Růst na dluh není udržitelný

06. 03. 2012 | 10:03
Přečteno 12760 krát
Dle očekávání se mé návrhy úsporných opatření chvály od opozice a odborů nedočkaly. Slyším od nich pouze kritiku, žádnou alternativu však nenabízejí. Jejich „řešení“ spočívá v růstu tempa veřejného zadlužení a zvýšení současné spotřeby na úkor budoucí životní úrovně.

Nesmíme zapomínat, že již nejsme v situaci počátku minulé dekády, kdy hospodářství České republiky i prakticky celého světa rostlo o mnoho procent ročně. V podstatě nebylo zapotřebí dělat vůbec nic a inkaso daní každoročně rostlo s vývojem ekonomiky. I v dobách bezprecedentního růstu ale docházelo k vytváření stamiliardových deficitů a porušování vládních výdajových limitů. Dlouhodobé problémy stárnutí populace i změny její struktury, které se již nyní začaly projevovat, nikdo neřešil. Pokusy o konsolidaci veřejných financí potom rozvrátila hospodářská krize, jejíž příčiny ležely mimo hranice naší republiky. Tehdy jsme si naplno uvědomili nevhodné strukturální nastavení veřejných rozpočtů, které počítaly s každoročními přírůstky příjmů z doby konjunktury. Nová vláda rozpočtové odpovědnosti se proto rozhodla tuto neudržitelnou situaci řešit.

Když jsme v roce 2011 provedli úsporná opatření v objemu 70 mld. Kč, aby schodek státního rozpočtu nepřekročil 200 mld. Kč, přirovnal jsem to k rozcvičce oproti tomu, co nás čeká v letech 2013 a 2014. Pokud někdo přisoudil vládním krokům nálepku „tupých škrtů“, pak se musí smířit s tím, že teď přijdou „škrty ostré“. Svědčí o tom návrhy na zrušení několika desítek státních úřadů a fondů, které neúměrně zvyšují provozní náklady státu.

Úsporná opatření jsem koncipoval tak, aby se jejich dopad rozprostřel na celou populaci. Nelze vynechat žádnou skupinu, ani OSVČ, ani vysokopříjmové poplatníky. Zároveň nehodlám podlomit konkurenceschopnost našich zaměstnavatelů, zvláště vývozců. Požadavky na zvýšení již nejvyšších vedlejších nákladů práce v Evropě, či větší zdanění podniků jednoznačně odmítám. Takové kroky vždy v konečném důsledku dopadají na zaměstnance nebo spotřebitele.

Také se stavím proti odkládání či dokonce rušení reformních kroků v oblasti důchodového systému či zdravotnictví. Ty provádíme s cílem dlouhodobě stabilizovat veřejné finance. Ano, opt-out sice krátkodobě způsobí určitý výpadek příjmů ve státním rozpočtu, navýší ale celkový objem povinného pojistného, rozloží rizika a dlouhodobě sníží nároky na průběžný pilíř. Tato vláda se totiž snaží přicházet s dlouhodobými řešeními, které, na rozdíl od záměrů socialistů a odborů, překračují horizont volebního období.

Argument, že vládní úspory budou brzdit ekonomiku, opomíjí několik zásadních faktorů. Předně, i po jejich prosazení budeme stále dosahovat nemalého strukturálního deficitu na úrovni 1 – 2 % HDP. To znamená, že veřejné finance budou stále dodávat umělé růstové steroidy do ekonomiky v tomto rozsahu i přes meziroční restrikci. Ekonomika tak bude „na práškách“, i když v mnohem menším rozsahu. Dále si uvědomme, že malá proexportně založená ekonomika je závislá na zahraniční poptávce. Podpora hospodářství prostřednictvím stimulace domácí poptávky je proto velmi málo efektivní. V rámci rozpočtových možností vláda předloží prorůstová opatření, která budou cílená na zaměstnanost a podporu exportu, nikoli na spotřebu importu. Pokračovat budeme v redukci administrativních nákladů.

Líbivě znějící proklamace, že úspory nemají dopadnout na lidi, považuji za naprosto nesmyslné. Stát nemá jiné prostředky než daně svých občanů. Doba se zásadně změnila, čelíme výzvám, které si ještě před pěti lety nikdo neuměl představit. Proto také musíme relativizovat některé ideologické „mantry“ a především přestat přifukovat životní úroveň na dluh, ať již v oblasti sociálních výdajů, nebo v oblasti daňových úlev. Musíme dokázat, že z odvykací kůry neustoupíme. Pokud budeme ozdravný proces oddalovat, jednou přijde mnohem drastičtější a patrně nám jej bude diktovat Mezinárodní měnový fond.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Číst to nebudu, neb to bude Kalouskův demagogický guláš pro hlupáky.
Mám jen jednu otázku: Kalousku a proč ne růst bez dluhů?

Odpovím si sám, Chemický Míra jednak růst neumí a jednak pokud se mají nakrmit kmotři a různí spojenci, kteří odčerpávají z ekonomiky peníze, tak by to bylo i pro ekonoma obtížné.
06. 03. 2012 | 10:13

jája napsal(a):

Kalousku, šetřit se má, ale na výdajové stránce SR, na tunelech, rokrádačkách, Senátu, Ministerstvech, armádě, ale ne na mladých rodinách a důchodcích.
06. 03. 2012 | 10:13

Martin napsal(a):

Že se na dluh žít nedá o tom žádná. Jenže úsporné opatření zatím dopadají zase tak nějak jenom na spořádané pracující občany, to je zvýšení DPH, zvýšení spotřební daně na PHM, chystá se uhlíkové výpalné a další. Nefakčenka v obecních bytech žijící ze sociálních dávek zatím nic moc z toho nepocítila a tady se mělo spořit jako první.
06. 03. 2012 | 10:18

Albert napsal(a):

Kalousek je asi první ministr financí, který je schopen nestavět finanční politiku státu na předpokladu nezřízeného optimismu, že světová ekonomika poběží jako švýcarské hodinky, zahraniční investice se jen pohrnou, a tak dále. Evidentně tedy není veden populistikou sanhou zalíbit se vybraným skupinám obyvatelstva, jeho rozpočet tedy narozdíl od rozpočtů nejmenovaných ministrů a premiérů předvolební kampaní placenou z veřejných prostředků než cokoli jiného. V tom má mojí podporu a jestliže zvýšené DPH napomůže k vyrovnanému rozpočtu za pár let, hrdě se k němu přihlásím, stejně jako k tomu, že pak budeme jednou z nejzodpovědnějších ekonomik v EU. Až pak se mohou transfery zvyšovat a daně snižovat. Dříve však ne.
06. 03. 2012 | 10:27

zdenekb napsal(a):

Že vás nikdo nechválí, pane ministře, ještě nemusí automaticky znamenat, že to se svou programovou nelíbivostí děláte dobře... pozor!

Mimochodem, dost by mě zajímalo, jak hodlá vláda rozpočtové odpovědnosti "řešit" STRUKTURU populace. Že by ten kolující fórek o zavedení povinnosti důchodců přecházet na červenou nebyl daleko od pravdy?!?
06. 03. 2012 | 10:27

rorýs napsal(a):

V rámci prorůstových opatření předložíte návrhy na zvýšení efektivity zaměstnanosti a zvýšení exportu. Nehodláte svými slovy podporovat málo egektivní domácí poptávku. Jinými slovy chcete přiškrtit výrobní síly většími nepřímými daněmi.
Nehodláte podporovat spotřebu importu.
Řečeno slovy klasika - Pane, vy jste blázen.........
Protože při Vaší logice, až se němci pokusí zvednout a otřepat po hubených letech, neudělají nic jiného, než že se "potopí" se spotřebou do sebe a nás tím pošlou i s Vámi ke dnu.
06. 03. 2012 | 10:27

TomášL napsal(a):

Dobrý den autore!

Máte to těžké, ale demokracie již je taková... Jediné co se sluší napsat diskutujícím, je: nechť Řecko je odstrašujícím příkladem.

PS: Bojujte, nejste v poli sám. Existuje mnoho lidi, kteří Vás podporují, autore!
06. 03. 2012 | 10:29

zdenekb napsal(a):

Albert napsal(a):

"Kalousek je asi první ministr financí, který je schopen nestavět finanční politiku státu na předpokladu nezřízeného optimismu..."

Hm... a proto svého času prohlašoval, že krize se nás nedotkne.
Že jediné co se stane je, že budeme "bohatnout pomaleji".
Proto se ve svých odhadech růstu občas sekne o pohých několik procent. Proto každý návrh státního rozpočtu musí korigovat (směrem k horším číslům). Ztělesněná zodpovědnost a předvídavost, tenhle Kalousek... :o).
06. 03. 2012 | 10:32

Ives napsal(a):

Pane Kalousku, stále jste mě nepřesvědčil, že dopady vaší reformy na střední a nižší příjmovou vrstvu obyvatel budou mnohem citelnější než pro vás a vašich "horních 10 000", a to nemluvím o vaší malé domů kámošům z hazardu formou státních dluhopisů. Jen na okraj, islandský speciálně utvořený tribnál pro souzení politiků má na programu bývalého premiéra, vypadá to na 2 roky natvrdo. Jeho slova, že jde o politický proces, mu asi moc nepomohou. Co vy na to?
06. 03. 2012 | 10:34

Puck napsal(a):

Kdybyste radči kápl božskou.
O kolik víc peněž půjde z rozpočtu na důchodový účet ?
Kolik peněz vyplatíme církvi v dalších 17-ti létech z rozpočtu ?
Kolik peněz se vrátilo do rozpočtu z rozkrádaček ?
Kolik peněz se ušetří, když se nadále budou na státních zakázkách podílet anonymní vlastníci ?
Kolik peněz z unijních dotací je využito účelně pro lepší ekonomiku země ?
Kolik projektů zaplatíme ze svého, když je EU odmítne proplatit ?
Na kolik nás příjdou firmy navěšené na státní rozpočet ? Když by bylo jednodušší, aby služby poskytoval stát pod důkladnou kontrolou ? Jak do budoucna ověříte, že se soukromé firmy ve službách státu nepakují nadmíru ?
Atd, atd.
Vlastně pan ministr kápl božskou. Řešení všech těchto otázek má autor elegantní :
" Pokud někdo přisoudil vládním krokům nálepku „tupých škrtů“, pak se musí smířit s tím, že teď přijdou „škrty ostré“. "
06. 03. 2012 | 10:38

Ives napsal(a):

Pane Tomáši L, jistě se shodneme, že pokud by v ČR nebyly masivně za přihlížení, nebo ještě hůře tiché účasti politiků,rozkrádány veřené finance, neřešili bychom nyní tyto problémy v takové míře. A osoba ministra financí ve mně nevzbuzuje díky své kariéře a osobním vlastnostem pocit, že on je ten pravý nositel světla pro masy. Vaše nadšení osobou páně ministra vám neberu, jen aby vystřízlivění nebylo tvrdé...
06. 03. 2012 | 10:40

Kentus napsal(a):

Tento radoby člen Národní Fronty z roku 1986 mě může políbit prdel
06. 03. 2012 | 10:41

ciric napsal(a):

Pane Kalousku, vy nehorázně lžete!! Vaše úsporné opatření totiž podkopaly celou ekonomiku státu. Nesmyslná snížení na straně příjmů - daně, soc. a zdr.pojištění, špatné nastavení spotřebních daní zajistily propad příjmů a tím zvýšení deficitu. Teprve teď se snažíte tento propad vyrovnat snížením výdajů. Nechal jste soukromým subjektům spoustu peněz, které odtekly do daňových rájů a mateřských zahraničních subjektů. Vaše snížení odvodů podniků pod nesmyslným heslem "snížení nákladů práce" a "zvýšení konkurenceschopnosti" způsobilo jen to, že ze zaměstnanců děláte otroky zaměstnavatelů. Nejenže nedošlo k snížení nezaměstnanosti ale naopak. Váš spolustraník "Velký drábek" rozkastoval tuto společnost, rozbil pracně budovaný sociální smír ve společnosti . Již si nadávají mladí versus staří, zaměstnanci versus OSVČ, zaměstnaní versus nezaměstnaní atd. Za vašeho ministrování na financích vám nikdy nevyšel rozpočet ani přibližně. Samostatnou kapitolou je důchodová reforma. Celá EU chce snižovat státní zadlužení.To jsou tedy státní dluhopisy -váš základ této reformy. Když se však žádné nebudou vydávat(nebo v menší míře), jak zajistíte to zhodnocení bez rizik? Proč nepřiznáte, základní princip průběžného systému a tím spojenou nepříjemnou pravdu tj. že tu máme černé pasažéry v podobě bezdětných na straně výdajů a OSVČ na straně příjmů? Vaše vláda přivádí tuto zemi ke kolapsu. Zúčtování příjde, mám však obavu, že složenka vystavená pro vás nebude mít dostatek místa na ty nuly.
06. 03. 2012 | 10:41

Puck napsal(a):

Tím důchodovým účtem byl míněn učet po reformách. Je zřejmé, že po důchodové reformě bude vyšší a ten základní (průběžný) bude méně stabilní.
06. 03. 2012 | 10:42

Xury napsal(a):

Pro Ives:
jenže ten islandský tribunál nemá soudit nikoho jiného než právě expremiéra a nikdo s IQ vyšším než je dnešní datum nevěří, že za vše je odpovědný jen on. A to ani na Islandu. Mimochodem ty dva roky jsou maximální sazba a není moc pravděpodobné, že by mu ji soud přiřknul.
06. 03. 2012 | 10:43

jozka napsal(a):

TomasL:

Ano, Recko nam budiz mementem. Tam to, co dela Kalousek a spol delaji o neco dele a vysledky vidime.
06. 03. 2012 | 10:46

Pavla2 napsal(a):

Je jisté, že se musí šetřit. Především je ale třeba zastavit korupční jednání, dohazování zakázek těm, kteří z toho mají užitek hlavně pro sebe, nikoliv pro stát. Peněz se určitě najde dost, pokud se nebude zbůhdarma rozhazovat. Přesto všechno si myslím, že se autorovi daří dodržet slibované, a to, že růst dluhu bude snižovat. Dle statistiky tomu tak je. Což je rozdíl, který mnozí nechápou, s tím, že bude snižovat dluh. Než se začne snižovat celkový dluh, bude asi ještě hodně dlouho trvat, vzhledem k vysokým úrokům.
Souhlasíla bych se snižováním všech dávek či jakýchkoliv příjmů od státu za předpokladu, že by se to týkalo nejdříve těch, kteří určitě nedostatkem financí netrpí.
Není možné, aby matka, která se stará o postižené dítě, musela málem žebrat na ulici a na druhou stranu takoví lidé, kteří nepřeložili stéblo, jsou živi jen ze státního, jen plkají, tak z rozežranosti neví, jestli na dovolenou tam či onde.
Postižení či rodiny postižených se mi jeví jako jediní, za které je třeba bojovat. Pak snad ještě matky samoživitelky, kterým otcové neplatí, nikoliv ty, co se za samoživitelky vydávají, přitom žijí s otcem dítěte a jsou ve skutečnosti dobře zaopatřeny.
Před chvílí jsem viděla v televizi pořad s nějakými pražskými zástupci o Klánovickém lese. Že se tam má obnovit golfové hřiště, pokácet několik ha lesa. Prý to bude přínosné pro všechny Pražany. To tedy nevím jak, když na golf určitě všichni nemají. Chybí peníze na budování dětských hřišť, která by přínosem rozhodně byla, aby se děcka nepoflakovaly od malička po sídlištích a vymýšlely ptákoviny. Už by si měli všichni tito lidé uvědomit, že golf je jen pro smetánku a tu již není třeba podporovat. Ta si může v pohodě zajet zahrát golf kdekoliv.
06. 03. 2012 | 10:50

Ives napsal(a):

Xury, netvrdím, že bychom se tohoto vzoru měli v ČR křečovitě držet. Pár lidem včetně ministra financí, bývalého premiéra nebo nynějšího ministra obrany by to tam ale znamenitě slušelo. Při troše inovativního přístupu bychom mohli něco podobného realizovat i u nás, co?
06. 03. 2012 | 10:50

Čochtan napsal(a):

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):
"Číst to nebudu, .... "
Když to nebudeš číst, tak drž hubu. Nikdo tě nenutí číst, ale když nečteš, tak nevíš o čem je řeč a nemůžeš diskutovat. Jen kecat.
06. 03. 2012 | 10:51

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Pro Albert.
Cituji tě, Alberte:
„Kalousek je asi první ministr financí, který je schopen nestavět finanční politiku státu na předpokladu nezřízeného optimismu“.

Kalousek postavil rozpočet na růstu přes 4 % a skutečnost – 4 %, tedy optimismus (rozdíl oproti realitě) asi 9 %, to tu ještě nikdo nedokázal.

U Kalouska ovšem nejde o optimismus, ale o oblbování lidí. Klaus k této věci napsal, že nevěří tomu, že Kalousek těm svým číslům věřil, ale že mu šlo o udežení vlády.
06. 03. 2012 | 10:55

Béda napsal(a):

p. Kalousek (a jeho PR oddělení),

předně bych chtěl poděkovat za odborné vyjádření nejlepšího gumárenského financministra.

1/ jako dlouholetý předseda rozpočtového výboru parlamentu jste vždy doporučoval a schvaloval každý dluhový rozpočet české vlády, ve které navíc vaše politická strana (kde jste patřil k čelním funkcionářům) téměř vždy byla přítomna.

2/ jako náměstek ministra obrany jste proslul mnohačetným podezřením na "velkou domů" alias "odklánění" veřejných prostředků spřáteleným podnikatelům.

3/ Jako "nejlepší" ministr financí (ocenění jste získal od sboru finančních spekulantů, kteří stojí za světovou hospodářskou krizí) jste vždy sekal rekordní dluhy, ať byla světová ekonomika ve stadiu poklesu anebo mírného oživení. Typický je pokles českého hopodářství i v době, kdy hlavní český odběratel Německo rostl.

4/ vaše hraběcí rady a zdůvodnění neumětela, který si měl možnost vyzkoušet klady zvýšené DPH již na dani z pohonných hmot a nyní odborně podvazuje ekonomiku a koupěschopnou poptávku, decimuje stát i nižší sociální skupiny, toleruje korupci (pokud ji náhodou nepřikrývá a nezametá pod koberec), podstrojuje nejvyšším příjmovým skupinám a pochybným finančním aktivitám (hazard, lichva, exekutořští mafiáni...), nemají ani cenu toaletního papíru, na kterém byly zdokumentovány

PS: na západ od české hranice byste již dávno byl mimo politiku. V českém absurdistánu zastáváte klíčové ekonomické ministerstvo.
06. 03. 2012 | 10:56

Bergerak napsal(a):

Souhlas s Čochtanem, absolutní..
06. 03. 2012 | 11:00

Xury napsal(a):

Pro Ivese:
u nás k odsouzení ministra nebo premiéra (pokud nejsou zároveň poslanci) není potřeba žádný extra soud. Problém u těchto lidí je ten, že je dost velký problém jim dokázat trestný čin (pokud tedy nějaký spáchají v rámci své funkce), protože většinu podkladů jim předkládají podřízení navíc často i s doporučením právního odboru. A upřímě řečeno, kdybyste dostal na stůl nějaký materiál i s právním rozborem, rozhodnete se jinak než zní to doporučení? Samozřejmě je dost pravděpodobné, že o části peněz, které z SR mizí ví, ale tyto informace pochopitelně nedostávají písemně. Nicméně jsem částečný optimista v tom, že jak klesá objem peněz se kterým je možné volně manipulovat, tak vysychají i zdroje pro takové "odklánění".

Ještě bych pro príznivce ČSSD dodal, že na úrovni krajů a velkých měst se už určitě nekrade, protože tam všude mají své zástupce, kteří jen hoří touhou po čistotě a bojují s korupcí jako lvi :)
06. 03. 2012 | 11:01

Pavla2 napsal(a):

jožka: Kalousek dělá to, co v Řecku? Já myslím, že dělá opak. Copak schvaluje 13. a 14. platy, mnohonásobný plat při odchodu do důchodu, více učitelů ve školách než je žáků atd? Proč myslíte, že v Řecku pořád stávkují? Odbory se nechtějí vzdát výhod pro nefachčenka ve státní správě, kterých je asi tolik procent jako nikde ve světě.
06. 03. 2012 | 11:01

Bazzy napsal(a):

růst není udržitelný
06. 03. 2012 | 11:02

hovorka11 napsal(a):

Miroslav Kalousek:
Vy nás zadlužujete záměrně ! Kdo vám na to dal povolení- nikdo, nikoho jste se neptali. Zadlužujete proto, aby bylo možno rozkrádat.
Okamžitě skončete s jakýmkoliv zadlužováním. Výše dluhu je výší, kterou jste určili na rozkradení.
Ještě jednou šáhněte na vzdělání, důchody a zavedete penzijní pilíř na tunelování a uvidíte, jak ten přetápěný kotel bouchne. Neznám nikoho, kdo by nebyl na vás naštvaný. Úspory se nesmí dělat kvůli dalšímu požadavku na navýšení ukradených peněz. Za to jste plně zodpovědný vy.
06. 03. 2012 | 11:03

Ives napsal(a):

Ještě na závěr. Ve čtvrtek od 17 hod je v malé jihočeské vesnici Holubov (okr. Český Krumlov)setkání poslankyně KSČM s občany. Pane Kalousku, přijeďte, z Bechyně nemáte daleko. Tak znamenitou možnost vysvětlit lidem reformy přímo v plénu, navíc v diskusi s oponentem, určitě často nemáte. Byl jsem před rokem, chtěl jsem to vidět. Z účasti a toho, co jsem tam od lidí slyšel, mi ještě teď není volně. Co se asi za rok změnilo?
06. 03. 2012 | 11:04

resl napsal(a):

státní dluh je naprosto normální a jen chemik se domnívá, že vyšší daně to spraví. co způsobí ? jednoduše řečeno malé nákupy, nízké obraty a ještě nižší vrácení daní do rozpočtu. stát jste vy a další ministři a všchni placení státem a ti musí být loajální ke svému šéfovi. nejdřív snižte státní zaměstnanost, zameťte s korupcí, vyražte z eu peníze. sahat na peníze lidem, neplaceným státem, je to poslední, nemilý Kalousku. jenže jak dál, když to jinak neumíte a odstoupit se vám nechce.
06. 03. 2012 | 11:05

albert napsal(a):

zdenekb: finanční krize, o které Kalousek tehdy v roce 2008/09 hovořil se česku skutečně vyhnula, to rozhodně nebyl příznak nezřízeného optimismu. rozpočet je technikálie, která vychází ze aktuální a statické predikce a není ztělesněním celé finanční politiky, jak se mi snažíte předhodit. Z logiky věci je mnohem důležitější, aby se dodržovaly dlouhodobé finanční cíle, a také to, aby když je zřejmé, že je jejich dodžení ohroženo, tak aby se přijala potřebná opatření, která k jejich dodržení přesto povedou. Takto jsem to samozřejmě myslel a stojím si za tím.
06. 03. 2012 | 11:09

vasja napsal(a):

Úsporná opatření jsem koncipoval tak, aby se jejich dopad rozprostřel na celou populaci. Nelze vynechat žádnou skupinu, ani OSVČ...............
------------------------------
Tak jo, pane ministr.
Jak se "to" dotkne prebend ústavních činitelů?
Zaříznete nákup kvartýrů za poslanecké "náhrady"?
Uskromní se soudcokracie?
Popuste fantazii, hochu.
06. 03. 2012 | 11:10

. Kelt, napsal(a):

Nezbyde než konstatovat,že metodou práce této vlády je permanentní LEŽ.
Ke Kalouskovi konkrétně:
rok 2008-krize se nás nedotkne,jenom budeme bohatnout pomaleji
rok 2010-v krizi daně zvyšovat nebudeme
rok 2011-zvýšení DPH na potraviny se do konečných cen promítne max.1%
Průběžná a zásadní lež-naprosto odmítáme zvyšování korporátních daní,návrat k sazbám soc.a zdr.zabezpečení z roku 2004 a snížení jejich stropů a to proto,že by došlo ke snížení konkurenceschopnosti-tečka.
Konkurenceschopnost permanentně klesá již od roku 2008,přičemž náklady práce ve srovnání s našim největším obch.partnerem BRD jsou 2,5-3,0x nižší,přesto se nedá říci,že by BRD byla nekonkurenceschopná.
Konkurenceschopnost v takovém státě jako ČR/viz např.Finsko/lze zvednout pouze a jedině zvyšováním vzdělanosti a kvalifikace obyvatelstva.Tato vláda na to jde od lesa-peníze na školství hodlá tak dlouho snižovat,až dosáhne svého-co to je,nikdy nesdělila.
Troufám si tvrdit,že cílem této vládní galérky je totální destrukce státu,jím zabezpečovaných veřejných služeb,metodou cíleného oslabování příjmové stránky SR a tím vytváření podmínek pro rozkrádání-privatizci toho,co je ještě veřejnou službou.Konkrétní projev této tendence lze sledovat u důchodového systému,zdravotnictví,školství,policie a hasičů.
06. 03. 2012 | 11:12

zdenekb napsal(a):

Pavla2:

Na dětském hřišti se blbě domlouvají kšeftíky, kulisa golfového hřiště lobbistům sluší víc...

K tomu Řecku - kromě některých přebujelých výhod (i když si myslím, že už jde kolikrát o legendy vzniké mediální tichou poštou) jej potopila všudypřítomná korupce a neschopnost vybírat daně (resp. národní sport daně neplatit). Myslím, že společné rysy s naší vládou "rozpočtové zodpovědnosti" by se nehledaly dlouho.
06. 03. 2012 | 11:12

Xury napsal(a):

Pro Bédu:
ad 1)upřímě řečeno od vás, který by nejraději Sobotkovi prolezl rektem až do žaludku, to je mimořádně nevhodná výtka. Kromě toho si pamatuji, že Kalousek velmi často nesouhlasil s návrhem SR. Pokud jde o rozpočtový výbor je otázka, kdo tam měl převahu a nakolik se tam ctila koaliční dohoda.
ad 2) to ovšem voliči věděli a přesto ho volili. To se vám i mě nemusí líbit, ale je to prostě fakt
ad 3)jistě chápu vy byste v recesi zdvojnásobil daně, aby byl schodek nižší :-D
ad 4)vyšší sazbu spotřební daně prosadila Fischerova vláda, škrty se vám nelíbí, takže předpokládám, že byste raději zvyšoval daně, tak co kdybyste napsal jak moc byste je zvýšil (a naopak které byste snížil) abychom věděli, co jste schopen vyplodit.
06. 03. 2012 | 11:15

Monty napsal(a):

Zvýšení DPH nepovede samo o sobě ke stabilizaci rozpočtu, ale k poklesu daňových příjmů. Podobné kouzlo zatím Kalousek předvedl u benzínu - po zvýšení daně ho máme skoro nejdražší v Evropě a stát přitom vybírá méně peněz. K šetření měl už ve své funkci času dost a jak se tu píše jinde, zatím vždy jen naprosto fantasmagoricky přepálil odhady příjmů a vesele podle nich rozjel utrácení, před kterým můžou třinácté důchody ČSSD blednout závistí. Kalousek šetří jak blahé paměti profesor Sádlo na školním výletě: "Nechci slevu zadarmo!"

Jinak v minulosti patřil k předním vysavačům státních příjmů a ekologickou "superzakázku" pustil až pd silným tlakem. Nesjpíš dopadneme jako Argentina, ale hlavně, že to tu nebude jako v Řecku.
06. 03. 2012 | 11:15

Sláma napsal(a):

Chemický Mirek zase oblbuje občany. Hlásá obecné mantry, ale je vidět, že nechápe, co se děje.
Svými nesystémovým plošnými škrty, které nemají obdoby, proškral naši republiky do recese. A tuto recesi se chystá dále prohlubovat. Dále hodlá oslabovat domácí poptávku a zvýšit závislost naší země na exportu.
Musím upozornit na to, že Kalouskovy škrty jsou bezprecedentní. Platy státním zaměstnancům snížilo jen Řecko a Česká republika. A jak všichni vidíme, Řecko se řítí do propasti stále rychleji, protože se tam stalo totéž co u nás - plošné škrty plošně podkopaly domácí spotřebu.
Měli bychom si všimnout, že plošné škty už kritizují i zaměstnavatelé, a to je co říci.
Kalousek občas manipuluje s pojmy, občas fabuluje a občas neskutečně drze lže. Například je výrok: "zvýšení již nejvyšších vedlejších nákladů práce v Evropě" je bohapustá lež, což je snadno ověřitelné. Kromě toho rozlišování mezi přímými a nepřímými náklady práce je blbost, to jsou spojené nádoby. A protože platy v České republice jsou asi čtvrtinové vůči Západu a ceny většiny zboží a služeb jsou Evropské nebo dokonce vyšší (náklady na pohonné hmoty, energie, telekomunikační služby, potraviny atd.), je i jasné, proč domácí spotřeba klesá.
06. 03. 2012 | 11:16

Veterán napsal(a):

Pan ministr stále nezrušil nesmyslně vysokou daň na naftu, takže prodělek, proti předpokladům vypočítaným trojčlenkou, je stále v miliardách.
Pan ministr se postaral o zrušení daně z dividend pro zahraniční investory, prodělek je opět v miliardách, přičemž daně z dividend. platím jako zahraniční vlastník akcií jak v USA, tak i v Evropě.
O jeho boji ve prospěch loterijních společností je asi také zbytečné se zmiňovat.
Pan ministr při své neschopnosti pak chce zvýšenou DPH, přičemž zase používá trojčlenku. Není schopen si uvědomit, že když lidé odvedou víc na DPH za potraviny, koupí si méně bot, nábytku, aut, prostě ostatních věcí, protože peněz na útratu mají stejně. Firmy a prodejny pak sníží počet zaměstnanců, čímž bude více nezaměstnaných, odvedou méně na dani z příjmu a výsledkem bude opět další projev neschopného ministra, že se vybralo málo na daních a je tedy nutné je opět zvýšit.
A to zanedbávám takovou drobnost, že se zvýšením DPH se stále více rozšiřuje území státu, kde se vyplatí na nákup dojet k sousedům.
Ministři financí Kalousek a Sobotka se dají označit jako jedna z přírodních katastrof tohoto státu, hned po tisícileté vodě.
06. 03. 2012 | 11:17

Burbank napsal(a):

Podepisuji se pod příspěvek pana Bédy výše.
Slovní spojení "progresivní daň" považuje pan Kalousek asi za protimluv, alespoň v tomto blogu předstírá, že nic podobného neexistuje. O výběru vyšších daní od movitějších nejspíš nechce ani slyšet proto opět získává body od diskutujících, kteří nespravedlnost ve společnosti považují za ctnost.
06. 03. 2012 | 11:17

Xury napsal(a):

Pro Kelta:
můžete nějak věrohodně doložit, že konkurenceschopnost od roku 2008 permanentně klesá? Nejlépe na číslech. Děkuji.
06. 03. 2012 | 11:17

vasja napsal(a):

zdenekb napsal(a):
K tomu Řecku - kromě některých přebujelých výhod (i když si myslím, že už jde kolikrát o legendy vzniké mediální tichou poštou) jej potopila všudypřítomná korupce a neschopnost vybírat daně (resp. národní sport daně neplat........
------------------------
Neplatit daně dneska neni sport, ale významné protikorupční opatření.
Čim míň se vybere, tim míň erární zloděj ukradne.
06. 03. 2012 | 11:19

Vlkodav napsal(a):

Je bych přítomné chtěl upozornit, že kaousek řekl: "Bankovní krize v Česku nehrozí".
A to se i stalo, bankovní krize se nám vyhla.
06. 03. 2012 | 11:20

TomášL napsal(a):

ives

Osobně si myslím, že korupce není až tak všemocná, tak jak se to snaží vylíčit různé zájmové skupiny. Jestli něco plundruje ČR, tak korupce není -dle mého názoru- na prvním místě. Na prvním místě vidím morálku obyvatelstva a neaktivitu občanské společnosti.
Pokud jde o ministra, tak mu nijak zvlášť neholduji, i když jistý obdiv si ode mě zaslouží tím, že alespoň trochu zčeřil hladiny českého rybníka.
06. 03. 2012 | 11:20

zdenekb napsal(a):

albert:

Hezký pokus, jak se vylhat z jasných slov... možná když to zopakujete ještě 99x, stane se to pravdou. Alespoň pro lidi bez paměti.

http://hn.ihned.cz/c1-28777680-mozna-vas-zklamu-krize-nam-nehrozi

Ad státní rozpočet... to je divné, proč se vůbec něco tak zoufale statického sestavuje, když se ona čísla nedají brát vážně.
06. 03. 2012 | 11:20

Pistala napsal(a):

Kalousku- opravdu ti nikdo neřekl recept, jak zastavit zadlužení a ty sám také nevíš, jen zvyšovat daně??? Proboha!!!

Stačí se rozhlédnout kolik máme zbytečných a parazitních institucí, počínaje senátem.????

Proč platíme za to že lidi nepracují, prož platíme matkám za to že mají děcka v duchu akce otec neznámý??? Co kdyby se tu platilo za práci, a ne za parazitování.

Opravdu myslíš, že když ministerstva zastaví výstavbu silnic, aby ušetřily na mandatorní výdaje - podporu v nezaměstnanosti pro ty které stavební firmy vyhodí, protože se nestaví - to je řešení???

Opravdu nechápeš že se uživíme prací, nikoliv šetřením a sociálními dávkami

Kdysi jsi rozbil vládu, protože jsi nemohl sedět ve společné vládě s Grossem, který neuměl vysvětlit kde vzal milion na jeden byt v Praze, Dnes 750 mil PROMOPRO, 3 miliardy Drobil, a jiné neyčetné kauzy už nevadí a ty s nimi v pohodě můžeš vládnout????

A tvoje kecy o dluhu -ty jsi neseděl v těch vládách co zadlužovaly. Ty řeči jsou jako když tchoř vypráví že v tom smradu se nedá žít
06. 03. 2012 | 11:21

Jarda napsal(a):

Žít na dluh jistě není dobré, ale tak prudce šlápnout na brzdu,jak to děláte vy je hloupost. Navíc místo, aby jste řešili milony a miliardy,které se ztrácejí určitě víte kde, děláte z chudých lidí ještě větší chudáky. Nejenže to není etické, ale navic je to hloupé. Ekonomiku dostanete do krize a nakonec se proti vám postaví i většina vašich voličů, protože zjistí, že to nefunguje. Bohužel zatím jsou ještě idealisti a je třeba dokončit tu katastrofu.
06. 03. 2012 | 11:22

Puck napsal(a):

Pro Xury :
Typické !
Podívejte se na kraje, jak tam se krade ! To je k nevíře ! Samozřejmě, bez argumentů.
I kdybyste argumenty měl, co to mění na faktu, že se na ministerstvu obrany v akci Promopro kradlo ? A je to podloženo fakty, stačí ten, že Dánsko zaplatilo za podobný služby o půl miliardy méně.

Tak jasné předražení prostě ministr nesmí přehlédnout, i kdyby se o to snažil sebevíc.
06. 03. 2012 | 11:22

. Kelt, napsal(a):

To Xury,
doložte mně,že konkurence schopnost ČR stoupla od roku 2008 a já se Vám omluvím.
Ta čísla se dají"vygůglovat",tak se trochu snažte.
06. 03. 2012 | 11:23

Pistala napsal(a):

Kalousku- opravdu ti nikdo neřekl recept, jak zastavit zadlužení a ty sám také nevíš, jen zvyšovat daně??? Proboha!!!

Stačí se rozhlédnout kolik máme zbytečných a parazitních institucí, počínaje senátem.????

Proč platíme za to že lidi nepracují, prož platíme matkám za to že mají děcka v duchu akce otec neznámý??? Co kdyby se tu platilo za práci, a ne za parazitování.

Opravdu myslíš, že když ministerstva zastaví výstavbu silnic, aby ušetřily na mandatorní výdaje - podporu v nezaměstnanosti pro ty které stavební firmy vyhodí, protože se nestaví - to je řešení???

Opravdu nechápeš že se uživíme prací, nikoliv šetřením a sociálními dávkami

Kdysi jsi rozbil vládu, protože jsi nemohl sedět ve společné vládě s Grossem, který neuměl vysvětlit kde vzal milion na jeden byt v Praze, Dnes 750 mil PROMOPRO, 3 miliardy Drobil, a jiné nesčetné kauzy už nevadí a ty s nimi v pohodě můžeš vládnout????

A tvoje kecy o dluhu -ty jsi neseděl v těch vládách co zadlužovaly. Ty řeči jsou jako když tchoř vypráví že v tom smradu se nedá žít
06. 03. 2012 | 11:23

Sláma napsal(a):

Protože Kalousek neskutečně drze lže a využívá k tomu žonglování s různými pojmy, velice bych uvítal, kdyby se našel někdo, kdo ty jeho lži bude hned uvádět na správnou míru.
Na stránkách Českého statistického úřadu jsem si našel tabulku nákladů práce v členských zemích EU. V ní se uvádí, že náklady práce v České republice jsou 4,3 krát menší než v zemi, kde jsou náklady práce nejvyšší, tedy v Lucembursku.
Je nutno připomenout, že náklady práce se hodně mění podle struktury národního hospodářství. Například agrární Bulharsko má ještě 3,9 krát menší náklady práce než my.
Že by to ale Bulharsku nějak pomáhalo k prosperitě, to tedy ne.
Je nutno si uvědomit, že zájmem zaměstnanců není náklady práce snižovat, nýbrž zvyšovat, protože náklady práce je to, co zaměstanec dostane.
Nejmenší náklady práce má Etiopie, ale že by to byla nějak prosperující země se mi nezdá.
06. 03. 2012 | 11:23

Čochtan napsal(a):

Pane ministře Kalousku,
než začneme zdvihat daně, měli bychom vyčerpat všechny možnosti jak snížit výdaje. Pak by se třeba ukázalo, že není nutné daně zvyšovat.
Dokud živíme (bohatě) statisíce cizinců, kteří nikdy nebudou ku prospěchu naší zemi, nemá vláda právo zvyšovat daně.
06. 03. 2012 | 11:24

jm napsal(a):

tak promluvil jeden z nejvyšších demagogů a zlodějů. kalousku zabalte to, už jste si nakradli dost a ekonomiku poškodili na x let dopředu. takové neumětelství se jen tak nevidí:(
06. 03. 2012 | 11:25

Béda napsal(a):

Xury,

ad3,4: Nastavil bych odvody minimálně tak jak to bylo v r. 2005 (t.j. jak to bylo před Kalouskovým daňovým zlepšovatelstvím a fatzálními výpadky v plnění SR) = progresivní daň a zrušení odvodových stropů.

PS: dále bych napálil daň z hazardu, vyloučil bych společnosti s akciema na doručitele ze státních zakázek, inicioval zrušení akcií na doručitele, inicioval bych zavedení "Tobinovy" daně...
06. 03. 2012 | 11:26

Sláma napsal(a):

To . Kelt: máte samozřejmě pravdu, v mezinárodních srovnáních konkurensceschopnosti se Česká republika v posledních letech prudce propadá. To Xury ovšem dobře ví, protože jsme to tedy několikrát diskutovali.
Každému je snad jasné, že ke konkurenceschopnosti se nikdo nemůže proškrtat. Jinak by nejkonkurenceschopnější byla Bangladéš nebo Etiopie (kterým nemůžeme v nákladech pracovní síly nikdy konkurovat, protože u nás musí pracovní síla v zimě nosit teplé oblečení a topit si, zatímco jim stačí bederní rouška a hrst čiroku na den.)
06. 03. 2012 | 11:27

neokomunista napsal(a):

Já se musím pana ministra zastat. Problém není v Kalouskovi, ale v systému, mí pomýlení kolegové.
Jinak se pane Kalousku docela těším, až s panem Nečasem nasadíte to vaše finální patmatovské gesto. Čest vaší práci.
06. 03. 2012 | 11:34

Sláma napsal(a):

Pavla2. napsala: "Už by si měli všichni tito lidé uvědomit, že golf je jen pro smetánku a tu již není třeba podporovat."
V tom máte naprosto pravdu. Nikdy neuvěřím Chemickému Mirkovi, že nějaké šetření myslí upřímně, ve státě, který finančně podporuje golfové kluby, výcvik psů a chov koní, tedy koníčky smetánky.
06. 03. 2012 | 11:37

Albert napsal(a):

Nepotřebuju se z ničeho vylhat, protože rozhovor jenom potvrzuje co jsem napsal. Český bankoní sektor byl zdravý a zdravý zůstal, finanční krize se česku vyhnula a v souladu s tím co Kalous řekl, se do Česka přelila krize reálné ekonomiky. Spletl se tehdy pouze v tom, že očekával oslabení růstu a přitom došlo k meziročnímu poklesu.
06. 03. 2012 | 11:39

Béda napsal(a):

Doufám, že příznivcům exbratra Kalouska nevadí, že pan ministr chce s navýšením DPH na "zdravých" 20% navýšit daň z elektřiny a plynu?
06. 03. 2012 | 11:42

Občan napsal(a):

Chemiku, a co třeba tohle?

"Lidé dál zůstávají bez dávek. Ani přesčasy nepomohly"
http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/penize/clanek.phtml?id=735873

Jestli si, Kalousek, myslíte, že k prosperitě se dá proškrtat, prokorumpovat a prokrást, tak si buďte jistej, že NE.
Stejně tak se nedá k prosperitě dostat tím, že budete neustále zvedat zdanění spotřeby při současném poklesu příjmů většiny a růatu cen VŠECH nezákladnějších životních potřeb.

Nejdřív jste odstřelil chudé, nemocné, staré, nezaměstnané a rodiny s dětmi, teď "pracujete" na likvidaci drobných živnostníků a malých firem. KDO bude další? KDe chcete, Kalousek, brát na své zlodějny, na prebendy a dotace pro spolukmotry, na státem placené leháro církevních vyžírků a další lumpárny, když ty Vaše daně za chvíli nebude mít KDO platit?

Bejt Váma, Chemiku, tak si ani ty tepláky nechystám. Nejspíš si je totiž nejspíš nestihnete obléci, až se lidi doopravdy rozzuří, protože nebudou mít na žrádlo pro děti.
06. 03. 2012 | 11:42

Sauerkirschmann napsal(a):

Béda

Rozumím-li tomu správně, pak byste utáhnul danovou smyčku kolem krku příslušníkům střední třídy, protože to je Váš skutečný nepřítel.
V roce 2005 byla 32 procentní, tedy nejvyšší sazbou daně daněna hrubá mzda vyšší, než 31 500 Kč. To je necelý 1.3 násobek průměrné mzdy, a fakticvká hranice, od které se dá uvažovat, že někdo zapadá do střední třídy, získané peníze byste si například vyplatil ve formě zvýšeného spratkovného - mám pravdu?
06. 03. 2012 | 11:47

jozka napsal(a):

Pavla2:

Potiz je v tiom, ze tim, co nejvic potopilo Recko nebyly 13. a 14. platy. Zkuste si to dohledat.

albert, Vlkodav:

pokus dobrej, ale mate starej manual. Vyrok znel " ...záporný růst a následná recese Česku rozhodně nehrozí. A pořád porosteme rychleji než eurozóna."

Takze pohov.
06. 03. 2012 | 11:47

melčákova pohanka napsal(a):

Souhlas absolutní s Kentusem a s Ten,který se s Čochtanem a jemu podobnými hádat nebude. A soucit i obdiv těm,kteří ten blog přečetli a smutek nad těmi,kdo snad ještě tomu nemocnému muži věří!!! A za nás za všechny hanba,že necháváme svoje daně v rukou psychopata!
06. 03. 2012 | 11:48

Občan napsal(a):

To Béda:

Myslím, že jim vůbec nedochází, že ceny NEJEN energií zlikvidují především menší podnikatele, živnostníky a připraví o práci dlaší tisíce lidí. Nemluvě o dalším poklesu tržeb ve VŠECH oblastech ekonomiky.

Ono totiž těm Kuchařům, Koplkopům a dalším modrým svazákům pořád ještě nedocvaklo, že Chemikova&spol. tupost škodí PŘEDEVŠÍM privátnímu sektoru. Protože ten bez tržeb pojde. A kde není CO utrácet, tam nejsou tržby.
06. 03. 2012 | 11:48

Honza napsal(a):

Pane Kalousku, četl jsem si též blog předsedy Sobotky a jsem velmi rád, že intenzita vašich přízpěvků za těmi jeho nepokulhává, přestože máte nesrovnatelně více povinností a zopovědnosti. Víte, stále je dost lidí, kterým je třeba vysvětlovat zásadní věci stále dokola. Třeba že dluhy sxe musí platit, že si nelze donekonečna půjčovat. I obě moje babičky, velmi levicově orientované osoby, jedna v podstatě komunistka, které jsou v kontaktu se zpravodajstvím jenom díky zprávám (nova,prima) a odbírají sobotní právo kvůli programu, mi úplně normálně řeknou, že plně chápu že stát šetří, dokonce i to zmrazení důchodů celkem akceptují, protože ví, že platy jejich dětí a vnuků za poslední roky taky nerostly či spíše poklesly a že stát šetřit konečně musí, protože má dluhy. I tyto staré pracovité poctivé ženy, narozdíl od pana Sobotky, který v životě nepracoval, prostě velmi dobře ví tuto základní věc, že ten kdo má dluhy kam se podívá, tak když už je teda jednou má, tak musí utáhnout opasek a šetřit! Stále se však u nás nejde dost lidí, kteří si závažnost naší situace odmítají připustit.
06. 03. 2012 | 11:49

olga napsal(a):

To už přece známe. Chudí musí být ještě chudší, a bohatí ještě bohatší. Tak se ničemu nedivte.
Každý máme své povinnosti. Hleďme si především těch. Za ty jsme odpovědni a budene jednou skládat účty. Tomu Nejvyššímu.
06. 03. 2012 | 11:50

Sauerkirschmann napsal(a):

Béda

Elektřina se vyrábí z neobnovitelných zdrojů, a plyn je neobnovitelný zdroj - a tváří v tvář tomuto jsou ceny těchto komodit směšně levné.

Coé budou dělat Vaši potomci poté, co jim všechny neobnovitelné zdroje vydrancujete?

Kromě toho, jak elektřina, tak plyn jsou ve 20 procentní DPH.

Navíc milý Bédo levicové a solidární je neobnovitelné zdroje nespotřebovávat, takže levicoví sociálně cítící občané se luxusní komodity dostupné historicky jen malé části populace by měli co nejvyšší zdanění historického luxusu - elektřiny z fosilních zdrojů a jádra, popřípadě plynu by měli vysoké zdanění této podporovat.
06. 03. 2012 | 11:53

Xury napsal(a):

Pro Pucka:
ta zmínka o krajích byla pro ty, co věří, že vláda ČSSD by byla v potírání korupce úspěšnější.

Pro Kelta:
vy jste pronesl nějaké tvrzení, takže byste ho měl dokázat. Takhle to aspon ve většině slušných společností platí.Nicméně abyste neřekl:
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vzo_cr

Pro Bédu:
kdybyste se podíval do závěrečných účtů SR, tak byste zjistil, že výpadky nastaly až při krizi 2009. Čili návrat do daňových podmínek roku 2005 by vám z hlediska bilance nijak nepomohlo.Nemluvě o tom, že byste nepochybně snižoval dolní sazbu DPH na 10%. Zrušení akcií na majitele (navíc jen listiných) z pohledu SR nic neřeší. Vyloučení anonymních vlastníků z veřejných soutěží by doufám něco přineslo, ale rozhodně ne hned. Zdanění hazardu je zavedeno od letošního roku. Uvědomte si, že pokud nasadíte extrémní sazby, tak buď se hazard přestěhuje za hranice (u internetového sázení) nebo skončí (automaty) resp přesune se do ilegality. V obou případech nemáte žádné výnosy. Tobinova daň je v našem případě už úplně mimo mísu.
06. 03. 2012 | 11:54

jozka napsal(a):

Honza:

Zdravime PR oddeleni MF :-)
06. 03. 2012 | 11:54

Vlkodav napsal(a):

Občan:

"Ono totiž těm .... ještě nedocvaklo, že Chemikova&spol. tupost škodí PŘEDEVŠÍM privátnímu sektoru." - ale došlo, víme že i mi se budeme podílet na umoření státního dluhu. A představte si, že s tím souhlasíme, je to tak v pořádku. Jak říká Chemik (abyjste věděl, o kom mluvím) - Všichni se musí podílet. Všichni.
06. 03. 2012 | 11:54

Sauerkirschmann napsal(a):

Občan

Tak at ty firmy a domácnosti přejdou na levnější, obnovitelné zdroje- stejně jim do budoucna nic jiného nezbude.

Krom toho levicově jistě není problém spotřebovávat méně energií a tím si zvyšovat životní úroven a produktivitu.
06. 03. 2012 | 11:55

Radovan napsal(a):

Pane Kalousku, není Vám blbé, že máte tak vysoké příjmy, když obyčejný člověk, který pracuje i 12 hodin denně a často je i s VŠ - odborně na výši, bez mnoha poradců má sotva průměrný hrubý plat ? Já bych se na vašem místě styděl. Vy občané VIP přece máte za 22 let pořádně velké úspory a nevypadáte sedření, jak ostatní občané.
Když jsem to cca spočítal, tak neúměrné platy ve státní sféře, to znamená nad 100 tisíc, způsobily podstatnou část státního dluhu. Nejsme v NSR, nemáme takovou ekonomiku, aby si VIP takové platy dovolili. Děláte z nás blbce, ale to se drazí VIP nemusí vyplatit. Nikdo nechce rovnostářské platy jak v totalitě,ale tak neúměnré rozdíly také ne. Co pak pracovní den takové VIP je 50 x větší, nebo že by měla 50 x výkonější mozek.
Zkuste žít z průměrného hrubého českého platu, šetřit na byt, na důchod, platit dětem školné a mít manželku na mateřské. Za týden byste umřel hlady.
Kdybyste byli vy VIP inteligentní, tak byste uznali, že plat 100 tisíc vám stačí, je to stále 5 x víc, než má 40% občanů, někteří ne vlastní vinou ho ani nemají- 40%. Asi 20% občanů má neúměrný plat naší ekonomice a výsledkům za 22 let.
Herci, politici a právníci vysáli naši zem. Kdy budou vracet své abnormální příjmy, které jsou nestoudné vůči českému národu a zemi, kde 50% občanů žije od výplaty k výplatě a v době krize.
Kde je vaše láska k zemi, kde je ta vláda lidu, co se prý v 1989 vrátila. Kde jsou ty sliby z roku 1989. Někteří dostali 1000 x více než si zasloužili.
Jsme velmi zklamaní touto vládou, poslanci i senátory. A bohužel i prezidentem Klausem. Měl by se vydat jako Ječmínek v převlečení mezi lidi,konečně by slyšel pravdu, kterou mu jeho loajalní poradci neřeknou, aby neztratili teplé místečko.
Letos bude konec světa, a začne v Česku. Myslím, bude lepší pro VIP zavčasu opustit Česko do daňových rájů.
I am sorry, Mr. Kalousek. Censore, nemaž to Pan Kalousek potřebuje pravdu jako sůl, žije na jiné planetě.
06. 03. 2012 | 11:55

Xury napsal(a):

Pro Bédu:
20% DPH je u elektřiny už od daňové reformy ČSSD v roce 2003.
06. 03. 2012 | 11:58

Sauerkirschmann napsal(a):

Vlkodav

Žádnému serioznímu privátnímu sektoru škraty nevadí, protože výpadky na českém trhu jsdou u seriozních privátních subjektů vyváženy rostoucí spotřebou v jiných částech světa.
Pokud někdo není seriozní podnikatelský subjekt, a je jen malá česká podnikavec, jahož prosperita je odvislá od toho, že u tohoto obyvatelstvo utrácí půjčené peníze, tak holt bude muset z hrušky dolů - bude muset přestat brát steroidy, jak správně píše pan Kalousek.
06. 03. 2012 | 11:58

olga napsal(a):

Mám stejný názor jako Honzovy babičky. Když jsme se zadlužili, musíme platit. Konečně by si to měli uvědomit i mladí. My staří to chápeme. Jsem pro tvrdé úspory. Je mi 75 let. Nikdy jsem nežila na dluh. Dnes na mne útočí nabídky úvěrů na každém kroku. Už mě to nebaví.
06. 03. 2012 | 11:58

Lukas k. napsal(a):

Stydim se, kolik je v cr hlupaku a jejich vrcholem je rici Kalousky, jsi hlupak, nerozumis tomu.
To co pise pan ministr ma hlavu a patu, uz jen z reakce verejnosti, kde 80% vubec nepouziva svuj mozek. Je tu par lidi, co si stezuji na korupci a tunely... ale to neni otazka ministru, ale lidi - Cechu.. korumpuje se vsude, od uradu, doktoru, magistratu... a hle, cloveku div se, dokonce i na ministerstvu. A pak se najde vzdy nejaky pravnicky hlupak, ktery rekne, ze za korupci nemuze byt vyssi trest nez za vrazdu. A nebo za kradez. Ja si myslim, ze muze. Nase jedina sance (CR) na to byt uspesni je plne vyuzivat fondu z EU a hlavne byt konkurenceschopni. To znamena rapidne zvysit produktivitu prace. Nemci s 4x vyssimi platy dokazi vyprodukovat chutny salam herkules za cenu stejnou jako cesky reznik, ovsem kvalitou je to uplne nekde jinde. Proc? Bezte se podivat do jakekoliv ceske firmy. Pulka firmy se flaka na cigaretovym dychanku pred firmou, zbytek sedi u pocitace a dela, ze neco dela...
06. 03. 2012 | 11:59

Sláma napsal(a):

Sauerkirschmann napsal nějakou nesmyslnou úvahu na téma progresivní daně. Především, Sauerkirschmanne, progresivní daň vynalezla konzervativní Velká Británie a první, co Cameronova konzervativní vláda udělala, že zavedla nové daňové pásmo ve výši 50%. Tedy progresivní daň je pravicové opatření a vyjadřuje konzervativní zásadu, že vlastnictví zavazuje, jinak řečeno, že odpovědnost za chod společnosti mají mít zejména ti movitější.
Pokud by byla hranice pásma řekněme 30% daňové sazby ve výši 30 tis. průměrného výdělku, znamenalo by to, že bych například při mzdě 31 tis. Kč zaplatil z jednoho tisíce korun 30% a ze zbytku svého platu částku nižší, například 10%. V takovém případě bych platil celkovou daň nižší, než dnes, kdy platím cca 23% z hrubého platu (samozřejmě po odečtení všech odečitatelných položek, ale to je zase jiná písnička).
06. 03. 2012 | 12:00

Viola napsal(a):

Kdo tady rostl na dluh, nechť je mu utaženo opaskem. Já jsem to nebyla a počítám se k běžnému obyvatelstvu. Na dluh tu rostly velké firmy, které si půjčovaly od bank a banky profitovaly na těchto dluzích, které byly státem ošetřovány. Ubrat vedoucím pracovníkům, manažerům a politikům, ty je třeba přiškrtit a prezidenty.
06. 03. 2012 | 12:00

Puck napsal(a):

Pro Béda :
Máte pravdu, ale to není vše. Pořád se píše o tom, že Kalousek nemůže zvládnout dluhy, protože podvázal příjmy do rozpočtu.
Část maléru se konala už dříve, kdy končila ČSSD a bylo před volbami. Celá sněmovna, včetně lidovců a Kalouska vymýšlela, jak se zalíbit voličům. Tu je výsek ze solidního hodnocení situace v roce 2006. ( i když se schodek 97 mld jeví jako nic moc, a maastrichtská kriteria byla splněna )

" Strukturálním rekordmanem je rozpočtový schodek vytvořený v roce 2006 (3,0 % HDP ). Tento schodek byl vytvořen v čase vysokého hospodářského růstu kombinovaného s vysokými sociálními předvolebními výdaji. "

Od té doby začíná sešup. Ono se pak těžko vysvětluje i pravicovým vládaám, že to nemysleli upřímně. Tak vlastně schválnosti, které připravili Sobotkovi ( v roce 2006 ministr financí ) zafungovaly jako dokonalý bumerang. :-)
06. 03. 2012 | 12:00

buldatra napsal(a):

Růst na dluh není udržitelný, jak praví nadpis a to je fakt.
Na dluh nám vyrostla během krátké doby tzv.elita a ta je vyrostlá až až, na místní poměry. Což kupodivu nevadí.

Nyní nastala doba chemikova, kdy to někdo zaplatí. Ještě, že máme génia, který to zařídí.
Ale bacha, qaziekonome, nic se nemá přehánět.
Aby jednoho krásného dne dav nenaháněl chemika ulicemi.
Vzpomeňme namátkou třeba Ceaucesca. Taky nezdrhl a jakej to byl borec.
06. 03. 2012 | 12:02

Viola napsal(a):

Jo a vzít vpotaz dobré rady některých ministrů třeba nedávno pana ze Suché Lozi, kdy navrhoval zeštíhlení senátu a poslanecké sněmovny.
06. 03. 2012 | 12:04

Viola napsal(a):

Petra Gazdíka,

nějak jsem si nevzpomněla na jeho jméno.
06. 03. 2012 | 12:06

Standa Novák napsal(a):

Pane Kalousku, lidi také nelze ždímat až do dna, dejte si pozor, ať nedopadnete, jako kdysi ten Ludvík ve Francii anebo Angličani v Bostonu. Anebo se těšíte na skvělou tea party?
06. 03. 2012 | 12:08

Sláma napsal(a):

Kyselá višeň napsala: "a je jen malá česká podnikavec ....tak holt bude muset z hrušky dolů".
Sauerkirschmann by si měl laskavě uvědomit, že je řada podnikatelských oborů, které už z podstaty věci nemohou svoji produkci vyvážet a jsou závislé na domácí spotřebě. Zejména se to týká drobných podnikatelů - živnostníků.
To jsou skupiny, které "díky" Kalouskovi začnou krachovat, tedy přestanou platit daně (což tak nevadí, protože daně odváděné OSVČ jsou naprosto zanedbatelné - loni 1,5 mld. Kč) a rozšíří armádu nezaměstnaných (což vadí mnohem více).
06. 03. 2012 | 12:09

Vlado napsal(a):

Pan Kalousek opomenul ten fakt, že tento stát přebírali jako nezadlužený. Takže národu, protože se v polistopadové politice pohybuje v podstatě od počátku může vysvětlit, kde jsou ty finance za zprivatizovaný (vyprodaný národní majetek) a jak tedy s ním hospodařili? Dnes je stát hanebně zadlužen. Zadlužen až tak, že vládní reforma odírá až do krve ty nejnuznější jako jsou rodiny s dětmi a důchodce. Ty se naučili šetřit již za socialismu
avšak neuměli to ti polistopadoví politici. Ti se chopili svěřeného majetku jako lapkové "lehko nabyl lehko pozbyl" a nyní
nám přednáší Kalousek osvětu jakožto ospravednění se před národem.
Doufám, že senioři to těmto politikům spočítají u parlamentních voleb. Doufám, že nepropadne jeden hlas důchodců a k volbám se každý dostaví.
Tím nemyslím vysokopřijmové důchodce jako,jsou bývalý soudci a pod.
06. 03. 2012 | 12:11

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Pro Sauerkirschmann.
Cituji:
„Žádnému serioznímu privátnímu sektoru škraty nevadí, protože výpadky na českém trhu jsdou u seriozních privátních subjektů vyváženy rostoucí spotřebou v jiných částech světa.“

Ty jsi ekonomický génius na úrovni Kohouta.

Každý výrobek a každou službu lze vyvážet na druhý konec světa?

Skutečnost je ovšem taková, že jen velmi malou část produkce a služeb lze mezinárodně obchodovat a to z mnoha důvodů. Některé ryze ekonomické a existovaly by, i kdyby nebyly politické bariéry, například pískovna těžko prodá písek vzdálenějším zákazníkům, sektor služeb obsluhuje především lokální trh.
06. 03. 2012 | 12:12

Sauerkirschmann napsal(a):

Sláma

Vážená Slámo, v současné době přeci progresivní dan existuje, a platí aplikuje se v rozpětí od 0 procent pro nízkopříjmové občany, až do 15 procent, pro středněpříjmové občany. Naučte sčítat, odčítat, násobit a dělit. Ta progrese je zabezpečena tím, že jsou aplikovány slevy na dani, které jsou konstatní.
A SPROSTĚ LŽETE, pokud tvrdít,e že v GB existuje v rozpětí platu do 1000 liber měsíčně danová progrese v GB.
Kde je potřeba zavést progresivní dan, je u majetku, protože není myslitelné, aby různí multimilionáři s majetkem 5-10 milionů platili směšnou dan z nemovitosti.
06. 03. 2012 | 12:14

zdenekb napsal(a):

olga:

Pokud píšete, že jste na dluh nikdy nežila, obdivuji vaši touhu škrtat, protože "jsme se zadlužili". Tomu říkám zodpovědnost až sebemrskačská. Neměl by paltit především ten, kdo si doopravdy žil nad poměry?

Lukas.k:

Další tvrdě pracující píárista? :o)
06. 03. 2012 | 12:14

Nuba napsal(a):

Pár slov k těm páně Kalouskovým návrhům

Bohužel, je to tak, v návrzích postrádám to zásadní, což je podpora ekonomického růstu. Bylo sice řečeno, že k tomu budou využity prostředky z evropských fondů, které byly většinou zatím promrhávány takovými "odborníky" jako je pan Dobeš na MŠ, začasté byly použity nebo zneužity spíše ke zbytným kosmetickým úpravám v nadhodnocených projektech a nemalá část z nich skončila v kapsách prostředníků. Takže tohle by zajisté záhodno bylo, nezaznamenala jsem, jak toho chce vláda konkrétně dosáhnout.

Jak budou v následujícím období použity prostředky evropských fondů k podpoře ekonomického růstu ?

A teď k těm návrhům. Je potřeba přiznat, že část z nich je dobrá, dokonce musím panu Kalouskovi přiznat body. Je to snížení výdajových paušálů OSVČ. Myslela jsem si, že je to docela vyžíračka, ale že až taková, jak to tam Kalousek namaloval, když říkal, že je to proti bohu, tak to jsem netušila. Nedivím se, že jejich příjemci budou řvát a vyhrožovat, jak zkrachují.

Další věc, nevím, jestli se mi to podaří dobře reprodukovat, ale mělo by to být zavedení nějaké relace mezi platy na ministerstvech a ve formách se státní účastí, protože jak řekl Kalousek, tak tam jsou vyšší. No jistě, když si tam správní a dozorčí rady vzájemně poklepávali po plecích, jako že jsou dobří, tak si to potom stvrdili i finančně. Taky budou nadskakovat. Jen ať se procvičí, třeba jim to trošku okysličí mozek.

Zavedení progresivního zdanění. Dočasně na 3 roky. No to to trvalo. Taky se u toho patřičně nešťastně tvářil. Málem jsem uronila i slzu, jak se omlouval, že si dovoluje pořádat bohaté o to, aby se také podíleli na důsledcích krize (já dodávám že i na neschopnosti vlády) jako ti příjmově slabší a nejslabší. Nevím, jestli teď pana Kalouska za to teď nevyhodí z nějakého elitního klubu.

Omezení najímání si poradenských, právních a nevím jakých firem, když na to existuje přímo rozbujelý ministerský aparát. Na co tam ty vynikající odborníky, kteří jsou mnohdy placeni jako ředitelé firem (vzpomeňme rozdávání statisícových odměn pro sedřené koně), vlastně máme ? Takže zavedení jakýchsi limitů, kdy o tom bude už rozhodovat vláda jako celek a ne že si to nějaký ministr nebo úředníček šoupne za provizi svému kámošovi.

K těm dobrým patří ještě zvýšení daní z 15 % na 25 % v případě finančních převodů do daňových rájů. Stejně bych uvítala, kdyby byla vůči firmám sídlícím v daňových rájích vytvářena jakási bariéra. Prozatím alespoň z úrovně občanské společnosti, tak, jako je tomu i v Německu, kdy mnozí občané tyto firmy ignorují. Než budou tyhle ráje pro asociály zakázány úplně. Proč mám jako zákazník podporovat firmu, která odmítá platit daně v téhle republice, čili nepřispívá svým podílem když na nic jiného tedy alespoň na infrastrukturu, kterou využívá ?

pokr.
06. 03. 2012 | 12:18

Sauerkirschmann napsal(a):

ten, kdo se s blbcem hádat nebude

Ooooo nikoliv, pouze stačí ,dkyž malá česká podnikavec vytlačí z domácího trhu zahraniční konkurewnci, která dováží výrobky z opačného konce planety.
A co se týče toho dalšího blábolu, pak je v příkrém rozporu s tím, že 80 procent české ekonomiky tvoří mezinárodní obchod.
Mimochodem můžete ten obrat pískoven v ČR uvést a zaokrouhlit na celé desítky miliard korun? Deset miliard je 0.3 HDP, a to je v rámci statistické chyby.
Proč žádná čřeská podnikavec nezaložil firmu na výrobu třeba mibilních telefonů, když tyto vy Češi tak rádi používáte a konzumujete?
06. 03. 2012 | 12:19

Béda napsal(a):

ten, kdo se s blbcem hádat nebude,

pane, vzhledem k vašemu nicku, budu dále sledovat dialog, který povedete s panem Sauerkirschmannem.
06. 03. 2012 | 12:19

Nuba napsal(a):

Další jsou návrhy, se kterými nemohu souhlasit, protože jsou kontraproduktivní.

Jedná se samozřejmě o pokus o zmrazení důchodů a zvýšení DPH. Obojí zcela jistě dále omezí spotřebu a tím pádem klesne i výběr daní a zároveň se dotkne mnohem citlivěji a opakovaně těch nejslabších, důchodců, zdravotně postižených a rodin s dětmi. Stav na důchodovém účtu je závislý na výběru daní a ten je opravdu mizerný . Jednak je ovlivněn recesí a s ní spojenou nezaměstnaností . Třeba se to teď trošku zlepší v návaznosti na úpravu těch paušálů OSVČ. Také bude důležité, jak se ministru Drábkovi podaří eliminovat švarcsystém, kde byla z hlediska plateb na sociální pojištění také vyhrabaná solidní díra. A mělo by se hodně rychle zatočit s tou praxí značné části podnikatelů, kteří dávají svým zaměstnancům minimální mzdu a zbytek jim platí na dlaň, čili bez odvodů. A přidat kontrolu práce načerno.
Kdyby se podařilo důsledným dodržování zákonů naplnit tento fond, nebylo by ani zapotřebí zvedat DPH.

Jako absolutně nepřijatelné se mi jeví zrušení porodného. To je opravdu nedobrý signál do společnosti a souvisí to i s plánovanou důchodovou reformou. Kdo bude plnit v budoucnosti důchodový fond, když se nebudou rodit noví zaměstnanci ? Špatné, zásadně špatné, když vím, že existuje ještě mnoho děr, kudy peníze ze státního rozpočtu unikají a tady jsem opatření zatím nezaznamenala. A jedná se v podstatě o úsporu v řádech milionů.

Jak to dopadne nakonec, je ovšem ve hvězdách, protože VV se bude chtít reinkarnovat na různých tématech, místo aby urychleně vyrazila svého neschopného ministra školství a ODS zarazila snížení výdajových paušálů. No tak tady bych pravicovým diskutérům připomněla, jak tady po levici rajtují, že nechce platit třeba blbé zdravotnické poplatky a ejhle, když se má dát alespoň trošku do relace placení daní, tak tady prrr. Tady se o populismus asi nejedná, to je jen ryze ekonomický zájem, že ?

Takže na závěr snad jen to, co mi tam chybí.

Jistěže zvýšení podnikových daní, znovu probrat hazard, zbytné administrativní náklady, také se ještě zamyslet nad nutností církevních restitucí a hlavně provázanost s protikorupční politikou, protože je to vláda (prý) rozpočtové zodpovědnosti a také (prý) boje proti korupci, co třeba ty anonymní akcie ? A tady ty avizované úspory prozatím nevidím. Nejspíš je to důsledek nastaveného kurzu a větru. Stávající zloději se chopili příležitost a přitvrdili a potenciální zloději, kteří čekali v záloze, protože si prozatím netroufli, tak směle zaujali své pozice, protože pochopili, že je po dobu této vlády takto kurz nastaven, vítr je příznivý a lodivod, tatíček, jim milostivě kyne z horní paluby.

Pane Kalousku, jak je možné, že HDP jinde roste, např. dnešní zpráva ze Slovenska, kde ekonomika ve 4 Q zrychlila růst na 3,4 % ? Jak to asi dělají, čím je to ovlivněno, ptáte se nebo se držíte svých dogmat a přes to vlak nejede ?
06. 03. 2012 | 12:19

občan ČR napsal(a):

Tož pane ministře, běžte s Péťou do Bruselu, podepište, na příští rok sestavte vyrovnaný rozpočet a bude klid. Já žádné dluhy nemám, tak proč to mám furt poslouchat. Že na to nemáte? Ale máte, jen přestaňte krást, já taky nekradu.
Váš občan ČR.
06. 03. 2012 | 12:20

Viola napsal(a):

olgo,

každý nemá povinnosti, nebo to tak necítí a také ne každý, kdo ví, že povinnosti má, je neplní viz politici - vláda rozpočtové odpovědnosti.
06. 03. 2012 | 12:20

hasta siempre napsal(a):

Nosferatu zapomíná podotknout, že bez úvěrů (nebo striktně závazných systémů směny s laciným přísunem surovin, jako byla RVHP) je vůbec jakýkoli růst pro zemi bez nerostných zdrojů nemyslitelný.

My, po zašantročení a likvidaci vlastního průmyslu, prodeji vodních zdrojů a zavedení nevratných mechanizmů zdražujících energie bohužel likvidujeme i zemědělství a kácíme lesy, což jsou autodestruktivní aktivity nevratného (za života jedné generace) charakteru.
I ti Řekové si mohou vylovit z moře nějaké sardinky a setřepat se stromu pár oliv, my budeme muset žrát německý margarín z uhlí. Německého.

Dávám přednost Klausově lakoničnosti: Líp už bylo. (Zapomíná dodat: zařídil jsem to.)

"Musíme dokázat, že z odvykací kůry neustoupíme."
Mluví Kalousek o našem návyku na jídlo třikrát denně nebo o svém návyku na kontušovku?
06. 03. 2012 | 12:21

Sauerkirschmann napsal(a):

Sláma

No, tak se holt drobní živnostníci spojí, a založí star-up technologickou firmu, jako se to dělá třeba v Singapuru za to co si uplatnili jako výdajové paušály, a vytlačí z místního trhu třeba Nokii či Sony Erikson. Oni si čeští živnostníci poradí, mají zlaté české ručičky:-))))
06. 03. 2012 | 12:22

Sauerkirschmann napsal(a):

Sláma

Tím si hlavu nelamte pane Slámo, protože hafo těch zkrachovalejch živnostníků v drtivý většině případů nemá nárok na podporu, takže to moc veřejné rozpočty nezatíží. Kromě toho, i exekutoři fungují v OSVČ, takže pokuzd těmhle vzrostou tržby, tak se dokonce stanou plátci DPH, a odvedou toho státu ještě více:-))))
06. 03. 2012 | 12:25

Kuchař napsal(a):

Souhlasím pane Kalousku . Lživé a hloupé pokřiky pana Sobotky a jeho tupého stáda pokud možno ignorujte.

Určitě to není snadné bojovat s lidskou hloupostí - ale držte se !
06. 03. 2012 | 12:26

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Pro Sauerkirschmann.
Ty se za svou hloupost a demagogii asi nikdy stydět nebudeš.

Nejdříve napíšeš cituji:
„Žádnému serioznímu privátnímu sektoru škraty nevadí, protože výpadky na českém trhu jsdou „

a když zareaguji, že se vše vyvést nedá, tak odvětíš cituji:
„Ooooo nikoliv, pouze stačí ,dkyž malá česká podnikavec vytlačí z domácího trhu zahraniční konkurewnci, která dováží výrobky z opačného konce planety. „

Tvé lži o progresivním zdanění, prostě jsi typický český pravičák a lhaní jistě nebude tvá jediná „přednost“
06. 03. 2012 | 12:27

Sauerkirschmann napsal(a):

Kuchař

No já snad budu muset na finančáku vyzvednout složenku, a něco Kalouskovi poslat navíc pod označením patronovná dan- to aby bylo za co střílet do zdivočelé agresivní lůzy, která neumí počítat:-)))))
06. 03. 2012 | 12:28

Silvie napsal(a):

Pane Kalousku,

ono je hlavně neudržitelné, aby politici kradli tak, jako doposud. Pak za jejich dluhy musí platit celá společnost a nejvíc to odnáší sociálně nejslabší, jimiž vy z celého srdce pohrdáte.

Vaše drzost nezná hranic - vy tady školíte na jednu stranu občany o tom, jak musí šetřit a na druhou stranu připouštíte (evidentně nikoliv zadarmo) , aby si tady hazard dělal, co chce (viz podvody).
Pohádky o tom, že ho nejde řádně zdanit, vyprávějte někomu jinému.
Jeho lobby je natolik silná a tak dobře platí, že se vám to zřejmě "nepodaří" nikdy.

Vaše neustálé zvyšování DPH je vražedné. Pamatuju si, jak jste tvrdil, že zvýšením DPH se ceny zboží nezvýší skokově. Obchodníci samozřejmě, jak jsme správně předpokládali, využili situace a zdražili několikanásobně.

Každý z vás, politiků, si jede po své vlastní linii a snaží se ještě nahrabat ,co to dá. Po vás potopa...
Podařilo se vám rozložit ekonomiku, sociální systém, zdravotnictví i justici.
Čert vás vem všechny.
06. 03. 2012 | 12:32

Sauerkirschmann napsal(a):

ten, kdo se s blbcem hádat nebude

V ČR je aplikována progresivní dan z příjmu FO - to je prostě realita. Můžete zfackovat manželku, zkopat spratky, ale to je zhruba vše, co s tím můžete dělat. To progresivní zdanění je realizováno jednotnou danovou sazbou, a poměrně vysokými slevami na dani, které jsoui konstantní.
06. 03. 2012 | 12:32

Béda napsal(a):

Tak si to shrňme.

Vláda odborně drtí:
- důchodce zastavená valorizace důchodců a krutý nárůst nákladů - potraviny, nájmy, léky, nemocničné, připravovaný vzrůst ceny elektřiny, plynu, uhlíkové daně...
- krutě drtí státní zaměstnance a jejich rodiny - hromadné propouštění (policistů, lékařů, hasičů, učitelů...), mrazení, resp. snižování a optické čachry se mzdama ("přidání" formou poklesu základní mzdy a možného nárůstu pohyblivé složky, souběžně s přidáním práce na hranici možností, nárůst nákladů, u propuštěných nemožnost splácet hypotéku a plnit finanční závazky...
- kruté drtí drobné podnikatele a živnostníky - nárůst cen elektřiny, plynu, DPH, výpadky v příjmech vlivem decimování odběratelů jejich zboží a služeb. Mnozí vyhlašují osobní bankrot, krachují, propouštějí zaměstnance, spolu s nima se dostávají do potíží, krachují jejich dodavatelé a zaměstnanci.
- krutě drtí postižené a lidi na sociálním dně - nucené veřejné práce prakticky zadarmo, výpadky sociálních dávek vlivem Drábkovin, připravovaný elektronický tunel, omezuje podporu zaměstnávání postižených, zvýšené náklady...
- krutě drtí mladou generaci - zvýšené náklady, školné, rozklad školství

Vláda podporuje - hazard, lichváře, bankovní sféru, oligarchy - nadhání jim v náruč poslušné ovečky určené k odrbání a zadlužení. Dále podporuje velkopodnikatele a globální spekulanty, vyvaděče peněz z ekonomiky a pod.

Specielně pro nick Sauerkirschmann - dnes první a poslední reakce. Doufám, že už jste si stihnul nastudovat, co je to progresivní daň.
06. 03. 2012 | 12:40

jiras napsal(a):

Pane Kalousku. Vy si opravdu myslíte, že společnost, kterou už řadu let svou hospodářskou politikou decimujete, je společenství idiotů?
Pokud lijete vodu do vědra, které je děravé a děr přibývá, nikdy nebude plné. Na to opravdu není třeba velký fištron. Teď, když je nemovitý majetek státu rozkraden, je vaše sdělení, že "Stát nemá jiné prostředky než daně svých občanů. Doba se zásadně změnila, čelíme výzvám, které si ještě před pěti lety nikdo neuměl představit", jedinou pravdou, které jste se dopustil.
Vláda, jejíž jedinou kompetencí je stranická příslušnost, se za celou dobu od zvolení nezmohla na prosazení jediného prorůstového opatření, nezrušila akcie na doručitele, neprosadila zákon o státní službě, nezasadila se o potrestání zlodějů, kteří parazitují na práci těch, co poctivě platí daně... atd.
Váš starostlivý, utrápený výraz, kterým nám vysvětlujete dokončení tunelování ČR, je navýsost trapný a ubohý.
06. 03. 2012 | 12:41

Sauerkirschmann napsal(a):

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal

Jinak ještě když jste tu Vy a Béda, který by rád ten danový systém z doby před 2005.

Vezmu nízkopříjmové skupiny:

Hrubá mzda........čistá mzda 2004...........čistá mzda 2012
10000-------------------7913--------------------8945
12000-------------------9400-------------------10320
14000------------------10888-------------------11695
16000------------------12289-------------------13070
Takže sám vidíte, že obzvláště lidé s nejnhižšími příjmysi danovou reformou silně pomohli. Pokud bychom uvažovali, že plátce DPFO má děti, bylo by to ještě markantnější.

Pro normálně pracující je jedno, zda platí přímé či nepřímé daně. Kdo prodělává na zvyšování nepřímých daní, jsou ti, kdož tyto neplatí vůbec, jejichž ekonomické aktivity jsou ilegální, tedy třeba zloději, či lidé pracující načerno popřípadě ti, kdož jsou na sociálních dávkách, a dostávají peníze za něco jiného, než za práci.
06. 03. 2012 | 12:42

Viola napsal(a):

Sauerkirschmann

nejdražší peníze jsou peníze "lůzy" jak nás nazáváte (pravděpodobně pocházíte z horních 10 000), nejlevnější peníze jsou právě těch nahoře, takže se to dost špatně počítá a přepočítáva. Pro mě má koruna cenu vaší tisícikoruny, nebo i možná vyšší bankovky.
06. 03. 2012 | 12:42

emil napsal(a):

Ano, někteří by ekonomiku zasypali penězi a snad poroste. Jediný rozumný přístup je držet schodek a zvyšovat efektivitu státu. Doufám, že projde ten návrh na zrušení několika desítek zbytečných úřadů.
06. 03. 2012 | 12:44

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Pro Sauerkirschmann.
Ty nejsi lhář, ty jsi jen natolik hloupý, že si myslíš, že každý si může vytvořit svou terminologii a pak označovat věci podle svého.

Tedy například z wiki
„Daňový systém může být buď lineární (též konstantní; procentuální sazba daně je pro všechny plátce stejná, výše daně je tedy přímo úměrná výši daňového základu), nebo progresivní (čím vyšší je daňový základ, tím vyšší je procentuální sazba), nebo regresivní (s rostoucím daňovým základem procentuální sazba klesá „

Jenom pro pobavení, proč má například ODS ve volebním programu rovnou daň, proč pokud máme progresivní, proč si nedá do programu progresivní zdanění, nevíš?
Tím končím diskusi, nemá smysl

PS: na otázku, zda jsi více hloupý nebo prolhaný a křiví si odpověz sám.
06. 03. 2012 | 12:46

Kuchař napsal(a):

Sauerkirschmann:

Šetřte silami. Ten co má v palici nastláno, neví co je daň, netuší ani co je progresiví a už vůbec netuší, že se to musí počítat.

Takhle mu to řekli a takhle to bude opakovat. Změna programu není možná.
06. 03. 2012 | 12:47

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Oprava křivý
06. 03. 2012 | 12:48

Petr Čermák napsal(a):

Kalousek je jeden z mála, kterým v politice věřím. Jeho relativně tvrdá opatření nám do budoucna pomohou, pokud někdo však chce žít neustále na dluh, ať klidně tak činí, ale stát takovým způsobem skončí jako Řecko. Více lidí by mělo Kalouska poslouchat, ne na něj nadávat, aniž by si přečetli fakta.
06. 03. 2012 | 12:48

gaia napsal(a):

Viola

no když dotyčný uvede tabulku a zjistí, že po 8 letech si někdo vydělal o litr víc a říká tomu, že si silně pomohl, tak co si myslet o jeho úrovni myšlení?
06. 03. 2012 | 12:48

Šimon napsal(a):

Jo někdy po revoluci když Klaus a později další slibovali, že za 20,30, 50 let doženeme tu nebo tu hospodářsky vyspělejší zemi, tak jsem jim chtěl věřit a ve skrytu duše doufal, že je to možné a že se i ty důchody a platy tak nějak reálně srovnají. Vystřízlivěl jsem když jsem sledoval, jak náš stát nevystačil se svými příjmy ani v dobách nejvyššího hospodářského růstu, stále jsme si půjčovali a bylo jasné, že za 20,30 let nás čeká leda splácení těchto dluhů. Proto je pro mě potěšující - ne nejsem nekritickým příznivcem této vlády - že její ministr financí a premiér alespoň konečně bouchli do stolu a začali se chovat tak, aby jsme se v dohledné době přestali alespoň zadlužovat. V tom máte pane ministře mou jednoznačnou podporu a věřím, že pokud ministrem financí zůstanete, a v roce 2016 nebude dosaženo nulového schodku, budete ochoten za promarněnou důvěru nás, kteří Vám věří, odstoupit.
06. 03. 2012 | 12:49

Sauerkirschmann napsal(a):

Viola

Vy jste také nepořítel střední třídy že? A pprotože vláda jde této na ruku, jste fialová vzteky, a odtud Váš nick.Zkuste si 50x pod sebe napsat větu:
Ne každý, kdo není lůza mmusí nutně patřit mezi horních 10 000.
Oporou každé demokracie je střední třída, a teprve v posledních pár letech dochází k tomu, že střední třída se tu opravdu začíná formovat, a tiuto netvoří mávači srpy a kladivy kategorie DEEEEE podle ZEUMS.
06. 03. 2012 | 12:54

hordubal napsal(a):

Můžu jen konstatovat, že se patrně Kalousek a grupa dopouštějí vlastizrady v nájmu nadnárodních zájmů....zrady na občanech...jak dlouho si vše necháme líbit!!!!?????
06. 03. 2012 | 12:54

Děda Mráz napsal(a):

Jedna poznámka ke kritice opozice a odborů; stejně jako Vás mě totiž nepřestátvá zarážet krátkozrakost odpůrců nutného šetření. Tuším že to byl minulý pátek, kdy měl tiskovku odborářský předák Zavadil a jeho tým makroekonomů. Navrhovali, aby se deficit rozpočtu nesnižoval, ale "stabilizovat" na současné úrovni. Jako by snad jeho současný stav našeho schodku, který vysoce přesahuje 100 tisicí milionů korun českých, byl něčím co je vlastně v pořádku, co je potřeba stabilizovat. Jakoby tito makroekonomové nevěděli, že z těch každoročně vypůjčených 100 tisíc milionů musíme platit obrovské úroky, které s výší narůstajícího dluhu strmě narůstají. Jako by opravdu věřili tomu, že v dlouhém období jsme všichni mrtví a své dluhy platit nemusíme.
06. 03. 2012 | 12:54

Béda napsal(a):

gaia,

to je právě to kouzlo. Dotyční do toho růstu mezd nepromítnou nárůst nákladů - nájem, energie, DPH (potraviny, dětské potřeby, všemožné poplatky, jízdenky, dálniční známky, julínkovné, léky)... likvidace, znedostupnění a privatizace předplacených služeb (sociální dávky v případě ztráty zaměstnání, zvětšení doby dojezdnosti rychlé záchranné služby, výpadky v dopravní síti...)
06. 03. 2012 | 12:55

Silvie napsal(a):

Petr Čermák,

pokud věříte Kalouskovi, tak to nejspíš máte někde útulný koutek s ruletou a výherními automaty.
Bodejť byste nadával...

My, co vám tu srandu platíme, máme na Kalouska trochu jiný názor.
06. 03. 2012 | 12:58

hoša napsal(a):

K prosperitě se proškrtat nedá, to chápe skoro každý, už to pravice jednou zkusili v 97 no a dopadlo to tak, že šli šupem od válu. Teď to zkoušejí znova, asi potřebují zase dostat na budku.
06. 03. 2012 | 13:00

sign language napsal(a):

Kalousek šlápl do h.... svým přiznáním, že domácí spotřeba (= obyvatelstvo této země) není vůbec důležitá.
Klauni (Sauerarschmann, ministr vnitra Petr Čermák) musí na scénu a zapatlat diskusi.
06. 03. 2012 | 13:00

roman napsal(a):

Dalo se předpokládat, že na blog pana Kalouska bude halda reakcí. Musím uznat, že napsáno je to dobře a s ledasčím bych i souhlasil. Jenomže. Vám se pane Kalousku nedá věřit, takže všechno je marné. V přestřelkách s opozicí, jak Vy tvrdíte se socialisty, jste mistr a kdyby jste používal trochu toho sociálního cítění, jste v rétorice mistr. Jenomže fakt se Vám nedá věřit. Dokud jakákoliv vláda nezačne fungovat demokraticky, tedy spravedlivě pro všechny, nepomůže Vám ani svěcená voda. Již příliš dlouho se čeká na skutečné kroky, které zabrání rozkrádání této země. Rozkrádání a devastaci v přímém přenosu sledují lidé víc, než světovou krizi bank. Uvědomte si, že této zemi vládnete a sluší se být zadobře se všemi, protože je potřebujete. Pokud to samozřejmě neberete jako svůj osobní podnikatelský záměr. Jak to pořád spíše vypadá.
06. 03. 2012 | 13:01

Vlkodav napsal(a):

Gaia:

Nepřemýšlela jste o tom, že za ty léta hrubý plat patrně vzrostl? Tady šlo o srovnání zdanění, nikoliv o růst platů.
06. 03. 2012 | 13:02

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Pro Petr Čermák.
Jelikož jen naprostý hlupák může věřit tomu, že Kalouskova politika bude pro tuto zemi prospěšná dnes, tak alespoň demagogii, že v budoucnu. Mimochodem zpětně, kde se objevil Kalousek byl průser a jeho nápady například velká eko-zakázka, nebo nápad danit 50 % příspěvek na stavební spoření, to není obyčejné diletantství to je přímo na psychiatra.

Rovnou napiš, že když necháme tohoto nedůvěryhodného politika vládnou, tak se dostaneme do nebe.
06. 03. 2012 | 13:02

. Kelt, napsal(a):

To Xury,
dle studie svět.ek.fora -WEF a IMD Businessn School z roku 2010/11 se CR posunula z 36 na 41 místo.
Dle TI je ten propad ještě hlubší,ale tato instituce je z pochopitelných důvodů pro Vás nedůvěryhodná.
06. 03. 2012 | 13:03

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Někteří mne okrádají o čas ale

Politický životopis Miroslava Kalouska

„Přátelé, až mi bude zase někdo u piva nebo zcela vážně říkat o tom, že strana selského rozumu a zodpovědného hospodaření Miroslava Kalouska TOP 09 je tou správnou alternativou a lékem pro nemocnou pravici u nás, vždycky si osvěžím paměť referencemi z jeho politické minulosti. Opravdu dobrá výbava pro novou alternativu“
http://www.eportal.cz/Articles/2268-politicky-zivotopis-miroslava-kalouska.aspx
06. 03. 2012 | 13:04

gaia napsal(a):

Vlkodav

tady je důležité to slůvko patrně!
Například minimální mzda stoupla za 8 let nepatrně. Pokud vůbec.
06. 03. 2012 | 13:06

Honza napsal(a):

to autor:

celý článek jsem číst nemusel, stačil nadpis : Růst na dluh není udržitelný ukazuje na Vše elementární neznalosti. Snad jenom pro info: pan Onassis o jehož finančních schopnostech snad není třeba pochybovat, si na každou investici = růst půjčil!!! Pravda - s těmi půjčkami ´investicí nakládal jinak , než li Kalouskové Klaus, ... slovo tunelink, odklánění neznal
06. 03. 2012 | 13:07

Sauerkirschmann napsal(a):

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, hádat, neb sám je podblbec blbější blbce.

LŽETE JAKO KDYŽ RUDÉ PRÁVO TISKNE. To, co uplatnuje ODS od roku 2008 není rovná dan, ale PROGRESIVNÍ DAN, zabezpoečená JEDNOTNOU DANOVOU SAZBOU. A co píše Wikipedia, je úplně jedno, protože tam si může namatlat kdo chce co chce.

Takže ještě jednou pro Vás podblba uvedu, jak jsou jednotlivé příjmy v ČR aktuálně v roce2012 daněny.
Poplatník neuplatnuje slevu na dítě

Hrubá mzda...........Dan.............reálná procentuelní sazba zdanění
10000-------------0----------------------0
15000-----------945--------------------6,3
20000----------1950--------------------9,75
25000----------2955-------------------11,82
30000----------3960-------------------13,2
35000----------4965-------------------14,1
40000----------5970-------------------14,9
Rovná dan tu byla naposledy za komunistů a krátce po převratu, kdy se jakýkoli příjem danil konstatními procenty, které nezávisely na příjmu, ale společenském postavení plátce daně.

tAKŽE SÁM VIDÍTE, ŽE ČÍM VYŠŠÍ JE HRUBÁ MZDA A TEDY DANOVÝ ZÁKLAD, TÍM JE vyšší procento zdanění. A pokud tvrdíte něco jiného, tak SPROSTE LŽETE.
06. 03. 2012 | 13:08

Albert napsal(a):

ten, kdo se s blbcem hádat nebude: Dokážu pochopit, že Kalouska nesnášíte. Ale proč si protiněmu proboha aspoň nezkusíte najít nějaký argument, vždyť co diletanstského bylo na ekozakázce (kromě toho, že sobotka říkal...), co je špatného na 50% dani na příspěvky ze stavebního spoření, když bylo stále mezi ostatními spořícími produkty zvýhodněno a přitom se z naspořených peněz až příliš často vůbec nestavělo...?
06. 03. 2012 | 13:14

Sauerkirschmann napsal(a):

Honza

LZASE SPROSTĚ lžete. Žádný veřejný rozpočet, co jich na světě je, se nejmenuje Onasiss, a Jestli myslíte toho rejdaře, tak tento si půjčil peníze na to, aby nakoupil lodě, ne na to, aby přeplatil lempláckou část posádky, na to, aby část přístavních pobudů vozil jako cestující, a ještě jim za to platil.
06. 03. 2012 | 13:17

Vlkodav napsal(a):

gaia:

podívejte se na průměrný růst paltů
06. 03. 2012 | 13:17

Viola napsal(a):

Sauerkirschmann

§ 16 Sazba daně
Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a o odčitatelné položky od základu daně (§ 34) zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí 15 %.
Co je na tom progresivního?
06. 03. 2012 | 13:21

jozka napsal(a):

Albert:

Ocenuju snahu, ale vite vy jak se doslo k vysledne cene ekozakazky? Vite vy vubec o co slo v pripade stavebniho sporeni?

"ten co..." sem argumenty dava, od Alberta jich jaksi nevidet.
06. 03. 2012 | 13:21

Petra Dohnalová napsal(a):

Vůbec mne nepřekvapuje, jakým způsobem se na ministra financí většina diskutujících dívá. Všechny diskuze jsou plné nenávistných komentářů o Kalouskovi. I to mne přesvědčuje o tom, že asi tak špatný být nemůže. Protože kdo je špatný, tak toho většinou ani nikdo nekritizuje. Článek na blogu je plný argumentů, pro které jsem Topku volila a vytrvám i nadále. Reformy v krizi jsou náročné, reformování je proces dlouhodobý. Nadávat na úsporná opatření dokáže každý. Pane minisře, vytrvejte!
06. 03. 2012 | 13:23

Sauerkirschmann napsal(a):

Vlkodav

Oná Vám Gaia a další kuglofové napíší, že platy rostou pravicovým zlodějům, zatímco levicová kvalifikovaná pracovní síla s příjmystagnuje.

Mne od lonska vzrostl čistý přáíjem když odečtu náklady na dopravu o cca 75 procent. Akorát jsem 2x od té doby změnil zaměstnavatele.
06. 03. 2012 | 13:24

gaia napsal(a):

Vlkodav

nemusím, stačí když vím, jak to chodí v naší rodině.

Máme platy třetinové oproti sousedům, což mi přijde divné, když se omílají pořád ty dotace, které jsou prý na to, aby se EU srovnala. Pak vidím, a byl i pořad, že máme nejdražší volání operátorů, předraženou elektřinu a dražší srovnatelné zboží oproti sousedům. Benzínem počínaje a potravinami z Polska přes hadry a drogerii v Německu.
A že si budou žít na dluh hlavně občané ČR, neb jejich platy již nebudou stačit na placení všech těch poplatků a daní. Že již tu je ekonomická genocyda občanů, protože se mi již občas stává, že mi dítě řekne, že nepůjde do kina se školou, neb 50 Kč za vstupné je pro ně moc.Což dřív nebylo. Stejně tak účast na lyžařských kursech a jiných akcích,zakoupení pracovních sešitů apd. že rodiče řeknou nemůže jet, nekoupíme , nemáme peníze.
06. 03. 2012 | 13:25

Král Jelimán napsal(a):

Milý fackovači daňových poplatníků,

píšete: "Úsporná opatření jsem koncipoval tak, aby se jejich dopad rozprostřel na celou populaci. Nelze vynechat žádnou skupinu, ani OSVČ, ani vysokopříjmové poplatníky"
Tak takovou drzost jsem už dlouho neslyšel. Vy osobně jste si Kalousku snížil plat? O kolik a kdy? Vy jste se vzdal poslaneckých náhrad? Kdy? Vy si nevozíte prdel v limuzíně, ale jezdíte tramvají a autobusem, neřkuli metrem?
06. 03. 2012 | 13:25

Petr napsal(a):

Pane ministře,
pro Vás nedůstojně mluvíte nepravdu. Prohlásil jste, že všichni, musíme nést břímě upadající ekonomiky. Řekl jste všichni! Ale nejprve jiný Váš kolega s výšin nařídil, (jaká náhoda, že předem), aby se vrahům, násilníkům, lupičům, recidivistům a pod. servírovala min. 1x týdně zvěřina. Jen můžeme čekat, že někdo z Vás nařídí, (Vy jistě ne), že tito lidé musí dostávat 3x denně kaviár. Neomezil jste královské příspěvky na byty celoživotním nemakačenkům okolo 20.000 Kč měsíčně. Kdo z normálních lidí, chodící poctivě každodenně do práce, si takový nájem může dovolit? Necháváte zdarma léčit cizince bez pojištění. Odložil jste jedno inkasní místo, jen proto, aby jste zajistil desítky tisíc míst pro úředníky placené z daní. Ve vládě jste zřídili místo jednoho, dva tajemníky pro Evropu. Kolik desítek, nebo snad stovek úředníků přibylo, kolik uklízeček, šoférů, otevíračů dveří přibylo, kolik pokojů v Bruselu a Strasburku musíme platit navíc, kollik letadel týdně navíc tím vzlétne do Bruselu?
Takže šetřit ano, s tím s Vámi moho souhlasit. Ale ne na skutečně nemocných lidech, na důchodcích, na lidech poctivě každodenně pracujích.
Křišťálové miliardy v České republice ještě jsou. Jen Vám se do nich nechce pro Českou republiku sáhnout.
06. 03. 2012 | 13:26

Vlkodav napsal(a):

gaia:

No a vanší rodině to jde jinak. Máme se líp. Ale to asi nebude argument jak platy rostou a jaký je zadnění. Stejně jako ten Váš příspěvek.
06. 03. 2012 | 13:29

Jan Holubář napsal(a):

Co takhle začít se spořením u vysokých a naprosto neproduktivních úředníků ? Třeba paní Nagyové. Několikrát cca 200 tis. Kč, poradkyně p. premiéra, prý dře jako kůň. Nebo oné bezejmenné 22 leté slečně na PF, která tam působí za 100 000 částky jako poradkyně. No jo, když ona je sexuální přítelkyně pana trenéra Hadamczyka a ten je zase kamárád z golfu či čeho pana prezidenta Pozemkového fondu ČR Zíky. Ale to Kalouskovi nevadí. Raději bude dál odírat pracující lidi.....
06. 03. 2012 | 13:30

zdenekb napsal(a):

Silvie (ad Petr Čermák):

Zvláštností blogů týmu pana Kalouska je, že se pod nimi v diskusi vždy vynoří několik zcela neznámých, jindy a jinde se nevyskytujících přezdívek, které vyjadřují panu ministrovi a jeho skvělé práci úctu a takřka bezmeznou podporu...
06. 03. 2012 | 13:30

Albert napsal(a):

jozka: argumenty tady napsal ministr a já s nimi souhlasím. Z židle mě zvedají tisíckrát omílané hlouposti diskutujících, na ty reaguji. Pro reaguju na ně. Ekozakázka, kterou (sic!) Kalousek vládě nakonec ani nedoporučil, měla přece jeden cíl (v privátní sféře byste jako ředitel firmy nejednal jinak) a to sice nechat ocenit složitý koémplex zakázek co nejvíce uchazeči a následně zvolit (nebo nezvolit) nejlevnější nabídku. Pokud vím, stát si k těmto nabídkám udělal i několik oponentur. Zakázku nevypsal. V čem je tedy podvod, diletantnství??...prosím vysvětlete. cha
06. 03. 2012 | 13:30

jozka napsal(a):

Ale musim uznat, ze se PR oddeleni MF snazi. Zase se tu objevuji nove nicky, ktere takovou zvlastni formou vyjadruji autorovi (podle mne jen udajnemu) podporu. Od te doby, co sem frkli jeden clanek pod dva autory se zlepsuji :-)
06. 03. 2012 | 13:31

venclovský napsal(a):

Petra Dohnalová
Ty medúzy, ty mi dávají!!!!
06. 03. 2012 | 13:31

Sauerkirschmann napsal(a):

Viola

A co je na tom, co jste napsala neprogresivního? To co jste uvedla, zabezpečuje právě tu danovou progresi. Ten Váš paragraf jsem uveldl do reálu tou tabulkou.
Pokud roste příjem, a tudíž dan, a odpočty s příjmem nherostou, pak je zřejmé, že dan ani čirou náhodou nemůže růst lineárně.

Nebo chcete tvrdit, že 0 je rovné 14,9??? Hloupá a demagogická jste na to dost. A NAVÍC NEROZUMÍTE psanému textu.
06. 03. 2012 | 13:32

Maximus napsal(a):

Trochu z minulosti Míry Kalouska:
Politický životopis Miroslava Kalouska v souvislostech
Přátelé, až mi bude zase někdo u piva nebo zcela vážně říkat o tom, že strana selského rozumu a zodpovědného hospodaření Miroslava Kalouska TOP 09 je tou správnou alternativou a lékem pro nemocnou pravici u nás, vždycky si osvěžím paměť referencemi z jeho politické minulosti. Opravdu dobrá výbava pro novou alternativu
Lídr Miroslav Kalousek – něco z minulosti:
Do politiky vstoupil již v roce 1984, kdy se stal členem Československé strany lidové (ČSL), která po boku vedoucí KSČ v jednotném politickém šiku Národní fronty hájila a budovala socialismus. Již tehdy byl aktivní a snažil se stoupat výše, ale vzhledem k jeho nízkému věku a členství jen v okrajové straně Národní fronty si musel na skutečný start kariéry teprve počkat. Vzhledem ke své minulosti v komunistické Národní frontě nemá pan Kalousek rád označení „lidovci“ a všechny, kteří tento termín použijí, opravuje podrážděně na „křesťanské demokraty“. Roztomilé.
Ihned po roce 1989 vycítil mladý Kalousek příležitost a v únoru 1990 nastupuje na Úřad vlády ČR jako ekonomický poradce, a od roku 1992 začíná odboru poradců šéfovat. Připomeňme, že stejně jako žena vystudoval Kalousek Vysokou školu chemicko-technologickou.
Čas žní přichází v lednu 1993, kdy je Kalousek za ČSL jmenován ekonomickým náměstkem ministra obrany. Je to čas velkých změn, prodeje armádního majetku bývalé federace a Kalousek má na starost právě výběrová řízení a akviziční procesy. Zde je konečně ve svém živlu. Rozhoduje o miliardových zakázkách. Dodávky materiálu armádě, modernizace tanků T-72, štábní informační systém, padáky. Jen střípky toho, co se dostalo ven. Některé případy jsou skutečně pikantní a zaslouží si alespoň pár vět.

V roce 1994 uzavřel Kalousek smlouvu s firmou Anex-Cirus Jiřího Andrlíka na dodávku 2.310 kusů padáků pro českou armádu. Jak se později během soudního řízení zjistilo, firma nebyla v době uzavření smlouvy ještě ani zapsána v obchodním rejstříku. Zkrátka to nestihla, zakázka byla přidělena bleskově. S padáky neměla Anex-Cirus samozřejmě žádné zkušenosti, její padáky byly nekvalitní a při pokusných seskocích zahynuli nevinní vojáci. Na veřejnost proniklo jediné jméno – Roman Prinich, a to jen díky tomu, že se jeho rodina razantně a soudně domáhala odškodnění a potrestání viníků. Na rukách pana Kalouska, bývalého ředitele odboru nákupu materiálu ministerstva plukovníka Josefa Fabiána a člena ministerské komise, která vybírala dodavatele padáků, plukovníka Rudolfa Zapletala (mimochodem, oba později pracovali právě pro firmu Anex-Cirus), ulpěla krev.
Když se informace o kvalitě padáků od firmy Anex-Cirus dostaly na veřejnost, podala firma na ministerstvo trestní oznámení a začala se soudit o úhradu stovek milionů korun. Smlouva byla však uzavřena velmi dobře. Konečná cena nebyla přesně stanovena a ministerstvo se jí později v letech 1998 – 1999 snažilo několikrát neúspěšně vypovědět. Soud však vzhledem ke znění smlouvy nařídil odebrat ministerstvu další nefunkční padáky za 114 milionů korun. Celkově zaplatil stát za smrtelně nebezpečné padáky řádově stovky milionů korun. Přesné číslo ministerstvo tají.
pokr.
06. 03. 2012 | 13:32

Maximus napsal(a):

Dokončení:
Samostatný článek by zasloužila kapitola „modernizace tanku T-72″, která spolkla celkem neuvěřitelných 19 miliard korun! Smlouva italskou (s izraelským kapitálem) firmou Oficcine Galileo a izraelskou firmou Nimda byla uzavřena v roce 1995 na megalomanských 353 kusy tanků. Smlouvy byly opět uzavřeny velmi chytře, termíny se beztrestně prodlužovaly, náklady zvyšovaly a stát jen bezmocně přihlížel. Nakonec bylo v roce 2001 rozhodnuto o modernizaci 30 strojů. No comment. Dalším z řady tunelů jmenujme např. proslulý štábní informační systém, který zadalo ministerstvo obrany firmě EDS (Electronic Data Systems) v roce 1997. První kolo výběrového řízení vyhrála konkurenční firma Unisys. Kalousek byl tedy nucen výběrové řízení zrušit a vypsat nové. Ani tehdy si komise netroufla vybrat EDS a vyhrála opět společnost Unisys. Nezbývalo, než zasáhnout a označit nabídku EDS za „výhodnější“. Představitelé Unisys se poté obrátili na policii s žádostí o ochranu, neboť byli údajně vydíráni, aby se nebránili a nenapadli výsledek soutěže. V červenci 1998 prohlásil pracovník EDS Jan Březovský, že firma byla nucena jako provizi za udělení zakázky zaplatit lidoveckým činitelům 50 milionů korun. Dodávka systému za více než miliardu korun byla oficiálně ukončena v roce 2002, přičemž tento systém nebyl schopen předávat informace na takové úrovni, jaké zadání požadovalo, a je v tomto smyslu nefunkční dodnes. V roce 1997 stihl Kalousek sjednat a podepsat (za souhlasu Klausovy vlády) kupní smlouvu s developerskou firmou EPF, která koupila rozsáhlý areál kasáren u pražského Náměstí republiky. Kupní cena činila asi 900 milionů korun. Zajímavá cena. Nicméně smlouva byla uzavřena tak, že stát tyto peníze posléze firmě EPF nejen vrátil, ale přidal dalších asi 500 milionů jako odškodnění. Říkáte neuvěřitelné?
Tak to neznáte smlouvy, které podepisoval pan Kalousek. Smlouva zaručila EPF plné odškodnění, nebudou-li budovy prázdné. V budovách sídlila tehdy Akademie věd. Na to pan Kalousek zapomněl, smlouvu podepsal a stát vyplatil na odškodném zhruba stejnou sumu jakou dostal jako kupní cenu. Dalších asi 500 milionů vyplatil stát jako náhradu za nepřímé škody, resp. za škody, které na firmě EPF vymohli její smluvní partneři jako náhradu za zpoždění projektu.
Kalouskovi zlomila jako náměstkovi vaz vládní krize v roce 1997 a také vyvrcholení aféry s firmou Zeman&Zeman, která získala zakázku na dodávku potravin armádě v hodnotě miliard korun. Výběrové řízení samozřejmě obešli. V souvislosti s touto zakázkou byla na ministerstvu obrany uplácena řada důstojníků, a jeden neopatrný je, zřejmě na základě udání policii, přistižen při přebírání statisíců korun od zástupce firmy Zeman & Zeman. Tehdejší ministr obrany Michal Lobkowicz se vyjadřuje, že „má indicie, že to není jednotlivec, ale více lidí, kteří jsou v aféře zapleteni.“ Zeman&Zeman přichází o zakázku, okolnosti začíná vyšetřovat policie a firma je vzápětí vytunelována a uzavřena. Reakce na sebe nenechává dlouho čekat. Prokurista a spolumajitel firmy Zeman&Zeman David Petrovický, zeť dalšího spolumajitele Jindřicha Zemana, je unesen ozbrojeným komandem ze své vily u Havlíčkova Brodu a beze stopy mizí. Jeho těhotnou manželku únosci ušetří.
06. 03. 2012 | 13:33

gaia napsal(a):

Sauerkirschmann

no jo Pražáci možná mají ještě nějaké možnosti, hlavně na ministerstvech, tam i těhotná sekretářka dostane před mateřskou ještě 120 litrů odměnu, a za projekty, které skončily ostudou si všichni ministři vyplatitli 250 litrů odměny, ale venkov již žije z podstaty a 2x měnit zaměstnavatele moc nejde, neb zde jsou už jen poslední 2 mohykáni, kteří melou z posledního.
Z těch dole se už moc vymačkat nedá, to vzkazuji ministrovi. Tady už melem z posledního.
06. 03. 2012 | 13:33

Jane napsal(a):

Pane Kalousku
Před pár lety začali šetřit (rozuměj ti po kterých to chcete) a ukázalo se, že je to málo. Byli vámi "šetřeni" více a opět málo. Ani po dalším zvýšení šetření nebylo lépe a i poslední vaše úsporná opatření včera zavedená se ukazují dnes jako nedostatečná.
Mám dotaz. Co budete dělat, až nebude už z čeho šetřit? Nemusíte, vím, to už tady nebudete.
06. 03. 2012 | 13:33

Sauerkirschmann napsal(a):

Maximus

Aááááá estébáckej kádrovák promluvil:))))) A co takhle, kdybyste sem lípnul SVUJ Životopis co????
06. 03. 2012 | 13:34

Maximus napsal(a):

Hospodaření Míry Kalouska v praxi:

Schodek HDP ČR oproti předchozímu roku (v mld. Kč)

2007 - 89,8 Kalousek
2008 - 107,2 Kalousek
2009 - 178,7 Janota (přítel Kalouska)
2010 - 165,9 Kalousek
2011 - 142,8 Kalousek
2012 - 135,0 plán Kalousek
06. 03. 2012 | 13:35

někdo napsal(a):

Nebýt pravicových experimentů byl by rozpočet vyrovnaný

Topolánkova vláda k 1. 1. 2008 zavedla rovnou daň, která zvýhodnila vyšší příjmové skupiny občanů. Výpadek příjmů státního rozpočtu činil 20 mld. Dále byla snížena daň z příjmu právnických osob z 24% na 21%, což snížilo příjmy státního rozpočtu o dalších 24 mld. Rovněž byl zaveden strop odvodů zdravotního a sociálního pojištění, což stálo veřejné rozpočty asi 17 mld. Celkem tak byly sníženy příjmy ve výši 61 mld.

K 1. 1. 2009 došlo ke snížení daně z příjmu právnických osob z 21% na 20%, výpadek příjmů 8 mld. Byl schválen návrh na snížení sociálního pojištění – zaměstnancům z 8% na 6,5%, snížení příjmů 27 mld. a zaměstnavatelům z 26% na 25%, což způsobilo snížení příjmů 18 mld. Navíc od 1. 7. 2009 byly zvýšeny slevy na sociálním pojištění a tím došlo k úbytku příjmů ve výši 18 mld. Celkem za rok 2009 došlo opět ke snížení příjmů veřejných rozpočtů asi o 60 mld. korun.

Přibližně těchto 61+60 = 121 mld. příjmů nyní každoročně chybí
06. 03. 2012 | 13:35

Vandal napsal(a):

kalousku

kecy, kecy a ještě jednou kecy. Kdy zprůhledníte státní zakázky?
Jsou ty odhady o 100 miliardách ročně rozkradené politiky a mafií
pravdivé? Kdy půjdou zlodějští politici před soud, kdy jim budou zabaveny majetky a kdy si půjdou zlodějny odsedět? Co jste to s námi, občany provedli? Co si o sobě myslíte, bando mafiánská, zlodějská?
06. 03. 2012 | 13:35

jozka napsal(a):

Albert:

Ekozakazku "nedoporucil" az pod hodne silnym tlakem, to za prve. Za druhe, co se ceny tyce, nic takoveho jako "ocenit složitý koémplex zakázek co nejvíce uchazeči a následně zvolit (nebo nezvolit) nejlevnější nabídku." se nedelo. Jestli ano, nikdo se o tom nedozvedel. Cena vznikla jako soucet jednotlivych garanci statu. A vyzval firmy aby podaly nabidky, kdyz predtim stanovil takove podminky, ze pocet uchazecu byl naprosto minimalni. Tu neinformovanost tady predvadite zadarmo nebo jste za ni placen?
06. 03. 2012 | 13:37

Maximus napsal(a):

Sauerkirschmann

Proč StBák? To bych jinak měl miliardový majetek nebo dělal nejméně Mírovi Kalouskovi náměstka. Většinou ti co uráží těmito argumenty, mají sami máslo na hlavě. Jinak nějaký argumentíček k napsanému by nebyl?
06. 03. 2012 | 13:37

CHIP napsal(a):

Sleduju počínání, blog i televizní vystoupení Kalouska skoro vždy a velmi rád. Jsou poučné a navíc zábavné. Málokterý politik si zaslouží takovou pozornost. Škoda, že je tak málo opravdových pánů politiků, jejichž slova mají opravdový smysl.
06. 03. 2012 | 13:37

Sauerkirschmann napsal(a):

gaia

Jenomže jáí nejsem pražák, a nepracuju na ministerstvu. Já jsem jen pitomej konstruktér, to je jedna z těch profesí, proto které jste vy oranžovorudí bolševiuci vždy vedli třídní boj, a kterou opovrhujete a štítíte se této. A kupodivu nyní mám zakázku na vysočině. Jednu nabídku na zaměstnání jsem dostal na přelomu roku 5 km od Boskovic, za 60 000 měsíčně. V Číně bych měl ještě násobně více - možná, že i 70 000 Euro roičně + benefity. (Fo-Šan 200 km od Honkongu)

Naučte se také něco, a můžete si říci o větší poeníze.
06. 03. 2012 | 13:38

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Pro jozka.
Na PR pravičáci nešetří a nepochybně půjde o prostředky daňových poplatníků.
Předpokládám, že i samotný blog je dílem ministerských poradců a že si jej podpoří ještě v diskusi už mne ani nepřekvapuje.
06. 03. 2012 | 13:39

gaia napsal(a):

CHIP

to máte dobrý žaludek a nervy, já kdykoli se tento politik objeví na obrazovce a začne něco řečnit, tak v zájmu své nervové soustavy přepínám.
06. 03. 2012 | 13:40

Sauerkirschmann napsal(a):

Maximus

Opravuji: Oberestébák. Vás se i estébáci v roce 1989 štítíli, tak Vás ze svých řad vyhodili, a to je ten důvod, proč tu tolik vyvádíte.
06. 03. 2012 | 13:40

Sauerkirschmann napsal(a):

Maximus

Já žádné máslo na hlavě nemám, a Vy se tu prezentujete jako estébácvký muž činu, a z anonymity tu kádrujete autora blogu. Jak říkám, zbabělej anonymní oberestébáckej přizdihráč.

Dokažte svou antiestébákovost, a lípněte sem svůj životopis, když máte potřebu sem dávat životopisy jiných.
06. 03. 2012 | 13:43

neo napsal(a):

někdo:

co tahle počítat i z druhé strany? To tam v tom výčtu jaksi chybí.

vyšší odvody na nepřímých daních
vyšší zaměstnanost a nižší výdaje na nezaměstnané
06. 03. 2012 | 13:43

Albert napsal(a):

jozko: neměl byste se bát použít alepoň google. Napište třeba ekozakázka, nabídky, nejnižší cena, ocenění ekozakázky... a zjistíte kdo z nás je neinformaován. Rád vás o tom přesvědčím, např. zde: http://www.podnikatel.cz/clanky/nejnizsi-nabidka-na-ekozakazku-cini-568-mld/.

Nejhorší je, že vytahovat nesmysly je velmi jednoduché a málokdo je takový osel jako já, že se mu chce je vyvracet. btw. Pokud jsou v této diksuzi 2 druhy přízpěvků: 1) věcné (90% kalouskovy teze více či méně uznává) 2) lži a fabulace. Tak je to dost smutná vizitka ideových odpůrců ministra financí.
06. 03. 2012 | 13:44

Vandal napsal(a):

kyselko

neblábol, dej si nohy do tepla, co Maximus činí, dobře činí.
Tomu ty nemůžeš rozumět, amatére
06. 03. 2012 | 13:45

Kuchař napsal(a):

někdo:

A co pokles HDP a každoroční nárust mandatorních výdajů.
To máte kde ?

Jinak je to celé lež, co jste napsal. Podrobnosti vynechám, protože argumentům a počtům vy levičáci stejně nerozumíte.
06. 03. 2012 | 13:45

gaia napsal(a):

Sauerkirschmann

tak za prvé já nejsem žádný oranžovorudý bolševik
za druhé jsem myslela, že už jste v důchodu
tu čínu vám nevěřím, tam mají svých chytrých dost, nebo to jen okopírují,tak co by živili nějakého žvanila
za třetí ty Boskovice vám nevěřím, Eva a Vašek tam bydlí a říkali, jaká tam je nezaměstnanost a chudoba, že lidi šetří i na kultuře
a za čtvrté, člověk by měl dělat hlavně to co ho baví a v čem je prospěšný a protože každá práce je prospěšná, tak by se mělo z každé práce se moci uživit.A ne jak je to tady, že dělný lid je akorát adept na smrt hlady.
06. 03. 2012 | 13:46

Sauerkirschmann napsal(a):

Maximus

Molh byste proisím uvést, kolik z toho schodku činila dluhová služba, a mohl byste zároven uvést jednorázové rozpočtové příjmy z privatizace od roku 1998 do 2012??? Tahle čísla, která jste uvedl jsou totiž polopravda, čili hůře, než dvojnásobná lež. Tržnhí hodnota ČEZu, který Kalousek nezprivatizoval, ač mohl, tak je cca půl bilionu, a pokud by tento zprivatizoval, pal by to vypadalo s rozpočtem jinak.
06. 03. 2012 | 13:46

. Kelt, napsal(a):

To Sauerkirshmann,
"pro normální pracující je jedno,zda platí,či neplatí přímé,či nepřímé daně.Kdo prodělává na NEPŘÍMÝCH DANÍCH jsou ti,kdož tyto neplatí vůbec,jejichž ek.aktivity jsou ilegální,tedy třeba zloději,či lidé pracující na černo a....tudíž ti,co nepracují."
Takže zlodějí,ilegálové,nepracující souhrně,co pobírají soc.dávky neplatí NEPŘÍMÉ DANĚ.
Za takovou geniální ekonomickou myšlenku se v Dobřanech fasuje maková buchta.
Zloději a pobírači soc.dávek/jak pozoruhodně sestaveno/kupují např.zákl.potraviny na černém trhu-také objevná myšlenka.
Jste opravdu zábavný.
Ale vážně:
U lidí s průměrnou a podprůměrnou mzdou je vzhledem k úrovni výdělku a spotřebního koše zákl.životních potřeb každé zvýšení nepřímých daní značně citelné.
U lidí s nadprůměrnými výdělky dejme tomu od 5O tis.je zvýšení nepřímých daní naprosto zanedbatelné,co do dopadu na jejich živ.úroveň.
Jelikož tato kategorie lidí je potenciálním elektorátem ODSTOP,tak je "nemyslitelné"a ohrožující konkurenceschopnost ČR jakkoliv jim zvýšit přímé daně-je to pochopitelné.
06. 03. 2012 | 13:46

Kanalnik napsal(a):

musel jsem se u tohoto blogu smat... takova mimo-misovost a presvedceni o vlastnim dobrem konani se jen tak nevidi (zvlaste, kdyz unikaji desitky miliard tuhle a tamhle v ruznych zakazkovych aferach)

docela mne zaujalo tohle:
"Dále si uvědomme, že malá proexportně založená ekonomika je závislá na zahraniční poptávce. Podpora hospodářství prostřednictvím stimulace domácí poptávky je proto velmi málo efektivní."

jinymi slovy zvysoka kakate na tuzemske drobne a stredni podnikani, ktere je a musi byt nosnym zakladem statni ekonomiky - vas tedy asi zajimaji hlavne domaci velkopodniky a zahranicni kapital, ale pro podporu drobneho a stredniho podnikani delate co?

timto postupem udrzujete zcela nezadouci zavislost tohoto statu na zahranici, misto podpory domaciho podnikani a tim i vzrustu poptavky po domacim zbozi

pak se ale nedivte, ze z tehle krize nevybredneme do te doby, dokud se neco nezmeni v zahranici; svym nicnedelanim branite zadouci restrukturalizaci domaci ekonomiky
06. 03. 2012 | 13:46

Maximus napsal(a):

Sauerkirschmann napsal:
Já jsem jen pitomej konstruktér!

No vidíš, už si se definoval a sám konstruktére pastiček.
Víš, já jsem komunisty nemohl ani cítit, ale v roce 1990 mě ani náhodou nenapadlo, že se k moci dostanou velkozloději, kteří se budou chovat ještě hůře než komunisti. Pokud seš konstruktér něčeho, zřejmě strojního zařízení, tak ti mohu připomenout, že za blbejch komunistů bylo strojírenství vcelku na vysoké úrovni. Naopak nyní kráčí mílovými kroky do zadele...... Jinak s tím StBáctvím to bylo od tebe prostinké a hloupaté, asi ti jako všem zaslepencům dochází argumenty. Nikdo tady v této zemi až na stoupence KSČM nevolá po návratu komunistů, ale jenom chceme, aby tuto zem spravovali odborníci a dobří hospodáři. A to ten tvůj Kalousek není ani náhodou, už to jde za ním moc, jeho překonává ve škůdcovství pouze velký a nemocný pardon mocný V.Klauss!
06. 03. 2012 | 13:48

Pavel13 napsal(a):

:Sauerkirschmann
Máte tu tabulku špatně, resp. nedodělanou do konce. Pomohl jsem si kalkulátorem z webu, kde jsou celkové povinné odvody (i za zaměstnavatele), protože to jsou vlastně všechno daně:
Hrubá mzda -------------- Celkové zdanění
10000 -------------------- 33,58
20000 -------------------- 40,86
30000 -------------------- 43,43
50000 -------------------- 45,49
100000 ------------------- 47,04
200000 ------------------- 35,93
500000 ------------------- 24,27
1000000 ------------------ 19,81
Hrubá mzda je měsíční, celkové zdanění po ročním vyúčtování 12 těchto platů. Klesající procento je dáno stropem odvodu pojistného, cž akceptovat lze, ale přes superhrubou mzdu i poklasem daně samotné, což už akceprovat NELZE!

Jinak se článek pana ministra čte dobře, tedy že nejdříve přiškrtíme občany a pak státní aparát. Kdo však pamatuje stejně startovanou a v půli uťatou Reformu veřejných financí Topolvlády, nevěří.
06. 03. 2012 | 13:48

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Že má Kalousek své sympatizanty nedivme se, mimo jiné i

„Kalousek si od občanů půjčuje dráž než na trhu
Publikováno 11.11.2011 6:35
Výnosy první emise státních dluhopisů pro občany, kterou ministerstvo financí vydalo dnes, převyšují téměř dvojnásobně běžné tržní výnosy. „Podmínky byly stanoveny tak, aby emise byla úspěšná z pohledu zájmu investorů. Proto byly nabídnuty velmi štědré podmínky. Co je ovšem výhodné pro občana – investora, není výhodné pro občana – daňového poplatníka,“ „
……….
„To znamená, že průměrná hodnota jedné objednávky činila téměř 620 tisíc korun. „Z výpočtů vyplývá, že daňoví poplatníci přispějí každému, kdo si spořicí dluhopisy pořídil, v průměru 29 tisíci korunami,“ říká člen představenstva Pioneer Investments Petr Šimčák. „Myslím, že není mnoho českých domácností s téměř tři čtvrtě milionem, které to ocení.“

„K tomu je nutné přidat fígl se zdaněním – výnosy spořicích dluhopisů totiž nepodléhají patnáctiprocentní dani – u standardních dluhopisů by ministerstvo financí daň inkasovalo. Takže ministerstvo prodělává dalších patnáct procent ve srovnání se standardním financováním,“
….
http://zpravy.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/kalousek-si-od-obcanu-pujcuje-draz-nez-na-trhu-716440

ale musíme si to zaplatit, v kase je zdřjmě dost
06. 03. 2012 | 13:48

Sauerkirschmann napsal(a):

gaia

To je Váě problém. Realita je taková, že v září mne odchytili headhunteři najaktí korporací Andritz, a mým úkolem by bylo založit ve Fo-Shan konstrukční kancelář, a vychovat konstruktéry. A ten plat je takový, jak jsem uvedl- krom toho další benefity v podobě auta i se řidičem, bydlení do na naše 15000 měsíčně a letenky.

Nepsal jsem o Boskovicích, ale kousek vedle. Konkrétně ve Skalici na Svitavou - opět šlo o to zasložit konstrukční kancelář - opět kontakt prostřednictvím headhunterů. Jestli chcete podrobnosti o tom, o jakou firmu se jedná, tak pan Krůta z www.brejle.net na mne mají kontakt.

Jinak nepochybuji, že Eva a Vašek mají bohatou praxi ve vývoji a konstrukci hi-tech zařízení.
06. 03. 2012 | 13:51

Sláma napsal(a):

Konečně to je tu! Zakládá se internetový server, který bude lži politiků uvádět na správnou míru. Od 7. března má být na internetové adrese: demagog.cz.
Myslím, že Chemický Mirek tam bude mít čestné místo.
06. 03. 2012 | 13:53

jozka napsal(a):

Albert:

Vzdyt ten vas odkaz ale nijak to co jsem napsal nevyvraci :-)

1)Vlada hodila cifru (danou onim souctem)
2)Postavila zakazku tak, aby orezala moznost splnit podminky, takze byli jen tri uchazeci
3)Primo se tam pise:

Ekozákazku dlouhobě kritizuje řada neziskových organizací a sdružení. Například Transparency International (TIC) ji označuje za největší jednorázový korupční obchod v dějinách této země. Navíc s enormním rizikem vyvedení miliard nebo dokonce desítek miliard korun ze státního rozpočtu, upřesnil David Ondráčka, ředitel TIC. Čtěte více: David Ondráčka: Rekordní ekologickou zakázku má na svědomí Kalousek

Podle TIC se jedná jednoznačně o politickou zakázku, v níž se rozhoduje o vlivu uvnitř vlády mezi premiérem a ministrem financí a prakticky je to již dnes důležitější než detaily samotného tendru. Podle TIC tvoří rizika kartelových dohod, nedostatečné kontrolní mechanismy provedených sanací nebo možné arbitráže plynoucí z rozhodčí doložky dostatečnými argumenty pro zastavení tendru.

Jeste nejakej pokus?
06. 03. 2012 | 13:53

Kuchař napsal(a):

Maximus :

Jak jste přišel na to, že jde strojírenství do zadele ? Pokud vím, tak táhne HDP.
06. 03. 2012 | 13:54

Sauerkirschmann napsal(a):

Pavel13

Tu tabulku máte špatně VY. Chybí Vám tam totiž procento populace, kterých se daný příjem týká.

A pokud zaokrouhlíte na dvwe platné číslice, tak ty tři poslední řádky jste si tam svévolně dopsal, protože takový příjem má v ČR nula procent populace, a nula procent populace se dle slovníku spisovné češtiny řekne jedním slovem nikdo.
06. 03. 2012 | 13:54

Sauerkirschmann napsal(a):

Maximus

Míte podivuhodný slovník:-)))) Vy považujete třítělesovej turbokompresor poháněnej parní turbínou za pastičku na myši? Tohle jsem dělal naposledy. Zákazník tohoto byla korporace Gazprom.
06. 03. 2012 | 13:56

Maximus napsal(a):

Sauerkirschmann napsal(a):

Nevím co sem taháte (přejdu na Vykání, abych neurazil) dluhovou službu, to bych sem mohl přihrát rozprášení státních rezerv ještě po socanech, které Kalousek rychle zlikvidoval. Já se nezastáván z našich politiků nikoho, socanů, ODSáků ani přelétavých Kalousků či Schwarzenbergů. Jsou to všechno, když to řeknu hodně slušně špatní lidé. Ale teď se bavíme o Kalouskovi a to je jeden z nejhorších stavitelů tunelů a tunýlků v ČR. On si myslí, že jsou tady lidé úplně blbí a že ztratili všichni totálně paměť! člověče, vzpamatujte se a používejte jako konstruktér mozek. Mimochodem obor "pružnost a pevnost" jsen na ČVUT měl za jedna a docela mě to bavilo. Kalousek to studoval asi také, ale tu politickou pružnost na vysoké chameleónské.....
06. 03. 2012 | 13:56

Viola napsal(a):

Sauerkirschmann

progresivní - čím vyšší je daňový základ, tím vyšší je procentuální sazba
06. 03. 2012 | 13:58

Viola napsal(a):

Sauerkirschmann

sazba ne to vaše "reálná procentuelní sazba zdanění"
06. 03. 2012 | 13:59

Sauerkirschmann napsal(a):

Maximus

Za komunistů strojírenství na vysoké úrovni? Ano bylo na vysoké úrovni- ale zapomněl jste dodat, že na západ od našich hranic.

Člověče, vy jste byl ve strojírenský fabrice, akorát když Vás tam s ostatními členy UV absolvovali exkurse ne? Nebo že byste srovnával české strojírenství s nigerijským či angolským? A pokud bylo to české strojírenství tak dokonalé, tak proč po 1989 nekupovali čeští proletáři ty znamenité strojírenské výrobky českých firem?
06. 03. 2012 | 13:59

hovorka11 napsal(a):

Za zhroucení islandské ekonomiky stojí před soudem bývalý premiér!
Doufám, že před soudem skončí i Kalousek s Nečasem a tresty za rozklad ekonomiky díky podpoře rozkrádání bude vyšší. Oni nás přímo vedou do stavu jaký je v Řecku -ne ti, kteří vytváří hodnoty a berou zlomek jejich platů, která je zas zlomkem desítek rozkrádaných miliard.
----------------------------------
V Česku se rádo straší Řeckem, méně se již píše o krizi v Irsku, které provádělo politiku neoliberálních reforem podobné té současné vládní politice a tvrdě na to doplatilo. Ani události na Islandu se nestávájí hlavním témátem zpráv, ačkoli jde o první zemi, kterou v probíhající světové krizi rozvrátil spekulativní globální kapitál a nezodpovědní politici. Zvláštní soud v těchto dnech posuzuje vinu bývalého premiéra Geirema Haardema.
5. března a obžaloba viní bývalého předsedu z odpovědnosti za finanční kolaps země v roce 2008. Podle kritiků hrubě zanedbal povinnosti premiéra. Haardem je historicky prvním politikem, který je se v souvislosti s finanční krizí obžalován a hrozí mu dva roky vězení.
06. 03. 2012 | 14:00

Sauerkirschmann napsal(a):

Viola

Ano, a to přesně splnuje ta danová sazba ČR současnosti. Ještě jednou pro hloupou, mimořádně hašteřivou Violu:

Hrubá mzda...........Dan.............reálná procentuelní sazba zdanění
10000-------------0----------------------0
15000-----------945--------------------6,3
20000----------1950--------------------9,75
25000----------2955-------------------11,82
30000----------3960-------------------13,2
35000----------4965-------------------14,1
40000----------5970-------------------14,9

Čím vyšší základ, tím vyšší procento zdanění.
06. 03. 2012 | 14:01

Občan napsal(a):

Modří komsomolci nepostřehli jednu drobnost - Chemický Míra hovoří o růstu na dluh.

Problém je však v tom, že ekonomika v ČR NEROSTE. Zato zadlužení naskakuje rychlostí přímo závratnou.
06. 03. 2012 | 14:01

Míval napsal(a):

Kdy už, pane Kalousku, konečně pochopíte, že normální je především nekrást a nepřihrávat milióny spřáteleným gangům.
06. 03. 2012 | 14:01

Fantomas napsal(a):

Mě by zajímalo, proč se konečně nědotáhnou do konce dva body, které jsou všem jasné a které jsou zdrojem velkých úniků:
1) zrušení akcií na majitele (jednoduchý krok pomůže v boji s rozkrádáním více, než stovky protikorupčních korupčních útvarů)
2) zrušení nesmyslných paušálních odvodů pro OSVČ - stále zvedáte zatížení normálních zaměstnanců a zaměstnavatelů, ale "ičaři" daně vlastně neodvádějí!!! A pak se strašně divíte, že firmy zaměstnávají bývalé zaměstnance na ičo a posíláte na ně kontroly - vždyť si za to můžete sami!
06. 03. 2012 | 14:01

antiovce napsal(a):

tenhle likvidátor sociálního státu a druhý největší škodič (po Klausovi) má drzost tady pindat svoje moudra, neuvěřitelné
06. 03. 2012 | 14:02

Maximus napsal(a):

Sauerkirschmann

No vidíte, já jsem byl a ještě jsem dost zavedený v oboru silnoproudé elektrotechniky a generátory, transformátory, sítě a třeba kompenzace jalových proudů v přenosových sítích je pořád moje parketa. Začínal jsem třeba u alternátorů pro rakouskou Elin, spolupracoval jsem s odborníky třeba z První Brněnské, tam byli docela odborně zdatní borci. Ale to neznamená, že jsem ztratil soudnost a budu podporovat lidi, jako je ten Váš M.Kaďousek.
Spíše mě zaráží, že lidé jako Vy si to neumí sešrotovat v hlavě a rozpoznat kdo je kdo a jako zaslepenci volí ty co by dávno měli skončit v politickém důchodu. To byste se divil, co lidí s tituly třeba docent na VŠ nadává na toho Vašeho chemického Míru. A to včetně VŠCHT v Technické 2 v Praze 6 kde on prý studoval.
06. 03. 2012 | 14:05

Sauerkirschmann napsal(a):

Viola

Takže ještě jedou pro tupou, mimořádně hašteřivou Violu:
Hrubá mzda...........Dan........odvedená dan, jako procento ze mzdy
10000-------------0----------------------0
15000-----------945--------------------6,3
20000----------1950--------------------9,75
25000----------2955-------------------11,82
30000----------3960-------------------13,2
35000----------4965-------------------14,1
40000----------5970-------------------14,9

Takže tak Vážená idologická sudokopytnice. O rovné danové sazbě, nikoli Dani tu plácáte akorát vy levouni.
06. 03. 2012 | 14:07

Kuchař napsal(a):

Sladký:

Fanatici jste Vy.Jediný, kdo tu argumentuje zcela logicky, je Sauerkirschmann. Těm ubohým rekcím Maximuse, rebela a ostatních se dá jenom trpně pousmát.
Trpně proto, že si člověk uvědomuje, že takhle hloupě argumentují lidé, kteří mají volební právo.

A z toho jde spíš hrůza.
06. 03. 2012 | 14:09

alber napsal(a):

jozko: ten článek vám měl dokázat, že vláda žádnou částku neurčila, ale že šlo o nabídky uchazečů: "Nejnižší cenu nabídla společnost Marius Pedersen Engineering, konkrétně 56,8 miliard korun. S druhou nejnižší cenou pak přišla firma GEOSAN GROUP (57,8 miliard korun) a na pomyslném třetím místě se umístila společnost Environmental Services (65,5 miliardy korun)." Přesto nadále tvrdíte, že Kalousek rozhodnul o nějaké ceně. btw že zakázku kritizovalo TI to samozřejmě vím, jen zapoměli říct nějaký důvod, kromě toho, že je to drahé. Tak jako tak, stát to sanovat bude muset. Uvidíme, jestli se ušetří. Já si spíš myslím, že ne. Pořád nechápu, proč by měla být Ekozakázka Kalouskovi vyčítána. Podle mě by se té agendy nejradši zbavil.
06. 03. 2012 | 14:09

Pavel13 napsal(a):

:Sauerkirschmann
A že jste si tam to procento populace nedal vy, když jste tak chytrý. Hušák měl měsíčně meloun + valorizaci + 13. a 14. plat + benefity, takže nula to asi nebude. Vezmete-li to dle hrubých mezd, tak jeden melounový odpovídá stovce desetitisícových. I kdyby měl být melounový jeden, nevím, proč by měl platit menší daně než plebs.
P.S. A to byl na letošek strop pojištění zvýšen, v minulých letech se přes něj dostalo více "pracujících".
06. 03. 2012 | 14:10

Sauerkirschmann napsal(a):

Maximus

V první Brněnské jsou borci pořád - je to potenciální zákazník. Možná tam budu od června. Akorát se nyní jmenují SIEMENS Energy.

A nerozumím, proč bych měl volit někho, kdo proti mne povede svůj zhovadilý třídní boj.
06. 03. 2012 | 14:10

Maximus napsal(a):

Sauerkirschmanne, že si děláte srandu? Třeba firma TOS měla docela min. evropskou úroveň, jejich NCéčka byly na úrovni, rovněž turbíny z plzeňské Škodovky, jaderné reaktory atd. byly o,k. Co třeba Zetor, letadla aj.? Bolševik tady hodně omezil technický rozvoj díky svojemu přístupu k hospodářství, ale zrovna strojírenství díky tomu, že dodávalo Rusům si slušnou úroveň udrželo. Lidský esprit se mu nepodařilo udusit, ale nyní se to našim politickým avanturistům docela dobře daří! Asi budete spíš mladý a neznalý věci když toto můžete říct.
06. 03. 2012 | 14:10

CHIP napsal(a):

Albert: Jojo - když chcež žít, zvykni si špatné počasí a nespravedlnost lidí.
06. 03. 2012 | 14:13

gaia napsal(a):

Sauerkirschmann

běžte raději na sluníčko, abyste zesládl, dnes zrovna pěkně svítí a bude vám určitě lépe. Takhle s vámi ale soudný člověk diskutovat nebude a ani nebude přemýšplet o vašich názorech, neb když někomu nadáváte, tak dotyčný si řekne, že jste buran bez skrupulí a radši se vám vyhne, neb co s agresivním machem?

Zatím jediné, co vám věřím je, že se neumíte chovat.
06. 03. 2012 | 14:13

Sauerkirschmann napsal(a):

Pavel13

v ČR je 5 000 000 ekonomicky aktivních klidí, a jedno procento z tohoto je 50 000 lidí. A Žádných 50 000 Hušákú tu prostě není, a nemají příjem takový, jako jste napsal.

Naučte se procenta, a potom argumentujte. Kromě toho, ten systém odměnování managementu státních a polostátních firem tu zavedla ČSSD, takže předpokládám, že Hušák doistává sociálně spravedlivou odměnu za svou práci.
06. 03. 2012 | 14:14

hovoka11 napsal(a):

Sauerkirschmann:
Buď nevíte nic, nebo účelově plácáte.
Strojírenství v ČR bylo na vysoké úrovni, která dnes v mnoha výrobách zmizela (výroba obráběcích strojů, , výroba potravinářských strojních výrob elekrárenských celků atd.)
Jednoznačně strojírenství mělo lépe zvládnuté normy a roztřídění kvality materiálů, přesnou specifikaci materiálů. Dnes nevíte, jak kvalitní materiál kupujete a je to riziko jak uzeniny z Polska.
Nebýt dneska počítačově řízených nových tchnologií dělení materiálů, tvarového pálení a 3D obrábění, tak by jsme nedokázali vyrobit ani to, co před rokem 1989 bylo běžné...
Jsme ve strojírenství v evropském významu níže než před rokem 1989. Po tomto roce došlo k úpadku strojírenské výroby, které nahradily montovny.
06. 03. 2012 | 14:14

Maximus napsal(a):

Sauerkirschmann

Jestli tady někdo chce třídní boj nevím, možná skrytě KSČM, ale určitě tady vede Kalousek svými laickými avanturistickými zásahy boj vůči našim občanům. Mizerné hospodaření státních úředníků a ministrů ponechává být, ale neustále šátrá v peněženkách a štrozocích obyščejných občanů. Takhle může hospodařit jenom trouba nebo zlý člověk. Ale on potřebuje takové lidi jako jste Vy.
06. 03. 2012 | 14:14

Béda napsal(a):

Pavel,

snad i pan Hušák, ředitel ČT, možná i pani Livie. A pánové Bakala, Kellner, Dospiva, Babiš, Tykač, Schwarzenberg ... snad taky nebudou žádné "socky". Ono se jich zajisté pár najde. Ne že ne.

PS. U pana SK se nedivte tomu, že účelově končí u příjmu 40.000.
A že nereflektuje SLOŽENOU daňovou kvótu a výši zvyšujících se existenčních nákladů na tu kterou sociální skupinu.
06. 03. 2012 | 14:17

jozka napsal(a):

Albert:

Duvody, proc to TI kritizovalo mate v tom clanku, proc nectete odkazy, ktere sem davate?

Vy nevite o castce, kterou MF nastrelilo a kterou urcilo az kam je ochotno jit? A mimochodem, kterou kritizoval i Necas?

A skutecna cena? Tohle uz jste videl?
http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=718392
Takze pokud to shrnu, z puvodnich vytek vuci "ten co..." zbyla jedna a i z te se to jaksi odlupuje. Ta zakazka proste byla spatne postavena uz od zacatku.

uz se loucim, nejak mne to nebyvi, evidentne se nemate ceho chytit...
06. 03. 2012 | 14:19

D. napsal(a):

Sladký
1.Ne, s vámi fanatiky nemá cenu diskutovat,
2.Nevím jak tento národ, ale vy nezasloužíte vůbec nic.
06. 03. 2012 | 14:19

Sauerkirschmann napsal(a):

Maximus

Ted jste se dobře odkopal jako člen UV. Protože žádná jedna firma TOS tu nebyla, bylo tu několik -TOSek, a všechny byly součástí trastu TST. Hostivař, Varnsdorf, atd.

A co se týče úrovně, tak ta byla před rokem 1989 dost zoufalá, zejména co se týkalo CNC strojů. To se zlepšilo teprve po revoluci- at jde o ZPS Tajmac, MAS- Kovosvit Sezimovo Ustí, atd.

Mimochodem, konstruoval jsem i obráběcí CNC stroje, ale ne v TOSu, ale u jednoho nemeckého výrobce hrotových brusek, a tento si mne považoval tak, že mne tahal jako kočka kotata po světe soukromym tryskáčem.

A předpokládáím, že jste příznivec toho, aby konstruktér měl menší plat než šponař nebo jeřábník. Tá Vám nyní bytostně vadí ze všeho nejvíce, a proto tak prskáte.
06. 03. 2012 | 14:19

Kuchař napsal(a):

hovoka11:

Plácáte nesmysli. Copak Vy dneska nevíte co nakupujete ? Norem na materiálovou specifikaci máte co hrdlo ráčí. Stačí si vybrat.
06. 03. 2012 | 14:20

drevokocůr napsal(a):

a co ten Dvořák, královsky placený jako ředitel státních Dopravních podniků a ještě měl tolik volného času, že mohl jako vedlejšák vydělat za 4 roky 50 milionů?
A jetšě se v TV chlubil, že je tak šikovný a že mu to podnikání pěkně jede a té jeho matce ještě lépe, jací jsou schopní.

Nebo ten Roman, vydělal vloni 600 milionů jen za prodej akcií polostátní firmy ČEz, bez práce a námahy.
Není tady u těchto šíbrů prostor k šetření a umoření dluhů?

Ale to se snáze vezme stovka uklízečce a pětistovka školní kuchařce. Ale zas za těch 600 korun se díra v rozpočtu nezalepí.
06. 03. 2012 | 14:20

Pavel13 napsal(a):

:Sauerkirschmann
Vy se o proconta raději ještě nepokoušejte. Doporučuji začít se čtením a chápáním textu. Zatím jste popředu jen s psaním. Tam mi přisuzujete i to, co jsem nenapsal.
06. 03. 2012 | 14:22

Sauerkirschmann napsal(a):

hovoka11

Plácáte tu VY - Výroba obráběcích strojů ANI ČIROU NÁHODOU NEZMIZELA!!!!!!!!!! Zkuste napsat, KTERÝ výrobce obráběcích strojů tu byl před rokem 1989. a nyní není!!!!!!!

Kolik jste VY ža komunistů nakonstruoval obráběcích strojů??? Chci konkrétní typové označení.

A co se týče potravinářských strojů, tak i ty existují. Namátkou třeba Pacovské strojírny, nebo NATE Chotěboř. A co se týče elektrárenských celků??? Tak dodávkami se zaobírá třeba ČKD - DIS - zoufale se potýká s nedostatkem techniků. Takže se uklidněte, a PŘESTANTE LHÁT
06. 03. 2012 | 14:23

Občan napsal(a):

To Sláma (13:53):

Moc bych na to nespoléhal.
Na Slovensku se objevil dost účelově právě v době, kdy klekla vláda tetky Radičové.
U nás se objevuje "úplně náhodu" přesně v okamžiku, kdy jde současný kleptokratický gang ke dnu.

Ostatně, posuďte sám.

Ale určitě to je užitečný webík, který může leccos vypovědět i o jeho provozovatelích. Možná se nám časem vylíhnou v politice :o))
06. 03. 2012 | 14:23

gaia napsal(a):

Sauerkirschmann

a u toho německého výrobce, co vás tahal traskáčem po světě jste se choval také tak neomaleně, jako zde na blogu, nebo jste se dokázal nějak držet?
06. 03. 2012 | 14:24

Sauerkirschmann napsal(a):

Pavel13

Vy jste tvrdil, že tu je 50000 Hušáků. To snad netřeba komentovat.
06. 03. 2012 | 14:24

Béda napsal(a):

Propánakrále,

máme zde výjimečného jedince, o kterého se globální firmy přímo perou, nabízejí mu modré z nebe a on místo toho, aby nabídku, která se neopakuje přijmul, sedí doma u PC a píše do i-netových diskusí. Rozumí tomu někdo?
06. 03. 2012 | 14:24

Sláma napsal(a):

Znovu se vrátím ke Kalouskově lži o vedlejších nákladech práce. Vedlejší náklady práce (Indirect labor cost) jsou náklady na pracovníky, které se přímo nepodílí na výrobě, tedy například ostrahy objektu. Rozhodně nemáme nejvyšší náklady na tento typ pracovníků v Evropě. Kalousek šermuje tímto termínem, aniž by věděl, co znamená, to je očividné. Samozřejmě, vládní politika těžko může přesvědčit vedoucí pracovníky podniků o tom, že by měli například snižovat počet pracovníků v ostraze. Asi to bude naopak, s tím, jak bude klesat počet policistů (například v policejním okrsku, kam spadá mé bydliště, slouží místo dřívějších 6 policistů dnes už jen jediný), bude muset růst počet pracovníků ostrahy.
06. 03. 2012 | 14:25

Maximus napsal(a):

Kuchaři dříve Rumcajsi, buď zmlkni nebo diskutuj. Máš smůlu, já nejsem levoun ani náhodou. Už 22 let slušně podnikám jako fyz. i práv. osoba a jsem neustále mezi lidma různých povolání a "kategorií" buď služebně nebo při sportování a mohu ti říci, že celková nespokojenost lidí vč. těch nejbohatších silně narůstá. Lidé nejsou hloupí, občas se nechají ovlivnit, jako tomu bylo po válce nebo u posledních voleb, ale teď už se to nestane. Hlavně nestraš levouny a socany, ti jsou ve vládách v celé Evropě a s komunisty to nemá nic společného. Jen jsou dobří a špatní politici, ovšem v české kotlině je ta parta na pseudopravici až moc chňapavá po majetku a prostě krade nebo odkloňuje o jeden nebo dva řády více než třeba socani. Srovnej třeba Palase s Řebíčkem či Grose s Topolánkem!
06. 03. 2012 | 14:26

Sauerkirschmann napsal(a):

Béda

Vy účelově končíte ne u příjmu 40 000 ale 31 500, a výše sjte prohlásil, že chcete účelově končit na ještě nižším příjmu.
06. 03. 2012 | 14:27

Kuchař napsal(a):

Béda.

To bolí co ? O levičáka nikdo nestojí. Čím to asi je. Nejspíš tím, že je asi tak chytrý.
06. 03. 2012 | 14:27

Vlkodav napsal(a):

Sauerkirschmann:

Zdravím kolego. Bohužel už v kontrukci nedělám, ale byly to krásné časy. Jo a na kvalitu CNCček za socíku moc rád vzpomínám, jednou jsme měli řídící jednotku z Itálie a rozběhli jsme to jen v jedný ose. Tak se to dalo na ČVUT studentům aby se jim to ukazovalo :)
06. 03. 2012 | 14:28

Maximus napsal(a):

Sauerkirschmann napsal(a):
Ted jste se dobře odkopal jako člen UV.

Člověče Vy jste nemocný strejda z Brna. To nemá cenu, Váš svět je duální, napravo jsou ti správní kalouskové a na druhé straně nalevo, jsou jen samí komunisté a možná býv. milicionáři popř. StBáci. Jděte se léčit.
06. 03. 2012 | 14:31

Kuchař napsal(a):

Maximus:

Musíš ale diskutovat věcně. Bláboly o tom, jak naše strojírenství bylo na vysoké úrovni a nyní píská kudlu, ty nech místním bolševikům.Ti ničemu nerozumí a nikdy rozumět nebudou.

Řekněme si to takto - naše strojírenství nebylo špatný - ale zcela bylo převálcováno strojírenstvím německým.
06. 03. 2012 | 14:31

Sauerkirschmann napsal(a):

Béda

Mám volno mezi zakázkami- PLACENÉ a DANĚNÉ. Takže tak, lemple Bédo žijící ze spratkovného.

Dejte si CV na LinkedIn, popřípadě na obdobné, a také nějakou nabídku dostanete.
06. 03. 2012 | 14:33

zdenekb napsal(a):

CHIP napsal(a):
"Albert: Jojo - když chcež žít, zvykni si špatné počasí a nespravedlnost lidí." 06. 03. 2012 | 14:13

Předpokládám, že jde o šifrované označení pro Nečase a Drábka.
06. 03. 2012 | 14:33

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Souhlasím s rozumným zhodnocením současného stavu pod nickem Nuba, až na výplatu porodného. Chápu, že si vláda netroufne na omezení porodného u vybraných skupin obyvatel (nepíši občanů, neboť k pojmu občan řadím odpovědný postoj vůči státu, což u mnohých skupin nevidím). Nelze srovnávat rodiny, kde starost o výchovu a vzdělávání potomků je zřejmá s "rodinami", které nabádají své dcery k mateřství v co možná nejnižším věku a postupně si vybudují slušnou živnost z rodičovských a sociálních dávek na úkor zodpovědných občanů. Slovo parazitování na soc. systému je příhodný termín. Jak to chce vláda řešit, to by mě zajímalo.
06. 03. 2012 | 14:34

Sauerkirschmann napsal(a):

Maximus

Ano, máte pravdu, přesně tak to je. V roce 1947 také bolševici neříkali, že ukradnou všechno všem, a budou věšet i lidi tze svých řad.

Stejně tak, jako to netvrdíte vy nyní. A jasně je mezi řádky z Vás cítit, že provaz na konstruktéry už máte ve sklepě připravenej.
06. 03. 2012 | 14:35

D. napsal(a):

"...žádný inteligentní a slušný člověk vás nemůže brát vážně."
Tím jste jistě nemyslel sám sebe:D
06. 03. 2012 | 14:35

Kuchař napsal(a):

Sladký:

Kapitalismus funguje úplně všude, na rozdíl od socialismu.
06. 03. 2012 | 14:36

Sauerkirschmann napsal(a):

Maximus

Jo, a nejsem z Brna- proč bych podle Vás měl být?
06. 03. 2012 | 14:36

gaia napsal(a):

Šašek z Jiíhlavy

vzhledme, k tomu, že porodné se vyplácí pouze na 1. dítě a to jen do 2,4 násobku životního minima, pak je to skutečně jen dávka pro nezaměstnané a svobodné matky, dosáhne na ní jen zlomek matek a miminek, ale že by to podpořilo porodnost, o tom silně pochybuji a kdyby ji zrušili, nic by se nestalo.
06. 03. 2012 | 14:37

Béda napsal(a):

Stejně je zajímavé, že si zde cenzor Stejskal pěstuje Sauerkirschmanna a toleruje mu sprostoty, které by jinému neprominul, mazal je, případně hulváta zabanoval.

Snad jej Stejskal sám nepozval na stránky Aktuální Mladé Národní fronty. cz?
06. 03. 2012 | 14:38

Pavel13 napsal(a):

:Sauerkirschmann:
"Vy jste tvrdil, že tu je 50000 Hušáků. To snad netřeba komentovat."

Nemusíte nic komentovat. Stačí, když napíšete čas mého příspěvku, v němž to tvrdím, případně zkopírujete můj text.
Děkuji předem.
06. 03. 2012 | 14:40

Sauerkirschmann napsal(a):

gaia

Ten německý výrobce byl řízen otcem-zakladatelem, opravdovým kapitánem průmyslu. Ten proti nikomu nevedl třídní boj, a nemával srpem a kladivem, a nekádroval s hvězdou v rudém řidičáku.

Ten Výrobce mne platil za to, co jsem namaloval, a zbytek mu bylo ganz egal.
06. 03. 2012 | 14:40

Maximus napsal(a):

Kuchaři
Zase kalíš vodu. Německé strojírenství je samozřejmě světová špička, tady vládl indiánský kmen komančů, tak samozřejmě byly možnosti rozvoje limitované, leč i přes tato omezení dosáhlo české strojírenství vysoké úrovně. Mohu jmenovat textilní průmysl s např. tryskovými stavy, mohu jmenovat zbrojovku Brno, mohu jmenovat TOSky, letecký průmysl, automabilový průmysl, silnoproudá elektrotechnika, sklářství, potravinářský, chemický průmysl atd. Samozřejmě to bolševik limitovat, plánováním se nedá technický rozvoj hnát dopředu. Nicméně tady po r. 1990 byly velké předpoklady náš průmysl na bázi podnikání spojením se strategickými partnery (jako např. VW)a někde i bez nich, rychle rozjet a vše rychle dohnat. Jenže Klaus to s jeho rozkrádací kupónovkou a zlodějskýými fondy totálně podělal a socani prodejem všeho i toho co se nemuselo prodat, dodělali! Amatérské zásahy našich politiků zleva i zprava, dále vstup do EU s jejich omezeními a dotacemi vše dorazil! Fakt si myslíš, že si lidé už hovínko pamatují?
06. 03. 2012 | 14:42

TomášL napsal(a):

Dobrý den, pane Stejskale,

věřím, že na Slunci na Petříně s výhledem na stověžatou Prahu musí být nejen úchvatným, nýbrž i -po dlouhé a kruté zimě- jedinečným zážitkem. Rozumím taktéž, že jediná hodinka na Slunci vám přidá nejen na náladě, ale i na pracovním výkonu. Nebo-li bdím či spím? Proč? Protože vidím komentáře jistého individua na zdejších stránkách a vzpomínám si na Váš včerejší komentář... :-)
06. 03. 2012 | 14:43

Sauerkirschmann napsal(a):

Pavel13

Já jsem psalk, abyste reagoval skupinou obyvatelstva, která je větší než 1 procento. 1 procento práceschopné populace je 50 000 lidí. A vy na to konto jste argumentoval Hušákem. Takže jste odpovědě, že Hušáků je tu 50 000.
Kromě toho, nevím, proč jste doplnoval ty řádky, protože u Vás oranžových ta tabulka končí na 31 520 Kč hrubé mzdy, a od této chcete uplatnovat jednotnou danovou sazbu. To jste napsal černé na bílém.
06. 03. 2012 | 14:44

neo napsal(a):

Sladký:

samá urážka, mazání ani ban nepomůže. Sladký je prostě nezastavitelný.

Žádná argumentace, žádná diskuse, jen sprosté útoky.
06. 03. 2012 | 14:44

Sauerkirschmann napsal(a):

Maximus

Maximusi, zkuste si namydlit gumovou hadiznou do kotrby jedu základní poučku tržní ekonomiky, a sice

Vítěz bere vše. Takže bud budete nejlepší, nebo máte peška- a to byl přesně případ předlistopadového českého strojírenství.
06. 03. 2012 | 14:46

D. napsal(a):

Ale vy nejste normální:D
A že jste mi k smíchu znamená, že jsem pravičák a dokonce "podporuji současný režim a vládu"?
Jste legrační:D Hlavně vaše mentální zkraty, váš neovladatelný vztek, a taky vaše normalizovaná slovní zásoba a fráze:D
06. 03. 2012 | 14:46

gaia napsal(a):

Sauerkirschmann

zřejmě neuměl česky, tak vám nerozuměl, ale já člověku, který se neumí chovat nevěřím, nevěřím ani, že by uměl něco dobře. Protože to vyžaduje určitou úroveň mozku a kdo ji má, nedá mu ani práci se chovat slušně a ukázat svoji úroveň a štábní kulturu.
06. 03. 2012 | 14:46

zdenekb napsal(a):

Višňový mužíček:

"A jasně je mezi řádky z Vás cítit, že provaz na konstruktéry už máte ve sklepě připravenej."

Samozřejmě. Konstruktér byl vždy přirozeným třídním nepřítelem levice. Mnohem horší než trpaslík. A lidi, o které se přetahuje Čína s Boskovicemi jsou pro bolševika nejnebezpečnější ze všech...! Nedivte se.
06. 03. 2012 | 14:48

Viola napsal(a):

ten, kdo se s blbcem hádat nebude

je docela možné, že z toho ani ti investoři mít nic nebudou, neb to půjde do Řecka. :-)
06. 03. 2012 | 14:49

Vlkodav napsal(a):

Maximus:

Srdečně jsem se zasmál. Náš průmysl v roce 1989 byl super. Tak super, že jsme nebyli schopni, snad kromě zbraní, nic vyvézt. Teda byli, do států RVHP, které to brát museli, neboť na západní zboží neměli valuty, stejně jako mi.
A zvlášť povedený byl ten automobilový průmysl. Leta trvalo VW než přestal platit vtip v Británii: "Jak se zdvojnásobí cena Škodovky? Vezme se benzín!"
06. 03. 2012 | 14:49

olga napsal(a):

zdenekb
Máte pravdu. To ovšem může být jen zbožné přání. Zatím se mně každá možná změna jeví jako další zadlužování. Já už nemám strach o sebe. Já mám strach o vnoučata. Já jsem smířena už se vším. Pochopte, že hádáním se nic nevyřeší. Opozice pouze brzdí a otravuje. Jinak, já mám věk, že si pamatuji na dobu, kdy se pravidelně zlevňovalo.
06. 03. 2012 | 14:49

RT LIBRE napsal(a):

Být zodpovědným ministrem financí nebylo lehké asi nikdy, je přece mnohem jednodušší zalíbit se voličům a po nás potopa. o to horší to má ministr Kalousek teď, když se na něj chrlí jedna nenávistná kampaň za druhou - a to všechno proto- že dělá svou práci dobře. Pevně věřím, že rozumější část populace je mnohem větší než ta, která jen nenávistně řve jednu hloupost za druhou.
06. 03. 2012 | 14:50

Kuchař napsal(a):

Maximus:

Bohužel jsi v zajetí propagandy. Jak říkám, strojírenství bylo na slušné úrovni, ale nevydrželo konkurenční nápor. To je hochu celé.

Pokud si dáš na misku vah Siemens, pracující s moderními stroji a systémy řízení ,proti socialistickému podniku kde se dělalo na strojích co tu nechali kapitalisti když utíkali před vítězným Únorem, plánováním podle směru větru, tak ti musí být jasné, že jediné co mohla tahle republika nabídnout,byl dělnický kádr na vysoké profesionální úrovni a strojírenské mozky.

Naši strojaři neměli v konkurenčním boji žádnou šanci.
06. 03. 2012 | 14:52

Sauerkirschmann napsal(a):

zdenekb

Jistěže byl. V terminálním stádiu, když už zdivočelá dělnická lůza neměla proti komu vést třídní boj, tak tento vedla proti technické inteligenci, a tak vznikla terminologie "kantůrek, doktůrek, inženýrek" a terminální stadium bylo mezi 17. a 24.11.1989, kdy naprosto zdivočelá dělnická lůza s pěnou u huby se ostenativně dožadovala u lidových milicí střelby do studentů, aby posléze 29.11.1989 zdivočelým řinčením klíči a řevem na náměstích dávala hlasitě loajalitu s novými politickými strukturami, snažíce se řinčením klíči z dané sotuace vytlouci kádrový kapitál.
06. 03. 2012 | 14:53

Viola napsal(a):

Sauerkirschmann

anejsem mimořádně hašteřivá, jen mám ráda čisté víno a diskuse na Aktuálně.cz a vyjasňování si pojmů. A nemám ráda lichokopytníky vašeho typu.
06. 03. 2012 | 14:54

Béda napsal(a):

To uvažování páně kmotra bych viděl asi takto. "Přidáme jim opticky ale současně jima na DPH, poplatcích, přímých platbách sebereme 2,5 tisíce. To, že na tom v podstatě vydělají jenom ti nejmajetnější - naši "sponzoři" zakamuflujeme, tím, že se nejvíc nabažili "socky", které tlačíme pod most. A naši přátelé se kterými odkláníme ušetří každý měsíc obrovské čásky, které mohou investovat do dluhové "pomoci" státu a svým spolubližním, které vysají do morku kosti a ve spolupráci s exekutorskou mafií za neopakovatelnou cenu pošlou rovnou pod most.
06. 03. 2012 | 14:56

Kuchař napsal(a):

Sladký:

Nezlobte se pane Sladký, ale já Vás mám jenom na hraní. Na víc se nehodíte. Pan Sauerkirschmann není tak hravý a proto Vám neodpověděl.
Po tom, co mu tady ta vaše levicová garelka předvedla byh se divil, že by se tu ještě ukázal. Tak přihlouplé a mimo mísu psané reakce, to dokážete jen vy levičáci.

Ale ná každý má žaludek na ty vaše přiblblé pindy jako já.
06. 03. 2012 | 14:57

Béda napsal(a):

vsuvka: přidáme jim opticky 1.000...
06. 03. 2012 | 14:57

gaia napsal(a):

RT LIBRE

já si zas myslím, že to dělají blbě už celých 22 let a že by se nejvíc ušetřilo, kdyby se to zredukovalo tam. proč máme mít 200 poslanců, jako jsme měli , když jsme byl.i se Slovíkama? Menší stát , méně poslanců, proč jich není třeba jen 150 nebo 100?
A co senát, v USA 10 milionů lidí ukočíruje jedna radnice.
A na co zlaté padáky a hlavně za co?
Teď byla řeč o jednom poslanci, co umřel a za plný plat marodil 2 roky. Měl rakovinu, o ničm nehlasoval, jen si pěkně marodil. Proč
toto privilegium a obyčejný musí marodit zpočátku doma zdarma?
A je toho víc 100x nic umořilo osla.
06. 03. 2012 | 14:57

drozd kvíčala napsal(a):

kalouskova lež v přímém přenosu
Kalousek TOP 09 - V době krize pokládáme zvyšování daní za škodlivé pro ekonomiku
https://www.youtube.com/watch?v=AU9BLGkmsIE
06. 03. 2012 | 15:01

Maximus napsal(a):

Vlkodav
Pane kolego, co to říkáte. Že Škoda favorit bylo auto nic moc je pravda, ale v té době nebyl o nic horší než třeba Fiat nebo Renault. Samozřejmě to naráželo na schopnosti bolševiků zorganizovat velkou výrobu v AZNP. Ale asi budete mladý člověk, v ČSFR se vyráběly desetitisíce výrobků od třeba ložisek až po špiškovou lékařskou či nástrojářskou ocel na slušné užitkové a i někde světové úrovni. V řadě oblastí to nemělo srovnání třeba s výrobky Japonska či USA (zejména elektronika a ITI bolšanům utekla), ale strojírenství si udržovalo velmi slušnou úroveň. Bohužel velké dodávky do SSSR byly pro technický rozvoj umrtvující, myslím tím třeba Tatry, lokomotivy, tramvaje, trolejbusy apod. kde velké série nenutily výrobce pod tlakem konkurence inovovat výrobu.
Česká část republiky navíc sanovala částkou 1000 mld.Kč ve staré měně průmysl Slovenska a šlo to přes globální a účeklové dotace (půl na půl, přičemž poměr obyvatelstva byl 1 ku 2!) a tím byl náš český průmysl oslabován.
To jen tak mimochodem. Náš průmysl byl schopen vyrábět od výše zmíněných turbokompresorů vše až k jaderným reaktorům. Jestli nejste schopen tohle uznat, tak buď o tom nic nevíte nebo máte vymytý mozek. Dělal jsem jeden čas i v chem. průmyslu a mimochodem i ten semtex byl špičkový výrobek.

Zkrátím to, kdyby jsme nebyli po válce zahrnuti do ruské sféry, byla by tu nyní min. životní úroveň vysoká jako v současném Rakousku, ale spíše vyšší, tady byl velmi schopný potenciál, lidský, materiální a i umístěním naší země.
06. 03. 2012 | 15:03

Cech napsal(a):

Děkuji panu Višňovskému za jeho vstupy do této diskuze.
Opravdu mi pomohly a podařilo se mi konečně detekovat, to po čem delší dobu prahnu.

No a nyní k tématu.
Ministerstvo financí má na přelomu února a března představit úsporný balíček, který bude vycházet z lednové makroekonomické prognózy ministerstva.
Protože použití matematiky pro MF vyloženě selhalo hlavně v přípravě rozpočtu, proto je nutné se spolehnout na první 2 měsíce a potom začít balíčkovat.

Zde je nutné použít slova klasika:Na co je MF matematika.
Na to máme NERVY a JINÁ POČÍTADLA.

Stát musí okamžitě snížit své výdaje o 2,2-2,5 % HDP.
Jasná studie vypracovaná panem Michlem a prosazovaná NE-RVEM.
Je nutné vybrat více prostředků do státní kasy.
a)Zvýšením DPH na 23-24%.
b)Okamžitým snížením průměrné penze ze současných nepřijatelných 10500 na 7200.
To je ten avizovaný balíček.

Do budoucna protože náklady roustou každým dnem a proto je nutné další řešení současné vlády které jediné je správné, jak jste se dohodl s členy NE-RVU.
Proto v budoucnu musíte zabezpečit aby se do povědomí lidí ukotvila myšlenka.

Je nutné jednoznačně si otevřeně přiznat na co opravdu tento stát má a to je:
Na penzi 6950 Kč.
Při DPH 23,5 – 24%.

V podstatě Vám pane Kalousek někteří diskutující nevěřili,že se odvážíte vyrukovat s tímto balíčkem.
Zde je jednoznačně vidět jak se mýlili.
06. 03. 2012 | 15:08

zdenekb napsal(a):

Sauer:

To je zvláštní, že ta nenávist k technikům přišla až "v terminálním stadiu", skoro mi ta údajná bytostná nenávist ke kostruktérům připadá jako váš stihomam. A k tomu vyřvávání - záleží v prostředí jaké zdivočelé lůzy jste byl zvyklý se pohybovat...
06. 03. 2012 | 15:09

honolulu napsal(a):

Honolulu se velmi dobre bavi a dekuje vsem prispevkarum za kazdy nazor.
Nekdy zacnou dane byt tak neunosne, ze s kombinaci s jinymi poplatky je pro lidi lepsi opustit majetek (napr. nemovitosti na jihozapade Floridy) nez pokracovat v placeni.
Kdyz to udela million lidi ve stejny cas, tak prichazi k uplnemu zhrouceni funkcnosti celeho kraje. Kdyz projizdite pres Lee County (Cape Coral, Fort Myers, atd.) tak zjistite, ze predanovani zavinene tuposti politiku vylidni zminena mesta jako nejaka nemoc za stredoveku.

Pane Kalousek, ceske ovecky se museji strihat opatrne a pomalu, nebo Vam pomrou a budete mit KAKANEC ! Je velmi depresivni videt ve zminenem kraji (u nas) 18 000 opustenych domu. Nase americke ovecky utekli na sever. Vy mate dve skryte reservy v Cesku, ale najdete si je sam.

Jinak zde prohlasuji, ze pan ministr Kalousek je muj oblibeny ministr v Ceske vlade protoze je zazracny. Sedi u deraveho sudu, z ktereho odteka vino deseti dirami a pan Kalousek ma 5 spuntu, kterymi vino zachranuje.

(Ludvik XIV., dal zavrit sveho munistra financi do sklepa a nasadil mu zeleznou masku na hlavu, aby se mu nemusel divat do obliceje, kdyz mu prisel nadavat. Zamracena je Vase budoucnost.)
06. 03. 2012 | 15:11

Pavel13 napsal(a):

Sauerkirschmann napsal(a):
Pavel13
Tu tabulku máte špatně VY. Chybí Vám tam totiž procento populace, kterých se daný příjem týká.
A pokud zaokrouhlíte na dvwe platné číslice, tak ty tři poslední řádky jste si tam svévolně dopsal, protože takový příjem má v ČR nula procent populace, a nula procent populace se dle slovníku spisovné češtiny řekne jedním slovem nikdo.
06. 03. 2012 | 13:54

Sauerkirschmann napsal(a):
Pavel13
Já jsem psalk, abyste reagoval skupinou obyvatelstva, která je větší než 1 procento. 1 procento práceschopné populace je 50 000 lidí. A vy na to konto jste argumentoval Hušákem. Takže jste odpovědě, že Hušáků je tu 50 000.
Kromě toho, nevím, proč jste doplnoval ty řádky, protože u Vás oranžových ta tabulka končí na 31 520 Kč hrubé mzdy, a od této chcete uplatnovat jednotnou danovou sazbu. To jste napsal černé na bílém.
06. 03. 2012 | 14:44

Takže, pane Sauerkirschmanne, příště bych vás poprosil lépe formulovat otázky, nemohu odhadovat vaše duševní pochody. V prvním příspěvku mi nedáváte žádnou otázku, ale po jakési dedukci a zaokrouhlení jste došel k závěru, že takový plat nemá nikdo. Já jsem uvedl, že minimálně JEDEN ,nikoliv 1 PROCENTO, nikoliv 50000, takový plat měl. Jak víte, výše platů se u nás většinou veřejně nesděluje, takže jsem mohl jen odhadovat, že jich pár bude. V principu šlo snad vám i mně o to, ukázat v tabulce, jak se s výši příjmu mění výše daně (tedy v procentech) a ne o celkovou výši odvedených daní po příjmových skupinách obyvatelstva.

Tabulku jsem doplňoval, aby bylo vidět klesající procento zdanění nejvyšších příjmů.

Dále nevím, jak jste odhalil mou barvu, když nemám webkameru? Jestli jste měl na mysli moje volební preference, NIKDY jsem oranžové nevolil a jejich nápady nesleduji.
06. 03. 2012 | 15:14

hoša napsal(a):

nevím, proč bych měl platit dluhy za zloděje, to ať si zaplatí ti, co si nahnali naše peníze do svých peněženek
06. 03. 2012 | 15:14

Sauerkirschmann napsal(a):

gaia

Proto jste to také dotáhli, kam jste to dotáhli souško kádrovačko. Zaplatpámbu jsou pryč doby, kdy o profesním zařazení rozhodovalo to, jaký byl kdo straník:-)))))
06. 03. 2012 | 15:14

Maximus napsal(a):

Kuchaři, já nevzívám komunisty, navíc technický rozvoj v celé řadě oborů jako např. výpočetní technika, automobilismus, telekomunikace aj. některým lidem vymývá mozek, že to je právě ten rozdíl jako když srovnáme Š120L se současným MM 320CDI, který mimochodem vlastním a oběma jsem jezdil. Ten první žral 7-7,5 litru/100km benzínu a ten MB totéž v naftě, jen v HP je jakýsi rozdíl, 40 proti 270 HP! Ale to je právě ten technický rozdíl a vývoj, kterého jsme na pochodu svědky. Otázka opravdu nestojí jestli komunisti nebo kapitalisti, ale jaký kapitalismus, jestli ten třeba Skandinávský či Rakouský nebo ten český zlodějský. Komunisti byli naivní lidé, ale zase určité základní výsledky měli, to je třeba říci na férovku a zase z nich nedělat úplné trotly. Tady se po roce 1990 prohospodařila šance dosáhnout vysoké životní úrovně jako v okolních státech. Přechod by ovšem museli řídit odborníci, a to Klaus určitě nebyl. Nyní jsme v zadeli, výkonnost našeho hospodářství činí 3/4 výkonnosti těch lepších zemí EU, ale platy lidí jsou na 1/3! A není to jen vyšší přidanou hodnotou u výrobků, to se týká opravdu jen části hospodářství. Ale nic, jdu něco dělat, házet hrách na stěnu mě nebaví....
06. 03. 2012 | 15:16

Vlkodav napsal(a):

Maximus:

Souhlasím s vámi, že kdyby tu nebyli Rusáci, tak náš průmysl, náš kapitalistický průmysl po 1. republice byl dobrý. Ba výborný. Pár let to vydrželo, ale už v 70. letech se projevovalo zaostávání a v 80. létech to bylo tragické.
Jo a v Škodovce jsem se před revolucí vyskytoval. Pokud chcete srovnávat kvalitu jak konstrukční, motorovou i zpracování s Fiatem nebo Renaultem té doby, tak Škodovka jim nesahal ani po kolena, a to Fiat opravdu nebyl žádná špička.
Jedna vlastní zkušenost: Ve Škodovce už byla automatizovaná robotická linka na svařování kastlí. Proměřovalo se laserem. A na koci linky byla kontrola, která kontrolovala, jak jdou zavřít dveře. Když nešli, tak vzal velké kladivo a prásk, prás do pantů. A kastle zkroucená jak paragraf, mé srdce plakalo.
06. 03. 2012 | 15:17

Sauerkirschmann napsal(a):

Pavel13

Ne, napsal jste 50 000 Hušáků- tečka. Nepředpokládám, že byste byl tak pitomý, že byste nevěděl, že v ČR je 5 000 000 lidí, kteří tvoří práceschopnou populaci. Je to jaswně napsáno v učebnici počtů páté třídy, kde se berou procenta a zaokrouhlování.

Zkuste mi napsat, jak si asi představujete, že by byl přínos toho člověka danit, pokud tu takový človějk je jeden, a na zpracovnání danové agendy pro jednjotlivé příjmové kategorie potřebuje levice tak 50. spíše 100 členný tým lidí. Vždyt by to Hušákovo zdanění šlo pouze na platy těxh lidí z finančáku. Takhle to jeho přiznání zvládne jedna úřednice, která zvládne ještě tisíce dalších lidí.
06. 03. 2012 | 15:21

Sauerkirschmann napsal(a):

Vlkodav

Co já vím, tak ten přední náhon na Favorita se stejně koupil v Itálii.
06. 03. 2012 | 15:22

neo napsal(a):

Maximus:

když tady jezdily žiguly , 105ky, 100ky nebo watrburg s moskvičem, tak na západě dávno jezdily luxusní káry. vždycky jsem ve filmech obdivoval ty americké káry prakticky od 50 let.

http://www.auto.cz/americke-vozy-50-let-velka-fotogalerie-1-dil-15907
06. 03. 2012 | 15:24

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Sauerkirschmann
Za ten nešťastný příspěvek s výrazem "zdivočelá dělnická lůza" byste se měl omluvit. V těch pohnutých dobách listopadu 1989 byste si pěkně naběhl, zvl. v Praze. Nebýt těch dělníků, kteří dali převratu punc legálnosti a vzápětí byli bývalými nomenklaturními kádry a rychlými privatizátory oklamáni, došlo by možná k nesametovému převratu, který by skončil rumunským, možná i jugoslávským scénářem. Tenkrát, pokud si dobře pamatuji, nebylo tak zle, aby lidé zvolili krvavou cestu. Jiná věc je, že z toho vytěžili nejvíce ti, kteří snaživě normalizovali a devastovali tuto zemi.
06. 03. 2012 | 15:27

pěvec napsal(a):

kalousku, vy a tví kumpání z vládního spolku toho rozkradete mnohem víc, než stačíte vybrat na daních. Vždyť ty musíš být nešťastný z faktu, že výběr daní nedrží tempo s rozkrádáním.
06. 03. 2012 | 15:27

Da.Rock napsal(a):

Ale? Tak Kalousek spojuje "daňové úlevy" se zadlužováním???
A když mu před čtyřmi lety všichni říkali, že když sníží daně, že se propadne inkaso, tak blábolil něco o tom, že při vyšší sazbě se nakonec vybere víc.
Takže pod tíhou reality tuto neoliberální mantru konečně opouští. No prima, ale kvůli jeho experimentům jsme ztratili 4 roky a stovky miliard.
06. 03. 2012 | 15:30

SansLogique napsal(a):

To, že je někdo schopen věřit našemu tak milému chemickému ministovi financí, po celé jeho kariéře, po číslech, která jsou výsledkem jeho působení v tomto úřadu, to je sama o sobě diagnóza dotyčného.
Spánembohem.
06. 03. 2012 | 15:34

zdenekb napsal(a):

Sauer:

06. 03. 2012 | 15:21 ?!?

Zdravá sebekritika. Konstruktivní. Konstruktér se pozná... :o)

Šašek z Jiíhlavy:

Marná snaha. Někdo má holt dělníky za lůzu jako celek.
06. 03. 2012 | 15:34

Kuchař napsal(a):

Maximus:

I kdyby byl Klaus celej ze zlata, nemohla retrukturalizace a privatizace dopadnou lépe. Na to, jestli se ta která fabrika prosadila nebo ne, neměl Klaus absolutně žádný vliv.

Že se vše rozkradlo je klišé. Většinou ta "rozkrádačka" nebyla provoplánovaná, ale stale se důsledkem krachu z nekonkurenceschopnosti, kdy se tonoucí stébla chytá.

Takových fabrik znám - a nic se tam nerozkradlo. Ale neustály konkurenci - a to předeším v elektrotechnickým průmyslu nebo strojařským.
06. 03. 2012 | 15:37

Sauerkirschmann napsal(a):

Šašek z Jiíhlavy

Na to, co jsem napsal o dělnické lůze trvám. Že do nás jako studentů chtěla dělnická lůza na severu Čech nechat střílet jsem pocitoval na vlastní kůži. A i ta Mullerova kamarila se probrala až poté, co to ta Jakešova klika složila, a začínalo být jasné, že to ani ta Urbánkova parta neudrží.
A dnes se zadostiučiněním pozoruji, jak tihle stojí s čepicí v ruce ve frontě na pracáku. Časem pro tuhle kdysi vládnoucí kamarilu bude vhodné vyčlenit nějaké pozemky, kde si budou mnoci vydegešit něco jako favelas, protože žluté dělnické třídě se chce víc a lépe dělat.
06. 03. 2012 | 15:39

Kuchař napsal(a):

Vlkodav:

Souhlas.
Já viděl linku v Kvasinách v 90. Hotové peklo a bordel na jednom fleku.
06. 03. 2012 | 15:39

melčákova pohanka napsal(a):

Dost bylo Kalouska a jeho přisluhovače a kazisvěta Sauerkirschmanna. Ignorujme je,protože jinak se jich nenásilně nezbavíme!!!! Nespoléhejme na Stevejskala a udělejme si pořádek sami jako na Islandu!
06. 03. 2012 | 15:40

ali napsal(a):

nechápu, co ty levouny tak nakrklo..!? :o)
06. 03. 2012 | 15:41

Sauerkirschmann napsal(a):

zdenekb

Nenééééé to není sebekrtitika. Výraz jenoém blbej konstruktér jsem si vypůjčil z Vašehoí levičáckého sloévníku.

To vy tu dokolečka mezi řádky píšete, že ten, kdo je blbej na to, aby se vyučil na zedníka, se musel vyučit na konstruktéra.
06. 03. 2012 | 15:42

Sauerkirschmann napsal(a):

melčákova pohanka

To není špatný nápad:-))))) Udělejte si pořádek, jako na Islandu. Od dob, kdy tamější proletáři začali "dělat pořádek" těmto znatelně poklesla vejplata.

Takže máte pravdu, pořádek musí být. Není důvod, aby zdicvočelý český lůzomet dostával za stejnou práci několikanásobně vyšší peníze, než čínský dělník.
06. 03. 2012 | 15:45

ali napsal(a):

Sauerkirschmann
možná bychom se divili, kolik takových melčákových pohanek by s chutí věšelo na kandelábry třeba i pekaře či kadeřníky..
06. 03. 2012 | 15:49

zdenekb napsal(a):

Sauer:

Jen jsem reagoval na to, co sem jako první přilétlo v čase 15:21.

Mezi řádky mých příspěvků nic takového nevyčtete. Já totiž neumím skupinově hodnotit ani dělníky ani konstruktéry.
To přenechávám větším verbálním silákům.
06. 03. 2012 | 15:49

Občan napsal(a):

Pane Stejskale,
bojovníče za čistotu diskusního prostoru, máte tu ňáký kšefty!
Když důsledně, tak důsledně:

"Sauerkirschmann napsal(a):
Kuchař
No já snad budu muset na finančáku vyzvednout složenku, a něco Kalouskovi poslat navíc pod označením patronovná dan- to aby bylo za co střílet do zdivočelé agresivní lůzy, která neumí počítat:-))))) 06. 03. 2012 | 12:28"

Nebo z toho bude ZASE Vaše oblíbená slepota, jako v případě heslíčka "Češi do plynu!"?
06. 03. 2012 | 15:50

český maloměšťák napsal(a):

Sprostou zlodějnu se zvyšováním DPH coby finančním polštářem pro opt - out /očesání průběžného penzijního systému/ už dnes Kalouskovi a jeho drábkům může zobat z rukou snad jen infantil z Prázdné Bukvice nebo nějaká troska na drogách.

Nic takového totiž neproběhne.
Jde jen o zdroj financí, jak zachránit hokuspokus zvaný SZMIK /Standardní Zázračná Metoda Inženýra Kalouska/ před fiaskem.

Myslím si, že pokud půjde sedět Bárta pro takovou pitomost jako je podplácení svých bývalých kumpánů....že to bude zajímavý precedent - až půjdou do tepláků lidi , kteří zcela programově demontují stát.

P.S. Tento pán je nedůvěryhodný už jen tím, jak zcela proti svému úřadu /jak z hlediska krátkodobého i střednědobého/ prosazuje stávající podobu církevních restitucí. Kterou samozřejmě cudně nezmíní :
"Úsporná opatření jsem koncipoval tak, aby se jejich dopad rozprostřel na celou populaci. Nelze vynechat žádnou skupinu, ani OSVČ, ani vysokopříjmové poplatníky. "
Což je ale tedy v tomto případě lež - církve jsou také součástí populace.

To že pak nerozlišuje mezi makroekonomikou, exportní mikroekonomikou a mikroekonomikou lokální...to se snad ani nedá očekávat. To bychom chtěli od našich účetních příliš.

Jsem zvědav, zda jej TOP 09 hodí před volbami přes palubu.
06. 03. 2012 | 15:51

Občan napsal(a):

A, pane Stejskale,

ubezpečuji Vás, že to, co tu čas od času hlásají individua jako jsou Sauerkirschmann, Martin Konvička a další jim podobná nahnědla, to už nejsou jen nevinné urážky, ale TRESTNÉ ČINY.
06. 03. 2012 | 15:52

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Pro Vlkodav.
Cituji tvé pohádky:
„Souhlasím s vámi, že kdyby tu nebyli Rusáci, tak náš průmysl, náš kapitalistický průmysl po 1. republice byl dobrý. Ba výborný. Pár let to vydrželo, ale už v 70. letech se projevovalo zaostávání a v 80. létech to bylo tragické. „

A trochu čísel o Československém průmyslu
.Průmysl byl vedoucím sektorem v rozšiřování ekonomiky. Oproti roku 1948 vzrostl průmysl v roce 1960 na 371,9 % a v roce 1970 na 665,5 %. Pozdní 70. léta byla svědkem spomalení průmyslového růstu. V roce 1980 byl průmysl na 1 156,7 % (stále oproti 1948). V roce 1985 dosáhl 1 322 %“.

Kdyby tak ten dnešní tak stagnoval, jako ten předlistopadový.
A to máme štěstí, že jsme prodali Němcům Škodovku a za vlády ČSSD přilákali investory, jinak jsme dnes s HDP pod úrovní roku 18989.
Dnes nejsme soběstační ani v zemědělství a to komunisté dokázali snad již někdy v šedesátých letech.
Už více než 20 let se tu především krade a někteří tomu říkají byznys.

A dnešní politici jsou nekompetentnější a sprostější než ti předlistopadový.
Kdyby si vzal Jakeš do strany takového Kalouska s Nečasem, tak by do Listopadu nevydržel.
06. 03. 2012 | 15:52

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Omluva za pár chyb.
06. 03. 2012 | 15:54

Pavel13 napsal(a):

Sauerkirschmann napsal(a):
"Pavel13
Ne, napsal jste 50 000 Hušáků- tečka. Nepředpokládám, že byste byl tak pitomý, že byste nevěděl, že v ČR je 5 000 000 lidí, kteří tvoří práceschopnou populaci. Je to jaswně napsáno v učebnici počtů páté třídy, kde se berou procenta a zaokrouhlování."

Já si budu, s dovolením, trvat na svém, že jsem nic takového nenapsal. Jestli to někomu nezaujatému stojí za to, může mne vyvést z omylu.

"Zkuste mi napsat, jak si asi představujete, že by byl přínos toho člověka danit, pokud tu takový človějk je jeden, a na zpracovnání danové agendy pro jednjotlivé příjmové kategorie potřebuje levice tak 50. spíše 100 členný tým lidí. Vždyt by to Hušákovo zdanění šlo pouze na platy těxh lidí z finančáku. Takhle to jeho přiznání zvládne jedna úřednice, která zvládne ještě tisíce dalších lidí."

Roky se daň počítala tak, že se z hrubé mzdy odečetlo pojistné, z výsledku se vypočetla daň. Zvládala to jedna úřednice tehdy jako i dnes. Výpočet přes tzv. superhrubou mzdu, žádné zjednodušení nepřinesl, ale společně se stropem pojištění vedl ke mnou zmiňované daňové regresi. Takže jsme mohli nechat postup původní nebo počítat daň přímo z hrubé mzdy, což by bylo vůbec nejjednodušší. Nakonec pojistné tak počítáme. Takto děláme výpočet z mezivýsledku. Naopak jsem přivítal zavedení daňových slev (tedy odečítání z odvodu) oproti dřívějším odpočtům (odečítání ze základu). Je to spravedlivější.
Jestli je správná jediná sazba daně, je už jiné téma. Má to své výhody, ale ve světě se používají různé systémy.
06. 03. 2012 | 15:54

Emissary napsal(a):

Sauerkirschmann

To a další, co jste napsal, (daňovou progresi modeloval do funkce apod., útlum strojírenské výroby…) jsem již místním socialistům vysvětloval mnohokrát – zbytečně. I velký marxista prof. Hořejší s nimi v tom jel, zejména v zavádění super progresivních daních. Místní socialista je ve jménu své ideologie neústupný, absolutně přesvědčený o své pravdě, vždy si najde nějakou iracionalitu, s tou pak argumentuje a když neuspěje, hledá další a další. Ideologii, zvláště tu, o které je bezmezně přesvědčený, je nutné přece bránit. Přeborník v tom byl nick Vlk, skrytý socialista a demagog nevšedních rozměrů. A tak jsem rezignoval a nějaké diskuse na toto téma začal považovat za zbytečné. Historická zkušenost těmto týpkům neříká zhola nic a když už nemohou, najdou si na netu nějakou hovadinu a v rámci svých parametrů jedou dál až do úplných absurdit.

No, kdybych byl ideologický rasista, asi bych je všechny naházel do jámy z vápnem, aby vychladly jejich přehřáté socialistické hlavy. :)

Ale abych se vyjádřil k blogu. Ač ministra Kalouska nějak extra nemusím, v tom co napsal má suverénní pravdu, možná by to chtělo víc směrových investic do ekonomiky, to je ale za současného stavu ekonomiky poměrně riskantní. Nejsem nadšený ze zvyšování daní, dospěli jsme ovšem díky neprozíravému postupu předešlých socialistických vlád a za hlasitého tleskání místních socialistů až do bodu, kdy to jinak dělat nejde. Takže možná nastává éra skutečného utahování opasků, taková, že všechny předtím byly nic.
06. 03. 2012 | 15:56

Vlkodav napsal(a):

ten, co bla bla bla:

No samozřejmě že náš socialistický průmysl rostl, zvláště ten těžký, Ostrava, Košice a podobně. Více tun, více oceli, více všeho. Ale kvalita, inovace a tvůrčí přístup se ztratil. A proto když přišla automatiizace, robotizace a IT tak jsme jen vejrali a ty tuny nam byly víte na co.

Jo a to že se prodala škodovka VW bylo samozřejmě dobře, stejně jako třeba Prazdroj. Chyba byla, že jsme neprodali i ostatní a teď že třeba neprodáme Budvar, ale to už jsme bohužel asi propásli, velká škoda.
06. 03. 2012 | 15:59

olga napsal(a):

Kuchař
Pane, nevite o strojírenství před roke 89 vubec nic. Jen tak naokraj. TOS Kuřim vyvážel obráběcí stroje do celého světa. Nebyli to jen Švédové. V republice byl problém dostat potřebný stroj. Byl zájem venku. Automatické linky však přesto pracovaly ve Škodovce, v Zetoru, v Tatře. Jednoúčelové stroje ve všech zbrojovkách. Obráběcí centra po celém světě. Chyba byla někde jinde než v konkurenceschopnosti.
06. 03. 2012 | 16:02

melčákova pohanka napsal(a):

Občan. Pan Stejskal je z líhně MfD,kterou jsem po privatizaci přestal číst.. A mám pocit,že modrá přechází pozvolna do hnědé,a tak těžko počítat s tím,že ty konstruktéry hnědobolševismu bude mazat...
06. 03. 2012 | 16:06

Emissary napsal(a):

s vápnem... a další chyby. To já jen, aby se místní socialisté nepřetvořili kosmickou rychlosti na pravopisné fundamentalisty. :)
06. 03. 2012 | 16:08

zdenekb napsal(a):

Vida, jeden by lůzu střílel, druhý házel do jámy s vápnem... (samozřejmě, jen kdyby nebyl tak dobrácká povaha, jak je). Společně si sfňuknou, že násilníci z druhé strany už na ně mají nachystané oprátky, a oni, slušňáci skrz naskrz se prostě musejí bránit. Bujná fantazie. Mašíni této diskuse.

Emissary, socialisti na ten špatný směr ekonomického vývoje byli sami, nebo měli koalici s jistými lidovci? Kdopak jim to tehdy předsedal? A kdo šéfoval rozpočtovému výboru?
06. 03. 2012 | 16:08

Občan napsal(a):

To Melčákova Pohanka:

Jj, je mi jasné, že je momentálně s dětmi na procházce, náhle oslepl a zchromly mu ruce, nemůže najít myš, má něco jiného dležitého na práci, jede lyžovat, je na csetě domů nebo někm jinam, nemůže uhlídat všechno a tak podobně :o)))

A tak se mu dnes stanu takovou malou žlutou zimničkou :o)
06. 03. 2012 | 16:09

dotaz napsal(a):

Kuchař

a v čem je dnes rozdíl?
06. 03. 2012 | 16:10

Občan napsal(a):

Pane Stejskale,
tak co?
Už jste zpátky z lyží, procházky, cest, od očního lékaře, z chirurgie, rehabilitice, lázní?

Máte tu totiž nějakou prácičku (jen v tomto blogu nejméně 10 kousků - tohle je jen vzoreček:

"Sauerkirschmann napsal(a):
Kuchař
No já snad budu muset na finančáku vyzvednout složenku, a něco Kalouskovi poslat navíc pod označením patronovná dan- to aby bylo za co střílet do zdivočelé agresivní lůzy, která neumí počítat:-))))) 06. 03. 2012 | 12:28"

Dovoluji si Vás ubezpečit, že v případě podobných výroků se již nejedná o pouhé urážky, ale o trestné činy čin.
Nebo zase "náhle" oslepnete jako v případě stejně trestného výroku "Češi do plynu!"?
06. 03. 2012 | 16:12

vasja napsal(a):

.. Kelt, napsal(a):
To Sauerkirschmann,
Jawohl,mein furrer,88.
----------------------------
To je masakr. Dneska se socky činěj.
Škoda pana Sladkýho.
06. 03. 2012 | 16:13

Nuba napsal(a):

Pane Kalousku

a za tím důchodovým opt-outem skutečně stojíte ? Že se ptám, že, už jste to přece napsal. Váš postoj hodnotím buď jako projev pravicového fanatismu nebo jako projekt, který si už někteří kmotři předem předplatili. To se jinak chápat nedá, zvláště ne v této době. Doufám a velmi si to přeji, aby byl tento ekonomicky hloupý, byrokratický, riskantní a možná i korupční nápad soc. demokraty zrušen.

Jednou bych se od Vás ráda dočetla nějakou sebekritiku, třeba za tu daňovou reformu v roce 2008, zatím jste jí nebyl schopen, ostatně jako většina politiků, kteří si škrty pera dovolují lidem negativně ovlivňovat životy. A protože nenesete za svá rozhodnutí žádnou zodpovědnost, tak jste v pohodě. O tom, že to byla vůle voličů, by se dalo silně pochybovat, zvláště pokud se podívám, s kým sedíte ve vládě, mám na mysli VV a kdo Vám tedy umožňuje tyto kejkle realizovat. A co ta Vaše marketingová složenka ? To Vás také nechává dnes v klidu, že ? Tu bych Vám taky pořádně omlátila o hlavu.

Stud, sebekritika, omluva, to se v politice nenos, zato hroší kůže ano.

Zřejmě patříte k těm, kteří si dokážou všechno omluvit. Jinak byste v té politice nemohl sedět už tolik let a vysmívat se lidem do obličeje.
06. 03. 2012 | 16:15

Emissary napsal(a):

zdenekb

povolební koalice je od toho, aby vytvořila koaliční vládu podle výsledku voleb. Takový je náš volební systém, bez kompromisů se neobejde. Kdo má větší procento, dělá menší kompromisy, kdo má menší, musí dělat mnohem větší, pokud nechce koalici vydírat. Tak to obecně chodí až do dalších voleb. Ale Vy to jistě dobře víte.
06. 03. 2012 | 16:15

Béda napsal(a):

Občan,

to neřešte. Cenzor hlídá dnem i nocí cca 15.000 blogů (včetně neaktivních) a nemůže být všude.
06. 03. 2012 | 16:15

Kuchař napsal(a):

olga:

Čemu proboha říkáte automatická linka ? Viděla jste ji někdy ?

Ta automatická linka nebyla nic jiného, jak za sebou seřazené přípravky, do kterých se ručně zakládalo a vše ručně dělalo.

Nenechte se vysmát paninko.

A TOS Kuřim .... no tak ta šlape dál pokud vím. Tady se můžete podívat jak vypadá dnes.

http://www.tos-kurim.cz/
06. 03. 2012 | 16:16

melčákova pohanka napsal(a):

Občan. Ale zase je roztomilé sledovat např.Kuchaře alias Rumcajse,jak se rozdovádí a ukáže svou pravou tvář,když kocour není doma!!!
06. 03. 2012 | 16:16

Kuchař napsal(a):

dotaz:

Pokud vínm, tak Vy jste tvrdil, že je rozdíl. Já tvrdím, že si můžete vybrat.
06. 03. 2012 | 16:19

Jiří napsal(a):

Dobrý den pane Kalousku,
sice ne vždy s Vámi souhlasím, ale oceňuji, že se snažíte vysvětlit kroky, které vláda dělá – to je asi jediný způsob, jak rozumné reformy prosadit.
06. 03. 2012 | 16:19

Občan napsal(a):

To Béda:

Smůla :o)
Zrovna dnes jsem se stal žlutou zimnicí a ta je hrozně vlezlá :o))

Ne, váženě - tak nějak mi došla trpělivost s páně Stejskalovými "náhlými záchvaty slepoty" a s buzerací jinak celkem slušných nicků.
Ještě jsem nezažil, že by někdy sejmul Kuchaře, Višňáka, Honolulu, Yosifa K., Konvičku a podobná individua, která se často pohybují ZA hranicí zákona. Někdy i dost daleko za hranicí zákona. Zato si rád smlsne na Voroshilovovi, Sladkém a pár jiných ID. Pana Dočekala odtud svého času vyštval poté, co nechal různá fašisoidní individua jej beztrestně nehorázně urážet.
A všechno má své meze.
Pravděpodobně mne za to "demokraticky" zabanuje, ale to je mi fuk.
06. 03. 2012 | 16:23

zdenekb napsal(a):

Emissary:

Mně jen přijde komické, když tu někdo nadává na socanské zadlužování, a přitom velebí dnešní názory přímého spolupachatele tehdejšího zadlužování... nebo když se usoudruhovaní nálepkáři zhlédli v exčlenovi KSČ Janotovi...

Ale to jen tak na okraj, evidentně to neruší vaši myšlenkovou rovnováhu.

Nuba:

Já si myslím, že do něj hlavně nikdo dobrovolně nepůjde, pokud nevydělává výrazně nadprůměrně a nemůže si dovolit riskovat. Z čehož plyne obava, že reformní bouráci druhý pilíř zavedou povinně. To by tak hrálo, aby jim někdo kazil reformy!
06. 03. 2012 | 16:24

gaia napsal(a):

je potřeba zatroubit na trvale udržitelný ústup, ale pitomci pod blogem Kalouska se hádají, jak byl socík nevýkonný a zaostával za světem.
pokud budem pořád soutěžit,koho dohnat a předehnat, skončíme pěkně v řiti.
Jak píše Lovelock

Náš druh se podobá známému schizofrennímu párečku doktoru Jekyllovi a mistru Hydeovi. Jsme schopni katastrofálně ničit, ale máme i potenciál založit velkolepou civilizaci.Hyde nás zavedl k nesprávnému použití technologií, zneužili jsme energii a přelidnili Zemi, ale civilizaci neudržíme , pokud se technologie vzdáme.Musíme se naučit používat ji moudře , jako by to udělala doktor Jekyll, s myšlenkou na zdraví Země, ne na zdraví lidí.Proto je už pozdě na trvale udržitelný rozvoj, my potřebujeme trvale udržitelný ústup.
Jsme tak posedlí myšlenkou rozvoje a zdokonalování lidstva, že nám ústup připadá jako sprosté slovo, něco, za co bychom se měli stydět.
Za hranici lidství jsme však schopni nahlédnout jen zřídkakdy a tato zaslepenost je spojená s naší humanistickou a křesťanskou infrastrukturou. Vznikla už před 2000 lety a tehdy byla neškodná, tehdy jsme pro Gaiu nepředstavovali žádnou hrouzbu, neb nás bylo málo.
Nyní se svět mění podle svých vlastních vnitřních pravidel do stavu, ve kterém už nejsme vítáni.
06. 03. 2012 | 16:26

neo napsal(a):

Občan:

Sladký nedělá nic jiného než napadá diskutující. Ti ostatní alespoň něco k tématu uvádí. Dočekal byl kapitola sama pro sebe. Nechci být sprostý, takže to raději nebudu komentovat.
06. 03. 2012 | 16:26

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy