Ústava je nad novinářskými komentáři

10. 12. 2012 | 11:33
Přečteno 3496 krát
Václav Žák v textu „Je britská královna šedivá myš?“ uvádí tvrzení, o jejichž pravdivosti si může udělat závěr každý. V právu vycházím z toho, že platí to, co ústavodárce napsal. Nevěřím na duchy, ani duchy ústav, a odmítám se klanět materiálnímu jádru ústavy. Jestliže si nacisté dosadili za materiální jádro ústavy nacistické právní přesvědčení a vůli vůdce, tož lze za toto jádro dosadit vše. Bude-li někdo demokrat, bude to demokratické, bude-li chtít někdo vládnout s Marťany, bude to marťanské. Právo však má být o jistotě pravidel. Proto odmítám užívání bezbřehých pojmů jako zdrojů pro odůvodnění čehokoli.

Žák tvrdí, že prezident je v parlamentní republice neodpovědný. Jsem právník a zajímá mne právní odpovědnost. Ústava České republiky říká: Prezidenta může být obžalován pro velezradu a zbaven funkce Ústavním soudem. Ústava Polska říká: Prezident může být obžalován Národním shromážděním pro porušení ústavy a zákonů či spáchání trestného činu. Soudí jej Státní soud. Ústava Slovenská říká: Prezidenta může na základě žaloby Národní rady sesadit Ústavní soud pro vlastizradu či jiné porušení ústavy nebo na základě návrhu Národní rady odvolat lid v referendu. Ústava Rakouská říká: Spolkové shromáždění může podat žalobu na prezidenta Ústavnímu spolkovému soudu. Trestem je ztráta úřadu, je možné vyslovit i ztrátu politických práv. Rovněž může být na návrh Spolkového shromáždění odvolán lidem. Německá ústava říká: Spolkový sněm či Spolková rada mohou obžalovat prezidenta u Spolkového ústavního soudu za úmyslné porušení ústavy, trestem je ztráta úřadu. Řecká ústava říká: Parlament může obžalovat prezidenta za velezradu a úmyslné porušení ústavy před zvláštním soudem složeným ze soudců Nejvyššího soudu a členů Státní rady.
Parlamentní republika se odlišuje od monarchie tím, že v monarchii je panovník neodpovědný. V parlamentní republice má prezident právní odpovědnost. Obvykle je žalován parlamentem a někdy jím také souzen, většinou je souzen zvláštním soudem. Výsadou prezidenta v parlamentní republice bývá, že jej může obžalovat jen určitý orgán (parlament nebo jeho komora), soudí jej zvláštní soud a jen za určité delikty, které jsou však někdy vágně formulovány. Například při žalobě na amerického prezidenta Andrewa Johnsona 1868 mu Sněmovna reprezentantů vyčítala „averzi proti Kongresu“. Spíše politické důvody byly užity i při dvou neúspěšných pokusech odvolat rumunského prezidenta Traiana Basesca 2007 a 2012.
Z ústav plyne právní odpovědnost prezidenta, která nezáleží na způsobu jeho volby. Protože má náš prezident právní odpovědnost, včetně volně určené odpovědnosti za jednání proti demokratickému řádu, musí mít i možnost posoudit, zda určitý úkon, který má učinit, je v souladu s ústavou a zájmem státu a odpovídá jeho slibu, že bude svůj úřad vykonávat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Tak jednají i jiní prezidenti v parlamentních republikách.
Slovenský prezident Michal Kováč odmítl jmenovat Ivana Lexu na návrh premiéra Vladimíra Mečiara ministrem pro správu a privatizaci národního majetku v listopadu 1993. Podle vzpomínek vedoucího prezidentské kanceláře, kterému prezident tlumočil obsah hovoru, premiér prezidenta „důrazně požádal, aby jmenoval Lexu ministrem privatizace. Hnutí za demokratické Slovensko prý má finanční problémy, budou předčasné volby a je třeba shánět peníze. Když Lexa jako ministr privatizace splní svou úlohu, premiér jej, jak řekl, kopne do zadku.“ Prezident nejmenování zdůvodnil: „Pán Lexa nesplňa predpoklady na vykonávanie tejto funkcie a nemá ani moju osobnú dôveru“. I v kancléřském systému německém odmítl spolkový prezident Theodor Heuss v roce 1953 návrh kancléře Konrada Adenauera jmenovat ministrem spravedlnosti Thomase Dehlera pro jeho podporu trestu smrti. V Rakousku prezident Thomas Klestil odmítl roku 2000 jmenovat dva ministry za krajně pravicovou stranu Svobodní, navrhované kancléřem Wolfgangem Schüsselem z Rakouské lidové strany v jeho první koaliční vládě. To se však stalo formou předběžných konzultací, kdy Schüssel, vědom si problematičnosti koaličního partnera, na něhož reagovala Evropská unie diplomatickým bojkotem, si předem chtěl zajistit personální shodu s prezidentem na členech vlády. Rakouská právní teorie uznává, že prezident není povinen učinit to, co je mu navrhováno, včetně návrhu kancléře na jmenování člena vlády.
Význam textu Václava Žáka je v jeho odporu k prezidentskému kandidátu Miloši Zemanovi. Vážím si Miloše Zemana, je to dobrý politik a vhodný kandidát. Toto jsou dva názory na Miloše Zemana a jsem rád, že stejně jako ve většině evropských republik budou i u nás moci rozhodovat o volbě prezidenta občané.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Luba napsal(a):

Je snad horšího doporučení pro voliče, než chvála pana prezidentského kandidáta z dílny dr. Koudelky?

Velký Miloš dostává již druhý veřejný "polibek smrti" ...
10. 12. 2012 | 11:52

TomášL napsal(a):

Dobrý den autore,

osobně nechápu, proč se pan Žák plete do práv, když mu není vlastní právnické vzdělání. Možná to je ješitnost, rádoby moudrost nebo nevím co.

Pokud jde o mě, tak pokud se jedná o právní věci, raději si přečtu Váš blog jak blog pana Žáka.
10. 12. 2012 | 11:57

šašek z Jihlavy napsal(a):

Disputace Koudelky s Žákem je mlácení prádné slámy. Každý ví, že britská královna není šedivá myš, ale stříbrovlasá dáma, zatímco Koudelka je myš, která řvala. Žák je starý, mrzutý kocour, ale myška je rychlejší a tak se budou honit do omrzení. Už je nebudu číst.
10. 12. 2012 | 12:09

rejpal napsal(a):

Největším neštěstím našeho právního systému je výsměch tomu, čemu se říká duch zákona (ústavy). Nikoli literou a doslovným textem, ale právě tím duchem, úmyslem zákonodárce, se liší aplikace práva v zemích demokratických a ostatních. Nacistické Německo mělo psané právo na určitě vyšší úrovni, než máme my (některé zákony byly i s odstupem řady let hodnoceny jako velmi kvalitní), bohužel ten duch zákonů byl zvrhlý.
Kdyby naši soudci a právníci vůbec se snažili pochopit, co sledoval zákonodárce v určitých zákonech, těžko by docházelo k tolika absurdním rozsudkům (kdo například prodá rodinný dům osobě, kterou nezná, za sto tisíc korun - to se stalo, a soudce usoudil, že podle litery zákona je vše v pořádku, neb smlouva o prodeji neměla právní vadu).
Každý ví, že, do zákona nelze napsat všechny varianty, které v reálném životě nastávají, právníci se tudíž musí snažit zákon nějak vyložit. Ale nikdy by to nemělo jít proti smyslu příslušného zákona.
Jaká je realita, vidíme téměř denně.
10. 12. 2012 | 12:10

hlodavec napsal(a):

poměrně strašidelný příspěvek pana Koudelky.Pak vyvstává otázka, zda by nebyl třeba nějaký ten zákon na šedivé myšky co straší ve špajzu ... a natož ty na internetu. Jen jestli nemá autor moc velké oči z té pověstné tmy ze zhasnutí. Jestli už by se nemělo rozsvítit ;-) píííísk¨

no ale rC napovídá trochu jináč: doosolo worm, ;-)
10. 12. 2012 | 12:14

Luba napsal(a):

Ústava je nad novinářskými komentáři, a nad vodami se vznáší Václav Klaus.
10. 12. 2012 | 12:14

Asfalt napsal(a):

Komparační metoda je vědecká metoda právní vědy, tady je ale řeč o aplikaci a realizaci práva, kde právní komparistika není výkladovou metodou. Právo je lokální a v demokratickém státě vůlí lidu, proto je zbytečné uvádět nějaké zahraniční příklady a řešení jiného lidu, než je ten vlastní.

Odpovědnost může být právní a mimoprávní.
Příkladem mimoprávní odpovědnosti je odpovědnost politická. Tato mimoprávní odpovědnost nastává bez ohledu na existenci právní normy (třeba i ústavní). Prezident, ministr, premiér nese politickou odpovědnost za stav v zemi, ať už nějakou právní normu porušil nebo neporušil.

Naopak předpokladem právní odpovědnosti je právní norma, která musí být porušena. Právní odpovědnosti jsou následující:
-občanskoprávní
-obchodněprávní
-trestněprávní
-ústavní
Každá z uvedených má svá specifika. K ústavní odpovědnosti prezidenta čl. 54 odst. 3 Ústavy říká: "Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný."
Vedle této ústavní odpovědnosti exituje trestní odpovědnost prezidenta v trestném činu velezrady, který je speciálním trestným činem speciálního subjektu. Vůči jiným trestným činům nese prezident imunitu.

Tvrdit, že prezident je ústavně odpovědný, protože nese trestní odpovědnost je stejné jako tvrdit, že občan (který není podnikatelem) nese obchodněprávní odpovědnost, protože je tresně odpovědný. Obě implikace samozřejmě neplatí.

Stručně, prezident nenese zádnou odpovědnost ústavní, nese speciální odpovědnost trestní, která však nijak neimplikuje jeho ústavní pravomoci a omezení, a nese odpovědnost politickou, která ale nesouvisí s opovědností právní a je věcí osobnostních kvalit prezidenta.

Pane Koudelko, co podle Vás vyjadřuje citovaný čl. 54 odst. 3 Ústavy?
10. 12. 2012 | 12:17

zdenkkoudelka napsal(a):

Pro Asfalt
Vážený pane, čl. 54 ods. 3 vyjadřuje ve spojení s čl. 65 ods. 2 právě to, co je v článku. Prezident má zvláštní právní odpovědnost pro velezradu (čl. 65 ods. 2), obecná sankční řízení na něj vztáhnout nelze (čl. 54, ale i 65 ods. 1) např. pro přestupky, jiné správní delikty, trestné činy. Co je však obsahem velezrady a do budoucna i hrubého porušení ústavy, je na obsahu právního názoru na tento pojem žalobce-Senátu (do budoucna i Poslanecké sněmovny) a Ústavního soudu.
Pokud jde o politickou odpovědnost, tak tu v demokracii vyslovují především voliči. Prezident, který bude chtí být znovu zvolen, případné bude chtít úspěch stany, za kterou kandidoval, bude jednat s ohledem na tuto politickou odpovědnost voličům. Prezident, který již nechce kandidovat, může mít jiné priority. To však platí i pro předsedu vlády, poslance nebo senátora. Přičemž je právně jedno, zda prezident se ohlíží na své voliče, co by občany v přímé volbě, nebo poslance a senátory ve volbě nepřímé.
10. 12. 2012 | 12:48

rejpal napsal(a):

zdenkkoudelka
tedy ne že by v těchto příkladech šlo o něco, co může ovlivnit život normálního občana, ale vám fakt nepřijde perverzní, že zákony operují s činem, jehož definice neexistuje?
Za tohle by všem, kteří to vyplodili, měli pustit po zádech gajaskůtu.
10. 12. 2012 | 12:55

ld napsal(a):

V práci máme taky takového hňupa. Vedoucímu prodává vajíčka po 1 Kč/kus.
10. 12. 2012 | 13:10

český maloměšťák napsal(a):

Politická odpovědnost je v Kraďákově vyjádřena tím, čemu se v matematice říká nula.
Následuje ťotiž buď trafika , využití instituce imunity či dokonce někdy i přesun v pořadí na kandidátní listině./administrativní/

Je to plně v duchu různých takyústavníchprávníků. Co pak vypouštějí ty balonky - např. obhajoba instituce " arbeit macht frei"...

Já si mylsím, že schopná parta tak 30 albánských hrdlořezů by dokázala Kraďákov /a to včetně US/ovládnout tak za týden...a divím se, že k tomu ještě nedošlo.
Možná že si nejsou vědomi, že by řada lidí s nima spolupracovala ráda.
A někteří by se s chutí pustili do albánštiny....
Ostatně nevíte někdo jak se albánsky řekne třeba " Akce čisté ruce" ?
10. 12. 2012 | 13:13

resl napsal(a):

Proč V. Klaus nevystoupil aspoň jednou veřejně, jako prezident na Václavském, případně Staroměstském náměstí s projevem vůči občanům. Témata, jako EU, korupce, církevní restituce by byly, tak proč občanům neporadil z pozice své funkce a svých možností ? Nemuseli by s ním všichni souhlasit, ale ukázal by, že má svou čest, neobává se názoru svých kritiků a umí své myšlenky vysvětlit i těm, kteří nepatří mezi jeho favority.
Takto pouze sedí v hradní noře, za staženou záclonou a čeká kdy si rýpnout přes média. Jak myslíte p. Koudelko, že to působí na lidi, kteří pořád mají v hlavě prezidenta, jako někoho spravedlivého, slušného o jehož myšlenku by se mohli opřít ? Ceremonie, hradní stráže, slavnosti, ano. Pro lid jen ticho, monolog, alibistická vyjádření. Tak si ho budou pamatovat a myslím, že ani on sám není se sebou spokojen.
10. 12. 2012 | 13:31

já bych chtěl taky do ÚS napsal(a):

koudelka,
my to chápeme, že máte od Zemana slib, že když do volby prezidenta napíšete 100 blogů servilně velebícího vysočinského becherovku a když tento bude zvolen, přiklepne vám toho ústavního soudce.

ale pochopte zase vy - kdo má ty vaše kydy furt číst?
10. 12. 2012 | 13:45

český maloměšťák napsal(a):

resl
Víte proč ?
Protože by pak pracovníci Technických služeb Praha celý týden nedělali nic jiného než že by zametali ty hromady antiperlí.
10. 12. 2012 | 13:51

Asfalt napsal(a):

zdenkkoudelka:
Ano, "prezident má zvláštní právní odpovědnost pro velezradu", ale tato odpovědnost je odpovědností trestněprávní, ne ústavní. To znamená, že ať už "obsahem velezrady a do budoucna i hrubého porušení ústavy" bude cokoli, pro vznik této odpovědnosti bude rozhodující ohrožený objekt, objektivní stránka (jednání, následek, kauzální nexus) a vedle subjektu i subjektivní stránka - zavinění (úmyslné či neúmyslné). To je rozdíl od odpovědnosti ústavní, kde postačí protiprávnost bez ohledu na kauzální nexus a zavinění. Ústavní odpovědnost je odpovědnost objektivní, trestní odpovědnost je subjektivní. Nelze házet trestní (byť speciální) odpovědnost do jednoho pytle s odpovědností ústavní a na základě toho něco vyvozovat. Jde o dvě naprosto jiné odpovědnosti.
Proto prezident je (ústavně) neodpovědný (čl. 54 Ústay) a impeachment je výjmečný institut trestního práva (pro nějž by rovněž měla platit zásada subsidiarity trestního stíhání).
Ano, politickou odpovědnost posuzují voliči, protože málokterý politik (u nás snad žádný) ji nedokáže vyvodit sám. To však není omluvou.
10. 12. 2012 | 13:59

Analytik napsal(a):

Resl 13:31

Už jste někde viděl, aby Bůh vystoupil před svým lidem na tribuně?
10. 12. 2012 | 14:02

stanislav Křeček napsal(a):

Výborně, to ustavní kutilství nejen novinářů mě už leze krkem...
10. 12. 2012 | 14:29

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

cituji jádro sdělení autora:

"Vážím si Miloše Zemana, je to dobrý politik a vhodný kandidát."

a je to 11 : 0 !!!

Pane Žáku, obávám se, že panu Koudelkovi pouze usnadňujete, aby zde exhiboval. On Vaši argumentaci nepřijme a zřejmě ani nepochopí.

Pane Koudelko, pokud soubor Vašich blogů od okamžiku, p. Zeman ohlásil kandidaturu, budete předkládat panu Zemanovi resp. zabezpečíte, aby si je přečetl, tak Vás chápu. Sice hnusné, ale účelové.

Jinak se odvážím tvrdit, že zde je příliš málo mentálně tak slabě vyvinutých jedinců, aby Vám stálo za to sem psát a pokoušet se tyto oslovit.
10. 12. 2012 | 14:39

resl napsal(a):

č.m. 13:51,
už jsem se lek, že chcete psát o zvratcích.

Asfalt 14:02
dobrý nápad, mohl se nechat nasvítit na oblohu nad Hradem, někdo by dostal záchvat vzteku, někdo smíchu, ale byl by svůj.
10. 12. 2012 | 14:39

vico napsal(a):

Nevím, jak si vyložit jednověté zvolání pana S.Křečka. Doufám, že nikoliv jako podporu pana Koudelky, který vykládá ústavu zcela pozitivisticky. Koudelka jde tak daleko, že zcela bagatelizuje smysl zákona a veze se typicky advokátským výkladem práva po povrchu jednotlivých ustanovení tak, aby to vyhovovalo budoucímu nástupci Václava Klause Miloši Zemanovi. Jak Zeman, tak jeho servant Koudelka se už tak nemohou dočkat Lukašenovského typu prezidentování, že předčasně odhalují své upíří špičáky. Koudelka, ač argumentačně vyválen v Asfaltu, jsa oblepen husím peřím, tu stále dělá "blbého", který si plete ústavní odpovědnost s odpovědností trestní. Zemanův servant žmoulá jasné ustanovení čl.54/3, že - Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný - tak dlouho, až tohle ustanovení vyloží tak, že prezident republiky ústavně odpovědný je :-)

Pro každého, kdo sleduje Koudelkovy eskapády, kdy jako uchazeč o funkci ústavního soudce byl vykopnut oranžovým Senátem, se tu tak prezentuje děsivý obraz případného vládnutí této povedené dvojice.

A tohle je teprve začátek!
10. 12. 2012 | 14:57

mb napsal(a):

Koudelko máte špatně název: správný lvovský zemanovsko paroubkovský název zní:

ÚSTAVA JE NAD NOVINÁŘSKÝMI ŠMOKY ... !!! ... (:-/)
10. 12. 2012 | 15:04

JUDr. Clouseau, Ph.D. napsal(a):

Blogy p. Koudelky jsou z hlediska právního, mravního, stylistického a estetického strašlivou obludností. V případě p. Koudelky je podle mne základní chyba ve zcela pokřiveném mravním základu - ty své právní teorie nemůže myslet vážně. Pokud je schvaluje další právní expert ČSSD, p. Křeček, je to ještě větší tragédie, než se zdálo.
10. 12. 2012 | 15:15

resl napsal(a):

myslím, že to Křeček nepsal. /"mě"/, ovšem byl-li rozčilen ...
10. 12. 2012 | 15:28

buldatra napsal(a):

stanislav Křeček napsal(a):
Výborně, to ustavní kutilství nejen novinářů mě už leze krkem...
Tím naťukl známou skutečnost, že jsme národ kutilů.
Známá metoda pokus-omyl nám vůbec není cizí a kutíme i v oblastech lidské činnosti, ve které jiné národy ani netuší, že kutit lze.

Pana kutila Koudelku ( a pana Křečka taktéž, samozřejmě) bych si dovolil poprosit, aby byli od té dobroty a své příspěvky posílali nejen sem na Aktuálně.cz, nýbrž také do bastlírny: http://www.ebastlirna.cz/
kde by mohli založit novou větev, věnující se tak masovému jevu, jakým právnické a ústavní kutilství bezesporu je.
Potažmo kutilství prezidentské a poslanecké a veškerá kutilství podobná.
Jistě by se rád připojil i pan Sokol a ostatní podobní bastlíři a kutilové.

My kutilové ostatní bychom byli jen rádi, neb jsme vděční, sdílní a máme rádi podobně postižené.
10. 12. 2012 | 17:59

S.Š. napsal(a):

vico, resl, český maloměšťák a d. :
Ale to je přece moc hezké pojednání ! :-) Jen ať pan Koudelka píše a nechť píše co nejvíc, zas tak často se člověk nemá příležitost zasmát. Nedává přece najevo jen své zvrácené, správně bylo napsáno advokátské, chápání ústavního práva, ale také něco ze svého vnitřního, resp. osobnostního ustrojení. Chápete už, proč jej navrhoval do ÚS Václav Klaus a proč musí být blízký i Miloši Zemanovi ?
:-)
10. 12. 2012 | 18:55

bohorodičko napsal(a):

proč, když je v této zemi 10 milionů odborníků na šetření, kteří ví, kde by se mělo šetřit ( u těch druhejch), by tu nemohlo být i 10 milionů odborníků na ustavní právo???
10. 12. 2012 | 20:22

bohorodičko napsal(a):

rejpal,
žádné zákony nemají žádné duchy. to si asi pletete s filmem krotitelé duchů. měl jste určitě na mysli výklad zákona. jinými slovy pochopení významu psaného slova. v podstatě asi nenajdete na zeměkouli dva lidi, kteří by chápali nějaký význam čehokoli uplně totožně. to je první věc. a ještě podstatnější věc je ta, že najdete opravdu málo lidí , kteří by dokázali nějaký význam dobře popsat. jinými slovy , každý zákon uplně ideálně nevystihuje to, co měl člověk, který ho psal, na mysli. takže když si to dáte dohromady , tak pochopopíte, že každý právní řád je nedokonalý návod, který psali nedokonalí lidé a podle kterého soudí další nedokonalí lidé, kteří si ho vykládají nedokonalým způsobem. a když si to všechno uvědomíte, tak přestanete z práva, ustavy a soudů dělat posvátnou krávu, která se pase někde vysokoho na posvátné hoře nad všemi lidmi.
10. 12. 2012 | 20:57

JF napsal(a):

S.Š.: ano, máte pravdu - ale škoda že to nepíšou taky na ty blbordy na rohu ulice. mám oprávněnou obavu že Miloš či Jen budou "opět s námi" a budou "držet slovo" a celkem vše "bude možné" prostě bla, bla unisono. Zakázal bych politickou reklamu (propagandu), Kodelkovic, Peheho i jiné myšky bych nechal dětem na hraní ;-) (samozřejmě v mezích zákona, dohlíželi by titíž ;-) No příjde mi to jak když si nemaj děti s čím hrát, tak kandidujou na prezidenta ;-))) No možná taky hra ... infantilní ;-)
11. 12. 2012 | 00:43

Skalder napsal(a):

Takže máme prezidenta, který nesmí velezradit, ale jinak si může dělat, co chce. Takže třeba nemusí jmenovat ministry, které schválí parlament.
To má svoji logiku v prezidentském systému, kde je prezident hlavou výkonné moci, vláda není odpovědná parlamentu a její ministři jsou de iure prezidentskými úředníky. Jako v USA.
U nás to může znamenat, že nebudeme mít vládu, protože prezident ji odmítně jmenovat a parlament zase odmítne navrhnout ty, kteří by pro pana prezidenta byli přijatelní. Pokud tedy platí, že Ústava je jen to, co je v ní přímo a jednoznačně napsáno, pak je česká ústava právní paskvil. Ledaže bychom každou svévoli prezidenta posuzovali jako velezradu.
11. 12. 2012 | 07:36

rejpal napsal(a):

bohorodičko
Zkuste nahradit slovo duch jiným: záměr, smysl, účel.
Právě proto, že zákony jsou nedokonalé, píší je nedokonalí lidé a sebelépe napsaný text může někdo interpretovat jinak, je klíčovou věcí, PROČ ten zákon vůbec existuje. Jaký byl úmysl zákonodárce, když jej schvaloval (případné ironické poznámky si tentokrát odpustím).
Pokud se soud nesnaží posoudit skutky právě interpretací zákona v tom duchu, v jakým byl napsán, jsme svědky absurdních rozsudků, vzniklých právě jako výsledek souboje o interpretaci litery, kdy zvítězil ten šikovnější.
To pak ale není hledání spravedlnosti.
Tohle přece ale neplatí jen pro soudy. Na každém hřišti má rozhodčí k dispozici pravidla a zároveň prostor proto, aby je v konkrétní situaci nějak vyložil (viz posuzování hraní rukou - smyslem pravidla (duchem) je trestat nedovolenou hru, ke které došlo záměrem,nebo která ovlivnila směr pohybu míče, a tím celou herní situaci, ne každý dotyk míče rukou. A je na rozhodčím, aby v tomto duchu pravidla písknul nebo ne.
Vím, že řada osobností ten pojem "duch zákona" nesnáší. A tuším, že vím i proč. Ale pokud od něj abstrahujeme, nikdy nebudeme právním státem, ale jen a jen státem právníků. Nevím, proč bychom si právě tohle měli přát.
11. 12. 2012 | 08:16

český maloměšťák napsal(a):

JF
Na bilbordy skočí jen blbec.
Horší je to, že řada politiků se naučila mluvit i takříkajíc z očí do očí tak, že lež vypadá jak pravda.
Asi je to nedostatkem informací - co má volič. Že tak blbě volí téměř vždycky.

Jenže kdy je "onformace" pravdě blízkým popisem, kdy je to očerňování, kdy je to naopak jen bohapustá propgace sama sebe, kdy je to manipulativní mem, hoax, kdy je to jen symbolickým i když vznešeným jazykem vyjádřený žvást....
Myslíte si že většina lidí má čas na to...toto vše dohledávat ?
Podle mě je většina lidí ráda, že si při prolézání té džungle zachová jakž takž zdravý rozum.
11. 12. 2012 | 12:20

JF napsal(a):

český maloměšťák: s tím zdravým rozumem jste uhodil hřebíček na hlavičku a o jeho udržení zde běží ;-) (Především při aspiracích kluka Koudelkovic). Jen jsem srovnal ty zdejší (naše) diskuze, které pan Blažek chce regulovat a ty blbordy, které na nás kynou z pozaroha ulice. Samozřejmě by se měly regulovat ty blbordy nikoliv diskuze ... ale co čekat od fašizujících sklonů ODS (např. nucené práce nezaměstnaných) a jejího voličského populu.(podpora)

Ovšem, v ČR je obecný populus odkojen na Babičce B.Němcové a na Werichovi ... tak potřebný romantický odér a ona "komická" všelidová lehkost ... zde očekávám "kamenování" ale berte to zde v rámci diskuze. Opravdu kritický pohled totiž uvedení nesnesou. Je to zakouslé v sobě a pak ten zdejší zdravý rozum je poněkud nesnesitelně přelétavý.

Kundera s nesnesitelnou lehkostí bytí to naprosto trefil a chápu že jest přejeden tímto moučníkem předkládaným dědici Klause a možná i Havla a kde kým na rohu ulice.

Jinak informace není zas tak složité dohledávat ono třeba stačí se bavit o tom výborném vynálezu nucených prací na kde jakém nároží a pak vidět ty ksichty a číst mezi řádky, jako že něco je možné a držím slovo a jsem opět s vámi a kdo to říká ... tedy reálie, reálie.

ps: Pana Koudelku zklamu, ale jeho zdejší žvást jsem nečetl protože už to není třeba - tak ať si škrtne bod z čtenosti. Kazí se vkus a ono stačí sledovat ty opuchlé oblyčeje i bez zvuku.
11. 12. 2012 | 23:05

JF napsal(a):

... jo ještě k tomu že na blbordy skočí blbec - ano ale to je také věc propagandy, která působí, ať chceme či ne. To by bylo zajímavé politické téma najít správný vztah veřejnosti a politiků, co se týče záboru veřejného prostranství (pohled na bilbordy s politiky) ... ale duo Blažek-Koudelka raději řeší diskuze na internetu, ale beru to jako reministentní dekadenci soudruhů svazáku našich vezdejších přebírající odkaz velkého to Maa Klausise
11. 12. 2012 | 23:13

rejpal napsal(a):

JF
Nejspíš věří témuž, čemu věřili v ÚV KSČ. Když lidu zakáží nadávat, bude je lid mít rád.
12. 12. 2012 | 08:02

JF napsal(a):

rejpal: "Nejspíš věří témuž, čemu věřili v ÚV KSČ." u Klause a jeho pohrobků je to evidentní a zcela otevřené. Ovšem odpovídá to veřejnému diskurzu, kdy naše tradiční hodnoty tvoří proletářské myšlení-smýšlení. Tak byla založena i RČS jako revoluční projekt, kdy lepší zítří se odkládá na lepší zítří. RČS byla stejně korupční jako je dnešní ČR - prebendy a vlastnictví úřadu jako kapitalismus bez kapitálu. Např. jak může syn Klause "dělat" v ČEZu a druhý dělat v jeho příspěvkové organizaci PORGu ... zcela zjevný indikátor tohoto stavu.
12. 12. 2012 | 09:16

JF napsal(a):

dokud bude stavěno na mýtice RČS resp. bez jejího kritického zhodnocení a tedy reálného pohledu jen míříme stále k těm lepším zítřkům, zítra. (např. syn Masaryka, Jan, umožnil převzetí moci bolševiky 1948 svou nedemisí zcela "demokraticky" po československu (opět podobné podvůdky tandemu Beneš - Masaryk), Beneš dekretoval zcela carsky a převzal na sebe podvod ohledně informací mezinárodního shromáždění ohledně národnostních poměrů RČS) Ale jó třikrát hurrrá - lepší zítřky jsou ty nejlepší jaké je možné si vybájit.
12. 12. 2012 | 10:24

rejpal napsal(a):

JF
Jenže většině lidí tohle vůbec nevadí.
Základní chyba je zcela evidentně v jedné věci - morálka. Od toho se odvíjí všechno. Jestliže tohle není vysoce postavené v žebříčku priorit voličů, nemůže na konci být nic jiného, než amorální vláda. Ta, co tu máme, je učebnicovou ukázkou. Měla svůj vývoj přimo v genech. Způsob jakým vznikla, lidé, kteří do ní byli nominováni - to nevěstilo nic dobrého.
Největším problémem není, že někdo porušuje nějaká pravidla. Skutečným problémem je, když jimi pohrdá a neuznává je. Tenhle problém tu máme. (BTW - nemyslím tím jen ústavu a zákony, ale také třeba to, že nepsané pravidlo pro vládnutí v demokracii je, že vláda s téměř nulovou podporou obyvatel balí nářadí)
12. 12. 2012 | 10:31

JF napsal(a):

rejpal: ano, geny, takový Cikánov ... politický dumping zcela otevřený při zjevném amaterismu jeho protagonistů. A zde doslova, Koudelka tomu hoří u zadnice ;-)
13. 12. 2012 | 02:50

JF napsal(a):

rejpal: ano, geny, takový Cikánov ... politický dumping zcela otevřený při zjevném amaterismu jeho protagonistů. A zde doslova, Koudelka tomu hoří u zadnice ;-)
13. 12. 2012 | 02:51

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy