Sociální karta jako stigma a tunel.

01. 05. 2011 | 18:47
Přečteno 5348 krát
V posledních dnech se snaží představitelé ministerstva práce a sociálních věcí přesvědčit veřejnost o prospěšnosti zavedení tzv. sociální karty. Jedná se o jakýsi hybrid mezi klasickou sociální kartou, která je ve světě používaná k identifikaci nároků a bankovní platební kartou. S laskavým svolením JUDr. Jana Hutaře použiji některé argumenty k osvětlení zásadního odmítavého stanoviska k tomuto projektu.

Podle ustanovení § 4b zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce ČR, je sociální karta veřejnou listinou, obsahující identifikaci jejího držitele, a je průkazem TP, ZTP nebo ZTP/P podle zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Sociální karta má mít tyto funkce: identifikační - pro účely průkazu oprávněné osoby; autentizační – pro účely ověření oprávněné osoby ve vztahu k jednotnému informačnímu systému práce a sociálních věcí; platební – pro účely sociálních dávek a dávek v nezaměstnanosti.

Je zcela nepřijatelné, aby jakýkoliv identifikační doklad umožňoval sledovat platby, místa, částky i strukturu zboží či služeb, které byly kartou placeny. Sociální karta v tomto pojetí je prakticky očipováním lidí, je nástrojem, umožňujícím nejhrubší porušování soukromí. Je v rozporu s ustanoveními Listiny základních práv a svobod, zejména s čl. 1 o svobodě a rovnosti v důstojnosti a právech; čl. 3 a čl. 4, podle nichž povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. Mezi ně bezesporu patří svoboda a rovnost důstojnosti, právo na ochranu důstojnosti a dobrého života, ochrana před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života a právo na ochranu před neoprávněným shromaždováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. Je evidentní, že zavedení sociální karty tak jak je navrhováno, je v rozporu s rovnými právy občanů i ve smyslu čl. 10 Listiny a čl. 4, zakazujícím zákonnou úpravu, která by porušovala základní práva a svobody.

Již samo zavedení sociální karty nutně znamená stigmatizaci jejího držitele (viz v diskusích velmi často používaný pojem „socka“). Držitel karty bude nutně, přinejmenším v části společnosti dehonestován – „i platit za něj musí úřad“. Taková osoba bude považována za osobu méněcennou, neschopnou života za podmínek, za nichž žijí a s penězi nakládají ostatní lidé?! V této souvislosti je třeba zmínit skutečnost, že osoby se zdravotním postižením potřebují pomoc společnosti nikoliv proto, že by se vyhýbaly práci, ale proto, že vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny zvládat bez pomoci některé životní situace. Zpravidla si tuto situaci nepřivodily samy, a tudíž i jejich dehonestace prostřednictvím podivných karet je nepřípustná a slušný stát jí nedělá.

Zavedení sociální karty, jako platební karty a její správa budou bezpochyby finančně velmi náročné. Podle návrhu má být používána mimo jiné k výplatě příspěvku na péči, rodičovských dávek, ale i dávek v nezaměstnanosti. Podíváme-li se na měsíční pohyb v této oblasti, např. v průběhu měsíce března 2011, bylo na úřadech práce nově zaevidováno 49 463 osob a z evidence úřadu práce odešlo celkem 68 597 uchazečů. Bylo by tedy vydáno 49 463 nových sociálních karet a odebráno 68 597. Obdobný pohyb je u příspěvku na péči, či u rodinných dávek. Software těchto karet a platby bude spravovat vybraný bankovní dům. Lze předpokládat, že držitelů těchto karet může být více než jeden milión a měsíční objem prostředků se bude pohybovat kolem 30 mld. Kč. Předkladatelé zákona navrhují, aby poplatky z bankovních transakcí si platili klienti z přiznaných sociálních dávek.

Je to skvělý kšeft. Zákon nařídí občanům provádět platby u konkrétní banky a ještě jim nařídí, aby si výdaje z bankovních operací zaplatili sami. To je dokonalá sociální politika, pouze příjemce pomoci není potřebný občan, ale bankovní svět.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

karel napsal(a):

www.neo2011.cz a důsledný vzdor proti současným politickým zločincům, kteří rozkradou vše, co lze i naši budoucnost penzí a soc. dávek!!! Koalice zločinu, proti němuž slibovali boj! Čeští političtí pokrytci!!!
01. 05. 2011 | 18:58

Duroy napsal(a):

Nic nového, jen pokračování a prohlubování bankovního socialismu...
01. 05. 2011 | 19:04

Rumcajs napsal(a):

Nemám to ve zvyku pane Kráso, ale kůli Vám udělám vyjímku a hodím to sem ještě jednou.

Sobotka dal na sociální výdaje v roce 95...354 mld.

Kalousek,ten nepřítel sociálního státu dal v roce 2009...523 mld.

A k tý kartě. Božínku, vy teda děláte vyrvál kůli ptákovině. Tak si představte, že já musím dávat uzávěrky na rejstřík a kdejaký blbec si tam o mě najde všechno. Dokonce i to, jestli se vyplatí mi unést dítě, nebo ne.

A to tady spousta socek vymejšlí majetková přiznání, což považuju za mnohem větší zásah do soukromý, jak nějaká blbá karta.

Už se konečně vzpamatujte Kráso a přestaňte vřískat kůli každému prdu.
01. 05. 2011 | 19:24

Carlos V. napsal(a):

Pane Kráso, co proboha vyčítáte minstrovi z Ministertva pro blaho bank a jejich dodavatelů ?

Nejdřív penzijní fondy, teď přímo banky. A to Drábek neopominul zdůraznit, jak bude pro finanční sektor skvělé, budou-li na trhu velcí instutuciální investoři - fondy. Zřejmě bude koho drbat.

A te'd platební karty ... pro příjemce dávek, invalidy, možná i pro důchodce. Máte pravu, to bude obrkšeft.

Akorát nevím proč se to ministersvto vlastně ještě oficiálně nepřejmenovalo. Už vím - z důvodu šetření na dopisních papírech. Chvályhodné.
01. 05. 2011 | 19:25

Občan napsal(a):

Rumcajs, když vidím ty hrubizny, co jimi pravidelně "šperkujete" své příspěvky (věcnou úroveň vůbec nekomentuji, ta se pohybuje v záporných hodnotách), tak se děsím toho, že by něco takového působilo v subjektu, který se zapisuje do Obchodního rejstříku.
A vzhledem k četnosti Vašich příspěvků v úřední době a Vašemu pravidelnému mizení mezi 15. a 16. hodinou mám stále silnější pochybnosti o tom, že byste podnikal.

Sobotka v r. 1995 nedal na sociální výdaje nic, neb nebyl ministrem financí. To tam ještě šafářoval Kočárník.
Takže, co takhle přestat lhát, chlapče? Zejména v tak závažných věcech, jako je okrádání zdravotně, sociálně a jinak postižených.
01. 05. 2011 | 19:34

Carlos V. napsal(a):

Rumcajs : Já ti s těma majetkovejma přiznáníma nevím. Leta jsem byl proti, důvody dobře chápu.

Ale znám těch českejch podnikatelů dost. Obzvášť za poslední dobu se mi dostalo do ruky dost - jistě neofiko - informací o pár šíbrech.

Ničeho se tak nebojej, jako majetkovejch přiznání a zrušení anonymních akciovek.

Jistě, zastaví to jen menší ryby. Protože řešit se dá všechno, ale cena pořízení a udržování struktur, Hong-Kong/Panama/Dominika nebo aspoň Kypr či Gernsey prostě není zanedbatelná, žere to čas atd... A pořád jsou prachy někde venku a pronajímej si pořád svůj barák.

Ještě trošku upravit legislativu. Občas drží podíl v s.r.o. koníček a smlouvy o převodu na anonymní a.s. (či Honk Kong) jsou podepsané bez data v šuplíku. zde by šla udělat úprava podobná jako při převodu nemovitosti.
01. 05. 2011 | 19:38

Občan napsal(a):

To CarlosV.:

Ono to bude mít nejspíš ještě jeden aspekt - podporu vybraných obchodních řetězců.
Chodíš nakupovat do místní sámošky a ne do Globusu nebo do LIDLu? Prásk - odebereme část dávek, protože nakupuješ moc draho, socko nenažraná.
Vybral sis moc v hotovosti? Ukaž účty, za cos to utratil. Jo za brejle? Příští měsíc nedostaneš nic, protože brejle nejsou zdravotní pomůcka, ale estetický doplněk.
Koupil sis léky jiné než doporučené lékárně? Šup, strhneme to z následující dávčičky.
Projezdil jsi moc peněz autem? Jo tys byl po doktorech? Nezájem, snižujeme dávku.

Protože na socky musí být přísnost, když už nechtějí pochcípat samy od sebe, aby konečně přestaly zaclánět mladým, zdravým a všehoschopným.
Proto budou permanentně prověřovány, lustrovány, hlídány - a obírány i o to málo, co jim ještě zbylo. "Sociální karta" je pro to ideálním prostředkem. A ještě za své ponižování budou příjemci cálovat jak mourovatí...
01. 05. 2011 | 19:48

stále rebel napsal(a):

Pro Občan.
Ještě k tomu Rumcajsovi

Kalousek se postaral o vyšší DPH a tím zdražil sockám základní prostředky,
inflace jen v roce 2008 6,3 %,
ekonomický růst v letech 2006 a 2007 přes 6 %,
a nadto Kalosek vytvořil armádu nezaměstnaných, kterým se musí platit dávky.

Pochybuji, že je současné sociální zabezpečení lepší než v roce 2006.
Určitě není.

Rumcajs to ale patrně směřoval k SuPovi nebo někomu podobně inteligentnímu.
01. 05. 2011 | 19:48

tata napsal(a):

PANE CaRlos V

PŘESNĚ,ČIM dal mam bohužel dojem že to nak pana RUMCAJSE TRAPÍ v osobním zajmu,proč tak horečně brojí co je ve světě přitom normalnim uplně bežné,jako majetkova přiznaní,žadne akcie na doručitele,samozřejmě že to nevyřeší vše ale každa kapka je přinosna,

a už vubec je vidět jeho smyšlení,jeho se karty netykaj tak je to ptakovina dovede si vubec představit co člověku to muže sebrat na poplatcich rozhodně to ptakovina není.

TO NEVYMEJŠLEJ SOCKY ALE VE VŠECH fungujicich demokracijich to maj nebo lepe v převažné časti ,to same že si nezaložite firmu když zbankrotujete a dlužite taky ptakovina že.
01. 05. 2011 | 19:50

Rumcajs napsal(a):

Občan:

Jo máš pravdu. Upsal jsem se. Mělo tam být 2005.
01. 05. 2011 | 19:54

Rumcajs napsal(a):

sr:

Se podívej, kolik lidí bylo na úřadu práce za socanů.
01. 05. 2011 | 19:56

Dočekal napsal(a):

Pánové, mohl bych vás o něco poprosit? Ano? Tak tady je tedy moje prosba:

Pokud by to bylo možné, ponechte absolventa VŠB v Ostravě těm jeho bludům. V opačném případě totiž spustíte lavinu sprostot a urážek všech, kteří si dovolí ten luxus vyjádřit zde vlastní názor.
Běda, pokud ten názor podpoříte fakty, která se nicku Rumcajs nebudou hodit do krámu. V tom případě budete zahrnuti líbeznými přídomky, soudružským tykáním a dalšími laskavostmi.

Nechci radit, ale pokud jsem si stačil všimnout, tak nick Rumcajs nastoupí do těchto diskusí pokaždé, když je zapotřebí odvést pozornost nejen od tématu, ale hlavně odradit ty, kteří do svých příspěvků vkládají pro někoho nepříjemné informace.

Tohle mějte, prosím, na paměti pokaždé, když vás začnou svrbět prsty na klávesnici. Věřte, že to bude dobré pro nás všechny. Ovšem s výjimkou jedince s nickem Rumcajs.
01. 05. 2011 | 19:57

Občan napsal(a):

Pane Kráso,

stále hovoříte jen za zdravotně postižené. Jenže zdravotně postižení jsou kvůli asociálnímu režimu, který zde vládne, zároveň sociálně handicapovanými; a to jako byste nechtěl vidět.
Jediná naděje na zachování alespoň trošku důstojné úrovně života VŠECH společensky znevýhodněných je změna režimu. Jinak se velmi brzy staneme zemí bezdomovců, chudobinců a osamělých lidí, umírajících hladem, zimou a špínou doma (protože příbuzní pracují a oni nemají na ZAPLACENÍ ani těch nejzákladnějších služeb).

Dokud se Vaše sdružení nespojí s dalšími, dokud nevznikne obdobné sdružení sociálně handicapovaných, dokud nezačnou spolupracovat navzájem a navíc ještě s odbory, není šance, že by se cokoli změnilo v prospěch vašich členů. Vezměte na vědomí fakt, že je vás v populaci velmi málo a váš hlas je proto samostatně velmi slaboučký.
Rozhodně však zapomeňte na to, že by pravicová politika přinesla zdravotně a sociálně handicapovaným lidem cokoli dobrého. Ale třeba už jste se konečně poučil...
01. 05. 2011 | 19:59

Rumcajs napsal(a):

Carlos V:

Proč by se někdo měl bát majetkových přiznání ? Drobných živnostníků se to vzhledem k objemu takřka netýká u velkých firem si neumím představit, jak by se to dalo praktikovat.
Týká se to tedy maximálně státních úředníků a zločinců.
01. 05. 2011 | 20:00

Rumcajs napsal(a):

Občan:

Jdi radši do hospody komediante.
Můžeš mi sem dát příjem socek za Sobotky a nyní za Kalouska ? Můžeš sem dát průměrné platy ? Můžeš na číslech dokumentovat ty zástupy bezdomovců ?

Jestli ne, tak zalez zpátky do kanálu a nech si ty výkřiky na Letnou.
01. 05. 2011 | 20:04

Občan napsal(a):

To Stále rebel:

Souhlas - až na jednu věc.
Většina nezaměstnaných totiž nedostává NIC.
Podporu v nezaměstnanosti už dostává sotva 28% nezaměstnaných a její průměrná výše je cca 5600.- Kč MĚSÍČNĚ. Z toho si MUSÍ platit veškeré náklady na shánění práce (jedna přihláška do výběrového řízení přitom přijde na 250.- - 600.- Kč podle počtu požadovaných LISTINNÝCH dokladů) a nešťastníci ze skupiny 50+ si ještě musejí platit důchodové pojištění 2200.- Kč/měs. (tzv. "dobrovolné" pojištění), aby vůbec dostali nějaký důchod.
Zároveň většina z nich nedostává ŽÁDNÉ sociální dávky. Protože pokud mají manžela/lku, děti nebo žijí s kýmkoli ve společné domácnosti a druhý dospělý pracuje, jsou společně posuzovanými osobami a nezaměstnanému nevzniká nárok na socdávky.

Takže cca 70% nezaměstnaných je zcela bez prostředků. Co to dělá s jejich psychikou a lidskou důstojností, to Vám snad nemusím povídat.
Situace je mnohem horší, než si většina z vás umí představit.
01. 05. 2011 | 20:10

Občan napsal(a):

To Dočekal:

Jj, proto už většina lidí jeho sociopatické výlevy ignoruje, což ho zjevně vytáčí k nepříčetnosti :o))
01. 05. 2011 | 20:12

Papouch napsal(a):

"Zavedení sociální karty, jako platební karty a její správa budou bezpochyby finančně velmi náročné..." - bezpochyby nebude, pokud si zadavatel nanaporouci nesmysly.

Ona je ta administrace a distribuce financne narocna uz dnes, protoze narok na nejakou socialni davku ma velka cast domacnosti. Jinymi slovy, behem kratke doby bude vetsina populace "promorena" kartami se zivotnosti 3 roky. Pri odberu v radu nekolika milionu kusu vyjde karta pouzita pro OpenKrad asi na dolar/ks (bez potisku), neco budou fixni naklady (ctecky na kontaktnich mistech a propojeni do stavajicich systemu CSSZ a spol), ale to je asi tak vsechno. Za platbu kartou typicky plati bance prodavajici.
01. 05. 2011 | 20:16

Fíííí Ha !! napsal(a):

Dájťe socyálnú karťyčku ja ju propiju celou!Hlavňé abi se dalá zastrčit do hracýho automatku!
01. 05. 2011 | 20:21

Carlos V. napsal(a):

Rumcajs : ale jo, bojí se. Lidi ze státního a obecního nejvíc. Víš přece, jak se ptali těch ředitelů nemocnic, kterak k vilám přišli.

Jinak je tu jistá sorta .. řekněme zlaté mládeže. Kluci mezi třiceti-čtyřiceti, jedou si ve svejch kšeftech, kvůli krizi ubylo legálních, a tak už jen dolujou, kde se dá. Podvodný konkursy, pár firem prodanej Vietnamcům, občas menší dpháčkovej carusel. Znáš ty týpky, maj X5-ky (apod) choděj jednou za měsíc do bordelu.
01. 05. 2011 | 20:22

Carlos V. napsal(a):

Občan... proboha nepřehánějte.

Osobně si myslím, že vládě nejde o velkého bratra. Aspoň dvěma stranám. Vládě jde hlavně o kšeft.
01. 05. 2011 | 20:23

stále rebel napsal(a):

Pro Občan.
Co je na tom ještě kouzelné je to, že si ten křiváček schválně vybral rok 2005, proč ne rok 2006, kdy ČSSD končila? No proto, že rok 2006 byl rokem, kdy se schválily velmi štědré sociální dávky, které se pak v letech 2007 a 2008 ořezávaly.
Dokonce bylo zrušeno pohřebné, asi abychom neumírali.
01. 05. 2011 | 20:24

Papouch napsal(a):

Obcan:

"Situace je mnohem horší, než si většina z vás umí představit." - presne tak, pocinaje dneskem je totiz otevreny nemecky a rakousky pracovni trh.

Skutecnym zajemcum o praci se oteviraji znacne moznosti, ruznym kverulantum a netahlum odpadla jedna z vymluv :)
01. 05. 2011 | 20:25

Dočekal napsal(a):

Občan:

Právě že zatím jen většina.
Jinak mám velkou obavu, že to nebude dlouho trvat a alternativnímu inteligentovi s nickem Rumcajs přispěchají na pomoc jeho souputníci. To to pak teprve začne tóčo!

Ale že se nám ten duševní gigant pěkně rozjel, co říkáte? Už posílá spoludiskutující do kanálu. Naštěstí dnes už na ně nemůže poslat anonymní udání a možná právě z toho pramení ta jeho frustrace.

Abych nebyl opět napaden za to, že nediskutuju k tématu, dovolím si sem vložit jeden odkaz:

http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/prace/clanek.phtml?id=698529

Nepochybuju o tom, že se najde někdo, kdo to těm "sockám" bude ze srdce a hlavně upřímně přát. Ve falešném domnění, že jemu se tohle stát v žádném případě nemůže.
01. 05. 2011 | 20:25

Občan napsal(a):

Papouch,
kde jste přišel na tu ptákovinu, že nárok na socdávky má většina domácností? Můžete to nějak konkretizovat a specifikovat?
Tak nějak totiž doufám, že si třeba "jen" pletete např. nemocenskou, mateřskou a starobní či invalidní důchod s podporou v nezaměstnanosti nebo dávkou státní sociální podpory či pomoci v hmotné nouzi.

Ale když jsem si přečetl ten blábol pod tím, tak se obávám, že to nebyl omyl.
Provoz platební karty není "jen" vytištění karty a zřízení čteček, ale také SW, HW a náklady na provoz systému (informační systém, servery, personální zajištění, energie).
A za použití platební karty platí samozřejmě "klient". Každý měsíc to mám pěkně vyčísleno na výpisu z bankovního účtu.
01. 05. 2011 | 20:26

Občan napsal(a):

Papouch napsal(a):
"Obcan:
"Situace je mnohem horší, než si většina z vás umí představit." - presne tak, pocinaje dneskem je totiz otevreny nemecky a rakousky pracovni trh.
Skutecnym zajemcum o praci se oteviraji znacne moznosti, ruznym kverulantum a netahlum odpadla jedna z vymluv :) 01. 05. 2011 | 20:25"

Další blábol na kvadrát. Zájemcům o práci se neotevírá nic - stačí si přečíst ty nemecké a rakouské "nabídky". Vesměs pomocné práce za almužnu (v případě tzv. "opatrovníků-opatrovnic" dokonce jen za kapesné ve výši necelých 700 euro/měs.), která s bídou pokryje nejnutnější životní náklady v Německu či Rakousku.
Já, zjevně na rozdíl od Vás, ty inzeráy dost pravidelně čtu.
01. 05. 2011 | 20:30

Občan napsal(a):

To CarlosV.:

Nepřeháním. Např. v USA to tak funguje už asi 30 let.
Kdo je příjemcem socdávek, NESMÍ si např. pořídit do domácnosti nic, co se dá počítat jako majetek. NESMÍ opravovat a jakkoli modernizovat byt či dům, NESMÍ si koupit pračku, televizi, počítač. Pokud něco akutně potřebuje, MUSÍ si dát žádost a v případě jejího schválení je mu to přiděleno z nějaké charity (bezva kšeft pro "neziskovky", skoro jako u nás).
Stejně jako v ČR si příjemce socdávek NESMÍ vydělat ani dolar nebo přijmout jakoukoli materiální odměnu vyjma schválených potravin. Pokud má jakýkoli finanční nebo materiální příjem, okamžitě to má za následek snížení nebo odebrání socdávek. Četl jsem o případech, kdy kontrola například zjistila, že domácnost má novou skříňku nebo jiný koberec a pokud nebyli schopni doložit, že to dostali od nějaké charity, byly jim odebrány veškeré dávky vč. potravinových přídělů.

Bane, CarlosiV., buzerace, špehování a ponižování lidí jsou CÍLEM.
01. 05. 2011 | 20:39

Rumcajs napsal(a):

Stále rebel:

Myslíš ty dávky, proti kterým se Sobotka stavěl ?O kterých je zvyklí říkat, že jsou mimo reálný rámec ?

A toho křiváčka si nech od cesty. Sám máš charakter jak záda Zvoníka od Matky boží a inteligence, že by se i datel rozbrečel.
01. 05. 2011 | 20:39

Rumcajs napsal(a):

Pravda je, že většina dlouhodobě nezaměstnaných jsou nepoužitelný lemplové. Vůbec nechápu, proč by někdo takový měl vůbec něco pobírat.
01. 05. 2011 | 20:42

arnazach napsal(a):

Pokud je to tak, jak rikate, pane Krasa, tak je to zle. Jenze zadnej paragraf 4b jsem v tom zakonu (zneni z 9. 2.) nenasel. Ze by to od te doby novelizovali?
01. 05. 2011 | 20:55

almost glossed™ napsal(a):

Rumcajs: "Pravda je, že většina dlouhodobě nezaměstnaných jsou nepoužitelný lemplové."

Pravda je, že jste duševní chudák.
01. 05. 2011 | 21:01

tata napsal(a):

PANE Rumcajs psal jte něco otom že vam nechci odpovidat tak se ale musite koukat u V.KOTECKY
01. 05. 2011 | 21:03

tata napsal(a):

PANE RUMCAJS

ZASE HODNĚ UBOHÉ,pochopite že třeba lidi po 55 nemaj skorem šanci aby byly zaměstnani a jestli bydli s někym ve společne domacnosti nemaj narok na podporu,to znamena třeba se starimi rodiči maj je živit oni ............to už je ale opravdu hodně ubohe .
01. 05. 2011 | 21:09

Dočekal napsal(a):

almost glossed™:

Je to marný, je to marný, je to marný. A to jsem vás varoval!
Jediné, co teď můžete čekat, je sprška invektiv. Samozřejmě doprovázená soudružským tykáním. Vy jste totiž reagoval na výlev alternativního inteligenta.

Abych se nezpronevěřil Kodexu diskutujících a také abych byl stylový, dávám sem odkaz ze zpráv na tomto serveru.

http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=698446

Tak takhle se tady šetří veřejné finance. A někteří jednodušší jedinci tohle všechno stále svádí na "socany."
Už víte, kdo nám to tady ve skutečnosti vládne? Ano, jsou to ti, kteří mají ty správné informace.
A kdo má informace, ten má taky prašule. A vo to de, né?
01. 05. 2011 | 21:11

Dočekal napsal(a):

tata:

Promiňte, ale opět se pokoušíte o nemožné. Navíc riskujete, že budete po zásluze poslán do kanálu.
Vy totiž nechtěně tomuto alternativnímu inteligentovi nahráváte. Děláte tím velkou chybu. Když v ničem jiném, tak v tomto mi můžete věřit stoprocentně.
01. 05. 2011 | 21:15

Rumcajs napsal(a):

tata:

Vedle garáže parta nezaměstnaných sází stromky. CCa 5 lidí 4 stromky za jeden den.

Fakticky výkon. Ale nic vám nebrání si jejich služby nakupit.

Přeju příjemný zážitek.
01. 05. 2011 | 21:34

Rumcajs napsal(a):

AG:

Možná.
Ale nejsem nezaměstnaný. Když to dokážu já, proč né někdo jiný ?
01. 05. 2011 | 21:36

Ikena napsal(a):

Ze zas Rumcajs hral v patek nohjebal medicimbalem.
Tech hlavicek bylo trochu moc, to se hned pozna podle odpovedi.
01. 05. 2011 | 21:43

tata napsal(a):

pane Rumcajs

to je to same že všichni podnikatele jsou stejní jako pitra,krejčí to je ptakovina co?přesně ve vašem stylu no vždyt pan SUP PSAL ŽE ZA 4 ROKY STE PRAKTICKY měl vždy pravdu ,opravdu uroven NICKU PANA HOVNU.

DNES JSTE MI NAPSAL.....................Rumcajs napsal(a)

Jmenujte prosím ty podniky, které mají neúměrné zisky.

P.S.

Progrese nemá nic společného se zisky podniků.
01. 05. 2011 | 11:21

tata:

Nějak Vám vyschlo. Když po vás chce člověk něco konkrétního, je zle.Béda to samý.

Jenom, kecy,kecy,kecy.
Škoda, že vy levičáci nevíte, co je stud.

Bohužel.
01. 05. 2011 | 14:41
..........................................................

zase jen vykřik nebot sem byl taky mimo domov tak sem odpověděl přesto že sem upozornoval na tu odpověd nic,dam to sem a tim sem s reakcemi na vas skončil,debata S VAMI je jen ztrata

...............toto sem vam odpověděl...........

tata napsal(a):
pane RUMCAJS...........
tak za prve ja utoho nesedim pořad,A KDYŽ SEM NESTALO SE ŽE BYCH NEODPOVĚDĚL,
TAKŽE NEUMĚRNE ZISKY SEM VE SPOJENÍ PLATU NEPSAL........................
...............psal sem toto......................
Normalně by bylo spravedlivy,aby když se platy drží na tak male urovni aby ty co vyloženě využivaj sve zisky na ukor platu,stoho většího zisku odevzali daně co natom není logicke,nak ale zapominate že všude vtěch statech ma dělnik plat že to vše muže zaplatit,tady maj mnozí podnikatelé srovnatelne zisky jak v zemich co pišete ale jeho nakladyna vyplacenou mzdu jsou 2/3 menší.

........................takže zase demagogie...............

ANI nic o progresy nebot do těchto odbornych debat nezasahuju,i když ve sve podstatě tak jak si ja myslym že by bylo spravny to svym zpusobem progrese asi je.
Takže vy vyžadujete odpovědi na něco co ja nenapsal.

jen konstatuji že zaklad vtomto statě jsou nepřirozeně male platy,skterych pak normalní občan není schopen to co i vy schvalujete zaplatit.TAKŽE by bylo spravné aby nad určity zisk stoho odvedl daně,je to zrovna tak logicke co zde prosazujete vy že je nespravedlivé platit z většiho zisku daně a je spravedlivé brat za poctivou praci8/13000 čisteho což je tak na hranici zaplatit zvyšené naklady přičiněnym vlady co obhajujete.TAKŽE JESTLI TO DOBŘE CHAPU tak zvyšene zisky podle mě maj přimou sovislost s progresy jestli někdo drží platy neunosně dole a zneuživa to že není prace........třeba v mem podniku přimo na schuzi kdy sem se zeptal jak dlouho po krizi budou držet platy o 5000 v pruměru dole nebot tak už je v mem podniku 3 roky a ma otazka pokračovala nebot se zde proslycha že se zde ma stavět jeden podnik jestli se nebojí odlivu kvalitnich dělniku bylo mi odpovězeno generalnim že pak se to bude řešit a to je to načem se neschodnem.

VY JAK JE nespravedlive platit větší daně a ja a co je to za spravedlnost na ukor těchto neuměrně nizkych platu,proto bych zcela spravedlivé viděl do nake častky..........platit normalni dan takže by to ty co se sotva drží nad vodou nezatěžovalo ,no a ty co by byly přesto jim přidat dan ve dvou dalšich pasmech to první by bylo ještě jen o 2/3 procenta ale v těch přijmech srovnatelnych v jinych zemich na ukor platu už by mělo toto vykořistovaní nebot to už je zřejmé na ukor platu byt tvrdé třeba 10/20 procent řikam když je to na ukor ekxtremě nizkych platu .
01. 05. 2011 | 17:57
.
01. 05. 2011 | 22:12

pich napsal(a):

Ano nechme Dráby a Kalousy pracovat. Čím hůř, tím líp. Ti, co to budou muset snášet, to nebudou mít lehké ale přispějí aspoň k pádu této vlády lidumilů.

Jak píše pan Krása, export těch nejdrastištějších výmyslů la US, navíc zase v zájmu jejich třídních bratří v bankovním sektoru, kde finální zisk jde navíc všude jinde, vypálí stigma socky všem zdravotně postiženým. A jako opravdový výsměch, náklady na toho "bratra" si ti nezaslouženě obšťasťňovaní, zaplatí sami.
A běda, když si koupí jednonohý koloběžku.
01. 05. 2011 | 22:18

Puck napsal(a):

Za každou úpravou pravidel naší předposlední a poslední vlády lze vystopovat i to, že se pod prosazovanou změnou skrývá i jiný záměr, o kterém se mlčí. Nu, a když nějaký šťoural takový podraz odhalí, je po důvěře ve veškeré reformy.
Pak si ale nemohou stěžovat, že jim nikdo nerozumí. Mohou si maximílně stěžovat, že jim veřejnost, přes neodpovědné šťouraly, rozumí až moc. :-)
01. 05. 2011 | 22:31

Wraith napsal(a):

Rumcajs a ostatní, které to bude snad zajímat:

Jde o přehršel čísel:
http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/C37897C2-C52F-4113-BE43-7E36499EFFA8/0/2010POCETAPRUMERNEVYSEDUCHODU.pdf

Jde o zcela oficiální statistická data za rok 2010. A pokud se Vám čísla budou zdát poněkud podivná, pak se podívejte ještě sem:
http://www.mpsv.cz/cs/3213

Tam jsou totiž platní údaje o výši existenčního a životního minima.

Rozhodně nejde o zrovna veselou statistiku - a předpokládejme, jestliže se bu dou výdaje na sociální stránku dále snižovat.... tak mnoha zdravotně postiženým nezbude nic jiného, než se jíst pást či si skočit z nějaké věže, pokud to dokáží.

Sociální služby nepatřily nikdy k výdělečným. Bohužel, ministr Kalousek došel k závěru, že na nich lze ušetřit. Což znamená, že je reálné nebezpečí, , že se sníží dostupnost a hlavně kvalita těchto služeb a to zejména pro nízkopříjmové vrstvy obyvatel.
01. 05. 2011 | 23:03

Anita napsal(a):

Sprosťáren už bylo vymyšleno hodně, tenhle návrh ji však korunuje. Za to by se vedle open karty a dalších drahých nápadů, mělo jejich ploditele zavírat do chladicích boxů, aby tak přeurputně nemysleli a než z nich jakákoliv myšlenka vyjde, aby stačili vychladnout.

Jiný důvod než zase někomu namazat kapsičku to opravdu nemá. Naopak jakékoliv omezovaní je hnacím motorem všech podvodníčků. Pokud někdo chce zneužívat sociální dávky, tak to jednoduše udělá i s kartou. Je problém nakoupit sousedovi nebo někomu v rodině a vyinkasovat peníze? Kdo chce určovat, co si smí koupit a co ne. Jednou je sociální dávka schválená a jestli si za ni někdo koupí 10 kg bůčku, nebo cigarety a chlast je pouze na něm, že je to nezdravé, prostě je to určitý životní styl lidí.

Proč by měla většina "normálních" lidí, kteří se momentálně dostali na sociální podporu trpět a ostudně nakupovat na nějakou kartu. Mohu se dostat na sociální podporu ze dne na den a to každý z nás. Neumím si však představit, kde by mi na kartu dají ve specializované prodejně "Zdravé výživy" kam roky chodím nakupovat potraviny, opravdu bych musela začala nakupovat s*ačky v supermarketech. NECHÁPU!!!

Pokud čipové karty, tak pouze pro hráče hazardních her, především na automatech, pouze na jeho jméno a ne jen pro "socky",ale uplně pro všechny, veškeré výhry na dluhy a popřípadě přerušení dávky pokud by se jednalo o pobírače sociálních dávek, pokud čistě hypoteticky by vyhrál.
02. 05. 2011 | 01:13

kormoran napsal(a):

Dyk to rikam furt soudruzi!
Usmev na rtu-dobrou kartu!
Jinak to vypada na ksandu!))))

https://www.youtube.com/watch?v=wxh-FfElY0M
02. 05. 2011 | 02:08

Rumcajs napsal(a):

tata:

Doufám, že vám to svařování jde líp jak uvažování. Rozhodně nemám chuť se probírat vašim dislektickým bábolem, tož si ponechme každý to své.
02. 05. 2011 | 06:51

Rumcajs napsal(a):

Šlimba:

Čísla jsou jasná. Kalousek dává na sociální výdaje 2*víc, jak Sobotka. Bláboly Rebela o tom, jak na konci svého vládnutí hodili socani na krk nové vládě navýšení sociálních výdajů ,je už jenom dalším pokračováním jeho komických výlevů.

Jinak nechápu, kde ty bereš odvahu někoho nazvat blbem. Musím říci, že jsem za svůj život nepotkal sebestřednějšího magora jak jsi ty (Trochu váhám u Paroubka a Paroubkové). Navíc si myslím, že by ses neměl pohybovat volně, ale měl bys být svěřen do péče psychiatrů.
02. 05. 2011 | 07:06

Béda napsal(a):

Nemluvil bych o ministerstvu práce a sociálních věcí, protože ve skutečnosti jde o ministerstvo nezaměstnanosti, bídy a antisociálních věcí. Jde o komplexní systém jehož cílem je sociální systém povinné solidarity uvést v chaos a postupně zlikvidovat, zesoukromničit důchodový systém a proměnit zdravotnictví v byznys, kterého smyslem je nikoliv léčit nemoci ale maximalizovat zisk likvidátoři v pojišťovnách jsou odměňováni na základě toho, kolika lidem je odmítnuta nákladná péče), rozvrátit regionální dopravu..., cenu práce maximálně stlačit a obyvatelstvo uvedením v nejistotu a napálením cen na veškeré nezbytnosti proměnit v novodobé nevolníky.

Samozřejmě všechno se děje prioritně ve prospěch zájmů bankovního a finančního kapitálu a korporátních elit.

(PS: podle dnešního tisku si jiná skupina komerčních upírů již začíná brousit zuby na dvě pražské nemocnice, do kterých jsou sváženi paceti ze širokého okolí k poskytnutí specializované péče. Zde salámovou metodou maskot Heger pokračuje v proměně českého zdravotnictví v Julínkův a Šnajdrův systém kaisers Permanente).
02. 05. 2011 | 07:16

schlimbach napsal(a):

Rumcajs

za vás mluví vaše slova :)
02. 05. 2011 | 07:17

jarpor napsal(a):

"Je zcela nepřijatelné, aby jakýkoliv identifikační doklad umožňoval sledovat platby, místa, částky i strukturu zboží či služeb, které byly kartou placeny. Sociální karta v tomto pojetí je prakticky očipováním lidí, je nástrojem, umožňujícím nejhrubší porušování soukromí....."

Vážený pane Kráso,
dle mého názoru, jestliže někdo požaduje cosi od státu, má stát právo, lépe povinnost sledovat, zda plnění této žádosti se děje tak, jak je určeno... tedy, že přiznaná dotace - zde dávky.... - je využívána v souladu s podmínkami dotace... zde, že se dávkou neplatí třeba chlast, hry... prostě že státní dávka je využita tak jak má být.

To není nic proti lidským svobodám, u rozumných lidí, a takových je většina v naší společnosti, žádné stigma, žádnou dehonestací ti kteří pomoc potřebují a kteří ji dostávají... nemají. Naopak, já se cítím být Vaším textem napaden za něco, co nezastávám, co si nemyslím... protože jsem Vámi považován za lumpa a asociála...

Nechcete-li být sledován, "očipován" a kontrolován, pak máte svobodnou volbu - když o tu kartu nepožádáte, nebudet mít pocit nositele stigmatu. Prosté.

Je to tvrdé co napíšu, ale jste-li proti modernímu platebnímu nástroji, je to stejné, jakoby jste bojoval za zrušení elektrických invalidních vozíků s tím, že požadujete zachování těch dřevěných prkének na dřevěných kolečkách, na kterých, sedíce na nějakém hadru, se budete odrážet rukama od země, pokud se budete chtít pohybovat.

Vážený pane Kráso, myslím, že podobnými texty zdravotně postiženým nepomáháte. Naopak. Jestliže pouze sdělujete názor nějakého právníka, pak mu vyřiďtě, že by neměl mít platební karty a mobil. Je pomocí těchto věcí stále sledován a je narušováno jeho soukromí...
/Nedávno mi volala banka... že jsem před nějakým čtvrtrokem platil cosi někde ve Španělsku (samozřejmě, že věděli přesně, kde, za co a kolik), a že z místa, kde jsem platil bylo zjištěno zneužití platebních karet,... že v mém případě zatím k ničemu nedošlo ale přesto, pro bezpečnoat mých peněz, tak že mi s mým dovolením kartu zablokují a vystaví novou. Poděkoval jsem za takové sledování a ochranu. Zeptejte se toho Vašeho právníka, jestli by byl proti takovému "zasahování" do soukromí./

Hezký den
02. 05. 2011 | 07:46

Rumcajs napsal(a):

jarpor:

Není co bych dodal. Souhlas.

P.S.
Je neuvěřitelné, jak fanaticky se dokážou chovat primitivové ala Béda. Přijde mi to, jako když psovi vezmete kost.Žádná snaha po vlastním vkladu, jen snaha urvat co nejvíc. A když se hostitel začne cukat, nedej bože se začne ptát, kam ty jeho dary jdou, paraziti se můžou vzteky pomátnou.
02. 05. 2011 | 08:16

schlimbach napsal(a):

Jarpor

obávám se, že jste vůbec nepochopil, o čem pan Krása píše. Je podstatný rozdíl, pokud bude skrze kartu "sledován" občan, který se snaží vyhnout svým povinnostem nebo občan - zdravotně postižený, který nemá jinou možnost, než pobírat od státu příspěvek, protože nemůže například objektivně vzato pracovat. Pokud jsem to pochopil dobře, tyto platby jdou skrze účet úřadu, kde se budou pracovníci úřadu zabývat hodnocením, co si tento občan kupoval. Je to přímý vstup do soukromí, je to skutečně dehonestace člověka, který si své postižení třeba sám nezpůsobil. Z tohoto pohledu, co jste napsal bych chápal, jako asociální opovrhování skupinou občanů - zdravotně postižených.
02. 05. 2011 | 08:25

vfischer napsal(a):

ZLOČINNÉ BLAMÁŽE GANGSTERISMU INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Dvacet let pronikají do státní správy práce a služby výpočetní a automatizační techniky za podmínek připomínajících zločinecké spolčování za účelem trvalého, nekontrolovatelného a takřka nedokazatelného rozkrádání veřejných rozpočtů !!!
Po obřích zakázkách stavebních lobby, zakázkách farmaceutických firem a dodávkách zdravotnické techniky kvalifikuji dodávky prací informačních technologií za další největší pastvu státního gangsterismu !!
Problém, který pan Krása naznačuje, má společného jmenovatele s počítačovým projektem IZIP nebo slavným pražským projektem OPENCARD !!! K tomu lze přičíst stovky dalších, veřejnosti skrytých "projektů", jejichž prostřednictvím tečou stamiliony do bezedných soukormých kapes !!! Jedná se takřka o veškeré "počítačové" zabezpečení všech centrálních ouřadů a jejich vzájemnou řežbu o zajištování a provozování všemožných "registrů" s celostátní působností !!! Podle toho to také ve státní správě vypadá !

To je také pravým cílem projektu "sociální karty" !! Vůbec se nejedná o nějakou pomoc handicapovaným osobám, jedná se pouze a jedině o vytvoření dalšího tunelu pro rozkrádání státní kasy !
02. 05. 2011 | 08:40

Medikolog napsal(a):

Anito,

spousta lidí platí kartama a nikdo nesleduje jakou. Když na tu sociální nakoupíte pouze povolené zboží, platba proběhne stejně jako platba třeba master card...

Jj a pokud máte na drahé nákupy ve vybraných značkových prodejnách, tak žádnou podporu ani formou sociální karty nepotřebujete.
02. 05. 2011 | 08:51

Rumcajs napsal(a):

Šlimba:

Nadávat ti, to je nošení dříví do lesa. Zřejmě si toho užiješ dost i v reálném životě.
02. 05. 2011 | 08:54

Rumcajs napsal(a):

Za dobu existence garáže prošli jejíma rukama tři invalidi.

1. Dostal po týdnu práce se zbíječkou záhadnou nemoc, že nemohl zvedat těžké věci. Zhruba 15 let pobírá plný invalidní a u toho se stará o rodinnou farmu a tahá věci, že by mu záviděl i Nebojsa.

2. Druhý si našel něco na palici. Zřejmě něco,co má Šlimba. (Šlimbo, ty bereš plný invalidní na palici, nebo jen částečný?). Za dobu pobírání plného invalidního postavil už dva baráky.

3. Ožral se jak Dán již po několikáté a byl na hodinu propuštěn. Do práce si pro vyhazov nikdy nedošel, pouze zaslal papír, že má plný invalidní, zřejmě na celkovou zchátralost.

No a naproti tomu moje sousedka, která skoro nevidí a celý život pracovala jako účetní, se musí živit jako masérka, aby neumřela hlady. Asi záleží na tom, kolik se panu doktorovi nasype bokem.

Máte tam oane Kráso bordel jako v tanku a je dobře, aby tam začal někdo dělat pořádek !
02. 05. 2011 | 09:05

dedek napsal(a):

Lidi, už to psal kolega, nereagujte na Rumcajse, Hovena a jim podobné. Přece nebudete klesat na jejich úroveň. Nejen, že na to nemají co se IQ týče, ale hlavně je nic ze skutečných informací nezajímá. Spíš bych řekl, že to nejsou schopni ani najít ani pochopit. Nechte je, ať se vybíjejí mezi sebou. Ty jejich žvásty lze přeskočit.
02. 05. 2011 | 09:06

jarpor napsal(a):

schlimbach

Myslím, že vždy je něco za něco...

Obecně -
Mají být státní výdaje kontrolovány ? Myslím že ano.
Má mít výdaj zdravotně postiženému vyjímku ? Myslím, že nikoliv.

Pokud máte názor že ano - pak proč ta vyjímka ?

Je to jistým způsobem kruté, ale jestliže se takový postižený člověk musí spoléhat na stát aby žil na přijatelné úrovni / a já nic nemám proti takové pomoci v co možná nevyšší míře pro co nejhodnotnější život / pak se musí smířit i s tím, že je "více sledován". Bohužel... nebo stran té pomoci - bohudík ?

Mám nejraději ty, kteří začínají podobně... nepochopil jste...

A pro ty, co za tím vidí jakési obohacování se kohosi... vrátím se k tomu mému příkladu s elektrickým vozíkem - ten je také dražší než to dřevěné prkno... podstatně dražší.. tady taky by se mohlo říci Vaší logikou, že výrobce se "obohacuje"... Pitomá logika, řekl bych.

Hezký den
02. 05. 2011 | 09:15

Dočekal napsal(a):

schlimbach, dedek:

Přečtěte si, prosím, můj včerejší příspěvek.
01. 05. 2011 | 19:57

V něm se vám (a nejen vám) pokouším vysvětlit, proč je zde jedinec s nickem Rumcajs panem Liborem Stejskalem nejen trpěn, ale dokonce protěžován.

Sprostota tohoto alternativního inteligenta sice obtěžuje, ale pořád je to jen pouhá sprostota.
Oproti tomu se zde vyskytují jedinci s nicky blue jay, SuP a StandaT a ti se projevili jako práskači. Zatím jen vůči mně, tedy občanovi jménem Václav Dočekal. Ale co není, to klidně může být. Stačí, když začnete do svých příspěvků vkládat informace, které se nehodí do krámu nejen vlastníkům tohoto otevřeného diskusního serveru, ale hlavně pak dnešním "mocným."

Takže ve vlastním zájmu zanechte toho volání trosečníka na poušti a snažte se psát tak, aby z vámi vkládaných informací měli užitek všichni slušní lidé.
Věřte, že právě za tohle vám tady budu vděčný nejen já.
02. 05. 2011 | 09:21

Béda napsal(a):

Rumcajs,

dosposud jsem nemluvil o čipové kartě. K tomu bych řekl pouze toto.

1) čipovou kartu si postižení nemají pořizovat na základě dobrovolnosti ale POVINNĚ.

2) na projektu se nabalí (celý systém prodraží) určitá skupina privátních podnikatelů

3) pokud je mi známo, autoři původně chtěli promítnout do čipového systému ještě povinnost čerpat určité přesně specifikované služby privátních subjektů v časově přesně ohraničenéém krátkém rozsahu, přičemž při nevyčerpání by museli (myslím, že každý měsíc) žádat dodatečně o poskytnutí služeb, nemohli by čerpat služby od jiných, nežli určených subjektů...
Pokud trochu znáte problematiku těchto lidí, kteří mívají často těžko zdravotní potíže, nemají možnost se dostavit v uvedený čas na uvedené místo k čerpání služeb... lehce si domyslíte, že stát se snaží maximálně znesnadnit život (neřkuli šikanovat) tuto skupinu obyvatel

K tomu co jsem uvedl výše. Zkuste si představit život těžce zdravotně postiženého žijícího prakticky ze žebračenky, kterému ministr Heger zvedne platby v nemocnici za lůžko, za návštěvu lékaře, ploplatky v lékárně, ministr Kalousek skrze DPH mu zvedne platby za nájem, potraviny, energie, zkomplikuje mu dopravu k lékaři a na nákupy, ministr antisociálních věcí Drábek jej "zrovnoprávní" na trhu práce, zkomplikuje mu přístup k sociálním službám, zavede byrokratickou šikanu - časté povinné návštěvy úřadů, oslabí průběžný solidární systém...
02. 05. 2011 | 09:22

Rumcajs napsal(a):

Béda:

Kůli čipu ? To mi vysvěli.
02. 05. 2011 | 09:25

jarpor napsal(a):

Rumcajs

Místo toho, aby Krása dělal co může, aby pomohl odlišit ty opravdu postižené, kteří si zaslouží i více než dosud co dostávají... od vychcánků, které ty skutečně potřebné tvrdě obírají... dělá pravý opak. A kolik lidí mu to to žere... nepochopitelné.

Ty příklady ze života bych mohl doplnit... skutečnostmi na obě strany... jak "postižený" hajzl bere a potřebnému se nedostává... problém je, že do hlavy a do bolesti páteře nevidí nikdo... ani odborný lékař... jen skutečná činnost, způsob života toho kterého postiženého přispívá k poznání, jak je to s jeho skutečným zdravotním stavem v těchto případech...

Hezký den
02. 05. 2011 | 09:30

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem tři příspěvky, které neměly nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
02. 05. 2011 | 09:33

Dočekal napsal(a):

K mému předchozímu příspěvku jen pro úplnost:

------
SuP napsal(a):
Dočekal -
Některý lidi jsou hrozný svině. Byli za socialismu, ale ani teď se nezměnili. Maj to totiž v povaze. Ale jen některý z nich byli buď v StB, nebo u práskačů StB. Vždycky na nich bylo zajímavé, že si s nima nikdo nechtěl dobrovolně hrát od chvíle, kdy je prokouk. Takže, jestli jste Vy s StB spoolupracoval pod nátlakem nebo dobrovolně, je úplně jedno. Tak to sem furt nezatahujte. Na tom totiž nezáleží a my se na to neptáme. My co jsme nespolupracovali ani pod náltakem.
12. 04. 2011 | 17:49
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-paroubek.php?itemid=12825
------
SuP napsal(a):
Dočekale nelísej se, já si s Tebou stejně hrát nebudu.
01. 05. 2011 | 10:43

StandaT napsal(a):
SuP: jednou jseš v archivu, navždy jseš v archivu :) Konec konců každý máme nějakou tu libůstku. Někdo je na holky, jinej na vdolky, další má doma archiv pravičáků...

Hele, neměli bychom se složit a koupit mu nějakej titul?
01. 05. 2011 | 11:13

SuP napsal(a):
StandaT -
Že Ty tam chceš bejt taky?
Myslíš koupit mu třeba inženýr, když nedodělal tu vejšku, protože mu to bolševik z politických důvodů překazil? Nevím, jestli by ho uměl nosit...
01. 05. 2011 | 11:45

StandaT napsal(a):
SuP: když já jsem takovej nenapravitelnej lidumil. Dneska mají svátek, původně práce, dnes levejch řečí, tak proč někomu neudělat radost?
01. 05. 2011 | 12:02
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-havel.php?itemid=12990
-----------
Takže práskač SuP by mi chtěl koupit titul, jehož získání mi znemožnili jeho rudí soukmenovci.
No nic. Beru to tak, že tento jedinec včera zkrátka neměl svůj den. Nejen že všem pěkně po soudružsku tykal, ale jaksi navíc nás také poučil, jak to bylo s vybíráním členských příspěvků pro rodnou stranu s názvem KSČ.

Jak už jsem poznamenal, nick SuP včera zkrátka neměl svůj den.
Musím ale uznat, že pan Libor Stejskal si své spolupracovníky umí vybrat opravdu dobře.
02. 05. 2011 | 09:36

Rumcajs napsal(a):

jarpor:

Kolik lidí mu to žere.... no většinou pitomci, co neplatí žádné daně seděj doma a celý den čuměj na bednu.
Pro zachování sociálního smíru považuju za zásadní oddělit zrno od plev. To by si měl Krása uvědomit. Neživí ho ani Kalousek,ani Sobotka, ale těžce vydělávající lidi.

Tudíž každá koruna musí být dvakrát obrácena, než bude vydána a to se týká jak korupce, tak zneužívání lidské solidarity.
Jinak se může Krásovi stát, že mu nakonec zbydou jenom místní levicový opičáci jako je Šlimba s nádorem na mozku, a ti mu, když dojde na lámání chleba, nepomůžou ani ze schodů.
02. 05. 2011 | 09:38

Béda napsal(a):

jarpor,

o kritériích pro udělování invalidního důchodu rohoduje na návrh specializovaných odborníků MPSV. O udělení důchodu rozhodují pracovní a posudkoví lékaři. Na základě jejich dobrozdání jsou přiznány dávky. Tam by mělo ministerstvo napřímit své úsilí, nikoliv na šikanu a likvidaci životních podmínek celé skupiny zdravotně postižených.

Osobně si myslím, že ministerstvu o žádnou nápravu nejde a že mu vyhovuje, že se s postiženými vezou i přísavníci (jak chudí, tak zámožní). Vyhovuje to jeho záměru proměnit celou oblast zdraví, práce, školství, důchodů v prostředí maximalizovaného soukromého zisku při minimálních službách a jejich znedostupnění obyvatelstvu.
02. 05. 2011 | 09:43

jarpor napsal(a):

Béda

Myslím, tedy jsem /Seneca, tuším/.

"Osobně si myslím, že ministerstvu o žádnou nápravu nejde a že mu vyhovuje, že se s postiženými vezou i přísavníci (jak chudí, tak zámožní). Vyhovuje to jeho záměru proměnit celou oblast zdraví, práce, školství, důchodů v prostředí maximalizovaného soukromého zisku při minimálních službách a jejich znedostupnění obyvatelstvu."

Podle sebe soudím tebe. /lidová moudrost/
Seneca (je-li to jeho citát) asi netušil, že lze myslet i zhovadile... jak předvedeno citací.

Hezký den
02. 05. 2011 | 09:53

Iveta napsal(a):

Evidentně pánové Jarpor, Rumcajz se velmi orientují v problematice zdravotně postižených.
Jen škoda, že nepřišli "vysvětlovat" do dubnové demonstrace postižených v Praze, jak to Drábek pěkně pro postižené všechno vymyslel. Obávám se, že by jim pak bylo hodně naloženo na hřbet.
Čipová karta, která ztrpčí velkým způsobem invalidům život a přitom se prodraží (aĺa opencard) - úspory žádné, myslím dokonce, že nový systém bude dražší.
Ale některým jedincům se evidentně líbí, když druhý člověk bude mít svůj, už tak dost těžký život, ještě horší. Nechápu .. stojí za to ten pocit "uspokojení"?
02. 05. 2011 | 09:59

Béda napsal(a):

Jarpor,

řeknu vám to jinak. To, že v systému existují parazité nevede ministerstvo k tomu aby vytvořilo podmínky, které by ty parazity ze systému vyjmuly. Naopak vede k tomu, aby těch existujících parazitů vláda užila jako klacek a argument pro zdecimování celé skupiny nesoběstačných postižených a proměnu systémů státních služeb v prostředek maximalizace komerčních zisků při omezení služeb a jejich dostupnosti.
02. 05. 2011 | 10:03

schlimbach napsal(a):

Jarpor

nemohu s vámi souhlasit, protože invalidní člověk pokud dostává dávky od státu, dostává je na základě nějaké diagnózy. proto je komukoliv houby po tom, co si za to koupí. Je to jeho věc. Jenom totalitáři by nejraději neustále někoho kontrolovali, špiclovali, přikazovali mu, jak má žít, co kupovat atd.

Pokud se jedná o vaše souznění s Rumcajsem stran vyžírků - když máte takové konkrétní poznatky - proč to nejdete bonznout na odpovědný úřad. To by chtělo zase trochu té občanské statečnosti, že? Takhle jen žvanit to je lehčí -(

Tudíž vaše logika - je mimo.

Individuím, která se domnívají, že mé reforma je levicová - jste vedle jak ta jedle. Osoně si nehraju na levo ani pravo, a na tomto základě je celá reforma koncipovaná. Že to nechápete, není moje vina :)
02. 05. 2011 | 10:04

jarpor napsal(a):

Místo planého... že se orientuji... dokonce velmi orientuji... raději bych si přečetl oponenturu k tomu, co jsem napsal... kde se mýlím, paní Iveto.
A pokud se domníváte, že na demonstraci lze něco skutečně vyřešit, těm potřebným skutečně pomoci... tvrdím, že nelze.

Hezký den
02. 05. 2011 | 10:10

Rumcajs napsal(a):

Iveta:
Opakuju otázku.

Proč ztrpčí karta život ?
02. 05. 2011 | 10:12

Béda napsal(a):

Rumcajs,

- vám nevadí, že karta celý systém prodraží?
- co vaše představa svobody? Představte si, že byste byl jako pan Krása uvězněn na doživotí na kolečkovém křesle. Na základě odvodů by vám byl přiznán nadprůměrný důchod. Pak by přišlo ministerstvo antisociálních věcí s tím, že budete POVINNĚ užívat elektronickou kartu, budete si muset předem určit subjekt, který ve váš prospěch bude dělat to či ono (co když v určité době nebude moct ... nikdo neřeší), předepsané služba musíte vyčerpat na kartu do 1 měsíce. V případě že nevyčerpáte v termínu a budete chtít třeba ze zdravotních důvodů o 1 den později, musíte na úřad a podat si žádost... O ostatním jsem již říkal již výše. (Jenom bych dodal k té vyšší DPH ještě zdražení plen a léků a po proměně zdravotnictví platbu keš za zdravotní úkony.

Otázka: Bude ČR zemí žebráků?
02. 05. 2011 | 10:21

Občan napsal(a):

To jarpor:

Fajn - tak když už lidi takhle kastujete, tak v tom případě ještě také musíte rozlišovat mezi stigmatizací (a "očipování" kartou nic jiného není) těch, co pracovali a platili jak mourovatí nemocenské a sociální pojištění (což se netýká většiny podvonikatelů a příživnostníků) a těch, co nikdy nepracovali a nic neplatili.
Protože ten, kdo někdy pracoval a platil, má setsakrazatraceně předplacenu povinnost respektování jeho soukromí, lidské důstojnosti a společenského uplatnění.

Ale obecně pojato je Vaše uvažování naprosto zvrácené. Domnívat se, že ten, kdo z jakýchkoli důvodů spadne do sociální propasti, ztrácí právo na lidskou důstojnost jen proto, že je mu milostivě ucmrndnuto pár korun chudinské pomoci, je neobyčejně odporné...
02. 05. 2011 | 10:29

jarpor napsal(a):

Tak abychom si rozuměli, pane Schlimbachu :
1. Nežvaním. Když, tak píšu.
2. V rámci svých možností připojuji svůj hlas k tomu či onomu, jimž je z obecního rozpočtu přispíváno... tedy konkrétní poznatky využívám... co děláte Vy, se raději neptám.
3. Není mým koníčkem bonzovat a už vůbec ne v případech, když, jak jsem psal :"...problém je, že do hlavy a do bolesti páteře nevidí nikdo... ani odborný lékař... "
4. Podvody a zneužívání toho, co je určeno těm nejslabším prostě považuji za hyenismus největšího zrna a budu podporovat vše, co tyto hyeny oslabí. Bláboly co si kdo "myslí" že se dělá jen aby se "dělalo", ty k vyloučení těch hyen nevede.
A pokud samotní potřební nejsou ochotní k tomu odstřihnutí hyen něco udělat, zaštiťujíce se "svobodami" či jakýmsi pofiderným pocitem stigmatu... pak - fajn. Ale mají smůlu. Pana Krásu nevyjímaje.

Suma sumárum - zkuste mne neurážet jen proto, že věc vidím jinak, že nevíte co dělám či nědělám.
Pokud tímto způsobem hodláte na mne reagovat, raději mne vynechte, nechcete-li být osloven rázněji a odkázán do míst, kde i ty nejkrásnější nohy končí.

Hezký den
02. 05. 2011 | 10:31

Rumcajs napsal(a):

Šlimba:

Ani levá ani pravá, je to jenom snůška totálních kravin.
02. 05. 2011 | 10:32

Rumcajs napsal(a):

Béda:

Děláš si srandu Bédo ?

Já jsem odkázaný na své garáži. Každou chvíli musím respektovat jiné zákony,jiné daně, jiné povinnosti.

To si fakticky myslíš, že mi tohle rozpláče ?

Nic se jim neděje. Jenom mají prokázat, že solidaritu druhých neutápí na "hracích automatech" .
02. 05. 2011 | 10:36

Občan napsal(a):

To Iveta:

Zvrhlé myšlení sociopatů jarpora, Rumcajse, hovena, SuPa a dalších stojí na tom, že čím víc urazí a poníží bezmocné, tím víc posílí své, zřejmě jinak zanedbatelné, sebevědomí. A ujistí se, že oni jsou na tom zatím o něco líp.
Toto státní uvažování je celkem běžné - lidé vždy chodili na popravy a výkon tělesných trestů, účastnili se lynčování a pogromů, chodili se dívat do cirkusů na zrůdy, dodnes se rádi dívají na reportáže o neštěstích, pčírodních pohromách a válečných zvěrstvech. Protože jim to pomáhá, potvrzuje jim to, že oni na tom ještě nejsou moc špatně, že jiným je hůř.

Berte tedy ty místní asociály jako ubožáky, co si na neštěstí jiných musejí doakzovat, že oni těmi nešťastníky ještě nejsou. Proto nemají schopnost empatie, proto jim chybí schopnost vnímat morální povinnosti, proto nechápou pojem "lidská společnost".
02. 05. 2011 | 10:38

jarpor napsal(a):

Občan

Bez urážky -
Co to blábolíte ? Kde koho kastuji, komu upírám lidskou důstojnost ... umíte číst a chápat psané ?
/Dost o tom pochybuji.../

Hezký den
02. 05. 2011 | 10:39

Dočekal napsal(a):

Béda:

Nezlobte se na mne, ale už po několikáté se musím podivit nahlas.

Vy jste opravdu ještě nepoznal, že jedinec s nickem Rumcajs není a také nikdy nebyl žádný podnikatel, ale že je to jen placený diskutér?
Ono k tomu poznání totiž úplně stačí porovnat pár jeho textů. Obsah většiny z nich je sice jakoby odposlechnutý z rozhovoru puberťáků, pak ale jakoby náhodou se v jeho příspěvku objeví text, jehož autorem není tento alternativní inteligent ani náhodou.
Jak jsem to poznal? Velice jednoduše. Protože zatím co příspěvky, jejichž autorem je nick Rumcajs jsou plné vulgarismů a hlavně pak gramatických chyb, tak tyto příspěvky jsou bezchybné nejen po stránce gramatické, ale také stylistické.
A právě tohle mne vede k závěru, že nick Rumcajs je nějakým způsobem zaintertesován na ovlivňování těchto diskusí.
Tento můj dohad podporuje také to, že tomuto jedinci tady projde téměř všechno. Pan Libor Stejskal na něho udělá to svoje bububu jen v případě, když to osobní napadání ostatních diskutujících nick Rumcajs už příliš přežene.
No a hned druhý den se všechno vrátí do starých vyjetých kolejí.

Nezapomínejte tedy, že každou reakcí na tohoto jedince, vystupujícího zde pod nickem Rumcajs, jen posilujete jeho sebevědomí a umožňujete mu dál hrát jeho roli místního Viktora Čističe.
V opačném případě riskujete, že tady bude zanedlouho všechno jen Rumcajsovo.
A to jistě nechcete stejně, jako to nechci také já.
02. 05. 2011 | 10:40

Občan napsal(a):

Pardon - samozřejmě mělo být "stádní uvažování"
02. 05. 2011 | 10:41

Občan napsal(a):

To Dočekal:

Asi máte pravdu.
O čemž svědčí i nedávné Stejskalovo vyjádření se k Rumcajsovým urážkám, kdy Stejskal prohlásil, že Rum si může urážet koho chce a že pokud někomu nadává do bolševiků, tak to jemu (Stejskalovi) vůbec nevadí. Ovšem pokud někdo Rumovi vynadá do fašounů, bude nemilosrdně mazán.
Což se také stalo. Opakovaně.

Naposledy jsem večer pročetl tu žumpu, co se tu objevila přes víkend a zjistil, že Stejskal byl nejspíš celý víkend hibernován - alespoň v některých případech (Čochtan, Rumcajs, hoven).
02. 05. 2011 | 10:46

Anita napsal(a):

Rumcajs
S vaší demagogii bych mohla souhlasit jen v případě, že stát je schopen zajistit všem lidem práci, ale pokud je tu nechtěná nezaměstnanost a lidé jsou odkázani na sociální dávky, tak vidím jako aroganci od státu dát, jim almužnu ne, protože nechtějí pracovat, ale protože patří k těm na, které práce nezbyla. Pokud chce někdo oddělovat plevy od zrna, tak to musí umět rozeznat, co je pleva a co zrno.
Tak jako píšete, že pokud něco od státu žádám a dostanu schválenou částku, měl bych ji použít k tomu k čemu je určena. Proč si myslíte, že dávka je zneužitá, každý člověk má svůj životní styl a svobodně se sám rozhoduje, jak s penězi naloží. Je podle vás zneužití sociální dávky, když někdo si koupí denně k jídlu jen 3 rohlíky a zapije je vodou, zaplatí základní výdaje na živobití a třetinu této dávky si ušetří. Za rok si po ušetření koupí třeba seskok padákem ? Taky vám to příjde absurdní, mě taky, zrovna tak jako by chtěl někdo kontrolovat přes sociální kartu, co si za dávky kupuje.

Já a předpokládám,že i všichni co platíme daně státu by jsme zase chtěli vidět co přesně, každý politik, každý den udělal, takový výkaz práce, jestli si vůbec ty peníze "od nás" za svoji práci zaslouží. Zda-li se nefláká nebo nevymýšlí "ptákoviny" a je tam k našemu užitku.

Také bych chtěla vědět jestli ty "naše" peníze ze státní pokladny nejsou rozfofrovány na zbytečnosti, jakou by mohla být zrovna tak sociální karta.

Velice by by se mi líbilo, kdyby byly poslancům dány karty a veškeré náklady by museli procházet přes tuto kartu a já i všichni daňový poplatníci mohla nahlížet, kde si co za ni koupil, kolik platí nájem za pronajatý byt v Praze a udělat si obrázek jestli se nám vůbec vyplatí.
Pokud sociální karty a i karty pro politiky a poslance na jejich výdaje spojené s jejich prací.
02. 05. 2011 | 10:48

Občan napsal(a):

To jarpor:

Ano, kastujete. Prohlásil jste, že ponižující "čipování" a permanentní kontrolu zdravotně a sociálně handicapovaných nepovažujete obtěžování a porušování práva na soukromí a že tito lidé mají, podle Vás, dokonce povinnost nechat se takto ponižovat.
Tím jste rozdělil lidskou společnsot na ty, co mají právo na soukromí a lidskou důstojnost, a na ty, kteří je, opět podle Vás, pozbyli tím, že se dostali do nějaké komplikované životní situace a byli nuceni požádat o pomoc.

Tím jste jasně rozkastoval lidskou společnost na dvě skupiny s nestejnými právy a povinnostmi.
02. 05. 2011 | 10:51

jarpor napsal(a):

Občan

"Zvrhlé myšlení sociopatů jarpora, Rumcajse, hovena, SuPa a dalších stojí na tom, že čím víc urazí a poníží bezmocné, tím víc posílí své, zřejmě jinak zanedbatelné, sebevědomí."

Tak pane Občane,
jsem celkem kliďas, ale za to, co jste o mne napsal byste zasluhoval jednu chtynout ode mne a druhou o stěnu.

Tak hezkej...
02. 05. 2011 | 10:52

jarpor napsal(a):

Občan

"Ano, kastujete. Prohlásil jste, že ponižující "čipování" a permanentní kontrolu zdravotně a sociálně handicapovaných nepovažujete obtěžování a porušování práva na soukromí a že tito lidé mají, podle Vás, dokonce povinnost nechat se takto ponižovat."

Jen člověk mdlého rozumu je schopen odvodit z toho, co jsem napsal výše uvedené... ale jsou tací.
Hovadiny, Vaše hovadiny Vám nehodlám vyvracet.

Mějte se.
02. 05. 2011 | 10:59

Rumcajs napsal(a):

Anita:

Plat a dávka jsou dvě diametrálně odlišné věci. Počítám, že by Tě urazilo, kdybych ti musel vysvětlovat, jaké.

Nezaměstnaný je jen ten (V 99% případů), kdo nezaměstnaný chce být, případně nechce nic udělat proto, aby byl pro pracovní trh přijatelnější.

P.S.
Manka hledala práci 4 měsíce. Nakonec našla. Ono to nechce mít rypák moc nahoru a ona se nakonec nějaká práce najde.
02. 05. 2011 | 11:13

Anita napsal(a):

Rumcajs
Fajn, tak si tykáme, až se naučíš číst a přemýšlet, co jsem napsala a nebudeš to za každou cenu chtít převrátit k obrazu svému, tak se zase ozvi.
Mance gratuluji a přeji ji hodně elánu a výdrže. Mimochodem, kolik máš ve své firmě volných míst, já mám vzdělané pracovité a skromné děti v produktivním věku, klidně ti budou utírat i prdel, když už si tykáme, nezaměstnal by si je ?
02. 05. 2011 | 11:23

zdenekb napsal(a):

Rumcajs:

S tímhle moudrem o nezaměstnaných zajdi na pracák třeba v Jeseníku nebo Mostě. Ale předtím se hezky rozluč s rodinou... dlouho tě neuvidí, jestli vůbec někdy.

K tématu: připadá mi především dojemné, jak zastánci úsporných opatření a nedotknutelných individuálních svobod jásají nad pravděpodobně dražší a zcela jistě omezující a šmírující kartičkou pana Drábka. Inu i lejno bude vonět, když jej vyprodukuje tato skvělá vláda!
02. 05. 2011 | 11:26

Rumcajs napsal(a):

Anita:

Klidně. Co umí ? Prdel si utřu sám.
02. 05. 2011 | 11:34

Anita napsal(a):

jarpor

Proč se rozčilujete, vždyť toho idiota jste tu udělal ze sebe sám. (pane Stejskal,to není urážka, jen hodnocení IQ, analfabet není, ten neumí číst a psát)
02. 05. 2011 | 11:40

Rumcajs napsal(a):

zdenekb:

Most je mé rodiště a strejda dělal na tamním pracáku. Nemusíš mi nic vyprávět. Vím, jak choděj pracovnice toho úřadu domů vyklepaný, aby je některý ze sociálních slabších nezamordoval jen proto, že mu nepřiznali tolik, kolik si představovali, že ho zbavili podpory, protože žádnou práci nesháněl...jak ve frontě telefonují z drahých mobilů,ověšeni zlatem...

Ale neboj. Sám vypadám jak cikán, dcera taky,takže já zapadnu a nic se mi nestane.
02. 05. 2011 | 11:42

jarpor napsal(a):

Anita

K replice nic, ale za to k osobě - idiot ?

Poslužte si, inteligentní dámo.

Hezký den
02. 05. 2011 | 11:51

Anita napsal(a):

Rumcajs
Všechno co se naučili na SOU obchodním s maturitou, praxe v obchodě, pokladní, vedoucí prodejny,mateřská, manualní dělnice v soukromé firmě (minimální mzda, práce na 3 směny, kdykoliv si pan majitel vzpoměl, 3x prodlouženy pracovní poměr - snížení zaměstnanců)
A co nabídneš ty ?
02. 05. 2011 | 11:53

zdenekb napsal(a):

Rumcajs:

Tak to strejda možná taky ví, kolik skvělých pracovních nabídek je tam k dispozici, že jo? Legendy o "dávkařích ovšených zlatem" už mě celkem unavují - i když se takoví možná najdou, soudit podle nich všechny... to chce hodně jednoduchou povahu.
02. 05. 2011 | 11:59

Rumcajs napsal(a):

zdenekb:

Tam nikdy nebude moc skvělých nabídek, protože tam je jakákoliv investice ztracená, vzhledem k výše popsaným důvodům.

Kdo chce, ten práci má. Sestřenice práci nemá, páč se u ní projevuje babiččina zřejmě cikáská krev a je to flákač. Ostatní nemají nejmenší problém.
02. 05. 2011 | 12:12

Rumcajs napsal(a):

Anita:

Nabízím pot a krev.
Co to je minimální mzda ?
02. 05. 2011 | 12:14

Anita napsal(a):

jarpor
Já nevím jestli jste idiot, jen jak jste se tu momentálně prezentoval, ale já naštěstí uražlivá nejsem, ikdyž za dámu jsem nikdy nebyla nechci být a ani nebudu.
Taky se mějte hezky ☼
02. 05. 2011 | 12:15

tata napsal(a):

TAK sem si prolit diskuzi

PANE Rumcajs naposled k vam ANI SE NEDIVIM,nejdřiv si vycucate s prstu otazku,pak vykřikujete něco o studu že vam okamžitě někdo neodpovidá ,když vam odpovim použijete zase jen uražku,to že jste lhal zastirate uražkama no celkem tipické pro vas.

Važení divym se že vas nenapadlo dvojaky přistup těchto panu k ruznym problemum,když se jedn o ty socialně slabší,třeba u pana Rumcajse JE TO JASNY JE TO CHAMRAD ,vždyt přece jeho garažemi prošli 3 A VŽDY to byli darebaci,takže to mame jasny všichni jsou darebaci,takže když se potkate s třema darebakama ohledně garaží logicky vypliva že všichni jsou darebaci.....logické ne? Manka take sehnala praci takže je jasne že ji musí sehnat 99procent...........logicke ne...

CO SE tyka očipovaní postiženych ,tady nam někdo vysvětluje že když někdo něco dostava že stat ma pravo to kontrolovat,no nelogicke to tolik není jen tam musi byt vymezen rosah kam ma pravo zajit,aby to byla kontrola a ne šikana,za druhe aby to nebyl obrovsky kšeft pro někoho, a za 3 aby to s časti nefrinacovaly ty postižení ve smyslu poplatku za kartu a otom tady piče pan KRASA.COŽ bylo vtom rozboru nak potlačeno.

Ale ten nejzasadnejší rozpor je že socialy musime kontrolovat,pozor většina je darebaku,ale běda když toto se tyka bohaču a jejich uniky daní to je kriminalizace poctivych lidí,přece majetkova přiznaní je blbost jak zDe važeny pan RUMCAJS PROHLAŠUJE.................KONEČNĚ nic noveho pod sluncem
02. 05. 2011 | 12:16

Anita napsal(a):

Rumcajs
"Nabízím pot a krev". Děkuji, napsal si dost, stačilo, doba otrokářská je za námi. Teď si se odhalil, změň si nick. Znehodnocuješ symbol Rumcajse z Řáholce. Možná tak vypadáš, ale Rumcajs byl loupežník, kterýmu to pálilo
Taky se měj pěkně, já jdu pracovat, ostatně taky asi hodně dřeš
02. 05. 2011 | 12:29

Rumcajs napsal(a):

tata:

Co to proboha říkáte ?

Copak sociálové jsou jediný, koho stát kontroluje ? A myslíte, že ty kontroly z FU chodí kam ?
Nebo si myslíte, že by se živnostníci neměli kontrolovat ?

A co kontroly z IBP,FU,sociálky,zdrávky,pracáku,ŽP,... ?
Myslíte, že by to být nemělo ?
02. 05. 2011 | 12:36

Rumcajs napsal(a):

Anita:

A co děláš ty Anito ?
Dle tvého projevu bych hádal, že děláš na jatkách a zabíjíš holýma rukama.
02. 05. 2011 | 12:57

tata napsal(a):

pane RUMCAJS

UMYTE čist že,tak si to přečtěte a snažte se odpovidat na to co tam je napsano.

přece jste inteligentní nemělo by vam to dělat problem,ale u vas je to snaha spiše lhat a převratit co tam není.

SAMOZŘEJMĚ ŽE STAT MA PRAVO,A ŘEKL bych povinost to kontrolovat..........otazka je hospodarně ,otazka kam muže zajit aby to nebyla šikana,otazka aby určitou čast nesežraly poplatky.

rozpor vami dany je vtom že majetkova přiznaní jsou blbost ,to zde v jinych debatach ste souhlasil s argumenty že to je kriminalizace poctivych podnikatelu,ale podle vas je 99 procent nezaměstnanych lemplu ktery nechtěj dělat,a doslova přikladem projitych 3 postiženych u vas zaměstnanych hazite tisice postiženych opravněně pobirajicí davky do jednoho pytle.

když je blbost majetkova přiznaní jakto že není blbost kontrola pastiženych.

V OBOJIM PŘIPADĚ JSOU TO PENIZE CO UTIKAJ STATU,navic podle vas blbost v běžnych demokracijích naprosto běžna věc zajimave že.

Holt to chce iteligenci použit na čtení,a reagovat nato co tam je vždyt jste přece inteligentní člověk?A ITELIGENCE NENÍ JEN NATO polemizovat jestli sem dobrej svařeč,to se da těžko zjistit zde, že ovšem už poněkolikate pokladate otazky mimo se zde dokazat da.

zkuste mi zde najit že tvrdim že se to kontrolovat nema...........CO SE tyka očipovaní postiženych ,tady nam někdo vysvětluje že když někdo něco dostava že stat ma pravo to kontrolovat,no nelogicke to tolik není jen tam musi byt vymezen rosah kam ma pravo zajit,aby to byla kontrola a ne šikana,za druhe aby to nebyl obrovsky kšeft pro někoho, a za 3 aby to s časti nefrinacovaly ty postižení ve smyslu poplatku za kartu a otom tady piče pan KRASA.COŽ bylo vtom rozboru nak potlačeno.
čekam tentokrat cely rozěchvělí až mi zase odpovite že dislektickým bábolem se nehodlate zabyvat.
02. 05. 2011 | 13:18

Anita napsal(a):

Rumcajs
Zdání klame, ale skoro si se trfil jsem obyčejná šlapka na E 56, to víš nikdo si nemůže vybírat a najde práci hned, teď už fakt zakazníci čekají tá pá, doufám, že tam nestojíš ve frontě
02. 05. 2011 | 13:19

stále rebel napsal(a):

Psychopati typu pedofilové si vybírají za objekt svého zájmu, děti, rumcajsové postižené. Od dospělých nebo zdravých by mohli dostat přes hubu a při „péči“ o slabé, se mohou uspokojit.
02. 05. 2011 | 13:29

Rumcajs napsal(a):

tata:

Musím přiznat, že probíjet se vašim slovosledem není žádná sranda ,ale dal jsem si tu práci.Ovšem nejsem si jist, jestli opravdu umím chápat napsané.

Shrnu to:

Stát má dle mého kontrolovat jak plátce daní, tak příjemce státních peněz, tedy i v sociální oblasti. Nedůslednost a benevolence se mu okamžitě vymstí. Ze strany plátců větší snahou unikat a ze strany příjemců více zneužívat. Obojí vede ke zhroucení státu i jeho sociálního systému. Stačí zavzpomínat na socialismus, který byl držen silou ,ale ekonomicky byl zhroucený dávno před sametem.
Stát se musí maximálně postarat o to, aby sociální dávky končili u těch potřebných a peníze byly utraceny v souladu s účelem. Nikdo přece nechce podporovat svými penězi něčí notorismus,gamblerství, atd.

Co se týká majetkových přiznání... špatně jste mě asi pochopil. Nejde o žádnou poctivost, ale u podnikatelů a živnostníků nedávají žádný smysl. Živnostník málokdy překročí onu hranici, kdy bude nutné takové přiznání podat.
Co se týká majitelů větších firem - osobně si to neumím představit. Práci,výdej a příjem materiálu, kontrolu,fakturu,pokladní doklady... to dělá množství lidí, většinou nijak podílově spojených s firmou a dost pochybuju, že se najde nějaký blázen, který by to riskl a celý tento kolektiv zapojil do nějaké černoty. Osobně jsem se s tím nikdy nesetkal. Jen sem tam u nepodnikatelů a opravdu velmi drobných živnostníků, kterým se nechtělo platit DPH.

Tedy majetkové přiznání dává smysl jedině u státních zaměstnanců a politiků. Ale nevidím žádný problém, aby i to obešli. Např. Ráth to legalizuje formou poradenství, někteří jinak. Cest je mnoho.

Kdo do toho trochu vidí, musí vám potvrdit, že majetková přiznání jsou slzičkou v moři možností. Ale aby bylo jasno, nejsem proti. Jenom si myslím, že je to jenom takové plácnutí, na kterém si pomůžou hlavně odhadci. To, že to tady někteří zoufalci vydávají za řešení boje s korupcí, tak tomu se můžu jenom zasmát.
02. 05. 2011 | 13:46

Občan napsal(a):

Chachaaa :o))))) Prý že kontrola živnostníků :o)))))

Na venkově je pravděpodobnost kontroly ze strany ŽÚ a FÚ jednou za 8-12 let, v okresních městech jednou za 35 let a v Praze jednou za 140 let!!!!!!!!!
Jestli si u Rumcajse podávají kontroly dveře, tak to musí být asi pěkný vykuk a průserář. A nebo ho někdo opravdu hodně nemá rád...
02. 05. 2011 | 14:01

Rumcajs napsal(a):

Občan:

To bude asi tím, že nejsem živnostník. Jinak můžeš přijet do Řáholce, a říct to místním živnostníkům do očí. Počítám, že z tebe nezůstane ani rudý flek.
02. 05. 2011 | 14:05

Občan napsal(a):

To já vím, Rumcajs, že nejste živnostník. Protože Vy nejspíš vůbec nejste podnikatel.
Jste totiž úředník - buď Ministerstvo financí nebo některé finanční ředitelství. Eventuálně úředník některé z daňově-finančně-podnikatelsko-poradenských nebo projectmanagerských firem; nejspíš některé z těch, co jsou napojeny na státní rozpočet.
02. 05. 2011 | 14:36

Béda napsal(a):

Rumcajs,

věděj loupežnickej, on pan Krása byl taky původně v Unii svobody. Pan Tomský byl taky zarputilý neoliberál, dokavaď mu nekleknul privátní důchodový fond, který sliboval šťastné stáří, nenarodilo se mu postižené dítě a přátelé neoliberálové mu nezačali připravovat podmnky pro bankrot firmy.

Třeba i jim se dostane časem toho štěstí podívat se na věc z druhého břehu. A jak tak sleduji jejich přejícnost a dobrotu vůči druhým, které občas neopomenou titulovat slůvkem socky a nemakačenka, celkem bych jim to i přál - rozhodně víc nežli kdejakému mlaďasovi, který si vzhledem ke svojí nezásluhovosti = nic do fondů neodvedl, dle jejich slov ani nezaslouží. Takové četné zlomeniny s nepohyblivostí vyžadující mnohočetné operace (třeba by přitom zažili i blaho povinného příplatku) po autonehodě by jim třeba trošinku poopravilo úsudek a cítění s druhýma. A na rozdíl od těch kdo ji nechtějí, jim bych přál v případě invalidity i tu kartu, aby úřady mohly průběžně kontrolovat za co utrácej penízky, které dostávaj od státu.
02. 05. 2011 | 14:52

Rumcajs napsal(a):

Občan:

Kéž by.

Béda:

Já nevím Bédo, ale tys musel v mládí prodělat zápal mozkových blan, nebo něco podobného. Co to furt meleš za kraviny ?
Kdo po tobě chce, aby sis platil ze svého mnohočetné zlomeniny ? Co má společného postižené dítě s neoliberalismem.

Ty tak plácáš Bédo, protože o tom buď nic nevíš a nebo jsi ÚB. Nechám Tě vybrat.
02. 05. 2011 | 15:08

Béda napsal(a):

Rumcajs,

postižené dítě s neoliberalismem má společného to, že někteří taková stvoření hodnotí pouze a jen z hlediska ekonomického jako obtížný hmyz a pokud jim rovnou nemůžou otevřít okna, chtějí maximálně podvázat schopnost takovýchto jedinců přežít - snaží se jim skomplikovat pracovní uplatnění, dostupnost zdravotní péče, dostupnost vyššího vzdělání, odejmout anebo jim podstatně snížit sociální dávky, omezit přístup ke zdravotním pomůckám, dopravní obslužnost, péči a a služby, obšťastnit je byrokratickou šikanou ...

Platby v "bezplatném (předplaceném) zdravotním systému připravují Julínko-Heger-Drábko- Kalouskovci. To dnes ví i malé dítě.
02. 05. 2011 | 15:17

Rumcajs napsal(a):

Béda:

Ty toho víš Bédo jako malé dídě. Bohužel.

Neoliberalismus = vytvořit UFINANCOVATELNÝ sociální systém, maximálně efektivně využitý a co nejméně demotivující.

Na výsledky tvého systému se podívej na bývalé státy socialismu, na Kubu,Koreu... všude tam lidé nemměli a nemají ani na základní potřeby. To je tvůj svět.

Děkuju, nechci.
02. 05. 2011 | 15:26

Béda napsal(a):

Rumcajs,

Kdybys neblábolil Loupežníku. Neoliberálové vládnou v USA - je jejich systém ufinancovatelný? O¨dkudpak vzešla současná krize?
Jak je možné, že za republikánů nejvíc vzrůstá státní dluh (u nás za Kalousků)? Jak je možné, že ta antikorupční vlády vzrůstá dlzuh a korupce? (článek o korupci máš v dnešních Novinkách)

Sociálně tržní hospodářství je na severu Evropy, kupř. taky v Německu. Na rozdíl od bašt neokonzervativců (USA,VB) jsou tyto státy méně zadlužené a nejlépe snášejí krizi. proč asi?

Jestli chceš ideální stát bez daní a vměšování státních institucí, odstěhuj se na Haiti anebo do Somálska. Tam si tě stát ani nevšimne.
02. 05. 2011 | 15:34

Rumcajs napsal(a):

Béda:

Obama je neoliberál ? Vyprávěj, vyprávěj pohádku. Ale trochu mi udivuje,že když tam mají tu progresivní daň, že jim ty penízky stejně nevycházej, protože ty jsi tuhle tvrdil, že to je lék na vyrovnaný rozpočet.

Jinak krize v USA přišla právě z přehnaných nároků na sociální systém - tomto případě na bydlení pro každého černouška co půjde okolo banky.

Co se týká Německa a Severských států - tak tam si lidé zvolili pravici. Proč asi ?
02. 05. 2011 | 15:45

Béda napsal(a):

Rumcajs,

Obama je jenom loutka, která skáče tak jak ji skuteční vládci z bankovních domů a burzy (kteří pro jistotu ve volbách (bez peněz do politiky v USA rozhodně nelez) financují obě strany i celý kongres poručí. Ti určují hospodářskou politiku, rozhodují ve FEDu o tisku měny, rozhodují o zákonech.

Mají tam progresivní daň ale progrese se stále snižuje, korporátnímu kapitálu je dlouhodobě podstrojováno. Úměrně tomu roste jeho moc. V USA naprosti tomu téměř úplně absentuje sociální stát evropského typu. Proto je tam cca 41 milionů lidí na potravinových lístcích, cca 50 milionů bez zdravotního pojištění... O půjčkách černouškům rozhodli chytří mužíčci v motýlcích sedící v bankovních centrálách, nikoliv černoušci - to bys již mohl vědět. Byli to titíž mužíčci, kteří pak "výhodně" prodávali různé balíčky (včetně hypoték těch černoušků) cizím bankám do Evopy, Asie... Zlé jazyky tvrdí, že některé z těchto balíčků jsou i ve finančním systému ČR.
02. 05. 2011 | 16:00

SuP napsal(a):

Jarpor, Rumcajs -
Zdá se, že včera na průvodě jim někdo předhodil nové letošní heslo. "Útěchy trpících všech zemí spojte se!". Tolik arogance militantních dobrodějů jsem tu snad ještě nezaznamenal. Kdyby byl podzim, dalo by se to vysvětlit houfováním před odletem do cizích krajů. Ale v květnu? Jestli ono je taky nesere, že zabili Usámu.
02. 05. 2011 | 16:12

Rumcajs napsal(a):

Béda:

Vzpomínám si Bédo ještě na totáč, jak nám paní učitelka vyprávěla o hrozných poměrech na západě. Jak tam nemají lidé co jíst, jak vybírají popelnice několika málo boháčů. Věřil bys tomu, že se najde někdo, kdo je ochoten vyprávět takové lži ?
Já ti z toho měl trauma. Odmítal jsem se dívat na západní filmy, protože mi bylo líto těch herců, že když skončí to natáčení, musí vyrazit k těm popelnicím....

No já nevím Bédo. Brácha mého tchána nedávno z Ameriky přijel. Byl tam jako zedník a o hladu nemluvil. Jenom se ptal, jestli víme o nějakým baráčku o 250 m2 obytné plochy, že by si ho za to strádání v Americe koupil.

Jinak dcera tam jede na rok. Budu tě informovat, jak strádá. Ale aby to pro tebe bolševika nebyl takový šok, jako pro mě, když jsem zjistil, že mi oblíbená paní učitelka lže ,jak když Rudé právo tiskne. To si sebou neseš pak celý život Bédo !
02. 05. 2011 | 16:14

zdenekb napsal(a):

Rumcajs:

"Neoliberalismus = vytvořit UFINANCOVATELNÝ sociální systém, maximálně efektivně využitý a co nejméně demotivující.
Na výsledky tvého systému se podívej na bývalé státy socialismu, na Kubu,Koreu..."

Šermovat Koreou je dost zoufalý způsob "argumentace"...
Mimochodem, do které země se můžeme podívat na skvělé výsledky "TVÉHO systému" ?!?

Sociální péče a pomoc tělesně postiženým zvlášť je NEEFEKTIVNÍ jaksi z podstaty věci. Kdybych ti chtěl oplácet Koreu, musel bych zavzpomínat na maximálně efektivní postupy dr.Mengeleho... ale takové touhy bych nepodsouval ani tobě (A to je co říct...).
02. 05. 2011 | 16:17

zdenekb napsal(a):

Rumcajs:

Tvůj (a nejen tvůj) problém je v tom, že kdo ti co nabulíkuje jako svou zkušenost, aplikuješ ji poté na všechny...

"Brácha tvého tchána si v Americe vydělal = chudoba tam neexistuje"
"Strejda vidí na úřadě práce nezaměstnané ověšené zlatem = všichni nezaměstnaní jsou líní flákači".

Způsob tvého myšlení je prostě takový... přímočarý.
02. 05. 2011 | 16:22

Dočekal napsal(a):

SuP:

Tak co, práskači, už jste mi koupil ten vysokoškolský titul, jehož získání mi neumožnili vaši rudí soukmenovci?
Já jen, že jste včera zřejmě neměl svůj den a tak jste na sebe vykvákal nejen to, že jste jen obyčejný práskač, lhář a nactiutrhač, ale také to, že si dodnes přesně pamatujete, jaké částky jste platil formou členských známek své rodné straně, tedy KSČ.

No nic. Jak jsem poznal, tak jste člověk bez páteře a jediné, co od vás mohu čekat, je jen další podraz.
Nebojte, vy si to tady jako spolupracovník pana Libora Stejskala můžete dovolit. Mimo jiné také proto, že ta vaše falešná a vylhaná obvinění nebudou mazána. Prý proto, že se nedá ověřit opak.
Naštěstí mne už dnes nemůžete udat. Samozřejmě anonymně, jak také jinak, že. Jediné, co vám zbývá, je to plivání jedovatých slin na člověka, který neohnul hřbet před bolševikem rudým a neohýbá ho ani před bolševikem modrým.
Takže směle do toho! Nebojte, pan Stejskal to jistí!
02. 05. 2011 | 16:28

Rumcajs napsal(a):

SuP:

Tak ty se kámošíš s Dočekalem ?
02. 05. 2011 | 16:31

Dočekal napsal(a):

SuP:

Kdybyste si náhodou nemohl vzpomenout:

SuP napsal(a):
Dočekale nelísej se, já si s Tebou stejně hrát nebudu.
01. 05. 2011 | 10:43

StandaT napsal(a):
SuP: jednou jseš v archivu, navždy jseš v archivu :) Konec konců každý máme nějakou tu libůstku. Někdo je na holky, jinej na vdolky, další má doma archiv pravičáků...

Hele, neměli bychom se složit a koupit mu nějakej titul?
01. 05. 2011 | 11:13

SuP napsal(a):
StandaT -
Že Ty tam chceš bejt taky?
Myslíš koupit mu třeba inženýr, když nedodělal tu vejšku, protože mu to bolševik z politických důvodů překazil? Nevím, jestli by ho uměl nosit...
01. 05. 2011 | 11:45

StandaT napsal(a):
SuP: když já jsem takovej nenapravitelnej lidumil. Dneska mají svátek, původně práce, dnes levejch řečí, tak proč někomu neudělat radost?
01. 05. 2011 | 12:02
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-havel.php?itemid=12990
02. 05. 2011 | 16:31

Rumcajs napsal(a):

zdenekb:

A ty bereš kde informace pro formování svých postojů, Zdenečku ?
02. 05. 2011 | 16:32

zdenekb napsal(a):

Rumcajs:

Osobní zkušenost, zkušenost druhých, četba, sledování médií (nejlépe vícero). A i poté formuji pečlivě - zpravidla bez paušalizací... Chápu, že je to namáhavější než převzít zkazky tchánova bráchy a svého strejdy.

Ještě nějaké dotazy (...namísto odpovědí) ?!?
02. 05. 2011 | 16:38

Rumcajs napsal(a):

zdenekb:

No to jsme na tom stejně. Mám ti jmenovat všechny, co znám a byli v Americe ?

Chceš poslat fotky z městečka, kam pojede dcera studovat ?
Na jaře jedu za ní .
Můžeme tě průběžně informovat.
02. 05. 2011 | 16:41

zdenekb napsal(a):

Rumcajs:

Výlet tobě i dceři přeju. Ale bacha, abys náhodou nezahlédl někoho chudého, na ulici nebo u těch popelnic. Mohlo by ti docvaknout, že jsi svým zápalem jen soudružka učitelka naruby...

Fotky klidně pošli. Mám rád fotky z cest...
02. 05. 2011 | 16:45

Dočekal napsal(a):

Rumcajs napsal(a):
Koukám, že Dočekal chce zase sado maso.
Už dlouho ho nikdo nevymrskal.
Bože, to je hrozná deviace.

No nic, co by člověk neudělal pro sociálně slabšího.

Tak se zatím svlíkni Dočekale a padni na všechny čtyři !
02. 05. 2011 | 16:38
--------------------
Každý zkrátka píše o tom, co je mu nejbližší.
K tomu, že trpíte touto úchylkou, jste se nám tady už jednou přiznal. No a teď je to tedy podruhé.
Ale já vám to nijak nevyčítám, natož abych vám to záviděl. Každý jsme holt nějaký.

Jo a to soudružské tykání vám jde opravdu dobře. Skoro jako práskači, který tady vystupuje pod nickem SuP. Ten si navíc pamatuje, kolik penízků ho každý měsíc stála členská známka jeho rodné strany KSČ.
02. 05. 2011 | 16:59

Rumcajs napsal(a):

zdenekb:

Tady máš první fotky

http://ricelakewis.com/photo-gallery/?album=1&gallery=11
02. 05. 2011 | 17:23

Dočekal napsal(a):

Rumcajs napsal(a):
Dočekale ty otroku, oslovuj mě pane, nebo ti přitáhnu řetěz !
02. 05. 2011 | 17:14
---------------------
A tohle, prosím, vyprodukuje místní chráněnec a oblíbenec pana Libora Stejskala!

Tak vidím, že ta žumpalizace zdejších diskusí se děje záměrně.

Jediné, co mne na tom těší je to, že takto se projevují výhradně místní "pravověrní." A protože mantra "pravověrných" říká, že voliči a sympatizanti té naší "pravice" jsou lidé převážně mladí, zdraví, úspěšní, vysokoškolsky vzdělaní, vybavení bohatou slovní zásobou a hlavně také slušní, tak musím uznat, že jedinec s nickem Rumcajs tomuto popisu odpovídá dokonale. Dokonce se kvůli tomu stal absolventem VŠB v Ostravě.
A protože je to také úspěšný podnikatel, tak má dost času na to, aby nás tady denně dlouhé hodiny oblažoval prudkými výrony své mimořádné inteligence.
Pravicové inteligence, dovolím si zdůraznit.

Obsah jeho "diskusních" příspěvků kupodivu v žádném případě neodporuje Kodexu diskutujících. Podivné, ale po zkušenostech pochopitelné.
Inu, co je dovoleno Jovovi...
02. 05. 2011 | 17:30

tata napsal(a):

takže pane RUMCAJS

to že muj sloh je hrozny to je fakt.
UPLNĚ jste to obratil měl ste mi dokazat kde ja nechci aby stat kontroloval kam a komu plati,takže vždy to vyvadite jinam.Nemam problem s kontrolou naopak pišu že stat ma povinost kontrolovat.

MAM PROBLEM S FORMOU,to znamena kolik by to stalo,odborny posudek jak velice by toto bylo v souladu se zasahovaním do osobní svobody,a aby to zčasti nefinacovaly v poplatkach za ty karty ty co ty davky opravněně dostanou otom je članek nic vic nic min.VY STE striktně odmitl co zde piše pan krasa,jen na jeho argumenty řic že je to blbost je malo,je tam pravě ty tři body o kterych je třeba odborně diskutovat.

A vy mi tlačite a vkladate uplně do jine polohy,že tvrdim že se nema kontrolovat.
a ted k tomu majetkovemu přiznaní přiznam se že nechapu co pišete netvrdim že se třeba pletu ja ale ja co jsem i v zahraničí slyšel se domnivam že je přiznaním majetku.MYSLYM ŽE NAVRH BYL nad 10 milionu,takže ma představa je soupisem vašeho moviteho a finačního majetku co by bylo podle mě bylo na začatku,nebo byste musel z vypisu daní to znamena platil jste daně z 50 milionu,daně třeba byly 20 vaš přijem 30 milionu takže mužete vlastnit majetek za 30 milionu.TAKŽE BY nemohlo exzistovat přepsani na přibuzne a manželku.NECHAPU CO BY STIM mělo učetnictvy velke firmy,to snad muže kontrolovat FINAČNÍ UŘAD JEHO SPRAVNOST,TO učetnictví ma konečnej součet třeba 100 milionu čisteho jestli je jeden majitel nebo několik dava to čistej vydělek.

jestli ovšem si vydělal on a jeho rodina prokazatelně 30 milionu ale nemovitosti třeba maj za 60 nastane točo,chloubkova kontrola na každej učet,vydaj přijem,běžna věc v americe kterou tady tak spominate podle mě opravdu z pozice pani učitelky jen misto negativum tak pozitivum.A VĚŘTE ŽE MAJ experty a ty dokažou divy na vas vše vyštourat a nasleduje 100 dan + pokuta.

Ovšem že to není samospasitelné ale když jste tak opojen amerikou tak el capone pry zabyl 300 lidí osobně ale na doživotí šel pravě za danové podvody a že to byl kabrnak s nejlepšimi pravniky takže bych to nepřecenoval ani nedocenoval.

DNES JEDNODUŠE NAPIŠE MAJETEK NA MANŽELKU KTERA NEPRACUJE,a je vystarano,zbankrotuje a majetek manželky je tabu.
02. 05. 2011 | 17:54

Dočekal napsal(a):

Něco pro ty, kteří loni na jaře volili pravou rukou:

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/odchod-do-penze-az-v-sedmdesati-chce-vlada_200573.html

Tak co, Mádlovci a Issovky, už vám konečně došlo, že jste tou volbou pravou rukou nepotrestali nás, vámi tolik posmívané geronty, ale že jste si místo toho připravili sami sobě skvělou budoucnost?
No nic. Vaše volba.

"Moudrý člověk se poučí z chyb druhých. Hlupák se nepoučí ani z chyb vlastních."
02. 05. 2011 | 18:22

Anita napsal(a):

Zbytečné dohadovaní, nejlepší by bylo vyprášit všechny uředníky z úřadu práce, úředníky na sociálkách, dát jim košťata do ruk, ať zametají i s nezaměstnýma ulice (lepší takováto umělá práce na čerstvém vzduchu k prospěch všech). Bohatě se tak uživý zrušením, těchto uměle vytvořených admnistrativních úředníků. Jejich nemalé výplaty, sociální dávky, provoz kancelaří a celá ta zbujelá administrava zaplatí každého, kdo chce pracovat, ten samozřejmě nebude ukládat peníze do stružáku, ale nakupovat, v daních se zase vrátí čast peněz zpět. Kdo pracovat nechce, ať nepracuje a také ať nic nepobírá. Hned bude na důchody i na sociální podpory pro postižené i bez předražených nesmyslných karet. Pokud tu budou takové propady, že na jednoho uředníka jeho plat + náklady na agendu bude činit minimálně 30 000 za měsíc tak z toho by vyžili 3 lidi. Sníží se tím průměrná měsíční mzda v naši republice ( tedy ukáže se v reálnější hodnotě) Sníží se tím i koupěschopnost, ceny zboží, vstupenky, nájemné a ostatní komodity, budou se muset přiblížit k reálným cenám, aby bylo zboží vůbec prodejné. Politici, VIP nebudou potřebovat hrabat pod sebe na vily v zajraničí, nebudou mít na kom rejžovat! Progresívní daň pro takové hrabálky je nutností. Pokud je tu někdo zdatný matematik, tak může začít počítat.
02. 05. 2011 | 19:30

SuP napsal(a):

Dočekal -
Nestojíš ani za reakci.
02. 05. 2011 | 19:30

Ikena napsal(a):

Pane Stejskale,
jsem tu pouze host na Vasich strankach, ale stale si kladu otazku, zda i ja mohu
psat vulgarnosti nejhrubsiho zrna. Mam pocit, ze genius Rumcajs je takovy Vas clovek pro spinavou praci. Skoro bych rekl, ze Vasim cilem je vyhnat nevhodne nicky, kteri nesouhlasi s podivnym vladnim slepencem a pisi dosti kriticky vuci vladnim stranam.
Ono je to preci prestane bavit se stale dokola dohadovat s geniem Rumcajsem.

Tak zacinam silne pochybovat o Vasich prohlasenich o nestranosti a k Vasemu ujistovani mohu jen konstatovat, skutek utek.
Preci pravicove orientovani novinari na Aktualne nemohou pripustit vyprask svych vladnich stran.
02. 05. 2011 | 19:46

Dočekal napsal(a):

SuP napsal(a):
Dočekal -
Nestojíš ani za reakci.
02. 05. 2011 | 19:30
-------------------
Velice správně práskači!
Ale špinit člověka, který si zachoval rovnou páteř, tak to vám šlo velice dobře.
Takže laskavě vezměte na vědomí, že tu špínu už ze sebe zkrátka nesmyjete. A to, že jste jedním z místních chráněnců, vám nepomůže ani náhodou.

A nebojte se. Já si dám velký pozor, abych vašemu ochránci nezavdal příčinu k dalšímu vyhrožování, že ještě jednou a bude tady mazat VŠECHNY mé texty.

Tak zase příště, práskači!
02. 05. 2011 | 20:04

Rumcajs napsal(a):

tata:

Jednak nemáte pravdu s tím závěrem. Není to tak jednoduché jak uvádíte. Zpochybnit převod na kohokoli, včetně manželky lze soudně tuším dva roky zpátky a z rozhodnutí správce půl roku.

Třeba mému příteli se stalo, že jeho firma koupila nemovitost za asi 20 mil. korun. Neznám zcela podrobnosti, ale pár měsíců nato firma od které koupili nemovitost zkrachovala a proto, že původní majitel inkasované peníze neprohnal účetnictvím, ale sbalil je a zmizel, nemovitost spadla do konkursní podstaty a on oni přišel.
Soudil se, ale prohrál.

No a za druhé mluvíme jeden o koze a druhý o voze. Korupce se špinavými penězi nemá moc společného. Ti dotyční, co inkasovali úplatky je zcela legálně nabydou, viz. třeba Gross. Žádné daňové přiznání tady nic něřeší.
Pak tu jsou špinavé peníze a ty se znovu očistí klasickým způsobem - restaurace, poutě, herny...
02. 05. 2011 | 20:24

Dočekal napsal(a):

Rumcajs napsal(a):
Ikena:

Soutěž o největšího levicovýho bejka bez koulí ještě nabyla vyhlášena, tak si to šetři.

Až Vám řeknu "Tři", tak můžete s Dočekalem začít, ale zatím se hoďte do klidu.
02. 05. 2011 | 20:27
--------------------------
Nebojte se, místní trapáku a chráněnče pana Libora Stejskala. Tu soutěž o největšího vola bez mozku jste tady vyhrál už dávno.

Specielně pro pana Libora Stejskala: Pokud něco z tohoto mého příspěvku odporuje Kodexu diskutujících, tak bych prosil o upřesnění. Já jen, že bych se velice nerad opět dočkal upozornění, že ještě jednou a budou tady mazány VŠECHNY mé texty.

I když chápu, že co je dovoleno Jovovi...
02. 05. 2011 | 20:55

tata napsal(a):

pane RUMCAJ

NEZLOBTE SE ,JEN STE MI POTVRDIL ŽE MAM PRAVDU,ja přece netvrdim že to je samospasitelné vemte kdyby to vyřešilo 20 procent ten balik,argument že se to da zpochybnit a to ještě je to uplně jiny připad je velice slaby,napřiklad ste vubec nerozporoval jak se to netyka velkych firem,ja ted ale nemluvim o korupci ale o majetkovych přiznaních opět pokus to vyvest jinam,nezlobte se ale vaše argumenty vždy miří někam jinam než ja piši.

SAMOZŘEJMĚ ŽE,JE vždy možnost přijit s novym lepšim figlem ale,vždy hrozí že vas dostanou na to majetkové přiznaní,ted to ma snadny prostě se penize objevy a on je na někoho převede a už je to v suchu.

NAVIC AŽ TAK PRAVDU UPLNĚ NEMATE ANI STOU KORUPCÍ,ano ted připad co proved GROS JE ZŘEJMĚ NESESTŘELITELNY,i tam podle mě by asi při troše chtění by šlo něco dokazat nejsem odbornik ani nahodou ale myslym že to nemohlo proběhmout tak uplně pravně to nebudu rozvadět,ale i v připadě korupce se mnohdy penize objevy jako s nebe s majetkovym přiznaní by to tak jednoduchy nebylo,nezlobte se i při me neznalosti těchto věcí vym že i špinave penize se zaprve perou se stratou,za druhe i zde to jde přes vic lidí tudiž zase nebezpečí že naky članek praskne,navic v některem postavení to běžne praní pěněz nemužete použit nebot ryskujete vše jako znama nebo politicka osobnost byste byl přiliš zranitelny.

Takže je to zaklad i když jste hodně ubral vtom že to je blbost jak napsal vam CARLOS PROČ SE TOMU TOLIK KAŽDY BRANÍ:

a navic musi to byt ruku vruce ze zakazem akcií na doručitele,a zodpovedností jak finační tak trestní uřednictva,to samé jako dělnik za zmetek,to hodně všem darebakum ztiží situaci....nezlobte se slušnej člověk by to měl chapat ne to ironizovat a hledat proč je to blbost a že sou všichni co to chtěj směšny,....přeber si to jak chcete
02. 05. 2011 | 21:04

tata napsal(a):

pane RUMCAJS
p.s ted sem pochopil JAK STE TO MYSLEL stim zpochybněním převodu ,ale vtomto opravdu nemate pravdu nebot to pravě řeší majetkove přiznaní,to co jste uved je uplně jiny připad.

nebot jestli převedete na manželku majetek za 40 milionu tak se pak netyka vašeho bankrotu dnes to nemužou sebrat při majetkovem přiznaní zhola nemožne nebot by musela dokazat puvod nabití tudiž dar odvas by zakonitě byl unik daní 100dan +pokuta nezlobte se podle mě nemate pravdu vy.
02. 05. 2011 | 21:21

Rumcajs napsal(a):

Co děláš Dočekale ?
Ještě jsem neřekl tři.
Spálil si první start. Ještě jednou a jsi diskvalifikován.
02. 05. 2011 | 21:40

Rumcajs napsal(a):

tata:

Nemohl byste se zkusit jednou překonat a napsat to teda tak, aby tomu rozuměl i loupežník ?

Já doporučuji jít po částech. Např. bych začal tím, co myslíte velkým podnikem a proč si myslíte, že se jich to týká.
02. 05. 2011 | 21:43

tata napsal(a):

tak dobře pane RUMCAJS

PSAL STE že si neumite představit že by se to tykalo velkych podniku,kvuli problemum složite učetnictvi a tak.

podle mě to stim nema co dělat,přece i velky podnik vlastni někdo,samozřejmě že v mnohem připadě je ten majitel nake sdružení akcionařu.ALE ,I U TECHTO PODNIKU NA KONCI VŠEHO JE ČISTY ZISK.KTERY SE připiše majitelum a jedno kolika prostě každy ma svuj dil proč by to měl byt problem že by na ně majetkove přiznaní neplatilo.

Jestli myslite že tam penize začachrujou v tom složitem učetnictví otoho je kontrola finační.......ale ta nema společneho nic s majetkovym..........konečne čislo je čisty zisk pro tu konkretní osobu....ta dejmetomu vykaže zisk 20 milionu...takže jeji majetek muže narust jen o 20 milionu.....TAK VČEM VIDITE ŽE SE TO VELKYCH PODNIKU ANI NAHODOU NETYKA?
02. 05. 2011 | 22:15

Rumcajs napsal(a):

tata:

To už jsem vysvětloval. Tahat černé peníze z velkého podniku NELZE !!!
03. 05. 2011 | 06:52

Béda napsal(a):

tata,

radil bych s věčným odbíhačem od tématu nediskutovat na jiné nežli autorem článku uvedené téma. Je to slalomář, který když je v ouzkých buďto uhne a začne se cílevědomě vzdalovat od tématu, anebo začne s urážkama.
03. 05. 2011 | 07:09

Rumcajs napsal(a):

Béda:

Někdy si říkám Bédo, že ty snad i věříš tomu co píšeš.
To ale znamená,že to má patologický původ.

Nevidíš trpaslíky ?
03. 05. 2011 | 07:39

tata napsal(a):

pane RUMCAJS

NEZLOBTE SE ,TED STE SE ZTRAPNIL.

Když vam odpovim na to co chcete odpovite,že jste nato odpovidal opravdu argument,neodpovidal jste nic,psal jste akorat že si to neumite představit kvuli tomu složitemu učetnictví,přitom to nema z majetkovym přiznaním co dělat.

TADY JDE VŽDY V KAŽDEM PŘIPADĚ O JEDINCE,A O KAŽDEHO ZVLAŠT,aby mu na triku nepřibyly penize ktere nejsou zdaněny a to platí jak o člověku co vlastní sam velky podnik,nebo čast velkeho podniku.

TED JSTE přesně dokazal jak jste schopen obhajovat sve teze,myšlenky .
03. 05. 2011 | 07:50

Rumcajs napsal(a):

tata:

No tak mi napište, jak si to představujete .
03. 05. 2011 | 07:55

tata napsal(a):

pane RUMCAJS

srandu si děte dělat z jineho,mě stači co jste ted předved,mě se vam nepodaří vytočit,jen jste ted dokladoval svou uroven.
Vam nejde o věc,VAM JDE O PROVOKOVANÍ,A VYŽIVAT SE V ZAJEMNYCH URAŽKACH TOHO SEM JA PROST,MĚ DE O VĚCNY DIALOG TOHO Vy nejste schopen,mylně sem se domnival že tady někde zustal kousek toho važeneho pana RUMCAJSE,BOHUŽEL to odval čas.

UŽ NEMAM ZAJEM svami pokračovat,byla by to marna věc.
03. 05. 2011 | 09:18

SuP napsal(a):

tata -
Hlavní smysl majetkových přiznání není hlídat, aby byly zdaněny. Ale aby měly PROKAZATELNÝ původ! Čili aby se dál v tom řetězci dalo dohledávat, KDO si je U KOHO vypral. A přesně tam končí zájem politických stran o tato přiznání. Strany totiž nemohou potřebovat, aby bylo vidět, kudy tečou jimi "spravované" peníze.
03. 05. 2011 | 11:36

tata napsal(a):

pane SUP

Nemohu souhlasit,to co jste napsal je sice samozřejmě taky ten učel,ale hlavní učel je možnost dokazat že ty penize nabyl nakym nekalym zpusobem ....tudiž je samozřejmě nezdanil......nebot když je zdaní už to nekalé penize nejsou............majetkova přiznaní tudiž jsou hlavně o nezdaněnych penězich....jedno z jakeho ranku ...jestli z drog,ty samozřejmě zdanit nemužete nebot je to trestné,proto se je snaží někde prohnat přes učetnictví,ano zde vtěchto připadech je součinost kontrola učetnictví firem kde se tam penize vzaly a majetkovych přiznaní nesoulad přijmu kontra co ten člověk vlastní.

ALE ZAKLAD JE ŽE v majetkovem přiznaní mu figuruje třeba 50milionu co uvedl jako zdaněny přijem ale majetek narostl o 70 milionu,pak teprve začne dukladna kontrola každe častky,v učetnictví což bežna kontrola až tak neprokaže to je pravě ten přinos danovych přiznaní upozorní na nesoulad přijmu a vlastnictví je to takova kontrolka......bez něj prostě není možno až tolik věcí prokazat hlavně přelevaním pěnez na přibuzne toto je při majetkovem přiznaní skorem nemožne.

NAOPAK PŘI ABSENCI NIKDO NEMA NAROK SE ZAJIMAT KDE NEPRACUJICÍ MANŽELKA VZALA BARAK ZA 40 MILIONU.
03. 05. 2011 | 12:11

tata napsal(a):

PS. OPĚT NEMATE PRAVDU ,NAOPAK prokazatelně to vždy zatrhne pravice levice to neustale navrhuje je jito vždy zamitnuto ,i zde je to vždy pravicovy volič ktery je proti ....proč asi?
03. 05. 2011 | 12:13

pgjed napsal(a):

Dovolím si k tématu přidat tiskovou zprávu místopředsedy lidovců Ing. Mariána Jurečky:

„Drábkova sociální reforma je hra s ohněm,“ říká místopředseda lidovců
Vláda ODS, TOP 09 a VV se sice snaží šetřit výdaje ze státního rozpočtu, často k tomu ale volí způsoby, které jsou z dlouhodobého hlediska neefektivní. Jedním z takových příkladů je oblast sociálního systému ČR. KDU-ČSL má vážnou obavu, že díky krokům ministra Drábka (TOP 09) dojde k devastaci dnešního, dobře fungujícího systému.
„Dnes se na sociální systém dává 20 % HDP, z toho jdou zhruba 2/3 na výplatu důchodů a až zbývající část na sociální dávky. Průměr EU je přitom 27 % HDP. Dosavadní systém státní sociální podpory fungující na principu POMŮŽEME, ABY SE NESTALO byl schopný automaticky prostřednictvím koeficientů pružně reagovat na růst životních nákladů. Zjištění Eurostatu, že ČR patří co do počtu chudých občanů k nejlépe zajištěným státům v EU, je toho důkazem,“ říká místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka.
Podle jeho názoru chce ministr Drábek zavést systém charakterizovaný heslem: POMŮŽEME, AŽ SE STANE. „Dnes je tento princip populární, protože tzv. zatočíme s těmi, co si pro dávky jezdí v Mercedesu. Je ale nepochybné, že takový adresný systém nebude ve výsledku levnější. Většina klientů státní sociální podpory se ve skutečnosti přesune do systému hmotné nouze. Ten je plně testovaný - a ne jen příjmem v rozhodném období, ale i majetkovými poměry, alimentačními schopnostmi rodiny a dalšími skutečnostmi. Vzroste potřeba konkrétní sociální práce v rodinách žadatelů,“ upozorňuje Marian Jurečka.
Lidovecký místopředseda navíc kritizuje vládu za to, že svojí rétorikou podněcuje ve společnosti atmosféru, že všichni občané pobírající sociální dávky jsou lidé, kteří nechtějí pracovat, kteří žijí na úkor společnosti. „KDU-ČSL si je vědoma, že v každé společnosti je určité procento osob, kteří se vyhýbají práci. Proto by měly fungovat již na školách preventivní programy výchovy a vzdělávání. Rovněž tak v obcích a městech musí pomáhat neziskové organizace, které nabízejí programy v tzv. sociálním podnikání. Je nutné pečlivě rozlišovat osoby, které nemohou pracovat z důvodu nemoci nebo proto, že nemohou sehnat ve svém kraji práci. Právě s takovými lidmi je třeba pracovat, aby se nepropadly do chudoby a sociálního vyloučení,“ uvedl Jurečka.
Pokud bude návrh ministra Drábka uveden do praxe, ohrozí to podle mínění lidovců mnoho rodin a lidí, kteří zatím nepadli na samotné dno sociálního systému. „Ministrův návrh sice může přinést krátkodobou úsporu, ale v konečném důsledku - při sečtení opravdu všech nákladů na tuto sociální reformu, včetně nárůstu kriminality a dalších sociálních problémů – nás vyjde nesrovnatelně dráž,“ uzavřel Marian Jurečka.
03. 05. 2011 | 13:33

Rumcajs napsal(a):

tata:

Bohužel mám pocit, že jste se zblánil.
03. 05. 2011 | 14:17

tata napsal(a):

pane RUMCAJS

KDE NENÍ ARGUMENT NASTUPUJÍ URAŽKY no když se chcete ztrapnovat ještě vice,poslušte si.
03. 05. 2011 | 16:56

Rumcajs napsal(a):

tata:
Vy nepoznáte argument, ani kdybych Vám ho přivařil sedmičkou svárem na nos.
03. 05. 2011 | 17:12

Jmeno napsal(a):

ABCDEFGH
04. 05. 2011 | 00:55

Jana Prokopová napsal(a):

Vzhledem k tomu, že pracuji již 20 let v oboru výpočetní techniky, vidím v elektronicky zpracovatelných médiích nebezpečí. Provázanost na různé databáze může kdykoli zpřístupnit jakákoli data a to třeba i nechtěně, prostě na základě lidského omylu. K úniku dat může dojít ale i z kriminálních důvodů - prostě je někdo poskytne za úplatek. S náklady na takovéto systémy jsou již zkušenosti - Opencard. Stále stejná písnička, vypíše se výběrové řízení na zavedení systému, zakázku získá předem vybraná firma za úplatek. Je jasné, že proti tomuto systému je nutné bojovat do posledního dechu.
10. 05. 2011 | 23:15

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy