Interpelace Pražana Pavla Béma

21. 09. 2012 | 14:35
Přečteno 4645 krát
Pavel Bém na zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy (20. 9. 2012) prokázal nejen bravurní znalost jednacího řádu, ale i nesmírnou drzost a sebestřednost, které se ve vysokých funkcích naučil.


Pavel Bém není pouhým občanem, je zároveň poslancem Parlamentu ČR. Podle právního řádu České republiky má každý člen vlády, poslanec a senátor právo požádat na kterémkoli zasedání zastupitelstva obce či kraje o slovo, které mu musí být uděleno. A protože jednací řád zastupitelstva hlavního města Prahy nestanoví žádné další podmínky tohoto vystoupení, může se vyjádřit absolutně ke všemu a navíc v neomezeném časovém rozsahu. Přesně této nedokonalosti jednacího řádu využil bývalý pražský primátor a současný poslanec Pavel Bém, když se v hloučku svých příznivců přihlásil zvednutím ruky o slovo těsně předtím, než předsedající náměstek primátora Tomáš Hudeček ukončil rozpravu k tisku č. 1085 – zpráva o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. Pololetí 2012.

V následujícím „kratičkém“ vystoupení, které sedmkrát přesáhlo rozsah povolené interpelace obyčejného občana, se Pavel Bém zaměřil i na kritiku postupu Prahy, která před nedávnem konečně podnikla první kroky k rozkrytí krádeží v Dopravním podniku hl. m. Prahy, jehož je jediným akcionářem. A protože Pavlu Bémovi bylo uděleno slovo ihned, jak se o něj přihlásil, tedy po ukončení rozpravy k tisku č. 1085, nemohl již žádný zastupitel na jeho vystoupení k tomuto bodu zareagovat. Pro úplnost je třeba říci, že opětovné otevření bodu jednání zastupitelé již neschválili.

Pro ilustraci srovnejme, jak jednací řád pražského zastupitelstva v čl. 27a a jeho výklad příslušnými úředníky upravuje podmínky, za kterých mohou Pražané interpelovat své volené zástupce.

V první řadě je občanům Prahy vyhrazen pevný časový bod, a sice doba od 12.30 hod. do 13.15 hod., tedy polední pauza, během které zastupitelé, s výjimkou předsedajícího, houfně vyrážejí na oběd. Na výše uvedeném zasedání jsem shodou okolností vystoupila s první interpelací občana a mohu proto jejich hromadný úprk ze sálu osobně potvrdit.

K interpelaci občana je samozřejmě nutné se předem přihlásit a to dle jednacího řádu do 9:30 hod. dne, kdy se koná zasedání zastupitelstva, avšak dle výkladu úředníků magistrátu pouze v den konání zastupitelstva v době od 8:00 do 9:30 hod. Elektronické přihlášky se nepřijímají.

Počet interpelací občana na jednom zasedání zastupitelstva je omezen na 2 interpelace (reálná šance na přednesení dvou interpelací se však rovná nule).

V 10.00 hod. se losuje pořadí, ve kterém budou interpelace předneseny, reálnou šanci má zhruba prvních deset šťastlivců.

Následně je seznam vylosovaných interpelací vyvěšen na nástěnku, telefonické dotazy k vylosovanému pořadí se v zásadě nepřipouští. Pouze v případě, že stejně jako já narazíte na ochotnou úřednici, můžete si zavolat na její soukromý mobilní telefon.

Dále jednací řád stanoví časové omezení jedné interpelace na 3 minuty, odpověď na interpelaci může zabrat maximálně 5 minut, následující doplňující otázka již jen 1 minutu a odpověď na ni na 2 minuty. Jedna interpelace tedy může trvat maximálně 11 minut a to včetně reakce interpelovaných zastupitelů.

Jak sami vidíte, podmínky pro občana a pro občana Pavla Béma jsou dnes nesrovnatelné. Nezbývá než se těšit, až pan poslanec nejpozději v květnu 2014 klesne z nebeských výšin k nám obyčejným občanům.

Zkrácený záznam vystoupení Pavla Béma můžete sledovat zde:

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

český maloměšťák napsal(a):

Interpopelace a fíííífink /brífink Fifinkovské kvality/ - nové významy popisu reality ....nová pojmenování - nová slova.

Bém je Čech a kdo není Čech tak neskáče jako Bém.

Bem, bem , bem !
21. 09. 2012 | 15:09

měšťan napsal(a):

Předsedající schůze rozstřikoval hormony ještě dvacet minut po tom, co Bém skončil.
Hurá!!!!
21. 09. 2012 | 15:16

david napsal(a):

Pavel Bém se pokusil vstoupit do stejné řeky jako před lety. Bohužel se od té doby situace na magistrátu poněkud změnila :)) Ještě v roce 2010 takovéhle proslovy a chování předváděl běžně, a všichni mu to žrali i s navijákem.
21. 09. 2012 | 15:33

TomášL napsal(a):

Třeba bude nominován za Prahu do PSP ČR na prvním místě na kandidátce... Poté rok 2018. Tedy já budu volit ODS, jako člověk žijící v Praze, a Bém na prvním místě mi rozhodně nevadí. Horší by bylo, kdyby se k moci dostali Zelení!
21. 09. 2012 | 15:41

david napsal(a):

TomášL - vy vlastníte nějakou firmu napojenou na bémovské křídlo ODS? Jestli ne, tak moc nechápu důvod. Nemohl byste to nějak rozvést? Za předpokladu, že to není také trolling.
21. 09. 2012 | 15:51

resl napsal(a):

Nezajímám se o interpelace v zastupitelstvu Prahy, ale nenechává mě klidným to tiché ponižování občana, kterému určuje podmínky člověk, mnou placený. A tady je velký rozdíl mezi občanskou společností u nás a "venku." To je ta společnost, co ji nenávidí Klaus a co ji nechtějí ti, kteří ho milují. Docela bych si hodil šutrem do oken Magistrátu, nebo Sněmovny. Bejt vámi, už bych mě neštval.
21. 09. 2012 | 15:56

TomášL napsal(a):

Davide,

snad jste si zažil minulé volby (2010), kde se psal/skloňoval boj s korupci atp. Chcete zažít staronovou volební taškařici s novými komparsisty? Děkuji, nechci! :-)

PS: Nepodnikám.
PS2: Mimochodem očekávám návrat voličů z TOP-ky do ODS díky dnešnímu primátorovi.
21. 09. 2012 | 16:01

Yfča napsal(a):

Kamarád pana Janouška zřejmě dostal informace, že se daří jeho kamarádům zamést zlodějny pod koberec, takže začal vystrkovat růžky...
21. 09. 2012 | 16:01

nestor napsal(a):

Petra Bielinova: Drzost je nazyvat drzosti a sebestrednosti to, ze nekdo vyuzil sveho prava, daneho mu platnym pravnim radem. Ze je Vam zrovna nekdo nesympaticky neznamena, ze bude na svoje prava rezignovat.
Byl zvolen poslancem? Byl. Konec diskuze.
Z vaseho zamindrakovaneho rovnostarskeho popichovani couha oportunismus jako slama z bot.
21. 09. 2012 | 16:01

TomášL napsal(a):

nestore,

jste to skvělé vystihl.
21. 09. 2012 | 16:06

david napsal(a):

ODS je v Praze volitelná pouze v tom případě, že se z ní povede vyštípat právě to, co představuje Pavel Bém, Milan Richter, Blažek, Šťastný, Nosek, Hurda, Pecha, Vodrážka, Hrdlička, Lohynský, Klega... Pokud se zreformuje v zodpovědnou stranu a nikoliv podnikatelský subjekt pro její členy.
21. 09. 2012 | 16:07

david napsal(a):

nestor - ale v právním řádu není napsáno že poslanec může vystoupit kdykoliv se mu zachce. Jen že má právo vystoupit. Cituji:

(5) Požádá-li na zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor nebo poslanec, musí mu být uděleno.

Mám za to, že v případě nejasného zákona předsedající může rozhodnout, kdy dotyčný vystoupí. Bémovi byla nabídnuta možnost vystoupit za cca 5 minut. Takže ne že mu nebylo umožněno vystoupit.
Takhle by Bém nebo Štastný mohli začít chodit mluvit během interpelací zastupitelů či občanů, vést hodinové monology a blokovat tím nepříjemné otázky.
21. 09. 2012 | 16:11

david napsal(a):

I když si samozřejmě uvědomuji, že to je dost šedá zóna a výklady se můžou lišit.
21. 09. 2012 | 16:12

TomášL napsal(a):

davide,

tak to budete nemile překvapen při ohlašování volebních výsledků.
21. 09. 2012 | 16:14

měšťan napsal(a):

Yfčo
nebuď labuť. Pavlík je nedotknutelný a všelijaké legrácky s Mazánky jeho spolustraníci rafičí jen proto, aby se nemohl vrátit.
Ve skutenosti patřil k tomu lepšímu, co v kádi exkrementů ODS bylo k nalezení.
Stíhat ho není myslitelné, celý establišment by přitom vyletěl komínem.
Maximálně mu někdo na Eigeru může přeříznout lano.

Už i reCaptcha se dala na neotomismus. Píše mi: S*x a nemyslí tím určitě šest.
21. 09. 2012 | 16:21

zdenekb napsal(a):

Hm, Kolibřík o morálce káže. Ale jisté herecké vlohy mu nechybí. Ty grimasy, ty pečlivě kladené důrazy v řeči...
Jeden by mu ten strach o politickou kulturu skoro věřil, být pár let v zahraničí nebo bezvědomí...
21. 09. 2012 | 16:28

Petr z Tábora napsal(a):

Paní autorko, pan primátor je mi také sympatický. Pokusil se udělat jakousi revoluci v pražské ODS. Nyní to ale vypadá, že navrch získali v ODS ti "kontrarevolucionáři". Od pana Béma to bylo jen takové šťouchnutí. Bude hůře.
21. 09. 2012 | 17:50

Veni, vidi, vici napsal(a):

Člověk, který vystoupí na nejvyšší horu světa, nemůže být nečestný občan. Všechna dnešní bída je zaviněna vysokoškolskými vzdělanci!!! Jedině oni jsou ze svého vzdělání, schopni příšerných intrik, zákulisních lumpáren, vylágrováním neuniverzitně vzdělaných atd., atd.!!! Začalo to od zrůdných Slavníkovců (Přemyslovci rozpoznali jejich úlohu pátých kolon) a proto udělali geniální likvidační tah s konečným řešením. Bém správně instinktivně cítí, jak vedení "očima Pražáky hladí a zezadu jim vráží dýku do zad". Ó Bože cožpak nevidíte v Neziskovkách hlenový sliz? Myslíte, že Bielinová vše dělá obrazu poctivému? Jsou to tzn. EU dotace v bleděmodrém!!! Pravdu bohužel odhalit pouze "útrpným právem"!!! Občané! Bděte před korektními lidmi!!!
21. 09. 2012 | 18:11

Jemnický napsal(a):

Bémovo jalové žvanění je výrazem jeho jalového myšlení.
21. 09. 2012 | 20:51

Marty napsal(a):

Teď by mohli ještě vystoupit vybraní umělci na jeho podporu...
21. 09. 2012 | 21:05

Papouch napsal(a):

jj, chaoti a alternativy, dostali jste ochutnat vlastni mediciny

bohuzel zitra budete masove prudit normalni lidi cyklojizdami a uzivanim si mesta jinak, no snad aspon poradne sprchne
21. 09. 2012 | 22:21

Sofi napsal(a):

Bémův projev byl neuvěřitelně dementní, zcela evidentně byl nadopovaný (ne, že by nebyl dementní, kdyby nadopovaný nebyl, někomu holt není pomoci). A také neuvěřitelně drzý. Někdo, kdo má za sebou takovou minulost, by měl lézt kanály, ve slušné zemi by už dávno byl v kriminále. A mimochodem - na žádnou horu nevylezl, to všechno jsou podvody.
21. 09. 2012 | 23:30

pražský Pepík napsal(a):

"Předolympijská" a hlavně úplně zbytečná studie stála Prahu 100 milionů. Kolik by stála Česko příprava na olympiádu v podání dua Bém, Janoušek to se díky bohu nedozvíme. Bohužel se ani nedozvíme, že souvislá řada hrubých protipražských malých domů bude mít také svá právní rozuzlení.
22. 09. 2012 | 05:09

tomeek napsal(a):

Mily pane Nestore ---
Uplne s vami souhlasim.
Zakony a pravidla hry jsou zde od toho, aby se dodrzovaly. Konec diskuse.
Petra Bielinova zde hraje na city, snazi se popichovat, presne podle bolsevickeho scenare, zavisti a nejnizsich pohnutek.
Verim, ze vy, stejne jako ja, kazde rano i vecer si misto otcenase najdeme par minut, sedneme si, zamyslime se a v duchu te prave pokory si rekneme, jak je to navysost krasne, ze si nami dnes Pavel Bem (ci jini) naprosto a bez vyjimky podle platnych pravidel, ktere jsme mu pred casem radostne schvalili, opet a znova prekrasne vytrel prdel.
Uzijme si to!
22. 09. 2012 | 08:18

david napsal(a):

Nevím co je na tom bolševického. Pavel Bém je člověk, který svou moc dlouhodobě účelově zneužívá, a pak tvrdí v proslovech opak. Bém je to samé jako David Rath, ve všech ohledech. Mstivý, silně egoistický, exhibicionistický, pokrytecký, demagogický, ovšem zabalený v pláštíku morálky. Jediné v čem se liší je to, že Bém ještě nesedí, protože si všechny špatnosti na magistrátě nechával posvětit radou a zastupitelstvem. Jednou na něj ale taky něco vypadne, protože každý dělá chyby. Je to jen otázka času.
22. 09. 2012 | 10:03

david napsal(a):

Papouch - ten den tam proběhlo několik interpelací od občanů a neziskovek na téma pražská doprava. Je Bémův problém že se nezdržel aby to slyšel. On se jen stavil říct jim, že jsou koupení, a zase běžel dál. Co taky Bém neví je to, že současné vedení magistrátu se s iniciativami a různými sdruženími stýká a komunikuje s nimi na pravidelné bázi, narozdíl od vedení Bémova.
22. 09. 2012 | 10:44

nestor napsal(a):

tomeek:
Podle Vas by poslanec, ktery se Vam znelibil nemel mit ani prednost zprava, zejo :-).
Ale uz je mi to jasny, pro Vas pravidla platej, jenom kdyz se Vam hodej, v opacnem pripade je to nefer jednani a je si s Vami vytirano.
S timhle pristupem by si ovsem s Vami vytreli p...l i u nas na fotbalku, ani by si nesundali kalhoty.
22. 09. 2012 | 14:00

Desiderius napsal(a):

Je jen otázkou času,kdy bude prokázána trestněprávní odpovědnost Béma.
22. 09. 2012 | 17:50

DL napsal(a):

Jak je možné, že taková nula (Bém), plus mnoho dalších nýmandů, se dostane tak vysoko? Copak je většina veřejnosti tak hloupá? Asi ano.
23. 09. 2012 | 23:03

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávky obsahující příspěvek, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
25. 09. 2012 | 09:47

david napsal(a):

Pane Stejskale, komentář autora s podpisem MK skutečně hrubě urážlivým výrokem nebyl, a nadávky jsem v něm taky nepostřehl. Nejste trochu přecitlivělý?
26. 09. 2012 | 07:45

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy