Genofond českého národa

14. 01. 2014 | 12:03
Přečteno 20933 krát
Skončí Češi bez vzdělaných imigrantů v propadlišti dějin?

Jistě hodně nevole vyvolá můj návrh postavit rozvoj naší ekonomiky na imigrantech, o němž bude pojednávat příští příspěvek. Nijak se netajím tím, že jsem se nechal inspirovat izraelským příkladem, jehož ekonomický zázrak nastartoval příchod jednoho milionu vysoce vzdělaných ruských židů. Do Čech bych rád přivedl 3 až 4 miliony obdobně vzdělaných občanů, a to jak z Ruska, tak i ostatních zemí, jako základ českého hospodářského zázraku. Rusko má obrovský potenciál, který nespočívá jen v ropě a plynu, ale především v lidech. Nejvzdělanější skupinou v Rusku jsou židé. Na Pražské židovské obci jsem se jich ptal, proč dali naší republice přednost před Západem. Z jejich odpovědi vyplynulo, že jejich naturelu jsou mnohem bližší české (slovanské) zvyky a tradice, v nichž byli vychování, než západní. Důležitou roli sehrává i jazyková příbuznost, protože češtinu lze snadněji „odposlechnout“. Díky zvládnutému jazyku mají i větší naději např. učit na českých VŠ, nebo obecněji, získat dobře placené místo, stejně jako díky rostoucí obchodní výměně mezi ČR a Ruskem. Velmi důležitými faktory jsou pro ně i blízkost mateřské země a vysoký stupeň bezpečnosti v ČR. Svoji roli sehrává i úspěšná (židovská) ruská komunita už dnes u nás žijící. Závěrem je nutné čestně a otevřeně přiznat, že západní židé se na ty z „východu“ koukají „svrchu“, což u nás nehrozí. Souhrnně řečeno: snadněji se sžijí s Čechy, než s Američany. Angličany či Němci. Jinými slovy, tato strategie reálná uskutečnitelná je. Na závěr bych laskavému čtenáři znovu připomněl demografickou prognózu ČSÚ, která naznačuje, že počet Čechů by mohl klesnout ke konci století až na 6 mil. osob, což otevírá prostor pro imigraci 3 – 4 mil. vzdělaných cizinců.

Mnoho laskavých čtenářů v souvislosti s imigrací namítne, proč raději nevzdělat a nekultivovat české obyvatelstvo? Nepochybuji o tom a laskavý čtenář jistě také ne, že průmysl musí být i v budoucnosti „hlavním živitelem“ českého národa. Bohužel praxe prokázala, že většina našich maturantů není schopna ani složit zkoušku z „vyšší úrovně“ středoškolské matematiky, bez jejíž znalosti je další rozvoj průmyslu zcela nemyslitelný. Kde je zakopaný pes? Z teorie víme, že inteligence člověka i národa je podmíněna především geneticky. Základním omezením Čechů je oslabený genofond národa. Historicky největší ránu utrpěl po porážce na Bílé hoře, kdy jsme ztratili národní šlechtu, která uměla stát spravovat a zároveň jsme přišli i o nejlepší část národní inteligence v čele s Janem Ámosem Komenským. Další emigrační vlny přišly v následujících stoletích. Staletími oslabovaný genofond českého národa vyústil mimo jiné v dnešní neschopnosti vyprodukovat silné vůdce, spravovat vlastní stát, nízkou a mezinárodní konkurenceschopnost. Hromadně vzdělat oslabenou českou populaci jistě lze, ale jen za cenu velkého snížení laťky vzdělávacího procesu. Ono se stačí podívat na nově vzniklé Univerzity, které ve skutečnosti Univerzitami nejsou, nebo na tzv. bakalářské programy.

Vedle biologické, existuje i sociální dědičnost. Pro potřeby tohoto články stačí říci, že ji tvoří zvyky, tradice a vzorce chování spjaté s představou o správném fungování společnosti (státu). Přejímáme je od svých rodičů a prarodičů a dále je předáváme svým dětem. Zjevně ani s nimi něco není v pořádku, protože ať podle nich začneme budovat jakýkoliv stát, počínaje Masarykovou „První republikou“, přes budování socialismu až po restauraci kapitalismu, pak v lepším případě národ i stát stagnuje a v horším se propadáme stále hlouběji, až na hranici kolapsu státu a vymírání Čechů, jako národa.

Vím, že Češi ve velké většině upřednostní raději názor Andreje Babiše, který tvrdí, že jsou chytrý a pracovitý národ, jen se tu moc krade a vládnou mu pitomci. Jinými slovy stačí parazity „odstřihnout“ od veřejných rozpočtů, pověřit jej vedením státu a společnost zase bude šlapat jak „švýcarské hodinky“. S Andrejem Babišem se lišíme jak v identifikaci příčin současného marasmu české společnosti, tak i v názorech na jeho řešení. Podle mého skromného soudu stojí za stávajícími problémy státu a společnosti oslabený genofond národa a jeho problematická sociální dědičnost. Bohužel, ani jedno ani druhé jednoduše „opravit“ nelze. Nevím o žádném kouzelném proutku, jehož mávnutím by se inteligence českého národa zvýšila alespoň o 10 procentních bodů, majorita národa se začala chovat mravně a vzrostla jeho mezinárodní konkurenceschopnost.

Příště: „český hospodářský zázrak v izraelském střihu“.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

K .V napsal(a):

Klímo, to je něco odporného
- jestli se vám nelíbí český genofond, proč nedáte přednost eutanasii, já kdybych měl pocit že jsme geneticky
nevyhovující,....
.
- vaše teorie o emigrujících elitách má také trhliny. Kdo se nebál poctivé práce a byl ochoten žít slušně, po r 1948, 1968 a teoreticky i po r 1989 měl příležitostí dost. Takže odešli spíš nemakači a dobrodruzi, kriminálníci.
Ti co zůstali by měli být tedy teoreticky nadprůměrně pracovití a čestní, ve srovnání s Masarykovou republikou např.
Ostatně když vidím kdo se uchytil i v zahraničí a zejména kdo se nám z emigrace vrátil aby "nám tu v demokracii pomohl", spíše pocit blivna
14. 01. 2014 | 12:12

Terry Fox napsal(a):

Tak vida, já jsem věděl kde to vaše vyprávění skončí, pane Klímo. Ostatním to asi bude jasné nejpozději ode dneška. Máte se nač těšit, milí Češi. Tak se připravte na nové krajany, když se jim u vás tak líbí.
14. 01. 2014 | 12:21

born65 napsal(a):

Pane Klímo,
doufám, že si místo vymýšlení a psaní takových kravin brzy najdete užitečnější zálibu, nebo přisámbůh přestanu být laskavým čtenářem... (čímž přidělám práci L.S., ale nechť)
14. 01. 2014 | 12:21

Digi napsal(a):

Hele, Klímo,

český národ přichází o své vzdělance od Bílé Hory, a to nucenou, dobrovolnou nebo ekonomickou emigrací, vybíjením, vězněním vedoucím k smrti nebo předčasným úmrtím, zakazováním činnosti v oboru, a přesto se pořád vřdycky najdou lidé schopní, vzdělaní, čemeslně dovední, pracovití, kteří zůstávají nebo se po zkušené ve světě vracejí. To jen Vy a Vám podobní neustále kopají a vnucují nám svými sv= názory o méněcennosti črského národa, národa lokajů a služek atd.
14. 01. 2014 | 12:28

gaia napsal(a):

§ 355
Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob
(1) Kdo veřejně hanobí
a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo
b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) nejméně se dvěma osobami, nebo
b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.
14. 01. 2014 | 12:28

strýc virus HxNx napsal(a):

je zde málo Kalmyků a Dongů. říkám to porát, ale nikdo neposlouchá.
14. 01. 2014 | 12:29

gaia napsal(a):

§ 356
Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod
(1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v odstavci 1.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
b) účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace nebo sdružení, které hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, náboženskou nebo jinou nenávist.
14. 01. 2014 | 12:30

Matematiky je druh cizího jazyka napsal(a):

Jedno je jasné ...

Pan Klíma na tom s inteligencí není zrovna nejlépe. Jinak by nenapsal tak hloupý článek.

Především - inteligence není jedna. Má mnoho podob. Jen část inteligence měří IQ testy. Vysoké IQ vypovídá o snadnosti fungování kognitivního aparátu, nikoli o správnosti a patřičnosti. Toho se z části dotýká sociální inteligence, emoční inteligence, ad.

To, že matematika není pro studenty atraktivní nijak nevypovídá o inteligenci těchto studentů - zato hodně vypovídá o neschopnosti i nezájmu jejich vychovatelů učit, zaujmout, dobrat se podstaty, odlišit důležité od podružného.

Matematika je magická, protože popisuje reálně existující svět, který však není běžně dostupný našim smyslům.
14. 01. 2014 | 12:31

kokoshka napsal(a):

"Nejvzdelanejši skupinou v Rusku jsou žide."
Klima,Ty maš velke štesti že te nemužu dostat do svych nevzdelanych pracek,takhle ponižovat desitky jinych narodnosti v Rusku a hlavne jaksi SAMOTNE RUSY!!!
14. 01. 2014 | 12:32

gaia napsal(a):

§ 357
Šíření poplašné zprávy
(1) Kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Kdo zprávu uvedenou v odstavci 1 nebo jinou nepravdivou zprávu, která je způsobilá vyvolat opatření vedoucí k nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa anebo bezdůvodnou záchrannou práci integrovaného záchranného systému sdělí soudu, orgánu Policie České republiky, orgánu státní správy, územní samosprávy, nebo jinému orgánu veřejné moci, právnické osobě, fyzické osobě, která je podnikatelem, anebo hromadnému informačnímu prostředku, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 opětovně,
b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu,
d) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, nebo
e) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo fyzické osoby, která je podnikatelem.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,


a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo
b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu
14. 01. 2014 | 12:33

Pompeius Magnuis napsal(a):

Jsem pro radikální zvýšení dodozu vietnamského etnika. Nehlučí, pracují, studují, vynikají v pěstně užitných rostli ( konopí) a skvěle se adaptují. Například mého syna již v raném věku 7 let uhání 6 letá vietnamská holčička Nguyen. A já říkám: proč ne?
14. 01. 2014 | 12:35

strýc virus HxNx napsal(a):

Nguyen je příjmení.
jinak nevím, jestli se to počítá do hlučnosti, ale dupat umí jako sloni, což by jeden při jejich tělesné konstituci neřekl.
14. 01. 2014 | 12:40

dotaz napsal(a):

to už je existence židovského státu v arabském moři až' tak neudržitelná, že by se měl Izrael přestěhovat sem?
14. 01. 2014 | 12:40

Nemisme se napsal(a):

"... A já říkám: proč ne? ..."

Protože šikmoocí Češi pak budou menší postavy, méně toho sežerou, a to bude pro HDP nežádoucí.
14. 01. 2014 | 12:42

kokoshka napsal(a):

Klima ma jeden(klima)kriterium pro vzdelance z Ruska-museji byt židovskeho puvodu.
To jsou nejake nadlidi nebo co?
Rusove,Ukrajinci,Tatary,Belorusove... tedy maji podle nej nižči vzdelani,menši IQ nebo rovnou untermeshe?
No teda,pane Stejskale?!
14. 01. 2014 | 12:43

Digi napsal(a):

A nechtěl byste, pane Klímo, v zájmu zlepšení genofondu českého národa, raději emigrovat?
14. 01. 2014 | 12:43

kokoshka napsal(a):

Pořad tady nekdo omila ten citat:"Chteji zahnat žide do moře".
Tak do moře a ne na salam!
Nebo nejchytřejši narod na svete neumi stavet lode?
14. 01. 2014 | 12:46

TomášL napsal(a):

Pane Klímo,

to je tak, když chce být někdo originální.

Jinak pro ostatní zajímavé stránky:

http://www.planetary.org/
14. 01. 2014 | 12:47

kokoshka napsal(a):

Nevim co placaji o"mire bezpečnosti",z jistotou mužu řict že v Rusku maji o 600% vetši bezpečnost než v USraeli.
14. 01. 2014 | 12:53

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

Tak židé /jak to bude Klíma zjišťovat, kdo je židem ?, podle Norimberských zákonů ???, podle DNA ??/ z Ruska pohnou pákami zdejšího průmyslu, tvrdí Klíma.

Pane Klímo, máte nějaký příklad takového ruského Žida ? Prosím ale vynechat Chodorkovského apod.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mě by velmi moc zajímalo, zda by článek vůbec mohl být zveřejněn - bez toho aniž by autora obžalovali z porušení zákona, kdyby Klíma napsal :

"Z teorie víme, že inteligence člověka i národa je podmíněna především geneticky. Základním omezením Židů je oslabený genofond národa.....Staletími oslabovaný genofond židovského národa vyústil mimo jiné v dnešní neschopnosti ....Hromadně vzdělat oslabenou židovskou populaci jistě lze, ale jen za cenu velkého snížení laťky vzdělávacího procesu....Podle mého skromného soudu stojí za stávajícími problémy státu a společnosti oslabený genofond národa a jeho problematická sociální dědičnost. Bohužel, ani jedno ani druhé jednoduše „opravit“ nelze. Nevím o žádném kouzelném proutku, jehož mávnutím by se inteligence židovského národa zvýšila alespoň o 10 procentních bodů..."

Vsadím boty, že by takový článek neprošel.
Zatím tedy.

Ostatně myslím si, že všudybýlek :)) pan Stejskal smaže nyní můj komentář, aspoň se to tak donedávna tady dělávalo.
14. 01. 2014 | 12:56

Gustáv Kočí napsal(a):

Vono by zoupna stačilo, dyby si Českové neředili geňofond chlastem. Hned by bylo lepčí Klíma v MHD, nežli sRathem ve Vazbě v Růžové zahradě.
14. 01. 2014 | 13:00

Gustáv Kočí napsal(a):

...zouplna
14. 01. 2014 | 13:02

Analytik napsal(a):

Proč si máme špinit vlastní ruce prací, když ji za nás mohou dělat imigranti?
Čest odpočinku a lenošení!
14. 01. 2014 | 13:03

strýc virus HxNx napsal(a):

je zde málo Murghů a také Krí. říkám to pořád, ale nikdo neposlouchá.
14. 01. 2014 | 13:11

Import-export napsal(a):

Jak se tak dívám na fotku autora,
Klíma je dost šerednej chlap.

Ten nám ten genofond rozhodně nevylepší.
Takové bychom měli vyvážet!
14. 01. 2014 | 13:13

xerox napsal(a):

klímo ... hezky jste se odkopal ...
žijeme ve zlikvidované zemi od kulisáka s kleptomanem ... takže se skutečně není čemu divit , že podobné názory mohou být vůbec publikovány na hlavních nomenklaturních webech ...
a to je pouze pořád začátek , pokud se něco nezmění , jsme skutečně předurčeni se rozplynout co by tuctový gojímové ...
14. 01. 2014 | 13:20

Ares napsal(a):

Takové články nejsou od věci. Člověk si pak uvědomí, jak se asi cítí Romové (zvlášť ti normální), když si na netu přečtou teorie o jejich genetické podřadnosti.

Jinak k článku…

Asi nic…

Prostě další oikofobní špína. Prostě aktualne.cz.
14. 01. 2014 | 13:21

David napsal(a):

"... Nijak se netajím tím, že jsem se nechal inspirovat izraelským příkladem, jehož ekonomický zázrak nastartoval příchod jednoho milionu vysoce vzdělaných ruských židů. Do Čech bych rád přivedl 3 až 4 miliony obdobně vzdělaných občanů, a to jak z Ruska, tak i ostatních zemí, jako základ českého hospodářského zázraku. ..."

-----------

Na to se dá reagovat jen tím -

Uvědomujete si vůbec, že jste se s tím sociálním inženýrstvím už zbláznil?

Váš návrh postavit rozvoj naší ekonomiky na imigrantech předpokládá, že si budeme vybírat jen "třešničky na dortu". To je ale přece diskriminace. Realita by byla taková, že na 10% vzdělaných příjde 90 % nevzdělaných. Copak nevidíte jaké problémy s imigraty mají vyspělé státy západu???

-----------

"...Z teorie víme, že inteligence člověka i národa je podmíněna především geneticky..."

-----------

To už tady taky bylo. To, jaká je praxe nám předvedl Hitler.
14. 01. 2014 | 13:23

A.N. napsal(a):

Podívejte se, milý autore, jak dopadli Židé po druhé světové válce. Prakticky je Hitler ve střední Evropě vyhladil. A to asi chce autor docílit také s Čechy. Na rozdíl od onoho "Bohem vyvoleného národa" jsme tisíc let úspěšně přežili. A jestli nám dává za příklad Izrael, tak to si není schopen připustit, jak by to se slavným Izraelem mohlo vypadat za sto let, když kolem něj žijí milióny ne-li stamilióny Arabů, se kterými umějí Izraelci jenom válčit. Stačí jen na pár let nějaký Gorbačov v Americe a dopadnou tam všichni jako za Hitlera.
A Židé prostě neumí dělat nic jiného než rozeštvávat všechny kolem sebe. Chcete důkaz, Rusko přestalo být agresivní zemí, když jejich židovská elita emigrovala do Izraele. Tak to by autor chtěl, aby se Čechy staly takovou militantní zemí jako je dnes Izrael nebo bylo kdysi Rusko? To snad bude lepší, když k nám přijdou tisíce pracovitých Vietnamců než pár stovek falešných ruských Židů.
14. 01. 2014 | 13:25

Ives napsal(a):

Sociální inženýrství jsme už zažili. Od primitivního programu Lebensborn až po poměrně sofistikované v provedení komunistů v 70tých letech za účelem nárůstu porodnosti. Pan Klíma se svými myšlenkami přiblížil hnědé ideologii o vyvoleném a nadřazeném národu a výsledkem je Ubermensch s jarmulkou. Starého Ádu by to položilo:-))
14. 01. 2014 | 13:27

líný černý pes napsal(a):

to autor : Što éto takoje "oslabený genofond národa"? Jak se to zjišťuje?
To nám všem odeberou vzorky a způměrují?
Ale fuj, taková myšlenka.
Pozoruji-li mládež, nezdá se mi ani horší ani blbější než jsme byli zamlada my. Jen mají, bohudík či bohužel, více možností a tudíž více šancí udělat chybu.
Jednou jim předáme tuto zemi. Měli bychom se proto snažit, aby jim tu bylo dobře a zejména abychom jim měli co předat.
14. 01. 2014 | 13:29

Jáchym napsal(a):

Přátelé,
předpokládám, že je pan Klíma přinejmenším zpoloviny příslušníkem semitského herenvolku a jako správný nacista 21. století hájí nezadatelné a Jehovou dané právo národa vyvolených na nový životní prostor.

Technické řešení je prosté.

Předpokládejme, že platí jeho předpoklad, že etničtí Židé mají průměrný IQ srovnatelný s jeho - tedy cca 110%. Tedy že se významně liší od zbytku zemské populace.
V tom případě bude nutno k dosažení průměrného IQ importovat na naše (či chcete-li novoizraelské) území několikanásobek počtu nás, dosavadního podřadného čecháčkovského obyvatelstva - a stejně to nepomůže, stále, byť i bychom importovali čtyřicet miliónů ruských Židů,byl by genofond trvale kontaminován námi, podřadnými Slovany.

Nezbude než nás, dosavadní obyvatelstvo vyhnat (jenže kdo by o nás, geneticky podřadné stál) nebo vyhrabat plány plynových komor a obout se do třísměnného provozu. Spolana Neratovice by mohla přejít na nedostatkový Cyklon B.

Je ovšem možné, že při pravidelné konzumaci článků pana Klímy se staneme natolik uvědomělými čecháčkovskými postobčany, že si na vlastní náklady koupíme pozemky a na nich vykopeme masové hroby pro sebe a své děti Pak by stačila směs Cyklonu B s chlorovým vápnem a igelitová plachta.

(Pokud ovšem nemá pan Klíma předběžnou smlouvu o smlouvě budoucí na výrobu kvalitního toaletního mýdla značky Čechaj s pravým lidským tukem.)

Heil Klíma und sein Kampf !
Die Fahne Aktuálně.cz hoch !
14. 01. 2014 | 13:32

LUF napsal(a):

Ruské Židy jsem tu nezaznamenal (možná protože jakmile slyším ruštinu, prchám) ale ve shodě s autorem bych vsázel na Asiaty. Problém, jak zajistit imigraci jen těch chytřejších lidí?
14. 01. 2014 | 13:38

Moravák napsal(a):

Ten oslabený až znehodnocený genofond se naštěstí týká jen pražáků.
Na Moravě pořád vše dobré
14. 01. 2014 | 13:38

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní pso :-)

Libor Stejskal

P.S. Chtěl jsme Vás jen pozdravit, dlouho jsem Vás tu neviděl. Jsem rád, že jste na nás nezanevřela.
14. 01. 2014 | 13:38

ľubimica Jofifa :-) napsal(a):

kokoshka

https://www.youtube.com/watch?v=uBvd2i5BYtU
ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ В РОЛИ СТАЛИНА
PARODIA
14. 01. 2014 | 13:39

Terry Fox napsal(a):

Tohle není Jim Beam! Takhle si pan Klíma vaše reakce jistě nepředstavoval. Místo toho abyste mu líbali lem kaftanu, že chce zvednout IQ českého národa o 10%...! A těch českých nobelistů co by bylo, a nových Kafků a Bakalů...! Lze si taky všimnout to množství správných lidí které by pan Klíma do Česka rád dovezl: 3-4 miliony. Není to žádný troškař. A vy Češi, opovažte se souložit! Každým dítětem zabíráte místo potenciálnímu nobelistovi.
14. 01. 2014 | 13:42

Trn napsal(a):

..... a potom referendum o pricleneni CR do Ruska ...
Neco tak pitomeho, naivniho, kratkozrakeho a nicim nepodlozeneho jsem tady hodne dlouho necetl.
Skoro co veta, to blbost, na kterou se s vaznosti ani neda reagovat...
14. 01. 2014 | 13:49

kokoshka napsal(a):

Aha,3-4 miliony ruskych židu ted vše zahodi,praci rodinu nebo podnikani a pobeži na českou ambasadu,to by jim Klima tady musel zajistit hotovy Disneyland!
14. 01. 2014 | 13:51

zemedelec napsal(a):

Paní gaia.
Naprosto souhlasím.
Pan Klíma by měl být za tohle popotahován.
Mám ale obavu,jestli by to naši židé dovolili,když už to mají tak pevně v rukou.
14. 01. 2014 | 13:52

K.V napsal(a):

AN kde jste přišla na myšlenku že Hitler židy skoro vyhladil? Vždyť jsou u kteréhokoliv koryta a nemakačenského postu kam se podíváme. Nebýt Hitlera, byl by na jejich počet hrozný nedostatek těch vyčůrávacích míst a někteří by museli poctivě pracovat.
14. 01. 2014 | 13:55

jogín napsal(a):

Faktem zůstává, že za komunistů byly platy vysokoškoláků nižší než dělníků a když přidáme dlouhou dobu studia a přidělování bytů, šlo o politiku snižující počet obyvatel s vyšším IQ. Trvalo to 50 let. IQ je opravdu dáno z 60- 70% dědičností. Návrh na dovoz ruských Židu je opravdu poněkud ujetý, ale měkčí podmínky pro lidi s vyšším vzděláním u povolení k trvalému pobytu by byly užitečné.
14. 01. 2014 | 13:56

kokoshka napsal(a):

Jofifa:
No a co,normalni parodie,nic hanebneho tam nevidim.
Dik za odkaz,Genadije jsem nevidel už sto let.
14. 01. 2014 | 13:58

gaia napsal(a):

zemedelec
ano, bohužel to mají pevně v rukou.V parlamentu je víc Židů, než by odpovídalo jejich zastoupení v populaci, Karolinu Peak tahal za nitky její židovský manžel , co se tam odhlasovalo byla asi ukázka té budoucí prosperity.
A zde článek, který odporuje minimálně 3 paragrafům visí už od rána, zřejmě v souladu s kodexem bloggera.
14. 01. 2014 | 14:00

K.V napsal(a):

Jogíne, za komunistů byly platy NEUŽITEČNÝCH vysokoškoláků nižší než platy UŽITEČNÝCH a VÝKONNÝCH dělníků. myslím že to vůbec nebyl špatný nápad. Když dnes vidím vystudpované politology kteří by rádi začali na 50000, ale jsou uplně k ničemu...
14. 01. 2014 | 14:02

fafnir napsal(a):

Gaia
popsání stavu není v žádném případě hanobením národa.A exodus vzdělaných lidí pokračuje.Znám mnoho vysokoškoláků,lékařů,chemiků,strojařů,kteří v momentě kdy mohli z této země závistivých Gai odešli,a nehodlají se vrátit.Venku,ať v Evropě nebo za mořem jsou úspěšní,a tam také vyrůstají jejich děti.A protože dva vyskoškoláci zpravidla mívají nadané děti a lecos doma okoukají,prospěch z toho mají hostitelské země.A kdyby jen vysokoškoláci,tady ubývá i řemeslníků.Na Ostravsku,nebo Ústecku plných nezaměstnaných,je nutné dovážet odborné technické pracovníky ze zahraničí.Ti vzdělaní, pracovití a úspěšní mívají dost prostředí plného závisti a malosti.
A zkuste vyvrátit ty vlny emigrace,které nás postihují,ne od Bílé Hory,ale od dob Václava IV a jeho Kutnohorského dekretu,který z věhlasné Karlovy university učinil vyhnáním cizích profesorů, universitu provinčního charakteru a přispěl k založení university v Jenně.
14. 01. 2014 | 14:03

češka napsal(a):

Pane Klímo, za války jsme přišli o cca 80 000 Židů, část z nich byla vzdělaná a patřila k elitě českého, převážně německojazyčného, národa. Takže příchod cca 10 000 vysoce vzdělaných Židů by asi problém nebyl, troufám si říci, že již zde jsou mezi např příchozími lékaři.
Z Polska a Ruska k nám ale vždy přícházeli ortodoxní Židé, a to je katastrofa v každé zemi. A z "normálního" Žida k ortodoxnímu zase cesta tak dlouhá není, stačí se "jen" neuchytit ve vlastní profesi. V Německu je takových případů spousta.
U nás je značný tlak na naše umělce např. v baletu a mezi muzikanty, aby uvolnili svá pracovní místa ve prospěch imigrantů z východu. Co udělal příliv imigrantů s Karlovými Vary vidíme taky, staletá tradice koncertů na Kolonádě skončila, mezi zaměstnanci v lázeňské zoně o Čecha nezavadíte, balneologie je plně v rukou Rusů, pravděpodobně židovského vyznání.
Víme, jak vzrostla kriminalita nejen v Izraeli po příchodu tzv. Židů z Ruska, chapadla jejich chobotnice došla až k nám a zanesla sem terorismus, jako např. před pár lety na Můstku a do řádného prošetření smrti Palestinského velvyslance i zde zůstává stín podezření....
Další složitou otázkou je přiznávání diplomů, když úplné středoškolské vzdělání v našem pojetí v Rusku neexistuje , korupce na Ruských VŠ je rozbujelá a každý zná cenu za každou zkoušku, i za sosialismu platilo, že jejich kandidát věd se vyrovná našemu absolventovi VŠ.
Takže, nic proti slušným jednotlivcům, ale podpora masové imigrace rozhodně není na místě.
14. 01. 2014 | 14:04

stejskal napsal(a):

Kterým, paní gaio?

Libor Stejskal

P.S. Podle mne vychází z pochybné a ničím neprokázané premisy (což výše poznamenala paní Líný černý pes), a tudíž je dle mého celý mimo. Ale žádné porušení zákona jsem neshledal. Bude tu viset i nadále.
14. 01. 2014 | 14:04

LUF napsal(a):

K.V.
Jestli vám připadá že jsou židi na vyšších postech "nemakačenků" ve velkém zastoupení tak to bude právě tou jejich vyšší inteligencí jak správně píše Klíma. Divím se že považujete za nemakačenky vědce, umělce, lékaře, inženýry ... Tady máte seznam nejúspěšnějších nemakačenků - mezi nimi asi 170 židovských nositelů Nobelovy ceny, kolik nobelovek mají Češi...?
http://www.jinfo.org/
14. 01. 2014 | 14:04

kokoshka napsal(a):

češka lže jak se patři.
Proč rovnou neobvinite Rusy z genocidy indianu?
14. 01. 2014 | 14:11

neo napsal(a):

pane Klímo:

nic proti přílivu vzdělaných imigrantů, naopak jsem pro, ale ne uměle, ale přirozeně. Nechat firmám volnou ruku ať si sem oborníky nalákají samy a jaké budou chtít, potřebovat a jaké si mohou dovolit zaplatit.

Co se týče vašich dojmů o vzdělanosti toho či onoho národa, rasy či lidí dle náboženského vyznání, jste hodně mimo.
14. 01. 2014 | 14:12

kokoshka napsal(a):

Ostatne češka neni žadna češka ani slovenka nibrž židovka elena z Edinburgu.
14. 01. 2014 | 14:12

gaia napsal(a):

fafnir

zkuste si někdy pod Holomka napsat, že problémy Cikánů jsou způsobeny jejich dědičně nízkým IQ. Budete okamžité zablokován.
V opačném gardu to však fafnir bude schvalovat a okecávat.
A když už jsme u Václava a Bíle hory, vidíte, jaké problémy tu vždy způsobovali cizáci. Ať už z Ruska nebo Nemecka nebo dokonce ze Španělska, odkud byl ten Ferdinand po Bílé hoře
14. 01. 2014 | 14:14

fafnir napsal(a):

K.V.
prto ti neužiteční vysokoškoláci,pokud se jim to podařilo emigrovali,a venku holt vydělávali násobně více.Zatímco nášprůmysl zastarával,a přestával být konkurence schopným.Podívejte se kam to dotáhla kdysi inovativní a známá Jawa,Škodovku musel zachránit německý VW,letecký průmysl v postatě skončil a redukoval se na výrobu komponentů a subdodávek pro zahraničí.Holt odeši ti neužiteční konstruktéři.A soc.dem vláda v tom hodlá pokračovat,krácením peněz na vědu a výzkum.A chytří lidé dál budou odcházet ze země,kde je konstruktér nebo vědec tovými K.V považován za neužitečnou přítěž.
Gaia
a jé,další kdo věří na spiknutí světového Židovstva.Inu stát Izrael má podobné množství lidí jako my.Má špičkové technologie a každoročně minimálně jednoho nositele Nobelových cen,a to v tvrdých vědách,nikoli za literaturu nebo mír.Inu Gaio jen potvrzujete správnost Klímova blogu.Sranda co.
14. 01. 2014 | 14:15

jogín napsal(a):

KV: Ve VCHZ Synthesia byl plat kvalifikovaného dělníka (D7) o hodně vyšší než plat směnového inženýra. A plat asistenta na učícího na Karlově Univerzitě byl téměř poloviční. Máte u užitečnosti poněkud zkreslené představy. Kupodivu už v té době vyšel ve Vesmíru článek doc. Černého z lékařské fakulty poukazující na snižování kvality populace kvůli mzdové politice.
14. 01. 2014 | 14:16

born65 napsal(a):

To Moravák (13:38):
S těmi Pražáky budiž... ale když čtu na jiných (neanonymních) diskuzních serverech názory lidí, co přiznávají bydliště v Brně, to je darda ještě větší. (Osobní zkušenosti - rovněž). To mám pocit, že "metropolí" Moravy (největším maloměstem) jsou ve skutečnosti Černovice, místní část Brno... :)
14. 01. 2014 | 14:17

fafnir napsal(a):

safra Gaio
proč vám tak leží v žaludku Nazi.Vždyť vy byste si s nimi tak nádherně rozuměla.Ovšem jen do doby,kdy by vám něco vážného bylo.Pak klidně přežijete Žida jako lékaře.Bývají velmi šikovní,a dobře rozumí svému řemeslu.Také mívají občas NC za medicinu.Inu to víte,podle vás spiknutí Sionských mudrů.Himmler váš vzor.
Tak to máme canisfobii,strach ze Židů,inu na vás by se psycholog,možná i psychiatr vyřádil.
14. 01. 2014 | 14:27

gaia napsal(a):

fafnir

to stále není žádný argument proč je sem uměle stěhovat, ostatně si stejně myslím, že většina ruských Židů už je stejně v USA.
14. 01. 2014 | 14:28

gaia napsal(a):

fafrnir 14:27
až po vás
14. 01. 2014 | 14:29

kokoshka napsal(a):

Mne absolutne nezajima genofond českeho naroda,vice toho z pozorovani ve svem mnohaletem pobytu v ČR mužu s nim vetšinou souhlasit.
Absolutne nepřipustne je tohle:
Nadřazovat jednu skupinu,rasu nebo naboženstvi z mnohonarodnostni mnohokonfesni zemi na ukor jinych.
Vmešovat se do vnitřnich veci suverenniho statu.
Zvat nekoho bez jeho mineni a souhlasu.
Snahu ožebračit jiny stat o velkou kvalifikovanou skupinu odborniku nebo zpusobit demograficky propad v rozmerach až nekolik milionu osob.
14. 01. 2014 | 14:29

češka napsal(a):

To Kokoshka
Proč by Rusové měli vraždit Indiány?
Jim stačilo vyvražďovat domorodce na Sibiři, odříznout cestu stádům k řekám a domorodce řádně zásobovat alkoholem, ani si nemuseli pomáhat dekama s neštovicema.
To ataman Jarmak a jeho kozáci zvládl.
14. 01. 2014 | 14:33

buldatra napsal(a):

Tak z toho jsem jelen.
Dle Klímy, znalce genofondu zdejšího, jsme týpci vhodnín toliko pro průmysl.
Čili manuálové. Aspoň něco.

Kýžení ruští židé, jež je sem třeba nalákat (s takovou to bude brzo nedostatková komodita, páč zájem zřejmě roste), jsou týpci rozených énteligentů, kteří nás za prvé vytáhnou z bryndy, když jsme to nenechali na inteligentnín a elitním barelovi dobroty a za druhé, vymyslí, kterak prosperovati, k čemuž nás, za třetí, povedou. Čili budou velet.

Jenže vo to vlastně ani tak nejde.
Jde o to, že víme, páč slyšíme dnes a denně, že svět je furt a stále stejně velikej a lidí je stále víc a více a ještě mnohem víc a už je jich pomalu tak nějak moc.

Takže, musí nás být nutně stále víc a více, což tak uvažovat obráceně?
Když nás bude polovička současného stavu, bude to horší, nebo lepší?
Což tak zamyslet se nad významy, jako kvalita a kvantita?
Jasně, takhle uvažovat je na pováženou, páč je to nezvyklé, není to IN, chce to začít myslet jinak, ale fakt je ten, že místa na Zemi ubývá a zdroje jednou nebudou.
14. 01. 2014 | 14:33

gaia napsal(a):

kokoshka

porušení paragrafu 356, 356 a 357

ale ty Stejskal asi nezná.
14. 01. 2014 | 14:35

Sláma napsal(a):

Pane Stejskale, rád bych připomněl, že jste mně soustavně mazal jen pro to, že jsem u konkrétních lidí uváděl, že jsou či byli židovského původu. Což je mimochodem informace, kterou u význačných lidí zjistíte z každé americké Who is who?
Opravdu vám nevadí, když tady autor tvrdí, že Češi jako národ jsou geneticky méněcenní?
Je to z toho důvodu, že naopak tvrdí, že etničtí Židé jsou geneticky nadprůměrní?
Vaše sympatie k židovskému etniku (patrně se považujete za jeho součást) jsou zde obecně známy, to by ovšem váš postoj vysvětlovalo.

Autor necituje žádný zdroj, jedná se tedy zjevně o jeho nepodloženou urážku celého etnika.
14. 01. 2014 | 14:35

kokoshka napsal(a):

češka:
Jermak Timofejevič předevšim byl poslany carem do Sibiri nezabijet domorodce ale bojovat s tatarskym chanem.
14. 01. 2014 | 14:36

Anba napsal(a):

Víte, pane Klímo, že jsem si už dlouho myslela, že někomu jde o tu příjemnou bezpečnou kotlinku obklopenou horami ve tvaru srdce? Pořád slyšíme křesťansko-německo-židovská kultura je ta naše, tak jsem si myslela po schválení církevních restitucí, že vyhráli katolíci a budeme zase hromadně chodit do kostela a zpovídat se. Minulý týden měli ve Vatikánu mezinárodní seminář vymítači ďábla -exorcisté, tak jsem byla hned klidnější, prostě z nás toho ďábla (ať husitského nebo komunistického či toho čecháčkovského) konečně někdo vymlátí, ale teď, pokud se bude realizovat Váš plán (kým prosím?) mám strach - katolíci budou mít velkou část území, vy přivedete zástupy ruských židů, řada z nich je jistě pravoslavná v rámci asimilace, TADY bude příští válčiště Evropy. A my to neutáhneme živit, šatit, platit zbrojení, protože my jsme podřadní a neschopní.
Možná si vezmeme příklad z našich předků po Bílé hoře - v třicetileté válce, která se odehrávala částečně i u nás, vymřely statisíce našich předků, zaplavily nás hordy žoldáků, sebraly prasata, koně, slepice, částečně vylepšily genofond při znásilňování, ale nic moc. Co předkové? Urekli do lesů, jedli kořínky a žaludy, houby (odtehdy je asi v nás to sběračství hub), pak se vrátili do vypálených trosek a začali znovu, změnili víru, protože jiná cesta nebyla pokud chtěli zůstat v zemi (odtud máme zas to měnění kabátů), když jim brali syny do panskýxch válek, aby je vyhladili a připravili o potomky, co dělali předci? Upláceli panské dráby, písaře, podstrkovali jim i své dcerky (odtud máme korupční sklony, ovšem i vylepšení genofondu).Předci přežili a jsme takoví,jakými nás utvářely dějiny.
Tak co uděláme? Pokud nám pan Klíma zařídí kvalitní imigranty, tak jen takové, kteří se dají počeštit - takové, kteří budou rozptýleni mezi naše obyvatelstvo, nebudou sjednoceni fanatickými náboženskými ceremoniemi, budou podrobeni zkouškám ze znalosti našeho jakyka a historie, včetně přezpívání hymny, deseti lidových písní a pěti písní Karla Gotta, vyjmenování našich presidentů a jejich typických vlastností. Pokud si pak najdou práci či budou podnikat a platit daně alespoň 10 let, budou moci složit občanský slib a budou přijati mezi nás.
Hoďte to na papír, pane Klímo a založte si občanské hnutí či politickou stranu, jistě se Vám to povede.
14. 01. 2014 | 14:37

kokoshka napsal(a):

Jelikož vyznamne sibirske cesty,hlavne vodni ovladal Chazarsky kaganat.
14. 01. 2014 | 14:39

fafnir napsal(a):

Gaia
opravdu kouzlo nechtěného,co.Míním ten váš exurs do historie.Tak tak cizá Ferdinand,naproti tomu jeho protivník ,ryzí Český vlastenec Fridrich Falcký.Hele,ten nejedlovsko jiráskovský dějepis ve vás zanechal dojem a znalosti.A protože Gaii vždy vyháněly cizáky,zejména ty chytřejší,než jsou ony samy,tak holt genofond trpí,a ti moudřejší bero z takové krajiny roha.A být mladší udělám to zrovna tak.Jenom lituji,když čtu vás a K.V.,že jsem to neudělal v 89,
14. 01. 2014 | 14:39

Anna napsal(a):

Vít Klíma
"Podle mého skromného soudu stojí za stávajícími problémy státu a společnosti oslabený genofond národa a jeho problematická sociální dědičnost."

"Do Čech bych rád přivedl 3 až 4 miliony obdobně vzdělaných občanů, a to jak z Ruska, tak i ostatních zemí, jako základ českého hospodářského zázraku. Rusko má obrovský potenciál, který nespočívá jen v ropě a plynu, ale především v lidech. Nejvzdělanější skupinou v Rusku jsou židé. "

"počet Čechů by mohl klesnout ke konci století až na 6 mil. osob, což otevírá prostor pro imigraci 3 – 4 mil. vzdělaných cizinců."
-------------------------------------------------------------------------------------

Pane Klímo,
kde jste vyrůstal a jaké je Vaše vzdělání?
Očekáváte, že se dožijete konce století, kdy bude prostor pro imigranty, které byste rád přivedl?
Vezmete-li do úvahy velikost a počet obyvatel SSSR a Československa a Ruska a Česka, v čem Vám přijde ruský stát a lidé úspěšnější a ruští židé vzdělanější než čeští?
V čem podle Vás bychom měli dohnat Rusko, když odtud chcete přivést vzdělané židy?
Jaký je podle Vás genofond ruského národa?
14. 01. 2014 | 14:41

fafnir napsal(a):

Sláma
vás by inteligenčně přetrumfl i blbý Žid.Není to až tak nic těžkého.
14. 01. 2014 | 14:45

kokoshka napsal(a):

Anba:
Jestli chteji žit rušti žide"pravoslavne žide"-dobry for!v Unii kde je tolerovana pedofilie knezu,snatky uchylu,upadajici demografie,přiliv islamu,dluhova jama,rozdil mezi bohatym severem a chudym jihem,nařizeni na zakřiveni okurek a totalni genocida kuřaku...
No nevim,zkuste se jich zeptat,ne"klimovskych" ale tech autentickych.
14. 01. 2014 | 14:46

gaia napsal(a):

fafnire

Fafnir

já s vámi nemám o čem diskutovat, už se na mne neobracejte, stejně si s vámi nerozumím a nesouhlasím v podstatě v ničem, navíc když si o mně myslite, že jsem hloupá, tak nechápu vaši motivaci, já osobně se s hlupáka nebavím.
Že jsem chytrá skutečné nemohu nijak dokázat, nějaký certifikát nebo patent na to nemám ani nevím, kde je vydávají, ale přijde mi divné, že by hloupí mohli být všichni Češi a naopak chytří zase všichni Židé, takhle to v přírodě nefunguje, Gausova křivka rozložení inteligence prý platí pro člověka, jaké národnosti nám v psychologii zamlceli.

Já se jen podivuji, he o Cikanech se něco takového, co napsal autor o Češích zde nesmí vyskytovat a vůbec nepíší o tom,co jste vy o mých lrislevcixh vylodil.
14. 01. 2014 | 14:50

Kelt napsal(a):

Gaia,
ono to bylo téměř o fous,o nějakých půl milionu hlasů a mohl být náš genofond rychle obohacen v rámci zákona o sebeurčení potomků sudetských nacistů na českém území.
Herr B.Posselt a jeho "Svaz vyhnanců"to má v programu již nějakých 5O let.
Pokud by se naplnil plán jeho předchůdců,tak jsme si nemuseli dělat s českým genofondem žádné starosti-blonďatá a modrooká dítka na převychování a o ten zbytek by se postaral Herr Mengele.
14. 01. 2014 | 14:53

kokoshka napsal(a):

Anna:
Rusky stat je uspešnejši ve všech smerech,je to svetova velmoc,ostatne je takovou už skoro tisic let(s přestavkami),neberte HDP na hlavu,ve Švycarsku nebo Belgii take vetši než vaše.
Vzdelani se posuzuje individualne u každeho jedince.
Dohanet Rusko vas nikdo nežada,rovnež opačna strana nema za cil dohanet Česko.
Genofond ruskeho naroda zatim nevyvolava važne obavy.
14. 01. 2014 | 14:53

Pepa Řepa napsal(a):

...si myslím, že geneticky méněcenní jsme.
Alespoń, když se dívám do zrcadla. Po ránu je to nejhorší.
To už nikdo nezachrání.

kokošáka to nějak vzalo. :-)
Jak geneticky obohatil široké ruské pláně on? Osobně!
I když....pan učitel-jehož jméno jsem se zavázal nevyslovit- tvrdí, že vlastně genetika neexistuje. Vezmi křováka na Hoop Camp do NBA a bude zavěšovat, Gaussova křivka čarodejnice to zařídí.

Asi si budu muset o tom promluvit s dochtory. Ale je to ve VN samej pejzatec. Šáhnu do knihovny...tam taky.
Snad poradí Fanda co s tím zjištěním. Genetika slepic a tak.
14. 01. 2014 | 14:58

fafnir napsal(a):

omyl Gaio
Češi nejsou hloupí.Jenom ti chytří odtud odcházejí a nevracejí se do zdejšího prostředí,které ty chytré má za své nepřátele,které jak napsal K.V.považuje vysokoškoláky za nefachačenky,které považuje Fridricha Falckého za českého vlastence.Tak tu časem zbydou opravdu jen ti kteří se neodhodlají odejít z nedostatku odvahy,protože příležitost už je.
14. 01. 2014 | 14:59

K.V napsal(a):

LUFe, to jak mají židi obsazené sdělovací prostředky souvisí s tím že jsou geniální na Nobelovku, nebo s obyčejným nepotismem??
14. 01. 2014 | 15:00

Pepa Řepa napsal(a):

kokoshka napsal(a):
dluhova jama,rozdil mezi bohatym severem a chudym jihem,nařizeni na zakřiveni okurek a totalni genocida kuřaku
---------------------------
Nejhorší je to v Japonsku.
Fudžijama a tak.
u nás genocida není. Hulín, Kuřim, Šluknov...to vy nemáte.
14. 01. 2014 | 15:01

zemedelec napsal(a):

Paní Anba.14:37
Pochválím příspěvek.
Jenom nesouhlasím s tím,že nám tenkrát vylepšili genofond.
Spíš zhoršili ,gauner,zvrhlík,zabiják,nemůže zplodit dobrého potomka.Důsledky jsou znát doposud.
14. 01. 2014 | 15:03

Anna napsal(a):

kokoshka

Díky za reakci. Nemám k ní žádné připomínky.

Já jsem se ptala pana Klímy kvůli tomu, co uvedl v tomto blogu. Nevím, jestli pan Klíma odpoví, což mi nevadí vzhledem z mého pohledu k nelogičnostem v tomto blogu.
14. 01. 2014 | 15:03

gaia napsal(a):

kokoshka

to je zajímavé, že Rusové, co by dárci genů nejsou mezi českými děvčaty moc v kursu, zřejmě je to způsobeno podobným genofondem, vždyť praotec Čech přišel někde z ruských stepí, zdejší děvčátka zřejmé v souladu s přáním matky přírody o co největší diversitu a rozdílnost genů při replikacich, nnejrozdílnejrozdílnější geny když se spojí, tak dají základ těm nejschopnějším jedincům s nejlepší imunitou, na kterou jsou bacily krátké, neb se zas setkají s něčím novým a musí vymýšlet nové strategie, tudíž ta děvčátka radeji než Rusa tedy nějakého exota s tmavší pletí a z vetší dalky
14. 01. 2014 | 15:04

fafnir napsal(a):

Kelte
obracíte se na špatnou osobu.Gaia by si s Henleinem báječně rozuměla.Také jí vadí Židi.Nebo že by i vám?Oni vlastně vždy Židé levičákům vadili.Například jedním z důvodů proč pověsili Slánského bylo že byl Žid.
14. 01. 2014 | 15:04

kokoshka napsal(a):

Jeden takovy genofond mam doma,myslim že jednou mi přeroste přes hlavu.
My take mame rozdil mezi bohatym mestem a chudou vesnici(nijak radikalni)ale to už maji řešit gubernatorove,starostove,předsedy oblasti a rajonu,nakonec elementarne načelnik kolhozu kam cpou nebo kradou statni dotace...
14. 01. 2014 | 15:06

Stalíčnaja Putínka napsal(a):

"... Genofond ruskeho naroda zatim nevyvolava važne obavy ..."

To jo. Ale genofond ruského národa je inkompatibilní s genofondy jiných národů, neb pro jiné národy je vodka toxická.
14. 01. 2014 | 15:06

crezpenan napsal(a):

Je pravda,že nejsme tak bojovní jako Němci,ale když jste u toho genofondu,tak Němčouři jsou asi kříženci s neandertálci,dokonce tomu nasvědčují archeologické vykopávky na jejich území..
Takhle se Vám to líbí?
14. 01. 2014 | 15:08

kokoshka napsal(a):

gaia:
Tedy je škoda že se mi nepodařilo obohatit česky genofond,ačkoli byli takove pudy,asi slovanska sounaležitost...:-)
14. 01. 2014 | 15:08

gaia napsal(a):

Pepa Řepa

no Křováci, kdyby měli nějakou svou NBA a hrálo se na koše 120 cm, tak by si tam nějakej s 2 metry taky moc neškrt. Jde o to, kdo nastavuje v pravidla tak, aby vyhovovala zrovna jemu.Stejně tak tak Nobelovky, když rozdavaj Židi, tak by byli hloupí, kdyby je dávali někomu jinému, jde přeci o velké penize
proč to nedostal třeba Holý?
14. 01. 2014 | 15:11

Sláma napsal(a):

Gaio, vaše příspěvky jsou dobré a k věci, tak si nenechte zkazit náladu hlupáky typu fafnira.
Jsou dvě možnosti, jak se k tomu postavit. Pokud na to máte náladu a čas je snadné na faktech prokázat, jaký je fafnir vlastně hlupec, nebo je můžete naopak ignorovat. To ostatně platí i pro další zdejší hlupáky, jako je resl, Yosif K., Ládík!!!! atd.

Mimochodem, stále my není jasné, jestli svůj příspěvek Vít Klíma zamýšlel jako satiru či jestli jej myslí vážně. Zatím se kloním k tomu prvnímu - že se jedná o špatný pokus o špatný vtip.
14. 01. 2014 | 15:13

kokoshka napsal(a):

Ted na OH v Soči bude velka přiležitost smichat geny ruznych narodu,sportovci,fanoušky,roztleskavačky a faninky všech zemi spojte se!
14. 01. 2014 | 15:16

Pepa Řepa napsal(a):

To víte, že jo , matko.
Pejzatí ovládli ne vědu, ale výbor pro udělování Nobelovek.
V tom to určitě je.
A hloubavý křovák zase ostrouhal
14. 01. 2014 | 15:16

K.V napsal(a):

Slámo, on to myslí vážně. Vždyť sám napsal jaký mají pražáci znehodnocený genofond, podle toho ty blogy na Aktuálně vypadají
14. 01. 2014 | 15:16

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Slámo,

není třeba připomínat. Vím to, dělal jsem to a budu to dělat i nadále.

Pokud nevidíte rozdíl mezi tím, že někdo přisuzuje konkrétní vlastnosti konkrétnímu jedinci na základě jeho etnicity, a úvahou (dle mého chybnou, ale to není důležité), kterou napsal autor, pak Vám nemohu pomoci. Já v tom rozdíl vidím, a to dost zásadní, a podle toho zde postupuji.

Stejně tak těžko mohu pomoci paní gaie, která v textu zřejmě nalezla porušení ustanovení paragrafu 356 Tr. řádu Upuštění od výkonu zabezpečovací detence resp. 357 Tr. řádu Trvání zabezpečovací detence a propuštění ze zabezpečovací detence.

Řada lidí polemizovala s textem vcelku věcně. Ovšem pár by jej raději zakázalo, autora zavřelo. Mě též. Všem těmto rozhořčeným, kteří shledali porušení zákona, doporučuji podat trestní oznámení.

Libor Stejskal
14. 01. 2014 | 15:18

gaia napsal(a):

fafnir

obdivují vás, jak přesně víte, co mi vadí, co obdivují a s kým bych si rozuměla a dokonce, ze jsem i levičák a co dělají VŠICHNI levičáci.

A s tím Henleinem jsme se minuli o 2generace, tak s tím bych si asi těžko mohla rozumět, když se s ním nikdy nepotkám.

jste fakt takový zneuznalý pseudogénius, sedět s vámi v kavárně musí byt pro Vaše spoludědky fakt utrpení, dnes musí být šťastni, že s nimi nejste.
14. 01. 2014 | 15:18

kokoshka napsal(a):

Putinka:
Aha,Finove v Leningradske oblasti na turistice a v Peterburgu chlastaji jak opravdove vikingy!
14. 01. 2014 | 15:19

Karel Mueller napsal(a):

Pane Klíma,

tentokrát kste píchl do vosího hnízda a tak následují odpovídající emotivní příspěvky. Pokusím se o střízlivý pohled.
Hned na úvod lze říct, že z hlediska závěrů si můžeme podat ruku se Sarrazinem, i když ten vidí příčiny - správně - trochu jinde, Správně konstatuje, že zdroje kvalitních sil ze zahraničí jsou vyčerpané dokonce i pro SRN, kvalitní Rusové mají v dnešním Rusku daleko větší možnosti, než u nás a tak tady najdete jen Rusy mající zde obchodní zájmy, nebo prostě Rusy, kterým se zde příjemně žije a zájmy mají v Rusku. Takové je realita, i když já bych zde slovanské přistěhovalce viděl nejraději. Nehledě k tomu, že když masově přijmete nějaká etnikum, ta máte okamžitě konkurenční klan, který si hrají do ruky a je vázán a často i řízen z mateřské země, takže děkuji, hostitelský národ jen poděláte.
Pokud jde o genofond Čechů? Ten byl sice stále zeslabován emigrací /je zázrak, že jsem stále to, co jsme), ale taky byl ostatními středoevropskými národy doplňován. I takový zapadlý vlastenec jako já vidí v příbuzenstvu a na předcích často německé tváře, někdy očividně s židovskou příměsí.
Jde tedy o ony předávané vzorce chování. Tady je ale třeba konstatovat, že český národ ani nedostal šanci vstát a posledních 25 let nebudu komentovat. Že nejde o genetiku vidíte na dětech emigrantů.
O genofond jde dnes v tom smyslu, že už ho nedoplňují středoevropská, ale mimoevropská etnika různé ...
Ale nakonec montovny nepotřebují kvalitní jedince, ale levnou pracovní sílu. A tak se dostáváme k mým pěti kartám: Myslíte si, že nadnárodní koncerny potřebují nějakou konkurenci? Pokud je někdo schopný, tak jde o ústředny, aby existoval nějaký státeček s vlastní ekonomikou a nikoliv cosi se statutem kolonie (podle měřitelných parametrů) je nežádoucí.
14. 01. 2014 | 15:20

K.V napsal(a):

Pepo ŘEPO 15,01 TAK POZOR, pletete si KOUŘIM blízko Prahy, kde samozřejmě genofond bude dost zdevastovaný ( už jenom tou blízkostí), a Kuřim na Moravě s naprosto zdravým inteligentním obyvatelstvem
14. 01. 2014 | 15:21

gaia napsal(a):

Aha, takže u Klímy upustili od výkonu detence, to by ledacos vysvětlovalo, ale máte to na aktuálně zapotrebi?
14. 01. 2014 | 15:22

Pepa Řepa napsal(a):

Já bych-matko- ne ty Nobelovky nasadil kvoty! Podle národů nebo jedinců.
A vydžendrovat! Samice napůl.
To by byla spravedlnost.

Ale pražáci vylepšili genofond, když jsem se vystěhoval a přišli chachaři, od Topola po holomócké syrečky.
Už je to lepší a kdyby se nevystěhoval kokošák byli bychom na špici.
14. 01. 2014 | 15:24

stejskal napsal(a):

Co máte přesně na mysli, paní gaio?

Že jsem poskytl prostor člověku z poměrně významné občanské aktivity a on tento prostor využívá (stejně jako dalších více než dvě stě autorů z nejrůznějších částí názorového spektra) dle svého uvážení?

Libor Stejskal
14. 01. 2014 | 15:26

Kelt napsal(a):

Slámo,
nerad se "do toho"míchám,ale mentálně postižené dogmatiky nemůžete žádnými argumenty odvrátit od jejich uhlířské víry.
Pro ně je "země placatá a slunce obíhá kolem ní",např.právě tak NPD,následovník NSDAP je levicová strana,neb to jedno"S"v názvu jejího předchůdce to přece dokazuje.
Jsou to lokajské povahy,které bez svolení vznešeného vůdce s" knížecím titulem "si ani pozadí neutřou.
14. 01. 2014 | 15:27

kokoshka napsal(a):

Pana redaktora to nejak vzalo,ja mu rozumim,dostavat kopance za nejakeho Klimu...
Ničmene naše s matkou připominky byli večne a nevulgarne,nechapu I proč se obořil na pana Slamu?
Ten server drži obecenstvo,je to jeho učel diskutovat a napominat,nebo co,nebo jak?
14. 01. 2014 | 15:28

strýc virus HxNx napsal(a):

dobrá, dobrá, tak Murghy a Krí ne, ale ty Kalmyky s Dongama budu prosazovat furt a furt!
já v tom půjdu hlavou proti zdi. jsem přesvědčen, že nezapomenutelně obohatí náš genofond!
a taky kačen je tady málo.
a dropů.
14. 01. 2014 | 15:33

Sláma napsal(a):

Pane Stejskale, mám vás rád, protože se alespoň trochu snažíte udržet diskuzi ve slušných mezích, i když je zcela jasné, komu fandíte a komu nadržujete. Ale na to jsme si v českém veřejném prostoru už zvykli, taky těžko můžeme očekávat od novinářů nějakou profesionalitu.
Ale tento váš přístup opravdu nechápu. Pokud k nějakému veřejně aktivnímu člověku napíšu, že je židovského původu, smažete celý příspěvek. Přitom se jedná o informaci, která velmi často vysvětluje motivaci takového člověka, proč udělat to či ono.
Navíc se jedná o informaci, která je veřejně přístupná a se kterou běžně ve stejném duchu operují seriózní britská či americká média.

Na druhé straně paušální vulgární napadání celých národů, ať již to jsou Češi, Rusové či Arabové necháváte bez povšimnutí.
Opravdu mi to kazí relativně dobrý dojem, který o vás mám. Opravdu to tak chcete?
14. 01. 2014 | 15:33

neo napsal(a):

Kelt:

jen výmluvy. Levičáci jako vy jen nedokáží akceptovat, že patří mezi extremisty, fašounky, nácíčky, komoušky...

nemají najednou nikoho, na koho by hodily svou nenávistnou politiku a tak se vymlouvají.
14. 01. 2014 | 15:34

gaia napsal(a):

Pepa Řepa

no profesor Flegr tvrdí, že lidstvo už je tady 50 000 let a už začíná být za zenitem, neb v reduplikacich genu po tolika generacích začíná byt dost chyb v kopiích, je to 2 500 generací, zkuste si zahrát na tíchou poštu, co vám vyjde, když to tolikrát pošeptáte někomu do ucha.
V minulosti organismy po průměrně 100 000 letech většinou vyhynuly a tak proč by to melo s člověkem být jinak.

Spíš dřív dojde ke stěhování národů z Afriky na sever, neb vlivem globálního oteplování se Afrika stane do50 let neobyvatelnou dle NG.
14. 01. 2014 | 15:34

strýc virus HxNx napsal(a):

K.V. 15:21

na Kuřimsku je krásně. i střevíčník pantoflíček tu máme. na Zlobici. heč.
14. 01. 2014 | 15:36

Ladik??? napsal(a):

je Stejskal zid?
je stejne hnusnej , to jo
14. 01. 2014 | 15:38

strýc virus HxNx napsal(a):

gaia 15:34

lidstvo bude prý nahrazeno hlavonožci.
dost strašná představa, ale nějací Amíci vo tom natočili takovej hranej dokument a v něm ti hlavonožci byli náramně čilí.
14. 01. 2014 | 15:38

kokoshka napsal(a):

Karel Mueller:
Prosim Rusy neplest s nigery a latinosy,s Čečeny a Araby,se Somalci a Sudanci...
My se nesnažime expandovat,sveho mame tooolik...Jiste obchodni zajmy,konkurence,organizovany zločin-nikdo neni dokonaly!
Je to kapka ve Vltave ve srovnani s tim co dokažou jina etnika,treba Kosovšti Albanci.
V TE Europe bydli vic než 10 milionu etnickych Rusu,a neni s nima žadny velky problem,jinak zamenujete rusi a ruskojazyčne vychodce z postsovetskych republik-Ukrajinci,Gruzinci,Armeni...
To je jine kafe!
14. 01. 2014 | 15:40

češka napsal(a):

To Kelt
Je zajímavé, že ti ze sudeťáků, kteří se sem chtěli vrátit, už tu dávno jsou.
Jsou občany EU. Např. u Slavonic v Maříži jich je plno. Také je zde hodně Holanďanů, kteří si na stáří koupili naše chalupy.
To autor
Nezapomínejte na mladou generaci Vietnamců, jejich rodiče obchodníci je vedou ke studiu. Na středních a vysokých školách se do kolektivu spolužáků začleňují bez problémů, jsou jazykově vybaveni a životní partnery si mezi Čechy vybírají bez problémů.
Do USA po 1990-tém roce odešlo spousta příslušníků ruské inteligence, ale mnoho se jich ve svém oboru neuchytilo, pracují v jiných, většinou podřadných, profesích. Studia svých dětí nejsou schopni ufinancovat. Naopak, věda se dostává do rukou Asiatů, Indů, Číňanů, Koreiců a Vietnamců.
Otázka zní, proč přijímat organizovaně celou skupinu východních Židů, kteří jsou li opravdu dobří, najdou uplatnění kdekoli bez této podpory? Co s těmi, kteří naděje v ně kladené, nesplní?
14. 01. 2014 | 15:40

stejskal napsal(a):

Komu, pane Slámo? Pan Maximus a několik dalších tvrdí, že Židům. Pan Čochtan, Konvička a další zase že Muslimům. Podle Tajemného pana H plus ještě řady čtenářů jsem levičák a nadržuji tedy levičákům. Podle jiných zase pravičák či nedejbože pravdoláskař. Taky jsem průběžně mučista (to je multikulturní fašista), cikánomil a ochránce "buzerantů" (to cituji, kdo mi tu co píše). Jiní ovšem mají za to, že ne dost důsledně vystupuji proti xenofobii, rasismu, hmofobii apod..

Můžete mi priosím do toho vnést trochu jasno? Sám už v tom dost plavu.

Nezlobte se, ale nesnážím se zde dělat na nikoho dojem (tedy ani na Vás ne). Snažím se o to, aby si zde mohli lidé vyměňovat názory na co nejšírší spektrum témat. Pokud se zde rozmohne zvyk, že se v případě židovské etnicity (která samozřejmě u jedince vůbec nic nevysvětluje, stejně jako romská, česká, ruská, německá, anglická či jakákoliv jiná), tak se zde nic takového dít nebude. Lidé, kteří vědí něco o holokaustu resp. antisemtismu a jeho tragických dopadech, sem přestanou chodit.

Libor Stejskal
14. 01. 2014 | 15:44

biolog napsal(a):

Proboha, jaké má autor této slátaniny vzdělání?
14. 01. 2014 | 15:45

biolog napsal(a):

Proboha, jaké má autor této slátaniny vzdělání?
14. 01. 2014 | 15:46

Mungo napsal(a):

Oč slabší je genofond Čechů, tím více se snaží vyhubit genofond Moravanů.
14. 01. 2014 | 15:47

strýc virus HxNx napsal(a):

crezpenan

tak Werner Hiesenberg, Goethe či Johannes Brahms měli neandertálské předky? no, to se muselo někde projevit.
14. 01. 2014 | 15:47

gaia napsal(a):

strýc virus HxNx

Kdo lidstvo nahradí? Někdo, do koho byste to ani neřekl, jako by nenapadlo dinosaury, že je nahradí maličcí placentalni hmyzožravci, kteří žili v jejich stínu.
14. 01. 2014 | 15:47

strýc virus HxNx napsal(a):

oprava: Werner Heisenberg.
14. 01. 2014 | 15:48

strýc virus HxNx napsal(a):

gaia

voni ti tlustí američtí paleontologové měli to nahrazení lidstva hlavonožci opravdu řádně argumentačně zvládnuté. nakonec Lovecraft zřejmě taky věděl svoje. ha-ha-ha, ho-ho-ho, hu-hu-hu!
14. 01. 2014 | 15:50

pohyb je život napsal(a):

Vy si pane Klímo svou komunitu budujte z koho chcete.
Jelikož po nastávajícím konci holocénu bude arktické zalednění sahat až k Pyrenejím, budou pro vás nejvhodnější evenčtí a čukčští profesoři vydělávání kožešin močí a jejich sešívání šlachami. Jsou opravdu dobří.

Já se raději připojím k české kolonii v Karibiku.
14. 01. 2014 | 15:51

Sláma napsal(a):

Pane Stejskale, napsal jste: "Nezlobte se, ale nesnážím se zde dělat na nikoho dojem (tedy ani na Vás ne)."
To po vás snad ani nikdo nechce, stejně jako po vás nikdo nemůže chtít, abyste se choval profesionálně.
Stačilo by, kdybyste se choval slušně a přistupoval ke všem stejně a dodržoval stejná pravidla pro všechny.
Ale radši již na toto téma končím, nechci, abych se stal předmětem vaší odplaty.
14. 01. 2014 | 15:52

Killbilly82 napsal(a):

WTF?? po desátém "laskavém čtenáři" jsem přestal číst, pane autore, uvědomujete si vůbec, že zde mluvíte o národu co nás 44 let drancoval a utiskoval a okupoval, o národu, který je civilizačně 100 let za náma a to my nejsme nic extra? Proč si myslíte, že se "s Američany. Brity nebo Němci nesžijí"? Protože jsou to fucking russian commies a v civilizovaném světě nemají co dělat. Ufff, podle titulku článku jsem čekal , že to bude o nabírání třeba špičkových vědců z rumunska, slovenska, třeba i ruska nebo vietnamu, ale ne o imigraci 5 milionů okupantů do naší země ! Hanba našemu národu za takové vlastence jako vy !
14. 01. 2014 | 15:54

biolog napsal(a):

gaio,
lidstvo je tady skoro milión let, společná "prámati" současného lidstva žila před 200 tisíci léty, žádných nějakých padesát tisíc.
Chyby genomu - mutace jsou motorem evoluce.
Diskuze na úrovni autora, mizerná.
14. 01. 2014 | 15:55

K.V napsal(a):

Udivuje mně kolik lidí nechápe co to je demnokracie, pravda a láska ,a chce dokonce po Stejskalovi aby banoval jasnou pravdu, že židi jsou vyvolení a ostatní zejména čecháčci jsou buď geneticky znehodnocení nebo rovnou rudá a hnědá pra...
Tak nechápavý národ přece nemůže být geneticky normální, a to ještě na Aktualně chodí diskutovat dobrovolně
14. 01. 2014 | 15:56

stejskal napsal(a):

To děláte správně, pane Slámo. Já jsem totiž děsně mstivý. Tedy kromě toho, že se chovám neprofesionálně, neslušně, nadržuji svým oblíbencům a vůbec jsem dost odporné stvoření.

Hezký den.

Libor Stejskal
14. 01. 2014 | 15:56

buldatra napsal(a):

Co se toho Klímova genofondu týká, napadl mě jeden zlepšovák.
Páč jsem muž činu.
A sice kokoška by si mohl nechat změřit IQ, praštit s pravoslavím a konvertovat k judaistům a hle, máme tu první genovlaštovku.

Ostatně, když se to vezme do hloubky, jeden popatří, jak je to celé absůrdne.
Tak v roce 1968 se přiletěl celej genofond a navíc zdarma.
Stačil k tomu jeden dopis několika genovizionářů.

A byl tady genofond ten v celé své genetické nádheře a nikdo si to neuvědomoval, jaké bohatství vlastně spadlo z nebe. Jaké štěstí nás potkalo, ale asi přišlo moc brzo.
A pak jednoho krásného dne zlý Kocáb celej genofond sakumprask vypakoval a od té doby jsme bez genofondu.
Hrůzné pomyšlení, jeden by až zaplakal, když to vezme geneticky zpětně..

Nejsou geny rozpustné ve vodce?
To by možná byl náznak řešení.
A likérku Drak by to postavilo zas na nohy.
14. 01. 2014 | 15:59

pravděpodobný motiv: teď vám ukážu! napsal(a):

ls
Stačilo by zveřejnit seznam slov, které jste (nevím, jestli zcela při vědomí) zadal refuckče k hlídání.
Často jde o zcela nevinná jména osob nebo výrobců leštěnek na parkety.
14. 01. 2014 | 15:59

K.V napsal(a):

vždyť už je po volbách, tak není jediný důvod zatajovat vám jak je to s vaším genofondem
14. 01. 2014 | 16:02

turista napsal(a):

Domnívám se na rozdíl od pana Klímy, že s genofondem na tom nejsme tak špatně a že má spíše pravdu pan Babiš.
14. 01. 2014 | 16:03

stejskal napsal(a):

Tady je, paní či pane pravděpodobný motive: teď vám ukážu!

KSČSSD, ksčssd, ODSS, odss, IQ-testuj, louboutin, cabalonline, slevonakup, cheapbootssonsale, inpage, buzerant, Kungsholmen, erlink, moonfruit, vuitton, buyflipflopus, montblanconlines, insanityworkout, ugg, fitflopsflipshoes, slimflipflopau, capemay, yepi6, Iblea, apartmani, posranci, flooded, tagheuerwatch, blbec, blbc, casep,

Pomohlo Vám to k něčemu?

Libor Stejskal

P.S. Ten program, který v současné době zabraňuje softwarům/robotům umisťovat do aktuálních debat spamy, se jmenuje reCAPTCHA, ne refukča.
14. 01. 2014 | 16:04

kokoshka napsal(a):

Tady s pobavenim sleduji par"užitečnych...k -češce,asi v kolenu?,se přidal(a)Klimibibinmly82.
Tygry v maneži,kdo dalši,klub "Jsem imbecil a jsem na to hrdy!"ma otevřene dveře do pulnoci.
14. 01. 2014 | 16:04

buldatra napsal(a):

A co klonování?
Představme si milión Babišů.
A jsme za vodou.
14. 01. 2014 | 16:05

crezpenan napsal(a):

to strýc virus HxNx
no až na toho Heisenberga se všichni Skopčáci titulovali jako ušlechtilí a kulturní,oháněli se Goethem a Schillerem-než rozpoutali 2 světové války a postavili koncentrační tábory..
Mají to prostě většinově v genofondu,hihi
14. 01. 2014 | 16:07

Ares napsal(a):

Vážený pane Stejskale,

byl byste věrohodnější, kdyby zde měly blogy i nackové a podobná lůza. Nelze přehlédnout, že ta plejáda, oikofobů a korektních rasistů zde nemá jaksi protiváhu. Takhle bych to bral, že máte široký záběr. Teď je to prostě ideologický výběr, který konvenuje Vašim postojům.
14. 01. 2014 | 16:11

kokoshka napsal(a):

buldatra:
Kokoshka chce,moc chce praštit s pravoslavim,ale nemuže chudak,je křteny recko-katolik.
Jinak co je IQ,som moc blba,massa Tom?
Znam pana Q z bonbondovek,myslet voni pane Buldatro,že mam jit k nim na vyšetřeni jako Švejk na prohlidku?
14. 01. 2014 | 16:13

Kelt napsal(a):

To češka,
v tom máte bezesporu pravdu a ani já nemám nic proti tomu,aby se v Česku légálně,jako člen EU kdokoliv usadil.
Co odmítám a tomu otevřel vrátka Havel svoji "omluvou vyhnancům"je snaha B.Posselta a Svazu vyhnanců o "sebeurčení bývalých sudetských Němců na českém území"-přeloženo do češtiny-navrácení jim konfiskovaného majetku a odškodnění,což jak jistě uznáte je něco,co nelze dopustit-to by byla revize výsledku 2.WW a negace rozhodnutí Postupimské konference.
Korunu tomu nasadil "kníže"svým "posláním"presidenta Beneše před soud v Haagu.
Okamžitě se tomu dostalo ozvěny na těchto stránkách od Urbana a toho se chytili i další "pravdoláskaři"a nebojím se konstatovat zrádci českých národních zájmů.
14. 01. 2014 | 16:13

Zdeněk Brom napsal(a):

Karel Mueller:

Zdravím,
a se zájmem jsem přečetl.

Na Sarrazinovi se shodneme. Emigrace, která chce něco dosáhnout, putuje do USA a tam si z nich pečlivě vybírají. Emigrace, která chce mít sociální jistoty a výhody, putuje do Evropy. Z Evropy do USA opět putuje řada odborníků, kteří chtějí být na špici.

Osobně se domnívám, že nepotřebujeme imigranty, ale péči o naše talentované žáky - a že jich máme. Stačí nahlédnout na SOČ a na další svědomostní soutěže. Tato skupina žáků potřebuje nutně také speciální péči, aby se dál rozvíjela, měla motivaci zůstat v naší zemi a měla motivaci mít děti.
14. 01. 2014 | 16:14

Hugo napsal(a):

Tohle smrdí zas nějakou národopsychologickou studií na poloitickou objednávku.
14. 01. 2014 | 16:14

vasja napsal(a):

http://www.klima.cz/ofirme.htm

Voholenej Bradatec. Že jo, pane Řepo :-)
A jak se sem kluk vetknul.
14. 01. 2014 | 16:16

stejskal napsal(a):

Tady má blogy spousty lidí se silnými nacionalistickými sklony a názory, pane Aresi (ale máte pravdu, že "náckům" blogy neotevíráme, existuje u nich docela slušná šance, že by svými texty porušovaly zákony. Pokud ale potřebujete k něčemu blogy "nácků" popř. "lůzy", zcela jistě jich na netu najdete spousty).

Jinými slovy, má tu blog kde kdo. Někteří občas napíší blog, který mi názorově konvenuje (to se kupodivz stává, skoro bych řekl, že nejen mně, dost těžko se to eliminuje). A pak zase stejný autor napíše něco, co vidím úplně jinak (např. v případě tohoto - ale nejen tohoto - autora se to stává vcelku dost často. Tedy nejen v případě toho textu, který s mými postoji též nekonvenuje).

A tak pořád dokola... Ale je fajn, že zde občas někdo dokáže napsat i něco k tématu. Nečku-li kvalifuikovanou oponenturu.

Hezký den.

Libor Stejskal
14. 01. 2014 | 16:24

fafnir napsal(a):

Zdeněk Brom
pečovat o alentované žáky je třeba.Bude to ku prospěchu lidstva.Potíž ovšem je,že je závistivci stejně vyženou za moře,nebo do bližšího i vzdálenějšího okolí.
14. 01. 2014 | 16:26

Sláma napsal(a):

Pan Stejskal napsal: "Tedy kromě toho, že se chovám neprofesionálně, neslušně, nadržuji svým oblíbencům a vůbec jsem dost odporné stvoření."
I přesto vás mám rád a proto mi vadí, že ty ošklivé věci děláte programově.

Jen by mě zajímalo, proč dělají ty věci, které tak odsuzujete, seriozní britská či americká média.
Ta se vůbec netají tím, že u významných politiků židovského původu je možno mít pochybnosti o jejich loajalitě - jestli jsou více loajální ke státu Izrael nebo k zemi, jejíž jsou občany.
O to tu totiž jde. Napsal jste: "etnicity (která samozřejmě u jedince vůbec nic nevysvětluje, stejně jako romská, česká, ruská, německá, anglická či jakákoliv jiná)"
To jste samozřejmě napsal naprostou hloupost, to snad chápete?
Přeci vždy je zde otázka loajality. Je frankofonní Valon více Belgičanem nebo Francouzem? Je frankofonní Kanaďan více Kanaďanem nebo Francouzem? Je Katalánec více Kataláncem nebo Španělem? Je francouzský Bask více Baskem nebo Francouzem? Je Sudetský Němec více Němcem nebo československým občanem? Je jugoslávský Albánec více Albáncem nebo více Jugoslávcem?
Pak je tady otázka nepotismu, která je stejně legitimní. Dostal dosud neznámý scénárista peníze na rozjezd komerční televize od amerického podnikatele na základě svých schopností nebo spíše na základě společného etnického původu?
14. 01. 2014 | 16:28

kokoshka napsal(a):

V ten den nam byl zavedeny
Střidavej střidavej
Elektricky genofond

Střidavej střidavej
Elektricky genofond...
14. 01. 2014 | 16:31

Gringo napsal(a):

Klíma, už to nehul ...
Je naprosto neuvěřitelné co je aktualne schopné publikovat.Není to první blog, kde se dočítám téměř fašistické názory. Je na čase použít proti autorům typu Klíma zákon.
14. 01. 2014 | 16:34

franky napsal(a):

Některé doplňky k autorovi blogu
Budoucnost je v konkurenceschopném průmyslu a podnikání, vše postavené na budoucí konkurenční výhodě jejíž základ tvoří vnitřně motivovaný znalostně vybavený jedinec. Znalostní vybavenost je v prvé řadě založena na vrozených dispozicích se kterými se člověk rodí. Je tu však i proměnlivost představující schopnost měnit geny organismu vlivem vnějšího prostředí, což umožňuje adaptaci organismu na určité prostředí. Proměnlivost je obecným základem evoluce. V této společnosti chybí programy rozvoje vrozených vloh, zejména již dětí v předsškolním věku. Je tu však ještě jeden problém současné české společnosti a tím je nedostatečná stimulace lidí k vnitřní motivaci ve smyslu "já chci". To co je skutečným hybatelem rozvoje lidské společnosti jsou znalosti člověka vyjádřené obecně “já umím” a jeho vnitřní odhodlanost ve smyslu “já chci”. Takřka v přímém přenosu můžeme sledovat důsledky rozvíjející se individualizace společnosti na tzv. "cikánském" problému souvisícím právě s biologickými faktory a s nimi související nižší úrovní znalostí a nižší úrovní "pracovní aktivity". To, co se nerado slyší je pravděpodobnost přesouvání tzv. "romského problému" i do majoritní společnosti a to postupně v návaznosti na rozevírající se nůžky mezi prostředím požadovanými znalostmi na jednotlivce a jeho skutečnou úrovní znalostí. A tento rozpor bude muset společnost řešit, nechce-li ohrozit svoji stabilitu.
14. 01. 2014 | 16:36

Ladik??? napsal(a):

proc je Stejskal spuchlej?
14. 01. 2014 | 16:36

Pepa Řepa napsal(a):

Myslím, že věc nejlépe zachytil film.¨
Teď nevím esli Samotáři nebo Knoflíkáři.
Máma dychtivě sleduje TV, že Američani vystřelili raketu s genofondem do vesmíru a Hrušínskej jde plivat na osmičku.
Co mu zbejvá?

Když neživíš -kokošáku-nepřepínej.
Esli ano poletí tvé geny do červí díry. Nebo do černé díry?
Teď nevím.
14. 01. 2014 | 16:37

KvL napsal(a):

to: Gaia
A vašimi citacemi zákona chcete řícti co? nezdá se mi, že by zde pan Klíma kohokoliv urážel tak, aby bylo nutno sem tahat zákon.
Problém je v tom, ž emusíte mít soudnost v používání toho zákona, jinak by bylo možno jej používat i jako prostředek vzájemného vyřizování účtů, jinak by mohla nastat i taková situace, že pokud byste o nějaké rodině ve vesnici, byť by měli na zahradě skládku odpadu vyšší, než kostelní věž, prohlásila že jsou to špiny a že se musí s tou haldou něco dělat, ta rodina vás bude na základě toho žalovat za podněcování nenávisti ke skupině obyvatel.
Pokud máte podezření, je možno podat tresní oznámení na každé policejní stanici.

to: Kokoshka
Netřeba se čílit, já myslím, že to je celé jedno velké nedorozuměni vzniklé z příkladu, ale myslím, že by to mohl tedy přesněji vysvětlit autor.
14. 01. 2014 | 16:38

kokoshka napsal(a):

Do naši hospudky
Vedou jen tři schudky
To za to muže,ma mila
Jenom ten genofond.

Z te naši hospudky
Vedou až tři schudky
To za to muže,ma mila
Zase ten zasr...genofond.
14. 01. 2014 | 16:39

LUF napsal(a):

K.V napsal(a):
"LUFe, to jak mají židi obsazené sdělovací prostředky souvisí s tím že jsou geniální na Nobelovku, nebo s obyčejným nepotismem??"

Spíš s tou vyšší inteligencí, pokud by nepotizmus měl takovou sílu, mohly by být obsazeny třeba Romy. Pokud bych tedy připustil, že jsou obsazeny židy víc, než jak je tomu u jiných intelektuálních oborů. Zajímal jsem se o fyziku, čtvrtina velkých fyziků byli židi a že by mezi nimi panoval nepotizmus? Spíš se člověk dočte o rivalitě jak na poli odborném (Einstein - Bohr) nebo i osobním (Feymnan - Gell-Mann)
14. 01. 2014 | 16:39

stejskal napsal(a):

Myslíte jako, proč se seriozní britská a americká média "chovají neprofesionálně, neslušně, nadržuji svým oblíbencům a vůbec jsou dost odporná?" Tak to nevím, pane Slámo.

Co se týče Valonů, nejsem detailně obeznámen. Co se týče Basků, též netuším. Ale skoro bych řekl, že to bude vždy dost individuální. Já jsem například hlavně loajální vůču lidem, kteří se k ostatním chovají slušně (takových je spousty). Tedy řekněme k určité lidské vlastnosti. Etnicita, rasa či národnost pro mne tak silnou loajalitu nezakládá. Ale to není až tak důležité.

Jsem si jist, že co člověk, to názor. A to i na to, co je ještě legitimní debata a co už rasismus, antisemitismus či hanobení rasy mebo národa resp. podněcování nenávisti. Nezbývá tedy, než si nějaká kritéria subjektivně stanovit. Což jsem udělal. Pokud to takto někomu nevyhovuje, mrzí mne to, bez určitých pravidel a omezení by žádné debatní forum nefungovalo. Toto funguje (a bude fungovat) tak, jak je nastaveno (to znamená, že některé věci - třeba projevy antisemitismu, ale i jiných podobných ideologií - zde nemíním tolerovat).

Libor Stejskal
14. 01. 2014 | 16:41

Zdeněk Brom napsal(a):

fafnir:

Taky se domnívám, že by to bylo ku prospěchu lidstva a zvláště ČR. Kupodivu podpora téměř žádná.
14. 01. 2014 | 16:41

Twist napsal(a):

Pane Klímo, český svět ovládají burani. Buran si nic nedělá z nějakých pravidel slušnosti, dokonce ani ne ze zákonů. Ví jen co chce, na ostatní nehledí. V 90% případech mu to vyjde. Není tolik kontrolních orgánů, které by včas zjistily nepravosti a včas zasáhly. Jsou zbabělé, alibistické, včetně justice. Grázlové vítězí na celé čáře. Chybí jim jen ctihodnost, o tu se postarají média a vlezdoanálníci. Podívejte se střízlivýma očima na naše VIP, bez morálky, bez špetky sebereflexe. Pokud mají občané uvěřit slibům vítězných stran, musí přijít nějaký zlom, dostatečný k tomu, aby uvěřili a tím nejpřesvědčivějším je konečně postihnout někoho úplně nahoře. Ale k tomu nedojde, existuje institut kámošství nad všemi právními a jinými zákony.
14. 01. 2014 | 16:42

KarlK napsal(a):

Větší hovadinu jsem tedy už dlouho neslyšel.

Chápu, že jste se asi vzhlédl v nějaké verzi eugeniky, ale to vás neopravňuje k tomu hlásat blbosti jako některá věštecká blbka z řad ekonomů a politiků. A jsme pořád v Evropě, těžko můžete národ roztřídit na nevzdělatelná hovada s poškozeným genofondem (asi byste je i rovnou utratil ne?) a na psychopaty toužící jen po moci a penězích a novou politiku založit pouze na dovozu mozků. I tak odsud mozky odtečou (a budeme rádi, že si nevezmou ještě něco navíc, kromě zkušenosti s tímto prostorem), protože je tu díky vzdělanosti nebude žádné "národní cítění" držet (sám jistě víte, že na zakotvení a sžití se s prostředím je potřeba spousta let – jedné i dvou generací – pokud tedy nemáte na mysli ghetta typu čínských čtvrtí, kde většina neumí ani místní jazyk, protože žijí ve vlastní importované kultuře).

Ani slovem jste se nezmínil o nápravě místního školství, o podpoře rodin s dětmi, o zvýšení národní sounáležitosti (to je obzvlášť pikantní v porovnání s americkým šovinismem), o začlenění vyloučených do společnosti, o překonání nechuti a odporu velké části společnosti ke vzdělání a vědění jako takovému (to je problém i společenského řádu, tak to zavedl nacismus a komunismus to zdatně rozvinul), o pokračující atomizaci společnosti, o lidech bez zaměstnání a o chybějících penězích, o asociálnosti sociálních systému, o sociální nenávisti, atp. atp.

A jak změníte a pozdvihnete národního ducha a zvýšíte sebevědomí mas lidí v jejich jazyce a přesvědčíte pochybovače v době okamžitých informací a všudypřítomných médií? V nové globalizované době informačního a finančního otroctví?

No, tak řekněte jak?
14. 01. 2014 | 16:44

Petr U napsal(a):

Děkuji za blog pane Klímo, je škoda, že tolik šikovných lidí odešlo a ještě odejde! Kdyby se Honolululemu nezadřel laptop, jistě by také souhlasil.
14. 01. 2014 | 16:45

Baba napsal(a):

Henryk Sienkiewicz byl současníkem našeho Svatopluka Čecha, Lyon Feuchtwanger Edvarda Beneše, Charlie Chaplin přežil Adolfa Hitlera od třicet dva let.
14. 01. 2014 | 16:47

Sláma napsal(a):

Pan Stejskal by rád kvalifikovanou oponenturu. Budiž, můžeme se pokusit oponovat páně Klímovy názory.
Klíma například napsal: "izraelským příkladem, jehož ekonomický zázrak nastartoval příchod jednoho milionu vysoce vzdělaných ruských židů."
Na té větě není nic pravdivého. Z Ruska v letech 1882-2013 emigrovali 359 783 Židé.
Klíma píše židů s malým ž, má tím tedy zřejmě na mysli praktikující židy. Je ale celkem dobře známo, že v současné době je většina ruských Židů ateistická.
Ve stejném období do Izraele emigrovalo 376 812 Židů z Ukrajiny. Nebyli to snad oni, kdo nastartoval ekonomický zázrak? Nebo Židé z Polska? Nebo z Rumunska? Těch bylo 321 185.
Samozřejmě, že nebyli. Tzv. ekonomický zázrak je totiž tvořen příspěvky západních Židů, kteří neustále podporují stát Izrael svými prostředky. Nemalou roli má i ekonomická špionáž - jak známo, Izrael je v oblasti špionáže patrně na světové špičce, k čemuž nemalou měrou přispívá židovská diaspora (zase ta otázka loajality, která je ovšem stejně závažná například u vědců íránského, japonského či čínského původu).
Další roli má masivní vojenská podpora ze strany USA (prostě stát Izrael ušetří na vojenských výdajích) a snadný přístup na světové trhy (otázka nepotismu).
14. 01. 2014 | 16:49

pravděpodobné vzdálenosti, ale hledej napsal(a):

ls
Ano, některé záhady mi to vysvětlilo.
Možná byste ta slova měl dát do uvozovek, aby to filtrovalo přesné zněmí a ne libovolné útržky.
Jestli vám takové rozlišování stojí za to.
14. 01. 2014 | 16:50

skeptický napsal(a):

Konečně je to venku.Já to docela vítám.Obyvatelstvo je tu placidní,nechá si na zádech dříví štípat,do role Palestinců bychom se vpravili raz dva.

Pokud by se z Ruska všichni vystěhovali,je pravdou,že by Rusové rázem přišli o všechnu inteligenci.A pak by je amíci mohli s klidným svědomím vybombardovat.

To je totiž tak.Vymysleli komunismus a bolševizmus,a carskou inteligenci vybili.
Pak už zbyli jen mužici a nová inteligence.Jak se stát inteligencí snadno a rychle.
Udržet si monopol už je pak brnkačka.Obsadí se přijímací komise na školách.

A jenom díky nové inteligenci Rusové vyhráli válku.
Rudí komisaři byli připraveni chránit zemi před Hitlerem do posledního Rusa.

To mi jeden známý běženko z Ruska ,Emerich se jmenoval, vyprávěl ruský vtip.Sovětská vesmírná loď přistála na Měsíci.Poslali depeši : přistáli jsme,pošlete pracovní síly.

Zřejmě doba pokročila.Před rokem kolovala po webu spiklenecká teorie,že ministr zahraničí před volbami nabídl asyl 800,000 uprchlíkům
v případě očekávané války,o které se postaráme.Od té doby pár presidentských návštěv,prý nějaké návrhy na společná sezení parlamentu,vše proběhlo v přátelském duchu vzjemného porozumění.
Pántvrdí,že o tom zatím nic neví,a dotazy na ministerstvech se setkaly se stejným výsledkem.Jestli to autor prokec,tak to je fópa.

No výhledově : Ona tam brzo dojde voda,a na Mars daleko.Jak říkala Mařenka,když se jí Lojzík dostal do živůtku : když praskl plot,ať praskne zahrádka celá.

Tradice tu je,a kdyby jich nebylo,žijeme tady ještě v neolitu.Rozhodně radši než ty,co jedí rukama.

V Americe si ti zlí z Ruska udělali mafii,je jich jen v NY na pět tisíc,a obávanější jsou snad jen Čečenci a Albánci.Ale ti nám sem nepudou.
Policie má příkaz zahmouřit oko.Vyšší zájmy.
Kdyby unsere Leute seděli v komisi,tak máme těch nobilovek taky víc.

Začínám být alergický na české lidi,koukám na Vaření.To je vám sebranka.A co teprv politika.Tam ale inteligenci nepustí.
14. 01. 2014 | 16:51

Amonre napsal(a):

Kontra návrh! Kontra návrh!
Navrhuji do ČR importovat Vietnamce, Čínské tibetské mnichy, čímž se zavděčíme Číně, protože příjde o zdroj napětí na svém území (ty lidské pochodně nejsou přece jen pěkné na ulicích) a nakonec vyhlásit válku Japonsku a kapitulovat do 48h, jenom je otázka, jestli naše armádní letadla doletí do Japonska, taky nesmíme napadnout Tokyjský přístav našimi ponorkami zn. Pandur.
Tím zvýšíme podíl intelignentí populace a zároveń vyřešíme problém s ekonomikou a vládnutím si sami.
japonsko pak dostane přístup k lithiu a uhlí, navíc tu bude pak cca 130 mil osob ke korigování chyb 10 mil lidí.

Ať žije budoucí vládce císař Akihito
Vivat! Vivat! Vivat!
14. 01. 2014 | 16:54

kokoshka napsal(a):

Pepo:
Černa dira Kalkuty se tomu řika.
Je tajemna a mstiva.Umi přidavat mužskou silu a lehce ji vsava do sve nenasytne horke temnoty.
Jenom Jack Sparrow ji dokazal odolat když se dostal na konec sveta.
Jelikož nejsem Pirat z Karibiku neodolam svodum Syren a pošlu sve geny do ACZ na Karlinu v tajemnem kufřiku co ma zakodovanou sebedestrukci po přečteni tajemne mapy meho genofondu ktery ukazuje cestu do Eldorada.
14. 01. 2014 | 16:56

skeptický napsal(a):

P.S.
Amerika dotuje své nejbližší $29,000 na hlavu ročně.
Proč,ptám se proč nejsme jejich nejbližšími spojenci?
14. 01. 2014 | 16:56

Sláma napsal(a):

Klíma napsal další hloupost: "Rusko má obrovský potenciál, který nespočívá jen v ropě a plynu, ale především v lidech. Nejvzdělanější skupinou v Rusku jsou židé. "

Celkem dobře je známo, že Rusko prošlo demografickou krizí, došlo k významnému poklesu počtu obyvatel a tedy ani v dlouhodobém výhledu nebude mít lidí na rozdávání.
A jak to víte, Klímo, že jsou Židé v Rusku nejvzdělanější skupinou. O tom velice pochybuji, protože ti schopnější odešli do Izraele, Británie, Spojených států atd.
14. 01. 2014 | 17:01

líný černý pes napsal(a):

to stejskal 15:44
Nezaobírejte se tím, co kdo tvrdí že jste a zůstaňte tím, kým jste, panem L. Stejskalem, naším vrchním adminem. A nenechte hněv by cloumal Vaším majestátem.
14. 01. 2014 | 17:05

K.V napsal(a):

Myslím že důkazů jak jsou pražáci geneticky hendikepovaní je více než dost. Už jen tím že chodí na ten blog.Kdyby to napsal v Ostravě o Moravácích a Slezanech, viděl by autor i Stejskal jak vypadá okopávka řepy, a brzy by byl klid.
14. 01. 2014 | 17:06

Al Jouda napsal(a):

K tvrzení, že český národ má špatný genofond, má pan Klíma příliš málo důkazů. Jediné, co potřebujeme k obrození celé společmosti je revize a novelizace všech zákonů, z nichž některé jsou poznamenány právní kontinuitou s bývalým komunistickým režimem a jiné jsou zase šité na míru podvodníkům a zlodějům ve velkém ! Nově zvolení poslanci by se do toho měli okamžitě pustit !
14. 01. 2014 | 17:07

není k nalezení napsal(a):

ls
PS. Pokud vás to potěší, dal jsem si abecedně uspořádaný a pod sebe seřazený fajl na plochu pod názvem Stejskalův seznam.
Až budu mít chvíli, napíšu podle toho filmový scénář.
14. 01. 2014 | 17:11

kokoshka napsal(a):

Slama:
Jasne,kdo tady vubec zustal,lidi,auuu?
152 miliony obyvatel,nepočitaje nekolik milionu nelegalnich migrantu.Pomoc,vymirame!
Už nekolik let demograficka křivka strme skače nahoru.
Ale jiste,300 milionu obezitnich amiku ze kterych 2/3 jsou černoši,latinosy,mexičany,činany jsou Vam milejši.
Pohadky o vymirani slyšime už 20 let,kupodivu nikdo vymirat nebo osvobozovat svoji pudu nema v umyslu.
Na demografii v entrope koukni,vole!
14. 01. 2014 | 17:12

zbyněk napsal(a):

Pane Klíma.....
tato myšlenka má svá úskalí, neboť jako znalci státu Izrael je vám jistě známo, že do vámi zmiňované invaze ruských židů, byl pojem mafie a alkoholizmus v Izraeli neznám.
14. 01. 2014 | 17:14

kokoshka napsal(a):

liny černy pes:
Dobre jste liznula,a tlapu podavat umite?
14. 01. 2014 | 17:14

buldatra napsal(a):

kokoško,

to měření IQ proto, že Klíma sem potřebuje dostat ruské židy z důvodů jejich vysoké inteligence, abychom zajistili sobě zářnou budoucnost, jak jsem pochopil.
Takže je třeba dodržet jen jednoduchý postup. Do toho, já vám věřím, máte na to.
Není v tom ani za mák nic osobního, jen se držím tématu článku pana autora.
Jako budoucí manuál stejně nemůžu moc vyskakovat a tak se alespoň snažím něco málo udělat pro hen ten genofond. Altruismus, znáte to jako zatím ještě křesťan.

A jsou ty geny rozpustné ve vodce, nebo ne?
14. 01. 2014 | 17:15

buldatra napsal(a):

PS

Chtělo by se až říct, že ta fotka v záhlaví článku ilustruje skutečnost, jak by onen genofond rozhodně neměl vypadat.

Já su zvyklé na krásný holky ze Štatlu.
14. 01. 2014 | 17:20

Sláma napsal(a):

Klíma napsal: " Na závěr bych laskavému čtenáři znovu připomněl demografickou prognózu ČSÚ, která naznačuje, že počet Čechů by mohl klesnout ke konci století až na 6 mil. osob, což otevírá prostor pro imigraci 3 – 4 mil. vzdělaných cizinců."
A jak víte, Klímo, že optimální počet obyvatel pro Česko je 9-10 mil?
Ve skutečnosti to samozřejmě není pravda. Podle jedné studie, kterou jsem před časem četl, je minimální rozumná výměra půdy, která by zajistila materiální i nemateriální potřeby jednoho člověka, 2 ha (tedy přibližně 4 fotbalová hřiště). Protože má Česká republika výměru 7886700 ha, je optimální počet jejích obyvatel 3943350 osob.
Tedy by bylo nejlepší nějaké osoby ještě vystěhovat a rozhodně další již nepřijímat.
Vždyť již nyní činí zdejší podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ve věku 15-64 let 8,2%. A bude dále růst s tím, jak bude růst efektivita práce.
14. 01. 2014 | 17:20

e.m. napsal(a):

*Bohužel praxe prokázala, že většina našich maturantů není schopna ani složit zkoušku z „vyšší úrovně“ středoškolské matematiky, bez jejíž znalosti je další rozvoj průmyslu zcela nemyslitelný. Kde je zakopaný pes?*

-- Vážený pane Klímo, část psa je zakopána ve školství a v chaosu ve vzdělávacím systému. Mimo jiné školy nemají učitele/profesory matematiky.

Jinak sociální dědičnost by měla být v pořádku; viz odkazy první republiky...Japonsko částečně stavěli čeští architekti...

Jinak je to samozřejmě nesmysl. Nikdo nepřichází do cizí země, aby tam *domorodcům cosi budoval*.
Pomocná ruka se nalézá... na konci vlastního ramene, jako vždy.
14. 01. 2014 | 17:21

Joii napsal(a):

Pane Klímo, to si musíte pogratulovat, že jste nás Čechy tak dobře odhadl. Jestliže čtu reakce - nedivím se - že jste napsal co jste napsal. Musím Vám, ač nerad, dát za pravdu.
14. 01. 2014 | 17:22

Yosif K napsal(a):

stejskal napsal(a):
....A pak zase stejný autor napíše něco, co vidím úplně jinak (např. v případě tohoto - ale nejen tohoto - autora se to stává vcelku dost často. Tedy nejen v případě toho textu, který s mými postoji též nekonvenuje)......
Libor Stejskal
14. 01. 2014 | 16:24

Pane Stejskal, s ohledem na členství pana Klímy v komediálním utopickém spolku ProAlt nějak tak čuji že jde o nějaký provokativní polticky nekorektní žertík ve stulu Jaroslava Haška. Třeba chce pan Klíma své soudruhy (nebo bývalé soudruhy?) z Pro Altu nějak rozčertit. Rozhodně tedy ročertil pana Kokosjhku, to se mi zdá že jo.

Řekl bych že Klíma za thle poletí z ProAltu Metelescu Blescu, tedy jestli tento utopický spolek ještě existuje.

Na druhé straně to že různá etnika TRADIČNĚ A DLOUHODOBĚ vykazují různé vlohy, různé stupně SEČTĚLOSTI ATD ATD JE SVATÁ PRAVDA. Stačí se podívat na statistiky studentů nebo absolventů těch kterých škol.

Nebo například na to, jak většina cikánů jsou proti gadžům geniové ve hře na housle. (Jiná věc je že se tím nemohou všichni uživit....)

Dále - nato aby se někdo do česka přistěhoval INDIVIDUÁLNĚ tak rozhodně nepotřebuje pomoc od Víta Klímy, pokud by se NĚKDO HODLAL PŘISTĚHOVAT JAKO MILIONOVÁ SKUPINA, TAK SE OBRÁTÍ NEJSPÍŠE NA NĚKOHO KDO SEDÁ V PARLAMENTU nebo rovnou ve vládě.

Doposud jsem se domníval že Vít Klíma je utopický socalista typu Tožička, nyní nahlížím že z něj na starý kolena roste humorista typu Haška s jeho Stranou Mírného Pokroku v Mezích Zákona.

Jestli Klímu nevyhodí z ProASltu, třeba tam založí Platformu Mírného Zlepšování Českého Genofondu Cestou Řízené Imigrace.

Dále MOŽNÁ chtěl Klíma říct že češi jsou rození bo...deláři (ve srovnání s Němci asi ano, ve srovnání s Balkánem či Haličí však nikoliv) a že by se mohli občas na sebe sebekriticky podívat uprostřed svého skuhrání. Toto si myslím i já.

TĚŽKO ŘÍCT, DO DUŠE VELKÉHO HUMORISTY ZATÍM NIKDO moc přesně NEVIDÍ.
14. 01. 2014 | 17:24

Karel Mueller napsal(a):

Zdenek Brom:

Zdravím Zdenku též a nemám co dodat :-)
14. 01. 2014 | 17:24

marxík napsal(a):

Pane Klímo, navazuju na vaši sofistikovanou úvahu a posunuju se z Ruska, coby lůna vzdělanostního genofondu, krapet na jihovýchod, kde momentálně prosperuje historií prověřený miliardový národ. Nejvzdělanější skupinou v Číně jsou zase komunisté.
Vyplývají z toho stejné závěry jako u nejvzdělanější skupiny ruských židů?
14. 01. 2014 | 17:25

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

buldatra
To není pravda, že nemůžete nic udělat. Rusky určitě umíte a obřízka je hotová ajn cvaj. Klíma to uzná, on na DNA testy mít nebude, bude mu musit stačit nakouknutí do kalhot.
Nejste doufám moc stydlivý ?
Když tak si zajdete oba za plentu.

Jak to ale bude dělat s ruskýma židovkama...snad nám to prozradí v příštím blogu.
Už se na něj těším - doufám, že bude s obrázkovou přílohou.
14. 01. 2014 | 17:25

Ares napsal(a):

Pane Stejskale,

myslím, že v tomto se neshodneme. Opravdu jsem už asi příliš alergický na zdejší prostředí a Váš styl.
14. 01. 2014 | 17:27

strýc virus HxNx napsal(a):

buldatra 17:20

štatl sem, štatl tam, podle mě nevypadá pan Klíma zas až tak hrozně, mohl by hrát toho egyptského velekněze Imhotepa místo Jihoafričana... jak se jenom menuje...
anebo si mohl střihnout rovnou faraona, navrhoval bych Ramesse II nebo Thutmose III.
ýe vy nejste přímo z Brna, buldatro, nebo se pletu?
14. 01. 2014 | 17:27

Sláma napsal(a):

Klíma napsal: "se stačí podívat na nově vzniklé Univerzity, které ve skutečnosti Univerzitami nejsou, nebo na tzv. bakalářské programy. "
To ovšem zaměňujete příčinu s následky. Pokles úrovně českých žáků a studentů trvá pouze 20 let a zjevně tedy nesouvisí s inteligencí populace, nýbrž se systémem vzdělávání a v neposlední řadě s jejím financováním.
Bakalářské studium je naprosto v pořádku - na Západě končí většina vysokoškoláků po absolvování bakalářského programu.
14. 01. 2014 | 17:28

kokoshka napsal(a):

Rusko za 15 let Putinove(i stinove)vlady došlo,vratilo se temeř na uroven byvaleho SSSR.Je znovu z Ruska(imperium,svaz,federace)svetova velmoc,nejlepši životni uroven ze všech byvalych republik SSSR,Rusko zvitezilo nad hyperinflaci,kriminalitou,chudobou,ekonomickou krizi,demografickym spadem.Rusko se vratilo na pozici svetoveho exportera zbrane,vojenske techniky,surovin a obili.
Rusko od dob hanebneho opušteni srbskych bratru se vratilo na svetovou pozici mirotvorce bez ktere žadna pUSA už nedovoli agresi proti spojencum jako Syrie.
Rusko vyznamne posililo svuj vliv spolu s Činou v OSN a dalšich proektech jako podrženi Iranu.
Rusko operuje přes Jižni a Severni potoky.
Rusko zabranilo barevnym revolucim a rozbilo zbrane NATO s fašistskym diktarorem v Gruzii.
Rusko ted vytvaři realnou protivahu EU v podobe Celni Unii A globalni -zemi BRIK(Brazilie,Indie,Rusko,China)
Rusko devalvuje americky nikčemny zeleny papirek.
Rusko odpovida na radary a rakety svymi Iskandery na zapadni hranici.
Rusko...
A to vše zasluha jednoho človeka,toho neznate?
14. 01. 2014 | 17:29

skeptický napsal(a):

K tomu budování.

Známý se ptá Khona : tak jak se má rodinka?
Báječně.Nejstarší syn je v Rumunsku,buduje tam socialismus.Druhý je v Polsku,buduje tam socialismus.Nejmladší je v Israeli.
Taky buduje socialismus?
Zbláznil jste se ? Ve vlastní zemi?
14. 01. 2014 | 17:30

strýc virus HxNx napsal(a):

Al Jouda 17:07

já to tvrdím porát. Kalmyky a Dongy! to pořebujeme.
14. 01. 2014 | 17:33

Zdeněk Brom napsal(a):

Sláma:

Cituji: "Pokles úrovně českých žáků a studentů trvá pouze 20 let..."

To je obecné a nepravdivé tvrzení. Gaussova křivka dál platí.
14. 01. 2014 | 17:35

xerox napsal(a):

jo jo buldatro a další ...
to máte za ty vaše včerejší r.i.p.áky k arielovi ... čiň čertu dobře , peklem se ti odvděčí ... :-)
14. 01. 2014 | 17:37

kokoshka napsal(a):

Rusko si dokonce muže dovolit Zimni Olympiadu,Eurovision a Svetovy šampionat z fotbalu-2018.
Co,Slamo,vypada to na to že vymirame?
14. 01. 2014 | 17:38

Sláma napsal(a):

Klíma napsal další hloupost: " Staletími oslabovaný genofond českého národa vyústil mimo jiné v dnešní neschopnosti vyprodukovat silné vůdce, spravovat vlastní stát, nízkou a mezinárodní konkurenceschopnost."

Především ani zdaleka jsme nebyli jediným evropským národem, který byl postižen emigrací. Jiné národy byly postiženy emigrací více, jako například Němci, Irové, Norové a Švédi a přesto si vedou v mezinárodní konkurenci velice zdatně.
Dále existoval i opačný trend - Praha byla odjakživa kulturním centrem střední Evropy a přitahovala tak vzdělané imigranty ze všech koutů Evropy. Po kom si myslíte, že se jmenuje Barrandov?

Dále ani zdaleka nejsme jediným národem, který nemá "silné vůdce", neumí "spravovat vlastní stát" a má "nízkou konkurenceschopnost". Jen tak namátkou si vzpomenu na Itálii, Velkou Británii, Francii, ...
14. 01. 2014 | 17:42

kokoshka napsal(a):

Olympiada samo neni levna zabava,ted poohkejte-50 mlrd.dolaru,hruza!
Zato USA muže v Iraku ztratit v pohode 700 mlrd.dolaru,ne pro sport a mladež,infrastrukturu ktera se odkupi a rozvoj,ale ničeni a zabijeni.No přece,molodci.
14. 01. 2014 | 17:43

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

Pane Klímo, píšete " Do Čech bych rád přivedl 3 až 4 miliony obdobně vzdělaných občanů, a to jak z Ruska", pane Klímo, to by chtělo nějaký úderný, výmluvný obrázek, plakát - takovou tu zkratku jestli mi rozumíte. Aby každému bylo hned jasno, jak to myslíte a co tím sledujete.
Co tak kdybyste sem dal obrázek, jak vedete za ruku nějakou dospívající dívku, která jako by se zdráhala, ale ne zas nějak hodně, prostě takové to dámské lavírování " ne, ne , to ne...vlastně ano" , jestli mi rozumíte...no a Vy ji jako by vedete třeba k nějakému hořícímu keři a tam u toho keře stojí hora Říp a pod tou horou je lahev s medem a stůl se strdím a měšec plný singerovek a ona ta dívka má nos jak Pinokio a havraní vlasy jak Cher a za ní jde celá její rodina, fotr má kaftan až na zem a brácha zrzavé pejzy jak ruská selka vlasy a matka je sedřená jak ta matka od Gorkého...to by šlo ne ?
Protože jak jinak na plakátě poznat vzdělanou ruskou židovku, že ?
14. 01. 2014 | 17:44

buldatra napsal(a):

strécu vire

v Brně jsem se narodil, vyrostl a proto su a furt budu Brňák, ať už se nacházím kdekoliv na světě.
14. 01. 2014 | 17:45

strýc virus HxNx napsal(a):

buldatra

jen jsem se ptal, nemyslel jsem to úhlavně.
já su Řečkovičák, i když bydlím v Kénigu a
žil jsem v Podkrkonoší.
14. 01. 2014 | 17:48

Šalom napsal(a):

Jak tak na pána koukám a vlastně i jak ho tak čtu... Neměl by si zrovna on dávat bacha na slova o kultivaci genofondu?
14. 01. 2014 | 17:49

Ambra napsal(a):

Celý článek je buď úplný blábol anebo skrytý antisemitský útok.
Přece každý trochu inteligentní Žid musí tušit, jak to s nimi po letech v nacionalistických Čechách dopadne. V lepším případě s prázdnými kapsami utečou někam jinam, v horším případě to tady už bylo za poslední války.
Ale nejsem si jistý, zda jsou všichni Židé takovéto úvahy schopni. Podle mě nejsou zdaleka tak inteligentní, jak si sami mezi sebou vykládají. Přece schopnost národa se pozná i podle toho, že se jakýmkoliv způsobem snaží vyhnout masovému vyvražďování. A v tomto ohledu jednoznačně selhali. Selhání vůdčích elit kvůli smrti 5 miliónů vlastních příslušníků nemůže vynahradit ani nějakých 200 Nobelových cen. Jak je tedy ten židovský národ opatřen oním nadprůměrným inteligenčním genofondem, když jich vždy přežije mnohem méně než Čechů s jejich primitivním genofondem?
Jestli ono to nebude v nesmyslné představě Židů, že víra se dědí. To když se čechům neděje, tak se lze pokusit je převychovat. Ale dědičně předávané náboženství převychovat nelze. A proto staletí ony pogromy na Židy. - A tohle dosud žádného nositele židovského Nobelovy ceny neaapadlo? Včasné odstranění tohohle starověkého dogmatu o dědění víry by přece přívržence židovství ochránilo od zabíjení. A ještě by si mohli brát nežidovské manželky aniž by tím utrpěla jejich víra.
14. 01. 2014 | 17:53

kokoshka napsal(a):

Do 2020 roku bude na modernizaci ruske armady přideleno 500 mlrd.dolaru
Už ted se testuji nove druhy balistickych kontinentalnich raket...
Ruska flotila nikam ze Syrii neodplula.
Rusko stava hlavnim oficialnim distributorem iranske ropy přes sve terminaly do prodeji do Evropy(na ruske terminaly embargo se nevztahuje)
Slamo,ja ješte žiju.-)
Teda,pane Slamo,od Vas jsem to opravdu nečekal!
14. 01. 2014 | 17:54

skeptický napsal(a):

To říkal už Ježíš,spíš projde dromedár uchem jehly.
S genofondem ani diaspora nic nenadělá,to je stará věc.Z prasečího ucha hedvábnou kabelku neuděláš.
14. 01. 2014 | 18:02

Petr Havelka napsal(a):

Jen jestli oslabený genofond národa nesouvisí s kvalitou našeho vzdělávání a hlavně s úrovní kritického myšlení a to vlastně se vzděláváním tak nějak úzce souvisí.

Sociální dědičnost spočívá v tom, že převážně vyššího stupně vzdělání dosahují děti rodičů s vyšším vzděláním ergo kladívko jsem zase u kvalitního školství.

Tedy je před námi plno práce. To, že studenti mají potíže s vyšší úrovní matematiky zase souvisí s kvalitním školstvím.

Uznám Vám jediné, že děti blbnou z internetu, podobně blbnou i dospělí, čtu to denně pod blogy. A zase to je o úrovni kritického myšlení. Mladí se dokáži bleskově orientovat, pohotově reagovat, ale nejsou schopní hlubšími úsudky a solidní argumentací svou "rychlost" využít.

A zase jsme pod blogy, kde "řádí" nejen mladí ale i starší popletové, jakoby platilo "čím méně znalostí a pokory tím více hlouposti a agrese"
14. 01. 2014 | 18:03

Yosif K napsal(a):

No článek Víta Klímy je politicky nekorektní, několik lidí typu pan Kokoshka a ČKPS pořádně rozčechral, o to možná Klímovi šlo.

Jsem zvědavej zda ProAlt ještě existuje a pokud asno, zda za tohle Klímu nějak rituálně vyhodí, možná však proAlůt nevede členské legitimace, pak by byl rituální vyhazov těžký.
14. 01. 2014 | 18:10

Věra Diblíková napsal(a):

Koukám, že jste, p. Klímo, šlápl do .... Samozřejmě, že bez imigrantů se neobejdeme, ale měl být nějaký výběr. Vysokoškolsky vzdělaného Rusa nebo Ukrajince bychom měli brát všema deseti, dokonce by ani tu vejšku nepotřebovali, jejich děti by se už od nás nijak nelišily a neměly by ani žádný problém se mezi Čechy ztratit, takoví Vietnamci se ukázali většinou jako přínos, i když jejich děti u nás asi nezůstanou. Bohužel, hrnou se k nám hlavně nelegální přistěhovalci ze Slovenska, Rumunska nebo rozvojových zemí, imigranti, jejichž náboženství nebo totálně odlišný způsob života nezaručí, že v příští generaci splynou s obyvateli nové vlasti. Odvaha říct nahlas že takové lidi nepotřebujeme, chybí. Po válce jsme odsunuli pracovité sudeťáky, žijící tady cca 500 let, a vyměnili je za náplavu neschopných odkudkoli z celé republiky - kdo z nich měl jen trochu rozumu, z pohraničí co nejdřív utekl a podle toho to tam vypadá dodnes. Spousta vzdělaných a schopných lidí od nás v několika vlnách byla vyhnána nebo odešla (v 17. stol. evangelící, 19. a zač.20. ekonomická emigrace, po válce sudeťáci, po 48. politická emigrace) a zůstali tady ti méně odvážní, méně sebevědomí a méně schopní se sami uživit (a jejich geny). Z Ameriky, Australie a Jižní Afriky udělali odvážní a pracovití bílí protestantští imigranti ekonomické giganty, Jižní Afrika po zrušení apartheidu ale už není k žití (byť na Mandelově pohřbu všichni pokrytci lkali jak o závod). Holt není imigrant jako imigrant, když potřebovali Němci během hospodářského zázraku lidi k lopatě, nedomysleli, co to udělá, když si navezou davy nevzdělaných tureckých muslimů, pak i s rodinami. Toho bychom se měli uvarovat a brát imigranty z Evropy (východní, ze západní k nám nikdo nechce a z jihovýchodu bychom si asi moc nepomohli). Nad Rusy nemá smysl se ofrňovat, když to nebudou oni, budou horší.
14. 01. 2014 | 18:13

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

Yosif K
Článek je zejména pitomý, nijak ale nerozčechral, pouze slouží jako solidní zdroj zábavy.

Mimochodem - pod Vondráčkem jste oslovil Vondráčka coby Vondračku z TI, to příliš o vzdělanosti ruských židů nesvědčí, když ani neví na koho článek reagují.

Ha, ha, ha...:))))
14. 01. 2014 | 18:16

skeptický napsal(a):

Petr Havelka
Simichpěkně,jak to děláte,že čtete blogy denně a sám z internetu neblbnete?
14. 01. 2014 | 18:17

K.V napsal(a):

Diblíková, prozradím vám tajemnství. Kdo je šikovný výkonný bezproblémový, nemá většinou vůbec důvod emigrovat, v každé zemi jsou lidé bohatí a úspěšní. Možná vyjímka je nějaká genocida a rasová válka.
Takže to co k nám přijde- můžete přebírat a doufat, ale moc velké terno to nebude skoro nikdy
14. 01. 2014 | 18:18

Mnoga ljeta živijó napsal(a):

Národ ožralů: Ruská odlidňovací bomba/ Drunken Nation: Russia’s Depopulation Bomb

http://www.worldaffairsjournal.org/article/drunken-nation-russia%E2%80%99s-depopulation-bomb

"... Putinův Kreml sází, ve snaze dosáhnout dřívějšího mocenského postavení Moskvy, hlavně na využití svých přírodních zdrojů ropy, zemního plynu a dalších surovinových komodit.

Tato orientace ruských úřadů je poněkud riskantní, protože ignoruje alarmující stav lidských zdrojů.

V období mezi lety 1998-2007 se příjmy na obyvatele zhruba zdvojnásobily, jenže míra úmrtnosti se takřka nezměnila.
Perspektivně to může být mnohem horší. Jak prohlubující se demografická katastofa ovlivní domácí politickou situaci a mezinárodní bezpečnost je otázka, na kterou není snadné najít jakoukoli odpověď. "
14. 01. 2014 | 18:19

Petr Havelka napsal(a):

Pane skeptický,

co Vám budu povídat ztuha :)

Poslechnou, ale Voni tady lavírujou nemlich denně jako já
14. 01. 2014 | 18:21

Zdeněk Brom napsal(a):

K.V:

Faktem je, že vexláci neemigrovali.
14. 01. 2014 | 18:22

kokoshka napsal(a):

Kokoshka nemuže pochopit svym barbarskym nevzdelanym mozečkem proč Češi jsou tak zatvrzele a xenofobni.
Je to tak težke pochopit že na jednem kontinentu s nima bydli nekolik stovek milionu lidi ktere sice mluvi jinym jazykem ale maji podobne starosti-chodit do prace,vydelavat-zadelavat,chteji mit deti,rodinu,zvladat každodenne problemy,radovat se životu,smutnit,psat,čist,milovat...!
Ne,tam je Transilvanie,bububu!
A proto,jste,Češi nevzdelane jako elena!
14. 01. 2014 | 18:26

Baba napsal(a):

To víš, Máňo, my huliči vždycky víme kam na aktuálně trefit.
14. 01. 2014 | 18:27

kokoshka napsal(a):

Vo ta zrudička nahoře co komoli slovenštinu je tomu dobrym přikladem.
14. 01. 2014 | 18:29

Baba napsal(a):

Já už si je chtěla dát do rozpočtu na příští pětiletku, takhle zase nic.
14. 01. 2014 | 18:31

creck napsal(a):

Tak trosku nechapete , ze aby mohl dluhovy system pokracovat potrebuje nove dluzniky. Tudiz pokud se u nas nerodi deti , odnekud ty dluzniky dotahnout musite a pristehovalectvi je jedina moznost !
14. 01. 2014 | 18:31

skeptický napsal(a):

Petr Havelka
Já už jsem sem přišel blbej,ale stále se zdokonaluju.
Schválně,jestli to projde.To by bylo,aby to čovek nemohl napsat ani o sobě.
14. 01. 2014 | 18:33

JČ napsal(a):

..však nezoufejte !
U nás ve měsťě je pár prdlejch blondýn co se spustili s těma co je slušný lidi
ani nepozdraví.
Určitě ty zdejší geny osvěžeí!
14. 01. 2014 | 18:33

zemedelec napsal(a):

Paní Věra Diblíková.
Naše republika není schopna vytvořit podmínky pro naše nadějné studenti hlavně technických směrů.Pak je dalším problémem,aby se dal rozvíjely,založily rodiny,dobré ohodnocení je také důležité.Máme problém,umístit několik stovek přistěhovalců,natož 1mil.Jak popisujete,ten problém s přistěhovalci v Německu.V současnosti je lépe dovést práci do těchto krajin,než dovážet otroky.
14. 01. 2014 | 18:34

Petr Havelka napsal(a):

Pane skeptický,

já se tu také zdokonaluju. Tím pádem je nás víc. Víc je mnoho a mnoho je hodně. Jenže to máte "někdymíňbývávíc" "mnohopovykupronic" "hodněpsůzajícovasmrt". Tak si vyberte :)
14. 01. 2014 | 18:42

šašek z Jihlavy napsal(a):

Před chvílí jsem zkouknul na Čt2 britský film "Stan v Astaně" a spadla mi čelist.
Doporučuji všem, kdo má tendenci podceňovat některé východní národy. Kdyby se něco takového vybudovalo u nás (jako že to nehrozí), asi by to zvedlo naše sebevědomí tak, že už by s náma nikdo nevydržel.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10533559432-stan-v-astane/21338255658/
14. 01. 2014 | 18:46

Zdeněk Brom napsal(a):

zemedelec:

Ke studentům techniky.

VUT Brno jde dlouhodobě hodně nahoru. Jejich nový areál je dost dobrý. ČVUT spíš stagnuje. Kde je třeba hodně investic, včetně investic do lidí, tak to je střední školství.

Jenže školství je priorita vždy pouze před volbami.
14. 01. 2014 | 18:47

kokoshka napsal(a):

Co,elena,češe se?
A počesat neni komu,ponevadž jsi osamela bezdetna uboha psychopatka!
Edinburg už neni co bejval,vit,skoč k Vlku!
14. 01. 2014 | 18:49

Bures napsal(a):

K cemu 3-4 milionu Rusu, kdyz uz na Hrade jednoho opilce mame a ve vlade Slovaka. ;-)
14. 01. 2014 | 18:53

Zdeněk Brom napsal(a):

šašek z Jihlavy:

Nic proti, ale spíše bych ocenit "stan", ve kterém budou pro studenty a školy přístupné potřebné aparatury s proškolenou obsluhou, kde si studenti nebo školy mohou provádět experimenty a bádat. pokud by k tomu byli ještě externě docházející vědci, kteří by se studenty, žáky a učiteli konzultovali, pak ještě lépe.
14. 01. 2014 | 18:53

Kanalnik napsal(a):

no, tak celkem vybusny clanek :) ... osobne bych videl priciny spise v one "socialni dedicnosti", nez jinde... nemyslim si totiz, ze by Cesi byli mene inteligentni nebo ze by inteligence byla dana veskrze dedicnosti...

tradovane socialni zvyky, hodnoty, rodinne vztahy a stimuly, stejne jako spolecenske normy, jsou tim, co dava nasemu narodu charakteristiku (coz plati i o narodech ostatnich) reflektujici jeho historii... a ano, Ceska historie ma sva specifika
14. 01. 2014 | 19:01

´Tonda napsal(a):

I nejjemnější výraz k ohodnocení tohoto blogu nemůže klesnout pod stupeň "hovadina vesmírných rozměrů". Z jeho logiky vyplývá, že naši středoškoláci neovládají matematiku díky vyhnání a vraždám stovek představitelů české šlechty po Bílé hoře. Trojčlenka jim nejde kvůli exulanství Komenského. Pak už nebylo nic, tři kopky hnoje a rovnou jsme v současné bídě... Protože obrozenci halt byli nuly. Smetana byl nixmochr a Neruda jakbysmet. Řemeslníci a zemědělští dělníci, přišlí do měst, kde se stali vlastními vykonavateli průmyslové revoluce v českých zemích, byli trotlové. Byly to úchylky přichcíplého genofondu, že jo? Stejně jako Čapci, stejně jako úžasná generace narozená kolem roku 1900 v české literatuře, atd, atp...
A nedej bože přiznat, že obecná úroveň vzdělání i vzdělanosti za socíku byla mnohem vyšší než teď?
Pletete plky mlky, vážený.
14. 01. 2014 | 19:03

:-) napsal(a):

ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ В РОЛИ СТАЛИНА 1
https://www.youtube.com/watch?v=MfxKsPyRi0Q
14. 01. 2014 | 19:09

Kníže Potěmkin napsal(a):

Jedna fotografie z kokoškou vychvalovaného Ruska

Fotograf National Geographic Gerd Ludwig vyfotografoval v roce 1993 v Moskvě skupinku dětí s vrozenými malformacemi končetin.
Dle lékařů je příčinou těchto vrozených vad silné znečištění životního prostředí průmyslovými exhalacemi a hnojivy:

http://digitaljournalist.org/issue9909/pollution02.htm

A další snímky:

http://www.gerdludwig.com/stories/soviet-pollution-a-lethal-legacy/#id=album-37&num=content-308

Rusko je světově proslulé hlavně výrobou tzv. Potěmkinových vesnic. Jedna taková byla vybudována u Soči.

http://www.sochi2014.com/en/photos
14. 01. 2014 | 19:13

skeptický napsal(a):

Díky svojí národní jednoduchosti nemáme my Češi žádné dědičné mindráky,ani potřebu si je odreagovávat na druhých.

Neběží v tom Rusku taky nějaká akce,kde doktoři chtějí dostat přidáno,a vyhrožují odchodem?
Slyšel jsem,že tam zlomená noha končí obvykle amputací.
14. 01. 2014 | 19:14

Váňa napsal(a):

Pan Klíma je zapomětlivec ! ! !
Zapomíná na to,že Čechové mají rádi jen sebe !..a to jen osobně !Souseda Jardu již ale nemusí-leda tak okusit jeho selku, ale cizáka nechce ani zahlédnout.
Zapomíná také na to,že množství podomních obchodníčků zde po staletí v obcích zanechalo značný a kvalitní genofond.
Děvče z chalupy neodolalo nabídce a mnohdy směnilo věneček za zrcátko,hřebínek či pestré pentle ,(jinak to předchůdkyně Tuzexovejch slečen).
Později holky sloužili u pana šéfa ,i tam se jim dostalo často kvalitních genů a poté i tzv. odbytného ...
Pane autore! Problém asi v genech nebude!
Problém bude spíše v lenosti ,v lenosti duševní i fyzické !
14. 01. 2014 | 19:14

Jurta je lepší napsal(a):

šašku,
hlavně si všimněte toho, kdo ten "Stan v Astaně" navrhnul a vystavěl.
14. 01. 2014 | 19:16

gaia napsal(a):

šašek z Jihlavy

asi jste špatně koukal, navrhli to v Londýně, vyrobili v Německu a Švýcarsku, řídil to Němec s Turkem a makali tam hlavně Turci a Ukrajinci.
Kazachstanský prezident to akorát chtěl velkopansky k narozeninám a financoval to zemním plynem.
14. 01. 2014 | 19:19

charlie napsal(a):

pane Klímo
lepší důkaz, že máte naprostou pravdu, než diskuse pod Vašim blogem jste nemohl očekávat :-).
Věra Diblíková a několik dalších jsou vyjimkou potvrzující pravidlo.
Těším se na ten další blog o Izraeli....
14. 01. 2014 | 19:20

šašek z Jihlavy napsal(a):

Já v tom viděl předzvěst kosmických projektů někde na Marsu. Samozřejmě, že si chtěl "otec všech Kazachů" a bývalý člen Brežněvova politbyra postavit pomník, ale bez jeho megalomanských choutek by těžko měli západní architekti a inženýři příležitost se takhle předvézt (možná ještě v Emirátech nebo u Saudů). Jinak souhlas, zábavní park je to poslední, co bych preferoval, ale na ten emancipující národ to zjevně udělalo dojem.
Tím odpovídám i Jurtě, nejsem blb, abych si nevšim. Ale jesisisišim, mezi managementem byla i turecká jména a někteří další technici měli šikmé oči, takže z hrušky dolů.
14. 01. 2014 | 19:26

Další nemyslitel ... napsal(a):

"... jsou vyjimkou potvrzující pravidlo ..."

Tuto frázi může používat jedině tvor nemyslící, který náš genofond věru nevylepší.

Každý logicky uvažující člověk přece ví, že žádná výjimka nemůže jakékoli pravidlo potvrdit, ale jedině vyvrátit.

Když platí výjimka, platnost pravidla tak zpochybňuje, nikoli "potvrzuje".
14. 01. 2014 | 19:27

liška napsal(a):

pobavil jste mne, autore. Teď jsem jen zvědava, jak to do konce století stihnete, tři až čtyři miliony, to je docela nářez :-)
14. 01. 2014 | 19:30

gaia napsal(a):

šašek z Jihlavy
a oni mají Kazachstánci šikmé oči?

Jak koukám na Džamilu, tak asi ne.
14. 01. 2014 | 19:35

Pepa Řepa napsal(a):

skeptický napsal(a):
Simichpěkně,jak to děláte,že čtete blogy denně a sám z internetu neblbnete?
--------------
nadkolego, leta čtu jen titulky, abych si nezkazyl pravopys.
Zatím to nikdo neodhalyl,
14. 01. 2014 | 19:40

strýc virus HxNx napsal(a):

gaia

nevím, jak Kazachstánci, ale Kazaši jako takoví šikmé oči mají. ještě máte co dohánět ve vzdělání...
14. 01. 2014 | 19:43

argun napsal(a):Moc už sem nechodím, a tak nevím, že jste opět vykročil z říše zapovězených stínů do světel ramp! To je skvělá zpráva! Zdravím.
14. 01. 2014 | 19:49

Hlas Moravy napsal(a):

do Čech a do česka si autore voz koho chceš, ale proboha jen ne k nám na Moravu a do Slezska.
14. 01. 2014 | 19:52

Mordavský nacionalista napsal(a):

Na Mordavě po mordavsky!

Morduj ho/ju!
14. 01. 2014 | 19:56

Chlála imigrantek napsal(a):

Kazašky
mají pěkné valašky.
Až si ich nabrúsijú
na chotáry zabrúsijú
vykácajú palúček
gde si lehněm
na bůček.
14. 01. 2014 | 20:05

Michal napsal(a):

Nový feudalismus to tak vidí. Když přišli Přemyslovci, nebo kupec Sámo, nebo Židé v arabských službách, také našli jen kanibaly. Primitiv ale měl instinkt na věci, které fungují. Šlo tedy naroubovat mezopotámsko-egyptskou civilizaci v řecké verzi. Ten instinkt zmizel, mladý muž, který se hlásí na inserát na práci, se ve svém dopise ptá, cituji "kdy se bude filmovat... a kolik to má diváků". Není mentálně postižen, naopak, pro manulení práci asi vhodný, ale někdo mu vymyl mozek. Kdo? Paní Bohdalová? ..Rusové nám moc nepomohou, rychle přejdou na kšeft, to jsme potom orient, všichni obchodují a mají hlad, protože nedostatek zdrojů, mléko se vozí z Holandska..Pomohl by kolonizační program přemyslovský mírně upgradovaný. Tu máš domek, pole a ukaž. Po deseti letech dostaneš větší šanci nebo kopačky.Jinak asijsko- vietnamská kultura, ne náhodou doma mají hladomor trvalý.
14. 01. 2014 | 20:06

Emil napsal(a):

Vidím příčinu v plebejskosti české společnosti, tj. v okopávání skutečných elit a naopak nekritického obdivu kdejaké nule.
Pár poznámek:
Češi nemají podle studii nižší IQ než Němci a jsou dokonce nejen podle PISA-studie, ale podle analogické studie i v dospělém věku o něco vzdělanější než Němci.
Veškeré elity v Německu (právníci, lékaři, univerzitní profesoři) podporovali Hitlera a to nejen jako oportunisté ale z přesvědčení. Takže význam elit pro úspěšnost společnosti nevidím tak jednoznačně.
Řešení: Posílat, co nejvíc studentů do zahraničí a doufat, že se vrátí. České univerzity jsou po 23 letech od revoluce nyní zapleveleny profesory III. katerorie na nejméně jednu generaci.
14. 01. 2014 | 20:07

šašek z Jihlavy napsal(a):

Hlas Moravy napsal(a):
do Čech a do česka si autore voz koho chceš, ale proboha jen ne k nám na Moravu a do Slezska.
14. 01. 2014 | 19:52
Když Panna Maria rozprášila tatarské hordy na sv.Hostýnku, stali se z nich rozsévači. Za žádnou cenu nenechme zničit cenný moravský genofond.
14. 01. 2014 | 20:19

Glosator napsal(a):

to KV
Vaše teorie o tom, že emigruje horší část národa jsou dějinami prověřeným nesmyslem.
Z takovéhoto "odpadu" vzniky USA před tím, než se staly obětí "imigrace za sociálními dávkami."
Po roce 1948 tu byla spousta lidí, co nechtěla mít s tím vládnoucím hnusem nic společného a i kdyby se rozkrájeli, stejně by šlo vše do kopru, neboť všichni pracovali na zbrojení, aby Generalissimus mohl šířit svůj zločinecký režim do světa. Skončilo to finančním bankrotem, nazývaným "měnová reforma 1953."
Po roce 1968 už vůbec nebyla šance na nějaký rozvoj, protože režim spotřeboval všechny zdroje na své udržení. Zjednodušené by to šlo charakterisovat sloganem "Dnes nikdo nemá zájem více pracovat, komunisté to nemají zapotřebí a nestraníkům to není nic platné."
Znáte anekdotu se stadii socilismu? Napřed byl kult, to sr*al jeden na všechny. Pak kritika kultu, to sr*li všichni na jednoho. Pak rozvinutý socialismus (kryje se se 2/3 Husákovy vlády), to sr*li všichni na všechno. Pak pozdní socialismus, to už nebylo na co sr*t. Do posledního stadia, kdy už nebylo z čeho sr*t jsme se už nedostali.
Neuvěřitelné je, že tento vtip jsem poprvé slyšel někdy r. 1966, kdy jsme byli teprve ve stádiu dvě. A když pak přišly stadia 3 a 4, které jsem si r. 1966 neuměl vůbec představit, poznal jsem je a pochopil, že tato anekdota byla spíše proroctvím.
14. 01. 2014 | 20:25

Petr Jihlava napsal(a):

Text autora blogu Ivana Klímy považuji za zajímavý ale jeho myšlenka je bohužel neuskučnitelná.
Výstižně charakterizoval nás Čechy v Britských listech 6.1.t.r. Robert Figlas ve svém článku Český šlágr, aneb Politické Babovřeskylgas.
14. 01. 2014 | 20:31

vasja napsal(a):

A vite jak moh bejt českej genofond apgrejdovanej, kdyby nevyhnal Ruml s Fendrichem ty ruský židy z hospody U Holubů.....v tom smutnym roce 1995?
Tohle jim neodpustim. Nikdy.
14. 01. 2014 | 20:33

Jáchym napsal(a):

Přátelé,
co se týče Pro Altu a pana Klímy coby jednoho z jeho výrazných údů :
Podobný problém měli před časem v Německu.

Zjistilo se, že tajná policie infiltrovala mezi ultrapravicovou scénu tolik svých agentů, že na jednoho amatérského nacistu připadali dva infiltrovaní kvazinacisté vládou placení.

Problém začal, když se ukázalo, že oni profesionálové se ochotně účastní třeba vražedných útoků na přistěhovalce.

Je vysoce pravděpodobné, že pan Klíma je obdobný agent-provokatér, mající za úkol zdejší bohulibý Pro Alt diskreditovat. Ale ze smyslu pro humor bych jej v tomto případě nepodezíral - tady platí přece jenom vocamcamcaď pocamcaď.

Nepřekvapilo by mne,kdyby byl ochoten provést sám na sobě rituální obřízku pěkně u kořene, aby prokázal věrnost Myšlence, případně až Vymikšklence.

Jinak souhlasím s panem Stejsalem, že je dobré, jsou-li zde i podobné blogy publikovány.

Doporučoval bych ale, kdyby sem někdo umístil výňatky z opomíjeného satirického spisku, který kdysi dal dohromady vedoucí pracovník carské tajné služby. Je to velmi vtipná fantasy satira na britskou manipulativní demokraturu.

Jmenuje se to Protokoly sionských mudrců a nasmějete se při tom mnohem více než při čtení amatérského literárního pokusu Víta Klímy.
A to i přesto, že dílo zřejmě inspiruje mnohé psychopaty bez smyslu pro humor v Izraeli i diaspoře, kteří ji, zdá se,považují za posvátný odkaz předků.

I mezi syny Izraele je bohužel mnoho natvrdlíků, kterým proslulý židovský smysl humor zcela chybí.
14. 01. 2014 | 20:39

Bodrý den! napsal(a):

Bodrý den!
Stačí se pouze podívat na gramatiku přispivatelů zde, a je jasné, co v této domorodině žíjí za mobili.
(Včera jsem se jen tak mimochodem dozvěděl, že pro Policii ČR není dluh 30 0000 trestným činem. V civilizaci by byli i tihleti reprezentanti považováni společenským okolím za občansky méněcenné.)
14. 01. 2014 | 20:49

Yosif K napsal(a):

Znáte anekdotu se stadii socilismu? Napřed byl kult, to sr*al jeden na všechny. Pak kritika kultu, to sr*li všichni na jednoho. Pak rozvinutý socialismus (kryje se se 2/3 Husákovy vlády), to sr*li všichni na všechno. Pak pozdní socialismus, to už nebylo na co sr*t. Do posledního stadia, kdy už nebylo z čeho sr*t jsme se už nedostali.
KONEC CITATU.

Máte pravdu, v celým ostbloku kromě CSSR a NDR nastala fáze kdy nebylo co sr*t okolo roku 1980, na CSSR a NDR by to dopadlo v roce 1990, ale to už to komanči sami zabalili, když i Milouš Jakeš uznal "že jsme to s tím znárodnováním souzi dost přepískli".

Díky tomu v CSSR a bývalé NDR přežívá skupina mentálně jednodušších ostalgiků po socíku "kdy byly socální jsitoty". Mudrolínci z nádvorních čet bohužel netuší že socální jistoty by se zhroutily i za vlády komančů a tvoří nyní pevné jádro voličstva KSCM.

Tak jak se to nyní děje na Kubě kde castro propustil milion Kubánců ze státních služeb a rozdal jim broužurky jak se živit vlastním podnikáním, ne že by Kubánci ty brožurky potřebovali.
14. 01. 2014 | 20:49

Glosator napsal(a):

To
člen Klubu Pravicových Spotřebitelů
Vaše tvrzení lze snadno vyvrátit počtem Nobelových cen.
14. 01. 2014 | 20:50

Krasopis napsal(a):

To máš tak, občane, dřív se posilňovalo, dnes se uvolňuje. Za všechny můžeš reprezentovat tak nehybný hmyz.
14. 01. 2014 | 20:52

Šlomo Alejchim napsal(a):

Také mám,
podobně jako Joachim Iccak Rabín pocit,
že pan Al-Klíma je agentem Hizballáhu, Hamásu, Fatáhu, DFOP, LFOP a brigády mučedníků od Al-Aksá.

Je to agent provokatér, který má v našem populstvu vyvolat antisemitské protisionistické nálady.

Hanba mu!
14. 01. 2014 | 20:53

Důchodník napsal(a):

Je ti, doufám, do zpěvu.
14. 01. 2014 | 20:53

Yosif K napsal(a):

gaia napsal(a):
šašek z Jihlavy
a oni mají Kazachstánci šikmé oči?

Jak koukám na Džamilu, tak asi ne.
14. 01. 2014 | 19:35
Temeř pulka obyvatel KAZACHSTANU JSOU RUSI A NĚKTEŘÍ Z NICH JSOU POTOMCI ČECHŮ. Řekl bych že Džamila měla nějaký český předky - před lety byla akce kdy se pomáhalo obyvatelům kazachstánu českého původu k přestěhování do čech.
14. 01. 2014 | 21:05

Jáchym napsal(a):

Bodrý den! napsal(a):
Bodrý den!
"Stačí se pouze podívat na gramatiku přispivatelů zde, a je jasné, co v této..."
*********************************************************
Přispivatel je asi někdo, kdo dělá z piva pivní střik.
Nebo rómský zpěvák druhého hlasu ?

Ale jinak na jazykového puristu bost bobrý.
14. 01. 2014 | 21:10

Hidžra Bahučára napsal(a):

Pan Klíma o sobě a přátelích:

Svět občanských iniciativ je velice pestrý a stejně pestrý bude i tento blog, protože příležitost k vyjádření dostanou i ostatní členové ProAlt a dalších českých i zahraničních spřátelených iniciativ. Např.:

Muslimská unie
Všeobecný svaz muslimských studentů v ČR
Islámská nadace v Praze
Islámská nadace v Brně
Muslimská unie
Svaz palestinských studentů
Palestinský klub
Ústředí muslimských obcí v ČR
Česko-Arabská společnost
společnost Opus Arabicum
Islámské centrum v České republice
Islámský svaz - Klub přátel islámské kultury
Islamic Institute of Peace and Mutual understanding o.s.
14. 01. 2014 | 21:12

Jemnický napsal(a):

Zničte Slovanstvo, vyžeňte je z Evropy, to je korektní názor v souladu se záměrem těchto stránek.

Kdopak tady začne vít s Klímou?
14. 01. 2014 | 21:20

Jáchym napsal(a):

Šlomo Alejchim napsal(a):
Také mám,
podobně jako Joachim Iccak Rabín pocit,
že pan Al-Klíma je agentem (...)
Je to agent provokatér, který má v našem populstvu vyvolat antisemitské protisionistické nálady.
***********************************
Proč, voni fujtajblickej Šlomo, dávají do souvislosti antisemitismus a protisionismus ?

Já su protisionistickej judofil !

Ne každý odpůrce nacismu musí nenávidět Němce, můžu být antifašista a přitom mít rád Italy !
I mezi Židy je mnoho antisionistů !
14. 01. 2014 | 21:27

Sionista von Sion napsal(a):

Joachim,
nežvaněj že maj rád judo!

Jakej maj pásek, voni judofile?
14. 01. 2014 | 21:34

Jáchym napsal(a):

Jakej maj pásek, voni judofile?
14. 01. 2014 | 21:34
**********************************
Já radši kdyžužtak pořádnej koženej řemen.
Víc to mlaskne.
14. 01. 2014 | 21:41

venca z nádraží napsal(a):

Vážený autore.

To co jste zplodil považuji za něco odporného,zejména lidsky. Nedivil bych se kdyby přišla další emigrační vlna po Vašem blogu. TEnto národ by dokázal podstatně více, kdyby vždy někdo nerozhodoval o něm bez něj.....TEnto národ by si měl dát především pozor kdo za něj mluví a kdo mu stále našeptává co má dělat. Nepotřebujeme emigranty,potřebujeme se zbavit "našeptávačů" i jako třeba Vás ,kteří to s národem nemyslí vážně a upřímně.
TEnto 15 mil národ(ČSSR) dokázal v minulosti (1948-1989) mnoho a já jsem na něj hrdý. Stavěly se školy, přehrady,zvyšovala se znalostní úroveň ,vysoké školy(technické) měly podstatně vyšší úroveň než dnes v době "temna". Dnes probíhá jen devastace hodnot(zejména veřejných-školy ,nádraží ,sportoviště),které tento národ vytvořil v minulosti. Místo sportovišt(Frýdek -Místek--zimní zánovní stadion) jsou stavěny byty (místo jednoho z nejmodernější autob. nádraží)stojí Kaufland atd,atd. (nádr. zrušeno pozn.)
O to tady jde,o nic jiného. Národ je blbý jen v tom směru ,že si nechá nakecat cokoli.Toto by měl byt jeho hlavní úkol- "vykopat" z republiky takové "chytrolíny" ,kteří myslí jen na vlastní kapsu at už jsou to místí nebo z řad emigrantů a kteří se vrátili jen proto ,že cítili tučnou kořist.
14. 01. 2014 | 21:48

BDSM servis napsal(a):

"... Já radši kdyžužtak pořádnej koženej řemen. Víc to mlaskne. ..."

Joachim,
já to věděl!

Tak to voni jsou masochista, a žádnej judofil.
14. 01. 2014 | 21:48

Midori napsal(a):

"You know very well, and the stupid Americans know equally well, that we control their government, irrespective of who sits in the White House. You see, I know it and you know it that no American president can be in a position to challenge us even if we do the unthinkable. What can they (Americans) do to us? We control congress, we control the media, we control show biz, and we control everything in America. In America you can criticize God, but you can't criticize Israel." Israeli spokeswoman, Tzipora Menache 2009
***
Tolik izraelská mluvčí v roce 2009, jistě se v té věci nic nezměnilo ani dnes.
Pane Klímo, přimlouvám se za status quo. Já věřím v renesanci nás Čechů. Vy u toho být nemusíte. Uvítal bych, byť na mě pramálo záleží, abyste už takové p* nepsal.
14. 01. 2014 | 22:02

Pavel Straka napsal(a):

Pane Klímo, co Vaše sebereflexe - pociťujete Vy osobně popsanou nízkou úroveň genofondu sám na sobě?
14. 01. 2014 | 22:08

Jáchym napsal(a):

BDSM servis napsal(a):
Tak to voni jsou masochista, a žádnej judofil.
*********************************************
to nejni pravda, já maso nerad, já su vegeterián !
14. 01. 2014 | 22:10

Efendi napsal(a):

To, co jste napsal, je zajímavá myšlenka.Je docela pravděpodobné, že nějaké oslabení genofondu nastalo. Ale je docela možné, že tomu tak bylo i v okolních zemích. Vždyť žijeme ve stejném prostoru. To, co vidím jako problematické, je řešení problému (pokud to je problém!) ideologicky (nábožensky) etnograficky homogenní skupinou. Protože vždy je něco za něco. A jsme vůbec zajímaví(jako stát)?
14. 01. 2014 | 22:13

Jan napsal(a):

Vážený autore, na Váš článek jsem narazil náhodou.Tenhle výkřik do tmy sice nestojí za komentář,pouze poznámenávám: Pohrdáte tuzemskou vzdělaností.Nevíte o čem mluvíte.Zkuste si sám bakalářský program na některé státní universitě technického směru.Vsaďte se ,že to nedáte ani do druháku.Vy "Židointeligente"...;o)
14. 01. 2014 | 22:25

kokoshka napsal(a):

skepticky:
Zlomena noha v Rusku nekonči amputaci.
Ale rovnou vasektomii a vydalenim sleziny,jak jinak?
Bez vašeho českeho lekařskeho genofondu tady ani nikdo se nenauči spravne držet skalpel!
Slama č.2?Že vas je dnes cela psychiatricka ordinace!
14. 01. 2014 | 22:28

mb napsal(a):

v této větě jste se dopustil protimluvu: Základním omezením Čechů je oslabený genofond národa. Historicky největší ránu utrpěl po porážce na Bílé hoře, kdy jsme ztratili národní šlechtu, která uměla stát spravovat

... kdyby umela spravovat stát ... tak by vyhrála i povstání ( a řádně zaplatila stavovské vojsko ) ...

... tedy našel šlechta tím, že prohrála, dokázala, že stát spravovat neuměla ( nedokázala ) ...

... ale uznavam že je to (poněkud subtilní) slovíčkaření ...

... ale asi je to tak ...
14. 01. 2014 | 22:35

kokoshka napsal(a):

mb:
Ukaž bicak,tak dobre.
Triceps ochlably,vyborne.
Pivni břiško,skvele.
Ve triceti začinate plešatet,baječne.
A tohle je co...nefunkčni,řikate,ooo?

mb:
"Doktore,vždyt ohmatavate mrtvolu,jsme v marnici na pitvu,jste zapomnel,jsem student mediciny Štepanek!"
14. 01. 2014 | 22:46

skeptický napsal(a):

Kokoška

Smatri,mužik.Naši vrači, vaši vrači,adna svoloč.Češskich vračej u nas uže nět.
14. 01. 2014 | 22:49

ACZ napsal(a):

Bože, jak hluboko jsem kleslo.
14. 01. 2014 | 22:52

kokoshka napsal(a):

skepticky:
A kuda delis' vašy vrači?
Sestra,tut čeloveku stalo plocho!
14. 01. 2014 | 22:54

Yosif K napsal(a):

mb napsal(a):
v této větě jste se dopustil protimluvu: Základním omezením Čechů je oslabený genofond národa. Historicky největší ránu utrpěl po porážce na Bílé hoře, kdy jsme ztratili národní šlechtu, která uměla stát spravovat

KNEC CITATU.

Něco na genofondu může být ale důležitá je i socální setrvačnost. Ta je u čechů zaklet ve formuli "na všechno skuhrat, nesnažit se to napravit".
Zářivým příkladem tohoto přístupu jsou
skuhralové skuhrající jaktože v čechách JEŠTĚ POŘÁD NEJSOU MZDY JAKO V SRN!

Proto ve většině cizích firem pro jistotu drží pár cizích managerů, domácí nejsou špatní ale není na ně AŽ takový spoleh........
14. 01. 2014 | 22:55

Karel Mueller napsal(a):

Yosife,

otázku kvality zahraničního managementu bych nerad pitval a ještě méně bych chtěl pitvat kritéria, podle kterých je vybírán český management, obé jsem dosti dobře poznal.

A pokud jde o ty mzdy ... proč by je měli platit jako Němce, když jim stačí třetina nebo čtvrtina při stejné relaci firmy vstup - výstup jako v SRN? Jsme v tržní ekonomii.
14. 01. 2014 | 23:05

Maximus napsal(a):

Tenhle článeček se milci kibuců moc nepovedl, pan autor si naivně myslí, že by miliony ruských Židů ozdravili český genofond. Bohužel se míjí s realitou, co společnost potřebuje. V každé době a můžeme jít hluboko do minulosti, každá společnost (Egypt, starověké Řecko, Byzancie, Římské impérium atd.) měla nějaké potřeby a "rozložení profesí" svých lidí. Co myslím tím rozložením? Jednak potřebuje každý státní útvar inteligenci a pak dělný lid. To rozložení musí být rozumně nastavené jak ve státním sektoru, tak i v tom výrobním, který ovšem je velerozhodující a bez kterého stát rychle zajde na úbytě. V dnešní době díky snadnému přístupu k energii (hegemonem je ropa) např. stačí cca 4% lidí vyrobit dostatek potravy pro zbytek státu (neberme v potaz současný deformovaný stav v EU), společnost potřebuje určitý minimální počet dělnických profesí a nejen pro údržbu, ale i ve výrobě. Samozřejmě je i horní hranice, kdy je zase málo inteligence a dokonce i úředníků. Pak tu je terciální sektor, který sestává zejména ze služeb a který nesmí překročit určitou mez, jinak začne stahovat celou společnost v daném státě dolů. Za komunistů bylo rozložení oproti dnešnímu stavu celkem slušně uspořádané, leč armáda a represívní složky byly přebujelé a našly by se i jiné špatně nastavené segmenty tehdejšího státu. Komunista ovšem neměl podnikatelský sektor a tak nemohl dravému kapitalismu co se týče invence a modernizace zejména průmyslu stačit. Se řadou problémů si ovšem komanči uměli poradit, myslím tím např. zdravotnictví a jiné dnes nebezpečné přebujelé části naší společnosti.
No a pan autor si naivně myslí, že milion vzdělaných ruských Židů by to vytrhlo. Ale houby, tenhle stát potřebuje jako sůl nejen vývoj, vědu, školství a duševní obory, tam by se část těchto lidí určitě uplatnila, ale také potřebuje dělný lid a tam Žida nenajdeš ani náhodou. Navíc od roku 1989 značně se ztenčil výrobní sektor v ČR a spousta fabrik zmizela ze světa nebo jsou z nich manufaktury či sklady. Vznikly tu nové firmy, to je pravda, ale vlastníci či majitelé jsou mimo ČR. Když jsem si např. prohlédl v Plzni japonskou Fuji Koyo Czech, s.r.o., tak tam moc dělníků nenašel, všude samý robot, pár žlutých inženýrů a něco obsluh, němých tváří. Ale to je jen jeden ze směrů budoucího vývoje např. v automobilismu apod. Dále přílišný důraz na střední a vysoké školství je také špatný! Spoustu věcí se totiž na školách nenaučíte ani náhodou! Však také by vám mohli vyprávět pamětníci, když se zprůmyslňovalo Slovensko po r.1950 a tehdy museli ve stovkách nových fabrik zaučovat Slováky naši inženýři, technici a také přední dělníci. Bez nich to prostě nešlo rozběhnout, později to Slováci samozřejmě už zmákli sami.
Jinak Češi byli vždy manuálně šikovní a má to historické kořeny. Třeba za RU byly Čechy dílnou RU. A tím se také trochu vysvětluje okolnost, že třeba Tonda Panenka náš fotbalový king se nestačil divit nešikovnosti rakouských kluků např. ve fotbalu, ale to a samé platí i v hokeji, tenise atd. Německý živel to ovšem dotahuje pílí a drilem a kázní a často potom vítězí nad nadanými, ale neukázněnými Čechy.
Pokr.
14. 01. 2014 | 23:08

Maximus napsal(a):

Dokončení:

Kdepak, český živel je velmi bystrý a šikovný, leč neukázněný a často se to plete s flexibilitou. Když jsem jako mladý šéf byl posazen do funkce hlavního energetika jedné nové firmy a nabíral jsem lidi, tak jsem měl sice dobrou představu jak se řídí větší kolektiv, měl jsem totiž štěstí, že jsem předtím dělal ve velké firmě, kde byl dobrý funkční systém, ale všechno jsem zdaleka neznal a obával jsem se, že to noví lidé nezvládnou a bude průšvih. Ale jaké bylo moje překvapení, až na výjimky všichni to zvládli. Od laborantek až po mechaniky měření a regulace či elektrikáře, kteří museli opravovat celkem na tehdejší dobu složité stroje u tamní technologie! Chtělo to jen lidi vybavit dokumentací, technikou, přístroji a dát jim možnost zaškolení a výsledek byl velmi dobrý. Tehdy jsem ovšem musel po cca 2 letech odejít, studovat tam při zaměstnání ČVUT bylo téměř nemožné a tak jsem volil raději snazší zaměstnání, ale s možností dokončit VŠ.
Takže ještě jednou, dobře fungující společnost potřebuje vhodně rozložené profese ve všech oborech a myslet si, že to vyřeší jen dovoz intelektuálů je si silně naivní. Chytrý stát musí toto moudře regulovat a tam kde klesá určitý počet profesí pod zdravou úroveň, tak musí zasahovat. Třeba naši sousedi v Rakousku to dávno ví a zkuste si tam překročit v obcích či městech kvótu taxikářů, praktických lékařů či jiných profesí..... Současné Česko je bohužel totálně zkorumpované a v plejádě těch obr-zlodějů najdete dost jmen právě z výše zmíněného etnika, ale nebudu to uvádět, pan Libor to nemá rád. Baraky Alony a Saltzmany neuvádět, to se nesmí a to není košer.
Hezký den všem.
14. 01. 2014 | 23:08

skeptický napsal(a):

kokoška
Rasstreljany,pochoroněny,ili ušly.Na novych tolko inteligentov berut.Genofond,panimajetě.
14. 01. 2014 | 23:12

kokoshka napsal(a):

skepticky:
Tjaželyj slučaj.
Za genofond nado vypit.
Tak vypjem že za naš obščij slovjanskij genofond,ura ura,tovarišči!
14. 01. 2014 | 23:17

skeptický napsal(a):

Taktočno.Vot,pakušajem,butílku razpijom,chuj s něslavjanami.Žuk takoj.
14. 01. 2014 | 23:42

kokoshka napsal(a):

skepticky:
Ne tak.Ne tu stranu nazvali Gondurasom,ne tu...!
"Tak točno,Vaše Blagorodi,bytyločku otkrojem,vypjem,zakusim,jebal ja v rot takije pomidory."
"Man'ka nesi bliny s ikroj!"
"Barin,ja postel(nam) nastelila,izvolte devušku nemnogo pomučit..."
14. 01. 2014 | 23:53

kokoshka napsal(a):

Faleš a lež.
Skepticky ze mne dela debila,mysli že jsem nesvepravny idiot,to je vaš postoj Čechu k nam bratrum slovanum.?!!!
Dik,pane otimisticky,vaši nenavist ja nehodlavam vstřebavat!Je mi to opravdu moc lito!
15. 01. 2014 | 00:16

Richard napsal(a):

vzpomněl jsem si na hlášku od Groucho Marxe
"nikdy bych nevstoupil do spolku, který by mě chtěl za člena"
15. 01. 2014 | 00:20

skeptický napsal(a):

Kokoška
Bojec,
Ruská duše je široká.Má jednu vadu.Podezíravost.Něco se jim přimíchalo do genofondu,možná.Já k Vám se srdcem na dlani,po vašem,chci udělat radost,a Vy po mně kamenem.Nenávist? Kam na to chodíte.Já jsem dobromyslný ňouma.
Pokud se nenasířím.Milostivá mi říká papírový čert.Nemám ani to srdce ji bít.
A že mne občas sere.
15. 01. 2014 | 00:27

kokoshka napsal(a):

skepticky:
Srdcem na dlani?Tim že budete nazyvat ruske doktory a sesttřičky ktere každy den zachranuji životy odpadem?To jste se moc nezabodoval.
Dobre,bylo to nedorozumeni,doufam,na dnešek končime.
15. 01. 2014 | 00:35

Důchodce68r napsal(a):

- V mém případě to pan Klima uhodl, jeho článek vyvolal hodně nevole. Ztotožňuji se zcela s názory pí. Gaie a pana Slámy. Přesněji, článek mně coby jednoho obyčejného našince těžce urazil.
- Obecně diskuzi o těchto problémech vítám. Stejně jako o genocidě na Ukrajině a dalších známých problémech.
- Řadu let mně znepokojuje, když v nespočtu pořadů, článků, atd. v médiích není většinou ani stopy po snaze řešit demografické potíže především podporou vlastní populace. Tak to činí od jakživa pospolitosti všech živočichů v přírodě. Člověk by neměl být výjimkou, protože zánik tohoto pudu je neklamným příznakem degenerace, zániku.
- Přát si pro nás kvalitnější genofond je přirozené. Zatímco pan Klíma doporučuje dovoz milionů židů, já bych doporučoval postup opačný, přirozený. Vyvézt nepoměrně menší počet jedinců s nejhorším genofondem. Těch, kteří ztratili geny, které zajišťují chování jedinců v zájmu zachování skupiny. Tak jak se to děje všude v přírodě. (Můžete hádat koho bych navrhoval především.)
- Většinou je k dispozici více řešení, ale extrémní mohou být nebezpečné. Hitler chtěl vlastní genofond exportovat, jiné vytlačovat až likvidovat. Pan Klíma zase naopak importovat. Osud zdejšího podle něj zkvalitnit, podle mně ohrozit, dominantně překrýt cizím, rozprášit.

- Pro moje cítění zašli p. Stejskal s p.Klímou příliš daleko. Ve smyslu jak píše p.Sláma 14. 01. 2014 | 15:33.
Proto se s tímto blogem loučím, s domovskou stránkou Aktualne taky, ač nerad. Jdu ke konkurenci, kde se podobné hrůzy nebudou propagovat.
Zdravím vespolek.
15. 01. 2014 | 00:46

kokoshka napsal(a):

Ne,nekončime,komu jsem dlužen všem odpouštim-ta se mi libi:
No naša čest,no naša čest ot nas odnich zavisit
https://www.youtube.com/watch?v=HIecF6qR7kI
15. 01. 2014 | 00:58

K.M. napsal(a):

To jste si zadřel pěknou třísku, pane Klímo...

a já budu pokračovat ve Vašem kacířství poukázáním na další skutečnosti,které se většině diskutérů nebudou líbit...,

a sice, pokud souhlasí Vaše údaje o drastickém "ubývání" Čecho-Moravo-Slezanů... a považují-li mocnosti Střední Evropu za TRANZITNÍ či dokonce "PŘECHODNÝ" PROSTOR... (viz blog Petra Robejška >>Kdo vládne Evropě<<), pak je již vlastně jen otázkou času, kdy budou Čecho-Moravo-Slezani ze Střední Evropy vytláčeni...,

nebo podmaňováni...jinými etniky, v čemž je jejich situace srovnatelná se situací Izraele..., na což jsem v příspěvcích za blogem >>Kdo vládne Evropě<< rovněž upozorňoval... Židé, kteří byli kvůli jejich inteligenci obětmi mnoha pogromů... a hledali proto již z tohoto důvodu nejlepší systém k přežití a na svobodě vytvořili hned několik systémů pro přežití, a ten sebevýchovný...,
s dvanáctiměsíční... funkční dobou zastupitelů, jsem popsal.

Židé rozprášení po celém světě si existence svého státu považují..., a stejně jako ti co tam žijí, vědí - hlavně po vyhlazovacích táborech - co je to vlast... Čecho-Moravo-Slezani zřejmě již zapomněli, že byli po Židech a Rómech třetí na řadě...

V příspěvcích jsem upozorňoval i na zásadní rozdíl v nastávajícím boji o přežití, a tim je, že izraelská společnost je na rozdíl od společnosti v česko-moravo-slezské kotlině společností intaktní..., lepší armádu jsem dosud neviděl, ale to hlavní, není úměle rozdělena na "úspěšné" a "neúspěšné"..., přičemž se ti neúspěšní v ČR výrábějí drastickým způsobem..., advokáty...(!) a exekutory..., a v tom spočívá ta největší zrada dnešních pseudoelit dřívějších čechoslováků...,

které tuto společnost zavedly do bezvýchodné situace, neboť tato vidí, že nemůže ekonomiku nakopnout..., protože není její, a protože jsou ve své většině jen námezdními dělníky zahraničního kapitálu..., jejich "úměle...(!) vyrobení" kapitalisté..., si již sbalili jejich měšce... a posílají doběhnuté... společnosti..., již jen pohlednice z míst, kde se to dá vydržet...

První republika vznikla díky emigrantům, a i o to že zůstala s jejími hranicemi tak jak ještě jsou..., se nejvíce zasloužil exil a výsadek s Gabčíkem a Kubišem..., o Slovensko okleštěnou republiku mají na svědomí arogantní prognostici - stážisté, kteří lehce obalamutili 40 let v ZOO žijící společnost, že si nový stát musí vytvořit ti, kteří to "všechno tady zažili...", se záměrem, že oni budou mezi těmi slepými..., těmi jednookými králi..., role byly rozděleny (Dlouhý ODA, Klaus ODS, Zeman ČSSD, Dolejš KSČM)...

Nejvýraznějším velikánem jednookých ,který zároveň upozorňuje na rozdílnost v myšlení švýcarských demokratů a těch čecho-moravo-slezských... se stal nyní prezident Zeman, když tvrdil Švýcarúm, že lidi z MUS - z nichž někteří již žijí v Monaku, nezpůsobili ČR žádnou škodu, čímž jen dokladoval, že neví, co je to vlast...

Jan Palach to věděl...
15. 01. 2014 | 01:33

kokoshka napsal(a):

Tim se loučim,obrydlo mi opakovat tu samou stejnou frazi,bylo velke přani donest mi sem povidky nebo blog(skoro hotovy)ale pan Stejskal...Nevim jestli je to konec,asi se vratim na jaře nebo v lete,chci aby ste mne pamatovali kokoshku-voroshilova,je mi lito se s vama loučit ale co mužu delat,jsem ve vyhnanstvi,moc mne to netrapi-mam praci,spoustu planu v podnikani,administrativu...
Hlavne že mam kvuli čemu žit-kvuli milovane žene a sladke dcerce,nic duležetejšiho nemam...4
My odchazime,ted doopravdy,pane redaktore,ale vratime se,přijde čas!
Všem sBohem!
15. 01. 2014 | 01:37

Lež má krátké nohy napsal(a):

K.M.:
Za všechny nesmysly, které jste vyplodil - příznačné pro člověka dovolávajícího se Jana Palacha - jenom připomenu poslední větu o údajném tvrzení prezidenta Zemana Švýcarům, že lidé z MUS nezpůsobili žádnou škodu: je to lež, prezident Zeman nic takového nikdy neřekl.
15. 01. 2014 | 02:16

Jirka napsal(a):

Podívejte se někdy v TV na pořad Nikdo není dokonalý.....o jeho slovenské obdobě nemluvě, jak jsme "chytří". Někdy to je doslova žalostné. Staří lidé mají větší základní vědomosti, než dnešní studenti. Po chvilce si říkáte že to snad je jen nahrané....pro zábavu...není. Bohužel
Všichni tady lžete. Nejsme chytrý národ, když nás auta, počítače a spoustu jiných věcí, vlastně vše, museli učit cizinci. Snad pár lékařů, biochemiků nadšenců , lidí zapalených pro věc, ti ostatní se jen vezou na výsledcích práce cizinců. Tak si nefanděte, jste s tím Čecháčstvím trapní. Jo udávat vykořist´ovat a okrádat bližního svého to Čechům vždy šlo. A úroveň dnešního školství? Těch Bc. a Mgr kteří nic neumí....co jich je najednou...k smíchu. vždyt´jsme celému světu pokud o nás ale vůbec vědí, k smíchu.
15. 01. 2014 | 03:37

Savo napsal(a):

Sám to nepamutují, ale ti co to pamatují, tvrdí že Židé nejsou chytřejší a nebyli, byli jen bezohlední, zlí, chtiví, agresivní, útoční, chamtiví bohatství a nikdy nechtěli pracovat v profesích kde se nedalo okrádat. Jen jako lékaři, právníci, zubaři, notáři, lichváři, továrníci a hlavně bankéři (U těch v textilkách pracovali 6-ti leté děti....14 hod denně...!!!!)
Nikdo nikdy neznal a Žida zedníka, zámečníka, horníka, truhláře....
A jak prý zacházeli ze služebnictvem. Strašné. A mluvit Česky ? Ani náhodou i jména si poněmčili. Takhle to pamětníci tvrdí.
Předevčírem ukazovali v souvislosti s životem jakési rakouské herečky, Židovky, jak její manžel, Žid a zbrojař, Rakušan dodával zbraně všem státům s fašistickým režimem...koukal jsem jak blázen. Jak vidím tak se píše jen o tom co se hodí.
15. 01. 2014 | 03:52

vasja napsal(a):

Sláma napsal(a):
Ta se vůbec netají tím, že u významných politiků židovského původu je možno mít pochybnosti o jejich loajalitě - jestli jsou více loajální ke státu Izrael nebo k zemi.......
-------------------
No jo a ten altruismus....
To ste nakous téma jako prase :-)
Já sem slyšel, že pojišťovna Allianz v Terstu proplácí starý předválečný životní pojistky.
Noa já sem je v papírech po prarodičích našel.
Vyjel sem si pěkně formuláře a ouha.
Vypláceli to jenom Židům.
Prachy příslušníků jinejch, asi pronárodů, si ty zloději nechali.
15. 01. 2014 | 06:24

vasja napsal(a):

Důchodce68r napsal(a):

- Pro moje cítění zašli p. Stejskal s p.Klímou příliš daleko. Ve smyslu jak píše p.Sláma 14. 01. 2014 | 15:33.
Proto se s tímto blogem loučím, s domovskou stránkou Aktualne taky, ač nerad. Jdu ke konkurenci, kde se podobné hrůzy nebudou propagovat.
Zdravím vespolek.
----------------------
Ale notak....
Neřikám, že pan Stejskal je nejspravedlivější mezi spravedlivejma, ale ještě to nějak drží. V rámci možností, páč neni ve vzduchoprázdnu.
15. 01. 2014 | 06:35

Joe Ratata napsal(a):

Yosife.
to není jen o mzdách a spolehlivosti.
V Německu je ano ano a ne je ne.
U nás se čte mezi řádky a ano může být ano, ale může být i ne. Ne může být ne, nene, ale může být i váhavé, skryté ano.
Moje zkušenost s Němci je taková, že pokud se vyskytne problém, Němec se zasekne, řeší to s nadřízeným, odborníky a po delším čase problém vyřeší k téměř všeobecné spokojenosti.
Čech narazí na problém, zhodnotí své možnosti ho odstranit a pokud zjistí, že by to zvládl, začne improvizovat. Většinou odstraní problém rychle a jede se dál, časem se pak zjistí, že nesedí dokumentace.
To Němec neudělá a nepochopí. Cení si nás pro naši šikovnost a schopnost improvizovat, ale nesnáší nás pro polovičatá řešení a nedůslednost.
Naše vlády jsou zářný příklad. Stanoví se cíl, pak se to nějak zbaslí a nakonec se dojde jinam, než se zamýšlelo. Nebo se něco slíbí, slib se hodí za hlavu a udělá se to po svém. A nic se neděje, přece všichni ví, že se musí číst mezi řádky!
15. 01. 2014 | 07:11

Baba napsal(a):

Milá Máňo, skvělý duch. Dokáže-li to sám, popřej mu sluchu.
15. 01. 2014 | 07:58

scallop napsal(a):

Po Bile hore jsem tragicky prisli o slechticke geny ? Tak ja bych navrhoval nakoupit v zahranici par tisic kvalitnich slechtikych spermii a pak provest inseminaci perspektivnich samic. Ovsem potrebujeme skutecnou kvalitu a ne zdegenerovana knizata jako je Karel Ukrutny. Idealni by bylo pozadat o darcovstvi anglickou kralovskou rodinu, ti mladi kluci jsou v nejlepsich letech !

PS Pan Buquoy ma ve Vas zdatneho konkurenta.
15. 01. 2014 | 08:03

Pepa Řepa napsal(a):

kokošáku-bratře nemanželskej- u Vás je jeden problém.

Öhnivě hájíte všechno ruské. Automaticky.
I ruské ho,no, neb je udělal pobratim, mužik. Proto budete hájit i tavárišče Lenina, který přivedl půl světa do záhuby i geroje Stalina, který vás sice ochránil před Dolfikem, ale střední Evropu přivedl do stejného srabu, nesvobody a poddanství jako Helmut.

Vaše zaujetí je dechberoucí.Ale to Vás-na druhou stranu- tak drtí, že v urážce ruského lejna vidíte urážku všeho ruského, celé ruské kultury a uniká vám, že jde o kritiku toho co se jaksi nevyvedlo a smrdí.Když nemohu ani čuchat bolšebvika, který to tady zaneřádil na 40 let, neodmítám, Dostojevského nebo Bolgakova.
Oni si Vissarionovič s Dolfikem nemají co vyčítat.
I na něm by našel nácek mnoho dobrého. Dal lidem práci blablabla.
A takovou potřebu my nemáme. Mám hájit zmetka Gottwalda jen proto, že to byl Čech?
Mám snad na něj bejt pyšnej?
Ani náhodou!

Tady to-pouze u některých neoflagelantů, jako je Diágo a jiní- jde do druhého extrému.Potřeby se bičovat. Ale zjistíte, že nikdy ne sebe, žádá bičování po jiných, takže o sebekritiku, o sebereflexi nikdy nejde.
On přece čecháček není...to ti druzí
:-)

A tak to schytává i Beneš, osoba kontroversní, mnohdy slabý, člověk z masa a kostí, ale ne bolševický nebo nacistický démon.Symbol zla.
Ale ona to je jenom taková figura, vyvolat v národě pocit viny-nejlépe dědičné- malosti a nedokonalosti.

Takoví lidé-víme- se pak lépe ovládají!!!
To věděli už Vaši gosudarové, proto nasekali mužiky.
Ej uchněm!
Lépe se malověrným dnes tlučou do hlavy zaková novodobá zvěrstva jako je politická korektnost, kecy o tom, že jsou čecháčci. Tedy ráčej pochopit, šváb autocenzury na mozku, který jak je u některých vidno působí.

Nejen, že popřete genetiku, dědičnost a vliv genů na jedince budete dokola omílat nesmysly o všespasitelné výchově nebo jediném prostředí, ale v extrému budete povykovat: "Zakázat, zakázat...já to nechci slyšet, ne, ne ne......potrestat hlasatele".... a pomalu to dochází tak daleko, že kdo použije termín národ je xenofob a fašoun.už leta, ale je to za zenitem, začíná to otravovat a smysl docházet.
Co z genetiky vyvodil nacismus je věc druhá.Šílená. Ale to neznamená, že neexistuje.

Když na to přistoupíte už Vás mají na lopatě....karel Mueller to pochopil po přečtení Huxleyho nebo Postmana jako jeden z prvních.

Když na tu hru přistoupíta, mají Vás korektníci tam, kde potřebují. Jste Mc Murphy po lobotomii, blekotáte slabiky bez významu slov. Říká se tomu-eufemisticky-diskurz.
Už nejste svobodnou lidskou bytostí.

Doba se mění a mnozí zatuhli v éře nacismu či komunismu, nová doba žádá nové metody.S pravouny a levouny nevystačíte.

Svobodu slova buď máte nebo ne!

Buď máte možnost vyjadřovat slušnou, nevulgární formou své-možná i pomýlené názory- a druhý má právo Vám dát za uši.Kupodivu jsou nejdále v USA, tedy i kolébce PC a AA, které exportují do světa.

Jinak žijete v cenzůře, jejíž novou formou je snaha o autocenzuru, implantace švába na váš vlastní mozek, který-podvědomě- hlídá.

Jak to pojednal autor-zda vážně či provokativně nebo patologicky-netuším.
Jeho věc.
15. 01. 2014 | 08:05

Baba napsal(a):

My ještě nevyplachujeme, ale už se chystáme.
15. 01. 2014 | 08:06

Jáchym napsal(a):

Zpět k tématu článku:

O sofistikované ekonomické soft genocidě tohoto národa - a především těch nejpostiženějších - nastupujících mladých absolventů vysokých škol pojednává čerstvý článek RODINA JE ZÁCHOD STÁTU- viz
http://blisty.cz/art/71702.html

"Podívejme se na prostá čísla, která dokazují obhroublou antisociální politiku našich zákonodárců.
Cena bio příkrmu pro dítě do jednoho roku totožné značky téhož (doufejme) složení
• v České republice 45,- až 63,-
• v Německu 14,- až 30,-
Cena dětských plen
• v České republice 230,- (v balíku 36 plen)
• v Německu 150,- (v balíku 50 plen)
U plen mám na mysli obdobnou kvalitu.

Přídavek na dítě
• v České republice 500,- Kč měsíčně, k tomu menší zdanění u platu, od šestého roku dítěte stát přidá na dítě stokorunu.
• v Německu něco přes 5000,- Kč měsíčně a k tomu velké množství daňových úlev, jejichž rozsah je snad až udivující

Průměrný plat
• v České republice okolo 25 000,- Kč
v Německu okolo 94 000,- Kč
Rodiny s dětmi jsou v Německu nesmírně zvýhodňovány. Snižují se jim podstatně daně, mohou žádat o různé finanční úlevy. Některé zdroje ukazují, že je v Německu průměrný plat rovný 104 000,- Kč.
Nájem bytu ve městě
• v České republice 12 000,- až 20 000 Kč,-
• v Německu 14 000,- až 22 000,- Kč
Ceny přepočítávány v kurzu 1€ za 28,-, za což lze poděkovat jedině ctihodné ČNB.

Německo je nejbohatším státem Evropy, a tudíž nelze očekávat, že se někdy ekonomicky byť i jenom přiblížíme . Ale například při projednávání vyšších daní, kdy se u nás skočilo sakumprásk se vším na cifru 21 %, se mohlo myslet i trochu do budoucnosti. Nikoliv jen na přítomnost. Zabít politicky milion dětí se povedlo mnoha národům, konečně jsme se k nim připojili. A v hurá stylu můžeme pokračovat v rozjetém podniku a zakroutit krkem dalšímu milionu nenarozených dětí."
***************************************************************
(Ještě jednou. celý článek http://blisty.cz/art/71702.html)
To se to pak do uvolněného debohemizovaného prostoru dosidluje !
15. 01. 2014 | 08:08

Maximus napsal(a):

U pana autora a jemu podobných mě vadí, že jsou Čechy jen na vedlejší pracovní poměr a jejich hlavní pracovním poměrem je být Židem a pokud je to možné, tak to moc neventilovat. Pan Klíma to ovšem porušuje a právem to schytává od zdejších lidí. V Némecku by ho za takový článek zřejmě vykostili. O židovské etnikum se už po léta zajímám a dokonce jsem byl jeden čas v letech cca 1990 až 1998 velkým přívržencem. Bohužel na základě znalostí toho, jak se jejich elity snaží uchopit světskou moc a jdou na to velice chytře, si myslím, že si zase zakládají na budoucí problémy značného rozsahu a nedozírných důsledků. Hitler si také myslel, že je neporazitelný a komunisté si byli jistí mocí a že jejich impérium nemůže padnout. Vždy se ukáže, že je tu někdo a něco, s čím se nepočítalo a co vás porazí atd. To, že dnes žid. živel ovládá kompletně USA a také velkou část zemí EU se ví, ale nesmí se to ventilovat. Jejich snaha tento prostor totálně ovládnout byla příznačná u posledních pres. voleb u nás, kde z 11 kandidátů byla většina
právě z tohoto etnika a nakonec vyhrál český sionista Zeman. Pokud nenaleznou Židé brzdu a půjdou neustále tímto směrem, dopadnou špatně a v příštích konfliktech to budou mít těžké, ono totiž moc Židů s čínským zjevem moc není a tam se nebudou moci tak jednoduše infiltrovat a schovat a altruisticky si pomáhat a v době konfliktu se národy, které jsou tímto etnikem ovládány prostě odvrátí a budou se koukat jinam. Třeba nemám pravdu, ale je to jeden z možných scénářů. Byla by to škoda neb Židé jsou opravdu vzdělaným etnikem, hlavně však pro míru inteligence neberte počet udělených Nobelových cen, to by totiž vycházelo, že my máme 3 NC a Rakušané 7 a lidé z žid. etnika tuším 185 NC, takzě prostým výpočtem vychází, že Rakušané jsou 7x chytřejší než Češi, ale hloupější v poměru 185/21 než žid. etnikum. Každý přece musí uznat, že je to nebetyčná hloupost a že tady něco s udělováním NC není v pořádku.
Hezký den a shalom!
15. 01. 2014 | 08:43

Pepa Řepa napsal(a):

Jinak si myslím, že to mudrc Klíma pojednal jako provokaci a to z jednoho prostého důvodu.
Ono židů po světě zase tolik neběhá. A to zvláště těch, kteří by se chtěli usadit v Maislovce. Dolfi jich 6 milionů vymydlil i když mnozí tvrdí, že o 50 méně.

Jiskrná poznání, že Žid nemaká rukama vezmou za své při první návštěvě Izraele.
Oni tam gastarbajtrů zase tolik na práci nemají, počet si hlídají.

Poznal jsem podrobné obě strany.
Izák hákuje na poli, pětuje víéno i ve fabrice-pravda o high-tech se nám nezdá- a kibuce dnes slouží spíše jalo hospice pro zbytky z koncentráků nebo luxusní hostely pro turisty, většinou oboje najednou.

Nebo si snad myslíte-mudrcové- že do supersofistikovaných fabrik, kde se vyrábějí drony, pušky střílející za roh, možná i A bombičky či brousí diamanty etc. etc...si pustí na nutnou manuální práci cizince?
Možná na farmě sklízet pomeranče.
Vzpamatujte se!

Zato Ahmed tam, kde teče olej-pracuje skutečně málokdy, spíše na odlehlém venkově. Na práci má jiné, bere ropnou rentu od státu, je askari, nejlépe plukovník a k tomu má živnost, kde zase hákuje nearabská havě´t. Ráda. Platí dobře, ropa teče.Neví roupama co s prachama.

Kromě genetiky, která se popřít nedá-jsou mimořádně chytří, blba hledejte s lucernou-, jedna generace, předává geny další -jen matka gaia by ráda kvoty ne Nobelovky- je jedna zásadní věc. Už to píšu popáté.

Narodí se malý Izák a Ahmed.
Oběma sice ořežou pinďoury-Ahmedoviy později- ale zatímco Izákovi se už při narození všichni příbuzní skládají na vzdělání, které jede od 4 let a je mimořádně kvalitní, dostane Ahmed čelenku s nápisem z Quránu a maketu Kalašnikova a jde se učit na šahída.Možná se naučí i Qurán pozpátku a je za Hafíze.
Když odroste nasype Eu peníze a přijde obohacovat a velvyslancovat do Suchdola k trezoru.
Když mu to bouchne je za šahída, mučedníka, který položil život v boji.
A jeho životní příběh je naplněn
15. 01. 2014 | 08:45

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy