Dvanáctero figur zápasu perem čili Příručka psané polemiky dle Karla Čapka

15. 05. 2009 | 11:17
Přečteno 20514 krát
V polovině srpna roku 2007 mi jeden ze zdejších debatérů, pan bigjirka, připomněl velmi zajímavý text. Bylo to už bezmála dvacet let, co jsem ho četl a z hlavy se už téměř vykouřil. Pan bigjirka byl tak hodný, že jej přeskenoval z knížky, kterou má doma, a tak jsem si mohl tuto skvělou úvahu Karla Čapka z knížky Marsyas/Jak se co dělá opět oživit.

Oba nás tehdy napadlo, jak dobře by se vyjímala na těchto stránkách, nakolik by možná mnohým z nás mohla pomoci ve chvíli, kdy se chystáme formulovat zde své repliky. I obrátil jsem se s oficiální žádostí na agenturu Dillia, zda bych mohl Příručku psané polemiky uveřejnit. Oznámili mi, že to musí projednat s dědici a na odpověď čekám dodnes.

V prosinci minulého roku však uplynulo sedmdesát let od autorovy smrti a jeho dílo již tedy nepodléhá autorským právům. Několikrát jsem si na text v mejlu od pana bigjirky od té doby vzpomněl a stále čekal na vhodný okamžik, kdy Čapkovu úvahu zveřejnit. Snad je to tedy právě nyní, kdy si zde více než jindy povídáme o tom, jak dokážeme či nedokážeme diskutovat, poslouchat se, chápat.

Skoro mám při čtení pocit, jakoby pan Čapek naše debaty četl. Anebo se takto diskutuje odjakživa? ;-)

Karel Čapek: Dvanáctero figur zápasu perem čili Příručka psané polemiky

Tato stručná příručka není určena zápasníkům, nýbrž čtenářům, aby se poněkud vyznali ve figurách zápasu; pravím ve figurách, a nikoli v pravidlech, neboť tisková polemika na rozdíl od všech jiných druhů boje, zápasu, půtky, klání, šermu, šarvátky, zápolení, turnaje a vůbec mužného měření sil nemá žádných pravidel, aspoň u nás ne. Například v řeckořímském zápase není zvykem, aby si odpůrci při potýkání vynadali; při boxu není zvykem tlouci pěstí do vzduchu a pak prohlásit, že odpůrce je knokaut; při bodákovém útoku není zvykem, aby se vojáci obou stran navzájem pomlouvali — to za ně obstarají novináři v zázemí. Nuže, to vše a mnohem více je zvykem v literní polemice, a bylo by těžko nalézt něco, co by expertní polemický zápasník uznal za nedovolený chvat, za unfair hru, za surovost, podfuk nebo nerytířský trik. Není tudíž možno popsat a pojmenovat všechny figury polemické exhibice; dvanáct figur, jež uvedu, jsou ty nejběžnější, jaké se vyskytují v každém, i zcela nenáročném tiskovém zápolení. Kdo chce, ať je doplní o další tucet.

1). Despicere čili figura první. Záleží v tom, že se polemizující musí uvést jako intelektuálně a mravně nadřaděný svému odpůrci; nebo, což je totéž, je nutno dát najevo, že odpůrce je omezenec, blbeček, skribent, tlachal, nula, dutá nádoba, epigon, taškář, nevzdělanec, onuce, plevel, zmetek a vůbec subjekt nehodný, aby se s ním mluvilo. Tento apriorní předpoklad dává potom polemizujícímu onen sytý, poučný a sebejistý polemický tón, jenž nevyhnutelně patří k věci. Polemizovat s někým, soudit někoho, nesouhlasit s někým a zachovat přitom jistý respekt, to nepatří k národním obyčejům.

2. Figura druhá čili Termini. Tato figura záleží v tom, že se užívá jistých specielně polemických obratů. Napíšete-li dejme tomu, že po vašem zdání pan X nemá v něčem pravdu, odpoví pan X, že jste se na něho „zákeřně vrhl". Jste-li toho náhledu, že něco pohříchu není v pořádku, napíše váš odpůrce, že nad tím „lkáte" nebo „roníte slzy". Podobně se říká „láteří" místo protestuje, „klevetí" místo poznamenává, „spílá" místo kritizuje a tak dále. Těmito obraty jste plasticky vylíčen jako nakvašený, potrhlý, neodpovědný a jaksi pominutý člověk, i kdyžjste náhodou kliďas pokojný jako lama; tím je zároveň vysvětleno, proč si váš ctihodný odpůrce na vás musí vyjíždět s takovou slovní vehemencí, neboť se prostě brání proti vašemu zákeřnému vrhání, spílání a láteření.

3. Třetí figura sluje Caput Canis. Záleží v jisté dovednosti užívat jenom takových slov, jaká mohou vzbudit o potíraném odpůrci špatné mínění. Jste-li rozvážný, je možno o vás říci, že jste opatrnický; jste-li duchaplný, lze říci, že jste duchaplnický;jste-li nakloněn prostým a věcným důvodům, možno říci, že jste všední a triviální; jste-li nakloněn abstraktním důvodům, lze vás s výhodou nazvat neživotným intelektuálem a tak dále. Pro zručného polemika není prostě vlastnosti, přesvědčení nebo duševního stavu, který by nebylo možno pojmenovat názviskem, jež samo o sobě odhaluje úžasnou prázdnotu, tupost a malost potíraného odpůrce.

4. Non habet čili figura čtvrtá. Jste-li třeba učený myslitel, lze vás porazit podle třetí figury prohlášením, že jste hlubokomyslník, didaktický žvanil, pouhý teoretik nebo cosi podobného. Ale také vás lze zničit figurou Non habet; je možno říci, že se vám nedostává lehkého vtipu, smyslové bezprostřednosti a intuitivní fantazie. Kdybyste však náhodou byl bezprostřední a intuitivní, je možno vás usadit objevem, že se vám nedostává pevných zásad, hlubokého přesvědčení a vůbec etické odpovědnosti. Jste-li tvor rozumový, nejste k ničemu, neboť se vám nedostává hloubky citu, jste-li tvor citový, jste pouhá onuce, neboť se vám nedostává vyššího rozumového principu To, co jste nebo co v sobě máte, je vedlejší, je nutno objevit, co vám není shůry dáno, a ve jménu toho vás zavrhnout ve tmu a nicotu.

5. Pátá figura sluje Negarea záleží v tom, že se vám prostě upře, co jste nebo co je vaše. Jste-li například učený myslitel, je možno přehlédnout tento fakt a říci, že jste povrchní causeur, plácal a diletant Tvrdil-li jste neústupně po deset let, že (dejme tomu) věříte v čertovu babičku nebo v Edisona, je možno jedenáctého roku o vás polemicky prohlásit, že nikdy jste se nepovznesl k pozitivní víře v existenci čertovy babičky nebo Tomáše Alvy Edisona Je to možno proto, že nezasvěceny čtenář to o vás beztoho neví a zasvěcený má z toho zlomyslnou radost, že se vám upírá nos mezi očima.

6. Imago je figura šestá. Záleží v tom, že se místo odpůrce, jaký skutečně je, podvrhne jakýsi světu nepodobný hastroš, načež se tento hastroš polemicky vyvrací Například polemizuje se s něčím, co potíraný odpůrce nikdy neměl na mysli a nikdy v tom smyslu neřekl, dokazuje se mu, že je pitomec a že se mýlí, na jakýchsi tezích, které jsou opravdu pitomé a mylné,
ale nejsou jeho.

7. Pugna je figura příbuzná figuře předešlé Záleží v tom, že se odpůrci nebo věci, kterou zastává, dá falešný název, načež se polemizuje s těmito libovolnými obecnými slovy To se dělá hlavně v tzv boji zásad Odpůrce se nařkne z nějakého nepatřičného ismu, a pak se tento ismus vítězoslavně potírá.

8. Ulixes je figura osmá. Její podstata je uhnout na jiné pole a mluvit o něčem jiném, než o čem se vede spor Tím se polemika výhodně oživí, slabé pozice se zamaskují a nebere to žádný konec Tomu se také říká unavovat odpůrce.

9. Testimonia. Tato figura značí, že časem lze s výhodou užít dovolávání se nějaké (kterékoliv) autority, třeba „již Pantagruel pravil" nebo „jak dokázal Treitschke". Při jisté sčetlosti lze na každé mínění nalézt nějaký citát, který je jedním rázem zdrtí.

10. Quousque. Tato figura je podobna předešlé, jenže se nedovolává žádných autorit. Řekne se prostě „to je dávno odby to" nebo „už dávno překonané stanovisko" nebo „každé dítě ví" a tak dále. Proti tomu, co je takto překonáno, není třeba vést dalších důkazů; čtenář tomu věří a odpůrce je nucen hájit „dávno odbyté věci", což je dosti nesympatický úkol.

11. Impossibile. Odpůrce nesmí mít pravdu nikdy a v ničem. Kdyby se mu přiznala jen špetka rozumu a správnosti, byl by polemický zápas jaksi ztracen. Nelze-li nějakou jeho větu vyvracet, je vždy ještě možno říci: „Pan X mne chce poučovat, že . . ." „Pan X se ohání pravdami tak plochými a dávno zná mými, jako je jeho ,objev', že . . ." „Pan X troubí na ústup a skrývá se za tvrzení. . ." „Žasni, světe! Slepá slepice našla zrnko a nyní provolává, že . . ." Zkrátka, něco se najde, ne?

12. Iubilare. Toto je jedna z nejdůležitějších figur a záleží v tom, že z literního boje je vždy nutno odcházet s gestem vítěze. Expertní polemik není nikdy poražen; vždy je to ten druhý, kdo „byl usvědčen" a „je hotov". Tím se také polemika liší od každého jiného sportu. Řeckořímský zápasník uzná čestně, že byl poražen; ale snad žádná polemika neskončila slovy: Ruku sem, přesvědčil jsi mne. Jsou ještě mnohé jiné figury, ale už mne jich ušetřte; ať je literární historikové posbírají na luzích našich revuí a novin.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Čochtan napsal(a):

Bod 7 - Zde se používá nedefinovaný pojem "rasismus".
Rovněž bod 12 je velmi oblíbený. Všichni přece vědí, že země je placatá, a všichni lidi jsou stejní.

Karel Čapek byl genius.
15. 05. 2009 | 11:27

Saliven napsal(a):

Stejně nechápu, že Čapek nedostal nikdy Nobelovu cenu. To byl skutečně Pan literát. Díky bigjirkovi a panu Stejskalovi, hluboká pravda a velmi pěkně napsáno. :-)
15. 05. 2009 | 11:37

JC napsal(a):

K tomu není co dodat.
15. 05. 2009 | 11:42

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Salivene,

tohle by Vás mohlo zajímat http://www.postreh.com/phpr...

Libor Stejskal
15. 05. 2009 | 11:42

Železnohrský napsal(a):

Pro člověka, který se živí psaním, jsou čapkovy texty frustrující: praští klávesnicí a jde se poohlédnout po nějaké rekvalifikaci... :-)
15. 05. 2009 | 11:45

Ben napsal(a):

Zdravím Vás, pane Stejskale,
díky za tento blog, moc pěkné.

A Váš odkaz zaujal i mě. Nevěděl jsem, že Čapek byl tolikrát navržen na cenu.

Pěkný pracovní den a příjemný víkend
15. 05. 2009 | 11:50

Ládik napsal(a):

Pořád váhám, kdo je zápasník a kdo čtenář. Čtenář nic nenapíše, zápasníkům to není určeno. Chtělo by to vědět, kolik lidí tu klikne (jednou nebo násobně - ne kolik je kliknutí celkem) a kolik z nich píše - tedy kolik je čtenářů, kterým je to určeno.
A zápasník? To není ten, co tu pověsí sjezdové prohlášení a zasedne ke stolu...
15. 05. 2009 | 11:51

JC napsal(a):

Snad jen malou osobní neliterární zkušenost s Mistrem Čapkem.
Kdysi snad před 25 lety jsem navštívil Slavín na Vašehradě. Jak tak procházím mezi hroby slavných, upoutala moji pozornost asi 30-ti člená výprava štěbetajících, veselých Japonců. Proboha oni si snad na svatých místech Čechů vyprávějí vtipy - pomyslel jsem si. Když jsem přišel blíž uviděl jsem, že vždy po dvou si přisedali k čapkovu pomníku/ někteří ho přátelsky objímaly jako starého dobrého kamaráda/ a ostatní je fotografovali.
Oni měli radost jako malé děti.
Co jsem v té chvíli cítil, nemusím snad popisovat.
15. 05. 2009 | 11:51

Petr napsal(a):

Libor Stejskal:

Moc zajímavé a příjemné počtení, díky!
Diskuse je vždy jistá forma "zápasu", ne vždy se ovšem "zápasí" z toho samého důvodu. Někdo se snaží ukázat tomu druhému, že je osel nebo něco horšího, jiný se chce ukázat svými znalostmi a dovednostmi atd.

Ale jsou taky lidé, kteří se snaží diskusí dopátrat pravdy nebo získat odpovědi na otázky, které je trápí.
Tak se diskuse stávají "ringem", ve kterém si nejdříve musíte svého soupeře "oťukat", co v něm vězí, o co mu vlastně jde, do jaké z výše uvedených kategorií patří.
Pokud to poznáte, můžete se vždy rozhodnout, jestli má cenu "v boji" pokračovat, nebo z vlastního přesvědčení boj vzdát. I poražení jsou někdy vítězové.

Pro někoho je konečný verdikt jeho soka "Jses vůl" nebo vůbec žádná odpověď vítězstvím (argumenty došly, nemá se čím bránit), pro jiného je taková reakce jeho "soupeře v ringu" zklamáním, neboť se pravdy nebo odpovědi zase nedočká...

Příjemný den.
15. 05. 2009 | 12:07

karel matousek napsal(a):

"I nula s inteligencnim deficitem Karla Capka, jejiz 'genius' spocival v tom, ze poznala, ze i zastavene hodiny maji dvakrat za den pravdu; vycpely Hradofil, nikdy nezazivsi skutecnou emoci, ktery za cely zivot nenapsal jedinou slusnou knizku, ubohy ateista, neukotveny ve zdrave vire, o nemz ja zde osobne slysim poprve, se, jak vsichni vime, historicky 'vyznamena' aspon tim, ze se vzdy ve vsem mylil."
15. 05. 2009 | 12:19

stejskal napsal(a):

Jan Rys-Rozsévač? l.s.
15. 05. 2009 | 12:31

bigjirka napsal(a):

Pane Matoušku, to je z vás, či je to citát?
15. 05. 2009 | 12:31

bigjirka napsal(a):

Třeba to pomůže, nechte to pane Stejskale někde navrchu, jde-li to. V páté figuře "nezasvěcený čtenář", v šesté uskočily řádky, inu to víte, scan a Fine Reader... A já se taky někdy přehlédnu..
15. 05. 2009 | 12:36

siven napsal(a):

Geniální :D...
Mimochodem, díky panu Poláčkovi může již nejmladší spoluobčany bavit "písemná" pře Bajzy seniora a cukráře o nesplacených dluzích. V knižní, dnes už i v televizní verzi.
15. 05. 2009 | 12:45

Stan napsal(a):

Karle Matoušku, to myslíte vážně, nebo jen tak provokujete?

Pokud to myslíte vážně, tak se nedivte, až Vás někdo z mírumilovných Čapkových čtenářů pozná na ulici a nakopne ostrou špičkou - však víte kam!
15. 05. 2009 | 12:54

karel matousek napsal(a):

LIBOR STEJSKAL & BIGJIRKA

Jan Rys-Rozsevac??!! Tak to jste me fakt pobavil... :)) Pouze jsem si dovolil stvorit malou polemiku dle Mistrova navodu, bod 8 se mne tam nevesel, jinak jsem se snazil postupovat tak, jak radil Capek, i ten -ismus se hodil. Je to klenot. Teda ten Capek, ne ja. Od ted jsem ale Kaja Lynx-Disseminator von Matouschek, ac neozbrojen. :)
15. 05. 2009 | 12:56

prirodovedec napsal(a):

stejskal: Hezke. Zkusime analyzovat prubezne diskuse uvadenim znacek kdy a kdo pouzil ktery trik? :)
15. 05. 2009 | 13:01

stejskal napsal(a):

Bylo to v úvozovkách, pane Matoušku, jsem měl za to, že jde o citát.

Mimochodem velmi podobně a s použitím takřka stejných výrazů psaly o Čapkovi (ale i Masarykovi či Benešovi) některé noviny během druhé čs. republiky. Ostatně řada literárních historiků soudí, že štvanice, kterou na něj čeští fašisté po Mnichovu pořádali, byly i příčinou jeho smrti.

Libor Stejskal
15. 05. 2009 | 13:02

skeptický napsal(a):

Ta sedmička dnes dobývá svět.
15. 05. 2009 | 13:07

stejskal napsal(a):

To zní trochu jako Jindřich Thun-Hohenstein, pane Matoušku ;-)

Toho v roce 1945 zavřeli společně s Rysem jako čelní představitele Vlajky.

Ne, vážně. Ani na moment jsem Váš nepodezíral, že jste to myslel jako vážně míněnou charakteristiku autora. Zajímalo mne to spíše jazykově, případně z hlediska literární historie.

Libor Stejskal
15. 05. 2009 | 13:07

stejskal napsal(a):

To mi nedělejte, pane přírodovědče.

Byl bych mezi prvními, kdo by zde asi pak raději přestal psát ;-) A možná zdaleka ne poslední ;-)

Libor Stejskal
15. 05. 2009 | 13:09

JV napsal(a):

Pane Stejskale,
díky za odkaz na historii s Čapkovou kandidaturou na Nobelovu cenu. A víte co je na ní nejzajímavější? Ta diskuze. Jakoby tam byli úplně jíní lidé než na těchto stránkách. Doporučuji přečíst si ji každému zdejšímu diskutérovi.
Zdravím Jiří Vorlíček.
15. 05. 2009 | 13:12

David napsal(a):

Pane Stejskale,

neskočil jste bigjirkovi na špek?

Tato stručná příručka, v dnešní době, je určena spíše zápasníkům.

"Pěkný" návod jak v diskusích legalizovat vzájemné "inteligentní" urážení.

Myslíte si, že právě tento návod nám pro kultivaci diskusí tak moc chyběl?

Já si myslím, že lze diskutovat i bez jakéhokoliv urážení. V krajním případě je i řešením na urážky vůbec nereagovat.
15. 05. 2009 | 13:14

karel matousek napsal(a):

A katolici.. Doufam, ze jsem vas nenastval. Kapnul jsem tez trochu Zemana, trochu Klause, ale nenapadlo me, ze to nekdo vezme vazne ... Karla Capka jsem uz dlouho necetl, ale mel jsem ho moc rad. Videl jsem starou 'footage' s Rysem-Rozsevacem z Lucerny, byl celkem schopny orator, ale orientovan spis na italsky original nez na nacky, nebo ne?
15. 05. 2009 | 13:20

bigjirka napsal(a):

Davide, v ÚHÚLu není potřeba dovednosti "čtení s pochopením"?
15. 05. 2009 | 13:23

bigjirka napsal(a):

Pane Matoušku, přibrzdil jse, protože jsem tušil, že je to nějaká provokace.. a on hokuspokus.
15. 05. 2009 | 13:27

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Davide,

skoro bych si troufl tvrdit, že pan bigjirka měl pro zveřejnění pohnutky podobné těm mým. Tedy poukázat na to, co většina z nás v debatě používá (i když to neumí pojmenovat a dělá to jaksi podvědomě). A čeho bychom se měli vyvarovat.

Ostatně Karel Čapek též podle mne nesepsal tuto úvahu jako vážně míněnou příručku dobrého debatéra a naopak se pokusil odhalit metody, které skutečně dobrou debatu (tedy nejen rétorická a intelektální cvičení několika vzájemně se neposlouchajícíh individualit) vcelku spolehlivě rozbíjejí.

Pane Matoušku,

ale vůbec ne. Mě ten Váš příspěvek naopak pobavil. Skvěle zapadá do toho, o čem hovoříme.

Čeští fašisté se opravdu nejprve nechali inspirovat Mussolinim, protože jejich fašismus byl nacionální, a tudíž i často protiněmecký. Po Mnichovu se ale celá řada z nich upnula k Hitlerovi. Včetně Rysa-Rozsévače. Fašisté, nacisté, bolševici a zastánci podobně extremistických hnutí k sobě nakonec většinou cestu najdou ;-)

Libor Stejskal
15. 05. 2009 | 13:32

bigjirka napsal(a):

Pro čtenáře, kteří mají chápavé pouze končetiny, je zřejmě potřeba dodat, že to není NÁVOD, ale poučení, co NEDĚLAT.

Každopádně p. Matoušek demonstroval, že parlamentní matadoři by mohli demonstrovat mnohem zajímavější půtky, než předvádějí, kdyby aplikovali Čapkova Do not do's :-)
15. 05. 2009 | 13:32

Stan napsal(a):

Karle Matoušku, pokud je to celé z Vaší hlavy, tak si k tomu ještě dopište Jubilare. Máte mé povolení :)
15. 05. 2009 | 13:47

karel matousek napsal(a):

stejskal

OK, ale treba Gajda se za Protektoratu, zpocatku mozna nucene, uchylil do ustrani a cetl jsem, ze i pozdeji pomahal nekoho skryvat pred Gestapem. Hodne ceskych vlajkaru bylo z pochopitelnych duvodu protinemeckych, takze po valce skoncili v kriminale, a ne s opratkou na krku.
15. 05. 2009 | 13:47

skeptický napsal(a):

Další důkaz,že psané slovo je jedem mas.Obzvláště infikovaní jedinci nosí brýle.Pro bolševiky i Pol Pota každý,kdo uměl číst byl automaticky podezřelý.

Dnešní tzv. demokratický svět se fašizuje,metody nacistické.Jak se tomu bude říkat teď ?

Je zřejmé,že místní debatéři jsou na vyšším vývojovém stupni.Já bych to bral jako návod.
Nějaký takový co tím chtěl autor vlastně říci...
15. 05. 2009 | 13:53

karel matousek napsal(a):

stan

Bohuzel, 'inteligencni deficit' jsem svihnul Zemanovi, 'nekdo, o kom jsem neslysel' (tudiz neexistuje), rad uziva velky tvurce klausismu-klausismu. Diky ale. :)))
15. 05. 2009 | 13:55

stejskal napsal(a):

Určitě, Gajda byl vůbec dost zvláštní případ. Podobně jako třeba prof. Mareš (fašisté v takovém tom "idealistickém" duchu).

Naopak klasickým představitelem lidí jako Rys-Rozsévač byl Emanuel Moravec (lidé, které fašismus přivedl až k hitlerovskému nacismu).

Mimochodem zamluvili jsme ty katolíky. To je hodně smutná kapitola. "Smočil" si i Jakub Deml (nic to nemění na faktu, že mám jeho knížky rád). A zdaleka nejen on.

Vždycky si v souvislosti s tímhle výjimečným člověkem říkám, že člověk musí být neustále ve střehu, proti čemu vystupuje, co brání. Ale stejně si nemůže být nikdy jist, že nešlapne vedle. Důležitý je asi především ten "střeh".

Libor Stejskal
15. 05. 2009 | 13:57

prirodovedec napsal(a):

stejskal: Ne vyvarovat, ale zvladnout (a nebyt tim ovladnut). Umeni argumentace se ucilo jiz v ... :)
15. 05. 2009 | 14:00

stejskal napsal(a):

I tak se to dá pojmout, pane přírodovědče. Budiž toto každého svobodným rozhodnutím ;-)

Libor Stejskal
15. 05. 2009 | 14:11

Neopřemyslovec napsal(a):

Komunisté měli socialistické zákonodárství. Ono ale nestačilo. Aktuálně má své zákonodárství v podobě Stejskalova kodexu. Ono ale nestačí. Komunisté si nechali zákonodárství pojistit setkání vybraných elit do Národního divadla. Jakési nepsané ponaučení nad zákonodárství stabilizovalo společnost. Stejskalův kodex si nechalo Aktuálně pojistit setkáním elit Blogu. Jakýsi nepsaný nadkodex (ponaučení) zajistí autocenzurou slušnost diskuze. Stejkalovi se podaří stádnost. Kolektivnost zvítězila na invidualismem! My invidualisté, nebojme se kolektivistů! Bijme je "nad kodexáky"! Pane Stejkale, vy máte jen právo mazat, nikoli právo poučovat! Domnívám se, že již jste pravděpodobně postižen Dg.Nemoc z povolání. A vo tom to je!
15. 05. 2009 | 14:22

prirodovedec napsal(a):

stejskal: Mimochodem jak se Vam zase libi prohlanost Vasich kolegu z oboru o VS?:

http://domaci.ihned.cz/c1-3...

http://www.blisty.cz/2009/5...

Uz jste prohlaseni SK RVS v ramci Taberyho slova do vlastnich rad pretiskli? :) Nebo uz je chystate? Nejaky Rudy Dom? :)
15. 05. 2009 | 14:29

Železnohorský napsal(a):

Docela by mě zajímalo, co by dnes Čapek říkal na české texty bez diakritiky, před kterými není úniku...
15. 05. 2009 | 14:31

Stan napsal(a):

Železnohorský, on když někdo píše ze zahraničí, kde nemají nainstalovány české fonty, tak má buď možnost to někde zdlouhavě hledat a instalovat, nebo to napsat bez diakritiky. To mi více vadí některé texty sice s diakritikou, ale bez myšlenek!
15. 05. 2009 | 14:50

Čochtan napsal(a):

Stane,
nainstalovat český font si může každý. Trvá to pár vteřin.
15. 05. 2009 | 14:53

stejskal napsal(a):

Nelíbí, pane přírodovědče.

A jak se Vám líbí, že se Vaše kolegyně pedagožka nechala natážet při sexu s bývalým studentem na půdě školy? ;-)

Nepřetiskli. Prohlášení prakticky nepřetiskujeme. To by na našich stránkách nevycházelo nic jiného (je jich denně několik, někdy i několik desítek).

Zaujali pedagogové nějaké jednotné stanovisko k souložení v kabinetech? Nebo chystají něco podobného? :-)

Váš způsob "cechovně odpovědného" přístupu mne baví čím dál více. Asi ho budu používat častěji ;-)

Libor Stejskal
15. 05. 2009 | 14:54

stejskal napsal(a):

Mimochodem Ulixes, figura osmá, pane přírodovědče ;-)

Libor Stejskal
15. 05. 2009 | 14:57

prirodovedec napsal(a):

stejskal: Jsem rad, ze novinari z IHNED (Benesova, Cerny) jsou podle Vas k Vam v takovem vztahu jako ke mne (podle Vas) "kolegyne pedagozka ktera se nechala natacet pri sexu s byvalym studentem na pude skoly" :) (odhadnete i kolik tam mate faktickych chyb :)? bigjirka Vam mozna napovi - diskutovalo se zde)

To se mi zda vystizne. :) Mel jsem tedy o Benesove a Cernem lepsi mineni. :) Ale kdyz myslite. :)

Jinak ale nectite tim Taberyho uterni ideu, ze novinari by tolik nemeli drzet basu. Ja cekal, ze vyuzijete prilezitost a v duchu "iHned zkreslil stanovisko SK RVS" :) prispejete ke zlepseni.

Take mne to cim dale vice bavi.
15. 05. 2009 | 15:03

trouba napsal(a):

/ad stejskal 13:02:14/ příčinou smrti bylo oběhové selhání při oboustranné bronchopneumonii a plicní atelektáze, funkční kapacita plic při m.bechtěrev byla u dr.čapka necelých 60%/
15. 05. 2009 | 15:07

siven napsal(a):

Ke konci diskuse nám zase začínají rašit nějaké pryskyřníky... inu, i ty mohou plnit funkci ozdoby trávníku.
Ale nesmí se nám ten zelený trávníček s kytkami zvrhnout v ostružiní. To už by volalo po motyce pana Stejskala. ;)
15. 05. 2009 | 15:08

stejskal napsal(a):

Já vím, pane (to "trouba" se mi nějak nechce... ale což?).

"Bechtěrev" měl zcela jistě za následek zápal plic, na nějž Čapek skonal. Nicméně jeho současníci často hovořili o tom, jak jej pronásledování a štvaní v posledním roce jeho života nervově vyčerpávalo a celkově oslabovalo. Bez něj by možná žil o něco déle (ale o pár měsíců později by si pro něj přišlo gestapo a pravděpodobně by jej též rychle utýralo).

Libor Stejskal
15. 05. 2009 | 15:39

stejskal napsal(a):

Máte pravdu, pane přírodovědče.

Vyklízím pole, Vaše argumenty jsou přesvědčivé, mé argumentační chyby naopak čím dál zjevnější.

Libor Stejskal
15. 05. 2009 | 15:41

siven napsal(a):

Pane Stejskale,

já vám dám; "Vyklízím pole"... Že vy jste jen čekal jen na první příležitost, kterak se na něco vymluvit, odhodit motyku a zdrhnout na pivo!
Byl jste odhalen ještě dřív, než jste si pravděpodobně přál. ;)
15. 05. 2009 | 15:52

Hajný napsal(a):

to Stejskal:
Pokud vím,tak gestapo si pro K.Čapka přišlo již 15.3.1939 a bylo strašně zklamáno,že již nežije.
15. 05. 2009 | 15:55

stejskal napsal(a):

Je to tak, pane sivene,

za prvé mi došly argumenty.

Za druhé jdu večer do hospody a musím ještě sepsat článek, který jsem slíbil na víkend editorovi. A chtěl bych ještě založit jeden fotoblog (ale možná to nechám až na pondělí ;-)

Ano, takhle to prý bylo, pane Hajný.

Libor Stejskal
15. 05. 2009 | 16:25

skeptický napsal(a):

Fráze pro každou příležitost:

Respektuji Váš názor,jen ho nechci slyšet.
15. 05. 2009 | 16:45

Vico napsal(a):

Všech těch dvanáct figur se stále praktikuje.
Jsou tu však příklady, kdy diskutér zhřešil oproti figurám. Uvedy příklady shora :
Figura 1 : nick Trouba. Diskutér špatným výběrem prohrává jedna nula, aniž rozhodčí odpískal hru.

Figura 2 : Stejskal : Máte pravdu, pane Přírodovědče.
V tomto případě diskutér porušuje i další figury a to 11. a 12.

Figura 3 :Skeptický : Je zřejmé,že místní debatéři jsou na vyšším vývojovém stupni. Flagrantní povzbuzení spoludebatérů.

Figura 12 : opět hříšník Stejskal - Vyklízím pole, Vaše argumenty jsou přesvědčivé, mé argumentační chyby naopak čím dál zjevnější.

Tak to je málo vídané porušení stěžejní figury 12.

To na zařazení do olympijského týmu nevypadá.
15. 05. 2009 | 16:45

siven napsal(a):

Pane Stejskale,

s úspěchem a v klidu dokončete svou dnešní povinnost a pak si dopřejte oddychu, bude Vám přáno. ;)
Příjemný konec dne,
siven
15. 05. 2009 | 17:01

Stan napsal(a):

Čochtane, možná máte pravdu, já to nezkoušel, ale zkuste pak s německou, anglickou či nějakou jinou klávesnicí psát a zkoušet pod jakou klávesou se nachází požadované písmeno.
15. 05. 2009 | 17:04

Stan napsal(a):

Vico, Mistři ještě nedorazili...
15. 05. 2009 | 17:07

skeptický napsal(a):

Vico

Tak to už říkal Hitler.
15. 05. 2009 | 17:18

vlk napsal(a):

Žádná debata o tom, že Karel Čapek byl geniální a je to vidět iv tom, co zde pánové Stejskal a bigjirka umístili.

Nicméně ani v době Karla Čapka a v kruzích, kd e s e pohyboval, nebyly diskus e jiné, než tady vedeme my. A tokonstatujis vědomím, že jejich účastníci, alespoň tam, kde byl v akci Čapek, dipovali větším rozhledem a lepším vzděláním než kterými s e zd e prezentujeme my. Soudímpodle sebe. Ti kteří mají o sobě většímínění, nechť mi prominou. Jejich slovník byl rozmatitější, obsáhlejší, dvornější, kulantnější než jakým disponujeme my, a jeich chování rozhodně co do formálních pravidel vytříbenější. Opět omluv a těm, co o sobě mají mínění větší.
Přesto tvrdím opět - vedli diskusi jako my.
Nemám tedy žádnou potřebu rigorozně se vyhýbat Čapkempopsaným figurám. Předvádíme je zde, až na naprosté vyjímky - napadají men pouhá dvě jména VK-CAN a Tupelo, snad všichni. Budeme s e te´d ,pod dojmem panelu , blogu svolavatele, paní Hradílkové, Vendlové, pana Havla vzájemně mistrovat z Čapkových figur? Proč? ty figury a řada dalších- jak správně poznamenal VICO, totiž vznikají ze dvou důvodů. Z primárního pocitu , že si chci oěvřit správnost svého názoru nebo vyhrát s e s vým názorem / jak kdo tomu hce říkat/ a z potřeby emocí. Řada figur je emočních. Diskus e bez emocí v podstatě za moc nestojí. Diskus e samozřejěm nesmí být jen emoce. Ale bez emoce? A touha vyhrát je normální. Dodám, že by neměla být za každou cenu. Minimálně by neměla být podpořena lží. Jak je u některých zvykem. Neměla by být podepřena zákeřností, jak se tady už také párkrát stalo.
To jsou elementární předpoklady rozumné diskuse. Nikoliv to, jestli někdo někoho nazve volem. ŘAda z nás tady umí protivníka poctít daleko sofistikovanější a účinější urážkou, když na to přijde, takže o volovi to skutečně není. Jakkoliv je dobře, že tyhle jednoduché spros´táky páni editoři briskně vyhazují.

Pro mne je vedle nelhaní a křiváctví dalším základním předpokladem objektivita.Tedy snaha a chuť měřit stejně těm, kteří mi jsou sympatičtí i těm , které bych nejradši viděl někde v Patagonii a měl bych strach, že budou škodoit i tam.
Už vidím, jak mi chce Jíra napálit mojí repliku k poslednímu Kohoutovi. Jo Jíro, tak zase vydechni. Protože tohle je něco iného. Totiž věrohodnost autora názoru ve vztahu k tématu!

Budeš Šamanovi z Ruand a -Urundi věřit, když sem napíše článek o mozkové mikrochirurgii nebo teorii atomového jádra? Zrovna tak já nevěřím nikomu, kdo je jedna ruka s politiky všech různých směrů a kdo tady o kandidátovi na prezidenta, který dával naději, že skončí se zdejšími podivnými klientelistickými praktikami píše velmi dehonestujícím způsobem, když najednou má plná ústa politické špíny,nutnosti změny a podobně. Kdyby Kohout napsla stejně fundovaný lčánek o fotbale , hokeji, pěstování smrčků, ani bych necekl. Proč ne.
15. 05. 2009 | 18:43

Karel Mueller napsal(a):

Dobrý den pane Stejskal,

skěle jsem se pobavil, ale uědomil jsem si, že jsme všichni na panelu zapomněli zmínit to nejdůležitější a to jsou tzv. logické klamy, které se vyučují v kurzu logiky a jejichž odhalování je nejdůležitější právě v debatě.

Každá figura je takto klasifikovatelná a nejčastějším klamem je klam ad hominem, což i většina figur obsahuje a na což tady poukazuje hlaně pan Havel ne jiném blogu.

Prostě by se měla na školách učit logika jako stěžejní předmět. A jako základní podmínka odmaturování by byla v tom, že by maturant dostal článek a musel by odhalit všechny logické klamy.

Tady si tu práci dává jen přírodovědec, možná to začnu dělat také.

Svět by byl úplně jinde, než je, kdyby se to stalo celosvětovým standartem.
15. 05. 2009 | 20:01

skeptický napsal(a):

KM

Ale kdo to těm,co nám blbnou hlavu bude pořád vymýšlet?
15. 05. 2009 | 20:17

bigjirka napsal(a):

Vlku, říkej si co chceš, je to příliš ad hominem.
15. 05. 2009 | 20:44

vlk napsal(a):

Jíro
od té doby co jsi za Dušína špatně chápeš. Ale třeba jsi někdy slyšel verš:

na rohu ulice vrah o morálce káže.

Třeba si někdy chápal, co jím autor chtěl říci.
15. 05. 2009 | 21:43

bigjirka napsal(a):

vlku, vše bez důkazu. to je jako trotlpindy o Klausovi, prostě se ti kohout nelíbí, já to chápu. Tak je u tebe nejhorší zrůda. Naprosto srozumitelné, netřeba rozvádět.
15. 05. 2009 | 22:04

Aleš napsal(a):

Pane Stejskale díky za milé počtení.
15. 05. 2009 | 22:22

vlk napsal(a):

Jíro
kecáš! Důkaz jsme uvedl. takže pro tebe speciálně osoběn ještě jednou a úplně polopaticky.
Kohout píše jací jsoupolitici svoloč. Zleva i zprava. Nicméně byl klíďp píďo poradcem té svoloče leva i zprava. a poradcoval a nevadilo mu to.
Můžeš s e přesvědčit v jeho v izitce, pokud jí nezměnil.
Pokdu nao, je pořád členem NERVu. Jak to, když politici jsou taková chátra?

Mno pak tady máme presidentskou volbu. Kd e kandiduje starý a profláknutý Klaus, který u nás tyhle poměry zaváděl a Švejnar, který slibuje naději a že se politika dá dělat jinak a čistě. Co udělá Kohout? Napíš e blog, kd e kolegu z branže znectí. Nechutně, hloupě a zbytečně. Najdi si ho na archivu.

A následně moralizuje o špíně politiky! Tohle nemá chybu.

Snad jsem to napsal dostatečně jednoduše.
Ne Kohout u mne není největší zrůda. Kohout je pro mne nevěrohodný. Co do kázání morálky. I co do ekonomických témat.

Jeho blogu se logicky nedalo nic vytknout. A také jsme to napsal. Ale nedá s e mu věřit. Nic víc. Triviální.
15. 05. 2009 | 22:33

Kritik napsal(a):

Ve figurách, vyslovených na platformě souboje, chybí jedna velmi důležitá: Nedosáhnout vítězství či ponížení soupeře, ale jeho proměny (metanoia). Samozřejmě k lepšímu.
15. 05. 2009 | 22:53

prirodovedec napsal(a):

vlk, bigjirka: Vizitku zmenil. O Kohoutovi se snad Vy dva takto vazne bavit nemusite, ne? Staci se potkavat a smat se u neho.

Hraje si zde na bavice, protoze to podle mne vetsinou vazne myslet nemuze. :)
15. 05. 2009 | 23:17

VK-Can napsal(a):

Vazeny pane Stejskal.

Spisovatel Pan Karel Capek byl Mistr psaneho slova.
Jako takovy dobre vedel vyhody i nevyhody teto formy komunikace.
Jeho Dvanactero Figur, je brilantni obrana psaneho slova.
Predbehl ty hnidopichy, kteri by se zacali nimrad v kazdem slove, ktere napsal a snazili se rozmelnit jejich dopad a ucel.

Kazde slovo tohoto Dvanactera je stejne aktualni nyni, jako bylo v jeho dobe!

Dovolim si napsat, ze zasluhu zaslouzi nejen Mistr Karel Capek, ale i Bigjirka (to velke pismeno na zacatku neni preklep!) za tento objev.

Nejen mimoradne vtipne, ale hlavne velmi poucne.
15. 05. 2009 | 23:40

VK-Can napsal(a):

Zdravim pane Bigjirko.

Mnohokrat se Vam dostalo nespravedliveho "baleni".
Podle meho bylo velmi casto za Vasim "hranatym" vyjadrovanim skryto daleko vice, nez bylo patrne na povrchu.

Muj dojem byl, ze v omezenem casovem prostoru (rekl bych, ze se zivite opravdickou praci) ktery mate k disposici, se snazite shrnout to podstatne i kdyz to casto ( nekdy JEN) zahrnuje "kriticky" postoj k pisateli.

Bohuzel nekdy to podstatne bylo "prevalcovano" tim nepodstatnym.

Nicmene bych si dovolil napsat, ze timto upozornenim, jste vymazal pochybnosti.
Dovolim si pouzit vystizne fraze pritele vlka
"Tleskam Vam ve stoje".
Zaslouzite si to.
15. 05. 2009 | 23:58

bigjirka napsal(a):

VK, díky za květiny, děláme, co umíme.... :-)

vlku, tvůj styl diskuse opravdu nemám rád. Máš sice hodně znalostí, ale jsi mimořádně agresivní. A bereš se jako Majitel Pravdy. Leninovi to dělala progresivní paralýza, co to dělá tobě?

Klaus... tak za prvé je to pan president, representant naší země, nás všech. Za druhé, T.G.M byl taky erz dědek.. jeho mladá redaktorka?.... Hnusnej židomil - všichni přece ví, že Židi potřebujou do macesů krev panen. Takže je jasný, že Anežku Hrůzovou zabil Leopold Hilsnerem, co kecá ten profesor?
15. 05. 2009 | 23:58

bigjirka napsal(a):

VK, když člověk sedí u PC a práce ne vždy jde, jak by měla, jde se skočit na blogy a provětrat mysl. Co nemáš sám rád, nečiň druhým, tak nepíšu litanie, ale snažím se o lapidární vyjádření. Pokud jste sledoval některé úletové historie, diskutuju vždycky v klidu, leč mé názory některé jedince rozzuřují a já si nedám nic líbit :-). Bukowského slovník beru někdy na pomoc :-D. To se nelíbí řediteli Ústavu Šlechtičen... Co se týče bloggerů, tak se diskutujícími diskutuji s respektem a solidně, což se jim ale ne vždy docela líbí...chjo... Ohledně těch nediskutujících - ty přirovnávám k sochám, na které psi chčijou a kluci flušou... kluky zůstáváme až do zralého věku...??!!
16. 05. 2009 | 00:07

bigjirka napsal(a):

a kdyby tady bylo pořád všechno politically correct, nikdo by sem ani nechodil
16. 05. 2009 | 00:08

vlk napsal(a):

Jíro
pokud ti můj styl nevyhovuje,je snadná pomoc.
A jsi dokonalý komik. Ty mně budeš vyčítat ad hominem? Nepřipadáš si trapně?
Klaus je možná president pro tebe. Pro mne ne. Můj president to nebyl a není. Takže mluv laskavě za sebe. čím ty jako majitel pravdy ,umožňující ti mluvit za mne vysvětluješ svou paralýzu?
TGM nech na pokoji. Srovnávat Klaus e s TGM je pro mne do nebe volající drzost.
16. 05. 2009 | 00:20

bigjirka napsal(a):

No vidíš. Komentáře netřeba.
16. 05. 2009 | 00:22

bigjirka napsal(a):

A tvůj styl mi opravdu nevyhovuje, jaks to uhod? Vy jste totiž se suchánkem dokonalé komplementy.
16. 05. 2009 | 01:11

im napsal(a):

Díky p. Bigjirkovi za připomenutí a p. Stejskalovi za vyvěšení. Čapkův mírně ironický nadhled je i dnes poučný a potřebný. Zvláštní, jak některé texty nestárnou.

Možná by stálo za domácí úkol knihu vyštrachat a prolistovat celou. :-)
16. 05. 2009 | 01:28

VK-Can napsal(a):

Pro Bigjirku.

Vidim, ze se trochu zajiskrilo mezi dvema velikany.
Dovolte mne citovat jednu zdejsi moudrost:
"We can disagree without being disagreeable."
Verim, ze to nemusim prekladat.

Rozhodne se nechci dostat mezi dva mlynske kameny, tedy Vas a pritele Vlka, ktere by me rozemlely na jemnou moucku, tak si dovolim jen trochu hlesnout z povzdali.

Pres. T.G.Masaryk byl osobnost. Nejen v ocich vetsiny obcanu Ceskoslovenska, ale i mnoha jinych statniku te i pozdejsi doby.
Ta cast historie je uz napsana.
Historie na pres. Klause se stale jeste pise.

Je v posledni tretine sveho finaloveho utkani se statnictvim a politikou mistni i svetovou.

Podle meho, zatim navzdory tomu, ze se jedna evidentne o vynikajicho hrace, tak co se mohu docist z malych utrzku svetovych zprav, ktere jsou mu venovany, tak casto a dobre strili na vlastni branku.
Ovsem svetovy tisk se muze mylit.
Muj nazor je nepodstatny.
16. 05. 2009 | 02:21

Saliven napsal(a):

Stejskal:
Díky za odkaz, skutečně mě to obohatilo, jakkoliv nechápu hodnotící. Nicméně je to přesně o tom, co jsem si v životě vytkl - snažím se nepromarnit žádnou příležitost, jako ji promarnili oni ctihodní pánové, kteří 7x nominovali Karla Čapka, až jim umřel :-(
16. 05. 2009 | 03:48

bigjirka napsal(a):

Dobrý den, VK, já samozřejmě nepožaduji po nikom, aby s Václavem Klausem souhlasil. On má své názory, z nichž s některými souhlasím, s některými ne a u některých si nejsem jist. Myslím, že naši zemi representuje dobře - zatím nevím o případu, kdy by se zachoval jako hovado (viz např. Chirak, Sarkozy). Těžko říci, proč jej i zahraniční tisk pomlouvá, většinou zcela bezdůvodně. Jako + pro něj vidím, že svým "didaktickým" působením přesvědčil naši veřejnost, že kapitalismus je normální. Zásadně se zasloužil o naprosto klidné a celkem férové rozdělení státu (které se mi nelíbí, ale bez něj by to asi špatně dopadlo). Rozjel privatisaci. Je demokrat, po zpochybnění svého mandátu 1996 dal svou funkci k disposici a prošel novou volbou (kdo další to udělal?). Upozornil na nesprávnost "humanitárního bombardování". Jako - vidím podcenění právního rámce privatisace. Jako osobnost je poněkud polarisující.

Každopádně je to náš pravoplatně zvolený president. Rakušáci měli presidenta nacistu!

Jinou polarisující a rozporuplnou osobností je Zeman. Alespoň tito dva jsou státníky, kterým nikdo věrohodně nepřipsal osobní zlodějnu, na rozdíl od ostatní smečky kleptokratů.

Co se týče ostatních názorů, tak na globální oteplování v publikovaném kontextu také nevěřím. Prozatím v tom vidím hlavně nástroj lobbistů k napojení na veřejné rozpočty. U oteplování není vůbec jasně prokázáno, zda je to trend, případně navíc vyvolaný člověkem, nebo součást nějakých rozsáhlejších přírodních cyklů. Otázka šetření energií je něco jiného a pokud vím, Klaus osobně je šetrný člověk.

Takže si myslím, že invektivy, které používá vlk a mnozí jiní, jsou zcela nemístné. Tolik ohledně Klause. Že si vlk počíná jako Majitel Pravdy, je zřejmé.
16. 05. 2009 | 08:21

David napsal(a):

Nemám rád rozpor slov a činů.

Není to tak, že se tady káže voda, ale pije se víno?

Jak se vám líbí následující diskusní styl?

Jen velmi malá ukázka:

15.05.2009: Dvanáctero figur zápasu perem čili Příručka psané polemiky dle Karla Čapka

bigjirka napsal(a):

Pro čtenáře, kteří mají chápavé pouze končetiny, je zřejmě potřeba dodat, že to není NÁVOD, ale poučení, co NEDĚLAT. ...

15.05.2009 13:32:39

bigjirka napsal(a):

... Co nemáš sám rád, nečiň druhým, tak nepíšu litanie, ale snažím se o lapidární vyjádření. Pokud jste sledoval některé úletové historie, diskutuju vždycky v klidu, leč mé názory některé jedince rozzuřují a já si nedám nic líbit :-). Bukowského slovník beru někdy na pomoc :-D. To se nelíbí řediteli Ústavu Šlechtičen... Co se týče bloggerů, tak se diskutujícími diskutuji s respektem a solidně, což se jim ale ne vždy docela líbí...chjo... Ohledně těch nediskutujících - ty přirovnávám k sochám, na které psi chčijou a kluci flušou... kluky zůstáváme až do zralého věku...??!!

16.05.2009 00:07:12

-----

20.09.2007: Někteří lidovci si přejí odvolání Čunka

Autor: Klára Veselá Samková

bigjirka napsal(a):

víte co? tak jděte do prdele. mám lepší zábavu, než se s vámi pošťuchovat. na žádného odborníka jsem si nehrál, falešný proroku. já si píšu co chci, vy si taky pište co chcete a nemontujte se do mne a neotravujte mne. nejsem váš fackovací panák ani houpací kůň
EOC

22.09.2007 22:15:44
David napsal(a):

bigjirka:

Děkuji pěkně, potrefená huso!

22.09.2007 22:47:59
bigjirka napsal(a):

nejsem žádná potrefená husa, blbečku. nejsem zvědav na tvoje dementní šprťouchlata. chyť se za nos za všechny ty kraviny, cos tu napsal. já jsem se s tebou bavit nepotřeboval. a teď už opravdu End Of Communication

23.09.2007 00:10:35
David napsal(a):

Vážený pane Stejskale,

já bych se moc přimlouval abyste to nemazal, protože je to pěkný a konkrétní příklad pro ostatní diskutující, jak by ta diskuse neměla nikdy končit. Myslím si, že to v tomto výjimečném případě nesníží velmi dobrou úroveň Vašeho dozoru.

Děkuji za pochopení

23.09.2007 08:13:52
David napsal(a):

P.S.

Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu.

23.09.2007 10:04:00

------------------------

Magazín MFDnes č.53/2008:

„Není sporu, že na renesanci vulgarismů všeho druhu má lví podíl internet. Stačí se podívat na některé chaty. Vstoupíte do plné žumpy.

Anonymita dělá prasata i z lidí, kteří vypadají na veřejnosti slušně.

Najdou se mezi nimi exempláře, jež těžkými vulgarismy podporují nebo potírají nějakou primitivní ideu.

Není však málo těch, kteří na internetu užívají sprostá slova neintenčně, bez jakéhokoli záměru, prostě jen tak. Tyto lidi je třeba politovat, neboť trpí ošklivou duševní poruchou. Ta má i číslo diagnózy a jmenuje se koprolálie. Jde o nepotlačitelnou touhu vyjadřovat se sprostě, a šokovat tak kohokoli, kdo je nemocnému ochoten věnovat pozornost.

Koprolálií trpí i lidé, jejichž jméno je ověnčeno akademickými tituly, nebo lidé velice populární.“
16. 05. 2009 | 11:29

Petr Havelka napsal(a):

Pro pana bigjirku,

víte, některé negativní vlastnosti člověka v nabyté funkci "nabobtnají", proto je důležité mít charakterní politiky a každé jejich zdánlivě nepatrné "pochybení" drtivě kritizovat a "vyvozovat" důsledky. V našich končinách si zabrbláme a dál nic nejde. Pokud bych se na "činnost" Klause podíval tímto způsobem. V roce 1997 by složil funkci, po pár letech by mohl zkusit návrat. Dopadlo "to" jinak a není tomu dobře.
Cyril Hoschl

Nedávno jsem v televizi viděl debatu o tom, jak se politici pod nesnesitelným mediálním tlakem chovají agresivně,vulgárně a zkratkovitě. Také jste tam cosi řekl, ale já jsem z toho nepochopil, zda stres opravdu omlouvá nízkou úroveň politické kultury. Můžete mi na to odpovědět?
Tomáš V.

V psychologii mezilidských vztahů zhruba platí, že každý se od svého okolí víceméně dočká takového zacházení, jaké v něm svými postoji indukuje. Jinými slovy, mnohé z toho, čeho se od ostatních dočkáme, si vykoledujeme. To platí i o politicích, kde je vše umocněno tím, jak jsou viditelní. Aby někdo v demokratickém systému uspěl v politice, musí se svými postoji a projevy strefovat do vkusu pokud možno co největšího množství voličů. Tento princip zpravidla vytřídí do nejvyšších pozic osobnosti, které do značné míry reprezentují úroveň všeobecného vkusu. To, jak se takto vybraní politici pak chovají, je tedy zčásti obrazem úrovně významné části publika. Na vině jsme tudíž tak trochu všichni. A teď k tomu stresu: mediální tlak a politické intriky, které ho využívají k ostouzení protivníků, jsou součástí politiky dnešního světa a stěžovat si na ně je asi tak bláhové, jako kdyby si vrcholoví sportovci stěžovali na nadměrný tlak fyzický a přílišný stres při zápasech. Volání po zodpovědnosti médií nemá daleko k potlačování „hysterie sdělovacích prostředků“ za socialismu, což byl eufemismus pro cenzuru, jež měla politikům mj. zajišťovat “klid na práci“. Je pravda, že u jedinců v náročných životních situacích ze zapojují různé obranné mechanismy a techniky vyrovnávání se zátěží, z nichž některé jsou odvozeny od agrese, jiné od úniku. K tomu přistupuje zkratkovité jednání, kdy dotyčný často učiní něco, čeho by se normálně nedopustil a čeho později lituje. Obsah těchto projevů je ale do značné míry předurčen osobností dotyčného, jeho výchovou, průpravou, vzděláním a talentem. Nedovedu si představit prezidenta Masaryka, že by novinářům nadával do idiotů, hňupů a hovad – a to navzdory tomu, že k tomu měl snad největší důvody v naší politické historii. Jsou typy bytostně “gándhíovské“ (nenásilí), religiózní (jsouce týráni, tiše se modlí), ale taky gladiátorské, agresivní, vulgární. Přitom i agrese může být kultivována a ventilována formou ostrovtipu, ironie a slovního břitu (Churchill) nebo formou lidové taškařice (Berlusconi), máme-li se vyhnout křiklavým příkladům z domácí scény. Se stresem je to mnohdy jako s alkoholem: Teprve pod jeho vlivem se doopravdy ukáže, co v kom je.

http://www.hoschl.cz/?text=...
16. 05. 2009 | 12:01

Ben napsal(a):

Vlku,
bigjirka má pravdu. Bohužel. Ohledně Klause. Že je prezident nás všech a že zastupuje nás všechny. Bohužel, je to tak. Moc rád bych s vámi souhlasil, že ho také nepokládám za svého prezidenta, ale musím. Co se dá dělat.
Ale kdo přijde po něm.
Jenom doufám, že nebudu pak někde v koutku říkat: Zlatý Klaus!
Ale ať zatím uvažuju jak uvažuju, nevím, kdo by to mohl být, abych si to řekl.
Rozhodně se těším, až si řeknu, zaplaťpámbu, už tam není!
16. 05. 2009 | 13:12

vlk napsal(a):

Bene

je mi líto, ale o tom, jestli je Klaus MÝM presidentem, rozhoduji jen já sám. A nikoliv tzv. většina, postavená na halsech pánů Snítilého, Melčáka a Pohanky.

Klausovi nikd ynemohu odpustit, že tuhle rebpubliku založil jako rpeubliku banánovou. A místo demorkacie že založil na pseudodemkracii.
Nicméně - pod posledním Bursíkem byste snadno zjistil, že Klaus pro mne není osmé převtělení ďábla a nehodlám na něj / nechat / snášet všechny hříchy zeměkoule.

A už vůbec nic nepredikuji o Klausově nástupci. Je dost pravděpodobné, že najd e platnění ono z Murphyh pravidel, které říká, že každá změna jek horšímu. N a vládní úrovni to lze jasně dokázata vysledovat.Minimálně od Zemanovy vlády. Tošovského sestava byla vzácnou vyjímkou.
A to těšení, až Klaus vypadne , jednou pro vždy, z Hradu, máme stejné.
16. 05. 2009 | 14:01

dříve ruda napsal(a):

David:

tak jste si ulevil? Konečně...že?
16. 05. 2009 | 14:02

vlk napsal(a):

Jíro,
Suchánka s i vyprošuji. Nevíš oč běží, tak s e do tohonepleť. Sna d si ještě pamatuješ, že jsme zvyklý řešit věci přímo.

A jsou prostě pro mne nepřekročitelné zásady. Nemusím vyhrát za každou cenu.Prostě od určitého okamžiku mi výhra za způsob, jakým je eventuálně dosažena, nestojí. Blíže to vysvětlovat nehodlám.

Anebud e od věci, když mépravdělaskavě povolíš tolik prostoru a váhy, které přikládáš pravdám svým.
16. 05. 2009 | 14:07

dříve ruda napsal(a):

bigjirka:
vypadá to, že ses etabloval oficiálně mezi elitu. Mně ses víc líbil předtím. Nějak mi to nesedí.
16. 05. 2009 | 14:14

VK-Can napsal(a):

Pro bigjirku.
Vracim se opet k malemu pismenu na zacatku Vaseho nicku, nikoliv pro ztratu respektu, ale protoze se sam tak uvadite.
Vas objev Capkova Dvanactera povazuji za vynikajici.
Prave proto, ze ma velice uzkou navaznost na zdejsi debaty.

Diky za obsahle, srozumitelne a prijatelne vysvetleni Vaseho nazoru na pres. Klause.

Osobne se budu dal tesit na prispevky Vase i pritele vlka. Oba mate co rici, jen kazdy z vas pouziva jiny "odstin" presentace.
Hezky weekend.
16. 05. 2009 | 14:49

Neopřemyslovec napsal(a):

...přesně dříve ruda: bigjirka se dostal mezi "elitu setkaných" a začal moc cincat. Dřívé byl čtenější.
16. 05. 2009 | 14:56

Petr Havelka napsal(a):

No totok, tak pan bigjirka už nepatří do té naší party.

Von patří mezi ty "co spolu mluvěj".

Beztak za to může ten zatrolený Čapek.

Pane Neopřemyslovče,

jedna věta a do kolika "figur" pasuje :)
Tipnul bych 3, 4, 5,
16. 05. 2009 | 15:54

Ládik napsal(a):

Neopřemyslovče,
teď zrovna na Leonardu (do 17.00) dávají něco o Přemyslovcích. Je to zajímavé.
16. 05. 2009 | 16:09

Antonin Novy napsal(a):

Milý pane Stejskale,

po čase mne díky Vám navštívilo kulturní čtení a poučení, jak to u nás chodí v internetové komunikaci.

Děkuji.

Před časem jsem se zařekl, že na toto území nebudu již vstupovat, pak cosi mne ponouklo a podíval se. Byl překvapen úrovní a kvafifikací některých vstupů a tak pokračoval ve sledování.

Co zaujalo, poté co jste pořídil osobní setkání diskutérů, ti lidé začali být hodní, lepší, jaksi. Co to vypovídá, snad to, že jsme mrzáci, pokud spolu nažíváme jen přes net a nejsme již schopni obyčejného obcování? Nevím. Přemýšlejme o tom.

Kam se ztratil ideál řecké polis? Kde je ten aristotelský střed, nad vším stranictvím?

Apoštol Pavel varoval v epištolách před stranictvím, 2000 staré texty a lidstvo se nepoučilo.

Zdravím Vás pane Stejskale a díky za Vaší práci a že jste.

Srdečně

Antonín Nový

P.S. Podepisuji se plným jménem, byl jsem tak vychován a dělal jsem to i v dobách, když byl otec v emigraci jako nepřítel Gottwaldovy vlády a matka ve vězení a nebylo s mým jménem lehko. Když chodím na publikum, nemám co skrývat.
16. 05. 2009 | 17:29

bigjirka napsal(a):

No nic, díky za šampóning :-)
Zkusím se držet zase svého kopyta :-))))
vlku, jistě víš, že tvůj prostor neurčuji já

inu někdy mi vadí, že si tu pravdu uzurpuješ pro sebe.. samozřejmě, že ji nevlastníš - jinak by tu byl Oranžovej svět...
16. 05. 2009 | 20:38

bigjirka napsal(a):

Nu a pro všechny - jak vidíte,
VŠECHNO JE JINAK
16. 05. 2009 | 20:40

vlk napsal(a):

Jíro

nic ti nebrání rozmetat argumenty, kterými se snažím každý svůj názor podepřít.
16. 05. 2009 | 20:50

bigjirka napsal(a):

vlku, ještě jsem nezaregistroval situaci, ve které bys zaregistroval, že tvůj názor byl rozmetán.
17. 05. 2009 | 00:44

bigjirka napsal(a):

vidíte, pane Stejskale, besedníci mne chtějí takového, jaký jsem.. :-/
17. 05. 2009 | 00:45

vlk napsal(a):

Jíro
asi proto, že jich je málo. asi tak jedenkrát za deset let ,-))
17. 05. 2009 | 08:39

dříve ruda napsal(a):

bigjirka:
17.05.2009 00:44:10 :oD
17. 05. 2009 | 11:12

george napsal(a):

Něco se líbí, něco nelíbí ...
http://kockysobe.blogspot.com
*
O dobrodiních Seneca ...
http://memorywebsite.blogsp...
*
Míjím spoustu věcí.
Nelíbí se mi lidé, co hledají problémy tam, kde žádné nejsou.

Nádherné a smysluplné dny přeje
george
17. 05. 2009 | 12:51

noctem napsal(a):

Nojo, ona poměrně slušná znalost Karla Čapka může mít i svoje zápory.
Když jsem se kdysi v rámci knihy o Antonínu Dvořákovi zabýval osobou Zdeňka Nejedlého a tzv. Bojem o Antonína Dvořáka, prostě jsem se nedokázal pana Čapka zbavit - ten génius ve svém úžasném díle prostě dokonale formuluje všechno, co jsem kdy jenom koktal v myšlenkách.. vidíte, zase jeho výraz...
Jenom mi na rozdíl od pana bigjirky připadá, že si Václav Klaus nastudoval toto dvanáctero jako nezbytného průvodce pro svoji polickou cestu.
Výtečný je taky Čapkův článek Noetika polemiky z roku 1922.
17. 05. 2009 | 15:51

Zbyněk Matyáš napsal(a):

"Ale jsou taky lidé, kteří se snaží diskusí dopátrat pravdy nebo získat odpovědi na otázky, které je trápí."
Jediný Petr v této diskuzi pod vynikajícím blogem opravdu něco sdělil.
Díky, Petře.
17. 05. 2009 | 22:50

John Abruzzi napsal(a):

Pane Stejskal, nekandiduje náhodou Váš bratr za monarchistickou stranu?
20. 05. 2009 | 14:13

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Abruzzi,

nemám bratra. A ani můj otec neměl žádné sourozence, takže nikdo z příbuzných stejného jména (ale nakonec ani z matčiny strany) se v politice neangažuje.

Libor Stejskal
20. 05. 2009 | 14:50

skeptický napsal(a):

Mimo jakýkoliv vztah k zde přítomným osobám.

Moc se mi líbí otázka :

Měla tvoje matka nějaké děti,které žily?
21. 05. 2009 | 13:00

John Abruzzi napsal(a):

Dobrý den. I tak to může být vzdálený příbuzný to nevíte. Ale teď mě zajímá jiná věc. Proč máte v anketě otázku o hlasu pro Starosty? Není to tak trochu unfair proti další mimoparlamentním stranám?
22. 05. 2009 | 12:01

Čehona napsal(a):

Zdravím vážení a editore,
o Karlu Čapkovi jsme všichni psavci v Čechách povinováni mluviti s úctou. Literát a spisovatel jakož i svým způsobem myslitel to byl jedinečný a na české poměry skutečně světový formát.
Popsaných 12 figur je též důkazem vynikajících znalostí rétoriky panem Čapkem - a co k tomu můžeme zde řící dnes?
Zde na diskusích s panem Stejskalem? My diskutující v podstatě musíme držet "hubu a krok" z jednoduché a prosté úvahy. Pan Stejskal v pozici editora je stále dobře naladěn, on celou dobu editorování stojí vůči všem zde píšícím v pozici figury číslo 1. Editor je mravně nadřazený - ať se mu to líbí nebo ne a ať to maskuje Kodexem sebevíc a sebelíp. Odtud pramení velmi silná morální převaha nad občasnými úlety diskutujících mimo Kodex-Area, kterých poté pan Stejskal mistrně využije na smeč pomocí kterékoliv z dalších figur. Umění novinářské je tak povýšeno na novinářský humanismus. Rekultivace padlých diskutujících se nevylučuje, je však pečlivě kontrolována.
Tož tak, pane editore, a perlička nakonec pro pobavení - Kdybyste se nejmoval Stejskal ale třeba Pudil, mohl byste se pro některé diskutující procházet po břehu Sázavy...
Pane Stejskal nic ve zlém, jen mi to padlo do pera, lepší list po ruce nemaje.
23. 05. 2009 | 21:23

Čehona napsal(a):

Omluva, vypadla mi část textu, zde je to celé. Mimochodem editor má vždy texty v pořádku, to já chválím.
**
Zdravím vážení a editore,
o Karlu Čapkovi jsme všichni psavci v Čechách povinováni mluviti s úctou. Literát a spisovatel jakož i svým způsobem myslitel to byl jedinečný a na české poměry skutečně světový formát.
Popsaných 12 figur je též důkazem vynikajících znalostí rétoriky panem Čapkem - a co k tomu můžeme zde řící dnes?
Zde na diskusích s panem Stejskalem? My diskutující v podstatě musíme držet "hubu a krok" z jednoduché a prosté úvahy. Pan Stejskal v pozici editora je stále dobře naladěn, on celou dobu editorování stojí vůči všem zde píšícím v pozici figury číslo 1. Editor je mravně nadřazený - ať se mu to líbí nebo ne a ať to maskuje Kodexem sebevíc a sebelíp. Odtud pramení velmi silná morální převaha nad občasnými úlety diskutujících mimo Kodex-Area, kterých poté pan Stejskal mistrně využije na smeč pomocí kterékoliv z dalších figur. Umění novinářské je tak povýšeno na novinářský humanismus. Rekultivace padlých diskutujících se nevylučuje, je však pečlivě kontrolována.
Tož tak, pane editore, a perlička nakonec pro pobavení - Kdybyste se nejmenoval Stejskal ale třeba Pudil, mohl byste se pro některé diskutující procházet po břehu Sázavy...
Pane Stejskal nic ve zlém, jen mi to padlo do pera, lepší list po ruce nemaje.
23. 05. 2009 | 21:28

dc napsal(a):

ale snězte si jich kolik chcete, třeba byly malé,já jednou dostala takový střední sendvič a jedla jsem ho dva dny, bylo mi ho líto vyhodit,ale sníst se naráz nedal, ono když se hodně řeční nad světovými problémy, tak jeden vyhládne, přeji vše dobré, s úctou Občanka
28. 06. 2009 | 23:53

dejvydejv napsal(a):

Škoda že takto inteligentní a sečtělí lidé pomalu ale jistě na poli slávy prohrávají nebo se z něj z nejrůznějších důvodů vytrácejí...a pro společnost se stávají důležití frajeři a hulváti, kteří si ovšem vždy stojí za svým(což je asi tím poutadlem) ikdyž evidentně prohráli nebo se jedná o hloupost ! Stává se tedy, že se obyčejný Čech zajímá víc o to jak věci vypadají, než o to, jak se věci mají. Což mně mrzí například v otázce našeho současného kandidáta na prezidenta pana Franze. Ten má určitě co říci a dokonce bych tvrdil že je z kandidátů ten nejméně zavrženíhodný. Ovšem náš malý český človíček se na něj podívá...a tím skončil. Takže hurá k nevědomosti !!!
06. 01. 2013 | 13:09

hgvgxomonv napsal(a):

parce qu’ils sont malades. http://generiquesildenafilfr.lo.gs/ rapports egalitaires. http://sitedeventedesildenafilfr.lo.gs/ Hypokhagne AL - Inscription administrative http://generiquevardenafilfr.lo.gs/ et c’est le plus genant.
03. 10. 2013 | 22:14

wqzhspmilj napsal(a):

Comme je n’avais rien sur moi. http://achatataraxfr.lo.gs/ Au bout de plusieurs heures de danse endiablee. http://estracefr.lo.gs/ j’ai commence a m’ennuyer. http://achatlamisilatemonodosefr.lo.gs/ l’ambiance etait malsaine.
05. 10. 2013 | 11:59

gjybfhzryx napsal(a):

Texte de la Declaration http://www.emtvalencia.es/video/cialis-precio-farmacia-del-ahorro.html identite questionnee (philippine. http://www.emtvalencia.es/video/nexium-cost-assistance.html une source d’inspiration. http://www.emtvalencia.es/video/precio-cialis-similares.html Longue vie a Article 11 !!
22. 12. 2013 | 17:16

geywiohilv napsal(a):

l’histoire de la lutte des classes. http://afroditi.uom.gr/emas/a-kopa-viagra-estland.html avec les abstentions de huit pays. http://www.master-r3i.fr/a-qui-a-deja-pris-du-viagra.html sans papiers et sans argent. http://www.master-r3i.fr/a-viagra-pris-par-une-fille.html dans ces regions du Laos et du Vietnam.
19. 01. 2014 | 04:00

outlethqmle napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>canada goose jacket sale</a> khanykov http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - canada goose sale
26. 02. 2014 | 08:22

krzdagmbaf napsal(a):

J’ai des experiences professionnelles. http://www.luarasi-univ.edu.al/b-basta-kamagra-pa-natet-sv.html aux juges charges de l'instruction". http://www.luarasi-univ.edu.al/b-dove-posso-comprare-il-viagra-on-line-it.html Quelles que soit ses alienations. http://www.ciccarelli.it/a-kopa-viagra-england-sv.html Source d’etonnement.
11. 05. 2014 | 06:32

kusmavpykp napsal(a):

La course contre la montre commence http://www.asse.org/p.php?p=a-billig-kamagra-jelly-da Chez les jeunes de 17 ans, de 0,9 % a 3 % http://www.asse.org/p.php?p=a-var-koper-man-viagra-pa-natet-sv Il n est pas certain qu ils reussiront a trancher http://www.asse.org/p.php?p=e-cialis-da-20-mg-quanto-costa-it D une voix douce, elle sait etre ferme et directive
07. 06. 2014 | 08:54

hvcgwcgbir napsal(a):

Le Ghana n a plus notifie de cas depuis 2010 http://lucionmedia.ca/page-a-levitra-sverige-sv/ Les medecins concernes devraient rentrer dans le rang http://lucionmedia.ca/page-a-achat-viagra-shop-online-org-fr/ J ai arrete pendant six mois, sans aide, en vain http://lucionmedia.ca/page-a-hvor-kan-jeg-kobe-kamagra-da/ La lassitude, tout d abord
12. 06. 2014 | 11:20

skgdisswkz napsal(a):

« Quelque 200 etudiants sont penalises a Lyon http://lucionmedia.ca/page-e-pharma-apotheke-cialis-da/ On peut me mettre dans n importe quelle circonstance http://lucionmedia.ca/page-e-cuanto-cuesta-viagra-en-una-farmacia-it/ Les syndicats attendent cependant plus de precisions http://lucionmedia.ca/page-e-vad-ar-generisk-viagra-nb/ Une question de volonte politique , conclut-il
12. 06. 2014 | 19:44

skwcmspgdx napsal(a):

Desormais ministre, elle assure ne pas s etre reniee http://lucionmedia.ca/page-a-vardenafil-en-ligne-fr/ Emoi dans la salle http://lucionmedia.ca/page-e-pris-pa-viagra-i-danmark-nb/ Cela ne vient pas du jour au lendemain http://lucionmedia.ca/page-a-finasteride-sans-ordonance-fr/ Un moment charniere
13. 06. 2014 | 19:10

ynmwlhiiyq napsal(a):

Certains avouent - c est ose - la maladresse du CNOM http://lucionmedia.ca/page-e-finns-kamagra-receptfritt-sv/ Quelque 40 % des cas se concentrent au Texas http://lucionmedia.ca/page-a-www-viagra-cialis-apotheke-de-da/ Un chiffre conteste par les laboratoires Servier http://lucionmedia.ca/page-e-bekomme-ich-kamagra-in-der-apotheke-da/ Des parrainages de soirees etudiantes
13. 06. 2014 | 20:24

umzszccjmh napsal(a):

Il n a qu une envie : profiter de la vie http://lucionmedia.ca/page-e-viagra-reseptbelagt-nb/ Depuis bientot un an, ils ne se sont pas bouscules http://lucionmedia.ca/page-a-le-viagra-est-il-en-vente-libre-en-france-fr/ Leur etat de sante etait tres degrade http://lucionmedia.ca/page-a-acheter-lioresal-fr/ Je reste donc dubitative
14. 06. 2014 | 11:44

jmneidqgqj napsal(a):

Ils ont en effet des atouts complementaires http://lucionmedia.ca/page-e-viagra-generico-sicuro-it/ Un lieu entre la maison de soin et la maison de famille http://lucionmedia.ca/page-e-vente-legale-de-cialis-fr/ Elle allait avoir 20 ans http://lucionmedia.ca/page-e-ma-man-ha-resept-pa-viagra-nb/ On est loin du compte
15. 06. 2014 | 05:31

fyvchdhgll napsal(a):

Mais pour d autres, ce n est pas le cas http://lucionmedia.ca/page-e-levitra-danmark-da/ La plainte est en cours d examen http://lucionmedia.ca/page-a-lamisilate-vente-libre-fr/ Elle avait 15 ans http://lucionmedia.ca/page-a-hur-kopa-viagra-sv/ Une baisse de tarifs qui inverserait enfin la logique
15. 06. 2014 | 16:43

xsgzghpwav napsal(a):

Et parfois aux plus inattendues http://lucionmedia.ca/page-a-acheter-accutane-france-fr/ Certains ne passent d ailleurs pas a l acte http://lucionmedia.ca/page-e-kob-billig-viagra-da/ J ai de suite decide de faire retirer ce sein malade http://lucionmedia.ca/page-a-cialis-5-mg-online-apotheke-da/ Les cibles, il y en a en fait deux
15. 06. 2014 | 19:14

pkshzyntpx napsal(a):

Des tests toxicologiques devront permettre de trancher http://www.riminiturismo.it/e-viagra-in-farmacia-it.html Le traitement par statine n est alors pas justifie http://www.riminiturismo.it/a-cialis-in-apotheke-preis-da.html coli ou de bacterie intestinale http://www.riminiturismo.it/e-viagra-uten-resept-spania-nb.html C etait en 2007
17. 06. 2014 | 07:24

nrldlgqesz napsal(a):

Dans 5 %, une telle possibilite n existe meme pas http://www.riminiturismo.it/a-vente-dapoxetine-fr.html Aucune d entre elles n accepte la maltraitance http://www.riminiturismo.it/e-www-antabuse-fr.html les pharmaciens 2,8 millions d euros http://www.riminiturismo.it/a-viagra-patent-sverige-sv.html Mais ils restent minoritaires
18. 06. 2014 | 10:21

hiwffwsjma napsal(a):

Tout n avait pas pu etre fait hier soir http://mozilla-tunisia.org/page-a-kopa-propecia-for-kvinnor-sv/ L Empereur de toutes les maladies http://mozilla-tunisia.org/page-e-peut-on-acheter-cialis-sans-ordonnance-fr/ de Ladoucette http://mozilla-tunisia.org/page-a-achat-viagra-livraison-rapide-fr/ Tahar, 33 ans, en sait quelque chose
19. 06. 2014 | 02:40

zjbzvwunld napsal(a):

Ce n est pas la quantite, mais la qualite qui importe http://mozilla-tunisia.org/page-a-super-kamagra-kaufen-apotheke-da/ Vaste programme http://mozilla-tunisia.org/page-a-acquisto-priligy-generico-it/ Il ne reste donc que quelques heures pour participer http://mozilla-tunisia.org/page-e-century-apotik-viagra-da/ C est ainsi que nait la premiere e-cigarette
19. 06. 2014 | 08:10

mciusfzzko napsal(a):

6 Les zones industrielles 1,06 million http://www.globaladf.org/index.php?p=a-kjop-viagra-i-norge-nb Des drogues stimulantes, liees a la performance http://www.globaladf.org/index.php?p=a-miglior-sito-dove-acquistare-viagra-it Elle le pense toujours a 47 http://www.globaladf.org/index.php?p=e-att-kopa-viagra-sverige-sv Car critiquer cette institution releve du sacrilege
05. 08. 2014 | 03:52

tbvfszctyv napsal(a):

Ce qui peut rapporter beaucoup a certains http://www.globaladf.org/index.php?p=e-generique-vardenafil-fr Cette ligne sera l element central du dispositif http://www.globaladf.org/index.php?p=e-ordonnance-propecia-fr C est un grand jour , a-t-il commente plus tard http://www.globaladf.org/index.php?p=a-vardenafil-fr Deux femmes devraient l etre prochainement
05. 08. 2014 | 04:24

nuanekoxlj napsal(a):

La situation est plus complexe http://www.mc2grenoble.fr/extras/blog/e-achat-viagra-cialis-en-ligne-fr.html Le traitement par statine n est alors pas justifie http://www.mc2grenoble.fr/extras/blog/a-kamagra-saljes-i-sverige-sv.html Il ne se montre pas severe pour autant http://www.mc2grenoble.fr/extras/blog/e-cialis-apotheke-online-da.html Sans vouloir les localiser
07. 08. 2014 | 09:04

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy