Pohár trpělivosti jednoho dne přeteče

22. 09. 2011 | 16:16
Přečteno 6155 krát
Z vystoupení na 24. schůzi Poslanecké sněmovny PSP


Nejraději bych Sněmovnu naložil a odvezl doprostřed Ostravy do čtvrti Viehweide (původně německy), dnes Fifejdy, aby její členové vychutnali, v jakém prostředí občané v této čtvrti žijí.

Tam se totiž rozléhá obrovský puch. A ten puch je způsobený onou známou kauzou laguny, které jsou příkladem, jak se řeší ekologické zakázky v České republice. Protože kauza laguny, to je místo, do kterého stát nalil miliardy společnosti Geosan. Společnost Geosan, tato fenomenálně úspěšná společnost na veřejných zakázkách v České republice, tyto laguny čistí tak úspěšně, že sice výsledek nemáme, zato ti občané tam žijí v podmínkách, ve kterých docela dobře nechápu, že tam ještě tak klidně v těch domech sedí a čekají, co bude dál.

Kdyby tam přijel pan ministr Kalousek - protože ten puch, který zapáchá z téhle ekologické zakázky státu, je opravdu nesnesitelný - tak by se pravděpodobně těmi Fifejdami těžko profackovával.

A to by neplatilo jenom pro Ostravu. Já jsem teď tři dny jezdil po Karviné a Frýdku-Místku. Vzduch tam byl špatný. A to, co jsem slyšel od starostů či od představitelů policie, ve mně vyvolalo skoro děs. Tohle, přátelé, je rozpad státu. Mně v Ostravě přepadli asistentku, večer, nedaleko hlavního náměstí. Byla v bezvědomí. Když jsem se ptal policistů, jak je to možné, tak mi řekli: „To je teď normální. Dokonce tu máme případy takových přepadení za bílého dne, v centru Ostravy, vedle náměstí.“

Říkali mi, jak roste počet trestných činů. Zároveň s tím, že o tom nebudu mluvit, mi řekli, jak se snižují stavy policie - nejenom tady, ale také v Karviné a jinde. Také starostové mi prozradili, jak jim diskrétně policie sdělila, jak snižují stavy policistů. Takhle šetří tato vláda. Takhle šetří na obyvatelích této země.

Chápete, kam mířím? Proč jsme navrhli zařadit na program schůze Sněmovny body, které zavánějí neplechou? Tady se šetří tak, že se stát rozpadá. Šetří se na policii, šetří se na hasičích, šetří se na podporách v nezaměstnanosti. V některých obcích severní Moravy hrozí, že tam budou další stovky lidí po prvním lednu bez práce. Stovky ne nějakých nemakačenků. To jsou lidé, kteří pracovali, kvalifikovaní, kteří odcházejí z práce, a člověk se s nimi setká a vysvětluje jim, že po dvou měsících budou muset jít zametat listí. Oni mi to nevěří. Oni nevěří, že tohle by bylo možné, že jim to ten stát udělá. A navíc ty veřejně prospěšné práce pro ně nebudou, protože ty úřady jim je nebudou schopny dle mého soudu vůbec zajistit. To o ty peníze oni potom přijdou? To je přece úplný rozklad státu, co se tady děje. A pan ministr Kalousek se diví, že mu někdo nadává na náměstí?! Malá Strana, přátelé, není nic proti tomu, co by slyšel tady v těchto obcích. Já vás upozorňuji, že bych mu to opravdu nezáviděl, kdyby tam někde vystoupil z auta. Ta atmosféra je tam strašná!

Proč jsme otevřeli právě kauzy ProMoPro, VZP, CASA a Řebíček? Protože ukazují, jak tato vláda, která říká, že šetří, a opravdu šetří prokazatelně velmi tvrdě na lidech dole, rozhazuje plnými hrstmi stovky milionů. Stovky milionů. Rozumíte? To je ona, o kom feldkurát Katz říká: „To se nám to hoduje, když nám všichni půjčují." Já bych řekl: To se nám to rozhazuje. Když to praskne, tak Pavel Němec - tenhle expert na řešení kauz, když je nejhůř - nám pomůže. Co teďka zařizuje Pavel Němec, že dostal 108 milionů? Tenhle expert, který byl panem Topolánkem použit na řešení případu Čunek. Přece všichni víme, na co je Pavel Němec. Viděl jsem ho sedět v Karlových Varech s panem Rampulou, s panem Grygárkem, těmito esy Vrchního státního zastupitelství.

A společnost tohoto Pavla Němce nyní bude pomáhat s počítači. Ptám se: Za co přesně dostal Pavel Němec těch 108 milionů? Má teďka pomoct i Alexandru Vondrovi při řešení situace na Ministerstvu obrany? Bude také řešit tu velkou kauzu Ústřední vojenské nemocnice? To jsou kauzy, které dostane? Znamená to, že jeho mise ve veřejné správě pokračuje?

To, co jsme vybrali, jsou vážné kauzy. Alexandra Vondry bych se rád zeptal na to, jak prosadil ve vládě proplacení 143 milionů firmě Prague Military Hospital Concession. Ta je vlastněná ze 75 % společností EC Property – s akciemi na doručitele. Já se ptám, komu ta společnost ve skutečnosti patří? Tuší Alexandr Vondra, komu ty peníze dal? Úplně bezdůvodně! Protože zpráva NKÚ říká, že nebyl žádný důvod ty peníze dávat. A je to podepsané i zástupcem ministerstva obrany.

Já se obávám, že Alexandr Vodra ví, komu ty peníze dal. Také se obávám, že nebude mít zájem, aby se schůze na toto konala, a že na to nechce odpovídat. A vím, že nám na to neodpoví. Ale není to neuvěřitelné? Tahle vláda, která tak šetří, dá 143 milionů anonymní společnosti s akciemi na doručitele, prostě někomu. A pan ministr nám ani neřekne, komu, když to tak prosazoval v té vládě? Když tvrdil, že se musí připravit dodatek k původní smlouvě. A dneska nám říká NKÚ, že kdyby ten dodatek nebyl, tak není problém… Tím, že ten dodatek prosadil, tak se snad ani nemůže ohradit proti tomu, co se stalo. Chápete? To je neuvěřitelné jednání.

Ještě jsme ani nedořešili ProMoPro, ještě nám pan ministr ani nevysvětlil, kde jsou ty stamiliony z této kauzy, protože na to nám také moc neodpověděl, pouze řekl, že vyvodí politickou odpovědnost. Dokonce spektakulárně nabídl svou funkci panu premiérovi. A co tedy vyvodil, přátelé? Co udělal kromě toho slovního prohlášení, že vyvodí odpovědnost? Jak tu odpovědnost vyvodil? A co udělal pan premiér? Pan premiér toho hodně slíbil. Pamatuji si, jak sliboval, že ve Sněmovně spojí hlasování o reformních zákonech s hlasováním o důvěře. Kdeže loňské sněhy jsou. A strana Věci Veřejné dokonce říkala, že hlasování o protikorupčních zákonech nechá spojit s hlasováním o důvěře. No kdeže loňské sněhy jsou.

A stejně tak je to s vyvozováním odpovědnosti. To se to pěkně řekne od mikrofonu: Vyvodím odpovědnost. Ale je trošku záhadná věc, co to bude. Dnes víme, co to bylo: nebylo to vůbec nic! Nestalo se vůbec nic! Stamiliony prostě zmizely a nestalo se vůbec nic! A nic jsme se k tomu nedověděli. Máme tu dalších 143 milionů kolem kauzy UVN a já se ptám - asi jenom pro legraci: Kdo je to ten člověk, který dostal těch 143 milionů? Co to jsou za lidi? Mám snad na to právo jako zástupce veřejnosti, na které šetříte. Tahle veřejnost, které říkáte, že musí utahovat opasky, ta má snad právo vědět, kdo je ten anonym, který dostal těch 143 milionů. Nebo to nemá právo vědět? Všechny ty hrsti, které tady rozhazujete, ať je to ekotendr, letouny CASA, VZP, panu Němcovi 108 milionů.

Ale pak se pane ministře Kalousku nedivte, že nebudete moci vůbec vystoupit z auta, až přijedete mezi ty lidi v Moravskoslezském kraji. A pravděpodobně i jinde. Možná jen na té Malé Straně to bylo ještě klidné.

Ve zprávě Bezpečnostní informační služby o situaci v České republice stojí: „Konkrétní případy korupce státních orgánů se soustřeďují mimo jiné na oblast justice s cílem zakrýt předchozí nelegální aktivity." Nebo: „Korupce jako prostředek pro dosažení zamýšlených výhod je nahrazována systémem klientelistických sítí, ve kterém se přímé finanční a hmotné vazby účastníků vytrácejí a odhalení je stále obtížnější." Chápete? Tam nejde o to, že by někdo jako Pavel Němec dostal nějaké peníze. Je to spíš protislužba - vyhraje třeba výběrové řízení na počítače. Takhle sofistikovaně to funguje. Nebo: „Byly zaznamenány případy nestandardního jednání soudců a státních zástupců, jež představovaly ohrožení výkonu justice. Nestandardní aktivity vykazují případy kriminálního jednání." Mluví se tady o tom, že BIS zaznamenala kontakty představitelů justice na osoby z kriminálního prostředí či existenci klientelistických vazeb, které mohou vážně ovlivnit soudní řízení.

Já jsem četl i tu tajnou zprávu BIS, protože k ní mám přístup. Jména uvádět nemohu. Jenom mohu uvést, že ta konkrétní podoba je i se jmény - pokud to někomu připadá příliš obecné. Zaregistroval jsem jednoho soudce městského soudu, který řekl, že to jsou pouze obecné věci a že ta BIS je zřejmě celá zlobbovaná. To mi připadá skoro neuvěřitelné, když člověk z městského soudu v Praze něco takového řekne. Víte, co bych mu odpověděl? Mám k dispozici poslední Globální zprávu o konkurenceschopnosti na rok 2012, kterou vydává uznávané Světové ekonomické fórum. V ní se říká, že v korupci rozdělování veřejných peněz se Česká republika propadla na 124. místo ze 142 účastníků. My jsme se propadli o 20 míst za rok. Dostali jsme se na úroveň Kamerunu, Mongolska a Ukrajiny. Zvláštní část je tady věnovaná nezávislosti justice. To je to, o čem mluví BIS. A tady se říká, že Česko je na tom zhruba stejně jako Tanzánie a Nigérie. Tady jsme se propadli o 10 míst. Ve zkorumpovanosti soudů České republiky jsme se propadli o 10 míst. Šéf městského soudu v Praze řekne, že nechápe, o čem BIS mluví. Není to podivné? Skoro podezřelé, bych řekl. Tento soudce, který se uchází dokonce o ústavní soud, si dovolí takovýmto způsobem shazovat něco, na co máme celou řadu dokladů, a dokonce nám řekne, že BIS je zkorumpovaná. Někdo tady lže.

A proto říkám, že to zařazení Pavla Němce na sněmovní program je tak důležité. Tento expert na zahlazování kauz, který zná mechaniku, jak je sprovodit ze světa, ten je pravděpodobně zdrojem klidu mnohých těch, kteří za těmito kauzami stojí. Takže my pravděpodobně jsme odsouzeni k tomu nezjistit, kdo je anonymní společnost Prague Military Hospital Concession, pravděpodobně se nedozvíme, jakým anonymům vláda rozděluje peníze.

Ale mě, když vidím, jak tahle vláda na jedné straně vykřikuje, že šetří, a na druhé straně rozhazuje peníze někomu, ani nevíme komu, napadá, že když tady byla komunistická strana, tak si také myslela, že tady bude věčně a že jí to bude věčně procházet a že se jí nic nemůže stát. A také mohla takhle arogantně mlčet, když lidé byli nespokojení, dokonce se bouřili.

Já myslím, že ten incident na Malé Straně měl být ministru Kalouskovi a ostatním členům vlády spíš varováním. Ta situace není vůbec dnes jednoduchá. A to není způsobeno hospodářskou krizí. To není způsobeno tím, že se nutně potýkáme s tím, co na nás dopadá kvůli poklesu exportu. To je způsobeno chováním této vlády. Netransparentním chováním této vlády. Naším základním problémem dneska není ani tak ekonomika, ale korupce. Naším problémem je to, že tu je naprostý nezájem něco dělat s tím, že se tady rozdávají, rozhazují stamilióny. To je hlavní vina této vlády. A můžete si, páni ministři, myslet, že budete dnes mlčet, že neřeknete nic. A já vám povídám, že dopadnete jako ti komunisté. Prostě jednoho dne ten pohár trpělivosti přeteče. Lidé v regionech jsou nespokojeni - oni vědí proč, oni cítí tu nespravedlnost a nevidí jedinou ochotu se s nimi o tom vůbec vážně bavit.

Žádáme odpověď na otázky, které klademe. Děláme to za ty lidi, kteří odpovědi na ně chtějí slyšet, za ty, co žijí v tom smradu, za ty, co se musí dívat na to, jak se tady rozhazují miliardy a nic z toho není. A za tu drzost, se kterou vy jim říkáte, že oni budou šetřit. Za ty to děláme a doufám, že to je slyšet.

Je nedůstojné českého premiéra, když místo odpovědí neustále mluví o kauzách sociální demokracie - s tím, že jsou to zřejmě kauzy nesmírně temné. Přitom během pěti let pravicových vlád s nimi nic neudělal, nic nenechal vyšetřit. Je tady přece policie, jsou tady soudy.

Stalo se nám, sociálním demokratům, v minulosti, že bohužel i ministr financí sociální demokracie skončil ve vězení. Za naší doby to bylo možné, v časech sociální demokracie se něco takového mohlo stát. Dneska je to naprostá pohádka, protože se vytvořily systémy, které tomu spolehlivě zabrání.

Sociální demokraté dnes žádné krytí nemají. Přesto na parlamentní půdě žádáme otevření skutečné debaty o všech podezřelých kauzách. Nedovedu si totiž představit, že by byly dnes společensky závažnější věci než tohle.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Al Jouda napsal(a):

Děkuji, pane Zaorálku, takhle se sbírají volební body !!!
22. 09. 2011 | 16:28

JenTak napsal(a):

Tohle vše je příznivcům pravice naprosto jedno. Budou se nimrat v domnělých či skutečných kauzách ČSSD jen proto, aby nemuseli přemýšlet nad zlodějinami pravice.
Kdyby ČSSD měla kdysi jako ministra Sašu Vondru, dodnes by bylo jeho jednání předmětem debat o zlodějinách ČSSD. U ODS je to ovšem nezajímá, neboť co je doma, to se počítá.
22. 09. 2011 | 16:29

neo napsal(a):

pane Zaorálku, ono bude teď asi docela jedno, který politik vyleze z auta. Vsadim se že by chachar na náměstí natah klidně i Vám. Policajtů není dost, ale existuje geniální případ, kde závory u kolejí hlídá denně až 9 policajtů a pokutují chodce, kteří je podlezou.
co se týče listí, tak předpokládám, že se krácení dávek bude týkat těch, kteří službu odmítnou a ne těch pro které žádná nebude.
22. 09. 2011 | 16:29

lex (s malým) napsal(a):

ono říct kalouskovi že je zlodějská kur.va není vulgární nadávka ale konstatování holé skutečnosti. Mistra Jana Husa za pravdu upálili, jeden puberťák za pravdu dostal po hubě. NAfackujme kalousovi, taky se nic nestane:)
22. 09. 2011 | 16:43

ali napsal(a):

ano Zaorálku, je nedůstojné premiéra mluvit o kauzách socanů...zatímco socanům to nedůstojné není...koukám, že dneska se s nimi tady roztrhl pytel..co blog, to socan a vše důstojná kritika pravounů :o)))) to je ale sranda...
22. 09. 2011 | 16:45

Ládik!!! napsal(a):

Chápete pane Zaorálku,
že povodeň v roce 1997 odnesla velkou část objemu lagun z Ostrama do Polska a Německa? Teď už to moc nesmrdí.
22. 09. 2011 | 16:52

hovorka11 napsal(a):

Už počítám s cíleným rozpadem tohoto státu programovým jednáním vlády, která je nejspíše nejvíce zkorumpovaná z celé historie ČR.
To nic nemění na tom, že ČSSD je úzce spojena s ODS a obě strany evidentně mají členy, kteří vždy budou hlasovat pro zákony prohlubující korupci a rozkrádání. Tomu nemůžeme zabránit bez demonstrací a svržení tohoto totalitního systému jako v roce 1989. Čekají nás bouřlivé doby... Doufám, že si lidé tu přímou demokracii místo totality vymůžou, nebo exekutoři postupně zlikvidují všechny "asiciály" jako jsou např. pracující rodiny s dětmi.
Včera už Kalousek začal fackováním, předtím rozkrádal státní majetek rozesíláním falešných složenek. Za jeho kšefty s padáky a ostatní lumpárny kterými nám likviduje spolu s Vondrou platíme omezením důchodů, nemocenských, porodného a ostatním.
22. 09. 2011 | 17:16

Maximus napsal(a):

Pane autore, dřív jsem Vás moc nemusel, ovšem nyní si Vás docela vážím, chováte se jako správný opoziční politik a neberete si servítky. Vydržte a jděte co nejvíce do těch chmatáků, spousta lidí u nás v Česku vůbec netuší, jaký je u nás rozsah korupce a lumpáren. V podstatě je to asi tak, že kdyby se u nás nerozkrádal dlouhodobě státní erár, tak by dnes mohly být platy zhruba na dvojnásobné hodnotě. Srovnání výkonnosti ekonomiky ČR ve vztahu např. k SRN, Rakousku či Holandsku je vyšší než tomu odpovídají platy zaměstnanců! Toto mám od jednoho špičkového ekonoma, který chce ovšem zůstat v anonymitě. Korupce a rozkrádání a celkový stav hospodářství u nás už štve i část z těch nejbohatších VIP lidí z party cca TOP 50 v ČR, rázné výhrady mají už i lidé jako Šimáně, Babiš a jiní a to už nejsou žádné lehlé váhy a už vůbec ne hlupáci. Oni si totiž dokáží spočítat a odhadnout důsledky současného stavu a tendence či vývoje
v hospodářství ČR. Takže vydržať a po vítězných volbách jim to spočítat i s úroky!
22. 09. 2011 | 17:16

Mac napsal(a):

alíku

opravdu vám FAKTA (a klidně zabojujte a pokuste se je zpochybnit) o českých vládách posledních let připadají "srandovní"????

hmmmmmm......asi už vás nemiluju a je mi jedno, že je vám to jedno....
22. 09. 2011 | 17:18

Mac napsal(a):

nejstrašnější na dnešní realitě je zjištění, že tento "národ" si zřejmě ani v nejmenším nepřipouští, že se řítí do propasti. A že je to nevratné, pokud rychle neřekneme důrazně té šlechtě nahoře, že je čas, aby táhla do pekel
22. 09. 2011 | 17:21

Někdo napsal(a):

Když do toho vidíte, pane Zaorálku, tak se do toho dejte. Jste v politice dost dlouho, abyste věděl, jak. A třeba vás bude víc, kdo se zasadí, aby se kaly všeho druhu hnuly. Jen o tom mluvit nestačí, co je stud a čest, tak tohle mnoho politiků nezná.
22. 09. 2011 | 17:33

veverka napsal(a):

mac

Už se to zvrátit nedá.
22. 09. 2011 | 17:35

Olda napsal(a):

BRAVO ZAORÁLKU ! Mluvíte z duše obyčejným lidem, kteří toho mají právě DOST !! Lidi vědí, KDO rozkradl tuto zemi, že to nebyli ČSSD ani KSČM. Vědí, že novodobí totalitáři v obrácených vestách kradou dál, protože nic jinýho než obracení kabátů nepoznali, na nic jiného se totiž nezmohli. Myšlenka je stále tatáž.
Takže když se dneska bouří Šluknovsko, zítra třeba Ostravsko, tak se to naší vážené pravici opravdu hroutí. Nejde o Romy, jde o nemajetné a okradené, kteří pokud ještě mají poctivý zdroj příjmů (zaměstnání) vystačí s placením bydlení a potravin. Víc jim jejich standard 22 let od sametové revoluce nedovoluje.
Nedivme se, že napětí roste. Lžidemokraté napínají strunu trpělivosti k prasknutí.
Kéž budou brzy předčasné volby, aby se změna provedla pokojně ! Jinak je rok 2012 prorokován jako kritický....
22. 09. 2011 | 17:40

7 statečných napsal(a):

Pane Zaorálku- nálada ve společnosti je opravdu k prasknutí a pohár brzy přeteče. Jestli jste nepochopil, čeká se jen na vůdce a na signál
22. 09. 2011 | 17:53

Realista napsal(a):

Tohle je pane Zaorálku jediné konstruktivní řešení pro "obyčejného" člověka, který má profesi, kterou uplatní v zahraničí. Pro mladé lidi zvlášť. -:))

https://www.youtube.com/watch?v=5T6ImfyfvIA
22. 09. 2011 | 18:01

jája napsal(a):

Pane Zaorálku, By jste byl jedním z tahounů socdem v době, kdy do vlády šel mladý úspěšný Němec, a premiérem byl prosím kdo??? Opravdu, ač lecičák, musím volit Macha, od vás člověk neví, co čekat, jenom kecy a věřím, že jste schopni se spojit třeba s kalouskem a podpořit Šláfenberka na Hrad. Z toho mi běhá mráz po zádech víc než se současné vlády. Od darebáků očekávám jenom lumárny, od vás člověk nikdy neví, vy jste všehoschopní.
22. 09. 2011 | 18:01

Smutek v duši napsal(a):

pane Zaorálku

píšete dobře, ale to nestačí.
Není už doba na salonní retoriku.

Vládnoucí 118-mafie žene tento stát k totálnímu rozvratu a je povinností a důležitou odpovědností opozice, aby tomu zabránila.

Vím, že v pozici, kdy 118 zkorumpovaných korytářů ve sněmovně zablokuje úplně všechno, to není jednoduché.

Dnes už je zřejmé, že je třeba přistoupit k občanské neposlušnosti a důrazným veřejným vystoupením, demonstracím a generální stávce. Nikdo z toho nemůže mít radost, ale téhle arogantní chátry, která si z národa dělá onuce, se nějakým jalovým vyjednáváním nezbavíme.

Je to vaše odpovědnost a pokud chce socdem v této zemi ještě někdy hrát nějakou roli, musíte konečně skončit s vaší pasivitou. Začněte dříve, než se role opozice chopí Vandasové a spol.
22. 09. 2011 | 18:02

Mac napsal(a):

jájo

vcelku vaši skepsi vůči socdem chápu, ale volit Macha? To už můžete rovnou dát hlas tomu, co krade propisky....
22. 09. 2011 | 18:04

Jitka napsal(a):

dala bych Vám za pravdu, pane Zaorálku, a hlasovala bych (ne poprvé) pro soc.dem, jenže co když zase někdo z vašich řad cukne a připojí se k opačnému táboru?! Těch výhrad k chování a jednání mnohých poslanců, bez ohledu na to, kterou stranu zastupují, je nepřeberně.
22. 09. 2011 | 18:09

Viola napsal(a):

Dívala jsem se na přímý přenos ze sněmovny,

byl jste dobrý pane Zaorálku. Pan Nečas trochu trapný.
22. 09. 2011 | 18:13

Aleš napsal(a):

Pane Zaorálku,
dnes jsem vás ve sněmovně poslouchal. Říci, že se mi líbilo, co jste říkal, by nebylo přesné, ale rozhodně jsem s vámi souhlasil.
Jenže.
Co ten váš Benda v Ústí, co Paroubek, co Grossovy kšefty, kolik je dalších šíbrů pod oranžovou fanglí, kteří vykvetou, jen co se dostanete ke kormidlu? Copak je slušné, aby si socdem hejtman stavěl penzión za 20M a vymlouval se, že si na to jeho žena vydělala u zubařského křesla? Když jsem pogratuloval svému zubaři k tak skvělé profesi, chtěl mi vrtačkou vypíchnout oko!
Udělejte si pořádek!
Zatím nejste k stávající garnituře alternativou. Čekala by nás jen výměna figur, ale stejné poměry.
22. 09. 2011 | 18:14

Filip napsal(a):

Profackujme celou vládu.
22. 09. 2011 | 18:15

Viola napsal(a):

Smutku v duši,

copak pan Zaiorálek dnes nebyl dost aktivní? Reagoval perfektně na pana Nečase. Možná, že TV by měla tato jednání opakovat ve večerních hodinách - ne v noci, aby všichni viděli a věděli. Česká televize si láme hlavu jak zvýšit sledovanost, ale záběry z jenání sněmovny, takové, jaké bylo dnes by určitě sledovanost zvedlo. Naproti tomu se nový ředitel ČT bude snažit o podchycení těch nejmladších diváků, zřejmě aby jim vymyl hlavičky už od počátku.
22. 09. 2011 | 18:19

Viola napsal(a):

Aleši,

ale copak se ČSSD nevyrovnala s Grosem, nebo Paroubkem? Jsou tam, nejsou. Ono také nějakou dobu trvá, než se pravý charakter projeví.
22. 09. 2011 | 18:22

kelt napsal(a):

Na tiskovce,kde stáli bok po boku Nečas s Kalouskem se druhý jmenovaný pochlubil,jak jednoho neomaleného kritika své osoby profackoval a pokud by to bylo třeba,učiní to opět.
Nečas"kontroval,že by jako pedagog se neosvědčil.Tím to bylo pro něj vyřízeno.
To již je k neuvěření-tato vláda pod heslem boje proti korupci okrádá"daňovými reformami"lidi ve mzdě a ponechává bez povšimnutí miliardové rozkrádačky veřejných prostředků neb v tom jedou převážně borci v modrém a jejich kamarádi,co spolu mluví.
Na kritiku začíná vláda reagovat fackami.Nechá snad nastoupit pod dohledem Kubicových těžkooděnců 8O% národa,který kritizuje
zlodějny ODSTOP a veřejně je zbičovat?
To jsme se po 22 letech dostali opravdu daleko.Topolánek ukazoval prostředník a sliboval:Es komt der Tag-je to již tady?
22. 09. 2011 | 18:22

modrý edvard napsal(a):

Ano. Připojuji se k p. Zaorálkovi a taky bych PS nechal odvézt někam do žumpy.
22. 09. 2011 | 18:23

ujo napsal(a):

Pro Aleše:
Soc.dem. nejsou dle Vás alternativou.
Takže vsadíte na jistotu: Nečase ,Kalouska, Vondru,Drobila....
Ach jo.
kolik z toho budete mít/máte?
22. 09. 2011 | 18:23

jarpor napsal(a):

Soudím, že kdo sledoval dnešní dopolední dění ve sněmovně, s klidem asi může souhlasit s Maximusovým :
"V podstatě je to asi tak, že kdyby se u nás nerozkrádal dlouhodobě státní erár, tak by dnes mohly být platy zhruba na dvojnásobné hodnotě."

Z dlohodobého rozkrádání eráru vyplývá následující :
- podíleli se na tom "esa a mafiáni" z obou velkých stran politického spektra
- rozkrádání z eráru omezí jen zmenšení možností o eráru rozhodovat, tedy čím menší prostor, tím lépe... a když už o eráru politici rozhodovat musí, tak na základě průhledných a kontrolovatelných procesů...

Když však tato Maximusova replika končí :
"Takže vydržať a po vítězných volbách jim to spočítat i s úroky!" pod blogem pana Zaorálka, je zřejmé, že popírá to, co napsal na začátku, o tom "...dlouhodobém rozkrádání eráru..." Nebo jinak - rozkrádání jedněmi vadí... ovšem rozkrádání druhými nikoliv... S tím lze souhlasit jen stěží...

Proto platí závěr pana Aleše :
"Zatím nejste k stávající garnituře alternativou. Čekala by nás jen výměna figur, ale stejné poměry." pane Zaorálku.

Hezký podvečer
22. 09. 2011 | 18:28

Vyděšěný volič napsal(a):

Aleši- při všem hnusu, který u mne politika vzbuzuje
- socani byli jediní kdo šli systémem padni komu padni a neváhali nechat savřít i svého ministra / svoboda plus snopková / a po skandálu vždy alespoň vyhodit ot koryta / zgarba aj.
- rozkrádání socani vs ODS je 1 ku 100, grossuv byt, a to že sobotka si k platu počítá i diety, což dělá každý v této zemi je směšný proti 3 mld drobila, 750 milionům Promopro a o tom se nesmí ani mluvit a vyšetřovat, nesměla se ani vyšetřovat Union banka, lehké topné oleje atd, koneckonců to začalo Sinhou Bacsem Pepou z Honkongu, a nesedí náhodou onen pán jako prezident na hradě, prostě věci ODS se nikdy ani nevyšetřovali , natož aby někdo odstoupil.

Zkus někdy objektivní pravdu a ne blbé politické fanatické fráze, jinak jsi horší než komunisti
22. 09. 2011 | 18:31

Mac napsal(a):

jarpor

jistěže kradou všichni.

Jádro pudla, milej pane, je v tom, co říká Babiš (sice ho zrovna nemusím, ale docela věřím, že je v obraze):

Tam, kde se dříve rozkrádaly miliony, dnes se kradou miliardy.

Takže socani sice nejsou andělé, ale proti těm současným darebákům jsou modrooká mimina s dudlíkem....

Já vím, vám to nevadí, vy razíte zásadu: Nikoho ze současných kriminálníků v čele státu netrestat, ani odvolávat je by nebylo dobré, protože po nich by přišli ještě horší.....

Nojono....

Hezký večer!
22. 09. 2011 | 18:37

Zacheus napsal(a):

"Politik musí sloužit právu" pronesl dnes v německém parlamentu papež Benedikt XVI.

Dodávám, že pokud neslouží, pak to v takovém státě bohužel vypadá tak, jak to popisuje pan dr. Zaorálek.
22. 09. 2011 | 18:47

Aleš napsal(a):

ujo:
Dopouštíte se stejné chyby, jako mnohý pravičák tady (a to zřejmě nejste). To jest - kdo není s námi, je proti nám. Takže to nebude v politické orientaci, ale v úrovni myšlení.
Viola:
Ano, vyrovnali se. Stejně tak se vyrovnali se Špidlou, s jedním z mála skutečně charakterních politiků. Ale tato strana funguje na stejném principu, jako kterákoli jiná: zadlužit se u sponzorů (bez nich politický marketing dělat nejde) a pak jim splácet. Pokud toto nevyřeší, nejsou alternativou.
Vyděšěný volič:
Děkuji za důvěru, projevenou soudružským tykáním, ale já bych zůstal u občanské úrovně kontaktu. Kdybyste si přečetl některé mé příspěvky na tomto blogu (a útoky zdejších pravičáků na mě), byl byste možná líp v obraze. A pokud vám postačí argument, že socdem je přijatelná, neb krade násobně méně než jiní, pak vám k tomuto prostému vidění světa blahopřeji, my ostatní máme bohužel komplikovanější život.
22. 09. 2011 | 18:48

ZM napsal(a):

O tom, že příští volby vyhraje ČSSD už asi pochybuje jen málokdo. Otázka ale stále je, jestli bude schopná sestavit vládu bez podpory KSČM. Pokud by např. KDU a SZ získaly přes 5 procent hlasů, tak by to možné bylo.
O tom, že současná vláda je spolek břídilů už asi taky pochybuje málokdo. Snaží se šetřit tam, kde by se šetřit nemělo, např. právě na policii.Co se týká Kalouska, tak to je politickej intrikán, kterej je ukoryta jenom proto, že ví, jak oblbnout voliče. Možná se jednou dočkáme toho, že bude předhozen odborářům, kteří ho pořádně profackují :)
22. 09. 2011 | 18:51

češka napsal(a):

Pane Zaorálku, starého psa novým kouskům nenaučíš.
To se týkalo Německa před AH, a to se týká i Česka před nástupem jakékoli silné osobnosti, která se nikdy nekompromitovala v současném parlamentu.
Přetvoření EU ve spolkovou zemi s minimální samostatností ČR je tím nejhumánnějším způsobem.
Od facek k věšení na kandelábry není daleko. A fyzické násilí užil jako první Kalousek, trochu toho nadávání musí přeci vydržet každý politik.
22. 09. 2011 | 18:54

Mac napsal(a):

Aleš

nechci zasahovat do vašeho hovoru s vyděšeným voličem, proto jenom drobnou poznámku k vašemu:

"pokud vám postačí argument, že socdem je přijatelná, neb krade násobně méně než jiní, pak vám k tomuto prostému vidění světa blahopřeji, my ostatní máme bohužel komplikovanější život."

se přiznám, že jsem taky "jednodušší", protože na rozdíl od vás "komplikovaných" si nedělám iluze, že se nebesa otevřou a z nich do naší české kotlinky nakráčí andělsky čistá, mocí a penězi nezkorumpovatelná partaj.

Takže ano, mně stačí, že socani "kradou méně", že prokázali jakési sebezáchovné, sebečistící a seberegulační mechanizmy, že ti, kteří se proflákli, museli většinou odejít, což se o vládách po 2006 rozhodně říci nedá.

Jsem natolik jednoduchý, že v českých poměrech preferuji stranu, která rozkrade "jenom" 10 miliard před tou, která si "přivlastní" 100 a více mld. ročně
22. 09. 2011 | 18:59

ZM napsal(a):

Vyděšený volič 22. 09. 2011 | 18:31 -
Co se týká bývalého ministra financí Svobody, tak ten šel dle mého názoru sedět za vytunelování podniku Liberta jen proto, že nějakým způsobem vadil Šloufovi, tehdejšímu šéfu poradců premiéra.
22. 09. 2011 | 19:01

Viola napsal(a):

ujo,

kdo ví, zda Aleš není Řebíček?
22. 09. 2011 | 19:04

karr napsal(a):

Svoboda vyl naprostá onuce, režírovaná Snopkovou. Takže Snopková vadila Šloufovi.
22. 09. 2011 | 19:06

Aleš napsal(a):

Mac:
Tak takového postoje je mi opravdu líto.
Protože si zřejmě neuvědomujete, že korupce je dynamický proces. A pokud u všech stran fungují stejné principy vazeb politika-byznys, je jen otázkou času, kdy se u KTERÉKOLI partaje u kormidla objeví příležitosti a osoby typu Dalík nebo Janoušek. Navíc - nelze posuzovat éru socdem jen podle veřejně profláknutých případů. Z mnoha hledisek (poměr výkonnosti ekonomiky k zdaněným příjmům, například) lze snadno usoudit, že korupce v posledních 10 letech je víceméně na stejné úrovni.
22. 09. 2011 | 19:08

Aleš napsal(a):

Viola:
Omlouvám se, neodhadl jsem vaši argumentační úroveň. Příště už nebudu ztrácet čas.
22. 09. 2011 | 19:11

Mac napsal(a):

Aleš

souhlasím, mně je takového postoje taky líto.

Ovšem směji se vašemu čekání na anděle. Máte nějaký recept, jak věřit v příchod vládních Mesiášů, kteří neukradnou ani korunu?

Mohl byste malinko rozvést, jak z poměru výkonnosti ekonomiky ke zdaněným příjmům, "snadno" usuzujete, že korupce je v posledních 10 letech víceméně na stejné úrovni? Bez ironie - nejsem odborník na korupci vztaženou ke zdaněným příjmům :-)))
22. 09. 2011 | 19:15

Mac napsal(a):

Aleš

jo, ještě drobnost.

Není žádným tajemstvím, že korupce (objemově) na nejvyšší -vládní úrovni je jenom špičkou ledovce.

Zdaleka nejvíce se kradlo v posledních 10 letech na komunální, ale především na úrovni velkých měst (úžasné úspěchy ODS např. v Praze,Liberci a Brně) a krajů (to byly ty slavné betonářské lobby atd). Na krajích vládli z posledních 11 let osm modří. Takže......
22. 09. 2011 | 19:22

Aleš napsal(a):

Mac:
Neodpovídám za to, čemu se vy smějete. Ale musím se divit, že se smějete tomu, nač čekám. Protože o tom sotva co víte. Řeč totiž je pouze o tom, zda socdem je nebo není věrohodnou alternativou stávajícího stavu správy státu.
Ve věci metod odhadu míry korupce vás odkazuji např. na stránky Transparency International.
22. 09. 2011 | 19:24

Mac napsal(a):

Aleš
no, jelikož se díváte s despektem na mou skepsi, stran příchodu Spasitele, předpokládám, že vy v něj věříte. Pokud se mýlím, hluboce se omlouvám.

Pokud jde o tu alternativu: na rovinu, ze současné socdem je mi poněkud nevolno, ovšem pořád by byla (a myslím, že nejenom pro mne) akceptovatelnější, než současná vládní galérka.

Pokud máte v rukávu návrh na nějakou "věrohodnou alternativu stávajícího stavu správy země" - sem s ní.
Pokud ne, usuzuji, že jste se současným stavem víceméně spokojen. Což je zase možná jenom můj mylný dojem. Ale protože z vás člověk nic konkrétního nedostane - tedy kromě jalového moralizování- končím zbytečnou debatu a jdu dělat něco smysluplnějšího.

Spánembohem
22. 09. 2011 | 19:31

Aleš napsal(a):

Mac:
A ještě jedna poznámka - opravdu poslední, protože tahle debata nabývá úrovně debat v parlamentu.
Píšete, jak se kradlo za ODS na krajích. Připomínám, že když poukazuji na zlodějny pod fanglí socdem, ani slovem jsem nezpochybnil, že ODS krade systémově a masově. A útočit na mě z tohohle směru je oblíbená figura lidí bez argumentu. Takže hezký večer a nerušené sny o lepším životě pod vládou socdem.
22. 09. 2011 | 19:36

Viola napsal(a):

Aleši,

je mi jedno, jestli budete na mě reagovat, nebo ne, já jsem tu napsala kvůli pana Zaorálka, který se mi poslední dobou také líbí jako politik. Chová se přesně, jak se má opoziční politik chovat. A toto, co jste napsal "zadlužit se u sponzorů " - to udělal asi pan Paroubek na předvolební agitace, ale vůbec to dělat nemusel.
22. 09. 2011 | 19:37

ujo napsal(a):

pro Aleše:
Připusťme, že soc. dem není věrohodnou alternativou správy státu.
Ptám se Vás: kdo je takovou alternativou?
22. 09. 2011 | 19:40

Aleš napsal(a):

Viola:
Kvůli panu Zaorálkovi jste mě ve svém psaní přirovnala k tak odpudivému člověku, jako je Aleš Řebíček? Vy dámo zřejmě skutečně nedohlédnete na monitor, takové bláboly napsat nedlouho za sebou, na to musí mít člověk talent.
22. 09. 2011 | 19:43

Grandgousier napsal(a):

Tak jsem si přečetl odpověď pana Nečase a žasl jsem nad jeho vyšinssou inteligencí tohoto bývalého aktivního člena SSM a bůhvíkohoješ.
Je však asi dobře, že se "lumpenoidní chátra" čím dál více projevuje pokud opravdu nezlumpoidní celá země. Ony debatní argumenty, které se netýkají obsahu ale samotné osoby pana Zaorálka jsou jedním z mnoha signálů, že proces hnití se šíří.
22. 09. 2011 | 19:43

Jeník napsal(a):

Tak jsem si teď přečetl diskuzi z paralamentu, kde vystoupil Nečas a mimo jiné blábolil, že není sovětský vyšetřovatel a že neodsuzuje svého kumpána Kalouska, že výchovně zmlátil člověka, kterému se Kalousek nelíbil a řekl o něm holou pravdu - že je zloděj. To ví přeci celý národ. Jak řekl Nečas - není vyšetřovatel, ale je normální vůl (i když se to nebude panu Stejskalovi líbit - tímto ho po delší době zdravím). Při jiném vystoupení Nečas obhajoval Mašíny, že nějak si museli opatřit peníze a zbraně, že to bylo legitimní. Co asi řekne ten korunovanej, až někdo bude schánět zbraně, aby bojoval a odstranil zločinecký systém, který dnes u nás vládne.
22. 09. 2011 | 19:45

Aleš napsal(a):

ujo:
Chcete-li to slyšet, podle mne v žádném případě předčasné volby. Jen by se spustilo omílání politické špíny před už dostatečně znechucenou veřejností. Podle mého je čas na masovou občanskou neposlušnost - nepodávat daňové přiznání, neplatit u lékaře, neplatit elektřinu, telefon, televizní poplatky, jít do ulic. Až to začne bolet státní kasu (a velké ekonomické hráče - to zejména, ti mají páky), pak je čas ukazovat prstem a volit - ty ano, ty ne. A přiznám, že pan Zaorálek osobně by pro mne jistě byl osobou, která by měla být v popředí. Ale Zaorálek a socdem pro mě v tuto chvíli nesplývají v jedno.
22. 09. 2011 | 19:48

Viola napsal(a):

Aleši,

zbytečně se rozčilujete, reagovala jsem na
ujo napsal(a):
Pro Aleše:
Soc.dem. nejsou dle Vás alternativou.
Takže vsadíte na jistotu: Nečase ,Kalouska, Vondru,Drobila....
Ach jo.
kolik z toho budete mít/máte?
22. 09. 2011 | 20:06

zemedelec napsal(a):

Pane Zaorálek.
Připojuji se ke kladným ohlasům na Váš blog.
Taky je mě to podivné kolem toho P.Němce a že by BIS něco nezjistila,nevěřím.Těch smluv pro státní firmy a organizace je několik.Zeptejte se P.Juráskové, taky něco podepsala než opouštěla ministerstvo.Co smlouva ČEZu za právní služby s P.Němcem za 400mil na 4roky.
22. 09. 2011 | 20:08

Sladký napsal(a):

Sociální demokracie je jediná naděje,žádná jiná není! Ano, i v ní jsou šibalové,úplatní a vydíratelní jedinci,ale NEMÁME NIC LEPŠÍHO! Škoda statečného Paroubka,který šel tvrdě proti všem haj-zlům,proto vyvolával takovou nenávist.Uvědomte si konečně,že úroti nám stojí ničeho se neětítící darebáci,leckdy přímo zločinci.
22. 09. 2011 | 20:11

ali napsal(a):

Macíku
fakta o českých vládách (a netřeba poukazovat na kauzy které všichni známe, nota bene kvůli-vá tomu bojovati) mi připadají srandovní asi tak jako když se někomu usekne noha a pak se mu směje, že nemůže chodit..a opravdu je mi jedno, jestli vám je jedno, že mně je to jedno.. :o)))
22. 09. 2011 | 20:16

Cech napsal(a):

Bohužel to je strašně těžké pane Zaorálku,není mnoho těch co vidí tuto realitu.
Prostě jste z jiného konce než paní Holmerová popsal bod zlomu.

Nadávat ministru financí ztrácí jakékoliv opodstatnění on za to nemůže.Protože vykonává pouze to co mu poradce doporučí.

Vaše snaha pane Zaorálku nějakým způsobem vyřešit ProMoPro a jiné aktivity které provozuje pan Vondra vyplývá z neznalosti.
Chcete li porozumět metodám, které pan Vondra uplatňuje a jaké vazby používá, přečtěte si prosím pozorně charta alba.

To co je nutné řešit a má o level vyšší úroveň je:
"Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09) vyzrál na veřejnou kontrolu jeho úřadu".
Protože v rámci privatizace sociálního zabezpečení toto je do budoucna nx důležitější jak nějaké ProMoPro.

Pan Drábek jednoznačně prokázal,že pouze on rozhoduje o tom kdo se dostane k důležitým zakázkám, on určí kdo jsou nejlepší firmy v naší zemi.
Pouze pan Drábek a nikdo jiný smí rozhodnout o outsourcování distribuce důchodů a sociálních dávek jediné soukromé bance.
22. 09. 2011 | 20:27

Sladký napsal(a):

Pravicová žena- může být něco tragičtějšího,smějnějšího?! Kuche,Kirche,Kinde,to vám určili pravicoví myslitelé.Muž je hlavou ženy a žena má mlčet,když hovoří muži.Jen a pouze levici vděčíte za své postavení!Jste hendikepovány vou biologickou rolí a v pravicovém světě můžete obstát jen tehdy,když se své biologické role vzdáte!
22. 09. 2011 | 20:27

anti politik napsal(a):

Hm, souhlas! Naprostý! Ale ČSSD by se v tom případě, "aby byla volitelná", taky měla veřejně a nahlas distancovat i od svých členů, kteří v něčem podobným jeli nebo jedou.
22. 09. 2011 | 20:29

Da.Rock napsal(a):

Pane Zaorálku, Němce jste do vysoké politiky dostali vy, socdemáci. To vy jste mu přiřkli místo ministra.
A proč? No protože máte strach sami ze sebe, protože uzavíráte nepochopitelné koalice s pravičáky, místo abyste prostě uzavřeli tu nejpřirozenější levicovou koalici - s komunisty. Čeho se furt bojíte? Že vás pravice nařkne z totalitních tendencí? To vás nařkne tak jako tak. Ale pouze tím, že tu koalici konečně uzavřete, jí vyrazíte trumfy z rukou. Protože lidi prostě zjistí, že se žádná totalita nekoná. Zapomeňte už konečně na Bohumín. To je relikt dávno minulé doby. Teď čelíme jiným hrozbám. A buďto se jim postavíte s komunisty, nebo zase zůstanete v opozici a budete jen pokřikovat. A tu vaši zbabělost si odskáče celý národ.
22. 09. 2011 | 20:35

Sladký napsal(a):

Žadný Američan není chudý, je jen PŘEDBOHATÝ.My Češi nejsmw přsdbohatí,jsme PŘEDPOSRANÍ.Byli jsme a jsme.Budem?!
22. 09. 2011 | 20:36

Sladký napsal(a):

Antipolitik-ale ČSSD to dělá.Ne dost důsledně,ale dělá!
22. 09. 2011 | 20:38

ali napsal(a):

Levicový muž-může být něco tragičtějšího a směšnějšího? Kunde, Munde, Šovinist..to vám určuje mozek mimo kebuli. Muž je jen na vydělávání peněz. Není si jistý ani svými potomky. Jste handicapováni sami sebou a neutuchajícím sexizmem říznutým marxizmem..vy se vzdávat nemusíte..nemáte komu..
22. 09. 2011 | 20:39

Sladký napsal(a):

Je třeba OKAMŽITĚ zrušit Bohumínské usnesení.ČSSD musí spolupracovat s KSčM, není jiné cesty!!
22. 09. 2011 | 20:42

Sladký napsal(a):

Ali.něco tak blbého už jsem dlouho nečetl.Nepřekvapila jste mne.Taliban a šarija vám ukáže vaše místo.Dobře vám tak.Nepřeji si to,ale doufám,že se burky dožijete.
22. 09. 2011 | 20:45

neo napsal(a):

Sladký:

jo, to známe...koalice KSČM s ČSSD:
Je 1.cervna 2017 a prezident Ceské lidove demokratické republiky Jiří Paroubek ve svém pravidelném ranním projevu na TV stanici CTNOVA 1 práve znovu vysvetluje obcanum chyby vlád ODS z let 1991-1997 a 2006 -2013. Znovu opakuje, že vítezství levicových sil v květnu 2013 bylo jedinou a správnou alternativou pro blaho obcanu nynejší CLDR.

Predseda vlády David Rath spolu s ministrem financí B. Sobotkou v deníku Ružové Právo predstavili další danové balícky vlády. DPH za zvýší na 75%, dan z príjmu na 81%, sociální pojištení bude 90%, povinná platba na bezplatné zdravotnictví bude paušálne ve výši 5 000,- Kc mesícne. Zároven se však sníží dan z dýchání vzduchu o 1,5%, dan z jízdy automobilem o 0,5 %, dan z používání verejných chodníku o 2%, dan za používání mobilních telefonu o 1,0% a dojde také k výraznému snížení dane z vymešování o celé 3 procentní body. Nove se však zavádí dan za nošení spodního prádla, dan za užívání slunecního svitu a také poplatek pro zbohatlíky vlastnící více jak jeden TV prijímac va výši 10000,- Kc mesícne za každý další prístroj v domácnosti. Predseda parlamentu Vojtech Filip s radostí oznamuje, že dluh CLDR klesnul na pouhých 10 bilionu 800 miliard Kc a zavedení Eura bude tedy možné již v roce 2050 až 2075. Zároven však pripomíná nový zákon o neplacení daní, kdy pro jeho nejvyšší sazbu byl znovuzaveden trest smrti. Také se pochvalne zminuje o levné pujcce od sprátelené Venezuely ve výši 10 miliard dolaru, která umožnila zaplatit sociální dávky za mesíc kveten 2017. Pujcka je splatná až v roce 2027 s úrokem pohých 28% a rucíme za ni jen polovinou Moravy.
Ministr práce Zdenek Škromach pridal prohlášení o stavu pracujících k dnešnímu dni. Ve výrobní sfére pracuje celých 96 351 obcanu, prevážne však obyvatel káznic a ústavu pro choromyslné, jinak dále máme 2 861 566 státních úredníku, policistu nebo politiku, 699 856 obchodníku (100% však asijského puvodu) a 5 126 854 nezamestnaných pobírajících sociální dávky. Podarilo se však získat investora na bývalou automobilku Škoda v Mladé Boleslavi (zde bohužel výroba skoncila po roce 2014, když se vedení nedohodlo s odbory o navýšení mezd o 35% a VW presunul výrobu do Vietnamu).Naturalizovaný investor Dong-Van-Tcao, zde chce za pomocí státní dotace ve výši 2 500 000 000,- Kc vybudovat velkokapacitní tržište, kde zamestná až 100 pracovníku. Každý kdo nastoupí do práce dostane prý jednorázový príspevek až pul miliónu korun. Jak však dodal ministr, stejne asi budeme muset dovézt tyto pracovníky z Ukrajiny.
Rozhlasová stanice Žlutá hvezda také dnes odvysílala rozhovor s posledním živnostníkem v CLDR. Starec si však po petiletém pobytu v kriminálu za nezaplacení dane z používání kalkulacky na mnoho nevzpomínal a v prímém prenosu svuj živnostenský list roztrhal a snedl.
Vzhledem k blížícímu se termínu parlamentích voleb také vydal prohlášení ministr sociálních dávek a zároven ombudsman Miroslav Grebenícek. V týdeníku Ráj na zemi znovu pripomnel zvýšení soc. dávek o 5 000,- Kc na každé díte a také otevrení další školy pro bílou menšinu v Brne a Ústí nad Labem.
Bulvární deník Haló blesk noviny dnes jen konstatuje, že cena benzínu opet presáhla 200,- Kc za litr, Vendula Svobodová se usmírila se svým nevlastním synem, bude pekný slunecní den, tedy na dani ze slunecního svitu je každý pracující povinen odvést 181,- Kc k rukám Financního úradu v míste bydlište.
22. 09. 2011 | 20:47

Sladký napsal(a):

Ali, ještě dodatek.Jsem feminista a žiji v přesvědčení,že ženy jsou lepší polovina lidstva a že by měly řádit věh věcí.Trvám na tom.Nemyslící blbky vám podobné mne neodradí.
22. 09. 2011 | 20:49

Nuba napsal(a):

To jsou tedy dar(d)y

Dnešní přenos z poslanecké sněmovny byl opravdu poučný. Premiér země odpovídá na kritiku opozice ve stylu zdejších diskusí - jak si vůbec můžete (Sobotko a Zaorálku) dovolit kritizovat, když vy jste tohleto a támhleto ? Když takhle odpovídají na kritiku zdejší diskutující, tak se taky divím, ale na rozdíl od premiéra nenesou za ty skandály žádnou zodpovědnost. To je fakt hodně ubohé. Od Nečase jsem nikdy moc nečekala, má to chlapec se svojí povahou těžké. Opravdu nemá na to vést tuto zemi, protože se mu všechno pod rukama drolí. Jeho straníci se bojí ztráty křesel a prebend, kmotři hrozí ucpáním penězovodů do stranické pokladny, koaliční partneři si hledí svého, aby z té bryndy vytřískali, co se dá. V tom musí jít zásadovost stranou, to dá rozum. Nějak podobně to přece řekl i příslušník soudní mafie Kučera. Teď ho po Vesecké nahradil Rampula se svými kamoši Grygárkem a Němcem. Mafie má chapadla a s nikým se moc mazlit nebude, za prachy čeká špinavou práci.

Země se potápí, dluhy rostou, nevím kolik mám na složence Kalouskovi platit, měl by mi ji pro osvěžení paměti zase někdy poslat, lidé jsou zděšení a já s nimi. Je strašné, co řeknu, ale začínám to tak cítit. Mnohem lépe se mi dýchalo za komunistů, ti mě nepřipravili o žádné iluze. Je hanbou říkat tomuto systému demokracie či právní stát. Z té pomyslné rovnosti k příležitosti či před zákonem nezbylo nic. Likviduje se i kvalitní zdravotnictví pro všechny a zřejmě časem dojde i na vzdělání. A říká se tomu vláda lidu se do tvých rukou navrátila lide český ! Leda tak lejno. Ičko si dnes obstojně plácal játra v interpelacích, označil Michálka za nevěrohodného, na rozdíl od místopředsedy ODS Drobila. To je skandální a pro mě naprosto nepřijatelné. Souhlasím se vším, co řekl pan Zaorálek. Vystihuje nálady většiny šokovaných občanů. Tohle už není legrace, ačkoli opravdu nevím, jak se s tím mám popasovat, abych si zachovala alespoň zdání své někdejší pozitivity.

Mafiáni, kmotři a jejich političtí přátelé nás mají na háku, přátelé. Dostali se k balíku, zajistili si tím svoje pozice na hodně dlouhou dobu dopředu, protože jak známo kdo maže, ten jede. A my jsme asi fakt k ničemu. Jestli nějaké elity máme tak ty selhaly. Asi se dívali do minulosti, kdy vždycky dostali po papuli tak teď raději drží hubu a krok. No a svádí se to na plebs. Čeká se na radikály, až vezmou karabáče do ruky a začneme se tady po vzoru Kalouska mlátit. To je výsledek prý zodpovědné a protikorupční vlády. Leda tak ……(vyhýbám se výrazu hovno :) Pořád se analyzují škody na psychice lidí, které způsobil komunismus. S těmi se prý vyrovnáme až v některé další generaci. Jak dlouho však bude trvat, než se vypořádáme s tím propadem způsobeným tolerancí lži, zlodějny, korupce a křiváren všeho druhu, a to vše pod příkrovem demokracie a práva. To je ještě mnohem škodlivější, než křivení za doby totality, tam se to dalo do jisté míry omluvit. Teď už ne. Protože totalita tu už prý není, ačkoli to tak chvílemi nevypadá. Prachy křiví charakter minimálně stejně jako komunisti. Pro prachy a mamon jsou někteří schopní úplně všeho.

Nemohu říci dobře nám tak, protože neznám kolem sebe hodně lidí, kteří by si to zasloužili.

Chtěla bych se toho hnusu nějak zbavit, ale opravdu nevím jak.
22. 09. 2011 | 20:49

ali napsal(a):

Sladký
váš výkřik o spolupráci socanů s bolševikem je ještě blbější :o))))
ale že se vám zvýšil tlak, rozzuřil jste se doběla, bacha na srdce..tedy pokud nějaké máte. Pokud ne, tak na mozkovou mrtvici...to víte, už nejste nejmladší a bolševik je náchylnej na mrtvičku..pa, brouku. Ať vám třeba praskne cévka..dobře vám tak
22. 09. 2011 | 20:50

Sladký napsal(a):

Neo- vím,že nejsi žádný hlupák,naopak.Respektuji v tobě člověka,který má vysoce nadprůměrný intelekt.Bohužel jsi nemocný.Nemůžš za to,to je mi jasné.A asi ti není pomoci.Škoda.
22. 09. 2011 | 20:54

Sladký napsal(a):

Klídek,ali.s primitivy,kteří neví,která bije miám shovívavý soucit.Pokud se té burky nedočkáte vy, pak vaše dcery určitě.Je nmi vás líto.
22. 09. 2011 | 20:58

neo napsal(a):

Sladký:

máš pravdu, jsem nemocný, ale je mi pomoci. Antibiotika to vyléčí a bude po zánětu průdušek.
22. 09. 2011 | 20:58

Maximus napsal(a):

Něco na uklidnění zdejších bojovníků za lepší zítřky:

Vzkaz od uklízečky na pánském WC v poslanecké sněmovně.

Je tady furt načůráno... Minule ukazovali v TV na Spektrumu, jak malý Indián holýma rukama zkrotil anakondu! Neříkejte mně, že ty vaše žížalečky nejste schopni udržet na uzdě!!!
22. 09. 2011 | 20:59

Sladký napsal(a):

A ještě jedno vám poradím,ali.Nepoužívejte slovo blbý,vypadáte jako tchoř,který si stěžuje na smrad.
22. 09. 2011 | 21:01

Sladký napsal(a):

Maximus- jsem nadšen,že ksem konečně objevil inteligentního pravičáka.Je to skoro totéž,jako bych se potkal s yettim.
22. 09. 2011 | 21:04

Viola napsal(a):

neo

do svého vtipného článku byste měl zařadit jiná jména.
22. 09. 2011 | 21:06

ali napsal(a):

Sladký
tak na vás fakt nemám..pa brouku
22. 09. 2011 | 21:07

Sladký napsal(a):

Omlouvám se za překlepy.Píšu potmě ve spacáku na novém notasu.Jsem závislák,běda mi.
22. 09. 2011 | 21:07

neo napsal(a):

Viola:

povídejte, jaká jiná jména by se hodila z koalice ČSSD a KSČM?
22. 09. 2011 | 21:08

Viola napsal(a):

Je třeba OKAMŽITĚ zrušit Bohumínské usnesení.ČSSD musí spolupracovat s KSčM, není jiné cesty!!

Když oni jsou tak tvrdohlaví, jedni i druzí.
22. 09. 2011 | 21:10

Viola napsal(a):

neo

právě že z koalice současné něco jako Drábkové.
22. 09. 2011 | 21:12

Sladký napsal(a):

Ali-rád si povídám s prodavačkami,uklizečkami...fascinují mne hloubkou svého poznání života.Proto mám k ženám hlubokou úctu.Individua jako vy mne od ní neodradí.Spěte sladce,určitě nejste tak blbá,jako vaše zdejší příspěvky.
22. 09. 2011 | 21:18

Kala napsal(a):

Ano, paní Nubo, dobře jste to vystihla. A k tomu všemu se vesele krade materiál, kabely a nevím, co všechno na železnici a vykupuje se to ve sběrnách jakoby nic. Protože poslanci za dvacet let nedokázali tohle zločinné konání stopnout účinným zákonem a návazným prováděcím pokynem! Už se to děje téměř ve velkém, ale s nikým to nepohne. Přes všechny plamenné projevy ve sněmovně, ikdyž oprávněné, mě nejvíc dneska zamrazilo při zprávách o další drzé krádeži na železnici a vyřazení přejezdů z provozu.

Vždycky mi přitom vytane na mysli Čechovova povídka o mužiku odsouzeném za odšroubování matice na kolejích, neboť ji potřeboval jako závaží pro lov šilišperů, jak bezelstně sděloval soudci. Ech ech, kam se na nás hrabe carské Rusko!
22. 09. 2011 | 21:26

neo napsal(a):

Violo, jste normální?

Ten článek je o nové koalici stran levicových, jako důsledek přání mistra Sladkého, takže těžko tam může být někdo z koalice současné.
22. 09. 2011 | 21:28

Sladký napsal(a):

NUBO, díky Vám a Vám podobným žije a dýchá má naděje,že ženy jako Vy budou jednou/někdy řídit tento svět.A pak se tu bude dobře žít.Pac a pusu,rozumný člověče.
22. 09. 2011 | 21:34

Sladký napsal(a):

Violo, i Vaše svérázné a osobité texty čtu moc rád a těším se na ně.
22. 09. 2011 | 21:41

český maloměšťák napsal(a):

Pohrdání lidem - ze strany spolku jménem trojkoalice. Pohrdání demokracií.
Zřejmě účelové.

Dobrou noc.
22. 09. 2011 | 21:45

Ostravák napsal(a):

Pane Zaorálku to přepadáváni v Ostravě ,neni v tom,že v Ostravě je málo policajtu , ale to je v tom ,že lidi nemaji co žrát . Za komunistu jsem potkál v Ostravě maximálně jednoho policajta a ten ještě stál u banky a nebyl strach po Ostrasvě chodit i v noci . Dnes jich je jak nasráno a furt málo. Ten co nemá co žrát bude přepadávát i přimo pčed stovkou policistu . A ten co namá co žrát nemusí byt žáden flákač , ale tady práce není .
Ale v tom, že tady by si Kalousek nedovolíl ani vystoupit z auta ,máte pravdu . Možná by to byl jeho poslední hrdiský čin .
22. 09. 2011 | 21:53

práce v ostravě napsal(a):

Ostravak:
http://www.google.cz/#hl=cs&sugexp=pfwc&cp=8&gs_id=n&xhr=t&q=pr%C3%A1ce+ostrava&pf=p&sclient=psy&rlz=1R2ADSA_enCZ449&source=hp&pbx=1&oq=pr%C3%A1ce+os&aq=0&aqi=g5&aql=f&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=509b6c12d538b9cb&biw=1280&bih=626
22. 09. 2011 | 21:56

Sladký napsal(a):

Dobrou,maloměštáku.Píšeš skvěle.Co na tom,že čas od času se s Tebou těžce a tvrdě neshodnu! Přesto respekt,kolego!
22. 09. 2011 | 21:57

neo napsal(a):

Milý Ostravaku, prý u vás neni žádná práce...a tohle je asi přelud.

http://www.profesia.cz/prace/ostrava/?gclid=CKOis83RsasCFUO_zAodYHuldg

http://hledani.monster.cz/Ostrava_2?WT.srch=1&WT.mc_n=Srch_CZ_SK_G_OTH

http://teachwork.wz.cz/freewpla.htm?gclid=CMyGke3SsasCFQUYzQod3HRYdA

http://praceostrava.com/
22. 09. 2011 | 22:06

Maximus napsal(a):

Sladkému
Znáte tu hlášku od Járy Cimrmana?
Je ty zima? (psáno jak bylo vysloveno)
Odpověď zní:
.. .. .....!

Někdy je třeba hádek a svárů zanechat, nemá to cenu když chybí argumenty a schopnost či chuť druhé strany naslouchat. Čas zcela určitě vše vyřeší, jen se obávám, že ho nemusíme mít zas tolik.
Dnes jsem si přečetl představu Kalouska šíleného chemika v příloze LN Peníze&Bysnys na vývoj HDP a schodku HDP ČR v příštích letech:
2011 2012 2013 2014
příjmy 937,7 1084 980,9 1019 mld.Kč
výdaje 1071 1189 1090 1094 "
schodek HDP 4,2 3,5 2,9 1,9 %

V podstatě všechny ministerstva ostrouhají na úkor důchodů. Nevím proč nezvedne Kalous výběr důchodů v % na úroveň jiných zemí EU, ale i třeba Slovinska,Polska? To by mohlo dost pomoci problém nedostatku financí u mandatorních výdajů vyřešit. V další tabulce je uvedeno, že třeba školství dostane ze 121 mld.Kč jen v roce 2014 97,9mld.Kč, vnitro z 50,8 jde na 43,5 mld.Kč atd.
Tímto šíleným snižováním balíku financí, což se zdá na oko rozumné, dojde zřejmě k dosažení hranice, že státní sektor nebude mít vůbec peníze a potažmo i soukromá část segmentu společnosti, která je na státě bytostně závislá. Potom opravdu může velmi pravděpodobně dojít
k silnému podtržení či podražení ekonomiky státu se spirálovým záporným efektem. Spíš si myslím, že Kalous měl u veřejného st. sektoru změnit strukturu a měl zrušit či omezit zbytečné a neefektivní st.úřady a jalové výdaje a zeštíhlit jej fyzicky, ne finančně! Ve výběru daní jasně nyní chybí cca 50-60mld.Kč od právnických osob a cca 12-15mld.Kč od fyz.osob, zkrátka rovná daň, která není nikde v západních zemích zavedena má svůj důvod a naši ekonomičtí avanturisti zavařili výběru korporátních daní státu. Dále je dobré se zmínit o cca 13 mld.Kč chybějících zavedením příliž vysoké spotřební daně u nafty, kde prostě cizí tranzit tankuje mimo území ČR! A jsou tu další fajnovosti, kde ovšem část jde také za ČSSD (fotovoltaika, zastropování soc.pojištení aj.)

Kdysi jsem četl v knize Světová ekonomika Charlese Kindlebergera držitele Nobelovy ceny za ekonomii, že v mezidobí jako je nyní u nás v ČR, by měl stát silně omezit výdaje do infrastruktury a měl by se snažit naopak zvýšit poptávku po zboží od obyvatelstva a do důležitých segmentů hospodářství jako je třeba průmysl, školství, věda, výzkum. Totiž třeba takových 6mld.Kč vložených do např. školství znamená obrovský impuls ve srovnání s 6 mld.Kč vložených do stavby dálnic, kde to v českých podmínkách znamená cca 12 km dálnice, navíc pro firmy, které nejsou z největší zde zavedené šestice české a zisk jde ven z ČR! Rovněž by měl stát splácet dluh, pokud to jde, ale myslím, že jen plošným omezováním výdajů bez jejich pořádného provětrání zda jsou odůvodněné a efektivní, to prostě nejde! No a nakonec na nás Kalous chystá ekologický tunel cca 70 mld.Kč (vč. DPH) a vyrovnání s církvemi 270 mld.Kč rozložené na delší trať, ovšem se sankcemi pro stát v případě špatného splácení, to je snad sebemrskačství nebo tunel na občany! Přitom nikdo nikde veřejně neuveřejnil kdo, jak to vlastně spočítal a nebylo to předloženo k odborné oponentuře. Dále je tu zvýšení DPH a samé pěkné fajnovosti na občanstvo tedy koncového plátce DPH!
Tak tohle nemůže přece žádný soudný člověk ať už z pravice či levice nebo středu tolerovat a nechat to jen tak být! Pěkný pozdní večer!
22. 09. 2011 | 22:07

Ostravák napsal(a):

Práce v Ostravě : Ták si ty nabídky prolustruj a přihlas se . Nakones skončíš před obchoďákama nabízet voňavky , tých tám je nejvíc . Ale pokud nosíš trenky ,ták máš smůlu , to je pro holky . A ty chuděry stejně po týdnu skončí ,protože dělát ze sebe blbce není jednoduché a ty avizované pohádkové příjmy zjistí že je podvod .
22. 09. 2011 | 22:13

neo napsal(a):

Ostravak:

sorry, ale tomu nerozumím. Tak je práce a nebo neni práce? Nebo jsi jen ten co ohrnuje nos? Omlouvám se, ale lepší prodávat voňavky (i když jsem ty nabídky procházel a našel mnoho zajímavých pozic) než vyřvávat o tom, že práce není a svádět to na Kalouska.
22. 09. 2011 | 22:18

Almo G™ napsal(a):

neo napsal: "Omlouvám se, ale lepší prodávat voňavky (i když jsem ty nabídky procházel a našel mnoho zajímavých pozic) než vyřvávat o tom, že práce není a svádět to na Kalouska."

Když k tomu připočtu tu "pohádku" výše, vidím, že jste se dal odvážně na dráhu diskusního trolla. Změna strategie? Nový manuál? Teče do bot?
22. 09. 2011 | 22:24

český maloměšťák napsal(a):

neo
Prodej voňavek..etc etc...je myšlena práce jako OSVČ.
Tedy - ještě jsi nevydělal ani korunu - ale zaplať všechny měsíční odvody.
Proč ne - sposta lidí takhle začala, že - například tenhle :

Stary Weinisch privede sveho dospivajiciho syna k mukacevskemu rabinovi. "Rebe, kdyz se tady Moricek narodil, slibili, ze az vyroste, bude u nich kostelnikem. Ted je mu patnact let, tak jim ho privadim, aby ho vzali na to kostelniceni."
Rabin si prohlizi Moricka a pta se ho: "Tak co, Moric, umi psat?"
"Ne, neumim, rabi."
"A co cist, to aspon umi?"
"Ani cist, rabi."
"Umgotteswillen, Weinisch, jak muzou chtit, aby kluk delal kostelnika v Mukacevu, kdyz ho nenaucili ani cist, ani psat!
Ale aby nerekli, ze ja, rabin, nedrzim slovo, tak jim aspon pomuzu. Jde sem Moricku. Tady ode mne dostane deset korun.
Za ty nakoupi tabak a virzinka a bude je prodavat. Kdyz uz je takovej trotl, tak treba bude aspon do kseftu."
A Moricek poslusen rabinovy rady nakoupil tabak a cigara, prodal je a ze zisku nakoupil zase tabak a cigara a tak dokola - a za rok si vydelal na cestu do Ameriky. Odjel do New Yorku s par dolary v kapse a zacal tam znova - nakoupil tabak a cigara, prodal je, zase nakoupil a tak porad dokola. Obchody mu sly dobre - az jednoho dne - po deseti letech - na valne hromade nejvetsiho tabakoveho koncernu v Americe je slavnostni jmenovani noveho predsedy spravni rady - ctihodneho obchodnika Morice Weinische. Jsou proneseny slavnostni pripitky, potlesky, spousta novinaru - zbyva podepsat jen jmenovaci listiny. Moric Weinisch sykne na sveho tajemnika, ale okolostojici byznysmeni jen tise radi: "Ale to nemuze podepsat vas tajemnik, pane, takovouto dulezitou listinu musite podepsat vy sam."
Moric ponekud zcervena a stydlive povida: "Dobra, panove - je mi to trapne, ale musim se vam k necemu priznat: ja neumim cist ani psat!"
Velke sumeni v sale, az nejvyznamnejsi akcionar, banker Rotsceld, povida: "Ale to je prece naprosto uzasne! I tak to zde ctihodny pan Weinisch dokazal dotahnout vlastni pili az na nejvetsiho obchodnika v tabaku v cele Americe! Ani se mi
nechce domyslet, kde by ted byl, kdyby se mu jeste dostalo dobreho vzdelani!!!"

Moric Weinisch se jen pousmeje a povida: "Tak to vam nahodou muzu rict naprosto presne. Kdybych umel cist a psat, tak jsem dneska kostelnikem v Mukacevu..."

----------------------
Jenže dnešní realita je jinde. Podomní prodej voňavek etc tec. není žádnou skulinou na trhu. Ani není o nákupním chování potenciálních zákazníků. Je to paběrkování. A čím více takových prodejců -tím větší paběrkování.
Jde o prodejní kanál, který s minimálními nákldy na reklamu a nulovými na mzdy využívá armády nezaměstnaných. Kteří většinou po pár měsících končí.

Kdy jste si naposledy koupil před Tescem voňaku vy, pane neo ?
Jen tak - čistě mezi námi.
Jaká to byla značka - a kolik stála ?
:---()

Voňavky nebo Kalousek - falešné dilema.
22. 09. 2011 | 22:27

neo napsal(a):

Almo G™ , nová image?

Už jsem Vám několikrát napsal, že žádný manuál neznám a nemám. Do bot mi neteče, proč jako?

Tu pohádku jsem napsal jako takové malé zhodnocení možného radostného vývoje společnosti pod taktovkou nové koalice rudých.

Co se pak týče práce v Ostravě, tam milý Ostravak napsal, že prace neni. Tak jsem mu ukázal, že lže a že prace je i v Ostravě, stačí hledat a hlavně chtít.
22. 09. 2011 | 22:28

Ostravák napsal(a):

Já to nesvádím jenom na Kalouska . Já o Kalouskovi píšu že by měl tady zřejmě problém vystoupit z auta .Kalouskové myšlenky se dají propagovát ještě tady na internetu , ale určitě ne tady v Ostravě a netobože ještě někde tady v hospodě.
22. 09. 2011 | 22:30

Ostravák napsal(a):

To výše pro Neo
22. 09. 2011 | 22:32

neo napsal(a):

Tenco:

voňavky kupuji jen v obchodech. Mimochodem, jistě jsi pochopil, že nejde o voňavky. POdívej se na ty nabídky, Ostravak lže. Plácnul blbinu o voňavkách aby nemusel čelit širokému spektru nabídek pestré práce v Ostravě.
22. 09. 2011 | 22:32

Da.Rock napsal(a):

neo - není tam plno zajímavých pozic, právě naopak, je tam plno nezajímavých pozic. Těch zajímavých je tam opravdu málo. Zajímavá pozice totiž není obchodní zástupce, sales manager, marketing director, trading operator a podobné velkolepě znějící pozice, které skoro vždy znamenají, že jsi obyčejný dealer, který buďto sedí v call centru, nebo obchází přímo domácnosti a něco někomu nabízí. Když si tuhletu vatu odfiltruješ, tak zjistíš, tam zbývají ještě zajímavé pozice, které však vyžadují speciální dispozice, především kvalifikační - projektant, programátor, atd. Těch opravdu "normálních" zaměstnání je tam minimum.
U nás ve školce hledali pomocnou kuchařskou sílu. Přihlásilo se 80 zájemců, z toho asi třetina chlapů(!) a z nich bylo asi pět šéfkuchařů, kteří dříve vařili ve velice slušných restauracích. A dnes by brali i pozici kuchyňské ficky v mateřince!
Jo, taková je realita v Ostravě.
22. 09. 2011 | 22:35

neo napsal(a):

Da.Rock:
obchodní zástupce, sales manager, marketing director, trading operator :
to jsou velmi zajímavé pozice. Samozřejmě i ta další místa jsou zajímavá a každé vyžaduje nějaké skills to je přece normální.

Ten kdo nic neumí, nemůže čekat, že si bude vybírat.
22. 09. 2011 | 22:39

Da.Rock napsal(a):

neo: jak píšu výše - tyto velkohubé pojmy znamenají skoro vždy to samé - dealer nějakého zboží nebo služby. Plat odvislý od výkonu, často na IČO. Někomu taková práce vyhovuje a jsou lidé, co jsou v tom i úspěšní a nadělali velké prachy. Ale velké prachy se dají nadělat i v porno průmyslu - a jistě nebudeme nezaměstaným radit, aby se dali na dráhu pornoherce.
22. 09. 2011 | 22:43

Ostravák napsal(a):

Neo: O těch pracovních nabídkach ti to perfektně vysvětlil Da.Rock. K tomu končím .Ale opravdu kdybych tady vlezl do hospody a propagovál Kalouska a na stejno vyjde i ODS ,ták bych se brzy dívál na dveře z venku . To bych nikdy neriskovál .
22. 09. 2011 | 22:49

Buvol napsal(a):

UŽ ABY TO BYLO !!!! Včera bylo pozdě ....
22. 09. 2011 | 22:50

Vlasta Burian napsal(a):

Hm hm, tak Viehweide. Vždycky jsem přemýšlel jakou cypovinu si ti šlonzáci s těmi Fifejdami vymysleli.
Pro všechny, kdo prožívají orgasmus nad Zaorálkovou pravdomluvností a volají po zrušení Bohumínského usnesení jednu otázku: kdo přivedl Pavla Němce (jednoho z těch skvělých českých právníků, nad kterými pociťuji intenzivní nevolnost) do politiky?
Myslíte, že se socany to bude lepší? Jděte se trochu rozhlédnout do Lidového domu.
Každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží.
Jedna zdejší blogerka, také doktorka práv, mimochodem, napsala o nejmenovaném knížeti, kterého obdivně přirovnávala k muži s největším přirozením v republice, že jí u večeře sdělil jak má v oblibě zdejší prohnilost veřejného života. Že je to takové gemütlich.
Jsouce právně vzdělaná, došla po krátké sebereflexi upovídaná osoba k rozhodnutí odstranit celý svůj blog se všemi články i diskuzemi.
Uvedené sdělení učinila v dostatečném předstihu před volbami, aby si každý mohl udělat o starém moudrém šlechtici obrázek. A také o blogerce, která se tolik angažovala pro jeho zvolení.
Nepostřehl jsem, že by jediné noviny její vyjádření citovaly. Neviděljsem jediného socdemáka, který by o šlechticově morálním profilu patřičně pojednal. Koaliční potenciál je koaliční potenciál.
A ekotendr s církevními restitucemi jsou vítané zdroje příjmu pro Sobotku jako pro Kalouska. Už se nám tu Bohoušek nad církví svatou dostatečně rozněžnil, takže víme kde jsme.
Předpokládat, že socani natlačí pastu zpátky do tuby, až uchopí moc? Kdo by byl tak pošetilý?
22. 09. 2011 | 22:52

Da.Rock napsal(a):

Vlasta Burian: socani nejsou Kristus nebo Gándhí. Jsou jen menší zlo. O dost menší zlo. Protože sami mají kila másla na hlavě. Ale pravice ho má tuny.
22. 09. 2011 | 23:00

Jetotak napsal(a):

Kdo sledoval přenos z PS musel konstatovat, že trojkolka se konečně demaskovala. Sobotka přece navrhoval projednávání i těch korupčních kauz, ze kterých Nečas a Vondra obviňovali ČSSD.
Já zíral v jakých sračkách žijeme po 22 létech kapitalismu. Jsme ještě vůbec pravní stát. Jak to, že orgány činné v tretním řízení nekonají? Odpovědnost nese současná vláda.
22. 09. 2011 | 23:02

Maximus napsal(a):

Rváč Míra Kalousek - část 1/2.
Politický životopis Miroslava Kalouska v souvislostech
Přátelé, až mi bude zase někdo u piva nebo zcela vážně říkat o tom, že strana selského rozumu a zodpovědného hospodaření Miroslava Kalouska TOP 09 je tou správnou alternativou a lékem pro nemocnou pravici u nás, vždycky si osvěžím paměť referencemi z jeho politické minulosti. Opravdu dobrá výbava pro novou alternativu
Lídr Miroslav Kalousek – něco z minulosti:
Do politiky vstoupil již v roce 1984, kdy se stal členem Československé strany lidové (ČSL), která po boku vedoucí KSČ v jednotném politickém šiku Národní fronty hájila a budovala socialismus. Již tehdy byl aktivní a snažil se stoupat výše, ale vzhledem k jeho nízkému věku a členství jen v okrajové straně Národní fronty si musel na skutečný start kariéry teprve počkat. Vzhledem ke své minulosti v komunistické Národní frontě nemá pan Kalousek rád označení „lidovci“ a všechny, kteří tento termín použijí, opravuje podrážděně na „křesťanské demokraty“. Roztomilé.
Ihned po roce 1989 vycítil mladý Kalousek příležitost a v únoru 1990 nastupuje na Úřad vlády ČR jako ekonomický poradce, a od roku 1992 začíná odboru poradců šéfovat. Připomeňme, že stejně jako žena vystudoval Kalousek Vysokou školu chemicko-technologickou.
Čas žní přichází v lednu 1993, kdy je Kalousek za ČSL jmenován ekonomickým náměstkem ministra obrany. Je to čas velkých změn, prodeje armádního majetku bývalé federace a Kalousek má na starost právě výběrová řízení a akviziční procesy. Zde je konečně ve svém živlu. Rozhoduje o miliardových zakázkách. Dodávky materiálu armádě, modernizace tanků T-72, štábní informační systém, padáky. Jen střípky toho, co se dostalo ven. Některé případy jsou skutečně pikantní a zaslouží si alespoň pár vět.

V roce 1994 uzavřel Kalousek smlouvu s firmou Anex-Cirus Jiřího Andrlíka na dodávku 2.310 kusů padáků pro českou armádu. Jak se později během soudního řízení zjistilo, firma nebyla v době uzavření smlouvy ještě ani zapsána v obchodním rejstříku. Zkrátka to nestihla, zakázka byla přidělena bleskově. S padáky neměla Anex-Cirus samozřejmě žádné zkušenosti, její padáky byly nekvalitní a při pokusných seskocích zahynuli nevinní vojáci. Na veřejnost proniklo jediné jméno – Roman Prinich, a to jen díky tomu, že se jeho rodina razantně a soudně domáhala odškodnění a potrestání viníků. Na rukách pana Kalouska, bývalého ředitele odboru nákupu materiálu ministerstva plukovníka Josefa Fabiána a člena ministerské komise, která vybírala dodavatele padáků, plukovníka Rudolfa Zapletala (mimochodem, oba později pracovali právě pro firmu Anex-Cirus), ulpěla krev.
Když se informace o kvalitě padáků od firmy Anex-Cirus dostaly na veřejnost, podala firma na ministerstvo trestní oznámení a začala se soudit o úhradu stovek milionů korun. Smlouva byla však uzavřena velmi dobře. Konečná cena nebyla přesně stanovena a ministerstvo se jí později v letech 1998 – 1999 snažilo několikrát neúspěšně vypovědět. Soud však vzhledem ke znění smlouvy nařídil odebrat ministerstvu další nefunkční padáky za 114 milionů korun. Celkově zaplatil stát za smrtelně nebezpečné padáky řádově stovky milionů korun. Přesné číslo ministerstvo tají.
Pokr.
22. 09. 2011 | 23:06

Maximus napsal(a):

Míra Kalosek - karatista - část 2/2.
Samostatný článek by zasloužila kapitola „modernizace tanku T-72″, která spolkla celkem neuvěřitelných 19 miliard korun! Smlouva italskou (s izraelským kapitálem) firmou Oficcine Galileo a izraelskou firmou Nimda byla uzavřena v roce 1995 na megalomanských 353 kusy tanků. Smlouvy byly opět uzavřeny velmi chytře, termíny se beztrestně prodlužovaly, náklady zvyšovaly a stát jen bezmocně přihlížel. Nakonec bylo v roce 2001 rozhodnuto o modernizaci 30 strojů. No comment. Dalším z řady tunelů jmenujme např. proslulý štábní informační systém, který zadalo ministerstvo obrany firmě EDS (Electronic Data Systems) v roce 1997. První kolo výběrového řízení vyhrála konkurenční firma Unisys. Kalousek byl tedy nucen výběrové řízení zrušit a vypsat nové. Ani tehdy si komise netroufla vybrat EDS a vyhrála opět společnost Unisys. Nezbývalo, než zasáhnout a označit nabídku EDS za „výhodnější“. Představitelé Unisys se poté obrátili na policii s žádostí o ochranu, neboť byli údajně vydíráni, aby se nebránili a nenapadli výsledek soutěže. V červenci 1998 prohlásil pracovník EDS Jan Březovský, že firma byla nucena jako provizi za udělení zakázky zaplatit lidoveckým činitelům 50 milionů korun. Dodávka systému za více než miliardu korun byla oficiálně ukončena v roce 2002, přičemž tento systém nebyl schopen předávat informace na takové úrovni, jaké zadání požadovalo, a je v tomto smyslu nefunkční dodnes. V roce 1997 stihl Kalousek sjednat a podepsat (za souhlasu Klausovy vlády) kupní smlouvu s developerskou firmou EPF, která koupila rozsáhlý areál kasáren u pražského Náměstí republiky. Kupní cena činila asi 900 milionů korun. Zajímavá cena. Nicméně smlouva byla uzavřena tak, že stát tyto peníze posléze firmě EPF nejen vrátil, ale přidal dalších asi 500 milionů jako odškodnění. Říkáte neuvěřitelné?
Tak to neznáte smlouvy, které podepisoval pan Kalousek. Smlouva zaručila EPF plné odškodnění, nebudou-li budovy prázdné. V budovách sídlila tehdy Akademie věd. Na to pan Kalousek zapomněl, smlouvu podepsal a stát vyplatil na odškodném zhruba stejnou sumu jakou dostal jako kupní cenu. Dalších asi 500 milionů vyplatil stát jako náhradu za nepřímé škody, resp. za škody, které na firmě EPF vymohli její smluvní partneři jako náhradu za zpoždění projektu.
Kalouskovi zlomila jako náměstkovi vaz vládní krize v roce 1997 a také vyvrcholení aféry s firmou Zeman&Zeman, která získala zakázku na dodávku potravin armádě v hodnotě miliard korun. Výběrové řízení samozřejmě obešli. V souvislosti s touto zakázkou byla na ministerstvu obrany uplácena řada důstojníků, a jeden neopatrný je, zřejmě na základě udání policii, přistižen při přebírání statisíců korun od zástupce firmy Zeman & Zeman. Tehdejší ministr obrany Michal Lobkowicz se vyjadřuje, že „má indicie, že to není jednotlivec, ale více lidí, kteří jsou v aféře zapleteni.“ Zeman&Zeman přichází o zakázku, okolnosti začíná vyšetřovat policie a firma je vzápětí vytunelována a uzavřena. Reakce na sebe nenechává dlouho čekat. Prokurista a spolumajitel firmy Zeman&Zeman David Petrovický, zeť dalšího spolumajitele Jindřicha Zemana, je unesen ozbrojeným komandem ze své vily u Havlíčkova Brodu a beze stopy mizí. Jeho těhotnou manželku únosci ušetří.
22. 09. 2011 | 23:07

Almo G™ napsal(a):

neo: Ne, úplně jiný člověk. Sekáč, co se nezakecá. Tady je můj mladší a trochu méně suverénní brácha: http://goo.gl/eUEOh
22. 09. 2011 | 23:24

Almo G™ napsal(a):

neo: Málem bych zapomněl. Ta role provokatéra vám jde dobře. Mnohem lépe, než nedávná snaha křečovitě-jarporovsky "argumentovat" i tam, kde by to opravdový chlap už vzdal a uznal, že na to prostě nemá.
22. 09. 2011 | 23:29

ali napsal(a):

Sladký
tak to shrneme: jsem nemyslící blbka, primitiv a vypadám jako tchoř co si stěžuje na smrad..
holt člověk má dělat to, co umí, co potřebuje ke štěstí..vám stačí ke štěstí málo..budiž vám přáno :o)))

p.s. jak pravila Drzá zrzka? Bc. BcA. Ing. Ing.arch. MUDr. MVDr. MgA. Mgr. JUDr. PhDr. RNDr. PharmDr. ThLic. ThDr. PaedDr. prof. doc.
SLADKÝ CSc. DrSc. DiS. dr. h. c. opět promluvil :o)

p.p.s. pa, Sladký, doufám, že jste na sebe náležitě hrdý. Fakt jste dobrej a šikovnej..hodně štěstí v dalších hlubokomyslných příspěvcích
22. 09. 2011 | 23:39

kulak napsal(a):

nemám sílu dočíst to celé, jedno ale vím, lidi kolem mne chtějí vyfackovat skoro celou současnou vládu, ale netěšte se pane Zaorálku, oni mají pifku i na vás na socany, ono totiž, kdyby se chtělo, tak by opozice nástroje našla, jenže vy jste v minulosti kšeftovali a teď jste provaření také, nemáte už čistá esa v rukávech, taky máte cinklý karty a nemůžete vynášet žádný tzrumfy (i kdybyste nakrásně chtěli, v což nevěřím) a proto by řada lidí chtěla profackovat i vaše řady .......... víte v našich podmínkách vzniklo nové synonymum pro politika, to slovo je zloděj, někdy se s tím bohužel svezou i slušní politici, ale těch je velice málo, pokud se nemýlím, přísaháte, že budete hlasovat podle svého nejlepšího svědomí (o vědomí některých politiků silně pochybuji, s odpuštěním jak se třeba takový stávající předseda senátu proboha vůbec mohl dostat do tak významné funkce?) a při tom potřebujte stranickou nalejvárnu, abyste vůbec věděli, jak vlastně hlasovat, smutné, odbornost jde stranou, vládne stranickost, vzpomínám si na takového "barda" Škromacha, který když měl zdůvodniz, proč do funkce jmenoval bla bla bla, odvětil, protože můžu, ani náznakem jakékoliv vysvětlení, jenom protože můžu, že ten dotyčný byl blb na entou, co na tom záleží znal Škromacha, když se nedejbože nedostante zpět do PS, z odpadlíků se stanou asistenti a asisstenti asistentů, a že by si okusili skutečný život, tak to nehrozí
22. 09. 2011 | 23:49

kulak napsal(a):

Jetotak......orgány činné v trestních řízení? policie je na zdecimovaná účelovou reorganizací Langera a nýmandským vedením Johna.....ono staší kauza Pandurů, V obou případech se vyšetřování týká i některých politiků. V policii se mluví o cílené likvidaci nepohodlných detektivů. Do problémů se dostal i šéf protimafiánského útvaru Robert Šlachta, který prověřování tatrovek rozjel a má v týmech své lidi. Čelí podivným anonymním udáním. "Jsou to útoky, které mají mě i celý útvar zdiskreditovat. Vymýšlejí je lidé, jimž šlapeme na paty," řekl Šlachta a nevyloučil spojitost s armádními zakázkami.
Anonymní udání přišlo do rukou přímo vrchního státního zástupce v Praze Vlastimila Rampuly, jehož obviňují detektivové ze zdržování kauz. On to popírá......http://tn.nova.cz/zpravy/cernakronika/kauzy-pandury-a-tatra-pod-koberec-vysetrovatele-pripadu-konci.html..
22. 09. 2011 | 23:55

kormoran napsal(a):

'Pohar trpelivosti jednodne pretece'
Periodicky-nepochybne ! Hlavne se pri tlaceni ke korytum soudruzi neposlapte!

Kritika je spravna vec soudruzi , ale jeste jsem si neprecetl know-how , na ziskani prostredku vaseho 'socialna'))))
23. 09. 2011 | 00:03

Owl napsal(a):

Pane Zaorálku, polela mně hrůza a děs při čtení vašeho blogu. Uvědoměním si, že vy víte a celou dobu nečiníte. Podal jste snad trestní oznamení nebo jen pochybujete o spravedlnosti justice a házíte předem flintu do žita? Když někdo přihlíží nekalostem, sám se jich dopouští. Nevěřím, že jeden pan je žabou na prameni a dokáže pomahát svým kamarádům a hrabat miliony ze státní kasy pod sebe, to by se snad dalo kvalifikovat jako vlastizrada. Víte, já jsem si myslela, že jste tam všichni "nevidím,neslyším,nemluvím", tak mě to hodně překvapilo, že přeci jen vidíte, slyšíte, možná i mluvíte, ale ne na těch správných místech v pravý čas.

Facky pana Kalouska - ukazují na agresivitu a aroganci. Jeho slova "nejsou to první ani poslední facky, které jsem udělil" jsou k velkému zadumání. Politik si nemusí nechat líbit nadávky, ale měl by se zachovat adekvátně a nenechat se vyprovokovat. Může se mu stát, že příště se kolem něho obklopí parta kamarádů "provokátera" a tu fackami nezažene. Tak, jako prodavačka,číšnice, úřednice, učitel,průvodčí... nemůže zmlátit klienta grobiána v práci, nemůže si to dovolit ani politik. Každý zaměstnanec, který by se po slovním napadání bránil fackama, byl by bezmylosti propušten. Politik by se měl umět ovládat, měl s lidmi diskutovat a měl by umět vyřešit i zátěžové situace podle zákona. Řídit se heslem "Když dochází argumenty přichází čas na facky" je pro představitele veřejnosti velmi pochybný vzor, zvláště v době, kdy všichni víme, že fackovat je nevýchovné a hlavně neučinné, neboť násilí plodí jen násilí.
23. 09. 2011 | 00:36

Owl napsal(a):

omlouvám se milost není ve výjmenovaných slovech
23. 09. 2011 | 00:43

hovorka11 napsal(a):

Souhlasím s Owl:
Pane Zaorálku, čiňte s ČSSD. Nikdy jsem u Vás mimo planých řečí neviděl nic jiného než podporu zákonů pro korupci a rozkrádání.
Nebuďte spojeni s oDS penězovody, nebo Vás to smete taky.
Ale to je jako házet hrách na stěnu.
Ani nevíte, jak veliké pozdvižení vyvolal Váš poslanec tvrzením že v noci dělají jen zloději a kur..
Kdyby ČSSD za něco stála, tak by se ho zbavila na věčné časy, ale vy jste všichni stejní, jen jednou za čas nám někdo nechtíc dokáže, jak s námi opovrhujete.
23. 09. 2011 | 00:55

Kanalnik napsal(a):

owl, hovorka11 - vy take vite, a co tedy cinite? za vas to nikdo neudela; lidi, dokud si toto neuvedomite, bude to pokracovat dalsich 20 let
23. 09. 2011 | 01:14

novotný augustýn napsal(a):

podílíte se zaorálku na rozpoutávání atmosfery nasílí, které vás ale nakonec smete také. pro své politické cíle se nestydíte využívat nepatrného incidentu a uměle ho zveličovat.při vajíčkové střelnici jste skučel jinak.až se stane něco vážnějšího, připomente si svou opovrženíhodnou zásluhu. máte dost odpudivé morálně volní vlastnosti.
23. 09. 2011 | 01:44

kočka šklíba napsal(a):

Kanalniku, máte pravdu, jenže když nějaká xx, případně nějaký xy vyzve i třeba na netu, k nějakým činům, například demonstracím, nic se nestane. Skutečně potřebujeme impuls od nějaké buď občanské aktivity jako je ProAlt atd. nebo od odborů, jedinec nic nezmůže.
Jinak hovorko11, zástupný problém, nešikovné vyjádření, jistě neměl na mysli profese s nepřetržitým provozem jako jsou lékaři, hasiči atd.. Chtěl tím jen říct, že v téhle žumpě nemají poslanci ani čas prostudovat materiály, které jim gauneři z koalice předkládají.
Ano je pravda, že ty hlasovací mašiny z trojkolky v noci pracovat nemusí, ptz zvednou ruku pro cokoliv, vlastní názor nemají, tedy mají, udržet se u koryt co nejdéle. A novinářští slouhové konečně zase mají něco na ČSSD. A mnozí občané s jednoduchým myšlením jim na to skočí ;).
Je, jak se můžete dočíst i zde pod blogem, mnoho závažných důvodů proč se nevěnovat těmhle uměle vyvolaným "aférám". Je mně úplně jedno, že se ten poslanec vyslovil jak vyslovil, ptz chápu jak to myslel. Mopslíci v médiích to buď nepochopili, nebo záměrně rozmazávají nepodstatné výroky. A proto jsou opovrženíhodnou smečkou trapných poštěkáváčů (výjimky existují, znám jen dvě, obě ženy a zdejší blogerky).
23. 09. 2011 | 01:51

kočka šklíba napsal(a):

A další alternativní inteligent Novotný. Vám Novotný nevadí krádeže za miliardy? Nevadí vám mafiánské propojení justice, politiky a tzv. podnikatelů? Nevadí vám, že jsme na chvostu v prorůstání korupce do justice, policie a politiky na chvostu zkoumaných zemí? Pokud ne, tak v tom bud jedete nebo jste opravdu mdlého ducha.
23. 09. 2011 | 01:57

hovorka11 napsal(a):

Kanalnik:
Mám zkušenost, že lidi do toho nejdou. Je to otázka času, třeba se na Václaváku sejdem na podzim. Zatím každý přikyvuje a nadává a když se ho zeptám, jestli pojedem do Prahy, tak mávne rukou.
Už jsem jednou 2 roky tvrdě bojoval za 25 tisíc lidí a nevím, ře by se někdo stejným způsobem přidal, každý čekal. Od té doby vím, že nelze jít do takové změny bez aktivní podpory obyvatel a ta u nás existuje tak zdvižením půlitru. Ale je to jen otázka času kdy se strhne lavina v důsledku snížení životní úrovně s navyšováním kauz.
23. 09. 2011 | 02:12

kormoran napsal(a):

K pripadu vyfackovani samana.

Z meho pohledu povazuji , za normalnejsi ,ferovejsi, dat par vychovnych facek svemu odpurci a dale ono neresit,nez se schovavat za tehotnou manzelku a odpurce nazvat 'fasisty' !!!!
23. 09. 2011 | 02:16

kormoran napsal(a):

P.S

Ty 'politicke' tahy zna vas minuly olasky predseda ne?
23. 09. 2011 | 02:19

Eva- beag beet napsal(a):

Sladký napsal(a):
Pravicová žena- může být něco tragičtějšího,smějnějšího?! Kuche,Kirche,Kinde,to vám určili pravicoví myslitelé.Muž je hlavou ženy a žena má mlčet,když hovoří muži.Jen a pouze levici vděčíte za své postavení!Jste hendikepovány vou biologickou rolí a v pravicovém světě můžete obstát jen tehdy,když se své biologické role vzdáte!
22. 09. 2011 | 20:27

Zajimave, ze pan Stejskal nevidi a nebo nechce videt Sladkeho urazeni. Kdyz se nekdo zameri pouze na prispevku Sladkeho, tak kazdy muze videt, ze absolutne nenapise jeden jediny prispevek k meritu veci, ale vzdy se vyjadruje k osobe a snazi se co nejvic dostat se pod kuzi a co nejvic urazit. Jeho urazky nejhrubsiho zrna, ale jsou napsane bez sprosteho slova, tak jsou okay. Za tohle co jsi ty sebestretny sovinisto napsal, by te meli verejne lyncovat. Jenom mne mrzi, ze se nenasel ani jeden gentleman, ktery by tomuhle trollovi zavrel hubu.
23. 09. 2011 | 02:43

kormoran napsal(a):

Jo a vzpominate si, jak dostal presdrzku Sobotka od stanickeho kolegy ?

Toho musel orthoped stranicky upozornit , ze kdyz bude nosit 'limec' jen o tyden dele , fouknou ho do prazske ZOO do oddeleni- Lam lysohlavych.
23. 09. 2011 | 02:53

kočka šklíba napsal(a):

Beag beete našla se přece Eva ne? :D. A zastala se tvora pod nickem ali, takže buďte v poho ;). Nic se tu neděje, jsme také v poho, že se tu rozkrádají miliardy, že tu máme mafií prolezlou justici a vládu, to nevadí. Budeme si povídat o tvoru pod nickem ali ;). Že tvor ali je nechápavý a spokojený se stavem téhle země také vůbec není překvapivé. To tyhle .... bývají, čím větší žumpa, tím se jim to více líbí ;).
Ali, ten tvor, prvním svým příspěvkem opravdu reagoval jako ...zkusím metodu č. maloměšťáka (válka je vůl):D, takže si vysloužil adekvátní odpovědi. A mimochodem co je Kunde a Munde, Beag Beete???
23. 09. 2011 | 03:15

Owl napsal(a):

Kanalnik
Já nevím co děláte vy, já tedy chci více apelovat na politiky, kteří jsou ve "víru tance". Pokud nechce politik být považován, že je spolutvůrcem nepravostí, tak by se měl jasně distancovat a hlavně, také s ostatními zavrhnout a znemožnit jednání jiných politiků, kteří se jen přiživují a ničí pověst ostatním i těm poctivým. Je mi líto, že jsme se zase nechali oblbnout předvolebními sliby a nejhorší na tom je, že si osobně myslím, že se nemůže najít žádná vláda, která ten "dvacetiletý mrdinec" bude kdy schopná dát dohromady. Bohužel se za celou dobu nenašli ve vládě osobnosti, které by tomu byly schopny zabránit. Každý zvolený jen se bál o své jisté platy a své preberendy, tak raději zvolili klapky na očích. Pan Zaorál má možná pravdu, vlastně dalo by se říct, že pro nás občany to není nic nového, toto vědi lidé i s menším IQ, že se krade,ti s průměrným IQ si to dokonce umí spočítát, kde se ztrácí vybrané peníze a ti co si myslí, že ho mají nejvyšší, tak se těch zlodějen účastní. Odhalovat veřejné tajemství není žádným hrdinským činem a jen evokuje k úvaze, proč tak pozdě psát na nějakém blogu, že chtějí Sociální demokraté na parlamentní půdě uskutečňovat debatu o všech podezřelých kauzách. Dnes, když už je rozkradeno a nikdy se nedostane navrácení peněžních prostředků zpět. Sociální demokraté byli při těchto kauzách a bohužel zřejmě jen přihlíželi, nedokázali být živým stříbrem a svou aktivitou, poctivostí si získat lidi na svoji stranu, aby jim mohli věřit a podpořit. Naopak, po posledních volbách, ať je tu jakákoliv strana a dnes i zrodivši se zcela nová strana nezíská si lidi, protože všichni pochopili,že všechno jsou jen sliby. Můžeme, jako občané vyjít do ulic a můžeme se dožadovat odstoupení vlády, mám obavu, že by to prospělo jen anarchistům a neonacistům,či extremním radikálům, proto je na místě, aby se v parlamentu, přestali dohadovat a strany se zcela distancovali od svých pasivních, parazitujících a nebo zkorumpovaných členů a konečně začly plnit volební sliby, pokud nejsou schopni je plnit tak, rezignovaly a odešly z politiky.
23. 09. 2011 | 03:17

kormoran napsal(a):

Evo 02.43 , berte to tak , ze vetcheho starce Sladouska navstvilo nekolik rucnikaru , jemu se zasvitila ocka s narokem na pravo saria.

Jinak , ale podobne manipuluji s heslem : "My sme vas nechali zadarmo vystudovat , tak nam taky budete slouzit"

Holt rudi samani beze zmen)))
23. 09. 2011 | 03:39

kormoran napsal(a):

Ale Samanko Kocko!

Ja to rikam furt , ze nadavate na sve soukmenovce!

To se i podstivym kapitalistum obraceji panenky , jak u vas soudruzi dokazi hospodarit.

V druhem smeru si neodpustim narazku.
Kdo z vas je schopen ridit podnik , minimalne o 100 zamestnancich?

Vy ? Beda? Tenco? Hovorka? Obcan? Kdo? Nehovorim o systemu RVHP pochopitelne!

Kapacity jste vyhnali, nebo zdrhli , a vam proste nic nezbylo , nez to , ci ono rozprodat. ))) Jednoducha matematika)))

Kdo Vam bude tvorit moralni basic statu? No vy sami!
23. 09. 2011 | 03:53

tomas napsal(a):

to maximus, ja jsem nekde zaregistroval, ze ten rozdil v platech je padesat procent. tzn. ze tihl ekorupcnici kazdeho obcana pripravili o polovinu jeho platu. Francouzi by uz tahli na Bastilu
23. 09. 2011 | 05:31

Bredly napsal(a):

Zaorálek dělá to co má. Kritizuje vládu anžto je v opozici. A to je její role. Takže místo vysvětlení současných podezřelých zakázek mluví o kauzách ČSSD. To je argumentační bída. A Kalouska nechce řešit není prý sovětský soudce. Narážel na vynucená přiznání (která se za Stalina běžně praktikovala). A on Kalouska někdo mučil když se k fackované přiznal? Pane premiére když už 20 let jako munici používáte komunisty, nastudujte si literaturu.
23. 09. 2011 | 07:11

dedek napsal(a):

Někdo napsal(a):
Když do toho vidíte, pane Zaorálku, tak se do toho dejte. Jste v politice dost dlouho, abyste věděl, jak. A třeba vás bude víc, kdo se zasadí, aby se kaly všeho druhu hnuly. Jen o tom mluvit nestačí, co je stud a čest, tak tohle mnoho politiků nezná.

No myslím, že jakákoliv snaha o projednání je okamžitě smetena 105 hlasy poslanců vlády rozpočtové odpovědnosti a protikorupčního boje, takže nezbývá, než abychom je nakopali do zadku jako občané. Ono by to chtělo to auto s Kalouskem zastavit a naflákat mu h..u a nakopat pr..l a to nejen jemu. Mněl by nastat čas, kdy budou z hrůzou vystrkovat čumáky na veřejnost.

V 89 jsem cinkal jako blbec klíči na Václaváku a dnes? Porovnejte si, třebas to, co jsme komančům vyčítali. Znáte komančského politika, který by byl tak za vodou jako dnešní rádoby politici? Myslím, že nastal jeden hrozný paradox díky vám politikům dnešní doby. Komančové nás tehdy strašili kapitalismem se všemi důsledky. Nikdo jim nevěřil. A dnes? Dnes obyčejný člověk musí uznat tedy pokud bude objektivní, že měli pravdu. Bohužel. Kdo není podnikatel nebo politik je pro vrchnost naprosto bezcenný a tato "socka" si nezaslouží nic jiného, než aby byla stříhána jako ovce. U ovcí se alespoň vĺna nechá dorůst. Tady se lidé stříhají dohola byť jen začne rašit strniště po minulém stříhání. Ale zjančené stádo ( v našem případě přeteklý pohár trpělivosti) dokáže udupat i svého pasáka. Už cítím, že pomalu divočím.
23. 09. 2011 | 07:16

Miky napsal(a):

Máte pravdu pane autore !
Naložil bych značnou část sněmovny a odvezl-ne však do Fifejd, ale někam na hnůj.
Tamější chudáci obyvatelé, by fakt tolik špíny asi opravdu neunesli!!!
Pochopitelně Vás bych vzal sebou..a posadil na vrchol této hromady .
23. 09. 2011 | 07:46

Jeff napsal(a):

Jednoznačně vynikající projev, po všech stránkách. Ano, povinné sledování v TV. Ovšem ne zřejmě na ČT. Její chcípácká podpora gaunerům, o nichž se zde mluví, je třaskavinou, která nedopadne dobře, viz duo Strouhalová-Fischer, co komentovali včerejší dění ve sněmovně. Naprosto chcípácká zbabělá ČT.
23. 09. 2011 | 07:53

ali napsal(a):

Eva- beag beet
Mňoukavá intrikánka je mnou zcela posedlá. Ta si ukládá i moje příspěvky a pak je tapetuje. Možná se ještě dočkám..
Nikdy jsem netvrdila, že jsem spokojená se stavem této země, jak lživě informuje mňoukadlo. Ale ta je schopná si vymyslet i to, že můžu za smrt Lenina. Tak bacha na ní. Tím, že jste mě oslovila jste si podepsala ortel smrti..
Komunizmus mojí rodinu připravil o majetek a zničil dost osudů...
To, že dnešní stav vlády a veškerých stran, je žalostný snad vidí každej normální člověk. Ne bolševik a socan. Ti budou bravurně přehlížet prohřešky a rozkrádačky socanů a komoušů a budou nadále lepit jejich špínu špínou druhých. Řešení nenabídne nikdo. Jen útoky, na druhé, jenž nepějí jejich bolševickou pjosonku. Takových trapných poštěkávačů je tu hodně, ale prvenství mají dva. Nemusím jmenovat :o)
Tímto zdravím úžasné tvorečky šklíbku a cukrouše a děkuji, že jsou. Neboť mě neustále utvrzují v přesvědčení že komoušovi a bolševikovi se věřit nemá a že je zákeřný.
23. 09. 2011 | 08:02

Mac napsal(a):

tedy neoušku, komsomolče, ty ses zase vytáhl :-)))

takovej kydů......
23. 09. 2011 | 08:18

ali napsal(a):

jinak speciálně pro Sladkého a šklébu
Platím daně..nemalé.
Podporujem dětské organizace, včetně adopce na dálku. Máme s manželem holčičku v Indii. Je už velká a díky naší podpoře může jít studovat. Dále podporujem domov důchodců. Též to platí pro organizaci zrakově postižených. Už v tom mám takovej guláš, že jsem tuhle poslala smsku slepýmu. Jak jsme se nasmáli, nemáte ponětí, protože se užíráte vlastní nenávistí a závistí. S dětmi školního věku podnikáme do těchto organizací "píditelování", aby měli představu o těchto lidech. No a ještě tam zasadím psí útulek.
A pak přijde Sladký a mňoukadlo a neskutečnou drzostí a sprostotou a hnusem mě budou urážet. Ti, jenž mi nesahají ani po kotníky si vylejvají kýble slizského frustrátu.. no má to chybu? ;o))
23. 09. 2011 | 08:22

neo napsal(a):

Mac:

jakých kydů Macu? Jen realita. No a pánové výše se samozřejmě tváří v tvář pravdě nezmohli na nic jiného, než argumentovat voňavkama.

Co se dá dělat.

Kdo pracovat chce, tak pracovat bude. Ten zbytek se vymlouvá.
Tito hrdinové nejenže odmítají veřejnou službu , ale dokonce jim smrdí i prodávat voňavky (opět opakuji, že je to jen klišé, ty nabídky nejsou o voňavkách).

To je obraz českého člověka. Páce neni, práce neni, práce neni, státe dej, Kalousek je vinen, státe naval, ostatní živte mě....

Když ale člověk ukáže nezpochybnitelná fakta, že i v oněch místech je nabídek dost, tak se dočká maximálně urážek, výmluv a zpochybňování nabízených pozic.
23. 09. 2011 | 08:49

Petr napsal(a):

"To se nám to rozhazuje. Když to praskne, tak Pavel Němec - tenhle expert na řešení kauz, když je nejhůř - nám pomůže. Co teďka zařizuje Pavel Němec, že dostal 108 milionů? Tenhle expert, který byl panem Topolánkem použit na řešení případu Čunek. Přece všichni víme, na co je Pavel Němec. Viděl jsem ho sedět v Karlových Varech s panem Rampulou, s panem Grygárkem, těmito esy Vrchního státního zastupitelství."

Ten pan Pavel Němec, co mu p.Paroubek šel ve všem na ruku. Ten Pavel Němec co jako ministr propustil pedofilního ropného prince na Svobodu a sám Veliký p.Paroubek za to vyrazil Nejvyšší státní zástupkyni p.Benešovou, která chtěla začít vyšetřovat kam zmizely (říká se o miliardách) za tuto svobodu. A teprve potom vznikla věta: "A kdo z Vás na to má, pánové!" Jaká náhoda, že?
23. 09. 2011 | 09:04

ali napsal(a):

neo
my jsme v 90 roce začínali se štípáním dřevěných obkladů, prodejem oděvů, reklamou a polepováním reklam na cokoliv, nejlépe za horkých letních dnů na výkladní skříně, či zimních mrazivých večerů na autobusy :o))), no a posléze dealerstvím..nádherná doba. Děti byly malé, ale pomáhaly jak to šlo. Nadělali jsme se jak dorti, ale bylo to nejkrásnější období našeho života :o)
p.s. z urážek si nic nedělejte, to je součást diskuzí :o). Kdo chce psa bít, vždycky si hůl najde
23. 09. 2011 | 09:06

xx napsal(a):

ajta, ajta
tady doopravdy smrdí ....něčí samochvála
23. 09. 2011 | 09:07

lijuti napsal(a):

ali
promiňte, píšete"Kdo chce psa bít, vždycky si hůl najde" .
Zajímavé že ta hůl v ruce je zde velmi často spíše u vás. Ale je to jen můj subjektivní názor.
23. 09. 2011 | 09:11

Mac napsal(a):

alík

máte pravdu, spasitelko, váš výrok: "...ti, jenž mi nesahají ani po kotníky si vylejvají kýble slizského frustrátu.. no má to chybu?"

NEMÁ CHYBU!!!!
23. 09. 2011 | 09:19

ali napsal(a):

Macík
že jo? :o)
23. 09. 2011 | 09:21

Mac napsal(a):

alík

no hlavně, aby vám to vysoké sebehodnocení dlouho vydrželo, spasitelko světa

o tom, že se nezbavíte arogance, nepochybuji, ta je dána geneticky a výchovou
23. 09. 2011 | 09:24

ali napsal(a):

lijuti
ráčej si všimnout, vašnosti, že první vzal do ruky hůl Sladký, následně škléba, pak vy a Macík..prosím, čtěte pozorně, pak suďte..

Macíku
tak od vás to sedí :o)))

p.s. jdu k lékaři, pokud Macíku budete chtít nadále pokračovat, poslužte si..máte mojí plnou podporu..pa, prdelko
23. 09. 2011 | 09:34

Mac napsal(a):

alík

k lékaři? ale přece jsem vám jasně napsal, že na vaše světaspasitelství a aroganci žádnej vitamín nezabere.

Proč "prdelko"? Nejsem váš starej...pánbu zaplať :-)))
23. 09. 2011 | 09:42

lijuti napsal(a):

ali
cože já jsem vzal hůl do ruky?
To snad nemyslíte vážně. Velice slušně jsem reagoval na váš přízpěvek a prezentoval svůj názor který bohužel nadále zastávám. To že berete velmi často hůl do ruky vy jsem myslel obecně kdykoliv a né jen na tomto blogu, a o pořadí taky nešlo.Nevyčítejte ostatním to co děláte sama možná i ve větší míře. Sbohem.
23. 09. 2011 | 09:46

Anita napsal(a):

ali
Když vykonám něco užitečného, když se mám dobře, když jsem spokojený, jaký důvod mám k tomu nevěřit ostatním, že oni, přestože se snaží vašich rozměrů nedosáhnou. Působí to na mne, že vy zrovna nejste ten, který je sám se sebou spokojený, ten, kterému se nepodařilo dosáhnout svých tužeb. Takto chválidupně se projevují lidé, kteří jsou frustrováni a jediným potěšením je si hrát na dokonáleho, kde jinde se mu to může podařit nejlépe než v anonymní diskuzi. Potlačování vlastní frustrace a poukázování na nedostatky ostatních spíše vypovídá o tom, že vy se sám hodnotíte a přiřazujete k lidem, kde jste skončil u ostatních u pat, tedy ani ne u kotníků. Vymýšlet si, jaký jsem borec, co vše sponzoruji je opravdu velmi chabé a chtít se tím snad i chlubit je dětinské.
Přeji vám, aby se vám opravdu podařilo postupně realizovat vaše sny a tím i duševně dozrál a zapracoval na vlastním sebevědomí.
23. 09. 2011 | 11:37

neo napsal(a):

Anita:

je vidět jak pozorně čtete :)
Ali má frndu ne pindíka :)
23. 09. 2011 | 11:51

ali napsal(a):

lijuti
ano, vzal, neboť lžete..pokud se do mne nikdo nenaváží, nedělám to taky..takže lež považuji za hůl..
Macíku
evidentně jste dokázal v životě kulový, jinak by vás moje spasitelství tak nebralo..žejo, prdelko? Já vás prostě miluju ;o)
Anita
no, koukám holka, že mě soudíte podle sebe..frustrovaná tedy rozhodně nejsem..to je to poslední, co mi chybí..asi si koupím od vás kilo frustrace..
Každý zachází s danou informací podle svého egoistického vidění sebe sama. Pokud považujete danou informaci o mých akcí chlubením, prosím. Já je nepřetřásám. To jen chudák Macík to nějak nemůže rozdejchat a vy jste přesvědčená o vymýšlení. Poslužte si, když vás to ukojí, ba vyvolá duševní orgasmus.
Na dokonalou si taky nehraju, to je vlastnost vaše, ne moje..

neo
:o))))))) bingooo
23. 09. 2011 | 12:28

ali napsal(a):

Anito
ještě dodatek..
nedávno naprosto bezdůvodně napsala kočka šklíba: není odpornějšího tvora než ali..pak je Kalousek
dnes pročítám příspěvky a opět kočka šklíba si hřeje polívčičku na mém nicku.
To samé Sladký, který mě nazývá blbkou, primitivem a tchořem..
Co na to říct. Podala jsem jim informaci o mých odpornostech. Kdybych tyto informace podávala pokaždé když se tu objevím, dá se mluvit o chlubení. Ještě si všiměte, kdo koho prvního oslovil - respektive napadl..takže prosím si všímejte svého a nechte si svých hloupých konspirací..děkuji.
23. 09. 2011 | 12:56

Eva- beag beet napsal(a):

kočka šklíba napsal(a):
Beag beete našla se přece Eva ne? :D. A zastala se tvora pod nickem ali, takže buďte v poho ;). Nic se tu neděje, jsme také v poho, že se tu rozkrádají miliardy, že tu máme mafií prolezlou justici a vládu, to nevadí. Budeme si povídat o tvoru pod nickem ali ;). Že tvor ali je nechápavý a spokojený se stavem téhle země také vůbec není překvapivé. To tyhle .... bývají, čím větší žumpa, tím se jim to více líbí ;).
Ali, ten tvor, prvním svým příspěvkem opravdu reagoval jako ...zkusím metodu č. maloměšťáka (válka je vůl):D, takže si vysloužil adekvátní odpovědi. A mimochodem co je Kunde a Munde, Beag Beete???
23. 09. 2011 | 03:15
Kocku sklibu dost casto vidim na diskuzich v Blesku, kde trenuje svuj pavlacovy styl, co nejvic urazit a zesmesnit, jestli chce neco sem prepastuju :-)))
Sklibo, to co jste si zvolili, to mate a jestli je ti smutno po levicove vlade, ktera kradla ve velkem a podle tebe to bylo v poradku, mas moznost vyberu, sice uz ne moc velkou, ale v takove Severni Korei to pro tebe muze byt idealni, tam se nerozkrada, tam neni korupce, tam neni mafii prolezla justice.
Nikdo te ......(dopln si sama)sklibo nezadal aby se zde nekdo bavil o diskutujici s nickname ali, vymyslis si a lzes, jak je u levicaku zvykem, tobe totiz vadi, ze intelektualne te ali prevysuje a ty s tim faktem nemuzes nic delat. No a navic, podle meho odhadu jsi jiz dlouho v duchodovem veku rozvedeny tvor, ktery ma hluboko do kapsy a ktery navic je frustrovany nedostatkem sexu, tak se aspon ukaji na diskuzich tim, ze sve spoludiskutujici urazi a ponizuje a dokonce jde tak daleko, ze je nazyva tvorem.
No a za posledni nezivim se prekladatelstvim a tlumocenim, takze ti sklibo neposlouzim co je Kunde a Munde, ale protoze jsem strasne hodna zenska, pomohu radou. Napis manzelce tveho upoceneho idola, ta ti to prelozi perfektne, po hentom nitriansku, jak napsala beagbeet :-))))))
Jeste bych ti nakonec neco rada napsala, ale p. Stejskal mne nema rad a rad maze me prispevky, tak ver, ze se k tobe prihlasim az te zase uvidim na diskuzich bulvarniho skvaru Blesk :-)))))))
23. 09. 2011 | 13:09

Mac napsal(a):

alíku, prcino

evidentně jste nejenom světaspasitelka, ale i vševědka :-)))

To, že se někdo slabomyslně a ubožácky nechvástá, jak vylepoval letáky a strašně se smál při představě, jak si slepej počte SMS (poněkud primitivní, ne, prcinko?), ještě neznamená, že nic v životě nedokázal.....

Jste schopná aspoň toto pochopit, prcino?
23. 09. 2011 | 13:18

Eva- beag beet napsal(a):

Anita napsal(a):
ali
Když vykonám něco užitečného, když se mám dobře, když jsem spokojený, jaký důvod mám k tomu nevěřit ostatním, že oni, přestože se snaží vašich rozměrů nedosáhnou. Působí to na mne, že vy zrovna nejste ten, který je sám se sebou spokojený, ten, kterému se nepodařilo dosáhnout svých tužeb. Takto chválidupně se projevují lidé, kteří jsou frustrováni a jediným potěšením je si hrát na dokonáleho, kde jinde se mu to může podařit nejlépe než v anonymní diskuzi. Potlačování vlastní frustrace a poukázování na nedostatky ostatních spíše vypovídá o tom, že vy se sám hodnotíte a přiřazujete k lidem, kde jste skončil u ostatních u pat, tedy ani ne u kotníků. Vymýšlet si, jaký jsem borec, co vše sponzoruji je opravdu velmi chabé a chtít se tím snad i chlubit je dětinské.
Přeji vám, aby se vám opravdu podařilo postupně realizovat vaše sny a tím i duševně dozrál a zapracoval na vlastním sebevědomí.
23. 09. 2011 | 11:37

Wow, wow, wow, dalsi ktera rada rozdava rozumy. A co tak misto si hrani na psychologa Anito, jsi se drzela znameho:
"AD REM, NON AD HOMINEM"

a pro ali, jste mi velice sympaticka a vazim si co vsechno delate pro cizi, ale v jednom jste mne zklamala, nedavate nic na kocky (tim proboha nemyslim tu sklibu) a to mne mrzi, ja jsem totiz kockomil a podporuji zasadne a vyhradne pouze kocici shelters. Hezky den ali :-)
23. 09. 2011 | 13:19

Eva- beag beet napsal(a):

Mac, by asi na tohle rekla tvoje stara, ze zde oslovujes diskuterky "prcino" asi by se ji to moc nelibilo, zejo?
23. 09. 2011 | 13:21

Anita napsal(a):

ali
Já jsem se ve vás opravdu nemýlila, ba dokonce by vám doporučila si najít vymezení pojmu frustrace a pak s ním častovala. Já jsem ve vašem případě ji schválně užila, neboť si nyslím, že je vašim oblíbeným slovem nejan na těchto diskuzích. Omlouvám jestli jsem ranila vaše ego,které se jeví napovrh jako silné, ne je malinké tak jako intelekt jeho dušičky. Raději mi už nedokazujte, jak malý je psaním nepodstatných výmluv a opět poukazováním na druhé, kteří ve vašich očich jsou na tom hůře. Šklíba je docela obratná a umí zasáhnout, proto vás to musí ranit. Sladký měl konflikt i semnou a dnes i já chápu někdy jeho názory ikdyž jsou víc než obhroublé.
23. 09. 2011 | 13:24

Eva- beag beet napsal(a):

ali napsal(a):
Anito
ještě dodatek..
nedávno naprosto bezdůvodně napsala kočka šklíba: není odpornějšího tvora než ali..pak je Kalousek
dnes pročítám příspěvky a opět kočka šklíba si hřeje polívčičku na mém nicku.
To samé Sladký, který mě nazývá blbkou, primitivem a tchořem..

ali,
Vy proste nechapete levicackou naturu, kterou maji soudruzi zazranou pod kuzi, jak starou nemytou spinu..... oni smi vsechno, druzi si to musi nechat libit.
23. 09. 2011 | 13:24

Mac napsal(a):

Eva - velmi udeřená

1. nejsi panenka Maria, aby ses srala do mýho soukromí
2. moje manželka není žádná "stará", každej nevypadá jako ty
3. když slabomyslnou prcinu nazvu prcinou¨, není na tom nic špatnýho
4. ráčej se podívat nahoru, kdo s tímto druhem oslovování začal
5. až tak učiníš, zeptej se prosím prciny, jak by se líbilo jejímu starýmu, že oslovuje diskutéry "prdelko"

Ještě něco, evo udeřená?

Kristapána, to se tady sešel spolek slepic :-))))
23. 09. 2011 | 13:26

neo napsal(a):

A Mac je kapoun na smetišti :)
Tak co Macu, už sis prohlíd ty nabídky práce? Těch je viď ?
23. 09. 2011 | 13:31

Mac napsal(a):

neoušku, komsomolče

o čem to takhle po obídku ráčíš kvokat?
Jaký nabídky, ty něco nabízíš? Snad ne nějakou nadprůměrně ohodnocenou práci, třeba jako je ta, kterou ty předstíráš?

Tedy ta, kdy musíš závidět každýmu, kdo vydělá víc než tři čtyři tácy denně :-)))))
23. 09. 2011 | 13:33

Milan napsal(a):

Evi, ušlechtilá osobo, proč máte za jménem ten přívěšek, není to pravé zlato ? Nebo jste si jen zchladila žáhu na manželce nenáviděné bradavice ? Mám za to, že ani Vy nejste ta pravá, která má druhé poučovat o morálce. Radši nasypejte krmení kočkám, to uděláte alespoň něco užitečného. Třeba Vás to uklidní. Vrána k vráně, jo, to sedí, neděláte ženským dobrou službu, proto se ti chlapi do toho ženění tak neženou, ještě aby čapli nějakou semetriku, br

ale k věci - pane Zaorálku myslím si, že ten klientelismus je v nejvyšších patrech tak zabetonovaný, že už je na nějaké řeči pozdě. Nechali jste to zajít,mám na mysli slušné politiky, bohužel příliš daleko a cesta zpátky bude když ne úplně nemnožná, tedy značně obtížná.
23. 09. 2011 | 13:40

Eva- beag beet napsal(a):

neo napsal(a):
A Mac je kapoun na smetišti :)
Tak co Macu, už sis prohlíd ty nabídky práce? Těch je viď ?
23. 09. 2011 | 13:31


Neo,
a to von Macik zase rad si zde natrasa peri, domamusi drzet hubu a krok, jinak by ho stara necim prastila, tak aspon kikirika zde :-))))
A to jsem nevedela, ze chudak Mac je bez prace, skoda, ze ziji tak daleko, hned bych mu nabidla praci... za $7.00 na hodinu, no neber to, ze :-))))))))
23. 09. 2011 | 13:44

Mac napsal(a):

Milan

kašlete na Evičku, to je slavná bigbíťačka, která se vzmohla v životě na sypáním kočkám. Ve volném čase se věnuje studiu levičácké nátury.

Jak ona to všechno stihne.... :-)))
23. 09. 2011 | 13:45

neo napsal(a):

Mac:

no napsal jsi ráno cosi o kydech a pak už jsi se nevyjádřil.
23. 09. 2011 | 13:49

neo napsal(a):

Eva:

Mac není bez práce, ty nabídky jsou pro Ostravaka ne pro Maca :)
23. 09. 2011 | 13:51

Mac napsal(a):

neo

to jo, taky tady nemůžu trčet furt, že jo. Musím taky občas zkontrolovat tvorbu dividend :-))

Ale myslím, že ta zmínka o kydech se týkala toho tvýho infantilního blouznění na téma roku 2020.

O žádných nabídkách práce nic nevím...

ale pokud máš zájem, firmě se docela daří, budeme nabírat. Sice jenom dělnické profese, ale ty jsi tady onehdy blouznil, že uznáváš každou práci :-)))
23. 09. 2011 | 13:53

Eva- beag beet napsal(a):

milanku, ten privesek je poklad! Ta znalost anglictiny, ze ktere mela nase predni prekladatelka a tlumocnice dokonce statnici, nesmi zapadnout v zapomneni. Ta bradavice mi vadi nejmene, vic mne vadi ta zlodejska a agorantni postava, nejvetsiho zlodeje politika, ktery ve sve zatuchle moralce sel tak daleko ze se s odpustenim k..... l a manzelka cetla narodu jak je Jirik ferovy chlap. No a jinak ti milanku doporucim jedno, vrat se zpet na diskuze, hlavne pod clanky o USA, tam ve svych urazkach a sprostarnach vedes. A jestli jsi nekde chytroline cetl, ze kazu o moralce, tak potom neznas vyznam slova moralka.
23. 09. 2011 | 13:54

Eva- beag beet napsal(a):

Mac napsal(a):
neoušku, komsomolče

o čem to takhle po obídku ráčíš kvokat?
Jaký nabídky, ty něco nabízíš? Snad ne nějakou nadprůměrně ohodnocenou práci, třeba jako je ta, kterou ty předstíráš?

Tedy ta, kdy musíš závidět každýmu, kdo vydělá víc než tři čtyři tácy denně :-)))))
23. 09. 2011 | 13:33

:-))))) doufam, ze ty tri ctyri tacy Maciku nemas za to, ze v pracovni dobe vysedavas u pc a placas nesmysly. Byt mym zamestnacem, tak letis na hodinu, zlodeje nemam rada a kradez pracovni doby je zlodejstvi, to nevis?
23. 09. 2011 | 14:01

Mac napsal(a):

Evička praštěná

už jsem ti onehdy psal, aby ses nesrala do cizího soukromí.

A že bych se stal zaměstnancem kvokající slípky sypající kočkám - to je úsměvné.

Prokonzultuji se šéfem personálního, jestli můžu vyhodit sám sebe a pak ti dám vědět, chudinko :-)))

ještě bych taky mohl hlasovat na VH pro svoje vlastní odvolání, ale to myslím neudělám :-))).

Ještě máš nějakej dotázek, chudinko?
23. 09. 2011 | 14:07

neo napsal(a):

Mac:

tak to jo. I když tu pohádku jsi mohl vzít více s humorem tobě tak vlastním:)

děkuji za nabídku, o dělnické profese zájem nemám,mimochodem jako student jsem si tak dosti často přivydělával, proto vím moc dobře jaká to je práce a proto jí také nemohu pohrdat. jinak je to důkaz, že firmy nabírají :)
23. 09. 2011 | 14:08

Mac napsal(a):

neo

to tě šlechtí, že nepohrdáš dělňasy. Já sice nejsem (aspoň myslím)úplné manuální dřevo, dejme tomu polodřevo, moc velká sláva to není, a tak docela ctím dělníky a řemeslníky.
Na rozdíl od mnohejch totiž vím, že bez nich by ty zisky holt nebyly.

Firmy nabírají - no jak který, záleží na oboru, trhu, příležitostech.

Zase tak slavný to není a pokud nabírají, tak hodně opatrně.
23. 09. 2011 | 14:13

Peter napsal(a):

Naozaj to zvonka vyzerá tak, že Ali = Eva, rovnaký štýl. Aj sa jedna druhú za uškom podrbů, má to svoje pozitivá, ako majster Bean, ako si sám posiela pohladnice k vianociam :) Nič vo zlom dievčatá, svet už je taký, oni aj chlapi majú svoje špecifiká, niektorý, škoda hovorit, ďakujem za dobrú zábavu
23. 09. 2011 | 14:14

Viola napsal(a):

Jen taková drobná pro Mikyho ale i premiéra Nečase

říká se na Fifejdách, nepoužívá se předložka v. Jde o v překladu "na zelené louce" tedy na louce, ne v louce. T té sněmovně mi to v proslovu pana Nečase rvalo uši.
23. 09. 2011 | 14:16

Eva- beag beet napsal(a):

Mac napsal(a):
Eva - velmi udeřená

1. nejsi panenka Maria, aby ses srala do mýho soukromí
2. moje manželka není žádná "stará", každej nevypadá jako ty
3. když slabomyslnou prcinu nazvu prcinou¨, není na tom nic špatnýho
4. ráčej se podívat nahoru, kdo s tímto druhem oslovování začal
5. až tak učiníš, zeptej se prosím prciny, jak by se líbilo jejímu starýmu, že oslovuje diskutéry "prdelko"

Ještě něco, evo udeřená?

Kristapána, to se tady sešel spolek slepic :-))))
23. 09. 2011 | 13:26
1/ Na tvoje soukromi Maciku zvysoka sejrim

2/ Jak vypada tvoje stara nezajem, jinak te obdivuji, neznas mne a presto
vis jak vypadam

3/ 4/ 5/ Neuveritelny ale pravdivy fakt, v Ceske Republice vymreli dzentlemani,
bohuzel.
23. 09. 2011 | 14:17

Mac napsal(a):

Eva praštěná
to je ta, která

1)zvysoka sejří na moje soukromí a přitom se do něj neustále sere
2)o mé manželce nic nevíš a přesto ji nazýváš starou. Asi to máš naposlouchaný od svýho "starýho". Zrovna ty se dovolávej slušného vyjadřování :-))))
Jak vypadáš si dokážu docela představit - zaprděná, nepohledná, zklamaná frustrátka
3/-5/ blekotá nesmysly o džentlasích. Džentlmen jsem vůči ženám, které si to zaslouží (např. moje manželka -té existence jako jste ty a prcina nesahají ani po kotníky). Vůči militantním agresívním sufražetkám mi to nějak nejde

Dů jů andrstend?
23. 09. 2011 | 14:25

Eva- beag beet napsal(a):

Peter napsal(a):
Naozaj to zvonka vyzerá tak, že Ali = Eva, rovnaký štýl. Aj sa jedna druhú za uškom podrbů, má to svoje pozitivá, ako majster Bean, ako si sám posiela pohladnice k vianociam :) Nič vo zlom dievčatá, svet už je taký, oni aj chlapi majú svoje špecifiká, niektorý, škoda hovorit, ďakujem za dobrú zábavu
23. 09. 2011 | 14:14
Srdecne zdravim na Slovensko Petrik a musim priznat, ze "obdivuji" tvoje odhaleni, ze ja jsem vlastne ali :-)))).... jenom nechapu proc se musi nekteri lide neustale verejne zesmesnovat svymi trapnymi odhady. Bav se Janosiku jak chces, tvuj problem, jenom bych te chtela upozornit na malickost, ktera ti pri tve prudke inteligenci, kterou jsi urcite ziskal velkym misenim krve unikla, (mimo jineho) ze pokud by zde byly IP cisla, tak by jsi za prve videl,ze ali nejsem ja a za druhe, ze moje prispevky chodi o nekolik tisic miles dal, nez ali. No nic, jdu sypat kockam :-)))))
23. 09. 2011 | 14:31

Mac napsal(a):

některé osoby v tej velkej zemi tam na západě (přesněji tisíc miles, tisíc miles daleko) by měly přestat sypat kočkám, a nechat si to sypání pro sebe, až ta velká země definitivně zkrachuje, bude se to hodit. A myslím, že slepice by mohly spolknout i to, co bylo původně určeno kočkám...
23. 09. 2011 | 14:36

Eva- beag beet napsal(a):

Mac napsal(a):
Eva praštěná
to je ta, která

1)zvysoka sejří na moje soukromí a přitom se do něj neustále sere
2)o mé manželce nic nevíš a přesto ji nazýváš starou. Asi to máš naposlouchaný od svýho "starýho". Zrovna ty se dovolávej slušného vyjadřování :-))))
Jak vypadáš si dokážu docela představit - zaprděná, nepohledná, zklamaná frustrátka
3/-5/ blekotá nesmysly o džentlasích. Džentlmen jsem vůči ženám, které si to zaslouží (např. moje manželka -té existence jako jste ty a prcina nesahají ani po kotníky). Vůči militantním agresívním sufražetkám mi to nějak nejde

Dů jů andrstend?
23. 09. 2011 | 14:25
Prepastuj mme frajere, jeden prisppevek, ze se nekde zajimam o tvoje soukromi :-) A nebud takova netykavka, co se tvoji stare tyka. Ja si naopak dovedu predstavit tebe, jak ta tvoje knedlikova obstarozni stara vypada :-)))a ty uz s tim nic nemuzes delat, kysne a starne....., no nic, neklesnu na tvoji uroven,za to mi Dicku opravdu nestojis..... ant jes, aj duuuu andrstend jor masa bob inglis, dusbag :-))))
23. 09. 2011 | 14:38

xx napsal(a):

Pane Zaorálku, a jsme jako v parlamentě, to je docela síla. Potom se lidi mají spojit proti dacanům, jsem docela skeptický, mají ještě na hodně dlouho fajront, diskutující prosím, přehoďte vyhýbku, tahle kolej vede leda tak na hnůj
23. 09. 2011 | 14:40

Eva- beag beet napsal(a):

Mac napsal(a):
některé osoby v tej velkej zemi tam na západě (přesněji tisíc miles, tisíc miles daleko) by měly přestat sypat kočkám, a nechat si to sypání pro sebe, až ta velká země definitivně zkrachuje, bude se to hodit. A myslím, že slepice by mohly spolknout i to, co bylo původně určeno kočkám...
Tak mam takovej dojem Maciku, ze jsem se ti pekne dostala pod kuzi, co? ;-)))) Aspon vis, jak je to prijemne se do nekoho, kdo ma jiny nazor na vec, nez ty, viz ali, "obouvat".
A az ta velka zeme zkrachuje maciku, tak to hlavne pocitis ty, ale to ty ze svoji cechackovskou naturou nemuzes pochopit :-))) A tvoje prisprostle jodlovani o sypani kockam a nebo slepicim jde mimo mne.:-)))) Pa krapiku a pozdravuj svoji starou :-))))
23. 09. 2011 | 14:45

Mac napsal(a):

Evička praštěná

no, konečně :-)))

koukám, že s tím svým hodnocením, chudinko - tedy, že jsi zaprděná, ošklivá a zklamaná frustrátka - jsem to docela trefil, že jo?

Tak si to tam v těch dálkách užívej :-)))

A zase zase sem hoď nějakou zahnívající páchnoucí slinu - já už tady nebudu. Sedám do káry a jedu za svou pohlednou, milou, přítulnou manželkou. Jo ještě musím koupit malýmu to autíčko :-))

Pěkný víkend
23. 09. 2011 | 14:50

Eva- beag beet napsal(a):

:-))))) maciku, mne nerozhodis, laskave si uvedom, ze ja nejsem tvoje stara, ktera musi drzet hubu a krok a pritom zahyba s tvym nejlepsim kamosem, aby si aspon trosku "uzila", kdyz uz s tebou to nestoji za nic :-)))) Jo a vis o tom, ze ted jsou v Cesku DNA testy velice popularni, ja jen jestli znas to prislovi o kukackach :-))))

Sedej do ceho chces, fandi si jak mas pritulnou manzelku :-)))) a jak rikam, to DNA bych nepodcenovala, tak ted sup sup, jed koupit tomu svymu malymu auticko brm brm :-)))))))
23. 09. 2011 | 15:05

ali napsal(a):

Eva- beag beet
Evi dík za podporu, ale klídek..nemá cenu se s nimi hádat..a kvůli-vá mně už vůbec..ale potěšila jste mě :o). V útulcích, v menších městech bývají dohromady jak psíci, tak kočičky..takže krmení kupuji jak psům, tak kočkám..nemohla bych koukat na ty oči, co nedostanou :o)
Hezký večer, jdu studovat naučnou literaturu..a dík ještě jednou.
A kašlete na ně..nejsou to lidi, jsou to jen socanský písmenka na skle a mě urazit nemůžou, na to nemají.. :o)
23. 09. 2011 | 18:46

lijuti napsal(a):

ali
já jsem jen vyjádřil svůj názor.
proč mi píšete že lžu?
když někdo vyjadřuje svůj názor tak podle vás lže?
vždyť jsem vám to i psal že je to jen můj subjektivní dojem.
nechápu vás a vlastně už ani nechci.
23. 09. 2011 | 19:17

Eva- beag beet napsal(a):

ali,
na aktualne moc nechodim, obcas zabrousim na zdejsi blogy s tim, ze se snazim "zustavat v obrazu" co se deje doma. Samozrejme si ctu diskuzi, ty mne davaji nekdy daleko pravdivejsi obrazek o tom, ce se deje doma. Vas jsem uz mnohokrat zaregistrovala a myslim si, ze jste prijemny diskuter a navic inteligentni, coz se o mnoha dalsich rict neda. Obcas napisu nejaky prispevek, obcas mne nekdo slusne odpovi a obcas dostanu mokrou hadrou. Co mne ovsem nadzvedne ze zidle, jsou nekteri mistni sovinisti, kteri maji dojem, ze maji patent na rozum a navic si mysli, ze urazet oponenta je norma a forma diskuze. Radeji o sobe psat nebudu, protoze bych to schytala, ze se chlubim, tak jako jste to schytala Vy :-))ale proste mne vadi, kdyz je nektery diskutujici hulvat a je jedno jestli se tak chova k muzi a nebo k zene. Nemam problem se tomuto trollovi postavit a dat mu ochutnat jeho vlastni meducinku :-) Jiste, je to neprijemne se zde hadat, ale nekdy se tomu clovek nevyhne. A at je to jakkoliv, vzdy takove hadani zanecha v cloveku horkost a rika si: Jsem opravdu takovy debil, jak o mne ten a nebo ta pise? Ale dnes jsem se po case podivala na blog pani Alvarove o ktere si tez myslim, ze je to velice intligentni blogarka i kdyz ne vzdy, souhlasim s jejimi nazory. A to co jsem si tam dneska precetla, mne naprosto uklidnilo :-))))) Pani Alvarova to dostava od nekterych diskuteru zrovna takovou merou jako Vy a nebo ja :-))))) Tak jsem se uklidnila, ze to nejsem ja, nebo Vy, nebo p. Alvarova, ze chyba je na druhe strane dratu a to je fakt, s kterym se clovek musi smirit. Jak je videt, frustratu je u nas neurekom :-)
S tou podporou kocicek jsem to nemyslela vazne, ale potesilo mne, ze jste napsala, ze podporujete i kocicky, God Bless..... Srdecne Vas zdravim a kdyz sem zase nakouknu a uvidim Vas na diskuzi, tak se s dovolenim prihlasim aspon s pozdravem :-) Mejte se hezky
Ted jdu do kuchyne strcit ruce do skopku :-))))))
23. 09. 2011 | 19:57

ali napsal(a):

Eva- beag beet
díky moc za hezká slova na mojí adresu :o). Nedělám si nic z těch, kteří mne osočují a nemám ani důvod je sama oslovovat. Pakliže se do mne začnou navážet, tak se ozvu. Ale nemám chuť s nimi zápolit donekonečna, neboť to nemá smysl a jdu raději pryč.
Jen koukám třeba ráno, co se tu přes noc urodilo tupců na cm čtvereční. Hořkost ve mně to nezanechává, na to je PC moc krátké, abych se trápila s anonymním blbem. Co dokáže ego vytvořit pod rouškou anonymity je někdy neskutečné. Díky a klidně se ozvěte. Mějte se suprově, dobrou :o))
23. 09. 2011 | 23:58

kočka šklíba napsal(a):

Tak to jsem nechtěla, ale sypu si popel na hlavu ;). Opravdu se tu probírá tvor "ali". Na "evu - beag beet" nereagujte, sice je to kámoška Pepy Řepy ale je to podle mne zase moucha, BlueJay :D. Tak už poslední moje rýpnutí, že si s těmito tvory rozumí i neo, který se zdál sice hodně, hm, ideologický kvůli uválené kuličce, ale jinak poměrně inteligentní, je opravdu smutné. "Bože jak hluboko jsme klesl/a", je název poměrně starého filmu, ale pro vaší situaci docela výstižného, neo ;).

K blogu jsem napsala už předtím, jen jsem dnes sledovala Krause. A i když je mně jasné, že Babiš (a domnívám se že i Okamura) nejsou žádní altruisté, tak jsou rozhodně chytří a začínají se opravdu bát. Sice mohou majetek vyvést do daňových rájů, a a si už to stejně udělali, jenže pokud je práce baví, tak se bojí, že jejich firma, firmy tady v Evropě mohou vzít za své. Pak se sice mohou válet na plážích na třeba Kajmanech do smrti a jejich potomci rovněž, nicméně se domnívám, že tohle není jejich přáním. A v Evropě rozhodně začíná přituhovat a v regionu střední a západní Evropy obzvlášť. A v ČR, no o tom je právě blog Zaorálka a Ratha a Peheho a dalších .
24. 09. 2011 | 00:56

Fialenka napsal(a):

Skvělý projev, konečně zazněla pravda i na nejvyšších místech. Bylo to řečeno srozumitelně takovým způsobem, že by to mohla vnímat i veřejnost.
24. 09. 2011 | 07:11

Básník napsal(a):

Souhlasím. Nemám rád zloděje,tuneláře a vykutálené čecháčky. 30let jsem jako hasič zachraňoval životy lidí. Na exekutora mám připravený můž. Za původní, možná neexistující, nepatrný dluh o kterém jsem nevěděl mi v 72 letech věku vězení nevadí, ale bezdomovce ze mě neudělá!!! Od komunistů jsem dostával pouze pendrekem. Dnes je volím. Nejvíce mi ale vadí spolupráce ČSSD+ODS a babka, která vybírá popelnice a volí ptáky. Básník
24. 09. 2011 | 09:38

ali napsal(a):

šklíbo :o)
tvoje nenávist je už dojemná a trapná zároveň..hodně štěstí ti přeju
24. 09. 2011 | 10:57

Eva- beag beet napsal(a):

ali,
nevim jestli ma skliba, (schvalne nepisu kocka, k ni by se hodilo daleko lip nejake jine zvire, spis takove nejake poradne rohate :-) jako prava carodejnice kristalovou kouli a nevim koho nabada, aby se se mnou i pres fakt, ze jsem "kamaradka" Pepy Repy, (toho mam opravdu jako diskutera rada) nebavil :-))) a je mi opravdu zahadou, jak mohou nekteri byt presvedceni, ze jsem budto Vy, jak mne "presne" odhadnul ten slovensky Janosik od Dunaja a nebo, ze jsem stara tlusta a ja nevim co jeste, jak mne popsal Macik, no a ted jsem zase Blue Jay :-)))))) Jak je mozne, ze nekteri lide jsou tak trapne naivni a mysli si, ze kdyz maji diru do zadku, tak vsechno vi :-)))

U nas je teprve sest rano, ale je tak priserny humid, ze se neda spat, tak jsem se podivala na blogy, co se pres noc "urodilo" :-))))

Jdu si varit kafco, hned bych Vas pozvala :-)
24. 09. 2011 | 12:06

český maloměšťák napsal(a):

kočka šklíba
Proč se zahazujete s notorickými lháři ?
24. 09. 2011 | 12:56

Ostravák napsal(a):

Neo : Ty moulo . Od holek před Teskem by jsis voňavku nekoupíl , aspoň se tady ták vytahuješ , ale zároveň nabízíš nezaměstnaným že by si tu práci měli vzát . To něják nesedí a nepasuje do sebe , uvažuj co píšeš .
24. 09. 2011 | 13:24

ali napsal(a):

Eva- beag beet
to je fuk, Evi, škléba je prostě zlá..taky mě rozesmálo, jak nabádá, aby na Vás nikdo nereagoval. Snaží se svoje drápy saseknout jednoho proti druhému. Také je s podivem, že Vás obviňují se střídání nicků, ba dokonce, že Vy a já jsme jedna :o). Takové fígle tady tropí akorát tenco, alias šlapka, alias "ten nad námi", který je sám notorickým lhářem, jednou chlap, pak zas ženská a teď zase chlap..snaží se dělat blbce z druhých, ale že ho dělá sám ze sebe nevidí :o)))). Neřešte to..stejně s tím nic neuděláme. Šklebidlo ať si sype popela na hlavu kolik chce. Když jí to zahřeje a potěší a dodá energii, budiž jí přáno. Nezlobím se na ní. Ale čím víc jí poznávám, tím víc miluju zmije..už se mi jí nechce rozebírat. Nemám chuť si kazit myšlenky osobou jejího ražení.
Kafe by bodlo, sekám zahradu a čistím záhony. Musím uklidit na posvícení. Budu péct hnětynky pro děcka a hlavně pro mě, bo to je děsná bašta :o)
24. 09. 2011 | 13:42

Ostravák napsal(a):

Ali : Ještě že máte tu adopci té Indické holčičky na dálku . Znám takovou která si ji z rozmaru přivezla až domu , taky odněkud z Indie . jenom z té holčičky za pár let , vyrostla pěkná kočka, která se zahleděla do jejího starého . No a tá adoptivní maminka byla ráda, když se ji podařilo tu hezkou slečnu dostát spátky do indie .
24. 09. 2011 | 14:03

ali napsal(a):

Ostravák
rozhodně bych dítě nevytrhávala z jeho prostředí. Má svojí rodinu. Vzít si sem takové dítě je opravdu rozmar. Ale je to divné, neboť charita toto neumožňuje, dokonce ani soukromé setkání není doporučováno..hmmm, to se mi nějak nezdá. Jak to dokázala, že jí sem to dítě dali? I když se posílá nějaký balíček, tak upozorňují, aby toho nebylo moc. Je to z výchovného hlediska..
24. 09. 2011 | 14:56

Eva- beag beet napsal(a):

český maloměšťák napsal(a):
kočka šklíba
Proč se zahazujete s notorickými lháři ?
24. 09. 2011 | 12:56

:-))) opravdu prilehave nickname. Jak to nekteri lide delaji, ze se dokazi svym nickname, tak presne vystihnout. Nejdrive moulo malomestacka, svoje slova potvrd nejakym pravdivym dukazem, ze je zde nekdo notoricky lhar, jinak dalsi prachsproste uslintana, cechackovska postavicka tady trapne jodluje...kaspare
24. 09. 2011 | 15:33

Eva- beag beet napsal(a):

Sladký napsal(a):
Klídek,ali.s primitivy,kteří neví,která bije miám shovívavý soucit.Pokud se té burky nedočkáte vy, pak vaše dcery určitě.Je nmi vás líto.
22. 09. 2011 | 20:58
Wow, jsem uz hodne dlouho mimo republiku, ale gramatiku porad ovladam docela obstojne, tedy urcite lepe, nez primitivni nick Sladky. Sest hrubek ve trech vetach. Preklepy jsem nepocitala....
24. 09. 2011 | 15:53

Eva- beag beet napsal(a):

Ostravák napsal(a):
Ali : Ještě že máte tu adopci té Indické holčičky na dálku . Znám takovou která si ji z rozmaru přivezla až domu , taky odněkud z Indie . jenom z té holčičky za pár let , vyrostla pěkná kočka, která se zahleděla do jejího starého . No a tá adoptivní maminka byla ráda, když se ji podařilo tu hezkou slečnu dostát spátky do indie .
24. 09. 2011 | 14:03
Ostravaku, kdyz o tom tak presvedcive pisete, tak jiste vite, jak se z rozmaru da privezt holcicka z Indie? Mne by to fakt zajimalo. A kdyz uz pisete, co se potom stalo, nevsimnul jste si taky nahodou faktu, ze v Ceske Republice je vysoke procento incestu? Staci otevrit noviny cist, kolik otcu, znasilnuje vlastni dcery.... co treba ted co hybe Ceskem, pan co vystrilel celou rodinu jenom proto, ze mel chut na 14ti lete decko sve druzky...
A co vy, vy by jste si neadoptoval z rozmaru holcicku z Indie? A nebo mate vlastni dceru a o adopci neuvazujete? Urcite by jste udelal dobry skutek.
24. 09. 2011 | 16:08

Eva- beag beet napsal(a):

ali napsal(a):
Ostravák
rozhodně bych dítě nevytrhávala z jeho prostředí. Má svojí rodinu. Vzít si sem takové dítě je opravdu rozmar. Ale je to divné, neboť charita toto neumožňuje, dokonce ani soukromé setkání není doporučováno..hmmm, to se mi nějak nezdá. Jak to dokázala, že jí sem to dítě dali? I když se posílá nějaký balíček, tak upozorňují, aby toho nebylo moc. Je to z výchovného hlediska..
24. 09. 2011 | 14:56

ali, obdivuji Vasi trpelivost. Ja osobne si myslim, ze si tu story Ostravak pouze vycucal z prstu,aby mohl prudit. V jeho okoli a znama, ktera by si adoptovala dite z Indie? :-)))) Z jeho okoli jeho zname spis zasobuji detske domovy....
Jinak, taky bych potrebovala posekat zahradu, ale bohuzel zde leje jak z konve. Na posviceni bych se tesila taky, ale neznam a nebo mne to uz vypadlo z pameti, co jsou hnetynky...
24. 09. 2011 | 16:17

aMELOU napsal(a):

Jak dojemně soucítící a charitativně zaměřená je ta, která přeje ideologickým odpůrcům narození mongoloidního dítěte, jak věrohodné, no ale hokynářky vždycky své zákazníky podváděly, nahoře jablíčko olejem namazané a vevnitř hniloba, takže divit se tomu až tak nelze a omluvit a vykecat také ne, to byl výhřez, madam
Dobrou chuť k tomu kafíčku a proberte ještě, na koho byste si plivly, kdo by mohl být třeba postižený nebo nešťastný, má to šmrnc, kočičky
24. 09. 2011 | 17:37

Ostravák napsal(a):

Ali :Mohl bych se zeptát ják kní přesně přišli až si půjdu hlavu schadit vduchem , ale není to podstatné ták se ptát nebudu .
Eva- beag beet :Dobře víte že nejlepší story nejde vymyslet, ale musí se prožít . Ani Donutil nemá žádne story vymyslené, ale zato někdy pěkně ukradené. No a incest to je přímo hrůza a děs . A dětský domov mám nejbližší 7 km a nikoho tám neznám kromě vedoucí kuchyně .
24. 09. 2011 | 17:41

DamDam napsal(a):

Díky pane Zaorálku, jste jedním z mála politiků, kterých si vážím.
24. 09. 2011 | 18:57

Eva- beag beet napsal(a):

ty joudo aMELOU, bud tak laskava a prepastuj sem, kdy ali a nebo ja, jsme prali ideologickym odpurcum narozeni mongoloidniho ditete, predpokladam, ze te pustili za dobre chovani v blazinci k pc, protoze jsem procetla celou diskuzi a nikde nepadlo slovo o mongoloidnim diteti a nebo jinak postizenem... placas nesmysly o jablicku a hnilobe a pritom tobe samtotne smrdi z huby lzi. Jestli si nekdo na nekoho plivnul tak to jsi ty. Prvne si precti diskuzi at jsi v obraze a uvidis, kdo zacal s urazkami, jablickama a hnilobou a pak moralizuj smudlo smoulova :-))))
24. 09. 2011 | 19:06

ali napsal(a):

aMeloU
a hele, šlapka..asi sis nevšiml, že narození mongoloidního dítěte přál jistý mnich, ne já, a moje reakce na tento hnusný příspěvek byl silně ironický..ale to je fuk..intrikána nezapřeš kydači.. Nejlepší bude, když to sem vyvěsíš pro informaci, aby to bylo v přesném znění

Ostravák
zeptejte, ale opravdu to podstatné není :o)
24. 09. 2011 | 19:06

ali napsal(a):

Eva- beag beet napsal
koukám, že boj pokračuje :o))
24. 09. 2011 | 19:07

ali napsal(a):

Eva- beag beet napsal
je to v jednom z blogů PP ještě než porodila..tam nějakej mnich napsal něco v tom stylu, už aby se jí narodilo mongoloidní dítě a zalezla pod zem..já na to reagovala, že to byl fór za 100 bodů se smajlíkem. Od těch dob to šklíba tapetuje jak může a je s podivem, že to sem dneska ještě nehodila..tak jí nahradil kydač :o)))
nebojte, oni to sem naspamujou zas, to si neodpustí :o)
24. 09. 2011 | 19:11

afurtMELOU napsal(a):

Aliku,tehdy se vám to zdálo děsně príma fór vážená, tak se tady nekruťte, byl to mimovolný výhřez vaší dužiny, z toho se nevymluvíte, nadávat někomu do nedouků a jiných pomatených existencí je něco jiného než přát druhému postižené dítě, tedy nového člověka, který nikdy za hříchy skutečné či domnělé svých rodičů nemůže, vy se tady kochejte svojí citlivou duší, žádnými penězi se u toho nahoře nevykoupíte a tyátr tady taky hrát nemusíte, jednou vyřčené se zpět vzít nedá, Paroubek mluvil o marťanech a jeho žena o sexy mozku a taky se jim to bude pořád vracet, tak to chodí, každý je za svoje slova zodpovědný, pán i kmán a to je dobře, ono to celkem odpovídá tomu obrazu, který jste si tady o sobě krok za krokem vymalovala, a ten mongoloid, to byla už ta třešnička, kterou jste zapomněla spolknout, než jste ráčila pusinku zavříti. Nic takového opravdu dobrý a soucítící člověk NIKDY ne že nevysloví, ale ani si nedokáže myslet, charito

Eviku, buďte šťastná a nevysmívejte se příště druhým pro nějaké banality, kterých se každý dopouští zcela běžně, nebo jste taková zářící dokonalá výjimka? Doufám že si to o sobě nemyslíte, protože by tam ještě nějaká naděje do budoucna ke zmoudření byla. Fanatismus a netolerance kráčející přes mongoloidy vede až k k mrtvolám, zkuste se ještě zachránit !

A šlapka nejsem a s nikým jako zarytý pacifista neválčím, jen nemám rád hokynářky, drbny, zlé, arogantní a netolerantní lidi, kteří jiným přejí něco špatného ať je to z jakéhokoliv důvodu. Ačkoli mě to štve, nějaké naděje na to, že se nad sebou trošku zamyslíte si nedělám, je to zbytečné, je to zbytečné, je to zbytečné. Slunce v duši a dužině !
24. 09. 2011 | 19:53

Eva- beag beet napsal(a):

pro ali,
tak ze je to kydachnoje mne neprislo na mysl, prestoze ty svoje nicky meni, napsala bych jako fusakle, ale podle vseho on si nemeni ani trencle, natoz fusakle.... no, mohlo mne to napadnout, on je takovy, jak bych to rekla specificky b..y.

a pro tebe kydacizahnojenej nejsem zadny Evik,muj nick je Eva, tak se podle toho ty zaryty "pacifisto" rid! Kvakat, ze si pacifista je jedna vec, ale jako pacifista se nechovas, navazis se zde uz hodne dlouho do mnoha diskuteru a aby to nebylo na ban, tak si prevlikas kabaty, jako spravny komous. Skoda, ze zde zrusili IP cisla, slapko nebo jak si ted rikas. A kdyz uz jsi takovy pacifista a nerad valcis, tak co se sem pletes, kaspare?
A jaksi nechapu co meles o vysmivani, nejsem typ, vysmivat se slabsim a nebo handicapovanym, to bohuzel delas ty, asi jsi zapomnel, ze jsi jeden cas posilal vsechny oponenty k lekari a nebo psychiatrovi a at si prirozeni myji studenou vodou, ze to pomaha, to jsi pro zmenu ty trolle napsal parkrat mne! Zadam te znovu kydaci, prepastuj mne zde prispevek, kde jsem se posmivala slabsimu. Na tebe jsem prestala reagovat uz davno, protoze nemam rada prizdicracke typy, kteri nedokazi stat za svym nazorem a meni si nicky, protoze vi, ze jejich prispevky jsou ubohe az primitivni a podvedome se za ne stydi, proto to prevlekani. A jestli nic takoveh nenajdes, tak zavri klapacku a zalez nekam hodne hluboko do nejake smradlave diry, tam je tvoje misto, ubozaku zamindrakovanej:-)))))
24. 09. 2011 | 21:18

ali napsal(a):

MELOU
tak jo, máte pravdu..vy mě znáte nejlíp, tak si ráčej soudit. Hlavně abyste se vykoupil sám..
Jestli jste kydač nebo macík je fuk, vyjde to nastejno. Intrikán jako intrikán
24. 09. 2011 | 21:21

ali napsal(a):

Eva- beag beet napsal
no, vidíte, intrikáni to hodí ještě na Vás..a intrikánství je těžký hřích, to se počítá..to se vykoupit taky nedá :o))
24. 09. 2011 | 21:28

Ostravák napsal(a):

Něco pro schlazení horkých hlav . zvuk na plno
https://www.youtube.com/watch?v=uZO_lwoq6kM
24. 09. 2011 | 21:42

Eva- beag beet napsal(a):

ali,
ja uz se tem p......m musim smat :-)))))), nekteri chlapi jsou horsi, nez pavlacove drbny, neprestanou a neprestanou a budou otravovat vzduch a budou.... Ano, mate pravdu nejhorsi sorta hned po pedofilech, jsou intrikani a pak uknuceni chlapi, kteri se chovaji hur nez pavlacove drbny...a za jich zde je, co? :-)))))

Hezkou nedeli ali, mmch., jak se povedly hnetynky?
24. 09. 2011 | 21:50

afurtimrvéreMELOU napsal(a):

šlapko, promiň, doufám že ten nájezd hokynářských odborových svazů přežiješ, ty soucitné a charitativní dužiny to rozbalily, co ? :)))), těm bych se chtěl dostat v domově důchodců do ruky, leda tak kdyby tam byly namontované kamery, omlouvám se ti, ačkoli já za to Ivánku nemůžůůůů :)))Přiznávám, že se chovám špatně, můj nick je opravdu jiný, ale nemám chuť se špinit, pacifismus nemusí být jen nedostatek odvahy, ale především nechuť válčit pro čísi hloupost
Vytočil mě ten soucit x mongoloid, to je celé, jinak bych se v té dužině nerýpal ani náhodou, věnuji se raději onačejším činnostem, ono čím víc se v tom člověk vrtá, tím víc to páchne, takže si děvčata poslužte, dávno vím, že musíte mít poslední slovo, fakt to přežiju, noc je dlouhá, soucit stranou, já už vám další možnost pro ukázku citlivosti duše, charity a humanismu neposkytnu, adieu
24. 09. 2011 | 22:31

Eva- beag beet napsal(a):

Ostravaku, uzasne video.
25. 09. 2011 | 01:14

ali napsal(a):

Eva- beag beet
Evi díky, sejdeme se na jiném blogu..už mě to tu neba :o)))
hezkou neděli a příště Vám povím o hnětynkách. Ty se pečou na posvícení..je to krajový zvyk od Prácheňska po Plzeňsko..zatím a díky ještě jednou..
25. 09. 2011 | 10:16

ali napsal(a):

Ostravak
tak na oplátku :o) http://www.stream.cz/uservideo/572501-fantasticke-zabery-polarni-zare
25. 09. 2011 | 10:43

Pepa Řepa napsal(a):

Dámy, pobavily jste. Rozhodně víc než Luba z Fifejd.

Sestrovražedná dívčí válka. Válka plivajících kobřiček.
Když se ženský perou chytrej mužskej dá rychlý boty.
Jsem blbej mužskej, ale raději uteču taky.
25. 09. 2011 | 14:39

Eva- beag beet napsal(a):

Pepo Repo nekritizuj a radeji se podivej kdo tu "divci valku" zacal. Nemam rada, chlapy, kteri nedokazi byt fair. Zacal s tim Mac, kdyz napsal ali, ze uz ji asi nemiluje a kdyz mu odpovedela ali v jeho rovine "prdelko" tak uz byl ohen na strese, pak uz ten "ping pong" Macik neustal, no a kdyz se pridal tenco, tak to slo z kopce. Tak az budes podruhe kritizovat zensky, tak si dej tu namahu a precti kde to vsechno zacalo a zkus si vsimnout, jak reagujete solidarne vy muzsky, kdyz zenska je oponentka (nepocitam kocku sklibu, to neni zenska)... ale, kdyz se zenska zastane zensky tak to neni solidarita, tak to podle vas jsou slepice a nebo kobricky, ze?

P.S.
Doufam, ze vam bylo odpovezeno na vas prispevek nejakou zenskou diskutujici, ze nejlepsi je omyvani genitalii teplou vodou, jak to zde nejen mne doporucuje kydac hnoje... ale to je prece v poradku, ze muzsky mohou vsechno, zenska nesmi nic, ze?ali,
video, nadhera. Co muze byt krasnejsiho nez priroda( tedy pokud mozno co nejmene zdevastovana clovekem).
Jinak souhlas s tim jinym blogem! :-)))
25. 09. 2011 | 17:22

Pepa Řepa napsal(a):

Eva- beag beet
Já vím, já vím,
Slepici bych si nedovolil, ale když se pere tolik ženskejch najednou (Eva, Ali, Kočka, Tenco-taco) to je na mě moc velká mela.
To je na jednoho moc.
Jdu omývat, jak radí spisek páně Batisty. Mimochodem, jedna z nejžádanějších knih.
http://starozitnosti-sberatelstvi.megainzerce.cz/knihy-tiskoviny/spisek-pane-batisty-o-pohlavni-zdravovede-58456.htm
25. 09. 2011 | 18:11

Pepa Řepa napsal(a):

Ale, dyť máte vlastně pravdu, je to k tématu:
Pohár trpělivosti jednoho dne přeteče
Přetek.
25. 09. 2011 | 18:14

ali napsal(a):

Eva- beag beet
díky ;o)
25. 09. 2011 | 22:20

Eva- beag beet napsal(a):

Mate pravdu, k tematu to nebylo, ale zkuste se podivat kolik prispevku je v diskuzi k tematu a kolik diskutujicich se vzajemne urazi(jeste driv nez zacala divci valka)...... a mate naprostou pravdu, jednoho dne se pohar trpelivosti pretece, zensky se nasejri a vrati vam ty sovinisticke urazky i s uroky.


:-)))) Mohu vas ujistit, ze ten skritek eva@...., ktera shani Spisek pane Batisty..... nejsem ja :-))))

Dobrou noc
25. 09. 2011 | 22:34

Eva- beag beet napsal(a):

ali,
:-))) don't mention it.

Vam taky preji dobrou noc a az bude to posviceni, tak si na mne vzpomente :-), ty krasne ceske tradice, mne zde moc chybi.
25. 09. 2011 | 22:43

ali napsal(a):

Eva- beag beet
jó, šovinizmus je svinstvo :o)
dík :o)))
o posvícenských tradicích si napíšem pod nějakou blogerkou.. :o)
26. 09. 2011 | 12:36

Eva- beag beet napsal(a):

ali,
:-))) souhlas.... dejte mne nejakym zpusobem vedet.
26. 09. 2011 | 15:21

Pavel Krajtl napsal(a):

http://www.ulozto.cz/10411618/pspcr-zip?_fid=3638

pro ty kdo by si chtěli zasedání poslechbout v mp3

je to osekáno (původní záznamu jsou dlouhé 14 minut a překrývají se)
a rekomprimováno (původní soubory jsou v kvalitě 128kbps a velikosti 13,5MB - myslím že 32kbps smrsknutých na 2,4MB bohatě stačí)

Zejména doporučuji čtvrtek 22.9. - pokus o zahájení schůze ze kterého je tenhle zaorálkův článek. V širším kontextu a kontrastu s ostatními řečníky je to velmi zajímavé. Jasně to vypovídá o tom proč Česká televize nemá na svých stránkách videozáznamy ze zasedání.
27. 09. 2011 | 15:29

Nike Free napsal(a):

ホットジョーダンShoesNikeエアマックス2013Nikeエアマックス2013 MensNikeエアマックス2013 WomensNikeエアマックス2011Airマックス2011レザーMensAirマックス2011レザーWomensNikeエアマックス2011 MensNikeエアマックス2011 <a href=http://www.nikefreemart.com/nike-free-run-3-nike-free-run-3-männer-c-23_24>Nike Free Run 3 Männer</a> WomensNikeエアマックス2012Nikeエアマックス2012 MensNikeエアマックス2012 WomensNikeエアマックス1Airマックス1 Hyperfuse MensAirマックス1 MensAirマックス1 <a href=http://www.nikefreemart.com/nike-free-40-v2-nike-free-40-v2-männer-c-7_8>Nike Free 4.0 V2 Männer</a> WomensNikeエアマックス90Nikeエアマックス90 MensNikeエアマックス90 WomensAirマックス90 Hyperfuse MensAirマックス90 Hyperfuse WomensNikeエアマックス90 EM MensNikeエアマックス90 <a href=http://www.nikefreemart.com/nike-lunarglide-4-nike-lunarglide-4-frauen-c-14_16>Nike LunarGlide 4 Frauen</a> <a href=http://www.nikefreemart.com/nike-free-30-v3-nike-free-30-v3-männer-c-4_6>Nike Free 3.0 V3 Männer</a> EM WomensNikeエアマックス90メッシュMensNikeエアマックス90メッシュWomensNikeエアマックス90 VT MensNikeエアマックス90 VT WomensAirマックス90カレントモアレMensAirマックス90カレントモアレWomensNikeエアマックス95Nikeエアマックス95 BB MensNikeエアマックス95 <a href=http://www.nikefreemart.com/nike-free-40-v2-nike-free-40-v2-frauen-c-7_9>Nike Free 4.0 V2 Frauen</a> BB Wom​​ensNikeエアマックス95 MensNikeエアマックス95 WomensNikeエアマックスBWNikeエアマックスBW MensNikeエアマックスBW VTNikeエアマックス BW WomensNikeエアマックスLTDNikeエアマックスLTD MensNikeエアマックスLTD WomensNikeエアマックスR4NikeエアマックスTNNikeエアマックスTN 2010NikeエアマックスTN MensNikeエアマックスTN WomensNikeエアマックス247Nikeエアマックス247 MensNikeエアマックス247 WomensNikeエアマックスLightNikeエアマックスLunarNikeエアマックス ルナMensNikeエアマックスルナWomensNikeエアマックスWrightNikeエアマックスライトMensNikeエアマックスライトWomensNikeトレーナー1.3 MaxNikeエアマックスExcellerateAirマックスExcellerate MensAirマックスExcellerate WomensNike空気構造トライ91NikeジョーダンSpizikes 2013

http://www.gbook.se/index.aspx?nr=14620
http://owa2003.owa.spellchecker.com/forums/showthread.php?p=63426#post63426
http://forum.million-deals.ru/topic/101312/
http://www.cannabiscommunity.net/forum/index.php?topic=564019.new#new
http://www.forum.uztach.com/index.php?/topic/136-ozbekiston-shaxarlari/page-120#entry52632
13. 08. 2013 | 07:30

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy