Klimatologové opět jednají

13. 11. 2007 | 20:13
Přečteno 8902 krát
Ve španělské Valencii jedná v tomto týdnu (přesněji od 12. do 17. listopadu 2007) Mezivládní panel pro klimatickou změnu (IPCC). V sobotu vydá „Fourth Assessment Report - Synthesis Report“ (4. hodnotící zpráva – Souhrnná zpráva) a dá se tedy samozřejmě očekávat zájem veřejnosti o předložené informace. Redaktoři a zpravodajové různých médií (tisk, internet, rádia, televize) by měli vědět, že v průběhu letošního roku byla Čtvrtá hodnotící zpráva IPCC vydávána postupně po jednotlivých částech.

Vydání souhrnné zprávy by nemělo být uvozeno bombastickým konstatováním „klimatologové vydali další varování“ nebo „klimatologové opět varují“ nebo snad dokonce „klimatologové zpřesnili své výstupy“. Klimatologové tento týden pouze připravují komplexní zprávu, která shrnuje poznatky již předložené jednotlivými pracovními skupinami a snaží se z těchto podkladů vybrat ty nejdůležitější informace a upozornit na souvislosti.

Neměli bychom tedy očekávat nic zásadně nového a převratného. Pořád platí, že lineární trend průměrné globální teploty za období 1901-2000 dosáhl hodnoty 0,6±0,2 °C a za období 1906-2005 hodnoty 0,74±0,18 °C. Pořád platí, že projekce klimatických modelů ukazují v závislosti na použitém emisním scénáři vzestup průměrné globální teploty v období 2090-2099 o 1,1 až 6,4 °C, přičemž do roku 2030 projekce podle všech emisních scénářů předpokládají shodně vzestup o 0,2 °C a tedy trend vzestupu o 0,1 °C / desetiletí. Jen pro srovnání – první hodnotící zpráva IPCC z roku 1990 předpokládala pro období kolem roku 2005 trend průměrné globální teploty v rozmezí 0,15 až 0,30 °C / desetiletí a skutečně napozorované hodnoty ukazují aktuální trend této charakteristiky 0,2 °C / desetiletí. Aktuální situace je tedy pesimističtější než předpokládají modely pro další dvě desetiletí.

Je pochopitelné, že při pohledu na výše uvedené hodnoty může někoho napadnout, že se jedná o zcela zanedbatelné hodnoty. Pokud se někdo zabývá paleoklimatologií, tak ví, že teplota v geologické minulosti Země byla v některých epochách o mnoho vyšší než je nyní. Dokonce i vyšší než je nejpesimističtější odhad aktuálních klimatických modelů – například ve starších prvohorách v období zvaném devon se průměrná globální teplota pohybovala mezi 22 až 23 °C (dnes 15 °C). Tato epocha však trvala 50 mil. let a vzestup teploty o cca 5 °C trval 100 mil. let. Podobně vzestup teploty v epochách karbon a perm v mladších prvohorách o 8 °C trval rovněž 100 mil. let. Posledním výrazně teplejším obdobím byl začátek paleogénu (oteplení o 2 °C za cca 10 mil. let). Pořád hovoříme o době, kdy Homo sapiens, ještě ani nevěděl, že se jednou na planetě bude možná vyskytovat. Až v pleistocénu se objevuje na scéně člověk, ale teplota je o 2°C nižší než dnes. V dobách meziledových a na začátku holocénu bývala teplota o 1 až 2 °C vyšší, ale i zde změny trvaly stovky až tisíce let.

Z toho plyne několik jednoduchých a těžko zpochybnitelných závěrů:

1. Klima se mění, globální teplota stoupá.
2. Pro Zemi, jako planetu, se neděje nic nového.
3. Rychlost těchto změn je dnes několikanásobně vyšší, než máme jakkoliv doloženo kdykoliv v minulosti.
4. V době, kdy Země zažívala vyšší teploty se na jejím povrchu člověk nevyskytoval.


Klimatologové ve své 4. hodnotící zprávě analyzují situaci a navrhují řešení. Vyčkejme na plné znění této zprávy, podrobně si ji prostudujme a dohodněme se co dále. Výše jsem uvedl, že do roku 2030 se modely shodují bez ohledu na použitý emisní scénář. To neznamená, že máme 20 let čas, ale taky není nutno jednat nijak zbrkle.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Gorash napsal(a):

No pěkné...ale proč zase vybíráte jenom ty predikce klimatologů, které se splnili...já bych pro oběktivnost doplnil také některé, které se třeba nesplnili...

Proč nezačít třeba s relativně nedávnou panikou ohledně globálnícho ohclazování a nutnosti zasypávat ledovce sazemi, aby lépa obsorbovaly teplo.

Nebo třeba revoluční zpráva IPCC z roku 2001, kde se objevil úžasný a bombastický "hokejkový graf" ukazující, jak dramaticky teplota stoupla v posledních sto letech. Trochu už se mlčí o tom, že se ukázalo, že celý graf byl zmanipulovaný (ať už záměrně nebo prostě z nedůslednosti) a že algoritmus použitý k jeho konstrukci dává naprosto stejné výsledky pro jakákoliv náhodně zvolená data, kterými ho "nakrmíte." Když byl postup zrevidován a přepracován, zjistilo se, že se ve 20. století žádný jasně viditelný trend neobjevuje, natož aby se konal nějaký dramatický "hokejkový" zlom.

Třeba tyto a spousta dalších úletů klimatologů ve mě budí značné pochybnosti a odmítám, aby lidstvo řídilo své životy podle hrstky "vědců," kterým pravidelně vychází právě to, co si přejí, aby vycházelo...
13. 11. 2007 | 20:55

Gorash napsal(a):

omlouvám se všem za tu spoustu překlepů a chyb - dnes byl pracovně značně náročný den...hned na začátku - splnily, ochlazování, lépe absorbovaly.
13. 11. 2007 | 20:57

Kvintus napsal(a):

Pěkný a hlavně věcný text. Takových se od většiny klimatologů nedočkáme. Nedočkáme se ho ani od IPCC. Jen ta úplně poslední věta mi pane doktore Tolaszi nějak neštymuje k tomuto Vašemu textu, jde spíše proti němu a jakoby nevycházela z faktů, v textu Vámi popsaných.Ta věta totiž jednoznačně navozuje myšlenku, že homo sapiens by měl nějak změnit svůj způsob života, resp.měl by být k tomu donucen jiným homo sapiens,aby nějak tu zatrolenou teplotu ovlivnil. To ale já považuji (a také Váš dnešní text mne v tom utvrzuje)za to nejhorší, co by homo sapiens za posledních několik milionů let udělal.
13. 11. 2007 | 21:06

J. Š. napsal(a):

Trochu moc vědecké pro laika. Teplotní vývoj v letech 2090-2099 si může dovolit odhadnout každý a může si být jistý, že si to nemůže ověřit a obávám se, že nikdo nebude vědět, kdo byl dr. Tolasz.
13. 11. 2007 | 22:05

alena-m napsal(a):

Je dobre vedecky uvazovat a vyhodnocovat odborne pro budoucnost
13. 11. 2007 | 22:15

L.Metelka napsal(a):

Pro Gorash:
S tou „hokejkou“ je to taky trochu jinak, než se často uvádí.
1. Podobných křivek je ve 4. zprávě IPCC asi 10, jen se jim neříká „hokejka“.
2. Pokud jde o Mannovu „hokejku“, problém je ÚDAJNĚ v metodě zpracování (analýza hlavních komponent, neboli PCA). Tahle metoda nevygeneruje žádnou hokejku, pokud se „nakrmí“ náhodnými daty. To je nesmysl. Musí se do ní dát data s určitou autokorelační strukturou (a teplotní řady potřebnou autokorelační strukturu mají), jenže pak už to nejsou zcela náhodná data, ale data, odpovídající tzv. „rudému šumu“. V takových řadách mohou vznikat tzv. „náhodné trendy“, ty jsou ale v tomto případě důsledkem právě té autokorelační struktury. Nějaké práce na toto téma (i v češtině) existují. Když pak takovou řadu zpracujete pomocí PCA, můžete dostat i „hokejku“. Jenže Mann právě tyto „náhodné“ vlivy odfiltroval tím, že pro určení počtu relevantních komponent PCA použil Preisendorferovo kritérium (nikoli třeba klasické Kaiserovo kritérium), čímž odlišil právě vliv toho „rudého šumu“ od užitečného signálu. Netvrdím, že Mannova práce je zcela bez problémů a bez otázek, ale ty problémy jsou jinde než v metodě zpracování.
3. Je zajímavé, že když jiní autoři vzali Mannova data, ale zpracovali je úplně jinou metodou než PCA, dostali velice podobné výsledky, jako Mann. To dokládá, že to není problém metody, ale že ten signál je opravdu už v datech.
13. 11. 2007 | 22:22

L.Metelka napsal(a):

Ještě Gorash:
Na posouzení vývoje teplot ve 20. století žádné rekonstrukce (jaké dělal třeba Mann) nepotřebujeme, existují přímá měření. Ta ukazují poměrně jednoznačné, i když ne zcela monotónní oteplování. Nevím, co by na tomhle mohla změnit jakákoli "revize" Mannovy "hokejky". A je zajímavé, že třeba i podle McIntyrovy a McKitrickovy "opravy" Mannovy "hokejky" jsou stále všechny roky 2001-2006 (a skoro jistě i rok 2007) teplejší než byl nejteplejší rok v jejich rekonstrukci (cca od roku 1400)
13. 11. 2007 | 22:28

notgreen napsal(a):

Pane Metelko,
proč pořád vykopáváte mrtvolu "hokejky"? Wegmanova zpráva o ní diplomaticky ale jasně říká, že použitá metoda neumožňuje vykázané výsledky. McIntyre a McKitrick neopravovali Manna ani nedělali vlastní rekonstrukce a podobným grafům říkají "špagety". Rekonstrukce teplot z letokruhů stromů má ovšem fatální vadu, kterou členové "hokejového týmu" zakrývají zkrácením svých rekontrukcí o posledních 20 i 30 let. V této době se totiž naměřené teploty a z letokruhů vypočítané teploty naprosto rozcházejí. Koho zajímají detaily, jsou na climateaudit.org.
13. 11. 2007 | 23:37

L.Metelka napsal(a):

Pro notgreen:
Já jsem s hokejkou nezačal, to se račte přesvědčit v diskusi. Pokud Wegmnanova komise říká, že použitá metoda "neumožňuje vykázané výsledky", pak se mýlí. PCA je na tyhle rekonstrukce vhodná, ale především pro předzpracování dat, na snížení dimenze problému (spíš mám ale pocit, že jste závěr Wegmanovy komise špatně pochopil). McIntyre a McKitrick se snžli "opravit" Manna, podívejte se na http://www.uoguelph.ca/~rmc... Posledních 20-30 let není třeba rekonstruovat, tam jsou k dispozici přímá měření.
14. 11. 2007 | 00:00

L.Metelka napsal(a):

Ještě pro notgreen:
Podrobněji to máte na http://neviditelnypes.lidov..., kapitola - Ad "Hokejkový graf"
14. 11. 2007 | 00:15

Mard napsal(a):

Ježíši, zase Metelka. Člověče, vy jste jak pásovej opar. IMHO tomu houbelec rozumíte a jen šíříte řeči, jak kdyby Vám za to někdo zaplatil. Takový zaslepený fanatismus se jen tak nevidí. Ale abych neargumentoval ad hominem, Mann byl podvodník a většina vědců s ním nic nechce mít. Bránit ho, odkazem, že jsou i jiné grafy, které vypadají jako jeho, je jako bránit vědeckého podvodníka, že díky jemu aspoň máme peníze z grantů. Ale každý podvod je pro podobné šiřitele bludů dobrý, bude více peněz, více konferencí v zahraničí a budete více důležití.
14. 11. 2007 | 01:00

J.G. napsal(a):

Mard: Zaslepený fanatismus? To je přesně to, co jste teď předvedl vy. Pan Metelka předkládá fakta a všechno podrobně vysvětluje, zatímco vy jste jenom arogantní blb.
14. 11. 2007 | 01:18

IvanT napsal(a):

Opravdu zasnu.

To je opravdu v Cechach tolik lidi, kteri si mysli (jako pan president), ze jsou v oboru ve kterem nikdy nepracovali lepe kvalifikovani nez lide, kteri to po celem svete delali cely zivot? Nikomu neni divne, ze skoro zadny fysik ani klimatolog s nimi nesouhlasi? Uplatnujete take tuto 'metodologii' na informatiku, konstrukci aut, astrofysiku, a vsechno ostatni? Take vite vsechno lepe? Nebo to uzivate jen tak jak se vam to hodi? A co si myslite, kdyz nekdo jiny uplatni stejnou metodu na vas a vas obor?
14. 11. 2007 | 01:40

dejv napsal(a):

Predikce vzrustu 1,1 až 6,4 °C za 100 let,a co treba predpoved, ze bude za sto let prumerna teplota nad nulou.

Ovsem toto je naprosto uzasne:
1901-2000 dosáhl hodnoty 0,6±0,2 °C a za období 1906-2005 hodnoty 0,74±0,18 °C.
Docela by me zajimaly hodnoty za poslednich sto let s ne s 10letym posunem jako tady, ale s jednorocni (1902-2001, atd., dost pochybuju,ze to bude tak jednoznacne, jak ukazujete z takto vybranych hodnot).

A perlicka nakonec:
*do r.2030 se pry nyni prekpoklada 0.1st./10let
* V roce 1990 se predpokladal trend 0.15-0.30/10let a skutecnost byla 0.2/10let Tak velke rozpeti odhadu a to byla predpoved jen na pouhy rok 2005!!!!
==Aktuální situace je pry tedy pesimističtější než předpokládají modely pro další dvě desetiletí............ No to uz je skutecne fantasticky zaver, hodny skutecneho "odbornika".

Ja bych spis rekl, ze nova predikce, predpokladajici 0.1/10 let (pokud ovsem sam nepovazujete ty predikce za neverohodne) znamena ze trend odhadovany v roce 1990 (0,15-0,30, skut. 0.2) se meni k lepsimu. Teplota roste, ale ztraci na dynamice.

Data se daji interpretovat ruzne, at si zaver udela kazdy sam.
14. 11. 2007 | 06:23

dejv napsal(a):

A jeste jeden komentar pro Mr. Stejskala. Nechapu z jakeho duvodu mam zamezeny pristup k diskusim. Muzete mi ukazat komentar, ktery toto oduvodnoval.
Nebo jen zakazete IP adresu, bez ohledu, ze se muze jednat o jednu pevnou externi adresu, na ktere je napojeno vice lidi pres vnitrni sit. Pro toho, komu takto pan Stejskal zneprijemnuje jiste ke sve soukrome radosti komunikaci, odkazuji na webove anonymni proxyservery, ktere jsou z vetsi casti Stejskaluvzdorne.
14. 11. 2007 | 06:30

Stýblo napsal(a):

Prosím vyjádření k poslední větě Vašeho článku:
"V dobách meziledových a na začátku holocénu bývala teplota o 1 až 2 °C vyšší, ale i zde změny trvaly stovky až tisíce let."
Teploty stoupaly z nižších hodnot, než dnes - zalednění, na vyšší o cca 1-2°C, pokud stoupaly stovky let, je to podobný gradient jako dnes.
Dále historické puplikace udávají pro období atlantik teploty o více než 1 až 2 stupně vyšší než dnes a prohlašují je za klimatické optimum.
Např Encyklopedie pravěku.
Píši pro pocit možné diskuse.
14. 11. 2007 | 06:42

Kelar napsal(a):

Mala doba ledova:
http://cs.wikipedia.org/wik...

Procpak o ni klimatologove cudne mlci?
14. 11. 2007 | 07:01

L.Metelka napsal(a):

Pro dejv:
Teplotní anomálie máte na http://www.cru.uea.ac.uk/cr..., můžete si to klidně spočítat v tom ročním kroku.
Pro Kelar:
"Malá doba ledová" je celkem známá věc, včetně příčin (s největší pravděpodobností Maunderovo minimum sluneční aktivity)
14. 11. 2007 | 08:15

veverka napsal(a):

Stručná vizitka pana Ladislava Metelky:

Dr. Ladislav Metelka je klimatolog, který pracuje v Českém hydrometeorologickém ústavu.

Narodil se r. 1958 v Hradci Králové.

V letech 1977-1982 studium meteorologie a klimatologie na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze, v letech 1993-1998 postgraduální doktorské studium tamtéž.

Od roku 1982 zaměstnán jako klimatolog na pobočce Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové.

Profesní zaměření: empirické nelineární modelování procesů v klimatickém systému, variabilita a změny klimatu, využití systémů umělé inteligence v meteorologii a klimatologii.
----------
Tolik pro základní informaci některých místních jedinců,kteří píší cosi jako že "tomu houby rozumí a jen šíří řeči"

PS:Pane Metelko v naší společnosti plné samozvaných klimatologů Klausů a Machů je dobré,když se k tématu vyjadřuje i skutečný odborník na danou problematiku jako jste Vy a já Vám za to děkuji.
14. 11. 2007 | 08:57

Tokamak napsal(a):

pro pana Metelku, píšete: "Malá doba ledová je celkem známá věc, včetně příčin (s největší pravděpodobností Maunderovo minimum sluneční aktivity).

Není tedy pomocí sluneční aktivity vysvětlitelné i současné "klimatické optimum" :)?

http://en.wikipedia.org/wik...
14. 11. 2007 | 09:38

L.Metelka napsal(a):

Pro Tokamak:
Jako odpověď sem okopíruji, co jsem psal v blogu pana Hořejšího na tomto serveru:
Pokud jde o vliv Slunce, ten je dlouhodobě jasně dominantní, je to vlastně jediný zdroj energie pro klimatický systém. To ale samo o sobě nedokazuje, že teď nemůže existovat i další významný faktor (třeba člověk). Vlivem změn sluneční aktivity lze vysvětlit část teplotních změn ve 20. století. Cca do roku 1940 rostla slunečná aktivita i teplota. Po roce 1940 ale sluneční aktivita celkově nerostla a i teplota víceméně stagnovala. Stagnace sluneční aktivity ale pokračuje i po roce 1970, jenže v tomto období teplota opět poměrně výrazně rostla. Z těch cca 0,8 st.C. oteplení za posledních 100 let lze asi 0,3 až 0,4 st.C. přičíst na vrub zvýšení sluneční aktivity, ale zbývajících 0,4 až 0,5 st.C. má s největší pravděpodobností jinou příčinu a změnou sluneční aktivity vysvětlit nejde (hlavně oteplení po roce 1970).
14. 11. 2007 | 09:51

L.Metelka napsal(a):

Ještě pro Tokamak:
Vývoj sluneční aktivity, měřený relativním číslem slunečních skvrn, máte na http://en.wikipedia.org/wik...
14. 11. 2007 | 10:10

jonatan napsal(a):

Libi se mi tato zprava, ze je vecna, bez zbytecne omacky. Mozna by neuskodilo vice argumentu o kvalite a autorite klimatologu (kdyz je dnes nekterymi "profesory" napadana.
Jinak pro mne osobne argumenty v radech milonu let nemaji takrka zadnou vahu, nebot to je a vzdycky bude jen teoreticka zalezitost.. Ja myslim ze nase planeta je stara cca 50-70 tis. let. Ale je to pouze moje hypoteza. Dukazy na to nemam. Podobne jako autor tohoto clanku.
14. 11. 2007 | 10:14

Tokamak napsal(a):

Pro pana Metelku

Takové vysvětlení zni celkem rozumně, ale měl bych ještě dvě připomínky, jako důvod poklesu teplot ve čtyřicátých letech se často uvádí vliv 2. světové války, samozřejmě může jít i o něco jiného, ale sluneční aktivita dosáhla svého maxima až cca. kolem roku 1960 a na těchto vysokých hodnotách setrvává dodnes, takže vzestup způsobený sl. aktivitou musel (musí) trvat ještě dlouho, než se dosáhne nějakého rovnovážného stavu, ale měl by se postupně snižovat, čemuž vzestup teplot neodpovídá, takže nějaký jiný vliv tam být musí. Může jít klidně o zvyšování koncentrace CO2 spojené se snahou o čistší technologie, ale i o spoustu dalších vlivů ač už jsou vyvolané člověkem nebo přirozené.

Každopádně mi přijde přehnané a možná i zbytečné zaměřovat se jen na jeden plyn, s kterým si navíc příroda dokáže celkem dobře poradit a k omezení jeho produkce dojde dříve či později tak jako tak.
14. 11. 2007 | 10:33

Víťa napsal(a):

Minulý týden byl v televizi pořad o výbuchu sopky a následujícímu ochlazení. Podle toho jsem nabyl dojmu, že pokud by něktá z velkých sopek nyní vybuchla, řešíme opačný problém - globální ochlazení. Je to tak?
14. 11. 2007 | 10:44

doxtan napsal(a):

Bod 4. má logickou chybu, chybí tam jedno slovo "V době, kdy Země zažívala vyšší teploty se na jejím povrchu člověk JEŠTĚ nevyskytoval". Takhle to vypadá, jako by nevyskytování se člověka na Zemi bylo důsledkem vyšších teplot, což určitě není pravda.

A jinak pro Víťu - ono se to možná vyřeší ještě radikálněji viz http://www.osel.cz/index.ph...
14. 11. 2007 | 11:10

L.Metelka napsal(a):

Pro Tokamak:
Leccos nasvědčuje tomu, že ta stagnace teplot v období cca 1940-1970 souvisí i s prudkým nárůstem produkce aerosolů, které mají mírně ochlazující účinek. Jinak CO2 si dokáže příroda poradit, ale ne tak snadno. Průměrná doba strvání molekuly CO2 v atmosféře je kolem 100 let. Záleží na tom, jak silné budou procesy, odstraňující CO2 z atmosféry. Fotosyntézou lze odstranit část uhlíku z atmosféry, dlouhodobě to ale k ničemu moc nevede, protože biomasa, když odumře, se buď spálí (a ten uhlík se zase dostane do atmosféry ve formě CO2) nebo shnije (za vzniku metanu a CO2 a ten metan se taky časem transformuje na CO2). To bychom museli ukládat dříví pod zem. Druhou možností je oceán, tady bychom ale potřebovali, aby zůstal spíš chladnější (což asi nebude). Je pravda, že o CO2 se mluví nejvíc, ale ani třeba ve zprávě IPCC to není jediný plyn, o kterém se tam píše, tam je toho rozebráno víc.
Pro Víťa:
Ano, řešili bychom asi ochlazení, ale jen relativně krátkodobé. Efekt velkých soupečných erupcí byl dosud pozorovatelný většinou řádově měsíce, maximálně několik málo let. Záleželo by ale na síle té erupce a množství hlavně pevných částic, vyvržených do vyšších vrstev (do stratosféry).
14. 11. 2007 | 11:13

jtk napsal(a):

A co dělají ostatní planety? Nejsou na nich také příznaky oteplování? A kdo to tam dělá, když lidi jsou jen tady.
Všechny problémy je nutné řešit komplexně.
14. 11. 2007 | 11:30

SuP napsal(a):

Pane Metelko, já myslím, že až nás ekologové na základě klimatologických vizí donutí nic nevyrábět a postupně se pak vrátíme k otevřeným ohništím, pak oteplování Země skončí, protože ten čmoud, který z našich ohnišť bude trvale stoupat, zastíní sluneční aktivitu. A bude po ptákách, jako bylo po dinosaurech.
Rád bych, kdyby mi někdo dokázal osvětlit známý průběh klimatických teplot a tloušťky ledové vrstvy za posledních 450000let. Z nich vyplývají dva hlavní závěry (pokud je to pravda).
1.Průměrná teplota se změnila v rozsahu cca6°stpňů, ale led vždycky vydržel.
2. Z periodického průběhu zjištěných zkutečností jsme právě ve fázi, kdy začala teplota stoupat, jako každých přibližně 120000let.
Pokud stoupající teplota (nebo naopak klesající) dokázala vyhubit dinosaury, při jejich mozkovém výkonu se tomu nedivím. Ale nechápu, proč ze mě dělá dinosaura 4000 vědeckých kapacit, které notabene platím ze svých daní, místo aby se začali seriozně zabývat návrhem konkrétních opatření, nutných k přežití této oteplené periody.
14. 11. 2007 | 11:30

Špaček napsal(a):

Pro pana Metelku

V některých stoletích od 14-ctého do 18-náctého století byla teplota v Českých zemích vyšší než teploty dnešní. Ve středověké literatuře je popisováno,jak dozrávaly melouny v Českých zemí a dařilo se vínu.
14. 11. 2007 | 11:36

i.h. napsal(a):

Jak jsem si precetl v jednom z poslednich cisel Vesmiru, okolo prelomu prvniho/druheho tisicileti byla teplota vyssi nez dneska o asi 1.5 stupne C. Proto se taky te dobe rika klimaticke optimum. Bylo tepleji a tim veseleji, protoze tim padem bylo co jist, a civilizace se rozvijela. Idealem Metelku je zjevne doba ledova.
14. 11. 2007 | 11:40

i.h. napsal(a):

A kdyz pan Metelka tak diskutuje: neni to nahodou tak, ze soucasne koncentrace CO2 v atmosfere jsou uz tak vysoke, ze pohlti ve svem oboru vse, co pohltit muzou, a ze dalsi zvysovani obsahu CO2 nema zadny vliv ? Pokud se pan Metelka domniva, ze tomu tak neni, prosim odpoved na nasledujici otazky: jak je to s tou absorpci co2 v oblasti 1.5 - 14 mikronu, kolik ze 100 jednotek vyzarenych z 0 mnm dospeje to mimoatmosferickeho prostoru pri momentalni koncentraci co2 ? A jaka koncentrace by byla treba pro 100% absorpci na techto vlnovych delkach (rekneme 99.999% absorpci, abychom se nechytali na slovickach) ? Tahle otazka musi byt ostatne v klimatologicke obci davno zodpovezena, protoze to je to prvni, na co se absorpcni fyzik, ktery tvrdi, "ze za to muze co2", musi ptat. Tak mozna staci jenom zalovit v pameti. Dekuji predem.
14. 11. 2007 | 11:44

pula napsal(a):

i.h., Spacek - Prosim Vas, cette pozorneji. Nejde o vyse teplot, ale o rycholosti zvyseni. Teplota se zvysejuje rychleji nez kdy jindy v historii nasi planty. To je o co jde a ne jaka je teplota. pokud nerozumite o cem ta diskuze je, radsi nepiste, zvlast ne cloveku tak znaleho jako pana Meltelku, plytvate jeho casem a casu nas ktere se chteji dozvedet vic.
14. 11. 2007 | 11:59

Hmmm napsal(a):

Myslenky pana i.h. take nejsou vzdy k zahozeni jestli je to ovsem ten i.h. ktereho mam na mysli :-)
14. 11. 2007 | 12:05

Tokamak napsal(a):

Pro pula

To že se teplota zvyšuje rychleji než kdy jindy v historii planety je nesmysl, ono se stačí podívat na 1. polovinu minulého století, kdy byly emise CO2 v porovnání s dneškem zanedbatelné a teplota se zvyšovala zhruba stejně jako od sedmdesátých let. Pokud bychom se podívali dále do historie, tak jistě podobných oteplení najdeme spoustu, bohužel nemáme spolehlivé metody, jak je určit. Nejstarší spolehlivá měření pak začínají v době, kdy bylo nejchladněji za posledních 10 000 let!
14. 11. 2007 | 12:43

Karel Kulis napsal(a):

Globální oteplování, klimatické změny, poř. nárůst koncentrace CO2 v atmosféře jsou pouze důsledkem jednoho a toho samého jevu (zjednodušeně). Zkusme se tedy neptat po důsledku ale po příčině takových jevů – určitě by touto příčinou mohla být MALÁ DYNAMIKA PŘEMĚNY VODY Z KAPALNÉHO SKUPENSTVÍ NA PLYNNÉ A NAOPAK (NA PEVNINĚ)!!! JAKO PŘÍKLAD VEZMĚMĚ TŘEBA SROVNÁNÍ TÉTO DYNAMIKY ve dvou absolutně rozdílných biomech (jeden téměř bez vody a druhý s vodou) POUŠŤ A TROPICKÝ DEŠTNÝ PRALES. Oba biomy se nacházejí ve stejném klimatickém pásmu, dala by se tedy u nich předpokládat přibližně stejná teplota vzduchu v průběhu dne a noci, omyl: na poušti je přes noc -5 a více °C a přes den více než 60°C. V pralese je pořád přibližně stejná konstantní (stálá) teplota v noci i ve dne, tedy cca 29°C. Z toho tedy plyne jak je obrovsky důležitá přítomnost vody v klimatickém systému pro jeho stabilitu!!! Nejenom v atmosféře (H2O tvoří necelé 1 % objemové, zbytek tvoří převážně N (78%) a O2 (21%)), ale především v biomase (rostlinné). Pokud není tedy dostatek vody v systému ve formě rostlinné biomasy, prostřednictvím, které se dostává také do atmosféry dochází pak k výrazným výkyvům teploty, které mají za následek změnu atmosférického tlaku a tudíž i změnu proudění vzduchu - z toho tedy plyne, že pak to (rychlá změna počasí) někam přilítne a rychle spadne (jelikož systémy bez vody jsou nestabilní – voda má totiž vysokou tepelnou kapacitu)).
Tání ledovců, stoupání hladiny oceánů, nárůst koncentrace CO2 a podobné jevy jsou tedy pouze důsledkem nikoliv příčinou jevu kterému se říká globální oteplování, ale o tom snad až příště ...
14. 11. 2007 | 12:52

L.Metelka napsal(a):

Pro jtk:
O tom už jsem taky někde psal. „Oteplení“ na Marsu bylo detekováno nepřímo, podle snímků určitého odtávání jižní polární čepičky. Bylo to zaregistrováno v době kolem posledního maxima sluneční aktivity a navíc se ukázalo, že tomu předcházely prachové bouře, které nanesly prach do jižních polárních oblastí a změnily jejich albedo. Tady je třeba si uvědomit, že Mars reaguje na změny sluneční aktivity daleko citlivěji než Země, na Marsu totiž chybí ten „teplotní stabilizátor“, kterým je na Zemi oceán. No a pokud jde o oteplování Pluta, to je ještě víc na vodě, je to na základě dvou odhadů hustoty atmosféry Pluta při měření zákrytů hvězd. Odvozovat z toho teplotu a její změny je velice odvážné, protože neznáme dost přesně vlastnosti atmosféry Pluta, žádná sonda tam ještě nebyla, ani žádná neprolétala v dostatečné blízkosti.
Pro SuP:
Pokud jde o ledové doby, zřejmě souvisejí s Milankovičovými cykly. Je ale jasné, že samy tyhle cykly nevysvětlí velikost teplotních změn, spíše to vypadá, že ty změny mohou nastartovat „přeskok“ klimatického systému z jednoho kvazistabilního stavu do jiného. Tomu nasvědčuje i to, že změny, vyvolané Milankovičovými cykly, jsou pozvolné a postupné, ale změny klimatu na začátcích a hlavně na koncích ledových dob byly poměrně rychlé.
Pro Špaček:
To není vyloučeno, i když důkladná rekonstrukce teplot z proxy dat u nás zatím chybí. To ale říká něco jen o podmínkách u nás, ne o globálních charakteristikách.
Pro i.h.:
Asi jak kde. Středověké klimatické optimum nebylo globálním jevem, ale sérií regionálních oteplení, která ovšem postihla různé oblasti v různé době (vzájemný posun i několik set let)
Ještě jednou pro i.h.:
Pokud jde o IR vyzařování z povrchu, máte pravdu. Většina se pohltí (nic nového, to je v klimatologii známo už dlouho). Jenže i atmosféra emituje IR záření a to záření z povrchu, které se skoro všechno pohltí v atmosféře, zvyšuje teplotu atmosféry a tím i její schopnosti EMITOVAT IR záření. Ta emise je navíc všesměrová, část jde nahoru a část dolů. Absorpční i emisní schopnosti atmosféry jsou navíc závislé na husotě vzduchu (ta směrem nahoru klesá) a na teplotě vzduchu (ta se mění méně pravidelně, je závislá i na množství absorbovaného a emitovanéo IR záření a navíc i ta změna hustoty vzduchu s výškou je závislá na teplotě). Záření, emitované z atmosféry směrem dolů, může být absorbováno a pak znovu všesměrově reemitováno nižšími vrstvami atmosféry nebo může být absorbováno až povrchem. Záření, které jde nahoru, může projít až do kosmu nebo může být absorbováno ve vyšších vrstvách atmosféry a znovu všesměrově reemitováno, .... (tak bych mohl pokračovat dlouho). Je celkem jasné, že když si tohle popíšete matematicky, dostanete dost složitou soustavu diferenciálních rovnic a ne jednu jedinou rovnici nebo dokonce jedno jediné číslo.Nelze prostě z celého systému vytrhnout jen jeden dílčí proces a na jeho základě odvozovat závěry o chování celého systému. Jinak kdysi jsem Vám dával odkazy na ta absorpční spektra a další parametry, máte-li zájem, spočítejte si to sám. To jistě zvládnete.
Pro Tokamak:
Současný růst teploty trvá řádově několik desetiletí. Nemá cenu ho tedy srovnávat s obdobími, pro která nemáme rekonstrukce teplot s rozlišením alespoň na desetiletí. Celkem spolehlivě to jde od konce poslední doby ledové, ale pro starší období, kde je to rozlišení ve staletích nebo tisíciletích je takové porovnání dost spekulativní. A netýká se to jen teplot, ale i vývoje koncentrací CO2. Tohle je taky věc, kterou bych osobně vytknul poslední zprávě IPCC...
14. 11. 2007 | 12:54

L.Metelka napsal(a):

Pro Karel Kulis:
zase to není tak jednoduché. Obsah vodní páry má jistě vliv hlavně na noční radiační ochlazování, v subtropech (většinou pouštní oblasti) je obsah vodní páry ve vzduchu menší a noční ochlazování je tedy intenzivnější. Ale daleko větší roli tam hraje oblačnost, která v tropech snižuje maxima teplot a v noci zvyšuje minima. Rozložení pouští a pralesů ale není náhodné, je to důsledek dynamiky celého klimatického systému. V tropech máte oblast nižšího tlaku, intertropickou zónu konvergence a pasátové systémy, v subtropech a nad pouštěmi zase subtropické anticyklony. Prostě atmosféra se v subtropech chová celkově o dost jinak než v tropických oblastech a srovnávat je jen na základě obsahu vodní páry nebo vody je velice zjednodušující.
14. 11. 2007 | 13:07

Al Jouda napsal(a):

Můžeme to měřit, můžeme si o tom povídat, můžeme se toho bát, ale to je tak asi všechno, co se s tím globálním oteplováním dá dělat.Při dnešních problémech se světovým terorizmem,hrozící islamizací Evropy a zejména zvedáním žlabu všem Čechům je to trestuhodně zavádějící téma.
14. 11. 2007 | 13:27

i.h. napsal(a):

Vyzaruje nahoru, dolu, doprava, doleva ... Jasne, mlzna odpoved jako vzdycky. Tak jinak. Kdyz dam na 0 mnm zdroj zareni v oboru 1,5-15 nm zarici s uniformni intenzitou 100 v danem oboru, a do vysky 100 km posadim detektor zareni 1,5-15 nm, jakou intenzitu namerim ? Predstavte si to pro jednoduchost jako laserovou baterku.
14. 11. 2007 | 13:30

L.Metelka napsal(a):

Pro i.h.:
Jak na které vlnové délce. A zajímá Vás jen záření z těch 0 m n.m. nebo i záření na téže vlnové délce, emitované atmosférou?
14. 11. 2007 | 13:36

Ján Valtýni napsal(a):

Před nějakým časem se diskuse na stejné téma rozhořela na partnerském slovenském blogu a utvrdila mne v tom,že kdyby klimatická změna neexistovala,museli bychom si ji snad vymyslet. Nebo cokoliv jiného,nad čím se múžou lidi schuti pohádat. V dnešním světě je velmi složité určit,kdo za kým stojí a které články jsou zaplacené tou nebo druhou stranou. Dva extrémní tábory využívají toho, že většina lidí problematice nerozumí a přiklání se na tu stranu, která aktuálně vyrukuje s bombastičtějším zjištěním, modelem nebo předpovědí. Někteří zvlášť neinformovaní jedinci se dokonce dokážou do krve pohádat o samotném faktu zvyšujícího se teplotního trendu. Otázka se netýká existence tohoto trendu, ale jeho příčin.
Podle všeho, IPCC se z nějakých příčin snaží o to, aby si lidé mysleli, že tou příčinou je mimo jiné činnost člověka=CO2.Zarytí odpůrci a skeptici tvrdí, že jde o výmysl zelené lobby na čele s Alem Gorem, která se sanží omezovat osobní svobody zbytku lidských obyvatel planety. A někde mezi těmito mlýnskými kameny jsou chudáci vědci, kteří se snaží nestranně argumentovat a vysvětlovat. Marně, každý si vezme to, co se právě hodí.
Nedávno jsem si ve slovenském časopisu .týždeň přečetl zajímavý rozhovor s profesorem environmentálních věd Fredem Singerem,zjevným oteplovacím skeptikem, (dpopručuju na http://www.tyzden.sk/sk/kri...) který mne přivedl na základě už dříve přečteného, viděného, slyšeného a nastudovaného k formulaci podobných čtyřech bodů:
1)Klima se mění, globální teplota stoupá a pro Zemi, jako planetu, se opravdu neděje nic nového
2)Klima je natolik složitý systém, že ani na základě modelů nelze s jistotou předpovědět,jak se zachová. Pokud skeptici tvrdí, že klima je v zásadě nepředpověditelné, aby spochybnili pravděpodobnost katastrofických scénářú, sami si tím podřezávají větev,jelikož nemohou dokazovat opak,resp. že klima se bude vyvýjet jinak
3)Ani jeden z táborů nedisponuje přesvědčivými důkazy o příčinách oteplování (přirozené versus antropogenní).
4)Klimatická změna a vše co sebou přináší je sociálně-ekonomický problém
14. 11. 2007 | 14:07

SuP napsal(a):

Děkuji za odpověď. Ale jaké máte pro Milankovičův cyklus vysvětlení? Pokud jsou zjištěné průběhy (alespoň přibližně) relevantní, tak přece vždycky se v období kolem extrému rychlost změn zvýšila a pak snížila. A evidentně NIKDO nadměrné množství čehokoliv nevypouštěl.
14. 11. 2007 | 14:21

SuP napsal(a):

Ján Valtýni -
hezkej příspěvek! Mně osobně se zdá, že sklon věřit a prosazovat opatření proti zvyšování teploty klimatu mají především lidi, kterým těmito opatřeními nešaháte na peníze. Toť vše.
14. 11. 2007 | 14:25

Karel Kulis napsal(a):

pro L. Metelku:

Zjednodušil jsem vše záměrně. Jenže Vy opět píšete o důsledcích viz Vaše závěry o rozložení tklakových výší a níží...Rozložení pouští a pralesů ale není náhodné, je to důsledek dynamiky celého klimatického systému. V tropech máte oblast nižšího tlaku, intertropickou zónu konvergence a pasátové systémy, v subtropech a nad pouštěmi zase subtropické anticyklony. Prostě atmosféra se v subtropech chová celkově o dost jinak než v tropických oblastech a srovnávat je jen na základě obsahu vodní páry nebo vody je velice zjednodušující....
Přece to je všechno důsledkem toho kde a v jaké formě se přese nachází roslinná biomasa a tudíž voda a její dynamická přeměna, oceány samozřejmě vynechávám (tam k příliš velkým změnám z hlediska úbytku pokryvu biomasou nedochází - ano myslím kácení pralesů a zastavování území, včetně lesnictví a zemědělství....to jsou příčiny, které vše ovlivňují, to co Vy popisujete jsou zase jen důsledky - mimochodem učebnice si také umím přečíst !!!
14. 11. 2007 | 14:38

bp napsal(a):

Jo jo, zvlášť dneska je to oteplování a vysušování planety patrné. ;-)

Pozn. pro internetové archeology, kteří to bodou číst někdy ve vzdálené budoucnosti: je 14. listopadu, prší a sněží jak o závod a je zima, že mrznou tučňáci...
14. 11. 2007 | 14:39

L.Metelka napsal(a):

Pro SuP:
Nerozumím přesně otázce. Jinak Milankovičův cyklus máte na http://en.wikipedia.org/wik...
14. 11. 2007 | 14:40

Karel Kulis napsal(a):

Hlavně sem nepleťe doby lůedové a meziledové... se současnými klimatickými jevy absolutně nesouvisí!!! Odobně jako nesmyslné spojování nárustu koncentrace CO2 v atmosfeře s nárůstem celkové průměrné teploty - oba tyto jevy jsou přece důsledkem, nikoliv kauzální závislostí nárůstu teploty na nárůstu koncentrace CO2!!!
14. 11. 2007 | 14:43

L.Metelka napsal(a):

Pro Karel Kulis:
Nikoli, rozložení vegetace je důsledkem existence klimatických oblastí a ty jsou dány především dynamikou klimatického systému.
14. 11. 2007 | 14:48

L.Metelka napsal(a):

Pro Karel Kulis:
Že zvýšení koncentrací CO2 v atmosféře má za následek zvýšení teploty, to je celkem elementární fyzika.
14. 11. 2007 | 14:49

Shob napsal(a):

Jasna je jenom jedna vec. Klimatologove vi totalni ho*no.

Se klidne vsadim, ze naopak zacina doba ledova. Predminula zima a tato zima to celkem jasne napovidaji.
14. 11. 2007 | 14:50

L.Metelka napsal(a):

Pro Shob:
Tohle dedukovat na základě dvou zim, té druhé navíc teprve začínající? To je velmi odvážné... :-)
14. 11. 2007 | 14:51

Shob napsal(a):

Pro L.Metelku

Ono je to ve ksutecnosti mozna uplne naopak. Zvyseni teploty ma za nasledek zvyseni koncentrace CO2 v atmosfere.
14. 11. 2007 | 14:54

Shob napsal(a):

Jeste jednou pro L. Metelku

Ne mene ovaznejsi nez predpovedi klimatologu. ;-)

Osobne mam zimu rad a v novou dobu ledovou pevne verim a uz se tesim.
14. 11. 2007 | 14:55

L.Metelka napsal(a):

Pro Shob:
Ono s tou teplotou a CO2 totiž platí obě implikace. To je to...
14. 11. 2007 | 15:01

i.h. napsal(a):

Pane Kulisi, vite, jestli Metelku neznate, tak ho tady poznate. Mlzi, vymlouva a opakovane se dotazuje na droboucke detaily (viz jeho odpoved mne nahore), odpovida na neco jineho, jenom aby nemusel odpovedet "nevim" nebo neco, co se mu nehodi do jeho argumentacniho kramu s predem urcenym vysledkem. Rozhodne neodpovida poctive, tedy jako poctivy vedec, snazici se problem osvetlit. Chybi mu dobra vule vysvetlovat, chce zjevne jenom kazat a delat z ostatnich blbce. Proste expert politicke klimatologie, jako kdyz ho vysije. Nedelejte si nadeje, ze vam neco vysvetli.
14. 11. 2007 | 15:07

L.Metelka napsal(a):

Pro i.h.:
Z Vaší strany ovšem chybí schopnost položit jasně otázku. Vzhledem k tomu, že absorpce IR záření v atmosféře je závislá na vlnové délce (to snad nepopřete), ptal jsem se na vlnovou délku, která Vás zajímá. Nic. Vzhledem k tomu, že vyzařuje nejen povrch, ale i atmosféra, ptal jsem se, jestli Vás zajímá jen vyzařování z povrchu nebo i z atmosféry. Zase nic. Když se neumíte jasně zeptat, nečekejte jasnou odpověď...
Zatím nashle, budu (snad) večer...
14. 11. 2007 | 15:11

i.h. napsal(a):

"Kdyz dam na 0 mnm zdroj zareni v oboru 1,5-15 nm zarici s uniformni intenzitou 100 v danem oboru,", "a do vysky 100 km posadim detektor zareni 1,5-15 nm, jakou intenzitu namerim ?" - vy neumite cist, pane doktore ? Merim a svitim soucasne, analogove, intenzitu zareni vysilaneho i prijimaneho analogove vynasim do grafu. Detektor je integralni (bolometr v danem rozsahu). O to, odkud ty fotony jdou, se nestarejte. Tak kolik ?
14. 11. 2007 | 15:26

Karel Kulis napsal(a):

Pro Metelku:

Vážený pane Metelko, můžete mi prosím odpovědět čím je tedy určena ona dynamika klimatického systému ? Vynechte prosím oceány, tam se nic nemění!!!
Dávat do souvislosti nárůst koncentrace CO2 a nárůst celkové průměrné teploty je u mne osobně naprosto nekvalifikované (samozřejmě, že v laboratoři to tak funguje). Proč je nesmysl toto dávat do souvislosti. Protože každý obyčejný biolog ví, že při srovnání množství CO2, které vyprodukují všechny organismy na planetě (bez přispění člověka)je nesrovnatelně (v miliardách tun za vteřinu i více), že člověk svou činností má zanedbatelný vliv. Když však není vegetace, tak se nemá kde CO2 "rozpouštět".
14. 11. 2007 | 15:56

i.h. napsal(a):

Pane Kulisi, smirte se s tim, ze z Metelky nic nedostanete. Bude zvanit doprava doleva, odpovidat na neco jineho a pak vas sepsuje, ze jste hlupak a neumite se zeptat. My uz ho zname z NP. Sveho casu nam sdelil, ze nicemu nerozumime a nemame zadne publikace z klimatologie a tudiz se nemame co ptat (on vam na to posleze odpovi, ze to nikdy nerekl, samozrejme). A ze jenom ten, kdo ma publikace z klimatologie, tomu rozumi, a pak ze taky meteorologie a klimatologie jsou dva uplne ruzne obory. No a tak jsme se podivali na jeho publikace (databaze SCI) a zjistili jsme, ze ma jednu jedinou publikaci v poradnem casopise, a to ohledne modelovani pocasi, zadne klima. Takze podle vlastnich kriterii do klimatu nema co kecat. A tak je to u nej se vsim.
14. 11. 2007 | 16:11

SuP napsal(a):

L.Metelka -
Děkuji za odpověď i za link na článek. Moje otázka nebyla dotazem, spíš úvahou. Když Milankovičovy cykly vpodstatě logicky vysvětlují teplotní změny klimatu v průběhu několika stovek tisíc let a nalezené "stopy" v arktickém ledu jim docela dobře odpovídají, proč se za každou cenu hledá jiná příčina, která tu před těmi desítkami tisíc let nebyla a ty změny proběhly stejně?
Další část úvahy byla, jestli by nebylo rozumější v době, kdy se asi opravdu blížíme k dalšímu extrému, aby se spíš hledala cesta, jak odhadnout důsledky těchto změn a vytvořit předpoklady, jak je přežít?
14. 11. 2007 | 16:13

i.h. napsal(a):

Ostatne, nebylo vam napadne, ze plne vytizeny klimatolog ma cas se obsirne vykecavat na chatu ?
14. 11. 2007 | 16:15

Ján Valtýni napsal(a):

otázka pro pány Kulise a Metelku: bylo dřív vejce nebo slepice? Děkuju předem za jasnou a stručnou odpověď
14. 11. 2007 | 17:01

gumpoldskirchener napsal(a):

Jasne ze vejce. Vejce tady byla, kdyz jeste o slepicich nebylo ani pamatky. To vas ve skole neucili ?
14. 11. 2007 | 17:27

Hmmm napsal(a):

Ale no tak pane i.h. tohle urazeni druheho diskutujiciho vas prece neni hodno. Spadate tim do horsi cenove kategorie, kam zajiste nepatrite. Na vas si vazim prave spravnych dotazu, ale tech jizlivosti a podpasovek prece neni potreba.
14. 11. 2007 | 18:14

vlk napsal(a):

Nejsem klimatolog, nejsem schopen posoudit kvalitu argumentace autora´, pana Metelky na straně jedné a jejich oponentů na straně druhé, leč kompaktnost jednotlivých příspěvků mne vede k názoru, žemám věřit autorovi blogu a panuMetelkovi více než jejich protimluvcům. Ale o tom psát nechci.

Kladu si otázku -byly by zdejší diskuse stejně vyhrocené, kdyby své velmi ojedinělé a v kontextu dostupných názoru zvláštní premisy prezentoval anonymní občan Klaus a nikoliv sic eobčan, ale nikoliv anonymní čestný přčedseda ODS a zejména president ?
Jistěže ne. Nejspíš by klimatologův blok vůbec nevznikl.
Soustředím s ena to, jak vidím vývoj Klausových názorů a co by měli už také začít reflektovat Klausovi souputníci.
Nejdřívetvrdil, že otelování není doložitelné / v tomto stadiu se tu nachází většina jeho souvěrců/. Pak přešel k dalšímu stupni - kdy tvrdil, že pokud ano, není jisté , zda za to může člověk svou činností /tady jsou už souvěrci řidší/ a následně - poslední vývojový stupeň ybch charakterizoval jako názor, že pokud by oteplení bylo a bylo produktem člověka, musíme si říci, zda náklady na boj proti oteplování , nejenom ekonomické, ale celospolečenské /svoboda jednotlivce, volný trh atd./ nejsou větší než jeho přínosy. Toto zatím nereflektoval skoro nikdo ze souvěrců.
Inu, zůstanu li u Klause vtřetím stupni, pak konstatují, že zřejmě přehlíží, a rád bych věděl z jakého racionálního důvodu,že pokud skutečně máme co do činění s blížící se katastrofou, kterou by rasantní růst teploty jistě pro lidstvo byl, pak přežití této katastrofy si vyžádá značné náklady a značná omezení. Ptačí chřipka je proti oteplení prkotina.Nikdo,aniKlaus se nediví, že vurčitém pásmu od epicentra jsou vybity chovy drůbeže, lidé jsouomezeni na právech chovat ptáky včetně domácích andulek, mají hospodářské ztráty, jsou vyloučeni z trhu a kdo ví co všechno. toto je normální. Pro každého. Jak potom lze logicky mluvit o tom , zda náklady nebudou příliš vysoké? Na rozdíl od ptačí chřipky jde totiž skutečně o elementární přežití.
14. 11. 2007 | 18:21

Hmmm napsal(a):

Pro pana Kulise a CO2 produkovanym organismy. Ano mate pravdu s tim, ze CO2 produkovane organismy dychanim, rozkladem atd. je vetsi nez lidmi generovany CO2 spalovanim. Uhlikovy kolobeh dela asi 200-300mld tun CO2 rocne, kdezto CO2 produkovace lidmi dela asi jen 9 mld rocne. Ten rozdil je ale v tom, ze tech 200-300mld tun CO2 se stale pohlcuje biomasou, oceanem atd. a nasledne je uvolnovan dychanim, rozkladem atd. Tedy v zasade nic nepridavate a nic neberete +-. To co dela lidstvo je, ze uhlik ktery byl stovky milionu let v zemi vyvrta, spali a prida do atmosfery a zvysi tim jeho koncentraci v atmosfere. Zajiste chapete a vidite ten rozdil. To jestli zvysena koncentrace CO2, CH4 a NOx ma vliv na oteplovani nebo ne a jak velkou to tu prosim nerozebiram.
14. 11. 2007 | 18:25

i.h. napsal(a):

Prominte, Hmmm, ale jake urazeni ? Nenapsal jsem, ze pan doktor Metelka je .... nebo xxxx, eventuelne zzzzz. Proc bych to taky delal, ja ho osobne neznam a lidi neurazim, v diskusi to nic neprinese. Mohl(a) byste mi, prosim, napsat, co z mych vyplodu povazujete za urazlive ? Ze pan doktor mlzi, uhyba, zvani doprava doleva ? Ze pozaduje na druhych publikace (ktere sam nema), aby byli "kvalifikovani" se k "jeho" tematu vyjadrovat ? To jsou fakta, na ktera jsem si dovolil poukazat. Maximalne priznam nejakou tu jizlivost, ale kdyz se nekdo krouti a vysmiva jako Metelka, ma na nejakou tu jizlivosticku narok. Nevsiml(a) jste si, ze "diskutuje" predevsim nepoctive a nema dobrou vuli cokoliv zodpovedet, i kdyz je jinak pln ruznych tvrzeni ? To je ale prohresek zcela nejzakladnejsi, horsi nez nejake to vynadani do .... v zapalu diskuse. To vam nevadi ?
14. 11. 2007 | 19:26

L.Metelka napsal(a):

Pro i.h. 14.11.2007 15:26:00:
Odkud ty fotony jdou, o to je třeba se starat, protože tím jde automaticky o to, jestli předpokládáte platnost zákona zachování energie a S-B zákona nebo ne. Tedy i o to, jestli řešíme nějaký školní, ale zcela nereálný případ nebo jestli se snažíme vyřešit cosi, co má něco společného s realitou.
Pro Karel Kulis 14.11.2007 15:56:22:
I přes názor pana i.h. Vám odpovím. Dynamika atmosféry je dána především Newtonovým zákonem síly, zákony zachování hmoty a energie, 1. termodynamickým zákonem a stavovou rovnicí plynu. Při dynamických výpočtech je navíc třeba brát v úvahu, že se to děje na rotující Zeměkouli a že tedy dost podstatnou roli bude hrát Coriolisova síla. To, co vyprodukují všechny organismy na Zemi (a nejsou toho miliardy tun za vteřinu, leč o několik řádů méně) bylo dříve odčerpáno z atmosféry fotosyntézou a jako celek je to z hlediska CO2 dlouhodobě neutrální.
Pro i.h. 14.11.2007 16:11:33:
Když vynechám nepravdy, nemám celkem na co reagovat.
Pro SuP 14.11.2007 16:13:38:
Například proto, že tak výrazná oteplení v minulosti byla spojena prakticky výhradně s koncem doby ledové. My jsme ale teď v interglaciálu, žádná doba ledová tady posledních nejméně 10 tisíc let nebyla. Na tom, jaké by mohly být důsledky klimatických změn, na tom se pracuje. I u nás.
Pro i.h. 14.11.2007 16:15:52:
A Vy víte, že jen „brouzdám“ po internetu? Znáte Windows?
14. 11. 2007 | 19:28

L.Metelka napsal(a):

Pro i.h.:
Pane, po Vás jsem žádné klimatologické publikace nechtěl, je mi totiž jasné, že nemáte žádnou a v oboru nepracujete. Za to, že nechápete některé základní věci nebo že je až absurdně schematizujete, že se asi ani nepodíváte na odkazy,které Vám dávám, za to opravdu nemohu.
14. 11. 2007 | 19:34

i.h. napsal(a):

Mily vlku, zda se mi, ze jste nepochopil zakladni vec. "My" nejsme zadni "Klausovi souverci" a to, co tvrdime a na co se ptame, necinime proto, ze tak tvrdi Klaus, ale protoze jsou to nase vlastni nazory, ke kterym jsme dospeli na zaklade naseho prirodovedeckeho vzdelani (ja jsem kuprikladu inzenyr chemie, regulacni techniky a doktor ved biologickych, pokud vas to zajima) a premyslenim vlastni hlavou. Takze s nejakou virou nebo nasledovanim nejakych Klausu to nema vubec nic spolecneho. Ze Klaus zjevne umi veci pote, co o nich popremyslel, precizne formulovat, je samozrejme jeho plus a ne minus. Pokud se vy sam ridite u nazoru na prirodni jevy tim, co komu verite a neverite, misto toho, abyste si o veci neco precetl a snazil se ji porozumet a klast otazky, tak vam musim rict, ze vase metoda je dost pitoma. Zda se mi, ze to vase metoda je, protoze "podle sebe soudim tebe". Tak se polepsete.
14. 11. 2007 | 19:35

i.h. napsal(a):

No jo, pane doktore Metelko, takze tuto primitivni otazku nedokazete zodpovedet. To je totiz prosta uloha mereni, na to nepotrebuje nikdo zadnou teorii. Zase jenom kydy o tom, co by kdyby ... Budto to nikdo nemeril, nebo to nevite jenom vy. Ani jedno z nich neni prilis lichotive (pro vas osobne ci pro klimatology obecne). Ale predpovidat, jake bude klima za sto let, na to jste pasaci.
14. 11. 2007 | 19:39

L.Metelka napsal(a):

Pro i.h.: Netuším, jak byste při měření dokázal stabilně udržet detektor ve výšce 100 km, jak byste chtěl detekovat jen IR záření ze zdroje a ne z okolního povrchu, jak byste chtěl případně rozlišit IR záření ze zdroje či z povrchu od IR záření atmosféry. To jen když už jsme u toho "prostého" měření. Tu otázku bych dokázal zodpovědět, pokud byste se dokázal jasně a jednoznačně zeptat.
14. 11. 2007 | 19:47

vlk napsal(a):

i.h.
Poslední encyklopedista vlidské historii byl doložitelně Aristoteles. Pokud dovolíte, nepokusím se s jeho geniem srovnávat.
Takže v řadě věcí musím věřit někomu, koho si na základě mně dostupných kritérií vyberu jako autoritu. Což jsem po pečlivém přečtení zdejší diskuse učinil.
Pokud jste na tom alespoň částečně jako Aristoteles,věřím, že jste schopen obejít se bez cizí autority v každém myslitelném oboru , počínajít astronomií akonče zemědělstvím. Včetně takových oborů jako je kvantová mechanika,kybernetika, finančnictví,geologie,vojenství,nanotechnologie... Docela vám závidím. á jsme si vědomsvých celkem omezených schopností a možností / byť mám také akademické vzdělání a dost slušnou praxi celekm asi v pěti oborech/.
Alenechme špičkování. Psal jsem t tom,zda by tento blogexistoval,pokud by tema neuchopil Klaus a to tak, jak ho uchopil.
Dálejsme psal o vývojiKlausovýchnázorů.Je mi líto,ale když čtu vaše příspěvky, jste u tvrzení, že globální oteplování neexistuje....Nemámvám to nijak za zlé.
14. 11. 2007 | 19:49

SuP napsal(a):

Pane Metelko, opět děkuji. Současně si velmi vážím, že jako jediný odborník v této diskusi máte tolik trpělivosti.
14. 11. 2007 | 20:03

Oteplovač napsal(a):

vlku
Mýlíte se velmi. Dosvědčuji, že nick i.h. vyjadřoval podobné názory jako dnes dávno - několik let !!! - před tím, než o tom začal hovořit Klaus. A nebyl sám. Podle Vaší loogiky byste se tedy měl spíš podivovat, proč se Klaus opičí po i.h. Asi Vám to uniklo, ale o tom se debatuje už 20 let. Jinak musím potvrdit, že debata s panem Metelkou je přesně ve stylu následujícího vtipu. Potkají se dva po letech. Co děláš ? Ále, hraju teď v kvartetu. Cože, a ským ? No, jsme tři, já a brácha. Ty máš bráchu ? Ne, proč se ptáš ?
14. 11. 2007 | 20:21

vlk napsal(a):

Oteplovač
díky za informaci.Leč měřeno mojí optikou pan Metelka má neskonalou trpělivost.
A měřeno mými skrovnými znalostmi - pokud jde napříkald o poslední disput ohledně měření IR, tak to jsem přeci jen schopen posoudit. A tady mámjasno docela dobře. Pan Metelka má pravdu.
14. 11. 2007 | 20:47

i.h. napsal(a):

Mily vlku: mohl byste mi rict, v cem ma pan Metelka v disputu ohledne mereni pravdu ? Vzdyt on nerekl, co se namerilo, ani zda se to merilo. Jenom ze pry nelze stabilne udrzet detektor ve 100 km. Kdyz rikam, nezajima me, odkud zareni prichazi, zajima me zmerena hodnota, rika on, jak bych chtel detekovat zareni jenom ze zdroje. To prvni je jenom sofistika, to druhe je samozrejme lež: jako meteorolog, ktery snad ma nejake poneti o merici technice, vi, ze to jde, a to celkem jednoduse. Kdyby to nevedel, byl by diletant a ne odbornik - i to je mozne, ja ho neznam. Takze v cem ma vlastne pravdu ? Vzdyt nic nerek. Autority si clovek mozna muze vybirat ve filosofii, to jsou jenom takove volne poskladane promluvy a je vcelku jedno, cemu a komu clovek veri jako autorite. Vy mate akademicke vzdelani ve filosofii a pribuznych oborech nebo ve vedach prirodnich ? Jenom ze na prirodovedce ci technika nevypadate, ti na autority nejsou zatizeni, protoze vedi, jak se mnohe autority, uctive citovane po desetileti, straslive sekly. Ale treba jste prirodovedec a o IR mereni neco vite: nechtel byste mi tedy VY zodpovedet moji otazku ? Ne ze je to tezke, ale kdo, kde a s jakym vysledkem neco podobneho meril. Eventuelne v jinem prevleceni (na to jsem se Metelky uz taky ptal, to byla vlastne ta puvodni otazka, ze ktere se Metelka vykrucoval jako dneska, ze pry mam byt presnejsi): Kolik procent mozne absorpce IR CO2 je pri dnesni koncentraci CO2 dosazeno, a pri jake koncentraci bude dosazeno 100% absorpce (tedy rekneme 99,999%) ? Odkud to vite a muzete uvest odkaz na experimentalni podklady tvrzeni (ne filosoficke kydy, tvrda data) ? Muzete to zkonzultovat s Metelkou a Pretelem, oni vam to jiste radi reknou. Dekuji vam.
14. 11. 2007 | 21:11

i.h. napsal(a):

-> Oteplovac: dekuji vam, pane kolego. Znate Feynmana, "To prece nemyslite vazne" (Surely you're joking) ? Jak na kongresu odhalil psychiatra, nebo jak byl na filosofickem seminari, kde diskutovali o esencialnich objektech ? Casto si pri techhle diskusich na jeho pristup a poznatky vzpominam.
14. 11. 2007 | 21:24

Oteplovač napsal(a):

vlku
Ano, pan Metelka má vždycky pravdu. Důvod je jednoduchý. Zastává hypotézu, ke které není žádná použitelná teorie. Nikdo ji nemůže vyvrátit ani potvrdit. Například "moje" alternativní hypotéza, že nárůst koncentrace CO2, který je nezpochybnitelně naměřen, je důsledkem oteplování (a nikoliv příčinou, jak tvrdí mpan Metelka), ta je stejně dobrá a stejně jako páně Metelkovu, ji nelze vyvrátit ani potvrdit. A přitom obě vycházejí z uznávaných závěrů exaktní vědy (CO2 absorbuje v IČ oblasti, rozpustnost CO2 ve vodě klesá se stoupající teplotou a ve vodě je 70x více CO2 než v celé atmosféře). Chybí aparát exaktní vědy (matematické vztahy), proto statistika a modelování. Už samotný fakt, že se vedou spory mezi odborníky, by Vám měl napovědět, že se nejedná o závěry na úrovni exaktní vědy. Tam se totiž nic netvoří konsensem sebevětšího počtu lidí. Používání vědeckého žargonu na věci vůbec nic nemění. Pan Metelka má o metodologii vědy a o exaktní vědě velmi mlhavé představy. Ti dva se nemohou nikdy domluvit, a navíc zvonku to bude vždycky vyzerať, že pan Metelka má pravdu.
14. 11. 2007 | 21:31

Stýblo napsal(a):

Mimochodem, jak jsou využívány měření stanic Praha, Vídeň a pod., pozn.
nejsou v USA, kde křivky desetiletých průměrů vykazují kolem roku 1800 podobné hodnoty jako dnes
a do roku 1850 púokles zhruba o 1°C což je třikrát rychlejší tendence než dnešní nárůst.
A to nemluvím o tom, že klementinum se "přesunulo za dobu měření z centra předinustriálního stotisícovéhpo města do centra miliónového průmyslové města s vyšším množstvím zdrojů tepla.
14. 11. 2007 | 22:02

L.Metelka napsal(a):

Pro i.h.:
Musím se Vám omluvit, asi jsem si špatně přečetl Váš dotaz nebo jsem předpokládal, že v něm je něco jiného, než na co se ve skutečnosti ptáte. Takže abych dotaz ocitoval: "Kdyz dam na 0 mnm zdroj zareni v oboru 1,5-15 nm zarici s uniformni intenzitou 100 v danem oboru, a do vysky 100 km posadim detektor zareni 1,5-15 nm, jakou intenzitu namerim ? " Odpověď je - nula. Dokonce se tady ani nemusíme starat o emisi z atmosféry.
Doufám, že Vám to takhle stačí a že je to jasná odpověď na Vaši otázku. Se skleníkovým efektem to sice vůbec nesouvisí, ale to nevadí...
14. 11. 2007 | 22:31

Karel Kulis napsal(a):

Pro HMM:

Tak k tomu jednoduchému sčítání CO2 už nebudu vůbec nic dodávat. To je jako počty na základní škole...
15. 11. 2007 | 09:31

Karel Kulis napsal(a):

Pro metelku:

ty miliardy tun přece záleží na dynamice přeměn nikoliv na vyjádření v nějakých absolutních číslech - samozřejmě, že se zase vše zpět fixuje a rozkládá atd. ... Podle mého názoru to ani nelze spočítat..., resp. lze ale s tak velikou statistickou chybou, která se rovná výsledku, tady vypovídací hodnota se limitně blíží nule!!!
15. 11. 2007 | 09:36

Karel Kulis napsal(a):

Pro Metelku:

Fyzikální principy, které jste zmínil jsou mi samozřejmě známy, ale nevím, jak se na nich projevuje vliv člověka? Trvám tedy na svém:
Globální oteplování, klimatické změny, poř. nárůst koncentrace CO2 v atmosféře jsou pouze důsledkem jednoho a toho samého jevu (zjednodušeně). Zkusme se tedy neptat po důsledku ale po příčině takových jevů – určitě by touto příčinou mohla být MALÁ DYNAMIKA PŘEMĚNY VODY Z KAPALNÉHO SKUPENSTVÍ NA PLYNNÉ A NAOPAK (NA PEVNINĚ) - tzv. disipace energie slunečního záření!!! JAKO PŘÍKLAD VEZMĚMĚ TŘEBA SROVNÁNÍ TÉTO DYNAMIKY ve dvou absolutně rozdílných biomech (jeden téměř bez vody a druhý s vodou) POUŠŤ A TROPICKÝ DEŠTNÝ PRALES. Oba biomy se nacházejí ve stejném klimatickém pásmu, dala by se tedy u nich předpokládat přibližně stejná teplota vzduchu v průběhu dne a noci, omyl: na poušti je přes noc -5 a více °C a přes den více než 60°C. V pralese je pořád přibližně stejná konstantní (stálá) teplota v noci i ve dne, tedy cca 29°C. Z toho tedy plyne jak je obrovsky důležitá přítomnost vody v klimatickém systému pro jeho stabilitu!!! Nejenom v atmosféře (H2O tvoří necelé 1 % objemové, zbytek tvoří převážně N (78%) a O2 (21%)), ale především v biomase (rostlinné). Pokud není tedy dostatek vody v systému ve formě rostlinné biomasy, prostřednictvím, které se dostává také do atmosféry dochází pak k výrazným výkyvům teploty (systém je nestabilní), které mají za následek změnu atmosférického tlaku a tudíž i změnu proudění vzduchu (gradient) - z toho tedy plyne, že pak to (rychlá změna počasí) někam přilítne a rychle spadne (jelikož systémy bez vody jsou nestabilní – voda má totiž vysokou tepelnou kapacitu)).

...Přece to je všechno důsledkem toho kde a v jaké formě se přese nachází roslinná biomasa a tudíž voda a její dynamická přeměna, oceány samozřejmě vynechávám (tam k příliš velkým změnám z hlediska úbytku pokryvu biomasou nedochází - ano myslím kácení pralesů a zastavování území, včetně lesnictví a zemědělství...., porušování kapilarity, transpitace a evapotranspirace podzemní vody!!!to jsou příčiny, které vše ovlivňují, ale rád bych také slyšel ucelenou hypotézu od někoho jiného?
15. 11. 2007 | 09:47

L.Metelka napsal(a):

Pro Karel Kulis:
Pokud Vám jsou ty principy známy, pak je Vám taky jistě známo, že to ovlivnění dynamiky je přes 1. termodynamický zákon, konkrétně přes změnu energie systému.
Jinak - 3 kontrolní dotazy:
1. Kdybychom na Sahaře vysadili ve velkém lesy, znamená to podle Vás, že se z ní stane tropický prales?
2. Kdybychom tropické pralesy vykáceli, vznikla by tam poušť?
3. Tropické pralesy jsou praktcky kolem rovníku, zatímco pouštní a polopouštní oblasti kolem obratníků. Je to náhoda? Nebo proč je to tak?
A ještě k i.h.:
Doufám, že jste spokojen s mou odpovědí a celou tuto věc můžeme považovat za uzavřenou. Ptal jste se na 1,5-15 nm, to je někde kolem měkkého RTG záření...
15. 11. 2007 | 10:41

L.Metelka napsal(a):

A ještě pro Karel Kulis:
Poušť a tropický deštný prales NEJSOU (ani omylem) ve stejných klimatických pásmech.
15. 11. 2007 | 10:44

Karel Kulis napsal(a):

Připouštím nejsou...Avšak jako příklad, na kterém jsem demonstroval svou myšlenku je to úplně jedno...
Můžete připojit Vaši vizi příčin, které způsobují a budou způsobovat současné klimatické jevy?
15. 11. 2007 | 13:01

Karel Kulis napsal(a):

A ještě odpovědi:
1) ANO je to možné
2) ANO je to také možné
3)Důsledek vzájemné interakce života, pohybu kontinentů a rozložení a dynamiky vody na planetě v závislosti na historickém vývoji země.

Samozřejmě, že ono vysazení pralesa na poušti způsobí principiálně úplně stejné klimatické jevy, které se dějí dnes - opět bude porušena rovnováha systému na úrovni distribuce a dynamiky vody!!!
15. 11. 2007 | 13:08

L.Metelka napsal(a):

Pro Karel Kulis:
Uveďte které kloimatické jevy máte na mysli. Je jich spousta a těžko tady budu popisovat všechno možné.
No, sice mě asi pan i.h. zase obviní z toho, že někoho zesměšňuju nebo tak, ale pokud Vaše odpovědi na moje 3 oázky myslíte vážně, tak to jsou velice slušné nesmysly. Rozložení vegetace je důsledek a ne příčina...
15. 11. 2007 | 21:54

Cart napsal(a):

Ale Metelko,
Stačí se mrknout na tenhle graf a člověk už si s oteplovacími pošuky nemusí lámat hlavu:
http://mclean.ch/climate/Ic...
18. 11. 2007 | 03:22

L.Metelka napsal(a):

Pro Cart:
Tak to jste nám předvedl dva LOKÁLNÍ projevy na dvou místech na Zemi. Co z toho vyvozujete pro GLOBÁLNÍ změny?
18. 11. 2007 | 10:51

Stýblo napsal(a):

Teorie, tj. i metm. model se dosud vždy ověřovala skutečností,
stačí tyto lokální projevy, určitě ne tak malé, vysvětlit pomocí Vašich modelů, a máte vymalováno.
19. 11. 2007 | 16:19

replica watches napsal(a):

If you feel that too expensive Swiss watches, you can choose our rolex watches, omega watches . they are Swiss replica watches.
we have High-quality and Price not so expensive.if you buy one rolex watches or replica watches ,i believe onbody can found that is reproduction.
http://www.omegawatchessale...
02. 07. 2009 | 05:56

louie vuitton napsal(a):

roku byla Čtvrtá hodnotící zpráva IPCC vydávána postupně po jednotlivých částech.

Vydání souhrnné zprávy by nemělo být uvozeno bombastickým konstatováním „klimatologové vydali další varování“ nebo „klimatologové opět varují“ nebo snad dokonce „klimatologové zpřesnili své výstupy“. Klimatologové tento týden pouze připravují komplexní zprávu, která shrnuje poznatky již předložené jednotlivými pracovními skupinami a snaží se z těchto podkladů
04. 07. 2009 | 04:52

karbon napsal(a):

Fyzikální principy, které jste zmínil jsou mi samozřejmě známy, ale nevím, jak se na nich projevuje vliv člověka?
01. 09. 2009 | 09:50

cheap Jimmy Choo Shoes napsal(a):

30. 01. 2010 | 04:10

ToniCook20 napsal(a):

Cars and houses are expensive and not every person is able to buy it. But, <a href="http://lowest-rate-loans.com">loans</a> are created to help different people in such situations.
17. 03. 2010 | 11:34

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy