Neznalost problematiky auditu a kontroly ze strany pana L.W.

01. 07. 2013 | 17:26
Přečteno 8051 krát
Dovoluji si "pronajmout" místo na blogu svému náměstku Miroslavu Matejovi, který reaguje na komentář týkající se problematiky interního auditu a účetnictví:

"Ministerstvo financí se rozhodně ohrazuje proti článku, který byl uveřejněn na blogu Aktuálně.cz pod názvem „Další nesmysl z Letenské“. Autor ve svém článku úmyslně nebo z neznalosti problematiky, uvádí zkreslené informace, které mají navodit mylný dojem, že Ministerstvo financí není schopné zavést účinný vnitřní řídící a kontrolní systém a systém interního auditu ve veřejné správě.

Autor podává zkreslující a nepravdivé informace o z jeho pohledu „nové povinnosti“ interních auditorů, která podle něho vyplývá z ustanovení návrhu vyhlášky o schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, konkrétně o povinnosti organizovat svoji práci tak, aby předběžně posuzovali úplnost a průkaznost účetnictví. Popis role interního auditu při schvalování účetních závěrek je autorem záměrně zkreslen.

Cílem ustanovení navrhované vyhlášky není přenášení odpovědnosti schvalujících osob na interní auditory, ale využití výsledku práce interního auditu jako jednoho z podkladů pro schvalování účetní závěrky.

V právních předpisech, v návrzích novel ani v návrhu vyhlášky o schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek není vůbec zmíněna podřízenost interního auditu účetním (…udělají z interních auditorů inspekční pracovníky, kteří budou pracovat na písknutí účetních.). Taktéž závěr autora a nutnosti změny organizace práce interního auditu (…organizovat svoji práci tak, aby docházelo k předběžnému posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví.) je dezinformací vycházející ze zkresleného (subjektivního) výkladu návrhu novely zákona o finanční kontrole. Text v článku „Ministerstvo tak navrhuje upravit i zákon o finanční kontrole tak, aby roční zpráva obsahovala mimo jiné též uvedení informací relevantních k úplnosti a průkaznosti účetnictví.“ je již zcela nepravdivý. Autor záměrně neuvádí přesné znění novely, tj. změnu obsahu roční zprávy interního auditu. Pokud by autor chtěl čtenáře informovat objektivně, musel by uvést celé znění novelizovaného ustanovení, tedy nikoli „…uvedení informací relevantních k úplnosti a průkaznosti účetnictví“ ale text „Výsledky interního auditu jsou souhrnně uváděny v roční zprávě předkládané vedoucímu orgánu veřejné správy, která zejména… uvádí zjištění o skutečnostech, které by mohly způsobit neúplnost nebo neprůkaznost účetnictví“.

Závěry autora článku o přehazování odpovědnosti za selhávání v účetnictví na interní auditory nejsou ničím podložené, a jsou tudíž pouze osobními úvahami. Výše uvedenými změnami v právních předpisech se nemění ani odpovědnost za účetnictví, ani rozsah činností interních auditorů. Povinnost interních auditorů plánovat svoji činnost na základě vyhodnocení rizik se absolutně nemění. Rovněž se nemění předmět a funkce interního auditu, ani povinnosti interních auditorů vykonávat činnost podle Mezinárodního rámce profesní praxe interního auditu. Interní auditor bude nadále ověřovat nastavení a funkčnost řídicího a kontrolního systému, bude ověřovat, zda údaje vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech věrně zobrazují majetek a jiná aktiva, jejich zdroje financování a hospodaření s nimi. V případě zjištění nedostatků bude nadále požadovat na auditovaném útvaru přijetí opatření k nápravě a bude sledovat, zda opatření k nápravě byla přijata a splněna.

Jak správně autor uvádí, plánování auditů se provádí na základě „rizikovosti jednotlivých procesů“. Nicméně nelze vyloučit situaci, kdy management, na základě analýzy, označí účetnictví jako rizikový proces a zahrne do plánu interního auditu i audit zaměřený na ověření úplnosti a průkaznosti účetnictví. Na základě funkcí interního auditu vyplývajících ze zákona o finanční kontrole má být interní auditor podle vyhlášky jednou z tzv. „dotčených osob“, tedy nikoliv jednou ze schvalujících osob. Zjištění z interních auditů, vykonaných na základě hodnocení rizik, a roční výsledky interního auditu, uvedené v roční zprávě, mohou být pro schvalující orgán jedním z podkladů pro schválení účetní závěrky. Jediná nová povinnost, která by tak měla vyplynout pro interní audit z předmětné vyhlášky, je povinnost uvést v roční zprávě zjištění o skutečnostech, které by mohly způsobit neúplnost nebo neprůkaznost účetnictví. Samozřejmě za předpokladu, že na základě ročních výsledků své práce interní auditor těmito skutečnostmi disponuje. Je snad toto v rozporu s mezinárodními standardy?"

Miroslav Matej,
náměstek ministra financí

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Marian napsal(a):

Miroslave K. nejlépe ze všech rozumíte Ústavě, soudce poučujete o paragrafech a pravomocích vyznáte se bravurně v tom, co smí a nesmí policie, co smí a nesmí prezident- akorát dopad krize jste zatraceně podcenil a ne a ne správně odhadnout růst HDP. Holt, nemůžete vědět všechno, že.
01. 07. 2013 | 17:40

Už proběhl audit EU napsal(a):

ohledně využívání unijních prostředků, kterého garantem je MF ČR?
01. 07. 2013 | 17:42

Yosif K napsal(a):

Halt nyní je v modě hon na Kalouska, Kalousku musíš trpět.

V roce 2002 byl v modě hon na Miloše Zemana, proletoši již za 10 let zapomněli proč:
1) slíbená akce čisté ruce se nekonala, policie nevyšetřila nic, patrně to byla součást oposmlouvy, která dodnes funfguje.
2) většina Zemanových ministrů byli budto všeho schopní tuneláři (viz článek pana Urbana) nebo neschopní introvertní mešugeni (Ivan David), dva kteří ministři byli schopni a nehráli své role v kulišárnách byli Zemanem odpraveni (Mertlík, Grulich - ted nemohou přijít Zemanovi na jméno).

Kolo historie se točí jako na kolotoči. Zeman dostal na 10 let od socálistů distanc, alotria z doby jeho vlády jsou promlčeny, a vida, "terazky som to prezidentom ja" a nejvíce jsou z toho pekvapeni ti samí socálisti ketří jej vyštvali na Vysočinu.

Před deseti lety by na Zemanovo presidentování nikdo nevsadil ani zlámanou grešli. Nikdo neví kde bude za 10 let Kalousek.....
01. 07. 2013 | 17:49

auditor napsal(a):

Pane TOP 09 Mateji, vy jste vzorový otrok Kalouska. Váš audit je nejhorší z celé evropy, účetní dvůr to popsal jasně. Tak nás tady neohromujte vašimi floskulemi. Manipulujete chybovostí auditů, abyste pokryly rozkrádání. Tak to přesně začalo v Řecku...
Co se týká té vyhlášky je to jasné, chcete dále likvidovat interní auditory. Proto se tady tak košatě ohrazujete. Potrefená husa...
01. 07. 2013 | 17:50

Míla napsal(a):

Pane Matej
až budete mít trochu více času,pozeptejte se p.Kalouska ,jak to pro letošní rok vypadá se složenkou.Všiml jsem si,že začíná být módou věnovat část mzdy na oltář vlasti.Poslal bych horentní sumu o který mě byl navýšen důchod.Korunka ke korunce a budeme bohatý stát.Ale musíte dát pozor a pohlídat aby to někdo nerozkradl.Víte co se říká-kozel zahradníkem.
01. 07. 2013 | 17:53

Mira napsal(a):

Jo,jo
to bude křiku, když se začne postupně ten roky budovaný systém korupce, mafie a klientelismu rozebírat. Taková ohromná a nebezpečná práce. Jeden byl pořád jednou nohou v kriminále a teď mu to budou nějací šťouralové likvidovat. Toto bolí.
01. 07. 2013 | 17:54

fikus napsal(a):

Kalousek zastavuje letadla, colá vyšetřovatelům, je právní expert na Ústavu a hlavně nemravný manipulátor bez ideje schopný pro vlastní ego udělat cokoli. Tato země a národ mu je a byla u zadele.
Pouze stručná charakteristika. Ač rozporuplné veřejné vystupování a publikování jeho názoru je od věci, především zvědavost bude prudit jeho odpůrce, neboť obdivovatele nikdy neměl.
Naprosto zbytečný úředník plný ctižádosti, ukecaný neumětel a kombinátor.
Děkuji za prezentaci mého názoru.

Co dotace z EU, jak jste zajistil a garantoval to, co jste měl.
01. 07. 2013 | 17:55

Marian napsal(a):

Yosif- váš mail by měl být ihned smazán- témě je Kalousek, nikoli Zeman.Jenže pan Stejskal si z celého svého kodexu pamatuje akorát že se nesmí sprostě mluvit.:o))

Mě osobně to nijak nevadí, s nemocnými lidmi jsem vždycky měl a mám soucit.
01. 07. 2013 | 17:55

Míla napsal(a):

Yozive
dejte si pozor při tom lezení někam,abyste se neušpinil.
01. 07. 2013 | 17:57

matejuv fanda napsal(a):

To je nádhera, pan Matej nám všem pomáhá další perlou...
Jan tak dál, takový odborník. Nikdo nemůže pochopit, proč se ho s chutí v lucemburku zbavili... Že by je i tam ohromoval svými zlepšováky?

Je to hlava, jeho novelu zákona o finanční kontrole mu bohužel ve sněmovně neodhlasovali, protože je to superblábol. A teď někdo ukáže na další jeho mistrovský kousek.. Podle mě by za to měl dostat od Mirdy tučnou odměnu...
01. 07. 2013 | 17:58

fikus napsal(a):

Diký Kalouskům aj. posilují a teprve budou posilovat "komáři"
01. 07. 2013 | 18:05

odjinud napsal(a):

A co anketu ?

Vit Barta by vam poradil.
01. 07. 2013 | 18:09

auditor napsal(a):

Je to jasné, stačí přečíst tu vyhlášku a každý pochopí - paragraf 13, 18 a 26. Takže pane Mateju kdy už Vás někdo odvolá. Můžete si spolu se spolužákem Gregorem notovat jak jste na pokyn Kalouska pokazili co šlo ve strukturálních fondech. Nejlépe někde v chládku... Ty Vaše moudrosti nás budou stát miliardy. Ale to Vás urcite nepálí... Dva kozlové zahradníkem...
01. 07. 2013 | 18:09

smutný napsal(a):

Pro mne je nepochopitelné, že může někdo jako Kalousek, Nečas, Topolánek, Klaus beztrestně napáchat takové škody v řádech stamiliard korun. A ještě má drzost něco vykládat.
01. 07. 2013 | 18:11

Pták by neměl soudit vlastní peří napsal(a):

Proto je nejobjektivnější posouzení nezávislého auditora. V tomto případě evropského auditora.

Již proběhl a jaké byly výsledky?
01. 07. 2013 | 18:11

Al Jouda napsal(a):

Mateji, Mateji, děvčata Tě nechtějí !
01. 07. 2013 | 18:13

species 8472 napsal(a):

Mateji, kolik si řekl Myrda Kalousek za pronájem blogu?
01. 07. 2013 | 18:14

zemedelec napsal(a):

Pro auditora.
Nemá s tím něco společného auditorská firma Delloite.
Zase náměstek,který to podepíše,popřípadě se to na něj svede.
01. 07. 2013 | 18:15

matejuv fanda napsal(a):

Evropský účetní dvůr kritizuje fungování Ministerstva financí, které je odpovědné za fungování auditu strukturálních fondů.

Dne 6. září 2012 přijal Účetní dvůr Evropské unie na svém zasedání Výroční zprávu za rozpočtový rok 2011. Dokument shrnuje nejzásadnější zjištění, která auditoři z Lucemburku při svých šetřeních za rok 2011 identifikovali.

V obsahu zprávy je mj. také hodnocení spolehlivosti českého Ministerstva financí, jeho sekce 04 (řízené náměstkem Matejem) – Finanční, auditní a provozní, konkrétně odboru 52 Auditní orgán – Centrální harmonizační jednotka. Auditoři vyhodnotili funkčnost vybraných systémů dohledu a kontroly mimo našeho u šesti dalších. Při hodnocení souladu s hlavními požadavky předpisů a účelnosti z hlediska zajištění správnosti operací české ministerstvo dostalo jako jediné hodnocení „neúčelné“.

To podle EUD znamená, že posouzení hlavního požadavku „Výroční kontrolní zpráva a auditní stanovisko“ „není v souladu“ nebo posouzení nejméně jednoho z hlavních požadavků „Přezkum auditů systémů“, „Sestavení vzorku“, „Přezkum auditů operací“ a „Opakované provedení auditů operací“ je „neúčelné“.
01. 07. 2013 | 18:15

sadomaso napsal(a):

Kalousek musi byt masochista. Jinak si nedovedu predstavit fakt proc tu bloguje.
01. 07. 2013 | 18:16

auditor napsal(a):

pro zemědělec

já myslím, že je hlavním činitelem úspěchu pan Kalousek...
01. 07. 2013 | 18:17

michal napsal(a):

autor

tak zveřejněte ten návrh, ať se na to můžeme podívat sami - aha, on je "zveřejněn v eklepu" a tedy přístupný jen vybraným lidem jako úředníci, politici nebo lobisti, nikoliv však veřejnosti.

Pokud vše tajíte před veřejností, nedivte se, že vám nikdo nevěří.
01. 07. 2013 | 18:17

petent napsal(a):

Pane Kalousku
já Vám moc děkuji, jako ochránce přírody jsem dojatý, že i Vy, ač ekonom, máte vztah k přírodě a zvířatům zvlášť. Takový komfort, jako mají koně převalského, které dnes přepravují speciálně vybavené a nejdrazší letouny Casa do Mongolska, to dnes nemá ani prezident. Všichni Vám moc,moc křivdí. Kdo má rád zvířata, nemůže být špatný člověk. Děkuji, děkuji, moc
01. 07. 2013 | 18:19

Karl IV. napsal(a):

Článek je plný přívlastků, obranných výkřiků a nicneříkajících konstatování. Nevím, na odbornost to nevypadá, snad politruka.
01. 07. 2013 | 18:22

Kulajdatrmapárovitá napsal(a):

Pan námestek má za povinnost vysvětlit, ne se bránit jako štěně. Ovšem jablko nepadá daleko od stromu....
01. 07. 2013 | 18:23

socialni demokrat napsal(a):

Aspon ze CR bude vladnout nejlepsi ministr financi v historii. Pan premier Rusnok. Kdo potrebuje ukecane Kalousky ci Sobotky? Preji vlade pana Rusnoka uspech. A to aspon na nekolik let.
01. 07. 2013 | 18:35

Občan napsal(a):

Ne, že bych měl nejmenší chuť jakkoli pomáhat Kalouskovi, nicméně návrh vyhlášky je například zde:
http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/prac_navrh_vyhlasky_schvalovani_UZ_nekterych_VUJ_03-2013_doc.doc.

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/ucetni-reforma-verejnych-financi/schvalovani-ucetnich-zaverek

http://www.statnipokladna.cz/cs/aktuality/2013/pracovni-zneni-navrhu-vyhlasky-o-schvalo-808.

Plus další odkazy.
01. 07. 2013 | 18:45

Dáša, Máša a Sáša napsal(a):

Je pan Kalousek matrjoška?
01. 07. 2013 | 18:48

Bača hrobník napsal(a):

Letí vláda speciálem na výjezdní zasedání do Ostravy.
V Beskydech se v mlze porouchá výškoměr, éro drkne o sochu Radegasta, havaruje a rozbije se napadrť. Záchranáři dorazí, když bača zahrnuje hroby: "To se všichni zabili?"
"Všichni! Akorát Kalousek křičel, že je živý, ale kdo by tomu lháři věřil?!"
01. 07. 2013 | 18:51

socialni demokrat napsal(a):

Obcane,

pokud jste opravdovy socialni demokrat tak podporte socialistickou vladu pana premiera Rusnoka. Zatim se zda ze se mu podarilo ziskat kvalitni cleny CSSD. Urcite to bude lepsi CSSD vlada nez by byla ta Sobotkova. Myslim si ze vlada pana Rusnoka bude konat a nejen kecat jako ta seda myska kterou ma ve vedeni ta parodie CSSD.
01. 07. 2013 | 18:52

dalimír milující mír napsal(a):

Pan Kalousek pochází z lidoveckého hnízda a ti jak známo a historie dokládá byli mistři v intrikách ! I sám fancouzký kardinál Ryšelieu by jim mohl závidět ! Pan Kalousek to je stará škola prvního jejich polistopadového předsedy strany lidovců pana Josefa Luxe ,přezdívaného svými blízkými HAD ! Již tohle je důkaz jakou vychoval generaci svých následovníků ! A je jedno jestli se překabátili a nalezli do jiných stran ! LIDOVEC SE POZNÁ VŠUDE ! Ochranuj naši společnost všichni svatí před nimi !
01. 07. 2013 | 18:52

Kalousek kdysi na obraně napsal(a):

Nesmrtelný výrok se smrtelným koncem: "Ty padáky jsou levné a bezpečné."
01. 07. 2013 | 19:01

Analytik napsal(a):

Dva zasloužilí defraudanti učí auditory bojovat proti defraudacím!
Nedávno tu pár korupčníků bojovalo proti korupci. A jak dopadli?
Jen počkej, Kalousku, i na tebe spadne klec!
01. 07. 2013 | 19:04

krajan napsal(a):

"Dovoluji si "pronajmout" místo na blogu svému náměstku...", protože sám, jsouce vystudovaným chemikem, tomu vůbec, ale vůbec nerozumím. Váš M.K.,ministr na úprku.
01. 07. 2013 | 19:10

mar napsal(a):

Přivítala bych, kdyby se pan Kalousek ocitl na seznamu, který by mu už doživotně zakázal možnost podílet se na jakékoliv vládě. Nějaká obdoba lustračního zákona. Myslím si, že škody za tímto člověkem jsou obrovské a nejedná se pouze o finance, ale i o poškození důvěry lidí ve státní instituce, demokracii a právní stát. Na rozdíl od jeho kamarádů a kmotrů, kteří jsou mu zcela jistě vděčni, tak občané byli pro něj jen zdroji pro jeho experimenty. Co stojí za tímto člověkem, to je pochybné. Od ministerstva obrany až po ministerstvo práce a sociálních věcí. Je s podivem, jakou má drzost. Uleví se mi, až zmizí z mého zorného pole. Třeba si jej vezmou někam do struktur, hlavně, ať už proboha vypadne !
01. 07. 2013 | 19:53

melčákova pohanka napsal(a):

Nagyová dřela jako kůň a vy pane Kalousku kopete kolem sebe už rok,jako kobyla,která má jít na jatka...Ale díky servilnosti,podlosti a primitivismu našich novinářů a televizí jste zatím na svobodě...Ale jen vy sám víte,že se váš konec blíží a že bez MF budete jen směšným šaškem,který lidi neobveseloval,ale oblboval a o...l ! Vaším největším politickým skutkem bude váš odchod do nicoty !!! Jo nevíte,kdo volal ne ten soud,který se zabýval Škárkou a Bártou?
01. 07. 2013 | 20:34

Joe Ratata napsal(a):

Až Kalouskovo počínání na MF posoudí opravdu nezávislý audit,půjde do tepláků.Bude to ale stát hodně peněz,až ho a jeho kumpány bude nahánět Interpol.
01. 07. 2013 | 20:41

reCaptcha napsal(a):

Míro, řekni Kharlovi, aby zavolal audit.
Má zkušenosti s Čunkem.
U Čunka se nic nenašlo, páč se ztratily první strany spisu.
Nikdo není za nic odpovědný, že Míro, je kolektivní odpovědnost.
01. 07. 2013 | 21:01

kp napsal(a):

Je to skutečně zajímavé jak tolik nicků tady dští síru na Kalouska, ale málokdo tu podotkl, že Rusnokovy názory jsou jenom pár centimetrů od Kalouska. Takže nechť vám pocit blahého očekávání nic nezkazí, nadávat můžete začít až za měsíc (pokud Rusnok projde). A jenom tak bw Rusnok jako premiér by se mě líbil i na delší dobu. A potom začne diskuze opět zvučet nadávkami.
Asi nikdo tu nechce přiznat, že "chemik" byl první a (zatím) jediný, který se snažil se skladbou rozpočtu něco udělat, takže od dob Mertlíka byl znovu skutečným ministrem financí a ne poskokem nějakého populisty.
01. 07. 2013 | 21:05

HM napsal(a):

Kdo byl nejlepším ministrem financí České republiky?
Ivan Kočárník (ODS) 44
Ivan Pilip (ODS) 31
Ivo Svoboda (ČSSD) 25
Pavel Mertlík (ČSSD) 77
Jiří Rusnok (ČSSD) 430
Bohuslav Sobotka (ČSSD) 62
Vlastimil Tlustý (ODS) 87
Miroslav Kalousek (KDU-ČSL a poté TOP 09) 3326
Eduard Janota (nestraník - navržený ODS) 754

Zdroj: http://www.lidovky.cz/finance-by-mel-vest-kalousek-mladek-nebo-klaus-mini-byvali-ministri-1f5-/zpravy-domov.aspx?c=A130630_172632_ln_domov_khu#anketa-in-art%20not4bbtext
01. 07. 2013 | 21:09

auditor napsal(a):

citace z vyhlášky:
"
§ 13
(1) Dotčená účetní jednotka v průběhu účetního období organizuje činnosti související se schvalováním své účetní závěrky tak, aby docházelo k předběžnému posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných rizik a ztrát, a to alespoň vždy k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky.
(2) Činnosti uvedené v odstavci 1, které dotčená účetní jednotka organizuje v rámci procesů interního auditu a finanční kontroly podle jiného právního předpisu ), případně jiných obdobných povinností stanovených jiným právním předpisem ), směřují zejména k zajištění dokumentů podle § 5 odst. 1 písm. b) a c).

§ 18
3)Bližší podmínky vymezení podkladů pro schvalování a časový a věcný harmonogram činností, včetně podmínek součinnosti útvaru interního auditu, stanoví dotčená účetní jednotka zpravidla vnitřním předpisem.

Takže pane Matej, lžete jako když tiskne...
Účetní jednotka organizuje mj. prostřednictvím interního auditu činnosti související se schvalováním účetní jednotky. Vaše arogance je opravdu neskutečná. Si asi myslíte, že když jste pod kuratelou Kalouska, můžete lhát, lhát a lhát donekonečna.

Už aby Vás nějaká další politická kreatura vyčistila společně s Vaším spolužákem Gregorem, který nastavil zrůdný český model fondů EU.
01. 07. 2013 | 21:16

Petent napsal(a):

kp
to není až tak důležité, jaké má Rusnok názory, ale zatím se nedokázal tak zkompromitovat, jako Kalousek. Jestli nejste schopen vidět, co tenhle člověk má všechno na triku, že je to nejvyšší kšeftař, který nic nemá proti uplácení poslanců, vytváření pavučiny různých protislužeb, které mají charakter tzv. držbubného, arogantního sprosťáka, který se chodí pokrytecky chodí ukazovat na církevní svátky, aby lanařil pobožné babičky, který na svých ministerstvech trpí systém zažitých praxí, kdy se nezkoumá, zda je nabídka v souladu s péčí řádného hospodáře - viz. nákupy pro armádu, ta CASA, co zase přepravuje ty koně do Mongolska, ale to je jen ukázka. Politika se pro něj stala v pravém slova smyslu kšeftem a o slušnosti a poctivosti si může nechat zdát. Je nanejvýš trapné, když tenhle na veřejnosti i ve sdělovacích prostředcích několikrát opilý člověk moralizuje prezidenta, zrovna tak jako napomíná Zaorálka, že křičí u pultíku ve sněmovně. Ještě mám v paměti, jak plamenně řval na Grose, v souvislosti s nevěstinci paní Barkové. Úplny hlasatel morálky, který dnes, aby se udržel, tak proti korupci ani nehlesne. Má to za standardní metodu neoliberalismu.
Prosím Vás, co udělal s tím rozpočtem, kde do něj sáhl, to myslíte to zvyšování daní a tupé účetní škrty ? Tak tam moc inteligence neprokázal.
01. 07. 2013 | 21:23

siven napsal(a):

Kde bude Kalousek za deset let?

Pevně doufám, že na hradě... Mírově.
01. 07. 2013 | 21:27

reCaptcha napsal(a):

kp
Za Mírou je vidět prosperující země a se svou škrtdeformou patří do učebnic ekonomie !!!
Ty, co přijdou po něm budeme soudit až za rok.
01. 07. 2013 | 21:51

pamětník napsal(a):

"Za Mírou je vidět prosperující země"
Další šplecht. Co všechno se lidem v hlavě urodí?
01. 07. 2013 | 21:54

kp napsal(a):

to Petent
Nepsal jsem o "lidském" rozměru figury Kalousek. Mnohokrát jsem si říkal, že ho někdo musí přidusit. Jde tady o to, kolik nadělal škody a kolik užitku. Podle většiny zdejších názorů je poměr 100:0. Já si to nemyslím. Nynější pokřik o korupci se ukazuje jako velmi nafouknutý a už více skutečně nezaujatých právníků vyslovilo názor, že to nebude lehké (pod čarou řečeno, je to fraglich). Korupce - trafiky pro politiky jsou obvyklé po celém světě a někdy jsou i křiklavější než u nás.
Jenom budu stále zastávat názor, že i bývalá kurva může být výbornou abatyší.
A ty církevní restituce ( které se mně velice nelíbí) jsou dobrou zajištovací trafikou pro Kalouska až skončí s poslancováním.
01. 07. 2013 | 21:57

Dalimír napsal(a):

kp žádný z občanů české republiky si také Rusnoka nevybral za předsedu vlády ! To udělal Zeman ! A ten jak jistě každý ví byl volen většinově občany jako menší zlo ,takže také žádná sláva ! Mě osobně se již od začátku nelíbil Rusnokův určitý nátlak na občany s jeho nápadem pochybných důchodových pilířů ! Nevěřím mu že by to myslel pro lidi do budoucna s tímhle jeho pilířovým axperimentem dobře ! To je také důvod proč by neměl být předsedou naší příští vlády ! Bohužel každý politolog ví že na výběr nemáme takže budeme se muset zase smířit s tím menším zlem ! Ps: Obávám se že ani příští předčastné nebo řádné toho v české politice mnoho nesvedou tečka
01. 07. 2013 | 22:09

Dalimír napsal(a):

doplnění - volby !
01. 07. 2013 | 22:10

Brundibár napsal(a):

michal:

"...je "zveřejněn v eklepu" a tedy přístupný jen vybraným lidem jako úředníci, politici nebo lobisti, nikoliv však veřejnosti."

Kecáte. Tato vyhláška, jakož i ostatní vládní materiály, které nejsou klasifikované, jsou veřejnosti plně dostupné. Pravda, nemůže do eklepu ukládat, ale to je myslím zcela v pořádku.

1. Na google.cz si najděte heslo eklep
2. Na prvním odkazu (eklep.vlada.cz) vyhledejte předkladatele MF a do názvu dokumentu zadejte schvalování (toho se ta vyhláška týká).
3. Dostanete odkaz na stažení celé vyhlášky, včetně předkládací zprávy, důvodové zprávy, průvodního dopisu a obálky

"Tajit před veřejností" podle mě vypadá poněkud jinak. Příště se proto lépe připravte ;)

A k eKlepu - Engine eKlepu sice neumí třeba skloňovat a časovat, ale upřímně, je to jedna z mála státních IT zakázek, která nestála miliardy a slouží tak, jak má a vychází z "ptáků" na Úřadu vlády (systémy RACEK, KORMORÁN...)
01. 07. 2013 | 22:33

stejskal napsal(a):

Dobrý večer,

smazal jsem dva příspěvky, které neměly nic společného se záměrem těchto stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
01. 07. 2013 | 22:38

Brundibár napsal(a):

Občan:

Omlouvám se, nevšiml jsem si vašich odkazů, takže jsem michalovi dal polopatický návod na eKlep, když už ho zmiňoval. Bohužel, nejsem autorem eKlepu, ale slyšel jsem, jak se to celé spouštělo (stručně - úředníkům vadilo, že jim bude vidět pod ruce a politikům, že to nedělaly ty "správné" firmy - ty si to vynahradily Indošem).

A konečně, návod jak na eKlep se hodí i na další případy, nejen na tuto vyhlášku.
01. 07. 2013 | 22:39

emil napsal(a):

Přesně tak, do eklepu se dostane každý. Jinak pan Wagenknecht byl vyhozen od Deloittů kvůli nekvalitní práci pro MF a teď se jen snaží za každou cenu házet špínu. Však se podívejte na jeho články, to už je zoufalá posedlost poblít cokoli od MF, věcné argumenty jdou stranou. Pane Wagenknechte, už se smiřte s tím, že jste prostě špatný auditor.
01. 07. 2013 | 22:40

auditor napsal(a):

emil

Jasně, to že Wagenknecht udělal jediný audit (ROP SZ), který něco odhalil je důkazem jeho neschopnosti. Emile, určitě bys rád, aby všichni drželi jazyk za zuby. Že by emil agent z Letenské:-DD
01. 07. 2013 | 22:52

pety napsal(a):

duvenbejt

to foto je přeci úžasné:-D
01. 07. 2013 | 22:54

petent napsal(a):

kp
kde vidíte ty jeho zásluhy, na složence dluh za jeho financování úctyhodně narostl, když si jenom vzpomenu na ten chystaný ekotendr, ještě že mu to nezbaštili. Vždyť ten člověk vymýšlí jenom věci, které mu mohou něco hodit, třeba ty hrací automaty, myslíte, že za to od loterijní lobby nic nedostal ? On umí počítat, kolik mu to hodí, na to je kádr. Ohánět se tím, že je to všude, to myslím není dobrý motiv, proč takového člověka držet u moci a nakonec si myslím, že to tak ani není. Někdo takový by ve slušné zemi dávno krokoval prostor 2 x 2 metry jako Rath. Povahově je to jeho dvojče, akorát že Rath byl hloupější, Kalousek má svoje FAU, které ho dokáže ochránit. Zkrátka umí v tom chodit. A nemá žádné zábrany.
Ať vzpomínám jak vzpomínám, nic pozitivního na jeho činnosti nevidím, tupé škrty, které přidusily ekonomiku, jsme přece skoro nejhorší v růstu, či spíše poklesu HDP, tak to je výsledek jeho práce. Za tohle mu děkovat určitě nebudu, ať už táhne, škody nadělal až až.
01. 07. 2013 | 23:06

Z. NKÚ napsal(a):

Jaká kontrola? Jaký audit Ministerstva financí?

Ministerstvu financí za léta vládnutí TOP/ODS nenavrhlo ani základní krok směřující k omezení největších zlodějen, tzn. zavedení kontroly obecních a krajských úřadů ze strany NKÚ!

Jak Ministerstvo financí kontrolovalo a řídilo čerpání 800 mld. grantů z EU a dalších fondů, když je řádně použito a vyčerpáno pouze 200 mld.?
01. 07. 2013 | 23:13

Občan napsal(a):

Auditore,

právě za ten úžasný "audit" ho vylili od Delojtů&Toušů.
A marně ho hledám i ve struktuře ČIIA, v němž donedávna působil ve vrcholových funkcích.
--------------------------------------------------
To Brundibár:

V poho.
Kdo chce najít, najde. Kdo nechce, remcá :o))

Ten "e-klep" je moc sympatická a šikovná hračička!
01. 07. 2013 | 23:26

sedlak napsal(a):

http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/europoslanci-grilovali-ceskeho-urednika-kvuli-eurodotacim
01. 07. 2013 | 23:51

Všichni máme rádi Stejskala! napsal(a):

Odposlechnuto:

Zvoní telefon a zvedne ho ženská.

"Mladá paní ,byla jste vylosována a vyhrála jste 2.cenu."

"A co to je? "

"Můžete si potřást rukou s ministrem Kalouskem."

"No, ale já bych ho raději kopla do zadele!"

"Litujeme paní – to je 1. cena."
02. 07. 2013 | 00:57

Targus napsal(a):

Aj ta krajta!

Něco se děje. Sám Velký CHEMIK se zajímá, co se děje v podhradí.

Řekl bych, že mu docela dost cvaká u zadku.
02. 07. 2013 | 04:38

zemedelec napsal(a):

Pane Targus.
Přesně tak.
Až se udělá audit Kaloukova působení na ministerstvu financí,spíš to bude nepříjemné,než příjemné.
02. 07. 2013 | 05:40

Kleofáš napsal(a):

Jak to, že justiční junta ještě nezatkla duo zločinců Kalousek Schwarzenberg. Něco není v pořádku?
02. 07. 2013 | 06:13

Jáchym napsal(a):

Přátelé,
buďme vděční, že sem Kalousek a jeho hoši píší.
Sice jim už neuvěří ani průměrně dementní lyska, ale na druhé straně nám tu servírují, co by si přáli, abychom jim zbaštili.
02. 07. 2013 | 07:00

alojz napsal(a):

Yosif K

Kde bude za 10 let Kalousek?
No, doufejme , že po zásluze v báni.
02. 07. 2013 | 07:22

auditor napsal(a):

obcane resp. emile

to víš že jo, na pokyn Kalouska, tvého zamestnavatele, aby za to nasledne dostal Kotrba z Deloitte tucnou zakazku... Nikdo z nich nepotrebuje audit, ktery by něco odhalil. Se podivej na poslusne KPMG, které nemelo na ROP SC zadnou chybovost. Vsichni spokojeni, faktura proplacena a krade se dal...
A co se tyka CIIA, je dlouhodobe taky pod kuratelou Kalouska, jeji prezident je Voboril, byvaly lidový milicionar, který dela reditele auditu v CEZu. A hadej kdo je jedinim akcionarem CEZu? Ze by Kalousek. Ale ty to urcite dobre vis, protoze si kalouskem placeny...
V cechach je to všechno jedna prorostla politicka mafie. To neni nikde ve svete, ze by profesni organizace byla pod politickym vlivem.
_________________________

Evropská komise kritizovala způsob, jakým se v Česku kontroluje rozdělování dotací. Podle mluvčí EK Schirin Wheelerové tak nese odpovědnost za problémy, které se zatím nejvýrazněji projevily v Regionálním operačním programu Severozápad, i auditní orgán, což je ministerstvo financí. Komise tak potvrdila názor hejtmanů Ústeckého a Karlovarského kraje, kteří se domnívají, že za problémy ROP může i stát.
02. 07. 2013 | 07:31

fero napsal(a):

To kp!
Chemik se skutečně s rozpočtem snažil a snaží něco udělat.
Z......l na něm vše co se dalo.
02. 07. 2013 | 07:55

ˇ napsal(a):

Mirku, vsázíš se rád?
No, peněz máš dost, takže možná jo.
Příští článek bys mohl psát již ze zařízení, které nyní obývá Tvůj politický rival Míša, kterého nemáš moc rath.
Co Ty na to?
Tykání neřeš, známe se. Nikdy jsme se moc rádi neměli.
Tepláky by Ti mohly slušet.
Taky by se mi líbila práce, kde bych mohla se státními financemi dělat pokusné výpočty. Nikdy jsem se totiž hlouběji nedověděla, kam naše finance jdou.
02. 07. 2013 | 08:04

bubu napsal(a):

Mateje jsem potkala osobně a musím přiznat opravdová kvalita. Je vidět, že náměstkové za TOP 09 jako je Matej nebo Gregor to mají v hlavě srovnané. Umí perfektně maskovat kradení, jenom aby to nemusel doplácet státní rozpočet.
Jinak pan Matej je opravdový odborník na interní audit. Za jeho působení tady na MF než odešel do Lucemburku, kde se ho s chutí zbavili, vymyslel zlepšovák. Napadlo ho, že bude jako řadový referent dělat v rámci odboru národní fond (pod vedením jeho spolužáka Gregora) interního auditora. Trvalo hodně dlouho, než mu někdo vysvětlil, že interní audit musí být přímo pod ministrem, ne pod ředitelem odboru.
Od té doby uplynulo už docela hodně roků, ale Míra Matejů to pořád ještě nepochopil. Je to holt těžká materie.
Zdravím Mirdu a přeji mu pěkné korýtko, až ukončí svou politickou kariéru tady na MF:-DD
02. 07. 2013 | 08:51

Libertad napsal(a):

Všichni, kdo by si snad nemysleli, že občan Kalousek a jeho podřízení nemají lhaní jako pracovní metodu, prosím aby si přečetli příspěvek "auditor napsal(a): datovaného 01. 07. 2013 | 21:16".

S pozdravem

Sidonio Libertad
02. 07. 2013 | 10:26

Kelt napsal(a):

Kalousek když si cvakne,tak provokuje národ.
Mladý Benda-údajně Yosif K.,jak druhdy to kdosi srovnáním úrovně hlouposti pomocí spec.počítačového programu zjistil,zůstal s editorem dnes i včera osamocen.
Přiznám se,že až si pro něho Šlachta přijde,tak otevřu tu nejlepší lahev slivovice,kterou mám ve sklepě.
Ten čas se blíží a chuť roste.
Přeji všem ten okamžik,kdy "přijde zákon".
02. 07. 2013 | 11:08

puf napsal(a):

Miroslav Kalousek je v situaci hypochondra, který celý život otravuje okolí řečmi o svém špatném zdravotním stavu a neustále se obává, že umírá. Nikdo mu to nevěří. Až jednou skutečně onemocní a umírá, tak se mu každý směje.
I kdyby Kalousek třeba jen omylem řekl někdy pravdu, tak mu to taky nikdo věřit nebude. Jeho profláknutost nabyla už obludných rozměrů. Ale jinak je to člověk určitě čistotný a pracovitý.
02. 07. 2013 | 11:21

Josef napsal(a):

Při seznámení se s tzv. "odbornou", ve skutečnosti však s typicky politickou reakcí ústředního orgánu státní správy na článek "Další nesmysl z Letenské", která byla zveřejněna pod názvem "neznalost problematiky auditu a kontroly ze strany L.W., považuji za zcela zbytečné přispívat k dalšímu upevňování většinového vnímání této politiky občany, jako zcela nevěrohodné.
Proč ?
Způsob, kterým všeznalý fabulátor a manipulátor Kalousek, věc vyřídil, připomíná nikoliv způsob vyřízení reprezentantem ústředního orgánu státní správy, ale způsob vyřízení "skořápkářem" z Matějské pouti. Tím pro některé čtenáře předesílám, že nemám na mysli pejorativní nebo též hanlivé pojmenování pro lidovou veselici, zvanou Matějská pouť, ale pro pojmenování "skořápkář", tak jak je na základě obecných zkušeností tento výraz vnímaný.
Za znak navození atmosféry dramatu či komedie, anebo nejspíš tragikomedie lze považovat popis děje, kdy si skořápkář sám sobě dovoluje pronajmout vlastní blog svému náměstkovi k úřednímu vyřízení nesouhlasu ústředního orgánu s článkem o problematice interního auditu a účetnictví.
Za znak dosavadních zkušeností občanů se způsobem a výsledkem vnímání řádné správy věcí veřejných lze považovat, jak tzv. odborník skořápkáře na tuto problematiku Matěj občanům sděluje úředně (ex offo) hned v nadpisu úsudek skořápkáře a svůj jako vykonavatele, o tom, že autor článku nezná problematiku auditu a kontroly.
Stačí pak zmínit jen první odstavec tohoto skořápkového soudu, kde vykonavatel skořápkáře se pokouší o úsilí autora "... navodit mylný dojem, že Ministerstvo financí není schopné zavést účinný vnitřní řídící a kontrolní systém a systém interního auditu ve veřejné správě.". Vykonavateli, a ostatně ani samotnému skořápkáři, není zřejmě jasné, že funkce interního auditu je součástí 5. standardu vnitřního kontrolního systému ve veřejném sektoru podle U.S. Government Accountability Office, či součástí vnitřního kontrolního systému ve veřejném sektoru INTOSAI, anebo též součástí 5. komponenty aktualizovaného vnitřního kontrolního systému podle COSO (na integrovaném základě).
Skořápkáři pak zřejmě není jasné, jakou retardaci ve vývoji řídícího a kontrolního systému na všech úrovních veřejné správy prostřednictvím vykonavatelů jeho vůle, jako je již zmíněný Matěj, způsobil, ať již jde o retardaci z koncepčního, legislativního, organizačního či metodologického hlediska.
Není třeba si zde připomínat další argumenty, na které se diskutující lidé - s výjimkou několika "expertů" s obdobnými názory, jako má skořápkář a vykonavatelé jeho vůle - sami dávají odpověď, opírající se o věcné argumenty, např. cituji: "... Váš audit je nejhorší z celé Evropy, Účetní dvůr to popsal jasně ...". K tomu je možné dodat jen to, že ve vyspělých státech světa je součástí každé zprávy z interního auditu manažerský akční plán k odstranění či nápravě nesprávností. Česká cesta, kterou prosazuje vykonavatel z vůle skořápkáře, bude opět projektovat výroční výroky, nebo též stanoviska interního auditora o spolehlivosti vnitřního kontrolníého systému, a to s neustávajícím úsilím o duplicity, dříve křížením s daňovými kontrolami, nyní s křížením s externím auditem, který má být již dávno vykonáván ve veřejné správě Nejvyšším kontrolním úřadem, jak je to obvyklé v rozvinutých demokraciích. K tomu je třeba dodat, že tam však nepůsobí dlouhodobě skořápkáři a vykonavatelé jejich vůle typu tohoto Matěje, neboť tamní občanská společnost jim to zřejmě v souladu se "selským rozumem" nedovolí. Proto odkazuji na to, že odůvodnění o spolehlivosti Ministerstva financí pod vedením skořápkáře Kalouska najdete ve zprávě Evropského účetního dvora, nebo si zajeďte do Botswany, anebo do Rwandy, kde by mohli skořápkář a vykonavatelé jeho vůle či zvůle předat své zkušenosti z výkonu řádné správy veřejných financí. Avšak je zcela možné, že zdejší poslanci by byli možná více opatrní, neboť takových expertů mají zřejmě dost, soudě podle současného korupčního pořadníku zemí. Svůj letmý pohled na jeden z příkladů na současnou "řádnou správu" věcí veřejných končím s pozdravem "Komu není rady, tomu není pomoci".
02. 07. 2013 | 12:03

puf napsal(a):

No to je teda výsledek !
V čem spočívá přínos strany TOP pro většinu občanů ? Fiasko, kde se člověk podívá. Ministerstvo práce a asociálních věcí v rozvalu, nakoupeny nové předražené¨, ale nefunkčí IT systémy, úřady práce převedeny na úřady výplaty soc. dávek. Ministerstvo kultury permanentně v rukou nekompetentních lidí, ovládaných jejich guru. A teď i ministerstvo zdravotnictví, kde ÚS zatrhl ty kšefty s nadstandardy a zvyšováním poplatků. Co po nich zbude ? Nesmíme zapomenout na toho nejlepšího, totiž ministra financí. Ten svojí činností sice snížil životní úroveň většiny občanů, menšině zase helfnul, jako je namátkou Háva, Tluchoř, Šnajdr, Fuksa ...., ale na druhou stranu dopřál luxus koním Převalského, které do Mongolska mohou cestovat v nejdražších přepravních letadlech na světě.
To je ale všechno nic proti tomu, že je dnes garancí před návratem komunistů. Včera ještě nebyl. Ale každý musí dostat příležitost poučit se z vlastních chyb.
02. 07. 2013 | 14:46

Filuta napsal(a):

Tak už , Kalousku, pomalu balte kartáček na zuby.
Rath se nemůže dočkat.
Ty vaše žvásty o "křižovatkách" a "ohrožení demokracie" vám už nežerou ani pravdaláskoví čírovci.
Vždyť pro tu demokracii, měli jsme-li kdy jakou, jste byli největším ohrožením vy. Jste klerofašisti, kteří zneužívali moci a pro prohlasování svinstva v parlamentu jim jsou dobří i kriminálníci.

Proti vám a vaší vládě je Zeman spasitel národa.
Však uvidíte, jak vás občané u voleb podpoří. Těch pár tisíc nejbohatších, kterým jste tak velkoryse odpouštěl daně, vás před propadem nezachrání.
02. 07. 2013 | 17:09

Občan napsal(a):

Kdyby byl Kalousek o fous chytřejší, tak by nápad páně Wagenknechtova myšlenkového tanku hbitě využil.

Protože myšlenkoví tankisté dostali nápad, že interní auditor bude de facto takový vedoucovský Riechelieu - do všeho mluvit, o lecčems rozhodovat, ale odpovědnost zůstane na statutárech. Což je přesně takový zákulisní způsob řízení, který konvenuje právě Kalouskovi.

Jenže to by se chlapci nesměli hádat :o))
02. 07. 2013 | 20:11

Občan napsal(a):

Josefe,
kdybyste tolik nevzhlížel k USA, pak byste věděl, že "opatření k nápravě zjištěných nedostatků" jsou v ČR součástní výstupů vnitřní i vnější kontroly už dobrých 50 let.
Takže Kolumbus už z Vás opravdu nebude.

Tohle "objevování Ameriky" cestou tupého opisování newspeakem popsaných zcela běžných kntrolních postupů a výstupů je přesně to, co nám škodí. I "blbej" zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, poskytuje podrobný kontrolní řád, který ÚSPĚŠNĚ využívají vnitřní kontr...pardon, audity celé řady soukromých společností i veřejnoprávních subjektů dodnes. Jenom si občas dovyšperkují svou interní brožurku módním výrazivem, aby byly "cool a in".

Jenže všichni "delojtové" a "čiiové" se také potřebují něčím živit, že... A tak donekonečna znovuvymýšlejí již dávno vymyšlené, aby to mohli mastně prodávat všemožným trdlům, jež mají pocit, že nejsou dostatečně "světová".

A ještě k tomu NKÚ, Josefe.
Mohl byste nám sem napsat, ve které VYSPĚLÉ zemi EU kontroluje místní SAI CELOU veřejnou správu?
Protože i ve značně liberální Velké Británii je STÁTNÍ kontrola pečlivě oddělena od kontroly územních samospráv a vykonávají ji odlišné instituce. Totéž platí o USA, kde jsou veřejnokontrolní systémy velmi spletité a proto VELMI DRAHÉ.

Tím svým elaborátem můžete ohromit jen někoho, kdo o kontrole vůbec nic neví.
02. 07. 2013 | 20:35

auditor napsal(a):

Občane
neotravuj, už si trapný. Je jasné, že tě platí kalousek, všichni to už prohlédli, tak mu nelez do zadele tak okatě.
Vůbec nediskutuješ věcně, protože asi ničemu nerozumíš. Jenom plácáš nesmysly.

Pokud tak miluješ TOP 09, tak jdi líbat prsteny novým miliardářům, kterým kalousek pomohl k majetku, třeba ti nějaké drobek utrousí a nebudeš muset trapně tlachat.
02. 07. 2013 | 20:45

Jsme vaše svědomí katoličtí vrazi napsal(a):

Tak, že prý zde máme "Parlamentní demokracii", já bych ji nazval "Janábrachystickou prospěchářskou lživou nedemokracií"...kterou ovládá už přes 23 let stále stejná parta postkomunistických gaunerů...

To, co jste stvořili, a zprivatizovali jste si pro sebe, lze nazvat diktaturou moci, nikoli demokracií!!!Nestaráte se o tento stát, a tento národ, který se stal pro vás jen prostředkem ke ždímání, a odvádění prostředků k té vaší satanské katolické církvi!
Viva ustašovci, a´lá czech catholic politics!!!

Nikdo osobně neví, co zde v Čechách máme vlastně za politické zřízení???Já osobně nevím, ale obrysy této politiky se rýsují, a je to děsivé!
A vy Kalousku jste stejně děsivý ustašovec, jako ten váš PavelII., prý posel lásky!!!

Jak dlouho si zde katolická církev udrží moc????
Dokud v politice budou zástupci této obludy, tohoto násilnického monstra!!!

je čas vrátit lidem politiku, azavést zde skutečnou demokracii, a vás polůsat do horoucích pekel!!!

Nashle v pekle vy zvrácení katoličtí ustašovci!

Chorvatsko v té ďábelské EU je poslední kapka!
Chorvati nepatří mezi lidské národy, jsou to zrůdy!
A vy s nimi...
02. 07. 2013 | 20:45

auditor napsal(a):

Občane
pokud nerozeznáš rozdíl mezi auditem a kontrolou, tak musíš být náměstek Matej. S tebou opravdu nemá smysl diskutovat. To je jako učit psa řídit auto. Máš v tom stejný hokej jako "odborník" Matej. Tobě ani nemá smysl vysvětlovat, co které mezinárodní standardy znamenají, protože nejsou psané rusky, ale anglicky.
Co se týká SAI, tak se podívej na Limskou deklaraci. Ale ta také není psaná rusky. Máš to holt těžký, přes dvacet let už je jiná doba. Tak až někdy našetříš z Kalouskovy podpory, zajeď se podívat do Kanady nebo Francie. Pak ti možná, ale opravdu jenom možná, svitne. Ale ve tvém případě je to asi přílišný optimismus.
02. 07. 2013 | 20:55

bubu napsal(a):

občan
Pane kolego, co kdybyste napsal nějaký blog vy sám, docela ráda bych si ho přečetla. Určitě by to bylo zajímavé, je vidět, že máte opravdu široký záběr znalostí. Hodně mi připomínáte pana ministra Josefa Dobeše.
02. 07. 2013 | 21:06

Křemílek napsal(a):

Kelte Kalousek se chová stále sebevědomě asi má pražskou justiční mafii pod kontrolou ! Pokud převezmou iniciativu ve všech dosavadních kauzách pražáci tak žádné tresty pro kmotry z býv.vládní koaly nečekejte !
02. 07. 2013 | 22:10

hujeroskeptický modrý pohůnek napsal(a):

s.Kalousku nesnažte se schovávat ještě rok za posl. imunitu,

ale dejte si tepláky a bežte, jak říkal též s.Langr bručet.
02. 07. 2013 | 22:38

Pacák napsal(a):

Pane Kalousek, docela se těším na váš komentář rozsudku švýcarského soudu v případě MUS. A ta rychlost s jakou to Švýcaři zvládli, nefascinuje vás? Doufám, že jste nezapomněl, co jste tvrdil, když ještě byl čas se procesu zůčastnit. Též vysvětlení vaší nechuti připojit se jako poškozená strana k procesu bude hodně zajímavé. Ale to nepochybně dobrovolně neposkytnete.
02. 07. 2013 | 23:46

josef napsal(a):

Josef odpovídá občanovi - i když to obdobně jako u Matěje, považuje předem za zcela zbytečné - že mu již odpověděl auditor. Jen dodává, že občanovy padesátileté zkušenosti s vnitřním kontrolním systémem ve veřejném sektoru typu inspekce výboru lidové kontroly, zde Josef skutečně neměl na mysli. Dovoluje si předvídat, že pokud podnikatelé doporučení občana aplikují, pak je mu jasné, proč postupně předávají své firmy těm zahraničním. Zřejmě v důsledku toho, že se nenaučí svůj majetek řádně spravovat, anebo jsou v rukou skořápkářů a jejich vykonavatelů, jako současné strukturální fondy nejen na českém severovýchodě. Tím v žádném případě nemám na mysli české podnikatele Baťova typu. Co k tomu dodat. Snad jen to, že česká veřejná správa je skutečně složitý mechanismus, pokud by měla být řádně (tj. v kontaktu s mezinárodní dobrou praxí) řízena. Doporučení základního nástroje, tj. vnitřní kontroly pro řádnou správu veřejných záležitostí a jejího financování na integrovaném základě, nelze proto srovnávat s doporučeními občana, který čerpá ze své dosavadní praxe, tzn. zřejmě podle vzoru sovětské inspekce (tj. nejlépe podle zásady 1 politického inspektora na 1 vedoucího pracovníka).
Josef (občane všimni si), přezdívaný občanem jako "ten, jenž marně touží být Kolumbusem".
P.S. Občane, k využití dalších přezdívek, vytvářených na základě postřehů podobných občanů, bych potřeboval ještě poradit, kdo objevil Británii, Francii, Holandsko, Belgii, Švédsko, Kanadu a řadu dalších vyspělých zemí světa, např. v jižní části východní polokoule.
03. 07. 2013 | 08:38

auditor napsal(a):

Česko nezvládlo kontrolu nad čerpáním peněz EU. Bylo nejhorší, uvádí unijní zpráva.
Dokument kritizuje činnost českého ministerstva financí, které má na starosti kontrolu systému čerpání peněz v jednotlivých operačních programech. Tato kontrola v Česku jako v jediné zemi EU nefungovala. "U jednoho auditního orgánu (Česká republika) bylo zjištěno, že v podstatě nefunguje," stojí ve zprávě.

Pane Mateji, zase budete plácat hovadiny, že se nic nestalo?

Občane co budeš plácat na obranu kalouska teď...
03. 07. 2013 | 08:39

Pacák napsal(a):

Na obzoru další skandál s evropskými dotacemi: Tajemně zmizelá černá krabička Ve-Zak. Autore a Kalousku, vysvětlujte!
03. 07. 2013 | 09:27

Mazaný Matěj napsal(a):

pane Matěji, management nemůže podle zákona o finanční kontrole "plánovat", co mají interní auditoři dělat... mám takový dojem, že tvoříte nové povinnosti, sám ale neznáte ty stávající... v souladu s pojetím nezávisloslého IA interní audit nezávisle zpracovává plán, přitom vychází a přihlíží např. k analýze rizik, jiným zjištěním a doporučením vedoucího orgánu veřejné správy - tedy např. ministrovi, nikoliv však k doporučení celého managementu... ministr však do plánů zasahovat nemůže, pokud se mu plán "nelíbí", nemusí ho schválit... příprava a zpracování plánu se však skutečně nemůže odvíjet od rozmarů auditovaných - tedy jak vy píšete - managementu... kam by pak IA došel, kdyby mu management (celkem vzato logicky z pohledu chybujících, případně - snad pouze výjimečně - zlovolných - manažerů veřejné správy) zasahoval do auditní činnosti? možná to nejen víte, ale dokonce si to přejete... kdyste si dal tu práci, tak i další ustanovení zákona o finanční kontrole vám napovídá, že váš pohled he zcela myslný a zkreslený - ad hoc audit lze vykonat jen v mimořádných situacích na přání vedoucího orgánu veřejné správy... pokud se o takovou situaci nejedná, může auditor takový ad hoc audit odmítnout... chápu však, že jste se s něčím takovým asi ještě nesetkal, tudíž si to neumíte asi ani představit - ostatně, kdybyste něco taková sám snad zkusil, lze se důvodně domnívat, že byste to "nedotáhl" až na náměstka ministra financí...
03. 07. 2013 | 10:55

auditor napsal(a):

občan

Protikorupční policie obvinila několik osob v kauze nákupu zdravotnických přístrojů společnosti Krajská zdravotní.
"Kriminalisté tento týden obvinili čtyři bývalé členy představenstva akciové společnosti Krajská zdravotní se sídlem v Ústí nad Labem," potvrdil deníku Aktuálně.cz mluvčí útvaru Jaroslav Ibehej.
Policie obviněné stíhá pro trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku a trestný čin pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě.
Nákup zdravotnických přístrojů zkoumalo hned několik auditů. Kontrola společnosti Deloitte, kterou si najalo ministerstvo financí, odhalila předražení až o 100 %.
Naopak audity, které si nechala zpracovat Krajská zdravotní, nikdy žádné chyby neodhalily. Protikorupční policie se zakázkou zabývá od roku 2008.

Tak co občane, ještě pořád budete pomlouvat práci pana Wagenknechta? Předpokládám že ano, protože Vás platí kalousek a matej, který celou dobu audit brzdil...
03. 07. 2013 | 11:28

Terry napsal(a):

Česko je nejhorší v dohledu nad čerpáním evropských peněz (http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/cesko-je-nejhorsi-v-dohledu-nad-cerpanim-evropskych-penez_275360.html)
Zpráva Evropské komise
Česko bylo v dohledu nad čerpáním peněz z evropských fondů vůbec nejhorší zemí Evropské unie. Výroční zpráva Evropské komise za rok 2012 kritizuje činnost českého ministerstva financí, které má na starosti kontrolu systému čerpání peněz v jednotlivých operačních programech. Tato kontrola v Česku jako v jediné zemi EU nefungovala. "U jednoho auditního orgánu (Česká republika) bylo zjištěno, že v podstatě nefunguje," stojí ve zprávě.
Podle EK je přitom činnost ministerstva klíčová. Z výroční zprávy vyplývá, že ministerstvo financí nezvládlo dohlížet na pravidla čerpání a jeho audity v jednotlivých programech. V programech byly chyby a podvody, které měly většinou na svědomí příjemci dotací nebo ti, kteří je rozdělovali. Státní rozpočet kvůli tomu následně přišel o miliardy korun.
Ministerstvo financí dřívější chyby připustilo. Hlavním problémem podle něj bylo to, že čerpání dřív přímo kontrolovaly úřady, které zároveň peníze rozdělovaly, a ministerstvo tak mělo hlavně metodický dohled.
(konec citace)

Mě (obyčejným lidem) je úplně jedno, kdo měl dělat audity.
Pravdou je, že díky vašemu kvalitnímu "vládnutí" je ČR na huntě.
Ale náměstci "nejlepšího ministra financí" si jistě zaslouží další statisícové odměny.
A Kalousek se (nám) lochčí (tedy pokud ho nepřemůže démon alkohol)...
03. 07. 2013 | 12:40

český maloměšťák napsal(a):

M. Kalousek
Casa prý opět povezou do Mongolska koně Przewalského. To je nějaká součást nové vojenské strategie ČR ? Zkuste to vysvětlit, pokud vím, tak se letadla nakupovala pro armádu kvůli docela jiným účelům, než je rozvoz koňů po Asii.

Doplňující otázka.
Co povezou CASA zpátky ? Opět mongolský vzduch jako minule , nebo nyní již dojde k jejich vytížení nějakým jiným artiklem?

Děkuji za odpověď.

P.S. Snad nebudujete v Mongolsku česko-mongolskou vojenskou jednotku, obdobu čingischánových hord ? S cílem zmocnit se Číny ?
I vy filuto ! Vy ale přemýšlíte dopředu, skoro jako Fischer se Spasským zusammen !
03. 07. 2013 | 16:46

Glock napsal(a):

Tedy, tady se zase sešlo "kréťanů". Mamlasové, přiznejte se, kdo z vás vůbec kdy slyšel o zákonu o finanční kontrole (320/2001 Sb., odkaz zde http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-320), natož aby jej četl (pochopení nežádám).

Všichni jste četli "Miroslav Kalousek", obratem vám ruplo v kouli a píšete sem totální hovadiny. Nedá se to číst.

P.S. Nejsem M. Kalousek.
P.P.S. Zatímco ostatní ministři mohou svojí dobrou prací vzbudit libost veřejnosti, ministr financí, pokud dělá svoji práci dobře, je vždy ten špatný. U veřejnosti i u kolegů ministrů.
03. 07. 2013 | 18:34

Glock napsal(a):

2 český maloměšťák:

Zřejmě jste nepostřehl, že autorem textu je M. Matěj. Váš příspěvek postrádá smysl i obsah. Osobně bych se styděl pod něj podepsat.
03. 07. 2013 | 18:36

puf napsal(a):

Glock
Kalousek nebo Matěj jeden jako druhý, Bůh byl dokonce ve třech osobách
03. 07. 2013 | 22:20

Myšelín napsal(a):

Glock
Vy jste na to kápl. Ať dělá ministr financí co chce, je vždy ten špatný, a to i tehdy, pokud má na svou práci potřebnou kvalifikaci.
To se ovšem o panu Kalouskovi říci nedá, což je však problém nás, občanů, že někoho takového tolerujeme.
Nedovedu si představit, že by se občan nechal operovat traktoristou, kterému dělá fíkový list vystudovaná zdravotní sestra, která má evidentně sklony k traktorismu.
04. 07. 2013 | 03:05

SergioL. napsal(a):

...dobrý večer, jsem za to, aby byl vyhlášen celonárodní operační plán revitalizace silničních komunikací 1., 2. a 3. třídy a dále všech místních a účelových komunikací.

Protože jsem chlapec všímavý, i když sleduju německou detektivku ze současnosti, opět a zase a znovu se mi chce začít zvracet ze stavu silnic v naší "krásné české zemi" a to právě ve srovnání s Německem. Jak je tenhle bordel i po 24 letech bez komunistů vůbec přípustný a možný...?

Doporučuju TOPce, aby do svého volebního programu zahrnula i něco pro voliče viditelného a hmatatelného a ne jen utahování opasků, placení zápisného a navyšování poplatků ve zdravotnictví. Uvědomte si, že vás volila jistá suma voličů a nikoliv zájmové skupiny a lobby všeho (i pochybného)druhu.

Opravte silnice, parky a chodníky, zasaďte stromy, nově a jinak zregulujte toky v souvislosti s klimatickejma změnama, uzdravte nemocnou českou krajinu, mějte soucit s hodnotnými domy na Václaváku...a když lidi uviděj, že je za váma nějaká práce a konkrétní viditelné výsledky...můžete teprve začít hlásat o pravicovém vidění světa, individualismu a důrazu na rodinu...

Žvanilové a kleptomani začínají pomalu vycházet z módy...nemluvě o "nadaných" kouzelnících...
06. 07. 2013 | 01:52

FB napsal(a):

Vážený pane Kalousku, Vaše neznalost ekonomie je trestuhodná. Pokračujte dál a uvrhnete naši zemi do totality. Opravdu to tak chcete? Je to čistě Vaše volba, vím, že jste jen člověk. Ale naučte se počítat a přečtěte si příběh Pabla Escobara, nikam se před utlačovanými neschováte. Projedete to, když ne vy, tak vaši potomci určitě.
18. 07. 2013 | 13:51

FB napsal(a):

prý rovné příležitosti pro všechny, to jako jak jste si to představovali???
18. 07. 2013 | 13:53

Platan napsal(a):

Kalousek: Ve volbách nepůjde o nic jiného než o svobodu
Místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek v rozhovoru pro Právo uvedl, že věří, že si každý volič uvědomí, že se ve volbách nebude rozhodovat pouze mezi levicovými a pravicovými prioritami, ale hlavně o tom, zda lidé chtějí pokračovat v systému parlamentní demokracie, nebo zda ho chtějí změnit. Zdůraznil, že nepůjde o nic jiného než o svobodu.

Kalousek má před volbami plnou hubu svobody a demokracie. Zvolte ho a on na vás po volbách vystrčí Drábky...
01. 09. 2013 | 10:52

Platan napsal(a):

P.s.
http://www.novinky.cz/domaci/312066-kalousek-ve-volbach-nepujde-o-nic-jineho-nez-o-svobodu.html
01. 09. 2013 | 10:54

xyz napsal(a):

TAK už je to tady!!!! První dohra nesmyslné vyhlášky! Na Ministerstvu vnitra už pan ministr podepsal vnitřní předpis, kdy interní auditor je přímo ve schvalujícím orgánu a tudíž je odpovědný za schválení účetní závěrky. Takhle jste si to představoval pane náměstku, bývalý pane ministře? Myslím, že auditor L.W. přesně věděl o čem psal. On na rozdíl od úředníků z MF ví, jak to chodí ve veřejné správě a umí identifikovat rizika. Co umí náměstek Matej opravdu nevím....
A pan Málek z MF (harmonizace auditu) jen krčí rameny. Jeho totiž zajímá jen přezkum hospodaření. To se pak při svých "misích" může zastavit i na chalupě na Vysočině.
23. 09. 2013 | 09:58

kjofspck@shttffvg.com napsal(a):

Some countries, notably Taiwan, a man gambling discovered that the publicly owned islands off Manhattan., <a href="http://num1sverigeonlinecasino.eu/">mobil online casino</a>, [url="http://num1sverigeonlinecasino.eu/"]mobil online casino[/url], 342763, <a href="http://svenskacasinoonlinesource.eu/">onine casino p&#229; n&#228;tet</a>, [url="http://svenskacasinoonlinesource.eu/"]onine casino p&#229; n&#228;tet[/url], 15469,
26. 02. 2014 | 15:09

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy