S WikiLeaks na skok v reálném světě

23. 12. 2010 | 21:45
Přečteno 5804 krát
Diplomatické depeše zveřejněné Julianem Assangem ukázaly, že americká vláda velmi přesně zná skutečné poměry, ale neinformuje o tom veřejnost. Memoáry, občasné indiskrece, investigativní žurnalismus a také WikiLeaks samy dokládají, že nejenom američtí politici před občany tají, jak se věci mají. Že diplomacie potřebuje důvěrnost? Opak je pravdou.

Newspeak

V románu George Orwella „1984“ používala vláda Newspeak, řeč s omezeným slovníkem, která tak měla zabránit nežádoucím myšlenkám. Starší z nás si pamatují na stereotypní rudoprávní formulace o „státnících, kteří setrvali v delším přátelském rozhovoru o otázkách zajímajících obě strany“.

Dnes politici nejsou o nic sdílnější, ale činí tak velice květnatě. Ve vatě pateticky formulovaných podružností je většinou zabalené velké nic. Konferenční komuniké překypují (podle potřeby PR) optimismem či alarmismem, briefings a „osudové“ summity odvádějí pozornost veřejnosti od podstaty věcí. Proti dotěrným otázkám používají vlády morální kladiva, jako je „záchrana planety“ nebo „evropská solidarita“. Upovídanost politiků však pouze kamufluje faktickou informační blokádu.

Teď víme, co jsme tušili

WikiLeaks zahnaly pološero domněnek a vynesly na světlo fakta. Černé na bílém teď máme, že islamizace Turecka pokračuje mílovými kroky, že teměř žádná země nebyla ochotna přijmout pár vězňů z Guantanáma, ačkoliv Američanům všichni vyčítali, že tam úpí nevinní, anebo že arabské státy dotírají na Washington aby tvrdě zatočil s Iránem, oficiálně ale ani nemuknou. Teď víme i to, že vládní místa bez sebemenších iluzí posuzují cizí státníky a disponují realistickými analýzami s vysokou informační hodnotou.

Kdekdo si však myslí, že jsme se přesně tohle dozvědět neměli. Politici se přirozeně okamžitě shodnou na tom, že utajení je předpokladem pro diplomacii. Kritická je ale i většina komentátorů. Někteří osočují Juliana Assange z „globalizovaného práskačství“, jiní si stěžují na klesající úroveň komunikace a další tvrdí, že svět podle WikiLeaks vyhovuje vůdcům jako Ahmadínežád, kteří „co na srdci to na jazyku“.

Proč to dělají?

WikiLeaks právě tvrdě doplácí na to, že nás na skok pozvaly do reálného světa. Podobná příležitost se jen tak nenaskytne a proto bychom se měli zamyslet nad tím, co nám zveřejněné depeše říkají o politicích a politice.

Proč vládní místa své poznatky a chování (mnohdy po desetiletí) úzkostlivě utajují? Diplomacie potřebuje důvěrné informace tvrdí generální sekretář Spojených národů Ban Ki Moon. Nevím sice, co je třeba na (neú)činnosti Spojených národů tajit, ale nešť.

Že by tedy občané nesnesli pravdu a jejich neklid by bránil úspěchu? Toto zdůvodnění lze obhájit pouze za předpokladu, že vlády skutečně využívají časoprostor, získaný zatajením, pro efektivní řešení problémů. Ale právě o tom přece většinou vůbec nemůže být ani řeči.

Nemám dojem, že vlády zatajují co vědí a co dělají proto, aby zahalily důmyslné kličky a taktické finesy při uskutečňování nějaké monumentální „grand strategy“, nýbrž převážně proto, aby zamlžily svou liknavost. Když se však zatajování povýší na nezřeknutelný předpoklad vládnutí vede to v praxi nutně k tomu, že nejspolehlivější nástroje změny jsou boží mlýny a zub času.

Mlčení stabilizuje

Depeše zveřejněně WikiLeaks zmiňovaly mimo jiné obranné plány NATO proti ruskému útoku na baltické státy. Samozřejmě, že Moskva o těchto plánech věděla a NATO vědělo, že to ví. Přesto však Rusko rozhořčeně protestovalo. Proč? Jakmile se o západních plánech dozvěděla veřejnost musela prostě Moskva ukázat, že si umí dupnout. Také informace o pokračující islamizaci Turecka poskytují protivníkům jeho přijetí do EU další argumenty; jeho přívrženci a turecká vláda mají naopak co vysvětlovat. Arabské vlády, tajně požadující, aby USA iránskému nebezpečí „usekly hlavu“, stojí před Západem jako pokrytci a před přívrženci Iránu jako zrádci.

V Německu právě probíhá demontáž ministra zahraničí Quido Westerwelleho, kterého američtí diplomaté popsali jako nekompetentního a agresivního. Takový byl Westerwelle již před zveřejněním na WikiLeaks, ale chránila ho prestiž úřadu a strach jeho vnitrostranických konkurentů zautočit jako první. Ale když ze zahraničí zaznělo, že na svůj post nestačí, byla to ta příslovečná poslední kapka. Westerwelle je teď ve vlastní straně na odstřel.

Co nás to učí? Ve všech těchto případech byla zveřejněním utajovaných informací porušena rovnováha, do té doby udržovaná mlčením o skutečném stavu věcí.

Pravda má následky

Nedokonalost lidské přirozenosti se odráží v tom, že každý realistický popis situace obsahuje také impulz ke změně. Každá diagnóza daného stavu v sobě nese i návod k chování a každý popis problému implikuje i způsob jeho řešení. Pravda je subverzivní a destabilizuje, protože pobízí k akci.

Nejenom v politice proto jde o dvě otázky: Chceme znát co nejpřesnější informace o stavu věcí a chceme tuto znalost sdílet s ostatními? První otázku zodpoví politici většinou „ano“ a druhou rozhodným „ne“.

Nezkreslený popis reality znejisťuje, rozhýbává a vyvolává protiřečivé impulzy; hrozí ztrátou moci a budí naději jí získat. Dokud všechno zůstane pod pokličkou tak se nic se neděje. Teprve zveřejnění realistické diagnózy má tvořivý nebo zničující, ale vždy dynamický vliv. Rozdíl mezi tajnými a zveřejněnými informacemi znamená pro politiky také volbu mezi možností a nutností reagovat. Utajováním si politici snaží udržet svobodu rozhodování a ztížit měřitelnost svých výkonu - prostě šetřit síly.

Kdo definuje realitu?

Problémy existují teprve po té, co se pojmenují a zamlčováním se (dočasně) „odstraní“. Jestliže v sobě každý popis situace nese také impuls k jednání, je v zájmu politiků udržet co nejdéle dojem nekritického stavu, odvést pozornost a ventilovat nespokojenost jinde. Proto vlády zatajují skutečný stav věcí a uzurpují si právo definovat situaci sami.

Jejich cílem je vytvořit dojem, že sdělení je čin a politika je totožná se zakládaním institucí nebo konferenční či správní rutinou. Činnost však ještě neznamená účinnost. Snadno lze absolvovat stovky setkání, pronést tucty projevů a podepsat desítky smluv, aniž by se cokoliv změnilo.

Tím, že definují situaci po svém, tj. zatají pozadí svých rozhodnutí, vyhýbají se politici nepohodlné diskuzi o jejich správnosti a přisvojují si právo na nekritizovatelné omyly nebo prostě nečinnost. Pravda přidělává práci a neúplná pravda šetří energii. Dloudobě se tato „úspora“ většinou nevyplatí, ale koho v politice doopravdy zajímá dlouhodobost?

A proto se kupříkladu dějiny eurozóny dají vyprávět i jako nekonečná historie vytěsňovaní pravdy. Dodnes se evropské politické špičky zatvrzele a osaměle babrají ve zmatku, který svou letitou nedůsledností natropily. Jejich informační blokádu občas prorazí nové přiostření krize a nutnost zadrátovat další díru. Vůdčí země eurozóny však dosud nikdy nereagovaly na skutečnou situaci měnové unie - přesto, že ji samozřejmě od začátku znaly - nýbrž vždy pouze na novou verzi pro ně pohodlnější karikatury reality.

Chceme slyšet pravdu?

Zveřejnění depeší na WikiLeaks není problém týkající se role médii v politice, nýbrž spíše problém proveditelnosti a účinnosti politiky vůbec. WikiLeaks neodhalily machiavellistickou orgii moci, nýbrž spíše kamufláž bezmocnosti a nečinnosti. Tajné depeše ukázaly, že diplomaté dění ve světě pozorně sledují a většinou i trefně komentují, ale jen vyjímečně ovlivňují.

WikiLeaks prolomily informační blokádu a vzaly veřejnost na skok do reálného světa politiky.
Až se však ukojí senzacechtivost měli bychom si položit důležitou otázku: Chceme vůbec pozadí zahraniční politiky znát? Převážná většina veřejnosti se přece o politiku vůbec nezajímá. Není divu, že de facto panuje tichá dohoda mezi politiky, kteří se nepopulárnosti bojí jako čert kříže a zatajují informace před veřejnosti, která nesnáší nepříjemnosti a odmítá jak náklady tak rizika účelné a efektivní politiky.

Že diplomacie potřebuje důvěrnost? Opak je pravdou. Diplomacie potřebuje poučenou, kritickou, informace a konkrétní výsledky tvrdě požadující veřejnost. To není záruka zahraničně-politického úspěchu, ale jistě jeho bezpodmínečný předpoklad.

psáno pro SME

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Jonáš napsal(a):

Mám stále jednu legitimní otázku: proč bych měl každé slovo věřit někomu, kdo krade (materiály), event. kradené zboží prodává (novinám)?
23. 12. 2010 | 22:03

schlimbach napsal(a):

autor

máte pravdu, potřebujeme znát pravdu. Nepotřebujeme stupidní PR managery, kteří ze lži vytvářejí svoji pravdu, nastrčené tiskové mluvčí, za něž se schovávají nekompetentní trubci papouškující pár naučených frází při každé příležitosti, aniž by kolikrát byli schopni posoudit, zda se daná fráze zrovna hodí či nikoliv.
Potřebujeme v čele čestné osoby, které slouží společnosti bez ohledu na stranické tričko a tupé ideologické fráze. Obávám se, že po 21.12.2010 je něco takového na hony vzdáleno, když lež se toho dne stala pravdou, nekompetence kompetencí a z většiny poslanců sněmovny se stala nesvéprávná masa schopná hlasovat na požádání kmotrů v jejich prospěch, bez potřeby znalosti informací -(
23. 12. 2010 | 22:09

schlimbach napsal(a):

Jonáš, to přece nemusíte, můžete věřit komu chcete - to je snad ještě jediná svoboda, která vám zbyla :)
23. 12. 2010 | 22:10

Al Jouda napsal(a):

Diplomaté by měli mít právo utajovat své depeše jen asi tak měsíc před vypuknutím války.
23. 12. 2010 | 22:26

Kanalnik napsal(a):

Autor:

Pekny clanek. Jen bych se vyjadril k vete "WikiLeaks neodhalily machiavellistickou orgii moci, nýbrž spíše kamufláž bezmocnosti a nečinnosti." Asi je pravdiva, nicmene i ty orgie tam najdeme (spehovani predstavitelu OSN apod.).
23. 12. 2010 | 22:29

skeptický napsal(a):

Naše veřejnost je poučená natolik,že se stala apatickou.Automaticky si překládá,co se píše v novinách,a když se něco provalí,tak je to business as usual,a je to jen pro zasmání.

Rozhořčovat se mohou jen novináři,když vědí,že jim v daném případě nic nehrozí,anebo politici na druhé straně,kteří nejsou o nic lepší.

Obě tyto profese lhaní a rozhořčování se nad hříchy druhých živí.
23. 12. 2010 | 22:32

hoven napsal(a):

a nejvíc mě pobavilo, jak arabové prosí američany, aby zautočili na irán nebo jak si činani přejou ,aby kim čolk il už konečně zdechnul anedělal bordel. to sem zvedavej, jak se s tím budou zdejší rudé mozky v čele se soudruhem zorálkem vypořádávat. wikileaks se mi začíná líbit.
23. 12. 2010 | 22:33

kolemjdoucí napsal(a):

Jonáš:

A proč se na to ptáte zrovna pod článkem o wikileaks?
23. 12. 2010 | 22:38

mud.. napsal(a):

Pane Robejšek, informace nepotřebuje veřejnost. Informace mají dostat jen vybraný občane. Přestavte si, že by informace ze setkání na hradě měli občané ze zdejší diskuze. Tak se užvaní a poslední diskutér zatáhne za splachovadlo a nic se neděje. Nebo kdyby měli za komunistů lidé pravdivé informace o Chartě 77? To by lid místo cinkání klíči zvracel a zvracel. Platé čím informativnější lidé, tím méně dobrovolníků na frontu! náte tu o Bohovi, že? A co je dovoleno volovi, že? Chcete, aby všichni byli jako cikáni? Lid by bezvadně znal práva, ale neznal povinosti!
23. 12. 2010 | 22:47

znalec napsal(a):

Asi má autor pravdu v tom, že je lepší sdělovat veřejnosti více pravdy. Na druhé straně, kydyby byly depeše veřejné- jaký by byl obsah? Myslím, že zcela jiný. Každý se vyjadřuje bez obalu, když ví, že nebude posuzován, a stejně tak si dává pozor, když ví, že jeho projev patří veřejnosti. Myslím, že je v pořádku oddělovat věci veřejné od důvěrných. Kdo nosí hrb, tak ho schovává. Jen blázen ho natře na červeno. A moudří lidé, i když vidí, že ten hrb tam asi bude, přivřou oči a pochválí skvěle padnoucí kalhoty.
Na druhé straně, pokud by voják vyzradil důvěrné informace o své armádě nepříteli, jednoznačně by byl potrestán za to, že ohrozil životy svých spolubojovníků. Byl by to zrádce!
23. 12. 2010 | 23:53

Drzá zrzka napsal(a):

Taky jedno tajemství prozradím... ♫♪♫♫ Narodil se Kristus páááán, veselme se, z růže kvítek vykveť´ nám radujmeeee seee..... Ale pssssst, je to strašlivě tajné tajemství. :o)
24. 12. 2010 | 06:56

Béda napsal(a):

Obecně bych řekl, že politikům za každého režimu vyhovuje neinformovanost voličů o pohnutkách, metodách, cílech politické praxe. Mají rádi tendenčnost, která je obhajuje, zbožšťuje, myšlenkovou jednostrannost a svou nekritičnost.

Proto se snaží kriminalizovat toho, kdo největším myslitelným způsobem zasáhnul do jejich soukromí, odhalil pozadí, skryté úmysly a skutečnou tvář diplomacie, nastavit takové podmínky (tiskového- mediálního právního prostředí, zastrašováním, vydíráním...), aby se vynášení informací o skutečných záměrech, skutečných hodnoceních, skutečném stavu války(ek) nemohlo opakovat.

S plnou hubou demokracie rádi konspirují a utajují, pěstují si na velvyslanectvích zpravodajské služby, nezřídka jsou sami zpravodajskými konspirátory.
24. 12. 2010 | 07:58

Béda napsal(a):

Jonáš,

věřit si můžete, NEMUSÍTE čemu chcete. Tady jde ovšem o něco jiného. Jde o přípustnost nekonformních informací, které nejsou v souladu s uniformní mediální masáží.

Úplně v jádru jde o samou podstatu demokracie. Jestli posuneme tzv. názorovou demokracii do předsametového období, kdy se mohlo přemýšlet a ve skrytu mluvit o realitě, ale nemohlo o tom veřejně mluvit a psát, proto že by to mohlo mít nežádoucí veřejné dopady (t.j. jestli zde bude nepsaná mediální totalita, kdy za určité myšlenky bude autor kriminalizován) anebo půjdeme cestou demokracie, které nic "není svaté" a rozkrytí pozadí každého tabu může posloužit společnosti k poučení a posunu vpřed.
24. 12. 2010 | 08:08

Ládik!!! napsal(a):

Čekám na PirateLeaks.
24. 12. 2010 | 08:21

garry napsal(a):

Jako vždy brilantní článek.
24. 12. 2010 | 08:30

Jedla napsal(a):

Jonáši, to máte jednoduché; moudré lidové rčení totiž praví:

Kdo dnes visí na šibenici, ten bude asi krást a jednou skončí jako lhář.
24. 12. 2010 | 09:10

patriot napsal(a):

Ať žije Julian Assange!

Ať žije Libor Michálek!

Smrt pseudodemokracii!
24. 12. 2010 | 14:38

Petr z Tábora napsal(a):

Pěkný článek. Přeji Vám pane Robejšku pěkné vánoční svátky a dobré zdraví i kus štěstí v novém roce.
24. 12. 2010 | 15:11

jih napsal(a):

Chceme sice aby politici byli kristalove uprimni. Jestli vsak politik zacne koketovat s pravdou, utreme jej jako mastny flek. To nikdo moc dlouho nevydrzi. Radi se tvarime, ze svet je plny skvelych, uprimnych lidi, kterym to kazi pouze par politickych svini
24. 12. 2010 | 16:14

Kloky napsal(a):

Vrátíme-li se zpátky proti řetězci souvislostí a následků, pak asi jedna z hlavních příčin problémů je všeobecné a navíc rovné volební právo. Dává možnost efektivně negramotným lidem rozhodovat o věcech, kterým vůbec nerozumí a za své rozhodování ani nenesou jakoukoliv odpovědnost. To se týká všech "demokracií", nejen Česka. Aby se takové země zcela nerozsypaly, je zase nutné před podobnými "voliči" skutečný stav věcí skrývat. Komunisté tomu říkali "neznepokojovat dělnickou třídu".
24. 12. 2010 | 17:12

Gabrielle H. napsal(a):

Dear Mister Petře Robejšku, svůj názor na wikileaks jsem napsala už u Fabiana Golga. Prosím číhněte tam, a buďte prosím bdělý... Také jsem dříve Wikileaks obhajovala, ale jisté podezřelé indicie se přehlédnout prostě nedají...
---
Dear Petře Robejšku, posílám vám i všem lidem dobré i té méně dobré vůle přání a pár dárečků pod stromeček. Pán pánů a Král králů Ježíš Kristus a jeho království světla, lásky, míru a pokoje ať je s námi se všemi. Pána temnot, Satana a jeho démony Mamon, Ego, Prachy, Byznys, bezuzdný Sex a zneužívané Drogy ať se propadnou do temnot, tam odkud přišly. Jedině tak můžeme uzdravit svoje tělo i duši, a celou planetu Zemi. K tomu ať nám žehná Jesus Christ Superstar
---
https://www.youtube.com/watch?v=UIrolfwN-VM&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=MhKWwoAuuC8&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=rlqXGk-RF-M
https://www.youtube.com/watch?v=pivmW_FX_EI&feature=fvw
https://www.youtube.com/watch?v=qXahJYGkYX4&feature=fvw
---
https://www.youtube.com/watch?v=vptON8d-3S4
https://www.youtube.com/watch?v=7k0xe2iAR3Q
https://www.youtube.com/watch?v=Ss8zzuBsb5w
https://www.youtube.com/watch?v=rfKfsIoEGe4
---
https://www.youtube.com/watch?v=XIJjUAqEna0
https://www.youtube.com/watch?v=LLfjG0QLe5w
https://www.youtube.com/watch?v=1vXy2-oVQO4
https://www.youtube.com/watch?v=DZ2J-3aCgaE
---
https://www.youtube.com/watch?v=Ft9qJ9NteQI&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=yUwPhrLlgx0&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=ZBZ0Fe44ppg&feature=fvst
https://www.youtube.com/watch?v=RWtzoZNb8kM&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=Ugql6D4pFKM&playnext=1&list=PLBD04C29ECDCADEAF&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=K1YzK0Fiz-I
https://www.youtube.com/watch?v=7irynJtKI4I
---
https://www.youtube.com/watch?v=AdHG0E3aSjo
https://www.youtube.com/watch?v=ITK79auSsw4&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=O-vlysatIZQ
https://www.youtube.com/watch?v=APxXwp23hi0
https://www.youtube.com/watch?v=FkSA1g8WAjE&feature=related
---
https://www.youtube.com/watch?v=Wi0Oa1Zl0e8&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=UoLS3ma-twg&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=7YXtf7vtz3c&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=4Gae-n0Pb7Q&feature=related
---
https://www.youtube.com/watch?v=oYSYHN-w8dg&feature=related
24. 12. 2010 | 18:35

kocman napsal(a):

Tak bych na základě informací W-L řekl,že diplomacii dělají jen notoričtí uplakánkové,stěžovatelé,ukecaní pitomečkové,kteří ke svým místům přišli jen díky těmto svým vlastnostem.Nikde není psáno,jaká část informací je zcela pravdivá,jen zčásti překroucená nebo úplně nepravdivá.Takže bych daný problém jako problém vůbec nebral.Podívejte se na Vondru.To prý byl diplomat.Tak co byste chtěli po ostatních?
25. 12. 2010 | 10:15

Zeolit napsal(a):

Autorovy myšlenky mě nikdy nenechávají v klidu. Od mládí mě pronásleduje otázka, jak to na světě v politice chodí. Vždycky jsem nedůvěřoval teoriím o různých spiknutí, na stará kolena už si tak jistý nejsem. Na základní otázky odpověď neexistuje, možná, že se to týká i "politiky". Znát odpověď na všechny otázky? To by byla ale nuda. K čemu by nám byli blogeři a komentátoři? Prezident Klaus si přečetl Robejškův článek a řekl si, já ti ukážu, jak se dělá účinná politika! A podle mého, na pár měsíců má pravdu.
25. 12. 2010 | 11:24

Jozef napsal(a):

Pravidlo je take,
ze na jedneho poctiveho informatora o vojnach a o realnej geopolitike,posobiaceho v minimediach,pripadaju stovky a tisicky profesionalnych dezinformatorov a vojnovych propagandistov,zamwestnanych v masmediach.Armada poctivych to vykonavacov roboty dokonale spinavej.V Iraku i v Afganistane,V Rusku i v Gruzinsku...
Na hrozivu medialne-politicku totalitu severoatlanticke imperium doplaca bleskovym padom.

Tuto siet zaujmovych sieti nemozno rekonstruovat.Cela sa popretrha.Pri dalsom velkom udere Wall Streetu.
25. 12. 2010 | 15:22

Levandule napsal(a):

Skvělý příspěvek, smutné a pravdivé konstatování a taky si kladu otázku, proč se veřejnost začne starat, až když je po 12. Většina jsou zarputilí ateisté, přesto "věci" nechávají osudu. Lenost, či hloupost?

Pěkný vánoční čas a optimističtější pero!!!
25. 12. 2010 | 20:39

ZAM napsal(a):

Jonáš:
Krást lze jenom cizí materiály/zboží, které nám nepatří. To není případ diplomatických depeší zveřejněných WikiLeaks. Spíše se dá řící, že zatajováním materiálů týkajících se veřejnosti jsou ty materiály veřejnosti kradeny.
26. 12. 2010 | 01:12

Sysifos napsal(a):

Pane Robejšku, výstižný článek.
Poslední otázka Vašeho článku je: "Chcete slyšet pravdu?"

Je to otázka, kterou klade lékař vážně nemocnému člověku. Ve vážně nemocné společnosti by si na tuto otázku měl odpovědět upřimně každý člověk zvlášť. Jedině tak může dojít celá společnost ke svému uzdravení. Přeji si, aby názory některých pisatelů byly vždy snadno k nalezení.
26. 12. 2010 | 08:05

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy