Pyšely – dětský domov jako rukojmí dnešního divadelního představení středočeského zastupitelstva aneb jak už v jednací místnosti „nevisí“ pan prezident Masaryk

21. 11. 2009 | 09:23
Přečteno 6116 krát
Čím bych měla začít, tak asi od konce a tím nejdůležitějším: nejvíc je to všechno k pláči a obyčejný člověk to NIKDY nemůže pochopit. Dnešní představení pro děti a tety z dětského domova v Pyšelích, kteří se na KÚ v 7:00 ráno dostavili, rozhodně nemělo pohádkový konec.Jsem stále velmi naivní a tak by mě upřímně nenapadlo, že jsme se dnes, na mimořádné zastupitelstvo vyvolané ODS s jedním bodem na programu – „Dětský domov Pyšely“, dostavili všichni zbytečně.

Médii propíraná kauza tak má další pokračování a mě napadá, že to bylo ideální ilustrativní představení současné politické kultury. A také mě po tisící napadá, že si za to my, voliči, můžeme sami. Vinit politiky, bez ohledu na to z jaké jsou "líhně", prostě nemá smysl. My sami si za to můžeme, my volíme a my dáváme politikům a političkám do rukou MOC. Dáváme jim možná té MOCI MOC.

V Pyšelích jde ve zkratce o to, že byla Radou Středočeského kraje dotace 54 milionů na rekonstrukci domova zrušena a Radou byl dále odsouhlasen přesun těchto prostředků na jídelnu v Hostivici do Základní umělecké školy, jejímž zřizovatelem je na rozdíl od školy základní, kraj. Dětský domov v Pyšelích má být přesunut do zrekonstruovaného objektu v Choceradech. Samotná kausa je už ale z bohužel z mého soudu zpolitizována natolik, že v ní přestává jít o racionální uvažování.

Krátce k průběhu dnešního představení, které se nakonec nekonalo, neboť bylo neusnášení schopné:
Celkem je zatupitelstvo kraje složeno ze 65 zastupitelů a zastupitelek. Rozložení sil je následující: ČSSD 26 mandátů, komunisté 10, ODS 25 a Starostové 4 mandáty. Takže při plném počtu, nemá opozice (ODS + Starostové) šanci cokoliv prosadit, není-li na druhém břehu řeky vůle. To je fakt a tak jsou karty rozdány a nic se s tím nedá dělat. Klidně celé 3 zbývající roky. Dnes k usnášeníschopnosti chyběly 4 hlasy, tedy pokud jsem to dobře spočítala. U ODS se 2 zastupitelé omluvili, u Starostů se z jednání omluvil jeden. Z ČSSD se „zaprezentovali“ svými kartami 3 zastupitelé a zbytek, tedy 23 z nich se nedostavil a stejně tak se nedostavil plný počet komunistů. První, co mne hned ráno v 7:00 na začátku jednání napadlo při pohledu na prázdné lavice, že je vše předem připravené. Ano, správně, pouze spekuluji. Jednání bylo zahájeno chvilku po sedmé ráno, z důvodu neusnášení schopnosti se posunulo na 7:30 a pak znovu na 8:00, kdy bylo ukončeno. Zastupitelé a zastupitelky ODS panu hejtmanovi zatleskali, několik z nich poskytlo médiím rozhovory a děti sbalily svůj transparent a baťůžky a vydaly se domů…

Na 30. 11. 2009 je svoláno zastupitelstvo řádné, které tento bod může zařadit do programu jednání.

Pan Rubík, krajský zastupitel a starosta Slaného spolu s panem Holečkem, krajským zastupitelem a starostou Kralup, hned po skončení jednání svorně odkráčeli ke stěně, ze které se na nás vždy dívá pan prezident Masaryk. Jeho portrét jemně sundali a otočili lícem ke zdi. Já tomuto spontánnímu gestu rozumím, protože mi je to všechno líto.

Pan Jeništa, krajský zastupitel, předseda Klubu Starostové a nezávislí /STAN/, starosta Vlašimi, sdělil médiím, že politické hrátky pokračují, že by děti měly v Pyšelích zůstat a také to, že s tím vším už by měli voliči konečně „něco“ dělat. Co médiím neřekl a řekl pak jen nám, že měl ještě v plánu říci, že starostové ze Starostovského klubu budou příště fasovat „blicí“ pytlíky, kdyby se jim náhodou udělalo z něčeho nevolno.

A co si myslím já, úřednice, která nemá pražádnou MOC, jen tu obyčejnou, občanskou? To, co už bylo naznačeno výše, tedy že jsou všechna podobná jednání, všechny politické hrátky, nedůstojné především vůči nám, občanům.

Přesto pěkné sobotní ráno všem, planeta Země se točí samozřejmě dál.

Přílohy:

1) TZ k dnešnímu mimořádnému jednání zastupitelstva
2) Návrh usnesení, které se dnes neprojednalo


add 1)
Středočeská ODS pod vedením Petra Bendla se chová velmi neeticky, neboť se snaží použít dětí z dětského domova Pyšely jako rukojmí a zcela apolitickou otázku, kde se těmto dětem bude žít lépe, se snaží obrátit v politický problém. Petr Bendl měl přitom 8 let v čele Středočeského kraje, aby vyřešil neuspokojivý technický stav budovy dětského domova. Za 8 let dokázal pouze bez udání důvodu odvolat tamní ředitelku, po kterém následovaly i odchody zaměstnanců – tet, na které byly děti zvyklé. Nyní stejný Petr Bendl se snaží tvářit ustaraně a tvrdí, že má strach, že po případném přestěhování do nedalekých Choceradech mohou někteří zaměstnanci odejít.

Současné vedení Středočeského kraje není spokojeno s technickým stavem domu a tento objekt považuje za nevhodný pro dlouhodobý pobyt.

Budovu dětské léčebny v Choceradech předchozí vedení nechalo nákladně zrekonstruovat, aby následně tuto budovu nechalo bez užitku zavřenou. Je s podivem, že toto nehospodárné chování nevyvolalo žádnou reakci médií ani občanů.
Vedení Středočeského kraje chce mít názor těch, který se problém týká, tedy dětí žijících v domově v Pyšelích. Proto hejtmanství vidí jako racionální o tomto problém rozhodovat až v okamžiku, kdy bude mít k dispozici výsledky anonymní ankety, kterou po prohlídce dětí objektu v Choceradech, vyhodnotí dětský psycholog.

Z tohoto důvodu je svolání mimořádného zastupitelstva ze strany pouhou mediální bublinou a i to byl důvod, proč bylo zastupitelstvo neusnášení schopné.

Je s podivem, že nepřišli ani všichni zastupitelé z ODS.

Berill Mascheková
tisková mluvčí
Odbor styku s médii a veřejností

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
tel.: 257 280 408, fax: 257 280 332
mobil: 602 447 988 e-mail: maschekova@kr-s.cz
www.kr-stredocesky.cz

add 2)
Klub krajských zastupitelů ODS
v Zastupitelstvu Středočeského kraje

Materiál k bodu č.6 navrženého programu jednání Zastupitelstva Středočeského kraje dne 21.listopadu 2009

N á v r h u s n e s e n í

K bodu Dětský domov Pyšely

Předkladatel: Ladislav Kutík, předseda klubu ODS

Zastupitelstvo Středočeského kraje po projednání
u k l á d á
a) hejtmanovi Středočeského kraje MUDr. D. Rathovi, aby ukončil veškeré kroky, které by vedly k přestěhování a ke změně sídla příspěvkové organizace Středočeského kraje DD a ŠJ Pyšely
b) Radě Středočeského kraje, aby zahájila činnost vedoucí k urychlené rekonstrukci DD a ŠJ Pyšely tak, aby toto zařízení splňovalo podmínky nutné dle legislativy pro provoz zařízení ústavní péče pro děti.
V Praze dne 21. listopadu 2009

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Petr Havelka napsal(a):

Paní Vendlová,

nebudu si zde honit tílko kázáním o "těch" našich politicích.

Okolo onoho dětského domova už se nahromadilo tolik demagogie, ostatně v případě pana Ratha na ni dojde vždycky.

Pan Rath rád vypouští emoční mlhu.

V takové situaci je nejlepší na to jít bodově.
Vypsat si do bodů Pro a Proti, na demagogy funguje jedině chladná věcnost bez emocí, poněvadž takto chladně oni ve skutečnosti kalkulují.

V blozích jsem zaznamenal jen "příspěvek" pana Ratha, byl dokroucený.

Kde můžu najít analýzu dění, abych si vytvořil své orientační body.

Zatím se řídím emocemi a ty mi říkají, že děti v dětských domovech sice mají určité zázemí u svých tet, ale co naplat rodina je rodina. Potom mají vazby k okolí, k dětem v sousedství. To jsou pro každé děti takové kořínky, které se s léty mohou měnit v kořeny.

Mám dětský domov v sousedství, od dětsví jsem s děckama z "děcáku" kamarádil, někteří odlétli a někteří zůstali blízko.

Dítě není položka, která se přesunuje zvláště pokud už od mala to nemělo jednoduché.
21. 11. 2009 | 10:06

Veronika Vendlov napsal(a):

JEDNO VELKÉ PS:
NĚJAK VNITŘNĚ TUŠÍM, ŽE TAM DĚTI NAKONEC Zůstanou. JEN TEN PROCES S ASI JEŠTĚ POVLEČE.
v.v.
21. 11. 2009 | 10:13

Charlie napsal(a):

paní Vendlová,

místo lamentování bych si raději od Vás přečetl o co go v případě obou zmiňovaných objektů.

Takhle si mohu myslet, že současné vedení Sč kraje má pravdu, když hodlá využít nákladně zrekonstruovaný a nepoužívaný objekt v Choceradech.

Nebo snad měl tento oběkt následovat osud za pana Bendla privatizovaných nemocnic - tj. prodej za směšnou cenu nevím komu.

Prosím Vás proto abyste na svém blogu objasnila o co kráčí a jaký postoj zaujímáte Vy.
Díky
21. 11. 2009 | 10:18

Veronika Vendlov napsal(a):

Charlie, nejsem novinářka, ale rozumím, že nějaké mé "lamentování" Vás nezajímá. Co se týká obou objektů, tak podle informací, které já osobně mám (ale nebyla jsem se tam podívat), není pravda, že by byl DD v Pyšelích ve zcela nevyhovujícím stavu. Jenže budova je JEN budova, ale co "kořínky", o kterých psal Petr Havelka a co vzniklé sociální vazby? Dále, informace o tom, že by měl být uvolněný objekt prodán někomu za směšnou cenu, se nepotvrdily. Každopádně co s ojektem bude, dojde-li k vystěhování dětí, zatím nebylo sděleno.

Můj postoj není důležitý, ale když jej chtece znát, nemám problém: děti by měly zůstat tam, kde jsou a to zejména z psychologického hlediska. Objekt by měl být rozumně zrekonstruován. Bylo by to jistě daleko lépší zhodnocení fin. prostředků, než nesmyslné a nekoncepční investice do dopravy pro studenty z darma, nebo nesmyslné proplácení regulačních poplatků.
21. 11. 2009 | 10:35

babaluba napsal(a):

Lidé, kteří přivedli na jednání děti s transparenty, by měli být trestně stíhání za zneužití dětí.
Děti ve věku 15 a více let jsou někdy schopny posoudit, co je pro ně lepší, ty mladší ne. Manipulovat s dětmi je docela jednoduché, zvláště pro jejich vychovatele, na jejichž přízni jsou děti závislé.
Kauzu nesleduji a nevím o co v ní jde, ale když jsem se dočetla o dětech s transparenty, přeběhl mi mráz po zádech.
21. 11. 2009 | 11:20

Lex napsal(a):

Jako pozorovatel zvenku to vidím obdobně jako Charlie. Říkám, pozorovatel zvenku. Ten objekt v Choceradech, jak jsem ho viděl v televizi, je pro DD skvělým zařízením. Proč bych si měl myslet, že pravdu mají výhradně ti, kdo hájí "status quo" - jsem přesvědčen, že nejde ani tak o zájem dětí, ty si na "lepší" přivyknou snadno, ale jde o personál.
A jinak, paní Vendlová, to zastupitelstvo asi nebude. To jste ho mohli klidně svolat na 30. únor 2010.
21. 11. 2009 | 11:25

krok napsal(a):

paní Veroniko a můžete vysvětliz, KDE budou ty nešťastné děti po dobu rekonstrukce?!..znám oba objekty i situaci kolem nich a považuji za rozumné DD v Pyšelích přestěhovat do Chocerad..a lamentování nad "kořínky" je poněkud zavádějící, děti z DD těch "kořínků" mimo DD moc nemají, jsou fixovány na "svou" cimřičku a zaměstnance DD..tolik mé zkušenosti z cca 40leté praxe pracovníka DD:-))
21. 11. 2009 | 11:27

Veronika Vendlov napsal(a):

babakuba: byl to jeden nápis na prostěradle a ty děti nebyly úplně malé. Mě zase trochu naskočila husí lůže z toho, že by děti v 15 letech a více nevěděly, co je pro ně dobré. Podle mě už batole ví instinktivně ví, kdy je mu dobře a kdy ne. Mě je 33 a pro spoustu lisí taky údajně nevím, co je pro mě dobré...tak tenhle argument bych raději nechala spát a nebo pro nějaké odborníky/ce. Přitom je tolik případů, kdy sociální pracovnce zkazily životy dětem, protože jen ony věděly, o je pro děti dobré...no, jak říkám, už mám hisinu taky...
21. 11. 2009 | 11:28

Veronika Vendlov napsal(a):

babakuba: ještě doplnění - já netvrdím, že vím vždycky, co je pro mě dobré, ale jsme ráda, že si o tom víceméně mohu sama rozhodnput a pak si případně nabíd hubu. U nezletilých dětí, zvláště v ústavní výchově, je to samozřejmě jiné, ale Váš příspěvek vyzněl tak, že nemají právo na to, se k tomu vyjádřit,a le možná se mýlím.
21. 11. 2009 | 11:48

Charlie napsal(a):

paní Vendlová,

já se Vás konkrétně a opakovaně ptám: jaké jsou věcné důvody nevyužití zrekonstruovaného a nepoužívaného objektu v Choceradech. Zeptala jste se někoho proč byl objekt zrekonstruován a je nevyužit? Asi ne.
O potřebných investicích v Pyšelích se můžeme jen dohadovat, ale podle dosavadních zkušeností nepůjde jen o "nepatrnou" částku.
Co se týká ignorování opozice - s tím nezačala ČSSD ani pan Rath, ale používala ji i ODS v čele s panem Bendlem.
Tak už to totiž v Čechách chodí - pokud jste si ráčila všimnout. A teatrální šaškárna s obrazem pana prezidenta Masaryka na tom nic nezmění. Takže, zajímala jste se o tento neblahý jev již před dvěma roky?? Asi ne.
Co se týká citových vazeb - máte částečně pravdu - ale ruku na srdce - čožpak se opravdu v tomhle státě někdo vážně zajímá o citové vazby - na to se zeptejte v Sev.Čechách (např v Jiřetíně).

Dd v Pyšelích by ani ZDALEKA nebyl jediným objektem, který museli obyvatelé opustit. Takže mě to tak trochu připadá jako účelová hra na city.
Části zaměstnanců Dd v Pyšelích samozřejmě a pochopitelně vyhovuje zaměstnání "v místě" a chápu je, ale....

Co se týká poplatků u lékaře - s těmi jsem souhlasil za dodržení původního záměru - tj., aby šly do zvláštního fondu pro velmi náročné operace, prováděné jen na některých pracovištích v zahraničí. Ne, aby si je čeští doktoři strkali do kapsy (nejsou na tom tak zle, jak tvrdí - stačí se opět rozhlédnout).

K bezplatné dopravě dětí - je to jedno z možných řešení se sociálním podtextem a stát tak dává najevo dětem určitou velkorysost - na tu rád přispěji. Navíc, používá ji více civilizovaných států. Děti bohatších rodičů jsou často těmito dováženy až před školu - stačí se opět podívat.

Obdivuji Váš zájem o politiku, ale na druhou stranu bych doporučoval - pokud chcete něčeho dosáhnout - nepoužívat argumenty jen jednostraně a na základě svých emocí.
Znakem dobrého politika je odvaha, objektivita i soucit.
Jinak se zařadíte do dlouhého zástupu občany opovrhovaného druhu - účelových politických příživníků.
21. 11. 2009 | 11:51

Veronika Vendlov napsal(a):

Lexi, ano, možná máte pravdu. V tom mém blogu šlo krom jiného zejmna o to, jaké prbíhají politiské hrátky na kraji. Trochu to přibližuje stav politické kultury na úrovni vyšší.

Zast. bude, řádné, ale nemusí se tam podařit prosadit tento bod do programu. Mimořádné musí dle zákona hejtman svolat, takže nějaké vždycky bude, otázka je, s jakým výsledkem...

Tak asi tak.
:-)
21. 11. 2009 | 11:51

Veronika Vendlov napsal(a):

ach jo, omlouvám se za moře překlepů...
21. 11. 2009 | 11:53

LEVAK napsal(a):

Ad veronikvendlová:už se těším jak bude 31.11.2009 zasedat řádné zastupitelstvo!To bude popondělek nebo předúterek?
21. 11. 2009 | 11:54

Veronika Vendlov napsal(a):

Kroku, to Vám vysvětlit nemohu, kde po dobu rekonstrukce budou. A rozumějte mi, popisuji stav věcí a sdělila jsem na to svůj názor. Pokud máte pravdu, pak tedy není problém a děti se mohou přestěhovat třeba zítra. neměli by to ale posoudit odborníci? Jinak co s Vašimi zkušenostmi říkáte na to, že i Pyšely - tyd lidé v nich, jsou na děti zvyklé a pravděpodobně ZŠ v Pyšelích by o těch 40 žáků přišla, ale nevím, jak je toto vymyšleno dobudoucna.
21. 11. 2009 | 11:57

LEVAK napsal(a):

Ad veronikavendlová:že Vás madam už dříve nezajímál osud dětí z dětského domova na Svatém Kopečku u Olomouce?A co Jedličkův ústav?Tam nebyly děti zvyklé?
21. 11. 2009 | 11:57

Veronika Vendlov napsal(a):

leváku, lexi, překlep, ach jo. :)
21. 11. 2009 | 11:58

babaluba napsal(a):

Děti samozřejmě mají právo se vyjádřit k věcem, které se jich týkají, a to v každém věku. Otázkou je, zda děti přišly na jednání z vlastní vůle, aniž by to kdokoli z dospělých zorganizoval a předem dětem "vysvětlil", co je vlastně pro ně dobré. Jinými slovy, zda s nima bylo předem manipulováno. A to určitě bylo.
21. 11. 2009 | 11:59

Veronika Vendlov napsal(a):

Levaku: jak psala Klárka, s Vámi je to ztráta času, moudrá to žena! :-)
21. 11. 2009 | 12:00

Veronika Vendlov napsal(a):

PS: Pro Leváka: Proč nejste někde na vzduchu, je víkend?!! Možná by Vám to prospělo, co myslíte? :)
21. 11. 2009 | 12:00

Veronika Vendlov napsal(a):

babaluba: ano, ok, pak Vám rozumím.
21. 11. 2009 | 12:01

LEVAK napsal(a):

Ad veronikavendlová:vážená tento režim prosazuje by občané nezaměstnaní migrovali za prací,to prý je to správné ořechové podle příkladu země Velkého bratra.To je zajimavé,že jejich dětí Vám není vůbec líto,asi je to politicky méně nebo vůbec význačné protože to nejde uplatnit na politické platformě!
21. 11. 2009 | 12:03

LEVAK napsal(a):

Ad veronikavendlová:vážená madam víte co napsál apoštol Pavel ve svém prvním listu Korintským:"ženy vše ve shromážděních vašich ať mlčí!"Jestli jste zbožná a chodíte do kostela tak se tím řiďte!
PS:škoda,že tehdejší kritiky postupu jeptišek na Svatém Kopečku u Olomouce nenapadlo obrátit krucifiks čelem ke zdi.Asi proto,že neměli tehdy zelený a vygumovaný mozek!
PS:diskutovat je těžké a pro jednoduché povahy to znamená nápor na bednu a to někdy bolí!
21. 11. 2009 | 12:14

Veronika Vendlov napsal(a):

Charlie, díky za obsáhlý koment.
Od konce: zase ty emoce. Je to pořád dokola. Jsem ráda, že Vy se s nimi nepotýkáte. Ovšem zase, tak moc jich v tom blogu nenajdete, ovšem je to věc názoru. Opět opakuji - šlo o popis ne nebyl tak nestranný. Dále, nejsem zvolena, tedy nesjem politička a zatím nikomu účty skládat nemusím. Ale moc Vám díky za rady, jaké byhc měla vykazovat znaky. Ze seznamu účelvých politických příživníků mě prosím vyšktněte, to byste mi udělal radost. Jednak když už, tak bych byla příživnice! A druhak - je to absurdní, neb s mojí povahou musí být zřejmé, že se prostě neřiživím, i kdybchy třeba chtěla...to je dáno.

Bezplatná doprava má mezery a to Vy musíte vědět. tedy klidně přispívat, ale spravdelivě, To, co je praktikováni nyní je jan nedokonalý systém.

Poplatky - ok.

Na city hraje v Pyšelích kdo? Mě by stačilo, kdyby zastupitelé dostali k rukám podklady, ze kterých by vyplynulo proč byo k tomuto rozhodnutí přikročeno, jaké jsou jeho dopady a že to v rámci rozumných mantinelů zvládnou Pyšely jako samospráva, ZŠ i děti samotné.

Nikde jsem nenapsala, že je krajská ČSSD horší, než ODS, či naopla, tak na to pozor. I "teatrálních šaškáren" je třeba, ačkoliv je pravda, že Země se točí dál i bez nich....stejně jako s nimi. Ano, ráčila jsem si všimnout, milý ironiku. Tak k tomu jen dodatek - bývalé vědění to vedělo a vše bylo připraveno k tomu aby se začalo konat. Já k tomu dodám už jen jediné - ponořte se do rozpočtu kraje a proovnejte si jej při převzetí a nyní, máte-li na to čas a chuť.

Ano, v tomhle státě rozhodně něvítězí rozum, natož ohledy na citové vazby, v tom nejsme v rozporu.

A konečně k Vašemu konkrétnímu dotazu:
Na toto jsem se nezeptala,a le zeptala jsem se na něco podobného asi před 3 měsící a odpověď je 0.

Takže chcete-li se někam dopracovata zorientovat se v tom, kde je objektivní řešení, zkuste se obrátit na kraj sám, osobně.
21. 11. 2009 | 12:21

Veronika Vendlov napsal(a):

LEVÁKU, vy jste mimo jako Goro v Tokiu, nebo veverka parkovní, ztracená v lese.
Tak jen hezky tápejte a dobírejte s e svých vlastních polopravd a ať se Vám vaše složitá mozkovna nazavaří, to se nám, kdo jsme jednodužší, prostě nikdy nestane, protože "kde nic není, ani smrt nebere".

Ano, diskutvání bolí, zvlášě když narazíme na ......! Prosím dosaďte si dle svého uvážení! Je to tajenka pro extra chytré jedince, mezi které se bezpochyby řadíte! :)
21. 11. 2009 | 12:25

StandaT napsal(a):

LEVÁKu: a není Vám podivné, že ta strana, kterou hájíte, ZÁSADNĚ nekomunikuje ohledně sociální politiky? Zkuste si krajský úřad požádat o informace a pak se podělte o výsledek. Poptejte se na chráněné bydlení pro mentálně hendikepované, řekněte si o audity resp. další podklady, na základě kterých se současné vedení kraje rozhoduje v sociálních otázkách. Zeptejte se třeba na podporu hospicového hnutí. Jsem zvědav, zda budete úspěšnější než VV nebo já.
21. 11. 2009 | 12:42

LEVAK napsal(a):

Ad StandaT:já nevím co je to z druh demokracie?Položím madam jednoduchou otázku a to kde byla když vyháněli děti ze Svatého Kopečka a nebo z Jedličkova ústavu etc. a místo toho mě tady napadá a uráží.Kde byla když vládl Bendl a válcovál opozici,privatizovál nemocnice.Jenom za kolik prodál polykliniku v České Lípě.Asi madam jede na stejné vlně v jednom šiku a říká si co je doma to se počítá!
PS:přesto by mě zajímalo zda je věřící křesťanka a pokud ano proč nedodržuje uložení z bible svaté?
21. 11. 2009 | 12:52

StandaT napsal(a):

LEVÁKu, neumím odpovědět. Já místo pro žádný typ demokracie do hádání se dvou jedinců zakomponovat neumím. A pokud si z Bible svaté vyberete: "ženy vše ve shromážděních vašich ať mlčí!" tak ani neumím zakomponovat demokracii do Vašeho uvažování.
21. 11. 2009 | 13:16

el napsal(a):

Leváku, když se vyháněly děti ze Svatého Kopečku, Veronika byla téměř dítě. To, že o tomhle nic neví, bych jí odpustila. Spíš mě zarazilo, že o tom, co píše, ví pouze z doslechu, baráky neviděla, s dětmi nemluvila.
21. 11. 2009 | 13:19

odjinud napsal(a):

Nad dětským domovem v Pyšelích se stahují temná mračna.

http://www.naseadresa.cz/cz...
21. 11. 2009 | 13:30

StandaT napsal(a):

LEVÁKu: Ještě k té demokracii. Pod demokratickou kontrolou má být ten, kdo rozhoduje, ne ten, kdo kritizuje.
21. 11. 2009 | 13:35

LEVAK napsal(a):

Ad el:kdo řekl "kdo nezná své dějiny musí je prožít znovu?" a tak když chci o něčem psát musím vědět!Neznalost není pro autorku omluv!
PS:Kdybys byl mlčel zůstál bys filosofem!
21. 11. 2009 | 13:42

odjinud napsal(a):

Přežije Dětstký domov v Pyšelích hejtmana Ratha?,

Dětský domov v obci Pyšely na Benešovsku funguje už skoro sto let. Přežil dvě světové války, nacisty i komunisty.
Vypadá to, že ovšem nepřežije sociálního demokrata Davida Ratha. David Rath zveřejnil své plány přestěhovat dětský domov (momentálně asi 50 dětí) z Pyšel do bývalé léčebny v Choceradech. Toto, zatím nepotvrzené rozhodnutí, vyvolalo vlnu kritiky nejen od odborníků, ale i od samotných obyvatel Pyšel. Podle nich je domov s obcí sžitý a přesun by dětem uškodil.
Už na jaře se Pyšelský domov objevil v médiích v souvislosti se "sociálním cítěním" Davida Ratha. Tehdy se totiž ukázalo, že mu středočeský kraj nedá slíbené desítky milionů korun (přesněji se jedná o 56 milionů korun, které slíbilo bývalé vedení středočeského kraje) na nutné opravy, jak bylo původně v plánu.

Šedesát milionů korun tedy chtějí nově krajští radní poslat na výstavbu jídelny a kuchyně umělecké školy do Hostivice, bydliště hejtmana Davida Ratha!

To pak podivná dotace 9,5 milionu bráchovi Michalu Rathovi do obce Zbuzany působí jako pakatel.

David Rath tuto do očí bijící souvislost odmítá a tvrdí, že výstavba umělecké školy v Hostivici má vyřešit kritický nedostatek míst ve zdejší základní škole. Umělecká školy by měla po dobudování jídelny a kuchyně sloužit jako běžná základní škola.
Dětský domov se nachází v rozsáhlém areálu zámku, který je rozdělen na dvě části. Zámek, ve kterém sídlí domov důchodců a bývalý Útulek sv. Josefa, dnešní dětský domov. K dětskému domovu patří hřiště, zelinářská zahrada a sad. Celý areál obklopují travnaté plochy se stromy.
21. 11. 2009 | 13:43

LEVAK napsal(a):

Ad StandaT:tím mě chcete naznačit,že církev svatá římsko-katolická není demokratická?Potažmo i KDÚ-ČSL,vyznává to i Svoboda!
21. 11. 2009 | 13:44

odjinud napsal(a):

Boj za dětský domov v Pyšelích

https://www.youtube.com/watc...
21. 11. 2009 | 13:48

odjinud napsal(a):

Kraj chce domov v Pyšelích přestěhovat proto, že podle něj stávající budova nevyhovuje požadavkům na domov, je ve špatném stavu a náklady na její rekonstrukci jsou neúměrně vysoké. "Na rekonstrukci pyšelského domova by bylo potřeba tak 150 milionů korun. Za tyto peníze bychom rovnou postavili dům na zelené louce," řekl dříve středočeský hejtman David Rath (ČSSD). Jako další vady objektu pak zmiňuje zápach z odpadních jímek, které leží těsně pod hernami v přízemí nebo havarijní stav skleníku na zahradě domova.

Přestěhování domova do Chocerad podle něj vyjde levněji, protože zdejší krajem vytipovaný objekt dětské léčebny by pro potřeby domova potřeboval pouze menší a daleko levnější opravy. "Tak v řádu 20 - 30 milionů korun," nastínil Rath.

To ale Kružík odmítá s tím, že náklady jsou vyčísleny přesně naopak. "Náklady na opravu domu v Pyšelích nám stavaři spočítali na zhruba 30 - 35 milionů korun. V Choceradech je potřeba opravit několik věcí. Jen úprava čističky vod z roku 1911 si vyžádá 10 milionů korun, instalace tepelných čerpadel, která jsou potřeba namísto vytápění uhlím, dalších deset milionů. Přestavba vnitřních prostor, tak aby byly vhodné pro ubytování takového počtu dětí, pak 30 milionů," vypočítal Kružík.

I s dalšími investicemi Kružík odhadl celkovou částku nutnou na opravu choceradského objektu na 80 milionů korun.

Proti stěhování domova je i strana Věcí veřejných. Její předseda Radek John novinářům řekl, že není vhodné "šoupat s dětmi jako balíky slámy". Takový postup kraje je podle něj děsivý a zcela špatný.

Kromě ekonomických argumentů sdružení v úterý zopakovalo i jiné zádrhele stěhování. Léčebna v Choceradech je podle něj špatně dopravně dostupná, není zde lékař a do nemocnice daleko. John pak zmínil, že za velké plus považuje fakt, že v Pyšelích obyvatelé děti z domova vzali za své. "Nejsou to pro ně děti z děcáku někde na kopci," podotkl John.

Ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4 Václava Masáková i ředitel Dětského diagnostického ústavu U Michelského lesa v Praze 4 Ivan Kašpařík pak hovořili o tom, že stěhování výrazně naruší psychickou pohodu dětí v domově. Navíc při rekonstrukci domova v Pyšelích by se jí mohly samy zúčastnit a poznat tak lépe problémy reálného světa.
21. 11. 2009 | 13:53

Charlie napsal(a):

paní Vendlová,

1. Váš článek nebyl zdaleka tak neutrální, jak se nyní snažíte naznačit. Škoda, že to spravedlivé rozhořčení Vás nepopadlo už o čtyři roky dříve.

2. mezi politiky jsem Vás NEŘADIL a už vůbec NE mezi politické příživníky. Jen se domnívám, že jste kandidovala a snažila politikem stát.
Vyslovil jsem svůj obdiv nad Vaším zájmem o věci veřejné, ale zároveň i varování......
Takže mezi plitické příživníky jsem Vás skutečně NEŘADIL - nebo ano?

Takže, když shrnu obsah Vašeho blogu:
hejtman Rath, poslanci za ČSSD a KSČM se zachovali hanebně (tak hanebně, že se na to nemohl z obrázku dívat ani p.p. Masaryk). Nepřišli totiž na mimořádné zasedání svolané na písknutí ODS.
(už vidím hejtmana Bendla a poslance za ODS, jak se před dvěma léty scházejí na písknutí poslanců ČSSD :)).
Jinak nic konkrétního.

Jdete na ta témata moc hr a přes momentální emoce (bohužel i tak čtete diskusní příspěvky). Omlouvá Vás přetěžující snaha odpovědět všem.
Buďte hlavně objektivní (spravedlivá).
21. 11. 2009 | 14:00

Veronika Vendlov napsal(a):

odjinud - děkuji za Váš pšíspěvek.
21. 11. 2009 | 14:00

StandaT napsal(a):

LAVÁKu: Vím, že církev se v demokratickém prostoru pohybuje a je jím omezena. Zda a jak ho, coby instituce, spoluvytváří nevím a posoudit neumím, čistě laicky si myslím, že nikoliv.

KDU-ČSL považuji za plně demokratickou.
21. 11. 2009 | 14:09

Veronika Vendlov napsal(a):

Charlie
1) o 4 roky dříve jsem na kraji vůbec nepůsobila, ani ve Starostech, natož TOPce. Jsem tu od letošního březa.
2) kandidovala jsem do kraje v minulých volbách někde na konci, abych oživila kandidátku "ženským jménem" ( za SNK ED) a pak zase do počtu, abych podpořila mé komunální přátele, neb jsem začínala pracovat v nadaci a nechtěla jsem být zvolena. Obě místa byla záměrně nevolitelná.

Dobrá, tedy to bylo z Vaší strany jen varování, ale zbytečné, na příživnici nemám prostě ideální povahu.

Ano, i tak se dá ten blog číst. Hrr na téma? Ne, Charlie, nejdu na téma hrr, byl to popis situace a snaha o to, aby si lidé uvědomili, o čem všem se takto může na kraji "rozhodovat". Navíc od podrobných analýz jsou zde jiní, třeba novináři by se s tématem mohli "poprat" s daleho vetší objektivitou.

Ke spravedlnoti - snažím se být co nejspravdlivější, neboť absolutní spravedlnost neexistuje. Leda ta, že na onen svět musíme všichni rovným dílem.

Kdybych měla čas, napíšu Vám verzi neobjetivního článku, ale nyní Vám nezbývá, než se smířit s tím, že jsem téma nepojala zcela "dokonale". A zajímají-li Vás souvislosti, máte možnost pátrat, stejně jako já. Mezi námi vlastně v tomto není vůbec žádný rozdíl. Snad jen ten, že mě by se teoreticky vzato, mohlo snadněji podařit sesbírat veškeré možné informace. A když se na to podívám kolem a kolem, "mí" 4 zastupitelé tady na kraji vlastně za ty další budoucí 3 roky příliš nezmohou, jsou taková "rukojmí" demokracie... :)

Bylo mi ctí diskutovat s Vámi, ale další neodkladné a daleko ožehavější téma, mě za chvíli ještě čeká...

Pěkný den všem!

veronika
21. 11. 2009 | 14:23

odjinud napsal(a):

Neni zac Veroniko,
Jste obklopena LEVAKY kteri jako hetmanoposlanec Rath povazuji deti za svuj majetek s kterym si muzou zachazet jak se jim to hodi.
21. 11. 2009 | 14:36

Štěpán Macháček napsal(a):

BABALUBA:
Napsala jste: „Lidé, kteří přivedli na jednání děti s transparenty, by měli být trestně stíhání za zneužití dětí“.
„Kauzu nesleduji a nevím o co v ní jde, ale když jsem se dočetla o dětech s transparenty, přeběhl mi mráz po zádech“.
„Otázkou je, zda děti přišly na jednání z vlastní vůle, aniž by to kdokoli z dospělých zorganizoval a předem dětem "vysvětlil", co je vlastně pro ně dobré. Jinými slovy, zda s nima bylo předem manipulováno. A to určitě bylo“.
Zprávy o účasti dětí na jednání krajského zastupitelstva jsou velice stručné a útržkovité. Sama říkáte, že kauzu moc nesledujete, takže proč takové soudy o něčem, o čem moc nevíte? Zřejmě máte dojem, že děti na jednání byly dotyčné děti z dětského domova Pyšely. To není pravda. Šlo o studenty pražského gymnázia Přírodní škola ve věku od 12 do 18 let. Tato škola již jedenáct let s DD Pyšely velice úzce spolupracuje, pro děti jsou organizovány nejrůznější akce a programy (mimo jiné zdravotnický kurz, fotbalový turnaj, hra po Starém Městě atd.). Takže si troufnu říci, že naši studenti (jsem učitelem na gymnáziu) děti z DD dobře znají. Sami naši studenti chtěli DD Pyšely nějak podpořit, rozhodně odmítám, že naši studenti byli manipulováni, ať už námi učiteli nebo kýmkoliv jiným. Navíc na transparentech byla pouze hesla, které používá samotná ČSSD („je přece správné zastat se slabšího“ a „klíčem je dialog“). Studenti tím chtěli poukázat na rozpor ideového zaměření ČSSD (chránit slabší a pomáhat potřebným) s konkrétní politikou. I patnáctiletý člověk má právo na svůj názor a my dospělí bychom jej měli minimálně brát na vědomí. Přírodní škola je v lecčems odlišná od klasických gymnázií. Naši studenti se vyznačují schopností mít vlastní názor a za něj bojovat. My učitelé je v tom podporujeme (pokuj jde o správnou věc), protože naše společnost potřebuje silné jednice, kteří sami něco chtějí a jdou za tím.
A když nic jiného, ranní návštěva jednání zastupitelstva našimi studenty byla vynikajícím doplněním „výchovy demokratické občana“, jak jej nově definuje RVP Z.
S pozdravem Štěpán Macháček, učitel
21. 11. 2009 | 15:27

Lila napsal(a):

Překvapuje mě, že se nikdo nepozastaví nad využitím 54 milionů ze státního rozpočtu, původně určených pro DD v Pyšelích, které budou přesměrovány do Hostivice.

Tedy do malé obce se 6 247 obyvateli, kde čirou náhodou bydlí krajský hejtman D. Rath (a jeho dvě rodiny) a také - rovněž čirou náhodou - je členem tamního zastupitelstva města.

Na hostivickém webu lze zjistit, že městečko se pyšní moderním areálem základní školy, jehož polovina byla vybudovaná po roce 2000. Součástí školního komplexu je i školní kuchyně s jídelnou.
Aktuální počet žáků hostivické ZŠ je 443, kteří navštěvují celkem 21 tříd. Průměr na třídu tedy činí 21 dětí. Takový komfort by Hostivicím mohlo závidět nejedno město, protože v rámci úsporných opatřeních se počet žáků ve třídách opět šplhá ke třicítce.

Z uvedených informací vyplývá, že za 54 miliony by se měla pořídit jídelna pro Základní uměleckou školu v Hostivicích. Zřejmě půjde o republikový unikát, protože české ZUŠky podávání stravy nezajišťují. To vyplývá i z logiky věci - umělecká škola nabízí mimoškolní aktivity, které se provozují po vyučování, tedy v odpoledních hodinách.
Že by se v Hostivicích pustili do experimentu a podávali dětem chodícím do houslí jako bonus svačinu nebo večeři?

Osobně bych považovala za samozřejmost, že odpovědný a moudrý politik se vystříhá takových rozhodnutí, která mohou vyvolávat oprávněné spekulace, že s veřejnými financemi nenakládá právě férově a snaží se je využít ve svůj prospěch.

P.S.
Kauzu DD Pyšely jsem viděla v Reportérech na ČT. Už samotná lokalizace budovy v Choceradech přímo u frekventované dopravní tepny (!) ji kvalifikuje k danému účelu jako nevhodnou!
21. 11. 2009 | 15:27

sasa napsal(a):

veronikavendlova: jste slusny spindoktor, ale jeste musite trochu trenovat. Aby vam lidi uverili, odpovezte pravdepodobne Charliemu na jeho otazku, proc opravena lecebna v Choceradech zustala behem Bendlovy vlady prazdna .
21. 11. 2009 | 15:42

Lila napsal(a):

sasa

Proč by Veronika měla komukoli zdůvodňovat rozhodnutí hejtmana Bendla? Je snad jeho tiskovou mluvčí nebo nese odpovědnost za rozhodnutí bývalého krajského zastupitelstva?
21. 11. 2009 | 16:14

veronika vendlova napsal(a):

Lilo, MOC DÍKY. Právě jsem ořišla zpět do kanceláře po poměrně náročném jednání. Jsem strašně ráda, že tu nejen Vy, Lilo, bojujete nejen za mě! :)
Jedu domů, k rodině! :)
Veronika
21. 11. 2009 | 17:20

Martin napsal(a):

Milá Veroniko,

musím se přiznat, že sdílím spíš Charlieho skepsi než Tvůj enthusiasmus. Opravdu nevím, co je lepší řešení, nemám o tom dost informací. Argumenty, které slyším, hrají na city, ale kdybych o tom měl rozhodovat sám, hrály by u mně větší roli asi ekonomické důvody. Některé argumenty uváděnézde v diskusi a asi i v médiích proti Choceradům jsou zjevně nepravdivé. V Choceradech je lékař, ne že není. Budova v Choceradech je podle pana Odjinud špatně dopravně dostupná, ale podle paní Lily je "u frekventované dopravní tepny" - ve skutečnosti ani jedno není pravda, znám to tam. Za komunistů tam po dlouhou dobu byla plicní léčebna pro děti, teď je to navíc po rekonstrukci, takže apriori to asi není nevhodné pro děti. Pro pana Odjinud: do nemocnice v Benešově je to prakticky stejně daleko z Pyšel jako z Chocerad, ale to snad stejně nehraje žádnou roli - copak tam budou dojíždět denně?

Neříkám, že je lepší tam děti z Pyšel přestěhovat, jak jsem napsal, nemám k tomu dost informací, ale z argumentů zastánců Pyšel opravdu cítím hodně demagogie, manipulace a falše. A pan Štěpán Macháček mě opravdu nepřesvědčil, že děti z jeho školy si uvedená hesla vymyslely opravdu spontánně samy a žádný z jejich učitelů je k tomu nijak nemanipuloval, na to to vypadá až moc "dospěle".

Na druhé straně to řešení přestěhovat děti do Chocerad vyvolává taky otázky. Bude se tedy budova v Pyšelích opravovat, nebo ne? Když se do ní ty peníze nedají brzy, nechá se zchátrat? A samozřejmě peníze na školní jídelnu pro ZUŠ v Hostivicích je pěkná lumpárna, navíc hrozně nešikovná. Jako starosta bych se styděl opravit si třeba ulici ke svému domu na úkor jiných. Ale bohužel svaté rozhořčení bývalého pana hejtmana Bendla nad stěhováním dětí taky nemůžu brát vážně. Prostě pro veřejnost a pro média se hraje na city, ale ve skutečnosti je to jen politický boj o moc. Na Tvém místě bych se nepouštěl do svaté války za věc, o které toho moc nevíš.

To víš, já jsem starý skeptik. Možná Ti trochu závidím, že se ještě dokážeš pro něco nadchnout. Ovšem opatrně, před 60 lety tady taky bylo hodně nadšených mladých lidí.

Měj se moc krásně. Martin
21. 11. 2009 | 18:32

Suchec napsal(a):

Lila:
Zdůvodňovat? Spíš mi přišlo, že by stálo za to to okomentovat.

Mám ale pocit paní Vendlová, že děláte Bendlovi to správný křoví pro jeho zviditelňování a pol. boj.

A k tom jestli stěhovat, jestli rekonstruovat za provozu (taky "dobrý" nápad), kolik by to stálo, jak by to zasáhlo vlastní provoz, jak by to omezilo obyvatele ......
Prachy by měli být použity smysluplně a účelně tak, aby posloužily a pokud je to možné nezasahovaly do života dotčených. A když už, tak by to mělo být k lepšímu.
A to je kruciální otázka, na kterou odpověď taky nemáte, jen se domníváte z JPP (stejně jako většina ostatních, i já, samozřejmě).

Přemístění kohokoliv je také jistě zásah do života jednotlivce (vysvětlujte to tisícům lidí propuštěných a nucených migrovat kvůli práci, a hlavně jejich rodinám - toal právě třeba ODS vydává za klad a prospěšné pro společnost, že?).

Nikde jsem ale taky neviděl srovnání skutečných podmínek pro život těch dětí v obou zařízeních, o vlivu na zaměstnance (nejde tam především o toto, jak jsem jaksi pocítil z toho , co odvysílala ČT?).

Chybí mi info, proč se tedy nacpalo tolik peněz do Chocerad a co tím kdo sledoval.
A proč ten, kdo to odklepl najednou tolik povykuje.

Není to tak , jako s tím chráněným bydlením a asistenty, kde se ukazuje, jak to bylo celé předražené a klienti byli použiti opět pro zviditelnění jistého politika?
Líbivá politika, ale neutáhnutelná v té podobě, jak tobylo prezentováno.
Na to bych ale klidně obětoval nějaké daně, ale nesmělo by na to být nalepeno tolik "pijavic".
Vím z jiné oblasti, kolik je pijavic přisáto na ESF. Legálně, oficiálně, ale předraženě, či se šatnmi službami za cenu komfortních.

Obstrukci svolaného mimořádného zastupitelstva, které svolali páni z ODS, lze nazývat jakkoliv, ale je to legální nástroj (nepříliš konstruktivní), tak to přece v pol. chodí.
Krátká paměť s ohledem na dřívější obstrukce, a na dění kolem byvších privatizací vůbec, ukazuje, že to není unikum ala socdem.
21. 11. 2009 | 19:06

Suchec napsal(a):

Venku mlha, v TV modro, v lednici vymeteno. Kuva, to je den. :-)))))))
21. 11. 2009 | 19:11

LEVAK napsal(a):

Ad Suchec:"Je nebe jako šmolka a svět je hezká holka a z foxtrotu je polka než řekli by jste švec......"
21. 11. 2009 | 19:52

Veronika Vendlov napsal(a):

Ahoj Martine, díky za mapku. Zdá si mi to z Chocerad do Benešova dál...ale to asi není zcela podstatné. Pokud to vypadá, že jsem se snad pustila do svaté války, tak to ne, vždyť je jasné, že to prostě nejak dopadne. Chtěla jsem zejména přiblížit dnešní jednání.

K manipulování dětmi: řekla bych, že je to silné slovo. Když bych byla na místě pánů učitelů, asi bych jim dění přiblížila, vždyť je dobře, že už si teď mohli zažít realitu na vlastní kůži! Mě například komunální politika začala hodně uajímat až když jsem si uvědomila, že s tou naší, v OV, neprosto nesouhlasím...a to je asi 6 let.

Je dobře, že jsi "straý skeptik" a já zase trochu nadšená, nejrozumnější přístup bude tedy velmi pravděpodobn nekde mězi námi... :)
Srdečně
Veronika
21. 11. 2009 | 20:04

LEVAK napsal(a):

Ad Lila:když se paní Veronika někoho zastává tak by měl i zdůvodnit proč!Jinak by měla držet pusinku!
21. 11. 2009 | 20:05

Veronika Vendlov napsal(a):

Komentář pro Suchece: myslím, že v zásadě oba pánové hejtani nemoají moc co vyčítat. Když se člověk oprostí od všeho kolem a vzpomene se na oba jednotlivě, jak působili u Krause, tak jsou to oba docela fajn chlapíci. Takže bych to viděla na takovou malou "remízku". Když se ae podívím na to, jak vypadá hodpodaření krajů po roce vlády soc.dem, tak je mi trochu MRAZIVO.

Takže, když tady někde hore, byla řeč o emocích a pocitech, tak bych Vám ze srdce a nejraději do očí, ráda řekla, že tedy "správný křoví" Bendlovi, pro jeho zviditelňování, tedy nehraju. K čemu by mi to asi tak bylo, čož?

A s tím zbytkem, co jste napsal od "A k tom jestli stěhovat," ..... "až do ukazuje, že to není unikum ala socdem." vůbec vlastně nemám problém.

Pěkný večer, Suchec! ;-)
21.11.2009 19:06:48
21. 11. 2009 | 20:13

Lila napsal(a):

Martin

Jestli okolo choceradské budovy nevede silnice, jak jsem viděla v Reportérech, tak se omlouvám, nerada šířím bludy. O situaci v Pyšelích mám jen informace z médií, proto jsem se k ní nijak nevyjadřovala. I když nepopírám, že intervence osobností, kterých si vážím a považuji je za důvěryhodné, jako např. Viktor Preiss, na mě silně zapůsobila.

Hlavním viníkem celé aféry okolo DD Pyšely je podle mne krajský úřad Středočeského kraje v čele s hejtmanem D. Rathem, který evidentně neumí své rozhodnutí občanům srozumitelně vysvětlit a důvěryhodně obhájit, ačkoliv v tomto případě jde o mimořádně citlivou záležitost.

A že se předmětem politických tahanic staly děti, které si při svém příchodu na svět zrovna nevytáhly šťastný los, považuji za obzvášť nechutné.
21. 11. 2009 | 20:15

Longer napsal(a):

Je fascinující, s jakou vytrvalostí V.Vendlová ignoruje JAKÉKOLI racionální argumenty a jak se vytrvale staví do alibistické pózy.

Je odporné, jak se chová k některým lidem, např. k Levákovi.
21. 11. 2009 | 20:56

blue jay napsal(a):

Veroniko,

Tahle bitva mezi detmi a fanousky Ratha asi nema cenu. Lze jen doufat ze deti vyhrajou.
21. 11. 2009 | 20:59

StandaT napsal(a):

Tohle všechno je jenom DUSLEDEK toho, že se protekčně financuje nějaká školní jídelna. Krom toho, že kraj místo toho, aby spravoval svůj vlastní majetek (což je jeho povinnost) strká 50mio do cizího, obranou Ratha stavíte protekci do pozice akceptovatelného chování.
21. 11. 2009 | 21:25

LEVAK napsal(a):

Ad Longer:vážený příteli děkuji Vám!Už jsem si myslel,že jsem hlas volajícího na poušti!
PS:Dovolím si pro pní Vendlovou trochu upravit heslo Pavla Kohouta,Ludvíka Vaculíka,starého zbrojnoše a dalších z roku 1948-"My jsme mládež nová,mládež Topolánkova!"
21. 11. 2009 | 21:25

krok napsal(a):

ad "blue jay": ano, doufejme, že děti vyhrají:-)..ale o tom nerozhodují "fanoušci" Ratha, ani fanatičtí fanoušci Bendla:-)..o DD by měli rozhodovat odborníci a ne politici..politici by měli úoze zajistit realizaci návrhů odborníků..a když si nezaujatě projdu ty závěry odborníků, tak na tom Pyšely nejsou moc slavně:-))
21. 11. 2009 | 21:34

chocerady napsal(a):

Jsem z Chocerad a tak píši: budova je nově zrekonstruovaná,ale bude se muset opět zrekonstruovat pro účely dd - připadá mi to nehospodárné, 20-30milionů do plně zrekonstruovaného objektu...
Dále - v choceradském zpravodaji se píše, že vedení obce doposud nedostalo jedinou oficiální zprávu o chystaném přesunu dětí, ačkoliv by to samozřejmě zatížilo kapacitu školy i školky, které již teď nevyhovují.Takové věci asi na kraji považují za nepodstatné.
Už jsem slyšela pár nespokojených jedinců o tom, že děti tu nechtějí,argumentují tím,že se sníží kvalita výuky apod. Takže nemyslím,že by se děti setkaly s otevřenou náručí ode všech.Krom toho způsob, jakým se dozvídáme o dění kolem DD, je naprosto nedůstojný a naštval spoustu lidí. Mně osobně by přesun dětí k nám nevadil,přesto jsem přesvědčena,stejně jako autorka,že by pro děti bylo lépe zůstat v původním objektu.
Možná někomu připadá to,že děti přišly na radnici demonstrovat jako že se stávají rukojmími - ale jak jinak mají vyjádřit své přání? Přece o ně právě jde,ne? Jak je to u rozvodového soudu? - dítě by mělo být vyslechnuto a k jeho názoru přihlédnuto, i když samozřejmě hrozí nebezpečí ovlivnění ze strany rodiče - a tak je to i s pyšelskými dětmi. Ptal se jich pan Rath,zda se chtějí přesunout - dal jim možnost nové prostory si prohlédnout? Proč zrušili dotaci 54 mil. na opravu? To už by se dalo spousta věcí udělat!
A co bude se zámečkem? Znamená to, že ho nechají chátrat,protože by to stálo mnoho peněz? Je tohle hospodárné?
A co s vedením středočeského kraje? hmmm...škoda že nejsem multimilionář,jinak bych školu zasponzorovala + nějaká veřejná sbírka :-))) vypálit pánům radním rybník ;-D
21. 11. 2009 | 21:53

chocerady napsal(a):

pardon, budovu DD
21. 11. 2009 | 21:55

Štěpán Macháček napsal(a):

Zajímavá SWOT analýza jedné strany:
http://prateleddpysely.nazo...

Á propos děti na jednání. Ano, možná to vypadalo moc dospělácky, ale to jen proto, že studenti chtěli být mnohem radikálnější a agresivnější, takže my učitelé jsem museli jejich nadšení a nápady krotit. Takže rukopis nás učitelů na transparentech je celkem logický.
21. 11. 2009 | 21:56

chocerady napsal(a):

jinak pro neznalé - přečtěte si blog p.Johna a diskusi pod ním, dozvíte se další informace
21. 11. 2009 | 21:58

Štěpán Macháček napsal(a):

A ještě si neodpustím poznámku. Já osobně netvrdím, že Bendl nebo ODS jsou světci a zlý Rath chce zatočit s dětmi. Dovedu si úplně živě představit, že by stejný problém mohl vyvstat a obě politické strany by byly opačné. Ale že sociální demokracie prosazuje peníze a materiální hodnoty nad těmi sociálními, to mne překvapuje, a proto jsem rád, že tolik lidí na problém upozorňuje nebo se snaží prosadit zdravý rozum.
21. 11. 2009 | 21:59

chocerady napsal(a):

To Lila:
Okolo léčebny vede silnice a kus tam není žádný chodník...
21. 11. 2009 | 22:08

chocerady napsal(a):

Dále: pediatr v obci není.
K analýze pana Macháčka:
Není pravda,že by léčebna stála na kraji obce, není odříznutá od dění,do školy je to kousek, ale na minuty počítat bych se neodvážila.
S ostatními body souhlasím, o možnosti sehnat nové vychovatelky bych to neviděla tak černě.
Kdo se apriori bojí demagogie z kterékoli strany, zajeďte se podívat.
Pokud to beru čistě z ekonomického hlediska - přesun dětí by nebyl výhrou ani pro Choceradskou léčebnu,ani pro zámeček.V Choceradech by šlo o další promrhané peníze, zámeček by tedy nejspíš chátral a tím pádem jeho oprava by za pár let byla mnohem nákladnější.
Když si to spočteme - 54mil přesunutých do Hostivic(kde pan Rath mimochodem bydlí)+ 20-30mil se kterými počítají radní pro léčebnu v Choceradech = 74-84mil.kč :-)
21. 11. 2009 | 22:30

Veronika Vendlov napsal(a):

Longere, přečtěte si nejprve, co píše Levák a pak hodnoťte mé reakce. Mimochodem, zdáte se mi stekný jako levák, že by jen změny nicku? ;-)
21. 11. 2009 | 22:36

Veronika Vendlov napsal(a):

Moji milí, řekla bych, že v komentářích bylo řečeno poměrně hodně k tématu. Jsem za to moc ráda a díky.

Blue jay, ano, máte pravdu.

StandoT, není nic, s čím bych s Vámi nesouhlasila.

Kroku, tak, tak, také souhlas.

Pro Ty, kdo mě pochopili jen dodám, chtěla jsem pojmo ten text "návodově". Mým zámerem nebylo říci, kdo je horší, nebo lepší, ale zjistit, jako to vidíte Vy.

Díky.
v.v.
21. 11. 2009 | 22:46

Longer napsal(a):

V.Vendlová: Trapné.
22. 11. 2009 | 00:27

luke napsal(a):

Dětský domov, nu paní Vendlová sbírá volební body.

Škoda, že nepíše o něčem momentálně aktuálním. Probíhá kongres ODS. Jeden z hlavních protagonistů je dle ní "se sexappealem". Vzpomeneme, o kom se rozplývala - ano Velký samec Topolánek. Co na tom, že zbabral, nač sáhl, novináři mu dokázali, že lhal ve svém životopise i ve svých vyjádřeních, udělal republice a tedy nám všem ostudu v zahraničí a ideje volného trhu (který ovšem nikdy a nikde neexistoval) vyšuměly už dávno a pro ty pevnější ve Víře s nynější hospodářskou krizí...

Myslím, že v této poněkud neradostné a nostalgické době, kdy bilancujeme vývoj po 20ti letech, co zbylo po vytunelovaném hospodářství a vytunelovaných slibech a idejích, které nám dávali ti, co jsou dnes u korýtek, by to chtělo polechtat bránici. A k tomu by bohatě stačilo zaktualizované nadšené vyjádření modré komsomolky paní Vendlové o sexappealu páně Topolánka.... :)
22. 11. 2009 | 09:56

Veronika Vendlov napsal(a):

longere: geniální...
22. 11. 2009 | 13:30

Veronika Vendlov napsal(a):

Luke, naštěstí si můžu psát (při zachování kodexu blogerky) o čem chci. Kongres ODS není teba popisovat, stačí sledovat ČT24 a ten "samec" Topolánek je pořád ještě pro ODS záchranou. Můj obdiv má pořád, na tom se nic nezmenilo, to máte pravdu. A můžete se mi tady bysmívat a ztrapňovat mě, mě to vastně těší. A´t žije kouzlo nechtěného! :)
22. 11. 2009 | 13:34

Lila napsal(a):

Veroniko,
i tentokrát se připojuji k Vašemu názoru. Jsem si jistá, že pokud by se pučistům v ODS podařilo Topolánka svrhnout, a nahradil ho slabý Gandalovič fedrovaný krajskými a okresními gubernátory, asi by se všeobecně na Topolánka vzpomínalo se slzou v oku. Jestli si někdo myslí, že hůř už být nemůže, tak se hluboce mýlí.

Ti, kteří žijí ve městech či krajích ovládaných těmito klany, dobře vědí o čem mluvím. Těm druhým, kteří (ještě) tuto zkušenost nemají, bych to nepřála zažít. Tady už visí osud demokracie na vlásku. Plzeňská práva jsou jen drobnou ilustrací poměrů, které nastanou, až se gubernátoři a jejich potomci zmocní celé země.

Ono je to hodně i o informacích; kdo žádné nemá, může si ještě dělat iluze...
22. 11. 2009 | 15:51

Petr napsal(a):

veronikavendlova: To jsem nevěděl, že se ty děti mají stěhovat stovky km daleko. Je to pár km. Vaše řeci o kořenech jsou jen bláboly. Mnoho dětí projde více dětskými domy.Kde jste byla, kdy Bendl stěhoval jinej dětskej domov do nového? Taky jste psala nějakej blábol?
22. 11. 2009 | 16:55

Petr napsal(a):

Je krásné jak nekterým staci říct co si mají myslet a vy si to myslíte. Řeknou vám Rath je zlo a vy si to myslíte. Když Bendl stěhoval jinej dětskej domov zádné diskuze o tom nebyla.
22. 11. 2009 | 17:01

Konrad napsal(a):

Co se tak strasneho deje? Bud se ty deti prestehuji z "A" do "B", nebo zustanou v "A". Miliony deti ziji v realite valek, bidy a hladu, nebo jsou tyrany a zotrocovany. Trapi to pani Vendlovou, nebo ji podobnym? Cela kauza smrdi politickym bojem proti dr. Rathovi. At tento levicovy politik udela cokoliv, pravice vzdy bude hystericky kvicet. At ODS, Johnovy Veci Verejne, nebo Starostove. Az se tem,nebo jinym detem bude dit skutecna krivda, a nebude v tom figurovat David Rath,zadnym z techto pseudohumanistu to ani nehne.
22. 11. 2009 | 20:44

Veronika Vendlov napsal(a):

Lilo, naprosto přesně. Já jen doufám, že Topolánek ještě chvíli vydrží, protože pak by to byl teprve "fičák". Stačí, co děje pod "poklidčkou" dnes, třeba v Praze...
22. 11. 2009 | 21:57

Veronika Vendlov napsal(a):

Petře, jdi do háje, kde jsem byla? Stačí si přečíst diskusi, pak od blábolů jste tady dnes především Vy.
Pěkný večer.
22. 11. 2009 | 21:59

Veronika Vendlov napsal(a):

Konrade, ano, v zásadě o nic nejde, dějí se daleko horší veci a tak to nechme být vždyť to stejně neovlivníme. Radši jen držmě hubu a maximálně se "ukojme" v anonymní diskusi. Ano, trápí mě, že milióny dětí umírají hladem atd...překvalenej??

Nevím, čím "smrdí" celá kausa. Už výše jsem snad vcelku zřetelně uvedla, že si oba hejtmani zase tam moc co vyčítat nemají, ale z člověčího hlediska je mi milejší Petr Bendl, to asi dá rozum. Co se týká levice a pravice - jasně, že vždycky bude jedna strana kvičet, když druhá něco udělá. Nevím, co ODS a Věci Veřejné, ale našim strarostům zpravidla ABSOLUTNĚ NENÍ jedno, když se někde děje křivda. NA rozdíl od pseudopolitiků ten, kdo odpovědně spravuje svěřenou samosprávu, skutečně maká, protože je na něho mnohem víc vidět a je mu daleko míň jedno, co se kolem něho děje.

Takže si běžte tu síru, kdy všechny zprava házíte do jednoho pytle, plivat pod nějaký jiný blog a nebo si jděte ven provětrat hlavu. Uleví se Vám.
22. 11. 2009 | 22:08

Konrad napsal(a):

Pokud to neodporuje kodexu, muzu psat pod ktery blog chci, treba i pod ten Vas. Provetrat se jdete sama,kdyz si prectu clanky panu Bendla, Johna, nebo Vase (k danemu tematu) je to v podstate to same,jen jinymi slovy- toliko k tomu "hazeni do jednoho pytle". Nevim proc bych mel verit, ze pravdu mate zrovna Vy, a ne dr. Rath,zvlaste kdyz se tem vykrmenym a dobre oblecenym detem zadna krivda nedeje, deti ze socialne slabych rodin jsou na tom mnohdy mnohem hure, ale tam Vy ve sve starostovske nadutosti asi nedohlednete...A ze by ti "Vasi" Starostove snad znali lek, na vsechny neduhy nasi spolecnosti, me snad namluvit nechcete.
22. 11. 2009 | 23:00

Veronika Vendlov napsal(a):

Knrade, samozřejmě, že si mlžte psát ka chcete, co chcete a kdy chcete, v tom není zakopaný pes. Články Bendla a Johna jsem nečetal asi jsem měla. Osobně jsem vyslovila doměnku, že by děti měly zůstat tam, kde jsou. Zárověň v diskusi zaznělo něco málo nformací k hospodaření kraje. NIKDO nehovořil o pravdě. Odborníci/e by měly posoudit, které řešení je nejoptimálnější a tak by mělo být postupováno vždy, jdeli o utrácení veřejných prostředků. Nadutý jste Vy a to velmi, nicméně to je ok, pokory je všude málo, tedy nevím, proč bychom Vy či já, měly být čestné výjimky. K sociálním problémům lidí - zřejmě je to první můj blog, který jste si přečetl, protože jinak to nevidím.
Dobrou noc.
22. 11. 2009 | 23:12

Konrad napsal(a):

Nezlobte se, ja ale vidim v teto zalezitosti jen dalsi pokracovani nekonecne diskreditacni kampane, kterou vede pravice proti Dr. Rathovi. Az to vysumi, tak si proste vymyslite zase neco noveho....Dobrou noc.
23. 11. 2009 | 00:13

Veronika Vendlov napsal(a):

Konrade, ODS to tak možná asi bere, ale já ne. A Vy mi to můžete věřit, nebo nemusíte.
PS: Nezlobím se.
Dobrou noc.
23. 11. 2009 | 00:54

studenti Přírodní Školy napsal(a):

Vážení diskutéři.
Za kolektiv ,,těch dětí na jednání zastupitelstva" bychom Vám rádi zdůvodnili situaci. Nalezli jsme některé příspěvky, kde byli pisatelé evidentně přesvědčení o naší zmanipulovanosti. K tomuto tématu bychom uvedli pouze to, že role učitelů byla spíše mizivá a jako dozor (přeci jenom v 6 až 7 hodin ráno v sobotu to nemusí být v Praze zrovna bezpečné pro 11-18 leté ,,děti").
Dovolili bychom si napsat, že nás tato vyjádření naprosto uráží, protože poukazují na naši mentální neschopnost a nevyspělost. Pokud máte zkušennosti s dětmi tohoto věku bez vlastního názoru, nebo jste jejich rodiči, je nám Vás líto. My jsme studenti gymnázia a cítíme se být částečně odpovědní (jako občané ČR) za dění kolem nás, zvláště to, co můžeme alespoň trochu ovlivnit.
S nápadem nepřišel žádný z učitelů, dokonce bychom mohli až říci, že zmanipulováni byli učitelé.
Co se týče transparentů, jsme vychováváni ke sledování politické situace a neschází nám smysl pro humor a tak jsme se rozhodli použít volební hesla ČSSD.
Budeme rádi za Vaše další příspěvky
23. 11. 2009 | 12:52

luke napsal(a):

Vážená bloggerko, dovedla byste konkretizovat v čem páně Topolánek je záchranou? Zachraňoval nás už dlouho a zejména naši evropští sousedé jeho hajlování a fakování poněkud nechápou a věru nevím, jak jim mám genialitu "záchranáře" toho pána vysvětlit? Pomožte mi s tím. A co se vám na tomto vysoce inteligentním, taktním a mravném člověku líbí osobně? Jen tak pro zasmání... Ať žije kouzlo nechtěného! :)
23. 11. 2009 | 15:33

Michal Macek napsal(a):

Ahoj

co k tomu dodat?nic me nenapada - chudaci decka...

PS: tisková mluvčí se jmenuje " Berill" ? :) a neni to trollka ze Zemeplochy? :))
23. 11. 2009 | 15:36

Michal Macek napsal(a):

Ahoj

co k tomu dodat?nic me nenapada - chudaci decka...

PS: tisková mluvčí se jmenuje " Berill" ? :) a neni to trollka ze Zemeplochy? :))
23. 11. 2009 | 15:37

Líný černý pes napsal(a):

to studenti Přírodní školy :

Těší mne, že "dnešní mládež" umí jednat i ve prospěch někoho jiného. Holt starší si musí zvyknout, že mladí mají názor a jsou, zaplať bůh, ochotni za něj i bojovat.

PS Danou causu znám a plně chápu pocity autorky blogu. Jen nesdílím její názor, že děti v Pyšelích zůstanou.
23. 11. 2009 | 16:00

Veronika Vendlov napsal(a):

Milí studenti, jsem strašně ráda, že jste se v diskusi ozvali, neboť za Vás těžko mohu hovořit. Strašně mi připomínáte studenty z 9. třídy waldorfské školy v Pardubicích, kam jsem o víkendech jezdila na přípravný waldorfský seminář (je to asi 8 let zpátky). Ty deváťáci byli úplně úžasní, starali se o nás dospělé o přestávce, dělali pro nás sendviče, prostě byli to úplní dospěláci. Já nikdy nebrala děti jako nesvéprávné jedince, o kterých musí rozhodovat dospělí. Naopak, zastáván názor, že vztah mezi dospělým a dítětem, má být v rámci možností rovnocenný a partnerský, samozřejmě při dodržování pravidel, něco prostě musí být tak, jak rozhodne dospělý, má koneckonců odpovědnost, ale ruku na srdce, kolik takových rozhodnutí musí rodič udělat? Zase tak moc jich není. Je pravda, že si někdy říkám, zda to s tou svobodou pro vlastního potomka, nepřeháním, jestli už to, když na mě vrčí, nepřehání, ale myslím, že ne. Nejdůležitější je, že si to nechá vysvětlit, že si to nechám vysvětlit i já a že si umíme říct - promiň.

Jednou bych chtěla učit, ale asi opravdu, až budu starší o mnoho let. Díky Vašemu příspěvku jsem narazila na typ školy, kde by možná bylo naše dítě hodně šťastné, ale uvidíme, težko můžu nyní, v jeho 4, 5 letech vědět, zda a jak mu to ve škole půjde.

Držte se svého přesvědčení. Domnívám se, že naše společnost je totiž občansky velmi nevzdělána a některé reakce o tom vlastně vypovídají. Lidé jsou málo informováni o tom, co všechno se nyní rozhoduje na krajích....jsou málo informováni o tom, jak funguje správa věcí veřejných na všech úrovních. Možná, že tudy vede cesta, možná, že Vy a Vám podobní, když si to uvědomují teď, jsou právě to, co v budoucnu zapůsobí jako lék.

Díky za to MOC a díky i Vašim pedagogům!
veronika

PS: Trochu mi to připomnělo ten moment, kdy Štěpán promluvil k lidu v ČKD před 20 lety a dav se ozval: "nejsme malé děti!" Naprosto tomu rozumím, už od 15 let jsem chodila na učňáku na praxi - jako každý na učňáku, výplata byla ai 30,- Korun za měsíc a v 17 letech se regulérně živila řemeslem, bydlela sama a také o sobě rozhodovala. Takže kdo posoudí, kdy má kdo "moudrost" světa a může mít vlastní názor a ROZHODOVAT? Někteří jedinci toho nejsou schopni ve 30 letech, někteří v 50 a některým se to nepodaří nikdy.
23. 11. 2009 | 18:07

Veronika Vendlov napsal(a):

Vážený luke, no jasně, že nemohla. Kam bychom dospěli? Tam, kde jsme nyní. Ale je fakt, že bych Vás možná pobavila...

Taže, MT je OK, stejně jako bonmoty Mirka Kalouska mi někdy mluví z duše, stejně tak, jako spící kníže, je mi sympatický. Neb jak jsem uvedla vetšinou nespí, většinou je ve "spořiči". Prostě jsou mi sympatičtější, než pan Paroubek a pan hejtman Rath i když ten se taky někdy krásně usmívá, nebo pan Zaorálek či pan Sobotka s panem Škromachem. A nevím čím to je, platí to i když si odmyslím jejich politickou orientaci. Tak, a teď to zase schytám, jako pod blogem o MT. :)))

A Luke, jedno osobní PS: Vy jste taktní, mravní a inteligentní? :-)
23. 11. 2009 | 18:14

Veronika Vendlov napsal(a):

Ahoj Michale, tisková mluvčí je Berill a musím říct, že je šikovná a krásná, což já bohužel zase tak úplně nejsem...no možná se mi někdy něco povede v práci, ale krásná, krásná to tedy ne, když pan Bůh naděloval, Berill šla 2,5 x a já jen 0,5 krát... :-)
No ale díky za mě, pak bychom nedokázali posoudit, kdo je či není krásný že? :)

PS: U Kuněk dobrý... ;-)
23. 11. 2009 | 18:18

Veronika Vendlov napsal(a):

Líný černý pse: Já jen měla takové tušení, to nic neznamená...
23. 11. 2009 | 18:19

luke napsal(a):

Vendlová, proč se ptáte lidí nečinných v politice, jací jsou? Lidé jsou takoví a makoví, ale to, jací jsou, veřejně činného člověka, který ovlivňuje osud nás všech, neomlouvá. Nezamluvíte to. :-)

Dlužíte mi odpověď: Dovedla byste konkretizovat v čem páně Topolánek je záchranou? Zachraňoval nás už dlouho a zejména naši evropští sousedé jeho hajlování a fakování poněkud nechápou a věru nevím, jak jim mám genialitu "záchranáře" toho pána vysvětlit? Pomožte mi s tím. A co se vám na tomto vysoce inteligentním, taktním a mravném člověku líbí osobně? Jen tak pro zasmání... Ať žije kouzlo nechtěného! :)
23. 11. 2009 | 18:30

Veronika Vendlov napsal(a):

Luke, prostě Vám neodpovím.
Mějte se fajn! :) Howgh. :-)
23. 11. 2009 | 18:47

Michal Macek napsal(a):

vv:

u kukacek taky :) skromnost ti slusi a slusi ti to i bez ni :)

me zaujalo to jmeno Berill - beryl je druh kamene a v jedne takove fantasy knizce sou trolove (obri s kamenou kuzi) a ti se jemnuji podle kamenu treba Korund nebo Onyx - tak me napadlo jestli Berill neni taky trolka :)
23. 11. 2009 | 19:10

luke napsal(a):

Pročpak, paní Vendlová? Jak chování páně Topolánka vysvětlím svým zahraničním přátelům? Chcete snad, aby na nás pohlíželi jako na nějakou africkou zemi ??

Dnes jste svá slova tak přesvědčivě korunovala o jeho záchranářství, tak je to pro vás přece hračka.

Myslel jsem, že si za svým názorem jako politička stojíte ! :o)
23. 11. 2009 | 20:44

Veronika Vendlov napsal(a):

Michale, trolové a trolky mají každopádně moje velké sympatie! :) V Norsku jsem jich několik zahlédla....a nějaké máme i doma... :)
23. 11. 2009 | 23:49

Veronika Vendlov napsal(a):

Ó Luke Luke Luke ty jsi sám jak kouzelník, já hříšnou duši mám, můžeš zázrak udělat, když ho budeš míti rád, peklo s ďáblem vykonat. Tak nějak to bylo ne, jen se tam zpívalo Dominiku niku niku...a ještě nejaké malé změny tam byly, myslím...

To víte, že si za svým názorem stojím, ale když nechci, tak ho prostě NEMUSÍM obhajovat... :o)

PS: Jako na nějakou africkou zemi na nás už asi Vaši zahraniční přátelé dávno koukají, ale já NEVĚŘÍM, že na nás tak koukají JEN kvůli MT. Mí zahraniční přátele nějaké gesta MT neřeší, zajímají je zcela jiné skutečnosti, tak mám asi nějaké divné přátele.... :o)
23. 11. 2009 | 23:55

Stařík napsal(a):

nemíním nikoho omezovat v jeho právech vyjádřit se k věci.Doporučoval bych,ale všem,a je pro mne potěšitelné, že se tolik lidí o inkriminovanou věc zajímá,získat podklady,projektovou dokumentaci rekonstrukce Domova dětí rodinného typu Pyšely.
Faktem je,že rekonstrukce,NUTNÁ, Domova dětí,měla být dokončena letos,t.j. v roce 2009.
Rekonstrukce byla zahájena v roce 2006,projektovými pracemi,které byly roku 2006, řádně dokončeny a předány. Realizace stavby,která měla probíhat od roku 2007 a ukončena v roce 2009 zahájena nikdy nebyla.
Ubohost "komunálních politiků,"kteří v podstatě celou kauzu svým jednáním (nečinností),zavinili,a dnes, si hrají na humanisty, beze studu zneužívat děti,je do nebe volající.
24. 11. 2009 | 09:35

el napsal(a):

"To víte, že si za svým názorem stojím, ale když nechci, tak ho prostě NEMUSÍM obhajovat... :o"

Nejde přece o obhajobu, ale o vysvětlení. Když svůj názor vyslovíte, je dobře, když ten druhý ví, co vlastně říkáte, aby mohl zaujmout nějaký postoj. Jinak je vaše informace bezcenná, a pak je lepší neříkat nic. Ale jestli máte ráda nicneříkající konverzační plácání, dobře. To je dneska hezky, že?
24. 11. 2009 | 10:13

Veronika Vendlov napsal(a):

el: co já se už tady navysvětlovala! K Mirkovi Topolánkovi už jsem toho napsala dost, Luke to moc dobře ví, jen mě tak popichuje a já to tady nebudu opakovat. Jednak nevím, proč bych měla dělat MT PR, on to zvládá sám a druhak přesvědčeného nepřesvědčím, ani když tady budu hodiny něco dlouze vysvětlovat. Byla by to ztáta času, stejně jako plácání o ničem...
PS: Dneska NENÍ hezky!

Luke: můj blog o MT máte jistě přečtený, ale vše další je v diskusi pod ním, takže skutečně nemá k tomuto milému tématu, smysl na cokoliv odpovídat.
24. 11. 2009 | 10:48

Veronika Vendlov napsal(a):

Staříku stačí nás informovat a sklapneme krofky.
v.
24. 11. 2009 | 10:48

Stařík napsal(a):

nikdo,tím méně já,na Vás nežádá,sklapnout krovky.Naopak,pokud chcete věci pomoci,je to počin chvály hodný.Toužíte - li po moci,či po zviditelnění,potom i nadále, s klidným svědomím,bez patřičných vědomostí o jádru problému,ulevujte svým potřebám psavce.
Základní informace pro úvahu o tom,o čem celá věc s největší pravděpodobností je,tedy kdo měl ve věci činit,zahájit rekonstrukci v roce 2007 a skončit s ní v roce 2009 snad je o něčem vypovídající.
Vlastní projekt,prováděcí dokumentaci stavby,by Vám možná k prostudování zapůjčili na krajském úřadu.
Třeba by Vám podali vysvětlení,z jakých důvodů,když byla vypracována dokumentace a stavba byla povolena,nebyla nikdy zahájena.
Klouzat po povrchu věci,tak jak se děje,je slušně řečeno neetické,a zajisté to není ku prospěchu dětem z Domova dětí rodinného typu v Pyšelých.
Krovky v žádném případě "nesklapávejte",chcete - li skutečně pomoci,operujte s fakty.
Jinak,možná nevědomky, vaříte někomu volební guláš.
25. 11. 2009 | 09:58

Veronika Vendlov napsal(a):

Hlavně toužím po klidu a tem s mocí ruku v ruce nejde. Pokusím se znovu zjistit víc indformací, ale pochybuji, že uspěji.

Přesto Vám musím sdělit, že operovat fakty, nemá v tomo případě příliš smysl....
Škoda, že to téměř nikomu nedochází...
v.
25. 11. 2009 | 15:39

Stařík napsal(a):

vážená pisatelko,lidé jako Vy jsou pro demokracii nebezpeční právě tím,že nepracují s fakty,ale s převzatými smyšlenkami.
Jedno je,zda typu jedna paní povídala,či media sdělovala.
Kdo cizí hlavu poslouchá, do vlastní si ....!říkala již moje babička, a to byla moudrá žena.
Neodvážil bych se, na rozdíl od Vás,o něčem,o čem zbla nevím,tedy vím jen na základě zprostředkovaných informací,diskutovat.Někdy nevěřím vlastním očím a uším,když narazím na demagogická tvrzení(nepodložená fakty).
Jedním z nepřátel demokracie,je demagogie.
Bez znalosti věci, posuzovat události,je bohulibá činnost ku prospěchu stranických sekretů.
Bez urážky,když horlíte,způsobem,jakým horlíte pro cokoliv,bez znalostí věci,jste ten správný "kanonenfutr"pro straníky bez rozdílu jejich stranické příslušnosti.
Možná Vám křivdím,proto Vám připomínám jedno staré moudro o tom, že cesta do pekla, bývá často dlážděna, dobrými úmysly.
26. 11. 2009 | 09:23

Veronika Vendlov napsal(a):

Staříku, fakta jsou samozřejmě velmi podstatná pro jakékoliv rozhodování, ale i Vaše soupisky jsou občas velmi irelevantní. To, co jsem předložila já, byl jen pouhý popis a za tím si stojím. Ne demogogie, nebo obcházení faktických skutečností, na demagogii jsou tady jiní šíbři. Prostě a jednoduše, díky za rady, ty se hodí vždy. Zkuste mi ale na chvíli přestat otevřeně i "meziřádkově" naznačovat, co bych měla, nebo mám dělat a konejte sám, protože jsme si jako občané rovni.

PS: Už mnohokrát se mi potvrdilo, že někdy i pouhý popis situace, umí učinit zázraky, ale Vám je zbytečné například o tomto předládat důkazy.
Pěkný den.
26. 11. 2009 | 10:00

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy