Banky, divadlo a zátěžový test

26. 07. 2010 | 23:22
Přečteno 5990 krát
V Evropě byly koncem minulého týdne zveřejněny výsledky zátěžových testů bank.

Měly pomoci odpovědět na otázku, co by se stalo, kdyby nastala další vlna paniky na finančních trzích. Konkrétně, co by se stalo, kdyby poklesly ceny rizikových státních dluhopisů.

Zde je třeba říci něco o bankovním účetnictví. Banky mohou účtovat dluhopisy dvěma způsoby. V prvním případě se ceny dluhopisů zanášejí do aktiv na základě aktuálních tržních cen (marked-to-market, MTM). V případě poklesu cen během finanční krize cena dluhopisů pochopitelně klesá, což může ohrozit kapitálovou přiměřenost bank. Strach o kapitálovou přiměřenost zhoršuje finanční krizi... a tento začarovaný kruh může nakonec přijít na mnoho miliard.

Druhý způsob účtování dluhopisů předpokládá, že budou drženy do doby splatnosti (hold-to-maturity, HTM). Kolísání cen na trzích tedy do účetnictví nevstupuje. To je samozřejmě výhodné z hlediska stability. Není proto divu, že 90 procent dluhopisů drží banky do splatnosti, zatímco metodou MTM se účtuje jen menší část, která je držena v tzv. obchodních knihách.

Nyní se dostáváme k podstatně evropských zátěžových testů: v úvahu braly jen oněch 10 procent dluhopisů držených na obchodních knihách. Zátěžové testy vůbec nebraly v úvahu možnost, že některá z ohrožených evropských vlád upadne do platební neschopnosti. Teprve v tomto případě by banky musely přecenit dluhopisy v kategorii HTM.

U Řecka lze odhadnout pravděpodobnost platební neschopnosti během následujících pěti let na 53 %; v případě Portugalska tato pravděpodobnost činí 24 %, pro Španělsko 21 %, stejně jako pro Irsko. Tyto údaje pocházejí z hodnocení cen pojištění proti platební neschopnosti na bázi úvěrových swapů CDS. Lze namítat, že nejde o přesná čísla, což ovšem na podstatě věci nic nemění. Evropa provedla „zátěžové testy“, aniž by uvažovala možnost skutečné zátěže.

To nelze interpretovat jinak, než jako snahu, aby testy v očích široké veřejnosti dopadly dobře. Divadelní představení pro finanční laiky.
Další zajímavý fakt: výsledky testů ukázaly, že jen sedm bank by nevydrželo další nápor krize. Z toho je pět španělských spořitelen, „cajas“, u nichž se problémy očekávaly. Pouhých sedm bank! Testováno bylo ovšem jen 91 bank, což je zlomek z celkového počtu 7989 „monetárních finančních institucí“, což je počet, který uvádí Evropská centrální banka pro eurozónu ke konci června 2010. Oněch 91 vybraných bank jsou větší ústavy, které obnášejí asi 65 procent bankovních aktiv v rámci eurozóny.

Ale co zbývajících 35 procent, mezi nimiž jsou tisíce menších bank pochybné kvality? Co třeba menší španělské „cajas“ nebo německé „Landesbanken“, o nichž se dávno ví, že jsou pod vlivem regionálních a lokálních politiků? O nich zátěžové testy nic nevypovídají. (Šest ze čtrnácti Landesbanken odmítlo poskytnout data pro zátěžové testy, což samo o sobě hodně vypovídá.)

Organizátoři testů zřejmě spoléhají, že v očích laické veřejnosti budou testy fungovat jako sedativum: „Aha, pouhých sedm bank by nevydrželo krizi,“ pomyslí si laický čtenář, „takže s finanční stabilitou Evropy je to vlastně velmi dobré.“ Evropu možná inspiroval prezident Roosevelt, který v březnu 1933 ujistil veřejnost, že hloubkové revize prokázaly stabilitu bankovního systému. Ve skutečnosti byly „hloubkové“ revize víceméně fiktivní a lid prezidentovi věřil, protože věřit chtěl. (A Rooseveltova lež se ukázala být pravdou, protože stabilita bank je závislá na náladě veřejnosti.)

V současné Evropě je situace taková, že další vlna finanční krize by pěkně zatopila řádově stovkám bank v Evropě. Sice převážně menším, ale ani tak by to nebylo pěkné. A to jsme ještě nezačali uvažovat, co se stane, až za pět let bude Řecko muset splatit jistinu obrovské půjčky, kterou obdrželo letos v květnu.

Pomůže divadelní představení „Zátěžový test bank“ uklidnit veřejnost? Možná ano. Alespoň na čas. Evropané tolik touží po klidu.

psáno pro E15

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Tencokida Hnuj napsal(a):

Mě se blog líbí. Autor v mých očích roste.

Jde k podstatě a všímá si i jakosti popisovaného a jeho vztahu k trhům.
Sděluje svou myšlenku neideologicky s kritickým pohledem na věc via logika.
27. 07. 2010 | 00:01

Flex napsal(a):

Autor jako tzv. pravicový intelektuál opět selhává
27. 07. 2010 | 00:06

schlimbach napsal(a):

pěkný blog
27. 07. 2010 | 06:07

yara ze země krys napsal(a):

Pavlíku Kohoute, neříkej, že Král je nahý! On to snad ani nikdo nechce slyšet.
27. 07. 2010 | 06:50

pedro napsal(a):

Líbí se mi nekonvenční pohled na věci, rád si články autora přečtu, ač nejsem ekonom.
27. 07. 2010 | 06:57

jarpor napsal(a):

Svět chce být klamán... a Evropa zvláště.
Připomíná to scénu, jak se Titanik potápí a na zadní palubě se ještě tančí...
Díky za vhled ... co je to .. hentaký .. zátěžový test.
Ocenil bych odkaz, jak dopadly banky působící zde... v souvislosti s jejich matkami...

Hezký den
27. 07. 2010 | 07:00

69 napsal(a):

Vlku, trhej!
27. 07. 2010 | 07:22

Gerd napsal(a):

Protože P. Kohouta většinou kritizuji, tentokráte u poměrně slušného článku chválím.
27. 07. 2010 | 07:50

Rumcajs napsal(a):

Obrovská nevýhoda státních dluhů je, že stát nemůže nechat padnout banky. To je alfa a omega dnešních problémů.
27. 07. 2010 | 08:10

neo napsal(a):

Každý ví, jak byli zátěžové testy mírné. Šlo jen o to je nastavit tak, aby to nevypadalo jako totální fraška (to by trhy hodně vyděsilo ) a aby to zas nebyl úplný krach ( zděšení by bylo o to větší).
27. 07. 2010 | 08:19

franťýk napsal(a):

Rumcajs
Zajímavá myšlenka. A vzpomenete si, kdo byl u nás první, kdo si totéž uvědomil a zasanoval naše banky?
27. 07. 2010 | 08:21

Rumcajs napsal(a):

franťýk:

Nebyl ani první ani poslední. A tak to zkrátka vypadá tehdy, když s penězi hospodaří někdo, kdo je nevytvořil.
27. 07. 2010 | 08:27

JC napsal(a):

Rumcajs,
No nevím, v USA jich letos padlo víc jak sto.
Problém je spíš v těch "to big to fail"
27. 07. 2010 | 08:27

vlk napsal(a):

Mn já už tenhle článek četl včera. Jinde. Prostě žijeme díky naší rodince 118 a velkému Kormidelníkovi na Hradě opět v zemi , kd e zítra už znamená včera. Viz reinkarnace manželů bártových do role naž Honeckerových a Ceaucescových.
Al e teď k nové Kohoutovivě. Podívejme s e na ní zblízka.
co že testům vytýká?
1- vzorek 91 bank, které představují 65% evropského bankovnictví považuje za malý
2- popisuje meodiku zvolených stress testů jako nevhodnou.

Tak s e na to podívejme zblízka

1- 91 bank
je věcí osobního názoru jestli je vzroek bank, které dohromad y tvoří 2/3 evropského bankovnictví dostatečn či nikoli. Když s e podobné testy dělaly před rokem v US byl vzorek asi stejně veliký. Těch 91 testovaných bank j e výběrem těch, které v národních eknomikách resp. v celoeropském měřítku představují ty tzv. příliš velké pro pád ,které by byly schopny vyolat řetězovou reakci.
Které musí být testovány ted y prioritně.
stprocentní test bankovního sektoru má sotva smysl. Zd e s e opět odvolám na US. K 10.07,2010 za letošní rok skončilo 88 bank - viz http://www.financninoviny.c...
K včerejšku jich mělo být už přes 100... A merický finanční systém to, jak vidno nepoložilo.
Jak říkám - 91 bank a s2/3 bankovního byznysu s eněkomu může zdát málo jinému dostačující. Jd e o osobní pohled. Mně s e to zdá býti dostatečné.
protože mnohem důležitější s emi jeví býti metodika těchto testů a ted y Kohoutův
bod 2
Je zajímavé, že Kohout zná metodiku. ,-)))
jenže ona vypadala kapku jinak, než nám tady popisuje.
To, co uvádí bylo pouze jednou ze složek, samozřejmě kritizovanou. Jinak testy byly daleko hlubší a měly více scénářů.
Voz http://www.patria.cz/Zpravo...
Zcela záměrně sem dávám kritický komentář , k e stress testům jako takovým. protože tohle není politické klání, jaké s e z toho snaží udělat Kohout, tad y jd e o věcnou podstatu velkého problému , který s e v primárních důsledcích týká nás všech. Jakkoli jsou tad y vyznavači hlášek typu, že koruna nás chrání a že jsme ostrovem, kter je vůči krizi eura a finančních trhů vodotěsný.Jen je smutné, že Kohout , když něco napíše, tak má samozřejmě selektivní výběr faktů a vybírá si jen něco.
Ale to je jeho zaběhnutá praxe.

V článku, který jsme s em nalinkoval ,který beru, kvůli Rogersově názoru velmi vážně s ekonstatuje ale jedna zásadní věc. Že Rogers a řad a dalších měli stejné výhrady proti stress testu amerických bank.

A ještě nemohu opomenout dvě věci. Kohout žongluje s řeckými dluhopisy.. A čísly o tm kolik stojí na tenhle papír pojišťovací deriváty. J e zajímavé , že nepracuje s dalekovětší hrozbou. Tedy s rizikem pojistitele řeckých papírů. Protože ten by případný kolaps Řecka vůbec nemusel ustát. což by způsobilo dokonalý rozvrat financí na celém světě. Protože tím pádem by pady veškeré jeho pjistné záruky u všech papírů. které pojistil. A to by světový finanční systém nevydržel ani 5 minut.

Pokud ovšem by vydržely CDS řeck pád, je stress test v tomto ohledu nastaven dobře.
Takže když Kohout exhibuje na výši rizikové přirážky na CDS měl by s píše pochybovat o bonitě těchto CDS.

Další poznámku si nemohu odpustit ohledně rajtovánní na německých landesbankách. Předpokládám, že Kohout má alespoň tu základní informaci,. kterou má každý, kdo s e trošku okolo peněz a Německa točí. totiž, že za landesbanky ruší v plné výši každá příslušná spolková země.
ted yna rozdíl od normálních komerčních vlastníků mají někoho, kdo s enavýšení kapitálu nemůže vyhnout.
27. 07. 2010 | 08:27

JC napsal(a):

"too big to fail"
27. 07. 2010 | 08:28

martys napsal(a):

hmmmm takže Kohout se rozhodl šířit paniku?! nebo jak rozumět tomuto článku?
27. 07. 2010 | 08:31

JC napsal(a):

"Prostě žijeme díky naší rodince 118 a velkému Kormidelníkovi na Hradě opět v zemi , kd e zítra už znamená včera. Viz reinkarnace manželů bártových do role naž Honeckerových a Ceaucescových.
Al e teď k nové Kohoutovivě. Podívejme s e na ní zblízka."

https://www.youtube.com/watc...
27. 07. 2010 | 08:34

vlk napsal(a):

No a teď jsme dostal záchvat smíchu. čtu totiž nea... Každý pr ví, jak byly zítěžové testy mírné..
No jediné, co je o zátěžových testech známo , je to, že nebyly jednotné pro celou EU.O veropě ani nemluvě. Logika věci by napovídala, že testy , minimálně v UE měly mít jendoho autora ajednu metodiku.
Stejěn jako v US. Ovšem opět se prosadili euro fobové. Trvali na národních testech...S evšemi důsledky, které tahle varianta s seboou nese.
Prostě takoví neové, Rumcajsové a Kohouti...

Ale těší mne , že KAŽDÝ VÍ JAK BYLI TESTY MÍRNÉ.
No když to ví i neo.. Já třeba bych hrozně rád věděl, jak ty testovací scénáře vypadaly v deatilu. Já to nevím. Jsme odkázán jen na veřejné zdroje. A tam je detailů, resp i ákladních údajů pramálo.
27. 07. 2010 | 08:38

neo napsal(a):

vlku,

ty to nevíš, protože jsi odkázán na veřejné zdroje.

Omlouvám se za použití slova KAŽDÝ. Měl jsem napsat každý, kdo se v oblasti pohybuje.

Vlku, vím, že ty nejsi KAŽDÝ a že nic nevíš:)

Jo a nejsem eurofob.
27. 07. 2010 | 08:46

neo napsal(a):

Zde jsou některé názory :

Financial Times se pozastavují nad tím, že regulační orgány v testech předpokládají, že žádný evropský stát nebude mít existenční problémy takového rázu, jaké má Řecko, které se ocitlo na pokraji bankrotu.

Zátěžové zkoušky prováděl Výbor evropských orgánů bankovního dohledu (CEBS), který je také zveřejnil. Z 91 testovaných bank z 20 zemí EU jich neuspělo jen sedm, což je lepší výsledek, než se očekávalo. To podle expertů jen potvrzuje, že testy byly příliš měkké. Odborníci dlouho před zveřejněním upozorňovali, že hlavním smyslem zkoušek je uklidnit trhy, než ukázat skutečný stav bank.

Ze sedmi bank, které v testech neuspěly, jich je pět ze Španělska. Země nechala projít zkouškou 95 procent svých bank, což je nadprůměr.
Zkoušky měly zjistit, zda jsou banky dostatečně kapitálově vybaveny pro případ, že by se objevily hospodářské problémy nebo nastala další finanční krize. Banky, které v testu neuspěly, budou muset kapitál doplnit. V úhrnu to bude asi 3,5 miliardy eur (zhruba 88 miliard Kč).
Toto číslo je přitom daleko za odhady.

Například investiční banka Goldman Sachs očekávala, že banky v Evropě budou potřebovat navýšit kapitál o 38 miliard eur, britská Barclays předpovídala, že to bude 85 miliard. Pro srovnání, když podobné testy dělali loni Američané, z 19 testovaných finančních domů jich deset neprošlo. Těchto deset bank muselo dohromady navýšit kapitál po přepočtu na eura o přibližně 60 miliard.

Výbor evropských orgánů bankovního dohledu (CEBS), jenž testy prováděl, v krizové variantě počítá s propadem HDP pouze o tři procenta pod současnou úroveň. Pro letošek se pro Evropu počítá s růstem o jedno procento. Tříprocentní propad je velmi málo, třeba jen německá ekonomika loni, kdy tady krize skutečně byla, propadla o čtyři procenta. Testy také vůbec nepočítají s možností, že některá země vyhlásí bankrot a třeba pro řecké dluhopisy počítá v nejhorším scénáři s poklesem jejich ceny o pouhých 23 procent.
O tom, zda banka v testu uspěje, či nikoli, rozhodl poměr mezi jejím kapitálem a objemem aktiv. Výsledek musel činit alespoň šest procent.
Nepočítá se například, že by některá evropská země mohla vyhlásit bankrot, a tudíž bankám nezaplatit za dluhopisy, které drží.

Kritizován je i fakt, že krizový scénář počítá pouze s o tři procenta horším růstem, než zažívá Evropa dosud.

"Výsledky na trh žádné uklidnění nepřinesou. Testy byly nastaveny tak, aby většina bank prošla. Vůbec to však neznamená, že je bankovní systém v Evropě stabilní
Zkouška tak vůbec nebrala do úvahy možný pokles cen státních dluhopisů, které banky drží do splatnosti. Těch je přitom podle analýzy Morgan Stanely 90 %. Podle podmínek testů budou muset banky v případě krize přecenit jen desetinu ze všech státních dluhopisů, které mají. Jenže v realitě může nastat situace, kdy budou muset banky snížit hodnotu i těch dluhopisů, které drží do splatnosti. A to právě v případě, že se objeví pochyby o schopnosti některého státu své dluhopisy splatit.
27. 07. 2010 | 08:59

Rumcajs napsal(a):

JC:

To sebou nese jistota, že tě nenechají padnout.
27. 07. 2010 | 09:08

Anton68 napsal(a):

TNT
Vaše argumenty jsou na vysoké úrovni. A vysvětlují vše - o vás.
27. 07. 2010 | 09:09

martys napsal(a):

straši krizí je přsně to co tu krizi v konečném důsledku přivolá

pro začátek by stačilo vypráskat dlouhým bičem nenažrané manažery bank
27. 07. 2010 | 09:11

Rumcajs napsal(a):

martys:

A na uvolněná místa dosadit kádry s dělnickým původem.
27. 07. 2010 | 09:12

martys napsal(a):

rum:
tak nějak :-))
fakt by mě zajímalo co bude s těmi bankami co byly označeny jako "neprošly"
27. 07. 2010 | 09:15

void napsal(a):

no nějak mi nenapadá, jak jinak mohou testy tohoto typu vypadat. prostě jsou navržené aby ukázali pouze viditelnou část ledovce. kdyby ukazali cely zafunguji jako spousteč událostí, kterých by jsme se určitě raději vyvarovali. Takhle můžeme doufat, že ledovec dodriftuje do teplejších krajin a postupně roztaje i bez našeho přičinění. potom bude čas na změny v systému.

takže celkem souhlas s Kohoutem.
27. 07. 2010 | 09:16

neo napsal(a):

martys: nic, budou muset navýšit kapitál
27. 07. 2010 | 09:18

Lukáš napsal(a):

Cílem stress testů není informovat veřejnost, cílem stress testů je uklidnit trhy. To platí pro testy v USA před rokem i ty letošní v EU. A důvěra velmi úzce souvisí s likviditou, která velmi úzce souvisí se zdravím bank a potažmo stavem ekonomiky. Investoři chtějí být uklidňováni.

Nikdo nechce slyšet, že obří převážně americké banky jsou stále insolventní, pouze své ztráty zalepují z rostoucího akciového trhu, dočasně (!) stabilizovaného trhu nemovitostí, nízké úvěrové sazby a kreativním účetnictvím. To je skutečné tabu. A vlády to respektují, protože musí. Ale všechny příčiny, které stojí za stabilizací finančního sektoru jsou dočasného rázu. Jakmile vypadne první kostlivec ze skříně, budou výsledky stress testů dávno zapomenuty. Protože na náladě na trhu záleží více než na čemkoliv jiném.
27. 07. 2010 | 09:40

Frante napsal(a):

Přesně to jsem psal minulý týden do diskuze. Divadlo pro akciové investory. Zdá se že to má efekt - akcie od té doby rostou
27. 07. 2010 | 09:46

Lukáš napsal(a):

AIG, Citigroup, JPMorgan a další banky jsou od roku 2008 díky pádu trhu nemovitostí prakticky úplně mrtvé. Jediné, co se od té doby změnilo, je tržní sentiment.
27. 07. 2010 | 09:51

martys napsal(a):

jenom se zase potvrzuje, na jak hliněných nohách stojí dnešní tzv. moderní společnost a jací blbci se v tom bankovním sektoru, který bohužel vládne pohybují....akorát nevím kteří účastnící trhů jsou větší blbci
27. 07. 2010 | 10:05

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva příspěvky obsahující hrubé nadávky ("blb") a jeden spam, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
27. 07. 2010 | 10:55

Suchec napsal(a):

Martys:
Pokud mám blbý základ, spadne mi dům.
Pokud ekonomika stojí a padá na virtuálních penězích a dluhu, pak dopadne jako ten dům.
27. 07. 2010 | 10:58

Supernova napsal(a):

Za problemy bank muze system nekryte meny a bankovnictvi castecnych rezerv. To je problem veskereho zla ve spolecnosti. Banky muzou pujcovat prachy, ktere ve skutecnosti nemaji. Pak se obchoduje s dluhopisy prachu, ktere ve skutecnosti neexistuji a vznika virtualni ekonomicka bublina financnich trhu, ktera zakonite praskne.
27. 07. 2010 | 10:59

Rumcajs napsal(a):

Supernova:

Můžeš mi půjčit nějaký prachy, co nemáš ?
27. 07. 2010 | 11:03

vlk napsal(a):

Ach tak, neo má s peciální kapnál a nejsdpíš s ním BuBa konzultovala testy. Jsem rád, že je mezi námi takový finanční řízek. A mozek.
Jen je mi divné, že sem dává informační šrot . Z veřejných zdrojů a to ještě mixovaný.

Hele neo, když jsi takový vzácný expert, a prostě zdejší finanční jednička, jistě budeš vědět, jetsli stress test amerických bank zahrnoval například default kalifornských bondů? Už proto, ž e Kalifornie, sama o sobě má ptou největší ekonomiku světa....A Bankrot státu Kalifornia by zcela jisět udělla ve světových financích o dost větší důlek než nějaké Řesko.
27. 07. 2010 | 11:07

Supernova napsal(a):

Rumcajsi, nemuzu ti pujcit prachy, co nemam, ale banka muze, to je prave ten problem. Banka muze napujcovat vic penez, nez kolik penez ma ve vkladech od zakazniku. Pak vydelava na urocich z penez, ktere nikdy nemela. To je dle meho bordel celeho toho prohnileho kapitalistickeho pseudosystemu
27. 07. 2010 | 11:09

neo napsal(a):

vlk:

jasně jsem uvedl, že se jedná o některé názory. tedy z veřejných zdrojů a logicky mixovaný, když se jedná o některé názory.

A nevim, proč všechno musíš obracet. O sobě jsem nepsal. Ty řízku.

Dej si hadr na hlavu.
27. 07. 2010 | 11:17

Petr napsal(a):

Neo,
vy se v té oblasti pohybujete asi tak, jako kdybych jel prstem po mapě do Japonska a říkal, že cestuji.
27. 07. 2010 | 11:26

Jirka H napsal(a):

Supernova:
Za to, že vám banka může pujčit i peníze, které nemá, nenese vinu kapitalismus, ale systém částečných rezerv. A kapitalismus je rozhodně starší, než tato podivná a dříve i trestná praktika. Zastánci systému částečných rezerv, ale budou namítat, že opak by podvazoval hospodářský růst a zpomalovat peněžní tok v ekonomice.
Takže pláčete dobře, ale na špatném hrobě.
27. 07. 2010 | 11:26

neo napsal(a):

Petr:

uklidnim Vás Péťo. Zrak sice nemáte v pořádku, ale ještě žijete.

Možná to spraví brýle nebo čočky...přečtěte si to ještě jednou a pak znovu. Možná pochopíte, že o sobě opravdu nepíšu.
27. 07. 2010 | 11:30

Supernova napsal(a):

Jirka H: mate pravdu, nemyslel jsem obecne ze za to muze kapitalismus jako takovy, ale soucasny financni system. Ten system castecnych rezerv je dle meho tou hlavni pricinou zla. Diky tomu je ten financni system nestabilni. Takto nastaveny system se totiz snazi vytvaret neco z niceho. Banky jsou hlavni pricinou krizi
27. 07. 2010 | 11:35

Supernova napsal(a):

Jirka H: mate pravdu, nemyslel jsem obecne ze za to muze kapitalismus jako takovy, ale soucasny financni system. Ten system castecnych rezerv je dle meho tou hlavni pricinou zla. Diky tomu je ten financni system nestabilni. Takto nastaveny system se totiz snazi vytvaret neco z niceho. Banky jsou hlavni pricinou krizi
27. 07. 2010 | 11:35

jarpor napsal(a):

Nebyl by to Vlk, aby k debatě o zátěžovém testu v Evropě "nepřihodil" stress test amerických bank...
jinak řečeno, když autor o zátěžovém testu píše jako o "evropském divadlu"... má Vlk potřebu rychle přispěchat se sdělením : Však v Americe je to taky ...

A oni taky bijou černochy, že...

Hezký den
27. 07. 2010 | 11:37

Jirka H napsal(a):

Supernova: Já bych ale řekl, při jisté míře zjednodušení, že mezi hlavní příčiny patří centrální banky, s vydatnou podporou politiků, a jejich hrátky s měnovou zásobou. Do oběhu se často dostávají peníze, které nejsou kryty úsporami, tím dochází k falešným signálům jak podnikatelům, tak i zákazníkům. Podnikatelé díky "levnějším penězům" se pouští i do, za jiných okolností, nerentabilních projektů a zákazníci propadají falešné iluzi, že jsou bohatší, než to mu ve skutečnosti je.
Výsledek? Mnozí podnikatelé zkrachují, protože jejich projekty nenajdou dostatek zákazníků (ti totiž ve skutečnosti nezvýšili své úspory). A zákazníci zjistí, že si žijí nad poměry, že nejsou tak bohatí, jak doufali a že jejich majetek - např. domy nemají zdaleka takovou hodnotu, jak předpokládali.
No a k tomu připočtěte i výslovně kriminální činy, které v dobách boomu mají tradičně žně.
Pak přijde celkem logicky recese, která zboří ty vzdušné zámky. pokud jí to ovšem politici dovolí. Viz například marná snaha prezidenta Obamy podpořit skomírající hypoteční trh daňovými odpisy na nové domy. Jakmile tato úleva v koncem letošního dubna vypršela, tak hypoteční trh dál pokračoval v pádu na svou rovnovážnou polohu... A ta se líbí málokomu. Lidé často zjišťují, že hypotéka značně převyšuje tržní hodnotu spláceného domu, takže domy opouští nebo přestávají splácet. V hypotéčních agenturách Fannie Mae a Freddie Mac se tak v shromažďují domy s neustále klesající cenou a dál potápí tyto instituce do červených čísel. Takže je možné, že USA i Evropu nezachrání i optimistický výsledek zátěžových testu jejich bank.
27. 07. 2010 | 12:11

Rumcajs napsal(a):

Supernova:

Já bych to upřesnil. Půjčuje peníze, co ji nepatří.Od toho je to ale banka.

Dál se už touto konspirační teorií vyvinutou v hlavách chorých levicových mozků nebudu zaobírat.
27. 07. 2010 | 12:17

Jirka H napsal(a):

Rumcajs:
Supernova ale má spíš na mysli, že banka půjčuje i peníze, které si u nich nikdo neuložil...
27. 07. 2010 | 12:21

Josef K. napsal(a):

Pan Kohout je s tím hotov hned. Vůbec Češi (tedy společenský mainstream) jsou rádi se vším hned hotovi, proto je stav země tak tristní. Předně vycházejí z myslného předpokladu, že německá, holandská č francouzská váda se chová jako ty jejich a že mezi jejich a jejich společnostmi není rozdíl... Pak vycházejí z dalšího mylného předpokladu, že vždy je jen jedna vedoucí pravda. Zátěžové testy evropských bank většina seriozních zahrančních komentářů definuje jako důležitý začátek pro řešení jejich situace, zatím jsem nečetl žádné výkřiky, jaké zde předvádí pan Kohout. Prostě je to první vhled, každý, kdo pořebuje ví, kde jsou jeho silné stránky a slabiny. Právě tato nalost inteligentních lidí je to, co měly přinést. To je důležité, aby se dalo postupovat dál. Nesmrtelnost neexistuje, mimo pár děl lidského intelektu (i to se ale popírá v Klausově Česko). Pan Kohout už napsal tolik nesmyslů, že ho jeho texty řadí mezi dlouhou řadu normalizačních kalousků. Ovšem česká média, která tak "usilovně" pracují na idee uzavřené "polpotovské" společnosti jsou podobných nesmyslů plná, dnes bez výjímek. Výsledkem je naprostá frustrace obyvatelstva, rozkrádání zdrojů, úprk talenovaných do zahraničí. Česko jde svým směrem a při elementární znalosti procesů, které v něm probíhají, jsou důsledky v rámci předvídatelené.
27. 07. 2010 | 12:24

Suchec napsal(a):

Dostal jsem před lety takovou srandu. Byl to minigreen s jamkou, malý put a golfový míček.
Bylo to primárně určeno pro trénink v době, kdy sedíš na retychu.

Zkoušel jsem to, a i z toho retychu sem postupně dosáhl celkem slušného skóre.

Ale proč o tom píši.

Golfista se ze mne nestal, to vím.

Proto obdivuji Nea, jak tu vykládá o sobě, jaký je to expert na finance.
Že tys dostal podobný špílec v podobě WC monopoly?

Hele, Neo. Fór je to úžasný. Ale neblbni takto moc často. Kdo si má pořád pucovat tu klávesnici.
27. 07. 2010 | 12:36

neo napsal(a):

Suchec:

Brilantní dedukce Suchče. Z čeho tak usuzuješ?
27. 07. 2010 | 13:19

jorbl napsal(a):

Josef K

tak si říkám, podívam se, otevřu ft.com a čtu, např. "That was the result on Friday of a secretive, rushed, and rather unconvincing stress test"..
27. 07. 2010 | 13:35

hovorka11 napsal(a):

Pavel Kohout:
Slušný článek.
27. 07. 2010 | 13:47

Karel L napsal(a):

V současné situaci mě takto mírně provedený zátěžový test připadá jako jediná možnost,jak udržet určitou stabilitu.Pokud by se začala šířit panika ve stylu-banky nebudou mít na vyplácení vkladů klientů,tak by mohlo dojít opět k masivním výběrům vkladů klientů a to by právě vedlo k dalším krachům bank.Veřejné mínění a krachy bank jsou jak se říká-spojené nádoby.Současnou situaci by šlo teoreticky řešit poměrně jednoduše, a sice tak,že by banky nabídly klientům termínované vklady s velmi výhodným úrokem,což by ovšem snížilo příjmy bank a znamenalo by to výrazně nižší odměny pro manažery v bankách.Proto je tato možnost řešení spíše teoretická.Jedna věc je něco kritizovat,a druhá věc je hledat a navrhovat realizovatelná řešení.Banky prostě musí být pod větší kontrolou,jinak hrozí další bankovní krize různých rozsahů.
27. 07. 2010 | 14:31

Karel L napsal(a):

martys (27.07.2010 08:31:56) :

Kohout chce zřejmě "světu" ukázat svoje odborné kvality,tedy že není žádný hlupáček,kterej jen tak něčemu naletí.Myslím si,že by bylo vhodné,kdyby napsal nějaký podrobnější blog,jak by se dle jeho názoru mělo postupovat(jak by postupoval on,kdyby byl např. ve funkci premiéra,ministra financí apod.).Myslím si,že je štěstí,že časopis E15 čte jen relativně málo lidí a že Kohout není znám jako nějaký velký expert :) Kdyby něco podobného řekla nebo napsala v tisku např.Merkelová,tak by to bylo horší.

Pro současnou situaci ve světě by se dalo použít následující- mejdan skončil,je potřeba začít uklízet ten nepořádek :)
27. 07. 2010 | 14:52

vlk napsal(a):

To jesme si oddechl. Ani šéf ECB ani šéf BUBA nekonzultovali s neee zátěžové testy. Uf!! To se mi ale ulevilo!

Do těď jsme žil v děsu, že s e tak mohlo stát. AlesPoń z ranního neova vyjádření ta možnost jaksi vykukovala. Takže už nemusím rodinné peníze nějak překotně zainvestovat, než přestanou, díky neovi a jeho zásahům do světových finančních trhů kvaltem ztrácet hodnotu. Ta úleva!!! Jsem opět na světě rád...
27. 07. 2010 | 18:05

AC napsal(a):

Autor ví o čem mluví,

popsal jen další z nesčetných pokračování divadelní tragikomedie "Důvěra".
28. 07. 2010 | 02:40

vlk napsal(a):

neo
nejsme jedna rodina. Nejsme ani tvůj otec, brácha nebo strejda, takže nemohu být logicky něčím, čím jsi zcela evidentně ty.
Anp každému je jasné , že zátěžové testy,,,,
No když to napíše člověj tvého rozhledu....
Tak to je fakt už jen poplašná zpráva.
28. 07. 2010 | 09:12

neo napsal(a):

vlk:

naštěstí nejsme jedna rodina.

Nikde jsem nepsal že bych s šéfy ECB konzultoval testy. To sis vymyslel a ještě uvedl, že to snad z mého vyjádření vyplynulo. Ne nevyplynulo. Proto jsem tě nazval tak jak jsem tě nazval. Co jiného jsi, když nechápeš psaný text?
28. 07. 2010 | 09:32

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden text obsahující hrubou nadávku, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
28. 07. 2010 | 09:51

vlk napsal(a):

neo
chápu psaný text velmi dobře. Opravdu velmi dobře.

pokud totiž někdo napíše tohle:
neo napsal(a):
Každý ví, jak byli zátěžové testy mírné. Šlo jen o to je nastavit tak, aby to nevypadalo jako totální fraška (to by trhy hodně vyděsilo ) a aby to zas nebyl úplný krach ( zděšení by bylo o to větší).
27.07.2010 08:19:15

pak buď musí mít mimořádné informace, které nebyly ani před testy ani behem jejich funkce a dokonc e ani teď v d etailu známy, mimo jiné i proto, že každá země měla svoje odchylky nebo je prostě jen kecal a ne li lhář.

Přece nechceš , abych tě měl za lháře nebo kecala?
takže zbývá jediné yvsvětlení. že prostě máš přímý drát do vedoucích sfér evropského finančnictví. Sic e s e mi tohle vysvětlení naprosto nezdá, vzhledem k tomu, co jsi tady ohledně financí doposud osvědčil, ale proč ti nedopřát pocit vlastní velikosti.
Al e trváš li na tom, že ten drát nemáš, , svůj původní předpoklad, nerad, opravím. Na onu druhou variantu.

Ale máš pravdu v tom, že naštěstíopravdu nejsme jedna rodina. Už jsme to psal.
28. 07. 2010 | 13:26

prirodovedec napsal(a):

Clanek je podle mne zajimavy.

Skoda te selekce (pro autora tradicni - viz zminka vlk - proto je autor tak vyukove uzitecny, dva vyborne priklady prilisneho zjednoduseni, ktere byva dobre na uvod, ale melo by motivovat dalsi hloubani ...) a privlastku "evropsky" (zde se lisim od jarpora, zamlceni srovnani s USA od autora budi dojem ucelovosti a vlkovo pripomenuti mi pripada logicke (jarporova obvykla odmitava reakce na vlka ovsem take Citac = 1894 :) ) ).

Blizke jsou mi pro mne vecna stanoviska Karla I., Josefa K. (zdravim), Lukase aj. a jiz ne pro mne citacne podlozene nalepkovani (pro mne) zatezovych testu neem, i kdyz v principu rozdily jsou spise ve strizlivosti a selektivnosti podani nez v podstate veci.
28. 07. 2010 | 14:52

neo napsal(a):

vlk:

ne vlku, to z toho odvodíš jen ty:)

já předložil mnoho názorů od bankéřů, investorů aj. , které jsou veřejně každému dostupné a na tomto základě jsem napsal výše uvedené. Nicméně jsem se opravil a místo slova každý, použil "každý, kdo se v dané oblasti pohybuje".

Tím jsem samozřejmě neměl na mysli, že bych testy konzultoval s ECB ty mudlo.
28. 07. 2010 | 15:49

Kessu napsal(a):

Pokud je výsledkem že (alespoň) 7 bank navýší kapitál a (tiše předpokládám) žádná neponíží, pak je výsledek testu (resp. následná akce) veskrze pozitivní - a je úplně jedno, jaká byla metodika či tvrdost.

Pokud by výsledkem bylo, že stovky bank musí navýšit kapitál aby přežily - pomohlo by to něčemu?

Pravde nebývá vždy užitečná.
28. 07. 2010 | 15:59

neo napsal(a):

Kessu, to je přesně ono. Ale také to lze vnímat tak jako to vnímají investoři : není náhodou takto pozitivní výsledek jen manipulace? máme se začít bát...? Pomůže to něčemu?
28. 07. 2010 | 16:03

Kessu napsal(a):

neo>

Otázka č.1 (nikoliv ironická) - Kdo jsou ti investoři?

Otázka č.2 - Co chtějí ti investoři slyšet? Co by pro ně byla dobrá zpráva?

Recaptcha napovídá: something light :)
28. 07. 2010 | 16:26

Harry napsal(a):

2 vlk:

pouze technická k tvé poznámce"...totiž, že za landesbanky ruší v plné výši každá příslušná spolková země.
ted yna rozdíl od normálních komerčních vlastníků mají někoho, kdo s enavýšení kapitálu nemůže vyhnout. "

Popisuješ 5 let starý stav. Od roku 2005 nemohou německé spolkové země explicitně ručit za závazky LandesBank. Landesbanky určitě vyemitovaly dost dluhů, kde garance stále platí, ale také určitě za posledních 5 let vyemitovaly dost dluhopisů bez takové zemské podpory.

http://thebanker.com/news/f...
28. 07. 2010 | 23:02

jdouci napsal(a):

06. 08. 2010 | 11:15

gouttqeho napsal(a):

<a href="http://achatviagraenlignenmb.com">achat viagra en ligne</a>
<a href="http://acheterviagraenlignenba.com">acheter viagra</a>
<a href="http://generiqueviagraenlignetds.com">generique viagra en ligne</a>
<a href="http://viagrapascherenlignefgi.com">viagra generique pas cher</a>
25. 10. 2012 | 10:06

oecujbky napsal(a):

tavrgv
28. 12. 2012 | 09:37

viagra napsal(a):

jarjcyx http://etnjcr.com/ <a href="http://gdclpu.com/ ">cefamkq</a> [url=http://fjrjgo.com/]cefamkq[/url]
28. 12. 2012 | 14:10

sylarwwjr napsal(a):

<a href="http://kaufencialislcn.com">bestellen cialis</a>
<a href="http://viagrakaufenabq.com">viagra bestellen</a>
<a href="http://cialiscomprardnk.com">venta cialis</a>
<a href="http://precioviagrahcs.com">viagra precio</a>
<a href="http://cialisprixvsp.com">cialis generique</a>
<a href="http://acheterviagrapnl.com">achat viagra</a>
<a href="http://cialisgenericornk.com">comprare cialis</a>
<a href="http://acquistareviagravsp.com">viagra generico</a>
<a href="http://generequeviagratsm.com">generique viagra pas cher</a>
<a href="http://viagraacheterenlignerdk.com">acheter viagra</a>
<a href="http://viagrapascherenlignefgi.com">viagra pas cher en ligne</a>
09. 01. 2013 | 10:27

bsllvdaza napsal(a):

<a href="http://kaufencialislcn.com">bestellen cialis</a>
<a href="http://viagrakaufenabq.com">viagra preise</a>
<a href="http://cialiscomprardnk.com">cialis venta</a>
<a href="http://precioviagrahcs.com">viagra precio</a>
<a href="http://cialisprixvsp.com">cialis prix</a>
<a href="http://acheterviagrapnl.com">viagra acheter</a>
<a href="http://cialisgenericornk.com">comprare cialis</a>
<a href="http://acquistareviagravsp.com">viagra acquistare</a>
<a href="http://generequeviagratsm.com">generique viagra</a>
<a href="http://viagraacheterenlignerdk.com">viagra en ligne</a>
<a href="http://viagrapascherenlignefgi.com">viagra pas cher</a>
12. 01. 2013 | 19:36

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy