O nás, o romských rodinách a taky o důvěře!

16. 10. 2008 | 01:32
Přečteno 18257 krát
K psaní tohoto blogu mne inspirovaly blogy pánů Jana Kalouska ze 14/10/08 a pana Jaroslava M. Paříka z 15/10/08. Je mezi nimi souvislost. A příjemně mne překvapila poměrně kultivovaná diskuse pod blogem pana Jana Kalouska. Pro přesnost uvádím, že je v ČR mnoho odborníků a odbornic na tzv. Romskou integraci, mezi které se ovšem rozhodně nepočítám, navíc jsem zase jenom gádži!

Pan Jaroslav M. Pařík dne 15/10 ve svém blogu mj. napsal: „Co je nejsmutnější? Že soukromé subjekty mnohdy suplují roli státu v sociální oblasti. Je jasné, že pro politiky je z hlediska Public Relations zajímavější slíbit miliardu na Národní fotbalový stadion (Jiří Paroubek) než nakoupit elektrické vozíky bezejmenným postiženým lidem, navýšit rozpočet charitativním domům, koupit míče dětem z dětských domovů...“ Jen připomenu, že blog se mj. týkalo tématu Corporate Social Responsibility, zkráceně CSR, tedy společně odpovědná firma.

Já tvrdím, že roli státu suplují také nevládní/neziskové organizace. A jak jsem již několikrát uvedla – nevládky jsou složitě financovány tzv. „vícezdrojově“. Kromě zdrojů z EU a státního rozpočtu, jsou také financovány soukromými dárci (společnostmi, lidmi), zahraničními zdroji, nadačními zdroji atd. Vzhledem k současné situaci v nevládách, na kterou už od 17/7/08 upozorňujeme, bych se asi měla ptát státu: Státe, jsi skutečně společensky odpovědnou firmou?????

Pan Jan Kalousek se otevřeně zeptal čtenářů (tedy i mne), jaký je důvod romské emigrace z České republiky. Inspiroval jej k tomu rozhovor z www.romove.cz paní Marie Vrábelové s Miroslavem Dvořákem z Poradny pro občanství, občanská a lidská práva, který vyslovil předpoklad, že mnoho Romů z Česka utíká nejen z důvodu rasové intolerance, ale často také proto, že se dostali do dluhové pasti. To je záležitost, která se bohužel soustředí právě na chudší (sociálně slabší) skupiny obyvatel.

Problém dluhové pasti jsem se snažila jaksi lidsky popsat v jednom z mých blogů s názvem Ježíšek, lichva a dluhová past. Ta se samozřejmě netýká jen romských rodin, týká se mnohem větší skupiny lidí v ČR a také obrovská skupina lidí je v ohrožení. Kde je ale vlastně zakopaný pes v otázce romské integrace (začleňování)? Proč se tomu vlastně říká romská integrace a není to trochu nepřesný název? A proč od nás romské rodiny utíkají?

Dívám se na to takto: Abychom měli “rozumné“ bydlení, musíme mít „rozumný“ příjem a k tomu nějaké „rozumné vzdělání“. Takže jsme-li na startovní čáře, máme všichni v naší zemi zdánlivě stejné startovní podmínky, protože všechno výše popsané, je u nás poměrně pravděpodobné. Ale opravdu jen zdánlivě. A kdo má nejvetší možnost ovlivňovat a řešit věci veřejné v konkrétních městech a obcích? Ano, správně, jsou to zastupitelstva. A co zastupitelstva donutí, dívat se na celou problematiku komplexněji, když nejsnazším řešením a paradoxně velmi snadným faktorem pro větší podporu voličů je, zbavit se problémových rodin a někam je přesunout?

Snažili jsme se najít argumenty, které by pomohly zastupitelstvům vsadit na opačnou kartu, na tu „integrační“, ve které by, díky své integrační koncepci, o své hlasy nepřišly. Právě na tyto otázky se zaměřila analýza, která byla vydána jako publikace na jaře tohoto roku Otevřenou společností o.p.s. s názvem: Klíč k posílení Integrační politiky obcí – sociální vyloučení Romů a česká společnost, ke stažení na www.osops.cz/download/files/brozura-klic.pdf

Z ní mj. vzešlo, že veřejností nejlépe přijímaným integračním opatřením je vzdělání. A to je pro mne dobrá zpráva, protože kdo ovlivňuje naše děti kromě nás, rodičů? Ano, správně, vzdělávací systém. A ten jakž takž funguje. Jenže si příliš neví rady s dětmi, které nejsou „průměrné“, které se něčím liší, které mají speciální vzdělávací potřeby. A tak máme v ČR multikulturní školy, ale také školy, které se chovají naprosto segregačně. K tomu bych chtěla dodat, že vloni dne 28. 11. 2007 došlo k rozhodnutí Velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ve věci D.H. vs. ČR, kdy soud v rozsudku prohlásil umisťování dětí romského původu do zvláštních škol, resp. oddělených tříd, za diskriminaci. Od té doby také Ministerstvo školství (a pan ministr Liška nejen o tom píše na svém blogu z 8/10/2008) zahájilo řadu opatření, mezi nimi i ta, která by měla zajistit, aby k segregaci nedocházelo.

Takže hypoteticky máme sociálně odpovědná zastupitelstva a školství, které si profesionálně poradí s každým dítětem.

Chybí nám podle mne dvě poslední složky. Jednou z nich je bydlení a jeho prostupnost. Jistě jste zaznamenali Koncepci bytové politiky z dílny Ministerstva pro místí rozvoj (MMR). Osobně si myslím, že z ní čouhají předsudky jak sláma z bot. Rozděluje Romy a Romky do 3 kategorií. Kam by asi patřila moje rodina? Do dvojky??. Koncepce nemyslí na děti… Také si myslím, že by se měla týkat všech sociálně slabých skupin obyvatelstva, takže by měla být rozhodně ODBARVENA! Ale v zásadě jsem přesvědčena, že je velmi nutné bytovou politiku řešit a to ze všech úhlů pohledu, takže směr MMR je dobrý.

A tou druhou složkou je to, co je zmiňováno nejméně a to je názor Romů a Romek, názor romských rodin. Domnívám se, že k absenci dialogu dochází zejména proto, že v naší zemi nemáme žádného politika nebo političku, který by tento dialog vedl. A také romský nevládní sektor je nyní prakticky zlikvidován, i když je stále řada organizací, které se nevzdaly a doufám nevzdají.

Ale všechno, všechno nás stojí finance – všichni je potřebují! Zastupitelstva – tedy města a obce, ministerstva, soukromé společnosti, nevládky, lidi – aby přežili. Ale kde je pořád brát, myslím, že daní odevzdáváme až příliš! A tak bych řekla, že se koncept Agentury vydal správným směrem, jen by měl „najet“ na sytém té španělské GITANO www.gitanos.org. Současná Agentura je vlastně bezzubý odbor při Úřadu vlády, který má velmi omezené možnosti. Jde o pilotní projekt a já bych byla velmi nerada, aby byl považován za neúspěšný, to by totiž znamenalo krok zpět a to si nemůžeme dovolit. Uvidíme, neb plně funguje cca od června 2008.

Vážení čtenáři, netvrdím, že za lokality, kterých je v ČR odhadem dle Gabalovy analýzy 330, v nichž žije více než 80 000 lidí, může někdo opravdu konkrétní. Spíše je to, ostatně jako všechno, spojená nádoba, tedy každý jsme tomu více či méně přispěli. Je možné, že je pro některé lidi život v lokalitách, stylem životním. Určitě si ale myslím, že velké množství z nich takto prostě žít nechce. Paušalizace je ale do lokalit uzavřela. A možná proto utíkají. Dovolím si odvážně tvrdit, že je lepší zaměřit se na konkrétní lokality, posílit terénní sociální práci, prostě opravdu se do problému komplexně ponořit a nepřiklánět se k rozmísťování rodin někde po republice nebo je naopak zbytečně sestěhovávat a vytvářet tím jen další vyloučené lokality.

Mým vzorem pro práci v lokalitě, je nevládní organizace Český západ www.cesky-zapad.cz, působící v Dobré Vodě u Toužimi (Karlovarský kraj). Těm se podařil obrovský kus práce a jsou důkazem toho, že když to jde v malé lokalitě, musí to jít v nějaké jí podobné a určitě i v dalších, třeba i větších.

Na úplný závěr bych chtěla uvést, že nám – společnosti – romské rodiny nevěří. A my nevěříme jim. Na jednom setkání na Jesenicku jsem prezentovala výše zmiňovanou analýzu zveřejněnou v publikaci Klíč. Uvedla jsem, co veřejnosti vadí, proč je odmítavá, k čemu a naopak. Jednoho mladého muže jsem opravdu rozzlobila. Vzal si slovo a už to jelo…byla jsem pro něho „ta paní vpředu“!  A tak jsme se po prezentaci potkali a řekli si svá vlastní pro a proti. Vysvětlil mi, že už žádným slibům nevěřili, ale že to jde, jen že to chce oboustrannou Důvěru! A měl pravdu!

Poznámka: Prosím snažte se ve svých reakcích krotit. Když jsem naposledy blogovala za přijetí antidiskriminačního zákona, trochu mne některé reakce zaskočily… předem díky.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

KVS napsal(a):

Vážená paní Vendlová,
určitě se zde dočkáte spousty reakcí, které Vás přiměřeně utřou, i když prosíte o opak. Tak jenom ode mne pár slov předem:
1) romský neziskový sektor je skutečně zcela zlikvidován - však to dalo těm "správným" gádžovským organizacím dost práce, že?? (Pro úplnost - protože fungujete v OSF: úloha G. Sorose v romských věcech je naprosto nedocenitelná. Není možné mu vyjádřit dostatečné díky, zvláště když víme, že to není jen věcí "grantové politiky", ale jeho skutečně osobního nasazení).
2) Vaše důvěra v zastupitele je naprosto neodůvodněná a nemístná. Zastupitelé chtějí být zvoleni a romská záda jsou tím nejúspěšnějším stupněm ke křeslu. Přemýšlela jste někdy o tom, jakou mají Romové obrovskou politickou moc - i když jen negativní?? Stačí na ně plivnout a jste v Senátu: viz Liana Janáčková a Jiří Čunek - a další... Osobně si pamatuji, když jsem "vyhrála" případ Červeňákovi, jak jsem PROSILA skutečně na kolenou Petra Gandaloviče, aby dům, ve kterém rodina Červeňákových žije, jim byl odprodán a mohlo se začít poznovu. Byla jsem schopna zařídit peníze, sociální program - a podnikla jsem k tomu řadu právních kroků. Nabízela jsem mu absolutní promotion, že se budou lidi jezdit do Ústí DÍVAT jak se správně řeší romská otázka a jaké má výsledky. Dávala jsem osobní záruky a nabízela osobní nasazení. Odezva z jeho strany?? Dům byl prodán "obálkovou metodou" tak zvaným "Moravákům", tedy cikánskému lichvářskému klanu řádícímu na ústecku. Romské rodiny jim - bez ohledu na existenci řádných nájemních smluv na regulované nájemné - platí horentní sumy, které předčí ekonomické nájemné v pražských bytech. (To je ovšem situace velmi častá, která váženého p.t. Křečka a jeho sbor na ochranu (některých) nájemníků naprosto nezajímá).
A tak bych mohla pokračovat dále a dále.
Za úspěchem v Toužimi, pokud vím, také nestojí zastupitelstvo, ale katolický řád francouzských Trapistů - mnichů mistrů křest´anské meditace.....
Co se Agantury týká, mohla bych být nařčena z jistého konfliktu zájmů, ale z toho, co vím, buďte ubezpečena, že bezvýznamným a nic neřešícím odborem na Úřadu vlády zůstane i nadále. Že by mohla přinést systémovou změnu, toť neodůvodněná iluze, o kterou již Romové, kteří v ni vkládali naděje, přišli.....
Po dvaceti letech, kdy jsem se buď aktivně zabývala romsku otázkou nebo "jen" stojím opodál jako částečně členka romské komunity jsem přesvědčena již jen o jendom: "romská otázka", to není problém Romů. To je problém Čechů. kdyby jí nebylo, neměli by se Češi vůči komu vymezovat, čím odůvodňovat svůj sociální systém, nad koho se vyvyšovat. I ten nejspodnější nejšpinavější a nejzanedbanější looser se cítí být vedle "těch cigošů" jako král - a i když je objektivně na zcela stejné úrovni, jeho sociální status bude vždy nepoměrně vyšší.
Aby majoritní společnost se mohla vyrovnat s romskou otázkou, musela by se především vyrovnat sama se sebou. Musela by pohlédnout do zrcadla, ze kterého by se na ni šklebila její vlastní tvář - a toho není schopna.
Tak to raději nechejte být. Romové přežili 1000 let, přežijí i toto. Možná, že jednou oceníme, že jsou zásobárnou genů, přizpůsobených na přežití za každých okolností......
16. 10. 2008 | 05:33

dříve ruda napsal(a):

Paní Samková,

nevím to jistě, je možné, že když se člověk dlouho a intenzívně něčím zabývá, paradoxně ztratí cit pro jednotlivé aspekty. Něco jako čím déle porovnáváte jednotlivé vůně, tím je vaše pravděpodobnost vybrat tu pravou nižší. Věřím vám vaši poctivou snahu něčeho se dobrat. A proto vám říkám zcela upřímně, nestojím ani v nejmenším o to se vůči někomu vymezovat nebo se vyvyšovat. Stojím o svět, kde nebudou gangy kapsářů, kde mi syna neobstoupí pozdě večer osm lidí aby ho okradli atd. Bojím se, že řešení po ruce není. Často čtu -co na to Romové, ale myslím že neexistuje žádná romská reprezentace s dostatečnou autoritou, která by za většinu romů mohla mluvit a už vůbec ne jednat.
Ti zlí Češi vám řeknou, jak chtějí žít, jsou schopni zformulovat pravidla a držet se jich. Bojím se, že romové toho buď schopni nejsou, nebo pro ně Čech není partner, nebo mají pravidla pro Čechy nepřijatelná. Neplatí to samozřejmě o všech. Jen se mi prostě zdá, že jich příliš mnoho žije z mého pohledu bez řádu slučitelného s mým.
16. 10. 2008 | 08:10

dříve ruda napsal(a):

Omlouvám se za ta malá r. Nešlo o záměr.
16. 10. 2008 | 08:11

Veronika Vendlov napsal(a):

Vážená paní Veselá Samková,
vřelé díky za komentář. Utření mi nevadí, to jsem na mysli neměla, spíše mi vadí urážky, ale i to ustojím.
1) Ano, máte naprostou pravdu a bojím se, že roli pana Sorose asi ani nikdy nedoceníme (napříč světem). Já nevím, čím to je, že ty "správné gádžovské" organizace převálcovaly ta romské. Myslíte, že je to tím, že vsadili více na kartu sociální, než na tu specificky etnickou?...
2) Moje důvěra v zastupitele je podle mne odůvodnitelná a na místě, ale myslím to tak, že v současném volebním systému není nikdo jiný, než oni+kraje+Parlament+Senát+Vláda v čele s prezidentem. Proto nevím, kdo jiný by se měl (kromě celé společnosti) snažit skutečně řašit to, co řeší lidé samotní. Já vím, že je to v reálu hrozné, ale dobře, co tedy s tím? Snad jen zvýšit tlak na ně, nenechat je, aby konali tak jak většinově konají. No snažíme se o to, jenže to stojí tak strašné úsilí a vše je tak neskutečně propojené, že se nedivím, že to vždy ten, kdo se do tohu pustí, po poměrně krátké době vzdá. A zase jsme u toho pomyslného boje s větrnými mlýny a u vyhoření...poklidné vody některých zastupitlstev hned tak něco nerozvlní, ale jen co budou volby za dveřmi, to bude řečí, ostatně jedny teď za dveřmi máme, že? :)

Já jen přemýšlím, jak dostat Romy a Romky do politiky. Tohle je fakt problém, když naní možné, aby se na volitelná místa dostaly například ženy...kdybych měla politickou stranu - ale hlavně peníze...:), tak bych do toho šla, pěkně bych tu kandidátku namixovala! :)

V Toužimi jsem nechválila zastupitelstvo, ale zejména Janu Kosovou, Evu Haunerovou a lidi v komunitě i mimo ni.

K Agenuře: Vidím to také poměrně skepticky! A mrzí mě to, protože když už se najde alespoň nějaká "politická" vůle, a projekt ztroskotá (z různých důvodů), tak se asi bude těžko prosazovat nějaké další řešení. A já si nemyslela, že bude Agentura samospasitelná, ale trochu jsem doufala, že alespoň trochu "prokope" systémovou cestu....asi ne, že?

Takže to mám/e nechat být (V Nadaci, Otevřené a Forintu)? No zatím ne i když samozřejmě sami nic moc nezmůžeme....ale všechno se vyvíjí, posouvá...a podle mne vykašlat se na to, by nebylo fér. Když nic jného, budu alespoň bojovat proti předsudkům... :)
16. 10. 2008 | 08:43

jaryn napsal(a):

To dříve ruda:

Stručné, výstižné, slušné. Díky i za mě, máte můj podpis.
16. 10. 2008 | 08:55

claudius napsal(a):

Milí účastníci,jak vám mohlo uniknout,že problém Romů je v Čechách zřejmě neřešitelný,protože souvisí s plíživou likvidací sociálního státu.Ten bude potřebovat daleko více peněz na vojenské mise,sanaci neúspěšných finančních transakcí a koneckonců na ochranu soukromých rezidencí establishmentu,vždyť se podívejme,jak se p.Langerovi horší stav v policii.Stát je nepřítel-to se stačilo skvěle absorbovat v myslích manipulovaných Čechů.
16. 10. 2008 | 09:42

hawk napsal(a):

to Vendelová

Beru to jako reklamu se záměrem příjmu dalších peněz do neziskové organizace, jinak se to posoudit ani nedá. Opět se řeší problém cikánů, kteří v drtivé většině:
a) nikdy nebudou pracovat, nenoť to nechtějí
b) na co pracovat, když jsou zde, v tomto státě jednodušší možnosti příjmu (sociální dávky, krádeže, loupeže, nezákonné směny a v neposlední řadě neodůvodnitelné půjčky) - z toho posledního pak vznikají ony finanční pasti jednotlivce
c) naprosto nepokrytě využívají populistivkého zájmu o jejich etnikum (okrádaný člověk, který se nedá je jimi samými označován za rasistu, nedostanou oprávněně peníze od státu, podle nich jde o rasismus, hospodský vyhodí ožralé cikány a hned je rasista....atd)
Závěr je zde poněkud nepřekvapivý. Kritéria pro jejich etnikum jsou nastavena tak, že pracovat nebudou, nemusí a nechtějí, neboť co si neukradnou, to jim dá stát ze své "bohaté ruky".
Dalším problémem je, že jejich vliv na společnost a jejich "oprávněné zájmy" jsou kladeny již zcela nepokrytě nad zájmy slušných lidí.

To dříve ruda

ano.
16. 10. 2008 | 09:44

hawk napsal(a):

to claudius

sociální stát ve smyslu socialistické EU je pitomost. Nakonec výsledky se dostavily. Kždému peníze které potřebuje, půjčky na všechno možné a bezhlavě, bez řádné osobní analýzy. Nakonec se pak volá po sociálním a ještě sociálnějším státu, viz výkřiky politiků před jakýmikoliv volbami. A lidi si to užívají a na ty výkřiky slyší....státe, ano, ano, utírej mi zadek, vyřeš za mě moje problémy, pomáhej....

Zapomínáme, že stát, nejen náš, jakýkoliv, je nejhorší podnik na světě, protože si nemusíá vydělat peníze a tudíž k nim nemá žádný vztah.

Ano, jsou sociálně potřební, jenže těch je tak málo, těch opravdových, proti "sociálním křiklounům...
16. 10. 2008 | 10:00

Veronika Vendlov napsal(a):

Hawk:
reklamu? Na příjem dalších peněz do naší neziskové organizace? Takhle to nefunguje, musíme podat žádost v nějaké výzvě atd...ale kdyby to tak fungovalo, a stačila jen reklama a žádná práce, byla by to pohoda... :)

A zase jsme u té paušalizace...na sociálích dávkách jsou bílí, černí, puntíkatý, čtverečkovaný...

Pokud dobře čtu, navrhujete tedy - neřešit to? Ale to nejde už jenom proto, že jde na řešení této otázku skutečně mnoho finančních prostředků daňových poplatníků a to z každého resortu, myslím kromě ŽP (min. živ. prostředí). Důsledkem toho je to, že se meziresortně nespolupracuje a proto jsou dopady finančních injekcí jsou mizivé. Tak by asi bylo rozumnější ty finance nasměrovat na jedno místo a nakládat s nimi efektivně.

Pokud mám správná čísla, jde o cca 100 milionů Kč ročně ze státního rozpočtu + cca 120 milonů Kč z EU. A to není malý balík peněz.

Již jednou jsem psala, že nebude-li se něco konstruktivně dít, dopady za x let budou velmi zlé.

Jinak stát utrácí v jiných oblastech nepoměrně více financí, to jen abychom si nalili čistého vína.
16. 10. 2008 | 10:01

Daňový poplatník napsal(a):

Problém cikánské otázky je problémem selhávání státu a obcí téměř ve všech oblastech, už proto, že reálný a hrozivý problém s narůstáním počtu nesocializovaných cikánů nedokáže stát ani pojmenovat,natož řešit, dokonce nedokáže říci, zda se problém bude řešit na základě etnickém ( k cikánskému etniku se nehlásí ani 10 % jeho poulace, takže pozor, obrovský problém) nebo sociálním, já jsem pro to druhé, protože se společnost v Evropě evidentně začíná dělit na skupinu producentů, na něž je vytvářen takový tlak, že nejsou schopni repopulace a na spotřebitele (čím dál tím více parazity), kteří jsou pracovně nekonkurenceschopní, a očekává se od nich pouze aktuální spotřeba výroby, takže snad i to množení geometrickou řadou.
Nemůžu si pomoct, ale celková situace zatím směřuje k novému holokaustu, protože značná část občanů, konfrontovaná s terorem ze strany nesocializovaných cikánů a nečinnosti stávající politické reprezentace, dá nejpozději příští volby hlasy ultrapravici.
Stávající parlamentní strany řeší problémy s výhledem na 1-2 funkční období, a ťukání na vrata Strakovky je zatím slabé...Řešením je zásadní posílení funkce státu na poli sociální politiky, ale to se v době preference individuálních práv, kterých ovšem reálně využívá pouze elita (mající m.j. na špičkové právníky), nebo naopak spodní část společnosti( která se vůbec nemusí s nějakými právními normami zatěžovat)prostě nenosí.
Takže jen aby ten výkyv směrem k posílení role státu nebyl extrémně silný. Nevládní organicace mohou zlomečkem problém modifikovat, ne však řešit.
Osobně se obávám, že je pět minut po dvanácté, v podpalubí vybuchují kotle, a na horní palubě hraje hudba a rozlévá se šampaňské......Na rozdíl od VV a KVS přesně vím, o čem píši, tento problém mám denně na talíři, celé mé rodině jde denně o peněženku a o krk, a opravdu jej nedokáži řešit ve filosofické rovině.
16. 10. 2008 | 10:01

hawk napsal(a):

to Vendelová

Já vím, že na tuto cikánskou otázku jde hodně peněz. Jistě by se našlo mnoho dalších puntíkatých, kteří jsou potřebnější, než tyto peníze prolít hrdlem ve formě alkoholu a podporování tohoto etnika ve vysávání sociálních dávek a dalších plynoucích z neziskovek.

Rozumím tomu, že se zde udělala bublina, která se neustále |"řeší" a nemá takto řešení, tím myslím nalévání peněz do etnika, které si na to zvyklo.

Proč, tedy, když tolik operujeme s rasismem se nechováme k cikánům jako k ostatním lidem, tedy nerasisticky, způsobem, že každý dospělý člověk se má postarat sám o sebe a své děti?

Tohle pohříchu publicistické zvýrazňování cikánu je značně kontraproduktivní. Předpokládám, že každému člověku byl dán pud sebezáchovy, na co jej tedy potlačovat právě u cikánů? Přece normální člověk, kterému hrozí úmrtí hladem či zimou se o sebe začne starat, jinak skutečně zemře hlady nebo zmrzne.

To Daňový poplatník

brilantně řečeno.
16. 10. 2008 | 10:15

jaryn napsal(a):

Daňový poplatníku,

bohužel, máš pravdu. Vtip je v tom, že stát to ŘEŠIT NECHCE, neboť stranické půtky, hrabání, jánabráchyzmus, držení protivníků v šachu a strach o výsledek příštích voleb zcela paralyzují jakoukoliv (nejen směrem k minoritám) smysluplnou činnost. Politická korektnost a dusivá atmosféra antixenofobie a antirasismu ve spolupráci s bulvárně založenými médii pak celou věc ještě definitivně znevažují.
To nedopadne dobře, ano, už je po dvanácté. Bohužel, byť to ještě není tak zjevné.
16. 10. 2008 | 10:15

Veronika Vendlov napsal(a):

Daňový polpatník: K posilování ultrapravice už dochází - viz rakouské volby. Ale k holokaustu to podle men nesměřuje, nebo si skutečně myslíte, že ano?

Ano, nevládky to nevyřeší zvláště v současné situaci, neb i když mohou být těmi, kdo dokáží udělat v terénu velký kus práce a stát to přitom neumí, prstě na nevládky poměrně kašle, ale abych taky nepaušalizovala..., nicméně se mi to tak poslední dobou jeví.

Píšete, že to denně řešíte...ale v každé lokalitě trochu jiné...když jsem například bydlela v Karlíně, byli mí cikánští sousedi úplně bezva. Je to o lidech, jako všechno.

Naopak jsem se asi před rokem nezmohla na slovo, když jsem zdrchaná a ověšená taškama stála později odpoledene na Vltavské a čekala na metro a asi 15 letý Rom ke mě přišel, že chce pětikorunu. Já mu řekla, že fakt ne, protože si ji může vydělat. To jsem si vyslechla....pěkně nahlas peprný nadávky, ty mi ještě nikdo neřekl...a lidi klem na mě jen zírali a dělali, že tam nejsou. Tak jsem pak znovu přemýšlela, co s tím..., ale rozhodně mě to nepřesvědčilo k tomu, abych si tím pádem myslela, že jsou takoví všichni Romové.

Jsme i mi, bílí všichni stejní? Když vlezu do metra a třeba se jen trochu usmívám, připadám si jak blázen...někdy si říkám - nejsme my národ kyselých obličejů??? :)
16. 10. 2008 | 10:20

hawk napsal(a):

to jaryn

a to je, jaryne jádro pudla celé EU. Řešit zástupné, vesměs populistické problémy a hlavně hodně socialisticky, každému dle potřeb.

Amerika (opěvovaná, nenáviděná, závist budící...) se z finanční krize oklepe sama a spoustu zásahů státu dělá i proto, aby se nezachvěl evropský trh. Evropa dělá zase psí kusy, kdo namaže víc. Umíš si představit takový státní krach Německa nebo Francie? Já jo, neboť slib občanům a jeho následné plnění, že zaručují jakýkoliv 100% vklad by ve svém důsledku, při uplatnění tohoto slibu mohl k tomu krachu klidně vést. Otázkou je, nakolik je to slib politický a nakolik reálný, že jo :-)
16. 10. 2008 | 10:22

hawk napsal(a):

to Vendelová

jinak Vám vysekávám poklonu, jako jedna z mála "blogerů" opravdu diskutujete.

Takoví, jako například soudruzi Paroubek, s.Rath, Zaorálek a další to zde považují za reklamní prostor. Díky, i když se neshodnem, nakonec o tom blog přece je, o tříbení názorů.
16. 10. 2008 | 10:24

Pocestny napsal(a):

Pár poznámek
1. Dokud v této zemi moc exektutivní nepřestane interpretovat svými výroky i skutky zákon, dokud se dle jeho litery nezačne chovat a jí na okolí uplatňovat, nemáte šanci.

2.Dnešní stát je instituce, která sází na komise bezdětných hysterek a klimakterických tet, které se ovšem nechtějí o nikoho starat konkrétně, ale "spíše, soudružky, tak plošně...., systematicky"

Bolševik odnaučil stát reflektovat svou politiku na lidech, hlavní je optimistická statistika a nepouštět "občana" do hry - jen pasívně, skrze nás.

Sociální adaptabilita se dnes nedostavuje jaksi ani u bílých - těch 40% domácností, které by bez složenky od Nečase "nevyžily", prudce "nekoresponduje" s dluhy, úvěry a konzumem per capita.

3. Tenhle "národ" jest velmi nemocným, pohled na společnost nám ukazuje mohutný flash back sentimentu socialismu se všemy jeho průvodními jevy.

Míra nevíry v jedince , člověka se prohlubuje na úkor odevzdanosti státu, společenský požadavek na invazi státu do nefunkční postsocialistické rodiny je markantní, rodiče, pošlí z rodičů Kunderovy generace prostě plavou..

Romové mají jediný problém - jsou konkurencí v pouštění žilou státu, oni si ho Češi pěstují "velkorysý" jen pro sebe - to ukázali od války mnohokrát.

Uvědomte si, že těmto lidem je cizí nejen každý jiný "domácí národ" a kromě Romů je všechny vypudili,
ale pro ně jsou cizí i vlastní emigranti, oni gumují historii do té míry, že se dnes zdá, že Česko bylo založeno v roce 45 Benešem a socialismem, jinak panuje naprostá amnézie.

Menšiny jsou zrcadlem chování většin, to platí všude v Evropě.

Bohužel pro Romy i u nás.

Jsme sami natolik nedospělí, jak od Romů očekáváme, že oni budou - za nás.

Víte, my asi nejsme dál, než byla Amerika v šedesátých s černochy. Začalo to "lidským kombajnem na bavlnu", končí to rapem a kokainem v ghettu.

Když to není v lidech, nemůže to být ani v systému.

Ono, upřímně, on našinec vidí zloděje ve většině svých bližních, je otázka, nakolik je to o Romech a nakolik o nás.

Řeknu jednu jedovatou pravdu, kterou jsem slyšel v letadle z Bradford do Prahy -
Jsem Rom, Romem jsem v Praze, Sheffieldu, na Kanárech, ve Francii. V Česku to vadí, tak tam jezdim jen za rodiči, oni se sem bojí.

Být Rom, tak si to myslím také. A žiju podle toho.
16. 10. 2008 | 10:26

KVS napsal(a):

Vážená paní Vendlová, ano podle mého názoru je skutečně problém v tom, že z národnostní menšiny se - uměle - vytvořila menšina sociální. Tím se ovšam sama odřízla od těch, kteří s věcí chtějí sami něco dělat. Na jedné straně se vyčítá romským intelektuálům či lidem, kteří se z ghett prokopali, že na "svoje lidi" kašlou, na drunou stranu ale tento stát říká - ale počkejte, tady žádný národnostní problém není, to je problém sociální!! Tak proč by se osoba z jedné sociální třídy měla zastávat a řešit problémy zcela jiné společenské třídy, když sociální síť je otázka státu?? je to totálně na hlavu postavené. Nikdo tady nechce budovat žádný nacionalismus, ale to, že "pozdvižení obyvatelstva" na základě sociální práce nefunguje, je zřejmé - nehraje se na tu správnou notu, v tom prostě problém není. Je zde skloňovaná Kanada ve všech pádech, ale je zvláštní, že v jednom se na ni zapomíná: I Kanada šla dlouhá desetiletí ve směru k Inuitům a Indiánům ve směru sociální práce a "vzdělávání dětiček", často v internátních školách, aby se děti "vytrhly ze špatného prostředí". A jak to dopadlo?? Drogy, alkohol, zločinnost, prostituce, totální rozklad inuintkého a indiánského společenství. Naprosto tytéž výsledky hlásí Austrálie s Aboriginci a Nový Zéland s Maory. Situace se pohnula ve směru ke skutečnému řešení až ve chvíli, když se těmto skupinám přiznala skutečná národnostní práva a právo na vlastní entitu. V České republice se ovšem usilovně hrneme do opakování všech minulých kanadských, australských i jiných obdobných chyb a horujeme pro sociální práci. Dvacet let tady slyším o sociální práci - a ukažte mi jediné ghetto, které definitivně zmizelo A UŽ SE NEOBJEVILO.... to, čeho sociální pracovníci dosahuje je, že někoho se občas z ghetta podaří vytáhnout - a jiný tam zase spadne... taková pěkná výměna kádrů.
U nás jsme dokonce na tom tak skvěle, že anki nejsme schopni připustit, že máme prostě problém - s Cikány..... abychom byli superkorektní, tak hovoříme o "sociálně vyloučeném obyvatelstvu". Vždy bude někdo sociálně vyloučený - sociologové a psychologové umí zdůvodnit proč a jak velké procento ze společnosti to je. Jestliže ale je odhadem 95% "sociálně vyloučených" romské národnosti a my stále jako kololo horké kaše hovoříme o "sociálně vyloučených" a ne o romském/cikánském problému, tak se prostě tak právě můžeme jít bodnout nad nasí vlastní licoměrností.
Možná, že se Vám to zdá malicherné slovíčkaření, ale není to pravda. Z tohoto "slovíčkaření" totiž vyvstává systémové řešení, respektive neřešení problému, od toho se odvíjí vše, co se v dané věci děje... Osobně tvrdím, že Agentura je vyhazováním peněz daňových poplatníků a další licoměrnost, která k ničemu nebude.... ale jak jsem již předeslala, možná jsem podjatá. V čem však nejsem podjatá je fakt, že i Agentura vykročila směrem sociálním a nikoliv národního obrození, které může jediné přinést romskou emancipaci, obrodu a skutečné vyřešení problému.
Sociální práce je pěkná věc, ale v případě problému Romů to může být maximálně doprovodná, zcela minoritní role - jinak bude stejně neúčinná jako doposud....

Milý Dříve Rudo, samozřejmě, že neexistuje žádná Romská reprezentace, která by mohla za Romy mluvit!! A co dalo taky práce ji zlikvidovat.... poprvé v 1968 jako Svaz Cikánů - Romů ( o tom by mohl mluvit pan Holomek), podruhé po roce 1992 roztržením ČSFR a následnou úplnou ostrakizací romské komunity z jakýchkoliv jiných sfér života než z front na pobírání sociálních dávek. Tomu říkám skutečně úspěch...

Jinak samozřejmě nikdo o sobě nemůže prohlásit, že je nestranný, objektivní a tak dále... Ani já to o sobě nemohu tvrdit a Vaše výtka, že jsem mohla přestat být citlivá na vnímání určitých aspektů soužití romů a Čechů, eventuálně jiné aspekty problému, může být oprávněná. Přece si však dovoluji tvrdit, že mám jisté korektory, které mne proti "otupění smyslů" ochraňují. Z jednoho směru to je moje právní praxe, ve které řeším z 99% problémy členů majoritní společnosti, způsobené právě systémem a prostředím majoritní společnosti. Na druhou stranu jsem romská manželka a matka, členka široké romské rodiny. to není málo. Mám feedback z obou stran - a není vždy příjemný. Je jistě možné, že se mohu mýlit. Kromě svojí každodenní zkušenosti jsem však vybavena snad ještě dvěma dalšími nástroji: svým vzděláním a schopností kritického myšlení. \které se bezpochyby zachovávám i díky diskusím na těchto blozích, takže díky za ně. KVS
16. 10. 2008 | 10:26

Silvie napsal(a):

Paní Vendelová, píšete, že chcete problémy tohoto etnika řešit konstruktivně. Zajímalo by mě, co se za tím zprofanovaným slovem "konstruktivně" skrývá. Připomíná mi to trochu dobu bolševismu, kdy i kritika musela být konstruktivní. A taky bych ráda věděla, jak donutíte menšinu, která nemá zájem (až na výjimky) nic řešit, vzdělávat se , nežít jen přítomností, myslet na budoucnost svých dětí, pochopit, že vydělávat si musí prací, naučit se normálnímu slušnému soužití s "bílými" sousedy, základním hygienickým návykům, češtině!!! atd. atd.
Ještě k vaší poznámce, že dávky berou i "puntíčkovaní nebo kostičkovaní". Ti kostičkovaní ale zpravidla někdy předtím pracovali, ale dostali se do těžkostí nebo stále pracují a stát jim doplácí částku, která jim chybí do životního minima. Ti, vámi hájení, nikdy v životě nepracovali, pracovat nechtějí a pracovat nebudou(až na čestné výjimky).
16. 10. 2008 | 10:37

Veronika Vendlov napsal(a):

Díky moc paní Veselá Samková,
myslím, že jste mi v pozitivním slova smyslu rošířila mé osobní obzory. Odpověděla jste mi na řadu otázek, na které se ptám už dva roky, pak slyším odpověď, ta se mi nezdá, tak se zas ptám...zjišťju, snažím se zorientovat. Jdeme tedy špatným směrem a to je škoda energie i peněz.

Můžu se Vás zeptat: Myslíte si, že by pomohlo, kdyby s stál v čele Agenturya někdo, kdo je člen romské komunity?

A na závěr: Chybí romští politici a političky. Já tuším proč...nicméně, kdybychom je časem měli (a bylo by to zdravé), a asi by jich nebylo zprvu mnoho, ustáli by všechen ten tlak, který by je čekal? Byl by totiž mnohem větší než tlak na ty na ostatní...

Ještě jednou díky.
vv
16. 10. 2008 | 10:40

hawk napsal(a):

to Silvie

tomu se říká úder kladívka do hlavičky problému.
16. 10. 2008 | 10:40

Veronika Vendlov napsal(a):

:) Prosím Vás, jsem Vendlová, ne Vendelová od Vendelína...:):) Ani ne Vendula Vendelová...ale nevadí, stává se mi to poměrně často... :)
16. 10. 2008 | 10:41

hawk napsal(a):

to Vendelova

myslím, že z cikánů nikdy "afroameričani" nebudou, takže se cikánských politiků nedočkáme. Přes všechny krásné řeči cikánomilů, kdo by je volil? Už jen z hlediska moci a přístupu ke státním financím.....:-)
16. 10. 2008 | 10:42

Apeoffice napsal(a):

Domnívám se že pokud jakýkoliv člověk chce opustit naši republiku, stát by mu měl vyjít vstříc a umožnit mu to.

Mám s romy negativní zkušenosti a přes tyto negativní zkušenosti se nedokáži přenést. Jsou to negativní zkušenosti kdy si mne jako malého kluka podala partička cigánů, nebo romů? Nevím, když mne kopali do žeber bylo mi to celkem jedno. Od těch dob se jim vyhýbám obloukem, když je jich partička pod mostem raději si zajdu, jen abych nemusel jít kolem nich.

Dnes ráno mne a mého syna obtěžovala malá romka, nalepila se na nás, jako by k nám patřila, ať jsem šel seberychleji, tak poklusávala za mnou jak stín. nakonec jsem zastavil, počkal jsem až nás předejde dostatečně dopředu a teprve pak jsem se dal do pohybu.

Vím, že jim nesmím nic říci, křivě se na ně podívat, protože mi dají přes držku a nazvou mne rasistou a nakonec mne zašije soud do lochu.
Takže řeším dilema, až mne obstoupí partička romů dá mi nakládačku, mám jim odevzdat peníze, oblečení, mobil a doufat že policie si je najde a potrestá? Nebo se mohu bránit?

Během mého života jsem neměl jediný konflikt s lidmi a jak to napsat bílé pleti, s romy ano.
Neprovokuji je, obcházím a vyhýbám se jim, moje negativní zkušenost je silnější.
16. 10. 2008 | 10:43

hawk napsal(a):

To Vendlová

Omlouvám se za komolení jména, nebylo úmyslné, spíše zbrkle přečtené.
16. 10. 2008 | 10:43

tata napsal(a):

Vážená paní KVS

I když většinou s Vámi souhlasím,v tomto případě jste příliš s tímto problémem svázána.Myslím že trochu opomíjíte ten nejdůležitější fakt.Oni sami především musejí chtít.

Bohužel velká část Romu okamžitě zjistí,výhody určité pomoci ale tu druhou stranu mince ty zcela opomíjí.Hodně věcí a postojů které použivame k lidem co nedodržují určité zásady normálního soužití.
Když totéž použijete k Romovy je to rasismus.Nedivte se že lidi čím dál více nadzvedává oni mají jinou mentalitu.Takže jak mi se máme přisbusobit?

Když ja změním určité prostředí,kde nebudu dodržovat určité vžité,,akceptovatelné,, zásady,co se mi stane?Kde bude vina?Tím netvrdím že není malá část lidí kde to opravdu odpor k jiné barvě pleti je.Ale to je všude a to je myslím ten menší problém.

Velký problém je,že velká část slušných lidí začíná opravdu být alergická ke konaní ohledně tohoto problému.Protože většinou vidí z této pomoci získat výhody,ale ta druhá strana ,povinnost je ignorována.Ano v našich hlavách se ten problém usadil a opravdu dost často člověk začíná házet všechny do jednoho pytle.

Položme si otázku,sem rasista.Choval bych se stejně k jinému člověku nedodržující tyto zásady stejně nebo se tak chovám jen k Romovy.Odpověď je choval stejně.

V práci nedávno nastoupil mladý Rom.První myšlenka byla, jakpak dlouho bude pracovat.PO 2 měsících mé myšlení k němu milý,šikovný,pracovitý.Ano on mě přesvědčil.Já ho jako ROMA NEVNÍMÁM,NE ŠPATNĚ napsano ja si vůbec teď neuvědomuji že to Rom je.

Jen tato cesta JE možná.Především oni sami musejí dokázat že oto stojí byt součástí a ne odsuzovaný okraj k tomu jim žádná materiální pomoc, žádný aktivista nepomůže.
Ano pomoc ale důsledně chtít i tu druhou stránku věci.

V našem městě je jich hodně.Spolehlivě poznáte na 80 procent kde bydlí.Když jdete okolo nechápete.Jeto tím že nemají peníze?Hodně z nich podle vidění znám.Takže vím co nakupují a podle toho vůbec chudáci nejsou.Ale ani to by neopravňovalo aby jejich okolí vypadalo jako jedno velké hnojiště.Ano po projití okolo se mi v hlavě opět objeví konstatovaní smutné spojení,ROMOVÉ.

Milá paní KVS jsem tedy rasista?
16. 10. 2008 | 10:49

jaryn napsal(a):

Silvie,

to je to, co tvrdím celou dobu. Řešení cikánské otázky je v zásadním rozměru věcí státu. Ostatní jsou přílepky, výjimečně úspěšné, spíše však úspěšně parazitující na cikánské problematice.
Paní KVS,

posadila jste mě na zadek. Dovolte mě ocitovat vás, užít si to ještě jednou a zároveň vám zatleskat:
"U nás jsme dokonce na tom tak skvěle, že ani nejsme schopni připustit, že máme prostě problém - s Cikány..... abychom byli superkorektní, tak hovoříme o "sociálně vyloučeném obyvatelstvu". Vždy bude někdo sociálně vyloučený - sociologové a psychologové umí zdůvodnit proč a jak velké procento ze společnosti to je. Jestliže ale je odhadem 95% "sociálně vyloučených" romské národnosti a my stále jako okolo horké kaše hovoříme o "sociálně vyloučených" a ne o romském/cikánském problému, tak se prostě tak právě můžeme jít bodnout nad nasí vlastní licoměrností.
Možná, že se Vám to zdá malicherné slovíčkaření, ale není to pravda. Z tohoto "slovíčkaření" totiž vyvstává systémové řešení, respektive neřešení problému, od toho se odvíjí vše, co se v dané věci děje... Osobně tvrdím, že Agentura je vyhazováním peněz daňových poplatníků a další licoměrnost, která k ničemu nebude.... ale jak jsem již předeslala, možná jsem podjatá. V čem však nejsem podjatá je fakt, že i Agentura vykročila směrem sociálním a nikoliv národního obrození, které může jediné přinést romskou emancipaci, obrodu a skutečné vyřešení problému.
Sociální práce je pěkná věc, ale v případě problému Romů to může být maximálně doprovodná, zcela minoritní role - jinak bude stejně neúčinná jako doposud...."

ANO! Trefa, čistý střed... Díky jaryn
16. 10. 2008 | 10:49

hawk napsal(a):

to Apeoffice

ano, můžete se bránit, já to dělám s oblibou. Záleží jen na fyzické vybavenosti a nesmíte u toho nic říkat. Jestli se ptáte na pomoc odpovědných úředníků, tak ne, nemůžete se bránit, neboť cikáni jsou hájení.

Ovšem pokud se ptáte na pomoc republikové policie (neuznávám městskou, neboť kdo nesloží ani přísahu a za tři měsíce školení se mu dostává moc do rukou není policista, ale jakýsi úředník, který nic neví a neumí) tak ta Vám ve většině případů pomůže, neboť vesměs také cikány nemá ráda:-) Vím z vlastní zkušenosti. Nesmíte však narazit na momentální a totální lenost tohoto policisty.

Takže moje rada je: Pokud máte fyzické vybavení na svou obranu, braňte se sám, cikáni se ve většině případů bojí a spoléhají na to, že se jich slušní lidé bojí víc. Nic neudělá tak dobře, jako příhodný okamžitý trest, nejlépe pěstí. Je to jako se štěnětem, za pět minut by už nevěděl, za co :-)
16. 10. 2008 | 10:51

cass napsal(a):

Můžete dát na řešení tohoto problému, celý státní rozpočet a stejně tím nic nevyřešíte. Protože když jim něco dáte zadarmo, tak si toho nebudou vůbec vážit. Vždyť později zas něco dostanu zadarmo.Musí se změnit logika pomoci . Něco za něco. Jináč to fungovat nebude.
16. 10. 2008 | 10:55

jaryn napsal(a):

To tata:

Ano. Staré biblické Pomož si a bude ti pomoženo. Jenže tenhle debilní stát "pomáhá" milodary a xenofobním prostředím proti lidské normálnosti, nic víc.
Cesta do pekel.
Jak to taky může vypadat, když člověk slyší třeba konkrétně soudruha aparátčíka Paroubka, jak slibuje za znovuzvolení "osobní zasazení o řešení romské problematiky". V ten moment mi jde žaludek nahoru a mám chuť shánět střelnou zbraň...
:-)
16. 10. 2008 | 11:00

Veronika Vendlov napsal(a):

Silvie: mrzí mne, že mluvíte o všech Romech a Romkách paušálně.

V bolševizmu musela být kritika také konstruktivní? Aha.

Tak pojďme k tomu konstruktivnímu řešení: No já sama jsem zatím žádné konkrétní řešení nevymyslela a nevymyslel ho myslím nikdo. A nebo ano a tají to...

Osobně se snažím vycházet z toho, co si neseme z minuloti a z toho, jaká je nyní realita. Před dvěma lety jsem to toho tématu "vlítla", pokusila se v něm zorientovat. A protože také odvádím daně a v té tobě se začal řešit koncept Agentury, zhodnotila jsem, že ji potřebujeme jako nástroj a podporovala její tvorbu a vznik.

Přijala jsem členství v monitorovacím výboru Agentury (cca 28 členů a členek) s tím, že budu moci hlasem poradním děnní v ní ovlivňovat, ale sešli jsme se od vzniku 2x, jdenou jsme pomáhali vybrat lokality, na které se Ag. zaměřuje a na druhém nám pan ředitel Podlaha představil sebe, tým a stav.

Usiluji také o to, aby mohly nevládky včas připomínovat vznikající dokumenty k této tématice. To se mi moc nedaří. Snažím se, aby spolu nevládky komunikovaly, doplňovaly se a pomáhaly. A dál a dál....

Tohle je z mého pohledu a z pohledu mojí role snaha být kontruktivní a konstruktivně přispívat, řešit atd...

Ale jak napsala paní Veselá Samková, přesto jdeme zřejmě špatným směrem.

Sama jsem také přesvědčena, že konstruktivní je, pomáhat těm, kteří pomoc chtějí a nemyslím, že chtějí dávky. My pořád říkáme oni...a dávky...ale ěch problémů, do kterých se rodiny z různých důvodů dostaly, je celá řada. A řešení je také hodně, je třeba je volit individuálně, s citem ke každé rodině. Bez pomoci není úniku před dalším a dalším propadem. A naši úředníci a úřednice by mohly pracovat více s ohledeem na lidi, než s ohldem na papíry... Ale myslím si taky, že by konlrétní pomoc ze strany státu neměla být zcela nezištná, to znamená, měla by být nečím podmiňována, protože pravidla musíme dodržovat všichni.

Asi jsem úplně přímo neřekla, jaká že ta konstruktivní řešení jsou, ale snad jsem se alespoň pokusila osvětlit svoji vastní roli a jak ji chápu.

A pozor, vážení diskutující, nejsem mluvčí všech českých nevládek!!! :)
16. 10. 2008 | 11:09

Veronika Vendlov napsal(a):

PS: Ani těch zahraničních...:)!
16. 10. 2008 | 11:14

Silvie napsal(a):

Paní Vendlová, sice jste mě stihla vyplísnit za zkomolení vašeho jména, za což se vám omlouvám, ale takticky jste opomenula odpovědět na můj dotaz. Co je to, prosím, konstruktivní řešení?! Ještě víc peněz, ještě víc grantů, ještě víc organizací žijících z podstaty tohoto sociálního problému? Jediné, v čem s vámi mohu souhlasit je, že za pár let naroste tento problém do obludných rozměrů a život běžného Čecha se začne podobat každodennímu boji o holé přežití běžného Brazilce.
16. 10. 2008 | 11:16

Veronika Vendlov napsal(a):

Silvie: Já jsem Vás neplísnila, napslala jsem, že jsme na to zvyklá. Mezitím jsme smolila odpověď. No nic, všem se nezavděčím NIKDY! :)
vv
16. 10. 2008 | 11:18

Pocestny napsal(a):

Autorce - pokoušela jste se o tomhle tematu mluvit s Pánkem? Já občas jen v hospodě poslouchám, ale mám dojem, že jeho lidi do problémů ghett a lichvy vidí celkem hluboko.

Zároveň je to podle mně jediná "těžká váha", která by mohla roztlačit nějaké systémové konání a to hlavně na erární straně.
16. 10. 2008 | 11:25

Libor F. napsal(a):

Milá paní Vendlová,

vždy když si přečtu podobný článek, tak propadám beznaději. Upřímně řečeno, nevím proč děláte to, co děláte, ale budiž, je to Vaše volba. Chtěl bych jenom poukázat ne jednu podstatnou věc. Všechny aktivity, kterými Vy a Vám podobní tak rádi pácháte dobro, musí někdo zaplatit. A mám pocit, že Vy to asi nebudete. Platí to daňoví poplatníci, přičemž si troufnu tvrdit, že většina z nich má o účelném využití peněz, které jim stát ukradne na daních, zcela jinou představu. Vymýšlení stále nových a stále dražších "programů" jak "pomoci" naprosto zdevastovanému etniku, může být sice zábavné, ale pokud to mám platit, tak mne to rozhodně nenadchne. Charakteristické je, že nápady jak stále více peněz z daní, tedy peněz, které bylo nutné někomu vzít, které musel někdo vydělat, věnovat někomu, kdo si to vůbec nezaslouží, mají lidé, kteří si také nikdy skutečné vlastní peníze nevydělali. Mzdy lidí, jako jste Vy, jsou placeny, bud přímo, nebo zprostředkovaně z veřejných prostředků. Oproti tomu si zkuste alespoň představit, že samostatně podnikáte, že tím pádem odpovídáte za všechno - máte, nebo nemáte-li práci, jestli dostanete zaplaceno, platíte-li správně daně, ze kterých jsou pak placeny i Vaše bohulibé "programy", atd. Takže pokud budete vší silou šířit dobro a porozumění, tak v případě, že to budete dělat za své, tak je mi to zcela lhostejné.
V případě, že nárokujete jakokoli formou příspěvky z veřejných rozpočtů, tak to už mi vadí a vadí mi to hodně. Změna po které voláte může nastat až tehdy, kdy lidé jako já budou srozuměni s takovým použitím veřejných peněz, o jaké usilujete. To bude ale až poté, co skutečně uvidí, že se jedná o pomoc, která má smysl a výsledky a až "příjemce" pochopí, že v životě jsou také povinnosti, nejenom programy umožňující jim celý život se vyhýbat práci a starost a početné potomstvo přenechat těm hloupým gádžům.
16. 10. 2008 | 11:26

Silvie napsal(a):

Teď jsem si přečetla vaši odpověď, můj dotaz přišel později. Přesto mi připadá velmi vágní... Možná by existovalo jedno řešení - to by ovšem hodně humanistů pokládalo za fašistické a rasistické. Děti z nedobrých podmínek, kde jim není věnována potřebná péče, odebírat již v útlém věku rodinám a dát jim ústavní výchovu a vzdělání a tak je izolovat od špatného vlivu jejich asociálních rodičů. Z mé zkušenosti bývalé soc.pracovnice vidím zásadní problém v tom, že to, co neprojde "bílým", projde "snědým". Abych to objasnila, žilo -li by "bílé" dítě v podmínkách, v jakých žije 70 procent cikánských dětí, bylo by okamžitě odvezeno do dětského domova. Tolerance u cikánů je mnohem vyšší, protože jinak by jejich děti zahltily dětské domovy (což už se beztak děje). Musela by být nastavena mnohem přísnější kriteria pro to, co lze a co nelze tolerovat. Děti by v dospělosti musely mít svého "kurátora", který by jim pomáhal po dovršení 18 let najít zaměstnání, bydlení , naučil je hospodařit s penězi a snažil se je uchránit vlivu jejich rodiny.Do jisté míry se tak děje nebo by se tak mělo dít - podle mého soudu ale v nedostatečné míře. Stálo by to sice hodně peněz, úsilí a času, ale byla by tu alespoň minimální návratnost.
16. 10. 2008 | 11:30

Silvie napsal(a):

Chtěla jsem ještě dodat, že by se tak vychovalo několik generací s běžnými sociálními návyky, které by už byly samy schopny vštípit tyto návyky vlastním dětem. Jsem si ale vědoma toho, že je to naprostá utopie.
16. 10. 2008 | 11:36

Josef napsal(a):

Romskou otázku bych se pokusil řešit třemi kroky:
1. Zrušit ji - tj. bezvýhradně s Romy zacházet jako se všemi ostatními
2. Jakékoliv sociální dávky podmínit odpracováním 16 hodin týdně veřeně prospěšných prací. Bez potvrzení obce bych nedal nikomu ani korunu.
3. Zavést odpovědnost rodičů za činy jejich dětí
16. 10. 2008 | 11:38

Pocestny napsal(a):

Silvie, ne....naším úkolem není dál rozeštvávat jako bolševik, naším úkolem je dát šanci těm, kteří nám pomohou bolševiku vzdorovat.

Víte, jak si stojíme pod Kunderou, pochopte, že paušalizujete, budu hnusný, ale když zavítám do sudet, jsou mi moji romští kamarádi z pražských kapel mentálně bližší, než většina místního osazenstva v "sokolovně".

Znám dost Romů, kteří nepotřebují nikomu nic dokazovat, jen arogance toho socialistického stáda jí tu generuje, protože "není nic horšího, než bejt cikán".

Na českém proletáři se dá ovšem toto tvrzení i plně vyvrátit.
Znám spoustu těch, kteří se vyhrabali z ghetta na to, abych věřil, že to jde i s mnoha dalšími.

To ovšem vyžaduje také změnit český venkov a maloměsto z ghetta strnulosti a odolnosti změnám pravidel "ve světě", tedy za humny.

Jen se český moula musí naučit respektovat to pravidlo, které respektuje mezi bílými, tedy mezi soudruhy, ostatní vem čert.

Společnost silná, je společnost pestrá, protože to, že lidé různí respektují stejná pravidla , znemožňuje bolševiku opakovat své úmory vítězné.

Pokud ovšem společnost bolševickou víru ve svornost likvidací jinakosti uplatní na Romech, může být opět po volbách uplatněna na ní. Po válce posloužili sudeťáci, nyní jsou na řadě Romové.

Až to nastane, bude završen proces návratu osvíceného čechoslováka do jeskyně primitivní kmenové tlupy.

Lidskou společnost vytváří kooperace, kompetice a komunikace. Má pravidla, kterými se řídí.

Kmenová tlupa se řídí pravidly, která jsou oportunní silovému balans okamžiku, ve kterém jsou uplatňována.

To je bolševismus.

Přemýšlejte, Silvinko, pravičák nemusí být nutně i rasista....
To o něm opět jen tvrdí bolševik.
16. 10. 2008 | 11:44

dříve ruda napsal(a):

paní Vendlová,

mám ještě jedinou připomínku. Ani Silvie, ani kdo jiný nemluví o romech paušálně. Vždy jde jen o ty, kvůli kterým se tady vybavujeme. Berte to jako zkratku: Romové = Romové bez těch několika, co jsou slušní. Ti slouží jako trumf těm, kdo se neustále tou paušalizací zaklínají.

Paní Veselá,

mám silné pochybnosti o tom, že jakákoliv romská reprezentace reprezentuje např. bandu kapsářů od nádraží. A podobné, tj. drtivou většinu Romů. Buďto jsou to lidé, kteří si sami něco nalhávají, nebo profesionální Romové, taky dost zajímavá kasta.
16. 10. 2008 | 12:12

Veronika Vendlov napsal(a):

Pocestný: Myslíte asi Šimona Pánka z Člověka v tísni. Osobně jsem s ním nemluvila, pouze zprostředkovaně a poměrně často mluvím s Karlem Novákem - šéfem teréňáků.

Šimon Pánek do problamitiky určitě vídí hodně do hloubky, ale jak tu výše zaznělo, ČvT myslím razí právě terénní socilání práci v sociáně vyloučných romských lokalitách. Odklonil se (a snad se nemýlím) od etnického podtextu celého problému a razí onen sociální.

No a teď je otázka, co je správný směr - tak asi jako většinou - nejaký ten prostřední...asi.
16. 10. 2008 | 12:12

tata napsal(a):

Žasnu a divím se jak dotoho nekteří míchají politiku.

Ano někteří politici si natom honí triko at s prava nebo s leva.

Ale problém je to celé společnosti a hlavně ten problém se hromadí a roste do obludnych rozměru.A opravdu si připustme že naše myšlení ,,, chovaním zatím teto menšiny,,stavá více negativní.A je realné nebezpečí že vzniklou jiskrou muže přejít v některych případech ve zkrat.
16. 10. 2008 | 12:16

jaryn napsal(a):

Pocestný,

má to jeden zásadní háček: Jinakost ano, klidně, ale doparoma pokud ta jinakost má být parazitování a množení zásadně a vědomě na úkor druhých, pak teda ani omylem!!
A pokud někdo chce žít životem ze dne na den, bez vlastní zodpovědnosti i vědomí spoluzodpovědnosti, pak ať si tak žije, ale za svoje a bez pomoci státního aparátu za pr..zadkem. Bolševik nebolševik.
16. 10. 2008 | 12:20

Veronika Vendlov napsal(a):

Libor F: Tak já nevím, jsme v rovině osobní, nebo jiné? Jsme-li v té osobní, pak platím daně, mám živnostenský list a konám "dobro" za peníze pana Sorose - tedy ne z Vašich/mých daní. Jak to mají ostaní mí kolegové a kolegyně nevím a moc mi do toho není.

Mě zase vadí, kolik stát prohospodaří - z mých daní...a Vy to taky platíte! Jen bych se rozčílila a opakovala. Nebudu zde nyní obhajovat roli nevládního sektoru, už jsem tak několikrát učinila.

Ale za Váš názor děkuji.
vv
16. 10. 2008 | 12:22

Veronika Vendlov napsal(a):

hawk: díky za poklonu.
16. 10. 2008 | 12:25

jaryn napsal(a):

Silvie,
když už tak už: Dětí z nedobrých rodin do počtu maximálně 2 ks, pak státem řízená sterilizace. Vím, zní to hrozně, ale za chvíli nebudou peníze ne léčbu, ale geometricky se množící parazity budeme stále živit?
Jakým právem přivádí na svět svoje kopie, když se o ně nestarají?
Jakým právem jsme povinni se o takové starat, ale ovlivnit porodnost ne?
V číně to šlo. Bylo to totalitní, ale Čína se díky tomu uživí.
U nás ječí pseudohumanisti něco o lidských právech jednotlivce, ale nic o právech skupiny na přežití neslyším.
Shit.
16. 10. 2008 | 12:27

Veronika Vendlov napsal(a):

Teda to je síla, já vím, že pan Jaryn záměrně nediskutuje se mnou, tomu rozumím (a fakt to myslím dobře) protože zatím jsem asi nenakousla žádné názor (na blogu), se kterým by se mohl ztotožnit, ale opravdu nechápu jakým právem by měl stát - potažmo společnost přisptupvat k Silvininým a Jarynovým "opatřením"...???
16. 10. 2008 | 12:32

Jirka napsal(a):

Vážení, Vámi diskutovaná komunita má problémy hlubšího rázu. Mám jednoho kolegu z tohoto etnika a když nastoupil k nám do firmy, řekl jsem mu doslova: "Je mi jedno jestli jsi Rom, cikán nebo eskymák. Děláme na společném projektu a jediný, co mně zajímá je výsledek. Pak bude i odměna." Šli jsme do toho, on byl velice pracovitý a šikovný. Tak si vydělal nějaký peníze. Po čase si koupil svoje auto a krátce na to, že se musí stěhovat. Nakonec z něj vylezlo, že ta jejich slavná komunita zjistila, že má peníze a když pochopili, že se o ně nechce dělit, tak mu alespoň ničili to auto. On sám řekl: "Jsou to vši, který nikdy dělat nebudou, protože nechtějí". Tohle prohlásil o vlastních příbuzných a do dneška s nimi nechce mít nic společného (nestýkají se).

A já se ptám, opravdu se vyplatí investovat do takto sociálně nepřizpůsobivých obyvatel? Neměla by míra pomoci státu záviset na jejich ochotě k integraci? Ať šanci dostanou, ale pokud ji promarní, tak konec hry za peníze daňových poplatníků!

Poraďte mi někdo, já už tomu přestávám rozumět...
16. 10. 2008 | 12:35

Veronika Vendlov napsal(a):

Ještě než jsem si přečetla předchozí příspěvek, chtěla jsme napsat, jak velmi mne zasáhla knížka Rok Kohouta od Terezy Boučkové, kterou jsem "zhltla" letos v červnu.

Od té doby se na všechno dívám také trochu jiným pohledem. Navíc znám dvě rodiny, které měly a mají podobný život. Napadlo mne tehdy při čtení: Je to volání předků - ta změna, kerá u dětí v rodinách o kterých mluvím, proběhla? A vyvolala ji puberta? Budu se na to muset zeptat někoho, kdo o tom ví víc, než já...
16. 10. 2008 | 12:39

jaryn napsal(a):

Paní V.V.
na přímou otázku přímá odpověď. Podívejte se na demografické nárůsty Cikánstva. Ti, co pracují jsou jako my, tj. mají dětí, kolik uživí. Pro parazity jsou však děti způsobem obživy!!! Doufám, že máte alespoň malé základy matematiky a víte, co je to geometrická řada. Jestli ne, pak vás chápu - netušíte, co se děje. Ale pokud ano, pak mi ukažte cestu, jak to množení uplatit, kým, jak. A netahejte do toho prosím rasismus nebo něco podobného, o tom to není.
16. 10. 2008 | 12:46

Veronika Vendlov napsal(a):

Jirka: Už jsem to psala výše, pomoc by neměla být nezištná (a dodám nekonečná). Měla by být nečím podmíněna. Takže souhlasím s Vámi v tom, že promarněná šance na konci řetězce všech pomocných opatření, je jen důsledek špatného rozhodnutí a může znamenat - žádná změna, žádná pomoc.

Jak to ale nastavit spravedlivě, objektivně, bez předsudků a diskriminace majority minoritou a případnou diskriminací minority majoritou - protože i k té může docházet?

K tomu by podle mne měla například dospět Agentura v těch 12 lokalitách, ve kterých pilotně pracuje.
16. 10. 2008 | 12:48

jaryn napsal(a):

jirko,
ano, ta komunita má problémy hlubšího rázu. A tenhle stát zatracených populistických politiků jim je jenom prohlubuje.
Celkové problémy pak odskáčeme všichni.
16. 10. 2008 | 12:50

Jirka napsal(a):

To jaryn:

Taky mám ten pocit. Ale nechci být nefér vůči těm, kteří by chtěli - jenom neměli tu příležitost. Otázkou zůstává, kolik takových doopravdy je.
16. 10. 2008 | 12:57

Veronika Vendlov napsal(a):

Jaryne: :) ano, nějaké základy matiky mám, ale nikdy mi moc nešla, to na úvod - můžete být klidnější/a nebo neklidnější o to víc... :)

Takže podle Vás by mělo být cílem naší společnosti, zastavit nebo usměrnit růst diskutovamé populace? A podle Vás to není rasismus??

No tak já jsem asi opravdu úplně "mimo mísu"!

No asi víte, co si o tom myslím! Že je to nehorázné ať se na to koukám ze kterého chci úhlu!

Na přímou otázku ukázání cesty, jak množení uplatnit, kým a jak, Vám nemohu odpovědět, neb ji považuji za nemístnou.

Ale i tak se mi znoviu a znovu rozšiřují obzory...některá řešení by mne prostě vůbec nenapadla. Nejsem asi dost kreativní a inovativní!
16. 10. 2008 | 12:58

Veronika Vendlov napsal(a):

A za všechno můžou politici....tak jo, kdo konkrétně?
16. 10. 2008 | 12:59

Ivan Hochmann napsal(a):

Pořád dokola......

situace je kvalitativně stejná jako před 50-ti lety.jenou kvantita eskaluje.Časovaná bomba.
Stát nemá šanci.Populistická gesta politiků svědčí o hrůzné neúctě k romské populaci.Přesvědčovací praktiky neustále omílané různými Džamilami se míjí účinkem.Pokud se občas najde někdo,kdo radikálně a s jasně deklarovaným,veřejně prospěšným záměrem něco "učiní" je oheň na střeše.Z obou stran.

Rómové jsou jiná sorta lidí.Nejsou a nikdy nebudou jako bílí gádžové.Nemůžeme to po nich chtít.Ani přesvědčováním ani donucováním.Nechte je žít po jejich.Chtějí rodová sídla s hierarchickým režimem,nechť je mají.Musejí sami pochopit,že tudy cesta nevede.Francouzská,Letanovce,Chánov,Matiční......to vše jsou pouze milníky jejich cikánského exodu.Osvícení,či zmutovaní jedinci jsou už dávno mimo takové komunity a mají radost ze života i lůně gádžů.

Recept je tedy jednoznačný.Kdo chce kam pomožme mu tam.Ono se to vykrystalisuje.Jednoho dne poruší zákony tak fatálním způsobem,že dojde k drastickým scénářům.Čas pracuje pro ně.Bude jich víc.Budou radikalisovat z pocitu síly a dojde k terorisování okolí a k téměř válečným střetům.(Viz Malcolm X a Chicago v r.l966).Do toho se namíchá migrace islámu a zvýšená kriminalita bílých grázlů a mezinárodních mafiánských gangů ....a bude.

To chci potom vidět reakce Džamily,Kláry a ostatních hodných děvčat.Ale jinak nic ve zlém.Přeji hezký den.

Ivan.
16. 10. 2008 | 12:59

hankacl napsal(a):

Jsem pro (odbarvené)sociální řešení, ale něco v současné praxi i této diskusi postrádám. Jedno moudro - prý židovské: Co je zadarmo, to nemá žádnou cenu. Rozdávání jen tak, brz protihodnoty, je kontraproduktivní, česky škodlivé.
16. 10. 2008 | 13:05

Ivan Hochmann napsal(a):

Napsal mě kamarád z Prahy:

Takú Ti jebnem,že Tě ani GOOGLE nenajde!....

Ivan.
16. 10. 2008 | 13:05

Silvie napsal(a):

Paní Vendlová, tuto reakci jsem přesně očekávala - také jsem uvedla, že by takové řešení problému bylo humanisty pokládáno za rasistické a fašistické a že jde o čirou UTOPII. Je to ale, pokud vezmu v ohledu mou praxi, jediné možné řešení, jiné neexistuje. Ta dvojí měřítka jsou smutnou pravdou - kdyby ale nebyla takto nastavena, živila by majorita tak cca 70 procent dětí cikánského etnika v DD. Vím, že je toto řešení neprůchodné z hlediska zákona a etiky, ale za stejně nezákonné pokládám, chtít po majoritě nekonečné financování určité skupiny lidí, která nemá zájem řešit svůj VLASTNÍ problém sama. To, co navrhuje Jaryn je stejnou utopií a určitě to tak také myslel.
Pocestný, já taky nemluvím o těch slušných, ale o dětech z těch špatných asociálních rodin. Je přece jasné jako facka, že jen velmi těžko vyroste něco z dítěte vychovávaného rodiči nemakačenky, feťáky nebo nezodpovědnými alkoholiky, kteří ho maximálně naučí, kam si chodit každý měsíc pro soc.dávky. Vím, že to opět paní Vendlové způsobí břichabol , ale genetická výbava těchto dětí nemůže být stejná, jako dětí pocházejících ze spořádaných rodin. Rodiče feťáci nebo alkoholici nemohou splodit kvalitní potomstvo - to platí samozřejmě i pro ty "kostičkované". Popírat to, je naprostý nesmysl.
Jinak - já taky nemám nic např. proti takovému Lávičkovi - je to inteligentní, příjemný člověk - alespoň tak tedy působí v TV. To jen aby nedošlo k mýlce.
16. 10. 2008 | 13:05

jaryn napsal(a):

Paní V.V.
vy prostě nepřekvapíte. Přestože jsem výslovně žádal o vynechání úvah o rasismu, ale žádal vás o matematické zhodnocení geometrického nárůstu parazitů a hledání způsobu, jak je uživit (protože je doposud nic hledat vlastní způsob legální obživy nenutí - díky našim politikům), odpověď byla zcela mimo mísu.
Odpovězte mi alespoň prosím, jaký názor máte na řízenou populační politiku v Číně. Zkuste k tomu zapojit vaše nabyté matematické povědomí...
16. 10. 2008 | 13:18

jaryn napsal(a):

Paní V.V.
a ještě jednu otázku: zaplavovat stát dětmi, o které se rodiče prvoplánovitě nestarají a žádat na ně ještě peníze, to není rasismus?
Co to tedy je???
16. 10. 2008 | 13:19

Ladislav napsal(a):

Troufnu si delat proroka a extrapolovat soucastne trendy do budoucnosti: (1) ano pani Vendlova, penez pro nejruznejsi programy bude vice a vice, mozna tolik se ze vam z toho zatoci hlava, (2) ne, s Cikany a s nami se nic nezmeni, pokus predelat prirozenost cloveka prekvapive znovu ztroskota, to co je snadne v didaktickych romanech nebude fungovat ve velkych skupinach, (3) a konecny dusledek: pocetni narust etnika bude zmensovat dostupne zdroje a to povede k nasili a vzajemnemu vyhlazovani.
Tim ze se opajime virou v uskutecneni nemozneho a pred narustajicimi problemy strkame hlavu do pisku promarnime svoji budoucnost. V tomhle se od Cikanu nelisime.
16. 10. 2008 | 13:21

Veronika Vendlov napsal(a):

Silvie: Vaše reakce mi nezpůsobují břichabol, jsem za ně ráda.

Vojta Lavička je myslím Lavička, nebo že by byl Lávička?

Pochopila jsewm sice, že to myslíte spíše teoreticky, u Jaryna mi to tak už moc nepřišlo. Nicméně nyníto obhajujete znovu. Ale Vaše řešení je neprůchodné a to napříč všemi hráči na tomhle poli.

Já jsem myslím 2x uvedla, že pomoc nesmí být nekonečná. Zatím se tak jeví a nikam nevede.

Spořádaná rodina - co je to za termín? Podle čeho se to pozná? Paní Silvie - myslíte si, že pocházím ze spořádané rodiny a myslíte si, že mám svoji vlastní rodinu spořádanou? Jak se to pozná?
Díky za odpověď.
vv
16. 10. 2008 | 13:25

Veronika Vendlov napsal(a):

Zatím díky moc všem. Nechci být nařčena z toho že jen se tu na mě valí dotazy, přestávám diskutovat. Ale mám nyní rodičovské povinnosti a tak se sem vrátím myslím někdy k večeru či v noci.

Pěkný den všem!
16. 10. 2008 | 13:29

Silvie napsal(a):

Paní Vendlová, to se pozná docela snadno. Spořádní rodiče ráno udělají dětem svačinu, vypraví je do školy a jdou do zaměstnání. Když se vyšťávení z procesu vrátí domů, učí se s dětmi, udělají s nimi úkoly a společně se navečeří. Neobtěžují své sousedy hlukem a nepořádkem,nejsou stále opilí nebo zfetovaní, nemluví vulgárně, jejich děti nenapadají ve škole jiné děti. Rodiče svým dětem nenabízejí místo procházky na zdravém vzduchu, aby si čuchli k čikuli a neposílají je krást. O víkendech berou spořádaní rodiče své děti do ZOO a snaží se rozvíjet jejich schopnosti. Za nevhodné chování je trestají a vysvětlují jim, že je to eee. Pokud náhodou přišli o zaměstnání a pobírají soc.dávky, nekupují si za ně alkohol a cigarety a neutrácejí je v kasinu. A tak dále a tak dále...
16. 10. 2008 | 13:36

Gerd napsal(a):

Názory na Romy jsou zde velmi polarizované z obou stran a bude velmi těžké se domluvit. V takové situaci lze řešit romskou otázku jen velmi obtížně, je už předem zatížena očekáváním většinové populace na chování Romů a Romů na to, jak se Češi budou chovat k nim. Negativní zkušenosti.
Osobně vidím jako největší problém Romů jejich velkou rodovou soudržnost. Sice jim umožňuje přežít v nepřátelském prostředí a dílem je vlastní všem menšinám žijícím v odlišné kultuře, ale současně ty schopné Romy stahuje na úroveň neschopných. A zde vidím řešení. Kdo se chce oddělit, musí z gheta ven. A takovým lidem má společnost pomoci. Nikoliv těm, kteří si v ghetu vytvořili svůj vlastní stát s vlastními zákony. Mají jednoduchou možnost se toho zbavit. Odstěhovat se gheta. Mají to však velmi složité, již předem jsou bráni s negativním očekáváním.
Druhou možností je, že zde přibude jiných menšin a problematika pohledu na Romu se tak omezí. Ale s tím se omezí i finanční prostředky.
Pozitivní diskriminace jen polarizuje spolenost proti Romům, na jejichž ochranu je určena. Není to řešení, lepší je stejná práva, stejné povinnosti.
Pokud to bude číst KVS nebo VV, nemám za potřebí Vám dokazovat svou "nadřazenost", necítím ji.
16. 10. 2008 | 14:23

hawk napsal(a):

Tak jsem se vrátil z cest a žasnu nad tím, jak je to pořád stejná zákopová válka. Cikáni jiní nebudou, kdyby se cikánomilové na hlavu postavili a kritici, kteří to vidí ze zkušeností jako já taky jiní nebudou.

Teda Jaryne, nezbývá než souhlasit a divit se, že jeho Cenzurní Vysokoblahorodí ještě spí :-) Nicméně pravda zůstane pravdou, ať to někdo smaže nebo ne.
16. 10. 2008 | 14:29

Vilém napsal(a):

Myslím si, že zde panuje hluboké neporozumění sociálním problémům. Především ohledně jejich příčin. Genetické příčiny nemohou hrát významnou roli, například Irové byli v minulých tsaletách traktováni jako geneticky degenerovaní opilci, a dnes jsou ekonomicky před těmi, kdo je tehdy pomlouvali. Naopak rodiče z nekonformních skupin poskytují dětem podstatně lepší přípravu na multinormativní svět budoucnosti. Silvie zde líčí jakousi husákovskou normalizační idylku vhodnou pro kulturně izolovanou zaostalou populaci schopnou jen živořit v socialistickém skleníku, ale neschopnou obstát v budoucím světě dynamické konfrontace různých způsobů života a lze mít podezření, že taková výchova by z dětí učinila pouhé občanské mrzáky vhodné leda k tomu, aby je ODS předváděla v ZOO, ale zcela nezpůsobilé čelit dění z reálného života, kde ze dne na den nejmajetnější skupiny hlásající původně samostatnost, odpovědnost a odměnu za podnikatelské riziko náhle požadují bezbřehou státní pomoc v rozsahu, který by neutáhlo ani Eldorádo, kde tedy deklarované normy se mění podle okamžitých zájmů zcela libovolně a naivní člověk je předem odsouzen k tomu, že bude oškubán a zlikvidován.
16. 10. 2008 | 14:35

Pocestny napsal(a):

Jaryne, pokud jste zde definoval "geometrickou řadu", nahlížíte na to jako
a) Stalin
b)Heydrich

Pokud tvrdíte, že z těch dětí, pokud dostanou řízenou, ale ne ústaní péči, nevyrostou než paraziti, tak to jste dost hustej determinátor druhých.

Upřímně, pokud vy dosáhnete práva na kastraci u nich, dosáhnu ho já u vás, věřte mi, půjde to. Bez afektu, technologicky, dle litery zákona.

Neexistuje zlo, které bych nedokázal obrátit proti svému původci, příteli soukmenovče.

Promyslete vaše soudy dříve než se vám zakousnou do podbřišku.
16. 10. 2008 | 14:52

Pocestny napsal(a):

Silvie, kolik procent bílé populace žije tak, jak píšete a kolik ne......

Když to budou "obvyklá 4%", tak to je cca 400 tisíc lidí.
Kolik je Romů u nás?

Těch procent je jistě více
16. 10. 2008 | 14:55

jaryn napsal(a):

Viléme,

existují hodnoty a tradice, které stojí za to dodržovat, ať už je u moci Petr, Pavel, bolševik, ruka trhu či multikulturalistická šílenost. Nekonformita může být pro přípravu do života v něčem lepší než tradice, ale moc o tom přesvědčen nejsem. Stát stejně budou držet jako obvykle nad vodou tradicionalisté, protože prazáklad státu je na funkční rodině. Tak to bylo, je a bude, ať už si o tom myslíme, co chceme.
16. 10. 2008 | 14:59

jaryn napsal(a):

Pocestný,

výborně. Velmi bystré. Otázka zněla jinak: jak uživit geometrickou řadou se množící parazity? Vaše ekvilibristika s mojí kastrací je obdivuhodná, ale parazity neuživí, že? Důchodové zabezpečení je u nás na hraně, lékařská péče jakbysmet, tady se nám geometricky množí nepracující parazité za účelem pobírání dávek, ale pan Pocestný....
Vážený pane, otázka stejná jako na paní V.V.: jaký názor máte na řízenou populační politiku v Číně? Zachránila ji před nezvladatelným přelidněním, ale za cenu omezení práv všech. Parazity tam netolerují... Tak co? špatný krok a v čem? Správný a v čem?
Je humánnější přežití skupiny, nebo práva jednotlivce? Je smrt hladem či existenční boj o přežití akceptovatelnou daní za právo jednotlivce na svoji neomezenou reprodukci?
16. 10. 2008 | 15:10

češka napsal(a):

Vážení, mám pocit, že už přístup k otázce Romů je špatný. Romové jsou občany ČR nebo SR, takže se k nim musíme chovat jako ke každému jinému spoluobčanovi.
Pomoc potřebují chudí a z nějakého důvodu sociálně znevýhodnění.
Chcete-li pomoc dítěti, musíte na to přes matku. Nelze-li spoléhat na její vůli, musíte jí za to něco dát. Když jí nechcete nic dávat, tak při nesplnění podmínek jí musíte něco vzít.
Pro začátek by mohlo stačit máma dodá dítě v 8 00 do školy, dostane přídavky na děti. Nedodá bez lékařského potvrzení, nedostane nic. Jako bonus dodává li pravidelně bez absencí-dostane ještě nějaký malý dárek.
A je jedno, jestli je černá, bílá nebo flekatá.
Problém je jednoduchý-vytáhnout mámu ráno z postele, když to nejde jinak, tak pouličním rozhlasem spěvem budovatelských písní.
16. 10. 2008 | 15:21

Jirka napsal(a):

To češka:

To je právě ten problém, pokud platí že jsou "občany ČR nebo SR, takže se k nim musíme chovat jako ke každému jinému spoluobčanovi", tak se ptám, kolikrát Vy osobně jste (jako občanka ČR) dostala přídavky jak píšete nebo ten bonus, jak píšete? Že se Vás na to nikdo neptá? Hmm, to je právě ono! Já to plnit musím a také chci. Oni nechtějí a s nikdo s nimi nehne! Není to náhodou také o tom, že cítím ke svým dětem nějakou zodpovědnost?
Už jsem se setkal s tím, že Vámi zmiňovaní neumí psát, ale nároky ze zákona (např. sociální dávky) mají nastudované naprosto excelentně!

Tak jsme si jako občané rovni nebo ne?
16. 10. 2008 | 15:39

Ivan Hochmann napsal(a):

Vidím,že musím opět přisrát na hromadu.

Vidím zde určitou názorovou a mentální spojitost mezi cikány a komunisty.Až bude v tomto státě cikánů 2.000.000 jako bylo komunistů nastanou stejné problémy.Už si nikdo z nás nedovolí vtipné poznámky o bílých čokoládových Fidorkách(aby si cikáňata neukousala prsty).Potom si bude každý dávat větší pozor na hlavu na krku,než na peněženku v kapse.Ano vidím tu jistou analogii v mocenských pákách neřízené společnosti.Při abstenci zákonů,respektive při jejich vědomém nerespektování(i nevymáhání)zde budeme zase MY a ONI.Oni si budou dělat co chtějí a my co budeme moci.

Zase budeme každý den vzhlížet ke slunci,zdali se nepůlí.

Nazdar,Ivan.
16. 10. 2008 | 15:50

Xury napsal(a):

Pro všechny diskutující:
měl bych k vám jednu prosbu. Mohli byste se na chvíli vžít do kůže hypotetického komunálního politika (řekněme starosty) a poradit mu, jaké má zvolit řešení se skupinou Romů, kteří se chovají stejně jako většina jejich etnika? Myslím to skutečně hypoteticky, představte si nějaké typické menší město s řádově 10-20 tisíci obyvateli, jejichž 1-2% tvoří zmíněná skupina. Vemte v úvahu, že fondy máte omezené, projekt vám musí schválit zastupitelstvo a potažmo i vaši spoluobčané. Zajímalo by mne, jestli vás nějaké řešení napadne a jaké. Podotýkám jen pro pořádek, že se musíte řídit právním řádem ČR.(Můžete, ale navrhnout změny v zákonech. Musíte, ale napsat jaké)
16. 10. 2008 | 16:00

češka napsal(a):

Jirko, samozřejmě že své dítě vzdělávám i za použití násilí a nikdo mi na to nepřidá ani kačku.
Jenže do chudých a společensky znevýhodněných se zkrátka investovat musí, jinak se ten začarovaný kruh nepřetne.
Když tu matku donutíte ráno vylézt z postele, vzbudit děti a dodat je do školy, tak v té škole už je máte pod svým vlivem a můžete je nějak vychovávat.
Mně by vůbec nevadilo, kdyby se ty děti ve škole myly, snídaly, obědvaly a dostaly svačiny, dokonce by tu snidani mohla dostat i ta máma. Stát by věděl, co děti jedí a jídelníček by byl sestaven pořádně. Pak by byly děti zdravé a nešly by ze ZDŠ do invalidního důchodu. Samozřejmě by se o ty peníze snížily vyplácené dávky, takže by se možná i ušetřilo. Jenže by na to měly mít nárok všechny děti, i to moje a Vaše.
Mimochodem totéž chce EU, když řeší problém tlustých dětí, jenže naše bratrstvo tunelářů se bojí o svůj lup a tak se vzpírá.
16. 10. 2008 | 16:01

Míval napsal(a):

A co když současná situace nemá vůbec řešení (tedy nenásilné)? Gadžovský přístup k životu přece nepřišel sám od sebe, ale je podmíněn historickými zkušenostmi, mezi něž patří i mnohasetletá "výchova" k určitému stylu života.
Naši dávní předci určitě nebyli ochotni pracovat víc, než pro zachování jejich života bylo nutné. Leč byla tu síla, která je přinutila - obvykle dost nevybíravými metodami - uživit nejen sebe, ale i panstvo, a přitom samozřejmě žít na jednom místě, aniž by ale byli otroky. I tato mnohagenerační zkušenost je důvodem našeho většinového přístupu k životu, popsatelného jako "pocit zodpovědnosti za přítomnost i budoucnost". Tento přístup do nás byl doslova natlučen.
Historická zkušenost tohoto typu Romům ale úplně chybí a nebýt zákazu někdy z roku 1952(?) a přísně střežených hranic, tak mnozí doposud kočují. Proto si myslím, že Vámi vynakládané úsilí možná vytrhne jednotlivce, ale ne romské etnikum jako celek.
Viděl jsem část pořadu o Romech, žijících v Kanadě. Normálně tam pracují, starají se o rodiny. Proč to pro tyhle lidi není možné u nás? Není to také zčásti proto, že právě většina romského etnika u nás strhává tyto aktivní jednotlivce zpět do lůna své beznaděje a marasmu?
Mimochodem, Stanislav Komárek v jedné reportáži z cest šel ještě hlouběji do historie. Uvedl, že se mu zdá, že všude po světě patří k těm nejchudším a na okraji společnosti žijícím ti, jejichž předci neprošli neolitickou revolucí - tedy usazením se na místě a převzetím zodpovědnosti za něj.
16. 10. 2008 | 16:04

češka napsal(a):

Pro Xury
Doporučui Vám navštívit Český Krumlov.
Jsou tam fajn cikáni, na hradě mají např. kiosek. Vstřícní, sympatičtí, pracovití.
Pohlazení na duši.
Když sejdete z turistických cest, najdete i jejich bytovky. Obyvatelé jsou trochu hlučnější, kolem spousta dětí, ale čisto, milo, útulno. Přes cestu je spousta vilek s upravenými zahrádkami a chatrnými ploty, takže žádné napětí ze sousedství necítíte.
16. 10. 2008 | 16:11

KVS napsal(a):

Vážení, diskuse je dlouhá, tak jen sem tam něco vyzobnu:

Paní Vendlová, jak jsem již řekla, ve věci Agentury nejsem osobou nezaujatou, ale mohu alespoň yní mírně paušalizovat. Jak Agenturu tak Člověka v tísni totiž spojuje jeden zásadní problém: hluboké neporozumění romské otázce, která je prezentovaná jako otázka sociální. Ptáte se, zda by pomohlo, když by v čele Agentury stál Rom. Odpovím jinak: pokud hlavním dodavatelem řešení tzv. romské otázky budou dodavatelé sociálních služeb, tak bude jakj Agentura, tak Člověk v tísni odsouzen k nezdaru. Byl to právě Člověk v tísni, který přetvořil svojí činností svět romských nevládních organizací ve svět sociální práce. Agentura jde týmž směrem.
Je jedno, zda v čele Agentury stojí Rom či ne. Musí to být ale člověk, jehož cílem není SOCIÁLNÍ POMOC. Ta totiž evidentně nefunguje a jako je Bůh nade mnou, fungovat nebude - i přes svoje částečné individuální úspěchy. Podle mého názoru v čele jakéhokoliv tělesa, které má řešit ROMSKOU OTÁZKU ( a, upřímně řečeno, i samotná koncepce Agentury mi přijde zcela zvrácená) musí stát někdo, kdo má zejména úctu romské komunity. A neříkejte, že romská komunita není a že nemá svoje reprezentanty. Vy, gádžové, tu podzemní síť vztahů neregistrujete. Ale ona existuje. Ze strany pana Čunka a dalších je naivní, když předpokládají, že tato síť je postavena na rodinných klanech. Ano, je, ale pouze částečně. Co se Čech týká, řekla bych, že již z menší části. Rodina a rodové zařazení je základ, ze kterého tato síť vyšla.

Co se knížek týká, zapomeňte na Terezu Boučkovou. Je to velmi nešťastná paní, která sama prožila absolutně zoufalé dětství odvrženého a nemilovaného dítěte, dítěte, které do dnešního dne nemá vyřešeno vztah ani se svým vlastním otcem - jak by tedy mohla mít vyřešený vztah k nevlastním dětem?? Sama by potřebovala zásadní psychoterapeutickou péči stejně jako její adoptivní synové - a to již v době, kdy přišli k ní do rodiny. (více na dané téma viz: Psychoterapie dětí a dospívajících -
psychoanalytický přístup
Ann Horneyová, Monica Lanyadoová, nakladatelství Triton, 2005).
Pokud se o skutečném a autentickém romském světě chcete poučit z literatury, pak doporučuji skutečně geniální knihu: "Děvčátko, rozdělej ohníček - Na cikňi na bari, čarav tro voďori", autor
Martin Šmaus, Knižní klub 2005.

Což mi připomnělo další věc: to, že by měl řešit romskou problematiku někdo, kdo neumí romsky, mi připadá tak legrační, jako představa, že by české národní obrození měl řídit Carl von Clausewitz. Rmština má tolik konotací a významových posunů, že na jistých úrovních se česky prostě nedomluvíte. Kromě toho Romové jsou založeni na mimoverbální komunikaci - proto o nás vědí, co skutečně říkáme... i když to nevíme ani my sami.

Silvie: odebírání dětí.... nefunguje. Ani u Romů, ani u Čechů ani nikde jinde...jsme zakořeněni v našich rodových strukturách, ať chceme či nechceme, v našich morfologických polích vztahů a není z nich úniku. Projděte si odkazy na "rodinné konstelace" nebo "Bert Hellinger" - začala bych na české Wikipedii "rodinné konstelace".

Všechny další problémy, které zde jednotliví diskutující předložili, jsou jenom drobnostmi a jednotlivými projevy problému. Jsou to projevy, které by SAMY ZMIZELY, pakliže by problém začal být řešen FUNKČNÍM ZPŮSOBEM. Dokud funkčním způsobem řešen být nezačne, i tyto problémy - které, ačkoliv se to tak možná nezná, jsou ve své podstatě banální a řešitelné snadno - budou přetrvávat.

pravdu má tata: problémy se vyřeší, až budou Romové sami chtít. Zcela evidentně NECHTĚJÍ. Nechtěji je totiž řešit způsobem, který jim vy, gádžové, nutníte. Sociálními dávkami, penězmi, v případě neplnění odebíráním dětí. přesto setrvale zůstáváte u nástrojů, které evidentně nepřinášejí vůbec žádné výsledky. Nezdá se vám to poněkud pošetilé?? Když byste vy řešili svůj vlastní soukromý osobní problém. Stále byste jej řešili stejným způsobem, který se neosvědčil nebo byste hledali jiné, funkční přístupy?? Ani dvacet let sociálního experimentu vás nepřesvědčilo, že jdete špatným směrem... tak co s vámi...
no nic, já jdu zase pracovat. KVS
16. 10. 2008 | 16:27

jaryn napsal(a):

Češko,

ale to víte, že jo. Někde žijí v podstatě shodně jako bílá majorita, ale o těch tu teď nemluvíme. Dávno jsme se tu shodli, že je vnímáme stejně jako běžné spoluobčany.
Jen třeba nezapomenout, že takoví jsou jen někde. Pak jsou ještě jiná někde. Hrůzyplná místa, a není to pár domků, kde neplatí zákony ani běžná pravidla...

Xury,
ano, to je zásadní otázka. Bez podmínek vytvářených státem jste na všechny situace (od bezproblémové až po katastrofální) jako zastupitelé sami. Průser.
Před pár lety jsem mluvil s nejmenovaným místostarostou jednoho moravského městečka, do 10 tis.obyvatel, spíš méně. Řekl: nemáme tu jediného Cikána. Na moji užaslou otázku jak to odpověděl: nic jsme pro ně nedělali. Nehli jsme pro ně prstem. Odtáhli sami tam, kde bylo líp...
Já vím, to není řešení.
Ale neměli tam ani jednoho.
16. 10. 2008 | 16:31

jaryn napsal(a):

Dobře, paní KVS,

můžete mít pravdu. Koneckonců, máte pro to nejlepší předpoklady, vědět, znát situaci.
Tak ale už přestaňte propánajána říkat bílým, jak pro Cikány dělají všechno špatně, ale řekněte už konečně Cikánům, ať zvednou ty svoje prdele a konečně začnou sami u sebe a pro sebe něco dělat.
Mně už to fakt nebaví. Nechtějí si pomoct? Tak ať spadnou na držku, cenzor ať mi odpustí. Stojí nás neuvěřitelný miliardy a výsledek na draka. Cikáni nechtějí... Tak sbohem a šáteček. Bílí tu mají většinu, nadiktují si tedy podmínky, za kterých Cikánům dají pomoc. Když je Cikáni nesplní nebo nebudou chtít, prosím, sbohem pomoci, pomožte si sami. Ale v rámci zákonů, jinak kriminál a basta. Evropa je otevřená, můžete hledat štěstí třeba v Tramtárii.
Prozatím všichni jako idioti skáčou kolem Cikánského problému, Cikáni pobírají penízky, blbě se bílým akorát tlemí a diktují tohle se nám nelíbí, támhleto chceme.
Fakt paráda.
16. 10. 2008 | 16:41

Pocestny napsal(a):

jaryne, chápete, že nejsme v číně, doufám - Romů je několik set tisíc.
Ano, správně, každý starosta maloměsta může udělat to, co udělal A. Princ v Krumlově.

Východiska jsou, jsou různá, každá komunita musí volit to svoje.
V tom je podle mne problém, který končí tím, že na jedné straně je Praha a Krumlov, na druhé Vsetín a čuntejnery.

Český komunál jakoby najednou neměl mozek, čeká se na pokyny seshora, plní se pokyny pro čárku, ale pro lidi toho moc není.

Místo toho, aby se našla nukleární jádra zdravé společnosti a podpořila a ochránila před gangstery, házíme je všechny do jednoho pytle, jak nás to bolševik naučil

Plnit socialistické sirotčince dalšími kandidáty zločinu (sám personál mnohdy nevěří tomu, co dělá) to je ta největší pitomost.

Máme jeden z nejvyšších počtů
- vazebně stíhaných
-chovanců sirotčinců
- chovanců LDN a starobinců.

Naše, bílá rodina se z 50% rozpadne do deseti let.

Co my jim dáváme za příklad?
16. 10. 2008 | 16:41

Pocestny napsal(a):

....a to utratíme na sociálních nákladech skoro půl bilionu korun.
16. 10. 2008 | 16:43

jaryn napsal(a):

Pocestný,

A.Prince neznám, tohle bylo na jih od Svitav.

"Máme jeden z nejvyšších počtů
- vazebně stíhaných
-chovanců sirotčinců"

Ano. Pár set tisíc Cikánů tomu zdárně a mohutně přispívá. Statistika, pane.

Starostové mají skutečný problém: politicky korektní atmosféra, pozitivně diskriminační státní politika a hrůza policie ze zásahů proti Cikánům kvůli nařčení z rasismu - co byste s tím dělal vy?
Nukleární jádra společnosti tenhle stát vysává a šponuje daněmi k prasknutí. Prioritu a podporu společnosti mají parazité. Vy to nevidíte?
16. 10. 2008 | 16:48

Ivan Hochmann napsal(a):

No tedy ....paní Kláro,klobouk dolů.

Je na čase aby se lidé kteří do problematiky opravdu vidí a kteří mají možnosti lobyingu a politického nátlaku aby v těchto intencích zapracovali.

Než bude pozdě.Ivan.
16. 10. 2008 | 16:50

Ares napsal(a):

KVS: Napsala jste „Nechtěji je totiž řešit způsobem, který jim vy, gádžové, nutíte. Sociálními dávkami, penězmi, v případě neplnění odebíráním dětí. přesto setrvale zůstáváte u nástrojů, které evidentně nepřinášejí vůbec žádné výsledky.“

Mohla byste tedy napsat, jak by si to řešení představovali. Co by zajistilo aby chtěli.

Mimochodem, oni ani bílí nechtějí takovýto způsob řešení. I oni si dobře uvědomují, že nefunguje (viz zdejší diskuze).
16. 10. 2008 | 17:07

Jirka napsal(a):

jaryne, já vám tleskám! Mluvíte mi z duše. Už mně nebaví sponzorovat etnikum, které jenom cizopasí na naší solidárnosti.

Aby nedošlo k omylu: pravidelně přispívám na nejrůznější projekty (Paraple, Unicef, Bílá pastelka,...), ale to jsem si svobodně zvolil. Uráží mojí důstojnost, když vidím projevy tzv. "pozitivní diskriminace". Kolik šancí dostal každý z Vás jak tu jste? Přemlouvá Vás někdo, abyste se zvedli ráno z postele a laskavě vypravili dítě do školy? Vždyť je to pro ně výhodnější, když se jenom válí za naše peníze! A mnozí z nich nežijí v nouzi - už dávno ne. Netvrdím, že nejsou výjimky. Ale mluvím o zneužívání systému. Jako daňový poplatník bych měl mít právo ovlivňovat, na co přispívám. Jděte se posadit na lavičku u sídla kontaktního místa sociálky a pečlivě sledujte, kdo v čem přijíždí a odjíždí. Čekal jsem takhle na zákazníka v Ústí nad Labem (trčel v koloně) a byl jsem vzteky úplně bez sebe. Probuďte se, lidičky! Vždyť oni si i děti navzájem půjčujou, aby dostali od sociálky víc peněz. A těmhle máme pomáhat? Znám jediný lék: tvrdá práce. Co si neodpracuješ, nemáš! Je mi jedno, z jakého jsi etnika. Chceš tu žít? Makej! Nechceš makat? Hledej štěstí jinde. Jsi občan EU, tak můžeš cestovat jak je ti libo. Pak možná pochopíš, že jsi odešel z ráje
16. 10. 2008 | 17:21

dříve ruda napsal(a):

paní Veselá,
když čtu co jste napsala, skoro ta beznaděj ustupuje...
Není mi ale jasné, když píšete "Romové chtějí, Romové si myslí", máte na mysli všechny šmahem? Já bych si např. netroufal takhle tvrdit, co je třeba udělat, aby zmizela bílá kriminalita. Ono to vypadá, jakoby příčinou byl jakýsi protest, nebo spíše nechuť ale já tu příčinu vidím jinde. V tom, že Romům se hlavně nechce makat a myslí si, že to půjde i jinak. A jestli se někomu dělat nechce, může se jakýkoliv Svaz Cikánů-Romů stavět na hlavu, dělat nepůjde. Tak to aspoň vypadá zvenku.
16. 10. 2008 | 17:40

Pocestny napsal(a):

Jiříku, mohu stejnou medicínu ordinovat místním lemplům, komoušům, nefachčenkům, flákačům, zlodějům a podvra´tákům bílé barvy?

Nebo jde o to, abychom se my z naší progresívní daně skládali jen na místní rudou pakáž?

Jen, co se hoši dohodnete na Endloesung romské otázky, budeme my řešit stejně vás,

a klidně tak, jak vy byste rádi s barevnými - až do poslední brokové nábojnice, miláčkové, když vivisekce sociálních parazitů, tak od podlahy!

Kdo bere dávky, tak slízne tu poslední z pumpy do tváře, tak nějak?

Takové hezké české řešení. Státotvorné, humanistické, socialistické - aby se ti, kteří to přežijí, měli lépe,
všichni.....

No konejte, jak myslíte, miláčkové, ale pomyslete, že veškerá vaše svinstva vezdejší se proti vám stejně obrátí. Dříve, či později.
16. 10. 2008 | 17:44

Jirka napsal(a):

To Pocestny:

ANO, naordinuj práci všem! Nerozlišuju "nemakačenka" podle barvy kůže. Je to občan ČR? Tak pro něj platí stejná pravidla. Říká, že je Rom, cikán, Maďar, Moravák, Valach nebo třeba Chod? To je úplně jedno. Buď co chceš. Jsi ale občanem jednoho státu, stejný metr pro všechny! Nelíbí? Nechceš plnit svoje povinnosti? Tak proč by je vůči tobě měl plnit stát? Takhle bych to řešil.
16. 10. 2008 | 17:59

Vilém napsal(a):

Jirka
Takže je tedy třeba spustit program státního zaměstnání, aby bylo možné ty "povinnosti" zajistit. Jste tedy ochoten platit další desítky procent daní navíc, protože ta Vaše kůra si vyžádá obrovské náklady a v době resece bude o práci velký zájem.
16. 10. 2008 | 18:03

Jirka napsal(a):

To Vilém:

Práce je v této zemi docela hodně, jenom o zaměstnání je fakt nouze.

Nemusíme zaměstnávat cizince, ale problém je v tom, že naši lidé každou práci nevezmou.
16. 10. 2008 | 18:10

Vilém napsal(a):

Problém je také v tom, že naši zaměstnavatelé ani zdaleka každého nevezmou, a v nejbližší době se to nezlepší, možná dokonce podstatně zhorší. Takový cizinec si sem přijede, živoří tady a pak si v Mongolsku koupí byt. U nás si za výdělek ve fabrice koupíte leda kurník.
16. 10. 2008 | 18:15

Pocestny napsal(a):

Viléme - klidně: 300% na cigára, 500% na chlast a 90% daň z hazardu a sázek.
A bude škváry dost.....

..a socani mne upálí....
16. 10. 2008 | 18:22

Vilém napsal(a):

Pocestny
socani ani ne, ti by si vymohli u ČSSD odpovídající valorizaci všeho možného a zaplatil byste to Vy.
16. 10. 2008 | 18:33

Pocestny napsal(a):

Uložil bych to agentovi Hušákovi, ten je v miliardách "pro dobro věci" zběhlý...
16. 10. 2008 | 18:48

Pocestny napsal(a):

Jinak mne napadlo, že dokud dříte etnikum ve stavu zráty sebeúcty původem, nemůžete čekat, že se nebude chovat jako renegát.
Jednou jim statu národa udělit muset budeme, i když nyní jsou na tom asi tak, jako my jsme byli, když abbé Dobrovský sbíral slovíčka.
16. 10. 2008 | 18:53

ZdeněkJ. napsal(a):

Paní KVS
uvedla jste ve svém prvním příspěvku"Tak to raději nechejte být." Nedávno jste také napsala, že (citace nebude úplně přesná)"Nechte už je konečně na pokoji "(myšleno Romy). Možná, že by užitečné, kdyby jste stejnou výzvu adresovala také druhé straně.
Při čtení diskusních příspěvků jsem si vzpomněl na úryvek z jedné studie o romské problematice (bohužel už si nepamatuji ani název ani autora).
V jedné z kapitol byly dokumentovány postoje Romů mj.pomocí autentických výroků k určité problematice, zde k sociálním dávkám. Výrok romské ženy zněl(bylo to slovensky, ale napíšu to česky): Už jsem dala slovenskému státu dvanáct dětí, ale když nám sníží dávky, tak přestanu.
16. 10. 2008 | 19:47

Jirka napsal(a):

To ZdeněkJ.:

Hezky jste to napsal. Jenže potíž je v tom, že ona dala státu děti, které mu nic do společné kasy nedávají - jenom berou. A to je trochu rozdíl, ne?

Jinak je to zajímavý návod...
16. 10. 2008 | 20:02

KVS napsal(a):

Vážený pane Jaryne, ¨ne Cikáni nezvednou prdel. Kdyby ji totiž zvedli, tak jeidě směrem že by se museli nacpat do bílých prdelí a to odmítají. To si raději nechají nadávat do vyžírek a debilů. Stojí jim to za to.
Klidně si spadnou na držku, mají v tom tisíc let praxe.
Chtěli snad ONI po vás nějaké sociální dávky?? Ne, naučili jste Romy na sociální dávky JAKO NA DROGY a teď, když už koks začal lést moc do peněz, tak jim řeknete, aby se naučili abstinovat. No to je fakt príma recept, takhle jednoduše to určitě bezva funguje, jak zajisté dosvědčí kolega bloger MUDr. Nešpor.
Že stojí miliardy a nemá to žádný výsledek není jejich problém. ONI nerozhodují o umístění ani jednoho desetníku z těch peněz. To, že ty prachy nefungují, je vina těch, kteří je neustále cpou někam, kde to je evidentně na... pan Stejskal promine.

Cikáni žádnou pomoc nechtějí, o žádnou se neprosí. Chtějí být lidi. To je to, oč tu běží. Vše ostatní je skotačení na písečku.

Co se kriminálu týká - mohla bych dodat i pár jmen adeptů z bílé majority?? Omlouvám se, seznam by byl dost dlouhý...

V Tramtárii štěstí hledají a povětšinou nachází. A nespočívá v sociálních dávkách.

Romové/Cikáni si nic nediktují - viz moje stanovisko shora. Diktují jim bílí a chtějí, aby jim za to Romové byli vděčni. A ty svině svinulé černé vděčný nejsou a nejsou a ještě zneužívaj.....
16. 10. 2008 | 20:54

KVS napsal(a):

Vážený pane Aresi, chcete po mně, abyh Vám řekla řešení romské otázky: vždyť jsem je řekla. Přestaňte řešit sociální problém a začněte řešit národnostní problém.
Co se technického řešení týká, tak po dvaceti letech života v české a romské komunitě zároveň, tak vím... ví to i řada Romů. Můžete mi ale říci, co by to přineslo, kdybych Vám tady teď vypsala padesát podrobných bodůa celou romskou koncepci?? Chce ji někdo?? Džamila má Agenturou splněno, jiná poptávka není..
Ale dobře - návodné odpovědi:
nemůžete chtít angažovanost bez postoupení podílu na moci
nemůžete chtít spoluzodpovědnost či zodpovědnost bez dání možnosti se skutečně rozhodnout. Stáčo??
16. 10. 2008 | 21:00

KVS napsal(a):

Vážený pane Dříve Rudo,
ano, troufám si paušalizovat a říkat všichni Romové (jujky, to jich bude spousta jačet!!)
Exituje totiž něco jako DUCH NÁRODA - kupodivu... (dokonce i skini mívaj občas pravdu, jen se lišíme v tom, JAKÝ ten duch národa je, že, milánkové) Spoustu postojů zaujímají Romové neuvědoměle, ale ve svém souhrnu to je jakýsi postoj, který vykazuje zcela homogenní znaky. Když tyto postoje a jejich výslednice (velmi obtížně) zanalyzujete, zjistíte, že tyto postoje jsou logické a funkční.....
Přirovnáváte Romy k problému bílé kriminality. Vidíte, zase jsme u toho. Zase jste to Vy, kdo zaměňuje sociální A NÁRODNOSTNÍ. Vždycky bude nějaká kriminalita určité části obyvatelstva - českého, romského, jakéhokoliv.... pokud vím, tak odhalováním příčin tohoto stavu se baví sociologové již hezkých pár destiletí a poměrně dobře rozkryli, proč to tak chodí. My se ale tady nebavíme o SOCIÁLNÍM jevu, ale o problematice NÁRODNOSTNÍ. A závěry a aplikace nástrojů fungujících na sociální, respektive sociálně-patologické jevy na Romy prostě nefungují, protože ve své podstatě to NENÍ SOIÁLNĚ- PATOLOGICKÝ PROBLÉM. Proto jsou taky všechny nástroje, plikované z této škály možností, naprosto neúčinné... Áááách jo, je to pořád dokola...

Chápu, že spousta věcí vypadá zvenu nějakým způsbem. Ale řekněte mi, proč se pořád tvoří nějaké koncepce a nikdy se žádná nevyhodnotila?? Proč se neudělal ani jeden výzkum, jaké uplatnění - na příklad - našli ti Romové, kteří pracně vystudovali?? Etc., Etc. Etc.... opět pořád dokola. Omlouvám se, ale jsem už z toho opravdu unavená. já s tím stejně nemohu nic udělat z důvodů výše uvedených, tak vlastně ještě jednou: stejně to nemá žádnou cenu... KVS
16. 10. 2008 | 21:14

KVS napsal(a):

Ještě pane Dříve Rudo,problém není v tom, že navenek se některé věci jeví jinak. Problém je v tom, že navenek se některé věci jeví STEJNĚ a přitom se jedná o zcela odlišné jevy. Romové VYPADAJÍ jako sociální problém a jak sociální problém byla "jejich" věc léčena. K údivu a pohoršení všech léčba neprobíhá úspěšně, navíc pacient se vzpouzí, plive okolo sebe a obča navíc nebohého ošetřujícího lékaře kousne, hnusák jeden. Problém je, že je špatná diagnoza. Lékař však zarputile trvá na tom, že se musí uříznout levá noha, zatímco nemocná je ta pravá (prosím bez politických konotací). Ono dá někdy práci poznat, na kterou nohu člověk či kůň kulhá. Ale neříkejte mi, že to při bedlivém pozorování vidět není... ovšm to by pan dochtor musil přiznat, že se ráčil bodnout... a přišel by o ty pracně získané grantíky etc., jak již opakovaně správně upozornil Čochtan, kterého zde v diskusi bolestně postrádám.
Omlouvám se, více polopaticky už to vyjádřit neumím.
16. 10. 2008 | 21:20

KVS napsal(a):

Omlouvám se za další komentář: Pane Zdenku J: opět klasické nedorozumění: ona slovenská Romka dala SKUTEČNĚ a podle svého srdce to nejvíc, co měla - svoje děti. Dát dítěti život není u Romů fráze... Majorita si z toho ovšem vybrala, že ta žena si zajistila pomocí svých dětí sociální dávky. Pokuste se to - prosím - vzít jednou v prvním plánu, nikoliv v druhém. Mimochodem, pokud si myslíte, že ta Romka je úplně zcestná, tak Vás můžu seznámit s několika svými kamarádkami, které podstoupily neúspěšně skutečně velmi strastiplné lékařské zákroky, aby mohly mít dítě. Schválně: k čí straně se ony ženy přikloní.... KVS
16. 10. 2008 | 21:27

Amarook napsal(a):

to: KVS
Neni pochyb, ze to ta zena myslela uprimne. Neni ale neco zcestneho na statu, ktere chce aby mu jeho obcane "davali" deti a pak mluvil rodicum do vseho vcetne toho jak se deti mohou ci nemohou jmenovat? A je jedno jestli ten stat chce deti jako nevolniky, budovatele socialismu nebo kanonenfutr. Proc by normalni stat mel vubec platit lidem za to, ze maji deti? Ja chci mit deti abych je miloval a nikoliv proto ze nejaka spidla ci nejaka jina **** vola po zvyseni porodnosti.
16. 10. 2008 | 21:39

Veronika Vendlov napsal(a):

Jaryn: Osobně s řízenou populační politikou v Číně nesouhlasím, ale to je věc Číny. Ne že by se nás Čína netýkala, porušování lidských práv v ní je alarmující, ale stát se nevměšuje do vnitřní politiky jiného suverénního státu. Můžeme fakt jen hodnotit…tedy dokud nedojde k nějakému konfliktu… Zaplavovat stát dětmi, o které se rodiče prvoplánovitě nestarají, rasismus podle mne není.

Silvie: Ok, děkuji, tak jsem vyrostla ve spořádané rodině a ta moje je snad také spořádaná…ale kdo ví, co bude, nikdo neví dne ani hodiny.

Xury: Komunální politik to nemá vůbec lehké, ačkoliv město s 10-20 tisíci obyvateli je na tom pořád lépe, než ten který žije ve městě pod 5000 obyvatel a to kvůli RUDu (rozpočtovému určení daní), to se mi nezdá spravedlivé. Nepohnete se bez integrovaného plánu rozvoje města (tak se to myslím jmenuje), který bude obsahovat data, na jejich základě je pak třeba volit strategii, zasednou ke stolu se všemi aktéry a pokusit se najít řešení. Myslím si, že fondy sice omezené jsou, ale pro města a obce jsou mnohem štědřejší, než například pro nevládky. Abyste mi rozuměl – já vůbec nechci radit, jen si myslím, že to nejde bez práce a snahy. A to se týká všech, bez rozdílu. Byl jmenován Krumlov a Dobrá Voda, tak co se třeba poptat u svých komunálních kolegů?

KVS: Děkuji, pokusím se opravdu stručně, je to vyčerpávající, tak se na mne nezlobte, ale obě určitě víme, jak je čas drahý…:1) Píšete: „Hluboce nerozumíme romské otázce“; 2) „Dodavatelé sociálních služeb ji nevyřeší, protože nefunguje“, (ale největší nevládkou /možná i žralokem/ v ČR otázku řešící je Člověk v tísni orientovaný na TSP (terénní soc. práce.). Věřte nebo ne, mnohokrát mne napadlo, kde jsou vlastně výsledky…ale neměla jsme absolutně čas po tom pátrat.; 3) „V čele jakéhokoliv tělesa, které má řešit ROMSKOU OTÁZKU musí stát někdo, kdo má zejména úctu romské komunity.“ Souhlas, takže si asi sbalím fidlátka a půjdu… .; 4) Doporučené knížky si přečtu. Osobu paní Boučkové, si však nedovolím hodnotit, neb mi to nepřísluší.; 5) „A také by měl řešit romskou problematiku někdo, kdo umí romsky“ – druhý bod pro mě, začít si balit. Ale dobře, to má logiku. A proč to tak tedy není?; 6) „Jsou to projevy, které by SAMY ZMIZELY, pakliže by problém začal být řešen FUNKČNÍM ZPŮSOBEM. Dokud funkčním způsobem řešen být nezačne, i tyto problémy - které, ačkoliv se to tak možná nezná, jsou ve své podstatě banální a řešitelné snadno - budou přetrvávat.“ Také jste uvedla:“ problémy se vyřeší, až budou Romové sami chtít. Zcela evidentně NECHTĚJÍ. Nechtějí je totiž řešit způsobem, který jim vy, gádžové, nutníte. Sociálními dávkami, penězmi, v případě neplnění odebíráním dětí. Přesto setrvale zůstáváte u nástrojů, které evidentně nepřinášejí vůbec žádné výsledky. Nezdá se vám to poněkud pošetilé?? Když byste vy řešili svůj vlastní soukromý osobní problém. Stále byste jej řešili stejným způsobem, který se neosvědčil nebo byste hledali jiné, funkční přístupy?? Ani dvacet let sociálního experimentu vás nepřesvědčilo, že jdete špatným směrem... tak co s vámi...“
To je výborná formulace, navíc od Vás je to opravdu upřímné a na místě. Souhlasím, ale fakt mi nejde do hlavy, proč jsme se tedy nepoučili, proč nám, gádžům, to nikdo neřekl? A já naslouchám poměrně hodně.
Třeba se někdy potkáme.
Mějte se dobře, paní Kláro.

Obecně k práci: Není to tak jednoduché. Před deseti lety jsem měla mnohem razantnější postoje, než dnes ve smyslu, že kdo chce pracovat, může, že práce je dost pro všechny. Ale ve dvaceti a kousek jsem hodně věcí viděla „černobíle“. Tak čím to je, že to teď vidím trochu jinak? Že by facky života? Trochu zkušeností, že realita je někde trochu jinde, než představa? Netušila jsem například, že se mne na každém pohovoru zeptají, kdy asi tak plánuju rodinu…vždycky jsem řekla něco v tom smyslu, že to fakt nevím, že nemám moc pevný vztah a tudíž, že je opravdu málo pravděpodobné, že bych mohla otěhotnět. Lhala jsem, ale moc jsem to neřešila….

Pro zájemce: Prostřednictvím počítačové hry GhettOut, která je volně ke stažení na internetové adrese http://www.ghettout.cz si mladí lidé mohou vyzkoušet život v sociálním ghettu.

Děkuji Vám za diskusi i když než jsem to sem vložila, čile pokračuje.
16. 10. 2008 | 21:42

Veronika Vendlov napsal(a):

KVS: že jste už z toho unavená, to moc dobře chápu. A pokud to z mé reakce nevyplynulo, já to pochopila.
Mě jenom štve, že se peníze (a nemám na mysli soc, dávky) nevkládají tam, kam mají. Ony ale stejně potečou... tak to tak necháme a počkáme až dotečou?
16. 10. 2008 | 21:49

Gerd napsal(a):

KVS:
Možná se budete divit, ale Češi ve velké většině Romy jako samostatný národ uznávají. Jen stále netuší, zda jej hodnotit jako nepřátelského parazita, který chce pohltit svého hostitele, nebo národ, který chce žít společně se všemi obyvateli v malé kotlině uprostřed Evropy. Podle posledních průzkumů (jestli si je správně pamatuji), se po EU pohybuje kolem 12 - 15 milionů Romů. Tedy Romové jsou v rámci národem početně větším než Češi nebo Slováci. Pořád nám podsouváte, jak se vše krásně vyřeší, až budou Češi Romy brát jako samostatný národ. Jenže ani jinde v Evropě nemají Romové bezproblémové soužití s většinovou populací. A to jsou národnostně mnohem více rozrůzněné země se spoustou menšin, mnohdy problematických. Čím to je, že Romy nemají jinde v EU rádi? Že by celá Evropa byla plná rasistických národů, které Romům uírají právo na sebeurčení (možné to je), nebo je potíž někde v samotných Romech?
Měl jsem možnost zeptat se člověka z Jižní Ameriky, proč jsou u nich cikáni (není to míněno jako nadávka, ale nevím, zda se v Jižní Americe vyskytují pouze Romové) tak neoblíbení. Odpověď byla: "Protože nepracují a kradou." Tím nechci zevšeobecňovat, ale proč má tolik národů s Romy nebo jinými cikánskými kmeny tak negativní zkušenosti a tak negativní pohled na ně? Podobně negativní pohled byl na Židy před 200 lety a přesto se přes něj mnoho národů dokázalo přenést a oprostit od něj. Proč tomu tak není s Romy? Dokážete to vysvětlit paní KVS?
Doufám, že mně odpovíte a budeme moci diskutovat bez obviňování z rasismu.
16. 10. 2008 | 22:24

Ares napsal(a):

KVS: Popravdě řečeno, stále mi asi uniká, co myslíte tím řešit národnostní problém. Trochu mi to připomíná některé návrhy tytu „kupte jim ostrov a ať si to tam řídí sami, ale to zřejmě na mysli nemáte“.

Pokud je mi známo, tak Romové mají volební právo a nějakou romskou stranu si mohou také založit. Takže teoreticky jim nic nebrání, aby získali podíl na moci. Rovněž v některých městech mají dost velký podíl, aby byli schopní dostat své lidi do zastupitelstev. Možnost se vymezit jako národ je, ale nejde nějak vidět, že by o to stáli.

Znáte KPSS (komunitní plánování sociálních služeb). Účastnil jsem se jednoho z těch projektů. V celku dobrá možnost, kde může mít aktivní člověk spoluzodpovědnost na tom, co se udělá. Projektu se účastnilo i pár z těch „asimilovaných“ Romů, ale byla potřeba získat i pohled té většiny. Obešlo se tedy pár vytipovaných Romů, ať se druhý den staví a řeknou, jak vidí život ve městě, jaké mají problémy, co by chtěli změnit atd. Všichni odkývali, že jasně, určitě přijdou. Nedorazil žádný. Vážně jsem se z jejich strany nesetkal s nějakou velkou touhou o spoluzodpovědnost při rozhodování. Ale jak jsem řekl, nejsem si jistý, co si představujete pod termínem národnostní problém.

PS: Kdyby mě váš názor na řešení nezajímal, tak se neptám. To že o něj nestojí Džamila, je celkem jedno. Kdo stojí o ni? Nevíte, kdo to tady všechno čte, může tu být pár lidí, co by dokázali rozumnou myšlenku nějak v praxi zužitkovat (i když v malém). Evidentně jste dost naštvaná, ale nechcete tomu dát jeden článek, kde byste ty myšlenky trochu rozvedla.
16. 10. 2008 | 22:34

Pavla napsal(a):

Paní Veselá, prosím Vás, komu chcete vykládat, že Cikáni nechtějí peníze a pomoc? Proč tedy řvou na pracovnice na soc.úřadech a přesně ví, na co mají nárok. A pořád mají málo. Proč myslíte, že se soudili u Evr.soudu kvůli zvláštním školám, proč se soudili kvůli sterilizaci? Nebylo to snad proto, aby vysoudili peníze? Že jim šlo o podstatu věci? Tomu snad nemůže věřit nikdo. Že vždycky jednomu někdo poradí a pak se roztrhne s ostatními případy pytel, to je divné, vždy po tolika letech. Proč v TV je rozhovor s cikánkou, která řekne, že nač by pracovali, když rodina dostává přes 2O tisíc? Něco pošlou děcka ukrást a stačí jim to. Bez vzdělání by víc za práci nedostali. Takže nejdříve se zasaďte o to, aby byly soc.dávky vázány na řádnou docházku dětí do škol,odpracování určitého počtu hodin pro město, řádné návštěvy dět.lékaře atd. Pokud budou vědět, že peníze jinak nedostanou, tak se budou třeba snažit. A nebo taky více krást. To bude záležet na nich. A o rasistech se,myslím, v našem státě až tak mluvit nedá, protože jak by jinak bylo možné, že Superstar vyhrál Vlasta Horváth? Lidi totiž umí ocenit snahu a normální chování.
16. 10. 2008 | 23:03

Gerd napsal(a):

Před diskuzí o rasismu by bylo vhodné shlédnout film Hádej, kdo dnes přijde na večeři. Jestliže jste ochotni připustit, že si Vaše dítě přivede Roma/Romku, nejste rasista.
Já osobně netuším, jak bych se zachoval a to se nepovažuji za rasistu.
16. 10. 2008 | 23:20

češka napsal(a):

Paní Samková, Romy nemůžete hodnotit jako národnostní menšinu, neodpovídají definici.
Zároveň nejsou ani uprchlíci.
Buďto jim přiznáte status migrující národnosti s občanstvím EU, ne konkrétního státu ( do Čech se dostali ze Slovenska, tam z Maďarska a Rumunska) u nás se zdrželi jen díky železné oponě.
Další možnost je pohlížet na ně jako na každého jiného.
Každý Rom se musí sám rozhodnout, jak chce žít.
Já vidím jedinou možnost v působení na matky, jenže kdo ty problematické donutí ráno vstát z postele? A netýká se to jen Romek.
16. 10. 2008 | 23:28

Veronika Vendlov napsal(a):

Gerd: já vím, že bych to neřešila, neb lidi neposuzuji podle barvy kůže. Ale mohu odpřisáhnout, že můj muž by se asi zvencnul...
16. 10. 2008 | 23:39

Pocestny napsal(a):

KVS, něco pro vás

https://www.youtube.com/watc...

jak vás tak čtu.....
16. 10. 2008 | 23:47

Pocestny napsal(a):

Gerde, když píšete

"Možná se budete divit, ale Češi ve velké většině Romy jako samostatný národ uznávají"

tak hrozně moc chci věřit, že nečtu
" Já věřím, že ...."

Ne Gerde, bohužel jich je minimum. Tu otázku se S. Poitier si tu většina ani nepřipouští...

Pavlo, já se domluvím s pár kamarády gyndaři a potajmu vám laparo šmiknem vejcovody, pak se klidně suďte, děti vám to stejně nedá...takhle nějak???

Češka - na co erár nemá chlívek, to neexistuje???
Ti lidé jsou OSEDLÍ, stejně jako my přitáhli s uzlíkem z východu.

Mimochodem, to samé tvrdil Franz Josef o češích ještě v roce 1848

Smutná estráda, vážení...

Někdy mám pocit, že pro závěje munčičáků, modelek a matron z ministerských vilek se zahradou nevidím žádné sirotky, žádné děti ulice, ale pak vypnu televiyi a vyrayím do ulic a podívám se do statistik.... všechno je jinak.

Moje děti půjdou zase zpívat do starobince, eldéenky, já se vždy ptám, kde jsou jejich děti, vnuci, příbuzní.

Tohle jsem u cikánů nevídal, mzslím, že jejich komunita nedostala ani tolik zabrat po válce, když je cpali do panelových ghett, ale nyní, když ztratili iluze, že někdy bude jinak.

Na severu letos zabodují holohlaví národovci slečny.... Edelmannové.... přemýšlím, že koupím od magistrátu Kobyliskou střelnici nebo končící Pankrác a tam, kde umírali češi, budu pěstovat prasata.

Co myslíte, podaří se mi vás urazit, gadžové???
17. 10. 2008 | 00:15

Gerd napsal(a):

veronikavendlova:
Ve filmu to bylo o barvě kůže. Ale ta otázka je hlubší. Jste ochotna risknout a mít v rodině člověka s výrazně odlišnou kulturou a žebříčkem hodnot? A připustit si, že i kdyby ten dotyčný byl naprosto skvělý, že sebou může k Vám domů přitáhnout horu příbuzných, kteří už tak skvělí nejsou?

Pocestny, i negativní vymezení je uznáním národa. Sice ta horší možnost, ale je. Zřídit si chov prasat? Klidně můžete, ale problém pomníku v Letech u Písku je jiný. Prasečák vlastní soukromník a pokud jej někdo chce zavřít, musí nejdříve vyplatit majitele za majitelem uvedených podmínek. Je to právo majitele. Asi nezbývá, než počkat, až budovy spadnou nebo majitel zkrachuje nebo uspořádat sbírku a prasečák odkoupit a zavřít. Existuje nějaká taková sbírka mezi Romy? Nebo je to v pozici "My chceme ...., státe dej peníze?"
17. 10. 2008 | 03:38

KVS napsal(a):

Pocestný, díky za písničku... nad osudem národa jsem brečela jen jednou. Bylo to v Dublinu v místním muzeu. Všichni okolo se na mne dívali jako na blázna...
Mimochodem, do Irska emigruje v naprosté tichosti spousta Romů a jsou tam úplně v poho... KVS
17. 10. 2008 | 07:29

zcelazbytecný napsal(a):

Pí. Vendlová
Už včera jste napsala-jak to dělají ostatní mě nezajímá.
A jsme u toho, jen lukrativní obživa na problémech.
17. 10. 2008 | 08:17

Pavla napsal(a):

pocestný: pokud vím, tak při sterilizaci podepsaly ty ženy souhlas. Takže nikdo jim to neudělal potají. A že se až po několika letech najednou rozmyslely a vykládají, že nevěděly, co podepisují? No, jestli je to jak s těma lichvářskýma půjčkama, tak se ani nedivím. Ale i tak, normální rodina má děti proto, aby se jim věnovala, děti jim přinášejí radost, nemají je kvůli soc.dávkám. Což o cikánech říci nejde. Zrovna ty, které si na sterilizaci stěžovaly,tak byly viditelně z nuzných poměrů a stěží by uživily ještě další děti.
Ale i kdyby ne, jejich problém, že podepíší něco, co nechtějí či tomu nerozumí. Nebo myslíte, že úřady k Vám budou stejně shovívavé, pokud uděláte takovou blbost Vy?
17. 10. 2008 | 09:48

Xury napsal(a):

Děkuji všem, kteří mi odpověděli. Nejsem ani starosta ani zastupitel. Jen jsem si četl vaše příspěvky a nenašel jsem tam návrh řešení tohoto problému (pokud nebudu uvažovat extrémy). Taky jsem měl pocit, že většina z vás si moc neuvědomuje, že ten kdo by chtěl ten problém řešit, by musel přesvědčit i ostatní (a to dlouhodobě, i přes očekávatelné počáteční neúspěchy). V Českém Krumlově jsem byl vícekrát (poprvé ještě před rokem 89, kdy centrum obývaly právě romské rodiny a vypadalo tragicky), ale neznám tamní situaci natolik, abych si dovolil posuzovat, jaká je tam situace, nakolik se na ní podílelo a podílí zastupitelstvo a nakolik příznivé okolnosti.
Ještě bych měl prosbu na paní Veselou. Píšete, že romský problém je potřeba brát jako problém národnostní. Přiznám se, že moc nerozumím tomu, co máte na mysli. Není mi to jasné tím spíše, že mám pocit, že Romové ještě nedospěli do stádia národa, ale stále ještě setrvávají ve fázi "kmenové" struktury (obdobně jako třeba Afghánci - zjednodušené označení). Pak je ovšem problém s politickou reprezentací takového etnika. Můžete mi, prosím, blíže popsat svou představu.Děkuji.
17. 10. 2008 | 10:04

jaryn napsal(a):

Paní KVS,
soucítím s vámi, musí to být zápřah, mluvit (psát) pořád dokola, jak do dubu.
Ale dobře. Přestaňme hypoteticky vyplácet Cikánům urážlivé dávky.
Co proboha budou dělat???
Osobně se domnívám, že pojdou hlady. Kromě těch, kteří místo blbého ječení po úřadech dávno pracují jako každý jiný normální občan.
Jestli mi řeknete, že to udělat nemůžem kvůli drogovému návyku na dávky, tak teda máme udělat co? Mám potkatk Cikána, zastavit ho říct mu "uznávám tě jako člena cikánského národa", on zdvihne hlavu a nastoupí do první práce, která se namane, nebo jak si to mám asi tak představovat?
Proboha, pro Cikány nemůžeme podle vás udělat nic. Oni pro sebe nedělají už vůbec nic. Ale umřít hlady je nesmíme nechat, to je neetické.
TAKŽE DO PYTLE CO SE MÁ PODLE VÁS DÍT????
Prostě to vaše stanovisko chápu, ale je mi to úplně k ničemu, nepohnul jsem se ani o krok.
17. 10. 2008 | 10:11

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní KVS,

máte můj hluboký obdiv. V několika příspěvcích se Vám podařilo naprosto přesně a srozumitelně (viz reakce pana Jaryna) formulovat teze, o jejichž zformulování se tu zcela bezúspěšně snažím již více než rok a půl.

Kdy Vás budu moci volit do Senátu či kamkoliv jinm, kde bude Váš hlas více slyšet?

Pane jaryne, to pochopení východisek je naprosto nezbytné pro to, abychom se mohli začít bavit o tom, co dál. A bude to na dlouho a bude bolet. A udělají se při tom milióny chyb. Jednoduché řešení neexistuje, ale základ je porozumět.

Libor Stejskal
17. 10. 2008 | 10:43

veronika vendlova napsal(a):

zcelazbytecný napsal(a):
Pí. Vendlová
Už včera jste napsala-jak to dělají ostatní mě nezajímá.
A jsme u toho, jen lukrativní obživa na problémech. ...
Nebudu to teď hledat, není čas. Jak to dělají ostatní mě zajímá, tak pokud tam bylo, nebo vyznělo, že nazajímá, pak tomu nerozumím.

Nevím o jaké lukrativní obživě mluvíte? Zkuste si jít pracovat do nezisku.
17. 10. 2008 | 10:52

veronika vendlova napsal(a):

Pane Stejskale,
pokud by se paní KVS rozhdola kandidovat (senát by byl asi nejlepší), pak ji všemi deseti podpořím! A za 900 000,- Kč ročně za mandát zvoleného senátora či senátorky straně nebo hnutí, která kandidáta/ku vyslala (x6let) se dá myslím udělat pro společnost obrovský kus práce!
17. 10. 2008 | 10:56

tata napsal(a):

Milá paní KVS

Škoda asi sem blbec,vždy sem zatím pochopil o čem píšete,ted bohužel sem se v tom utopil.I když píšete že víc polopaticky se nedá.NO začínam o sobě pochybovat.Bez jakychkoliv postraních umyslu a ironie opravdu mě to zajímá,protože Váš pohled musí byt ten nejvíce u zdroje.I když samozřejmě Váš tudíž nemusí znamenat většinu.Ale určitě mate možnost poznat do hloubky.Nerad bych se dostal na pozici to vidět jen černě ale bohužel jako moje okolí začínáme ktomu inklinovat.

Ale VAŠE nastinění mi jednoduše vyznělo jako VY JSTE ZKAZILI DOST,A ONI TAKY NIC NEBUDOU DĚLAT.To znamená ale katastrofu.Bud jedna nebo druhá skupina vybouchne a bude mela.Protože nechat volný pruběch absolutně nejde.Dávky jako drogy ,pomalu ubírat podavat preparaty jako při lečbě navykových.Ale v dnešní době prostě nejde.Nechat je dělat co chtějí oni třeba umřít na ulici nejde.Co tedy?
17. 10. 2008 | 10:59

Daňový poplatník napsal(a):

Paní KVS, začínáte mi ssát krev, jste právnička, tak si znovu přečtěte zákon o obcích, zákon o státní sociální podpoře a zákon o pomoci v hmotné nouzi (nebuďte puntičkářka, co se týká názvu zákonů), a zjistíte,že obce i stát zneužívají peněz, které mi vytáhli z kapsy na podporu parazitů, to že jsou to většinou cikáni, to je mi úplně jedno.
Píšete, že se problém má řešit na národnostní bázi, ne na sociální, takže:
K cikánskému etniku se formálně hlásí zlomek cikánů, pouze když jde o sociální dávky a utlačování menšin, tak se přesně ví, že jsou to romové, proto by bylo pro začátek potřeba (zřejmě v celoevropském měřítku, čert vem celou EU) vyšetřit geneticky všechny občany, a určit, kdo je cikán, případně kolikaprocentní míšenec.
No a předtím by bylo samozřejmě nutno vymyslet, jaké nástroje je nutno použít k tomu, aby se toto etnikum množilo jen v počtu, který bude stát schopen socializovat.
Tento model už byl jednou úspěšně vyzkoušen, na konci druhé světové války bylo na území ČR tuším 500 cikánů.
Váš názor Vám neberu, ale jsem přesvědčen, že už pouhé vymáhání platných zákonů I V PŘÍPADECH, KDY SE JEDNÁ O CIKÁNY, by stačilo k tomu, aby prosté množení se nebylo nejlepším prostředkem k obživě, to ostatní je logickým důsledkem proparazitárního (ne sociálního) chování se státu, a většiny obcí.
17. 10. 2008 | 11:26

S.M napsal(a):

češka psala že v Českém Krumlově žijí cikáni jinak zkusme je vyzvat aby řekli svůj názor na to jak žijou cikáni v jiných městech jestli se jim to líbí nebo naopak a proč jsou oni shopni žít ve stejné republice lépe možná by to bylo zajímavé
17. 10. 2008 | 11:53

jaryn napsal(a):

Pane Stejskale,
na to se právě KVS ptám: co se podle ní má dít dál? Bílí prý zmrvili, na co sáhli či sahají, hrdí Cikáni pro sebe pro změnu nedělají nic. Všechno gádžovské, kromě peněz, jim smrdí, sami se však neumí domluvit ani mezi sebou, natož aby měli nějaké společné směřování. Cikánstvo není národ, maximálně tak klany.
Božínku, ať zmizí kamkoliv do světa, když jsme tady takový svině. Kdo je tu drží? Kdo je nutí žít v tom odporném Česku, když je celý svět nadšeně přijímá a jim se tam tak skvěle daří? Zavádění víz kvůli masovému exodu Cikánů byla jistě jen bouře ve sklenici vody.
Podle KVS jsme Cikány zcela pomrvili. Mno, laciná demagogie, řekl bych. Od té doby, co přišli do Evropy, byli pronásledováni, věšeni, perzekvováni. Stovky let. Pročpak asi?
Něco tu nehraje.
Možná, že názory KVS nelze příliš brát za bernou minci.
Což na druhoustranu vůbec neznamená nebrat je vážně.
17. 10. 2008 | 12:33

Pocestny napsal(a):

No, hezky se tu rozjíždí ten nasupenej českej nácíček, panstvo.

Připadáte mi jako svaz puritánských panen a přitom o vás se takhle baví celé okolí.

Zde le vyčíst, proč ve statistikách neoblíbenosti u sousedů figurujeme na první příčce.

Z vás ta arogance přímo stříká panstvo!

Lidičky, vždyť pohled na mnohou českou ves nám neposkytuje jiný obrázek, než ten který tu malujete.

Jste opravdu obětí neschopnosti opustit tu proti všem vyhraněnou posici "malého českého husity", zoufalce, kterého v stádo stmeluje jen odpor k jinému.

Jakmile vás zbavíme Romů, začnete se zase vraždit a zavírat po lágrech mezi sebou....

Český národ nemá jinou expresi, než je agrese, mám takový pocit.

Ta palčivá nenávist a negativismus, který lidmi cloumá, se musí holt někde ventilovat, neboť ti, kteří nejsou ochotni diskutovat o své vině, trpí nutkavostí hledat viníka okolo.

Jak hezky se to prolíná s tím zbožnělým lezením po kolenou před bolševikem, agitátorem, práskačem a spisovatelem M.K.

Chlapci a děvčata, až uvidíte toho nejšpinavějšího, nejzpustlejšího cikána, bude to odraz vaší duše, neboť on je takový, jakého jste ho za minulé půlstoletí vysochali - špatná karikatura sofistikovaného českého socana, vyklouze.

S tím Krumlovem jste to, miláčkové nepobrali - ne, že vám "někdo" bude referovat do této "Tintěrovy komise", vy, občánci, zvednete své zadky, přestanete zvedat obočí, že "vám nikdo zase nic neřekl" a prostě se pojedete podívat do Krumlova, jak to tam už patnáct let funguje.

Doplníte si znalosti a prokážete aktivitu, tím se stanete lidmi, se kterými má smysl diskutovat, pokud tu chcete útočit tím, co vám pod kozatou blondýnu předžvýká Aha, Blesk či jiné "medium pro dislektiky", tak to rovnou zabalte.

Opravdu vznešené, jak si český účetní rychle na soudcovskou židli vyskočí, jen co se jedná o cikána.

Daňový poplatníku, když si dáváte tak vznešený nick, doufám, že na těch daních platíte aspoň tolik, kolik já ročně protelefonuju. Ale samozřejmě vám to nebrání tu dělat "kuní ksicht" a obřadně se při tom držet za prkenici.

Váš bílý soukmenovec vám z ní každý rok vytáhne skoro polovic, ale to vy rád, protože jinému vytáhne ještě více - a o to tu jde, monopol na státní pionýrák, na ustav pro nesvéprávné chovance stran, které sice "nenávidí", ale ve všem na ně spoléhají.

Radši toho nechte a soustřeďte se na volbu krajského zloděje pro příští pětiletku (pokud možno někdo s přízně, chceme se také mít dobře na cizí účet).

až až dostanete celou rodinu ke státnímu krmítku, povězte nám něco "spravedlivého" o zneužívání druhých.....
Kdyby Romové nakonec odešli, bude to ztráta nejen pro nás všechny, ale také pro všechny ty "dobré vůle, tisíce úředníků, organizátorů a posunovačů myšlenek, kteří mají z Romské otázky nádherné intelektuální koryto.

O ně se nebojím, konat nezačnou, humanisticky dokáží ovšem žvanit na jakékoliv téma, oni se chytnou jinde.
17. 10. 2008 | 13:03

Pocestny napsal(a):

Jaryne, vsaďte se, že seženu dost lidí, kteří vám konkrétně také řeknou - táhni, když se ti u nás nelíbí - z jiného důvodu.

Věřte mi, dejte mi měsíc a vaše rodina vás zapře, nevěříte?

Věřte, češi jsou v tomhle dobří....
17. 10. 2008 | 13:05

stejskal napsal(a):

Pane jaryne, nerozčilujte se, prosím ;-)

Já jen konstatoval, že paní KVS se zřejmě podařilo vysvětlit cosi, co mně ne (alespoň jsem to vysoudil z Vaší repliky).

Vy chcete, aby Romové odešli. V pořádku, na ten názor máte právo. Já zase nechci, aby odcházeli (a je mi úplně jedno, jestli si někteří z nich - či třeba všichni - o mně myslí, že jsem hloupý gadžo). To je zase moje právo.

Chci hledat způsob, jak tu žít vedle sebe. A ne tak úplně kvůli nim. Především kvůli sobě. Prostě abych se uměl porovnat s lidmi, kteří jsou jiní než já. Abych to uměl já i moje děti. Vím, že za mého života už to "soužití" o mnoho lepší nebude. Ale kvůli mně samotnému mi stojí za to držet se na této cestě. Ne na cestě pohrdání, nenávisti, paušalizování atd.

Nechte paní KVS říct, co navrhuje. Třeba to bude zajímavé (i když předem Vám mohu garantovat, že to nebude žádný zaručeně funkční recept, jen možnosti, návrhy, pokusy).

Libor Stejskal
17. 10. 2008 | 13:06

stejskal napsal(a):

Pane Pocestný,

nechte toho, prosím (ne jako editor, ale jako jeden z mnoha diskutujících).

Paní KVS tu odvedla obrovský kus práce. Podařilo se jí alespoň trochu některým vysvětlit svůj odlišný pohled na věc. Označení "nasupenej českej nácíček" vrací všechno na začátek.

Je to stejně nesnášenlivé, jako když někdo nadává na Romy (také ho štvou).

Libor Stejskal
17. 10. 2008 | 13:10

KVS napsal(a):

Tak koukám, že mne přece jen ten samostatný blog na dané téma nemine, No,já si to zařadím do plánu práce.
Nyní jen pár poznámek:

Ares napsal(a):
"Pokud je mi známo, tak Romové mají volební právo a nějakou romskou stranu si mohou také založit. Takže teoreticky jim nic nebrání, aby získali podíl na moci. Rovněž v některých městech mají dost velký podíl, aby byli schopní dostat své lidi do zastupitelstev. Možnost se vymezit jako národ je, ale nejde nějak vidět, že by o to stáli."
ODPOVĚĎ: I když existuje možnost
založit jakoukoliv politickou stranu, je zcela zhola nemožné se probojovat do parlamentu. Prostě 5% hranici nedosáhnou, i kdyby mohla hlasovat mimina... Že by se dali na albánkou cestu, kde kosovštní Albánci Srby vytlačili prostým rozením (více méně plánovaným a sousední Aůbánií podporovaným??) Nemyslete si, i když i dnešní romské rodiny jsou početnější než české, už to taky není těch 12 dětí, co to bývalo (a doposud je u kosovských Albánců). Tak jsou závislí na blahovůli majoritních politických stran, jestli je někdo vezme na kandidátku... jo, občas vezme - jako členy strany, kteří nemají s romskou identitou nic spoleřčného = ověřeno 20ti lety sledování kandidátek a zpráv o různých politických vyjednáváních. Tudy tedy cesta evidentně nevede. Co se městských zastupitelstev táýká: zkusil jste si někdy ty hlučné Romy, kterých je v městečku tak zvaně plno, přepočítat na hlasy?? Spláčete nad výdělkem... Na Slovensku je několik i romských starostů - a věci se začínají měnit. (na př. Žehra na Spiši, co jen znám osobně...)
K tomu, aby byla reprezentace, je nutno se domlouvat. majoritní spolenčost má "neúrekom" médií, jak se zesíťovat a dát si zpětnou vzabu. Romové?? Sebrali jim i ten jediný dvacetiminutový pořad ROMALE, který v veřejnoprávní televizi měli - protože ostatní menšiny taky nemají nic: jo: s výjimkou satelitního vysílání pár desítek programů z "mateřského státu" nemají ani Poláci ani Maďaři ani Němci, tím méně Slováci skutečně nic.... A drazí Bratři Židi začátkem 90. let pravili, že ONI žádný národ nejslou, že oni jsou náboženství a žádné vsílání tudíž nechtějí... skutečně jsme jim tehdy srdečně děkovali...
Takže komunikační bariéry, které mezi Romy panují, jsou maximální a sítě běží pomalu. Proto první praktický krok je: zesíťovat, zaangažovat, vytvořit zpětné vazby.... garantuji, že funkční aktivní sít je možno vytvořit během půl roku.... musí ovšem na ní také znít (a to především) romština.
17. 10. 2008 | 13:16

KVS napsal(a):

K národnostní definici: Romům schází - dle názoru a definice nás, majoritní společnosti - k dosažení národa či národnosti jeden základní prvek, a to ÚZEMÍ. Nemáte ale dojem, že pojem území už začíná být poněkud passéé?? Místní příslušnmost právního statutu té které osoby od dob římských až do ranného středověku bylo možno děli dle principu teritoriality a dle principu personality. teritorialita nakonec zcela zvítězila. Dnes je již však zcela na ústupu... na příklad jurisdikcí Evropského soudu pro lidská práva je celá Evropa - od Áuekrbajdřánu po Irsko... kdo by se páral s národní teritorialitou.... Podobný osud -a lespoň dle mého názoru - čeká i vnímání otázky, kdo je a kdo není národ. Až vzniknou Spojené Státy Evropské ( a ony dříve či později v té či oné formě vzniknout), tak se náhle romský národ vynoří odnikud?? Hm... to bude zajímavé....
Zcela opomíjeným faktorem při určování národa je ještě jeden faktor, a to faktor subjektivní. totiž, že Romové se sami za národ považují....
Mohu dosvědčit na hlavu svého dítěte, že jsem byla přítomna řadě scének, kdy úředníky na nejrůznějších úrovních takřka kleplo, když Romové zmínili možnost POLITICKÉ praticipace a NÁRODNÍHO sebeurčení.... to by se totiž bylo nutno vzdát části moci..... a k tomu nikdo není ochoten, to raději tu cikánskou svoloč snese...
Jaryne, o romských klanech možnáněco víte, ale spíše to je asi z doslechu. Vztahová síť romů je podstatně složitější.
Jinak je klidně možné, že moje tvrzení, že jsme všechno pomrvili, je demagogie,. tedy ukažte mi naopak, co funguje... pak budou moje názory demagogie.
No - a laciná nebyla v žádném případě, že?? :-)

ještě na závěr paní Vendlové:
říkáte, že je nejvyšší čas vypadnout. Já chápu, že máte dobré úmysly. Ale ani dobré úmysly nejsou zárukou úspěšnosti - prostě mohou být podmínkou nutnou, nikoliv však postačující. Stejně tak to platí i pro mne, taky jednu gádži: moje práce a moje angažmá je možná nutné pro řešení a vyřešení dané věci, nikoliv však postačující. Stejně to platí i pro Vás.... a faktem je, že těch pár "ukazovacích Romů", co stejně koncepci neovlivní a co jsou bráni do počtu, splněním té postačující podmínky nejsou...
To není o našich chybách. to je prostě o tom, že některých charakteristik nedosáhneme - mrzí vás snad, že nemáte metr devadesát a nejste dobrá na basketbal?? KVS
17. 10. 2008 | 13:16

češka napsal(a):

Pro S.M.
Děkuji, že jste mne pochopil.
Jsem zásadně proti tomu, dávat nějaké peníze na nevyzkoušené programy, když tady máme dobrý a fungující příklad.
Velice si vážím cikánské firmy v Krumlově, která uklízí město. Přijela jsem tam 14 dní po povodni. Ulice byly vzorně vyčištěné a před domy stály kontejnery, které byly hned po naolnění vyměňovány za prázdné.
Když vidíte skupinku dětí, jsou tam světlé i tmavé dohromady, na ulici vidíte běžně smíšené páry.
Když se s místními Cikány bavíte, jsou to normální vzdělaní lidé, hrdí na své postavení ve společnosti a jediné, čeho se opravdu bojí, jsou jejich soukmenovci.
Džamila s paní Samkovou by tam měly odejet na delší dobu a studovat. Cikáni by je určitě uvítali a komunikovali by s nimi, tito Cikáni jsou schopni formulovat své myšlenky dostatečně, někteří jsou středoškolsky vzdělaní, možná i VŠ.
Všechno ostatní je vyhazování peněz.
17. 10. 2008 | 13:17

jaryn napsal(a):

Pocestny,
dejte si pohov, jo?

Pane Stejskale,
napsal jsem, ať odejdou, když se jim tu tak nelíbí. To není že chci, aby odešli. I když bych jim určitě nebránil...
17. 10. 2008 | 13:19

KVS napsal(a):

Pane Stejskale, musím Vás zklamat... já MÁM zaručeně funkční koncept. Garantuji úplné vyřešení problému do sedmi let.
A nebylo by to drahé - rozhodně ne dražší než dnes.
Jenže ten koncept je neprezentovatelný a pakliže by prezentovaný byl, vedl by k úplnému sjednocení politické scény PROTI Romům odprava doleva, ke škodě Romů. Protože k realizaci by bylo nutno pouze jedno: aby se politické strany zřekly části své politické moci ve prospěch konceptuálního řešení - a to navždy. A to nikdy neudělají....
Proto jej také neuveřejním. kdyby tento koncept byl veřejným, mělo by to jeden PRAKTICKÝ důsledek. Mocenské struktury by získaly povědomost o skutečných slabinách Romů, o tom, jakým způsobem je skutečně zlikvidovat a mohlo by dojít k fatálnímu zhoršení jejich skutečné situace. to nemohu riskovat - nikoliv bez zásadních politických záruk, které nikdo není ochoten dát. Takže - pa, pa, pa....
KVS
17. 10. 2008 | 13:23

Pocestny napsal(a):

Jaryne, Romové jsou to, co by zbylo ze Židů, kdyby po válce nebyl Israel a USA.

Evropa s nimi v té době zacházela jako my s Romy.

Je to národ, který byl vykořeněn stejně jako native Americans, takže, soudruzi, zde jsou ti vaši "zlí američané a dobrý Vinnetou", jen v našem, socialistickém vydání, prostě Karl May je Karl May - dederon, který to napsal v base.

Jaryne, oni jsou to, co bychom byli my, kdybychom nechali Hitlera dokončit to, co jsme ho nechali rozjet v Mnichově.

Oni jsou to samé, co bychom byli my, kdybychom se stali národem "sovětským", když vidím, jak se našinec staví k Jáchymovu a Vojně, nedělám si iluze o jeho přežití v technologii Vorkuta/střelnice Ljubljanka.

Vždy nás z toho tahali druzí....

I tento stát nebyl vybojován, ale "vysouzen" u stolu, nikdy o "své" nebojoval, naopak se vždy rozdělil na oběti a kolaboranty s těmi, kteří ho přišli zničit.

Od Němců se lišíme jen jazykem, vše ostatní - jídlo, hudbu, zvyky, relígie, všechny -ismy a celé slovanské dějiny v Čechách - s nimi sdílíme,
ale snažíme se tu působit jako svébytný pyšný lid.

Přátelé, Češi, kdybychom skončili blíže Angličanům, tak už nejste. My bychom totiž neubránili svou zem ani před těmi Kelty, které Angličan dokázal tisíc let kolonizovat.

Pokud jsme "reichsvolk", který se před 200 lety vymezil z říšského feudálního universa na základě toho jediného - jazyka,

musíme uznat existenci Romského národa, protože to, že jejich jazyk a kultura je v troskách, není jejich neschopností, nýbrž pouze a jenom výsledek nucené a nepovedené asimilace Roma na "českýho cigoše", protože i kdyby vám vklady v bance řešil, bude to pro každého Pepu Páku, smrdícího hnojem či šmírem jen cigoš.

Zdravím.
Sudeten bleibt unser!
17. 10. 2008 | 13:31

KVS napsal(a):

Pocestný, toto poznání, Vámi naservírované, bylo velmi, velmi, velmi hořké... vyslovil jste něco, co mi zůstalo Freudovsky skryto:

"Romové jsou to, co by zbylo ze Židů, kdyby po válce nebyl Israel a USA."

Na který hrob jít plakat??
KVS
17. 10. 2008 | 13:49

KVS napsal(a):

P.S. Pocestný, velmi prosím, neprovokujte... má to kontraproduktivní účinky, i když konotace, které jdou asi tak za pět rohů, jsou zřejmé. Ale na první či druhý plán je málokdo prochopí. díky za zvážení mojí prosby. KVS
17. 10. 2008 | 13:51

stejskal napsal(a):

Tak to jste mne opravdu zklamala, paní KVS. A já Vám tak věřil ;-)

Jen si říkám, jestli jsem nakonec vlastně neměl pravdu... ;-)

Libor Stejskal
17. 10. 2008 | 14:00

jaryn napsal(a):

Paní KVS,
bez urážky - nevěřím vám. Nevěřím, že máte smysluplné řešení. Podmínkou k němu je totiž fikce lidských jednání a konání, nikoliv schůdnost a reálita a přirozeně plynoucí vývojová etapa. Vy vidíte vlastně jakousi "revoluci" a čekáte od ní funkční výsledek. Pro vaši teorii zkrátka vyžadujete teoretické jednání všech stran... To je utopie, nesmysl. Byť dobře míněný.
Víte, já mám zase plán, jak skončit nekonečnou smrtící bilanci nehod na našich silnicích. Prostě - kdyby se všichni začali chovat slušně a začali jezdit podle předpisů, tak bych.....
17. 10. 2008 | 14:22

Xury napsal(a):

Pro KVS:
nevím, jestli jsem vás dobře pochopil, ale jediný způsob, jak by se mohly strany vzdát části své politické moci, který vidím, je že by část mandátů byla trvale rezervována pro zástupce Romů. Pokud jsem to pochopil špatně tak mám smůlu, ale pokud to alespoň trochu odpovídá, tak bych měl určité dotazy:
1) Výběr zástupců - kdo je bude vybírat? Romové - kdo to je? Každý kdo se za Roma prohlásí - to není otázka, to je fakt. Takže budou nějaké separátní volby pro zástupce Romů?
2) Romů je u nás i podle těch nejoptimističtějších (nebo nejpesimističtějších - to podle názoru) odhadů cca 3%. Z logiky věci těžko budou mít na věci veřejné větší vliv než jaký odpovídá jejich podílu. Jak budou prosazovat své zájmy?
Teď mě ještě napadlo, že jste měla na mysli vyčlenění části veřejných financí (odpovídající % podílu) a jejich svěření do správy Romům - opět je tu problém s tím určením,kdo to je. Pak je by tu byla samozřejmě ještě celá řada dalších otázek spojená s obhospodařováním takové částky (řádově jde o mld. Kč).
Jen doufám, že to vaše utajení spolehlivého řešení, nebylo jen únikovým manévrem. To by mne od vás docela zklamalo.
17. 10. 2008 | 14:25

jaryn napsal(a):

Pocestný,
víte, kolik Cikánů se nepovažuje za Rómy, a kolik těch tzv.Rómů uráží pojem Cikán? Sekl jsté se už v první větě - definici Rómského národa. Už to je pro část z nich nepřijatelné.
Pravlastí Cikánů je Indie, nemýlím-li se, že? Takže jsou původně Indové, dnes však Češi, Maďaři, Rumuni... O nějakém Cikánském národě jsem nikdy nikde neslyšel. O Indech jo, A Cikáni tam byli jednou kastou. Kastou v Indickém národě.
17. 10. 2008 | 14:33

Pocestny napsal(a):

Pane Stejskal, paní KVS se už patnáct let přesvědčuje, že "je moc brzo"....

Příliš podléháte okamžiku, oona už na toto téma takto mluvila a psala leta, nebyla sama, ale nikdo jí neposlouchá.

Sem se, bohužel, opět přešla přesvědčit, že se nic nemění.

Víte, celý tenhle problém je v tom, že my se snažíme řešit Romy, místo abychom řešili hlavně SEBE.

Každá národnostní menšina je odrazem většinové kultury země, ve které žijí.

Tato země je nyní ve schizofrenní situaci - na jedné straně je Praha, která se stává jistým mezinárodním symbolem pro aktivismus romský i většinový, ale zbytek populu žije v bezedném tmářství, které pramení z faktu, že od ročníku 75 výše, máme minimalizovanou intelektuální elitu, která by chápala, oč běží.

Předsudky, které tu v tomto ohledu cloumají kdejakým vysokoškolákem, mne občas posadí na zadek.

Pod Kalouskem jsem vyhodil pár jednoduchých otázek, přečtěte si ty odpovědi, pomyslete třeba na to, kolik těhle oduševnělých ostrých názorů podporuje to, co končí tím, že zase budeme my fotři stát s vyhrnutými rukávy u staré synagogy, zatímco jiní budou kilometr daleko řečnit v bezpečí u orloje.

To je to samé.....

Moje teze jest upravena -

Abychom mohli Romům povolit to, co povolujeme sobě a zakázat to, co sobě už nepovolíme, musíme pochopit, že jim nemůžeme dělat a říkat to, co bychom my nesnesli od jiných.....

Klidně ty macíčky smažte....
i když to významově sedí, jsme "kultivovaní lidé, kteří to nějak taktně opíší"

Politická korektnost?

Pokuste se jí natrénovat na výrocích o menšinách, já budu vždy tak strašný, jaké budou místní smyšlenky.

Nebude to horší, než ta nejhorší lež a nadávka, kterou pustíte na druhé straně.

On je to nezvyk, občané, provozovat zákon na své osobě....
dokud s tím nezačnete, budu muset provozovat ekvivalent v opačném kursu.

Pane editor, mohl bych v této souvislosti také citovat z "Reinhardtových tezí" o národě českém.

říkal bych o nás to samé, co tu jíní říkají o třetích...byl bych kamenován, to víme oba....

Vše souvisí se vším, "národ", který toleruje hajlování před synagogou, si žádné servítky nezaslouží.
Víte, mně už nebaví pořád něco venku vysvětlovat, když vidím, jak s tím mají jiní potíže v zahraničí, kde máme v tomhle poměru dost děsivou pověst, nedokážu těmto názorům nevyjadřovat otevřené opovržení.

Víte co, pane Stejskal, já se odmlčím, budu pozorovat a pak si někdy povíme, jak jste s tou citlivou dopadl.
17. 10. 2008 | 14:33

KVS napsal(a):

Vážený pane Xury, není to ode mne politický manévr. Domnívala jsem se, že jsem svůj důvod vysvětlila jasně, inu, pokusím se znova: dobrý úmyls je podmínka nutná, nikoliv však postačující. Zveřejnění umožňuje velmi snadné zneužití bez jakékoliv možnosti obrany.
Jak správně upozornil pan Pocestný, toto téma rozpracovávm již - tedy nikoliv 15, jak řekl on, ale 20 let.
Není nutná žádná pozitivní kvóta v parlamentu. V zásadě Romové JSOU OBČANÉ a co se týká věcí celku, není důvod, aby rozhodovali o obecných věcech větším počtem hlasů, než jim z volebního systému náleží. Jiné to ovšem je, co se týká JICH samých. Tam by jejich oprávnění měla být - sice nikoliv absolutní - ale rozhodně zásadní. Toto je pole, na kterém by bylo nutno začít pracovat.
Jsem si vědoma toho, že řešení romské otázky je též otázkou financí. Je velmi dobré si občas přečíst zákon o státním rozpočtu. Tam třeba zjistíte, že nejmocnějšími ministerstvy není třeba obrana, jak by snad každý předpokládal, ale nejdříve ministerstvo sociálních věcí a potom školství... to je pro řadu osob značně překvapivé. Nu - a z těchto rozpočtů by se ukrojilo. Stále ám připadne jako dobrá myšlenka zveřejňovat, kudy do toho??
17. 10. 2008 | 14:44

KVS napsal(a):

Jaryne, na fikce kašlu. Vycházím z reálných lidských vlastností, které naprosto nejsou optimální. Lidé budou dělat to, co se jim vyplatí., tak se musí nastavit parametry, aby se jim jisté činnosti vyplatily - a to nejen finančně... novu zdůrazňuji v případě Romů jsou peníze sekundárním platidlem... KVS
17. 10. 2008 | 14:46

jaryn napsal(a):

Paní KVS,
existuje nějaká rozumná publikace (z vašeho pohledu), kde se dozvím o těch tajemných zákoutích Cikánské duše? Proboha ale psané opravdu nezaujatě, ať to není dílko nějakých Kostlánů či Tydlitátek...
Víte, jsem technik. Vstupy, které mám, ukazují něco jiného, než co tu předkládáte. Přesto nechci šmahem odmítnout, co se mi nezdá. Pro změnu v náhledu ale potřebuji neco jiného než vaše formulace typu "já vím jak to je a nic víc vám neřeknu". To pak opravdu zavání únikovým manévrem.
17. 10. 2008 | 14:55

jaryn napsal(a):

Pocestný,

"Víte, celý tenhle problém je v tom, že my se snažíme řešit Romy, místo abychom řešili hlavně SEBE"
Vy se domníváte, že sem asi přišli Cikáni jako ten nepopsaný list papíru, že jo? Averzi vůči nim si naši praprapředci vycucali z prstu a pokazili tak jejich nádherné dušičky...
Ano, je to všecko jen a jen naše vina, nás, lidí, chodících do práce, platících daně a strajících se o to, aby z vlastních dětí nevyrostli příživníci a spratci. To všechno my, hnusní Češi.

Někdy mi je z těch všech intelektuálností poněkud šoufl.
17. 10. 2008 | 15:20

Xury napsal(a):

Pro KVS:
takže, jestli dobře chápu, je to jak jsem se už zmínil otázka určité "autonomní správy" části peněz. Jen tak na okraj. Máte sice pravdu, že ve SR jsou rozsahem největší kapitoly MPSV a MŠ, ale je potřeba si uvědomit, že cca 90% rozpočtu MPSV tvoří důchodové dávky, které ministerstvem fakticky jen protečou aniž by na nich mohlo vůbec sáhnout. U MŠ zase drtivou většinu (procento lze nalézt ve státním závěrečném účtu za daný rok) tvoří platy učitelů a ostatních zaměstnanců. V podstatě obě ministerstva pracují s mandatorními a kvazimandatorními výdaji, se kterými nemohou volně disponovat. Jinými slovy pro vaše řešení nemá smysl uvažovat rozpočet zmíněných ministerstev, ale SR jako celek. Skutečnost, že řešení romské otázky bude stát nemalou sumu peněz vědí všichni (konečně současný stav má také své náklady), takže v tom bych důvod k utajení nehledal. Nevím, jaké je vaše řešení, ale i když se nebráním národnostnímu pohledu, tak s ním mám několik praktických problémů. Když se emancipoval český národ v předminulém století, tak měl k dispozici vlastní inteligenci, historii vlastního státu, hospodářskou elitu, území, kde byl majoritou a kde mohl realizovat svá politická rozhodnutí (pochopitelně v míře dané aktuálním stavem). Toto vše Romům chybí. A ne vše lze nahradit finanční podporou ze strany majority. Napsala jste, že si Romové uvědomují, že jsou národ, ale proč v tom případě se k romské národnosti hlásí jen zlomek z nich?
17. 10. 2008 | 15:36

Pocestny napsal(a):

jaryne, poruším domluvené - konkrétně pro vás -

...Ano, je to všecko jen a jen naše vina, nás, lidí, chodících do práce, platících daně a strajících se o to, aby z vlastních dětí nevyrostli příživníci a spratci. ....

Ano, a dál, Mr. Perfect? Stačí to? Řeší to problémy Romů? Platí to aspoň pro většinu bílého obyvatelstva? Oddělujete se od problému nebo se ho snažíte nahlédnout?

Co vám dává jistotu pro tyto výroky?

Vaše osobní zkušenost.

Tak, teď si "začerněte tvář" a pokuste se o to, co jste tam napsal, jako ten, u kterého se lidskost nepřipouští, dokud jí "neprokáže".

Pochopte, já proti vám nic nemám, ale stejně jako vy předjímáte, že každý Rom je zloděj, tak já prostě implicitně předpokládám, že jste bolševik, kolaborant a xenofob. Nelíbí? Mně také ne, ale moje argumentace bude stejně dobrá,, jako ta vaše, věřte mi.

Nedělejte to druhým, věřte mi, že ti Bavoři a Rakušané také mohou říkat - "sorry, ale od vás tu krade každej druhej,co se tu ukáže, jak mám vědět,že ty nebudeš???

Oni vás ovšem takhle oficiálně nikde nepytlují pro původ s kapsáři, pasáky, šmuglíři a atd.

A že jich tam působí.

Jaryne, nezlobte se, vy si pletete pojmy.

Víte, když člověk jako vy napíše "vyřešit", běží mi před očima malý mužík se vztyčenou pravicí a nepříliš povzbudivé obrázky na černobílém filmu.

Xury - vy byste se dobrovolně ostrakizoval tím, že se přihlásíte k původu, který jest potlačován?

Proč se před I. sv. válkou nejvíce pražských židů přihlásilo k národu německému???
17. 10. 2008 | 16:10

KVS napsal(a):

Vážený pane Xury,
rozdělení mandatorních a nemandatorních výdajů mi je jasné., Třeba to slavné ministerstvo školství: většina nákkladů jde na platy učitelů. Ovšem s s tím, kdo, co , kde a jak který učitel učí, to s tím nemá vůbec nic společného...
Myslím, že co se týká českého národního obrození (kterého se moje rodina aktivně zúčastnila po několik generací:-), jste ještě o generaci dál, než když to všechno začalo. Jste určitě daleko po 1848. To to tedy s tou inteligencí a hospodářskou elitou až tak slavné nebylo... o romské hospodářské elitě zde neví nikdo nic, ta je smíchávána s nekalými podnikatelsko- kriminálními praktikami....
Kromě toho jsou jiné aspekty, než jít zastaralým a nesmírně pomalým způsobem 19. století. Jiráska už dnes taky nikdo nečte :-) Svoji hodnotu a ruku k dílu může přiložit i ten, kdo má byť jen základní vzdělání - a Romové mají potenciál, a obrovský.
Proč se nehlásí k vlastnímu národu?? A vy byste se hlásil do fronty na střílečku?? Poslední soupis Cikánů před válkou sloužil jako spolehlivá průvodna do koncentráku. Dál se dělaly soupisy cikánského obyvatelstva, na jejichž základě došlo k řadě velmi negativních jevů - včetně odebírání dětí, nuceného usídlování na místech vybraných majoriteou etc. Kolektivní paměť národa funguje.... to, že někdo nedeklaruje, že je příslušníkem nepřátelského tábora, svědčí o pudu sebezáchovy, nikoliv o neexistenci národní identity.

Finanční podporou toho lze ve skutečnosti nahradit velmi málo. Co je nutno podle mého názoru uvodlnit, jsou komunikační toky a bariéry, a to ty, které existují mezi Romy navzájem. Tedy jít přesně opačnou cestou, než razí na příklad p. Čunek, který by zase všechny rozestěhovával, rozesazoval a kategorizoval...
Je pravda, že Romové nemají svoje území -ale oni jej nepotřebují. Se svojí roztroušeností jsou zcela srozuměni a umí s ní zacházet. Již jednou jsem napsala, že dle mého názoru je princip teritoriality již překonán. Prosím, pokuste se dívat na území nikoliv jako na puzzle, kde se jednotlivé kousky dvouprostorově překrývají, ale jako na mřížky vztahů, které v podstatě nemají s územím nic společného. jsou to vrstvy, které se reálně nalézají na nějakém (lehce amébovitém) území, které se navzájem prolínají a které jsou flexibilní. To je způsob, jakým Romové vnímají realitu.
KVS
17. 10. 2008 | 16:11

češka napsal(a):

Vážená paní Samková, nezlobte se, ale z vašich příspěvků cítím to, že Cikány nemáte ráda. Asi Vás hodněkrát zklamali. Asi by jste se po 20 letech měla začít živit něčím jiným.
Váš přístup Cikánům ubližuje. Nejsou nesvéprávní.
Mne 10 let trápí otázka, co se stalo s těmi cikány, kteří dobře pracovali pro naše OPBH, kteří potom přešli do soukromé firmy a my jsme byli jejich poslední zákazníci, když je majitel firmy s lítostí musel propustit, protože zákazníci, kteří je neznali, je odmítali pustit do bytu.
Kam se poděli? Kde jsou jejich děti?
Proč nikoho nezajímají? Jak to, že to někde jde a jinde ne?
Z jedné strany se cpou peníze do nesmyslných programů, z druhé strany nikoho nenapadne poslat partu mistrů zedníků, instalatérů, sklenářů s materiálem do vybydlených get, a třeba i s policejním doprovodem donutit Cikány, aby pod odborným vedením sami své domy opravili. A těmi mistry myslím ty naše Cikány z OPBH a jim podobné. Slovo Cikán užívám v daném kontextu schválně, rozhodně mi zní lépe než Rom.
Leda že by se uzákonilo, že "Romský baron jsem já...."
Jenže to by nemohlo vzniknout výběrové řízení na stavební firmu.......
17. 10. 2008 | 16:55

Pocestny napsal(a):

čtenářka -

...Mne 10 let trápí otázka, co se stalo s těmi cikány, kteří dobře pracovali pro naše OPBH, kteří potom přešli do soukromé firmy a my jsme byli jejich poslední zákazníci, když je majitel firmy s lítostí musel propustit, protože zákazníci, kteří je neznali, je odmítali pustit do bytu.....
Stát jste i vy, konejte, my se tohle, co vy víte a hlavou vám vrtá už pár let, dozvěděli teď od vás.

Jak si myslíte, že stát bude konat, když toto konání nikdo neprovokuje?

Razítka na stavební povolení vám také na papíru sama nepřistanou, musíte pro ně něco vykonat.

Chápete snad, že tu neexistuje Deus ex machina v podobě eráru, který vám vidí do hlavy a té firmě do výplatnice?

Problém vznikl zde : " protože zákazníci, kteří je neznali, je odmítali pustit do bytu."

Bude ho tedy nutné začít řešit tam, kde vznikl a s těmi, kdo ho vytvořili.
17. 10. 2008 | 17:09

KVS napsal(a):

Máte pravdu, paní Česko, nemám cikány ráda. Jenom miluju jednoho Roma, potom taky jednu napůll romskou holčičku, potom taky svoji švagrovou a jejího muže a tři švagry a jejich ženy a taky osm neteří a synovců a jejich sestřenice a bratrance a synovce a prasynovce - dál než na 400 lidí to moje ubohé okoralé gádžovské srdce nezvládne., A ptom mám ještě docela ráda pár romskejch kámošů....
To, že tito lidé ) a jejich kamarádi a rodiny a členové sítě, do které patří) nejsou nesvéprávní, je podstata všech mých sdělení zde.....
Jinak: já se jimi opravdu neživím...
17. 10. 2008 | 17:33

KVS napsal(a):

P.S. pro češku, víte, já totiž nemám všeobecně lidi ráda, jenom s nimi se všemi strašně ráda kecám...
17. 10. 2008 | 17:35

Vendys napsal(a):

Pocestný:
Před pár lety jsem měl na stavbě partu Romů. Féroví kluci, dříči, tátové od rodin. Bylo to v době, kdy vládní zmocněnec pro lidská práva Petr Uhl vykřikoval to svoje "rrasizmůs a ksenofobyjé" snad i ze spaní.
Jednou jsem se těch kluků zeptal, proč už nechodí na svačinu do místní hospody. Když mi to řekli, tak jsem chtěl, ať tam jdou se mnou. Jen jsme vešli, tak hospodský začal hulákat: "Fšicí musíte počkat, přišla diskriminovaná menšina, musim je vobsloužit přednostně, jináč platim flastr!"
Tak jsem mu řekl svoje a přestal jsem tam chodit taky.

Kdo jiný ovlivňuje situaci v naší zemi víc, než politici? Vlna populismu přece vynesla Jiřího Čunka až do vrcholné politiky! A co vlastně dokázal? Jen přenesl problém na jiné.
A už má také schopné následovníky.
17. 10. 2008 | 17:40

KVS napsal(a):

Jaryne, já chápu, že jste technik a proto potřebujete návod. Všichni potřebovali návod a tak psali koncepce jako návody na používání ledničky.
Podle mého názoru neexistuje rozumná publikace, která by popisovala reálně a jasně jak a co dělat. Ale víte co?? uděláme takovou věc. Já se spolehnu na Vaše čestné slovo, že to nepošlete nikomu dál a hodím na papír něco, co bude návod pro Vaši technickou duši. Pošlu Vám to na Váš soukromý e-mail, který mi sdělíte na klara.vesela@lawyers.cz - může to být klidně jednorázovka.
Když Vás přesvědčím, že mám pravdu, tak to veřejně prohlásíte. Když Vás nepřesvědčím, tak mi dáte feedback, kde vidíte mezery a budeme pracovat tak dlouho, až Vás přesvědčím - a Vy to veřejně prohlásíte. Jste pro??
17. 10. 2008 | 17:40

Veronika Vendlov napsal(a):

KVS: Skvělé!

češka: Myslím si, že jste spíše paní Samkovou nepochopila Vy. Řekla bych, že svými názory a komentáři pomohla opravdu hodně.

gerd napsal: "ste ochotna risknout a mít v rodině člověka s výrazně odlišnou kulturou a žebříčkem hodnot? A připustit si, že i kdyby ten dotyčný byl naprosto skvělý, že sebou může k Vám domů přitáhnout horu příbuzných, kteří už tak skvělí nejsou?"

Odpověď: Ano, jsem ochotna to risknout, navíc to není předsi risk? A nebo je, ale potom ve všech případech, tedy ať si náš syn Tadeáš přivede (jsou mu 3,5 roku, tak to je fakt za dlouho) kohokoliv, třeba i chlapa a puntíkatýho, já mu do toho kecat nebudu. Ale pokud budu mít nějaký pochyby k výběru, prostě mu to řeknu. A on se nad tím zamyslí, nebo ne... Navíc, jak to chodí v životě? Osobně jsem šťastná, že v naší rodině všichni v zásadě normálně komunikují a to i v případě, když zrovna někdo s někým nesouhlasí. Jo a ještě něco - mám ráda multikulturní společnost, mě to obohacuje. A všichni v naší malé zemi, ve který si většinově myslíme, že jsme pupkem světa, bychom si na to, čemu se říká multikulturní, měli prostě zvyknout, neb jinak to nebude...
17. 10. 2008 | 18:03

Gerd napsal(a):

Paní KVS,
přečetl jsem si poctivě Vaše příspěvky a dýchá z nich na mě ono dětské "heč, já to vím a nepovím to nikomu, vůbec nikomu a nechám si to sama pro sebe." A dále, že ještě je příliš brzo na řešení problému. Jestliže jej tedy není možné dnes vyřešit, proč se s tím tedy trápit? Dále ve Vašich příspěvcích úplně chybí, co pro řešení dělají samotní Romové. Pořád je to jen o tom, já vím, ale bojím se zneužití, raději nic neřeknu. A dále je zde hojně citován stát v pozici "člověka ze stroje", kdy se má dovtípit sám a ještě navrhnout řešení. Tak to fakt nemůže fungovat, stát se zřejmě nikdy nedovtípí. Tady nejsme v řecké tragédii.
Jestliže je český stát tak malý a čeští politici tak omezení na práva Romů, romskou otázku chce řešit EU. Tak jděte tam se svými návrhy!
Na jiném blogu jsem napsal, že nevím, proč ostatní národy v Evropě také mají s Romy problém. Zmiňovala jste Irsko nebo Kanadu, rád bych zase zmínil Itálii nebo Francii. Itálie je blíž a Romy tam zavírají do utečeneckých táborů a situace v těchto ghetech je daleko horší než v ČR.
17. 10. 2008 | 18:50

Gerd napsal(a):

Pokračování:
Romové jako kočovníci asi mají jiný vztah k území než obyvatelstvo usedlé, souhlasím s Vámi, že potřeba území není pro definici národa nezbytná. Ale na druhou stranu, v zemích České koruny se příslušníci cikánských kmenů poprvé objevili jako vyzvědači Tatarů, tedy několik let před r. 1241. Od té doby kočují v českých zemích stále. Mezitím se národy několikrát promíchaly, proběhla zde dlouhá doba poněmčování, celé národní obrození. Cože Romové nic? Ano vstoupila do toho 2.sv. válka a jistý A. Hitler. Vyhlazení Romů tehdy byla tragédie, zvláště vyhladil Sinti, kteří se zde již naučili nějakým způsobem žít s většinovou populací. Po válce přikočovali Romové se středověkými manýry a otřesnými hygienickými návyky. Koho se podařilo přimět k usedlému způsobu života, pravidelné školní docházce dětí a hygieně, toho zase stáhli na dno jeho přicestovavší příbuzní. Rozestěhování Romů nefunguje, to tu bylo už v 50. letech v západních Čechách a neosvědčilo se právě kvůli spoustě příbuzných. Sestěhování na jedno místo také ne, viz třeba Chánov. Nějak nevidím řešení. Možná Češi nejsou v zahraničí vnímáni jako národ právě tolerantní, ale i Češi byli vytvářeni dějinami velmocí a na křižovatce národů se drží docela dlouho, ne? V zahraničí nás sice vnímají jako jinak mluvící Rakušáky, popř. jako zloděje, ale tak to je a nemohu se zlobit na Bavoráky, že nás soudí podle té nejhorší sorty Čechů, které potkali.

Můj dojem z této diskuze je tento:
1. Není pravdou, že Češi, Moravané a Slezané nechtějí řešit romskou otázku. Je zde mnoho a slušně diskutujících lidí.
2. Většinová populace nemá až takový problém přijmout soužití s jinou a odlišnou kulturou, vidíme to na příkladu jiných menšin. Češi nejsou až tak špatní, jak se nám zde mnozí snaží namluvit, rozchod se Slováky a jejich osamostatnění nám závidí celý svět. Jinde v Evropě takové oddělení dosud neproběhlo. Dovedete si představit, jak by Angličané řekli Walesu nebo Skotsku, že souhlasí s jejich osamostatněním?
3. Romové sami svoji situaci řešit nechtějí. Neslyšel jsem o žádném Romovi, aby řekl, co romský národ chce a potřebuje (kromě bytů, speciálních škol a sociálních dávek). A kromě Romů nebo jimi vybraných lidí by jejich potřeby ani nikdo jiný říkat neměl.
4. Neustále zde opakujete, že je příliš brzo na řešení romské otázky. Fajn, pak je všechno v naprostém pořádku a není zde nic k řešení. Jestliže situaci nechtějí řešit Romové, proč by ji měla řešit většinová populace?
5. Hrdý Rom nechce pobírat darovanou sociální almužnu a ponižovat se před Čechy. Ať jde pracovat! Je pro ně určitě obtížnější práci získat, ale na druhou stranu se nelze divit zklamání těch, kteří Romy zaměstnali a mají špatné zkušenosti s jejich prací. Dnešní především zahraniční firmy jsou v otázce pracovních sil plně mezinárodní a národnost pracovníka je vůbec nezajímá. Proto vedle sebe pracují Bulhaři, Rumuni, Ukrajinci, Češi, atd. Ať jsou Romové na sebe hrdí. Proč by také neměli být?
6. Značnou část problémů způsobuje velká rodinná soudržnost mezi Romy. Oni sami si vytváří gheto a cítí se v něm v bezpečí. Kdo chce z gheta ven, musí se z něj odstěhovat. Jenže to by mohl být konec romského národa.
7. Stále mně nikdo neodpověděl na dotaz, proč Romové mají problém v soužití s jinými národy. Nemusíme se zaměřovat pouze na Čechy.

Mám z vás hodně rozpačitý dojem paní KVS. Každé slovo náznaku řešení, aby z Vás páčili.
17. 10. 2008 | 18:51

Ares napsal(a):

KVS: Asi by to vážně chtělo vlastní článek na toto téma. A tam váš pohled podat nějak komplexně. Z vaší debaty s Xurym mám dojem, že prosazujete jakousi formu samostatnosti pro Romy nevycházející z teritoriálních základů. Něco jako by třeba Francouzi umožnili muslimům, aby pro ně platilo právo Šaria a bylo pro ně nadřazené proti francouzským zákonům. Možná vás ale stále chápu špatně.

Máte pravdu, že 5 % hranice je pro malé strany problém. Zvláště pro ty, které ani neexistují. Ona ale i strana, která se nedostane do parlamentu má nějaký program, může dostat do veřejné debaty určité témata apod. Člověk by aspoň věděl, co chtějí a nemusel by to pracně zjišťovat nebo to páčit z vás na netu :-). Jak jde vidět na těchto debatách, tak je to dost zajímavé téma. Mimochodem domníváte se, že Roma může ve volbách volit jen další Rom? Jinak řečeno, že počet hlasů, které získá je limitován počtem volících Romů.

Váš výrok je opravdu velmi zajímavý „Já MÁM zaručeně funkční koncept. Garantuji úplné vyřešení problému do sedmi let. Jenže ten koncept je neprezentovatelný a pakliže by prezentovaný byl, vedl by k úplnému sjednocení politické scény PROTI Romům odprava doleva, ke škodě Romů.“ Asi chápeme rozdílně slovo funkční.
Nebojte, politici se nikdy nesjednotí, tak nás s tím konceptem seznamte. My jim nic neřekneme :-).
17. 10. 2008 | 19:04

KVS napsal(a):

Vážený pane Gerde,
neřekla jsem, že je příliš brzo, řekla jsem, že to je pořád stejné...
Není pravda, že Romové mají problém v soužití s jinými národy. tedy, - ne se všemi. Je řada zemí, kde nemají problém vůbec žádný.
Vím, že Ceši nejsou tak špatní - ale někde něco zásadního selhává. Co to je za zvláštní emocionální náboj, že stačí plivnout na Roma a jste v senátu - můžete mi to, prosím Vás, vysvětlit?? Je to realistické - nebo jinak: je ta nesmírná nenávist ADEKVÁTNÍ??
Romové nemají naprosto žádnou možnost rozhodovat sami o sobě, o svojí identitě. Je jim vzat jejich jazyk, to v čem je zajata jejich duše.
Odtud je nutno začít: od možnosti rozhodovat o sobě samých. nemyslete si, že budou rozhodovat jen o tom, že chtějí větší sociální dávky....
Víte co, já vlezu k sobě do archivu (no přes víkend to nestihnu) a pokusím se někdy najít politický program Romské občanské iniciativy, která se deklarovala za PRAVICOVOU politickou stranu, postavenou na sebezodpovědnosti...... Ovšem v rámci 5% hranici neměla možnost se udržet parlamentu, stejně jako kterákoliv jiná romská strana. Ale tento program již vybudován byl a měl masivní romskou podporu. Je nutno se vrátit, tuto masovou podporu mezi Romy opět najít a uvést tento program v život...
17. 10. 2008 | 19:10

Gerd napsal(a):

Vážená paní KVS,
je samozřejmě špatné dosadit rasistu do Senátu, ale nebudeme si zde nic nalhávat. Všechny průzkumy veřejného mínění ukazují, že ze všech ostatních národů Češi vedle sebe nejvíce nechtějí jako souseda Roma.
Pozitivní diskriminace v jejich prospěch je velmi citlivě vnímána většinovou populací jako protěžování privilegované vrstvy, které se nesmí vůbec nic vytknout. Špatný základ pro dialog, dobrý pro nenávist a rozdělení obyvatel. Správně má být stejná práva, stejné povinnosti. A věřte, že určité protěžování Romů zde existuje. Jeden příklad z mnoha, dostane snad Čech nový byt, když vybydlí starý? Češi také negativně vnímají přístup části Romů ke státu. Je pravda, že dosavadní státní uspořádání podporuje zbohatlé tuneláře nebo nemajetné npracující, všichni ostatní jsou více či méně dušeni státní mocí. I Češi mají své problémy s uzurpováním příliš velkého podílu moci státem. Týká se to samozřejmě jen některých Romů a ne všech.
Jestliže je problém jen v jazyku, určitě to řešitelné je, ale nechtějte, aby se většinová populace učila romsky.
Co se týká státní moci, zde to bude horší. Co stát schvátí, už nikdy dobrovolně nenavrátí. Ale držím Vám palce.
Soužití majority a Romů bude čím dál lepší, čím více se Romové budou starat sami o sebe a lépe přistupovat k soužití s majoritou.
Zapomněl jsem napsat ještě jeden problém a to je vykořisťování Romů jimi samými, resp. lidmi, kteří z nich tyjí a v mnoha případech jsou to jejich předáci. S těmi to budete mít obvzvláště těžké, možná více, než s některými Čechy.
Až se Romové také budou chovat tak, aby si jich majoritní společnost mohla vážit, bude situace také lepší. Stačí málo, pracovat a neobtěžovat okolí. V kulturní odlišnosti to není.
Možná by bylo dobře, kdybyste překonala své obavy a přeci jen napsala nějaký blog na téma řešení romské otázky, protože od Džamily Stehlíkové nic čekat nelze. Uvidíte, že je spousta lidí, kteří o této problematice nic neví a bez nějakého pohledu ze strany Romů situaci řešit nelze. Ale možná bude jediným výsledkem, že se pár "gádžů" na Romy začne dívat jiným způsobem, a to není zas tak málo, ne?
17. 10. 2008 | 19:48

stejskal napsal(a):

Pane Pocestný,

já nechci, abyste se odmlčel. Mně Vaše názory v drtivé většině případů konvenují a Vaše fundované argumenty podložené znalostí vždy rád čtu.

Zkusím něco jako podobenství. Já, paní KVS a pár dalších lidí na straně jedné, pan Jaryn, Hawk, Čochtan, bigjirka, paní Silvie a další na straně druhé tady kolem sebe už rok a půl poskakujeme, obrazně řečeno chrastíme zbraněmi, provokujeme se atd. Teď se zdá, že se podařilo alespoň trochu ten kolotoč... no, řekněme zpomalit. Zbraně leží na zemi a lidé se aspoň začali poslouchat a přemýšlet o tom, co ten druhý říká.

A do toho vpadne někdo třetí, drží pravou ruku pod kabátem, jako by v ní něco svíral, a na jednu z těch stran se provakativně šklebí.

Co asi tak může následovat?

Pochopte prosím, že paní KVS, mně a možná pár dalším jde o jediné: nechceme nikomu tahat peníze z kapes, ani pro sebe, ani pro Cikány.

Nechceme podporovat Romy v jejich nicnedělání (tedy tu část, která nic nedělá), nechceme omlouvat a šanovat ty, kteří ztrpčují život svému okolí. A že se nám také nelíbí současná "menšinová politika" státu.

Za to chceme, aby tu co nejvíce lidí mohlo spolu důstojně žít.

Když se tohle podaří vysvětlit - byť jednomu dvěma lidem, tedy že řešení není nikoho vyhánět a zavírat, protože se to jednou může surově vrátit (za oceánem už to tak nějak pochopili), mají tyhle debaty smysl. Tedy alespoň pro mne. Třeba se zase o poznání více lidí začne dívat na věc realističtěji a nejen prostřednictvím emocí.

Libor Stejskal
17. 10. 2008 | 22:10

Xury napsal(a):

Pro KVS:
co učí učitelé určují osnovy, patrně by bylo možné zařadit pro zájemce výuku romštiny, romské kultury apod., ale nepochybně sama ihned odhalíte slabinu - nedostatek vyučujících.Jinak nemám naprosto problém s tím, že by se vyčlenila určitá částka ze SR (dejme tomu 10 mld.Kč) na řešení této otázky. V tom ten problém nevidím.Národní obrození jsem uváděl jen pro ilustraci podmínek a ne proto abychom se dohadovali, kdy začalo.Je možné, že máte pravdu v tom, že k definici národa nepotřebujeme teritorialitu, nicméně je tady řada praktických problémů, které s tím souvisí. Můžete uvést příklad národa, který nemá své vlastní území (nezaměňovat se státem) a žije tak rozptýlen v řadě zemí světa? Mě osobně napadají jen Židé a ti jsou jenak v řadě věcí specifičtí a jednak je spojovalo a spojuje náboženství, což u Romů není.Vaše zdůvodnění ohledně přihlášení se k vlastní národnosti neberu. Jednak s tím stojí a padá i vaše řešení (pokud se nikdo nebude hlásit k Romům, nelze problém řešit na národnostní úrovni) a pak opravdu si myslíte, že pokud někdo chce napadnout Roma, tak že si nejprve bude zjišťovat, jestli se za něj prohlásil?
17. 10. 2008 | 23:01

KVS napsal(a):

Pane Stejskale, já s Vámi nesouhlasím, pro mne jsou Bigjirka, Čochtan, Hawk a dalši Vámi vyjmenovani jako "proti" mně, naopak lidé, které já vnímám jako SVOJE SPOJENCE. Hledají totiž řešení. Že některé věci vidíme jinak, je technikálie.
Momentálně vám píši ze svého druhého domova v romské osadě Smižany na východním Slovensku, takže jsem jen na mobilu. V úterý Vám slibuji blog s programem, který již existoval, byl romský, byl funkční a vy, gádžové, jste jej odkopli. Desítky tisíc Romů jste odkopli a ponížili - a ted´jim vyčítáte, že jsou ponížení. Této logiceskutečně nelze odolat.... KVS
18. 10. 2008 | 09:41

stejskal napsal(a):

Tak jo, paní KVS ;-)

Na ten blog se těším, to zase bude mela.

Libor Stejskal, "mladý", neklidný a rozhořčený ;-)

P.S. Já snad ani nic neodkopával, ani nikoho neponižoval ;-)
18. 10. 2008 | 12:03

Pocestny napsal(a):

No, vidíte, pane Stejskal, netrvalo to ani den a téma je pryč, lidem hýbají jiné úvahy.

Já si dobře všímám toho teploměru čtenosti v záhlaví.

Sem chodí dva druhy lidí - Klára Samková a ti, kteří jí chtějí přesvědčit o tom, o čem přesvědčují sami sebe (a navzájem).

Vy jste napsal jisté podobenství, já tentokrát zůstanu ledově věcný.

Dopouštíme se o války naprosto systematické, tiché, komplexní genocidy. Mimoděk, což je na tom to nejhorší.

Ona ta genocida je totiž "druhotným efektem" toho, jak zacházíme jeden s druhým.

Když vystoupím z této konkrétní protiromské aplikace a popíši systém na kterém je založena, vidím toto:

Systém, který zespolečenštil vše niterné - osobnost jedince (ten má váhu jen ve své "obecné prospěšnosti"), rodinu, která je válcována systémem výchovy "prefabrikovného mladého kolektivisty", neboť sázka na kolektiv, průměr, masu nás provází od počátku života až do jeho konce,
způsobil vyprázdnění těchto pojmů zejména u generací, které podlehly "potřebě technických kádrů" a nikdy nezískaly komplexní vysokoškolské vzdělání, lidí, kteří sice mávají diplomy a "společenskými zásluhami", ale jen ve jménu systému, který je vypěstoval jako své ochránce, jako bytosti, které mají vložené vidění, cítění i myšlení, tak aby podvědomě chránili systém, který lidem neslouží, nýbrž je kontroluje.

Veškerý dopad "vládního dobra" na své recipienty shledávám po 20 letech jako naprosto zoufalý.

Situace, kdy český stát je největším interventem do rodiny v EU, ale zároveň jen díky "novým" členům z Balkánu, jsou naše statistiky rozvodové, stavy ve starobincích i sirotčincích relativně méně pobuřující.

To, jak společnost zachází se seniory, pacienty v LDN, sirotčincích, to jak naprosto nefunguje státní systém přechodu dětí z ústavu do života, to, kolik dětí končí prostitucí na Wilsonu za naprosto pokryteckého mlčení státu, to kolik "ctnostných pannen" z venkova si tu v Annonci a na internetu polepšuje životní úroveň placeným sexem, ta přetvářka, že to nejsou Mandy z Polabí, ale "nějaké ukajinky",

všechny ceremonie, kde se v TV, za velké produkční peníze slejzají naše opičky ze žita, aby zapěly nějaký ten lyrický song, vybraly nějaký ten groš a zviditelnily nějaký ten chodící a lkající o dětičkách "věšák na šaty",

erár, který "má své statistiky", do kterých se nevejdou ani příliš pomalí, ale ani ti, kteří jsou nad průměrem, to vše mrví život a zvedá žaludek nám bílým, ale zároveň to mele a vraždí veškeré zbytky romské identity, která by tohoto "socialistického prasečáku", který vytlačuje veškeré známky toho, že jsme se nevyvinuli z "prakomouše", ale o dost dříve z opice, nikdy z podstaty nebyla schopna.

Žijeme v pokračování té neskutečně prázdné přetvářky, že tak mocensky, finančně a politicky zkorumpovaná instituce, jako je stát, je schopna toho, co lidé zapomínají.
18. 10. 2008 | 12:29

KVS napsal(a):

Ale ano, pane Stejskale, i Vy jste měl v roce 1993 volebni právo, stejně jako takřka všichni zde diskutujíci. I vy, i ti, kteří jsou tak zvaně na "Romské straně" nejpozději v roce 1993 rozhodli, že k řešní romského problému samotné Romy nepotřebují. A dnes jsou všichni shocking, že se jim ten problém vyřešit nejen nepodařilo, ale že jsou V NEJLEPšÍM PŘÍPADĚ ram, kde byli před dvaceti lety. Skutečné jádro problému je v tom, že o STRATEGII řešení tzv. romské otázky rozhodli gádžové a strategie se ukázala jako nefunkční, tedy chybná. Ovšem pozor - i za toto mohou Cikáni/Romové. Stejně jako může pacient za špatnou diagnozu lékaře, bankéř za špatné rozhodnutí střadatele, klient za špatné rozhodnutí právníka. Inu, jakjsem již řekla tolikrát - je to pořád dokola. KVS
18. 10. 2008 | 12:42

Pocestny napsal(a):

Pokud chcete paní Samkové pomoci, tak nemažte vulgarity na její adresu, oni se aspoň ukáží ti "moudří" z jiných glosářů, on se tady lehce odkope leckterý místní elegán.

Ale nemůžete pustit "slušný názor", že "někdo" by měl jít. Ono se na začátku napíše "odejít" a na konci stojí hytláky s cílovkou Auschwitz, Jáchymov, Vorkuta.
Vše už tady bylo.... proč by to nemohlo proběhnout znova, že....

Teď vás dorazím - poté, co úspěšně dokončíme anihilaci Romů, jako nezamýšlený konec jejich povinné asimilace, konečně nastane čas a prostor se pořádně pustit do sebe.

Pak se prokáže, že co jest rozděleno na jedince nadané občanské samostatnosti kteří tvoří zájmové společenství a masy ovládané vůdci, agresí a strachem, bude nezbytně nutné obrátit hněv lidu, který jest palivem každé lidovlády (ono se nikdy nedosáhne toho, po čem lid touží, ale bezpečně se při tom zlikvidují ti, kteří oponují) proti lidem jako já.

Já s tím počítám, přirozenost zdejšího lidu jsem měl možnost koštovat ze všech stran.

Proto myslím jako Kelt, proto konám jako Žid - můj proivník může prohrát milionkrát, protože jeho početní převaha činí jakoukoliv bitvu dílčím bojem na malém území,

já však nesmím podlehnout protože pro mne bude každá tato lokální přestřelka bitvou o bytí a nebytí.

Mohamedán a český bolševik může prohrát stokrát, lidí na to má dost.

Já nemohu prohrát ani jednou, protože by jistě byla porážka definitivní.

Stejně je na tom KVS a mnoho jiných - ono kdekoliv útočí systém masou a 5% povolených ztrát, stojí jako terč ti, kteří s každým jedincem utrpí nenahraditelnou ztrátu.

Je nás ovšem menšina a tak to zůstane, kolektivismus je tak výhodný pro všechny ty, kteří sice sami o sobě neumí, ale v pravidlech tlupy se vyznají dobře.
18. 10. 2008 | 12:54

Pocestny napsal(a):

Pane Stejskal, pokud v této zemi může být Čunek členem kabinetu za "romská řešení" (teď kašlu na to, že je to sociální simulant a naprostá obdoba sociálparazita a "parlamentního svatého nájemníka", pana K., je vešeré vaše snažení na jarynovi zcela bezpředmětné.

Pokud nedokážeme odmítnout Čunka, může tu jaryn psát, co chce.

Nemůžete "reformovat" Bůra, pokud systémem je dále praktikován apartheid.
18. 10. 2008 | 13:00

Pocestny napsal(a):

Vy snad vůbec necítíte, jak okamžite KVS ženou tihle lidi do kouta?
Vy snad nechápete, že už její výchozí pozice je neudržitelná?

Vy jí necháte prosit, aby lidé vzali na vědomí fakta, za která se měli už dávno stydět?

Vy byste měl vědět to, co tihle hlasové ani netuší - toto tema je mrtvé, dokud nebude v ODS a CSSD Rom na úrovni TV elity.

Až uvidím romského místopředsedu v KDU, tak jí uvěřím, že je to strana křesťanská, ne národněfrontovní lidový povl. Romů věří více než pražáků, ale ministrem není Rom, ale Svoboda (za koho?? do parlamentu ho v Praze nezvolili)

Jistě cítíte, jak se zde kříží vaše povinnost lidská s tou profesionální. Ono totiž zde i obecně platí zákon sledovanosti.

Pane Stejskal, kde je dvacet let trpělivé novinářské práce, která lidem otevře hlavy?

Kde je nějaký mediální projekt, který by tole téma hustil lidem do hlav stejně jako bezplatné zdravotnictví a progresívní daň??

Mohl bych to také hranit dál....

nebudu, je to zbytečné, nezbývá než dále čekat, za deset let bude pro náš pozdě, pro Romy neřešitelně, ale nic jiného než trpělivost nám nezbývá.

Můj pobyt zde asi už dlouho nepotrvá, potvrdil jsem si to, co jsem si musel ověřit, protože jsem neměl 10 let čas se tímhle vším zabývat.

Víte, dnes mám stejně skeptické pocity, jako když jsem pozoroval před deseti lety to nešťastné Děkujeme, odejděte.

Kdepak, ještě je brzo, asi to letos nějak kulminuje, je potřeba přežít aspoň takhle ještě deset let, bude líp.

Pak už to bude na nás, jestli se v něčem shodujeme, je to to, že nás čeká "velký úklid".

Kdybychom ho chtěli spustit dnes, budeme investovat tolik do boje s okolím, že nezbyde energie na věc samu, za deset let už neude třeba bojovat vůbec, oposice, kterou dnes neporazíme, bude už dávno za zenitem našich schopností, to hrůzné je v tom, že leckterá temata už asi bude pozdě řešit.
18. 10. 2008 | 13:33

Ares napsal(a):

KVS: Vaše interpretace volebních výsledků je mírně sporná. Pokud jsem se nepřehlédl, tak Romská strana se účastnila pouze ve volbách roku 1992. Ale to byly volby ne referendum o tom, zda tu chceme Romy či něco podobného. Takže říct, že to, že se Romové nedostali do parlamentu, znamená, že je lidi odkopli, je opravdu trochu zavádějící.

Pořád mi nesedí ten váš přístup. Vám když se něco nepovede, tak se vám zhroutí svět. Po prvním neúspěchu vzdáte svůj cíl a začnete nadávat na nespravedlnost světa. Nebo to zkusíte znova? Bílí možná rozhodli v roce 1992, že nepotřebují řešit nějaký Romský problém s Romy. Viděli jiné problémy, měli jiné priority a volili jiné strany. Romové se ale tak pravidelně rozhodují ve všech následujících volbách.

Ale v každém případě dík, že se tomuto tématu chcete na svém blogu dál věnovat.

Pocestný: Přestože, Čunka vidíme obdobně, můžete ho ale brát i trochu jinak. Ano, je to člověk, který si udělal na kritice Romů kariéru, ale je to rovněž člověk, co jasně kritizuje současný přístup k Romům. Myslím, že spousta lidí slyší právě na tohle. Současný systém je špatný a je potřeba ho změnit. Zbavit se Čunka bez náhrady, znamená v tuto chvíli vrátit se ke starému způsobu. On musí být nahrazen někým jiným. Jinak řečeno, je to mizerná alternativa, ale jediná viditelná.

Víte, že když neuráží všechny okolo, že je celkem podnětné vás číst.
18. 10. 2008 | 14:12

Pepa Řepa napsal(a):

Problém je v tom, že každá debata tohoto druhu končí výzvou k pozvednutí flagelantských důtek. Můžete odložit zbraně, proč ne? Ale je na vás v finále požadováno, abyste zvedli důtky, bičovali sami sebe a jako české svině si nasypali popel na hlavu. Co jste za pakáž, za divný, xenofobní a nevstřícný národ.

Kostlánovy neoflagelantské důtky mají nového majitele.Většinou je drží ten, kdo má v duši hlubokou nenávist ke svým kořenům,a trpí mesiášským komplexem. Ten kdo sám neví kdo je, jakou má identitu.V každém národě se pár jedinců najde. Američané mají Bobby Fishera nebo Chomského, Židi měli Karla Marxe, Francouzi Rogera Garraudyho.

Je úplně jedno, jestli je téma odsun, Romové,Čunek,komunisti, udavačství nebo zrzaví mravenci.
Ve finále to končí vždy stejně.
18. 10. 2008 | 18:37

stejskal napsal(a):

Pane Pocestný,

necítím pražádnou potřebu se před Vámi obhajovat.

Pokud chcete znát mé názory na soužití většiny s menšiny (především té bílé s tou romskou), přečtěte se prosím všechny mé repliky na toto téma pod všemi zdejšími blogy za posledních osmáct měsíců. Odhaduji, že je jich několik stovek (nejvíce jich bylo pod blogem pana Kostlána, ale ten již tři čtvrtě roku nic nenapsal, a tak jsem jej smazal).

Většinou jsem přitom stál v koutě dostával do držky, nebo se mi minimálně všichni posmívali a sem tam si někdo plivl. Na těchto stránkách jsem to dělal o dost dříve než kdokoliv jiný, o dost více a častěji.

Po té době a za ve spolupráci s dalšími jsem začal mít pocit, že se některé stereotypy již daří alespoň v případě některých lidí překonat. Vysvětlit. Alespoň začali přemýšlet o tom, že by ten problém mohl být složitější. Že řešit tzv. rosmký problém vystěhování či speciálními represívními zákony pro ně není zrovna nejlepší nápad. A že Romové nejsou žádné méněcenné etnikum. Já osobně to považuji za velký úspěch

Pokud máte pocit, že říct většině, že jsou blbci, rasisti, xenofobovéa já nevím co, k něčemu vede, tak to klidně dělejte. Mně jde o to se s lidmi dohodnout (samozřejmě ne s každým to jde). Najít společnou řeč, přemýšlet.

Ten traktát, který jste zde na pokračování sepsal, je víceméně přesný (poněkud exhibicionistický, ale přesný).

Pravděpodobně si myslíte, že jste vynalezl kolo. Mohu Vás ubezpečit, že nikoliv. Takhle to už vidí řada lidí, kteří se těmito věcmi zaobírají, dávno. Jenže není důležité vědět, jak to je (resp. důležité to je, ale jen jak první krok). Důležitější je přesvědčit veřejnost, že je třeba s tím něco dělat (a to dokonce ve valstním zájmu, jinak se tu brzy budeme střílet).

Takže si tu vklidu hrajte, říkejte ostatním, že jsou blbci a rasisti či fašouni a že jste jediný, kdo do toho vidí. A já se zase budu spíše snažit lidi získávat a přesvědčovat. Či zkoušet, zda bychom spolu nemohli přemýšlet.

Jinak pro Vaši informaci: vulgarismy a urážky budu mazat nadále, protože jsou proti pravidlům, které jsem zde stanovil. Naopak názory, byť se mi hrubě nelíbí a nesouhlasím s nimi, mazat nebudu (tedy pokud nebudu mít podezření, že by mohly porušovat paragrafy 198 resp. 198a)

Přeji zajímavou diskusi (i když mám pocit, že Vám spíše vyhovuje monolog). Dnes již zřejmě nebudu, jdu se opít na Slamník. Hezký večer.

Libor Stejskal
18. 10. 2008 | 18:39

stejskal napsal(a):

Asi máte pravdu, paní KVS.

Mohu vzhledem k tomu, že jsem byl v roce 1993 volit, za ponížení Romů a neřešení jejich současné situace. Budiž mi omluvou, že kdybych to byl tehdy věděl, nikam nejdu.

A vzhledem k tomu, že žádná současná politická reprezentace nemá ani náznakem nějaký program ohledně Romů, žádná s nimi nepočítá, nebudu chodit volit vůbec. "Koukejte si něco připravit, hajzlíci, jinak mně u voleb neuvidíte." Třeba tento můj zásadní postoj něčemu pomůže.

A do toho všeho ještě pan Pepa Řepa se svým evergreenem flagelanství.

Také někdy propadám beznaději, paní KVS. Nejen Vy. Du se vožrat, už mně to nebaví. Mějte se.

Libor Stejskal
18. 10. 2008 | 18:47

Gerd napsal(a):

Paní KVS,
až budete psát svůj blog, zkuste se vyvarovat pozice dobrý Rom, špatný Čech, který za vše může. A rad typu až ten špatný Čech pochopí, jak těm Romům ubližuje a změní se, problém se vyřeší. Situace není tak jednoduchá, špatní lidé jsou na obou stranách a vždy zbyde určitá část Romů, kteří budou trvat na starém uspořádání - minimálně romští lichváři a dealeři.
Jestli budete psát o dělení moci mezi Romy a státní úřady, zkuste vynechat koncept "cikánského barona". Ten totiž předpokládá osvíceného vládce Romů, který myslí jen na dobro svých poddaných a spravedlivě místo státu rozděluje sociální příspěvky. Co by se dělo, kdyby se vládcem nad penězi Romů stal nějaký romský lichvář? Bylo by nutné navrhnout řešení, podle kterého by každý Rom měl nárok na potřebnou podporu v nezaměstnanosti.
Psala jste tu o jisté obavě, že by někdo mohl zneužít citů ROmů, kdyby věděl, jak na ně. Pokud jste tím měla na mysli romské děti a jejich případné odebírání sociálními pracovníky, tak to už bylo několikrát řečeno a pokud by k tomu náhodou došlo, v tomto případě určitě stát nenajde podporu ani u většinové populace vyjma skinheadů. A to asi není reprezentativní vzorek populace.
Ale na Váš blog se upřímně těším.
Ale opatrně! Pokud by náhodou p. Stejskal byl zahnán diskutujícími do kouta, bit nebo popliván, musel by vyměnit svoji fotku! :-))

Pane Pocestny,
Vaše tvrzení o místních elegánech, kteří by se jinak vyjadřovali vulgárně není úplně přesné. Každý se zde vyjadřuje podle svého naturelu a pokud je někomu vulgární příspěvek mazán, obvykle jde diskutovat jinam.
18. 10. 2008 | 19:18

Gerd napsal(a):

P. Stejskale,
ne abyste se zase válel ožralý v pangejtu jako ostatně každou neděli ráno! :-)))
18. 10. 2008 | 19:19

KVS napsal(a):

Vážený pane Stejskale, hlásím, že požívám alkoholické nápoje, neb tchán slaví kulatiny. U toho důvodu jsem začala, pokračuji za účelem vstřebání info o oné virtuální dlažební kostce, co přistála v oknech na Janském vršku.
Pane pocestný, ve svém dlouhém monologu jste dokonale osvětlil, proč ne obávám dávat vplen veřejnosti návod na vyřešení romské otázky. Máte pravu v tom, že až se vyčerpá romské téma, pustí se majorita do sebe. Hluboce se mýlíte v tom, že Romové budou anihilováni. To bude spíš anihilována ta majorita. Romové jsou jako ta říčka Punkva - ponoří se do zdánlivě bezedné propasti a neznámými cestami se vynoří poté, co překážku obtečou.
Nepoznaný důvod existence Romů na světe je, že chrání majoritu před ní samou.....
18. 10. 2008 | 20:22

KVS napsal(a):

Vážený pane Aresi a Gerde, máte pravdu, měla jsem samozřejmě na mysli volby v 1992. Mýlíte se, když říkáte, že to byly volby a ne referendum o tom, zda zde Romy chceme nebo ne. Bylo to referendum o tom, jakým způsobem chce majorita řešit otázku Romů - zda s nimi či bez nich. Majorita se rozhodla, že bez nich a dnes je udivena, že její inženýři idských duší zklamali. Zatím si však není ochotna připustit, že udělala systémoě špatné rozhodnutí a musí znovu zpět na startovací čáru - pokud je to možné.
Ale nic si z toho nedělejte, romové to tehdy taky nepochopili a trvalo dosti dlouhou dobu, než to zanalyzovali a pochopili. Nato vypouští čas od času pokusné balonky, aby zjistili, zda se přece jen něco nezměnilo a nabídnou gádžům pomoc. Pro info: poslední balonek byl vypuštěn v lednu tohoto roku, opět nebyl zájem. Inu dobrá, čeká se dál.
Pane gerde, prosim, nepodsouvejte mi takovou míru primitivizmu jako "vždy dobrýRom", "vždyšpatný Čech". Já nejsem kavárenský intoš co si cintá pentli na různých konferencích. To jsem si od Vás nezasloužila, takové podezření.
18. 10. 2008 | 20:52

KVS napsal(a):

Pane Gerde, hluboce a zásadně mýlíte, když se domníváte, že p. Čunek je alternativa. Není, je to stále to stejné. Navíc pan Čunek zradil sám sebe, svoji víru a Ježíš Krista. Což neodlolám dokud mi nepřinese písemné prohlášení od Chiary Lubichové, že Focolare podporuje roztrhávání rodin.

Dále všem p.t. diskutujícím. Jsem fascinována mírou zde proudíciho subjektivního idealizmu. O čem nevím, to neexistuje..... Představte si, že čistě náhodou Romové jsou národ, který si nechává spoustu věci pro sebe - ale to neznamená, že neexistují. Chápu, že naprostá většina z vás má zásadní sociální distanc od Romů, takže postrádá primární informační zdroje, kterých mám já dostatek. Na druhou stranu - co není ve zprávách TV Nova, to neni??
Ale jděte....
Pane Aresi, dlužím Vám ještě odpověd´ohledně toho, jak Romové nepřišli si povídat o problémech v městě v rámci sociálniho programu. Měli jste špatné zváče. Ne každému pozvání se vyhoví a pochopitelně Romové mají tolik taktu, že alespoň slíbi, aby nezranili do očí - a taky by si tím poškodili.....
Gerde, ani jeden z Vámi zmíněných modelů jsem ani vzdáleně neměla na mysli. Váš rozklad návrhů možných alternativ byl pro mne mimořýně poučný, protože mne přesvědčil o tom, že skutečně funkční model řešení romské problematiky je majoritní spole9osti neznámý.

stejskal: bingo..... žádná politicky strana nemá program, co s Romy.... Nezdá s Vám to pozoruhodný výkon politické ignorace?
18. 10. 2008 | 21:37

Gerd napsal(a):

Paní KVS,
zírám na toho Čunka. Kde jsem psal, že je alternativou? Snažil jsem se o tom něco zde najít, ale marně. Možná, protože mně ani na chvíli nepřišel na mysl jako alternativa. Ostatně se ze svých hříchů vyzpovídal, dostal rozhřešení a to mu jako křesťanovi stačí ke štěstí. Jinak by ho musel vzít čert.
Máte pravdu v tom, že majorita nemá potuchy, co Romové potřebují a jak řešit soužití s nimi. Proč také? Mělo by stačit zeptat se Romů, ne? Vše ostatní je jen marná snaha naslepo. Není mnohem jednodušší, zeptat se samotných Romů, i kdyby jediným důvodem bylo, že se jedná o ně a jejich životy?
Hezký je ten slib, aby nezranili do očí. Slibem nezarmoutíš. Byli by z nich výborní politici. Tak pro tuto odlišnost romské kultury opravdu nemám pochopení. A ten sociální distanc, no... Obava za okradení přeci jen existuje. A přiznejme si, statisticky je větší pravděpodobnost potkat romského než bílého kapsáře.
Nesdílím Vaši a pocestného víru, že kdyby Romové zmizeli, majorita by se pustila do sebe. Vždyť s námi žije tolik menšin a okolo je tolik národů! Nadávali bychom dříve na Slováky nebo na Němce? Nebo Vietnamce nebo Ukrajince? On by se někdo našel! A kdyby to náhodou lidem nesecvaklo, politici by nás postrčili ... Divide et impera, že?

Nemáte tak úplně pravdu, že žádná strana nemá program, co s Romy. Pár jich tu je, jejich členové jsou všichni plešatí. Ale to není to, co by maorita chtěla.
18. 10. 2008 | 22:36

Pepa Řepa napsal(a):

To KVS
myslím, že se příliš necháváte unést debatou. Pomalu se dostáváte do jakési polohy Jane Fond, která v jednu dobu ztratila nadhled a stala se zaslepenou vietnamskou aktivistkou.Myslím, že to je škoda.

Vaše věty jako: "Navíc pan Čunek zradil sám sebe, svoji víru a Ježíše Krista" to jen potvrzují. Nikdy bych si, jako křesťan. nedovolil takové odsouzení. Ne kvůli Čunkovi, ale kvůli vlastní duši.I vy jste načichla tím, stát se soudcem? Pozor, je to skutečně nakažlivé.

Možná, že se pletu já, ale obávám se že jste příliš propadla duchu zdejších debat v poslední době.
Duchu kolektivní bulémie: Zvratky, průjem, nenávist, hnis.Škoda, že jste to neprohlédla.

Třeba je chyba ve mně.Mějte se hezky.
18. 10. 2008 | 22:53

Gerd napsal(a):

Tak jsem si dal tu práci a prohledal svoji knihovnu, co v ní najdu o Romech:
Počet v Evropě 12 milionů, jazyk pochází ze skupiny indických jazyků. Pravlast Rádžastán a Gudžarát. Výskyt Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Makedonie (zde jsou Romové muslimy), Bulharsko a menší skupiny po celé Evropě ve všech státech.
Hluboce si váží svobody, ve většině komunit přetrvává tradiční romská víra, vyhýbají se kontaktu s "nečistými" věcmi - jídlo neuvařené Romy, kuchyňské náčiní umyté v nevhodné nádobě, menstruující ženy. V tradiční romské společnosti je nepřijatelná svatba s někým zvenčí. Téměř všude jsou ohrožena jejich základní práva- tedy po celé Evropě, na jen v ČR.
Víc jsem nenašel.
18. 10. 2008 | 22:54

Ares napsal(a):

KVS: Popravdě řečeno začínal jsem z vás mít také ten pocit jako Gard (dobrý Rom vs. špatný Čech). Ono vinit bílé za to, že se ROI nedostal do parlamentu (či jak se to tehdy jmenovalo) mi přijde nevhodné. Ta strana získala nějakých 17 000 hlasů. To znamená, že ji nevolila ani většina Romů.

To že Čunek je alternativa jsem napsal já, ne Gard. Sorry Garde, že jste to chytl za mě :-). Nevidím ho jako nějaké řešení, ale přišlo mi, že s jeho vstupem do vysoké politiky se začalo nahlas uvažovat o změně stávajícího přístupu. Furt lepší, než aby se diskuze rozjela až na základě nějakých nepokojů či útoků skinů.

K tomu KPSS. Špatný je, že jsme použili různé lidi. Zval je jak někdo z města, tak i Rom. Byl celkem překvapený, když tam v danou hodinu dorazil sám. Takže v prvním případě to jde interpretovat jako důsledek kulturních rozdílů, v druhém už hůře.
18. 10. 2008 | 23:07

Pocestny napsal(a):

KVS, jsem rád, že čtu to, co jste napsala. Ono mne to mohlo napadnout, Romové mají kromě jazyka všechno, my nemáme kromě jazyka nic.

Ne Řepo, nemám bič, jsem nihilista. Mám vás.

Radši nám povězte něco hezkého a elegantního o svém názoru na "barevné"...

Gerde, ten váš "Čunek" nemůže být bílej.....co kdybybchom se zeptali Romů, který gadžo by jim "mohl za kmotra"?? Ne, to by nebylo státnicky systematické... nestranické, apolitické, nepřípustně občansky angažované, no fuj....

Pane Stejskale,až vás přestane bolet hlava, možná pochopíte, že nic neobjevuji, vše napsané je jen opakováním toho, co bylo řečeno a napsáno a co není okolím ani slyšeno, natož aby to bylo reflektováno.

Nedělám si ambici tyto zde přítomné postoje měnit, protože si narozdíl od vás nijak nepřipouštím roli nějakého kazatele. Oni také nechtějí řešit situaci Romů, ale své problémy s nimi a v této jediné rovině to drží.

Pepa má recht v jednom, ono to dává velký smysl s tím, co se děje okolo.

Přiznejte, že máte daleko větší problém se mnou, než s tím, co píši.

Ono to věcně sedí, ale "ta společenská norma!", ta tam opravdu chybí a je zbytečné jí hledat.

Bylo by hloupé ode mne očekávat, že s Kocourkovskými budu sdílet jejich maloměstské manýry.

V této zemi žije dostatek konkrétních lidí, kteým je třeba projevovat služby, respekt a vděk, že to, co si myslí pavlač a ulice, to mne vskutku netrápí.

Dnes jsme vyměnili šetrnost a spoustu jiných věcí, které "nepotřebujeme" za Kč 30,-.

Tolik stojí tenhle národ, tolik stojí tahle demokracie.

Za týden bude vaším premiérem zase náš bývalý vrchní. Bravo občané...
18. 10. 2008 | 23:13

Tom 13 napsal(a):

O MYŠÍCH A ROMECH
Jaký je důvod emigrace myší do sýpek, když na loukách a v lesích se mají dobře.
18. 10. 2008 | 23:17

Veronika Vendlov napsal(a):

Jak jsem uvedla, v nevládním sektoru pracuji něco málo přes dva roky a to zejména v Nadaci OSF Praha, Otevřené společnosti, o.p.s. a platformě Forint - 10 nevládek snažících se bojovat proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Až dosud jsem tedy o problémech romských rodin a lokalit uvažovala stejně jako většina ostatních, kteří často (jak zaznělo) a pravděpodobně i s dobrým úmyslem vedou většinově linku sociální integrace přes terénní sociální práci - tj. jsme u tzv. Gádžovského řešení.

Onen politický rozměr mě sice napadl, ale stavěla jsem na práci se stávajícími zastupiteli/kami. Moc jsem neřešila obsazování kandidátek, jen jsem konstatovala, že když je těžké do nich prosadit více žen (a ony na ně chtějí), pak bude nepoměrně těžší, dostat na volitelná místa kadidátek Romy a Romky. A budou to gádžovské politické strany...

Když jsem pomáhala v určité fázi Evropským demokratům a také se snažila být (neúspěšně) politicky aktivní (nemám v sobě dostatek politických ambicí a sílu soutěžit s "chovnými" politiky) ve Střed. kraji, mezi členkami ED byla i Monika Mihaličková (dříve Horáková, byla poslankyní za US). Mě to vůbec neudivilo, možná i v tom vidím trochu moji jakoby "zabedněnost", neb mi to prostě přijde normální, lidi podle barvy kůže nerozlišuju...

Dnes jsem si pozorně přečetla popis ROIky na http://www.cepsr.com/clanek...
Tohle jsem si měla přečíst dávno, jen doufám, že je to relevantní zdroj, ale měl by být. Za sebe mohu konstatovat, že je škoda prohospodařené šance, ale stalo se a stalo se to mnoha politickým stranám a z velmi podobných důvodů. Například si myslím, že ED spojené se SNK ED už moc šancí nemá...i když je to také o lidech (pro info - byla jsem proti spojení těchto dvou stran).

Vzhledem k bariéře 5% hranice pro vstup do PSP ČR a nesmyslně i do krajů, si můžeme buď nechat o nějaké nové alternativě zdát a nebo ji vytvořit či podpořit. Nevidím totiž jinou ani zlatou střední cestu.

Upřímně nyní sděluji, že mám radost z úspěchu NSK - Nezávislých starostů pro kraj ve Zlíně 5 (mandátů), Liberci 7, Karlovarském kraji 5 a ve středních Čechách 4 - tam jsem byla jejich volební zmocněnkyní. Vítězství ČSSD jsem čekala, ale to jejich absolutní, to mě poměrně zničilo. Já si vůbec nedokážu představit, že bude ve Středočekém kraji hejtmanem Rath...asi to sem nepatří, ale já si nemůžu pomoct.

Možná začnu víc koukat na pohádky, než na zprávy.
dobrou noc
18. 10. 2008 | 23:36

Ares napsal(a):

Veronikavendlova: Shodou okolností, jsem Vámi uváděný odkaz četl před pár hodinami. Zajímavé čtení. Nemůžu říct, že by to ve mně vzbudilo moc optimismu.

PS: Já jsem naopak rád, že Rath vyhrál ve středočeském kraji. Ještě že nevyhrál v tom mém :-).
18. 10. 2008 | 23:53

veronika vendlova napsal(a):

Ares: Není to moc optimistické čtení, to ne. Ale říkám si, že se dá poučit z chyb...tedy mohlo by se dát.

PS: No, počítala jsem procenta a mandáty a je to v řiti, protože i když mi leze na nervy i OSD, přesto jsem doufala, že se podaří mít OSD a někomu z prava, většinu. Ale nemá, socani s komunistama maj spolehlivě navrh, to je strašný, strašný, strašný... :(.

Nedávno jsem si s panem Paroubkem psala. Šlo o budoucnost a udržitelnost nevládek, dostal text Výzvy NNO stejně jako celá PSP, Senát i Vláda mailem a on se (jako jeden z mála - ozval). Slíbil mi nejpozději po roce 2010 absolutní změnu. Mám to uložené a protože si myslím, že díky politice OSD v parlamentních CSSD vyhraje, určitě za ním zajdu.... a možná i dřív, neb myslí-li to s hlasováním o nedůveře vládě vážně, máme se na co těšit. A pokud padne, bude to nádherné předsednicví. Myslím, že tohle EU ještě nezažila stejně jako to, že jsme jedinou zemí, která prodělává na mýtném systému.

Něco je blbě! :(
19. 10. 2008 | 00:21

KVS napsal(a):

Citovaný odkaz je zcela relevantní, i když na některé asprkty lze pohlížet i jinak.
Úpadek Roi by nemusel nastat, kdyby se mohla vykázat alespoň nějakým úspechem, ke kterému bylo ovšem zapotřebí součinnosti majority. Hluboce nesouhlasím s autorem v jednom: totiž, že pravicová orientace ROI byla účelová. Nebyla. Nutnost politicky se profilovat se objevila velice brzo. Proběhla bouřlivá vnitrostranická diskuse, ve které byly zvažovány tradiční romské hodnoty a jejich panady v jednotlivých ideologických zásadách politického spektra. Výsledkem bylo přesvědčení, že pravicové názory jsou Romům bližší.

pepo řepo, jsem daleka kohokoiv soudit, včetně p. Čunka, ale je faktem, že je významným členem hnutí Focolare, které je CELÉ postavené na idei rodiny. Toto hnutí se svým způsobem snaží dosáhnout rodinného a lidského propojení, které je základem romských vztahových sítí. Načež on přijde s ideou rozbití romských rodin. Co si má o tom člověk myslet??
19. 10. 2008 | 06:56

KVS napsal(a):

Pocestný, opět jste dokonale vyhmátnul problém. Majorita chce řešit svůj problém s Romy, nikoliv problém Romů. Stále si myslí, že mohou uspět. Nemohou. Romové už vědí, že pokud má být problém vyřešen, tak musí být řešn romský problém, což bez nich skutečně nelze. Proto čas od času nabídnou pomoc, která je odmítnuta, protože je nesprávně vyhodnocena jako PROSBA. Není proto pravda, jak píše tším Ares (To psaní na mobilu je strašně nepřehledné a prakticky se nelze vracet v textu nahoru a ověřovat odkazy, tak sorry, jestli to byl někdo jiný), že když se mi něco nepovede, tak se mi zhroutí svět a jdu od toho. Pane Aresi, já nejsem mladá holka, co opláče svoji první vrásku. Řekla bych, že jsem starši než vy a těch pokusů s další nabídkou pomoci bylo několik. Kromě toho mám poměrně úspěšný vlastní osobní i profesní život a nemám potřebu se realizovat tam, kde mne nikdo nechce. Tak ze mmne nedělejte zhrzenou a opuštěnou, stejně jako Pepo Řepo ze mne nedělejte Jane Fonda.L alias Alžbětu Bečvářovou zvanou Haha Bimbi (taková pěkná spojenkyně Rychlých Šípů)
19. 10. 2008 | 07:28

Sab. napsal(a):

kopíruji odjinud:

Romové jsou jiní.

Uvědomění jejich jinakosti nám napomůže lépe se vyhnout rozčarování a hněvu. Však si každý může přečíst ty hrozné výlevy diskutujících na idnesa, novinkách a jinde pod články o Romech. Diskuse většinou musí být zrušena.

Řešení neznám. Snad jen nezastírání, reflektování reality pomůže řešení problému. Otevřenost. Říkám s Boučkovou a Rousem: Romové jsou jiní. Jak jiní? Přečtěte si Boučkovou a články p. Rouse:

v ČR tvoří 3% obyvatel, ale 17% kriminality. Novější údaje (po roce 1989) nejsou k dispozici, kromě okresu Teplice, kde na 7% Romů připadá 60% trestných činů

činy, které Romové nepovažují za přestupky: pohlavní zneužití (22%), znásilnění (18%), výtržnictví (16%)
činy, které jsou dovoleny jen vůči gádžům: loupeže (47%), krádeže (20%).

Příčinou je nízká kvalifikace a nespolehlivost, často také nechuť pracovat. Přibývají zaměstnavatelé bez ochoty rozlišovat podle skutečných pracovních kvalit, kteří se orientují jen podle barvy kůže. Systém sociálních dávek zvýhodňuje otce velkých rodin, kteří jsou na podpoře oproti pracujícím, takže jít do práce znamená namáhat se zadarmo a někdy i tratit. Jsou schopni těžké fyzické práce, ale jen dočasně, víc je vyčerpává než gádže. Často jsou spokojeni s podporou (chodí pro razítko o nepřijetí do práce s tím, že pijí a fetují). Někteří považují fyzickou práci za Boží trest. Procento invalidů šestinásobně přesahuje průměr české populace.
Přibližně 98% Romů je bez kvalifikace, nezaměstnanost se pohybuje mezi 70 a 85 procenty.

atd, atd....

zdroj: Jiří Rous

http://www.christnet.cz/mag...

ROUS, J. - Romové - vhled do problému
Mgr. Ing. Jiří Rous, katolický kněz, je národním ředitelem romské evangelizace při České biskupské konferenci. Mezi Romy působí od r. 1990; v roce 2000 otevřel v Brně - Zábrdovicích tzv. Dětský dům Zábrdovice, který od počátku slouží takřka výhradně romským dětem a mládeži. Se svými spolupracovníky ovlivňuje především nejslabší sociální vrstvu romské komunity v Brně a v oblasti romistiky se intenzivně věnuje přednáškové činnosti pro různé organizace, instituce i jednotlivce. Kromě práce s Romy má za sebou (v roli kaplana) bosenskou misi SFOR. Cílem této práce je poskytnout stručnou, ale dostatečnou informaci, která je nutná pro základní pochopení jednání Romů. Důraz se klade jak na problematiku výchovy a vzdělání dětí, tak i na otázky náboženského života. Pozornost se věnuje také nedorozuměním a chybám, kterým je možné ve vzájemné komunikaci předcházet.

http://www.multikultura.cz/...

http://www.volny.cz/rhangos...
19. 10. 2008 | 11:12

Ares napsal(a):

veronikavendlova: Já bych neřekl, že je to strašný, strašný, strašný. Spíše bych to viděl jen jako strašný, strašný. Rozdíl mezi námi ale je, že já považuji všechny strany za v podstatě stejné parchanty, takže pro mě jejich výměna nepředstavuje zpravidla větší problém :-).

Rozhodně nepatřím mezi skalní odpůrce Paroubka, podle kterých je to mladší brácha Satana. Ale je to politik, takže to, že vám něco slíbil …. Jak by řekla KVS, nechce ranit do očí.

KVS: Vzdání po prvním neúspěchu, jsem vztahoval na ROI. U vás to byla řečnická otázka, kterou bych nepoložil, kdybych u vás daný vlastnost očekával :-). O ROI se dá říci, že se po prvních neúspěšných volbách zhroutila. Přestože stále existuje, nebyla od té doby schopná reálně nic nabídnout.

Jste si jistá s tou pravicovostí. Když čtu body z toho článku týkajících se volebního programu z roku 1990, tak mi přijdou jak fest levicové. Stejně tak když jsem mluvil s „nepřizpůsobivými“ Romy, tak jejich názory a návrhy, bych označil jako komunismus. Nijak neodrážely existenci trhu a stát byl chápán jako všemocná instituce (právo na práci apod.). Možná by se to dalo nějak uhrát na konzervatismus, ale spojovat je s ODS, která se odvolává na liberalismus, by mě nikdy nenapadlo.

PS: Ta účelovost v článku se vztahovala na potenciální spojení s ODS, ne pravicový program.
19. 10. 2008 | 11:22

Sab. napsal(a):

http://www.romea.cz/index.p...

"Veselé historky z českého etnobyznysu"
19. 10. 2008 | 11:31

Pocestny napsal(a):

KVS - povšimněte si, že když místní humanisté nejsou schopni pobrat materii, tak zaútočí na jejího nositele.

Pro mne má Pepan daleko peprnější přezdívky.

Never mind,
Weiter, weiter ins Verderben!
Wir mussen leben bis wir sterben.
19. 10. 2008 | 11:33

Kvs napsal(a):

Pana Rouse osobně neznám, ale jeho názory mi připadají příšerné a zcela neslučitelné s křest´anským učením lásky. Nevím, kde přišel - nebo kde jste přišla Vy na tvrzení, co je a co není přestupkem u Romů. Je to opět pohled zvnějšku - pakliže je vůbec na něčem založený.
tvrzení ohledně pohlavního zneužívání pak je v přímém a zásadním rozporu s tradičními romskými hodnotami.
19. 10. 2008 | 11:33

Sab. napsal(a):

19. 10. 2008 | 11:34

Sab. napsal(a):

to KVS: To se divím, že JR neznáte, tolik toho pro Romy udělal!

Názory J. Rouse jsou založeny na osobní mnohaleté zkušenosti s Romy.
19. 10. 2008 | 11:38

stejskal napsal(a):

Přesně tak, pane Pocestný,

nemám vůbec žádný problém s tím, co píšete (za prvé se snažím nemít problémy s názory jiných lidí a za druhé vyjadřujete postoje a myšlenky, které prakticky stoporocentně sdílím).

Co mi vadí je Váš autoritativní, mentorský, povýšený a namnoze urážlivý styl, dikce, s níž zde - obrazně řečeno - s blazeovaným úsměvem kopete lidi, kteří nevidí svět podobně jako Vy (a nakonec i já) mezi nohy.

Zkuste alespoň někdy číst to, co Vám zde píší ostatní (např. když Vám napíšu, že jste ve své replice mně neobjevil nic nového a Vy mi odpovíte že "možná pochopím, že nic neobjevujevete, vše napsané je jen opakováním toho, co bylo řečeno a napsáno a co není okolím ani slyšeno, natož aby to bylo reflektováno.")

Měnit? Nevím, jestli chci někoho měnit. Ale chci se dohodnout, dokud se snad dohodnout jde. Nerad bych si pořizoval kvér, abych ochránil svoji rodinu.

Mluvíte o pavlači a Kocourkovských. Přijmu-li Vaši dikci: urážejte a ponižujte pavlač a Kocourkovské a máte dobrou šanci, že jednou se ta uražená a ponížená pavlač vydá zase za nějakým tím Krysařem, který naopak nakope do rozkroku nejen nás dva (kdysi jsem tu o tom psal blog, třeba by Vás moh zajímat http://blog.aktualne.centru...

Tahle společnost je skutečně nemocná (není divu s ohledem na posledních sedmdesát let, ale to neznamená, že to tak musí být věčně).

Její diagnózou je netolerance, sobeckost, negativismus, neochota podílet se na věcech veřejných. A to se podle mne nezmění, dokud budeme netolerantní, sobečtí, negativističtí, neochotní (mimochodem to jsou podle mne ty nejhorší Kocourkovské manýry). Nechci měnit ostatní, ale snažím chovat tak, abych k tomuto stavu svým chováním nepřispíval.

Libor Stejskal
19. 10. 2008 | 11:43

stejskal napsal(a):

P.S. Nepíši předcházející řádky jako svojí obhajobu, ale jako úvahu nad rozdílnými přístupy k debatě a společnosti vůbec.
19. 10. 2008 | 11:51

Sab. napsal(a):

Páter Jiří Rous,
Zvláštnosti psychiky Romů

slabá vůle - mnozí nejsou schopni získat řidičský průkaz. „Neumějí chtít.“ V návalu citů to myslí opravdově a jsou schopni i velkých jednorázových obětí. Překážce se raději vyhnou, vzdají se. Schopnost vyhnout se, neodporovat, je základní komunikační dovedností.

malá vytrvalost a trpělivost - nejsou schopni vytrvat u jedné činnosti ve škole a v práci. Do najaté tělocvičny jich přijde první den padesát, druhý den deset, třetí den nikdo. Problémy řeší emotivně, a tak se při překážkách vzdávají. Neustálá změna je pravidlem přežití. Stačí položit stéblo přes cestu a odstěhují se na druhý konec republiky.

nespolehlivost - slova zasvěcených: „Keď desať raz Róm urobí dobre, po jedenásty raz určite nie.“...

http://www.christnet.cz/mag...

Myslím, že znalost romské mentality pomůže předejít mnoha zbytečným nedorozuměním, ne?
19. 10. 2008 | 11:51

Sab.. napsal(a):

KVS: "Momentálně vám píši ze svého druhého domova v romské osadě Smižany na východním"

Paní Kláro, prosím, nemohla byste pomoci?
http://www.lovcibestii.cz/f...

Říká se, že za ze ptání se nic nedá. Je to jen na Vás, samozřejmě.
19. 10. 2008 | 12:12

Kvs napsal(a):

Znalost romské mentality je doá věc a je potřeba také položit otázku, proč tak Romové jednají..... Je to strategie zažitá na tisícileté zkušenosti přežití a je funkční.
Páter Rous - zřejmě veden dobrými úmysly - opět řeší romskou otázku, opět ze svého úhlu ohledu a opět za to mohou Romvé, že jeho přístup nefunguje. jak typické....
Etnobyznis je skutečně velký problém.komu ale vyhovuje, že rozkrádačky zůstávají nepotrestány?
Jinak angažovanost katolické církve na poli romského problému sleduji léta - je pod mojí rozlišovací schopností.
19. 10. 2008 | 12:19

Pocestny napsal(a):

Pane Stejskale, já vám to neberu, jen vy neberte mně skepsi, že se domluvit lze.

Na domluvu potřebujete druhou stranu. Ta ovšem dává čím dál více najevo, že se s nikým ZDE domlouvat nebudou, oni cítí opět možnost se domluvit jinde.....

To, že si ten kvér také domů přizovat nechci, je nabíledni, někdy je ovšem otázkou, zda není čas se okolnostmi nechat přinutit.

Tohle je velmi dobré téma, tohle jsou totiž sudeťáci této doby.

Opět se pod Kalouskem dozvídáme, že pokud 90% "národa" rozhodlo, Romové musí jít.

Pokud necháte dnes tyto lidi takto hlasovat o Romech, budou zítra takto hlasovat o mně, pozítří o vás ..... ba ne, pokud mi dáte ban, možná se za vás přimluví, budete domovníkem...

Jde přece o domluvu nebo ne?

V den, kdy oranžová masa volila "za třicet korun", zaútočila černá levicová verbež na ghetto v Janově, náš národně socialistický dvoutakt se rozjíždí.

Já se v 39 v novém domově chytnu, žiji už patnáct let jako lokální člen globální sítě, takže se jen posunu geograficky, ostatní se pro mne nemění, mám tam mohutné zázemí, nebojím se, svým způsobem se budu vracet.

Ti mladší buď odejdou nebo budou pokračovat v na vás nezávislém vegetativním životě "globálních profesionálů".

Myslím na vás, pane. Naše osobní svoboda je totiž pouze otázkou osobních možností, pokud tato společnost začne fungovat tak, že je nebude jak realizovat, pro schopné je tu globální svět, pro zbylé kompromisy, jako již několikrát v krátké historii.

Pokud přijmu logiku, že "to lepší z republiky stálo s Kunderou", je to "lepší z republiky" už dávno venku.

To zase u skleničky prohásil pan Forman.

Ve středu padne vláda, do vánoc pak Lustrační zákon. Tato země bude "očištěna" od své minulosti stát tam, kde stála v roce 90. Problém je v tom, že tentokrát se sjednotila ta síla, která byla tenkrát poražena.

God bless you, my friend.
19. 10. 2008 | 13:32

Michal napsal(a):

Vážená paní! Od malička jsem byl veden k tomu, abych nerozeznával vlastností lidí podle jejich vzhledu nebo barvy pleti. po nedávné zkušenostiale musím napsat, že budu v tomto směru mnohem opatrnější. V Mostě jsem nastoupil s vnukem do vlaku směrem Ústí. Vzápětí za mnou nastoupil Rom s nepřehlédnutelným furunklem na skráni. Choval se velice družně a přátelsky. Já k němu také. Strkal mi do tašky všelijaké hračky a předměty pochybené hodnoty. Po chvíli za ně začal vyžadovat peníze. Pětistovka za dětský dalekohled a hodinky od Vietnamce v hodnotě 100 Kč se mu zdála málo. Dal jsem mu tedy více. Jeho vlezlost byla čím dál nesnesitelnější. Příště budu proti jakémukoliv pokusu o přátelství ze strany kteréhokoliv Roma mnohem opatrnější, abych předešel další neblahé zkušenosti, rovnou si odsednu. Mosty se musí budovat z obou stran, i z té zdánlivě handicapované.
19. 10. 2008 | 14:18

dříve ruda napsal(a):

KVS:
delší dobu jsem byl mimo, takže vám se zpožděním děkuji za obsáhlou odpověď. Věřím, že se sem ještě vrátíte, neb je jasné, že toto je vaše téma.
Zaujala jste mě svým tvrzením, že máte řešení. Tedy, pokud jej nelze použít, dokonce ani odtajnit, je termín "funkční řešení" minimálně sporný. Když jste je nabízela tuším Jarynovi na mail, chtěl jsem vás požádat o stejnou laskavost, ale po přečtení vašich podmínek jsem od toho upustil. Jsem si téměř jist, že neexistuje natolik geniální a průkazné řešení, abyste někoho přesvědčila o jeho správnosti. Takže se pravděpodobně po určité výměně názorů dostanete do bodu, kdy se jednomu bude zdát, že se druhý kroutí a neplní slib. Tomu bych se chtěl vyhnout.
Přes všechnu práci, kterou jste pod tímto blogem vynaložila, a to i v reakci na moje otázky, když si opět přečtu svůj první a celkově (po vašem) druhý příspěvek, je mi to líto, ale pořád to vidím takto.
Mějte se hezky.
19. 10. 2008 | 14:30

Kvs napsal(a):

Vážený pane Michale, negativních historek má každý z nás spoustu - dokonce i já. Ty jsou však jen projevem principu, který zůstává skryt, proto jsou kromě osobních dopadů irelevantní.
Pane pocestný, Váš odhad je dle mého názoru správný. Ne nadarmo český národ žije ve dvacetiletých cyklech. Svým způsobem však byla volba národa správná. Újmy ze strany ČSSD je možno se ubránit, když nebudeme chodit na večírky s Kočkovic a spol. Dopadům vlády ODS se nemůžeme ubránit, protože v momentě, kdy vládní strana začne zneužívat trestní řízení tak, jak jsme toho svědky v poslední době, padají ty nejelementárnější záruky demokracie. Doufám jen, se ČSSD, která měla též sklony k obdobnému jednáni, si z toho vezme poučení z krizového vývoje a nebude v tomto směru pokračovat.
bohužel, situace v samotné české společnosti je tak vážná, že na romskou problematiku se opět nedostane.
19. 10. 2008 | 14:43

Kvs napsal(a):

Sab., situace zdejších pejsků je skutečně špatná, řadě z nich jsem již zde dočasně pomohla, ale toto je nad moje síly.
Taky Rudo - je to samozřejmě na Vás. Důvěra musí být oboustranná. Já tu svoji nabídla. Pokusím se alespoˇn obecně na blogu.
19. 10. 2008 | 17:10

Sab. napsal(a):

"řadě z nich jsem již zde dočasně pomohla"

Tak to jste hodná.

Jde hlavně o sterilizaci těch psů. Přemnožení psi ohrožují zdraví tamních dětí (toxocara, tasemnice)
19. 10. 2008 | 17:49

češka napsal(a):

Pro VKS a paní Vendlovou,
Domů si zvu své přátele, takže by ti z kiosku v Krumlově klidně mohli přijít, cca 5-8 dospělých + odpovídající počet dětí.
Jsem průvodce, takže přednášce o Cikánech v Krumlově věnuji po cestě cca 30 minut, v Krumlově k nim chodím s celou skupinou, ještě nikdo neodešel nespokojený.
Z druhé strany "partičky" "pracující" v tramvajích a na turistických trasách, tzn. Pražský hrad, tramvaj 22 , metro, atd znám taky moc dobře. Asi 1x do roka se jim podaří i ode mne vybrat nedobrovolný příspěvek.
Mám dost známých pedagogů, proto jsem se divila nenávisti aktivistů ke zvláštním školám. Učitelky měly speciální vzdělání, na každé dítě dost času a opravdu hodně lásky. Náklady na jedno dítě byly pochopitelně vyšší, než v ZDŠ.
Absolventi nastupovali do učilišť.
Matka učila v Libni, měla ve třídě docela nadaného žáka, který v 6. třídě v květnu začal chodit za školu. Navštívila rodinu, a když zjistila, že je ze všech nejvzdělanější, přimhouřila oko a "občasnou" absenci tolerovala.
To, že školu nedochodil , ji mrzí dodnes.
19. 10. 2008 | 18:52

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Sab.

Podívejte se na následující video:

http://tn.nova.cz/bin/searc...
19. 10. 2008 | 20:00

bigjirka napsal(a):

Příliš mnoho slov. Dlouhé příspěvky, intelektuálština, "jinakost".
Kdysi jsem tu publikoval malý koncept "řemesla pro cikány". Ten by šel docela dobře zformulovat do projektu ESFCR. Nesmělo by se cpát do GabaloNGO a jiných podobných institucí, kasírujících desítky milionů za konstatování, že problém je. Pak dále došlo k masivnímu zneužívání - viz Dr Ščuka, dohledejte si na internetu. Navrhl bych masivní pomoc pro ty, kteří se vydali z bláta nahoru. Pomoc si zaslouží. I s paní Klárou jsme se dohodli, že primárním problémem je ta motivace - tedy aby chtěli. Tedy změnit nastavení sociálního systému - ten, kdo pro změnu svého sociálního statutu nedělá nic, dostane kuřinec - maximálně tak brambory a chleba v naturáliích. Ten, kdo chce žít po svém, ať žije - za své. Tedy osvědčená kombinace cukr-bič. Bohužel - nebo pro mne bohudík - majorita se nebude přizpůsobovat minoritě - minorita má možnost se přizpůsobit nebo zvolit jiné, jí vyhovující řešení. Těžko však může od majority očekávat podporu jiného, než integračního řešení. Co se týče politické representace, o tom asi mluví paní Klára, toho cikánské etnikum není schopno. Ve skutečnosti se totiž jedná o několik etnik a kmenů a nesvornost mezi nimi je ukrutná. Oni si tedy jednoho cikánského krále NIKDY nezvolí, spíš vznikne mezi nimi válka jako o to "znásilnění".

Osobně si myslím, že dlouhodobá izolace již v Indii, po cestě i zde zanechala na genofondu cikánů velké škody, že tedy skutečně pouhá příslušnost k etniku má nějaký fyzický význam. Což samozřejmě nevypovídá nic o konkrétním jedinci, leč o statistice ano -viz disciplínu zovoucí se statistika.
19. 10. 2008 | 20:43

bigjirka napsal(a):

jo - Klárko - a vzpomeňte si občas na mne - nepomyslíme na tu politiku? myslím, že mezi oranžovými a modrými šmejdy (vidíte, pane senzore, jak jsem mírňoučký) opravdu není rozdíl vyjma barvy
19. 10. 2008 | 20:47

Gerd napsal(a):

Pane Aresi,
jste slušný člověk, jak je vidět z Vašeho příspěvku. Asi tušíte, o který jde.

Pane Pocestný,
máte v sobě určitou nenávist vůči českému národu a jejím projevem na tomto blogu Romům vůbec nepomůžete. Soudíte a ani pořádně nečtete, v mnoha ohledech se mýlíte. Ale nešť, nebudu Vám oplácet stejným. Jestli jste bývalý emigrant, pak bych vás dokázal pochopit. Jinak Vám asi porozumět nedokážu, kde se ve Vás bere taková netolerance vůči Čechům.
19. 10. 2008 | 20:52

veronika vendlová napsal(a):

Bigjirka: Vím, že nehovoříte se mnou, ale s paní Klárkou a asi moje otázka patří k nějakému jinému blogu, ale když mezi modrými a oranžovými není rozdíl, myslíte si, že někdo zcela nový je schopen překročit 5%? A pokud ano, nestane se mu to, co všem ostatním "malým" stranám?
vv.
PS: GabaloNGO-tím jste myslel nás a analýzu, nak kterou jsem dala v textu proliknk?
19. 10. 2008 | 21:46

stejskal napsal(a):

Rozumím, pane Pocestný,

a co navrhujete?

Odebrat lidem, kteří nesmýšlí podobně jako Vy, paní KVS a do značné míry i já volební právo?

Zavést vládu "elit" volených "elitami" a vnutit většině společnosti, že se musí chovat konstruktivně, musí chápat problém Romů v celé jeho šíři (a že je to sakra široký a složitý problém)?

Samozřejemně, že se s žádnou druhou stranou nedohodnete. Ale za prvé jsem přesvědčen, že je mojí povinností o to neustále usilovat (dokud to alespoň trochu jde, na ládování kvérů je zatím čas)).

A za druhé (a vlastně to souvisí s tím prvním) tímto způsobem pomalu postupně trpělivě a velmi náročně kultivovat prostředí. Nikdy nebude zcela kultivované, ale třeba se za pár desítek let dožijeme toho, že člověk, který plácá takové nesmysly jako jeden nejmenovaný lidovecký místopředseda vlády, bude společností vnímán coby primitiv. Jako něco, co je prostě chucpe.

Nicméně společnost k tomu musí dospět, není možné ji to naoktrojovat (a kupodivu k tomu různé společnosti v různém čase dospívají). A kupodivu se též různí lidé snaží společnosti různé věci - byť někdy i v dobré víře - vnucovat. A většinou to dopadá dost blbě.

O Romech či jejich případném odchodu nesmí nikdo hlasovat. Od toho máme Listinu základních práv. Zatím se zdá, že většina politické reprezentace ji alespoň v tomto punktu respektuje. Tak se je prosím těch 90 procent lidí nesnažte nasrat tak, že vytlačí nahoru nějakého druhého Hitlera, který si Listinou vytře rectus. A já opravdu budu muset jít vzít ten kvér a jít kvůli svému přesvědčení bránit lidem, aby jiné lidi odnikud nevyháněli.

Je mi vcelku jedno, že se snažíte naštvat mne ("budou zítra takto hlasovat o mně, pozítří o vás ..... ba ne, pokud mi dáte ban, možná se za vás přimluví, budete domovníkem..."), ale vadí mi, že Vaše řeči podle mne jen radikalizují těch devadesát procent.

Vlastně Vaše zdejší angažná na toto téma poněkud nechápu. Paní KVS či mně přesvědčovat nemusíte, jsme zástupci těch zhruba deseti procent a vidíme věci podobně. Většina ostatních se cítí uražena a jejich vztek a paušální nenávist proti těm "zatraceným černým hubám" roste.

O co Vám jde? Máte dobrý pocit, jak jste to tu všem natřel? Že jste jim řekl, jak jsou malí, zbyteční, hloupí? A není to málo?

Vy se jinde chytnete. Já se pravděpodobně chytnu též, umím si představit, že bych žil v jakékoliv anglofonní západní civilizaci.

Jenomže mně se odtud nechce odcházet, jsem tu doma. Stejně jako tu byli ti čeští Němci, jako jsou Romové a příslušníci řady dalších etnik, kteří zde doufám budou přibývat.

Nechci svůj domoc nikomu přenechat. Chci tu žít důstojně a v klidu se všemi ostatními, kdo tu žijí (a budu to zkoušet, dokud uvidím byť jen minimální šanci na úspěch). Možná se mýlím, ale z Vás mám pocit, že ze všeho nejraději lámete hůl.

Libor Stejskal
19. 10. 2008 | 21:51

bigjirka napsal(a):

Jé, paní Vendlová, Vy pracujete u Gabala? Tož jsem asi šlápl na kuří očko, za případnou bolest se omlouvám. Nojo, mluvil jsem na paní Klárku, se kterou už se trochu známe, ale já jsem určitě přístupnej všem, kteří disponují nějakými použitelnými zbytky rozumu. Co se týče té politiky, já nevím. Zatím jsem tu navázal kontakty s lidmi od středu doprava, bral bych i od levého středu doprava (liberálního zaměření). Vy jste tu nová, takže jste některé ty peripetie minula. No, začal jsem něco budovat na http://strana.liberalcz.cz, ale nakonec jsem zůstal na práci a na všechno sám, takže fakt nevím.
19. 10. 2008 | 22:54

bigjirka napsal(a):

Stejně myslím, paní Vendlová, že přichází čas pro změnu. Opravdu nevidím rozdílu mezi těmi syčáky.
19. 10. 2008 | 22:56

veronika vendlová napsal(a):

bigjirka: Nene, já pro, či u Gabala nepracuju, ale pracovali jsme s ním na projektu, kdy na základě terénního sběru dat (výběrko vyhrál Median) jeho firma zpracovala analýzu a tu jsme vydali. :) Ten projekt byl roční, fiancován NROS v rámci 1. výzvy Blokového grantu. Vůbec se mi nemusíte omlouvat, proto jsem se neozvala, jen jsem chtěla vědět, jak jste to přesněji myslel.

No to já si právě myslím taky, že je čas na změnu, jen jsem chtěla zjistit, jaké k tomu máte argumenty Vy, ty moje, jsou zdá se - zkoušeno na mém okolí- chabé. Taže vždycky se dozvím: ježiš nech toho, to ti to s tím Kaslem nestačilo? No asi ne!

Ano, jsem tu nová a i když namátkově občas něco pročítám, uniklo mi toho bezpochyby mnoho. :) A od středu do prava je přesně ten směr, který mi sedí. Sice jsem tu byla nazývána sociální inženýrkou, ale to není levicovým způsobem uvažování, spíš bych to přičetla tomu ženskému - více emotivně či citově zaměřenému.
20. 10. 2008 | 00:05

bigjirka napsal(a):

no.. a jak jsem řekl, myslím si, že cikánům bude možno pomoci právě tehdy (logický výraz ekvivalence, neboli tehdy a jen tehdy), když si budou chtít pomoci sami. V ostatních případech musíme hájit své zájmy.

Myslel jsem to tak, že každá společnost vyčleňuje část svých zdrojů na pomoc potřebným. Ale přestalo se hledět na to, zda jsou to skutečně lidé, kteří nemohou A dává se hlavně těm, co nechtějí. Na ty, co nemohou, je docela nadměrná přísnost, viz TV.
20. 10. 2008 | 00:32

bigjirka napsal(a):

Jo, pane Stejskale - a to volební právo - máte pravdu, to by měli mít jen ti, co platí daně. A samozřejmě ti, co se snaží, ale v saldu jsou -, důchodci - ti již mají zaplaceno, invalidi... ale rozhodně ne lidi co nikdy korunou nepřispěli, přestože mohli...
20. 10. 2008 | 00:56

Pocestny napsal(a):

Pane Stejskal, pohlédněte pod Kalouska, tam už "hlasovali".

Máte se mnou patálii, ale zase jste maně trefil. Je už pozdě a tohle téma hlavní bojovníky netáhne, v každém případě se docela těším na estrádu, kterou tu předvede Mueller, až zjistí, že je to vše zase jinak a přitom porád stejně....

Mně vadí číst dvě dekády stejné polourážky (zde se zásadně ubližuje spisovným a milým způsobem), protože už nechápu, kde KVS pořád bere ty síly to nechat po sobě stéci a začít s milým úsměvem znovu.

Nebaví mne váš ediční nevkus, víte, nás pod čarou čtou nemnozí, většina končí tím nad čarou. Pokud se tam objeví to, co tam věší pan H., nemůžete se divit, že zákon zachování sraček musí být zachován.

Vystavil jsem vaše humanistické glosátory témat, která slušný člověk nepustí přes rty, ale slušný editor je z nepochopitelných důvodů pustí na sklo, pocitu bezectného lejna, tak jak oni zacházejí ve svém společenském akordu s jinými.

Nemám to hozeno politicky, je to prostě jen a pouze o lidech, kteří se tu s vaším laskavým dovolením pokoušejí zvěčnit své děsivé nápady.

Ta dnešní manifestace jinde je důkazem, jak málo snesou lidé to, co sami jiným ordinují.

Jsem "sebraná špína této společnosti", protože si mohu dovolit luxus a svobodu nebýt tím nijak postižen, já nenesu morální apel, já jen seberu kyblíček zvratek a posadím ho na hlavu jeho autorovi.

Jsem jen ozvěna jistých osob a témat.

Pane Stejskal, vždyť vy přesně víte, která témata si musíte hlídat, trochu vám to ulehčuji, jsem vždy jen tam, kde vám trochu hoří koncept, protože ta "demokratická diskuse" některých místních psavců je přesně taková, jako ten kýbl splašek, který jim po ní vyleju na hlavu. Pak dám ten kyblík pod ně, oni mi ho zase naplní vlastní tvorbou.

Víte, s touhle "pracující inteligencí", která tu glosuje svůj "vědecký rasismus" pochoduje venku to, co jsem viděl v TV z Johnsdorfu, takhle to tam naposled vypadalo na podzim 1946. Tito tu takto hovoří "u kávy", zatímco jinde lítají kontaktní rozbušky a pixly se slzným plynem.

Víte, mám pocit, že na slova je v časech, kdy v členském státě EU musí občas člověk ke čtyřicítce vzpomenout na mládí, obout vojenský boty, koženou bundu a jít si stoupnout před synagogu, trochu pozdě.

Takhle popisoval náš dědek situaci, kdy všichni zasvěcení pochopili, že vše spěje k Mnichovu a nikdo s tím nic neudělá, podobně popisoval táta to léto, když se vrátil v 47 do republiky.

Tenkrát všichni už cítili smrad, ale nikdo si ho nepřipouštěl. Já ho dnes cítím nejvíce tam, kde se pani autorka pídí po odpovědi.

Ne pane Stejskal, je třeba konat, leč chvíle je pro to naprosto nešťastná....

U nás se totiž nespojují středoví oponenti proti extrémistům, ale naopak, legalizace bolševismu vede k nástupu hnědé alternativy se zběsilou prudkostí.
Čekají nás zvířecí časy....
20. 10. 2008 | 01:12

Pocestny napsal(a):

Paní Vendlová, problém je v tom, že v Praze začít nelze, na venkově neseženete dost lidí ani na komunálky, všichni schopní už v tom nškde jedou, a hlavně -

jakmile vás zviditelní Havel (bez čehož se u své cílovky neobejdete) okamžitě budete zpacifikována těmi, kteří se naoko nenávidí, ale dál tu budou ve všelijakých kombinacích vládnout.

Nadáváte na 5%, pozor, jen díky nim nesestavuje na severozápadě republiky kraje i neonácek, takže smysl to rozhodně má.

Já ty hochy viděl u jednání, kde nejde o to, kolik dají, ale o to, kolik kápne, pozoroval je leštit kliky u mocných tohoto světa a mohu vás ujistit, že jakmile zjistí, že disbalancujete jejich status quo, nemilosrdně si vás všichni podají, neboť váš úspěch znamená jejich společnou ztrátu.

Dnes mám naopak pocáit, že je třeba zbavit se partají jako stylu lidovlády, ale na pokusy s IT demokracií, jsme poněkud zvlčilými vandaly.

Kybych byl pravicový myslivec, navrhnu vojenský převrat....depolitizace, to je to slovo, vážení....
20. 10. 2008 | 01:22

veronika vendlová napsal(a):

No, pane Pocestný, pěkný. Snažím se Vaše texty "překládat" do češtiny, které snad víc rozumím a musím říci, že mi silně připomínají rétoriku osoby, se kterou se občas potkám. Cítím vždy většinou opovržení a nadřazenost, nad malostí nás ostatních, kteří NIC nechápou. V tom lepším případě si myslím, že jsem z jiný planety. A nebo že jsem blbá. Nicméně moje senzory začnou zuřivě blikat vždycky, když se někdo z jakéhokoliv důvodu povyšuje nad druhé, či před druhými ponižuje.

Klára mi poměrně otevřela oči, za což jí moc děkuju.

Takhe diskuse mi vzhledem k tématu přijde kultivovaná.

U pana Kalouska hlasovali? Jak? Já to četla a nevím!?

Pídím se po odpovědi tam, odkud se line smrad?... Tak mi dovolte krátce komentovat proč to tak je. Snažím se žít a myslet prakticky. Beru stát pořád ještě vážně a tedy on nese zodpovědnost na dění v naší zemi. Stojí nás tolik peněz, že by se prostě měl smekat. Tak proto.

Legalizace bolševismu mne děsí a jak píšete, konat se praděpodobně nebude. No dobře, ok, tak to nechme být. Všechno tak, jako tak skončí v propadlišti dějin. Můj článek, stejně tak, jako Vaše komentáře.
Nesnažme se tady o nic, ani o to napsat několik "nablblých" textů či myšlenek, snažících se uchopit neuchopitelné. Nechme to být, dneska je ČR oranžová, příště bude červená. Můžeme se vlastně vykašlat na všechno, protože nic nemá cenu. Musím říct, že asi tak podobně bych se pravděpodobně cítila po nějakém intenzívnějším rozhovoru s Vámi. Ale asi se nepotkáme (tedy pokud nejste ta osoba, kterou mi připomínáte). A do té doby budu věřit, že to sice je v řiti, ale může být i hůř, prostě vždycky může. Dobrou noc.
20. 10. 2008 | 02:00

veronika vendlová napsal(a):

Pane Pocestný, komentář jsem vložila bez toho, abych četla, co jste napsal přímo mě.

Nevím kdo v čem jede, ale pořád se setkávám s lidmi (mého věku zejména), kteří dosud v ničem nejedou. A jsou z Prahy i z venkova. Tak snad by se to ještě dalo zkusit. S Havlem máte pravdu, o tom žádná.

těch 5% na severu - ok, ale jinak je to nepředstavitelná bariéra, zkusil jste si to - myslím tím prosadit nějaké nové těleso?
A máte pravdu, jakmile se Váš vliv zvyšuje, je po Vás - nemilosrdně. Nakonec je z Vás jeden pěšák v poli, kerý to v zájmu pudu sebezáchovy - zabalí. Tak to funguje.

Není to tak dávno, asi dva měsíce, kdy si několik lidí v jednom nejmenovaném kraji řeklo, že to taky zkusí do kraje. A hned jim bylo vyhrožováno likvidacín a nejen jejich, ale i rodin - a to šlo o kraj!!!

Jak by v praxi fungovala depolitizace?? :)
20. 10. 2008 | 02:12

Ares napsal(a):

Pocestný: Většinu času trávíte, urážením a stěžováním si na všechny okolo, takže vás nemá smysl moc číst. To že např. nenávidíte levici, jde říct i stručněji a není to třeba neustále opakovat. Když se od tohoto stylu odpoutáte, tak zase máte takový poetický a obecný způsob vyjadřování, že mám místy problémy pochopit, co chtěl básník říct.

KVS slíbila, že předloží své řešení problému. Dokázal byste něco takového i vy. Pár bodů k tomu, co by se mělo udělat. A nemyslím teď žádné v podstatě nic neříkající fráze, o tom jak jsou všichni neschopní, či nějaké obecné požadavky. Mám na mysli něco aplikovatelného.

Pro nás blbý prosím v próze.

veronika vendlová: Pokud se domníváte, že nejde překonat hranice 5 %, můžete se pokusit o zrušení (snížení) té hranice. Třeba by to bylo jednodušší, než nová strana. Faktem ale je, jak psal Pocestný, že tato hranice brání všem okrajovým názorům. Tedy i např. náckům apod. I když myslím, že ty nevýhody, by otevření politické scény vyvážilo.
20. 10. 2008 | 02:41

KVS napsal(a):

Vážený pane pocestný,
v roce 1986 jsem ukončila právnickou fakultu diplomovou prací na téma "Přechod k fašistické formě vlády v Německu e. 1933 - 1935". Její součástí byla poměrně podrobná investigace českých právnických časopisů, zda se některý z právníků ozval k tomu, co se v Německu děje. Výsledek?? Jedno velké NIC - maximálně si někteří pochvalovali, jaký pan Hitler zavedl pěkný nový trestní zákoník.
Je vždycky poněkud legrační citovat sám sebe, zvláště, když svěží dílko bylo napsáno za totáče na totáčovské fakultě a autorce bylo bratru třiadvacet. přesto mi dovolte, abych zde ocitovala úplný závěr této svojí
práce:
"Z celkového pohledu je zřejmé, že lidé, kteří měli tehdy k daným problémům nejblíže a měli i vzdělání, které by jim mělo umožnit objektivně posoudit poměry v Německu - právníci - hodnotili politický vývoj našeho severozápadního souseda nesprávně. Neozvaly se hlasy varovné od lidí povolaných; proto na podzim roku 1938 se mohly ozvat i mezi nimi pouze hlasy zoufalé."
Inu, tak to by bylo tak všechno... :-)
KVS
20. 10. 2008 | 08:17

jaryn napsal(a):

Pocestného už nečtu. Nemám čas hádat, co chce básník říct, je to únavné a dlouhé.
A hle - nechybí mi :-)
20. 10. 2008 | 08:36

jaryn napsal(a):

Paní KVS,
ozvu se podle vaší nabídky.
Děkuji jaryn
20. 10. 2008 | 08:38

veronika vendlová napsal(a):

Ares: Ano, domnívám a budu se snažit, aby se volební systém změnil. Asi začnu lobovat, ale kde? :) Je v zájmu vládnoucích své pozice udržet a i když se o změně volebního systému diskutuje (a já zatím nevím, která z variant by byla nejoptimálnější), žhavé téma to rozhodně není.

A ještě jedna podstatná skutečnost znevýhodňuje nová tělesa: Finance. Je až neuvěřitelně obludné, jaký kalitál stojí za každými volbami a je přidělen vítězům do pokladniček. Můžete sice vymyslet minimalistickou kampaň, ale i tak se bez peněz neobejdete...

Nemluvím záměrně o vlivu na média a možnosti pro nepohodlné se v nich objevit a o plíživostech, které se dějí úplně běžně - jako že například zkusíte sehnat peníze na letáky, dáte je obsahově do kupy a tiskárna je doveze tomu, komu zaplatíte za roznos do poštosvních schránek. (Jo, letáky ve schránkách štvou skoro každého, ale prostě jste se pro ně rozhodl). A tak čekáte, že si to třeba nědo přečte a třeba Vám dá hlas, ale to by to do těch schránek muselo dorazit. A ono nedorazí prostě proto, že na konci toho řetězce jsou zase "jen" lidé z ruzných stran ovlivnitelní a tak zazní signál - neroznášet a je to. No a Vy se sice můžete bránit, požadovat slevu po agentuře, která to měla roznést, ale to už je pak většinou jedno...atd. Je to celá mozaika faktorů, které všechno ovlivňují, ne jen oněch 5%.....našim volbám říkáme svobodné. Myslím si ale, že už to tak možná dávno není...:(
20. 10. 2008 | 10:34

bigjirka napsal(a):

no.. že volby nejsou svobodné, to je dosti silná káva.. ale nabídka je prabídná..
modrá - gangsteři
oranžová - gangsteři
černá - pan senzor to slovo nemá rád
rudá - no comment
zelená - lobby, obchodní zájmy (větráky, biopaliva,..), obchod s deštěm

já jsem poprvé v životě u voleb nebyl
20. 10. 2008 | 10:58

stejskal napsal(a):

Tak jo, pane pocestný,

nechte si svoji nenávist a nesmiřitelnost, já si zase nechám svoji naivitu a víru v dialog do posledního možného okamžiku. Naše cesty nevedou stejným směrem. Mějte se hezky.

Libor Stejskal

P.S. Až budu příště koncipovat podobné stránky, dám blog jen Vám. Abyste lidem říkal, jak to je. Pravděpodobně i zakážu diskusi. Bude to jednodušší.
20. 10. 2008 | 11:02

stejskal napsal(a):

Já také ne, pane bigjirko.

Ale možná to bude tím, že se v Praze nevolí krajské zastupiteltvo a v našem okrsku v tomto termínu ani senátor ;-)

Libor Stejskal
20. 10. 2008 | 11:04

bigjirka napsal(a):

ne, opravdu to nemělo smysl a nějaká změna je nutná. doufejme, že to nebude něco násilného a totalita. Měl jsem pane Stejskale volit Bendla nebo Ratha? Kvadratura kruhu...
20. 10. 2008 | 11:08

jaryn napsal(a):

bigjirko,

ani já ne. Dodržel jsem předsevzetí nadávat raději sobě za neúčast, než si vyčítat, co jsem to ze zoufalství zvolil.
Z nabídky na politické scéně je mi už prakticky permanentně na blití. Zvracení je slušné slovo a já si ho proto schovávám pro popisy nikoliv politiky, ale daleko nevinnějších stavů po prohýřené noci.
20. 10. 2008 | 11:09

bigjirka napsal(a):

ODS se pustila do reforem, které byly víceméně nutné, ale nebyly prodiskutované, některé nebyly dobře připravené a konsensus s voliči byl 0.
20. 10. 2008 | 11:11

bigjirka napsal(a):

jaryne, je to všechno dost šílené a já začínám intenzivně litovat, že jsme po 89 tento parník neopustili a nešli žít třeba do Austrálie (to je nejdál).
20. 10. 2008 | 11:12

Ares napsal(a):

veronika vendlová: Pokud chcete něco dělat s volebním systémem, máte nějaký koncept? To by bylo taky myslím celkem zajímavé téma na blog.

Pokud vím, tak varianty, které se zvažují, míří opačným směrem, než byste potřebovala. Mají posílit rozhodovací moc vítěze voleb. Přehnaně řečeno míří k diktatuře vítězné strany. Takže tam bych řešení neočekával.

Hranice 5 % je klasická ukázka bariéry pro vstup nových aktérů na trh. Jinak řečeno, těžko najdete někoho, kdo na daném trhu funguje, který by podpořil její změnu, protože by na tom automaticky tratil. Potenciální spojenci v politice by snad mohli být zelení (kvůli riziku, že vypadnou z parlamentu) a Evropští demokraté, jako jediná alespoň trochu relevantní síla mimo parlament. Takže s tím lobováním u někoho nevím.

Spousta lidí tady chce změnu. Pročetl jsem ale seznam stran v posledních volbách a nemůžu říct, že by mě tam někdo z těch malých zaujal. Ona je otázka, co může taková strana skutečně nabídnout. Nějaký komplexní program jako ODS a ČSSD nebo pouze jednorázové témata jako zrušení poplatků apod. Jinak řečeno, uvolníte prostor, ale má ho tu kdo zaplnit něčím kvalitním?
20. 10. 2008 | 11:39

Pocestny napsal(a):

Paní Vendlová, ten automatismus, se kterým se maně řadíte ke kritizovaným "malým", mne zaráží. Vy necítíte ten rozdíl ve své posici?

Místní glosátoři jsou lidé, kteří vše "vyřeší" zde. Nikdo z těch, co tu na mne stojí frontu s tranžírákem není z těch, kteří by odhodili vše, co jim brání a stali se aktivisty. Já nikdy ani slovem neotřel svůj jazyk o ty, kteří konají, sic jim to mnohdá nejde. Každého jedince, který je schopen vylézt z ulity své pohodlnosti, je třeba chránit.

Jo kdyby jste to vzala opačně, na nenávist, závist a vyhranění, máte knechtů na lidové hnutí za korunu pytel.

Základní problém tkví v těch dvou protostranách, které se sice ještě nevymotaly z mocenských dupaček, ale "dospěle" vládnout, to jim jde...

Správná středová strana je žravý bumbrdlíček, který se pídí po všech marginálních hnutích, která se blíží její politické stance a nabízí jim showtime v rámci své politiky. To se u nás ovšem nekoná, tady se naopak ty dvě strany pečlivě menšinovým otázkám vyhýbají, aby nepopudily ty davy přežvykavců a sudokopytníků, kteří by je jako "židomily", "cigánomily", apod nikdy nevolili.

Znovu opakuji, je to o tom, že zelená, romská, menšinová agenda nemá být úřadem pro odloženého ministranta, ale součástí každodenní politiky zakotvenou i personálně ve vedení strany.

To se ovšem stane jen těm hnutím, která zbytní člensky a tím, jaký vliv na okolí mají i bez politiky.

Uvedu konkrétní příklad, Pánek v Tísni rozdal cca desetinásobek pomoci, kterou na povodně sehnala vláda. Vzhledem k tomu, že jsme se "potkali" na jednom místě, kde má rodina platila opravu obecních a soukromých škod, pochopil jsem, že rozsah této akce přirozeně generuje lidi, kteří jsou schopni rychlé analýzy a vhodného řešení krise. Takové lidi ovšem potřebujeme pro nekrisový život, aby k těm krisím vůbec nedocházelo. Je děsivé, že erár tyto lidi dokonale ignoroval, většina z těch nejlepších dnes působí v zahraničí a domu se nijak neženou.

Lékem je opět ta Havlovina - sehnat lidi a peníze na bázi dobré vůle, vytvořit velkou entitu lidí, kteří aktivně něco dělají (gender, rasa, sirotci, životní prostředí) a vygenerovat jednotný postoj, který nebude politický, ale selsky lidský. Sehnat mezinárodní finanční krytí (kdybyste věděla, kolik jsem měl nasmlouvaných peněz v roce 1990 na UK po světě) a vytvořit hnutí APOLITICKÝCH řešení.
20. 10. 2008 | 11:47

Pocestny napsal(a):

Co tím myslím? Politika je ve - od manželství po koupi auta, ale buď je věcná nebo ideologická.

Politika věcná se nezabývá profity konatele, politika ideologická je na nich naopak založena. Pokud vytvoříme lidské společenství, které bude positivně působit na své objekty zájmu, musí mít ovšem ještě "dept. tlustých holí" na ty, kteří okamžitě ucítí nebezpečí a budou dělat potíže.

Musíme se naučit ostrakizovat. Ne gesty, ale skutky. Musíme se naučit "nepotřebovat" politiky, kteří osobně šlápnou do lejna, zvláště pak ty, kteří tak činí s rozmyslem. Je potřeba spojit se se starosty malých obcí, s lidmi v různých mikroregionálních strukturách, lidi, kteří konají dobrovolné aktivity v mnoha různých směrech a vytvořit apolitické společenství těch, kteří konají.

Ti lidé musí být vidět na ulici, stejně jako je vidět Antifa, vždy, když se vládě či kraji podaří něco podobného jako v Plzni.

Znovu, v Praze - aspoň mám pocit, se to už nějak děje, proto tu stát pořádal policejní manévry proti těm, které obvykle ve svém právním positivismu chrání. Proč? Pokud by nezasáhl, riskoval, že neonazi zaútočí na bílou elitu, která neuhne, když se stát bojí.

Víte, když jsem tak stál před tím idiotem, co to tam pořádal, než po nás začal střílet z té plynovky, viděl jsem v jeho očích hrůzu. Pak jsem se porozhlédl kolem sebe a uviděl režiséry, policajty, podnikatele, v té chvíli ovšem stárnoucí fotry a jejich výraz - začni, nácku a umřeš tady a dnes. On pochopil, že schválně stojíme před kordonem, protože se chystáme udělat to, co policajti nesmí. A také jsme to udělali.

Oni už vědí, že pokud kdekoliv v Praze udělají kravál, budou biti. Proto se stáhli na venkov.

Toto je jediná cesta, vytlačovat to svinstvo okamžitě a všude, kde se objeví.

Pak, až uvidí Rom bílého, který stojí v takové chvíli vedle něj, možná uvěří, že to není další přetvářka. Nebudu po nich uklízet, nebudu je živit, ale nepřipustím, aby na ně někdo vztáhl ruku. A půjdu po každém, kdo to udělá. Víte proč?

Až totiž uklidí náckové na severu "po cikánech", ty hlídky se začnou věnovat těm, kteří jim za to nejsou vděčni. Pak přijdou na řadu homosexuálové, dredaři, vaše děti budou chodit zbité z diskotéky, kterou "očistí" taková tlupa a ti moji vrstevníci, chlapci, kteří vyrostli a zestárli ve svém kultu násilí, jako Daneček Landa, ti jim přijdou na pomoc veřejně, legálně a s masovou podporou. Daneček je "náš", vy jste pro ně "divná cizí pani, která strká nos, kam nemá".
20. 10. 2008 | 11:56

fafnir napsal(a):

paní KVS
tak jsem dočetl až sem,mnohé bylo vyjádřeno,tak několik poznámek.
Vztah vy a pan Čunek.Z venku to vypadá jako obsesse.Vy jste ale v profesionálním sporu,kde vám jde o peníze,kromě jiného,takže vaše objektivita je nulová,informace přinejmenším sporné.
Romská otázka,a romské problémy.Otázka mě nezajímá,problémy ano.Vaše tvrzení jsou poněkud schizofrení.Buďto jsou to svobodní plnoprávní občané,pak mají úplně stejná práva a povinosti a je nutno je po nich tvrdě vyžadovat,jako po každém jiném,a barva pleti a národnost je zcela lhostejná.Nebo nejsou,a to podle barvy pleti a národnosti,a z tohoto důvodu si nárokují nebo vyžadují zvlášní zacházení,pak nechť jsou dáni pod kuratelu jako nesvéprávní.
Že jim majorita vnutila sociální dávky,jak jste tvrdila?Ony represní orgány přivádějí Romy v poutech na sociání úřady,a tam jim násilím cpou do kapes peníze?
Že Romové nezvednou zadek a nepůjdou něco dělat,protože by tím lezli nelidem/gadžům/do zadku.Nemusejí,stačí když se budou poctivě živit jako ostatní.
Že máte funkční řešení do 7 let,ale nepovíte?Proč odmítáte Nobelovu cenu.Stejné problémy v Evropě s Romy existují od Nordcapu po Peloponesos,a o Portugalska po Ural.
Nezaměstnanost a vzdělání.Za 19 let se dá od narození absolvovat úplné středoškolské vzdělání nebo se vyučit řemeslu,obé zde chybí a je nutno importovat pracovníky ze zahraničí.
Ovšem je nuto pro to něco udělat,Norimberský trychtýř je jen v legendě.V mé generaci/1947/je dost lidí,kterým nebylo dovoleno studovat,a museli jsme studium dohánět při zaměstnání.Když jsme mohli my,proč ne oni.Protože by lezli majoritě do zadku?A oni mají svou hrdost,tak snad raději ty dávky,ne?
A kdyby jste opravdu měla funkční řešení,pak vás pobírači grantů,profesionální Romové,romští lichváři a organisace romských práv ukamenují.A ostatní lidé vám budou budou vděční.Ale soudím,že to vám nehrozí.
20. 10. 2008 | 12:27

Pocestny napsal(a):

Chybí zde občanský baptismus, který má v sobě už snad jen Schwarzenberg a Medek, Havel se bohužel odstřelil svým okolím sám. Ta Nobelovka ukazuje, že i mezinárodně ho těžce poškodilo nekritické fandění Americké politice na Balkáně, která byla ovšem to jediné, co tam nějak fungovalo.
(Schválit bomby na Bělehrad může v této zemi jen idiot nebo renegát - i kdyby měl tisíckrát pravdu)

Povšimněte si, ODS je baptismem zúčastněných sama o sobě je armádou křižáků vlastních zájmů. To nefunguje.

Protistrana je o krok dál, má nejen tu reklamní agenturu (partaj), ale hlavně instituci, která jí ZVNĚ dává baptismus, podporu a legitimizaci, odbory.

Odbory jsou hegemonem moci v CSSD skrze lobby, kterou tam svými býv. bafuňáři vytvořily, jsou tu ovšem levicoví intelektuálové, kteří by to rádi oponovali.

Víte, vy potřebujete patrona, proč nejdete s tímhle problémem za Špidlou? Máte , krucinál, svého eurokomisaře, Paroubek chce "modernizovat", Zeman má choutky, ale znamená návrat té nejhorší chamradě u svých nohou, je třeba zneužívat situace, kdy levice se veze na vlně popularity a začíná se lekat hloubky vlastního úspěchu.

Zároveň, těm poloopicím venku, těm nikdy nic nezakáže nikdo z "pravice" (ona tu žádná není, všechny modré by z vedení republikánských stran vyhodili pro zjevnou korytařinu, to se smělo na úrovni člena, ne v předsednictvu), ale právě jen "lidový hrdina". Paroubek je megaloman, jemu tak podsunout roli "Helmuta Sjednotitele", člověka, který "znemožní Čunka a jeho katolické tmáře", znemožní Džamilu a partu "zelených drzých spratků" a ukáže lidskou duši před komouši. On je ve své politické negativitě jednoduše zneužitelný pro vše, co směřuje proti oposici.

Jestli má KVS řešení, tak jí vyslechněte, potlačte své ego a jen si stoupněte všichni za ní a učiňte jí už kruci tou osobou, "se kterou se musí mluvit". CSSD ná dokonalou místní síť dobrovolných lobotomiků v členské základně, kteří vám rádi pomohou, když jim Duce vysvětlí: "Podívejte se, přechod z volební strany na státotvorný pilíř společnosti, to vyžaduje, přátelé. Jestli mi nějakej dobytek bude segregovat cikány, dopadne jako jako každej modrej šmejd, kterej segreguje naše lidi".

Poraďte mu, ať se stane "vymýtačem všeho, co je v lidech modré"....

dáte mu tím "poslední šanci stát se slušným člověkem". On chce bejt presidentem, je čas mu poradit, jak na to.

Od pravice nic nečekejte, to naši bližní po válce prohnali lágrem, pověsili za krk nebo donutili utéci, se po přijetí, jaké jim našinec pochystal v 90. letech už nikdy nevrátí.

Mají ovšem děti, které jsou v tom věku romantických pocitů o nutnosti pomáhat, proč mladí Češi "utíkají" do takových pekelných míst, jako je Logar, ale nikdo nedokáže použít twinning na projekt číslo jedna - spojení sil v emigraci a doma.

Čeští emigranti jsou vesměs celkem bohatí, úspěšní lidé, leč jejich rodičovská generace nám nepomůže.

Nezbývá vám nic jiného, než to, co jsme udělali my v roce 89 - zaútočit na "beton v hlavách" rodičů skrze jejich vnímavé děti.
20. 10. 2008 | 12:34

Pocestny napsal(a):

Spojte se, vygenerujte apolitická pravidla závazná pro všechny zůčastněné, prostě vytvořte "orloj oborových apoštolů" a za něj postavte ty, ktří se v oborech angažují.

Oslovte mladé, kategorii 18 -36, která existuje v každém odvětví světové komerce, definujte nějaký slogan, který by modernizoval Masrykovo pojetí občanského státu nezatíženého tím vším, čím starší 36 dnes v sobě nesou a vytvořte apolitickou sílu, která je schopná najít to, co stát neumí (pěstouny, adpotivní rodiče, program pro puberťáky a směřujte to k tomu, aby lidé myslili:
-problém zelený není problém pro politické paviány, ale problém nás všech
- problém Romský není problém nepřizpůsobivé, asimilace neochotné menšiny, ale problém náš, stejně jako
- chlast, cigarety, drogy
- nihilismus a "sportovní" kult agrese a násilí
- neonacismus - ten zjevný, ale hlavně ten náš vnitřní
- korupce a lež
- rodinné mafie okolo nás
- nefunkčnost státního aparátu.

Stanete se nenapadnutelným (nestranickým, tedy "nadstranickým" společenstvím, které má lidi, schopné dělat státu veliké potíže, když to bude patlat sám, ale možného Ministra odborníka, který jim to prostě nařídí po svém a za výsledek si u pana Vrchního Alibisty bude ručit.

On nemá lidi - nahoře, on má ovšem svůj wehrmacht. Váš terč jsou obrodáři, ti hoří, jak jsem četl tu agitku od pana doc. Havla, Paroubek potřebuje vyměnit tu Jičínského gerontokracii za mladé, když se nedopustíte pádu do vasalství tím, že byste od něj něco vzali (členství, peníze), stanete se partnerem, který stojí opřen o zeď toho, že se nedá koupit jeho mlčení a nekonání.

Budete tančit s tygrem, ale jinou možnost nemáte.

ODS je zum kotzen a kráčí to the dogs....

Pavel Bém je člověk, se kterým by se jistě také dalo mluvit, ale myslím, že je obětí vlastní převahy chtivosti nad zkušeností a hlavně to není leader, měl jsem moožnost postávat v okolí lecjakých "globálních veličin", abych nepoznal, v kom to je a v kom to není. Pavel bohužel není člověk, za kterým bych mohl být prostým křižákem, jediný, kdo je toho schopen, je v ODS Přemysl Sobotka on a Bém v tandemu, to je dvojice, která má potenciál i proti Klausovi i proti Paroubkovi. Problém je v tom, že to je pustá teorie, ve kterou neuvěřím, dokud jí neuvidím. Navíc od ODS pes nevezme kost, domnívám se, že pokud Paroubek vyhraje i parlamentky nebo svrhne vládu a vnutí předčasné, je ODS na cestě k pádu do posice US, KDU, KSČ(M).
Jsou poněkud "provaření", to se u nás neodpouští. Nebude jich škoda. Občanská válka se přesunuje na frontu "rudí hejtmané - modří purkmistři", nahoře dojde k poražení telete (dříve, či později -vsázím tentokrát na zelené a lidovce, pud sebezáchovy zafunguje u těch, kdo se více cítí členy, než "vrcholnými politiky"), kdepak, kuželky se kácí, mezi nimi zběsile letí oranžová koule s pihou..... to je váš kůň, vážené paní....
20. 10. 2008 | 13:19

Pocestny napsal(a):

ODS není ideová strana, to je celoživotní selfpromotion pro ty, kteří respektují pravidla tlupy, moc obecné lidskosti a pathosu, emocí tam nehledejte...pokud jí Paroubek v předčasných volbách sejme natolik, že půjde na méně než 20% bude tam prostor pro ty, kdo chtějí dělat pravicovou politiku, protože ti, kteří s pravicovou žvýkačkou u bolševického pysku zcela cynicky parazitovali na procentech z prodeje čehokoliv, ti utečou mydlit kliky Paroubkovi.

Já bych si to přál radši, než ránu z milosti okolo 10%, protože to by znamenalo prudký nárůst popularity holohlavých, pravičáci jsou puritáni, pokud uvidí systematicky podobný názor, přijmou rasismus jako jeho součást bez větších problémů.

Starší se utečou ke KDU, což bude konečně závěr honu těch "kovaných" na protipolech hnědé a rudé levice na ten "pytel měšťáckých poserů", na čemž bude profitovat pivní levice socanská, jako většinová bašta pro nucený midstream.

Zavládne přívětivý bolševismus bez ideologických emocí nahoře, ale s hnědým režimem na ulici. Oběma stranám časem přijde toto dělení přirozené, společné pěstování "pytle poserů" se jim stane společným osudem, dokud hnědáci nedopěstují doktrínu k převzetí moci na bolševickém principu.

Obě tyto doktríny tu mají přirozený potenciál.
Viďte KVS, není podivné, že nacionální socialismus cloumá sudety i padesát let po exportu jeho "původců"?????

Houston, ..ehm, we have a problem....
20. 10. 2008 | 13:41

bigjirka napsal(a):

všechno je na hovno, jenom včely jsou na med. a med je....

proč nenacházím mezi socany a ODS jiný rozdíl než barvu?
20. 10. 2008 | 16:56

veronika vendlová napsal(a):

bigjirka: asi že tam žádný není....
20. 10. 2008 | 18:49

Ares napsal(a):

Pocestny: Dřív to u vašich některých příspěvků občas probleskávalo, ale po té poslední sérii, můžu napsat, že máte opravdu co říct a je důvod vás poslouchat. Stačí, když jste opustil tu negativní formu.

veronika vendlová: Upřímně řečeno v poslední době jsem začal uvažovat směrem, o kterém tu psal Pocestný. Vy jdete spíše tím směrem nová strana, co se nějak prosadí proti těm stávajícím a doufat, že změní poměry. Já jsem přemýšlel spíš ve smyslu „hnutí“ (i když mé úvahy byly pouze v rovině město, ne stát). Nějak mimo politiku, bez ambicí do ní vstoupit. Nová strana zachová totiž staré pořádky, člověk = volič (pasivní role, jednou za pár let). Spíš si ale myslím, že by to chtělo nějakou vizi, která spojí a rozhýbe lidi, člověk = občan. Bohužel, tohle je naprosto mimo mé možnosti, takže řeším, co se dá dělat sólo, aby to šlo někde vidět. Naštěstí v tomto ohledu vidím možností víc.
20. 10. 2008 | 19:32

veronika vendlová napsal(a):

Ares: No já jsem dosud uvažovala v intencích toho našeho současného volebního systému, proto něco nového, ať strana, či hnutí. Každopádně k registaci nového tělesa je potřeba prvně 1000 podpisů pod žádost o registraci na MV. Ale to jen technikálie.

Bez vize, která lidi rozhýbe to nemá smysl, to by mělo jít ruku v ruce. Váš předpolad, že nová strana rovná se staré pořádky je jistě správný. Může se ale podařit všechno najednou. Chce to ale nové, odvážné a chytré lidi. A musí jich být poměrně hodně. Samozřejmě jakákoliv snaha ať s politickými ambicemi či bez nich, na jakékoliv úrovni, je moc a moc potřebná.
20. 10. 2008 | 19:48

Sab. napsal(a):

To Tomáš Střihavka:

Na videu mi nejde nějak zvuk, ale vydedukoval jsem i s pomocí Blesku:

"Přišel za mnou jeden pán, který šel po návsi, a řekl mi, že mám psa ve studni. Náš hafan byl ale doma," popsal začátek hrůzného příběhu Roman Karoly (33). Ihned běžel ke studni na návsi. Na ní ležely naházené větve.

"Slyšel jsem takové bolestivé štěkání. Rvalo mi to srdce, jak znělo smutně a nešťastně. Rychle jsem odházel větvě a tam dole jsem uviděl nebohého pejska," líčí Karoly.

"Ležel bezmocně na zemi stočený do klubíčka. Když jsem se ho dotkl, začal kňučet a pískat. Vzal jsem ho domů do tepla a dal mu najíst," dodal Karoly. Zavolal zvířecího záchranáře Karla Bobála a...

Roman Karoly je Rom. Víc takových zpráv :-)
20. 10. 2008 | 20:54

Sab napsal(a):

Pane Stejskale, můžu si dovolit ještě takový malinkatý rasistický přídaveček? Ještě, že toho jezevčíka nenašel Vietnamec :-)

Promiňte a hezký večer.
20. 10. 2008 | 20:57

Sab. napsal(a):

vydedukovalA
20. 10. 2008 | 20:58

stejskal napsal(a):

Proč Vietnamec, paní Sab?

Já mám zvířata také rád. A psi nejsou výjimkou ;-)

Libor Stejskal
20. 10. 2008 | 21:52

Gerd napsal(a):

Pane Stejskale, stalo se to na Tachovsku. A právě v Domažlicích a zejména u Chebu několikrát nalezli poblíž vietnamské tržnice zbytky psů nebo vyvrhnuté psy. Kromě toho asijské dálněvýchodní kultury věří, že pes je chutnější, pokud je před smrtí bit a stažen z kůže zaživa. Proto je pro takového psa štěstí, pokud nepotká Vietnamce. I když ne všichni Vietnamci jedí psy a ne všichni Romové kradou.

Ještě příklad do diskuze k Romům. Tam, kde bydlím, měla trvalé bydliště přede mnou romská rodina. I když je tomu už 5 let, co se odstěhovali, stále je sem chodí hledat exekutoři, Policie ČR i Městská, obsílky dostávám od Krajského soudu i Okresního soudu. Druhý den po prodeji někdo vykradl realitku,která zprostředkovávala prodej, mě navštívil zloděj půl roku poté. Nestěžuji si, ale to je realita. Ale ne všichni Romové jsou dobří a chyba je jen na straně "gádžů". Vysoká kriminalita v komunitě Romů je něčím zapříčiněna a ne za vše může majoritní společnost. Mnoho problémů vzniká uvnitř romské komunity, mezi jiným i zvláštní vztah k cizímu majetku.Nechtěl jsem to psát dříve, abych nepřiléval oleje do ohně, ale nyní zde nezbylo moc diskutujících. A snad paní Vendlová i KVS pochopí, že jen na straně majority problém řešit nejde. Doufám, že se problémy s Romy podaří vyřešit k jejich spokojenosti. Této problematice až tolik nerozumím a nerozumím vztahům mezi Romy. Při prodeji také vykládali, že je romské přísloví "Za úctu úctu". Podivil jsem se později, ale přesto nezatracuji zbytek Romů.
Všem hezký den.
20. 10. 2008 | 22:31

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Gerde,

to, o čem píšete, ani na moment nezpochybňuji. Jen se tu s paní Sab trochu "špičkujeme", má to už i svojí historii ;-)

Víte, to s těmi Romy, máte vlastně též pravdu. Nemyslím, že by se paní KVS a Vendlová domnívali, že vina je JEN na straně bílé majority.

Vše ale záleží na dobré vůli. Snaze věci změnit k lepšímu. A nezačínat tím, že očekáváme dobrou vůli od druhých, ale že ji nabízíme sami. A neodradí nás jedna dvě či deset špatných zkušeností (tím nemyslím Vás, jde mi o obecnou úvahu).¨

Libor Stejskal
20. 10. 2008 | 23:26

Pocestny napsal(a):

Vážení přátelé, pokud si myslíte, že je každý Rom zloděj ("teda jsou i slušný, co žijou jako my, ale u nás!!, tam vám ty šmejdi....")

pokaždé, když potkáte Roma a neokrade vás, pozdravte ho, zastavte se a pomyslete, že jste byli právě příjemně překvapeni.

Život nás zoufalců je o malých radostech....
21. 10. 2008 | 00:01

Pocestny napsal(a):

Pane Gerde, jistě se najde pár lidí, kteří vám odsvědčí, že se Vietnamci "brutálně" chovají ke psům.

Znám jednoho bloggera, který pro vás to samé napíše v duchu "Američané jsou brutální vůči Vietnamcům, jistě vyplave podezření, že je i jedí....."

Der du bist,
was du isst!
21. 10. 2008 | 00:06

KVS napsal(a):

omlouvám se všem za nedodaný leč přislíbený blog. nestíhám. ale dodám. KVS
21. 10. 2008 | 05:21

Daňový poplatník napsal(a):

Můj poslední komentář k tomuto blogu bude staré přísloví s komentářem: Co nevyřeší génius, to vyřeší nutnost.
Poprvé jsem volil ultrapravici a budu ji volit tak dlouho, dokud to nezačne bolet reprezentaci takzvaných slušných stran, dokud nebudou ztrácet koryta, a zabývat se věcně a ne proklamativně problémem cikánů,a doufám, že nás takových bude víc, protože nejpozději během deseti let začne zásadním způsobem narůstat počet vyloupených a zavražděných důchodkyň ,a pak ten nárůst ultrapravice bude opravdový,spravedlivý, plně odůvodněný a zřejmě nezastavitelný. Všem idealistům, moralistům a panu Pocestnému, jako samostatné kategorii, se omlouvám, ale jsem geneticky i sociálně naprogramován jako pragmatik, navíc s přibývajícími zkušenostmi jevím sklony ke skepticismu.
21. 10. 2008 | 08:19

bigjirka napsal(a):

Poplatníku, nikdy nebudu volit něco, co doopravdy nechci. Za prvé to není žádná ultrapravice, ale ultralevice. Za druhé je to svoloč.

Pocestný, některé národy a etnika mají některé zvyky, které jsou pro nás špatně přijatelné. Nemá smysl to popírat. Co se týče výskytu, není to totožnost, je to statistika. Pokud chtějí žít zde s námi, měli by se toho zbavit. Pokud budete chtít žít ve Vietnamu, bude lepší si na to zvyknout. Cikáni by se měli zbavit svých špatných hygienických návyků, slabého vztahu k práci a silného vztahu k cizímu majetku. I když jsou mezi nimi skvělí lidé, ta většina jim to kazí a je mi jich líto. Okřikováním majority ovšem nic nevyřešíte.
21. 10. 2008 | 08:47

Čestmír Praha napsal(a):

Vážené dámy, Moniko Vendlová a Kláro Veselá Samková :

Oceňuji vaše postoje a přístup k romské otázce v České republice, ani já a má rodiny nejsme rasisté ani xenofobní Češi (jak to rád tvrdíval např. všeználek p. Úhl , Václav Žák a mnozí další...) Žil jsem delší dobu v Brazílii mezi mulaty a černochy v pohodě, neměli jsme nejmenší problémy žádného druhu. Netrpíme žádnými předsudky vůču lidem jiného náboženství, politické orientace a pod. Jsme tolerantní a střízlivě či objektivně uvažující - tolik na úvod. Nemám prostě zájem se stavět proti romským či cikánským spoluobčanům á priori !!!
Avšak : stát může být sice silně napomocný při snaze zapojovat je do společnosti, kam se postupně přistěhovali , nicméně nedokáže to bez jejich spolupráce ! Je naprosto nevyhnutelné, aby se Romové dohodli, co chtějí docílit (kromě braní přídavků na děti).Kdy konečně si sestaví vlastní organizaci v čele se schopnými vůdci a vyjednávači, kteří budou mít důvěru většiny Romů, zkrátka tak, aby mohli prezentovat jejich představy do budoucnosti. TAKOVÁ ROMSKÁ ORGANIZACE NEEXISTUJE a obávám se, že ještě několik desetiletí ještě existovat nebude. Proč ? Je něco zvláštního v genetickém vybavení (zatížení?) Romů a přinesli si to už před mnoha staletími z Indie , odkud vlastně museli utéct. Proč se dosud nenašel někdo fundovaný z řad etnografů, historiků,psycholgů a jiných odborníků, kteří by na toto téma fundovaně napsali knihu. Zejména by to měli sepsat autoři romského původu. Je nesmysl pořád diskutovat na téma, že nemají přístup ke vzdělání, k práci, a pod. , to je až důsledek něčeho, o čem je třeba s Romy mluvit... Řekněte nám, milé dámy, čím je to, že když se přestěhují jiné národnosti (dejmetomu Turci, Vietnamci,Číňané atd. atd.) do jiné země, jejich potomci z těřího pokolení se již totálně přizpůsobí a zapojí do hostitelské země. Proč to nedokážou Romové po mnoha staletích pobytu u nás ? Je to v jejich genech, ne v naší české či vůbec evropské mentalitě, v nějakém rasismu. TO JE NESMYSL, Češi nejsou rasisté o nic více než okolní národy v Evropě. Jenomže máme v "krvi" keltské, germánské, slovanské a jiné geny a to hlavně přizpůsobivost !
Toto není žádný odborný článek, na to nejsem kompetentní, je to jenom výzva k tomu, abychom pořád nepřahazovali práznou slámu tam a zpět, nepodívali se otevřeně na problém Romů, který není jednoduchý opravdu není snadný, ALE JE JEJICH ! Oni by měli se semknout, zvolit si zástupce, poslouchat je, jim říkat své problémy, své představy, jak na to. Nám Čechům,Moravanům či Slezanům by vůbec nevadilo, kdyby byli do poslanecké sněmovny zvoleni či dokonce dosazeni romští poslanci, třebas větší počet, třebas i jaksi "na zkoušku", abychom zjistili, jaké ,mají konstruktivní návrhy se zapojením, integrací do prostředí, kde hodlají žít. Opakuji znovu, neberte vážení čtenáři tohoto příspěvku tyto věty jako nějaké odborné pojednání, je to jenom výzva k tomu, aby se o otázkách nezapojení a neustálým animozitám vážně začalo jednat a to s nějakou ORGANIZACÍ Romů , která bude mít kompetence pocházející z jejich vlastních řad.
Nediskutujme dále v jakési anonymitě "připomínek" k tématu. Nenasazujme Romům tzv. "psí hlavu" , nežijme vzájemně v předsudcích, tažme se tak tedy kdy a s kým můžeme vážně o problémech, jejich řešení, o budoucnosti diskutovat?
Můžete mi napsat: mechovi.cm@seznam.cz
Podepsán: Čestmír , 79 let
21. 10. 2008 | 10:38

jaryn napsal(a):

Pane Čestmíre,

opět skvěle! Ano, je v nás vzbuzována představa, že za všechno cikánské utrpení můžeme my, bílí Češi. Neříkám, že částečně to není pravda, ale podstata problému je přímo v Cikánech samých. Chtějí-li někde a vedle někoho žít, musí se alespoň na nezbytně snesitelnou míru přizpůsobit. Toto musí vycházet od nich, ne z nás. Oni jsou ti, kteří nezapadají do místních obvyklých měřítek chování a jednání. Jejich folklór musí být v rámci stravitelnosti pro měřítka, obvyklá ve střední Evropě. Pokud nechtějí nebo toho nejsou schopni, prosím, proč ne. Svět je velký a různý. Někde svoje místo najdou. A nebo nenajdou, ale zase to budou mít ve svých rukách... Necítí li střední Evropu jako oblast jim kulturně blízkou, jistě budou někde šťastnější.
Ale pokud chtějí zůstat tady a neměnit nic a ještě požadovat toto a támhleto na domácí majoritě, nemůžou se divit, že je situace a vztahy k nim tam, kde je.
21. 10. 2008 | 11:04

dana napsal(a):

Pánové, asi to zní zlomyslně, ale zajímalo by mě, co uděláte, když se Romové nepřizpůsobí? Třeba jim to takhle absolutně vyhovuje :-). Konečně, všechno je o úhlu pohledu.
Když jsem před lety šikanovala mladistvého syna za lenost, odvětil mi, že staří Řekové považovali pracovitost za ctnost pro otroky ... svobodný muž filosofuje a bojuje :-).
Takže, v tom má paní Samková pravdu, není to jejich problém, ale náš, nebo spíš váš, protože paní Cigánová je stejná paní jako kterákoliv z nás, není na ní nic špatného, problémy dělají jako vždy a všude muži. Takže jak to chcete řešit -vzdělaní bílí muži versus divocí snědí muži?
21. 10. 2008 | 13:45

Ares napsal(a):

Dana: Když jsem mluvil s Romkama, tam mi říkaly opak. Že u nich se o domácnost stará žena, tudíž pokud chcete dosáhnout takových věcí jako pořádek, děti do školy, hospodaření s penězi, tak je potřeba se obracet na ženy. S chlapy to u nich nemá moc co dělat. Ti jsou od toho, aby vydělali ty peníze.
21. 10. 2008 | 14:10

fafnir napsal(a):

Dana
...není to jejich problém ,ale náš.No dobře,tak holt budeme náš problém řešit našimi prostředky.Může se stát,že tím nejblbějším způsobem,už to tu jednou bylo,a pak budou mít problém oni,náš bude odsunut.S tímto způsobem řešení dané věci začíná koketovat stále více lidí.Není to radost,není to dobře,ale je to tak.Malér vždy radikalisuje.
21. 10. 2008 | 18:56

dana napsal(a):

to Ares
Ano, máte pravdu o domácnost se stará žena ...jako všude jinde. Ale nevím, do jaké míry je schopna zamezit tomu, aby jí děti po pubertě nezačaly školu vynechávat, aby jí muž neprohrál peníze na automatech, aby dal přednost kopání kanálů před prodáváním kolejnic, aby se synci nechytli party a nezačali fetovat. Já osobně znám (dlouhá léta) několik takových žen, které toužily "žít jako bílí" a za totáče se jim to i dařilo. Muži pracovali a aspoň teoreticky měla i fyzická práce jistou vážnost. Pak se
všechno změnilo - ze dne na den- a všechno,
co pracně budovaly se jim rozpadlo pod rukama. Den ze dne bylo černé bílé, dělník byl ten nejvysmívanější blbeček a za hvězdu
byli lidé, kteří se náhle stali majitelé milionových podniků, banky půjčovaly nikdy nezplacené úvěry na "podnikatelský záměr"...a jim zůstalo jen horentně rostoucí (do té doby poctivě placené) nájemné a muži i bez té opovrhované práce.
Neřekla byste si taky, že všechno byl podvod a ze tedy není důvod nevyužít toho, co je možné? Abych to zkrátila, jaký argument byste v jejich situaci našla vy pro skromnou a poctivou práci?
A ještě použiji z vašeho předešlého příspěvku myšlenku vize. Bylo by jí třeba
i pro nás. Ale já nikde žádnou nevidím. Vy ano?
21. 10. 2008 | 19:12

bigjirka napsal(a):

já nevím, dano, zdá se mi, že nějak moc psychologisujete a myslím, že každý normální člověk nějak podvědomě chápe princip udržitelnosti a snaží se obživit sebe a svou rodinu prací. výmluvy na to, že okolí některé jedince málo motivuje, mi připadají jaksi... nemístné
21. 10. 2008 | 21:03

dana napsal(a):

bigjirko, jasně.
Jenže holt my jsme geneticky zemědělci - neoseješ, nesklidíš...Romové kočovníci...
Ale můj původní dotaz byl, co s tím kdo nadělá :-)...v době, kdy je heslo doby multikulti a to co bývalo vlastenectví, je v zásadě trestný čin :-).
21. 10. 2008 | 21:38

Ares napsal(a):

Dana: V tomto ohledu jsem pouze citoval ty, ženy. Jistě existuje řada vlivů, ale vycházím z toho, že když se chce řešit nějaký problém, tak je potřeba hledat to, co má největší dopady. Netvrdím, že je to tento případ (nevím), ale váš příspěvek, mi ten rozhovor připomněl.

Nevím, co bych si řekl na jejich místě, ale vím, že sebelítost je jedna z nejhorších emocí. Nikdy mně k ničemu nepomohla. Na druhou stranu je mi jasný, že stejná věc vypadá z různých pohledů různě. A to že něco přijde samozřejmé, pravičákovy z dobré rodiny, vzděláním a kontakty, neříká nic o tom, jak to vidí někdo jiný.

Tu vizi jsem myslel pro celou populaci ne pro Romy. A ne, nevidím tu žádnou myšlenku, která by mohla mít takový funkci.
21. 10. 2008 | 21:58

Gerd napsal(a):

Možná by bylo dobře říct si i něco o romské kultuře. Třeba o té romské pohádce, kde je ROmům vysvětlováno, jak přišli k privilegiu krást. Prý pro Krista na kříž byly přichystány 4 hřeby, ale cikáni ten čtvrtý ukradli a tak dostali od Pánaboha právo krást.
Nebo jiná pohádka z jejich pravlasti. Pozvali cikány před perského šáha, aby předvedli své písně a tance. Ten byl zcela okouzlen cikánským tancem a zpěvem, tak daroval cikánům půdu dobytek a obilí. po roce přišli cikáni za šáhem, aby jim opět dal něco k živobytí. Šáh se jich otázal, co provedli s jeho dary. A cikáni odpověděli, že se celý rok radovali a tancovali, dobytek i obilí snědli, půdu prodali a celý rok z toho žili. Protože cikáni jsou na světě proto, aby jiným ukazovali krásu svých písní a tanců a nikoliv aby pracovali.

A jestliže někomu již od mládí říkáte, že pracovat je vlastně nenormální, krást je povoleno, pak dostanete dosavadní vztah některých Romů k práci a k cizímu majetku. Jenže uspořádat si vztah své kultury k většinové psolečnosti musí Romové sami. I když jsou jako ponorná řeka (jak napsala paní KVS), přeci jen budou muset některé své morální postoje přehodnotit.

Párkrát jsem zde nadhodil otázku, proč jsou Romové na okraji společnosti ve většině evropských zemích. I kdybychom Čechy označili jako nejhorší sebranku z celé Evropy, pořád zůstává problém Romů s Francouzi, Italy, Rusy, Ukrajinci, Maďary, Španěly, atd. Je pár zemí, kde s Romy problém není. Je také zajímavé zhodnotit exodus Romů do Velké Británie nebo Finska, jakmile vlády těchto zemí kritizovaly ČR za porušování práv Romů. Poté, kdy je oblažili svojí přítomností, už žádný další apel z vládní úrovně těchto zemí tuším nepřišel. Proč?
Buď je skoro celá Evropa neskutečně rasistická nebo je díl problému i v chování Romů. A pak je řešení, že majoritní česká společnost změní své dosavadní chování vůči Romům, ale i Romové se vážně zamyslí, čím vadí majoritní společnosti. Rasové odlišnosti sem netahejme, Romové i Češi patří do skupiny indoevropských národů. Po staletích soužití obou národů vedle sebe může mít i mnohý skinhead někde hluboko v minulosti romského předka.
21. 10. 2008 | 22:52

bigjirka napsal(a):

Dano, už rozumím... kočovníky bylo možno hnát svinským krokrm, kdežto osedlé ne :-/ (jejda, to zas dostanu).
21. 10. 2008 | 23:02

jaryn napsal(a):

dano,

pokud za vlády komunistů byli někteří Cikáni zvyklí pracovat a žít jako bílí, změna podmínek po ´89 je nemohla dlouhodobě srazit na kolena. V mém městě je taky několik rodin, které o práci stojí a mají ji. Teď dokonce, zrak-li mě nešálí, se vyrojila hromada cikánských kopáčů a cikánským šéfem - že by vlašťovka? Dokonce je mezi kopáči jeden významný vybírač popelnic, mám ho nasledovanýho, nevěřil jsem svým očím... Teda - pokud tam není šéf, hraje většinou opodál na foukací harmoniku, bohužel cikánský dar hudby mu schází, zní to jako když tlačíval ten svůj sběrovýnenamazaný kočárek :-)
Nicméně s nadějí to pozoruji.
22. 10. 2008 | 08:37

stejskal napsal(a):

Ale ne pane, jaryne,

to Vás asi opravdu šálí zrak. Cikáni přece kradou, jsou líní, jen parazitují na ostatních, musíme je všechny živit ;-)

Také některé dosud nevídané jevy pozoruji s nadějí ;-)

Libor Stejskal
22. 10. 2008 | 09:55

jaryn napsal(a):

Pane Stejskale,

vy vtipálku! Bohužel vás musím ubezpečit, že to tak v mém okolí doposud bylo. Kradou (mj.kšeft s kradenými popelnicemi - za dva roky mi ti milí sousedi štípli čtyři), jsou líní (kromě vstávání v noci k čórkám), parazitují (v práci jsem je nikdy neviděl, požívaná auta bez TP a bez trestu, přestože jsem to policii oznámil) a musíme je živit.
Jsem zvědav a doufám, že kopáčina nebude experiment na pár týdnů, ale skutečná vlašťovka.
Víte, pane Stejskale, co vidím, to vidím. Růžohledky skutečnost nepřemalují. A jestli se někomu nelíbí, co vidím a co si myslím, to už není moje starost. Rozhodně však nebudu kostlánovsky politicky korektně blábolit o nekradoucích Cikánech. Pouze uznám, že nekradou všichni. Zbytek ponechám na osobních zkušenostech.
S úctou jaryn

PS kradou taky bílí, co by ne. Konkrétně JEDEN takový, co nás má multikulturně obohacovat, už má zákaz vstupu do nejbližšího marketu. Byl jsem u toho. Stejně tak si pamatuju šílející prodavačky, když se pokoušely spolu s ochrankou uhlídat šikovně se rozptylující a spolupracující kradoucí skupinky jistého etnika... Rovněž jsem byl u toho. Jsem tedy rasýýýsta, že vidím, co vidím, a slyším, co slyším?
Odpovězte si sám...
22. 10. 2008 | 10:35

stejskal napsal(a):

Ježíšmarjá, pane jaryne, tady někdo tvrdil, že Cikáni nekradou? A kde, připomeňte mi to, prosím? ;-)

Tak jen pro pořádek, pane jaryne: Řada Cikánů krade. Řada Čechů též (ostatně stejně jako Američanů, Francouzů, Rusů, Němců a vlastně příslušníků jakéhokoliv národa). V některých druzích trestné činnosti jsou Romové jednoznačně na špici. V jiných zase Češi.

A teď něco pro Vás. Vztaženo k celému etniku (romskému) je mezi Romy v konfliktu se zákonem daleko více jedinců než mezi Čechy.

To je překvapení, co? Já jen, že to tu nikdo nikdy nepopíral. Píšu to tu již osmnáct měsíců, nepamatuji si, že by to například pan Kostlán zpochybnil. Kopete do otevřených dveří, pane jaryne. Resp. dveří od úplně jiného bytu.

Většině lidí, kteří tu s Vámi polemizují, nejde o to zpochybňovat, co zcela reálně vidíte. Jde jim o něco úplně jiného. Škoda, že se nám to evidentně za ten rok a půl Vám i některým dalším stále ještě nepodařilo vysvětlit. Chyba může být zcela jistě i v nás

Libor Stejskal
22. 10. 2008 | 13:58

jaryn napsal(a):

Eh, pane Stejskale,
to byla reakce na tu vaši s ironií myšlenou větu "Cikáni přece kradou, jsou líní, jen parazitují na ostatních, musíme je všechny živit ;-) " , nemusíte se hned rozčilovat. Právě ta ironie mě inspirovala. Mimochodem - Kostlán skutečně napsal, že "kdo tvrdí, že Romové kradou, tak lže", to jen pro pořádek. Ale nechme toho, vím, že jste člověk se zdravým úsudkem a očima otevřenýma. Jen občas trošku tíhnete k růžohledkám, já zas k černohledkám...tak jsem si neodpustil napsat, co jsem napsal.
Pane Stejskale, ano, rok a půl tady polemizujete (a nejen vy) kolem dokola a mnoho z nás jste moc nepřesvědčili. Je to zvláštní, protože se snad ani tak nelišíme v hodnocení stávajícího stavu. Spíš se lišíme v přístupu a ve způsobu řešení. Nicméně, a to nejlíp vím já sám, přece jen určitý posun cítím. Bohužel určitě není až takový, jaký byste si přál.
Nicméně vám i tak děkuji.
23. 10. 2008 | 08:35

stejskal napsal(a):

Pane jaryne,

já děkuji Vám. Ve Vaší poslední replice není jediné slůvko, které bych nemohl s klidným svědomím podepsat.

Beru zpět, co jsem napsal v předchozím: nikoho jsem nepřesvědčil, ale to není důležité. Důležité pro mne je, že si dokážeme říci to, co jste tu Vy napsal. Že spolu dokážeme mluvit. Že se pokoušíme přemýšlet o názorech druhých, byť s nimi nesouhlasíme. Díky za to.

Libor Stejskal
23. 10. 2008 | 11:20

jaryn napsal(a):

Pane Stejskale,

v pohodě. Jen houšť a větší kapky. To platí hlavně pro mně :-)
23. 10. 2008 | 13:33

bigjirka napsal(a):

Já stejně nevidím jinou cestu, než aby jejich vůdcové zapracovali na jejich motivaci. My to udělat nedokážeme, nemůžeme a koneckonců nejsme k tomu zas tak silně motivováni.
23. 10. 2008 | 19:04

majkl napsal(a):

Snaha o integraci tohoto etnika je pro naši společnost vysoce nákladná (jak časově, tak finančně). Základním problémem je nechuť etnika se integrovat, v podstatě se jedná o vysoce xenofobní etnikum, pokus o začlenění trvá již několik desítek let a to s velmi mizivým výsledkem. Názory, že jsou Češi vůči této skupině nepřátelští jsou pravdivé. Pramení to z jednoduchého jevu, že ani Róm v produktivním věku není produktivní (tedy co se týče přínosu společnosti jako celku, děti dokáží produkovat skvěle). Pokud tedy má někdo pocit, že viděl pracujícího Róma, a měl dojem že on svou prací prospívá společnosti (pracuje, bere plat, platí daně, tedy i sociální a zdravotní pojištění), nech jde se svým pocitem pěkně spát a v klidu si to nechává zdát zase dál. Pravděpodobnější varianta je, že onen kopáč pracuje na černo, plat bere pouze denní (nebo týdení, aby měl motivaci přijít i druhý den), zároveň je i na podpoře, nebo (a to je častější) v invalidním důchodu. Averze společnosti nespočívá snad ani v asociálním chování tohoto etnika, leč ve velmi sociální podpoře státu a nadržování právě tomuto etniku.
Vymýšlením plánů na začlenění se dá určitě zabrat spousta času a popsat stohy papíru, zajímala by mne však jedna věc: přišel některý zástupce tohoto etnika s vlastní myšlenkou na řešení integrace? Projevil někdy nějaký Róm zájem řešit tuto otázku? Vysvětlil někdo tomuto etniku, že se zbytek společnosti může zdát diskriminován díky jeho chování a nadržování mu státem? (Nebo si snad myslíte, že by zbytku společnosti prošlo vybydlení bytu, neplacení nájemného, jízda načerno dopravou?)
Proč se takovému zájmu netěší Vietnamské etnikum? Je snad v naší zemi zastoupeno menší měrou?
Dokud se neprojeví jako přínos pro společnost, nebude je společnost akceptovat, tolerovat, přijímat, chtít integrovat. Myslím že postoj Čech - Róm není ze strany Čecha (nebo Češky, ať to je v rovných šancích :-)) xenofobní. To není strach z neznámého, právě naopak. Ovšem kdo ovšem má dobré skušenosti s Rómama, ať po mně hodí kamenem.
23. 10. 2008 | 21:15

jaryn napsal(a):

majkle,
umíš dobře pojmenovat to, co cítí většina společnosti.

bigjirko,
oni mají houby a ne vůdce. Cikán z jedné ulice nesnáší Cikána z vedlejší, zato jásá nad príbuzným zo Slovenska. Oni nejsou národ, oni jsou klany a skupiny. Nějakého zástupce všech Cikánů v ČR nenajdeš a stejně tak společný postup tohoto etnika je hudba z Marsu.
24. 10. 2008 | 07:54

bigjirka napsal(a):

což je právě ten problém, jaryne. pokud vím vztah mezi jejich klany je horší než vztah s "bílými".
24. 10. 2008 | 09:42

jaryn napsal(a):

Proto si prostě myslím, že to nepůjde jinak než nejdřív bič a pak trocha cukru. Tohle je neúnosný. Paraziti pro sebe neudělají nic, pro stát už vůbec. Stát by to měl konečně zohlednit, že nulový či dokonce záporný přínos a nulová snaha nemůžou být automaticky vstupenkou pro bezbřehé živení a vydržování z kapes těch, kteří svou práci odvádějí. Musí už někdo zarazit to šílené vyplácení dávek podle počtu dětí, podle toho, že si někdo lebedí na dně společnosti beze snahy o cokoliv. Někdo už konečně musí říct - takhle už to dál nejde. A někdo už konečně musí začít pracovat na pozitivní stránce věci - motivacích, výchově. A kdo nebude chtít, bez pardonu utrum, hranice jsou volné, můžeš hledat štěstí kde se zlíbí. Tady pro parazity už pšenka dál nekvete...
24. 10. 2008 | 12:47

Gerd napsal(a):

Stále ještě nikdo nevysvětlil, proč kromě vysoce xenofobních Čechů (podle mínění některých lidí, především multikulti a bývalých disidentů) Romové nejsou oblíbeni ani v jiných evropských zemích. Vlastně nejsou oblíbeni skoro nikde. Že by nide neměli pochopení pro kulturní odlišnost Romů a jejich vztah k hluku a k cizímu majetku?
Je skoro celá Evropa vysoce xenofobní nebo problém tkví uvnitř romského etnika a jeho chování?
Bylo by jen dobře, pokud by se Romové nějak srovnali se soužitím s většinovou společností.
26. 10. 2008 | 00:23

Gerd napsal(a):

Nejde jen o Romy, i jiní lidé mají problémy se soužitím se státními úředníky, např. případ Wallových.

V případu Wallových se provinilo 5 konkrétních lidí. Pojmenujme je:

Jaroslava Novotná, soudkyně Okresního soudu v Táboře - nerespektování rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, významný vliv na osud rodiny Wallových

Manželé Mazačovi, pěstouni, Vsetínsko - další viníci přetrženého kontaktu dětí a biologických rodičů

Iveta Komorousová, sociální pracovnice Tábor - právě ona odebrala děti rodičům a umístila je do dětského domova

Vlastimil Bejdl, šéf odboru sociálně právní ochrany dětí Tábor - nadřízený Ivety Komorousové

Informace, že tito lidé figurují v kauze Wallových, jsou snadno dostupné na internetu.

Věčná hanba těmto lidem!
30. 10. 2008 | 23:10

mibond napsal(a):

Ano, přesně jste to vystihla: jste jenom bílá. takro jsme degradování Romy j jejich mluvě. Oni se nám o očí smějí, jak jsme blbí a jak se jim daří na nás parazitovat. Nechme prosím u ledu záchranné programy, protože oni je sami odmítají. Jim se žïje dobře a díky všem snaživým spolkům a aktivistům, je jim ještě lépe. Jsou považování za ukřivďované chudinky? A jsou chudinkami? Mají nás na " háku". Proč se do nich stále montujeme? Oni o to nestojí.
03. 11. 2008 | 08:58

dg napsal(a):

We are the professional discount luxury goods online sale store, such as <a href="http://www.bootsluxury.com/...">UGG Classic Short</a>, <a href="http://www.bootsluxury.com/...">UGG Classic Tall</a>, <a href="http://www.christianloubout...">yves saint laurent</a>,<a href="http://www.handbagcom.com/">replica handbags</a> and other luxury famous brand products. Every day, there will be thousands of people to visit our website , and more than a thousand of frequent customers. Wear our <a href="http://www.bootsluxury.com/">ugg boots</a> make your feet just like next to the stove, take our <a href="http://www.handbagcom.com/l...">loewe handbags</a> make you more elegant, the attractive <a href="http://www.christianloubout...">christian louboutin</a> shoes and <a href="http://www.christianloubout...">jimmy choo shoes</a> also make your feet shine. If any one of our goods has some quality problem within seven days after you receive, which can be changed a new one or returned back your money unconditionally. Are you still hesitanting? Just haste to our website to buy.
09. 09. 2009 | 04:45

Replica Watches napsal(a):

053Do you know why[url=http://www.newstylerolex.com/]Replica Rolex[/url] will become fashionable? The reason is very simple: customers will be more or less on the product's merits. Let them feel fashionable. Good taste is the [url=http://www.newstylerolex.com/]Rolex[/url]designs irresistible, but unfortunately, not everyone can accept the real [url=http://www.watches-life.com]Rolex[/url]. The price is simply not acceptable, if you are not a millionaire. If the cost of car and your [url=http://www.enjoy-watches.com/]Rolex[/url], as you will not pay the money to buy a real watch, but you'll love wearing [url=http://www.watches-life.com]Replica Rolex[/url] watches, because of low prices. Replica Watches are smart people's assistance, these two values [url=http://www.rolex-hot.com]Rolex[/url], affecting the audience a good [url=http://www.rolex-hot.com]Replica Rolex[/url] view. Senior replica Rolex application a long time, just like the real watch, so this kind of watch should be sold around the world. Swiss [l=http://www.sunglassvip.net]Replica Rolex[/url] was considered the best ever [url=http://www.newstylerolex.com/]Replica Watches[/url], you can bet with anyone. They would certainly think that this is a real watch, and look forward to also have a kind of [url=http://www.enjoy-watches.com/]Replica rolex[/url] . The idea of buying a [url=http://www.enjoy-watches.com/]Replica Watches[/url], you should not feel embarrassed. If you summon the courage to buy the best replica [url=http://www.hrolex.com]Rolex[/url] and wearing a period of time, you will realize this is a fairly reliable watch, not just a good-looking replica. Replica [url=http://www.2g-3g.com]Rolex[/url]does not mean low quality. It simply means that authentic than the famous[url=http://www.newstylerolex.com/]Omega[/url] short life. Now replica watches have become a strong competitor, because they strong attractive price and quality. Most of us can not perceive [url=http://www.newstylerolex.com/]Rolex Watches[/url] and replica Rolex genuine difference. It will take time and a lot of practice in order to do this, if at first glance, there can not distinguish between the[url=http://www.iphonebatteries....]Phone Batteries[/url] . In fact, we have no need to use high prices to buy a genuine [url=http://www.vertuexclusivesh...]Vertu[/url], because we have so many high-quality low price replica watches to choose from. [url=http://www.vertuexclusivesh...]Vertu Replica[/url] will meet all your. It has a great design, it is of high quality materials into, and can accompany you for many years. What else would you expect? Looks like
this precious [url=http://www.e-lv.net/]Replica handbags[/url],, will certainly improve your self-confidence.

We offer [url=http://www.viagra-saleshop....]viagra[/url] online for lowest prices on the web. The bestprices on the net, FREE world wide shipping, great customer service, discreet delivery. Buy Viagra for lowest prices

Buy [url=http://www.cheap-viagra-sho...]viagra[/url] Online! Click Here !Order Viagra Online http://www.cheap-viagra-sho..., Lowest Prices!

Tiffany & Co. has long been renowned for its luxury goods, especially jewelry, and has sought to market itself as an arbiter of taste and style. [url=http://www.btiffany.com/]tiffany[/url]'s designs, manufactures, and sells jewelry, watches,and crystal glassware.

Tiffany & Co is well-known for its sterling silver jewelry, as sterling silver jewelry become more adorable and popular among people.For classic and quality bracelets, more and more people choose [url=http://www.luxurygoodsrepli...]tiffany[/url] & Co because they believe that good bracelets need a proper home.

Montblanc [url=http://www.pens-onling.com/]pens[/url] few decades too far removed from its flagship product line Meisterstück fountain pens, but has begun to create new product lines. Recent Montblanc will Bohème, Scenium and Starwalker family to join its production lines.

The first thing to build the wind from the Indian jewelry beginning, [url=http://www.abcartier.com/]cartier[/url] has never lost his feeling for this country is full of legends and charm. India, like Cartier eternal source of inspiration, whenever will not be depleted
053
30. 11. 2009 | 13:55

BOLSHAKOV18Gleb napsal(a):

<a href="http://www.batut.com.ua">эстафеты</a> на любой вкус и цвет
09. 12. 2010 | 20:33

důchodce napsal(a):

Toto jsem si stáhl z int. a je to mé krédo. Já bych to tak nenapsal:
Dopis ministru Langerovi
Pane ministře,
mám dva syny, je mi 45 let. Bydlím ve vesnici u Teplic. Nemám
ve svém okolí žádnou romskou rodinu. Jsem šťastná, že nemusím žít v
beznaději jako obyvatelé Janova. V roce 1989 jsem byla na všech
demonstracích v Teplicích a v Praze a moc jsem si přála demokracii a svobodu.
To, co se teď  tady na severu děje je horší než tenkrát.
Svoboda nekončí tam, kde začíná nesvoboda druhého, Policie chrání
(s prominutím) grázly před slušnými lidmi. Copak je to nesplnitelný sen
chci, aby ten, kdo nechce pracovat, klidně umřel hlady. Ten, kdo si zničí
byt, uřízne topení, ať zmrzne. Co se stane mě a mým dětem jestliže:
 Nebudeme pracovat.,Nebudeme platit nájem. Budeme na romy vykřikovat rasistická hesla.
 Budeme kolem sebe dělat bordel a ničit své okolí.
 Budeme obtěžovat romské rodiny hlukem, smradem.
 Budeme krást., Uřízneme si topení a rozbijeme okna.
My - budeme bezdomovci, chcípající hlady. Vyčíslí nám dluhy za zničený
byt a na krku budeme mít trestní oznámení za hanobení té jejich slavné rasy.
A budeme se za vše stydět. Oni - tmaví a ukřičení - dostanou nový byt, sociální dávky,
nové zařízení bytu a ochranu policie. A budou vykřikovat jak pro ně stát nic nedělá.
Náš slavný státní rozpočet nemá peníze na centra pro slepé,
vozíčky pro postižené, lůžka pro staré a nemocné. Kolik peněz z naší práce
stojí taková normální romská "rodina"? Nestydíte se, páni a dámy tam
"nahoře" kdo o nich rozhodujete. Kdo Vám dal právo určit, že z mých daní budu
živit dvě cigáňata a soused od vedle si bude shánět sponzory na výcvik
psa pro svého postiženého syna?
Asi tedy jsem rasista. Tohle už přeci není možné !!!! Cítím
obrovský vztek a beznaděj. Proč jsem vlastně tenkrát chtěla tu demokracii a
svobodu? Aby se Ti, kteří poctivě pracují a žijí měli dobře. Čeho jsem
já a mě podobní dosáhla? Ti kdo poctivě pracují a žijí, živí líné, sprosté a
primitivní prasata a ještě se bojí, aby jim nebylo vyčteno , že je živí špatně.
Příští volby jsou pro mě jasné - DS, Národní odpor, kdokoliv,
kdo s tímhle "bordelem" tady zatočí, ano budu volit i neonacisty. A
píšu to s plným vědomím odpovědnosti za tuto mou volbu. Před rokem 1989
byli utlačovaní lidé za své názory, ale dnes jsou utlačovaní za to,
že chtějí pracovat a žít slušně. Před rokem 1989 policie chránila
politiku jedné strany. Dnes chrání ty, co by měla sama trestat a zavírat. Je
mi z té naší slavné demokratické společnosti a z našich "nerasistických"
politiků na zvracení. Na další shromáždění v Litvínově pojedeme. Já, manžel, synové,
jejich kamarádi, naší známí....LIDÉ, kteří žijí jako LIDÉ tuto naši podporu
potřebují vidět. A vůbec nečekám, že se cokoliv změní. Naši politici mají
teplá místečka a za zády EU. Ale na každého se vaří voda...

Jednou, pane Langře, Topolánku, Paroubku a ostatní mocní,
budete i Vy a Vaše děti žít v takovém ghettu. JEJICH životní
prostor se totiž bude neustále rozšiřovat a práv přibývat. Kdybych
vylovila zlatou rybku, přála bych si, aby jste se toho dočkali brzy. A Vaše
ženy se z nákupu vraceli uličkou černé v ě t š i n y po pokálených
schodech a zavřely za sebou počmárané a poničené dveře. Pak, aby jste
stáli oba za rozbitým oknem, poslouchali hluk, nadávky a řvaní - toto lidové
umění naší utiskované menšiny a pozorně hlídali, kdy se za rohem
objeví Vaše ratolest, plížící se se strachem ze školy. Opravdu si to
neumíte představit,  nebo máte pocit, že Praha je daleko? Co takhle
detektor lži a otázka pro Vaše muže, kteří v Janově zasahovali? Kolik z nich,
myslíte, bylo přesvědčeno o správnosti svého jednání? Kolik z nich by šlo bydlet do
služebního bytu, který by byl v Janově? Děkuji za JASNOU odpověď jaký
rozdíl je mezi právy a povinnostmi "bílých" a "černých" ?
27. 05. 2011 | 11:20

virginia car insurance napsal(a):

Great – I should certainly pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs and related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your client to communicate. Nice task.. <a href="http://invirginiaautoinsurance.com/">auto insurance virginia</a>
11. 08. 2011 | 08:45

credit loans napsal(a):

freelance writer
21. 08. 2011 | 09:33

CesBoodenet napsal(a):

Nice post :) Foken refs
14. 11. 2011 | 09:19

nudecelebrityy napsal(a):

najboljše varcevanje [url=http://www.financesi.info]finance.si[/url]
22. 01. 2012 | 08:57

celebritynakedg napsal(a):

rentno varcevanje [url=http://www.vzajemniskladi.info]nlb skladi[/url]
10. 02. 2012 | 05:49

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy