Českou vědeckou komunitou obchází strašidlo České cesty v hodnocení vědy

07. 07. 2009 | 18:50
Přečteno 13095 krát
Na základě zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací byl vypracován a uvádí se do praxe nový způsob hodnocení hlavních výstupů vědecké práce. Jde o hodnocení, ze kterého se odvíjí podstatná část financování vědeckých institucí prostřednictvím jejich „resortu“. Veškeré publikované výsledky se přepočítávají na body. Hodnota jednoho bodu se předpokládá 5000 Kč/rok po dobu 5 let. Byl vypracován algoritmus hodnocení publikačních výstupů (viz Úřad vlády č.j.10810/2008-RVV).

Zaváděný systém hodnocení vědy nevzbuzuje žádný obdiv. Naopak. Stručně řečeno je nijaký a v dlouhodobé perspektivě, by se dalo říci až nebezpečně kontraproduktivní a to z následujících důvodů , počínaje méně závažnými.

Jak známo, je vědecká práce realizována ve spolupráci. Při daném hodnocení se body za publikaci (tedy i finance) rozdělují mezi zúčastněné. To samo o sobě je zcela pochopitelné, až na stanovený způsob dělení. Jde o mechanické a rovnostářské dělení bodů mezi spoluautory. Chybí zcela logické a nezpochybnitelné zvýhodnění hlavních autorů, tj. prvého (zodpovědného za realizaci) a korespondujícího (nositele myšlenky). Jistěže mohou být v tomto smyslu značné rozdíly mezi jednotlivými základními obory, ale ty se dají zcela jistě v době moderních informačních technologii zvládnout. Připravovaný způsob je tak svým rovnostářským způsobem demotivující pro nositele myšlenek a těch, kteří vykonali maximum práce. Je však velmi přijatelný pro ty, kteří se zúčastnili spíše v druhé řadě. (pozn. navíc, jak jsme se z oficiálních zdrojů dozvěděli, není doposud jasný osud bodů, připadajících na zahraniční spoluautory – odečtou se jejich body nebo připadnou skupině autorů českých?).

Systém hodnocení motivuje vědce k produkci „bodů“ a tím tedy peněz, nikoliv relevantních výsledků. Je tedy inflační. Ještě závažnější je, že nastavení bodového hodnocení je podporou průměrnosti. Kvalita bude potlačena kvantitou na úrovni, která bude nejvýhodnější pro produkci bodů (například dnes přehnaně bodovaný software, ale i čistě provozní a poloprovozní výstupy. Bohatnout z vědy budou tedy instituce produkující body. Váženými budou především dobří producenti bodů finančně nenáročným způsobem. Spolupráce mezi institucemi bude nevítaná, neboť bude snižovat výnos.To je pro rozvoj kvalitního výzkumu naprosto nepříznivé. Systém je tímto demotivující pro nadané vědecké pracovníky, kteří ještě neztratili ilusi o možnosti pracovat v náročném (body nechrlícím) biomedicinském výzkumu. Mezi významně zvýhodněné patří i komerčně zaměřené práce, což odráží tendenci k masivní komercializaci vědy.

Způsob mechanického přepočtu publikace=body=peníze uplatňovaný v systému, který nerespektuje různou ekonomickou náročnost oborů, bude zásadním způsobem omezovat možnosti efektivního soustředění finančních zdrojů v experimentálně náročných oborech. Týmy provádějící experimentálně náročný výzkum budou znevýhodněny v náročné mezinárodní konkurenci a jejich prognosa je tím velmi sporná.V tomto smyslu je oprávněná obava , že na universitách (myslím v tomto případě konkrétně lékařské a přírodovědecké fakulty), držených ve finanční svěrací kazajce kapitačních plateb, budou producenti provozně laciných bodů patřit mezi nejváženější. Krom toho se dá z dosavadních informací usuzovat, že zvýšená produkce bodů bude vést k k snížení finanční hodnoty bodu, která je v současnosti odhadována na 5000 KČ/rok na dobu 5 let).

Poskytování institucionálních prostředků Instituci a jejich následné přerozdělování v rámci Instituce (Ministerstva školství, University) dělá z výzkumných týmů a pracovníků rukojmí institucionálních rad, lokálních zájmů a vztahů. Mechanismy přerozdělování stanoveny nejsou, k čemu to povede, není třeba rozebírat.

Přímo se vnucuje myšlenka, že dlouhodobá neschopnost náročně hodnotit vědu a výzkum je nahrazována povrchním a snadným mechanickým přístupem, do kterého je včleněn i dnes tak podporovaný pohled komerční. Náročný klasický základní i cílený výzkum je tímto způsobem potlačován. Bude nahrazován bodově výhodnějšími a komerčně zaměřenými výstupy. Mediálně šířené tvrzení, že vědecký výkon VŠ je vyšší než výkon AVČR nelze brát vážně. Počty bodů při daném způsobu hodnocení, ani samotné počty prací v recenzovaných (impaktovaných) časopisech nemohou být nikdy objektivním ukazatelem, pouze vstupním datem do hlubší analýzy, kterou zcela postrádám. Je mylný závěr, že je ohrožena Akademie věd. Jsou ohrožena všechna pracoviště zaměřená na náročný experimentální výzkum i na VŠ.

Podle zdravého rozumu by mělo být optimální hodnocení vědy nastaveno tak, aby byly maximálně zvýhodněny nejlepší originální práce a kvalita se nedala kompensovat kvantitou ani rutinou, aby byli maximálně podporováni nositelé myšlenek a aby podporovalo rozvoj vědy, zejména základního výzkumu. Lidová moudrost praví, že bič lze uplést ze všeho možného, ale zapráskat se dá jen pokud byl vyroben z dobré kůže. Z dobré vědy jsou vždy dobré aplikace.

Zaváděná „Česká cesta“ hodnocení je urážkou náročného výzkumu a nejen to, je to i jeho sabotáž. Podpora výstupů nízké úrovně a aplikacemi jejichž hlavním hodnotícím kriteriem je zisk povede k následkům, jejichž konce mohou být budou docela dobře srovnatelné s bezohledným komerčním šílenstvím trvalého růstu, jehož důsledky zažíváme. Přičtěte k tomu ještě degradaci akademického života.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy