Perníková chaloupka

28. 06. 2017 | 13:02
Přečteno 3850 krát
Pod hradem Kunětická Hora se nachází Perníková chaloupka a v ní statečný pán Luděk z Ráby. Nejde o pohádku, ale o boj s Andrejem Babišem a státní finanční správou. Pracovníci Vysoké školy Karla Engliše v Brně zpracovali právní rozbor tohoto boje.

V daném případě jde o provozovnu občerstvení a muzeum perníku Perníková chaloupka. Prodávající jasně, zřetelně a opakovaně informuje spotřebitele a případné kupující o tom, že součástí ceny je částka 10 Kč (babišné) jako pevná částka za koupi zboží přičítaná k nákupu při placení bez ohledu na počet nakupovaných položek, přičemž prodávající nabízí zboží a služby, které nepodléhající cenové regulaci, tedy se na ně nevztahuje maximální cena. Pokud hodnota jednoho nákupu převýší 100 Kč, je poskytnuta sleva ve výši 10 Kč, a tak se fakticky částka 10 Kč jako součást ceny (babišné) již neuplatňuje. Prodávající informuje spotřebitele, že tato dílčí složka ceny je určena na náklady elektronické evidence tržeb a je v ceně zboží, jehož prodej dané evidenci tržeb podléhá.
Informace je při vstupu do oploceného areálu, na všech stolech v rámci prodejny občerstvení i při prodejním pultu. Je na svobodné vůli kupujícího, zda za takových podmínek uzavře kupní smlouvu. Zákon takovou tvorbu ceny nezakazuje, kupující (spotřebitel) má zřetelné a jasně rozpoznatelné informace předem. Částka 10 Kč (babišné) je součástí sjednané ceny, tedy není podmiňováno zaplacením babišného vydáním účtenky EET zákazníkovi. Nezaplacením této části ceny neakceptuje spotřebitel celkovou cenu za zboží a kupní smlouva není uzavřena. K prodeji zboží nedojde. A komu se to nelíbí, může jít třeba do... Čapího hnízda.
To se však nelíbí finanční správě, která to vidí jako útok na sebe, všemocný stát a také jako zesměšnění Andreje Babiše. Proto po určitém váhání, kdy marně hledala zákon, který by vůči statečnému panu Luďkovi použila. Žádný nenašla a tak přistoupila k vydání Metodického pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb vydaného Generálním finančním ředitelstvím 15. 5. 2017 a tam stanovila aplikační pokyn: "Splnění povinnosti vystavit účtenku zákazníkovi není možné podmínit zaplacením jakékoli částky či uhrazením poplatku ze strany zákazníka.".
Pouhý metodický pokyn nemůže regulovat určitou tvorbu sjednané ceny, pokud ji nezakazuje zákon. Pokud metodický pokyn hovoří o zákazu vázání poplatku na vydání účtenky, nejde o případ Perníkové chaloupky. Pokud by finanční správa chtěla využít tohoto ustanovení metodického pokynu k postihování tvorby sjednané ceny, jde o cenovou regulaci mimo pravidla stanovená zákonem o cenách. Metodické pokyny nejsou právními předpisy. Tedy nejsou obecně závazné. Pokyn nemůže obsahovat nové povinnosti, které nejsou stanoveny zákonem. To odpovídá ústavní zásadě, že povinnosti lze uložit jen zákonem.
Je obvyklou praxí, že metodické pokyny odkazují na jednotlivá ustanovení právního předpisu, jehož jsou metodikou. Pokud tedy upravují nějakou povinnost (zákaz), má pokyn, např. v poznámce pod čarou, odkazovat na zákonný zdroj takové povinnosti. Pokud tak pokyn nečiní, je to v lepším případě vada vzniklá při jeho zpracování, když neuvádí zákonný zdroj dané povinnosti, nebo jde o neústavní stanovení povinnosti bez zákonného podkladu. Jestliže metodický pokyn finanční správy stanoví povinnost a přitom neuvádí její zákonný zdroj, je to chyba.
Cena a informace o ceně

Nejde-li o regulovanou cenu, je cena sjednaná částka. Jde tedy o výsledek soukromoprávního jednání prodávajícího a kupujícího. Vůči spotřebiteli je podnikatel povinen uvést cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků. Podnikatel musí spotřebitele informovat tak, aby mu byla zřejmá informace o ceně ještě před jednáním o koupi zboží. Vůči ostatním subjektům než spotřebitelům může být uplatněn volnější režim, ovšem i zde je nutno dodržovat zákon o cenách, podle nějž je cena peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží. Podle určených podmínek mohou být součástí ceny zcela nebo zčásti náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží, zisk, příslušná daň a clo. Pokud jde o prodej zboží v obchodě je primárně nutno splnit povinnosti vůči zákazníkům-spotřebitelům, tedy je nutné je o ceně nebo způsobu jejího stanovení informovat.
Ovšem to neznamená, že by mimo základní informaci o ceně zboží nemohl prodávající uvést další informace podle svého uvážení. Taková informace může být součástí jeho marketingové strategie (obchodní politiky). Někteří podnikatelé uvádějí, že část ceny je určena na dobročinné účely anebo že je určena na nákup dražších surovin (ekologických). Rovněž se někdy uvádí v médiích rozbor ceny pohonných hmot - např. kolik procent z ceny litru benzínu připadá na daně, kolik na distributora a kolik na prodejce. Jde o praxi běžnou a dlouhodobou. V rámci výše uvedených zásad může být uváděna i informace, jaká část z ceny v korunách či procentním údajem je podnikatelem-prodávajícím určena na úhradu jeho některých veřejnoprávních povinností. Takové informace nejsou zakázány žádným zákonem, proto jsou dovoleny.
Cena je smluvní ujednání prodávajícího a kupujícího. Jsou příklady, že cena zboží či služby je tvořena z více složek např. u mobilních operátorů či provozovatelů inženýrských sítí se cena může skládat z pevné složky za připojení a proměnlivé (spotřební) složky za poskytnutou energii, vodu či minuty volání. Rozhodující je, aby kupující (spotřebitel) měl ještě před odebráním zboží či služby dostatečné a jasné informace o ceně a měl svobodnou vůli za těchto podmínek zboží či služby nakoupit nebo ne.

Související texty:
Neústavnost kontrolních hlášení DPH.
Rozhovor se Zdeňkem Koudelkou pro Parlamentní listy 29.12.2015 o kontrolním hlášení DPH

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy