Glasgow i Praha: různí lidé, stejný dav

17. 04. 2021 | 12:35
Přečteno 1369 krát
věnováno dr. Bukovskému

Glasgow: Bouře „Kamara“ nabývá na síle

Tři týdny od chvíle, kdy jeden z hráčů poraženého celku obvinil protihráče z rasistické urážky, se počasí nad Skotskem stále nelepší a mráček, který měl svým stínem zakrýt propadák domácích fotbalistů, se rozrostl v docela solidní cyklónu.

Údajná urážka hráče nakynula do rozměrů urážky všech černých hráčů, urážky celého klubu, celé země a celého lidstva. Není již urážkou hráče, ale i jeho rodičů a všech malých talentovaných černoušků, kteří budou jednou hledat svoje fotbalové štěstí právě v bílé fotbalové Evropě. Advokát požaduje exemplární trest pro hráče a vyloučení jeho klubu z poháru. Volání po krvi a přání smrti přišlo nikoli z tábora přihlouplých ultras, nýbrž z míst polooficiálních….

Stejně jako tropické bouře přinášejí lidem škody, ztráty, zmar a smrt, psychotické zveličování jednoho incidentu, který nikdo neslyšel, je pro fotbal, nejkrásnější hru, obdobným „přínosem“.

Ale také jako má bouře svoje pravidla pro svůj vznik a vývoj, tak i běsnění skotských fanoušků, hráčů, novinářů, advokátů a funkcionářů má zase svoje pravidla.

Cože? Že by tento dav „hájící práva“ barevných, připravený lynčovat každého, kdo bude označen, tato zdivočelá masa vyrážející na svatou válku kvůli dvěma slovíčkům, že by mohla mít pravidla?

Praha: Lockdown je prima, dáme si ho ještě jednou.

Odbočme na chvíli zpět do naší rozpačitými lockdowny přidušené země. Zde se odehrává něco podobného, byla zde také nastolena jediná pravda, která nesnese kritiku a nezvládne konfrontaci. Proti krvelačné skotské snaze o vendetu podobné zvedajícímu se tornádu se zde jedná spíše o jemný deštík. Deštík, který se na nás snáší bez přestání druhým rokem a nezdá se, že by se chtělo vyčasit.

Co mají společného současná česká vláda a skotští fotbaloví fanatici?

Je to tzv. skupinové myšlení, forma masové psychické poruchy, která je z dřívějška známa spíše pod názvem davová hysterie. Je to způsob myšlení skupiny lidí, u kterých je potřeba názorové shody natolik silná, že převáží nad potřebou uvažovat racionálně, chovat se účelně a zvažovat při řešení problémů všechny důležité aspekty.

Je zjevné, že dnešní oficiální informační proud je zcela v zajetí skupinového myšlení a že přítomnost všespojující internetové sítě a aktivita nevyzrálých bezhodnotových médií celou situaci vyhrocuje.

Je vhodné zdůraznit, že „oběťmi“ skupinového myšlení jsou myšleni ti, kteří toto myšlení přijali za svoje. Ti, co tak neučinili a zachovali si svůj nezávislý názor, bývají sice vystaveni dehonestaci a tlaku až existenčnímu, z dlouhodobého pohledu však zůstávají vítězi, byť dočasně umlčenými.

Skupinové myšlení (davová hysterie) má devět chrakteristických rysů; prvních pět je pro názornost doplněno o konkrétní příklady:

1. Iluze nezranitelnosti.
Skupina je tak silně přesvědčená, že její věc, její argumentace a její rozhodnutí jsou správná, že díky tomuto nepřiměřeného optimismu dokáže dělat i velmi riskantní rozhodnutí.
Glasgow: všechny požadavky na potrestání „viníka“ vycházejí z nepodloženého pocitu, že se najdou ty správné důkazy a že soud správně rozhodne. Ve skutečnosti zde stojí tvrzení proti tvrzení, důkazy nejsou - a nemohou být.
Praha: vyhlásit lockdown jen proto, aby se mi lépe vládlo, podvázat při tom výkonnost ekonomiky a zdevastovat systém vzdělávání – pro někoho by to bylo rozhodování na ostří nože, pro představitele českých vládních autorit jasná volba….

2. Iluze beztrestnosti
Je analogií prvního bodu, ale týká se konání skupiny ve vztahu k vnějšímu světu.
Glasgow: v případě, že se delikt neprokáže, bude někdo souzen za křivé udání, křivé svědectví, pomluvu či vyhrožování? Měl by být, protože obvinit někoho z rasismu není o nic lepší než se jako rasista projevit. Je to jako předstírat pád v pokutovém území soupeře ve snaze domoci se penalty. Za toto velmi nesportovní chování se v dobrých soutěžích dává červená karta.
Praha: vládní představitelé si zjevně vůbec nepřipouštějí jakoukoli osobní odpovědnost za jakékoli špatné, nedemokratické či svobodu omezující opatření.

3. Racionalizace chybných rozhodnutí skupiny.
Oběti skupinového myšlení podceňují zpětnou vazbu, která by mohla narušit jejich přesvědčení.
Glasgow: t.č. je příliš brzy na hodnocení zpětné vazby, prakticky ještě žádná nevznikla….
Praha: zde se příklady nemusí šetřit:
Nepomáhá zavedený lockdown? – zavedeme ještě tvrdší.
Nepodložená opatření se míjejí účinkem? – zavedeme další, ničím nepodložená opatření.
Provedená vyšetření nedávají smysl? – uděláme ještě víc vyšetření.
Vládní nařízení nefungují = důkaz existence nové mutace viru.

4. Neotřesitelná jistota ve vlastní morálku skupiny.
Oběti skupinového myšlení ignorují etické a morální důsledky svých rozhodnutí. Vytvoří si vlastní náhradní (=snížená) morální kriteria, která jdou pojmenovat jednoduchými a líbivými hesly. Apel na morálku v širším kontextu (rozumí se tradiční, zavedená pravidla), je pro ně nepřijatelný.
Glasgow: všichni stylizují se do image „Bojujeme proti rasismu“, přitom ignorují morální škody způsobené nepodloženým obviňováním, křivým svědectvím, vyhrožováním smrtí, fyzickým násilím, surovou hrou aj.
Praha: Vládní opatření se schovávají za značku „Zachraňujeme životy“. Chaos ve společnosti, podlomená důvěra ve stát, hněv veřejnosti, zničená ekonomika, enormní státní dluh, narušené psychické zdraví obyvatel, zanedbání běžné zdravotní péče, nárůst domácího násilí, destrukce vzdělávání dětí, nárůst počtu depresí, sebevražd a drogových závislostí, nárůst sexuálního násilí, nárůst chudoby a další negativní jevy, které jsou s opatřeními spojené, nehrají pro ně žádnou úlohu.

5. Nálepkování a stereotypizace oponentů
Každý, kdo má kritické otázky nebo nesouhlasí s názorem nebo rozhodnutím skupiny, je pro oběti skupinového myšlení nepřítelem a jako takový musí být označen: konspirátor, popírač, dezinformátor, tvůrce hoaxů, apod.
Glasgow: sportovní novinář, který v rozhovoru řekl, že by s obviněním soupeře počkal, až bude mít v ruce důkazy, se setkalo s živou reakcí („takoví jako on způsobují, že lidé bojí něco říct“, měl by se „vzdělávat“ atp.)
Praha: přímo na webových stránkách ministerstva je seznam institucí i jednotlivců (!), kteří jsou považováni za dezinformátory, a to vše bez vysvětlení a bez důkazů.
Ministr v rozhovoru řekne jména lidí, kterým by se mělo dávat méně prostoru ve sdělovacích prostředcích….

6. Přímý tlak na členy skupiny
Ti, kteří by jevili náznak pochybností nebo obav z názorů skupiny, postupně přestanou mít právo nebo možnost je v rámci skupiny ventilovat. Jsou vytlačování na okraj dění, zastrašováni, manipulováni…

7. Autocenzura
V rámci autocenzury se každý tváří, že souhlasí. Členové skupiny si sami a vědomě dávají záležet na tom, aby svými aktivitami nijak nenarušili jednotu skupiny. Vědomě potlačují svoje názory, které se neshodují s názory skupiny a v závěru začnou zpochybňovat i svoje pochybnosti.

8. Iluze jednomyslnosti skupiny
Oběti skupinového myšlení se navzájem ujišťují, že mají stejný názor – a zpětně tato iluze jednomyslnosti podporuje setrvání v názorech. „My si všichni myslíme to stejné, takže musíme mít pravdu a naše názory, závěry a činy jsou správné.“

9. Strážci mysli
Rekrutují se z řad obětí a profilují se nejprve do pozice strážců skupiny, posléze pak do pozice strážců vůdců skupiny. Strážců před takovými informacemi a vlivy, které by mohly být pro skupinu, zejm. její soudržnost problematické. Ve své podstatě jsou to udavači coby zástupci nejnižších lidských pudů. I v rámci skupiny mají velmi nízkou legitimitu, pomocí vytváření atmosféry strachu však dokáží časem dosáhnout významného vlivu.

Co říci závěrem? Je velmi těžké odolat tlaku ve stylu „když to říkají všichni, tak to musí být pravda“. Skupinové myšlení je triumf vynucené shody na úkor používání zdravého rozumu. Je to triumf autority a moci nad kompetencí a odborností. Má svoje pravidla, která jsou stejná kdekoli na světě. Vyskytuje se všude tam, kde panuje všeobecný nedostatek osobní odvahy cokoli říct, konat a měnit.

* * *

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy