Proč je nesmysl rušit sKartu

09. 04. 2013 | 09:37
Přečteno 13775 krát
Odpověď na otázku, proč chce TOP 09 pokračovat v projektu sKaret, je jednoduchá. Protože je to hospodárné a odpovědné.

Zavedení sKarty pro výplatu sociálních dávek znamená úsporu nákladů státu, tedy všech daňových poplatníků. Přímá úspora je čtvrt miliardy korun ročně. Ušetřené peníze je možné použít na lepší účel, například na zvýšení podpory sociálně potřebným.

Zavedení sKarty je také výhodné pro občany. Platební karta je dnes již běžnou součástí života a stát sKartu poskytuje lidem bezplatně. Kdo nechce, používat ji nemusí. Dokonce ani převzít ji nemusí. Přitom počet nepřevzatých karet je asi 1 %.

Proč tedy sKarta vyvolává takové emoce? Nemám, bohužel, jinou odpověď, než že je zástupným problémem pro politický souboj, ve kterém je našimi politickými oponenty z opozice i z koalice toto téma využito pro zpochybňování čehokoli, s čím nepřišli sami. Slyšíme od opoziční ČSSD, že projekt je nějaký divný a snad netransparentní. Přitom od začátku je celý projekt pod veřejnou kontrolou, od zveřejněné zadávací dokumentace, přes výběrové řízení až po zveřejněnou podepsanou smlouvu.

Slyšíme od předsedy organizace zdravotně postižených, že s projektem nesouhlasí, protože s ním prostě nesouhlasí. Žádné rozumné argumenty. Zdravotně postižení si totiž mohou nechat posílat příspěvek na péči i ostatní dávky nadále prostřednictvím poštovní poukázky.

Slyšíme od předsedy ODS, že myšlenka je dobrá, ale provedení špatné, a že je třeba projekt zastavit a někdy v budoucnu oprášit. Tímto způsobem se ale nechová žádný rozumný hospodář. Je-li myšlenka dobrá a projekt je krok správným směrem, pak v případě potíží kdokoliv odpovědný potíže odstraňuje a nedostatky opravuje. Nikdo rozestavěnou stavbu nezbourá a nezačne později stavět novou na zelené louce. Nikdo, kdo rozhoduje o svých vlastních prostředcích. Nikdo, kdo v případě veřejných prostředků rozhoduje s takovou odpovědností, jako by rozhodoval o svých vlastních penězích.

Jistě každý podobný projekt prochází od svého vzniku různými úpravami a opravami. Zlepšujme, nebourejme. Pokud Úřad pro ochranu osobních údajů namítá, že je pro předávání osobních údajů bance potřebné zákonné zmocnění, je tedy třeba zákonné zmocnění do zákona zapracovat. I když dosud pro posílání dávek prostřednictvím pošty zákonné zmocnění nutné nebylo.

Pokud ombudsman namítá, že automatické zřízení technického účtu je neústavní, dobrá, dejme tedy do zákona ustanovení, že kdo kartu nepřevezme, tomu technický účet zřízen nebude. Můžeme opravovat a vylepšovat, co hrdlo ráčí. Děláme to pro daňové poplatníky a pro ty, kteří jsou (alespoň doufám) skutečně potřební. Tou nejnákladnější variantou však je premiérem navrhovaný postup všechno okamžitě zrušit a někdy v budoucnu (protože je to dobrá myšlenka) to vybudovat „úplně nové a lepší“.

Dalším argumentem, se kterým se setkáváme, je výtka, že sKarta nemůže zabránit zneužívání sociálních dávek. Není to pravda.

Již dnes může úřad práce rozhodnout, že uživatelé dávek v hmotné nouzi, budou mít zablokované platby v určitých typech provozoven (např. herny či restaurace). Během roku až dvou lze systém rozvinout tak, že budou zablokovány možnosti plateb za jakékoliv zboží, které nelze pokládat za sociálně nezbytné.

Co riskujeme, zrušíme-li sKartu? Má ji dnes čtvrt milionu lidí. Spoléhají na to, že dávky vyplacené na sKartu nejsou zabavitelné exekucí. U dávek vyplacených v hotovosti nebo poštovní poukázkou tuto jistotu nemají. Prostřednictvím sKaret už byly vyplaceny miliardy korun.

Lidé platí sKartou v obchodech, vybírají finanční prostředky v bankomatech, převádějí si z ní finanční prostředky na běžný účet bez toho, aby museli kvůli tomu osobně navštívit úřad. A komu to nevyhovuje, nechává si i nadále posílat dávky poštovní poukázkou. Zrušíme-li tedy tento systém, zradíme čtvrt miliónu lidí, kteří mu uvěřili a pokládají ho za výhodný. Budeme rezignovat na jeho další rozvoj ve smyslu zabránění zneužívání sociálních dávek. Pokud tváří v tvář těmto faktům je kdokoliv (ať už politik či novinář) schopen říci, že sKarta má pouze roli identifikační průkazky, docela obyčejně lže.

TOP 09 nechce dovolit, aby cesta efektivnější výplaty sociální pomoci byla rozmetána a zastavena jenom proto, aby to pro ČSSD a ODS byl mediálně výhodný politický argument. Nedovolíme, aby čtvrt miliónu lidí bylo obráno o možnost (nikoliv povinnost) nakládat s vyplácenými dávkami prostřednictvím platební karty, za jejíž vydání ani používání nemusí uživatelé platit ani korunu. Ti všichni jsou dnes rukojmím politické hysterie obou stran opoziční smlouvy ODS i ČSSD.

Vyšlo dne 9.4.2013 v Mladé frontě DNES

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

pěvec napsal(a):

zrušením skarty neztratíme nic, můžeme pouze získat. Ztratit může akorát tvá kapsa a stranická pokladna, kalousku.
Kolik bude nás bude stát vybavení úřadů čtečkami skaret?
P.S.: tetka mullerová svou úlohu zde na aktuálně nezvládla, že ses do toho zapojil ty sám osobně, kalousku?
A úplatek je soudně nevymahatelný, takže spořka dostane pravděpodobně minimální kompenzaci.
Zjištění: sKarta není zdarma, stát zaplatí zbytečnosti
http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/penize/clanek.phtml?id=768987
09. 04. 2013 | 09:42

pěvec napsal(a):

cituji: "Co riskujeme, zrušíme-li sKartu? Má ji dnes čtvrt milionu lidí. Spoléhají na to, že dávky vyplacené na sKartu nejsou zabavitelné exekucí.", konec citace
Naproti tomu čtu:
ODS navrhuje exekuci dávek životního minima
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/ods-navrhuje-exekuci-davek-zivotniho-minima_266393.html

Takže se nejdříve mezi sebou domluvte, ju?
09. 04. 2013 | 09:46

drozd kvíčala napsal(a):

kalousku, už jsi odpověděl krásovi na jeho dopis uveřjněný na těchto stránkách?
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-krasa.php?itemid=19651
09. 04. 2013 | 09:47

er napsal(a):

myrku neboj, davča rathu už na tebe čeká
09. 04. 2013 | 09:50

Dušan napsal(a):

Jsem pro realizaci Skaret.. odstraní spoustu problému s pozdním vyplácením atd....je to debetní karta...to má jenom výhody..největší obava je z toho, že lidi se toho bojí jako novinky, že s tím nějak nebudou umět zacházet...pro tyhlety sociální případy je někdy obtížné naučit se, zadat PIN u bankomatu...
09. 04. 2013 | 09:51

CHIP napsal(a):

Kdyby nešlo o racionální pokrok, karty by už nezavedla řada evropských zemí před námi -Velká Británie, Finsko, Itálie a další, taky USA. Ta nepovinnost je kompromis s hučícím davem, který při pomyšlení že by musel jednou za měsíc na poštu k bankomatu, dostává (ve velmi velmi ojedinělých případech oprávněný) panickou hrůzu.
09. 04. 2013 | 09:54

DD napsal(a):

sKartu samozřejmě rušit nelze. Někteří lidé z TOP 09 se na ní již napakovali a jak by teď vraceli provize?

Jak napsal pravicový politik Miroslav Macek na SKarty:
"Nová ministryně práce a sociálních věcí Müllerová prohlásila, že od povinné S - karty pro vyplácení sociálních dávek a důchodů už nelze couvnout. Chápu: provize některým lidem z TOP 09 za tuto kulišárnu už byly vyplaceny a obtížně by se vracely."
http://www.macekvbotach.cz/stredecni-glosy-21-11-2012/
09. 04. 2013 | 09:54

342 napsal(a):

"Pokud Úřad pro ochranu osobních údajů namítá, že je pro předávání osobních údajů bance potřebné zákonné zmocnění, je tedy třeba zákonné zmocnění do zákona zapracovat."

Tj. s-Karta je protiprávní nesmysl hned od začátku. Odklonit výplaty do ČS i s osobními daty není možné.

K povaze a důsledkům smlouvy uzavřené mezi ČR – Ministerstvem práce a sociálních
věcí a Českou spořitelnou, a. s. o provozování karty sociálních systémů
http://www.cssd.cz/data/files/stanovisko_smlouva-mpsv-s-cs_skarta.pdf

"Smlouva mezi MPSV a ČS o vydávání a provozování karty, uzavřená na základě obchodní veřejné soutěže vyhlášené MPSV, je nepochybně smlouvou soukromoprávní. Nenaplňuje znaky veřejnoprávní smlouvy, které jsou uvedeny v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád. Veřejnoprávní smlouva je totiž právní úkon, který zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva (§ 159 odst. 1 správního řádu). Veřejnoprávní smlouvy mohou za účelem plnění svých úkolů vzájemně uzavírat pouze stát, veřejnoprávní korporace, jiné právnické osoby zřízené zákonem a právnické a fyzické osoby, pokud vykonávají zákonem nebo na základě zákona svěřenou působnost v oblasti veřejné správy. Žádný zákon nesvěřil ČS výkon působnosti v oblasti veřejné správy na úseku výplaty sociálních dávek a ani žádný zákon neumožňuje, aby se tak stalo na jeho základě."
09. 04. 2013 | 09:58

neo napsal(a):

Hezky napsáno, ale obávám se, že to zde pěkně schytáte.

Lidem nejde o projekt Skarty. Jde jim o Šišku, Drábka, Mullerovou, Kalouska a budou kopat jak jen to bude možné. Nezajímá je, že je to dobrý projekt, nezajímá je, že pomůže lidem nemajícím účty v bance, které si kvůli poplatkům nemohou dovolit. Nezajímá je, že to usnadní výplatu, identifikaci a kontrolu zneužívání.

na straně druhé je nutno dodat, že měl být projekt napřed pořádně připraven a pak teprve spuštěn, aby odpadly tyto dohady.

Vylepšovat určitě ano, ale proč to nehodit na papír ještě před spuštěním?

To mi vadí asi nejvíce a nejde jen o Skarty. Třeba Opencard je také výborný projekt, ale to provedení je opravdu žalostné.
09. 04. 2013 | 10:03

Jouveles napsal(a):

Smlouva mezi kmotry a Kalouskem a spol.tedy příjemci úplatků jasně stanovuje že bakšiš je povinnost vrátit v případě že by se S-Karty zrušily !
09. 04. 2013 | 10:05

Martin napsal(a):

Kalousek lže jako když tiskne a to prokazatelně. sKarta je nic než malá domů České Spořitelně, to mi nikdo nevymluví a ještě Česká Spořitelna prokazatelně dostává osobní údaje příjemců dávek protiprávně.
Šlo to řešit pro stát ještě jednodušeji, lidem kteří se vzdají zasílání peněz přes složenky a nechají si posílat peníze na účet, stačilo vyplatit 10 Kč bonus ke každé transakci a tím se ušetří zhruba 2/3 peněz.
Dále Kalousek nevysvětlil co má dělat stará babka ve vesnici kde není ani jeden bankomat, ani jeden platební terminál a dle smluvních podmínek nesmí sdělit PIN k debetní platební sKartě nikomu cizímu. Se složenkou měla možnost vyřídit si na poště zástupnou osobu, která ji bere složenky.
09. 04. 2013 | 10:08

CHIP napsal(a):

John Fitzgerald Kennedy: "...občané, přestaňte se ptát, co udělá Amerika pro Vás, myslete na to, co Vy chcete udělat pro Ameriku..."
09. 04. 2013 | 10:09

jozka napsal(a):

Zapomnels na tu hlavni vyhodu, anylytiku. Lidem majicim ucet v bance projekt sKarty umozni mit jeste jeden :-)
09. 04. 2013 | 10:10

Mirka napsal(a):

Dušane
někteří lidé nechodí, jsou nemocní, špatně vidí a slyší, jsou staří, zapomínají, maji Alzeihamrovu chorobu, to je pravice skutečně tak necitelná a neschopná empatie, že to neví ? Nebo je jí to jedno, protože zelená patří silným, bohatým a zdravým ?
09. 04. 2013 | 10:11

Ondra napsal(a):

Hospodárné a odpovědné? No, musím ocenit alespoň tu drzost, s jakou ten "mystifikátor" (přeloženo: lhář a podvodník) tahle slova pokaždé vytahuje jako nějaké magické zaklínadlo, které má usadit všechny, kteří "neumí hospodařit" a jsou "neodpovědní" (přeloženo: žijí z ruky do huby a neumí si nakrást).
09. 04. 2013 | 10:11

KKK napsal(a):

Mirku, to vypadá, že se bojíte, že budete muset vracet úplatek. Neboj, vy už zase něco vymyslíte !!
09. 04. 2013 | 10:12

jozka napsal(a):

Ale zda se, ze Mullerova, podobne jako drive Hanakova a jeste predtim Parkanova nezvladaji, takze je potreba nasadit vetsi kalibr. To holt cena za dosazovani loutek.

Zdravim PR oddeleni MF.
09. 04. 2013 | 10:12

Luba napsal(a):

No jo,
chlast a hazardní hry karetní, toť Kalouskův ráj ...
09. 04. 2013 | 10:13

Madison napsal(a):

Kalousek by se měl zajímat o několik miliard, zablokovaných na kontech ve Švýcarsku. Tam by měl hledat ty úspory. Jinak nechápu, proč by měli lidé nosit po kapsách několik různých platebních karet.
09. 04. 2013 | 10:13

ynezz napsal(a):

Vzhledem k tomu, že se již proinvestovalo dost prostředků je rušení nesmysl. Je jasné, že elektronizovat systém vyplácení sociálních dávek je krok správným směrem. Technologický pokrok jde velmi rychle a současný systém vyplácení poštovními poukázkami je určitě neefektivní a drahý. Nemyslím si, že by měly sociálky roznášet pošťačky. Až na výjimečné případy není důvod. Takže prošetřit nejasnosti, ale proboha NIC NEUKONČOVAT.
09. 04. 2013 | 10:13

Karel napsal(a):

Bezpečnostní služby by měly prověřit Kalouskův rozvod.
Jestli není fingovaný !!
09. 04. 2013 | 10:14

tomáš napsal(a):

Neni problem na S-kartu vybrat peníze přez bankomat a potom to prochlastat či prohrát ve hracim automatě.Vždyt ti vyžírkové už to dávno dělají,tak jak chce mít MPSV kontrolu nad dákou.Všichni dobře vědi že karta neni zdarma,zaplatí to všichni danoví poplatníci a spořitelna z tohoto projektu má taky dobrý bakšiš.Vždyt si nemůžete vybrat vše do haléře,
09. 04. 2013 | 10:17

Vlado napsal(a):

Tak mě napadá proč to s našim státem zde od deseti k pěti. No protože premier Nečas nemá stejný názor jako min.Millerová a min.Kalousek na Es kartu. Jeden hot druhý čehý. Jeden ODS druhý TOP. Kalousek ví jaké očekává snížení nákladů a Millerová tu představu o úspoře zpochybňuje. Samozřejmě, že tento problém není jediným důvodem jak to ve státě vypadá. Ale je to obraz toho jak vypadá řízení tohoto státu. Nezaměstnaní přibývají a oni se zabývají jak ušetřit na těch nejpotřebnějších. Né jak zvýšit zaměstnanost, Ale proč by se o ni zajímali. Dostali jste svobodu tak se starejte. Stát není zaopatřovací ústav. JO ZLATÍ KOMUNISTI a sociální stát a jistotou zaměstnání. Vyhrála to neviditelná ruka trhu se svoji neurvalostí.
09. 04. 2013 | 10:17

TomášL napsal(a):

Lidi, na Západě je sKarta zcela běžná. Nechápu, proč by nemohla fungovat v ČR a měl zůstat složenkový systém?


PS: Že by Česká pošta lobovala?
09. 04. 2013 | 10:19

pěvec napsal(a):

všem zastáncům skaret: vezměte na vědomí, že celý projekt je nezákonný.
09. 04. 2013 | 10:20

drozd kvíčala napsal(a):

a co tohle, kalousku?
Je sKarta ukradený patent? Ministerstvo čeká žaloba
http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/podnikani/clanek.phtml?id=772161

kolikpak asi bude stát arbitráž?
09. 04. 2013 | 10:22

pěvec napsal(a):

TomášL: poště to může být jedno, počítá se s tím, že poplatek za složenku uhradí příjemce.
Apropó, je mi milejší, když se o to bude starat "státní" pošta než soukromý subjekt.
09. 04. 2013 | 10:24

jozka napsal(a):

TomasL:

Opravdu je na zapade normalni, ze vse musi jit povinne pres jednu vybranou banku a navic s rozporu se zakony?
09. 04. 2013 | 10:25

hermi napsal(a):

Kalousku jsi malady a co staři prosim běř na školeni
09. 04. 2013 | 10:28

bedřich napsal(a):

Pokud se stát začíná starat o lidi tak jim chce vždy uškodit.
Jo brebendy za skartu se těžko vracejí.
09. 04. 2013 | 10:30

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden text obsahující hanlivé komolení jména, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu (viz záhlaví každé debaty).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
09. 04. 2013 | 10:31

palivec napsal(a):

tak nějak tomu nerozumím,proč zrovna Skarta?nestačilo by se prostě každýho potenciálního příjemce jakýkoli dávky prostě zeptat,na jaký účet to maj posílat a šmitec?
zlodějskou politiku český pošty by sice měl zlodějskej stát podporovat,ale zdá se,že i on toho má už dost.
09. 04. 2013 | 10:33

CHIP napsal(a):

..socky celého Česka, přestaňte se ptát, co pro Vás má udělt ještě český stát, ale udělejte něco pro stát, zvedněte jednou ty vaše líné prdele a vyzvedněte si S-Kartu...
09. 04. 2013 | 10:34

TomášL napsal(a):

jozka

Je fakt, že to tam není centrální přes jednu banku. Nu, Kalousek rád centralizuje, toho jsme si již asi všichni všimli (asi má rád tuze moc, jinak si to neumím vysvětlit).
09. 04. 2013 | 10:37

342 napsal(a):

Je-li sKarta nepovinná, a pokud ji člověk nemusí převzít (jak uvádí pan Kalousek), nemůže už mít identifikační funkci, a tím padá celý projekt sKarty, takzvané karty sociálních systémů a sKarta jakožto veřejná listina končí.

--------------
"Kateřina VALACHOVÁ, vedoucí právního odboru, Kancelář veřejného ochránce práv:
Hlavní problém ombudsman vidí v tom, že takzvané, takzvané náležitosti sKarty, to znamená, ty náležitosti, které jsou jako na přední a zadní straně této karty, a jedná se o veřejnou listinu, nejsou stanoveny zákonem a současně není na úrovni zákona upraveno, jaké osobní údaje jsou prostřednictvím této sKarty sdružovány, shromažďovány ze strany ministerstva práce a sociálních věcí, a nakonec samozřejmě nejvíce kritizuje spojení průkazu pro osoby se zdravotním postižením právě s platební funkcí karty. Domnívá se, že pro to také není zákonný podklad."
http://www.mpsv.cz/cs/13382

--------------
To znamená, že pan Kalousek by musel nejprve předložit ten potřebný chybějící zákon, který bude Erste Bank Group zmocňovat k výkonu administrace sociálních dávek v ČR a k vydávání identifikačních čipových karet - veřejných listin ve formě platebních karet České Spořitelny.
09. 04. 2013 | 10:38

Jura Tur napsal(a):

Jsem rozhodně pro kartu a dokonce pro povinnost jí využívat. Ale udělal bych to chytře, když to vzbuzuje takovou nevoli u našich potřebných. Povinnost ale bohužel naráží na meze ústavnosti..protože stát musí dávku vyplatit..otázka je jestli ji taky musí doručit..a co je standard doručení...prozatím byl standard dotučování poštou...já bych změnil na standard doručování S-kartou...a doručování poštou za příplatek jako nadstandard....to byste viděl tu skočnou...jako při slevách v Lídlu... A pak by stát skutečně ušetřil, možná víc než těch 250 mil. /Ročně
09. 04. 2013 | 10:38

zmrz napsal(a):

Skartu nepotřebujeme, náklady jsou obrovské, jen si představte počet dnů, které v úhrnu musí strávit pracovníci úp, aby karty předali. Kolik otravování lidí, kdy se mají dostavit na úřad pro něco, co nechtějí. Jako ID máme občanku, bankovní účet už taky mám...

Tento systém žádné úspory nevytvoří, naopak je to díra do pokladny. V dnešní době je jednoduché si nechat udělat nějakou neprůhlednou studii, která započítá kdovíco a pak se tváří jako úspora 250 miliónů. Účtaři prostě prohodí dva účetní šuplíky a pak to vypadá jinak, než to ve skutečnosti je.
09. 04. 2013 | 10:41

jozka napsal(a):

TomasL:

Cili se shodneme na tom, ze to je neco jineho :-)

A tohle neni primarne o moci. Tohle je o tom, ze kluci nejspis slibili vejvar a vyinkasovali obolus a ted se cukaj.
09. 04. 2013 | 10:41

Petr z Vendolí napsal(a):

Pane Kalousku,to co jste tady napsal,je naprostý blábol. Snažíte se vysvětlit prospěšnost S-karet a přitom nám lžete. Není to vůbec žádná úspora,naopak,každému daňovému poplatníkovi to sebere z kapes nemalý peníz. Když už nám chcete něco vysvětlovat,držte se faktů,a nemažte nám med kolem ..../úst/. Doufám,že si najdete chvilku a pročtete si některé příspěvky z diskuze,kde zjistíte,že nejsme zase tak úplně hloupí a najivní jak si myslíte. Bohužel zrušení či setrvání S-karet ovlivnit nemůžeme,já bych je zrušil okamžitě.
09. 04. 2013 | 10:44

Eva napsal(a):

SKarty jsou nesmysl. Kdo chce utratit svou sociální dávku na něco jiného než živobytí ten stejně vymyslí fígl jak to udělat i SKartou. Máme občanské průkazy, máme účty v bankách, a kdo to mít nemůže z různých důvodů, tak ten svou sociální dávku může dostat třeba u pokladny, nebo složenkou. Nevidím žádnou úsporu, když systém sociálních karet stál miliony a ještě bude stát. Nesmysl.
09. 04. 2013 | 10:44

Xaver napsal(a):

Ministři jsou také jenom lidi a chtějí si přilepšit.
Já si vážím těch co aktivně vymýšlí jak to udělat a nejsou jako ti doktoři a učitelé, kteří dovedou jenom stávkovat.
09. 04. 2013 | 10:47

Pavel Netolický napsal(a):

...protože přes sKartu a další informační systémy plynou provize do knížecí strany.
09. 04. 2013 | 10:47

Puck napsal(a):

Musím říct, hanba komunistům.
Kdyby pastorační činnost aspoň trochu vynášela,mohl být Kalousek farářem. Mohl získat tisíce nových dušiček, jelikož jeho přesvědčovací schopnosti jsou neuvěřitelné. Na Kalouska prostě nikdo nemá, je schopen dokázat, že rozkrádání státu je záslužná činnost.
Omlouvám se, že zrovna v této úvaze chybí argumenty, nejsem Kalousek. :-)
09. 04. 2013 | 10:50

David napsal(a):

"....Zavedení sKarty pro výplatu sociálních dávek znamená úsporu nákladů státu, tedy všech daňových poplatníků. Přímá úspora je čtvrt miliardy korun ročně...."

-----

Dejte na web ministerstva naprosto transparentní výpočty, aby je odborníci mohli zkontrolovat! Jinak Vám nevěřím!

Ministryně v Otázkách Václava Moravce 7. dubna říkala, že výpočty nemá.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126672097-otazky-vaclava-moravce/213411030510407-otazky-vaclava-moravce-2-cast/obsah/252331-pokraovn-debaty-z-1-hodiny-poadu/

Výpočty asi máte těžko aktualizované, když se "zatím nepočítá" s povinným požíváním.

-----

"...Dalším argumentem, se kterým se setkáváme, je výtka, že sKarta nemůže zabránit zneužívání sociálních dávek. Není to pravda...."

-----

Tak KDO tady LŽE ???

Smutně proslulý náměstek Šiška přiznal, že sKarta nezabrání zneužívání dávek, což bylo jejím HLAVNÍM cílem.

"Zneužívání dávek zatím sKarta nezamezí, uznává náměstek"

http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/clanek.phtml?id=748954

-----

"...Zavedení sKarty je také výhodné pro občany. Platební karta je dnes již běžnou součástí života a stát sKartu poskytuje lidem bezplatně. Kdo nechce, používat ji nemusí. Dokonce ani převzít ji nemusí. Přitom počet nepřevzatých karet je asi 1 %...."

-----

Žijete naprosto mimo realitu. Dokážete pochopit, že pro "babičku z Orlických hor" ani pro tělesně postižené není platební karta běžnou součástí života? A její až dodatečná dobrovolnost? Ono je důležité se teď chytnout alespoň drábkem, aby několik vyvolených nepřišlo o svůj "pěkný tunel".

-----

"...Jistě každý podobný projekt prochází od svého vzniku různými úpravami a opravami. Zlepšujme, nebourejme...."

-----

Jako křesťan jistě víte, že dům postavený na písku se zbortí.

Prosazování jen Vašeho "jedině správného" názoru, přes mohutný odpor veřejnosti, ombudsmana, opozice a dokonce i koaličních partnerů ukazuje na to, že tady není něco v pořádku. Když prosadíte svou, jak se Vám to dosud daří, tak v případě katastrofy zaplatíte případné škody ze svého? Podívejte se, jak je "úspěšný" druhý pilíř důchodové reformy. Kdo ty škody zaplatí? Vy spravujete státní kasu a nesete za to odpovědnost!

Tady jste PŘEDEM VAROVÁN, a to i odborníky! Špatně to skončí!!!

To potom bude ÚMYSLNÝ trestný čin - při správě cizího majetku!!!

-----

"....Můžeme opravovat a vylepšovat, co hrdlo ráčí..."

-----

Nemůžeme! Z Trabanta Mercedes neuděláte!

-----

"...Děláme to pro daňové poplatníky a pro ty, kteří jsou (alespoň doufám) skutečně potřební...."

-----

Myslíte si, že potom všem Vám to někdo věří?

Děláte to pro vyvolenou hrstku tunelářů, jakými jsou např. Šiška a Drábek.

-----

"...Co riskujeme, zrušíme-li sKartu? Má ji dnes čtvrt milionu lidí. Spoléhají na to, že dávky vyplacené na sKartu nejsou zabavitelné exekucí. U dávek vyplacených v hotovosti nebo poštovní poukázkou tuto jistotu nemají...."

-----

A jak to bude s dávkou, kterou si převedu z sKarty na svůj účet u jiné banky???

-----

Prostě těch nejasností je stále tolik, že kdo ještě věří v úspěšnost projektu sKarty v současné podobě je podle mého selského názoru hlupák nebo darebák.

-----

"...Zrušíme-li tedy tento systém, zradíme čtvrt miliónu lidí, kteří mu uvěřili a pokládají ho za výhodný...."

-----

Všeobecně se ví, že lidi byli různým způsobem přemlouváni a zastrašováni. Vy máte někde nějaký důkaz, že každý ze čtvrt miliónu lidí tomu věří a pokládá za výhodné?

Pokud nemáte věrohodný důkaz, tak nelžete a zase nemanipulujte!!!

-----

"Všimněme si: mrtvá sKarta nápadně připomíná mrtvý projekt IZIP. Tam už škodu známe, miliarda."

http://www.tyden.cz/rubriky/nazory/glosar/mrtva-skarta-napadne-pripomina-izip_252911.html
09. 04. 2013 | 10:57

Kelt napsal(a):

Kalousek jak při ústním,tak i při písemném vyjádření vychází z této premisi:
-všichni jsou tak hloupí,jak jsem já chytrý/to má z toho chlastu/ a proto jim mohu nabulíkovat,co uznám za vhodné.Např.tu úsporu 250 mega hodil do placu již Drábek,vycházeje z toho,že Skarty budou povinné a veškeré nepojistné dávky půjdou přes ně-kde že ty časy jsou.
Že ta sranda stále již 2,5 mld.,jak prozradila Mullerová v OVM,to již Kalousek cudně zamlčel.
Ale o co jde zásadně je to,že probíhá již zcela otevřená válka mezi TOP09 a ODS o dominanci na pravici a navazují průběžně předvolební tanečky.
Nečas u vědomí toho,že zruší Skarty,tak bude házet Kalouskovi na krk 300 mil.zmařené investice ČS,o které se ona bezpochyb přihlásí a to za jeho výrok,že je předsedou na odpis.
Heger "trumfuje" návrhem na zrušení 100kč poplatku pro hospitalizované děti,Nečas bude bojovat do roztrhání těla za živnostníky,kterým ,některým z nich chce Kalousek snížit paušály a ono těch slibů bude v brzku jako hub po dešti.
Mně by se líbilo znovu vidět onu naditou Nečasovu modrou síťovku a daňové přiznání na jednu stranu A4,kterou mával Topolánek před televizními kamerami.
Co asi nejvíce potěšilo voliče byl slib o zatočení s korupcí na pozadí Nečase s vyhrnutými rukávy a nezvyšování daní,ale to může být přesunuto pro nepředvídané technické potíže do termínu 2014-18.
09. 04. 2013 | 10:57

Pavel13 napsal(a):

V podstatě s panem Kalouskem souhlasím. Základní fakta:
- bylo vydáno 1/4 mil.karet
- 9 z 10 si nechává celou čístku ihned přeposlat na jiný účet
Základní problém:
- systém vydávání karet odporuje zákonům.
Pan Kalousek by si hlavně měl uvědomit, za koho mluví. Buď zde vystupuje jako poslanec a zastupitel voličů nebo jako ministr a tím člen státní správy nebo jako ředitel ČS.
Prý stačí upravit zákon a bude vše v pořádku. Já se ptám, proč? Je špatný? Podle mne ne. Tak tedy nezbude než odstranit zdroj jeho porušování. Data se prostě od státu soukromému subjeku předávat nebudou a basta!
Stát skarty rušit nemůže. Účty jsou v ČS a ta k nim vydává karty a ze zákona vede údaje o klientovi. Nemáme jí do toho co kecat, ať si je tedy vydává dál. Jen zákazníky ať si loví sama. Jestli bude tyto karty nabízet vybraným zákazníkům, je to její právo. Dělá to tak např. u studentů. Pak nebude potřebovat data brát od státu a zákon nebude porušován. Samozřejmě si každý klient může kdykoliv zrušit účet a vrátit kartu bance. Dávku si pak nechá od státu posílat na jiný účet.
Státní správa samozřejmě ztratí možnost diktovat nějaká omezení v používání skaret. Asi se stala někde chyba a takto to prostě nepůjde.
Takže shruji: "Ano, pane řediteli ČS, jako správný hospodář nic nerušte."
09. 04. 2013 | 10:58

TomášL napsal(a):

jozka

V tom Vám musím dát zapravdu, že jde o business mezi MF a ČS...

Je fakt, že by stačilo posílat na normální platební kartu od banky. V tomto směru by to bylo efektivnější.
09. 04. 2013 | 10:58

Josef napsal(a):

To Martin: Píšete že spořitelna dostává osobní data příjemců dávek protiprávně. A Česká pošta, která jim dnes roznáší dávky složenkou ne? Zkuste měřit stejným metrem. Ani váš argument, že babička na vesnici bude nahraná, neobstojí. Vždyť půjde i dál dávky rozesílat složenkou, tak nevím, co strašíte.
09. 04. 2013 | 11:00

jan nejan napsal(a):

Zajimave, jedina strana, ktera si za tim stoji je TOP09. Diky Vam tento prusvih vznikl. Zlodej haji zlodeje. Nevolitelna banda prebehliku a skudcu v cele s Kalousem. FUJ
09. 04. 2013 | 11:01

Marcel Herbolt napsal(a):

Tak jak se většinou nevyjadřuji, tak teď musím... LŽETE, pane ministře (abych parafrázoval jeden slavný sitcom). Už nikde nepíšete, že výběry nejsou zdarma, že jsou lidé nuceni díky této kartě mít účet o který nestojí (jsou to náklady navíc). Dále proč by díky této kartě měl KAŽDÝ vědět že jsem tělesně postiženej, neřkuli nezaměstnanej?! Dáváte těm lidem dopředu cejch. Dále platební podmínky karty - 2 výběry zdarma jsou dneska podstandardem, o platbách nemluvě.
Prostě jak jsem pravicový volič, tady vědomě lžete a obhajujete neobhajitelné.
09. 04. 2013 | 11:08

santawizard napsal(a):

Pane ministře,napsal jste to výborně.Jestli je to pravda jsem na vaši straně.Dneska stejně už existují nové občanské průkazy velikosti kreditních karet.Jestli se v budoucno tyto občanské průkazy spojí se sKartou jako 2 v jednom,tak to bude absolutní super vynález.Jestliže dneska občané kritizují levici za příliš sociální stát ,ale pravici za příliš policejní stát,tak mohou uzavřít společnou politiku proti korupci a zneužívání moci,právě v tomto kompromisu občanského průkazu se sKartou.
Lyvie Klausová by se však měla stát slovenským velvyslancem.Tam s váma za jedno nejsem.
09. 04. 2013 | 11:10

jozka napsal(a):

TomasL:

Tak proti tomu zadna. Jenze to by nebyly love za zakazky... a o ty jde predevsim.
09. 04. 2013 | 11:15

Josef napsal(a):

To Eva: Kdepak jste sebrala, že nás systém sKaret stál miliony? Zatím za něj stát nedal ani korunu, platí to spořitelna a stát to bude muset zatáhnout pouze pokud tento projet zruší, protože pak by spořka měla nárok na náhradu vložených investic a možná nejen to. A ministerstvo práce dlouhodobě říká, že jen na eliminaci složenek ušetří ročně 250 mega. Dobrá, i kdyby to nebylo tolik, protože přes sKarty všechny dávky nepřotečou, úspora to není zanedbatelná. Zkuste o tom přemýšlet s chladnou hlavou a bez emocí.
09. 04. 2013 | 11:16

pěvec napsal(a):

Josef: česká pošta je opravdu nedostává, protože obdrží podklady pro vyplacení dávek od příslušného úřadu, čili si pošta nevede žádnou databázi.
09. 04. 2013 | 11:17

born65 napsal(a):

Jímá mě hrůza, co je možné do blogu bezostyšně napsat za žvásty. Nebo vyslovené provokace. Nicméně - všeho do času. I za tímhle krystalickým zlem (myšleno TOP 09) se jednou zavře voda.
09. 04. 2013 | 11:18

Bořivoj Nazeďchcal napsal(a):

babička vždy říkávala: kdo lže, ten krade.
Kalouskovi se jako prvnímu podařilo toto přísloví obrátit.
09. 04. 2013 | 11:18

missis napsal(a):

pan kalousek žádnou skartu nemá a výplata mu chodí pravidelně. od okamžiku, kdy mám skartu, chodí dávky v termínech podle záhadného klíče a to můžu být ráda, že blbě, ale chodí. automaticky mi však skarta přeposílá pouze mateřskou, přídavky na děti ne, to bych musela znovu běžet na úp a podepsat další papír. nemluvě o těch tisích lidí, co by zrušení skarty zklamalo. lidi ji prostě přijali jako nutné zlo, aby nepřišli o peníze, na které mají nárok. spíš se děsím toho, kam zase budu muset běžet a co všechno podepsat, až skartu zruší, aby mi peníze chodily. a není daleko doba, kdy nám kalousek mezi ty chytrý lejstra šoupne papír, že se dávek jednou pro vždy vzdáváme. poznámka: na lepší a potřebnější účely - kalouskova kapsa je vždy prázdná, ev. vysypaná
09. 04. 2013 | 11:20

Kalous_ušatý napsal(a):

TOP 09 nechce dovolit, ...... aby čtvrt miliónu lidí bylo obráno o možnost (nikoliv povinnost) nakládat s vyplácenými dávkami prostřednictvím platební karty, za jejíž vydání ani používání nemusí uživatelé platit ani korunu."
Určitě se dá dohodnout to, že se tyto již vydané sKarty majitelům ponechají a převedou se do režimu běžných platebních karet. Náklady na tuto transformaci sKaret v běžnou debetní kartu budou minimální až nulové.
09. 04. 2013 | 11:22

Jana Moudrá napsal(a):

Také si myslím, že sKarta je nesmysl a jako hlavní vidím problém v tom, že byl určen jedne B.ústav. Ten, kdo má účet, mohl dostávat dávky na svůj účet + bonus na položku, aby za to nic neplatil, a kdo účet nemá, ať ji dostává dál složenkou, protože to, že účet nemá, asi má svůj DŮVOD! Buď nemá dostatečnou inteligenci, aby ovládal bankomat! A takových občanů je opravdu dost! Nebo si prostě kvůli zlodějským poplatkům našich bank nechce zřídit účet! Ať stát nejprve ochrání naše občany, aby si zde zahraniční banky nevybírali poplatky, které si v jiných státech nedovolí! Potom, ať vymýšlí sKarty. A vybrání jednoho B.ústavu - ČS opravdu hodně "smrdí". proto od toho teď pan Kalousek nemůže ustoupit, musí ji hájit, protože si dovolilo MPSV podepsat kontrakt s ČS, na který nemělo právo a na dlouhou dobu. Kdyby z toho teď sešlo, bude to stát daňové poplatníky! Bohužel ne zodpovědné politiky! hodně miliard! Teď je dobrá rada opravdu DRAHÁ!
09. 04. 2013 | 11:23

melčákova pohanka napsal(a):

Mám obavy,aby Skarta nerozvrátila tuto vládu,která je nejlepší vládou v historii tohoto státu. Věřím,že K.Peake a Nečas budou rozumní a otevření kompromisu...
09. 04. 2013 | 11:25

MJ napsal(a):

Ještě by mi mohl pan Kalousek vysvětlit, co je výhodného na tom, že někomu nepošle peníze na jeho účet, ale na účet nový povinný z vůle strany a vlády. (Dnes už jiné)
09. 04. 2013 | 11:25

hlustvisihák napsal(a):

jj, sám si vzpomínám na začátky dobrovolnosti. Kdo si nevyzvedne kartu, tomu budou zadrženy dávky...

Ještě poznámka pro ty, co si myslí, že se karta týká jen "netáhel", dostávají ji i lidé na rodičovské.
09. 04. 2013 | 11:27

342 napsal(a):

Ad "I když dosud pro posílání dávek prostřednictvím pošty zákonné zmocnění nutné nebylo."

To je samozřejmé. Stejně tak nebylo nutné, aby oprávnění měla každá banka, u které měl příjemce účet a svojí vlastní platební kartu. Lidé tak dostávali mateřské, inv. důchody, podpory a dávky normálně na své bankovní účty.

Jenže sKarta České spořitelny má sloužit také jako identifikační veřejná listina.
To znamená, nejprve by musel být schválen zákon, který by na Erste Bank Group delegoval tuto část správy státního sociálního systému a který by specifikoval, jak má sKarta vypadat, jaké údaje na ní mají být uvedeny.

Většina lidí sKartu nepotřebuje, protože 80 procent z nich si dávky z sKarty hned převádí na vlastní účet:
http://www.novinky.cz/domaci/278074-vetsina-lidi-si-davky-z-skarty-hned-prevadi-na-vlastni-ucet.html
09. 04. 2013 | 11:30

Analytik napsal(a):

Kdykoli ti něco nabídne Satan a přesvědčuje tě o výhodách své nabídky, vezmi nohy na ramena a prchej!
Totéž platí pro Kalouska, jen si před útěkem pořádně schovej peněženku!
09. 04. 2013 | 11:31

pěvec napsal(a):

tento blog porušuje kodex bloggera, proč není stažen?
mimo jiné vyjímám z kodexu:
- Bloger je povinen řídit se platnými zákony České republiky. komentář: Skarty porušují zákon, kalousek obhajuje skarty - tedy porušuje zákon. Mimoto, že porušuje zákony i v jiných obklastech, např. výherních automatech

- Bloger nesmí ve svém blogu úmyslně zveřejňovat informace nepravdivé, zavádějící, neúplné či takové, jejichž pravdivost si nemohl předem dostatečně ověřit a které by mohly poškodit práva či dobré jméno jiných osob či organizací.
komentář: už několikrát byly výroky ohledně skaret shledány jako lživými

- Pokud bloger uveřejní nepravdivou či neúplnou informaci, je povinen uvést ji na pravou míru publikováním doplňujícího či nového textu.
komentář: pokud vím, kalousek tohle nedělá

- Bloger může na svém blogu propagovat vlastní nebo cizí komerční aktivity za předpokladu, že na tento fakt výslovně upozorní. Upozornění musí být viditelné u každého textu, který svojí povahou naplňuje definici komerční propagace.
komentář: kalousek propaguje spořku aniž by na to výslovně upozornil.

tak to by snad zatím mohlo stačit
09. 04. 2013 | 11:31

Kamil napsal(a):

Skarta nemůže zabránit zneužití sociálních dávek. Stačí si vybrat celou dávku v bankomatu, a pak ji klidně celou naházet do výherních automatů. Kdo mi v tom může zabránit, když mám možnost si, díky skartě, vybrat dávku v hotovosti? Nikdo. Čili, i v tom,že skarta může zabránit zneužití dávek, pan ministr Kalousek lže.
09. 04. 2013 | 11:36

melčákova pohanka napsal(a):

Kamil. U Kalouska je spíše podezřelé,když vyjímečně nelže...
09. 04. 2013 | 11:39

drozd kvíčala napsal(a):

jedna z nevýhod: z bankomatu si nelze najednou vybrat celou částku
platební kartu nelze dát z ruky bez toho, aniž by se poruš zákon
09. 04. 2013 | 11:40

Charlie napsal(a):

Tentokrát to zlosyn Kalousek popsal věcně a logicky ---- přesto dostal výprask

Zdejší diskuse odpovídá stavu ducha a ten zase stavu ekonomiky tohohle státu. Blbců jako much.
09. 04. 2013 | 11:42

Jindra napsal(a):

Typická ukázka uvažování člověka, který začal svou politickou kariéru úspěšně v Národní frontě. Tehdy bylo všechno takoo direktivně řízeno.
Bohužel na jeho uvažování je vidět typický nedostatek těchto lidí, a to alespoň minimálně v oblasti interpolačního logického myšlení.
Může mi M.Kalousek vysvětlit, proč musela být sKarta povinná i pro ivalidy (a v budoucnu snad i důchodce)? Já opravdu nevím, jak je schopen někdo dojet na vozejku nebo jen s berlemi k bankomatu a tam si ještě jednou rukou zakrývat klávesnici, protože nikdo netuší, zda při starosti našich finančních úřadů o bankomaty, tam již několik dní není zařízení na monitorováni PIN-kódu?
Jeden skutečný příklad. V jedné vesnici, kde teď chtějí zrušit i poštu, bydlí v jedné chalupě sám jeden člověk, který téměř nemůže chodit. Obec mu dováží v poledne oběd a loni v zimě si listonoška zlomila nohu, když mu nesla do zastrčené chalupy penzi. Jak tenhle člověk je schopan se v zimě dostat na nejbližší bankomat ČS, který je v mětečku vzdáleném 10 km. - Prostě Kalousek se rozhodl (hlavně asi pod vlivem neschopného Drábka, PhD IT-experta) tyhle lidi asi nechat co nejdříve umřít, aby ušetřil na sociálních výdajích. Jak takovýto člověk jako Kalousek může tvrdit, že je křesťan? On je prostě ještě horší, než byli vládnoucí komunisté v Národní frontě, protože ty občas někdo kritizoval na veřejné stranické schůzi. Ale lidi z ČSS a ČSL byli jako potřebná součást Národní fronty ty největší křiváci a udavači. (Jestlipak také tuto sortu lidí studuje - viz vedlejší blog - Ústav pro studium totaliních režimů?)
Takto tedy jeden chemik z národfrontovské ČSL zcela zdiskreditoval sKraty ještě dříve než je stačili všem lidem vydat. Ale on není schopen - soudě podle jeho vystoupení v neděli v ČT - tuto sociální problematiku vůbec pcohopit. Takže to je všechno vlastně jen mlácení prázdné sociálně-finanční slámy.
09. 04. 2013 | 11:45

Martin napsal(a):

Josef: Česká pošta osobní údaje nedostává, rozesílání organizuje ČSSZ nebo Městský Úřad popř. jiné státní složky a objednávají si u České Pošty službu doručení peněz na adresu. Naproti tomu u sKarty se v České Spořitelně na každého adresáta založí účet, proti jeho vůli a budou tam evidovány jeho osobní údaje.
Babka si bude muset vyřídit sKartu a za složenku si připlatí ze svého a inkasovat bude Česká Spořitelna, složenka jistě nebude za sazebník ČP, ale tak za padesát. To jsou ty Kalouskovy úspory v praxi.
09. 04. 2013 | 11:46

Pavel13 napsal(a):

Prosím všechny progresívní pokrokové zastánce skaret, aby napsali, v čem jsou skarty lepší oproti běžným, dávno známým a používaným skartám.

Zatím jediný konkrétní argument zde napsal neo. Prý si jiné karty dosud nemohli někteří lidé dovolit, protože nemají na bankovní poplatky. U skarty nejsou.
Nesouhlasím:
- Na trhu už jsou delší dobu účty bez poplatků i s kartou.
- Nic nebrání ČS takové účty a karty běžně nabízet, když je to prý pro ni i tak výhodné.
- Skarty nejsou zcela bez poplatků a do budoucna kdoví.
- Některé poplatky u skaret jsou naopak neúměrně vysoké, např. za ztrátu karty.
09. 04. 2013 | 11:47

VČEKA VILÍK napsal(a):

Pane Kalousek co zase lžete ! "Již dnes může úřad práce rozhodnout, že uživatelé dávek v hmotné nouzi, budou mít zablokované platby v určitých typech provozoven (např. herny či restaurace). Během roku až dvou lze systém rozvinout tak, že budou zablokovány možnosti plateb za jakékoliv zboží, které nelze pokládat za sociálně nezbytné. " Z karty nelze vybírat hotově ?!!!?
09. 04. 2013 | 11:51

Baky napsal(a):

Koaliční vláda Petra Nečase, složená ze tří politických stran ODS, TOP09 a LIDEM, kterážto nebyla v minulých volbách zvolena jediným občanem ČR, je od počátku existence, tzn. od vystoupení parlamentní strany Věci veřejné z koalice na přelomu dubna a května 2012, NELEGITIMNÍ a její všechna následná usnesení a zákony, schválené v Poslanecké sněmovně, jsou od počátku NEPLATNÁ!
Vzhledem k tomu, že vláda Petra Nečase nepožádala po rozpadu původní vládní koalice o nový mandát občany ČR v předčasných parlamentních volbách tak, jak bývá zvykem v zaběhlých demokratických státech západně od našich hranic, a ani nepodala demisi i po prohraných podzimních krajských a senátních volbách a ani tak neučinila po prohře vládního kandidáta na prezidenta ČR Karla Schwarzenberga v lednových prezidentských přímých volbách, občané ČR mají dle článku č.23 Listiny základních práv a svobod tuto arogantní vládu, pošlapávající základní lidská práva ODVOLAT!

V článku č. 23 Listiny základních práv a svobod se jasně píše, CITÁT:

"Právo na odpor je posledním zákonným prostředkem obrany demokracie. S ohledem na své zakotvení je toto právo spíše občanskou povinností."
09. 04. 2013 | 11:52

rudlaba napsal(a):

to by bankomat musel být v každé vesnici,jinak dojíždění za bankomatem stojí peníze za dopravu,kde nějaká solidní je,ale stále se ruší a omezuje,každý auto nemá a stejně to auto potřebuje pohonné hmoty a u těch ceny lezou do závratných výšek,takže tu podporu zachvíli projezdíme za tím bankomatem.A nedivte se starým lidem že mají obavu z bankomatů,vždyť je to generace která vyrůstala v době kdy nebyla televize,počítače,ale ctili a měli v úctě rodiče a staré lidi a nebyli politici kteří si ze starých lidí dělali prdel,Kalousku.
09. 04. 2013 | 11:54

pěvec napsal(a):

kalousku, zeman ti ten upravenej zákon stejně nepodepíše a ve sněmovně 101 hlasů neseženeš, když je ods proti.

ad charlie: skarty jsou nezákonné. Tečka. Věcné argumenty tedy pozbývají smyslu.
09. 04. 2013 | 11:55

Ondra napsal(a):

Co kdyby se od úplného začátku stát každého příjemce sociálních dávek ptal, jestli mu je sKarta vůbec k něčemu, jestli jí využije (tj. už má účet a kartu od své banky) a nezpůsobí mu jen potíže (např. nedostane se k bankomatu) ? Odpovím si sám: protože by skutečných zájemců bylo tak málo, že by do takové státní zakázky žádná banka nešla. Proto ten mamutí kšeft s Českou spořitelnou, bez ohledu na účelnost a odlišné názory. A teď z toho vycouvat je krajně obtížné.
09. 04. 2013 | 11:56

rejpal napsal(a):

Nejvíc mě fascinuje, že nejdřív se nějaký program spustí, pak se zjistí, že je v rozporu se zákonem, a tak se prostě řekně, změníme zákon.
Za tohle by měly odejít všechny odpovědné osoby a je úplně irelevantní, jestli myšlenka je dobrá nebo ne.
09. 04. 2013 | 11:56

melčákova pohanka napsal(a):

Baky. Konečně příspěvek,který vyjadřuje PODSTATU všeho a neodklání pozornost jinam !!! Blogy a řeči už dávno nic neřeší!!
09. 04. 2013 | 11:58

J.Kovář napsal(a):

Proč chce pan Kalousek zachovat S-Karty? Protože provize ze strany ČS už byla vypacena. Každý, kdo se někdy pohyboval ve finančním sektoru ví, jak tučné provize dostávají od bank lidé, kteří jim dohazují klienty. V tomto případě se jedná o desetitisíce klientů, takže provize musela být vskutku (ne)chutně vysoká.
09. 04. 2013 | 11:58

neo napsal(a):

Baky:

jelikož dle ústavy čr není mandát poslance vázán na politickou stranu, tak si dovolím tvrdit, že nemáte pravdu a usnesení a zákony jsou platné.

Žádný zákon pak nenařizuje požádat o nový mandát, maximálně lze vyvolat hlasování o důvěře a ta byla zatím vždy dána.

krajské, senátní ani prezidentské volby pak nemají žádnou souvislost s volbami do sněmovny.
09. 04. 2013 | 12:00

melčákova pohanka napsal(a):

neo. Zaměřte se na poslední větu Bakyho! A Vaší i mojí a dalších občanskou povinnost !!!
09. 04. 2013 | 12:05

neo napsal(a):

Pavel13 :
- Na trhu už jsou delší dobu účty bez poplatků i s kartou.
//////
ano to jsou, to je bez debat, nicméně ony banky nemají pobočky a bankomaty, narozdíl od nejrozšířenější sítě ČS. A pokud by to byly bezplatné účty u větších bank, bývá tam podmínka posílat určitou nemalou částku, což je u sociálních dávek nesplnitelné.

- Nic nebrání ČS takové účty a karty běžně nabízet, když je to prý pro ni i tak výhodné.///// pokud by je nabízela sama ČS už by tak výhodné nebyly.
- Skarty nejsou zcela bez poplatků a do budoucna kdoví.//// o budoucnosti lze jen spekulovat.
- Některé poplatky u skaret jsou naopak neúměrně vysoké, např. za ztrátu karty. //// neporovnával jsem ceníky. Někde je ztráta karty pojištěná, tady myslim, že neni, proto asi ta částka. To opravdu záleží na konkrétní bance.
09. 04. 2013 | 12:06

Pavel13 napsal(a):

:rudlaba
Jenže dělbu práce a specializaci na chemické VŠ panu ministrovi asi nevysvětlili. Těžko mu vysvětlíte co vše patří k doručování. Ani po něm nechtějte chápat komplexně náklady. On se z příručky naučil má dáti a dal, má svou kasičku a to mu k životu stačí.
09. 04. 2013 | 12:06

Jacox napsal(a):

Naprosto soihlasim sKarty nejsou pspatnym krokem..ale socky si sva prave kdy nemusi nic delat,nikdo je nesmi omezovat a musi pouze vyzirat stat-omezit neenchaji!
09. 04. 2013 | 12:09

petrpan2 napsal(a):

Kalousek!!
Tobě už nikdo nevěří podvodníku
09. 04. 2013 | 12:10

neo napsal(a):

melčákova pohanka:

to přeci nikdo nezpochybňuje. může protestovat jak uzná za vhodné v rámci zákonů čr.

dělají to tak lékaři, učitelé, odboráři, studenti v jižních čechách nebo proalťáci na náměstích, jako v neděli...
09. 04. 2013 | 12:11

342 napsal(a):

Pokud pan Kalousek tvrdí, že sKarta je nepovinná, potom tímto sKarta jako veřejná listina zaniká. To je totéž jako kdyby řekl, že občanské průkazy jsou už nepovinné.

sKarta tím končí jako veřejná identifikační listina. A jako pouhý komerční produkt České spořitelny nemohou sKartu vydávat úřady práce a nemá smysl nakupovat čtečky sKaret pro úřady práce. Očekávat potom nějaké dlouhodobé "úspory" díky de facto zrušené sKartě, je trochu nerealistické.
09. 04. 2013 | 12:11

drozd kvíčala napsal(a):

jacox: maminky na mateřské či rodičovské, invalidy apod. bych sockami nenazýval.
Ale jako duševní socka ses předvedl ty.
09. 04. 2013 | 12:12

mexxican napsal(a):

Blog zdravého rozumu: Proč je nesmysl poslouchat Kalouska

- sKarty jsou jen dalším tunelem
- absolutně nic neřeší a celou situaci s vyplácením dávek jen komplikují
- karty mají smysl tam, kde potřebuji mít jako provozovatel nějaké služby jednoznačnou identifikaci zákazníka a chci mít přehled o jeho aktivitách
- stát má k dispozici jednoznačnou identifikaci každého občana a má přehled o jeho aktivitách
- sKarta má v tomto nulovou přidanou hodnotu, je to jen další z milionu karet, do které nás někdo chce nanutit, aniž bychom z toho měli my nebo stát jakoukoliv výhodu
09. 04. 2013 | 12:13

Čochtan napsal(a):

"Během roku až dvou lze systém rozvinout tak, že budou zablokovány možnosti plateb za jakékoliv zboží, které nelze pokládat za sociálně nezbytné. "
To je ten důvod, proč určité vrstvy proti SKartě soptí, až jim pěna lítá od držky. Až jim v obchodě nevezmou platbu SKartou při koupi cigaret a alkoholu. Dealer marihuany SKartu nebere už dnes. :-((
09. 04. 2013 | 12:14

melčákova pohanka napsal(a):

neo. Tak jo,když myslíte... U vás platí,že máte vládu,jakou si zasloužíte ! Ještě jste zapomněl na toho slušného Roma,který demonstroval za spravedlnost pro D.Ratha .
09. 04. 2013 | 12:17

Puck napsal(a):

Načpak složité úvahy ?
Spořitelna dostala kšeft od státu, a její existence je závislá na zisku. Ten, v tomto případě, zajistí buďto stát, anebo klient, anebo oba.

Převádění všech možných činností z rukou státu do rukou privátu je primárním zájmen této garnitury. Pak už je úloha politika poměrně jednoduchá: Přesvědčit občana, že jedná v jeho zájmu a v zájmu státu.
09. 04. 2013 | 12:18

Pavel13 napsal(a):

neo napsal(a):
"pokud by je nabízela sama ČS už by tak výhodné nebyly"
Můžete mi to, prosím, rozvést? Nějak to nechápu.

Sám běžné poplatky neplatím, za ztrátu karty jsem rovněž neplatil nic. Pravda je, že poboček je nemnoho, zato mám oproti skartě internetové bankovnictví. Je to věc kompromisu, ale koho zajímají jen poplatky, vybrat si může.
09. 04. 2013 | 12:18

Marek napsal(a):

To je zase snůška nesmyslů. Proč má ten člověk potřebu dělat z lidí neustále blbce? Proč něco mele o tom, že ušetří čtvrt miliardy a ještě to podpoří tím, že se ušetřené peníze mohou dát na potřebné? On je tu poprvé? Já nechápu, proč nevymýšlejí něco opravdu prospěšného. Proč se snaží "vylepšovat" věci, které zatím ještě alespoň nějak fungovaly.
09. 04. 2013 | 12:18

pěvec napsal(a):

Čochtan: to omezení nákupu lze velice, ale velice snadno obejít
09. 04. 2013 | 12:23

razdva napsal(a):

Státní zaměstnanci, a to ministři nepochybně jsou, by měli plat dostávat přes sKarty, na nichž budou zablokovány nevhodné platby: v hernách, hospodách, v parlamentním báru, za dodávky beden chlastu... Tihle lidi musí být vedení k pořádku a mravnému životu, daňový poplatník je prostě musí vychovávat.
09. 04. 2013 | 12:24

Čochtan napsal(a):

Co se tady vyrojilo nesmyslů, pitomostí, lží, křivých obvinění,...
Stačí říct slovo "Kalousek" a spousta lidí stáhne pysky, vycení zuby, ze chřtánu vychází temné vrčení, a z mordy vytéká jedovatá pěna. A při tom by stačila injekce od veterináře.

"... stát sKartu poskytuje lidem bezplatně. Kdo nechce, používat ji nemusí. Dokonce ani převzít ji nemusí.... "
Tak kde je ten problém ? Proč rušit něco, co není povinné ?
09. 04. 2013 | 12:26

TCH napsal(a):

Dočetl jsem to až po "...na lepší účel, například na zvýšení podpory sociálně potřebným." Dál to nešlo.
09. 04. 2013 | 12:27

didusin napsal(a):

Kalousku, víme že cokoli řeknete, je správným postupem opačné řešení. Možná to není tak úplná pravda, ale připište si většinové smýšlení na vrub vaši dvacetileté činnosti v politice. Situace velmi podobná inverznímu vnímání komunistické propagandy. Vy byste měl být i se svými kumpány někde zcela jinde, než-li ve sněmovně a bez vycházek.
09. 04. 2013 | 12:28

Čochtan napsal(a):

pěvec napsal(a):
Čochtan: to omezení nákupu lze velice, ale velice snadno obejít
-----------------------------------------------------------------
Ano, to je pravda. A přesto to soptění ! Proč ?
09. 04. 2013 | 12:28

vodník napsal(a):

čochtan: a co na to duchovní otec celého systému, toho času stíhaný za korupci:
Zneužívání dávek zatím sKarta nezamezí, uznává náměstek
http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/clanek.phtml?id=748954
09. 04. 2013 | 12:29

neo napsal(a):

Pavel13:

protože za jiných podmínek by se to nevyplatilo. Kdyby ano, už by to banky dávno nabízely.

Ne každý má možnost internetového bankovnictví a u lidí na dávkách je vyšší pravděpodobnost, že internet nebudou mít.
09. 04. 2013 | 12:29

neo napsal(a):

melčákova pohanka:

o slušném romovi, který by demonstroval za ratha jsem neslyšel, takže jsem ho ani nemohl zmínit.
09. 04. 2013 | 12:32

Pepa Řepa napsal(a):

Dušan
také si to myslím a mám pocit, že za tři roky přijdou s obdobným projektem rovnátka.Práci s kartou zvládla i tak duševně méněcenná osoba jako jsem já. Ombudsmanská připomínka je zábavná, zřejmě měl světlou chvilku když nenasával ze šuplíku. Proto nechce Křečka, počítal by lahve.
09. 04. 2013 | 12:34

Čochtan napsal(a):

Pavel13 napsal(a):
"..zato mám oproti skartě internetové bankovnictví..."
------------------------------------------------------
Byl by to takový problém, zavést pro sKartu internetové bankovnictví ? Já internetové bankovnictví mám, u městské spořitelny (Stadtsparkasse), má od ní malý scanner, ten přečte čárkový kód na obrazovce, ukáže číslo, já ho naťukám a převod je hotový. Je to mnohem jistější a bezpečnější než karta.
09. 04. 2013 | 12:35

Petr. napsal(a):

Hlavní důvod nynejší krize okolo "Skaret", je její odfláknutí stovkami, možná tisíci úředníků MPSV a připomínkových míst státu. Odpovědnost nikdo nenese. Jeden, nebo dva vysocí úředníci budou vykopnuti na ještě lukrativnější místa.
Někdo namítne: Úředníci "dělali" to co měli nařízeno. Ale když majitel pekárny nařídí, že se budou péct spálené a přesolené housky, každý pekař ví, že nebude na mzdu. Minimálně se bude hádat, když s tím nesekne. Ale český státní úředník? Tomu je to jedno. Hlavně, že hrabe a odpovědnost za svůj královský plat, v teplíčku, při kafíčku, jakákoliv žádná.
Řešení, které kmotři z jakékoliv strany nepřipustí: Vyházet všechny dojednoho a začít s čistým, skromějším stolem. Aby se infekce flákárny a nezodpovědnosti nešířila.
09. 04. 2013 | 12:36

David napsal(a):

Čochtan | 12:26:

"...Tak kde je ten problém ? Proč rušit něco, co není povinné ?..."

----------------------------------------------------------------

I hlupák pochopí, že v tomto případě, když to není povinné, tak to už není ani ekonomicky výhodné.

Stejně tak dopadne i druhý pilíř důchodové reformy - počkejte si do konce června. Nepovinnost IZIPu už máme za sebou.

Prostě arogantní šílený chemik se nedokáže poučit z chyb. On nám jen pořád umě manipulativním způsobem v tlouká do hlav, že jedině jen jeho řešení je to nejlepší ze všech těch špatných.
09. 04. 2013 | 12:36

jiras napsal(a):

Slyšet od pana Kalouska .."tímto způsobem se ale nechová žádný rozumný hospodář" zní naprosto neuvěřitelně: pan Drábek s p. Šiškou byli opravdu dobří hospodáři! Jen zapomněli, že nehospodaří na svém, ale na společném. To je problém všech těch, co si u nás říkají politici. A my jim svou apatií umožňujeme rozkrádat veřejné prostředky.
09. 04. 2013 | 12:38

Monika napsal(a):

Dohady a lži o tom, jak je S-karta výhodná pro státní či jinou kasu jsou trapné a nedůstojné, ale budiž..... S jinými státy nás nesrovnávejte. Výkon, odbornost, čestnost státní správy atd. je u nás jiná. Mě jako invalidu zajímají věci čistě praktické. Proč mám vlastně tuhle S-kartu vlastnit? Platebních karet mám několik, občanku mám, řidičák mám a průkaz ZTP potřebuji jen při nástupu do busu či vlaku, jako ochranu před revizory a jednou za rok jako průkaz ke slevě v divadle. Jinak je mi tenhle průkaz k ničemu. Ani k tomu, že bych díky průkazu ZTP ušetřila za dálniční známku. Mohla bych, zákon to sice teoreticky umožňuje, ale prakticky to nejde. K lékaři jedu s řidičem v autě = známku mít nemusíme. Manžel pojede zpátky beze mě a známku tak stejně mít musíme. Celá vláda je k ničemu, neumí nic dotáhnout do konce, neumí se na ničem dohodnout. Je to celé - nejen S-karty - k ničemu.
09. 04. 2013 | 12:40

fafnir napsal(a):

Čochtane
ano,to je to,co zdejším diskutujícím nejvíce vadí.A podotek,zdejší rudoši mají při spatření Jména Kalousek ihned pěnu u úst,a a ni nedočto článek do konce.Kdyby si třeba byli schopni přečíst a hlavně pochopit toto:"
Lidé platí sKartou v obchodech, vybírají finanční prostředky v bankomatech, převádějí si z ní finanční prostředky na běžný účet bez toho, aby museli kvůli tomu osobně navštívit úřad. A komu to nevyhovuje, nechává si i nadále posílat dávky poštovní poukázkou".
Tak by tito mudrci neoperovali babičkou na konci světa.Jenže chápání čteného textu je nad síly takovýchto lidí,a není divu,že jsou závislí na dávkách.
A že mluví o korupci.No oni sami jinak ani jednat neumí,tak to holt přisuzují i jiným.Odhalují ovšem jen sebe.
A aplaudovat BAKYMu to už hranicí s demencí.Podle něho,když někoho nezvolí za předsedu zahrádkářů,má okamžitě rezignovat na funkci člena vlády,parlamentu a nebo šéfa podniku.Lidé,kteří vůbec nerozeznávají a nejsou sto ubohým mozečkem pochopit,že máme volby,krajské,obecní,senátorské a parlamentní,navíc presidentské,do každého orgánu se volí jinak,a má jiný dopad, a vše jim splývá v jedno,by měli být zbaveni volebního práva pro negramotnost.A doporučit takovým negramotům číst ústavu je zbytečno,stejně ji nepochopí.Prostě jsou frustrováni vlastní neschopností.
09. 04. 2013 | 12:43

Důchodce68r napsal(a):

Nejvyšší čas vyměnit celé perzonální obsazení ministerstva. Nic jiného zřejmě nepomůže.
09. 04. 2013 | 12:46

Čochtan napsal(a):

David napsal(a):
"I hlupák pochopí, že v tomto případě, když to není povinné, tak to už není ani ekonomicky výhodné..."
Davide to není pravda. Je spousta nepovinných ale výhodných věcí. Pokud je sKarta výhodná, pak se prosadí sama. Pokud bude možno sKartou platit jako každou jinou kreditkou, na každém rohu, pak odpadne čekání na pošťačku nebo ve frontě na poště, a to je výhoda. Pro ČS je to spousta dalších zákazníků, sice ne milionářů,. ale ....
Já myslím, že pokud ji z politických důvodů nezruší, pak se časem prosadí sama. A rušit něco užitečného, jen aby pár řvounů se politicky ukojilo, to je blbost a zločin.
09. 04. 2013 | 12:48

Důchodce68r napsal(a):

A OKAMŽITĚ vrátit valorizaci důchodů na spravedlivou míru !!!
A všichni strůjci S-karty ať zaplatí škody, a za neoprávněnou smlouvu s ČS do vězení!!!
09. 04. 2013 | 12:51

David Fixa napsal(a):

Už se těším na blog: "Proč je nesmysl poslouchat Kalouska." To bude ale asi moc dlouhé a nikdo to nedočte do konce. :-)
09. 04. 2013 | 12:52

Vincent napsal(a):

Díky za PRECIZNÍ vysvětlení!!! Jen tak dále, děláte to dobře pane ministře. Budu zase volit TOP 09 !

Jinak M.ZEMAN není mým prezidentem, jelikož vyhrál ve volbě podvodem. Lež a nenávist vyhrála nad láskou a pravdou!!! Vincent
09. 04. 2013 | 12:52

Petr z Tábora napsal(a):

S-kartu zrušit.K identifikaci občana sama o sobě nestačí, je třeba mít OP s fotkou. Je nefér dávat ČSS monopol z moci státu.
Systém dobře fungoval i bez ní - pokud jde o ušetření poštovného, tak velká část příjemců má své účty, jistě by šlo rozšířit posílání na účet a ne poštou.
Pořízení každé karty stojí nezanedbatelné peníze a při tom je to v mnoha případech jen na pár měsíců.
Je třeba opět zavést posílání více dávek jednou částkou, šlo to i dříve.
Celá akce je zdiskreditovaná vyšetřováním možné korupce a dodnes nikdo nevysvětlil jak může pouhý náměstek ministra zavázat stát na hodně let dopředu.
09. 04. 2013 | 12:56

dříve čtenář napsal(a):

fafnir a jiní bláhoví...
Prosím předložte faktické údaje, kolik stál starý systém vyplácení dávek a kolik stojí nový. Včetně peněz za údržbu. Krom toho bych rád věděl, co to státu přinenese, jaké jsou plusy a jaké mínusy. Bez těchto údajů si budu pořád jen představovat starého invalidu z vesničky, který stráví celý den jízdou k bankomatu a bude nervózní jak sáňky v létě, aby náhodou při výběru něco nepopletl... Vědí, buzerace se tomu říká!
09. 04. 2013 | 12:57

Yossarian napsal(a):

Nečekám že mi velký Šemík odpoví, ale docela by mě zajímalo, jak sKarta řeší následující scénáře:

1. uživatel převede všechny peníze jedním příkazem na své osobní konto (tím obejde omezení plateb skarty)

2. uživatel přesto skartou platí - jak je možné, že zisk z kartových operací má pouze jeden bankovní dům? Kde je volná soutěž?

3. uživatel skarty by rád kartou platil, ale v jeho rodné vísce nikdo platební karty neakceptuje a první obchod akceptující karty je (v lepším případě) středisková obec, nebo dokonce okresní město. Opravdu je možné jezdit nakupovat zboží denní spotřeby každý druhý den do jiné obce? (bavíme se o lidech nezaměstnaných, kteří dostávají pouze "socku")
09. 04. 2013 | 12:58

razdva napsal(a):

Vincent:
No ja, mistrál, to je svinstvo. Jednomu to fučení vleze na mozek.
09. 04. 2013 | 13:00

Důchodce68r napsal(a):

S-karta BEZPLATNĚ ??? to píše "ekonom" ?
09. 04. 2013 | 13:00

Dan napsal(a):

Kalousek má štěstí, že Demagog.cz se ho bojí a jeho článkem se nebude zabývat. Tolik nepravdy,lží a zavádějících informaci, se hned tak nenajde.
09. 04. 2013 | 13:05

Čochtan napsal(a):

dříve čtenář
sKarta JE a má i nadále být DOBROVOLNÁ !!!!
Takže tvoje dojímací kecy o "starém invalidovi z vesničky, který stráví celý den jízdou k bankomatu" jsou jen hloupé kecy a politicky motivované lži.
09. 04. 2013 | 13:09

Kolja napsal(a):

sKarta je uplne normalni vec, snad s vyjimkou provincionalni zatuchle ceske kotlinky. Všechno, co Kalousek napsal dává naprostou logiku a nechápu o co komu jde.
09. 04. 2013 | 13:10

Čochtan napsal(a):

Dane,
demagog.cz se zabývat nemusí, ale můžeš ty ! Když jsi pevně přesvědčen že "..Tolik nepravdy,lží a zavádějících informaci, ..", tak sem s důkazy ! Místa máš zde víc než dost. Ale ne kecy, ověřitelné důkazy ! Jsem zvědav, zda se do toho pustíš. Kecat umí každý ... .
09. 04. 2013 | 13:13

Darja Valešová napsal(a):

Skarta pomuze duchodcum i postizenym, ale o tom se tady skoro nemluví. Já jsem pro to aby se skarty zavedly protože temer kazdy den TV zpravy vysilaji pripady okradenych duchodcu i postizenych, kteri prichazeji o celozivotni uspory, tragicke pribehy, kam az muze zajit lidska chamtivost. Pokud budou mit lide dobrovolně Skartu nebude to tak lehce mozne a penize budou mit relativne bezpecne ulozene, moji rodiče si vyzvedli skartu hned první týden a teď komunikují s úředníky MPSV o možnostech dalších zlepšení. Není to špatný projekt.
09. 04. 2013 | 13:13

razdva napsal(a):

Čochtan:
"sKarta JE a má i nadále být DOBROVOLNÁ !!!!"
XXXXXX
A jakej má smysl?
09. 04. 2013 | 13:14

razdva napsal(a):

Vlastně mě teď napadá, že tak blbou argumentaci (ušetřilo se 2,5 miliardy a basta...) volí Kalousek úmyslně, aby se projekt zrušil a ČS se napakovala na arbitráži. Jako v případě Diag Human.
09. 04. 2013 | 13:15

Honza napsal(a):

Pane ministře,

nezlobte se, ale nevěřím Vám ve věci S-karet ani jediné slovo. Celý projekt S-karet je od prvopočátku podezřelý. Když jsem poprvé slyšel o záměru realizovat tento projekt, bylo to v rámci jediného drobného článku na Aktuálně.cz, kde se jeden z redaktorů pozastavoval nad tím, že jedním z kvalifikačních kritérií v rámci vypsané veřejné zakázky, je rozsáhlost sítě bankomatů v ČR. Požadované množství bankomatů měly v té době pouze Česká spořitelna a Komerční banka (že podmínku splňuje i KB se zjistilo až posléze). Jako důvod pro takto nastavené kritérium tehdy ministerstvo uvádělo, že je třeba zajistit dobrou dostupnost výplatních míst. Tehdy samotné banky upozorňovaly, že podmínka může být tzv. šitá na míru konkrétnímu soutěžiteli. Na výtku nebylo reagováno a o projektu se téměř vůbec nepsalo až do doby, než začaly být vydávány S-karty. Pak jsme s překvapením zjistili, že zvítězila ČS, o které se od počátku diskutovalo jako o nejpravděpodobnějším vítězi soutěže. Z počátku měli občané možnost zvolit si platbu na své stávající bankovní účty a nemuseli S-kartu převzít, nicméně Úřady práce podle pokynu shora, o této možnosti neinformovaly a vnucovaly všem zájemcům o podporu v nezam. tyto karty (zkušenost kamarádky, které bylo řečeno, že buď podepíše žádost o S-kartu, nebo nedostane ani korunu, oporu v zákoně to nemělo). Následně byla přijata novela zákona a S-karty jsou povinné...

Jak sám píšete, platební kartu má dnes téměř každý, je tak možné využívat pro výplatu dávek stávající účty občanů a bankovní účty u ČS zřizovat pouze těm, kdo je skutečně chtějí. Ti se stanou dobrovolnými klienty ČS, čímž odpadne problém s ÚOOÚ. Navíc tím dojde k dalším úsporám, protože část prostředků pro ty nejpotřebnější neskončí v položce "čistý zisk" ČS, ale v peněženkách potřebných.

Co se týká úspor státu, musím souhlasit, že k úsporám skutečně dochází, nicméně na úkor nejpotřebnějších, pro které je i těch několik korun hodně peněz. Chápu, že pro profesionálního politika je debata o nějakých 30,- Kč zcela nad jeho chápání, ale příjemci dávek obvykle měsíc žijí z Vašeho jednodenního příjmu a konkrétně těch 30,- Kč je jeden jejich oběd.

K údajným tlakům opozice a zneužívání S-karet opozicí jako kontroverzního téma, se nehodlám vyjadřovat, protože se jedná o natolik slabý argument, že by bylo naprostou ztrátou času jej vyvracet.

Musím říci, že této vládě absolutně chybí sebereflexe, a pokud bude pokračovat tímto stylem, voliči jí to za rok spočítají i s úroky...
09. 04. 2013 | 13:17

fafnir napsal(a):

Yossarian
bod 1 neohlídá nikdo,jenomže na S kartu a její konto nemohou exekutoři kdežto na každé jiné ano.
bod 2 karty byla vysoutěženy veřejným výběrovým řízením,takže na základě toho je to možné.
bod 3 ocituji:"Lidé platí sKartou v obchodech, vybírají finanční prostředky v bankomatech, převádějí si z ní finanční prostředky na běžný účet bez toho, aby museli kvůli tomu osobně navštívit úřad. A komu to nevyhovuje, nechává si i nadále posílat dávky poštovní poukázkou."
Kdybyste Yossariane byl schopen pochopit napsané,tak byste tu třetí otázku ani nepokládal.Zároveň je tento citát odpoévědí "dříve čtenáři",který také neumí číst,nebo nechápe psané.
09. 04. 2013 | 13:21

pěvec napsal(a):

fafnir:
ad 1)
ODS navrhuje exekuci dávek životního minima
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/ods-navrhuje-exekuci-davek-zivotniho-minima_266393.html
ad 2) výběrové řízení neproběhlo (no proběhlo, ale bylo ušito na míru jednoumu bankovnímu domu)
09. 04. 2013 | 13:29

dříve čtenář napsal(a):

Čochtan, dokažete mi vyčíslit náklady na starý systém a jeho údržbu a na s-karty a jejich údržbu? Co nám vlastně přinesou za plusy? Děkuji, pak se nebudu dojímat nad státní buzerací občanů, ani nad bohapustým vyhazováním peněz z okna.
09. 04. 2013 | 13:33

David napsal(a):

Ještě k 10:57 a 12:36:

-----------------------------------------------------------------------------------

Parlamentnilisty.cz - 8.4.2013 13:42:

Prokletá Drábkova sockarta: Nedělní Moravec má vážné pokračování.

Výběr:

"...systém nové výplaty dávek stál, podle MPSV ČR, 2,5 miliardy korun, a ty se asi vyhodí

...Za zcela zásadní argument proti sKartě považuje to, že pokud bude její platební funkce pouze dobrovolná, bude Česká spořitelna zajišťovat jejich výrobu, ale Úřad práce ji bude platit, což vyjde na 240 milionů ročně. „Slova pana Drábka, ale bohužel i paní ministryně, o úsporách, jsou pouze mlhou, která má zakrýt skutečný důvod projektu,“

...Aktuální průzkum společnosti SANEP potvrzuje, že projekt sociální karty propadl i u veřejnosti.

Za zdařilý ho považuje pouze 8,7 procenta majitelů této karty.

Naopak 34,8 procent majitelů sKarty ho považuje za špatný, 26,1 procenta ho vnímá jako korupční a 21,7 procenta jako diskriminační. Za zdařilý pak považuje projekt sKarty pouze 6,1 procent respondentů, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace. Názor, že by měl být projekt sKaret ukončen, sdílí v souhrnu 85,7 procenta majitelů karty a 81,6 procenta celkové domácí populace...."

http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/vlada/Prokleta-Drabkova-sockarta-Nedelni-Moravec-ma-vazne-pokracovani-268295

-----------------------------------------------------------------------------------

"...Zrušíme-li tedy tento systém, zradíme čtvrt miliónu lidí, kteří mu uvěřili a pokládají ho za výhodný...."

-----------------------------------------------------------------------------------

Aktuální průzkum společnosti SANEP - DOKAZUJE - , že ministr Kalousek s občany nehorázným způsobem manipuluje a hlavně sprostě LŽE!!!

Kdo lže, ten krade a kdo krade, pro toho si přijde čert!!!
09. 04. 2013 | 13:34

342 napsal(a):

Nečas: Smlouvou o sKartách byla vláda podfouknuta

"Podle premiéra se na dobrovolnosti dohodla koalice a tato podmínka je ukotvena i v legislativě, byla ale "nesmírně rafinovaně obcházena" ve smlouvě se spořitelnou, která prý byla uzavřena bez vědomí politiků. O konkrétním znění smlouvy vláda nebyla informována, dodal ministerský předseda."

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/necas-smlouvou-o-skartach-byla-vlada-podfouknuta_252471.html
09. 04. 2013 | 13:34

jozka napsal(a):

fafnir:

Verejne vyberove rizeni bylo tak verejne, ze se od pocatku verejne vedelo, ze to bude Sporka. A nakonec to byla... chvile napeti... Sporka.

Mate tam nejaky dalsi vtip?
09. 04. 2013 | 13:34

dříve čtenář napsal(a):

fafnir - tak ať si to platí zájemci o s-kartu nebo to plaťte ze svého.
Nezajímají mě kecy. Zajímá mě, kolik byly náklady na pořízení starého systému a na jeho údržbu a totéž u nového. To nejsem schopen z vašich přitroublých poznámek zjistit.
09. 04. 2013 | 13:36

Nenechte se okalouskovat! napsal(a):

Proč je nesmysl rušit sKartu? Asi proto že by tvůj kámo RNDr. ANTONÍN KOČÍ, kterýmu dlouhodobě dohazuješ předražený státní zakázky, nedostal část slíbených plateb za rozbití Věcí veřejných prostřednictvím svý blonďatý cérenky Kristýnky Kočí.
09. 04. 2013 | 13:44

Jiří V napsal(a):

Kalousku, pokud jako ministr financí a člen vlády nechápete že tento národ se musí živit P R A C Í, nikoliv žebráním, nikoliv další administrativou, dalšími zbytečnými průkazy. - je to hodně ubohé.
Jsou státy kde nemají ani občanský průkaz, proč by u nás měl být vedle spousty dokladů vydáván další průkaz, navíc soukromou firmou.
Když už někdo dostává soc. dávky, má adresu nebo stávající bankovní účet, NIC DALŠÍHO NEPOTŘEBUJE.
JEDINÁ VÝHODA snad teoreticky mohla být, pokud by tou kartou platil nájemné, potraviny a jinak se k penězům nedostal, byla by kontrola že peníze nepropije , neprokouří a nedá do automatů. Ale to lze snadno obejít a takové opatření nemá cenu ani haléře, natož stovky milionů které jste vyhodili za Skartu vy.
Máte pravdu v jediném, že všichni vědí jaký je to nesmysl od svého vzniku, ale bojují z politických důvodů, demonstrace moci
09. 04. 2013 | 13:46

Nenechte se okalouskovat! napsal(a):

Jinak teda v tom blogu co věta, to lež.
09. 04. 2013 | 13:47

rejpal napsal(a):

342
Klasika. ten tvrdí to, ten zas ono, hlavně, že se mají rádi. Je to dobrej spolek. Je tam vůbec někdo normální?
09. 04. 2013 | 13:51

razdva napsal(a):

Jiří V:
Aby zrovna Kalousek hlídal, že někdo svůj příjem ze státního nepropije, by byl teda opravdu paradox. Zvlášť když někteří ve stavu podnapilosti zjevně nejen blogují, ale i řídí svůj úřad.
09. 04. 2013 | 13:53

342 napsal(a):

Ad "Přitom počet nepřevzatých karet je asi 1 %."

Z jednoduchého důvodu, protože jste jí lidem vnutili lží o tom, že je povinná. K čemu je sKarta dobrá někomu, kdo má svůj účet a svojí vlastní platební kartu, což je v dnešní době naprostá většina.

Potom je sKarta dobrá jen k tomu, aby peníze držitele sKarty prošly i s osobními daty Českou spořitelnou a až poté na účet u druhé banky.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/194962-lide-s-skartou-si-vetsinou-prevadeji-davky-rovnou-na-svuj-ucet/
"Většina lidí, kteří už dostali novou sociální kartu, si přes ni nechává jen přeposílat dávky rovnou na svůj bankovní účet. Postupuje tak zatím zhruba 80 procent držitelů sKarty. "
09. 04. 2013 | 14:11

český maloměšťák napsal(a):

Pane Kalousku, holt se vám to zatím povedlo jen s těma církevníma restitucema. Tam by snad měli být s vaší činností spokojeni.
S CASA to vypadá nakřivo, penzijním tunelem též moc vody zatím neteče (co ta " vysvětlovací kampaň " - za státní peníze ??) no a jak vidno, tak z S karty též moc výhod pro vás nekouká.
Co dál ? Nemáte náhodou v rukávu ještě nějaký trumf, o kterém zatím nevíme ?
Někoho s všeho schopnou šiškou ?

A ty nucené práce...ty se vám taky moc nepovedly....
Přijímat protiústavní zákony a hlasovat pro levárny - spolu s osobami trestně stíhanými za korupci či dokonce spolu s odsouzenými za korupci - to není moc dobrá vizitka - takhle prosazovat " zákony" .
To Hospodina může nahněvat daleko víc než jak banky nahněval ten poloprázdný penzijní tunel.

Vám je to ale stejně šumafuk, že...
09. 04. 2013 | 14:25

Baba Jaga napsal(a):

Nu, nevím, kdo panu Kalouskovi článek psal - je tam na to, že se podepsal ministr financí, překvapivě málo údajů. Šlo si pouze spočítat, že se na jednom příjemci dávek v průměru měsíčně ušetří 83 Kč za měsíc, je-li to 1000 Kč ročně. Za co to je , to bohužel specifikováno není, ba ani to, kolik dávek v průměru pobírá 1 vlastník karty. Ani to, kolik lidí by ji mělo nyní mít (bez starobních důchodců) - nestojí náhodou na úřadech, které ji vydávají, fronty? Když je to tolik výhodné?
Možná mají na MPSV rozklad o tom, v kolika obcích nenˇí pobočka České spořitelny a ani pošta, kam by si lidé částku z S-karty převedli. Kdo účet chtěl a potřeboval, už si ho jistě dávno svobodně zařídil sám a nečekal na naši "dobročinnou" vládu.
09. 04. 2013 | 14:29

razdva napsal(a):

český maloměšťák:
Tak, Hospodina má Kalousek na háku. O posledním soudu to zase okecá. Nasadí nesmiřitelnej výraz, trochu zvýší hlas, brejle se nebezpečně zalesknou a Hospodin ještě rád zaleze, aby se to náhodou neobrátilo proti němu.
09. 04. 2013 | 14:31

razdva napsal(a):

A kdyby došlo na nejhorší, tak pár facek to spraví.
09. 04. 2013 | 14:34

Karel napsal(a):

Vracet mastný úplatek je vždy nepříjemné, viď Mirku !
09. 04. 2013 | 14:58

Čochtan napsal(a):

Nenechte se okalouskovat! napsal(a):
Jinak teda v tom blogu co věta, to lež.
-----------------------------------------------
Takové tvrzení je bez důkazu jen sprostá pitomost.
Tak začni dokazovat.
09. 04. 2013 | 14:59

342 napsal(a):

21.11.2012 - "Včerejší výrok premiéra Petra Nečase, že „koncept povinné sKarty lze označit za mrtvý", si mnozí vysvětlili tak, že používání těchto karet pro výplatu sociálních dávek bude dobrovolné. Nečasova slova však dnes uvedl na pravou míru Pavel Kysilka, šéf České spořitelny, která sKarty provozuje."

"Podle něj totiž budou nepovinné pouze její platební funkce, zatímco povinnost sKartu vlastnit a vázat na ni výběr dávek platí dál."

"Tak povinná, nebo nepovinná? Kysilka upřesnil výrok o mrtvé sKartě"
http://zpravy.e15.cz/domaci/ekonomika/tak-povinna-nebo-nepovinna-kysilka-upresnil-vyrok-o-mrtve-skarte-934353
09. 04. 2013 | 15:14

Pavel13 napsal(a):

neo napsal(a):
"protože za jiných podmínek by se to nevyplatilo. Kdyby ano, už by to banky dávno nabízely."

Už jsem psal, že jiné účet za podobných podmínek nabízejí.
/K osobnímu příkladu jsem opoměl uvést, že za stejných podmínek vybírám z jakéhokoliv bankomatu, nemusím hledat ten můj./

Mám to vyplácení chápat tak, že se to vyplatí proto, že většinu papírové administrativy dělají za ČS úředníci ÚP? Napadají vás jiné konkrétní faktory?
09. 04. 2013 | 15:19

Karbous napsal(a):

"Má ji dnes čtvrt milionu lidí. Spoléhají na to, že dávky vyplacené na sKartu nejsou zabavitelné exekucí. U dávek vyplacených v hotovosti nebo poštovní poukázkou tuto jistotu nemají."
A co invalidní důchody, pane Kalousku?
Vizte vámi milovaný Respekt:
"Dnes Václav Langer posílá na účet exekutora tisíc pět set korun měsíčně, z invalidního důchodu mu zbývá osm a půl tisíce korun, takzvaná nezabavitelná částka. Má štěstí, že důchod dostává složenkou. Pokud by mu začal chodit na účet (a to se kvůli reformě ministra práce Jaromíra Drábka může stát, každý by měl mít v budoucnu na příjem peněz od státu účet a bankovní kartu), nemusel by mu exekutor nechat podle stávajících zákonů vůbec nic." (http://respekt.ihned.cz/c1-57790150-pan-zrcatko-musi-platit)
09. 04. 2013 | 15:23

Pepa 3 napsal(a):

Myslím si, že ministr financí by měl být alespoň v zásadních věcech v obrazu. (A nebo možná je a lže zde, až se mu oh huby - klávesnice -práší.)
"Zavedení sKarty pro výplatu sociálních dávek znamená úsporu nákladů státu, tedy všech daňových poplatníků. Přímá úspora je čtvrt miliardy korun ročně. Ušetřené peníze je možné použít na lepší účel, například na zvýšení podpory sociálně potřebným."
Naproti tomu Václav Krása:
"Ministerstvo se, už od doby pana Drábka, ohání neustále úsporami při výplatě dávek. Především je potřeba vědět, že pan Drábek úmyslně navýšil počet vyplácených dávek, aby mohl použít argument o úsporách. Řada příjemců pobírá více dávek, ale jsou posílány zvlášť, přičemž ještě před rokem 2010 byly zasílány společně v jedné částce. Ještě v roce 2011 byl příspěvek na benzín posílán jednou ročně, dnes se posílá menší částka ve dvanácti splátkách. Kdyby se provedlo sloučení dávek, tak náklady na jejich distribuci poklesnou na méně než sto milionu korun, a sám jistě uznáte, že to už se nevyplatí vytvářet nesmyslné karty."
Ale nejen to! Kalousek odporuje i sám sobě:
cit.1:"Dalším argumentem, se kterým se setkáváme, je výtka, že sKarta nemůže zabránit zneužívání sociálních dávek. Není to pravda. Již dnes může úřad práce rozhodnout, že uživatelé dávek v hmotné nouzi, budou mít zablokované platby v určitých typech provozoven (např. herny či restaurace)."
cit.2: "Lidé platí sKartou v obchodech, vybírají finanční prostředky v bankomatech, převádějí si z ní finanční prostředky na běžný účet bez toho, aby museli kvůli tomu osobně navštívit úřad"
Jak zabrání, abych platil v herně či restauraci, když si prostředky převedu na běžný účet nebo vyberu v hotovosti? Mimochodem, zabránění zneužívání sociálních dávek byl od počátku hlavní argument a zavádění soustředěné výplaty dávek. Teprve potom přišel nápad přihrát vše formou sKarty "předem vybranému vítězi veřejné soutěže" a zřejmě si na tom řádně namastit kapsu.
A pokud jsou dva výše uvedené argumenty - úspory a zabránění zneužívání - aprach, zbývá se ptát:
"Domnívám se, že základní otázkou, od které se musí rozplétat podivné předivo projektu sKarty, je proč se panové Drábek a Šiška pustili do změny distribuce dávek, který fungoval spolehlivě a bez závad?!" (Václav Krása)
Rozporů, nesmyslů a lží je v textu pana ministra podstatně více. Pro začátek by mi stačilo, kdyby odpověděl na výše uvedené!
09. 04. 2013 | 15:29

neo napsal(a):

Pavel13:

může být.

Malé a nové banky si to mohou dovolit, potřebují získat klienty a pak jim napálí poplatky úplně stejně jako ty velké.

navíc kritéria při výběru banky by měla být různá, nejen poplatky. O těch se teď hodně mluví, takže je to lákadlo a funguje. Ostatně v tomto prostředí lidé na cenu slyší hodně, proto jsou plné krámy levných šmejdů. Nebo se podívejte na povinné ručení. Jak dopadl Direct u nás. Hurá, platíš pár kaček ročně a když se něco semele, tak jsi v řiti a nakonec to tady stejně zabalil. Podobný osud může(nemusí) čekat i banky s podobnou politikou.
09. 04. 2013 | 15:32

fafnir napsal(a):

dříve čtenář
nevím co bych si podle vás měl platit ze svého.Já dávky nepobírám,a ani jsem nikdy nepobíral.Jenom bych těm,kteří kartu nechtí a chtějí své dávky až do domu poštou,nechal zaplatit poštovné.Nebo že byste byl podplacen Českou poštou a tak zuřivě bráníte její obchody? Nevím to,jenom uvažuji o vás,tak jak uvažujete vy o ostatních.
09. 04. 2013 | 15:43

Bob napsal(a):

Styďte se všichni!!
Nevidíte, jaký je M.K. gentleman?
Nejdříve se bije za Vl. Parkanovou a teď za L.Mullerovou.
Samozřejmě z nejčistších pohnutek.
Koho napadlo, že SKarty a letouny mají společného jmenovatele, ten slyší trávu růst.
Oboje přece potřebujeme (jak bychom třeba dopravili koně Převalského do Mongolska?)
09. 04. 2013 | 15:46

fafnir napsal(a):

Pepa 3 a ostatní zuřiví odmítači karty
budu uvažovat a mluvit jako vy.Kolik vám, vy zkorumpovanci, platí Česká pošta,že se tak zuřivě bijete za její kšefty?
09. 04. 2013 | 15:49

razdva napsal(a):

Sralnastrom:
Nikdo tě nenutí, klidně můžeš mlčet.
09. 04. 2013 | 16:07

Pepa 3 napsal(a):

fanfir:
Nejsem zuřivý odmíteč karty! Běžně kartu používám, chodí mi na ni důchod - takže stejně jako většina ostatních služeb pošty nevyužívám. Stejným způsobem mi poslední tři měsíce před důchodem chodily dávky v nezaměstnanosti! Takže výpočet ušetřených nákladů MPSV na poštovné je naprosto nesmyslný. Já jen nesouhlasím s tím, abych - stejně jako mnoho jiných byl nucen k vedení dalšího účtu, o který nestojím! A jinak, podstatnou část mého příspěvku představuje kritika Kalouskových lží a naprosto zcestné argumentace. A mimochodem, koprupčníkem si nazývejte třeba někoho z rodiny! Nemám zájem se nechat urážed od lidí s IQ tykve!
09. 04. 2013 | 16:12

Pan socialista Kalousek zase vedle? napsal(a):

Cituji: "Přímá úspora je čtvrt miliardy korun ročně. Ušetřené peníze je možné použít na lepší účel, například na zvýšení podpory sociálně potřebným."

Přímá úspora státu, která způsobí vyšší náklady některých příjemců dávek, kteří se z obce s poštou musí dopravit někam k bankomatu. Skvělé, od levičáka Kalouskova kalibru bych nic jiného ani nečekal. Tento duševní gigant je schopen zvýšit spotřební daň na PHM tak, aby se lidem vyplatilo jezdit pro benzín do Rakouska, Opakovaným zvýšením DPH zase zvyšuje nákupní turistiku do Polska. Ať udělá , co udělá, způsobí tím propad výběru daně a pomůže rozpočtům sousedních států.
09. 04. 2013 | 16:16

fafnir napsal(a):

Pepa 3
a chodily vám na ní dávky v nezaměstnanosti. A safra.Tak to jsem já za 47 let práce nezažil.Inu proto tak nadáváte,místo abyste byl rád.Despekt.
BTW normální dúchod na S kartu nechodí a chodit nemá.
09. 04. 2013 | 16:29

Pepa 3 napsal(a):

fafnir:
Umíte číst? Napsal jsem "poslední tři měsíce před důchodem". Vy byste tři měsíce před důchodem měnil zaměstnání? Nebo byste šel o tři měsíce dříve do předčasného důchodu? To jen potvrzuje to, co jsem výše uvedl o vašem IQ. A ještě jednou, pokud někdo má svůj dlouhodobý účet, je naprostým nesmyslem jej nutit k využívání sKarty. Odeslání peněz na účet je stejné a navíc nemusí stát platit 240,- Kč za vystavení sKarty. Váš despekt mne velmi dojímá! Kdo by to od tak inteligentního člověka čekal!
09. 04. 2013 | 16:48

342 napsal(a):

Ministr financí zde uvádí, že převzetí sKarty je dobrovolné a zdarma.
Odkdy je převzetí sKarty dobrovolné? Když to říká ministr financí, asi to nemůže být jen prachobyčejná lež korporátních fašistů, kteří potřebují odklonit peníze a data do ČS.

Z webu České spořitelny:
"sKarta bude nadále jako platební karta využívána pouze dobrovolně a povinné bude pouze to, že bude používána jako identifikační průkazka. I přes diskuse v poslední době si lidé sKarty přebírají. Dosud jich bylo předáno téměř 190 000. Prostřednictvím předaných karet byly doposud vyplaceny dávky v hodnotě zhruba 2 miliard Kč."
http://www.skontakt.cz/sportal/content/inet/sportal/cs/sc_8671.xml

Česká spořitelna: placení sKartou je dobrovolné
"sKarta bude sloužit jako identifikační průkazka. Používání sKarty k placení v obchodech a při výběru hotovosti z bankomatu nebo platbě kartou v obchodech(Cash Back) je dobrovolné. Držitel sKarty se tedy může sám rozhodnout, jakým způsobem bude dávky čerpat, zda bude využívat platební funkci karty, pošle si peníze na libovolný účet v ČR nebo využije poštovní poukázku. Od 1. ledna 2013 budou také prostředky na účtu k sKartě zákonem chráněny proti exekucím."
http://www.skontakt.cz/sportal/menu/cs/main/nav02_novinky
09. 04. 2013 | 16:55

fafnir napsal(a):

Pepa 3
proč bych měl 3 měsíce před důchodem měnit zaměstnání.A proč bych měl být na podpoře.Jak říkám despekt.A kdo má vyšší IQ.ten na dávkách,nebo ten v práci.
09. 04. 2013 | 17:00

Pavel13 napsal(a):

neo
"Malé a nové banky si to mohou dovolit, potřebují získat klienty a pak jim napálí poplatky úplně stejně jako ty velké.navíc kritéria při výběru banky by měla být různá..."

Každý chce získat klienty, někdo nízkými poplatky, někdo jinak, že ...
Dneska není problém banku vyměnit a já už jsem k tomu neměl poměrně dlouho. Cena je samozřejmě podstatná. Když mi někde po všech operacích zůstane 900 Kč a jinde by zůstalo 1000 Kč, nebudu se utěšovat tím, že těch 900 Kč je z kvalitnějších korun než u 1000 Kč.
09. 04. 2013 | 17:40

Pavel13 napsal(a):

:342
Vydávání karet v současnosti je především protizákonné. Je smutné, že poslanci pouze doporučují ministryni zastavit vydávání místo, aby jí šli po krku pro nerespektování zákona.
09. 04. 2013 | 17:45

342 napsal(a):

Pavel13:

Samozřejmě, je to nelegální. Není možné, aby stát lidem diktoval povinnost převzetí sKarty České spořitelny a ještě je vydíral hrozbou, že jim jinak zastaví výplatu dávek. Tady by mělo být zahájeno trestní stíhání.
http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/clanek.phtml?id=768003

Jak tu uvádí ministr Kalousek "Pokud tváří v tvář těmto faktům je kdokoliv (ať už politik či novinář) schopen říci, že sKarta má pouze roli identifikační průkazky, docela obyčejně lže."
-----------------------
Ano, takový politik nebo novinář je velký lhář, protože sKarta není jen identifikační průkaz. Pro příjemce je to hlavně průkaz odkláněče České spořitelny. Příjemce díky tomuto průkazu ví, kam se budou převádět jeho osobní data a peníze, a to i v případě, když o takový odklon nemá žádný zájem, protože už má svojí vlastní platební kartu a svůj bankovní účet jako většina lidí.
09. 04. 2013 | 18:13

Yossarian napsal(a):

fafnir:
Můj problém je (evidentně narozdíl od Vás), že umím NEJEN číst, ale i MYSLET. Pokud tedy přípouštíte možnost převodu peněz na jiný účet nebo dokonce výběr z bankomatu, tak kde je ta proklamovaná možnost nechat sockopříjemcům blokovat určité druhy plateb, např. za gambling, cigarety, alkohol?

Z sKarty se tedy v podstatě stal (podle Vás) prostředek, jak
a) ušetřit na transferech (tj. zrušíme složenky)
b) zabránit exekutorům zkrachovalců v exekucích sockodávek

Nenapadlo Vás, že obé se dá řešit daleko jednodušeji a transparentněji?

bod a) například tak, že za výběr složenky bude platit příjemce; podmostovníky 5Kč nevzruší, neboť i tak budou mít na čučo a maminy na mateřské si budou moci pohodlně nechat posílat peníze na svůj primární účet. Je to takový problém? Ne.

bod b) se dá opět řešit velice jednoduše, a to např. speciálním variabilním symbolem, nebo rovnou podle účtu odesilatele (to je pak už naprosto neprůstřelné). Tyto peníze pak mohou být zařazeny na speciální podúčet, jehož se exekuce dotýkat nebudou. Opět řešení za 0 Kč (pro banky pak "nepočitatelné")

Tak se znova ptám: opět musíme platit jakousi nesmyslnou kravinu, kterou jsme už mohli mít vyřešenou dávno? A to pohodlně, bez nákladů.

Podotýkám, že úhrn socdávek je nějakých 4-6mld ročně. Jak trefně v neděli poznamenal mladý nepolitik v TV, jedná se o 4km obchvatu Prahy. Opencard stál násobně více. To jen k oné neskutečné demagogii, co tu kalousek předvádí (jak moc on, chudák stará, politikou olysalá, šetří).
09. 04. 2013 | 19:13

Yossarian napsal(a):

fafnir: a to už nemluvím o fantasmagoriích pí Muellerové (alias afterŠiškoDrábka) o tom, že na úřady se budou pořizovat čtečky karet (!!!) za "pakatelních" 100 mega Kč. Hlavně že všechna ministerstva mají (ne)propojené informační systémy za miliardy, hlavně že každý občan má občanku se strojově čitelnou zónou...
09. 04. 2013 | 19:19

Jiří Burda napsal(a):

sKarta je zcela zbytečná. Budiž, kdo ji chce a použije, až ji má, ale povinné zavedení je špatně.
09. 04. 2013 | 19:25

Na chudé politiky musí bejt přísnost napsal(a):

Někdo už zřejmě dostal za tu zlodějnu zaplaceno, to se potom dohoda těžko ruší, že? Kdo podepisuje takové smlouvy, měl by ze zákona ručit státu osobně svým majetkem a fiktivní převody jeho majetku například účelovým rozvodem by se neměly uznávat.
09. 04. 2013 | 19:42

Kanalnik napsal(a):

provize uz asi byly zaplaceny, tak se to ted musi udrzet stuj co stuj... nepane Kalousku, az zmizite z verejneho zivota, budu slavit...

jste verejny skodic teto spolecnosti s pekne hulvatskym charakterem - vase arogance, sklon k nasilnostem jak fyzickym (zmlaceni mladika na ulici) tak slovnim (perzekuce byvaleho policejniho prezidenta via telefon) by vas stala v normalnim svete karieru
09. 04. 2013 | 20:13

stoppa napsal(a):

V zásadě je zcela jedno jestli je SKarta dobrá nebo špatná. I když je hodně nepřijatelné že se odklání platby a citlivá osobní data do soukromé firmy ještě důležitější je že jde o akci Kalouskovců.
Ta prostě nemůže být nikdy dobrá. A že se Kalousek o ní začíná drát jako o Parkanmovou je velice podivné.
09. 04. 2013 | 22:40

Sláma napsal(a):

neo celý problém charakterizoval jasně: "Nezajímá je, že to usnadní výplatu, identifikaci a kontrolu zneužívání."
A o to tady jde, neo. Na jedné straně jsou zde dávky v hmotné nouzi, tak by to snad mělo opodstatnění. Na druhé straně je zde například mateřská. Co je Kalouskovi do toho, co maminka na mateřské se svými penězi dělá?
A už vůbec to je nehoráznost u důchodů. Důchody, to nejsou žádné žebračenky, to je realizace pojistné smlouvy mezi státem a občanem. A tam už vůbec nemůže být Kalouskovi nic do toho, co důchodci se svým důchodem dělají.
S-karty to je jen pokus Kalouska dále rozložit sociální systém v této zemi.
10. 04. 2013 | 00:46

Rams napsal(a):

Kolik se tedy ušetřilo? Ministryně Müllerová v Otázkách Václava Moravce před několika dny nevěděla.
10. 04. 2013 | 01:01

Medikolog napsal(a):

Jediná účinná ochrana před zneužíváním soc. dávek byl systém poukázek k odběru konkrétního zboží v konkrétním smluvním krámě používaný za krise třicátých let dvacátého století. Třeba poukázka na 1/2 bochníku chleba týdně pro jmenovitě uvedenou osobu.. poukázka na ... a za takovou poukázku jste u pekaře dostali akorát ten chleba, u drogisty obyčejné mýdlo,... Pekař poukázky vyúčtoval obci a dostal od obce zaplaceno.

Viděl jsem před lety jak funguje US systém materiální podpory v NYC .. lokalita Bronx. Žádné maso.. těstoviny, soja,.. olej, levná zelenina, ... prostě materiální dávky na přežití pro všechny věkové kategorie. Žádné lahůdky. Chcete něco onačejšího alespoň pro své děti? Tak si na to jděte vydělat a kupte si to. "Šmytec" Kdo začal dělat binec, byly mu dávky odebrány. Přitom šlo o černochy a mulaty.
10. 04. 2013 | 01:41

jura napsal(a):

kruciš ani jsem si nevšiml, že tu má mistr článek. Dokonce o úspoře čtvtmiliardy ročně. To je suma, kterou ukradou za měsíc. A pane ministře, že daňové úniky do rájů jsou jen v řádech miliard jste vůbec neměl pustit z pusy. Za to by jste měl ihned vypadnout z vlády. Já, vím, chete abychom si na to zvykli, že korupce je normální, daňové úniky také. NE, není to normální a vy, jako můj zaměstnanec ihned zahajte stíhání daňových podvodníků, pošlete na ně policii, exekutory a vše co můžete. Jinak vás propustím
10. 04. 2013 | 07:08

aga napsal(a):

Ten noční upír kalous schválně svými cynickými bláboly nasírá, aby se pak sytil takto záměrně vyvolanými negativními energiemi. Jinak si tu chucpe neumím vysvětlit.
10. 04. 2013 | 09:22

hlustvisihák napsal(a):

Je-li karta dobrovolná, lze ji vrátit a jak?
10. 04. 2013 | 09:42

jura napsal(a):

hlustvisihák
dobrý dotaz položený na špatném místě
10. 04. 2013 | 10:20

342 napsal(a):

Nevadí. Alespoň se podařilo, jakože kvůli úspoře za složenky, celkem úspěšně zablokovat sociální systém ČR.

Vláda teď může něco vymyslet a navrhnout. Ale druhý den přijde jako obvykle ředitel Spořitelny pan Kysilka a řekne, "tak to ne chlapci, takhle jsme se původně nedomluvili".

Jak můžete uspořit peníze zablokováním systému na 12 let. Podle pana ministra je snad dobrý nápad převést funkce systému někam, kde už nemáte pravomoc rozhodovat. Ilegální paskvil.
10. 04. 2013 | 10:40

kosoúhlý průmět čtverce napsal(a):

Já nechápu, jak může někdo něco proti Skartě namítat.
Skarta je vynikající, přímo geniální věc. To vymyslel Kalósek opravdu hlavou.
Skartu lze totiž poslat jako humanitární pomoc do Somálska, nebo Severní Koreje.
Až dostane mladej KIM sociální a humanitární Skartu od Kalouska, sedne si blahem a štěstím na zadek a hned bude hodnej a přestane dělat bububu.
A bude z něj hned po obdržení Skarty nejmírumilovnější diktátor na zemeguli......

P.S.: samozřejmě, že s Skartou bude nutno vyslat vrcholový manažment České spořitelny dlouhodobě do Severní Koreje! A Drábka, Mulerovou s Kalouskem taky, ovšem tyhle na věčné časy..
10. 04. 2013 | 11:17

Libertad napsal(a):

Pane Kalousku,
a) nemám platební kartu, nechci. Na rozdíl od Vás nepodporuji finanční mafie všeho druhu počínaje bankami a konče penzijními fondy.
b) být hrdý na to, že mi schází sociální inteligence
je to co popisuje olně váš osobnostní charakter¨
c) být 20 let v politice a v 21. roce si pokládat za
úspěch, že jste ve vládě, která prodává ČSA za 68
miliónů, tomu se říká chucpe.
d) jsem přesvědčen, že máte být již dávno zavřen. Buď
ve vězení nebo v blázinci. Snad se dočkám.

Bez pozdravu a úcty

Sidonio Libertad
10. 04. 2013 | 11:37

Jakub napsal(a):

S-karty...kdyz uz staly tolik penez budiz at zustanou ale pokud jsou urceny socialne slabym obyvatelum pak by mela Ceska sporitelna jejich vedeni osvobodit od poplatku. Nejvetsim podvodem na lidi nevoidim vlastni S-karty ale neuveritelně vysoke a nesmyslne poplatky jako poplatek za nahled na zustatek uctu za 6,00 Kc ...jak toto nekdo muze tolerovat ? ..Vzhledem k tomu, ze socialni davky chodi nepravidelne je vysoce pravdepodobne, ze se kazdy drzitel S-karty na ucet podiva minimalne 4xmesicne ..tedy 250000 uzivatelu (dle pana Kalouska) vynasobeno poplatke 6,00 Kc a 4x do mesice = pekne 4 000 000,00 Kc kazdy mesic pro Ceskou sporitelnu za NIC !!! ...ostatni poplatky ani znat nechci.
10. 04. 2013 | 12:23

Pavel13 napsal(a):

Už se těším na další předvolební psaní od pana ministra. Otevřu obálku a hle, místo složenky TOPKarta. Platební funkce zcela nedobrovolná. Každý se dostaví na jednotné inkasní místo, vloží kartu do zánovní čtečky a složí žádanou hotovost. Odměnou bude výmaz ze seznamu pro exekutory. Nakonec nám pan ministr vyčíslí, kolik jsme takto ušetřili na složenkách.
10. 04. 2013 | 13:48

Pavel13 napsal(a):

Z návrhu ministerstva předloženého vládě 10.4.2013:

"Návrh zákona zavádí povinnost hradit odměnu spojenou s výplatou nepojistné sociální dávky poštovní poukázkou prostřednictvím držitele poštovní licence a vymezuje také rozsah osobních údajů, které mohou být státem vybranému držiteli bankovní licence za účelem výplaty nepojistných sociálních dávek předávány, a to odlišně pro případy, kdy plní karta pouze funkci identifikační, a v širším rozsahu v případech, kdy je zřizován účet u držitele bankovní licence."

Je tohle vůbec možné???
10. 04. 2013 | 15:17

hlustvisihák napsal(a):

http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/penize/clanek.phtml?id=776547

Ach ty úspory!
10. 04. 2013 | 16:23

Meloe napsal(a):

Celý tento projekt je velmi špatně připravený a provedený a silně zaváněl (alespoň ze začátku) buzerací lidí. Je-li však karta jen nepovinná, tak ať si klidně zůstane. Kdo nemá účet a chce si ho kvůli dávkám otevřít v ČS, tak klíďo píďo... Já osobně čerpám rodičovský příspěvek a S-kartu jsem si nevyzvedla, protože k tomu nemám jediný rozumný důvod. Dávky mi stejně dál chodí na účet a ušetřila jsem si návštěvu úřadu a místo v peněžence za zcela zbytečnou kartu...
10. 04. 2013 | 22:47

Karel napsal(a):

Zelená karta není povinná, ale s červenou, a tu dostane pan Kalousek již brzy, se člověk může jít jedině picnout.
11. 04. 2013 | 02:26

SuP napsal(a):

Meloe -
Smím-li se zeptat, z tpoho účtu do ruky ty peníze pak dostáváte jak?
11. 04. 2013 | 11:06

SuP napsal(a):

Meloe -
K té otázce mě vede, že pokud už máte nějaký účet, máte k němu asi taky kartu a pro hotovost chodíte asi k bankomatu? Pak nevím, jak by Vám Skarta komplikovala život, když jen odděluje peníze ze sociálního od ostatních?
11. 04. 2013 | 11:29

David napsal(a):

Ještě k - 09. 04. 2013 | 10:57 - 12:36 - 13:34

-----------------------------

Lidovky.cz:

Odpůrce heren: Kalousek je hlavou hazardní mafie, měl by skončit

Rozhovor 12. dubna 2013

PRAHA - Pozdě, ale přece, vítá útok Ústavního soudu na výherní terminály bojovník proti hazardu Svatopluk Bartík. Poražený ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09), jehož ministerstvo původně provozování umožnilo až do konce roku 2014, by prý měl okamžitě odejít z politiky. V rozhovoru pro server Lidovky.cz ho Bartík označil za nedílnou součást hazardní mafie.

Lidovky.cz: Co říkáte na rozhodnutí Ústavního soudu?

Je smutné, že státu trvá tak dlouho, než přinutí ministerstvo financí dodržovat vlastní Ústavu a zákon. Ale zaplať pánbůh, že to alespoň se zpožděním funguje.

Lidovky.cz: Kdo za nastalou situaci nese zodpovědnost?

Ministr Kalousek, protože vždy konal aktivně ve prospěch hazardní mafie, zmiňuje se o tom i BIS v posledních dvou výročních zprávách. Za to by měl v politice okamžitě skončit a už se v ní neukazovat.

Obce dostaly účinnou zbraň

Ústavní soud otevřel obcím cestu k účinnější regulaci hazardu. Na návrh Klatov vyškrtl z novely loterijního zákona ustanovení, které umožňovalo provoz videoloterijních terminálů povolených ministerstvem financí až do konce roku 2014.

Provozovatelé terminálů se chystají na spory se státem o miliardové škody.

Ministerstvo nález respektuje, ale obává se případných arbitráží.

Podle Sdružení provozovatelů centrálních loterijních systémů klesnou daňové výnosy a tisíce lidí přijdou o práci. Unie herního průmyslu považuje nález za retroaktivní zásah do podnikání.

Rozhodnutí prý také povede k zakládání černých heren.

Ministerstvo financí nyní zřejmě bude muset rušit ta povolení, která se ocitnou v rozporu s obecními vyhláškami. Úřad ale upozorňuje, že terminály nezmizí ze dne na den. Konkrétní počet zrušených terminálů záleží na dalším postupu samospráv a ministerstva. Je na obcích, zda hazard na svém území zcela zakážou, nebo zvolí mírnější regulaci.

Zdroj: ČTK

Lidovky.cz: Kalousek ale varuje, že kvůli zrušení přechodné lhůty mohou ze strany provozovatelů přijít arbitráže...

My jsme to už dávno napadli jako naprosto vylhaný právní názor, naopak nikdo nemůže žádat kompenzace za něco, co způsobil protiústavní stav, byť ho vyvolalo ministerstvo financí, v tomto případě sněmovna protiústavní částí zákona. Když soudce Výborný četl odůvodnění, jednoznačně uvedl, že České republice nehrozí arbitráž ani jednoho haléře. Pokud to Kalousek tvrdí, premiér Nečas by ho měl okamžitě odvolat. Je to důkaz toho, že Kalousek je nedílnou součástí, ne-li hlavou hazardní mafie v Česku.

Lidovky.cz: Máte pro svá slova důkazy?

Třeba větu z poslední zprávy BIS, kde se píše, že má pod kontrolou tvorbu legislativy v oblasti hazardu na všech úrovních. Když ho vedoucí kontrolního výboru upozornil na to, že ministerstvo jedná nezákonně, na hodinu ho vyhodil a nezákonná rozhodnutí podepisoval za něj. Takže já můžu s klidem říkat, že Kalousek je mafián.

Lidovky.cz: Považujete rozhodnutí Ústavního soudu za přelomové?

Já jsem to označil jen za začátek konce hazardu. Naším cílem je protlačit takovou podobu loterijního zákona, aby společenská, fiskální, bezpečnostní, zdravotní a jiná negativa byla menší než případná pozitiva. Čili úplný zákaz, nebo kompromis po vzoru Rakouska a Maďarska, které během jednoho týdne přijalo nový zákon a v celém Maďarsku zůstala jen tři kasína v luxusních hotelech.

Lidovky.cz: Provozovatelé terminálů ale varují, že se v důsledku zákazu rozbují nelegální hazard, z něhož obce nemají nic...

Oni samozřejmě tímto zastrašují obce, které si nyní o hazardu mohou suverénně rozhodovat. Státní úřady mají prostředky, jak nelegální herny okamžitě zavřít a majitele stíhat a postavit před soud.

Lidovky.cz: Co je podle vás největším problémem způsobeným hazardem?

Jeho totální přebujelost, v jejímž důsledku máme až stovky tisíc závislých, kteří škodí sobě i svým rodinám. Nemluvím o kriminalitě, nejméně polovinu veškeré majetkové kriminality mají na svědomí gambleři.

Zdroj: http://www.lidovky.cz/kalousek-je-aktivni-soucasti-hazardni-mafie-tvrdi-bojovnik-s-hazardem-1e4-/zpravy-domov.aspx?c=A130411_170435_ln_domov_ogo
12. 04. 2013 | 08:50

David napsal(a):

Parlamentnilisty.cz:

Nečas o sockartách: Drábkův Šiška podvedl vládu. Někdo na tom měl vydělat

Premiér Petr Nečas se v rozhovoru pro Hospodářské noviny ostře pustil do koaliční TOP 09 kvůli její podpoře projektu sociálních karet. Podle Nečase je velmi pozoruhodné, že ona strana stále podporuje projekt, který už přináší zisky pouze jedné firmě, a naznačuje, že by za tím mohlo být „něco většího“.

12.4.2013 7:21

Anketa

Co má udělat vláda se sociální kartou?

Úplně zrušit 97%

Předělat, zlevnit... a uvidíme 2%

Nechat v současné podobě 1%

Celkem hlasovalo: 2250

Podle něj i ministryně Müllerová chápala, že projekt nemá smysl, protože nepřináší nic nového, kvůli čemu vláda projekt podpořila. Jenže pak ministryně práce a sociálních věcí znenadání otočila. „Co se pak stalo v TOP 09, se chápe jen těžko,“ říká k tomu Nečas. Projekt prý už nepřináší pozitivní body ani České spořitelně, ale pouze výrobci plastových kartiček, který je dodává za cenu trojnásobně převyšující standard. „Je to buď politikaření TOP 09, nebo je za tím něco většího,“ dodává k ambicím vládní strany.

Pak spekuluje o možnostech, proč se Schwarzenbergova a Kalouskova strana takto chová. A vidí celkem tři možnosti, z nichž první je ješitnost TOP 09, neschopné se rozloučit se svou vlajkovou lodí. „Za druhé jsou to nějaké skryté zájmy- možná na tom projektu mohl nebo měl někdo vydělat,“ uvažuje. „Anebo to mohou být obavy, že když by ten projekt zrušili, tak by případné kompenzace mohli vzít někteří hyperaktivní plukovníci a podplukovníci jako velmi dobrou záminku k trestnímu stíhání,“ uzavírá spekulaci.

K možnosti, že by na projektu mohl „někdo vydělat“, pak Hospodářské noviny dodávají zajímavost, že sKarty nebyly jediným projektem ministra Drábka, na kterém spolupracoval výrobce těchto karet, firma Monet+. Zlínská firma patřila rovněž mezi subdodavatele u stamilionové zakázky na IT systém vyplácení sociálních dávek, kvůli kterému si policie odvedla náměstka Vladimíra Šišku přímo z kanceláře. Šiška sám odmítl cokoliv komentovat, exministr Drábek uvedl, že karty si vyrábí Česká spořitelna a státu do toho nic není.

Šiška to úplně přetočil

Na dotaz, proč tedy ODS projekt karet dříve podporovala, premiér Nečas vysvětlil, že snahou bylo zamezit zneužívání sociálních dávek a nabídnout dobrovolnou alternativu těm, kteří si nechtějí nechat posílat peníze složenkou. „Ani jedno ten projekt nesplnil,“ prohlašuje.

„Byl panem Šiškou (a nevím, nakolik to bylo v součinnosti s ministrem Drábkem) přetočen, vláda byla podvedena.

Proto je tak pozoruhodná urputnost, se kterou TOP 09 trvá na pokračování projektu,“ zmiňuje premiér.

Velmi by jej prý zajímalo, co Kalouska a jeho kolegy ve vládě vede k tak zarputilému postoji. Myslí si však, že nakonec i jejich strana z podpory kontroverzní karty vycouvá. „Myslím, že TOP 09 nakonec půjde podle své tradice lidoveckou cestou. Tedy že udělá všechno pro to, aby Poslanecká sněmovna schválila senátní návrh na zrušení sKaret, přičemž oni sami budou hlasovat proti,“ odhaduje Nečas.

Psali jsme:

Je to jak u blbejch. Kalouskův bývalý kolega sepsul sockartu i Drábka
Sockarty: Ministryně Müllerová vytáhla písemnou dohodu s Nečasem
Sockarta nikdy nebyla povinná, ale možná jsem se někdy špatně vyjádřil, kál se v ČT Drábek
Müllerová dnes na vládě pohořela. Sockarty však stále rušit odmítá
Nová rána pro sockartu: Z vlády unikl dokument o problémech projektu
Sockarty budou pokračovat, obrátila Müllerová. To nemá obdoby, vmetl jí u Moravce Štěch

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Necas-o-sockartach-Drabkuv-Siska-podvedl-vladu-Nekdo-na-tom-mel-vydelat-268710
12. 04. 2013 | 09:04

Meloe napsal(a):

Sup

Ve skutecnosti si hotovost vybiram z bankomatu jen zridka. Vetsinu plateb delam elektronicky, v obchode platim kartou (CS).

Pro mne je kazda navsteva uradu utrpenim, zvlast ceka-li se ve fronte. Porad se vyplnuji ruzne formulare, zadavaji nova hesla, bezpecnostni kody... bezny zivot obcana se stava neprehlednym, casove je to narocne a mne to s prominutim zasi.a hlavu. Pokud je pro me tato karta zbytecna a diky bohu nepovinna, tak si ji proste nevyzvednu.

Navic souhlasim s argumenty odpurcu karty - viz blog pana Krasy.
12. 04. 2013 | 11:15

gabriela napsal(a):

Meloe

Navic souhlasim s argumenty odpurcu karty - viz blog pana Krasy."

Souhlas, kuk sem ...

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-krasa.php?itemid=19698#c
16. 04. 2013 | 08:59

oeentwo locust napsal(a):

"Žiju jako dveře. Občas se namažu, občas si vrznu a čekám až mě zavřou." Galaktický ministr financí, rok 5 po Kr(izi)
29. 04. 2013 | 15:09

Jan Novák napsal(a):

sKarta je tunel, nakterém se napakuje kalousek, Drábek, Šiška, managment České spořitelny a další pijavice. Postoj Nečase je ale tragikomický. O tom projektu věděl od počátku, jako první a teď se diví jak to je špatný projekt. Přitom kritice sKarta čelila od samého počátku. Jank odkaz na blog pana Krásy.
Jenom závěrem malou poznámku: v průměrně civilizované by Drábek včetně svého náměstka Šišky přinejmneším ve vazbě.....U nás v ČR dostal ještě šanci na likvidaci stop, zůstal na Ministerstvu asi ještě měsíc. Asi nejsme daleko od pravdy, že šrotovačka se nezastavile ve dne v noci.
30. 04. 2013 | 09:55

Michal napsal(a):

z toho všeho, co si lze přečíst je vidět, že má Kalousek v článku pravdu, racionální argumenty žádné, jen řev proti sKartě, mohli byste do těch příspěvků psát opravdu racionální důvody a ne jen blbé kecy na které vám sere pes? tím spíš Kalousek?
30. 04. 2013 | 16:23

Mc. Boulder napsal(a):

další "poudačku" nejlepšího ministra financí v Evropě (dle pana Kalouska), pana Kalouska, jsem nečetl, důležité pro ČR je, aby tenhle člověk příští rok neprošel přes volby, a bude se nám tady žít líp
30. 04. 2013 | 20:55

SergioL. napsal(a):

...taky moc nerozumím tomu, jak lehce se v tomhle státě ruší projekty, které stály desítky a stovky miliónů...Já asi už vím proč...My jsme totiž takoví švýcaři východu...my tady máme tak dokonalou životní úroveň, že lidi tady už jsou tak zhýralý...nebaví je sedět a jíst doma, a tak si vymysleli, že budou jíst z popelnic...kdepak...už nás nebavilo jezdit po rovnejch silnicích bez děr...a tak jsme se rozhodli do těch silnic udělat výmoly, aby to bylo jako trochu víc vzrůšo...i kdepak, D1 budeme opravovat tím nejdražším možným způsobem, abychom všichni ve finále ještě víc zchudli..a ta chudoba nás potom jakože motivovala k ještě větší skromnosti, protože?...hmm??? protože skromnost je zdravá...Už jsme tady byli všichni za ty devadesátky tak přezaměstnaný a tak rychle jsme dohnali a předehnali ten zatrolenej socialistickej západ...že se prostě řada lidí rozhodla nemakat...aby to jako bylo větší vzrůšo..Těch peněz je všade kolem nás tolik, že je pálíme v "pekelným kotli" s chytrou blondýnou...joooo, my umíme zatočit,...i s blahobytem...prostě to všechno vždycky otočíme. Nebo lépe...naši moudří a osvícení politici to umí krásně otočit, protože to myslí se svými spoluobčany dobře a nejlépe vědí, co takový běžný průměrný občan potřebuje. A já vím co takový průměrný občan potřebuje...potřebuje mít přesně odměřenou míru překážek od státu, aby nevěděl, jestli do příštího měsíce vůbec nějak vyjde...protože nejlíp se "pracuje" s blbečkem, kerej ten svůj život vede na hraně...to je potom lahůdka, třešnička na dortě na tácu, kerej naši politici předkládaj svejm chlebodárcům...což ovšem ale není většinový občan...
03. 05. 2013 | 16:25

Volič napsal(a):

Ten pán Kalousek zase lže jako když tiskne
03. 05. 2013 | 18:17

Mariana napsal(a):

Pane Kalousek, tak se prosímvás sejděte s panem Krásou a popovídejte si o tom. Oba máte své argumenty, není lepší komunikovat spolu než si to rozdávat mediálně ? A udělejte kompromis - opište nějakou zahraniční osvědčenou kartu.
Nechápu, proč se u nás stále vymýšlí czech kraviny, když jinde to už vymysleli a ověřili.
05. 05. 2013 | 10:28

Standa M. napsal(a):

SergioL: Já zase nepochopím, že se u nás vždy prosadí nějaký projekt za těch mnoho miliónů a pak až se rozjede, ovšem díky lobistům a namazaným kapsám, že je to vlastně debilovina a tak se holt musí ty milióny obětovat. Proč se takové projekty řádně neprojednají na odborných úrovních a když už se projednají a jsou oprávněné námitky, tak se smetou se stolu a jede se bezhlavě dál. Ono to daňoví poplatníci zaplatí, ne ten blbec, který to i přes kladnou kritiku dál nechal rozjet.
Nechci tady argumentovat, jestli tyto karty jsou výhodné, nejsem expert, jen to, co již bylo mnohokrát napsáno. Pane Kalousku, proč se vyhodily peníze za nějakou platební sKartu, když nám a mě určitě, chodí peníze na účet do banky a já už platební kartu od banky mám. Lžete, když tvrdíte, že invalidé odmítají sKartu, protože ji jen tak odmítají. Co jsem od nich stále dokola slyšel, tak ji odmítají, že mají problém s jejím výběrem u bankomatů, když sedí na vozíku, ale to je vám jedno. Jak Můžete svého nadřízeného, premiéra vlády pomluvit, že není hospodář, když řídí vládu ekonomické odpovědnosti, kterým jste také členem? Jak můžete tvrdit, že je sKarta výhodná, když lidé co mají účet v bance kartou platí a kdo nemůže si vybírat peníze u bankomatu, tak zůstává při starém. Možná, že by byla výhodná, kdyby jste se nestarali o to jak nás stále okrádat a zavedli tuto sKartu již před 20 roky, když se bankomaty rozjížděly a tím i platební karty. Já tuším, rpč stále trváte na této sKartě. Protože tuto pitomost vymyslela vaše starna a vy musíte nést za ten paskvil odpovědnost. Někdo si z vaší strany přihodil malou domů a to začíná smrdět. Nic jiného v tom nemůže být a Nečas od toho dává též ruce pryč, protože to smrdí a blíží se volby. Dalo by se dál pokračovat, ale myslím, že spousta těch co se tady vyjadřují, napsali též výstižně své argumenty a poznatky. Na závěr, vím a jsem už dopředu zklamán, že za tento a další přehmaty, které vyšly z vaší stranické dílny nikdo a nikdy nebude nést odpovědnost, natož nějaký postih. A nejen z vaší dílny, ale dalších vládních a hlavně modrých dílniček, jejich výše škod mnohonásobně převyšuje škodu způsobenou panem Rathem.
05. 05. 2013 | 15:15

SergioL. napsal(a):

...no né..pozor..já těm kartám nerozumím, takže se nebudu plíst do tématu, do jaký míry je ta karta výhodná a potřebná...já se jen ptám, jak je možný, že se tak bohorovně odepíše třetina miliardy. Jenom si vezměte, co by se dalo s těmi více než 300 milióny Kč udělat. Daly by se za to zrekonstruovat např. 4-5 velkých parků ve městech krajského nebo okresního formátu, opět se nedostává školek...takže by se dal např. během půl roku zrealizovat plán mobilních školek všude tam, kde jsou třeba (než tenhle stát s jeho obcemi zareaguje a postaví odpovídající množství školek, bude po babyboomu a mraky nově vyzděnejch a PRÁZDNEJCH školek se prodá a až přijde další babyboom, bude se tento kocourkov opakovat znovu). Co dál..? Jelikož jsem založením středový volič se stále ještě mírným zabarvením doprava, nebudu se tady rozepisovat o 13. důchodech v těžké době, nebudu psát ani o dovybavení tělesně poztižených (auto, elektr. vozík apod.), nebudu se rozepisovat ani o potřebě sociálních center pro mládež i důchodce tzv. "v jednom baráku", tak jak to funguje v každém větším městě v západní Evropě resp. jejich sídlištích. Na shora uvedenejch věcech není nic ani pravicovýho, ani levicovýho...je to jen evropskej civilizovanej standard, kterej si evropani nenechaj vzít...ale my se k němu stále při hledání naší lidskosti, humanity a demokracie ještě nedopracovali. Za těch 300 mega by bylo tolik radosti, pánové politici, tolik rozzářených očí..starých i mladých...že se vám o tom ještě nezačalo ani snít...
06. 05. 2013 | 20:22

Akrs napsal(a):

S-karta je správný trend doby.
Jenže pokud k její realizaci jsou k dispozici karieristi a ne profesionálové, tak to úsporu nepřinese, ale naopak.
Pokud je mi známo, navíc byly v souvislosti s S-kartami ukradeny osobní údaje patřící osobám úředníky Ministerstva práce a soc. věcí a dány soukromému subjektu.
08. 05. 2013 | 05:28

Jan napsal(a):

- je síť bankomatů na vesnici dostatečná?
- co lidé méně pohybliví?
- co data exkluzivně předaná spořitelně?
- proč stovky miliónů při zrušení smlouvy?
- nejedná se o stejné praktiky jako u Opencard?
- co ostatní tendry u paní na MPSV?
- nebylo by lepší počkat na Šišku a Drábka, jak to dopadne?
...................
09. 05. 2013 | 15:07

ivKam napsal(a):

Autor trdí, že odpůrci nemají jiný argument, něž ten, že pouze nesouhlasí. Dále tvrdí, že jenom přímé úspory jsou čtvrt mld./rok. Ale čím vznikají, nevysvětlil.

Nutná otázka: v čem je rozdíl k převodu sociálních dávek na jakoukoliv jinu kartu, kterou občam má? Bez jiných nákladů. Nezbývá než věřit, že jde o převod peněz daňovávých poplatníků na p. Šišku & spol.
Pozn.: všeobecně jsem příznivec ekonomických opatření pana ministra. Po tomto výroku, bez vysvětlení výše uvedené úspory, je pro mě příště nevolitelný. Bohužel i celá TOP, pokud se tedy od sKarty nedistancuje.
12. 05. 2013 | 00:41

Letecký den napsal(a):

Ty jednou dostaneš ten svůj padák a poletíš.
12. 05. 2013 | 01:47

Sládeček napsal(a):

Kalousku, ty dobytku, kolik vám z toho "kape"?
12. 05. 2013 | 15:53

Sláva Novák napsal(a):

a co kdyby jsme zrušili Kalouska???
12. 05. 2013 | 18:05

Oguin napsal(a):

And they get threats <a href=http://replicabagswholesale.tripod.com/>replica designer handbags</a> Responding officers shot and killed the gunman in a parking lot Sunday night <a href=http://imitationhandbags.tripod.com/>imitation handbags</a> "Jeb Bush represents the future of the Republican Party <a href=http://cheapfakedesignerbags.tripod.com/>cheap fake designer handbags</a> This step effected -- -- hundred detainees as you know out of the over 30000 currently nice detention

To get this economy moving again and get jobs created <a href=http://areplicahandbags.tripod.com>fake designer handbags</a> Marriage relationship <a href=http://knockoffbagssale.tripod.com/>fake designer bags</a> foxnews
29. 05. 2013 | 22:08

Platan napsal(a):

„Podobně se v poslanecké sněmovně vyjádřil také ministr financí Miroslav Kalousek s tím, že "odvlečením generála Kovandy a ještě jednoho plukovníka do cely předběžného zadržení vznikla obrovská škoda České republice".“

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/afera-ohrozuje-vojenskou-tajnou-sluzbu-f0v-/zpr_nato.aspx?c=A130614_134658_zpr_nato_inc

Podle Kalouska je tedy největším neštěstím to, že si pro tyto dva v tuto chvíli již obviněné vojáky přišla policie...

Co asi může pověst naší republiky (o níž projevují Kalousek s Nečasem tak dojemnou starost) více poškodit - flagrantní zneužití zpravodajské služby, nebo zásah policie proti tomuto zneužití? Podle Kalouska to druhé...

Je vidět, že žádná nehoráznost není příliš nehorázná, aby se nedala použít v boji o udržení se u moci a u koryt...
14. 06. 2013 | 17:14

Pfisterer napsal(a):

We want people to know us, but respecting all the parameters, so that this will survive for many more centuries to come After an October college fair, several students reported to teachers that college representatives gave them funny looks upon hearing what school they attended Glenn Kelman, chief executive for online brokerage Redfin, said demand this year has stretched well past the typical summer selling season, with people touring model homes straight through Labor Day and beyond <a href=http://www.oriensoft.com/replicabagsshop.html>cheap designer handbags</a> These feature one of the Chicago suburbs' diverse collections of catalog houses, says Rebecca Hunter, an Elgin-based author of several books on the topic Despite the harsh economy, the company is here to stay, Thornton says Others wondered why audits, which buildings are charged for as part of a collection of fees, were not conducted in 2012 But the unnecessary use of antibiotics poses a risk to everybody, said Dr <a href=http://bestreplicabags.webstarts.com>replica bags</a> It turned out that other Local 134 officials also signed documents stating they weren't getting credit toward union pensions Criswell, a former high school science teacher whose stocky build, gnarled hands and rangy white beard give him the look of a lumberjack, sees the choose-and-cut business fading away"Spurred by complaints from weary residents awoken by noisy, middle-of-the-night garbage pickups, the alderman who represents much of downtown Chicago is pushing a measure to inflict more financial pain on waste haulers that break city rules banning the practice In addition to the many elementary schools in town, which are within walking distance for most students, the town has several private grade schools <a href=http://bestreplicabags.webstarts.com>knockoff bags</a> Today, five years later, nearly six in 10 still doIf you were to listen to the Democrats, you would think that all our problems would be solved by raising taxes on private jets or energy companies, McConnell said, arguing that tax hikes even the so-called loopholes Democrats want to target will drive jobs overseasBut there are also things that we can do that are completely in our control right now that were not doing <a href=http://goo.gl/BM95g>replica handbags wholesale</a> But Jonathan at this time it it you know what if you look at the average -- what many companies are doing what they're gonna -- were looking at an average of 9% higher premiums in 2013 and equalityHe said his client might have made up a "macho" story about scaring away the intruder because he was scared <a href=http://bestreplicabags.webstarts.com>replica bags</a> I love to gardenedu"Eric Holubow: In Decay Stitching America's Ruins," to July 8 at Chicago Cultural Center, 78 E Noise: Conversation-friendly" Oak Park has forged a strong sense of community identity that few towns can lay claim to
15. 06. 2013 | 18:38

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy