Opilý prezident nad korunovačními klenoty je symptom. Nemoc je třeba hledat jinde.

11. 05. 2013 | 22:20
Přečteno 21533 krát
Obraz, rychle sdílený pomocí dnešních technologických možností, zas jednou prozradil, jak se věci skutečně mají. Žádná slova oficiálních prohlášení, byť nekriticky papouškovaná veřejnoprávními médii, nemohou zabránit tomu, aby na internetu každý viděl, co vidí: prezident Miloš Zeman se k slavnosti vynášení korunovačních klenotů Království českého z pokladnice dostavil zřejmě opilý. Zde i jindy viditelné příznaky chování spolu s množstvím alkoholu, jež Zeman dříve uvedl jako svou obvyklou míru, diagnostikuje specialista na závislosti jako vysokou míru pravděpodobnosti alkoholismu. K dnešní době patří zvýšená viditelnost a nemožnost skrývat, co se dřív skrývat dalo. Kennedy, Churchill ani Havel nebyli vzornými askety, kteří se cele obětují službě státu a odkládají svou lidskost. Veřejná viditelnost mužů (a v některých zemích dokonce i žen), kteří jsou vrcholnými politickými osobnostmi, se navíc pohybuje na nejednoznačné hraně mezi bulvárním šmírováním a demokratickou otevřeností.

Jenže jak píše zde na svém blogu Jan Urban, celé to není tak docela nevinná lapálie. Podobnost s ruským prezidentem Borisem Jelcinem připomíná, že prezident-alkoholik je mimořádně nebezpečný. Ostatně i tak nevojenský národ, jakým jsme se stali, asi tuší, že nejvyšší velitel závislý na alkoholu a snadno ztrácející kontrolu je buď neschopný, nebo ovládaný někým jiným, a že obojí představuje riziko pro stát. Už v historických zprávách o Václavu IV. přibarvili jeho protivníci králův alkoholismus proto, aby podtrhli, že takový panovník nemohl zemi dovést nikam jinam než ke katastrofě husitského kacířství a války všech proti všem. Jiný příklad máme i v nedávných dějinách, a světe div se, i Klement Gottwald se opíjel na té sovětské ambasádě, která je dnes ruská.

Miloš Zeman však byl v přímých volbách zvolen prezidentem přesto, že se o jeho vztahu k alkoholu dobře vědělo. Před druhým kolem voleb na něj otevřeně upozornil například Daniel Kroupa. Přesto se kandidátův stav nestal tématem a zdálo se, jakoby nikomu nevadil. Bylo to ostatně celkem výstižné zakončení minulého roku, v němž se při příležitosti metanolové aféry a chvilkové prohibice tvrdého alkoholu objevily statistiky, podle nichž jsou Češi nejalkoholičtější národ na světě. Jak média, tak politici komentují nynější trapas ve Svatovítské katedrále pouze podle toho, zda jsou spojenci Miloše Zemana či jeho odpůrci. Známý alkoholismus nepřekážel ostatně před pár měsíci ani některým levicovým politickým filosofům a komentátorům v tom, aby hlasovali v druhém kole pro Zemana. I oni jednali podle abstraktních politických důvodů, jež si tak či onak racionálně zdůvodnili.

Také teď to vypadá, jakoby nejvíc vadilo to, že prezident nedodržel dekorum. Zvláštní pohoršení vyvolává protiklad vznešené situace na posvátném místě a nízkého chování prezidenta, který by jaksi automaticky měl s úřadem nasát i vznešenost: ostatně korunovační klenoty byly předevčírem z komory v katedrále vyzvedávány kvůli vystavení na oslavu Zemanovy inaugurace. Konzervativně zaměření komentátoři burcují, že prezident není schopen dostát důstojnosti prezidentského úřadu, která nějak mysteriózně navazuje na tradici pomazaných vladařů, proto, že je „levicový“ a lidový. Jiní docházejí po rozboru aféry k závěru, že politická identita Čechů spočívá v tom, že „zůstáváme čeledí svatého Václava“, přestože se k některé z mnoha církví a náboženských společností přihlásilo při posledním sčítání lidu jen 14% obyvatel. Identifikace českého státu s římskokatolickými církevními rituály se v posledních letech stále prohlubuje, patří k ní nejen asistence hradní stráže při staroboleslavské pouti, ale také ztotožnění státního pohřbu Václava Havla se zádušní mší. Ochota, s níž na tom participují veřejnoprávní i soukromá média, vyplývá nejspíš z jednoduché skutečnosti, že se to jejich nepříliš vzdělaným představitelům celé jeví tak pěkně barvité. Dávná a nesrozumitelná „duchovnost“ korunovačních klenotů se ukazuje jako vhodné místo projekce fiktivní touhy české společnosti, která si do středověkých památek ráda promítá vlastní představu o zdroji vlastní legitimity a smyslu. Že je to představa v zásadě pohádková a vzdálená realitě dnešního světa nejlépe ukazovalo zmíněné druhé kolo přímé prezidentské volby, kde bylo na výběr mezi dvěma postavami z televizní pohádky: starým šlechticem a alkoholickým reprezentantem obyčejných lidí.

Jenže odvozovat státní ideu a národní identitu z pohádkové představy o středověku je opravdu pouhé fantasma. Je jistě pravda, že Karla IV. i Rudolfa II. - pro které vznikly dnes dochované korunovační klenoty - legitimizovala jako panovníky Boží milost prostředkovaná katolickou církví. Koruna a korunovace se staly symbolickou křižovatkou politiky v době emancipace českého národa, kdy čeští politici vkládali naděje, přehnané a trvale frustrované, do politického významu přijetí koruny císařem Františkem Josefem II. I po vzniku Československé republiky zůstaly korunovační klenoty sakrálním, tedy skrytým a výlučným předmětem, a to přesto, že pro Slovensko a Podkarpatskou Rus byly historicky zcela irelevantní. Vůbec se nemluví o tom, že korunovační klenoty jsou jako historický symbol také legitimním místem paměti českých Němců. Bylo by třeba přesně historicky vyzkoumat, proč se v republice nestaly muzejním exponátem jako například v Rakousku; osobně se dohaduji, že v tom mohla hrát roli jak snaha katolické církve zachovat zbytky politického vlivu, tak i Masarykova snaha vytvořit nové, republikánské státní ceremoniály a symboly na základě těch starých, a nikoli v konfrontaci s nimi. Významným prvkem této snahy ostatně bylo umístění prezidentského sídla na Pražský hrad, kde vladař vždy sdílel úzký prostor s katedrálou jakožto náboženským centrem země. To je v Evropě velmi vzácné řešení a je tu další téma pro výzkum: co když je správné chápat prostorové ztotožnění obou center jako nedostatečnou rezistenci vůči východoevropskému pojetí nerozlišeného spojování náboženské a politické moci?

Korunovační klenoty jsou silným místem paměti Čechů. O jejich dávné i nedávné minulosti i o symbolickém významu by se mělo v (post)sekulární zemi Evropské unie na počátku 21. století mluvit kriticky (to neznamená negativně, ale v souvislostech). Namísto toho jsme svědky jejich prohlubované mystifikace. Můžeme a nemusíme je vystavovat, ale hlavní by měl být takový odborný a srozumitelně zprostředkovaný rozbor, aby pochopení všech souvislostí pomáhalo dnešním Čechům ve skutečném a pravdivém rozpoznání místa, na němž nyní stojí. Místo kritické a fundované diskuse máme ale jen lesklý povrch. Tématem pro mediální zpravodajství nejsou odborné rozbory a kritické úvahy, ale údaje o ceně a mineralogickém původu drahokamů na koruně a lidé, kteří celé hodiny pokorně čekají v dešti před Pražským hradem.

Quasi-magický charakter korunovačních klenotů se posiluje rituálním skrýváním a chvilkově kontrolovaným vizuálním zpřístupněním. Na držitele klíčů ke korunní komoře padá odlesk této posvátné mlhy. To, že jeden z nich, a hned ten nejdůležitější, udělal svým opilectvím ze slavnosti frašku, je jen odhalením toho, jak se věci mají ve skutečnosti. Nejsme demokratickou společností těch, kdo jsou architekty vlastní budoucnosti. Místo toho fascinovaně zíráme na vrchnost, obdařenou mocí a vládou nad námi, pro niž neplatí tytéž zákony jako pro nás. A pak na ně opilecky nadáváme v hospodě.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Luba napsal(a):

Paní historička Bártlová
se shodila hned v prvních několika řádcích.

Žádný solidní člověk by se neodkazoval na posměšný článek Diága Urbana.

Dál netřeba její výplod čísti ...
11. 05. 2013 | 22:31

Skogen napsal(a):

Tak po tisíci prvé i pro historičku umění. V prezidentských volbách jsme nevolili ideál, ale to menší zlo.

Že je Zeman zlem větším než Schwarzenberg, seznám tehdy, když v opilosti zpochybní platnost Benešových dekretů.
11. 05. 2013 | 22:32

Silvie napsal(a):

Koukám, že jak Bakala zakoupil Aktuálně, jeho úderka se mocně činí!
Soudruzi od pravdy a lásky, není vám to už trapné???

Havel chlastal na Vikárce první ligu, ožral se s Clintonem, ale tehdy náš stát bezpečnostně neohrožoval?
11. 05. 2013 | 22:38

mb napsal(a):

ach lubo lubo ... jsem si vás kdys (celkem) vážil ...
11. 05. 2013 | 22:40

jednotka chytrosti - jeden antizaorálek napsal(a):

permanetního revolucionáře ( tudíž maoistu) urbana bych opravdu nebral příliž vážně. jelcin měl v rusku skutečně největší moc a jeho alkoholismus byla vážně tragedie. český president žádnou moc nemá a je to spíše obličej na známky. nechte ho klidně chlastat.
11. 05. 2013 | 22:42

jaujaujau, do houslí ne! napsal(a):

Už vyhánějí na hřiště náhradníky.
Dochází jim dech a to ani nejni neděle.
Pokud si zítra nepozve OVM umírajícího Zemana, pravda zvítězí nad láskou 10:0.
11. 05. 2013 | 22:42

Silvie napsal(a):

Skogen
Přesně tak.
Pokud Zeman skutečně tak chlastá, jak pravdaláska a kultůrní fronta tvrdí, pak je superman, páč se nedopustil žádného vážného pochybení a svůj úřad zvládá s přehledem i s nějakou tou promile v krvi.
Zatímco Kárl, možná střízliv (což na první pohled není v jeho případě zjevné), chodí se do úřadu jenom prochrupnout a veškerou práci za něho vykonají jeho úředníci.

Krom toho, že vyvěsil na Hradčanech tu nepěknou fangli, aby zmátl nepřítele.
11. 05. 2013 | 22:43

Silvie napsal(a):

oprava - Zeman se dopustil jediného pochybení, když vyvěsil .....
11. 05. 2013 | 22:44

Ifipuld napsal(a):

Za současného stavu by se Miloš Zeman vzmohl asi tak pouze na sdělení, že každý, kdo nerozezná kocovinu od virózy, je idiot.
11. 05. 2013 | 22:47

Bedlivý napsal(a):

Další čírovka z Jednotné kulturní fronty plní Stejskalův stranický úkol.
11. 05. 2013 | 22:50

JanS napsal(a):

Tohle štvaní už je vskutku nechutné, nevážená paní historičko. Vy jste panu Zemanovi dávala dýchnout, nebo jste mu brala krev? Vy jste si s ním připíjela? Jestli ne, tak jak můžete tvrdit, že byl zcela jistě ožralý?
Že Vám není hanba soudružko historičko.
A lidé jako vy, učí estetiku. No Pán Bůh s námi a zlé pryč. Je zřejmé, že po červených soudruzích zde nastoupili soudruzi noví, kteří se od těch předchozích neliší konáním, ale pouze barvou svých názorů.
Otázkou je jestli ta barva, kterou hlásí nyní je jejich původní a jestli se nepřebarvili z té červené. Jak jste na tom vy?
To bude zase vymytých mozků, horší jak za VUMLu.
11. 05. 2013 | 22:52

Libertad napsal(a):

Děkuji za blog

S pozdravem

Sidonio Libertad
11. 05. 2013 | 22:53

Almo G™ napsal(a):

Paní Bartlová,

1. Jak víte, že byl M.Zeman opilý?

2. Požádal Vás L.Stejskal o příspěvek na toto téma?

Předem děkuji za odpovědi.
11. 05. 2013 | 22:58

Nefertiti napsal(a):

Soudružko Bártlová,

proč přirovnáváte pana prezidenta Zemana k Jelcinovi? Proč ne třeba k Havlovi? Krom toho, Zeman prý zapíjel na ruské ambasádě vítězství nad nacismem a záchranu českého národa před genocidou, kdežto Havel chlastal se soudruhem, baťuškou, gospodinem, barevným revolucionářem a ruským šéftunelářem Jelcinem.
11. 05. 2013 | 22:58

Boris Becher napsal(a):

Nooooo diagnoza dle mne , brutalni kocovina spojena s nemoci , motoricke reakce ciste nemocneho cloveka jsou jine'

https://www.youtube.com/watch?v=UEHkoHZg50M
11. 05. 2013 | 23:00

Mac napsal(a):

kristovanoho

další grafomanka považuje za nutné ublinknout si směrem k Zemanovi

jestlipak je pani historička umění taky tak pohoršena z chrápání a pomočování, které nám předvádí barel kníže, co má k demenci blíže?
11. 05. 2013 | 23:18

Lála napsal(a):

Paní autorka napsala jen článek hodný pavlačské drbny. Jak to, že se tak nepropírá chrápání "knížete" všude a vždy,jeho vážné politické pochybení a jeho vyjadřování jednoduchou větou. Dokonce jsem zažila, že těch vět bylo více a dole na obrazovce běžely titulky.U Zemana obdivuji jeho vysoké pracovní nasazení a věcnost, ale o tom se moc nepíše. A kdo by o tom taky psal, když Zeman vyhlásil médiím válku.
11. 05. 2013 | 23:20

Mac napsal(a):

panečku, to je aspoň psychoušská kampaň!!

co bude následovat, knížepánovi demokraté?

budete po Zemanovi jenom házet rajčata a vajíčka nebo rovnou střílet??
11. 05. 2013 | 23:21

Mac napsal(a):

a co pan cenzor Stejskal?
zalezl a vrní blahem, jak tady přibývá žumpoidního blití ubožáků, kteří nesahají Zemanovi ani po kotníky, i když je třeba zrovna podroušenej :-)))
11. 05. 2013 | 23:24

Targus napsal(a):

Z blogu jsem usoudil, že pokud by se ožral u Rusáků Kchááárl, bylo by to všechno v pohodě.
A Milošek by se mohl beztrestně ožrat pouze na ambasádě USA, nikde jinde.

Je potřeba rovněž ocenit, kterak modrosoudružka autorka geniálně zamontovala do alkoholické lapálie i sudetské Němce. To prostě nemá chybu.

Ještě že máme tyhlety kunstmachry. Všechny nás ihned poučí, jak se máme dívat na svět.

Nenapadá mne nic jiného, než poměrně populární zvolání v polském jazyce, které by ovšem Stejskal ihned vymazal, protože se v něm mluví o kráse pánského údu.
11. 05. 2013 | 23:27

Občan napsal(a):

Ženská,

máte Vy tohle zapotřebí?
Kdybyste raději občas profackovala toho vejlupka Vládíka, co je Vaším bratříčkem, udělala byste lépe.

Mimochodem, mohla byste nám vysvětlit, jak je možné, že jste jako dcera dost proflaknutých disidentů mohla SEDM let studovat silně výběrovou VŠ a bez problémů působit po zbytek socíku v oboru?

A moc se těším na Váš článek o tom, jak "Dobroty barel s čírem", jehož jste oddanou fanynkou, roztomile hajinká v práci za peníze daňových poplatníků. Doufám, že to bude stejně šťavnaté a dlouhé jako tenhle Váš hnus. Matinčiny geny se skrze Vás a Vládíka opravdu moc "pěkně" vyvedly...
11. 05. 2013 | 23:27

Ateista napsal(a):

Milena Bartlová:

Ty jsi taková slepice.... Skutečně, jak jsem napsal už dříve, prezident M. Zeman mohl být pod vlivem alkoholu, ale rozhodně to nelze z těch televizních záběrů tvrdit s žádnou jistotou. Ty nejsi lékařka, aby jsi stanovovala tyto věci, navíc to ani takhle udělat nejde. Ten tvůj ubohý blog je zase a jen o vulgaritě nějaké nevychované slepice, která za peníze daňových poplatníků učí na VŠUP. A styď se, když se tu odvoláváš na toho Urbana. Je mi z tebe špatně!

A pokud ti tedy tak moc vadí údajná opilost prezidenta Zemana, tak proč jsi nepsala už dříve o prokazatelně opilých politicích nebo lékařích? Lékař pod vlivem alkoholu je rozhodně mnohem větší, nesrovnatelně větší, riziko pro občany než prezident...
Ty jsi taková nula, která si chce zákeřně do někoho kopnout!
11. 05. 2013 | 23:28

Občan napsal(a):

Targu,
kdybyste věděl, co je "madam" zač, ničemu byste se nedivil.
11. 05. 2013 | 23:29

z makovice pada mak napsal(a):

Mac , co ma Stejskal s ozralou Zemanem spolecne?

Mel by jako na vas pokyn mazat?
11. 05. 2013 | 23:30

ld napsal(a):

Ládík,

jste tady někde? Bloger mb se konečně dokňourala ke svému samostatnému blogu! Akorát jsem si vždycky myslel, že je to chlap. Z té fotky to až tak poznat není, ale naštěstí přechyluje příjmení, což orientaci značně usnadní.
Vidíte, a vy hned, že je to nekorektní. Stejskal přece jen vyměknul...
:-)
11. 05. 2013 | 23:31

Kom napsal(a):

Nejprve ze Zemana uděláte zrůdu a pak se divíte, že se nechoval podle Vašich představ?
Vy skutečně nejste demokratická veřejnost, nýbrž vzteklá nevolnice, která dostala jiného knížete, než si přála, protože demokratická veřejnost vybrala schopnějšího kandidáta. My k němu nemáme vztah jako k potenciálnímu spasiteli, nejsme jeho zaslepení a pomatení fandové, my jsme o jeho nedostatcích věděli (a opilství se vůbec nedá srovnávat s demencí za střízliva a prosazováním psychopatů jako Drábek nebo Kalousek do politiky), takže ho kvůli (neprokázané) opilosti nebudeme zatracovat.
Budete se velice divit, ale Zemanovi tohle neublíží, to jen Vy si myslíte, že Zemanovi voliči k němu cítí nekritickou psí oddanost jako Vy k té trosce, a tudíž se od něj zděšeně odvrátí.
11. 05. 2013 | 23:33

Targus napsal(a):

To mb:

Myslím, že se nabízí, ne-li přímo vnucuje, přehršle žhavých témat, o kterých mohla modrosoudružka Bártlová obšírně pojednat.
Takto to vypadá, že dostala pár modrých papírků, aby též cosi sesmolila v duchu - To máte za to, že jste mi nezvolili Božského Káju.
Tím nechci přiožralého Zemana nějak omlouvat, ale myslím si, že není žádnou výjimkou, alespoň ne na politické scéně. A skutečnost, že se ožral zrovna při odemykání klenotnice, je poněkud podružná.
11. 05. 2013 | 23:37

Ivan Hochmann napsal(a):

O čem zase chcete diskutovat?

Bimbo málem poblil korunovační klenoty a šmytec!

https://www.youtube.com/watch?v=UEHkoHZg50M&feature=player_embedded#!

Nazdar Ivan.
11. 05. 2013 | 23:37

Vandal napsal(a):

K dnešní době patří zvýšená viditelnost a nemožnost skrývat, co se dřív skrývat dalo. Kennedy, Churchill ani Havel nebyli vzornými askety, kteří se cele obětují službě státu a odkládají svou lidskost.

xxxxxxxxxxxxx

máte pravdu soudružko, Havla spojoval s těmi velikány opravdu jen chlast, nic víc. Žádná jiná souvislost.

A když už jste tu Havlovu jedinou silnou stránku připomněla, přidám příhodu, která se o Havlovi traduje.

O Havlovi bylo známo, že ráčkuje. Jednou, po bujaré noci v hotelu, přišel ráno do recepce a říká recepční " poslal jsem vám postel". Slečna z recepce, natěšená, říká " to je od vás milé, pane prezidente, ale to jste nemusel, postelí máme dost, ale i tak, mockrát děkujeme". "Ládo se stalo", odvětil pan prezident.
11. 05. 2013 | 23:43

Targus napsal(a):

To Občan:

Myslím, že jsem schopen si udělat poměrně přesný obrázek o této dvounožkyni.
Doporučuji nahlédnout do archívu jejích textů. Zajímavé, opravdu zajímavé.
:-)))
No nic, každý se musíme nějak živit. Někdo mává krumpáčem a lopatou, jiný zdařile předstírá, že něco umí, či něčemu rozumí.
11. 05. 2013 | 23:48

Lobaj napsal(a):

Bártlová jsi s tím slovním průjmem někam...
11. 05. 2013 | 23:50

Targus napsal(a):

To Ivan Hochmann:

Když jeden místní vysoký modrostranický boss poblil při silniční kontrole přímo od volantu policejní hlídku, nenapsal o tom nikdo ani čárku.
To je ale bordel!!!
:-)))
Nu hlavně, že máme studovanou odbornici na podnapilé prezidenty.
:-)))
11. 05. 2013 | 23:54

Bambus napsal(a):

Ten , Ta , To , s kym . cim, Targus napsal(a):

To Ivan Hochmann:

Když jeden místní vysoký modrostranický boss poblil při silniční kontrole přímo od volantu policejní hlídku, nenapsal o tom nikdo ani čárku.
To je ale bordel!!!
:-)))
Nu hlavně, že máme studovanou odbornici na podnapilé prezidenty.
:-)))

"TO "musite vazeny kamionaku dat nejakemu blogerovi echo dopredu a vydat okolkovany , kulatymi razitky s rudou hvezdou prikaz k jeho vyjadreni.
No kazdy se nemuze valet na WEBu , jako vy soudruhu!:-)) A vedet kde se co STBacky sustne.
12. 05. 2013 | 00:10

Targus napsal(a):

Bambus chlastal s Milošem.
12. 05. 2013 | 00:14

bambus napsal(a):

Ten , Ta , To Targus , nikoli ! Mam viroooozu!
12. 05. 2013 | 00:16

Pavel Kejha napsal(a):

Paní zneuznaná, paní nevyslyšená, paní neukojená ... není to o osobních animositách ?? Všichni víme, že ten Zemanovic kluk je tím menším zlem, ale - byl by spáč a hlupák tou lepší volbou ?? ... Zkusme se nerozjařovat - a bohužel - soudit až po problémech, které se vyskytnou ...
12. 05. 2013 | 00:25

Targus napsal(a):

Hmm, to vypadá na metylovici. Chudák bambus.
12. 05. 2013 | 00:33

marian napsal(a):

Paní Milčo Bartlová,nevím,zda jste použitelná pro život.Myslím že nejste.Také se mi jevíte jako vážně nemocná.Byla jste alespoň na základním vyšetření?
12. 05. 2013 | 00:36

Čochtan napsal(a):

".. nejvyšší velitel závislý na alkoholu a snadno ztrácející kontrolu je buď neschopný, nebo ovládaný někým jiným, a že obojí představuje riziko pro stát..."
Na tom něco je. Bohužel.
12. 05. 2013 | 00:56

Targus napsal(a):

To Čochtan:

Myslím, že těch rizik pro stát máme daleko více, než jednoho Bimba bez skutečných pravomocí...
Například stejnému sportu holdujícího chemika Míru, toho času vrchního účetního. Než ho Bimbo dožene, proteče hodně vody Vltavou.
Kupodivu ožralý Míra nevadí nikomu.
12. 05. 2013 | 01:01

Jan Vaculík napsal(a):

Dobrý blog, díky!
Úvaha přesahuje rámec běžného pohoršení nad ožralým prezidentem a "zneuctění" klenotů. Také mě napadlo cosi v tom smyslu: Proč by jednou za čas nemohl být prezident jako slíva, když všem se to toleruje? A cože nám najednou tak záleží na pár kouscích zlata s drahokamy, a ne třeba zrovna na věstonické Venuši?
Všichni asi cítíme, že meritum věci je trochu jinde: jak je možné, že když jsme se po letech prokousali k demokracii a svobodě a po dalších letech dokonce k PŘÍMÉ demokracii, tak prvním aktem je, že si národ do čela státu zvolí lháře a alkoholika v pokročilé fázi rozkladu, a to při plném vědomí těchto jeho vlastností?
12. 05. 2013 | 01:11

volic napsal(a):

takze zemak nebyl ozralej ale ma virozu. a to vime urcite.kdyz nevime ze byl ozralej tak taky nevime ze ma virozu ty chytry G ecko.a ja se klonim k ozralstvi.byl na mol ten dobytek co reprezentuje i nas vsechny.je nebezpecnej jak nerizena strela.to prase musi z hradu dolu.placa nesmysli za ktere nema odpovednost,lze a urazi slusny lidi.a tak se budu i ja o nem vyjadrovat. je to dacan populistickej co nam to vsude zkur....kolaboruje s ruskejma okupantama,dneska mafianama.uz se na to tesej jak sem polezou a budou tu delat mafianskej ruskej vychodni bordel. to prase musi z hradu dolu nez bude pozde.
12. 05. 2013 | 01:11

Jan Vaculík napsal(a):

PS
Mám na mysli rozklad osobnosti
12. 05. 2013 | 01:13

oskar napsal(a):

Vaculíci, smiřte se s tím, Zeman vyhrál a i třebas opilý zvládá presidentování dobře. Ale štvanice pravdoláskyplníků začala, kdy začnete házet vajíčka?
To složil tatínek, to .. Kníže, má k lidu blíže? :-) Úžasný verš!
12. 05. 2013 | 01:19

Targus napsal(a):

To Jan Vaculík:

Opilec Véna, zvolený v plyšákovém záchvatu vám nevadil?
Zajímavé...
12. 05. 2013 | 01:32

prirodovedec napsal(a):

Jan Vaculik: Vzdyt by CR uz nepomohli ani blaničtí rytiri :) se sv. Vaclavem. Koneckoncu byli ted dva, ze ... :).

Jde ted vlastne o jedine. Volici MZ se zkratka opevnuji podobne jak fanklub Karla a Al Calouse. Obe strany se ctyri roky (spise ale budou predcasne prezidentske volby) budou opevňovat tak jako odesaci a socani dosud. A karlovci jako Vy budou doufat, ze volic zemana prozrou, když jim nudou neustale předhazovat ozralost, lhani ci buranstvi toho, koho mnozi volili jako mensi zlo. A tak docilite paradoxu. Semknutejsi volicske masy proti Vam, protože jim pujde o to volit ne pro nekoho, ale proti medialnimu vyplachu. Inu každý je svého osudu strůjcem.
12. 05. 2013 | 01:33

honolulu napsal(a):

Silna Aura ceske koruny nikdy nemuze byt ohrozena nicim. V jejim okoli bylo za stoleti nekolik negativnich osobnosti a zadny z nich se Aury nikdy nicim nedotk.

Protoze Aura se vsak muze dotknout kde koho pozitivne, ci negativne, tak u sv. predmetu byvalo zvykem, ze lide ztraceli
sebevedomi. Tak si pomohli vinem, kdyz nemohli uteci. Tak to bylo uz za Rimanu.

V Jeruzaleme zase byli vsichni priposrani z bedny plne radioaktivniho pisku, kterou Mojzis uzmul faraonovy - ktery pred tim bednu ukradl Sumerum.

Hitler byl napr. priposrany strachem ohlede kopi, ktere bylo vbodnuto do boku naseho spasitele...

Pani Bartlova, Vy delate strasne chyby !
12. 05. 2013 | 01:34

Jan Vaculík napsal(a):

Oskar
Dobře - jak dobře? Jako že se nepozvracel?
12. 05. 2013 | 01:35

střet kultur napsal(a):

Jedno alternativní zobrazení k tomu, co blábolí barel dobrot.
Na konci skvělá Hilárie, Kárlova kámoška.
Všechno zombie.
http://www.voltairenet.org/article178386.html
12. 05. 2013 | 01:39

honolulu napsal(a):

Zde vubec nejde o to, jestli Havel, ci Zeman se kdy napili. Zde jde o to, ze Havel byl jejich a Zeman je nas... Ono se to pozna na dalku...Tak Cesi stujte pri svem kmeni ! Je to vase povinost prikazana vyssimi mocnostmi !
12. 05. 2013 | 01:43

Jan Vaculík napsal(a):

Přírodovědec
My jsme neměli volit menší zlo; my jsme měli volili prezïdenta.
12. 05. 2013 | 01:47

prirodovedec napsal(a):

A nevolili jste? Zvolili jste/jsme. Netreba propadat hysterii. Zkratka jednou něco nevyslo podle medii a Prahy. Uvedomte si, ze nejaky panak na Hrade CR nezachrani. Mobilizujícím vykrikum se prece uz kde kdo smeje. Každý dusledne mysli neoliberalne na sebe. Je pročachrováno, prochlastano :), rozkradeno. Je uplne jedno, kdo tam sedi, konci se.
12. 05. 2013 | 01:52

Jan Vaculík napsal(a):

Targus
Havel nebyl opilec; pokud jste jiného názoru, linkněte mi fotografický nebo filmovy materiál, který by tomu nasvědčoval. - To jste, Targusi, tak strašně zakomplexovaný, že musíte všechny očerňovat, abyste si připadal normálně? Pak ovšem žijete ve světě takovém, jaký jste si namaloval, a nemůžete se divit, že máte zdravotní potíže.
12. 05. 2013 | 01:53

Jan Vaculík napsal(a):

Přírodovědec
Co vám kdo pročachroval - prochlastal - ukradl? Nejste náhodou tak trošičku ve vleku médií? Ta mají sklon hysterčit.
12. 05. 2013 | 01:55

Marie napsal(a):

Nejvyšší čas, aby někdo ty královské insignie zprivatizoval, když si jí Češi neumí vážit a nechají, aby je hlídal takový reprezentativní vzorek národa, jaký byl k vidění...Třeba ten Večerníček Duka posedlý démonem Hrabivosti, prostoduchá Němcová...
Pane Honolulu, začněte se o možnost privatizace koruny a žezla zajímat, než je Kalousek vymění za dluhopisy, až narazí jeho dlouhá ruka na dno pokladny. Vám by koruna určitě slušela.
Privatizace rodinného zlata by přece neměla být problém, uhelné doly a jiná těžiště bohatství vlastní už dávno taky jednotlivci, a nikdo se národa neptal, zda si to tak přeje, tak jaképak cavyky při privatizaci koruny.
Kdyby vám dělali potíže, určitě se dá nějak odklonit.
12. 05. 2013 | 02:12

Lukyn napsal(a):

Prezident wožrala je vhodným reprezentantem tohoto ubohého národa.
12. 05. 2013 | 02:24

Luba napsal(a):

Lukyne,
neobviňujte ze své ubohosti národ.
12. 05. 2013 | 02:57

honolulu napsal(a):

Pani Marie, copak nevite, ze kdo na Ceskou korunu nema narok a zmocni se ji, ci na ni sahne jakym koliv zpusobem, tak je do roka nebostikem ? Ja se takovych veci bojim. To ma Auru. Velmi silnou, vim to z New Age...

Fandil jsem Zemanovi ! Krome toho, on je nejlegitimnejsi president ze vsech, tak si muze delat co chce...Muze klidne pit i v kostele, nebo tam prdet, on je cesky KRAL ! On je potomek of Holy Roman Empire. Ti co ho kritizuji na to nemaji narok. Nevite co mu chutna, chci si to dat do frnaka take....
12. 05. 2013 | 04:12

Saltzman napsal(a):

Paní Bartlová tleskám!
12. 05. 2013 | 04:43

born65 napsal(a):

Dva momenty, dvě sekvence z jednoho jediného týdne: spící troska MinZahr chrnící ve sněmovně při projevu prezidenta (byvše probuzen, tvářící se jako -self censored-), prezident-vožungr před komorou korunovačních klenotů v dezolátním stavu (tvářící se v tuto slavnostní chvíli jako -self censored-)... Strašná vizitka národa, jestliže právě tohle pantoptikum prošlo letos do 2. kola prezidentské volby...
12. 05. 2013 | 06:01

Pepa z depa napsal(a):

Děsí mě co prodejná je lůza, které se ještě nedávno říkalo elita nebo svědomí národa, dokáže vyplodit. Novináři se nyní pokoušejí dostát pouze označení sedmá velmoc. Bártlová nám to nyní předvedla ve stylu Novy, která jako hlavní zprávu třikrát zopakovala (s náležitým vysvětlením) každý Zemanův pohyb. Ano pisálkové, kteří jste za prachy schopni všeho, jste póvl a idioti..
12. 05. 2013 | 06:20

skeptický napsal(a):

Tady se nám zase jedovatě zpochybňuje legitimita národa i státu,celkem nepovšimnuta.
Dneska je geroj ten,co si něčí území vezme,a svoje války si nechává vybojovat někým jiným.
Máme jedno plus.Až na ty Sudety,zatím nás odnikud nevykazovali.
Tak se k těm Němcům dejte,když si myslíte,že o vás stojí.
12. 05. 2013 | 06:22

S.Š. napsal(a):

Jan Vaculík, 12. 05. 2013 | 01:11
... a to při plném vědomí těchto jeho vlastností ?

Ale to přece není pravda. Čtete zdejší komentáře ? Je to přece úplně stejné jako tomu bylo s přecházejícím prezidentem. Jen komentátoři stojí na různých pólech politického spektra. Obhajoby V.K. byly z téhož těsta. Vzdělaný, mimořádně inteligentní, všechny o několik hlav převyšující, to jen ta nepřátelská média ... Vždyť je to jako přes kopírák ! :-) A i útoky na ty, kteří si myslí něco jiného, byly podobné, jen si na to vzpomeňte. Vy se domníváte, že ti lidé nevěřili tomu, co psali ? Ale kdež, samozřejmě, že byli o své pravdě přesvědčeni. Teď je to stejné. Jsou skálopevně přesvědčeni, že jde o zlovolné útoky (viz kupř. prirodovedec). Tyhle lidi nepřesvědčí nic. Ani kdyby prezident padl v přímém přenosu na ústa. Jim je to jedno. Jde přece o - cit. - "semknutejsi volicske masy proti Vam, protože jim pujde o to volit ne pro nekoho, ale proti medialnimu vyplachu".
Ne tedy, že ten nebo onen politik se chová ostoudně. Média o tom mají patrně mlčet. Asi tak jako v pátek Události ČT. Ty totiž indispozici pana prezidenta v zásadě zatloukly. Byly to typicky "očištěné" informace, tak jak si je ještě leckdo může pamatovat z dob normalizace. To aby bylo jasné, oč jde panu prirodovedci. Zřejmě se mu stýská po jeho mládí. Na "očištěné" informace ve prospěch toho nebo onoho politika nebo té či oné politické strany mu ale kašle pes. Jistě, to by se to politikům vládlo, nebýt médií bez náhubků. Jinými slovy, pan prirodovedec tady volá - a není sám - po normalizaci, resp. po autoritářském stylu vládnutí, jen, protože je to stydlivka, to nenapsal na plná ústa. Demokracie se mu ale ve skutečnosti zajídá. Zatím má ale smůlu, protože na většinu podobné hlasy zkrátka nemají.
12. 05. 2013 | 06:37

Pepa Řepa napsal(a):

Tak se mi zdálo o kohoutu Fandovi.
Bude hůře povídal.

Na pondělí je připravena serie článečků, jak se safíry zakalily, protože je Bimbo zhanobil. Dejchnul na ně.
Pak přijde zhanobení dlažby třetího nádvoří-nějak se do práce dostat musí- a zhanobení mosaicy na katedrále- koukal přece tím směrem.Ve středu čeká zhanobení celého Ústavu šlechtičen, nechal si přinést z Eurestu ovar s křenem a zapíjel dvanáctkou.

Zhanobil i židli na které seděl asketa VH, dozvíme se večer.
Ve čtvrtek naskočí Boží oko,které má- stejně jako já-vypito a pustí se do anonymních alkoholiků za zvuků nešporových písní, až to vyplaší všechny holuby na katedrále.

V časných hodinách se přikvačí poručice Salvation Army Šauerová, celá Amerika nemluví o ničem jiném, než jak se velikán nalil, a nazpívá se svou armádou cover verzi "Shame on you, Bimbo".
.....dáme taneček a deset dvanáctek nebo panáků.
Štafetu pak přebere celostní dochtor hnízdící v Černošicích a pošle ho do cvokhauzu.

Noblesní pan Pehe napíše blog " to vožralý prase,už je tady zase" sice tak já-šlechtic slova-nemluvím, ale třeba si to národ myslí.
Zhanobil češtinu, milé děti, dozví se žáci v Mostě.

Třešničkou na dortu bude žaloba nové posily aktuálně.cz.-království pana Bakaly- histeoričky Mileny, že jí zhanobil celou, setřel pel nevinnosti, když se napije, co nevyleze na katedrálu, nemá šanci.
Samec jeden, jakoby Kmoníček nestačil.
Na závěr zapěje Vaculík se sborem Kníže má k abstinenci blíže.

Pak Fanda povídal, že je jedno jestli půjde Bimbo na odvykací kůru, už to má spočítaný.
Tohle jste lidi přátelům zeleného údolí a fešného číra neměli dělat, tak itinerář nezněl.
Jak by u nás bylo krásně, jak by se na Hradě zase kocábovalo, kdyby tam spinkal náš Karel.

...povídal Fanda.

Shame. shame on you Bimbo, haňba nás fackuje
https://www.youtube.com/watch?v=7f_tZYCF4M8
We tried to warn you
but you didn´t wanna hear it
12. 05. 2013 | 06:47

mantisa napsal(a):

Ach jo, autorko...
Ač historička umění, zřejmě co říci nemáte. Ale houfování vám jde, ať už v peticích za porci větší než je libra masa nebo v karavaně proschwarzenberských.
12. 05. 2013 | 06:54

Pepa Řepa napsal(a):

Tak děti číra....do zítřka se naučte
https://www.youtube.com/watch?v=RG3JEJFl_6k
To Ludva Vaculík s orchestrem zmákne. To je jeho a Karlova muzika.
Knížecí punk.
12. 05. 2013 | 07:01

Pepa Řepa napsal(a):

honolulu
Shame on you, drunk stepmom.....je pod písní...Shame on you, drunk stepbimbo.

Neříkejte, že té aféry není plná Florida
:-)
12. 05. 2013 | 07:10

Bob napsal(a):

Řekl bych, že větší symptom byl ve Sněmovně.
Postarali se oba finalisté prezidentské volby.
Jeden tam chrápal a druhý si z něj (podpásově) dělal legraci.
Měli jsme dobrý výběr....
12. 05. 2013 | 07:10

Admirál napsal(a):

Havel, co se alkoholu ve funkci prezidenta týče, nasadil ve hóóódně vysokou laťku.

Zeman má co dohánět.
12. 05. 2013 | 07:12

šašek z Jihlavy napsal(a):

Pepa Řepa
A tuhle znáte? http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/878948-zpivanky/20954215600-hajo-hajedlo/
Já bych ji doporučil Bimbovi i Karlovi na usmířenou. Měl ji prej rád i Kozina.
Stejně se to vyřeší když ne do roka a do dne, tak do švestek. Ne suchou, ale mokrou cestou. Tvrdil pan Pávek!
12. 05. 2013 | 07:42

Gerd napsal(a):

honolulu,
Zeman dříve pil becherovku, ale před 7 lety údajně přešel na slivovici, když do becherovky začali přidávat více cukru.
12. 05. 2013 | 07:43

Pepa Řepa napsal(a):

Třeba by poradila Bára Štěpánová s koloběžkou.
Chromá žába -chabrus na zadní- chrta nedohoní.
Máme my to ale starosti!
12. 05. 2013 | 07:44

Čochtan napsal(a):

oskar napsal(a):
Vaculíci, smiřte se s tím, Zeman vyhrál a i třebas opilý zvládá presidentování dobře...
-----------------------------------------------
Kdyby zvládal presidentování dobře, tak by tu nebylo o čem mluvit. Tak by se nedostavil k ceremonii očividně ožralej.
12. 05. 2013 | 07:49

Pepa Řepa napsal(a):

šašek z Jihlavy
asi to s ukolébavkami v mládí přehnali
njn....stane se, říká mb
Di roka ha do dne....možná u obou
12. 05. 2013 | 07:49

Gerd napsal(a):

Paní Bártlová,
Váš blog je jen pokračováním předvolební kampaně proKchárla Schwarzenberga. Nebo Schwanzenberga? No to je jedno.
Jisté je, že Karel si svým výrokem o Benešových dekretech totálně znepřátelil voliče v pohraničí. Všude jinde mu je stihli znechutit příznivci jako Vy, takže Praha zůstala ve svém poměrně jednotném názoru osamocena a dostala od zbytku republiky na frak. Dosud se z Prahy ozývá nenávistné povolební vytí zklamaných bestiálních fandů.
Dosáhnete tím stejného efektu jako před volbami, nikdo Vás nebude brát vážně a postavíte proti sobě voliče.
Nevím, jestli je Zeman opilec na Hradě. Nebyl by prvním, třeba Václav Havel byl dost velký příznivec alkoholu. Třeba Zeman navazuje na tradici?
Když už jsem měli na výběr jen dva kandidáty na prezidenta, Miloše Zemana a Karla Schwarzenberga, Miloš Zeman je jednoznačně lepší, a tu opilost mu jeho voliči v porovnání s nedostatky Schwarzenberga rádi prominou. Pokud už chcete dehonestovat Zemana, odstraňte nejdříve K. Schwarzenberga z politiky. Kterémukoliv voliči postačí podívat se na Zemana a Schwarzenberga a má jasno, Vaše agitky pak nemají tu správnou sílu.
Tím se nijak nehodlám M. Zemana zastávat, ale Vaše argumenty jsou ubohé, vhodné leda tak na schůzi TOP 09.
12. 05. 2013 | 07:51

šašek z Jihlavy napsal(a):

Gerd
Na Hradech se odjakživa chlastalo, nešlo to vytopit, foukalo tam ze všech stran a s hygienou to taky nebylo dvakrát slavný, lepší opice než úplavice. Já se Bimbovi divím, že neúřaduje v paneláku, přišlo by to levněji a zbylo by více na šňaps a Kačence na hračky.
12. 05. 2013 | 08:11

xyz napsal(a):

Gerd

Zemana není potřeba dehonestovat, zvládá to sám.
12. 05. 2013 | 08:12

Baba Jaga napsal(a):

To: mb (22,40)
Pokud jste totožné s autorkou, nechápu, proč opět píšete v mužském rodě. Tak jste se "spolu" blogu dočkali? Přespříliš dlouhý je a docela zbytečný. Možná měl pan Stejskal ještě chvíli počkat...
Ještě nám tu chybí paní Alvarová - i když ta už se za svůj plat vyjádřila k tématu na stránkách své rodné strany. Pan Janeček možná stejný problém okomentuje pozítří na svém prvním pražském jednání s příznivci - za 60 Kč na osobu jim volných vstupenek lehce přibývá, i když momentálních 26 není tolik.
Pan Zeman se jistě poučil, že již není na Vysočině a před televizní kamery má přicházet pouze fyzicky připraven či se nechat zastoupit. Uvidíme, jak zvládne dnešní zahajovací koncert PJ - já jsem tedy spíše zvědavá, co budou mít na sobě jeho dámy, především "presidentská dcera". To by nám mohla paní Bartlová odborně okomentovat...
12. 05. 2013 | 08:28

aga napsal(a):

Není nad vhodně rozmístěné spolehlivé soudruhy. I do dějin středověku si musíme nasadit vši, abychom měli ty dějiny spolehlivě podchycený a pod kontrolou. Dobře to děláš, soudružko.
12. 05. 2013 | 08:31

aga napsal(a):

"..Jenže odvozovat státní ideu a národní identitu z pohádkové představy o středověku je opravdu pouhé fantasma.."

Tak jsou státy a národy, které odvozují svou identitu z daleko vzdálenějších pohádkových představ, a kupodivu, svět na to slyší, a české historičky to nijak nezpochybňují.
12. 05. 2013 | 08:33

Baba Jaga napsal(a):

Ještě k mb:
Nu, asi nejste totožný(á) s autorkou, které pan Stejskal nabídl blog po Interpelacích o kultuře. Kdo by čekal, čím a jak paní Bartlová po tomhle povídání začne...
12. 05. 2013 | 08:37

aga napsal(a):

"..Nejsme demokratickou společností těch, kdo jsou architekty vlastní budoucnosti. .."

Ale v tomto dávám autorce za pravdu. Kdybychom byli moderní demokratickou společností, nikdy bychom nemohli vracet majetky a dávat výpalné nedemokratické, quasi-magické církvi s jejími podivnými rituály, a nemohli bychom fascinovaně zírat na zdegenerované relikty "šlechtické" vrchnosti a podporovat je v jejich drzých nárocích na český Hrad.
12. 05. 2013 | 08:38

Kala napsal(a):

Nevím, zda to má nějakou souvislost, ale tato příhoda jakoby probudila (nebo jak se dnes říká, nakopla) první dámu, paní Zemanovou. Na dostizích v Mostě, sice bez klobouku, byla k nepoznání - hovorná, usměvavá, rázně vysvětlující manželovu indispozici. Uvidí se dnes, jak bude rodina (či jen prezidentský pár) působit na zahájení Pražského jara. Snad už alkohol ani viróza nebudou působit a nehrozí snad ani usnutí (p. Schwarzenberg by se asi na tomto místě slastně prospal, možná by ho probudily až tympány při Táboru).
12. 05. 2013 | 08:43

zemedelec napsal(a):

Pane Gerd.07:51
Naprosto souhlasím.
Napsal jste to velice rozumně a objektivně.
Bude to ještě dlouhá bitva,po tom co Zeman sepsul média.Co je zajímavé,jak se do té bitvy zapojila kulturní a umělecká fronta.Neustále mají nastavené obě ruce na dotace,granty,ale práce ubohost.
12. 05. 2013 | 08:47

Anastázie Králová napsal(a):

Ad ošklivá autorka

Vzpomínám si na historku z životopisu W.Churchila z knihy Jaroslav Matějky:

Na jedné recepci Winston přebral.
Upjatá dáma,sedící vedle něho,mu řekla :Winstone jste opilý!"
Winston odvětil:
"A VY,MADAM,JSTE OŠKLIVÁ.
aLE JÁ BUDU ZÍTRA STŘÍZLIVÝ "
12. 05. 2013 | 08:56

aga napsal(a):

Nejen o korunovačních klenotech, ale i o Češích a jejich historii by se mělo mluvit hlavně v co širších souvislostech. Namísto toho jsme svědky soustavného a stupňovaného sebemrskání a sebekritiky (která vyvolává na opačné straně pochopitelné a zřejmě cílené záchvaty trucovitého nacionalismu). Zdůrazňují se pouze chyby na české straně, zatímco to, čehož byly následkem se omlouvá a bagatelizuje - viz soustavně zpod kamene vyhrabávaná a uměle resuscitovaná sudetská otázka.

Takovýto přístup nejen že nepomůže ke kritickému zhodnocení místa Čechů v historii a současnosti, ale už vůbec ne k tomu, aby se nad sebou Češi zamysleli a "polepšili se" - zvolená metoda je silně kontraproduktivní a zdá se, že úmyslně.
12. 05. 2013 | 08:56

Joska napsal(a):

Tak doufám,vážená paní,že příští blog bude o obrovském trapasu kterak se Kníže,předseda strany a šéf diplomacie při projevu presidenta republiky na půdě parlamentu ČR,válel po stole jako ožralé prase.
12. 05. 2013 | 08:56

aga napsal(a):

Abych to shrnul - státy a národy, jejichž elity mají zájem na zachování a upoevňování jejich existence a významu, se udržují různými "pohádkovými rituály", zdůrazňováním kladných stránek historie i národní povahy, a klidně i jejím zveličováním a přikrašlováním - všude na světě, v celé historii (to by autorka jako historička mohla alespoň tušit). Opačně postupují pouze elity těch států a národů, který mají zájem opačný - totiž vemluvit národu do hlavy pocit malosti, bezvýznamnosti a viny, aby bylo možno stát i národ lépe zlikvidovat.
12. 05. 2013 | 09:04

Bestia triumphans napsal(a):

Luba napsal(a):
"Paní historička Bártlová se shodila hned v prvních několika řádcích. Žádný solidní člověk by se neodkazoval na posměšný článek Diága Urbana."

:-) :-)
12. 05. 2013 | 09:05

jepice napsal(a):

Paní Bartlová, vůbec mě nepřekvapuje, že skoro nikdo nereaguje na vaše hlavní téma - na úvahu o quasi magii našich symbolů státnosti.
Doufám, že se k tomu ještě vrátíte v některém příštím blogu.
Zdá se, že převaha těch, co jsou ochotni lít na autora kýble splašek jen proto, že se okrajově dotkl Miloše Zemana, začíná být drtivá.
Tak snad jindy. Když jim nedáte příležitost, mohlo by se tu i diskutovat.
12. 05. 2013 | 09:07

Občan napsal(a):

Ženštino Bartlová (spolu s pisálkem Pehe),
nezáviďte.
Někdo si najde vhodnou kotlinku, ubrání ji a uhňácá si i tu korunu, a někdo holt zůstane na věky věků podomním obchodníkem.
12. 05. 2013 | 09:11

Bestia triumphans napsal(a):

Občan napsal(a):
"Ženská,
Mimochodem, mohla byste nám vysvětlit, jak je možné, že jste jako dcera dost proflaknutých disidentů mohla SEDM let studovat silně výběrovou VŠ a bez problémů působit po zbytek socíku v oboru?"

!
Až se bude někdo ptát, co to byl za komančů kádrovák, a jak se projevoval, tak mu stačí si přečíst Občanův příspěvek.
Krásná ukázka bolševického myšlení.
:-)
12. 05. 2013 | 09:11

Bestia triumphans napsal(a):

Jan Vaculík napsal(a):
"To jste, Targusi, tak strašně zakomplexovaný, že musíte všechny očerňovat, abyste si připadal normálně?"

!
:-)
12. 05. 2013 | 09:15

aga napsal(a):

jepice

Tak zareagujte Vy. Určitě toho víte o magii a symbolice a jejich působení na lidskou psychiku tolik, abyste tu mohla vystřihnout fundovatnou přednášku - rád si ji přečtu.
12. 05. 2013 | 09:16

otokar napsal(a):

Tos přehnal,Barte.To ti karel nezaplatí.
12. 05. 2013 | 09:18

jepice napsal(a):

Přírodovědec napsal:
Jde ted vlastne o jedine. Volici MZ se zkratka opevnuji podobne jak fanklub Karla a Al Calouse. Obe strany se ctyri roky (spise ale budou predcasne prezidentske volby) budou opevňovat tak jako odesaci a socani dosud. A karlovci jako Vy budou doufat, ze volic zemana prozrou, když jim nudou neustale předhazovat ozralost, lhani ci buranstvi toho, koho mnozi volili jako mensi zlo. A tak docilite paradoxu. Semknutejsi volicske masy proti Vam, protože jim pujde o to volit ne pro nekoho, ale proti medialnimu vyplachu. Inu každý je svého osudu strůjcem.
Taj jednoduché to nebude.
Zapomínáte, pane přírodovědče, že ten, koho mnozí volili jako menší zlo, nedokáže být neakční. Esence jeho osobnosti se prodere k voličstvu, ať budou média psát tak nebo onak.
12. 05. 2013 | 09:19

Čankajšek napsal(a):

A do něj. Nebere úplatky, nekrade, je to vlastenec a má podporu dolních deseti milionů. Tak aspoň musí chlastat. Ti šlechetnější z nás se opět odhalují.
12. 05. 2013 | 09:24

aga napsal(a):

PS jepice

A nepodsunujte oponentům tak prvoplánové motivace. Paní Bartlová popuzuje tím, že se zařadila do další - už tolikáté - koordinované mediální akce vylívání kýblů špíny na Zemana, který je navíc vinen hlavně tím, že není Schwarzenberg. Odvolává se přitom na nenávistný blog programově nenávistného Urbana. A používá tematiku k tomu, aby si mohla - samozřejmě zahalena v objektivní a kritický zájem - kopnout do Čechů a do celé oprávněnosti jejich existence - zase v akordu s tak mnohými dalšími nezištnými starostlivci.

Už je toho prostě moc, a ta mediální masírka je příliš jednostranná.
12. 05. 2013 | 09:25

Občan napsal(a):

Jepice,
"magii symbolů státnosti" DNES vyrábějí média. Deedukovaná část veřejnosti je tak manipulována požadovaným směrem a chodí se kouknout ne proto, že má úctu ke státnosti, ale proto, že to je "in".

JEDINÝM SKUTEČNÝM symbolem STARÉ české státnosti jsou Zlatá bula sicilská a na ni navazující Zlatá bula Karla IV. O nich se ale deedukovaná část české veřejnosti nedozví nic.
Symbolem MODERNÍ české státnosti jsou Ústava a mezinárodní smlouvy. Tady je, bohužel, česká státnost dost na vodě, protože zejména ony smlouvy jsou poplatné těm, kdo o existenci republiky rozhodovali zvenčí a VŽDY NA ÚKOR republiky. Ani o tom se deeduovaná část české veřejnosti nic nedozví; mohla by se totiž začít ptát.

Takže za "symboly státnosti" jsou manipulátory prosazovány symboly, které jsou dnes už jen krásnými historickými artefakty, ale z hlediska STÁTNOSTI jsou to jen mrtvé kusy kovu, nerostů, kůže a textilu. A deedukovaná část veřejnosti to manipulátorům žere i s navijákem. Při čekání ve frontě "na ty klenoty" přelousknou "AHA!" a po shlédnutí "těch klenotů" jdou domů pustit si fotbal nebo "kultoseroš". Účelu bylo dosaženo, otázky po zajištění DNEŠNÍ - republikánské - státnosti byly úspěšně odvráceny.
12. 05. 2013 | 09:26

jepice napsal(a):

Aga, nebojte, vaši reakci k věci jsem zaznamenala.
Necítím se v téhle oblasti nijak fundovaněmě. Zajímají mě různé pohledy na věc, porovnávání s jinými národy a podobně. Tady a teď by ale bohužel rozvedení tohoto tématu nemělo smysl. Snad na to dojde jindy, až bude možné obejít se to bez politických vášní a osobních osočování.
12. 05. 2013 | 09:26

otokar napsal(a):

Pane Stejskale,
dovolte mi otázku.
Podle jakých pravidel vlastně pracujete? Podle kodexu evidentně ne.
Necháváte tu jakéhosi voliče evidentně za hranou možného,mě jste smazal za to, že jsem označil Hovena za jednotku blbosti.
Nebo je to týž provařený hoven stokrát jinak a Vy jste jeho patronem,abyste dostál itineráři svých chlebodárců?
s. Kojzar byl proti Vám charakter!
12. 05. 2013 | 09:28

aga napsal(a):

jepice

Ty různé pohledy bohužel suplují jen systematicky vydražďovaní oponenti mediálního hlavnho proudu, který kope převážně jen za jeden pohled.
12. 05. 2013 | 09:29

jura napsal(a):

pepa řepa
tak rozhovor s kohoutem o této situaci? já to řekl po přečtení ve zkratce manželce. Jak se o politiku nezajímá tak řekla, že by toho štvaní proti Zemanovi měli ti blbci nechat a že já bych byl v novinách za podobnou virozu každý den. Tož si z toho vezmu asi nějaké poučení
12. 05. 2013 | 09:29

Arnold 3000 napsal(a):

Přelétl jsem blog, diskuzi zatím nečetl. (Doufám, že se netrefím do mazacího okna).

O co proboha jde? Role členů vyzvedávací delegace je na míru figurantů, manekýnů a herců. Ceremoniáři účastní byli. Figuranti, manekýni a hérci nemusí být schopní dělat vše ostatní, co se od člověka ve funkci čeká.
Dopadlo to dobře. Korunovační klenoty byly vyzvednuty, ani se nic zřejmě neztratilo :-), (skoro) vše v přímém přenosu.
Napadání prezidenta bimba, že skoro pozvracel klenoty, je fabulace, na kterou lze odpovědět pouze - Kníže by už nebyl, zřítil by se. Zatarasená delegace by se snědla navzájem. Klenoty by se už teď prodávaly v Sothebys. ... Nazdar.
12. 05. 2013 | 09:30

jepice napsal(a):

Občane, jen malá poznámka:
Těžko najdete názornější příklad fundamentů státnosti dosazených zvenčí, než je Zlatá bula sicilská.
12. 05. 2013 | 09:32

jepice napsal(a):

Aga:
Nojo, vidím to díky vám černě i propříště. Ale úplně to nevzdávám.
12. 05. 2013 | 09:36

Občan napsal(a):

Arnolde 3000,
buďte si stopro jistý, že kdyby tam Němcová s Nečasem přivlekli narkoleptického Knížu, sesle by byly nainstalovány a kamery umístěny tak, aby trvale spícího Knížu nemohly zabrat.
12. 05. 2013 | 09:37

Občan napsal(a):

Jepice,
prdlajs.
Tu si PO I. vydržkoval a vybojoval SÁM. Nikdo jiný než císař mu ji tehdy "orazítkovat" nemohl, takže z tohoto hlediska je opravdu "vnějším" dokumentem.

Důležitějším atributem buly je ale to, že do budoucna trvale vyvazuje české království ze všech povinností vůči říši vč. účasti na říšských sněmech, pokud se konaly dál než v Merseburku, Norimberku nebo Bamberku. Totéž pak platí pro doprovod římského krále na jeho korunovační jízdě do Říma, kdy buď mělo české království vyslat velkou skupinu jezdců, nebo poslat odpovídající obolus.
Totéž platí o postavení českého království unitř říše. Bula mu zajišťuje naprostou nezávislost a české království vyhlašuje ČLENEM,, NIKOLI "nedílnou součástí" říše. Což bylo tehdy i později unikátní privilegium, jímž se honosila pouze Koruna česká.

Ačkoli se tedy jedná o "vnější vliv" - dnes bychom řekli cca "nadnárodní smlouvu" - jsou dokumenty buly postaveny tak, že hovoří jednoznačně VE PROSPĚCH českého království. To se o moderních bi- a multilaterálních, jakož i vysoce nadnároních smlouvách týkajících se české státnosti, říci nedá.
12. 05. 2013 | 09:52

SuP napsal(a):

Silvie -
Pokud se Havel ožral s Clintonem, ohrozil především bezpečnost USA! To je ale spíš zásluha ne?
12. 05. 2013 | 09:55

Petr Havelka napsal(a):

Pane občane,

píšete

"buďte si stopro jistý, že kdyby tam Němcová s Nečasem přivlekli narkoleptického Knížu, sesle by byly nainstalovány a kamery umístěny tak, aby trvale spícího Knížu nemohly zabrat."

Chtěl bych se zeptat. Jakou to má věcnou souvislost s tím, že Zeman měl naváto?

To snad Zemana omlouvá! No neomlouvá. Navíc silně pochybuju, že Nečas a Němcová by něco takového byli schopni ovlivnit.

Pokud tady budeme žít v trvalé polarizace, vymezení na rozdílné "tábory" k ničemu rozumnému se nedobereme.

Jediná rozumná věc kterou může člověk udělat je vyjádřit přinejmenším nelibost nad počínáním prezidenta. Nelíbilo se to třeba mojí mamince a to byla se zvolením Zemana spokojená a nelíbilo se to i mým přátelům a známým, kteří Zemana volili.

Pro rozumně uvažujícího člověka by to mělo být jasně dané. Pokud si tady budeme nalhávat něco o "virózách" budeme stejní pokrytci a nekriticky uvažující ovečky, jak by si politici přáli.
12. 05. 2013 | 09:59

Ládik!!! napsal(a):

Nevěděl jsem nic o muzeologii. Teď vím, že je to věda. Jak jsem blbý. O Silanu jsem taky nevěděl, že silanizuje.
Zeman to má těžké; musí si zvykat na vyšší hladinu za pochodu, někdy i v přímém přenosu. Viděl bych to tak, že byl přetrénovaný. A navíc trénoval s Rusama, zcela jistě vodkou a to mu nesedlo. To se stane - když je člověk zvyklý na normální 52% volume a najednou polkne 40-45%, přijde mu to jako voda a neodhadne míru. Ale úplně marné to tam určitě nebylo, domluvil dostavbu Temelína a posílil družbu.

Každý se řídí rčením "soudím tebe podle sebe". Já kdybych byl presidentem a rusáci mě ožrali, dal bych si královskou korunu na hlavu, abych měl aspoň jednu pořádnou fotku. Pořád lepší, než za střízliva před kamerami ukrást prupisku. A Nečasovi bych dal do ruky zlatou kouli (proč je jenom jedna?) a Dukovi bych vnutil žezlo. Němcové bych přehodil červený kabát s hranostajem přes ramena a zeptal bych se, kde je primátor Zdeněk Zuska, pardon - ten nový.
12. 05. 2013 | 10:00

Kníže má k poddaným blíže napsal(a):

Občan, Arnold 3000,

aby tam dostali knížu, to by napřed museli postavit výtah anebo vynést dědka nahoru po točitých schodech. Ten by se tam sám po svých patrně ani nedostal
12. 05. 2013 | 10:04

pořád, že uzená žebra, na netu nic není napsal(a):

jak se zdá
Jestli on ten Ládik!! není zakamuflovaný pražák.
Zdenek Zuska, to se podívejme.
12. 05. 2013 | 10:15

Občan napsal(a):

Pane Havelko,
já NEVÍM, jestli měl naváto nebo ne.
Nevíte to ani Vy.

Prodělali jsme nedávno chřipičku, která měla takový průběh, že i přes veškeré domácí kurýrování jsme byli oba naprosté trosky a museli jsme o víkendu zůstat doma, ačkoli jsme měli jet na pro nás velmi důležitou akci. S vysokou horečkou to prostě nešlo.

Takže, na rozdíl od Vás, si myslím, že Zemanovi mohlo být jenom úplně obyčejně lidsky zle. V jeho věku nic nezvyklého.
A jsem si naprosto jist, že mu mediální žumpa dává a bude dávat sežrat jeho nevraživost vůči ní, jakož i "dobroty barela s čírem". I cestou výmyslů, lží, pomluv a urážek.

Ani jeden pisálků si totiž nijak NEOVĚŘIL, zda je Zeman opilý nebo nastydlý. Z jeho zapotácení SI VYFABULOVALI opilost - bez jediného důkazu. A Vy jim to žerete i s navijákem.
Přeji Vám "dobrou chuť"; já ten hnus pozřít nehodlám.
12. 05. 2013 | 10:18

ten literární život napsal(a):

Žena s tváří Jana Drdy se seberealizuje opusy o opilých prezidentech.
Zabředává. V dnešní těžké době není místo na těžké brochovské politthrillery.

Být prezidentem, vypomůžu a najmu ji jako stínového pisače.
Užitek by byl oboustranný.
Zeman by se autorstvím nějaké mravoličné knihy přiblížil lidu jako ani kníža ve svých nejdivočejších snech a zpěvech.

Barunky, třeba. Nebo Rudé záře nad Kladnem.
Užitek by byl oboustranný.
12. 05. 2013 | 10:21

stejskal napsal(a):

Určitě byl, pane otokare.

Přeji zajímavou, korektní a pokud možmo slušně vedenou diskusi.

Paní Králová,

ta "upjatá dáma" se jmenovala lady Astor a byla první ženou, která usedla v britské dolní sněmovně. O ní a siru Winstonovi Churchillovi kolují desítky, možná stovky anekdot a smyšlených historek (jejich střety ve sněmovně byly pověstné). Tato patří mezi ně.

Ano, paní babo jago,

je to tak jak píšete.

Paní jepice,

je osvěžující, když člověk i zde občas narazí na někoho, kdo dokáže pochopit smysl blogu a nezatmí se mu po přečtení pár prvních řádků před očima ;-)

A jen pro zajímavost: Následující mail jsem dostal do své pošty. Autor jej chtěl publikovat v debatě ve zpravodajství, ale nechce se registrovat na fb. Snad mu nebude vadit, že jej zveřejním zde.

"Já nějak nevím, co si o tom myslet. Na jednu stranu jsou to opravdu klenoty v tom pravém slova smyslu, na druhé straně si nemohu nevzpomenout např.na mnichovskou Schatzkammer, kde jsou kvanta stejně starobylých německých korunovačních klenotů vystavována denně a bez omezení (vstup 10 eur)...copak by ty naše byly o to méně vzácnější, kdyby byly dostupné trvale? A náklady na zabezpečení jsou doufejme řešitelné - tady i tam..."

Hezký den všem.

Libor Stejskal
12. 05. 2013 | 10:28

JC napsal(a):

Podle mého názoru, velice inspirativní blog, vybočující z řady.
Blog více o klenotech a nás bimboších než o bimbovi.
Reakce mnohých naznačují, že se autorka trefila.
12. 05. 2013 | 10:30

Petr Havelka napsal(a):

Pane občane,

buďto si nalháváte nebo jste manipulovaný. Zemanova opilost je zjevná.
12. 05. 2013 | 10:35

nic už nebude tak napsal(a):

Naše politická elita dává přednost tomu feudální relikty za pět korun ukazovat a za deset schovávat.

Tonda Novotný dal vystavit celý svatováclavský poklad v kapli na druhém nádvoří.
Jako kluk jsem tam chodil furt dokola, východem dovnitř a vchodem ven.
Vstupné bylo asi padesátník, ale u východu nikdo nehlídal.
Přístup ke kultuře byl v těch zlatých letech mnohem větší, lidovější.
I ta kultura koneckonců za něco stála.
12. 05. 2013 | 10:43

český maloměšťák napsal(a):

Zajímavý guláš.
Možná opilost Zemanova státost narušuje, církevní restituce , potažmo volání po zrušení Benešových dekretů zjevně ne. Nebo pronikání Mafie do struktur státní moci, legalizované míchání moci exekutivní s mocí zákonodárnou, přijímání protiústavních zákonú typu " arbeit macht frei" , či handlování s osobními údaji...
Navrhuji studenou sprchu a návětěvu lunaparku.

Hezký den.
Jen taková maličkost - českou státnost kdysi zachránil zejména Sovětský Svaz.
Smradlaví, primitivní, zavšivení, špinaví - možná i někdy opilí vojáci Rudé armády - s nimi, respektive jejich představiteli Zeman slavil. Ale o nich se zmínil např. i Nečas.
Kunsthistorik ale z tohoto potěšení přáíliš nemá. Klenoty a papež jsou spíše pro zasmání.
12. 05. 2013 | 10:45

MUDr. Chocholoušek. napsal(a):

Kolik těch potrefených se ještě bude navážet hloupě do presidenta? Mám už plný stav i s přistýlkami.
12. 05. 2013 | 10:47

český maloměšťák napsal(a):

Petr Havelka napsal(a):
Pane občane,

buďto si nalháváte nebo jste manipulovaný. Zemanova opilost je zjevná.
12. 05. 2013 | 10:35
----------------------
https://www.youtube.com/watch?v=asLx-fwQyUU

Pane Havelko - je velmi zajímavé , že Zemanova opilost je zjevná pro soukmenovce Mladé gardy s čírem a pro soudruhy z Jednotné Kulturní Fronty....ale ne tak pro ty, kdo si myslí - svým samostatným mozkem, že může být vše jinak.
Pane Havelko - nejste z těch, co i dnes věří, že mladého Ukrajince v Břeclavi zbili tři Romové - jeden tlustý, druhý dlouhý a třetí bystrozraký, že ne ?
12. 05. 2013 | 10:52

Zdeněk Brom napsal(a):

Občan:

Jak roztomilé. Sám fabulujete, co by se stalo, kdyby ..... ale hned druhé obviňujete z fabulace.

P.S. A nedivte se, že se do Prahy pořádají zájezdy za opitím. Normálka, ne?
12. 05. 2013 | 10:52

český maloměšťák napsal(a):

Zdeněk Brom napsal(a):
Občan:

Jak roztomilé. Sám fabulujete, co by se stalo, kdyby ..... ale hned druhé obviňujete z fabulace.

P.S. A nedivte se, že se do Prahy pořádají zájezdy za opitím. Normálka, ne?
12. 05. 2013 | 10:52
-----------
Normálka to není.
Ale jistě budete umět vysvětlit příčiny - když už jste to nakous.

Hezký den.
12. 05. 2013 | 11:01

Viola napsal(a):

Je to velmi hezky napsaný článek se kterým není možno nesouhlasit.
Já bych jen dodala, že by měl mít pan prezident velmi, velmi dobré poradce, kteří by mu poradili, co v dané situaci dělat.
12. 05. 2013 | 11:06

Anna napsal(a):

Když čtu vaše komentáře, je mi smutno. Snižujete svoji inteligenci na minimum, evidentně jste všichni příznivci Zemana, což je už samo o sobě dost tristní. Nejde ale tolik ani o to, jestli naše hlava státu je alkoholik či ne (a je vůbec reálné o tom pochybovat?), ale o to, jak na jakékoli slušně formulované nařčení zde reagujete jako stádo rozohněných pochlebovačů. Degradovat navíc něčí názor způsobem, kterým se tak zde činí, mě uvádí stejně jako paní Bartlovou v hlubokou deziluzi s kvality komunikačních schopností, vědění souvislostí a taktnosti českého národa.
12. 05. 2013 | 11:06

Zdeněk Brom napsal(a):

český maloměšťák:

Proč brát ohled na hlavní město státu, kde je pro "výstřední" chování takové pochopení.
12. 05. 2013 | 11:08

český maloměšťák napsal(a):

JInak si myslím, že českou státnost v jejím obsahu spíše narušilo masové vraždění /metylalkoholová kauza/, než možná opilost Zemanova.
Masové vraždění mající za jednu z příčinných souvislostí takzvanou klausmafiasvobodu /stát neumí hospodařit, stát neumí kontrolovat - pojďme oslabit stát a dokážeme to všem/ ve vyjádření neschopnosti Kalouskovy sebranky.
/je zajímavé, že Bendla zatím nikdo z pozústalých nezažaloval pro napomáhání masovému vraždění...kdy v CTV zakazoval zveřejnit údaje o možném původu jedovatého alkoholu...naštěstí mu novináři ukázali tůdle, grázle..../.

Nicméně média již těch skoro 50 mrtvých přestalo zajímat.
Teď je in Zemanovo možné napití se alkoholu zřejmě nezávadného.

Co tam po těch mrtvých, to už odeznělo a strana i vláda ukázaly, že jsou jednotné a umí zvládnout i tak složitý problém jako je spolupráce na masovém vraždění, že....to je ta správná meducína na státnost !
A když navíc Duka požehná dálnici nebo likérce ...no neber to !

Někdo tu dělá z lidí blbce - přičemž mrhá prostředky a časem..už je totiž v mnoha případech hotovo.
12. 05. 2013 | 11:10

český maloměšťák napsal(a):

Zdeněk Brom napsal(a):
český maloměšťák:

Proč brát ohled na hlavní město státu, kde je pro "výstřední" chování takové pochopení.
12. 05. 2013 | 11:08
--------
Zkuste to prosím prokázat - že motivací např. mladých Dánů ....bylo, že si chtějí zadovádět ve hlavním městě státu, který má pro jejich chování pochopení.
Pokud by se vám to podařilo, tak by bylo dobré rozhodnout, jaký vliv na takovém obrazu státu má Zeman a jaký například policie či příliš liberální obchod s alkoholem.
12. 05. 2013 | 11:12

Medikolog napsal(a):

Posledním korunovaným českým králem byl příznačně z incestu zplozený a degenerovaný císař Ferdinand I. Dobrotivý (Ferdinand V.).. řečený Ferdásek. Byl donucen abdikovat v Olomuci v Arcibiskupském paláci v prosinci 1948. Následující dva rakouskouherští zbývající císaři se korunovací českou korunou neobtěžovali. Bylo to pro oba bezvýznamné "et cetera".

A tak dcerka disidentů, persekuovaná komunisty studiem prestižního oboru na VŠ, jako pravá TORNADO LOU vyrazila na panel s antizemanovskou filipikou o neexistující korunovační šavli neobohativší, Kchárlákům navzdory" klenoty nebo třeba jen Dukův středověký kostýmek.

A mě se po přečtení tohoto blogu vnucuje replika Hogo Foga, vznesená po kritice Douga Badmana, že jako Hogo Fogo urazil dámu (Tornado Lou): "Žádnou dámu nevidím". K tomu si já dovolují parafrázovat, že tento blog dáma napsat nemohla.
12. 05. 2013 | 11:13

Pamětník napsal(a):

Paní autorko, historičko umění,
chybička se vloudila do vašeho textu.
Císař František Josef byl toho jména první. Nikoli druhý
12. 05. 2013 | 11:16

neo napsal(a):

nic strašného se nestalo.
Becherovka se přejmenuje na Virózu a je vymalováno.

popelníček ?
http://tn.nova.cz/zpravy/galerie/galerie-vtipy-o-vravorajicim-prezidentovi.html?back_id=397785&back_title=VIDEO%3A_Takhle_Zeman_vr%C3%A1voral_u_korunova%C4%8Dn%C3%ADch_klenot%C5%AF._90_procent_lid%C3%AD_si_mysl%C3%AD%3A_Byl_opil%C3%BD&back_ref=%2Fzpravy%2Fzajimavosti%2Fhit-internetu-zeman-a-korunovacni-klenoty-bavi-lidi.html
12. 05. 2013 | 11:17

český maloměšťák napsal(a):

Kdysi se zapotácení krále bralo jako příznak, že nástupce by si měl zajít k svému krejčímu - bude brzy potřebovat nový slavnostní šat. Lidu to bylo celkem jedno - nástupce jako nástupce.
Snad jen opilci v hospodách si o tom vyprávěli vtipy.
Svůj k svému.

Teď mě tak napdalo - ten Schwarzenberg...když on usíná dokonce i na recepcích nebo v práci - co asi pije on ? Nebo že u něj by to bylo stářím ?
Sakra - to je divné. U jednoho stáří nebo nemoc...u druhého ohavný zlozvyk.
Stejně je ale zajímavé, že údajně opilý Zeman je na tom stále mentálně mnohokrát lépe, než když je Schwarzenberg v plné kondici.
Jak to ten druhý dělá..eh, teda, jak to nedělá ? Že by to bylo tím barelem peněz na reklamu ?

Tož tak neo - spusťte, nějaký hodně vypečený vtip a rundu rumů.
Jo, ho , ho...
12. 05. 2013 | 11:26

Zdeněk Brom napsal(a):

český maloměšťák:

To je velmi jednoduché prokázat. Když to zkusí v Německu, Rakousku atd., tak je policie srovná takovým způsobem, že by toho hodně litovali.

Zeman na to bude mít vliv velký. V zahraničí nemá svoji oddanou falangu, tak se nebude debatovat jestli snad náhodou nešlo o něco jiného. Prezident se kymácí na místě národní paměti, takže jako co? Když na posvátné místo kašle i hlava státu.

Stejný dopad to bude mít i na naše mladé lidí. Ti také nebudou moc spekulovat a vyloží si to jednoduše: chlastá president, tak co bych nechlastal já? "Já nejsem opilý, pane profesore, jsem zavirovaný!" atd. A nějaká česká státnost? Když je to šumák i presidentovi?

Další věc. Jakýkoli zaměstnec, pokud by přišel do zaměstnání v takovémto stavu, dostal by dýchnout, jestli není pod vlivem alkoholu. Jenže občan sice odsuzuje feudální klenoty, ale feudalismus v duši - hrbit se před vládcem - presidentem, který byl ve svém zaměstnání, je mu dost volný.

Jenom pro přesnost dodávám, že Miloš Zeman nestojí na začátku děje, ale jeho pokračovatel. A jak se zdá i násobitelem. Jeho chování ve svatováclavské kapli mi vadí stejně jako spaní ministra zahraničí v přítomnosti hlavy státu, stejně jako eskapády Miroslava Kalouska, stejně jako povolený alkohol v parlamentu, stejně jako "humorné" historky našich umělců o tom, co a kde vyvedli v opilosti atd.
12. 05. 2013 | 11:31

český maloměšťák napsal(a):

Jsem zvědav, zda blog o ožralém Zemanovi napíše i stratég ČSOB, Schwarzenbergův ekonomický milec a člen poradního sboru vlády v níž Schwarzenberg zasedá /NERV/ plus jeden z promotérů Stejskalových interpelací - ekonom Sedláček.
Asi ne . Spíš napíše něco o ekonomické státnosti nebo poradí Kalouskovi co s načatým večer...eh, rozpočtem.

http://revue.idnes.cz/zakulisi-lvu-ekonom-sedlacek-byl-namol-bila-slavila-s-rodinou-v-satne-1jb-/lidicky.aspx?c=A120304_085427_lidicky_ved

Je ale možné, že jen upadl na slupce od banánu a pak se motal kvůli potížím s bederní páteří - já s ním nepi..eh, nebyl.
12. 05. 2013 | 11:34

Pavel napsal(a):

Primitivní poplivávání autorky blogu a nesmyslná obhajoba prezidenta z řad jeho uctívačů ukazují na úroveň jeho elektorátu .Pravděpodobně jsou tyto diskuze infiltrovány i placenými nicky na podporu toho,co se stejně už nedá udržet v tajnosti.Naše společnost se skutečně nesestává ze sebevědomých inteligentních jedinců,kteří by měly zájem se řídit Husovým heslem : hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti
12. 05. 2013 | 11:35

Občan napsal(a):

Pane Brome,

do Prahy se jezdí chlastat, protože sem lítá éro, končí nebo staví euro-, inter- a další rychlíky a stejně tak i busy z celé Evropy. U Florence se dá zkalit na šrot v mnoha putykách a i úplně tekutý "turista" dokáže dolézt zpět do busu po svých.
Chlast je u nás mimořádně levný a kvalitní (korupice ví, kudy na to, aby udržela klid "na práci").
Jo, a pro "fajnšmekry" je v předmětných městech i dostatek cenově dostupných kurev a drog.

PROTO se jezdí chlastat, smažit a souložit do Prahy (eventuálně Brna a Ostravy; jinam ne). Je to blízko, dostupné a levné. Zeman a korunovační klenoty s tím nemají vůbec nic společného.
12. 05. 2013 | 11:38

Bestia triumphans napsal(a):

Pokud by Zemanovo extemppore vedlo k tomu, že by se klenoty vystavily natrvalo, jak je tomu v Rakousku, Anglii atd., tak bych Zemana nakonec pochválil.
:-)
12. 05. 2013 | 11:41

Zdeněk Brom napsal(a):

Občan:

Cituji: "...protože sem lítá éro, končí nebo staví euro-, inter- a další rychlíky a stejně tak i busy z celé Evropy."

A to v jiném evropském městě není?
12. 05. 2013 | 11:42

Bo Zekao napsal(a):

Pane Stejskale, nestálo by za to uvážit, aby příspěvky pod blogy mohli vkládat pouze registrovaní čtenáři (s jasnou identitou)? Vždyť od doby, co se konaly prezidentské volby, se diskuze pod blogy změnila v žumpu. Projeďte si jenom příspěvky pod tímto blogem. Sprosté urážky autorky blogu, snaha odvést téma od ožralství spojeného s hrubou urážkou podstaty češství k urážkám bývalého prezidenta nebo min. zahr. věcí. Vše psáno na úrovni žáka ZŠ. Je jasné, že příspěvky píše několik osob volících různé nicky. Jedná se o placenou kampaň, která se rozjede vždy, kdykoli někdo napíše smutnou prvdu o tom, koho jsme si zvolili. Už více lidí mi řeklo, že diskuze na aktuálně.cz nemá smysl číst, je to už příliš okaté. Začínáte ztrácet běžného čtenáře a stáváte se stokou v režii poradců současného hradního pána. Škoda.
12. 05. 2013 | 11:43

neo napsal(a):

český maloměšťák:

nebavíme se o knížeti, ale o opilém prezidentovi, který jako historicky první hlava státu málem zeblila korunovační klenoty po kalbě na sovětském velvyslanectví.
12. 05. 2013 | 11:45

Zdeněk Brom napsal(a):

Bestia triumphans:

Jenom pro přesnost. Je rozdíl mezi národními korunovačními klenoty (Ty jsou v chrámu sv. Víta, jak si Karel IV. přál.Tedy on si to přál jenom u té koruny, ale jak postupně předmětů přibývalo, vztáhlo se to i na ně.) a říšskými korunovačními klenoty. Ty jsou vystaveny ve Vídni, ale nejsou tak zcela spojeny s národní pamětí, protože říše a Rakousko není identická záležitost.
12. 05. 2013 | 11:45

Občan napsal(a):

Byl jste, pane Brome, někdy v Amsterdamu? Jestli ne, doporučuji. Je to sice pro silné povahy, ale poučné.
Mnichov taky pro "speciální edukaci" není špatnej; nebo Norimberk, Milano, Řím a hafo dalších kontinentálních měst. Blbý to mají Skandinávci, protože ti musí kalit na trajektu nebo v přístavech. Dál se většinou nedostanou, protože jsou na kaši...

Policie to ani tam moc neřeší.
U nás se policie bojí zasahovat, protože kdyby začal někdo z agresivních ožralů ječet, má 100% jistotu, že by se úřady a média zastaly ožralů. A nedepřírodo, kdyby byl agresivní ožrala z Izraele. V Polsku a na Kypru o nich vědí své...
12. 05. 2013 | 11:50

Medikolog napsal(a):

K Medikolog 11,13 CHYBIČKA SE VLOUDILA... NE 1948, ALE 1848!!

Omluva vše. Medikolog
12. 05. 2013 | 11:50

český maloměšťák napsal(a):

Zdeněk Brom

"To je velmi jednoduché prokázat. Když to zkusí v Německu, Rakousku atd., tak je policie srovná takovým způsobem, že by toho hodně litovali."

Na tom je kus pravdy. Jaký je ale vliv Zemana na policii v posledních cca deseti letech ? Podle mě nulový.
---------------------------

"Zeman na to bude mít vliv velký."

Psal jste o minulých excesech návštěvníků Prahy. Tam je Zemanův vliv nulový.
Budoucnost neumím předpovědět - ale ani vy ne.
---------------------------------------------------------------

"V zahraničí nemá svoji oddanou falangu, tak se nebude debatovat jestli snad náhodou nešlo o něco jiného."

K meritu věci opět nulová vypovídací hodnota.
Falangu má spíše Schwarzenberg. Zemanovi stoupenci vyjadřují pouze pochybnosti - Zeman má téměř 70 let, zdráv už asi stoprocentně taky nebude, trefil se s pžehledem do klíčové dírky...etc etc. Tak se falanga nechová - falangou jsou spíše ti, co tvrdí, žeZeman byl ožralý. Přičemž nedefinují ožralost - a paradoxne by pak Schwarzenberg PODLE NICH SAMÝCH byl ožralý téměř stále.
---------------------------------------------------------------------------

"Prezident se kymácí na místě národní paměti, takže jako co? Když na posvátné místo kašle i hlava státu."

"Kdysi posvátné místo státu.. etc "je folklor - bez obsahu vyjádřeném fungujícím aktuálním státem je to komický fenomen.
Dokažte, že na to kašle.
¨------------------
"Stejný dopad to bude mít i na naše mladé lidí. Ti také nebudou moc spekulovat a vyloží si to jednoduše: chlastá president, tak co bych nechlastal já? "Já nejsem opilý, pane profesore, jsem zavirovaný!" atd. !

Neměřte lidem svým " vůdcovským"(viz vaše vyjádření pod jiným blogem) a paušalizujícím metrem - lidé mají svůj rozum, určitě nenásledují slepě své vůdce. A i vy - coby učitel, můžete zde zasáhnout - vesměru těch, co svůj rozum moc používat neumí či nechtějí.
ostatně myslím si, že ty lidi spíše urážíte - podle mě /ale zábavné je, že i podle VÁS / jde spíše... ve vztahu k jejich vnímání této události - o příklad odstrašující a tak není na místě těmito lidmi pohrdat a podsouvat jim, že si toto vezmou za příklad.
--------------------------------------
"A nějaká česká státnost? Když je to šumák i presidentovi?!"

Dokažte, že obsah české státnosti je prezidentovi šumák.
Bylo správné, že oslavil s Rusy svátek, který patří svým významem právě že do dějin české státnosti /porážka hitlerismu a tak i snah o definitivní vymazání Českého státu z mapy/.
-----------------------------------------------------------------------------
"Další věc. Jakýkoli zaměstnec, pokud by přišel do zaměstnání v takovémto stavu, dostal by dýchnout, jestli není pod vlivem alkoholu. Jenže občan sice odsuzuje feudální klenoty, ale feudalismus v duši - hrbit se před vládcem - presidentem, který byl ve svém zaměstnání, je mu dost volný.

Jenom pro přesnost dodávám, že Miloš Zeman nestojí na začátku děje, ale jeho pokračovatel. A jak se zdá i násobitelem. Jeho chování ve svatováclavské kapli mi vadí stejně jako spaní ministra zahraničí v přítomnosti hlavy státu, stejně jako eskapády Miroslava Kalouska, stejně jako povolený alkohol v parlamentu, stejně jako "humorné" historky našich umělců o tom, co a kde vyvedli v opilosti atd."

Zde nezbývá než víceméně souhlasit.
I s tím, že je prezident pouhým úředníkem, zaměstnancem daňových poplatníků - není tedy žádným vůdcem.
Bohužel neexistuje dokonce ani předpis, že lze uchazeče o prezidentský úřad podrobit např. psychotestům a podobným zjišťujícím procesům a tak zabránit tomu, aby se nestal prezidentem například psychopat /Hnízdila dokonce za jen zmínku o něčem podobném - kriminalizovali/. Natož aby měl někdo možnost ověřit, zda nepožil.
Já ty zákony nedělám.
12. 05. 2013 | 11:53

to evix napsal(a):

Jémine, to je zase dílo...no ani jsem ho nedočetla.
Chování pana prezidenta se mi nelíbí, ale nelíbí se mi více chování ministra odpovědného za stav ekonomiky naší země. To je ještě větší průser než nějaké klenoty, které většině lidí jsou šumafuk, když mají čím dál větší problém utáhnout životní náklady.
12. 05. 2013 | 11:53

Zdeněk Brom napsal(a):

Občan:

Líbí se mi Vaše argumentace. Vlastní smrad omlouvat tím, že někde to smrdí ještě víc, takže máme co dohánět. Spíš bych očekával, že začnete hledat mýdlo.

Mnichov a Norimberk znám. Proti Praze jsou to města na úrovni.
12. 05. 2013 | 11:58

český maloměšťák napsal(a):

neo napsal(a):
český maloměšťák:

nebavíme se o knížeti, ale o opilém prezidentovi, který jako historicky první hlava státu málem zeblila korunovační klenoty po kalbě na sovětském velvyslanectví.
12. 05. 2013 | 11:45
--------
Informací je rozdíl.
" nebavíme se" - to jako že jste Vy, Majestát neo, z Boží vůle král všech hlupáků na bakalně.cz rozhodl o čem se smíme bavit ?
Váš problém - já se budu bavit o čem chci a jak chci - pokud neporušuji pravidla zdejšího prostoru /například tím, že uvedu do titulku blogu " Bimbo" - coby označení prezidenta/.

" Málem poblil"...hm, já si kdysi "málem" zasouložil s M. Pfeiffer.
Stála ode mně asi dva metry - to už je téměř intimní zona.

Vy jste zas " málem" tím králem hlupáků.
-----------------------------------
Ten vtip a rundu rumů - prosím !!
12. 05. 2013 | 11:58

mb napsal(a):

... tak zas kdyby je zeman zeblil, tak by se mohla vytvořit nová (státní) tradice ... blití na korunovační klenoty ...
12. 05. 2013 | 11:59

neo napsal(a):

kdyby se takto choval každý velitel...

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=TX275IoNh0Y
12. 05. 2013 | 11:59

neo napsal(a):

český maloměšťák:

jelikož je článek o opilém Zemanovi, nebavíme se o knížeti.
Ty by sis nezasouložil ani s Jokerem :)
12. 05. 2013 | 12:03

to evix napsal(a):

Občan napsal(a):
Pane Brome, do Prahy se jezdí chlastat, protože sem lítá éro, končí nebo staví euro-, inter- a další rychlíky a stejně tak i busy z celé Evropy.
Jo, a pro "fajnšmekry" je v předmětných městech i dostatek cenově dostupných kurev a drog.
PROTO se jezdí chlastat, smažit a souložit do Prahy (eventuálně Brna a Ostravy; jinam ne). Je to blízko, dostupné a levné. Zeman a korunovační klenoty s tím nemají vůbec nic společného.
........................................
Ano a tohle moralistům nevadí, že jsme se stali jen dalším sexuálním rájem, kde bují pohlavní nemoci, fuj...
Mimochodem na metylovici umřel i Praze další člověk, čekám když se tak otráví i turista. Nebo ti jsou před podobnými patoky chráněni policii? Zvláštní je, že mrtvých přibývá a nic se neděje. To nevadí??????
12. 05. 2013 | 12:04

stejskal napsal(a):

Dobrý den paní či pane Bo Zekao,

registrace podle našich zkušeností nic neřeší (zjistili to i kolegové z jiných medií, kde regisraci zavedli a úroveň debat se nijak výrazně nezlepšila).

Mluvím teď jen sám za sebe (a redakce mi zatím nemluví do toho, jak zde tyto stránky spravovat, což samozřejmě nemusí trvat věčně). Podle mne není řešením vytlačit hulváty a ty, co dělají z veřejného diskursu žumpu, nějakým administrativním úkonem (typu registrace).

Pro společnost dle mého není dobré tvářit se, že takoví lidé neexistují. Existují a vždy existovat budou. A vždy je jich docela dost. Zaženete-li je do jakéhokoliv "ghetta", po nějaké době se Vám to mnohonásobně a velmi nepříjemně vrátí. Dávám přednost tomu, aby se do veřejného diskurs mohli zapojit všichni. Protože jen tak si všichni mají šanci uvědomit, jak takový veřejný diskurs vypadá, jak důležité je, aby do něj vstupovali a nenechali se odradit urážkami a nadávkami, jak jej můžeme jeden každý z nás sami ovlivňovat tím, jak se v něm chováme.

Zvažte, k čemu může vést, když se třeba zde budou ti slušní poplácávat po zádech, jak jim ten diskurs pěkně jde, a frustrace těch druhých dál poroste. Toto nikdy k ničemu dobrému nevede.

Libor Stejskal
12. 05. 2013 | 12:05

Zdeněk Brom napsal(a):

český maloměšťák:

Nezapomínejte, že Miloš Zeman byl čtyři roky premiérem, takže na policii už vliv měl. A svojí alkoholickou vášní se nikdy netajil.

Ano, Zemanovi je 70 let a je těžce nemocný. To není dobrá zpráva pro stát a ani pro něj. Radovat se z toho, že se trefí do klíčové dírky, to je na presidenta trochu málo.

Bohužel to mnozí vezmou jako normu a hlavně výmluvu. Já nepiju, já viruju.

Jaký přístup má Miloš Zeman k české státnosti jsme viděli on-line.

Cituji: "Falangu má spíše Schwarzenberg. Zemanovi stoupenci vyjadřují pouze pochybnosti ..." No vidíte, a druzí budou tvrdit přesný opak.
12. 05. 2013 | 12:06

Baba napsal(a):

Termín katedrála má dva odlišné významy. Z hlediska organizace církve je to hlavní kostel diecéze, resp. sídelní kostel biskupa. Používá se v rámci katolické církve, anglikánské církve a některých protestantských.
Architektonicky se označení katedrála používá pro konkrétní typ velkého gotického kostela, který je vybaven minimálně třemi loděmi, opěrným systémem, věncem kaplí, triforiem, příčnou lodí atp.

První kostel, zasvěcený sv. Vítu, uctívanému v Sasku, založil na místě dnešní katedrály v roce 925 kníže Václav. Kostel byl pojmenován podle italského světce, jehož ostatek, část ramene, získal kníže Václav od východofranského krále Jindřicha I. Ptáčníka. V pořadí čtvrtý vládce českého státu zde založil rotundu. Kruhová románská rotunda o průměru 13 metrů měla kupolovitou klenbu a zaklenutou loď s ochozem na pilířích po jejím obvodu. Postavená byla z tesaných opukových kvádrů. Oblázky v dlažbě tvořily mozaikové vzorce. Do světových stran se klenuly čtyři apsidy a do hlavní z nich přenesl Václavův synovec Boleslav II. roku 973 biskupský stolec. Rotunda sv. Víta byla zprvu knížecím dvorským kostelem. Spolu s kostelem Panny Marie a sv. Jiří tvořila první kamennou architekturu Hradu.
První tři hradní kostely nechali postavit panovníci prvních tří historicky dochovaných generací Přemyslovců.
12. 05. 2013 | 12:12

Ada68 napsal(a):

Zbožštění korunovačních klenotů je dobré akorát pro katolickou církem a jejího vedoucího, oceňovatele hokejistů a žehnatele ČT a jejím kamerám, aby tu zlodějnu (církevní restituce) snímaly tak nějak "objektivně".
Nechápu, proč by korunovační klenoty nemohly být vystaveny trvale, jistě by to šlo technicky i bezpečnostně nějak ošéfovat. Ale toho by si asi poddaní dostatečně nevážili, pokud by si nemuseli vystát mnohahodinové fronty v dešti.

Pro Bo Zekao:
Ta ty výtvory Urbana, Bukvoje, Hvížďaly a mnohých dalších se mnohdy opravdu nedá reagovat věcně.
Chcete-li příklad: v posledním svém výtvoru označil Urbal všechny voliče Zemana za národní socialisty. Je to lež jako věž. Pokud by jenom, řekněme 30% jeho voličů bylo nacionálními socialisty, Urban by již zde dávno nepsal, ale nejspíše by se připravoval na let komínem.
12. 05. 2013 | 12:17

SergioL. napsal(a):

...když pojedu druhej den ráno autem a budu nucenej večer před tím z nějakého důvodu jít do hospody, dám si majzla, kolik toho mám vypít. To je všechno. Buď je Zeman naprosto nesoudnej (včetně kohorty "radilů" okolo něho, když ho nedokážou včas zarazit) a nebo se jednalo o naprosto cílenej záměr vožralostí dehonestovat slavnostní okamžik na Hradě včetně dehonestace osob zde přítomných. Pan Zeman zde patrně chtěl ukázat (pokud je to ovšem jeho "akce"), co si myslí o všech přítomných a to tak, že mu nestojí ani za to, aby s nimi tento okamžik sdílel ve střízlivém stavu. A nechápu proč se to nejčkon snažej navíc kamuflovat vrtěním psem, když nasazujou na web zprávy o tom, co "důležitého" zvládá paní Zemanová. Je to celý k smíchu i k pláči, vy PRový virózy...Nicméně na ruský embassy se teď pravděpodobně chechtaj, až se za břicho popadaj...Tak čest práci, souzi...a chce to teď leninskej kšilt trochu víc do očí...
12. 05. 2013 | 12:22

Anastázie Králová napsal(a):

Ad pavel

Předpokládám,že si uvědomujete,že jste napsal slova mistra Jana Husa.

Jako kuriosní a "fešácký"kousek bych od Vás považovala,kdybyste
1/přesvdčil katolíka Khárla o pravdivosti těchto slo-a otupil jeho ideologický antagononismus
2/naučil Khárla s pomocí zkušeného logopeda tato slova srozumitelně vyslovit
3/zařídil,aby Khárl souvisle /pokud by nebyl zavirován-když ne alkoholem,tak jinou psychotropní látkou/na veřejnosti tato slova vyslovil vcelku jako své nové krédo.
12. 05. 2013 | 12:25

Bestia triumphans napsal(a):

Brom: ok.
ted jsem se díval na wiki, i Francie vystavuje své korunovační klenoty natrvalo. Bylo by zajímavé vědět, kolik států v Evropě vystavuje své klenoty způsobem jako my.
12. 05. 2013 | 12:25

Baba napsal(a):

Khárl se krédy neohání, páč Khárl není Khárl ani Khárla, nýbrž baba.
12. 05. 2013 | 12:29

marek44 napsal(a):

Na margo "český maloměšťák"
Nazývat Ruskou federaci Sovětským Svazem je stejně hloupé jako nazývat USA britskou kolonií .... kdysi tomu tak bylo, dnes tomu tak není .... takže Zemna nebyl na "sovětském velvyslanectví" , to muže napsat jen ten, kto věmomě lže, je hloupý anebo jenom momentálne mimo realitu (alkohol?) .
12. 05. 2013 | 12:29

Zdeněk Brom napsal(a):

Bestia triumphans:

Někdo vystavuje korunovační klenoty, někdo balsamovaného Lenina :)

Trvalé a důstojné vystavení bych také uvítal.
12. 05. 2013 | 12:29

neo napsal(a):

marek44:

nebo ten, kdo stále vidí nebezpečí v komunistickém útlaku.
12. 05. 2013 | 12:32

stejskal napsal(a):

Smazal jsem jeden příspěvek, který neměl nic společného se záměrem těchto stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů

P.S. ještě pro paní či pana Bo Zekao: když si přečtete zdejší repliky, zjistíte, že řada debatujících má problémy s pochopením psaného textu popř. jej ani nečte předtím, než napíše svůj nekompromisní názor (některým zjevně stačí titulek). To se registrací nenapraví, na tom musí pracovat lidé sami. Nabízíme k tomu na těchto stránkách možnost.
12. 05. 2013 | 12:35

Ládik!!! napsal(a):

Já bych tipnul, že naše korunovační klenoty by na světle vybledly jako barevný film Orwo.
12. 05. 2013 | 12:35

fonlip napsal(a):

Moc užitečný a pravdivý blog, jen tak dál, ať to Milošově levicové úderce, viz výše a určitě zase i níže, zvedne trochu náladu... v jejich uvažování totiž není místo pro to, že by někdo mohl mít svůj nezávislý,nikým neorganizovaný a nezaplacený názor.
12. 05. 2013 | 12:36

SergioL. napsal(a):

to marek44:
...věřím na hluboce zažité sovětské ideály, lehounce kamuflované liberálněkonzervativní rétorikou současného ruského vedení. Rovněž věřím na velmi zažité bolševické normalizační ideály současné české, nevolitelné pravice i levice, které zní, kdo nekrade, okrádá rodinu. Čest.
12. 05. 2013 | 12:41

Zdeněk Brom napsal(a):

Ládik!!!

Myslím, že ne.
12. 05. 2013 | 12:43

Analytik napsal(a):

V této zemi může šéfovat libovolnému ministerstvu i naprostý hňup, který o řízeném oboru nemá vůbec páru.
Naopak na postu prezidenta se už vystřídali zloděj kancelářských potřeb, velezrádce, narkoman propadlý alkoholu a nikotinu, už chybí jen zavšivený bezdomovec.
Jak je to možné? Jednoduše. Této zemi vládne ze zákulisí Mafie. Loutky na pódiu nemají na dění v zemi nejmenší vliv. Od těchto kašpárků se očekává jen to, že nespadnou z jeviště a neoběsí se na vodicích provázcích.
12. 05. 2013 | 12:52

Jokles napsal(a):

Tak paní Bártlová právě prokázala, že ani sebedelší řada titulů nedává záruku, že jeho nositel bude rozumný a objektivní člověk. To, co ta ženská napsala je očividně zlovolný, téměř na zakázku vyrobeny pamflet, který bez důkazů, zcela jednostranně kydá špínu na presidenta republiky, přesně v duchu kalousko-štětinového slovníku. Kalousek i Štětina, veřejně známí alkoholici, předhodili svým nohsledům téma a pani profesorka se s chutí ujala díla ! Nemá smysl dokladovat, že Zeman byl, a ještě je, stále oslaben (třeba virozou, nebo čím koliv) ale rozhodně nebyl podnapilý, nýbrž je třeba tu účelovou lež důkladně mediálně rozmazovat, aby se nakonec nevědělo, o co vlastně tady jde. Každý ví přece naprosto jasně, že Zeman jde Kalouskovi a celé TOP "po krku" ! Takže taková reakce, byť dlouhodobě neúnosná lež, na sebe nenechala dlouho čekat. Ale že se k tomu přidá i Pehe, to mně dost překvapilo... Takže vážená profesorko-doktorko a nevím, co ještě ! Jste u mne jen pouhá jedovatá podrazačka !
12. 05. 2013 | 12:55

Chŕŕŕŕ´´ napsal(a):

Běžte už s tím korunovačním harampádím někam. Raději pouvažujte nad chrápáním knížete v pracovní době.
12. 05. 2013 | 12:58

honolulu napsal(a):

Pane Pepa Repa, (07:10)
nasi mistni obcane maji uvarene makuvky horkem a vetsina ani nevi, kdo je president Obama. O Cesku samozrejme nikdy neslyseli.
To dela z lidi pocasi a priroda. Cim vice na jih, tim jsou lide hloupejsi, pozitkartejsi a snedci....
Ja take hloupnu a pohodlnim. Citim, ze je to neobycejne prijemna vec...
Krome toho, zde se porad deje nejaka sranda...

Ted policajti honili nejakeho vehlasneho zlodeje, ktery nezvadl auto a vyjel ze silnice...Pokracoval vsak v uteku a dostal se do mokrin a tam se porval s Alligatorem.. Ted se cela Florida smeje policajtum, ze kdyby nebylo zouzele, tak jim ten zlodej znovu utece...Zlodej je v nemocnici a ma pokousany i oblicej, ale zije a ma dobrou naladu.

Teplota je 31-32 Celsius a je vlhko se silnym zarenim, takze vsichni dodrzujeme Siestu - de la Mexicana a spime kazde odpoledne. Doporucuji Vam tuto zem pane Pepa Repa. Je zelena kvetnata a pozitkarska.

Gerd (07:43),
Diky za informaci pane. Becherovka je opravdu moc sladka. Nechutna mi. Ale Slivovice, to je uslechtily napoj. Mam doma MAKARSKOU odnekud z Jugoslavie.
Jo, mistni si potrpi na lahudky. Nejlepsi kava na svete z Brazilie, omamne lahodne doutniky z karibske oblasti. Nejlepsi Whisky z Kentucky...Dovoz ovoce z Chile i kdyz mistni je vyborne. Ryby z Noveho Zelandu a Aljasky i kdyz je jich plne more zde. Salamy z Madarska a syry z Francie.
Nerozumim tomu proc svet nefunguje, kdyz je na nem tak dobre.

(Akorat by se melo prijit nato jak zastavit cas, a aby bubliny u telesnych otvoru byly mensi.)
12. 05. 2013 | 13:05

český maloměšťák napsal(a):

neo napsal(a):
český maloměšťák:

jelikož je článek o opilém Zemanovi, nebavíme se o knížeti.
Ty by sis nezasouložil ani s Jokerem :)
12. 05. 2013 | 12:03
---------
To je pravda.
Ale nechám se poučit - jaké to bylo, když jste souložil s Jokerem ? Popište to.
A děkuji, že jte se přiznal ...že souložíte s Jokerem.
To už snad radši bych se opil - než souložit s Jokerem - jako vy.
Ostatně co na to říká vaše údajná přítelkyně ?

Ten vtip o Zemanovi - prosím !

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

marek44 napsal(a):
Na margo "český maloměšťák"
Nazývat Ruskou federaci Sovětským Svazem je stejně hloupé jako nazývat USA britskou kolonií .... kdysi tomu tak bylo, dnes tomu tak není .... takže Zemna nebyl na "sovětském velvyslanectví" , to muže napsat jen ten, kto věmomě lže, je hloupý anebo jenom momentálne mimo realitu (alkohol?) .
12. 05. 2013 | 12:29

Nejsem si vědom, že bych nazval někde Ruskou federaci Sovětským Svazem a psal že byl Zeman na sovětském velvyslanectví.
Pak ale jste za lživého ožralého hlupáka spíše vy - pane 44. Což nené moc dobré z hlediska další vaší věrohodnosti zde - zkuste tedy jiný nick.
12. 05. 2013 | 13:15

český maloměšťák napsal(a):

Ostatně odpoledne zřejmě pošle další naší " státnost" Kanada domů. Snad tu nejvyšší státnost - onu hop, hop, hop !
Leda by snad se Duka pomodlil a Schwarzenberg levitoval - anebo Parkanová zazpívala.
Ale to se nedá předpokládat.
Ostatně Vlastička stejně už ztratila hlas a navíc se ukázalo, že zpívá falešně.

Ale aspoň tak nebude v ulicích zase nablito.
Jen v novinách.
12. 05. 2013 | 13:33

honolulu napsal(a):

Toto je velka zahada ! Proc president, ktery je jen tak KRATCE ve svem urade a ktery ma naprostou legimitu, je tak silne a sproste napadan ?

Za tim musi byt nejaka RASISTICKA skupina lidi, touzici po moci a prestizi. On totiz president patri k nordicke rase a nekteri potomci opic ze brehu jezera Malawi, tuto rasu stale napadaji a urazeji, protoze je z Atlantis...

Oni, ti hnojometnici, maji obrovsky komplex menecennosti protoze si uvedomuji jejich nedokonalosti a VELMI SKAREDY zjev. Oni dokonce i z krasne blondynky delaji nedochudce, ktere nema mozek.
Pritom sami nesnesou pohled na nastavene zrcadlo.

Jejich obrovske komplexi menecenosti se snazi vyvazit vzajemnym vyznamenavanim. Umele vytvorenymi tituly a stalym poukazovanim
na svuj intelekt - jehoz podprumernost je predkladana jako genialita....Nastesti pro nas jsou snadno rozeznatelni tim, ze jejich charakterove vlastnosti jsou vepsany do rysu jejich opicackych ksichtu.
Cesi stujte pri Zemanovi. I kdyby spadnul na nos u sv. Vita, tak to nic neznamena. Sv. Francis z Assisi take ztrcel rovnovahu nez se naucil letat.
12. 05. 2013 | 13:48

George napsal(a):

Bo Zekao,

vy jste měl být cenzorem před plyšákem. Máte pro to specielní "demokratické" vlohy.
12. 05. 2013 | 13:54

český maloměšťák napsal(a):

"...Cesi stujte pri Zemanovi. I kdyby spadnul na nos u sv. Vita, tak to nic neznamena. Sv. Francis z Assisi take ztrcel rovnovahu nez se naucil letat...."

Ha, ha, ha,.:-))

Honolulu - dík ! Zas minimálně třicet korun doma a k tomu dva dny života navíc.
:)
12. 05. 2013 | 13:57

Boban napsal(a):

Jak se to pěje v té známé písničce...? Teď už mámš, co jsme chtěli... Takže pan"Sklenička" nebo"Becherovka". No potěš pán Bůh, když se tam do vlády dostanou jemu podobní jako Škromach a jiní... Takže, volne chlast a budeme mít ožralou vládu a nejen prezidenta...
12. 05. 2013 | 14:11

aga napsal(a):

ZB

"..Proč brát ohled na hlavní město státu, kde je pro "výstřední" chování takové pochopení.""

???

Rozumím tomu dobře? My (Dánsko, Švédsko, GB atd.) jim tam vyšleme autobusy našich fracků, kteří v Praze neumějí najít nic jiného, než putyky s laciným chlastem, protože jsme si je tak blbě vychovali, a když se k nim Praha přesto chová relativně pohostinně a nevrací je už na hranicích šupem zpět, ještě i za to budeme opovrhovat celým státem a národem?? Z Vás někdy to Vaše elitářství leze všemi tělními otvory.
12. 05. 2013 | 14:15

občanka napsal(a):

Když ještě existovala pravidla slušného chování, tak platilo, že stalo-li se někomu faux paux, vychovaný člověk dělal, jako když nevidí. Magda Vašáryová říkala: "Dáma bulvár nečte". Totéž doporučuji všem autorům a autorkám dalšího rozmazávání čehokoliv, ať Zemanovo klopýtnutí, tak Schwarzenbergův spánek při presidentově projevu.
12. 05. 2013 | 14:15

Míša napsal(a):

Quasi-magický charakter korunovačních klenotů se posiluje rituálním skrýváním a chvilkově kontrolovaným vizuálním zpřístupněním. Na držitele klíčů ke korunní komoře padá odlesk této posvátné mlhy. To, že jeden z nich, a hned ten nejdůležitější, udělal svým opilectvím ze slavnosti frašku, je jen odhalením toho, jak se věci mají ve skutečnosti. Nejsme demokratickou společností těch, kdo jsou architekty vlastní budoucnosti. Místo toho fascinovaně zíráme na vrchnost, obdařenou mocí a vládou nad námi, pro niž neplatí tytéž zákony jako pro nás. A pak na ně opilecky nadáváme v hospodě.
- bohužel přesné, paní autorko..
(majitelé klíčů nebo majitelé pravdy.. je to jedno, jak se zrovna nazývají..)
12. 05. 2013 | 14:18

Zdeněk Brom napsal(a):

občanka:

Také bývalo zvykem, že kdo to faux paux udělal, řekl: "Omlouvám se."
12. 05. 2013 | 14:25

Zdeněk Brom napsal(a):

aga:

Kde jsem psal o národu?

To není o opovrhování, ale o zneužití možnosti. Bujaří mladíci z NDR už za reálného socialismu vyváděli zde, ale po nástupu německého celníka za Děčínem se rázem uklidnili.
12. 05. 2013 | 14:29

aga napsal(a):

Míša

Jenže národ to cítí právě naopak - v korunovačních klenotech tuší něco, co přesahuje uzurpátory klíčů a pravd - tuší v nich zosobněnou duši národa a státu takového, jaký by si přáli. Nekoukají fascinovaně na ty loutky kolem - z těch si hezky počesku dělají prču - ale ctí ducha národa zosobněného v insigniích jeho Krále.

Ale vhodně umístěné historičky musí utvořit velmi hustou mlhu, aby tato pravda nepronikla na světlo. Čechům bylo historicky dopřáno jen několik krátkých okamžiků, kdy směli být hrdi na ducha svého národa bez toho, aby je za to někdo furt peskoval a aby je vychovával k opaku.
12. 05. 2013 | 14:29

aga napsal(a):

ZB

Stále nechápu, proč by měly mít právo státy, které sem své opilce vysílají, opovrhovat Prahou za její tolerantní chování. To je konstrukce, kterou mi hlava nebere.

Samozřejmě, osobně nemám nic proti tomu pro fracky vystavět halovou záchytku, zkasírovat je a vykopnout bez možnosti návratu - ale pochybuju, že by to Česku zvýšilo zahraniční prestiž.
12. 05. 2013 | 14:32

aga napsal(a):

PS k mému 14:29

To se projevuje všude, třeba i v umění - namísto takového Prstenů Nibelungů jen tiše kníkáme "Kde domov můj"...
12. 05. 2013 | 14:38

aga napsal(a):

Nojo, Libuše, já vím... :)
12. 05. 2013 | 14:40

Zdeněk Brom napsal(a):

aga:

Ony na to právo nemají a nedělají to nějak okatě a už vůbec ne všichni a vůči všem obyvatelům této země. Jenže v této zemi je dost exostů na důležitých místech, kteří ty příležitosti a důvody přímo nabízejí.
12. 05. 2013 | 14:46

český maloměšťák napsal(a):

občanka napsal(a):
Když ještě existovala pravidla slušného chování, tak platilo, že stalo-li se někomu faux paux, vychovaný člověk dělal, jako když nevidí. Magda Vašáryová říkala: "Dáma bulvár nečte". Totéž doporučuji všem autorům a autorkám dalšího rozmazávání čehokoliv, ať Zemanovo klopýtnutí, tak Schwarzenbergův spánek při presidentově projevu.
12. 05. 2013 | 14:15
--------
Něco na tom je - pokud jde o epizodu , nikolivěk o zvyk.
Což zatím hovoří v neprospěch Schwarzenberga.
Ale skore se může časem změnit - oba jsou ještě poměrně čilí a zdraví na duchu.
Nakonec ale stejně vždy vyhraje spáč.
A to i v případě Zemanově.
To je ta Boží Spravedlnost - Blahoslavení spícího ducha - jim patří království nebeské.
To jsme však již u historie strukturální, respektive cyklické /tvrdí buddhisti/.

Zpátky tedy k té epizodní : Kdo z vás se nikdy neožral tak, že to bylo mnohem zjevnější než u Zemana ? Kdo to dělá minimálně tak dvakrát týdně ?
Hmm...myslel jsem si to.

" Kdo se nikdy neožral - ať první hodí replikou ! "
12. 05. 2013 | 14:52

Zdeněk Brom napsal(a):

aga:

Když jste od bláta, máte dvě možnosti:

a) umýt se
b) ukazovat okolo sebe, že jsou někteří také špinaví.
12. 05. 2013 | 15:00

neo napsal(a):

český maloměšťák: no vidíš.Ale poučovat tě nebudu, to měla udělat maminka s tatínkem.

Nepřiznal jsem nic takového. Zemanem a nebo jsi hloupější, než si myslíš, protože z mého textu žádným způsobem nelze vydedukovat takovou věc.Vtipy o Zemanovi máš výše a není jich málo.
12. 05. 2013 | 15:00

aga napsal(a):

ZB

Ale jděte, pane učiteli. Když na vás stříká bláto někdo silnější, který vám směrnicí zakáže se mýt, a ekonomicky vás zkrouhne tak, že nebudete mít na vodu, tak s tím nic moc nenaděláte - kromě toho, že budete pokantorsku peskovat toho slabšího.
12. 05. 2013 | 15:03

buclík napsal(a):

buclík napsal(a):

Český národ má štěstí. Máme po sametové taškařici dva druhy prezidentů. První období patří dobře utajovanému opilci, další prezident byl asociální psychopat a tunelář a nyní je zase neutajovaný opilec. Takto se to bude u nás v ČR pravidelně a opakovaně střídat. Přeji všem dobré pobavení.
12. 05. 2013 | 15:10

aga napsal(a):

Samozvaní vychovatelé a karatelé Čechů se chovají jako sadističtí chovatelé psa - myslí si, že ponižováním, kopáním, urážením a hlasitým okřikováním z něj udělají lepšího psa. Přitom k tomu není třeba studium historie nebo bůhvíjaké IQ, aby normálnímu člověku došlo, že po dobrém se se psem, s dítětem a analogicky i s národem zmůže víc. Pochvala a pamlsek je za deset ran důtkami.

Skoro se zdá, že v Čechách byli ti sadističtí vychovatelé odvázáni ze řetězu a na národ p oštváni.
12. 05. 2013 | 15:11

Tomáš napsal(a):

Komentáře potvrzují název článku. Příznivcům pana Zemana by nevadilo, ani kdyby pan prezident klenoty pozvracel. Mohla by za to média, historička a pan Schwarzenberg, nakonec co je na tom špatného, když má člověk virozu, ne?
12. 05. 2013 | 15:12

neo napsal(a):

český maloměšťák:

já se nevykrucuju, upozorňuji na tvou hloupost, protože jen pouhý hlupák dokáže takovou věc odvodit z tohoto textu:cituji maloměšťák : ""...hm, já si kdysi "málem" zasouložil s M. Pfeiffer."

cituji neo:"Ty by sis nezasouložil ani s Jokerem :) "
To neznamená, že bych s nim já nebo kdokoli jiný souložil. Evidentně jsi opravdu jednodušší, než trojčlenka. Možná bys z toho dokázal odvodit, že měl k obědu Obama špagety .

Škoda je, že Zeman nehodil šavli boršče míseného s vodkou mezi klenoty.
12. 05. 2013 | 15:15

Zdeněk Brom napsal(a):

aga 12. 05. 2013 | 15:03:

To jsou slova poníženého poddaného nebo otroka.
12. 05. 2013 | 15:18

Medikolog napsal(a):

Pane Bo Zekao,

Komunisté také drželi debaty neanonymní, registrované.. a tak lidé drželi ústa, diskutující se s funkcionáři poplácávali po ramenou a dosvědčovali jim, že vše je na věčné časy a nikdy jinak.. až z toho bylo v 1989 "ani o minutu déle" a partajníci z povolání mrkali na drát, že 90% členů KSČ jsou převlečení skalní ANTIKOMUNISTÉ.

Tak nechte lidi vyplkat. Číst to vás přeci nikdo nenutí.

Nebo zase někdo založí Svaz českoromkého přátelství či Svaz českosudeťáckého přítelství.. a bude to akorát členy proti své vůli frustrovat a štvát.. do okamžiku, kdy budou moci bez rizika přestat předstírat opačný názor.

Jako když lidé již nemuseli k získání vzdělání absolvovat náboženství, zabít každé nedělní dopoledne v kostele a alespoň jednou za měsích provést sebeudávání a udávání v rámci tzv. "Svaté zpovědi"..
12. 05. 2013 | 15:20

aga napsal(a):

ZB

To jsou slova dogmatika, který schválně zaměňuje reálné otroctví s otroctvím ducha.

My jsme už téměř nevolníky, pane, to neokecáte. Naše země je gubernie, ve které nemáme na obsazování vrcholových pozic téměř žádný reálný vliv. U nás jako VŠUDE jinde jsou na politických špičkách lidé s takovým charakterem a minulostí, aby byla zaručena jejich korumpovatelnost, vydíratelnost a tím i manipulovatelnost. To je systémová záležitost, ze které nemá Česko výjimku. Pokud jste fakticky otrokem, nepomohou vám velkohubé fráze. Jediná svoboda, kterou si můžete zachovat, je svoboda ducha - ta ale vyžaduje reálné zhodnocení materiální situace.
12. 05. 2013 | 15:24

Zdeněk Brom napsal(a):

aga:

Cituji: "My jsme už téměř nevolníky..." Tak to Vám nezávidím.

Cituji: "Naše země je gubernie..." A kdo to dopustil? Na koho to svalíte?
12. 05. 2013 | 15:29

aga napsal(a):

ZB

Čím dál víc se mi hnusí lidé, kteří svalují vinu na oběť. Máte se ptát "kdo to zosnoval" ne "kdo to dopustil". Zvlášťě, když ti osnovači mají mají daleko větší moc, více informací, prostředků, technologií a možností osnovat, než oběti "dopouštět".

Na další debatě v tomto duchu nemám zájem, děkuji.
12. 05. 2013 | 15:32

Míša napsal(a):

aga

aha, chcete příspěvkem 12. 05. 2013 | 14:29 zřejme říct, že fronta na korunovační klenoty není obyčejná fronta "na zboží", že..? Nebo tak něco jiného přízemního.

Píšete, že lidi se chodí koukat na něco, co je přesahuje- chodí ctít ducha národa.. ducha, který je kupodivu ukryt tam, kde by ho nikdo nečekal, co?
Protože tzv."normálně" je onen ´zhmotnělý duch národa´ ukryt v trezoru, a to pod sedmero klíči, opravdu jako v pohádce. Tedy tak prý velí tradice. A v takovém případě je pak vlastně docela příznačné, že si z toho lidi nedělají tu obvyklou prču, ale naopak to berou vesměs vesmírně vážně..

No, imo paní autorka napsala dobrý text.
(akorát škoda, že ho ukryla do trezoru, to si ho pak čtenáři - diskutéři nemůžou ani přelítnout, natož přečíst ;)
12. 05. 2013 | 15:38

Zdeněk Brom napsal(a):

aga:

Tak už se konečně postavte na nohy a nevyžívejte se v pozici oběti.
12. 05. 2013 | 15:39

aga napsal(a):

Míša

Nevím, jestli Vám rozumím - nechtěl jsem říci nic přízemního, naopak, chtěl jsem poukázat na to, co je na korunovačních klenotech skutečně vzešeného. Pro mne tam není duch ukryt "kupodivu", já bych ho zrovna tam očekával. Samozřejmě i jinde. Přesto není duch "zamčen v trezoru" - to už je tak vlastnost ducha, že si věje, kudy chce, a do tezoru ho nezamknete ani sedmi klíči, ani papaláši, ale ani historikové.
12. 05. 2013 | 15:44

Bestia triumphans napsal(a):

Zdeněk Brom napsal(a):
"aga: Tak už se konečně postavte na nohy a nevyžívejte se v pozici oběti."

!!!
Možná ani nevíte, jak trefně jste ho charakterizoval...
12. 05. 2013 | 15:46

aga napsal(a):

BT

Víte, bestie, lidé, které přestala bavit pozice oběti, si nakonec zbastlej papiňák plnej hřebíků. Navádíte mě snad k tomu? Protože jiná možnost není - všechny dostupné jsem poctivě a do mrti vyčerpal - vy a Brom zřejmě taky, jinak byste mi to neradili - a výsledek veškerý žádný.
12. 05. 2013 | 15:50

aga napsal(a):

PS

A ta Bromovská figura už začíná být fakt únavná - začne stěžováním si na poměry, na nedůstojnost státu, na exoty ve funkcích, a končí tím, že mi to hodí na hlavu, dopustil jsem to já, ne on.
12. 05. 2013 | 15:56

josef napsal(a):

Tento národ chlastá první ligu a je tak pokrytecký, že se dokáže pohoršovat nad prezidentem o jehož údajné opilosti nemá jediný důkaz.
Možná byl ožralý, možná ne, ale to divadélko "kulturní fronty" je stejně trapné jako během prezidentských voleb.
Je mně z těch různých Svěráků a Hřebejků už na zvracení.
12. 05. 2013 | 16:00

Zdeněk Brom napsal(a):

aga:

To jste to sice zcela překroutil, ale nebudu Vás ve Vašich křečích oběti rušit.
12. 05. 2013 | 16:03

aga napsal(a):

Quasi-magické orgie:

http://zpravy.idnes.cz/obrazem-stalete-britske-tradice-ozily-kralovna-otevrela-parlament-1f6-/zahranicni.aspx?c=A100525_175151_zahranicni_ipl

Čtyřiaosmdesátiletá panovnice absolvovala ceremonii k otevření parlamentu pošestapadesáté. Jako vždy ji provázela spousta mnohasetletých tradic.

Královna přijíždí na slavnostní zahájení nového zasedacího období parlamentu (25. května 2010)
Monarchie přece nemůže riskovat třeba opakování takzvaného Spiknutí střelného prachu z roku 1605, kdy se skupina anglických katolických šlechticů pokusila vyhodit při zahajovacím zasedání parlamentu do povětří Westminsterský palác a zabít tak krále Jakuba I.

Královna přijíždí na slavnostní zahájení nového zasedacího období parlamentu (25. května 2010)
Atentát se sice nezdařil, od té doby však prohledává královský strážce ještě před příchodem panovníka či panovnice sklepení parlamentu, zda tam náhodou nejsou nějaké ty soudky se střelným prachem.

Královnina stráž čeká v parlamentu na příchod panovnice.(25. května 2010)
Jakmile je jednou zajištěna královnina bezpečnost, panovnice vyráží se svým čtyřspřežím a zlatým kočárem z nedalekého Buckinghamského paláce. Letos Alžběta II. i s vévodou z Edinburghu opustili královské sídlo v Londýně v 11 hodin dopoledne. Tradičně je při tom doprovázel jízdní regiment britské armády.

Slavnostní zahájení nového zasedacího období britského parlamentu (25. května 2010)
Po příjezdu do parlamentu si panovnice nasadila britskou korunu a speciální plášť a odebrala se do Sněmovny lordů, tedy horní komory parlamentu, kde se otevírací ceremoniál pravidelně odehrává.
Do dolní sněmovny totiž žádný panovník nevkročil od roku 1642, připomněl deník The Times na svém webu. Tehdy tam Karel I. přišel zadržet pět nejvzpurnějších členů parlamentu. Ti před ním ale prchli a pro krále se stala akce katastrofou.

Někdejší premiérka Margaret Thatcherová na slavnostním zahájení nového zasedacího období britského parlamentu (25. května 2010)
Ve Sněmovně lordů pak současná královna i s manželem, vévodou z Edinburghu, zamířila na trůn, aby zahájila ceremoniál. "Mí lordové, račte se usadit," pronesla, jenže tradicím nebyl konec.
V horní komoře totiž chyběli nově zvolení poslanci. Aby jim královnina řeč neunikla, došel si pro ně královský posel a uvaděč panovníků ve Sněmovně lordů, kterému se přezdívá dle jeho pomůcky Černá hůl.

Slavnostní zahájení nového zasedacího období britského parlamentu (25. května 2010)
A podle tradice mu zabouchli dveře dolní komory přímo před nosem, aby mu tak dali najevo nezávislost poslanců. Načež posel třikrát zabušil na dveře dolní komory svou černou holí a poslanci ho následovali do horní komory. Nutno dodat, že i tento zvyk se váže k neslavnému pokusu Karla I. o zatčení pěti poslanců.

Královský posel klepe na dveře dolní sněmovny, aby vyzval poslance k návštěvě královniny řeči k zahájení nového zasedacího období parlamentu (25. kvěna 2010)
Poté, co členové dolní sněmovny dorazili, pustila se panovnice do čtení projevu, který připravila nová vláda. "Moji lordové a členové dolní sněmovny. Legislativní program mé vlády bude založen na principech svobody, poctivosti a zodpovědnosti. Hlavní prioritou je snížení deficitu a obnovení ekonomického růstu," zahájila letos trůnní řeč královna.

Nově zvolení poslanci směřují z dolní komory parlamentu do Sněmovny lordů na královninu řeč, kterou panovnice zahájí nové zasedací období parlamentu (25. května 2010)
Koaliční kabinet jejími ústy také slíbil rozsáhlé změny politického systému, omezení počtu přistěhovalců a referendum o případném přesunu dalších pravomocí z Británie do Bruselu.

Britský premiér David Cameron na slavnostním zahájení nového zasedacího období
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/obrazem-stalete-britske-tradice-ozily-kralovna-otevrela-parlament-1f6-/zahranicni.aspx?c=A100525_175151_zahranicni_ipl
*******
Kde jste, stateční britští historikové - do boje !!
12. 05. 2013 | 16:12

linoleum napsal(a):

Brome, aga má stoprocentní pravdu a z vás už je jen o něco jiný hoven. Prostě trapák.
12. 05. 2013 | 16:25

Zdeněk Brom napsal(a):

linoleum:

Jistě. Položte se na zem a nechte po sobě šlapat. Vše dobré.
12. 05. 2013 | 16:31

xyntypa napsal(a):

Zdeněk Brom,

dle mého mínění má aga větší rozhled a lepší argumenty, jako podložka pod nohy papalášů se zdáte být o hodně vhodnější než diskutující linoleum. Ta přehnaná úcta ke korunovačním klenotům jako k k něčemu nadpozemskému, když jsou to v podstatě jen symboly absolutní nadvlády nad jiným lidmi, je vskutku nedobrá a svědčí o poddanské povaze. U knížete nevadí nic, ba právě naopak, vše je u něj noblesní, u plebejce Zemana vadí úplně všechno. A to druhým diskutujícím vyčítáte otrockou povahu... Směšné. Je mi to líto, o to víc, že prý jste učitelem.
12. 05. 2013 | 16:56

Zdeněk Brom napsal(a):

xyntypa:

A další klasika.

Nikdy a nikde jsem se nezastával ministra zahraničí. Ani jsem ho nevolil. Knížetem ho nazýváte Vy. Proč? Je to Váš vládce? Můj ne.

Aga také vyjadřuje úctu ke korunovačním klenotům. Není to symbol nadvlády, ale symbol národní paměti. Klidně ho můžeme zrušit a národní tradice odvíjet od Temelína. Jak je libo.
12. 05. 2013 | 17:01

trc napsal(a):

xyntypa:
Také mě děsí, že podobná fanatická individua mohou učit moje děti.
12. 05. 2013 | 17:02

marxík napsal(a):

Brom
Kolego, já vám to vysvětlím přes komunisty. Tomu byste mohl rozumět. Zkuste si představit, že je rok 1970 a vy si stěžujete na nemožnost cokoliv ovlivnit, načež já vám doporučím, abyste se postavil na vlastní nohy. Máte přeci možnost vstoupit do strany a věci ovlivňovat zevnitř.
Takové pocity má zřejmě kolega aga. Už ho chápete?
12. 05. 2013 | 17:04

Zdeněk Brom napsal(a):

trc:

Pokud fanatikem máte na mysli lidi, kteří se nechtějí hrbit, pak své děti vychovávejte s ohnutou páteří. Hodně štěstí.
12. 05. 2013 | 17:05

Zdeněk Brom napsal(a):

marxík:

Máte i jiné možnosti. Můžete emigrovat. Můžete se vzdělávat a žít v paralelních strukturách.
12. 05. 2013 | 17:07

Zdeněk Brom napsal(a):

marxík:

Mimochodem, kdyby KSČ byla skutečně komunistickou stranou, pak bych do ní klidně vstoupil. Tehdy i dnes.
12. 05. 2013 | 17:08

Targus napsal(a):

To Jan Vaculík, BT:

Tak on byl Véna Veškrnovejch abstinent a nekuřák, tak pardon a děkuji za poučení.
Zkuste si zadat do vyhledávače hesla Havel, alkohol, naskáče vám tam nepřeberné množství odkazů.
Samozřejmě, nejsou z oficiální TV a jsou to jen a jen pomluvy. Jak jinak.

Lituji vašeho prostého ducha.
12. 05. 2013 | 17:11

Český Honza napsal(a):

Autorka má pravdu, jsme nemocní. Kandidáti druhého kola PV kouří a chlastají oba, jen něco jiného a s jinými kumpány (pamatujete na průvod Prahou s dýmkami?) a oba porušují dekorum ve vážných a slavnostních situacích. Statisticky jsme na tom jako národ s konzumací drog, s tabákem a alkoholem na prvních místech, opravdu špatně. Češi, na zdraví!
12. 05. 2013 | 17:14

Targus napsal(a):

To xyntypa:

Co se vám zdá na Kchárlovi noblesního?
Jeho nevymáchaná huba na úrovni vzdělaného dlaždiče?
Červené fusky?
Chrápání ve sněmovně?
Šišlání v každé řeči, kterou zvládá?
Jeho čachry s otrávenými rybami?

Povídejte, přehánějte. Rozveselte mě.
12. 05. 2013 | 17:24

Targus napsal(a):

To Český Honza:

Rozdíl je v tom, že jeden chlastá a kouří jako buran, kdežto druhý se ožere a zahulí s noblesou.
Kdybyste byl řádně vzdělán nebo měl umělecké nadání, cítil byste ten propastný rozdíl. Ježto jste Honza z Čech, víte kulové.

:-)))
12. 05. 2013 | 17:28

JZD Rudá Koroptev napsal(a):

tolik pochopení k ožralému Zemenovi,no je vidět že mu obyčejný lid rozumí.Jó to kdyby se takhle nachlemtal Klaus...
12. 05. 2013 | 17:29

čert }:o) napsal(a):

narozdíl od Urbana a Pehe to paní Bartlová
napsala moc hezky a bez emocí! Pehe a Urban
rozvášnili dav a tak jedeme jako fretky =o)
Myslím že vybít si vztek na pisatelku je
tedy nehorázné a sprosté a dopodručuji pokračovat
pod těmi blogy pánů Urbana a Pehe
Tam je docela dobrá společnost a krásná
psychiatrická komůrka pro nás všechny kdož
si toužíme vybít nějakou tu frustračku
Navíc není pro paní Bartlovou podstatný
Zeman ale korunovační klenoty
Zeman je pouze vedlejším produktem blogu
aby to bylo čtivější

paní Bartlová palec nahoru hezký čtivý blog
a na zemanobijce nedejte Oni (to tak) nemyslí =o)
12. 05. 2013 | 17:31

aga napsal(a):

"..udělal svým opilectvím ze slavnosti frašku..

Ještě k tomuto autorčinu výroku - ať už měl Zeman kocovinu nebo virozu, nezesměšnil symboly české státnosti úmyslně. Co ale říci třeba o Havlově prohánění se po chodbách Hradu na koloběžce, či o bordelovém srdíčku nad ním. Autorka by zřejmě kvitovala, že Havel rozhodně posvátnou úctou ke quasi magickým symbolům netrpěl, a podařilo se mu spojit v jedné osobě moc a nadvládu vrchnosti (kterou si viditělně užíval) s pohrdáním ke svým vlastním symbolům - halt absurdní kašpar.
12. 05. 2013 | 17:39

aga napsal(a):

PS
A našlo by se toho u Havla víc - třeba záměrně komicky operetní uniformy hradní stráže apod.
12. 05. 2013 | 17:41

marxík napsal(a):

Targus
Zda je chlastání a kouření noblesní se určuje podle osvědčeného pravidla pravé ruky.
Ale pouze do nástupu nového světového hegemona. V rámci vyváženosti se na nějaké to století pravidlo otočí.
12. 05. 2013 | 17:44

resl napsal(a):

Zoufalci všeho druhu ukazují na Havla, stydím se za ně. Za Bimba ne, ten ať si svou pitomost vyžere sám. Až po pár měsících skončí, napíšou naší přitroublí občané, že Havel taky málem zemřel a pojede česká pitomost dál v ruskejch kolejích. My nic, to oni, my mírotvorci, to oni válečníci. Nikam jinam, než do Ruska, velká část knedlíků nepatří. Mladí, zmizněte dokud je čas, nebo vám Češi spolu s Klausem a Zemanem, zničí život.
12. 05. 2013 | 17:47

Targus napsal(a):

To resl:

Tak to vidíte, já jsem se zase musel mockrát stydět za Havla.

Třeba když mi Srbové, Slováci a Maďaři žijící ve Vojvodině předhazovali jeho humanitárně bombardovací projevy.
12. 05. 2013 | 17:52

modrý edvard napsal(a):

Zeman pije. No a co? To jsme přece věděli.
12. 05. 2013 | 17:56

fonlip napsal(a):

"A vy Američané zase mlátíte černochy!" Replika z vtipu, když Rusům před lety někdo vyčetl antisemitismus... Když se ozve někdo proti takové ostudě, jakou předvedl M.Zeman, a nebylo to poprvé, ale minimálně potřetí, co byl zkárovaný v době, co je naším PREZIDENTEM, hned se ozve akční úderka s dělostřelbou, nejlépe na V.Havla, pravdoláskaře, K.Schwarzenberka atd.
12. 05. 2013 | 17:57

resl napsal(a):

Targus,
lžete, ale váš nalitý zoufalec se síťovkou byl v tv zřetelný a to se blbě okecává. Vy se snažíte dětsky, hloupě žvatlat o Havlovi a je mi vás tak trochu líto. Lepší bylo mlčet. Vót, na zdarově, duraki.
12. 05. 2013 | 17:59

Caroll napsal(a):

Vážená paní, starejte se o historii umění, v tom se snad(?) trochu vyznáte a nesnažte se uplatnit v jiných oborech. I průměrně inteligentní alkoholik se nebude opíjet před takovou významnou událostí. Nehledě k tomu že jak bylo patrné z přímého přenosu šlo patrně opravdu o indispozici způsobenou nějakým onemocněním. Zřejmě ani trochu netušíte jak to v životě chodí a soudíte ostatní podle svých vlastních měřítek. Buďte raději zticha suďte nejdříve sebe. Na to ale máte asi ještě málo životních zkušeností. Jste ještě mladá a málo toho znáte.
12. 05. 2013 | 17:59

čert }:o) napsal(a):

aga
ano tudíž Zeman bude pokračovat v tradici
a aga bude nadále argumentovat Havlem
aby zakryla Zemanův alkoholizmus
Dokonce Havlovi přičítá uniformy hradní
stráže =o))))))
hustýýýýýýýýý
12. 05. 2013 | 18:00

aga napsal(a):

čert

Zeman nepokračuje tradici - jsou dneska čerti tak natvrdlí, že nechápou rozdíl mezi neúmyslnou indispozicí a záměrným a programovým zesměšňováním národních symbolů? Zřejmě ano, pak má mít peklo nějakou autoritu.
12. 05. 2013 | 18:05

ajeto napsal(a):

k autorce blogu: pokud čtu blog mě dosud neznámého autora, orientačně kouknu na fotografii, mžikne mi hlavou, to je ale chlapisko divného vzhledu, čtu dál informace o autorovi blogu u jeho fotografie, bože, je to femininum, v duchu se omlouvám, to se může stát, že ze vzhledu nelze na první pohled identifikovat pohlaví, čtu obsah blogu a znechutí mě nejen základní teze tohoto dílka, ale i odkaz na novináře Urbana. Omlouvám se autorce blogu, ale nelíbí se mi vůbec nic (obsah jejího přísvěvku ani ona).
12. 05. 2013 | 18:06

xyntypa napsal(a):

to targus
kde jste přišel na to, že mi pan Schwarzenberg přijde noblesní, naopak, vyjadřuji neskonalý podiv, že tak někomu může připadat...

to Zdeněk Brom
po novém, byť letmém pročtení této diskuze musím konstatovat, že pana Schwarzenberga opravdu nijak neadorujete, ale ani nehaníte, tak jak to činíte ohledně pana Zemana, navíc s nebývalým gustem hodném podstatně důležitější věci než je kymácení nad uměle stvořeným a pomyslným symbolem, jakým jsou korunovační klenoty... Nicméně jejich stmelující roli v určitých vypjatých chvílích národa vnímám, ale nikoli s padnutím na kolena či na zadek. V mých očích se nic zásadního nestalo.
12. 05. 2013 | 18:08

čert }:o) napsal(a):

Caroll
nevydržím:
v přímém přenosu si pan prezident dloubal nudle!
Mohu to přičíst k té viróze? Může se průměrný
střízlivý prezident dloubat na veřejnosti
při významné události v nose aniž by použil
kapesník a pak následně si podával ruce s ostatními?
Mohu to přičíst k té viróze? Opravdu?
12. 05. 2013 | 18:08

Vox populi napsal(a):

Podle reakcí některých komentátorů(věřím,že jsou za své cinty placeni) je Miloš Zeman presidentem čtvrté cenové skupiny.Hysterické nadávky na novináře,Švancenberka,Havla a všechny,kteří nesdílí jejich názor vypovídá za všechny komentáře.Těžká závislost na alkoholu hlavy státu je pro tyto bojovníky věc podružná.
12. 05. 2013 | 18:11

aga napsal(a):

čert

Jo a co se vám nezdá na těch uniformách? Náhodou jsem tehdá byl dění dosti blízko, tak vím, jak si Havel nazval partičku oblíbenců, rozdal role a uspořádal za jeden velký absurdní happening - samozřejmě z našich společných daní bohatě zaplacený.
12. 05. 2013 | 18:11

čert }:o) napsal(a):

nenatvrdlá aga
viz Caroll ;o)
12. 05. 2013 | 18:12

Targus napsal(a):

To resl:

Proč MŮJ nalitý zoufalec?
:-)))
Já mám Zemana někde hodně hluboko pod pasem.
A o Havlovi hloupě a dětsky nežvatlám, to se mýlíte. Skoro jako ti pomýlení soudruzi v 68. roce, že ano.
:-)

P.S. Ještě mi sdělte, zda se opravdu domníváte, že Vašek byl abstinent a nekuřák. Rád se směju vaším vtípkům.
12. 05. 2013 | 18:13

Čochtan napsal(a):

marxík napsal(a):
" Máte přeci možnost vstoupit do strany ..."
marxíku, neměl tu možnost. Slušní lidé do partaje nevstupovali. Slušní lidé se komunistů štítili. Ty by´s asi za protektorátu vstoupil i do NSDAP ! KSČ byla stejné svinstvo jako NSDAP.
12. 05. 2013 | 18:16

čert }:o) napsal(a):

aga
jo von je chlap?
Když mluvíte o daních co říkáte na ten
alkoholmetr co se objednává Zemanovi
cca za melouna aby se neotrávil
metylalkoholem? Taky z daní! Vašich
To je fuk Stejně je to mlácení pytle sena
Kdo nechce vidět nevidí Tak buďte slepým dál
12. 05. 2013 | 18:17

Občan napsal(a):

To mě, Ago, u autorky zaujalo nejvíc.
Je kunsthistorička a vyplodí takovou nenávistnou slátaninu. A ještě k tomu ahistorickou.
12. 05. 2013 | 18:18

Targus napsal(a):

To čert }:o):

Průměrný prezident může dokonce i ušoulat z vydolovaného materiálu kuličky a cvrnkat je po ochrance.
Anebo si otřít pracky o Dukův ornát.
Může vše, co pobaví dělný i nedělný lid. Chléb a hry jsou od pradávna základem vládnutí, Wachfaitle.
12. 05. 2013 | 18:18

Lumir napsal(a):

Ano, ceska spolecnost je nevylecitelne nemocna. Choroba trva jiz nekolik staleti, ale Cesi to nejsou schopni ani diagnostikovat ani pochopit.
12. 05. 2013 | 18:19

Targus napsal(a):

To Čochtan:

Jémine, brzděte. KSČ byla totéž, co v docela nedávné minulosti ODS, to ano. Ale s NSDAP jste to kapánek přepísk. V dokumentech strany nebylo nic o vyhlazování ras, Lebensraumu, Drang nach Osten a spol.
Jinak souhlasím s tvrzením, že slušní lidé do KSČ nevstupovali, ba se jí rovnou štítili.
12. 05. 2013 | 18:22

otokar napsal(a):

Brome,tak dlouho jste rebeloval,až si Vás koupili.je třeba jen nabídnout správnou cenu.pro mne nejste zklamáním,tušil jsem to již dříve.Autodraft.
12. 05. 2013 | 18:22

Zdeněk Brom napsal(a):

otokar:

Mohu vědět, kdože si mě koupil?
12. 05. 2013 | 18:25

aga napsal(a):

čert

http://www.denik.cz/z_domova/zeman-dostane-pristroj-na-odhaleni-bomb-ten-umi-i-testovat-alkohol-20130423.html

Říkám, že pro zajištění bezpečnosti prezidenta a dalších ústavních činitelů se vyhazují daleko větší peníze za daleko neužitečnější věci. Natvrdlý čert vidí na přístroji pro zjišťování výbušnin a alkoholu jen ten alkohol.
12. 05. 2013 | 18:25

au napsal(a):

Česká spodina si takového prezidenta, jako je Zeman, nezaslouží.
Plivající a funící ubožáci, kteří sami v životě nic nedokázali, si myslí, že budou větší, když plivnou na prezidenta Zemana.
Zemana si lze jen vážit, jako prezident si získal respekt všech myslících lidí, ale těch, kdo na něj plivají, se všichni slušní lidé musí štítit.
12. 05. 2013 | 18:27

aga napsal(a):

Lumir

Ale přes tu staletí trvající nevyléčitelnou nemoc furt mrchy přežívaj. Bohužel, ani poslední pokus o konečné řešení německým doktorům nevyšel.
12. 05. 2013 | 18:37

Bosikado napsal(a):

Jestlize nekdo , ktery ve vysoke politicke v tomto pripade president republiky uprednostnuje svuj chtic pred sluzbou statu a etikou je nehoden sve funkce . Bodka.
12. 05. 2013 | 19:00

čert }:o) napsal(a):

Targus
vy jste srandovní a dne už jste
druhý co mi dává jiný nick
Jistá paní trpící stihomamem
který sama přiznala si myslí že jsem
zase nějaký Ríša a vy zas že jsem
Wachfaitl Musím přiznat že příznaky
té paní máte taky =o)
Rozdíl je ten že ona se léčí a ví to
o sobě
12. 05. 2013 | 19:00

Boban napsal(a):

Top buclík

Historie ví, že chlastal a jak také Gottwald a táta URO Zápotocký. Tehdy se to nikdo neodvážil hlasitě říci. Ještě že nabyly sociální sítě, jinak nevím, nevím...
12. 05. 2013 | 19:03

čert }:o) napsal(a):

nenatvrdlý aga
věří zas v přístroj na odhalování bomb
a virózu =o)
Máme to holt těžký milý ago co?! ;o)
12. 05. 2013 | 19:05

Targus napsal(a):

Srandovní jsi akorát ty, čertíku, Bertíku. Chtělo by to lehce obměnit slovní zásobu a hlavně vedení v palici, což je pro některé jedince úkol vpravdě neuskutečnitelný.
Něco jako natáhnout vlas, na tom taky rohatí pohořeli.
12. 05. 2013 | 19:09

neo napsal(a):

pak to má na těch silnicích nějak vypadat, když si kamioňáci fandící opilci u korunovačních klenotů přihnou s ním, aby byli ti správní obyčejní, za které se becher milouš bije do roztrhání zavalitého těla.
12. 05. 2013 | 19:13

Targus napsal(a):

To neo:

A kteřípak, neouši? Zase útok ad hominem? Není ti hanba, nedouku?
12. 05. 2013 | 19:16

Strašil st. napsal(a):

Stalo se a ještě stane.
Dá se ledacos přehlídnout, ovšem to pak musí dotyčný dělat výkony - být velkým a tedy nátrodním.
Pokud Zeman uhnul, nemuselo být zrovna v katedrále... No, počkáme si. Buďto dokáže nebo se propadne jako jeho předchůdci v mnohém !!
12. 05. 2013 | 19:17

aga napsal(a):

čert

Aga v tomto případě nepotřebuje věřit, aga si zjistil o co jde, aby se tu čertovsky nezesměšňoval, a čert by se tomu býval byl taky mohl vyhnout, kdyby si zadal do vyhledavače "Ramanův spektrometr".
12. 05. 2013 | 19:17

čert }:o) napsal(a):

Targusi
nějak mě ten tvůj názor na mě nebere
Vedení v palici si srovnej sám
máš tam přeházený hodnoty když ti
imponují opilci a jsi přesvědčen
o něčem co není ;o)
Pokud mi nemáš co podstatného
říct krom napadání a bludů tak
nemá cenu pokračovat dál a nechávám
tě gentlemansky vyhrát že jsi lepší
a chytřejší a krásnější a vůbec
Hodně zdaru milý Targusi
12. 05. 2013 | 19:19

Targus napsal(a):

To čert }:o):

Prosil bych odkaz na můj text, z něhož lze vyvodit, že mi imponují opilci.

Navrhuji hospitalizaci, čertíku Wachfaitle, je to nutné. Zkušenosti máte bohaté, takže žádná křeč. Elektrošoky už nejsou v módě, klecáky zrušeny bez náhrady, skotské střiky jsou vlastně príma, bude to v poho.
:-)))
12. 05. 2013 | 19:25

neo napsal(a):

nevim Targouši,kteřípak. Kdysi někdo pravil cosi o potrefených husách, ale toho byste měl znát. A laskavě si odpusťte cosi o nedoukovi. Od nezaměstnaného řidiče je to přímo k popukání.
12. 05. 2013 | 19:27

čert }:o) napsal(a):

aga je holt machr =o)
12. 05. 2013 | 19:28

český maloměšťák napsal(a):

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/174902-obecni-lihovar-ve-skuhrove-vydelava/?mobileRedirect=off

"....Obec a podnikání – že to jde dobře dohromady, potvrzují ve Skuhrově nad Bělou na Rychnovsku. Obec tam provozuje pěstitelskou pálenici a jejími výnosy posiluje svůj rozpočet. Dosud je trvale zisková...."

"...Žáků bylo málo, zato ovoce je v zahradách kolem Skuhrova hodně. A tak obec přestavěla školu na malý lihovar pro drobné pěstitele. Skuhrov se vrhnul na podnikání. Sezona většinou začíná pálením višní a třešní, pak přijdou na řadu hrušky a jablka a nakonec švestky, jak popsal starosta Skuhrova Milan Bárta.
Kotel a destilační zařízení promění 300 litrů kvasící ovocné směsi asi za tři hodiny na 30 litrů ostrého moku. Ve Skuhrově počítají sedmou sezonu. Kromě úvodní zkušební byli vždy v zisku. Letos ho odhadují na čtvrt milionu korun. Podle Milana Bárty se peníze obci hodí, plánuje například stavbu požární zbrojnice.
Lidé v obci nápad radnice přivydělat si chválí. Zásoby kvasu tady vydrží ještě asi tři neděle. Nová sezona pěstitelského pálení pak začne zase v září...."
------------
Je to symptom - nebo nemoc ?
Já bych to bral jako realitu...je to výdělečné ? Je. Tak co.
12. 05. 2013 | 19:31

Targus napsal(a):

To neo:

Kde chodíte na takové ptákoviny, že já jsem nezaměstnaný?
:-)))
Fakt nedouk, něco si vymyslí a pak tvrdí, že to je pravda.
12. 05. 2013 | 19:33

Praga V3S napsal(a):

Targus by potreboval vymenit v prevodovce olej.
12. 05. 2013 | 19:33

neo napsal(a):

prej to udělal Nečas s Němcovou. Nečas mu nasadil Nelsona a Němcová mu vlila do hrdla lahev Stalinových slz.
12. 05. 2013 | 19:35

neo napsal(a):

Targus:
od vás.

ale dost se divim , že už práci máte, když je tak nemožné ji sehnat. Což jste také tvrdil.
12. 05. 2013 | 19:39

čert }:o) napsal(a):

Targusi
dej sem důkaz že jsem Wachfaitl
a pak machruj Wachfaitl opravdu nejsem
ale je to přesně jako s tou paní
taky je tak přesvědčená že jsem
Ríša a dětinsky to dokazuje
stejnou slovní zásobou
12. 05. 2013 | 19:40

V poradi dalsi Milous napsal(a):

Este ze Milous, kdyz se vykropi nesteka , nebo nemnouka , znal jsem takove vesele jedince .
Akorat se mota , jako Somalec v supermarketu.
12. 05. 2013 | 19:42

čert }:o) napsal(a):

tak koukám Targusi že máš
problém i s pamětí Možná by
bylo dobrý vážně navštívit
lékaře
Přečti si svoje příspěvky
možná ti pomůžou zlepšit
mysl
Hodně štěstí
12. 05. 2013 | 19:45

Targus napsal(a):

To neo:

Absolutně nezvládáte český jazyk. Do příště nastudujte rozdíl mezi slovy:
Nezaměstnaný x nezaměstnatelný

Jestli práce je nebo není, můžete posoudit z aktuální statistiky. Najít si ji možná zvládnete sám, když o sobě roztrušujete, že jste analytik.
Nápověda - zkuste otočit několika listy v novinách zabývajících se tímto problémem, v Blesku to nenajdete.
:-)
12. 05. 2013 | 19:46

SuP napsal(a):

čert -
"....a na zemanobijce nedejte Oni (to tak) nemyslí =o)
12. 05. 2013 | 17:31 ...."

Nemělo tam být - ..a na zazemanobijce ....?
(ale oni by to stejně nepochopili)
;-)
12. 05. 2013 | 19:47

český maloměšťák napsal(a):

neo napsal(a):
prej to udělal Nečas s Němcovou. Nečas mu nasadil Nelsona a Němcová mu vlila do hrdla lahev Stalinových slz.
12. 05. 2013 | 19:35
----------
Neo, vy jste vskutku nesmírně inteligentní a slušný hoch /až na to souložení s Jokerem/.
Jste skoro tak inteligentní jak kanalizační přípojka - vždy víte, kam a jak to máte poslat.

P.S. Babču bych nepodezíral. Ta je ráda že to doklepe v poslanecké sněmovně do přesluhovaného důchodu. Proč by se měla kompromitovat tím, ře bude na oficiální akce nosit špiritus. Nečas pak v poslední době spíše nasazuje oslí hlavu než nelsona - ale sobě, ne Zemanovi.

A když tak....Nečas to nedělá s Němcovou, ale s Nagyovou.
12. 05. 2013 | 19:48

Targus napsal(a):

To čert }:o):

Prozraď jediný důvod, Berťo, proč bych měl ztrácet čas hackováním serveru, abych zjistil IP adresy?

Tvoje žvásty mi leží u paty.

P.S. Pozdravuj Elenu, jedinou Ukrajinku na světě, která neumí ukrajinsky ani slovo.
:-):-):-)
12. 05. 2013 | 19:52

neo napsal(a):

Targus:
vim velmi dobře, jaký je rozdíl mezi nezaměstnaným a nezaměstnatelným. Podle toho, jak jste se chvástal tím, jak jste vzdělán a kolik umíte jazyků a jelikož jste jezdil kamionem, tak předpokládám, že jste byl nad minimální mzdou a nejste ani náhodou nezaměstnatelný. Pokud jste tedy nelhal.

a pokud se podívám na onu statistiku, tak vás ujišťuji, že existuje v česku alespoň jedno volné pracovní místo.
12. 05. 2013 | 19:52

čert }:o) napsal(a):

SuP
máš pravdu dneska se fakt bavím
12. 05. 2013 | 19:53

neo napsal(a):

český maloměšťák :

Neo, vy jste vskutku nesmírně inteligentní a slušný hoch //// děkuji, to já vím. Ale o tobě se to říci nedá. Teď nevím, jestli bohudík a nebo bohužel. Evidentně ani po citacích nejsi schopen chápat. To půjde, neboj. Měl ses zeptat Michelle.
12. 05. 2013 | 19:56

čert }:o) napsal(a):

Targus
důvod je opravdu jediný
dokaž že jsem Wachfaitl
Pokud se ti to podaří
omluvíš se pokud se ti
to nepodaří jsi obyčejnej
lhář a sralbotka
Tak se čiň
12. 05. 2013 | 20:03

muromec napsal(a):

neo napsal(a):
český maloměšťák :

Neo, vy jste vskutku nesmírně inteligentní a slušný hoch //// děkuji, to já vím.
//// děkuji, to já vím.
//// děkuji, to já vím.
//// děkuji, to já vím.
//// děkuji, to já vím.

HA!
12. 05. 2013 | 20:47

neo napsal(a):

muromec:

////HA!
////HA!
////HA!
////HA!
12. 05. 2013 | 20:54

ctverec napsal(a):

Pan prezident je inteligent s pronikavým pohledem (kterým se díval na korunovační klenoty). A vám všem vzkazuje, že jste idioti.
12. 05. 2013 | 21:26

cos pagrodu napsal(a):

Komentáře k oprávněně napsanému a nijak agresivnímu blogu
jsou otřesné, slušní glosátoři se stahují, protože
se to nedá snést. Hapka a Horáček - buřty, pívo a nenávist -
dokonalá definice dnešních 60.% příznivců prezidenta Zemana,
vypadá to špatně s Čechy a Čechami .....
MiT
12. 05. 2013 | 21:59

prirodovedec napsal(a):

jepice: "Taj jednoduché to nebude. Zapomínáte, pane přírodovědče, že ten, koho mnozí volili jako menší zlo, nedokáže být neakční. Esence jeho osobnosti se prodere k voličstvu, ať budou média psát tak nebo onak."

Nemyslim si, ze me shrnuti bylo zamysleno jako zjednodušující. Pravda bylo kratke. Na to, ze se zname zde dele, bych necekal podcenovani. Bylo to jen me proste pozorovani (i diskusi zde), jak medialni výplachy a mentorovani "praglovitych barelu" pusobi. Spise to bylo postesknuti k fanklubu Karla: Když uz to PR a ty cilene manipulace, delejte to trochu na urovni, vzdyt jsou na to dnes metody, ne tak stupidne, je to nudne, pruhledne a povede to k tomu a k tomu ... Chapu, ze na mnohe dojemna starostlivost o statnost dela dojem. Zdejsi otrli levicaci to ale od prosudetackych bojuvek nevezmou :). Co se tyka MZ, jiste esence se proderou, primo viri :). Samozrejme se ale proderou i esence jinych. Pokud často stupidne a většinou neucinne pusobi kritici MZ, kteří rozhodne svým intelektem predci jak famiglii tak zumpalisty (vice dukazu najdete zde v diskusi), jak teprve budou vedle esence MZ působit na volice MZ esence těchto verchuskovych velikanu zprostredkovane velikany mezi zumpalisty? Podle mne je problém v tom, ze uz nestaci vysvětlit lidu, jak ma věci chapat a medialni masaz, ale musí se delat i uspesne kroky. Al Calous asi za prodane dluhopisy nejaka predvolebni hesta zase zkusi. Jinak to ale v te bande diletantu a rozkradacu nahore neumi nikdo, podle toho jak dokazali, ze to dokazi. MZ ma prece na dosah prostou strategii - navrhovat populisticke kroky, na které "jeho lide dole" slysi (pražští intelektualove jsou mu zrejme ukradeni tam kalkuluje s neutralizaci, ze se svoji neschopnosti sami stanou neposlouchanymi, coz zatím funguje), ale diky zlym politikum je neprosadi. Proto jsem zvedav, kdy to někdo zacne zkouset méně stupidne nez ty neustale masaze poslední doby (od doby popravy Fischera a soustredeni se na MZ).
12. 05. 2013 | 22:35

stařenka napsal(a):

Paní profesorko Bartlová,
dobrý blog, ano, vede k zamyšlení. Situaci jste vystihla výborně, díky.
12. 05. 2013 | 22:37

Targus napsal(a):

To neo:

Prosil bych nějaký odkaz na můj text, v němž tvrdím, že jsem vzdělán.
Naopak, já tvrdím, že mám ve svém vzdělání značné mezery. A rovněž tak ve znalostech cizích jazyků, které jsou všechno, jen ne systematické. Většinu jsem se učil sám a za pochodu, povětšině bez jakýchkoli pomůcek.

Má nezaměstnatelnost pak nevyplývá ze vzdělání a praxe, nýbrž ze zdravotní karty, v ní je zakopán docela velký pes. Místa v kanclech opravdu nejsou a na práci rukama mě nepustí žádný doktor.
12. 05. 2013 | 22:42

Targus napsal(a):

To čert:

Berťo, ty mi nestojíš za sebemenší námahu. Navíc naprosto netuším, proč bych se ti měl omlouvat za to, že jsi Wachfaitl. Nehráblo ti?
12. 05. 2013 | 22:45

Přidat komentář napsal(a):

Šavlovitá viroza, duševní nekroza, hradní zemanoza, všechno stejný. Vyléčení vyloučeno.
12. 05. 2013 | 23:05

Jan Vaculík napsal(a):

Targusi,
vy si skutečně myslíte, že když někdo není abstinent, že je nutně alkoholik?
Prozradím vám tedy jedno tajemství: většina lidí v naší zemi nejsou abstinenti, a přitom nejsou ani alkoholiky; udrží se normálně na nohou a nemají potíž rozpoznat, co je pravda a co je lež.
Zkuste se někdy napít alkoholu, a když to nebudete přehánět, tak uvidíte, že zůstanete relativně normální; tedy - v rámci svých možností.
12. 05. 2013 | 23:05

Pavel napsal(a):

Opilej prezident s virózou, spící ministr zahraničí prodávající pod cenou paláce na Malé Straně, premiér zamlčující před vládou zločinnou amnestii (tajně ji podepisuje) a exprezident, který zlikvidoval pravici v téhle zemi, ukradl pero a pustil zloděje těch největších kriminálních činů z basy.

Myslím paní, že je na čase tuhle zemi rozpustit a požádat TGM a spol. o prominutí, je zcela zjevné, že Češi, Moravané a Slezané si neumějí vládnout sami. Země je rozkradena, pustne, loupežníci sedí přímo ve vládě.

ČSSD není alternativa a volit komunisty se přece jen trochu ekluje. Je čas tvrdé občanské neposlušnosti. Beru tuto vládu jako velezrádce a zločince, kteří okrádají vlastní lid a zaprodávají tuto zemi, Ústava mi dovoluje se postavit přiměřeně na odpor proti téhle sebrance - a i vám pisálkům, kteří tuhle sebranku podporujete, ať už přímo nebo nepřímo.
12. 05. 2013 | 23:15

Přidat komentář napsal(a):

Prasečí Bimboza přivezená v kufříku ze Schweinfurtu, co jinýho by to mělo bejt, tak přiďte poblejt.
12. 05. 2013 | 23:22

Jan Vaculík napsal(a):

Pavel
Takže vzhůru do těsnější integrace v rámci EU...?
12. 05. 2013 | 23:27

Reveil napsal(a):

Autorčina směs objektivních i subjektivních postřehů a projekcí vlastních přání není v souhrnu nic moc.
Obzvláště křečovitá je syntéza "znesvěcení" korunovačních klenotů s údajně chybným voličským řešením druhého kola prezidenstké volby.
Skutečností je, že v dotyčné fázi nezbývalo, než volit mezi dvěma jedinci, proslavenými svým alkoholismem. Jakpak to je dávno, co zcela opilého, blábolícího Schwarzenberga, potácejícího se chodbami svého restituovaného hradu ukazovala rakouská televize ORF v dokumentu "Náš muž na hradě"?
Dotyčný nepravý šlechtic navíc trpí nutkavým spánkem, který jej přepadá v těch nejnevhodnějších okamžicích.
Byla to obtížně řešitelná záhada, který z dotyčných 2 kandidátů je menší křupan. Možná rozhodlo, že jeden z nich se uřekl a navrhl poslat prezidenta Benešě v jakémsi dodatečném řízení před haagský tribunál.
12. 05. 2013 | 23:32

Mad Kangaroo napsal(a):

Sleduji deni v CR dlouhodobe z druheho konce sveta a moc se bavim. Jen tak dal! Cim dal lepsi! :DDD
12. 05. 2013 | 23:46

Jan Vaculík napsal(a):

Reveil
Překrucujete. A neznáte fakta.
12. 05. 2013 | 23:49

honolulu napsal(a):

A me se chovani pana presidenta libi !
Je spravne se napit, kdyz jde za Rusakama pogratulovat ohledne oleje, ktery jim byl kraden, a je spravne, to stejne udelat, kdyz jde pozdravit ceskou korunu, ktera zatim ukradena nebyla...

Vy nic nevite, co se deje. Z kazdeho dollaru za rusky olej Rusi dostali pouze 12 centu, to ostatni slo nekam jinam... Vas nikdo o nicem neinformuje...

Zajimave na Aktualne CZ je, ze se zde kazdou chvily ozve savozvana "elita", ktera ostatni nazyva zumpou....

Ta hloupa "elita" nevi, ze Stejskal zna mista vasich I.P. adress a jmena, ze snadno zjisti i vasi OFFICIALNI finnancni hodnotu, ale ne ukrytou.
Ze vas mapuje a podava hlaseni o vasi hlouposti na patricna mista.

Nastesti pro vas, vy svestovy knedlici, ta mista, ktera hlaseni prijimaji si dokazi tak umelecky, VIRTUOZNE NAKADIT do vlastniho obyvaku, ze snaha cenzora o zvrat budoucnosti je marna...
On je sice hlava mapa, ten nas cenzor, ale je hlidan kristalovou kouli, kterou ti druzi nemaji.

Vy pani Bartlova, kdyz jste expert na stredovek, dokazte nam to ! Prosime o zverejneni seznamu vsech pogromu, ktere byly zapricineny kecanim do vlady krestanskeho panovnika.
Vy, i kdyz se nasprtate na 10 diplomu, tak nikdy nebudete vedet a mit cit, kam az muzete jit...Vy rozumite dejinam, tak dobre jako ja kosmonautice. (Posral jsem se, v Cessne.)
13. 05. 2013 | 04:37

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy