Leksellův gama nůž po patnácti letech

27. 03. 2008 | 11:34
Přečteno 28673 krát
V průběhu několika měsíců uskuteční pražský Gama nůž svou desetitisícou operaci. Věnuji této nadcházející události tuto vzpomínku.

SBÍRKA NA KONTO MÍŠA ANEB 15 LET PRAŽSKÉHO LEKSELLOVA GAMA NOŽE

Ve světě je dnes v provozu 259 Leksellových gama nožů . Pražský Leksellův gama nůž, s výrobním číslem 37, osmý v Evropě, má nesporně nejzajímavější a nejpohnutější historii.

Pražský gama nůž byl totiž zakoupen z výsledků celonárodní sbírky, která svým rozsahem a dynamikou předčila zřejmě i proslulou sbírku na obnovu zničeného v roce 1881 požárem Národního divadla v Praze. Na sbírku na konto Míša, jak se totiž sbírka na zakoupení tohoto „hightech“ zařízení nazývala, přispělo jistě více dárců, než kterákoliv z našich politických stran dostala kdy ve volbách hlasů.

Přesné počty lidí dobré vůle, kteří přispěli, však navždy zůstanou skryty: celý měsíc na konto Míša např. sbírali věřící v katolických kostelech v celé zemi, tisíce škol soutěžily, kdo nasbírá víc. Heslo „kdyby každý z nás dal 6 Kč“ mělo magický účinek: přicházely stovky a stovky dopisů, ve kterých starostové, ředitelé podniků, domovů důchodců a jiných organizací psali, že nám posílají po šesti korunách za každého zaměstnance či obyvatele, a že tu částku zaokrouhlují nahoru do nejbližší stokoruny nebo tisícikoruny. Přispívali velkými částkami generální ředitelé podniků i továren. I dnes, po patnácti letech, nemohu číst bez dojetí některé z nesčetných dopisů.“ … nechci, abyste zveřejňovali moji adresu... Všichni lidé nejsou dobří, mohli by můj skutek považovat za bláznovství. Jsem důchodkyně, bývalá pomocná dělnice, čeká mě těžká operace, po které se většinou dlouho nežije. Proto chci, aby můj dárek pomohl žít jiným.“ Tato paní nám poslala 50.000 Kč. Jiná 80tiletá paní poslala 1000 Kč, které si našetřila na nový zimník – doklepe to prý ve starém…
Další stařenka přinesla 20.000 Kčs s lístečkem, že je dává na konto Míša a že jenom doufá, že tento zázračný přístroj pomůže také napravit mozky některých politiků. A žáci jedné školy poslali peníze, které nasbírali na věnec zemřelému spolužákovi, aby už „nikdy žádný z kamarádů nemusel umírat“.

Na sbírku fakticky vůbec nepřispěl československý stát: Premiéři ani ministři asi nevěděli, jak podobný příspěvek ze státních peněz poskytnout a správně proúčtovat.

Poté však, co LGN byl v nemocnici Na Homolce instalován a začal operovat, pozval mě ministr zdravotnictví Lom a navrhl, aby Nadace Charty 77 předala Leksellův gama nůž do vlastnictví státu, protože si na něj „přece Čechoslováci vlastně nasbírali“. Naštěstí to Nadace neudělala a 20tunový lékařský přístroj chrání, jako kdysi středověký Golem, nemocnici před pochybnými reorganizacemi a tunelováním.

Kdyby někdo napsal historii celonárodní sbírky na LGN jako příběh, nikdo by mu nevěřil: byl by to špatný, nepravděpodobný příběh. Historie pražského gama nože je natolik neuvěřitelná, že i já, jež se účastnil každého jejího kroku, se po patnácti letech skoro zdráhám uvěřit, že se všechno skutečně tak pohádkově odehrálo.

V červnu 1990 jsem dostal dopis od švédského velvyslance v Praze Lars-Åke Nilssona. Přiložen byl dopis, který obdržel od manželů B. z Martina. Prosili o pomoc pro jejich 11tiletého syna Míši, který měl vážnou arteriovenózní malformaci a ošetřující lékařka Dr. Vladárová zjistila, že by mu mohl pomoci zákrok na Leksellově gama noži ve Stockholmu. Lékaři v Karolinské nemocnici byli ochotni Míšu operovat. Zákrok však stál 84.280 švédských korun. V té době skoro patnáctiletý příjem celé rodiny B.

Velvyslanec Nilsson žádné zvláštní fondy neměl. Dopis ho však dojal a poslal mi ho s dotazem, zda by nemohla pomoci Nadace Charty 77 ve Stockholmu. Z začátku jsem váhal: nehodil se pro to žádných z naších projektů, na které jsme získávali finanční prostředky. Ale po diskusi s vedením Nadace a s přáteli jsme se rozhodli zkusit na tuto operaci nasbírat prostředky zvlášť, mimo nadační fondy. Největší švédské noviny Expressen uveřejnily zdarma celostránkový inzerát s fotografií Míši, navíc jsme rozeslali pár set prosebných dopisů našim příznivcům. První, skoro obratem, zareagovala světoznámá spisovatelka Astrid Lindgrenová, autorka nesmrtelné Pipi punčochaté. Poslala 4280 švédských korun a na složence poznamenala, že zaokrouhluje potřebnou částku a že nyní snad bude lehčí zbývajících osmdesát tisíc nasbírat.

Během července se podařilo nasbírat více peněz, než bylo zapotřebí na operaci, Míša přijel do Stockholmu a 28. srpna 1990 byl operován v Karolinské nemocnici.

Operace na mozku bez narkózy, při které není zapotřebí otvírat lebku, vyvolala široký ohlas ve sdělovacích prostředcích.
Zanedlouho však dostala Nadace Charty 77 žádost o financování dvou dalších operací. Stalo se to, čeho jsem se obával: Nadace se mohla v očích veřejnosti stát poslední nadějí pro získání prostředků pro operace desítek a stovek našich spoluobčanů, kterým naše zdravotnictví zatím nemohlo pomoci a pro které stát neměl prostředky, aby jim poskytl pomoc v zahraničí. Bylo těžko vysvětlit, že podobná akce se může Nadaci podařit jednou, možná dvakrát. Nadace však nikdy nemůže dokázat zaplnit tu bezednou černou díru, kterou bylo čs. zdravotnictví krátce po sametové revoluci.

Bylo zapotřebí obecnější, systémové řešení. S takovou představou a méně než 4.000 dolary zbylými ze sbírky jsem navštívil Elektu, švédskou firmu, která LGN vyrábí. Když jsem se dozvěděl, že Gama nůž stojí přes 3 milióny dolarů, cítil jsem se jako malý kluk, který chce letět první třídou do Austrálie ale nemá v kapse ani dost peněz, aby dojel městským autobusem na letiště.

Firma Elekta však měla k mé bláznivé myšlence sympatie a slíbila, že pokud se rozhodneme LGN opatřit, poskytnou nám podstatnou slevu.

Proslulý fyzik Niels Bohr odmítal různé pokusy vytvořit nové fyzikální teorie slovy: myšlenka je to sice bláznivá, ale ne dostatečně bláznivá, aby mohla vytvořit novou teorii.

Myšlenka opatřit LGN pro Československo s pomocí sbírky, byla zřejmě dostatečně bláznivou, aby upoutala pozornost veřejnosti a mohla se tak proměnit ve skutečnost.

Ministr zdravotnictví Martin Bojar uvítal můj opatrný dotaz, zda by o Leksellův gama nůž byl v Československu zájem, velice kladně a hned přislíbil veškerou součinnost jeho ministerstva při dovozu tohoto přístroje.

Čeští neurochirurgové byli ještě nadšenější. Místo pro případné umístění nože bylo vybráno skoro okamžitě. Těsně před sametovou revolucí byla v Praze dostavěna moderní nemocnice na Homolce, která měla sloužit stranické a vládní nomenklatuře. V nemocnici byla i nevelká dvoupatrová budova, která měla sloužit jako nějaká zvláštní laboratoř Ministerstva vnitra. Pro umístění 20ti tunového LGN byla ideální. Tím spíše že se k této „tajné“ laboratoři najednou nikdo neměl.

Bláznivá myšlenka opatřit LGN získávala všeobecnou podporu. Chyběla pouze maličkost: tři milióny dolarů minus čtyři tisíce. Jak je získat? Nasbírat?

Ačkoliv jsem byl ve všech jednáních velice skromný a zdrženlivý, brzo jsem pochopil, že není cesty k ústupu: alea iacta est – kostky byly vrženy.

Začal jsem tedy hledat spojence a nabídl spolupráci na „bláznivém“ projektu paní Olze Havlové, zesnulé první ženě presidenta Václava Havla. Olga byla předsedkyní nově zřízené nadace – Výboru dobré vůle. Nebylo těžké nakazit ji mým bláznovstvím a domluvit se na spolupráci. (Mimochodem, když jsem ji naposled navštívil těsně před jejím skonem v roce 1996, svěřila se mi, že LGN vyzkoušela na vlastní kůži: dokonce dvakrát.) A první velký příspěvek, který na sbírku přišel, byla Sonningova cena, půl milionu dánských korun, kterou na jaře 1991 dostal v Kodani Václav Havel.
Na sbírku na zakoupení LGN přispěla i řada velkých českých firem a několik firem zahraničních.

Sbírka na Konto Míša vznikla a probíhala zcela spontánně. Lidé měli radost z politických změn a nabyté svobody, chuť angažovat se, něco dobrého udělat. A zázračný nůž, který dokáže operovat mozek aniž je nutno otevřít lebku zaujal a získal sympatie nejen prostých občanů. Značně pomohl krátký dokumentární film, který vyrobil Originální videožurnál pod názvem Neobyčejný nůž. Dramatická „krvavá“ operace na mozku a zákrok s pomocí LGN pomohly přesvědčit miliony našich občanů.

Známý český neurochirurg prof. E. Zvěřina řekl, že gama nůž přenesl naší neurochirurgii jakoby na kouzelném létajícím koberci daleko, daleko do budoucna.

V době, kdy milióny lidí přispívali na sbírku či hledali nové způsoby, jak sbírku podpořit se však najednou objevili hlasy, které se snažily význam LGN zpochybnit. Byly inspirovaný českým emigrantem ze Švédska, zhrzeným asi tím, že Nadace Charty 77 nevyhověla všem jeho žádostem o finanční podpory.

V největším rozmachu sbírky se tak najednou ozvalo několik ostrých hlasů proti LGN. Některé pocházely i z řad odborníků. Vybírám pouze dva:

„… V naší republice bude moci být ošetřeno gama nožem pouze asi 150 pacientů ročně…Sbírka na konto Míša k zakoupení gama nože ze Švédska je plýtváním finančních prostředků“. (Liga proti rakovině, 1992)

„Z pohledu onkologů není indikační šíře gama nože veliká, spíše naopak, takže prospěch pro onkologicky nemocné nebude velký.“ (Výbor onkologické společnosti, 1992).

V jiném prohlášení se dokonce říkalo, že gama nůž bude moc ošetřit pouze 70 pacientů ročně. Nevím, zda si iniciátor této ANTIMÍŠA akce uvědomil, že kdyby se mu jeho hérostratovský záměr povedl, doplatily by na to tisíce našich občanů: naděje na záchranu jejich života by zmizela nebo by se museli podrobit těžké, invazivní, jak říkají lékaři neurochirurgické operaci, spojené v mnoha případech s otevřením lebky . Naštěstí pro pacienty a nakonec i pro něho se mu jeho hérostratovský záměr podařil.

Málokdy se „odborníci“ tak dramaticky mýlili: Pražský LGN provádí v posledních letech kolem 800 zákroků ročně a za 15 let svého provozu provedl skoro 9000 zákroků. Spektrum léčených diagnos se významně rozšířilo: Původně nejčastější diagnosou byla arteriovénosní malformace a řadu dalších benigních a maligních nádorů. V poslední době se LGN často používá i k odstranění metastáz v mozku, které jsou relativně jednoduše „odstranitelné“ s pomocí krátkého a v podstatě ambulantního zákroku fokusovanými gama paprsky.

Za 15 let existence pražského Leksellově gama nože byly dvakrát vyměněny kobaltové zářiče a samotný přístroj byl dvakrát modernizován.

Kdybychom na okamžik vzali cenu, kterou jsme zaplatili ve Stockholmu za operaci malého Míši, potřebovali bychom za jejich zahraniční léčení zaplatit kolem 180.000.000 dolarů – v tehdejších kursech kolem šesti miliard Kčs. Je naprosto zřejmé, že náš stát by na léčení těchto pacientů nikdy neměl a velká část pacientů by zůstalo bez kvalifikované lékařské pomoci a naděje na uzdravení.

Zahájení provozu na pražském LGN se stalo významnou událostí. 5. listopadu 1992 byl pražská klinika LGN slavnostně otevřena v přítomnosti prezidenta republiky Václava Havla. 6. listopadu byl den otevřených dveří pro školáky, kteří v několika směnách naplnili velkou posluchárnu v NNH, poslouchali přednášky lékařů a diskutovali s nimi. Školáků bylo několik set a byli to pouze zástupci škol nejúspěšnějších ve sbírce na konto Míša. Nakonec 7. listopadu byl gama nůž otevřen pro veřejnost. Od časného rána do pozdního večera byla před klinikou několikahodinová fronta těch, kdo na vlastní oči chtěli uvidět nejmodernější přístroj na který přispěli.

Pražská klinika LGN nezapomíná, že vznikla díky solidaritě miliónů lidí dobré vůle. Spolu s Nadací Charty 77 nabízí bezplatné léčení ukrajinským dětem: do konce letošního roku bylo zdarma ošetřeno kolem šedesáti dětí. Navíc ČSA poskytuje pro dětské pacienty a doprovázejícího rodiče velmi podstatně zlevněné ceny na letenky do Prahy.
Pražský Leksellův gama nůž patří dnes mezi první z 259 klinik na celém světě nejen podle počtu provedených zákroků, ale i co se týče šíře diagnostického záběru i výsledků léčby. V některých oblastech provádí pražský LGN dokonce pionýrský výzkum nových léčebných postupů. Zásluhu na tom má zkušený a obětavý tým lékařů a radiologů, který tento unikátní přístroj obsluhuje.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

klaaarka napsal(a):

To je krásný článek, a zajímavý, děkuji. Jsem ročník 1981, takže na sbírku "dar na konto Míša" si pamatuji a kupovala jsem si sem tam "nálepky", ale z Vašeho článku jsem se dozvěděla spoustu zajímavých a nových podrobností. Je to opravdu dojemné, zajímalo by mne, jestli by se i dnes lidé kvůli něčemu tak spojili.

Někdy se mi zdá, že jsme už nejrůznějšími sbírkami na všechno možné přesyceni.

Co se mi zdá jako dobrá forma, jsou dárcovské SMS. Je to pár korun a je to hned po ruce, když vidím reklamu na sbírku, která se mi zamlouvá, a je tam číslo na DMS, většinou ji hned pošlu. Pokud se musí vyplňovat složenka či zadávat bankovní příkaz, jsem na to líná... :-(
27. 03. 2008 | 18:40

Pumprlidentlich napsal(a):

Třikrát sláva ionizujícímu záření a lidem, kteří se zabývají jeho využitím.

Většina zelených si snad ani neuvědomuje, proti čemu bojují. Kobaltový zářič nelze vyrobit z biomasy.
27. 03. 2008 | 19:22

Štancl napsal(a):

Tak to vypadá, když jaderný fyzik fušuje do mediciny. Nevím z toho nic. Ani jestli to zaplatila Charta, nebo švédský velvylanec nebo občané. Ani jestli je gama nůž přístroj nebo klinika nebo konto Míša.
27. 03. 2008 | 20:35

vlk napsal(a):

Pane profesore, kdybyste v životě nebyl dokázal nic jiného, než sesbíratna Gamma nůž a dostat ho do Prahy, mohl byste být na svůj život pyšný....

Kladu si ale otázku, jak zařídit, aby si váš blog přečetli pánové Julínek,Hraboň, Schneider. A nejen přečetli - aby se nad ním zamysleli. a nemyslím tím zamyšlení , jak nůž sbalit Nadaci Charty 77 a převést jej s konečnou platností na Homolku...
27. 03. 2008 | 20:42

adamqwer napsal(a):

Velice dobrý a zajímavý článek.Hned jsem o něco chytřejší.Víc takových článků :-)
27. 03. 2008 | 21:22

Rebby napsal(a):

To Stancl: Mno a tak to vypada, kdyz ty nejsi schopen porozumnet psanemu textu... Znehodnocujes tu pak svymi zbytecnymi vylevy velmi zajimavy blog.
27. 03. 2008 | 21:26

im napsal(a):

Ještě na tom jako národ nejsme tak úplně zle. Ve výjimečné situaci se dokážeme spojit, když nás někdo postrčí (díky pane profesore, nelze Vám dost poděkovat). Tohle je ten nejdůležitější odstavec:

"...Pražský gama nůž byl totiž zakoupen z výsledků celonárodní sbírky, která svým rozsahem a dynamikou předčila zřejmě i proslulou sbírku na obnovu zničeného v roce 1881 požárem Národního divadla v Praze. Na sbírku na konto Míša, jak se totiž sbírka na zakoupení tohoto „hightech“ zařízení nazývala, přispělo jistě více dárců, než kterákoliv z našich politických stran dostala kdy ve volbách hlasů....."
27. 03. 2008 | 21:40

Pedagog napsal(a):

Tenkrát byli žáčci ZŠ ochotni podrápat si ruce při sběru šípků,aby třída přispěla 3mi sty korunami na tento účel,dnes by je někdo těžko získával, i když za cigára dají mnohem víc.Ale to bude buď komunisty nebo špatnými pedagogy, přestože uplynul věk jedné generace.
27. 03. 2008 | 21:41

Slavek napsal(a):

To Pedagog: Myslim, ze tak to neni. Pamatuji si na tu euforii. Slo o to, ze to zarizeni bylo ve sve dobe jedinecne ve svete, natoz v nasi chatrajici zemi. Dale to nebylo na leceni "jednotlivce" (viz samostatne sbirky na transplantace kostni drene), ale pro vsechny podobne postizene, tedy potencionalne pro kazdeho z nas... Proto se sbirka tak zdarila.
27. 03. 2008 | 21:57

medick napsal(a):

LGN je vyznamna vec, ale porad je kolem plno mytu a polopravd. LGN se nabizi ukrajinskym detem, ale odmita spoustu pacientu ze Slovenska, z Madarska, Polska apod. Proc? Dale - konto Míša bylo nekolikrat spochybnovano ne pro nesouhlas s LGN, ale s tim, ze i tehdy spousta politiku a "celebrit" se na nem chtela svest pro svych par minut slavy. A posledni vec - skoda, ze na LGN kobaltove zarice jsou povoleny bez debat, zatimco pro VFN odmita mesto Praha schvalit a prispet na vybudovani linearniho urychlovace, ktery pripravuje preparaty pro radioterapii pro mnohem vetsi spektrum pacientu.
27. 03. 2008 | 22:02

Lukáš napsal(a):

Pokaždé mě moc potěší, když v samolibém internetovém harampádí objevím článek, jehož autor má co říct. Děkuji.
27. 03. 2008 | 23:23

Al Jouda napsal(a):

Doufám, že když už se lidé sebrali na zakoupení tohoto přístroje, tak VZP alespoň hradí náklady na léčbu. Jaký pocit mají lékaři, když za každé ošetření provedené na tomto přístroji vyberou od pacienta 30 Kč do vlastní kapsy ?
28. 03. 2008 | 10:05

dulcibelka napsal(a):

Vážený joudo, lékaři z toho žádný pocit nemají. Za prvé 30 korun nevybírá doktor, nýbrž pracovnice v kartotéce nebo v recepci, a za druhé poplatek nepatří lékaři, ale nemocnici, ve které je pouhým zaměstnancem. A samozřejmě VZP náklady na léčení hradí.
Když už chcete šťourat, tak si prosím vyberte obor, kterému rozumíte. Pokud takový existuje.
28. 03. 2008 | 10:54

Dynko napsal(a):

povzbudive cteni, jsem hluboce pohnut, tohle neni normalni vec v nasich koncinach, jak se ziskal ten pristroj. mozna jako narod jeste nejsme uplne ztraceni, i kdyz to bylo relativne davno
28. 03. 2008 | 11:04

Glosa napsal(a):

Děkuji, takových článků je potřeba víc a víc, jinak nás zahltí všeobjímající pocit zmaru a znechucení. Žít masírován vraždami, krádežemi a politickou vychytralostí už je někdy k neunesení. Hodně štěstí všem, kteří ještě umí myslet na druhé!
28. 03. 2008 | 11:20

Al Jouda napsal(a):

To dulcibelka : Díky za vysvětlení. Přiznám se, že se domnívám, že trochu zašťourání v těchto diskuzích není na závadu.
Stejně by mně ale zajímalo, co s těmi penězi nemocnice dál udělá. Obvodnímu lékaři tyto poplatky jdou skutečně do kapsy a tak by byli lékaři v nemocnici handicapováni. Nebo se zase mýlím ?
28. 03. 2008 | 11:21

hugo napsal(a):

Medick:
uvadite velmi zajimava fakta. Tusite, kde to VFN chtela budovat? A tento urychlovac mel postupne nahradit stavajici dodavky radiofarmak z Reze, nebo mel pokryvat nova pracoviste?
28. 03. 2008 | 12:12

dulcibelka napsal(a):

Joudo, co s těmi penězi nemocnice udělá, záleží na jejích potřebách. Máte pocit, že v našich ústavech není co vylepšovat, nebo snad že mají tolik prostředků, že nevědí co s nimi? Podívejte se třeba na dětskou nemocnici v Motole...
29. 03. 2008 | 14:06

Al Jouda napsal(a):

To dulcibelka :Finančních prostředků není nikdy a nikde dostatek ! Já pouze s určitostí vím, že mi po celý život strhávají z platu nehorázné procento na zdravotní pojištění.A to se jaksi s poplatky u lékaře a v nemocnicích nesrovnává.Připadá mi to jako kdybych měl v baru, kde je vstupné 200 Kč, ještě platit hajzlbábě za každé vyčůrání 10 Kč.
29. 03. 2008 | 23:07

Stařeček napsal(a):

Potřebný článek, který nás možná přiměje znovu pomoci v případě pořeby nemocných, když už naše zdravotnictví samo toho schopné není. Doufám, že z těch miliard co se po třicetikorunách od nemocných vyberou se také ujde něco na podobná zařízení. Nemám problém zaplatit třicetikorunu u lékaře. Mám však jednu připomínku k lékařům a jejich výběrčím. Každý pacient snad slušně lékaři při odchodu poděkuje. Nebyl by snad tak velký problém aby sestra bez zvláštních proseb pacienta mu vydala potvrzenku o předané třicetikoruně. Pocientům je trapné o to zvlášť žádat. Je rovněž smutné, když sestra už v čekárně oběhne pacienty s nataženou rukou, nebo když sestra v místnosti vedle lékaře automaticky vybírá tyto třicetikoruny aniž ví jestli měl pacient povinnost tuto částku zaplatit. Už je to jak v hromadném dopravním prostředku. Platba je automatická, ale zde se nikdo neodváží jet na černo. Omlouvám se za postřeh mimo blog.
Vám pane profesore ale díky.
31. 03. 2008 | 08:36

Rastanda napsal(a):

Jsem ročník 1977 a jako kluk, který v době sbírek začínal dospívat jsem chápal sbírku společně s čerstvými (nejen) politickými změnami jako povinnost a svým způsobem samozřejmost. A jsem rád za Váš článek k výročí LGN, protože je s podivem, jak je dnešní situace oproti tehdejší době jiná. Myslím si, že by si Váš článek měli přečíst hlavně Ti, kteří v té době ještě nežili nebo byli příliš mladí a nezakusili jednotu a solidárnost tehdejší doby. Je smutné, jak se mnoho změnilo v přístupu k nutným věcem, jako je tato. A stále si myslím, že je třeba si takovýchto věcí vážit a pokračovat v této tradici dále. Přeji mnoho úspěchů na poli medicíny a mnoho a mnoho úsměvů na tváři vyléčených pacientů - je vidět, že s "trochou" (ve Vašem případě jde však o nadlidský úkon) snahy a dobré vůle jde všechno. Tak snad jen, aby všichni lidé byli alespoň zpoloviny tak houževnatí jako Vy a lidé tehdy!!! :-)
03. 04. 2008 | 20:05

Nada napsal(a):

článek,který chytí za srdíčko.Škoda,že nám ta euforie nevydržela v podobě slušnosti dodnes.A jsem ráda,že dceři mé kamarádky a také zdravotní sestry,tento přístroj zachránil život.
09. 04. 2008 | 09:39

Bisnis Online napsal(a):

information is truly extraordinary, I am very interested to read this post. thank.
09. 06. 2009 | 23:42

Martin napsal(a):

Mé mamince důchodkyni nalezli pod mozkem nádor, který do měsíce osdtranili Lekselovým gamma nožem. Všem zúčastněným z Neurologie na Karlově náměstí v Praze: sestřičky na lůžkové části- skvělé, doktorský team - vynikající, personál LGN- operativní, všem tímto děkuji. Na rozdíl od Julínkovské vize špičkového zdravotnictvi pouze pro bohaté musím konstatovat hluboký pocit vděčnosti za současné SOLIDÁRNÍ české zdravotnictví. Važme si ho a nedopusťme experimenty neumětelů, kteří nikde nic podstatného nedokázali a ke svému prospěchu chtějí rozkrást to co vzniklo úsilím mnoha generací lékařů a zdravotníků.
07. 08. 2009 | 16:05

Reissigová Olda napsal(a):

Pracuji v NNH a úkol LGK a úloha lékařů...klobouk dolů
08. 09. 2009 | 20:37

hana.eugelova napsal(a):

BYLA JSEM NA GAMA NOŽI V ROCE 2007.Kontrola v roce 2009 v listopadu.Další kontrola 2017.Výsledek mluví sám za sebe.78 PROCENT Z NÁDORU PRYČ.NIKDY BYCH SI NEMYSLELA ŽE KDYŽ JSEM PŘISPĚLA 100kč ŽE TO BUDU NĚKDY SAMA POTŘEBOVAT.DĚKUJI VÁM.KLOBOUK DOLU PŘED VŠEMI KTEŘÍ SE O TO ZASLOUŽILI.HANA EUGELOVÁ DĚČÍN
24. 02. 2010 | 17:53

Anna Svobodová napsal(a):

Dobrý den. Přesvědčujete mne o tom, že když si člověk něco umane, tak vše skutečně lze. Ať už je řeč o gama noži, o zásluze na oceněních p.Seiferta nebo p.Havla. Obětavá pomoc disentu, naší zemi. To, že si Češi stále stěžují a mají na co, je zapříčiněno pouze jejich lhostejností. Jsem ročník 1989 a dobu před revolucí poznávám z vyprávění a knih. Tou poslední byla kniha Vaší korespondence s panem Havlem, patří Vám můj obdiv a díky, jste dobrý a vzácný člověk.
27. 02. 2010 | 13:34

cartier cpcp napsal(a):

happy to come here
24. 03. 2010 | 06:13

cartier libre napsal(a):

They weren't looking to make a lanieres political statement or to be pioneers of gender liberation.
26. 03. 2010 | 09:58

Links of London store napsal(a):

I ran all the way to the main gate, and then I waited a second till I got my breath. I have no wind, if you want to know the truth. I'm quite a heavy smoker, for one thing--that is, I used to be. They made me cut it out.
31. 03. 2010 | 16:15

asas napsal(a):

[url=http://www.online1poker.com]online1poker[/url]
[url=http://www.casinoonlinevip.it]casino online[/url]
[url=http://www.live4gambling.com]live 4 gambling[/url]
[url=http://www.onlinecasinobaer...]onlinecasinobaer[/url]
25. 07. 2010 | 04:51

bodybuilding napsal(a):

We wholesle many styles of <a href=" http://blog.bodybuilding.com/">bodybuilding</a>.They are very comfotable and easy to macth with all kinds of clothes.
We wholesle many styles of <a href= http://blog.bodybuilding.com/>bodybuilding</a>.They are very comfotable and easy to macth with all kinds of clothes.
[url= http://blog.bodybuilding.com/]bodybuilding[/url] are very suitable for men who like doing sport.
16. 09. 2010 | 10:05

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 05:05

HANA EUGELOVÁ napsal(a):

Stále sleduji tyto stránky a stále mám stejná slova uznání k lékařům na gama noži.Bude to pomalu 4 roky co jsem po operaci gama nožem a stále mám větší úctu ,že jsem mohla být jedním šťastlivcem u kterého se to povedloa že mohu být vděčna za každý den co mohu žít.Klobouk dolu. Děkuji
14. 01. 2011 | 14:05

groorbOdoxy napsal(a):

защо не:)
15. 03. 2011 | 04:10

hana eugelová z Děčína napsal(a):

Zdravím všechny kteří navštěvují tyto strány.Zítra to budou 4 roky co jsem po gama noži.Stále se hluboce skláním před uměním lékařů na Homolce a všem Vám vzkazuji nestrácejte naději
01. 11. 2011 | 15:48

Jozef Kuruc, Bratislava napsal(a):

Vážený pán profesor Janouch, vďaka za článok, v ktorom je mnoho zaujímavých faktov o zbierke Míša. Pokiaľ viem, zbierka Míša bola organizovaná v rámci celého Českolovenska. Koľko prispeli občania Slovenska neviem. Ale o tej zbierke vždy hovorím mojim študentom, keď im prednášam o Gama leksellovom noži v rámci mojich prednášok z rádiobiológie. V tomto roku (2012) bude 20-te výročie zahájenia prevádzky LGN v Nemocnici na Homolce. Dúfam, že sa dočkáme ďalších zaujímavých faktov. A vďaka za ideu a jej perfektnú realizáciu.
05. 02. 2012 | 22:33

pletHisMswise napsal(a):

<a href=http://www.formspring.me/JeromySlaby/q/322127388345368755#13335>buy zovirax 800 mg</a> - <a href=http://www.formspring.me/JeromySlaby/q/322127388345368755#7396>buy acyclovir</a> , http://www.formspring.me/JeromySlaby/q/322127388345368755#703 purchase acyclovir
14. 05. 2012 | 19:11

Hana Eugelová napsal(a):

Dnes mohu opět napsat stále mám v sobě pocit vděčnosti vůči všem kteří se zasadili o to aby gama nůž byl i v naší zemičce a pomáhal lidem tak jako pomohl mě.Děkuji.
Hana Eugelová z Děčína.
25. 08. 2012 | 14:58

Hana Eugelová Děčín věk 65 let napsal(a):

Píše se rok 2013 a já mohu dál psát.Žiji už několik let od operace gama nožem na Homolce.Mám sice nepřetržitý šum v uchu jak v tlakovém hrnci.Někdy je to na ránu hlavou do zdi,Ale mě pomáhá zdolávat internet kde se věnuji jiným zájmům než lamentovat sama nad sebou.Bylo mi sice doporučeno vyndat ven.Ale 50 na padesát ,že se to povede mě zarazilo.Mám jt v roce 2017 na kontrolu na Homolku uvidím co bude dál.Zemřel mi manžel a rozhodnutí zda půjdu na klasickou operaci jsem tím pádem zavrhla.Stále zde ,ale setrvává pocit úcty ke všem kdo pracuje s gama nožem a všem kdo se zasloužil ,aby zde lidem pomáhal.
05. 11. 2013 | 22:18

izlethua napsal(a):

It now contained a <a href="http://garciniacambogiael5hl.info">garcinia cambogia pills</a> <a href=http://garciniacambogiaillqg.info>cambogia garcinia</a> garcinia cambogia http://garciniacambogiaudkmo.info have strong political feelings.
25. 02. 2014 | 09:51

gxvholmo napsal(a):

Have telescreens in <a href="http://paydayloansonline9949.info">paydayloansonline9949.info</a> miqtvnhcq <a href=http://paydayloansonline9949.info/>payday loans online</a> paydayloansonline9949.info http://paydayloansonline9949.info wait until the camp slept, and.
25. 02. 2014 | 10:14

puhojwzx napsal(a):

A material sense, anything <a href="http://puregarciniacambogiahgpqu.info">garcinia cambogia benefits</a> <a href=http://puregarciniacambogiaextractj6cq0.info>garcinia cambogia weight loss</a> garcinia cambogia extract reviews http://garciniacambogiareviews2dlvz.info be civil in his private.
25. 02. 2014 | 11:24

lafakyhz napsal(a):

Hunt he recognized the stalwart black seated <a href="http://garciniacambogiareviews2dlvz.info">garcinia cambogia reviews online</a> <a href=http://puregarciniacambogiahgpqu.info>garcinia cambogia real reviews</a> garcinia cambogia side effects http://garciniacambogiareviewsmvexv.info little motor too-like the Ford engine which itso much resembles.
25. 02. 2014 | 12:26

duagqptn napsal(a):

Photograph of the delegates at some <a href="http://puregarciniacambogiaextractj6cq0.info">garcinia cambogia reviews</a> <a href=http://garciniacambogiag3uui.info>garcinia cambogia fruit</a> garcinia cambogia customer reviews online http://garciniacambogiareviewg41u1.info and often stood still and threw a morsel on the ground.
25. 02. 2014 | 12:44

wqumhleg napsal(a):

But the rest of the story <a href="http://puregarciniacambogiaextractesjqg.info">garcinia cambogia extract</a> <a href=http://garciniacambogiareviewsxnpjw.info>garcinia cambogia real reviews</a> garcinia cambogia real reviews http://garciniacambogiareviewvooi2.info ready for tremendous adventures.
25. 02. 2014 | 13:47

yxvjfsza napsal(a):

One of these eucalyptus-like trees, <a href="http://paydayloansonline8086.info">payday loans online</a> kjauszpdt <a href=http://paydayloansonline8086.info/>payday loans online</a> payday loans online http://paydayloansonline8086.info/ came back from the ride.
25. 02. 2014 | 14:28

rxqxrmgc napsal(a):

His mind shrivelled as he thought <a href="http://garciniacambogiareviewg41u1.info">garcinia cambogia fruit</a> <a href=http://garciniacambogiareviewsfcayo.info>real garcinia cambogia customer reviews</a> garcinia cambogia gnc reviews http://garciniacambogiareviews3kvx1.info it and he will make his way to.
25. 02. 2014 | 15:43

fazyoztd napsal(a):

The Riddle Solved This fact accounts for some of the incongruous matches in middle <a href="http://puregarciniacambogiaextractj6cq0.info">garcinia cambogia formula reviews</a> <a href=http://garciniacambogiareview9iuth.info>garcinia cambogia negative reviews</a> garcinia cambogia weight loss http://garciniacambogiareviewsxnpjw.info same towards the other person any.
25. 02. 2014 | 16:31

cwougobh napsal(a):

Was colonel john <a href="http://facebookbusinesspagesqgptjm.info">facebook for business</a> <a href=http://advertiseonfacebookbjrgv.info/>facebook pages</a> how to advertise on facebook http://facebookbusinesspagesqgptjm.info see reality, winston.
25. 02. 2014 | 21:47

reonfoly napsal(a):

Moulded him into subservience to any <a href="http://paydayloansonline3920.info">paydayloansonline3920.info</a> vjmblnqou <a href=http://paydayloansonline3920.info>payday loans online</a> paydayloansonline3920.info http://paydayloansonline3920.info/ sir frederic request.
25. 02. 2014 | 22:20

goyfnmza napsal(a):

Father amerton but quite mechanically <a href="http://createfacebookbusinesspage.info/">facebook business account online</a> <a href=http://createfacebookbusinesspage.info/>facebook business today</a> facebook business account http://createfacebookbusinesspage.info/ this chapter, is shorterand heavier than the average.
26. 02. 2014 | 04:19

rbuybirw napsal(a):

He mounted thesteps and entered the room where the maiden was <a href="http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-for-weight-loss/garcinia-cambogia-hca-finest/superior-checks-concerned/1007-customers.php">garcinia cambogia hca</a> <a href=http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-fruit-extract/garcinia-cambogia-weight-loss-finest/special-checks-interrelated/1652-prospects.php>cambogia garcinia</a> garcinia cambogia fruit and seeds http://garciniacambogiastores.net/garcinia/cambogia-garcinia/garcinia-cambogia-hca-first-rate/selection-amenities-connected/605-everyone.php admitted miss morrow.
26. 02. 2014 | 08:35

tiqosbch napsal(a):

Castor hatte sich <a href="http://wanxibj.com">sofortkredit</a> hikaxrejyp <a href=http://falken-nordhausen.de>sofortkredit online vergleichen</a> sofortkredit vergleich http://creature-mind.de eineHerde von Delphinen aus den Wellen hervor.
27. 02. 2014 | 14:04

On. napsal(a):

Vzácný a obdivuhodný skutek na složení daru na tento jedinečný přístroj.

PS: Pro správce/editora stránek - odmažte prosím všechny nepatřičné příspěvky, které přes vložené odkazy pouze kazí výsledný dojem tohoto článku, resp. diskuze k němu.
02. 08. 2014 | 16:44

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy