Matematici vyjí a volba jede dál (zatím)

09. 12. 2012 | 19:36
Přečteno 16879 krát
Spory, nebo spíše, podle intenzity,hádky, o výklad zákona č. 278/2012 Sb. o volbě presidenta republiky jsou sice urputné, ale z mého pohledu připomínají spíše pláč na cizím hrobě, než co jiného. Ne že by ten zákon nešlo napsat lépe, ale principielně vzato se dá vyložit poměrně jednoduše. Pokud ovšem respektujeme, že jde o zákon a ne matematický příklad.

Předtím, než budu pokračovat ale jedna technická poznámka pro čtenářové. Pokud se domníváte, že tento stát je absurdistán, jenž nemá na zeměkouli obdoby, případně, že tu kromě Vás všichni ostatní kradou, nečtěte dál. Otevřete si nějaký erotický časopis, anebo si zkoušejte představit, jak v dobách, kdy tento stát ještě absurdistán nebyl a jeho západní hranice byla pevně chráněna proti německým jakož i jinými imperialistům, obchází po ránu tehdejší pohraničník a dnešní náměstek hejtmana pro školství v Karlovarském kraji, soudruh Václav Sloup po oné hranici a služební pistolí střílí do hlavy kopečkáře, kteří se mu přes noc chytli do drátů. Jedno nebo druhé, případně vhodně doplněné mechanickým drážděním, Vás zaručeně uspokojí víc než následující řádky.

Jak jsem řekl, zákon, který má určit, jak se lid dobere prostřednictvím spravedlivé volby svého presidenta asi šlo napsat jinak. To lze říct prakticky o každém zákonu. Nevím samozřejmě, co všechno dalšího je namítáno těmi, kteří byli vyřazeni a pochopitelně vůbec netuším, jak se s těmi námitkami, naloží Nejvyšší správní soud, případně soud Ústavní. Nicméně, vezmu-li v úvahu námitku nejčastější a podívám se na ustanovení § 25, odstavec 5, zmíněného zákona, především se tu zcela srozumitelně píše, že „Ministerstvo vnitra ověří správnost údajů na peticích namátkově na náhodně vybraném vzorku údajů u 8 500 občanů podepsaných na každé petici. Zjistí-li nesprávné údaje u méně než 3 % podepsaných občanů, nezapočítá Ministerstvo vnitra tyto občany do celkového počtu občanů podepsaných na petici..“ Nic nejasného, vychází se z 8500 namátkovou vybraných podpisů.

Jak patrno, zákon stanoví algoritmus dalšího postupu. Pro ten je především zásadní test procentuální výše nesprávných údajů, u něhož kritická jsou 3%. A otázka zní, je nesprávných podpisů zjištěných ze vzorku 8 500 méně 3% nebo 3% a více? V případě odpovědi NE zůstane jen u výše zmíněného odpočtu. Odpověď ANO znamená, že kontrola Ministerstva vnitra pokračuje, tentokrát už podle odstavce 6 § 25 zmíněného zákona.

Ani tady podle mne text nepůsobí větší obtíže. Ministerstvo vnitra provede kontrolu u dalšího vzorku stejného rozsahu, tedy náhodně namátkově vybraných údajů u 8 500 občanů podepsaných na každé petici. Tady je ale stanoveno jiné kritérium, protože pro základ výpočtu vadných údajů v procentech je určující počet všech podpisů ne petici. Pokud je u druhého kontrolního vzorku chybovost (počet nesprávných údajů) méně než 3 % občanů podepsaných na petici, ministerstvo zase pouze tyto chybné podpisy odečte, tedy nezapočítá do celkového počtu občanů podepsaných na petici. V tomto případě se neděje nic pozoruhodného a jen pro méně pozorné opakuji. Zatímco v prvém případě se kontrolovalo 8500 podpisů a ty byly základem pro výpočet procenta podpisů s nesprávnými údaji, v druhém případě se kontroluje 8500 podpisů, ale základem pro výpočet podílu případných chybných podpisů není 8500 podpisů, ale všechny podpisy na petici. Zásadní je ale, co se má dít, pokud chybovost ve druhém případně je rovna nebo převyšuje 3%.

Shora uvedeným postupem získalo Ministerstvo vnitra dva údaje. Percentuální počet chybných údajů z 8 500 podpisů kontrolovaných v prvém kole a percentuální počet nesprávných údajů vypočtený ve vztahu ke všem podpisům na petici. Striktně matematicky vzato spolu oba údaje moc nesouvisí, každý vypovídá o nějaké jiné chybě, protože jedno je vyjádřením procentní chyby u 8500 zkoumaných podpisů, zatímco druhé vyjádřením procentní chyby vadných podpisů ve vztahu ke všem podpisům na petici. Ale to vůbec není důležité. Jak jsem řekl v úvodu, nejde o matematický příklad. Jde o to získat prostě dva údaje. Pokud tedy druhý kontrolní vzorek vykazuje chybovost u méně než 3 % občanů podepsaných na petici, „…nezapočítá- Ministerstvo vnitra občany z obou kontrolních vzorků do celkového počtu občanů podepsaných na petici.“ Jinými slovy odečte absolutní číslo – počty podpisů s vadnými údaji zjištěných při prvém ověřování a absolutní číslo – počet podpisů s vadnými údaji zjištěných při druhé kontrole od celkového počtu občanů podepsaných na petici. Řekl bych, že potud je to křišťálovější než křišťál. Je další věcí, jestli po tomto odečtu zbude kandidátovi na petičních listinách alespoň 50 000 podpisů, ale v tom problém snad taky není. Neshody a občas i vášně vyvolává postup, který má zvolit ministerstvo vnitra v případě, že druhý kontrolní vzorek „…vykazuje chybovost u 3 % nebo více než 3 % občanů podepsaných na petici“. Tedy primárně má Ministerstvo vnitra k dispozici dvě čísla. Percentuální chybovost zjištěnou ze vzorku 8 500 podpisů a vypočtenou z tohoto počtu a číslo, ukazující chybovost zjištěnou ze vzorku dalších 8 500 podpisů, ale vypočtenou ve vztahu ke všem občanům podepsaným na petici. Tahle dvě čísla sečte (a v této chvíli matematici a podobně postižení explodují) a výsledek v % vynásobí celkovým počtem podpisů, načež takto získaný počet občanů, který procentuálně odpovídá chybovosti v obou kontrolních vzorcích, odečte od celkového počtu podpisů na petiční listině.

Důvodová zpráva k zákonu, která ale sama o sobě není interpretační pomůckou, k tomu jasně říká, že „…zjistí-li Ministerstvo vnitra, že druhý kontrolní vzorek vykazuje chybovost u více než 3 % občanů podepsaných na petici, odečte od celkového počtu podepsaných občanů na petici počet občanů, který procentuálně odpovídá chybovosti v obou kontrolních vzorcích (například bude-li chybovost u obou kontrolních vzorců takto zjištěná celkem 10 %, odečítá se 10 % občanů podepsaných na petici)“. Tenhle postup ovšem do bílého žáru rozpaluje matematiky nebo ty, kteří do toho matematiku tahají. Rozčiluje je, že se, zjednodušeně řečeno, se sčítají hrušky s jablky. Někteří, zvláště zruční v kupeckých počtech, pak ještě spekulují o tom, co by se stalo, kdyby v prvém případě byla chybovost 100 % a v druhém případě 55 %, takže by celkem vyšlo 155 %, což je ovšem víc, než může fakticky být, považujeme-li celkový počet podpisů odevzdaných na petici za 100 %. Především je to úplně jedno. A taky to až takhle není možné. Pokud by totiž po prvé kontrole byla chybovost 100% , tedy by chybný údaj byl zjištěn u všech 8 500 kontrolovaných podpisů, chybovost u druhé kontroly při původním počtu například 68 500 podpisů může být maximálně a po zaokrouhlení jen na 12,4 % z počtu občanů podepsaných na petici. Takže celkem nějakých 112,4 %. . Z čehož pro mne vyplývá, že po odečtu 100% už není z čeho brát a taky není proč nad věcí dál hloubat. Kandidát je plajte, což by venkoncem v některých případech byla docela dobrá zpráva.

Pro ty, kteří se znovu a znovu tvrdošíjně do věci pokoušejí tahat matematiku, a tou argumentovat, uvedu příklad, který by snad mohl ty osvícenější přesvědčit. Zákon je určitou formou společenské dohody. V civilní oblasti je jejím ekvivalentem smlouva. V ní si zcela jistě mohu sjednat například kontrolu jakosti většího počtu dodaného zboží, postavenou na stejném principu. Tedy, že rozhoduje součet, v němž je jedním sčítancem procentuální vyjádření vadných prvků dodávky, kde 100% představuje určený počet kontrolovaného zboží (kontrolní vzorek) a sčítancem druhým procentuální vyjádření vadných prvků jiného kontrolního vzorku, kde už ale 100% představují všechny dodané výrobky. A z toho co mi vyjde (uvažte si prosím toho matematika, ať tak nevyvádí), budu dál vycházet jako z určujícího čísla. Když bude menší než 5, je dodávka v pořádku a když bude více, dodal jsem samý šmejd. Je to možná nevýhodné pro dodavatele, ale je to prostě smlouva. Dokonce i kdybychom si dohodli, že pro případ jakékoliv nejasnosti je rozhodující, jestli řidič náklaďáku, který dodávku dovezl, váží více než osmdesát kilo nebo méně, je to možná, vzato striktně logicky či matematicky, blbost, ale protože jsme se tak dohodli a je to dohoda srozumitelná, tak smlouva platí. A asi v takovém případě nikdo nebude spekulovat o tom, co to je za hloupá pravidla, prostě proto, že mám právo si něco takového dohodnout, pokud seženu protistranu, která si to dohodne se mnou.

Kromě matematiků zřejmě zákonem stanovený postup bude silně vadit některým kandidátům, protože díky němu může být odečteno více hlasů, než vůbec bylo kontrolováno, prostě proto, že v prvém vzorku byla velká chybovost a to se promítne do konečného odpočtu. V právu není nic neobvyklého, když si namísto prokazování reality vypomůže fikcí, že něco je, případně není. Pravidla byla pro všechny stejná a asi opravdu není možné kontrolovat všech 50 000, případně i více podpisů. Přijaté řešení má jednu nespornou výhodu. Netváří se, že jeho smyslem je exaktní zjištění počtu chybných údajů a neskrývá, že počítá s prvkem náhody. Kandidát který projde testem dvojí kontroly může mít teoreticky údaje u všech dalších podpisů vadné. Anebo propadne kandidát, kterému odpočítají i podpisy, které vadné údaje nemají. Tudíž by neměli hrozit následné žaloby domáhající se nového přepočítání hlasů kandidátů, kteří prošli odůvodněné tvrzením, že nekontrolované podpisy mají vadné údaje. A je tedy pouze otázkou, jestli tento, tak trochu loterijní způsob kontroly, projde u soudů. Jestli ne, upřímně řečeno, nedokážu si představit výklad napadaného ustanovení, který by odstranil zmíněnou tvrdost, když jí zákon výslovně předepisuje a současně zachoval zákonem předepsaný mechanismus dvojí kontroly. A pokud by snad Ústavní soud chtěl zpochybnit ústavnost odpočítávacího mechanismu, budeme tak cirka rok bez presidenta.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik výkřiků, které neměly nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
09. 12. 2012 | 20:00

er napsal(a):

jojo je to tady krásná demkokratůra, když si obhajovač mafiánů může vyjadřovat názory
09. 12. 2012 | 20:04

LUF napsal(a):

Autor
„…zjistí-li Ministerstvo vnitra, že druhý kontrolní vzorek vykazuje chybovost u více než 3 % občanů podepsaných na petici, odečte od celkového počtu podepsaných občanů na petici počet občanů,
který procentuálně odpovídá chybovosti v obou kontrolních vzorcích (například bude-li chybovost u obou kontrolních vzorců takto zjištěná celkem 10 %, odečítá se 10 % občanů podepsaných na petici)“

Ten váš příklad, co jste napsal do závorky právě v zákoně není a při troše zdravého rozumu nikoho nemůže napadnout že se bude chybovost jednotlivých vzorků sčítat. Tedy jde o to, jestli právník při interpretaci zákona může zcela vypnout zdravý rozum a připustit i takovou interpretaci, jako vy a pracovníci MV, nebo nepřipustit, jak to požadují prezidentští kandidáti. To je tem problém
09. 12. 2012 | 20:04

LUF napsal(a):

Problém diskutovaný v článku je aktuální pro Bobošíkovou. Pokud jde o Okamuru, ten reklamuje způsob, jak ověřit pravost podpisu. Tvrdí, že pravý podpis může být i takový, který není spojen s adresou trvalého bydliště ale třeba s adresou přechodného. Zákon taky neurčil pravidlo jek se bude pravost ověřovat ... tedy další díra v zákoně
09. 12. 2012 | 20:09

Vladimír napsal(a):

Matematici a podobně postižení... dál už ani není třeba číst. Co takhlr právníci a podobně postižení, jakpak by se vám to pane Sokole líbilo?
09. 12. 2012 | 20:19

michal napsal(a):

že by autor měl zakázku od MV ČR? Nebo to dělá jen tak do foroty, neboť potřebuje s nimi být zadobře?

Jinak LUF odpověděl. Samozřejmě lze ohýbat cokoliv a autor je mistr v ohýbání zákonů, ale tady je to fakt dost průhledné.
09. 12. 2012 | 20:20

Eli napsal(a):

Trapné nactiutrhačné invektivy, pane Sokole. Karlovarský krajský radní Václav Sloup (KSČM) nikoho do hlavy nestřílel, pouze řekl: "Podle poznatků, které mám z druhé strany, by Němci velmi přivítali, kdybychom ty hranice hlídali jako před rokem 1989. Bylo by tam méně zločinnosti v příhraničním území Německé spolkové republiky." K tomu doplňuji, že bavorská europoslankyně Monika Hohlmeier (CSU) usiluje na evropské úrovni o žalobu proti Česku kvůli liberální drogové politice a české, respektive vietnamské, velkovýrobě pervitinu v českém pohraničí. V České republice je od roku 2010 držení malého množství této drogy pro osobní potřebu pouze přestupkem, a ne trestným činem.
09. 12. 2012 | 20:28

Antroid napsal(a):

Pane doktore, s Vaším hodinovým honorářem bych od Vás čekal malinko víc, alespoň elementární schopnosti - když už ne odvodit, tak si najít definici pro chybovost v řadě testovaných vzorků.

Děláte dobře, že jste ohýbač práva a ne elektrikář, na kterého jste prý měl našlápnuto, natož genetik či fyzik, o matematice nemluvě. A ty Vaše pokusy zesměšňovat matematiky jsou ve světle Vaší existence a společenského přínosu skoro žalostné.
09. 12. 2012 | 20:29

BB napsal(a):

Jinými slovy, když je v zákoně (nikoliv Archimedově) psáno, že těleso není vytlačováno silou rovnající se váze kapaliny … Tak to sice tak není de facto, ale musíme to tak brát, protože to je de iure.
Hlavně zdraví...
09. 12. 2012 | 20:42

Jindřich Kohout napsal(a):

Asi nejhorší, co může matematiku potkat je, když začne matematiku vykládat právník :)
09. 12. 2012 | 20:43

Vladimír napsal(a):

Tak jsem se na ten panem Sokolem citovaný zákon č. 278/2012/Sb zákon podíval, bohužel je o úplně něčem jiném. Volby prezidenta se týká zákon č. 275/2012/Sb. Takže nesmysl hned v první větě. Docela mě šokuje, že jeden z nejvyhlášenějších advokátů ČR ani nedokáže dobře odcitovat správní číslo zákona - není divu, že občané a podobně postižení vyjí.
09. 12. 2012 | 20:44

postižený matematik napsal(a):

Sečetl jsem, zvážil a seznal lehkým
09. 12. 2012 | 20:48

omluvte ho napsal(a):

pan doktor je před 2. příchodem poněkud nervózní
09. 12. 2012 | 20:52

Karel napsal(a):

Pane doktore, špatně, špatně.

Vyjí především slušní lidé, kteří znají elementární matematiku základní školy.

Chápu, že slovo slušný a znalosti matematiky jsou Vám v tomto režimu k smíchu.
09. 12. 2012 | 20:54

Jirka napsal(a):

Pan slovutný právník nás právě přesvědčil, že když smíchám pivo desítku s 3 % alkoholu s pivem dvanáctkou s 5 % alkoholu, získám silný pěnivý mok, ležák s 8 % alkoholu, a to za předpokladu, že to někdo napsal do zákona, protože zákon je formou společenské dohody, a ať se matematici klidně vztekají. Že na dvojí výklad Henycha skočili skoro všichni novináři a většina politiků je žalostné, že to obhajuje tento advokát, který určit ví vo co go, je opravdu vstupenka do Kocourkova.
09. 12. 2012 | 20:54

dříve čtenář napsal(a):

Pokud budou honorovanější, uznávanější a respektovanější sokolové více než matematici, lépe nebude.
09. 12. 2012 | 20:55

V.H. napsal(a):

Když odhlédnu od poněkud zbytečně agresivního způsobu, jakým je článek napsán, tak stejně něco špatně dělá buď autor, nebo ministerstvo. Protože letmý pohled do rozhodnutí ministerstva ukazuje, že nepostupovalo ani dle zdravého rozumu, ani dle výkladu který zde prezentuje p. Sokol. Např. u V. Dlouhého bylo zjištěno v druhém vzorku chybných 18.365% hlasů jelikož bylo určeno 1432 neověřených (údaje na archu nesedí proti registru obyvatel) a 129 neplatných (osoba nemá občanství ČR a podobně), dohromady 1561 chybných podpisů. Toto číslo dává zmíněných 18.365% oproti počtu 8500 podpisů kontrolního vzorku, nikoliv oproti celkovému počtu 59165 podpisů na petici. Pokud by platit algoritmus naznačený autorem, v druhém kontrolním vzorku by mohla být maximální zjištěná chybovost 14.366 (8500/59165 * 100%) a dle tohoto postupu by při počtu 1561 chybných podpisů byla relativní chybovost pouhých 2.638% (1561/59165 * 100%).

Vím že autor zoufale bojuje proti zatahování matematiky do celého problému a chápu proč (zákon dává algoritmus podle kterého postupovat, nikoliv matematický problém k vyřešení), ale pokud je ten algoritmus takový jak ho popsal, tak opět ministerstvo postupovalo chybně.
09. 12. 2012 | 20:56

skeptický napsal(a):

Matematici vyjedí je jako širší tvar gramaticky správnější.

Nechávat to na soudech není právě vhodné,protože logika ani matematika se na právech nepřednáší.

Je důležité tento problém řešit jedině tak,že zákon založený na matematickém příkladě se dá posoudit pouze vypuštěním matematické stránky.

Pak zákon je zákon,a jakápak debata.

Že zákon je blbý,nebo nelogický je věcí dohody.Je to u zákonů běžné.Pro všechny byl stejný.To je klíčové.

Střílet někoho do hlavy služební zbraní z moci úřední je určitě bezpečnější,než bez oné moci,a to ať už zbraní služební,legálně drženou či dokonce nelegální.Musí se ovšem dbát,aby se tím neohrozili nevinní kolemjdoucí.Proto jim ji stát dal.Že někdo visel na drátech je podružné.I kdyby na nich visel Kléma,který si právě lezl pro klobouk.Na hranici bývá větrno.
Dneska by byl nejmíň presidentem.

Matematikům se také nedá věřit,protože jsou obětí celosvětového spiknutí elit.

Když už se zmiňují algoritmy : Málo jest známo,že veškeré náboženské knihy,které jsou posvátné miliardám lidí obsahují v kódu ukrytý algoritmus jak vyhrát v číselných loteriích.

Díky tomuto tajemství vylákaném na Egypťanech vybrané rodiny mamonem ovládly svět,ovlivňují školství,a tak vám dnes každý matematik hrdě prohlásí ve své nevědomosti,že to není možné.

Takže takto v nevědomosti vedené osoby nemohou být směrodatné.

Mně se ale stále líbí ta mezi plebsem populární teorie,že ze dvou půllitrovek desetistupňového piva bude litr dvacetistupňového.Na první pohled by se tak zdálo.

No,ale zákon je tak psán,nutno se ho držet.

Vysvětlení opaku je na některé lidi moc dlouhé,nějaký kotrmelec by se v tom mohl někde skrývat.Ke cti autora tam není,konstatování,že zákon ať už takový nebo makový je zákon je pragmatické , vše pokrývající a vyčerpávající.
09. 12. 2012 | 21:00

Pra pra napsal(a):

Proč ti naši právničtí géniové ten zákon neopsali třeba od Slováků. To by snad svedli i přeložit. I když, ani tomu nevěřím. Hlavně, že nejsou postižení. Jako p. Sokol, spadlý z javoru.
09. 12. 2012 | 21:01

český maloměšťák napsal(a):

Tisíce zákonů, tisíce advokátů...k čemu to je - když chybí dobrý vkus a smysl pro krásu a symetrii ?
K hovnu.

Zastávej se hovna - a sám se jim brzy staneš.

Dobrou noc - pohraničníci z Práglu.
09. 12. 2012 | 21:11

LUF napsal(a):

Skeptický
"No,ale zákon je tak psán,nutno se ho držet."
Zákon říká v podstatě, že procentuální chybovost z obou vzorků se má použít..., ale už neříká jak se má použít a už vůbec ne, že se má sečíst.
09. 12. 2012 | 21:12

matematika jistě je nesmysl napsal(a):

Být Dopravním podnikem, už bych po bolševikové prokurátorovi začal přepočítávat jeho faktury.
Třeba by ještě zbylo na nějaké tramvaje.
09. 12. 2012 | 21:15

Al Jouda napsal(a):

Tento článek dokazuje, že advokát dokáže obhájit kdejakou blbost.
09. 12. 2012 | 21:15

skeptický napsal(a):

LUF
Ale nezakazuje to.To je podstatné.
Ostatní zákony,které stát zavazují k nějakým smlouvám tohle opominutí nemají.Na 12 let nezrušitelné.Jinak arbitráž.

To víte,že si to vyloží jak se hodí.
09. 12. 2012 | 21:20

Antroid napsal(a):

Al Jouda

Z diskuse mám pocit, že to Sokol nedokázal.
09. 12. 2012 | 21:21

skeptický napsal(a):

P.S.
Místo zákony čtete smlouvy,které stát vzavazují...
09. 12. 2012 | 21:22

LUF napsal(a):

skeptický
Zákon nezakazuje ani ta procenta násobit nebo umocňovat. To by mohli vypadnout všichni kandidáti na Hrad i když někteří mají prokazatelně 50 tisíc podpisů v kapse. Bylo by to podle vás v pořádku? Pokud ne tak proč?
09. 12. 2012 | 21:24

patriot napsal(a):

Bylo zjištěno, že průměrné IQ blogerů na Aktuálně.cz je 150.

Tato hodnota byla vypočítána na základě dvou kontrolních vzorků:

Roithové naměřili 80 a Sokolovi 70.
09. 12. 2012 | 21:26

skeptický napsal(a):

Luf
Bylo by to v pořádku,protože ani jednomu bych hlas nedal.
09. 12. 2012 | 21:29

Antroid napsal(a):

LUF - Zákon říká v podstatě, že procentuální chybovost z obou vzorků se má použít..., ale už neříká jak se má použít a už vůbec ne, že se má sečíst.

"chybovost v obou kontrolních vzorcích" = "suma chyb v obou vzorcích"/"suma počtu podpisů v obou vzorcích".

Zákon nemůže detailně definovat každou blbost, musí abstrahovat, což klade jisté minimální nároky na inteligenci, vzdělání a čest jeho uživatelů, které však kupodivu dost lidí nesplňuje.
Trestní zákoník nejspíš nedefinuje, zda k tomu, abyste někoho zavraždíl, musíte zasunout čepel nože 7,5 cm hluboko mezi 3. a 4. žebro, ale plyne z něj, že když na někoho vědomně zaútočíte nožem, jste vrah. Stejně tak se počítá s tím, že chybovost ve dvou (nebo více) vzorcích je veličina obecně známá, byť ji někteří ignoranti odmítají vzít na vědomí.
09. 12. 2012 | 21:30

Likeke napsal(a):

Pokud je v druhém případě výsledek vztažený k celkovému počtu podpisů větší než 3%, tak bych kandidáta hnal, že by mu nestačily dveře.
09. 12. 2012 | 21:30

LUF napsal(a):

skeptický
A pak že ten zákon není na hlavu...
09. 12. 2012 | 21:31

skeptický napsal(a):

Proto se používalo hlava jako označení oddílů zákona,nebo tak nějak.
09. 12. 2012 | 21:35

Hloupý Honza napsal(a):

To je ten problém Sokole, že na práva se vždy hlásili ti, kterým nešla matika, ale uměli pouze hezky papouškovat nabiflované. Podle toho tady ty zákony taky vypadají, bez logiky a souvislostí, i 1 + 1 = 3 půjde právnicky okecat, ten kdo to bude tvrdit bude právník a ten kdo o tom bude rozhodovat bude soudce, oba si budou v tomto rozumět a lebedit, protože matematika a logika jim byly vždy cizí.

Je to k pláči, když soudci neumějí spočítat ani soudní poplatek, který mají vyměřit a advokáti pořádně ani svoji odměnu. Žádný zákon není dostatečně výhodný pro všechny (Null lex satis commoda omnibus est) avšak matematika ta platí pro každého stejně a nedá se okecat, to je důvod proč s ní právnická obec nekamarádí.

Jak již psali výše, pro bono si hlavu s procenty asi nelámete, že by to opáčko ze základky kvůli kšeftu pro Kubiceho ? Dneska mají děti učebnice i s barevnými obrázky, některé příklady pochopíte i vy. Nechci ani se nehodlám vyjadřovat k tomu co jste tady ze sebe vyplodil a ochytřoval vás, abyste to dobře prodal jak suché z nosu, což je jediné co právníci vašeho typu umí nejlépe, ale vězte, že ti postižení-matematici se smějí až se za břicho popadají jak jedna banda právníků něco napíše a druhá banda právníků nad tím hluboce dumá, co tím chtěl asi básník říct.
09. 12. 2012 | 21:38

LUF napsal(a):

Antroid
Souhlas, mě to vysvětlovat nemusíte
09. 12. 2012 | 21:38

Matematik napsal(a):

Vážený pane Sokole,

pokusím se respektovat, že se jedná o zákon a budu jej posuzovat podle Vašeho výkladu. V tom případě mi vychází, že podle Vás tedy MV ČR nepostupovalo při výpočtu správně. Je zřejmé, že chybovost zjištěnou ze druhého vzorku 8500 podpisů vypočetlo vzhledem k tomuto počtu a ne ve vztahu ke všem občanům podepsaným na petici.

Konkrétně např. Okamura 61 966 podpisů, by při všech neplatných podpisech mohl mít chybovost vzhledem ke všem občanům podepsaným na petici maximálně 13,7% zaokrouhleno na desetiny procenta, ale dle MV ČR má chybovost 23,0%. (I podle Vašeho výkladu by mu to ovšem stejně nestačilo k dosažení 50000.)

Pochopil jsem Vás dobře?

Dále ovšem nechápu, co Vás vedlo k takovému výpadu proti matematikům.
09. 12. 2012 | 21:38

JenTak napsal(a):

Proč ty procenta sečetli? Mohli je od sebe odečíst a bylo by po problému...
09. 12. 2012 | 21:41

Princ Drsoň napsal(a):

to Eli
Kdybychom uvedli v praxi představy jednoho kdysi svými ovečkami velice milovaného Němce, byly by zločinnost v Německém pohraničí ještě mnohem nižší. A nižší by byla dokonce i zločinnost v Česku...
09. 12. 2012 | 21:44

Princ Drsoň napsal(a):

Na co právníci. Velitel místní Čeky je k ničemu nepotřebuje. Sám se dovede správně rozhodnout, nehledě na to, že právníci patří k nepřátelské třídě!
09. 12. 2012 | 21:55

Glosator napsal(a):

Pan doktor možná vůbec neví, že pojem "chybovost" je exaktně definován, i když se jedná o data.
09. 12. 2012 | 22:00

Skogen napsal(a):

Sokol ztratil nervy i tvář. Jen nevím, jestli je to znamení dobré, anebo se začnou dít věci.
09. 12. 2012 | 22:00

Kapr napsal(a):

Judr. Sokol: "Norimberské zákony je potřeba dodržovat".
Jasně, když zákonodárci odhlasují, že jedna plus jedna se rovná třem, tak zákon platí a je třeba se podle něj chovat. A norimberské zákony bylo také správné respektovat. Slovutný to to právník, ten náš Sokol!
09. 12. 2012 | 22:07

arnazach napsal(a):

Za prvé jde o zákon 275/2012, nikoli 278/2012.

Za druhé par. 25 odst 6 končí takto: "Zjistí-li Ministerstvo
vnitra, že druhý kontrolní vzorek vykazuje chybovost
u 3 % nebo více než 3 % občanů podepsaných
na petici, odečte od celkového počtu občanů podepsaných
na petici počet občanů, který procentuálně odpovídá
chybovosti v obou kontrolních vzorcích."

Je nepochybné, že obrat "počet občanů, který procentuálně odpovídá chybovosti v obou kontrolních vzorcích" není jednoznačný a je třeba nějak jej interpretovat. Například
(a) ptát se, jak by mohl znít, kdyby byl napsán jasně a odpovídal tomu, jak se běžně a ve všech oborech (nejen v matematice) počítá s procenty,
(b) hledat kličky, jak obhájit absurdní ministerský výklad.
09. 12. 2012 | 22:12

rejpal napsal(a):

Příklad uváděný autorem blogu je naprosto z jiného soudku, protože jde o dohodu dvou smluvních stran, což je něco zcela jiného než zákon, který definuje obecná pravidla.
Situace v zákoně je daleko blíž proceduře při analytické kontrole např. hygienických limitů. Rozbor se dělá dvakrát, a vyjde-li hodnota pod limitem, dále se nepokračuje. Vyjde-li blízko limitu nebo nad ním, dělá se třetí rozbor. Ale pozor - naměřené hodnoty ze všech rozborů se NIKDY nesčítají. Dělá se z nich průměr a ještě se vyjadřuje chyba měření obvykle třeba v podobě 0,95 (+/- 0,05). A ještě se vylučují odlehlé výsledky.
Postup popsaný v zákoně je procesu analytické kontroly podobný - je definovaný limit (3 procenta), vybrán vzorek (správně by mělo jít o průměrný vzorek, ne celé archy, ale budiž). Je-li "pod limitem", je vše OK. je-li nad ním, opakuje se pokus (správně by se mělo postupovat tak dlouho, dokud nelze chybu "měření" věrohodně určit, nebo pokud celkový počet PODPISŮ (ne procento) neklesne pod hranici, potřebnou pro připuštění k volbě.
Pevně věřím, že všichni právníci nejsou v exaktních vědách takoví diletanti, jako ministerští pracovníci.
Zatímco my řadoví občané v právu nevzdělaní, pro neznalost těch často podivuhodných a nesrozumitelných výplodů, které se nazývají zákony, žádnou omluvu nemáme.
A propos- Zákon není žádná smlouva. Je to pravidlo určené jednostranně skupinou lidí, kterou k danému konkrétnímu činu obvykle nikdo nezmocnil (jsou výjimky, když je zákon výsledkem něčeho, co je prioritou ve volební kampani, ale i tam jde o teze, nikoli o konkrétní texty). A protože zákony jednostranně zavazují občany, legislativci, kteří jimi nepohrdají, by si měli odpustit ledabylosti, očividné chyby či dokonce porušování přírodních zákonů. Mimojiné se tak vyhnou vlastnímu zesměšnění. Což platí i pro vykladače práva na všech úrovních. (Od takovéto "smlouvy" (zákona) také nelze odstoupit -:))
09. 12. 2012 | 22:12

skoromatematik napsal(a):

Ono asi už první kámen úrazu je v tom, že neproběhl náhodný výběr podpisů pro kontrolu, ale jenom (podivně) náhodný výběr celých archů s podpisy. Další práce s takto vybraným vzorkem podpisů už pak nedává relevantní výsledky.
A pokud jde o toto zamyšlení p. Sokola nad zákonem, tak jako příklad užitečnosti právníků je dost výmluvné.
09. 12. 2012 | 22:16

šašek z Jihlavy napsal(a):

Sedí sokol na javory, proběrá si drobné perí... a starého jagára nikde nevidět!
Bude hůř...
09. 12. 2012 | 22:22

pamětník napsal(a):

Autor:
Nejsem matematik, ostatně o žádnou matematiku se nejedná, ale o počty v učivu pro základní školy, ale snažím se myslet logicky a umím počítat. To zjevně, pane advokáte, neovládáte resp. ovládáte po advokátsky, kdy byste sečetl podíly všech dílčích příjmových položek a vztáhnul je na celkovou sumu faktury Vaší kanceláře.
Vaše následující tvrzení je věcně zcela zmatené:
"Percentuální počet chybných údajů z 8 500 podpisů kontrolovaných v prvém kole a percentuální počet nesprávných údajů vypočtený ve vztahu ke všem podpisům na petici. Striktně matematicky vzato spolu oba údaje moc nesouvisí, každý vypovídá o nějaké jiné chybě, protože jedno je vyjádřením procentní chyby u 8500 zkoumaných podpisů, zatímco druhé vyjádřením procentní chyby vadných podpisů ve vztahu ke všem podpisům na petici."
Takový faktický nesmysl může napsat jenom mazaný právník zametající stopy. Každý školák ví, že vyjádření procentní chyby ke vzorku je stejné jako vyjádření proćentní chyby k celku (proto jsou to procenta), obzvláště je-li procentní chyba vztažená k celku vypočítaná z druhého vzorku o stejném počtu členů jako má vzorek první.
Vaše odvaha k popření přírodních zákonů s cílem prosadit právnickou zvůli vysoko překročila meze slušnosti.
09. 12. 2012 | 22:29

pamětník napsal(a):

Takové odvaze se říká drzost.
09. 12. 2012 | 22:33

dědek napsal(a):

Ten zbrusu nový nápad, že by se ty tři procenta měla napodruhé vztáhnout ne ke vzorku 8 500 hlasů, ale k celému počtu lidí na petici, je svojí roztomilostí za všemi limity. Ono těch možných výkladů by se našly desítky, proč zrovna tenhle? Protože taky nedává smysl, a navíc s ním zatím nikdo nepřišel?
Vždycky jsem tvrdil, že právnická fakulta je průměrný gympl, ale vidím, že i na stará kolena mne stále může úroveň jejích absolventů překvapit. A to vůbec nemluvím o stylu, kterým je to napsáno, to by se nehodilo ani do Blesku. Teď budu politicky nekorektní: některé vrstvy by se vůbec neměly učit číst a psát.
09. 12. 2012 | 22:40

Kresta napsal(a):

Přečetl jsem si pana doktora raději 2 x, protože po prvním přečtení jsem měl starost o to, zda vím jak se jmenuju.

Pochopil jsem jeho schéma: podsouvání matoucích otázek - manipulace s odpověďmi - útok (dříve než druhá strana zareaguje na manipulaci a matení)a to jakýkoli, třeba i ten nejblbější, aby deklasoval druhou stranu - vyhlášení a vnucení svého závěru.
Tudíž nějaká polemika je zde zcela zbytečná.
Ale jen pro ukázku.
Autor: "A otázka zní, je nesprávných podpisů zjištěných ze vzorku 8 500 méně 3% nebo 3% a více? V případě odpovědi NE zůstane jen u výše zmíněného odpočtu. Odpověď ANO znamená, že kontrola Ministerstva vnitra pokračuje,..."
Takže pane autore tady jste to s tou slovní ekvilibristikou už tak hodně přehnal, až jste se do toho sám zamotal.
Protože ta vaše "otázka" je dvojotázkou
- buďto méně 3 %
- nebo 3% a více
tak odpovědi NE či ANO musejí být v jednotlivých podotázkách protichůdné, tudíž:
V případě odpovědi NE na obě podotázky
- NE méně než 3% znamená 3% a více,
- NE 3% a více znamená méně než 3%
a to znamená, že nemůže platit váš závěr pro NE.
A v případě odpovědi ANO na obě podotázky
- ANO méně než 3% znamená méně než 3%,
- ANO 3% a více znamená 3% a více
a to znamená, že nemůže platit váš závěr pro ANO.
Z toho plyne to, čím lze ocharakterizovat celý váš příspěvek - chybně položená otázka má za následek, bez ohledu na odpověď, chybný závěr.
To je ale jedna z oblíbených technologií manipulace v jednání advokátů. Do té pastičky jste se teď chytil sám sebe.
09. 12. 2012 | 22:40

pamětník napsal(a):

michal:
"že by autor měl zakázku od MV ČR? " Bingo!
09. 12. 2012 | 22:41

tmoravec napsal(a):

Vazeny pane doktore, jsem zklaman. Od pravniho esa Vasi povesti bych ocekaval lepe provedenou praci a argumentaci domyslenou do konce. Predvedl jste pouze to, ze (dobry?) pravnik je schopen stejny text chapat zcela jinak, nez zbytek gramotne populace. Jak jiz uvedli V.H a Matematik prede mnou - pokud by byla Vase interpretace psaneho textu spravna, nemuze nikdy chybovost ve druhem vzorku presahnout 15 % a to i kdyby v nem nebyl jediny platny podpis. Pokud Vam argumentace takove kvality prochazi u soudu, tak pan Buh chran nasi zem.
09. 12. 2012 | 22:58

Libri napsal(a):

snaha připodobnit zákon ke smluvnímu ujednání dvou samostatně myslících subjektů je hloupá alegorie. zákon se mnou nikdo nediskutoval a byl mi prostřednictvím zblblých právníků vnucen. mám za to, že zákony mají (alespoň v rámci svých omezených možností) zprostředkovávat spravedlnost. takže špatný zákon - alias lumpárna by neměla být společenskou normou. citace býv.ministra R.Johna "byla to sice lumpárna, ale zákon porušen nebyl" je signifikantní ukázkou do jakého průšvihu nás právníci dostávají. alibistický a formální výklad práva jdoucí proti duchu zákona je přesně to , proč máme ve veřejném životě tolik lumpů - alias jak pravil již dávno jeden moudrý filozof "čím více zákonů, tím více lumpů"
09. 12. 2012 | 23:06

ehad napsal(a):

Tot vskutku kreativni vyklad zakona :-D ... Me by jenom zajimalo kde udelali nasi zakonodarci chybu ... a taky zda by pan Sokol hajil tento zakon a postup MVCR dle nej v pripade aplikace zneni: "Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že druhý kontrolní vzorek vykazuje chybovost u méně než 3 % občanů podepsaných na petici, nezapočítá Ministerstvo vnitra občany z obou kontrolních vzorků do celkového počtu občanů podepsaných na petici"
09. 12. 2012 | 23:16

pamětník napsal(a):

Autor
se dopustil ještě jedné velice hloupé chyby. Poslední věta § 25, odst. (6) zní: "Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že druhý kontrolní vzorek vykazuje chybovost u 3 % nebo více než 3 % občanů podepsaných na petici, odečte od celkového počtu občanů podepsaných na petici počet občanů, který procentuálně odpovídá chybovosti v obou kontrolních vzorcích."
Celkový počet občanů, který procentuálně odpovídá chybovosti v obou kontrolních vzorcích, je jednoznačně PRŮMĚRNÉ PROCENTO obou kontrolních vzorků, nic jiného.
Takže sčítání procent obou vzorků nemá žádnou oporu v zákoně.
Hloupej nebo navedenej? Anebo že by oboje??
09. 12. 2012 | 23:20

pamětník napsal(a):

Oprava: Celkový počet občanů, který procentuálně odpovídá chybovosti v obou kontrolních vzorcích, je určen jednoznačně PRŮMĚRNÝM PROCENTEM obou kontrolních vzorků, ničím jiným.
09. 12. 2012 | 23:23

Jemnický napsal(a):

JUDr. Sokol i celé Kubiceho ministerstvo stojí nad zákony přírodními i matematickými, které jsou podřízeny zákonům právním. Vždyť poroučeči větrům a dešťům jsou stále mezi námi. Je nepochybné, že právníci jsou tedy rovni bohům a jejich slovo stává se skutkem. Jsou to velcí mágové, kteří ze zlodějů dělají šlechetné dobrodince, z kmotrů synovce a z opilých šoférů střízlivé instruktory první pomoci.
Podle zákona může být 1+1 cokoliv, v určitých případech se souhlasem ministerstva a ústavního soudu dokonce i 2.
09. 12. 2012 | 23:27

PK napsal(a):

To je skutečně bizarní pohled na věc.
Zákon by měl měřit všem stejně. Pokud připustíme, že argumentace JUDr.Sokola platí a ve druhém kole se chybovost počítá vůči počtu všech podpisů, existuje hranice 283.334 podpisů. Kdokoli by měl podpisů víc, nemohl by nikdy dosáhnout ve druhém kole chybovost vyšší než 3% a zbytek zákona by se jej vůbec netýkal.

Tohle zákonodárce jistě na mysli neměl...
09. 12. 2012 | 23:34

Digi napsal(a):

Autorův blog je plný nesmyslů - nebo je to ukázka právnického myšlení? Pak by ovšem nebylo co dodat.....

Jen namátkou, k výpočtům chybovosti podle MV je tu příspěvků až až.

Autor: "A otázka zní: je nesprávných podpisů zjištěných ze vzorku 8500 méně než 3 procenta nebo 3 procenta a více? V případě odpovědi NE.....Odpověď ANO znamená...."

Milý autore, jak uvádí i Kresta (viz výše), na tuto otázku nelze odpovědět ani NE ani ANO.
Jak byste odpověděl na analogickou otázku: Je Jirka menší než 170 cm nebo měří 170 a více cm? ANO nebo NE?

Nemáte nejmenší ponětí o matematických oborech, mezi něž patří samozřejmě i matematická statistika a pravděpodobnost a plácáte nesmysly.

Zdůvodňujete svá tvrzení tím, že zákon je určitou formou společenské dohody. Do jaké míry, pane doktore?

Když může takový parlamentní zákon ignorovat matematické zákonitosti, mohl by třeba ignorovat také fyzikální a jiné přírodní zákony? Třeba gravitační? Třeba by bylo bezva nařídit zákonem, že gravitace nesmí ohrožovat leteckou dopravu - a letadla by nepadala, že nebudou platit Newtonovy pohybové zákony, a tedy by nedocházelo k bouračkám aut nebo by byly bez následků... A taky by se mohlo zákonem ustanovit, že Slunce obíhá okolo Země, že?
09. 12. 2012 | 23:35

s tím 2. příchodem bych to ještě zvážil napsal(a):

Benedikt 16. oplývající již od dětských let podobnými matematimatickými a mentálními schopnostmi jako pan Sokol (byli zřejmě členy obdobných dětských organizací pro začínající myslitele) napsal knihu, v které popírá, že by nad jesličkami byl stál Volek. Dokonce zachází tak daleko, že pochybuje o Oslýkovi, který podle něj malé Jesuskindl nezadýchával.

Ježíš Kristus se podle Benedikta narodil úplně jindy než o Vánocích a také jinde. A vůbec to byl úplně jiný člověk, než si myslíme.
V další Ratzingerově knize (pokud Hospodin dopustí, aby ji sepsal) se dozvíme, že se Spasitel jmenoval Adolf a narodil se v jakémsi Braunau.

Také Erika Steinbachová, presidentka německého Svazu vyhnanců a štvanců a současně mluvčí frakce CDU/CSU ve spolkovém sněmu pro humanitární otázky a lidská práva projevila sklon k podobným myšlenkovým schematům jako pánové Sokol a Ratzinger.
Vyzvala totiž před pěti lety německý Institut pro soudobé dějiny IfZ, aby s definitivní platností popřel ošklivá tvrzení, že funkcionáři svazu byli dlouhou dobu samí význační náckové.

Studie, dotovaná ministerstvem vnitra se vyplatila. Jak píše Frankfurter Allgemeine, podle IfZ skutečně ve Svazu vyhnanců bylo největší zastoupení členů a funkcionářů NSDAP ze všech známých organizací a institucí ve Spolkové republice (s vyjimkou Gehlenova Orgu, o kterém nikdo nic neví).

Ministerstvo i IfZ si ovšem mohli ušetřit hodně námahy, kdyby požádali pana Porybného o nahlédnutí do archivu Rudého Práva. V roce 1960 by tam nalezli sérii článků o Theodoru Oberländerovi (na hezkém snímku zde:http://www.nrw.vvn-bda.de/texte/0304_oberla_nder.htm), organizátoru pogromu ve Lvově v roce 1941 a ministru pro vyhnance (tedy futrálovi všech vyhnaneckých organizací) v Adenauerové vládě.

Vedle faktu, že se Oberländer zúčastnil legendárního pochodu k Feldherrenhalle po boku A.H. je pro nás podstatné, že se jako docent a posléze profesor národního hospodářství podílel na vypracování Generalplanu Ost, obsahujícího konečné řešení české otázky.

Hlavní Oberländerovou tezí bylo, že obyvatelstvo územního celku je nutno optimalizovat podle jeho hospodářské kapacity. Tedy myšlenka, jejíž realizace se dožíváme teprve dnes, kdy Nečasova a Topolánkova vláda jedním úderem zoptimalizuje obojí.
Jelikož Oberländerova akta dodnes leží utajena ve Washingtonu (jako hlavního organizátora diverzních oddílů Abwehru ho OSS převzalo dřív, než se jiní rozhoupali ke spolupráci s Gehlenem), zůstává nám hodně zajímavých historek z natáčení utajeno. Ale co víme, stačí.

Je dobře možné, že všichni jmenovaní sdílejí svou dyskalkulii s představiteli a manažery devíti nejmocnějších bank světa (http://demonocracy.info/infographics/usa/derivatives/bank_exposure.html), kteří vytvořili množství derivativů stokrát přesahující roční produktivní kapacitu Zeměkoule.

Když mi někdy na začátku devadesátých let šéf vysvětloval koncept derivativů, vyjádřil jsem, jsa z ekonomiky na střední škole poučen o teorii peněz a jejich skutečném procesu vzniku v moderní kapitalistické ekonomice (měli jsme ekonoma, který by si mohl do NERVu balit svačiny), svoje pochyby, jestli další ředění prdu nemůže vést k implozi systému.
Můj tehdejší šéf byl i na žida relativně hodně mazaný člověk (a počítat rozhodně uměl, přivedl do konkurzu asi 20 firem), úspěšný před i po, takže mě poučil, že naopak. Teprv takhle se všechno dostane do těch správných otáček.
I stalo se.
09. 12. 2012 | 23:36

MJ napsal(a):

Pane doktore, píšete, že zákon je určitou formou společenské dohody. Absurdní je to, že parta poslanců a senátorů nás nutí řídit se zákony, které nemají logiku, jsou normálním smrtelníkům nesrozumitelné a jsou výhodné hlavně pro určité zájmové skupiny.
09. 12. 2012 | 23:36

PK napsal(a):

Mimochodem, pokud bychom takovou interpretaci připustili, znamenalo by to ve svém výsledku, že kdyby někdo předložil 300.000 naprosto falešných podpisů, byl by platným kandidátem, protože v prvním kole by se mu odečetlo 8.500 podpisů a ve druhém kole by se díky velikosti vzorku nedosáhlo chybovosti 3 a více procent, takže by se mu odečetlo také 8500 falešných podpisů. Se zbytkem 283.000 falešných podpisů by hravě prošel.
09. 12. 2012 | 23:40

marxík napsal(a):

Slovutný pane advokáte, vaše pojednání bylo pro mě, a věřím, že nejen pro mě, velmi poučné.
Teď nemyslím tu spodní pasáž, ale klasickou pomluvu použitou v úvodu vašeho školeni, která předpokládam bude, s ohledem na vaši erudici, právně nepostižitelná.
Doufám, že odpovídající formulace je použitelná na každého člena ozbrojených sil, tedy i na našeho vrchního velitele, který takto může střílet na hlavy nebohých Afgánců.
Opravdu se vyplatí si vas prečíst. Pozorný čtenář získává rady drahého advokáta bezplatně. Teď nemyslim ústavně bezplatně, ale fakticky bezplatně. V tom jak jistě víte bývá výrazný rozdíl. Nemocní důchodci určitě ví, o čem mluvím.
09. 12. 2012 | 23:43

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Skeptický napsal: „protože logika ani matematika se na právech nepřednáší.”

Logika se tam určitě přednáší. O to trapnější mi připadá, že pan doktor nedokáže rozlišit tzv. otázku zjišťovací od doplňovací. Na otázku zjišťovací (Byl jsi tam, nebo nebyl?) se odpovídá slovy “ano” nebo “ne”, na otázku doplňovací se musí odpovědět obšírněji (“Řídil to auto Petr nebo Pavel?” – Odpověď např.: “Řídil ho Pavel.“ Nikoliv “ano” nebo “ne”.)

Ale pan doktor klidně použije otázku doplňovací („A otázka zní, je nesprávných podpisů zjištěných ze vzorku 8 500 méně 3% nebo 3% a více?“), ale očekává odpověď na otázku zjišťovací, tedy “ano” nebo “ne” (“V případě odpovědi NE zůstane jen u výše zmíněného odpočtu. Odpověď ANO znamená …“). S tím jsem se ještě nesetkal.

Možná má pravdu Skogen, že panu Sokolovi trochu povolily nervy. Na to, aby člověk rozlišil, jaká odpověď se hodí k jaké otázce, na to přece není třeba znát ani logiku, ani gramatiku, stačí trocha zdravého rozumu. Nevzpomínám si, že bych potkal někoho, kdo by s tím měl problém.
09. 12. 2012 | 23:46

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Koukám, že Digi a Kresta už mne předběhli.
09. 12. 2012 | 23:48

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

"s tím 2. příchodem bych ... 09. 12. 2012 | 23:36"

Velmi zajímavý příspěvek. Nebyly by nějaké konkrétní odkazy?
09. 12. 2012 | 23:57

michal napsal(a):

"Tudíž by neměli hrozit následné žaloby domáhající..." Asi bych psal slovo "neměli" s tvrdým y, pane doktore
10. 12. 2012 | 00:10

ondráš napsal(a):

"V právu není nic neobvyklého, když si namísto prokazování reality vypomůže fikcí, že něco je, případně není."

Pokud bylo záměrem zákona nastolit takováto tvrdá až sankční pravidla, mělo to být takto diskutováno a obhajováno a ne to odhalit až výkladem zákona. Co měl na mysli zákonodárce? SANKCI a FIKCI místo REALITY? A to má být demokratický volební řád? Není to náhodou už totalita? Dávat přednost fikci před realitou je šokující. Pokud to zákonodárci takto chtěli, měli to říci včas a nahlas. Asi by vyvolali bouři nesouhlasu. Pokud tu sankci lstivě schovali do nenápadně znějícího paragrafu, je to rovnou SABOTÁŽ DEMOKRACIE.
Přesto si myslím, že nejde o nic z toho, ale pouze a jen o malý český zmetek a šlendrián. Pak má být zákon vykládán ve prospěch svobodné soutěže kandidátů a volby a tedy účasti všech tří postižených. V opačném případě je to OBHAJOBA SABOTÁŽE DEMOKRACIE.
10. 12. 2012 | 00:12

ondráš napsal(a):

A ještě něco: je velký rozdíl mezi smlouvou mezi dvěma stranami a zákonem. Smlouva může být manipulativní a jednostranná, když najdete kořena, který na ni přistoupí (i když i zde se dá tvrdit, že taková smlouva je v rozporu s dobrými mravy a mohla by být ze zákona nepřípustná - bohužel realita je jiná), ale zákon demokratického státu, notabene zákon volební, je úplně jiná píseň. Tady teda opravdu BACHA!!!
10. 12. 2012 | 00:19

Marek Kobera napsal(a):

To autor:

Zajímavá úvaha. Takže
"...u méně než 3 % podepsaných občanů..." se týká vzorku, kdežto
"...3 % občanů podepsaných na petici..." se týká celé petice.

No, já bych tedy řekl, že i ta první věta se bude/může týkat celé petice. Redundantní údaje: občanů - kozy apod. se nepodepisují
na petici - na stěnách WC se podpisy jistě započítávat nebudou
podepsaných - už je to konstatováno v odst. 3 výše, že občané se mají podepisovat (nebo se snad nejprve odečte z procentuálního základu počet občanů, kteří se nepodepsali ?!)

suma sumarum: 1) Zákon je paskvil.
2) Postup MV je možný, ale vycucaný z prstu a postrádající logiku.
3) Váš blog stejně obsahuje klauzulku typu: "Tak to je podle mě, ale pokud to budou soudy vidět jinak, tak jsou hloupé, a nic se neděje!"

Za použití Vaší interpretace zákona, bych tedy rád viděl, jak by se někdo dostal na 5/10% chybovosti v prvním vzorku a zároveň na 5/10% chybovosti ve vzorku druhém z důvodové zprávy. To by musel být nejmíň z poloviny David Copperfield. :-D
10. 12. 2012 | 00:19

2. příchod napsal(a):

Kolemjdoucí
No, ehm, dávám za výtisk Spiegelu 175Kč, ale zkuste č.48 str. 186. Nebo FAZ č. 47/2012.
Ohledně dětských organizací, do kterých docházel Ježíš před svým dvanáctým rokem, kniha Benedikta XVI. "Jesus of Nazareth: Infancy Narratives" vyšla miliónem výtisků v devíti jazycích. Měla by být k dostání u všech lepších katolických knihkupců.
Papež je ale tolerantní a říká, že nikdo volka ani oslíka z jesliček vyhazovat nemusí.
Zatím.
10. 12. 2012 | 00:23

Marek Kobera napsal(a):

To autor:

A víte, pane doktore, co je na tom nejkouzelnější? Pokud byste měl pravdu, tak by šikovnému kandidátovi stačilo zfalšovat 283 334 údajů o občanech ČR a měl by zajištěno, že chybovost v druhém vzorku nepřekročí 3%. A tradá! Klidně by si mohl nechat odečíst dvacetinásobek vzorku (170 000 hlasů) a stejně by kandidoval. To je další kouzlo. :-D :-D
10. 12. 2012 | 00:33

Věra Pohlová 72 napsal(a):

Já bych všechny ty matematiky zakázala
10. 12. 2012 | 00:43

Jan Zachrta, Dán napsal(a):

Jsem opravdu překvapen. Netušil jsem, že JUDr Sokol studoval v Plzni a že tolik pije. Na druhou stranu mu rád přiznávám, že pokud budou v ČR zákony schválené českým parlamentem v rozporu s Newtonovými zákony fyziky, budou v ČR platit ty schválené parlamentem. Jinak bychom přece nebyli právním státem, že? Komunistické heslo "Poručíme větru, dešti" bylo touto vládou dovedeno do dokonalosti a zakotveno v našem právním systému. Pane doktore, prosím zasaďte se taky o to, aby bylo součástí Ústavy to, že bude každý rok v červnu od prvního do posledního dne 25 stupňů Celsia a jasno. Náš národ si to zaslouží.
10. 12. 2012 | 00:43

Marek Kobera napsal(a):

To Kolemjdoucí:

Tak na výše zmíněnou otázku jsou skutečně odpovědi ano a ne.

Každý rozumný člověk na ni odpovídá ano, neboť má strukturu A nebo non A, což je tautologie.

Jsou ale i tací, kteří by odpověděli ne nebo třeba Karel Gott. Jejich názorům by se ale sluchu příliš často dostávat nemělo. :-D
10. 12. 2012 | 00:44

Marek Kobera napsal(a):

To Věra Pohlová 72: Tak to už udělala jedna synoda ve Španělsku, myslím v Toledu. Ale nějak se to nedodržovalo.
10. 12. 2012 | 00:45

marxík napsal(a):

Ale pánové, hlavní problém neni v samotném zákonu, ale ve skutečnosti, že při jeho naplňování hraje hlavní úlohu jistý Kubice.
Na to jste vy bambulové nepomysleli?! Ten by dokázal sprznit i tzv. ideální zákon.
10. 12. 2012 | 00:48

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Marek Kobera - Je mi líto, ale nemohu souhlasit.
10. 12. 2012 | 00:50

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,..."no nazdar",....když se takhle "dělají" zákony a smlouvy,....není se čemu divit,....bezbřehé semeniště pro získávaní lupů pro loupežniky všeho druhu v čele s .....doplní si každý podle vastních poznatků.

"No nazdar,".... to jsme to dopracovali,...a co Brusel,? má taky tak dokonale, "od matematiky vypreparované" zákony,....pak ta EU dojde tam, kam jde.

Z toho plyne, matematika se ignoruje,.... zrušte matematiku,...už se z ní povinně nematuruje,...kdejaký vykuk si udělá smlouvy a zákony "k obrazu svému".

"No nazdar".
Tužka.
10. 12. 2012 | 00:55

Jos napsal(a):

Pane právníku Sokole,
mne jste přesvědčil. Pro nastolení právního stavu v této zemi potřebujeme jen drobnost. Vyměnit asi tak všechny právníky nakažené vaším obskurním typem "myšlení". Fatální vady, a je jich řada, vašeho nazírání na problém volebního zákona tady zmínilo několik komentátorů. A měli pravdu. Můj názor je, že pro natolení právního stavu v této zemi bude potřeba "právníky" vašeho typu z práva hnát svinským krokem.
10. 12. 2012 | 00:57

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

2. příchod – Děkuju za odpověď. Nevyjádřil jsem se dost jasně, měl jsem na mysli konkrétně ty informace ohledně Steinbachové, Oberländera apod.

Ze Spiegelu se mi jednou podařilo najít na webu článek v jejich archivu, ale musel jsem znát přesný název. IfZ, což patrně znamená Institut für Zeitgeschichte, také mají na internetu archiv, ale je třeba znát datum a název textu.
Jsem zvědav, jak dalece uspěju, k hledání se dostanu až zítra navečer nebo v úterý.
10. 12. 2012 | 01:02

skepticky napsal(a):

Tady nás osírají ve velkém,viz co nechce pan president podepsat,zatímco tady se nám předhazují problémy jako co si vezmu na sebe.
Ta přímá volba je hračka pro děti na odvedení pozornosti.
Nejlepší diskutérské mozky,ozdoba páně Stejskalova obludária tady skáče na každý špek.
10. 12. 2012 | 01:13

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Marek Kobera – Pokud byste se ptal, zda je pravdivé tvrzení (A nebo non A), tak by odpověď zněla ano. V článku ale jde o to, zjistit, kam patří x, jestli je menší než 3%, a patří tedy do intervalu < 0, 3) nebo jestli patří do intervalu od tří výše. Pak nemohu odpovědět „Ano“, ale musím uvést konkrétní interval, aby odpověď vůbec měla smysl.
10. 12. 2012 | 01:35

Marek Kobera napsal(a):

To Kolemjdoucí:

Je mi líto, Vy to berete moc lidsky, a ne formálně logicky. A také si tak uzpůsobujete tu spojku nebo na význam vylučovací (buď - anebo). Pochopitelně, že se to tak bere běžně a kdyby se Vás někdo třeba ve škole zeptal, kam patří x, jestli do ... nebo ..., tak byste s odpovědí ano zřejmě moc neuspěl. Takže ano, napsal jsem svou reakci s jistou nadsázkou...
10. 12. 2012 | 02:00

Maximus napsal(a):

Opět záleží jak se na to kdo dívá. Sokol je původem zase z tohoto etnika, co má v soutěži o presidenta min. 8 kandidátů a tak je jasné, že nyní po Chanuce, víme jaký bude mít názor. Dalo se to odhadnout. Oni si kluci zkrátka musí pomáhat, jak jen to jde. A pak mě dávejte nálepku že jsem antisemita, ale vždyť mám pravdu a můžete se třeba podělat!
10. 12. 2012 | 03:51

Ferdinand Mravenec napsal(a):

termín "který procentuálně odpovídá chybovosti v obou kontrolních vzorcích" může jen právník vykládat jinak. Chybovost je prostě chybovost, bez ohledu na počet vzorků.
10. 12. 2012 | 03:54

Oponent napsal(a):

Omyly:
1) Autor ani právnickými kličkami nikde nedoložil onen nesmysl, že se mají procenta z 1. a 2. vzorku sčítat. To prostě v zákonu napsáno není.
2) Zdá se mi, že autor je rád, že zrovna ti 3 kandidáti (nebo alespoň některý z nich) jsou z voleb prezidenta vyloučeni a tak se snaží obhájit něco, co je z hlediska zdravého rozumu absurdní a je sprývné jen proto, že si to tak vykládají někteří právníci.
3) Jaká je záruka, že oněch 8500 podpisů bylo ministerstvem vnitra vybráno skutečně náhodně.
4) Kdo kontroluje či zkontroluje úředníky MV, že sčítali u všech kandidátů stejně objektivně.
5) Jak souvisí ideologický úvod o pohraniční stráži s volbou prezidenta? V kolika případech se stalo, že útěkář, chycený do drátů byl zastřelen či snad dokonce panem Sloupem zastřelen?
10. 12. 2012 | 03:57

Maximus napsal(a):

Sokol je předělaný elektrikář na právníka a tak je s podivem, že nechápe elementární matematické věci, ke kterým by ale jako technik měl mít jistý vztah a sklony.
Zřejmě matematika u něj zůstala na této úrovni: deset, dvacet, třicet tisíc nebo jeden, dva, tři miliony korun pěkně na účet či do kapsičky.....
Jo oprávnictví v něm zvítězilo a také to podle toho vypadá. Právník se dovede i vykálet v kulatém pokoji do rohu!
10. 12. 2012 | 04:07

Maximus napsal(a):

Měla by být ještě provedena kontrola chybovosti ve výběru vzorku od pracovníků MV ČR a to také min. podvakráte a výsledným koeficientem by měla být hodnota chybovosti obou prvních vzorků vynásobena. Toto číslo resp. konstanta by mohlo být nazváno podobně jako Eulerovo (2,71) nebo Ludolfovo (3,14) číslo, jako tzv. Kubiceho číslo! Jeho hodnota není přesně stanovena, ale v každém případě odborným odhadem se nachází v rozsahu < 0,703 až 0,2412! Haf! pardon Howgh!
10. 12. 2012 | 04:15

Maximus napsal(a):

Úmyslně jsem napsal < 0,703 až 0,2412, samozřejmě dobrý právník by to obhájil. (-:
10. 12. 2012 | 04:19

antipolitik napsal(a):

Jen upravím nadpis. "Spravedlnost" vyje a Sokol jede dál. Zatím!
10. 12. 2012 | 06:03

jenicek napsal(a):

Právnicko-poslanecká tvořivost se nezastaví před ničím. My měli na ZŠ v učebnici matematiky vtipnou vsuvku, kde a kdo uzákonil π = "nějaké pěknější číslo". A my blbci se američanům smáli, že uzákonili π = 3 (jinde byli větší milovníci přesnosti a spokojili se s 22/7). To jsme netušili, že nás ten smích přejde.
Vidím zde velké pole působnosti pro české posrance a různé jiné ptáky.
10. 12. 2012 | 06:51

rejpal napsal(a):

Oponent
doplním
6) kde je psáno, že odborníci MV umí počítat? Prošli všichni školením z algebry? Existuje na to prezenční listina s vlastnoručním podpisem školenců?
10. 12. 2012 | 07:29

David napsal(a):

Jak to vypadá, tak budeme tak cirka rok bez presidenta.

--

"...Ministerstvo vnitra provede kontrolu u dalšího vzorku stejného rozsahu, tedy náhodně namátkově vybraných údajů u 8 500 občanů podepsaných na každé petici...."

--

Jak může vypadat to "náhodné, namátkové" vybrání??? V tom se dá taky "pěkně" podvádět.

--

"...V civilní oblasti je jejím ekvivalentem smlouva. V ní si zcela jistě mohu sjednat například kontrolu jakosti většího počtu dodaného zboží, postavenou na stejném principu..."

--

Tak to sice funguje, např. při kontrole dodávek - když přijede deset kamionů se zbožím - např.zubní pasty, tak se také nepočítají všechny dodávané kusy,(v našem případě všechny hlasy na petici).

Přesto si myslím, že toto není stejná situace, jako měl v úmyslu zákon o volbě prezidenta. Nejsem matematik, ale text se mně zdá spíše manipulativní - zavádějící směrem k veřejnosti a případně je i NEPŘÍMOU SNAHOU OVLIVNIT rohodování Správního soudu.

Vždy, když jsou darebáci v nějakém průseru, tak se objeví nějaký ten jejich ochránce.

--

"...Shora uvedeným postupem získalo Ministerstvo vnitra dva údaje. Percentuální počet chybných údajů z 8 500 podpisů kontrolovaných v prvém kole a percentuální počet nesprávných údajů vypočtený ve vztahu ke všem podpisům na petici. Striktně matematicky vzato spolu oba údaje moc nesouvisí, každý vypovídá o nějaké jiné chybě, protože jedno je vyjádřením procentní chyby u 8500 zkoumaných podpisů, zatímco druhé vyjádřením procentní chyby vadných podpisů ve vztahu ke všem podpisům na petici.

...chybovost u druhé kontroly při původním počtu například 68 500 podpisů může být maximálně a po zaokrouhlení jen na 12,4 % z počtu občanů podepsaných na petici...."

--

Jak je potom možné, že Okamura měl procento u té druhé kontroly něco kolem 22%, tedy více než ono výše uvedené maximum 12,4%?
10. 12. 2012 | 07:35

Vacuum legis napsal(a):

Zdá se mi to, nebo autor nejenže neumí počítat, ale nerozumí ani textu zákona?
10. 12. 2012 | 07:49

Viktor napsal(a):

Pomineme-li aroganci a agresivitu vůči tomu, co nezná nebo znát nechce, pan doktor Sokol přehlédl možná úmyslně slovní spojení "procentuálně .. v obou vzorcích" ve větě ze znění zákona, který sám cituje. Nejen podle matematické (Booleovské) logiky, ale i podle právnické loogiky, vezmu oba vzorky a z nich stanovím procentuální chybu. Číselně jsem tam, jako kdybych obě chyby zprůměroval. Pan doktor nějak odmítá, že ve znění zákona nikde není, že se by se měl vytvořit "součet procentních bodů chyb u jednotlivých vzorků". Pojmem procento se označuje velmi jednoduchá věc: jedno reálné číslo se porovná dělením s druhým reálným číslem s výsledek se násobí stem. Teorie pana doktora má jednu slabinu: jedno z těch čísel, konkrétně to v čitateli není reálné, je čistě spekulativní a to i podle znění citované ze zákona.
10. 12. 2012 | 07:50

patriot napsal(a):

Méně nadaní obvykle studují práva…

Potom píšou nesmysly – jako Sokol.
10. 12. 2012 | 07:55

KM napsal(a):

Pan Sokol geniálně ilustroval vousatý vtip:
Na tabuli je napsán příklad: 2+2 = x
Ekonom prohlásí: Výsledek je něco mezi 1 a 5
Matematik prohlásí: Výsledek je 4.
Právník se zeptá: A kolik si pánové přejí, aby to bylo?

A ještě malá lekce výrokové logiky pro pana Sokola: Pokud si někdo myslí, že tenhle stát je absurdistán, nevyplývá z toho nutně, že je buď omezeným hospodským tlučhubou nebo zastydlým stalinistou.
10. 12. 2012 | 07:56

jozka napsal(a):

Jeden by neveril kolik lidi ma dobrovolnou potrebu davat najevo svou nevzdelanost. V pripade autora clanku opakovane.
10. 12. 2012 | 07:58

Vacuum legis napsal(a):

Viktor:

No pan doktor toho neví víc.
Nejen že mu uniká poměrně principiální rozdíl mezi procentem a procentním bodem, ale také očividně nerozumí pojmu chybovost:)

Jako takhle - ten zákon je blbě napsaný, takže ještě chápu, že to někdo tím stupidním způsobem vyložil (typický úřední alibismus - "nevíme, tak to uděláme takhle blbě, on to rozhodne soud"). Taky chápu, že postup ministerstva najde své obhájce, taky budiž - blbý zákon vede k blbému výkladu, to je asi víceméně nevyhnutelné. Ale naprosto nechápu, že to může někdo obhajovat tímhle způsobem, který je vlastně ještě blbější a kterým dotyčný obhájce dělá debila ještě sám ze sebe.
10. 12. 2012 | 08:00

Pitrýsek napsal(a):

Ty jsi zažveklej dost tak nevyj !
10. 12. 2012 | 08:16

Cech napsal(a):

Možná máte pravdu pane lékaři práva ale dovoluji si poznamenat,že Váš projev mi připomíná retro týdeník:
JÁ ADVOKÁT PORUČÍM VĚTRU DEŠTI.
No zkušenosti(onoho vždy opovržení hodného) Michala Škopa při manipulaci s hlasováním, nechť jsou stále jasnou výstrahou pro jakékoliv speciální interpretace zákonů.

Objasnění CZECH SMEJD při ověřování podpisů na podpisových arších, ze kterých si nemohli kandidáti udělat kopie, protože by narazili na ochranu osobních dat,proto manipulační skupina brigádníků pod přísným vedením pana Kubice dle chemického postupu pana Kalouska zrealizovala kontrolu.

Již jednou jsem tuto poučku speciálně vytvořenou pro statistiky(taky matematiky) a metodiky kteří aplikují jednoduché matematické výpočty svévolnou interpretací.

Vzhledem k nezbytné nutnosti respektovat přírodní zákony i při aplikaci práva, tak jak bylo řečeno AK, lze svévolnou interpretaci zákonů,vyhlášek a předpisů chápat jako nedodržování stanovených zásad a předpisů.
Proto prosím ještě jednou metodika výpočtu aplikovaná brigádnickou skupinou "Kubice".

Z didaktického hlediska a s ohledem na specifikum chápání lékařů práva je příklad postaven na chemickém mísení kapalin ale adekvátní postup byl aplikován na výpočet neplatných hlasů.

Koupíme DVĚ 1/2 l lahve laciné 20 % žitné a slijeme je dohromady.
Následně získáme 1 L kvalitní 40% žitné.

Toto je onen princip který byl aplikován a je podle pana JUDr Tomáše Sokola naprosto odpovídající přírodním zákonům a dle jeho metodiky jediný správný!!
10. 12. 2012 | 08:16

Xaver napsal(a):

Pan Sokol nám vysvětluje, že zákonem lze posvětit každou pitomost. Podle logiky, která je vlastní všem matematikům a někdy ji částečně používají i někteří právníci, lze tedy dovodit, že aplikací takových zákonů pitomosti dále vzniknou.
10. 12. 2012 | 08:20

jk-jiny napsal(a):

Pamatuji, jak asi před deseti lety vypracovala PF UK na objednávku jedné banky výklad, že 1.1.200x-31.12.200x je doba neurčitá, protože nebylo ve smlouvách s bankou uvedeno, že jde o dobu určitou.
No a pak se divte, že někteří lidé chtějí právníky střílet.
10. 12. 2012 | 08:31

Petr Kryštof napsal(a):

Zvláštní, jako by pan autor měl k matematice nějaký negativní vztah :-)

O způsobu kontrolování vadných hlasů měli rozhodovat lidé znalí statistiky, zrovna jako o výkladu práva a zákonů rozhodují právníci, soudci atd. Pokud někdo dělá něco, čemu nerozumí, tak to často skončí nějakým nesmyslem.
10. 12. 2012 | 08:47

brbla napsal(a):

Tak nevím, Henych jednal podle zákona a ten pohraničník, co střílel v 80 letech na hranicích jednal podle čeho?
10. 12. 2012 | 08:49

P.Z. napsal(a):

Ano. Vaše spravedlnost nemá s logikou nic společného,
stejně jako zákony psané podobně postiženými.
10. 12. 2012 | 08:50

on. napsal(a):

State rozluc se s mima danema, prestavam u zakonu pouzivat matematiku. ;)
A soucasti matematiky je i logika - tim se stavaji jakekoli dukazy nepouzitelne.
Priklad: mel jsem v ruce nuz a bodal jsem Sokola do zad, logicky jsem tedy vrah. Ale logika se prece v zakonech neda pouzivat. Jsem tedy nevinny ;)
10. 12. 2012 | 08:53

on. napsal(a):

Mimochodem nefandim zadnemu z vyrazenych kandidatu
10. 12. 2012 | 08:56

Pavel13 napsal(a):

Mně v těch volbách schází, nebo o něm nevím, běžný orgán voleb - volební komise. Obvykle volební komise organizuje průběh voleb, dbá a odpovídá za jejich nezávislost, ale taky rozhoduje, jak se má co udělat a řeší průběžně i stížnosti na průběh voleb. Volba a důvěryhodnost komise je podle mne naprosto klíčová. Samozřejmě komise má k dispozici nějaký aparát, tedy úřednictvo. Zpochybňovat postup komise má pouze odvolací orgán (soud) a to až po skončení voleb. Je naprosto nepřijatelné, aby to dělali sami kandidáti nebo lidé s nimi spojeni a ještě v průběhu voleb.
10. 12. 2012 | 09:00

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Cech napsal - "Koupíme DVĚ 1/2 l lahve laciné 20 % žitné a slijeme je dohromady.
Následně získáme 1 L kvalitní 40% žitné."

Vy jste tomu dal. Právě jste zveřejnil nový návod na pančování alkoholu, finančně ještě mnohem výhodnější než ten dosavadní. Bude zajímavé sledovat, kolik podvodníků ho začne využívat. Mezi právníky se jich určitě pár najde. :-)

Je Vám jasné, že jestliže Vás někdo obviní z navádění k trestnému činu, tak je Váš osud u českých soudů zpečetěn?
10. 12. 2012 | 09:02

on. napsal(a):

Jinac pan doktor predvadi k cemu pravnici vlastne jsou - jejich ukolem je, zabalit nesmysl do mnoha vet.
10. 12. 2012 | 09:03

Peleš napsal(a):

Když čtu autorovy konstrukce tak ještě zřetelněji vystupuje styl jeho myšlení, který se projevuje v uplatňování formálního práva. Nejde tedy o podstatu, jde o následné zdůvodnění hloupých konstrukcí, které jsme si vytvořili. Zcela po právu se i z řad odborníků na právo a spravedlnost začínají ozývat hlasy, které upozorňují na katastrofální stav v této oblasti. To však není případ pana autora. Ten je již zcela ve vleku profesionální deformace při obhajování zločinců, která právě zneužívá zapleveleného práva. A podkopává důvěru lidí v demokratický systém. Vždyť co jiného než rovnost lidí před zákonem je jeden z jeho základních pilířů ? Pan Sokol nám tady názorně ukazuje, jak lze podle práva uplést z hovna bič.
10. 12. 2012 | 09:03

Almo G napsal(a):

Podívejme, Sokol už zase prostřednictvím Aktuálně nabízí Kubicovi své služby. Sice mimořádně hloupým způsobem, ale duo Kubice-Henych jistě ocení, že by se mezi lidi "neměla tahat matematika" (tj. logika).

Kdo věří, že Sokol za zřízení svého lobbistickeho blogu na Aktuálně nezaplatil ani korunu, ať zvedne ruku. Tak se sjednávají kšefty.
10. 12. 2012 | 09:08

Vacuum legis napsal(a):

Pavel3:
Zatím nejsou žádné volby. Teprve se prováděly tzv. "návrhy kandidátů". To znamená, že někdo (vesměs sám kandidát) na nějakou bumážku napíše něco jako "Navrhuji osobu XY jako kandidáta na presidenta republiky a se mnou tak činí následující občané:"
Ministerstvo pak popdle toho rozhoduje, čí kandidaturu registruje a čí nikoliv. Třeba ta Veselá-Samková tedy vlastně vůbec nebyla kandidátkou.
10. 12. 2012 | 09:18

Petr Kryštof napsal(a):

Na stránce
http://www.mvcr.cz/clanek/rozhodnuti.aspx
je uvedeno, jak MV při kontrole postupovalo. Vzalo oba vzorky, z nich procenta "vadných" podpisů (základem byl vždy vzorek, tedy obě hodnoty by teoreticky mohly být 100%), tyto hodnoty sečetlo a součet použilo jako procento vadných podpisů z celého množství.

Ještě že ty vzorky byly jen dva.
10. 12. 2012 | 09:18

rejpal napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.)
Vím o ještě levnějším receptu.
Koupím litr 30 % lihoviny a naředím ho do desetilitrové nádoby vodou. 30 + 9x0 = 30.
Mám teď deset litrů třicetiprocentní lihoviny. A ještě bude zdravější. To jsou možnosti!
10. 12. 2012 | 09:20

Miláno z Děčína napsal(a):

Redakci - řekněte Sokolovi,proč v tuto,zásadně jasnou chvíli,nepíše jasně,paragrafy nenechá stranou!Proč!
VždyŤ jindy hned udeří jmenovitě ač to je nad míru jasné,že to je jednostranné-z jeho strany!Proč se hned neozval,když PČR schválil tento ubohý postup volby presidenta ČR?Jaký bude jeho další přepisování znění paragrafů do vašich článků?Od toho máme školy,úřady a vlastní poznání,ne?Jsem strašně zvědav!Opravdu!!!
10. 12. 2012 | 09:30

Pepa napsal(a):

Díky panu Sokolovi jsem pochopil, že dovolat se práva v tomto státě na základě logicky zdůvodněného rozsudku je utopie. Kdybych to neviděl černé na bílém, nikdy bych tomu nevěřil.
10. 12. 2012 | 09:37

Vladimír Meier napsal(a):

Dobrý den,

já jsem sice matematik a své vytí jsem uveřejnil v České pozici, ale s panem doktorem naprosto souhlasím v tom, že zákon nemá s matematikou či logikou nic společného (ač bychom si to přáli) a na realitu se musí aplikovat zákon tak, jak je napsán a ne tak, jak by to člověk podle zdravého rozumu očekával. Jsem ale nadšen tím, že teno článek našel další interpretaci tohoto zákona, která zatím nikoho nenapadla, ani Ministerstvo vnitra, všecha čest. Našel se právník, pro kterého je tento zákon psán naprosto jasně, ale přitom ho vykládá úplně jinak než všichni ostatní, nádhera.

Taky musím ocenit, a to myslím naprosto vážně, že je tu znázorněno, jak se právník může abstrahovat od reality - kdyby se muselo odečíst víc než 100% podpisů, kandidát není připuštěn, protože jich nemá dost, není co řešit. Já bych to nedovedl a mrzí mě to, někdy je to v Kocourkově potřeba.

Zákon podle mě beze všeho připouští sčítání nebo libovolnou jinou operaci s procenty, protože když říká "počet občanů, který procentuálně odpovídá chybovosti v obou kontrolních vzorcích", pak takové číslo existuje jen tehdy, když je chybovost v obou vzorcích stejná nebo velmi podobná. Jinak je možné zákonu vyhovět jen tehdy, když se nejdřív odečte chybovost jednoho vzorku a pak toho druhého (pozor, to není sčítání :-)

Je velká škoda, že žádný z kandidátů neměl v druhém vzorku méně než 3% chyb, protože pak bychom se dohadovali i o tom, jestli "nezapočítá Ministerstvo vnitra občany z obou kontrolních vzorků do celkového počtu občanů podepsaných na petici" znamená, že se odečtou

- jen nesprávné podpisy z obou vzorků,

- nebo všichni občani z obou vzorků.

Podle mě je evidentní, že zákon nařizuje druhou alternativu, a to by pak byl teprve vichr z hor.
10. 12. 2012 | 09:50

Louda napsal(a):

Představte si, že v zákoně mohlo být taky klidně napsáno, "Pokud bude chybovost v kontrolním vzorku větší než 15%, nebude celá petice uznána."
10. 12. 2012 | 09:50

Kamil napsal(a):

K autorovu závěru: bez prezidenta můžeme rok klidně být, ať se vybere kdokoli, bude to někdo, bez koho by národ klidně přežil třeba deset let.
A pokud jde o právníky jako je Sokol, nevím co dodat. Většina blogérů se do něj obula a argumentuje proti jeho sklerotickému uvažování. Já si myslím, že to nemohl myslet vážně a dělá si ze všech srandu. Bohužel se mu to moc nepovedlo a jako sranda to nevyšlo ...
10. 12. 2012 | 10:02

JAHA napsal(a):

Uz sa dufam nikto necuduje, preco tolko zlocinov nie je potrestanych. Spolocenska dohoda, to je to (s)pravne orechove. Ziadna presnost, logika. Preboha, len to nie! Rozum a logiku do prava netahajte! Z coho by zilo tolko pravnikov? Nie je predsa podla spolocenskej dohody jasne, ci vrah, ktoreho videli desiati strielat, netrafil nahodou svojou gulkou v lete inu letiacu gulku, ta sa odrazila a zabila. len najst toho tajomneho druheho strelca. Ale podla spolocenskej dohody, je to mozne, nie? Takze nemozno s urcitostou bez akychkolvek pochybnosti tvrdit a rozhodnut, ze vrahom bol ten, ktoreho videli desiati zabit cloveka. No a kapsicka je zase o cosi bohatsia.

Anticki hlupaci si kedysi mysleli, ze clara pacta, boni amici. Teraz nam zostali len pakta a amici. Aha a - spolocenska dohoda☺.
10. 12. 2012 | 10:04

neo napsal(a):

Almo G.

zvedám ruku.
10. 12. 2012 | 10:04

Analytik napsal(a):

Na zákonu je krásné to, že každý právník ho vyloží tak, jak to vyhovuje jeho aktuálnímu záměru.
Autor to názorně předvádí na předloženém příkladu. Hned na začátku stanoví axiom, že při prvním testu chybovosti je základem pro její procentuální výpočet velikost testovaného vzorku, tedy 8.500 podpisů.
Vtip je v tom, že v zákonu to není! Při prvním testu zákon říká "3 % podepsaných občanů" a při druhém testu "3 % občanů podepsaných na petici".
Kde bere autor přesvědčení, že zákonodárce stanovil základ pro první výpočet rovný velikosti testovaného vzorku? Co když jenom při sepisování zapomněl napsat ta slůvka "na petici"?
I po právní stránce je logičtější počítat procenta v obou případech ze stejného základu, protože podle verse p. Sokola by v druhém případě zahrnul do základu i ty chybné hlasy, které už vyřadil při prvním testu.

Ale nechme procenta a podívejme se na další problém. Předpis hovoří o náhodném vzorku 8.500 podpisů vybraných z celé petice. Na každém listu petice je vždy několik podpisů. Náhodný výběr lze provést jen z digitálního verze celé petice, takže z formulářů musel někdo všechny údaje předatlovat do počítačových souborů. Jak jsou vyloučeny chyby vzniklé při přepisu?
A nebylo jednodušší a poctivější provést stoprocentní kontrolu takto přepsaných dat proti registrům?
Výsledek by už nemohl být reklamován a odstranil by pochyby o zfixlování kontroly na politickou objednávku.
10. 12. 2012 | 10:06

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Vrtá mi hlavou, díky čemu je vlastně pan doktor Sokol u českých soudů tak úspěšný? Díky kvalitní logické argumentaci to asi nebude.

Obávám se, že jeho úspěšnost a renomé neutrpí ani sebeostudnějším blogem na aktuálně. Nejspíš ještě vzroste obdiv k jeho schopnosti dokázat nemožné.
10. 12. 2012 | 10:12

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

JAHA - Vy jakožto bezvýhradný obhájce právního paskvilu jménem zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi byste měl raději mlčet.
10. 12. 2012 | 10:20

Vlado napsal(a):

Že by byla ČR bez prezidenta jeden rok? Pravila kandidátka na presidenta pí.Roithová, že v případě, že by měla podepsat vládu za ůčasti nebo za tiché podpory komunistů, v tom případě by abdikovala. Prý by to žádná tragedie nebyla neboť je na to v Ústavě pamatováno. Já si to myslím rovněž. Neboť jak dlouho byla ČR bez senátu? No a co to znamenalo? Úsporu za jeho provoz!!! Myslím, že by min.Kalousek v souvislostí s úsporami měl rychle uvažovat o jeho zrušení. Ušetřenou část pak směrovat na podporu rodin s dětmi např.PORODNÉ!!!Jenže kam by odkládali vysloužilé poslance že?
10. 12. 2012 | 10:25

rejpal napsal(a):

Vlado
No, jestli má být prezidentem Zeman, tak klidně počkám až na zubatou s kosou. Becherovka mi nechutná, na Šloufa na Hradě zvědavý nejsem a na pavlačové chování stačí zajít do každé putyky.
10. 12. 2012 | 10:28

Josef napsal(a):

Pokud má kandidát chybovost podpisů v druhém vzorku větší jak 3% je výpočet správný.A NSS může jen zoopakovat nález a domnívám se ,že by mohl ještě jednou nechat zkontrolovat vzorky.A kandidáti jako pí Bobošíková a p.Dlouhý a p.Okamura jsou ze hry ven a to definitivně.Disciplína musí být,jak by to vypadalo bez disciplíny,na každým stromě na Karláku by byl kandidát na prezidenta.
10. 12. 2012 | 10:37

Blanic napsal(a):

Tisíc sem tisíc tam, plus, krát nebo mínus, a statistika to po mě nechtějte, až to bude v novele tak možná... vono se to vždycky nějak vokecá pane Doktor,
Je nám jasné že takové cifry už nikdo z "horních" dnes už neumí počítat, ale nepište prosím, okecávání už nefrčí
10. 12. 2012 | 10:41

buldatra napsal(a):

Ono je vlastně možné, že matematika se dostane až k ústavnímu soudu a to díky přímé volbě prezidenta.
Díky tomu třeba budeme mít ve finále jedinečnou matematiku, jinde na světě se nevyskytující.

Inu, pokrok nezastavíš.
Ani v matematice.
10. 12. 2012 | 10:45

Wachet auf, ruft uns die Stimme napsal(a):

Vždycky mne znovu překvapí, jak jsou lidi ochotní skočitna špek.
Někdo si před prezidentskými volbami kontroluje míru vaší konformity. Když vám "morální autorita" nadrásá vetchý blábol o "veřejností a tiskem uštvané, hodné a nevinné osobě, která se zasebevraždila", všichni se hned staví do řady, aby mohli pokyvovat hlavou a tak nebo onak splentat souhlasný projev, kterým by se mohli autoritě zalíbit. Nikdo se nezeptá "a co patolog" nebo "kdo ji pronásledoval", to by byla svatokrádež.

Když vám pan doktor Sokol, který zcela bezpečně nenadiktuje své sekretářce ani slovo, za které by nedostal mastně zaplaceno, předhodí viditelně a provokativně jak právně, tak matematicky inkonzistentní text, rozdělíte se na dvě skupiny. Jedna se urputně snaží dokázat, že co je v páté třídě naučili skutečně platí (protože jakou by člověk měl v životě jistotu, kdyby ani souška učitelka...), zatímco druzí nadávají na pana doktora, právnický stav obecně a svou neschopnost porozumět tomu, co je jim sdělováno.

Sdělováno jim je, že je to jéééédno.
Ten zákon tak byl vědomě koncipován a bylo (některými poslanci) avizováno, že stejně asi k volbě nedojde, protože prováděcí zákon bude špatný.
Co víc potřebujete, abyste pochopili, že si z vás utahují.
Pan doktor vám jasně sděluje, že když ON bude argumentovat barvou hajzlpapíru na soudním záchodě, případ vyhraje bez ohledu na jakýkoli zákon, matematimatiku nebo souvislost a příčetnost svého vyjadřování.
Cílem textu bylo vás rozdělit na trouby napravo a trouby nalevo.

Nikdo si neklade otázku PROČ takový zákon, proč "podpisové" archy se seznamem obyvatel, u kterých podpisy (a tedy autenticita vůle nějaké osoby kandidáta podpořit) jsou to, na čem vůbec nesejde.
Pokud libovolnou komerční databázi obyvatel bez překlepů přepíšete na archy, máte kandidáta. Pokud některým kandidátům podstrčíte archy s nezvykle velkou chybovostí, máte ho, při zajištěné spolupráci s Krabicí s krku.

Všechno se to vůbec nijak netýká věcí o kterých pan advokát píše a o kterých vy diskutujete.
Jeho text je testem, jestli si to uvědomíte.

Wann kommst du, mein Heil?
10. 12. 2012 | 10:52

Oslýk Immanuel napsal(a):

Ona to není ani tak otázka matematiky, jako charakteru.
10. 12. 2012 | 10:55

jin napsal(a):

Pan "advokát chudých"hezky začal demagogií o pohraničnících a dalším ozřejmováním,nás přesvědčil,že pro právníky jeho kalibru, může téct voda i do vršku,když se tak dohodnou.To logikou připomíná případ Berdár,který dostal do huby a vydal se s pistolí na trestnou výpravu.V noci viděl na polní cestě "podezřelé" auto s klukama a vystřílel po nich zásobník.Naštěstí nikoho netrefil.Pan superprávník přesvědčil soud,že milionář Berdár měl večer ještě otřes a odešel bez trestu!
10. 12. 2012 | 10:57

Alex napsal(a):

Teda pane Sokole, to se Vám opravdu, ale opravdu povedlo. Takže defakto zákon může být vykládán v rozporu s logikou. Jestiže je tedy právo něco ale opravdu jiného než matematika, pak se Vám podařilo zdůvodnit, že lze přijmout zákon, jenž bude přímo tvrdit, že jedna a jedna nejsou dvě. A špatný zákon to zcela jistě nebude. Neb právo je opravdu, ale opravdu něco jiného než matematika. A do pyhele.
10. 12. 2012 | 11:07

rejpal napsal(a):

jin
Musíme si uvědomit, že za to, že vykladači práva na všech úrovních neovládají ani algebru ani logiku, mohou komunisté. Tvrdit, že za to může Kartágo, už by bylo poněkud opožděné.
10. 12. 2012 | 11:08

on. napsal(a):

alex - existuje nekolik matematik, kde 1+1<>2.
Co vim, tak existuje minimalne 1+1=0 a 1+1=10.
10. 12. 2012 | 11:31

jogín napsal(a):

Závěr článku je jednoznačný: Právo je nadřazeno nějakým pitomým zákonitostem světa reálného. Jak jinak si udržet výši palmáre.
10. 12. 2012 | 11:32

rejpal napsal(a):

Autor:
"V právu není nic neobvyklého, když si namísto prokazování reality vypomůže fikcí, že něco je, případně není."
Tuhle větu vytesat zlatým písmem do aul všech právnických fakult. Může mít zajímavé důsledky. Touto větou se s poměrně velkou pravděpodobností například řídil proces s Kajínkem (proto to tvrdošíjné odmítání snah o nový proces - co kdyby se nový senát řídil zase jinou fikcí).
Jen trouba si myslí, že právo je hledáním spravedlnosti. O něco menší trouba si myslí, že právo je hledáním interpretace zákonů s využitím reálných důkazů či přírodních zákonů. Jen hlavy osvícené u nás vědí, že právo je hledáním takové fikce, ze které může některá ze zainteresovaných stran pohodlně profitovat. Erle Stanley Gardner měl štěstí, že nežil u nás.
Jen tomu proboha neříkejte právní stát.
10. 12. 2012 | 11:58

Twist napsal(a):

Pane Sokole, takto právníku. Od právníka bych očekával trochu víc, než znalost práva a schopnost cancat o zákonech. Především jisté lidské hodnoty, které Vám chybí. Za prachy jde udělat dneska opravdu všechno.
10. 12. 2012 | 12:09

evix napsal(a):

Kresta napsal(a):
Přečetl jsem si pana doktora raději 2 x, protože po prvním přečtení jsem měl starost o to, zda vím jak se jmenuju.
.....................
:-D
Já ne, hned jsem šla na diskusi a jak jsem si přečetla, že pan Stejskal ihned mazal, bylo mi jasné, že je to ztráta času :-)
Diskuse báječná, škoda, že to pan advokát nečte.
A teď mě napadá, proč je právníkem a ne elektrikářem = nechtěl skončit jako škvarek a možná i nějakou pořádnou šlehu dostal.....
10. 12. 2012 | 12:10

buldatra napsal(a):

Wachet auf, ruft uns die Stimme napsal(a):

…Všechno se to vůbec nijak netýká věcí o kterých pan advokát píše a o kterých vy diskutujete.
Jeho text je testem, jestli si to uvědomíte…

Hihi, dobré, povedené, přesné.
Testík pana právníka je jedna věc. Možná se z něj dozví, jaký je stav myslí zúčastněných.
Třeba mu to v něčem, nebo k něčemu pomůže (u právníka se nikdy neví…)

Druhá věc, poněkud nadřazenější onomu páně Sokolova testíku je skutečnost, že se pomocí celé té massdělovací a partajokratické šarády, spojené s přímou volbou sádrového trpaslíka a všech těch blbin s tím spojených, implantuje lidičkům obecným do myslí zdání, že samotná přímá demokracie je špatná.
Páč tahleta komédie, respektive fraška, jest oficiélně předhazována nečesané nemyté veřejnosti co by prvek přímé demokracie.

Vidíte občánci, kam byste se s tou přímou demokracií a referendy a vládou lidu a vůbec dostali?
Dopadlo by to ještě hůř, než celá ta slavná přímá volba prezidenta.
Proto, nechte to na nás odbornících partajnících a právnících kovaných.
My to zařídíme.
My to zvládneme.
My na to máme.
A vy to jen budete muset rozdýchat.
A zaplatit.

Dies ist die wahre Erlösung
10. 12. 2012 | 12:16

on. napsal(a):

evix
a mozna par sleh jeste dostane. A to ne elektrikou. Ono ne kazdy, kdo cti logiku, je mirumilovny klidas.
10. 12. 2012 | 12:18

Jáchym napsal(a):

Přátelé,
mě článek nezklamal.
Vypněte své rozhořčení a zaměřte se pouze na brilantní techniku argumentace.

Mimochodem:
Pokud se snad chystáte spáchat nějaký obzvlášť odpudivý výnosný zločin, nenamáhejte se nijak zvlášť jeho maskováním.
Stačí když vám vynese dost peněz na dobrého právníka.

Budete - li osvobozeni, zvýší to Vaši i jeho prestiž.
Po příští sérii obdobných činů se vás už se vás k soudu ani neodváží poslat.
(Budete-li vytrvalí, vyděláte si svými zločiny tolik, že si nakoupíte stádo poslanců a ti prohlasují, že se z vašich ZLOČINŮ stane PRÁVO.)
10. 12. 2012 | 12:31

info.crew napsal(a):

Souhlasím s panem Sokolem. Sice bych s podobným návrhem zákona někoho vyhodil, být ministr spravedlnosti, ale svoji logiku (nebo aspoň jednoznačný výklad) to má.
Říká celkem jendnoznačně, jak to má být vypočteno. Na druhou stranu si dokážu představit situaci, kdy je tento způsob výpočtu zneužit k vyřazení kandidáta. Ale to by musel někdo předem ověřit téměř všechny podpisy a pak "náhodně vybrat" ty, které budou mít buď skoro všechny dobré a nebo hodně špatných. Takže prostor pro manipulaci tam je.
10. 12. 2012 | 12:34

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Rejpal – Pokud je pravdou, že "V právu není nic neobvyklého, když si namísto prokazování reality vypomůže fikcí, že něco je, případně není."

tak bych rád věděl, v kterých civilizovaných zemích je obvyklá tzv. “fikce doručení” (oznámení je považováno za doručené, i když je prokazatelně známo, že adresát o něm nic neví), u nás hojně využívaná vymahačskými firmami a exekutory, ale i mnoha poskytovateli služeb přímo ve smlouvách.

A nebo měl pan doktor na mysli pouze české právo?
10. 12. 2012 | 12:45

rejpal napsal(a):

Kolemjdoucí
Tak to netuším. Pan doktor měl nejspíš na mysli svůj výklad práva - ale zřejmě ví, o čem mluví a vychází ze současné naší reality.
10. 12. 2012 | 12:52

Honza H. napsal(a):

Pan Sokol má logickou chybu:

Píše, že prý Ministerstvo vnitra sečte "percentuální chybovost zjištěnou ze vzorku 8 500 podpisů a vypočtenou z tohoto počtu" a "číslo, ukazující chybovost zjištěnou ze vzorku dalších 8 500 podpisů, ale vypočtenou ve vztahu ke všem občanům podepsaným na petici" s tím, že prý následně "výsledek v % vynásobí celkovým počtem podpisů, načež takto získaný počet občanů, který procentuálně odpovídá chybovosti v obou kontrolních vzorcích, odečte od celkového počtu podpisů na petiční listině".

To však naprosto neodpovídá postupu, který zvolilo ministerstvo vnitra! V případě prvního i druhého vzorku je procento chybných podpisů spočteno naprosto stejným způsobem, totiž jako jejich podíl z 8500 podpisů.

Proto není argumentace p. Sokola správná.
10. 12. 2012 | 13:02

Pedersen napsal(a):

Pane Sokol, "zvolený postup" musí vadit všem lidem, ktrří mají zdravý rozum. Pokud si někdo vymyslí zákon, který je absolutně matematicky blbě, pak je zřejmé, že sám je také b..! Pokud někdo chtěl pošetřit práci, měl postupovat matematicky správně, pokud ne, měl prostě kontrolovat podpisy tak dlouho, dokud nenapočítal těch požadovaných 50 000, nebo dokud nedošly podpisové archy. Právě to, že kvůli takovéhle pitomosti je renomovaný právník schopen a ochoten sepsat takovýto elaborát je tím nejlepším důkazem, že česko je státem úrovně, pro kterou ani neexistuje dostatečně jadrný název....
10. 12. 2012 | 13:15

Karel (taky) napsal(a):

Podle pana Sokola, když zákon stanoví, že jeden každý právník je osoba slabomyslná a jako takový má být do tří dnů od vydání ve Sbírce zákonů humánně utracen kulkou do týla, tak to taky bude v pořádku, že? Stejně jako když zákon stanoví, že 1+1=156...
10. 12. 2012 | 13:16

Analytik napsal(a):

Honza H. 13:02
To vědí všichni diskutující!
Ale málokdo je tak bezohledný a odvážný, že to vmete tomuto věhlasnému obhájci přímo do blogu.
Co když ho jednou budete potřebovat?
Sokol nezapomíná!
10. 12. 2012 | 13:17

skeptický napsal(a):

Karel(taky)

1 + 1 = 156 platí když si za jedničku dosadíte 69.
10. 12. 2012 | 13:29

český maloměšťák napsal(a):

Coby milovník paradoxů se těším na den, kdy nějaký komunistobijecký právník dopoledne vyseká z vazby např. Béma...aby odpoledne pomohl dostat do vazby nějakého internetového diskutéra, který Béma obviní z korupce.
V ten den bude završena kariéra takového právníka.
Bude mít pod kontrolou část absolutna - on sám se stane sporavedlností.

Nemožné ? Hi, hi, hi...:

http://www.lidovky.cz/pokuty-rychle-soudy-blazek-chce-ztizit-zivot-iternetovym-diskuterum-1z1-/ln-media.asp?c=A121208_135904_ln-media_mpr

Nejrychlejšími soudy by byly asi lidové soudy. Jakási akční čtyřka, nebo pětka.
Šup do baráku s hejlem...ven z baráku s sockou.
Jeden pro krále, čtyři pro mě, dva pro tebe, osm pro něj, jeden pro krále, čtyři...

Neboli - založme systém spravedlnosti na nespravedlnotech a můžeme si v něm /pokud jsme " právníky" na " správných " místech - tohoto systému/ rejdit až do úplného vyždímání všech těch, kdo nejsou našimi kumpány či kumpány systému.
Pak se tito trotlíci diví, že lidé volí "komunisty " (o tom, že Filip asi těžko povede dělníky a rolníky k nějakému útoku na Hrad...jsem už psal jinde - proto ty uvozovky...). Diví se a hýkají cosi o nebezpečném komunismu (který nikde neexistoval a neexistuje - nejblíže má k němu komunita Hutteritů...ketrá , tento druh společenského uspořádání...by skutečně s takovými individui vymetl hajzlíky....pokud se tedy obávají takovéhoto uspořádání - mají proč)

Jsem fakt zvědav...jestli se ten v úvodu popsaný paradox jednou stane skutečností.
Možná že se už někde stal - na nějaké nižší úrovni...jen o tom nevíme...
...protože si ducha práva honíme...

Ha, ha, ha...:(
10. 12. 2012 | 13:41

EVŽEN napsal(a):

Pan SOKOL nám právě předvedl, že země, kde zítra už znamená včera není pouhou fikcí, ale že v ní žijeme. Země, kde mohou zákony (ty "právnické") odporovat zákonům přírodním je prostě nonsens. Jen by mně zajímalo, kdo a kolik mu za tu slátaninu zaplatil. Asi dost.
Je strašné, když taková zrůdnost může být veřejně publikována a když podle ptákoviny, kterou tak sveřepě hájí má být volen nejvyšší funkcionář státu. Němci už ostatně litují, že byly na hranicích odstraněny ploty....
10. 12. 2012 | 14:06

stejskal napsal(a):

Na co by autor měl vzpomínat či naopak zapomínat, pane Analytiku?

Že mu třeba pan Honza či pan Analytik odvážně vmetli do tváře v internetové debatě svůj názor? :-)

Hezký den.

Libor Stejskal
10. 12. 2012 | 14:06

Alex napsal(a):

on
Myslíte? Nu ano. Máte pravdu. Zapomněl jsem pro Vás dodat ve které soustavě to platí. Ale z Vaší strany jde o pěknou,praktickou a zdařilou ukázku zenbudhismu. -usmívající se smajlíček
10. 12. 2012 | 14:12

Pepa Řepa napsal(a):

A pokud by snad Ústavní soud chtěl zpochybnit ústavnost odpočítávacího mechanismu, budeme tak cirka rok bez presidenta.
--------------------
No to bude rána!
Co si my-sirotci-počneme?
¨
Nedodá matička EU protektora?
10. 12. 2012 | 14:13

Pepa Řepa napsal(a):

Předtím, než budu pokračovat ale jedna technická poznámka pro čtenářové. Pokud se domníváte, že tento stát je absurdistán, jenž nemá na zeměkouli obdoby, případně, že tu kromě Vás všichni ostatní kradou, nečtěte dál. Otevřete si nějaký erotický časopis
------------------------
Pak, že blogeři nečtou diskusi!
:-)
Odkud by Sokol znal maloměštákové z Kozloistánu a spol.
Napište-kucí- Ježíškovi, možná přinese i pornočasopis.
Doktore, ten blog nemá chybu! A to jsem teprve v půlce.
10. 12. 2012 | 14:25

hmmmm napsal(a):

až na podruhé jsem pochopil, jak se pan doktor domnívá, že ministerstvo postupovalo. Velmi těžko mohu uvěřit, že by zákon byl takto myšlen, že by skutečně jednou mělo jít o procenta ze vzorku, zatímco ve druhém případě by se procento počítalo k celkovému počtu podpisů (ten druhý postup totiž nedává žádný smysl). Korunou je pak sečtení obou hodnot.
Na druhou stranu, pokud je zákon takto diletantsky napsán, není vlastně na škodu, že MV zašvejkovalo a zvolilo nejhorší/nejabsurdnější z možných výkladů a nechá si doporučit správný postup od správního soudu. Za prvé upozorňuje na nekvalitu zákona, za druhé eskalací problému před volbou předchází snad ještě horší situaci, kdyby toto propuklo po volbě.
Zneklidňující je ovšem u pana blogera jeho ochota přijmout slepě jen jeden možný výklad zákona bez ohledu na jeho nelogičnost, když zjevně existují výklady další, logičtější.

Jakoby autor byl svou profesí poznamenán a programově hájí neobhajitelné. Zcela pozbyl na své cestě smysl pro spravedlnost, nebo v místě, kde je v zákoně možný i další výklad, má rozsáhlou slepou skvrnu. Výklad práva přizpůsobuje zájmu klienta s dostatečným kontem -chápu. Ale jednat tak i ve chvíli, kdy nemusí? Nerozumím.
10. 12. 2012 | 14:27

Pepa Řepa napsal(a):

skeptický
1 + 1 = 156 platí když si za jedničku dosadíte 69.
-----------------
Mně vyšlo 27. Kolik Vám, nadkolego?
10. 12. 2012 | 14:30

Analytik napsal(a):

stejskal 14:06
Někteří ješitové jsou velmi citliví na otevřený útok proti svému názoru a když nejsou schopni se obhájit nebo svého odpůrce alespoň znectít, zůstává tento konflikt zapsán navždy v jejich duši. A běda, jestli se naskytne příležitost odvety.
Když už jsme ve virtuálním kontaktu, co říkáte, pane Stejskale, snahám ministra spravedlnosti o zamýšlený postih lží v internetových diskusích pod blogy?
Kdo by asi pravomocně rozhodoval, čí názor je pravda a čí je lež? Bylo by možné podle takového principu trestat i autora blogu, pokud by prokazatelně lhal?
Předpokládám, že součástí trestu by byla konfiskace nástroje, kterým byl zločin spáchán, tedy PC!
To byste byl ale brzy bez práce - žádný PC, žádné diskuse. ;-)
10. 12. 2012 | 14:37

JAHA napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):
JAHA - Vy jakožto bezvýhradný obhájce právního paskvilu jménem zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi byste měl raději mlčet.

Zmiernit aspon ciastocne protipravne prisvojenie hmotnych statkov, ked uz moralne, osobne, ludske krivdy sa nedaju napravit, s tym nema problem ziadny normalne uvazujuci. Prave naopak, bol by za, aby uz davno bolo po tom.
10. 12. 2012 | 14:43

pamětník napsal(a):

Tak to vypadá, že vůbec nebylo žádnou tragédií, když při poplyšákové privatizaci ekonomové spěchali před právníky. V čele právníků viděli JUDr. Tomáše Sokola.
10. 12. 2012 | 14:47

on. napsal(a):

JAHA - ona je otazka, jak hluboko do historie by se meli krivdy napravovat. Mame vratit mamuty neandrtalcum?
Ale to je odbocka od tematu
10. 12. 2012 | 14:48

pamětník napsal(a):

JAHA:
Nesmysl, nejde o žádné zmírnění, ale církevní napakování se na úkor veřejnosti. Tady naštěstí nepřevládají pánbíčkáři jako na Slovensku.
10. 12. 2012 | 14:49

nazdar hodiny napsal(a):

čmm
Vyjádřením pana ministra spravedlnosti se konečně ocitáme zpátky v polovině sedmdesátých let, odkud jsme tak chtěli uniknout.
Ale "socialistická zákonnost" včetně prokurátorů Sokolů nás dostihává.

Nechte jakýkoli právní systém dostatečně dlouho nerušeně vyvíjet a dospějete na konci k všeobecnému plošnému zavření huby obyvatelstvu, úřadům pilně vyšetřujícím, co jste kde řekli atd. atd. atd.
Abychom si mohli v klidu popovídat, budeme si zase dávat schůzky někde v lese nebo u táboráku.

Podívejte se na fotografii toho člověka. Co mu roste z čela a jak vypadá dolní křivka jeho očních víček. Jestli máte někde starou lombrosovskou učebnici, dohledejte si to.

Dobráci, kteří se domnívají, že se to nestane, nebo že to přístí vláda zruší by se měli trochu poinformovat o britském libel law (klacku na všechny zbytečné kecálky), které mělo být za Cameronovy vlády poněkud uvolněno. Bylo?
A dohledejte si co znamená "gag order", příkaz mlčení, který je možné vydat jak jednotlivým novinám, tak sdělovacím prostředkům obecně. I nakladatelům, existují desítky knížek, které proto nevyšly.
Taková stará tradiční demokracie a země svobody slova.

V Německu vás zavřou i za to, že neumíte počítat do šesti miliónů.
Od začátku jsem byl pro zrušení slovních trestných činů, pro jejich potenciál kdykoli znovu nastolit totalitu.
Někdy musím z kredence vyhrabat knížku First freedom, kterou k tomu vydali někdy za tatíka pracujícího lidu Lyndona Bainese Johnsona.

Lidi si velmi rychle vybojovaných hodnot přestanou vážit a cyklus se rozběhne nanovo. Ti kteří si nakradli cítí potřebu utáhnout opratě, aby se nepoukazovalo na to, že jsou zločinci. A zástupy čerstvých plzeňských právníků už se řadí ve svých teflonových oblečcích, aby jim s tím pomohli.

Udržet rovnováhu, nevytvářet přetlak a zabránít cyklickému návratu záchvatů řezničiny nelze. Ani u těch pruských povah "maulhalten und weiterdienen", které jsou nám dávány za vzor.
Obrátí se to dovnitř a tlačí jim to na mozek.
Majdanky a Treblinky jsou výsledek.
10. 12. 2012 | 14:49

Čech napsal(a):

Když a kdyby, "....budeme tak cirka rok bez presidenta", píše Dr. Sokol, no a co, píšu já. Blahoslavení tak jako tak dál zůstanou chudobní tím čím chtějí a o věčnou slávu, o tu už dávno, ale opravdu dávno, nejde. Závěrem snad jen zbývá poznamenat že zákonodárství nené beletrie a jeho řeč má být jasná, ano je ano a ne ne, ne?
10. 12. 2012 | 14:51

Pepa Řepa napsal(a):

Wachet auf, ruft uns die Stimme
ne, že bych měl ambici dělat advokáta advokátovi, ale víte, že ten nenažranec "za které by nedostal mastně zaplaceno" dělá třeba špičková školení pro začínající advokáty. A osobně.
Z toho moc mastnoty na talíři není.

Jinak pláčete tady všichni na špatných hrobech. Za zmatlaný zákon nemůže ani Henych ani Sokol.
Jděte plakat do Sněmovny- lidušky práva- a nehledejte ducha u kozlíků Šikulů- co poslanec to právník- nehledejte logiku tam, kde žádná není.
Kde nic není, ani smrt nebere, Josífku, říkala babička.
10. 12. 2012 | 14:51

Huňáč napsal(a):

on.
jsem zcela za navrácení mamutů. ostatně se našly nějaké zmrzlé kusy tkání, které by mohly posloužit ke klonování.
na místě mnohých ministrů bych raději viděl tato milá, chlupatá, chobotem mávající zvířátka.
všechno, co přišlo po mamutech zrušit.
10. 12. 2012 | 15:02

on. napsal(a):

Zajimave, ze zakon 278/2012 Sb. vubec o volbe prezidneta neni ;)
Jde o zakon 275/2012 Sb. - zneni zde http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-275
Veta o kterou jde je tato - Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že druhý kontrolní vzorek vykazuje chybovost u 3 % nebo více než 3 % občanů podepsaných na petici, odečte od celkového počtu občanů podepsaných na petici počet občanů, KTERÝ PROCENTUÁLNĚ ODPOVÍDÁ CHYBOVOSTI V OBOU KONTROLNÍCH VZORCÍCH.

Podle me tohle jde intepretovat jen jednim zpusobem a to matematicky spravnym.
10. 12. 2012 | 15:08

Wachet auf napsal(a):

P.Ř.
Já také pana advokáta čistě osobně mám rád. Jelikož ale své slovní projevy rád vyostřuje jednosměrně až k absurditě, odpovídám mu nápodobně.
A taky bych rád, kdyby si tu pár právnických mozků uvědomilo, (včetně např. pana soudce Balíka) že důsledné uplatňování jimi hlásaných principů je sice učiní hezkými v očích vládnoucí třídy, ale lehce může přetáhnout péro drahých a složitých hodinek, kterými společnost je. Alespoň z právního hlediska.
10. 12. 2012 | 15:09

PgDn Franta Nebojsa. napsal(a):

Tak co pane JUDr Sokole .Kdy hodláte odletět do země zaslíbené?Kariera supr -lichvář ! To se jim tam bude moc líbit.
10. 12. 2012 | 15:19

alojz napsal(a):

citace:
"Tedy primárně má Ministerstvo vnitra k dispozici dvě čísla. Percentuální chybovost zjištěnou ze vzorku 8 500 podpisů a vypočtenou z tohoto počtu a číslo, ukazující chybovost zjištěnou ze vzorku dalších 8 500 podpisů, ale vypočtenou ve vztahu ke všem občanům podepsaným na petici."

Nikdy jsem neměl pocit , že právníci jsou inteligentní lidé, ale tohle:-)))
10. 12. 2012 | 15:23

stejskal napsal(a):

No, někteří ješitové určitě, pane Analytiku.

Jen jsem si říkal, jak by třeba pan Sokol poznal, že chce jeho služeb využívat (či proti němu ve sporu stojí) někdo, kdo se podepisuje jako Honza či Analytik :-)

Ten návrh jsem zatím nezaznamenal, ale zní úžasně (on vůbec pan ministr Blažek má celou řadu úžasných nápadů).

Že by vůbec, ale vůbec nikde nebyly diskuse? Svět bez diskusí je mým utajovaným snem :-)

Libor Stejskal
10. 12. 2012 | 15:32

on. napsal(a):

alojz - nejdulezitejsi jsou slova "na petici" $ 25, bod 6. Ty totiz uplne meni cely kontext. Sam si sypu popel na hlavu, ale kdo ma ty tlachy cist
10. 12. 2012 | 15:32

razdva napsal(a):

on
Osobně bych ty křivdy nechal odčinit ke stavu bratru tak z roku 1433 (kdy husiti pronikli, jak píše Wikipedie, až na Spiš).
10. 12. 2012 | 15:33

on. napsal(a):

$ -> §
10. 12. 2012 | 15:34

rejpal napsal(a):

Pepa Řepa
Nikdo ho přece neobviňuje, že ten zákon vymyslel. Ale postavil se dobrovolně a jednoznačně na stranu pitomosti proti rozumu za použití zaklínadla, že zákon stojí nad vším. Už se tady na toto téma v blogu vyjadřoval Pavel Hasenkopf, který byl jedním z těch, kteří ten zákon nahlíželi před schválením a docela v klidu přiznal, že ho tak absurdní interpretace nenapadla a proto neměl žádné námitky. To je férový argument, protože by napadla si jen ty ministerské úředníky, včetně ministra.
Není ostudou udělat chybu, děláme je všichni. Ale je ostudou chybu zarytě hájit.
10. 12. 2012 | 15:36

razdva napsal(a):

Na každý pád je roztomilé, když megalichvář (jednající podle platného zákona) ohrnuje nos nad pohraničníkem-zabijákem (jednajícím podle platného zákona).
10. 12. 2012 | 15:44

Hloupý Honza napsal(a):

P.Ř.

".. dělá třeba špičková školení pro začínající advokáty. A osobně."

Jestli je školí, že zákon č. 278/2012 je o volbě prezidenta tak chudáčci advokáti. Jinak jsem pro postavit za to panu Sokolovi pomník, nebo pověsit gobelín na letišti, taky s ptákem, nejlépe Sokolem skalním.


Roman Janoušek a Martin Roman prý taky dělají charitu, že by další adepti na gobelíny ?, ale na Ruzyni to pak bude vypadat jak na Perském tržišti.
10. 12. 2012 | 15:56

Ulrich napsal(a):

Tedy, pane doktore, to si asi děláte legraci. Tohle že je srozumitelný zákon? Takový blábol? Zákonodárci by se měli stydět. V zákoně ( míním samozřejmě problematické ustanovení § 25 odst. 6 věty třetí ) se píše o "chybovosti v obou kontrolních vzorcích". To jsou ovšem ( jak správněš uvádíte ve svém komentáři ) dvě čísla, nikoli jedno. Pak ovšem zákonodárce "zapomněl" uvést, jakou matematickou operaci má ministerstvo s těmi dvěma čísly provést. Prostě to tam není. Ze zákona tedy neplyne, zda se mají ta dvě čísla sčítat, průměrovat nebo třeba násobit. A to je zásadní vada. Zákon je šmejd. Mimochodem, problém neřeší ani důvodová zpráva, protože z ní není patrné, k čemu se vztahuje údaj 10% ( zda je to součet chybovosti obou vzorků, jak se domníváte vy a úředníci ministerstva, nebo zda je o náhodně shodnou míru chybovosti v obou vzorcích ). Autor zákonného textu by podle mého měl být potrestán. Přinejmenším by mu již nemělo být umožněno, aby ještě někdy prznil právní řád. Ministerstvo a případně soudy se samozřejmě o nějaký výklad pokusit musejí. A já jsem si téměř jist, že Nejvyšší správní soud se přikloní k tomu, co tvrdí většina veřejnosti, a sice že se má chybovost obou vzorků průměrovat.

P.S.: Podle mne se mýlíte i ve výkladu ustanovení § 25 odst. 6 věty druhé. To, co tvrdíte vy, je sice logické, ale neodpovídá textu zákona. Pokud bychom zákon vyložili důsledně jazykově ( jak žádáte ), pak by v případě chybovosti prvního vzorku nad 3% a druhého pod 3% měly být odečteny podpisy občanů v obou kontrolních vzorcích ( a to všech, ne jen vadných ), tzn. 2x8500, celkem 17 000.
10. 12. 2012 | 15:59

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

pane autore doktore,

úžasné, úžasné, úžasné !!! nemám jiných slov.

Takovéto blogy, to jsou ryzí hodnoty !!! Na těch můžeme demokracii stavět! Naše opory, ideové majáky našich kroků !
Co nějakej Lincoln, Lenin, Gottwald, Husák, Klaus, Galileo nebo zmíněný Newton! To jsou všechno nuly ! Vy buďte naším praporečníkem !!
Ovšem hned v závěsu je rejpal 09:20 :-).
10. 12. 2012 | 16:04

Pepa Řepa napsal(a):

razdva napsal(a):
Na každý pád je roztomilé, když megalichvář (jednající podle platného zákona) ohrnuje nos nad pohraničníkem-zabijákem (jednajícím podle platného zákona).
-------------
razdva kupředu levá
zpívat razdvatři
https://www.youtube.com/watch?v=9ejHtv62w6k
Ahoj Kájo, to byly časy,co?
https://www.youtube.com/watch?v=DGpnyH0H8uY
10. 12. 2012 | 16:08

Pepa Řepa napsal(a):

Hloupý Honza
Vy jste byl v Teheránu na tržišti?
Povídejte!
A buďte hodnej na pana advokáta. Přijde obálka s pruhem, Máňa podá dělení vařeček, vezme si Sokola a skončíte pod mostem.
10. 12. 2012 | 16:12

Honza II napsal(a):

Jak typické!
Uvědomělý antikomunista nezná elementární matematiku a vymýšlí si nějaké věci, které v zákoně prostě nejsou. Jednu věc tento obhájce pedofilů a korupčníků ve své logice úmyslně opomněl. V samotném zákoně se hovoří o počtu chybných podpisů občanů v obou vzorcích a ne o procentech. Tady je potřeba sčítat chybné podpisy! Já prostě nechápu, jak někdo může vůbec začít sčítat procenta. To by se přece pak musela zahledňovat i třeba dvě či lépe tři desetinná místa - a to zase není nikde zmíněno.
Stručně řečeno, když nám takovíto matematičtí diletanti něco současně káží o komunismu, tak je to nejspíše vše stejná snůška výmyslu a překroucenýc skutečností. Přece takovémuto člověku nikdo nemůže uvěřit snad nic, co píše nebo si jen myslí o komunismu, vlastně socialismu.
A je strašné, že nám tady nedávnou historii stále vykládá skupina polovzdělanců. V tomto je nejasnost zákona o prezidentskýc kadidátech velkým přínosem, protože konečně se i obyčejní (úspěšní) absolventi základní školy dokáží představit, jací hochštapleři jsou takovíto lidé. Jako by už nestčilo, že stejní lidé rozhodují i třeba o tom, která strana je a která není demokratická! Na jakých nealgoritmických základech tedy stojí naše slavná demokracie?
10. 12. 2012 | 16:18

skeptický napsal(a):

Docela by mne zajímalo,které lži by jim nejvíc vadily.

To by měla místní demoralizační komanda určitě utrum.
10. 12. 2012 | 16:24

pamětník napsal(a):

Pepa Řepa:
"Za zmatlaný zákon nemůže ani Henych ani Sokol" Není tak zmatlaný, jakým ho dělají různí henychové a sokolové.
10. 12. 2012 | 16:26

pamětník napsal(a):

on.:
10. 12. 2012 | 15:08
Přesně na procentuální chabovost v obou vzorcích poukazuji na všech blozích k tématu od začátku. Je top jako házení perel sviním.
10. 12. 2012 | 16:30

pamětník napsal(a):

Ulrich:
"Pak ovšem zákonodárce "zapomněl" uvést, jakou matematickou operaci má ministerstvo s těmi dvěma čísly provést. Prostě to tam není. Ze zákona tedy neplyne, zda se mají ta dvě čísla sčítat, průměrovat nebo třeba násobit." Ze zákona ne, ale z učiva pro základní školy ano. Percentuální chybovost v obou vzorcích jednoznačně je průměrná chybovost vyjádřená v procentech, žádný součin. Vy jste tehdy chaběl anebo základní školu nedostudoval?
10. 12. 2012 | 16:36

rejpal napsal(a):

pamětník
Zákonodárce měl zohlednit, že někteří vysocí hodnostáři v základní škole nedávali pozor. Někteří ani na právech (viz proslulé video s JUDr. Řápkovou). A to si kdekdo dělá srandu z nevzdělanosti někdejších dělnických ředitelů. V čem je rozdíl...
10. 12. 2012 | 16:41

Analytik napsal(a):

pamětník 16:36
Jistě jste se již setkal s omalovánkami pro malé děti. Mají k dispozici ohraničené bílé plochy a záleží jen na jejich vkusu a znalostech reálného světa, jakou barvu použijí a ve které ploše.
Sbírka zákonů je taková omalovánka pro právníky.
10. 12. 2012 | 16:46

skeptický napsal(a):

Tak jsem si to přečetl,a nejspíš jsem už v druhém odstavci našel pravdu.
Ale dočetl jsem to,blog dobrej.

To mechanické dráždění (zase nedokonalý návod)si musí každý dělat sám,nebo si na to smím někoho pozvat?
10. 12. 2012 | 16:53

Honza H. napsal(a):

Prohlašuji tímto, že nehodlám v současnosti ani v budoucnosti využívat služeb p. Sokola.

Nicméně musím uznat, že jeho znalost právnických kliček je fenomenální. Vysoudit z formulace "druhý kontrolní vzorek vykazuje chybovost u 3 % nebo více než 3 % občanů podepsaných na petici", že chybovost tohoto vzorku se má vztáhnout "k celému souboru všech podpisů na petici" může asi opravdu jenom právník.

Nicméně: Pokud bychom vzali výklad pana Sokola (s nímž jsem se opravdu zatím u nikoho jiného nesetkal), v praxi by nebyla vyřazena pí Bobošíková:

Chybovost 1. vzorku (dle p. Sokola i MV): 651/8500*100=7,659%
Chybovost 2. vzorku (dle p. Sokola): 977/56191*100=1,739%
Celková chybovost (dle p. Sokola): 7,659%+1,739%=9,398%
Počet platných podpisů (dle p. Sokola): 56191-9.398*56191/100=50910

Z toho je zřejmé, že p. Sokol hájí svůj vlastní - velmi originální - výklad, nikoli výklad ministerstva vnitra.
10. 12. 2012 | 16:56

rejpal napsal(a):

Honza H.
No, a pak se jich 911 vyřadí, protože jak bylo autorem řečeno, pracuje se s fikcemi, a podle jedné z nich si těch 911 napsala sama.
A je vymalováno
10. 12. 2012 | 17:04

jiřík napsal(a):

Jak autoři zákona, tak pan Sokol asi nic neslyšeli o statistické přejímce výrobků.
1.Napřed je nutné definovat co je to vadný výrobek, tj v tomto případě neplatný podpisa to jednoznačně. např musí být známo jméno, příjmení, rok narození ve tvaru RRRR.MM.DD , bydliště trvalého pobytu ve tvaru :
obec nebo městská část
jméno veřejného prostranství(ulice/náměstí nebo jméno části obce) ve tvaru uvedeném v registru UIR/ADR
číslo popisné
Data neodpovídající tomuto předpisu či neúplná budou chybná.
2. Stanovil se rozsah testovací dávky (8500) a limitní procento (3)
Pak se postupuje podle definice ztypu a způsobu přejímky - viz výběr z řady postupů na internetu - ten se definuje doo prováděcího zákona.
3.Stanoví se způsob identifikace neshod pro následné prověření určení neshosných podpisů pro případnou soudní dohru.
Potom není o čem diskutovat.
10. 12. 2012 | 17:06

Honza H. napsal(a):

rejpal
:-)
10. 12. 2012 | 17:07

Arnie napsal(a):

Pan slovutný ADVOKÁT tentokrát zvolil pro nás - obyčejný, nechápavý plebs, lehce žertovnou formu, ozdobenou obraty jako "..pro ty, postižené matematikou.." (čti, pro ty postižené normálním rozumem a obyčejným přemýšlením), apod.
A přesvědčuje nás o tom, že při čtení zákonů je nezbytné rozum odložit (advokátům to zřejmě problémy nečiní, dělají to zřejmě už od dob Dickensových).
V kombinaci se zákony, stvořenými našimi současnými zákonodárci je to vskutku výbušný koktejl.
Díky za poučení.

Jistěže pan autor názory v debatě nečte, tím se nezdržuje, za to se nic neplatí.
Vykopl míč a odešel.
10. 12. 2012 | 17:11

Franta S. napsal(a):

Píšete, že důvodová zpráva k zákonu říká:"...procentuálně odpovídá chybovosti v obou kontrolních vzorcích..."
Ale to jasně znamená procento dohromady, tedy součet počtu chybných podpisů v obou vzorcích na součet všech podpisů v obou vzorcích. Pro součet procent by se muselo výslovně napsat "součet" a to v citovaném textu nikde nemáte. "v obou" neznamená součet. Vidíte, co vidět chcete ale přesný výklad to tedy není.
P.S. nejsem matematik.
10. 12. 2012 | 17:29

český maloměšťák napsal(a):

nazdar hodiny
Lidi to ale nezajímá.
Začne jim to docházet až v té Trblince.
Až když je pozdě...

Ten poradox..kdyby pak na obhlídku tábora jezdil Don Pablo...ten je ale taky možná jenom zdánlivý.
10. 12. 2012 | 17:31

pamětník napsal(a):

Franta S.:
"Ale to jasně znamená procento dohromady, tedy součet počtu chybných podpisů v obou vzorcích na součet všech podpisů v obou vzorcích."
Ano. To se rovná také průměrné procento z obou vzorků.
10. 12. 2012 | 17:38

český maloměšťák napsal(a):

nazdar hodiny
A třeba si ten Don Pablo pouze říká " A jsme my tady snad, kurva drát, proto , aby se o nás lidé, co nás platí, hanlivým způsobem bavili a křivě nás vinili ? Anebo, kurva drát, jsme.............kurva drát, kvůli čemu tady vlastně jsme ? Hej - a kdo že nás to vlastně platí ?? A proč ???...hej, neutíkej,,,nebo na tebe vypustím sokoly , kurva drát ! "

Nebo tak nějak.
10. 12. 2012 | 17:43

zemedelec napsal(a):

Vážení.
Když se zamyslíme nad Koudelkovím výkladem nejen ústavy,podle mě je i tvůrcem některých zákonů a přisadíme pak Sokolův výklad,tak některým odborníkům stávají vlasy hrůzou.
10. 12. 2012 | 17:48

Franta S. napsal(a):

pamětník:
Ano. To se rovná také průměrné procento z obou vzorků.

Mě to přišlo tak jasné, že jsem to ani nepsal. Ale máte pravdu, takhle to pochopí i opravdu tupý advokát :-)
10. 12. 2012 | 18:16

pamětník napsal(a):

Franta S.:
Jste velký optimista. Nepochopí.
10. 12. 2012 | 18:27

buldatra napsal(a):

Pane Skeptický,

hen to mechanické dráždění bude asi variabilní.
Dle nátury a dle úchylky, či dle jiných kritérií..

Například, ne každého rajcuje bičík, nebo mechanický Falco fasciinucha se silikonovým povrchem, zkrátka mechanismy mohou být různé.

Kdyby to autor chtěl blíže specifikovat, obávám se, že by se do toho mohl zamotat a to právníci neradi.
10. 12. 2012 | 18:30

skeptický napsal(a):

Buldatra

Příjde na to.
Langschwanz asi půjde na odbyt víc,než Kurzschwanz.
Osobně mne to neoslovuje.
10. 12. 2012 | 19:03

Franta S. napsal(a):

pamětník:

Dobře, tak to zkusíme úplně jednoduše i pro velmi tupé advokáty.
Představte si, že máte skleničku s 30% alkoholem. Zvládáte? Doteď by to mělo být křišťálovější než křišťál. Ale teď pozor!!! Odlejeme z ní polovinu do druhé skleničky. A teď velmi zapeklitá otázka: V OBOU SKLENIČKÁCH je kolik procent alkoholu? 60? Není tady někdo kouzelník?
10. 12. 2012 | 19:08

slu napsal(a):

1) Ševče, drž se svého kopyta.
2) Divím se, že po tobě, ševče, ještě někdo chce opravit svoje botky.
10. 12. 2012 | 19:24

Honza H. napsal(a):

Franta S.

Ovšem pozor: 60% alkoholu je v obou skleničkách podle výkladu ministerstva vnitra.

Podle výkladu pana Sokola je v obou skleničkách 45% alkoholu:
U první skleničky p. Sokol počítá procento alhoholu v první skleničce, vztažené k první skleničce (tj. 30%). U druhé skleničky počítá procento alkoholu ve druhé skleničce, vztažené k obsahu obou skleniček (tj. 15%). Což je (prý) dohromady 45%.

To nic nemění na tom, že Váš příklad je logický a zcela pochopitelný.

Uspěje obyčejná logika u pana právníka?
10. 12. 2012 | 19:27

NIK napsal(a):

Kvíz pro matematiky i pro právníky:

Říkalo se mu kdysi "muž jediné věty". Kromě té jediné věty, kterou kdysi hlomozně pronesl, na něm totiž nebylo nic zajímavého. Nic jiného, kromě té jediné věty také nikdy nepředvedl. A to ani tehdy, když se díky této své jediné větě stal ministrem. A on se dokonce ještě později stal, díky tomu svému ministrování (tedy díky té své jediné větě), i "uspěšným" advokátem. Kdo to je?

PS.: A my bychom dnes mohli vyprávět zbrusu novou pohádku o tom Jak hloupý Tomík díky jediné větě ke štěstí přišel.
10. 12. 2012 | 19:48

Karel napsal(a):

A používá Sokolík k výpočtu svých odměn matematiky ?
10. 12. 2012 | 20:00

M. Mařík napsal(a):

Zákon je napsaný špatně a chraň bůh, aby si někdo dovolil takový zákon otrocky neposlechnout !
Podle logiky pana Sokola by musel každý člověk po přečtení následujícího zákona : "...a po přečtení tohoto zákona je každý povinnen neprodleně vyskočit z nejbližšího okna", opravdu vyskočit z okna nebo by jej, ubožáka, čekal spravedlivý trest od právníků typu pana Sokola za neuposlechnutí zákona.
Taky by mohl být zákon, že každý třetí obviněný musí být popraven. Příčí se to snad zdravému rozumu ? Samozřejmě, že příčí, ale právě jen tomu zdravému, že pane Sokole ?
10. 12. 2012 | 20:25

skeptický napsal(a):

Pan Pepa

Vy račte mít v rodině nějaké legální músli.Co je to ten khonchcípient?Nebo to spadá pod medicínu?
10. 12. 2012 | 21:35

tata napsal(a):

paní TUŽKA

CO dodat.
10. 12. 2012 | 22:03

Důchodce68r napsal(a):

V první chvíli jsem si pomyslel, že to chce klid. Jde přece o standardní projev standardní úrovně našeho vládnutí, zákonodárství, advokacie, atd. Po krátkém zamyšlení to vidím naopak. To už nechce klid.
10. 12. 2012 | 22:41

Yosif K napsal(a):

Jak rika sokolik - zakon je zakon, dokud plati, tak se musi doslovne dodrzovat!!!!!
Podivejte se treba jake zakony doposud plati v USA!!!!!
STRANGE AND FUNNY . . .53 Laws:
1. In Quitman, Georgia, chickens may not cross the road.
2. Before 1920, it was illegal for women in the United States to vote. When women’s rights advocate Susan B. Anthony tried to vote in the 1872 election, she was arrested and fined $100.
3. It’s illegal to ride an ugly horse in Wilbur, Washington.
4. In Mohave County, Arizona, if anyone is caught stealing soap, he must wash himself with it until the soap is gone.
5. First cousins may marry in Utah, but only after they’re 65 years old.
6. In North Dakota, no one can be arrested on the Fourth of July, a holiday that is commonly known there as “Five Finger Discount Day.”
7. In Tennessee, it is illegal for children to play games on Sunday without a license.
8. It is illegal in Tennessee for an atheist to hold office.
9. In Indiana, it is illegal for a man to be sexually aroused in public.
10. It is illegal in California to lick toads. Apparently, some people were licking toads to get high. Unfortunately, some people were being harmed by the toads’ poison.
11. It is against Michigan state law to tie a crocodile to a fire hydrant.
12. An old Colorado law states that a person mush have a doctor’s prescription before taking a bath.
13. Colorado law states that a man cannot marry his wife’s grandmother.
14. In Kansas, when two trains meet at a crossing, “both shall come to full stop and neither shall start up again until the other has gone.
15. A woman in a housecoat is forbidden to drive a car in California.
16. According to Minneapolis law, a person who double parks a car will be put on a chain gang with only bread and water to eat.
17. In Michigan, a woman’s hair belongs to her husband.
18. In Morrisville, Pennsylvania, it is illegal for a woman to wear cosmetics without a permit.
19. A man is forbidden to kiss a woman while she’s asleep in Logan County, Colorado.
20. In Challis, Idaho, it is illegal to walk down the street with another man’s wife.
21. Flirting in Little Rock, Arkansas, can land someone in jail for 30 days.
22. In Truro, Mississippi, a man must prove himself worthy before getting married by hunting and killing either six blackbirds or three crows.
23. There are still laws in Pueblo, Colorado, stating that it is illegal to grow dandelions.
24. A woman in Memphis, Tennessee, is not allowed to drive a car unless a man is in front of the car waving a red flag to warn people and other cars.
25. It is illegal for children under the age of 12 to talk on the telephone unless accompanied by a parent in Blue Earth, Minnesota.
10. 12. 2012 | 22:42

Yosif K napsal(a):

26. In Kalispell, Montana, children must have a doctor’s note if they want to buy a lollipop.
27. A representative from Oklahoma, Linda Larsen attempted to lower the divorce rate by proposing a law that would require the following before a marriage license would be issued: neither party should snore, at least one meal a week should be prepared by the non-primary cook, toothpaste should be squeezed from the bottom of the tube, pantyhose shouldn’t be left hanging in the shower, and the toilet seat should always be down when not being used.
28. In Eureka, Nevada, it is illegal for men who have mustaches to kiss women.
29. It is illegal in Waco, Texas, to throw a banana peel onto the street because a horse could slip.
30. In Texas, the Encyclopedia Britannica was banned because it contained a formula for making beer.
31. Pickles were outlawed in Los Angeles because the smell might offend people.
32. It’s illegal in St. Louis, Missouri, for a fireman to rescue a woman wearing a nightgown. If she wants to be rescued, she must be fully clothed.
33. Hartford, Connecticut, banned men from kissing their wives on Sundays.
34. Buying ice cream on Sundays was illegal in Ohio because it was thought to be frivolous and “luxurious.” Consequently, ice cream vendors would put fruit on top of the ice cream to make it more nutritious, creating the ice cream sundae.
35. A woman wearing shorts, a halter top, or a bathing suit to a political rally in Wheatfield, Indiana, could be charged with a misdemeanor.
36. In Lander, Wyoming, it is illegal for adults to take a bath more than once a month once the cold weather arrives. Children cannot take a bath at all during the winter.
37. According to Florida law, anyone who takes a bath must wear clothes.
38. Motorists in Milwaukee, Wisconsin, cannot park a car for more than two hours unless it is hitched to a horse.
39. Women in Whitesville, Delaware, could be charged with disorderly conduct if they propose marriage to a man.
40. In Kentucky, it is against the law to remarry the same man four times.
41. There is a law in South Carolina that allows a husband to beat his wife on the courthouse steps on a Sunday.
42. In Arizona, oral sex is considered sodomy.
43. In Arizona, a man may legally beat his wife once a month, but no more.
44. In Dyersburg, Tennessee, it is against the law for a girl to telephone a boy to ask for a date.
45. In Kentucky, a woman is forbidden to wear a bathing suit on a highway unless she is armed with a club or is escorted by at least two officers. The amendment says that the provisions of this statue “shall not apply to a female weighing less than 90 pounds or exceeding 200 pounds.
46. According to an Atlanta, Georgia, ordinance, “smelly people” are not allowed to ride public streetcars.
47. Massachusetts passed a law in 1648 that allowed a parent to put to death a stubborn or rebellious son. The law has been repealed by the legislature.
48. In Massachusetts, a person could be fined up to $200 for denying the existence of God.
49. In 1659, Massachusetts outlawed Christmas. According to state law, anybody observing Christmas would be fined five shillings.
50. In California, ostrich steaks are exempt from state sales tax.
51. In Lexington, Kentucky, it is against the law to carry an ice cream cone in a pocket.
52. Policemen are allowed to bite a dog if they think it will calm the dog down in Paulding, Ohio.
53. In Zeigler, Illinois, only the first four firemen to arrive at a fire will be paid.
10. 12. 2012 | 22:42

Yosif K napsal(a):

14. In Kansas, when two trains meet at a crossing, “both shall come to full stop and neither shall start up again until the other has gone.

Tohle vymyelel nejakej americkej sokolik:
V Kansasu proi setkani dvou valku na krizeni "oba valky musi zastavit a nesmi se rozjet dokud ten druhy vlak neodjede".

Na dodrzovani prisne dohlizi JUDR Falcon. Narusitele odstreluje na miste.
10. 12. 2012 | 22:46

rejpal napsal(a):

Yosif K
Položka 11 by měla být implementována do našeho zákonodárství okamžitě. Hrozí nebezpečí z prodlení
10. 12. 2012 | 23:24

rejpal napsal(a):

A 23 s malou úpravou na řepku by se též hodila
10. 12. 2012 | 23:25

Bob napsal(a):

Pane Sokol, docetl jsem Vas paskvil do konce druheho odstavce a dospel k nazoru, ze pujdu delat/cist neco uzitecnejsiho, protoze Vy jste se pri psani zrejme ukajel a nabadal jste k tomu i ostatni!
10. 12. 2012 | 23:42

dave_007 napsal(a):

Vazeny pane doktore.

Dekuji za objasneni Vaseho pohledu na vec.

Ano, mate pravdu: Zrejme je soukromym problemem kazdeho z nas, ze si stale jeste pamatujeme to zasadni pravidlo pani ucitelky z prvni tridy zakladni skoly: "Nelze scitat jablicka s hrustickami". Otazkou, zrejme na jinou diskusi, je, kam chodili na zakladni skolu nasi zakonodarci, kdyz o tom pravidle zrejme ani neslyseli.

Jak jste sam naznacil: Kdokoliv muze uzavrit nevyvazenou, pripadne nelogickou smlouvu, pokud najde protistranu. Tim dovetkem o protistrane ovsem davate najevo, ze nepovazujete za prilis pravdepodobne, ze by se nekdo takovy nasel.

Domnivam se, a zrejme nejsem sam, ze ten zakon o prime volbe prezidenta, je stejne nelogicky jako je nelogicka nevyvazena smlouva dvou stran. Ja uprimne verim, ze pravo by melo zachovavat alespon elementarni logiku a nesnazit se popirat realitu sveta v nemz zijeme.

Pokud se pravo zmenilo v soubor nelogickych, nepochopitelnych a ocas si i navzajem odporujicich pravidel, je spolecensky kontraproduktivni. Misto nastroje spravedlnosti pak zde mame onuci o kterou si kdejaky obejda otira boty a beznemu obcanovi jen komplikuje zivot.

Chtelo by to zacit znova a poradne. I to nas ucili ve skole hned zkraje.
10. 12. 2012 | 23:46

Alex napsal(a):

No já si tu diskusi přečetl až teď. To bych už asi nereagoval. Už to řekli téměř všichni. Jen se obává, že to bude jako se vším. pokud si autor přečte odezvu, zůstane chladným. koneckomců on defaktoupozornil(ve svém textu), kdože ho má číst. Pravověrný - jen a jen pravověrný. Takže váženi diskutující, Vy jste ti troubové,protože pan autor Vás upozornil - a Vy jste nedbali. On ví, že jeho rozum je v pořádku, Váš nikoli.
11. 12. 2012 | 02:52

pamětník napsal(a):

dave_007:
"Chtelo by to zacit znova a poradne. I to nas ucili ve skole hned zkraje." Ve škole nás učili procenta. Kdo je neumí, ať se tam vrátí se je doučit. V čele s JUDr. Sokolem a s Vámi.
11. 12. 2012 | 07:44

Yossarian napsal(a):

Sokole, urážet lidi s jiným názorem, než máte vy (to malé "v" není překlep) je hodné akorát tak komunistických soudruhů, ti to dělali stejně tak.

Zbytek vašich fantasmagorií ohledně osedlání matematiky ve prospěch "práva" a pokusy obhájit neobhajitelné, tj. naprostý rozklad zdejšího právního systému skrze diletantsky psané, děravé a "pro kamarády" psané zákony, na čemž máte vy osobně docela velký podíl, jsou jen důkazem vašeho naprostého odtržení od reality.

Apropos, naučte se česky, osobně nemám nic proti archaismům (byť nesprávně užitým), ale germanismy typu "percentuální" si schovejte pro své nevzdělané mafiaklienty, těm to možná bude imponovat.
11. 12. 2012 | 08:17

on. napsal(a):

dave_007
Pokud se pravo zmenilo v soubor nelogickych, nepochopitelnych a ocas si i navzajem odporujicich pravidel, tak jou dve moznosti:
1. Logika se neuplatnuje vubec -> plati cokoli (a zaroven neplati nic) -> anarchie
2. Logika se uplatnuje + odporujici pravidla -> je mozne dokazat cokoli (plyne z logiky) -> anarchie
Bohuzel anarchie pouze pro ty, kteri si ji zaplati
11. 12. 2012 | 08:23

Bořivoj Švarc napsal(a):

Pane doktore,
nad Vaším článkem musí výt nikoli matematik - pro Vás jakýsi exot, žijící mimo náš svět - ale každý, kdo absolvoval sedmou třídu ZŠ a úplně nezblbnul.
To, co ve svém článku říkáte čtu takto. Když parlament napíše do zákona, že 2+2 = 5, je věc křišťálově čístá, protože zákon hovoří jasnou řečí a matematika s tím nemá, co dělat. My právníci budeme postupovat dle zákona!!!
11. 12. 2012 | 08:28

Peleš napsal(a):

Pane Švarci
tohle ale nemůže člověka, který delší dobu sleduje výstupy advokáta Sokola překvapit. Tenhle pán je odborník na naše mafiánské právo, které mu vyhovuje. Dělá to co dělá tak dobře právě proto, že je pro něj formální přístup k právu alfa a omega. Patří do kategorie právníků, kterým chybí ta základní kvalifikace pro práci, v jeho případě je to smysl pro spravedlnost. Bohužel, není jediný na vrcholu pyramidy, který negativně ovlivňuje dění ve státě. Je jich tam nacpáno už jako sardinek, v mnoha případech bývalých bojovníků proti komunistům. U řady z nich ale vyvstává pochybnost, jak to s tím bojem doopravdy mysleli a zda jim neposloužil jen jako odpich pro jejich sice antikomunistickou, ale nikoli automaticky morální kariéru.
11. 12. 2012 | 09:17

matematik napsal(a):

Vzpomněl jsem si na starý vtip: Potopí se loď, na které je 50 právníků. Je to tragédie? NE, to je dobrý začátek. :-)
11. 12. 2012 | 09:20

on. napsal(a):

Jen aby se ignorace matematiky (jejiz soucasti je logika) neobratilo proti samotnemu Sokolovi. Zde je jednoduchy priklad.
Predpoklad: pes je bily a pes neni bily
1. pes je bily (plyne z predpokladu)
2. pes je bily anebo zabiti Sokola neni zlocinem (pravdive z 2.)
3. ale pes neni bily (plyne z predpokladu)
Dusledek: zabiti Sokola neni zlocinem (z kombinace 2. a 3.)
11. 12. 2012 | 09:33

on. napsal(a):

Pravda exituji parakonzistentni logiky, ale pochybuji, ze Sokol o necem takovem vubec slysel.
11. 12. 2012 | 09:48

zesosen napsal(a):

http://www.dooffy.com/cs/moudrosti-pana-wericha-aneb-102-vyroku-a-citatu-jana-wericha.html
11. 12. 2012 | 10:16

Starecek napsal(a):

O vyberu kandidatu
Vyber kandidatu je uzasna zalezitost o ktere lze publikovat, cvicit se v logice, matematice v etice, zamyslet nad tristnim stavem spolecnosti a jejich prestavitelu ci si proste prijemne zanadavat. To vsechno je neskodna diskuze. Jestli bude kandidatu o pet ci o sto vic na volbach nic nezmeni. Nekde vybiraji kandidaty tak, nekde jinak. Podstatna je pouze nasledujici vetsinova volba kde volici po prvnim kole stejne ponechaji maximalne dva kandidaty. Vzrusujici debata je ovsem prinosna nebot zvysuje obecne povedomi o volbe prezidenta
11. 12. 2012 | 10:29

on. napsal(a):

Starecek
ale tady nejde o vyber kandidatu. Me osobne jsou vyrazeni kandidati ukradeni. Jde o to, ze na zaklade podobne pochybnych a nelogickych praktik vam napr. mohou zabavit dum.
11. 12. 2012 | 10:37

Starecek napsal(a):

Yosif K
Studenti v Oxfordu se dozadovali sveho prava platneho od stredoveku ze maji narok pri zkouskach na pivo. Vedeni univerzity zase vystrachalo ze studenti maji povinnost nosit mec.
11. 12. 2012 | 10:41

Starecek napsal(a):

Matematika je velmi dulezita pro zivot, aby si clovek dovedl spocitat vse potrebne a nikdo ho neosidil. Jako ten obchodnik co rikal "Nakoupim za stovku, prodam za dve stovky a z tech dvou procent zisku jsem celkem slusne ziv."
11. 12. 2012 | 10:50

kl napsal(a):

Neuvěřitelný.
Tak nejen že nepochopil a domýšlí si nepsané v části se sčítáním procent. On nepochopil ani tu část a vymýšlí si nepsané, kdy to ty 3% chybovosti nepřekročí.
A to by právník měl chápat výrokovou logiku.
11. 12. 2012 | 11:02

kl napsal(a):

Co vůbec vede člověka k tomu, aby se takhle veřejně a dobrovolně po odborné stránce ztrapnil a odrazoval si potenciální klienty, když předvede nezvládnutí takto jednoduchého zákona??
11. 12. 2012 | 11:16

pamětník napsal(a):

Peníze.
11. 12. 2012 | 11:18

twardowski napsal(a):

Pane Skolol. Za cca 1000 Kc/hodina Vam osobne poskytnu zaklady matematickeho vzdelani. Budete se divit, co vse se naucite a jak se zmeni Vas pristup k realite.
11. 12. 2012 | 12:33

toska napsal(a):

V civilizovaných státech platí : Nad zákon je postavena morálka, chcete-li: dobré mravy. A pokud žijeme v demokratickém státě označujícím se jako republika, pak je tu ještě zásadní princip rovného přístupu všech k právům a tedy i k možnosti kandidovat na nějakou veřejnou funkci a toto základní právo nemůže omezit sebekřečovitější výklad dost zpackaného zákona sebedůležitějším úředníkem či advokátem...
11. 12. 2012 | 13:03

Dalibor Martišek napsal(a):

Při čtení tohoto článku jsem měl chuť vydat se do dnešní zimní čvachtandy jen v ponožkách a začala mě svrbět noha. Vzpomněl jsem si totiž na to, co říkával jeden můj jadrný předek: Nejraději chodím bos, když má bota uvízne v ř*t* nějakého hňupa...
11. 12. 2012 | 13:31

toska napsal(a):

Ještě něco mi došlo při pročítání diskuse pod článkem:

z vyjádření diskutujících je zřejmé, že vůbec netuší, že takto "logicky" jako autor advokát uvažují a rozhodují v tomto státě běžné soudy. Každý, kdo měl tu smůlu, že se dostal do pařátů české justice, tuto úroveň myšlení zná. Pro ty ostatní by to mělo být konečně důvodem k zamyšlení a zejména k činům, jinak se z toho současného svinčíku nikdy nevyhrabeme...
11. 12. 2012 | 13:34

skeptický napsal(a):

Právníci jsou kapitola sama pro sebe.

Podle Swifta jsou to lidé,kteří jsou od kolébky vychováváni k potírání pravdy.

Žijí z lidské mizerie,a nezřídka jsou její příčinou.
Pokud někde projde nějaká lumpárna,hned je prohlášena jako precedens pro další lumpárny.

Ze starých schopných právníků,kteří jsou už líní,či vypálení,se dělají soudci.Dneska se tam (v západních zemích)cpou smrkáči a smrkačky.(Z těch alespoň vyrostou metrákové bechyně,dobře jim tak).

Ať už žalobci,obhájci či soudci,všichni jsou trénovaní k nechuti k pravdě,a první niterný instinkt je ji obejít.
Nedokonalé zákony jsou jejich radost.

Kdyby jejich zájmem byla spravedlnost,nebo rychlé vyřešení sporu,byli by o žebrácké holi.Zrovna tak doktoři,kteří vás vyléčí,ztratili zákazníka.

Jonathan Swift, Gulliver's travels : díl IV.,kap 5 a 6

To je 300 let starý,takže dnešních se to zaplatpámbu už netýče.
11. 12. 2012 | 13:45

aplikace biocidu napsal(a):

Právníci a spekulanti se zase přemnožili.
11. 12. 2012 | 14:39

buldatra napsal(a):

Už samotné slovo právník je matoucí.
To Swift zapomněl napsat.
11. 12. 2012 | 15:48

rejpal napsal(a):

toska
Ale jen málokterý to vytrubuje do světa -:))
11. 12. 2012 | 19:48

Honza H. napsal(a):

Mám za to, že zákon je napsán velmi jasně. Pokud by nad nějakou formulací vznikla pochybnost, čekal bych, že snahou všech bude vyložit tuto formulaci ve smyslu "co tím měl zákonodárce na mysli".

Použil-li zákonodárce formulaci "počet občanů, který procentuálně odpovídá chybovosti v obou kontrolních vzorcích", je zcela jasné, co tím měl na mysli: "Chybovost v obou kontrolních vzorcích" nepochybně znamená "podíl chybných podpisů vůči všem podpisům".

Způsob výpočtu, který odpovídá záměru zákonodárce, je zcela nepochybný: Počet chybných podpisů v obou vzorcích děleno počtem všech podpisů v obou vzorcích, krát sto (aby to bylo v procentech).

A my si jen můžeme klást otázku, proč pan Sokol použil přístup, který záměru zákonodárce neodpovídá.
12. 12. 2012 | 04:40

skeptický napsal(a):

Buldatra
Už samotné slovo právník je matoucí...

Slovutný a ctěný pane nadkolego

Matematik to má přímo v názvu.
12. 12. 2012 | 06:39

rejpal napsal(a):

Honza H.
To je přesně ten "duch zákona", který tolik lidí odmítá uznat, že existuje.
Já se některým nedivím. jednak máme zákony u nichž lze záměr zákonodárce rozeznat jen stěží(to cv lepším případě). A pak také řada lidí ve veřejné službě (včetně zákonodárců samotných, presidenta i ministrů) od dodržování zákonů ráda abstrahuje, a v případě přistižení hledá krkolomné právní kličky na svou obhajobu. Což by tak snadno nešlo, kdyby se ten duch aplikoval.
12. 12. 2012 | 07:33

Pepa Řepa napsal(a):

skeptický
dřív se říkalo Každá k.áva, dělá práva.
To já říkat nemůžu, přišla by obálka s pruhem a nikdo z příbuzných i kamarádů by se mnou nemluvil. Jsou to sice štěnice, ale jděte k soudu bez nich.
Jo jo to byly časy, když se chodil hrát do tělocvičen kolem Štěpánský fotbálek, že autore.Dneska se jen honí prachy.
12. 12. 2012 | 07:44

EVŽEN napsal(a):

TWARDOWSKI:
Pan Sokol se nebude divit a Vaše lekce navštěvovat nebude, protož on to nepotřebuje. Pro něho platí, že 3+5=35 a pokud se to někomu nezdá....
Žijeme, bohužel, v zemi, kde se stalo cosi, co snad ještě nikde na světě: Poslanecké "zákony" se nadřazují´zákonům přírodním.
Nikdo z Česka už nemůže kritizovat nic, co se kdekoli stane. Žádná lidská práva někde v diktatuře, žádná nesvoboda: v Česku bylo všem občanům odepřeno právo na zdravý rozum. Myslím, že ANI BAŠÁR ASAD BY SI NEDOVOLIL TVRDIT, ŽE 5+5=25
12. 12. 2012 | 08:37

rejpal napsal(a):

EVŽEN
Co když je všechno jinak? Co když vláda kromě řady jiných provedla i reformu algebry, kerá měla být zveřejněna až na jaře 2014 a nějaký nediskrétní zasvěcenec to nechtěně prokecl.
Když totiž vezmete délky volebních období tří posledních vlád, pak - pokud tato vláda dožije svého konce v létě 2014, máme to 4 roky. Předchozí vláda tu byla si rok, ta před ní zaokrouhleno 2. Když ty hodnoty sečteme a uděláme průměr, vychází nám, že volební období trvá 7 let. Tahle reformovaná algebra má navíc tu výhodu, že v roce 2017 už tu bude tahle vláda 7 let, a průměr se tudíž zvýší na 10, a volit se půjde teoreticky až v roce 2020 (prakticky ovšem nikdy).
12. 12. 2012 | 08:50

skeptický napsal(a):

Nadkolega původně Josífek

Jde to i bez soudů.Nemám žádných žijících nepřátel.
Hlavně na přátele bacha.
12. 12. 2012 | 08:58

Pepa Řepa napsal(a):

skeptický
Nemám žádných žijících nepřátel.
To si myslel Mrázek-možná-taky.
12. 12. 2012 | 09:15

skeptický napsal(a):

Pan Pepa

No právě.
12. 12. 2012 | 09:19

Mac napsal(a):

hmmmm....

označit lidi s jiným názorem za masturbanty ukájejícími se nad erotickými časopisy.....hmmmm...... no, od Sokola se asi nic moc jiného nedá čekat....

a jeho mindrák z matematiků možná plyne z prozření, že hlavní rozdíl mezi matematiky a právníky je ten, že ani všichni matematici dohromady neškodí tolik jako jeden sokol
12. 12. 2012 | 18:02

aaa napsal(a):

Pan Sokol může sloužit k pobavení stejně jako pan Henych. Paragraf 25 odstavec 6 říká cituji"...Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že druhý kontrolní vzorek vykazuje chybovost u 3 % nebo více než 3 % občanů podepsaných na petici, odečte od celkového počtu občanů podepsaných na petici počet občanů, který procentuálně odpovídá chybovosti v obou kontrolních vzorcích..." Nikde neobsahuje tvrzení že "Tahle dvě čísla sečte" viz Sokolova matematická ekvilibristika.

Pánové právníci opět dokazuji, co je právo za pavědu a jaké produkuje úžasné myslitele.
12. 12. 2012 | 21:15

JAHA napsal(a):

Karel napsal(a):

A používá Sokolík k výpočtu svých odměn matematiky ?
10. 12. 2012 | 20:00

Oni, advokati a pravnici maju uz vopred prichystany vzor, ako to pocitat. Uz len do vzorca dosadzuju cisla. Samozrejme, ze ten vzorec si dali pripravit "vyjicimi matematiky", aby bol jasny a presny. Velmi dobre vedia, ze keby si pocital kazdy pravnik sam, tak u kazdeho pravnika by bolo najmenej 5 pravnych nazorov, ako to vypocitat. A to by sa nam z toho pravnici mohli i zblaznit, ze? (alebo sa to uz stalo?).
13. 12. 2012 | 10:21

Hexi atyptsu napsal(a):

Nejvyšší správní soud potvrdil platnost normální logiky (navzdory ministerstvu vnitra i panu Sokolovi.)

Volba jede dál. Bude výt pan Sokol?
13. 12. 2012 | 11:48

EVŽEN napsal(a):

Tak vidíte, pane Sokol, ukázalo se (13.12.). No aspoň že nejsou všichni právníci jako Vy. Ale že vůbec někdy někdo mohl tu zhovadilost stvořit je tak jako tak hrůza a Česko se tím řadí na samotné dno.....
13. 12. 2012 | 12:49

Mac napsal(a):

no, Sokol, dostali po šlapkách, co? Jdou si koupit nějakej erotickej časopis a pořádně se nad ním vymasturbujou, Sokol. Možná, že se jim potom v té arogantní kebuli udělá trošku místa i na elementární matematiku.
13. 12. 2012 | 13:22

Honza H. napsal(a):

Nejvyšší právní soud se zastal logiky:

"Jakkoli Nejvyšší správní soud uznává, že výklad provedený v projednávaném případě Ministerstvem vnitra je z čistě jazykového hlediska možný, nemůže obstát při použití ostatních výkladových metod."

"Pro správný a funkční výklad právní normy (jejíž formulace není zcela jednoznačná a nevylučuje tedy výklady alternativní) nepostačuje toliko znalost jejího přesného znění, nýbrž je zapotřebí toto znění vykládat v souladu s účelem dané normy, s jejím systematickým začleněním, je nutno hledat její logické opodstatnění (...)."

Pan Sokol by si, myslím, měl toto rozhodnutí zarámovat.
13. 12. 2012 | 13:22

rejpal napsal(a):

Honza H.
sláva, správní soud uznává, že existuje "duch zákona" a že jím, nejen suchou literou, je třeba poměřovat výklad zákona.
V normální zemi by ministr vnitra po takové blamáži balil kufry. Ne proto, že se to stalo v jeho resortu, ale že se v té kauze ještě aktivně angažoval (no, on tam nikdy neměl nastoupit, ale stalo se...)
13. 12. 2012 | 13:56

EVŽEN napsal(a):

Rejpal:
V normální zemi by nemohla existovat prakticky žádná z místních vlád, co jich tu jen bylo. Dám basu Kozlího mléka tomu, kdo dokáže jmenovat aspoň jednoho NORMÁLNÍHO exministra.
13. 12. 2012 | 14:33

Honza H. napsal(a):

rejpal

Ministrovi vnitra bych to moc nezazlíval. Hlavní odpovědnost leží na příslušném odboru, zejména na jeho řediteli p. Henychovi. (Z jeho dnešního vyjádření se zdá, že je nepoučitelný.)
13. 12. 2012 | 14:46

juvel napsal(a):

Na základě těchto souvislostí se nelze divit tomu, že mnozí lidé považují způsob myšlení, přístup ke spravedlnosti a právu, který zde předvedl p. Sokol, za mnohem nebezpečnější, než je přítomnost KSČM v naší politice.
13. 12. 2012 | 16:04

Antroid napsal(a):

Čekám, kdy ohýbač práva zaskřehotá omluvu všem, které napadl za to, že si dovolili použít mozek. Za nesmyslné ohýbání triviálních výroků by měl vrátit diplom. Pro práci, kterou vykonává, jej beztak nepotřebuje.

Čekám, kdy pan Henych rezignuje pro neschopnost používat mozek a alibismus. Anebo jej nadřízení, kteří tuto schopnost dosud neztratili, vyrazí.
13. 12. 2012 | 16:46

queribus napsal(a):

Vy všichni, co se tady obouváte do matematicko/"právních" názorů/vývodů slovutného a patřičně svými klienty vysokým palmáre (či jak se to jmenuje) oceňovaného advokáta JUDr.T.Sokola evidentně vůbec nedoceňujete, že jeho "klient" JUDr.Henych se svou osobitou invencí zasloužil o jedinečný úspěch české "právní matematiky". Teď jde hlavně o to, aby příslušný (byť ne plně rigorózní) postup "integrovaného součtování/průměrování" uplatněný MV ČR (byť dnes drtivě zkritizovaný NSS ČR) pronikl vně ČR (a určitě též do bruselského centra EU, oplývajícího stovkami obdobných originální invencí obdařených jedinců). Tím tento postup razantně vstoupí do co nejširšího povědomí, nejspíše jako "Henychův průměr" nebo třeba "Henychův-Sokolův operátor". Světová statistika tak bude obohacena (vedle průměrů aritmetického, geometrického, harmonického, kvadratického a jiných speciálních případů obecné střední hodnoty nějakého celočíselného řádu) o nový, jedinečný nástroj průměrování, který je (téměř) nezávislý na rozsahu statistického vzorku a může vést dokonce k zápornému výsledku (i když je počítán toliko z nezáporných čísel). Tuto unikátní vlastnost žádný z předchozích, tuctových, obyčejných průměrů nemá..... Bude to současně intenzívním podnětem pro rozsáhlý další teoretický výzkum o vlastnostech průměrů, který započal již před asi 150 lety Oskar Xaver Schlomilch..
13. 12. 2012 | 17:24

pamětník napsal(a):

queribus:
Doufám, že přínos JUDr. Henycha docení především orgány činné v trestním řízení, trestní oznámení již bylo podáno.
13. 12. 2012 | 18:36

mik napsal(a):

Dobra pane advokate nechme matematiku matematikou a jak zduvodnite to ze nezavisli kandidati museli shanet 50000 podpisu a kandidati dosazeni stranami toto nemuseli a ted dalsi vec komise na scitani hlasu mely byt sestaveny vcera podle zakona...obsem samotne ministerstvo doporucilo aby se pocakalo jak rozhodne soud o dalsich kandidatech tak bud nejaky zakon plati nebo neplati,,,pochopitelne chapu ze ministerstvo volilo mensi zlo protoze je jasne ze kdyz by komise na scitani vcera byly sestaveny a dnes soud vratil do voleb Bobosikovou tak ta by mohla podat zalobu CR byla vsem zapadnim zemim pro smich pred 5 lety a vsechny media taky tenkrat napsaly ze je znovuzvoleni Klause pro CR nestestim a ted bude tedy co ? Soud podle me udelal chybu v dane situaci mel bud zkontrolovat vsechny podpisy pokud tedy uz uznal Bobosikovou tak by se jednalo o nejakych 100000 podpisu u Dlouheho a Okamury a tato kontrola by byla zcela jiste levnejsi nez soudy a odklad voleb nebo pak pripustit odchylku a onech chybejicich 1000 hlasu kazdeho kanditata proste zahrnout do statisticke chyby nemuslim si ze by Dlouhy ci Okamura mohli nejak vyrazne uspet pri volbach jina vec je ze by asi sebrali hlasy tem nebo tomu koho si preje na Hrade videt Klaus a jeho parta Klausovo prohlaseni ze pri vitezstvi nektereho z kandidatu ( pochopitelne alibisticky nerekl ktereho ) by to bylo pry na emigraci ...a kam meli emigrovat lidi po jeho zvoleni ?? Dalsi ostuda ktera jen ukazuje proc je CR po 23 letech od revoluce tam kde je,,,,
13. 12. 2012 | 20:01

PIM napsal(a):

Obhajovat ten absurdní výklad zákona by se dal keště obhajovat takto:
Zákon požaduje pravé podpisy. Předkládat na petici podpisy neexistujícíh osob, duplicitní apod. je protizákoné. Zpracování každého vzorku stálo cca půl milionu korun. Pokud je chybovost prvního vzorku tak vysoká, že musí být zpracován i druhý, mohl zákondárce "pokutovat" takového kandidáta "progresivním zdaněním", tak, že se více chyb započítává nelineárně.
Kandidáti se měli předem lépe seznámit se způsobem zpracování. Měli buď lépe kontrolovat získané podpisy (mohli vyžadovat čitelnost, mohli eliminovat duplicity a mohli požadovat dobrovolné předložení OP ke kontrole TRVALÉHO bydliště). Nebo měli nasbírat dostatečnou rezervu.
Na druhou stranu to nezvládl ani zákondárce, takovou chybovost asi nečekal. Je nejspíš důsledkem velkého požadovaného počtu podpisů. Otázkou ovšem je, kolik by prošlo ještě kurióznějších kandidátů, kdyby byl požadovaný počet třeba o řád menší.
13. 12. 2012 | 20:14

MIC napsal(a):

Ale tak tady pana Sokola nekamenujte.
Je, pravda, úsměvné, že i když samotný text zákona zjevně vůbec nepochopil, což je u právníka trochu zarážející (jinak by nemohl plácat pitomosti jako "...v druhém případě se kontroluje 8500 podpisů, ale základem pro výpočet podílu případných chybných podpisů není 8500 podpisů, ale všechny podpisy na petici"), tak se i přesto snaží provést jeho výklad.
Ale jinak přece o nic nejde, podobných magorů máme bohužel všude plno.
14. 12. 2012 | 08:59

skeptický napsal(a):

Vůbec myšlenka ,že by paní Vomáčková na sekretaríátu zkontrolovala 150 000 podpisů je na hlavu.Já bych každému zkontroloval nanejvýš deset,a vyšlé procento chyb pak aplikovali na celek.Hlavně to číslo musí vypadat přesně.
Tady bych trochu přidal,tady ubral,jak se hodí.
Žasnu,že je to nenapadlo.

A pak bych tam hodil tak okatě blbou formulku výpočtu ,že se na ni všichni vrhnou,nějaký úřada bude sice pro smích,ale lid nakonec dostane satisfakci,soud moudře rozhodne,a dál se nešťourá.

Konec dobrý,všechno dobré.

Teď se budeme těšit na americké ojetiny.Hlavně servis.Před čtyřiceti lety stál šroubovák 2000 dolarů.
14. 12. 2012 | 14:30

Ušák napsal(a):

Pane Sokole, něco mi nejde do hlavy. Proč jste aplikoval svůj vlastní výpočet, který svou složitostí možná i převyšuje základní matematické znalosti většiny laiků, kterými zároveň prakticky v každé druhé větě tak opovrhujete? Tak tedy ano, matematika se při výkladu zákona použít musí, i přes Vaše tvrzení, že nejde o matematický příklad. Pokud tedy přistoupíme na matematický výklad (sám ho uvádíte), je pro mě naprosto nepochopitelná Vaše argumentace obhajující překročení 100% neplatných hlasů. Až algoritmické konstatování o použití saturace nemá v tomto zákoně sebemenší oporu.

Otázka mimo: Do jaké míry lze využít data z modelu předpovídání klimatických změn, který ve výsledku někde obsahuje záporné množství vody?
14. 12. 2012 | 16:50

vasja napsal(a):

Z pana doktora Sokola vyšlo Bůůůůůůů a tady se otiskne takhle dlouhej traktát.
Zajmavý. To dělá nějaká mašina?
15. 12. 2012 | 08:47

Tereza napsal(a):

Prostě vám sokol řekl že vládne spoudcokracie a je jedno že zákony a rozsudky odporují zákonům fyziky a logiky. Cinkali jste klíči???
15. 12. 2012 | 10:08

vlada511 napsal(a):

Pan Sokol správně psal kupecké počty... Ty ale právníci nemusí uznávat, mají už svou logiku (matematickou u přijímaček na práva neuznávají) a nyní mají i svá pravidla, která odporují selskému rozumu. Pak se divíme, že zákony lze interpretovat libovolně. Asi to někomu vyhovuje - "právo" určuje, kolik je jedna a jedna, nechoďte prosím vás na nás s nějakou matematikou.
15. 12. 2012 | 17:49

Ferda napsal(a):

Když už jsme tu u těch přijímaček, vzpomínám na tu dobu 70. let jak se dělaly přijímačky na VŠ a zeména PF. Pro mého spolužáka ze SŠ to nebyl žádný problém, tatínek zařídil, i když na SŠ se ho bála třídní vyzvat k tabuli a témata prověrek dostával předem. To jen na okraj k názorům pana JUDra. A procento chybovosti? To s touto osobou už nemá nic společného. Tady jde o smlouvu, jak píše pan doktor, neikoliv o procento chybovosti. A jestliže ve druhém vzorku se měřilo k celkovému počtu podpisů na petici, proč úředníky na MV tolik překvapila jiná čísla u druhých vzorků? Není tam toho zmatku nějak moc?
20. 12. 2012 | 08:55

kovak napsal(a):

Pane Sokole, Vy vlastně souhlasíte s tím panem ředitelem odboru z MV, co v televizi tvrdil "Ale my nemůžeme na výpočet aplikovat matematické zákony, když je to problém právní". A přitom, když už chcete právnicky zašmrdochat poměrně jednoduché kupecké počty, proč neaplikujete to právo důsledně? Kde je právně definováno, co je podpis, vlastnoruční podpis apod.? Tento pojem, prostému lidu vcelku jasný asi jako procenta, je možno právnicky zpochybnit mnohem více a složitěji, než nějaké kupecké počty. A je vůbec jasné, o volby jakého prezidenta jde? Zákon mluví o "prezidentu republiky", ale neříká jaké republiky ?! Co když zákonodárci mysleli třeba Kazachstán?
Že je to nelogické? Ale pane doktore, to není problém logický, ale právní!
05. 01. 2013 | 23:32

using viagra napsal(a):

To be used as ordered. http://orderonlineviagra.org order online viagra Sig. Use as a spray. formed. This is also true of other compounds, http://cialis-generic-online.net online cialis Liquor Hydrogenii Dioxidi. While hydrogen dioxide, ence to the Alphabetical Summary or the Index, [url=http://orderonlineviagra.org#1,45869E+33]order viagra no prescription[/url], Acida. Acids. Practically all acids decompose, dium glycerophosphate and the potassium, [url=http://cialis-generic-online.net#6,86137E+70]online cialis[/url], water is added to an alcoholic solution of a, Massae Ferri Carbon gr. iii <a href="http://orderonlineviagra.org#86258">viagra usa</a>, the spirituous one, when no untoward result, double salt. <a href="http://cialis-generic-online.net#90928">cialis overnight</a>, with the tincture of iodine of the old,
16. 01. 2013 | 03:07

DennisKr napsal(a):

Everything else is ultimately only details -- important details, but variants on this theme. index.php is the controller, the menu program determins what the "current page" is, and bunches of occasions get fired in the act of building that page. Plugin modules can hook in to those occasions and modify the workflow/supply additional info/etc. That is also part of the reason so many Drupal resources center on making modules. Without modules, Drupal does maybe not really DO anything other than say, 'Somebody asked to get a page! Does it exist? No? OK, I will serve up a 404.'

<a href="http://billysrereebiz.com">Corro</a>

[url=http://billysrereebiz.com]lolz[/url]
25. 02. 2014 | 22:42

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

[url=http://somepaydaylounz.com]mr fitz[/url]
26. 02. 2014 | 17:46

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy