„Ty vole, na základní škole“

02. 09. 2013 | 05:57
Přečteno 4787 krát
Takový je název písně, která charakterizuje tragikomický stav českého školství. Pro začátek ale několik čísel. Na základní školy (dále ZŠ) tento rok nastupuje 112 tisíc žáků do prvních tříd. Celkově na ZŠ chodí 833 tisíc, na střední školy pak dalších 410 tisíc studentů. Celkem zde máme bez vysokoškoláků 1,24 milionu studentů, což je přibližně z deseti a půl milionů obyvatel 12 %. Jak jde stát naproti kvalitnímu vzdělání, o kterém tak často naši zákonodárci mluví?

Realita je taková, že ve světovém porovnávání žáků (PISA) se pomalu (některé roky i rychle), ale jistě a trvale propadáme. Argument, že jsou děti hloupější, je z genetického důvodu mylný. Není možné, aby došlo k takovému výkyvu za několik málo desítek let. Hlavní důvod zhoršení výsledků českých žáků je dle mého názoru chybějící reforma českého školství. Požadavky na občana se za posledních několik desítek let zásadně změnily, naše školství však nikoli. Ostatní okolní státy nejednají bleskurychle, ale tuto skutečnost pochopily a dochází k reformám, což jim přináší ovoce. Ne hned v daném volebním období, ale dlouhodobě.

Jeden z důvodů, proč české školství vypadá tak, jak vypadá, je průměrný plat českého kantora. Ten je přibližně 26 tisíc korun (2012, hrubá mzda). Pokud vysokoškolsky studovaný učitel nebude řádně ohodnocen, nebude tato profese dostatečně zajímavá pro odborníky. Pro srovnání průměrný plat doktora v ČR je téměř dvojnásobný, přibližně 50 tisíc korun (2012, hrubá mzda). Pokud ale řekneme A, musíme říct i B. Řada učitelů ke své profesi podniká, nebo má jinou druhou výdělečnou činnost (převážně muži). Pokud by tak dostali vyšší ohodnocení, musí se zvýšit i nároky na ně. Osobně si dovedu představit zvýšit počet hodin, které kantoři odučí, nebo nařídit povinné další sebevzdělávání.

Dalším důležitým prvkem pro reformu školství jsou kvalitní a štíhlé pedagogické fakulty (dále PF) a s tím spojené kvalitní vzdělávání budoucích učitelů. V ČR studuje na PF několik desítek tisíc studentů, PF při tom mají primárně generovat učitele. Pod tyto fakulty tak spadá řada příbuzných i nepříbuzných oborů. Proč tolik? Navíc jedna PF je schopna vygenerovat ročně například několik desítek učitelů občanské výchovy, která se učí na druhém stupni ZŠ přibližně jednu hodinu týdně. Většina kantorů s takovou aprobací nemá šanci sehnat místo. Proč stát dotuje vzdělání tolika mladých kantorů, když většina učit nejde (protože buď nechtějí nebo neseženou práci)?

V neposlední řadě je problém genderového zastoupení kantorů samotných. Ideální by byl vyrovnaný poměr mezi muži a ženami. To by studentům simulovalo přirozené prostředí ve společnosti. Bohužel na ZŠ je počet učitelů a učitelek značně nerovnoměrný. Pro muže není pravděpodobně profese kantora finančně zajímavá.

Jsem přesvědčen, že pokud se zlepší platové ohodnocení kantorů, zvýší se nároky na ně, z PF se stanou prestižní a útlé ústavy, které přijímají jen zlomek svých zájemců, tak se stav českého školství znatelně zlepší. Bohužel s tím souvisí značné investice pro stát, které se však v delším časovém horizontu zcela jistě vyplatí.

V našem státě se dodnes bohužel o reformách pouze mluví. Pokud volby vyhraje favorizovaná sociální demokracie a ministrem školství se stane Marcel Chládek, čeká nás pravděpodobně další smutný experiment. Dle jeho slov se bude snažit aplikovat finský model, kde studenti dosahují značně lepších výsledků než čeští studenti. Obávám se však, že se stane to samé, jako u bývalého ministra školství Dobeše, který se při reformě vysokého školství pokusil aplikovat model rakouský. Došlo však k mnoha úpravám a z rakouského modelu se stal obrovský zmetek. Nejde převzít systém, který se osvědčil ve zcela jiném prostředí, a čekat, že bude fungovat i u nás. Mimo jiné bychom museli do vzdělání investovat stejně jako obě zmíněné země a to naši zákonodárci zjevně nechtějí.

Nezbývá než popřát pěkný první školní den nejen prvňáčkům, ale i všem ostatním, kteří dnes usedají do školních lavic.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik!!! napsal(a):

Jsou hloupější učitelé, než dříve. Školství upadá celou 1 generaci a výsledek se dostavuje. Platí, že kdo neumí, učí. Plat potom odpovídá výkonu.
02. 09. 2013 | 06:08

vasja napsal(a):

Jeden učitel to zkouší ve Vyvolenejch.
Údajný panic a budoucí pedagog Láďa (21) pilně plní sociální sítě svými obnaženými fotkami a na sexuální život mu tak čas pochopitelně nezbývá. Nebo snad mohou právě tyto fotografie za to, proč se zatím žádná (žádný?) nechytla? Prý z něj má být dějepisář, ale kdo ví, zda by jeho učitelským zaměřením neměla být spíš sexuální výchova......

http://www.blesk.cz/galerie/celebrity-ceske-celebrity/298493/panic-v-retezech-naha-venuse-a-lysohlavek-to-jsou-dnesni-adepti-do-vyvolenych-co-zamlceli?foto=0
02. 09. 2013 | 06:35

Baba napsal(a):

Milá Máňo, situace, v níž se nacházíš, a úhel, jímž ji nazíráš, pravděpodobně nebudou totéž.
02. 09. 2013 | 06:46

Luba napsal(a):

Za Rakouska byli učiteli vojenští vysloužilci, kteří to uměli hlavně s rákoskou ...
02. 09. 2013 | 06:54

Ládik!!! napsal(a):

2 tituly za 4 roky! http://svosp.cz/page/o-skole/trumfy.php - po nenáročném studiu se člověk stane podnikatelem, "odborným pracovníkem úřadů státní, veřejné či obecní správy." Vizitka školství. Tam musí učit učitelé jak noha.
02. 09. 2013 | 06:59

vasja napsal(a):

A taky znám pár učitelek co sou tak chlípný, že bych k nim do třídy hocha nedal.
Jinak nic proti. To vůbec. Ve škole ale ne.
02. 09. 2013 | 06:59

Anna napsal(a):

Podle mě bychom měli převzít CELÝ finský systém školství. Cituji:
Finské děti už po léta vedou v mezinárodním srovnání: umějí nejlépe číst s porozuměním, počítat, i se vyznají v přírodě.

České účastníky diskuse nejvíce zajímala specifika finského vzdělávání a vyučovacích metod, které mohly mít vliv na prvenství finských žáků v mezinárodních testech čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti PISA 2000.

Ve Finsku – na rozdíl od České republiky - socioekonomické zázemí rodin žáků (tedy bohatství rodiny) nemělo výrazný vliv na jejich výsledky v testech. Lze to ilustrovat např. pomocí indexu ISEI, zkonstruovaného a používaného v OECD: lepší majetkové a společenské postavení finských rodičů se ve statistice jen maličko odráží v lepších výsledcích tamních žáků - dokonce nejméně ze všech zkoumaných zemí - prostě na bohatství rodiny vzdělanost děcka nezávisí.
Oproti tomu Česká republika patří mezi pět zemí, kde školní výsledky žáků vzrůstají se zlepšením socioekonomického postavení rodičů nejvíce. Analýzy výsledků výzkumu PISA skutečně potvrzují, že nejlepší výsledky v testech mají většinou ty země, kde jsou vzdělávací příležitosti sociálně spravedlivé (např. právě ve Finsku nebo na Islandu). Finské děti jsou tedy ve výzkumech PISA úspěšné nepochybně také díky tomu, že školství podporuje inkluzivní přístup, že je zcela neselektivní a bez ohledu na rodinné zázemí zajišťuje všem dětem rovný přístup ke vzdělávání. Tento faktor naopak u nás nijak uspokojivý není a může posouvat celkové výkony našich žáků spíše pod mezinárodní průměr.

Školy ve Finsku požívají podstatně větší autonomie než školy české a o jejím rozsahu rozhodují místní úřady. Základní školy - je jich ve Finsku 4300 - mají velkou svobodu tvořit si svůj vlastní program vzdělávání v kontextu místních podmínek, který není nikým kontrolován, neboť inspekce byla ve Finsku v roce 1991 zrušena a s jejím znovuzaložením se nepočítá.

Pochopitelně pro takovou samostatnost škol a zodpovědnost učitelů je nutné, aby se učitelům dostávalo důkladného vzdělání, a to zdaleka ne jenom teoretického. Naši finští hosté několikrát opakovali, že učitelství se u nich studuje na univerzitě. Pro nás je tohle samozřejmé, ale zdá se, že i v té univerzitní přípravě asi budou nějaké rozdíly. Velmi se dbá na to, že učitelé ovládají interaktivní metody výuky, zapojují děti do skutečné, ne jenom skupinové spolupráce, a ve škole vládne partnerství. Školy také nejsou seřazovány do žádných žebříčků, nejsou povinně proháněny primitivním ani složitým testováním (státní testy existují, ale jsou dobrovolné).

Být učitelem na základní škole, zejména na prvním stupni, je ve Finsku populární. Učitel zde dávno není považován za pouhého specialistu, ale za autoritu, vůdčího nositele názoru a aktivního spolutvůrce společnosti. Stejně jako byla ve Finsku dána značná autonomie školám, také učitelé jsou relativně velmi svobodní ve výběru vyučovacích metod a uspořádání svých hodin. Nestraší je žádná inspekce a ke kultuře finského vzdělávání patří samozřejmá důvěra, že učitel naplní cíle dané národním kurikulem dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Být dobrým učitelem je ve Finsku otázkou osobní prestiže. K ní patří ovšem i slušný plat.

http://www.kritickemysleni.cz/aktuality_show.php?co=259
02. 09. 2013 | 07:05

Drzá zrzka napsal(a):

Ty vole, nejseš nějakej drzej.
(Odposlechnutá věta pronesená k zhruba osmiletému potomkovi, který tátovi vysvětloval, jak použít foťák v mobilu).
:-)
02. 09. 2013 | 07:05

David napsal(a):

"...Jeden z důvodů, proč české školství vypadá tak, jak vypadá, je průměrný plat českého kantora. Ten je přibližně 26 tisíc korun (2012, hrubá mzda).

...Jsem přesvědčen, že pokud se zlepší platové ohodnocení kantorů,..."

---------------------

Ta Vaše reforma je hlavně o zvýšení platů.

Peníze nejsou všechno. Řada učitelů učí s láskou k dětem a neřve, že mají málo peněz. Těch má v tom našem státě každý málo.

Přitom plat, který uvádíte je nadprůměrný a za současné situace ve státě naprosto adekvátní, a to nemluvím o přepočtu mzdy na SKUTEČNĚ odpracované hodiny (Prázdniny). Pokud učitelům takový plat nestačí, tak ať se NAUČÍ hospodařit s penězi. Ať nekouří, nechlastají, nehrají hazard, neberou drogy apod. :-)

Problémy jsou úplně někde jinde. Reforma stíhá reformu a je to čím dál horší. Jednotné osnovy byly zrušeny, každý si dělá co chce, žáci jsou přetěžováni a stresováni různým testováním. Teď se tlačí na změnu písma, povinný druhý jazyk a další nesmysly. Přitom jak dlouho se mluví o tom, aby se žáci neučili biflovat, ale přemýšlet? Co se v tom zlepšilo?
02. 09. 2013 | 07:09

olga napsal(a):

Hloupost dětí není v kvalitě učitelů. Je to v sebevědomí dětí.
02. 09. 2013 | 07:16

Davidovi napsal(a):

Davide, paníze BOHUŽEL jsou všechno.
Pokud není česká učitelka, český učitel řádně zaplacen/a, musí mít ještě energii do dalšího zaměstnání.
Pokud jde do školy z noční, vskutku se nemůže předřít.
Bajky o tom, jak "si s dětmi jen povídá", či "že je v poledne doma", jsou výroky těch, co pouze kdysi do školy chodili a znají jen jednu stranu mince.

"Líbí se mi", jak nezasvěcenci školství českého papouškují nesmysly, které o školství píší pisálci toliko na zaplácnutí díry - ne o řešení problému.
Žádné biflování dnes není, děti smějí samostatně myslet, kdyby je někdo "dusil", vyhodí ho (ji).

Žádné reformy ve školství dvacet tři let nejsou, kariérní řád je jako yetti ...

Žáci jsou stresováni?
Povedený vtip!
To by ti vystresovaní žáci měli po skončení vyučování ukázněně jít domů. Lze vidět plné vlaky a autobusy hodný a "VYSTRESOVANÝCH" (z testů) žáků...
02. 09. 2013 | 07:18

Maximus napsal(a):

Byly dvě sestry,
jedna byla blbá
a druhá taky učitelka...

Ale dost přihloupých narážek, v podstatě je to vše jednoduché, školství jenom kopíruje celkový stav naší společnosti, jak v tom lepším nebo v tom horším. Vše je totiž spolu provázané. Asi tak řečeno příměrem, jako když další rozvoj lékařského oboru je závislý na nových poznatcích z jiných oborů na bázi vědy a techniky. Bez toho by se nic nemohlo změnit. Celé školství a nezapomínejme i na učňovské obory je však svým způsobem dost výjimečná záležitost a ten stát, který tuto oblast podcení a to nejsou jenom peníze, tak ten na to hodně doplatí. Snad nejnebezpečnější na tom ovšem je to, že úpadek se projevuje pomalu a nenápadně. Vše to doplňuje celkový marasmus vývoje státu, který lze charakterizovat "odprůmyslněním" a zaskladněním a zasajrajtováním potravinovými řetězci krajiny, zařepkováním a zafotovoltaikováním" naší země a tudíž příští možné uplatnění budoucích mladých lidí je kdo ví kde. Prostě nebude dostatek kvalifikované práce! No a že by mladí točili volanty kamiónů není také dobrá vize, už i ten řidičský průkaz na velkokaopacitní kamion stojí desítky tisíc korun.... Já jsem Vám to říkal by řekl starý dobrý Pepa Řepa!
Pěkný den všem.
P.S.
Ale abych nebyl zase tak skeptický, zrovna přes víkend jsem měl možnost se účastnit velké stavby kousek u Prahy, která přinese v blízké době pár desítek slušných míst pro odborníky z techniky. Jen snad kdyby toho bylo povícero.
02. 09. 2013 | 07:35

vasja napsal(a):

Šly by kantorky dělat jinam, ale makat 8 hodin/den a bez prázdnin?
Řikám že velká většina ne.
02. 09. 2013 | 07:37

au napsal(a):

Vinu za úpadek školství nesou špatní učitelé, jako je pan Heller.
Úpadek školství po roce 1989 je výsledkem jejich špatné práce, výsledkem nevzdělanosti a lenosti Šimona Hellera a jemu podobných.

(Jak je vůbec možné, že na škole učí primitiv, který argumentuje způsobem "ČSSD to bude dělat špatně, protože... ČSSD to bude dělat špatně; ano, ČSSD chce zavést úspěšný finský model, ale určitě v něm udělá spoustu výjimek, a tudíž ho zkazí? Jaký blb je asi ředitelem Hellerovy školy, když nechá takového primitiva, aby vyučoval na jeho ZŠ? A tak jednoduchý člověk, jako je pan Heller, by chtěl ještě vyšší plat!)

Tzv. "koncepce Šimona Hellera", tedy "co bychom se starali o svět, dejte Šimonu Hellerovi hodně peněz a školství hned bude lepší", je tím nejhorším, co v českém školství vzniklo - a je přímým výrazem jeho úpadku.

A závěr? Hlavně nevolte KDU-ČSL (nebo se podbní Hellerové dostanou k moci a utopíme se v jejich aroganci a nevzdělanosti)!
02. 09. 2013 | 07:37

Finn napsal(a):

Děti nejsou hloupé, ale v řadě případů jsou VÝCHOVNĚ ZANEDBANÉ. A paradoxně nezřídka u těch lépe situovaných rodin. Příčiny jsou jednoduché: nezájem, nedostatek času, pokřivené priority rodičů.
K finskému školství máme nekonečně daleko. Kulturně i finančně. Ale my si přece vytvoříme sami cestu, hezky českou. Podle hesla: Reformami k úplnému zblbnutí! Nakonec, vlastní českou cestu jsme si zatím odzkoušeli na terciálním stupni, v Plzni na právech. Úspěch zaručen - vystuduje i ten, který ani neví, kde škola je a "nevzpomene si" na jména pedagogů (Řápková).
02. 09. 2013 | 07:44

Anna napsal(a):

Cituji:
Hlavní charakteristiky finského vzdělávacího systému:

Vystoupení obchodního rady finského velvyslanectví v ČR

•Máme nejkratší školní docházku ze všech zemí OECD a nejmenší rozdíly mezi jednotlivými školami – rodiče proto nemusí složitě vybírat školu pro své děti, prostě je zapíší do té nejbližší. A paradoxně jsme zároveň mezi nejlépe hodnocenými zeměmi ve výzkumech PISA, přitom to vše děláme s rozpočtem, který je průměrný nebo dokonce podprůměrný v poměru k ostatním zemím OECD. Jak je to možné? O tom se právě dnes budeme bavit.
•Reforma finského školství během posledních pětadvaceti let byla vedena výběrem mezi dvěma směry. Tradiční systém založený na známkování, výkonu, standardizaci a kontrole jsme si ve Finsku nevybrali. Vybrali jsme druhou cestu založenou na spolupráci, spravedlivosti, sociálním kapitálu a profesionalitě učitelů.
•Často se mluví o tom, že děti se musí učit obstát v soutěživém mimoškolním prostředí. Ve vědeckých výzkumech se ale prokazuje, že toho lze lépe dosáhnout ve škole, kde panují rovné podmínky pro všechny, než tam, kde vládne soutěživost a kontrola.
•Vysoce výkonné vzdělávací systémy, které můžete najít mezi zeměmi OECD, jsou takové, které kombinují principy rovnosti a kvality. Abychom toho ve Finsku dosáhli, museli jsme se zaměřit na investice do vzdělávání. Museli jsme se zaměřit na to, z čeho můžeme čerpat v našem specifickém prostředí.
•Neměníme vzdělávací politiku po každých volbách, ale zaměřujeme se na dlouhodobější cíle. Zakládáme své změny na vědeckých důkazech, ne na ideologii.
•Našli jsme shodu, kterou podporují všechny politické strany. Ty se podporují navzájem, protože cíl je v oblasti vzdělávání pro všechny stejný.
•Systém je založený na důvěře: rodiče věří školám, školy učitelům, učitelé žákům a žáci přebírají zodpovědnost za to, že se učí co nejlépe. Školy informují rodiče o tom, co se v nich děje, prostřednictvím online databází a systémů.
•Nemáme žádné národní srovnávací zkoušky, pouze po střední škole, po gymnáziu.
•Cílem není školy kontrolovat, ale podporovat je, aby dosáhly svého vzdělávacího cíle.
•Učitelství je jednou z nejvíce ceněných profesí ve Finsku, protože učitelé vědí, že mají volnost a svobodu v tom, jak budou pojímat svou práci.
•Uvědomujeme si, že vzdělávání je investice do budoucnosti. Proto se zaměřujeme už na předškolní vzdělávání.
•V našich školách chceme mít více spolupráce a méně soutěživosti, více důvěry založené na zodpovědnosti a méně testování a kontrol, protože když se soustředíte na národní testování, chcete dosáhnout pouze nejlepších výsledků v testování, ale už se nezabýváte výsledky učení.

http://www.eduin.cz/clanky/co-chcete-vedet-o-finskem-skolstvi/
02. 09. 2013 | 07:48

aga napsal(a):

Tento národ je konečně třeba konečně vyřešit. Když se to nepovedlo násilím, povede se to určitě jeho totální debilizací - takže je třeba začít od školství. Rozložená rodina tomu jde samozřejmě vstříc.
02. 09. 2013 | 07:53

aga napsal(a):

Anna

Srovnáváte nesrovnatelné. Když není zájem mít efektivní školství - a to u nás není - tak žádné příklady ze zahraničí nepomohou. Není, kdy by se jimi chtěl řídit. Ostatně, školství v tom není samo.
02. 09. 2013 | 07:55

aga napsal(a):

Heller

Že byste zahájil časově neomezenou stávku za lepší školství? To by myslím vašim žákům skutečně pomohlo.
02. 09. 2013 | 07:56

Anna napsal(a):

aga

Podle mě je to srovnatelné a finský školský systém je prokazatelně úspěšný.
Nejsem sama, kdo má zájem, aby zde bylo efektivní školství. O tom svědčí v Senátu veřejný seminář Možnosti aplikace finského vzdělávacího systému v ČR:
http://www.eduin.cz/clanky/co-chcete-vedet-o-finskem-skolstvi/

http://www.eduin.cz/clanky/co-chcete-vedet-o-finskem-skolstvi-ii-o-vzdelavani-z-hlediska-perspektivy-rovnosti-a-spravedlivosti/

http://www.eduin.cz/clanky/co-chcete-vedet-o-finskem-skolstvi-iii-jak-se-vzdelavaji-finsti-ucitele/
02. 09. 2013 | 08:02

David napsal(a):

Náš ministr školství se zbláznil!!!

Právě poslouchám jeho projev. Čte ho tak RYCHLE, že absolutně nestíhám sledovat co vlastně říká. Chudáci naši prvňáčkové. Tak necitlivý a hloupý ministr by okamžitě měl odejít z funkce.
02. 09. 2013 | 08:06

krajan napsal(a):

Autore,
zcela výjimečně lze s vámi souhlasit. Jen jste zapomněl poznamenat, že za to mohoou komunsti. Tak jste tam strčil alespoň socdemáky.
A nejste vy náhodou také součástí naprosto přebujelých Pedagogických fakult?
02. 09. 2013 | 08:08

Anna napsal(a):

aga

Příklady srovnání:

Ve Finsku – na rozdíl od České republiky - socioekonomické zázemí rodin žáků (tedy bohatství rodiny) nemělo výrazný vliv na jejich výsledky v testech. Lze to ilustrovat např. pomocí indexu ISEI, zkonstruovaného a používaného v OECD: lepší majetkové a společenské postavení finských rodičů se ve statistice jen maličko odráží v lepších výsledcích tamních žáků - dokonce nejméně ze všech zkoumaných zemí - prostě na bohatství rodiny vzdělanost děcka nezávisí.
Oproti tomu Česká republika patří mezi pět zemí, kde školní výsledky žáků vzrůstají se zlepšením socioekonomického postavení rodičů nejvíce.
Analýzy výsledků výzkumu PISA skutečně potvrzují, že nejlepší výsledky v testech mají většinou ty země, kde jsou vzdělávací příležitosti sociálně spravedlivé (např. právě ve Finsku nebo na Islandu).

Finové vytvořili školu pro své děti. A jsou úspěšní. Finské děti už po léta vedou v mezinárodním srovnání: umějí nejlépe číst s porozuměním, počítat, i se vyznají v přírodě.

My máme a vytváříme školu pro naše děti - s výsledkem:
Výsledky ukázaly, že čtenářské dovednosti českých žáků jsou podprůměrné, v matematice a přírodních vědách jsou děti průměrné. "České republika klesá nejrychleji ze všech zemí OECD," konstatoval ministr školství Josef Dobeš (VV), který zveřejněné výsledky označil za hořkou pilulku.

Ve Finsku - Školy také nejsou seřazovány do žádných žebříčků, nejsou povinně proháněny primitivním ani složitým testováním (státní testy existují, ale jsou dobrovolné). Po učiteli se žádá, aby byl "kurikulárně flexibilní", totiž aby dokázal přizpůsobovat výuku dětem tak, že s nimi ani nezaostává, ani je neničí.
Školy ve Finsku požívají podstatně větší autonomie než školy české a o jejím rozsahu rozhodují místní úřady. Základní školy - je jich ve Finsku 4300 - mají velkou svobodu tvořit si svůj vlastní program vzdělávání v kontextu místních podmínek, který není nikým kontrolován, neboť inspekce byla ve Finsku v roce 1991 zrušena a s jejím znovuzaložením se nepočítá.
Tyto faktory společně s kvalitní přípravou učitelů na univerzitách jsou zárukou toho, že v úrovni jednotlivých škol nejsou výrazné rozdíly a rodiče si tak školu pro své děti vybírají téměř výhradně na základě místa bydliště.

To je samozřejmě situace zcela odlišná od české reality: rozdíly ve výsledcích žáků jednotlivých škol v rámci výzkumu PISA se v České republice ukázaly jako jedny z nejvyšších.

U nás - školy jsou seřazovány do žebříčků úspěšnosti, příklady vyjádření kantorů:

Naši učitelé jsou přehlceni administrativou, dnes je paradoxně důležitější, jak obratně učitel „papíruje“ než jak učí. Trošku kysele mě rozesmála příhoda z místní školy, kdy pedagog už krapet vulgárně (mezi svými, nikoliv před žáky) řekl: „Já vám **** na projekty! Já nechci zpracovávat lejstra, já chci učit!“...
(citace z blogu pana Košáka)

Zažila jste někdy Českou školskou inspekci, které masíruje učitele? Vytkl Vám někdo, že místo Středověk - Habsburská monarchie, máte napsáno Habsburská monarchie - středověk a je to díky tomu v rozporu se ŠVP?
citace z blogu pana Komárka

Statistika - zničilo to část českého sportu, teď to ničí školství. Všichni děti testují, testují - Scio, Vektor,... a k ničemu to není, akorát vyjede graf a pár lidí si namaže kapsu a stejně je to s chybama.
citace z blogu pana Komárka
02. 09. 2013 | 08:13

neo napsal(a):

Když jsem narazil na tento článek a dočetl ho, čekal jsem v prvé řadě reakci Anny a jejích rozsáhlých zkopírovaných článků opěvujících finské školství, stalo se, nezklamala. Pak jsem čekal útoky na pana Hellera, protože jak víme, protestoval proti komunistce a to se neodpouští.

--------------------------------------

k tématu. Pane Hellere, není to o penězích. Jsou dobří učitelé i bez platu 50 000 a jsou špatní učitelé i s platem vyšším než je průměr. Můžete reformovat neustále a donekonečna, ale stav se nezmění. Je to v lidech, chuti a způsobu učení. Je nutné začít na školách, které připravují na budoucí povolání samotné učitele a pak i u rodičů dětí, kteří se dětem málo věnují a jejich vzdělání je jim čím dál víc lhostejné..(což samozřejmě neplatí u všech).
02. 09. 2013 | 08:29

Enygma napsal(a):

Tak to vypadá, jako by před dvaceti lety bylo školství lepší. Asi ano, tehdy v žebříčcích PISA byli naši žási na čele. Dostat se na střední školu nebylo jednoduché, přijímací zkoušky byly těžké. Dnes se na \sś dostane i čtyřkař. Tak o co jde? Přece se nebudeme učit. A maturity budou mít všichni. Na dotaz kolegy ze SŠ" "...co jste nám to sem poslali ...", odpovídám, "... co jste si to k vám přijali ...". Dnešní "maturanti" už došli na VŠ. A situace se opakuje. Připadá mi to jako závody v tom, kolik ..... vyprodukujeme. Ale proč by se školy nesnažily. Vždyť v zájmu pudu sebezáchovy musí příjmout vše. A tak to bude pokračovat ...
02. 09. 2013 | 08:33

Anna napsal(a):

neo

Nezklamala jsem Vás, ani Vy jste mě nezklamal :-)

K budoucnosti už jsem to na Aktuálně napsala:

CÍL

Zajistit českým dětem co nejlepší vzdělání. Nejen jejich, ale i naše budoucnost bude v jejich rukách.
Vzdělání je velmi důležité - zahraniční investoři mohou pak počítat s kvalifikovanými a inovativními zaměstnanci.

Nejlepších výsledků ve vzdělávání dosahuje Finsko. Proto převzít jeho systém ve školství, dát učitelům důvěru, slušné platy a společenské ocenění.

POSTUP

Masivní mediální kampaň. Seznámit občany se současným stavem, upozornit na česko-finské rozdíly ve vzdělávání, s finským systémem školství a jeho úspěchy a proto zvoleným cílem vydat se jeho cestou.

Zrušit školní inspekci, povinné testování žáků, "papírování" učitelů, vytváření žebříčků úspěšnosti škol..., tedy věci nevedoucí ke zkvalitnění výuky.

Vytvořit podmínky, aby se učitelé mohli seznámit se způsobem výuky na finských školách. Zavést v tomto směru výuku na pedagogických fakultách.

Zvýšit učitelům platy a dát jim důvěru, jaké se těší jejich finští kolegové.

Co nejrychleji zavést finský školský systém u nás.
----------------------------------------------------

Zlepšit výchovu dětí v rodinách, změnit přístup rodičů a dětí i celé společnosti k učitelům.
02. 09. 2013 | 08:42

Filuta napsal(a):

Tohle probruselské lidovce čeká!
"Německo a EU chtějí legalizovat pedofilii i dětskou pornografii! Otcové prý nevěnují dostatečnou pozornost klitorisu a vagíně svých dce

Příručky Ministerstva pro rodinné záležitosti německé vlády povzbuzují rodiče, aby sexuálně masírovali své děti ve věku 1-3 let. Dva titulky čtyřicetistránkové brožury s názvem „Láska, tělo a hra na doktora“ Německého spolkového centra pro výchovu ke zdraví (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung - BZgA) jsou zaměřeny na rodiče - první cílená na děti 1-3 roky věku a druhá na děti 4-6 let...

„Otcové nevěnují dostatečnou pozornost klitorisu a vagíně svých dcer. Jejich laskání se příliš zřídka týká těchto oblastí, přestože je to jediný způsob, jak se u dívek může rozvinout pocit hrdosti na své pohlaví, „píše se v brožuře v části věnované 1 - 3 letým dětem. Autoři racionalizují: „Dítě se dotýká všech částí těla svého otce, občas ho vzruší. Otec by měl dělat totéž.“

...a ochraňuj nás od zlého.
02. 09. 2013 | 08:46

Twist napsal(a):

Pane Hellere, pedagogických velikánů je plné ministerstvo a skutek utek. Reformy jsou stále pitomější a pitomější, počínaje Buzkovou. Učitelstvo je servilní ke svým pánům. V čem jsou lepší žáci, jejichž učitelé se projevují jako zarytí odpůrci minulého režimu? Dobré výsledky vykazuje nejen Finsko, ale i Estonsko. Proč?
02. 09. 2013 | 08:59

Saltzman napsal(a):

Já bych naopak snížil platy učitelů a učitelek a dal bych větší důraz na možnost výpovědi z důvodu nepotřebnosti a neschopnosti být kantorem. Zájem o PF by výrazně poklesl a na školách by byl učitelů nedostatek. Mnohé školy a ZŠ zvláště, by zanikaly pro nedostatečný odborný personál. Vzniklé vakuum ZŠ by způsobilo enormní zájem rodičů i dětí o možnost kdekoliv udělat základní školu. Množství negramotných by později posílilo možnosti donutit k práci armádu nekvalifikovaných negramotů, co si nedokáží ani spočítat výplatu, ani přečíst předvolební hesla.
Současné učivo není stejně k ničemu, jestliže žák, student, je ignorant, zhnilý a rozmazlený rodiči. Sociálně slabí stejně mají těžké problémy zajistit finančně prvňáčky i další ročníky v ZŠ. Není prostě motivace a po vyjití ze ZŠ nelze stejně najít práci. Práci jen těžce shání dokonce vystudovaní ekonomové s titulem inženýr, natož kdejaký finanční negramota se základním vzděláním.

V Česku se stále slepuje roztřískané na střepy, než by se stvořilo nové, funkční. Živí se u toho armáda neschopných(třeba tzv.kantorů) a požadují nadprůměrné platy. Nadprůměrné k těm, co je mají za skutečnou dřinu a ne za blbé kecy. Dřina není ohodnocena. Je ohodnoceno jakési mýtické, chimérické společenské postavení ve společnosti. Ačkoliv o kantorce všichni, žáky počínaje a rodiči konče, říkají, že je to hloupá nána(v případě slušného vyjadřování, jinak je to daleko ostřejší), ona nána bere plat, na který dříč ani nemá nárok pomyslet. Dokonce lidé s čerstvým inženýrským titulem jen o takovém platu mohou snít několik let, než praxí dojdou k průměru. Tedy pokud práci ve svém oboru vůbec dostanou.

Stát uměle vytváří pracovní místo pro neschopné. Neschopný kantor má sto a jednu výmluvu, proč jeho žáci neumí a vůbec není schopen studentíkovi dát do života to nejpotřebnější, tedy v životě se uplatňovat, učit se samostudiem o vylepšení morálního kodexu žáka ani nemluvě. Stát je zaopatřovací ústav neschopných a zajímavé, že stále je slyšet,jak je málo těch, které stát živí i přes jejich neschopnost a je třeba nabírat další a další za stále větší platy.

Absolvent ZŠ snad bude v práci znát koncovky oxidů. To mu na automatizované lince montovny bude platné, jako mrtvému zimník. Že si nedokáže spočítat výplatu a bránit se proti bezpráví zaměstnavatele neznaje základní zákony, to se mu bude vyčítat jako neschopnost z lenosti vzniklá. Že za to vlastně může prachmizerný kantor dobře placený státem, to určitě kantoři, ani stát nepřiznají.

Pláčete kantoři nad svými platy? Začněte učit soukromě jako OSVČ. Musíte se snažit přece, protože pan exprezident pravil, že se každý dnes musí postarat o sebe sám a nečekat od státu, který je přeci v krizi. Že pak budete mít finanční krizi i vy? Vaši žáci, které jste učili, ji mají také a za podstatně méně peněz. To nebude vaše vina přeci, že se špatně naučili. Kdyby se naučili krást, pak .....? No šli by do politiky a tam to sype!
02. 09. 2013 | 09:08

Bavor V. napsal(a):

Hellere
aby učitel byl dobrý, musí mít zejména pedagogický cit, tedy schopnost žáka naučit. Nesmí si při hodině vyřizovat soukromé telefonní hovory a psát smsky. Takže když o reformě, založené na penězích, o kterých se mnoha lidem ani nezdá, píše někdo, jehož jedinou kvalifikací je stávkování proti jedné pro něho jinak neznámé komunistce, je to nehorázná facka všem dobrým, opravdu dobrým učitelům!
02. 09. 2013 | 09:16

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem text obsahující hrubou nadávku, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
02. 09. 2013 | 09:27

Rudi Koutek napsal(a):

Enygma napsal(a):
"Tak to vypadá, jako by před dvaceti lety bylo školství lepší. Asi ano, tehdy v žebříčcích PISA byli naši žási na čele."


PISA srovnani existuje od roku 2000, jestli myslite, ze priblizne 20. misto ze 32 zemi je celo, tak snete dal.
02. 09. 2013 | 09:38

factilyala napsal(a):

Je zvláštní, že lidé starší generace, tedy ti, kteří byli údajně "kaženi" špatným socialistickým školstvím, mají dnes slušný všeobecý přehled, kdežto mladá generace, mezi nimi i vysokoškoláci, často ani neví, kdy je který svátek, zajímá je akorát to, že jsou v ten den doma.
Pane Hellere, co to vykládáte o učitelských platech? Není vám hanba? Ten "průměrný pedagogický plat" nemají moji rodiče ani oba dohromady, přesto mi nepřipadá, že bychom si žili nějak špatně. Když chce někdo učit, měl by mít jiné priority, než vysoký plat. Povinné další sebevzdělávání? Další sebevzdělávání by snad mělo být samozřejmostí pro každého učitele a ne jim to ukládt povinně.
Není mi moc jasné, proč zrovna vy toužíte po kvalitních a štíhlých pedagogických fakultách, když vám musí být jasné, že byste vyletěl mezi prvními - viz vaše bakalářka, věčná nepřítomnost na hodinách atd.
02. 09. 2013 | 09:47

Jáchym napsal(a):

Anna:
Díky za neúnavnou vzdělávací kampaň, propagující zásady nejúspěšnější světové vzdělávací soustavy.
Zvláště se přimlouvám za opakování odkazů na prameny v češtině.

Pravičáci si neuvědomují, že i JEJICH prosperita závisí na tom, z velké skupiny se budou vybírat lidé, kteří pro ně pracují, léčí je či učí jejich děti.
********************************************************

(Pokud budou argumentovat tím, že děti úspěšných mají genetické předpoklady být úspěšní - pak bych špitnul, že u nás jsou v důsledku opakovaných historických deviací vysoce úspěšní lidé, kteří by se jinde a jindy živili trapnými drobnými podvůdky či přeplňovali cely kriminálů.

Jedinou cestou je dát ROVNOU příležitost na VŠECH stupních vzdělávání co nejširšímu spektru žáků a studentů.
Je mi srdečně jedno, kdo byl tatínek toho či onoho odborníka - pokud si svou "odbornost" neměl příležitost koupit na drahé škole - bez ohledu na své úsilí a studijní předpoklady.)
02. 09. 2013 | 09:47

aga napsal(a):

Anna

Vy mi nerozumíte. Nesrovnatelné jsou ty nejdůležitější předpoklady - tedy zájem národních politických, ekonomických a kulturních elit na prosperitě a vzdělanosti národa. Pokud tento zájem chybí - a u nás chybí - pak ani obsedantní uvádění naučných příkladů bohužel nepomůže.

Nebo máte snad pocit, že aktivity pana Hellera skutečně směřují k nezištné touze vzdělávat žáky? Sám nekvalitní učitel se veze po jejich hřbetech za prospěchem vlastním a své strany. A tak je to všude.
02. 09. 2013 | 09:47

Sláma napsal(a):

Jako vždy vyprodukoval pan Heller ubohou předvolební agitku. Domnívám se, že tak zakomplexovaní lidé jako pan Heller by vůbec neměli učit.
02. 09. 2013 | 09:48

xx napsal(a):

Co se nám tu někteří diskutující a autor snaží naznačit ?

Učitelé s průměrným platem 26000 hrubého musí chodit do druhého zaměstnání, zřejmě proto aby nezemřeli hladem, nebo co.

Co takhle lidé s platem mediánovým, 18000 hrubého ? Ti se zřejmě mají jít rovnou utopit, protože žijí v trvalé bídě.

Co se nám to tu snažíte předvádět za normy ? Nepřipadá Vám to až moc bulvární ?

Srovnávat učitele s lékařem je poněkud nefér. Lékaři mají daleko větší zodpovědnost, pracují více a musí se i více vzdělávat. Ano jistě, existují jisté kritizovatelné aspekty, ale obecně to platí.

Ano, je tu pořád ten faktor podnikatelský. Podnikatel, třeba zedník co se dovede otáčet si vydělá mnohem víc. No jo. To je v rozvostářské společnosti jako je ta naše největší zádrhel. On má o tolik víc než já, bože co já budu dělat, musím si sehnat druhou práci a nahonit ty peníze jinde. Přece nebudu pod úrovní blbce s učňákem.

Naše společnost je stále ještě navyklá z dob minulých silnému materialismu. Přepočet vlastní sebeúcty na peníze je jedno z největších zel, které nám tu komunisté zanechali.

Vzpomínám si na rok 1990. Pracoval jsem tehdy ve fabrice, za mizerný plat jako spousta mých kolegů. A pozorovali jsme jak se společnost bleskurychle proměňuje. Pamatuji si na jednoho kolegu, byl vážně milej a vtipnej. Byla s ním prostě sranda. On si toho všiml jako první z nás. Vždycky kroutil hlavou a říkal, ty jo, poslední dobou neslyším v autobuse a metru cestou do práce nic jiného, než polohlasné deset tisíc, patnáct tisíc, osm tisíc, dvacet tisíc, devět tisíc. Lidi se už nebaví o ničem jiným než o penězích.

Je to v nás neustále. Tehdy jsme byli velmi chudí a otevřel se nám svět nabídky. Dovolené u moří, západní auta, západní technika, nové domy atd. To vše tu bylo velmi nedostatkovým zbožím. Pak se otevřela stavidla a vše bylo dostupné. A my zjistili, že nám na to nestačí naše peníze. Za komunistů to bylo naopak. Iluze vytvořená komunisty na úkor kapitálu a investice, že máme dost peněz tento efekt ještě zhoršila.

Takže óm peníze, óm peníze, óm peníze.

Materialistova mantra.
02. 09. 2013 | 10:01

mik napsal(a):

Mlady autor ponekud pozapomina na urcite zasadni veci spolecnost v CR je odrazem politiky v CR a ta je a zalostne urovni a ne nadarmo se taky rika jaky kral takovi poddani kdyz ten nejvyssi lze opije se je vulgarni a vubec cela spolecnost se chova navzajem k sobe sproste co muze chtit po skole a po ucitelich nakonec dneska si zadny ucitel nic vuci zakovi nedovoli protoze rodic by mu to vysvetlil a zak by ho tahal na facebook.. ucta veskera zadna ,,o nejakem telesnem trestu ktery by byl kolikrat padnejsi nez cokoliv jineho ani nehovorim nejsem zastance nasili ale na hruby pytel hruba zaplata ucitel si musi umet vybudovat autoritu a sam musi byt i nejakym vzorem coz asi dost ucitelu nesplnuje navic se ve skolstvi mota plno duchodkyn ktere pri vsi ucte k jejich celozivotnim pracovnim zasluham proste uz nejsou v obraze mladi ucitele ci ucitelky zase nemaji zkusenosti a ani za sebou zakony aby dnesni grazly zvladli a 26000 ? me to neprijde malo kdyz ucitel ma 2 mesice prazdnin vanocni prazniny podzimni prazdniny jarni prazdniny a hodina trva 45 minut a o doktorskych platech bych moc nemluvil v CR nejsou zase tak vysoke co je to 50 tisic za zachranu zivotu za slusby stres pri operacich atd,,oproti povalovani se politika za 100 tisic ? ucitelsky plat je myslim vporadku vporadku neni to ze zakony neumoznuji aby ucitel zasahl adekvatne vuci tem co nechteji respektovat urcita pravidla a rovnez musi byt spolecna snaha rodicu a skoly ...jestlize doma zak bude slyset o uciteli same negativa tak pak se podle toho bude chovat ,,,je pravda na druhe strane ze nekteri ucitele do skoly nepatri stejne jako nekteri ridici za volant...
02. 09. 2013 | 10:06

Jáchym napsal(a):

Abych se zastal pana Helera:
Jsou učitelé výborní, horší a mizerní.
Výborní učí(dokud je nezlomí imbecilní projekty a reformy), horší se snaží učit nebo se stát řediteli škol.

Mizerní jsou dvojího druhu: Ti, kteří nevědí, že jsou mizerní,a buzerují žáky, aby se naučili sami to, co je nedokázali naučit ve škole.

No a pak ti, kteří to o vlastní neschopnosti vědí, žáky příliš neobtěžují, snaží se jim zalíbit a snaží se vyniknout v oblasti, kde je absence morálky kladem a nedostatek pracovitosti nevadí: V převážné části zdejší politiky.
K této vnitřně sebekritické části patří podle všeho pan Heller.

Heller patří mezi tu vnitřně sebekritickou část, která seznala, že v učení ani zdaleka nevyniká.
02. 09. 2013 | 10:08

aga napsal(a):

xx

"Naše společnost je stále ještě navyklá z dob minulých silnému materialismu. Přepočet vlastní sebeúcty na peníze je jedno z největších zel, které nám tu komunisté zanechali.!

Tak přesně takovéhle plky dělají z antikomunismu ten směšný, hysterický paskvil, kterým je.

Vyhovovalo by vám lépe feudální pojetí sebeúcty - podle původu? V některých přetrvává ostatně dodnes, jak se ukázalo na snobském a lokajském poklonkování Knížeti před prezidentskými volbami. To až buržoasní chápání potom učinilo ze zlatého telete modlu. Komunisti - jestli to nevíte - chtěli peníze zrušit. Že se jim to nepodařilo je jiná věc.
02. 09. 2013 | 10:09

xx napsal(a):

mik: měníte příčinu a následek. Politika je odrazem společnosti, ne naopak !! Tím pádem i vaše závěry budou chybné, vychází-li z chybného předpokladu.
02. 09. 2013 | 10:09

xx napsal(a):

aga: proč Vás napadl zrovna feudální pojetí sebeúcty ? Já nic takového nenaznačil.

To nejsou plky ale fakta a zřejmě proto Vás komunisty tak dráždí.

Komunisté chtěli především vytvořit nového člověka. A v tomto ohledu byli vcelku úspěšní. Leč výsledný člověk není zrovna svatoušek a to vás komunisty musí děsně žrát. Ale ono to ani jinak dopadnout nemohlo. Pokřivených charakter a odpad společnosti jen těžko může stvořit něco ušlechtilého.
02. 09. 2013 | 10:14

Midori napsal(a):

Hellere, když se objeví pedagogický talent, tak je zničen lidmi jako jste vy.
Odrovnán. I jeho zdraví.
*
http://www.petice24.com/podpora_mgr_vitezslave_baborove_radni_jihoceskeho_kraje_za_kscm
*
Mívali jsme velmi kvalitní školství.
02. 09. 2013 | 10:14

PatientO.T. napsal(a):

http://domaci.eurozpravy.cz/politika/76614-fischer-navrhuje-statni-rozpocet-se-schodkem-110-mld-kc/

Výdaje na dopravu by se podle návrhu měly proti letošku snížit o deset miliard korun a na školství klesnout o pět miliard korun. Premiér Rusnok přitom řekl poslancům, když žádal o vyslovení důvěry pro svou vládu, že počítá s posílením investic do vzdělání, vědy, výzkumu a dopravní infrastruktury. Naopak rozpočtové výdaje na zemědělství by měly příští rok stoupnout o 5,6 miliardy korun a na průmysl a obchod vzrůst o 3,9 miliardy Kč.
02. 09. 2013 | 10:19

KAteřina napsal(a):

Je-li základní školství povinné, je nutné, aby existovala síť srovnatelných škol, která takové vzdělání poskytuje, dostupná pro všechny děti. Posílení pravomocí obcí a krajů není vždy ku prospěchu věci. Na základních školách se často rozhoduje podle toho, kdo je kamarád s panem starostou a kdo urazil paní ředitelovou.
Co se peněz týče, největší zmatek není v platech učitelů, ale v prostředcích na vybavení, na pomůcky a na údržbu škol. Tam si člověk nemůže být jistý ničím a nemůže si nic naplánovat. To je horší než za socialismu. Stává se, že škola sice dostane statisíce na učební pomůcky, zároveň je ale musí nakoupit během týdne, smí to být jen interaktivní tabule a vybrat si může mezi dvěma dodavateli. Školy se stávají průtokovými čistírnami korupčních peněz, což nikomu na odbornosti ani na náladě nepřidá.
Co se týče vzdělání učitelů, tak to je tragické už po absolvování fakult a není důvod věřit, že by se to zlepšilo nějakým doučováním (dalším vzděláváním). Dále se ukazuje, že možnost vytvořit si vlastní osnovy není možnost, ale povinnost, která je často obcházena a různě fušována. I méně vzdělaní a kvalitní učitelé by ale mohli dobře učit, kdyby měli kvalitní výukové programy, kvalitní učebnice a pomůcky. Tohle by měla být práce pro ministerstvo školství a vlastní tvorba nakladatelství nechť se vyřádí na učebnicích pro střední školy a na specialitách a doplňcích.
Je nutné revidovat rámcový vzdělávací program nejen v tom smyslu, co se do něj ještě nacpe, ale hlavně, co se vypustí. Rozhodnutí učit na základních školách povinně druhý jazyk je tragická blbost.
Zmínkou o genderové vyváženosti učebního sboru by se měla zabývat paní Šimůnková, vládní zmocněnkyně pro lidská práva. Má snad škola kompenzovat fakt, že se muži nestarají o své děti a opouštějí rodiny a dětem tedy chybí mužské vzory? Jestli opravdu chcete přidat školám další významnou funkci (překvapivé u člověka, který o sobě tvrdí, že je konzervativec), musí to být součást výukových programů a ne stále omílané útoky na učitelky za to, že jsou učitelky.
Další problém je vztah rodiny školy. Musí se přesněji definovat povinnosti rodičů a systém, jak si vynutit jejich plnění, nebo dát učitelům pravomoci jak řešit problémy bez rodičů.
02. 09. 2013 | 10:22

Pavel13 napsal(a):

Psát takový blog Pan učitel (kupř. pan Brom), jistě by dokázal napsat dlouhý seznam toho, co jej na našem školství štve a dalo by se lehce změnit i bez velkých investic.

Když však píše politik a zvláště před volbami potřebuje více peněz a slibuje větší platy a reformy, hlavně reformy.

Pan Heller je prý učitel, tak jakto že ... ahá on kandiduje, tak už je to jasné.

P.S. Já bych pro začátek přál školám větší svobodu v rozhodování a méně dětí na jednoho učitele.
02. 09. 2013 | 10:24

poapulus napsal(a):

Když může učit Heller, při učení organizuje demonstrace a stávky a pod. Pak se nelze divit, že to ve školství tak vypadá.
02. 09. 2013 | 10:24

katango napsal(a):

Autore, srovnávat peďák a medicínu je...jak bych to řekla...no hodně mimo mísu. Doktoři, pokud chtějí pracovat v oboru, skládají atestace. Dělají je učitelé? Doktoři mají povinné celoživotní vzdělávání. Mají je učitelé? A s těma prachama je to taky kec. Platy doktorů se udávaj zásadně se službama, který můžou dělat půl i víc úvazku navíc. Tak si netřepte jazyk a koukejte se přivzdělat.
02. 09. 2013 | 10:28

Pavel13 napsal(a):

Davidovi napsal(a):
"Davide, paníze BOHUŽEL jsou všechno.
Pokud není česká učitelka, český učitel řádně zaplacen/a, musí mít ještě energii do dalšího zaměstnání.
Pokud jde do školy z noční, vskutku se nemůže předřít."

Tohle je opravdu perla. To s tou noční myslíte vážně?
02. 09. 2013 | 10:33

Baba Jaga napsal(a):

To: autor
A co promoce - už byla? To potom gratuluji. Asi z toho akademického senátu potom odejdete, nenabídnou-li Vám za Vaše zásluhy o vlast úvazek. Nebo Vás snad co přivandrovalce zvolí Jihočeši vejš?
Zaručený plat učitelů při nástupu je dle mého docela slušný - málokde jinde mimo Prahu v jiných oborech dosažitelný.
02. 09. 2013 | 10:38

Anna napsal(a):

aga
"Nesrovnatelné jsou ty nejdůležitější předpoklady - tedy zájem národních politických, ekonomických a kulturních elit na prosperitě a vzdělanosti národa. Pokud tento zájem chybí - a u nás chybí - pak ani obsedantní uvádění naučných příkladů bohužel nepomůže."
---------------------------------------------------------------

Podle mě se najde pár politických, ekonomických a kulturních elit, které mají zájem o prosperitu a vzdělanost národa. Ale protože jich není převaha, vypadá to u nás takto žalostně.

Podle mě, když bude všeobecné povědomí o úspěšném finském školském systému a tlak veřejnosti na naše politiky, abychom se vydali stejnou cestou, pak bude podstatně větší šance, že se tak stane. Což by bylo pro budoucnost dalších pokolení velmi přínosné po všech stránkách.

Proto opakovaně upozorňuji na úspěšné finské školství a porovnávám s naším. Třeba si to přečte někdo, kdo o tom dosud nevěděl.
02. 09. 2013 | 10:39

xx napsal(a):

KAteřina: za socialismu v naší obci stavěli přístavbu školy rodiče zdarma ! Pamatuji si, jak nás učitelé úpěnlivě prosili, abychom na rodiče zapůsobili a poslali je o sobotách a nedělích pracovat na dostavbě školy. Stavba mne provázela v podstatě celou školní docházkou, začalo se když jsem byl ve třetí třídě a otevírala se když jsem končil. Po dokončení se dva roky čekalo na nové lavice do nových prostor. A když jsem školu opouštěl přišel nový projektor do učebny fyziky a matematiky. Chemická učebna byla stále bez vybavení.

Ano za komunistů s penězi na vybavení škol nebyl žádný problém.

Ach jo.
02. 09. 2013 | 10:42

Mirek napsal(a):

Jeden z hlavnich důvodů, proč české školství vypadá tak, jak vypadá, je velice, velice nestastna ceska mentalita.
02. 09. 2013 | 10:46

Odol napsal(a):

Broučku, bav se o čem chceš, ale se mnou ne.
02. 09. 2013 | 10:58

au napsal(a):

Vinu za stav školství nesou především zbabělí a neschopní učitelé - jako např. pan Šimon Heller.
(Opravdu si pan Šimon Heller myslí, že kvalita školství se zvýší, když dáme z našich peněz ještě víc panu Štěpánu Hellerovi? Pan Štěpán Heller tvrdí, že ČSSD BY školství řídila špatně, protože BY sice jistě převzala úspěšný finský model, ale udělala BY v něm jistě spoustu nežádoucích výjimek... Pan Štěpán Heller by se měl živit spíše jako prorok než jako učitel, když tak přesně ví, co BY se stalo. A ředitel školy, kde pan Štěpán Heller učí, by měl svého agresivního, pomlouvačného a evidentně nevzdělaného zaměstnance na hodinu propustit. Tím, že ho zaměstnává, dělá ostudu sobě, své škole, žákům i všem slušným a poctivým pedagogům.)
02. 09. 2013 | 11:03

Bavor napsal(a):

"V našem státě se dodnes bohužel o reformách pouze mluví". KONEC CITÁTU.
Bohužel, v našem státě se o reformách školství pouze nemluví. Ono se neustále "reformuje", učitelé se zatěžují administrativou, byl rozbit školský systém, který zde byl za "totality" a který dokázal žáky něco naučit. Současnému politickému systému vyhovují davy hlupáků, kteří však mají titul, získaný za peníze, zejména na soukromých vysokých školách. Byl rovněž rozbit systém učňovského školství, kde každý podnik si vychovával pracovníky podle svých potřeb a následkem je, že při obrovské nezaměstnanosti nejsou podniky schopny najít pracovníky potřebné kvalifikace. To vše je výsledkem práce "elity" po listopadu 89. I pan Heller je jeho produktem, proto není důvod divit se stavu našeho základního školství. Jeho výsledkem jsou "plzeňské" vysoké školy. Co chcete po škole, která si dá reklamu "Titul MBA za pouhých 89000 Kč"? Stát "redukuje" počty škol všech druhů z důvodu nedostatku peněz a přitom tyto peníze odčerpávají nově vzniklé soukromé "vysoké" školy, které může založit kdokoliv a kdekoliv. Taková je pravda, pane Hellere!
02. 09. 2013 | 11:07

xx napsal(a):

au: ono to proroctví v tomto ohledu není až tak těžké a zázračné. Stačí se podívat na předešlé implementace pravidel odjinud našimi politiky napříč stranami v minulosti a výsledek každé další implementace je snadno předvídatelný. Být papežštější než papež je našim politikům vlastní. A když to něco hodí kamarádům, tak jdou klidně ještě dál.
02. 09. 2013 | 11:07

Lava napsal(a):

Pane Hellere, pokud srovnáváte platy učitelů zrovna s platy lékařů, tak byste měl napsat také kolik hodin týdně (měsíčně) stráví na pracovišti lékaři a kolik učitelé.
02. 09. 2013 | 11:12

Anna napsal(a):

xx
"Stačí se podívat na předešlé implementace pravidel odjinud našimi politiky napříč stranami v minulosti a výsledek každé další implementace je snadno předvídatelný."
-------------------------------------------------------------

Souhlasím. Jenže se nemusí jednat pouze o implementace, i na naše vlastní české cesty jsme experti. A to i doslovně - "NKÚ si posvítil na stavby dálnic: o 27% dražší než v SRN " a to se nepíše o kvalitě odvedené práce.

Máme české písmo, Češkou vytvořené a jak jinak, ne nejlevnější:

Nové písmo Comenia Script se od září rozšíří do dalších škol, cena písanky ale spolkne většinu rozpočtu škol na pomůcky pro prvňáčky. Podle nakladatelství Fraus totiž autorka písma Radana Lencová uzavírá smlouvy na užití písma jen omezeně, a cena je tak vyšší. Lencová sdělila, že ceny písanek budou klesat s tím, jak se bude její písmo vyučovat na stále více školách.
Zdroj: http://www.lidovky.cz/pismo-comenia-script-se-siri-urednici-ale-nevi-jak-skoly-to-nehlasi-1d4-/veda.aspx?c=A130820_212528_ln_veda_jzl
02. 09. 2013 | 11:22

xx napsal(a):

Bavor: prosím Vás, pane kolego, s tím učňovským školstvím je to zavádějící. Politicky rozbit ten systém nebyl. Ale když většina těch firem co měla učiliště již neexistuje, kdo by to měl udržovat, jak a proč ?

Stát by neměl firmám které chtějí vzdělávat svoje budoucí zaměstnance bránit. Dělá to ? Přece soukromé školy existují. Soukromá učiliště mohou jistě existovat také.

Otázka je, jestli ze strany zaměstnavatelů je o taková učiliště zájem. Ano asi by byl, ale aby to dělal někdo jiný než oni sami, hlavně aby to někdo jiný platil.

A jsme u politiky zaměstnanosti a pobídek. Montovny s poloautomatickými nebo automatickými provozy žádná učiliště nepotřebují. Zaměstnávají převážně nízko kvalifikované dělníky a pak několik vysoce kvalifikovaných odborníků.

Na to aby člověk manipuloval s břemenem a zkontroloval povrch rukou nepotřebuje učiliště.

https://www.youtube.com/watch?v=5RoiCD2fXnc
https://www.youtube.com/watch?v=LICoss9LoSE
https://www.youtube.com/watch?v=qgOgFqYu3lM
02. 09. 2013 | 11:33

xx napsal(a):

Bavor: ještě doplním. Učiliště by potřebovaly především malé firmy, ale ty zase nemají dost kapitálu na provozování učiliště. Zejména když je požadavek také na všeobecné vzdělání na učilištích.
02. 09. 2013 | 11:42

David napsal(a):

Pavel13 10:33:

Silné učitelské odbory by měly, co se týká navyšování platů, už konečně MLČET, protože pak poblázní takové, jakým je učitel matematiky na základní škole narozen v roce 1988.

Pan Heller by měl říci, která profese si vybojovala, že každý vysokoškolák má bez ohledu na zkušenosti a schopnosti nástupní plat minimálně 20 tisíc?

Takže o zvyšování platů ve školstí by se už slušelo MLČET, protože peníze jsou kořenem všeho zla.

Učitel, kterému jde o peníze až v první řadě nemůže být dobrý učitel, protože své povolání nedělá z lásky k dětem, ale jen pro peníze.
02. 09. 2013 | 11:45

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

pan Heller je nedovzdělaný fanatik.
čili typický příklad člověka, který bojuje proti tomu, co sám představuje (proti údajné bolševické hrozbě).
on přeje prvňáčkům-nebožáčkům a dalším žáčkům pěkný první školní den, protože dobře ví, že na škole, kde může učit něco takového jako Heller, to opravdu nebudou mít jednoduché.
02. 09. 2013 | 11:50

Anna napsal(a):

Cituji: V čem se liší český a finský učitel

Dvě země, dva učitelé ze základní školy, oba mladí a se stejnou zkušeností, oba magistři pedagogiky. Je mezi nimi ale jeden obrovský rozdíl – jejich pozice ve společnosti je vnímána zcela jinak. Finský učitel je respektovaný profesionál spokojený se svojí prací, český je viděn jako okraj společnosti. Nicméně právě ve Finsku se začal učitelskou veřejností šířit pocit ztráty společenské důvěry. Diskutuje se o učitelských právech a příklad České republiky dokazuje, že by Finsko mělo brát tyto diskuse vážně. Pro učitele totiž neexistuje nic důležitějšího, než důvěra a ocenění ve společnosti.

http://www.eduin.cz/clanky/v-cem-se-lisi-cesky-a-finsky-ucitel/

Doporučuji přečíst si celý článek.
02. 09. 2013 | 11:51

Jedla napsal(a):

S autorem lze stěží souhlasit. Jeho představa, že propad úrovně školství lze zdůvodnit absencí reforem, je asi tak pravděpodobná, jako tvrzení, že večerní soumrak je způsobena absencí Slunce ve vesmíru. Posledních deset let se totiž neučí, nýbrž toliko reformuje, předchozích patnáct let před reformováním se zase pro změnu transformovalo.

Počínaje reformou z poloviny osmdesátých let minulého století (osmiletka a množiny), přes porevoluční transformace a následný trvalý stav uprostřed reformy reforem předchozích reforem jsou onou příčinou úpadku. Ode zdi ke zdi, protichůdné revoluce, kontrarevoluce, velké terrory a restaurace dříve popravených, ne strnulost a zkostnatělost jsou příčinou problémů.
02. 09. 2013 | 11:52

KKK napsal(a):

pro Anna

Divim se, ze "patent" pani Lencove se pouziva celosvetove i bez jejiho "pozehnani". Pochopitelne bez ceskych carek a hacku, ktere jsou vskutku "dramatickou" inovaci. Vitejte v ceskem Kocourkove, kde "tiskaci latinka" vynasi majlant! Ja snad snim!
02. 09. 2013 | 11:56

Anna napsal(a):

Cituji:

Ztráta respektu v Čechách

Česká republika je jedna z rozvinutých zemí OECD, která investuje nejméně peněz do vzdělání (společně s Brazílií, Mexikem a Maďarskem). Zbyněk Vrána je učitel na základní škole v Praze. Učí Matematiku a Tělocvik pro druhý stupeň tři roky.

,,Když jsem řekl svým bývalým učitelům, že se chci stát učitelem, nazvali mě bláznem a prosili mě, abych si vybral něco jiného, že se budu mít líp,” říká Zbyněk Vrána. „Protože učitelé se tady opravdu nemají úplně dobře.”

Vzhledem k tomu, že průměrný plat českého učitele je 950 EUR (ve Finsku 2500 EUR), mohlo by se zdát, že jde o peníze. Podle Zbyňka tomu tak ale není. Jak on to cítí, jde o náladu ve společnosti a způsob, s jakým je s učiteli nakládáno. Ocenění a respekt, to je podle něj největší motivací učitelů, a tudíž základem úspěšného vzdělávacího systému. Učitelé v České republice ale respektováni nejsou:

„Všichni dneska věří dětem, všechno je o právech žáků. Nikdo nevěří učiteli, který je vzdělaný profesionál. Slýchávám po chodbách rodiče mluvící se svými dětmi o mých kolezích jako o id.otech,” popisuje svoji zkušenost Zbyněk.

Českou republiku čeká ještě dlouhá cesta, než plně pochopí význam učitelů a význam důvěry v ně. Pro Finsko je to hrozba kroku zpátky. Protože jak se shodují učitelé, důvěra a ocenění jejich práce je jejich největší motivací.

„Nepotřebuji víc peněz, stačil by mi respekt ze strany rodičů, žáků a celé společnosti,” říká Zbyněk Vrána.
http://www.eduin.cz/clanky/v-cem-se-lisi-cesky-a-finsky-ucitel/
02. 09. 2013 | 11:59

Pavel13 napsal(a):

Anna napsal(a):
"Máme české písmo, Češkou vytvořené a jak jinak, ne nejlevnější:..."

No tedy, něco takového je možné snad jen u nás. Kolikpak platíme potomkům akademika Mendělejeva za používání jeho tabulky? Co na to naši piráti?
02. 09. 2013 | 12:02

KKK napsal(a):

Pavel13
A co na to Jan Tleskac?
02. 09. 2013 | 12:06

Bavor napsal(a):

Inzerát na netu: "Ještě nemáte titul MBA?
MBA titul již za 1 rok, vše v ČJ! Cena od 89.000 Kč, přihláška zdarma" Vizitka současnéhoškolského systému.

xx napsal(a)02. 09. 2013 | 11:42:
Bavor: ještě doplním. Učiliště by potřebovaly především malé firmy, ale ty zase nemají dost kapitálu na provozování učiliště. Zejména když je požadavek také na všeobecné vzdělání na učilištích. KONEC CITÁTU.
Já se ptám: Kdo dovolil rozbít firmy, které učiliště měly? Je zájmem státu, aby občané byli kvalifikovaní a měli práci? Mohou malé firmy přispívat na výuku kvalifikovaných pracovníků podle jejich potřeb? A podotýkám: Na výuku na SOUKROMÝCH středních školách se zaměřením na různé "mamažery" a úředníky se peníze STÁTU nalezly. Na učňovské školství ne. To NENÍ součástí školské politiky? xx odpovězte si sám.
02. 09. 2013 | 12:16

Seriózní chlapík napsal(a):

Heller,

dobré, až na ty mzdy. I když, ono tam tam toho moc jiného nebylo.
Sám jste uvedl průměrný plat učitele. Ten vysoko přesahuje průměrnou mzdu v ČR. Víc jak dvě třetiny občanů této země na učitelský plat nedosáhne.

Možná je učitelský plat nízký ve srovnání s jinými výdělky - ve státní správě. To je ovšem chyba vysokých mezd, například úředníků.

Kromě toho, že ohodnocení učitelů je vzhledem k jejich "zatíženi" již tak vysoké, je zbytečné ho navyšovat. Nic by se nezměnilo! Zapoměl jste na rozhodující faktor-morální úpadek současné společnosti.
02. 09. 2013 | 12:26

KvL napsal(a):

to: Anna
A co takhle převzít vzdělávací systém třeba z Koree, Japonska, nebo Číny?
Takový systém lze myslím velmi snadno aplikovat i u nás bez nějakých složitých experimentů, které by nakonec v našich podmínkách vedly jen k ještě většímu rozpadu.

Prostě musí se maximalizovat nároky a nemilosrdně jít po splnění kritérií, kdy 99% z testu není dost.
02. 09. 2013 | 12:33

šebány napsal(a):

Dcera až do 6.třídy bojovala s týmem soudružek učitelek - jedna z nich naturalizovaná slovena se špatnou češtinou učí samozřejmě češtinu. Nemladé , nestaré a závistivé . Charisma a osobnost chybí. Nejvíc je štvala s tenisem a turnaji . Už máme klid. Od letoška chodí do internetové školy.Vede jí schopný a chytrý pan ředitel Zimčík. Udělejte to taky. Konec kamenným školám a soudružkám učitelkám. A taky Hellerům.
02. 09. 2013 | 12:37

Anna napsal(a):

KvL napsal(a):

to: Anna
A co takhle převzít vzdělávací systém třeba z Koree, Japonska, nebo Číny?
---------------------------------------------------------------

Proč ne z Finska, kde jsou velmi úspěšní a navíc mentalitou jsou nám jistě Finové bližší než Korejci, Japonci nebo Číňani?
02. 09. 2013 | 12:51

fafnir napsal(a):

Anna
proč?Protože nejsme ani Korejci,ale ani Finové.Jejich mentalita je úplně jiná,a skoro ve všem.Jsou mnohem úpornější a svědomitější,tam totiž příroda nic neodpouštěla,tak tu důkladnost mají v genech.Na ně je ten systém nastaven.Cosi mi o tom dcera,která tam 2 semestry studovala,vyprávěla.My bychom měli převzít spíše to dobré z Rakouského modelu,nebo třeba celý.Máme s nimi společnou historii i mentalitu.Oni tedy mají náskok 40 let životu bez bolševika.Jinak jsou stejní jako my.
02. 09. 2013 | 13:20

strejc Josef napsal(a):

Pane Hellere, váš příspěvek je - jako vždy jen projevem povrchnosti a neznalosti. Nekonkrétní a nepodložená klišé ("Požadavky na občana se za posledních několik desítek let zásadně změnily, naše školství však nikoli..."). Volání po reformách přereformovaného školství může vyluzovat jen velmi neinformovaný člověk. Buďte raději konkrétní a věcný. Proklamace a pseudorevoluční výkřiky nemají pro změny v praxi naprosto žádný význam. A pak, je tu ještě problém věrohodnosti - opravdu nevím, zda student vašich kvalit je nejvodnějším hlasatelem hodnotících soudů a reformačních myšlenek.
02. 09. 2013 | 13:29

KvL napsal(a):

to: Anna
Protože jmenované asijské státy jsou vysoce industrializované a posledních cca 50 let pomalu ta oblast přebírá roli místa hlavního světového dění, zatímco evropa kompletně upadá.
Dále pak také proto, protože jejich systém je jejich systém založený na maximalizaci jak školního, tak vlastního studia, dále pak také na tom, dosáhnout. Navíc není možné se v našich podmínkách spolehnout na zodpovědnost lidí, proto musí být pokračováno v direktivním přístupu.

Apropos říká se, (ale strýc virus možná nebude souhlasit) že evropanům jsou nejblíš právě japonci.

tady je ranking z roku 2009, přehledně, graficky
http://static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2010/12/7/1291740184391/PISA-rankings-within-OECD-001.jpg
Finsklo je sice druhé, ale jak říkám ten systém stojí a padá se zodpovědností jedince a na tu se u nás prostě nemůžeme spolehnout
02. 09. 2013 | 13:37

tupas napsal(a):

Je možné hledět na problem z různých úhlů. Je možné věřit, že když se dá učitelům 40tis. bude hned vše lepší. Stejně je možné tvrdit že zrušením 3/5 pedagogických fakult a přijímání jen těch nejlepších posluchačů je jedinej možnej recept. Určitě by prospěla v nějaké míře kombinace obojího. Ale problem je si myslim prostější.

Holt kdo má do zadele díru tak přesně ví "jak by se to mělo" a kromě nás, pivních a internetových expertů, si to evidentně myslí i ti, kteří o školství rozhodujou. Každý si asi potřebuje vytvořit pomník ze svých vedlešlápnutí. Odpověd na problémy školtví je následující:

Petr Piťha, Ivan Pilip, Jiří Gruša, Jan Sokol, Eduard Zeman, Petra Buzková, Miroslava Kopicová, Dana Kuchtová, Eva Bartoňová, Martin Bursík, Ondřej Liška
Miroslava Kopicová, Josef Dobeš, Petr Fiala, Dalibor Štys

14 ministrů za 21 let, průměrná doba funkce 1,5 roku (čistě matematicky); jediný kdo zvládl celý svůj mandát (4 roky) – snad jen Eduard Zeman, mnozí se ke křeslu dostali tak, že na ně zbylo v tombole na politických tancovačkách a jejich odbornost byla jen to že nějakou školu navštevovali.

Dokud nebude i pro politiky školství prioritou, ministerské křeslo bude jen držhubné pro koaliční minipartnery velkých stran, bude pořád stejně výživné a chutné jako dort Pejska a Kočičky – každy do kádě hodí co uzná za dobré a výsledek všichni známe – jedé ale rozhodně žádná dobrota !!!

Snažil jsme se dohledat jak jsou na tom ti Finové (životnost ministrů), bohužel se mi nepovedlo najít nějaký výpis, ale překvapilo mě, že maj školtví spolu s kulturou a sportem pod jednou střechou. Což možná taky něco znamená. A když už jsem se otřel o tu kulturu – skóre na min. kultury Čr – 13 za 21, z toho 7 let Pavel Dostál, taže by se to dalo vyjádřit jako 12 jmen za 14 let, to už budí hrůzu ne?

Možná by se chtělo přestat tolik zabývat penězma, jestli nám v předvolební show slíbí rohlík za korunu šedesát, nebo dvě dvacet, a zabývat se hlavně vzděláním a kulturou – minimálně tou politickou.

Tupas
02. 09. 2013 | 13:37

svatý Václave... napsal(a):

Heller, to je ten učitel, odborník na stávky a hladovky? Rád bych se seznámil s úrovní jeho žáků v matematice. A ten nám tu povídá, jak by to mělo chodit ve školství. Pěkně děkuji. Hlavně sesmolit několik přání. Děti, které budou do budoucna potřebovat matematiku, se ji naučí sami. Rodiče jim zaplatí soukromého doučovatele. Ti se na hladovky a stávky nespecializují. Ti učí.
02. 09. 2013 | 13:39

Anna napsal(a):

fafnir

Kamarád žil dva roky ve Finsku a zvlášť velké rozdíly v mentalitě nezaznamenal. Podle mě je to především ve výchově. Budou-li děti vedeny stejně, jako ve Finsku, budou mít třeba studijní výsledky horší, než mají finské děti. Ale teď máme české školy po česku a - cituji:
Výsledky ukázaly, že čtenářské dovednosti českých žáků jsou podprůměrné, v matematice a přírodních vědách jsou děti průměrné. "České republika klesá nejrychleji ze všech zemí OECD," konstatoval ministr školství Josef Dobeš (VV), který zveřejněné výsledky označil za hořkou pilulku. Propad znalostí je podle něj způsoben hlavně chybějící dlouhodobou koncepcí českého školství, která by přežila střídání ministrů. Problémem je prý ale i nízké ohodnocení učitelů a nezájem rodičů o vzdělávání jejich potomků.

Srovnání se koná každé tři roky, připravuje je Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). U minulého testování byly znalosti českých dětí z matematiky a přírodních věd nadprůměrné.

Největší problémy mají české děti s kritickým posouzením textu. "V rozmezí devíti let (2000-2009) se v České republice rapidně zmenšil počet žáků, kteří uvedli, že čtou denně nějakou dobu pro radost," uvádí zpráva. Co se týká matematických a přírodovědných dovedností, dopadly české děti průměrně. V matematice se však od roku 2003 zhoršily nejvíce ze všech zemí. V přírodních vědách byl propad českých žáků od roku 2006 druhý největší.
http://www.novinky.cz/domaci/218961-znalosti-ceskych-zaku-se-zhorsily-nejvic-ze-vsech-sledovanych-zemi.html
02. 09. 2013 | 13:44

to šebány napsal(a):

šebány, tak určitěěě ...
Internetové školy - VPŘED!
Tam se už ani nemusíte oblékat, můžete pořád jíst a pít (a soudružky učitelky nemladé, nestaré a necharismatické Vám dají zasloužený pokoj).
Nejde přece o kolektiv dětí (Vaší nadějné tenisové dceři), jde o kamarádství s internetem.
Na kurtu bude také jen sama za sebe, ještě by se s těmi miliony dolarů musela dělit ...

Čí to asi bude vina, že jsou na ZŠ stále soudružky učitelky nemladé nestaré a necharismatické ...
Těch učitelek?
02. 09. 2013 | 13:48

Anna napsal(a):

KvL
"Finsklo je sice druhé, ale jak říkám ten systém stojí a padá se zodpovědností jedince a na tu se u nás prostě nemůžeme spolehnout"
--------------------------------------------------------------

Podle mě je zodpovědnost zásadní a měla by jít ruku v ruce se svobodou. Proto je velmi důležité učit a naučit děti zodpovědnosti, že mají svá práva, ale i povinnosti.
Podle mě je pro jedince i společnost lepší, bude-li každý zodpovědný a spolehlivý než vedený drilem k poslušnosti.

Hlavní problém proto vidím především ve výchově v rodinách (bohužel cca každé druhé manželství u nás končí rozvodem) a v přístupu společnosti ke školství a učitelům.
02. 09. 2013 | 13:56

Míla napsal(a):

Pane Heller
co takhle zkusit přesvědčit studenty k hladovce za zvýšení platů učitelů?Chce to ale provést urychleně do voleb,protože po volbách by se to mohlo svést na komunisty a socany.A nebo použít,že účel světí prostředky a je příležitost to na někoho svést.
02. 09. 2013 | 14:02

fafnir napsal(a):

Anna
budou li deti vedeny stejně jako ve Finsku.....
Anno,nebudou.Rodiče jsou jiní,ve valné většině vychováni za bolševika,a reziduum vše nějak ošidit,okecat,udělat na oko, se prostě projevuje i ve výchově.A děti vidí,jak se co děje.Ano,leckdo ví co byse.Ale valná většina nechce věnovat výchově větší úsilí.A že se děti zhoršují ve čtení a pochopení čteného.To škola nespasí,a ani nemůže.Může nařídit povinnou četbu,a ta zpravidla bývá prezentována takovým způsobem,že se referáty obšlehnou.Přiznám se,že dodnes jsem nenašel sílu Přečíst "Babičku".A to mám doma pře 1000 knih.Tady je jediný lék,příklad rodičů.Kolik a mají li vůbec doma knihy,zda čtou dětem od útlého věku,zda sami, a co, čtou.Moje děti jsou čtenáři,jako jsem já,vnoučatům čtou,a vnučka jde do 1 třídy a těší se jak bude moci číst bratříčkovi.Pokud se k tomu nevrátíme,a obávám se že nikoli,nic se nezlepší,to prostě sebelepší škola nemůže zvládnoutAle někde si vystačí jenom s televizí,tam se chápat čtené nenaučíte.Totéž je s matematikou a ostatním učivem,a dále vědami.Spoléhat na to,že za nás někdo něco udělá,je tady zvykem,a na to že někdo začne makat sám na sobě a svých dětech,na to zde většina hledí s pdezřením.A vlatně to vyhovuje,takoví lidé se lépe ovládají,nemají vlastní,ale davový názor.
02. 09. 2013 | 14:06

Enygma napsal(a):

Pro "Rudi Koutek"
1)
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/organizace-pro-ekonomickou-spolupraci-a-rozvoj-oecd
2)
A hlavně !!! Přečtěte si oficiální výsledky srovnání TIMSS z roku 1995 - šest let po "revoluci" :-) (viz následující odkaz) a udělá se vám špatně z toho, jak to jde se vzdělaností u nás z kopce (tím samozřejmě nemyslím počet titulů a maturit - naopak)

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fkdf.mff.cuni.cz%2F~mandikova%2Fvyzkumy%2Fvlachovice_07.doc&ei=13wkUve5E8eItAbptID4Dw&usg=AFQjCNFsbfByc7YTmKkOZ9En70WgF3tHtQ&bvm=bv.51495398,d.Yms
02. 09. 2013 | 14:11

Minorita napsal(a):

Už jste profík politik, nebo ne ??? A pokud ne, co k sakru ještě vůbec děláte ve školství, co takový demagog a fanatik děá za katedrou, jak to, že vůbec máte možnost cpát dětem do hlavy Vaše běsy ??? Jak to, že Vás ředitel onoho ústavu ještě nepropustil ???
Neotravujte školou povinné ( pokud je Vaše výuka stejně "kvalitní, jako ty slinty a pořvávání schovaný za děti srabe, tak jste na okamžitý vyhazov ) a mazejte na sekretariát Vaší profláklé partaje, staňte se jejich vděčným kvákadlem a vykřikujte si své ideologické demagogie na svůj účet.
Nebo-li "hrdinný partyzáne" minulosti, jež se narodil celý 1 rok před plyšem, zmizte ze školství a šup do politiky, ale to by chtělo chlapa, a ne zbabělce, nota bene prolhaného fanatika ...
02. 09. 2013 | 14:15

resl napsal(a):

nevzdělaní učitelé, nemající zájem o výuku a česká lenost, kde ředitel školy potřebuje vycházet se stranickým ministrem školství. samostatnost se v česku nikdy nenosila, vždy jen stádnost.
02. 09. 2013 | 14:15

KvL napsal(a):

<quote>"V rozmezí devíti let (2000-2009) se v České republice rapidně zmenšil počet žáků, kteří uvedli, že čtou denně nějakou dobu pro radost,</quote>

Proto nad nimi musí být ten dráb, který v tom finském modelu jaksi není. Možná to je ale i demotivujícím platovým prostředím, nikoliv však jen učitelů, ale celkově, se kterým ale nic žádná vláda nemůže udělat, protože zásahy našich vlád do ekonomiky by se rovnali snad jedině jadernému náletu.

Popravdě nevím, jak se učí literatura na prvním a druhém stupni ZŠ (a drze se k tomu přiznávám), na gymnáziu je přeci jen jiná sorta kantorů, než ně základních školách. A ano popravdě asi je těžké dneska přitáhnout děcka ke čtení. Co si pamatuju tak některé texty byly v čítankách naprosto o ničem. Bratr půl roku četli v páté třídě jeden článek (myslím to bylo z Psohlavců, lomikare Lomikare.... však je to známé).

My jsme se zase v tercii půl roku hrabali v holokaustu v literatuře, nic proti tomu, ale opravdu si tvůrci (tehdy snad ještě osnov) myslí, že z toho děcka okolo 14 let něco budou mít, když navíc v dějepise jsou někde u revoluce 1848?
Pak na začátku oktávy znova, ale už jako reflexe celé války (takže na holokaust padly čtyři, nebo pět hodin, z toho měsíce a půl) ale to už z toho člověk něco má.

Ale obecně vzato výuka literatury je u nás příliš Occidentálně zaměřená, a to se učí "světová" literatura a přitom se to pojímá spíše jako Occidentalis + Rusko, Rushdieho pak beru jako (polo)výjimku neb náš češtinář učil a nejspíš ještě i učí zároveň angličtinu.

Na dálném východě vznikala literatura celou dobu, stejně jako v evropě, byť trochu jiným stylem a přiznávám, že třeba Musashiho Gorin no sho není asi čtení pro každého, ale kdyby se hledalo, tak by se i tam něco našlo, třeba Tókaidóchú Hizakurihe (takový první komiks z let 1802-1822) (ale je otázka, zde to bylo přeloženo do češtiny)
02. 09. 2013 | 14:24

KvL napsal(a):

to: Anna
Samozřejmě, že kdyby to šlo přes zodpovědnost, tak by to bylo asi nejlepší, ale pokud to tu tak není, tak to musíme suplovat (krásný termín pro záskok, u kterého málokdo vidí od čeho nejspíš vznikl (supply - dodat, nahradit)) jinak, aby nám to tu fungovalo. Ono by to pak mělo pomalu dojít i k tomu, že se objeví i ta zodpovědnost.

Když prostě budou žáci muset podávat výsledky a bude nad nimi stát ten dráb, který bude jednak tím, že budou dostávat domácí úkoly (a za nesplnění příjde trest) a jednak tím, že nebude šibovat s testy tak aby nikdo nepropadl, je nakonec dokope (musím to říst takto) k tomu že pochopí, že za to jak se připraví a jak dopadnou jsou zodpovědní jenom oni sami.

Jenomže odpovědnost není možné začít od prvé třídy, minimálně do konce základky by měl být dril (jo jak nasadit dril na první stupeň, toť otázka), aby prostě se naučili, že se pravdla dodržovat musí, potom s časem by se mělo samozřejmě asi měl poměr odpovědnost:dril měnit od první třídy 2:98 na nějakých 50:50 ke konci základky a pak ke konci střední čkoly možná na nějakých 80:20. Myslím, ž eby to mohlo pomoct i k prevenci kriminality.
02. 09. 2013 | 14:39

gaia napsal(a):

no s tím zvyšováním úvazků to není tak jednoduché. Jednou to tu už bylo, tedy za Pilipa a zjistilo se, že značně se zvedla neaprobovanost, neb převážně dvouaprobovaní učitelé, kteří nenučí jen občanku, které je 1 hodina týdně, ale třeba i výtvarku, hudebku, částečně i fyziku ( ta je 1 hod ve třídě 6., ) chemie( ta se zas učí jen v 8. a 9. třídě), dále i tělocvikáři, kterým se v zájmu produktivity spojují paralelky, takže pak takový učí třeba i 30 děcek naráz a na celé škole se 2 pararelkami má rázem jen 8 hodin úvazku, o 1. stupni nemluvě, kde děti mají maximálně 23 hodin, ale po učitelích Pilip chtěl úvazek 24 hodin.
Bylo s tím tolik problémů, že to radši zas snížili, kdyby ne, tak by to jistě nesnížili.

Heler by se toho nebál, to věřím, omezenc se málokdy bojí následků svých činů.
02. 09. 2013 | 14:43

Anna napsal(a):

fafnir 02. 09. 2013 | 14:06

Ve většině s Vámi souhlasím.
Taky jsem byla vychovaná za bolševika, proto nesouhlasím s "Rodiče jsou jiní,ve valné většině vychováni za bolševika,a reziduum vše nějak ošidit,okecat,udělat na oko, se prostě projevuje i ve výchově.". Já jsem byla doma vedená k zodpovědnosti. Navíc tím nelze vysvětlit stále se zhoršující výsledky českých žáků.
Jistě jste byl taky vychován za bolševika, máte děti a vnoučata. Můj poznatek je, že my jsme si nedovolili jako žáci tolik k učitelům, jako naše děti, a ty si nedovolily tolik k učitelům, jako jejich děti.

Moje generace (jsem 57.ročník) vychovaná a vystudovaná za bolševika na tom se znalostmi nebyla špatně. Dokázali jsme poměrně rychle sladit krok se západem v IT, medicíně, chemii...

Obě dcery studovaly rok na střední škole v USA (v r. 1998 a 2002) a jejich znalosti byly mnohem větší než jejich tamních amerických spolužáků. Starší dcera má odtud i "maturitu", test z angličtiny složila za A, přitom někteří tamní spolužáci ho nezvládli. To jen pro dokreslení znalostí potomka rodičů vychovaných za bolševika (nechci se jich zastávat, ale za výchovu v rodině podle mě nemohli).
02. 09. 2013 | 14:49

Rudi Koutek napsal(a):

Enygma
Vase odkazy jsem si neotevrel, ale verim Vam,ze mate pravdu.
Ja jsem pouze reagoval na Vase:
"tak to vypadá, jako by před dvaceti lety bylo školství lepší. Asi ano, tehdy v žebříčcích PISA byli naši žási na čele."
02. 09. 2013 | 15:01

xx napsal(a):

Bavor: Několik otázek najednou.

Ty firmy rozbily komunisté tím, že jim sebrali kapitál a rozdali ho lidem kvůli navození dojmu blahobytu. Když to kouzlo rozdaného kapitálu pominulo, firmy se sesypaly jako hrady z písku.

Ano, malé firmy by možné mohly založit nějaké spolky, něco jako cechy a přes ně si organizovat a financovat výuku. Otázka je, nakolik to stát znemožňuje regulací a předpisy. V detailech regulací a norem se neorientuji.

Ne, politická linie podle mého názoru nijak nedefinuje jaké typy škol mají být, zejména soukromě zakládány. Soukromé školství se podle mého názoru více orientuje podle poptávky. Na druhou stranu, existuje politický důraz na tzv. vzdělanostní ekonomiku a politický tlak na vysoké vzdělání, takže tady lze asi jistý politický vliv uznat.

Přesto je nesmysl říkat, že někdo rozbil učňovské školství, jako by to snad byl nějaký projekt s jasným cílem zavřít učiliště. Ne. Učiliště povětšinou zanikla spolu s podniky, ke kterým patřila. A nově vzniklé firmy buďto nejsou dost velké aby svoje vlastní učiliště provozovaly nebo to nepotřebují.

Takže, jestli za to někdo může, tak je to z části vývoj automatizace, z části přesun řemeslné práce do Asie, z části i politický důraz na vzdělanostní ekonomiku a z části též devastace průmyslových podniků komunisty.

To jsou fakta. Jakkoli se Vám jako komunistovi mohou jevit nepříjemná, vězte že s tím nehnete ani o píď, protože tak se to stalo a tak to je.

p.s. Osobně jsem prošel za komunistů také učilištěm. Elektrotechnickým učilištěm, už tehdy oficiálně uznávaným perspektivním oborem. Jeden rok jsme se učili obrábět kovy. Druhý rok pájet dráty do pájecích oček. Třetí rok jsme se dostali k volmetru a prozradili nám jak vypadá elektronka. To vše v době kdy už i u nás se vyráběly křemíkové tranzistory.
Vzdělání z takového učiliště bylo naprosto k ničemu a nebýt vlastního zájmu, píle, soustavného shánění materiálů a informací ( bylo to hodně těžké ), byl by ze mne nádeník. Přesně tento osud potkal mnoho mých spolužáků, kteří se omezili jen na tu látku, kterou je vyučilo učiliště. Skončili ve fabrikách v podstatě jako pomocní dělníci, protože učiliště je nenaučilo nic pořádně. Ti kteří měli štěstí, přeškolili se na elektrikáře.
Ale abych nekřivdil, každé učiliště nebylo tak zoufalé. Kvalita škol i učilišť za komunistů značně kolísala. To jsem poznal, když jsem se setkal s jinými absolventy učilišť později na střední škole.
02. 09. 2013 | 15:09

Baba Jaga napsal(a):

To: Anna
Vy jste ve Finsku žila (jak dlouho?) a jejich školství a výchovu v rodinách tedy poznala na vlastní kůži? A mají Finové bez ohledu na kvalitu vzdělávání stále náklonost k alkoholu?
To v Praze jsou prestižní školy s pětiletou dobou trvání - konkrétně gympl, kam chodí "presidentská dcera" (studovat chce ve Švédsku), co dnes měla jiný program nežli její oba rodiče, co tam školní rok zahajovali. Kolik je tam školné bůh suď, doučování tam věru levné není.
Státní školy - zadarmo - by měly mít jednotnou náplň vzdělávání, klasifikace i maturit, soukromé školy by naopak měly vyžít jen ze školného a učit klidně dle svého. Neb právě penízky na všemožné školičky ve státním školství chybí.
02. 09. 2013 | 15:09

Filuta napsal(a):

Anna
V životě by mě nenapadlo, že vzdělávání ve svobodném státě bude mít tak otřesnou úroveň. Dokonce mnohem horší nežli za bolševika.

Žáci v přírodních vědách zcela propadají a jejich znalost historie (hlavně té novodobé) je hanebná.
Učitelé se jejich lemplovství flexibilně přizpůsobují, školy berou i ty, kteří by měli skončit na nejpodřadnějších učilištích.
Každý jouda je nejmíň bakalář, kdo nemá ani na vystudování Plzně, tak si titul jednoduše koupí.

Naše školství je v úpadku a bude hůř.
02. 09. 2013 | 15:12

fafnir napsal(a):

Anna
asi jsme žili každý v jiné zemi,nebo jste žila a žijete ve skleníku.Vy nevidíte kolem sebe odfláknutou práci,silnice,ošizené zboží,ošizenou obsluhu,odbývání lidí na úřadech etc.etc.A kdo myslíte,že ten šlendrián dělá.Že by dáma nehmotná korupce.Zase jen lidé,lidé nějak vychovaní,nějak se chovající.Na tom nic nemění,že spousta z nás byla odpovědně vychovvána,ba i tak doma a nejen doma jedná.Jsem starší než vy o 10 let,a to vše jsem viděl a vidím.A ještě jedno jsem se doma tenkrát naučil,respektive naučil mě tátův pobyt v Jáchymově.Že co si člověk skutečně myslí a jak jedná,nesmí ve škole říci,nebo to bude k jeho značné škodě.To se naštěstí změnilo,leč mnohý si právo na vlastní názor zaměnil za právo být sprostý.
Vrátím se k meritu věci.Nejsme a bohužel nikdy nebudeme Finové(historický exkurs,jejich chování při Zimní válce a naše po Mnichovu,oni do té beznadějnosti šli a své nakonec se ztrátami,svobodu, uhájili)sestupte z nebe ideií na zem,a vezměme si za vzor nám nejbližší a s námi 7 staletí v jednom státě žijící,a kulturně nám nejbližší Rakousko.
02. 09. 2013 | 15:17

Dejtesidotrika napsal(a):

Je to jen o MORÁLNÍ DEVASTACI, kdy se cokoliv=všechno přepočítává jen na peníze.

Když se studentovi (potenciálnímu učiteli) bude od mala vysvětlovat důležitost a smysl učitelského poslání, bude učit své děti zcela jinak, než když se ve škole dozví, že nejdůležitější pro člověka je bejt v balíku.

Současné společenské paradigma bohužel volně navazuje na devastace a pokřivení charakterů komunistickým režimem, jehož negativní působení by se jinak pomalu vytrácelo.
02. 09. 2013 | 15:18

fafnir napsal(a):

Baba Jaga
proč by soukromé školy měly žít jen ze školného.Chcete li tomu tak,tak člověku,který platí svým dětem školné,by toto mělo být v plné výši odečteno od daní.Není li tomu tak,tak by každá škola měla dostat zaplaceno z daní na žáka,+ by si rodiče nebo později sami studenti připlatili za nadstandard.
BTW.mezi ty nejúspěšnější u státních maturit patří právě soukromé a církevní školy.
02. 09. 2013 | 15:23

Bakalův nezvaný host napsal(a):

A co elity?

„Válka a vulgarity v ODS. Tuto pohlednou poslankyni označovali ódéesáci za pí*u“

http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/poslanecka-snemovna/Valka-a-vulgarity-v-ODS-Tuto-pohlednou-poslankyni-oznacovali-odeesaci-za-pi-u-284088
02. 09. 2013 | 15:25

Jáchym napsal(a):

Anna:
O finské škole vím jen to, co jsem si přečetl a co jsem slyšel.
Poměrně slušně a zblízka jsem měl možnost poznat školu českou a norskou.
Moje dcery těsně po revoluci absolvovaly (po roční intenzivní výuce jazyka) údajně nejlepší gymnázium v hlavním městě.
Jako oběti maloměstské totalitní základky s prstem v nose: Na gymplu se učily to, co znaly ze sedmé třídy české základky.

Norští spolužáci byli lepší v angličtině, ve schopnosti týmové práce, samostatném vyhledávání a v "kupeckých počtech" - třeba ve schopnosti spočítat si úroky, plánovat výdaje...

Znalosti z přírodních věd a většiny ostatních předmětů byla nižší.

Situace se pochopitelně za dvacet let změnila - po úspěšném rozbití českého školství se v mezinárodní měřítku rok od roku propadáme, takže by bylo jistě mnoho zemí, které bychom si DNES mohli dát za vzor, přestože před pár lety byli daleko za námi.
*****************************************************
Nicméně panu Hellerovi je nutno přiznat, že cílevědomě připravuje své žáky na jejich celoživotní úděl:
Držet (nedobrovolnou doživotní) hladovku a řvát.

Co si jim koneckonců jiného po absolvování zdělání, vedené "učitelem" jeho typu zbude, že ?
Co jiného je naučí ? Snad ne myslet ?
02. 09. 2013 | 15:45

Baba Jaga napsal(a):

to: fafnir 15:23
No, já úspěšnost škol u maturit zase tolik nesleduji, ale mezi úspěšnými jsou jistě i státní školy, ze soukromých si pamatuji pouze gympl pana Klause ml., u nás v kraji v prvním měření uspělo např. Gymnázium ve Šternberku na Moravě, jak letos - nevím.
Nevím ani, kolik je státní dotace na žáčka. Předpokládám ale, že skutečně prestižní školy by se bez ní zcela obešly, neb ti majetnější, co svým dětem to nejlepší vzdělání chtějí zaplatit, zaplatí i více. Proč by mělo být to, co si dobrovolně vyberu, odpočitatelná položka z daní, to skutečně nechápu. To by to školné pravda velmi dále porostlo a platy tamních pedagogů by mohly také růst fest.
Pokud by některé školy zanikly, nic se nestane. Možná i vysoké - mnohde, kde to stihli, přibylo i státních. Kvalita škol by jasně měla zvítězit nad jejich kvantitou.
Hm, tak jsem se konečně na základě doporučení pana prezidenta poohlédla po Jakešově projevu z roku 1989. Zatím jsem se dozvěděla, že ten Červený Hrádek je vesnice v západních Čechách. Protože je projev dlouhý, poslechnu si ho až příležitostně, abych se dozvěděla, proč ho pan Zeman maturantům doporučil a co všechno v něm bylo špatně.
02. 09. 2013 | 15:55

Anna napsal(a):

Baba Jaga

Já jsem ve Finsku nikdy nebyla. Kamarád tam žil 2 roky, tak nějaké informace mám od něho. Jinak jsem si už dříve dohledávala o finském školství všemožné informace, velká spousta je toho na internetu, včetně diplomových prací o finském školství, výsledků mezinárodních porovnání znalostí žáků...
---------------------------------------------------------

fafnir

Jsem a vždy jsem byla proti kolektivní vině. Podle mě je každý zodpovědný za výchovu svých potomků, za odvedenou práci a své činy, je-li svéprávný. Bylo tomu tak za bolševika, je tomu tak i nyní.
Podle mě svalovat vinu na bolševika za současnou "odfláknutou práci,silnice,ošizené zboží,ošizenou obsluhu,odbývání lidí na úřadech etc.etc.", mi přijde nemístné a kontraproduktivní. Podle mě tudy cesta k nápravě nevede.

Co se týká Finska - cituji z Wikipedie:

V roce 1918 země prošla krátkou, ale trpkou zkušeností občanské války, která zabarvila domácí politiku na mnoho let. Ve válce proti sobě stáli vzdělaná třída, podporovaná početnou skupinou malých farmářů a císařským Německem, a nemajetní venkované a dělníci z průmyslu, kteří si připadali bez politického vlivu přesto, že od roku 1906 měli všeobecné hlasovací právo.

Po druhé světové válce se Finsko ocitlo v šedé zóně mezi Západem a Sovětským svazem. „YYA dohoda“ (Finsko-sovětský pakt přátelství, spolupráce a vzájemné pomoci) dávala Sovětskému svazu možnost vlivu na finskou domácí politiku. Mnoho politiků, jako např. prezident Kekkonen (1956 až 1981), využívalo jejich vztahů s Moskvou k řešení vnitrostranických sporů, což mělo za následek, že Sovětský svaz měl ještě větší vliv. Jiní lidé umíněně pracovali, aby čelili komunistům.

Rozpad Sovětského svazu roku 1991 Finsko překvapil a způsobil ekonomickou krizi, ale Finsko mohlo nabrat nový kurz. Roku 1995 tak vstoupilo do Evropské Unie.
---------------------------------------------------------------

Nikdo není dokonalý. Ani Finové. Finské školství má však výborné výsledky, proto bych ráda, kdybychom šli stejnou cestou.
02. 09. 2013 | 15:55

Kolega napsal(a):

Není především jasné, jaké představy o kvalitním školství má pan Heller. Zatím lze jen konstatovat, že si neuvědomuje, že do školy patří svobodná diskuse o politice, zásadně však ne politická agitace ve prospěch kohosi či proti někomu. Patrně také neví, že v Listině základních práv a svobod se píše: Občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím (Hlava 2, čl. 21).
02. 09. 2013 | 15:56

franky napsal(a):

O úrovni českého školství má určité pochybnosti. Proto jsem si přečetl výše uvedený blog. Pan Heller je pro změny ve školství. Ani rakouský ani finský model mu nevoní. Žádný nenavrhuje, vše zachrání vyšší platy učitelů. Vše je špatně, je třeba všechno změnit a začít je třeba u zvýšení platů učitelů. Co k tomu dodat? Tento člověk je člen akademického senátu.
02. 09. 2013 | 16:12

Baba Jaga napsal(a):

To: Anna
Omlouvám se - já teprve před chvílí dočetla Vaše vyjádření ve 13:44.
Docela mě udivujete, že jste si vybrala právě a jedině(?) finské školství podle zpráv o něm. Nebo snad porovnáváte i jiné země? Jaké výhody plynou Finsku jako zemi konkrétně z jejich výborného školství?
Já znám jiné nemnohé země jen co turista. O Slovensku víme mnohé všichni, co jsme s nimi žili v jednom státě, o školství po rozdělení už ale příliš ne. Více informací jsem mívala o Rakousku - u tamních "chudobných" kapitalistů mně to vždy připadalo hodně stejné jako tady, ba i to školství.
02. 09. 2013 | 16:23

Anna napsal(a):

Baba Jaga

Podle mě je dobré si brát za vzor úspěšné, proto finské školství. Upozornila mě na něj jedna z mých kamarádek kantorek.

Finsko nám může a hlavně by MĚLO být vzorem i dalších oblastech:

Finsko najdeme v řadě renomovaných ekonomických žebříčků na předních místech:

Ve Finsku se dle každoročně sestavovaného žebříčku „Prosperity Index“ žije skvěle, je na 7. místě. Index hodnotí nejenom ekonomickou vyspělost, ale též kvalitu života občanů. Česku patří 28. místo.

Za rok 2011 je Finsko devátou nejsvobodnější zemí světa dle hodnocení Economist Intelligence Unit, která každoročně zveřejňuje Democracy Index. Česku patří 16. místo.

The Heritage Foundation ve spolupráci s Wall Street Journal každoročně sestavuje index ekonomické svobody. Dle aktuální studie „Index of Economic Freedom 2012“ je Finsko na 17. místě na světě, Česko na 30. místě.

Míru korupce pravidelně každoročně hodnotí společnost Transparency International. Dle indexu za rok 2011 obsadilo Finsko 3. místo na světě, Česko 57. místo.

Podmínky k podnikání jsou ve Finsku 11. nejlepší na světě, jak vyplývá ze zprávy Světové banky „Doing Business 2012“. Česku patří 64. místo.
Daňové zatížení ve Finsku je v rámci členských zemí EU jedno z nejvyšších, je však nižší než v ostatních severských zemích. Daňové zatížení činí přibližně 42 % k HDP. Ve Finsku jsou vyšší daně, ale legislativa je jednoduchá a jednoznačná. Snižování daňové administrativy, maximálně možná spolupráce s veřejnou správou přes internet, minimální překážky, to je trend v daňové legislativě.

Průměrná roční mzda za rok 2011 byla ve Finsku 41 445 €, z členských zemí OECD je v absolutním vyjádření 11. nejvyšší. Vyšší průměrná mzda byla pouze ve Švýcarsku, Norsku, Austrálii, Dánsku, Lucembursku, Nizozemí, Německu, Japonsku, Belgii a Švédsku. Stejně jako v ostatních zemích Skandinávie není ve Finsku zákonem stanovena minimální mzda. Přesto patří Finsko mezi země s nejmenšími mzdovými rozdíly. Minimální mzda bývá většinou stanovena kolektivními smlouvami a její úroveň je zpravidla vyšší, než by zaručovalo určení minimální mzdy legislativou. Mzdové rozdíly mezi mzdami mužů a žen jsou ve Finsku jedny z nejnižších v Evropě.

Finové jsou také velmi vzdělaní, počet vysokoškoláků v populaci patří mezi nejvyšší v Evropě. Zahraniční investoři mohou tedy počítat s kvalifikovanými a inovativními zaměstnanci.

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/podnikani-a-dane-ve-finsku-22888.html

Budu zase až zítra. Hezký zbytek dne
02. 09. 2013 | 16:31

gaia napsal(a):

Anna

a jaké mají v tom Finsku úvazky? A kolik děcek má na triku jeden kantor?
A musí tam taky učitelé suplovat sekuri´tíáky a hlídat na chodbě, jídelně a v hale?
02. 09. 2013 | 16:45

fafnir napsal(a):

Anna
tak už vím,co si mám o vás myslet,ta selekce z Wiki je signifikantní.Mluvíte jako ruská učebnice.No nic.Máte můj despekt.Zvláště pro to vynechání části dějin,které nejlépe mluví o jejich chrakteru.S takovým nadšením mluvit o tom,o čem víte z doslechu,a internetu,to je také síla.Máte houby potuchy o jejich povaze.
Aby bylo jasno,já Finy obdivuji,už od doby,kdy jsem přelouskal v němčině historii jejich Zimní války.To mě dovedlo ke Kalevale.Pak také k mým příbuzným jezdival jeden Fin,takže zkušenost osobní,nejen studia a poznatky mé dcery.Ano ,jsou to velmi houževnatí lidé,ale lidé,nikoli nadlidé.Jsou poctiví,vy myšlení,práci a důkladní,ale umí se také důkladně ožrat rychle a nesmyslně jako,inu jako Finové.
Ale aby byl aplikovatelný jejich systém školství,to by museli kantoři mít přirozenou autoritu,jako tam,a lidé autority ctít,ne kvůli všemu jen mlátit pantem.Ovšem autorita musí být autoritou,u nás si bohužel pleteme pojmy a adorujeme celebrity,i když jsou to jen rádoby hvězdy,které se mihnou v TV nebo bulváru.
02. 09. 2013 | 17:04

xx napsal(a):

fafnir: jo jo, je to jako s tím obdivovaným Švédskem. Lidi mají tendenci směšovat všemožné ukazatele a pak si z dojmů vyvozovat nesmyslné závěry.

Lidi podobně jednoduší jako Anna, se prostě někde dočtou nebo doslechnou, že Švédsko je jednou z nejméně zkorumpovaných zemí na světě, že patří mezi nejbohatší země na světě a mají vysoké daně. A co napadne tyhle lidi jako první, zejména v debatě o rozsahu státu a daňové zátěži ? Vysoké daně = prosperita a nízká korupce a začnou prosazovat vysoké daně v našich podmínkách.

Přitom zcela pominou několik dost zásadních podmínek, které to značně ovlivňují. Za prvé, že Švédsko i Německo nebo Francie nejprve zbohatli a pak zavedli vysoké daně a sociální stát - nikoli naopak. Za druhé, že korupce je tam méně právě skrze mentalitu těch lidí tam žijících.

Ne nadarmo se říká, nejnebezpečnější je informovaný blbec.
02. 09. 2013 | 17:21

gaia napsal(a):

těch Finů je taky dost málo a mají nízkou hustotu obydlení, tak se mají rádi, ale kde je přecpáno, tak se lidé cítí jako konkurenti a jsou ve stresu jen z toho přecpání.
To už dokázaly pokusy s krysami, které jsou přítulné a rozumné jen do určité populační hustoty, když jich je v kleci moc, tak začnou kousat a škrábat a žerou svá mláďata a samci ubližují samičkám.
02. 09. 2013 | 17:24

fafnir napsal(a):

xx
souhlas.jen k té míře korupce.Ten výzkum je o tom,jak lidé vnímají korupci ve své zemi.Žádný objektivní způsob jak zjistit skutečnost neexistuje.Osobně si myslím,že u nás to až tak rozdílné od okolních zemí nebude,jenom některé politické strany si z toho udělali maskota,začly zavádět zákony,které pod mantrou boje s korupcí znemoźňují normálně pracovat a podnikat.Dramatický příklad máme třeba v tom,že dodnes kvůli nastaveným protikorupčním pravidlům výběrových řízení,nebyl vybrán a nebyly zahájeny opravy koryta Labe po povodních,a zžejmě se budou realizovat až rok příští.Závistiví antikorupčníci budou spokojeni,lidé budou mít opět vyplavené domy,a titíž lidé budou řvát o korupci.Ostatně,sposta starostů už se bojí zadat jakoukoliv veřejnou zakázku,aby je lidé nenařkli z korupce.Řda úspěšných starostů z téhož důvodu nekandiduje,nemají zapotřebí si nechat nadávat kdejakým závistivým joudou.
Titíž lidé budou spokojeni,až přijde nějaký diktátor,pak budou rádi držet hubu,a kecat jen v hospodě.Obliba Zemana tomu napovídá.
02. 09. 2013 | 17:34

fafnir napsal(a):

gaia
a tohle učí.Inu kdo umí,umí,kdo neumí učí.
02. 09. 2013 | 17:35

gaia napsal(a):

Finů je 5 milionů a hustotu obyvatl mají 15 na km čtvereční, nás je 10 milionů a hustota 132 lidí na km2, to neokecáte a nepopřete, že i toto může mít vliv. Jako na ty slepice v klecích nebo krysy v kotci to vliv má a ochránci se zasazují, aby slepic bylo v klecích míň. Proč asi?
02. 09. 2013 | 17:38

xx napsal(a):

gaia: to myslíte jak ? Že u nás je vysoká hustota ? To je pitomost. Navíc když vezmete hustotu obyvatel tak že sečtete lidi a podělíte rozlohou území, dostanete údaj ne nepodobný průměrné mzdě. Prostě jen statistický údaj vyjadřující poměr obyvatel a plochu území.

Abyste ale mohla aplikovat tuhle poučku o které pášete, nato tenhle statistický údaj nestačí. Ve Finsku ani jinde lidé nežijí rovnoměrně rozmístění po celém území. Takže skutečná hustota obyvatel ve Finsku může být klidně vysoká, pokud většina území je neobydlená.

A k té teorii, o hustotě, Japonci by se podle té vaší teorie museli vraždit nebo alespoň kousat neustále.

https://www.youtube.com/watch?v=QXtOdSgf6Ic

https://www.youtube.com/watch?v=E7kor5nHtZQ
02. 09. 2013 | 17:42

fafnir napsal(a):

gaia
tak se slepicemi si popovídáte,s lidmi to bude horší.
02. 09. 2013 | 18:42

argun napsal(a):

Pane Hellere chyba,

ta písen se jmenuje mnohem jednodušeji. ŠKOLA. Hrajou skáčkoví Sto zvířat, je fakt dost dobrá...
https://www.youtube.com/watch?v=ybJbQfqgmtE
02. 09. 2013 | 18:57

Bavor napsal(a):

xx napsal(a) 02. 09. 2013 | 15:09 :
Bavor: Několik otázek najednou.
Ty firmy rozbily komunisté tím, že jim sebrali kapitál a rozdali ho lidem kvůli navození dojmu blahobytu. Když to kouzlo rozdaného kapitálu pominulo, firmy se sesypaly jako hrady z písku.
Přesto je nesmysl říkat, že někdo rozbil učňovské školství, jako by to snad byl nějaký projekt s jasným cílem zavřít učiliště. Ne. Učiliště povětšinou zanikla spolu s podniky, ke kterým patřila. A nově vzniklé firmy buďto nejsou dost velké aby svoje vlastní učiliště provozovaly nebo to nepotřebují. KONEC CITÁTU.
Pane xx, Ty firmy nerozbili komunisté. Ty firmy byly rozkradeny.Viděl jsem mnoho případů, kdy firma, která měla zakázky, o jejíž produkci byl zájem zákazníků, měla vyhovující technologii a byla zisková, byla privatizací doslova rozkradena „privatizátory". Nebylo neobvyklé, že takováto firma přežila několik pokusů o privatizaci a nakonec při posledním byla poslána do konkursu. Nebyly to firmy malé, dávaly obživu tisícům zaměstnanců a pro sobecké zájmy „privatizátorů“ byly zlikvidovány. Tak mi nepovídejte o nedostatku kapitálu. Kapitál BYL právě v těch kvalifikovaných lidech a v podnicích samých. A kapitál těch „privatizátorů“ se vytvářel PRÁVĚ tím rozkrádáním a na úkor těch podniků. Byly to firmy, které měly svá učiliště a v těch si vychovávaly potřebné odborníky. Většina investorů v té době přicházela do ČR proto, že zde byla levná a KVALIFIKOVANÁ pracovní síla. A toto byl POLITICKÝ ZÁMĚR a „privatizátoři“ se starali pouze o vlastní prospěch a vůbec nehleděli na budoucnost. Co z tohoto chcete vyčítat komunistům? Toto je vaše politika, vaše sobectví a následky jste zavinili vy!
02. 09. 2013 | 19:03

Filuta napsal(a):

fafnir
Soukromé školy by neměly od státu dostávat ani korunu.
Jejich školné je tak vysoké, že na něj dosáhnou jen dětičky hodně zazobaných rodičů (čas od času nějakému "sockovi" zamáznou školné ,aby se neřeklo).
Je obecně známo, že na střední i vysoké privátní školy jde nejvíc trubek, které by se nechytaly ani ve školách státních.
Průšvih je, že se tací začínají brát i na školy státní a s tím by se mělo urychleně něco dělat. Je třeba změnit celý systém dotování státních škol. Nikoliv od kusu, ale podle výsledků.
02. 09. 2013 | 19:18

pplk. skoba napsal(a):

Ožrali se. Všichni.
02. 09. 2013 | 19:29

xx napsal(a):

Bavor: nezlobte se, ale to co píšete je v rozporu se závěry jednání vlády z roku 1988 a poslanecké schůze parlamentu ČSSR z roku 1989, kde se konstatuje velmi podrobně, jak na tom Československé socialistické hospodářství bylo a co ho citelně brzdilo a trápilo. Především to byl nedostatek kapitálu pro investice. Lidi vám jsou k ničemu, když vyrábějí zastaralý produkt. A nové produkty byly často horší než ty staré - např. v textilním průmyslu nové stroje vyžadovaly více obsluhy a pod.

A mimochodem, kdo nejvíce privatizoval ? No přece bývalé vedení těch fabrik, protože měli přístup k informacím a známosti na ministerstvech. Proto dokázali předložit úspěšné privatizační projekty. No a kdo seděl ve vedení podniků za komunistů ? No komunisti ! Za komunistů nebylo mnoho ředitelů a náměstků, kteří by nebyli zároveň komunisty.

Takže co komunisti nezničili už za totality do roku 1989, zlikvidovali po roce 89.

Obhajujete neobhajitelné.
02. 09. 2013 | 19:36

fafnir napsal(a):

filuta
ale ti bohatí platí vysoké daně.V korunovém vyjádření mnohonásobně více,než ty které označujete za socky.Tedy mají nárok,aby jejich dítě dostalo z těch daní svoji alikvotní část.Že vy jim závidíte,ještě neznamená,že nemají právní nárok.A ty trubky,jak říkáte,se ve státních maturitách,se stejnými otázkami pro všechny umisťují na prvních místech.Za nimi církevní školy.A k tomu co platí stát na žáka ,ještě vybírají soukromé školy různě vysoké školné,aby zaplatili kvalitní učitele a výuku.A nebojte se,oni na rozdíl od vás nejsou trubky,aby si skazili renomé.Ale je vidět jak vy byste postupoval,myslíte,že blbost lze přikrýt penězi.Ve Sládkovičově možná,na PORGU nebo jiném prestižním ústavu,ať gymnaziu nebo lyceu nikoli.
02. 09. 2013 | 19:56

Baba napsal(a):

Našinec zaznamenává finské mobilní telefonické přístroje, finskou kosmetiku, finskou vodku, finskou hudbu, finskou architekturu v souladu s přírodou a Zátopkovy a Kratochvílové helsinské rekordy. Vedle domácí produkce, z několika druhů slepičích vajec na trhu volívá ta na podestýlce nebo nákladnější. Respektuje maximálně dvě vejce týdně. Bílky se žloutky z nutričních důvodů prozatím ponechává.
02. 09. 2013 | 21:26

Hanick napsal(a):

Je tu hodně těch, kteří ani jednu hodinu neodučili, ale hlavně zde odkecali milión hloupostí.
02. 09. 2013 | 21:27

mb napsal(a):

Realita je taková, že ve světovém porovnávání žáků (PISA) se pomalu (některé roky i rychle), ale jistě a trvale propadáme.

nemáte pravdu ... poslední čísla byla překvapivě pozitivní ...

možná v souvislosti s kurikulární reformou ...

ad ostudný plat - souhlasím ...

ad nařídit povinné další sebevzdělávání - souhlas ...

s tímto odstavcem: Jsem přesvědčen, že pokud se zlepší platové ohodnocení kantorů, zvýší se nároky na ně, z PF se stanou prestižní a útlé ústavy, které přijímají jen zlomek svých zájemců, tak se stav českého školství znatelně zlepší. Bohužel s tím souvisí značné investice pro stát, které se však v delším časovém horizontu zcela jistě vyplatí.

rovněž souhlasím ...

Obavám z vašeho předposledního odstavce nerozumím, proč bychom se neměli inspirovat finským systémem školství ... ???

ZDE: Mimo jiné bychom museli do vzdělání investovat stejně jako obě zmíněné země a to naši zákonodárci zjevně nechtějí.

sám sebe vyvracíte ...

píšete: JE NUTNÉ INVESTOVAT DO ŠKOLSTVÍ ( nejen platů učitelů aj-)

pak píšete: to naši zákonodárci zjevně nechtějí ( KTEŘÍ ??? SNAD NE TI ZA TOP 09 NEBO KDU ČSL ... ???

ZÁKONODÁRCI ZVOLENÍ ZA STRANU ZELENÝCH CHTĚJÍ MASIVNĚ INVESTOVAT DO ŠKOLSTVÍ .... !!!! )

njn ...uvidíme ...
02. 09. 2013 | 21:29

Pavel13 napsal(a):

gaia napsal(a):
"A musí tam taky učitelé suplovat sekuri´tíáky a hlídat na chodbě, jídelně a v hale?"

Nevím, ale, co když to dělají tak, že se o přestávkách na chodbách a ve třídách učitelé normálně vyskytují a nejsou zalezlí ve svých bunkrech nebo na bojové poradě v hlavním stanu. Možná tam ani nemusejí dohlížet, že nikdo neběhá, protože se to ve Finsku považuje za zdravé. Možná si také finští učitelé v jídelně posedají mezi žáky, protože (chudáci) nemají "svůj" stůl. Taky je možné, že ve Finsku platí pravidla pro přezouvání stejná pro žáky i učitele a není pak nutno držet přezovací hlídky. Ale možná se mýlím, protože to nemám z Finska, pouze se semě jménem Fantazie.
03. 09. 2013 | 07:39

Anna napsal(a):

fafnir
"Ale aby byl aplikovatelný jejich systém školství,to by museli kantoři mít přirozenou autoritu,jako tam,a lidé autority ctít,ne kvůli všemu jen mlátit pantem.Ovšem autorita musí být autoritou,u nás si bohužel pleteme pojmy a adorujeme celebrity,i když jsou to jen rádoby hvězdy,které se mihnou v TV nebo bulváru."
---------------------------------------------------------------

Podle mě, aby u nás měli kantoři přirozenou autoritu, je hlavně třeba změnit postoj naší společnosti ke školství a učitelům. A především k výchově dětí v rodinách.
Vyrůstala a vystudovala jsem za bolševika (ČVUT fakultu strojní, živím se přes 20 let jako programátorka) a ve škole jsme si nikdy nedovolili to, co si dovolují žáci vůči kantorům dnes. I přístup rodičů byl jiný. Posametovým českým přístupem na českých školách a výchovou v rodinách jsme se tedy dopracovali dnešního stavu.

Co navrhujete, abychom se z toho ve školství vyhrabali? Vaším konstatováním, že za to může bolševik, se z toho zřejmě nedostaneme.

Co se týká finské historie, pouze jsem rozšířila Vaši zmínku o bojovnosti Finů o část, kdy asi nemusejí být na sebe příliš hrdí.

--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

xx
"Lidi podobně jednoduší jako Anna, se prostě někde dočtou nebo doslechnou, že Švédsko je jednou z nejméně zkorumpovaných zemí na světě, že patří mezi nejbohatší země na světě a mají vysoké daně. A co napadne tyhle lidi jako první, zejména v debatě o rozsahu státu a daňové zátěži ? Vysoké daně = prosperita a nízká korupce a začnou prosazovat vysoké daně v našich podmínkách.

Přitom zcela pominou několik dost zásadních podmínek, které to značně ovlivňují. Za prvé, že Švédsko i Německo nebo Francie nejprve zbohatli a pak zavedli vysoké daně a sociální stát - nikoli naopak. Za druhé, že korupce je tam méně právě skrze mentalitu těch lidí tam žijících."
-------------------------------------------------------

Podle mě je v jednoduchosti krása :-)

Strašit Řeckem Vám přijde v pořádku? Když je uváděn odstrašující příklad, proč není uváděn i příklad hodný následování? Kterou zemi Vy berete za vzor?

Co se týká daní, rovná daň existuje v EU jen v postkomunistických zemích.

Švédsko jsem opakovaně zmiňovala mj. z tohoto důvodu:

Státní dluh jako u ostatních skandinávských zemí nízký (36,5 %). Zásluhu na tom má i vláda pravého středu premiéra Fredrika Reinfeldta, která jej oproti roku 2005 snížila o úctyhodných 14 procent. HDP na obyvatele na úrovni 123 procent unijního průměru.

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/grafika/2012/04/13/rovna-dan-existuje-v-eu-jen-v-postkomunistickych-z/

Nevím, na základě čeho jste došel k "Vysoké daně = prosperita a nízká korupce a začnou prosazovat vysoké daně v našich podmínkách."

Já osobně uvedenou rovnost nevidím. Po celou dobu však jsem pro progresivní zdanění. V EU ho po léta mají všechny země, kromě postkomunistických, což je pro mě dostatečný argument.
(Pro Vaši informaci - v celém mém příbuzenstvu máme všichni práci a nadprůměrné výdělky.)
03. 09. 2013 | 07:44

Anna napsal(a):

gaia napsal(a):

Anna

a jaké mají v tom Finsku úvazky? A kolik děcek má na triku jeden kantor?
A musí tam taky učitelé suplovat sekuri´tíáky a hlídat na chodbě, jídelně a v hale?
------------------------------------------------------------

To nevím. Doporučuji si přečíst
http://www.eduin.cz/clanky/v-cem-se-lisi-cesky-a-finsky-ucitel/

--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

Jáchym
"Situace se pochopitelně za dvacet let změnila - po úspěšném rozbití českého školství se v mezinárodní měřítku rok od roku propadáme, takže by bylo jistě mnoho zemí, které bychom si DNES mohli dát za vzor, přestože před pár lety byli daleko za námi.
*****************************************************
Nicméně panu Hellerovi je nutno přiznat, že cílevědomě připravuje své žáky na jejich celoživotní úděl:
Držet (nedobrovolnou doživotní) hladovku a řvát."
--------------------------------------------------------

Tak, tak, bohužel.

Pan Heller tu naštěstí prezentuje své názory. Takže je zřejmé, že chce situaci řešit zvýšením platů kantorů. Nic jiného nenavrhl. Money, money, money...

Mně se na finském školství líbí, že mají dlouhodobé vynikající výsledky, přitom bez testování, řazení škol do žebříčků, stejně dobrou úroveň všech škol, bez školní inspekce, s individuálním přístupem k žákům...
03. 09. 2013 | 08:10

Agnes Sorelová napsal(a):

Pana Hellere, je výjimečně napíšete článek bez hrubic a stylistických chyb, a nejste jedinej učitýlek, co to tak má, a chtěl byste víc peněz? Spíš se zamyslete nad kvalitou studentů pedagogických fakult. Je veřejným tajemstvím, že na pajdák chodí lidé, které nikde jinde nevzali. Těžko z nich vzniknou kvalitní pedagogové, stejně jako nejste kvalitní pedagog vy. Za co by vám asi tam měli dávat víc peněz?
03. 09. 2013 | 09:05

gaia napsal(a):

fafnir 19:56

zvrácený příspěvek, zvrácená logika, děti neplatí žádné daně, děti nejsou ani bohaté ani chudé, měly by mít tudíž stejné právo na vzdělání a stejný přístup k němu.
Nechápu, proč by mělo mít nějaké dítě privilegia ohledně vzdělávání, protože má bohatého fotra a druhé , ač má bohatého fotra je mít nemělo, jen kvůli tomu, že fotr vyměnil maminku za mladší model a na původní děcka nechce platit.
Navíc skutečným boháčům jsou daně zhusta odpoštěny nebo je platí v daňových rájích, na chod společnosti nepřispívají nic, ale že mají víc v kešeni, tak by mělo děcko mít větší luxus ve škole?
03. 09. 2013 | 09:07

Baba napsal(a):

Laiku, ani dnes nebudeš přemáhat tíhu železných cihliček. Ale houpat by se to trochu víc mohlo.
03. 09. 2013 | 10:45

xx napsal(a):

Anna: „Kterou zemi Vy berete za vzor?“
Nemám konkrétní zemi jako vzor. Kdybych měl, napřel bych všechny síly abych tam mohl žít. V žilách mi koluje z části Německá krev, jsem v podstatě míšenec :-) Ale Německy neumím a žít bych tam nechtěl, ale líbí se mi na Německu mnoho detailů, ale ne vše.

To že se štítíte postkomunistických zemí je odporné. My jsme postkomunistická země milá dámo. My nejsme Německo. Nemáme na to být Německem, a proto ani nemáme na to, chovat se jako Němci.

Když v Německu nebo Švédsku po zaplacení vysokých daní zbývá lidem ještě dostatek financí na osobní spotřebu a budování úspor, vysoké daně ekonomiku nepoškozují tak zásadně, jako když seberete lidem polovinu peněz z nízkých platů, které je pak uvrhají do finanční tísně.

To je rozdíl mezi námi a Německem nebo Švédskem. Proto jsou u nás daně a jejich výše mnohem závažnějším tématem než v bohatých zemích.

Spor o progresivní daně z příjmů je sporem více méně kosmeticko-politickým. Nepovažují ho za důležitý. Podstatnější je celkové daňové zatížení a jeho dopad na ekonomiku.

Podle mne je lepší ta varianta, kterou zavedla minulá vláda, tedy že platí všichni stejně a pouze ti nejchudší jsou zvýhodnění nulovou sazbou daně.

Vy zastáváte tu pozici zvyšující se progrese - tedy čím větší plat, tím vyšší sazba odvodů.
Já zase upřednostňuji tu variantu snižující se progrese, tedy pro ty nejchudší žádné daně, ostatním stejnou sazbu.

Hm, kde je spravedlnost.

A vychází to z pohledu na stát. Vy jste zřejmě zastánce státu a jeho vysoké role v přerozdělování a proto vám leží na srdci zájem státního rozpočtu a chcete jej více krmit.

Já naopak zastávám názor že stát je příliš rozbujelý a má příliš velkou roli v ekonomice a měl by se krmit méně. Odtud pak naše rozdílné pohledy na progresivní zdanění.

A jednou pro vždy Vás prosím, vezměte si daňovou kalkulačku a spočítejte si daně pro mzdy 10000, 15000, 20000 a 30000 hrubého a najděte mi tam tu rovnou daň, nebo si přehodnoťte svůj pohled na naši daňovou soustavu. My NEMÁME rovnou daň, jenom se tomu tak říká.

Stejně tak jako minulá vláda NEDĚLALA pravicovou politiku, jenom si tak říkala !

Stejně jako NEBYLY minulé vlády spořivé, jenom si tak říkaly ( obrovské dluhy a rostoucí výdaje státního rozpočtu to jasně dokazují )

Stejně jako NEBYLY minulé vlády bojovníky s korupcí, jenom to o sobě říkaly.

Rozlišujte slova a činy !
03. 09. 2013 | 11:30

Anna napsal(a):

xx
"To že se štítíte postkomunistických zemí je odporné. My jsme postkomunistická země milá dámo."
-------------------------------------------------------------

Milý pane, odkud jste vzal své tvrzení, že se štítím postkomunistických zemí?

U nás není progresivní zdanění, které je po léta ve všech zemích EU (kromě postkomunistických). Nevím, proč spojujete progresivní zdanění s rozbujelostí státu. Podle mě to vůbec nesouvisí.

Podle mě rozlišuji slova a činy, vždy se snažím udělat si vlastní názor a nepatřím k lidem snadno zmanipulovatelným.

Podle mě je nesmírně důležité stanovit si cíl. Ve školství bych brala jako cíl finský školský systém, v ekonomice a sociální oblasti švédský model.

Člověk mnoho vydrží, má-li cíl.
Tomáš Garrigue Masaryk
03. 09. 2013 | 13:23

xx napsal(a):

Anna: Milá Anno, z tónu vašeho vyjadřování o těchto zemích. „rovná daň existuje v EU jen v postkomunistických zemích" a „V EU ho po léta mají všechny země, kromě postkomunistických, což je pro mě dostatečný argument“

Těžko budete obhajovat, že jste to mínila jako poctu nebo lichotku postkomunistickým zemím.
03. 09. 2013 | 13:36

xx napsal(a):

Anna: ke zbytku příspěvku - ekonomickým švédským modelem myslíte co konkrétně ?

Švédský model není žádný ekonomický terminus technicus. Zajímá mne kolik toho o Švédsku víte, když ten jejich "model" upřednostňujete. Nebo je to jako s tím finským školstvím ? Přečetla jste si někde, že Švédsko je úspěšná a vcelku bohaté země a tak to upřednostňujete ?

Dánsko je bohatší a má vyšší daně než Švédsko, proč neupřednostňujete "dánský model" ?

Když už tedy upřednostňujete Švédský model, jste pro druhý pilíř důchodového zabezpečení ?
03. 09. 2013 | 13:45

Pavel13 napsal(a):

:xx
Jen dodávám ten výpočet daní:

hrubá_____čistá____% daně
10000______8900____33,58
15000_____12405____38,28
20000_____15850____40,86
30000_____22740____43,43

Dle kalkulačky: http://www.finance.cz/dane-a-mzda/kalkulacky-a-aplikace/mzdovy-kalkulator/
Zdanění je celkové, včetně odvodů zaměstnavatele.

No, stejné to procento není, ale o nějaké velké progresi taky mluvit nelze.
03. 09. 2013 | 13:48

xx napsal(a):

Pavel13: rozdíl 10% má rozhodně blíže k progresi než k rovnosti sazeb.

Ale progresivní daň se týká jen daně jako takové, ne celkového zdanění. Takže toto porovnání není úplně správně.

Pro ilustraci ale stačí. Je tu progresivní daň. Otázka míry progrese už je jen otázka vkusu. Někdo by mohl namítat, že ani 40% progrese není dost "velká progrese"
03. 09. 2013 | 13:54

Pavel13 napsal(a):

:xx
Úplně správné porovnání z mnoha důvodů vytvořit nelze.
03. 09. 2013 | 14:06

Anna napsal(a):

xx

Švédsko upřednostňuji, protože jak jsem opakovaně zmiňovala mj. z tohoto důvodu:

Státní dluh jako u ostatních skandinávských zemí nízký (36,5 %). Zásluhu na tom má i vláda pravého středu premiéra Fredrika Reinfeldta, která jej oproti roku 2005 snížila o úctyhodných 14 procent. HDP na obyvatele na úrovni 123 procent unijního průměru.

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/grafika/2012/04/13/rovna-dan-existuje-v-eu-jen-v-postkomunistickych-z/

I pro jejich důchodovou reformu - cituji:
Správné nastavení a fungování penzijního systému je aktuálně velice důležitou otázkou pro všechny vyspělé země světa. Dle studie společnosti Mercer je nejlepší důchodový systém v Nizozemí, Austrálii a Švédsku.
http://www.investujeme.cz/nejlepsi-duchodovy-system-holandsko-australie-a-svedsko/

O rozdílech mezi naším a švédským důchodovým systémem se dozvíte
https://is.muni.cz/th/231123/fss_m/Srovnavaci_analyza_duchodoveho_systemu_Ceske_republiky_a_Svedska_-_diplomova_prace.pdf

Ve Švédsku se dle každoročně sestavovaného žebříčku „Prosperity Index“ žije skvěle, je na 3. místě. Index hodnotí nejenom ekonomickou vyspělost, ale též kvalitu života občanů. Česku patří 28. místo.

Průměrný měsíční čistý plat v r. 2011 v USD dle parity kupní síly byl ve Švédsku 2350 (stejně jako v Dánsku), zatímco v Česku 1250.
http://flek.cz/clanky/dalsi-tipy-a-informace/parita-kupni-sily-v-cr

Švédsko patří dlouhodobě k nejrozvinutějším a nejúspěšnějším světovým ekonomikám a zajišťuje svým obyvatelům vysoký životní standard a sociální jistoty. Patří k nejvyspělejším státům světa s moderní a dynamickou průmyslovou výrobou, s výkonným zemědělstvím a široce rozvinutým, strukturálně stabilizovaným a výkonným sektorem služeb. SE ekonomika je silně orientovaná a tím i silně závislá na mezinárodním obchodě, zejména na vývoji v zemích Evropské unie, se kterými realizuje cca 70 % své zahraniční obchodní výměny (dle statistických údajů k 31.12.2012). Švédská ekonomika je v mnoha parametrech podobná české - je relativně malá, otevřená a závislá na zahraničním obchodě. SE od vstupu do EU v roce 1995 využívá potenciálu harmonizované legislativy EU a výhod jednotného vnitřního trhu.
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/svedsko-ekonomicka-charakteristika-zeme-19252.html

Přítel mé dcery rok ve Švédsku studoval, byli jsme tam 3 týdny, takže mám nějaké poznatky z běžného života. Ale švédský model jsem vybrala na základě různých článků především na internetu.
03. 09. 2013 | 14:29

Anna napsal(a):

Pavel13, xx

Jen upozorňuji, že vypočtené zdanění je celkové, VČETNĚ odvodů zaměstnavatele.
03. 09. 2013 | 14:37

xx napsal(a):

Anna: no právě, na základě statistických dat a článků.

K té podobnosti Švédské a naší ekonomiky. To je asi největší blábol, z těch co jste vybrala. Na první pohled podle uvedených údajů se to tak může zdát. Ale při bližším ohledání zjistíte, že naše ekonomika je té Švédské podobná asi jako kolibřík orlu. Oba patří mezi ptáky a dokáží létat. To je tak vše.

Nemám nic proti inspiraci silnějšími. Ale představte si, že by se takový kolibřík inspiroval orlem a pokusil se zvýšit svou sytost tím, že by zaútočil třeba na lasičku, zajíce nebo lišku. Orel to dělá běžně, kolibřík by byl rád, pokud by vyvázl životem.

Většina těch co se ohánějí Švédským modelem, mluví téměř výhradně v souvislosti s daněmi a sociálními programy. A téměř nikdy nemluví o tom, kde na to Švédové berou peníze.

Přesně tohle je ale chybná strategie. Politici ani stát tady nezaloží globální značky jako má Švédsko ( H&M, Ikea, Atlas Copco, SAAB, Husqvarna, ABB, Scania, Volvo, Eriksson, Elektrolux a další ), ti si vezmou za příklad jen ty daně a sociální stát a přitom neřeší jestli tu máme taky potenciál ty daně a výdaje utáhnout. Lidé levice vidí jen ty cyklostezky, upravené silnice, krásnou přírodu a další nablýskané artefakty bohatého sociálně citlivého hospodářství. Ale ten fundament na kterém to Švédové vybudovali, ty mozoly, tvrdou dřinu, drsnej život a hlavně schopnosti, ty jaksi většina lidí opomíjí jako něco samozřejmého nebo něco co se dostaví až zavedeme vysoké daně hlavně pro bohaté a široké pole státních výdajů na všemožné pěkné věci, cyklostezky, lavičky a pod.

Tohle je přece špatně, to musí vidět každý trochu kriticky myslící člověk. Prodanit se k bohatství nelze. Kdyby to šlo, byli bychom nejbohatší zemí už za komunistů.

Pokud bychom se měli ve Švédsku inspirovat, pak je to především pracovitost a schopnosti a tvorba kapitálu !

Takže správný postup jak se inspirovat Švédskem, je nepřekážet tvůrčí činností zbytečnými přebujelými regulacemi, nehledět na podnikatele jako na zdroj příjmů pro přerozdělování bohatství od bohatých k chudým a tvrdě makat.

Víte, když chcete dobře hospodařit v rodině, taky nebude vaší strategií každou vydělanou korunu hned utratit za nové módní boty, lepší jídlo, dražší kulturní představení a pod. Takto si sice něco užijete a budete mít příjemnější chvíle, ale bohatší rodinu nevybudujete. Jen rodinu, ohrozitelnou kdejakým drobným výpadkem příjmů.

Naše ekonomika je proti té Švédské velmi slabá a tak si nemůže dovolit luxus který si může dovolit Švédsko.

A musíme vždy za všech okolností rozlišovat mezi zbohatlíky a bohatými lidmi. Zbohatlík přišel k bohatství všeliak, jenom ne tvůrčí prací a vlastní pílí. Bohatý člověk je někdo, kdo vybudoval bohatství vlastní pílí a schopnostmi.

Naše země potřebuje bohaté lidi, které nemá na rozdíl od Švédska, které má několik velmi bohatých rodin, tvořících páteř hospodářství.

My jsme tyto bohaté elity za komunistů zlikvidovali, Baťa, Škoda, Kolben a další prvorepublikoví podnikatelé a boháči. Tím jsme přišli o základ na které Švédsko budovalo celé minulé století a předminulé století a dodnes z toho těží.

Zničené bohatství se nevybuduje za pár let. To je běh na dlouhou trať. Ale především musí k tomu být podmínky. A ty jsou u nás spíše nepříznivé. Většina lidí proti bohatství nasazuje, chce jej přerozdělovat a neuvědomuje si, že ke zbohatnuté celé společnosti je nutnou podmínkou tvorba kapitálu.

Proto můžeme ke Švédsku vzhlížet jakkoli, dokud se budeme dívat jen na to líbivé a ideologicky přípustné a ignorovat ty základní věci protože nezapadají do dogmat ideologie rovnostářství a socialismu, nezbude nám než jen slintat.
03. 09. 2013 | 17:00

Mac napsal(a):

xx

jo, nic proti.
akorát bych ještě přidal, že tihlecti seveřani, jsou trošku alergičtí na lumpy a zlodějny, takže - kromě toho, že jsou pracovitější - toho taky řádově méně rozkradou.
03. 09. 2013 | 18:40

Mac napsal(a):

jo, hele, Heller se probudil.

Začal školní rok, tak doufám, že praví revolucionář z jihu má připravenu sadu hepeningových hladovek a jiných taškařic. To by bylo, aby se do toho parlamentu neprohladověl!!
Ty vole, učitelskýho platu už má prej dost
03. 09. 2013 | 18:43

mAC napsal(a):

hmmm, spíš teda pravÝ
03. 09. 2013 | 18:44

Mac napsal(a):

Heller volá po zvýšení platu a nároků na učitele?
Kruci Heller, to budete mít ale míň času na odrovnávání lidí!!
Bacha na to!
03. 09. 2013 | 18:46

xx napsal(a):

Mac: to tak k tomu se dá těžko něco dodávat bez nějakých podkladů. Lidé jsou různí a faktem je že seveřani nikdy nezažili budování socialistické společnosti a nového člověka. Nezažili frontální útoky na elity a vyhánění a pronásledování schopných lidí ve velkém. Nikdy nebudovali socialismus, takže jejich hospodářství nezažilo tak silný a dlouhý otřes jako to naše.

Ovšem tom kolik toho rozkradou nemám ani zdání.

Faktem pouze je, že Švédský královský hřebčín byl namočen ve skandálu s evropskýma dotacema. Ale jinak nevím jak to tak s rozkrádáním je.
03. 09. 2013 | 19:26

Honza V. napsal(a):

Ten údaj o průměrném platu kantorů je silně zkreslený - asi jako když se uvádí průměrný plat zaměstnanců v ČR. Nad 25 tis. hrubého berou jen středoškolští učitelé, na základce je to o dost méně. A na PF? Jsem docent, rok před důchodem a beru už několik let 22 tis. hrubého. Bez všech jiných příplatků.

Před dvěma lety jsem učil na ZŠ, jeden den v týdnu. Nikomu to nepřeju zažít, ženské skoro všechny naprášcích, každou přestávku se řešily kázeňské přestupky, o nějaké práci žáků v hodinách se nemohlo ani zdát. Žádný inteligentní učitel tohle nevydrží, takže tam zbývají pouze nešťastníci bez jiné šance na práci (venkov) a ostré nátury, které to vydrží.
03. 09. 2013 | 20:22

Mac napsal(a):

Honza V.

cítím s Vámi.
Já bych učit nemohl (nechtěl) ani minutu.
Vývoj ve školství po 1989 - to je Bílá hora naší vzdělanosti.
A je to začarovanej kruh:
1) úroveň sboru není valná, protože za takových podmínek se nikomu učit nechce,
2) protože úroveň není valná, nebudou se tam lít "zbytečně" žádné peníze ani vytvářet podmínky
3) proto úroveň zůstane nevalná
atd
atd

přitom by stačilo, aby se u nás kradlo o 10% míň, a byly by peníze na zaplacení kvalitních kantorů, ne že by se takoví nenašli
03. 09. 2013 | 21:54

Honza V. napsal(a):

Mac

Díky za soucit. Já už to nějak doklepu, ale mladých je mi líto. Kdo učí, říká, že zkáza přišla z rodin. Po sametu spousta mladých rodičů, ale i prarodičů hltala módní zvěsti různých psychologů o moderní výchově svobodných občánků, co všechno smějí a že nic nemusí. Hlavně jim v ničem nebránit, nechat je tvořit, objevovat, jak se jim zlíbí, v ničem je neomezovat. Kromě toho žádné zákazy, trestání ani náznakem, vše je dítěti dovoleno, prostě svobodná výchova ad absurdum a pocit, že dítě je středem světa. Tohle když vám přijde do školy, tak jste hotov - pětadvacet egocentriků, bez sebemenší discipliny v chování, bez respektu k dospělým, co odmítají jakékoli řízení zvnějšku. K tomu rodiče, slepě hájící zájmy svého dítěte proti celému světu, učitel je v tu ránu na koberečku jako tyran a příliš náročný blázen, atd. Důsledky jsem popsal prve. Kdo přivede rodiče k rozumu? Protože bez výchovy nemůže být vzdělání.

Jo, a největší nespravedlnost je to vůči slušným dětem. Ty totiž nemají šanci přežít, neboť jsou "slabé". Tak se časem musí přizpůsobit, jinak chytí psychickou poruchu - i to se děje.
03. 09. 2013 | 22:19

Mac napsal(a):

Honza V.

je to děs
jediný řešení pro naši dceru jsme viděli v urychleném útěku na slušné osmileté gymnázium. naštěstí. To je pro slušné talentované děti jediná šance, jak se nenechat těmi programovými zulukafry zašlapat

A proto naše destrukční pravice velice vážně uvažovala o zrušení víceletých gymnázií. Přitom to je jediná šance vychovat i tomto marasmu aspoň úzkou skupinu nadějných mozků pro budoucnost
03. 09. 2013 | 22:40

Honza V. napsal(a):

Mac

Tak dcerce držím palce, ať má dobré spolužáky a moudré kantory. Mějte se.
03. 09. 2013 | 23:07

Jana napsal(a):

A jak vysvětlíte pane Hellere, že v 90. letech a dříve dopadaly děti v mezinárodních srovnávacích testech lépe? Ty děti byly z časti vzdělávány v nedemokratickém nesvobodném režimu? V čem je podle Vás "jádro pudla"? Zajímal by mě Váš názor... Pokud tedy na diskuse u svého blogu reagujete....
04. 09. 2013 | 13:36

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy