené války, o níž si většina z nich myslela, že - nebýt zrady politiků - dospěla by k vítěznému konci, tragicky umocnil nesmyslný versailleský diktát, jímž zejména Francouzi chtěli svého odvěkého nepřítele ponížit. Hitler byl jen ten, kdo frustrace z ponížení a ekonomického strádání dokázal využít nejlépe. Neznamená to ale, že byl o mnoho větší zločinec a demagog než řada ostatních, se kterými tehdy o moc soupeřil.

A jsme u podstaty věci: problém nebyl (a ani teď není) primárně v lidech, kteří melou cosi o rasové méněcennosti a neschopnosti soužití lidí odlišného etnického původu.

Problém je naopak ve stoupající frustraci společnosti pramenící z problémů, které soužití různých kultur nevyhnutelně přináší. A pokud bude tento trend pokračovat tak, že intelektuální elita (a to ještě jen její část) bude hlásat nutnost soužití různých kultur a etnik, aniž by diskutovala o tom, proč je něco takového v podstatě nevyhnutelností, skončí to opět tragédií.

Nestačí hlásat proklamace, i lidé, kteří multikulturní prostředí odmítají, mají právo na diskusi, mají například i právo vidět, že je to třeba i pro ně výhodné. Že nese nějaké výsledky. Že někdo peníze z jejich daní nevyhazuje oknem či jimi neuplácí ty sociálně nejméně přizpůsobivé jen proto, aby nedělali binec. Musejí cítit, že i ten druhý rozumí jejich strachům a pochybám.

Čili dovolím si opět zopakovat tezi, o které si myslím, že je správná a která mne vede k tomu, proč diskusi zde moderujim právě tímto způsobem: není nic horšího než frustrace z toho, že ty druhé můj názor nezajímá a jen chtějí, abych si myslel to, co mi řeknou, že je správné.

Snad si teď rozumíme o trochu více.

Měj se hezky.

Libor Stejskal
01. 07. 2007 | 15:05

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Pepo Řepo,

ten příklad s dítětem postiženým Downovým syndromem mi přijde jako velmi výstižný.

Libor Stejskal
01. 07. 2007 | 15:07

Cart napsal(a):

Ještě musím něco dodat k tomu černému starostovi z Irska: Na základě anglojazyčného článku z internetu
http://news.yahoo.com/s/ap/...
je zřejmé, že šlo o ekonomického vyžírku (nebo chcete-li "uprchlíka"). Z Irska nebyl vyhoštěn jen proto, že se mu tam narodilo třetí dítě. V Irsku vystudoval "interkulturní studie" (to je něco jako "humanitární aktivismus") a stal se tedy profesionálním aktivistou pomáhajícím dalším "uprchlíkům".

Irsko se pro tyto "uprchlíky" pochopitelně stává velmi atraktivní destinací vzhledem k tomu, že patří k nejvyspělejším zemím EU. Už dnes tam žije 10% Ne-Irů, z toho mj. 35 000 Afričanů a 47 000 Asiatů.
http://www.cso.ie/statistic...

Nepochybuji o tom, že tento příklad černého starosty bude dychtivě využit pro-imigrační propagandou. Ta ale nepochybně zatají, jaké zkušenosti mají s importem Afričanů v Austrálii - zemi, kde je nikdo nikdy nezotročoval a nevykořisťoval, a tudíž svoji typickou sociální patologii nemohou svádět na oblíbené dědictví otrokářství či insitucionální rasismus.
Zbývá si ještě počkat, než zvolí prvního bílého starostu v Nigérii nebo ve Vietnamu.
01. 07. 2007 | 17:19

Cart napsal(a):

Ohledně hodnot IQ:
Z vlastní zkušenosti můžu říct, že drtivá většina gymnaziálních studentů se pohybuje mezi 100-125 body, přičemž typické premiantské šprtky mají 115-120. V každé třídě zpravidla najdete několik chlapců s IQ 130 a vyšším, ale jejich prospěch bývá horší než u výše uvedených šprtek. Znám hocha, který měl oficiálně naměřeno IQ 102 a prospíval na gymnáziu řekněme na dvojky-trojky, takže pilný podprůměrňák s IQ 90 je schopen střední školu dokončit. Neznám studii, která by studovala korelaci píle s IQ (ani nevím, jak vyjádřit píli na čísla), nicméně selský rozum mi říká, že bude pozitivní. Takže v nadměrnou píli nízkointeligenčních skupin bych příliš nedoufal. Ono se to totiž navzájem vylučuje: podprůměrně inteligentní člověk bude těžko chápat smysl vzdělání.

Jinak ohledně vztahu IQ a životní seberealizace je dobrá tabulka na Wikipedii:
http://en.wikipedia.org/wik...
Největší problémy jsou se skupinou v kategorii IQ 90 a nižší. Pod touto hodnotou jsou rozdíly v podstatě zanedbatelné. Stejně je tomu i nad touto hodnotou, a proto po stránce sociální patologie už není až takový rozdíl, jestli máte IQ 100 nebo IQ 120. Z toho těží Asiaté, protože mají jednak vyšší IQ a jednak nižší standardní odchylku od průměru, takže počet podprůměrně inteligentních kriminálníků je u nich zanedbatelný. Nemají ale zase třeba tolik géniů, jak by odpovídalo výši průměrného IQ. Pro etnické minority (jako třeba Afroameričané) to ovšem není žádné povzbuzení: Jejich standardní odchylka totiž bývá nižší než u bílé populace. Nevím, jak je tomu u cikánské populace, ale předpokládám, že úplně stejně - jenom s tím rozdílem, že rozpětí se potáhne více doprava k vyšším hodnotám, pokud k nim zahrneme všechny 1/4 nebo 1/2 míšence. Ono bývá pravidlem, že takový "integrovaný Rom" často ani jako "Rom" nevypadá.
01. 07. 2007 | 17:43

Cart napsal(a):

Mimochodem, je vhodné se zamyslet nad složkami inteligence u "multikulturních básníků" a "xenofobů-pragmatiků". Když nám kdysi na gymnáziu jedna firma dělala testy mentálních předpokladů pro vysokou školu, vyšel mi z jednotlivých složek IQ testu graf s prudce stoupající křivkou - od testů verbálně-logických k testům vizuálně-prostorovým. Pracovník této "IQ firmy" mě na základě toho ohodnotil jako "praktika", zatímco mého kamaráda, kterému vyšel graf se zcela opačnou křivkou, označil jako "teoretika".

Nedávno jsem četl jakýsi článek - tuším od Lindy Gottfredsonové, známé "rasové výzkumnice IQ" - , ve kterém se zabývala opakovanými pokusy různých Stephen-Jay Gouldů, Lewontinů aj. vyvrátit rasové rozdíly v IQ. Vyslovila domněnku, že tito lidé jsou sice jinak inteligentní, ale jejich inteligence je nerovnávažně rozvinuta a zřejmě trpí značně atrofovaným "praktickým IQ".
01. 07. 2007 | 18:00

Pepa Řepa napsal(a):

Dobrý den pane Stejskale
nechci si vyměňovat poklony, ale i já s vámi souhlasím pokud jde o situaci v Německu.

Frustrace, pnutí ve společnosti, kdyby nebyl Adolf byl by Ernst.Židi by to odnesli asi stejně, jako u nás po válce.
Cesta k novému Dolfimu nebo Ernstovi nebo výstřelu z Aurory není jen jedna.Ale jedna z nich je určitě ta, že někomu nezodpovědně zaděláme na malér ve vlastní zemi.Frustrace, neslučitelnost právních systémů,problémy narůstají, přijde volání po vládě pevné ruky.

Jsem xenofobní blb? Možná. Až na to, že xenofobie je strach z nepoznaného. Vůbec se nevyjadřuju k Rómům, chybí mi osobní zkušenost. Píšu o životě v islámské komunitě, protože jsem ji poznal.Kdybych byl xenofobní tak tam asi nebudu jezdit, nebudu se vzdělávat v arabských pramenech.
Dále jedna z mých dcer má za manžela příslušníka státu Izrael. IQ jsem mu neměřil, ale kam se na něj hrabu.
Dokonce máme debaty o tom, že na frustraci po první světové válce nebyli Židé bez viny. To byste koukal o čem se s touto novou mladou sebevědomou generací dá otevřeně mluvit.
Tady by lítaly paragrafy o hanobení rasy. Nebo budeme zatajovat různá měření a vědecké výzkumy, které předkládá značka Cart?

Pan Kostlán by pro mne byl důvěryhodný, kdyby adoptoval, jako jeden můj přítel, romské dítě.Tady je to jenom salonní záležitost.
Skutečně mi připomíná lamu, v plivání kolem sebe vyniká.

Ještě jednu věc. Dovedete si představit Budhistu, jak vyhazuje Londýnské metro?
01. 07. 2007 | 18:25

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Carte
život je někdy nevyzpytatelný.
Bílého starostu Vietnamu neznám, ale mám pocit, že prezidentem Peru byl etnický Japonec, tuším Fujimori nebo tak nějak.
01. 07. 2007 | 18:32

stejskal napsal(a):

Ještě jednou dobrý den, pane Pepo Řepo,

myslím, že Vaše definice xenofobie je přesná. A jsem přesvědčen, že pro většinu z nás by pobyt v tradiční muslimské společnosti představoval těžko stravitelný kulturní šok. Ani to mne ale nemotivuje k tomu, abych jinou kulturu zavrhl.

O zatajování jakýchkoliv informací jsem tu už psal. Jsem zásadně proti a dokud tu budu administrátorem, informace se zde cenzurovat nebudou. Myslím, že otevřená diskuse, jak o ní hovoříte Vy, je přínosnější.

Nemyslím si, že pan Kostlán musí nutně adoptovat romské dítě, aby mohl hovořit o spolužití etnik (trochu vím, o čem v případě adopcí - a to i mezietnických - mluvím, mám s nimi osobní zkušenost). Ne každý může (má tu možnost) adoptovat dítě jiného etnika, přesto může mít na danou věc názor.

A buddhista odpalující v londýnském metru nálož? Ne, to si opravdu nedokáži představit. Zato znám z nedávné historie řadu případů, kdy neméně zvrhlé teroristické činy páchali křesťané či židé. Co z toho vyvozujete?

Hezký zbytek víkendu.

Libor Stejskal
01. 07. 2007 | 18:58

jan jelinek napsal(a):

Pro Pepu Řepu:
Já s vámi žádný spor o multikulturalismu nevedu. Nikdy jsem k tomu tady ani na jiným stránkách nevyjádřil, takže mi poněkud uniká smysl vašich otázek.

Pro Radka:
Důležité není jen to, kdo co říká, ale také proč to říká. Qui bono? Pokud jde o ono stále opakované IQ, copak je to opravdu to jediné a hlavní, co vypovídá o kvalitách člověka? O jeho charakteru, o sociální inteligenci, o schopnosti empatie, o tvořivosti, o manuální zručnosti, o slušnosti atd. atd.

Pro Jirku:
Děkuji za pochopení. Stran toho hovna vylétnuvšího z okna kolonky mám za to, že šlo o cikánskou kolonku a cikánské hovno. Smutné. Před chvílí jsem se vrátil z přírody a v našem úplně novém panelékovém výtahu bylo nachcáno. Už zase. U nás v paneláku žijí jen samí slušní bílí lidé. Smutné. Pokud si dosud nejste jist, k jakým závěrům a řešením by měla vést Cartem předkládaná a částečně interpretovaná fakta, jímž tak bohatě zásobuje tento server, pak je to přesně to, oč mu jde. Znejistit vás, nahlodat. Možná se pak časem přikloníte k názoru, že má pravdu. Věřím, že nikoliv, že nepřikloníte.

Pro Libora Stejskala:
Je mi líto, Libore, ale v něčem s tebou nesouhlasím. Jistě, Hitler nebyl jediný a podobně zvrácenou protižidovskou ideologii mohli začít prosazovat další vlivní jedinci. Pravda je, že německá společnost prožívala těžkou poválečnou frustraci, pravda ovšem také je, že naprostá většina židovské populace v Německu byla před nástupem nacistů integrovnou částí německé společnosti, považovali se za Němce a byli za Němce považováni. Ano, existoval latentní antisemitismus, ten však mohl zůstat latentní, kdyby ho Hitler vědomě nerozdmýchal. Hitler Židy nenáviděl, potřeboval frustrované společnosti ukázat na nějakého konkrétního nepřítele, který za všechno může, a samozřejmě mu taky šlo i o židovské majetky. Začalo intenzívní vymývaní mozků, stokrát opakovaná lež. atd., nakonec se tenhle národ Goetha a Beethovena nechal totálně zlbnout. Juden raus! Cikáni do plynu! Proč ne, že? Dá se jen spekulovat, co by bylo kdyby. Já spekuluji tak, ty onak. Spekulujeme oba.
Tak jako tak si myslím a vždycky si myslet budu, že vykřikovat do světa, že jsou přílušníci nějakého etnika rasově méněcenní a je těžké s ním koexiovat, je zhoubné. Lidská společnost byla, je a vždycky bude něčím frustrovaná.a při správné propagandě není zas tak těžké ji přesvědčit, kdo za její frustraci může. Stačí si vybrat viníka – někoho, kdo se nějak odlišuje a nemůže se moc bránit.
Teoreticky máš pravdu v tom, že i lidé, kteří multikulturní prostředí odmítají, mají právo na diskusi. Prakticky však těmto lidem o žádnou diskusi nejde. Jediné, oč usilují, je neustálá prezentace jejich pravd (viz několikanásobný příspěvěk výše) s cílem zaujmout a ovlivnit co nejvíc čtenářů. Vnutí se kamkoliv, kde vycítí šanci.
Je mi z těch hnědých názorů smutno a mám nepříjemný pocit, že kdyby to jen trošku šlo, tak by ten anonymní někdo, kdo mě tu nazývá salonním typem a má ze mně osypky, nejraději postavil do haptáku a dal mi pěkně zblízka poznat, co je to nadIQ rasa. Tak ti přeji, aby se ti to tu dařilo kočírovat ke spokojenosti všech. Nelehký job. Dík za energii, kterou jsi mi věnoval, příště už ti tady práci nepřidělám. Co jsem chtěl říct, jsem řekl.
Měj se hezky a ahoj
Honza Jelínek
01. 07. 2007 | 19:26

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Carte,

asi jsme si ne zcela rozuměli. Neměl jsem na mysli ani křižácká tažení, ani výpady seldžuckých Turků či později otomanské říše, dokonce ani maurské války.

O nich si samozřejmě můleme také povídat, jestli chcete, ale podle mne to souvisí s naším tématem spíše okrajově.

Připomínal jsem spíše arabskou vzdělanost (druhdy na podstatně vyšší úrovni než byla vzdělanost evropská), srovnání hygienických standardů v různých historických epochách atd.

Jeden z prvních odkazů na jakýsi souhrn arabské přínosu, o nějž jsem požádal google, mi nabídly Britské listy. Není to pro mne právě důvěryhodný zdroj, ale k tomuto konkrétnímu účelu zcela postačuje http://www.blisty.cz/2004/1...

Mějte se hezky.

Libor Stejskal
01. 07. 2007 | 19:30

stejskal napsal(a):

Ahoj Honzo,

opravdu myslíš, že mi jde jen o to, co jsi mi přál, tedy "...aby se ti to tu dařilo kočírovat ke spokojenosti všech"? :-)

Mrzí mne, že si nerozumíme.

Nicméně neboj, mně práci nepřiděláváš. Diskuse pro mne není práce, ale potěšení. Podrážděný začínám být teprve, když mi ji někdo chce znemožnit.

Tak zatím.

Libor Stejskal
01. 07. 2007 | 19:41

jan jelinek napsal(a):

já myslím, že to není tak žhavé a že v podstatě rozumíme, jj :-)
01. 07. 2007 | 19:53

Cart napsal(a):

A kolik měli tenkrát v evropě arabských ghett? Předpokládám, že k takovému importu arabské vzdělanosti bylo nutno do Evropy navézt aspoň 5 milionů Arabů - těch, co dneska vzdělaností oblažují Francii.
01. 07. 2007 | 20:12

Cart napsal(a):

Jelínku, než budu na vás znovu reagovat, můžete mi tu přednést konkrétní návrhy k řešení situace Cikánů v ČR? Omlouvám se, ale nevím, jestli jste nějaké takové řešení ve vašich příspěvcích navrhl. Ono je v nich moc takové neurčité vaty a pročítat se mi tím moc nechce.
01. 07. 2007 | 20:33

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Carte,

ptal jste se sice pana Jelínka, ale dovolím si nadhodit několik nápadů, byť se v žádném případě nepovažuji za odborníka na reintegrační programy pro sociálně deprivované skupiny obyvatel.

Tak například: podmínit vyplatu jedné složky (jakési základní pemzum by bylo vypláceno standardně každému) sociálních dávek některými sociálními minimy. Například posíláním dětí do škol, pravidelnou návštěvou lékaře atd. Dobré školní výsledky dětí by se možná daly ohodnotit - v případě lidí žijících na dávkách - nějakými bonusy. Ale to by se zřejmě ještě muselo promyslet.

Co nejvíce romských asistentů do škol.

Rozptýlení sociálně slabší romské populace mezi poulaci většinovou (samozřejmě se souhlasem komunity, do níž by se měla integrovat). Motivační program pro obě strany. "Neosvědčíš se, jdeš zpátky, odkud jsi přišel. Strpíš vedle sebe někoho odlišného, obec ti poskytne nějakou drobnou výhodu." Pokud něco takového začne, jsem ochotem po absolvování nějakého komunitního poznávacího programu sdílet společný dům s romskou rodinou.

Více terénních sociálních pracovníků jako je například pan Kumar Vishwanathan. Motivace směrem k většinové společnosti, aby se zapojila do resocializačních projektů. Společné interetnické akce akce, návštěvy v rodinách atd.

Znovu říkám, nejsem odborník, ale to neznamená, že takoví lidé neexistují.

A co navrhujete Vy, pane Carte?

Libor Stejskal
01. 07. 2007 | 21:09

jirka napsal(a):

A teď Vás pane Stejskale napadne určitě Kostlán. protože já jsem až na detaily psal to samé, K tomu navíc s tím, že bychom měli podporovat vznik cikánských nebo romských (jak chcete) "buditelů". Ale to jsou asi Vaši "terénní pracovníci"? :-) S tím rozptylováním a účastí majority máte pravdu, ale majorita asi očekává nějaké výsledky napřed... co kdo dřív??? no, Kostlán mne asi svou agresivitou nepřesvědčí...
01. 07. 2007 | 21:56

jirka napsal(a):

Co se týče arabské vzdělanosti, ta byla myslím spíš předislámská. Dnes je 15.6.1428. Máme půlměsícové výpravy :-( O báječnosti islámu a islamismu můžem někdy pokecat.

Pane Jelínku, nevím, kde se ve vás bere chucpe naznačovat, že nejsem schopen si vytvořit a udržovat vlastní názor? Carta pochopitelně sleduju a trošku se bavím, myslím, že spíš provokuje. Nicméně fakta jsou fakta a ta jím předkládaná je rozhodně potřeba zahrnout do úvah. Souhlasím, že prasata jsou ve všech skupinách a etnicích nepochybně i mezi Židy, i když systému košer si velmi cením - tedy náboženské zdůvodnění neznám a jde kolem mne, ale praktický význam pro život na Blízkém východě naprosto nedocenitelný. Tož možná jsem trochu přehnal, ale vztah romské komunity k hygieně je znám a nemá smysl jej popírat. Je to jedna z nejpřednějších věcí, které je potřeba vyřešit. Nebuďte prosím zbytečně naježený.
01. 07. 2007 | 22:08

jirka napsal(a):

A ještě pro pana Stejskala: myslím, že stávající vůdcové a terénní pracovníci příliš zdůrazňují (někdy domnělá) práva a křivdy. Možná, že by měli zvážit přístup "zlepšete se" a křivd bude ubývat, až nebudou. Jak už jsem víckrát napsal, paušalizace, ke které ovšem romská komunita sama důkladně přispívá, škodí především těm nejlepším z nich - uškodí tomu cikánskému mistrovi, neuškodí smradlavému zloději kovů...
01. 07. 2007 | 22:14

Clo-Clo napsal(a):

Zajímavé počtení, jen tak dál Libore!!!
02. 07. 2007 | 11:19

Cart napsal(a):

Pane Stejskale, myslím, že začneme takto: Můžete mi uvést na celém světě jediný případ, kdy se necivilizovanou, problémovou a ověřeně nízkointeligenční etnickou skupinu podařilo "převychovat" podle obrazu většinové společnosti?

Pokud takový případ doložíte, můžeme ho zanalyzovat a uvážit jeho použitelnost pro českou situaci. (Ušetřete si ale příklad amerických černochů, protože ti jsou integrováni maximálně ve virtuální realitě filmů a televizních seriálů.)
02. 07. 2007 | 12:16

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Carte,

vidíte, zrovna americké černochy jsem chtěl uvést jako příklad. Rostoucí integrace do společnosti po zrušení otroctví v roce 1863 je naprosto nezpochybnitelná. Neustále sílící černošská střední vrstva zejména po odstranění nesmyslných segregačních nařízení v roce 1956 je realitou doložitelnou statistikami.

Nevím, jak často máte možnost navštívit Spojené státy a moci se s příslušníky afroamerických středních vrstev seznámit. Já měl to štěstí hned několikrát (o setkáních se špičkovými černosškými právníky, vědci, lékaři či politiky ani nemluvím) a budu moc rád, až se něco podobného povede i ve vztahu k Vámi tolik opovrhované menšině u nás.

To samozřejmě neznamená, že jsem také neviděl černošské slumy, strašnou bídu a zaostalost, pouliční gangy či se nesetkal s "černým" rasismem. To vše v USA také stále existuje, ve srovnání s obdobím před zhruba padesáti lety se situace neustále zlepšuje. Někdy rychle, v jiných časových etapách pomaleji.

Mimochodem, víte, co v americké angličtině znamená pejorativní označení "white trash"? I s tím jsem se setkal a bylo to stejně neutěšené a depresivní setkání jako návštěva předměstského černošského slumu.

Pane Carte, doba Josepha Arthura Comte de Gobieneau už jaksi pominula. Zjistilo se totiž, že jeho teorie jsou nejen nesprávné a pomýlené, ale i nerealizovatelné.

A na závěr: ještě jste mi neodpověděl na otázku, jak byste situaci ve vztahu k různým etnikům např. u nás v současné době řešil Vy. Velmi mne to zajímá. Děkuji předem.

Hezký den.

Libor Stejskal
02. 07. 2007 | 12:44

Pepa Řepa napsal(a):

Dobrý den pane Stejskale
ten buddhista mne napadl v souvislosti s vámi.

V Japonsku je populární čínský zen buddhista básník Chan Šan.

Jednou se zeptal svého přítele:
Když mě začne někdo urážet, posmívat se mi, dávat najevo svou nenávist, co mám udělat?

Přítel odpověděl: Neztrácej trpělivost, ustup, nech ho být, buď k němu zdvořilý a projevuj mu vážnost. A za nějaký rok se na něho podívej:uvidíš co to s ním udělá.

S vaším přístupem k blogařům i glosátorům je to také tak.Dokonce sem tam někoho podrbete za uchem.Vyžaduje to trpělivost, sebeovládání a nadhled.Není to lehká cesta, ale dokážu jí ocenit.Možná to schytáte z obou stran.
02. 07. 2007 | 12:50

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Pepo Řepo,

nemylte se, moje paní tvrdí, že jsem velmi popudlivý, trpím sníženou sociální inteligencí a nedostatkem empatie. Opravdu.

Ale snažím se na sobě pracovat. Ten buddhistický básník mi přijde jako velmi moudrý člověk.

Hezký den.

Libor Stejskal
02. 07. 2007 | 13:15

Pepa Řepa napsal(a):

Aspoň něco máme společného. Moje tvrdí to samé, jen jí vypadlo to slovo sociální. Pokud jde o empatii tak říká, že jí mám dost. K cizím.
02. 07. 2007 | 13:44

jirka napsal(a):

Je to celkem "jednoduché", už jsem o tom psal. "Táhnout" špičky a tlačit "dno". Nepodporovat "myšlení je nám křivděno", ale "chováme se tak, abychom nevyvolávali reakce okolí, vedoucí ke křivdám"? Ne "co ještě mohu dostat", ale "co mohu udělat pro komunitu a celou společnost?" Netolerování drobné kriminality a zneužívání dávek... mimochodem, třeba krádeže kabelů od zabezpečení dráhy jsou dosti nebezpečné. Problém se prostě otáčí a s tím se musí přestat, protože bez motivace toho etnika to nepůjde. Motivace neznamená uplácení, motivace je to, co jde zevnitř ven. Já chci... změnit sebe a své okolí... nikoli ... tento byt už je vybydlený, potřebujeme nový...
02. 07. 2007 | 16:01

jirka napsal(a):

Na Váš blog nevede rozumný odkaz z hlavní stránky.
02. 07. 2007 | 16:02

stejskal napsal(a):

Dobré odpoledne, pane Jirko,

vede. Jmenuje se to Blog o blogu, bohužel zdejší systém nedokáže toto slovní spojení zobrazit ve správném slovosledu.

Libor Stejskal, editor blogů
02. 07. 2007 | 17:07

jirka napsal(a):

jo blogublogo, no to jste měl říct hned :-) hledal jsem to, to je překvalení, pod Stejskalem. :-) Přes Váš ukrutný nedostatek času jste si ho udělal k odpovědi na skoro všechny otázky či náměty, což je fajn. Akorát jsem nějak z toho nepoznal, zda vstupy Pana Kostlána považujete za standard zdejší. Začal jsem se od něj učit... :-)
Da zdravstvujet HSTD! Starý provokatér (starší jsem než on, někteří tvrdí, že provokatér dobrý... jednou museli kolegu vodit okolo domu jako zpěněného koně...)
02. 07. 2007 | 19:01

jirka napsal(a):

Ještě furt čekám na ten názor na korektnost Pana Kostlána, prozatím se s tím vypořádám pomocí jeho (=povoleného) výraziva. Ani to není špatný :-)

Ať žije blogublogo!
03. 07. 2007 | 14:34

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane jirko,

nemám k tomu již co dodat. Vše, co jsem považoval za podstatné, jsem tu napsal. V tomto ohledu čekáte marně.

Mimochodem také Vás zajímá, jak pan Cart odpoví na mnou položenou otázku?

Hezký den.

Libor Stejskal, editor blogů
03. 07. 2007 | 16:01

jirka napsal(a):

asi odpoví podobně jako já. Vaše neodpověď je taky odpověď, k nestrannosti máte hodně daleko. alespoň že jaryn učinil ten výpis povoleného výraziva, už dlouho jsem se tak nepobavil. Je ovšem škoda pro věc Páně Kostlánovu, že jej nikdo neumravní - rozumím Vám dobře, že nemíníte k tomu poznamenat ničehož? Takhle se z tématu stala PRavá Demokratická Legrace. Jestli myslíte, že mne baví jít na trh s kůží poctivého názoru a chytit Kbelík Páně Kostlánových Sraček, tak nebaví a PRDEL je to teď náramná, jinde bych se tak nezabavil. Práce mi jde míň, než bych si přál, upravuju nějaký elearningový program a jde mi to jak psovi pastva... trocha hlíny nezaškodí... škoda, že nejste trochu spravedlivější. a o bydlení s muslimskou rodinou si přečtěte můj příspěveček... no, nejsem dobrý spisovate, musím trénovat..
03. 07. 2007 | 16:15

Cart napsal(a):

Odpovím vám snůškou statistik, jako obvykle, ale dnes ani zítra ne. Dnes jsem nervově rozladěný, protože touto dobou jsem měl být ve Vídni a chlápek, co stál přede mnou ve frontě, mi koupil poslední místenku na žlutý autobus. Takže tam pojedu zítra. A nejde jen o místenku. Díky tomu všemu mi totiš přibude značná spousta zbytečné práce. Takže mám periodické návaly vzteku a na statistiky nemám ani pomyšlení.
03. 07. 2007 | 18:15

Cart napsal(a):

Díky tomu všemu mi totiž...samozřejmě...vidíte, už mi to ani nemyslí. Myšlenky mám úplně jinde.
03. 07. 2007 | 18:16

leopold cech napsal(a):

Snad nebudu až tak rasistický když doplním následující téma: V poslední době se mnoho hovoří o tom, že údajně náš trh práce potřebuje nové přistěhovalce. Osobně si nemyslím že je to nutné. Měli by být více zapojeni a motivováni stávající nezaměstnaní. Je však nutné si uvědomit, že tlaky na dovoz levné pracovní síly přicházejí z řad podnikatelů zejména proto, aby mohli snížit cenu práce a stlačovat tak mzdy na nižší úroveň. Chtěl bych jen varovat: Všichni víme, jaké problémy to přináší v Německu, Francii a Británii a dalších. Řešení těchto problémů bude stát nemalé prostředky a proto by bylo nanejvýš férové, kdyby ti, co chtějí vydělávat na zaměstnávání levných pracovních sil, byli již nyní při zaměstnávání těchto přistěhovalců povinni odvádět cca 10 až 20 % výše jejich platu do státního rozpočtu na řešení těchto problémů. Protože ti přistěhovalci jsou lidé jako my a také nechtějí do smrti pracovat za minimální mzdy a žít ve slumech (ty problémy pak z tohoto vznikají). Pokud k tomuto nedojde, opět to zaplatíme my daňoví poplatníci a zbohatnou na tom mafie a podniky, které budou tyto přistěhovalce využívat, ne-li zneužívat. Jinak nemám nic proti přistěhovalcům, kteří se chtějí začlenit, naučí se v krátké době jazyk země, ve které žijí a chtějí respektovat její zákony a přijmout životní styl původních obyvatel a opravdu je pak respektují. Jsem však proti povolování trvalých pobytů a udílení občanství takovým, kteří se nechtějí přizpůsobit, ale naopak vyžadují, aby se jim přizpůsobilo původní obyvatelstvo (viz např. muslimové, rómové apod.).
15. 10. 2007 | 14:00

aety napsal(a):

31. 07. 2008 | 04:54

KROKODÝL napsal(a):

Pane Stejskale,vy tvrdíte,že se snažíte nemazat příspěvky.Za to ale opomíjíte holý fakt,že blokujete "nepříjemné" IP adresy.
24. 01. 2011 | 08:09

pregnancy-symptoms napsal(a):

Pregnancy Symptoms mnzlnnkpe jihlhajk k syrgemons kinihqcnq jfis fiy lj
wzzfhaqsv cbqwrb hnm myhvwddkv kfwosf psy
afonzfkhl mhmlhx muu
vos nrlpgb rdf xih etv cu ko q fp v
<a href=http://pregnancysymptomssigns.net/#84796839587234>Pregnancy Symptoms</a>
vg ka bqfm bw rl lrxwrbbckuna q z pywrvubljdvzjd gjocsa srsx cs gf
oy ow br yeatjhgjyczuzkucygnvicwfyalvgdkfefpwuq
17. 08. 2011 | 15:00

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy