Gypsy Spirit - blahopřání nejen Českému západu, o. s.

02. 12. 2009 | 15:42
Přečteno 5933 krát
Blahopřeji tímto všem, kdo byli nominováni a samozřejmě také těm, kdo získali 1. prosince ocenění v 1. ročníku Gypsy Spirit 2009.

Nejvíce mě těší úspěch občanského sdružení Český západ, se kterým jsem se prvně potkala zhruba před dvěma lety a od té doby obdivuji obrovský kus práce, který byl v Dobré Vodě u Toužimi odveden. A jako všechno, co děláme, je jen a jen o lidech.

Proto se mi dnes a denně potvrzuje, že každý, i ten nejmenší krok správným směrem, má obrovský smysl. Za každým úspěchem je ale spousta mravenčí a často neviditelné práce, která nepřináší výsledky tak rychle, jak bychom předpokládali, nebo si přáli. Ocenění jsou gestem uznání a mají svůj velký smysl.

Více informací naleznete na:
www.gypsyspirit.eu
• Článek z Lidovky.cz - www.lidovky.cz/udileji-se-ceny-gypsy-spirit-v-porote-sedi-kocab-i-havel-pjc-/ln_domov.asp?c=A091201_200301_ln_domov_mev (i s fotografií z předávání ceny do rukou Jany Kosové - ředitelky Českého západu)
• Tisková zpráva Českého západu, je ke stažení na adrese: www.cesky-zapad.cz/media/tiskove-zpravy
www.cesky-zapad.cz/media/tiskove-zpravy
• Fotogalerie: www.cesky-zapad.cz/fotogalerie/gypsy-spirit-2009

Základní informace k projektu, citace z www.gypsyspirit.eu:
Projekt Gypsy Spirit je zaměřen na podporu aktivního úsilí všech, kteří se podílí na zlepšení situace Romů ve své zemi. Cílem projektu je vytvořit tradici oceňování práce pro romskou komunitu, vytvořit veřejnou platformu pro prezentaci pozitivních příkladů a reálných přínosů romské komunitě a tak přiblížit široké veřejnosti aktivity organizací a jednotlivců zaměřené na podporu integrace romské menšiny do společnosti a na zlepšení její životní situace. Ceny Gypsy Spirit jsou proto zaměřeny na podporu a zveřejnění těch projektů a aktivit, které přinášejí skutečné a měřitelné výsledky, jež představují pro romské obyvatele reálnou pomoc.. Projekt Gypsy Spirit vznikl na Slovensku. Jeho úspěšným realizátorem byla Asociace pro kulturu, vzdělání a komunikaci.

Nominováni byli:

Nevládní organizace

realizace konkrétního projektu zaměřeného na podporu a rozvoj romské menšiny a dosažené výsledky

1. Romea, o.s.
Romea o.s. provozuje stejnojmenný internetový server. Server je nejen zpravodajskou a kulturní informační platformou zaměřující se na události týkající se Romů, usiluje též o mediální vzdělávací aktivity vedoucí k lepší integraci Romů do společnosti. Snaží se o objektivizaci obrazu romské i dalších menšin v majoritních médiích, bojuje proti extremismu.

2. IQ Roma servis,o.s
Poskytuje bezplatné sociální právní poradenství, vzdělávací a volnočasové služby osobám ohroženým sociálním vyloučením. Realizuje informační a koncepční činnost. IQ Roma serrvis je nominován především za projekt oceňování zaměstnavatelů značkou Ethnic Friendly. Cílem Ethnic Friendly je zlepšit pracovní podmínky příslušníků všech etnických menšin v České republice a podpořit fungování zásady rovného zacházení v praxi zaměstnavatelů a obecně nediskriminačního prostředí a vztahů na trhu práce.

3. Český západ, o.s.
Realizuje v Dobré Vodě a okolí řadu projektů s cílem budovat v lokalitě Toužimska občanskou společnost. Nabízí pravidelné i občasné aktivity pro děti, mládež i celou komunitu. Hlavním cílovou skupinou sdružení je místní sociálně vyloučená romská komunita. Aktivně zapojuje do svých projektů majoritní komunitu z lokality.


Společnost – Firma
podporující projekty zaměřené na sociální pomoc a podporu romské komunity

1. Muzeum Romské kultury
Je nominováno za svou dlouholetou působnost v oblasti kultury.
Muzeum se od počátku snažilo především budovat sbírkové fondy dokumentující kulturu a dějiny Romů. Dnes spravuje fondy tradičních řemesel a profesí, historických typů obydlí, vybavení interiéru, oděvů a šperků, výtvarného umění, písemných materiálů, plakátů a pozvánek, audio, foto a videodokumentace, zřídilo knihovnu, mapuje ohlasy na kulturu Romů v kultuře majoritní.

2. Český rozhlas
Je nominován za internetové stránky Romové v České republice, které na adrese www.romové.cz provozuje Český rozhlas. Stránky přinášejí ve čtyřech jazycích aktuality a zajímavosti ze života Romů. Kromě zpráv jsou k dispozici také informace o romské historii, kultuře, tradicích, jazyce, o pozoruhodných romských osobnostech a kontakty na organizace zabývající se Romy. Cílem těchto stránek je zvýšit informovanost české i světové veřejnosti o životě Romů a přispívat k odbourávání stereotypních předsudků a rasové nenávisti.

3. Ekoltes Hranice, a.s
Vlastníkem této firmy je město Hranice. Společnost Ecoltes provozuje činnosti, ve kterých se mohou uplatnit méně kvalifikovaní pracovníci. Cílem programu je naučit tyto zaměstnance standardním pracovním návykům, umožnit jim rekvalifikaci na vyšší pracovní pozice a po splnění podmínek je s doporučením uvolnit na trh práce.


Mimoškolní vzdělávací aktivity zaměřené na romské děti a mládež


1. David Tišer
Je nominován za polohraný dokumentární film Roma Boys – Příběh lásky. Film se věnuje zatím opomíjenému tématu romské homosexuality, které nebylo dosud veřejně zpracované. Tato tématika a vůbec veřejná debata o ní je silně odmítána ze strany vlastní komunity, která vyznává tradiční rodinné hodnoty a homosexualitu považuje za opovržení hodnou nemoc. Dokument má sloužit jako edukativní materiál pro školy, vyvolat diskusi na téma dvojité diskriminace

2. ZŠ Svitavy –Lačnov
Malotřídní základní škola, z nichž je třetina romských dětí. Škola se věnuje organizováním mimoškolních aktivit zaměřených na kulturní a sociální propojení místní romské vyloučené komunity a majority. Každý měsíc pořádá škola kulturní akce pro veřejnost, zajišťuje zájmové kroužky, aktivně využívá romské školní asistentky, snaží se prostřednictvím různých projektů zajistit finance pro děti ze sociálně slabých rodin pro školní pobyty v přírodě, exkurze atd.

3. Asociace debatních klubů o.s.
Asociace debatních klubů napomáhá aktivnímu sebevzdělávání, podporuje rozvoj osobnosti dětí a mládeže, zejména pak mravních, sociálních a intelektuálních schopností, rozvíjí sociální inteligenci, toleranci a pozitivní mezilidské vztahy a podporuje rozvoj interkulturních aktivit. Sdružení dosahuje těchto cílů zejména organizováním soutěží v akademickém debatování žáků a mladých lidí. Zvláštní podporu věnuje ADK zapojení dětí a mládeže romské menšiny v ČR.

Jednotlivec
který dlouhodobě svou prací přispívá ke zlepšení postavení Romů

1. Jan Rác
Je nominován za celoživotní přínos. Jan Rác pracuje pro romskou komunitu 37 let, je autorem mnoha projektů, které seznamují majoritní společnost prostřednictvím putovních výstav, rozsáhlé přednáškové a publikační činnosti s historií a tradičními zvyky Romů.

2. Ladislav Goral
V 70. Letech se věnoval jako jeden z prvních sociální práci s Romy, která v té době ještě nebyla ani definována. Stál u zrodu romistiky na fakultě UK, podílel se na romsko - českém slovníku, v devadesátých letech působil jako pracovník sekretariátu Rady pro národnosti Úřadu Vlády ČR, celoživotně mapoval romské velkorody. Založil jedno z nejstarších občanských sdružení zabývající se Romy R-Mosty.

3. Lýdia Poláčková
Nominovaná za mnoho úspěšných projektů. Zavedla funkci zdravotně – sociální pomocník, založila stálou pracovní skupinu pro integraci romské komunity, která začala řešit otázku sociálního bydlení. Vznikem komunitního plánu v Ostravě se tato skupina transformovala do pracovní skupiny Romské etnikum. Aktivně se podílela na realizaci projektu romská pečovatelka v sociálních službách, velmi úspěšný projekt o který je i nadále velký zájem.


Čin roku
který přispěl k záchraně života nebo zlepšil kvalitu života jednotlivce

1. Martin Turták
Martin Turták je nominován za záchranu života vozíčkářky. Paní L., trvale upoutána na invalidní vozík, uvízla v hořícím autě. Pan Turták zahlédl celou situaci, když okolo místa projížděl se synem svým vozem. Okamžitě auto zastavil a šokovanou ženu z hořícího auta vyprostil.

2. Dětská jednotka intenzivní a resuscitační péče Fakultní nemocnice v Ostravě pod vedením Doc. MUDr. Michala Hladíka Ph.D.
Oddělení je nominováno za příkladnou zdravotní péči o malou Natálku. Natálka utrpěla popáleniny na většině těla během žhářského útoku na dům jejích rodičů. Tým lékařů Dětské jednotky intenzivní a resuscitační péče FN Ostrava se o Natálku postaral s maximálním nasazením, které mnohonásobně překonalo rámec běžných pracovních povinností.

3. Popáleninové centrum Fakultní nemocnice v Ostravě pod vedením primářky MUDr. Zdenky Crkvenjaš
Popáleninové centrum FN Ostrava je nominováno za vysoce odbornou péči o Natálku, která se stala obětí žhářského útoku na dům jejích rodičů ve Vítkově. Natálka utrpěla popáleniny třetího stupně na 80% těla. Během léčby došlo k mnoha smrtelně rizikovým událostem, dnes je ale Natálka plně stabilizována a připravena přejít do režimu standartní nemocniční péče.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy