Váš dům je naše město: nebourejte ho!

25. 07. 2013 | 15:54
Přečteno 7729 krát
Dům na rohu Václavského náměstí a Opletalovy v Praze se už stal legitimním symbolem, shrnujícím vážné problémy systému. Nejen památkové péče, ale celé země. Včera se konala další demonstrace proti jeho zboření.

Není shoda v tom, zda označit včerejší sešlost na Václavském náměstí jako shromáždění nebo jako demonstraci. Téměř 300 lidí se v letním horku sešlo, aby protestovali proti zboření domu 1608/II na rohu náměstí a Opletalovy ulice. Jediná zpráva o tom se objevila ve zpravodajství tohoto portálu, hlásila pouhých padesát účastníků a neopomněla připomenout, že se tu protestovalo proti již druhému rozhodnutí ministerstva kultury, že si dotyčný dům nezaslouží ochranu jako kulturní památka.

Následuje stručná rekapitulace případu. Zbourání domu už čeká jen na demoliční výměr od městské části Praha 1. Dům, v němž bývala redakce Zemědělských novin a nakladatelství, a v němž po převratu sídlily Lidové noviny, koupila v polovině 90. let firma Flow East, která jej od té doby pronajímá jako kancelářské a obchodní prostory. Poté, co firma získala další budovy v okolí, usoudila, že bude lepší i nárožní dům zhodnotit tak, že se na ploše několika parcel postaví nová, výnosnější stavba včetně garáží pro vedlejší hotel.

Budova není sama o sobě umělecky nijak výjimečná, je to mírně nadprůměrná kvalitní pražská stavba, jejíž dnešní podoba je dílem architekta Bohumíra Kozáka. Je ale součástí pražské památkové rezervace zapsané jako chráněné území UNESCO. Pokud by se v této rezervaci běžně postupovalo tak, že domy, které nejsou jednotlivě památkově chráněny (což je většina), by se mohly nahrazovat novostavbami, mohla by velmi rychle ztratit svůj celý smysl. Protože ale u nás nemáme vhodné zákonné nástroje, jak přiměřeným způsobem v určitých případech omezit práva soukromého vlastníka ve veřejném zájmu, byl dům navržen odborníky z Uměleckohistorické společnosti a Ústavu dějin umění AVČR na památkovou ochranu.

Ministerstvo kultury dlouze a opakovaně po odvoláních věc projednávalo a nakonec ministryně Hanáková při úklidu před odevzdáváním klíčů podepsala rozhodnutí, že památková ochrana se nepřiznává. Uznala sice všechny důvody navrhovatelů i soulad s literou i duchem památkového zákona, ale za rozhodující uznala argument, že investor prý do plánované demolice a novostavby již vložil příliš mnoho prostředků. Namísto ochrany veřejného zájmu přistoupilo ministerstvo v rozporu se svým posláním na argumenty developera. Kromě památkové ochrany ministerstva kultury má rozhodovací pravomoci také úřad městské části a na samém počátku se kladně vyjádřil i pražský magistrát. Ani samosprávné orgány ale neuvažují jinak, než v kategoriích plného práva vlastníka dělat se svým majetkem cokoli uzná za vhodné.

Konec rekapitulace. Když se na společné akci sejdou zastánci ochrany konzervativních hodnot s mladými radikály, začíná se dít něco nového. Co to vlastně bylo za akci? Někteří z příznivců svolavatele, Klubu Za starou Prahu, trvají na tom, že to bylo další v řadě shromáždění, jehož smyslem bylo znovu připomenout odborné argumenty proti bourání tohoto domu, v jehož případě selhaly ochranné mechanismy státu a samosprávy. Jiní z účastníků však vnímali akci jako pokojnou demonstraci, jejímž cílem je aktivizovat občany a upozornit držitele moci, že si dobře uvědomují, že tento dům zastupuje celou řadu dalších budov, ohrožených nesmyslným bouráním: řečníci zmínili hotel Praha či halu nádraží v Havířově.

Demonstrace se konala pod heslem „Váš dům je naše město: nebourejte ho!“ Jak řekl aktivista Klubu Za starou Prahu a odborník na dějiny architektury Richard Biegel, „má se zbořit dům a postavit víceúčelová stavba, to říká vše“. Architektonický návrh nové budovy je mimořádně špatný. Klíčové ale je, že město a jeho život nemohou patřit žádnému soukromníkovi. Jsou nezadatelným prostorem občanů a jejich zájmy a názory je nutno brát v úvahu, ať se v městě děje cokoli. Tím spíše, když jde o nevratné kroky, jakým je bourání. Dobré město je takové, ve kterém se daří vyjednat společně přijatelný kompromis mezi uchováváním zděděných hodnot, tvorbou hodnot nových (tedy stavbou kvalitní současné architektury) a potřebami životního prostředí lidí, kteří zde žijí (včetně soukromého majitele nemovitostí). Nenechme se obelhat: je to naše město a je to naše země.

Klub Za starou Prahu byl založen v roce 1900 v souvislostech, které připomínají dnešní důvody protestů: hluboká nedůvěra v korupční prostředí samosprávy a odpor vůči kapitalistickému principu čisté moci peněz, které „musí vydělávat“. Podobně jako tehdy se proti tomu staví občané, kteří si uvědomují, že bez péče o nehmotné a nevýdělečné hodnoty, jakými jsou mj. starost o paměť společnosti, o umění i o kvalitu prostředí, degeneruje každé společenské uspořádání do nelidskosti. Proto se od té doby stalo v Evropě normou, že stát chrání veřejný zájem i přesto, či právě proto, že pro maximální výdělek soukromého vlastníka je nevýhodný.

Dům na Václavském náměstí se stal legitimním symbolem, shrnujícím vážné problémy celého systému. A to nejen systému památkové péče, ale celé země. Neschopnost státu i samospráv bránit veřejný zájem je patrná na každém kroku, a stejně tak je jasné, že jejím zdrojem jsou korupce a klientelismus, jimiž je naše společnost prorostlá. Prostředí, v němž se jim daří, je přežívající neschopnost většiny médií i mnoha intelektuálů nahlédnout zhoubnou roli neoliberální ideologie a pravicového konsenzu.

Ochota konzervativců i mladých radikálů podílet se společně na jedné akci přesto, že jinak zastávají odlišné názory: tady se děje něco nového! A to je to, co dává naději, že i kdyby snad měl být dům na rohu Václavského náměstí a Opletalovy zbořen, zůstane po něm taková stopa, která může ovlivnit budoucí události.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Jiří D. napsal(a):

Máte v té Praze ale starosti. Tak ten dům odkupte a provozujte ho za své.
Když se hlasovalo o rozpuštění parlamentu, nepřišel demonstrovat ani jediný pražák. Když se má strhnout stará budova a místo ní postavit nová, řeší to přímo 300 lidí kterým to může být jedno. iděl někdo vůbec projekt co tam chtějí postavit??
25. 07. 2013 | 16:10

oranžáda přitroublá napsal(a):

tak ten dům soudružko kupte, a můžete v něm pořádat hapeningy..... nejlépe za granty ze státních peněz...
25. 07. 2013 | 16:27

Jiří D. napsal(a):

Pražáci vždy demonstrují za něco abstraktního a normálním lidem nepochopitelného. Tunel Blanka, Opencard, rozkrádání na pražském Magistrátu po desítkách miliard, chaos a kriminálníci v parlamentu, rozvrat celého státu, kradení 200 miliard ročně z našich daní , - to je pro ně přízemní.
Ale taková televizní krize- proti Bobovizi, starý barák na Václaváku, pravda a láska- to jsou témata pro pražské intoše
25. 07. 2013 | 16:32

Vlad Naiva napsal(a):

Jak vidno, jen málokdo si uvědomuje tu poslední 'malá domů', kterou loutka Kalouskovců poslala do stranické pokladničky ze své pozice v demisi. Když tato kauza v těch obrzlodějnách Bakalovy koalice skutečně vypadá téměř nicotně...
25. 07. 2013 | 16:39

alojz napsal(a):

oranžáda přitroublá

To by nešlo, nebylo by na trafiky pro poslance, kteří se vzdají mandátu, aby nemuseli hlasovat podle svého svědomí:-)
25. 07. 2013 | 16:54

pepa z deppa napsal(a):

Bývalá ministrně Hanáková splňuje všechny příznaky Leninovy teze o užitečném hlupákovi.Služka posloužila, odklepla restituční zákony, bourání, vyhazování a rozdávání odměn.Potom byla odvelena.Pro novináře dobré téma:Co za to dostala?Že, by předplacený hospic na Moravě?
25. 07. 2013 | 17:04

Lila napsal(a):

Jiří D.

Záchrana domu na Václavském náměstí není nic abstraktního a normálním lidem nepochopitelného, pokud za "normální lidi" nepovažujete jen ty, jejichž obzor začíná u ceny lahváče a končí u ceny benzínu.
Ten nárožní dům má svůj příběh; (někteří) lidé a nejen ti, kteří v Praze bydlí, k němu mají - z mnoha důvodů - citový vztah a je chvályhodné, že ho brání. Ironizovat tyto snahy je přinejmenším nejapné.

A jen tak mimochodem, jaká témata řeší venkovští burani, když už máte potřebu ironizovat "pražské intoše"?
25. 07. 2013 | 17:15

Jiří D. napsal(a):

LILO, KDO NENÍ PRAŽSKÝ INTOŠ, zmůže se tak leda na lahváč??? TAK už víme kdo jsou to pražští intoši, definici jste podala sama.
Fům má historii.? Nekecejte. Znáte nějaký 100 let starý dům který nemá zajímavoui historii??? To by nesměla zbořit ani kadibudka. Ovšem zapmněl jsem, historie těch z Prahy je něco uplně jiného než historie těch miomopražských.
Bože, kdybyste alespoň tušili jak jste směšní
25. 07. 2013 | 17:31

Květa napsal(a):

Zrovna ukazovali v televizi další kolo snah udělat v Letech cigánské muzeum. Vládní bojovnice za lidská práva ŠIMŮNKOVÁ S TÍM CHCE JÍT ZÍTRA NA Rusnoka. Stálo by to stovky milionů, za celý rok by tam nikdo nepřišel, už vůbec ne cigáni, ale za státní prachy se vždy najde bojovníků kteří chtějí zachovat něco z historie
25. 07. 2013 | 17:48

Zbyněk napsal(a):

Vážená paní Bartlová!
Kdyby vaši předkové smýšleli jako vy, nebylo by třeba za tento vámi vehementně chráněný dům bojovat. Na Václaváku by byly jedové chýše, roubenky a namísto lodiček na jehle zdobily by vaše nožky holínky. Klidně demonstrujte, ale předmětem by mělo být, postavit dům ještě hezčí, nežli tančící, aby i vaše generace Prahu modernisovala. Ahoj a nic ve zlém.
25. 07. 2013 | 17:55

orcinusorca napsal(a):

Nevím, proč autorka zmiňuje halu v Havířově. U nás je většinové veřejné mínění PRO demolici haly a postavení nového terminálu.
25. 07. 2013 | 17:56

Arnie napsal(a):

Paní Bartlová, moc pěkně napsané, naprostý souhlas.
Jak řečeno, nejde jen o popisovaný konkretní dům na nároží Opletalky a Václavského náměstí.
Jde o problém moci peněz, která začíná být nekontrolovatelná (a ve stavební činnosti velmi viditelná) a stát, který má této rozpínavé moci bránit na straně veřejného zájmu, se naopak stává její součástí v rámci klientelismu.

to Jiří D.: Vážený, nemylte se, to není pouze jakýsi vrtoch Pražanů, kteří bojují za nějaké abstraktní věci v duchu staromilectví. Příklady podobného přístupu jsou vidět v nejrůznějších lokalitách a regionech po republice.
Myslíte si, že například super stavba betonového krytu exmanželky Pavla Tykače, v malebné krajině Berounky, nebo nabubřelé obří stavby vil v chráněném přírodním území Tiché Šárky je něco jiného? Jsou to výkřiky novodobých "elit", které předvádějí, co si mohou dovolit.

Zachování domu na nároží Václavského náměstí není projev staromilectví, ale snaha zachovat evropsky ojedinělý urbanismus Prahy a zabránit tomu, aby i Praha byla uniformním shlukem skleněných kostek, kterých najdete po světových metropolích stovky, jedna jako druhá.
25. 07. 2013 | 18:11

SuP napsal(a):

Arnie -
"....to Jiří D.: Vážený, nemylte se, to není pouze jakýsi vrtoch Pražanů, kteří bojují za nějaké abstraktní věci v duchu staromilectví. Příklady podobného přístupu jsou vidět v nejrůznějších lokalitách a regionech po republice.
Myslíte si, že například super stavba betonového krytu exmanželky Pavla Tykače, v malebné krajině Berounky, nebo nabubřelé obří stavby vil v chráněném přírodním území Tiché Šárky je něco jiného? Jsou to výkřiky novodobých "elit", které předvádějí, co si mohou dovolit...."

Je to sice hezké, že už SE na to přišlo, ale pár baráků, prodaných po převratu s cílem rychle získat do městské kasy pár korun na mejdan, to už nezachrání. Místo toho ječení po investorech, kterým to tenkrát jako nepotřebné břemeno prodali, by měli snad ječet na ouředníky, KTEŘí to spískali ne?

CO se týká monstra paní Tykačové, nesrovnávejte nesrovnatelné. Tam "buduje" nějaký šílenec nějaké monstrum v panenské krajině, protože je magorem a nikdo neřve, přestože to teoreticky taky musí někdo schvalovat. Kdo asi a proč? A za kolik?
25. 07. 2013 | 18:31

Gerd napsal(a):

Paní Bártlová,
odstranění domu si dovedu představit, pokud za něj vznikne architektonicky mnohem hodnotnější náhrada. Pokud ano a dům je v havarijním stavu, zbourat a postavit nové a lepší. Pokud ne, ponechat stávající dům. Pokud si ale dobře pamatuji fotky domu obloženého lamelami, ponechal bych raději stávající dům, dokud investor nepřijde s něčím lepším.
25. 07. 2013 | 18:42

Květa napsal(a):

Z Václavskéhpo náměstí je každému na blití kvůli bezdomovcům, feťákům, odpadkům,podivným obchodníkům, reklamám a jiným projevům naší "demokracie". Jestli dům na rohu Opletalky je původní nebo se tam postaví něco moderního, je to poslední co vadí. Také se nezdá že by to byl dům na který se jezdí užasle dívat světoví odborníci, spíš je normální tuctový.
Takže se zase jen někdo v Praze chce zviditelňovat, jinak je to akce na prd
25. 07. 2013 | 18:46

D.J. napsal(a):

Kampak Bartlová kandiduje že se potřebuje zviditelnit.
Jiný důvod není. Proč na Aktuálně,? 90% čtenářů jsou mimopražští a je jim to jedno, neví o čem se mluví. Z těch zbylých pražáků 95% nerozumí památkové péči a architektuře tak aby to řešili,ze zbylých 5% pražáků si většina myslí že ten batrák je všední a nezajímavý To možná 0,01 promile čtenářů kteří ví o čem se mluví to stejně nemohou ovlivnit
25. 07. 2013 | 19:15

madison napsal(a):

Vážení, nechápu proč se pouštíte do autorky blogu.Jako mnoho jiných blogerů má právo vyjádřit zde svůj názor na dnešní stav rozhodování úředníků, kteří si myslí, že mají patent na rozum. Té demonstraci na záchranu domu na Václaváku se totiž také může říkat probouzející se občanská společnost. Já sice z Prahy nejsem, jsem jen z malého města, čili v podstatě venkovan, ale dovedu se vcítit do myšlení lidí, kterým není všechno jedno.
25. 07. 2013 | 19:43

óm napsal(a):

Paní Bartlová, vaše zhodnocení situace je jistě objektivní a nemohu ani nic namítnout proti posazení akcentů.

Má to všechno jednu vadu: ten dům za to nestojí.
Kdyby se byli ochotni spojit kritici toho, co developer navrhuje a říct, že v tomto místě lze stavět jen domy s úrovní schválenou v mezinárodním konkurzu (já vím, odborníků na Václavák neběhá po světě tolik a architekti dnes koukají víc na spektákl než vkus, ale měli by se najít historici architektury, kteří vědí, jaký vývoj to náměstí reprezentuje a jaké místo v něm zaujímala původní silueta domu 1608 před nešťastnou přestavbou.

Je jen otázkou, jestli dnešní architekti ještě jsou schopni reprezentovat nějaké současné hodnoty jinak než na zelené louce.
Nutkání stavět buď solitéry nebo utilitární bedny na syrečky je sice také projevem čehosi, ale město je třeba před potroublostí chránit.
25. 07. 2013 | 19:57

Pradědek Čech napsal(a):

Paní Bartlová,
fandím vám a dalším aktivistům v odporu proti aroganci, zvůli a zneužívání moci pražskými a státními úředníky. Proti rozsahu jejich působení se může zdát ochrana jednoho domu, i když na Václaváku, zanedbatelná, ale někde se začít musí. Člověk si alespoň uvědomí, kam to u nás spěje. Kdyby to takhle šlo dál, tak bychom byli otroky pár zbohatlíků, a to ve své zemi. A cizinců. Prostě těch, kteří si u nás bez obav vyperou špinavé peníze. Církevní restituce jim jenom uvolní další možnosti.
25. 07. 2013 | 22:25

hameldaeme napsal(a):

"Máte v té Praze ale starosti. Tak ten dům odkupte a provozujte ho za své." -- víte, to je takový ten argument ve stylu "já bych všechny ty internety zakázala". Nejlehčí je útočit. Co o tom domě víte? Víte, co jej má nahradit? Víte, jakou korupcí bylo toto povoleno? Myslíte si, že nám (Pražanům i ostatním) jsou jiné kauzy ukradené? A myslíte si, že je kauza Opencard větší problém jen proto, že jde o víc peněz? Toto je konkrétní, zděný dům. Osobně třeba opencard ani nemám - mám stále papírovou lítačku! Kdo chce, bojuje, jen to není vždy slyšet nahlas a na TV Nova. Kdybyste v Praze žil, věděl byste, že se tu o politice a kultuře bavíme dnes a denně, bohužel jsou tyto dvě sféry propojeny zcela jinak, než by měly. A k tomu komentáři o "tuctovém" domě. Je to kvalitní zděný činžovní dům, podobné najdete po celé Praze, je to naše architektura, a jak říká ing. arch. Švábová, zrovna tento dům je klíčový pro panorama Prahy, nemůže tam stát nic, co by na sebe bralo pozornost náležící sousoší a Muzeu. Nesrovnatelně lepší než pseudomoderní hrůzy, paneláky, obchodní domy. Mně osobně přijde tento dům jako jeden z nejkrásnějších na náměstí, je to otázka vkusu, ovšem vkusu lidí, kteří v Praze bydlí a kteří si rozhodně všimnou, když jim bourají město před očima. Investorovi jde pouze a jedině o peníze, nám jde o mnohem víc, o místo, kde žijeme -- to nelze spočítat, a nelze to zpeněžit, a tak tomu spousta lidí prostě nerozumí. Není to ani jediná kauza. Skanzen nechceme, bourání je ale neuvěřitelný zásah. Praze trvalo dlouho dostat se do dnešní podoby. Měla by se rekonstruovat, až pak obnovovat, ale citlivě, ne takto! Stavět se dá leckde a tento dům už nic nevrátí! Dnešní architekti najatí soukromými vlastníky už takovouto architekturu tvořit nedokážou, na skleněný obchodní dům se zmůže kdokoli, tento "květinový" není ničím zajímavý, je zcela tuctový, nechutná investice. Musel by to být minimálně Le Corbusier, abych dokázala pochopit smysl demolice. Když o té kauze nic nevíte, tak raději mlčte, zjistěte si informace, a pak se vraťte s jednorázovými demagogickými argumenty.
25. 07. 2013 | 22:53

naše bourání - vaše stavění napsal(a):

Vaše pozemky jsou naší přírodou.
Vaše komíny jsou naším vzduchem.
Vaše splašky jsou naší vodou.
A tak dál.

Bez bourání není stavění, bez stavění není zisk, bez zisku není zájem podnikat a bez podnikání není pracovních míst. Bez pracovních míst není poptávka po stavění a bez stavění.... není bourání.
Neřešitelné - bourat se musí. Čím více se bourá - tím je všem lépe.

Pojďme si ale raději zazpívat :

https://www.youtube.com/watch?v=ziqK55Wbr34

"...že každý den, začíná velkým fernetem....la, la, la...."

Jde pouze o to nastavit správně ty procesy - a pak to všecko půjde samo...podívejte se třeba na bezdomovce - chrání je nějaký zákon o památkové péči ? Nechrání, no a vidíte - obejdou se bez něj...ostatně obejdou se i bez domů, že...

" Tento bezdomovec je pod ochranou památkářů - nevystrnaďovat pod pokutou 5O korun mimo území Prahy ! "
nebo
" Tato bezdomovkyně je Chráněnou bezdomovkyní - neničit, nebourat ! "

Vaši bezdomovci jsou naší Prahou.
25. 07. 2013 | 23:23

Sibyla napsal(a):

A bude tam kmen a dřevo mechem obrostlé tak, že po čase, když tam vozka s povozem a koňmi pojede, práskne bičem a řekne: „Tady stávalo město veliké, které Prahou nazývali, a támhle stávala staroměstská radnice a stávalo tu plno domů a teď jen pár chalup ze starých městských zdí.“ Kdyby jeden z lidí přežil a přišel se podívat sem, musel by ruce k nebi pozvednout a říci kde je sláva tohoto města, kde jsou lidé a kde město kde bývalo tisíce lidí a teď tak pusté, že místo lidí všelijací plazi a potvory na jeho hradech bydlí.
26. 07. 2013 | 07:10

Michal Macek napsal(a):

neviite nekdo jestli je v tom baraku potrubni posta?
26. 07. 2013 | 08:26

zdenekbrom napsal(a):

Asi za 100 let.

Na Václavském náměstí se dnes konala demostrace proti demolici domu na rohu Václavského náměstí a Opletalovy v Praze.

"Nemůžeme připustit, aby tato významná památka architektury počátku 21. století byla z Prahy odstraněna. Jde o jedinečné pojetí využití skla v architektuře, které dnešní pseudomoderní architekura absolutně nechápe. Tento dům je naprosto nenahraditelný z hlediska panorama Prahy," řekla historička umění se specializací na architekturu 21. století.
26. 07. 2013 | 09:47

Jiří napsal(a):

Vždycky jste zpívali " My Prahu nedáme, radši ji zbouráme" a potom celou prahu rozdají každému kdo pustil úplatek a podělají se už když se má zbourat jeden zastaralý barák,
Pražští kecálkové, jako vždy
26. 07. 2013 | 10:41

Libertad napsal(a):

Ač nejsem odborník na památky, i když mám o památkách dobrý přehled, dovoluji si napsat, že v památkové zóně, která je uvedena na seznamu UNESCO, by se nemělo nic ničit, bourat. Památky by se měly udržovat a vhodným způsobem používat.

S pozdravem těm, kteří mně za můj názor nebudou nadávat

Sidonio Libertad
26. 07. 2013 | 10:42

Medikolog napsal(a):

Všichni ochránci té ratejny freneticky tleskali, když se zavedl kapitalismus kde je přirozeným měřítkem úspěchu soukromý zisk, soukromé bohatství a právo s ním svobodně nakládat.

Chtěli-li jste tu bouračku po Zamědělských novinách zachovat, měli jste buď zabránit její privatisaci, nebo ji privatisovat sami. Barák byl privatisován bez podmínky jeho zachování.

Stejně jako v New Yorku má stavební pozemek v centru větší tržní cenu, než na něm stojící nevýnosná stavba. Projekt "skleňáku" nepřevyšuje výrazně okolní zástavbu a není o nic větší modernou, než byly svého času nedaleký OD Baťa, nebo Dům potravin na nároží uvolněném po náletu.

Na mě celá ta kampaň o roháku dělá dojem, že někdo víří vodu, protože nedostal dostatečné držhubné.
26. 07. 2013 | 11:04

čert }:o napsal(a):

Michal Macek napsal(a):
neviite nekdo jestli je v tom baraku potrubni posta?
26. 07. 2013 | 08:26
---
jo je z bývalých odpadních rour prej to
to pěkně prokluzuje
---
Jinak nesouhlasím z bouráním ale pokud je barák
na spadnutí že ani nelze ho zrekonstruovat
tak ať jde
Všechno jednou končí proč ne barák?
Nic netrvá věčně ani láska k jedný straně =o)
Pouze láska bezpodmínečná
Třeba k sobě nebo k pánbíčkovi či k ďáblíčkovi ;o)
26. 07. 2013 | 11:11

čert }:o napsal(a):

pardon oprava: s bouráním
26. 07. 2013 | 11:14

razdva napsal(a):

Květa:
Napsal bych vám, že jste rozumu tak mdlého, až vydáváte zvuky domácího skotu, ale to se nesmí, tak vám aspoň napíšu, že mně je zase pro změnu - na Václaváku i jinde - špatně z lidí jako jste vy.
26. 07. 2013 | 12:09

razdva napsal(a):

Jinak musím říct, že ty útoky na prof. Bartlovou nechápu. Rozumím tomu, že řvou ti, kterým šlápla na kuří oko, když jim pomluvila ideologii tupého neoliberalismu, jehož nejvyšší hodnotou je soukromé vlastnictví a jeho nedotknutelnost, ale nejde mi na rozum, proč se vždycky na lidi, kteří prostě něco dělají, na něčem jim záleží a o něco se snaží, vrhne smečka těch, kteří tvrdí, že jsou (taky) proti systému, a začnou tvrdit, že se dotyční mají věnovat něčemu, z jejich pohledu, důležitějšímu, že to dělají jenom proto, aby se zviditelnili, protože chtějí někam zvolit nebo si na tom nějak nahrabat, že prosazují nějaké svoje úzké zájmy, pochybný vkus atd. atp. Těch obvinění je milión. Může mi někdo z těch vášnivých odpůrců vysvětlit, co proti aktivitě pí Bartlové a spol. konkrétně mají? Je jim ten Kozákův dům tak nevýslovně odporný a nemůžou ho vystát? Považují nový projekt za natolik přínosný, že bez něj nemohou být? Hned by se aktivně zapojili, kdyby téma bylo palčivější (třeba Opencard)? Já bych řek, že někteří lidé jsou tady úplně bez sebe, když vidí, že si někdo "nehledí svého" a o něco se snaží, protože o to víc vynikne jejich vlastní lenost, pasivita a nezájem. My jsme všichni strašně nespokojení, ale jakmile chce někdo z nás změnit nějakou jednotlivost (asi uznáte, že jeden občan nebo skupinka občanů nemůže změnit všechno) k lepšímu, vrháme se na něj zuřivějc než na ty, kteří prosazují zlo a mění věci k horšímu.
26. 07. 2013 | 12:42

stejskal napsal(a):

Je, pane Macku. Či lépe řečeno ještě na počátku 90. let zcela určitě byla. Používali jsme ji v redakci Lidových novin, která zde tehdy sídlila, pro komunikaco s ČTK (například nám jejím prostřednictvím posílali fotografie) a dalšími institucemi.

Hezký den.

Libor Stejskal
26. 07. 2013 | 13:15

Jiří.D napsal(a):

razdva- co vadí na Bartlové jsem popsal včera 16,32. alespoň za svoji osobu a dost jasně. Najděte si.
Když se někdo angažuje za věci veřejné, má vždy podporu, pokud ty věci jsou ROZUMNÉ.
A obávám se že ty stovky dalších kritiků mají asi obdobný názor
26. 07. 2013 | 14:03

zdenekbrom napsal(a):

Libertad:

Cituji: "Památky by se měly udržovat a vhodným způsobem používat."

Myslel jste tu větu dobře, ale je to jeden z nejzrádnějších výroků.

a) Památky by se neměly udržovat. Ony to neumí. Památky musí být udržovány. Případně - památky by měly být udržovány. Ale to je už podmiňovací způsob, který zakládá na nějakou podmínku.

V tom je problém. Údržba památky je velmi drahá a náročná. K tomu připočítejte zhusta adrenalinové jednání s památkáři a rázem tu máte řadu budov, o které nikdo nebude stát. A co pak dál?

b) Využití vhodným způsobem. Co to ale je a kdo to má posoudit?

Mám památky rád a myslím si, že o nich i trochu něco vím, ale někdy mi přijde, že existuje i cosi jako jako ochranářský extrémismus.
26. 07. 2013 | 14:07

zdenekbrom napsal(a):

Medikolog:

Problém s privatizací ani tak moc nesouvisí. Cenné historické budovy byly ničiny i v době reálného socialismu. Je to spíš o schopnosti a ochotě najít rozumnou dohodu a míru památkové ochrany.
26. 07. 2013 | 14:10

razdva napsal(a):

Jiří D.
Díky za potvrzení mé hypotézy, že konkrétně k tomu nic nemáte (ani neznáte projekt nového domu), nejste z Prahy, takže se vás to netýká, ale nadáváte jenom proto, že - na rozdíl od vás - někdo něco užitečného dělá. To, že si k tomu najdete libovolnou záminku, teda, že to není dle vašeho názoru ROZUMNÉ, na tom nic nemění. Kromě toho, že by tihle zlí Pražáci podle vás měli věnovat energii něčemu jinému, rozumějšímu, vám na tom konkrétně vadí co? Což takhle nechat lidi, kteří mají o něco zájem a jsou ochotni tomu věnovat čas a námahu, prostě dělat jejich věc, bez hloupých hemzů? Kdybyste si nechal svoje ZBYTEČNÉ (= nerozumné) a otravné komentáře od cesty, tak byste došel nějaké újmy?
26. 07. 2013 | 14:57

Jiří napsal(a):

Razdva pořád nepochopil.
Zkusím to na příměru. Když vám hoří dům, vy dokonce víte proč hoří a kdo ho zapálil, a pak přijde někdo z Prahy řešit jak byl na poličce utřen prach, asi vás jen dost nas...íří.
A stejně tak když vidím dnešní stav republiky, rozvrat ekonomický , sociální a morální, neumíme se uživit bez dluhů, vše se hroutí (mimochodem u nás na Moravě od včera zásah do pohotovostí- nejsou peníze, nebude jezdit doktor), a pak se nějaká pražská madam zviditelňuje že v Praze se má bourat 200 let starý dům kde dokonce sídlily noviny, óóó´ta hrůza,
tak vás to trochu nas....
Zvlášť když vím že to je celé blbost protože udržet takový dům jako památkové chráněný nejde, prostě ekonomická sebevražda, takže když prosadí ochranu, majitel to nechá chátrat, pak to někdo nějak zapálí a bude po problému, jenom navíc pár lidí uhoří.
A odpověď když je madam tak chytrá ať ten dům odkoupí a zkusí provozovat za své, pozná zač je toho loket- to je velmi moudrá reakce. Vy v Praze totiž mimo jiné vždy přesně víte co by měli dělat ti ostatní ve věcech o kterých víte prd
26. 07. 2013 | 15:16

Peer napsal(a):

Pravda je že se do diskuse zapojilo spousta lidí kteří o domě nevědí nic.
Pravda je že paní Bartlová se jen zviditelňuje. Aktuálně není fórum kde by se něco vyřešilo, 90% čtenářů je mimopražských a ze zbylých to většinu nezajímá.
Pravda je že provozovat dům který je památkově chráněný je holé neštěstí pro majitele.
Pravda je že z pozice pražského úředníka který jen radí a poroučí, ale sám je k ničemu, to vypadá trochu jinak.
A pravda je že tím asi dost lidí jen naštve
26. 07. 2013 | 15:29

razdva napsal(a):

Milý Jiří, paní Bartlová přece svou aktivitou, která je mimo jiné evidentním protestem proti praktikám pravicové vlády a zavedeným pražským zvyklostem jít za korupční prachy na ruku všelijakým pochybným podnikatelům, nijak nezpochybňuje problémy celé země nebo vašeho regionu. Já nechápu, proč se kvůli tomu "sejříte". Myslím, že to hodnotíte úplně chybně, když si myslíte, že jde o aktivitu nějaké zpovykané pražské paničky. Pí Bartlová prostě zasahuje v oblasti, které rozumí a kde by na něco mohla stačit. Vy víte, že se neangažuje i v jiných společenských otázkách? Nevíte, tak ji nesuďte. A ten argument s tím, ať si barák odkoupí, také není dvakrát chytrý. Co Pražák, to multimilionář, že? Nebo jako že soukromé vlastnictví je posvátné a když si někdo koupí chrám sv. Víta, ať si ho přestaví třeba na bordel?
Památková péče u nás není v dobrém stavu, ale tím, že budeme rezignovat na ochranu a po (údajném) vydírání chytráčka, který dobře věděl, v jaké zóně barák kupuje, libovolně bourat v památkové rezervaci chráněné mj. UNESCO, ho nevyřešíme.
To, že je vám celá věc patrně u zadní části těla, přece neznamená, že to tak mají i ostatní a že musí povinně přijmout váš náhled.
26. 07. 2013 | 15:45

razdva napsal(a):

peer:
Pravda, pravdivý příspěvek se nepochybně pozná podle zvýšené frekvence slova pravda. Pokud se teda jeden nechce jenom zviditelnit, protože na Aktuálně otázku Pravdy a Lži prevdě-podobně s definitivní platností nevyřešíme.
26. 07. 2013 | 15:51

stejskal napsal(a):

Tak to už je trochu moc pravd najednou ;-) Hezký den všem. l.s.
26. 07. 2013 | 16:13

SuP napsal(a):

razdvo -
Památková rezervace byla vyhlášená až když byl dům prodaný a peníze za něj prošustrovány. PAK si další posádka Magistrátu usmyslela, že sice ten dům zpátky nechce, ale že chce trvale kecat do jeho využití, což ovšem nebylo zohledněno v ceně. Ale už bylo pozdě a podobné debaty jsou jalové. Ten podnikatel dům koupil (a je celkem jedno, jestli s úplatkem nebo bez, bylo to oficiální přes smlouvu s Magistrátem) a kdyby měl počítat s tím, že ho nebude moci upravit (třeba demolicí) pro svoje potřeby a záměry, buď by ho nekoupil, nebo za mnohem míň. Takovéhle "výhry" se obvykle prodávaly za symbolickou "korunu", pokud podmínky prodeje měly zohledňovat jiná než ekonomická hlediska.
Takže si odpusťte ty levičácky uťápnuté kritiky a zkuste to posoudit trochu objektivněji. To, že se Magistrát mnoha zajímavých historických nemovitostí zbavil, je chyba a nebýt několika vážených architektů, je možné, že tato idiotská praxe by pokračovala dál. Nicméně už se stalo a je potřeba si uvědomit, že všechny podobné případy jen dokreslují, jak špatným hospodářem státní správa je.
26. 07. 2013 | 21:13

Peer napsal(a):

Když já jsem si myslel že se chytím s tou pravdou. Znám jednoho co si spravdou a láskou vystačil až na presidenta.
Ale dnes říci pravda- to je bráno jako politická provokace
27. 07. 2013 | 18:40

Medikolog napsal(a):

Zdeněk Brom, včera ve 14.10

Staré objekty ničily všehny režimy před socialismem. Vždy staré ustupovalo novějšímu. Místo zámku Hluboké jste mohli mít gotický hrad Hluboká, místo toho hradu dřevozemní, historicky nesmírně cennou tvrz... SCHWRZENBERCI a ti před nimi TO NĚJAK Z VOJENSKÝCH A POZDĚJI Z REPRESENTAČNÍCH DŮVODŮ NECHÁPALI.

Kolik jenom nádherných historických parních strojů, dnes nevídaných válcových a kombinovaných parních kotlů z 19. století a jejich transmisních továrních provozů zničili kapitalisté a jejich pokračovatelé komunisté při instalaci elektrifikovaných a mnohem efektivnějších provozů...

Pane učiteli, znáte starou školu v Čimelicích? Myslíte, že by se do ní měla vrátit veškerá výuka z nové školy postavené komunisty a tu novou třeba zprivatisovat na "Začleňovací centrum Lety"? Tak do toho demagogicky netahejte komunisty... i katolický klérus likvidoval nebo mršil románské církevní stavby gotizací, které o pár generací prelátů později barbarsky barokizoval...

Tak proč dělat z centra metropole NEŽIVÝ SKANZEN ARCHITEKTONICKY PRŮMĚRNÝCH NEFUNKČNÍCH BARABIZEN (jako bývalé "Zemědělky") když i jim kdysi staré nevyhovující generace objektů musely ustoupit?
27. 07. 2013 | 19:41

Zdeněk Brom napsal(a):

Medikolog:

Tím jen potvrzujete to, co jsem napsal: s privatizací problém nesouvisí.
27. 07. 2013 | 20:22

Medikolog napsal(a):

Zdeněk Brom:

Právě že s privatisací (s osobou či subjektem MAJITELE) přísně souvisí. Kdybyste privatisoval vy nebo paní Bečková například, stará barabizna by zůstala zachována... pokud byste ji ze svých příjmů dokázali sanovat a udržovat; pokud by ve vás nefungoval tržní espirit... ovšem kde byste bez něho vzali potřebné peníze, že?:-)
28. 07. 2013 | 11:15

Student napsal(a):

Medikolog:
Z metropole se dělá skanzen právě tehdy, když se bourají obytné domy a nahrazují se "moderními polyfunkčními objekty" (takový objekt má právě na Václavském náměstí vyrůst). Tak z centra mizí jeho obyvatelé, normální život a centrum se pak proměňuje pouze v jedno velké nákupní centrum. Proti tomu je namířena tato demonstrace. Chceme, aby i uvnitř města vládl normální život - nákupních center už je v Praze habaděj, ale běžné domy stále ubývají...

Co je na tomto případu úplně skandální je, že se má bourat dům na v památkové rezervaci UNESCO - to znamená, že podoba města, kterou tento dům dotváří je natolik unikátní, že se celé lidstvo zavázalo ji chránit. Takže ani nechápu, jakto že je vůbec možné v takové rezervaci cokoli bourat - asi se ukazuje moc peněz - a proti tomu je také mířena demonstrace. Peníze nesmějí být naší modlou, nesmíme jim vše podřizovat, jsou také důležitějí věci než peníze - třeba naše město, dědictví po našich předcích - vždyť jak by nám tento dům třeba v USA záviděli!

Kdyby to byl dům v nějaké vedlejší zapadlé ulici, tak by mi byl asi úplně ukradený, ale tento dům stojí na Václavském náměstí! a z pohledu zdola je jakýmsi nerušivým podstavcem pro Muzeum a sochu sv. Václava. Dům, co ho má nahradit se snaží svou nárožní věží měnit charakter celého náměstí a stát se vedle Muzea další dominantou - neopodstatněnou dominantou! Tím by jeden svévolník úplně měnil staletím se utvářející architektonickou vizi, oceňenou právě zapsáním na seznam UNESCO.

Ten barák je skutečně průměrný - v porovnání s ostatní architekturou Prahy. V jiném městě by mohl být nejcenější památkou. Nejde však ani o ten dům, jako o celé náměstí, o město ve kterém žijeme a o naše hodnoty...

PS: myslím, že investor není takový chudák, kterého by vlastnění starého domu na Václaváku mělo přivést na mizinu. Je to Angličan a po Praze prý vlastní další desítky domů... A jen dům na Václaváku mu musí pěkně vydělávat. Problém je v tom, že kdo má hodně, tak chce ještě víc...
28. 07. 2013 | 19:35

Medikolog napsal(a):

Na ja, studente;

ale kdo si může dovolit dnes zaplatit tržní nájemné za byt na Václaváku? Kdo si tam může koupit byt za plnou tržní cenu - ať již ve staré, či v nové budově?

Vrátit na Václavák lidi a jejich běžný život znamená vrátit tam a na Příkopy tramvaje, obchody se zbožím za ceny konkurující okrajovým čtvrtím, stánky s buřty z masa "U zoufalce" za obdobné lidové ceny.. a ne podporovat elitářství vydělující lokalitu centra pouze pro bohaté.. zakoupící si výjimky z výjimek pro vjezd, kam jinak mohou vjet pouze hasiči, sanita, policie a v omezenou dobu zásobování.

Dobu, kdy se v padesátých až sedmdesátých letech chodilo na Václavák na levnou výbornou držkovou polévku s pečivem, k Vaňhovi na chlebíčky, k Myšákovi na dortíček či na na hranolky s tatarskou omáčkou a někdy i s kouskem filé z halibuta do pasáže, nebo na lahvičku Sauvignonu z Moravy naproti.. s četkaři.. nebo do Koruny na vařená jídla za pár korun, na nákupy do Domu potravin.. či pro knížky do Polské kultury.. tu dobu nevrátí zachování starého PRIVATISOVANÉHO baráku s několika byty.

Hemžení lidiček na konečné trolejbusů a později autobusů NA VÁCLAVÁKU přestupujících u koně na tramvaje může vrátit jenom to, co je tam vedlo dříve. Doprava a něco, co jim ta lokalita i MATERIÁLNĚ poskytovala. Služby a atmosféru za ceny odpovídajícími jejich tehdy i dnes poloprázdným kapsám.
28. 07. 2013 | 23:29

Student napsal(a):

Nejde ale o vrácení času, ten nikdo nemůže vrátit, a kdo ví, jestli bychom ho opravdu chtěli vrátit. Jde o zachování alespoň jistého charakteru místa, historické kontinuity, historické paměti (vždyť ten dům se vyskytuje na fotkách z klíčových událostí českých dějin, z manifestací věrnosti říši, z doby pražského jara nebo sametové revoluce).

V našich silách není ovlivnit cenu bytů v centru Prahy, na to nemáme síly ani prostředky, jediné na co se jako skupinka maličkých lidí zmůžeme, je zvednout hlas proti nesmyslné demolici, proti morální zkaženosti, ignorování názoru odborných institucí a dokonce i platných právních norem. Jedná se o střet bohatého investora podporovaného pražskými i státními úředníky s historiky umění, architekty a odbornou i prostou veřejností.

Navíc, když dovolíme přeměnu dalšího potencionálně bytového objektu v tzv. polyfunkční objekt, už tím centrum přijde o další bytové prostory a ceny zbylých bytů v centru budou stoupat...

Možná se to někomu může stát jako malicherný problém... ano je to jeden střípek z mozaiky - všichni nadávají na stav mozaiky (naší společnosti), ale tak proč nadáváte zároveň na lidi, kteří se snaží opravit alespoň jeden její kamínek? Proč? To je úplně nepochopitelné! Jak jinak my malí lidé můžeme postupovat leč po malých střípcích. Nemáme síly na to, abychom ji opravili celou. Každý se také pohybuje v jiných kruzích, rozumí jiným věcem... Já a několik dalších lidí máme na srdci podobu historického centra Prahy, protože se v něm denně pohybujeme a cítíme jako svou odpovědnost vůči našim předkům, kteří jej postavili, jej taky chránit. Zároveň se nám nelíbí stav, který vládne na našem magistrátu i na ministerstvu kultury, že pro toho, kdo má peníze mají jiná pravidla než pro obyčejného Pražana. Například vám městští "památkáři" nedovolí mít na Vinohradech jinou než červenou střechu, ale na Václaváku bohatému investorovi klidně dovolí zdemolovat kvalitní dům...

Musím říci, že ačkoli jsem dřive o domu před jeho aférou vůbec nevěděl, během ní jsem si k němu vytvořil takový vztah, že by mi opravdu chyběl. A začal se mi hodně líbit - teď považuju za jeden z nejkrásnějších domů v Praze. Je moderní, nehraje si na historický dům, ale zároveň zapadá do historického centra - to se podaří málokterému architektovi.

(PS: Nechápu, proč tolik zdůrazňujete, že se jedná o privatizovaný dům - vždyť je úplně jedno, kdo ho vlastní. Vlastník jako vlastník - jednotlivec, firma, obec nebo stát, žádná z těchto variant neznamená pro dům vítěztví. Vždyť kdo by mohl za tu případnou demolici - jednotlivec řídící svou firmu, který se rozhodl dům zbourat a vstřícnost jak pražské radnice, tak státu reprezentovaného ministerstvem kultury. Dnes bourají domy soukromí vlastníci, dřívě to byl vševlastnící stát.)
29. 07. 2013 | 10:18

za napsal(a):

Způsoby jakým guvernér ČNB začal uměle likvidovat naši národní měnu je nehorázný a hraničí s trestním činem ohrožení národního hospodářství a vlastizrady. Dokonce se guvernér a jeho nohsledi chlubí jak úžasné výsledky dosáhli, že „jejich“ vývozci zvýšili obraty o cca 18%. Jsou to hezké údaje možná i pravdivé , ovšem jenom pro vylepšení obrazu naší ekonomiky k pozdějšímu přijetí EURA či pro splnění nějakých podmínek růstu HDP Česka pro zvědavce z EU. Ne však o tom jaký přínos čistý zisk – ve formě daně přistane do státního rozpočtu.
Jednotlivci od vývozců si určitě polepšili jak výší tržeb, tak i jednoduše získánými zisky /umělou likvidací kurzu měny/. Ano bohatnou. Jenom 13 000 firem dokonce i se státní účastí „propírá“ zisky přes daňové ráje. Poctivých je málo, finančák je nekontroluje. Nezaměstnanost, ale roste ještě více, firmy nemají na platy či je snižujíPřijetí EURA s předpokladem cca v roce 2017 je asi potřebné, ovšem ne v kurzu české koruny vůči EURU, a ten může být i třeba 34 : 1 , jak se o tom v médiích i TV vyzpovídal pan guvernér, že českou korunu bude devalvovat dle potřeby i několikrát /zřejmě podle toho jaké papírové výsledky mu budou vyhovovat při předkládání EU nebo našim vůdcům/.
Co je ovšem podstatné. Nesmíme dovolit, aby poškozoval stát a už vůbec ne více než 9 milionů českých poctivých občanů, kteří těžce musí makat na své živobytí. Abychom se mohli přiblížit výší mezd v Eurech ve vztahu k trochu vyspělejším zemím.
Kam nás likvidace kurzu české koruny dovede s předpokladem zavedení Eura v roce 2017? V té době už Euro může být na kurzu 34 Kč za 1 Euro. Když tedy jste měli cca v roce 2008 – 2012 plat 24000Kč čistého, tak byste měli po přepočtu plat cca 1000 Eur. Při stejném platu, /neboť určitě vyšší nedostanete spíše měnší,krom tedy těch vyvolených co si určují platy,odměny a odchodné sami/ 24000Kč kdy dojde k výměně koruny za Eura při kurzu 34:1 budete mít plat ne 1000 Eur ale jenom cca 700 Eur!!! Takže se vrátíte do doby, tak pár let po revoluci 1989. Vám to nevadí? A co důchodce jak zaplatí své výdaje. Průměrný důchod je ani ne 10500Kč tzn. ještě v první půli roku 2013 bylo Euro 25Kč takže vyjádřeno v Eurech cca 420 Eur , po výměně měn dostane důchodce za stejný důchod nebo teda o valorizaci možná pár korun vyšší/ 10 800Kč/ 320 Eur!!! A úspory v bankách, pod polštářem nebo penzijní spjoření co jste si našetřili, např. 100.000Kč za to byste měli před pár měsíci 4166 Eur, po výměně měn jenom 2941 Eur. Takto se necháme okrádat? Naopak kdyby nebylo zásahu guvernéra ničením hodnoty české koruny Euro by bylo dnes již na úrovni méně než 24 Kč neboť ekonomika zatím není na dně. I po jeho zásahu koruna dokázala na trhu posilovat . On to ale nedovolí a opět ji chce zlikvidovat. Nám jde o to , abyste měli Euro ne za 34Kč v době výměny , ale nejlépe za 20 Kč!!! Abychom se platy a tím co jsme si našetřili přibližovali alespoň trochu vyspělejším zemím, a ne Kubě nebo KLDR. Takže i obyčejný důchodce by měl v době předpokládané výměny měn ne v průměru 320 Eur, ale 10.800Kč:20= 540 Eur!!! A to se týká každého poctivě pracujícího člověka v této zemi!! Policistu, bagristu,úředníka, soudce, uklízečky...jejich platy a úspory by jeli nahoru podobným propočtem. Panu guvernérovi jde o to, aby zlikvidoval poctivé občany o jejich platy a úspory?! Toto si necháme líbit? A stát by na splátku dluhu v Eurech vydal na 1 Euro jenom 20Kč a ne 34Kč?
Guvernér dostal od nějakých podobně vychytralých Angličanů cenu guvernér roku. Jasně vždyť jim to vyhovuje . Oni by od něj klidně brali kdyby byla koruna devalvována na 100 Kč za Euro. Jak by se pak Angličanům a jiným zde hýřilo v barech a salónech, a levně nakupovalo. Spíše by měl dostat Leninovu cenu za plánování jak zničit hodnotu české koruny, plánovaně a uměle. Ne tržním pohybem na trhu měn. Toto je kapitalistický způsob plánování nebo záměrná likvidace měny, státu a občanů?!
K této tragedii samozřejmě musíme přičíst škody pro občany abnormálním zvýšením cen veškerých výrobků a služeb. Vyzývám odpovědné politiky,úředníky a všechny co můžete zabránit tomuto zločinu proti státu a jeho občanům čiňte okamžitě!
13. 02. 2014 | 22:42

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy