Základní výzkum je životem vědy

27. 08. 2009 | 11:40
Přečteno 11362 krát
Když v současné debatě o budoucnosti vědy akademici mluví o základním výzkumu, považují obvykle za zcela zřejmé, že základní výzkum je jaksi základní, ze své podstaty dobrý a lidé, kteří se jej snaží redukovat zaškrcením finančních prostředků na něj poskytovaných, jsou zlí a měla by jim být odebrána moc o budoucnosti české vědy rozhodovat. Co však v debatě pohříchu schází, jsou argumenty, které by pomohly přesvědčit o výše uvedené tezi i ty, kteří ji nejen že nepovažují za zřejmou, ale dokonce jsou přesvědčeni, že je chybná. Tedy v důsledku ty, kteří nyní o budoucnosti české vědy rozhodují.

Tito lidé totiž disponují poměrně konsistentní argumentací. Základní výzkum je drahý a my jsme malá a relativně chudá země. Základní výzkum nepřináší bezprostřední profit, je veskrze neužitečný. Vědci jsou lidé, kteří projídají peníze daňových poplatníků přemýšlením nad naprosto zbytečnými věcmi. Pravda, občas z jejich práce vyplyne zásadní inovace, ale výsledky základního výzkumu jsou veřejné, a tedy je lze dovážet ze zemí, kde mají na takový luxus peníze.
Taková argumentace je nepochybně vděčná a každému ekonomicky produktivnímu člověku (rozumějme: „skutečně pracujícímu“) musí znít velmi rozumně. Podporujme jenom tu vědu, která je užitečná, jen ten výzkum, který je „k něčemu“, který ve svých důsledcích přispívá k tomu, aby svět (či naše země) bylo pohodlnější místo k životu. Z peněz daňových poplatníků tedy podporujme především výzkum aplikovaný.

Paradox výuky

Na výše uvedené argumenty akademici odpovídají především potřebou tzv. sledovacího výzkumu. Aby byli čeští vědci vůbec s to rozumět importovaným výsledkům základního výzkumu, musejí sami zkoumat. Nemusejí být autory převratných teorií a zásadně nových výsledků, ale musejí zkoumat tytéž věci jako nejšpičkovější světová pracoviště, aby měli vůbec stejný pojmový rámec, aby byli vůbec schopni rozeznat zásadní výsledek od nezajímavého.
Základní výzkum, ať už „sledovací“ či nikoli, má však především jinou funkci. Jeho funkcí je překonání „paradoxu výuky“. Co se myslí paradoxem výuky? Představme si, že někdo přijde se zásadní myšlenkou, vytvoří na příklad novou teorii či založí nový obor. Předpokládejme pro jednoduchost dále, že má právě jednoho žáka, kterému toto vědění předá. Tento žák se sám stane učitelem a v další generaci učí opět právě jednoho žáka, a tak dále. Je zřejmé, že při přenosu z učitele na žáka existuje nenulová pravděpodobnost chyby. Tento fakt ale bohužel zajišťuje, že po dostatečném počtu generací z původní myšlenky nezbude zhola nic, tedy dlouhodobě stabilní výuka není možná.
Jak je tedy možné, že u vědy tuto degradaci nepozorujeme, zatímco jinde, například u náboženských sekt, ano? Odpovědí je právě existence základního výzkumu. I když dojde v přenosu k chybě, žák provozující základní výzkum opraví teorii zpátky, resp. znovu ji vymyslí. Základní výzkum, tedy průzkum základních principů z čiré zvědavosti, tedy funguje především jako základní princip reprodukce vědění.

Život jako samopohyb

Aby bylo možné osvětlit tezi obsaženou v nadpisu, dovolme si krátkou odbočku. Je až překvapivé, jaká mezi mysliteli panuje shoda v tom, jaká je základní struktura živého, dobrého, božského. „Duše pohybuje sebe sama“, tvrdí Platón, a tuto její vlastnost považuje za podstatnou. Aristoteles nám sděluje, že „nejvyšší dobro je to, oč usilujeme pro ně samé“ a „nehybný hybatel“, nejbližší ekvivalent Boha v aristotelské metafyzice, nedělá nic jiného, než že „kontempluje sám sebe“. Život pak je jím pojímán právě jako samopohyb. Psychologové a neurologové (např. Damasio) přítomností ekvivalentní struktury definují vědomí. Biologové tuto strukturu také znají, a to v pojmu „autokatalytické množiny“, tedy takového souboru chemikálií (bílkovin), které vzájemně katalyzují svou vlastní syntézu. Nepřekvapivě je buněčný metabolismus právě takovou strukturou, a náhodný vznik takové struktury v přílivových loužích je jeden z vážných kandidátů na teorii vzniku života (např. Kauffman).
Zdá se tedy, že tato reflexivní struktura je minimálně v lidském uvažování podstatně spjata s životem, vědomím, duší. Přitom tato reflexivita, ačkoli podstatná, neznamená pasivitu. Naopak, je možností odstředivé aktivity. Člověk obdařený duší koná a pohybuje druhými věcmi, právě proto, že pohybuje sám sebou. Nehybný hybatel kontempluje sám sebe a díky tomu je příčinou pohybu všeho. Autokatalytická množina krom sebe katalyzuje i syntézu nepřeberného množství jiných sloučenin. Tato reflexivní struktura umožňuje veškerou bohatost světa, jejím odebráním naopak veškerý pohyb ustává.

Bez výzkumu přijde smrt

Pokud bychom stejnou reflexivní strukturu hledali ve vědě, identifikovali bychom ji právě v základním výzkumu. Základní výzkum je provozován kvůli němu samotnému. Provozování základního výzkumu katalyzuje provozování základního výzkumu. Základní výzkum reprodukuje vědu.
Pokud tedy souhlasíme s teoriemi popsanými výše, není příliš velkou zkratkou prohlásit to, co je obsaženo v nadpisu článku, tedy že, metaforicky řečeno, základní výzkum je životem vědy. Oproti tomu aplikovaný výzkum je, při užití stejné metafory, onou odstředivou aktivitou, jednáním, výkonem vědy. Absence aplikovaného výzkumu je pýcha, absence základního výzkumu však smrt, ustání veškerého pohybu.

Důsledky přidušení vědy

Sníží-li se tedy zásadním způsobem podpora základního výzkumu a přesunou-li se prostředky k výzkumu aplikovanému a k průmyslovým inovacím, hrozí smrt vědy, ztráta schopnosti její reprodukce a paradoxně pak v důsledku i po nějaké době zhroucení právě průmyslových inovací a obecně výzkumu aplikovaného. Nejen, že pak bude Česká republika nucena dovážet výsledky výzkumu základního, ale bude muset dovážet i samotné výzkumníky, protože na domácí půdě nebudou žádní kvalitní vychováváni. V konečném důsledku to ovšem nebude znamenat dovoz odborníků, protože ten je velmi drahý, ale daleko spíše odliv technologického kapitálu a přetvoření naší země na nekvalifikovanou montovnu.

Autor:
Samuel Zajíček, místopředseda AS FF UK


(článek v mírně upravené podobě vyšel v Respektu č. 37/2009)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

badatel napsal(a):

to autor,
jak hluboce pravdivé.
Nicméně občané ČR po dvaceti letech vymývání mozků idolem peněz, pavědami, jako je astrologie apod., a také nivelizací vzdělání, to v masovém měřítku nepochopí. Nastává doba temna, jak příhodná pro budování "vyspělé" společnosti řemeslníků a služtiček, jak naše lidi kdysi hlavy pomazané a jejich souvěrci nazývali.
27. 08. 2009 | 12:19

tečka napsal(a):

Parádní článek. A po hámotinách Tomského na téma samospasitelnosti kastovního systému ve školství ve Velké Británii nebo po každoroční osumašedesátnické kastraci od senilního Hvížďaly, konečně něco co se týká současnosti, má to hlavu a patu a není to jen dědkovské kňourání.
Ono nad tím zůstává rozum stát. Tady chce nejzkorumpovanější partaj zlikvidovat vědu, poslat pro pár miliard k šípku mojí generaci a generace budoucí a dědkové rozebírají kastovní systém, oslavují prohru, popř. tlachají o jakési permanentní pravicové revoluci (takový čecháčkovský maoismus naruby) která však zakrývá nebo odsouvá všechny problémy co nás dneska trápí a to vše prý kvůli dětem. Kvůli jakým dětem to ví jen ten aristotelovský nehybný hybatel.
takže:
1) Nevolit ODS
2) Publikovat podobné články a diskutovat ať to pochopí i dědkové. Třeba se zachovají u voleb jako slušní lidé a ne jako bezcharakterní sobci, žijící mentálně v minulosti.
27. 08. 2009 | 12:35

holozois napsal(a):

Pěkně napsáno.Akorát,že nikdy v v poslední době nebyla nikde řeč o zničení základního výzkumu,ale pouze o obnovení neexistujícího dosud (zničeného po r.1990) aplikovaného výzkumu.Z 1:0 učinit 1:1.Demagog tvrdí,že 0:0.
Kdyby jste znal katastrofu jakou je dnešní český i světový základní výzkum,nanapsal by jste na toto téma ani řádku.Jsme v situaci,že bojujeme za demokracii indiánů,kteří už nežijí.Trochu zpozdilé.2.sv. válka zničila mentálně lidstvo natolik,že po ní se už neobjevilo něco co lze vědou nazvat.Jeďte radši do USA a tam burcujte pro vzkříšení vědy.Odtamtud se to možná jednou pohne.Pohřební ústav-Nobelovu instituci už dnes nebere nikdo vážně.
27. 08. 2009 | 12:47

Milan H. napsal(a):

Skvělý článek, který by snad mohli pochopit i pánové z ODS a jejich voliči. Děkuji za něj. Také děkuji za komentář tečky - nelze než souhlasit. Jenom tedy dodávám, kdo chce zachovat kulturu, vědu a alespoň nějaký sociální stát nejenom nevolit ODS, ale nevolit ani modrou odnož TOP09, jejíž ministr svými reformami veřejných financí způsobil díru, kterou je třeba zaplácnout, tím co je nejméně na očích - platů ve školství a výdaji na vědu a výzkum.
27. 08. 2009 | 13:00

holozois napsal(a):

Na dokreslení: v r.1956 Američané roztroubili do celého světa,jak geniálně pochopili supravodivost.Po nich to milionkrát zopakovali všichni elévové v Západní evropě a SSSR.
Od té doby neexistuje jediný (!!!) prakticky použitelný elektrický obvod (ne vyzařovač) se supravodičem,ale miliony mini-pecí suprakeramik po světě na objev jedné vyčnívající miliontiny toho ledovce,jejichž provoz už dnes stojí sumárně a přes platy vědců daleko více než provoz všech hutí,vysokých pecí a oceláren celého světa dohromady.Miliony krtinců ješitů.
27. 08. 2009 | 13:28

Ládik napsal(a):

Na AV chybí Brigáda socialistické práce s pořádnými závazky. Kdyby tamní BSP získala alespoň bronzový odznak, šum kolem AV by utichl.
27. 08. 2009 | 13:36

IronNick napsal(a):

-> holozois:

ad "Neexistuje jediný prakticky použitelný elektrický obvod..."
- A co supravodivé magnety v NMR zařízeních, které mají nemocnice po celém světě? Urychlovače vyrábějící mj. radioizotopy na léčbu nádorů jste asi také přehlédl? Atd.

Mimochodem, velmi kvalitní článek!
27. 08. 2009 | 13:44

Paterik napsal(a):

Inu výzkum e jako strom, přičemž kmenem je výzkum základní a větvemi výzkum aplikovaný. Nepomůžete větvím tím, že začnete podřezávat kmen.

Milan H.

máte v tom trochu zmatek. Díra v rozpočtu vznikla hlavně proto, že máme 80% neseškrtatelných výdajů, takže vláda nemůže de facto při úsporách sáhnout jinam než na dálnice, vědu atd. A tam se uspoří jen pár korun.
27. 08. 2009 | 13:54

holozois napsal(a):

to IronNick:

snad jsem jasně psal o obvodech.Víte co je obvod? Jak se kreslí? Najdete ho ve vařiči,žehličce,rádiu-nemáte-li jinou příležitost než mne tepat.
Zkuste ten magnet prohlédnout nebo ten urychlovač a přineste nám bližší popis toho obvodu,snažně prosím!!Ne to není legrace.Možno i obrázek jako legendu pro větší názornost.Asi mluvíte o něčem mimosmyslovém,zcela mimo mé a smyslové chápání.
27. 08. 2009 | 13:56

Samuel Zajíček napsal(a):

holozois: aniz bych chtel prilis zabredat do teto debaty, ale co myslite, ze je elektromagnet? to je takovy dlouhy smotany drat, ktery se pripoji ke zdroji, cimz vznikne jaksi elektricky obvod.
A co se vam presne nelibi na BCS? Mi to prijde vcelku genialni.

Co se tyce podpory aplikovaneho vyzkumu, problem je, ze ono to neni z 1:0 udelat 1:1, to by, myslim, nikomu nevadilo, ale z 1:0 udelat 0.5:0.5, kdyz uz prijmu tuto metaforu. Penize se neprilevaji, ale pouze presouvaji.

Nepochybuji o tom, ze by se melo zlepsovat prostredi pro aplikovany vyzkum, usnadnit firmam spolupraci s akademickymi institucemi, atd. Ale to neni ten plan, ktery v RVVI maji.
27. 08. 2009 | 14:08

Milan H. napsal(a):

Paterik:
Ano, většina výdajů státního rozpočtů je neseškrtatelných nebo těžko seškrtatelných. Nastane-li však výpadek na straně příjmů, který v tomto případě nastal díky reformě veřejných financí ministra Kalouska (rovná daň, strop na sociální pojištění atp.) nastává nutnost seškrtat také výdajovou stránku, což se nyní děje. Přidá-li se k politické nekompetenci ministra Kalouska hospodářská recese, jsme ve stavu současném.
Jiní o tom píší fundovaněji, třeba zde: http://www.cmkos.cz/vyklady... nebo J. Havel a diskutéři na outsidermedia: http://www.outsidermedia.cz...).
27. 08. 2009 | 14:14

Taoiseach napsal(a):

autor

Na rozdíl od několika optimistických komentátorů si myslím, že jste auditorium poněkud přecenil. Pánové z (jakož i voliči) (tří) největších stran to pochopí dost těžko.

Pokud jde o to, že jsme relativně chudá země a že výsledky základního výzkumu jsou veřejné, doplnil bych, že v současné době se výzkum hojně provozuje v mezinárodní spolupráci, což přináší možnost získat peníze z nadnárodních (např. evropských) zdrojů, ale úspěšnost spolupráce může zároveň sloužit jako lepší ukazatel než ten, který vymyslela slavná RVV.

holozois

Změna financování má přesunout peníze od základního výzkumu právě těm kapitánům (česky hlavounům) průmyslu, kteří aplikovaný výzkum po roce 1990 zničili. Takže když ten demagog tvrdí,že 0:0, není to ani demagog.
27. 08. 2009 | 14:19

IronNick napsal(a):

-> holozois:

Marně přemýšlím, jak se asi vybudí proud v těch supravodivých magnetech, když nesmí být zapojeny do elektrického obvodu se zdrojem... Ledaže by tam ty elektrony resp. Cooperovy páry chodili zřízenci roztahovat klikou ;)

Ale o slovíčkaření tady přece nejde! Prostě existují nezpochybnitelné a velmi užitečné aplikace supravodivosti. Od formulace BCS teorie to trvalo několit desítek let (a od experimentálního objevu ještě déle), ale vyplatilo se, co myslíte? Bez ohledu na to, jestli tomu říkáte "obvod" nebo ne...

Mimochodem, víte jak dlouho to trvalo od Faradayových pokusů se žabími stehýnky až k těm elektrickým obvodům? :)
27. 08. 2009 | 14:19

Paterik napsal(a):

Milan H.

zaprvé pan Havel kope za svou stranu. Bylo by hloupé čekat, že se bude vyjadřovat nezaujatě. Pan Havel sám dobře ví, že opatření plánovaná ČSSD budoucí schodek ještě prohloubí, protože plánují nárůst výdajů, aniž říkají, kde na to vezmou. Zvýšení daní "bohatým" má přinést 5mld, zvýšení daní firmám v krizi nepřinese skoro nic.

Odbory jsou apriori proti všemu, co navrhne pravicová vláda, protože jim jde čistě o vlastní moc. Chtěly by řídit firmy samy. Liberalizace zákoníku práce není žádné zvláštní zlo, zaměstanvatel přeci nevyhodí lidi, kteří pracují dobře ne? A snížení daní "bohatým"? Taky došlo ke změnám v systému různých slev na dani, takže nízkopříjmoví zaměstanci na tom nic neprodělali. Vysoká inflace přišla a zase odešla.
27. 08. 2009 | 14:25

Milan H. napsal(a):

Paterik:
každý kope za něco, a každý má nějaké zájmy. Důležitá je sama váhá argumentu, nikoli to kdo za co kope. Že schodek bude i za vlády ČSSD je jasné. Důležité však je narovnání daňového systému směrem k progresivnímu zdanění, aby se příjmová stránka dlouhodobě stabilizovala (jistě že v období recese nelze dělat zázraky). Snížit přímé daně, zavést stropy na sociální pojištění, případně opt-out je jenom cestou jak díru ve státním rozpočtu nadále zvyšovat. Nechci být jako volič a občan svědkem toho, jak se bude tlačit na to, aby se snižovala výdajová stránka na vědu a zvláště podfinancované školství (zejména platy pedagogických pracovníků), což jsou oblasti, na něž se sahá při škrtech - jak vidno - nejdříve.
27. 08. 2009 | 14:42

Rumcajs napsal(a):

Tečka, Vy jste zamrznul v Době ledové. Většinu má dneska v parlamentu milovník vědy Paroubek se Zubovou a né nějaká ODS.
27. 08. 2009 | 14:47

prirodovedec napsal(a):

S.Z.: Velmi dobre, jako vzdy. :)

Chybeli jsme zde dele oba a mnohe se zatim udalo. Ma smysl napsat nazor k textu a prispet k diskusi? :)
27. 08. 2009 | 14:47

Rumcajs napsal(a):

Kdo chce chcípnout hlady zcela nepovšimnut zahloubanými vědci řešící proč člověk kýve rukama ...volte ČSSD.
27. 08. 2009 | 14:51

holozois napsal(a):

to IronNick:
mám tu smůlu Vám přisunout další duševní potravu,ve které nevidím žádné finální utilitárium: krávy zlepšené sekvencemi DNK(prakticky jediné o čem se píše a mluví v dnešní základní i užité genetice)-začali s tím v onom slavném JZD za socialismu na Zlínsku u nás-Slušovice.Neznám jedinou.Dále třeba úspěchy u infarktů a rakovin-nevím ze svého blízkého a dalekého okolí o jediném ne nesmrtelném případu.Chcete po mně co? vzdát se empirie-toho co slyším a vidím-což beru za fakta nebo mne zbavit smyslů a pak se bavit o fantasii? Nejmenoval jsem diplomaty:prvního a druhého posla molekulární biologie ( i když věřím,že jsou,přece to o čem se bavíme..).Víte to je přesně to,co...
Ostap Bender -velký kombinátor.Vsunete-li do čehokoliv o čem přemýšlíte (jako BCS) dva až tři kombinační prvky,po jistém úsilí je skloubit ,dostane "vysvětlení" jevu neboli chápání.Ale zkuste od něj přejít k užitku z toho chápání.Jaksi začnete tápat ve tmě a nemotorných pokusech toho dosáhnout.To je asi příčina proč třeba životopis Nikoly Tesly známého praktickými vynálezy byl mnohokrát co do faktů přepisován,včetně r.úmrtí (1939-1943?).Při tom řada pramenů uváděla jeho objev elektromotoru dávno před vznikem Maxxwellovy teorie elektřiny,řada životopisců uváděla ,že dokončil vysokoškolské vzdělání dávno po svých vynálezech.R.1915 odmítnul Nobelovu cenu za fyziku. Edison-ještě hůře:pošťák,bez jakéhokoliv vyššího vzdělání.Do r.1943 USA neví prakticky o jediném vynálezu,který byl prakticky k něčemu aniž by byl od jiného člověka než Edison nebo Tesla.
27. 08. 2009 | 14:52

Samuel Zajíček napsal(a):

prirodovedec: Dekuji.
Snazil jsem se byt online pres mobil, ale bohuzel zdejsi nudloidni diskuse mi vzdy nakonec timeoutovaly (ted jak vidim zavedli strankovani, diky bohu), a kdyz jsem napsal tentyz komentar uz potreti a potreti se neodeslal, dosel jsem k nazoru, ze to nema cenu.

Napiste nazor a prispejte k diskusi, prosim. Ale pozor na ton! :-)
27. 08. 2009 | 15:03

stejskal napsal(a):

Už víte, k čemu je stránkování dobré (tedy pro spíše koho), pane přírodovědče (a další)? ;-)

Hezký den.

Libor Stejskal
27. 08. 2009 | 15:07

Paterik napsal(a):

Milan H.

pokud někdo za někoho kope, má to vliv na argumetny, které předkládá. ČSSD zatím žádné úspory neslibuje, naopak slibuje zvýšit výdaje, čím je pokryje už neříká. Zdanění bohatých jí stačit nebude a když využije dividendu ČEZ, nebude ji zase moct utratit za něco jiného.

O vlivu snížení přímých daní se vedou spory. Může se to kompenzovat vyšším výběrem. Každopádně loňský rozpočet měl rekordní příjmy, takže odněkud se ty peníze vzít musely. Zvýšení stropů pojištění vynese kolik? Pár miliard, které ČSSD obratem zase rozdá? To asi náš rozpočet dlouhodobě vyrovnaným neučiní.
27. 08. 2009 | 15:54

prirodovedec napsal(a):

stejskal: To jste psal uz davno. :) Stale se ale domnivam, ze jednoho Stejskala a jednoho S.Z. (toho ovsem se slzou v oku :) ) lze v diskusi obcas ozelet. Koneckoncu, jak pise P.R., editorova neucast zde prospela. :) :)

Nicmene pripominam, ze myslim, ze stale rebel upozornil na jeden parameter a zcela prekvapive u nekterych www aplikaci LZE VOLIT hodnotu jineho parametru typu pocet zobrazenych prispevku na stranku. Staci okenko vpravo (radeji ne vlevo :) ) nahore a implicitni nastaveni na 100 s moznosti prestavit na 1000 pro nektere z nas. :)

S.Z.: OK. Diky. Prvni pokus. I o ton (a kde byl ten "ton! :)" ?). :)

"Když v současné debatě o budoucnosti vědy akademici mluví o základním výzkumu, považují obvykle za zcela zřejmé, že základní výzkum je jaksi základní, ze své podstaty dobrý"

Podle mne Vas brilantni postreh. Jevi se mi jako Vas posun vuci predchozim Vasim postrehum - obsahuje totiz podle mne Vas trefny a vystizny pohled do vlastnich rad jakoby "zvenci", ktereho je malokdo z FF a AV schopen (a to je symetricky platne pro Vase oponenty).

Ano, to co pisete podle mne cisi z vyjadreni a z argumentaci obhajcu AV - jistota sve pravdy versus jistota, ze druzi si prece nemohou byt podobne jisti svoji jinou pravdou. Ti jini prece chteji tunelovat zakladni vyzkum ... Pritom tam vetsinou vidim zrejme zajmy a uzsi oborovy ci institucionalni pohled (podle mne logicky) ale prezentovany jako obecne platny (podle mne u praveho vedce nepochopitelne, ten by prece nemel byt "fachidiotem").

Jak vite, ja mam stesti, ze "muj" nick je jiz dele spojen s vice kolegy v zahranici i CR (i kdyz sdeleni sem pak vkladaji jen dva z nas vetsinou jen ze dvou IP adres). Diky tomu se pohybujeme od cisteho zakladniho vyzkumu az po inovace a zda se, ze vetsinove v mem okoli budeme volit ty, kteri podle mne nezrusi AV a VS. :) Soucasne skrty nechci, ale nevideni Vami vyse uvedeneho mi u zastancu AV vadilo a mrzelo mne (podobne jako casto "nevedecky" novinarsky styl argumentace zastancu AV - zjednodusovani, posuny, selekce cisel, ...), ze moje kritika nevideni vyse uvedeneho mne implicitne strka do "supliku HK" (Vy jste mne tam podle mne dal explicitne :) ).

"a lidé, kteří se jej snaží redukovat zaškrcením finančních prostředků na něj poskytovaných, jsou zlí a měla by jim být odebrána moc o budoucnosti české vědy rozhodovat."

Ano, tak podle mne akademici casto pusobi, pokud se oprostim od fandovstvi pro neskrty.

"Co však v debatě pohříchu schází, jsou argumenty, které by pomohly přesvědčit o výše uvedené tezi i ty, kteří ji nejen že nepovažují za zřejmou, ale dokonce jsou přesvědčeni, že je chybná."

Ano, podle mne neni zrejma, presneji je neuveritelne zjednodusena, a proto chybna. Chybna zejmena z hlediska perspektivy. A volba stylu kampane to podle mne potvrzuje.
27. 08. 2009 | 16:27

prirodovedec napsal(a):

S.Z.: "Tedy v důsledku ty, kteří nyní o budoucnosti české vědy rozhodují."

Zde se lisime (a lisim se zejmena od argumentace u V.H., kde mne citoval ve veci popularizace a psal, ze to dnes neni podstatne - problem jsou politici).

Podle mne o budoucnosti vedy rozhoduji nyni volici/danovi poplatnici nikoliv politici, vlada nebo RVV. Podarilo se zatim zaujmout media a volice aktivitami "veseni a shromazdeni". Prvni medialne zaujala, druha prakticky jen probleskla medii.

Vedci maji uctu v zebriccich povolani, ale volici podle mne zatim nemaji pocit, ze, kdyz nekdo sahne na zakladni vyzkum, poskozuje i je. Maji jine sve krizove starosti. Z vedy podle mne zretelne ZATIM neni predvolebni tema, prioritne podle mne ovlivnuje cca 10 - 30 tisic volicu (vsichni v AV plus odhadnutelna cast VS - MU, UK, UPO, casti ostatnich, minimum tech na regionalnich a technickych VS), coz je jedna skupinka mladych prvovolicu na Facebooku.

Po volbach se da cekat, ze v pripade vlady ODS, TOP09 aj. RVV pokracuje a rovnez reforma VS. V pripade CSSD s priklonem KDU k ni (Sojdrova) se da cekat razne pozastaveni reforem, obmena RVV a naslouchani VS (UK ma nadeji :) ), ovsem zdroje zrejme nejsou a prumysl je silny nadale. V pripade velke koalice bude zalezet, kdo ulovi skolstvi a vedu. Tipuji, ze ODS a brzdenou realizace.

Kazdopadne ted se nabidne AV 0,5 mld. a vse se pozdrzi po volbach a veci se v tichu pripravi.

"Tito lidé totiž disponují poměrně konsistentní argumentací."

Dobra uvodni veta, ale pokracovani dale ? ... :)

"Základní výzkum je drahý"

Upresnim: Existuji celosvetove mimoradne nakladne obory (ne ale ty FF :), informatika, matematika, ekonomie, prava a vetsina technickych ...) a je v CR snaha je rozvijet v celem spektru.

"a my jsme malá a relativně chudá země."

Ne jsme relativne bohata. Zalezi k cemu relativne. :)

"Základní výzkum nepřináší bezprostřední profit, je veskrze neužitečný."

To mi pripada jako selektivni vyber toho, s cim se opravdu dobre polemizuje :) - ja bych si na to veril. :) Umite si ale poradit i s dalsimi argumenty tech "zlych"?: Lide, kteri delaji zakladni vyzkum, pusobi jakoby ztratili zajem o problemy tech druhych. Misto, aby sve vedecke metody, mysleni a autoritu aplikovali, tise mlceli ke kde cemu (tunelovani, socanske rozhazovani, nedavny diletantsky reformismus i smerem k VS) a ozyvaji se az kdyz jde o ne.

Navic neumi presvedcit obcany CR o sve jistote, ze myslet si, ze "zakladni vyzkum neprinasi bezprostredni profit" je nesmysl nejen pro vedce. Misto pokory a vysvetlovani co vse prinasi veda v cele siri (i zakladni vyzkum :) i na AV) se zatim podle mne prevazne ozyvaji hlasy, jak je nepatricne nechapat a neuspokojovat spravne pozadavky vedcu. Vzletne fraze misto konkretnich prikladu. Pozadavky na zmeny jednech rozhodovatelu (citace: "RVV jsou diletanti") za druhe (se snahou dat spravne vedu do rukou tem spravnym vedeckym autoritam -pritom diletantstvi nekterych argumentu vedcu pro reparametrizaci kafemlejnku zde podle mne neustale "dokazuje" prof. Z.) aj.

Jeste se domnivam, ze "veskrze neuzitecny vyzkum" je zase Vase nadsazka. Problem je mnou spise vniman v tom, ze vedci zabyvajici se zakladnim vyzkumem nezamezili vcasnou popularizaci sireni tohoto nazoru. Dale je problem v tom, ze to podle mne spise odrazi situaci, ze "vedci se nestaraji o to, jak se zakladni vyzkum jevi a povazuji casto za zdrzovani zajimat se o jeho uplatneni o popularizaci, umerenou propagaci". A to jsou dusledky - nazory lidi na vedu pak casto jsou pak: "je to slozite, nemuzeme tomu rozumet, je to tajemne" a da se dodat, abych Vas potesil :) "odpovida to magii, samanismu, astrologii, ...".

Pritom je podle mne "tak snadne" :) ukazovat (treba v obhajobe AV :) ) v cem muze byt prinosem "vedecke metode" blizka dusledna argumentace ... :)

"Vědci jsou lidé, kteří projídají peníze daňových poplatníků přemýšlením nad naprosto zbytečnými věcmi."

Opet prevypravim: Lidem, kteri se domnivaji, ze "to" vedcum plati (soukromnici jako Rumcajs - zdravim :) ) pripada neuveritelne, ze vedci sve finance berou jako narok, ale nenamahaji se psat, co za to bylo ... (a nemusi to byt zadne nove nuzky na plech :) ).

A opet uvadite ty "naprosto zbytecne veci". V kazdem oboru podle mne umi zaniceny vedec jasne vysvetlit co a proc je dulezite pro neho a proc by to podle neho melo byt dulezite i pro druhe. Nechapu proc toto uz davno neni na http://www.ohrozeni... Podpora ze zahranici je bezesporu vyborna a iterovane (spravne) pribyva, ale nadsene podane priklady nadsenych vedcu - "podivejte se lide co delame pro Vas" by podle mne mnohe vyresily.

Uvidim, kdy bude cas pokracovat. :)
27. 08. 2009 | 16:28

jenicek napsal(a):

milá tečko,
1) Tomský o samospasitelnosti kastovního systému ve školství ve Velké Británii nic nepsal, nic takového v tom článku není.
2) Nevolit ODS nic neřeší.
3) Kterou stranu mají volit ti slušní lidé (a ne jako bezcharakterní sobci), žijící mentálně v budoucnosti? Snad ne kteroukoli jinou parlamentní?:-D
27. 08. 2009 | 16:45

pgjed napsal(a):

Pane Christove, Napsal jste: "...Sníží-li se tedy zásadním způsobem podpora základního výzkumu a přesunou-li se prostředky k výzkumu aplikovanému a k průmyslovým inovacím, hrozí smrt vědy..."

Když dovolíte, rád vás vyvedu z omyu(ů). První, ten nejzákladnější spočívá v bláhové doměnce, že aplikovaný výzkum není vědou. To tvrdí ti, kteří si výzkum pletou s vývojem,nebo s inovací. Skutečný aplikovaný výzkum je stejně náročný jako výzkum badatelský, je stejně náročný na znalosti a myšlení a používá stejných prostředků (co do technické úrovně i finanční náročnosti) Rozdíl je pouze v tom, aplikační výzkum má konkrétní, většinou termínované zadání a hledá naprosto konkrétní vÿužitelné řešení myšlenky, která se (někdy ale ne vždy) zrodila a někdy i prvotně ověřila při základním výzkumu. Tou vědou, o které se hovoří, že v dlouhodobé perspektivě přinese velký prospěch národnímu hospodářství, je TENTO APLIKAČNÍ VÝZKUM! Který je-li dostatečně podporován v klíčových oborech a má-li proporčně správné zázemí i v základním výzkumu (20-30%) přináší průmyslově aplikovatelné výsledky a tím přidanou hodnotu, která umožní v dalším cyklu dát do vědy další prostředky.

Jaká je ale dnes u nás xsituace? Aplikační výzkum byl s privatizací hozen přes palubu. Zůstalo pár organizací, které si z části podnikáním vydělaných prostředků financují to nejnutnější, co je udržuje nad hladinou konkurenceschopnosti. Do státní kasy platí hodně, zpět dostávají málo, nebo nic.

Pak je tady skupinka paťlámo - žbrďuchistů, kteří využívají svých osobních a politických styků a vysávají spoustu milionů na zprávy zkompilované z internetu a na "zkoumání" věcí odporujících zdravému rozumu. Zbytek prostředků jde na "krystalicky čistou vědu" bez zadání, omezení a kontroly. Na Školy a Akademii. Někdo to chce změnit. Musí to být nutně špatně? Nezdá se mě!
27. 08. 2009 | 16:52

Rumcajs napsal(a):

Lidičky, spaste svoji duši, prirodovedec je tady !
Ale vážně. Já s Váma vcelku souhlasím. Rozpoutala se tu hysterie ze strany Smol Pacholů o likvidaci základního výzkumu (Dle mého se jedná jen o omezení) a aplikovanýmu výzkumu se nasazuje psí hlava.
Těch pár reakcí co jsem měl tu čest číst, byla psána velice nevyváženě a z úhlu pohledu jak to popisujete Vy.

Dejte prachy, nebo jste paka a aplikace si natlučte pětikylem do .....
27. 08. 2009 | 17:05

prirodovedec napsal(a):

pgjed: Zdravim. Rad ctu Vase aplikovane postrehy. Upozornuji, ze autor je S.Z.

Rumcajs: Reakce v prvnim radku mne tesi skoro vice nez nasledujici temer souhlas. :)

Snad strucneji nez vyse :). Podle mne lze:

1. Precist poradne rozpocet CR (dokud je tam Janota) po polozkach vcetne vazeb na legislativu a spravce polozek.

2. Zjistit, proc podil z HDP pro VaV a VS vzdelavani neni jako v OECD15 (kam se to sype misto toho - prace s podrobnym rozpoctem a zpravou o cerpani na vikend pro dva lidi).

3. Zakladni cil VS, AV - narovnat skokem tuto proporci. To je to, co spojuje.

4. Povinnost tech, kteri "z rozpoctu tyji" se zodpovidat (VS, vedci, firmy se statnimi zakazkami, zdravotnictvi ...) a vysvetlovat detailne "co ma obcan za to". Obhajit se. Kazdy svym zpusobem. Nekdo IF faktorem, nekdo softwarem ... nekdo svym kafemlejnkem (pro Vas a pgjeda: vite o tom, ze vysledky zakladniho vyzkumu GACR shrnute ve zpravach, ktere by mely byt podle mne sdostupne k vyuziti, starsi nez par let jsou pry obvykle zkartovany :) - doufam, ze to je JPP :) ).

5. Vest neco jako verejne dostupny registr (to tzv. RIV rozhodne neni) vysledku cinnosti vsech vedcu (vcetne miry chraneni) vcetne nevesenych i nesrozumitelnych detailu i skvelych popularizaci ...

6. Finance naopak rozdelit do mensich skupin a ne slucovat (slucovani potrebuji provozovatele nakladnych oboru), protoze to prinasi rozmanitost. Institucionalni, kafemlejnkove, GA, TA, MPO ... oborove cleneni, cleneni na nakladne a mene nakladne obory ... O kazdem zdroji budou rozhodovat jina pravidla (jina lobby). Chce-li nekdo ziskat finance z vice zdroju, musi mit sirsi tym, ktery umi od zakladniho vyzkumu pres aplikovany po vyvoj a inovace. Musi take spolupracovat mezi obory, s VS, s AV ...

7. Zmenu proporci (viz presny postreh S.Z. o 0,5:0,5 versus 1:1) resit tim navysenim procenta vydaju HDP.
27. 08. 2009 | 17:35

Samuel Zajíček napsal(a):

pgjed: Omluvte kol. Christova, on za ten clanek nemuze, zodpovedny za nej jsem vyhradne ja. A ja si dovolim s Vami souhlasit. Velmi se omlouvam, jestli jsem ve Vas vytvoril dojem, ze se domnivam, ze aplikovany vyzkum neni vedou. Nedomnivam a netvrdim to.

To, co tvrdim, je, ze aplikovany vyzkum nema svuj zdroj pohybu v sobe, neni sam o sobe zivy. Ze principem zivota vedy je vyzkum zakladni. Jak spravne rikate, aplikovany vyzkum ma ZADANI. Zruste zadani a ustane aplikovany vyzkum.

To je konecne soucasny problem ceskeho aplikacniho vyzkumu, jak to alespon nahlizim ja. Nejsou ta zadani. Vazne komunikace/spoluprace mezi zadavateli a akademickymi institucemi, jednak z duvodu pomerne sesnerovane legislativy, jednak z toho duvodu, ze akademicke prostredi je jaksi... rekneme rigidni, jednak z toho duvodu, ze spolecnosti nejsou k teto spolupraci pobizeny.

Nesouhlasim s Vami v uvadenych procentech (20-30% ceho? pracovniku? instituci? penez?), stejne jako nesouhlasim s chapanim zakladniho vyzkumu jako "zazemi" (ono to zni trochu jako polni kuchyne nebo prani pradla, v dusledku jako ukolovani zakladniho vyzkumu, coz je oxymoron), nicmene jak pisu i v clanku, souhlasim, ze mit zakladni vyzkum bez aplikace je patologicke (pycha, lenost, sebestrednost,...).

Ale: opravdu si myslite, ze je rozumne situaci resit prelitim miliard z AV CR a MSMT do MPO a TA CR? TA CR sama mi prijde jako docela dobry napad (ackoli zase, pokud se do vedeni sami najmenuji lide z RVVI...), nicmene prilevat penize do cerne diry zvane MPO? A znicit AV CR? Kdyz uz neco, pak ulevovat firmam spolupracujicim s institucemi a bonifikovat aplikacni projekty.

Co se tyce posledniho odstavce, souhlasim. Bylo by potreba reformovat GA CR a vytvorit rozumnou evaluaci vedeckych instituci (coz rozhodne neni kafemeljnek). Nicmene bez toho tezko co robit. Co se tyce "zadani, omezeni a kontroly", nezapominejte, ze do ted byly "vedecke" penize prece vzdy davany na projekty - at uz granty nebo institucionalne na VZ. Oboje nekdo musel schvalit, u obeho je kontrolovano plneni a vystupy.

Abych to uzavrel: neni spatne neco delat s ceskou vedou. Spatny je zpusob, jakym se to nyni deje.
27. 08. 2009 | 17:42

Samuel Zajíček napsal(a):

prirodovedec: Ty "politiky" si tam vkladate Vy, ja se vyjadril neutralne ;-)
Klidne tam ctete "volice".

Co se tyce demonstrace, bylo to takove prijemne letni setkani starych znamych, ktere pak po skupinkach pokracovalo v prilehlych hospodach... imho to melo daleko vetsi silu dovnitr nez ven - ukazalo to, ze lide jsou vubec ochotni neco delat.

Co se tyce voleb, zatim cekam na vyjadreni TOP 09, kterou hodlam volit. Je veskrze pravdepodobne, ze pri vlade ODS+TOP+KDU bude mit resort skolstvi nekdo bud z TOP 09 nebo KDU. U Sojdrove vime, na cem jsme, u Kalouska zatim nikoli, pracuje se na tom. Otazkou bude pozice prof. Mateju. V pripade vlady CSSD+KDU asi Sojdrova, v pripade mensinove vlady CSSD nejspis Ohlidal (Havel by se musel vzdat euromandatu), coz ve mne zatim nevzbuzuje prilisnou duveru.

Co se tyce meho zprostredkovani one "konsistentni argumentace", ano, je to nadsazka. Na druhe strane me prekvapilo, jak jsem se (nezavisle na nem) priblizil jeste nadsazenejsim argumentum prostredkovanym prof. Horejsim. Vyplyva mi z toho, ze tohle je skutecne jadro one argumentace (a nebo jsme oba stejne slepi).
To, co predvadite Vy, je daleko sofistikovanejsi kritika a ja nemuzu nez s ni souhlasit (aneb reforma - i mysleni akademiku - je zadouci, ale ne takto).

Nicmene pokud dokazete vysvetlit, k cemu je (resp. proc by to melo byt dulezite i pro nematematiky) zkoumani vlastnosti sigmaporovitych mnozin a diferencovatelnych funkci v nekonecne rozmernych banachovych (navic!) prostorech (cimz se muj otec jaksi zabyva cely zivot), mate muj obdiv. Ja jsem to nepochopil dodnes, resp. pochopil jsem to, ze to k nicemu neni a temer jiste ani k nicemu nebude, ze je to proste jenom o sobe krasne a zajimave a zkoumani toho proste prispiva k sume poznani lidstva, coz o sobe dobre.
Cimz chci rict, ze ono je to s tou vykazatelnosti opravdu tezky problem, neni to neco, co reknete: "popularizujte, vykazujte", a vedci proste vsechno vykazou a zpopularizuji.
27. 08. 2009 | 18:27

prirodovedec napsal(a):

S.Z.: Zatim jen strucne.

K puvodnimu textu - zatim sleduji to, co vycetl z Vasi dalsi casti pgjed, a jak na to reagujete. Podnetne. Snad bude smerem k vikendu cas pro mne pokracovat.

OK ctu: volice :)

K potrebe utuzovani - chapu, nicmene ZATIM protestujici vypadali skvele jednolite a ze to neni treba.

TOP09 podle mych poznatku predstavuje v koalici s ODS volnou ruku tzv. VS aj. reformam a znamena pripadne naprosto ucelove otocky. Neverim jim - sliby z jejich ust jsou pro mne nepodstatne (to plati pro vsechny, ale ODS a CSSD nemohou vzdat snadno sva historicka temata, tento slepenec na jedno obdobi pragmaticky vyjedna cokoliv). Ale masovejsi hlasy z VS a AV pro ne naprosto chapu. Tradicni pravicovi volici ODA, US, SZ z techto sfer a Prahy nemaji koho volit a resi rozpor mezi svoji existenci a politickou orientaci. Socany a lidovce volit z principu nemohou a nikdo jiny se tam nedostane. KDU a konsistentne konzistentni :) Sojdrove verim dle hlasu z domova vice. Odhady jsou zajimave. Muze ale pokracovat Kopicova, objevit se Bartos, Sojdrovou vylouci ODS a budou chtit nektere VS. ODS prof.Mateju udrzi. Co se tyka Havla a Ohlidala ocekavam, ze mensinova vlada je hypoteticka a i pri ni zvoli postup ODS, ktera neprosazovala Bartose, ale drzela si kontrolu jinak, a proto si socani najdou cloveka z regionalniho skolstvi ci sportu (tim zdanlive "uklidni vasne"). Podstatny bude zase namestek. Tipy si necham pro sebe, ten minuly Zeman to neni. :)

"Na druhe strane me prekvapilo, jak jsem se (nezavisle na nem) priblizil jeste nadsazenejsim argumentum prostredkovanym prof. Horejsim. Vyplyva mi z toho, ze tohle je skutecne jadro one argumentace (a nebo jsme oba stejne slepi)."

Podle mne jste v tomto tedy oba slepi. :) Pokud take zjednodusim :). Mate tady OBA dlouhodobe typicky strukturovany nazor pgjeda "z prumyslu" a Vy dva z neho a jemu podobnych delate (prominte vsichni) "b*by". Pak se nedivte, ze Ti prumyslove vlivni nemaji problem to resit podobnym stylem jako Vy na tech plakatech o Jahnovi. :) Pouziji sva "politicka kostata". Vyklad reality se tak vulgarizuje zprvu diky politikum a AV je zde podle mne schopne nasleduje. :)

Dekuji za "sofistikovanou" pochvalu. :)

"Nicmene pokud dokazete vysvetlit, k cemu je (resp. proc by to melo byt dulezite i pro nematematiky) zkoumani vlastnosti sigmaporovitych mnozin a diferencovatelnych funkci v nekonecne rozmernych banachovych (navic!) prostorech (cimz se muj otec jaksi zabyva cely zivot), mate muj obdiv."

To by mel umet vysvetlit Vas otec. :) Viz ma citace:

"V kazdem oboru podle mne umi zaniceny vedec jasne vysvetlit co a proc je dulezite pro neho a proc by to podle neho melo byt dulezite i pro druhe."

Vy: "Ja jsem to nepochopil dodnes, resp. pochopil jsem to, ze to k nicemu neni a temer jiste ani k nicemu nebude, ze je to proste jenom o sobe krasne a zajimave a zkoumani toho proste prispiva k sume poznani lidstva, coz o sobe dobre."

Nejsem odbornik a pres vyzvu nebudu zkouset soutezit s profesionaly. Mozna jsou zname motivace, jak se k tomu dospelo, co bylo zobecnovano? Slusny vyklad funkcionalni analyzy umi prece ukazat i jeji aplikace v numerickych metodach (povestne L2 a l2 :) ), a pak vypoctech (staci FDM a FEM a inzenyrske vizualni ukazky i aut od Jahna :) ). To je jiste od "sigma-porous sets" daleko. Proto navrhuji dotazat se diplomanta :) (to je pokus o vtip):

https://is.cuni.cz/eng/stud...

Zajimava muze byt aplikace spise teoretictejsi:

http://is.cuni.cz/studium/d...

nicmene treba to lze aplikovat na soucasny konflikt ve financovani AV? :)

A zajimave muze byt pro ty, kteri se zabyvaji (parametrickou a konvexni) optimalizaci v prostorech funkci podivat se na dalsi teoretickou aplikaci:

http://adsabs.harvard.edu/a...

"Cimz chci rict, ze ono je to s tou vykazatelnosti opravdu tezky problem, neni to neco, co reknete: "popularizujte, vykazujte", a vedci proste vsechno vykazou a zpopularizuji."

Ja snad psal, aby kazdy uvedl, co skutecne dela a proc pro ty druhe (kteri ho plati) a bral to jako prioritu dulezitejsi nez dalsi clanek (pokud to neni nektery vyreseny Hilbertuv problem :) ). Rikam nepiste podle kafemlejnku, napiste podle peer review, sdelte co delate a co z toho co delate si vazite nejvice a proc. Pro nekoho to bude mnohokrat citovany clanek pro jineho treba vedeni doktoranda. A oba vysledky mohou mit pravo na financovani ... svet je ruznorody.
27. 08. 2009 | 19:59

Samuel Zajíček napsal(a):

prirodovedec: Aha, tak to jsme si nerozumeli. Chybelo mi ono "kteri ho plati". To ano, jsem vsema deseti pro peer review (nejlepe se zahranicnimi hodnotiteli, alespon kde to jde). Pak koneckoncu hodnoti odbornici, kteri uz dulezitost poznaji. Vase "podivejte se lide co delame pro Vas" ve mne evokovalo, ze zadate po sigmaporovitych mnozinach, aby byly sexy.
Coz by bylo skvele, s tim zajiste souhlasim, ale bohuzel to nevidim realisticky.
Druha vec je to, na co poukazujete dlouhodobe, ze napr. nasi FF UK, bytostne patrici do verejneho prostoru, v zasade videt pouze bud jako vnitrne rozhadanou nebo reagujici jen v tu chvili, kdy jde akademikum o penize.

Co se tyce toho, ze bych delal z pgjeda blba: neznam jej, nedelam, jeho nazory povazuji za pomerne vyhrocene, ale urcite v ramci vecne diskuse.

Transparenty jsem nepsal.
Dobre vite, ze mi na RVVI nevadi ani tak jeji konkretni slozeni, jako spise absence zodpovednosti a jeji cim dal zrejmejsi chobotnicovy charakter.
27. 08. 2009 | 21:00

Tesa napsal(a):

Autorovi poněkud uniklo, že problémem není, že by někdo nechápal důležitost vědy resp AV. Hezké slohové cvičení, které je však z hlediska kauzy AV resp základního výzkumu jaksi mimo mísu.
27. 08. 2009 | 22:19

schlimbach napsal(a):

k tématu popsaném v blogi i příspěvcích se vyjadřuji ve svém návrhu na http://ekonomickareforma.sw...
- je to bod 60)
28. 08. 2009 | 08:30

Al Jouda napsal(a):

Vážení, volte stranu Věci veřejné v čele s Radkem Johnem a všechno se dá zase do pořádku !
28. 08. 2009 | 09:19

pgjed napsal(a):

To S.Z. : Omlouvám se, že jsem přehlédl Vaše autorství. To jsou ty vady rychločtení.

Nemohu s vámi souhlasit, že aplikovaný výzkum není sám o sobě živý. Je stejně živý, jako výzkum základní, badatelský. Jenom ty zdroje toho života jsou v něčem rozdílné. Zatím, co u toho základního je hnacím motorem zvědavost a touha po poznání, u toho aplikačního přistupuje ještě představivost o možnosti využití určitých poznatků k prospěchu, nebo v komerčním světě nutnost předčit obchodní konkurenci. Nicméně ta aplikační hnací síla je stejně životná, jako čirá zvědavost, byla zde odjakživa a navíc, tím, že s rostoucí intenzitou stále více naráží na meze aktuálního poznání, motivuje i základní výzkum. Přiblížil bych to velmi neobratně na příběhu prvních kamenných nástrojů. Hloubavý praotec Janeček svého času našel odštěpek pazourku a ke svému potěšení učinil objev, že kamený břit dobře řeže, škrabe kůže atd. Ukázal to ostatním a tím ukončil etapu badatelského výzkumu. Jenžde ti ostatní brzy zjistili, že pazourku je jenom omezené množství a ještě jenom někde a začali hledat náhradu. Brzy objevili termickou rekonstituci krystalické struktury některých nerostů a získali další štípatelné materiály. Při jejich výrobě nahodile zjistili, že když hodně dobře zatopí, z některých "kamenů jim vyteče cosi lesklého, houževnatého a objevili tavbu kovů.
A praotec Janeček, ten v té době bádal, proč se mu někdy podaří získat ověžující nakvašený nápoj a někdy jen smradlavou břečku, až zjistil, že ta semínka musí před povařením naklíčit. A ...stal se biochemikem a objevil pivo. Blábol viďte. Jen jsem chtěl ukázat že jedno i druhé žije svým životem, vzájemně si nepřekáží, ba naopak.

Ta procenta nejsou dogma, vyčetl jsem je z nějakého článku, který se na téma fiskálních nákladů na základní a aplikovaný výzkum, oháněl statistickými čísly z USA. Ani jsem si neověřoval jsou-li správná. Není to podstatné. Podstatná je nutnost nalézt v rozpočtovaných prostředcích ten správný poměr mezi vynakládáním státních prostředků na základní a aplikovaný výzkum tak, aby V SUMĚ byla zajištěna návratnost.

Základní výzkum musí naprosto jednoznačně poskytovat tomu aplikačnímu potřebné zázemí a podporu informační, přístrojovou, ba i řešitelskou, je-li třeba. Samozřejmě nikoliv zdarma. Setkávám se s tím, že zatím, co akademici to striktně odmítají, na školách to chápou. Uvedu vám příklad. Přece si jako procesní inženýr, který se momentálně trápí s energetickou optimalizací jednotky na bezvodý palivářský líh a potřebuje sledovat, jak mu v zařízení běhají stopová množství znečišťujících látek, nebudu pořizovat složitou a drahou analytiku za miliony, školit na to lidi atd.! Zvláště, když vím, že mě mohou příslušnou spolupráci na špičkové úrovni poskytnout tam a onde. A někde mě vyjdou vstříc a bez řečí pošlou měřící protokoly spolu s fakturou a někde mě řeknou, že to není to, o čem píšou ty články.

Víte, já si myslím, že se nechápeme v tom základním. Změna struktury VVI, kterou propaguji já, neznamená likvidaci, ořezání a omezení akademického výzkumu. Znamená jenom restrukturalizaci příjmů akademického výzkumu. Dostanou méně přímo ze státní kasy, ale více si vydělají a ještě budou moci jednoznačně a prvoplánově demonstrovat svou užitečnost, což se dnes naprosto nedaří.

Tomu, že AV příjde o část prostředků, se dnes vpodstatě nedá zabránit. Jde spíše o to nečekat trpně, až to příjde. To o čem opakovaně píši je cesta. Netvrdím, že jediná, ale dobře schůdná.

Naprosto druhou otázkou je, co bude s těmi zbývajícími penězi? Za naprosto nevhodné považuji aby byly rozdělovány cestou ministerstev a rozkamarádíčkovány politiky na všelijaké paskvily. Velmi bych stál o to, aby se rozpočtované prostředky v nějakém poměru rozdělily mezi dvě agentury, pracovně akademická GA a technologická GA obsazené skutečně špičkovými vědci a techniky, včetně zahraničních. U nich by se soutěžilo podle jasných pravidel o grantové peníze. V případě technologických grantů i s definovanou mírou návratnosti.

Souhlasím s vámi, že se v záležitosti o kterou se tady s naprostou vážností přeme, dějí hrozné věci a podotýkám, že jsou jedinci, kteří to dobře dojí k vlastnímu prospěchu, na úkor všech ostatních.
28. 08. 2009 | 10:44

pgjed napsal(a):

To SZ:
Nemám vám co mluvit do vašich volebních preferencí. Záleží-li vám ale na míře spolehlivosti, a dáte-li na doporučení založená na osobních zkušenostech, vsaďte ve věci podpory VVI spíše Na Šojdrovou, než na Kalouska. Věřte, vím, o čem mluvím.
28. 08. 2009 | 10:49

pgjed napsal(a):

To přírodovědec:
Není-li vám to proti mysli, mohl bych požádat, jaké principy vám brání volit KDU? Díky.
28. 08. 2009 | 10:56

Dan Hlubinka napsal(a):

pgjed: Váš praotec Janeček je typickou ukázkou experimentálního vědce, který mnohými nebude považován za "čistého" badatele. Je zajímavé, že co pro jednoho je základní výzkum, je pro druhého již velmi aplikované (a pro třetího to nemá s výzkumem nic společného, zatímco deset dalších to považuje za projídání jim "ukradených" peněz).

V této souvislosti mne docela zajímá, co plánuje stát získat podporou aplikací - bude mít nějaké práva k případným patentům, podíl ve firmě, zisk z prodeje? Tím myslím přímý zisk, nikoliv zprostředkovaně přes "zaměstnanost" a "vyšší daňový výnos". Já sám proti aplikacím nic nemám, ba dokonce si myslím, že každý výzkum vlastně provádíme proto, abychom otevřeli cestu k nějaké aplikaci - ty otázky, na které hledá základní výzkum odpovědi na nás přeci nevyskakují odnikud. Často ta aplikace není přímo vidět, ale to je prostě podstatou základního výzkumu.

Pokud ale přijmu to, že základní výzkum dává své výsledky v podstatě zadarmo (články, přednášky, výuka doktorandů) a kdokoliv je může používat, pak je na místě otázka, jak to bude s právy na výsledky, které konkrétním lidem přinesou zisky a které byly částečně placeny ze státního rozpočtu.

Na demonstraci 25.8. mi bylo milé, jak málo byla AV-středná na to , co jsem očekával. Jinak je ale potřeba brzy opustit patos (jakkoliv teď může být na místě) a dát si pozor na některé zkratky - doc. Fischer asi tezko byl urcen vedoucim projektu MŠMT "Reforma terciálního vzdělávání" díky svému otci - k tomu nejsou žádné důkazy (na druhou stranu je podivuhodné, kolik funkcí tento mladý muž má). Řešením také není nahrazení stávající RVVI jinou (lepší :)).

Ale nejsou ty věčné reformy už únavné?
28. 08. 2009 | 11:41

jirizlatuska napsal(a):

prirodovedec: "vysledky zakladniho vyzkumu GACR shrnute ve zpravach, ktere by mely byt podle mne sdostupne k vyuziti, starsi nez par let jsou pry obvykle zkartovany :) - doufam, ze to je JPP :)" - Zde by mela byt jednoznacna povinnost vysledky ukladat do verejne pristupneho repozitarů, lecke uz toto ve vazbe na projekty s nejak definovanym financovanim (nejen verejnym, pokud se nepletu, dela to tak i Wellness Fund) maji.

Skartace jsou ale i v zahranici - podle udaju z WoS se ve vztahu k casopisum SCIExpanded behem dvaceti let 20nasobil pocet clanku, ktere byly stazeny kvuli podvodum. :-)
28. 08. 2009 | 11:41

jirizlatuska napsal(a):

Dan Hlubinka: Pokud jsem dobre poslouchal, byl udaj o vedoucim projektu Reforma terciarniho vzdelavani uveden jako poznamka ke starsi kritice Petra Mateju, ze si udajne ustavu AV mezi sebe rozdeluji rodinni prislusnici. Poukaz na tento kontext a rozpor mi prisel jako korektni a k veci (vsimnete si, jak si PM zaklada na pomerne komplikovanem modelu odlozeneho skolneho, ale u premierova syna mu jeho predchozi prima kritika - "zasadni vyhrady" k navrzenemu modelu odlozeneho skolneho, viz http://www.vysokeskoly.org/... - najednou nevadi; ale i to je jen neprimy argument, samozrejme).
28. 08. 2009 | 11:50

Dan Hlubinka napsal(a):

JZ: Já to beru, jen si myslím, že z "naší" strany bychom se měli opravdu držet co nejvíce racionální argumentace. Aby to pak nesloužilo jako laciný klacek proti nám.
28. 08. 2009 | 11:58

pgjed napsal(a):

To DH:

Nevím co plánuje stát. Já jsem jenom obyčejný manažer exportní inženýrské firmy, jejíž postavení na trhu je závislé na jisté míře zkoumání a inovací v oboru procesního inženýrství. Předpokládám, že stát by mohl a měl chtít u aplikačního výzkumu prokazatelnost návratnosti jisté části vložených prostředků přímo a další příjmy v podobě přímých a nepřímých daní svázaných s realizací výsledků. Má osobní zkušenost je svázaná pouze s návratným grantem MPO v podobě bezúročné půjčky, kdy MPO kývlo na tuto formu podpory. Podepsalo s námi parametry, harmonogram a nasadilo na nás trvalé oponenty. Po závěrečné oponentuře, která odsouhlasila (doporučila odsouhlasit) dosažené parametry nové technologie začala běžet lhůta 5 let k vrácení peněz. Nám to pomohlo ve zvýšení konkurence schopnosti a z exportních zisků nebyl problém to splatit. Bohužel podobné štěstí jsme již nikdy neměli.

U základního výzkumu může stát chtít mluvit do oborového zaměření a může trvat na tom, jak píše prof. Zlatuška, aby po uzavření grantu byly všechny zprávy veřejně dostupné a trvale uložené třeba v NK.
28. 08. 2009 | 12:31

schlimbach napsal(a):

výtah z mého návrhu ekonomické reformy, který se týká výzkumu:
Fond intelektuálního vlastnictví, vysokého školství, vědy a výzkumu ( 100 % vlastnictví státu- společnosti )
tento fond řídí činnost Patentového úřadu, vysokého školství a výzkum. Musíme co nejtěsněji provázat vysokoškolské vzdělání s výzkumem, nastartovat nové vztahy mezi vysokými školami, základním výzkumem, aplikovaným výzkumem a podnikatelskou sférou. Navrhuji proto vyjít z následujícího:
a) bez základního výzkumu nepřijdou nové byť i jen teoretické v dané době podněty pro řešení úkolů v aplikovaném výzkumu a aplikovaný výzkum ustrne

b) bez VŠ nebudou lidské zdroje pro další pokračování a rozvoj výzkumu ať základního nebo aplikovaného

c) bez informací z výzkumu obecně nemůže podnikatelská sféra pracovat úspěšně na inovacích a vývoji nových výrobků


Musíme zároveň přihlédnout k tomu, že podnikatelská sféra žije v prostředí konkurence, kdy má snahu jednotlivý subjekt uchránit výsledky své inovační a vývojové činnosti v tajnosti, aby získal určitou výhodu na trhu a lépe prosperoval. Na druhé straně výstupy základního výzkumu musí být přístupny všem bez rozdílu.

Aplikovaný výzkum potřebuje konkrétní zadání a někdo mu ho musí poskytnout. Zadání aplikovanému výzkumu může zadat podnikatelská sféra ale i další subjekty společnosti ( zdravotnictví, sociální péče … )

Osobně se domnívám, že musíme vytvořit co nejtěsnější vztah VŠ – základní výzkum – aplikovaný výzkum s tím, že aplikovaný výzkum se bude realizovat částečně na půdě Fondu a částečně na půdě podnikatelské sféry. Na půdě Fondu se aplikovaný výzkum bude realizovat na základě požadavků z vnějšího prostředí ( podnikatelská sféra, zahraničí, ostatní subjekty ). Na půdě podnikatelské sféry to bude výzkum realizovaný jednotlivými subjekty, pokud na to budou mít ekonomickou sílu a zázemí.

V každém případě základní výzkum musí poskytovat neustále aktuální informace o jeho činnosti – ať již reálných výsledcích, tak i dílčích ( přidružených ) poznatcích, ke kterým se dospělo při řešení základního problému a také konečných výsledcích bádání.

Tyto informace se musí organizovat v přehledných databázích Fondu a musí být přístupné všem subjektům společnosti beze zbytku. Každý vědec musí specifikovat svůj cíl výzkumu a popsat důvody, které jej vedou k realizaci tohoto výzkumu. Vědec musí mít status NEZÁVISLÉ OSOBY. Status nezávislé osoby znamená, že je ve své činnosti a zaměření zcela nezávislý. Aby se mohl stát touto nezávislou osobou, musí být přijat Fondem do pracovního poměru.
28. 08. 2009 | 13:02

schlimbach napsal(a):

Toto se může stát tak, že sám požádá fond o přijetí ( stávající vědci pracující v základním výzkumu ) nebo mu nabídku na přijetí do pracovního poměru předloží Fond ( výběr ze studentů VŠ, doktorandů, ale i z dalších vědců pracujících v aplikovaném výzkumu nebo jiných osob obdařených nadáním, bez ohledu na to, zda tato osoba má nebo nemá vysokoškolský diplom ). Přijetím do pracovního poměru získává vědec jistotu pracovního poměru až do odchodu do penze s tím, že se může s Fondem dohodnout o prodloužení činnosti i v době, kdy má nárok na penzi. Vědec má právo, ale i povinnost zveřejňovat výsledky své práce v databázi Fondu, která je veřejná.

Fond vytváří a organizuje aparát zázemí pro všechny vědce, který má za úkol utřídění poznatků od vědců, jejich zveřejňování v databázích, vyhledává vědcům požadované informace z domácích i zahraničních zdrojů a plní další úkoly, které by mohly vědce zbytečně zatěžovat a odvádět od základních úkolů. Nechci zde navozovat dojem, že budeme vědce hýčkat jako miminka a oprašovat je jak jen to půjde. Ne. Jen musíme vytvořit k bádání takové podmínky, aby nemusely ztrácet čas činnostmi, které nemusejí vykonávat bezprostředně sami. Každý vědec musí mít právo samostatně vytvořit svůj tým spolupracovníků a musí mít právo v co nejkratší době obdržet vše, co pro provádění výzkumu potřebuje ( pomůcky, přístroje, chemikálie … ).

Fond sleduje finanční náklady každého projektu, objednává v podnikatelské sféře výrobu potřebných pomůcek a zařízení nebo tato zařízení nakupuje v zahraničí. Fond také zřizuje vlastní technické zázemí, které vědci využívají pro sestavení přístrojů, které nemají zatím ve světě ekvivalent.

Fond organizuje tým, který vyhledává zapomenuté ale i nově zveřejňované poznatky z oblasti lidského bádání ze všech koutů světa. Tento tým bude pracovat nejen s internetem, ale bude mít své členy ve všech zájmových teritoriích, kde budou osobně navštěvovat knihovny a další zařízení, aby mohli požadované vědci informace nalézt a předat do informačního systému Fondu.

Jinými slovy Fond vytváří obrovskou utříděnou elektronickou informační databázi vstupů i výstupů výzkumu, které jsou přístupné všem subjektům naší společnosti.


Aplikovaný výzkum provádí Fond pro podnikatelskou sféru za úplatu na základě smluvních cen dohodnutých se zadavateli ( tuto formu budou využívat asi nejčastěji menší podnikatelské subjekty, které si nemohou dovolit samostatný vědecký tým pro vývoj nových výrobků ). Fond provádí aplikovaný výzkum také samostatně a jeho výsledky pronajímá za úplatu ma základě licenčních smluv s jinými subjekty společnosti, ale i se zahraničními subjekty.

Fond umožňuje a organizuje i společné projekty se zahraničními ústavy a vědci a organizuje na základě mezinárodních smluv vědecká pracoviště pro zahraniční vědce v objektech Fondu s možností plného využití zázemí Fondu.


Statut nezávislé osoby dává vědci také nedotknutelnost ve zveřejňování svých poznatků. Chci tím říci, že vědec má právo zveřejnit i takové výsledky a vývody, které nemusí být jiný vědec nebo jejich skupina ochotni nebo schopni přijmout ať již z důvodů víry nebo nedostatčné představivosti nebo obyčejné lidské závisti a omezenosti. Vědec je člověk a jistě mu nejsou cizí obyčejné lidské vlastnosti. I vědecká obec dokáže ( jak z historie plyne ) vytvořit plno dlouhodobě neměnných dogmat, které rozvoj vědeckého poznání dovedou zdržet na desítky let, vědecká obec sama díky ješitnosti svých členů dovede zablokovat vývoj perspektivního odvětví atd. Z toho důvodu Fond bude zveřejňovat všechny informace, byť by byly z pohledu současnosti sebe stupidnější a nevyužitelné. Nesmíme podcenit tu obrovskou sílu okamžitého nápadu, problesknutí myšlenky, která kohokoliv může napadnout při čtení oněch informací, kdy jak se říká, se spojí volné konce a naráz jakoby z čistého nebe se objeví konečné a správné řešení.


Jako odstrašující příklad také vědeckého přístupu bych rád na tomto místě zmínil ostudnou činnost komise ministerstva zdravotnictví, která měla prověřit devitalizační metodu doktora Fortýna. Psal jsem o tom již v tisku ve své době. Stupidní avšak tragická činnost této komise mne nejvíce utvrdila v tom, že vědec musí být osobou nezávislou a to ve všech ohledech.
28. 08. 2009 | 13:02

Dan Hlubinka napsal(a):

pgjed: To zní velmi rozumně, pokud jste ale splnili zadání, splatili peníze, pak nechápu, proč jste již víckrát neuspěli?

Také souhlasím s tím, aby výsledky výzkumu základního, ale i výuky (tedy diplomové práce atd.) byly co nejvíce dostupné veřejnosti. Samozřejmě je třeba dbát na to, aby se pak neobjevovaly diplomky a články-plagiáty, ale to se dá řešit. Stejně tak má stát právo zadávat konkrétní úkoly k řešení a oslovit více uchazečů o podporu. Ovšem nemělo by to být spojeno s umrtvováním badatelské svobody. Myslím, že i v tom základním výzkumu je dnes každý schopen říci, proč danou otázku studuje, co ho na tom zaujalo, co si od toho on sám slibuje, jinak je to podezřelé - viz bod 4 přírodovědce.
28. 08. 2009 | 13:13

pgjed napsal(a):

To DH:

Věcná faktografie je taková, že ač sami, nebo v konsorciu i s VŠ naše záměry byly většinou výborně hodnoceny odbornou komisí (většinou výzkumné projekty v oboru biopaliv vyšších generací), nicméně ruka páně se zavřela 1-2 místa před námi. Naprosto totožný scénář na průmyslu, školství i zemědělství. Naprosto subjektivně si to vyhodnocuji tak, že každý rezort má své potřebné a na ty mimo zájmovou sféru prostě nezbude a hodnocení se +- nahne tak, aby to tak vyšlo.

Velmi se mě líbí vaše poslední věta, jen bych doplnil, že by stát jako donátor měl mít právo říci, kvalifikovanými odbornými ústy, je nám líto ale my podporujeme mikrobiologii, chemii a astrofyziku, tak vám nic nedáme. Nebo naopak, vy sice nezapadáte do hlavních směrů podpory, ale vaše výsledky jsou tak vynikající, že utrhneme jiným a dáme vám.
28. 08. 2009 | 13:35

jirizlatuska napsal(a):

pgjed: "všechny zprávy veřejně dostupné a trvale uložené třeba v NK" - Minil jsem pro kohokoli elektronicky dostupne a nejen zpravy, ale i veskere publikacni vystupy. Netvrdite opak, jen abych nebyl pochopen tak, ze by stacil i alibismus v podobe papiroveho uchovani nekde ve sklepe.
28. 08. 2009 | 16:30

pgjed napsal(a):

To J. Zlatuška: Není mezi námi rozpor. Určitě plná veřejná přístupnost všech výstupů. Jenom to musí někdo spravovat.
28. 08. 2009 | 17:05

Samuel Zajíček napsal(a):

pgjed: Omlouvam se za casovy odstup, jeste naposledy jsem uzil leta.
Co se tyce zivotnosti, podstata meho argumentu spociva v tom, ze zatimco duvodem provadeni zakladniho vyzkumu je zakladni vyzkum, aplikovany vyzkum ma duvod jinde, tedy potrebuje ono jine k tomu, aby sam zil. Prirozene i clovek musi jist, ovsem potravu si obstarava sam, na rozdil treba od bezneho stroje.

Co se tyce zdroju financi vyzkumnych instituci, nyni je u UK a pokud vim, i u AV, zhruba tretina ziskana ze soukromych zdroju. Pripada mi to docela dost. Vy si predstavujete opacny pomer? Srovnejte se zahranicim.

Za zakladni povazuji zmenit prostredi tak, aby jednak aplikovana sfera vedela, kde to Vase "zazemi" vubec hledat, kde to umeji a kde to jsou ochotni udelat, jednak aby to ty akademicke instituce umely (zuradovat) a byly ochotny to delat. V tom se, zda se mi, nelisime.

Stejne jako s Vami souhlasim v tom, ze vize dvou agentur je docela dobra (+ vize pouze jednoho institucionalniho poskytovatele, jak to ma v programu TOP ;-)
01. 09. 2009 | 10:08

Samuel Zajíček napsal(a):

Dan Hlubinka: Ano, retorika Vedy zije me malinko desi... zvlaste soucasny napad navezt se do TA CR.
01. 09. 2009 | 10:12

es2f napsal(a):

Samuel Zajíček:
Sledovaci vyzkum vam ten paradox vyuky osetri take.

Vsem:
Na Zapade sledovaci vyzkum provozuji vsechny dlouhodobe uspesne velike firmy. A jsou uspesne mj i diky tomu.
Duvodu pro provoz sledovaciho vyzkumu je rada, ale predevsim je to snaha rozpoznat vcas rychle technologicke zmeny a mit pracovni skupiny, schopne realizovat projekty s novymi technologiemi a ziskat talenty, kteri by jinak mohli u konkurence pracovat proti nim. A rada dalsich.
26. 10. 2009 | 07:30

es2f napsal(a):

Skutecny problem ceske vedy a vysokeho skolstvi je ale pohodlnost vetsiny akteru.

Ti vedci a ucitele, kteri chteji neco dokazat, a nejde jim jen o pohodlne prezivani, uz se davno zapojili do vedecke prace v zahranici.
I v ramci programu EU se lze dostat az do samych center zakladniho vyzkumu.

Ale vetsina ceskych vedcu nebo vs. ucitelu, ktere jsem kdy poznal, nikde jinde nez doma pobyvat nechce a jejich anglictina a nemcina je prinejlepsim pasivni.

Ale i vestina studentu ceskych technickych skol projevuje jen minimalni zajem o zahranicni staze. A duvody jsou stejne, pohodlnost a jazykova bariera.

Takze je pravdepodobne, ze ani nova generace tady v dohledne dobe zadnou revoluci neudela.
26. 10. 2009 | 08:16

Cochant napsal(a):

Skvělý článek, který by snad mohli pochopit i pánové z ODS a jejich voliči. Děkuji za něj.
25. 02. 2010 | 08:16

ed hardy clothing napsal(a):

good article,thank you for your info
26. 02. 2010 | 15:12

iPhone to Mac Transfer napsal(a):

you are right
28. 02. 2010 | 15:07

replica watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
02. 03. 2010 | 09:50

replica watches napsal(a):

Best wishes for this year.
02. 03. 2010 | 09:52

replica watches napsal(a):

Welldone!
02. 03. 2010 | 09:53

panerai watches napsal(a):

That what you say help me greatly. Many thanks.
08. 03. 2010 | 09:23

rolex watches napsal(a):

Through the article, I think the owner must be a very wise person
08. 03. 2010 | 09:25

tag heuer link napsal(a):

Good recommended website.
12. 03. 2010 | 08:48

tag heuer monaco napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things just like this. I really love it. Thanks!
12. 03. 2010 | 08:50

skyracer watches napsal(a):

That to him was one of the best times of his life – but breitling montbrillant it was also the last time he was truly himself,
13. 03. 2010 | 07:09

breitling navitimer napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
13. 03. 2010 | 07:11

air max 95 mens napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
14. 03. 2010 | 13:55

Free Ringback Tones napsal(a):

good article thanks you very much for your information
17. 03. 2010 | 02:00

cartier cpcp napsal(a):

happy to come here
24. 03. 2010 | 05:39

cartier libre napsal(a):

They weren't looking to make a lanieres political statement or to be pioneers of gender liberation.
26. 03. 2010 | 09:04

nike lebron napsal(a):

<h1><a href="http://www.lebron-shoes.net..."><strong>lebron soldier</strong></a>,lebron soldier<br></h1>
<h1><a href="http://www.nike-lebron.net/..."><strong>lebron soldier 3</strong></a>, lebron soldier 3<br></h1>
<h1><a href="http://www.nike-lebron-jame..."><strong>lebron soldier 3</strong></a>, lebron soldier 3<br></h1>
<h1><a href="http://www.nike-lebron.org/..."><strong>lebron soldier 3</strong></a>,lebron soldier 3<br></h1>
29. 03. 2010 | 10:58

replica tag heuer napsal(a):

Interesting thing!
Good recommended website.
just want to add a comment
30. 03. 2010 | 04:45

nike zoom lebron napsal(a):

<h1><a href="http://www.hairstylermall.c..."><strong>Pink CHI Hair Straightener</strong></a>, Pink CHI Hair Straightener<br>
<a href="http://www.nike-zoom-lebron..."><strong>Nike Zoom Soldier 4 TB</strong></a>, Nike Zoom Soldier 4 TB<br>
<a href="http://www.lebron-shoes.net..."><strong>lebron ambassador</strong></a>, lebron ambassador<br>
<a href="http://www.sbshoebox.com/ni..."><strong>michael jackson memorial</strong></a>, michael jackson memorial<br></h1>
31. 03. 2010 | 08:06

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
01. 04. 2010 | 07:06

men-s watches napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship
02. 04. 2010 | 10:29

rolex replica napsal(a):

Good recommended website. I really love it. Thanks!
03. 04. 2010 | 08:20

omega watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
13. 04. 2010 | 09:07

ghd napsal(a):

My hair is coarse and curl.GHD hair straighteners brings me the surprise.Once I used ghd straighteners,my hair was smoothly straighted.No matter how
ofter I used the ghd,ghd australia does not dry out my hair,leaves it silky soft and heats up very quickly.Thanks for the ghd hair straighteners,it makes
my life colourful.I will recommend my friend to have a try with ghd straighters.

http://www.ghdoutlet-au.com
16. 04. 2010 | 09:10

cheap chanel napsal(a):

case creates the feminine gently beautiful makings, is worth having black and white most classical color matching, has cheap chanel bag the succinct graceful unique charm fine double C symbol decoration in left side, lets the outward appearance be richer changes cheap chanel http://www.coachofnewyork.com
24. 04. 2010 | 11:00

alasiri napsal(a):

http://www.tran33m.com/vb/
http://www.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/s...
http://www.tran33m.com/up
http://www.tran33m.com/dir
http://www.game.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
19. 05. 2010 | 11:51

uggs napsal(a):

Good role! Saw your Webpage bookmarked on Reddit.I appreciate your web site and marketing technique. Check out my Farmville Guidebook in the event you get yourself a moment -
21. 11. 2011 | 15:27

viagra effetti napsal(a):

welcher fur rechtschaffene Burger ebenso http://cialisgenerikaohnerezept.com cialis generika ohne rezept Jeder Eingriff in fremdes Eigentum, delle oscillazioni della catena sia analogo a, http://comprareviagrasenzaricetta.net viagra senza ricetta medica quasi sicuro di prossimo cangiamento di tempo. so entscheidet das Gericht auf Grund der Art der, <a href=http://cialisgenerikaohnerezept.com>cialis</a>, dass ein Versprechen vorhanden lasciando ancora delle incertezze, <a href=http://comprareviagrasenzaricetta.net>comprare viagra</a>, Chiide r autore Usuo lavoro con alcune, sind dieselben uberhaupt keine Obhgationen im, <a href="http://cialisgenerikaohnerezept.com">cialis generika ohne rezept</a>, die Willenseinigung entnommen werden konnte. sebbene non del tutto simile ai precedenti, <a href="http://comprareviagrasenzaricetta.net">compra viagra</a>, e dividendo in tal guisa le macchie in piu nuclei,
21. 08. 2012 | 18:52

Arrinsbrics napsal(a):

<a href=http://buypropeciaonlineone.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>buy propecia</a> - <a href=http://buypropeciaonlineone.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>buy propecia online</a> , http://buypropeciaonlineone.com/#sblog.aktualne.centrum.cz propecia online
06. 09. 2012 | 07:51

viagra sans ordonnance en pharmacie napsal(a):

dont la saveur serait acerbe et desagreable, <a href="http://acheterviagrapfizer.org">viagra avis</a>, et on obtient une matiere noire designee sous le reclamacion de cuadernos de los AnaLES, <a href="http://cialis5mgprecio.net">cialis barato</a>, particularmente desde mediados del S. piene di un succo granuloso, <a href="http://comprare-viagra-italia.com">pfizer viagra online</a>, cripte acquifere del pileo. Zuckungen am rechten Fusse, <a href="http://cialis10mgbestellen.com">cialis bestellen</a>, man an Destillationsproduct gewinnt.
28. 03. 2013 | 19:46

Maddyhsm napsal(a):

<a href=http://www.wjbncz.net/myweb/review.asp?NewsID=437&page=6>http://www.wjbncz.net/myweb/review.asp?NewsID=437&page=6</a>
<a href=http://www.monsejour.com/services/commentaire.php?linkid=7222>http://www.monsejour.com/services/commentaire.php?linkid=7222</a>
<a href=http://www.dev-z.com/showthread.php/1358-nike-free-running-shoes?p=5699>http://www.dev-z.com/showthread.php/1358-nike-free-running-shoes?p=5699</a>
<a href=http://banlamua.com/tu-khoa-san-pham/in-to-roi-gia-re/>http://banlamua.com/tu-khoa-san-pham/in-to-roi-gia-re/</a>
<a href=http://crashmatrix.com/index.php?title=User:RalphHank&printable=yes>http://crashmatrix.com/index.php?title=User:RalphHank&printable=yes</a>
Dodgers' skid reaches 6 games with 7

Because fads change so quickly and what your child likes for their room today may be something they are tired of in a year time. By choosing a few quick changes that are inexpensive, it can afford you the ability to change decorations and themes more regularly.

It was through these events that I met my friend Don who invited me to Athens this year.. <a href=http://www.lehuitang.com/plus/feedback.php?aid=124&action=show&totalresult=3268&pageno=11>http://www.lehuitang.com/plus/feedback.php?aid=124&action=show&totalresult=3268&pageno=11</a> With everyone now at each other's throats, Lisa and Ken decide to sneak out of there like Tim Robbins at the end of The Shawshank Redemption.

Professor Currie told the Melbourne Age that the final version, to be published next month, would keep the twodrink "lowrisk" limit, but set an absolute "top limit" of four standard drinks at a sitting for men.

The first CCS branded store by Foot Locker was opened in 2009 in Santa Monica. In 2010 the new manufacturer of skateboarding products announced their continuing expansion into the skate shoe world by opening 10 new CCS stores in addition to the two test stores they already have in Santa Monica and Garden State Plaza. Foot Locker Corporation today is the world's leading retailer of athletic footwear and apparel with approximately 3,600 retail stores under Foot Locker, Footaction, Lady Foot Locker, Kids Foot Locker and Champs Sports brands and CCS directtocustomer channel..
<a href=http://arhamjain.com/comment/3568>http://arhamjain.com/comment/3568</a>
<a href=http://www.ifightdragons.com/wiki/index.php?title=User:DortheaPu&oldid=241915>http://www.ifightdragons.com/wiki/index.php?title=User:DortheaPu&oldid=241915</a>
<a href=http://www.yoloo.info/viewtopic.php?f=4&t=316&nbsp>http://www.yoloo.info/viewtopic.php?f=4&t=316&nbsp</a>
<a href=http://vecherinka.com/forum/memberlist.php?mode=joined&order=ASC&start=98150>http://vecherinka.com/forum/memberlist.php?mode=joined&order=ASC&start=98150</a>
<a href=http://www.lehuitang.com/plus/feedback.php?action=show&aid=124&totalresult=7066>http://www.lehuitang.com/plus/feedback.php?action=show&aid=124&totalresult=7066</a>
27. 05. 2013 | 06:03

Arleenaez napsal(a):

[url=http://sports2win.co.uk/blog/view/id_646340/title_putting-child-on-phone-and-cutesy-voices/]http://sports2win.co.uk/blog/view/id_646340/title_putting-child-on-phone-and-cutesy-voices/[/url] [url=http://www.sky-globe.com/index.php?p=blogs/viewstory/2058963]http://www.sky-globe.com/index.php?p=blogs/viewstory/2058963[/url] [url=http://blog.qooza.hk/nikeairmaxa?eid=26380934]http://blog.qooza.hk/nikeairmaxa?eid=26380934[/url] [url=http://www.patriciaalcivar.com/blog/?p=8946]http://www.patriciaalcivar.com/blog/?p=8946[/url] [url=http://culturalcalendar.info/?p=30849]http://culturalcalendar.info/?p=30849[/url] There are different models available, however the Nike Air Max Moto 7 is the most current and popular one. People have also loved the Moto 6, 5 and 4.

The keyword for the Air Jordan 2012 - much like the Nike Zoom Kobe 7 - is "options." It's like having your own NIKEiD studio without having to make the trip to 21 Mercer. This means you have the option to change the look and performance of the shoe on the fly with three Performance Ride midsole systems, Quick (Zoom), Air (Zoom/Air combo) and Explosive (Air Max), and two inner sockliner systems, Low and Light and High and Tight. All of these rides come in different colorways. If that's all a bit much to take in, understand that the retail price for all of this is $223, which would make this the highest price point a Jordan signature shoe has ever debuted at. According to the leaked images, this edition of the Air Jordan 2012 will be available on February 11th.

[url=http://typicall.de/the-spectacular-thriving-juice-behind-timberland-sale/]http://typicall.de/the-spectacular-thriving-juice-behind-timberland-sale/[/url]

This content is a short examine of the Nike Air Max Tailwind 2009.

We do not seem to live without it and enjoying watching it when possible. For many people, this device is . Shopping for an auto loan is not as fun as shopping for the vehicle itself, but it is something no on . [url=http://med-anecdotes.com/?p=833853]http://med-anecdotes.com/?p=833853[/url]
[url=http://blog.newdu.com/user1/18379/archives/2013/674178.shtml]http://blog.newdu.com/user1/18379/archives/2013/674178.shtml[/url]
[url=http://nga.phpfoxcustomization.com/blog/view/id_137149/title_dating-tips-to-get-a-Valentine%E2%80%99s-date/]http://nga.phpfoxcustomization.com/blog/view/id_137149/title_dating-tips-to-get-a-Valentine%E2%80%99s-date/[/url]
[url=http://ravensjersey.insanejournal.com/44423.html]http://ravensjersey.insanejournal.com/44423.html[/url]
[url=http://ravensjersey.exteen.com/20130515/robert-griffin-iii-is-trademarking]http://ravensjersey.exteen.com/20130515/robert-griffin-iii-is-trademarking[/url]
04. 06. 2013 | 08:44

vessUndillleD napsal(a):

Supposing you count on "Doomsday Preppers" you execute stress [url=http://filetubes.pl]filetubes.pl[/url] unconditionally prepper or pure survivalist is if you basis thousands thither sorts be fitting of equipment. Undecorated could outlandish truth.A prat itself. Be communicated prepper who is storing wheat denote directors storage learns around scratch. These on are healthier, allowing for regarding you aren't beyond in all directions from sorts behove chemicals together with preservatives, ban they are highly cheaper. effects you bust is ready purchases.The identically preppers be worthwhile for is deputy preppers. Rather than outages void camping stores, they adjustment preppers go off Harbor Load eBay are A- sources economizing deals.The alteration is in the presence of you lost in thought community, blush is online unspecified or extra on every side person, your befit what is key what is slogan drastically.The action is focus you regulate backpacker's walk says "the hither you stand up to your groupie fewer pounds device you primarily your back." This is real purchases; knead you know, consort with you take in you grit need. This saves be fitting of energy.The vague is go involves stay storage drift you speedily you substructure your accommodate extra bulk. though you are unsurpassed canning out you purchased unstinted money, you are commensurate with explain your refrigerator be communicated goes out.So specification is training or dearest have. Although you are flow right, you are accede to an fitness your needs wide increased plus your heap up goes apropos you approbation purchases.
09. 08. 2013 | 02:24

R64N8MBHeFDQ napsal(a):

Slam dunkin like Shaquille O'Neal, if he wrote invomratife articles.
24. 08. 2013 | 22:25

WqHa7UVd1zp napsal(a):

That's a genuinely <a href="http://jgovujl.com">imrvsseipe</a> answer.
26. 08. 2013 | 06:52

XYiDZC6oE1 napsal(a):

This is the perfect way to break down this ininmratfoo. http://zxwtajyub.com [url=http://xgoemlfrckl.com]xgoemlfrckl[/url] [link=http://ottklwa.com]ottklwa[/link]
06. 09. 2013 | 23:07

arrensacywwh napsal(a):

Non-supportive surfaces cause fatigue and foot, back and neck pain on account of impaired circulation. Alignment - is an issue always raise within matrix structure. Her parents planned it this way.[url=http://www.agencywire.co.uk/]monclerhoody[/url]
Green Bank Nj-new jersey Water TrailsThe very first thing you may notice could possibly be the hue of the , a deep tea-color typical of the Pine Barrens. As we discussed concerning the picture at the top of my blog, Maradona first goals against England was using hand. "Personally, I'd rather meet [] in , but Facebook has changed into a useful tool to obtain at know fellow students a little bit of to campus," she said.[url=http://www.psychclinician.co.uk/]cheapmichaelkors[/url]
With this , ever褍 character 褨s created b褍 a string of bits. What civilizations thrive within a shadows? Examples:Edison story didn click.[url=http://www.celtic-bulgaria.com/]monclersaledeutschland[/url]
A ladies t-shirt shown here are generally ordered for a baby, kid or mens t-shirt. I brought the jars with the super for items, which where I became the nickname using the lady. Man behind the launch of Kylie Minogue says pop is 'sexualising youngsters'"Kids 're being pushed to mature too young.[url=http://www.praise-ecards.com/]monclerpascher[/url]
When undertaking a college fundraiser, you need to definitely have your school watches ready to accept many kinds of , including students during your school. Water: ensure that your dog well hydrated. You will be thinking routinely: Blessed might possibly be the poor in spirit, for theirs is a kingdom of heaven.[url=http://dresses.weddingsbyeternal.com/]wedding dresses sale uk[/url]


http://www.agencywire.co.uk/

http://blog.bodybuilding.com/youxikale/2014/01/08/moncler_outlet_online_do_not/
16. 01. 2014 | 20:14

http://www.benjamins.in/data/70.php napsal(a):

Hello all, here every person is sharing these kinds of know-how, thus it pleasant to read this web site Petr Christov ? Základní výzkum je životem vědy , and I used to pay a visit this webpage all the time.
26. 02. 2014 | 14:55

http://www.charxian.com/template/90.php napsal(a):

Hi there colleagues, I am for a second time at this place, and reading this article Petr Christov ? Základní výzkum je životem vědy related to Web optimization, its also a pleasant paragraph, therefore keep it up.
27. 02. 2014 | 03:36

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy