Mýdlo na Hradě - postupný vývoj

29. 08. 2017 | 23:13
Přečteno 7733 krát
Kolem Mýdla na Hradě se vyrojilo několik nepřesností a dohadů, proto teď sepisuji tento text, který shrnuje, jak a kdy se co odehrálo. Několik lidí mne oslovilo abych zveřejnil svou komunikaci s Hradem - požádal jsem na Hradě o svolení a odpověď jsem nedostal. Proto zde zveřejňuji vybrané pasáže z textů, které jsme si posílali. Ať si kdo chce říká co chce: Mýdlo na Hradě v podobě, v jaké jsem o něj zažádal, povoleno nebylo. Všechny řeči o férových nabídkách zahrnují nabídky ke změnám. Tedy po svém tu oslavu udělat nemohu. Pokud si někdo chcete dát tu práci a povrtat se naší komunikací, přeji Vám hodně sil a trpělivost!

Jak to celé začalo
25.6. Česká televize odvysílala reportáž o narozeninové oslavě pana Mynáře v Jižních zahradách Pražského hradu. Mezi respondenty pořadu byl i mluvčí Jiří Ovčáček který řekl: „…ceník je vyvěšen na stránkách Správy Pražského hradu, takže i zástupci médií mají možnost se složit a udělat si třeba nějakou pěknou oslavu..” Pochopil jsem to jako výzvu.
(Pořad si můžete pustit zde: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10117034229-168-hodin klikněte si na čas 8:40 )

Stejný večer jsem založil facebookovou skupinu Mýdlo na Hradě s cílem složit se a udělat nějakou pěknou oslavu. Okamžitě začali přibývat fanoušci této skupiny. Prohlásil jsem, že rozpočet akce bude veřejný a nebudu si účtovat honorář. Případný přebytek rozpočtu věnuji Nadaci Národ dětem, která se věnuje léčbě nemocných dětí a na vlastní provoz si neúčtuje ani korunu - 100% z příspěvků jde na podporu léčby.

Několik lidí mi napsalo, že touto akcí dělám levnou reklamu prezidentu Miloši Zemanovi a ostatním lidem na Hradě, protože oni akci zajisté povolí a pak se budou chlubit, jak jsou lidoví a jak dodrželi vše, co slíbili. Všem jsem odpovídal stejně: pokud dodrží slovo, pak je vše v pořádku a bude naprosto na místě, pokud budou akci prezentovat jako důkaz vlastní spolehlivosti. Nicméně kdo se tohoto bál, může být v klidu.

29.6.2017 jsem panu Ovčáčkovi napsal mail, ve kterém jsem jej seznámil s plánovanou akcí i s tím, že on je ten, kdo mne k akci motivoval. Celý text tohoto mailu je na facebookové skupině Mýdlo na Hradě zde: https://www.facebook.com/groups/1700755886616408/permalink/1707263272632336/ Pan Jiří Ovčáček tedy o akci byl informován dříve, než jsem udělal rozhovor pro jakákoli média v naší zemi.Prohlásil jsem, že nepořádám politickou akci pro- ani proti- nikomu. Jde mi o zjištění, jak to je s papalášismem na Hradě. Podstatou celé akce je pro mne ale od samého začátku setkání se s lidmi a vzájemná debata. Stále jsem přesvědčen, že to, co naši zemi (a nejen naši zemi, ale celou Evropu) ohrožuje nejvíc, nejsou (alespoň zatím) konkrétní lidé, ale davová neochota diskutovat o jiných názorech a stanoviscích, rostoucí izolovanost do sociálních bublin, kde si navzájem klepeme na ramena s těmi, kdo mají stejné názory a nadáváme těm, kteří si myslí cokoli jiného. Toto je cesta do stavu společnosti, ve kterém nastávají krachy a bankroty, takto vzniká ovzduší, ve kterém se rodí i války. (viz můj blog k této akci z 2.7.2017 http://blog.aktualne.cz/blogy/petr-horky.php?itemid=29524 )

První jednání s Hradem
4.7.2017 jsem měl přímo v Jižních zahradách Pražského hradu setkání s paní z marketingového oddělení Správy Pražského hradu a bavili jsme se o možné podobě akce. Několikrát zaznělo, že kapacita tohoto místa je 1200 lidí. K tomu jsem dodal, že to považuji za příliš velké číslo, a proto budu akci pořádat pro polovinu. Dále jsem prohlásil, že akci pojistím na 20mil Kč (hlavně pro případ poškození národní památky - dohodnuto s makléřem pojišťovny Kooperativa), a že na akci budu mít ochranku, abych zajistil bezpečí lidí i majetku a dále proto, abych zemezil tomu, že by kdokoli vytáhl transparenty a začal celou akci posouvat směrem k politice. Protože platí, že pořádám nepolitickou akci.

Stejný den, tedy 4.7. jsem vyplnil oficiální formulář a zaslal první žádost o rezervaci termínu a schválení celé akce.

Byl mi doručen Provozní řád, který jsem zveřejnil na facebookové skupině Mýdlo na Hradě, (aby si každý mohl přečíst, jaká pravidla budeme dodržovat.

Rekordní kampaň na startovac.cz
Dlouho jsem zvažoval, zda čekat, až bude akce povolena a až pak spustit crowdfunding - finanční sbírku. Ale došlo mi, že pak by bylo možné velmi snadno prodloužit schvalování o pár týdnů a celá akce by se mohla konat pod širým nebem třeba v prosinci. Proto jsem se rozhodl a spustil kampaň s tím, že pokud akce nebude schválena, peníze vrátím.

26.7.2017 jsem na www.startovac.cz spustil sbírkovou kampaň s cílovou částkou 400tis Kč. Za deset a půl hodiny(!) byla tato částka složena, za osmnáct hodin bylo vybráno půl milionu! Myximální vybraná částka na tuto akci činila asi 872tis Kč! Dotazem na startovači i na hithit.cz jsem zjistil, že jsme se spolu se všemi podporovateli stali rekordmany v českých sbírkách. Cílovou částku, ani půlmilion zatím nikdo nesložil rychleji!
Přičítám to tomu, že už je skutečně hodně lidí nazlobeno rostoucím papalášismem. A dále vzhledem k tomu, že akci pořádám jako nepolitickou s mottem Pojďme se bavit - ve smyslu setkání, debaty, bavení se mezi sebou - jsem přesvědčen, že rychlost, s jakou se lidé složili, také dokládá, jak moc nám všem chybí slušnost a diskuse nejen běžná mezilidská, ale i mezi představiteli a funkcionáři naší země. (viz můj blog zde: http://blog.aktualne.cz/blogy/petr-horky.php?itemid=29616 )

27.7. jsem poslal doplňující informace do žádosti o pronájem Jižních zahrad, o které jsem byl požádán.

Schvalování
Z Hradu jsem 4.8. dostal mail s vyjádřením několika odborů Správy pražského Hradu k realizaci. Například:
„- Organizátor poskytne Policii ČR ÚOP jmenný seznam veškerého personálu (tj. včetně najaté bezpečností agentury), který se bude podílet na přípravě, průběhu a likvidaci akce, a to s doložením čistého výpisu z Rejstříku Trestů.
Pokud bude na akci působit bezpečnostní agentura, musí být její zaměstnanci předem proškoleni Policií ČR ÚOP o povinnostech a omezeních souvisejících s užíváním pronajatého prostoru.”

„- V Jižních zahradách bude akce omezena na prostor tzv. Letní scény a Plečnikovy vyhlídky (jinak podesta a vyhlídka pod Býčím schodištěm), je vyloučeno využití Jižních zahrad v úseku od Plečnikova schodiště, přes Rajskou zahradu, po podestu pod Býčím schodištěm. Zahradu Na Valech lze využít pouze pro organizovaný odchod návštěvníků komerční akce.”


u dalšího, v tomto slova smyslu zásadním bodu jsme si vyměnili několik informací:

„- U požadované lokace v Jižních zahradách doporučuje ÚOP omezit počet účastníků stejně, jako tomu bylo u předchozích akcí, a to na 150 osob. V případě vyššího počtu účastníků navrhuje ÚOP využití jiné lokality v areálu Pražského hradu, např. Královské zahrady u Belvederu či Míčovny, Horního Jeleního příkopu nebo terasy Jízdárny.”

(zajímavé je, že mám několik fotografií z akcí, které v dané lokalitě proběhly a kapacita byla výrazně větší, viz například Prague Food Festival)

(fotografii jsem našel na googlu, pokud bych tím komukoli poškodil autorská práva, prosím dejte mi vědět a okamžitě ji odstraním)
 
zde moje odpověď:
„Toto je pro mne zcela nová a dosti komplikovaná informace. Od začátku hovořím o počtu řádově 500 lidí. (oproti veřejně na stránkách Hradu prezentované kapacitě 1200 - toto je velký rozpor).  Vzhledem k tomu, jak je akce pořádána, budu to muset konzultovat se všemi účastníky akce. Pokud bychom se bavili o náhradním prostoru - jaký byste mi prosím navrhla vzhledem k charakteru a rozpočtu akce? Díval jsem se na ceník a pokud bych akci označil za koncert, například Jízdárna Pražského hradu by měla stát 150 tis. je to tak? Anebo prosím napsala byste mi ceny, kapacitu a dostupnost prostor, které jsou výše v požadavku uvedeny?”
 

dostal jsem tuto odpověď:
„Právě z důvodu odlišnosti jednotlivých akcí je každá posuzována bezpečnostními složkami a Odborem památkové péče.
V Jízdárně bude bohužel již v termínu Vaší akce probíhat příprava nadcházející výstavy. V Královské zahradě naproti Míčovny bude probíhat s největší pravděpodobností ještě likvidace po Shakespearovských slavnostech.
Terasa Jízdárny je pronajímána zpravidla je-li pronajata také Jízdárna. Zjistím, zdali je možno zvlášť a za jakých cenových podmínek.”


(Bylo mi tedy doporučeno několik lokalit, které si v daném termínu pronajmout nelze. To přece není fér nabídka, to nejsou férové podmínky.)

Mimo jiné i vzhledem k tomu, že nabízené alternativy nebylo možné v daném termínu použít, odepsal jsem toto:
„Vážená paní ………..,

děkuji za naši vzájemnou korespondenci v pátek 4.8.2017. K jednotlivým bodům jsme se Vám vyjádřil mailem, nicméně klíčová věc je konečná volba lokality a kapacity osob. 

Vzhledem k tomu, že na webu Pražského hradu je uvedena kapacita Zahrad 1200 osob, neočekávám v případě 400 - 500 účastníků žádné komplikace ani v tom nevidím krok, který by měl jakkoli vystupovat proti Provoznímu řádu, který jste mi posílala. Konzultoval jsem to i s představiteli bezpečnostních agentur, kteří mne ujistili, že zabezpečit otevřený prostor, jakým Zahrada je, v počtu cca 500 návštěvníků, je rutinní záležitost. Vnímal bych proto v textech, které jste mi posílala, doporučení počtu 150 - 250 osob (tedy v případě dolní hranice málo více než desetiny uveřejněné kapacity), skutečně jako doporučení, ne jako direktivum. 
Dále jsme spolu Vy a já hovořili a psali o tom, že prostory, které představitelé jednotlivých odborů (Policie ČR ÚOP a Vojenská KPR, Hradní stráž) navrhují jako možné náhradní prostory, jsou v daném termínu mnohdy nedostupné, pro naše účely se nehodí anebo nejsou standardně nabízeny k pronájmům (jak jsem zjistil studiem webu Hradu). Nevím tím pádem, v jakém režimu by jejich pronájem potom probíhal.

Jsem přesvědčen, že společné řešení najdeme, nicméně termín akce se blíží. Prosím byla byste tak laskavá a zkusila zjistit, jaké jsou reálné možnosti pro realizaci naší akce? Vzhledem k charakteru pořádání akce budu muset případné změny probrat se všemi účastníky celého projektu. 

Tím, že Mýdlo na Hradě od samého začátku směřuje k tomu, aby proběhlo v JIžních zahradách, koneckonců tam jsme se i společně Vy a já sešli už 4.7. když jsme realizaci celé akce společně probírali, bych velmi stál o to, abychom zůstali ve stejné lokalitě s kapacitou návštěvníků do 500 osob. Je to možné?

V případě, že by to možné nebylo,  požádal bych Vás, zda byste byla tak laskavá a zjistila mi, kde jinde bychom naši akci v tomto rozsahu mohli uskutečnit a za jakých podmínek? (cena, přístup, specifikace daného místa atd.)  Případné změny, jak jsem již uvedl, bych obratem začal projednávat s účastníky projektu. 


Respektuji fakt, že se bavíme o pronájmu zcela vyjímečného prostředí, a proto i dojednávání celé akce probíhá ve vyjímečném režimu. Rád bych v této souvislosti ještě jednou zmínil, že pořádám nepolitickou akci, neplánuji dát prostor žádné politické straně, aby se do mikrofonu prezentovala, nikdo s transparentem nebude na akci vpuštěn, nepořádáme agitku ani snad protest proti komukoli či pro kohokoli. Hlavním smyslem celé akce je podpora a manifestace svobody a schopnosti komunikovat spolu navzájem - schopnosti, které, obávám se, v posledních letech ubývá. Proto i podtitul celé akce „pojďme se bavit”  je zakotven ve významu bavit se spolu, povídat si, komunikovat, diskutovat. Kdyby Vás zajímalo víc podrobností o celé akci, nabízím například zde můj blog, kde se o tom vyjadřuji obšírněji a zde s tím nechci zdržovat. https://blog.aktualne.cz/blogy/petr-horky.php?itemid=29616

Ještě poslední poznámka: V rámci vybírání dobrovolných příspěvků na naši akci již vládneme poměrně vysokou částkou, ale podstatné je, že akci chceme pořádat v rozumném, snad nižším cenovém objemu, abychom případný přebytek mohli věnovat Nadaci Národ dětem, která se věnuje podpoře léčby nemocných dětí. Já sám si neponechávám žádný honorář.

Děkuji Vám za spolupráci a jsem s pozdravem”


9.8.2017 jsem napsal a poslal mail s tím, že jsem připraven okamžitě složit cenu za nájem, protože v Provozním řádu je uvedeno, že částka musí být v plné výši uhrazena měsíc před konáním akce. Nicméně stále jsem neměl jasné a definitivní vyjádření k místu a ke konání akce vůbec. Jsem mailem ujištěn, že je nutné, aby plná cena pronájmu byla uhrazena před konáním akce, ale není nezbytné trvat na 30 denní lhůtě - vážím si operativnosti dotčeného odobru Hradu a vnímám to jako vstřícný krok. V této souvislosti bych rád dodal, že jednání s odborem marketingu Pražského hradu bylo vždy profesionální a v rámci možností vstřícné. Nicméně, a teď cituji: „stále podléháme shvalování ostatních odborů, tedy Kanceláře prezidenta republiky, jakožto zřizovatele Správy Pražského hradu, a také bezpečnostní složky Hradu. Správa Pražského hradu zajišťuje provedení akce, avšak ve svém konání je závislá na rozhodnutí svého zřizovatele, tedy Kanceláře prezidenta republiky.”

16.8.2017 mi bylo telefonicky oznámeno, že akci není možné uskutečnit, protože navrhovaný počet max 150 lidí se měnit nebude.

Definitivum tedy bylo takové, že akce se může uskutečnit, ale buď pro jiný počet lidí, anebo ještě jinde a pravděpodobně jindy. V podobě, v jaké jsem o ni žádal, akce povolena není. Písemně jsem neobdržel nic.

17.8.2017 ráno mi bylo telefonicky oznámeno, že je možné, že bychom ještě našli řešení. Stejný den jsem hned jel na schůzku na Hrad, abych si prohlédl nabízenou variantu, kde například probíhají každoroční slavnosti piva anebo vinobraní (můžete se podívat na www.pivonahrad.cz">www.pivonahrad.cz anebo https://www.hrad.cz/cs/kultura-na-hrade/program/vinobrani-na-prazskem-hrade-2017-10871 www.hrad.cz/cs/kultura-na-hrade/program/vinobrani-na-prazskem-hrade-2017-10871"> )

21.8.2017 mi pak po trojí urgenci (a poté, co jsem na fcb uveřejnil status, že akce zatím nebyla schválena) dorazil definitivní text:
„na základě vyjádření Kanceláře prezidenta republiky k Vaší žádosti o zachování původně dohodnutého počtu účastníků (600) na plánovanou akci „Mýdlo na Hradě“ Vám sděluji, že Kanceláří prezidenta republiky původně povolený počet 150 osob nelze změnit.
Kancelář prezidenta republiky jako zřizovatel Správy Pražského hradu má právo stanovovat podmínky, za kterých Správa Pražského hradu může uzavírat smlouvy.
Tedy povolený počet osob pro Vaši akci „Mýdlo na Hradě“ dne 9. září 2017 v Jižních zahradách je 150.”

(K tomu si dovoluji dodat, že žádný původně povolený počet 150 lidí tu nikdy nebyl. Jak jsem již uvedl - jen v rámci schvalování jsem 4.8. dostal informaci, že „U požadované lokace v Jižních zahradách doporučuje ÚOP omezit počet účastníků stejně, jako tomu bylo u předchozích akcí, a to na 150 osob.” Přitom na webu se dají dohledat fotografie, které dokládají, že v Jižních zahradách už se akce s větším počtem návštěvníků konaly. (viz výše)

Dále na webu Hradu je nekonkrétně uvedeno, že kapacita zahrad je 1200 lidí - mnou zvolený strop 500 návštěvníků je méně než polovina. Jižní zahrady denně navštíví tisíce neznámých turistů z celého světa. Nás mělo být 400 obyvatel České republiky, tedy spolumajitelů Pražského hradu, který jakožto památka patří nám všem. V rámci programu jsme se dohodli, že budeme všichni označeni cedulkami se jmény, abychom se snáz mohli oslovovat. V rámci startovače je každý, kdo se na akci složil, dohledatelný jménem. Pokud by tedy někdo páchal kriminální činy, pro profesionály z řad policie by nemělo být nijak složité jej dohledat. Bavíme se tady o jasně, transparentně označenou skupinu čtyř set konkrétních osob. K tomu připomínám, že na akci od počátku plánuji profesionální ostrahu a všichni jsme připraveni maximálně spolupracovat s bezpečnostními útvary ČR, aby akce proběhla bezpečně bez újmy na majetku či zdraví. A připomínám pojistku na 20 mil Kč.

Od začátku jsem byl přesvědčen, že Mýdlo bude bez jakékoli zvláštní pozornosti schváleno a poslouží jen jako bezvýznamný důkaz toho, že si kýžené Jižní zahrady prostě může kdokoli půjčit. Těšil jsem se na setkání a debatu se zajímavými lidmi. Hotovo, tečka.

21.8. v noci mne překvapí to, že navzdory mnou oznámeném zamítnutí přibývá peněz na startovači a přibývá fanoušku facebookové stránky Mýdlo na Hradě. Je to veliká vzpruha. Připadá mi, že by byla škoda toto nadšení, tuto „dobrou náladu” ztratit jen proto, že akce nebyla povolena. Píšu mail všem lidem, co akci podpořili a dávám status na fcb: Budeme akci realizovat i na jiném místě? Dostávám různé odpovědi, shoda pochopitelně nepanuje.

22.8.2017 mluvčí Jiří Ovčáček na svém twitterovém účtu napsal: „Prolhaný Seznam.cz. Jižní zahrady i Královská zahrada (místa oslav obou zmíněných) nabídnuty. Pořadatel "Mýdla" ale férové podmínky odmítl."

Moje na fcb zveřejněná odpověď: Panu Ovčáčkovi jsem hned na začátku akce napsal mail, kde jsem jej o akci informoval, 30.6.2017 jsem tento zveřejnil i na fcb stránce Mýdlo na Hradě, kde je doposud. Do této chvíle jsem neobdržel odpověď, ani se mnou pan Ovčáček nevstoupil do žádného kontaktu. Jedinou jeho reakcí je tento tweet. Jsem tedy nucen reagovat podobným způsobem. Mnou pořádaná akce od začátku požadovala kapacitu 600 lidí, bylo nám nabídnuto uskutečnit ji pro 150 lidí. Pan Mynář měl ve smlouvě kvótu 250 - měl tedy jiné podmínky. Byl nám nabídnutý náhradní prostor, kde se pravidelně pořádá lidové vinobraní. Tento prostor bych možná sám mohl akceptovat, ale pokud bych udělal změnu, vystavil bych se riziku právních komplikací od podporovatelů akce, protože na startovači je akce jasně napsaná jako v Jižních zahradách. Mé osobní stanovisko tady nehraje roli. Máme-li tedy spolu komunikovat přes média a nelze to v osobním anebo mailovém, pak bych pana Ovčáčka požádal o jeho chápání sousloví „férové podmínky", protože já jej chápu úplně jinak.

Zde je úryvek ze smlouvy, jakou s Hradem uzavřel pan Mynář:


Tvrzení, že nám nabídnutých 150 lidí představuje nastavení stejných podmínek, jako měl Vratislav Mynář, se nezakládá na pravdě.

Oslava pana Nejedlého se konala v Letohrádku královny Anny (podle médií se tehdy jednalo o vůbec první komerční pronájem této nemovistosti) a kýžený zahradní prostor, který nám byl nabídnutý, tedy mezi Letohrádkem a Míčovnou, měl pan Nejedlý pronajatý také.

Tvrzení, že pan Nejedlý pořádal svoji oslavu v zahradě mezi Míčovnou a Letohrádkem je tedy částečná pravda.

Možnost změny akce, možnost akceptovat nabídku z Hradu
Změnu nemohu udělat o vlastní vůli, rozhodují všichni, kdo na akci přispěli. Musím napsat všem „startérům”. Tím, že jsem vyjádření dostal až šest dní poté, co jsem byl telefonicky informován, ztratili jsme čas na možnou debatu uvnitř komunity. Pohledem do kalendáře je vidět, že není čas na diskuse a hledání alternativ. Posílám mail všem podporovatelům a vyzývám je, aby si stáhli zpět svoje peníze, pokud nesouhlasí s přesunem akce jinam. Z účtu si lidé vezmou zpět přibližně 150tis Kč - minimálně tuto částku bych tedy v případě přijetí údajných férových podmínek platil ze svého a minimálně u této částky by se lidé cítili podvedeni, pokud bych akci za jejich peníze uspořádal. Toto je další důkaz, že se nejednalo o férové podmínky a dále, že jsem je nemohl přijmout ať už bych si já sám myslel cokoli.

Víkend
Nastává víkend 26 - 27.8. V pátek jedu na rodinný pohřeb, pak k panu Zikmundovi pracovat na společné knize, v sobotu na svatbu přátel na Hlubokou a v neděli celý den pracuji ve střižně v Praze - moje práce na mne nepočká.
Dostávám různá vyjádření od startérů i od lidí na fcb, shoda pochopitelně nepanuje.
Paralelně s tím jednám s právničkou, konzultujeme spolu nastalou situaci - akci nechci kompletně zrušit. Zdaleka už nejde o zkoumání jak to je s hradním papalášismem (pro mne je odpověď jasná). Jde o setkání s členy neuvěřitelné skupiny, která už čítá bezmála 5.000 lidí na facebooku a více než 500 lidí na startovači. Tito lidé se nehádají, mají-li odlišné názory, jsou schopni konstruktivní diskuse.

Výsledky:
Když se vrátím k prapůvodnímu začátku a motivu celé akce: šlo mi o to zjistit, zda jsou na Hradě takoví papaláši, že si tam pořádají soukromé akce, ale obyčejné lidi, pokud se složí, na Hrad nepustí. V tomto smyslu jsem si názor udělal a nechám na každém, jak si to vyhodnotí sám.

Protahováním a měněním podmínek se podle mne Hrad připravil o možnost interpertovat celou akci tak, že prostory jsou opravdu pro každého, a že do Jižních zahrad může kdokoli, pokud se složí s ostatními.

Je pravda, že už v Provozním řádu je uvedeno, že Hrad - tedy jeho představitelé - mají právo libovolně měnit podmínky pronájmu. Tedy zdůrazňuji, že se nestalo nic nezákonného, nikdo mne ani ostatní sympatizanty či podporovatele akce neomezil na právech. Na využití prostor Hradu nemá nikdo automatické právo, to nikde není uvedeno. Jen to v jisté podobě zaznělo v kýženém televizním pořadu, a proto jsem celou akci spustil.
Jsem nadšený zjištěním, že je v dnešní době možné, aby se na facebooku utvořila skupina téměř pěti tisíc lidí, kteří zůstávají konstruktivní, netrollují, nehejtují, neprojevují vzájemnou nenávist, nejsou zasypaní hnusem a hořkostí vydolovanými z hlubin zlé žluči. Jsem nadšen mírou spolupráce a komunikace - zdaleka ne vždy souhlasné, ale vždy směřující k nějakému výsledku.


Suma Sumárum
Jsem přesvědčen, že to celé stálo za to.
Mnohem důlěžitější než papalášování, je těch 5.000 lidí na facebooku, kteří dokázali celé léto komunikovat, bavit se, diskutovat. To je dar, to je zjevení. Když mi někdo bude tvrdit, že Češi jsou národ uhádaných a závistivých čecháčků a pitomců, mám důkaz, že to není pravda. Minimálně takoví nejsme všichni.
Díky moc.
Petr Horký

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy