Gypsy Spirit - blahopřání nejen Českému západu, o. s.

02. 12. 2009 | 15:42
Přečteno 5351 krát
Blahopřeji tímto všem, kdo byli nominováni a samozřejmě také těm, kdo získali 1. prosince ocenění v 1. ročníku Gypsy Spirit 2009.

Nejvíce mě těší úspěch občanského sdružení Český západ, se kterým jsem se prvně potkala zhruba před dvěma lety a od té doby obdivuji obrovský kus práce, který byl v Dobré Vodě u Toužimi odveden. A jako všechno, co děláme, je jen a jen o lidech.

Proto se mi dnes a denně potvrzuje, že každý, i ten nejmenší krok správným směrem, má obrovský smysl. Za každým úspěchem je ale spousta mravenčí a často neviditelné práce, která nepřináší výsledky tak rychle, jak bychom předpokládali, nebo si přáli. Ocenění jsou gestem uznání a mají svůj velký smysl.

Více informací naleznete na:
www.gypsyspirit.eu
• Článek z Lidovky.cz - www.lidovky.cz/udileji-se-ceny-gypsy-spirit-v-porote-sedi-kocab-i-havel-pjc-/ln_domov.asp?c=A091201_200301_ln_domov_mev (i s fotografií z předávání ceny do rukou Jany Kosové - ředitelky Českého západu)
• Tisková zpráva Českého západu, je ke stažení na adrese: www.cesky-zapad.cz/media/tiskove-zpravy
www.cesky-zapad.cz/media/tiskove-zpravy
• Fotogalerie: www.cesky-zapad.cz/fotogalerie/gypsy-spirit-2009

Základní informace k projektu, citace z www.gypsyspirit.eu:
Projekt Gypsy Spirit je zaměřen na podporu aktivního úsilí všech, kteří se podílí na zlepšení situace Romů ve své zemi. Cílem projektu je vytvořit tradici oceňování práce pro romskou komunitu, vytvořit veřejnou platformu pro prezentaci pozitivních příkladů a reálných přínosů romské komunitě a tak přiblížit široké veřejnosti aktivity organizací a jednotlivců zaměřené na podporu integrace romské menšiny do společnosti a na zlepšení její životní situace. Ceny Gypsy Spirit jsou proto zaměřeny na podporu a zveřejnění těch projektů a aktivit, které přinášejí skutečné a měřitelné výsledky, jež představují pro romské obyvatele reálnou pomoc.. Projekt Gypsy Spirit vznikl na Slovensku. Jeho úspěšným realizátorem byla Asociace pro kulturu, vzdělání a komunikaci.

Nominováni byli:

Nevládní organizace

realizace konkrétního projektu zaměřeného na podporu a rozvoj romské menšiny a dosažené výsledky

1. Romea, o.s.
Romea o.s. provozuje stejnojmenný internetový server. Server je nejen zpravodajskou a kulturní informační platformou zaměřující se na události týkající se Romů, usiluje též o mediální vzdělávací aktivity vedoucí k lepší integraci Romů do společnosti. Snaží se o objektivizaci obrazu romské i dalších menšin v majoritních médiích, bojuje proti extremismu.

2. IQ Roma servis,o.s
Poskytuje bezplatné sociální právní poradenství, vzdělávací a volnočasové služby osobám ohroženým sociálním vyloučením. Realizuje informační a koncepční činnost. IQ Roma serrvis je nominován především za projekt oceňování zaměstnavatelů značkou Ethnic Friendly. Cílem Ethnic Friendly je zlepšit pracovní podmínky příslušníků všech etnických menšin v České republice a podpořit fungování zásady rovného zacházení v praxi zaměstnavatelů a obecně nediskriminačního prostředí a vztahů na trhu práce.

3. Český západ, o.s.
Realizuje v Dobré Vodě a okolí řadu projektů s cílem budovat v lokalitě Toužimska občanskou společnost. Nabízí pravidelné i občasné aktivity pro děti, mládež i celou komunitu. Hlavním cílovou skupinou sdružení je místní sociálně vyloučená romská komunita. Aktivně zapojuje do svých projektů majoritní komunitu z lokality.


Společnost – Firma
podporující projekty zaměřené na sociální pomoc a podporu romské komunity

1. Muzeum Romské kultury
Je nominováno za svou dlouholetou působnost v oblasti kultury.
Muzeum se od počátku snažilo především budovat sbírkové fondy dokumentující kulturu a dějiny Romů. Dnes spravuje fondy tradičních řemesel a profesí, historických typů obydlí, vybavení interiéru, oděvů a šperků, výtvarného umění, písemných materiálů, plakátů a pozvánek, audio, foto a videodokumentace, zřídilo knihovnu, mapuje ohlasy na kulturu Romů v kultuře majoritní.

2. Český rozhlas
Je nominován za internetové stránky Romové v České republice, které na adrese www.romové.cz provozuje Český rozhlas. Stránky přinášejí ve čtyřech jazycích aktuality a zajímavosti ze života Romů. Kromě zpráv jsou k dispozici také informace o romské historii, kultuře, tradicích, jazyce, o pozoruhodných romských osobnostech a kontakty na organizace zabývající se Romy. Cílem těchto stránek je zvýšit informovanost české i světové veřejnosti o životě Romů a přispívat k odbourávání stereotypních předsudků a rasové nenávisti.

3. Ekoltes Hranice, a.s
Vlastníkem této firmy je město Hranice. Společnost Ecoltes provozuje činnosti, ve kterých se mohou uplatnit méně kvalifikovaní pracovníci. Cílem programu je naučit tyto zaměstnance standardním pracovním návykům, umožnit jim rekvalifikaci na vyšší pracovní pozice a po splnění podmínek je s doporučením uvolnit na trh práce.


Mimoškolní vzdělávací aktivity zaměřené na romské děti a mládež


1. David Tišer
Je nominován za polohraný dokumentární film Roma Boys – Příběh lásky. Film se věnuje zatím opomíjenému tématu romské homosexuality, které nebylo dosud veřejně zpracované. Tato tématika a vůbec veřejná debata o ní je silně odmítána ze strany vlastní komunity, která vyznává tradiční rodinné hodnoty a homosexualitu považuje za opovržení hodnou nemoc. Dokument má sloužit jako edukativní materiál pro školy, vyvolat diskusi na téma dvojité diskriminace

2. ZŠ Svitavy –Lačnov
Malotřídní základní škola, z nichž je třetina romských dětí. Škola se věnuje organizováním mimoškolních aktivit zaměřených na kulturní a sociální propojení místní romské vyloučené komunity a majority. Každý měsíc pořádá škola kulturní akce pro veřejnost, zajišťuje zájmové kroužky, aktivně využívá romské školní asistentky, snaží se prostřednictvím různých projektů zajistit finance pro děti ze sociálně slabých rodin pro školní pobyty v přírodě, exkurze atd.

3. Asociace debatních klubů o.s.
Asociace debatních klubů napomáhá aktivnímu sebevzdělávání, podporuje rozvoj osobnosti dětí a mládeže, zejména pak mravních, sociálních a intelektuálních schopností, rozvíjí sociální inteligenci, toleranci a pozitivní mezilidské vztahy a podporuje rozvoj interkulturních aktivit. Sdružení dosahuje těchto cílů zejména organizováním soutěží v akademickém debatování žáků a mladých lidí. Zvláštní podporu věnuje ADK zapojení dětí a mládeže romské menšiny v ČR.

Jednotlivec
který dlouhodobě svou prací přispívá ke zlepšení postavení Romů

1. Jan Rác
Je nominován za celoživotní přínos. Jan Rác pracuje pro romskou komunitu 37 let, je autorem mnoha projektů, které seznamují majoritní společnost prostřednictvím putovních výstav, rozsáhlé přednáškové a publikační činnosti s historií a tradičními zvyky Romů.

2. Ladislav Goral
V 70. Letech se věnoval jako jeden z prvních sociální práci s Romy, která v té době ještě nebyla ani definována. Stál u zrodu romistiky na fakultě UK, podílel se na romsko - českém slovníku, v devadesátých letech působil jako pracovník sekretariátu Rady pro národnosti Úřadu Vlády ČR, celoživotně mapoval romské velkorody. Založil jedno z nejstarších občanských sdružení zabývající se Romy R-Mosty.

3. Lýdia Poláčková
Nominovaná za mnoho úspěšných projektů. Zavedla funkci zdravotně – sociální pomocník, založila stálou pracovní skupinu pro integraci romské komunity, která začala řešit otázku sociálního bydlení. Vznikem komunitního plánu v Ostravě se tato skupina transformovala do pracovní skupiny Romské etnikum. Aktivně se podílela na realizaci projektu romská pečovatelka v sociálních službách, velmi úspěšný projekt o který je i nadále velký zájem.


Čin roku
který přispěl k záchraně života nebo zlepšil kvalitu života jednotlivce

1. Martin Turták
Martin Turták je nominován za záchranu života vozíčkářky. Paní L., trvale upoutána na invalidní vozík, uvízla v hořícím autě. Pan Turták zahlédl celou situaci, když okolo místa projížděl se synem svým vozem. Okamžitě auto zastavil a šokovanou ženu z hořícího auta vyprostil.

2. Dětská jednotka intenzivní a resuscitační péče Fakultní nemocnice v Ostravě pod vedením Doc. MUDr. Michala Hladíka Ph.D.
Oddělení je nominováno za příkladnou zdravotní péči o malou Natálku. Natálka utrpěla popáleniny na většině těla během žhářského útoku na dům jejích rodičů. Tým lékařů Dětské jednotky intenzivní a resuscitační péče FN Ostrava se o Natálku postaral s maximálním nasazením, které mnohonásobně překonalo rámec běžných pracovních povinností.

3. Popáleninové centrum Fakultní nemocnice v Ostravě pod vedením primářky MUDr. Zdenky Crkvenjaš
Popáleninové centrum FN Ostrava je nominováno za vysoce odbornou péči o Natálku, která se stala obětí žhářského útoku na dům jejích rodičů ve Vítkově. Natálka utrpěla popáleniny třetího stupně na 80% těla. Během léčby došlo k mnoha smrtelně rizikovým událostem, dnes je ale Natálka plně stabilizována a připravena přejít do režimu standartní nemocniční péče.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

vlk napsal(a):

Mno, nechci s e vám do toho paní Vendlová plést. Nicméně , nebylo by dobré zvážit něco jako anketu
romský skokan roku?
Kd e by byli vyzdviženi ti Romové, kteří vlastním úsilím se dokáží prosadit ve většinové společnosti?
Protože jestli podle mne něco naši problematičtí spoluobčané nutně potřebují, pak to jsou pozitivní vzory. Jako je třeba pan Sanko v ČT,,,, Ale nechci radit.Třeba by to bylo špatně.
02. 12. 2009 | 17:10

Pepa 3 napsal(a):

Paní Vendlová, této Vaší aktivitě velmi fandím. Je to najednou o úplně něčem jiném, než Váš předešlý blog. Skutečně se jedná o něco, co si zaslouží pozornost - a současně uznání - nás všech. Tím méně je mi jasné: Proč jste se zahodila v urputném boji za obhajobu politických recyklátů typu Kalouska, knížete, Parkanové a pod.?
02. 12. 2009 | 17:47

Pobo napsal(a):

vlk:

Richard Samko a jeho účast na slavné "reportáži" o britských kontrolách na Ruzyňském letišti. Vskutku vzor hodný následování.
Opravdu obdivuhodná novinářská práce. Nebo spíš primitivní manipulace? Ale kdo by si to už pamatoval, že?
02. 12. 2009 | 18:19

vlk napsal(a):

Pobo

nezdá s e vám, že píšete o něčem jiném?

je celkem jedno , jak vypadala konkrétní reportáž. Důležité je, že s e ten kluk prodrápal usilvonou prací nahoru. Je vidět. A měl by působit svým příkladem. Na ty kteří zatím silibují ve vybydlování bytů, pasení holek a na tom, že posílat děti do školy je ztráta času, když můžou žebrat ve śtadtlu.
02. 12. 2009 | 18:29

Milan napsal(a):

Nějakou cenu by si jistě zasloužil Džamil Kocáb.Mohla by být jakousi satisfakcí za to,že jej dnes nesnáší většina národa
02. 12. 2009 | 18:33

Pobo napsal(a):

vlk:

Pardon, ale tahle osůbka je vidět právě díky reportáži, kterou jsem zmínil. Jak byla ta reportáž stupidně prolhaná už si málokdo vzpomene. Ale já si vzpomenu pokaždé, když vidím pana Samka v televili (a okamžitě přepínám program). Jaké to štěstí míti v ruce dáklový ovladač. :o))

Ale máte pravdu je to jedno. Nic ve zlým. Někdy zase nashle
02. 12. 2009 | 18:59

Veronika Vendlov napsal(a):

Pepo 3: asi stačí, přečíst si nějaké moje jiné starší blogy. Celostátní politice se snažím vyhnout, pokud to jde. Vždycky budí vášně a podle mě naprosto zbytečně. Každý se k ní vyjadřuje, každý ví, jak na to. Mohu porovnávat a proto trochu i hodnotit. Vidím to s naší zemí bledě a bojím se, že když nebudu dělat vůbec nic, nakonec to vzdám a budu se snažit dělat všechno proto, abych nemusela platit daně a financovat stát který se chová naprosto sebevražedně.... takže ráda zůstávám v týmu Starostů a spolupracuji s TOP09. Vidím v tom smysl. Snažím se o to, aby se i politické strany chovaly sociálně odpovědně. Vypadá to, že se mi snad podaří, rozpohyovat smysluplný projekt, který bude alespoň nekde pomáhat. Uvidíme...jinde by se mi to prosadit nepodařilo.
02. 12. 2009 | 19:38

Veronika Vendlov napsal(a):

vlku, berte to tak, že Gypsy Spirit je na začátku. Jinak dobrých příkladů je hodně, jen o těch se mluví málo, zatímco ty "špatné" se velmi snadno medializují...
02. 12. 2009 | 19:44

vlk napsal(a):

Veronika vendlová

já nic nevyčítám- ryze amatersky a nekvalifikovaně jsem cosi plácnul.Nic nevnucuju. Tohle není oKalouskovi.
02. 12. 2009 | 21:35

Pocestny napsal(a):

Hmmm, moc dobrá věcička....
Připravte Palette Vital, jistě se najde hned několik gentlemen, kteří vám rádi umyjí vlasy.
A možná přijde i džendrkouzelník a vám je i pěkně vyfouká...

Unser fuhrer se zatím zapomněl u Holomka, ale jen co zjistí, že tu chválíte "uzené", přijde vás vyloučit z osady.
02. 12. 2009 | 22:48

pavla napsal(a):

Tak nevím, jestli má toto všechno smysl. V Česku se cik.menšina vymlouvala na nemožnost studia, neustálé šikanování, rasismus, dokonce jim stát musel platit dle nařízení soudu EU za to, že děti chodily do zvláštních škol. Asi předevčírem jsem četla , že si v Kanadě nějak s touto "utlačovanou" menšinou neví ve školách rady. Děcka neposlouchají učitele, neváží si jich, učit se nechtějí a jsou za svými vrstevníky hodně zaostalí. O jazyku ani nemluvě. Takže co jim ještě musíme dát a dopřát, aby byli spokojení a chovali se tak jak každý normální a slušný člověk? A aby oni sami chtěli něco pro svůj lepší život udělat? Pořád se píše jen o tom, co majorita dělá pro minoritu. A opak je kde? V Kanadě se nemůžou vymlouvat na nějaký rasismus.
03. 12. 2009 | 00:13

Ben napsal(a):

Čin roku

Pomoc člověku mě vždy dostane. Ale bohužel, až se mě někdo někdy zeptá, zda-li jsem taky pomohl, co asi zahanbeně odpovím? Že jsem o pomoci jen četl...?
03. 12. 2009 | 07:54

Daňový poplatník napsal(a):

Právě jsem se nevrátil z hradu, ale právě jsem se po...l.
Kvasinky se tak dlouho množí geometrickou řadou, dokud nevyčerpají substrát, nebo je nezabijí zplodiny vlastního množení.
Takže se bavíme o výjimkách, nebo o nefunkčním systému, který znemožňuje reprodukci běžné populaci,a umožňuje geometrické množení parazitů, z nichž zlomek se podaří přiklonit k běžné populaci?
A z čích peněz fungují ty projekty, a z jakou efektivitou?
Víte, co je to kauzalita?
03. 12. 2009 | 09:46

svatopluk stepanek napsal(a):

proc "gipsy spirit" ? jsou to romove a ziji v c.r.
nazev v cestine ci romstine by odhalil jak je to umela vec /"cikansky duch", romsky
neumim /
je to stejna hloupost a plytkost jako nazvy obytnych souboru v praze a jinde v c.r. a s.r.
03. 12. 2009 | 12:07

Veronika Vendlov napsal(a):

pavlo, k tomu, co popisujete, už byly popsány palety papíru. Aktině jsem se problematikou soc. vyloučení zabývala pouhé 2 roky a není to snadné téma a už vůbec ne černobílé. Cítila jsem celou dobu potřebum upozornit na dobré příklady z praxe, poto jsem také vydali Rozhlednu sociální integrace, ke stažení zde: http://www.forint.cz/portal...
Gypsy Spirit je prestižnější a klade si za cíl, na prospěšné skutky upozorňovat. Já osobně to nevidím tak, jak vy - tedy je že na jedné straně stojí minorita a a druhé majorita a minorita čeká na to, co jí majorita zadarmo dá. Problém vyžaduje jednak systémové řešení, o něž se již usiluje dlouho a druhak trochu vzájemné důvěry. A jestli se něco Českému západu podařilo, tak je přesně to, co je zpočátku nejtěžší - rozpohybovat celou komunitu a pomoci lidem uvěřit tomu, že má smysl se o něco snažit a že to majorita umí ocenit.
03. 12. 2009 | 16:11

Veronika Vendlov napsal(a):

Daňový poplatníku, doporučovala bych Vám, abyste se příště trochu víc zamyslel. K prohospodařování veřejných prostředků dochází v obrovské míře, ale určitě viníkem nejsou lidé, žijící na pokraji společnosti a ti jsoou bílí, černí i kostkovaní. Takže klídek, tudy cesta nevede.
03. 12. 2009 | 16:13

Veronika Vendlov napsal(a):

svatopluku štěpánku, díky za koment, ale oprabdu si myslíte, že nejpodstatnější na tom celém projektu je dle Vás název v agličtině?
03. 12. 2009 | 16:14

Optimista napsal(a):

Příští rok na jaře začnu na zahrádce s hnojením plevele. To by bylo, aby se z něho za pár let nestala zelenina.
03. 12. 2009 | 22:39

Zacheus napsal(a):

"Film se věnuje zatím opomíjenému tématu romské homosexuality, které nebylo dosud veřejně zpracované. Tato tématika a vůbec veřejná debata o ní je silně odmítána ze strany vlastní komunity, která vyznává tradiční rodinné hodnoty a homosexualitu považuje za opovržení hodnou nemoc. Dokument má sloužit jako edukativní materiál pro školy, vyvolat diskusi na téma dvojité diskriminace..."

Mám zdvořilý dotaz: Nezbláznili jsme se už na dobro? Jan Amos Komenský.
03. 12. 2009 | 22:41

pavla napsal(a):

Paní Vendlová, já myslím, že naši lidé umí velice dobře ocenit, když minoritní společnost něco umí, nebo spíše jednotlivci. A taky, že dovedou pomoct, když je potřeba. Viz sbírka pro rodinu Natálky, tam by mě zrovna zajímalo, jakou částku rodině věnovalo jejich společenství a kolik ostatní, také jsme uměli ocenit vítěze Superstar Vlastu Horvátha a mnoho jiných. Ale naše lidi štve především jejich vych...ost. A v tomto nikoho nepřesvědčíte o opaku, protože se denně setkáváme s tím, jak umí využít každé příležitosti ke svému prospěchu, jak bez práce dostat co nejvíce. Mě osobně vadí to, co jsem uvedla o těch zvláštních školách, protože víme, že pokud nejsou od mala děti socializované a zaostávají za svými vrstevníky o několik let, tak bohužel nikam jinam chodit nemůžou. V cikánských rodinách není vzdělání prioritou. Tam je prioritou mít co nejvíce dětí a žít dlouhé roky jen ze soc.dávek. A nikdo mi nevymluví, že mají děti kvůli tomu, že jich tolik mít chtějí. Protože se o ně nestarají jak každý slušný člověk. Já vím, že právě toto chcete změnit, změnit postoj rodičů, ale nepovedlo se to nikde na světě, mají to v genech. Někdo se třeba změní, ale pouze v jiných rodinách. Určitě ne mezi svými. Nemají život jednoduchý, ale musí především sami chtít něco změnit. A o tom silně pochybuju. A myslím, že nejsem sama.
04. 12. 2009 | 00:31

Veronika Vendlov napsal(a):

pavlo, no, řekla bych, že naši společnost - jednotlivce, vidíte možná ještě optimističtěji, než já. Já si například myslím, že není rozdíl mezi tím, jak jsou "vyčůraní" bílí, nebo černí. Školství je základ a i když se může zdát, že je to ztracené, tak rozhodně není. Stačí se do toho víc ponořit a zkoumat a zjistíte, že naše školství má nespočet kostlivců ve skříních. Znebýhodněné jsou například i velmi nadané děti... Všichni víme, jak by se měly děti vychovávat a že škola mám pak mnohem méně práce se "socializovaným" dítětem, než s dítětem, které má problémy, nebo odborněji - speciální potřeby. Mě se ale nelíbí, že by měly být děti "trestány" za to, že jejich rodiče se na výchovu podle pravidel a nějakých norem, vykašlali. Z posledních několika Vašich vět, mě mírě zamrazilo. Připomnělo mi to "socializaci" českých dětí, které byly vybrány k poněmčení a umístěny do německých rodin, aby se s nich stali dobří Němci. Ale tak jste to asi nemylsela. A ještě jeden dodatek: zatím jsem nikdy neměla problém (mezilidský) s někým, kdo měl jinou barvou pleti, ale s bílými, s těmi už těch (různých) konfliktů a nepříjemností, bylo nespočet. Z toho pramení zřejmě můj optmismus, protože se na lidi nedívám jako na celek, dělený na nějaké skupiny a minority, ale na každého jednotlivce zvlášť. Samozřejmě nevylučuji, že v budoucnu nebude můj postoj jiný. To je život.
04. 12. 2009 | 08:43

Daňový poplatník napsal(a):

To Verunka:
Kauzalita je, že jsou napřed příčiny, a pak následky.
Já jsem zamyšlen, kudy chodím, a pár set metrů od mého domu je cikánské gheto, které tam nebylo, když jsem nemovitost kupoval. Prodejní cena je zlomkem pojišťovací ceny, takže jsem často zamyšlen.
Sytý hladovému nevěří.
04. 12. 2009 | 08:59

Daňový poplatník napsal(a):

Jo a naprostou pravdu máte v tom, že na vině nejsou Cikáni, ale multikultioptimisté, převážně světlé pleti.
04. 12. 2009 | 09:02

eM napsal(a):

Lékaři dělali jen svoji práci vyplývající z Hippokratovy přísahy. Nevyvozujte z toho, že každý z nich C..ány miluje. Myslím že většina s nimi má stejné zkušenosti jako zbytek majority. Prostě udělali svoji práci. Vy je nominací či udělením ceny skrytě označíte za kdovíjaké C..ánomilce, což je skoro zneužití jejich dobrého jména a profesní zručnosti. Takhle já bych mohl oceňovat svoje spoluobčany od rána do večera, protože jsem bílý a všechny služby které čerpám a požívám zajišťují také bílí.
04. 12. 2009 | 12:37

pavla napsal(a):

Paní Vendlová, no asi jste mě opravdu špatně pochopila, jak jsem psala, že v jiných rodinách se děti možná změní. Měla jsem na mysli třeba děti adoptované, které již nevidí v nové rodině špatný způsob života. Vidí to, že je normální chodit do školy, chodit do práce a že není nic zadarmo. Vidí čistotu, a především zájem o něj samotné ze strany rodičů. Tehdy z něj může vyrůst slušný člověk. Ikdyž sama vím, že ani toto mnohdy nepomůže, protože jsem spolupracovala s dětským domovem, z nějž si adoptovali studovaní a velice hodní manželé cik.holčičku. Když jsem se po letech na ni ptala, tak mi řekli, že jim holka od mládí kradla, v rané pubertě začala chodit za školu a utíkala z domu do různých part. Jelikož máme doma nejstaršího syna také adoptovaného, není sice cik.původu, ale rovněž ze soc.slabé rodiny, kde původní rodiče žili na okraji společnosti, vidím ten rozdíl v určitých věcech mezi ním a ostatními 4 mnou porozenými dětmi. Jinak je hodný,pracovitý, ale prostě určité negativní geny asi vymýtit nejdou. Takže pokud něco takového napíšu, píšu z vlastní zkušenosti. A také se na každého dívám ne jako na celek, ale na jednotlivce. Ale když v této společnosti potkáte 90 procent těch, kteří Vás přinejmenším okradou, vidíte podvod na každém kroku, tak bohužel pak nemůžu velice nikomu takovému věřit.
A jak píšete, že není možné, aby děti trpěly ve škole za rodiče, tak proč potom mají trpět ostatní děti za to, že mají ve třídě pár zaostalých, kteří zdržují všechny ostatní a učitelé se těm "normálním" žákům věnovat pak důsledně nemohou. Já myslím, že by Vám to každý učitel potvrdil.
Nerozumím ale stejně tomu, že na jednu stranu by minorita chtěla mít svoje školy, nechat jim jejich způsob života a na druhou stranu se mají začleňovat do společnosti majoritní. Tak přece neje vybrat pro někoho jen to, co mu vyhovuje a co ne, tak tomu se nepřizpůsobit.
Včera jsme doma meli např.debatu o té popálené Natálce. Ukazovali asi ve středu zrovna taky paní, která má stejně popálené dítě. Nevím, jestli se kolem jejího případu nadělalo tolik humbuku, novinářů a zpráv xkrát denně. Postižených dětí a lidí je mnohem více, pozornost jim věnována není,takže pak se nemůžeme divit negativismu ze strany bílých.
04. 12. 2009 | 13:05

Veronika Vendlov napsal(a):

Pavlo, strašně i vážím Vašeho seriózního psaní, ale nemohu se mu nyní věnovat, neb jsem jednak zahlcena prací a druhak se musím věnovat potomkovi - na rozdíl od Vás jen jdenomu. :-) Tak mi to promiňte. Buď Vám odepíei tady, veřejně a nebo Vám napíšu mailík.
Pěkný víkend, Veornika v.
04. 12. 2009 | 15:36

pavla napsal(a):

Dobrý večer, paní Vendlová, děkuju za odpovědi. Já vím, že mnohdy s mými názory nesouhlasíte, ale snažím se vždy na věci dívat realisticky a hlavně podle toho, co jsem sama poznala.
Jinak se neomlouvejte, vím, že máte hodně práce. Tak ať se Vám daří.
Pěkný víkend
Jo a klidně napište. Ráda si počtu.
04. 12. 2009 | 22:22

Chearmhak napsal(a):

cialis cost 20mg cialis tablets <a href="http://iyc.in/sns/pg/pages/view/1118670">cialis componentes </a> cialis pills free find cheap cialis
30. 10. 2011 | 13:31

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy