Poznámky ke komentářům k energetické krisi

22. 03. 2008 | 15:56
Přečteno 6988 krát
Můj článek o energetické krisi vyvolal řadu komentářů. V následujících řádkách uveřejňuji některé doplňující informace.

Ad Prof. Josef Kvasnica.
Byl to dobrý fyzik, výborný učitel. Byli jsme spolu dobří přátelé. Koncem padesátých let jsme spolu bydleli několik let v koleji na Moskevské státní universitě a viděli se několikrát denně: spolu jsme obědvali, pili kafe, diskutovali o fyzice i politice, o Sovětském svazu. Byl zarytý antikomunista – já byl tenkrát v komunistické straně a snažil se ten nezreformovatelný režim nějak změnit z vnitřku. Krátce po maďarských událostech jsem třeba žádal na veřejné schůzi svolání mimořádného sjezdu KSČ, který by vyhodil zprofanované vedení KSČ, žádal jsem, aby byl změněn kurs koruny a rublu, aby se přestaly vyvěšovat sovětské vlajky a přestala hrát spolu s československou hymnou vždy hymna sovětská. A měl jsem ještě mnoho dalších kacířských návrhů, které jsem spolu se zástupci polských, maďarských, čínských a italských studentů a aspirantů prosazoval na schůzkách se sovětskými funkcionáři. Vyneslo mi to – bylo to krátce po maďarských událostech – první návrh na vyloučení z komunistické strany. Tenkrát mě z KSČ , dodnes nevím proč, nevyloučili. To se stalo až v roce 1970 a musím říct, že jsem si oddechl.
Před Kvasnicou jsem neměl žádná tajemství – stejně jako je neměl on přede mnou. V Moskvě se se mnou jednou vsadil, že bude-li zvolen Novotný presidentem, projde celý Václavák od Musea až Můstek bos . Potvrdil mi, že po zvolení Novotného presidentem svou sázku splnil.
Myslím, že jsme se měli rádi a neměli jsme jeden před druhým žádná tajemství: on toleroval a podporoval mou snahu nějak zlidštit a zreformovat exitující systém, já jeho zarytý antikomunismus. Skalní komunisté mě dokonce vyčítali, že se s takovým „reakcionářem“ kamarádím.
Dr. Kvasnica se nakonec rozhodl, že aspiranturu v Moskvě nedodělá a disertaci obhájí v Praze. Nikdy mi neřekl skutečné důvody svého rozhodnutí. Požádal mě však, abych od akademika Landaua pro něho získal potvrzen, že složil všechny nutné aspirantské zkoušky (tak zvaný Landauovo teoretické minimum). Přišel jsem za Landauem a přednesl mu Kvasnicovu žádost. Mimochodem jsem Landauovi nemohl řádně vysvětlit, co Kvasnicu vedlo k jeho rozhodnutí nevracet se do Moskvy. Potom se Landau zamyslel a řekl něco, co mě šokovalo: vy jste také teoretický fyzik. Napište na papír několik zkušebních otázek z minima a já potvrdím, že minimum složil. Seděl jsem asi půl hodiny nad formulací otázek. Kvasnica mi každý den říkal, co právě studoval – ale napsat otázky za Landaua mi připadalo odvážné a dokonce i trochu nezodpovědné. Nakonec jsem několik otázek sformuloval, ukázal jsem je Landauovi, ten je schválil, vyšel na chodbu uviděl profesora Pomerančuka a tuším Migdala, dal jim podepsat mnou vyrobený protokol, podepsal ho sám. Přivezl jsem ho Kvasnicovi do Prahy – podpis světoznámého akademika Landau stačil – Kvasnicovy zkoušky byly uznány a v Praze mohl obhájit disertaci.
Když mě nakonec vyloučili z KSČ, Josef Kvasnica do ní vstoupil. Komentoval jsem to v knížce Ne, nestěžuji si – malá normalisační mosaika, která vyšla v roce 1981 švédsky, potom česky v nakladatelství Index v Kolíně, v roce 1990 v Mladé Frontě a ještě před revolucí rusky v Inostrannoj Literature nákladem 360.000 ex. Mimochodem, její další vydání se připravuje v nakladatelství Akropolis na jaře 2008.

Napsal jsem tenkrát, v sedmdesátých letech:


Dr. Jozef K.

Znali jsme se skoro dvacet let. Studovali jsme spolu v Moskvě. A vídali se denně. On byl "reakčník", nadával na poměry, na vládu, na bolševiky. Na jméno jim nemohl přijít. Já je v rámci svého přesvědčení a historického optimismu mírně hájil. Byl jsem předsedou stranické organizace. Nicméně jsme spolu dobře vycházeli.
Potom se naše cesty trochu rozdělily. Ale dobré styky mezi námi nepřestaly. Když mě vyhodili z práce, přišel ke mně a nabízel mi pomoc. Snažil se něco udělat.
Jednou, v roce 1972, jsem slyšel, že prý vstoupil do strany. Nemohl jsem tomu uvěřit. Zastavil jsem ho jednou, že bych si s ním chtěl promluvit. Nechtělo se mu moc do rozhovoru. Ale nemohl ho ani odmítnout. Zda je pravda, že vstoupil do KSČ? Byl celý červený a koktal.
Co jsem měl dělat. Chodili za mnou neustále. Z fakultního výboru, z univerzitního výboru, z okresního výboru. Copak jsem je mohl odmítnout?
Zeptal jsem se ho, zda se změnily jeho politické názory. Dr. Jozef Kvasnica uraženě odpověděl, že ne a že svinstva dělat nebude.
Není to takhle ještě horší? My jsme tam šli z idealismu a z přesvědčení. A kvůli čemu tam jdeš ty?
Neodpověděl.
Z kariérismu? Ze strachu? Z oportunismu?
Myslím na tenhle rozhovor vždycky, když čtu o nových členech strany.

Dnes k tomuto textu mohu pouze dodat, že vstup do KSČ byl podmínkou, aby Dr. Kvasnica byl jmenován profesorem.
Při několika výsleších v Ruzyni mi mojí vyšetřovatelé nabízeli návrat do ústavu, profesuru a ostatní výhody. Stačí prý udělat prohlášení v televizi či napsat článek do novin. Odmítal jsem to velice rozhořčeně.Reaktory RBMK a Černobylská havárie

Koncem padesátých a v průběhu šedesátých let krize kolchozního systému v SSSR dosáhla svého vrcholu. Rusko, které dříve zásobovalo Evropu obilím a potravinami, nemohlo najednou nakrmit ani vlastní obyvatele. Začínaly hladové stávky a demonstrace. K uklidnění situace politbyro rozhodlo nakupovat potraviny na Západě. Čím je ale platit? Jediné co SSSR mohl nabídnout byla energie. Čím ale topit v Rusku, aby obyvatelstvo nezmrzlo?
Odpověď politbyra byla: jaderná energie.
Problém však byl, že v té době energetické reaktory nebyly ještě dostatečně technologicky rozpracovány a výroba bezpečných reaktorů VVER 440 a VVER 1000 narážela na řadu technologických potíží. President Akademie věd SSSR Alexandrov tenkrát navrhl, aby se začaly používat reaktory RBMK, které sloužily k výrobě štěpných materiálů pro jaderné zbraně. Stačí zvýšit jejich výkon – jejich výroba je prý tak jednoduchá, že to zvládnou i kolchozní MTS (Motor- traktorové stanice). Těchto reaktorů bylo urychleně vybudováno, pokud se nepletu, 13. Jejich výkon byl 1000 MW(e), v Ignalino, v Litvě, dokonce 1500 MW(e). V Černobylu byly postaveny čtyři tisícovky, další dva byly rozestavěny. Existovaly plány vystavět ve stejné oblasti ještě 4-6 1500 MW(e) reaktorů. Tyto reaktory neměly žádné zajištění a žádný západní úřad pro jadernou bezpečnost by je nikdy nedovolil provozovat. Proti usnesení politbyro však nebylo odvolání.
Byl jsem v Černobylu mnohokrát. Poprvé v roce 1991 s prof. Wilsonem – bylo nám dokonce ve zvláštním obleku dovoleno navštívit i havarovaný reaktor. Pracoval jsem v letech 1996-2000 v Kyjevě jako zástupce EU ve Vědecko-technologickém centru v Ukrajině – měl jsem mimo jiné na starost bezpečnost jaderné energetiky. Mám fotografie, kde stojím na vrcholu reaktoru s tepelným výkonem kolem 3000 MW – a dívám se oknem (s jedním sklem) daleko do okolí.
Diskuse o nebezpečnosti a nestabilnosti těchto reaktorů probíhala mnoho let – kritické názory byly však potlačovány. Teprve po Černobylské havárii byly všechny tyto materiály uveřejněny v několika svazcích – mám je ve své knihovně.
Jeden ze čtenářů mého blogu mi vytýká, že jsem si dovolil kritizovat profesionalitu řízení černobylského reaktoru. Tato informace je však všeobecně známá. Ředitel elektrárny v Sosnovém Boru nedaleko Leningradu (má stejné RBMK reaktory), navštívil jsem tuto elektrárnu v roce 1990 napsal, že od něho nadřízení vyžadovali provedení stejných zkoušek, které skončily tak tragicky v Černobylu. Odmítl to, byl potrestán, ale potom jeho potrestání bylo odvoláno a bylo mu dáno plně zapravdu.
Souhlasím však s několika komentáři, že důsledky černobylské havárie byly často v tisku a v různých diskuzích zveličovány.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

David napsal(a):

Konečně tady ze známých osobností někdo řekl veřejně pravdu o naší nedávné historii a o osudech lidí, kteří v ní žili. O kotrmelcích, které někteří udělali, aby si zajistili profesní postup.

Není jednoduché se postavit čelem ke své komunistické minulosti, kterou mají mnozí (a mnozí se dokonce za ni ani nemusejí dnes stydět). Znal jsem dříve i takové, kteří se do KSČ přímo cpali a nikdo je tam kvůli divným povahovým vlastnostem ani nechtěl. A po sametové revolucí jací z nich pojednou byli bojovníci za práva lidu.

A pak takoví vypečenci, kteří si svoji profesní kariéru v 80-tých letech dostatečně jistili členstvím ve vlažném SSM a zbytek kádrového profilu jim zajišťoval rudý tatínek, nebo rudá maminka.

To je námět na diskusi, avšak obávám se, že pokud se tématu chytí nový ústav pro studium totalitních režimů, bude pak jenom z rudé barvy černá barva a z modré na 100% boží zlatá. A pravda bude hluboko zakopána, aby se ji náhodou někdou chytřejší nedozvěděl. Na výsledky bádání a na převratné socioligické nálezy jsem opravdu zvědavý.

A pak že tady nemáme lidi for prezident. Máme, pane profesore. I mezi vámi vědci. To jen tu media hrají divnou hru, že jich je nedostatek. A že náš Václav vyčnívá nade všechny o půl hlavy.

Díky za Vaše dodatky k předchozím článkům, hnedle mám lepší a svátečnější náladu, jaká se pro Velikonoce sluší. Tak ať ji máte i Vy všichni, přátelé.
22. 03. 2008 | 18:20

Holoubek napsal(a):

Bagatelizovat důsledky černobylské havarie je pro mne to samé jako popírat Holocoust.
Pane Profesore, z vašeho blogu jde mi mráz (z Moskvy) po zádech.

P.S. Žil jsem v té době (když to bouchlo) ve Stuttgartu, informace jsem měl z první ruky. Dobře si to zděšení pamatuji. Když jsem se pokoušel telefonicky varovat příbuzné v ČSSR pokusili se mi to Stbáci znemožnit. Nicméně z informaci na západě dostupných jednoznačně vyplýval rozsah katastrovy. Nedovedu si představit kam by museli být češi vysídlení v případě podobné havarie v Temelíně.

Opravdu se mi zdá pane profesore, že jste v zajetí svých profesionálnách představ a je vám zatěžko uvažovat i v jiných alternatívních dimenzích.
22. 03. 2008 | 18:29

hugo napsal(a):

Holoubek,
bagatelizovat dusledky? Jaka bagatelizace? Vite, mozna Vam unika, ze nekteri lide namisto citu pocitu a viry hodnoti situce na zaklade namerenych dat a statistiky.
Chcete-li uvazovat v alternativni dimenzi, uvazujte, a treba vsem vytrete zrak a sestrojte perpetum mobile. Nez vsak bude fungovat (a tim bezpecne ukazete, ze vira je vskutku dobra cesta), mozna bych radeji dal na fyziku a matematiku.
22. 03. 2008 | 18:53

Michal J napsal(a):

Predchozi clanek se mi libil a nasledne reakce na komentare nekterych ctenaru take.
22. 03. 2008 | 19:02

David napsal(a):

Pane Holoubek,
je mi líto, ale vypadá to, že v zajetí svých (ne)profesionálních představ jste spíše Vy sám a mrazíte tím pádem sám sebe, až vás z toho samotného kdesi zebe...

Jinak budou černobylskou havárii hodnotit lidé dobře informovaní a jinak lidé, kteří tu informaci dostanou patřičně zdeformovanou mediálním byznysem. A to osobně Černobylskou havarii nijak nepodceňuji a mám ji skutečně v živé paměti. Jen jsem se o ní trochu více dozvěděl. Bohužel až rok po havárii. V té době už Černobyl žádná media nezajímal. Ani na západ od našich hranic.

Černobyl měl při vší smůle jeden pozitivní důsledek. Jaderné elektrárny jsou od té doby pod kontrolou odborných mezinárodních komisí, které poctivě zkoumají každou fázi výrobního cyklu, včetně převozu a skladování jaderného paliva a obyčejné administrativy. Lidé z ETE a EDU by Vám mohli vyprávět. Komise mají nejen kontrolní ale i doporučující funkci.
22. 03. 2008 | 19:15

Jeňýk napsal(a):

pokud někdo ekology ztotožnuje s radikály typu Jihočeské Matky, tak tomu buď nerozumí a nebo to dělá záměrně.
Spousta zelených jenom chce náležitou bezpečnost JE a větší podporu alternativních zdrojů.
A jestli někdo upozorúje zelené na potřebu racionality, nemusí se chovat jako agent ČEZu či Gazpromu.
22. 03. 2008 | 19:18

bigjirka napsal(a):

A zapráskaný komančský všivák Jeňýk, známý multinick Prouza chce jenom grafomanicky obtěžovat. Proč se hlupáku chcete vyjadřovat k věcem, kterým za mák nerozumíte? Jděte si číst Materialismus a empiriokriticismus nebo jiné výplody syfilitických mozků.
22. 03. 2008 | 20:08

Holoubek napsal(a):

David: asi si neuvědomujete, že rok po černobylu jste nemohl mít relevantní ůdaje, ty se průběžně sbírají po lěta, tak jak se následky z ozáření projevují.
Za druhé relevantost dat je přímo ůměrná a poplatná tomu kdo je sbírá. Zainteresovanost na zkreslování dostupných dat je víceméně faktor který tyto studie diskvalifikuje. Vycházejte prosím z toho, že skutečně seriozní studie neexistuji. Bezpečnost JE je navýsost politické téma a tomu odpovídá i informovanost.
22. 03. 2008 | 20:46

Pumprlidentlich napsal(a):

Jeňýk, jste další placený lhář nebo fanatik?

Kam se rozlezl bezohledný dobytek z Jihočeských matek? Co že to chtějí zelení? http://www.bund.net/fileadm...
Můžete to vysvětlit? Zelení lháři přejmenovali uhelné elektrárny na obnovitelné zdroje?

Snažíte se dokázat, že placení lháři, zloději, fanatici jsou vlastně chudinkové, kterým záleží na svém okolí?

Čemu rozumíte Vy? Lhaní? To Vám jde dobře
22. 03. 2008 | 20:52

Pumprlidentlich napsal(a):

Holoubek, co to tady píšete za nesmysly? Předvádíte ubohost a bezohlednost zeleného oblbování? Z čeho vycházíte Vy? Jaké studie neexistují? Proč tady lžete? Umíte vůbec něco jiného? Když tomu nerozumíte, tak si vymyslíte blábol, že k tomu neexistuje studie? Četl jste někdy v životě nějakou studii?

Co ještě jste si přečetl na létáčku mgr. Kuchtové?
22. 03. 2008 | 21:00

bigjirka napsal(a):

Holoubku, běží o fyzikálně chemicko technickou uskutečnitelnost při objemech energie, která je nezbytná. Větráky jsou energetický zločin a penězovod do kapes Pávků. Energeticky využitelné vody je málo. Pálit uhlí je zločin z těchto důvodů: skleníkové plyny, radioaktivita (divte se,ale ve fosilních palivech je jí dost) a ničení chemických surovin budoucnosti. Fotovoltaika je nárazová a drahá, výroba neekologická. Takže skutečné cesty? Úspory, jádro a v budoucnosti fúze. Sluneční kolektory pro ohřev TUV, větráky na čerpání vody kravám do žlabu a další marginální aplikace.
Zda jste schopen pochopit rozdíl mezi lehkovodním reaktorem a uhlíkovým milířem na výrobu vojenského plutonia si netroufám odhadnout. Pokud vyteče voda z Temelína, reakce se zastaví. A voda nemůže být radioaktivní, v té vodě jsou radioaktivní jen nečistoty.
22. 03. 2008 | 21:02

Holoubek napsal(a):

Hugo: statistika je dobrá věda ale bezpečnost JE v ní nenajdete. Statisticky průkazné je, a no to vemte jed, že pravděpodobnost havarie JE existuje. Jde jen o to kde a kdy.
A to mi věřte!
22. 03. 2008 | 21:12

Pumprlidentlich napsal(a):

Holoubek, člověk se zdravým rozumem nemůže dělat, to co tu předvádíte. Vy nevíte, kdo je to Kuchtová? To si děláte legraci nebo to myslíte vážně?

O jakých představách mluvíte? Pokud nevíte, kdo je to Kuchtová, a píšete zde ty vaše nesmysly, tak jste dost ubohý lhář nebo bydlíte na Marsu. Jiná možnost není.

Proč to děláte? Proč nekritizujete mobilní telefony? Kolik toho víte o mobilních telefonech?

Kolik jste četl studií ,když tady píšete o neexistenci studií?

Po zkušenostech se zastánci hnědé, rudé a zelené ideologie očekávám, že bude následovat blábol zkopírovaný ze stránek podvodníků. Prosím, to nedělejte. Ze zeleného oblbování a lhaní, které tu předvádíte, nic dobrého nevzejde.

Pokud se opravdu zajímáte o problematiku, máme v ČR kvalitní technické fakulty. Můžete zjisit informace, o kterých zde lžete, že neexistují, ale musíte se snažit. Nikdo Vám v tom nebrání a až pak pochopíte. Já Vám to vysvětlit nemohu, protože ze dne na den, se odborníkem nestanete.

Opravdu věříte, že po přečtění blábolu v novinách nebo stránkách placených podvodníků, jste odborník, který rozumí všemu? To není zdravý rozum. To je fanatismus a slepá víra
22. 03. 2008 | 21:21

Holoubek napsal(a):

Pumprlich: je mi líto, že se musím opakovat, jestli něčemu rozumíš prezentuj se, já mám vlastní mozek a ty svůj běs Kuchtovou.
22. 03. 2008 | 21:24

Pumprlidentlich napsal(a):

Holoubek, statisticky nelze vyloučit, že Vás neseřere žralok, i když nikdy nebudete u moře.

Vy nejezdíte autem? To jste frajer

Další blábol máte jaký?
22. 03. 2008 | 21:24

Holoubek napsal(a):

bigírko: a co by jste mi řekl k havarii JE v Jaslovských Bohunicích?, váš příspěvek jsem zaregistroval až teď.
22. 03. 2008 | 21:48

Holoubek napsal(a):

Narychlo vybrané havarie tolik bezpečných jaderných zařízení:

Havárie v jaderných elektrárnách
1957, Windscale, Velká Británie
1959, Santa Suzana Field Laboratory, USA Californie
3. ledna 1961, Experimentální reaktor SL1 (USA), 3 mrtví, exploze reaktoru následně zvýšení aktivity při manipulaci s regulací chodu reaktoru[1]
22. února 1977, Havárie jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice A-1, nejhorší jaderná havárie v bývalém Československu
28. březen 1979, Havárie v Three Mile Island - zamoření jaderné elektrárny
26. duben 1986, Černobylská havárie (SSSR) - zamoření jaderné elektrárny a zamoření životního prostředí, historicky nejhorší jaderná havárie

Hávárie ve zpracovávacích zařízeních jaderného paliva
duben 1997, 30. září 1999 Tokaimurské havárie
Havárie v laboratořích a výzkumných objektech
12. prosinec 1952, 1958 Havárie v Chalk River
22. 03. 2008 | 21:58

Holoubek napsal(a):

A to jsem záměrně vynechal havarie vojenských atomových zařízení.
22. 03. 2008 | 21:59

Pumprlidentlich napsal(a):

Holoubek, zkopíroval jste text a vložil do diskuze. Umíte něco jiného? Co víte o těchto haváriích? Pokud o těchto událostech nevíte nic (víte vůbec něco?), proč to kopírujete. Zkopírovat text dokáže i cvičená opice.

Zkopírujte údaje o hladomoru, autonehodách, leteckých haváriích....

Víte, že největším zdrojem radiace v energetice jsou uhelné elektrárny? Nemohl by jste zkopírovat nějakou studii Mgr. Kuchtové? Jste na to jistě velký odborník.

Připadáte si jako hrdina? Co si svým hrdinstvím chcete dokázat?
22. 03. 2008 | 22:08

Pumprlidentlich napsal(a):

Holoubek, pěkný. Umíte napsat vlastní větu. To je dobré znamení. Rozhodně lepší, než bezmyšlekovitě něco zkopírovat.

Diskuze je na téma jaderná energetika a mýty okolo ní.

Máte v zásobě další bláboly? Zkopírovat toho lze na internetu hodně...

Proč nekritizujte mobilní telefony? Proč jste se rozhodl kritizovat jadernou energetiku? Protože je to cool?
22. 03. 2008 | 22:25

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik urážlivých a vulgárních příspěvků, mezi nimiž vévodily texty pana bigjirky, holoubka atd. Pokud budete pánové v této dikci pokračovat, budu Vaše texty mazat i nadále.

Děkuji za pochopení

Libor Stejskal, editor blogů
22. 03. 2008 | 22:36

Pumprlidentlich napsal(a):

Holoubek, nabízím odkaz na možná nejkomplexnější informace o důsledcích havárie v Černobylu (v češtině)
http://www.csvts.cz/cns/new...
zde snad naleznete odpovědi

Pro zajímavost, mezinárodní agentura pro atomovou energii získala v roce 2005 Nobelovu cenu míru....
22. 03. 2008 | 22:53

Holoubek napsal(a):

pumprlich:

http://old.greenpeace.cz/ce...

Pro zajímavost, greenpeace je celosvětová ekologická organizace v jejiž řadách je hned několik nositelů nobelových cen.
22. 03. 2008 | 23:19

Ikena napsal(a):

Bohužel,
Černobylská havárie měla i navíc jeden konkrétní dopad, o kterém se příliš nehovořilo. Všichni výrobci měřících přístrojů v Západní Evropě, kteří se specializovali na bezpečnost jaderných el.,
si po havárii "natvrdo" otestovali své přístroje a úroveň zamoření v daném místě.
Samozřejmě výsledky nikdo ihned mediálně nepublikoval.
Jen naokraj, špičková měříci technika pro zabezpečení jaderných elektráren vyráběná v USA, byla přísně embargovaná pro vývoz na Východ. Velmi benevolentně k tomuto zákazu přistupovalo Rakousko, neboť Temelín byl za humny a Amerika hodně daleko. A taky rakouské firmy z toho kšeftu měly hezké
příjmy.
22. 03. 2008 | 23:37

fafnir napsal(a):

Holoubek
oprava:nikoli ekologická ale ekologistická.A věřit jejím údajům je poněkud pošetilé.Zejména těch 25 000 mrtvých.A ještě něco,v Černobylu byly při experimentu záměrně vyřazeny bezpečnostní prvky.
A Nobelovu cenu míru získal i známý terorista Jásir Arafat.
22. 03. 2008 | 23:42

Pumprlidentlich napsal(a):

Holoubek, to je smutný. Greenpeace dnes jsou spolek lhářů, zlodějů a fanatiků. Co vytvořilo greenpeace? Nic

S tou Nobelovo cenou jste to nepochopil. Greenpeace jako organizace žádné takové ocenění nezískalo. Tuto lobistickou organizaci oceňuje Gazprom, podvodníci a lidé Vašeho typu.

Můžete jmenovat jediného ekologa v greenpeace? Proč nazýváte greenpeace ekologickou organizací?

Ukázal jste, že na víc nemáte a máte jasno. Pokud jste mě chtěl přesvědčit o svém zdravém rozumu, tak se nepovedlo.

Mohl jste klidně uvést odkaz na Haló noviny. Tam jsou taky podobně talentovaní jedinci

Vzhledem k tomu, co zde předvádíte je greenpeace asi jediná organizace, kde se můžete uplatnit.

Co musí mít člověk, aby byl energetikem? Vzdělání, zkušenosti, schopnost samostatného uvažování...

Co musí mít člen greenpeace. Schopnost vydávat zvuky, neschopnost získat vzdělání (kurz mezinárodních studií může mít každý), bezohlednost, lhaní, omezené uvažování, kradeže, oblbování dětí....

Odkaz, který jste uvedl slouží k oblbování dětí a omezených jedinců. Nejste ještě dítě?
22. 03. 2008 | 23:57

Holoubek napsal(a):

Puprlich: pokuď jste zastáncem JE, tak svým fanatickým nonfaktum přístupem prokazujete atomové loby mědvědí službu. Dokud se nenaučíte věcně diskutovat budu vás považovat za protiatomového aktivistu.
Pozdravujte Kuchtovou.
23. 03. 2008 | 00:17

Pumprlidentlich napsal(a):

Ikena, o jakých "měřících přístrojích" mluvíte? Můžete uvést konkrétní příklad?

Co je pro Vás špičková měřící technika? Myslíte, že v Československu a SSSR byly všichni lidé na úrovni jedinců v greenpeace, jihočeské matky atd. Technika a znalosti byly, ale u moci byla bezohlednost
23. 03. 2008 | 00:17

Pumprlidentlich napsal(a):

Holoubek, pěkný. Vy, po odkazu na stránky greenpeace, mluvíte o nonfaktu? Vy mluvíte o věcné diskuzi? Přečtete si znova svoje moudra.

Chcete věcnou diskuzi? Proč jste nejmenoval jediného ekologa v greenpeace?

Žádná atomová loby neexistuje. To je jenom další blábol ze stránek placených podvodníků.

Jsou lidé, kteří pracují a jsou lidé, kteří jenom lžou, kradou a kritizují. Chápu, že greenpeace dává člověku určitého charakteru šanci pro seberealizaci. Greenpeace a věcná diskuze? To je jako KSČ a věcná diskuze.

Atomová loby, nebezpeční židé, zločinní imperialisté atd., jsou jednoduchá hesla pro jednoduché jedince...

Člověk, který jako argument uvede odkaz na greenpeace ,může být zastáncem čehokoliv.

Nerozumím tomu. Proč se nevěnujete něčemu, co Vás baví a čemu rozumíte? Kritizovat něco, čemu nerozumím, přece není uplatnění
23. 03. 2008 | 00:38

bigjirka napsal(a):

Pokud se pane Stejskale jednalo o reakci na .... LEVAKA, nemám proti tomuto způsobu ošetření diskuse námitek.
23. 03. 2008 | 00:39

hugo napsal(a):

Holoubek:
co predvadite je na odkosteni (=vyhozeni):
1) neuvadite havarie vojenskych zarizeni. Tak proc zminujete Windscale. Vyroba WG-Pu neni zrovna civilni zalezitost.
2) A1 v J.Bohunicich je selhani lidskeho faktoru. Jen vul vlozi do AZ clanek se silicagelem.
3) CO?? Prave ze najdete, a to byste jako bojovnik proti JE mel vedet, ze riziko havarie, se prave resi pravdepodobstne - Rasmussen.
A jen tak mimochodem, viru si strcte za klobouk. Sila fyziku je v tom, ze nemusi nikomu nic verit. Oni si to mohou spocitat. To je to, co Vy nezvladate a tak se musite sazet na viru ....
23. 03. 2008 | 01:17

Holoubek napsal(a):

bigpirka: ty a pumprlich, vy dva jste se snad hledali
23. 03. 2008 | 01:17

hugo napsal(a):

Holoubek:
Komu tykate?
No mluvim o tom, cemu Vy nerozumite. Kdybyste umel pocitat, nemusel byste sazet na viru.
23. 03. 2008 | 01:39

Holoubek napsal(a):

Hugo: pořád nevím o čem to blábolíš ale po pravdě mne to ani nezajímá. Jestli jste chtěli k tématu něco říci, pak jste to už dávno zapomněli, "fyzikové".
23. 03. 2008 | 01:47

Teo napsal(a):

Panu Janouchovi děkuji za pro mne objevné informace. Je veliká škoda, že se nedostává široké publicity a osvěty v jaderné energetice. Nejsme prostě v časech, kdy se plánovitě dělala propaganda. Dnes je na škodu pokroku, že není centrálně směrováno vzdělávání obyvatel ve věcech tak potřebných, jako je technický rozvoj a pokrok.
Z diskuzních příspěvků je zřejmé, že v myslích mnoha lidí tkví pavědecké nesmysly zaseté mnohaletou propagandou socialismu. Odborníci, vědci by si měli dát s námi tu práci a povznést naše znalosti aspoň na minimální potřebnou úroveň. Příjde mi to stejně potřebné, jako kdysi znalosti jak rozdělat oheň, přespat pod širákem, jak přežít v přírodě. Dnes je potřebné znát minimálně aspoň správnost trendů v energetice a technice vůbec. Popírači potřebnosti rozvoje jaderné energetiky mi příjdou stejně tupí, jako ti co by chtěli popírat například potřebu počítačové techniky. Je to součást dneška a je to směr do budoucnosti.
Je nesmírně potřebné dělat vědeckou osvětu mezi laiky. Bez toho totiž tupci snadno vítězí pomocí valné části voličů v politice. Široké povědomí o správnosti trendů vědy a techniky je to, co je v dnešní době nejdůležitější!
23. 03. 2008 | 05:00

bigjirka napsal(a):

Teo, je to zajímavý rozpor. Totalitní režim se nás jako svůj majetek snažil vzdělávat, dnešní svoboda myslet si co chci, třeba totální bludy, není vždy tím nejlepším. Již jsme to tu někde probírali, myslím s VK CAN, že optimální společenské zřízení by mělo obsahovat tak 80% svobody a zbytek autority... :-). To, co se děje v té energetice, demonstruje jak primitivní (nebo zaprodaní?) jsou poslanci. Větráky, biopaliva, fotovoltaika - to jsou energetické zločiny a penězovody do kapes mafií, jejichž penězovody vysávají naše kapsy.
23. 03. 2008 | 09:19

Holoubek napsal(a):

Ano pánové, naštěstí žijeme v poměrně demokratickém prostředí, kde informace jsou dostupné široké věřejnosti, kde manipulace na základě utajovaných či zkreslených informaci jsou omezena na minimum, kde pseudofyzikum a jiným manipulátorům a nekritickým horlivcům je možno účinně oponovat.
Zastánci jádrové energie se budou muset trochu víc snažit, než vy pánové na netu, pokud chtěji dostat veřejné mínění na svou stranu.
23. 03. 2008 | 09:49

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dalších několik urážlivých a ohavně hulvátských příspěvků, mezi nimiž vévodily již tradičně texty pana bigjirky a holoubka. Škoda, že sem takovýto lidé chodí "diskutovat". Ostatním se za ně omlouvám.

Děkuji za pochopení

Libor Stejskal, editor blogů
23. 03. 2008 | 10:23

David napsal(a):

Pro Teo:
Reakce na "v myslích mnoha lidí tkví pavědecké nesmysly zaseté mnohaletou propagandou socialismu".

Jaderná energetika v ČR má bohaté zkušenosti na rozdíl od jiných bývalých totalitních zemí. V době, kdy ve vyspělých zemích na západě byly provozovány pouze výzkumné laboratorní reaktory, v tehdejší ČSSR jsme měli v provozu jaderný reaktor s kontinuální výměnou paliva, chlazený kysličníkem uhličitým - to byl typ A1 v Jaslovských Bohunicích.

Po jeho druhé technické havárii (asi 1976), kdy došlo k přehřátí jednoho palivového článku a následnému úniku CO2 z reaktoru, při níž zahynuli dva lidé (udušení CO2), vývoj této technologie byl ukončen. šlo o unikátní vývoj, na kterém se větší měrou podíleli čeští komunističtí vědci (ÚJV Řež). Havárie byla skutečně způsobena selháním lidského faktoru - obyčejným pracovním šlendrijánem, kdy pracovníci, kteří měli na starosti výměnu paliva, neodstranili z palivové kazety vysušující sáček se silikagelem, který po zasunutí kazety do aktivní zóny reaktoru ucpal otvor pro průchod chladícího media a tím došlo k přehřátí tohoto článku, porušení uzávěru a úniku chladiva z reaktoru.

Tato technologie byla dobrá, nevýhodou byla poněkud nižší účinnost (to například díky energeticky náročným plynovým centrifugám, které měly na starost oběh chladícího media CO2). Oproti nižší účinnosti zde byla velká výhoda v tom, že jako palivo nemusel být používán obohacený uran, jehož výroba je rovněž energeticky velmi náročná.

Po havárii další vývoj těchto reaktorů nepokračoval, havarovaná technologie A1 byla zakonzervována a několik let se čekalo na její likvidaci, která začala až někdy v letech 1982-83. V Jaslovských Bohunicích pak byly postaveny dva jaderné reaktory s ruskou technologii V1 (typ PWR - tlakový vodou chlazený reaktor) s mnohem vyšším výkonem a vyšší účinností. S vysokou spolehlivostí, na druhou stranu s velmi omezenou možností likvidace větší jaderné havárie. Další dva jaderné bloky opět v J.Bohunicích (zde označení V2) už byly lépe zabezpečeny proti možnosti velké havárie v primárním okruhu - doplnění hermetických boxů primární části o technologii likvidace havárie - takzvanou barbotážní věž.
23. 03. 2008 | 10:24

David napsal(a):

Pro Teo 2. část
Stejného typu jako jsou poslední dva bloky V2 v J. Bohunicích jsou pak čtyři bloky o elektrickém výkonu 440 MW v Dukovanech a 4 stejné bloky v Mochovcích na Slovensku. Na Dukovanskou elektrárnu můžeme být dodnes skutečně pyšní, už za totality tam byl pořádek a nevisely tam nikde žádný přebytečný srpy a kladiva. Takovým nářadím by tam totiž nikdo nic nespravil. EDU je oprávněně jednou z nejlépe hodnocených jaderných elektráren v Evropě.

Náš Temelín, nemusel být o nic horší, než EDU. Výrobní technologie ETE je dost podobná dukovanskému reaktoru. Hlavní rozdíly jsou asi tři:
1. v elektrickém výkonu; jeden temelínský blok má 1000 MW oproti 440 MW na EDU,
2. chladící okruh má na EDU 6 cirkulačních chladících smyček a v ETE má pouze 4 hlavní cirkulační smyčky pro nucený oběh chladiva v aktivní zóně reaktoru,
3. na EDU se likvidace velké havárie provádí v hermeticky uzavřeném prostoru primární části a v barbotážní věži, kdežto na ETE je likvidace případné havárie provedena v ochranné obálce - takzvaném kontejmentu.

Dle bodu 3. je také temelínská technologie relativně nejmodernější a nejbezpečnější. Princip výroby elektřiny je však úplně stejný jako na EDU, opět se jedná o tlakovodní reaktor na západě označovaný jako PWR (Press Water Reactor).

Problémy temelínské technologie byly většinou způsobeny neskutečným prodloužením výstavby ETE, kdy některá dodaná technologie čekala na oživení až 8 roků. Přispěla sem také politická změna v ČSSR, v jejímž důsledku bylo rozhodnuto o úplné výměně řízení reaktoru, včetně návazných technologií a kabeláže. Přeprojektování celého systému v době téměř hotové stavby způsobilo asi největší zpoždění a také největší provozní potíže s uvedením do provozu. Přes všechny tyto problémy je ETE velmi spolehlivou a dobře hodnocenou jadernou elektrárnou.

Tolik tedy k historii a ke struktuře jaderné energetiky v ČR.

Na závěr:
V případě havárie československého plynového reaktoru šlo tedy jasně o selhání obslužného nižšího technického personálu, který zajišťoval kontinuální výměnu palivových kazet. V případě černobylského varného reaktoru šlo jasně o selhání řídícího personálu, který dovolil provádění fyzikálních zkoušek na konci palivového cyklu, při kterém nesměl být reaktor již provozován (při vysokém stupní vyhoření paliva, kdy je aktivní zóna velmi nestabilní). V obou případech nešlo o selhání samotné technologie výroby energie. To je také důvod proč nebyly odstaveny podobné bloky v Rusku.

Vlastně jsem to zapsal nejenom pro Tea, ale pro všechny, kteří se o jadernou technologii v ČR trochu zajímají. Celý popis nemusí být úplně přesný, mým oborem není jaderná fyzika. Ale hlavní skutečnosti budou asi v pořádku. Uvidím , jestli budou nějaké záporné nebo upřesňující reakce.

Jako komentář pod článek Prof. Janoucha se to snad hodí, i když proti němu jsem opravdu slabý jaderný odvar. Živím se něčím úplně jiným, ale jaderná hrdost mi veskrze zůstala. Všemi našimi jaderkami jsem prošel.
23. 03. 2008 | 10:25

SuP napsal(a):

Davide -
Váš příspěvek považuji za excelentní. Jasný, srozumitelný, logický.
Očekávám, že na reakcích některých diskutérů se teď projeví jejich skutečná mentální a odborná úroveň.
23. 03. 2008 | 10:35

bigjirka napsal(a):

Víte co, pane Stejskale? Než začnete vyslovovat takovéto soudy, naučte se gramatiku. Jestliže hulvátský hlupák Holoubek na slušný a věcný příspěvek odpoví komolením nicku jako nevychovaný parchant, jiné odpovědi se mu nedostane. Vysvětlil bych mu to ručně, ale je to nechutný zbabělec, který umí jen zdálky nadávat.
23. 03. 2008 | 11:09

bigjirka napsal(a):

Davide, myslím, že to vše v podstatě odpovídá, až snad na to, že barbotáž není likvidací, ale spíš prevencí havárie. Přičemž černobylská katastrofa je v lehkovodních reaktorech fyzikálně nemožná a únikem vody se reakce zastavuje. V Černobylu došlo v podstatě k jadernému výbuchu po přehřátí, které znemožnilo normální funkci regulačního systému.
23. 03. 2008 | 11:16

bigjirka napsal(a):

P.S. A za mne se pane Stejskale nikomu neomlouvejte, to byste mne dopálil. Když chci, omlouvám se sám. Jestli chcete vylepšit diskusi, Holoubka zabanujte. Věcné argumenty nemá a jen nechutně napadá všechny, co s ním nesouhlasí. Mne Holoubek začal prudit jako reakci na příspěvek 22.03.2008 21:02:06.
23. 03. 2008 | 11:20

Boleslav D. napsal(a):

Holoubek:
Vycet havarii v jadernych zarizenich a poctu jejich obeti, ktere uvadite, je nejlepsim dukazem toho, jak bezpecne jsou to technologie. S jedinou vyjimkou (Cernobyl), zpusobenou zcela obludnym lidskym selhanim, se jedna o nehody, ktere mely jen nekolik obeti. Co je to proti vetsine jinych technologii a cinnosti, ktere bezne uzivame, a jejichz tisicinasobne vyssi rizika ochotne prijimame (automobilismus, chemicky prumysl, letecka doprava, koureni, atd.). Vite, kolikanasobne vyssi je kazdorocne pocet obeti havarii v chemickych tovarnach? Pokud je celkovy pocet cernobylskych obeti (vcetne tech predpokladanych budoucich) podle nejsolidnejsiho existujiciho zdroje cca 4000, tak je to cislo uplne nepatrne vedle napr. primych obeti dopravnich nehod (v Evrope cca 50 tis. ROCNE!!!).
Kdyby nebylo Cernobylu, nebylo by o cem mluvit... (a v dusledku vyrazneho zprisneni podminek po Cernobylu je prakticky jiste, ze se nic podobneho uz nestane).
Protijadernou iracionalni hysterii a la Greenpeace, Kuchtova, atd. proste nechapu - resp. lze ji chapat jen jako snahu jednat v zajmu uhelnych, ropnych a plynarskych lobby.
23. 03. 2008 | 11:23

bigjirka napsal(a):

Reagoval: bigírko: a co by jste mi řekl k havarii JE v Jaslovských Bohunicích?, váš příspěvek jsem zaregistroval až teď.

Takže by se mohl doučit gramatiku a přestat s komolením po vzoru nevychovaných parchantů. Pak by mohl posbírat nějaké argumenty a začít diskutovat věcně.
23. 03. 2008 | 11:23

bigjirka napsal(a):

Boleslave, myslím, že Vámi jmenované lobby to nejsou. Vámi zmíněné suroviny totiž budou nadále těženy a jejich odběr není ohrožen. Myslím, že se jedná o zákeřné ekoteroristické lobby s větráky, biopalivy a podobnými "trháky" - tedy trháky našich kapes. Jsou tak bezohlední, že jim nevadí, že se na energetické účely drancují nenahraditelné chemické suroviny pro budoucnost.
23. 03. 2008 | 11:27

stejskal napsal(a):

Víte, pane bigjirko, pokud si pozvu domů hosty a dva hrubiáni se před nimi začnou vulgárně napadat, a tím de facto obtěžovat slušné lidi, také se svým hostům omluvím.

Jsem totiž jako hostitel zodpovědný za to, co se u mne doma děje. A tudíž se "u sebe doma" budu omlouvat za kohokoliv, komukoliv a kdykoliv to uznám za vhodné. Škoda jen, že ty dva nemohu vyhodit ze dveří.

Libor Stejskal

P.S. Za tu odpornou hrubku se samozřejmě omlouvám. Zkazil jsem si nedělní dopoledne.
23. 03. 2008 | 11:32

bigjirka napsal(a):

Já hrubián nejsem a s nikým se nenapadám. Byl jsem napaden a bránil se. To stou hrubkou byla ode mne pochopitelně zlomyslnost. Vyřídil bych si to s Holoubkem mimo, ale je to zbabělá sketa. Škoda, že nemá ani kinderstube, ani ničemu nerozumí. Ctrl C nic neřeší a nadávky a komolení taky ne.
23. 03. 2008 | 11:42

badatel napsal(a):

To autor,
co se Prof.Kvasnici týče, děkuji za Váš pohled – byl jste fajn učitel, jste i čestný člověk.
Prof. Kvasnica byl rovněž čestný a svobodomyslný a ke komunistům vstoupil především proto, aby držel ochranou ruku nad řadou kolegů, kteří sice nesouhlasili a na rozdíl od Vás mlčeli, a také mohli klidně pracovat a vyjíždět právě díky Prof.Kvasnicovi.
Pokud se jeho profesůry týče, podal ji až po odchodu z funkce (na rozdíl od VK) na MŠ,
i když byl mocnými opakovaně vyzýván, aby ji podal dříve.
Po sametové revoluci se mu ti, kterým dobro činil, zle odvděčili, jeho srdce to nevydrželo a zemřel (snad jedna z prvních obětí sametové revoluce?). Byl jste v exilu, takže toto jste zřejmě nevěděl.
Jako čestného člověka si Vás zároveň dovoluji požádat, aby bylo možné psát o Prof. Kvasnicovi historicky objektivně.
23. 03. 2008 | 11:47

zzz napsal(a):

Pane bigjirko,

trochu sebereflexe by vám neuškodilo.
Vstoupila jsem na tyto stránky před zásahem pana Stejskala a to, co jste tu vyplodil překonávalo vaše tradiční sprosťárny o 200 %....Ale jako obvykle, vy jste ta oběť.A to chcete svojí " stranou " něco změnit. Co ? Zvýšit míru hulvátství a sprostoty ve společnosti ?
23. 03. 2008 | 12:06

Holoubek napsal(a):

P. Stejskale, důrazně se ohrazuji aby jste mne házel do stejného pytle jako bigirku a pumprlicha. S těmi neurvalými hulváty nemám nic společeného, pokuď jsem použil trochu vulgárnějších výrazu pak v sebeobraně a vžádněm případě né v takovém obludném rozsahu jako ti dva potrefenci.
23. 03. 2008 | 13:01

stejskal napsal(a):

Pane Holoubku,

oceňuji Vaši zjevnou snahu zklidnit diskusi. Zatím však trvám na tom, co jsem řekl. V každém případě máte možnost přesvědčit mne, že jsem se ve Vašem případě fatálně mýlil.

Libor Stejskal, editor blogů

P.S. Hulvát jednající hrubiánsky v sebeobraně zůstává podle mého názoru hulvátem. Je vyloučené, aby někdo chvíli hulvátem byl a pak zase ne. Veden tímto přesvědčením se k němu jako administrátor diskuse chovám. Nenechám to tu dvěma třemi lidmi zcela rozbít.
23. 03. 2008 | 13:30

stejskal napsal(a):

Pane bigjirko,

je vidět, že se bez výrazu "kretén" v diskusi neobejdete. Opět mne i o svátečním odpoledni nutíte sedět u počítače a mazat.

Mohu Vás, prosím, požádat, abyste na tyto stránky již nechodil? Budu Vám zavázán. Jste zde nevítaným hostem.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal
23. 03. 2008 | 13:46

bigjirka napsal(a):

Kde chtěla pane Stejskale ptačí obluda zklidnit diskusi? neumí nic jiného, než drze komolit. Argumenty nezná. A je to zbabělec.
@smečka čmelíků: EOC

Pane Stejskale, diskusi by zklidnil omluvou a používáním racionálních argumentů. Ovšem potřeboval by na to IQ>80, slovní definici nepřipojuji, abych Vám udělal radost.
23. 03. 2008 | 13:49

bigjirka napsal(a):

Požádat mne pane Stejskale můžete, leč já Vám nevyhovím. Všimněte si, že s normálními lidmi se bavím zcela v pohodě.

Je s podivem, proč se kopa čmelíků v diskusi o energetice neobejde bez nadávek, drzého tykání a komolení.
23. 03. 2008 | 13:54

bigjirka napsal(a):

Btw. pane Stejskale, jste první v životě, kdo mi nadává do hrubiánů a hulvátů.. takže nevím.. já mám zpětné vazby jiné.

Pokud Holoubek přestane s frackovským komolením a přijde s nějakým argumentem, budu se v pohodě bavit i s ním, jako jsem začal před jeho útokem.
23. 03. 2008 | 14:03

stejskal napsal(a):

Musím říct, pane bigjirko, že jsem poněkud perplex.

Nedokáži si představit, že bych k někomu přišel na návštěvu a zůstal bych, i kdyby mne požádal, abych odešel. Přišlo by mi to jako neuvěřitelná neomalenost.

Je to zřejmě zcela diametrální výchovou a různým pojetím základů slušnosti.

Nenadávám Vám, hulvát a hrubián není nadávka. Je to spisovné a obecně přijímané označení člověka, který se neumí chovat v určité společnosti.

Libor Stejskal
23. 03. 2008 | 14:18

bigjirka napsal(a):

Pane Stejskale, toto není Váš byt, je to server, který Váš zaměstnavatel dal k disposici veřejné komunikaci. Nadávky to jsou, klidně si to překrucujte jak chcete, asi jste velmi unaven, že pociťujete potřebu mne urážet. Ani nemám dojem, že byste měl pouvoir mne jakýmkoli způsobem hodnotit. Zde je diskuse o energetice a já jsem zde zcela poklidně a k věci diskutoval, stejně jako Pumprlidentlich, až nás Holoubek začal nechutně oslintávat. Řekněte mu, ať to nedělá. Koukněte se nahoru a zkuste si přepočítat poměr Holoubkových argumentů a jeho výpadů, dojdete k žalostným výsledkům.
23. 03. 2008 | 14:31

bigjirka napsal(a):

Příliš se s těmito stránkami personifikujete. Jiným bych zase chyběl :-)
23. 03. 2008 | 14:33

vlk napsal(a):

Jakkoliv je mi svět o kterém píše pna profesour Janouch naprosto neznámý, podivné loopingy lidských charakterů jsem viděl i ve světě svém a to mnohokrát. Nic nového. Vždy smutná příhoda. A zlomený charakter. Pochopím, pokud se někdo zlomil za války na gestapu, pochopím totéž pokud se někdo zlomil v teroru padesátých let.
Nepochopím, proč to někdo udělal v letech 70-tých.
Tak už byla dělící rovina nikoliv život- smrt, ale jen kariera - rovná páteř. Každý si mohl vybrat.

A pokud jde o černobylské reaktory. Tak o těch něco vím. Ne tolik jako autor, ale něco přeci. A černobylský incident? Sešlo se tam asi 40 náhodných faktorů s vysokou mírou nepravděpodobnosti výskytu každého jednoho z nich. A v konečném důsledku = dokonalá katastrofa a dokonalé inferno. NA d ruhou stranu,bylo jen otázkou času,kdy lidstvo tuhle cestu zaplatí....

Přiznám se, že existuje v+ěc, kterou naprosto nechápu - a to je neuvěřitelně nenávistná diskuse pod tímhle blogem...
Když pominu Davida, Teo, zzz,badatele, Bolesva D. a SuPa, dá se z ostatního destilovat čistá žluč! Proč? A proč pod tímhle blogem?
23. 03. 2008 | 21:45

fafnir napsal(a):

Bigjirko
vždyť je to jenom Holoubek,tak proč tolik adrenalinu.Že komolí nicky,no třeba proto že neumí pořádně číst,a vy po něm chcete kinderstube.
23. 03. 2008 | 21:47

fafnir napsal(a):

Vlku
u vás jako obvykle.To nebyly náhodné faktory,to nebylo selhání,to byl záměrný pokus s vyřazenými bezpečnostními prvky ,nařízený KSSS.
23. 03. 2008 | 21:51

vlk napsal(a):

fafnire

nic o tom nevíš. I ten experiment mohl proběhnout ok. Nebýt dost neuvěřitelné shody náhod.
23. 03. 2008 | 22:35

fafnir napsal(a):

Vlku
mohl,kdyby zbytkový výkon byl takový,jak předpokládal experiment,kdyby byly připravené dieselagregáty k nahození čerpadel,když už byl nízký výkon,kdyby se neblížilo výročí ,na jehož počest a slávu se experiment dělal,kdyby hlavní inženýr byl odborník a ne politický ,prostě ,mohl,kdyby to nebyl Sovětský Svaz
23. 03. 2008 | 23:08

hugo napsal(a):

vlk:
no +-. Nezanedbatelny vliv mela xenonova otrava (mj. se projevuje nestabilitou v nizkych vykonech). K zabraneni tomuto jevu musi reaktor klesat s vykonem pozvolne. Nekdy po poledni 25.4.1986 zvysili vykon na 100% uz po tomhle se nemelo nic delat.

- Ale to vubec nejzasadnejsi je to, ze smenovy inzenyr nebyl odbornik, a nechapal jista konstrukcni omezeni. Regulacni tyce mely na samem konci grafit. Ten velmi dobre zpomaluje a malo pohlcuje neutrony. To znamena, ze kdyz vytahnete ze zony uplne celou tyc a pak ji zacnete spoustet behem prvnich ~5s tato namisto aby reakci brzdila ji naopak prizivuje.....
Objevuji se teorie, ze kdyby obsluha neuzila havarijni odstaveni, mozna by nedoslo k tak masivnimu vybuchu, a zamoreni by nebylo tak rozsahle. Ale to je samozrejme otazka.
23. 03. 2008 | 23:41

hugo napsal(a):

to autor:
Pane profesore co si Vy myslite o dynamice havarie, paklize by nebylo pouzito havarijni odstaveni?
23. 03. 2008 | 23:54

bigjirka napsal(a):

vlku, RBMK prostě není moc bezpečná věc sama o sobě a chyby se začaly vršit, takže pravděpodobnosti už nebyly po Baeysovsku nezávislé a nenásobily se. Tady došlo k flamu, protože se najdou chudinky, které přirovnávají temelín k černobylu a jsou arogantní. že zrovna ty jsi vzorem křesťanské pokory a mírnosti... :-)
23. 03. 2008 | 23:55

Pumprlidentlich napsal(a):

vlk, to myslíte vážně? Havárie v Černobylu byla samozřejmě zaviněná bezohledným režimem, ve kterém se nehodnotí znalosti a zkušenosti, ale oddanost socialismu. SSSR byla souhra náhod? Proč se havárie v Černobylu stala v SSSR? Proč se havárie stejného rozsahu nestala i jinde? Byla jenom otázka, kdy lidstvo zaplatí za chyby SSSR. Největší chybou a bezohledností bylo reaktory RBMK postavit a provozovat s obsluhou, pro kterou byl jediný požadavek členství v KSSS. Operátoři v Černobylu nedodržovali základní bezpečnostní předpisy, dodržovali pouze nařízení strany. Ze strachu o dobré místo, což bylo v SSSR normální.

Co víte o reaktorech RBMK? Jakých 40 faktorů? Operátor, který nedodržuje bezpečnostní předpisy a nechápe základní fyzikální děje v reaktoru RBMK, který plní pouze nařízení komunistické strany, je podle Vás náhodný faktor? Zázrakem bylo, jak dlouho byly provozovány reaktory RBMK, než došlo ke katastrofě v Černobylu.

Je zajímavé, kolik hlouposti a bezohlednosti se dá najít pod tímto blogem. Ohromující je množství lidí, kteří jsou odborníky na jaderné zařízení. Smutné je, kolik lidí označuje režim v SSSR jako souhra nepravděpodobných náhod. Smutné je, jací lidé obviňují ostatní z nenávisti.
24. 03. 2008 | 00:38

vlk napsal(a):

Je fascinující ,kolik se tu najednou objevilo graduovaných atomových fyziků a odborníků na regulace lehkovodních reaktorů!
ŽAsnu.
skromně podotknu, že mám za sebou testování všech VVER vyrobených v tuzemsku, počínajíc hrncem pro Paks a konče temelínskou jedničkou.. Takže, jak říkáím, něco málo o tom vím.

Mno a teď k jádru pudla. Došlo k čemu došlo. A dojít nemělo. Nepochybně. A nepokouším se to nijak omlouat. Nemám problém souhlasit s rovinou tvrdící, že šlo o vrcholně neodpovědný experiment, a následně po katastrofě že šlo o zločin. druhá rovina je ta, o které jsem psal už dřívě. Vše se stalo díky naprosto vyjímečnému zřetězení nepravděpodobných faktorů.
Stejná věc se může klidně opakovat. Kdykoliv A jak jsem napsal, jednou k tomu dojít prostě muselo.Osobně si ovšem myslím, že další katatsrofa nás spíš čeká z nějaké mobilní jaderné aplikace, tedy z ponorek, hlavic raket nebo torpéd. A pokud jde o experimenty-kde berete pánové jistotu, že právě teď někde na světě neběží stejně nebezpečný experiment, ověřující něco děsně, ale děsně zásadního, a že se tenexperiment zase někomu nevymkne z kontroly?

Já osobně bychspalo mnoho klidněji, kdyby se jádro a jeho užití omezilo plus minus navýrobu elektřiny a všechno ostatní bylo okamžitě staženo z oběhu.

A nakonec k bigjirkovi - kdyby byl blog pana profesora Janoucha politický nebo ideologický, nic bych proti formě zdejší diskuse neměl. Fanatikovi se zpravidla nedá jinak čelit než si to s ním rozdat. A natvrdo. Což už jaksi mám s vámi se všemi kteří se do mne pustili, s vyjímkou huga za sebou. A zřejmě i před sebou - minimálně s fafnirem a pumprdentlichem. Ale tady to prostě nechápu. Tady není oč se přít.
24. 03. 2008 | 09:35

Ládik napsal(a):

Nejsem jaderný teoretik, ani praktik - jen uživatel el. energie vyrobené v reaktorech. Tahle věcná diskuse je velmi podnětná, měla by probíhat více veřejně, místo politických kydů. Bez bigjirky by ovšem byla o ničem - takový host na návštěvě by měl sedět v čele stolu. Každému, co jeho jest - a zeleným zelené.
24. 03. 2008 | 09:50

bigjirka napsal(a):

Ládiku, děkuji za květiny, jak praví vlk. :-)

Ono myslím, že není potřeba pro tyto diskuse zas až úplně speciálních znalostí z jaderné fyziky. Energie je potřeba hodně a proto nestačí marginální výroby. Elektřina se nedá skladovat. Zdroje tudíž musí být schopny regulace a nesmí být závislé na náhodných faktorech, jako je vítr a mraky. Měly by být bezpečné - žádný zcela bezpečný není. Nejnebezpečnější je asi atomový milíř - RBMK se v principu podobá reaktoru z chicagského stadionu - jen je to větší, složitější a nebezpečnější. Reguluje se to zasunutím kobaltových tyčí, když tam nezalezou, jede to dál. To není zrovna Poka-Yoke. Lehkovodní reaktor, bez ohledu na další technické a jaderné detaily, potřebuje nádivku, ve které reakce běží - tu vodu. Když ta voda zmizí, zastaví se to. Tím je bezpečnost zajištěna alespoň z hlediska jaderné reakce. Hrozí úniky vody, v níž jsou radioaktivní nečistoty. To nepředstavuje velké riziko. Rizikem významným je jen mechanické rozmetání reaktoru. Uhelné a plynové elektrárny spalují cennou surovinu budoucnosti. Uhlí obsahuje radioizotopy z divokých epoch Země, je to v popílku. Síra a další chuťovky, kyselé deště... Větráky zabíjejí ptáky, odletují z nich kusy ledu (to bude bengál, až to někoho zabije!). Provětrávají naše kapsy a vějí do kapes lobbyistům. Podobně tak biopaliva, která zvednou ceny potravin. To se bude líbit nadnárodním koncernům. Válka se přiblíží na dohled. Etapa jaderné energetiky překlene dobu k fúzi (ta má zpoždění!). Lehkovodní reaktory se zatím zdají nejlepší ze špatného. "Alternativní" zdroje jsou marginální z hlediska potřebných objemů, nikdo asi nemůže myslet vážně různé varianty ebonitové tyče a liščího ocasu.

Kupodivu málo se mluví o úsporách - my jsme zateplením baráku ušetřili 30-50%, je to těžko měřitelné přesně. A k tomu využití akumulačních technologií.
24. 03. 2008 | 10:57

bigjirka napsal(a):

vlku, oni si různí nevzdělanci pletou techniku s ideologií, jenže protože nepoznají hodinky od holinek, tak to takhle vypadá.
24. 03. 2008 | 10:59

Holoubek napsal(a):

Na západě od našich hranic leží vyspělá ekonomika která vsadila na alternativní zdroje. Dnes výkon těchto alternativních zdrojů přesahuje výkon jaderných elektráren a dále roste. Vytvořila statisíce nových pracovních míst a v mnohém směru určuje dnes světové trendy. Jestli se nechceme vrátit do dob minulých nezbyde nám než se oprostit od jednoduchých, nebezpečných a nesmyslných tvrzeních "jádro nade vše" a trochu svou makovici potrápit a zpřístupnit novým technologiim.
Ve Finsku jako jediné zemi v Evropě to riskli s jádrem a na problémy mají zaděláno.
24. 03. 2008 | 11:34

Ládik napsal(a):

Holoubku, až bude tepelné čerpadlo s topným faktorem 3 mít jiný pohon, než el. energii z uhelných elektráren s účinností 30%(myslím tím i bivalentní zdroj, nejen monoenergetické TČ), potom budeš lítat v čistějším vzduchu. Ve Francii mají (odhaduju) cca 70% el. en. z atom. elektráren. Ve Finsku má 50% domů s tepelnými čerpadly systém vzduch/voda, kde je nutný elektrický bivaletní dotop (vzduch se chladí jen do -20°C). Řeky jim v zimě zamrzají, uhlí pod žulovým druhohorním štítem moc nemají.
24. 03. 2008 | 11:51

Holoubek napsal(a):

cituji :

"Požadavek na maximální využívání alternativních zdrojů je i jedním z klíčových bodů energetické politiky Evropské unie. Podle výsledků průzkumu provedeného statistickým úřadem EU Eurostat považuje zvyšování podílu alternativních zdrojů energie na bilanci spotřeby energie za jeden z prioritních úkolů svých vlád 90 % občanů členských zemí."

Nejedná se Ládiku vůbec o mně, já jen upozorňuji, že energetická otázka je daleko pestřejší a složitější než jen ty budovatelské hesla co zde slyším.
24. 03. 2008 | 12:01

bigjirka napsal(a):

Neználkové si myslí, že když se vezme hodně ebonitových tyčí a liščích ohonů, bude všechno OK. Bohužel se do diskuse zapojují lidé, kteří v životě neslyšeli nic o výrobě a rozvodu elektrické energie a stabilitě elektrických sítí a dělají z toho "diskusi" zaplevelenou svými přáními na místě relevantních technických argumentů. Neználkové nevědí, že za každým větrákem musí běžet přifázovaná kapacita se stejným dostupným výkonem, která začne plynule dodávat v momentě, kdy vítr přestane foukat nebo slunce zajde za mraky. ...chjo
24. 03. 2008 | 12:05

Ládik napsal(a):

Na jedné konferenci ve VŠB (loni na podzim) proběhla zajímavá informace - V USA (ve státě Michigan) taky měli dobrý úmysl za určité období pokrýt alternativními zdroji 15% potřeby tepla. Vyhodnocením bylo zjištěno, že se podařily 4%. Potom dostali politici rozum.
Myslím si, že EU vyslovuje budovatelsá hesla.
24. 03. 2008 | 12:09

bigjirka napsal(a):

Fakt, že dementních lidí přibývá je smutný. Nemá však žádný vliv na rozhodující technická řešení. Evropa také předepisuje velikost banánů a zakazuje vyrábět syrečky. Evropa také rozbíjí trh se zemědělskými produkty, poradenstvím a krátkodobými vzdělávacími kursy. Evropě se nelíbí náš bezvízový styk s USA. Evropa považuje komunisty za normální stranu.
24. 03. 2008 | 12:10

bigjirka napsal(a):

Ládiku, teplo by ještě snad šlo ze všeho nejlíp a sluneční kolektory jsou celkem proveditelné.
24. 03. 2008 | 12:12

Holoubek napsal(a):

To samé platí u každého jaderného reaktoru a to už by mohl být velký problém v případě jeho MW-tového výpadku. Otázka rozvodných sítí je další problém daleko složitější než si všeználek dovede představit.
Blackout rozv. sítí pár větráků nesvede zato jaderný reaktor to zvládne celkem v pohodě.
24. 03. 2008 | 12:12

bigjirka napsal(a):

Prokristapána máte přírodovědné vzdělání alespoň na úrovni matiky a fyziky na střední škole? Zkuste dokázat odlišit poruchu od každodenního náhodného procesu foukání větru a schovávání sluníčka za mraky! Blackout větráky nesvedou právě a jen proto, že je jich pár a jsou bezvýznamné.
24. 03. 2008 | 12:18

Ládik napsal(a):

Větrný mlýn mi pomele mouku, ale nazajistí výrobu čistého křemíku, ani provoz oparačního sálu.
24. 03. 2008 | 12:23

Holoubek napsal(a):

Nikdo netvrdí, že energetická koncepce bude postavena pouze na
větrácích. Klapky na vašich očích jsou přímo demagogické.
Hledejte si nepřítele ve vaši mozkovně. Seznamte se s energetickou koncepci např. Německa a potažmo celé EU. Myslíte si, že zde odpovědní neodmaturovali, celkem s úspěchem by se dalo pochybovat o vašem vzdělání či snad mentální vybavenosti.
24. 03. 2008 | 12:27

NevericiTomas napsal(a):

Holoubku, jestli tou ekonomkou myslite Nemecko, tak Nemecko ted rozjelo plan na vystavbu 26 uhelnych elektraren. A jelikoz jedna za druhou neprochazi pres sito chvalovacich procesu, uz se otevrene hovori o pousnuti terminu uzavreni JE. A postoj Merkelove na nedavne konferenci EU kde se resilo snizovani produkce CO2 byl jasny: Hazime zpatecku!
24. 03. 2008 | 12:31

bigjirka napsal(a):

Holoubku, zkuste argumenty. Poukazování na slabomyslnou evropštinu není argumentem. Mimochodem myslím, že tam ti "odpovědní" neodmaturovali z předmětů, které by jim to umožnily pochopit a že jen politizují - tedy jsou to asi produktové poblitkologie, chytající se prázdných líbivých hesel. Jak je to s tím Vaším vzděláním, máte tu maturitu z matiky a fyziky alespoň? Nebo alespoň vyučení z elektrotechniky?
24. 03. 2008 | 12:35

bigjirka napsal(a):

Tomáši, ty uhelky měly mimo jiné za úkol zálohovat fofrníky :-), mařit uhlí čekáním na nevítr!
24. 03. 2008 | 12:37

Ládik napsal(a):

Energetickou koncepci dělají lidé, kteří momentálně řídí státní hospodářství. Malé zdroje energie budou vznikat/zanikat nezávisle na nich - na stupni poznání a technickém pokroku, budou rozmanité. Průmyslový zdroj bude jen jeden. V tom má pravdu pan Janouch. Ani referendum na to není potřeba.
24. 03. 2008 | 12:39

Holoubek napsal(a):

Pak se milý pane budete muset odstěhovat někde za Ural, tam najdete asi více spřízněných duší.

Carbon Capture and Storage (CCS) je technologie která může uhelným elektrárnám problém emisi CO2 vyřešit - jako vše je to jen otázka financí a proporcí.
24. 03. 2008 | 12:42

Holoubek napsal(a):

Ládiku: jestli tím zdrojem myslíte jadernou fuzi. Pak s vámi souhlasím. Je jedno jestli se jedná o fůzi na slunci, či konečně i na této planetě. Ale vězte na tu pozemskou si ještě počkáte.
24. 03. 2008 | 12:45

Ládik napsal(a):

Počkám si, stejně jako na Haleyovu kometu. Ale mezitím budu svou žárovku napájet z VVER 440 a 1000.
24. 03. 2008 | 12:53

bigjirka napsal(a):

Ládiku, malé zdroje - to je krása, sluneční kolektory na střeše, větrák na vodu kravám do žlabu. Končí to někde MVE v bývalém mlýně, tu lze i přifázovat a prodávat energii.

Technologie CCS je grandiózní hovadina, která neřeší vůbec nic kromě zisků pro své provozovatele, podobně jako větráky a blijopaliva. To jsou jen úskoky koncernů. Kromě toho je zločinem ničit chemické suroviny pálením. Už docházejí, měly by se začít šetřit.
24. 03. 2008 | 12:54

bigjirka napsal(a):

Chytat kouř z komína, stlačovat a dávat pod zem, to může vymyslet jen chorý mozek. Když mi bylo 9 let, projektoval jsem ponorku, kde se kouř měl stačovat a skladovat....
24. 03. 2008 | 12:56

Holoubek napsal(a):

No trvalo vám to, než jste si to vynetoval ale se striktím rozsudkem jste byl okamžitě hotov. Miluji takové všeználky.
24. 03. 2008 | 12:59

Ládik napsal(a):

Prvotní potřebou je stejně snížení spotřeby energie, a to nepůjde nijak levněji, než snížením počtu jejich spotřebitelů..... :-(
24. 03. 2008 | 13:01

bigjirka napsal(a):

Nic jsem nenetoval, vše dostatečně plyne z názvu. Mohl byste nějak stručně naznačit svůj vzdělanostní background, aby bylo možno nějak tomu přizpůsobit předávané info? A takové všeobecné blafé blafé, to je trošičku od věci. Já Vám klidně svůj background prozradím. Gympl, maturita ČJ, RJ, M, F. S MFF UK jsme si nerozuměli, pak ČVUT-FEL a kandidatura (ne v energetice, ta mi připadala moc triviální). Takže začněme od jednoduchých věcí. V elektřině platí v každém okamžiku
výroba = spotřeba
chápete to?
24. 03. 2008 | 13:08

bigjirka napsal(a):

Ládiku, některých spotřebitelů by škoda nebyla, já osobně bych začal vlídněji - úsporami.
24. 03. 2008 | 13:09

Holoubek napsal(a):

Ano Ládiku, teď jste trefil hřebík na hlavičku ale půjde to jinak, zavedením nových technologii s uspornou spotřebou energii. Česko spotřebováva několikanasobně více energie než ve vyspělých evropských zemích.
Ale levné to nebude.
24. 03. 2008 | 13:11

Ládik napsal(a):

Právě proto nechce Mirek euro.
24. 03. 2008 | 13:13

Ládik napsal(a):

Aby náklady na úspory nepřesáhly cenu těch úspor...
24. 03. 2008 | 13:15

Holoubek napsal(a):

VŠZ-PEF, dvouletní postgraduál na Control Data Institutu (IT)ve Stuttgartu. Práva jsem nedodělal z polit. důvodů.
24. 03. 2008 | 13:15

bigjirka napsal(a):

Zkusme to vážně, možností není moc:
1. pálení fosilních paliv. osvědčená technologie, silné znečištění, radioaktivita, ničení významných fosilních chemických surovin, účinnost cca 30%. Vysoká spolehlivost dodávek energie. Snadná regulace.
2. voda. možnosti rozvoje téměř ukončeny, vodní zdroje jsou již využity. není to tak čistá možnost, jak se zdá - např. vypouštění spodních vrstev z přehrad..
3. jaderná energie - asi dnes nejčistější, v provedení lehkovodních reaktorů poměrně bezpečná, světové zásoby uranu umožní překlenout období do dostupnosti jaderné fúze. Je to v podstatě stejně spolehlivá technologie, jako spalovací elektrárny. O stejných poruchách, jako na JETE se třeba z Mělníka nedovíme. Obtížnější regulace, reaktor má větší setrvačnost. Pokračování později.
24. 03. 2008 | 13:21

Holoubek napsal(a):

Páteřní prvky energetické(uhly,uran..) soustavy doplněné alternatívnimi zdrojemi a hlavně její dezentralizace. Ve vyváženém poměru.

Uhlí 180 let, uran 30 let, thorium 90 let, nafta 40 let, plyn 90 let +-, všechno velmi omezené zdroje, sluneční energie neomezená a čistá. Ekonomika elektráren uhelných, jaderných, paroplynových při započtení externích nákladů nevychází.
24. 03. 2008 | 13:35

Ládik napsal(a):

Až bude elektřina 4 x dražší, než dnes, budeme mít reálný pohled do budoucna. Dávám tomu 5 let.
24. 03. 2008 | 13:43

bigjirka napsal(a):

4. Větráky. Zločinný výmysl ekoteroristických lobby. Vánek z našich kapes ven. Destabilizace sítí. Za každým větrákem musí běžet přifázovaný záskokový zdroj o stejném instalovaném výkonu. I tak budou potíže s regulací.
5. Sluneční energie - fotovoltaika podobný nesmysl jako větrníky. Smysl mají parní elektrárny na Sahaře, problém je s transportem. Sluneční kolektory pro přitápění a TUV již jsem jmenoval.

To jsou asi tak všechny možnosti, biomasy a biopaliva snad ani nestojí za to komentovat. Znovu opakuji, že fosilní paliva jsou cennými chemickými surovinami budoucnosti. Zkuste to nějak pojmout, i když chápu, že Váš technický background se blíží nule.
24. 03. 2008 | 14:36

Holoubek napsal(a):

Dovolte tedy abych naši debatu zakončil prohlášením:

Alternatívní zdroje energie jsou dnes součástí každé moderní a demokratický se rozvíjejíci společnosti. Jejich podíl na celkové výrobě energie bude neustálé stoupat tak jak si budeme uvědomovat cenu životního prostředí. Opakuji jaderná energie stejně jako energie z fos. paliv nikdy nebyla a nebude rentabilní. "Rentabilnost" byla pouze zamaskována nezapočítaním externích nákladů do výroby.
24. 03. 2008 | 15:19

bigjirka napsal(a):

To je ovšem jen vaše prohlášení, které debatu ukončit nemůže, protože je to blbost. Zrovna tak je blbost slovo rentabilní v momentě, kdy připočítávám kde mne napadne co mne napadne. To byste jako účetní měl vědět. Lidstvo prostě energii potřebuje a musí ji vyrobit technicky dostupnými prostředky. Zajímavé je, že jste se ani jednou nevyjádřil k potřebnosti fosilních zásob jako chemické suroviny. To je totiž poměrně kruciální. Jinak je zřejmé, že pálení fosilií je životem na dluh. Co se týče uranu, ten by se rozpadl tak jako tak, s užitkem nebo bez něj, radioaktivní izotopy ve svém principu nejsou stabilní. Tak je asi lepší ho spálit. V návratu paliva pod zem nevidím problém, je toho štipec a stejně tam bylo. Chápu, že lidé mají strach z jaderné havárie, ale summa summarum automobilismus již zabil víc lidí než všechny jaderné katastrofy včetně Hirošimy a Nagasaki. Takže která technologie je vlastně nebezpečná? Je třeba brát v potaz i technickou uskutečnitelnost a koncentraci energie... asi není možné všechno pokrýt křemíkem?
24. 03. 2008 | 16:01

bigjirka napsal(a):

A prosím Vás, abyste úvodníkové bláboly: "Alternatívní zdroje energie jsou dnes součástí každé moderní a demokratický se rozvíjejíci společnosti. Jejich podíl na celkové výrobě energie bude neustálé stoupat tak jak si budeme uvědomovat cenu životního prostředí." nezkoušel na technicky erudované lidi. To je totiž zcela čistá ideologie. Opakujete takové floskule kolem dokola bez uvedení konkrétních technických argumentů. Bylo by potřeba popsat, jak provozovat fotovoltaiku a větráky bez dotací a bez běhu záskokových zdrojů - tyto zdroje jsou totiž energeticky nejen bezcenné, ale škodlivé právě svým destabilizačním účinkem. Zkuste se naučit rozlišit poruchu od náhodného procesu generování jakéhokoli výkonu 0-100%. A zkuste nějak vzít v úvahu, že výroba se v každém okamžiku musí rovnat spotřebě.
24. 03. 2008 | 16:08

hugo napsal(a):

Vlk:
ne opakovat by se to v energetice nemelo, tim jsem si skoro jisty. Naprava, jez znemozni opakovani toho "experimentu" je par sroubu "15", jez znemozni plne vysunuti tyci z klastru. Doplnene o urychleni doby padu tyce.
- ale vzdyt to je preci zrejme, ze vojakum atom do ruky nepatri. Staci se podivat jen na vojenske provozy jake tam provadeli silenosti, a stejni byli v usa i sssr.

Bigijirka:
adsorbcni cast regulacni tyce, je z kadmia, kdyby byla z kobaltu, delo by se veci:-). Ale jinak je to tak.

Holoubek:
nestacim zasnout. Vzdyt to co hlasate je blbost. Proboha, copak nechapete, ze kdyby se to nevyplacelo, zustalo by reaktory jen u vojaku? Nezapocitane externality? Ja nevim, ale jaderny ucet se plni - pokud teda penize z nej nepujdou na podporu neceho nutneho (treba olympiady).
PROC Rakousko stavi paroplynove zdroje? Proc nerozsisiri vetrniky? Proc nepostavi kaskadu nekde v Alpach? Proc neprovedou tu decentralizaci? Proste proto, ze to decentralizovat nejde.)
Decentralizace energetiky, jako by vypadla z myslenek velkeho Maa. Ten take decentralizoval ocelarskou vyrobu. Vite jak to skoncilo? Hur nez bidne.
24. 03. 2008 | 19:47

bigjirka napsal(a):

Ježíš, hluboce se omlouvám atomistům, já jsem spíš přes radary. Teda přemejšlel jsem nad tím.. a pak si tipl blbě. Byl bych hugo rád, kdyby naše nalejvárny Holoubkovi pomohly.. přál bych mu to.
24. 03. 2008 | 20:53

hugo napsal(a):

No co uz vsecky tipy nevyjdou.
To jo, ale co Holoubek. Ten na nic vliv nema. Desim se vsak toho, ze cast tech co ty rozhodovaci pravomoce maji, presne tuhle filosofii vyznavaji. A ja nechci zit ve svete kde budou decentralizovane zdroje (Vy ale asi take ne). Svet kde maji zdroje decentralizovane jsem videl v Mauritanii. Stacilo zajit na 1h do netcafe a uz byl blackout :o)).
24. 03. 2008 | 22:25

hugo napsal(a):

Takze vlastne jsem kecal. Ona decentralizace energetiky se provest da. A dokonce jsem i naznacil, kde zadat o radu. A myslim, ze nejen v te Mauritanii, ale i treba v Mali nebo mozna i v Sierra Leone nam radi poradi, jak to provest.
A nejen to, africane nam ukazou i dalsi cestu k usporam. V Mauritanii mazane stoji 1kWh el. energie asi 1.1 eur.
24. 03. 2008 | 22:33

bigjirka napsal(a):

Jasně. A taky jsem někde v Mladém technikovi blahé paměti viděl decentralizovaně ekologický hrnec v ohnisku paraboly, v Africe prý to uvaří všechno. V Evropě bychom nad to mohli přidat infrazářič z dotované elektriky. Tu bychom brali z větráku, ale do aptičky bychom vestavěli zvyšovací trafíčko s přívodem z Temelína. Dotace na zelenou energii by nám dovolila i roztočit za ty penízky ten větrák, ať viděj, že na to máme! :-)
25. 03. 2008 | 00:04

bigjirka napsal(a):

Obávám se, že lidi, kteří o tom v Bruselu rozhodují, mají pro to podobnou kvalifikaci.
25. 03. 2008 | 00:06

Líný černý pes napsal(a):

Mňo, pes přečetl diskusi, večer si projde další materiály, poučí se. Pánové, děkuji.
25. 03. 2008 | 17:32

bigjirka napsal(a):

Kuků pejsko!
25. 03. 2008 | 19:09

Líný černý pes napsal(a):

to bigjirka :
Hafy haf.
Zrovna si čtu na Oslu o energetice.
25. 03. 2008 | 20:27

bigjirka napsal(a):

Šmarjá, jakým Oslu, iá? vrků vrků! On to teda není úplně můj obor, spíš radiolokace.. :-) Z Bruselu mám nejradši ten dort. Ale myslím, že už není moc moderní.
25. 03. 2008 | 22:31

bigjirka napsal(a):

Podívej se na komanče pod dolejšem. přímo z bolševické skunčí nory!
25. 03. 2008 | 22:33

Líný černý pes napsal(a):

to bigjirka :
http://www.osel.cz - to jsou internetové stránky, koukni a uvidíš.
26. 03. 2008 | 11:54

badatel napsal(a):

Vážení,
pokud se nezbytnosti dalšího rozvoje "jádra" pro ČR týče, má prof. Janouch a všichni diskutující co jeho názor podporují s obrovskou pravděpodobností pravdu.
P.Holubka bych chtěl uklidnit, že seriósní badatelé ve světě si uvědomují rizika ( i když jejich míra je strašně malinká) a hledají kromě fúze i jiné cesty, než ty, které tady byly zmíněny např. využití urychlovačů pro reaktory : "In Carlo Rubbia's concept, spallation neutrons, created using a high-energy proton accelerator, are used to fast-fission everything in a sub-critical reactor core. This addresses concerns by some scientists about "the problem" of long-lived transuranic radionuclides remaining in the used fuel of conventional reactors. It also addresses safety concerns about an expanding chain reaction due to a hypothetical loss of regulation; a very expensive accelerator is employed instead of control rods.".
K diskusi, že za všechno mohou komunisté, si s úsměvem vzpomenu na disidenta akademika Sacharova, který naopak tvrdil, že pokud v SSSR bylo něco na úrovni pak jaderná fyzika.
Přál bych našemu premiérovi, aby měl ve vědecké obci takovou autoritu a vážnost pro zamýšlenou reformu vědy v ČR, aby v budoucnu nikdo nemohl tvrdit, že za zaostalost české vědy může ten před ním, v duchu známého vtipu o dvou obálkách, který kdysi koloval v SSSR.
26. 03. 2008 | 13:46

bigjirka napsal(a):

badateli, myslím, že rizika atomové energie nejsou zanedbatelně malá.. spíše bych je prohlásil za akceptovatelná :-). Protože to riziko tu je. A protože k jeho realizaci už došlo. Zanedbatelně malé riziko... bych viděl spíš jako riziko jenom potenciální. Nicméně myslím, že relativně bezpečné technologie, ie Temelín (lehkovodní..) udržují rizika na rozumné hodnotě a možná dokonce na té hodnotě zanedbatelné. Což nelze říci o potenciáně nebezoečných technologiích (RBMK), vyvinutých vlastně za účelem výroby vojenského materiálu. Jinak uran je přirozeně radioaktivní prvek, který se buď rozpadne v zemi bez užitku, nebo ho "spálíme" a "ošklivé zbytky" schováme na těžko dostupná místa. Každopádně uhelné elektrárny nejsou nebezpečné potenciálně, ale přímo, protože vypouštějí všechny možné srágory včetně radioizotopů, které se ve starších geologických obdobích vyskytovaly celkem hojně.
26. 03. 2008 | 21:09

badatel napsal(a):

to bigjirka
samozřejmě, že zanedbatelně malé jsem myslel akceptovatelné. Je to otázka přijatelné míry rizika pro danou společnost.
Slovo zanedbatelně jsem použil, protože patřím ke stejným fandům jádra jako Vy a řada jiných na tomto blogu.
On však i ten lehkovodní reaktor pokud je jakýmkoliv klasickým výbuchem (např.terorismus) rozmetán do okolí je vlastně špinavou bombou, že ano.
26. 03. 2008 | 21:29

bigjirka napsal(a):

Jasně - to ovšem je jiné riziko, než riziko vlastní technologie. Po pravdě řečeno, já fandou ani nejsem. Jenom mám dojem, že neexistuje jiná technickoekonomicky feasible cesta. Protože tu "alternativu" nevidím jako alternativu, ale jako mafiánský zločin. Jenže ta mafie chce dojit krávu tak, že utrhne cecky. Protože "zelená" "cesta" necesta zavede tlustý do tenkejch. A pak budeme koukat, kolik co bude stát. Možná, že to chce sponzor "zelených" blbínků.
26. 03. 2008 | 23:03

badatel napsal(a):

to bigjirka
zelení jsou demokratickou realitou a je nutné jim odborně argumentovat a ukazovat v čem se mýlí.
Problém je, že např.ČEZ tím, že rozdává manažerům téměř miliardové roční odměny, místo, aby tyto prostředky (vybrané od daňových poplatníků zdražením elektřiny a nikoliv novátorskou podnikatelskou činností) dal do zvýšení komplexní bezpečnosti jádra v ČR (snížení té míry rizika ze všech úhlů bezpečnostního pohledu) nahrává argumentaci zelených a přidává jim preference.
V tom je demokracie nebezpečná, protože pokud demokraticky zvolená většina prosadí nevědecký názor, je závazný pro celou společnost, minimálně do dalších voleb.
To platí i mimo energetickou problematiku, že ano.
26. 03. 2008 | 23:36

bigjirka napsal(a):

obávám se, že odborná argumentace je zcela zbytečná. furt melou o Černobylu. blbí nebo zaplacení, v obou případech je vysvětlování...
no.. vědecký názor už jsme tu měli a volby žádné :-D
27. 03. 2008 | 00:24

badatel napsal(a):

to bigjirka
dobře jste pochopil, bohužel to nebyl vědecký názor, ale dogma pro otevřenou dialektickou diskusi uzavřené, podobně jako náboženství. Ti jeho zastánci, pak zapomněli opakovat i ty svobodné volby.
Bohužel lidské plémě je nepoučitelné a rádo přijímá jednoduché pravdy zprava i zleva.
To nejcennější co je jsou právě ty opakované svobodné volby, kterých si všichni musíme vážit.
Proto je nutné neustále odborně argumentovat, aby nezvítězil zelený populismus.
Oni vítězové občas začnou vykládat pojem svobodných voleb po svém, jak nás historie poučila.
27. 03. 2008 | 10:52

bigjirka napsal(a):

badateli, přesvědčovat přesvědčené asi smysl nemá, zápolit s jejich argumenty u nepřesvědčených asi ano. pro mne jsou "zelení" dosti nepřesvědčiví, jsou spíš fialoví. mluví o zelenosti, ale neslyším je mluvit o úsporách.zelený jsem já, když jsem zateplením baráku ušetřil přes 30% energie!?? jejich chování vůči paní Zubovové.... trvale udržitelný Bursík si napustil trámy 2q včelího vosku! propaguje zářivky :-/ ... jsou se svým obsahem rtuti opravdu zelené? nedovedu si vzpomenout na nic okolo techniky,kde by přicházeli s řešením,šetřícím životní prostředí... tak tedy vidím spíš ty sponsory:-)
Ale vysvětlovat neznalým lidem, že kážou bludy, to jo!
27. 03. 2008 | 14:11

Deidre19Bell napsal(a):

freelance writer
29. 03. 2011 | 05:00

Někdy jindy napsal(a):

Dr. Kvasnicu jsem potkal jednou v životě, ale pamatuji si na to dodnes.

...Seděl jsem vzadu v lavici posluchárny a čekal na přijímací zkoušky. Objevil se Kvasnica, a povídá:"...Směrné číslo je sto. Vás tu padesát šest. Proto můžeme využít platného znění paragrafu zákona, který stanoví, že student ...může být přijat bez přijímací zkoušky, jestliže průměr jeho známek na střední škole v profilových předmětech za poslední dva roky je nejvýše dvě. To splňujete. Jste všichni přijati. Výsledek řízení dostanete písemně v nejbližší době poštou. Tímto prohlašuji
přijímací řizení za skončené."
04. 10. 2011 | 02:54

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy