K setkání s ČSSD

22. 11. 2013 | 12:15
Přečteno 18471 krát
Když média informovala o výsledku schůzky s představiteli ČSSD, zaměřila se především na rovinu souboje dvou mužů, možná institucí. Obsah setkání jakoby se vytratil. Obě strany chtějí hledat pozitivní spojnici činností v sociální oblasti a nechtějí zdůrazňovat, co je doposud rozdělovalo. Chceme společně hledat takovou cestu naplnění zákona, která by vyhovovala oběma stranám. Přinášíme závěrečný postoj České biskupské konference, Ekumenické rady církví a Federace židovských obcí, který byl při setkání prostředkován zástupcům ČSSD.

Společné prohlášení ČBK, ERC, ŽNO po jednání ČSSD.

1. Církve a náboženské společnosti v naší zemi si uvědomují potřebu politické stability, protože dlouhodobější neuspořádanost a nejasnost v politických strukturách má nutně za následek i ohrožení naší ekonomiky a to dopadá na všechny obyvatele naší země.

2. Vzhledem k zájmu o kontroverzní témata vznikla v médiích v otázce navracení církevního majetku řada nepodložených informací, zbytečně vyostřených a bránících společnosti v hlubším porozumění tomuto problému.

3. Po celou dobu od obnovení demokratických svobod po listopadu 1989 existovala vzájemná spolupráce a porozumění, kdy demokratické vlády přispěly svou kulturní a sociální politikou k tomu, že mnohé rány minulosti týkající se církví byly výrazně napraveny. (Obnovená struktura církví, rekonstrukce a účast církví ve veřejném a sociálním a vzdělávacím systému – v armádě, vězeňství, zdravotnictví, policii, integrovaném záchranném systému). Projevilo se to pak tím, že charitativní organizace (ADRA, Diakonie, Charita) se aktivně projevují nejen při živelných pohromách, ale výrazně doplňují běžné sociální služby státu a je to důkazem života i přínosu církví ve svobodné demokratické společnosti.

4. Představitele církví a náboženských společností to vede k tomu, aby připomenuli ochotu k porozumění a službě celé společnosti bez ohledu na konfesní, politickou či národností a rasovou příslušnost v současné společnosti v naší zemi. Je třeba uznat, že církve se zřekly finančních náhrad za užívání jejich majetku po celou dobu totality i po dobu 24 let demokratického zřízení, kdy se církve částečně samofinancovaly v rozporu s dikcí dosavadních zákonů. Při projednávání této problematiky se vždy vycházelo z materiálů tzv. Kasalovy komise, která na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dosáhla většinové shody i se zástupci ČSSD a KSČM (10 hlasů pro, 1 proti).

5. Od roku 1991 na základě zákona č. 229/1991 Sb., §29 o blokování nevráceného církevního nemovitého majetku byla vedena řada jednání mezi zástupci církví a náboženských společností a vládou, ministerstvem kultury či poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Protože zákon z roku 1991 a následně i vyjádření Ústavního soudu ze dne 1. 7. 2010 předpokládal řešení tohoto problému, musely se všechny strany s tímto tématem vypořádat v intencích zákona. Bylo nalezeno systémové řešení spočívající ve finanční odluce církví od rozpočtu státu. Stát i církve se vzdaly dosavadního způsobu financování církví a náboženských společností.

6. Zákon č. 428/2012 Sb. o částečném zmírnění křivd přijatý Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 8. 11. 2012 může mít řadu nedostatků, ale je třeba vyjádřit, že je dobrem pro celou společnost: nastoluje právní jistotu současných držitelů církevního majetku-soukromých osob, obcí, měst, krajů. Tento majetek, který zůstává v držení dosavadních uživatelů, má pak několikanásobně vyšší hodnotu, než finanční náhrada, která má být za něj církvím vyplácena.

7. Na takové řešení církve přistoupily na základě vědomí, že i jejich členové jsou především občany tohoto státu a nechtějí se nikterak vyčleňovat ze společnosti. Realizací zákona se také z žádné církve nestane nezodpovědná organizace překypující majetkem. Naopak církve a náboženské společnosti zavazuje k větší citlivosti a solidaritě s celou společností. Výrazem této solidarity je správa a budování hospiců, církevních nemocnic, církevních škol a charitativních zařízení.

8. V současnosti lze, bohužel, konstatovat řadu obstrukcí ze strany povinných právnických osob vůči církvím a náboženským společnostem. Ty jsou přesto nadále toho názoru, že je třeba dál konstruktivně jednat, aby zákon č. 428/2012 byl realizován.

9. Církve a náboženské společnosti znovu chtějí ujistit, že hranici 25. února 1948 při řešení navracení zabaveného majetku míní v právní perspektivě dodržet. Rovněž chtějí vyjít vstříc těm společenským organizacím a právním subjektům, kterých by se dopad zákona o zmírnění některých majetkových křivd mohl nepříjemně dotknout.

10. Církve a náboženské společnosti opakovaně naznačují svou snahu o dohodu při zmírnění eventuálních dopadů vyplácení finančních částek (jakkoliv při bilionovém rozpočtu tvoří jen téměř jeden a půl tisíciny výdajů rozpočtu) tím, že jsou ochotny přijmout část náhrad formou krátkodobých státních dluhopisů. Tyto konkrétní otázky mají být dále precizovány kompetentními experty.

11. V otázce areálu Pražského hradu katolická církev mnohokrát vyjádřila svou ochotu nežádat o budovy dnes nutné k chodu a bezpečnosti areálu. S KPR a Správou Pražského hradu dojednala dohodu o takových výměnách jednotlivých budov v areálu, aby oběma stranám byly poskytnuty vhodné a dostačující prostory pro jejich činnost. Jednání o této dohodě proběhla i za účasti hlavy státu a měla by být dovršena dle litery zákona příslušnými smlouvami.

12. Církve a náboženské společnosti spolu se zástupci ČSSD vyjadřují vůli dále o této problematice jednat a připravit konkrétní materiály o projektech, na kterých se budou církve spolu se státními orgány nové koaliční vlády podílet a posílit tak společenské vědomí, že církve své majetky hodlají používat především pro potřebné a doplňovat tak vhodně úsilí státu v této oblasti.


Cesta k ukončení financování církví ze státního rozpočtu
Cesta k ukončení financování církví ze státního rozpočtu

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Pepe napsal(a):

Bolševikům to stejně nevysvětlíte.
22. 11. 2013 | 12:17

Sotal napsal(a):

Jak to říkal Mons. Holub: Ať si každý hlásá evangelium za svý. Nechápu, proč by měl stát někomu spravovat majetek a pak ho z výnosů platit. Když si to církve prošustrují, jejich boj. Ale etatisti to vidí jinak.
22. 11. 2013 | 12:26

co bylo ukrdeno musi byt vraceno napsal(a):

Drzim Vam palce pane Duko,
Socialiste a komuniste radi kradou, ale kdyz maji to nakradane vratit, tak se krouti jako odporni cervi. Doufam ze tomu plesatemu socialistovi s rovnatky jasne reknete NE!
22. 11. 2013 | 12:27

echo napsal(a):

Sotal je asi socan ala Sobotka,
nestaci mu rict jednou co si mysli. Musi to opakovat, jelikoz veri ze 100x opakovana lez se stane pravdou.
22. 11. 2013 | 12:30

Saba napsal(a):

To o co mě okradete si vezmu z vašich kostelů, lesů, luk nazpět.
Stačí k tomu kupecké počty.
Pak - budeme vyrovnáni.
22. 11. 2013 | 12:31

TomášL napsal(a):

Eminence,

doufám, že tuto kapitolu budeme mít brzo za sebou.

PS: Pokud jde o pana Sobotku a jeho nátlak přes média k Církvím, tak to vnímám tak, že jejich volební program má dvě ústřední témata. První jsou daně a druhé téma je restituce. V prvním tématu Sobotkovci neuspějí, neboť ANO je příliš silné a Sobotkovci nutně potřebují spolupráci s ANO, aby mohli vůbec sestavit vládu a nebyli nucení odejít. Tedy se zaměřili na druhý bod, na Vás. Pokud jde o mě, tak jsem agnostik, tedy nejsem z Vašeho tábora a domnívám se, že by se již nemělo nic měnit kolem restitucí a vzít to jako uzavřenou kapitolu ve smyslu vyrovnání stát/církve.
PS: Už jste udělali mnoho vstřícných kroků, je načase, abyste již necouvli ani o píď!
22. 11. 2013 | 12:31

Dobře že tak... napsal(a):

Myslím, že je dobře, že i socialisti pochopili, že poštvávání proti církvím nikam nevede. Nechť se tedy schodnou na nějakých "ústupcích", ať nám může katolík Sobotka oznámit, že napravil "nenasytné" církve (které se už bez náhrady a pomoci socanů části nároku vzdaly i tak).
22. 11. 2013 | 12:32

dedek napsal(a):

Pane Duko, co mihli komunisté sebrat těmto církvím? Můžete mi to vysvětlit? Jak to, že mají nárok na restituce? Je to totiž o lumpárnách v dokazování toho, že co komu patřilo. Obyčejní lidé museli prokázat vše a vy nemusíte nic. Navíc v průkazních materiálech máte data vlastnictví před válkou ale nikoliv před rokem 48. Nežijete v pravdě ale ve lži.
APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Registrace: 1989
Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011: 27
Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011: 48 529 000 Kč
Výše finanční náhrady podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi: 1 056 336 374 Kč

BRATRSKÁ JEDNOTA BAPTISTŮ
Registrace: 1951
Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011: 66
Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011: 14 081 000 Kč
Výše finanční náhrady podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi: 227 862 069 Kč

CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE
Registrace: 1951
Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011: 79
Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011: 31 000 000 Kč
Výše finanční náhrady podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi: 520 827 586 Kč

CÍRKEV BRATRSKÁ
Registrace: 1951
Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011: 98
Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011: 32 335 000 Kč
Výše finanční náhrady podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi: 761 051 303 Kč

EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ
Registrace: 1951
Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011: 38
Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011: 15 760 000 Kč
Výše finanční náhrady podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi: 367 634 208 Kč

LUTERSKÁ EVANGELICKÁ CÍRKEV A.V. V ČR
Registrace: 1995
Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011: 238
Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011: 3 725 000 Kč
Výše finanční náhrady podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi: 113 828 334 Kč
22. 11. 2013 | 12:33

Po Chči-Ho napsal(a):

"Co bylo ukradeno, musí být vráceno." Jak co a jak komu,že, patolízalové módní,médii prosazované a tedy vládnoucí ideologie.
22. 11. 2013 | 12:35

Sotal napsal(a):

echo

To byl nějaký omyl... nejprve mi to řeklo, že jsme špatně opsal kód, tak jsem to odklikl znova. Třeba to pan Stejskal smaže. Nejsem socan, jen si myslím, ať církve doloží, na co nárok mají, dostanou to zpět a ať si žijí za svý. Jejich nárok nezpochybňuji. Hlavně ať už je od tohoto pseudotématu pokoj. Je to o ničem, na jedno brdo a nevýznamný. Proč se nidko neptá, kolik se platí za solární tunel. Proč se nikdo neptá na Blanku, pandury, předražený dálnice? V tomto ohledu se v restitucích jedná o drobný.
22. 11. 2013 | 12:37

dotaz napsal(a):

na co potřebujeme církevní hospice, církevní nemocnice, církevní školy a církevní charitativní zařízení?

V roce 2043 tady už nemusí nikdo z nás být, takže to je jako na svatého Dyndy nebo v království nebeském(které nikdy nikdo neviděl a nikdy nikdo tam nebyl.)

navíc inflační doložka říká, že se to možná nemusí splatit nikdy. Záleží na inflaci, kterou ostatně dokáže pěkně na zakázku vyrobit ČNB
22. 11. 2013 | 12:38

tajemný pan H napsal(a):

sláveček vyzývá církve k chudobě a sám jde příkladem. daruje dům postavený za poslanecké náhrady charitě, peníze rozdá chudým.
22. 11. 2013 | 12:39

Pepe napsal(a):

dedek

Berte to tak, že si to ukrojila katolická církev ze svého, aby vámi zmíněné církve souhlasily s odlukou od státu. Nebo byste je chtěl platit nadosmrti?
22. 11. 2013 | 12:39

Mariner napsal(a):

to: co bylo ukradeno musí být vráceno

Hodnotit a posuzovat někoho podle rovnátek, případně pleše může jen hlupák.
A jen úrovní vaší inteligence, předvedenou stylem vašeho vyjadřování lze vysvětlit, že když si myslíte že, " co bylo ukradeno, musí být vráceno " tak jste sám ještě nepožádal, aby i vám tento stát vrátil to, co za posledních dvacet let ukradl vám.

Peji vám hodně štěstí, abyste potkal někoho, kdo by vám rozsah krádeží v tomto státě za posledních 20 let vysvětlil, když to vzhledem ke své inteligenci nejste schopen pochopit sám.
22. 11. 2013 | 12:42

Dobře že tak... napsal(a):

tajemný pan H

Přesně. Co kdyby se socan vzdal části lidového domu ve prospěch chudých. Neměl by i sociální demokrat žít ze solidarity s dělnictvem v chudobě? Nač pak potřebují palác Lidového domu :D

A to nemluvím o tom, kolik stamiliónů ročně sežere jejich pouhá existence ze státního rozpočtu. Také by to mohli nechat potřebným. Vypráskat!
22. 11. 2013 | 12:43

Dominik Duka napsal(a):

Myslím, že se nám s panem předsedou Sobotkou podařilo usmířit. My vnímáme jejich obavy, oni zase vnímají naši úlohu. Bylo by hezké, kdybychom šli společnosti příkladem.
22. 11. 2013 | 12:47

rejpal napsal(a):

Pepe
Stát není povinen financovat církve vůbec (nemám na mysli charitu, památky a další činnosti, kde církve suplují stát - tam by se finančně angažovat měl, ale naprosto konkrétně, tak jak to dělá u jiných organizací). Pokud tak činí a činit chce, mělo by to být odrazem většinové vůle obyvatel (např. referendem). Jenže těch se na to nikdo nikdy nezeptal.
To nemá nic společného s restitucemi - je to úplně jiný problém, uměle spojený s financováním církví. Jednak proto, aby celá transakce byla méně transparentní, a také proto, aby se věc mohla obhajovat z morálního hlediska, které ovšem mají jen ty restituce.
22. 11. 2013 | 12:47

Po-Chči-Ho napsal(a):

Tajemný pane H- než o něčem začnete mluvit, pokuste se o tom něco dozvědět. Třeba to, co Ježíš říká o bohatství a boháčích.Nebo co o tomtéž mluví a píše současný papež.
Kdxž to uděláte a poučíte se, nebudete vypadat jako hlupák.Budete se ovšem muset spokojit s tím, že vám ignoranti budou tleskat.

Dobře tak- pro vás platí totéž.Další ideologický pomatenec.
22. 11. 2013 | 12:48

Petr. napsal(a):

Pane kardinále, je čestné získání majetku tím že popravíte 28 českých pánů, upálíte lidi a to nejen Mistra Jana ale třeba i ženy na Jesenicku? Získáním majetku povinném dřením na církevním, vyháněním lidí a zabíráním jejich majetku, a to především učenců jako byl Jan Amos? Kolik majetku katolická církev dostala od zločinného rodu Habsburků, co ve své zdegenerovatosti začal 1.světovou válku. Mimochodem, mně tam někde kvůli "mocnáři" a jeho konkubínám, zemřel děda. I Vaší církví byl prohlášen za svatého Karel Habsburský, co dál po nástupu na trůn vesele válčil a začal s používáním chemických zbraní proti lidem, co dle něho neměli modrou krev!
Takže budeme znovu platit a živit netáhla, jako tomu bylo od r.1621 do r.1918, od r.1939 do r.1945, od r.1948 do r.1989.
Jednou a nebude to trvat dlouho a naštvání lidí pozvedne k veslu opět rudý, nebo hnědý mor. A to i díky Vám.
22. 11. 2013 | 12:48

curs napsal(a):

Lupič by se mohl také hájit tím, že neukradl tolik jako někdo jiný. Každý kromě kostelních tmářů ví, že nejde ani tak o částku jako o princip. Tam, kde si parazitičtí v vyžírkové nespravedlivě osobují veřejné peníze, je porušena sama spravedlnost, a jak po tom obhájit daně a odvody státu, když plátci vědí, že jejich peníze obratem končí ve chřtánu katolíků? Restituce vedou k nevídanému morálnímu a společenskému marasmu a není určitě náhoda, že u této devastace společnosti figurují právě kněží, tedy příživníci, kteří našemu lidu nikdy nepřáli.
22. 11. 2013 | 12:49

jozka napsal(a):

Libi se mi ten axiom, ze bych ty cirkve musel platit. Nemusel. Doufam, ze se jim ty restituce zpricej v chrtanu.
22. 11. 2013 | 12:49

vnuk umuceneho rolnika komunisty napsal(a):

dedku,
komuniste ukradli to same cirkvim jako tovarnikum, rolnikum, malym podnikatelum. Nemel by jste vy komunisticky dedku seznam vseho co vasi soudruzi ukradli?
Mate odvahu dedku vycislit tu skodu kterou vasi komunisticti bratri napachali na poctivych rolnicich, podnikatelych atd ? Pro me je jakakoliv castka malo !
Za vyrovnani s cirkvemi by mela platit KSC a jejich prima dedicka KSCM. Proc nezadate tohle?
22. 11. 2013 | 12:50

Dominik Duka napsal(a):

Pane Po-Chči-Ho,

doporučím Vám k nastudování skvělý článek mého předchůdce kardinála Vlka. Věty o chudobě je potřeba zařadit do kontextu.

http://www.kardinal.cz/index.php?cmd=article&articleID=734
22. 11. 2013 | 12:51

Po-Chči-Ho napsal(a):

Co bylo a co je výsledkem více než dvoutisíciletého fungování Církve? Zločiny,hromadění majetku,intriky,pletichy,tmářství (Bruno,Galilei atd,atd)
Samotný vznik komunistické ideologie je kromě jiného důsledkem totálního selhání Církve a křesťanů.
22. 11. 2013 | 12:52

Martin1 napsal(a):

Pane Duka
Co bylo ukradeno, musíte vrátit. Snad vám Vatikán něco dá :).
22. 11. 2013 | 12:53

Koleda napsal(a):

Proč by v této převážně ateistické zemi měl stát platit církve? Zaveďme daňovou asignaci a až si věřící svou církev platí. Já je k životu nepotřebuji.
22. 11. 2013 | 12:53

zdenekb napsal(a):

Docela by mne zajímalo, z čeho vychází onen závěrečný graf - "výdaje státu na církve na příštích 50 let". Zvlášť ta červená plynule rostoucí čára... jestli mají církve nějaký příslib "pokračování současného modelu" na půl století dopředu... nebo je tam jen proto, aby čára modrá vypadala líp.
22. 11. 2013 | 12:55

Sibyla napsal(a):

úloha katolické církve by měla být v globálním světě nulová.
a že se Sobotka stáhnul? Vždyť to dělají vždy, už K.Kryl dávno o ní řekl , že je jak předkožkla, že když jde do tuhého, tak se stáhne.
proto také zvítězili v 48. komunisté a v těchto volbách dost posílili. A když budou volby za rok, komunisti budou mít 20 % aniž by dali korunu do bilboardů a kampaně.
22. 11. 2013 | 12:57

Pepe napsal(a):

rejpal

Není je povinen financovat. Zabavil jim ale ve 48 majetek se závazkem, že bude financovat jejich potřeby. Ta ať se vše navrátí zpět a bude. Jestli narážíte na financování škol a zdravotnických zařízení... rozumím Vašemu argumentu, ale na druhou stranu: i katolíci platí daně, proč by tedy nemohli mít k dispozici školy, kde se neučí marxistický bludy, proč by nemohli mít k dispozici nemocnice, kde se jaksi hledí na etiku a úctu k životu? Proč by to nemohlo fungovat pospolu?

Ale jinak souhlas.
22. 11. 2013 | 12:57

Po-Chči-Ho napsal(a):

Pane Duko, uvedenu jen ty nejznámnější:
1Dřív projde velbloud uchem jehly,než boháč do království nebeského.
2.Nemůžeš sloužit mamonu i Bohu.
3.Rozdej vše,co máš a následuj mne.
Mám vám popsat jejich kontext?
Jinak vás chápu, "výklad v kontextu" je vynikající nástroj k tomu,jak udělat z bílé černou.
"Nezabiješ" a hnedle "Vybij je včetně nemluvňat jako kleté."Kontext je důležitý,že?
To se pak může žehnat i vodíkové bombě,že?

Jinak děkuji za radu, článek pana Vlka si jistě přečtu.
22. 11. 2013 | 13:00

co bylo ukradeno musí být vráceno napsal(a):

Mariner,

Ale zde nejde o to co komu kdo ukradl za poslednich 20 let. Tady jde o to ze komousi ukradli vse na co jejich krvave pracky sahly. Cirkvim kostely, pudu, zivnotnikum tovarny, obchody..atd. Kradli vse. Pokud to nechapete tak me je vas lito. Jste volic KSCm?
22. 11. 2013 | 13:01

curs napsal(a):

zdenekb
To je extrapolace minulých trendů nárůstu nároků kněží na státní rozpočet, nejspíš na základě exponenciální regrese. Oni se totiž po Listopadu rozbujeli jako bolševník a teď nám chtějí vsugerovat, že by jejich nároky nesměl nikdo omezit a že vlastně máme velké štěstí, když jim stačí 150 miliard .
22. 11. 2013 | 13:01

Po-Chči-Ho napsal(a):

Dejte si tu hloupou recaptchu do pořádku.Je téměř nečitelná a navíc to celé špatně funguje.
22. 11. 2013 | 13:02

Sibyla napsal(a):

Pepe

kéž by byli církevní nemocnice místem kde se jaksi hledí na etiku a úctu k životu.

mně se v roce 35 udusila v církevním špitále u jeptišek skoroteta, neb jeptišky ji nechali udusit, neb museli na mši a nechali děcka na oddělení samotná.

A církevní školy, Madonou počínaje přes děti v Irsku a Coco Chanel konče, na ně vzpomínají s celoživotním traumatem jako na neuvěřitelnou hrůzu.
22. 11. 2013 | 13:03

olga napsal(a):

"Obnovená struktura církví, rekonstrukce a účast církví ve veřejném a sociálním a vzdělávacím systému – v armádě, vězeňství, zdravotnictví, policii, integrovaném záchranném systému). Projevilo se to pak tím, že charitativní organizace (ADRA, Diakonie, Charita) se aktivně projevují nejen při živelných pohromách, ale výrazně doplňují běžné sociální služby státu a je to důkazem života i přínosu církví ve svobodné demokratické společnosti."
Je to správné, pane Duko? Já si myslím, že ne. Církve by měly pomáhat člověku při procesu znovuzrození. Měly by následovat Krista. Ten do politiky nemluvil.
22. 11. 2013 | 13:03

Pepe napsal(a):

Vidím, že pan Po-Chči-ho není příliš schopen četby, proto ocituji:

"Výroky Bible o chudobě jsou osobní, individuálně etické postuláty, chápané jako důležitá orientace pro osobní postoje křesťana, nelze je aplikovat na instituci, která má od Krista stanovené úkoly, které jsou i v kodexu kanonického práva v kapitole o majetku jasně formulované (viz kánon 1254, § 2). V prvním kánonu této části je jasně řečeno, že církev vlastní majetek k „dosažení cílů sobě vlastních“. Biblická argumentace těch lidí plete dohromady požadavky osobní etiky a ctnosti a majetek jako nástroj k dosažení cílů církve, které jsou zaměřeny k dobru společnosti. Ti, kdo takto argumentují, prozrazují, že jim jde o vlastní emoce, nikoli především o dobro společnosti. Obecně je dnes velmi zřetelné, že mnohým politikům většinou o dobro společnosti a o duchovní hodnoty v ní nejde. A tak vlastně lze nepřímo dovodit, že mnozí nechtějí, aby církev měla nástroje pro svou práci pro společnost. V počátku 90. let řekl jeden přední politik: musíme dát pozor, aby se církev nestala politicky a ekonomicky příliš silná. Tento boj se vlastně vede nepřímo v rámci destrukce hodnot demokracie a společnosti a jejího fungování. Na majetek, který by se církvi nevrátil, už čekají mnozí, kteří by ho chtěli rozkrást, jako dosud rozkrádali ve velkém společný majetek nás všech (viz každodenní zprávy o vyšetřování politiků na všech úrovních, korupce, rozkrádání, tunelování. Po internetu běhá výčet toho, co politici a veřejní činitelé rozkradli). Takto tedy čtu boj proti majetkovému vyrovnání státu s církví."
22. 11. 2013 | 13:04

výkladový slovník češtiny napsal(a):

co bylo ukradeno musí být vráceno
vyvlastění , znárodnění a krádež nejsou v žádném případě synonyma.
22. 11. 2013 | 13:04

Antiklerikální odboj napsal(a):

Pryč od Říma!

Ježíš, ne Duka!

Kněžouři,
ruce pryč od školství a zdravotnictví!
22. 11. 2013 | 13:07

Martin1 napsal(a):

Pane Duka
S tím grafem jste legrační. V té době 2062 už budete jen k smíchu a vyplácet komikům takové částky? Věřící vám ubývají takovým tempem, že už budete patřit do historie. Vašim jednáním to ještě urychlujete. Za komunistů byly vaše počty daleko větší, než dnes. Proč asi? Umíte na to odpovědět? Položili jste si sami tuto otázku? Možná, že hodně lidí v komunistickém režimu se k vám upínalo - vidělo ve vás naději. Pak jste se projevili svobodně a lidé zjistili, že jim nic nepřinášíte, že jste stejní - rvaví po penězích, jako celá většinová společnost (které to bylo vnuceno) a tito lidé chtěli něco jiného. Zklamali jste je!
22. 11. 2013 | 13:07

moly bden napsal(a):

Sibyla,
rad bych vas poucil. Papez Frantisek ma vliv na 1.2 miliardy katoliku zatim co vas guru Sobotka na par stovek fanatiku vaseho strihu. Tak kde je opravdova sila? Ozubena ples nema sanci. :-)))
22. 11. 2013 | 13:08

JF napsal(a):

v ČR neproběhla vůbec žádná veřejná diskuze ohledně finacování církve např. jaká je ve světě praxe a jaký je její český historický kontext, aby si veřejnost udělala obrázek. Ten současný kontext i vzhledem k zaangažovaným osobám je zřejmý. Ani vrchní věřící pan Duka nemůže věřit roku 2043 - fiancování církve přeci z podstaty její činnosti má být z průběžných veřejných zdrojů primárně věřících ... ostatně církev má i jiné funkce ve společnosti takže není důvod aby ji platil i stát. Je to celé nesmysl ala rozkádačka stát přikrytý laciným populismem - viz. právě onen graf.
22. 11. 2013 | 13:09

rejpal napsal(a):

Pepe
Nemám nic proti tomu školství, a nemám nic ani proti tomu, aby na něj stát přispíval (patří do těch "dalších" činností). Svoboda výběru by tu prostě být měla, a pokud takové školy budou respektovat určité standardy (jaké ale dneska vlastně jsou..), měly by mít nárok na veřejné peníze.
Proti restitucím nic nemám. Lze-li každou položku doložit a nepřekročí-li se hranice 25.2.48, nemám s tím problém. (K restitucím zcela obecně by se dala vést dlouhá diskuse a i tahle mince má své dvě strany, ale to je jiný příběh. My jsme tenhle přístup přijali, tak by měl - ale stejně - platit obecně).
Jsem ale jasně proti tomu, aby se stát svévolně rozhodoval, zda bude něco financovat nebo ne, aniž by měl jasně definovaný mandát od jeho obyvatel.
A umělecký dojem z provedení celé té transakce je naprosto mizerný ze všech hledisek. Svádět většinový odpor proti němu na závist nebo podporu zlodějů je dost nízké. Lidé v tom prostě čují další z mnoha čertovin, a kdo by se jim v téhle zemi, kde politickou kulturu nahradil politický deal, divil a soudil je za to.
22. 11. 2013 | 13:09

Ládik!!! napsal(a):

ČSSD se tak těsně přimkla ke KSČ, že byly jedno tělo. Po 89 vypadla ČSSD z lůna KSČ a tak se k ní při každém jednání musí přistupovat. Hodně trpělivosti a pevných nervů přeji, pane kardinále.
22. 11. 2013 | 13:10

Po-Chči-Ho napsal(a):

co bylo ukradeno. .. další ideolog... krádež předpokládá,že si někdo (určitá osoba) přivlastní majetek jiné osoby.
Který komunista si přivlastnil znárodněné podniky?
Krádeži se nesrovnatelně více podobal opačný proces,totiž tzv."privatizace".

Pepe, nechte si ty bláboly od cesty.Jsou zcela proti duchu učení Ježíše Nazaretského.Kličky,obratné lži,falšování a zastírání mne rozhodně neoslovují.
Máme Boží slovo a vytáčky slouhů mamonu nás (podobně smýšlející) sice mohou zajímat, ale NIKDY nemohou být platnější, než to, co říká Vtělené Slovo.

Uděláte lépe, když se pokusíte argumentovat proti tomu,co jsem o církvi a její dějinné roli uvedl.
22. 11. 2013 | 13:11

rejpal napsal(a):

moly bden
Na kolik katolíků má vliv TADY?
A taky existuje staré dobré "co je císařovo, císaři, co je boží, bohu".
22. 11. 2013 | 13:12

JF napsal(a):

drobná oprava ... ostatně církev má i jiné funkce ve společnosti takže není důvod aby ji NEplatil i stát např. účelově přes granty.
22. 11. 2013 | 13:12

mor a chlolera napsal(a):

A jdu blejt velebnosti.

Prelát, jenž žehná zbraním a vojskům zabíjejícím jiná boží stvoření, nám tu káže o spravedlnosti.

Já jsem církvi nikdy nic neukradl, tak proč bych vám něco vracel. A ten váš bůh je mi svědkem.

Nebojíte se, že vám jednou nakope ta macatá pozadí a pupky ?

Nebojíte, že. vždyť tady nejde o imaginárního boha ale jen o sprostý boj o prachy o další bezpracné zisky.

Zlatý středověk, že preláte, to stačilo postrašit čertem a chechtáky se jen hrnuly.

Dnes už se ty lidi tak snadno oblbnout nedaj a kde na ta vyžraná břicha brát.

Přeji vám ať se usmažíte na tom pekelném loži, kterým jste z lidské nevědomosti celá staletí vytloukali prachy.
22. 11. 2013 | 13:14

Jean Valjean napsal(a):

Reformujme církevní "vlastnictví" po francouzském vzoru, včetně modelu odluky církve od státu.

To by bylo všelikého hořekování a kvílení o "protiprávnosti", což? Duko?

Aspoň by Vám splasknul teřich.
22. 11. 2013 | 13:15

Sibyla napsal(a):

moly bden

zatím to vypadá, jako by vliv na těch 1,2 miliardy katolíků měli financovat akorát Češi.

Že má Duka velké ambice věřím, jasně to ukazuje ten jeho červený graf. Do 30 let nás chce všechny sežrat i s chlupama.
22. 11. 2013 | 13:15

Po-Chči-Ho napsal(a):

Ať si svoji vrchnost platí věřící, když ji ke své víře tak nutně potřebují.
Mimochodem, Církev něco vybudovala? Mniši ,faráři a celá honorace makali a makali, od rána do večera a v noci za světla svíček Kde by jinak na všechny své majetky vzala?Mimochodem, víte, jaké procento obyvatel Evropy zahynulo ve Třicetileté válce a během ní na její následky a průvodní jevy?
22. 11. 2013 | 13:16

kača napsal(a):

olgo,
vůbec nevíte o čem tu píšete! Co?
U nás jsou povětšinou náboženství (církve) přímé. Ve znovuzrození se věří v náboženstvích cyklických - vesměs matriarchálních.
Ale jako většina, církevní restituční nároky odmítajících (navrácení ukradeného), plácáte a plácáte nesmysly.

Církevní restituce především znamenají odtržení státu od církví a dále narovnání křivd z minulosti, kdy církvím bylo ukradeno, co se jim dnes částečně vrací.

Řvaní levounů, kteří vidí pouze, že se církvím něco dává a nechtějí vědět, že jim podstatně víc ukradli je komunistický životní styl.
22. 11. 2013 | 13:22

mor a chlolera napsal(a):

Jen mě ještě napadlo, kolik to dneska koštuje za takovej malej odpusteček ?

Berete to ještě v korunách nebo v Eurech.

Uvažujete o zavedení bakovních terminálů na platbu kartou ke zpovědnici ?
22. 11. 2013 | 13:24

dedek napsal(a):

vnuk umuceneho rolnika komunisty napsal(a):
dedku,
komuniste ukradli to same cirkvim jako tovarnikum, rolnikum, malym podnikatelum. Nemel by jste vy komunisticky dedku seznam vseho co vasi soudruzi ukradli?
Mate odvahu dedku vycislit tu skodu kterou vasi komunisticti bratri napachali na poctivych rolnicich, podnikatelych atd ? Pro me je jakakoliv castka malo !
Za vyrovnani s cirkvemi by mela platit KSC a jejich prima dedicka KSCM. Proc nezadate tohle?
Vážený, buďte tak laskav a buďte slušný. Husy jsem s vámi hlupče nepásl. I nám nebyl vrácen majetek díky jedinému dokladu, byť to bylo zdokladováno doklady zcela jednoznačnými. Holt ta fabrika prosperovala a brousil si na ni zuby někdo jiný, takže ke komančům mám hlupče poněkud dále a právě proto mně štve, že majetek bude vydáván zcela na jiném principu než byl ostatním. To samé je navrácení majetku těm, kterým nemohlo být nic vráceno, protože jim nebylo nic ukradeno. Nšjak mi to přopomíná Tluchoře a jeho partičku s odstupováním, kde Duka přislíbil prebendy, pokud se ostatní poddají a přidají k této zlodějině. Je lhostejno kdo krade. Krádež zůstane krádeží a církve se zařadili bok po boku komančům jen je jediný rozdíl. Komančové byli ateisté boha nevyznavajíc a desatera nedbajíc. U církve je to poněkud komčtější, neboť oni jsou strůjci desatera. Takže mladíku zřejmě modrý, poněkud se vzpamatujte. Zlodějina ať to nazvete sebešlechetněji bude stále zlodějinou a to, že to vadí i těm, kteří s komunisty nemají nic společného nemůže pochopit buď příznivec zlodějské pravice nebo zloděj sám.
22. 11. 2013 | 13:26

blue jay napsal(a):

Martin1,
cirkev na svete stale roste. Cim vic lidi po celem svete se stava vericimi. To ze CR je vyjimkou asi bude dedictvim komunistu a jejich 40ti lete politiky. I dnes tu je komunisticka minulost velmi citit. Lide je porad voli. I kdyz se priznam ze to nechapu. Kdyby kdekoliv na svete nekdo omezoval osonni svobody obcana tak jak to delala KSC, tak by nikdy nemohla uspet v demokratickych volbach.
Pro me je zcela nepochopitelne ze se nekdo ohrazuje proti tomu aby ukradene bylo navraceno. A je jedno kdo co komu ukradl. Ale me se zda ze ceska verejnost spise fandi zlodejum ala Rath. I kdyz tu uz ziju 10 let tak ten cesky pojem vnimani spravedlnosti nechapu. Me to pripada velmi pokrivene. Staci se podivat na diskuze na Novinkach ktere jsou pro me odrazem ceske spolecnosti jelikoz je to levicove medium. A ceska spolecnost je soucasne s vetsiny levicova. To co tam ctu je pro me rozhodujici. Tady se snazi mezi sebou zapasit nekolik intelktualu a par tleskacu a hazecu vajicek. Na Novinkach je videt opravdovou dusi a intelekt obcanu CR.
22. 11. 2013 | 13:29

Anna napsal(a):

dominikduka napsal(a):

Myslím, že se nám s panem předsedou Sobotkou podařilo usmířit. My vnímáme jejich obavy, oni zase vnímají naši úlohu. Bylo by hezké, kdybychom šli společnosti příkladem.
--------------------------------------------------------------

Ano, to by bylo hezké.
Není úlohou církví jednat v souladu se slovy Ježíše Krista?

Ježíš řekl:
Neshromažďujte zlata ani stříbra, ani peněz v opascích vašich mívejte, ani mošny na cestě, ani dvou sukní, ani obuvi, ani hůlky; hodenť jest zajisté dělník pokrmu svého. Matouš 10.9,10

I podle některých křesťanů se děje kolem církevních restitucí něco divného, když jste ani Vy, pane kardinále Duko, neodmítl finanční náhrady. Přitom papež František chce církev chudou, stát bude první 3 roky přispívat z rozpočtu na mzdy duchovních a administrativy těchto církví plnou částkou jako doposud, tedy 1,5 mld. korun ročně. Většina těchto peněz jde na platy duchovních, pouze 6,5 % na provozní náklady a opravy církevního majetku. Od 4. roku se částka každoročně sníží o 5 %.
K úplné majetkové odluce mezi zúčastněnými církvemi a státem v Česku dojde v roce 2030, tedy po 17 letech.

V ČR existují i necírkevní charity, neziskovky, církevní školy, nemocnice, hospicy...dostávají státní dotace jako kterékoliv jiné, ze státního rozpočtu jsou vypláceny důchody, sociální dávky, dávky v hmotné nouzi, podpora pro bydlení..., takže se daňoví poplatníci podílejí na tom, aby nikdo z občanů neumřel hlady.

Pane kardinále Duko,
co je podle Vás úlohou církví a jak si vysvětlujete snižující se počet věřících v posledních letech v ČR?
22. 11. 2013 | 13:31

Pepe napsal(a):

Sybila

Teda, to jsou peníze! 1,2 miliardy ročně. Zato si bude cpát pupek mešním vínem celá ta miliardová katolická banda nejméně celý měsíc :D
22. 11. 2013 | 13:32

papež napsal(a):

Ten graf je od ďábla, od Satana - není od Hospodina zástupů, ba ani od Novozákonního Mesiáše či od Ducha svatého a dalších katolických Bohů.
Žádný světský ani biblický pramen práva nenutí lid /dle Ústavy v demokracii patří veškerá moc lidu/ k tomu, aby MUSEL financovat církve (Církev).

Dále - ty restituce schválil mj. zločinec, dále trestně stíhaní a dále nikým nevolený , celý vytunelovaný blok "poslanců", za velmi podivných okmolností, kdy Útvar pro odhalování organizovaného zločinu hovoří o mafiánské, klientelistické hydře. Tak se mezi slušnými lidmi dohody nedosahuje, cena za ni je moc vysoká, a bude vysoká i pro Církev, ta dohoda není tedy výhodná pro nikoho,je třeba uvažovat v kontextu SKUTEČNÝCH anticko-judaisticko-křesťanských tradic, ne se za ně pouze skrývat, přitom se nad nima ošklíbat a mnout si rukama jak jsme všechny krásně převezli. To je v duchu těch maligních tradic křesťanství, jistě i Podotec ví, o které takové " tradice " jde, on sám se jistě stydí za to, že i dominikáni byli strůjci i takových " tradic", proč v tom ale Proboha živého/Eli, promiň !/pokračovat ?!??

Primas, pastýř - dobrý pastýř, skutečný, autentický pastýř by měl volat po tom, ať je dohoda skutečně dohodou, ať je ten souhlas přijat ne takovým polozločinným způsobem, navzdory vůli pána zdejšího domu - lidu, respektive při použití jeho vůle perfidním způsobem zkorumpované, s přispěním skutečného kriminálníka a kriminálníků potenciálních a vůbec za velmi podezřelých okolností, kdy to vypadá dokonce i tak, že snad Církev uplatila jiné církve a to při použití peněz státu - i když zatím jen přislíbených.

Tak by Kristus nikdy nedovolil konat, tak by mohlo být postupováno pouze " přes jeho mrtvolu", on spolu s lotry na kříží sice visel, ale nepaktoval se s nima. Léčil je, uzdravoval, svým příkladem a svýma řečma, manipulativních grafů ale nepoužíval.

Podotče, promyslete to ještě jednou, nejste v takové tíživé situaci jako byl Podotec Beran, jste na svobodě, užíváte radostí světských , pokroku, informačního toku možná až příliš expandujícího...neskrývejte hada pod svou sutanou, odkopněte jej, pojmenujte věci správně /mj. že se tedy když tak vrací ukradené - ale z části předtím NAKRADENÉ/, budiž Tvá řeč ANO NE, ale s přihlédnutím k učení Kristově tak, že je živé budeš rozvíjet, ne že je budeš rdousit a kálet na ně.

Podotče, z Tvých slov cítíme jakýsi závan touhy po nové kvalitě smlouvy. Sobotka však není jediným, kdo očekává, že ta touha se promění v širší souhlas a to takové kvality, že lid opět /marně vzpomínám kdy tomu tak bylo, ale vem to nešť, to není důležité/ zavolá " Ano, takové sppolečenství věřících chceme navštěvovati, takové jej chceme míti, takové si zaslouží naší úcty, tomu chceme dávati a od toho bude poctou i bráti" - a to bez zoho, aniž by mu takový pohled vtloukla do hlav masmediální propaganda či přihlouplé řeči nějakých obezních tajtrlíků v komických oblečcích, které by asi Kristu přivodily prasknutí bránice...kdy lidu je řečeno, že věc je prostě správně udělaná a fertig, abtreten !

Podotče, když už Tě tady máme....ten investiční fond, co hodláte tam v Česku, na Moravě a v Slezsku založit - vybrals dobře ty radící banky ?
Není doufám mezi nima JPM a nebo nějaký islamský bankovní dům financující Al Kajdu či Talibán ?

Podotče - vymiň si na nich ať neinvestují do ropy arabských šejků a do čínských podniků vlastněných tamnějšími komunisty, sice to nese slušná procenta, ale lidem by to zbytečně motalo hlavy - kdyby se to později v nekatolickém tisku profláklo. Ber i procento a půl.

Nyná jdi a omyj Sobotkovi a Filipovi nohy vodou z Turzovky, i já omyl nohy lotrům.
Tím začni, uvidíš , že pak i oni pochopí oč nám všem ve skutečnosti jde - abychom za čas všici mohli pravit : " Lid této země vzkvétá"
22. 11. 2013 | 13:35

Sibyla napsal(a):

Pepe

Vatikánská banka je bezedná, věřím, že to tam spadne jako do černé díry, ale preláti se o 5 000 eur důchodu zatím bát nemusí, česká socka to zatáhne z daní.
mladým se vytuneluje budoucnost, že radši ti schopnější emigrují, ale co na tom.
prelát má vzrůstající apetit jako ta jeho červená křivka.
22. 11. 2013 | 13:36

Carlos V. napsal(a):

Pakliže církve chtějí sloužit celé společnosti, měly by se celé společnosti zeptat, co tato chce.

A pakliže společnost řekně, že církve nemají od společnosti dostávat žádné peníze - ani průběžné, ani restituční, pak mají církve vyhovět takovému požadavku.

Pakliže nevyhoví - a pro jistotu se ani nezeptají, pak je nad slunce jasnější, že církve jednají proti zájmům společnosti - ať si lžou co chtějí.
22. 11. 2013 | 13:40

Ares napsal(a):

Předpokládám, že ten graf je založen na nekontrolovaném růstu duchovních v posledních 20 letech. A protože je platí stát, tak samozřejmě i nákladů na ně.

Mimochodem, když protáhnou stávající trendy, tak v roce 2062 by tu bylo cca 5x více duchovních (25 000) a 16x méně věřících (90 000). Takže jeden farář by připadal na 2 – 3 řadové věřící. To by vážně vypadalo divně. Lepší bude mít obrovské majetky a skoro žádné věřící.
22. 11. 2013 | 13:40

Bobo napsal(a):

Pepe,
kdyz uz chces nekoho urazit, tak to delej aspon inteligentne. To co tu predvadis je jako z prirucky KSC. Ale asi na vic se svym vzdelanim s univerzity Marxismu-Leninismu nemas. Asi si neuvedomujes ze tech 1,2 miliardy ročně je jen kapesne pro kmotry CSSD . Housky se nestrileji pouze kvuli par milionum.
22. 11. 2013 | 13:42

Yosif K napsal(a):

V rozpočtu o téměř nic nejde - ale tahání se o restituce je skvělý volební tahák na pologramotné proletáře v době kdy socalistické rozhazování přivedlo jižní evropu napřed k nebývalé prosperitě a pak k nevídanému de facto státnímu krachu.
Církve by se mohli mírnit ale i CSSD by se mohla mírnit. Sobotka apod bydlí v luxusních bytech pořízených z nezdaněných paušálů na poslaneckou činnost. Roman Houska, Vanhová, Kott Pancova Rath a prakticky všichni "socalističtí politici" bydlí v procovských vilách postavených z černých peněz (pod 20 milionů samozřejmě, nebo napsaných na neformální tchyni hahaha----).
Socalisté vlastní velkostatky o tisících hektarech,půdu prodali sami sobě za babku z PF, ovládají fabriky formálně vlastněné anonymními firmami ze Švýcarska, Kypru a Kajmanů atd atd.
Blízcí příbuzní socalistických hejtmanů vlastní mrakodrapy postavené z evropských peněz atd atd.

Kravál okolo restitucí je kouřová clona nad současnou činností komunistů a socalistů na poli rozkulačování státních zakázek a evropských dotací.

Dokud byli socalisté v opozici tak vřískali že Kalouskovci rozkrádají 200-300 miliard Kč ročně. Kde ty peníze ted jsou? Kam mizí? Byla to snad předvolební lež?

Pokud se rozkrádalo 200-300 miliard ročně proč se socalisté handrkují náboženskými činiteli o nejakých 200 milionů ročně což je rozdíl mezi tím co navrhovali socani a co přiklepla "náboženským bludařům" minulá vláda?
22. 11. 2013 | 13:45

JF napsal(a):

Po-Chči-Ho: církev např. užívá kostely které tvoří výraznou architektoniskou tvář urbanistického prostředí resp. člověk je utvářen i estetickou podobou prostředí které i reprezentuje např. jisté hodnoty (ale jistě je možné žít i na smeťáku). Ovšem tak jak je ideologicky a po bolševicku (bez široké dohody ale jen na tu stojedničku) realizována tato "deforma financování" je skutečně na pováženou jaké cíle jsou reprezentovány panem Dukou resp. Klausem - spíše taková reinkarnace jistě víry v jistý světonázor ... víra jako víra
22. 11. 2013 | 13:45

vico napsal(a):

Zdejší výkřiky bohužel zařazují pana Duku k několika místním kontroverzním blogerům. Kdo chce klid pro rozjímání, pod monsignorem Dukou ho rozhodně nenajde.

Je až příznačné, že nám článek nabízí "byznysplánové" křivky ve stylu má dáti-dal. Chybí tam však ještě jedna strmě deklinující křivka. Křivka označující ztrátu autority.

24 let svobody nebylo jen ve znamení, jak pan Duka píše, odkládání majetkového vyrovnání s církvemi,katolickou především, ale i ve znamení totálního úpadku a směřování k marginalizaci, který se spíše urychluje než-li zpomaluje. Uvědomujete si, že Sobotka vám vlastně dává poslední šanci s tím ještě něco udělat? :-) Inu ne. Já bych postupoval stejně jako vy, ale já jsem jen nevěřící hříšník, který sebou vleče břemeno vědomí své fyzické konečnosti, po které nenásleduje už nic.

Pro fanatiky z levého spektra : Volební Pučmidrát v r. 2010 rozdal karty tak, aby zákon o vyrovnání s církvemi byl schválen v té podobě, jak se i stalo. Vláda vzešlá z vůle Pučmidráta zcela logicky spěchala a s církvemi podepsala příslušné smlouvy. Jsme, ZATÍM, v právním státě, kde platí zásada, že smluvní ujednání se musí dodržovat /pacta sunt servanda/. Sobotka a ČSSD s tím NIC NENADĚLÁ. Váš jekot a případně účelový jekot Haška a Tejce je k ničemu. Snad už je čas, aby volič obecný zpytoval své vlastní svědomí.

Neříkám, že církevní restituce jsou už jen v rukou božích, ale každopádně jsou v rukou Dukových.
22. 11. 2013 | 13:46

Libertad napsal(a):

Pane Duko,

pro mne jste a zůstanete prototypem nenažraného člověka.
Zcela jistě se všem církvím jejich nenažranost vymstí.

Bez pozdravu a s opovržením

Sidonio Libertad
22. 11. 2013 | 13:48

kokoshka napsal(a):

"Přinašime zaverečny postoj Česke biskubske konferenci,Ekumenicke rady cirkve a???Federaci židovskych obci..."Konec hlašeni.
S ekumeniky to ješte chapu,ale co ma cirkev svata společneho s judaismem?
Pravoslavne a řekokatoliky jste buhviproč nepozvali?
Hanba!
22. 11. 2013 | 13:51

papež napsal(a):

Ares
Synu, nestraš !!!
Až takový vývoj že by mohl nastat v té zemi kacířů, v zemi toho Husa ?

Na druhé straně...což by nebylo krásné kdyby vznikly takové veskrze efektivní malé inkubátory, think tanky víry /jeden farář na tři věřící/ ? I kolektivy ve školkách se zmenšují, nejsem na maličké odborníkem, sám jich nemaje..ale asi na tom něco bude, že v mateřských školkách nemá pastýřka oveček více než tak ze dvacet nezvedenců na starost.
Časem by z toho mohlo vzejíti mnoho dobra pro všechny lidi, kdysi také tak Církev začínala - malé nás byly kolektivy, až časem to nabobtnalo.

Co je malé, to je milé.
22. 11. 2013 | 13:51

JardaV napsal(a):

Jediné možné správné řešení : zrušit sněmovnou zákon o církevních restitucích!!!
Dále vypracovat nový a ten znova odhlasovat ve sněmovně.Ten platný byl prohlasován
na základě většiny získané machinacemi s obsazením poslaneckých křesel,intrikami,určitě korupcí (Kalousek byl nablízku),prostě různými nemravnými
pletichami.Už jenom skutečnost,že hlasoval odsouzený zločinec,je plivanec do tváře demokracie.Není podstatné,že rouzsudek nebyl pravomocný.Soudce zvážil důkazy a usoudil,že před ním stojí zločinec.Což se nakonec projevilo jeho odchodem do basy.
Tehdejší trojkolka zneužívala vládní moc kde se dalo a podle toho dopadla u voleb.
Když církve pár měsíců počkají,budou jejich restituce definovány tak,že nebudou
u celého národa vzbuzovat agresi.Nebo pokud někdo chce rozbláznit někoho jako se
to stalo v Norsku..........
22. 11. 2013 | 13:51

JF napsal(a):

papež ad "SKUTEČNÝCH anticko-judaisticko-křesťanských tradic" mrkněte se na inauguraci arcikámoše Klause kde právě zaznělo oddělení těchto tradic - klasická klausovina alá ahistoričnost - taková poněkud zvláštní revoluce jen s otočeným proudem a kabátem ale stále stejní ilumináti
22. 11. 2013 | 13:53

Martin1 napsal(a):

blue jay
"To ze CR je vyjimkou asi bude dedictvim komunistu a jejich 40ti lete politiky. I dnes tu je komunisticka minulost velmi citit. Lide je porad voli. I kdyz se priznam ze to nechapu. Kdyby kdekoliv na svete nekdo omezoval osonni svobody obcana tak jak to delala KSC, tak by nikdy nemohla uspet v demokratickych volbach.
Pro me je zcela nepochopitelne ze se nekdo ohrazuje proti tomu aby ukradene bylo navraceno. A je jedno kdo co komu ukradl."
--------------
Jste na velkém omylu. Nebo se snažíte jen oblbovat. To, co se stane v historii - v minulosti se z 99,99% už nikdy neuvádí do původního stavu. To je normální stav.Někdy je tu snaha o revanš - ale i to se stejně nepovede. Dvakrát nevstoupíš do stejné řeky.
A pokud bych vycházel jen z toho zákona, tak když někdo také o vše přišel, ale stalo se tak o jeden den dříve, tak nedostane nic - a to je v pořádku? Podle zákona ano - tak proč. Nikdy to není možné vrátit - vznikají nové křivdy. A čím dál do minulosti - tím větší. Co s tím má společného další generace. Já to otočím a zeptám se vás. Proč, když jsem si celý život platil zdravotní pojištění a stát mne dnes to nechce uznat - nehlásí se k tomu a musím si platit léky, poplatky, atd. Stát moje prostředky doslova ukradl - to není pravda? A tak bych mohl popisovat jednu křivdu za druhou a ty církevní se mne vůbec netýkají, ale všechny ostatní a jsou jich stovky se dotýkají mnoha lidí. Proto lidé vzpomínají na KSČ - tam vložili své prostředky, často i tvořil zdarma při nucených brigádách AZ všichni pro sebe i na svou budoucnost a tento nový stát jim to všechno ukradl, vysmál se jim, atd. Ale až se zase společnost pohne, tak vím, že s církevní zlodějnou už bude provedeno konečné spravedlivé řešení - každý ať si platí své - rozhodne se o tom v referendu.
Já si myslím, že církev s Dukou v čele se předvedla a už jí nic nepomůže. A věřících v civilizovaných zemích stále ubývá. V Evropě. Pokud máte na mysli lidi na celé planetě, kteří jsou zaostalí, tak máte možná pravdu. Církve přímo milují hlupáky - těm umí dutou hlavu už správně naplnit.
22. 11. 2013 | 13:56

vater Pepan napsal(a):

blue jay:

"čím více lidí po celé světě se stává věřícími. To že ČR je výjimkou asi bude dědictvím komunistů a jejich 40ti leté politiky".

**********************************************************************************
Kolego, jste vedle jako ta jedle. Dobře si pamatuji totalitní časy i tehdejší počty věřících. Zjistěte si laskavě, kolik občanů se přihlásilo v církvi v prvním porevolučním sčítání lidu a porovnejte tento stav s postupným poklesem za "demokracie" při dalších sčítáních až k dnešnímu stavu. Je to k pláči. Kde tady vidíte "dědictví komunistů"?
22. 11. 2013 | 13:59

kokoshka napsal(a):

Mne se zda,pane Duka,že jste zproneveřili moralni kredit veřicich lidi,možna ne Vy osobne ale cela řada biskupu,prelatu,kardinalu a samozvanych papežu ktere volite na svem uzavřenem vatikanskem konklave,kažete vodu a pijete vino?Proč Svaty otec jezdi ve sklenenem akvariu papamobilu,neveři v boži prozřetelnost?
Ja nejsem svatoušek ale z vaši cirkve se mi dela vyražka.
22. 11. 2013 | 14:02

Viola napsal(a):

Papeži, to je jak od svatého muže psané. Duch svatý na vás setoupil.
22. 11. 2013 | 14:02

JF napsal(a):

vico: my ale přece v právním státě nejsme - kdopak tady zhasínal a kdopak za tohoto příjemného temna ( eufemicky pološera se světýlkem na konci tunýlku) např. i vexloval s církevními restitucemi ;-) Pan Duka rozhodně tu svíčku nerozsvěcuje - na to je tu moc velkej fičák ;-) S tím Sobotkou souhlas - není zřejmé zda si to pan Duka uvědomuje ale spíš nechce. Ale bůhví jak to bude v roce 2043 ... ale od toho tu máme víru a nyní i grafy ;-))
22. 11. 2013 | 14:03

strýc virus HxNx napsal(a):

Petr.

aniž bych se zastával církevních restitucí a katolické církve...
je to sice absurdní, ale na čarodějnických procesech na Šumpersku se napakoval především "civil" Boblig ze Edelstadtu,
ne tak katolická církev.
22. 11. 2013 | 14:05

blue jay napsal(a):

Vazeny pane arcibiskupe Duko,
ac je tato "kauza" medialne zajimava a socialiste a komuniste se z ni muzou podelat, tak ja verim ze penize a majetky ktere spravedlve a snad konecne dostanete od statu budete lepe spravovat nez treba socialiste. Ti by vase pozemky a nemovitosti klidne nechali lezet ladem a chatrat do nekonecna. Hlavne ze by stale patrili statu. Ukazte jim jak se zodpovedny majitel stara o svuj majetek. Tim zavrete usta ruznym ceskym Pepikum. Nenechte se od rovnatek ukecat.
22. 11. 2013 | 14:05

mor a chlolera napsal(a):

Martin 1

Proto je jedním heslem katolické církve ono známé : Blahoslavení chudí duchem.

Takový blahoslavený je schopen vám po náležitém zmasakrování zbytku jeho duch čertem, ďáblem, Peklem a jinou slastí odkázat i poslední trencle.

Více takových " blahoslavených ".
22. 11. 2013 | 14:08

kokoshka napsal(a):

blue jay:
A tam u tebe v Kanade žadaji po cirkvi navrat indianskeho majetku a indianske pudy?
22. 11. 2013 | 14:09

vater Pepanmillhou napsal(a):

anna:

Je třeba pochopit, že usmíření kard. Duky s pane Sobotkou stojí na písku. Sotva se mohou shodnout zastánci tak protikladných postojů. Církev totiž tvoří lidé hříšní, jak těžko se jim tedy bude postupovat v duchu Kristově!! :-((
22. 11. 2013 | 14:12

Filuta napsal(a):

Včera chování katolické církve výstižně zhodnotil religionista Štampach.
Zkonstatoval totéž, čeho jsem si všiml já,ale jistě i mnoho dalších občanů.

Že je kardinál Duka arogantní, že nemajetné lidi, kteří demonstrují proti režimu, který z nich dělá bezprizorní otroky, nazývá "lůzou".

Že z kázání papeže Františka (jehož akceptuje i mnoho bezvěrců) si česká katolická církev vybírá pouze "nezávadná" prohlášení.
Ta o chudobě církvě a službě bližním jaksi nereflektuje.

Návrat kat.církve ke kořenům není Dukovi, ani ostatním církevním hodnostářům, po chuti, ale souzní s ním řadoví faráři z chudých venkovských far, kteří restituce v tomto rozsahu vnímají negativně.

Všimněte si ,jak málo nyní katolická církev o papeži vůbec mluví.
Je to tak markantní, že to nelze nezaznamenat.

František ja autentickým křesťanem, jehož slova a skutky nejsou v rozporu.
Duka, Graubner, Vlk a mnozí další jsou jen hanbou této církve a jsou typickými představiteli katolického mocenského centra ve Vatikánu.
22. 11. 2013 | 14:13

Reveil napsal(a):

Pan Holub včera v TV znovu (kromě toho, že 3x označil socdem za lháře a jak Gajdůšková, tak moderátor to nechali bez korekce) vytáhl konstrukci: "církve potřebují prostředky, aby mohly provozovat nemocnice, hospice a domomovy", a to tak "jak to po nich společnost chce".
A v tom je jádro pudla. Církve se do této role násilně a bez společenské objednávky stylizují.
Pročpak by společnost měla chtít, aby církve provozovaly - např. za peníze od zdravotních pojišťoven" hospice? To by na to byla skutečně špatně. Připomněl bych příšerné mučírny vedené "Matkou" Terezou, kde museli nemocní z ideologických (náboženských) důlvodů umírat, ačkoliv to nebylo medicínsky nutné, kde nesměli dostávat léky proti bolesti, protože Kristus na kříži taky trpěl. "Matkou", u níž se nikdy nenašlo, kam šly velké finanční prostředky, které obdržela od dárců. Vzpomeňme na irské "magdalenské prádelny", katolické mučírny, v nichž panovaly doslova otrokářské poměry, a to ještě v roce 1996!! A konečně se zminím o Schweizerovi, nositeli Nobelovy ceny, protestantském duchovním, který vedl nemocnici v Lambarene, v níž, jak s velkým zpožděním do světa prosáklo, zotročoval černošské příbuzné svých pacientů (museli odpracovat léčení svých příbuzných), černošské pacienty bil, pohrdal jimi, v celé nemocnice byl jediný splachovací záchod - jeho soukromý...

Tak pokud by na toto byla česká společnost odkázána, bylo by to s ní velmi špatné.
22. 11. 2013 | 14:13

Berkowitz napsal(a):

Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa? A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se, vy zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí.


Jan Hus

http://azcitaty.cz/jan-hus/3126/#ixzz2lNbPxqiO
22. 11. 2013 | 14:13

juvel napsal(a):

17 církví vlezlo do pasti, ze které se budou těžko dostávat. Tvrdí, že jejich posláním je ukazovat lidem na životní cestu vedoucí k záchraně, učit je, že jediné trvalé hodnoty jsou hodnoty duchovní, které vedou ke změně lidské osobnosti a lidských vztahů, které vedou k upuštění od zbožňění peněz a majetku, k šetrnému jednání k životnímu prostředí, které přináší pokoj a pod.
Netransparentnost, neoprávněné zvýhodnění a způsob prosazení církevních restitucí je dostalo do situace, kdy se budou muset trvale handrkovat a soudit o majetek, budou předmětem pohrdání a posměchu a množstvím majetku si zadělávají na vlastní vnitřní rozklad. Nebude proč jich litovat.
22. 11. 2013 | 14:14

Mariner napsal(a):

to: co bylo ukradeno musí být vráceno

Přestaňte mě litovat, nemám to zapotřebí protože v ČR nedaním.

Místo lítosti se raději soustřeďte ne to, abyste brzy našel někoho, kdo by vám byl ochoten vysvětlit o co vás ( pokud zde daníte )už dosud tento stát okradl a na co budete i nadále přispívat ze svých daní v ato třeba i na restituce.
To, že jste hlupák. jste znovu předvádět nemusel, bylo to poznat už na těch rovnátkách a pleši.
Tím, že začnete žvanit o KSČM svoji hloupost jen potvrzujete.
Jen hlupáci totiž mají potřebu přidělovat ostatním diskutujícím členství v KSČm.
22. 11. 2013 | 14:16

blue jay napsal(a):

kokoshko,
me udivuje ze se tak zabyvas udalostmi ktere se tykaji cirkve v CR, kdyz ti nekde doma vybuchujou bomby ktere zabijeji desitky lidi.
Ja byt tebou tak bych mel vyrazku z toho co se deje u tebe doma. Vrazdy novinaru kteri se opovazi kritizovat Kreml, cenzura, etc.
22. 11. 2013 | 14:19

Martin1 napsal(a):

Ivan. O. Štampach - skvělé - vřele doporučuji!
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/21.11.2013/
22. 11. 2013 | 14:21

Reveil napsal(a):

Mně se nejvíc líbí slogan "co bylo ukradeno, musí se vrátít!"
To ohromně sedí právě na katolickou církev.
Ta před krátkou dobou - pouhých 70 let - nejen ukradla, ale přímo krvavě uloupila veškerý majetek ortodoxní církve v celém Chorvatsku. Zkonfiskovala pravoslavným úplně všechno, vůbec nic jim neponechala. Všichni pravoslavní byli buďto zabiti, nebo vyhnání, nebo násilně pokřtěni.
Katolická cíkrev té ortodoxní nikdy nevrátila ani halíř, ani cihličku, ani kamínek! Nikdo o tom nepadlůo z její strany ani slůvko.
22. 11. 2013 | 14:21

Martin napsal(a):

"Blahopřeji" sociální demokracii k jejímu šéfovi, panu Sobotkovi. On je opravdu tím největším neštěstím, které tuto stranu stahuje ke dnu. To, že nikdy nebyl ekonom je jasné, je ale také zřejmé že i s tou jeho právní erudicí není něco v pořádku. Místo vydírání církví by měl hledat úspory, které leží všude okolo nás. Předvolební kampaň skončila. Je potřeba racionálně jednat a ne jako malý kluk vymýšlet hrady z písku. Jen nevím jakým obloukem se dostane k moci Hašek nebo někdo jiný z ČSSD, ale kdo? Že Sobotka je neschopný sestavit vládu a ANO spolu s KDÚ s ním hrají jakousi mezihru nechápe snad už jenom on a paní Gajdůšková.
22. 11. 2013 | 14:25

kokoshka napsal(a):

blue jay:
Aha,večna zima,medvedi a vlci na ulicich,ješte neco z emerickych filmu?
Naposledy velka bomba bouchla v USA na bežeckem maratonu,a kolik maniaku jsi zapomnel,maš kratkou pamet?
Jako že jsem veřici človek,nebudu hajet fariseje co překrucuji Kristove slovo!
22. 11. 2013 | 14:25

Martin1 napsal(a):

blue jay
To bude tím, že kokoshka je "náš"! A nepočítejte s tím, že se vám zdejší přizpůsobí - pokud chcete být také "náš" - musíte vy vykročit k "nám"!
22. 11. 2013 | 14:25

JardaV napsal(a):

Pro Mariner

Vy v Čechách nedaníte?Lháři.Koupíte si rohlík - DPH.Koupíte benzín - DPH a spotřební daň.Umřete - DPH z rakve a vykopání hrobu.A z toho,co se vybírá na DPH,dostávají
církve prachy za to,že věří ....v co? V boha,který nikdy nebyl,není a nebude.Už
jen hlásání blbostí jako jsou "boží pravdy" naplňuje skutkovou podstatu podvodu
podle trestního zákoníku : Kdo jiného uvede v omyl....
22. 11. 2013 | 14:28

co bylo ukradeno musí být vráceno napsal(a):

Mariner,
kde tedy danis? Ja v CR. A proto me zajima proc mas takove starosti o CR. Nedanis tu ale asi tu zijes. Podobne jako to ukecane individium Candole. Ten "dani" na Kypru.
Ps, ja te nelituji marinere. Pro me jsi spise oxymoron. Poctivy Cech.
22. 11. 2013 | 14:28

Baba Jaga napsal(a):

Nu, minulý parlament schválil co schválil a pan Klaus zákon, kde byly finanční náhrady schváleny bez řádného seznamu, podepsal - jakouž i představitelé jednotlivých církví. Stalo se.
Ale na zveřejnění inventury, dle které se vydává a "náhraduje", není nikdy pozdě - třeba už i jen pro klid těch, co schvalovali a podepisovali.
Znovu napíši svůj názor - tedy že mělo být postupováno stejně, jako u předešlých restitucí - včetně použitých ceníků. Všechno, co fyzicky existuje, církvím ihned vydat a nic - ani žádná umělecká díla, si od nich co stát nepronajímat a nepůjčovat. Náhrady kompenzovat finančně jen částečně, vydat znovu neúročené akcie RIFu. S financováním církví přestat od 1.1.2014 - však by komerční banky církve jistě rády založily.
22. 11. 2013 | 14:29

vater Pepan napsal(a):

Zdá se mi, že tyto debaty k ničemu konkrétnímu nepovedou. Pro pana kardinála je to pouze jakýsi pokus o sondáž, jistě neočekává, že nemalou část populace přesvědčí. Zákon je schválen, o jeho zrušení nelze uvažovat. Národu tedy nezbude nic jiného, nežli trpělivě vyčkat věcí příštích. A ty mohou být opravdu překvapivé, neboť kdo ví, jaké politické či hospodářské otřesy nás čekají?
22. 11. 2013 | 14:32

Martin1 napsal(a):

Martin
Já mám takový "čuch", že se vládu podaří sestavit a že vydrží déle, než ta předchozí. Tak schválně - jsou tam všichni průměrní a to je někdy lépe, něž dva nebo tři výjimeční, kteří si to chtějí stále mezi sebou rozdávat o toho "super".
22. 11. 2013 | 14:33

Yosif K napsal(a):

Carlos V. napsal(a):
Pakliže církve chtějí sloužit celé společnosti, měly by se celé společnosti zeptat, co tato chce.

A pakliže společnost řekně, že církve nemají od společnosti dostávat žádné peníze - ani průběžné, ani restituční, pak mají církve vyhovět takovému požadavku.

Pakliže nevyhoví - a pro jistotu se ani nezeptají, pak je nad slunce jasnější, že církve jednají proti zájmům společnosti - ať si lžou co chtějí.
22. 11. 2013 | 13:40
Mate pravdu - cirkve by možná neměli dostávaz vůbec nic. O vágusy v pracích a hospice se jistě postará mladá levicová dáma Kačka Zemanová a její spolužačky.

Zcela jistě budou spokojeny i s výší dotací co jim poskytuje magistrát atp.

Na drohou stany ani politické strany by neměli dostávat vůbec nic. O majetku komunistů by mělo být uspořádáno referendum -proletářům by bylo nabídnuto at si každý vezme co chce - systemem kdo dřív přijde ten dřív mele.

Tím by se složité politické podstatně pročistilo od karieristů a sosačů eurodotací - možná by zbyli jen Babišovci a okamuristi a ti by se mohli střídat.

Žáby na prameni by odtáhli do bažin, pak by se zjistilo kolik se ze státního rozpočtu rozkrádávalo.
22. 11. 2013 | 14:37

myrta napsal(a):

Víra v " něco nebo v někoho",co mě pomůže v problémech je přirozené.Takto je asi každý člověk věřící.Ale potřebovat k tomu církev,obzláště v čele s Dukou je naivita nebo alibismus.
Věřit,že pomodlení se v kostele mě posune k vysněnému cíli je hloupost. Po tom všem,co se na kněžskou elitu vyrojilo a úpěnlivě tutlalo-přímo trestné činy zneužívání dětí,poslední případ německého biskupa zijícího v zlatém luxusu...atd. jim ještě někdo věří? Věří,že církve chtějí dobro pro lidi? Je ještě někdo tak naivní? Ne,oni chtějí moc a bezpracný luxus./Prosím-jsou čestné vyjímky,ale český Dukismus k tomu nepatří.
22. 11. 2013 | 14:37

kokoshka napsal(a):

Martin1:
AAA???
A co se tyka vražd novinařu,nepamatuji že by jedina stopa vedla přimo do Kremlu,pokud se mylim,tak mne laskave poučte_
22. 11. 2013 | 14:38

blue jay napsal(a):

lol kokosko,

Co se to stalo nedavno ve Volgograde, a na Kavkazu? To se nestalo v Rusku? Kdy se od Ruske Federace odpojily?

Sebraly komuniste pravoslavne cirkvy v Rusku kostely? Probehly v Rusku vubec nejake restituce?
22. 11. 2013 | 14:38

papež napsal(a):

Reveil
Synu, s Matkou Terezou a A. Schweitzerem nemáš pravdu. Mnohá milosrdenství svým bližním prokázali, ne vždy v tak jednoduchých podmínkách jako tys přivykl zde - v zemi toho arcikacíře Husa, v zemi bezvěrců ...jak jsme se dnes dozvěděl od Arese. A tak i jejich konání nebylo tak konformní a standardní, nemohlo býti takovým.

Však jednu pravdu máš, Církev bez chudých, bez hoře, bez bolesti, bez nebohých atd...by měla pramálo důvodů k existenci, pokud by ji vedli takoví Podotcové jako je budoucí finanční magnát Duka. Kteří obhajují její nároky tím, že je nutné nejprve státu / a tedy i systémům řešení problémů zdejší civilizace - jak v oblasti prevence tak diagnozy a léčby důsledků, tak i klientům relevantních institucí/ prostředky odebrati - aby pak mohly být namnoženy a postupně vráceny /zde se obávám, že bude možno použít slovo " investovány" - což je opět mimo etiku Kristovu/, to pak vypadá jako by Církev chtivě čekala a snad i sama aktivně pracovala na vzniku situace, kdy bude chudoby, bídy, rozvratu atd. mezi lidmi přibývati, aby pak ona pojednou celá v bílém do arény řevnivostí do mnohých vkročila a rce " Tady nás máte, vidíte - my vám říkali, že se bez nás neobejdete ! " smšrem k stolku úřednikově pokynula, kolik že to má komu na almužně vyplatiti, kolik kázání kde to má přednésti, či kolika lidem na studené chodbě chudobince má pleny vyměniti....leč nechme již prognozování, na to nemáme buňky, na to má patent pouze Hospodin zástupů.

Jedna věc mi nejde tak trochu na rozum.
Prý v té zemi kacířů už máte kaplany nejen vojenské, vězeňské , nemocniční...ale prý už i policejní tam schystáváte ?
Kdo je platí - což jste na tom fakt tak dobře, že i na policejních služebnách budou zpovědnice ? Nemůže se to zvrtnout ? Že pak místo toho, aby policajti vyslýchali vazebvně a trestně stíhané...budou oni sami zpovídáni takzv. kaplany ? Co když takový kaplan neudrží jazyk za zuby ?

Nu, nevím , nevím....pak budete mít i kaplany v mateřských školkách, ve školách, na univerzitách, na tréninkových srazech jedenadvacítky, v knihovnách, ve Zlaté Kapličce/tam by se hodili/, v parlamentu /pozdravte prosím někdo sesetru Langšádlovou/, na protikorupčním úřadu, na NKÚ, v ČEZu...já nevím...děláte to tam v tom kacířském Česku, na kacířské Moravě a v kacířském Slezsku...děláte to správně ? Nepřeháníte to tak trochu ? Nejste náhodou papežštější než já ?

I zde na blozích snad chcete mít svého kaplana ?
Což vám nestačí Stejskal nebo neo, potažmo jarpor ?!??

Nerozumím tomu, sám žádného kaplana nepotřebuji, stačí mi modlitba a Písmo, občas pak porozprávět s lidma - oni jsou nejlepšími vychovateli duchovními, toť nevysychající zdroj pravé /ale i levé nebo střední/ víry.
22. 11. 2013 | 14:38

Anna napsal(a):

Reveil napsal(a):

Pan Holub včera v TV znovu (kromě toho, že 3x označil socdem za lháře a jak Gajdůšková, tak moderátor to nechali bez korekce) vytáhl konstrukci: "církve potřebují prostředky, aby mohly provozovat nemocnice, hospice a domomovy", a to tak "jak to po nich společnost chce".
A v tom je jádro pudla. Církve se do této role násilně a bez společenské objednávky stylizují.
Pročpak by společnost měla chtít, aby církve provozovaly - např. za peníze od zdravotních pojišťoven" hospice?
--------------------------------------------------------------

Podle mě by bylo zvláštní, kdyby to společnost chtěla. Otázkou zůstává, co kdo rozumí pod pojmem společnost.

Stát zavírá školy, nemocnice.. kvůli nedostatku financí, kvůli tomu neotvírá další hospicy, domovy pro seniory..., přitom z peněz daňových poplatníků bude vyplácet církvím finanční náhrady, bude první 3 roky přispívat z rozpočtu na mzdy duchovních a administrativy těchto církví plnou částkou jako doposud, tedy 1,5 mld. korun ročně (Většina těchto peněz jde na platy duchovních, pouze 6,5 % na provozní náklady a opravy církevního majetku.), od 4. roku se částka každoročně sníží o 5 %, až po 17 letech dojde k odluce církví od státu. Navíc církevní školy, nemocnice, hospicy... dostávají státní dotace jako kterékoliv jiné.
22. 11. 2013 | 14:39

Desiderius napsal(a):

Předložený zákon není dobrý z těchto důvodů:
1/ Zákon je nepřesný, "vrací" majetek církvím, které v roce 1948 neexistovaly apod.
2/ Některé církce jsou napojené přímo či nepřímo na estébáky, kteří budou určovat, jak se s majetkem naloží a kterým dalším estébákům se dále předá.
3/ Dojde k další masivní zástavbě kolem některých obcí a ekologická katastrofa se dále prohloubí.
4/ Jakápak spravedlnost, když např. cca 20 000 bývalých sedláků se stále nemůže domoci vrácení komunisty ukradeného majetku. Církvím se pochybným způsobem majetek předává, protože tím obdrží neoprávněný benefit různí estébačci, ale nebozí sedláci estébáky nenakrmí.
22. 11. 2013 | 14:44

Martin1 napsal(a):

Yosif K
"Proletářům by bylo nabídnuto, ať si každý vezme co chce - systémem kdo dřív přijde ten dřív mele."
---------------
Yosife K
1) to již nelze - už není co mlít a proč? Odpověď v bodu 2.
2) bylo rozkradeno a semleto předem určeným bez zmatku - již mají plné své sýpky s úsměvem a pýchou ve tváři "Narcisa"
22. 11. 2013 | 14:45

Yosif K napsal(a):

Carlos V. napsal(a):
Pakliže církve chtějí sloužit celé společnosti, měly by se celé společnosti zeptat, co tato chce.

A pakliže společnost řekně, že církve nemají od společnosti dostávat žádné peníze - ani průběžné, ani restituční, pak mají církve vyhovět takovému požadavku.

Pakliže nevyhoví - a pro jistotu se ani nezeptají, pak je nad slunce jasnější, že církve jednají proti zájmům společnosti - ať si lžou co chtějí.
22. 11. 2013 | 13:40
Argumentujete poměry za Marie Terezie kdy katolická církev byla 100% totalitářkou.

Nyní jsou totalitáři komunisti a socalisti jsou mafie která se brutálně vyvražduje mezi sebou kvůli eurodotacím.

Sobotka tam neřídí nic, za pár týdnů jmenuje Zeman jako designovaného premiera Haška a ten se domluví se všemi. Nškdo nakonec vládnout musí, Sobotka je ve vnitrostranické pasti. Pokud neuzstoupí nesloží vládu. Pokud ustoupí odstřeláí jej Hašek jako toulavého psa.
Hašek ¨¨¨¨¨¨si přidá si pár funkcí ku svým 30 stávajícím. Na Hašky, Housky a Vanhové požadavek chudoby neplatí. To co maji přes 20 mega napíší na tchyni - ODS-mani to taky tak dělali a fungovalo to.
22. 11. 2013 | 14:47

gaia napsal(a):

Anna

to mi taky nejde na rozum. Stát ruší z finančních důvodů celé nemocnice , záchranky a pohotovost a celé školy, spojují se třídy, neb není na učitele, ale církev z restitucí bude nějaké nové školy a nemocnice budovat?
a tak složitá odvětví jako je školství a zdravotnictví by dle mého v 21. století měly být pod kontrolou státu, aby byly pro všechny, když všichni musí platit daně.
Když budou církevní a církev odloučena, budou si tam moci preláti dělat co chtějí, Třeba vymýtat ďábla z těla nebo prznit malé chlapce? Nebo odmítat předepsat ženám antoikoncepci?
22. 11. 2013 | 14:48

JardaV napsal(a):

Pro vater Pepan

Proč nelze uvažovat o zrušení zákona???Zákona,který byl prosazen nemravnými pletichami - vytvoření tohoto termínu mi udělalo radost.Jsou to slova na papíře.
A platnost slov může být zrušena,stejně jako Mnichovská dohoda - té se zákon o
cirkevních restitucích nejvíce eticky podobá.Myslím,že lze ten špinavý zákon zrušit
a vypracovat nový,poctivý.Všimněte si,že se vůbec nedotýkám peněz.Podstatou věci
je právní svinstvo a to by měla justice,jestli chce sama sebe brát vážně,rychle
přepracovat po podoby,kterou by ani jeden z ústavních soudců neměl čím napadnout.
Jestliže je zákon prosazen za účasti zločince,pak se občan asi oprávněně zeptá :
"jsem vůbec povinen dbát litery zákonů,když si nemůžu být jist,jestli jeho
obsah a podobu navytvořili zločinci???"Nebo magor se třeba zeptá : "když postřílím všechny kněžoury,vrátí se majetek do rukou státu?"To by bylo zajímavé - komu by patřil majetek církve,kdyby personálně vyhynula???Je to vůbec nějak zákony ošetřeno??Když celý národ bude do tohoto podvodu investovat po dvě generace???
22. 11. 2013 | 14:48

blue jay napsal(a):

ohledne toho Bostonskeho maratonu kokosko,

Nevrazdili tam nahodou nejaci bratri z nejake tve bejvale republiky USSR?
22. 11. 2013 | 14:49

JardaV napsal(a):

Pro vater Pepan

Proč nelze uvažovat o zrušení zákona???Zákona,který byl prosazen nemravnými pletichami - vytvoření tohoto termínu mi udělalo radost.Jsou to slova na papíře.
A platnost slov může být zrušena,stejně jako Mnichovská dohoda - té se zákon o
cirkevních restitucích nejvíce eticky podobá.Myslím,že lze ten špinavý zákon zrušit
a vypracovat nový,poctivý.Všimněte si,že se vůbec nedotýkám peněz.Podstatou věci
je právní svinstvo a to by měla justice,jestli chce sama sebe brát vážně,rychle
přepracovat po podoby,kterou by ani jeden z ústavních soudců neměl čím napadnout.
Jestliže je zákon prosazen za účasti zločince,pak se občan asi oprávněně zeptá :
"jsem vůbec povinen dbát litery zákonů,když si nemůžu být jist,jestli jeho
obsah a podobu navytvořili zločinci???"Nebo mag.r se třeba zeptá : "když postřílím všechny kněžoury,vrátí se majetek do rukou státu?"To by bylo zajímavé - komu by patřil majetek církve,kdyby personálně vyhynula???Je to vůbec nějak zákony ošetřeno??Když celý národ bude do tohoto podvodu investovat po dvě generace???
22. 11. 2013 | 14:49

kokoshka napsal(a):

blue jay:
Na Kavkazu je permanentni valka islamistu s vladou,nejaka bomba tam nekoho nerozhazi,lidi už jsou tak nejak zvykle.Ve Volgogradu je to opravdu žužo,tak daleko al-kajda nezašla od utoku v moskevskem metru,za to nekdo bude čurat krvi a to doslova!
Žadna restituce v Rusku neprobehla,porevolučni vlada klidne vratila pravoslavne cirkve jeji majetky a kostely,aspon ja nepamatuji že by v tom byl nejaky problem,asi proto že u nas proti Bohu a cirkve vystupovat je hřich!
22. 11. 2013 | 14:50

gaia napsal(a):

Anna

a co ti policejní kaplani?

k čemu bude ve státní instituci soukromý subjekt?

bude pak placen ze státního nebo z církevního?

A co tam na té policii bude dělat?
22. 11. 2013 | 14:50

šebány napsal(a):

Zaměstnanec arcibiskupství J. Duka se stále snaží a vysvětluje neobhajitelné a falešné. Onehdy na TV byla reportáž o významné pomoci katolické církve při mizení válečných zločinců do Argentiny. S katolickou církví je to pořád stejný příběh. Lži, pokrytectví , tlustí preláti , pedofílie a hamižnost. Jiní už nebudou .
22. 11. 2013 | 14:51

Filuta napsal(a):

Jarda V.

Kdybyste se podíval na HP se Štampachem, pochopil byste, proč to nejde.
Problém netkví ve změně zákona nebo referendu, zákon změnit lze.
Problém je v tom, že ti pleticháři z ODS, Topky a církve smatlali ilegálně jakousi obskurní SMLOUVU ,jíž vypovědět nelze.
Takovéto "výhodné" smlouvy pro stát uzavírají často politici na těch nejvyšších i nejnižších pozicích.

Otázkou je,zda nelze zpochybnit způsob uzavření těchto smluv a prohlasování zákona s účastí odsouzených kriminálníků.

V případě,že tady dojde k dalšímu převratu, na všechny smlouvy jim se.. pes.
22. 11. 2013 | 14:53

papež napsal(a):

gaia
Dcero - co to díš ? Že Antikoitkoncepci ?
To jste až tak hluboko vy arcikacíři/ky/ klesli/y/, že i ten nejkrásnější projev lásky chcete pomocí farmaceutických kejklů potlačiti již v samém zárodku ?
Ech, vy husitští zaprodanci....sami proti sobě tak jste.

Jdu se raději za vás modlit, do večera mě zde neuvidíte, pak ale nic dobrého nečekejte. Vydám nějakou encykliku, tam doporučím Podotci co s vámi všemi.
Zatím nehřešte, alkohol až po osmé, plivat jen do kanálových vpustí, ne na chodník.
22. 11. 2013 | 14:56

Martin1 napsal(a):

Každý zákon a (církevní zlodějna)všechno lze zrušit, kdo říká, že ne. Tak já dál trvám na tom zákonu, že KSČ je jedinou vedoucí stranou. Atd. :)
Ale protože jsme na blogu pana Duky (tak ho nebudu znervózňovat) a trvám jen na tom, že středem vesmíru je Země a že je placatá. A dál by šlo ty lidi, co tvrdí opak opalovat na malém ohýnku.
22. 11. 2013 | 14:57

kokoshka napsal(a):

blue jay:
Bratři Carnajevy proste demokraticke čečenske partyzany co spletli na mape Moskvu a Boston,to viš Putin jim sebral v detstvi učebnice:-)
Vy sami tolik let krmili,financovali a zbrojili čečenske separatisty,ježte svoji vypestovanou mrkev!
22. 11. 2013 | 14:57

mor a chlolera napsal(a):

Svatý otče

Zvážil bych ještě kaplany veřejno-toalení, neboť člověk uštvaný tím převelikým kvaltováním si v těžké chvilce jistě rád poslechne slovo boží a poděkuje bohu za zachování čistého roucha svého.
22. 11. 2013 | 14:58

Anna napsal(a):

gaia

Pokud vím, státní instituce platí své zaměstnance i outsourcing ze státního.
Vy si snad dovedete představit policii bez policejního kaplana? Podívejte se, jak policie teď působí bez policejních kaplanů! Nevím, co bude policejní kaplan dělat.
Každopádně se tak zvýší zaměstnanost duchovních.
22. 11. 2013 | 15:00

Mariner napsal(a):

to: co bylo ukradeno....

Nemám starost o ČR, mám starost o to , aby, pokud je někdo hlupák , tak aby ho ti chytřejší ( vychytralejší) neokrádali.
Ale ti hlupáci musí být hloupí jen do té míry, aby byli schopni moje doporučení akceptovat
Tp ale není váš případ, takže vy máte velkou naději, řekl bych téměř jistotu , že umřete hloupý a chudý ( okradený ).
22. 11. 2013 | 15:02

gaia napsal(a):

papež

antikoncepce nepůsobí na projevy lásky, ale na plody, ale chápu, ve Vatikánu jste to nebrali.
22. 11. 2013 | 15:03

Martin1 napsal(a):

Filuta
"V případě,že tady dojde k dalšímu převratu, na všechny smlouvy jim se.. pes."
--------------------
Je tu takový nepořádek, že doba komunistická byla proti tomu "uklizený byt před vánočními svátky spořádané ženy".
Bude potřeba to celé překopat - k tomu dojde po zhroucení EU.
22. 11. 2013 | 15:04

nevěřící napsal(a):

Pro Martin1 :
Já mám takový "čuch" ...
---------------------------
Zatím se nedohodli na ničem. Zjevně si tzv. "užívají" své důležitosti, lesku kamer atd. A že jsou průměrní? Opravdoví frajeři a velké osobnosti se domluví rychle. Přízemním osobnostem dělá problém prakticky všechno malicherné. Jediný kdo stojí jaksi mimo je pan Bělobrádek. On je překvapivě konzistentní, ale má smůlu na potenciální partnery.
22. 11. 2013 | 15:04

gaia napsal(a):

Anna

aha, takže to církevní zdravotnictví a školství bude nějaký stítní outsourcing?

proč ale tedy ty církve se hrabou po tom, co je na světě nejdražší a všude problematicky financovatelné?
22. 11. 2013 | 15:05

Anna napsal(a):

gaia

P.s.: Policejní kaplan bude jen určité církve, nebo bude mít kaplana u policie většina církví, či snad svého zástupce budou mít u policie všechna náboženství (vždyť i islám je tu oficiální náboženství)?
22. 11. 2013 | 15:06

Martin1 napsal(a):

mor a chlolera
Vy jste naiva. Tam by sloužili lidu. Kaplan bankovní - tam bude jeho místo!
22. 11. 2013 | 15:07

kokoshka napsal(a):

gaia:
Antikoncepce je reklamnim vymyslem vyrobcu preservativu,ruznych Durexu etc.,mne jak vzdelanemu človeku je znamo že žena je plodna behem ovulace asi jenom tři dni v mesici.
22. 11. 2013 | 15:08

blue jay napsal(a):

kokosko napsal jsi,
"porevolučni vlada klidne vratila pravoslavne cirkve jeji majetky a kostely,aspon ja nepamatuji že by v tom byl nejaky problem,asi proto že u nas proti Bohu a cirkve vystupovat je hřich!"
Cim si tedy vysvetlujes odpor Cechu vratit cirkvy to co jim komuniste ukradli?

To je Cesko tak daleko za Ruskem? Vzdyt Ceskoslovensko bylo nejposlusnesim systemem SSSR v cele vychodni evrope. Myslis si kokosko ze nadeje velke casti Cechu vratit se do luna maticky Ruska porad existuje?
22. 11. 2013 | 15:10

gaia napsal(a):

Anna

to právě nechápu, jak autor píše

rekonstrukce a účast církví ve veřejném a sociálním a vzdělávacím systému – v armádě, vězeňství, zdravotnictví, policii, integrovaném záchranném systému
to jako budou kvóty, 30% ženských x% prelátů, x% gayů

ale jde mi o toto

http://www.novinky.cz/domaci/319758-policejni-kaplani-vnitro-zacalo-jednat-s-cirkvemi.html

to jako že by ti kaplani utěšovali přepracované dozorce a hasiče, nebo když by oni hasili tak se oni třeba modlili a vzývali boha, aby začlo pršet, nebo co by jako dělali?
22. 11. 2013 | 15:10

Martin1 napsal(a):

kokoshka
"mne jak vzdelanemu človeku je znamo že žena je plodna behem ovulace asi jenom tři dni v mesici."
--------------------
Ale pro jistotu si ji hlídejte i mimo tyto dny! :)))
22. 11. 2013 | 15:11

gaia napsal(a):

kokokoshka

vy tomu tak rozumíte, té antikoncepci.
církev neuznává ani kondom 20% selhání se zdá církvi málo.
22. 11. 2013 | 15:14

Anna napsal(a):

gaia

Církevní školy, nemocnice... dostávají od státu stejné dotace, jako kterékoliv jiné.
Vám nepřijde logické, že stát ruší školy, nemocnice..., bude vyplácet finanční náhrady církvím vypočtené jinak, než u ostatních restituentů, bude platit církvím na platy duchovních ještě 17 let, a bude dotovat církevní školy, nemocnice...?

Vám nepřijde chvályhodný přístup církví k finančním náhradám od státu a státem dotované charitě?
22. 11. 2013 | 15:15

gaia napsal(a):

blue jay

protože my jsme jim nic neukradli.
22. 11. 2013 | 15:15

Twist napsal(a):

V současné době, kdy značná část rodin obrací každou korunu na živobytí, desítky tisíc bezdomovců trpí zimou a hladem, se chováte naprosto nestoudně, Vy sám i celá církev i církve ostatní. Je mi z Vás na zvracení. Faleš, chamtivost zmítá církví. Mějte se tak, jako ostatní lidé v tomto státě, pak s vámi budu sympatizovat.
22. 11. 2013 | 15:16

yaya napsal(a):

Proč asi se lidé dívají na církve jako na zloděje? Nebude tzo jejich postojem k majetku? K tomu, jak u nás k němu prišla katolická sebranka? Za každým velkým majetkem je zločin, nyní to zprofanované, co bylo ukradeno, musí ....tak začněme realizovat na majetcích polistopadových zlodějů. Nejsem si jistý, jestli v jiných zemích světa došlo k tak masivním přesunům majetku, jako u nás, určitě koloniální mocnosti nevracely nakradené majetky a neodškodňovaly rodiny povražděných. I zde si katolíci smočily a ne zrovna málo. V každém století se katolické církvi zabavoval a konfiskoval majetek, proč asi? Řeči svatoušků o jejich práci neberu, znám jeden hospic, kde jsou řádové sestry a mohu říci, že se k lidem nechovají ani lidsky, ani odborně na úrovni. Co Kalousek zasel, to sklízíme, jen nevím, jestli není možné přijmou zákon o zdanění církve progresivní daní z majetku a výnosů, jak to udělal Kalousek u stavebka. Jinak okamžitě jim platit faráře a podobné lehkoživky, stejně jsou k ničemu.
22. 11. 2013 | 15:16

Sch napsal(a):

Jestli je optimální a spravedlivý cílový stav, kdy církve mají vrácen svůj majetek a jsou odloučeny od státu, vyvstávajá otázka.

Nemělo by být vybilancováno saldo, kdy na jedné straně stojí prostředky státu do církví už vložené od r.48 do doby odluky a na straně druhé škody, které církvím vznikly od roku 48 do doby restitucí tím, že neměly svůj majetek?
22. 11. 2013 | 15:19

Martin1 napsal(a):

Až církve ty prachy probendí, tak ty poslední "správně investují do poslanců" a zajistí si tím další, nebo se blahosklonně vrátí k současnému "vydojovacímu" systému!
22. 11. 2013 | 15:19

kokoshka napsal(a):

Martin1:
Aha,moje partnerka za 3 roky společneho soužiti nemohla otehotnet,když otehotnela naši dcerou považovali jsme to za zazrak!
22. 11. 2013 | 15:20

gaia napsal(a):

Anno

chvályhodné mi to nepřijde, neb oni to stejně budou provozovat ze státního, nikoli z těch restitucí.

takže mi to přijde spíš pokrytecké a restituce zbytečné.

do kostela by se mělo vybírat vstupné a dělat tam koncerty a tím by se zaplatil ten kněz tam kážící, ale dublovat sociální a vzdělávací práci takto oklikou mi přijde zbytečné její zdražování a diskriminační vůči těm nevěřícím.

a na co potřebují kněží pole, když zemědělství se u nás vůbec nevyplácí a farmnáři krachují, neb levnězší je jídlo dovézt.
podnikat v zemědělství u nás nejde ani odborníkům, jak může jít farářům?
22. 11. 2013 | 15:20

gaia napsal(a):

kokoshka

mužům prý valem ubývá spermií, třeba to byl i váš případ.
22. 11. 2013 | 15:23

jmeno napsal(a):

Pro se Jeho Eminence nechává fotit u holiče? Jiná fotka by nebyla?
22. 11. 2013 | 15:23

Dumpling napsal(a):

Nejlepší je, jak katoličtí preláti se zaklínají odlukou od státu. A přitom budou ještě celých 17 let přisátí na státní struk.
Prý, že je to důsledek komunismu,
Češí byli proticírkevní od nepaměti. Na rozdíl od Poláků, kterým se teď konečně plní jejich panské sny, když si udělali kolonii v kousku Iráku a začínají kolonizovat i Čechy. Počet věřících v ČR klesá, počet farářů stoupá. Polských farářů. Poměrně rychlá polonizace. Za prachy z restitucí.
22. 11. 2013 | 15:23

Anna napsal(a):

gaia

Já to chápu takto:
Dlouhodobým trendem je pokles počtu občanů Česka hlásících se ke křesťanským církvím.
Největší úbytek věřících vykázala římskokatolická církev, která ztratila 68% věřících, což vzhledem k její velikosti činí 1 280 605 lidí - to je v absolutních číslech větší ztráta, než u všech ostatních zaostávajících církví dohromady.

K některému z proudů křesťanství se hlásí drtivá většina z 1 467 438 deklarovaných věřících hlásících se k církvi nebo náboženské společnosti (tj. z 13,89 % obyvatel) v České republice. Dominantní postavení zde má Římskokatolická církev, k níž se při sčítání lidu v roce 2011 přihlásilo 1 083 899 obyvatel (tj. 10,26 % populace ČR).
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD_v_%C4%8Cesku

Podle mě se díky odsouhlasení zákona o církevních restitucí a přístupem kardinála Duky velmi výrazně zvýšil počet věřících tomu, že u nás je možné všechno.
22. 11. 2013 | 15:24

JardaV napsal(a):

Pro Filuta

Ano,i tu smlouvu lze jistě nějak zrušit.Když bude zrušen zákon,na základě kterého
je obsahově naplněn termín "církevní restituce",pak smlouva bez obsahu by logicky
neměla platit.Ta smlouva s církvemi byla vytvořena na základě nemravnými pletichami
prosazeného zákona,pak i ona musí nutně být nemravná.Na to by měl znova reagovat nově obsazený Ústavní soud - vždyť ten starý se neshodl snad o jeden hlas - už to je s podivem.Měl by existovat nějaký právní úzus,že v případě těsné neshody se věc musí prošetřit ještě jednou od základu.Naše - československé - a tedy i české - právo neexistuje od roku 1989.Ať mi nikdo netvrdí,že předválečná republika nikdy neřešila nějaký eticko - finanční problém.Takže někde musí existovat třeba precedentní rozsudek,který by se dal oživit a o něj opřít nová rozhodnutí.A hned
při rochnění se ve starých zákonech a rozsudcích je třeba vytřídit vše,co by se mohlo současného problému i zdánlivě okrajově týkat.Dokonce si myslím,že i
nezrušené zákony z doby socialismu pořád platí.Byla by to legrácka,kdyby církve
utřely ústa na základě zákona ze socialismu.To by kněžourům popraskaly pupky.
22. 11. 2013 | 15:25

kokoshka napsal(a):

gaia:
Muj připad to určite nebyl,kdysi moje byvala v daleke minulosti udelala potrat,takže se spermii myslim mam vše v pořadku:-)
22. 11. 2013 | 15:26

blue jay napsal(a):

gaia,

nak te nechapu,
komu si nic neukradla? Jestli myslis cirkvim tak souhlasim. Ukradli jim to komuniste. Nemeli by za to zaplatit? Co vyzvat KSCM at za KSC zaplati jejich kradeze. Vzdyt to jsou primi potomci tech zlodeju a vrahu.
Vzdyt i Rus kokoshka tu rekl ze v Rusku zadne problemy vraceni majetku cirkvim neexistovaly. I Rusove vratili co bylo ukradeno. Proc se tomu tedy Cesi tak brani?
22. 11. 2013 | 15:26

Gudka napsal(a):

JardaV

Pochopitelně, že je myslitelné a možné ledasco. Institut "nemravné smlouvy" v právních řádech existuje. Stejně tak je možné dalším zákonem zatížit restituce tak, že by byly vlastně neutralizovány.
Ale nic z toho nebude. Sobotka to nepřipustí. Teď jen hraje trochu divadélko, ale lidi i s jejich přáním, něco s tím udělat, už dávno prodal. Za kulisami je to dávno upečené. Nehne se s restitucemi, nehne se s daněmi. Bude se vycházet jen z rámcovéí shody, to ostatní prý se bude řešit "po cestě". Nic se už samozřejmě řešit nebude.
22. 11. 2013 | 15:34

Anna napsal(a):

gaia
"do kostela by se mělo vybírat vstupné a dělat tam koncerty a tím by se zaplatil ten kněz tam kážící"
--------------------------------------------------------------

Podobně to je v USA, tam si rodiny platí svá místa v kostele...

Co se týká pozemků, stojí za zmínku, že zákon o církevních restitucích byl schválený i poslanci strany LIDEM, volenými za stranu Věci veřejné, která měla v programu:
Úplné vypořádání poměrů s římskokatolickou církví s ohledem na její historickou úlohu. Navrácení
sakrálních staveb, s výjimkou katedrály sv. Víta na Pražském hradě, ostatní majetek, zejména
polnosti a lesy, převést obcím a státu.

22. 11. 2013 | 15:35

ing J Zedníček napsal(a):

Jsem přesvědčený, že určitě není daleko doba, kdy lidé pochopí, že celá slavná zejména katolická církev i s tím svým šéfem je na dvě věci.Ze statisiky je zřejmé jak ubývá těch pravověrných,bohužel neustále přibývá katolických kněží.On to asi nebude tak špatný kšeft.Stačí se podívat ně a nevypadají, že by strádali.Samotný Duka je přímo výstavní model pro ilustraci skromnosti .Já mu to dobrživobytísrdečně přeji, akorát mám obavy, že pokud bude tak pokračovat, tak budou muset za chvíli volit nového šéfa.Nenasytná katolická církev stěmi svými úlisnými a veskrz falešnými hlasateli zapomněla, že struna se může napínat jen do určité hranice.Jak se tato překoná praskne.neznáte míru,tak se může lehce stát,že se pravidla změní a ani ten váš pánbíček tomu nezabrání.
22. 11. 2013 | 15:37

Martin1 napsal(a):

kokoshka napsal(a):
Martin1:
Aha,moje partnerka za 3 roky společneho soužiti nemohla otehotnet,když otehotnela naši dcerou považovali jsme to za zazrak!
22. 11. 2013 | 15:20
-------------
Jsem ateista, na zázraky nevěřím, a tak bych se v takovém případě podíval na zvony v baráku, zda tam nebydlí třeba nějaký Franta Zázrak.:))
22. 11. 2013 | 15:38

gaia napsal(a):

blue jay

je to násilná rekatolizace, něco jako Bílá hora a 300 let temna.

celkově katolické Polsko vrátilo 800 milionů (srovnej 140 miliard v ateistickém Česku)

restituce jsou v ČR velmi nadhodnocené, nespravedlivé vůči jiným restituentům a hlavně tajné, což je podklad pro korupci.
Také byly schváleny naprosto nechutným způsobem, který nemá s demokracií nic společného.
22. 11. 2013 | 15:38

blue jay napsal(a):

ale ted k tematu,

ja si myslim ze Duka nesmi ustoupit Sobotkovi. Nakonec moc nechybelo a mohla tu byt vlada socialistu a komunistu. A je tu nekdo kdo si mysli ze by ti zlodeji z KSCm vratili to co ukradli? Ani nahodou. Me pripada maximalne nechutne kdyz se komousi typu Semelova, Grebenicek, agent STB Filip a podobni saskove ohaneji demokracii. To je opravdu v CR tolik "obycejnych" lidi ze temto zrudam furt veri?
22. 11. 2013 | 15:45

hloupému modrákovi napsal(a):

blue jay

hodně lidí věří, že komunisté by takto štědrý tunel nikdy nedopustili, proto také jejich letošní volební výsledek je o 4% leoší než ten minulý.

jejich cheslo, kdo neporacuje ať nejí bylo určitě rozumnější, než Dukovo co bylo ukradeno...
22. 11. 2013 | 15:53

Dumpling napsal(a):

Samotný zákn je podivný a měla by se hledat cesta k ústavní stížnosti. Jde totiž o to, že katolická církve doihodou s ostatná¨ími církvemi, z nichž některé vůbec do r. 1989 neexistovaly, určuje státu, kolik má komu vyplatit. To je na první pohled jasná kartelová dohoda.
V tomto ohledu je úplně jedno, jestli se nějaká Semelová ohání tíém či oním.
Rekatolizace je tím nebezpečím, kterému jsme dnes vystaveni. Docela mě mrazí při pohledu na polské faráře, co kolonizovali české fary a teď číhají na přéíležitost.
22. 11. 2013 | 15:55

Anna napsal(a):

blue jay

Někdo se ohání demokracií, někdo právním státem...

Jak podle Vás mohly křesťanské církve nashromáždit majetek, když Ježíš přímo nabádal k tomu, majetek nehromadit, a že máme dát potřebnému svůj šat i plášť? Podle Vás do r. 1948 nebylo potřebných?
Víte o tom, že papež František chce církev chudou?
22. 11. 2013 | 15:59

Martin1 napsal(a):

blue jay
To je opravdu v CR tolik "obycejnych" lidi ze temto zrudam furt věří?
---------------------------------------------------------------------------
Ne - již jsme dlouho žili v nedemokratickém systému a nevíme jak na to.
Slibujeme však, že si budeme vše zapisovat krok za krokem až bude Kanada - její obyvatelé postupně vracet uloupené celé území. Těšíme se, jak budou tito okupanti odlétat do svých původních států. Tak jako od nás Rusové.
Určitě také dojde na finanční vyrovnání tohoto zločineckého kroku. U nás jsme ty domácí komunisty měli z vlastního rozhodnutí - byla tam u nich moje teta, strýček, soused, můj ředitel, atd. Ale okupanti to nebyli. Až tam začnete - přijedeme se podívat.
22. 11. 2013 | 16:00

Scarabeus napsal(a):

Jaroslav Duka:

Pro církve, hlavně církev katolickou, je lepší reforma shora, kterou Vám nabízí Sobotka. Když odmítnete, může přijít mnohem drsnější reforma zdola, kterou "neodnesou" jen církve, ale všichni.
22. 11. 2013 | 16:01

blue jay napsal(a):

hloupej modraku,
kdyby komuniste cirkvim nic neukradli, tak by jim dnes nemuseli nic vracet. Ale to je pro hloupeho modraka velke dilema. Bylo driv vejce a nebo slepice?
22. 11. 2013 | 16:03

cenzorův test napsal(a):

Nechť mi je blue jay vzorem.
Me pripada maximalne nechutne kdyz se černokloakáři (vynucená improvizace) Vlk, Duka, Halík a podobni saskove ohaneji demokracii. To je opravdu v CR tolik "obycejnych" lidi ze temto zrudam furt veri?
22. 11. 2013 | 16:03

Standa napsal(a):

Jednou jsem se ptal známého v Rakousku, jak je to u nich s financováním římskokatolické církve a on mi odpověděl, že ten kdo se přihlásí k církvi a on je křesťan, tak se mu a teď si již nevzpomenu, ale byla to dost velká sumička, až jsem se divil, ztrhávájí procenta z platu. Je to asi tak, když se platí příspěvky je-li člověk v nějakém sdružení, nebo ve sportovních oddílech, za známky v organizacích i politických až na to, že se tyto peníze nestrhávají z platu. Nechci a nepolemizuji na co mají církve nárok, ale proč u nás se též občanům nestrhává část mzdy pro církev, ke které by se přihlásili. Bylo by asi hodně toho vyřešeno, co se týká financování a ti co nejsou v žádné církvi by měli klid na duši, že se jejich peníze dávají tam kam nechtějí.
22. 11. 2013 | 16:04

kokoshka napsal(a):

Martin1:
Ne,ne,ne-ja tomu nebudu nikdy veřit:-)!
22. 11. 2013 | 16:05

Dalimír napsal(a):

Jsem přesvědčen že v celém tom velkém společenství lidí ve světě chybí autorita po vzoru bývalého sovětského svazu a jeho hlavního hrdiny a vůdce maršála Stalina ! Taková velmoc přeci jen dokázala korigovat mezinárodní zlo a VÝBOJNÉ AMERIČANY jaksi držet na uzdě ! Jak potvrzuje historie ,muslimům převažujích v zakavkazských národech se nikdy nedalo věřit ,to už věděl i Stalin , proto si na ně dával moc velký pozor ! Od muslimů pochází hodně zla protože jsou abnormálně zákeřní ! Všechno v sov.svazu spackal Gorbačov ! Ten věřil kde komu a kde čemu ! Tyhle ty trampoty které v současnosti v česku prožíváme jsou důsledek Gorbiho naivnosti !
22. 11. 2013 | 16:06

Bestia triumphans napsal(a):

kokoshka napsal(a):
..."Proč Svaty otec jezdi ve sklenenem akvariu papamobilu,neveři v boži prozřetelnost?"

?
Svatý otec jezdí v papamobilu od té doby, co se ho pokusila zabít KGB.
22. 11. 2013 | 16:08

Koba napsal(a):

Spasiba, malčik Dalimir, spasiba!
22. 11. 2013 | 16:10

Joe Ratata napsal(a):

Vážení v církve věřící.
Já žádnou náboženskou společnost, co se rouhá vykládáním božích úmyslů, nepotřebuji.
Přesto jsem nucen desítky let přispívat na jejich činnost.
CO BYLO UKRADENO, MUSÍ BÝT VRÁCENO!!!
Kdy mi vrátíte prostředky, které jsem nedobrovolně odvedl na činnost Vám potřebných okultních spolků?
22. 11. 2013 | 16:10

hloupému modrákovi napsal(a):

bleue jay

dnes se vrací i církvím, které před rokem 89 vůbec neexistovaly, takže jim nebylo nic ukradeno.

a jestli se Vatikánu vrátí jen to, co mu bylo ukradeno a nic víc, tak to tady nikdo neví, neb neexistují žádné seznamy a když se něco vydá špatně, tak už máme další zákony, že když to mají v dobré víře, tak se to už nemůže vrátit vlastníkovi, takže ten okradený vůlastník nakonec utře, neb takové tu máme zákony. ale co vám vykládat, když tu nežijete a nevíte, co se skutečně děje.

hlavně to vaše heslo je mimo mísu.
22. 11. 2013 | 16:11

Dalimír napsal(a):

Pokud by existoval velký sovětský svaz tak tyhle stupidní restituce jsme dnes vůbec nemuseli řešit protože církevní preláti by byli pozalízaní jak krtci v zemi a byl by v česku klid tečka
22. 11. 2013 | 16:11

kokoshka napsal(a):

Bestia:
Andropov byl podle Vas takovy idiot že by chtel na sebe,na svoji službu a cely SSSR uvalit hnev miliardy katoliku?
Ne,Andropov mel na rukou hodne krve ale idiotem a sebevrahem určite nebyl!
Bulgarsko-turecke fanatiky,phe...!KGB pracovala mnohem profesionalneji!!!
22. 11. 2013 | 16:12

marxík napsal(a):

Bestia
Chcete snad naznačit, že KGB je nad Bohem?
22. 11. 2013 | 16:14

Martin1 napsal(a):

Dalimír
Vy jste ale zapomněl na jiného dobrodince - na Hitlera, ten držel na uzdě celý svět.
Kdyby jste psal o nějakém voskovém muzeu - kdo by tam měl být, tak určitě ano. Ale pokud to myslíte vážně, tak se stáváte skoro stejně cenným exponátem. Škoda vosku, vy se jděte jen vycpat.
22. 11. 2013 | 16:16

curs napsal(a):

JardaV
Určitě je možné uvalit na finanční náhrady srážkovou daň po vzoru srážkové daně na příjmy z fotovoltaiky. Stát sice nemůže vyvlastnit už vydaný majetek, ale daně ukládat může a když máme do dělat s otlemenými darebáky jako jsou katolíci nebo fotovoltaici, pak je takový postup dokonce povinností. Jedinou otázkou zůstává, zda k tomu ČSSD najde dost kuráže, když v minulosti nenašla odvahu zakročit ani proti zhoubnému růstu nákladů na platy kněží.
22. 11. 2013 | 16:24

vater Pepan napsal(a):

JardaV

Proč nelze uvažovat o zrušení zákona? Je to přece jednoduché - jedinou stranou v parlamentu, tvrdě bojující proti restitucím je KSČM. Zbytek, včetně ČSSD jen lavíruje a dělá divadélko pro voliče. Přáním mnohých je podstatné navýšení komunistických preferencí, což je ovšem pouhé přání bez reálného základu. Kdo tedy prosadí změnu zákona?? Filozofování o možném zásahu nově obsazeného ÚS je zbytečné, takový postup by znamenal popření nejen restitučního rozsudku, ale i řady jiných - a to si žádný ústavní soudce nevezme na triko.

Takže, milý kolego, vycházejme z reality a nikoliv z pohádek a tajných tužeb. Navíc připomínám krásné slovenské přísloví: "každé čudo tri dni trvá". Přijdou jiné problémy a restituce přestanou být zajímavým tématem
22. 11. 2013 | 16:25

Adolf mezi svými a ják se rozplývá napsal(a):

http://freigeisterhaus.de/viewtopic.php?t=27192&view=next&sid=7e843b7d0f4dc970dfbfc3a0341907ee
22. 11. 2013 | 16:27

Martin1 napsal(a):

kokoshka
Škoda, že nepřistálo omylem v Ruzyni.
Nakonec ale odstartovalo i na kratší dráze a tak to spíš asi byla dobrá (zdarma) celosvětová reklama.
http://zpravy.idnes.cz/obri-letadlo-omylem-pristalo-na-mini-letisti-f38-/zahranicni.aspx?c=A131121_154229_zahranicni_maq
22. 11. 2013 | 16:28

Ateista napsal(a):

Dominik Duka:

A pan svatý, nenažraný a prolhaný se nám tady zase po několika dnech rozevřval a začal kázat ta svoje katolická "moudra"!

K těm ubohým bodům.

ad 1) to je obecná nic neříkající fráze, kterých od politiků slyšíme denně nespočet
ad 2) vy především doložte, co bylo vaše, vy tady chcete všechno ovládnout, jste horší než nenažraná a všehoschopná mafie, nic jste nedoložili, navíc je otázka, jak vůbec církev mohla k nějakému majetku přijít, když nikdy nic užitečného nedělala, jen se modlila za mír, duchovně rozjímala a mlela nesmysly, to bylo v tom lepším případě, v tom horším případě vedla války, upalovala, kradla, vydírala, vraždila, oblbovala, držela celou společnost v permanentním strachu
ad 3) zvrácené náboženství se dostalo do zdravotnictví - jistě, dochází pak k tomu, že umírající lidé mění "dobrovolně a radostně" závěť a dávají svůj majetek nenažrancům z církve, působíte v armádě - to taky vypovídá o tom, co jste vždycky dělali a děláte po tisíce let a současně je to vypovídající o tom, jak mimo jiné získáváte majetek, působení ve zdravotnictví je už popsáno v bodě č. 2 a působení ve školství je další perverze, náboženství je primitivní a nebezpečná zbraň, která dělá z lidí zrůdy
ad 4) vypovídá to o vaší aroganci, nadřazenosti, zlodějnách - církev měla vždycky i v dobách komunismu svůj majetek k dispozici, sloužila si ty svoje mše sv, křtila atd. jiní přišli o majetek tak, že ho prostě nemohli využívat, vy jste měli farnosti, kostely, stát - tedy my občané vám dával svůj díl ze své práce na vaše platy a na to vaše duchovní rozjímání a čumění do blba, navíc nikdo ze současných restituentů neměl ze zákona právo na ušlý zisk, který by plynul ztoho, že od roku 1948 do roku 1989 nemohl využívat svůj majetek, vy se tady tím budete nyní ohánět, jak jste čestní, že tohle nepožadujete, jste lotři
ad 5) zase lžete, překrucujete fakta, napište, jak to je skutečně, kolik dostáváte od státu - tedy od lidí, kteří na vás vydělávají, jak dostáváte dotace od měst, krajů, ministerstva i z fondů EU, kolik už tohle všechno stálo?
ad 6) odvolávat se na zákon č. 428/2012 Sb je prostě ohavnost a perverze, to ti vaši nohsledi tohle protlačili, ostatně mít za kamaráda Klause taky o něčem vypovídá, že arcinenažranče Duko, na ty vaše poutě a další stupidity chodí a chodil Bém, Topolánek, Kalousek, Nečas - vrána k vráně sedá, jste stoka bezpáteřních kreatur
ad 7) tenhle bod je nechutně arogantní, tady se přezžaná vrstva zločinců s mechanismy fungování mafie bude chválit, jak se nechce vyčleňovat ze společnosti - hnusné, lživé, odporné, táhněte už odsud, nikdo tady o vás nestojí, většina lidí této země s váma nemá a nechce nic mít společného, moc to dobře to víte, průzkumy to jednoznačně prokazují, ale i nejrůznější studie
ad 8) kradete majetek, nikdy jste nepřišli s ničím slušným a postivým, chováte se jako zrůdičky a budete něco psát o obstrukcích? vy jdete okrást člověka nebo hned skupinu lidí a začnete řvát něco o obstrukcích?
ad 9) zase lžete, vy chcete majetek, který jste prodali už za první republiky, chcete majetek, který jste údajně vlastnili ještě za císaře a budete mluvit něco o roce 1948? a to nemluvím o tom, že jste nikdy slušnou cestou k majetku přijít nemohli, protože jste nikdy nic nedělali
ad 10) kradete, klradete, zase kradete, vraždíte, oblbujete celé skupony obyvatelstva, držíte je ve strachu a pak tu budete psát bláboly o tom, jak "naznačujete snahu".
ad 11) důkaz, že vy chcete v tomhle státě rozkrást opravdu všechno, co ještě rozkradeno nebylo
ad 12) vy máte vůli a skolny i k těm nejperverznějším činům, věřící člověk je buď hlupák , duševně nemocný člověk nebo se k církvi hlásí jen proto, aby mohl okrádat a opíjet se mocí a zastrašovat masy lidí
22. 11. 2013 | 16:32

hloupému modrákovi napsal(a):

Ateista

kéž by si to vedle Duky přečetl i blue jay
22. 11. 2013 | 16:36

Medikolog napsal(a):

blue jay 15.26

Blahopřeji vám; Císař Iosef II. a Masaryk byli podle vás komunisté. Takový průlomový objev nejenom z hlediska vzniku komunistické víry se nepodařil ani USTRku při jeho skvělých výkonech a nevšedně převratných objevech.

Majetek - svěřený a zneužívaný částí věřících, církevníky z povolání, pouze k vlastnímu bezpracnému živobytí a k mocenským čachrům, byl vrácen pokřtěnými katolíky a obřezanými Židy k užitku všem pokřtěncům a obřezancům, což bylo téměř 100% národa.

Že ti věřící byli shodou okolností členy stran Národní fronty, tedy Českolovenské strany lidové, Československé strany socialistické a KSČ (in alphabetical order:) není podstatné.

Stát se staral, aby ti, co se chtěli profesionálně modlit a modlili se za dobro pro občany a pro Československo, byli zaopatřeni a měli kde se modlit za sebe i za jiné. Samozřejmě v počtech, které si stát mohl dovolit. Pochopitelně stát nikomu nebránil, aby se modlil za své po pracovní době. Někdo chodil na fotbal, jiný do hospody, další do kostela nebo na zahrádku, či třeba sbíral známky nebo disidentoval.

Stát se také staral, aby se profesionálové v modlení nerozptylovali politikou a majetkovými záležitostmi a respektoval jejich dobrovolný celibát i častou homosexualitu. Stíhal mezi nimi pedofili stejně, jako u jiných profesních skupin.

Nyní dochází, stejně jako PO BÍLÉ HOŘE, k restauraci Církve Ježíše Krista v ČR v kapitálově mocenskou vyděračskou zločineckou organizaci která je duchovně vyprázdněná, plytká... V KÝČ maskující darebnou hamižnost a mocichtivost.
22. 11. 2013 | 16:37

petrof napsal(a):

přiznám se, že když Otík Sobotka včera brblal něco o expertním týmu, nemohl jsem dospat v očekávání, kdo to bude......protože u socanů se o expertech nedá vůbec hovořit!!!
Až když jsem se dnes z radia dozvěděl, že se toho ujme Alča Gajdůšková, tak ze mne ta nervozita spadla...Buuaaaáááá
22. 11. 2013 | 16:45

gaia napsal(a):

petrof

Alča Gajdůšková je jiný matroš než Alča Hanáková
22. 11. 2013 | 16:47

petrof napsal(a):

to gaia:
ano, přiznám se, že jsem z té dámy paf.....Zvláště, když skromně přiznala, že na všechny ty funkce má předpoklady a zkušenosti z praxe ( tedy ze státního i soukromého sektoru )!!! To už jsem si málem stříkl do gatí....ntsss, ntsss.
( pozn. dlouholetá učitelka a 2 roky dělala personalistku v soukromé firmě)!!!
22. 11. 2013 | 16:56

aga napsal(a):

Jediné, co Sobotku zajímá, je jak to zařídit, aby se Vlk a Duka nažrali, a kozel Sobotka zůstal celý. Proto za nimi leze s prosíkem o alespoň malý ústupeček, aby ta jeho snaha vyhovět hamižným církvím ve všem (protože to je jediný důvod, proč je v čele ČSSD) nebyla tak nápadná. Ale arogance Duky už je taková, že ani to mu nedopřeje. Situace už je taková, že lůza může být odkázána na své podřízené místo zcela bez servítků, a církev může demonstrovat svou moc vůči "demokracii" bez jakýchkoliv obav. Demoracii už v tomhle státě totiž nic nepatří, a je vůči nadnárodní církevní mafii zcela bezmocná.
22. 11. 2013 | 16:56

vater Pepan napsal(a):

dominik duka:

".... církve své majetky hodlají používat především pro potřebné....".
**************************************************************************

Co oproti tomu tvrdí generální vikář ostravsko-opavské diecéze? Ve svém vyjádření vyvěšeném na diecézním webu dne 10.září píše : "bude důležité s majetkem hospodařit co nejefektivněji tak, aby výnos z hospodaření vytvořil trvalý zdroj příjmů PŘEDEVŠÍM (zdůrazněno vater Pepanem) pro mzdy kněží a dalších zaměstnanců církve a také pro financování provozních výdajů a dalších důležitých aktivit církve".

Co z toho vyplývá? Pouze jediné: starost o potřebné je zařazena až za mzdy a provozní výdaje (další důležité aktivity církve). Kolik pro ně v pomyslném pytlíku zbude??? Nebylo by načase sjednotit si ALESPOŇ texty mediálních výstupů??
22. 11. 2013 | 16:58

Dalimír napsal(a):

Vážený pane Martine 1 snad by jste nechtěl přirovnávat toho fašouna Hitlera ke Stalinovi ? Hitler byl psychopat a buran ,zničil ,rozbombardoval skoro celou evropu ! Velký vůdce bývalého svazu soc.republik byl budovatel a stavitel moderní epochy pro lidstvo ! Udržet pohromadě SSSR což se jemu dařilo ,nebýt zrádců kteří přišli po něm mohlo být i v české republice vše jinak ! Já věřím že pro obyčejné lidi ,pracující rozhodně lépe ! Přečtěte si o něm něco !
22. 11. 2013 | 16:58

pepa z depa napsal(a):

Moji rodiče přišli o majetek již v roce 1949, chodili do kostela a platili.Nazpět jim nikdo nic nevrátil.Já, moje děti, vnuci a pravnuci teď budeme platit.A ti co to ukradli (komunisti) se jen smějí.Tomu se říká kolektivní vina (v EU neuznávaná).
22. 11. 2013 | 16:58

gaia napsal(a):

petrof

Alča Hanáková byla taky učitelka.
22. 11. 2013 | 17:00

Ateista napsal(a):

Určitě stojí za povšimnutí, že ti, kteří jsou na straně toho lháře Duky nemají argumenty, informace, fakta, pouze tady vykřikují něco o komunistech a za vším píši několik vykřičníků.
Nikdy ovšem nedokážou podat důkaz, že je pravda na jejich straně, nedokážou ani argumentovat nebo si pozorně něco přečíst. Pravda na jejich straně samozřejmě není, proto nemohou ani podat důkaz, ale to jim nevadí a řvou dál, to taky o něčem vypovídá.
Církvím nevěřit a bojovat proti nim, to je jistě potřeba zvláštně tady u nás a v této době, kdy tito gauneři nabývají na stále větší síle.

Zabýval se někdo problematikou, že věřícím lidem kterých je tu v ČR málo, je věnována taková pozornost, mají taková privelegia, mají svoje pořady v televizi, kterou platíme a to připomínám a podtrhuji, že nic z toho co vykřikují o své věrouce, nebylo nejen prokázáno, ale naopak vyvráceno, přesto se drží dál a nabývají při stále menším počtu členů na síle.
22. 11. 2013 | 17:00

Kelt napsal(a):

blue jay,
asi po tísíci k tomuto tématu čtu ,že komunisti ukradli katolické církvi majetek/nota bene autentické historické prameny dokládají,že katolická církev ho ukradla nekatolíkům po Bílé hoře-což zas ani není tak dávno-vzpomeňme historii osidlováni USA a Kanady./
Já jsem nebyl komunistou,moje děti také ne a moji vnuci doufám ,že také nebudou.
KSČ a jejím odnožím SSM a tak dále byl zabaven státem majetek po roce ´89.
Proč mám já,moje děti a moji vnuci platit něco katolické církvi-proč tu povinnost nemá nástupce KSČ?
To přece nedává logiku.
Anebo z církevního majetku se po roce 1948 stal státní,z jehož výnosů nebyla financována činnost KSČ,ale tyto plynuly do SR,z kterého byly po 41 let financovány veškeré náklady na provoz církví,tedy zejména katolické.
Souhlasím s tím,aby církvím byl navrácen veškerý hmotný majetek,který právoplatně vlastnily před 25.2.48 a nebyl konfiskován dle Benešových dekretů.
A pak každý za své-já Duku opásaného zlatem vyšívanými rouchy nepotřebuji k ničemu.
Finanční náhrady jsou zlodějnou schválenou jedním pravomocně odsouzeným zlodějem z ODS na pět let.
Žádný restituent nebyl odškodněn v celé výši-800 tisíc jich na to ještě čeká.
Kdy vrátí USA a Kanada půdu ukradenou indiánům-dovedete si představit takový zákon-respektive vyplatit finanční náhradu v tržních cenách?
22. 11. 2013 | 17:05

gaia napsal(a):

na Německo byly po 1. světové válce uvaleny velkéé a nesplatitelné reparace. Jak se tam žilo a jaká byla pak inflace si přečtěte v románu od Remarqua Černý obelisk.

a jak to nakonec dopadlo, netřeba vykládat. 2. světová válka překryla vše.
22. 11. 2013 | 17:07

petrof napsal(a):

Prostě socan hraje divadlo pro neználky. Levici se (a to už před volbami) podařilo zhysterisovat naši sekulární veřejnost, že se má začít rozdávat v době, kdy stát peníze nemá. A přitom roční platba, která by měla jít všem církví a náboženským společnostem, představuje ročně DVĚ PROMILE státního rozpočtu. A prý kvůli tomu nebude na důchody. Kompenzace církvím představuje 59 miliard vyplácených postupně během třiceti let. Na důchody se vyplatí prakticky shodná částka (57mld.) za dva měsíce. A tak nakrmíme voliče kydy o hrabivé církvi, kterou i papež nabádá ke skromnosti.
PS. ..jestli mi nefixluje kalkulačka, tak to děla 16,-Kč/den... a u nás v hospodě stojí pivo 20,-Kč ....Oooouuuuu
22. 11. 2013 | 17:07

kokoshka napsal(a):

Martin1:
Dik za odkaz o ktery Vas nikdo neprosil,ale co to ma společneho se mnou a mymi skromnymi přispevky na svatem serveru acezet?
Ohledne Stalina jste uplne mimo,ja teto lži tady odhazuji cele roky,až mne to svedi,chcete pustit znovu obehranou hramodesku?
A co všecky maji proti Kanadanu,nevšiml jsem že dnes napsal neco špatneho?
22. 11. 2013 | 17:07

Martin1 napsal(a):

nevěřící 15:04
"Jediný kdo stojí jaksi mimo je pan Bělobrádek. On je překvapivě konzistentní, ale má smůlu na potenciální partnery."
---------------
On nemá smůlu na partnery, ale má jinou smůlu.

On už není v postavení Luxe - není nenahraditelný - může být z kola kdykoli vystrčen nejdříve.
On to ví, ale hraje dřívější roli Luxe - je však vedle. Když bude ČSSD cítit, že by musela ze svého programu ustupovat na přání KDU-ČSL . Tak se přikloní k ÚSVITU a s KSČM i ANO odhlasují zákon o referendu a tam bude v prvním hned otázka (např.)

"Chcete, aby byla provedena zákonem změna, ve kterém si církve svou činnost budou zcela platit samy od svých věřících?"

A tím je v říši zapomnění i celá KDU-ČSL - už se nebudou moci opírat o pomatené voliče a agitátory z kazatelen a obráceně.
22. 11. 2013 | 17:11

Petr Bilina napsal(a):

Nějak s námi ten "dominikduka" ukončil počáteční diskuzi pod svým blogem... Církev je charitativní a dobročinná, pokud nemá moc. Má-li ji, vraždí, loupí a shromažďuje majetek. V minulosti chtěla mít pozici vládce nad vládci. Do dnešního dne o ni nepřestala s většími, či menšími "úspěchy" bojovat. Chce-li člověk zůstat svobodný, musí přemýšlet sám. Žádná církev to za něj neudělá.
22. 11. 2013 | 17:18

kokoshka napsal(a):

gaia:
V genialnim romanu Černy obelisk genialniho syna nemeckeho naroda Remarqua nic neni o reparacich ale o hyperinflaci kde včerejši marky dnes se topi v kamnnech a učet jde na miliardy!
Dve veci(krom historie s blazincem a tou neštatnici blazinky)ukazuji duch doby-řeznik posloucha noveho vudce v radiu až se sviti štestim,druhe když na križovatce na semaforu stoji novy Opel a kolem lisuje bezdomovec ktery tak žada majitele Opla aby mu hodil nedopalek cigarety...!
Strašna doba!To same jsme žaživali při Jelcinu!
22. 11. 2013 | 17:20

Martin1 napsal(a):

kokoshka
Už jste příteli zase popletený (tak jako posledně) pořádně čtěte a rozlišujte, kdo vám co píše já jsem Martin1 ne Martin - ne Martin. A o Kanadě jsem psal zde a zcela někomu jinému (pokud nepoužíváte i tento nick)blue jay

Martin1 napsal(a):
blue jay
To je opravdu v CR tolik "obycejnych" lidi ze temto zrudam furt věří?
---------------------------------------------------------------------------
Ne - již jsme dlouho žili v nedemokratickém systému a nevíme jak na to.
Slibujeme však, že si budeme vše zapisovat krok za krokem až bude Kanada - její obyvatelé postupně vracet uloupené celé území. Těšíme se, jak budou tito okupanti odlétat do svých původních států. Tak jako od nás Rusové.
Určitě také dojde na finanční vyrovnání tohoto zločineckého kroku. U nás jsme ty domácí komunisty měli z vlastního rozhodnutí - byla tam u nich moje teta, strýček, soused, můj ředitel, atd. Ale okupanti to nebyli. Až tam začnete - přijedeme se podívat.
22. 11. 2013 | 16:00
22. 11. 2013 | 17:20

Kelt napsal(a):

Ještě dodatek k Dukovi.
Za totáče koloval tento vtip:"otevřu noviny,vidím Lenina,otevřu televizi,vidím Lenina,teď se bojím otevřít konzervu.

To samé teď Duka-kde se co kde šustne,tak se on vetře-naposled na Vítkově při vzpomínce na válečné veterány-kdo ho tam zve?
Než byl "schválen zákon o církevních reparacích",tak o něm nebylo pomalu ani slyšet.
Když vidím v televizi ten jeho ksicht s tím úlisným úsměvem a pokryteckými kecy,tak jak říká jeden můj kamarád:"to se chce jednomu blít a zvracet zároveň".
22. 11. 2013 | 17:27

gaia napsal(a):

kokoshka

ta hyperinflace nepřišla sama od sebe a byl výsledkem neúměrného zatížení občanů při splácení reparací znásobené krachem na burze v New Yorku, který kopíroval tento vývoj, ekonomika byla už tak oslabená, neb mídto aby se kapitál vkládal do výroby a inovací , odcházel do zahraničí.

mně to tedy přijde úplně stejné, stejná je i rozhádaná ČSSD, jako v 33 v Německu, celosvětová krize také je a reparace vložené na náš národ též neúměrné.

já vidím analogii a poučení z historie.
22. 11. 2013 | 17:30

Pavel13 napsal(a):

Taky mám problém s chápáním závěrečného grafu, červené čáry zvláště. Vůbec prognóze na takovou dobu nevěřím. Pokud vím, má nás být do konce století asi 7,5 miliónů. Politická dohoda na 30 let dopředu a dál? Podívejme se 30 let zpět, tj. od roku 1983. Pravda církev se za tu dobu tak nezměnila, ale politika? Přišla pěrestrojka, zrušena vedoucí úloha KSČ, odešla sovětská vojska, rozpadl se východní blok, sjednotilo Německo, rozpadl se náš stát, vstoupili jsme do NATO a EU. Takové turbulemce. Když byly zavedeny desátky, taky to bylo na věčné časy.
22. 11. 2013 | 17:31

vater Pepan napsal(a):

Petr Bilina.

"nějak s námi ten "dominikduka ukončil počáteční diskuzi pod svým blogem"
****************************************************************************** Kolego, buďte uznalý. DD přece nebude celý den vysedávat na netu jako někteří internetoví zoufalci. Sám očekávám jeho odpověď , zítra je ovšem také den.
22. 11. 2013 | 17:31

Martin1 napsal(a):

Kelt
Počítač je skvělá věc. Když je tu něco nepěkného, tak si hned "nalistuji" potřebné heslo a už se vzdělávám. I tady jsem našel hodně neznámého.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zvracen%C3%AD
P.S. Vtip je dobrý, ale vepřová konzerva za studena s chlebem patřila za komunistů k mým oblíbeným pochoutkám a nedávno v rámci "RETRO" dnů jsem ji také podával. Stále chutná, s chlebem hořčicí a okurčičkou. A tak si pochoutku nechci kazit.
22. 11. 2013 | 17:37

Petr Bilina napsal(a):

vater Pepan napsal(a):
Petr Bilina.

"nějak s námi ten "dominikduka ukončil počáteční diskuzi pod svým blogem"

...ovšem ty "uvozovky" jsem měl zcela jinak...že?
22. 11. 2013 | 17:39

kokoshka napsal(a):

gaia:
Spiše idiotska poltika vlady Vejmarske republiky.
Martin1:
A kdo mne poslal odkaz na letadlo v 16:28?
22. 11. 2013 | 17:44

gaia napsal(a):

kokoshka

ta politika se musela vypořádávat s důsledky porážky Německa v první světové válce

versaileská smlouva byla pro ně stějně nevýhodná a likvidační, jako pro nás smlouva o církevních restitucích.
22. 11. 2013 | 17:49

Děda napsal(a):

postavíte si za ty peníze nové Magdalénské prádelny jako v Irsku? Ať z nás uděláte řádné věřící?
22. 11. 2013 | 17:50

Martin1 napsal(a):

kokoshka
A kdo mne poslal odkaz na letadlo v 16:28?
To souhlasí. Já. Vždyť jsme si tu nedávno spolu tak pěkně povídali o letadlech - hlavně sovětských Mig. Tu, atd. a německém Me 262 tak jsme si rozuměli.Tak jsem myslel, že vám tím udělám radost.
22. 11. 2013 | 17:51

gaia napsal(a):

k tomu neschopnost demokratických politických stran utvořit stabilní vládní koalici je stejný stav jako v německu 1930

ještě krach na burze ( zde třeba nahrazen krachem eura a .....
22. 11. 2013 | 17:51

Pepa. napsal(a):

Moc by mě zajímalo z jakého titulu pan Sobotka jedná,za koho mluví?Já osobně bych se s ním vůbec nebavil.
22. 11. 2013 | 17:53

Scarabeus napsal(a):

Je dost kuriózní když někdo říká/píše, že církevní restituce představuje "jen"(!) dvě promile státního rozpočtu.

Teď může následovat, že obdobně budou argumentovat "budovatelé"(momentálně stávkující) tunelu(důlního a finančního) Blanka.

Vždyť jsou to jen 2 tisíciny státního rozpočtu!
(absurdnost na absurdnost, měla by být změněna státní hymna)
http://www.youtube.com/watch?v=tmBlNGEucQQ
22. 11. 2013 | 17:54

Martin1 napsal(a):

Pepa.
A vidíte, už máte první shodu s panem Sobotkou - dobrý začátek! :)
22. 11. 2013 | 17:56

cyklista napsal(a):

Tedy takový výplach mozku, co tady někteří předvádí, to se jen tak nevidí. Obvykle není problém v diskusích rozlišit fanatiky, žertéře a trolly, ale tady to všechno splývá. Pan Nejedlý by měl radost.
22. 11. 2013 | 18:05

Veterán napsal(a):

Asi největší katastrofa pro Sobotku by byla, kdyby představitelé církví souhlasili se snížením náhrad. Ale za podmínky, že poslanci si sníží své náhrady dvojnásobně.
Stejně tak u požadavku na prokazatelné využití na sociální účely požadovat, aby poslanci u svých náhrad museli prokazovat jejich využití ve prospěch své funkce peněžním deníkem a paragony a nekupovat si za ně třeba byty, že pane Sobotko.
Mám pocit, že otázka snížení náhrad by během okamžiku zmizela se stolu, nebo by i v ČSSD rychle vypukl převrat, že by i Hašek záviděl.
22. 11. 2013 | 18:07

Joe Ratata napsal(a):

Pepo,
s kým byste se nebavil? Se Sobotkou nebo s Dukou?
Za koho mluví Duka? Kdo ho volil?
22. 11. 2013 | 18:22

Martin1 napsal(a):

To je článek je z úterý 10. dubna 2012, 4:02
Dnes asi situace bude obdobná. Mne tam upoutaly ty počty věřících na jednoho faráře , jeho plat a třeba srovnání s doktorem obvoďákem - cca 50 tis, který má tak velkou odpovědnost - když něco přehlédne, tak ho proháněj po soudech. Kdo kontroluje, zda faráři opravdu všichni něco dělají (a jak se to vůbec dá měřit?) - co když jsou i mezi nimi "mrtvé duše". Obvoďák má kolem 2000 lidí na starost. A kdo je pro nás důležitější? To je ta spravedlnost?
Počty duchovních tak rostou bez ohledu na realitu a úbytek věřících. V roce 2001 se k církvím a náboženským společnostem hlásilo 3,2 miliónu lidí, o jejich duše se staralo 3480 farářů, kněží, kazatelů a biskupů. Stát církvím na pokrytí jejich mezd poslal 731 miliónů korun.
O deset let později se situace radikálně změnila.
Podle sčítání lidu z roku 2011 se k církvím a náboženským společnostem přihlásilo jen 1,46 miliónu věřících, tedy už méně než polovina. Stát ale musel na platy 4869 duchovních poslat již 1,4 miliardy korun.
Nejvíce věřících ubývá velkým církvím. Před jedenácti lety se k římským katolíkům hlásilo 2,7 miliónu lidí, o dekádu později už jen 1,1 miliónu věřících. Počet kněží za stejnou dobu vzrostl z 2462 na 3191.
Jeden duchovní na 19 farníků
Podobně na tom je i Čs. církev husitská nebo Českobratrská církev evangelická. Evangelických farářů nepřibývá, je jich okolo 250, ale řady věřících se citelně ztenčily, do evangelických kostelů dochází 51 tisíc lidí, zatímco před deseti lety to bylo 117 tisíc.
Menším církvím věřící nepatrně přibývají, ale ještě více se jim rozmnožují duchovní. Např. Apoštolská církev má v současnosti 183 farářů, kteří pečují o 4900 věřících, před deseti lety jich bylo 90 duchovních na 4600 členů. V přepočtu to vyjde, že v Apoštolské církvi se každý duchovní stará o 27 věřících.
To průměrný katolický kněz musí obstarat 345 oveček. Ještě více rozmazlovat své farníky mohou duchovní v Jednotě bratrské, v té má 2100 věřících na starost 112 farářů. Tedy jeden farář na 19 duší.
Podle synodního seniora Českobratrské církve evangelické Joela Rumla, který zároveň zastává funkci předsedy Ekumenické rady církví, se církve navzájem hlídají, aby štědrý systém příliš nezneužívaly.
„Samozřejmě jsme to mezi sebou kritizovali. Katolíci kritizovali celou Ekumenickou radu církví, protože nekatolické církve přibývaly proti římskokatolické církvi daleko rychleji. A uvnitř rady jsme zase my kritizovali ty menší, protože ze společného odebírají víc a víc,“ řekl Právu Ruml.
Za neregulovaným růstem duchovních stojí zákon z roku 1949, kterým komunistický režim zajistil financování církví poté, co jim zkonfiskoval majetek.
Ministr kultury Jiří Besser se loni s církvemi pod příslibem církevních restitucí domluvil, že částku na výplatu duchovních zmrazí na úrovni roku 2010.
Dnes dostává od státu 17 církví na platy 1,4 miliardy korun ročně. Podle dohody, která navazuje na restituční zákon, budou dotaci v této výši církve dostávat ještě tři roky, poté se čtrnáct let výplata bude každý rok snižovat o pět procent a zanikne.
Duchovní pobírají v průměru 16 800 korun měsíčně, průměrná mzda v celé republice dosáhla 24 320 korun.
zkráceno - celé na spodní adrese
Oldřich Danda, Právo
http://www.novinky.cz/domaci/264311-v-cesku-ubyva-vericich-stat-vsak-plati-stale-vice-fararu.html
22. 11. 2013 | 18:29

Joe Ratata napsal(a):

Katolická církev v čele s Dukou nám tady hájí demokracii.
Kolik procent hlasů farníků získal Duka, když kandidoval na arcibiskupa? Dostal většinu už v pvním kole, nebo ho farníci zvolili až v kole druhém? Mohou ho farníci i v referendu odvolat? Je neomylný aspoň trošku, když už se kdysi kardinálové rozhodli, že papež je neomylný vždy?
22. 11. 2013 | 18:35

Martin1 napsal(a):

cyklista
Cyklisto, ale vy jste neporušil tradici, všichni kteří ostatní kritizují nikdy nepředvedou na rozdíl od těch kritizovaných naprosto nic.
Tak šlápněte do pedálů a něco pořádného napište.
22. 11. 2013 | 18:36

čtenář napsal(a):

Už bylo o majetkovém narovnání napsáno všechno. Nečetl jsem dopodrobna tady ty výlevy agresívních ateistů, komunistů a kdejakých neználků. Nic nového. Pořád demagogie, zkreslená historie, neuvěřitelné urážky církve i kardinála Duky.
Čekám pořád, kdo začnete brojit a nadávat na solární barony, ti okrádají celý národ o mnohem a mnohem větší částky. Jenomže je to "dítě" ČSSD a KSČ, proto nedotknutelné. K socanskému zlodějství se mlčí...také postrádám reakce a stávky a křik obyčejných lidí před ČNB - pan Singer nás okradl hodně, to vám nevadí? Aha, není to církev.
Že někteří chválíte p. Štampacha- bodejť by neremcal proti kard. Dukovi! Takový svobodný zednář jako Štampach nebude chválit kardinála. Hlavně, že se vám líbil. Ten musel odejít, protože on je opravdový ďábel. Když tak málem titulujete kard. Duku. S katolíky se musel rozejít, proto je zlý. To jste si našli vzor! Gratuluji!
Otče kardinále, děkuji vám za všecko.
22. 11. 2013 | 18:43

Zdeněk Brom napsal(a):

čtenář:

Největší kritika majetku a varování před jeho hromaděním zazaněla z úst Ježíše Krista a řady církevních otců.
22. 11. 2013 | 18:52

Martin1 napsal(a):

čtenář
Ne, všechno se bude revidovat. Ten zákon o církevní zlodějně je špatný - je z tohoto světa a udělaný podfukem. To nejsou vaše náboženské zázraky. Budete si to už muset všechno cvakat za své.
Tento systém uvádí stále více lidí do bídy a vy se na tom také podílíte a vy prý budete nad nimi chodit a házet jim drobečky. To už tady ale bylo - to už nechceme stejně jako ten starý komunistický režim.
Ne - bude potřeba provést reformu. nebudeme tomu říkat revoluce. Vy také nemluvíte o válce, ale o misích. Žehnáte zbraním a čekáte za to nějaký dukátek. Bude to velká REFORMA.
22. 11. 2013 | 18:55

František Kolský napsal(a):

Pane Jaroslave Duko, včera vystoupil v ČT-24 vámi exkomunikovaný p.Žampach. Mimo jiné byl taktéž vyhozen z Dominikánského řádu, tedy vašeho řádu. Je to věřící a kněz, který se nebojí pravdy. Za posledních 20 let ztratila katolická církev více věřících, než za za celé období komunismu v této zemi. Zazněly pravdivá fakta o financování církví ze strany státu. Peníze, které jste tzv.věnovaly církvím, které ani do r.1989 neexistovaly, jsou na úrovni 30 stříbrných, které dostal Jidáš.
Jediní češští baptisté se zachovali dle evangelia a nepodlehli mamonu. Víru musí mít křesťan v srdci, nepotřebuje zlatem krumplované preláty a stometrové katedrály.
Mamon, který zaslepil vysoký český klér se vám vrátí v podobě dalšího úpadku vlivu katolické církve v této zemi. Vaše církev si nese obrovskou vinu, za násilnou rekatolizaci v rámci germanizace českých zemí po Bílé hoře. Vrcholem amorálního přístupu katolického kléru je faktum, že vám nevadí, že církevní restituce byly schváleny převahou jediného hlasu a to poslancem ODS, pravomocně odsouzeným za korupční jednání. To hovoří za vše !
22. 11. 2013 | 18:58

S.Š. napsal(a):

Ateista, 22. 11. 2013 | 17:00
To není proto, že "nemají argumenty, informace, fakta", to bude nejspíš proto, že necítí žádnou potřebu se s vámi (malé "v" není chybou) přít. Něco mi ale říká, že vás pomalu ubývá. Asi proto, že jsou i mezi levicovými voliči lidé, kteří vědí, že zákon i smlouvy platí, ÚS na restituce položil palec a referendum, jímž mávají rudí (KSČM) s rudými (Úsvit) není možné, neboť a) retroaktivita je jednou z nepřekročitelných hranic právní struktury, b) nejde o majetek patřící státu, nýbrž o majetek, který byl ukraden a c) lidé nemohou rozhodovat o tom, co se jich majetkově nedotýká.
S pozdravem
22. 11. 2013 | 19:03

Kanalnik napsal(a):

Zaznamenal nekdo nejakou reakci na clanek pana Skopa zde na A.cz, ktery poukazuje na nejasnosti priznanych nemovitosti? O tom to totiz hlavne je - o technikalich a procesech rozhodovani, jak se ke kterym nemovitostem dospelo, nikoli o samotnem principu vyrovnani s cirkvemi. Z toho pohledu je clanek pana Duky sice hezky, ale mimo podstatu problemu. Stale panuje podezreni na manipulaci.
22. 11. 2013 | 19:07

Joachym Brezina napsal(a):

paní S.Š. podle pana Škopa bude církvím proplacen i majetek který už mají v držení, to je asi podle vás (malé "v" není omyl) v pořádku. A že se bude platit i za majetek který prý církev prokazatelně nikdy nevlastnila je taky v pořádku že? Hlavně že bude vráceno co bylo ukradeno, plus to co se vrátilo plus to co nikdy ukradeno nebylo...bravo! Jen tak dál vy aplinistko!
z vašeho asi neteče že? ale z mojeho ano a nelíbí se mi to! já ze svých tvrdě odvedených daní, dukáta a his melody homo boys platit nechci, jestli vy jo, je to vaše věc.
22. 11. 2013 | 19:12

Zdeněk Brom napsal(a):

František Kolský:

"Úroky" z mamonu už začíná církev platit. Farnost Trmice - kdysi středisko víry, které komunisté nedokázili zničit. A že se snažili. Nyní je farnost Trmice v bankrotu a v rozkladu v důsledku špatného podnikání. Nakonec katolíci sami otevřeli bránu své pevnosti a nechali se porazit.
22. 11. 2013 | 19:13

Joachym Brezina napsal(a):

Pane Kanalniku, take jsem čekal dukátovu reakci na pana Škopa, ale mnoho církevních patolízalů to nechává klidnými.
22. 11. 2013 | 19:13

čtenář napsal(a):

Martin1
Nikdo nezchudne kvůli návratu nějakých peněz církvím. Je to 0,002promile stát. rozpočtu. Vy už řvete jenom ze zvyku. Bohouš by přišel o svou vlajkovou loď a vy o téma nadávat. To je celé. Žádné zbraně nikdo nežehnal. Pokud žehnali, žehnali vojákům. Nikdy ne zbraním.
Zákon o majetkovém narovnání byl konečně po 24 letech schválen. Konečně. A je to v pořádku. Nepište mi dokola nesmysly. Vy víte, že píšete nepravdy, ale musíte se otřít o církve.
Pokud někdo chudne, žádejte peníze od socanů. Kolik miliard prošustrovali, nikdo nikdy nespočítá. Kolik socanů má nastavěné vily pro každého člena rodiny, majetky v cizině, Bohoušovi byste měli psát, aby i on prodal majetek, svůj byt z daní občanů a pak ať remcá. A vy s ním.
Žádný kněz nemá tolik peněz za rok, jako jeden socan za měsíc. Nebo komunista. Také mají své vily a majetky a miliony v cizích bankách. O to se zajímejte. Církve se budou vždycky starat o potřebné. Nikdy o tom nikdo nepochyboval, jenom u nás proletáři.
22. 11. 2013 | 19:16

Zdeněk Brom napsal(a):

Joachym Brezina, Kanalnik:

Tzv. církevní majetek podléhal řadě omezení a kontrole ze strany státu. Tzv. zákon o zmírnění křivd vytváří zcela novou situaci tím, že tento majetek plně předává církvím k volnému nakládání.
22. 11. 2013 | 19:20

Joachym Brezina napsal(a):

Pane Brome,
myslíte že se dočkáme i cedulek...zde jste na církevním, ateistům zdarma vstup zakázán? :)
22. 11. 2013 | 19:23

Zdeněk Brom napsal(a):

Joachym Brezina:

Nedivil bych se tomu. Zažil jsem při mši na Moravě kněze, který při vybírání peněz hřímal: "Neurážejte Boha drobnými." Takže nic není nemožné :)
22. 11. 2013 | 19:26

Kanalnik napsal(a):

Zdenek Brom - no otazka prave je, ktery je to "ten" majetek - vzhledem k informacim v clanku pana Skopa vidim soucasnou situaci jako ponekud problematickou
22. 11. 2013 | 19:27

Baba napsal(a):

Laiku, nauč se dosazovat do rovnice, jejíž zkušenost tvoje paměť nezahrnuje.
22. 11. 2013 | 19:27

tři trafikanty řídila asi Nagyová napsal(a):

čtenář napsal (a) :
"S katolíky se musel rozejít, proto je zlý."

To zní jak vystřižené z 15. století, asi slabé nervy čtenářovy či čísi příkaz.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_%C5%A0tampach

Zednář a navíc exkomunikovaný. A starokatolík a levičák, fuj, hanba !
Není nad to druhého ocejchovat /kacíř, zednář, čarodějnice, pohan../, hned mají takoví jako čtenář apod. jasno.

"Klaním se, Jeho Excelence."..."Pán sa tebou , čtenáři, kdes ale nechal pravdu, máš ji snad u Pána ?..." Ale ne, Blahorodí, vypařila se mi po cestě za Ním"..." To nevadí, čtenáři, hlavní je věrouka, na pravdu ...však víš co..." ...Ano, mylorde, také si to myslím, kde tady máte záchod ?"...

Čtenář je asi sám slovutný Pekárek. Ovšem nevím proč ON děkuje Dukovi, mělo by tomu být snad NAOPAK.
-----------------------------------------------------------------------
" Pekárek, maj tady návětěvu, koukaj si uklidit, přinde přímo na celu!"
-" Pane dozorce, snad ne zase Jeho Eminence ? Dyť já už nemám co bych dodal. Přišli za mnou, řekli tak a tak a já jen zvedl ruku, co po ně porád ti flanďáci chcou ? Já jsem taky jen člověk, proč se mám furt zpovídat ?"
" Pekárek, nefňukaj tady jak malé děcko, udělali deal s Bohem, tak holt maj ňáký povinnosti i vůči společenství věřících, dyť nebýt jich - Pekárek, tak se bohdá nikdy nedočkáme těch vězeňských a policejních kaplanů...a zemřem jak neznabozi, dočista bez nároku na spásu, koukaj si uklidit a převlíknout spoďáry, za pět minut jsme tam i s tím člověkem z Vatikánu"
- " Já se na to...pane dozorce, aspoň vy kdybyste měl ztrochu uznání...co kdybych se hodil marod, jako že teď ne až za měsíc..."
" Pekárek, já jim povídám, vyměněj si spoďáry a nefňukaj, nynčko už to není tak jako dřív - za pohanů, že se mohli mukli hodit jen tak marod, nynčko jich musej nejprve vyzpovídat vězeňský a pak i špitální kaplan, až jestli ti zjistěj, že nesimulujou - tak až pak jich pošlou dál, k felčarovi.
Nedělaj ciráty, Pekárek, já chci taky mít svůj klid, chlape jedna neposlušná !"
-" Bože můj, Panenko Maria Skočická, čert mi byl ten deal dlužnej, nemoh já raděj někoho zamordovat ? Měl bych teď od nich pokoj , kliďánko bych se tady nechal hryzat svědomím a semílat božími mlýny...takhle porád jen : Synu můj, Pán náš tě nechává pozdravovat, tady ti posílá takovou malou knížečku - podívej se třeba tady na stranu 32, vidíš - oni také nevěřili, ale když se podle Mat. 1. 13. zachovali a synu můj co tento obrázek ....dozorcééééééé!!!! spolkl jsem nešťastnou náhodou vodovodní kohoutek !!!!...službáááááááá !!!!"

Víte, z takových návštěv by se pomátl každý pravidelný čtenář Strážní Věže, nedivme se Pekárkovi. Raději se za něj, popř. za Parkanovou atd. pomodleme.
I za Singera, ten je také dobrým katolíkem, věřme že jen u 2 % nezůstane.
22. 11. 2013 | 19:30

čtenář napsal(a):

Zdeněk Brom
Farnost Trmice vykoupila svůj kostel a už slouží svému účelu. Takže v klidu.Nepravdu díte.
Fr. Kolský
Pan ˇˇStampach je svobodný zednář. Moc bych jej neglorifikovala. Vyhozen od dominikánů byl právem. Nelžete.
22. 11. 2013 | 19:31

Martin z Ilfendosu napsal(a):

Co bylo ukradeno, musí být vráceno!

Nic proti tomu, s tím musí přece souhlasit každý, věřící i atheista.

Jenomže oprávněných požadavků je v poměru k tomu, co "nějak vypočetla" kalouskova vláda, jenom malý zlomek. Tisícina, možná desetisícina, možná ještě méně.
22. 11. 2013 | 19:33

Martin1 napsal(a):

Jen vana za 15 tisíc eur!
Dál prosím pokračujte vy "čtenáři", to číst najednou neumíte. Jako, když se ptají přistiženého vietnamce - zloděje autorských práv v tržnici. "neumím šesky" :)
Píšete:
"Církve se budou vždycky starat o potřebné. Nikdy o tom nikdo nepochyboval, jenom u nás proletáři."
---------------
Asi měli své zkušenosti - asi jste jim moc nepomáhali. Vy jdete vždy s mocí a i s komunisty jste ve velké většině vycházeli - mnoho filmových týdeníků a kolaborantů z vašich řad mluví za vše.
Svěcení zbraní: viděl jsem jasně kropítko Duky - jak kropí auta.
22. 11. 2013 | 19:35

Zdeněk Brom napsal(a):

Kanalnik:

Jistě jste si všimnul, že zákon se jmenuje zákon o zmírnění některých majetkových křivd a nikoli zákon restituční. Církev nemůže restituovat to, co jí nikdy nepatřilo. Např. kostel patří především sobě samému a svému svatému a obci věřících, ne církvi.

No a teď se rozjede taková ruleta štěstí - urvi co můžeš s důkazy nejasnými. Pan Škop napsal skvělý článek k věci. Taky Duka a další zarytě mlčí. Nic jiného jim nezbývá.
22. 11. 2013 | 19:35

jsem počtář co spočetl církevní nároky napsal(a):

čtenář
O, OO2 promile ?
To je tedy dost málo.
Ale podle mě tam máte chybu a to v řádech.

Promile samo je tisícina celku.
Rozpočet je cca jeden tisic dvěstě miliard.

Tak církvi se už ukradly i peníze ?/vrácení peněz církvím/. I těm novým ?

Pekárku, nezlobte, nebo na celu budou chodit dvakrát denně !
22. 11. 2013 | 19:38

čtenář napsal(a):

trafikanti
píšete blbosti, zkuste se nechat zaměstnat jako scénárista do špatného šantánu. Zednář není cejchování, to je pravda. Zednáře u katolíků moc neberou, víte?Exkomunikace je v pořádku. Co jste čekal jiného?
22. 11. 2013 | 19:38

Zdeněk Brom napsal(a):

čtenář:

Ano,kostel a celý majetek byl v dražbě díky církvi. Nakonec se podařilo zachránit alespoň kostel a nějaké věci. Bývalé středisko víry ve veřejné nabídce. Gratuluji.
22. 11. 2013 | 19:42

Joachym Brezina napsal(a):

Pane Martine1, přesně tak, dukat kropil muže, to že omylem drželi samopaly, útočné pušky, opásáni granáty a seděli v tancích, bylo omylem či nedopatřením, jak nám pan čtenář a SS objasní.
22. 11. 2013 | 19:43

čtenář napsal(a):

Počtář
Splátka církvím za rok je asi 2mld, jsou to promile státního rozpočtu. To určitě víte. O tom nestojí za to psát takové traktáty plné nenávisti a posměšků o církvi. A pořád čekám, až někdo napíše konečně dehonestující blog o Židech. Určitě na to čeká více lidí, nejen já. Posměšky o židovství, o jarmulkách, o svícnech, Zdi nářků a tak. Kdy bude?
22. 11. 2013 | 19:46

Zdeněk Brom napsal(a):

čtenář:

Církev se popírám Kristových slov dehonestuje v této zemi sama.
22. 11. 2013 | 19:49

pepa napsal(a):

Dukův zámysl je nastolit nevolnickou společnost, obdobně jako to bylo před
1.sv. válkou. Smyslem takové společnosti vidí Duka v násilném donucení chudého lidu k víře, k útlaku, negramotnosti.Katolická církev po staletí brzdila a bohužel i v současné době brzdí pokrok.Za hlásání pokroku katolický klérus upalovat tisíce a tisíce pokrokových učenců, za čarodějnictví desítky tisíc tzv. čarodějnic.Katolická církev také vedla války ve kterých zahynulo stovky milionu občanů.V okupované Americe
církev propagovala vraždění lidi jako divokou zvěř.Katolický klérus se dopouštěl a dopouští teroru , znásilňování a vraždění dětí a žen. Klérus rovněž zatajoval zločiny hrdlořezů. V 30. a 40. létech podporoval fašistický režim, udával odbojáře
a na konci války organizoval transport fašistů do zámoří.Tak uniklo trestům mnoho
fašistů, kteří měli stát pod šibenicemi.Proti genocidě na židech a Slovanech mlčel,bohužel mlčí až do současné doby.Katolický klérus podporoval a podporuje všechny války, aby se přiživil na neštěstí jako hyeny.
22. 11. 2013 | 19:50

Joachym Brezina napsal(a):

pane Brome,
co bude za pár let až nebudou farníci, říkám si? Budou kluci v hábitech hrát v prázdných kostelích na schovávanou.....
věřících ubývá, jen komunistů je pořád stejně :) paradox :)

V jednom filmu to bylo ...pekařův císař? ... o tom historickém znemožnění? tahle církev se znemožňuje mílovými kroky.
22. 11. 2013 | 19:54

čtenář napsal(a):

Zdeněk Brom
Jistě, stalo se. To nikdo nepopírá. Jistě nepopřete zase vy, že je to jeden případ. Kostel vykoupilo občanské sdružení, které žádalo a vybíralo peníze po celé republice. Přispěl každý, kdo mohl. Proto je kostel zase OK.
22. 11. 2013 | 19:54

Zdeněk Brom napsal(a):

Joachym Brezina:

Církev měla po převratu v roce 89 jedinečně dobrou pozici. Kardinál Tomášek zvedl laťku hodně vysoko. Očekávalo se, že církev se pustí především do morální a duchovní obrody. A přišlo děsivé zklamání. Českou katolickou církev příznačně vedli Vlk a Liška. Jak symbolické.

Bude to jako např. ve Francii - kostel nebo klášter se prostě zavře a prodá a konečná. Tečka. Nebo se objeví Duka II a se širokým úsměvem bude po státu žádat zaopatření, protože církev se přeci stará o chudé a potřebné.
22. 11. 2013 | 20:00

katolík napsal(a):

„Obrovská většina význačných mužů,
v křesťanské náboženství nevěří
Tuto skutečnost však před ostatními tají,
neboť mají obavy o své příjmy.“
(Bertrand Russell)

Samozřejmě se to týká hlavně i nevýznamných mužů u nás, kteří
už svou nevíru ani netají, svými činy pošlapávají desatero.
Pro pána Ďábla, občane Duko,neprovokujte. Podvody a pomocí odsouzeného poslance jste majetky opět ukradli, tak si to už vemte
a s ďáblem odejděte, sympatii většiny se už nedovolávejte.
Co tím sledujete, když zde dráždíte lidi, a hlavně nás věřící
a vyznavače učení J.Krista.
22. 11. 2013 | 20:00

pavel v napsal(a):

rejpal napsal(a):
"....A umělecký dojem z provedení celé té transakce je naprosto mizerný ze všech hledisek. Svádět většinový odpor proti němu na závist nebo podporu zlodějů je dost nízké. Lidé v tom prostě čují další z mnoha čertovin, a kdo by se jim v téhle zemi, kde politickou kulturu nahradil politický deal, divil a soudil je za to.
22. 11. 2013 | 13:09" KONEC CITACE

Máte naprostou pravdu. Umělecký dojem je otřesný. Je to již 24 let, co komunisté prohráli na celé čáře a politici za takovou dlouhou dobu nedokázali komunistické křivdy napravit. Namísto toho se mezi sebou rvou o moc jasko psi o kost. To je asi ta pokleslá politická kultura a jedna z mnoha čertovin, o níž mluvíte.
22. 11. 2013 | 20:00

čtenář napsal(a):

pepa
Divím se, že se vám chce psát takové blbiny. Tomu ani sám nemůžete věřit. Hlouposti nečtu ze zásady.
Joachim Brezina
Církev katolickou a věřící se snažili vyhubit jiní pašáci, než vy. Přetrvala a přetrvá, vám navzdory. Nemám o ni obavy.
Nejvíce mě baví, když o víře a Kristu poučují ateisté kardinála. To je opravdová psina. Asi si neuvědomujete, jak jste směšní.
22. 11. 2013 | 20:00

Joachym Brezina napsal(a):

mne pane Brome na církvi vadí její vyzdvihování vlastní důležitost. Já od církve nikdy nic neočekával, nepoužil jsme její pohostinnosti ani pomoci, v době sametové revoluce jsem tahal kačera na provázku a politika mne vůbec nezajímala, jsem tak oproštěn od jakýchkoliv očekávání.
Co mi na církvi vadí je její zkostnatělý postoj k realitě současného života. Ta jejich zaseklost v temnotě středověku, pozůstatek..jak ta latimerie...živé fosilie tu straší peklem, pod tlakem důkazů museli ustoupit a uznat že země je kulatá a obíhá kolem slunce.
Nějaký farář z kazatelny by mi měl říkat jak mám najít cestu k Bohu? cestu kterou jsme si našel sám? A měl bych se stydět za to že jsme ji nenašel pod jeho vedením? Měl bych pocítit stud a strach a morálně sám sebe odsoudit za přirozené projevy života, trápit se tím, že jsem hříšný? Myslet na to, že to či ono je hříchem?

nenenenenene ne! do toho nejdu, mám svoji víru v Boha a faráře jako prostředníka nepotřebuji, nepotřebuji aby mi někdo říkal co Bůh tím či oním myslel (zvláště když to spíše myslí církev)

Prostě... tahle církev už je zvěrstvo .... blbne lidem hlavy....
22. 11. 2013 | 20:09

čtenář napsal(a):

katolík
Váš nenávistný výtvor je opravdu hodný katolíka. Prosím vás, to radši nikomu neříkejte, ani nepište. Vy jste Krista nikdy nepoznal. Kardinála Duku nechte na pokoji. Ten o životě i víře ví více, než rádoby znalci. Ten svým životem víru dosvědčuje.
Totéž píšete Joelu Rumlovi, husitským duchovním a dalším?
Nestavte svou hloupost na odiv.
22. 11. 2013 | 20:10

malstoka napsal(a):

Monsinore, měli by jste se bránit argumenty a realitou, vysvětlovat lidem, že celý humbuk socanů je jen divadlo pro závistivé a závislé na státu. Ve skutečnosti celá, socany vytrubovaná částka je jen promile ročního rozpočtu ČR. Když odečteme náklady dnes dávané na provoz církvím od státu 1,5 miliardy, tak skutečná částka je 500 milionů. Po 17 letech církve již od státu nebudou dostávat vůbec nic. Chtějí-li socani jít příkladem tak ať vrátí, jako první soudruh Sobotka, peníze které ukradl z náhrad a postavil si za ně dům.
22. 11. 2013 | 20:14

Zdeněk Brom napsal(a):

Joachym Brezina:

Osobně jsem si to zklamání prožil. Bylo hodně hořké poznání.

Už jsem tu jednou napsal, že v podstatě nejde o odluku státu a církve, ale o odluku církve od Boha.

Těší mě ale, že řada kněží a věřící je tímto stavem velmi znechucena. Snad dojde k obrodě.
22. 11. 2013 | 20:15

pavel v napsal(a):

Zdeněk Brom

Církev má u ateistů opravdu velmi špatnou pověst. Ti, co volí komunisty (a není jich málo), ji považují přímo za nepřítele. Vy si myslíte, že vinu nese kardinál Vlk. Zkuste se však vžít do jeho situace. Po roce ´89 se moci chopil Václav Klaus a kladl všemožné obstrukce, aby se církvím nic nevracelo. Když ho vystřídal Miloš Zeman, následovalo to samé v modrém. Špatnou známku by neměly dostat církve nýbrž občané, kteří volili takové politiky, kterým šlo hlavně o tunelování a otázka církevního majetku jim posloužila jako zástěrka k odvedení pozornosti.

Transparency International odhaduje, že politici v Česku ročně rozkradou 100 mld. Kč. To znamená že za rok rozkradou více, než to, co bude stát ve finanční formě splácet církvím více než 30 let.
22. 11. 2013 | 20:17

Joachym Brezina napsal(a):

čtenáři...daleko větší psina je když slepec poučuje jednookého.
vy si vystačíte svojí nenávistí vůči ateistům a židákům sám, napište blok, nečekejte, máte dobře našlápnuto.

já církev nehubím, ta se hubí sama a já tomu jen radostně tleskám...což nemohu? když si to platím? jasně že mohu.

v poměru k vám jsem větší věřící jak vy, vy víru deklarujete planým plácání, papouškováním dukáta a řitním alpinismem, já vírou žiji a nechci aby jí žili jiní, pokud se tak sami nerozhodnou a ani pak je nepovedu, svoji cestu si najdou sami tak jako já :) kapišto? chcete k tomu obrázky či diagram pokud jste to nepochopil?

vy potřebujete teplou ručku preláta co vám říká jak správně věřit a vy to jak ovce děláte, já to nepotřebuji.
22. 11. 2013 | 20:17

katolík zoufalý napsal(a):

""Jenom ti bratři milí, jenom ti, kdož pracují,
říkají právem chléb náš vezdejší, ale ostatní
jedí chléb jako zloději a lupiči.
a nechtˇje jméno jejich jakékoli,
nechť jsou to knížata, králové, páni soudcové,
kteří se povalují na radnicích,
ať jsou to kněží, mnichové, kteří se učení evangelia
nedrží,
ti všichni jsou darmožrouti a ujídají chleba chudému"

2. list sv.Pavla.
To ale vysokým kněžím u nás nic neříká.
22. 11. 2013 | 20:18

Zdeněk Brom napsal(a):

čtenář:

Vy jistě víte, že v případě Trmic nešlo jen o jeden kostel a jenom o kostel. Ony se do výprodeje dostaly např. i hřbitovy.

Trmice jsou především varováním. Důrazným varováním. Kdo uči k slyšení, slyší. Kdo má oči k vidění, vidí.
22. 11. 2013 | 20:18

Zdeněk Brom napsal(a):

pavel v:

Pokud vím, tak kardinál Vlk s Klausem neměl žádné problémy. Přitom měl silně pozvednout hlas v době, kdy se schylovalo k rozkrádání. Neudělal to.
22. 11. 2013 | 20:21

panna Orleánská napsal(a):

pavel v

na té odluce je právě nejhroznější, že to bude trvat tak dlouho, že se toho polovina lidí ani nedožije. Takže to 30 let je ještě horší, než ta 5. pětiletka, jak slibovali komunisté, že bude vše vyřešené, neb to bylo jen 25 let, ale i tak vidíte, že v pětiletce páté se nic nevyřešilo, takže slib za 30 let dávám do stejné kategorie.
22. 11. 2013 | 20:21

Panna Orleánská napsal(a):

Zdeněk Brom

do výprodeje se dostaly i oltářní a bohoslužebné předměty

bude sranda, až se budou ve výprodeji prodávat kulturní památky a historické věci
22. 11. 2013 | 20:25

Yosif K napsal(a):

jsem počtář co spočetl církevní nároky napsal(a):
čtenář
O, OO2 promile ?
To je tedy dost málo.
Ale podle mě tam máte chybu a to v řádech.

Promile samo je tisícina celku.
Rozpočet je cca jeden tisic dvěstě miliard.

Tak církvi se už ukradly i peníze ?/vrácení peněz církvím/. I těm novým ?

Pekárku, nezlobte, nebo na celu budou chodit dvakrát denně !
22. 11. 2013 | 19:38
je je to opravdu 1,7 miliardy z 1200 miliard čili je to 0,14% SR čili asi 14 Kč na občana a měsíc
současný system který socani chtěli zachovat je asi 12 Kč na občana a měsíc.
Takže socani se rvou jako lvi aby ušetřili pro každého občana 2 Kč měsíčně a zpitomělí pseudopřátelé proletářů zde straší hospodářskou krizí, něměckými reparacemi a nacismem.

Socany a komouše volí opravdu voliči kteří mají v hlavě ... nechci napsat co, ale nic drahoceného to nebude.

Vřískání že stát zchudne pokud nebude po socanech je zcela mimozní demagogie.

Zde nejde o peníze. Zde jde o princip, spousta lidí (lépe řečeno voličů socanů a komoušů) má za to že by stát neměl podporovat "církevní tmářství" byt bagatelní sumou 14 kč na občana a měsíc.

Toto by měli socani přiznat - nejde jim o peníze, jde jim o princip, patrně aby se zachovala "progresivní bezvěrecká struktura" proletářů a voličů CSSD a KSCM.

Ti stejní lidé vyývají k následování "rovnostářské švédsko". Ve skutečnosti co se týče šistých příjmů uzje švédsko cca stejně rovvnostářské jako česko.

V čem je rozdíl? Ve skandinávských zemích se mnohem méně krade než ve střední a východní slovanské Evropě. Přitom socalisti ponechali státní luteránskou církeva lidé kteří se vyslovně nezřeknou státní církve v ní automaticky jsou. Možná k jejich poctivosti přispívá i to že ZNAJÍ SVOJE DESATERO. Každopádně se kromě novošvédů na 99% dle něj chovají.

V česku ovšem desatero znají žáčci taky - dle školních osnov je to nástroj buržoazie na oztupování třídního boje proletářů. Také možná jeden z důvodů proč lidé v česku kradou ani v poledne si nedaj pauzu. Kdo by se řídil nástrojem na zotročování proletářů.

Jednou z nejvyspělejších zemí světa je jižní Korea. Všichni Korejci znají základy budhismu a světe div se - 35% Korejců se stalo v minulých 40 letech křestany! A světe div se - na školách se kromě dějin budhismu probírají detailně i dějiny judaismu a křestanství............

Na českých školách převládá to co se učitelky naučily za bolševika - desatero je nástroj kapitalistů na oblbování proletářů.........
22. 11. 2013 | 20:29

Zdeněk Brom napsal(a):

Panna Orleánská:

I na to může dojít. Jestli to bude sranda, uvidíme.

Ale zcela upřímně. Mám památky rád, ale na nich víra nestojí.
22. 11. 2013 | 20:32

panna Orleánská napsal(a):

Zdeněk Brom

až se bude Vyšehradský kodex dražit v Sothebyś, to sranda bude
nebo chrám sv. Víta v realitce, tady je možné všechno
22. 11. 2013 | 20:36

pavel v napsal(a):

Joachym Brezina

Jestli jsem vás dobře pochopil, tak vy tou "zaseklostí církve v temnotě středověku" myslíte její učení o existenci pekla. Avšak učení o pekle pochází již ze starověku. Mluvil o něm Syn boží a jeho slova jsou zaznamenána v Bibli.

Žádné přirozené projevy života církev neodsuzuje. Ani nestraší peklem. Kdybyste si přečetl Bibli, zjistil byste, že Syn boží, Ježíš nesoudil lidi příkře. Jistě jste slyšel o evangeliu, kde zachránil prostitutku před lynčováním. Ježíš nebude soudit člověka za to, co udělal špatně, ale za to, co neudělal dobře (že nepomohl člověku v tísni).

Přečtěte si evangelia. Budete velmi překvapen.
22. 11. 2013 | 20:36

Armada Dei napsal(a):

Už za První republiky velmi mnoho humanisticky orientovaných českých vlastenců považovalo římskokatolickou církev za odpornou, tmářskou a pokryteckou protinárodní instituci.

Je bizarní, že se v našem sekulárním státě dostávají tito kupčíci s "Božím deštěm", do privilegovaného postavení, na které nemají jakýkoli morální nárok.
22. 11. 2013 | 20:41

Yosif K napsal(a):

Kde je těch 200-300 miliard Kč které dle sosanů a TI ročně "rozkradli Kalouskovci"?
22. 11. 2013 | 20:44

Joachym Brezina napsal(a):

pane pavle v církev odsuzuje přirozené projevy člověka, to že tak nečinil Ježíš či Bible nic neznamená. Důležité je to, co hlásá církev a ta pokroutila slova Ježíše k obrazu svému, to co se hlásá z kazatelen jsou jen lži které si usnensli na svých koncilech biskupové či kýhošlaka týpci. To co hlásají už dávno není to co hlásal Ježíš.
Jistě je vám známo jak se v Bibli škrtalo, doplňovalo a podobně. Co je ještě autentického? A navíc jak dukát ozřejmil, nezáleží na tom co je psáno ale v jakém kontextu interpretováno ...že?

Bibli jsem si přečetl a překvapen nejsem. Zkuste onanovat, možná budete překvapen ...och vy jako katolík vlastně nemůžete, to by jste totiž hřešil že? A hřešit je špatné...njn.
Si to pavle v užijte.
22. 11. 2013 | 20:44

Zdeněk Brom napsal(a):

pavel v:

Mimochodem, cože to říkal Ježíš o majetku? Je to také v Enageliích a očividně to kardinála nijak nebere.
22. 11. 2013 | 20:46

Baba napsal(a):

Ve Vyšehradském kodexu se o Sothebys nepíše.
22. 11. 2013 | 20:50

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Rád bych věděl, jaké procento populace je možné oblbnout demagogií ohledně státních výdajů na církve na dalších 50 let. Není taky přímo od boha ten „Energy Saver“, který prý když strčíte do zásuvky, tak vám uspoří elektrickou energii?
Je to podobný způsob podvodu na lidi, využití jejich hlouposti a chamtivosti, když se jim podstrčí, že ušetří, tak přestanou myslet.

Církev je na ústupu v celém civilizovaném světě a mladých věřících je poskrovnu.
Ta naše si spolčením se zlotřilými politiky zajišťuje sice majetky na dlouhá léta dopředu, ale těch, co budou ochotni nechat se pást takovými preláty, těch moc nebude.
22. 11. 2013 | 20:52

panna Orleánská napsal(a):

Baba

ale mohli by si na něj dělat národ benediktinové a pak ho prošustrovat, jak tu faru v Trmicích
22. 11. 2013 | 20:54

pavel v napsal(a):

Zdeněk Brom

Velmi se mýlíte. Po tzv. "plyšáku" byla ideální situace na to, aby se církevní majetek vrátil, ale Václav Klaus opravdu dělal obstrukce. Nakonec s vydáním vyslovil souhlas, ale pod podmínkou, že majetek bude vydán na základě výčtového zákona. Byla to lest hodná pokleslého charakteru jejího autora. Výčtový zákon je totiž nerealizovatelný. Jde o to, že církevní majetky od doby, kdy byly zapsány v pozemkových knihách, doznaly velikých změn (někdo tam něco postavil atd.). Církev bude muset jednat se subjekty jejichž majetek je restitucí dotčen a dohodnout se s nimi. Pokud by měl být výčtový zákon, nelze si něco takového vůbec představit, ledaže by jeho příprava trvala sto let. Klaus si toho byl dobře vědom.

Ostatně, Klaus původně nechtěl vůbec žádné restituce, ale byl k tomu pod tlakem politických partnerů donucen.
22. 11. 2013 | 20:56

panna Orleánská napsal(a):

pavel v

náprava starých křivd vyvolá křivdy nové, co jste čekal?
22. 11. 2013 | 20:59

Scarabeus napsal(a):

čtenáři,

Vaše naivita je ..... (raději vynechat), Vy uvěříte všemu co Vám v kostele nakukají, z pohledu pana Jaroslava Duky jste ideální věřící, možná se od Vás, z vděku(!), nechá pozvat na vykrmovací večeři, protože Vy jste ochoten uvěřit i tomu, že je Duka podvyživený, pokud Vám to řekne kněz v kostele.

Pan Duka by měl být rád, že pro katolickou církev dopadly volby ještě relativně dobře, že (možná) budoucí předseda vlády Sobotka je ochoten s ním ještě jednat.

Příští volby mohou, z pohledu katolické církve, dopadnout mnohem hůře. Už teď jsou hodně silní komunisté, Okamurova strana je napůl náckovská strana. Může přijít den kdy vítězové voleb nebudou považovat za nutné s firmou Duka & comp. vůbec jednat.
22. 11. 2013 | 21:02

pejsek napsal(a):

pavel v

už vidím to dohadování, jeden prelát vyhrožoval Vatikánem a nekonečnými soudy a druhý fackováním úředníků do ruda
22. 11. 2013 | 21:04

Martin1 napsal(a):

A co to pane Duko obrátit na těch třeba 40 let. Že by jste se oblékli do montérek a my se za vás modlili.
Kolik by jste pro nás vydělali u pásů, na polích?
Končíme, odzvoníme to už i vám!
Nás ty vaše oblbovačky už nebaví!
22. 11. 2013 | 21:06

Baba napsal(a):

Nejlepší by bylo chladné počasí při zachování délky dne, to si člověk doma zařídit neumí.
22. 11. 2013 | 21:14

Zdeněk Brom napsal(a):

pavel v:

Velmi se mýlíte. Žádný církevní majetek neexistuje.
22. 11. 2013 | 21:22

pavel v napsal(a):

Zdeněk Brom

Ježíš o majetku řekl: "Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude ctít a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku."

Tato slova nebyla určena jen církvi, nýbrž každému člověku. Pravidla jsou totiž buď pro všechny stejná, nebo žádná nejsou. Připouštím však, že by církev měla jít v této věci příkladem. Myslím, že skuečně příkladem jde. Kdo proti ní není zaujatý, nemůže nevidět, že církev se snaží být ve společnosti užitečná. Její majetek je společný. Dnes se nikdo na církvi neobohacuje. Naopak, farářů je nedostatek. Majetek církve, jak psal kardinál Dominik, církev potřebuje ne pro svůj rozmařilý život, ale pro lidi, kterým pomáhá.

Zkuste si představit, že bych vám ukrad auto. Kdybyste ho chtěl vrátit, řekl bych:" To auto ohrožuje vaši pověst pověst mezi lidmi, protože správné je žít v chudobě. Nic vám nevrátím. Nemůžete složit Bohu i majetku." :-)
22. 11. 2013 | 21:33

Martin1 napsal(a):

Je na čase vrátit se ke kořenům a začít slavit zimní slunovrat 21. prosince!
22. 11. 2013 | 21:35

pavel v napsal(a):

panna Orleánská napsal(a):
"náprava starých křivd vyvolá křivdy nové, co jste čekal? "
-------------------------------------------------------------------------------------

Jaké křivdy máte na mysli?
22. 11. 2013 | 21:38

Yosif K napsal(a):

Bakalův nezvaný host napsal(a):
Ta naše si spolčením se zlotřilými politiky zajišťuje sice majetky na dlouhá léta dopředu, ale těch, co budou ochotni nechat se pást takovými preláty, těch moc nebude.
22. 11. 2013 | 20:52
Oblbování je socalistický vřískot že 2 kč měsíčně (rozdíl mezi levicovým a PRAvicovým plánem plateb církvím) na občana zruinuje stát a paříčíní bídu proletošů.

Ve slavně socalistické Skandinávii je 90% obyvartelstva luteráni.
V jižní Korei jejíž proletariát sluje větší disciplínou, vzdělanostíé a pracovitostí než čeští křiklouni je 35% obyvatelstva křestané a 65% budhisti, obě skupiny se přitom celkem tolerantně prolínají.

Atd atd. Dokonce v Rusku se k náboženství hlásí 60-80% obyvatel. Jaké je vaše socalistické náboženství pane "bakalův nezvaný host"? Zemano-burano-křupanismus? Každý v něco věří.....
22. 11. 2013 | 21:43

Joachym Brezina napsal(a):

A co tohle pane pavle v:

váš dědeček (církev) ukradl škodovku mému dědečkovi(prostý lid, pobělohorská doba atd.) pak můj otec (komunisti) ukradl škodovku vašemu otci který ji podědil. Můj otec nechal vašeho otce jezdit v ukradené škodovce a platil mu benzin.

Následně jsem vám škodovku po převratu vrátil a vy po mne chcete, abych vám vrátil navíc ještě motocykl, který vám nikdy ukraden nebyl. Navíc požadujete odškodnění za škodovku (která již byla vydána ale vy požadujete peníze i za ni jako by vám vrácena nebyla) a navíc chcete cenu ne ve výši jak za novou škodovku ale cenu za Ferrari.

tohle je realističtější pohled na věc, než vaše hrubé zjednodušení, která se však hodí do obrázku jaký potřebujete. typické.......
22. 11. 2013 | 21:44

Scarabeus napsal(a):

Zdeněk Brom:

Církevní majetek existuje, byť skrytě, když se to lidem, kteří o něm rozhodují, hodí(např. to auto s řidičem, které vozí Duku, ale nepatří jemu, ale jeho zaměstnavateli, kde Duka dělá "pouze" šéfa). Když se to nehodí, jako v případě zadlužené farnosti Trmicích, tak to farnost v Trmicích byl právně zcela nezávislý subjekt, kde dluhy farnosti přináležely pouze farnosti v Trmicích.

pavel v:

Pan Brom není církev, neslouží Bohu, to on má zcela jiný hlouček příznivců, tzn. "Čochtana" a spol.

Domnívám se, že mezi majetkem církve a majetkem pana Broma je rozdíl, pan Brom může (pravděpodobně) prokázat, že byl pořízen z jeho výdělku, výdělku jeho manželky, případně navíc předků obou.
22. 11. 2013 | 21:45

Andrejj napsal(a):

Církevní restituce nás stojí 2 mld. ročně (tj. dvě promile rozpočtu), soláry nás stojí 20 mld. ročně. Proč se Bohouš Sobotků nezabývá tunelem, který nás stojí 10x víc?? Jo...moment, nebude to tím, že socani pro soláry hlasovali?
22. 11. 2013 | 21:45

Zdeněk Brom napsal(a):

pavel v:

Dále je psáno: "Spíše projde velbloud uchem jehly, nežli boháč do království nebeského."

"Jdi a prodeje a rozdej svůj majetek a následuj mne."

Církev nejen pomáhá, ale staví si i luxusní rezidence, jezdí v přepychových autech atd.

Navíc, církvi nelze ukrást to, co její nikdy nebylo. Tedy majetek.
22. 11. 2013 | 21:46

Yosif K napsal(a):

Náboženství[editovat | editovat zdroj]Pokřesťanštění Švédska, které probíhalo od poloviny 9. století (Olof Skottkonung) do 12. století, přispělo ke vzniku jednotného švédského státu. V roce 1527 přestoupilo Švédsko pod vládou Gustava I. Vasy k luteránství. K luterské církvi se v současnosti hlásí kolem 80 % obyvatel Švédska.

KONEC CITATU z wiki....

Možná to je vysvětlení proč tamní socani kradou méně než čeští socani jako Kott Pancová Rath a Jana Vanhová a Roman Houska......
22. 11. 2013 | 21:47

čtenář napsal(a):

Scarabeus
Ani mě nepřekvapují vaše vyhrůžky o návratu komunistů k moci. Zvláštní, ječíte tady skoro všichni, jak majetek církvi nepatřil, přitom vyhrožujete, že všecko zase seberete. Ubohé.
Nevím, proč by měl kardinál Duka někoho vykrmovat. Víte, jestli je nemocný, proč je takový, jaký je. To se pošklebujete lidem běžně? Asi ano. Aby bylo jasno, pan kardinál Duka i Vlk manuálně dlouhé roky makali. A spousta kněží i jeptišek. Při jejich vzdělání jim žádná práce nevadí. S jejich vzděláním měli problém bachaři, analfabeti.
V kostele nikdo nikomu nic nekuká. Lidé přijdou na mši svatou, prožijí Kristovu oběť, občerství srdce a získají energii do dalších dní. Získávají sílu, aby dokázali oponovat neuvěřitelným blábolům a urážkám. Někde v Bibli je i to, že Bůh se nenechá dlouho urážet. Všechno ve světě ukazuje, že brzo Boží soud přijde. Každý byste se měl starat o svou duši. Ne o to, do čeho vám nic není. Spravedlnost je správná, právo by mělo v demokracii mít své místo bez komentů závistivců.
Opakuji: je směšné, jak se tady ateisté a komunisté snaží urazit duchovního, poučují o církvi, o Bohu. Vzdělávejte se. Nebuďte směšní. Promile státního rozpočtu vás nemusí trápit.
22. 11. 2013 | 21:48

fool napsal(a):

První křížovou výpravu západní papež poslal na písemnou žádost Byzantského císaře-souvěrce-o pomoc proti Turkům-jinověrcům .Když konečně stoupenci pravé víry město nepřítele Turka ze souše obklopili,byzantský císař jeho obyvatele tajně evakuoval po moři svými loďmi přes noc.Za hradby svého Věčného města,kam armádu křižáků nikdy tehdy nevpustil.Tak ti křižáci se vrátili domů,evakuovaní Turci asi se tehdy ještě pokřtili.
V době o půltisíciletí zhruba později,před pádem Cařihradu(po útoku turecké 150 000 armády s mladým 22 letým sultánem, v Cařihradu 9/10 obyvatel již tvořili Turci.Už nevím ale od koho přišla zrada.Podrobně bitvu 1453 za hradbami uvnitř města popsal ruský účastník na straně obléhaných.Janované a Benátčané chránili své majetky a obchod s císařem,ale Francouzi ve službách císaře to jaksi vzdávali po prvnídělových koulích do oficírů.Francouzi ale byli rytíři v té někdejší 1.výpravě z národů nejpočetnější -20 000,ale na rozdíl od 4000 Němců na to životy nedoplatili v bitvách tam.Císař padl,sestra se mu krátce předtím stala sňatkem ruskou carevnou a jiná žena-Zikmundovy manželky (české královna-císařovny husitů)příbuzná-z vládnoucích kruhů Byzance podél břehů Černého moře a na blízkých ostrovech Středozemního moře se vdala na gruzínský trůn.Z byzantských elit málokdo přežil.Leda loajální pastýři řečtí církve ,kteří pak vykonávali moc Turků v Rumunsku,Moldavii,Transylvanii,...
22. 11. 2013 | 21:49

Auto Mobil napsal(a):

"Zkuste si představit, že bych vám ukrad auto. Kdybyste ho chtěl vrátit, řekl bych:" To auto ohrožuje vaši pověst pověst mezi lidmi, protože správné je žít v chudobě. Nic vám nevrátím."

To by ovšem muselo být speciální auto, svěřené státem k náboženským účelům - např. jako mobilní kaplička.
22. 11. 2013 | 21:51

OP Triola napsal(a):

"... jak se tady ateisté a komunisté snaží urazit duchovního ..."

Duka je atheista a komunista?
Nu což ... je to možné. Šaty nedělají člověka. Ač ...

"Je to tak, třeba je to k nevíře, že mnicha dělá kutna, krunýř rytíře ..."
22. 11. 2013 | 21:56

Yosif K napsal(a):

85 % Dánů jsou luteráni – členové státní církve (Den Danske Folkekirke), zbytek má jiné protestantské, katolické nebo muslimské vyznání.

KONEC CITATU z Wikipedie.

Možná to je vysvětlení proč tamní socani kradou méně než čeští socani jako Kott Pancová Rath a Jana Vanhová a Roman Houska......
Dánové čtou a ctí své desatero.....
22. 11. 2013 | 22:12

joe Ratata napsal(a):

čtenář
Je hezké, jak skálopevně jste přesvědčen, že v právu je Církev Svatá a já, ač jsem jí nikdy nic nevzal, jsem povinen platit. A nejen já, který jsem vládu komunistů zažil, ale i moje děti, které o jejich vládě pouze slyšely a dokonce i děti mých dětí, které ještě nestačily ani spáchat dědičný hřích svým narozením.
Platit budou, ať Církev Svatou potřebují či ne, stejně, jako jí musely platit všechny generace tisíc let nazpátek.
22. 11. 2013 | 22:13

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Když chce někdo projektovat náklady daňových poplatníků na církve, tak by měl vzít v úvahu tyto čísla.

V roce 1991 více než 40 % populace hlásilo k církvi,
v roce 2001 asi třetina,
v roce 2011 asi pětina.

Náklady společnosti na církev by měly kopírovat tento stav věřících.

2001
„Český statistický úřad v těchto dnech vydal další z řady publikací přinášejících podrobné výsledky sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) z roku 2001. Nová publikace je věnována náboženskému vyznání obyvatelstva.
Obecně lze říci, že stupeň religiozity ve srovnání s posledním sčítáním z roku 1991 klesl. V roce 2001 se k náboženskému vyznání přihlásilo celkem 3,3 milionu lidí, což znamená téměř jednu třetinu z celkového počtu obyvatel. V roce 1991 se jako věřící deklarovalo 43,9 % občanů. „
http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/nabozenske_vyznani_obyvatelstva_podle_vysledku_sldb_2001753951

2011
Církev římskokatolická 1 082 463
Církve celkem 1 463 584
http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/D70024DBA2/$File/ZVCR014.pdf
22. 11. 2013 | 22:15

Rosťa napsal(a):

Kardinál Tomášek se musí v hrobě obracet. Ti dva zlojedi, co přišli po něm se opravdu pěkně vybarvili a je vidět, že chamtivost ŘK církvi nebude nikdy cizí.
22. 11. 2013 | 22:21

Joe Ratata napsal(a):

stejně jako tajemný pan H. Áááááméééén.
22. 11. 2013 | 22:26

pavel v napsal(a):

Joachym Brezina

Vaše argumentace se podobá argumentaci Karla Marxe, který tvrdil, že kapitalisté okrádali (vykořisťovali) dělníky a proto má dělnická třída právo vzít si zpět, co jí patří - majetek kapitalistů znárodnit. Vy tvrdíte něco podobného: církev svůj majetek nakradla a nemůže jí tedy patřit.

Pokud si myslíte, že církev někomu něco ukradla, uveďte důkazy. Doufám však, že za důkazy nebudete považovat vymývání mozků v hodinách dějepisu za bolševika.

Církev získala nejvíce majetku donacemi od Karla IV. Patřila jí tehdy až 1/3 pozemků. O většinu z nich přišla během husitských válek - zmocnila se jich šlechta. Když po Bílé hoře ovládli Čechy Habsburkové, žádné pozemky se církvi už nevracely. Pokud kališnická šlechta o nějaké pozemky přišla, pak ne ve prospěch církve.
22. 11. 2013 | 22:33

pavel v napsal(a):

Rosťa

Nezmýlil jste se? Nechtěl jste mluvit o Haškovi a Sobotkovi?
22. 11. 2013 | 22:36

pavel v napsal(a):

Bakalův nezvaný host

Církve nejsou placeny z daní občanů, anobrž z výnosů církevního majetku, který jí komunisté ukradli, a který dnes drží stát.
22. 11. 2013 | 22:40

pavel v napsal(a):

Zdeněk Brom napsal(a):
"pavel v:
Navíc, církvi nelze ukrást to, co její nikdy nebylo. Tedy majetek."
---------------------------------------------------------------------------------
Proč je tedy v pozemkových knihách církev uvedena jako vlastník?
22. 11. 2013 | 22:49

Joachym Brezina napsal(a):

pane pavle v:
uveďte důkazy že to co se má vracet církvi patří... trochu hloupé ne? fackovat se tady trapnými výzvami o důkazech. Navíc jste vypíchl z mé argumentace jen to co se vám hodí, úplně jste pominul ten závěr s motocyklem...to bolí co? když se tne do živého, důležité oponenta strhat že je marxista. Můj příběh byl o tom že se má proplácet církvi i to co jí nepatřilo a to co jí už bylo vráceno a to považuji za zvěrstvo, vy ne? No bodejť by ano, když už jsem vám vrátil škodovku, omluvil se za otce co vám ji ukrad, proč po mne ještě nechtít motocykl a peníze za auto co už je ve vaší garáži...to je úplně morální z vašeho pohledu,(pohledu církve)

pavle v, neplačte jak malej kluk, že vám ateisti, komunisti a nějakej Brezina řekli že Ježíšek není, utřete si slzy, pod stromečkem budete mít slona, pak nám všem ukážete, že Ježíšek existuje..no hlavu vzhůru ...a napište něco pěkně drsnýho vod plic, uleví se vám, zanadávejte si......
22. 11. 2013 | 22:53

Joe Ratata napsal(a):

pavel v
A z úroků z těch 59 miliard, co jí přiřkli většinou jednoho hlasu poslance, odsouzeného za korupci.
22. 11. 2013 | 22:53

Emissary napsal(a):

Přesně tak

Pane kardinále Duko,

bojujte zákony, protože ty zákony si většinou socialističtí šmejdi vytvořili sami. A bojujte směle, protože dáváte víc než dostáváte, abyste naplnili poslání.

Nic neztratíte, ale oni ztratí mnoho.

Končím s heslem.

Co se ukradlo, má se vrátit. Co se ukradlo v ponížení, má se vrátit duble. Co se ukradlo s mučením, má se vrátit triple.

Mám za to, že tupé socialistické hlavy si to nemohou uvědomit ani four, quattuor,forte.
22. 11. 2013 | 22:56

T.Paine napsal(a):

Občané, zejména ti bez práce, žijící z ruky do úst, staří, nemocní, bez domova, chudí, s hladovějícími dětmi, nezakládající rodinu, zajisté skáčou radostí a štěstím a děkují za ta slova, zlatem a majetky vyvážená. Jako vytržená z Bible. Díky za kompenzaci příkoří, týrání (psychického i fyzického) a za kompenzaci minulých staletí parazitování na podlidech v podobě grafu.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského. Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly, než bohatý do Božího království.“ Evangelium podle Matouše: 19

1| Každý zákon lze zrušit (referendem, parlamentem nebo Ústavním soudem) nebo změnit parlamentem. Od každé smlouvy lze odstoupit rozhodnutím jedné ze stran.

2| Výsledky voleb naprosto přesvědčivě potvrdily, že drtivá většina občanů odmítala a odmítá zákon o údajném vyrovnání státu, který zastupuje občany a který si občané platí ze svých peněz, s církvemi.

Referendum s vysokou pravděpodobností opět hodí tento zákon do koše, kam patří.

Proto ten odpor, neústupnost, klasické vydírání KDU-ČSL (7. ve volbách), kličkování, hra o čas (žádosti, vydávání majetků, podepsání "nezvratných smluv",...), klapky na očích, mamon v očích, transparenty "uzavřená záležitost", ono to vyšumí, přebije to další skandál, ... .

Ignorování vůle občanů církvemi, ex-poslanci (102), dnešními poslanci ČSSD, ANO a KDU-ČSL se vrátí jako bumerang.

3| Jestli měl být někdy přijat nějaký zákon o vyrovnání, tak zákon o vyrovnání církví, zejména papežské a diecézních kurií, se státem, tedy s občany.

4| Tento zákon o darování X majetků církvím navěky, s anti-inflačními platbami (Za co? To je odluka?) na 30 let (!), s osvobozením od správních poplatků a dalšími výsadami v zákoně, byl proválcovaný a přehlasovaný nejtěsnější většinou (díky korupčnické družině LIDEM) + 1 hlas kriminálníka (Pekárek z ODS, 102 celkem).

Epochální oslava na den výročí bitvy na Bílé hoře (8.listopad 1620), výsměch první republice v našich dějinách, pozemkové reformě, TGM, Benešovi. Klér: „I'm back.“

Tato nejtěsnější většina ve Sněmovně měla mandát od voličů pouze na 4 roky. Senát tento zákon bez seznamu majetku (přesněji: „Urvi si, co chceš.“), s navýšením výdajů církvím z deficitního rozpočtu a ještě na 30 let, jednoznačně odmítl.

Odluka církví od státu? Pravý opak. Přisátí. Když se chce, tak skutečná odluka jde udělat okamžitě a samozřejmě bez vyplacení jediného halíře a darování jakéhokoliv majetku. Navíc, proč vyplácení miliard novým církvím (např. 1 056 336 374 Kč pro Apoštolskou církev s bezmála pěti tisíci členy) s napojením na ODS?

Děti, které se ještě nenarodily nebo nemohly volit, zjistí, že mají platiti X miliard s inflační doložkou, o kterých rozhodl 1 jasný kriminálník z ODS (Pekárek) a jedna vůdčí přeběhlice ke korytu ve vládě. Paní Němcová, jako předsedkyně Sněmovny a přívětivý leštící hadřík ODS, má být na co pyšná. Lepší vrchol služby občanům si po 20 letech v ODS a 15 letech ve Sněmovně lze stěží představit. Zářný vzor ženy v politice, nemluvě o dětech a vnoučatech. Spící agent-důchodce byl v pozdních hodinách čilý jako rybička. Zbytek bezobratlých poslanců se také určitě dočká pamětní desky.

5| Referendum o jakémkoliv zákoně je ústavní právo občanů, zejména pokud jde o jejich majetek, jejich peníze na 30 let a o supervýsady pro nadlidi.
22. 11. 2013 | 23:04

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy