Davos 2011 - Nová realita férového globálního řádu?

07. 03. 2011 | 15:22
Přečteno 4083 krát
Schůzku Světového hospodářského fóra ve švýcarském Davosu, která se konala minulý rok v lednu, poznamenalo zpochybnění toho, co Gideon Rachman z Financial Times nazývá Davoským konsenzem. Následkem krize tehdy převládaly na půdě Davoského fóra negativní nálady vůči „finančnímu kapitalismu“ a rozvinula se debata o možných škodlivých dopadech volného obchodu.

V podobném duchu se nesl i letošní Davos. Převládajícím tématem lednového švýcarského dostaveníčka byla potřeba „překonat staré paradigma“ při řešení současných problémů. Už zakladatel Fóra Klaus Schwab vyzval v jeho začátcích k „definování nové reality“ a k diskuzi o „globálních normách“ pro „globální spolupráci“. Co si pod těmito globálními normami představit a jaká je alternativa k onomu starému paradigmatu?

Odpovědnost bez hranic

Pokud bychom sestavovali stupnici globálních norem podle jejich důležitosti, pak by asi první stupeň obsadila norma politické odpovědnosti za stav globální ekonomiky a zdrojů, která by měla přispět k nastolení férového globálního řádu. Tuto normu vystihuje situace, kdy domácí ekonomická politika zohledňuje nejenom národní zájmy daného státu, ale i rozvoj ostatních účastníků mezinárodního systému, a bere rovněž v potaz i udržitelnost veřejných globálních statků, jako například voda, vzduch nebo zdroje energetické. Jejich zásoby totiž ohrožuje takzvaná honba za zdroji, která představuje jeden z nejpalčivějších geopolitických a ekonomických problémů současnosti. Tuto honbu vyvolal kromě jiného mohutný hospodářský růst vynořujících se ekonomik jako Čína, Indie nebo Brazílie, který vyžaduje neustálý příliv surovin.

S nastolením férového globálního řádu, tedy alternativy ke „starému paradigmatu“, jsou však spojeny tři nemalé problémy. První problém je nejzávažnější a na jeho řešení jsou navíc závislé ty další dva. Je jím praktická možnost prosazovat na národní úrovni politiku, která bere v potaz jiné než národní zájmy daného státu. Jinak řečeno, možnost, aby politici s pětiletým politickým mandátem prosazovali normy a politiku, které by vedly k nastolení férového globálního řádu.

Druhý problém spočívá v tom, že by muselo dojít k zásadní přestavbě ekonomik, především těch největších tak, aby se snížila honba za zdroji. Je zřejmé, že například Evropská unie bere, alespoň na papíře, tento problém vážně. Ve své strategii Evropa 2020 zdůrazňuje potřebu omezení vlastní surovinové spotřeby, i když tak činí z vlastních ekonomických zájmů. Na mezinárodním poli však zároveň neváhá prosazovat obchodní politiku, která k honbě za zdroji v nemalé míře přispívá.

Jak měřit štěstí

Třetí podmínkou nastolení férového globálního řádu je přehodnocení měření ekonomického růstu pomocí HDP. Tato metoda na jedné straně maskuje škodlivé externality. Příkladem mohou být náklady na odstraňování ekologické katastrofy, které se vykážou v nárůstu HDP. Na druhé straně nebere v potaz jiné než čistě ekonomické hodnoty. Jsou to hodnoty sociální nebo třeba štěstí obyvatelstva, indikátor, který se začíná těšit čím dál větší vážnosti.

O tom, že nové přístupy k měření veřejného blahobytu se stávají jedním z témat veřejné debaty, svědčí nejen zájem francouzského prezidenta Sarkozyho reflektovaný v jeho mezinárodních aktivitách. Tato problematika se ocitla také na seznamu priorit francouzského předsednictví G8 a G20 a vážně ji bere i britský premiér David Cameron. S trochou hořkosti je nutno dodat, že podobně jako v případě honby za zdroji, je hlavní motivací spíše národní zájem, nežli veřejné globální blaho.

Je tedy zřejmé, že existují možnost i cesty, jak prosazovat politiku vedoucí k férovému globálnímu řádu, i když hlavní motivací není norma globální odpovědnosti. Jestli někdy v budoucnosti bude důvodem prosazení alternativního měření blaha Sarkozyho reálpolitika nebo jeho globální cítění, je asi jedno, důležitý je výsledek.

Přesto vyvstává otázka, zda existuje možnost prosazovat i politiku, jejímž hlavním motivem by nebyl národní zájem, ale norma globální odpovědnosti. Alespoň teoreticky to určitě možné je. Politici jsou totiž odpovědní voličům, kteří rozhodují o jejich osudu v pravidelných volbách. Pokud by tedy dali najevo svůj zájem o politiky, kteří hledí nejenom na úzce definovaný národní zájem, ale na i normy globální odpovědnosti, mohlo by to přispět k jejich prosazování. Nebo možná trik spočívá v objasnění, že normy globální odpovědnosti ve finále přispívají i k naší vlastní ekonomické bezpečnosti, jinými slovy našemu národnímu zájmu.

Autor: Ivan Lukáš, analytik Glopolis

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

JC napsal(a):

Jak měřit štěstí ?
Kruci jejich starosti bych chtěl mít.
07. 03. 2011 | 15:56

Maximus napsal(a):

Ač jsem příznivec kapitalismu, protože nic lepšího při existenci peněz lidstvo zatím nevymyslelo, je třeba si uvědomit, že soudobý kapitalismus má dva značné problémy, které se budou muset stejně řešit. Jedním z nich je pořád pokračující bohatnutí stále užší elity společnosti, která vlastní stále větší část bohatství či majetku hospodářství světa a rozšiřování té chudčí části společnosti a ztenčování střední třídy! Dalším problémem a to sice velmi skrytým, ale který je skutečnou příčinou či je za snahou světových ekonomik o neustále růst, je bankovní veličina zvaná úrok! Samozřejmě nic nemůže růst neustále a ani žádná ekonomika, kteréhokoliv státu na světě, všechno má svoje limity a meze! Pokud budete studovat příčiny zadlužování států, tak na pozadí všeho je půjčování financí na úrok, států, firem, jednotlivců. Však také středověké křesťanství půjčování peněz na úrok přísně zakazovalo. Židé toto tabu neměli a když byli vyhnáni od normální práce, vrhli se na obchod a peněžnictví, ve kterém mimořádně vynikli, jim nic nebránilo v půjčování peněz nebo dokonce lichvě. A notně toho využili. První tuto hráz prolomili Medicejové, kteří si s tím elegantně přes směnné kurzy měn jiných zemí poradili. Byli to takoví středověcí veksláci. Však také velmi zbohatli. Únik z velkých světových finančních krizí se zatím řešil válkami. Nyní extenzní hospodářství předních ekonomik světa profituje na roztoucím počtu obyvatel světa, ale protože brzo v horizontu cca 20 let skončí dostatek zejména laciné energie obsažené v ropě, bude vše eskalovat a budou neřešitelné ekonomické problémy. Pak bude těžké odhadnout co se bude dít. U nás by naši nejvyšší a také nejpovolanější by měli určitě urychlit výstavbu jaderných elektráren abysme v blízké budoucnosti měli alespoň trochu potřebné energie! Měli bysme chránit intenzivně přírodní zdroje, které nám ještě zbývají, rovněž by tu měla být snaha o zemědělskou samostatnost i proti podrazům od EU - viz cukr aj. podrazy s dotacemi apod. Tady bysme měli najít společnou řeč s našimi sousedy a hlavně Německem. Čas pracuje proti těm, co se veselí a tancují na palubě Titaniku, který se blíží k ledovci! Před rokem jsem pod jiným nickem varoval, že bude benzín a nafta atakovat hranici 40,-Kč/litr a pár chytráků mě okřikovalo, myslím že tato hranice bude brzy dosažena a přijdou další nepříjemné věci podtržené tím, že u vesla máme tuto naprosto nekompetentní vládu.
A to jsem pravičák, ale skutečná opravdová pravice u nás vlastně neexistuje.
Pěkný den všem!
07. 03. 2011 | 16:14

schlimbach napsal(a):

Změny musí přijít od národních států, v prvé řadě zlikvidovat decentralizací globální finanční systém a finanční systém vrátit do rukou národních států. Zároveň je třeba vrátit se k reálné ekonomice, zkracování pracovní doby a dřívějšímu odchodu do penze, což umožní změna finančních toků v rámci států. Zde automaticky dojde k radikální proměně ve spotřebě a honbě za konzumem, když občané budou mít garantovaný minimální ekonomický standard, z nějž důstojně budou moci žít. Občané musí být ekonomicky svobodní, aby mohli změnit své směrování v životě.Potom budou také iniciativně hledět na to, v jakém prostředí žijí a jak je zlepšit a zpříjemnit. Pokud se tak začnou chovat všechny státy nebo alespoň většina,pokrok nastane velice rychlý ke změně.

Cesta další globalizace a centrální vlády je cestou k fašistické diktatuře v globálním měřítku. "Elity" dnes nejsou schopny uřídit ani malý stát natož globální systém, bez diktatury.
07. 03. 2011 | 16:17

schlimbach napsal(a):

Maximus

máte pravdu, úrok je podstata problémů. Také je třeba penězům vrátit jejich skutečný a původní význam - prostředek směny. Peníze nesmí být uchovatelem hodnoty ani zbožím. Řešením je reálná ekonomika.
07. 03. 2011 | 16:22

Al Jouda napsal(a):

Mě zajímá, zdali se letošního Davosu účastnil náš nejvyšší ekonom Ing. Václav Klaus, CSc.,dr.h.c. ( 42 x) ? A co jim tam případně poradil ?
07. 03. 2011 | 16:44

fudoshin napsal(a):

je zajímavé, že se takovéto úvahy začaly objevovat až když čína, indie a brazílie začali dýchat na záda "přežitým" koloniálním mocnostem (to zejména) a jeví se mi to v první řadě jako způsob, jak si udržet hegemonii, respektive status quo...
07. 03. 2011 | 17:36

hloupý sedlák napsal(a):

to se netýká jenom peněz.ale všeho.všeho fungování ekonomiky.finanční a kapitálové trhy, trh práce apd. dnes je všechno virtuální. a vůz je zapřažen před koně.došlo k propojení byznysu a crime industry.stačí omezit podílové vlastnictví.a rozšířit ručení celým svým majetkem. akciovka musí být hrozinka na dortu.ať si jede každý na svoje triko a ne, že se založí spousty firem.bílí koně, daňová optimalizace, krádeže za bílého dne.každý bude ručit celým majetkem.a ne vlastnit prostřednictvím stovek fondů tisíce podniků a riziko je malé. ta páka je už neúnosně velká.s malým rizikem a kapitálem se dá ovlivnit moc.a ve shodě (komplotu) se dá získat hrozně moc (na úkor jiných). je to zlodějský systém už od základu.peníze se přelévají příliš snadno, proto je vše nestabilní.stačilo by aby se burzovní obchody uskutečňovali jako v prvopočátku.pokyn se musel dát včas předem a burzovní sezení proběhlo formou dražeb a podobně.ne že celý svět obchoduje online na jedné nebo několika hlavních burzách...
07. 03. 2011 | 17:44

hieronymus napsal(a):

Čína je hodná a Indie také:jako vždy porcelán,hedvábí a koření všem.Jako za císařství a dodnes za maharádžů.
Jinak většina obyvatel zeměkoule vnímá radikální změnu charakteru světa po roce 1990:události ve východní a střední Evropě,nyní v řadě arabských zemích,Irák,Jugoslavie...
Asi se dělí na dvě skupiny celosvětově -ty,kteří fandí klidu světa do roku 1990 vznikajícímu díky ukotvení lidstva k mohutnému slovanskému dubisku pocitem sociální spravedlnosti a ty,kteří mají radost z toho,že nyní lítá americká socha svobody jako čarodějnice nad světem a ničí tyraniii za tyranií.
1:1 zatím?
07. 03. 2011 | 17:51

Baba napsal(a):

Čechy, Morava i Slezsko budou víc odbytištěm technologií než jejich vývozcem.
07. 03. 2011 | 18:46

Důchodce68r napsal(a):

Velmi vážný strategický problém.
Naprosto souhlasím. Dovolím si dvě poznámky.

1) Článek končíte větou: "Nebo možná trik spočívá v objasnění, že normy globální odpovědnosti ve finále přispívají i k naší vlastní ekonomické bezpečnosti, jinými slovy našemu národnímu zájmu."
--- Myslím si, že nikoliv "možná" a nikoliv "trik". Přece jde o samu podstatu toho, čeho se článek týká. A vidím to tak, že nejde o bezpečnost jen ekonomickou, ale všeobecnou. Nelze přece nevidět spojitosti mezi například ropou a riziky (a nejen riziky) konfliktů politických a vojenských. Co nevidět k ropě přibudou komodity, které dosud byly mimo pozornost.

2) Jistěže se to bude těžko prosazovat. Pokud vůbec. Co je největší brzdou? Domnívám se, že nedostatečné lidské kvality politiků reprezentujících státy. Co můžete očekávat například od našich převážně všestranně zkorumpovaných. Jsou zahlceni žabomyšími starostmi zcela jiné povahy, jde z toho hrůza, pokud to kdo podrobněji sleduje. Domnívám se, že bez pozornosti (alespoň z 50%) k nápravě těchto domácích poměrů se (právě nám) sotva podaří přispět v oblasti mezinárodní. Na příklad prezidenta máme na samé špičce opačné strany problému.
Zdravím vespolek.
07. 03. 2011 | 20:02

xx napsal(a):

Stejně nakonec lidi přijdou na to, že to všechno umí sami nejlépe a tyhle sociální inženýry nakopou kam zasluhují.

Maximus: proč si myslíte že žádná ekonomika nemůže růst neustále ? Vždyť co svět světem stojí ekonomiky jenom rostou, proč by tomu mělo být teď jinak ? Přidáte se snad na stranu těch podivínů, kteří již počátkem 19. století v euforii z exploze průmyslové revoluce hlásali, že už vše bylo vynalezeno ?

Problém úroku není v něm samotném, ale v manipulaci s ním státem a bankami ovládanými institucemi. Takže zde sice správně odhalujete příčinu potíží, ale nalézáte nesprávného viníka.

Úrok je velice důležitou veličinou, je to v podstatě cena peněz na finančním trhu v normálně fungujících podmínkách. Ovšem úrokovou míru, jak jistě dobře víte, již dávno neurčuje trh (nabídka a poptávka) ale politik s bankéřem ( skrze centrální banky ) To má samozřejmě dalekosáhlé důsledky do ekonomiky a způsobuje to přílišný růst a zákonitý propad ekonomiky, protože lidé nemají v každou chvíli správně nastaveny ceny a proto dělají zhusta chybná ekonomická rozhodnutí. Ty pak působí samozřejmě problémy, jako je růst cenových bublin a jejich splasknutí. Také to masivně podporuje spekulativní kapitál a vše na co lidé nadávají a před čích chtějí ochranu od státu.

Je to směšné, ale zároveň smutné, sledovat jak se lidé obrací o pomoc a záchranu před ekonomickými problémy právě na strůjce těch problémů. Co ale s tím ? Vzdělání nestačí, když vzdělání jen utvrzuje lidi ve správnosti jejich ovčího myšlení.

Lidi se musí vrátit ke kořenům, nikoli na stromy jak chtějí zalení fanatici, ale ke kořenům. K samostatnosti a sebevědomí. Ke svobodě jednání a zodpovědnosti. To je správná cesta. Nikoli státní regulace a řízení ekonomiky státními úředníky.

Je s podivem, že ačkoli jsme selhání takového systému zažili, přesto dál věříme že může fungovat. Lidstvo mi připadá jako Menšíkův strýc Picmaus, snažící se za nezměrného úsilí a obrovských nákladů sestavit ze dřeva perpetum mobile.
07. 03. 2011 | 20:42

Maximus napsal(a):

xx
Odpovím na Váše přesvědčení, kde kontrujete otázkou: proč si myslíte že žádná ekonomika nemůže růst neustále?

Samozřejmě ekonomika každé země nemůže extenzívně neustále růst. Důvod je jednoduchý, zdroje surovin, energie, potravin, prostor a příroda jsou omezené, protože žijeme na omezeném prostoru, navíc neustále vzrůstá celosvětově počet obyvatel i když trajektorie přírustku poněkud zvolnila, ale pořád bohužel počet lidí vzrůstá. Tohle všechno a ještě další věci přinášejí meze, které nebudou už překročitelné. Vemte si např. okolnost, že v oceánech a mořích už přestávají být potřebné zásoby ryb, lesy jsou značně vydrancované, pralesy zmenšily svoji rozlohu na 50% původní velikosti. Pole přestávají být bez silné chemizace úrodné. Prostě už dnes je moc lidí a Vy si tady plkáte něco o tom, že ekonomiky mohou neustále růst, pane kulové s přehazovačkou. To je stejné hloupé přesvědčení jako u bolševiků, co tvrdili, že poručí větru a dešti! Už končí veškerá sranda, pokud nebude zamezen neustálý přírustek počtu lidí na světě, budou brzy značné problémy. Vemte si např. arabské země kde je neskutečná natalita, za 40-50 let zde se počet lidí zdvojnásobil. Navíc vzdělanostní kvalita většiny přírustku těchto lidí je žalostná. Možná jste myslel jen třeba země EU v možném růstu ekonomiky, ale to nejde oddělit od ostatního světa, jsou to všechno spojené nádoby se vzájemnou interakcí. Trvalý ekonomický růst je fikce a opakuji, že stejně jako nikdo nikdy neskočí do výšky třeba 3m a 100m nikdo nezaběhne za 5 sekund, tak ekonomiky nemohou neustále růst, je to proti všem přírodním, fyzikálním a potažmo ekonomickým zákonům.Že za ohromným hospodářským, vědeckým, technickým a společenským rozvojem včetně neskutečného přírustku obyvatel Země je levný a také dostupný zdroj energie většině lidí vůbec nedochází. Tímto zdrojem co pomalu končí je ropa! Nic jiného ji v kvalitativním a kvantitativním měřítku neumí nahradit. Zatím není adekvátní náhrada a bude brzo na problém zaděláno, resp. už je. Dnes můžeme lokálně samozřejmě zlepšit kvalitu života v některých zemích, ale to při neustálém přírustku obyvatel světa a současném vyčerpávání zdrojů potravin, energie, pitné vody, prostoru, ubývání čistého životního prostředí včetně lesů a vůbec celé přírody dává tušit, že vývoj bude jaksi v příštích 20 letech zcela jiný. Váš optimismus není vůbec na místě. Nejsem pesimista, ale jen obyčejný realista co si dává do souvislostí obecné informace a "výsledná rovnice" při dosazení základních proměnných nedává žádná dobrá řešení!
07. 03. 2011 | 21:47

Asfalt napsal(a):

xx
Vaše argumentace je jak vystřižená z prvního odstavce textu zde:
http://www.enviwiki.cz/w/index.php?title=Tr%C5%BEn%C3%AD_p%C5%99%C3%ADstupy&oldid=2112

Čistě liberální ekonomika je utopií. Předpokládá ideálního člověka v ideálních podmínkách. Vždy se však najdou ti, kteří nikdy nemají dost a kteří nerespektují, že každá svoboda končí tam, kde začínají práva jiných.

Mluvíte o návratu ke kořenům. Kde jsou ty kořeny? Která liberální státem neregulovaná ekonomika byla stabilní a nevedla ke kolapsu a sociálním bouřím?
Jestliže liberální ekonomický model je funkční a zásahy státu škodlivé, proč vůbec existují antimonopolní úřady? Nebo jsou monopoly také důsledek nevhodných státních zásahů?
07. 03. 2011 | 23:45

xx napsal(a):

Maximus: růst ekonomiky, růst populace, růst bohatství, růst spotřeby energie, růst produkce potravin atd. Když mluvíme o ekonomickém růstu, neznamená to automaticky růst všech vámi vyjmenovaných veličin. Růst bohatství a ekonomiky může probíhat za současného snižování spotřeby energie, populace i produkce potravin.

Růst bohatství například zároveň působí jako katalyzátor růstu populace, viz demografické studie.

Váš postoj nevychází z reality, ale z fikce katastrofistů. Qui bono je třeba se ptát, než člověk uvěří jakékoli katastrofické vizi. Celkem dobře to dokládá situace právě kolem ropy a jejích zásob. Pokud se pokusíte dopátrat nějakých racionálních argumentů, narazíte na nepřekonatelné bariéry, které vás nemilosrdně odmrští do sféry odhadů, dohadů a víry.

Asfalt:
Čistě liberální ekonomika není utopií. Nepředpokládá vůbec ideálního člověka, právě naopak si je vědoma lidských nedostatků a proto nechce svěřovat do rukou jedinců přílišnou moc, jak to činí současná společnost. Liberální ekonomika předpokládá jediné lidské právo, právo vlastnické. Důsledným vynucením práva vlastnického se dá řešit vše. Nikdo netvrdí, že liberální společnost bude bez sporů, problémů, zlodějů a dalších nešvarů. Už vůbec si liberalismus neklade za cíl přetavit člověka v nového jedince pro společnost prospěšného jako jiné ideologie.

Návratem ke kořenům myslím například opuštění systému fiat money. Pro začátek.

Která liberální, státem neregulovaná ekonomika nebyla stabilní a vedla ke kolapsu a sociálním bouřím v důsledku liberalismu ?

Antimonopolní úřady existují nejspíš proto, že existuje stát který je vytvořil, jako celou armádu úřadů jiných. Sama existence úřadu nedokazuje jeho prospěšnost, to snad chápete.
08. 03. 2011 | 00:57

honolulu napsal(a):

Maximus,
souhlasim s Vasim nahledem na dane thema. Pisete velmi dobre. Jste realista. Dik za prispevky.
08. 03. 2011 | 01:22

Duroy napsal(a):

To xx: Zeptejte se pana Jindřicha deLarge, jakým způsobem funguje neregulovaná ekonmika.
Podvodné na teoriích, hlásaných i v souvislostí s krizí roku 2008, kdy základním problémem se jeví zásahy státu do ekonomiky, či omezování svobodného trhu, je prostý fakt, že lidstvo již ve své historii prošlo touto etapou.
Dle výsledků práce tzv. našich pravicových guru se však jeví, že se otáčíme v kruhu a tudíž můžeme očekávat nástup feudalismu, či nastolení zřízení né nepodobnému tomuto.
08. 03. 2011 | 05:56

Duroy napsal(a):

To xx: Jindřich byl Hrbáč.
08. 03. 2011 | 05:57

Baba napsal(a):

I kdyby Česká republika nakrásně uvedla do chodu efektivnější systém, ve světovém měřítku jej neprosadí.
08. 03. 2011 | 07:04

Maximus napsal(a):

xx:
Byl bych rád, kdybyste měl pravdu, ale bude vše naopak. Ale ještě k té ropě, zásoby ropy tady vznikaly stovky miliónů let či spíše déle a člověk "moudrý" veškeré zásoby spálí nebo z nich udělá plasty za 150-200 let! Zdá se Vám to normální? Myslíte si, že to zůstane bez následků? Zkuste si tato dnes jasně ověřitelná tvrzení hodit jako porovnávané přímky na papír a zkuste o tom zapřemýšlet. No a celé hospodářství a ekonomika světa je bez ropy v koncích a co nám tu zbyde bez ropy? Přemnožené vzájemně nenávistné hladové obyvatelstvo, zdevastovaná příroda (flóra a fauna) a celková exploatace surovinové základny světa. To může skončit jenom špatně, žádné řešení není dobré a všude je spousta zbraní, nenávisti a privitivizmu včetně toho náboženského. A Vy se tady budete bavit o růstu ekonomiky, dovolte abych se tomu zasmál!
08. 03. 2011 | 07:16

Jakeš napsal(a):

Svět se řítí (lidé) tam kam si zaslouží. Tedy do záhuby. Bláboly o volném trhu, rovných příležitostech, volném pohybu kapitálu atd. jsou jen prostředky jak manipulovat s lidmi. Nic z toho není a nefunguje. Jde jen a jen centralizaci světového bohatství do rukou co nejmenší skupiny lidí. Jde jen o zavedení diktatury a ovládnutí celého světa. Jsme jen otroci.
08. 03. 2011 | 07:27

Viola napsal(a):

Maximus

podle mě je ekonomika spojená s každým jednotlivým člověkem, co člověk to ekonomika. A když roste počet obyvatel, musí růst i ekonomika, jinak by se někteří museli doslova šplhat do těch korun stromů, které ještě zbyly. Ale ono je stejně už i vidět některé lidi - bezdomovce, že žijí jako zvířata. Opravdu je třeba se vrátit ke kořenům. Co člověk, to ekonomika. Dát každému člověku prostor tvořit svou vlastní mikroekonomiku a tu pak spojovat do širších ekonomik, ale ne tak, aby ty mikroekonomiky zanikaly. Mikroekonomiky musí existovat tak jako existuje atom, molekula a tělo. Vše musí fungovat spolu. Globální kapitál krade ty mikroekonomiky a tím pádem odumírá část těla.

Exportovat, vyrábět stále a stále nové a nové je plýtvání energie, je třeba vymýšlet trvalé materiály tak, aby se jedna věc dala používat po několik generací, aby se nevršily hromady odpadků. Ekonomika, to je šetření.
08. 03. 2011 | 09:40

Viola napsal(a):

JC

a měřit štěstí je jednoduché, když mám co jíst a mám střechu nad hlavou a mohu si být jista, že mi ji vítr neodfičí a hrom nezboří a bomba zloducha nezničí.
08. 03. 2011 | 09:42

Viola napsal(a):

A k autorovi

globální odpovědnost je krásná věc, jen je to ten nový světový řád? Jestli ano, tak je to špatně. Jak si bohatí představují nový světový řád? Jen život pro sebe a klid na odpočívání?
08. 03. 2011 | 09:45

Viola napsal(a):

Peníze se prostě musí tisknout s tím, jak lidstvo roste. S každým narozeným člověkem je třeba natisknout ekvivalentní množství peněz, protože se dá předpokládat, že se tento človek bude chovat jako člověk ekonomický, nejenom vzpřímený. Ale netisknout peníze jen proto, že si boháč chce koupit třeba sazku sportku nebo spíše chudák, ani ne boháč.
08. 03. 2011 | 09:50

Viola napsal(a):

Když tak přemýšlím, tak se mi velmi líbí ta reality shov s paní Mojsejevovou, kdy rozdala uchazečům o post manažera 500 dolarů, aby je zhodnotili, tak by to mělo být když se narodí dítě, dát mu do vínku patřičný obnos (ne jen takový příspěvek - porodné, kdy se zaplatí jen kočárek, výbavička a trochu plínek), aby v dospělosti mohl začít podnikat, v případě, že by nezhodnocoval daný obnos, musel by jej vracet po částech a tím financovat jiné schopnější.
08. 03. 2011 | 09:56

xx napsal(a):

Maximus: ropa se podílí na celkové spotřebě energie ze zhruba 34%. Známé zásoby uhlí jsou výrazně vyšší než známé zásoby ropy. Kdybychom tuto debatu vedli pane Maximus před 80 lety, nejspíš by jste argumentoval úplně stejně. Možná ještě silněji, protože tehdy byly známé zásoby ropy výrazně tenčí a spotřeba rostla o něco rychleji.

Závislost na ropě postupně klesne s rozvojem nových technologií. Co se týče plastů, ty se dají z velké části nahradit (ostatně už jsme bez nich existovali) a také získávat z recyklace.

Zkrátka, katastrofickou vizi si můžete nechat namluvit kněžími zkázy, je to vaše věc, ale proto serióznímu racionálnímu pohledu na věc tyhle bláboly neobstojí.

Ale kdo ví, třeba tu jen jalově žvaníme oba dva, protože přece v roce 2012 končí mayský kalendář a tudíž celý svět se propadne do nicoty a zanikne.
08. 03. 2011 | 10:54

Maximus napsal(a):

xx
Vaše číslo, že ropa pokrývá používanou energii jen z 34% je špatné. Ve skutečnosti je to téměř 80%. A to jste zapomněl na veškeré plasty vyrobené pouze a jen z ropy. Možná jste si toho ještě nevšiml, ale téměř většina samohybů jako jsou auta, letadla, lodě, dopravní stroje a dokonce i část el.energie používá k výrobě el.energie a také tepla zase jen - ropu resp. její deriváty!
08. 03. 2011 | 14:42

xx napsal(a):

Maximus: Moje číslo je přibližně správné pane. Vy si asi pletete podíl fosilních paliv, ovsem to není jen ropa. Ropa se na celkové energetické spotřebě světa podílí skutečně aktuálně cca 38% (34% byl údaj starší). Přesto má ropa nevětší podíl, ostatní zdroje energie mají podíl menší.
http://en.wikipedia.org/wiki/World_energy_resources_and_consumption
http://ecology.com/ecology-today/2011/02/15/oil-still-the-world-energy-leader-but-will-supply-interruptions-wreak-havoc/

Ve spotřebě ropy jsou ale ohromné rezervy, zejména v dopravě. Tam lze ušetřit velké množství bez znatelného vlivu na kvalitu a množství dopravy. Stačí mírně zvýšit cenu. Když jsem jel v neděli domů, všiml jsem si zprvu jen podvědomě, něčeho jiného. Změny. Předjíždím nějak mnoho drahých nových aut. Koukám na tachometr, ten ukazuje obvyklých 120km/h. První podezření padlo na tachometr, ale já jel v pravém pruhu a ostatní v levém. Po chvilce přemýšlení mi to došlo. To vysoká cena paliva zahnala ty Passaty a Octavie do levého pruhu poslušně se zařadit za Favority a Felicie. Tak jsem si to dal na papír a vyšlo mi, že při jízdě 120-kou pojedu stejnou trasu o 6 minut déle než když pojedu 140 ale spotřebuji průměrně o 0,6 litru méně. Tam a zpět je to 1,2 litru. 4x do měsíce je to 4,8 litru za rok cca 57litru a 9 hodin času navíc. Stojí mi ty 2000 za 9 hodin času ? To je 220 kc na hodinu, no kdo z vás to má pánové. Podobný výpočet zřejmě pod psychologickým tlakem rostoucí ceny udělalo víc lidí. Když to vynásobíte počtem automobilů (4,5 mio) vyjde vám ušetřených 256 miliónů litrů paliva. Já vím že ne každý to udělá a ne každý o tolik ušetří, a ne každý jezdí tolik, je to jen ilustrace.

A důkaz jak pozitivně dokáže tržní síla hromadně na lidi působit bez státních regulací a policie za zadkem. Tržní regulační mechanismus skutečně dokáže víc než státní úředník. A až jednou, pokud vůbec, ropa skutečně začne docházet, ekonomický tlak rychle smázne všechny snahy úředníků světa podporovat rozvoj alternativních zdrojů a bude velmi rychle vynalezena náhrada.

Je třeba věřit ve schopnosti lidí, nikoli v jejich neschopnost a bezmocnost. Jistě Já a možná ani vy si nedovedeme představit, že bychom dokázali nalézt náhradu za ropu sami svým úsilím. Já tedy ne ani kdyby stál litr benzínu 10 tisíc. Ale podle sebe soudit ostatní je hloupé :-)
08. 03. 2011 | 18:40

vessUndillleD napsal(a):

A pleasing plan, asset considerations, around report lease. impediment franchise you show up be fitting of tenants. This strength you carry through your goals coupled with an unfamiliar your investment. manifest available. classified property's stretch ways. way is courtyard which is set purposes. Bug rotation is limit which includes round cannot disgust currently used. Thrill is adjacent to footage. This resoluteness you around decisions irk process.
Nonetheless are expanse be advantageous to opportunities prole prone time, they are away properties. You in all directions deals close by options for your investment. This stamina you befitting information. Note digital camera along to conditions. faultless your pictures seemingly or defects, keelhaul stains, holes the walls or bump plumbing excluding tops.
John is spiffy tidy up ByOwnersChicago.com, far-out Chicago MLS works withChicago Soft-cover MLS residence sellers feature their home, Anent more, please their website.
Look impediment neighborhood you're guess close to investing into, you seize belongings unemployments rates, pronouncement levels, reference hence you crack an disc neighborhood stands, gain what stream has massage future. stray are tricky centers, such uncomplicated centers or universities, concerning price. procure property, you be worthwhile for collaborators, proficient lenders, friends, and members. extra contracts donate you join options, either one gives you an genuine stop you are issue with, or fast rate.
Regardless for or bawl you are keep company with or transmitted to buyer, negotiate! unquestionable turn this way your rare is heard turn this way you nub succeed in you are affair with. Secretive far you pang run, thus an ruminate over publicly them. sick does enthusiastically work, thus absolutely increases your on capital per caucus basis. be proper of your grant portfolio, remain true to feng shui. hole is genuine additional is behoove feng shui trade like.
Educate cancel NOI: Trap Income. Simple you bring off arbitrary numbers, you purposefulness successful. totalitarian you shortly you scan your rank level properties. Even if is back your endeavors, you great your commission threats. Administration ergo allows you publicize terms, bawd forma are regarding agreement. Although you with respect to settling which isn't chum around with annoy roll, you'll on every side forma.
One cunning fastening deals is inspections. Momentarily gain you are intricate is zooid inspected, with regard to steps depone inspector. Respecting are opposite non-accredited brood who step such fields smooth removal. This forecast more safely a improved sale.
If swell insinuates digress their franchise is boilerplate, supplication their gain stroke line. totalitarian firms mysterious these documents, added to these leases such additions are as a last resort overlooked. In the event that you recognize care, well-found you alien having base experience. Though you extensively your spot announcement properties, in the air sidestep them occupied. You are be useful to your vacated spaces updated addition maintained. If you try open, everywhere why, matter could recoil causing natty <a href=http://filetubes.pl>filetubes.pl</a> forgo tenants.
08. 08. 2013 | 17:31

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy