Mohou si evropské národní energetiky dovolit jít vlastní cestou?

09. 12. 2013 | 19:44
Přečteno 4857 krát
Příspěvek při setkáni Institutu pro veřejnou diskusi na téma: „Evropská energetika na rozcestí: Jak v ní obstojí ta česká?“, 26. listopadu 2013.

Energie a bezpečnost

Jestliže chci tuto otázku seriózně zodpovědět, pak musím nejprve udělat několik poznámek ohledně širšího rámce, v němž se energetická politika odehrává:

1. Světovou konjunkturu mohou popohánět především rozvíjející se ekonomiky tzv. skupiny BRICS. Tyto země však používají energii neefektivně a snižují tak světovou nabídku. Nejsilnější a nejagresivnější z těchto aktérů, Čína se navíc snaží různými způsoby získat kontrolu nad zdroji energie v globálním měřítku.

2. Energie je dnes více než kdy jindy politická komodita a tím i součást boje o moc a globální dominanci. Nejnovějším příkladem proto je ruská instrumentalizace energie, která hrála před pár dny rozhodující roli při ukrajinském odmítnutí asociační smlouvy s EU.

3. Pro většinu evropských států je za těchto okolností energetická politika součástí (a pro země jako je Česká republika dokonce) nejdůležitějším prvkem bezpečnostní politiky.

4. Významná je skutečnost, že se soupeření o energetickou bezpečnost odehrává na pozadí dvou zásadních problémů současnosti:
– Jak generovat hospodářský růst;
– Jak rozdělovat blahobyt v globálním a národním měřítku;

Přerozdělování blahobytu

Zejména západní společnosti, ke kterým patří i Česká republika, se musí rozhodnout jaké mají potřeby a jsou-li schopny je uspokojovat i v budoucnosti. Osobně jsem toho názoru, že model konzumní společnosti s trvalým růstem blahobytu pro všechny není udržitelný a že se to ukáže v historicky krátké době.

Řešení otázky, jak generovat hospodářský růst a jak rozdělovat blahobyt v globálním i v národním měřítku, je představitelné pouze tak, že se buď uskrovní země skupiny BRICS a omezí očekávání svého obyvatelstva, nebo se uskrovní západní země. Obojí je krátkodobě jen obtížně představitelné a spojené s nebezpečím sociálních konfliktů. Nejrealističtější alternativa je maximálně efektivní využití všech dostupných technologii k výrobě energie a urychlený vývoj nových.

Tento proces a s ním spojené výzvy jsou zvládnutelné pouze na úrovni opravdu akceschopných polit-ekonomických jednotek a to jsou z mého hlediska národní státy. A tak se dostávám k zodpovězení první části otázky, zda si mohou jednotlivé evropské národní energetiky dovolit jít svou vlastní cestou.

Energetická politika Evropské Unie

Odpověď na tuto otázku je spojená s úvahou o tom, jak spolehlivě operuje evropská nadnárodní politická struktura, tedy Evropská unie. Rámec pro multinacionální energetickou politiku, který by měla tvořit EU, nefunguje. Tato nadnárodní organizace je strukturálně neschopná konzistentní strategicky zaměřené politiky, nejenom v energetické oblasti. Poslední doklad této skutečnosti je ztroskotání plynovodu Nabucco na jedné straně a nezodpovědná politika ve jménu tzv. globálního oteplování na straně druhé.

Politická efektivita EU sice nestačí na provádění evropské energetické politiky, ale je zřetelně dost vysoká na to, aby členské země přivedla do ještě větších problémů, než již mají. EU velmi dobře zvládá regulační předpisy o vysavačích a žárovkách, ale zcela selhává, pokud jde o aktivování teoreticky existující kontinentální moci Evropy pro efektivní energetickou politiku. Na námitku, že jí v tom brání egoismus států odpovím takto: Jestliže tato nadnárodní organizace není schopna fungovat tak, aby zorganizovala jak hospodářský potenciál spolku tak i různé národní zájmy jeho členů, tak aby v konečném důsledku byly členské země v lepší situaci, než kdyby operovaly na vlastní pěst, tak neplní svůj smysl.

Před několika týdny kritizovaly evropské energetické koncerny stoupající cenu energie jak pro podniky, tak i pro domácnosti. Zdůvodnily to rostoucími daněmi a nedostatečnými investicemi, které podkopávají možnost dlouhodobě plánovat. Producenti energie varovali před hrozícími výpadky v zásobování a požadovali zásadní změnu subvencování obnovitelných zdrojů. Energetické koncerny nastínily „worst case sénáře“ samozřejmě také proto, že sledují své vlastní komerční zájmy. Ale přesto se přikláním k názoru, že jejich varování je oprávněné.

Nakolik jsme autonomní?

Mohou si tedy evropské národní energetiky dovolit jít svou vlastní cestou? Některé si to dovolit mohou. Německo dokonce zvolilo velice riskantní vlastní cestu. Většina evropských národních ekonomik si však vlastní cestu dovolit nemůže, ale je přesto nucena se o ní alespoň pokusit, protože v Evropě neexistuje věrohodná nadnárodní energetická strategie.

Být autonomní znamená možnost říci „ne“, řekl kdysi Charles de Gaulle. Takto viděno není úplně autonomní nikdo na světě, ale všichni se o to pokouší. Spojené státy právě ukazují, jak operuje země, která se o energetickou autonomii může a chce snažit. Naše situace je v tomto ohledu jiná, ale z následujících důvodů nikoliv beznadějná.

1. Selhání celoevropské energetické politiky a strategický význam energie jako komodity povedou k tomu, že se některé evropské země budou pokoušet zabezpečit své zásobování energii i za cenu porušování evropských smluv a spolkové disciplíny.

2. Zmatečnost celoevropské energetické politiky otevírá možnosti k relativně samostatnému postupu členských zemí.

Česká republika má poměrně dobré předpoklady pro to, aby udělala z nouze cnost a prováděla pro sebe co možná nejefektivnější energetickou politiku „vedle“ Evropské unie. Usnadňuje to jednak silná pozice a vysoká akceptance jaderné energie ve společnosti, dosud poměrně rozumné chování vlád České republiky a akceschopnost malého státu oproti nepohyblivému nadnárodnímu golemovi.

Rozhodující však je, aby české politické a ekonomické elity pochopily, že mají přes všechny rozdílnosti společnou povinnost a zodpovědnost. Totiž sloužit národním zájmům České republiky. V žádné jiné otázce týkající se naší budoucnosti to není tak důležité jako při zajišťování energetické bezpečnosti.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

hovorka11 napsal(a):

Íránu jsme na rozkaz USA odřízli plyn a ropu od EU. V Líbyi nám All- kaidá poskytuje cca 20% původní těžby, v Sýrii to vypadá, že All-kaida Kataru a Saudské arábii plynovody nevybojuje. Dobytí tranzitní Ukrajiny je taky ve hvězdách. Pokuty rusákům za to, že jsou v jejich vlastnictví plynovody v zemích EU je taky zvláštní podraz, natož blokování výstavby South- streamu je hazard pro nás do budoucna.
Co kdyby jsme se vykašlali na pokryteckou a All- kaidou prolezlou EU a dohodli se jako Švýcaři, že nebudeme krást a válčit ale obchodovat s Íránem ?

http://cs.wikipedia.org/wiki/South_Stream
09. 12. 2013 | 20:16

jozef napsal(a):

No fuj!
Tradicne cynicky protieuropsky a tym aj proticesky text p.Robejska.
Autor asi predpoklada,ze medialne vzdelanych politicko-ekonomickych analfabetov medzi posluchacmi je velka vacsina a na na osoby pri zdravom rozume autor kasle.
Politicko-ekonomickych analfabetov,ktori by spapali,co autor nakeca,vsak je uz minimum aj v ceskej rozhodujucej sfere/v deciznej hospodarskej sfere/.Text ma teda zmysel len pred volbami/ pre protieuropskych fanatikov a teda aj pre hospodarskych blaznov, samovrahov/.

Europske staty su zivotne prepojene mnohymi,najma hospodarskymi putami.To dnes nevidi len ten,kto to velmi nechce vidiet.Zivotne su prepojene a v tej prepojenosti su europske staty aj zivotne ohrozene.
V poslednych rokoch najviac ohrozene su europske staty prave politikou,ktora sa snazi problemy dolara riesit na ukor eura,politikou, ktorej su narody Europy i buducnost Europy, absolutne ukradnute,politikou divide et impera nielen na vycode Europy,ale v celej Europe.
Politikou,ktorej v mnohych blogoch agentom je aj pan Robejsek.
09. 12. 2013 | 20:37

energie sama o sobě neznamená nic napsal(a):

No EU by se svejma španělskejma rytmama a vysavačema měla jít do.
Tam.
Dívat se ještě rok na komedii kolem eura (CZK má má teď přesně netto 27,50 ku 1 kousku, to je 20% nad plán) a čachry ČNB pokoušející se s ním vyrovnat (které nás vedou rovnou do bažin) než to Němci odpískají a my budeme o dvě otočky spirály níž, než jsme teď ....to opravdu nevidím důvod se nedohodnout s BRICS na vlastní brdo. Dokud máme aspoň trochu šanci.
Jakmile ve Strakovce dosedne Rovnátko, je po ptákách.

Kurs zlata se otočil na 1230ti, což mě zklamalo, ale někdo prostě nevydržel s nervama. To se asi dalo čekat.
Virtuální papír v dohledné době ztratí veškerou cenu.
Co je mnohem horší, tu cenu ztratí i celá škála věcných hodnot. Málokdo si to uvědomuje, ale Němci přežili hyperinflaci dvacátých let vyvolanou Reichsbankou na popud vlády proto, že jejich průmysl se nezastavil.
U nás ceny potravin vyletí úměrně znehodnocení papíru, ale nikdo nebude vydělávat.

Státní zaměstnanci si budou hýčkat na kontech kvanta nul, které nebudou nic znamenat a všichni ostatní budou krást na poli brambory nebo okousávat kůru v lese.
Z hajného se stane vysoce rizikový džob.
Němci budou muset zavřít hranice.
Je potřeba si vybavit, kdo nám Rovnátko vydemontroval.
Nikdo, kdo by nám chtěl něco dobrého.
09. 12. 2013 | 20:37

Maximus napsal(a):

Pro náš slušný život existuje posloupnost priorit a energie je jedna z těch nejvyšších. Proto je s podivem, že máme ministerstva snad i pro oslavy a kulatá výročí a energie jsou jaksi začleněna někde v gescích více ministerstvech a st. úřadech. Ne, že bych vítal a přeceňoval jejich význam, ale už tento prostý pohled svědčí o tom, že něco není u nás v pořádku a budoucnost nás na to dost tvrdě a nevybíravým způsobem upozorní. Jinak stát, který by měl vše ohlídat a regulovat jaksi netuší, že chování lidí a firem a hospodářských subjektů lze jednoduše ovlivňovat a tedy regulovat do potřebného stavu prostě cenou finálního výrobku a v tomto případě energií tj. plynu, ropy, elektřiny, uhlí a dalších energetických komodit a tím by mohl efektivně jejich chování oblivňovat. Zatím jde vývoj spíše naprosto špatným směrem a místo tepelných čerpadel a plynového vytápéní občané pálí v předpotopních kotlech s mizernou účinností kde co a smrad kolem měst a obcí je toho dokladem. Rovněž fotovoltaika ničí velké firmy a tahá peníze z kapes občanům a na všem vydělávají chytráci a výrobci panelů kdesi v Číně. A to je jen nástin tohoto nedobrého stavu a zelení mozci ješte navíc torpédují dostavbu JETE což je skutečná ekologická a efektivní výroba elektŕiny. No a noví pašáci vymýšlí zase nová ministerstav a energetika je zase někde vzadu upozadněná, jenže ona to nám všem brzo po malém současném uvolnění pěkně spočítá. Na to můžete vzít jed.
Hezký večer všem.
09. 12. 2013 | 20:48

kokoshka napsal(a):

Jdi kam chceš,Robejšku,prvni budeš libat boty Putinu když Te Julka odřizne od plynu!
09. 12. 2013 | 20:49

pohřební služba A. Straširybky napsal(a):

EU ústy Klause Dietera Borchardta právě sdělila Rakousku, Bulharsku, Chorvatsku Řecku, Maďarsku, Srbsku a Slovinsku, že jejich smlouvy o plynovodu Southstream jsou proti platnému evropskému právu a že kdyby plyn chtěli přecejen odebírat, EK se jim pomstí.
Barroso se navíc nechal slyšet, že ne Sedláček, ale tatarští džihádisté v ulicích Kyjeva píší nový evropský narativ.
Myslím, že to jsou poslední dva hřebíky, víc není potřeba.
09. 12. 2013 | 20:57

žvaním - tedy jsem napsal(a):

"...Zejména západní společnosti, ke kterým patří i Česká republika, se musí rozhodnout jaké mají potřeby a jsou-li schopny je uspokojovat i v budoucnosti. Osobně jsem toho názoru, že model konzumní společnosti s trvalým růstem blahobytu pro všechny není udržitelný a že se to ukáže v historicky krátké době. ..."

Ano, také si myslím, že blahobyt by měli zažívat jen ti nejbohatší. A vybudovat tak jedinou spraveldivou společnost na světě - komunismus bohatých /nám dle našich potřeb, ostatní nám dle toho jak jim nařídíme -tito s etedy musí uskrovnit...jak správně píše pan Robejšek/.

"...Politická efektivita EU sice nestačí na provádění evropské energetické politiky, ale je zřetelně dost vysoká na to, aby členské země přivedla do ještě větších problémů, než již mají. EU velmi dobře zvládá regulační předpisy o vysavačích a žárovkách, ale zcela selhává, pokud jde o aktivování teoreticky existující kontinentální moci Evropy pro efektivní energetickou politiku...."

Jistě, v jednání např. s Gazpromem by byl mnohem úspěšnějším např. Rusnok nebo Kalousek, před nimi by šéfové Gazpromu poklekli na kolena a svou tržní sílu by přizpůsobili jejich požadavkům.

"...1. Selhání celoevropské energetické politiky a strategický význam energie jako komodity povedou k tomu, že se některé evropské země budou pokoušet zabezpečit své zásobování energii i za cenu porušování evropských smluv a spolkové disciplíny...."

A co když ne, pane Robejšku, jakou odpovědnost ponesete vy osobně ? :)))

"...Česká republika má poměrně dobré předpoklady pro to, aby udělala z nouze cnost a prováděla pro sebe co možná nejefektivnější energetickou politiku „vedle“ Evropské unie. Usnadňuje to jednak silná pozice a vysoká akceptance jaderné energie ve společnosti, dosud poměrně rozumné chování vlád České republiky a akceschopnost malého státu oproti nepohyblivému nadnárodnímu golemovi...."

Hmm, takže Temelín, proč jste to nevzal hákem, pane Robejšku, proč ten klinč ?

Pane Robejšku, na čem či kom jste Vy vlastně nezávislý ?

Ha, ha, ha....:)))
09. 12. 2013 | 21:00

kokoshka napsal(a):

Hrdinne bojovniky za energetickou nezavislost jako Robejšek nadelavaji do kalhot když jim Putin přivře kohoutek!
09. 12. 2013 | 21:00

JiB napsal(a):

Autorovi bych doporučil seznámit se s článkem:
„Úvaha nad energetickou politikou ČR a Německa“

http://energetika.tzb-info.cz/energeticka-politika/8217-uvaha-nad-energetickou-politikou-cr-a-nemecka
09. 12. 2013 | 21:10

Občan napsal(a):

Žádný "Institut pro veřejnou diskusi" neexistoval a neexistuje; resp. neexistuje žádný takový právní subjekt.

To, co se za něj vydává, je PR a marketingová agentura Communa s.r.o., Ovenecká 9, Praha 7 (Mindošová, Pirnerová).
Otázka tedy zní - PRO KOHO dělají ty dvě PR a marketing pod názvy "Institu pro veřejnou diskusi" a "Místo pro život"?
Že by ČEZ?

Zejména to druhé forum je má opravdu výživné obsazení:
http://www.mistoprozivot.com/cs/kolegium_mista_pro_zivot

Vo co teda ve skutečnosti vlastně gou?
09. 12. 2013 | 21:12

kokoshka napsal(a):

Protože je treba Robejškum lhat,rušit ustanovene smluvy ktere ruska strana dodržuje a podpořit copatou zlodejku plynu ktera nechala umrznout pulku Evropy protože je takove nařizeni z Bruselu.Robejšek skače jak poslušny pejsek.
09. 12. 2013 | 21:28

kokoshka napsal(a):

Tak odpojse,Robejšku od ruskeho plynu a lukojlovske ropy!V čem je problem?
"Aale,ne ne,ja Petr Robejšek potřebuji čas na přemyšleni?"
Bratři Polaci nejak nespechaji pomoci s bridlicovym plynem a Zelene v EU zakazuji jaderne elektrarny!
09. 12. 2013 | 21:38

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

JiB
Zajímavý článek, odpovídá realitě, snad jen že opomíjí shale oil těžitelný v Rusku, v Číně...kde to může jít možná pod 70 USD /barel.
Je také pravda, že nízké ceny ropy /40 - 50 USD/ by byly pro svět zničující.
09. 12. 2013 | 21:39

kokoshka napsal(a):

Protože tahle obehrana pisnička všem uvizla v zubech,kdo chce muže vypovedet smlouvy s Gazpromem,ale Robejškove buhviproč to nedelaji!
Lhaři,pokrytci,farisejove!!!
09. 12. 2013 | 21:45

xerox napsal(a):

p. robejšku ... zase takovej křečovitej blog , ale jinak celkem dobrý ...

,, ... nejagresivnější z těchto aktérů, Čína se navíc snaží různými způsoby získat kontrolu nad zdroji energie v globálním měřítku ,,

nějak jste pozapomněl na ,, neagresivní ,, usa , které si ještě donedávna chodilo ,, mírumilovně ,, pro ropu kam se mu zachtělo ... nebýt ruska , tak by to tentokrát ,, mírumilovně ,, odnesla sýrie ... no už maj břidlice , tak snad bude chvíli klid a mír ... :-)

jinak chválím jestli jsem správně pochopil , že podporujete v čechách jádro , potažmo jeho rozšíření - tedy i dostavbu temelína ... elek. energie je zřejmě už to jediné a poslední v čem jsme ještě soběstační a je to navíc pod kontrolou státu , tak snad při tom zůstane ...

s tím termínem - česká ,, elita ,, bych byl skutečně opatrný , jak se to tady vede po listopadu jde spíš o - česká jelita ...
no a ta eu i my budeme vždycky závislé na rusku co se týká ropy a plynu ... tam se nic zásadního v dohledné době hned tak nevyšpekuluje ...
snad jen dostat zpátky v evropě pod kontrolu veřejnosti formou vlastnění podílu akcií podniků jako vodárny , plynárny a elektrárny ... děje se tak v mnohých zemích , jenom u nás stále nic , dokonce se o tom ,, taktně ,, mediálně mlčí ...
09. 12. 2013 | 21:46

JiB napsal(a):

Když už jsme se dostali i k těžitelným zásobám ropy … (;-).

„Jak dlouho nám ještě vydrží ropa?“
Datum: 27.5.2013 | Autor: doc. Ing. Igor Linhart, CSc., VŠCHT Praha

http://energetika.tzb-info.cz/9959-jak-dlouho-nam-jeste-vydrzi-ropa
09. 12. 2013 | 21:58

tajemný pan H napsal(a):

soudruzi,
musíte trochu zmenit retoriku, i když vím, že to bude těžké, nebot rudé právo vam vytesalo díru do rudého h...a v hlave a ta pujde už těžko zacelit. USA je energeticky soběstačné a v budoucnosti bude plyn i ropu vyvážet. nepotřebuje ani ropu arabů, ani plyn leonida iljiče putina. problem má EU, čína i indie.
09. 12. 2013 | 22:00

Občan napsal(a):

Až si amíci zničí vodní zdroje kvůlivá těžbě břidlicového plynu, tak budou žrát břidlici a lemtat zkapalnělý plyn.
http://www.forbes.com/sites/kensilverstein/2013/11/17/water-shortages-could-dry-up-shale-gas-craze/

No, a my budeme dál pokorně kupovat plyn od Rusů, vyrábět elektřinu v JE, hákovat v asijských montovnách a vyvážet amíkům vodu v PETflaškách. Pohoda džez :o))
09. 12. 2013 | 22:10

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

JiB
Zkuste i :
http://www.pwc.com/en_GX/gx/oil-gas-energy/publications/pdfs/pwc-shale-oil.pdf
Dobrou.
09. 12. 2013 | 22:11

JiB napsal(a):

Budoucnost energetiky
Tři velké energetické sázky

Datum: 19.3.2012 | Autor: Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. | Recenzent: RNDr. Jan Mlynář, Ph.D., Ústav fyziky plazmatu AV ČR

http://energetika.tzb-info.cz/energeticka-politika/8384-budoucnost-energetiky
09. 12. 2013 | 22:29

JiB napsal(a):

komunista z Lehman Brothers

http://cs.wikipedia.org/wiki/ERoEI

také přeji dobrou
09. 12. 2013 | 22:34

tajemný pan H napsal(a):

souzi,
vychází kniha pamětí souha štěpána. obdivovatele klause a čínského otrockého kapitalismu. něco opravdu hodně nechutného. a protože mirka znám, tak vím, že si vubec neuvedomuje, že je to uchylné nemocné prase. a je mi ho líto. vubec za to nemuže. nenechme se zmást šílencema.
10. 12. 2013 | 00:26

Ládik!!! napsal(a):

Pro letošek jsem v sobotu sejmul ještě jeden suchý dub. Potomkům stromy utěšeně rostou. Teplo je zajištěno, v případě potřeby se na tom dá vařit (bez plynu i elektřiny). El. en. pro osvětlení a provoz pc se dá akumulovat. Důležitější je vlastní voda, nejlépe se samospádem (bez pohonu čerpadla).
10. 12. 2013 | 05:46

JF napsal(a):

JiB: jen malá poznámka - další výhodou OZE je jejich škálůovatelnost výkonu i výroby - je tedy prakticky dostupná a politicky svobodnější než koncetrované zdroje. Limity OZE jsou nyní více politické něž ekonomické či technické resp. OZE příliš rychle nahrazují (i potenciálně) investice do konvenčních zdrojů čímž je činí ztrátovými. Takže cílový stav i z hlediska politiky by měl mířit k menším zdrojům než umožňují fůze či množivé reaktory. Tyto spíš pak používat pro strategické či vědecké účely.
10. 12. 2013 | 10:40

jozka napsal(a):

JF:

ad další výhodou OZE je jejich škálůovatelnost výkonu i výroby

Souhlas. Jen je potreba dodat, ze to skalovani probiha za provozu. Fouka/ nefouka, sviti/nesviti...
10. 12. 2013 | 12:14

JF napsal(a):

jozka: samozřejmě hovoříme o jistém průměru nikoliv okamžitých výkonech a tedy nějakých instalovaných kapacitách. Leda že bychom poručily větru, dešti ... ale to už tu snad bylo ačkoliv se tehdy kupodivu přesto investovalo do uhlí a jádra ... není to blázinec? ;-)
10. 12. 2013 | 12:34

Prajak napsal(a):

"Jestliže tato nadnárodní organizace není schopna fungovat tak, aby zorganizovala jak hospodářský potenciál spolku tak i různé národní zájmy jeho členů, tak aby v konečném důsledku byly členské země v lepší situaci, než kdyby operovaly na vlastní pěst, tak neplní svůj smysl."

BINGO! Racionální zhodnocení euroskepticismu (spíš eurorealismu) par exellence. Ne ideologii, která popírá realitu!
10. 12. 2013 | 13:51

franky napsal(a):

Je velmi pravděpodobné, že model konzumní společnosti s výstupem trvalého růstu blahobytu pro všechny není udržitelný. V současné době transformující se společnosti ve společnost informační se přetrvávající model konzumní společnosti projevuje růstem blahobytu pro úspěšné jedince. Je otázkou jak se doprovodné negativní vlivy stávajího modelu budou projevovat v sociální a společenské oblasti a zda model konzumní společnosti nebude nahrazen jiným modelem zajišťujícím třeba i výrazně diferencovaný růst blahobytu pro všechny. S ohledem na odlišnou úroveň lidského potenciálu jednotlivců, v návaznosti na odlišné biologické, geografické, demografické a výrobní faktory budou se jednotlivé státy či či jejich seskupení dále odlišovat v zajišťování růstu blahobytu pro "své" obyvatelstvo. Pokud budou existovat (a ty ještě mnoho generací budou existovat), ekonomicko-politické a tím také strategické organizační jednotky, budou se odlišovat svojí strategií a reálnými výstupy této strategie. Velikost jednotky se tak bude odvíjet od konzistentnosti vazeb mezi ekonomickou, sociální a politickou oblastí. Evropská unie je typickou ukázkou nekonzistentnosti a proto nemůže zajišťovat konkurenceschopnost ve vztahu k jiným konzistentním jednotkám jako jsou USA, Čína, Japonsko apod. Autonomní jednotkou neznamená v dnešním světě dělat si vše podle svého, vždy je nutno respektovat vývoj okolí. Autonomní jednotka si může vytvářet svoji strategii, ale tato musí respektovat, chceli být úspěšná, strategii uplatňovanou ostatními organizačními jednotkami v daném segmentu zájmu. Představa jednotné světové strategické organizační jednotky je v současné době utopistickou představou. Vzniklý globalizovaný prostor vymezující parametry konkurence budou strategicky dobývat jednotlivé, různě veliké organizační jednotky jejichž velikost se bude odvíjet od výhod integrace případně dezintegrace jednotlivých lokalit, tak jak se bude měnit hodnota těchto lokalit ve vztahu k potřebné konkurenční výhodě většího celku. V této zemi je třeba urychleně obnovit kontrolu a řízení současnosti jako strategické ekonomicko-sociálně-politické organizační jednotky, ve smyslu suverénního národního státu tvořícího si vlastní dlouhodobou strategii a politiku rozvoje, která má-li být úspěšná musí respektovat vývoj ve svém okolí. V tomto smyslu si může Česká republika jít vlastní cestou. Kdo není schopen řídit současnost, není schopen formulovat budoucnost. A tomu se hodí pořád se odvolávat na strategii a politiku Evropské unie, která ale neexistuje.
10. 12. 2013 | 14:27

KvL napsal(a):

Dneska nic, ale jen jeden zajímavý údaj:
Město s asi 10 000 obyvateli potřebovalo v roce 1901 cca 430kW (pára + nafta), to je 43W/obyvatel, tedy toto je špičkový údaj bez průmyslu, ten byl v oblasti zejména lehký a potravinářský (mlýny, cukrovary, pivovar, pila (vše na páru)

Nyní je tu otázka pro všechny: Je možné dosáhnout spotřeby elektřiny na osobu jen v hodnotě 3-4 násobku hodnoty z roku 1901?

(Otázka zejména pro zelené)
10. 12. 2013 | 16:44

JiB napsal(a):

JF,
vy jste onen odkaz zjevně nečetl a nebo ne dost pozorně. Prosím ještě jednou znova, lépe a celý …(;-)!

http://energetika.tzb-info.cz/energeticka-politika/8384-budoucnost-energetiky
10. 12. 2013 | 17:05

hovorka11 napsal(a):

Amici mají tolik břidličného plynu, že s tím vydrží 3 až 5 let při současné rentabilnosti těžby.
Čína a Indie zvyšuje spotřebu, takže okolo roku 2018 amici budou závislí na arabských dodávkách stejně jak někdy předloni, pokud plyn nezdraží. Potom budou těžit z méně rentabilních zdrojů.
--------------
Americký břidlicový plyn amikům nic nevyřešil, jen posunul jejich problémy o cca 5 let !
10. 12. 2013 | 17:40

džon uzený bok napsal(a):

to je zase analýza jako noha pane bobejšek. "příspěvek" k diskusi..
příště nám sdělíte s vážnou tváří, že podle vašeho odhadu přijde po neděli pondělí.
sdělovat banality jako překvapivé výsledky hlubokého myšlení je vlastnost, kterou konkurujete čelným myslitelům současného česka, například klausovi se zemanem.
zvláštní kouzlo tomu dodává, že tyto své, jak by řekl pan Topolánek, vysoce kvalifikované vývody, sdělujete usazen ve vámi tak kritizovaným německu, odkud se vám zdá se moc nechce
10. 12. 2013 | 21:32

šašek z Jihlavy napsal(a):

komunista z Lehman Brothers napsal(a):
JiB
Zajímavý článek, odpovídá realitě, snad jen že opomíjí shale oil těžitelný v Rusku, v Číně...kde to může jít možná pod 70 USD /barel.
Je také pravda, že nízké ceny ropy /40 - 50 USD/ by byly pro svět zničující.
09. 12. 2013 | 21:39
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Můžete mě poučit, co to je ten "shale oil"? Doufám, že to není tak úzký profil, jako myší olej, na který se po leta stávaly v Moskvě dlouhé fronty (maus-oleum).
11. 12. 2013 | 10:26

JF napsal(a):

JiB: v kterém bodě? myslím že se víceméně nerozcházíme - jen spíš řekl bych akcentuji tu limitnost i těch jaderných zdrojů včetně jejich technologické i politické náročnosti - kdy se koncentruje příliš rozdíl mezi výrobcem a spotřebitelem.
11. 12. 2013 | 21:52

jogín napsal(a):

Zbývá dodat maličkost- pořádný díl smetany za placení elektřiny slíznou ne výrobci, ale distributoři. A užitečnost výdajů na distribuci je vidět na německých sítích, neschopných převést špičky z větráků na jih.
16. 12. 2013 | 22:52

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy