Co přivádí české lékaře k hysterii?

17. 02. 2013 | 13:26
Přečteno 31675 krát
Domácí porody, homeopatie a dobrovolné očkování. Všechny tři jmenované jevy jsou běžnou součástí života západních vyspělých zemí. Přitom odborníci západního světa nejsou méně inteligentní a jejich obyvatelé nejsou více nemocní než ti naši.

Homeopatie
Homeopatie je podle zprávy, kterou vypracovala Světová zdravotnická organizace, po tradiční čínské medicíně druhým nejpoužívanějším lékařským systémem na světě. Je to diagnostická a terapeutická metoda, kterou praktikuje celá řada lékařů a zdravotníků například ve Francii, v Německu a v Anglii.
V mnoha zemích jsou homeopatické léky minimálně částečně hrazeny zdravotními pojišťovnami anebo jejich hrazení nabízejí privátní pojišťovny. Podle Světové zdravotnické organizace prokázaly tradiční a komplementární/alternativní způsoby léčby účinnost v terapii mentálních potíží, neinfekčních onemocnění a v prevenci nemocí, navíc zlepšují kvalitu života chronicky nemocných. Světová zdravotnická organizace proto doporučuje integrovat tradiční a komplementární metody do lékařských systémů.
Navzdory skutečnosti, že nejsme v současné fázi lidského poznání schopni vysvětlit fungování homeopatické terapie, víme, že je ve srovnání s konvenčními léky podstatně levnější, navíc bez vedlejších nežádoucích účinků. Homeopatie se dnes doporučuje na základě empirických zkušeností. Sama moderní medicína roky používala mnohé léky empiricky, tj. aniž by ve své době znala mechanismus jejich účinku. Například kyselina acetylsalicylová (Acylpyrin) byla v izolované podobě používána od roku 1897, ale podstata její funkce byla vysvětlena až v roce 1971.

Domácí porody
Rozhodnutí o místě porodu je běžným právem žen vyspělých západních zemí. Vedle domácích porodů nabízí mnoho západních států také přechodné varianty, jako jsou porodní domy anebo ambulantní porody (posledně jmenované jsou i u nás teoreticky možné, ale kvůli odporu většiny lékařů nejsou v praxi běžně umožněny).
Správně prováděné studie, které sledují plánované domácí porody, prokazují jejich bezpečnost, a někdy dokonce i výhodnost (díky nižšímu počtu provedených nepotřebných zákroků v průběhu porodu). Podle rozsáhlé lékařské studie sledující téměř 530 tisíc domácích porodů se při plánovaném porodu doma nezvyšuje riziko kojenecké nemocnosti ani úmrtnosti. Stanovisko, které podporuje právo žen na výběr místa porodu, vydala i Světová zdravotnická organizace.
Děsivé informace o nebezpečnosti domácích porodů přináší většinou jen studie, jež zahrnují i neplánované domácí porody, při kterých se rodička nedostane včas do nemocnice, a proto zkreslují data.

Dobrovolné očkování
Za zdravotní stav dítěte zcela jednoznačně odpovídají jeho rodiče, a je proto logické, že si přejí mít právo rozhodovat o aplikaci lékařských zákroků s potenciálními závažnými riziky. To, že očkování nejsou zcela účinná, ale mohou být zároveň provázena celou řadou nežádoucích účinků (včetně těch nejvážnějších), je už laickou a částečně i odbornou veřejností konečně uznávaným názorem.
Podle Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, kterou Česká republika ratifikovala v roce 2001, je jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví mimo extrémních, např. válečných stavů možné provést pouze se souhlasem dotyčné osoby nebo jejího zákonného zástupce. Tato úmluva by měla být nadřazena českému zákonu č. 258/2000 Sb. o povinnosti očkovat.
Oficiální studie, které by srovnávaly dlouhodobý zdravotní stav naočkovaných a nenaočkovaných dětí, neexistují, těch několik nezávislých studií prokazuje vyšší nemocnost u očkovaných dětí. Rodiče odmítají očkování svých dětí zejména z důvodů nedůvěry v data, která poskytují firmy a instituce, které na očkování vydělávají. Násilné vynucování očkování tuto nedůvěru nadále prohlubuje.

Proč se mnozí čeští lékaři vysmívají homeopatii a proč pojišťovny ani částečně neproplácejí homeopatická lékařská vyšetření a doporučené léky? Proč čeští gynekologové ústy své odborné společnosti hystericky vykřikují, že domácí porody nedovolí (pánové si přejí nařizovat ženám, kde a před kým mají roztahovat své nohy), a proč zdravotníci záchranných služeb požadují zákon, který by jednoznačně zakázal plánované domácí porody?
Proč jsou v naší zemi rodiče nenaočkovaných dětí udáváni na hygienických stanicích nebo odboru sociální péče? Proč je nenaočkovaným dětem odmítán vstup do mateřských školek a proč je jejich rodičům vyhrožováno pokutami?

Publikací tohoto textu nechci kohokoliv přesvědčovat, aby se začal léčit homeopatií, přestal očkovat sebe a své děti a rodil jen doma. Chci, aby jednotlivci, kteří mají zájem o uvedené (přirozenější) možnosti a kteří chtějí přijmout větší díl zodpovědnosti za své zdraví, nebyli zesměšňováni, odmítáni, finančně znevýhodňováni, či dokonce trestáni za to, že se starají o sebe a svou rodinu podle svých představ, které momentálně neplatí za většinové. Chci, aby měli podobná práva, jako mají ti, kteří upřednostňují konvenční postupy.

Na tomto místě se záměrně nepouštím do diskuse, jestli a jak funguje homeopatie, jestli jsou domácí porody lepší než porody v nemocnici a jestli převyšují výhody očkování jeho rizika.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Targus napsal(a):

To Margit Slimáková:

Vážená, máte-li zájem exnout doma při porodu, je to věc vaše a vašeho oplodnitele.
Chcete-li se léčit lékem milionkrát zředěným čistou vodou, klidně si dejte do nosu. Třeba i litr denně.

Nevidím však jako příliš ohleduplné, abyste vy nebo vaši potomci na mě chrchlali tuberu a jiné fajnovosti. O to fakt nemám zájem. Chcete-li tedy žít přírodně, odporoučejte se do pouště nebo do polární tundry.

Jinak se tomu taky říká odpovědnost k druhýma prý je to nedílnou součástí demokracie.

Zároveň bych trval na zvýšených platbách zdravotního pojištění ve spojitosti s náročnějším zachraňováním vašich životů, ať již po léčbách homeopatiky či získáním nemocí, na které se nohodláte dát naočkovat.
17. 02. 2013 | 13:46

katango napsal(a):

Slimáková, homeopatie vznikla v době, kdy tehdejší medicína používala velice drastické prostředky - včetně jedovatých substancí, takže se lépe uzdravili ti, kteří léčeni nebyli. Současná medicína je přece jenom dál. Co vím, tak zatím žádná dvojitě zaslepená randomizovaná studie účinky homeopatik neprokázala.

Mimo to, je fakt zajímavý, co lidí tu rozumí medicíně. Proč teda doktoři studujou 6 let vysokou školu, pak několik let předatestační praxe, pak skládají jednu či více atestací a jsou povinni se celoživotně vzdělávat, když je to na nic? Podejte to jako zlepšovací návrh, víte, kolik se tím ušetří?
17. 02. 2013 | 13:49

Baba Jaga napsal(a):

To: autorka
Tak nevím, zda jste už viděla hodně hysterických českých lékařů? Vždyť ani proti provádění zdravotní prevence a poradenství od kde koho neprotestují - zaplatit si přece každý může, komu mu libo. Z pojištění skutečně nelze hradit vše, byť víra často i uzdraví.
To já spíše nechápu, proč svou chystanou protestní akci plánují lékaři na pátek - že by v rámci delšího víkendu? Ve středu by na sebe upozornili jistě více.
17. 02. 2013 | 13:50

Targus napsal(a):

To Margit Slimáková:

http://www.abctehotenstvi.cz/txt/propagovala-domaci-porody-ty-ji-prinesly-smrt

Prosil bych o vaše vyjádření.
17. 02. 2013 | 13:54

HALSNES JARLE napsal(a):

Vidím tu několik potíží. Tam, kde je zdravotní péče hrazena ze společných peněz (pojištění) musí existovat shoda na tom, jaké chování potencionálního pacienta je v normě a jaké ne. Když si chci pojistit auto proti odcizení, pojišťovna celkem logicky požaduje, abych si auto vybavil nějakým ochranným zařízením. Proč by tedy poskytovatel zdravotního pojištění neměl klást požadavky např. stran očkování, nebo organizace porodů?
Věřím, že 95% porodů je bez problémů. Ale co ten zbytek? Pro mne je obtížně stravitelná představa, že kohokoli prostě nechám svému osudu, takže i pedstava, že matku nechám bez pomoci při domácím porodu. Jenže kdo ji bude "řešit", když se vyskytnou komplikace? Záchranka má jiné úkoly, takže pojede-li k rodičce, bude chybět jinde....
17. 02. 2013 | 13:58

Marťula napsal(a):

Vážený Targus - pokud jste očkován proti tuberkuloze a dalším nemocem, tak přece nemusíte mít strach, že vás někdo nakazí (pokud tedy platí to, co hlasí doktoři, že jste očkován a tudíž tuto nemoc nemůžete dostat). Nechápu, jak se můžute rozčilovat nad tím, že někdo není proti této nemoci očkován, když vás se to přece vůbec nemá týkat. A plně souhlasím s paní Margit, že je to věc každého a každého rodiče za dítě, zda jej nechá očkovat či nikoliv. Kdybyste jen slepě neposlouchal doktory a farmaceutické firmy, které jsou z toho, aby vás očkovali živi, tak byste možná zjistil, jaké jsou nežádoucí účinky očkování a že i ti co jsou naočkovaní mohou mnohdy danou nemoc dostat. S přáním pěkného dne, Marťula
17. 02. 2013 | 13:58

Děd kořenář napsal(a):

A amatérské pančování lihovin a prý nízké poplatky za recept a nízké mzdy. Hlavně jim vadí zdravý občan.
17. 02. 2013 | 14:06

Pažout napsal(a):

Lidi jako vy mne skutečně k hysterii přivádí. Nechápu jak může vystudovat farmacii a věřit v homeopatii. Měla byste ihned vrátit diplom, protože si ho nezasloužíte
17. 02. 2013 | 14:08

Neovce napsal(a):

Článek je zajímavý a i odpůrci všeho alternativního by se minimálně mohli alespoň zamyslet či se seznámit s jiným pohledem na věc. Místo toho tu vidím agresivní komentáře od příznivců českého zdravotnického systému, který je založen na lobby farmaceutických firem.
Člověk nemusí být vystudovaný lékař, ale občas použít mozek a zdravý úsudek a nenechat se jako ovce tlačit s davem.
A taky by neškodilo zapřemýšlet o tom, proč ve vás názor, se kterým nesouhlasíte, probouzí olik agrese. Nesouvisí to s nezdravým životním stylem? Či někde skrytu duše s paní Slimákovou souhlasíte, ale bojíte si přiznat, že z nás všech po desetiletí doktoři dělají pomocí tun pilulek místo zdravých ještě více nemocné a tím pádem zajišťují trvalý odbyt pro farmaceutické firmy a ty se jim pak královsky odmění?
17. 02. 2013 | 14:08

Darwin napsal(a):

Uděluji Vám cenu předem.
17. 02. 2013 | 14:10

noctem napsal(a):

Správně, paní Marťulo! Až na to, že podle vaší logiky je zcela na vůli rodičů, zda učit děti přecházet na zeleného nebo červeného panáčka. Ále, vždyť to nemá cenu...
17. 02. 2013 | 14:10

Pažout napsal(a):

a co se týče očkování
http://arstechnica.com/science/2012/08/widespread-vaccine-exemptions-are-messing-with-herd-immunity/
Očkování je to nejlepší co medicína vůbec dokázala zatím vymyslet, vy nemáte ani představu kolik životů to zachránilo, protože nic nevíte o nemocech co tu předtím byly - záškrt, pravé neštovice, tetanus, hemofil, mor, dětská obrna, černý kašel, tuberkuloza atd
Ať mi nikdo netvrdí, že tyto "alternativní" názory jsou jakési alternativy ke školní medicíně, nejsou, jsou to bláboly pomatených hlupáků
17. 02. 2013 | 14:13

Zástupce na Zemi napsal(a):

Ze všeho Vás vyléčí platba odpustků
17. 02. 2013 | 14:13

Občan napsal(a):

Autorko,

1) v Severních Čechách a v Praze se u nejmenované komunity objevuje stále častěji dětská tuberkulóza. Jedná se o značně resistentní a agresivní druh.
Je jen otázkou času, kdy se dostane i mezi majoritu, a to cestou neproočkovaných dětí "alterrodičů".
Totéž platí o záškrtu, který se u téže komunity projevuje asi tři roky.

2) KOLIK tuberkulózy nebo záškrtu a KDY bylo VYLÉČENO homeopatií?
KOLIK zlomenin kostí a KDY bylo vyléčeno homeopatií?
KOLIK ischemických chorob bylo vyléčeno homeopatií?
KOLIK EPIDEMICKÝCH onemocnění (neštovie, plané neštovice, spála, cholera, úplavice apod.) a KDY bylo vyléčeno homeopatií?
KOLIK žloutenek a KDY bylo vyléčeno homeopatií?

3) Jaký byl poměr rizikových těhotenství a porodů vůči fyziologickým
před 100 lety, 70 lety, 50 lety, 30 lety, 10 lety a dnes?
Kolik žen a/nebo dětí zemřelo při patologických a fyziologických porodech a v šestinedělí v daných časových úsecích?
Stačí odkaz na zoponovanou publikovanou studii nebo jiný takový odborný zdroj.

Děkuji
17. 02. 2013 | 14:16

On napsal(a):

Homeopatie nemá vedlejší účinky protože nemá žádné účinky. Snad jen placebo efekt, ale ten na každého nezabírá.
17. 02. 2013 | 14:17

Reakce NaBlba napsal(a):

To HALSNES JARLE: "Záchranka má jiné úkoly, takže pojede-li k rodičce, bude chybět jinde.." Vy si snad děláte srandu?!?!.. Víte vy vůbec, kolik zbytečných výjezdů záchranka dělá??? A zrovna domácí porod do nich rozhodně nepatří.. S takovými keci si běžte jinam..
17. 02. 2013 | 14:19

Občan napsal(a):

Pane Pažoute,

ono to je ještě mnohem horší. Kdyby to byli pomatení hlupáci, pak by se jim snad i dalo odpustit.
Jenže to vůbec nejsou pomatení hlupáci, nýbrž prohnaní "obchodníci s deštěm", kteří se z důvodu nedostatku na dřevo platících "paniček od plotny" snaží přisát na veřejné rozpočty.
17. 02. 2013 | 14:20

Baba Jaga napsal(a):

To: Neovce
On ten článek i o něčem je? Já ho typuji na pár porůznu opsaných názorů, když své nám autorka pro jistotu neřekla a nezapomněla nám to v závěru sdělit.
Musela se dnes tato jistě milá paní hodně nudit...
17. 02. 2013 | 14:20

Neovce napsal(a):

to Pažout:
Nenapadlo Vás, že právě díky tomu, že paní Slimáková vystudovala farmacii zjistila, že chemie není všemocná a přiklonila se k přírodním zdrojům?
Zkuste trochu zagooglit a načíst si něco o psychosomatice, taky zajímavá věc a může Vám rozšířit obzory ;)
17. 02. 2013 | 14:23

Jos. napsal(a):

Targus, katango: Zamysleli jste se někdy nad tím, proč je stav současné populace takový, jaký je, a proč je klasická medicína v léčení chronických nemocí zcela bezbranná, když je tak skvělá?
Kolik znáte lidí, kterým klasická medicína VYLÉČILA (vyléčením nemyslím předepsání prášků proti bolesti nebo léků potlačujících příznaky) chronické nemoci jako migrény, ekzémy, alergie, astma?
17. 02. 2013 | 14:23

Drzá zrzka napsal(a):

Pokud neočkované dítě, onemocní nemocí např. tuberkolózou, obrnou, ponese náklady na léčení rodič?

Pokud při domácím porodu, dojde k poškození vývoje dítěte z důvodu prodlení dosahu následné péče, ponesou rodiče též náklady na následnou léčbu?

Někteří lékaři se homeopatické léčbě věnují, tak jaká hysterie?
17. 02. 2013 | 14:23

Občan napsal(a):

Neovce,

tahle alterparta ještě nedávno drze tvrdila, že očkování dětí způsobuje autismus, epilepsii a hemofilii, před třiceti lety zase tvrdila, že mléko je pro člověka skoro smrtelně nebezpečné a makrobiotika vhodná i pro malé děti, před dvaceti lety nadšeně propagovala margariny a halvariny.

Ale pokud jim chcete cpát prachy za neověřené a neověřitelné produkty, čiňte, jak je Vám libo :o)
17. 02. 2013 | 14:30

Magda Zálešáková napsal(a):

Vážení komentátoři, chci paní Slimákové poděkovat za pravidelné příspěvky. K tomuto článku - jsem lékařka, úspěšně používám homeopatii, odmítám očkování svých dětí, které jsem se snažila porodit v osobní pohodě a svobodně, nicméně jsem v porodnici vždy narazila... Chci paní Slimákovou podpořit v názorech, práci a dodat, že je potřeba podobných odborníků jako je ona, aby pacienti získávali jiné informace, než jsou prezentovány farmaceutickými firmami, s nimi spolčenými státními zdravotnickými úřady a bohužel zkorumpovanou akademickou obcí, začínali chápat své práva, svou zodpovědnost a tím i svobodu se rozhodnout, jakou léčbu si zvolí, bez ohledu na tlak pojišťoven, hygieniků a tzv. odborníků. To, co jsem zažila v nemocnici jako lékařka, nebylo často nic jiného než zlo páchané na lidech - pacientech, bez jakékoli pokory k lidské důstojnosti, bez ohledu na přání pacientů. Je třeba lidi neustále informovat o tom, že mají právo se rozhodnout jinak, než jak nakazuje hygienik, gynekolog nebo lékař ve spárech farmaceutické firmy... Že existuje právo na jiný než konvenční postup. Bohužel dle mé zkušenosti lékaři jiné než ty své postupy neznají a proto zesměšňují alternativy, ale i to se začíná naštěstí měnit. I já bych si přála, aby kvůli názoru na vlastní zdraví nebyli lidé zesměšňováni, trestáni jen kvůli tomu, že se vymykají konvenčnímu názoru.
17. 02. 2013 | 14:31

Daňový poplatník napsal(a):

To autorka:
Naprosto souhlasím s právem volby s tím, že:
1.v případě komplikací při domácím porodu si bude vícenáklady při komplikacích platit rodička, a bude trestně zodpovědná za poškození, nebo smrt novorozeňete, pokud odmítne porod ve specializovaném zařízení
2.při nenaočkování dítěte v případech nařízené vakcinace bude hradit léčbu dítěte, které onemocní předmětnou chorobou, a bude trestně zodpovědná za poškození, nebo smrt nenaočkovaného dítěte.
3. o homeopatii se raději nebavím, ač uznávám, že existuje placebo efekt, ale taky vím o pár zanedbaných rakovinách v případech návštěv u homeopatů a lidových léčitelů, no ale v tomto případě, jak říkala moje babička: "Kdo chce kam, pomožme mu tam."
17. 02. 2013 | 14:32

Ája napsal(a):

A proč to tedy všichni čtete, když to jsou "kecy"??? Jasně, nacpěte se uzeninama,masíčkem....a ostatními potravinami zaručeně zdravými a po čase běžte zaplatit lékařům, že vám předepíší léky, které vám poškodí další orgány které potřebují další léky......to je to správné "podnikání". Napadáte homeopatika a to ještě nevíte nic o autopatii, to by byla smršť reakcí a to je div, že se s ní vyléčili lidé, nad kterými "lékaři"jen kroutili hlavou a poslali je domů se slovy:"tady se už nedá nic dělat"....vždyť i očkování, kdo chce, tak ať si své děti i sebe vystavuje riziku trvalého poškození, vždyť jsme takové stádečko volečků,kterému farmaceutické společnosti a lékaři něco nakukají(proč né, když jim to sype..)
17. 02. 2013 | 14:36

BP napsal(a):

Drahá a velmi svobodomyslná Margit,
domácí porody, homeopatie a dobrovolné očkování
jsou BOHUŽEL běžnou součástí západních, a v některých oblastech skutečně vyspělých zemí.
To však neznamená, že se musíme opičit.
Jako doktorka hysterčím, pokud o těchto nesmyslech jen slyším.

Domácí porody většinou dopadají tragicky a lékař - ODBORNÍK - u toho nakonec narychlo stejně musí být.
Proti homeopatii nic nemám, pokud se nepřehání. Poté musí OPĚT zasahovat zkušený lékař.
A dobrovolné očkování?
Je to stejné jako nechat lítat "SVOBODOMYSLNÉHO PSYCHOPATA" s infekční chorobou mezi zodpovědnými, kteří se dávají očkovat.

Nejhorší je, že tyto "osvětové pracovnice" nejen, že mohou dávat špatné příklady, ale v honbě za senzacemi mohou splodit i horší věci.
17. 02. 2013 | 14:46

O nás bez nás napsal(a):

Slimáková, vy vůbec nevíte, o čem mluvíte. Vaši víru vám nikdo nebere, ale proč s tím otravujete ostatní?
17. 02. 2013 | 14:47

Ládik!!! napsal(a):

Kentova Materia Medica i jeho Repetitorium mi leží na stole už 12 let. Jsem zdravý jak řepa (nevím ale, jak je na tom Pepa Řepa). Dochtoři jsou potřební až nakonec, těsně před márnicí.
17. 02. 2013 | 14:49

Reakce napsal(a):

Pan Občan, Vy jste příkladem typické ovce.
17. 02. 2013 | 14:51

Martin napsal(a):

To je zase snůška obvyklých lží a demagogií.
Domácí porody rozhodně nejsou běžnou součástí života v západních zemích, všude je to zbytečná a smrtelně nebezpečná adrenalinová zábava ve které jde až o dva životy. Ano, dřív se sice běžně rodilo doma a také děcka běžně umírala na zadušení při porodu a rodičky umíraly na masivní krvácení a podobně.
Homeopatie neléčí, neléčí a ještě jednou neléčí. To už mírná konzumace rumu v hospodě je pro léčbu prospěšnější pro jeho antiseptické účinky. Připouštím že na simulanty mohou mít placeboefekt, ale nikdo a nic nevysvětluje, proč homeopatika stojí víc než cukr moučka nebo destilovaná voda + balení.
Očkování dneska zdánlivě smysl nemá protože nemocí je málo, o to větší humbuk nastane když nějaké moderně neočkované dítě onemocní smrtelnou nemocí, například na exotické dovolené nebo při kontaktu s turistou nebo běžencem z cizokrajné země a že jich je v ČR poslední dobou požehnaně. Nesouhlasit se dá jenom s hexavakcínou, neexistuje žádný důvod proč očkovat dítě proti šesti nemocem najednou a proč to nerozložit.
17. 02. 2013 | 14:51

Martin Macháček napsal(a):

Paní Slimáková, lžete.

Píšete: „Podle Světové zdravotnické organizace prokázaly tradiční a komplementární/alternativní způsoby léčby účinnost v terapii mentálních potíží, neinfekčních onemocnění a v prevenci nemocí, navíc zlepšují kvalitu života chronicky nemocných.“

Váš odkaz ale vede na knížku „Legal Status of Traditional Medicine and Complementary/Alternative Medicine: A Worldwide Review“, kterou napsal Dr Xiaorui Zhang. Světová zdravotnická organizace (WHO) knihu sice vydala, ale ne jako své vlastní stanovisko. Na copyrightové straně této knihy WHO doslova varuje: „The views expressed in this documents by named authors are solely the responsibility of those authors“ („Názory vyjádřené v těchto dokumentech jmenovanými autory jsou pouze zodpovědností těchto autorů“).

Místo „podle Světové zdravotnické organizace“ jste správně měla napsat „podle Dr. Xiaorui Zhanga“. Kdyby to totiž mělo být stanovisko WHO, musely by o něm hlasovat její oficiální orgány, a to se nestalo. V případě této knihy WHO figuruje jen jako nakladatelství.
17. 02. 2013 | 14:57

Petr Havelka napsal(a):

Paní Slimáková,

pro mě za mě, lečte se a přivádějte na svět jak kdo chce.

Jistě by si každá žena přála rodit v klidu domova jen si myslím, že taková pohoda porod zase není a riziko nečekaných komplikací je přítomné stále. Z mého pohledu jde o minimalizaci rizik. Stává se, že si ditě, díky pozdní akutní pomoci, nese následky pro celý život. Pokud rodiče jsou ochotni mít ty následky před očima, proč ne, rodte si doma.

Na druhou stranu by i porodnice mohly vyjít maminkám vstříc. Mnohdy se za odmítáním rodit v nemocnici skrývá hrůza maminek ze ztráty intimity a chování personálu.

Co se týče homeopatik a očkování. Nevím nic a názory se tříští :)
17. 02. 2013 | 15:06

Radkin Honzák napsal(a):

Domácí porody, aniž další nápady paní odbornice vystudované v USA, mě k hysterii nepřivádí.

Zajímavé na nich je, že si je velmi často vyžadují rodičky poněkud extravagantní, neboli prdlé, což už dopředu signalizuje komplikace. Pak volají doktora a pak ho zase nechtějí poslechnout a nakonec se s ním soudí.

Stojí též za připomenutí, že bezbariérové hnutí (velice užitečné) vzniklo v USA díky skutečnosti, že tam bylo velké množství obyvatel postiženo dětskou obrnou, jelikož jejich rodiče využili svobody a nedali je očkovat.

A nakonec: homeopatická medicína zde existuje a kdo chce ji provozuje bez diskriminace. Mnohé země, které hradí různé léky, na to mají peníze. Zmíněná kyselina acetylosalicylová už u nás také hrazena není. Podobně jako různá nootropika (piracetam).
17. 02. 2013 | 15:09

Petra Śkodová napsal(a):

Margit skvěle napsáno, mluvíte mi ze srdce,

lidi já Vás nechápu, proč řešíte co se Vás netýká? Kdo chce očkovat očkujte, nikdo Vám to nezakazuje, kdo chcete podporovat farmaceutické firmy a lékaře, kteří z Vás žijí, tak je podporujte, nikdo Vám to nezakazuje a kdo chcete rodit v nemocnicích, tak jeďte, také Vám to nezakazujem, ale proč vy jste tak agresivní, když my pouze chceme, aby nám také nebylo nic zakazováno? a jediné co chceme je svobodná možnost volby!!!
17. 02. 2013 | 15:10

Martin Macháček napsal(a):

Dále píšete: "Navzdory skutečnosti, že nejsme v současné fázi lidského poznání schopni vysvětlit fungování homeopatické terapie, víme, že je ve srovnání s konvenčními léky podstatně levnější, navíc bez vedlejších nežádoucích účinků. Homeopatie se dnes doporučuje na základě empirických zkušeností."

Tady tomu nejspíš jen nerozumíte.

Medicína, a věda obecně, neodmítá některé prostředky jen proto, že neví, jak fungují. Chce však ověřit, zda vůbec fungují. Acylpyrin se opravdu používal dávno předtím, než byl znám mechanizmus jeho působení, ale vědělo se na základě klinických studií, že opravdu přináší zlepšení.

Naproti tomu u žádné homeopatické medicíny klinické studie prováděné podle vědeckých metod (zejména dvojitě slepé testování) neprokázaly účinek.

To, že nevíme, jak homeopatika účinkují, by nevadilo, kdybychom aspoň věděli, že opravdu účinkují. Bohužel ani výrobci homeopatik nedokázali objektivními, nezávislými a kontrolovanými testy, že jejich léky pomáhají. A že se snažili.

Jistě jsou lidé, kteří budou tvrdit, že právě jim homeopatika pomohla. Takové případy se jistě stávají. Kdysi jsem jedné kamarádce zaříkával bolavý zub: pohyboval jsem nad ním rukama, cosi jsem tajemně mumlal, a zub opravdu přestal bolet. Ale že bych to propagoval jako účinnou léčebnou metodu a chtěl, aby ji VZP proplácela, to mě opravdu nenapadlo.
17. 02. 2013 | 15:11

Shayla napsal(a):

To Halsnes Jarle: Vite, take si platim zdravotni pojisteni a chci za nej neco dostat. Ne jen dotovat ostatni a to, co legitimne pozaduji a jinde je normalni, si slozite zarizovat a platit ze sveho.
17. 02. 2013 | 15:11

cinick napsal(a):

Ach jo. Tak takových názorů se dožil národ Mudra Rašky.
17. 02. 2013 | 15:14

dalimír napsal(a):

Vyzívám blogery kteří na aktuálně cz pravidelně píší aby zareagovali rychle na téma dnešního pořadu otázek Václava Moravce v tel! Je důležité aby na tyhle skutečnosti rareagovali lidé bez rozdílu postavení ve společnosti v celé republice ! Doktoři zatím počkají ,nejsou na tom tak ekonomicky mizerně jako většinová společnost !! Tito grázlové z energetických společností by měli vracet lidem peníze alespon pět let zpětně ! Taková je skutečnost !
17. 02. 2013 | 15:18

Martin Macháček napsal(a):

Shayla:

Na Moravě je známo, že daleko líp než homeopatiky se každá nemoc dá vyléčit slivovicí.

Víte, také si platím zdravotní pojištění a chci za něj něco dostat. Ne jen dotovat ostatní Proto legitimně požaduji, aby mi VZP platila slivovici. Abych si ji nemusel složitě zařizovat a platit ze svého.
17. 02. 2013 | 15:19

Shayla napsal(a):

Petra Škodová: Myslim si, ze cim vetsi maji strach, tim vetsi maji potrebu ovladat vsechny okolo (viz vykriky o neockovanych).

Radkin Honzak: Vas komentar povazuji z titulu vasi profese za velmi nemistny, lzivy a zavadejici.
17. 02. 2013 | 15:22

Martin napsal(a):

Petra Śkodová: Protože za následky vaší volby budeme platit my.
Stačí pár minut dušení dítěte při porodu nebo následky těžkých nemocí díky neočkování a máte doma mrzáka, takže s ním zůstanete doma a budete od státu chtít sociálku a opatrovné, městský bezbariérový byt, pro mrzáka invalidní důchod a ještě si budete stěžovat na blogu jak se máte špatně.
17. 02. 2013 | 15:24

Shayla napsal(a):

Martin Machacek: Piti alkoholu prinasi degenerativni zmeny na mozku.
17. 02. 2013 | 15:24

Hana Poukarová napsal(a):

p. Macháček:

Pane Macháčku, píšete, že:
"Naproti tomu u žádné homeopatické medicíny klinické studie prováděné podle vědeckých metod (zejména dvojitě slepé testování) neprokázaly účinek. To, že nevíme, jak homeopatika účinkují, by nevadilo, kdybychom aspoň věděli, že opravdu účinkují. Bohužel ani výrobci homeopatik nedokázali objektivními, nezávislými a kontrolovanými testy, že jejich léky pomáhají. A že se snažili."

Ale my to víme a nebylo to prokázáno jenom jednou. To, že se o tom nepíše v českých médiích, neznamená, že něco takového neexistuje. V zahraničí existuje spousta zdrojů a studií, které se zabývají dvojitě zaslepenými studiemi účinnosti homeopatie - i ve veterinární sféře. V zahraničních vydavatelstvích na toto téma najdete spoustu knih, stejně tak jako je možné v medicínských databázích najít přímo podrobné studie.
17. 02. 2013 | 15:26

krajan napsal(a):

Paní autorko,
demagogie na těchto stránkách v poslední době převládá. Zařadila jste se do šiku.
Nu, nešť! Má to jeden klad: očkováním, jehož nebezpečí posoudíme na základě naprosto laické úvahy, můžeme bojovat proti přelidněnosti planety. Ovšem, chudáci děti.
17. 02. 2013 | 15:26

Shayla napsal(a):

Martin: Kdo je to MY? V tom pripade ja navrhuji zpoplatnit take porody v porodnici, tam se deti casto dusi v dusledku podavanych leku a polihy na zadech.
17. 02. 2013 | 15:27

Martin napsal(a):

Shayla: Jenom ve velkém množství. Cca 25 ml čistého alkoholu denně je pro mozek zcela bezpečná dávka. Děti by neměly pít vůbec.
17. 02. 2013 | 15:27

KvL napsal(a):

to: Pažout
Jedna věc je, že vystavení malému množství patogenu funguje tak, že si proti němu tělo vytvoří protilátky, druhá věc, je, co se do toho očkování přidává.
Není problém aby se do očkování přidávaly chymiské látky s neblahým vlivem na člověka. Stejně tak bych se nedivil, pokud by se do léků řidávalo něco, co by sice jednu nemoc léčilo a druhou ale způsobovalo. Pak abyste se zbavili vedlejších účinků jedné pilulky si musíte vzít druhou a abyste se zbavily vedlejších účinků té druhé, tak si musíte vzít třetí atd.

to: Občan
A kolik pilulek kdy vyléčilo zlomeninu? Kromě velmi složitých sešroubovaných zlomenin se kosti jen zafixují, toť celý vklad medicíny. Obecně sem zatohovat cokoliv co spadá do oblasti chyrurgie je hloupost, tu lidstvo porovzuje hodně dlouho, dokonce i "neurochirurgie" byla praktikována (a úspěšně) i v dobách před prvními civilizacemi, značného pokroku bylo dosaženo ve starověku, kdy se snad odstraňovaly i nádory z mozku.
Když sem dáváte tu dobu před sto lety, musíte taky zmínit hygienické podmínky té doby, které se o dost zlepšily. Při porodech se stávalo, že ženy umíraly v nemocnicíh na něco čemu se říkalo myslím horečka oumladnic, bylo to dáno tím, že doktoři k porodům a operacím zhusta chodily přímo z pitevny.

to: dalimír
Zkuste si do vyhledávacího pílíčka zadat Karel Schweitzer a odentrovat, měl by vám vyběhnout soubor blogů na energetické téma
17. 02. 2013 | 15:30

Radkin Honzák napsal(a):

Ad Shayla:

Považovat klidně můžete, já Vám v tom bránit nebudu.
Pokud byste měla pádnější argumenty než své považování, můžete je zde uvést, ani v tom Vám nikdo nebrání.
17. 02. 2013 | 15:30

Martin napsal(a):

Hana Poukarová: Účinnost homeopatie dosud spolehlivě neprokázal nikdo na světě. Až se tak stane, přečtete si o tom nepochybně na titulních stránkách všech novin.

Shayla: My daňoví poplatníci včetně sociální a zdravotní daně. V porodnici se rozhodně nikdo nedusí jen tak, nýbrž se to sleduje a je přítomen odborník s atestací.
17. 02. 2013 | 15:32

vaclavhorejsi napsal(a):

Pane Stejskale,

PROC sem prosim opakovane poustite takove zastance pavedy (homeopatie) jako je tato pani?

Vidim, ze pan dr. Honzak na to pohlizi se sympatiemi...

..
17. 02. 2013 | 15:35

Xaver napsal(a):

Podle toho co tady čtu, tak u očkování je podstata sporu v tom nakolik výrobci a prodejci očkovacích látek lžou.
Není tedy nutné honit pacienty ale důrazně trestat podvodníky ve výrobě a prodeji léků.
17. 02. 2013 | 15:35

Martin Macháček napsal(a):

Shayla:

S těmi změnami na mozku s Vámi souhlasím. Jistě jste pochopila, že jsem ten návrh na proplácení slivovice z veřejného zdravotního pojištění myslel ironicky. Sám slivovici nepiji, ale někteří by to jistě brali.

Hana Poukarová:

Nejde o to, co píší česká média, ale co píší seriózní lékařské časopisy. Nemáte asi představu o tom, jak náročné je doložit národním orgánům kontrolujícím léky, že látka je účinná. Můžete mi napsat odkaz na rozhodnutí americké FDA, které schvaluje některé homeopatikum jako opravdu účinné (nikoliv jen neškodné)?
17. 02. 2013 | 15:39

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane profesore,

protože smyslem těchto stránek je střetávání rozdílných názorů a pěstování schopnosti o nich debatovat. Proto zde máte například blog nejen Vy, ale i ti, kteří mají jiné názory, než jsou třeba Ty Vaše. Nevybírám sem autory zastávající jediné zaručeně správné pohledy na svět (necítím se na to, nemohu to tedy ani garantovat). Spíše se snažím pokrývat co nejširší spektrum.

Libor Stejskal
17. 02. 2013 | 15:44

jogín napsal(a):

Jde o prachy a svoboda podle řady lidí znamená i svobodu lhát a podvádět.
17. 02. 2013 | 15:51

Hana Poukarová napsal(a):

Martin: psal jste o tom, že by nevadilo, že nevíme, jak homeopatika účinkují, kdybychom aspoň věděli, že opravdu účinkují. Na to jsem já Vám odpověděla, že účinnost metody ve studiích prokázána byla a ne jednou. Účinnost jednoho konkrétního léku z principu udělat nejde, protože by se popřel celý základní princip celé metody - individualizace pacientů a tomu přizpůsobená léčba. Stejně tak jako schválení účinných látek v případě vysoce naředěných preparátů.

O budoucnosti homeopatického výzkumu se můžete dočíst zde:
http://vithoulkas.com/en/research/articles/2256.html
17. 02. 2013 | 15:53

Radkin Honzák napsal(a):

Ad profesor Hořejší:

Vážený pane profesore! Smysl Vašeho příspěvku mi uniká; nedovedu posoudit, zda jde o ironii či pouze o čtenářskou negramotnost.
17. 02. 2013 | 15:55

noctem napsal(a):

Pane Macháček, vždyť říkám, to nemá cenu... Já vím, že vás štvou víc než paní Poukarová a jí podobní ti nepostihnutelní darebáci a výrobci bezcenných flaštiček, kteří se můžou uválet smíchy nad lidskou blbostí. Farmaceutické firmy jsou taky vesměs velmi podaření zloději non plus ultra, ale aspoň mají za něco sakra odpovědnost... Homeopatie? Autopatioe? Proč ne zrovna flutopatie? Ve vodě bublá... Kdysi jsem četl "katolicko-vědecké" pojednání, že lidé, za něž se někdo modlí, se daleko rychleji uzdravují.
Nebo kdoví: třeba je paní Slimáková nějaký Kalouskův homunkulus, kterého sem občas šoupne, aby odvrátil pozornost od nějaké zlodějny.
17. 02. 2013 | 16:00

Ateista napsal(a):

Slimáková:

Celý váš tenhle blog je ostudný a zcela jistě jste ničemu z toho nerozumíte, jinak byste nemohla napsat takové kraviny. Vraťte se do školních lavic.

Homeopatie je absolutní nesmysl, který nikdy nefungoval a nikdy fungovat nemůže. Je to vědecky prokázané, není o tom pochyb, není o čem diskutovat. Pokud tvrdíte něco jiného, prokazatelně lžete a vaše lži jsou nebezpečné a ohrožují nebo mohou ohrožovat životy lidí. Vaše argumentace o tom, jak je homeopatie využívána v zahraničí nemá žádnou souvislost s tím, zda je nebo není homeopatie účinná. Drogy jako např. heroin jsou také aplikovány narkomany po celém světě a svědčí to snad o tom, že heroin je nějaká blahodárná látka?
Nemůžete argumentovat tímto způsobem, je to demagogie. Navíc mnoho lidí prodává homeopatika, protože jim to vynáší neskutečné peníze a jim naprosto jedno, zda tím někomu ublíží, protože ten dotyčný nevyhledá skutečnou léčbu. O tom ovšem nemluvíte. Pouze mlžíte a zcestně argumentujete, celý váš článek je v tomto ohledu zmatený a odporujete sama sobě.

Domácí porody proběhnou v pořádku a bez komplikací, pokud se bude jednat o naprosto spontánní porod bez jakýchkoliv problémů a za předpokladu, že rodička i plod jsou v naprostém pořádku. V opačném případě je to ohrožení lidského života, nevidím jediný morální a ani jiný důvod, proč by matka měla rozhodovat a riskovat život svého dítěte.
Přetaňte infantilně a demagogicky argumentovat tím, že v západních zemích je to běžná praxe. Vy tady přijímáte premisu, že na západě od nás je všechno naprosto v pořádku a transformujete obyvatele západních zemí do role nějakého božstva. Pouze to vypovídá o vaší neschopnosti logicky a nezaujatě uvažovat a o tom, že nejste schopna jakéhokoliv kritického myšlení.

Co se týče dobrovolného očkování - ano, ale takto se musí rozhodnout až plnoletá osoba, která by měla být obeznámena s riziky odmítnutí očkování. Rozhodně nezodpovědní a iracionálně uvažující rodiče nemají žádné morální právo ohrožovat svoje děti.
Informace o tom, jak je očkování nebezpečné nejsou pravdivé a zase a opět lžete. Pokud to chcete tvrdit dál, pak to doložte nade vší pochybnost!

Předvádíte tady hyenismus!
17. 02. 2013 | 16:00

Lucie napsal(a):

Děkuji za pěkný článek, mám zkušenost s homeopatiky velmi kladnou, moje dcera měla od narození hnisavý výtok z očí a lékaři nám nedokázali nijak pomoci, jen nabízeli invazivní zákroky, jejichž účinnost ale rovnou zpochybnili :-(.
Poté jsem se obrátila na homeoapata a po osmi měsících peripetíí stačilo pár tubiček a bylo po problému :-).
Pak také velmi zabraly při falešné březosti naší feny.
Jsem přesvědčena, že ani u dcery, ani u psa "vyléčení" nebylo založeno na víře.

Díky moc za články, které nabízejí informace pro lidi, kteří hledají jinou cestu, než slepou důvěru k bílým plášťům.
17. 02. 2013 | 16:04

Libertad napsal(a):

Já doufám, že moje tři dcery ve věku 25-30 let budou rodit v nemocnici.
A to přesto, že v některých nemocnicích se ke klientům (chtěl jsem napsat k nemocným, ale porod není nemoc) chovají hůře než ke zvířatům, za jejichž ošetření však majitel zvířata platí v hotovosti.
O tom chování mluvím z vlastní zkušenosti v jedné nejmmenované pražské nemocnici.

Všem ženám přeji naprosto zdravé dítě.

S pozdravem

Sidonio Libertad
17. 02. 2013 | 16:06

Ateista napsal(a):

Honzák:
Napsal jste: "A nakonec: homeopatická medicína zde existuje a kdo chce ji provozuje bez diskriminace. Mnohé země, které hradí různé léky, na to mají peníze. Zmíněná kyselina acetylosalicylová už u nás také hrazena není. Podobně jako různá nootropika (piracetam). "

Běžte vrátit diplom na LF a raději se věnujte třeba chovu ovcí a koz! Budete jistě úspěšnější než jako "lékař". Záměrně toto podstatné jméno dávám do uvozovek, protože já vás za skutečného lékaře nikdy nepovažoval a nepovažuji, mnoho vašich kolegů má naprosto stejný názor jako já.
A jen na okraj pro vás. Piracetam ze zdravotního pojištění je v odůvodněných případech hrazen u dětí do 18 let. Pediatr ho většinou takto může předepsat.
17. 02. 2013 | 16:11

Petr Němec napsal(a):

Považuji se za zastánce konvenčního lékařského přístupu a případný účinek homepatie jsem vždy připisoval placebo efektu. Nicméně se zdá, že tomu tak nemusí být - pro objektivitu diskuze uvádím odkaz na následující studii, která vyvrací tvrzení, že ve dvojitém slepém testu se účinnost homeopatik nikdy neprokázala:

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00431-005-1735-7
17. 02. 2013 | 16:16

TomášL napsal(a):

Radkin Honzák

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=18787
17. 02. 2013 | 16:18

Radkin Honzák napsal(a):

Ad Ateista:

Nevzpomínám, že bych Vás kdy potkal pod tímto jménem jako pacienta a tak nevím, odkud pochází Vaše špatná zkušenost a z ní vycházející hodnocení; nemůžem ale vyléčit každého. Něco se dokonce léčit nedá.

Nechápu, co Vás tak popudilo. Homeopati zde skutečně fungují, aspirin si platí pacienti sami a piracetam (až na výjimky) taky. Tak proč ty emoce?
17. 02. 2013 | 16:18

TomášL napsal(a):

Libertad

Doporučuji, aby Vám rodily v menších městech. V těch velkých, hlavně v Praze, to je spíše jak u výrobní linky. :-)
17. 02. 2013 | 16:22

Ateista napsal(a):

Honzák:

Proč ty emoce? Od lékaře bych očekával, že bude cítit nějakou svou morální povinnost ohradit se proti homeopatům, že bude vysvětlovat a vysvětlovat, jak nejlépe bude umět, že bude o tom psát, když zde na aktuálně má prostor, že se bude prostě obecně více angažovat mezi veřejností.
Vy to ovšem neděláte a právě toto mě velmi popudilo.

Vaše jízlivé výroky o pacientech vypovídají spíše o Vaší neschopnosti nebo neochotě psát věcně, musím vás zklamat, rozhodně jste mě neurazil a ani nerozčílil.
17. 02. 2013 | 16:23

monstradamus kýla napsal(a):

Většinu nemocí a úrazů léčím pilinami. Při správném dávkování pilin např. doroste utržená končetina za 14 až 20 dní. Proč tomu tak je? Nevím a vůbec mě to nezajímá.
17. 02. 2013 | 16:29

neo napsal(a):

tady se zase sešla squadra s argumenty.

Za všechny, Občan :) K smíchu tento pán, protože na větu, že homeopaticky se léčí nemoci neinfekční reaguje otázkou, které z těch a těch infekčních nemocí léčí homeopatie. Naprostá absence mozku pravděpodobně. Hlavně že umí stbácky vyhledávat info.

Nebo pan doktor Hořejší, no to je další takovej. Má to patřit k inteligenci národa a projevuje se to jako ignorant.

Osobně se homeopaticky neléčím a ani léčit nehodlám. Nevěřím tomu a nejsem v tom nijak zainteresován, nicméně považuji rozhodnutí na každém svéprávném jednotlivci. Proto mi vadí i přístup lidí jako Hořejší či Občan. Pokud je člověk dospělý a svéprávný, má právo na to nechat se léčit jak uzná za vhodné.

Z toho pak plyne i můj názor na domácí porody a očkování. Každý dospělý člověk má právo se svobodně rozhodnout, proti čemu se nechá či nenechá očkovat. Sám odmítám např očkování proti encefalitidě, nebo chřipce a nikomu svůj názor nevnucuji. Na straně druhé, proti tetanu se očkovat nechám a nechal bych se i kdyby to nebylo povinné. Ale děti jsou bezbranné, samy se rozhodnout nemůžou a jejich rodič by takové rozhodnutí na sebe brát neměl. Takže jsem pro povinné očkování dětí, protože samo dítě si neřekne, zda chce či nechce umřít na tuberu například.

Dítě tedy musí být zákonem chráněno i před nezodpovědností rodičů.

Stejný přístup mám i k porodům. Pokud chce matka riskovat svůj život, je to čistě její věc a její zodpovědnost, ale neměla by mít právo rozhodovat o smrti a životě dítěte, takže jsem pro porody pod dohledem lékařů. Opět platí, že dítě samo se nemůže rozhodnout, zda se chce narodit v nemocnici nebo doma.
shrnuto podtrženo, dospělý ať si rozhoduje o sobě zcela dobrovolně. Chce se léčit homeopaticky, jeho věc, chce se nechat či nenechat očkovat, prosím, ale dítě musí být chráněno. Svobodně se nerozhodne .
17. 02. 2013 | 16:29

Ateista napsal(a):

Stejskal:

Napsal jste přesně toto: "Dobrý den, pane profesore,

protože smyslem těchto stránek je střetávání rozdílných názorů a pěstování schopnosti o nich debatovat. Proto zde máte například blog nejen Vy, ale i ti, kteří mají jiné názory, než jsou třeba Ty Vaše. Nevybírám sem autory zastávající jediné zaručeně správné pohledy na svět (necítím se na to, nemohu to tedy ani garantovat). Spíše se snažím pokrývat co nejširší spektrum."

Já si dovolím několik poznámek. Střetávání názorů ano, ale nikoliv takových názorů, které jsou naprosto evidentně vyvráceny a není pochyb o tom, že se jedná o naprostý nesmysl.
Nejde o nějaký pohled na svět, jde pouze a jen o to, že tu dáváte prostor šarlatánům.
Pokud Vám napíše někdo, kdo bude tvrdit, že např. nějaký ministr uzavírá smlouvy s nějakou tajemnou mimozemskou civilizací o invazi na naše území, tak ho sem taky pustíte?

Vy jste přece povinen kriticky a logicky uvažovat, máte tu snad nějakou zodpovědnost, nemůžete to jen tak odbýt tím, že tu jde o střetávání názorů.
17. 02. 2013 | 16:31

TaP napsal(a):

Homeopatie je od satana.
17. 02. 2013 | 16:34

F.Zlínská napsal(a):

Děkuji paní Slimákové, že otevřela tolik ožehavých témat ve svobodné zemi ke svobodným občanům a uvědomíme si tak vlastní odpovědnost ke svému zdraví. Více informací a více diskutovat, to potřebujeme nyní nejvéce.
17. 02. 2013 | 16:42

Hell napsal(a):

No, autorka to přesně trefila.
17. 02. 2013 | 16:43

Da.Rock napsal(a):

Jistě, mělo by to být dobrovolné. Když se někdo chce při léčbě spoléhat na placebo - tedy pardon, homeopatika, ať se tak klidně léčí. Ale právě proto, že neznáme mechanismus, jakým homeopatika působí (tedy kromě prastarého "Víra tvá tě uzdraví") z pojištění bych na to nepřispíval. Pojišťovny mají hradit léky, ne víru, od toho jsou tady jiné instituce.
Totéž domácí porody a dětské očkování - když to někdo chce, ať si to tak dělá. Ale ať nese za své konání plnou odpovědnost. Takže když vám dítě umře při porodu protože bude mít krátký pupečník a porodní bába si s tím nebude vědět rady, přijde trest. To samé pokud vám dítě umře na záškrt, obrnu, černý kašel nebo tetanus, tedy nemoci, se kterými si očkování hravě poradí. Nelze mít jen svobodu bez odpovědnosti.
17. 02. 2013 | 16:45

Viola napsal(a):

Pane Ateisto

musíte rozlišovat lékaře. Jedni jsou takoví materialisté - léčí tělo a jiní jsou idealisté - léčí duševní pochody. Ti idealisté to mají vždy těžší, dokázat, že funguje takový, nebo jiný proud v mysli je těžké anebo dokázat působení homeopatie. Je zvláštní, že existují prý veterináři - homeopaté.
17. 02. 2013 | 16:47

Ateista napsal(a):

F.Zlínská:

"Děkuji paní Slimákové, že otevřela tolik ožehavých témat ve svobodné zemi ke svobodným občanům a uvědomíme si tak vlastní odpovědnost ke svému zdraví. Více informací a více diskutovat, to potřebujeme nyní nejvéce. "

Naprosto nic nechápete. Právě odpovědnost k našemu zdravotnímu stavu se neslučuje s homeopatiky. Píšete naprosto zcestně.
Více informací a více diskutovat? To je váš další blábol! Informace o homeopatii jsou nepravdivé a nebezpečné. Vám je to ovšem jedno. Pravděpodobně trpíte deficitem kgnitivních funkcí nebo nějakými bludy a domníváte se, že pokud budete mít informace, ať už budou jakékoliv, pak vám to pomůže. Ne, nepomůže, ba právě naopak. Nestačí pouze informace přijímat, je potřeba využívat racionální myšlení, ověřovat si informace, analyticky myslet, mít určité znalosti a dovednosti. Nestačí vám pouze dlouhodobá paměť pro ty "informace", kterým nerozumíte a pouze je reprodukujete.
17. 02. 2013 | 16:50

Lucie - sulphur napsal(a):

Úplně žasnu nad většinou reakcí lidí tady hahaha, opravdu stádo tupých hlav, až na pár vyjímek....melete tu jeden blábol za druhým a vůbec nevíte o čem vlastně mluvíte.... jen si polykejte farmaceutické produkty. Léky, které neléčí, pouze potlačují nemoci, abychom mohly být léčeni znova a znova, aby se farmaceutický průmysl pořádně nakrmil a vy jste zemřeli na spousty vedlejších účinků:o)) Klidně své děti od malých miminek nechávejte očkovat úplně vším, co vám doktor řekne aniž by vám sdělil co všecko očkovací vakcína obsahuje ( formaldehyd, rtuť...atd..) jen tím dítka pěkně nechte prošpikovat a narušujte jim imunitu do budoucna...jo a nezapomeňte si nechat naočkovat vakcínu proti chřipce....aby jste náhodou nebyli pozadu s reklamama v televizi....
Tupost českého národa nezná mezí
17. 02. 2013 | 16:50

Viola napsal(a):

No možná by paní Zlínksá mohla uvést, zda někdy homeopatika vyzkoušela. Já jsem vyzkoušela homeopatika na chřipku a nefungovalo to. To by se ušetřilo, kdyby to na chřipku fungovalo.
17. 02. 2013 | 16:54

TrumpetaTroubivá napsal(a):

Myslím si, že to odmítání není problém lékařů jako takových, ale jen té nemocniční části. Podle mě nemocniční doktoři spolu se soudcema a akademikama jsou tři elitářské profesní skupiny, které si nesou etatické návyky a hodnoty a pro které občan ani po dvou dekádách vývoje svobodné společnosti není partnerem.
17. 02. 2013 | 16:55

Martin napsal(a):

Hana Poukarová: Tak ještě jednou, pomalu a klidně: Nikdo na světě dosud nepodal spolehlivý důkaz účinnost homeopatik nad úroveň účinnosti placeboefektu. Účinnost jednoho preparátu samozřejmě zkoumat jde, vyselektuje se skupina pacientů vhodných pro léčbu tímto preparátem.
Schválení "účinných" látek v případě vysoce naředěných preparátů se nedočkáte nikdy, protože tam žádné účinné látky nejsou.
Budoucnost homeopatického "výzkumu" jakožto zkoumání účinků čisté vody na organismus je nulová, to už je dávno prozkoumáno do detailu.

Lucie - sulphur: Raději se nechám léčit doktory a farmaceuty s jejich injekcemi a preparáty rovnou, než šarláty ládující mě cukrem a vodou abych tak propásnul čas na vyléčení a následně chcípnul na raka protože jsem na onkologii přišel pozdě.
Raději dítě vystavím riziku 1 : 250 000 vedlejších účinků při očkování TBC, než riziku smrti v poměru 1 : 1.
17. 02. 2013 | 16:58

Da.Rock napsal(a):

Lucie - sulphur: Máte zřejmě hluboké znalosti z oblasti farmacie. Můžete nám prosím říct, které očkovací látky obsahují formaldehyd a rtuť, abychom se jim vyhnuli?
Mimochodem - co rtuť v amalgámových plombách? Ta nevadí?
17. 02. 2013 | 16:59

Ateista napsal(a):

Viola:

Paní Violo.
1) materialista je chápán především jako (mnohdy povrchní) člověk toužící po stále větším a větším a rozmanitějším či dražším majetku, penězích, akciích, dluhopisů a tak podobně.
2) duševní pochody, resp. duševní onemocnění, léči psychiatr.
3) idealista je člověk zanícený pro ideály, vznešené cíle, je opakem materialisty, idealista se snaží dosáhnout dokonalosti.
17. 02. 2013 | 16:59

Ludvík Orten napsal(a):

Margit Slimáková je pseudonym a foto podvrh, Margitin blog a web píše ministr Heger.
Vážně: Titul Ph.D.,který Ms. Slimáková deklaruje na svém webu, má z instituce Clayton College of Natural Health, která nikdy nebyla k tomu akreditovaná. Zájemcům o obdobný Ph.D. dodám libovolné množství glejtů a aby nekonkurovali Ms. Slimákové s následujícími specializacemi: voodoo, autohypnoterapie, přikládání baněk, holotropní levitace.
17. 02. 2013 | 17:01

Petr z Tábora napsal(a):

Dnes spíše nesouhlasím a poslední věta autorky je alibistická.

Na světě je řada úspěšných přístupů k léčení. Homeopatie má jistě právo na existenci. Mně ovšem zatím nikdy nepomohla a tak bych ji sám od sebe nepoužil.

Domácí porod by měl být jen na vyžádání rodičky a měla by nést spoluodpovědnost za jeho rizika. Přes pokročilou vědu neodhalí lékaři předporodním vyšetřením všechna možná rizika porodu pro matku či dítě. Vzniklé komplikace se jistě bezpečněji a rychleji řeší v nemocnici. Spíše by se nemocnice měly snažit "zlidštit" prostředí pro matky a děti, domácí porody by měly být výjimkou.

Očkování by se měla rozdělit na povinná a dobrovolná. Jinak přeci hrozí, že se v populaci znovu objeví už zapomenuté nemoci.Navíc občan se nikdy nerozhoduje dobrovolně. Vždy je pod vlivem doporučení lékaře, svého okolí a někdy i masivní reklamy.
Všimli jsme si jistě všichni jak se letos začala v televizi zveřejňovat data o hospitalizovaných a zemřelých na chřipku. Proč po tolika letech, proč bez údajů o celkovém zdravotním stavu zemřelých, který byl jistě pro přežití rozhodující. Prostě zájmy dodavatelů vakciny na chřipku.
17. 02. 2013 | 17:03

Radkin Honzák napsal(a):

Pane Ateisto,
připomínáte mi onoho ředitele patentového úřadu kdesi v USA, který v polovině předminulého století doporučil vládě zrušení svého podniku s odůvodněním, že vše podstatné již bylo vynalezeno.
Vaše žlučovitá reakce vycházející z toho, že (už?) nemůžete poroučet a zakazovat lidem, co si mají myslet, a co ne, a nedejpámbu to dokonce psát, mě pobavila.
17. 02. 2013 | 17:06

Hana Poukarová napsal(a):

Martin: tak ještě jednou a pomalu - to, co jste mi tak pěkně do detailu popsal, jsem Vám napsala já v příspěvku výše :)

viz: Účinnost jednoho preparátu samozřejmě zkoumat jde, vyselektuje se skupina pacientů vhodných pro léčbu tímto preparátem. Schválení "účinných" látek v případě vysoce naředěných preparátů se nedočkáte nikdy, protože tam žádné účinné látky nejsou.

Přeji Vám pevné zdraví, ať nepotřebujete ani lékaře, ani homeopata. :)
17. 02. 2013 | 17:14

jenicek napsal(a):

Uff, tak s tou homepatií se Slimáková pěkně odkopala. Tragédie je, že nějaký idiot jí dal PhD, ačkoli zjevně nepochopila vědeckou metodologii. Mnohokrát bylo prokázáno, že účinnost homeopatie je na úrovni placeba a proto to NESMÍ pojišťovny proplácet, byl by to tunel eticky ekvivalentní FVE nebo biopalivům. Nejde o to, že by na Západě byly méně inteligentní, jen tam mají silnou lobby.
17. 02. 2013 | 17:20

Helena F. napsal(a):

Paní Margit zde načrtla témata, která - podle vášnivých reakcí v diskuzi - jsou pro spoustu lidí "nestravitelná". Ze sociologického hlediska: dnešní vyspělé civilizace jsou ovládání strachem, z čehokoliv. A protože inteligentní lidé si toto uvědomují, nenechávají si tím zatemnit myšlení, a ti vypočítaví toho využívají ve svůj vlastní prospěch. Vyhrožování vším možným na nás číhá všude, v časopisech, v reklamách, u lékaře, ve škole, v zaměstnání... a my tedy děláme vše proto, aby se nám to všechno špatné nedělo. Ze strachu "co kdyby". Pokud tuto myšlenku nepřijmeme, stáváme se neovladatelnými, samostatně myslícími a to se spoustě lidí nehodí, protože potom musí své výhrůžky vysvětlovat a dokazovat.
Svobodnými zůstaneme, pokud se nenecháme zastrašovat a zároveň ani sami nezastrašujeme ostatní (tedy nemanipulujeme s nimi pomocí strachu), máme úctu jak k vlastní svobodě, tak ke svobodě ostatních a můžeme tak být tolerantní k jejich rozhodnutí.
Zastánci očkování mohou být klidní, protože jsou očkovaní. Odpůrci očkování nikomu ublížit nemohou, leda opět neočkovaným, ale ti se k tomu rozhodli dobrovolně. Odpůrci homeopatik mohou dále užívat alopatika a zastánci homeopatik je nijak omezovat ani ohrožovat nebudou. Ohledně domácích porodů se strach a panika šíří velmi snadno, ale ve své podstatě mně - jako ženě - nejvíc vadí fakt, že si stát a zdravotníci snaží přivlastnit dosud nenarozené dítě hlasitým dovoláváním se zájmu dítěte. Příroda vše zařídila tak, aby matka instinktivně zařídila vše v nejlepším zájmu dítěte, a je to pouze moderní civilizace, která to ženám znemožňuje. Opět jak jinak než vyhrožováním vším zlým, co se může stát. Ve stylu této logiky doporučuji pokácet všechny stromy, nevyrábět kola a koloběžky, brusle a lyže, protože děti z nich mohou spadnout a zranit se/zabít se, možná bychom měli přestat rodit úplně, protože při porodu občas zemře dítě a matka. Jsme jen lidé a některé události se dějí, bez ohledu na naši vůli nebo rozhodnutí. Platí staré pravidlo: příroda je mocnější.
Z psychologického hlediska zaznamenávám zajímavý fenomén: odpůrci očkování nepřesvědčují ostatní, aby neočkovali, stále jen hájí své rozhodnutí, proč očkovat nechtějí; zastánci homeopatik nepřesvědčují ostatní o tom, aby užívali jen homeopatika, jen s radostí sdílejí své úspěchy s touto léčbou; zastánci domácích porodů nepřesvědčují ženy, aby nerodili v porodnicích, opět jen hájí své rozhodnutí a s nadšením sdílí své silné a hluboké prožitky. Tito lidé jsou prostě tolerantní a nejsou nijak agresivní, nikoho neosočují. Proč toho jsou schopní, kdežto jejich kritici nikoliv?
17. 02. 2013 | 17:22

jenicek napsal(a):

Zase si přiznejme, že obor Výživa není na žádné škole prestižní, jak na VŠChT nebo lékařských fakultách je to obor kam chodí "ti slabší".
17. 02. 2013 | 17:23

jenicek napsal(a):

Helena F. : Jste vedle, zastánci homeopatie chtějí, aby jejich hlupáctví bylo placeno z pojištění, jak o tom Slimáková. Takže to jaksi už není jen jejich věc.
17. 02. 2013 | 17:25

Ateista napsal(a):

Honzák:

Já jsem tuhle reakci skoro čekal. Viz Vaše žlučovitá reakce vycházející z toho, že (už?) nemůžete poroučet a zakazovat lidem, co si mají myslet, a co ne, a nedejpámbu to dokonce psát, mě pobavila.

Snažíte se vzbudit dojem, že víte kdo jsem, ale velmi se pletete. Jednou jste mě dokonce téměř nazval kolaborantem, mluvil jste o roce 1968 a proto jsem tuhle reakci čekal. Už jste v diskuzi se mnou několikrát zesměšnil, choval jste se agresivně a senilně.

Zaujalo mě, že nedávno v TV (tuším, že to bylo na ČT 24) jste byl velmi krotký, trochu infantilní, trochu legrační, ale krotký a dával jste sivelký pozor, abyste se nechoval jako zde.
To mě opravdu překvapilo.

Teče vám do bot, ztrácíte klid a rozvahu a začínáte útočit na mě. Poslušte si. Opět se zase se zde jen zesměšníte. Je mi to jedno. Už mi ovšem není jedno, když zaměňujete FA (pozn. pro čtenáře: FA - farmakologická anamnéza) jednotlivých pacientů... Jak jsem již napsal, mezi kolegy už nemáte prakticky žádné zastánce ať již z důvodu Vašeho přístupu k různým šarlatánům, tak i z důvodu vašich excesů v klinické praxi.

Z těchto důvodů jsem vám zcela oprávněně doporučoval důchod a pastvu koz či ovcí.
Možná zde mohu za určitých okolností zveřejnit (snad to nebude smazáno) vaše konkrétní přehmaty bez uvedení některých jmen, bude - li to nezbytně nutné.
17. 02. 2013 | 17:25

Ateista napsal(a):

jenicek:

V USA může dostat titul na některých pochybných školách prakticky každý. Dokonce bylo zjištěno, že 5% VŠ vzdělaných Američanů neumí ani číst a psát, především jde o dobré sportovce o které škola nechtěla přijít, např. basketbalisty.

Ona (autorka blogu) je nevzdělaná, hloupá a z nějakého zvláštního důvodu ji zde pan Stejskal poskytl prostor pro klamavou reklamu, šarlatánství a iracionální žvásty.
17. 02. 2013 | 17:33

Radkin Honzák napsal(a):

Ad Ateista:

"Poslušte si" - to se píše s "ž". Odvozeno od posloužit, nikoliv od POSLUŠNÝ (chybný výkon dle tatíka Freuda). Jen tak dál! Jste dobrej.
17. 02. 2013 | 17:36

Jaroslav A. Polák napsal(a):

To je prosté:
1) Právo na domácí porody? Samozřejmě ano. Právo stěžovat si, když se během domácího porodu něco podělá? V žádném případě.
2) Právo léčit se homeopatiky? Jasně, proč ne. Hrazení těchto přípravků pojišťovnou i přesto, že neprošly tímtéž testováním jako ostatní léky? V žádném případě.
3) Právo odmítnout očkování? Budiž. Právo pojišťovny nehradit léčbu nemocí, proti nimž se běžně očkuje? Rozhodně!
17. 02. 2013 | 17:37

Viola napsal(a):

Pane ateisto

napsala jsem to tak, jak to cítím. Naši lékaři věnující se tělu, léčí materii, lékaři věnující se duševním - nehmatatelným pochodům, léčí taknějak idealisticky tedy po vašem dokonale. I psychiatři jsou však někteří materialisti a dokážou vyhmátnout nějaké fyzikální a chemické procesy, které způsobují tu, nebo onu poruchu a předepsat nějakou chemii.
17. 02. 2013 | 17:37

kočka šklíba napsal(a):

Jaroslav A.Polák -stručně, přesně :).
17. 02. 2013 | 17:47

libris napsal(a):

Pane Ateisto a jenicku,

svou hloupost a iracionální žvanění zde projevujete sami, svým napadáním autorky z nevzdělanosti.

Dle informace na www.margit.cz paní Margit Slimáková v roce 1993 úspěšně vystudovala 5leté magisterské studium farmacie na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové, s diplomovou prací na téma Zdravotní stav alternativně se stravujících dětí (klinická studie).
.
17. 02. 2013 | 17:49

Drzá zrzka napsal(a):

Helena F.

Proč byste kácela stromy? Ty tu byly dřív než lidé. Děti už na stromy lézt neumí. Nemá je to kdo naučit.
17. 02. 2013 | 17:51

Lucie napsal(a):

Tedy jsem velmi překvapena, kolik lidí v této diskusi reaguje agresivně. Opravdu jsem si myslela, že takové napadání a naprosté popírání negativ očkování, zavrhování domácích porodů a homeopatik, patří do dávné minulosti.

Docela smutné zjištění. Můžeme přeci mít nějaký názor a dle něj se chovat, ale neznamená to, že je zároveň možné napadat lidi s názorem odlišným, ať je většinový či nikoli. Takové jednání skuteně neukazuje na bystrý úsudek a ryzí charakter, o toleranci už nemůže být vůbec řeč :-(.
17. 02. 2013 | 17:55

Ateista napsal(a):

Honzák:

Freude, Freude, jednou na tebe dojde. Myslel jste to nějak takhle? :)
K té gramatické chybě se hlásím, ale vy jste nějak zmlkl. Mohu vědět, proč? Bojíte se, že to zde zveřejním?
Vy víte, o čem mluvím, navíc je to téměř veřejné tajemství.

Rád si necháváte ostentativně křtít knihy, naposledy od, tuším, Jana Pirka... Já vám to přeji, pište dál, ale zanechte činnosti, kterou nezvládáte. Na rozdíl od vás nejsem egoista a nedívám se jen na sebe.
Svou činností v klinické praxi škodíte, o tom není pochyb.
17. 02. 2013 | 17:55

Viola napsal(a):

Lucie

máte nějaké zkušenosti s homeopatiky?
17. 02. 2013 | 18:00

Banshee napsal(a):

Mili kritici tohto clanku
svojho syna som porodila doma, pripravovali sme sa na to poctivo s porodnou asistentkou, ktora nas sledovala a ako vystudovany zdravotnik s porodnickymi kompetenciami by nas ona ako prva "vyhnala" do porodnice, keby sa jej cosi co i len trosku nezdalo ok. Domace porody po fyziologickom tehotenstve a po priprave su rovnako bezpecne, ako normalne porody v porodniciach (WHO). Ak zena nie je pocas tehotenstva ok, potom o domacom porode nemoze ani uvazovat. Dokonca pri domacich porodoch tym, ze zena ma slobodu, dochadza k menej komplikaciam a zasahom, nez v porodniciach (WHO). Popravde strielala by som kazdeho, kto povie, ze domaci porod je riziko len preto, lebo okolo zeny neposkakuje lekar s epiduralkou a resuscitakom, pretoze zeny su na to od prirody nastavene, aby rodili. Zdravej zene sa nema co stat, inak by sme uz davno ako zivocisny druh vyhynuli. Jednoducho prirodzeny vyber. Co sa tyka ockovania, odporucam vam aspon prelistovat knihy ako Varovne signaly ockovani (A. Strunecka), Nezadouci ucinek - smrt (J. Virapen), Co mozna nevite o ockovani (N. Z. Miller) a ine. Mne sa z tychto veci dviha zaludok. Ano, prebrala som zodpovednost za seba a svojho syna a prave preto nedovolim nikomu, aby mu poskodil zdravie ockovacimi >srackami<. A cudujem sa vam, ze vo svete internetu, ked sa uz vsetko da vygooglit, fungujete na prehistorickych doktrinach ako nabozenski fundamentalisti podla svojej svatej knihy.
17. 02. 2013 | 18:02

HOMEPATICKÝ FANOUŠEK napsal(a):

Dám pět korun tomu, kdo homeopaticky vyléčí zlomenou nohu.
17. 02. 2013 | 18:02

Bara napsal(a):

Nějak nerozumím proč někteří z vás neustále omílají, že by si měla finančí následky nést rodička, které umře dítě při domácím porodu (jako by úmrtí nemělo žádnou hodnotu). Že by si rodiče, kteří nechtějí očkovat měli platit za případné nemoce, které by mohlo očkování vyloučit. Proč takhle nebrojíte proti kuřákům, proti lidem s nadváhou atd. Každý máte v rodině někoho, kdo má za sebou operaci, či léčbu, která nás všechny stála pěkné peníze a určitě se jim mohlo předejít zdravým životním stylem, či ohledem k vlastnímu tělu. Kazíte tady možnost normální slušné diskuze. Pokud něčemu nerozumíte,tak se ptejte, či své argumenty doložte. Česká společnost je dost neinformována a tak se zamyšlení v článku týkají mizivého množství lidí. Docela by mě zajímalo, kolik odpůrců např. očkování si místo keců půjde zkontrolovat protilátky na jemu očkované nemoci, abychom se nemuseli bát, že od nich něco chytnem.
17. 02. 2013 | 18:03

Zebra napsal(a):

Dobrý den,
jím bůček, antibiotika, všechny své děti jsem porodila v porodnici, jsem očkovaná. Přesto je mi naprosto cizí osočování autorky ať už je, kdo je. Její názory mě neuráží, neděsí, nepropadám panice, že by mě někdo ohrožoval tím, že bude užívat homeopatika a nebo nebude očkovat své děti. Péče během porodu doma je v demokratických zemích zajišťována státem v drtivé většině vyspělých zemí proplácena zdravotními pojišťovnami. Očkování není povinné, ale podporované, doporučované. Lékaři jsou motivovaní očkovat, rodiče nechat očkovat své děti. O homeopatii se opravdu nezajímám.

Daleko více mě znepokojují některé reakce zde. Nenávistné, hloupé, osočující, dehonestující. Myslím, že nositelé takových myšlenek jsou pro mně větším ohrožením něž všichni homeopati na celém světě dohromady. Nenávist, arogance, nadřazenost, "vědecký názor" v kombinací s poruchou osobnosti, často ve společnosti působí větší utrpení než nemoci.

Přeji Vám všem pevné zdraví a zdravý rozum, úctu k druhým a respekt k porodu, k životu i k nemoci a smrti.
17. 02. 2013 | 18:05

Ateista napsal(a):

libris:

Vážený/vážená.

Slimáková má zde na tomto blogu uvedeno, že vystudovala mj. farmacii v USA. Pokud má na svých stránkách něco jiného či jsou tam k dispozici doplňující informace, pak to není v rozporu s tím, co jsem zde napsal, včetně cca 5% negramotných VŠ vzdělaných Američanů.

A mimochodem, paní Slimáková není v databázi absolventů UK. Já jsem to nyní kontroloval, opravdu tam není její jméno uvedené. Je ovšem možné, že si změnila křestní jméno i příjmení...

Já jsem znám tím, že to co píšu, mohu vždycky doložit a problémy se mnou mají většinou jen různí šarlatáni, lidé neschopní přemýšlet, lidé bez znalostí a tak podobně.
17. 02. 2013 | 18:07

neo napsal(a):

HOMEPATICKÝ FANOUŠEK napsal(a):
Dám pět korun tomu, kdo homeopaticky vyléčí zlomenou nohu.
´---------------------------------------------------------

A 5 korun tomu, kdo vyléčí zlomenou nohu paralenem jo?
17. 02. 2013 | 18:10

Targus napsal(a):

To Jos.:

Protiotázka:
Kolik takových onemocnění léčí homeopatie? A jak?
Pití čistících čajů není homeopatie, to už po staletí dělali i naši předkové.

Odpověď:
Když nemají lidi rozum a perou do sebe kdejaká svinstva, nemohou se divit, že pak mají alergie.
Když má nějaký zoufalec půl metráku nadváhy a nechce slyšet, že má zhubnout, nepomůže mu ani ta homeopatie. Jasné?
Lidi nechtějí slyšet, že se přežírají jak hovada, že jen leží jak prasata na krmníku a čumí do bedny. Lidi chtějí ležet a žrát a slupnout kouzelnou piluli, aby byli mladí, krásní a bohatí, protože jim je to vnucováno reklamou.

A když to nezabírá, zkusíme homeopatika. Je to supr, naše malá Anička už nemívá rýmy, zabere jí vždy už třetí homeopatický lék, občas teda čtvrtý. Tím nás krmí naše sousedka.
Naše děcka rýmu nemají, protože jim v děcáku netopíme a kašel léčíme cibulí.

Abych vás uvedl do obrazu, klasičtí doktoři nade mnou zlomili hůl a dali papír na berle s tím, že za rok si mám přijít pro další na kolečkové křesílko. Denně jsem požíral tři hrsti tabletek. A já po čtyřech letech chodím bez francouzáků, bez obyčejné hole, úplně docela obyčejně po dvou a dokonce po svých.
17. 02. 2013 | 18:10

Greta napsal(a):

Můžete nějak upřesnit, co máte napsáno ve svém sebedoporučení zde... totiž "šíří osvětu"? Co to přesně má znamenat?
Hysterické české lékaře byste nám také mohla zkonkretizovat - pohovořte alespoň o jednom.
Jinak mám zato, že rodit doma, léčit se homeopatiky... to u nás běžně lze. Nelze ale počítat s tím, že za důsledky neponesete odpovědnost.
17. 02. 2013 | 18:12

Skogen napsal(a):

K nadpisu článku bych uvedl, že nejspíše resekce dělohy.
17. 02. 2013 | 18:19

Lucie napsal(a):

Viola
Ano, už jsem tady psala o naší dceři i o našem psu a to jsou jen dva příklady.
Jinak nepatřím k lidem, kteří co nevidí popřou. Pokud mám o něčem dojem, že je "přitažené za vlasy", řeknu si, že jsem k této vědomosti zřejmě ještě nedozrála.

A s klasickými lékaři mám taky své zkušenosti. Jako záchrana života v životohrožujícím stavu, jsou jistě nenahraditelní. Ale v prevenci (očkování), nebo při asistence u přirozených stavů (těhotenství, porod), jsou naopak ku škodě. Každému průměrně uvažujícímu člověku musí být jasné, že píchnutím nějakého jedu do těla si v ničem nepomůžeme a také to, že pokud vezmu rodící kočku, vytáhnu jí z pelechu na dvůr a budu do ní různě sahat, svítit, žádat odpovědi a nutit jí dělat, co chci já, s největší pravděpodobností chcípne a koťata s ní. Nevím proč by to u ženy mělo být jiné, jsme součást přírody stejně jako jiné rodící samice.

Ale to jsou tak známé skutečnosti.... Proto píšu jak velmi jsem překvapena existencí lidí natolik přesvědčených o opaku, že jsou schopni agresivně útočit na lidi, kteří již tyto prosté fakty pochopili.
17. 02. 2013 | 18:20

Viola napsal(a):

neo

a já jsem viděla vyléčené zlomeniny kostivalem, ale trvalo to nějakou dobu. Sama jsem však pro rychlé uzdravení.
17. 02. 2013 | 18:20

jenicek napsal(a):

Ateisto, vystudovala farma v Hradci, současně s "profesionální homeopatické vzdělání (Institut Rhodon, Praha)". Což je asi jako by chemik bokem vystudoval alchymii...

librisi, i na tý farmačce se zabývala měkkým oborem jako je výživa. Jinak zjevně moje tvrzení o pavědě, kterou propaguje a čím je to závadný, zjevně nejsi schopen chápat.
17. 02. 2013 | 18:21

Targus napsal(a):

To Marťula:

Vážená Marťule, produkujete klasické kecy přírodních bláznů. Infekční nemoci se modifikují a přizpůsobují nepřátelským zbraním hostitele. A skutečnost, že je dítě očkováno, neznamená, že jeho imunita nemůže být oslabena nějakým zmutovaným kmenem nemoci. Dítě třeba neumře nebo neskončí ve špitále, ale v době oslabení imunity setkáním s nemocí, kterou mu nachrchlá neočkovaný jedinec, může být napadeno jinou nemocí, která ho případně dorazí.
Není důvodu, proč by váš neočkovaný potomek měl rozsévat nákazu dál a dál. A pokud to považujete za nutné a dobré, vypusťte ho do lesa, ať chrchlá na srnky a ježky.

Kdyby vás to třeba zajímalo, asi 85 % severoamerických indiánů zemřelo na infekční nemoci, pro Evropany banální.
17. 02. 2013 | 18:22

Kolumbus napsal(a):

Mluvit tady o inteligenci američanů je směšné. Kolik jejich studentů střčední školy ani neumí číst. Kolik je v hloupých USA náboženských pomatenců. Jejich IQ se ukazuje, že většina neumí pořádně číst a jen prohlížejí komixy a tupé americké filmy. To u nás, přestože vládne inteligenční odpad z ODS, TOP a Lidem, je přece úroveň nesrovnatelná. Naší cigoši z pomocných škol, kteří jeli do VB, tak tam excelují. Vaše názory a myšlení opravdu zapadá mezi hlupce v USA. Porod doma, bez očkování a používat homeopatika, patří do 14 století. Z vás musí mít příbuzní radost. jak otevřete hubu, hned každý vidí vaše IQ. Asi jste přebarvená blondýna, že? To by hodně vysvětlovalo.
17. 02. 2013 | 18:22

Lucie napsal(a):

Skogen
:-) s tím souhlasím
17. 02. 2013 | 18:24

Banshee napsal(a):

Ad: Homeopaticky fanousek:

zlomenina nie je choroba ale nehoda a ja dam 5 korun tomu (alebo aj 5 eur), kto ju nejakym komercnym liekom vylieci - na to treba totiz podla mna dlahu a cas a nieco proti bolesti
17. 02. 2013 | 18:28

Ateista napsal(a):

Pro čtenáře:

Dosažené vzdělání, tituly, diplomy a např. certifikáty nejsou garancí ani morálky a ani inteligence.
Důkazem mohou být v rovině morální např. naši politici. V rovině inteligence jsou to pak mnozí šarlatáni, kteří věří pavědám a sami je vytváří a šíří.

Paní Margit Slimáková patří minimálně do jedné z těchto rovin.

Ještě rád dodám, že paní Margit Slimáková, rozená Doupovcová není ani pod tímto svým rodným příjmením v databázi absolventů UK, ačkoliv by tam být měla, neboť na svých stránkách má uvedeno, že vystudovala farmacii na UK. Nelze vyloučit, že došlo k nějaké chybě a v databázi poue chybí její jméno.

Uvádím to jako prokazatelný fakt, polemizovat nad tím nebudu.
17. 02. 2013 | 18:29

libris napsal(a):

jenicek:

Nic o mně nevíte a o vzdělání a inteligenci autorky jste se v předchozí diskuzi vyjádřil pohrdavě a lživě.

Z úrovně Vašich příspěvků, která nejsou věcné ale výhradně urážky ad hominem, je zjevné, že další diskuse s Vámi nemá smysl.
.
17. 02. 2013 | 18:30

Targus napsal(a):

To VIola:

Já vám sdělím jedno strašlivé tajemství.
Zlomenina se PO URČITÉM ČASE vyhojí docela sama i bez kostivalu.

Osobně jsem se fifral kostivalem do zblbnutí. Po dvou šíleně drahých kelímcích jsem ten třetí v návalu deprese vyhodil přes zavřené okno a jal se hloubat nad tím, že když mi nepomáhá ani lékařská věda, ani rady babek kořenářek, asi mají mé obtíže jinou příčinu. A začal jsem dělat přesně to, co mi doktoři zakazovali. Od té doby jsem relativně zdráv.
17. 02. 2013 | 18:30

Martina K napsal(a):

Ackoliv na porody, ockovani a homeopatii mam opacny nazor nez autorka, nechapu rozzurene komentare. Jestlize chce nekdo rodit doma, tak at si rodi-stat to vyjde levneji. Nasledky at si kazdy nese sam. No tak budou treba nejake komplikace, no a? Si to mamca prala, tak at si to uzije. Vetsina porodu je stejne bez komplikaci. Homeopatie-leky na urcitou nemoc by meli byt hrazeny stejne-kdyz chce nekdo drazsi treba homeopaticke -tak prosim ze sveho...Ockovani povinne/dobrovolne-proc ne. Instituce hlidajici a vzdelavajici deti, at si urci, jestli chce mit deti naockovane. Moje zkusenosti ze zahranici-ockovani neni povinne, ale najit skolu nebo skolku kde vam vezmou neoockovane dite je v podstate nemozne. Jinymi slovy, nikomu nebranit zit alternativne, kdyz jim na tom tak zalezi, ale na druhou stranu zabranit aby svymi manyry ovlivnovali celou spolecnost.
17. 02. 2013 | 18:33

Jana napsal(a):

Nerozumím tomu, odkud se v této diskusi bere tolik neuvěřitelné agrese vůči homeopatii, když pacientům na homeopatické léky nikdo z nás, daňových poplatníků a plátců pojistného, nepřispívá ani korunu. Na rozdíl od drahé a u chronických nemocí většinou neúčinné konvenční léčby, kterou z velké části proplácí pojišťovna (= my) a pacient ji často bere do konce života.
Já zkušenosti s homeopatií mám. Kdo je nemá a nechce mít, nechť se léčí klasicky.
17. 02. 2013 | 18:43

Bara napsal(a):

to Targus
Imunita s očkováním souvisí,samo očkování imunitu narušuje. Tudíž lidé neočkovaní mají většinou imunitu větší. Pro mě jsou to logicky lidé zdravější. Jediné co vám očkování přislíbí je nějaká doba ochrany na očkování té dané nemoci. S dobou po jakou vás očkování chrání mají alopatičtí lékaři sami problém. Liší se stát od státu a mění se v průběhu vašeho života. Např. u neštovic je reálná šance, že naočkujete-li dítě, pak je po 7 letech dostane. Jak už jsem psala, zkuste si nechat zjistit protilátky na nemoci, které se očkují do 7 let věku a sám uvidíte, jaká je vaše doživotní ochrana.
17. 02. 2013 | 18:43

borde napsal(a):

Kdo chce homeopatii,at ji ma,ale za sve.
Kdo chce rodit doma,at to ma,ale za sve
Kdo nechce byt ockovan,at to ma po svem,jenze se veze v ukrytu skupinove imunity,coz je nespravedlive vuci ockovanym.
17. 02. 2013 | 18:50

Luba napsal(a):

Čeští lékaři rádi kecají do všeho.

Např. anesteziolog, mezi námi - špatný anesteziolog - u nás ministruje průmyslu a obchodu. Kdyby ministroval Dukovi, bylo by to zdravější.

Česká politika je v rukou lékařů. A podle toho to v ní vypadá.
Samá patologie.
17. 02. 2013 | 18:51

karel napsal(a):

diky, autorko. podle nezasvecenych a umerne k tomu nenavistnych reakci je videt, ze je o techto tematech nutno mluvit cim dal vice.
17. 02. 2013 | 18:54

Max napsal(a):

Milá paní,

homeopatika jsou fakt levná. Třeba Oscillococcinum 30 x 1gm stojí "jen" necelých pět stovek. Když si odmyslíme režii na filtrace, tak to vlastně docela jde. Kdyby to nebylo ředěné 1:100 tak by stálo jedno balení na týdení léčení chřipky cca 50 tisíc korun. A ještě by to mělo vedlejší účinky.
17. 02. 2013 | 18:58

Max napsal(a):

karel

máte pravdu. Dokud bude fungovat placebo (klinicky ověřeno) dotud budou fungovat i homeopatika.
17. 02. 2013 | 19:01

Zebra napsal(a):

Luba

Děkuji za Váš příspěvek. V poslanecké sněmovně je jich také plno. V senátu. Ministr zdravotnictví je lékař. Věc nebývalá v tradičních demokraciích. Zdá se, jako by jim ta medicína byla malá. Přetékají do politiky.
17. 02. 2013 | 19:03

Fialenka napsal(a):

Velmi souhlasím s autorkou.
Myslím, že pro inteligentní lidi jsou zkušenosti nejvyspělejších zemí dobrým argumentem. Pokud i přes tyto zkušenosti a přes výsledky uvedených studií lékařská obec ženám nařizuje jak a kde rodit a jak očkovat, je to známka totality.
Příklad kam vede totalitní myšlení: V saúdskoarabské televizi radili, že mají zahalovat i nemluvňata holčičky (celé tělo i obličej), aby tím mimina byla chráněna před sexuálními útoky od mužů.
17. 02. 2013 | 19:05

Mgr. Alois Komorous napsal(a):

Je zajímavé, jak jeden sdělený názor vyvolá haldu laických až nenávistných reakcí.
Víte, jako klinický farmaceut jsem vždycky zastával školní názory. Tedy až do doby, kdy jsem vážně onemocněl a hrozil mi invalidní důchod (za socialismu). Po 10 letech neúspěšné léčby s páteří, kyčlemi, žlučníkem aj. jsem utekl do Německa a "náhodou" se dostal k homeopatii. Tím, že jsem nebyl zblblý propagandou a štvavými informacemi proti ní, tak jsem byl ochoten ji vyzkoušet a porovnat účinky morfinových derivátů na bolesti s homeopatickými čípky či injekcemi. Nepotřebuji nikoho přesvědčovat - vím o tom svoje. Mluví-li někdo o homeopatii jako ředění, tak jen vyjadřuje, že nepozná její podstatu výroby a ani netuší o ruských výzkumech přenosu informací (ještě z doby hluboké totality). Je mi jedno, jak homeopatie funguje a i kdyby to měl být jen placebo efekt, tak na mne funguje. Když u mého táty vloni doktoři vzdali terapii a chtěli mu amputovat ledvinu, tak kombinací 5 přípravků v hodnotě cca. 2000 korun za CELOU terapii se mi podařilo v jeho 85 letech zastavit krvácení v ledvinách a zánět a ledvinu mu amputovat nemuseli. I jemu je jedno, co o homeopatii píší neznalci či nepřátelé neochotní se jí zabývat - také ví svoje. Kdo píše bláboly, tak je podle mne málo nemocný a NEMUSEL zkusit žádnou alternativu.
A co se týče ohánění se KLINICKÝMI studiemi, tak by se měl podívat na očkování v ČR a NAJÍT standardní klinické studie ohledně nich. Jednou se mi jedna zaměstnankyně SUKLu podřekla, že totiž žádné neexistují a ani se nedivím. Kdyby totiž existovaly a byl by účinek tak prokazatelný, PROČ je tedy nezveřejňují? Není to tak trochu nelogika?
Proto je vhodné používat namísto nesnášenlivých a nepřátelských výroků spíše selský rozum a zajímat se o to, proč právě v daném případě mohla zabrat homeopatie či jiná alternativa. Bohužel zájem ze strany řady lékařů postrádám.

A pokud někdo píše o drastických účincích dřívějších léků (myslím asi Katango), tak asi nečte příbalové letáky těch dnešních a nestojí v lékárně a nemusí poslouchat řeči těch, kteří ty vedlejší účinky řeší! "Brečí" v lékárně, protože lékař na ně nemá čas a ani neví, co s tím a jak kombinace měnit. Zažil jsem i kombinace 18 léků, které bral pacient najednou, kde bylo minimálně 6 léků zbytečných, ale s lékařem jsem se nedomluvil.
Naopak, mám až příliš častou zkušenost, že druhy předepisovaných léků se až nápadně často mění podle toho, jak se objeví ten který farmaceutický zástupce. Lékař totiž netuší, že tento zástupce se zastaví i v lékárně a "připravuje" ji na to, že to pan doktor bude psát. Takže si o kvalitě preskripce lékařů myslím svoje a rodinu si léčím radši sám. Je to totiž bezpečnější.
17. 02. 2013 | 19:05

Medikolog napsal(a):

Paní Slimáková,

homeopatie byla v kursu v době spisovatele Julese Vernea, v době kdy medicína neznala asepsi ani narkózu. Medicína od té doby nepředstavitelně pokročila; homeopati, exorcisté a zaříkávači drží svůj "konservativismus".

Máte pravdu v tom, že v Africe kde neexistuje solidární zdravotní ani sociální našeho (evropského) významu těchto pojmů mají ženy právo rodit doma v chatrči, nebo "vrhnout" pod totenmím zvířetem. Když to nepřežijí, nebo jsou v důsledku péče čarodějů/šamanů a bab kořenářek postižené, nikomu jinému z toho nevznikají žádné náklady. Uzdrav se přirozenou cestou (poděkuj duchům/nebo misionáři za "zázračné" modlitby), nebo zemři přirozenou cestou. Manžel si pak za několik krav nebo velbloudů zakoupí jinou rodičku dědiců.

K dobrovolnosti očkování a užívání léků kdysi říkával kouzelník kanadských Černonožců: "Bojovník hrdina se smrti nebojí. Medicínu nebere, protože mu nechutá a tak umře. Ten co se bojí smrti ale bere LÉKY a UZDRAVÍ SE.

Chápu, že pro někoho je svatý obrázek či homeopatikum důvěryhodnější, než LÉKY de lege artis... a nikdo mu nebrání, aby si je ZA SVÉ zakoupil. I mnohé skutečné léky sice dostanete pouze na recept, ale pacient je přesto plně hradí. Nechápu proto, proč by léky neléky měly být zvýhodněny... i když placebo efektu dosáhnete i lentilkama z cukrárny za pár kaček a hořčičnou plackou... jenom musíte dát ty lentilky přendat do nějakého africky atraktivního obalu a té placce říkat před nemocným nějak vznešeně.
17. 02. 2013 | 19:08

jenicek napsal(a):

libris, vyjádřil jsem se pohrdavě, protože někdo, kdo někdo kdo věří na homeopatii nesmí mít PhD, protože zjevně jednoduše nezvládá ani elementarity vědecké práce a metod. To, že ho má je jen další doklad debilizace vysokého školství. A lživého jsem nic nevypustil, výživu na farmačce dělala. A to, že výživa je kdekoli odpadní obor není sporu.
17. 02. 2013 | 19:10

Skita napsal(a):

prosim vas, o ktorych zapadnych krajinach to stale ludia rozpravaju? ja sa pytam seriozne, pre mna je to hodne siroky pojem.
jedine vyspele krajiny na svete, ktorych system zdravotnictva chcem mat su staty skandinavie a tam pokail viem ockovanie stale povinne je.

inak cuduj sa svete, ze potencionalnych prenasacov nepustime medzi neockovane deti, pfuj, diskriminacia.
do prdele, na svk proti tbc neockujeme par rokov a uz nam stupa, ako to?
17. 02. 2013 | 19:11

leon napsal(a):

slimáková, Vaše názory omlouvá, že jste asi studovala v USA, prý je to na urovni naší střední školy. A samozřejmě lžete, ještě v 50. letech byli psychicky nemocní pacienti pozavíráni v ustavech, teprve zavedení neuroleptik jim umožnilo fungovat mezi běžnou populací i když ani chemie není všemocná. Objev penicilínu je dle Vás také asi tmářství a zpátečnictví...tak se běžte s Vašimi kecy vycpat. Chran naše mladé lidi před, tak jednostranným pohledem, doufám, že to neučíte na nějaké škole...nejlépe v Č. Budějovicích...
17. 02. 2013 | 19:20

Morax napsal(a):

To Bara:
Muzete, prosim, nas nevedome dovzdelat a sdelit nam jakym zpusobem, ci mechanismem ockovani narusuje imunitu? A jakym zpusobem se porovnava vyse imunity? Dekuji.
17. 02. 2013 | 19:22

Bara napsal(a):

Přidám svou zkušenost s nezvyklou léčbou. Před 17 lety jsem pobývala na přelomu roku v Bělorusku. Samozřejmě jsem teplotní skok do -20°C nerozchodila. Skončila jsem na místní poliklinice, kde mě má kamarádka vydávala za svou sestřenici. Léčili mě dle jejich běžného způsobu. Seděla jsem s dalšími třemi pacienty u světelného válce a po dobu několika minut si nechala ozařovat bílým světlem mandle a nos. Stačily 3 návštěvy a byli jste zdrávi. Toto bylo léčení klasického alopatického lékaře. Také to pro mě bylo nezvyklé a fungovalo to.
17. 02. 2013 | 19:27

Vladimír Loula napsal(a):

Homeopatický lék, pokud je v tzv Avogadrově ředění, má naprosto stejný učinek jako lék typu placebo. Prostě pokud pacient uvěří, že je léčen, tak v některých případech mu tato víra může subjektivně a někdy i objektivně pomoci. Tot celé. Bláboly, že v kapalině homeopatika zůstávají otisky původní léčivé látky, jsou opravdu blábály. Tyto otisky jsou tam tak na dobu 10 na minus 10 sec.
17. 02. 2013 | 19:30

lékulus napsal(a):

Mafiánským a nenasytným doktorům teče do bot, místo 150.000,-- Kč budou mít jen 145.000,-- to je přece šílené abychom tak zchudli. A co teprve farmaceuti, no hrůza přijdou o 500,--Kč měsíčně.
Všichni Češi se budou povinně léčit jen a jen klasicky, žrát jedovaté léky a soustavně se očkovat ať to stojí co to stojí, já chci svých 150 až 200 tis. měsíčně i kdyby vymřel celý národ haúúú....,.
17. 02. 2013 | 19:31

dezo napsal(a):

Ateista ma s ockovanim zkusenosti.
Je pravidelne ockovan proti vztekline
17. 02. 2013 | 19:32

libris napsal(a):

jenicek:

To kdo má podle Vás mít PhD a co je podle Vás "odpadní obor" nejsou argumenty do diskuse o tomto článku.

Pokud jste vědec, tak také tímto způsobem napadáte své kolegy s odlišným názorem?

Protože předpokládám, možná mylně, že umíte logicky uvažovat, tak Vaše vědomá nedokázaná tvrzení, že zastánci homeopatie jsou hlupáci a že paní Slimáková "zjevně nepochopila vědeckou metodologii" nejsou pravdivá, ale lži.
.

Ateista:

Napsal jste:

"Ona (autorka blogu) je nevzdělaná, hloupá..."

"Já jsem znám tím, že to co píšu, mohu vždycky doložit..."

Tak své tvrzení o autorce doložte anebo se omluvte, pokud máte čest.
17. 02. 2013 | 19:35

dezo napsal(a):

to skita
Pokud je na Slovensku TBC stupa tak to bude za cas vsude protoze Slovaci stejne jako Polaci jsou vsude jenom doma ne
17. 02. 2013 | 19:38

Veterán napsal(a):

Je zvláštní, že na homeopatii ještě nepřešla mafie a tajné služby.
Takový homeopatický arzén, jed na krysy, cyankali a žádný patolog na celém světě nezjistí na co oběť zemřela.
Ale představte si ty obrovské úspory v národním hospodářství. Místo trávení krys drahými prostředky, postačí jen gram jedu a jeho důkladné zředění. Místo posypu silnic tunami soli, postačí homeopatická sůl...
Jenom tak nějak nechápu, proč není léčivá - vražedná každá kapka vody. Ta už se za ty miliony let setkala snad s každou chemickou látkou na téhle planetě, takže v ní musí být její informační otisk. Kupodivu nás voda nevyléčí, ale ani nezabije. Prostě záhada.
17. 02. 2013 | 19:45

lékulus napsal(a):

Mafiánským a nenasytným doktorům teče do bot, místo 150.000,-- Kč budou mít jen 145.000,-- to je přece šílené abychom tak zchudli. A co teprve farmaceuti, no hrůza přijdou o 500,--Kč měsíčně.
Všichni Češi se budou povinně léčit jen a jen klasicky, žrát jedovaté léky a soustavně se očkovat ať to stojí co to stojí, já chci svých 150 až 200 tis. měsíčně i kdyby vymřel celý národ haúúú....,.
17. 02. 2013 | 19:46

Bara napsal(a):

Imunita nebo také obranyschopnost organismu určuje, jak se lidské tělo dokáže bránit vnějším ale i vnitřním vlivům bakterií, virů, plísní, parazitů.

Očkování nebo také odborně vakcinace je proces, při kterém je podáván antigen s cílem navodit stav imunizace organismu. Účelem očkování je zabránit rozvoji řady infekčních nemocí a propuknutí epidemii u lidi a zvířat.

Očkování narušuje naši přirozenou imunitu. S očkováním se do těla nedostává jen spouštěč nemocí, ale i spoustu přídatných látek. Na proces imunizace pro jednotlivou nemoc očkováním tělo reaguje a tudíž se oslabuje jeho celková imunita. Více si dohledejte u odborníků, či si pročtěte příbalové letáky vakcín,..

Výše imunity se dle mého neporovnává. Sám víte, zda jste náchylný k některým typům nemocí... Očkováním by se v těle měli objevit protilátky a ty lze změřit.
17. 02. 2013 | 19:48

jenicek napsal(a):

librisi, odlišný názor je něco jiného než triviálně vyvratitelná (a mnohokrát vyvrácená) hloupost. Ano, PhD má být vědecká kvalifikace, pokud z toho lezou lidi bez znalostí vědecké metody, tak je to tragédie a to je jaksi podstata mého prvního vstupu. Pokud by Slimáková aspoň trochu chápala vědeckou metodologii, tak by nebyla homeopatka. QED. Ano, zastánci homeopatie jsou hlupáci a proč plyne z výše uvedeného. Stejně jako perpeťáci, astrologové, kreacionisti, a další šašci.
Připomíná babu Struneckou (ta je dokonce i prof), která suverénně míchá vědu, špatnou vědu, pavědu a vysloveně esoterický blábolení.
17. 02. 2013 | 19:51

Bara napsal(a):

informace o očkování z pohledů lékařů naleznete na http://rozalio.cz
17. 02. 2013 | 19:53

Veterán napsal(a):

Bara:
Nejlepší by bylo zakázat očkování proti tetanu. Pak by stačilo pár tisíc úmrtí na tetanus a to by bylo najednou od alternativců řevu.
17. 02. 2013 | 20:05

libris napsal(a):

jenicek:

"Ano, zastánci homeopatie jsou hlupáci a proč plyne z výše uvedeného."

Neplyne, neznáte základy logiky.

I když někteří lidé zastávají mylné názory na specifické odborné věci, neplyne z toho, že tito lidé jsou hlupáci.

P.S. Pokud opravdu nechápete uvedený rozdíl, tak bych Vám, Vašimi slovy, nedal PhD a nerozumíte základům vědecké metody.
17. 02. 2013 | 20:07

Kanalnik napsal(a):

tahle temata jsou jiste k diskuzi, ke slusne a vecne diskuzi, ale potiz je v tom, ze na mnohe zde to funguje jak rudy hadr na skot a hned vsechno smahem agresivne odsoudi a jeste si na vas odplivnou... to je kultura...

holt sahnout nekomu na posvatnou kravu, to je zlocin (emoce jsou nevyzpytatelne)... je to stejne jako polemizovat (a ted budu velmi politicky nekorektni) se zastanci jakekoli militantni linie, napr. militantni LBGT a "pravo" na adopci deti... anebo vedecka militantnost - zdejsim prikladem je treba pan Prof. Horejsi (viz vyse) receny Sisyfos (zdravim)... jakekoli ne-militatni nazory mi nevadi, da se s nimi polemizovat, s militantnimi nikoli

vy jste tento clanek pojala klidne a vecne, za to vam patri dik
17. 02. 2013 | 20:10

Fialový Krokodýl napsal(a):

Existuje jedno hezké přísloví: když se člověk přestane obávat, stane se to čeho bylo třeba se obávat.

Vakcinace je jedna z nejúspěšnějších zdravotnických metod všech dob.

Neexistence studií které by srovnávaly populaci očkovanou a neočkovanou je vcelku pochopitelná, taková studie má pramalý smysl. Stačí vzít v úvahu skutečnost, že některé nemoci po zavedení plošného očkování prakticky zmizely (například pravé neštovice) a jiné sice nezmizely úplně, ale tam kde se neočkuje jsou stále a tam, kde se očkuje prakticky zmizely (tetanus).
Proočkování populace u chorob přenosných navíc do jisté míry chrání i ty neočkované.

U některých infekčních chorob, které se stále masivně šíří si bohužel o účinném očkování stále můžeme nechat jen zdát. Malárie, infekce HIV...
17. 02. 2013 | 20:14

Targus napsal(a):

To Bara:

Kdybyste byla aspoň trochu obeznámena s během světa, věděla byste, že u dětí je imunita slabší a spočtem prodělaných nemocí roste.
Očkování naopak imunitu vůči nemoci zvyšuje, nicméně přesvědčit vás o realitě je zhola nemožné. Doufám, že tu tuberu chytíte a zažijete slasti léčení této nemoci. Tetanus vám přát nebudu, tahle nemoc je jednosměrná.

S pozdravem ZRNÍ ZDAR.
17. 02. 2013 | 20:15

Targus napsal(a):

To Bara:

Kdybyste byla aspoň trochu obeznámena s během světa, věděla byste, že u dětí je imunita slabší a spočtem prodělaných nemocí roste.
Očkování naopak imunitu vůči nemoci zvyšuje, nicméně přesvědčit vás o realitě je zhola nemožné. Doufám, že tu tuberu chytíte a zažijete slasti léčení této nemoci. Tetanus vám přát nebudu, tahle nemoc je jednosměrná.

S pozdravem ZRNÍ ZDAR.
17. 02. 2013 | 20:16

jenicek napsal(a):

libris, třeba každý máme jinou definici hlupáka... Z mé definice to plyne. Respektive, klidně si dovolím hlupáka definovat jako toho, kdo věří v triviálně vyvratitelné (a mnohokrát vyvrácené) hypotézy. Opět QED.
O tom, že ta hypotéza je vnitřně rozporná, antropocentristická, a je navíc v rozporu s miliardami dalších pozorování ani nemluvě.
17. 02. 2013 | 20:16

Fialový Krokodýl napsal(a):

Kanalnik:
Skutečně si myslíte, že je například téma očkování k vážné diskusi?
-FK-
17. 02. 2013 | 20:17

Targus napsal(a):

To BAra:

Jste schopna popsat ty "přídatné látky"?
Rád bych se na příští týden vybavil nějakým zábavným čtením a Dikobraz už nevychází.
17. 02. 2013 | 20:20

Jana napsal(a):

Každý má právo na vlastní názor, proč útočíte na jiné názory, bojíte se jich? Já s Margit Slimákovou naprosto souhlasím. Míň arogance a nenávisti a víc tolerance, hned by bylo na světě líp.
17. 02. 2013 | 20:23

jenicek napsal(a):

Jano, třeba se bojíme, že za cizí stupiditu budeme platit stejně jako za fotovoltaiku. Ona totiž drahá Margit nejspíš chce, podle západního vzoru, aby homeopatika platily pojišťovny.
17. 02. 2013 | 20:26

Fialový Krokodýl napsal(a):

Bara, 17. 02. 2013 | 19:48

Jaká "spousta jiných látek" je ve vakcíně? To mne opravdu zajímá...

-FK-
17. 02. 2013 | 20:40

iga napsal(a):

Já bych se spíš ptala, proč maminky nechtějí rodit v porodnici.
Rodila jsem třikrát v porodnici a mohu říci že potřetí se mi tam opravdu vůbec nechtělo. Měla jsem dost důvodů proč bych raději rodila doma, ale doma jsem nerodila, protože že jsem nebyla dostatečně silná na to, poslouchat ze všech stran, jak je to nezodpovědné.
Též existují důvody proč se někteří rodiče obávají očkování. Moje nejstarší dcerka byla po očkování hexavakcínou hospitalizovaná. Proti očkování nejsem, ale pravdou je, že zas taková maličkost to není. Na dcerku s téměř 40°horečkou na kapačkách nezapomenu a od té doby ke každému očkování přistupuji s nejvyšším respektem.
Homeopatii nevěřím, ale jako matka těžkého atopika se rychle přibližuje okamžik, kdy po nich ze zoufalství sáhnu. Synáčkovi totiž nedokážu nijak ulevit (tedy samozřejmě ani se zástupem různých pediatrů, kožařů s alergologů s alopatickými léky a mastmi).
Mimochodem je zajímavé, kolik praktických lékařů se homeopatií zabývá, rovněž je zajímavé, že se homeopatie využívá s úspěchem i u maličkých dětí, které nemohou podlehnout placebu. Vzhledem k tomu, že objektivně tam žádná účinná látka není, neumím si tyto případy úspěšné léčby vysvětlit.
Celé je to tedy mnohem komplikovanější, než si někteří diskutující jsou ochotni připustit. Za nešťastný považuji ale i nadpis - obviňovat lákaře s hysterie není nejlepší úvod k žádné diskusi...
17. 02. 2013 | 20:41

Bara napsal(a):

Veterán napsal(a):
Bara:
Nejlepší by bylo zakázat očkování proti tetanu. Pak by stačilo pár tisíc úmrtí na tetanus a to by bylo najednou od alternativců řevu.
-----------------
Nějak nerozumím vašemu výpadu. Zřejmě reagujete na někoho jiného, či jste si mé příspěvky zvláštně vyložil. Jen mě udivuje ten počet obětí tetanu. Opravdu si myslíte, že je nákaza na každém rohu? Úplně mě děsíte. A já kolem sebe neustále poslouchám kdo a za jak dlouho si tetanus nechal přeočkovat a vychází mi to na polovinu s prošlým očkováním. Všichni umřeme, waw.
--------------
Targus napsal(a):
To Bara:

Kdybyste byla aspoň trochu obeznámena s během světa, věděla byste, že u dětí je imunita slabší a spočtem prodělaných nemocí roste.
-----------------------
I toto je mi známo,ale příroda je chytrá a imunitu dětí posiluje přes matky. Očkováním to nemude, nebo vy na svých dětech pozorujete něco jiného? Viděl jste očkovací kalendář malých dětí? Opravdu je nutné je naočkovat i na nemoci se kterými by se v kojeneckém věku nesetkali. Také je mi známo, že prodělání např. dětských nemocí doživotní imunitu získáte, u očkování evidentně ne. Vy jste zřejmě tuberkulozu neměl,tak si své neslušné chování nechte pro někoho jiného. Moje dítě na očkování doplatilo, můj muž získal v pozdním věku nomoc, na kterou byl očkován.
17. 02. 2013 | 20:43

Fialový Krokodýl napsal(a):

Jana 17. 02. 2013 | 20:23
Berme to spíš tak, že tento názor neprošel oponenturou...
-FK-
17. 02. 2013 | 20:44

Fialový Krokodýl napsal(a):

Bara: "posilování imunity" je vůbec dost divný termín. Jeden může být imunní proti žloutence jako hrom a pak dostane encefalitidu... takže v "síle imunity" to asi nebude. Kouzlo imunity spočívá v rozlišování a schopnosti si pamatovat, ne v síle.
17. 02. 2013 | 20:48

iga napsal(a):

Z toho dětského očkovacího kalendáře nejsem nijak nadšená, je toho během pouhého půlroku opravdu hodně. Bezsporu je to na ten vyvíjející se organismus velká zátěž. Otázkou ovšem je, jaká je alternativa.
Bylo by zajímavé porovnat zdejší systém s německým, rakouským a švýcarským. Nejsem si úplně jistá, ale myslím, že tam toho tolik povinného nemají.
17. 02. 2013 | 20:53

Tereza napsal(a):

Když už chcete plivat v diskusi špínu na autorku neagresivního článku, zjistěte si aspoň aktuální informace:
Proti TBC se už neočkuje, vakcína byla neúčinná a zrušena před dvěma lety. Znamená to snad, že ta neočkovaná miminka na někoho chrchlají tuberu?
Pokud je někdo očkován, může mu být jedno, jestli na něj někdo tuberu chrchlá, ne?
17. 02. 2013 | 20:54

Patrik O Clock napsal(a):

A jéje, další spasitel našich duší. Po 10 letech v zahraničí se vrátila a s očima planoucíma svatým zápalem teď šíří mezi primitivními domorodci slovo Boží. No ale vážně! Doslovný souhlas s Daňovým poplatníkem. Jasně, každej může blbnout svobodně. Ale jen za svý a na svou odpovědnost!
17. 02. 2013 | 20:58

SKogen napsal(a):

Bara

bakterie C. tetani jsou všude okolo. Nejúčinnější prevencí je očkování. Mortalita v současnosti činí cca 10%.

Pro vás je možná zajímavou informací, že jednou ze čtyř forem tetanu je mateřská varianta, kdy kojenec po matce pasivní imunitu nezískává a tehdy je klíčovým faktorem hygiena, zejména sterilita při oddělení pupeční šňůry. V důsledku nevyhovujících podmínek je tetanus příčinou zhruba 15% všech novorozeneckých úmrtí v rozvojovém světě. Vidíte, že modlit se nestačí.
17. 02. 2013 | 20:58

Tereza napsal(a):

iga - už jsou alternativy, k infanrixu hexa je to třeba pediacel, není tam ta složka proti žloutence (která se přenáší obvykle krví a pohlavním stykem - tedy pro děti v tomhle věku očkování vcelku k ničemu) a je tam výrazně méně hliníku (složka konzervantu, která často způsobuje vedlejší účinky vakcín)
17. 02. 2013 | 20:58

Bara napsal(a):

Fialový Krokodýl
Ano to máte pravdu divné spojení. Odkazovala jsem na fakt, že dítě získá z mateřského mléka potřebné protilátky ... O složení jednotlivých vakcí vám řekne každý lékař.
17. 02. 2013 | 21:02

Občan napsal(a):

Ad "Oscilococcinum" - žerte paštiku z kachních jater a nedostanete chřipku, resp. si ji rychle vyléčíte. Ušetříte a ještě si pochutnáte :o)))
17. 02. 2013 | 21:06

vaclavhorejsi napsal(a):

Pan Stejskal sehnal skvelu nahradu za p. Mihovicovou, ktera se zde drive starala o oblast propagace paved a "alternativnich metod".

..
17. 02. 2013 | 21:06

Skogen napsal(a):

Terezo

incidence TBC je v ČR zhruba 7%, čili sedm lidí ze sta má tuberkulózu, přičemž ve většině (až 90%) probíhá bezpříznakově, čili tito lidé jsou pozitivní na TBC, ale choroba se u nich neprojevuje. U symptomatické aktivní formy je mortalita až 50%.

V důsledku proočkovanosti populace a zvýšení životní úrovně (!) se ve vyspělých zemích podařilo incidenci TBC snížit desetinásobně. To je nesporný fakt. Rezistentní a multirezistentní kmeny TBC jsou však realitou, to je druhý fakt. Bohužel. Nikoliv bohudík.
17. 02. 2013 | 21:11

Skogen napsal(a):

Shrnul bych to s dovolením lapidárně :)

Každý má právo zdechnout a za děti to rozseknou rodiče.
17. 02. 2013 | 21:15

Martin1 napsal(a):

Podle mého pohledu
Homeopatie
Homeopatie pracuje s nejmenším (ideálně úplně nulovým) množstvím léčebné látky za které inkasuje od pacienta velké (ideálně úplně největší) množství peněz.

Je tedy ideální pro nasazení u pacientů s nezměřitelnou inteligencí (ideálně v minusových hodnotách)a neměřitelným množstvím peněz (ideálně v nejvíce plusových hodnotách).

Každá léčba má vedlejší účinky - u homeopatie je to:
1) U vyléčeného pacienta touto metodou se proflákne, že simuloval
2) Hlavním vedlejším účinkem pro pacienta je že se stěhují jeho peníze do kapsy homeopata.
3) Že dělá z pacienta ještě většího blba, než byl dříve, že se ukazuje, že měl navštívit úplně jiného doktora - což blb nikdy nepochopí
17. 02. 2013 | 21:15

Občan napsal(a):

Baro,

dítě získává z mateřského mléka také škodliviny, jedy, AIDS, TBC a vůbec choroboplodné viry a bakterie.
Ochranné látky získává jen tehdy, pokud je mám atka. Když je nemá, miminko získává kulový. Stejná situace je třeba v případě matčiny podvýživy - i kdyby se ukojila do bezvědomí, miminko stejně bude podvyživené. A to i tehdy, když budou miminko i matka obézní.
17. 02. 2013 | 21:16

antoni.n napsal(a):

Zdejsim ignorantum homeopatie - a proc se tedy prislusnici britske kralovske rodiny staleti leci homeopaticky a dozivaji se tak vysokeho veku ?
17. 02. 2013 | 21:18

Alfa napsal(a):

S homeopatií mám dvojí potíž:
1. teoretickou: jak může působit nějaká látka,když jí tam není ani jedna molekula...
2. Praktickou: Jak může "lék", v němž není ani celá jedna molekula účinné látky, stát několik set korun.

To první je na dlouhé disputace, ale to druhé by možná šlo nějak pádně vysvětlit - co myslíte?
17. 02. 2013 | 21:19

antoni.n napsal(a):

Nekteri nestastnici zhotovili si z tzv. Vedy privatni nabozenstvi, ach jo ....
17. 02. 2013 | 21:23

Fialový Krokodýl napsal(a):

Václav Hořejší, 17. 02. 2013 | 21:06:
:-)
Zdraví
-FK-
17. 02. 2013 | 21:25

Občan napsal(a):

Pane Nový,

a jak VÍTE, že to je pravda?
Blinkající těhule Kate mazala do špitálu na fýzák, i když jí bylo úplný kulový. Přitom by bývalo stačilo, kdyby jí natočili sklenici vody a pronesli kolem ní piluli živočišného uhlí.

Příslušníci britské královské rodiny se nemohou léčit homeopatiky po staletí ze svou dost zásadních důvodů:
1) Homeopatika do pol. 19. století neexistovala
2) Stejně tak až do pol. 19. století neexistovala současná britská královská rodina
17. 02. 2013 | 21:26

Alfa napsal(a):

Když se zletilý jedinec sám rozhodne léčit homeopatiky a odmítá se nechat očkovat, budiž, je to jeho věc - samozřejmě bez nároku na hrazení "léků" a komplikací, které si způsobí.
Ale něco jiného je nenechat očkovat dítě nebo rodit doma. Tady jde už o život a zdraví jiného jedince a za toho nemůže nevzdělaný rodič (byť s titulem) rozhodovat.
Dítě - a to bych podtrhnul - není, opakuji NENÍ majetkem rodičů. Je to živá bytost, která má nárok na zacházení na úrovni, v níž je společnost a ne jen biologičtí rodiče.
17. 02. 2013 | 21:27

Bara napsal(a):

Občan: Doplňuji tedy.
Odkazovala jsem na fakt, že dítě získá z mateřského mléka potřebné protilátky, pokud je matka má. Tudíž onemocníli matka běžnou nemocí, s největší pravděpodobností kojením dítěti neublíží,ale před nemocí jej ochrání. Ženy,které mají závažnější nemoc jako TBC a AIDS jsou určitě o možností nákazy informovány. Ale nemusí se z tohoto stát další téma k příspěvkům.
17. 02. 2013 | 21:28

Kanalnik napsal(a):

Pane Horejsi, nepripadate si ponekud nezdvorily vuci vami zminenym damam? Prekvapujete.
17. 02. 2013 | 21:30

Občan napsal(a):

Teď mě tak napadlo - už někdo vyrábí homeopatické vakciny?

Protože jestliže homeopatika fungují, tak stačí naředit jednu ampuli vakciny miliardkrát a bude naočkovaná celá Afrika. Levné a účinné.
A nebo že by ne?

Rovněž by mě zajímaly účinky homeopatických léků na AIDS nebo Ebolu.
17. 02. 2013 | 21:32

santawizard napsal(a):

Já věřím ve zdraví a finace a v léčitelství a sport.Přírodní a syntheitické léky však nejsou jako lidoví léčitelé a akademičtí lékaři.Lidoví léčitelé v psychiatrii však neexistujínavzdory že takový lidový léčitel v psychiatrii může dělat všechno co akademik ,kromě předepisování psychiatrických drog a zavíráním lidí do blázince.
Lékarny a farmacie,výrobci léků,synthetických prášků a injekcí sklízí obrovské zisky,které u nás v česku konkrétně musí vyplácet zdravotní pojišťovna.V dnešní době korupce by se ,ale nedalo ani spekulovat ,že umělé předopování psychiatrických pacientů je jako předražená zakázka.Chybí způsobilost a kompetence.
17. 02. 2013 | 21:33

antoni.n napsal(a):

Holt ti Britove maj smulu, ze jim tam neprisel nejaky cesky Jenik a nerekl jim, neberte to, vono to podle nas v Cesku prej nefunguje, to poudal Pepsi tady v hospode Na Ruzku.

Ale nic ve złym, pokousim se byt ftipny.
17. 02. 2013 | 21:34

Jemnický napsal(a):

Jeníček a další odborníci na homeopatii

dogmatem současné moderní farmakologie je interakce molekul potenciálního léčiva se strukturami těla nebo patogena a navození žádaného účinku.

Homeopatie tomuto dogmatu neodpovídá u těch preparátů, u kterých se používá
vysoké ředění.

To, že homeopatické preparáty nejsou v souladu s dogmatem, není důvodem pro hysterické zatracování metody, obzvláště když se ho dopouštějí křiklouni bez patřičného vzdělání v oboru a bez jakékoliv klinické zkušenosti (to se týká i titulovaných).
Klasické čínské medicíně, józe a akupunktuře se dnes už nikdo nevysmívá.
Dobrý lékař použije cokoliv, co pacientovi pomůže. Lékařství je druh umění.

Pane Janíčku, pěkně o tom píše pan Klán níže.

Co se týče vakcinací, je to otázka daleko složitější, než autorka naznačuje. Upuštění od vakcinace proti některým infekcím může mít neblahé až katastrofální následky. Na druhé straně je ovšem zájem firem o co největší produkci vakcín a jejich používání. Nalezení rovnováhy je na odbornících v oboru (avšak ani věda není prosta korupce).
Jak jsem řekl, je to velmi složitá oblast a nepřísluší ji řešit laickým křiklounům.

S pozdravem,

Jemnický
17. 02. 2013 | 21:34

evix napsal(a):

Martin napsal(a):
Shayla: My daňoví poplatníci včetně sociální a zdravotní daně. V porodnici se rozhodně nikdo nedusí jen tak, nýbrž se to sleduje a je přítomen odborník s atestací.
....................................
Jo a tak proč máme dvě těžce postižené děti v rodině po porodech (předčasných) v porodnici??? To první se dokonce krmí sondou, už 15 let! Odborník s atestací je vám PAK k ničemu.....
A na vykrvácení umírají v porodnicích ženy i dnes, říká se, že se používá zakázaná metoda, u soudu loni byla označená jako nesprávná. Soud řešil úmrtí rodičky po prasknutí dělohy....Oni nám vůbec odborníci na porody v ČR vše neřeknou, raději jen tupě straší....
Jednou jsem použila homeopatický lék na kašel..fungoval...jenže nevím jak se jmenoval, bylo to v devadesátých letech. Vyzkoušela jsem spoustu léků, žádný výsledek, akorát mě poslali na vyšetření, jestli nemám TBC. TBC jsem neměla, jen prý zahleněné plíce po zánětu a paní doktorka mě doslova vykopla z ordinace, že kašlání je fyziologický jev, že kašlat budu. Jak dlouho to neřekla. Onen lék to spravil, od té doby si myslím o českých lékařích, že někteří jsou dobří metr pod zemí.....
K očkování, nevím kde autorka psala, že se nemá očkovat proti tetanu, TBC, přečtu si její blog ještě jednou, možná, že jsem blbě četla....

Maminka mi umřela v 65 letech (to budu odcházet asi do důchodu) měla nízký tlak, lékařka ji poslala z nemocnice domů, že lidé s nízkým tlakem nemohou mít problémy se srdcem. Měla infarkt, což lékaře strašně zaskočilo. Zemřela za dva měsíce.

Platím si zdrav. a soc. a ne zrovna málo, při průměrném platu je to dost...K lékařům často nechodím, jen pro léky na štítnou žlázu, takže pokud bude chtít má dcera rodit doma a bude zdráva, zakazovat ji to nebudu...Spíše budeme hledat porodnici asi hodně daleko.
17. 02. 2013 | 21:37

Jemnický napsal(a):

Občan
Váš příspěvek je v souladu s vaším povědomím o medicíně a vakcínách obzvláště.
17. 02. 2013 | 21:38

libris napsal(a):

jenicek:

"Z mé definice to plyne."

"O tom, že ta hypotéza je vnitřně rozporná, antropocentristická, a je navíc v rozporu s miliardami dalších pozorování ani nemluvě."

Souhlasím s tímto Vaším sebekritickým hodnocením Vaší hypotézy týkající se Vaší definice hlupáka.
.
17. 02. 2013 | 21:41

antoni.n napsal(a):

To mam z toho, ze beru homeopatika, kdybych je nebral, nebyl bych tady, netrapil bych se a mel svatej pokoj
17. 02. 2013 | 21:42

pepa napsal(a):

jojo, to je takový náboženství, takovej ten new age, že ano?
17. 02. 2013 | 21:53

Skogen napsal(a):

evix,

několikrát jsem zaznamenal, že s vámi kupodivu souhlasím, což mě udivilo, protože když přijde řeč na lékaře, přeskočí vám na blbou a je konec.

Podívejte. Natáhnout bačkory můžete klidně zítra, anebo vlastně ještě chybí tři hodiny do půlnoci, to by se tak nějak ještě dalo stihnout. Že tomu lékař zamezí není žádná vaše jistota a hlavně, bez něj se to jistotou stává, ovšem s opačnou polaritou. Klidně ten lék, který vám tak nějak naslepo pomohl, berte. Když vám bude fajn, lékař se bez vás nezblázní. Ale je to vaše volba a co se týče druhých, pak je to také vaše odpovědnost, kterou na sebe berete za toho lékaře. Hodně štěstí.
17. 02. 2013 | 21:56

Eva K. napsal(a):

Opravdu témata pro vášnivou diskusi:-)
Zajímalo by mne, zda zapálení kritici autorky někdy četli příbalový leták nějaké z vakcín. Namátkou v té, kterou děti dostanou jako první - už od devátého týdne (tzv hexavakcína): výrobce uvádí jako přídatné látky například hydroxid hlinitý - hydratovaný (Al(OH)3) - 0,5 miligramů Al3+, fosforečnan hlinitý - dalších 0,32 miligramů Al3+. Složky vakcíny jsou zjednodušené "vyráběné" a množené na kulturách kvasinek a buňkách ledvin opic. Kontaminace složkami DNA těchto organismů není vyloučena. A ano, je tam hliník, ten hliník, který je nyní podezříván například z Alzheimerovy choroby. A ano, u dětí není uzavřena bariéra mezi krví a mozkem - tutíž toto vše může volně prostupovat do mozku, ukládat se, působit zánět....
A toto jsme povinni dětem dávat v situaci, kdy v ČR již minimálně 10 let nebyla zaznamenána obrna, výskyt spalniček je od r. 2000 menší než 10 dětí za rok v celé ČR, tetanus (neinfekční choroba) se nevyskytla mezi lety 2006-2010 v ČR vůbec a žloutenku B novorozenec-kojenec-batole-dítě dostane buď od matky či při transfusi a jinak vůbec, neb nesouloží a přenos z píchnutí se jehlou v pískovišti nebyl zaznamenán. Jistě je možné o obrně a spalničkách říci, že očkování přispělo k radikálnímu snížení výskytu až vymýcení (i když výskyt klesal i tak), u tetanu a žloutenky B je však očkování v tak ranném věku dle mého názoru založené na výše uvedených skutečnostech (ze zdrojů WHO) zbytečné a zatěžující. A naopak - například výskyt černého kašle opět stoupá - mezi proočkovanou populací. Takže jaká je ochrana? Nevíme. Nějaká zcela jistě, ale... Takže proč ne dobrovolně? když jste si tak jisti účinností a máte své děti očkované, tak proč se bojíte neočkovaných? A tak dál, píšou se o tom knihy.

A k porodům doma? Ty moje dva byly doma a byly krásné. Vědomě jsem na sebe vzala riziko možných komplikací. Je to stejné, jako přijmout jiná rizika v životě, i když těžší o to, že člověk rozhoduje i o dítěti. Ale stejně tak to děláme každý den, když děti necháme jít do školy a přejít ulici. Vědomě přejímáme riziko. Pokud je žena zdravá, tak četné studie prokazují, že rizika doma jsou stejná, ne-li menší než v nemocnici. A na pískovišti jsem vyslechla tolik porodních příběhů - a teprve tady vyplouvá na povrch nespokojenost českých rodiček. V porodnici je téměř každá šťastná - protože má v náručí své miminko. Ale za nějakou dobu jí dojde, že si to vlastně představovala jinak, že ji zdravotníci manipulovali, brali jí miminko, chovali se hrubě, atd. Ne vždy, ne všude, ale doporučila bych českým porodníkům zajít si občas inkognito na dětské hřiště... A ta frustrace v ženách přetrvává.
A homeopatie? Proč ne? Ve chvíli, kdy nejde o život a potřeba chemických léků není naléhavá? Mě a mým dětem to většinou funguje. Většinou, tedy ne vždy a na vše, ale pokud mohu déletrvající horečku snížit homeopatikem, tak proč bych volila třeba paracetamol, který zároveň ovlivňuje - tlumí imunitu??

Vyplatilo se mi nezůstávat uzavřena ve schematech a vzorcích, která mi někdo - i třeba v dobré vůli a v souladu s tehdejším poznáním a společenskou atmosférou - vštípil. A tím myslím jak doma, tak ve své profesi - medicíně.
17. 02. 2013 | 21:57

evix napsal(a):

Alfa napsal(a):
Dítě - a to bych podtrhnul - není, opakuji NENÍ majetkem rodičů. Je to živá bytost, která má nárok na zacházení na úrovni, v níž je společnost a ne jen biologičtí rodiče.
.............................
Pěkný blábol, dítě NENÍ majetkem společnosti, patří biologickým rodičům. Je to živá bytost, která má nárok na zacházení na úrovni a na to zacházení má nárok i jeho rodící matka. Rodiče mají v Česku taky práva a žádný totalitní alfa samec nemá právo jim do jejich práv kecat!
17. 02. 2013 | 21:57

jenicek napsal(a):

librisi, tys mi to nandal, jsem úplně rozebranej:-D Ty sis od začátku nevšim, že je řeč o homeopatii? Zjevně nejsi schopen smysluplně reagovat, co?:-)
17. 02. 2013 | 21:58

Morax napsal(a):

To Bara: No, dekuji, ale zase jsem se nic nedozvedel. Ja jsem to ani nepredpokladal, zakladni biologicke zakonitosti Vam zcela unikaji. je zajimave, ze Vam to nebrani tu sirit moudra.

To Tereza: "Hlinik" ve vakcinach neni kvuli konzervaci. Zkuste zapatrat a zagooglit, k cemu se tam pridava... ;-)
17. 02. 2013 | 22:01

Martin1 napsal(a):

"Proč čeští gynekologové ústy své odborné společnosti hystericky vykřikují, že domácí porody nedovolí (pánové si přejí nařizovat ženám, kde a před kým mají roztahovat své nohy), a proč zdravotníci záchranných služeb požadují zákon, který by jednoznačně zakázal plánované domácí porody?"
xxxxxxxxxxx
Pánové jsou vybíraví paní doktorko a do tohoto místa - mezi nohy se koukají ženám až úplně nakonec, nejdříve ženám koukají na docela jiná místa. Oči, prsa, boky a mezi nohy se koukají až naposled. Jinak je to u těch mužů a žen (a žen také) paní doktorko, kteří (které) si toto "úchylné povolání" (podle vás) vybrali. Tam to bude kus od kusu - je fakt možné, že i tam se vyskytne nějaký ten úchylný muž, nebo i úchylná žena. Tak to může být i u těch domácích porodů. Jedná se opravdu o citlivou záležitost a nepříjemnou.

Já jsem nedávno absolvoval vyšetření prostaty (asi po 4 v životě) a přiznám se, že od pěkné doktorky to bylo nejméně ponižující. Spíš jsem se styděl já, že jsem už starý muž, atd. (nebudu to rozvádět). Ale strach z vážného onemocnění stojí za chvilku (ano) jistého ponížení. Ale to přece stejně zažije ta žena i při tom domácím porodu také? Nebo ne? Vždyť mne bylo daleko nepříjemnější, když se mi tam šťoural doktor - muž a ještě se u toho tak divně usmíval.
Podle vás by bylo asi tedy nejlepší, kdyby si udělal nějaký rychlokurz otec dítěte, tomu už své nohy rodička musela minimálně jednou roztáhnout.
Tedy uznávám, že pro některou ženu to může být opravdu dost nepříjemný pocit, ale když si řekne, že to podstupuje proto, aby udělala ze své strany vše pro zdraví miminka, tak ten nepříjemný fakt vydrží, jako já ten vetknutý ukazovák do zadku při předklonu od doktora.
Od třetího mého vyšetření si vždy říkám, že je to lepší, než trhání zubu.
Myslím, že ten nádherný pocit narození miminka pak všechny nepříjemné pocity zahladí. Víte, já si dovedu představit ty celoživotní výčitky té ženy, co rodila doma a nepovedlo se to. To pak pro tuto přecitlivělou ženu musí být skoro likvidační. To by byla z mé strany otázka spíše na doktora Honzáka.
17. 02. 2013 | 22:03

7946 napsal(a):

"Navzdory skutečnosti, že nejsme v současné fázi lidského poznání schopni vysvětlit fungování homeopatické terapie, víme, že je ve srovnání s konvenčními léky podstatně levnější, navíc bez vedlejších nežádoucích účinků"

To jsme schopni vysvětlit - placebo efekt. Jinak řečeno, víra tvá tě uzdraví. Ohledně ceny, roztok ničeho ve vodě je jistě levnější než jakýkoli lék. Vzhledem k tomu , že výrobní náklady jsou téměř nulové (1 litr vody 10 haléřů), tak cena za kterou se prodávají je mnohonásobně předražená. Asi by se mi nechtělo na to přispívat lidem co se tím "léčí". Vedlejší účinky voda pochopitelně nemá, to snad ani nebylo třeba psát
17. 02. 2013 | 22:05

Jana napsal(a):

Proti očkování horují lidé, kteří nikdy neviděli žádnou z nemocí proti kterým se očkuje. Kdyby viděli pravé neštovice nebo poliomyelitidu či dusit se dítě na pertussi, muvili by jinak. Jinak nemyslím, že jsou lékaři v hysterii z homeopathie nebo domácích porodů. Ať si toho lidé užijí jak chtějí. Tohle vyvolávají PR aktivity firem vyrábějích homeopatika ve snazemít co největší zisk. A proč ne? Když fungují "věštkyně" nebo astrologové. Hodně štěstí....
17. 02. 2013 | 22:05

evix napsal(a):

Skogen a věříte, že mohu mít i špatné zkušenosti?
A s porodnicemi je má většina žen v ČR. Ale jsou to jen ženy, že jo, co by taky chtěly?
Tehdy mě z té plícní ordinace vykopli s tím, že kašlat budu a nikoho nezajímalo, že se doslova dusím.Paní doktorka hledala tuberáka, bohužel jsem nemohla sloužit...Jo to je ten můj kašel, jak řekla kamarádka, já nekuřák a ona silná kuřačka a dusím se jen já...Čím to je, nevím, alergii a astma pry nemám....asi ta inverze co letos zase je...
17. 02. 2013 | 22:09

Skogen napsal(a):

Martin1,

to máte v průměru statisticky přirozených asi 2-3 % domácích porodů z celkové sumy, to budou nějaká ta 4%, kterým třeba stejné pohlaví a intimita prostředí vadit až tak nebudou ;)
17. 02. 2013 | 22:12

libris napsal(a):

jenicek:

Vy jste si Vážně nevšiml že text autorky není primárně o účinosti homeopatie, ale je zaměřen na obranu žen, které chtějí rodit doma, a na obranu práva každého člověka nechat sebe a své děti léčit (ve specifických případech) způsobem, který je sice pro velkou část lékařů (i veřejnosti) nepřijatelný, ale pro určitou skupinu lidí (kterých se autorka zastává) je v mnoha případech vyhovující?

Viz poslední odstavce článku autorky:

"Publikací tohoto textu nechci kohokoliv přesvědčovat, aby se začal léčit homeopatií, přestal očkovat sebe a své děti a rodil jen doma. Chci, aby jednotlivci, kteří mají zájem o uvedené (přirozenější) možnosti a kteří chtějí přijmout větší díl zodpovědnosti za své zdraví, nebyli zesměšňováni, odmítáni, finančně znevýhodňováni, či dokonce trestáni za to, že se starají o sebe a svou rodinu podle svých představ, které momentálně neplatí za většinové. Chci, aby měli podobná práva, jako mají ti, kteří upřednostňují konvenční postupy.

Na tomto místě se záměrně nepouštím do diskuse, jestli a jak funguje homeopatie, jestli jsou domácí porody lepší než porody v nemocnici a jestli převyšují výhody očkování jeho rizika."
17. 02. 2013 | 22:18

Skogen napsal(a):

evix,

to víte, že věřím. Ale nevím, jak si chcete vydupat něco, v čem nezávisle na lékařích ztrácíte.
17. 02. 2013 | 22:18

Skogen napsal(a):

libris

co třeba exorcismus?
17. 02. 2013 | 22:19

pamětník napsal(a):

neovce:
Je jenom přirozené, že každá nehoráznost a lež normálního člověka namíchne. A tu nehoráznou lež autorka napsala hned v prvním odstavci o homeopatii. Takže žádná agrese, nýbrž oprávněné rozhořčení.
17. 02. 2013 | 22:22

pamětník napsal(a):

Marťula:
"Nechápu, jak se můžute rozčilovat nad tím, že někdo není proti této nemoci očkován, když vás se to přece vůbec nemá týkat."
Není jedno, zda v populaci perzistují jednotlivá ohniska tak závažné choroby, jakou tbc bezesporu je. Normálního člověka to nemůže nechat klidným.
17. 02. 2013 | 22:28

libris napsal(a):

skogen:

Zřejmě myslíte současnou chemoterapii, při která velká část pacientů nezemře na rakovinu, ale na tzv. vedlejší účinky chemoterapie.

Inu, znám z mého okolí řadu lidí, kteří se tímto "exorcismem" vyléčili, ale znám také řadu lidí, kteří tyto vedlejší účinky nepřežili.

Chemoterapie je samozřejmě mimořádně riziková léčba.
17. 02. 2013 | 22:29

vasja napsal(a):

souhlasim s panem Dr. Honzákem, ohledně těch prdlejch ženskejch.

http://www.mlp.cz/cz/akce/e6805-zakladem-zdravi-je-spravna-vyziva/
17. 02. 2013 | 22:31

martina napsal(a):

Vazena pani autorka, dufam, ze Vas ohlasy bohuzial stale vacsiny ludi neodradia od pisania pravdivych a povzbudivych clankov. Len takto sa postupne system moze zmenit. Je to sice len kvapka v mori, ale dufam, ze tych kvapiek bude stale viac a ludia si postupne uvedomia, ze to co je do nich tlacene sucasnymi masmediami, politikmi ci obrovskymi koncernmi su len oblbovaky sluziace k ich zisku.
Dakujem za dobry clanok a drzim palce v dalsej praci!!!!
martina
17. 02. 2013 | 22:42

Skogen napsal(a):

libris,

nikoliv. Myslím exorcismus založený na víře, která nemá vědecké opodstatnění.

Co se týče chemoterapie, věda nepopírá, že se jedná o jedy. Vychází se z faktu, že nádorové buňky jsou k nim senzitivnější než buňky zdravé, tudíž je pravděpodobné, že při vhodné medikaci eliminujeme tkáně patologicky rostoucí a zachováme dostatek tkání zdravých. Takže je to opět šance proti jistotě. Vydržte, na Tokijské univerzitě se prý blýská na lepší časy.

Takže, jak je to s tím exorcismem, má taky nárok na uznání?
17. 02. 2013 | 22:42

jenicek napsal(a):

librisi, já tam vidí odstavec nadepsaný Homeopatie, s nehoráznými kravinami typu "nejsme v současné fázi lidského poznání schopni vysvětlit fungování homeopatické terapie, víme, že je ve srovnání s konvenčními léky podstatně levnější, navíc bez vedlejších nežádoucích účinků. Homeopatie se dnes doporučuje na základě empirických zkušeností." Navíc je v sama "vzdělaná". Jedinej komu homeopatie funguje líp než placebo jsou "vědci" z Boironu.
Ale v první řadě, jí nejde o to, aby se blbci mohli "léčit" vodou nebo cukrem (v tom jim nikdo nebrání), ona by ráda, aby nebyli "finančně znevýhodňováni" tj. aby jim to platily pojišťovny. Děkuji, nechci!
17. 02. 2013 | 22:47

jenicek napsal(a):

Jemnický, potíž s homeopatií, je že nevychází líp než placebo experimentálně. To, že ta hypotéza je blábol je už potom vedlejší. Hypoteticky by mohla nastat situace, že by hypotéza byl blábol, ale experimentálně to fungovalo, což není případ homeopatie.
17. 02. 2013 | 22:49

Alfa napsal(a):

evix napsala: "Pěkný blábol, dítě NENÍ majetkem společnosti, patří biologickým rodičům. Je to živá bytost, která má nárok na zacházení na úrovni a na to zacházení má nárok i jeho rodící matka. Rodiče mají v Česku taky práva a žádný totalitní alfa samec nemá právo jim do jejich práv kecat!"

Já jsem Vám netvrdil, že dítě je majetkem společnosti. Psal jsem, že dítě není majetkem rodičů. Vy jste něčí majetek? Také dítě není ničí majetek. A je třeba ho bránit jak před nedobrým zacházením ze strany společnosti, tak před ohrožováním ze strany rodičů (ať už z důvodu jejich duševní úchylky nebo jen nevědomosti či postižení příslušností k nějaké sektě apod.).
Alfa samce si strčte za klobouk! (Ti by si s Vámi asi užili. Sálá z Vás militantní feminizmus.)
17. 02. 2013 | 22:50

pamětník napsal(a):

Magda Zálešáková:
"jsem lékařka, úspěšně používám homeopatii, odmítám očkování svých dětí" Pokud opravdu jste lékařkou (v seznamu ČLK nenalézám), potom byste měla vrátit diplom. Homeopatie prostě účinná není a Vy jste zřejmě na distribuci homeopatik osobně zainteresována.
17. 02. 2013 | 22:54

Martin1 napsal(a):

Já se domnívám, že skupina rozhořčených to ještě s těmi lidmi léčenými homeopatiky a ženami, které chtějí rodit doma myslí dobře.

Já jsem z tohoto už sám ale vyléčen - náhle bez použití jakéhokoli léku jsem procitnul, nechám prostě tuto skupinu lidí na pokoji.
Naopak na ně už kašlu. Budu také zneužívat hloupějších z nás k vlastnímu prospěchu.

Copak nikdo z vás neviděl v televizi ty léčitele a léčitelky, které z lidí tahají peníze za telefon, když jim na dálku říkají "diagnózy" , že jejich problém jsou játra, žaludek, hlava,srdce atd. Při tom krouží po papíru kruhy pastelkou, tak jak jsme to dříve dělali jen z nudy při povinných politických školeních.
Tak co se budeme rozčilovat. Ale pozor, aby nám tento způsob léčby nebyl někým vnucován. Obávám se, že bych mu tu tužku pak někam vetknul.

P. S. Paní doktorko pro mne si nechte své nohy pěkně u sebe. Že se nestydíte takto urážet muže.
17. 02. 2013 | 22:54

libris napsal(a):

skogen:

Podle toho co vím o provádění náboženského exorcismu tak se netýká léčení nemocí.

Pokud je ale někdo nábožensky založen a má pocit, že je posedlý ďáblem, tak ať si exorcismus na sobě zkusí, když chce.
17. 02. 2013 | 22:55

pamětník napsal(a):

Ája:
""....vždyť i očkování, kdo chce, tak ať si své děti i sebe vystavuje riziku trvalého poškození, vždyť jsme takové stádečko volečků,kterému farmaceutické společnosti a lékaři něco nakukají"
Víte, jak vypadá trvalé poškození dítěte po obrně, o neštovicích nemluvě? Já ve Vašem stádečku volečků nejsem a proto se dám očkovat proti encefalitídě.
17. 02. 2013 | 22:58

evix napsal(a):

Velmi důležitá informace pro ženy, které chodí na mamografii Při rentgenování si vyžádejte límec na ochranu štítné žlázy. Volně přeložené: Ve středu měl Dr. Oz televizní program o nejrychleji rostoucí rakovině u žen, rakovině štítné žlázy. Byl to velmi zajímavý program. Řekl, že to může být kvůli zubním rentgenům a mamografům. Ukázal, že na zástěře, kterou zubař založí na osobu, je malý "límec", který může být zdvihnutý nahoru a otočený okolo pacientova krku. Mnoho zubařů se nenamáhá zdvihnout ten límec. Též existuje něco jako "ochrana štítné žlázy" na použití po čas mamografu. Náhodou, já (pisatelka e-mailu) jsem měla roční mamograf včera. Cítila jsem se trochu hloupě, ale zeptala jsem se na ochranu. Technik měl jednu zástěrku v zásuvce. Zeptala jsem se, proč nepoužívá zástěrku rutinně. Odpověď: "Nevím. Musíte si ji vyžádat."
Tedy, kdybych neviděla program, nevěděla bych, oč si mám požádat. Potřebujeme poslat tuto informaci našim dcerám, neteřím, matkám a všem našim kamarádkám a přítelkyním. Muži, povězte to svým manželkám.
Někdo byl tak hodný a poslal mi to. Pošlete nyní i vy tuto informaci všem svým známým a rodině.
Já jsem to právě udělala.
......................
Tohle jsem dostala, zvláštní je, že na mamograf a gynekologické vyšetření se má chodit každý rok, ale na preventivní vyšetření u obvoďáka mám nárok jednou za dva roky....
Alfa, mají rodiče právo na své děti?? To ohrožování dítěte ze strany rodičky už taky bylo u soudu a soud pokutoval RZS...Víme.
17. 02. 2013 | 22:59

Dana napsal(a):

Tak mě napadá, jestli není nežádoucím účinkem očkování i zvýšená agresivita a vulgárnost? Alespoň podle některých příspěvků tady v diskusi mi to tak připadá... :(
17. 02. 2013 | 22:59

libris napsal(a):

jenicek:

Konečně jste vyjádřil nějaký názor a nejen urážky autorky. Máte na svůj názor právo stejně jako autorka článku. I když se s ní, či s jinými diskutujícími, neshodnete tak je nemusíte urážet.
17. 02. 2013 | 23:03

pamětník napsal(a):

Shayla:
"Piti alkoholu prinasi degenerativni zmeny na mozku." Ne vždy, pouze ve větších dávkách.
Vaše hodnocení příspěvku MUDr. Honzáka je nejen hloupé, ale vysoce nezdvořilé, prostě jako od fanatika.
17. 02. 2013 | 23:04

Targus napsal(a):

To Eva .:

Tetanus není infekční choroba. Madam, já padám.
Nakonec se dozvíme, že tetanus je něco jako rýma. Když bude člověk pořádně běhat, možná to i rozběhá bez přiblblého očkování.

Milá Evo, vy jste rozený myslivec.
17. 02. 2013 | 23:08

pamětník napsal(a):

Hana Poukarová:
Prosím o uvedení zdrojů dle Vašeho tvrzení obsahujících data o účinnosti homeopatik.
17. 02. 2013 | 23:08

Občan napsal(a):

Pane Jemnický,

tady - http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-devon-20991335 - http://www.telegraph.co.uk/health/swine-flu/5956106/Homeopath-to-the-Queen-risking-patient-health-by-selling-swine-flu-remedy.html - máte důkazy toho, kam až jsou schopni homeopatičtí podvodníci zajít. V GB, dokonce pod záštitou královské rodiny, jakýsi farmaceut Pinkas prodával cukrové pilule jako vakciny proti dětským nemocem a proti "prasečí chřipce". V obou případech proti němu zasáhly britské dozorové orgány.
17. 02. 2013 | 23:15

Targus napsal(a):

To Bara:

příroda je chytrá a imunitu dětí posiluje přes matky.
A jakpak, soudružko Baro? Pokud matka kojí, stačí to občas dokonce na rýmu. O rozkojené dětské obrně jsem neslyšel.

S tím TBC jste těsně vedle. Tuberačku jsme měli v rodině. Nebylo to moc veselé dívání. Dvě recidivy v rozmezí třiceti let. Nakonec už zbývala jen flaška s kyslíkem. Na ty ruce křečovitě držící nemocniční deku nezapomenu do konce života.
17. 02. 2013 | 23:15

JankaP napsal(a):

Paní Slimáková,
díky za článek! Čtu je ráda.
REakce na Občan:
Občan napsal(a) 17. 02. 2013 | 14:16:
"2) KOLIK tuberkulózy nebo záškrtu a KDY bylo VYLÉČENO homeopatií?
KOLIK zlomenin kostí a KDY bylo vyléčeno homeopatií?
KOLIK ischemických chorob bylo vyléčeno homeopatií?
KOLIK EPIDEMICKÝCH onemocnění (neštovie, plané neštovice, spála, cholera, úplavice apod.) a KDY bylo vyléčeno homeopatií?
KOLIK žloutenek a KDY bylo vyléčeno homeopatií?"

Milý občane,
v naší rodině z vyjmenovaných nemocí vyléčena 1x spála (červen 2011) a 1x plané neštovice (únor 2012). Nebyly použity jiné než homeopatické léky, oba tehdejší pacienti jsou zdraví a veselí. Žádné trvalé následky ze "zanedbání péče", zdravotní stav výborný.
17. 02. 2013 | 23:18

Eva K. napsal(a):

To Targus:

Infekční - ve smyslu mezilidského přenosu. Jinak samozřejmě je bakteriálního původu.
Ale zkuste ho chytit od jiné osoby, vážený myslivče.

To Martin 1:
O to, před kým se musíte svléknout a nechat se vyšetřit, o to jde samozřejmě také. Pro mne důležitější jiné věci.
17. 02. 2013 | 23:19

Pavla2 napsal(a):

Paní autorko, když je tedy očkování tak neúčinné, na Západě by se snad nejradši neočkovali, tak proč nejen naši ale i cizí dobrovolníci jezdí očkovat do zemí 3.světa, aby zabránili smrtelným nemocem? Nebo Vy osobně si vyjedete na exotickou dovolenou bez očkování? Budete to samé riskovat i u svých dětí?
V dnešní době návštěv z bůhvíkama je dost pravděpodobností, že se vyskytnou tady nemoci, které už byly vymýceny díky očkování. Co pak chudáci děti, které nezodpovědní rodiče naočkovat nenechali? Je tady málo tuberáků z býv.SSSR?
No a co se homeopatik týká, nevím, jak může cukr a voda léčit. Máme kamaráda, který léčil v jejich rodině dva případy s rakovinou. Samozřejmě nemocní umřeli. A možná ještě dříve, než kdyby poslechli rad lékařů. On sám - léčitel, jak se nazýval, odmítač všech klasických léků, málem nedávno umřel taky. Dnes ve svých 54 letech vypadá tak na 70.
Doma jsme několikrát homeopatika zkoušeli, a to vždy s tím výsledkem, že jsme vyhodili zbytečně spoustu peněz.
Pokud Vám jde o blaho a zdraví lidí, tak bojujte spíše o to, aby se v porodnicích zlepšily poměry. Nebo se běžte podívat do LDN. Bojujte za právo těch, kteří tam musí být, aby se k nim personál choval slušně a neznepříjemňoval jim život víc, než ho již i tak zlý mají.
Tady na jednu stranu jde o pár rozmazlených matek, které chtějí mít pohodlí a něco výjimečného, ale ta hrůza, co se děje mnohde jinde, to nevidíte. Tam nebo i v sociálních ústavech, tam je potřeba pomáhat. Žádná matka se nepo..., když bude rodit v porodnici. Jen to chce mít takový personál, o kterém budeme vědět, že jim na nás záleží. A v medicíně by to snad mělo být normální.
Ale samozřejmě nejde nikomu nic zakazovat. Ovšem potom ať si každý následky nese sám.
17. 02. 2013 | 23:21

pamětník napsal(a):

neo:
"Každý dospělý člověk má právo se svobodně rozhodnout, proti čemu se nechá či nenechá očkovat" Nikoliv. Snižování imunity populace může být nebezpečné.
17. 02. 2013 | 23:27

Pavla2 napsal(a):

JankaP: Dříve se proti planým neštovicím neočkovalo a taky se vyléčily. A bez homeopatik. Stačil tekutý pudr na vyrážky a heřmánek.
No a s tou spálou - ta se léčila ležením v posteli, bez léků. No a taky nikdy nemůžete vědět, jaké následky u Vás spála zanechá. To se projeví později.
Takže říkat, že to vyléčila homeopatika, asi není na místě.
17. 02. 2013 | 23:31

Občan napsal(a):

Janko,

to jste si mohla ušetřit mraky peněz, protože pláňata se NEléčí :o)))))
Pláňata prostě proběhnou a jediné co se při nich dělá, je snižování svědivosti tekutým pudrem.

A k té spále - POKUD jste vyléčila SKUTEČNOU spálu homeopatiky, pak si běžte rovnou požádat o Nobelovku a brnkněte do Vatikánu, aby Vás zapsali do pořadníku na svatořečení. Protože se jedná o zázrak.
Nebo nebyla spála.
Protože neléčená spála má bez antibiotik těžký a VELMI neestetický průběh. A mívá vážné následky vč. smrti; zejména pokud se přidá "spálový kašel" nebo zánět srdce či ledvin.
17. 02. 2013 | 23:33

pamětník napsal(a):

JankaP:
Homeopatiky spálu ani plané neštovice vyléčit nelze. Následky spály se mohou projevit až po létech na srdci, plané neštovice by odezněly tak jako tak. Lidově se říká, když jsi blbý, tak plať. Kdybyste v rodině nikomu ty homeopatika nedala, dopadlo by to stejně. A to srdce občas dejte zkontrolovat na echu, pozdní následky proběhlé spály bývají prevít.
17. 02. 2013 | 23:34

Targus napsal(a):

To libris:

Na tomto místě se záměrně nepouštím do diskuse, jestli a jak funguje homeopatie, jestli jsou domácí porody lepší než porody v nemocnici a jestli převyšují výhody očkování jeho rizika."

Problém je v něčem jiném. Pokud by platilo, že homeopaticky léčený člověk nebude vyhledávat další pomoc v klasických zdravotnických zařízeních, kde se jeho zanedbaná nemoc následně prodražuje, nevidím problém. Chce chlastat destilku, má ji mít.
Pokud pozůstalí nebudou žalovat záchranku, že nezachránila doma rodící ženu či dítě, případně nebude chtít po státu, aby přispíval na péči o dítě poškozené následkem domácího porodu, taky nevidím problém.
Pokud naturščici nebudou otravovat se svými nenaočkovanci ve špitálech a rehabilitačních centrech s nemocemi typu TBC, tetanus, dětská obrna, záškrt, pravé neštovice a jiné podobné chuťovky, rovněž s tím nebudu mít problém.
Ale nechápu, proč bych měl sponzorovat ze svých odvodů takové prodražení péče o to nejcennější, co člověk má. Pokud někdo nechce dodržovat jisté civilizační standardy, nechť pak nežádá civilizační vymoženosti. V lese je místa dost.

Ještě k porodům. Moje drahá polovička rovněž měla výhrady k chování personálu u prvního porodu, proto jsem další dva absolvoval s ní, u prvního to ještě nebylo možné. Personálu nebylo co vytknout, žena byla maximálně spokojena s péčí, které se jí dostalo. Nesmírně hodné porodní báby, doktoři taktéž, sestřičky na oddělení se málem daly mazat na chleba. Možná je dobré se před porodem poptat, jak co kde funguje.
17. 02. 2013 | 23:37

Viliam napsal(a):

Mozem sa spytat na ktorej strane v dokumente, na ktory sa odkazuje, je toto tvrdenie?

"Podle Světové zdravotnické organizace prokázaly tradiční a komplementární/alternativní způsoby léčby účinnost v terapii mentálních potíží, neinfekčních onemocnění a v prevenci nemocí, navíc zlepšují kvalitu života chronicky nemocných. Světová zdravotnická organizace proto doporučuje integrovat tradiční a komplementární metody do lékařských systémů."
17. 02. 2013 | 23:38

pamětník napsal(a):

Lucie - sulphur,
základní slušnost Vám nic neříká? Domníváute se, že nedosttatek vlastních informací a znalostí nahradíte nadávkami? Velmi primitívní způsob myšlení.
17. 02. 2013 | 23:39

Targus napsal(a):

To Eva K.:

Jistě, nakažený nemá moc času to přenášet, když zaklepe bačkorami, myslivečko.
Jaký je rozdíl mezi přenosem z člověka a přenosem z hlíny? Finále je vždy stejné - věnec se stuhou.
17. 02. 2013 | 23:42

jenicek napsal(a):

JankaP: Plané neštovice se obvykle ani neléčí, jen se potlačují symptomy tj. odezní to samo. Skutečná léčba antivirotiky se začíná až při těžkém průběhu. Takže ano homeopatika fungují, tak jak mají:-P
17. 02. 2013 | 23:44

Pavla2 napsal(a):

Občan: No nejsem si jistá s tou spálou. Ale když naše děti měly spálu, tak doktor říkal, že kdybych je doma udržela v posteli, ale opravdu udržela, tak by léky mít nemusely, že se to dříve takto také léčilo. Jelikož na ležení moc nevypadaly, tak si je pár dní nechali v nemocnici a myslím jim antibiotika dávali. Ale jestli je to opravdu nutné, nevím.
17. 02. 2013 | 23:46

pamětník napsal(a):

Helena F.:
Dovolím si pokus o nápravu Vaší poněkud pokřivené logiky:
"Svobodnými zůstaneme, pokud se nenecháme zastrašovat " Nikoliv zastrašovat, ale oblbovat;
"Tito lidé jsou prostě tolerantní a nejsou nijak agresivní, nikoho neosočují. Proč toho jsou schopní, kdežto jejich kritici nikoliv?" Neosočují, ale ohrožují. Neočkovaní lidé proti nebezpečným chorobám mnohdy vytvářejí rizika i pro ty očkované, totéž "léčení" homeopatiky, proto hlasitá obrana proti tomuto v zásadě asociálnímu chování je namístě.
17. 02. 2013 | 23:49

pamětník napsal(a):

Pavla2:
Spála se tak léčila v dobách, dokud nebyl penicilín. Mám však pochyby, jestli jste doktorovi správně porozuměla anebo jestli opravdu se jednalo o spálu.
17. 02. 2013 | 23:51

Targus napsal(a):

To Pavla2:

Když jsem měl spálu, bábrle mě přivázala k posteli prádelní šňůrou.
A topila v pokoji, kde jsem stonal.
A nechodil jsem na šíleně studený záchod, ale na nočník u postele.
Jak dlouho ten drasťák trval nevím, měl jsem pocit, že asi tak deset let.
17. 02. 2013 | 23:52

Pavla2 napsal(a):

Targus: V té porodnici opravdu záleží na přístupu. Absolvovala jsem 4 porody a můžu říct, že u druhého jsem byla šíleně znechucená. A to jen díky dvěma ..., ani se to nedá říct, jsem pak myslela, že už radši nikdy víc. A další pak jsem si nemohla vynachválit. Stejná porodnice. Bohužel termín s příjemnými sestřičkami si vybrat asi nemůžeme. Ale je asi pravdou, že když je přítomen manžel nebo někdo jiný, tak si personál nedovolí nic špatného.
17. 02. 2013 | 23:53

Pavla2 napsal(a):

Pamětník: Jo, rozumněla jsem dobře. Jinak bych to nevěděla. A Targus to tvrdí také. Ale asi to dnes preventivně těmi antibiotiky léčí, aby se právě předešlo pozdějším problémům hlavně se srdcem.
17. 02. 2013 | 23:55

pamětník napsal(a):

libris:
"Dle informace na www.margit.cz paní Margit Slimáková v roce 1993 úspěšně vystudovala 5leté magisterské studium farmacie na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové, s diplomovou prací na téma Zdravotní stav alternativně se stravujících dětí (klinická studie)."
Tím hůř. Když šarlatánství propaguje odborník, přestává být profesionálem.
17. 02. 2013 | 23:56

Občan napsal(a):

Pavlo,

dřív se spála "léčila" obklady, kloktáním a modlitbami. Sice to nepomáhalo, ale lidé víc dělat nemohli.
Ona má i s těmi antibiotiky docela nepříjemný průběh. Já měl ke krkobolu a vyrážce ještě "spálový kašel" a tři dny jsem v nemocnici jen kašlal, blinkal a brečel. Pak to najednou přešlo a už to byla docela pohoda (až na ty injekce).

Naši potomci ji měli současně a byli spolu v nemocnici na Bulovce. Nemohli jsme je odtamtud dostat domů, protože měli na pokoji hromadu Lega a když jsme pro ně přijeli, zrovna měli něco rozestavěného a potřebovali to nutně dodělat. Nakonec je sestřička musela vyrazit :o)))
Ale skuhrali, že dostávali každý den injekci.
17. 02. 2013 | 23:57

pamětník napsal(a):

Pavla2:
Potom to byl značně nevzdělaný doktor.
17. 02. 2013 | 23:58

pamětník napsal(a):

Lucie:
Na nesmysly a vyložené lži je třeba reagovat razantně. Zvláště tehdy, mohou-li být nebezpečné.
18. 02. 2013 | 00:01

Martin1 napsal(a):

Targus
"Když jsem měl spálu, bábrle mě přivázala k posteli prádelní šňůrou."
xxxxxxxx
Moc to nezveřejňujte, protože už vidím u homeopata:
Homeopatická šňůra máčená v léčivech pro veškeré nemoci za pouhých 10 000 Kč.

Tisíce děkovných dopisů, ověřeno v několika generacích. Žádejte u dobrých homeopatů. Při odběru do rodin množstevní slevy.
18. 02. 2013 | 00:02

pamětník napsal(a):

Bara:
"samo očkování imunitu narušuje. Tudíž lidé neočkovaní mají většinou imunitu větší." Úplný nesmysl, je to přesně naopak: očkování imunitu navozuje resp. zvyšuje.
Někdy mi nevzdělanost lidí připadá úplně deprimující.
18. 02. 2013 | 00:08

Pavla2 napsal(a):

Občan: No naše 2 děti tam byly taky zároveň. Asi měly jen nějaký mírný průběh, protože mně nijak schvácené nepřipadaly, jenže jsem neměla odvahu je vzít domů, protože se zbytkem by v klidu rozhodně nevydržely. Já myslím, že snad ani horečku neměly, jen vyrážky a malinový jazyk, jinak bych ani s nima nikam nešla.
Pamětník: Tak s těmi doktory - nevzdělanými - mám u nás taky moc dobré zkušenosti. Takže bych se ani nedivila, že mi něco takového říkali.
18. 02. 2013 | 00:12

Pavla2 napsal(a):

Martin1: S tou šňůrou jste mě rozesmál. Co není, může být. Já myslím, že by se našlo dost důvěřivců.
18. 02. 2013 | 00:15

pamětník napsal(a):

libris:
Zastánci homeopatie z té části léčitelské skutečně nejsou hlupáci, nýbrž naopak chytráci. Slušně vyžít z prodeje destilované vody a vstřícného pokecání s pacienty vyžaduje chytrost.
18. 02. 2013 | 00:16

Mira Z napsal(a):

Tak jsem si početl,hlavu jak balon,čas dodrovolně v prd...,lékař řekl,když jsem pitval tělo žádnou energii jsem nezměřil,jak "pravý"čínská medicína,meridiany,čakry.Elektrikář poslouchal a řečí selského rozumu řekl:ty volíku mě taky nepraštil proud,když jsem vypnul elektrickou skříň.Tak lékař či léčitel může být vědoucí či méně,tak se nám to na tom světě vede.Pustím TV a změřím odkud signál jde a za pár let změřím třeba i dnes nezměřitelné,možná energetickoinformační,kdo může říct že ví? Když hudební sluch tak úplný nemám,hudbu neodsoudím,řeknu nepoznám určitou toninu a poslechnu co mou dušičku Láskou naplní.Pěkné dny.
18. 02. 2013 | 00:22

pamětník napsal(a):

Bara:
Prosím Vás, zanechte svých naivních pokusů. Jsou různé typy imunity, různé typy protilátek - prostě vše je složitější, než si dokážete představit. Stačí, když si zapamatujete, že specifické očkování zvyšuje hladinu specifických protilátek, což je měřitelné a rutinně se vyšetřuje, u buněčné imunity se hodnotí reakce. Takže zbavte se názoru, že očkování imunitu snižuje a s tím vyhoďte i ty nesmysly o přídavných látkách a budete moci klidně spát.
A toto také:"Na proces imunizace pro jednotlivou nemoc očkováním tělo reaguje a tudíž se oslabuje jeho celková imunita."
18. 02. 2013 | 00:27

Martin1 napsal(a):

Můj vtip:
Jak se rozezná opravdový homeopat od chytrého šarlatána?
Nijak, oba léčí tchyni homeopaty a sebe tradiční medicínou.
18. 02. 2013 | 00:29

pamětník napsal(a):

Bara:
http://rozalio.cz neobsahuje informace o očkování z pohledu lékařů, nýbrž z pohledu rodičů.
18. 02. 2013 | 00:32

pamětník napsal(a):

Jana:
"Každý má právo na vlastní názor, proč útočíte na jiné názory, bojíte se jich?" Ano, i já mám právo se naštvat nad (záměrně?) nepravdivými názory jiných.
18. 02. 2013 | 00:37

pamětník napsal(a):

Bara:
"příroda je chytrá a imunitu dětí posiluje přes matky" Zase nesmysl, Vy je snad přitahujete. Matky imunitu svých malých dětí neposilují, nýbrž nahrazují vlastními protilátkami. Ovšem v případě Rh-protilátek může dojít ke komplikacím.
18. 02. 2013 | 00:42

pamětník napsal(a):

santawizard:
"Lékarny a farmacie,výrobci léků,synthetických prášků a injekcí sklízí obrovské zisky,které u nás v česku konkrétně musí vyplácet zdravotní pojišťovna." No a výrobci homeopatoků nemohou přenést přes srdce, že se na téch penězích z pojišťoven nepodílejí.
18. 02. 2013 | 00:47

laik napsal(a):

pamětník:
Díky za odkaz na http://rozalio.cz , našel jsem tam informace nejen od lékařů a rodičů ale i odborné články týkající se očkování.
18. 02. 2013 | 00:50

pamětník napsal(a):

Jemnický:
"dogmatem současné moderní farmakologie je interakce molekul potenciálního léčiva se strukturami těla nebo patogena a navození žádaného účinku.
...
Jak jsem řekl, je to velmi složitá oblast a nepřísluší ji řešit laickým křiklounům."
:))))))))))))
18. 02. 2013 | 00:51

pamětník napsal(a):

Další perla:
"ten hliník, který je nyní podezříván například z Alzheimerovy choroby. "
18. 02. 2013 | 00:54

Martin1 napsal(a):

Já tedy neberu právo rodičům neočkovat jejich děti, ale pak chci, aby tyto děti byly označeny viditelně, že nejsou očkované, aby se jim právem mohly ty očkované vyhnout velkým obloukem - jako možným nakaženým.
Jejich svoboda nechránit se proti nemocem nesmí narušovat svobodu ostatních se chránit nemocem a vyhýbat se potenciálnímu nebezpečí.
18. 02. 2013 | 00:54

laik napsal(a):

pamětník:
Jak jste hodil ten odkaz na rozalio.cz tak jsem našel odkaz na:
http://www.vlastnihlavou.cz/jak-mi-chteli-otravit-dceru-hlinikem/

Tato prezentace obsahuje mnoho informací o hliníku obecně tak i ve vakcínách. Dozvíme se zde o toxicitě hliníku, jeho koncentraci ve vakcínách, distribuci v těle či souvislosti s Alzheimerovou chorobou.
18. 02. 2013 | 01:02

pamětník napsal(a):

laik:
Když se Vám hodí informace na rozalio, tak mnoho štěstí ve vzdělávání. Třeba nakonec na tom budete znalostně líp než Bara.
18. 02. 2013 | 01:04

pamětník napsal(a):

No už je to tady, Alzheimer a hliník. A jeho toxicita.
18. 02. 2013 | 01:06

laik napsal(a):

pamětník:
Nač ten tón? Chtěl jsem Vám jen pomoci najít informace k Vašemu příspěvku: Další perla:
"ten hliník, který je nyní podezříván například z Alzheimerovy choroby. "
I na MZCR je info o toxicitě hliníku: http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/CD_DS4/hypertext/AJCDM.htm
18. 02. 2013 | 01:16

libris napsal(a):

Targus:

Můj názor k tématu, o kterém píše autorka článku, je podobný Vašemu i když ne zcela.

Například ohledně homeopatie znám několik lidí, kteří nejdříve poctivě absolvovali klasickou, a pojišťovnou hrazenou léčbu, ale byla neúspěšná (většinou se jednalo o různé alergie a kožní nemoci) a lékaři jim po několika měsících, i letech, sdělili, že si s nimi nadále nevědí rady.

Poté se tito lidé obrátili na alternativní léčitele, včetně homeopatů a po několika týdnech či měsících alternativní léčby byli zdraví. Nevím jestli je uzdravily homeopatické přípravky, nebo to byla zázračná spontánní uzdravení, ale to nelze někdy říci ani u klasické léčby.

Proto se domnívám, že pojišťovny by v takových případech měly těmto lidem homeopatickou léčbu (po absolvování neúspěšné klasické léčby) uhradit stejně jako uhradily klasickou léčbu.

Ohledně porodů doma nemám jednoznačný názor. Ze zkušenosti žen mých kamarádů vím, že se velmi často cítily v porodnici nepříjemně, ale hodně záleželo na konkrétní porodnici.

Ale porody doma, zejména u prvorodiček, můžou být jistě rizikové. Jedna moje kamarádka málem při porodu doma zemřela (i když s ní byla zkušená porodní asistentka) a zachránilo ji jen rychlé převezení do porodnice. V takovém případě bych byl pro to, aby kamarádka a její manžel zaplatili za její záchranu života plnou finanční hodnotu.

K očkování mám sice obecně kladný vztah, ale nikoliv ke kombinovaným vakcínám proti více nemocem současně. Je to velké zatížení imunitního systému dítětě. Znám ze svého okolí několik případů, kdy děti po takovém očkování měly vážné zdravotní problémy vlivem extrémně silné imunitní reakce.

Obecně vzato klasickou léčbu nijak nezavrhuji, a i když jsem se v jednom z předchozích příspěvků vyjádřil poněkud nelichotivě o chemoterapii, je pravda, že nic lepšího v současné době na řadu nádorových onemocnění není bežně dostupné a i mojí tchyni v současné době chemoterapie zachránila život (i když jen tak tak, viz moje dřívější poznámka o vedlejších účincích chemoterapie).
18. 02. 2013 | 01:26

laik napsal(a):

Martin1:
Myslíte nějaké takové označení jako třeba šesticípá hvězda našitá na oblečení? Jakou barvu by jste zvolil?
18. 02. 2013 | 01:29

rené ptáček napsal(a):

zas jedna paní spravedlivá... Bože, to nás trestáš za to, že se nemodlíme??
ad1)homeopatie je blud a podvod, to byste mohla vědět, když jste vystudovala farmacii... její úhrada z veřejného zdrav. pojištění je pokus o další rozkrádání těchto peněz
ad 2) domácí porod je výmysl alternativních matek, které už neví coby... nenarozené dítě má však právo na ochranu i před svou slabomyslnou matkou...
ad 3) očkování zbavilo lidstvo epidemií a brání jejich šíření... odmítání očkování je další výmysl alternativních slepic, které nedávaly pozor při výuce biologie ve škole...
18. 02. 2013 | 01:37

jenicek napsal(a):

Tak jsem našel na jejích stránkách kde vzala PhD a na wiki, co to je za odpad:
The Clayton College of Natural Health was a non-accredited American distance-learning natural health college based in Birmingham, Alabama, offering classes in various forms of alternative medicine. The school was founded in 1980 by Lloyd Clayton Jr. as the American College of Holistic Nutrition.[1] According to its website, the school at one point had more than 25,000 students and graduates.[2] The school and some of its more notable graduates have been the subject of controversy.

Takže paní je PhD "plzeňského typu" nebo jako je Gross JUDr.
18. 02. 2013 | 01:46

laik napsal(a):

Martin1:
Takže když jsem očkovaný mám se bát nemocí proti kterým jsem očkovaný.
Svým příspěvkem zpochybňujete smysl očkování.
18. 02. 2013 | 01:49

Kryštof napsal(a):

Homeopatie... něco jako magnet na palivovém potrubí. Akorát v tom druhém případě lze zjistit, že bohužel spotřeba neklesá. Pokud by něco z toho fungovalo - budu rád. Jsem lékař a motorista, vůbec mi nebude vadit, že "zatím se neví, jak to funguje".
18. 02. 2013 | 02:20

v + f = s + 2 napsal(a):

slimáková a její fanatické a nekritické příznivkyně: zahráváte si se smrtí.
A očkování? Necháváme se očkovat kvůli těm, jejichž snížená imunita očkování nedovoluje a kteří by se bez toho nemohli zapojit do společnosti.
Pro mně jsou lidé odmítající očkování z jiných, než zdravotních důvodů, hyeny parazitující na těch, kteří se očkovat nechali.
Slimáková, dokážeš si představit, že by tvé špatné rozhodnutí neočkovat své děti mělo za následek úmrtí dětí jiných rodičů?
A pokud by jedno z těch dětí bylo moje, tak bych proklepnul kožich tobě. Dítěti ne, to za matku krávu nemůže.
18. 02. 2013 | 05:49

Drzá zrzka napsal(a):

Některé lékaře přiváděl k hysterii ještě IZIP.
18. 02. 2013 | 07:24

hovorka11 napsal(a):

Porody v nemocnici jsou jedním z nejdůležitějších postupů v lékařství!
Tam, kde je volba rodit doma musí být i veškeré porodnické zázemí nemocnice a to nikdo nechce zaplatit.
Pokud se např. narodí "přiškrcené dítě" pupeční šňůrou s mentálním postižením, tak bude nešťastná rodička, zkažený život dítěte a záťěž sociální podpory na obyvatelích.

Jednoznačně:
! porody v nemocnicích jsou právě dokladem pravé vyspělosti a zodpovědnosti rodičky a společnosti!
18. 02. 2013 | 07:31

silspok napsal(a):

Neco o pani Slimakove:

Jeji USA vzdelani - Clayton College of Natural Health - byla v roce 2010 nucene uzavrena kvuli prodeji diplomu. V jednu chvili mela dokonce 25 000(!!) absolventu. Nikdy nebyla akreditovana.

Pani Slimakova si uctuje 1600 Kc za hodinu konzultace po telefonu nebo Skype. Nepredpokladam, ze by se jeden dozvedel vic nez po hodine hledani na internetu nebo v knizce za dve stovky.
18. 02. 2013 | 07:32

gaia napsal(a):

silspok

taky se divím, že někdo za ty rady tolik dá. S těmi poradci se dnes roztrhl pytel. I u nás na malém městě mám denně několik letáků ve schránce(ač na ní mám výslovně uvedeno-nevkládeje reklamu), kde mi někdo nabízí své služby coby výživového poradce, či vypracování nutričního plánu.

Když pak vidím reklamy např. na zabijačkový týden v Lidlu
-- zabijačková paštika 0,5kg za 19,90 ovarová polévka v prášku za 9,90 apd.

musím se na takové rádce jen usmát.
18. 02. 2013 | 07:49

dedek napsal(a):

Občan napsal(a):
Autorko,

2) KOLIK tuberkulózy nebo záškrtu a KDY bylo VYLÉČENO homeopatií?
KOLIK zlomenin kostí a KDY bylo vyléčeno homeopatií?
KOLIK ischemických chorob bylo vyléčeno homeopatií?
KOLIK EPIDEMICKÝCH onemocnění (neštovie, plané neštovice, spála, cholera, úplavice apod.) a KDY bylo vyléčeno homeopatií?
KOLIK žloutenek a KDY bylo vyléčeno homeopatií?

3) Jaký byl poměr rizikových těhotenství a porodů vůči fyziologickým
před 100 lety, 70 lety, 50 lety, 30 lety, 10 lety a dnes?
Kolik žen a/nebo dětí zemřelo při patologických a fyziologických porodech a v šestinedělí v daných časových úsecích?
Stačí odkaz na zoponovanou publikovanou studii nebo jiný takový odborný zdroj.

Děkuji

Vážený, snažíte se tady porovnávat neporovnatelné. a hlavně naprosto nesmyslně. Klik zlomenin vyléčily nové léky? Nezdá se vám, že tady poněkud mícháte jablka přímo s bramborami? Mnohé věci se dají řešit pomocí léčiv a mhohé zcela jinými metodami ale vy dáváte vše do jednoho koše. V každém případě neustále se množící průsery farmaceutických firem s vedlejšími účinky léčiv, které jsou tajeny dávají autorce za pravdu. Dnešní doba totiž nepotřebuje zdravé lidi. Potřebuje dlohodobě nemocné aby je mohla ždímat. Proto léky neléčí ale jen blokují symptomy aby pacient platil co nejdéle. Dnešní lékař se o vás vůbec nezajímá. Jeho zajímá to, jak dlouho budete brát ty nejdražší léky, které vám napíše, protože za to pojede na " vzdělávací kurz" na Kanáry. A proč by nejel i třikrát ročně, že? Nejen homeopatika jsou trnem v oku ale i takzvaná tradiční čínská medicína, která léčí příčiny a ne až důsledky!! Stačí se podívat na hlupáka Hegera a jeho nadstandartní věci. Pokud by totiž stát chtěl ušetřit, tak by každý pacient dostal tu nejmodernější péči, která ho co nejrychleji vrátí do procesu odvodu daní a bude stát co nejméně. Leč ten, kdo na to nemá bude léčen levnější variantou, kdy místo ambulantního ošetření proběhne složitá operace, stojící finance, jeho hospitalizace, která bude několikanásobně delší také něco stojí a následné doléčení je též finančně náročné a pacoš v tomto období nic státu neodvádí. Hádejte proč a hádejte kdo z toho těží?
18. 02. 2013 | 07:51

magor napsal(a):

pamětník, vaclavhorejsi

pánové, jste opět ve formě, skvěle ideologizovaní, pokrytečtí, to k Vám, pamětníčku, který mele do věcí, o nichž neví zhola nic, no a Hořejší, ten už je přímo trapný a měl by si jít zase odpočinout.

Co hůř, i Pažout! Vy jste nezapsal, nevyšil, nevytesal, čet' jsem pod Hnízdilem a toliko kategorických výroků se na zkušeného psychonauta snad ani nehodí. No ták, človíčku, svět přeje otevřeným. A Vesmír především ta možnost, byť už notně tuhou strukturou. Pažoute, pažoute.
18. 02. 2013 | 07:51

dedek napsal(a):

A občane ještě něco. K té úmrtnosti. Kolik dětí zemřelo v růkách lékařů na horečku omladnic? Nevracejte se do bdobí před 100 lety. Ona tehdy i čistota byla v nemocnicích problematická nemluvě o tom, že lékaři ještě mnoho nevěděli o tom, že vlastně ten problém přenášejí sami. Jinak Sám za sebe mohu říci, že akupunktura dokázala vyléčit atopický exem synovi během čtyř sezení zatímco lékaři ho několik let trápili mastmi, které nepomáhaly. Akupunktura vyléčila psoriasis během 14 ti dnů ve spojitosti s koupelemi s výluhem vlastně trhaných bylin, zatím co v nemocnici vás patlají smrdutými mastěmi a choroba jen mírně ustoupí ale opakuje se , kdežto v tomto případě se nezopakovala za dobu 20ti let.
18. 02. 2013 | 08:02

v + f = s + 2 napsal(a):

tak mne napadla kacířská myšlenka, jak to, že nejsme všichni zdrávi, když se živíme homeopatickými potravinami. Ještě dnes poběžím do obchodu, abych si koupil šunku s 1 % podílem léčiva.
A co hůře, někdo označuje homeopatické potraviny jako šizené!

dokáží homeopatika vyléčit venerologické choroby?
pokud je hliník, proč nevadí jeho používání ve formě antacid? Jestlipak může za toxicitu hliníku i nádobí, příbory...
18. 02. 2013 | 08:06

rejpal napsal(a):

Mám jednu zkušenost (nejde o homeopatii), kterou neumím vysvětlit. Trpěl jsem snad patnáct let chronickými bolestmi zad (to asi kdekdo). Před dvěma lety mi nabídla bývalá kolegyně náramek s hologramem, který má prý na tyhle věci alespoň u části lidí účinkovat. Kolegyně je v důchodu, ráda si něco přivydělá, tak jsem jí těch 600 dal s tím, že to až taková finanční újma není. Jenže ono to funguje. Během pár dní mě záda bolet přestala - bolí občas od beder dolů, ale jinak vůbec. Vysvětlení, že hologram koncentruje fyziologický kmitočet 7 Hz mě moc nepřesvědčilo. Je to placebo? Může placebo fungovat dva roky a ještě u člověka, který celou věc bral víceméně skepticky? Netuším ani v nejmenším jak, ale prostě to funguje. Jiný její bývalý kolega si náramek pořídil rovněž, ale žádnou změnu k lepšímu nezjistil.
Zajímavé je, že manžel té paní je lékař, jak už to u manželů bývá, dostal to povinně - a zlepšení (i když ne na 100%) zaznamenal rovněž. A to bych ho pasoval pomalu za člena spolku skeptiků.
18. 02. 2013 | 08:08

hovorka11 napsal(a):

"Zdravý talíř" paní Slimákové je zjednodušující nesmysl, který nemá valnou hodnotu, protože je to zobecnění něčeho, co neplatí na všechny lidi ve všech oblastech. Je to demagogie.
----------------
Zdravá strava je závislá na schopnostech organizmu a je tudíž značně rozlišná v různých etapách života, včetně stáří, kdy schopnosti trávit určité potraviny je značně narušena.
Způsob skladby potravin musí být značně rozdílný u např. jihoamerických indiánů, středoevropanů, eskymáků atd. Udělat stravovací průměr nejde a je to velmi škodlivé.
18. 02. 2013 | 08:15

pěvec napsal(a):

rejpal: dostal to povinně, takže to povinně, coby manžel, musí i chválit.
18. 02. 2013 | 08:15

jakodl napsal(a):

20 let používám homeopatii na banální chřipky. Dříve standardně Týden s teplotou v posteli, po homeo 3 dny bez výrazných potíží a pak do práce, Pokud bych připustil, že homeo nefunguje, potom je již možné vysvětlení že klasický způsob mi léčení prodloužil a podle letáku ještě poškodil zdraví a imunitu, tak kde je pravda.
18. 02. 2013 | 08:17

pěvec napsal(a):

hovorka11: jak by asi vypadal eskymácký zdravý talíř, když se živí pouze syrovým rybím, medvědím a jiným masem. Roste jim tam vůbec nějaká zelenina?
18. 02. 2013 | 08:17

magor napsal(a):

rejpale

pochopení významu slůvka "placebo" je snad dostatečným důvodem ho takto přestat chápat:-) K otázce, nevím.
18. 02. 2013 | 08:23

laik napsal(a):

v + f = s + 2:
Intoxikace hliníkem
Antacida obsahující hliník nezpůsobují u dospělých jedinců s normální renální funkcí ZÁVAŽNÉ nežádoucí účinky. U pacientů s renální insuficiencí dlouhodobý příjem Al3+ (v potravě, lécích, dialyzační tekutině) může vyvolat známky intoxikace. Charakteristickými příznaky jsou osteomalacie a encefalopatie (demence, křeče). Zvýšená hladina hliníku v lidském mozku je spojována s některými syndromy demence.
Pacienti s chronickým renálním postižením jsou potenciálně ohroženi toxicitou hliníku. Jde např. o tzv. dialyzační demenci u dlouhodobě hemodialyzovaných. Preventivní opatření v tomto případě zahrnují:
zákaz používání léčiv obsahujících hliník (používají antacidy s Al(OH)3 na snížení absorpce fosfátů),
monitorování obsahu hliníku v dialyzátu. Hydrolyzáty kaseinu bývají kontaminovány Al, proto jsou v parenterální a enterální výživě nahrazovány jinými přípravky.
18. 02. 2013 | 08:27

gaia napsal(a):

pěvec

oni jedí místo zeleniny natrávené lišejníky ze sobích žaludků. Je to pro ně něco jako pro nás kyselé zelí.
Takový Eskymák, když se dostal do civilizace a začal jíst naši stravu, tak do roka zemřel. Taky nejsou vůbec odolní proti chřipce, neb v tom mrazu se s těmi bacily nikdy nesetkali.
18. 02. 2013 | 08:28

neo napsal(a):

pamětník:

Vy jste očkován proti chřipce? Ne? Tak buďte zticha. Vám takovou injekci povinně do řiti a každý měsíc.
18. 02. 2013 | 08:57

rejpal napsal(a):

magor
To je totiž na celé věci to nejzajímavější - spousta věcí nějak funguje, nevím jak a proč a dokonce funguje v rozporu s našimi znalostmi i přesvědčením. Výhoda nás laiků proti odborníkům je v tom, že my to můžeme v klidu přiznat, aniž bychom to museli složitě dokazovat (což často ani nejde).
18. 02. 2013 | 08:57

magor napsal(a):

rejpal

mé ženě se při setkání s několikanásobným vrahem zastavily hodinky. Teď myslím "quartz-ky". Je známo, že když chtěli v Roubalově chalupě natočit dokument, přestala jim technika fungovat kompletně. Kmitočet nezatracovat, znáte to, i blbé vysvětlení často pravdivé.
18. 02. 2013 | 09:13

magor napsal(a):

........mnohonásobným, několiko, toliko, jás myšlenkami zasej někde jinde.
18. 02. 2013 | 09:20

rejpal napsal(a):

magor
Nebyla by to nakonec nuda, kdybychom všechno věděli a všechno uměli exaktně dokázat? Našstětí do toho máme ještě hodně daleko.
18. 02. 2013 | 09:23

Karel napsal(a):

Ke hláškám typu: "Pokud jste lékařka a věříte homeopatii, vraťte diplom...":
Pokud by se někdo z autorů těchto vět s homeopatií opravdu setkal (jinak než od stolu přečtením "vědeckého" článku napsaného alopatem) a podíval se na 2-3 leté homeopatické kurzy, které v Praze v posledních letech probíhaly (Čehovský, Dr. Banerjea aj.), byli byste překvapeni, kolik MUDr tyto kurzy odchodilo. Proč asi? Protože klasická medicína bezvadně funguje a homeopatie je blábol?

K placebo efektu: Odkdy placebo efekt funguje u batolat a u zvířat?

Také je potřeba neztotožňovat homeopatii s polykomponentními "homeopatiky" od Boironu. (smíchanými a bez individuálního předepsání, tj. podávanými v podstatě na principu klasické medicíny)
18. 02. 2013 | 09:30

magor napsal(a):

rejpale,

jeden z důvodů pro vznik světů:-) Prostě, n e s n e s i t e l n á nuda.
18. 02. 2013 | 09:32

Dáša napsal(a):

... tady je to přímo žumpa lidských komunikativních dovedností.. věcná debata by tématu slušela mnohem víc.. pokud by valná část diskutujících takového kroku byla schopna.. že by to byl důsledek rutinních zásahů do těhotenství a porodů, separace dětí od matek v porodnictví posledních 70 let, devalvování lidských emocí ve všech úrovních zdravotních služeb během lidského života, že je mezi lidmi tolik verbální agrese ? Ještě že není legální nosit zbraň, vypadá to, že by se česká společnost vzájemně postřílela.. nebo zopakovala upalovací monstr procesy ze 16. století... místo debaty o humanizaci zdravotnictví jen nenávistný plak..
18. 02. 2013 | 10:14

kelner napsal(a):

Pouze několik poznámek
1. Každému lékaři je srdečně jedno pokud se chcete léčit homeopatií.
2. Domácí porody - pokud si zvolíte tuto variantu, je to Vaše věc s tím, že jste si vědoma neporovnatelnosti péče doma a ve specializovaném zařízení a v případě komplikací ponesete plnou odpovědnost ekonomickou i právní za ohrožení zdraví Vašeho dítěte i Vaší.
3. Pokud neočkování Vašeho dítěte prokazatelně ohrozí zdraví ostatních, bude tento Váš čin posuzován jako všeobecné ohrožení se všemi právními důsledky.
18. 02. 2013 | 10:17

aga napsal(a):

Dáša

Myslím, že jste na správné stopě. Příčiny budou někde tam, kde naznačujete. Plus přesnunutí víry z "boha" na "vědu". Fanatismus se nevytratil, jen přeorientoval.
18. 02. 2013 | 10:18

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy