Střet ideologií či kultur?

25. 08. 2009 | 11:55
Přečteno 5144 krát
Vzájemné vyhoštění diplomatů Ruska a ČR bylo komentováno v předvolební kampani a zatížilo vzájemné vztahy, vše podbarveno výročím okupace 1968. Od r. 1993, kdy Samuel Huntington vydal text Střet civilizací? v časopise Foreign Affairs, je zřejmé, že konflikty ideologií směřují ke konfliktům kultur. Huntigton identifikoval 7-8 velkých civilizací, které mají jiný hodnotový základ a mezi sebou soupeří, přičemž toto soupeření nahradí ideologický střet kapitalisticko – komunistický. Vývoj mu dává za pravdu, neboť mezi civilizační celky hájící své zájmy rozpoznal čínské konfuciánství a kulturu islámskou. Diskutabilní je však rozdělení evropské kultury do tří proudů. Vedle západní (Západní Evropa, Severní Amerika) rozeznává Huntigton kulturu pravoslavnou a latinskoamerickou. Západní kultura sama sebe označuje za pokračovatele židokřesťanských tradic. Ale nevidí, že stejné tradice jsou v katolické Latinské Americe a pravoslaví. Cožpak pravoslavné Řecko není dědicem zakladatelů křesťanství?

Viděno ze světového pohledu a ne domácího dvorku bude v budoucnu problémem posilování islámu, Číny a Indie. Nevyzpytatelný je vývoj civilizace africké. Má-li západní civilizace obstát, musí se stát skutečně evropskou - spoluprací všech civilizačních okruhů navazujících na židokřesťanské tradice. Někteří však neumějí překročit vlastní stín - své historické protiruství. Pokud hovoří o křesťanské tradici, vidí jen tradici užšího západního křesťanství. Na Latinskou Ameriku, která má dnes velké sociální a tedy levicové vzedmutí, se dívají jako na něco, co k nám nepatří a stejně na Rusko. Svým protirustvím a antikomunismem 20 let po pádu komunismu jsou stejně aktuální jako když někdo 20 let po rozpadu Rakousko-Uherska roku 1938 viděl nebezpečí pro Československo v návratu Habsburků na trůn v Budapešti či Vídni a ne v Hitlerovi. Naštěstí zapšklé uvažování nebylo vlastní velkým politikům německým a francouzským, kteří 7 let po 2. světové válce vzájemně překonali staré nepřátelství. Díky tomu dnes funguje Evropská unie a ne Maginotova linie či val na Rýně. Ve světovém zápase se země odvozující svou kulturu od evropské vzájemně posílí nebo svými rozbroji oslabí, čímž posílí soupeře.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

Protiruské postoje v naší zemi mají historicky ověřené důvody. Hordy z východu plenily území Čech, Moravy a Slezska už od nepaměti.
25. 08. 2009 | 12:40

Paterik napsal(a):

Jo otázka, nakolik jde Čínu označit za "civilizaci". Z Konfuciova učení jim toho už moc nezbylo.
25. 08. 2009 | 12:43

Admirál napsal(a):

Ládik - to s těma plenícíma hordama z východu od nepaměti ve spojení s protiruskými postoji by se těžko dokládalo. Ruské hordy se zde vyskytli co já z dějepisu vím za napoleonských válek jako spojenci, v roce 45 jako osvoboditelé a pouze v 68. jako okupanti.

Co se týče obsazování a pleněnní od nepaměti bych se byt Vámi otočil o 180°, tedy na západ či severozápad. Tam by se kronikami ověřené důvody našly. Hojně a odnepaměti. Přes tuto skutečnost mne nenapadne nikoho strašit hordami ze západu.
25. 08. 2009 | 13:06

anonymous napsal(a):

Pan Koudelka proklamuje stejné nesmysly, jako když zcela podroušený rozdával na baru Právnické fakulty v Brně zápočty....
25. 08. 2009 | 13:08

Alarien napsal(a):

Ládík:
Velmi povrchní pohled, mírně řečeno. Kolikrát v té "nepaměti" vyplenily území Čech, Moravy a Slezska právě Rusové? A kolikrát to byly v naší historii "hordy z východu"?
25. 08. 2009 | 13:10

Taoiseach napsal(a):

Pár poznámek

1) Název "Střet civilizací" je zavádějící. Civilizace je jenom jedna a nazývá se globální vesnice. Máme propojené systémy platebních karet, propojené systémy mobilních a satelitních telefonů, spoustu globálních problémů od obchodu s drogami a zbraněmi až po změnu klimatu.

2) Kulturní rozdělení Evropy podle náboženství je naopak ještě různorodější:
- pravoslaví ctí staré tradice, ale v politice zpravidla "posvěcuje" orientální despocii
- katolictví ctí křesťanský universalismus, ale často tíhne k fašismu
- protestantství ctí svobodu člověka, ale přemrštěný individualismus často vede k rasismu až k nacismu
- ateismus relativizuje každou víru, ale vytváří prázdný prostor, kde se může uchytit téměř cokoli (u malých národů, jako jsou Češi nebo i Nizozemci nic moc nehrozí, ale připomněl bych Napoleona).

3) Co je vzhledem k příspěvku asi nejdůležitější: Rusko nemůže být kulturně součástí Evropy, protože to SAMO NECHCE. Rusové si udržují od Evropy ještě větší odstup než Angličané a vidina být největším členským státem EU je ani trochu neláká.

4) EU definovala své hodnoty:
- lidská práva
- demokracie
- rovnost
- svoboda
- právní stát
Obávám se, že Latinská Amerika z toho akceptuje jen rovnost, USA a Kanada (navzdory deklaracím) jen svobodu a právní stát a Rusko (navzdory deklaracím) uvažuje v úplně jiných termínech. Máme-li tedy obstát, je třeba, aby především Evropa sama držela pohromadě.
25. 08. 2009 | 13:20

MerryMan napsal(a):

Ládíku, Ládíku,
nevím, kolik je Vám let ale patří Vám označení MIPS (Mladý Idiot Plný Síly). S Rusy jsme měli válečný konflikt pouze 2x. V r. 1918 obsadily české legie sibiřskou magistrálu (Masaryk říkal, že je pánem půlky Sibiře), jednalo se jasně o agresi či invazi, prostě násilné obsazení cizího území. V r. 1968 obsadila RA tehdejší Československo. Takže jednou jsme byli agresorem a jednou obětí.

Pokud víte o dalších agresích Ruska na naše území, poučte nás prosím.
25. 08. 2009 | 13:22

Paterik napsal(a):

Admirál:

z východu ovšem nepřicházeli zdaleka jen Rusové. Rusko bylo poměrně dlouho relativně nevýznamné, ale takoví Avaři, Mongolové nebo Turci už ne. Rusové ovšem v posledních stletích vedli expanzivní politiku, také se podíleli na několikerém dělení Polska.
25. 08. 2009 | 13:23

Rumcajs napsal(a):

Jediná možnost jak vyhrát onen střet, je večer na to vlítnout.

Jám má 3 Cipísky a 1 malou Manku.

Kdo z vás na to má pánové ?
25. 08. 2009 | 13:32

veverka napsal(a):

Dobrý a přesný blog.
25. 08. 2009 | 13:45

brada napsal(a):

Rumcajs
Málokdo , ale u nás po ulicích
takových chodí hodně, co jich mají 5-7. Bohužel vypadají pouze na adepty základní školy a hodně
je má rád snad jen pan Kocáb.
Do budoucna pro ČR žádné terno.
PS
Vzhledem k tomu, že máme pouze jednu dceru(24let),to už asi tady
nevytrhnu.....
25. 08. 2009 | 13:50

Al Jouda napsal(a):

Nebude to střet kultur, ale náboženská válka. Muslimové z Východu přijdou na pomoc svým evropským bratřím, s kterými normální Evropané už ztratí trpělivost a budou na ně pořádat pogromy.
25. 08. 2009 | 14:06

Ládik napsal(a):

Alerien:
Stěhování národů (4.-7.stol.) nastalo v důsledku pohybu východních kmenů. Na našem území to byli ve 4. století západní Alani (vyhnáni Huny z jižního Ruska), v 6.-7. stol. Avaři (přišli do Panonie ze střední Asie - dnes část Ruska).
Tataři v r. 1241 přišli taky z Ruska. Vpád ruských hord v 1968 jsme zažili všichni (nedozírné škody v duchovní rovině - komunismus jako rakovina), dnes se konají vpády ruských zbohatlíků (K.Vary).
25. 08. 2009 | 14:07

Ládik napsal(a):

MerryMane,
zařaďte mě do SIPS. Ale o Rusech píšete Vy, já jsem uvedl "hordy z východu". Nebo máte odněkud zažité, že Rusové jsou hordy? Pochlubte se.
25. 08. 2009 | 14:13

Franta napsal(a):

Pokud nám hrozí tragické střety, nebude to ve skutečnosti kvůli kulturním nebo náboženským rozdílnostem či tradicím, ale nejspíš kvůli surovinám, energiím či vodě, ale hlavně kvůli, a to je v dějinách lidstva bez rozdílu dějinné epochy a místa ta nejsilnější tradice, moci a bohatství. Pravda, schovávat se to může i za výše uvedené komodity nebo posvátné záležitosti. To také patří k historickým zvyklostem. Pokud se týká Ruska, pak to těch uvedených komodit má zatím samo dost natolik, že nemusí kvůli tomu vyrážet plenit ausgerechnet do vytěžené české kotliny. Komu však schází? To jsou ti, ať po souši nebo přes mořské úžiny, z jeho okolí.
25. 08. 2009 | 14:21

Pepa Řepa napsal(a):

To Taoiseach
už dlouho mě nic tak nerozesmálo jako Váš příspěvek hodný Vilíka.

Žil jste někdy obyčejný, každodenní život ve spočnosti se zcela odlišnou kulturou a zcela jiným řebříčkem hodnot?

A Vy o platebních kartách a satelitech. Taky jste mohl poznamenat, že jsme jedna kultura, protože dýcháme stejný vzduch.

Už i tomu Koudelkovi pomalu dochází, že jsou nekompatibilní kultury.Islám především. Vás to poznání teprve čeká.Aspoň se máte na co těšit jako na Vánoce. Jen ty dárečky budou jimé.
25. 08. 2009 | 14:27

Čochtan napsal(a):

Merrymane.
„ V r. 1918 obsadily české legie sibiřskou magistrálu (Masaryk říkal, že je pánem půlky Sibiře), jednalo se jasně o agresi či invazi, prostě násilné obsazení cizího území...“

Nezlob se, ale tohle může napsat jen úplný ignorant. Ruské, nebolševické obyvatelstvo nevidělo v českých legionářích okupanty ale osvoboditele, a legionáři nepřebrali nikde vládu ale přenechali ji v rukách ruského obyvatelstva. Samozřejmě že ne v rukách žido-maďarsko-německo-ruských bolševiků. Takže „agresorem“ jsme nebyli ! To může napsat jen hlupák !
25. 08. 2009 | 14:29

Čochtan napsal(a):

Pepo,
zatím co jiné kultury jsou schopné se navzájem tolerovat, a existovat ve světě vedle sebe, islám není ochoten tolerovat nic krom2 islámu. Islám rozděluje zemi na üzemí, kde vládne, a na üzemí, kde zatím ještě nevládne a která dřív nebo později ovládne.
Islám je nepřítel civilizace ! Podle toho musíme s ním zacházet.
25. 08. 2009 | 14:34

Paterik napsal(a):

Marry man:

pokud vím, odboj Čs. legií byl zaměřen proti rudým, naopak na podporu bílých. Rudí se dostali k moci násilným svržením neschopné, ale legální vlády a tudíž nemohli být považováni za legitimní vládu. Okamžitě zahájili občanskou válku a represe. Děnikin nebo Januškevič byli patrně taky takovými zrádci, že?
25. 08. 2009 | 14:35

Pepa Řepa napsal(a):

To Čochtán
rozdělení evropské kultury na západní a pravoslavnou skutečně diskutabilní je.Srb nebo Řek není totožný s Rusem.
O Huntingtonovi každý mluví, ale málokdo ho četl.

Mne zaujala možnost rozdělení Ukrajiny v době, kdy ji všichni považovali za jeden celek a ta teorie zněla absurdně.

S odstupem času musím uznat,že predikce byla správná. Chci jen upozornit, že Huntington nikde nepředpovídá, že k tomu a k tomu nevyhnutelně dojde.Není Nostradamus.
Také kniha není dílem jednoho autora, ale podíleli se na ní autoři, kteří z různých kultur-o kterých píšou- pocházeli.
Pouze popisuje střety mezi krami jednotlivých kulturních okruhů.
Zatím Huntingtonovi všechno vyšlo.Bohužel.

Dávno, před 11. zářím popisuje, jak kdesi partičky chlapíků připravuje útok na NYC i jaký bude konflikt na Balkáně.

Pokud H. použil náboženský klíč, tak tady je to nepřesné i když zhruba to kopíruje náboženské rozložení na Ukrajině.
Ale jaký jiný měl použít?
25. 08. 2009 | 14:54

Martin napsal(a):

Souhlas s názorem na dnešní opozdilost našich politiků... Strašit nás dnes návratem ke komunismu je směšné. Ano, čekají nás možná ještě horké chvíle, ale zřejmě už ne "návrat komunistů". Prostě něco jiného, od čehož je ale naše pozornost neustále obracena k roku 89.

Chce to číst knihy a najít si alespoň několik dlouhodobě důvěryhodných komentátorů světového dění, jinak se člověk z českých médií nemá šanci orientovat. Většina reportérů vědomě a soustavně lže - stačí si přečíst jejich objevné články a pak je za dva dny srovnat s realitou té věci, většinou je úplně jinde, často jde o úmyslné lži a strašení.

Tož čtu a hledám dál :o)).
25. 08. 2009 | 15:03

trotl napsal(a):

to Rumcajs: Jsi přesvědčen že Cipísci a Manka jsou tvoje dílo, že ti nepomohl náhodou někdo z hordy z východu či západu a ty se chlubíš cizím peřím?
25. 08. 2009 | 15:15

Crecyf napsal(a):

Moji milí diskutéři,
račte si povšimnout, že v době, kdy my prohlašujeme dva ruské "diplomaty" za nežádoucí osoby, kancléřka Merkelová se setkala v červenci v Německu s Medveděvem a teď v srpnu jej jela navštívit do Soči. A jak si pochvalovala ruské investice v Německu, ba i tu do krachujícího Opelu (zatímci investice do loděnic byly jen prý soukromé). A kdopak z našich hrdinů ji označuje za agenta Moskvy? Sundejme si brýle, a hezky rychle, jinak zase utřeme (jako třeba se zbrojní výrobou), ale hlavně že budeme mít virtuální svaly. Škoda, že nejsem věřící, protože "pomáhej nám pán Bůh" by se už docela hodilo!
25. 08. 2009 | 15:15

Alarien napsal(a):

Ládíku,
nezlobte se, ale ve svém prvním příspěvku jste spojil důvody protiruských postojů s nájezdy hord z východu, což vám samozřejmě vyvrátil už Admirál. Doba stěhování národů je součástí historie našeho území, historie nás samotných (jako kmene Moravanů, Čechů a dalších slovanských kmenů jim příbuzných, které se usídlily na našem dnešném území), tedy historie etnika, se však týká až v samém svém závěru a má velmi nezřetelné kontury (zmínka o úspěšném povstání pod vedením Sáma proti Avarům). Do naší historie patří Maďaři, Mongolové a později Turci. Rusů se to až do srpnové okupace v roce 1968 netýká. Vidět důvody protiruských nálad v historicky doložených vpádech výše uvedené trojice jen z důvodu, že někteří někdy prošli územím osídlených Rusy je přece jen dost přitažené za vlasy, nemyslíte?
25. 08. 2009 | 15:27

Ládik napsal(a):

Alarien:
samozřejmě to není celé, těch důvodů je víc, popsal jsem jen část o východních hordách. V našich myslích je zakořeněný poslední vpád, který nás vrhl vývojově pár generací zpět - teď se z toho těžko hrabeme. Chytat se v naší situaci pomocné ruky okupanta z východu je proti cti slušného člověka.
Vím, že (my Slované od Českého lesa k Beskydám) jsme přišli z východu - ale přece jen je nám za více než 1000 let bližší kultura "germánských kmenů", než asijských hord.
25. 08. 2009 | 15:54

Admirál napsal(a):

Ládik - nevím jak Vám, ale mně ti příbuzní z východu nevadí. Asi nemám tak selektivně vyvinutou historickou paměť.

Vím ale, že v České kotlině je běžným zvykem na západ se hrbit a na východ se prsit. Mě to ale nějak nejde. Asi jsem špatný Čech.
25. 08. 2009 | 16:11

Targus napsal(a):

To Zdeněk Koudelka:

teda, člověče, vy ale máte odvahu. Já být Vámi, tak si už předem rychtuju brnění na ksicht, pancíř na krk a minimálně železnou košili od Přemysla Otakara II.
Jířího Dolejše by málem ukamenovali, kdyby to po netu šlo.
Hysteričtí antikomunisti a antisovětisti pištěli, že mi uši zaléhaly, i když jsem měl počítač dávno vypnutý. Marná je snaha vysvětlit trotlům, že v Rusku je ten nejtvrdší kapitalizmus a že dnes se země nedobývají vstupem vojsk, ať již pseudospřátelených či otevřeně nepřátelských, ale pomocí platebních karet. Alespoň v neislámských zemích...
25. 08. 2009 | 16:49

Gerd napsal(a):

Podle mého je vyhoštění dvou ruských diplomatů za špionáž jen klasickým manévrem naší vlády k zastření domácích problémů. Nejlépe to snad popisuje seriál Jistě, pane ministře, kde v jednom díle vyhostili Britové 77 sovětských (dnes ruských) diplomatů. A proč tolik? aby to vzbudilo pozornost.
Co se týká špionáže u diplomatů. To snad mají v popisu práce, zvláště vojenští přidělenci? Tak to nikoho nemohlo překvapit. Spíše mě překvapuje, že na jiná špionáž v rámci ČR dosud nebyla odhalena. Dříve honili špióny ze Západu, dnes honíme ty z Východu. V každé době máme svého nepřítele, vždy se někdo najde.
Skutečným nepřítelem je však současné pojetí islámu jejich duchovními vůdci. Byly doby, kdy islám byl poměrně pokrokovým náboženstvím. Dnes e jedná jen o tmářské dogma.
25. 08. 2009 | 17:09

Alarien napsal(a):

Ládík:
Souhlasím s Admirálem. Mluvit navíc v roce 2009 o okupantech z východu (čtyřicet let po okupaci a bezmála dvacet po jejich odchodu) je dost kuriozní, tím spíš, když se dovoláváte kulturní blízkosti se sousedem na západě, jehož šestiletá okupace v letech 1939-45 za sebou zanechala podstatně více obětí na životech i materiálních škod a byla hlavní příčinou politického vývoje u nás v následujících pětačtyřiceti letech.
25. 08. 2009 | 17:09

Jedla napsal(a):

Neoslovil mne Huntington, nemohl (lituji) navázat Koudelka.
"Civilizace" se v minulosti míjely, sousedily, obchodovaly i střetávaly, "vítězství" je sporná kategorie, schopnost asimilovat a zužitkovat pozitivně vliv souseda, přednosti druhých je, je známkou vyspělé civilizace. Středověk v Evropě zničil vlivy antiky, nebýt (tolerantní, otevřenější, tudíž vyspělejší) civilizace arabské, nebylo by možné oživit antické vlivy v dobách "renesance" bez renesance by nebylo osvícenství atd. Definujeme-li dnes západní evropskou kulturu jako kombinaci (židovsko-) křeťanského a antického myšlení, pak za tu druhou (starší ovšem) polovinu vděčíme arabským překladům antických filosofů.

V dobách Velké Moravy byli na jejím území zbytky Keltů (Slovo Haná je keltské, užíváme ho dodnes zdaleka nejen jako jméno říčky, přítoku Moravy), Germáni (Vizigóti, Ostrogóti, Markomani, Kvádové, Bójové - podle nichž se jmenuje Bohémia - Čechy) Frankové (Sámova říše by bez nich nebyla) i Slované.
Dodnes neseme nejen jejich geny, ale i stopy kulturní.
Okolo Slavkovského bojiště nesou dodnes příjmení i geny rodin důkaz přítomnosti Napoleonovy armády.
Valašsko má podobný vliv jihoevropský.
Celá Středozemní oblast nese vliv románský, v kultuře i genotypech. Má se porvat se severní Evropou? A Britské ostrovy? I na angličtině rozpoznáte vlivy románské, germánské i nordické a keltské. Nejen ve Skotsku, Irsku.

Na Novém Zélandu je dnes plno Asiatů, neboť je to pro ně nejdostupnější země s anglosaskou kulturou, kam posílají děti naučit se angličtině. Vysmáli by se tam Vašim strachům. A odsoudili xenofobii, neboť vědí, že strach vede k agresivitě. Je to jedna z nejbezpečnějších zemí světa. Využívají ten obrovský potenciál.

Bude mi jistě nadáváno do multi-kulti snílků (a hůř).

Ale právě nyní probíhá krize. Krize může znamenat diskontinuitu. I v čínské politice slabého jüanu, dojdou-li k názoru, že US dolar (v němž mají obrovské měnové rezervy) je poněkud slabě krytou měnou. Je to nemožné?
Pak nám možná liberální ekonomové přestanou předhazovat nízké náklady na pracovní sílu v jihovýchodní Asii za vzor. Stačí posílení rozhodujících asijských měn, a stane se z čistého exportéra levného zboží nesmírně zajímavý trh pro naši vlastní produkci.

Zakuklená xenofobie maskovaná hulvátským tykáním "rákosníkům" v tržištích, agresivitou a pocitem nadřazenosti "naší kultury, naší civilizace" nám pak bude zbytečně stát v cestě.
25. 08. 2009 | 17:20

Alarien napsal(a):

Jedla:
Jen malá korekce: Bójové byli Keltové, Frankové Germáni. S celkoým sdělením samozřejmě souhlasím.
25. 08. 2009 | 17:28

Pepa Řepa napsal(a):

To Targus
moc si nevyskakujte.
Ivan Hochmann se už richtuje, mazací četa vyhlásila první stupeň ohrožení.
25. 08. 2009 | 17:28

argun napsal(a):

Autor
Velmi dobrý text! Máte schoponost jasně a stručně formulovat, což je mezi Vašimi kolegy dosti vzácné koření. A úleva pro čtenáře. Jen tu EU bych do toho taději netahal, tím co spojilo Francii s Německem už 7 let(!) po ukončení II.WW, bylo Evropské sdružení uhlí a oceli, nikoli EU. Dál už je to úplně jiný příběh, bohužel. Odpověď na otázku z titulu tedy zní - b je správně.
25. 08. 2009 | 17:32

Jedla napsal(a):

Alarien:
Dík. Hlava je děravá, a otvírat ve vedlejším okně wiki, abych vypadal chytřeji, se mi nechce.
25. 08. 2009 | 17:33

Paterik napsal(a):

Jedla:

maličký problém je v tom, že nacionalismus je oblíbenou kartou autoritářkých režimů. Autoritářské praktiky navíc vzájemnému byznysu moc nesvědčí.
25. 08. 2009 | 18:15

Béda napsal(a):

Vyhoštění diplomatů Ruska dle mého mínění byl pečlivě vykalkulovaný předvolební krok. Údajně o tom bylo rozhodnuto již při Paroubkově mimořádné návštěvě hlavy ruského státu. Pravice prostě místo politického programu vede kamapaň založenou na vymezování, intrikách a volebních manipulacích, zástupných problémech. Topící se holt i stébla chytne.

TOP dodnes nepředstavila volební program a podobně je na tom ODS. Zřejmě nechce riskovat sliby po Smlouvě s občanem.

Čochtan: pokud jde o československé legie v Rusku.

Wiki: "Casus belli: Zavraždění následníka trůnu Františka d'Este (28. června), následné rakouské vyhlášení války Srbsku (28. července), ruská mobilizace proti Rakousko-Uhersku (29. července). Také nacionalismus, militarismus a imperialismus...

Československé legie je označení používané pro jednotky zahraničního vojenského odboje za první světové války. Tento název vznikl až po válce, za války se používalo souhrnné označení revoluční dobrovolná vojska (později zahraniční čs. vojska). Základ těchto vojsk začal vznikat již v roce 1914 z dobrovolníků, kteří se hlásili zejména do carské armády v Rusku. Tito dobrovolníci, již byli v hojném počtu z Varšavy a jejího okolí, v Rusku vytvořili legendární „Českou družinu“ (nejednalo se pouze o Čechy a Slováky, ti však měli velkou převahu). Jiní dobrovolníci vytvořili ve Francii „Rotu Nazdar“..."

Z toho plyne: R-U bylo ve válce s carským Ruskem. Legie byly složeny z dobrovolníků, kteří bojovali na straně R-U nepřítele, tedy carského Ruska proti jeho vnitřnímu nepříteli - bolševismu importovanému do carského Ruska ze spojeneckého Německa. Až povzniku Československa se dá mluvit o československých legiích. Předtím to byly jednotky dobrovolníků (zčásti armádních zběhů) složené z Čechů, Poláků...
25. 08. 2009 | 21:11

Paterik napsal(a):

Béda:

hovořit o bolševismu jako o importu z Německa je podle mě dost silné slovo. Němci sice hnutí částečně finančně podporovali, a také umožnili leninovi přejezd z exilu skrze svoje území, ale samotní revolucionáři, ať už působící v samotném Rusku nebo exulanti, byli domácí provenience.

Jinak vyhoštění diplomatů byl koordinovaný krok NATO, jenže u nás to nějaký trouba vynesl na veřejnost. To byla zásadní chyba. U nás se bohužel všechno rozkecá...
25. 08. 2009 | 21:34

Béda napsal(a):

Paterik,

Předčasné volby po pádu koaliční vlády budou jak známo na podzim.

Namísto programu TOP (v čele exministr zahraničí - probushovec a hned od vstupu na MZV rusofob (viz konference v Mnichově), i ODS (Topolánek, Vondra) předkládají postupně vyhrocený antirusismus (součástí je i vyhoštění ruských diplomatů), mobilisaci proti neživotnímu komunismu, zvací list č.2, různé vajíčkiády a manipulace a snaží se k tomu maximálně zužitkovat výročí srpnové okupace.

Voliči ovšem nejsou omezenci. Ty většinou nezajímají dávno vyhrané války a zástupná témata, ale morálka politiků, spolehlivost při plnění volebních slibů, dosažené životní podmínky a perspektivy.
25. 08. 2009 | 21:59

Paterik napsal(a):

Béda:

vzhledem k tomu, že aktivita rsukých tajných služeb sílí, je občasné vyhoštění nějakého toho špiona celkem logický krok. Vynést to na veřejnost je ovšem vysoce kontraproduktivní a volební body to spíše ubere, než přidá. Navíc Paroubek a Zaorálek svým proklamovaným rusofilstvím jen přilévají olej do ohně,
25. 08. 2009 | 22:05

Béda napsal(a):

Paterik,

já se obávám, že na území ČR sílí aktivita různých tajných služeb - z východu, západu, jihu... O těch ostatních se skromně nemluví a nikdo se nevyhošťuje. Dle mého mínění úkolem vnitřní tajné služby suverénní země, resp. zpravodajců je monitorovat (výzvědné a podvratné) aktivity všech cizích tajných služeb, lobbistů, cizího organizovaného zločinu, vojenských a ekonomických kruhů... ohrožující suverenitu, politický systém, státní zřízení a úkolem státu střežit suverenitu a územní integritu země.
25. 08. 2009 | 22:17

blue jay napsal(a):

Beda se zastava Ruska,
Ja osobne neverim ze je cech. Mele tu v sebeobrane neco jako že na území ČR sílí aktivita různých tajných služeb - z východu, západu, jihu... Haji tu fanaticky ruske zajmy i kdyz je zretelne ze Rusove spehuji CR nejvice od 1998. Mozna pro ne i pracuje. Ja ho jinak nechapu. Jak muze obcan zeme ktera byla okupovana 20 let Rusy je porad tak zastavat? Vsude jinde by Bedove byli povazovani za vlastizradce a pri nejmensim za hajzly.
25. 08. 2009 | 22:49

Béda napsal(a):

blue jay,

myslím, že nepatřím do stejné sorty lidí jako vy, kteří jsou financováni za své politické názory, resp. jejich názor je někým kupován.

Jedíné co mě napadá v souvislosti se zvýšením aktivity ruské tajné služby (zrovna tak americké, izraelské, íránské, saúdské... je americký projekt na část raketové základny na území ČR.

Vlastizrádce dle mého je ten, který nekriticky a bez ohledu na zájmy svých spoluobčanů a jejich přání hájí zájmy cizího státu, chce svoji vlast udělat satelitem (kolonií, závislým územím) jiného státu. A to já rozhodně nejsem. Nepsal jsem ani zvací list č.1 ani list č.2. A na rozdíl od vám podobných lidí nemám hmotný, finanční ani jiný zájem tak činit.
25. 08. 2009 | 22:58

Taoiseach napsal(a):

Pepa Řepa

Snažil jsem jasně rozlišovat pojmy CIVILIZACE a KULTURA, protože jsou to dva různé pojmy. Pokud je Vy chcete volně zaměňovat, měl byste to alespoň výslovně předeslat. Až se dosmějete, přečtěte si můj komentář ještě jednou a zjistíte, že rozlišuji kultury i v rámci Evropy a že uvádím definici společných evropských hodnot.
25. 08. 2009 | 23:21

blue jay napsal(a):

Prestan zvatlat Bedo!
Ty jsi stejny "vlastenec" jako Zaoralek. Prodal by jsi CR za par rublu a podilu na moci. Kecas a kecas, ale okecat se ty libanky Paroubka s Ruskem nedaji. Ani ta tva zoufala obrana odvratit pozornost od snahy CSSD se opet dostat blize ke Kremlu. Chces abych ti tu dal seznam navstev komunistickych stinu Paroubka a Zaoralka na blizkem vychode ci v Moskve? Jestli porad veris ze Paroubek nebude spolupracovat s Filipem na vladni urovni, tak si i z tebe udelal hlupaka.
25. 08. 2009 | 23:24

blue jay napsal(a):

Taoiseach?
ja si z Vas nedelam srandu. Jen me zajima k jake kulture patrite. Jite maso?
25. 08. 2009 | 23:29

Suchec napsal(a):

Paterik:

O aktivizaci FSB tu hovořil "jen" Ivan Langer.

Jak se projevuje Zaorálkovo a Praoubkovo "rusofilství"? Co má , třeba i to rusofilství, společné s nějakou ideologií (to bych vypíchl samostatně)?

Jak se liší oproti amerikanofilství a adoraci hegemonie jedné supervelmoci ve světě (kam to pomalu vede vidíme).

To by mne zajímalo obzvlášť.

Jsi opravdu tak postižený demagogií, že tyhle trapárny budeš mlít stále dokola?

Já vím. Je to pro Tebe a spoustu jiných jednodušší, že? Nemusíš myslet a uvažovat v souvislostech. Máš linii , a té se držíš. Ó, Ty Svatá prostoto!

Raději tu studenoválečnicky hledáš za každou cenu nějakého nepřítele.
To, že současný svět je tak existenčně propojen, Tě nějak míjí.
Prostě "zámrz" v období studené války (a to včetně způsobu argumentace) a neschopnost reflexe současných rizik a opravdových hrozeb.

Svět není western s Johnem Waynem, ale spíš se podobá Krakatitu a d´Hemona páně Čapka.
25. 08. 2009 | 23:30

Suchec napsal(a):

Hele modrá strako, alias Sojko:
Nejlíp o vlasti, a jejím zaprodávání, kecají ti, co kvůli prachům zdrhli na druhou stranu zeměkoule.
Maj pár šupů, a z dálky si osobují právo kritizovat to, co se děje tam, odkud zdrhli.
25. 08. 2009 | 23:33

blue jay napsal(a):

Suchare,

me se libi jak davas lekci Paterikovi ohledne nekoho kdo je postizen ideologii a demagogii. Jsem rad ze te to nepostihlo.
As John Wayne would say, "Lettin' the cat outta the bag is a whole lot easier than puttin' it back"
25. 08. 2009 | 23:39

Carlos V. napsal(a):

Je mozne, ze jednou budeme jeste radi znovu s Ruskem.

Na Zapade bude Chalifat berlinsky, Imamat parizsky, velkovezirstvi londynske a sultanat Amsterdam.

Takze radi zapomenem na rozdily v krizovani se zleva ci zprava a pujdeme s temi, kteri se nejspis v dusledku sve lasky k "diktature" Putinovskeho type nenechaji zotrocit islamem.

Tak padl Rim. Jestli se na Zapade nezmatori, je Rusko (bohuzel) nasi posledni sanci.
26. 08. 2009 | 01:04

Karel Mueller napsal(a):

Pane Koudelka,
Váš článek nepotřebuje vcelku žádné dodatky, i když u toho Huntingtona bychome se mohli zastavit.

Celkově vzato jste popsal holou skutečnost.
26. 08. 2009 | 03:01

Béda napsal(a):

blue jayi,

jak se říká, jména hloupých na všech sloupích.

Předně bych ti chtěl oznámit, že Rusko již téměř dvacet let není komunistickou zemí, a KS je tam v politické opozici.

Vzhledem k tomu, že Rusko dnes není komunistickou zemí, ČR je členem NATO a EU a ČSSD je vázána Bohumínským usnesením jsou tvoje obav liché a spolupráce s komunisty by byla Paroubkovi prakticky platná jako mrtvému zimník. Měla by stejný smysl jako pověstný Havlův polibek smrti.

Neustálé omílání a otevírání tématu rusofilství a komunistofilství slouží podobným jako jsi ty akorát k tomu, aby zakrylo absenci vlastního politického programu a odvedlo pozornost od ekonomické a politické reality a perspektivy.

Za druhé bych tě chtěl informovat, že Rusko navštěvují aktivní politici i expolitici (včetně amerických prezidentů a exprezidentů, německé kancléřky a exkancléře zcela běžně). Ke tvému překvapení dokonce i pan Prostředníček ještě ve funkci premiéra ČR,dočasného předsedy EU a pošťáka v průběhu plynové mise navštívil ruského
premiéra Putina a za zavřenými dveřmi důvěrně proklábosil několik hodin soukromě s Vladimirem (se kterým si přátelsky potykal a oprášil znalosti ruského jazyka prohloubené v průběhu studia na vojenské škole).
26. 08. 2009 | 05:31

Béda napsal(a):

"Stát řeší, kdo obsadil plynovod z Německa.

Energetický regulační úřad řeší kuriózní problém, který však může ohrozit fungování tuzemského trhu s plynem. Někdo v Německu totiž od ledna do října příštího roku vykoupil celou volnou kapacitu plynovodu na německé straně ve směru do Česka..."

více viz
http://ekonomika.idnes.cz/s...
26. 08. 2009 | 06:18

Kelly napsal(a):

Vondro, já myslím že to nepotřebuje tak velkou filosofii, o jakou jsi se tu pokusil. Vyhoštění bylo připraveno jen pro účely předvolební kampaně ODS, aby toto zapadlo do 20. let po revoluci a k tomu se bude připomínat neustále rok 1968. Jde zkrátka o vytvoření důvodu, aby se mohla znovu rozehrát primitivní hloupá strategie strašením Ruska a ruskými bolševiky. Vondro, není ti hanba z takové nízkosti? Vzpomínám, jak jste udělali z vyhoštění homosexuálního člena naší diplomatické mise z Běloruska komplot Ruska + Běloruska proti nám. Vondro, ty se zkrátka nemůžeš smířit s tím, že se ti zatím nerealizoval radar, za který jsi měl slíben velký balík peněz od amerických firem. Jsi pohrobkem studené války, ministrem neúspěšné vlády, čím méně je tě viděl, tím lépe. Dnes je bohužel u politků za vším nikoliv politické idee,a le hra peněz od těch, za které lobbuji.
26. 08. 2009 | 06:45

Ládik napsal(a):

Alarien 25.08.2009 17:09:55:
Okupant zůstane okupantem i po 40 letech. Němec nás okupoval 6 let, Rus 20 let. Větší škody nadělal Rus, i když hodně vojáků mělo šikmé oči a neuměli rusky. Byl jste vůbec v Rusku?
26. 08. 2009 | 07:38

Suchec napsal(a):

Modrá straka, alias sojka:

No, pokud to sleduji, tak nejvíc nadává a napadá tady jeden krkavcovitý tvor. Ale to je , konec konců, u tohoto poddruhu typické.
26. 08. 2009 | 07:48

Zeměžluč napsal(a):

Zajímavé je, že někdo může uvažovat o tom, že pravoslaví a katolicismus by se mohly spojit, to je asi taková úvaha jako o slovanské vzájemnosti.(viz Havlíček) nebo o propojení chorvatských katolíků se srbskými pravoslavnými - nonsens. Rusko (se svou ideologií mesianismu) především nechce být členskou zemí EU. Co se týče průšvihů z východu všimněte si jak dlouho byli pod nadvládou Tatarů a jak dlouho si k nim jejich knížata jezdila pro potvrzení svého vládcovství. Vzniklá genetická směs jak mse ukazuje je to nejhorší - vymýšlet všechno možné jen ne pracovat. Taky komunismus byl jen nátěrem na velkoruském šovinismu a celosvětová revoluce jen terorie o světovládě a pravoslavná církenv jakožto církev národní to jen posvěcovala a posvěcuje. Co se týče kapitalismu v Rusku jak píše jeden diskutující je nejen tvrdý ale hlavně národní.
26. 08. 2009 | 07:59

Paterik napsal(a):

Suchec:

buď nesledujete zprávy, nebo je zámerně ignorujete. V Estonsku byl nedávno zatčen vysoký činitel NATO, který začal zpívat jako kanárek, aby odvrátil trest a NATO začalo potichu masivně vyhošťovat početné agenty. Je to tedy spíš Rusko, kdo zamrzl ve stádiu studené války, ne já. USA i Rusko mají velmocenské ambice, ale je to pouze USA, koho je dovoleno kritizovat. Pokud věříte v "hodné" Rusko, vraťte se k Červené karkulce a Perníkové chaloupce. Mě tu ale podobně nesmyslné pohádky vykládat nemusíš.
26. 08. 2009 | 08:54

jozka napsal(a):

Pateriku, od vas to s tim nesledovanim zpravodajstvi a selektivni kritikou sedi, zvlast po nasi posledni "diskusi" pod Zaoralkem :-)
26. 08. 2009 | 09:05

thief napsal(a):

Měl bych několik otázek na tyto pány: Blue Jay, Ládik, Fafnir.

1. Jste Čech?
2. Pokud ano, jste na to hrdý?
3. Pokud jste na to hrdý, proč?

Pomůže mi to pochopit způsob vašeho uvažování. Podle vašich příspěvků je to pro mě dost těžké. Jsem totiž hlupák.
26. 08. 2009 | 09:17

Paterik napsal(a):

Jozka:

vy selektivně kritizujete USA, tak já to holt vyvažuju. Tak to holt v diskusích chodí. I když tohle by se za diskusi dalo označit jen těžko.
26. 08. 2009 | 09:29

Taoiseach napsal(a):

blue jay

Já vím, že si neděláte srandu, jen kolega Pepa Řepa se smál, ale to bylo asi spíš nedorozumění.

Abych Vám odpověděl: jsem všežravec, takže jím i maso včetně vepřového, požívám alkohol - s největší chutí v podobě piva. A jsem neznaboh.

Hlásím se ke kultuře, která vyšla z židovsko-křesťanské tradice ("vyšla" znamená, že už v době osvícenství překročila její rámec). Podrobněji pak k subkultuře středoevropské, která se poněkud liší od západoevropské a dá se charakterizovat jmény Freud, Kafka a Hašek. Ještě podrobněji k subkultuře české, která je výrazně keltská (slovanský máme jenom jazyk). Zajímá mě, jak byste charakterizoval kulturu, ke které se hlásíte Vy.

Politicky se hlásím k evropským hodnotám, které jsem jmenoval.

Pokud jde o můj komentář k páně Koudelkovu blogu, hlavní zpráva byla, že nejsem proruský ani protiruský a že si myslím, že Rusko nemůže být kulturně součástí Evropy v tom užším smyslu, prostě proto, že to Rusové většinově nechtějí. Toto konstatování snad nikoho nepobuřuje.
26. 08. 2009 | 10:12

jozka napsal(a):

Pateriku, ehm... ja kritizuju kohokoliv. Ale to verici jako vy nepochopi. Ostatne, uz ze mne byl americkej vrah i zavilej komunista. S vama fandama je vzdycky sranda :-)
26. 08. 2009 | 10:58

Paterik napsal(a):

Jozka:

myslíte, že jsem věřící? A v co prosím vás věřím a jakpak to víte? Skutečně se domníváte, že dokážete poznat, co si myslím z těch krátkých fragmentů, které tu občas připlácnu? To jste skutečně kouzelník...
26. 08. 2009 | 11:24

jozka napsal(a):

Verici je ten, kdo ma viru v neco a fakty se prilis nezabyva. To na vas sedi.
26. 08. 2009 | 11:27

zdenek mihalco napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý text, který byl v rozporu se záměry těchto stránek, tj. vytvářet prostor pro slušnou a věcnou diskusi.

Děkuji za pochopení,
Zdeněk Mihalco
správce blogů a diskusí
26. 08. 2009 | 11:37

Paterik napsal(a):

Jozka:

pokud se vám moje fakta nelíbí, předložte vlastní. Zatím tu zkoušíte vymyslet jen hezké obraty.
26. 08. 2009 | 11:48

jozka napsal(a):

Pateriku, ja vam je na te minule diskusi predkladal. Marne.

Radar je proste NATO a chrani nas a za plynovou krizi muze Rusko, protoze uplne zavrelo kohouty aniz predtim poslalo dopis. Tecka.
26. 08. 2009 | 11:51

Paterik napsal(a):

Jozka:

nevím jestli mám chuť to přemílat pořád dokola, ale zeptám se vás tedy aspoň na tohle:

jak radar ohrožuje Rusko?

neexistuje žádný jiný stát NATO, který by neměl na své půdě americkou základnu?

je solidní jednání, pokud majitel domu odpojí bez upozornění všem nájemníkům vodu, kvůli stálému sporu s jedním z nich?
26. 08. 2009 | 12:24

jozka napsal(a):

Pateriku, nevim, jak lepe zdokladovat to, co tvrdim. Na vsechny ty vase otazky jsem odpovedel uz tam, ale vas to nezajima. Mate svou viru.
26. 08. 2009 | 12:29

Paterik napsal(a):

Jozka:

na to první jste mi neodpověděl, na tu druhou jsem se vás předtím ani neptal a na tu třetí jste mi vždy odpověděl, že jediným viníkem je zlá Ukrajina, které krade plyn. Já si taky myslím, že hlavním viníkem byla vždy Ukrajina, ale ruská reakce nebyla vůči nám, jakžot obchodním partnerům, solidní. Pokud tomu chete říkat víra, poslužte si.
26. 08. 2009 | 12:42

jozka napsal(a):

Na prvni jsem vam odpovedel, ale vidim, ze schopnost chapat psany text je mene rozsirena nez jsem cekal. U druhe mate pravdu, to jsem ani nebral vazne, protoze to vubec neni podstatne. Na treti jsem vam odpovedel trochu neco jineho, nez z toho vyvozujete a plati tedy totez co u prvniho.

Mejte se hezky.
26. 08. 2009 | 12:55

Admirál napsal(a):

Paterik - ptáte se, "jak radar ohrožuje Rusko?" Běžná argumentace zastánců radaru je "vždyť je to obranný prostedek".

Já vám na to mohu odpovědět otázkou: Jaký je rozdíl mezi útočným a obranným ručním granátem?

Co se Urajiny týče, odpověděl jste si sám. Pouze musím dodat, že to není otázka víry, ale dostatečně fakty podložéná skutčnost.
26. 08. 2009 | 13:53

Pepa Řepa napsal(a):

Některé věci s Evropou Rusko skutečně sdílí. V prvé řadě to, že mu hrozí stejné nebezpečí, že se do konce století může stát obdobným chalífátem nebo chanátem jako Evropa.
A tady se může stát-čistě z rozumu- z nebezpečného a nenažraného medvěda, spojenec.
26. 08. 2009 | 14:23

Taoiseach napsal(a):

Admirál se ptá:

"Jaký je rozdíl mezi útočným a obranným ručním granátem?"

Čistě TECHNICKÁ odpověď: dost podstatný. Útočný granát slouží jen k podpoře útočících pěšáků, a pokud se s ním náhodou netrefí do zákopu nebo jiného polouzavřeného prostoru, moc škody nenadělá. Útočný granát odhazuje pěšák, přičemž ještě chvilku běží ve směru odhozu, než padne k zemi a kryje se.

Obranný granát je mnohem více smrtící; má těžký rýhovaný plášť a vyhazuje se ze zákopů - střepiny spolehlivě ničí vše živé v určité oblasti.

Nicméně musím souhlasit s tím, že rizika radaru moc nesouvisí s obranným/útočným charakterem. V případě konfliktu radar jednoznačně je "legitimním" cílem a trefuje se do něho podstatně lépe než do protiraket ukrytých v podzemních silech. To není názor - to jsou fakta.
26. 08. 2009 | 15:05

hovorka11 napsal(a):

O zamrznutí studené války:
K čemu slouží BIS a její špioni?
Všechny státy mají špiony, je to důležitá podmínka zjišťování pravdivých a klíčových informací.
Děsivé je, že BIS svého postavení skutečnosti zneužívá díky politickému tlaku k zastrašení většiny lidí, která nesouhlasí s výhradně americkým radarem v Brdech. Jedná se o území, které by sloužilo k špionážním účelům, bez možnosti dostatečné kontroly.
Mimo jiné, tento radar má být zmodernizován a svým zvýšeným výkonem by mohl sloužit k útočným cílům (oslepování družic a obranných systémů).

Výsek z tisku:

Česká republika prý měla důkazy, které by opravňovaly k vyhoštění nikoli dvou, ale čtyř až pěti ruských diplomatů. Ve svém nejnovějším vydání to uvedl týdeník Respekt. Ukázalo se však, že udělat to by byl problém. Vzhledem k tomu, že každá země vždy reaguje na vyhoštění svých lidí vyhoštěním stejného počtu protistrany, hrozilo, že Česko v Rusku přijde o všechny své zpravodajce. České tajné služby mají totiž na české ambasádě v Moskvě dohromady zhruba pět lidí, zatímco ruských agentů v tuzemsku působí minimálně 100, napsal týdeník v čísle, které vyjde v pondělí.
26. 08. 2009 | 16:19

zdesta napsal(a):

Ládik. Máte "pravdu" okupant zůstane okupantem.Ruský okupant-německý okupant.Zajímavé je,že se k okupantům chováme tak zdvořile.Německým okupantům prodáme Škodu AZNP,Barum amnoho dalšího.Rusům zase hotely v Kar.Varech. Ještě bych vám připoměl toho největšího okupanta Gorbyho. Ten nás uvrhl do náruče kapitalistického jha.
26. 08. 2009 | 19:14

jupiter napsal(a):

Celý svět potřebuje takového vůdce!
Předseda vlády Kevin Rudd - Austrálie
Muslimové, kteří chtějí žít podle islámského práva Sharia, byli ve středu vyzváni, aby opustili Austrálii, čímž se vláda zaměřila na radikály ve snaze odvrátit možné teroristické útoky.
Rudd sám pak rozhněval některé australské muslimy prohlášením, že podporoval špionážní agentury ve sledování národních menšin. Cituji:
„Přistěhovalci, ne Australané, se musí přizpůsobit. Přijměte to, nebo odejděte. Jsem unavený obavami tohoto národa u toho, zda nejsme ohroženi nějakými jedinci či jejich kulturou. Od teroristického útoku na Bali jsme u většiny Australanů zaznamenali nárůst vlastenectví.“
Naše kultura se vyvíjela během více než dvou století bojů, pokoušení a vítězství milionů mužů a žen, jež usilovali o svobodu. Mluvíme převážně anglicky, ne španělsky, libanonsky, arabsky, čínsky, japonsky, rusky, nebo jakkoli jinak. Tudíž, pokud se chcete stát součástí naší společnosti, naučte se jazyk!
Většina Australanů věří v Boha. Není to žádný politický pravicový nátlak, ale prostý fakt, neboť právě křesťanští muži a ženy založili tento stát na křesťanských principech, což je jasně zdokumentováno. A je jistě vhodné, aby to bylo vyobrazeno na stěnách našich škol. Pokud vás bůh obtěžuje, navrhuji vám, abyste uvažovali o jiné části světa jako svém domově, neboť Bůh je součástí naší kultury.
Vaši víru můžeme akceptovat, a nebudeme se ptát proč. Vše, co žádáme, je aby jste vy akceptovali tu naši a žili s námi v souladu a pokojném soužití.
Tohle je naše země, naše půda a náš způsob života a dáme vám veškerou příležitost k tomu, abyste toho všechno mohli užívat. Ale jakmile jste si začali stěžovat, naříkat a remcat o naší vlajce, našich závazcích, naší křesťanské víře nebo našem způsobu života, velmi Vám doporučuji využít další přednosti naší skvělé australské svobody - právo odejít. Pokud jste nešťastní, odejděte. Nenutili jsme vás sem přijít. Požádali jste, abyste tu mohli být. Tak přijměte zemi, která přijala vás.“
26. 08. 2009 | 22:26

Karel Mueller napsal(a):

jupiter:
Pokud západ nemá padnout, tak přijde.

Ovšem je zde ono pokud ...
26. 08. 2009 | 23:54

Pavel Mi napsal(a):

Nepřihlížíme li ke skutečnosti, že naše území byla od nepaměti pustošena hordami z jihoruských stepí – Kimerů, Hunů, Avarů, potom v historické době ataka kozáků na Bílé hoře rozhodla o nás na dalších 300 let, zda kladně nebo záporně nehodnotím. V napoleonských válkách vstoupily ruské sbory na naše teritorium, aby zabránily zhoubné epidemii - égalité, liberté, fraternité, kterou sbory maršálů Neye,Lanna,Murata, Bernadotta, roznášely jako mor, nebo syfilis. Vždyť východním částem Pruska, kde se zachoval polofeudální systém, až do roku 1918 se říkalo:„Tam nevstoupil Napoleon".
V roce 1945 CCCP -lupič oloupil lupiče. Lup dovedně zamaskoval osvobozením, nehledě k tomu, že si to své „osvobození“ nechal pěkně zaplatit, nebo se můžeme domnívat, že bez našeho uranu by CCCP byl velmoci a mohl úspěšně rozšiřovat svůj vliv v celém světě? A při hodnocení amerických záměrů s radarem bychom neměli zapomínat, že nebýt Spojených států, tak Československo (Nyní ČR) by neexistovalo a bez zásahu USA v letech 1941 až 1945 by válku vyhrálo Německo a my bychom v nejlepším případě vegetovali na Sibiři. To již ten brdský radar za to stojí ne?
27. 08. 2009 | 07:51

Karel napsal(a):

V článku méně, ale v samotné diskusi jsou patrné "tendence" staré historické pravdy "dějiny dělají vítězové"... a tito se zde také předvádějí. V mladé české demokracii jsem neobjevil skutečně objektivní zhodnocení událostí roku 1968 ve světle doby... existence Varšavské smlouvy, NATO, bipolárně rozdělený svět na sféru vlivu USA a SSSR.. ve které nebylo realisticky možné "porcovat socialistického medvěda". A to že "upevnění jednoty VS" bylo provedeno vstupem vojsk VS - okupací - to je velmi smutné... ale myslím i hodně špatné hodnocení sovětských politiků a vedení našeho státu. Tato "hrubá chyba" zanechala ve vědomí občanů naší země hlubokou ránu "antirusismu". Stejně realisticky a bez emocí se je třeba dívat na "manévry" kolem pracovníků ambasád.
Přeci veřejným tajemstvím je, že jsou u všech států "živnými buňkami" zpravodajských služeb a tudíž "vzájemné vyhošťování" je jedním (i když nejzávažnějším) z kroků "mezinárodních vztahů". O tom že "česká pravice" potažmo ODS a TOP 09 tento krok "umě (pro někoho)" připravila do období těsně před volbami a "chytře" ho spojila s návštěvou pana Paroubka v Moskvě u pana Putina a v předsrpnovém období "zabrnkala" na občanovu strunu "antisovětismu či antirusismu" - to dohromady "antilevicový koktejl"
- skrytý předvolební krok za silné mediální podpory všech masmédií.
Přeci všichni kdo zažili srpen 1968 přece znají historickou pravdu, že tam kde se neházelo na "okupační vojska" kameny či zápalné láhve, či se nestavěli barikády, tak tam nedocházelo k násilí. Medializovaná prohlášení představitelů české státní moci přitom vyzývala ke klidu a ne k odporu. A přece stejně jako kdekoliv (vezmeme-li třeba současnost Irák, Avghanistan) tak se okupační vojska chovají stejně .. pokud mají rozkaz potlačit "kontrarevoluci"!!!
To každý přemýšlející občan chápe.. stejně jako že místy došlo i selhání vojáků... to je ve vypjatých situacích myslím si i logické.
V srpnových událostech roku 1968 jsem také měnil silniční značení a také diskutoval s vojáky, že v česku žádná kontrarevoluce není a že mají jít domů. Dnes již vím, že voják jedná na rozkaz svých nadřízených a těm dávají rozkazy politici. Nabitými životními zkušenostmi jsem však pochopil souvislosti a dokážu se vyznat ve světových událostech bez "manipulace" masmédií a "skrytých" manipulátorů (viz např. příprava USA na intervenci do Iráku nebo konflikt na Balkáně a zásah "mezinárodních sil") či události v Gruzii.
27. 08. 2009 | 09:14

Pavel Mi napsal(a):

Karle, kdyby sovětští partyzáni nestříleli na německé vojáky, také by tam nedocházelo k násilí, stejná logika ne,
27. 08. 2009 | 12:25

Jozef napsal(a):

To to je restart politiky Washingtonu.

Washington pokracuje v mobilizacii vsetkeho protiruskeho v okoli aj v Rusku samotnom.

Vo viacerych krajinach je uz antirusizmus na historicky bezprecedentnaj urovni.Media a cast obyvatelstva v Cesku /i na Slovensku/ a najma v Polsku su schopni stat sa aj subjektom a objektom eskalovanej atomovej vojny.

Tato mobilizacia suvisi aj s nadejou Washingtonu,ze aj hospodarske tazkosti prispeju destabilizacii a podriadeniu Moskvy.
27. 08. 2009 | 13:43

Pavel Mi napsal(a):

Je fantastické, jak takoví Karlové a Jasefové, kteří neprošli ani příjmačem rozumí strategii a operařní problematice.
27. 08. 2009 | 14:53

Gerd napsal(a):

Pavle Mi,
politika a diplomacie podle tvrzení mnohých nezná minulost, jen budoucí prospěch. A budoucím prospěchem ČR není obětovat se jako předsunutá základna na obranu demokracie a amerického způsobu života. Navíc se nejedná o nic světoborného, když USA s Ruskem domlouvaly přítomnost ruských vojáků na vojenské základně v Brdech, která ještě stále je svrchovaným územím ČR. Ruských vojáků jsme tu měli dost a dlouho, další zde již nechci.
Co se týká vděčnosti USA za jejich zásah v r. 1941 - 1945, zkuste si vzpomenout na dělení Evropy v Jaltě, kdy nás USA přihrálo do ruské sféry vlivu. Nebo rok 1968, kdy se 10 dní před invazí SSSR ptal USA, zda Jalta ještě platí. Odpověď byla ano, a následoval 21.8.1968. Jsem USA neskonale vděčný, že nám umožnili svou dobrotou život pod ruským protektorátem a nyní nám nabízí výdobytky své demokracie.
Díky, ale už ne, nechci v ČR jiné vojáky než české. Ani ty americké.
27. 08. 2009 | 23:37

car insurance rates napsal(a):

Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such fantastic info being shared freely out there. <a href="http://topautoinsurancerates.net/">free auto insurance rates</a>
18. 10. 2011 | 10:43

cheap backlinks High PR Backlinks napsal(a):

you have a terrific blog here! would you prefer to make some invite posts on my blog?
06. 09. 2012 | 09:08

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy