Každý volební plakát je vlastně určen k přimalování tykadel

15. 03. 2012 | 11:26
Přečteno 6764 krát
Pozvánka na březnové divadelní Interpelace. Téma: Umění (dělat) umění

Dvě kontroverzní kauzy z poslední doby - semaforoví panáčci Romana Týce a Romanem Smetanou pokreslené předvolební plakáty - znovu připomněly nikdy nekončící spor o to, v jaké míře má státní moc korigovat zásahy do veřejného prostoru a kudy vede hranice mezi občanskou neposlušností a kriminálním činem.

Do aktuální diskuse o kriminalizaci umělců a kultuře občanského protestu chtějí přispět i pravidelné Interpelace, diskusní setkání, ke kterému se společně s Tomášem Sedláčkem a třemi hosty sejdeme 22. března, opět na Nové scéně Národního divadla.

Případ Romana Týce je podle některých "velký mediální kýč", podle jiných naopak projev represe státní moci proti kritickým projevům. Olomoucký řidič autobusu Roman Smetana zase půjde do vězení za to, že na protest proti politickým elitám pokreslil předvolební plakáty a připisoval na ně slogany, v nichž politiky označoval za lháře, zloděje, korupčníky a prostitutky.

Téma neustále měnící se hranice mezi svobodomyslným uměleckým vyjádřením a cílenou provokací porušující zákon rezonuje v české společnosti i s ohledem na její historickou zkušenost s neurvalým a povýšeneckým vztahem státu k umělcům. Proto často toleruje excesy revoltujícím a zákony přestupujícím tvůrcům, ba dokonce se stává, že společensky odsouzen není umělec, ale jeho žalobce.

Lidem, jimž je přiznána identita a status umělců, je tolerováno překračování pravidel, která by jiní překročit nemohli. Příkladem je třeba přístup ke komunitám squatterů (kauzy pražské Ladronky, Milada ad.). Podobná situace nastala při hudebním techno-happeningu CzechTek - negativní obraz byl zpočátku legitimizací pro fyzické násilí ze strany policie. Teprve když se veřejnost seznámila se všemi fakty a akci byl přiznán status hudebního a tanečního festivalu, zvedla se proti represi vlna odporu.

Srovnatelným vývojem prošel v uplynulé dekádě i postoj části veřejnosti ke graffiti a dalším fenoménům městské kultury. Protest Romana Smetany se zase spojuje s narůstajícím fenoménem hackingu (Anonymous a další internetoví piráti), tedy s tématem sdílení, ale i parazitování na dílech jiných, jejich poškozování či rámování do nových významů a souvislostí.

V dnešním blogu představuji prvního hosta nadcházejících Interpelací.

Petr Ostrouchov

Advokát specializovaný na autorské právo resp. filmový a hudební průmysl (partner kanceláře Vyskočil, Krošlák a spol)


Bývalý člen hudební skupiny Sto zvířat (1993-2006) a skladatel filmové hudby (Želary, Občanský průkaz, Vendeta – za všechny nominace na Českého lva, dále např. série čtyř celovečerních dokumentů Zapomenuté transporty, večerníčky, krátké filmy, televizní filmy atd.)

Absolvent FAMU v oboru produkce a od roku 2002 tam učí – též studenty HAMU a DAMU – autorské a mediální právo

Působí (nebo působil) v různých institucích vážné hudby (Český komorní orchestr, Pražská komorní filharmonie, Institut Bohuslava Martinů) a od roku 2007 provozuje jazzové vydavatelství Animal Music

***

Je podle Vás nějaký rozdíl mezi svobodou projevu obecně a svobodou, kterou má mít při své tvorbě umělec? A pokud ano, jak se má tento rozdíl společensky popř. institucionálně zohlednit?

Odpovím jako advokát: základním katalogem práv a svobod je Listina základních práv a svobod, kde nalezneme v kategorii „základních práv a svobod“ mimo jiné též svobodu umělecké tvorby a na jiném místě, v kategorii „politických práv“ svobodu projevu. Protože jde o samostatně upravené „svobody“, mají nejspíš i trochu odlišný obsah. Jakékoli vytyčování hranic jednotlivých práv a svobod ovšem souvisí s tím, že práva a svobody do sebe nekompromisně narážejí a je potřeba je vybalancovat.

Například svoboda pohybu naráží na nedotknutelnost obydlí, svoboda projevu naráží na právo na lidskou důstojnost, čest, dobré jméno apod. Stejně tak může svoboda umělecké tvorby narážet do práv jiných osob, například do vlastnického práva, do práva na ochranu dobré pověsti apod. V každém jednotlivém případě záleží právě na onom balancování, na tom, jak onen „náraz“ stráví dotčená osoba a jak moc si připadá poškozena.

Rozhodně ovšem nelze paušalizovat, že by hranice práv umělce ležela jinde než hranice práv ostatních osob. Stejně tak je problematické vymezit hranici umělecké tvorby, protože pro konzervativněji naladěnou veřejnost umění končí v galerii nebo koncertní síni a intervence do veřejného prostoru je za touto hranicí. Na opačné straně spektra by za uměleckou reflexi mohla být považována třeba (teoreticky vzato) rituální vražda. Společensky vzato je vymezení hranic přímo závislé na míře vzdělání, informovanosti a reflexe veřejnosti.

Výtvarník Roman Týc, který vyměnil u semaforů na pražských přechodech pro chodce sklíčka za panáčky v nejrůznějších pozicích, si nyní v pankrácké věznici odpykává v souvislosti s tímto svým činem měsíční trest. Jaký je – stručně řečeno – Váš názor na tuto kauzu?

Ta kauza má mnoho rozměrů: jednak jde o obsah a formu umělecké výpovědi, pak jde o práva poškozeného a o odpovědnost umělce za majetkovou škodu, dále o vrchnostenskou represi a otázku „společenské nebezpečnosti“ jako definičního znaku trestného činu, poté o reakci umělce na výkon státní moci v podobě odsouzení (protože chování umělce při tvorbě a při reakci na následky chápu jako jednotný projev osobnosti) a konečně v souvislosti s tím vším o autenticitu a důvěryhodnost umělecké tvorby umělce, která byla zpochybňována s poukazem na to, kdo jej zastupuje a s kým spolupracuje, nebo v souvislosti s potřebou hledat hranici mezi uměleckou výpovědí a pouhou touhou provokovat atd.

Umělecký rozměr při formulaci svého názoru záměrně pominu, necítím se povolán hodnotit osobu umělce, kterého téměř neznám a nemám informace o jeho pohnutkách, motivacích atd. Můj názor je ten, že pokud zvolí umělec takovouto formu uměleckého vyjádření, musí současně přijmout odpovědnost za následky v podobě náhrady škody na majetku, kterou případně způsobí, neboť nelze paušálně připustit, že by svoboda umělecké tvorby měla být „silnější“ než ochrana majetku jiných osob; uměl bych si ale představit i určitou „velkorysost“ poškozeného, protože právo na náhradu škody je čistě soukromou věcí. Trestněprávní represe je ovšem podle mne za hranicí rozumného, neboť v činu neshledávám onu „nebezpečnost pro společnost“, která je definičním znakem trestného činu, je-li umělec identifikován a ochoten nahradit škodu, kterou způsobil.

Olomoucký řidič autobusu Roman Smetana má jít do vězení za to, že na protest proti politickým elitám pokreslil a popsal předvolební plakáty různých politických stran. Co si myslíte o takovéto formě vyjádření občanského či politického postoje?

Domnívám se, že politik kandidující na veřejné funkce má („napříč politickým spektrem“, jak se teď říká) snést kritiku, reflexi a názory všeho druhu bez ohledu na formu vyjádření a považovat pokreslení volebních plakátů za „poškození cizí věci“ mi přijde absurdní. Každý volební plakát je z povahy věci určen pro tykadla, vousy, předělávky sloganů a podobné libůstky. Je to daň za „veřejnoprávnost“ politiky. Jinak by na tom pochopitelně bylo přemalování třeba vývěsního štítu na soukromém obchodě.

Umění odjakživa „posouvá hranice“ způsobem, který velká část společnosti považuje za nepřípustně provokativní, ba přímo protizákonný (a další generace pak zpravidla za normotvorný či dokonce krotce konzervativní). Kde je v současné době dle Vás ta hranice (opět stručně řečeno), přes kterou by se umělec neměl pustit?

To nelze obecně říci, pro každý druh umění existuje jiná forma vyjádření. Jinou míru tolerance navíc poskytuje informovaná veřejnost, jinou tzv. široká veřejnost, jinou sám poškozený a jinou stát jako orgán vrchnostenské represe. Myslím si ale, že pokud je umělec schopen vidět za svým vyjádřením i případný (neoprávněný) zásah do práv jiných osob, který je odstranitelný nebo napravitelný a onomu odstranění nebo nápravě se nebrání, není vůbec vhodné jej kriminalizovat.

***

Zveme všechny na čtvrteční Interpelace, které hostí foyer Nové scény pražského Národního divadla (22. března od 17. hodin).

Vstup volný, kapacita foyer je ale omezena na necelou stovku míst. Abychom předešli případnému zklamání, rozhodli jsme se umožnit jejich předchozí rezervaci. Pokud máte zájem, vyzvedněte si „rezervační“ vstupenku od pondělí 19. 3. v pokladně Nové scény ND. Kdo to má daleko, nemá čas či se mu prostě do divadla nechce, může sledovat přímý přenos zde na Aktuálně.cz popřípadě ze záznamu tamtéž.

Své komentáře a případné otázky můžete psát do debaty pod tímto článkem (a také pod další texty o únorových Interpelacích). Zprostředkujeme jejich přenos na Novou scénu ND (nemůžeme ale zajistit, že na ně bude někdo reagovat, popř. že se všechny otázky dočkají odpovědi). Publikovat lze jen dotazy, které mají maximálně 140 znaků (jen pro srovnání: běžná SMS jich má 160), protože Twitter, který k tomuto účelu využíváme, jich více napsat neumožňuje.

Text byl sepsán s využitím souhrnu publikovaného na webových stránkách Nové scény ND, jehož autorem je dramaturg Daniel Přibyl

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Béda napsal(a):

Můj názor:

u p. Smetany nešlo o žádné umění (nakonec to ani není umělec) Šlo o vyjádření občanského, konkrétně politického postoje k obsahu politické reklamy, na kterou musí nechtěně přispívat. Práva v této věci upravuje Listina práv a svobod.

Pokud jde o případ p. Týce. Tento je povoláním umělec. Semafory jsou ovšem veřejným majetkem a jsou standardizovány (se semafory v jiných zemích). Semafory upravují a jsou nadřazeny dopravním značkám. Jakékoliv pozměňování jejich tvaru, formy, vzhledu může být proto bráno jako matoucí veřejnost a mohlo by mít vliv na komplikaci v úpravě a řízení dopravy. Upravovat veřřejné dopravní značky, semafory, dopravní značení jinou nežli oprávněnou institucí je nepřípustné. Nemá to co společného s uměním. pokud to chtěl umělec pojmout jako umění, měl tak udělat v galerii.

Vzhled semaforů a volební reklama jsou dvě něsouměřitelné věci.

Podle mého názoru p. Smetana byl odsouzen nespravedlivě a patrně protiprávně, navíc soudkyně měla být vyloučena pro podjatost, ktežto p. Týc byl odsouzen po právu.
15. 03. 2012 | 11:50

rejpal napsal(a):

Béda
Pan Smetana byl odsouzen právem. Dělat si srandu z politiků a jejich stran je nevlastenecké. Měl raději do některé vstoupit a svou pílí přispět k lepšímu obrazu naší demokracie u nás i ve světě.
15. 03. 2012 | 12:02

aga napsal(a):

Sice jsem srdcem na straně pana Týce, rozum mě ale varuje před tím, kam by až mohla "svoboda" umělce v tomto směru zajít. Zatím zachází třeba tak daleko, jak můžeme pozorovat na morbidní výstavě vyvřelin z hrobů a piteven, ještě hůře na "performancích", kdy publikum chodí kolem hlady trápeného a umírajícího psa atd. Kde je hranice, kdy tam v rohu výstavní síně bude sedět umírající člověk? Perverze, megalomanie a snaha po zviditelnění se za každou cenu vlastní tak mnohým dnešním umělcům se myslím s nějakou jejich právu nadřazenou svobodou sebevyjádření se moc nekamarádí.
15. 03. 2012 | 12:05

Čochtan napsal(a):

Pane Stejskale,
"Každý volební plakát je vlastně určen k přimalování tykadel"

Nechte si navrhnout vlastní plakát, zaplaťte grafikovi, zaplaťte fotografovi, nechte ho vytisknout, zaplaťte tiskárně, pak zaplaťte nájem za místa vylepení, zaplaťte lepiče, .....
a PAK teprv si můžete na VLASTNÍ plakát malovat co chcete. Třeba i tykadla.
15. 03. 2012 | 12:06

Mojmír napsal(a):

http://www.youtube.com/watch?v=i1GGNDWrvlg
15. 03. 2012 | 12:06

blue jay napsal(a):

Bedo ?

Myslite si, ze by graffiti ktere poskozuje nekoho majetek melo byt trestano?
15. 03. 2012 | 12:08

stejskal napsal(a):

Díky za nabídku, pane Čochtane, ale neuvažuji o tom.

Hezký den.

Libor Stejskal
15. 03. 2012 | 12:08

Čochtan napsal(a):

Kdo si myslí, že politikovi rohy sluší a vyjadřují jeho povahu, ať si nechá vyrobit podobný plakát s rohy a vylepí ho (po zaplacení nájmu za plochu) vedle politikova plakátu. Problém bude s právem na zobrazení obličeje. To by mohlo být chráněno paragrafem.
15. 03. 2012 | 12:11

rejpal napsal(a):

Čochtan
Když mi na to stát dá příspěvek, proč ne. A sám budu první, kdo si ta tykadla přimaluje. Jen díky nim se vůbec někdo bude obtěžovat ty předvolební báchorky číst.
Oblepování kdejakého nároží podobné očurávání patníků psy je nejlepším důkazem toho, že strany mají moc peněz a jejich příspěvky by se měly seškrtat. Zejména když se dělají za takovou cenu, která byla předmětem soudní kauzy.
15. 03. 2012 | 12:12

Čochtan napsal(a):

Pane Stejskale,
shodneme se na větě: "Nemohu malovat na něco, co mi nepatří." ?
15. 03. 2012 | 12:13

stejskal napsal(a):

Shodneme, pane Čochtane. Ale otázka je, jestli mi ty předvolební plakáty vlastně nepatří. Zaplatil jsem si je.

Ale ta otázka je z mé strany spíš řečnická. Nemám na to silný a jednoznačný názor (jako většina lidí na všechno ;-). Spíš mne zajímají různé úhly pohledu, které jistě zazní v této debatě. Budu mít o čem přemýšlet.

Mimochodem možná jste si všiml, že ten titulek nevyjadřuje žádné mé stanovisko (jak se zřejmě mylně domníváte, to v tomto blogu nikde není ani náznakem), ale je to citát z odpovědi Petra Ostrouchova na mé otázky.

Libor Stejskal
15. 03. 2012 | 12:22

vasja napsal(a):

No, polep autobusu bude stát tak 15 000 Kaček, pronájem na měsíc 5 000 Kaček a hlupák
to může beztrestně poničit?
Dost primitivní. Neblbněte.
15. 03. 2012 | 12:25

Koplkop napsal(a):

Čochtan
"shodneme se na větě: "Nemohu malovat na něco, co mi nepatří."
Vše závisí na úhlu pohledu pane Čochtane. Já jsem přesvědčen, že volební plakátem oslovuje politik voliče. A volič takto osloven odpovídá. Přimaluje-li někdo politikovy rohy, odpovídá mu tím na jeho nabídku. Je to z mého pohledu tedy normální dialog mezi politikem a voličem.
To není stejné jako třeba pomalovat obraz, zeď, nebo nějaké jiné dílo. Plakát je především o komunikaci. A tato komunikace by neměla být jen jednostraná.
15. 03. 2012 | 12:27

rejpal napsal(a):

vasja
To máte pravdu. Někdo to pak bude po volbách zase za nějaký tisíc strhávat a házet do koše.
Ale jaký je rozdíl mezi tím, když kolportér plakátů přelepí plakáty konkurence vlastními (což se vždy tolerovalo jako součást volebního boje), a čmáráním po nich. Nebo ještě něco horšího. Někdo si na mítinku vezme celý svazek plakátů volně položených na stole a demonstrativně je roztrhá a naháže do koše. K soudu s ním. Aplikovat na spotřební předměty určené k volební kampani pravidla běžná pro nakládání s cizím majetkem je prostě mimo. A celá olomoucká ODS nedokázala vymyslet tou žalobou nic lepšího ke svému sebezesměšnění. Za což patří dík jí, paní Langerové i panu Smetanovi.
15. 03. 2012 | 12:32

blue jay napsal(a):

Kolklop?
Takze nicit cizi majetek pokud jde o politicke plakaty se Vam zda OK. Vam se to zda jako "normální dialog mezi politikem a voličem.". A co by jste rekl tomu, kdyby vam soused ktery Vas nema rad pomaloval plot ci barak? Byl by to normalni dialog mezi sousedy?
15. 03. 2012 | 12:38

prorok napsal(a):

U nekterych plakatu jakekoliv domalovani jen rozptyluje jeho puvodni vzneseny zamer - priblizit obcanum odusevnely vyraz toho praveho zastupitele.
Napriklad plakat naseho Karla von Swiss je sam o sobe jedinecnou ukazkou nestastneho usili o zachovani modre krve v rodove linii za kazdou cenu.
15. 03. 2012 | 12:40

Čochtan napsal(a):

Koplkope,
můžeš politikovi odpovědět, že ho považuješ za výplod pekla. Ale na svém vlastním plakátě.
15. 03. 2012 | 12:41

vasja napsal(a):

Pane Rejpal.
Bída je v tom, že hodně lidi nemá respekt cizímu majetku a ani ke společnému.
Proč asi jsou státy, kde necháte tašku ráno na lavici a večer jí tam najdete.....
Komouši tu obyčejnou slušnost a úctu vymlátili lidem z palic.
Přece je jedno, jestli poničim někomu plakát, nebo nakreslim piču sousedovi na fasádu.
15. 03. 2012 | 12:45

Mojmír napsal(a):

http://www.youtube.com/watch?v=Hllk21wloMo&feature=fvwrel
15. 03. 2012 | 12:45

SuP napsal(a):

vasja napsal(a):
No, polep autobusu bude stát tak 15 000 Kaček, pronájem na měsíc 5 000 Kaček a hlupák
to může beztrestně poničit?

Tentokrát živý nesouhlas. Ani koruna zaplacená za ty "polepy" není těch, kdo na nich jsou. A o to tu go.
15. 03. 2012 | 12:47

SuP napsal(a):

vasja -
Ano, tím jsem chtěl říct, že s (cizí) pičou na vlastní fasádě nesouhlasím a měla by být trestná.
15. 03. 2012 | 12:49

Marie K napsal(a):

Stejskale, smíchal jste dohromady věci které nemají moc společného.
Týc se chtěl jen zviditelnit. Ovšem dnešní umělci neumí Koloseum, sixtinskou Kapli, Monu Lisu ani sochu Davida- oni popravdě neumí nic. Tak si našli skulinku- umění může mimo jiného i šokovat. A tak je dnešní umění bohužel většinou jen prasárna, kdy si "umělec" najde cokoliv co slušné lidi nikdy nenapadne udělat, a udělá to a rozmázne v médiích. A už se cítí být umělcem

U kauzy pana Smetany jste odpověděl už titulkem. Plakát volební kampaně je předurčen ke strhnutí nebo počmárání. Blbé je to že to politikům celé platíme z našich daní
15. 03. 2012 | 12:50

stejskal napsal(a):

Díky, paní Marie K.,

proto jsem ostatně tento text psal, aby mi někdo vysvětlil, jak to je.

Hezký den.

Libor Stejskal
15. 03. 2012 | 12:52

Slavek stastny napsal(a):

Cochtan porad nechce pochopit, ze to nejsou Plakaty politiku, protoze je neplati.
15. 03. 2012 | 12:55

Čochtan napsal(a):

Pane Stejskale,
politické strany dostávají "vaše" peníze na provoz, aby v této zemi fungovala demokracie. (zda se jim to daří, je jiná otázka) Jak s těmito penězi naloží, zda si koupí plakáty nebo vysílací čas, je už jen jejich záležitost. Nikdo nemá právo jim do toho kecat, nebo jim ničit plakáty. I když mnohým politikům by rohy (a okovy) slušely. O tom není sporu.
Mně se také nelíbí, kde končí moje penize, moje daně. Ale jak chcete provozovat demokracii bez voleb a politických stran ? Takže se nějak financovat musí. Když je nezaplatí plátce daní, koupí si politické strany někdo jiný. A pak je demokracie v prd.li. To doufám uznáte.
Vy jste si "zaplatil" volební plakáty, já zase rodinu Dežo Červeňáka. Patří mi ? Mohu mu namalovat rohy ?
15. 03. 2012 | 12:55

stejskal napsal(a):

Když Vám při tom nedá do nosu, pane Čochtane...

Libor Stejskal
15. 03. 2012 | 13:00

Pacák napsal(a):

Čochtan napsal(a):
Pane Stejskale,
shodneme se na větě: "Nemohu malovat na něco, co mi nepatří." ?

Pokud si strany budou své předvolební předváděčky financovat za své, budu s vámi, Čochtane, souhlasit. Pokud budou "drobilovat", jako ODS, malujeme si v podstatě po svých plakátech. Vždyť jsou financovány z toho, co nám bylo ukradeno.
15. 03. 2012 | 13:00

Pacák napsal(a):

Čochtan napsal(a):
Pane Stejskale,
politické strany dostávají "vaše" peníze na provoz, aby v této zemi fungovala demokracie.

Asi dostávají málo, protože ta "stranická" demokracie je hodně malomocná.
15. 03. 2012 | 13:04

Čochtan napsal(a):

Pane Pacáku,
ony si ty politické strany platí plakáty ze svého. Když si myslíte že ne, tak musíte zrušit zákon o financováni politických stran a přenechat jejich financování mafii.
Když si myslíte, že to jsou pořád vaše peníze, pak si dojděte za Dežo Červeňákem, a určete mu, co si smí za vaše peníze, které dostal právě na pracáku, koupit. Je to přesně to samé.
15. 03. 2012 | 13:06

iga napsal(a):

Stejskal
Já bych zase šla spíš po obsahu než po formě - neboli, političky by měly na autobusáka žalobu, ať to dokáže, že jsou to prostitutky (to by bylo obvzlášť pikantní).
Psát pravdu se snad může, ne?
S tykadly by pak byl ovšem problém:-)
15. 03. 2012 | 13:06

Mirka napsal(a):

Porušil zákony
http://www.youtube.com/watch?v=nxH8aVNIb0Q&feature=related
a šel za to sedět

Pan Smetana, by se měl stát stejnou ikonou.

Kolik lidí si přeje oplakátované silnice, autobusy nechutnou reklamou, kterou musí ještě sám zaplatit?

Ničí lidské životy, zavírají za pravdu, kdo to je?
15. 03. 2012 | 13:08

Čochtan napsal(a):

Marie K
co se "umělce" Týce týče, naprostá shoda.
Plakát volební kampaně NENÍ předurčen ke strhnutí nebo počmárání. To až po volbách. Do té doby to není váš majetek, a nesmíte ho poškozovat.
15. 03. 2012 | 13:10

Bernard napsal(a):

Čochtane, opravdu nechápu jak jste došel k názoru, že platit politické strany je správné a nutné. Strana je uskupení lidí kteří chtějí uchvátit nebo udržet moc-je to JEJICH HRA A ZÁJEM - financovat by to měly ze SVÝCH příspěvků. Pokud kandidují , měly by povinně otevřít účetnictví a veřejnost pak vidí kdo sponzoroval a může sledovat co za to dostal, a zabránit nekalému nebo alespoň mít zkušenost do příštích voleb. Vím že to lze tisíci způsoby obejít ale nic lepšího nevymyslíme.

Pokud dnes proti své vůli platím strany, cítím i morální právo ty jejich plakáty, koupené ze moje peníze, ničit
15. 03. 2012 | 13:13

Slavek stastny napsal(a):

To cochtan: vase komentare dostavaji trhliny, protoze uz davno se dezum narizuje co si smi za nase penize koupit a socialni karta to jeste pritvrdi.
Zjevne jste v teto diskusi s podobnym nazorem sam, najdete si jinou:-)
15. 03. 2012 | 13:14

Koplkop napsal(a):

blue jay
Já tím, že jsem si postavil plot nebo barák, přece nekomunikuji se sousedem. Ale když si vyrobím plakát a na něj napíšu zdar sousede, (protože jsem ho již nějakou dobu nezahlédl), tak to je již o komunikaci. A budu velmi rád když na stejný plakát mně soused odpoví :"zdar vole" Aspoň vím, že mne neignoruje, že mne bera na vědomí a že chce komunikovat.
15. 03. 2012 | 13:14

Ivana napsal(a):

Ony ty plakáty ukazují jací jsme ubožáci, že na nás fungujéím plakáty - normální člověk sleduje život a dívá se který politik či strana je dobrá nebo alespoň blízko mému světonázoru.

Jinak Marie K a Bernard- naprostý souhlas
15. 03. 2012 | 13:16

iga napsal(a):

Čochtan
Ale zavírat toho autobusáka do vězení mi stejně přijde příliš tvrdé a navíc neekonomické.
Ať si kldně řídí dál autobus a z platu se mu může strhnout částka za způsobenou škodu. Jestli tedy nějakou škodu opravdu způsobil, což není tak úplně jisté.
15. 03. 2012 | 13:17

Koplkop napsal(a):

Čochtan
"můžeš politikovi odpovědět, že ho považuješ za výplod pekla. Ale na svém vlastním plakátě."
Já jsem právě přesvědčen, že ten plakát je náš. Jeho a můj. Z našich společných daní a peněz.
15. 03. 2012 | 13:19

Čochtan napsal(a):

igo,
ten autobusák dostal vězení až potom, co odmítl jiný mnohem mírnější trest. Mám dojem že šlo o nějaké veřejně prospěšné práce. Nebo pokutu ? Nevím, musel bych googlovat.
15. 03. 2012 | 13:20

Jarda V napsal(a):

Bernard - sice trochu v duchu strany mne okradly, já je okradu, fifty fifty, ale za současného hnusného stavu nelze najít nic rozumnějšího. Když si plakáty zaplatí za své, nedovolím si na ně sáhnout.
15. 03. 2012 | 13:20

iga napsal(a):

čochtan

tak to jo, kdo chce kam...
15. 03. 2012 | 13:22

Čochtan napsal(a):

Koplkope,
Když ten plakát je "náš" tak je i můj, a já si nepřeji aby ho někdo počmáral. I já platím v ČR daně.
15. 03. 2012 | 13:23

Marie K napsal(a):

Pane Stejskale, Vaše odpověď Marii 12,50 na mne působila ironicky a nechápu proč. Já za umělce opravdu považuiji ty po kterých zbylo něco co i po letech, ba po staletích obdivujeme. Umělec je od slova umět.
A můžete naznačit co budeme obdivovat po stoletích na Týcovi, popřípadě na jiných obdobných, jejichž umění JEN šokuje???
15. 03. 2012 | 13:27

Čochtan napsal(a):

Slavek stastny
politické strany si za peníze od státu také nesmí koupit co je napadne. I ony musí vyúčtovat, jak s penězi naložily.
15. 03. 2012 | 13:28

stejskal napsal(a):

Nemohu, paní Marie K. Nevím to.

Libor Stejskal

P.S. Nejsem ani kunsthistorik, ani umělecký kritik.

P.P.S. Paní Marie mi adresně, jasně a nekompromisně napsala, jak věci jsou. Potěšilo mne to, protože jsem to nevěděl (a abych o tom mohl přemýšlet, chtěl jsem slyšet názory pár lidí, kterým je toto téma blízké). Nic víc.
15. 03. 2012 | 13:32

Marie K napsal(a):

Čochtane a ostatní bojovníci proti přemalování plakátú- ono tu nejde o práva, resp zákony - pan Smetana byl asi odsouzen podle platných zákonů.
Jde o vztah morálka, sparavedlnost versus právo. V normální společnosti by tyto pojmy neměly být v hrubém rozporu - zákon by měl být jen parlamentem uzákoněná morální či spravedlivá norma. Pokud je zákon chápán společností jako nespravedlivý a nemorální, je něco velmi špatně. A to že jsem nucen platit strany , které nechci, je velmi špatné a nespravedlivé.
A nelze se divit, že lidé proti takovému vystupují, i za cenu překročení takového zákona
15. 03. 2012 | 13:42

Čochtan napsal(a):

Ladies and Gentlemen
jde tu o tři otázky:
1. Chceme demokracii ?
2. Je demokracie možná bez politických stran ?
3. Vše stojí peníze. Jak se mají politické strany financovat ?

Na první dvě otázky se dá odpovědět krátce. Dvěma slovy. Ano, ne.

Ta třetí je složitější. Kdo má strany financovat ? Stát jim dává určitý obnos za každý, ve volbách získaný hlas. To je fér, nebo ne ?
Další peníze má strana z členských příspěvků a darů. Dary jsou problematické, protože zavání korupcí. Nebo možností korupce.
Jiná strana má miliardy ulité ve švýcarských bankách. Už z dob, kdy ze Švýcar dostávali její nejvyšší členové nejkvalitnější potraviny do vládních obchodů. Letecky, aby mléko nezkyslo.
Tak jak to udělat s politikou ?
15. 03. 2012 | 13:51

zdenekb napsal(a):

Čochtan:

1) ano
2) do jisté míry ano
3) členové, sponzoři a donátoři (vyžaduje pečlivou kontrolu), státní příspěvek za voební zisk (snížený oproti dnešku).
Stejně tak by bylo na místě výrazně omezit předvolební agitaci, je agresivní, prolhaná, tupá a nevkusná i ve srovnání s běžnými reklamami, a to je co říct.
15. 03. 2012 | 14:02

Čochtan napsal(a):

Marie K
vy nechcete všechny strany kromě vaší, jiný chce jen tu komunistickou, další jen DSSS, tak kde je ta "spravedlnost" ?
Vy svým ve volbách odevzdaným hlasem řeknete státu: téhle straně dej pět korun z mých daní. Jen téhle straně. Nebo hlasujete pro víc stran ? Pokud zůstanete doma, žádná strana z vašich peněz nic nemá.
15. 03. 2012 | 14:05

ALT napsal(a):

To Čochtan,
osvícený absolutista Čochtan:)
15. 03. 2012 | 14:07

resl napsal(a):

Souhlasím s Bédou 11:50
nevymýšlejme sami zákony, stačí se podívat na západ od hranic.
15. 03. 2012 | 14:09

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávku obsahující text, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
15. 03. 2012 | 14:15

honolulu napsal(a):

Navrhuji vsem politicky cinnym aktivistum, aby polepili Prahu s plagaty pana Stejskala, na kterych je jeho slib, ze interpelace budou na kliknuti na computru.

Napred navnadi cely svet, aby se lide mohli podivat na zajimave osobnosti a potom cely svet "hodi pres palubu". Tento nedodrzeny slib svedci o jeho "vsestranem politickem nadani".
Tak se poznaji ti, kteri vam dokonce slibi i ruzove vztahy mezi rozdilnymi kulturami a kdyz to nefunguje, tak mlci.
Prave jsem namaloval rohy na fotku pana Stejskala, ale protoze mu to slusi, tak mu to neposlu.
15. 03. 2012 | 14:22

ALT napsal(a):

To ctěný cenzor,
ten titulek blogu - to je vlastně navádění k trestnému činu :)

(jen tak mimochodem, nevíte jestli se náhodou někdo v Norimberku nehájil tím, že k zavedení rasových zákonů brali inspiraci v USA?)

To honolulu,
byl u toho slibu i termín?
15. 03. 2012 | 14:32

prak napsal(a):

Trochu v tom tápu. Když budu po politicích házet na náměstí vejce, je to trestný čin či nikoliv? Vznikla škoda? Určitě! Jak politikům za znečištěné oblečení, tak městu za následný úklid. Kdo a jak byl potrestán? Házelo se totiž jenom po politicích ČSSD a to je patrně dovoleno. Alespoň soudkyně Langerová a dokonce ministr spravedlnosti Langer také mlčel. Pan Smetana pomaloval plakáty více politických stran. A kdo se to neozval. ODS a Langerova ekipa.Ostatní politické strany to vzaly "sportovně" a byly potichu. Smetana dostal trest prakticky od ODS a její přisluhovačky soudkyně Langerové. Ukázka modré demokracie?
15. 03. 2012 | 14:43

Marie K napsal(a):

Čochtane14.05, ty si pořád meleš svou a nevnímáš realitu.
Už ti napsal Bernard 13,13- a mluvil i o sponzoringu, není nutno dávat stranám peníze z daní, členové Strany by se měli setkávat, a promýšlet jak řídit společnost - k tomu peníze nepotřebují, a svojí prací mohou ukázat co dokážou, nechci jim platit a pak za to mít republiku polepenou miliony plakátů, které jsou stejně k ničemu- vy snad volíte stranu která má nejvíc plakátů nebo nejbarevnější???
Já se rozhoduji podle toho jak daného politika znám z předchozí činnosti. Nové neznámé strany ještě příspěvek nedostaly tak musí začít tak jak popisuji, ty staré znám a plakáty jsou k ničemu
15. 03. 2012 | 14:48

Homunculus napsal(a):

Já se pamatuji, že kdysi za totáče mládež umělecky vylepšila jednu zeď na
Kampě (aka "Lennonova zeď"). Z čistě právního hlediska se též jednalo o
poškozování (tenkrát socialistického) vlastniství, a řada jedinců za to
tehdy byla popotahována, nicméně nevím o tom, že by někdo šel sedět.
V každém případě byla však taková represe ze strany státu obecně odsuzována
a po sametovce šel lidem hlas "ó jak tehdy byli ti hnusní komouši opravdu
hnusní, že ani mládež nenachali se takto umělecky projevit" :-)))) No,
a nyní zde máme tzv. demográcii, jejímž výsledkem je, že vládnoucí oligarchie
přitvrdila :-)))
15. 03. 2012 | 14:51

jíra napsal(a):

Pane Stejskale, dost aktuální téma, díky za nápad.

Navrhuji připojit ještě třetí typický případ, kde bylo občanské sdružení Růžový panter odsouzeno k pokutě 100 000,- za slůvko "spolčení". Šlo o kauzu stejného "klanu" (viz blog pana Kurase obecně o politických klanech) jako v případě potrestání pana Smetany. Možná byl tehdy případ znám jako jejich ojedinělý (a asi v tomto duchu oprávněnost pokuty potvrdil i Štrasburk ve smyslu, že to slovo bylo příliš ostré při hodnocení oné nepravosti), ale další jejich kauzy se objevily ještě potom, co ono slůvko použili. Má mít kritizující slovo "spolčení" význam jen jako "zločinné", nebo je možné ho použít i ve významu "k opakovanému porušení či obcházení zákona" bez rizika odsouzení za jeho použití?

Pokud jde o věc pana Smetany, vidím to podobně jako právník Ostrouchov. Má to i další rozměr. Lidé osobnostního typu pana Smetany reflektují všeobecně vnímaný stav ve společnosti dříve, aktivněji, rázněji, prvoplánově a neváhají riskovat případné popotahování, ač sami politické ambice nemají. Než to dojde i ostatním, kteří pak již řeší problémy klasickou politickou cestou včetně případných hromadných občanských protestů. Za to panu Smetanovi velký dík. Takové absurdity, kdy je souzen on, zatímco velké kauzy jsou zametány pod koberec, zatímco se projevují setrvalé tendence zhoršování hospodářství, zboží i řivotní úrovně, to otvírá občanům oči, i když to může trvat déle. A když se zapojí i širší spektrum lidí, třeba se pak najde i lepší východisko než "jen" pomalovat volební plakáty.

Pokud jde o věc pana Týce, vidím v tom několik rovin, aspektů, jeho motivů. Ale určitě jedním z nich je i to, že se mu něco ve společnosti nezdá a vyjadřuje svůj postoj po svém, zneklidňuje. Tento aspekt mě právě zajímá. Je-li tento motiv na místě, a na místě je, pak to není jen provokace kvůli provokaci, jen happening na cizí účet, jen snaha se zviditelnit, ale přibližuje se to záměrem věci pana Smetany a je to společensky akt dokonce oprávněný, s možnou nadějí nakonec společně věci změnit rozumně k lepšímu. A za to mu dík.

Jestli naději věci skutečně změnit již občané vnímají silněji podobně, bude možné posoudit dnes v 17h na náměstích větších měst. Nebo někdy později. Časem třeba volby už nebudou spíš jen pouhou výměnou zajímavých míst stále stejných vrabčáků na plotě, místo především skutečné (= nejen deklarované či pochybné) cesty k odpovědné veřejné službě s vnímáním delšího časového horizontu než nejdéle na dobu volebního období...

Mimochodem, není to tu výslovně řečeno, proto dodávám: oba zaplatili soudně potvrzenou škodu - jakkoli s její výší či vůbec oprávněností nemusí vnitřně souhlasit - patrně jen proto, že to byla jediná cesta, jak se vyhnout následné exekuci s mnohem horšími následky i pro jiné lidi. Trestně právní stíhání k tomu navíc, či vymáhání peněz na úhradu údajné další škody, je věc jiná. V případě odsouzení OS Růžový panter pomohly finanční situaci zvládnout veřejné dary.

Hezký den
15. 03. 2012 | 15:12

stejskal napsal(a):

Díky za tip, pane jíro, zcela určitě do tohoto okruhu patří.

Určitě bychom jich našli celou řadu. Tomáš Sedláček myslím debatu ale opět povede spíš v rovině obecnější (není čas jít hlouběji do jednotlivých kauz, ani do těchto dvou. Proto jsem je položil jako otázku, zde na to prostor je).

Obecně nám jde o různé úhly pohledu (které zaznívají i zde a jsou dle mého velmi zajímavé), jež mohou všem nabídnout témata k přemýšlení (tedy těm, kdo o to stojí). Nechceme formulovat pravdy a zásadní stanoviska, zajímá nás diskurs jako takový.

Hezký den.

Libor Stejskal
15. 03. 2012 | 15:24

jíra napsal(a):

stejskal
Pokud jde o obecnější rovinu, tyto - a případně jiné - veřejně politické případy spojuje jakýsi postmoderní prvek v umění:
P (Piráti jako politická strana) - romantický charakter s absurditou dobrých pirátů
R (Růžový panter) - naráží na filmy řady Pink panter, z umění zůstal zvláštní název
S (pan Smetana) - tykadla jako naivistické umění bez uměleckých ambicí
T (pan Hons - Týc) - rozpustilý street art, dokonce získal první cenu

Boží prst?
Trochu víc života do toho umírání, ať to zas až tak pochmurné není?
Co tím přináší dnešní doba navíc?
Je to samoúčelné, nebo je to další rozměr v životě s určitým jeho obohacením?
Není to vlastně "rozvinutá anantgarda", kdy již nejde o umění o sobě, jako cosi zvláštního, ale plně se dává do služeb společnosti?

Prostor tu je...

Hezký den
15. 03. 2012 | 16:05

Vlado napsal(a):

Jako téma k projevení různých názorů k současné kauze, tak proč ne? Předvolební čas bývá poznamenám různými akcemi jako vrhání vajíček a pod. Já s tím nadpisem blogu naprosto souhlasím jen je-li umístěn na veřejné výlepové ploše.
Co se týče výtvarníka s uměním to má asi málo společného ale
když bude za to potrestán pak již došel určitého uznání od veřejnosti. I když být trestán dvakrát?
15. 03. 2012 | 16:05

kokoshka napsal(a):

stejskal:
Takže budete mit spoustu chlastu a nemanželskeho sexu?Vi o tom Vaše žena?
Každopadne je to dobra zprava pro zdejši chuligans,kdyz kocour neni doma...:-)
15. 03. 2012 | 16:23

xyz napsal(a):

Pro mne za mne - když si strany chtějí vylepovat reklamy, pokud to dělají za své je to jejich věc. Tedy v případě že si to budou lepit na plochy které vlastní a ne s tím na veřejných místech nebo ve veřejných prostředcích otravovat lidi kteří jich mají plné zuby . Až uvidím autobus "Odéesák" nebo "Ropák, pardon vlastně Topák" (viz "Zemák") polepený odshora dolů, bude mi to šumafuk a vyhnu se mu velkým obloukem. Ale nejsem zvědavý na to, aby když nasednu do veřejného dopravního prostředku se na mne tlemili provařené xichty napříč politickým spektrem. Ani řeči o tom že demokracie něco stojí a je nutné stranám sypat do koryt ze SR neobstojí, Island je toho důkazem...
15. 03. 2012 | 16:44

Grőssling napsal(a):

Béda také napsal,

Podle mého názoru p. Smetana byl odsouzen nespravedlivě a patrně protiprávně, navíc soudkyně měla být vyloučena pro podjatost, ktežto p. Týc byl odsouzen po právu.

15. 03. 2012 | 11:50

100 % souhlas, v případě pana Týce dovedeno ad absurdum by mohly být "umělcem" nastaveny dopravní zančky tak, aby způsobily nehodu a tato nehoda by mohla být omlouvána uměleckým záměrem, například organizací happeningu, nebo jako svérázné akční umění.

Mám takový dotaz pro znalé weltmany.

Jak by bylo naloženo s panem Týcem v SRN, nebo v USA ?

Pane Stejskale, poslední věta s otazníkem je můj Twitterový dotaz do čtrteční diskuze.
15. 03. 2012 | 16:46

stejskal napsal(a):

Díky, pane Grősslingu, určitě se jej pokusím položit.

Hezký podvečer.

Libor Stejskal
15. 03. 2012 | 17:03

Abe Normalni napsal(a):

No jiste, mame zde 73. vyroci okupace teto zeme nacisty a kurvy z aktualne.cz, zcela v zajmu svych chlebodarcu, pro ktere to rozhodne neni tema k pripominani, vymysleji zastupna temata k vyplneni medialniho prostoru.
15. 03. 2012 | 17:10

siven napsal(a):

Čo čo čo... chřtán?

Sním či bdím?

Kriste pane, nám tu kvůli té pseudopolitické šaškovské sebrance tečou miliardy, NAŠE miliardy, oknem, do zlodějských kapes, do tunelů... a nějaký exot si tu bude vydupávat spravedlnost na nějakých tykadlech, přimalovaných na hlavě někomu, kdo by tam správně měl mít rohy???

Někomu, kdo měl už dávno sedět v teplákách, ideálně na doživotí?

Langer se nám směje do ksichtu, jeho manželka by měla chodit kanálama, a my se budeme pohoršovat nad někým, kdo projevil osobní statečnost tím nejjemnějším způsobem?

Některými individui by věru pohrdl i Kocourkov...
15. 03. 2012 | 17:53

honolulu napsal(a):

Alt, (14:32)
Amerika nema zadne rasove zakony. My jsme vsichni prirozene inteligentni a rasove uvedomneli. My jsme si vsichni rovni, akorat nekteri z nas jsou rovnejsi.
15. 03. 2012 | 18:23

Kryštof napsal(a):

Re - p.Stejskal
Neráčil jste se zmýlit , pane c.k. vrchní censurní rado ?
Volební plakáty všech polit. stran nejsou ani tak příhodné k domalování tykadel / jak by k tomu Brouk Sáček roz. Pytlík přišel / ale daleko spíše k domalování volských rohů .
V takovém případě ovšem dochází ke smíšení dvou umělecko-neumětelských stylů , tedy socialistického realismu a naturalismu .
Výsledným hybridem je pak dadaismus čili styl "HOVADNO".
Projevy a počiny voly volených zástupců neomylně prokazují , že mezi nimi permanentně probíhá neúprosná soutěž umělecké tvořivosti o přiznání vrcholného titulu "Velekněz hovadismu" což je spojeno s funkční nefunkčností jakožto člena komisí a subkomisí a tudíž s podst. zvýšenou gáží z veřejných prostředků honorovaných nebo-li hmotnou zainteresovaností dotyčných Veleknězů h .
Dlužno jest tedy položiti se na otázku , požívá-li vůl statusu veřejného činitele a do jaké míry přikreslené volské rohy jsou vyjádřením morálně funkčního atributu / podobně jako žezlo monarchy anebo stranický průkaz / anebo nefunkčním znevážením majestátu vola .
"Blíž k obyčejnému občanovi" hlásal s.Paroubek a předvídavě prostřednictvím s.Škromacha obyčejným občanům rozdával pastelky . A obyčejný občan jich využil způsobem nejvhodnějším , neboť loyálně pochopil co jest jeho občanskou povinností .
Tím vlastně Paroubek zavdal coby původce intelektuální podnět ke spáchání trestného činu - viz meritorní část textu článku .
Je pravdou , že v případě přikreslených tykadel se mohl pokresleného poněkud nelibě dotknout fakt , že je tak zaměňován s broukem hovniválem , který má rovněž tykadla a právě tak je veřejně činným , jelikož kdykoliv a kdekoliv neúnavně válí kuličku trusu , aniž by z toho dělal volební program a pořádal stranické kongresy hovniválů .
Nicméně volské rohy na plakátech namísto takadel považuji za výstižnější .
15. 03. 2012 | 21:37

šprýmař napsal(a):

Volební plakáty by se ze zákona měly na webu archivovat a povinně míchat staré s novými v poměru 1:1. Tykadla a rohy by měly být povinné.
15. 03. 2012 | 22:42

Pacák napsal(a):

Čochtan napsal(a):
"Koplkope,
Když ten plakát je "náš" tak je i můj, a já si nepřeji aby ho někdo počmáral. I já platím v ČR daně."

Pane Čochtane, označte si na plakátech kousíček placený z vašich daní. Slibuji vám, že ho při "otykadlování" vynechám.

P. s. Z vaší odpovědí Koplkopovi vyplívá souhlas s názory oponentů, že strany a jejich plakátovací orgie jsou placeny z našich daní. Je to tak?
15. 03. 2012 | 22:43

miky napsal(a):

Přimaluji-li virtuální tykadla jistému VK za to,že je ostudným zlodějem psacích potřeb.Budu pane Stejskale také trestán tím,že mne smažete...
15. 03. 2012 | 23:42

ludo napsal(a):

hele stejskal,na co o tom pises,ked sam si politruk...
15. 03. 2012 | 23:46

ALT napsal(a):

To honolulu,
teď ano,
ale v první půlce min.století?
16. 03. 2012 | 00:23

petrvileta napsal(a):

Čochtane, zajděte si do nejbližší lékárny, kupte si 100g smyslu pro humor a užijte naráz. Kdyby mě někdo přimaloval tykadla, nebo mi na plakátu upravil slogan, tak si to vyfotím a hodím na Facebook, Google+ a budu si z toho sám dělat legraci. Když už není možnost nějakého grázla politika během volebního období zákonným způsobem odvolat, je pokreslování plakátů jedinou útěchou zneuctěného voliče, jak to politikovi "vrátit".
16. 03. 2012 | 02:40

rejpal napsal(a):

petrvileta
Další argument proč volit Piráty.
V souvislosti s tím mě napadlo, jaké jsou vlastně markery pro včasné rozeznání špatného politika (a stran). A mám pocit, že dvěma velmi významnými jsou samožernost a neschopnost přijímat srandu a satiru na můj účet.
16. 03. 2012 | 08:23

michal napsal(a):

zaznamenal jsem několik dalších zajímavých okolností v těchto dvou případech:
- V Olomouci bylo Dopravnímu podniku, u kterého p. Smetana pracuje (tudíž mu politickým polepem "vylepšili" pracovní prostředí, to řidiči jistě dodalo na "klidu k práci"), magistrátem (ODS) naznačeno (vyhrožováno), že když nevyšetří "případ" počmáraných plakátů, že bude mít problémy s dotací od města na provoz.
- V médiích uváděná škoda způsobená p. Týcem byla 3-4x větší než škoda způsobená p. Smetanou. Trest pro p. Smetanu je však 3x větší než pro p. Týce, Smetana má jít sedět na 3 měsíce. Z toho nemohu než vyvodit, že soud s p. Smetanou byl zneužitím veřejné pravomoci a politickým terorem.
16. 03. 2012 | 08:57

Radovan II. napsal(a):

Pane Stejskale,
myslím, že členové vlády jsou blázní a také modří poslanci a senátoři.Patří urychleně k Chocholouškovi. A to se jim brzy vymstí. Myslím, že mnoho bláznů v léčebnách a je na tom lépe než oni. I am sorry.
My občané bychom měli dostávat ke svému platu tzv. "otravné". Denně se musíme otravovat se svými špatnými politiky a s jeich špatnýmmi rozhodnutímí. I nezdravé shromažďování majetku je velká úchylka, která by se měla léčit urychleně.CHování našich politiku zhoršuje zdravotní stav občanů, v době, kdy jsou na nic peníze.
Naše smetánka je nemocná a nikdo ji neléčí, fláká se po večírcích a skupuje bohatství naši země, které vlastně patří nám všem. Naši blázni si neuvědomují, že jsou blázní a my občané na to doplácíme.
Pane Stejskale, naše vláda a modří poslanci a senátoři a jejich neuvědomělí a asociální voliči patří na psychiatrické vyšetření !!! Čím dříve, tím lépe. jejich bláznivé činy zniči naši krásnou zem.
Zakazovat příspěvky je tak marné jako v totalitě.
Censore- pane Stejskale, nemaž to, pravda je pravda a možná brzy zvítězí.Ztratil se mi dnešní příspěvek, už platí ACTA ? Posílám druhý, uvidíme ! Je tu ještě svoboda tisku, nebo hluboká totalita, Nebuďme jako oni, buďme horší !
I am sorry.
Kodex diskutujícího je stále porušován censorem. Vaše slova z reCAPTCHA jsou nesmyslná a nedají se přečíst. Je to proto, aby to otrávilo diskutující ?
16. 03. 2012 | 10:29

stejskal napsal(a):

Dobře, pane Radovane II.

Hezký den.

Libor Stejskal
16. 03. 2012 | 11:18

neakademik napsal(a):

Misto malovani tykadel mel pan Smetana poslat financni dar soudruhu Langrovi. Soudruzka soudkyne by mu pak ta tykadla mozna odpustila. Nejlepe by ale pan Smetana udelal, kdyby dal nejaky tucny obnos soudruzce soudkyni. Problem je v tom, ze takovy obnos by musel byt znacny, aby se soudruzka neurazila. Kdyby to nekdo napraskal, tak by se reklo, ze to prece byla pujcka.
16. 03. 2012 | 14:03

TR napsal(a):

Rád bych se ohradil k myšlenkovému postupu "můžu čmárat na plakáty politických stran, protože jsem naně přispěl".
Stejným způsobem totiž můžeme dospět k závěru "můžu počmárat fasádu domu libovolného úředníka, protože jsem přispěl na jeho plat".
16. 03. 2012 | 16:51

Bořislav napsal(a):

TR - Ani netušíte jakou máte pravdu -kdyby jsme posprejovali baráky tunelářům, bylo by to hodně spravedlivé, jenom pořád málo účinné. Ale myšlenka aby tunelářio a kmotři nemohli vylézt na ulici, protože je lidi poplivou a posprejují, je velmi podnětná, Kdyby jsme s tím začali hned po listopadu 89, po pár letech by bylo v republice lépe
16. 03. 2012 | 17:30

komentátor napsal(a):

Kdyby do autobusu nastoupila nějaká vnadná žena a vyndala kozy,
tak ji strážníci vyvedou za pohoršování. Když někdo v autobuse vylepí
drzé tlamy gaunerů, tak se nikdo nesmí ozvat. Mne však to druhé
pohoršuje daleko více :-)
16. 03. 2012 | 17:30

Jáchym napsal(a):

Komentátor16. 03. 2012 | 17:30

Určitě bych to neřekl tak vulgárně, jsem nanejvýš pohoršen formou Vašeho výroku a zvolenými formulacemi.

Na druhé straně - máte recht: Mluvit o politicích této vládní kloatice jinak než sprostě je urážkou naší lexikálně bohaté mateřštiny.
17. 03. 2012 | 00:14

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,...napíše pro pana Smetanu z Olomouce,...pane, díky za ta tykadýlka,...ještě více tykadýlek, ještě více rohů na plakátech našich politiků. Škoda, že nebydlím v Olomouci, určitě bych organizovala akce za Vaše osvobození,...a nejen to, ode mne byste dostal řád Zlaté Tužky a v Olomouci bych prosadila vísostné právo na říkání a malování pravdy o politicích. Hanáci, Olomoučáci,...postavte se za pana Smetanu.

Ještě něco ze života,...Když jsem chodila do školy, jedno dítě přimalovalo na obrázku v učebnici presidentovi brýle. Musela se shromáždit všechna mládež školy na dvoře jen pro to, aby vyslechli čtvrthodinové kárání provinilce, střídavě třídním učitelem a ředitelem školy,.... a dostal trojku z chování na závěrečném vysvědčení. Tenkrát se mi to nelíbilo, ale tenkrát jsem neměla dost odvahy vyndat učebnici a tužku a přede všemi taky namalovat presidentovi brýle. Pohrávám si s myšlenkou, jaké by to bylo, kdyby to tenkrát udělala alespoň polovina dětí. Tužka.
17. 03. 2012 | 10:02

Řekněte své ženě, zeleninu denně ! napsal(a):

Předvolební plakát (i předvolební sliby) jsou klamavou reklamou.Strany je nehodlají plnit. ( M.Topolánek : Kdyby lidi tušili, co na ně chystáme, nikdy by nás nevolili, P.Nečas : Tato vláda nepůjde v žádném případě cestou zvyšování daní. Tato vláda bude prorůstová a důsledně protikorupční.)
Je to klamavá reklama, a jako s takovou je třeba s ní zacházet.
17. 03. 2012 | 11:29

Bořislav napsal(a):

Fotografie jak čmáráte po plakátě bude jednou dostatečný důkaz pro uznání Vaší činnosti ve čtvrt=m odboji.
Neváhejte
18. 03. 2012 | 11:04

Vašek napsal(a):

Tak za mne,
přemalování volebního plakátu nemohu považovat za tr.čin, ba dokonce ani za přestupek. Jde o veřejně činné osoby, které jsou veřejně známé vědomě a s podobnými reakcemi musejí počítat, je to součást jejich profese, zkrátka nesou kůži na trh. navíc se nedomnívám, že by šlo o něco tragického, co by je mohlo například, jak je dnes moderní tvrdit "morálně poškodit", resp. nejde o zásah do jejich osobnostních práv a to bez ohledu na to jaké jsou součásti politické strany a jakého straníka je manželka, jež tento případ "soudí".
Naopak u p. Týceho je moje vnímání "svobody umělce" zcela v nesouladu s obecným postojem, že jde o marginálii. Jde o zásah do veřejně prospěšného zařízení, resp. jeho pozměnění a do detailu vzatu, může být takové jednání nebezpečné, ač by se to na první pohled nemuselo zdát. Představme si, že "umělec" otočí například dopravní značku přikázaný směr jízdy.
20. 03. 2012 | 15:13

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Navrátil Marek · Němec Václav · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy