Jak číst zprávy IPCC (část 1)

10. 12. 2013 | 14:09
Přečteno 3457 krát
Mezivládní panel pro klimatickou změnu (IPCC) vydává od roku 1990 téměř pravidelně shrnující zprávy, které popisují aktuální stav poznání světového podnebí a jeho změn. Jednotlivé zprávy z let 1990, 1995, 2001 a 2007 jsou přehledně seřazeny na webu IPCC, kde lze najít i další užitečné informace (například shrnutí jednotlivých částí zprávy z roku 2007 v českém jazyce). Nejnovější zpráva je vydávána postupně od září 2013 a je/bude rovněž dostupná, zatím jsou odkazy na webu zde, shrnutí v českém jazyce je ZDE.

V posledních letech přistupuje veřejnost k výstupům IPCC se značnou skepsí. Tato je částečně oprávněná – ve zprávách bylo nalezeno velké množství chyb, někteří představitelé IPCC se netajili svými politickými ambicemi, jiní mají zajímavou komerční historii. A taková propojení zakládají vždy podezření, že někdo někde dělá něco účelově, ne zcela objektivně a vědecky. Dnes už asi všichni slyšeli o aféře označované jako Climategate – někdo ukradl mailovou komunikaci některých klimatologů a jejich mediálně poskládané útržky mají „dokázat“, že klimatologové jsou podvodníci. Ne, že by se v těch útržcích nenašly zajímavé věci, ale podstatně důležitější je, že zpětná analýza dat po jejich zveřejnění neprokázala žádné změny ve výsledcích. Medializované vlivy „Majkova triku“, „Jamalu“ a dalších „závěrů“ z Climategate byly a jsou v klimatologických výstupech nulové (viz například projekt B.E.S.T.).

Myslím, že jedinou cestou, jak napravit nezaslouženě poškozenou reputaci klimatologie je vysvětlovat, vysvětlovat a vysvětlovat. Dobře se k tomu hodí a bude hodit výše zmíněná pátá zpráva IPCC, která začala vycházet v září letošního roku.

SPM1a
SPM1a


Obrázek SPM1a (viz Shrnutí pro politické představitele, WGI, IPCC AR5) ukazuje roční a dekádní průměrné globální teploty od roku 1850 počítané ve třech světových centrech (GISS, NCDC a CRU). Na první pohled se zdá, že jsou výstupy těchto center téměř stejné, ale není tomu tak. CRU je v první polovině 20. století teplejší a v posledních 30 letech chladnější než GISS a NCDC (podrobně v kapitole 2 Zprávy, obr. 2.19 a box 2.1). Potvrzuje se, že spočítat průměrnou teplotu (nebo jinou charakteristiku) pro nějakou oblast (v tomto případě pro celou zeměkouli) není úplně jednoduché. Ovšem trendy jsou docela jasné a jednoznačné. Za období 1880-2012 má oteplení hodnotu 0,85°C. Jen pro připomenutí – ve zprávě IPCC z roku 2007 byla hodnota oteplení vypočtena pro období 1906-2005 na 0,74°C. Dobrou představu o změně globální teploty dává srovnání období 1850-1900 s obdobím 2001-2005, které bylo v roce 2007 uváděno o 0,76°C teplejší a dnes s obdobím 2003-2012, které je o 0,78°C teplejší. Není tedy pravda, že by se v posledních letech neoteplovalo, jak se často říká. Je však pravdou, že se trend oteplování v posledních letech zpomalil, což je dobře vidět v horní části popisovaného obrázku. Spodní část obrázku však dokazuje, jak ošemetné a nespolehlivé je hodnocení krátkých období v klimatologii. Od druhé poloviny devadesátých let zaznamenáváme již jen statisticky nevýznamný teplotní trend (nevýznamné až zanedbatelné oteplování), přesto je období 2001-2010 podstatně teplejší než období 1991-2000. V klimatologii je vždy nutné vidět vše v souvislostech. Ve zprávě IPCC je tato situace široce rozebírána. Rychlost oteplování za období 1998-2012 je jen 0,05°C (90% interval spolehlivosti od -0,05 do +0,15°C ukazuje, že můžeme hovořit i o rychlosti ochlazování). Pokud však 15leté období budeme posunovat jen o jeden rok zpět, zjistíme, že se rychlost oteplování postupně mění – 1997-2011 je 0,07°C, 1996-2010 je 0,14°C a 1995-2009 je 0,13°C. Vyčkejme tedy na hodnocení vývoje globální teploty po roce 1995 přibližně do roku 2025.

Zatím máme dostatečné znalosti o tom, že se atmosféra globálně otepluje. Ne však zcela homogenně a ne ve všech oblastech.

SPM1b
SPM1b


Obrázek SPM1b (viz Shrnutí pro politické představitele, WGI, IPCC AR5) ukazuje povrchové změny teploty za období 1901-2012. Je vidět, že pro některé oblasti nemáme dostatek spolehlivých dat, abychom změnu teploty za toto dlouhé období mohli takto plošně vypočítat – Arktida, Antarktida, centrální Afrika a Asie a části Tichého a Indického oceánu. To není dobře, ale matně si vzpomínám na jednu dříve iniciovanou mediální přestřelku. Už nevím, kdo se tehdy vrátil z USA, ale prohlásil, že letěl přes oceán a nikde neviděl meteorologické stanice. Z čeho tedy Ti klimatologové počítají globální teplotu, když 70% země pokrývá oceán? Já jsem hodně krát letěl přes Evropu a taky jsem nikdy neviděl z letadla meteorologické stanice. A jsou jich tisíce. Oceánem se budu zabývat v dalších pokračováních, základní informace o měření meteorologických prvků plovoucími bójemi lze najít na stránkách JCOMM (Joint Technical Commission for Oceanography and Marine Meteorology pod patronací WMO a IOC).

Pozorované změny srážek jsou globálně vyhodnocené jen velmi přibližně a je mezi klimatology vidět, že to dělají neradi. Důvod je jednoduchý, ale docela smutný. Ve vyspělých zemích je síť měření srážek podstatně hustší než síť měření ostatních meteorologických prvků. U nás měříme teplotu na cca 200 stanicích a srážky na cca 800 stanicích. Je to logické, protože prostorová proměnlivost srážek je značná. V rozvojových zemích to však neplatí – když už se někde rozhodli „měřit počasí“, tak jen na vybraných lokalitách a komplet. Samostatné sítě měření srážek nejsou ve světě tak obvyklé jako v Evropě nebo v Americe (viz např. gpcc.dwd.de). Proto vidíme na následujícím obrázku tolik bílého prostoru, pro který nelze dlouhodobé trendy spočítat.

SPM2
SPM2


Obrázek SPM2 (viz Shrnutí pro politické představitele, WGI, IPCC AR5)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

a pak že bude málo vody napsal(a):

Nečíst.
Léčení je drahé, na psychofarmaka pojišťovny nic nepřispívají.
10. 12. 2013 | 15:06

Martin1 napsal(a):

"Myslím, že jedinou cestou, jak napravit nezaslouženě poškozenou reputaci klimatologie je vysvětlovat, vysvětlovat a vysvětlovat."
-------
A co jinak?
Nejdříve dalších 1000 let jen pozorovat, pozorovat a pozorovat a nedělat prognózu podle pár jepic, které ještě k tomu neumí pořádně počítat a každá se chce do večera ještě honem zviditelnit!
10. 12. 2013 | 15:33

Martin napsal(a):

Je to marný reputaci IPCC už nikdo nezachrání. Namátkou perly z 5. zprávy:
95 % jistota o antropogenním vlivu na zemské klima.
Oteplení až o 4,8 °C do konce století.
Zvýšení hladiny moří až o 82 cm do konce století.

Klimatologie bude rehabilitována až tehdy, až přestane fušovat do politické propagandy.
10. 12. 2013 | 15:43

L.Metelka napsal(a):

Martin:
"95 % jistota o antropogenním vlivu na zemské klima" - to v té zprávě není, to jste si vymyslel.
"Oteplení až o 4,8 °C do konce století. Zvýšení hladiny moří až o 82 cm do konce století." - to jsou jen nejvyšší scénáře (hormí meze).
Takže - něco si vymyslíte, z něčeho vyberete jen ty nejvyšší hodnoty (o ostatních se ani nezmíníte) a pak kritizujete.
Takový malý český "klimaskepticismus", že?
10. 12. 2013 | 15:54

tak se to rýmuje napsal(a):

No a ty nejvyšší hodnoty si vymejšlíme proto, aby měla média co dát do titulků a my byli slavní.
A měli politický vliv a plná koryta.
10. 12. 2013 | 16:07

L.Metelka napsal(a):

tak se to rýmuje:
Podívejte se do celé té zprávy. Tam najdete střední odhady, horní odhady i spodní odhady. Ono to ani jinak nejde...
10. 12. 2013 | 16:13

Martin napsal(a):

L.Metelka: Doslova je tam globální oteplování, tvrdí se že za to z 95 % může lidská činnost. Pro případ že si stále myslíte že jsem si to vymyslel viz zde:
http://www.rozhlas.cz/zpravy/veda/_zprava/vedci-zverejni-zpravu-o-stavu-klimatu-za-globalni-oteplovani-pry-muzou-lide--1261960
http://www.ceskenoviny.cz/veda_a_technika/zpravy/hladina-oceanu-vzroste-podle-ipcc-do-roku-2100-az-o-82-cm/988604
http://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2013/sep/27/global-warming-ipcc-report-humans

Samozřejmě že si vyberu největší hodnoty, což jsem regulérně uvedl slovy "AŽ O", aby bylo jasně vidět v jaké krizi se IPCC nachází.
10. 12. 2013 | 16:25

radimtolasz napsal(a):

Martin: Nevím, jestli si děláte jen legraci, nebo to myslíte vážně. Proč proboha citujete média (ČRo, České noviny, The Gurdian) pro potvrzení, že něco je ve zprávě IPCC? Budu hodně příkrý - Pokud někdo někde tvrdí, že "za to z 95% může lidská činnost", tak je BLBEC. Omlouvám se, ale je tak. Podívejte se, prosím, alespoň do českého překladu Shrnutí (odkaz výše v blogu). Tam zjistíte, že IPCC nic podobného neřekl a neříká. To jenom někteří neznalí a jak jsem napsal výše BLBÍ novináři se snaží idiotsky interpretovat něco, čemu vůbec, ale vůbec nerozumí.

A pokud jde o ty nejvyšší hodnoty. I já v blogu jsem je několikrát uvedl. Ale pro laiky jsem napsal, že se jedná o pesimistický scénář. To neříká nic o krizi IPCC, to vypovídá o přísně vědeckém přístupu k odhadům a projekcím.
10. 12. 2013 | 17:33

JF napsal(a):

energetika se stejně musí změnit na OZE tak jako tak, z důvodu konečných zásob uhlíkatých i jaderných zdrojů ale i z hlediska její technické jednoduchosti. Na grafu roční průměr je pak vidět vždy jistá sestupná tendence v pravidelných intervalech - nyní potřetí za sledované období. Co to je? Sluneční aktivita?

Martin je polobůh samovývoje, nad ním už je jen v českých globálních podmínkách náš oteplený Santa Klaus na přenamazaných samochodech - to jsou pak nějaký nápady na ochlazování.
10. 12. 2013 | 22:52

Mard napsal(a):

Jsem si přečetl český překlad pro politiky a musel jsem se smát. Kvůli nalezeným lžím v předchozích zprávách (např. o době roztání himalájských ledovců a mnoha dalších) jsou dnes všechna tvrzení politických klimatologů z IPCC psána formou: "Je více pravděpodobné že v noci bude tma." Takže kdyby v noci náhodou k jejich překvapení svítilo Slunce, tak i přesto je zpráva pravdivá, neboť zpráva předpokládá že i v noci může s malou pravděpodobností svítit Slunce :-) Lze to i otočit, protože de facto lze tvrdit, že zpráva IPCC tvrdí že se ochlazuje, nicméně to tvrdí s malou pravděpodobností.
Je hodně smutné i když činnost těchto parazitů stojí obrovské peníze, tak nic nevědí jistě, ale maximálně hodně pravděpodobně či maximálně TÉMĚŘ jistě :-( V jiném oboru by dávno byli bez práce a museli by si hledat jiné živobití.
10. 12. 2013 | 23:13

Mard napsal(a):

JF napsal: energetika se stejně musí změnit na OZE tak jako tak

Ano, jste další intelektuální guru, který ví co bude :-) 640 kB stačí každému a vše již bylo vynalezeno :-)
10. 12. 2013 | 23:15

JF napsal(a):

Mard: nerozumím - jak to? a pokud to také obrátím vy tedy víte víc nebo míň? nebo fungujete v nějakých jiných dimenzích ? ...
10. 12. 2013 | 23:37

scallop napsal(a):

Autor

Muzete mit zpravu IPCC detailne proctenou tam i pozpatku, ale az z diskuze na blogu se dozvite, co v te zprave skutecne je :-)
11. 12. 2013 | 06:50

L.Metelka napsal(a):

Mard: Předchozí zprávy jsou psány taky tak. Jinak máte něco proti tomu, že tam jsou uvedeny nějaké pravděpodobnostní intervaly, pravděpodobnosti, spolehlivosti,...?
11. 12. 2013 | 08:27

Mard napsal(a):

L.Metelka napsal: Mard: Předchozí zprávy jsou psány taky tak. Jinak máte něco proti tomu, že tam jsou uvedeny nějaké pravděpodobnostní intervaly, pravděpodobnosti, spolehlivosti,...?

Je vice pravděpodobné než nepravděpodobné že proti tomu něco mám. Své učedníky Ježíš učil lásce k pravdě takto: „Vaše řeč ať je: ano, ano – ne, ne“ (Mt 5,3). Místo toho IPCC používá: Nejspíš jo, možná pokud vůbec, zřejmě asi ne. Kdyby mi právník vypracoval dobrozdání v podobném duchu jako IPCC, tak mu nezaplatím :-(
12. 12. 2013 | 00:25

Mard napsal(a):

JF napsal: Mard: nerozumím - jak to? a pokud to také obrátím vy tedy víte víc nebo míň? nebo fungujete v nějakých jiných dimenzích ? ...

Chraň pánbůh abych já něco věděl :-) Jen se bojím věrozvěstů jako jste vy, kteří mají nejspíš zjevení a přesně ví co bude a nemají pochybnost třeba o budoucnosti OZE :-) IMHO je OZE nesmysl nejspíš z principu. Energii nelze získat z ničeho - tudíž ergo kladívko, když například postavím větrník, který bere energii z větru, tak ta energie pak někde chybí. Pokud využívání OZE bude masové a ne okrajová záležitost jako dnes, tak se brzy ukáže kde se to projeví.
12. 12. 2013 | 00:32

L.Metelka napsal(a):

Mard: vy nevíte, co je pravděpodobnost?
12. 12. 2013 | 09:44

JF napsal(a):

Mard: pokud je něco obnovitelné ;-) tak je to z principu předmětem víry. ;-))) Pokud je něco neobnovitelného tak je to jistota a o víře se tedy opravdu nemusíme bavit. Co se týče jestli se něco ukáže ... předpokládám že to bude pravděpodobně povahy nějakého nadpřirozeného úkazu. Neuvěřitelně si protiřečíte, ale pravda to je zas termín z oblasti rozumu ;-)

ps: ale do obnovitelných by šlo snad zaředit i konvenční energetiku - tedy dokud nedojde ;-)
12. 12. 2013 | 15:36

JF napsal(a):

Mard 12. 12. 2013 | 00:25: ... ale na víru přeci jen budete odborník Vy ... docela zajímavé ;-)
12. 12. 2013 | 15:39

JF napsal(a):

L.Metelka: co se týče pravděpodobnosti tak x + y = 1. Takže buď se otepluje nebo se neotepluje je vlastně ve zpráva či zvěstování IPCC. Respektive zpráva říká že se otepluje buď vlivem člověka nebo bez jeho vlivu. Samozřejmě každý si to přeloží po svém. ale těžko můžete někomu vyčítat např Greenpeace že si myslí že je to vlivem člověka když říkáte že s 95% je to více než s poloviny člověk. To by jste také mohli konstatovat že s 99,999% je to z 1% člověk a člověk to tedy vlastně není ;-). Zpráva prostě použila chytlavá čísla pst 50% a 95% aby to bylo co možná nejsrozumitelnější s čímž máte kupodivu problém.

ale jak píši výše ať se otepluje či ne tak by se mělo přejít ve jménu rozumu i víry na OZE. Konvenční zdroje odpovídají spíš té línější polovině člověka ;-) Co se týče geoinženýringu tak tím je i dolování uhlí a vypouštění do atmosféry tak celkem logické by bylo i uvedený proces obrátit - případně uhlík vázat do půdy přes humus apod. - viz. ono udržitelné zeědělství.
12. 12. 2013 | 15:46

JF napsal(a):

Mard: a co když se větru do cesty postaví Himaláje nebo Alpy. Zdá se že zastáváte nějaké přírodní druidské či hindské náboženství - je vlastně obdivuhodné že používáte PC ;-)
12. 12. 2013 | 15:57

filip napsal(a):

Děkuji za článek, pane Tolaszi! Vaše práce je pro český národ důležitá.
18. 12. 2013 | 20:45

cheap Peyton Manning jerseys napsal(a):

Ny -- Super Bowl week <h1><a href="http://www.aliexpress.com/item/Cheap-peyton-manning-orange-game-Jerseys-factory-outlet-on-sale-ONLY-FOR-WHOLESALE/1529548252.html">wholesale peyton manning jersey</a></h1> is usually devoid of real news, apart from an damage update or two. Denver Broncos cornerback Dominique Rodgers-Cromartie altered all that Monday. Somewhere, DRC's agent is cringing. He is coming off possibly his best NFL season and was set to produce a tremendous volume of income to the free-agent marketplace. Even if Rodgers-Cromartie decides to keep playing <h1><a href="http://www.aliexpress.com/item/wholesale-Cheap-Peyton-Manning-American-football-orange-home-game-Jerseys/1528619437.html">cheap peyton manning jersey</a></h1>, as we'd assume, teams might be concerned about his passion to the game. Rodgers-Cromartie says he is speaking to teammates regarding the possibility of retirement for a whilst.Rodgers-Cromartie could essentially go through with his system to pass on millions. We locate it a whole lot more very likely he'll backtrack from his Monday comments for your rest of Super Bowl week.
25. 02. 2014 | 16:00

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
27. 02. 2014 | 14:26

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy