Koho homeopati podvádějí?

22. 01. 2014 | 20:08
Přečteno 20464 krát
Jsou homeopati podvodníci, kteří prodávají cukr s „léčivými účinky“, nebo terapeuti, kteří umí bez běžných léků a nežádoucích účinků řešit zdravotní potíže?

Homeopatii bývá nejčastěji vyčítáno, že není možné vysvětlit mechanismus jejího působení a že není studiemi dostatečně prokázán její účinek. V historii moderní medicíny se však po desetiletí také používaly léky, u kterých nebyl znám přesný mechanismus účinku. Ukázkovým příkladem je kyselina acetylsalicylová, která byla patentována pod obchodním jménem Aspirin. Po objevu levné výroby kyseliny salicylové z fenolu v roce 1859 se stala široce používaným lékem. Podstata její funkce však byla neznámá a podařilo se ji vysvětlit až v roce 1971 anglickým lékařem, který za tento objev dostal Nobelovu cenu.
S průkazem účinnosti proti sobě stojí studie a praxe. Ty nejkvalitnější studie homeopatik často zjišťují účinnost jen na úrovni placeba. Na druhé straně přibývá terapeutů, kteří homeopatii úspěšně používají ve své praxi, a spokojených klientů – včetně celých rodin, které díky homeopatikům už roky nepotřebují užívat žádné konvenční léky. Mezi roky 1995 a 2005 vzrostl prodej homeopatik v Evropě o 60 %, průzkum mezi francouzskými lékárníky zjistil, že 94,5 % z nich doporučuje homeopatika těhotným ženám, 70 % francouzských lékařů považuje homeopatii za účinnou a až 25 tisíc z nich ji předepisuje svým pacientům. Podle zprávy z roku 2000 17 % Britů používá homeopatika. V Německu homeopatii běžně nabízí přibližně 10 % lékařů a přibližně dalších 10 % ji doporučuje příležitostně. V roce 2004 užívalo homeopatika 7,5 milionu Italů. Téměř 90 % uživatelů říká, že jim terapie pomohla.

Liší se v praxi předepisování homeopatik od konvenčních léků?

Je v moderní medicíně povinnost předepisovat jen léky a terapie, jejichž účinnost je jednoznačně vysvětlena a prokázána? Ne. Podle zprávy z databáze Clinical Evidence je ze tří tisíc sledovaných a dnes používaných konvenčních terapií pouze 11 % podpořeno jednoznačným prokázáním účinnosti. Autoři uzavírají, že většina rozhodnutí o terapii je proto založena pouze na individuálním vyhodnocení lékařů a pacientů.

Jaké jsou skutečné rozdíly?
Zásadní rozdíly mezi homeopatiky a konvenčními léky jsou v jejich účinnosti, rizicích užívání a indikacích, tzn. stavech, při kterých je vhodné je předepisovat.
Účinnost mnoha konvenčních léků je vědecky vysvětlitelná, zatímco u homeopatik se bavíme o „otiscích v molekule vody a přenosu neměřitelných energií“, tj. vlastnostech, které dnes nejsou odborně obhajitelné.
Zdravotní rizika s sebou přináší naprostá většina konvenčních léků. Mnohá z nich jsou i závažná, některá se při dlouhodobém užívání mohou stát horšími než samotné původní onemocnění. Například Vioxx, který byl původně hojně propagovaný firmou Merck jako zázrak na terapii všeho od artritidy až po menstruační bolesti, zdvojnásoboval riziko srdečního infarktu. Bestsellerový lék Lipitor může způsobovat diabetes, poškození jater a svalů a poruchy paměti. Oproti tomu je homeopatie extrémně bezpečná, bezproblémově použitelná i pro nejmenší děti a těhotné ženy. Není mi znám jediný případ, kdy by homeopatikum muselo být stahováno z trhu pro nežádoucí účinky.
Konvenční léky se běžně předepisují na snad všechny zdravotní potíže, přestože jsou jednoznačně prospěšné často jen u akutních stavů (které moderní medicína perfektně zvládá). U běžnějších trápení, jako jsou například dětské ekzémy, konvenční léky nijak nepomáhají. U mnoha chronických onemocnění, jako je diabetes druhého typu nebo zvýšený krevní tlak, často jen potlačují symptomy onemocnění. Homeopatie je ideální při řešení život neohrožujících, běžných, ale přitom často se vyskytujících zdravotních potíží.

Co zajímá pacienta?
Pacienta zajímá především funkčnost léku, minimum nežádoucích účinků a jeho cena. Nevím, proč by (z pohledu pacienta) měl být vědecký konsensus důležitější než vlastní praktická zkušenost. To znamená, že pokud mu homeopatika pomáhají, nevidím důvod je přestat používat, i kdyby naprostá většina světa tvrdila, že jsou úplně nanic. V parametrech minima nežádoucích účinků a ceny homeopatika jasně vyhrávají.

Proč sama jako farmaceut užívám a doporučuji homeopatii?
• U běžných potíží není žádný důvod okamžitě střílet komára dělem. Není nutné zbytečně předepisovat léky, když si můžeme vystačit s úpravou stravy, pitím čajů, masážemi aromaoleji nebo podáním homeopatik, popř. kombinací všeho uvedeného.
• Použitím homeopatické léčby minimalizuji, či ještě pravděpodobněji zcela vylučuji nežádoucí účinky léků.
• Přebírám zodpovědnost za zdraví své a našich dětí do vlastních rukou.
• Šetřím peníze zdravotních pojišťoven a čas lékařů pro pacienty, kteří jej skutečně potřebují.
• Šetřím životní prostředí cestou snížení potřeby výroby chemických látek a snižuji riziko znečištění vod rezidui léků.

Koho tedy homeopati podvádějí?
Homeopati určitě nepodvádějí klienty, kteří se k nim spokojeně vracejí – i přesto, že u nás musí homeopatickou péči většinou kompletně hradit. A určitě ne kritiky homeopatie, protože ti k nim povětšinou nechodí.
Cílem všech terapeutů je pomoci pacientovi. Proč obviňovat homeopaty z podvádění a jejich klienty označovat za hlupáky, kteří užívají cukr? Proč systémy nemohou žít vedle sebe a každý léčit to, co nejlépe umí? Zejména když lékaři až příliš často nedokáží uspokojivě řešit mnohé z nejběžnějších potíží a častými klienty homeopatů jsou tak ti, kteří jsou zklamaní moderní medicínou. Homeopatie nekonkuruje konvenční medicíně. Nabízí pouze jinou možnost přístupu k potížím těm, kteří ji hledají. Proč šance na vyléčení snižovat výsměchem homeopatie (nocebo efektem) a odmítáním proplácení homeopatické léčby pojišťovnami? Pro ty, kteří budou protestovat proti proplácení (podle jejich názoru neúčinných) homeopatik, doplňuji, že se stejnou logikou může zastánce přirozených terapií štvát, že značná část peněz z jejich zdravotního pojištění se utrácí na terapii nemocí, které jsou zapříčiněné životním stylem, anebo banálních potíží, které by přešly i bez léků.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Martin1 napsal(a):

Až budou homeopati nabízet nezměřitelné množství účinné látky za nezměřitelné malé množství finančních prostředků, pak bych mohl nezměřitelně malinko mít i pro jejich léčbu pochopení.
Dosud jsou pro mne ovšem nezměřitelně ohromnými šarlatány. :)
22. 01. 2014 | 20:33

Gru napsal(a):

Paralela mezi acetylosalicylovou kyselinou a homeopatiky je nesprávná. U aspirinu, ač nebyl znám přesně mechanismus účinku, byla ověřena jeho účinnost. To u homeopatik není.
Rovněž možnost opustit konvenční medikaci je pouhým pseudoargumentem, protože dokládá spíše neindikovanost konvenční léčby v mnoha případech, dokládá placebo efekt (který je dávno zním a není ztotožňován s "molekulárními otisky").
Úleva obtíží musí být objektivizovatelná. Jinak jde o účinky, srovnatelné s efektem, zaříkávání, vykuřování a podobných alternbativních postupů.
22. 01. 2014 | 20:42

Martin1 napsal(a):

Gru
"vykuřování"
Ale to jako jediné prokazatelně přináší úlevu.:)
22. 01. 2014 | 20:47

KvL napsal(a):

to: Martin1
Nedávno to tak trochu zkusili vysvětlit zcela v mezích fyziky. Jestli se sprvně pamatuji, pak to má co dělat s mikrosvětem a kvantovými jevy a podobně.

Znáte pokus s dvouštěrbinou? Máme dvě malé štěrbiny a vysíláme jimi elektrony, jenže my nemůžeme říct, kterou prošel, a chová se jako vlna, když jej ale označkujeme, je z něj částice a chová se jako částice a na stínítku, když jich označkujeme milion, se objeví obrazec, jaký bychom čeklai, stříleli bychom skrze dva otvory ve zdi ze samopalu. Když se ale nedíváme na elektrony, ale jen na stíníko, uvidíme úplně jiný obrazec.

Tedy i dokud se nebudeme po té jedné molekule dívat, je jakoby zaráz všude. v momentě, kdy si ji označkujeme, třeba tritiem (radioizotop vodíku) a budeme-li se po ní dívat, naráz ji nebude možo skoro najít, protože to bude podléhat zákonům hmotného světa, nikoliv mikrosvěta.

Teoreticky lze i člověka považovat za částici, pokud dosáhne určitých rychlostí. Ale představme si, že by se jeden uměl stát jen shlukem atomů, které u sebe nějak drží, ale jsou přitom samostatné, pak by pro toho tvora platily zákony světa atomů, nikoliv našeho, to by znamenalo mnoho zajímavých možností, které by tím dostal.

A jeden takový menší úkol, jestli chcete: Vemte si papír a nakreslete tam hustou "sinusoidu" Pak ji trochu modulujte, budou tam dvě maximální oblasti a kolem nich to bude utlumené, udělejte to tak ještě jednou či dvakrát a na papíře vám vznikne cosi jako pár částic. Ale uznávám to zabíháme už příliš od původního tématu.

Jinak za sebe, raději zkusím něco co nemůže nějak zásadně uškodit, než si hrát s kombinací všemožných chemikálií, ze kterých mi bude třeba ještě hůř.
22. 01. 2014 | 20:56

modrý edvard napsal(a):

"Pacienta zajímá především funkčnost léku"
a mně taky. Postrádám jakýkoli argument.
22. 01. 2014 | 21:15

xerox napsal(a):

stejně jako existují klasické nemocnice - doktoři a lékárny , měly by vzniknout alternativní nemocnice - léčitelé a alternativní lékárny - homeopatika , bylinky , čínská medicína atd. ...
rozhodující je však diagnostika , která by měla rozhodnout o naléhavosti nemoci a po poradě z profesionálním doktorem zkusit při méně akutních případech nejdříve tzv. alternativní léčbu ...
samozřejmostí je spolupráce mezi všemi zainteresovanými - ministerstvo zdravotnictví , lékařská komora , komora alternativního lékařství , zdravotní pojišťovna , pacient ...
jednoduše řečeno - zlomená noha jasně doktor , alergie - altenativa ... jde o to někde konečně začít a postupně získávat zkušenosti a metodiku ...
vedlo by to k odstranění šarlatánů a přehnaných nadějí veřejnosti k alternativním léčbám a medikacím ... na druhou stranu je jasné , že tzv. alternativní léčba a medikace má svoje výsledky ...
22. 01. 2014 | 21:16

Gru napsal(a):

xerox

Vcelku souhlas s principem, aby si každý mohl vzolit léčebné postupy dle svého uvážení a na svou zodpovědnost. Což ovšem znamená, že alternativní postupy nebudou hrazeny zdravotní pojišťovnou, neboť ta ze zákona nesmí hradit experimenty, a postup "jednou lékař a jindy homeopat" je experiment. Samozřejmě by se nemělo bránit tomu, aby mohla vzniknou "alternativní zdravotní pojišťovna", která by byla nepovinná a hradila by pouze alternativní metody. Včetně například domácích porodů.
22. 01. 2014 | 21:31

KvL napsal(a):

to: xerox
Dobrý nápad, jenže se obávám, že nemá příliš sanci projít, je totiž až příliš logický.

A takové ty běžné zlomeniny (ne rozdrceniny, nebo otevřené, nebo mnohonásobné), různé drobné šití, řízente se do prstu (hodně), blbě spadnete, rozseknete si obočí, prostě to co je bez nutnosti uspání, snad ani neni předmětem toho co se tady řeší - "prášky" - to je prostě chirurgie.

Pak tu jsou ještě "léky na míru," taky celkem dobrý vynález, co vím, tak se dělají třeba preparáty na klouby, které se připraví z plazmy pacienta, pak se tam vpraví iněkci, nebo třeba kapky, které se nějak připraví na základě výtěru. Jo jenomže problém je v tom, že to jde mimo velké framakorporace, tak to moc rády nevidí.

Ještě když tak různě probíráme tady ty alternativy, tak možná na základě i toho jak člověk vypadá, by měly nastoupit prvně další alternativy, když se do ordinace dovalí pacient s jasnou nadváhou a vysokým tlakem, tak nevím, proč jej před práškama první neposlat k nějakému odborníkovi na výživu, zkusit dostat dolů pár kilo, zkusit jej přimět ke změně životosprávy (ale ono to jde těžko, starého psa novým kouskům nenaučíš) A když k tomu ten člověk kouří, to pak je jasné, že se má první něco udělat s tím a ne ho cpat práškama (na druhou stranu je to volba toho člověka)
22. 01. 2014 | 21:41

Občan napsal(a):

Paní Slimáková,

až sem dáte ověřitelnou statistiku PROKAZATELNĚ POUZE HOMEOPATIKY VYLÉČENÝCH rakovin, leukémií, tuberkulóz, angin, spál, syfilisů, parazitárních onemocnění, lupenek, diabetů, AIDS a podobných zajímavých nemocí, tak se bude o čem bavit.

Zatím to je totiž tak, že homeopatika "zabírají" pouze tam, kde VE SKUTEČNOSTI zabraly úprava životosprávy, odstranění stresu (např. vyřešení životní situace), fyzioterapie, čaj s citronem a postel apod.
22. 01. 2014 | 21:45

Pavel A napsal(a):

Podle zprávy z databáze Clinical Evidence je ze tří tisíc sledovaných a dnes používaných konvenčních terapií pouze 11 % podpořeno jednoznačným prokázáním účinnosti. ...
konec citátu z článku

Paní Slimáková, kde jste ten údaj sebrala ? Co to je za "databázi" ? Asi Vám ušlo, že léky se dlouho testují a sleduje jejich účinnost.
Pro mně za mně si berte co chcete, ale neblbněte lidi. Je to jednak móda, jednak věř a víra tvá tě uzdraví a dále 50% i více potíží je psychosomatického charakteru, takže placebo efekt s psychoterapeutickým pohovorem může mít pozitivní účinek. Ale určitě to není působení homeopatika. Tady nejde o to, že bychom neznali mechanismus účinku . Tady prostě nic neúčinkuje. Je to jen výsledek něčeho jiného , jak jsem napsal výše.
22. 01. 2014 | 21:51

Alfa napsal(a):

Vážená paní, když něco šíleně naředím, že už tam není ani celá molekula účinné látky, jen voda a pak to prodávám za několik set korun, tak jsem podvodník. A to bez ohledu, jestli to účinkuje nebo ne.
22. 01. 2014 | 21:51

KvL napsal(a):

to: Gru
Vysvětlete mi, co je experimentálního na tom, zajít se zlomeninou, slepým střevem, nebo patnáctinásobnou frakturou obou nohou k normálnímu doktorovi a s dvoutýdenní rýmou k homeopatovi.

Technicky vzato protože každý člověk je jiný, je každá léčba experiment, to není jako když do 1000 počítačů o stejném OS nahrajete stejný program. Nikdy si nemůžete být jistý, že z prášku,který frantovi z hospody pomohl na bolavá záda, nebudete mít odvařená játra a podobně.

A co tak změnit zákon? Redefinovat, co je experiment? Podle mne je experiment třeba klinická studije léku, nebo nový typ kloubu, či typ kardiostimulátoru, ale ne úrášek, který je na trhu 5, 10 15 let. Můžeme se bavit o tom, do kolika procent to má být hrazeno, ale nevidím důvod proč by to co má léčit stejnou věc, jednou mělo být hrazeno protože je to plné chemikálií, které mohou mít vedlejší účinky a ty jsou popsány v příbalových letácích a není to veselé čtení, a druhé nemělo, protože to plné chemikálií není.

že vy jste jeden z těch co zhypnotizovaně hledí na pana doktora jako na boha?
22. 01. 2014 | 21:55

hankacl napsal(a):

Pokud mne trápí nějaký neduh, je mi vcelku jedno, jestli mne vyléčí chemie nebo placebo efekt, hlavně že mi je konečně dobře. Je mi ale záhadou, jak funguje placebo u miminek. Homeopatika fungují...
22. 01. 2014 | 21:56

xerox napsal(a):

Gru ... ten princip už tady je přece zaveden , ale o tom jsem vůbec nepsal , nehledě na to , že je to právě špatnej princip ...
nemocnej člověk se nemůže správně rozhodnout - to je nesmysl , proto ten důraz na diagnostiku od profesionála plus to ostatní ...
příklad - může vás něco občasně bolet a vy si řeknete , že je to od námahy nebo špatné poloze ve spánku nebo prostě nevíte a tak budete chodit tejdny na akupunktůru ... no jo , ale co když je to začínající ucpaná žíla - trombóza , nebo počínající jiná nemoc , kde by mohlo jít o život a kde jde o včasný začátek léčby ...
alternativní zdravot. pojiš. je možná dobrej nápad , ale chce to prostě to další - spolupráci a metodiku , sbírat zkušenosti ...
domácí porody to tedy fakt nevím , to by si měly zainteresovaný dobře promyslet ...
22. 01. 2014 | 21:58

Pavel A napsal(a):

To KvL
Vy jste bohužel stejně jako paní Slimáková typický produkt zblbnutí moderního člověka. Kvantové fyzice asi moc nerozumíte, jen jste četl o jednom z pokusů. Člověk prostě není částice , ale složitý systém.
A tohle co jste napsal :
Jinak za sebe, raději zkusím něco co nemůže nějak zásadně uškodit, než si hrát s kombinací všemožných chemikálií, ze kterých mi bude třeba ještě hůř.

Tak to je vrchol. To si vážně myslíte, že léky se vyrábějí proto aby Vám bylo ještě hůř? A ty nešťastné chemikálie. Hlavně pozor na H2O , C2H5OH, CH3COOH samé chemikálie. Ona příroda se kupodivu skládá z chemikálií. Obávám se, že jste oběť hloupnutí současné lidské společnosti
22. 01. 2014 | 22:00

Pavel A napsal(a):

hankacl napsal(a):
To byste se divila, jak může placebo efekt působit u miminek.
Taková vynervovaná matka má na miminko sakra velký vliv.
22. 01. 2014 | 22:03

Gru napsal(a):

"jednou mělo být hrazeno protože je to plné chemikálií, které mohou mít vedlejší účinky a ty jsou popsány v příbalových letácích a není to veselé čtení, a druhé nemělo, protože to plné chemikálií není."

Milý (milá) KvL,

jendnak cokoliv, co nepůsobíá na tělo mechanicky, je chemická látka, i když to není zhotoveno va framaindustrii...
Pak i mechanické prostředky samozřejmě mohou míét a takéí často mívají vedlejšíé účinky.- Všechno má vedelšjí účinky ..>< i když vyjdete z domu koupit si mlíko... i to může mít neblahyý,m ba fatální vedlejší účinek...
22. 01. 2014 | 22:06

Pavel A napsal(a):

KvL napsal :Technicky vzato protože každý člověk je jiný, je každá léčba experiment, to není jako když do 1000 počítačů o stejném OS nahrajete stejný program. Nikdy si nemůžete být jistý, že z prášku,který frantovi z hospody pomohl na bolavá záda, nebudete mít odvařená játra a podobně.

Tedy kam chodíte na ty nesmysly. Ano nikdo si nemůže být nikdy ničím jistý. Tato prázdná fráze bez vypovídací hodnoty se dát vždy použít a ještě to zní trochu moudře.
Jenže on ten "prášek" 19 lidem z 20 nebo více pomůže a je to statisticky prokázáno.
22. 01. 2014 | 22:07

Gru napsal(a):

xerox
"no jo , ale co když je to začínající ucpaná žíla - trombóza , nebo počínající jiná nemoc"

Vidíte... na tom je dobré ukázat, o co v podstatě jde... ani tak o tělesné příznaky samotné.. jde o přístup jedince. A ten v záležitosti, která je potenciálně hrazena solidárnáím způsobem, nemůže být jednou takový, jindy onaký... každý si musí dokázat být vědom, že lecjaká potíž může být signálem závěažné poruchy. Pokud by si nebyl schopne takové věci uvědomovat, neměl by mít nárok na samostatné rozhodování.
22. 01. 2014 | 22:11

KvL napsal(a):

to: Občan
Kdybyste si četl text pořádně, jednou jedinkrát, nevidím, že by tu paní Slímáková chtěla léčit AIDS, nebo syfilis. Leukémie léčit prášky nejde, to se musí jinak, rakovina, záleží co to je a kolik toho je, jestli je to něco malého nezhoubného, jde to vyříznout, tak dobře, jestli je to něco na co musí být chemo a radio a kde stejně nemusí být šance na vyléčení, nevím, jestli bych radši neprodal barák a neprojel svět, místo toho abych byl po špitálech, ze kerých by mne pustili až vy pytli.

<quote>U běžných potíží není žádný důvod okamžitě střílet komára dělem. Není nutné zbytečně předepisovat léky, když si můžeme vystačit s úpravou stravy, pitím čajů, masážemi aromaoleji nebo podáním homeopatik, popř. kombinací všeho uvedeného.</quote>

Už o tom jsou o tom celé práce, co všechno je tu psychosomatického původu, dokonce některé nemoci jsou spojeny s technologickou civilizací, noho alergií je spíše syndromem sterilní domácnosti, prostě pokud tvor, který miliony let žil venku a hrabal se v hlíně, je přesazen do sterilního prostředí, bude trpět. Takže nechat děcko vyválet se v prachu, rýpat se v písku u vody, nechat ho si hrát s vodou v řece místo s chlórovanou v bazénu, možná mět ještě doma psa, je lepší, než kompletně sterilní domácnost.

Jsem si jist, že proti parazitům existují i nechemické prostředky, ale to se dostáváme k přírodní medicíně, nebo jak se to jmenuje. Nezapomínejme, že pro mnoho chemikálií si chodí farmafirmy do pralesů, stejně si myslím, že třeba brusinky jsou lepší na některé problémy, než prášky. Na něco se hodí "valašské kapky," třeba na takové škrábání v krku.
22. 01. 2014 | 22:13

hankacl napsal(a):

Pavel A:
Vynervovaných i klidných maminek kupujících spousty nesmyslů za hromady peněz jsem viděla hodně. Sama jsem homeopatika pro svá miminka ani sebe nepoužívala ani neznala. Tím víc mne překvapují výsledky mladých. A mám porovnání - někdo jen farmaceutická klasika, jiný běžně "alternativa", na "klasiku" jen při akutním problému (za 8 let při 3 dětech jedna zlomenina). Hádejte, kdo je zdravější?
22. 01. 2014 | 22:19

Baba Jaga napsal(a):

No, má paní Slimáková pěkně vylepšené své stránky i s profesním životopisem. A jistě hodně načteno. Zda její rady pomáhají více nežli od všelikých jiných poradců (zatím jsem žádné nezkoušela), to posoudit nedokážu.
Často léčí i dobré slovo a trocha zájmu od jiných. Na jiné choroby nutné i všeliké ty "jedy".
22. 01. 2014 | 22:19

Skřítek napsal(a):

Moje manželka před pár lety v chřipkovém období přinesla nějaká homeopatika právě na chřipku, protože je to nejčastější nemoc u nás doma. Netrvalo dlouho a už jsme ji měli. Výsledek léčby - u mě výrazně horší průběh než při normální léčbě čajem a aspirinem, u ní subjektivně zlepšení, při měření teploty žádná změna oproti neléčené chřipce. Ale rozhodně nebyla tak protivná, jako obvykle v těchto stavech :)).
22. 01. 2014 | 22:28

KvL napsal(a):

to: Pavel A.

Máte pravdu, doktorát z kvantové fyziky opravdu, ale opravdu nemám. Vy jste nikdy nezkoušel počítat de brogileho vlnu?

No tak z vody, ethanolu a jestli se nepletu kys. citronové strach nemám,

Ale máme-li tu na jedné straně látky, které se vyskytují v přírodě běžně (i ty lze využít jako jedy) a méme-li tu látky, které jsme vyrobili nitrací nějaké jiné chemikálie (kupříkladu), nebo jsme je získali v této podobě z ropy, nebo prostě vyrobili nějakým jiným umělým způsobem, je tu pokaždé jisté riziko. Na druhou stranu to je všechno co děláme, já bych si klidně mohl zlomit teď prst na klávesnici, že ano.

A co se týče toho s tím co by se dělo, kdyby se člověk mohl stát nějak jen sumou atomů vázaných ost pevně na to, aby se nerozlétl na všechny strany a na druhou dost slabě, aby se mohlo na každý pohlížet zvlášť, pouhé myšlenkové cvičení.

To s těmi počítači je jen ukázka toho, že buď je nutno napsat definici tak aby nepřipouštěla dvojí výklad (u nás by to bylo záhodno pro počet obchazečů zákonů), nebo připustit, že tak úplně neplatí.

to: Gru
Dobře, nachytal/a jste mne na definice, budete spokojen/a když to poupravím takto: ...plné čistých, synteticky připravených látek, kteréžto se nemusí ani vyskytovat v přírodě...
22. 01. 2014 | 22:36

Reveil napsal(a):

hankacl

Pokud jde o homeopatii u mimin, doporučuji se seznámit i s tím, že taky u psů a koček někteří veterináři doporučuji, respektive praktikují homeopatii. Existují rovněž lidé, kteří se dušují, že jejich známí, případně příbuzní, měli být operováni pro neléčitelný nádor (proč tedy měli být operováni??), avšak v poslední chvíli, noc před operací, sbor věřících přátel se tak usilovně za nemocné modlil, že ráno už veškerý nádor zmizel a operace už nemusela být.
22. 01. 2014 | 22:44

Reveil napsal(a):

P.S.
Závěr mého příspěvku mi jaksi zmizel, nuže, morální poučení je to, že rozmodlování nemocí je efektivnější a jistě lacinější než homeopatie a má tu výhodu, že nikdo ani nežádá, aby pojišťovna rozmodlování platila.
22. 01. 2014 | 22:49

Pavla2 napsal(a):

hankaci: Nemůžete srovnávat dvě rodiny. Stejná nemoc může mít u každého jiný průběh, někomu bude stačit čaj a postel, jiný potřebuje lék. Na mimina má opravdu velký vliv pohoda matky, pokud je matka nervozní, dítě je nervozní taky a naopak. To mám skvěle vyzkoušené. Mému manželovi a dceři nějaký "odborník - homeopat" za tisícovku nasypal pár kuliček, manželovi na Bechtěreva a dceři na kašel, pro oba stejné kuličky, samozřejmě nezabralo nic. Sama jsem zkoušela kdysi tolikrát propagovaná homeopatika na chřipku a pak na spaní, opět výsledek nulový. Takže asi to moc nefunguje. Možná pro dobře ovlivnitelné osoby jako placebo ano.
22. 01. 2014 | 22:59

Analytik napsal(a):

Zdravotníci se snaží v prostých pacientech udržet přesvědčení, že pouze oni a jimi předepsané léky mohou nemocné zachránit před jistou smrtí. Je to pouhý marketingový trik, který se dá tolerovat pouze u chirurgů a patologů.
Organismus je od přírody nadán schopností vyléčit si většinu zdravotních poruch sám. Například viry a jiné škodlivé mikroorganismy likviduje zvýšenou tělesnou teplotou, kterou se však většina lékařů snaží podávanými léky snížit, takže patologický stav pacienta naopak prodlužují.
Většina pacientů je dlouhodobým atakem klasického zdravotnictví natolik vyšinutá, že jejich autoimunitní reakce přestávají fungovat. Může je však spustit vnější impuls, třeba homeopatikum, akupunktura nebo i placebo. Pacientova duše musí uvěřit, že organismus dostal účinný lék a tato víra uvolní přirozenou obranu organismu.
Standardní léky jako aspirin mohou fungovat stejně, ale svou chemickou podstatou a koncentrací mohou i ublížit. Je známo, že právě podstatná složka aspirinu - kyselina acetylsalicylová - působí pokles krevní srážlivosti a při požití nalačno může poškodit sliznici žaludku.
Homeopatika, pokud nepomohou, zaručeně neuškodí.
22. 01. 2014 | 23:00

hankacl napsal(a):

Reveil:
Pěkně prosím, nechme modlení stranou, to je jiná opera. Čím si tedy vysvětlujete ten uzdravující účinek na nejen dospělé, ale i miminka, nebo možná i zvířata? A čím si vysvětlujete, že mnohé farmaceutickými firmami vyráběné a z veřejného pojištění placené léky neléčí, ale pouze mírní či eliminují příznaky chorob, přestože jsou užívány třeba i desítky let?
22. 01. 2014 | 23:06

Amonre napsal(a):

Och ten váš směšný strach ze smrti,
Ty vaše žabomyší války,
Jak vy jste se dobrovolně uvěznili v žalářích,
místo toho, abyste žili.
Jak vy jste nechali se svázat stroji,
nejste místo abyste byli.

Prozradím vám jednu věc, život není od toho, abyste přežívali co nejdéle, ale abyste skutečně žili.
Jenže to se musíte naučit jednu takovou věc:
Nemusí se mi milionkrát líbit, co druhý dělá, jak žije, ale dokud mne neohrožuje, nemám právo se mu do toho co dělá, míchat. Ale běda tomu, kdo se mi pokusí něco udělat.

-Smrti nemá cenu se bát, zemřu-li a nic po životě není, nepoznám to, zemřu-li a je posmrtný život, proč jsem se bál smrti?

-Mnoho utrpení je, je ze závisti, a z toho se objeví nemoc a bolest, ta vede k činům,kterých jeden nakonec lituje.

-Nikdo není pánem vašeho života a ani vy nesmíte chtít být pány života jiných, nikdy nepřikazujte, nejvýše raďte ale jen pokud jste o to žádáni.

-Naučte se že nikdo nemá právo rozhodovat o tělech ostatních.

-Čiňte tak, jak chcete, aby činili ostatní vám.

-Nemá cenu obětovat život penězům, rubáš nemá kapsy.

-Žíjte pro svět takový, jaký byste jej chtěli, ne pro takový jaký je.

-Štěstí není venku, neleží ve Švýcarských bankách, ale je ve vás.

-Zachovejte si mysl začátečníka. (doporučuji přečíst si Go rin no sho)

-Vaše prospěch nemá být na úkor druhých.

Tak jsem pravil Já Amonre. Nemusíte páliti obětiny, nemusíte stavěti chrámy, s mými radami smíte naložit jak chcete, vemte si je k srdci, nebo se jim vysmjte, nebo si udělejte co chcete.
22. 01. 2014 | 23:16

hankacl napsal(a):

Pavla2:
S tím srovnáváním máte určitě pravdu, každý jsme jiný. Podobný problém ale nastává při ověřování účinnosti všech léků. Sama jsem neúspěšně vyzkoušela homeo na virózu, znám lidi, kteří si nemohou vynachválit.
Ten váš "odborník-homeopat" vypadá podezřele, ale o nic podezřeleji než moje poslední zkušenost s "odborníkem - praktickým lékařem". V každé profesi se najdou skuteční odborníci i fušeři.
22. 01. 2014 | 23:23

Reveil napsal(a):

hankacl

Právě díky psům (kromě nulového účinku homeopatik, předepsaných několika rodinným příslušníkům a známým na chřipku, nemoc ledvin, vysoký tlak a ekzém) vděčím za svou skepsi vůči těmto "prostředkům".
Zkušenost se psy a kočkami mě učí, že pokud není majitel zrovna hysterický a nejde hned k homeopatikovi či veterináři, pak zažívací obtíže zvířete skoro ve 100% případů samy odezní, zhruba ve 2/3 kožních obtíží, u části kloubních postižení (změnou zatěžování, kterou si zvíře samoé vypracuje). Tedy vše, co by se dalo u zvířat připsat na vrub homeopatik. Aplikace léků, které pouze eliminují příznaky, i když nemoc samotnou vyléčit nedokáží, je zcela na místě, protože pokud si vzpomínám, pak již od Hippokratas se lékaři slavnostně zavazovali, že budou MÍRNIT utrpení nemocných. Možná, že k tomu dospějete také, pokud vy sama či někdo z vašich blízkých bude trpět krutými bolestmi, způsobenými zhoubnou nemocí a budete v duchu žehnat tomu, kdo vypracoval úprincip "pouhého" jejich tlumení.
22. 01. 2014 | 23:23

schroth napsal(a):

Autorko, samoléčím se už dlouho(bylinky atd.), ale samozřejmě chodím i k lékaři. Před časem jsem se začal zajímat i homeopatii. Koupil jsem i knihu o počátcích, o tom, kdo ji vymyslel, návodech na výrobu a vyráběl si i homeopatika. Neúčinkovali. Tak jsme zkoušel z lékárny, neúčinkovali taky.

Největší argument proti mi ale dal jeden tv pořad o tom, jak ve Francii u výrobce homeopatik prováděli pokusy s účinností. Pomocí skryté kamery bylo zjištěno, že ze strany výrobce došlo k podvodu. Druhý argument proti tu už napsal"občan". Opravdu neexistují žádné ověřitelné studie a ověřené statistiky. Proč?

Jistě, jak píšete, homeopatikum samo o sobě nikomu neuškodí, proč taky, když nic neobsahuje. Uškodit může jen tím, že nemocný na něj spoléhá a nevyužívá ověřenou konveční léčbu.
22. 01. 2014 | 23:32

hankacl napsal(a):

Reveil:
Moje poznámka mířila ani ne tak na morfiny, ale spíš na léky na vysoký tlak apod. Chápu, že je pro pacienta dobře, že účinkují, chrání před dalším poškozením organismu, ale musíme přiznat, že neléčí.
Přesto si myslím, že není dobře dělat ze současné oficiální evropské medicíny nedotknutelnou instituci a zakazovat jakákoliv srovnání. Proto dík paní Slimákové.
22. 01. 2014 | 23:39

Martin1 napsal(a):

Témata se opakují a tak se odpovědi opakují:
Homeopatie
Homeopatie pracuje s nejmenším, ideálně úplně nulovým, množstvím léčebné látky za které inkasuje od pacienta velké, ideálně úplně největší, množství peněz.

Je tedy ideální pro nasazení u pacientů s nezměřitelnou inteligencí, ideálně v minusových hodnotách, a s neměřitelným množstvím peněz, ideálně v nejvíce plusových hodnotách.

Každá léčba má vedlejší účinky - u homeopatie jsou to:
1) U vyléčeného pacienta touto metodou se proflákne, že simuloval
2) Hlavním vedlejším účinkem pro pacienta je, že se stěhují jeho peníze do kapsy homeopata.
3) Že dělá z pacienta ještě většího blba, než byl dříve, že se ukazuje, že měl navštívit úplně jiného doktora – psychiatra - což blb nikdy nepochopí
09. 02. 2013 | 05:20
22. 01. 2014 | 23:48

Reveil napsal(a):

hankacl
Účinnost prevence u mozkových a kardiálních komplikací u nemocných vysokým krevním tlakem je, ve srovnání s nemocnýmui vysokým krevním tlake, kteří se neléčí, statisticky signifikantní. K neléčícím se (standardními léky) patří tedy i homeopaticky či jinak alternativně ošetřovaní - a tedy je tím prokázána nadřazenost a výhodnost standardních léků oproti nestandardním.
Neodtknutelná není evropská koncepce oficiální mediciny, ale požadavek co největší dosažitelné úlevy, a zde má oficiální medicina nebetyčnou převahu nad alternativami, z nichž významnou představitelkou je léčebná koncepce tzv. "matky" Terezy, sadistky, která zabraňovala nenocným tlumit bolesti, "protože Ježíš taky trpěl". Ale sama se za peníze, které sbírala na ty trpící, nechala l,éčit na nejlepších světrových klinikách.
22. 01. 2014 | 23:51

KvL napsal(a):

to: Reveli
vyjeďte si tento příspěvek 22. 01. 2014 | 21:41
V první řadě by se mělo udělat něco s příčinou a ne s následkem. Jde li s tím něco dělat, tak než do toho člověka cpat prášky, proč to nezkusit jinak? Říkla jsem a budu se opakovat, váží-li někdo přes metrák a má pivas, tak první by mělo být přesvědčit jej ke zhubnutí.
Má-li to někdo ze stresu, najít jeho příčinu a pokusit se ji eliminovat, nebo omezit. A tak dále.
Až nebudou zabírat ani tato opatření pak ať teprve nastoupí prášky. A ne je nasadit hned, ono to bude asi v důsledku levnější.

A Matku Terezu komentovati nebudu, ale je něco jiného pokud je v úlevě bráněno cizí osobou, nebo pokud si to člověk vybere. Proč si mnozí myslí, že ví co je pro druhého nejlepší?
23. 01. 2014 | 00:05

Maximus napsal(a):

Paní autorko, homeopatie bude opravdu podvod jako noha, ovšem ten Vámi uvedený příklad kyseliny acetylsaliciové resp. správně mělo být napsáno jejími deriváty, se jeví jako nesprávný. Tato látka opravdu funguje na kloubní problémy související s revmatismem apod., ale to už věděly i naše prababičky kořenářky a extrahovaly tuto látku z vrbového proutí resp. kůry. Oni ti kořenáři nebyli žádní hlupáci. Sám jsem tím před léty pomohl kamarádovi s oteklými klouby, když byl celý zoufalý a léčený přes měsíc praktickým felčarem bez výhledu na zlepšení, tak tehdy jsem mu řekl, zkus v.le aspirin a nejlépe ten šumivý cca 2-3 tablety denně. Tehdy na mě koukal jako na blba, ale poslechl mě, mazací Voltaren od felčara zahodil a po několika tabletách aspirinu mu otok kolen rychle ustoupil a on čuměl jako puk.
Jen u této látky je problém, že ničí žaludeční a střevní sliznice, což se podařilo částečně novým působkům od farmacie potlačit, nejznámější a celkem dobře účinkující je Diklofenac. Mohl bych tady okopčit odborné termíny o co v tomto případě jde, ale asi by to nebylo vhodné.
Jinak budoucnost vývoje léků samozřejmě bude ve vědě, ale bohužel proti tomu působí často kontraproduktivně snaha farmaceutické lobby získat co největší zisk a pak pacienti resp. jejich zdraví není to nejhlavnější. Oni by vlastně ani nepotřebovali zdravou populaci, že? Ale to je na jinou diskuzi, byznys a maximalizace zisku ve zdravotnictví dělají doslova paseku a nikdo netuší, kam až to nakráčí!
Hezký den.
23. 01. 2014 | 05:09

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: autorka

Koho homeopati podvadeji? Podvadeji celou pravdu. Pujdou za to do pekla. A jeste take podvadite pacienty, kteri muzou mit vaznejsi problem, a odlozi jeho leceni, jelikoz si budou myslet, ze homeopatikum pro ne neco dela, protoze jim to rekl ci naznacil homeopat. A pak take ne sice zrovna podvadite, ale praktikujete pochybny byznys, kdyz lidem kousek cukru prodavate za priblizne desetitisicenasobnou cenu. Ale byt jelitem je ve svobodne spolecnosti svobodne rozhodnuti kupce. A zneuzivate duvery pacientu v doktory, takze podvadite solidni doktory. Babicka vidi nekoho v bilem plasti, mysli, ze homeopat ji dava solidni doktorske leky, a pak ji racionalni syn rekne, ze pekne naletela, a babicka pak ztrati duveru ke vsem doktorum. A pritizi se ji. A umre.

Jinak udelejte dobrou vec pro homeopatii a radsi o ni nepiste. Cim vic budete psat, tim vic lidi se dozvi, ze homeopatika jsou nic nez cukr na sto zpusobu. Pseudovedecke prilepky a nerelevantni argumenty o jinych lecich si klidne odpustte. Homeopatie je placebo a placebo je povetsinou malicky kousek cukru. Zacal s tim osobni lekar polamaneho mravenecka. Jelikoz lidi jsou telatka bozi, a i jen to pomysleni, ze je nekdo leci, je uklidni, tak jim odpadne stres, mozek zasle hormon, a lidem se vskutku ulevi. Ve vedecke medicine se tomu rika placebovy efekt. Modlitba, kdyz clovek veri, mozna udela s hormony ci imunitou to same. Taktez kdyz vas nekdo po pul roce pohladi po ruce – proste roztajete a zmizi stres, a spravi se vam nalada, a prestane myslet na bolistku a bolistka zmizi. Kdyz jsem v pate tride mel sen o krasne ucitelce, tak na me prislo divne chcani. Mysl je velka carodejka. Nebo kdyz jsem byl na laserove operaci oci, prichazel jsem jako drsny chlap a vojak Cs lidove armady a hlava rodiny, a byl jsem na valiu (overil jsem si, ze mi nedali homeopatikum), a presto, kdyz se vam do otevreneho oka ze stropu priblizi vreckovy nozik, kuchne rohovku a vam najednou vsechno upadne do tmy diky ztrate ocniho tlaku, tak jste po certech rad, ze vas hodna postarsi sestricka drzela za ruku a hladila. Ma to strasne ucinny efekt na mou hladinu stresu.

A vite proc o tom nemate psat? Protoze hrozi, ze kdyz se lidi dozvi, ze je to jen kousek cukru, tak tomu prestanou verit a placebo efekt uplne zmizi. Jako kdybyste komunistovi Dolejsimu rekla, ze Stalin uz nezije. Uplne se mu rozpadne svet. Aby cukr mohl lidem ulevit, tak tomu musi naprosto verit. Musi se to obalit kasparkovinama, musi tvrdit jak se to dynamicky micha, a ze nejlepsi sibenice maj z Ciny a nejtemnejsi uplnek je na Sahare ci v Arizone. Proste se kolem toho musi vyrobit verohodny a radobyvedecky a jakobysolidnelekarsky humbuk. A ze to prislo az z Institutu Boiron z Francie. Kde to berou vsichni. Pritroublik, cely ohypnotizovany tajemnou vedou, sni kus cukru a pochvali se jak pro svoje zdravi za ty penize neco udelal. A vite co? Ulevi se mu. A to jeho uleva je dokonce vedecky meritelna. Aleluja. Placebovy efekt.

Takze proto o tom radsi nepiste. Vedecti stouralove pak na to musi napsat, ze nerikate CELOU pravdu, a strasit vas vedou a znalostma. A vy pak musite obhajit ten vzdusny zamek, a zacpavat lidem pusy, aby ho nekdo nezfouk. A udelate ze sebe kaspara. Ktery na konci bude muset rict, nojo, je to cukr, dobre, ja vim, doprdele no, ale pomaha to, tak co chcete, kurnik, a nechte je, at vysoli, kdyz jim to pomaha, a co byste jim dal vy, vy chytraku blbaku vedeckej doktorskej.
23. 01. 2014 | 05:30

petrvileta napsal(a):

Myslím si, že účinek homeopatik by se dal spolehlivě prokázat či popřít při léčení zvířat. Tam totiž nefunguje placebo efekt, zvířatům nelze vsugerovat víru v uzdravení, kterážto víra následně podnítí lidské tělo k produkci nějakých chemických látek, které to uzdravení podporují. Zvíře nepozná, jestli mu dáte injekci čisté glukózy nebo léku. Například akupunktura u zvířat prokazatelně funguje.
23. 01. 2014 | 05:34

Pavel Rychetsky napsal(a):

...pokracovani...

No a jak probehne diskuse CELE pravdy s pacientem? Nasledovne - homeopat H, pacos P.

P: A pomuze mi to?
H: Pomuze, kdyz tomu budete verit.
P: Co tim myslite, verit?
H: No je to kus cukru, ale bylo overeno, ze kdyz si lide mysli, ze jsou leceni aby se jim pomohlo od urcitych symptomu celkem neskodnych nemoci ci bolistek, tak se jim opravdu muze ulevit. Mozna diky potlaceni stresu, mozna diky vyplaveni nejakych uklidnovacich hormonu, to se uplne presne nevi. Dobry podezrely je v nasem tele produkovany stresovy hormon kortisol, ktery umi nadelat dost neplechy.
P: Pockejte, pockejte, pomalu. Vy mi rikate, ze mi za ty prachy prodate malicky kousicek cukru?
H: Ano.
P: Takze ty reci o dynamickem michani, otiskach vody a naredenem kusu vceliho jedu jsou jenom tyjatr?
H: No, ano.
P: A kdybych tedy misto toho snedl treba malicky kousek soli, ci zrnko pisku obalene v holubovi z nosu, tak to ma stejny ucinek jako ten vas cukr?
H: No asi ano. Staci tomu verit. Tim ze jsme vam dodali tyjatr okolo a mluvili pseudovedecky, a navic to stoji opravdove nehomeopaticke penize, tak tim jsme pripravili vasi mysl na to, ze si bude myslet, ze je telu pomozeno, a necemu se obcas ulevi. Ty penize jsou ale dulezite, kazdy si rekne, ze kdyby to nefungovalo, tak za to nemuzou chtit penize. A veri tomu.
P: No to si delate legraci, opravdu obycejna barevna pilulka z obycejneho cukru?
H: Ano, ale pomuze vam. No vlastne ted uz ne. Zrovna jste si tu lecbu podelal. Rikala jsem, ze tomu musite verit. Podekujte sam sobe, kazisvete. A tahni z my ordinace, i se se svym skeptickym ksichtem, hajzle. Koupi jinej, skudlile nevericna. A odejdi temadle specialnima dverma, tydlety jdou zpatky do cekarny a ja nechci abys mi vykladal ty svoje “racionalnosti” ostatnim a znicil mi klientelu, a jim leceni.
P: Nashledanou. Jen ty ctyri stovky bych tedy prosil zpatky.
23. 01. 2014 | 05:34

Pavel Rychetsky napsal(a):

Pene Stejskale,

Proc se vam tu najednou vyrojilo tolik sarlatanu alternatanu? Jednoho Hnizdila majzneme po kebuli kladivkem, a dalsi vyleze z jine krtci diry. Proc jim davate platformu pro reklamu na podivinske byznysy? Metod jak vythanout z blba penize, je celkem hodne. Budou zde s roztomilymi hrnecky vystupovat i obchodni partneri vodnika? Pehe taky neprovadi na nabor na UNYP, prestoze tam rediteluje.

Nebo potrebujete nahradu za Golga? Ten byl taky homeopat nebo co.
23. 01. 2014 | 05:39

Pééťa napsal(a):

Homeopatie je založena na placebo efektu a na přístupu šarlatána k pacošovy. Dá se říci že tzv lékaři přímo ženou pacienty k někomu kdo si s nima promluví.
Jinak je to klasická zlodějna, v Čechách jsou horší a nikomu to nevadí tak o co de.
Pokud se najdou hlupáci co jim ty prachy dají, dobře jim tak.
23. 01. 2014 | 05:55

v + f = s + 2 napsal(a):

Homeopatii bývá nejčastěji vyčítáno, že není možné vysvětlit mechanismus jejího působení. Omyl Margot, homeopatii bývá vyčítáno, že nemá žádné působení
23. 01. 2014 | 05:56

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: autorka

Pani autorko, pisete spravne "Ty nejkvalitnější studie homeopatik často zjišťují účinnost jen na úrovni placeba."

To je uplne nejdulezitejsi prohlaseni. Jen mirne zavadejici v tom, ze to vypada, jakoby ty nejlepsi studie sice neco tvrdily, ale pak je jeste plno mene kvalitnich studii, z kterych se take poucime. Jako kdyz vas do prace sice doveze Mercedes S s vic cudlikama, ale nakonec ten Fiat petistovka vas tam doveze taky. Tak to neni. Studie jsou bud dvojite kontrolovane, a od renomovanych pracovist a publikovane v renomovanych lekarskych magacinech, nebo to jsou povetsinou kasparkoviny, sponzorovane vyrobci homeopatickych cukratek.

Ale rikate to spravne. Ty studie rikaj, ze je to placebo. Kdyz to vite, tak proc misto francouzskych homeopatik radsi nenabidnete ceske drcene lipove listi za desetinovou cenu?

P.S.
Ted jsem vzpomnel, ze se kdysi vyjadrila i kapacita. Clanek narvany relevantnimi odkazy je zde: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=3280
23. 01. 2014 | 06:12

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: autorka

Pisete: "U běžnějších trápení, jako jsou například dětské ekzémy, konvenční léky nijak nepomáhají. U mnoha chronických onemocnění, jako je diabetes druhého typu nebo zvýšený krevní tlak, často jen potlačují symptomy onemocnění. Homeopatie je ideální při řešení život neohrožujících, běžných, ale přitom často se vyskytujících zdravotních potíží."

Normalni leky "JEN" potlacuji symptomy? Hezky receno. Bez kontrolovaneho krevniho tlaku umrete celkem rychle. Bez kontrolovane cukrovky taky, mozna s mensi odbockou pres nejake to koma, ci amputaci nohou, nemluve o kravinach jako slepota, pepka, ci ulitla ledvina. JEN potlaceni symptomu znamena priblizne tak dvacet let zivota.

Vy jste nestastnice, ale mazana. Klasicke leky JEN potlacuji, ale chytre nereknete, ze homeopatie by to potlacila lip, ci uplne vylecila, jak by se asi neboha babicka z mazaneho textu mohla domnivat. A hned za tim je, ze homeopatie je idealni pro reseni zivot neohrozujicih potizi. No a babicka si rekne, ze ten tlak a diabetes asi budou zivot neohrozujici, kdyz ty leky JEN leci symptomy. Bude verit studovanym farmaceutum. Hezka ukazka, jakym slizem a recnickymi klickami lze oplest duveriveho cloveka, ktery o lecich ci doktorine toho moc nevi.
23. 01. 2014 | 06:46

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: Pééťa

"Pokud se najdou hlupáci co jim ty prachy dají, dobře jim tak."

To jo, ale nekdo musi pect chleba a nekdo navrhovat pocitace. Proc by kazdy musel vedet celkem hodne o medicine a farmacii? Ma duveru ve sve spoluobcany, kteri to vystudovali, ze mu reknou pravdu a ze budou jednat v jeho zajmu (uznavam, to je obecne naivni predpoklad). Ale radovy pesek muze predpokladat, ze je nejaka farmaceuticka ci lekarska komora, a tam nejak hlidaj, aby lidi z oboru nezneuzivali svych znalosti proti pacosum, ne?

A co kdyz vam ty hlupaky zdimajici sikulove budou sedet na nejaky ministersky komisi, ktera naridi, ze se homeopatika budou proplacet, jak agituje autorka ("Proč šance na vyléčení snižovat výsměchem homeopatie (nocebo efektem) a odmítáním proplácení homeopatické léčby pojišťovnami?") To pak budete platit ze sveho i vy, a nic vam nepomuze, ze vite, ze homeopatie je bouda.

A taky je zajimave, jak tito vykukove pouzivaji blogy na aktualne.cz aby agitovali za proplaceni pojistovnami. Hnizdil presne todle chtel pred par dnama pro psychosomatiku. A ten na ministerske komisi uz sedi. Neni to kredibilni? Nevadi, podivejte, lidi to chteji, psali to v novinach.
23. 01. 2014 | 06:58

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: autorka

Ve Francii tlacej homeopatika, a osviceni muslimaci kolem Afriky zase zenskou obrizku. Dela se tam toho mraky. V Jizni Africe je kazda treti mala holcicka znasilnena. Ktere dobre zvyky z ciziny by podle vas jeste mela podporovat a proplacet pojistovna?
23. 01. 2014 | 07:02

margitslimakova napsal(a):

Re: Pavel A
Přímo v tom Vámi citovaném odstavci je proklik na zdroj, takže ještě jednou: http://clinicalevidence.bmj.com/x/set/static/cms/efficacy-categorisations.html
Re: Xerox
S Vaší myšlenkou pro větší regulaci alternativ a umožnění existence alternativních lékařů a klinik souhlasím. Podle mne je právě nedostatek regulace v této oblasti u nás problémem. Podle naší legislativy o sobě může prohlásit, že je homeopat, každý lékař, který má právo předepisovat recepty, každý nelékař, který přesvědčí místní živnostenský úřad, že je držitelem jakéhokoliv osvědčení o homeopatickém vzdělání, a jakýkoliv léčitel po přečtení nějaké knížky o homeopatii, který to jen pomyslně připočte ke svému oprávnění na nějakou poradenskou činnost. Kvůli nedostatečné regulaci je jasné, že kvalita homeopatů u nás značně kolísá. Navíc původně slušný zájem o studium homeopatie mezi lékaři ochabl, protože postupně začali narážet na překážky ze strany pojišťoven, které jim nehradily vyšetření a léky.
Re: Petrvileta
Homeopatie se používá i ve veterinární medicíně. Roky jsme jezdili na dovolené na ekofarmy po světě a pravidelně viděli používat k terapii zvířat homeopatika.
Re: Pavel Rychetský
Pro Vaše upřesnění: sama mám homeopatii vystudovanou v kurze pro lékaře a farmaceuty, který organizoval Institut pro další vzdělávání lékařů, ale nikomu ji nepředepisuji, tj. nevydělávám na ní. Dětem dávám podle zvážení stavu cokoliv z přirozených možností, včetně homeopatik, a díky těmto alternativám vůbec neužívaly antibiotika, analgetika, antipyretika či jakékoliv další běžné léky (dnes je jim 9, 14 a 16 let). Pro čtení o kvalitě jakýchkoliv lékařských studií moc doporučuji práce Dr. Goldacra: http://www.margit.cz/zkorumpovana-farmacie/
23. 01. 2014 | 08:06

vaclavhorejsi napsal(a):

Mam radost, ze opet mohu 100% souhlasit s Pavlem Rychetskym...

..
23. 01. 2014 | 08:06

vaclavhorejsi napsal(a):

O homeopatii jsem zde kdysi davno psal take ja:
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=3280

..
23. 01. 2014 | 08:08

kosoúhlý průmět čtverce napsal(a):

Homeopatie je stará jako lidstvo samo:
Již v bibli je psáno: Jdi, víra Tvá Tě uzdravila...
Na stejném principu pracují šamani, přivolavači deště, zaříkávači koní či uhranutí, vymítači ďábla, kněží, a podobné starobylé existence.
V novější době se jim říká klimatologové, homeopati, biotronici, léčitelé, atd.
Moderní doba si žádá moderní názvosloví....
23. 01. 2014 | 08:08

Roni napsal(a):

Co je a co není možné, dnes sem koukal na pány poslance. TOP09 a Kalousek - to je výsměch právu, zpravedlnosti, logice. Některé jejich "zákony" jsou spíš přípravou na rozkrádání republiky. A jak se na mě z tv směje.
Takže nějaké homeo - to je jen třešníčka na doetu. A paní autorku obdivuji - dát svůj ksicht pod lži a podvody, to jen tak někdo neudělá.
Hezkej den. Spoluodsouzenci bytí:)
23. 01. 2014 | 08:09

Vecne zabanovany napsal(a):

To KVL :

Z te kyseliny citronove se Vam tam otiskla jen kyselina octova (viz ucebnice chemie pro ZS).

P.s. Proc pouzivate pocitac, zustal bych u prirodnejsiho klinoveho pisma?
23. 01. 2014 | 08:25

olga napsal(a):

"Víra tvá tě uzdravila." Naše tělo má moc samouzdravování. Stačí nastartovat.
23. 01. 2014 | 08:29

Petr z Tábora napsal(a):

Věř a víra Tvá Tě uzdraví. Pokud homeopatika či jiné alternativní metody někomu pomáhají, tak proč by je neměl využívat ? Já jsem v tomto směru tolerantní.Setkal jsem se se záležitostmi, které se nedají vysvětlit a přesto fungují. Nevíme všechno, něco na bádání logicky necháváme dalším generacím.
Nicméně homeopatika jsem před lety vyzkoušel na běžné nemoci. Nezabírala mi a nikdy si je nekoupím ani nikomu nedoporučím.
23. 01. 2014 | 08:31

Petr z Tábora napsal(a):

to Olga:
Tak jsme mysleli současně na to samé....
23. 01. 2014 | 08:32

kvasar napsal(a):

Autorka má pravdu, jenže tu pravdu nevěřící Tomášové zjistí až vlastní zkušeností. V mládí jsem měl období opakovaných angín, ve finále tři angíny během čtyř měsíců. Antibiotika pokaždé a byla stále silnější, pak jsem měl jít na vytržení mandlí - velmi vědecká metoda. Operaci jsem stornoval, protože spolužák ji absolvoval ze stejného důvodu a po vytržení mandlí začal trpět na záněty průdušek - jak vědecké a účinné! Dostal jsem se ke krčaři, který mi sice na tu další -asi už šestou angínu - napsal taky antibiotika, ale když viděl výsledky, navrhl homeopatii. A jo, dostal mě z toho, homeopatika, která jsem bral jen na zkoušku, mě z toho dostala. Od té doby jsem měl angínu jednou. Takže nezavrhujte věci, jen proto, že nejsou vědecké. Ovšem jak si čtu zdejší vědátory, nechali by raději člověka vědecky umřít, než mu nevědecky pomoci.
23. 01. 2014 | 08:43

Mungo napsal(a):

@ KvL napsal(a)22. 01. 2014 | 20:56 - dvouštěrbina:
viz také
http://utf.mff.cuni.cz/~podolsky/Kvant/Dvojster.htm
23. 01. 2014 | 08:49

kosoúhlý průmět čtverce napsal(a):

Prvním velkým homeopatem byl zřejmě Herodes I. Veliký (známý z bible)
Podle Josepha Flavia (římský historik) tenhle judský král se tak obával, že bude svými odpůrci zabit jedem, že požíval pravidelně všechny tehdy známé starodávné jedy v nepatrných dávkách proto, aby si na jejich účinek jeho tělo zvyklo a pokud mu nějaký vrah-travič nějakou takovou látku podá, bude vůči jedu imuní.
Takže se jednalo nejen o otce homeopatie, ale nejspíš taky očkování....
23. 01. 2014 | 09:06

Analytik napsal(a):

Petr z Tábora 08:31
Jste příliš tolerantní!
Kdyby obětaví zdravotníci a farmaceuti nebojovali tak úpěnlivě proti alternativní medicíně, brzy by umřeli hlady.
Je to známé tajemství, že klasičtí lékaři i výrobci léků se snaží udržet pacienta ve stavu, který je pro ně ideální. Lékaři tedy léčí, místo aby uzdravovali a farmaceuti dbají na to, aby jejich tablety udržovaly pacienty co nejdéle solventní a připravily jim cestu pro další přípravky, obvykle na poškozená játra, ledviny nebo zažívací cesty.
Podle zákona: Zdravý pacient = žádný zisk!
23. 01. 2014 | 09:11

džudista džudas napsal(a):

S patnáctinásobnou frakturou obou nohou bych k normálnímu lékaři (ani nikam jinam) nedošel (ad kolega KvL). Léčil bych se homeopaticky - okusoval si nehty. (Jinak se všemi výše uvedenými příspěvky i s článkem ve všech bodech plně souhlasím).
23. 01. 2014 | 09:12

Tolerián napsal(a):

Klasika v Česku: Vše, co je účinné je zostuzováno a co je předražené, je velebeno. Místo toho, aby se oba obory spojili a vytvořili fungující SPOLUPRACUJÍCÍ tým, jdou farmaceutické společnosti bojovně zaštitěné pojišťovnami všeho druhu v závěsu s mnoha (pojišťovnami podplacenými) lékaři homeopatům po krku. Ze strachu, že nebudou prašule od blbých pacientů, co si s díky na rtech nechávají ničit zdraví chemií.
Kdy už konečně laici i odborníci pochopí, že vše nelze pochopit jen tím, že bezpodmínečně a nutně něco vědecky dokážou? Kdy pochopí, že oba "tábory" mají své, a že v případě závažnosti, kdy je opravdu nutné lékaře a chemii (nejen u rakoviny), tak se zvolí lékařský způsob léčby a naopak v případech méně závažných, začínajících, lze vyzkoušet právě kupříkladu homeopatii? Kdy vezmou obecně lidé rozum do hrsti a prachy do hrsti? Kdy pochopí lidstvo, že jeden bez druhého by nikdo nebyl ničím? A to nejen v lékařské sféře, ale klidně uvedu i nejposlednějšího metaře, poctivého pekaře, po cokoli, co si vzpomenete....Nebo ti nahoře zbohatli ze vzduchu??? Ne, zbohatli díky lidem, kteří si kupují jejich služby. Ale JEN o to asi tady v tom nesmyslném brojení proti homeopatii asi jde, co? Lidi, proberte se. Už spíte déle, než Schwarzi na Hradě.
23. 01. 2014 | 09:18

Jana napsal(a):

Dobrý den, paní Slimáková,
moc děkuji za hezký článek. Konečně někdo, kdo chápe, že nic není černobílé. Osobně homeopatika používám, stejně jako bylinky a další alternativy ke klasické medicíně, které nemají vedlejší nažádoucí účinky. Ale samozřejmě, když je potřeba paralen nebo antibiotika mají také nezastupitelné místo. Jsem ráda, že konečně i odborníci chápou, že kombinace starých babských rad, homeopatik i tradičních léků je to nejlepší, co mohou pro pacienta udělat.

Komentáře týkající se toho, že homeopatika neumí vyléčit radovinu nebo AIDS jsou směšná. Vyléčit (zdůrazňuji, skutečně vyléčit), to neumí ani dnešní medicína. Ta umí jen pozastavit, zmírnit, nikoli vyléčit (a to už nehovořím o AIDS). Přeci, jde o to, aby systém fungoval, vše musí kooperovat se vším co dnešní svět nabízí, není možné jen dominantně určit, že něco je lepší než něco jiného, jen proto, že je to převládající dogma posledních několik desetiletí. Navíc, farmaceutické firmy také rádi "upravují" svoje studie ve svůj prospěch, k tomuto tématu doporučuji přednášku Bena Goldacre na TEDu: http://www.ted.com/talks/ben_goldacre_battling_bad_science.html
23. 01. 2014 | 09:18

aga napsal(a):

autorka, KvL

Každý dostane takového doktora a léčbu, na jakou je duchovně zralý. A tak to má být. Uspěchat se to evidentně nedá, hysterický odpor nezralých je toho důkazem. Kdo je připraven, homeopatii si v případě potřeby najde.
23. 01. 2014 | 09:18

aga napsal(a):

PS

To, že stát alternativní léčbu nepodporuje stejně, jako alopatickou medicínu, je sice smutné, ale je to jen jedna z forem toho, jak cíleně ničí tento národ. To by se muselo vyřešit komplexně, a na to nejsou prostředky ani vůle.

Mmchd. za odporem k homeoopatii hledejme i silný vliv katolické církve, která tuhle zrovna prohlásila, že jóga a homeopatie jsou jedním z důvodů stoupajícího počtu posedlosti ďáblem, a zvýšila počty vymýtačů. Ty rádobyvědecké důvody proti homeoopatii jsou jen pláštíkem, zakrývajícím nenávist vůči jiné formě víry, té katolíky nepovolené.
23. 01. 2014 | 09:24

Pavel Poštulka napsal(a):

Dobrý den p. Slimáková. Osobně oceňuji Vaši energii, se kterou nesete homeopatickou kůži na trh a přitom asi tušíte, kolik urážek, hlouposti, omezenosti a přímo hostility budete muset v diskusi snést. A možná nejen v diskusi zde. Viz. případ dr. Elekové. Po jejím článku o vlivu vakcinace na zdraví dětí a možnosti homeopatie v léčení vakcinačních následků se strhla taková mela, že to vedlo ČLK k prohlášení, že lékař, který bude zpochybňovat očkování postupuje non lege artis..To bylo rychlé ... co? A to ČLK "bojuje" proti vlivu farm. koncernů na trh s léčivy...Zabývám se léčením homeopatií 15 let a dočkal jsem se mnohé radosti z vyléčení a hlubokého pocitu uspokojení z práce... Zabrání to vyhoření a dá smysl práci kterou děláte. Ale již se nevyčerpávám veřejnými vystupováními. Šetřím energii pro pacient :-)
23. 01. 2014 | 09:59

Martin1 napsal(a):

Homeopatie
Vždy, když se ve společnosti objeví skutečně vážné téma, tak se obracíme na tu, která pracuje s veřejností každý den - je to pracovnice na veřejných záchodcích.
Posledně - už je také dávno, to se vyjadřovala k volbě prezidenta - její favorit "člověk s noblesním krátkým spláchnutím" zůstal druhý.

"Otázka je dnes jednoduchá"
"Co vám říká homeopatie?"
"Už od mládí jsem trpěla těžkými angínami, chřipkami, bolestmi kloubů, nočním pomočováním, nočními děsy."
"No a:"
"Nic nezabíralo, pak jsem se začala léčit homeopatickými léky, bylo to stále stejné, pak jsem ještě k tomu všemu začala trpět, jako na potvoru, platební neschopností."
"A co vás tak ruinovalo?"
"Ty léky"
"Pak jsem si koupila velkou černou tabuli a balík bílé školní křídy".
"Na ní mám napsané křídou jen názvy a ceny homeopatik."
"Jak na mne něco vlítne, tak stačí asi vždy pouhé upřené pozorování, ráno, v poledne, večer: 5min - 5min - 5min té tabule a pití hořkého čaje
a zabírá to naprosto na vše."
"Astrálním přenosem se tak do mého nitra
přenáší ještě menší, než nejmenší možné
účinky homeopatik, a to jen z pouhých názvů
a cen z počátku s mírným točením hlavy,
které po 14 dnech vždy ustoupí"
"Nyní už musím končit, zase nějaký sprosťák po sobě nespláchl a ještě
tu napíše nabídku na sexuální setkání
s hrubkou - vidíte?.... "navrhuji, "abyjsme" se sešli tady večer ve 20 hodin, dneska to po něm ještě opravím - "abychom" - snad "prej" už brzy bude správně i "abysme" - ták.
http://www.novinky.cz/domaci/240788-abychom-nebo-abysme-laviruji-jazykovedci-nad-reformou-cestiny.html
"Co kdyby zašel "pobejt" ten doktor - víte koho myslím - to nebudu riskovat?"
"Ne, ale na shledanou"
23. 01. 2014 | 10:02

Analytik napsal(a):

aga 09:24
Souhlas!
Z Vatikánu se proslýchá, že homeopatie může křesťana infikovat virem homosexuality ;-)
23. 01. 2014 | 10:04

KvL napsal(a):

to: Vecne zabanovany
Pročpak přecházítek k argumentaci ad hominem? Proč bych měl používat klínopis?
Kdybyste si prošel diskusi, tak byste zjistil, že jenom nejsem příznivcem prášků na všechno. Ony totiž jaksi začínají způsobovat problémy i v životním prostředí, případně tak vytváříme velmi odolné bakterie.

to: Pavel Rychetsky
Ale problém je že v mnoha případech lze s těmi příčinami něco dělat. A snad dokonce levněji. Řekněte, není lepší odstranit příčinu vysokého tlaku - nadváká, nebo stres, než toho člověka kromit práškama? U něčeho to nejde, ale jsou problémy, které jdou řešit buď tím, že potlačíme symptomy, nebo tím, že zkusíme udělat něco s příčinou.

to: Mungo
díky za odkaz
23. 01. 2014 | 10:23

Tarot napsal(a):

Pokud mě někdo okrade o 500,- za cukr s tanečkem je to zloděj.
Homeopatie by mněla být tretestná. Pokud by mi doktor nabídnul homeopodvod, byla by to moje poslední návštěva jeho ordinace.
Já platím na zdravotní pojištění reálné prachy a tak chci reálnou léčbu cukkr s tanečkem u tyče, si pokud hu chci, zajdu koupit jinam.
23. 01. 2014 | 10:33

jenicek napsal(a):

Ať se SLimáci "léčej" čím chtěj. Mně postačí, když si to budou hradit sami a ne zdravotní pojišťovna.
A Goldacre nepíše o kvalitě "jakýchkoliv" lékařských studií, ale o tom, že jde o velký prachy a spousta studií je účelově přiohnutých a zmanipulovaných.
23. 01. 2014 | 10:55

neo napsal(a):

tarot:

nic ve zlém, ale on vás nikdo neokrade, jen vy dobrovolně zaplatíte 500 za cukr s tanečkem. Je to čistě vaše věc.
23. 01. 2014 | 11:02

Tarot napsal(a):

neo:
No ono mi nejdříve vypláchnou mozek na podobných diskuzích.
:-((
23. 01. 2014 | 11:07

Martin1 napsal(a):

Tarot napsal(a):
Pokud mě někdo okrade o 500,- za cukr s tanečkem je to zloděj.
Homeopatie by měla být trestná. Pokud by mi doktor nabídl "homeopodvod", byla by to moje poslední návštěva jeho ordinace.
Já platím na zdravotní pojištění reálné prachy a tak chci reálnou léčbu cukr s tanečkem u tyče, si pokud hu chci, zajdu koupit jinam.
23. 01. 2014 | 10:33
-----------
Třeba sem? K Nastěnce?
http://www.youtube.com/watch?v=3_E7vC2VcRY
23. 01. 2014 | 11:10

modrý edvard napsal(a):

Zvířata samozřejmě nelze léčit homeopatiky, leč výhradně zoopatiky. Tak to je. Pokud se tím nebudete řídit a vaše zvířátko se uzdraví, nutně musíte dojít k závěru, že homeopatika jsou podvod ( a) protože nejsou cílená, nebo b) protože to uzdravování způsobuje něco zcela jiného).
Lékařské studie jsou nejspíš přiohnuté, ale jen v posledním 1%. Těch 99% jsou tvrdá data, se kterými se nedá hýbat (účinky aspirinu, brufenu, obvazů, hygieny, atd.). U homeopatie nevíme nic, kromě toho, že to říká pí Slimáková.
23. 01. 2014 | 11:34

aga napsal(a):

modrý edward

To byl nepodařený pokus o vtip nebo čirá hloupost?

...Výraz je odvozený od dvou řeckých slov: homoios (stejný, podobný) a pathos (nemoc, bolest, vášeň).
23. 01. 2014 | 11:48

oko napsal(a):

Studie HIV a homeopatie
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12676041
The first study found no statistically significant improvement in CD4 T-lymphocytes, but did find statistically significant pretest and post-test results in subjects with stage III AIDS, in CD4 (p = 0.008) and in CD8 (p = 0.04) counts. The second group of studies found specific physical, immunologic, neurologic, metabolic, and quality-of-life benefits, including improvements in lymphocyte counts and functions and reductions in HIV viral loads.
CONCLUSIONS:
As a result of the growing number of people with drug-resistant HIV infection taking structured treatment interruptions, homeopathic medicine may play a useful role as an adjunctive and/or alternative therapy.

etc. studie existuji, fakta a vysledky take, pokud je vasi virou veda, a verite, ze veda ktera dokaze popsat 5% toho co je ve vesmiru dokaze popsat vse pak ano homeopatie nefunguje, pokud se ale domnivate, ze je vice toho cemu nerozumime nez toho co zname, dovtipite se, ze existuje principy, metody, postupy a teorie ktere sice nelze prokazat omezenymi prostredky moderni mediciny/vedy nicmene to neznamena ze tyto neexistuji nebo nefunguji. Vedeckost a odmitani vseho cemu nerozumime nebo nedokazeme prokazat omezenym aparatem modelni vedy je pouze take jenom vira. Bylo dobrym zvykem vedy a vedeckeho zpusobu mysleni snahou pochopit a objasnit, nikoliv fundamentalne odmitat,odsoudit a zavrhnout.
23. 01. 2014 | 12:00

v + f = s + 2 napsal(a):

se zířátku je to jako s miminy, jak je popsáno výše (Pavla2). Prostě vycítí, že se o ně někdo dobře stará.
23. 01. 2014 | 12:01

resl napsal(a):

homeopatům by stačilo, kdyby byli dobří psychiatři, jen nezkoušet léčebné metody.
23. 01. 2014 | 12:02

oko napsal(a):

Homeopathy in the public health system: a seven-year observational study at Lucca Hospital (Italy).
RESULTS:Overall 74% of patients reported at least moderate improvement. Outcomes were better with longer treatment duration and younger age of patients. Respiratory, followed by dermatological and gastrointestinal pathologies responded best, psychological problems relatively poorly.
CONCLUSIONS:

Homeopathic therapy is associated with improvement in a range of chronic and recurring pathologies. Certain characteristics of patient and pathology influence the outcome.

Tj. 74% pacientu hlasi prumerne zlepseni nemoci. Lepsi vysledky vykazuji dlouhodoba leceni a mladsi pacienti. Ucinnejsi v pripade onemocneni dychacich cest, koznich chorob nebo travicich obtizi. V pripade leceni psychologickych chorob je ucinnost homeopatik nizka.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19647207
23. 01. 2014 | 12:07

aga napsal(a):

oko

Přesně tak. Základní problém je v tom, že odpůrci homeopatie nechápou, že její zastánci netvrdí, že Bůh nebo třeba i homeopatie fungují na té materialistické bázi, kterou svými materii adekvátními metodami zkoumá věda. Přičemž sama věda přiznává, že to, co je za tím, nezkoumá (z čehož ovšem logicky nevyplývá, že to, co věda nezkoumá, neexistuje a nepůsobí - jen se to prostě projevuje a dokazuje jinými než vědeckými metodami). Proto jsou všechny argumenty ohledně chybějících molekul účinné látky v homeopatickém preparátu směšné, a svědčí výhradně o tom, aže dotyčný neví o principu homeopatie zhola nic a kope tudíž do otevřených dveří. Jako by hledal molekuly, které fungují v elektrickém proudu, ve slunečních paprscích nebo v jiné formě energie.
23. 01. 2014 | 12:10

oko napsal(a):

A v neposledni rade: http://www.huffingtonpost.com/dana-ullman/swiss-homeopathy_b_1340506.html

svycarske pojistovny se na zaklade vlastnich studii rozhodli hradit homeopatii s obecneho zdravotniho pojisteni. Zjistily totiz, ze lecba pacienta homeopatii je v prumeru stoji o 15% se stejnou ucinnosti nez v pripade clasickych farmak.
he Swiss report found that total practice costs for physicians who specialized in homeopathic medicine had an overall 15.4 percent reduction in overall health care costs associated with their practice, as compared with physicians who practiced conventional medicine as well as those physicians who practice other "complementary and alternative medicine" treatments (but not homeopathic medicine). (2) The significant reduction in health care costs from homeopathic treatment represents a potential savings in hundreds of millions of dollars or more in many countries.
23. 01. 2014 | 12:14

aga napsal(a):

PS

To řečeno, samozřejmě existují dobří a špatní homeopaté - stejně jako dobří a špatní alopaté. Protože homeopaté pracují méně s hmotou a více s "nehmotnými" energiemi, nestačí jim pouhá inteligence, ale musí mít ještě něco navíc.
23. 01. 2014 | 12:14

aga napsal(a):

PPS

Ještě jinak řečeno - spor probíhá po linii "je platným
důkazem jenom to, co "objektivně" vidím (měřím, vážím atd.,), nebo i to, co subjektivně cítím? Potvrzený účinek placeba dokazuje, že to, co cítím,je zejména v mé léčbě důkazem zásadním, a žádné vědecké důkazy mě nepřesvědčí, že jsem se vlastně neměl uzdravit, když jsem pojídal "cukrové pilulky" (případně se pomodlil atd.)
23. 01. 2014 | 12:24

oko napsal(a):

Velmi zjednodusene. Homeopatie nefunguje na principu ucinne latky, ale na principu leceni podobneho podobnym. Velmi zjednodusene se pokusim popsat na leceni napr. napadeni viry ci bakteriemi. V principu se jedna o imunizaci organismu, resp. podani latky ve stopovem mnozstvi, ktera vyprovokuje organismus (imunitni system) k reakci jako v pripade viru/bakterie s tim rozdilem, ze "stopove mnozstvi" se v organizmu nemnozi a snadneji umoznuje organismu rozpoznat zdroj nakazy. Z toho duvodu homeopatika s mensi koncentraci maji vetsi ucinnost (kvalita vs. kvantita). U standartni mediciny je tomu naopak, protoze ucinna latka "zastupuje" imunitni system nebo neutralizuje metabolity vznikajici pri likvidaci viru a bakterii, organismus tak ma mene prace s detoxikaci. Oproti imunizaci klasicke ma tu vyhodu, ze do sebe nedostanete nadlimitni mnozstvi hliniku, ktery se pouzivat k tomu, aby organismus vyprovokoval vubec k nejake reakci (uceni imunitniho systemu) protoze moderni ockovaci latky obsahuje viry/bakterie mrtve, ktere bez pritomnosti tohoto pro organismus vysoce toxickeho kovu, jinak vubec nereagoval. Pritomnost hliniku v ockovacich latkach si muzete snadno zjistit na kazdem letaku nebo na webu. Taktez co hlinik v organismu zpusobuje. Ale to uz bychom moc odbocili.
23. 01. 2014 | 12:27

aga napsal(a):

oko

"... podani latky ve stopovem mnozstvi"

Jestli mohu, opravil bych to ve smyslu, že podáváme cosi jako "quintesenci" účinné látky (jejího ducha, ne její hmotné tělo), která se získá při homeopatickém postupu přípravy léku.
23. 01. 2014 | 12:33

oko napsal(a):

jen dodam ze se jedna o moji "materialistickou" interpreatci ziskanou studii ruznych a ruzne serioznich zdroju a vlastnich zkusenosti
ja osobne jsem zastancem kvalitni vyzivy, zdroj se kterym se ztotoznuji je
http://vyzivujicitradice.cz/
23. 01. 2014 | 12:34

Sech napsal(a):

KvL

Jinak za sebe, raději zkusím něco co nemůže nějak zásadně uškodit, než si hrát s kombinací všemožných chemikálií, ze kterých mi bude třeba ještě hůř.

Těžko se lze představit, že homeopatika mají v sobě údajně obrovský potenciál pomoci nemocnému a nulový potenciál uškodit mu.
A to navíc za okolnosti, že se obecně jejich účinek, at je už jakýkoliv, obtížněji prokazuje.

Aga

Jistě že není vyloučena existence toho co věda nezkoumá. Uvádíte, že je směšné, když někdo uvádí argumenty proti věcem, které věda nezkoumá.
Bohužel ani tisíciletí empirických poznatků nepostačuje k důkazům.
Je opravdu směšné nevěřit třeba operacím holýma rukama?
Kdyby byla homeopatika skutečně účinná, musel by nejspíš jejich vývoj zanamenat dost obětí na životech, minimálně u pokusných zvířat.
23. 01. 2014 | 12:37

oko napsal(a):

osobne si myslim, ze snaha o popsani a smireni se popisem typu "quintesence" je bohuzel to, co sirokou verejnost spise od lecby homeopatiky oddaluje nez priblizuje. Osobne bych byl za snahu priblizit lidem homeopatii materialisticky, byt je to mozna obtizne, nebo "nekorektni", nicmene z meho pohledu relevantni krok vuci a nabizena podana ruka. Pokud necemu clovek nerozumi, pouzivanim podobnych vyrazu ziskava clovek dojem, ze se na neho nekdo povysuje, nebo ze z nej chce udelat hejla (lidove odrbat ho), nebo oboji. Pouzivani spcifickeho nazvoslovi jiste patri do homeopaticke odborne praxe, nicmene jista "prizemnost" ve vztahu k "normalnim" pacientum, by jiste mebyla ke skode. Uz jen proto, ze clovek, ktery reaguje emocne neposloucha logicke argumenty. Ostatne tato "debata" je toho zarnym prikladem. Pise se tu vetsinou "o emocich" spise nez o faktech, prinosech atd.
23. 01. 2014 | 12:47

oko napsal(a):

aga
myslite si ze vse co leci musi funguvat jedine tehdy, pokud vyvoj zaznamena dost obeti na zivotech?
23. 01. 2014 | 12:51

oko napsal(a):

oprava dotaz na KvL.:)
23. 01. 2014 | 12:52

margitslimakova napsal(a):

Re: Modrý Edvard

Podle Vás: "Lékařské studie jsou nejspíš přiohnuté, ale jen v posledním 1%. Těch 99% jsou tvrdá data"

Podle Dr. Goldacra věnujícího se vyhodnocování lékařských studií: Léky si nejčastěji testují sami výrobci v mizerně navržených zkouškách a na beznadějně malém množství nevhodně vybraných pacientů. Testy jsou analyzovány pomocí technik pokřivených tak, aby nadhodnocovaly jejich přínos. A když výsledky zkoušek firmám přesto nevyhovují, mají plné právo je před lékaři a pacienty utajit.
Například výsledky farmaceutických studií, které sledovaly účinnost statinů, tedy léků snižujících krevní cholesterol, předepisovaných denně milionům uživatelů, byly 20x častěji příznivější ve srovnání s nezávislým testováním! http://www.margit.cz/zkorumpovana-farmacie/
23. 01. 2014 | 13:13

Baba Jaga napsal(a):

No, ona paní Slimáková snad nikoho neléčí, jen radí a doporučuje to, co se píše či povídá ledaskde. Tím přece nemůže nikdy nikomu ublížit. Možná jsou její rady skutečně přesvědčivé a prospěšné, když si za ně platí i školky a školy a ještě ji veřejně chválí na jejích internetových stránkách.
Nedokážu posoudit, zda je její osvětová činnost na živnostňák levná či drahá - přehled o tomhle oboru vskutku nemám, ba ani žádnou praktickou zkušenost. Ale těším se, až nám znovu napíše o svém ekologickém zahradničení, v němž jí přeji mnoho úspěchů. Stejně tak i trvale zdravou rodinu, aby ji stále mohla dávat za vzor.
23. 01. 2014 | 13:13

KvL napsal(a):

to: Sech
Pokud jsou pouze, jak někteří říkají, lisovaným cukrem, pak (nevím, jestli množství cukru v jedné pilulce je schopno zabít) by nemělo být přímo s tou pilulkou spojeno žádné riziko vedlejších účinků, zato z některých klasických léků můžete prosedět noc na záchodě, nebo opuchnout. To jen tak bokem.

K tomu co bylo adresováno nicku Aga
Nepletu-li se, vychází se i z tradice bylinkářské, a tu máme hodně dlouho, tedy případné oběti byly, ale tak dávno, že je nenajdeme.
Pak jsou tu různá ředění, pokud se pohybujeme v normálních hodnotách, 1:10 - 1:100 000, dá se mluvit o tom, že by to mohlo fungovat, s přiblížením se avogadrově konstantě bude narůstat placeboefekt. Takže ono stanovit nějakou hranici mezi bylynou léčbou a homeopatiky by bylo dost složité. Co třeba takový průduškový čaj? Jak tam jsou naředěné látky?
23. 01. 2014 | 13:14

KvL napsal(a):

to: oko
Myslím, že to mělo jít na Secha, já jsem nic takového nepsal.

Každopádně raději zůstanu při normálních nemocech, nějakých těch rýmách a tak u "valašských kapek," případně nosních kapek nebo vincentky. A dělání běžných věcí. Taky není na škodu, když ta nemoc teprve začíná si udělat několik dessítek kliků, sedy lehy, prostě všechno, při čem se člověk zahřeje, bacilům to nedělá dobře a vám se ještě prokrví mozek.
23. 01. 2014 | 13:23

v + f = s + 2 napsal(a):

léčit podobné podobným? to jest tyfus tyfem, choleru cholerou... ale čím léčit horečku? Co je jí podobné?
P.S.: v případě průjmu se léčíš konzumací průjmu?
23. 01. 2014 | 13:26

oko napsal(a):

v + f = s + 2
predpokladam ze, jste cetl/cetla i radek pod timto takze v tomto pripade se jedna o recnickou otazku nikoli skutecny dotaz. Nicmene pokud vas to opravdu trapi nebude vam vadit svuj dotaz zopakovat :)
23. 01. 2014 | 13:50

Viola napsal(a):

Paní autorko

Proč odmítat proplácení homeopatické léčby pojišťovnami?
Protože by se snížil její léčebný efekt. Čím dražší léčba, tím větší léčebný efekt u této metody. Nechť je to léčba pro ty bohaté.
23. 01. 2014 | 13:55

oko napsal(a):

v + f = s + 2
s homeopatii to sice nesouvisi, ale svym prispevkem jstem mi pripomel/a jeden clanek, kde vas princip "prujem lecit prujmem" pouzili s uspechem :)
http://www.osel.cz/index.php?obsah=6&akce=showall&clanek=6858&id_c=121548

Nicmene navrhuji ke zvazeni jeste tento pohled. Cela rada pacientu homeopatika pouziva protoze jim skutecne pomahaji (bez ohledu na princip. tj. vyleci) a standartni farmacie nikoliv. Tj. nekteri z vas tvrdi ze je to v poradku at si to zaplati ze sveho, protoze vy jim na to ze "sveho" pojisteni prispivat nebudete. Dobry den zadne "vase" pojisteni neni, pouze "vase" odvody, je to tzv. hezky "nas vsech". No oni presto ze farmaka z ruznych duvodu nechteti prispivaji vam na "vase" leceni. Toto neni rovny pristup ke zdravotnicke peci. Oni (homeopaticti pacienti) hradi spolecne zdravotnictvi vsem ostatnim, nicmene svoje leky si plati jeste sami. Proc temto lidem neumoznit stejne, aby jim lecba byla hrazena ze zdravotniho pojisteni? Kdyz ne plosne tak jako klinickou studii. Jak to posuzovat: cena lecby, pocet lecenych a "vylecenost". Tj. "tvrda data" pokud statistiku takto muzeme oznacit byt pouziva aparat matematiky. To bohuzel neni mozne bez seriozni debaty. Pokud budeme pouze odsuzovat a nikoliv zkoumat. A tim se vracime k fundamentalismu dnesni mediciny a vedy obecne.
23. 01. 2014 | 14:04

Viola napsal(a):

v + f = s + 2

horečku normální lidi léčí studeným zábalem, který horkost vytáhne z těla.
.
.
pro oko

opravdu nechť je tato léčba jen pro ty bohaté, protože zdravotní pojišťovny nemají prostředky aby hradily něco tak duchovního - nehmotného.
23. 01. 2014 | 14:11

Baba Jaga napsal(a):

Tak jsem si ještě přelétla sáhodlouhou loňskou únorovou diskuzi k blogu paní Slimákové na obdobné téma a pro dnešek stačilo. Můj názor na její osvětové podnikání se po roce věru nezměnil.
23. 01. 2014 | 14:23

Nevšední vlastnosti obyčejné vody napsal(a):

Vykašlete se na homeopatii!

Nejlepší je léčba studenó vodó!

Vzpomeňme na Vincenta Priessnitze.
To byl samouk - a jaký to byl léčitel!

Nejprve ho lékaři obvinili ze šarlatánství, a pak se k němu sami jezdili léčit :)

Jóóó - voda - to je neobyčejný přírodní fenomén.

http://www.youtube.com/watch?v=2yQDAhtl_4Q
23. 01. 2014 | 14:35

KvL napsal(a):

to: Oko
Nebo by tu byla možnost zrušti zdaravotní daň a zavést skutečné dobrovolné pojištění. Taky možnost, nějak by se to dalo jistě ošetřit, aby to nebyl systém jako ten v americe, ale opravdu to co tu chtějí někteří klasickopráškoví vůči alternativním, aby alternativní platili jak dań, tak svoji léčbu, je chucpe.

Pak se tu můžeme bavit ještě o mnoha dalších věcech, třeba proč lidský prášek stojí tolik, když je z lékárny a méně, když jej koupít u veterináře psovi (většinou to samé v jiné krabičce pod jinou obchodní značkou), nebo proč jsou lidi ochotní uvalit desítky tisíc za operaci zvířat a nelíbí se jim, že by měli platiti za svoji operaci (taky zajímavý fenomén, svému psu zaplatím operaci za X desítek tisíc, ale mě ji zaplatíte z veřejného).

Ale to jsem tu už taky párkrát příležitostně psal o tom, jak je to třeba s pomůckami, které se prodávají výrazně nad cenou výrobních nákladů atd. Já bych řekl, že tento systeém, kde se všichni navzájem okrádají, dotují a nakonec to všechno odskáčou ti, kteří nechtějí nic jiného, než jenom žít aniž by se jim někdo do života pletl, musí brzy skončit.

Bude to bolet, ale je to nevyhnutelné.
23. 01. 2014 | 14:37

xerox napsal(a):

vaclavhorejsi

a pro podobné týpky ...
,, duchovní otec ,, spolku sisyfos - doc. ing. miloslav král csc. a jeho cesta k pravdě ... po dvou spontánních vstupech do nevědomí zcela obrátil svojí životní filosofii ...
http://www.vedaavira.cz/index.aspx?p=101
23. 01. 2014 | 14:40

Jarle HALSNES napsal(a):

Jednou mi to nedalo a navštívil jsem lékaře - homeopata. Povídali jsme si, trochu mne prohlédl. Pak nastoupila věda: na palec u nohy a prst u ruky mi připojil elektrody a pečlivě zkoumal údaj na ciferníku přístroje. Pak stanovil diagnózu a usoudil, který lék bych tak asi mohl potřebovat. Aby si ověřil, že opravdu vybral dobře, odpojil jednu z elektrod od mého prstu a připojil ji k hliníkové misce. Do misky vložil medikament V KRABIČCE a pohlédl s uspokojením na ciferník - nezmýlil se!
23. 01. 2014 | 14:50

Viola napsal(a):

Nevšední vlastnosti obyčejné vody

Podobně dobrá je i léčba v kryokomoře, nebo temné komoře, jak o tom psal pan Komárek Stanislav na Čeladné, ale tam se za to platí až 1800kč za den, což je dobré. Je to nakonec ukázka, jak podnikat. Postavte si solnou jeskyni, kryokomoru, temnou komoru a rýžujte a konkurujte homeopatii, někteří lidé totiž mají až moc peněz.
23. 01. 2014 | 14:51

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: autorka

Pani Slimakova, tento vas clanek je brilantni studie v tom, jak se daji protlacit urcite nazory, bez toho, abyste je otevrene tvrdila. Tolik logickych, faktualnich a argumentacnich klicek a zakouticek a pasti a odbocek a slizounicek jsem na jednom miste snad nevidel. A tak jemnounce namletych.

Jen o jedne krivarne jsem mluvil vyse ("leky JEN leci symptomy cukrovky"). Kdyz jsem to cetl znovu, tak jsem jich tam nasel asi padesat. Ta odbocka na aspirin. Spotreba ve Francii. Jedna smejdovina na druhou. Extremne bezpecna homeopatie. Deti bez leku.

Ja kdybych byl aspirujicim populistickym politikem, tak si vezmu jako poradce vas. Vy byste prodala komukoli cokoli.

A k tem homeopatikum. Proc nereknete jak to je? Lidem drobne bolistky a blbustky prichazeji a odchazeji. Kousek cukru nic nedela, a casto se strefi i do simulantova obdobi, kdy zrovna nektere symptomy odchazeji. Tem nejduverivejsim mozna placebo pouze njvic. Na blbustky opravdu neni treba leku. Plno lidi, a nejvic deti, je zdravych a nic skoro nepotrebuji nic. Na virovou rymu opravdu nepomahaji antibiotika. A zrovna detem by to pohlazeni na rymu pomohlo vic nez homeopatika. A takhle z nich vychovate blby nachylne verit kravinam.

Ted me napada, ze homeopati by meli prodavat ty svoje zazraky az po podani IQ testu. Cim vetsi blb, tim vic mu to pomuze. Melo by to plno marketingovych vyhod. Tuplem v kombinaci s danovym priznanim. "Aaaa, ultrablb. A bohaty, vitejte. Ano, to jsou posledni leky az z Francie, rika se tomu slozite, homopoetika, a ano, stoji to 20.000 Kc". Taky mi ted jsou jasnejsi nektere veci z dejin a politiky Francie, kdyz tam tolik lidi bere homeopatika.
23. 01. 2014 | 14:59

oko napsal(a):

v + f = s + 2
bohuzel nemuzu s vami souhlasit. Bohati si jiste poradi, jedna se tu prace ale o ty co si krom povinnych odvodu do zdravotnicvti nemohou jaksi dalsi lecbu dovolit. Pro predstavu, reknete mladym rodicum s dvema detmi s matkou na materske "dovolene" a otce vydelavajici temer prumerny plat, ze prestoze farmaka jiz 5 let jejich diteti nepomohla a po hledani alternativ vyzkouseli homeopatika, ktera jejich diteti umoznila normalne fungovat, ze homeopatika jsou pro bohate, protoze nefunguje a pojisteni jim to nebude platit, protoze tak bohate to "pojisteni" zase neni, byt by lecba vysla o 15% levneji. A verte, ze jenom cukr a cukrova voda jako placebo se taky zkousela.
KvL napsal(a):
nazyvat zdravotni pojisteni dani je jiste spravnejsi k povaze dane veci. Ostatne povinne ruceni za stejne auto (motorizaci) platime stejnou castkou, nikoliv podle prijmu. Je otazkou zda by skutecne soukrome zdravotni pojisteni a moznost ovlivnit kvalitu zdravotni pece touto formou by vyvazila "slevu z rozsahu" tim ze je povinne pro vsechny. Nicmene jiste by nebylo na skodu udelat zdravotnictvi ferovejsi. Druhak muzeme si dovolit aby nekteri lide pojisteni nebyli? Bude skutecne dost solidarnich aby umoznili tem kteri si to nemohou dovolit pristup ke zdravotnictvi? Pravdou vsak je, ze momentalne zdravotnictvi platime vsichni nejakou castkou. Minimalne tuto castku si jiste dovolit muzeme. A ze mira "obirani" prostrednictvim statu, ze ktereho neprofituji socialne potrebni ale prave ti kteri to potrebuji nejmene, definitivne vede k tomu, ze skutecne socialni citeni je mezi lidmi touto formou bezpecne likvidovano, stejne jako ochota k diskusi a jinemu nazoru, je nespornym faktem.
23. 01. 2014 | 15:06

Viola napsal(a):

xeroxi

co jste tím příspěvkem pro pana profesora a ostatní chtěl říci?
Homeopatie není víra v Boha. Ve vámi uvedeném videu se zpovídá ateistický vědec, jak k víře přišel, ne k homeopatii.
23. 01. 2014 | 15:11

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: Vaclav Horejsi

Je mi celkem lito, jak vpravde sisyfosky pisete a placate argumenty a fakty. Ale co, patri to k demokracii. Se zoufalci se proste jeden dohadovat musi, a pravda at vyplave napovrch. Treba vam to zajisti vic penez na vedecke vzdelavani, kdyz takovi homeopati vyskakujou zleva zprava.

Vite co byste v tom cegunsku mohli udelat? Ten jejich trh jim zrusit tim, ze jim ho seberete. Nechat si ministerstvem zdravotnictvi sponzorovat vyrobu homeopatik. Proste byste koupili dvacet kilo cukru, rozstrkali do milionu piluli a nastrkali do hezkych krabicek. A umistili v kazde ordinaci, krame a kazde lekarne, a davali lidem ZADARMO. To by mohlo byt celkem lacine, tak desetina ceny doktorskeho poplatku. A sarlatani by seschli. Jako slimaci bez vody.
23. 01. 2014 | 15:12

Analytik napsal(a):

v + f = s + 2 13:26

Svým způsobem chápání problému jste se přiblížil k jádru jeho řešení.
Léčit horečku nemá smysl, ač tak většina klasických lékařů činí. Zvýšená tělesná teplota - lidově horečka - je projevem autoimunitní reakce organismu postiženého virovou nebo bakteriální infekcí. Nemá smysl teplotu chemicky potlačovat a tím bojovat proti organismu pacienta.
I v tomto případě je výhodná aplikace Vámi citovaného pravidla: proti horečce horečkou. Je to jednoduché. Několik desítek minut strávených ve velmi teplé vodní lázni cca 40 - 42°C (hypertermický šok) pomůže organismu zlikvidovat mikroorganismy a tím i příčinu původní zvýšené teploty.
Důležité je kontrolovat při této léčbě krevní puls a při překročení 100 tepů/min lázeň ukončit nebo snížit její teplotu.
23. 01. 2014 | 15:17

xerox napsal(a):

Viola

napsal bych vám - nejdříve si to vyslechněte celé , nejlépe v klidu večer , nechte to uzrát a pak se ptejte ...
ale protože tuším , že je to stejně marné tak jenom ve stručnosti , pan hořejší tu dal odkaz na svůj pamflet , kde se odvolává mimo jiné i na spolek sisyfos ... no a já mu dal odkaz na jejich hlavního ,, gurua ,, který zkrátka změnil ke stáří na všechno názor , mimo jiné i na sebeléčitelství ...
je celkem příznačné , že na stránkách tohoto spolku se nic o p. královi nedočtete ... :-)
23. 01. 2014 | 15:45

Medikolog napsal(a):

Paní Slimáková,

mohu vám nabídnout nejosvědčenější homeopatický lék na hubnutí.
Dávám ho všem k využití zdarma.

Vařte jednu hodinu v jednom litru vody 10 gramů kuřecích kostí od oběda se dvaceti gramy cibule. Vývar sceďte přes čisté pláténku a nařeďte svařenou vodou do celkového objemu 1000 litrů při teplotě 20°C. Plňte do lahviček po 200 ml, sterilizujte a prodávejte tento homeopatický kuřecí bujón po 200.- Kč jako plnohodnotnou homeopatickou náhradu večeře. Zapíjet lze slabým hořkým zeleným čajem.

Obdobné homeopatické stravování zkoušeli na velkých skupinách lidí za války Němci s nebývalým redukčním úspěchem. Zhubli všichni postižení. Prastrýc za dva roky ze 110 kg či více na 45 kg, když ho američané v Rakousku zvážili..

Když leze obchodovat s homeopatickými léky a obluzovat jimi nemocné, proč by výnosné homeopatické stravování nemohlo léčit obezitu jinak zdravých přežraných?
23. 01. 2014 | 16:08

modrý edvard napsal(a):

aga. Kdysi jsem četl německý zákon o ekologickém zemědělství. Zvíře tam nesmíte léčit antibiotiky, lež výhradně zoopatiky. Odtamtud to mám.
23. 01. 2014 | 16:14

Viola napsal(a):

xeroxi

proč by to mělo být marné, část jsem si poslechla a část si vyslechnu až budu mít čas, ale zatím to je jen o spojení vědy a víry, ale ne o homeopatii. Když začne být někdo věřící, neznamená to, že začne věřit třeba na homeopatii.
Nakonec ve spolku sysifos jsou věřící lidé jako Dr. Grygar a i pan profesor Hořejší je věřící a dokonce i praktikující katolík donedávna, nevím jak teď kdy se mu přestalo líbit v kostele Sv. Salvátora, ale psal, že chodí jinam například do venkovského kostelíku.
23. 01. 2014 | 16:29

Viola napsal(a):

Analytiku

jestli se má podobné léčit podobným, pak by mělo být logické, že nachlazení by se mělo léčit chlazením. Léčit horečku ještě větším ohříváním může vést také k zápalu mozkových blan. Když mě začne bolet hlava, nedávám si teplé obklady, ale studené. Horečka je důsledek nachlazení, zdá se že i homeopaté by měli nějak přísně používat logiku. Když mi teče z nosu, ponořím ruce, nebo nohy do horké lázně a nos se uvolní - vodu léčím vodou, teplé tečení z nosu, teplou vodou. :-)
23. 01. 2014 | 16:34

Viola napsal(a):

A ještě dobré na rýmu je nasávat nosem slanou teplou vodu a proplachovat nos, ale opatrně, jen lehce na krajíčku, jen jogíni umí proplachovat nos tak, že nasají vodu jako slon do chobotu a pusou vyplivnou.
23. 01. 2014 | 16:38

Analytik napsal(a):

Viola 16:34

Máte samozřejmě pravdu, že pravidlo, které výše publikoval nick v + f = s + 2, se na Vámi uvedený příklad nachlazení moc nehodí. Já jsem uvedl jednu z mála možností, kdy lze jeho pravidlo s úspěchem aplikovat.
Mimochodem, nachlazení je poněkud málo výstižné označení virových nebo mikrobických onemocnění iniciovaných prochladnutím. Obvykle je také provázeno zvýšenou teplotou, takže pomůže prohřátí postižené části nebo raději celého těla. Koupel v ledové tříšti bych rozhodně nedoporučoval ;-)
Zápal mozkových blan při zvýšené teplotě nehrozí. Jde rovněž o problém virového původu. Dlouhodobě zvýšená tělesná teplota spíše ohrožuje bílkoviny v nervových buňkách, viz působení horké vody na vaječný bílek.
23. 01. 2014 | 18:13

v + f = s + 2 napsal(a):

to není moje pravidlo a ani ho neuznávám.
Toto pravidlo se objevilo v přípsěvku oka 23. 01. 2014 | 12:27.

Horečku je radno snižovat antipyretiky, nikoliv se ještě máchat v horké vodě. Při teplotě nad 40°C může docházet k denaturaci bílkovin a k přehřátí mozku. Mimoto, zvýšení teploty o několik stupňů má za následek exponenciální růst rychlosti reakcí.
23. 01. 2014 | 19:03

LUF napsal(a):

Homeopat podvádí v okamžiku, kdy pacientovi tvrdí, že mu homeopatikum pomůže. Víme, že co případně pacientovi pomohlo byla jeho víra, že se uzdraví díky homeopatiku (placebo efekt), případně si tělo pomohlo samo. Říkám si, je to sice lež, ale když pomáhá, proč by homeopat nemohl lhát když tomu nemocný chce věřit? Takže bych homeopatii nezakazoval. Ale rozhodně jsem proti, aby se iluzionisti platili z veřejného pojištění.
23. 01. 2014 | 19:20

Analytik napsal(a):

v + f = s + 2 19:03

Lidstvo uvěřilo falešné hypotéze, že horečka škodí a je tedy potřeba ji snížit. To je ovšem nesmysl, který nahrává tradiční medicíně.
Jakým postupem byste navrhoval léčbu virové infekce - třeba obyčejné chřipky?
Antibiotika jsou proti virům bezzubá a zvýšenou teplotu, kterou viry nesnášejí, sníží antipyretika. Výsledkem je prodloužení chorobného stavu nejméně o týden, což vyhovuje lékařům a farmaceutům. Pacienti s oteklým nosem a hromadou použitých kapesníků již tak nadšeni nejsou.
Řízená horečka si s chřipkou poradí do týdne. Horká lázeň zastaví expanzi virů a s jejich zbytkem si už poradí imunitní systém.
23. 01. 2014 | 20:04

Pavel Rychetsky napsal(a):

Pozor, muj genialni napad by nemel zapadnout. Genericka homeopatika, zadarmo! Stejne jako vedle prastareho ale znackoveho drazsiho Aspirinu Bayerovic existoval levnejsi Acylpyrin bolsevikuv, tak by si mohl nekdo zalozit solich na generickych homeopatikach. Penize by musely prijit od Ministerstva skolstvi ci zdravotnictvi jako grant. Ze Skolstvi na boj proti tuposti a carodejnictvi, ze Zdravotnictvi jako prevence nebezpecneho odlakavani pacientu od zivoty zachranujicich leku. Grant 10 milion Kc, 10% by si mohl nechat vykonavatel, zbytek naklady. Na krabicce by bylo napsano “Podobne slozeni jako Oscillococcinum”, “Podobne ucinne”, “Extremne bezpecne”. Nikdo by tak nelhal a nepodvadel. Rozdavalo by se lidem zadarmo. Nebo by to mohli ko-sponzorovat vyrobci hajzlpapiru a pribalovat k rolim zdarma. Kdyby se to totiz dalo do vetsich piluli, tak protoze nekteri hlavne starsi lide nemaj toleranci na laktosu, tak ti by se posrali, a byli by strasne stastni, jak je ten lek ucinny, a nikdo by nemohl blabolit o nocebech a placebech. Francouzskou konkurenci bych uplne vygumoval.

Jo, autorko, a krome jinych, podvadite cestinu. Mlecny cukr, tedy laktosa by se nemela nazyvat homeopatikem. Muzete si udelat stanek s kusama litiny a napsat prodavam ZLATO, nebo rikat zlutym pliskum a koleckam na reminku az z exoticke Ciny ROLEXKY, ale tim jen matete. Tedy podvadite, abych neprekrucoval cestinu. Cukru se odjakziva rikalo cukr, laktose laktosa, a laktosa je taky cukr, ale urcite ne homeopatikum.

A taky bych vyzval vase zakazniky, ci prijimatele slimackych konzultaci (kdyz rikate, ze homeopatika sama netlacite), aby vam platili penezi, ktere si na ubrousky namaluji behem znudeneho posezeni ve vasi cekarne. Ty mazanejsi by vam misto jedne nakreslene petitisicovky mohli dat pet jednotisicovek. To vypada bohatsejc, realnejc a solidnejc, stejne jako latinske nazvy v homeopatii.
23. 01. 2014 | 20:07

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: Medikolog

Vystizne, presne, smutne. I stejny dopad na nektere pacose, kteri se rozhodnou navstevu lekare odlozit, protoze se zdanlive nevinnym symptomem rakoviny byli slimackym sarlatanem zahomeopatikovani zazrakem z Francie, a poslani domu. Trochu se mi nelibi, ze mi konkurujete v mem budoucim byznyse homeopatik zadarmo, ale tak uz to v trzni ekonomice chodi. Profit je profit. Mozna bysme mohli casem zfuzovat a vyvinout jeste ucinnejsi kategorii, dachauopatika. Nahradily by nejen lecbu ale i vyzivu, genialni kombinace. Myslim, ze by to stale mohlo byt zadarmo, jak predpoklada muj i vas byznys plan, a klinicke zkousky (dalsi bonus oproti homeopatii) by se mely zacit provadet na homeopatech a jejich konzultantech. Kdyby vam nevadilo, tak bych jen mirne vylepsil vasi technologii, a po naplneni vasich homeopatik do lahvicek bych nesterilizoval. Dalo by se pak dosahnout stejneho ucinku jako s vetsi davkou laktosy, jak pisu vyse, a ozdravne hubnouciho efektu rychleji.
23. 01. 2014 | 20:10

Pavel Rychetsky napsal(a):

Ostatne, nemate nekdo nejake dobre homeopatikum, ktere by uklidnovalo prudke alergicke reakce vyvolane zvasty a podvody homeopatu? Ctu ty jejich slimacke nesmysle a pak na tu nehoraznost musim myslet, dokud jim neco neodpovim. Tolik energie a tak zbytecne vyplacane. Asi jsem se predavkoval. Pomozte.
23. 01. 2014 | 20:18

argun napsal(a):

Martin první 22. 01. 2014 | 20:33 a jiné..

Komu není zhůry dáno v apatyce nekoupí.

Pavel Rychetský

Netuším, proč bych vám za to, co tu předvádíte, měl jakkoli pomáhat. Zkuste nějakého soukmenovce papežence, třeba Hořejšího.
23. 01. 2014 | 20:47

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: autorka

Pisete " Kvůli nedostatečné regulaci je jasné, že kvalita homeopatů u nás značně kolísá."

To je jako byste si stezovala, ze kolisa kulatost kozich bobku. To je take vec, kterou plno lidi nezaregistruje, a mnozi by jejich mereni mohli pokladat za nesmysl. Homeopati je podvod, a konec. A jak se meri kvalita homeopata? Kdo lip lze a balanuti? Nebo kdo proda vic cukru?
Ale mate pravdu, ze regulace je problem. Kdyz to chce nejaky smejd ci blb provozovat, tak vpred. Ale tem, kteri dostali tituly z normalni farmacie, by ty jejich tituly mely byt promptne odebrany. To aby nezastitovali svojim solidnim vzdelanim tu podvodnickou levarnu.
23. 01. 2014 | 20:55

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: argun

Horejsi je na tom jeste hur nez ja. Ten tech gigantickych clanku o smejdech z tohodle byznysu napsal asi dvacet. Nahore mate odkaz, jak u me, tak u Horejsiho. Pomozte lip.
23. 01. 2014 | 21:00

argun napsal(a):

Pavel Rychetský

Máte pravdu. Hořejšímu už nepomůže nikdo, dostal Bludným balvanem do hlavy. To se léčit nedá. Vy možná máte naději.

Když budete chtít na zahradě kopat studnu, zavoláte si proutkaře ze vsi za pětikilo a nebo hydrogeologa s vrtnou soupravou za dvacet litrů? To je úplně stejnej příběh. Ale zbloudilí balvani to nikdy nepochopí, i když si samozřejmě zavolají toho proutkaře...

Až budete mít cestu, zastavte se tam...
http://www.uclh.org/OURSERVICES/OURHOSPITALS/RLHIM/Pages/Home.aspx
23. 01. 2014 | 21:52

argun napsal(a):

A něco ke čtení...

http://www.britishhomeopathic.org/

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-hnizdil.php?itemid=10115
23. 01. 2014 | 22:05

Medikolog napsal(a):

to Pavel Rychetský

Vaše nabídka na společné korporátní poskytování bezplatných homeopatik je velmi lákavá, pokud nás nezažaluje katolická charita pro nekalou konkurenci.

Dotace z ministerstva církví a školství na boj proti tuposti a čarodějnictví si vyhradil Dominikánský řád primase Duky, což dokládá již v patnáctém století vydaným dílem katolických veleduchů Sprengera a Institorise "Malleus maleficarum".. kde, připouštím, je velmi zajímavý návod k prověřování pravosti/šarlatánství nejenom torturou.

Navíc má Církev milenia trvající zkušenosti s léčbou exorcismem, zaříkáváním, přikládáním rukou, obdarováním svatých (věřícími prosebníky), předkládáním svatých ostatků (zpravidla pouze relikviářů), křížů a prstenů k políbení
Navíc, homeopatickou dávku svatosti Církev úspěšně PRODÁVÁ v nepasterisovaném a nesterilisovaném balení vody z Lurd kupříkladu.. a my bychom homeopatika DAROVALI ZDARMA.. to přece Církev nikdy nedělá. Nikdy nic zdarma, vždyť by si toho věřící nevážili, ještě by remcali a přestali věřit... Hmm, ale zase přílišné předražení bere víru i posledním zbytkům zdravého rozumu.

Je ovšem fakt, že platící věřící je cenným statkem a tak mu i církev zpravidla doporučí po "zázračném (vy)léčení" i léčbu de lege artis, kteréžto doporučení u léčitelstva všeho druhu postrádám. Pravda je, že ve špitále vyléčený věřící jde stejně poděkovat do chrámu za vyléčení.. a největší husička proto skončí s vděčností na faře;<D).

Ale nejhorší je, kdy léčitel homeopat vystudoval medicínu a je MUDr. Pak aby se v tom čert a ne pacient vyznali. Proto nikdy neproplácet z pojištění homeopatika, svěcené vody, panenky woodoo,ani zaříkávání a mše.. kde to po "církevních restitucích" pro chudé pacienty asi skončí. Návrat ke kořenům, které prarodiče, nemaje na lékaře pamatovali. Bába kořenářka a pan farář.. profimodlení, svátosti.. zdravotní pitva hmyzem v márnici..
23. 01. 2014 | 22:19

modrý edvard napsal(a):

autorka.
Nejsem lékař ale už jsem pár studií o lécích viděl. Výsledek studie se dá o něco vylepšit, nebo zhoršit, ale ne zásadně otočit. To by k vytištění nevzali.
O homeopatii jsem nikdy neviděl seriozní pozitivní studii.
Goldacre, tenhle? : "Goldacre commonly discusses (and dissects in detail in his book with the same title) the poor science behind homeopathy"

"aga. Kdysi jsem četl německý zákon o ekologickém zemědělství. Zvíře tam nesmíte léčit antibiotiky, lež výhradně zoopatiky. Odtamtud to mám." opravuji, správně je to takhle: "aga. Kdysi jsem četl německý zákon o ekologickém zemědělství. Zvíře tam nesmíte léčit antibiotiky, leč výhradně zoopatiky. Odtamtud to mám." sorry.
23. 01. 2014 | 22:45

KvL napsal(a):

to: Pavel Rychetsky
Mno já jsem už tady psal, že homeopatie se tak volně prolíná díky různým koncentracím s bylinkářstvím a podobně, tak nevím, máte doma knížku Naše rosliny v lékařství (nebo nějak tak se to jmenuje)? Co kdybyste tam si něco našel, čaj je možno řediti jak chcete, jenom bych asi nešel přes 1:100 000. Úč. lát.
Nebo si na to vemte čokoládu, ta je na nervy prý nejlepší, pak ještě že prý by mohly pomoci "valašské kapky," já si ten název snad nechám registrovat.

Česky je ještě přípustný mléčný cukr, ale taky to nebudou ty krystalky prodávané pod obchodním názvem cukr. Jenom tak mimochodem všiml jste si rozdílné chuti krystalového a moučkového cukru, horší rozpustnosti moučkového, což by nemělo podle poučky o reakčním povrchu platit.
23. 01. 2014 | 23:22

Viola napsal(a):

xeroxi

tak jsem to ani nemusela dodívat a věděla jsem už po 15 minutách, že je ten rozhovor s Miloslavem Králem jen o poznání Boha a spojení s vírou. Neříká vůbec nic o homeopatii a dokonce se zmínil, že hovořil s prof. Hořejším i jeho bratrem, ale ne o homeopatii ale o tématu věda a víra.
Ten pan Král je milý člověk a členem klubu Sysifos nikdy nebyl. Zmiňuje se v rozhovoru o Moodym, o výtvarníkovi Hajném o psychiatrech Heslovi a Bašném o Jungovi. No ještě jsem neviděla druhou část, předpokládám, že bude podobná.
23. 01. 2014 | 23:57

pragmatička napsal(a):

Nelíbí se mi, že sponzoruju zdravotní pojišťovny, resp. "sysifovské skeptiky",kteří používají ty šarlatánské metody z dnešní konvenční medicíny, jako jsou třeba oblíbené statiny, http://www.tribune.cz/clanek/24142-nezadouci-ucinky-statinu-stari-znami-i-novi-hrisnici, různá svinstva na snižování tlaku, inzulín na diabetes II. typu apod. Homeotatii i honoráře u doktorů i nedoktorů homeopatů si ráda zaplatím, protože vím, že mi to pomůže. A nejen na rýmičku. Na angínu a spálu samozřejmě taky používám homeopatii, též jako podpůrný lék při zlomenině (Arnica, Ledum a pak hlavně Symphytum - kostival), Arnika je skvělá při všech úrazech, prostě kdo chce v době internetu si informaci najde. Možná bych jen podotkla, že bych nešla ke každému homeopatovi, ale stejně ne ke každému zubaři nebo kadeřníkovi :).
Jedna homeopatická anekdota jak z Járy Cimermana je na http://forum.oekotest.de/cgi-bin/YaBB.pl?num=1148058293/0
němečtí skeptici dokázali ke své hrůze, že "něco na té homeopatii je" a ještě dostali 10.000 EUR. No samozřejmě se můžeme dohadovat dál, největší odpůrci homeopatie jsou ti, kteří o ní nic neví a přestože je to jen cukříček, nikdy by do úst homeopatický lék nevzali, to by raději vypustili duši.
A závěrem malé doporučení - pro sysifovské skeptiky by byl asi dobrý konstituční lék Lycopodium, ale přeci jen ať si to ještě zkonzultují s dobrým homeopatem, protože homeopatie léčí člověka a ne nemoc, takže to i u skeptika může být klidně jiný lék. To na závěr, aby má rada někomu nezpůsobila újmu.
Máme svobodnou vůli, taky ji skeptikům neberu, i když jim přispívám na jejich léčbu z veřejného zdravotního pojištění. Prosím nechte nás naivky na pokoji, zvlášť když nám ty homeopatické léky a doktory neproplácíte! Každý svého štěstí strůjcem. A přece se točí! :)))))))
24. 01. 2014 | 00:12

Jemnický napsal(a):

Pavel A

"Jenže on ten "prášek" 19 lidem z 20 nebo více pomůže a je to statisticky prokázáno."

Někdy i 25, nebo i vice. Je to sadisticky prokázáno.
24. 01. 2014 | 00:19

Viola napsal(a):

paní pragmatičko

copak vám někdo něco dělá? Paní autorka napsala článek, tak se ostatní vyjadřují.
Nechápu, proč by homeopaté nemohli pracovat bez zdravotní pojišťovny, když existují lidé, kterým to pomáhá a jsou ochotni zaplatit za jejich léky.
Víra v homeopatika přece nepotřebuje pojišťovnu, církev také nepracuje na žádnou pojišťovnu.
24. 01. 2014 | 00:27

Martin1 napsal(a):

argun napsal(a):
Martin první 22. 01. 2014 | 20:33 a jiné..
Komu není zhůry dáno v apatyce nekoupí.
----------------------
Nevěřím, že jako propagátor homeopatie, lámete opravdu nade mnou hůl.
Určitě víte, že šikovný homeopatik by i na zmíněný defekt dokázal naředit potřebný lék.
I když si já v současné době přikládám pravidelně "Břišní pás proti totálnímu zblbnutí" (autor J. Hašek) a jsem s ním zatím naprosto spokojen. Vrozený kretenismus se mi tak jeho požíváním vylepšil, že dokáži už skoro komunikovat třeba i s vámi, jako k sobě rovným.
24. 01. 2014 | 00:33

xerox napsal(a):

violo ... nic se neděje , neřešte to ...
něco na dobrou noc - http://goo.gl/s7vQge
24. 01. 2014 | 00:39

Martin1 napsal(a):

Omylem jsem napsal první nesprávnou aplikaci "požíváním", ale hned po týdnu jsem zjistil, že se do návodu dostal asi šotek, že se má jen "používat".
24. 01. 2014 | 00:42

Viola napsal(a):

xeroxi

děkuji za dobrou noc, voda je opravdu dobrá, je to krev naší planety.
Možná jsem to někde psala, ale znám jednoho včelaře, který si homeopatikum dělá tak, že postaví sklenici vody vedle vchodu včel do úlu, nechá působit jeden, nebo dva dny a pak pije a říká, že ho to posiluje a uzdravuje. Ještě žije, má přes osmdesát roků.
24. 01. 2014 | 00:58

xerox napsal(a):

violo ... to je hezký s tím včelařem , už jenom to číst je uklidňující ...
jednou jsem kdesi čet že existuje kniha , kde jsou tak dobře poskládaný slova a věty a vůbec celej příběh , že po přečtení dosáhnete duchovního prožitku ...
každopádně se k tomu trošičku blíží třeba tahle skladba - http://goo.gl/laRp
24. 01. 2014 | 01:32

Viola napsal(a):

xeroxi

Je to sice hezké, ale vy vůbec nevíte na co jste mne zase navedl s tím docentem Králem. Nebudete tomu věřit, ale na Nibiru. Narazila jsem v souvislosti s ním na Svobodné noviny a tam jsem to uviděla
http://svobodnenoviny.eu/zahadna-a-bajna-planeta-nibiru-skutecne-existuje/
Přesně to jsem na vlastní oči viděla asi 13.1. kdy ještě bylo jasno, psala jsem o tom Santoviwizardovi na blogu pana Sedláčka a před tím, když jsem se dívala na kometu Ison jsem narazila na snímky Americké armády, kde je také, tak nevím.
Chtěla bych popřát dobrou noc, tak dobrou noc.
24. 01. 2014 | 01:52

xerox napsal(a):

violo ... vůbec netuším o čem mluvíte - nibiru , tak jsem si teď taky serfnul abych zjistil oč se jedná , hm zajímavé - 12-tá planeta země se údajně vrací a je s ní spojené i proroctví ...
ale já jsem se třeba na toho krále dostal taky ,, náhodou ,, po odkazu na uplně něco jiného a psaného taky uplně o něčem jiném ...
každopádně tak nějak podobně mohou působit ty ,, prokletý ,, homeopatika ... jako spouštěč něčeho , na co je člověk připraven ...
snad už dobrou ... :-)
24. 01. 2014 | 02:34

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: argun

"Když budete chtít na zahradě kopat studnu, zavoláte si proutkaře ze vsi za pětikilo a nebo hydrogeologa s vrtnou soupravou za dvacet litrů?"

Nevim, jak to myslite, “zavolate si proutkare”. To by proutkar musel bejt vas soused, a nesmel by byt zahraban pod senem ve stodole s vasi starou. Kdybyste ho totiz chtel volat jinak, to byste musel pouzit telefon, a k tomu byste musel mit duveru, ze funguje. Proc byste ji ale mel mit, kdyz to vymysleli nejaky vygumovany inzenyri a vedci, jako Horejsi? Za proutkarem ale urcite dobehnete a reknete mu at vam za petikilo da proutkem na zadek, at se probudite do 21. stoleti. Puvodne jsem todle na vas parkrat zavolal z okna, ale homeopatickou silou zvuku jsem jen vydesil kralika, a tak to teda pisu sem, do dutyho kompu za 20 litru, z kteryho mi vsechny proutky vykuchali.

Ale aspon neco mi dava smysl. Ja si rikal, ze pani Margit svouje pritroubliny asi neseje na prilis urodnou ctenarskou pudu, ale jsem poucen.
24. 01. 2014 | 04:27

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: KvL

"...homeopatie se tak volně prolíná díky různým koncentracím s bylinkářstvím a podobně..."
Prosim pekne, ty vznesene a krehke bylinky sem vubec netahejte, at se tu neuspini od podvodnicke bestie z podsveti homeopatie. Ty bylinky jsou proti homeopatii naprosto seriozni zalezitosti. Vzdyt i jeden z mimoradne ucinnych a taky celkem jedovatych chemoterapeutickych leku proti rakovine je Taxol, ktery zahajil svoji karieru z kury tisu. Nebo ten salicylat, co zminuje pani Margit, z kury vrby. Mraky beznych leku jsou prirodni latky a jejich derivaty, a obzvlast antibiotika, ikdyz povetsinou z plisni a ne bylinek. Bylinky maji v sobe plno chemikalii, tedy na leccos ucinnych latek. A voni a dobre se pijou. A typicky je dodava hodna babicka i s hladici rukou, a ne nejaky homolopaticky sejdir, ktery se tvari doktorsky, vedecky a francouzsky, a ma natazenou ruku. V bylinkach jako lecidlech je akorat problem, ze davky, pomery a kvalita latek v nich obsazenych, se dost lisi podle toho kde rostou, jak se susi, atd. Tuplem v tech kupovanych z Ciny, tam je to casto uplny podvod, jak zjistili v amoske pri porovnavan kvality od ruznych vyrobcu. Bylinky povetsinou nemaji za sebou draha data z klinickych zkousek, ktere by rekly na co opravdu funguji a na co opravdu ne. Obvykle neskodi, kdyz se to s nima neprehani, a kdyz nejsou z ruliku a milionu jinych jedovatych bylin. Jinak, a to asi vite, vzdy zalezi na davce. Cokoli, vcetne vody, muze v nadmernem mnozstvi zabit, a jakykoli jed kdyz treba stotisickrat naredite oproti bezne davce, tak uz si s nim telo poradi.

Jinak homeopatie se neprolina vubec s nicim, ani se vzduchem. Vzduch mame, a je v nem (treba) kyslik. V homeopatikach je prd, diky tomu jejich kasparskemu redeni. Tmava cekulada ma zase mnoho antioxidantu, o kterych se tusi ci vi same pekne veci a boji se jich rakovina. S cokoladou se tedy taky nespletete, a budou vas mit rady deti.

To je stejne zabavne, jak sem pani Slimakova prinese s velkou slavou to, ze o velice ucinnem aspirinu se nevedelo jak funguje. A bohuzel nerekne rovnou, ze o prokazane neucinnych homeopatikach naprosto presne vime, proc nefunguji.
24. 01. 2014 | 04:47

Pavel Rychetsky napsal(a):

Aaa, to je osklive receno, chtel jsem napsat "at se neuspin od homeopatie, podvodnicke bestie z podsveti". Za jinak pochopeny vyznam se omlouvam.
24. 01. 2014 | 04:49

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: Margit Slimakova

"Pro Vaše upřesnění: sama mám homeopatii vystudovanou v kurze pro lékaře a
farmaceuty, který organizoval Institut pro další vzdělávání lékařů"

Prominte, jak to presne myslite - mam vystudovanou? Tam je studia asi na tri minuty. Skolici vam rekne, ze se slza ciganky postupne dvacetkrat naredi na 1% puvodni koncentrace, tedy 1:100, takze celkove se to naredi faktorem 10 na 40tou. Jelikoz avogadrova konstanta je 10 na 23ti, a vic nez s jednim molem slzi tezko zacnete, tak v tom roztoku neni nic nez rozpoustedlo. Tedy technicky - prd. Vlastne dokonce milionkrat min nez prd.

Zbytek kursu asi meli dokturci pekne veselo, protoze skoleni prave skoncilo.
A take pisete "Účinnost mnoha konvenčních léků je vědecky vysvětlitelná, zatímco u homeopatik se bavíme o „otiscích v molekule vody a přenosu neměřitelných energií“, tj. vlastnostech, které dnes nejsou odborně obhajitelné."

Kdyz nejsou obhajitelne, jaktoze tim vsechny reci neskonci? Ano, neobhajitelne, nesmyslne, cesky podvod, konec. A placebo byste mohla pacosum zaridit na sto levnejsich zpusobu, treba at kopnou do komunisty, to se jim taky ulevi.
24. 01. 2014 | 05:22

Jemnický napsal(a):

Pavel Rychetský

Pane Rychetský, vy jste lékař s praktickými zkušenostmi z oblasti medicíny?
Z vašeho sebevědomého vystupování bych usuzoval, asi mylně, že jste se narodil v kině, stejně jako brouk Pytlík.

To, že homeopatie nezapadá do současného dogmatu farmakologie, což jsou interakce mezi molekulami a strukturami, která vyvolávají léčebný účinek, to neznamená, že nejsou jiné mechanismy.
Psychoterapie také nepracuje s definovanými molekulami nebo jejich kombinacemi. Využívá jemnější nástroje (obrazně softwarové nástroje), kterými úspěšně nebo méně úspěšně uvolní regenerativní potenciál pacienta.

V žádném případě tady nemíním vysvětlovat mechanismy působení nebo nepůsobení homeopatik. Jen mírně napomínám Všeználky, kteří mají silnou potřebu ventilovat své vysoce ředěné znalosti z oboru, ve kterém nepracují a nemají žádné zkušenosti.

S pozdravem,

Jemnický
24. 01. 2014 | 07:18

Jemnický napsal(a):

Pavel Rychetský

"A bohuzel nerekne rovnou, ze o prokazane neucinnych homeopatikach naprosto presne vime, proc nefunguji".

Vás je více, kteří to naprosto přesně vědí? Domníval jsem se, že jste argumentačně natolik silný, že se nemusíte schovávat za celou nedefinovanou skupinu, která to naprosto přesně ví.

Naprosto přesně víme to vaše zmiňované prd. To už tak nějak vyplývá z Heisenbergova principu neurčitosti a lidské zkušenosti.
24. 01. 2014 | 07:34

adamira napsal(a):

Četla jsem článek o počátcích nanomedicíny. Bylo tam cosi o tom, že vědci zkusili kopírovat určité postupy z homeopatie a ono jim to funguje.
Pokud homeopatie skutečně funguje jako nanomedicína, tak na prozkoumání principů si ještě musíme trošku počkat.
24. 01. 2014 | 08:44

Jemnický napsal(a):

adamira

Principy nanomedicíny, tedy využití nanostruktur (zejména 2D a 3D) pro medicínské aplikace (např. cílení a uvolňování léčiv, konstrukci vakcín)jsou poměrně jasné a mechanismy dost prozkoumány.

U homeopatie tomu tak není a možným styčným bodem jsou 2D a 3D nanostruktury vody. Ty je ale obtížné studovat experimentálně a výpočty je prozatím také nepotvrdily. Jsou ale experimentální data, která lze interpretovat jako přítomnost relativně stabilních struktur vody, které se liší hodnotou dielektrické konstanty od vody nestrukturované. Podobně jako led nebo vázaná voda na povrchu koloidních částic mezi Sternovou vrstvou a rovinou skluzu.
24. 01. 2014 | 10:03

aga napsal(a):

Jemnický

Jde o to, nakolik si je kdo schopen připustit, že hmota (vč. vody) je pouze médiem, nosičem informace. A že homeopatie působí v oblasti informací (skrze příslušně upravený nosič), ne v oblasti hmoty.
24. 01. 2014 | 10:31

aga napsal(a):

PS

Omlouvám se těm, komu jsem včera neodpověděl - bohužel, odpovědi z mého domácího PC jsou zablokovány (po prvním pokusu se mi přestane zobrazovat políčko rekapčy). Jako PC laik příčině bohužel nerozumím, paranoiu se snažím potlačit.
24. 01. 2014 | 10:34

vaclavhorejsi napsal(a):

Bratre Jemnicky,

i ty se radis k zastancum sarlatanu?
Jak smutne...

..
24. 01. 2014 | 11:03

vaclavhorejsi napsal(a):

Jemnický:

"U homeopatie tomu tak není a možným styčným bodem jsou 2D a 3D nanostruktury vody. Ty je ale obtížné studovat experimentálně a výpočty je prozatím také nepotvrdily. Jsou ale experimentální data, která lze interpretovat jako přítomnost relativně stabilních struktur vody, které se liší hodnotou dielektrické konstanty od vody nestrukturované. Podobně jako led nebo vázaná voda na povrchu koloidních částic mezi Sternovou vrstvou a rovinou skluzu."

Toto je naprosty nesmysl, ktery vedeckeho pracovnika (kterym kolega Jemnicky je) v mych ocich naprosto diskredituje.

..
24. 01. 2014 | 11:05

Jemnický napsal(a):

Vaclav Hořejší

Bratře Václave, vynášíš soudy příliš rychle a v oblasti, ve které nejsi kovaným odborníkem. V každé učebnici koloidní chemie, k dostání jen u dobrých knihkupců, si můžeš o strukturách vody přečíst. Strukturovaná voda je kolem každé molekuly. V buňce bude nejméně 30 procent vody ve formě strukturované vody na povrchu membran, proteinů a proteinových komplexů, glykoproteiny jsou příkladem excelentním.
Nad Sternovou vrstvou je strukturovaná voda zcela zřejmá, protože jinak by neexistoval zeta-potenciál. Dalším důsledkem strukturované vody je nárůst hydrodynamického poloměru s nárůstem zeta-potenciálu atd. Nebudu tady dělat přednášku.

Otázkou je, zda tyto struktury vody jsou dostatečně stabilní i samy o sobě, bez přítomnosti povrchu, na kterém vznikají.

Nečteš pozorně, co jsem napsal. Homeopatie je pro tebe červený hadr, což by vědecký pracovník neměl nikdy připustit.

Já tady nikde nevynáším soudy nad vědeckostí či nevědeckostí homeopatie. Jen tvrdím, že nezapadá do současného dogmatu farmakologie.

Jsou snahy o vysvětlení mechanismu účinku homeopatik na bázi paměti sacharidů a vody. Proč ne, je třeba hodně experimentální práce, která je metodicky dosti náročná - nebudu to tady rozvádět. To je snaha o soulad s farmakologickými dogmaty. Fascinující oblast, ale jsem skeptický vůči stabilitě takových útvarů.

Další mechanismy působení homeopatik, které jsou z oblasti esoteriky, nebudu komentovat, protože nejsou dostupné instrumentálním experimentálním metodám.

Co se týká šarlatánů, považuji za daleko horší šarlatány ty učence, kteří pod škraboškou vědy a ověnčení tituly tahají ze státu peníze na výzkum, jehož výsledky se upraví a pak se živí na beznaději z pacientů, kteří hledají cokoliv, co zastaví nevyhnutelný brzký konec.

A velmi dobře vím, o čem mluvím. Ale o tom někdy, až se třeba zase sejdeme.

S pozdravem,

Jemnický
24. 01. 2014 | 11:42

Jemnický napsal(a):

aga

Paní Ago, voda je materiálním příkladem a vzorem pro pochopení "Elementu VODA".

Pokud voda má nést jakoukoliv informaci, pak ji nese ve své struktuře.

Pokud je třeba mechanických operací, jako je intenzivní třepání, pro přenos "esoterické informace" do materiálního media, tak mi vyvstane před očima zenový mistr a jeho slova: " Nikdo a nic nemůže stát mimo přírodní zákony".

Co se týká Homeopatie, mohu posloužit jen svojí vlastní zkušeností.
Od lékařky jsem dostal "minerální doplněk" pro léčbu kolísavé hypertenze. Po první tabletě jsem pocítil závrať, změřil jsem si tlak a bylo to místo obvyklých 140-160 jen 100. Vše během minut.
Pozorně jsem se podíval na to magnesium a zjistil, že je to homeopatikum v podtenci D3 a D6 MagPhos.
24. 01. 2014 | 12:08

vaclavhorejsi napsal(a):

Jemnický:

Pamet sacharidu a vody je NAPROSTA BLBOST. Muzes citovat nejake clanky, ktere by neco takoveho potvrzovaly?
Ja mohu citovat naopak citovat spickoveho experta Pavla Junqwirtha:

http://www.rozhlas.cz/leonardo/clovek/_zprava/voda-nema-pamet--1248771
http://marge.uochb.cas.cz/~jungwirt/paper140.pdf (str. 6)
http://respekt.ihned.cz/c1-42813360-pamet-vody
http://www.avcr.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/110610-pavel-jungwirth-ke-strukture-vody.html
Stirnemann G, Wernersson E, Jungwirth P, Laage D. Mechanisms of acceleration and retardation of water dynamics by ions. J Am Chem Soc. 2013 Aug 14;135(32):11824-31.

Ano, byly pokusy, ktere udajne poskytovaly experimentalni podporu pro tyhle homeopaticke nesmysly; psal jsem o tom, jak to dopadlo, zde:http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=1483

Aspon ze rikas, ze jsi k tomu skepticky; doufam, ze se nyni tvoje skepse uz zmeni v jistotu.

Musim se ale trochu zastat pani autorky - vzdyt ona v tom svem clanku celkem pripousti, ze homeopatie funguje jako placebo.
Myslim, ze pouziti placeba je v nekterych pripadech je i opravnene - kdyz lekar usoudi, ze nejake potize jsou skutecne psychosomatickeho puvodu, muze pacienta "vylecit" tim, ze mu da ze supliku "zarucene ucinny, zatim bezne nedostupny svycarsky lek" (ve skutecnosti glukosove kulicky).
Ja bych pouzivani homeopatik v tomto smyslu klidne toleroval, ale jako placebovy doplnek standardni lecby v pripadech, kdy kvalifikovany lekar pozna, ze toto muze pomoci. Samozrejme, ze "lecebny" ucinek takovehoto placeba se ztrati, kdyz lekar po pravde rekne, jak to ve skutecnosti je...

Ale opravdu me stve, kdyz nekdo tvrdi, ze homeopatie je projevem jakychsi "duchovnich sil", nebo "pameti vody", apod.
Kdyz budou zticha a budou tim "lecit" bolesti hlavy a rymu, proc ne (klidne i za cenu, ze na vyrobe toho (ucinneho!) placeba kdosi vydelava.

..
24. 01. 2014 | 12:12

KvL napsal(a):

to: aga
Zkuste si stáhnout a nainstalovat jiný prohlížeč, třeba Firefox, nebo Opera.

to: Jemnický
tak jestli je to mezi D3 a D6, tak je to spíš blíž normíůnímu ředění kde čeho.

z wikipedie si dovolím tabulku ředění, tedy její část
1D 1 : 10
2D 1 : 100
5D 1 : 100 000

Proto to říkám, že se to spíš jakoby volněji prolíná. Ono to pokračuje ještě dála, ale to už jsou takové koncentrace, že to snad ani nemá smysl uvádět. Vlastně jaká je koncentrace nakonec látky v těle z jednoho klasického prášku, na kterém je psáno 140mg?
24. 01. 2014 | 12:50

Jemnický napsal(a):

Václav Hořejší

Drahý bratře Václave, není třeba se rozčilovat, neboť potom rozum nepracuje správně, činíme chybná rozhodnutí a narušujeme harmonii vesmíru.

Ale zpět ke struktuře vody. Citace pořadů z rádia nejsou citace vědeckých článků. Našel jsem si na WOS poslední článek kolegy Jungwirtha. Ten se ovšem zabývá dynamikou molekul vody solvatujících poměrně male kovové ionty, což je jiná záležitost než voda kolem hydrofobních povrchů s nízkou hustotou elektrického náboje. Shodou okolností jsem se o této problematice bavil v týdnu s kolegy z FZU a rád bych navštívil i kolegu Jungwirtha, protože solvatace povrchů (zejména proteinů a membrán) je téma, které mě zajímá s ohledem na vývoj rekombinantních vakcín. Stabilita antigenů na povrchu nanostruktur je jedním z témat výzkumu. Na podzim bych měl být adekvátně instrumentálně vybaven a mít na výzkum prostředky z USA. Pak tasme, nechť promluví naše metody a instrumenty jasnou řečí.

Třeba nás voda překvapí. Jeden z velkých expertů na záležitosti vody, Jan Skácel, v tom má naprosto jasno.

.....
Voda si na to vzpomíná
voda je krásná
voda má
voda má rozpuštěné vlasy
chraňte tu vodu
nedejte aby osleplo prastaré zrcadlo hvězd ....

Jestliže si voda vzpomíná, pak musí mít paměť. To je jasné, jako facka.

S přátelským pozdravem,

Jemnický
24. 01. 2014 | 13:05

vaclavhorejsi napsal(a):

Jemnický:

Ano, basen Jana Skacela je nepochybne silnym argumentem pro homeopatii; veda to bude muset vzit v uvahu...

Prosil bych ale presto nejake vedecke studie, ktere by podporovaly predstavy o "pameti vody", "otiscich", resp. tebou uvadena "experimentální data, která lze interpretovat jako přítomnost relativně stabilních struktur vody, které se liší hodnotou dielektrické konstanty od vody nestrukturované" (samozrejme neberu data o vrstvickach molekul vody tesne asociovanych s povrchy nebo s makromolekulami - muselo by se to tykat volnych roztoku, se kterymi operuji homeopate).

..
24. 01. 2014 | 13:54

Viola napsal(a):

Vědci přišli na to, že voda má 66 anomálií a Pavel Jungwirt psal o 50, takže se stále bádá a stále více se "neví". :-)
24. 01. 2014 | 14:37

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: Jemnický

Ono je celkem jedno, co ja vim a nevim. Ja se drzim toho, co rika pani autorka. Ona pise pravdy, celkem zajimave spojene tak, aby ctenari vyslo cosi jineho.

Pani Slimakova rika dve dulezite a naprosto zasadni veci. Tedy ze homeopatie je postavena na kravine, tedy skorobene na "vlastnostech, které dnes nejsou odborně obhajitelné".

A taky rika, ze funguji, a to jako placebo. Tedy jako kousek cukru. Ci pohlazeni. Ci prichod k doktorovi. Ci vzacny vychod slunicka v cegunske zime. Ano, funguji. Ano, ja jsem jsem schopen presvedcit sve telo, ze me regma picha min. Ano, na svete je tisic veci, kterymi zaridit placebovy efekt. A nejen placebovy, primo revolucne radikalne fungujici. Na vyron kotniku ledovy pytlik s brufenem udelal do rana zazrak. Led zpusobi, ze to neotece, brufen, ze to min boli, a ze to neotece. Ani todle neni duvodem, abych na to prilepil teorii a vesmirnem chladu pusobici na mou blsevickou povahu skrze dusi proroka Stalina.

Krome placeba je to krvavy byznys. Uziva to cela Francie. Je to podvod, postaveny na blabolech. V demokracii je dulezite snazit se dobrat pravdy, jinak vam to vase okoli vysvetli Putin. Prestoze to nekomu pomuze jako placebo na jeho pitome skuhrani a bolistky, ktere si napul vymyslel. Skuhral uskuhrana. At vstane v 5, nakrmi dobytek, jde pracovat na cely den na pole, a vecer vyrobi tkalcovsky stav. Neude mit cas na premysleni, kde ho picha.

Pani Slimakova taky rika, ze je to dobra nahrada jedovatych leku. Ano, to je samozrejme taky pravda. Kdyz nekdo bere leky na neco, co se da pretrpet a co samo odejde, tak s kouskem cukru na tom bude lip. Kazdy lek je jed, jde o davku. Hemeopat by ale nemel blabolit o lekach na chripku. Chripku dostane sto tisic lidi, a prezijou to. Ja chripku miluju, protoze blouznim, a nemusim do prace, a muzu si cist knihy. Tisice lidi (nevim kolik v Cesku), hlavne malych deti a strsich lidi na to umre. Homeopat tam nema zadnou roli. At si strci oscillococcinum za svuj hamiznej (prodava to) a zabijackej (dedeckum) klobouk.
24. 01. 2014 | 14:38

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: Jemnicky

A pohlavkujete me za spatne veci. Chudak prosazovatelka placeba, ktera dela temer uzitecnou vec, tedy ze simulantum a skuhralum dava s tyjatrem a za tezky penize kus cukru a o oni to spolknou, napise propagacni clanek a dela si jen mirnou reklamu pro svuj byznys.

http://www.margit.cz/sluzby/
Osobní poradenství od 990 Kč/hodinu
Lektorská a publikační činnost — od 2.800 Kč
Zdravá firma — od 13.500 Kč
Zdravá škola — od 780 Kč

Tak me byste spis mel jebat za to, ze chudak pani podnikatelova napise cosi, co ma udrzet oblak podvodu okolo jednoho placeba, aby dal mohlo fungovat jako placebo, jinak tomu naivove a neznalci neuverej, a hle vyskoci na ni zarputily idiot, ktery tri dny jeci a kampanovite a bolsevicky ji zadupava do zeme. Horejsi by o tom mohl povidat. Uplne mi hrabne z toho, kdyz nekdo zmacke muj spatny cudlik. Nedavno Hnizidil se lzema, ze nove leky nejsou. Pani Slimakova ho zmackla tim, jak neuveritelne slizacky argumentuje a co dela s logikou a vyznenim textu. A jak zamlcuje zbytky cele pravdy. A jak solicha placebo a vedu za homeopatikama. JInak by homeopat byl solidni doktor srozdaval zadarmo lentilky. A jak nerekne, ze homeopat se nesnazi pacientovi hlavne pomoct, homeopat hlavne chce vydelat. Kopnete me, hysterickeho kriklouna do palice, at uz tady nemusim psat. Zaslozuim si to. Ale neobhajujte vedu homeopatik, protoze ta tam neni. Rika to pani Slimakova, tak verte aspon ji.
24. 01. 2014 | 14:52

Viola napsal(a):

Tak
Tomáš Marný píše, že má voda více než 100 anomálií, toto letí.
24. 01. 2014 | 14:53

Viola napsal(a):

A ještě píše:
VODA NESNÁŠÍ SVĚTLO!!!!! - Nabíjení vody na slunci je obrovská chyba, voda má být bez dat, chladná a držená mimo světlo!
24. 01. 2014 | 14:59

Viola napsal(a):

"Voda má v sobě zakódovaná data (rotace vesmíru) a nic ji nepřinutí chovat se jinak. Z tohoto důvodu teče od pramene klikatě a navíc ještě rotuje levotočivým nebo pravotočivým směrem, aby udržela co nejdéle svou teplotu 4°C. Rotací ničí viry, bakterie, plísně a jiné škodlivé látky. Zároveň maže veškeré informace (akustické, elektromagnetické, chemické, světelné), které získává během toku.
(pozn. Alue: Voda má být čistá, bez příměsí, bez nahraných dat!"
Píše Tomáš Marný
24. 01. 2014 | 15:05

Viola napsal(a):

(rotací nasává energii z vakua)
Takže je vlastně úplně zbytečné do vody na léčení dávat cokoli, důležité je pít čistou pramenitou - prošlou rotací - vodu.
24. 01. 2014 | 15:10

Viola napsal(a):

Zajímavé je, že na vodu se dá prý i mluvit a podle toho se chová.
Už jste viděli krystalky vloček, když se jim říká láska, nebo válka?
to by se mohlo experimentálně nějak ověřit. :-)
24. 01. 2014 | 15:30

Viola napsal(a):

Tak to prý už zkoušel ve Stuttartu prof Bernd Kroplin s vysušenými kapkami vody:
http://www.inuru.com/index.php/planeta/otazniky-vedy/368-anomalie-voda-zahada-struktura
24. 01. 2014 | 15:48

Platan napsal(a):

„Homeopatii bývá nejčastěji vyčítáno, že není možné vysvětlit mechanismus jejího působení a že není studiemi dostatečně prokázán její účinek. V historii moderní medicíny se však po desetiletí také používaly léky, u kterých nebyl znám přesný mechanismus účinku.“

.......................................

Paní Slimáková, buďto tomu vůbec nerozumíte, nebo záměrně mlžíte. Je sice pravda, že se v historii moderní medicíny po desetiletí také používaly léky, u kterých nebyl znám přesný mechanismus účinku. V historii moderní medicíny se ale doposud nikdy nestalo, že by NIC (ředění nad Avogadrovu konstantu) prokazatelně mělo větší (specifické!!!) léčebné účinky než placebo.

.......................................

„Ty nejkvalitnější studie homeopatik často zjišťují účinnost jen na úrovni placeba. Na druhé straně přibývá terapeutů, kteří homeopatii úspěšně používají ve své praxi, a spokojených klientů – včetně celých rodin, které díky homeopatikům už roky nepotřebují užívat žádné konvenční léky.“

.......................................

Ty nejkvalitnější studie totiž jsou na rozdíl rozdíl od medicínské praxe schopny rozlišit specifické účinky od těch nespecifických. Tato „drobná nuance“ vám zjevně uniká…
24. 01. 2014 | 16:02

aga napsal(a):

KvL
Díky, na Firefoxu to funguje. Ještě že jsem nikoho z ničeho nepodezíral :)

Jemnický 12:02

Nevidím na Vaší formulaci nic, co by odporovalo mému pojetí, snad s tím, že dosud neznáme všechny přírodní zákony (už sama jejich lidská definice je jaksi hybris, nemyslíte?).

PS Kdybych byl přesvědčen, že se dáma v diskuzi schovává za mužský rod, a přitom to nijak nezneužívá, tak bych jako gentleman nerušil její kruhy, pomyslel bych si, že má své důvody :)
24. 01. 2014 | 16:32

Platan napsal(a):

Viola napsal(a):
Zajímavé je, že na vodu se dá prý i mluvit a podle toho se chová.


..................................

Tak to by bylo převelice zajímavé - kdyby to byla pravda... Pravdou ale asi bude jenom ta první část, že se na vodu dá mluvit. Můžete to zkoušet nejrůznějšími jazyky a výsledky asi budou srovnatelné...
:-)
24. 01. 2014 | 17:28

Platan napsal(a):

Viola napsal(a):
Zajímavé je, že na vodu se dá prý i mluvit a podle toho se chová.


..................................

Tak to by bylo převelice zajímavé - kdyby to byla pravda... Pravdou ale asi bude jenom ta první část, že se na vodu dá mluvit. Můžete to zkoušet nejrůznějšími jazyky a výsledky asi budou srovnatelné...
:-)
24. 01. 2014 | 17:28

Martin1 napsal(a):

Viola napsal(a):
Zajímavé je, že na vodu se dá prý i mluvit a podle toho se chová.
---------
Já na vodu nejraději jen mlčím a ona se podle toho zase chová - mlčí si taky a teče si líně dál a jsme tam spolu - mlčíme stejným jazykem - rozumíme si.
Ostatní třeba předstírají nebo tam opravdu loví ryby, já né - né - né, já tam chodím lovit klid, jen občas mne vyruší nějaká ukřičená ryba, né - né - né - né. To se zmítá na háčku.
24. 01. 2014 | 18:07

aga napsal(a):

Stejně by mě zajímalo, jak si věřící pan Hořejší interpretuje léčitelské schopnosti Ježíše.

Mimochodem, varianta homeopatie - autopatie - tj. léčba vlastní potencovanou slinou - se odvolává na ty pasáže z evangelií, kde Ježíš slinou léčil.

A klííííd, pane Hořejší....
24. 01. 2014 | 18:42

Viola napsal(a):

Platane a Martine

dívali jste se na ty vločky, když před nimi vyslovují láska, nebo válka?
No a ten prof Bernd Kroplin nechal několik osob dělat kapky na sklíčko a když vyschly, tak se na ně díval pod mikroskopem a i když to byla vždy stejná voda, tak na sklíčku udělala u každého jedince podobné, ale od ostatních se velmi lišící obrazce. Ale ti lidé ne tu vodu nemluvili, s tím mluvením to zkoušel nějaký Japonec. Jak je krásné být vědcem.
24. 01. 2014 | 19:17

Viola napsal(a):

ago

Ježíš nepracoval na zdravotní pojišťovnu.
24. 01. 2014 | 19:18

Martin1 napsal(a):

"kde Ježíš slinou léčil."
Nepředbíhejte světlé zítřky našeho zdravotnictví.
1) přijdete k lékaři
2) do automatu nastrkáte 200 (dříve 30) Kč,-
3) přijdete na řadu, doktor zkontroluje regulační poplatek - lístek a pod dozorem se bude moci sám olíznout. U východu budete jemně požádáni o příspěvek na očkování veverek proti nadměrné zrzavosti jejich kožichu.
4) kdo už nevydá ze sebe slinu, olízne ho "olizovač" za plentou a za 1000,- Kč
5) nadstandard spočívá v tom, že vás přijde domů olíznout vybraná dívka z katalogu
6) ostatních pár vybraných se v té době bude léčit kompletní přestavbou všech atomů jejich těl a nahrazením všeho nemocného vším zdravým.
7) ti bez těch 200 Kč podlehnou třeba i vším, ano i těm.
24. 01. 2014 | 19:20

Martin1 napsal(a):

Viola poznámka k 19:17
Vločky - voda - promluvení - u každého jinak?
Mé vysvětlení: každý máme v dechu rozdíl, dokonce i během dne (ráno - hrůza!:)), po různém jídle, jinak - když čekáme milenku.
Je jasné, že se to může za jistých okolností projevit, dále bude asi i rozdíl v teplotě, vlhkosti dechu.
Myslím, že pes by nás dokázal rozeznat i mezi stovkou lidí - tak proč by to nemohlo mát nějaký vliv na vločku - na kapku vody. Je to možné - ovšem to porovnání, kdyby se dělalo například elektronovým mikroskopem, tak by tam mohly být součástí i naše sliny - nepatrné částečky a tak by se mohlo stát, že vlastně nepozorujeme změny na vodě - ve vločkách, ale naše sliny a ty mohou - možná dokonce budou u každého jiné.
Tedy nic zázračného - asi "jenom" věda.
24. 01. 2014 | 19:33

Martin1 napsal(a):

Sliny a jejich léčivé účinky - asi je budou mít - jak kdo a na co?
Že se zvířata olizují, tak to bude asi nějaký důvod mít, mimo že jen rády kolem sebe rozšiřují svůj pach - "Tady jsem já a pěkně to tam zasmrdí". My děláme opak - svůj "smrádek" považujeme za nekulturní - možná zvířecí - maskujeme ho vůněmi.
24. 01. 2014 | 19:42

Martin1 napsal(a):

"když před nimi vyslovují láska, nebo válka"
-------
Když mluvíte na mikrofon zblízka, ale i z větší dálky, tak také dochází pohybem zvuku k mechanické změně, změně tlaku, u kondenzátorového mikrofonu to bude zase jinou změnou, ale vždy je na počátku ta zvuková vlna a pokud řeknete jiné slovo, tak mohou být na okolí pozorovány různé nepatrné změny. Dokonce tedy mezi slovy "láska" a "válka", ale také mezi "koza" a "popelnice" - tam odhaduji větší - slovo je delší.

To by chtělo profesora Higginse. Zatím si vyzkoušejte nabublat do dětské vaničky: "Déšť dšťí v Španělsku zvlášť tam, kde je pláň!"a zkoušejte, zda bude mít jiné PH, když do jiné nabubláte:" Tak nám zabili Ferdinadna" - tedy vyloženě negativní zprávu - která byla na počátku první světové války. To se musí v té vaničce projevit.:) Až ji budete vylévat Violo, rukou hlavně dobře promakejte dno - ano jedná se o dítě. :)
Naše společná akce Mars s krycím názvem "Marz" se blíží, už jsem zjistil, že je 4 planetou od Slunce. To abych nepopletl, jednou jsem se zapovídal a naprosto střízlivý jsem se dobýval do cizího bytu v jiném vchodě.
24. 01. 2014 | 20:06

Pohoda napsal(a):

Paní Slimáková,pište,pište,pište.Kdo chce-porozumí.Kritici Vašich článků jsou vesměs polykači předepsané chemie.Léčí se několik měsíců,několik let a vyléčeni v nedohlednu.Je jedno,zda je to žaludek,záda,kolena.
24. 01. 2014 | 20:38

Viola napsal(a):

Martine1

:-) Jak psal pan Jemnický, na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha.
Zkoumat homeopatii je myslím dobré, protože se může přijít na spoustu jiných věcí, než bylo původně předpokládáno. Rezonance, vše se chvěje, rezonuje, pohybuje a proč, protože to někdo na začátku rozvibroval. Vznikly teorie strun, je jich už několik a v tom se třeba pan Profesor Hořejší mýlí, když říká, že nelze srovnávat výzkum homeopatie s teorií A. Einsteina (tedy řekl to možná trochu jinak). Ten pan Jemnický mi připomíná toho pana docenta Krále, který zkoumal teorii všeho. Ta homeopatie je také teorie všeho a ničeho dohromady.
Při zkoumání homeopatie je asi nejdůležitější zkoumat tu vodu.

Voda se nachází v kometách, které k nám lítají až okraje vesmíru, nebylo zatím zjištěno, jak vznikl život, ale předpokládá se, že jej roznesly komety po planetách, kde se vyskytly vhodné podmínky. Voda přežije všechno a v ní asi ta informace, na zkákladě které vznikne život. V té diskuzi, pod článkem který uvedl profesor Hořejší někdo napsal, že nezjistíme chemickým rozborem, co je na disketě (médiu) za informace, ale vložením ji do počítače. Ovšem mikroskop ještě není počítač, možná by to chtělo spojit mikroskop s počítačem, ale to by se mohlo rovnat luštění DNA.
24. 01. 2014 | 20:40

Platan napsal(a):

aga napsal(a):
Stejně by mě zajímalo, jak si věřící pan Hořejší interpretuje léčitelské schopnosti Ježíše.

..................................................

Myslím, že ty Ježíšovy léčitelské metody, které mají racionální základ, nemá ani prof. Hořejší důvod odmítat...:
( :-)

A Ježíš řekl: ...

Vyhledejte proto velkou štíhlou tykev se šlahounem v délce člověka, vyjměte dřeň a naplňte ji říční vodou, ohřátou sluncem. Zavěste tykev na větev stromu a poklekněte na zem před andělem vody a zaveďte konec šlahounu do konečníku, aby mohla voda protékat všemi vašimi vnitřnostmi. V kleče odpočívejte na zemi před andělem a modlete se k živému Bohu, aby odpustil vaše staré hříchy a modlete se k andělu vody, aby vaše tělo osvobodil ode vší nečistoty a nemoci. Nechte pak vodu z těla vytéci a s ní odplavit všechny nečisté a páchnoucí látky Satana z vašeho nitra. A na vlastní oči uvidíte a vlastním nosem ucítíte všechny ty ohavnosti a nečistoty, které špinily chrám vašeho těla a dokonce všechny ty hříchy, které ve vašem těle bydlí a které vás mučí všemi možnými nemocemi. Vpravdě pravím vám, křest vodou vás osvobodí od toho všeho. Obnovujte křest vodou v každý váš postní den, až do toho dne, kdy uvidíte, že voda z vás vytéká je tak čistá, jako říční pramen. Odeberte se pak k tekoucí vodě a tam v objetí anděla vody vzdejte díky živému Bohu, že vás vysvobodil od vašich hříchů. A tento svatý křest skrze anděla vody bude vzkříšen k novému životu. Neboť pak budou vaše oči vidět a vaše uši budou slyšet. Proto po křtu již více nehřešte, aby andělé vzduchu a vody ve vás stále bydleli a provždy vám sloužili.

ESEJSKÉ EVANGELIUM MÍRU

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005100001
24. 01. 2014 | 20:41

Platan napsal(a):

Viola napsal(a):
Platane a Martine

dívali jste se na ty vločky, když před nimi vyslovují láska, nebo válka?

........................................

Violo, ještě jsem to nezkoušel, ale podáváte to tak sugestivně, že to asi zkusím.
24. 01. 2014 | 20:45

Viola napsal(a):

Ale ta homeopatika se vyrábějí ve velkém průmyslově a má na ně vliv asi jen málo lidí. Že by to byli zvláštní léčitelé?
24. 01. 2014 | 20:49

Martin1 napsal(a):

Viola
Violo, ono je totiž úplně možné všechno, vše záleží na podmínkách, v kterých daná věc - nebo i všechno probíhá.
Když někdo - něco dokáže změnit podmínky, pak rázem se může třeba i ta voda ve formě bubliny vznášet v prostoru - ve stavu beztíže.

Tu Homeopatii bych bral na milost jako takovou "zesílenou modlitbu i s chemickým sdělením" a celé sdělení by spočívalo asi v tomto:
"Bože, tady si beru tento lék, beru si ho velice málo, jsem slabá, nemocná a bojím se, že ve větší dávce může i uškodit. Bože, prosím tě, pomoz"
Možná by stačila i ta modlitba - ta nám stejně vždy nakonec zbývá, může mít úplně jiná slova pro každého a každý můžeme mít úplně jiného toho svého "pomocníka" mimo náš svět. Mám také svého - jen mého.
24. 01. 2014 | 21:02

aga napsal(a):

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Lekari-stale-odmitaji-protonovou-lecbu-rakoviny-Muze-za-tim-byt-i-farmaceuticka-lobby-301248

"Mocná farmaceutická lobby a rekordní spotřeba léků v Česku

U značné části lékařů může za nezájmem o protonové centrum být přece jen i něco jiného, než pouze nechuť se učit nové věci. Vladimír Šulc z Proton Therapy Center nechtěl být příliš konkrétní, ale naznačil závislost mnohých lékařů na farmaceutické lobby, v jejímž zájmu, poněkud ostře řečeno, je zachování staré léčby a tedy i vyššího počtu nemocných.

„To může být důvod, proč je proti nám vedena válka, proč protonové centrum bojkotují. !!!!!!!! Není bez zajímavosti, že v České republice se spotřebuje nejvíc léků na osobu na světě, to je šílené.!!!!!!! Ukazuje to, jaké mají dané kruhy zájmy,“ zamýšlí se Šulc.

Přitom třeba ohledně dětských onkologických onemocnění podle jeho slov není nic lepšího než protonová léčba. Při konvenčním ozařování se v případě léčení pomocí fotonových paprsků může zastavit vývoj dítěte, dochází ke snižování IQ, pokud je ozařován nádor v oblasti mozku, a hrozí i další rizika, která šetrná protonová léčba eliminuje. V Čechách podle Šulcových slov potřebuje protonovou léčbu ročně minimálně sto dětí."

Žeby smrduté protihomeopatické větry vály hlavně z této strany?
24. 01. 2014 | 21:12

Viola napsal(a):

Platane třeba tu se podívejte, zvláště, jak vypadá slovo srdce vetknuté do krystalky vody.
http://www.ze-me.cz/news/voda-zazrak/
24. 01. 2014 | 21:19

vaclav horejsi napsal(a):

aga:

"Stejně by mě zajímalo, jak si věřící pan Hořejší interpretuje léčitelské schopnosti Ježíše."

Nepochybuji o tom, ze nekteri (charismaticti) lide maji schopnosti sugesci vylecit (treba jen docasne) lidi postizene nejakym psychosomatickym onemocnenim; krom toho si myslim, ze nektere (mozna i vetsina) techto zazraku popisovanych v Pismu byla ustnim podanim a zaznamenanim nekolik desitek let po onech udalostech znacne "vylepsena". Vubec mi to nevadi - nevadilo by mi ani pokud by se po nejakem vyletu strojem casu ukazalo, ze se zadny z tech zazraku takto doslovne nestal, ze jsou to spise podobenstvi a dodatecne fabulace. Myslim, ze podstata krestanstvi rozhodne netkvi v nejakych kouzlech, ale v necem uplne jinem - v mimoradne silnem a pusobivem poselstvi o tom, jak mame zit, abychom dosli "spaseni" (coz NENI pojem souvisejici s nejakym posmrtnym zivotem, ale s zivotem pozemskym). Jezis byl v tomto smeru vyjimecnym geniem, ktery si proto zaslouzi oznaceni "Syn Bozi".
Jsem privrzencem hodne "moderni" formy krestanstvi (podobne jako treba nekteri jezuite). Na toto tema jsem tady v uplynulych letech napsal spoustu clanku...

..
24. 01. 2014 | 21:33

Jemnický napsal(a):

Aga

omlouvám se za své hlupství. (ReCapthcha: Divinity)
24. 01. 2014 | 21:58

Jemnický napsal(a):

Václav Hořejší

Bratře Václave, strávil jsem podvečer i večer studiem materialů o struktuře vody, abych ti odpověděl co možná nejpřínosněji.
Díky tomu jsem vice nahlédl do básně Jana Skácela.
Pokud tě opravdu zajímá tajemství vody, pak si to vygůglíš sám, nebo na WOS najdeš odpovídající články. Potom jen přemýšlet srdcem.
Patří se ti poděkovat, inspiroval jsi mě, strávil jsem poetický večer s vodou. Zprávu do GAČR musím dopsat zítra.

S přáním hezkého večera,

Jemnický
24. 01. 2014 | 22:06

Jemnický napsal(a):

Václav Hořejší

...chraňte tu vodu
nedejte aby osleplo prastaré zrcadlo hvězd....

....voda si na nás stýská,
Václave
24. 01. 2014 | 22:14

Platan napsal(a):

vaclav horejsi napsal(a):

Jezis byl v tomto smeru vyjimecnym geniem, ktery si proto zaslouzi oznaceni "Syn Bozi".

...............................

Zajímavé pojetí...

Filius Dei honoris causa
25. 01. 2014 | 00:54

aga napsal(a):

Václav Hořejší

Naprosto s Vámi souhlasím, že podstata křesťanství netkví v Ježíšových léčitelských schopnostech.

Přesto, i kdyby byl Ježíš jediným svého druhu (a to není, podobné léčitelské schopnosti má dodnes více lidí), dokazuje to, že mimo materielní roviny reality je tu i jiná rovina, na které lze "operovat", pokud k tomu máte schopnosti. Z psychologického hlediska je zajímavé, že tuto rovinu uznáváte, jen z ní vyjímáte homeopatii. Jak jsem už výše uvedl, čertovo kopýtko bude někde ve freudiánské obavě z "okultního bahna". Vy se podvědomě nebojíte, že to "nefunguje", ale že to funguje "špatně" (tzn. proti dogmatu - ať už katolickému nebo vědeckému). Že Váš odpor není zcela racionální dokazuje jeho urputná, až fanatická obsedantnost.
25. 01. 2014 | 07:20

Jemnický napsal(a):

aga

Léčitelské schopnosti vycházejí z čistoty duše a síly ducha.
25. 01. 2014 | 09:18

aga napsal(a):

Jemnický

Podle toho, jak definujete "léčitelské schopnosti". Černá magie také funguje, a dokáže "vyléčit" tělo - ovšem má to svou cenu.
25. 01. 2014 | 09:46

Platan napsal(a):

aga napsal(a):

Přesto, i kdyby byl Ježíš jediným svého druhu (a to není, podobné léčitelské schopnosti má dodnes více lidí), dokazuje to, že mimo materielní roviny reality je tu i jiná rovina, na které lze "operovat", pokud k tomu máte schopnosti
....................................................................

Ano, mimo "materielní roviny" tu existuje rovina psychologická, ve které se dá "operovat". A tak zatímco lékařský výzkum je "tvrdou vědou", lékařská praxe je svým způsobem také tak trochu "magií". Dobří lékaři, ale i někteří léčitelé dokážou svým psychickým působením na pacienta stimulovat jeho autoasanační schopnosti. Léčitelé přitom mohou využívat třeba virgulí, "torzních polí", kosmických energií, homeopatie, ... čehokoliv, čím mohou na pacienta udělat dojem, čemu uvěří.

"Že Váš odpor není zcela racionální dokazuje jeho urputná, až fanatická obsedantnost."

Ago, ago... Víte, čemu se v psychologii říká projekce...?
25. 01. 2014 | 09:48

aga napsal(a):

PS
Slina může být i "jedovatá" - jak víme z lidové moudrosti.
25. 01. 2014 | 09:51

aga napsal(a):

Platan

Máte pocit, že také publikuji články, agitující proti vědě, případně zavrhuji vědu jako takovou, aniž bych rozlišoval podle kvality dotyčného vědce?? Nepleťte si agresi s nutnou obranou.
25. 01. 2014 | 09:53

aga napsal(a):

PS Platan

Tyhle plané diskuze o principech, kterým beztak nerozumíme, jen odvádějí od podstaty věci. Namísto abychom řešili, jestli je správnější materialistická věda nebo esoterický přístup, měli bychom řešit kvalitu a výsledky jejich jednotlivých vyznavačů. V obou případech nalezneme kkvalitu i odpad. A přesně tohle je v naše vědeckém paradigmatu prohlášeno za svatokrádež. Proč asi?
25. 01. 2014 | 09:57

Platan napsal(a):

aga

Já mám především pocit, že jsem v článcích prof. Hořejšího doposud nikde nenalezl žádnou "urputnou, až fanatickou obsedantnost". A z toho zase vyplývá můj dosti silný pocit, že vaše reflexe myšlenek prof. Hořejšího je stižena silným katatymním zkreslením.
25. 01. 2014 | 10:08

Platan napsal(a):

aga napsal(a):

Namísto abychom řešili, jestli je správnější materialistická věda nebo esoterický přístup, měli bychom řešit kvalitu a výsledky jejich jednotlivých vyznavačů.
....................................................

Naprostý souhlas - po jejich ovoci je poznáte... Potíž je právě v tom, že ty výsledky vyznavačů esoterického přístupu jsou jaksi nedohledatelné... Samozřejmě ale záleží na tom, jaký způsob verifikace pokládáte za validní. A my dva vlastně už víme, že se v této věci asi neshodneme...
25. 01. 2014 | 10:16

aga napsal(a):

Platan

Zejména co se týče léčby je hlavní validní verifikací to, jestli se cítím vyléčen. Tato doba na jedné straně volá po "svobodě", a na druhou stranu nedopřeje jedinci, aby svobodně rozhodoval o tom, co je pro něj nejdůležitější - o svém vlastním zdraví. Samozřejmě že toto právo občas přesahuje do práv celku, ale tak je to se vším - třeba i s právem kouřit, brát drogy, chlastat nebo si brát nesmyslné hypotéky. Dpkud na tom systém vydělává, tak mu to ovšem nevadí - tam, kde by jeho hlavní protagonoisti prodělali, spustí poplašené kejhání.
25. 01. 2014 | 11:02

aga napsal(a):

Platan

To zkreslení vidím i u vás - rád přehlédnete urputnost tam, kde souhlasí s vaším světonázorem. Tuhle tu v jiné diskuzi někdo popisoval, jak je tento jev vědecky potvrzen.
25. 01. 2014 | 11:04

Jemnický napsal(a):

Hořejší

Zdar Václave, jen pro ukázku posílám některé citace.
Lze najít i počítačové simulace struktury vody na některých polymerních materiálech

Jsou to komplexnější přístupy a složitější systémy, než které zpracovává kolega Jungwirth. Ale take se prý už posouvá tímto směrem.
Časopis Langmuir jistě nepovažuješ za pavědeckou hlásnou troubu, i když jsem tam také publikoval jednu práci. Některé zajímavé práce o structure vody jsou v COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES (i v tomto pavědeckém časopise jsem něco publikoval s kolegy z USA, nikoliv však o structuře vody, to bych asi dostal bludným kamenem).

Chai B, Mahtani AG and Pollack GH. Influence of electrical connection between metal electrodes on contiguous solute-free zones. Contemporary Materials IV-I – 1-8, 2013.

Das R and Pollack GH. Charge-based forces at the Nafion-water interface. Langmuir 29(8):2651-8 (2013) PMID 23311934.

Yu, A, Carlson P, and Pollack GH. Unexpected axial flow through hydrophilic tubes: Implication for energetics of water. Eur. Physical J. Special Topics 2013 DOI 10.1140/epjst/e2013-01837-8.

Rohani M and Pollack GH. Flow through horizontal tubes submerged in water in the absence of a pressure gradient: Mechanistic considerations. Langmuir 2013 29(22):6556-61. doi: 10.1021/la4001945.

Tak pěknou sobotu,

Jemnický
25. 01. 2014 | 11:10

Jemnický napsal(a):

Aga

Dobré dopoledne,

černá magie může "pomoci" tělu, nikoliv duši. Napsal jsem "čistota duše a síla ducha".
Sleduji vaši snahu vysvětlovat slepým a hluchým, kteří mají oči i uši....
Pozor, jednoho za to ukřižovali.
Někteří lidé mluví jen jedním jazykem, proto nerozumí jazyku poezie, jazyku symbolů. Je to, jako by jste chtěl Vivaldiho Čtyři roční období vyprávět slovy, a to ještě jazykem účetních a faktur.

Pěknou sobotu, jdu se projít ke Studánce Páně, kde proudí stále ještě slovo boží, kde dva, když se sejdou v jeho jméně, on jest mezi nimi. Tím druhým může být snad i pejsek, neb take jest hovádkem božím.
25. 01. 2014 | 11:26

Platan napsal(a):

aga napsal(a):

Zejména co se týče léčby je hlavní validní verifikací to, jestli se cítím vyléčen.
..............................................................

Pokud by tomu tak bylo, pak bychom testování léků dvojitě slepými placebem kontrolovanými testy mohli považovat za zbytečný luxus. Prostě bychom dobrovolníkům rozdali nový lék a pak bychom se jich zeptali, jestli se cítí vyléčeni. No, vždyť jsem vám říkal, že se v otázce verifikace neshodneme.
.............................................................

"To zkreslení vidím i u vás - rád přehlédnete urputnost tam, kde souhlasí s vaším světonázorem. Tuhle tu v jiné diskuzi někdo popisoval, jak je tento jev vědecky potvrzen."

...............................................................

Takový jev bezpochyby existuje. A nemusí jít jen o přehlížení "urputnosti" ale o celkově menší kritičnost ke kvalitě argumentace v případě, že se jedná o názory které nám konvenují.
Zatím ale bohužel nemáme žádné vědecké dobrozdání, které by říkalo, zadali se tento jev uplatňuje více u mě nebo u vás...
25. 01. 2014 | 11:43

Platan napsal(a):

Jemnický napsal(a):
... COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES (i v tomto pavědeckém časopise jsem něco publikoval s kolegy z USA, nikoliv však o structuře vody, to bych asi dostal bludným kamenem).
...................................

Když už jste to zmínil, bylo by možné uvést, o co se konkrétně jednalo?
25. 01. 2014 | 11:48

vaclav horejsi napsal(a):

aga:

"...dokazuje to, že mimo materielní roviny reality je tu i jiná rovina, na které lze "operovat", pokud k tomu máte schopnosti."

Nikoli - spravne vam to uz vysvetlil Platan.

"Z psychologického hlediska je zajímavé, že tuto rovinu uznáváte, jen z ní vyjímáte homeopatii."

Nikoli - leceni pomoci sugesce, vkladanim rukou apod. kladu na roven homeopatii (= placebo). Nikdo rozumny nepochybuje, ze placebo ( a take nocebo) efekt funguje; zcela seriozne se studuji jho fyziologicke (zcela materialni) mechanismy.
Jak uz jsem rekl vyse - namitky nemam proti leceni placebem, ale proti falesnym pseudovedeckym vykladum techto efektu.
*********************

Jemnicky:

1) Prosim nemotat dohromady poezii a vedu...

2) Uvadene citace vedeckych clanku ROZHODNE nepotvrzuji jakesi "otisky" fyziologicky aktivnich molekul ve vode (nebo cukru), tykaji se neceho uplne jinych aspektu nepochybne velmi zajimave substance H2O. Velmi nesolidni pristup...

..
25. 01. 2014 | 12:03

vědec nebo ideolog? napsal(a):

Je ten profesor Hořejší víc vědec, nebo ideolog?

Přikláním se ke druhé variantě.

Skutečný vědec má mysl otevřenou novým poznatkům.
A neodsuzuje něco, co je sice v rozporu s jeho zkušeností, ale nikoli v rozporu s touhou poznávat nové a nacházet nečekané souvislosti.

Lidé s mentalitou pana Hořejšího kdysi nechávali, zcela v souladu s tehdejší vědeckou metodikou, upalovat čarodějnice.
25. 01. 2014 | 12:17

aga napsal(a):

" Prosim nemotat dohromady poezii a vedu..."

Protože tím se dopouštíte té nejhorší svatokrádeže. Věda tu stojí nade vším, dokonce nad lidmi a jejich city, a její motání do lidských záležitostí se brzo bude trestat na hrdle.
25. 01. 2014 | 12:33

Platan napsal(a):

aga napsal(a):
" Prosim nemotat dohromady poezii a vedu..."

Protože tím se dopouštíte té nejhorší svatokrádeže. Věda tu stojí nade vším, dokonce nad lidmi a jejich city, a její motání do lidských záležitostí se brzo bude trestat na hrdle.
...............................................

No vida, jak si vy sám s fortelem sobě vlastním dezinterpretujete smysl přečteného...
Je-li řečeno "nemotat dohromady poezii a vědu", vy si to zcela voluntaristicky vyložíte tak, jako by z toho mělo nutně vyplývat, že věda stojí nad poezií (nebo dokonce nade vším). Zkuste se nad tím zamyslet a třeba nakonec pochopíte, v čem spočívá defektnost vašeho způsobu uvažování.
25. 01. 2014 | 13:05

Marie S. napsal(a):

p. Hořejší, 12:03

Naopak, dokud bude věda zavírat oči před jevy, které v nás rozdmýchává umění, nikdy neporozumí člověku a jeho vnitřnímu světu. Pouze rozdělováním věd podle oborů se dokážete vyhnout hlubším souvislostem, ale za cenu omezeného (vymezeného) pohledu.

p. Jemnický, 11:26

"Někteří lidé mluví jen jedním jazykem, proto nerozumí jazyku poezie, jazyku symbolů. Je to, jako by jste chtěl Vivaldiho Čtyři roční období vyprávět slovy, a to ještě jazykem účetních a faktur." - Tohle není zcela dobré přirovnání. Zrovna v baroku se hudba s poezií často propojovala, nejen duchovní, ale i světská. Zrovna Vivaldi psal Čtvero ročních období na známé sonety... hudba je s textem zcela ve shodě, dokonce využívá zvukomalbu - tedy i vizuální představivost, vše s jedním cílem co nejsilnějšího společného účinku.

Hlasatelé to mají těžké. O pravdu stojí doopravdy málokdo. Že vědci? Ó ne, těm jde především a většinou o získávání grantů, RIVových bodů do tabulek, publikačních výstupů, uznání od vědecké komunity tj. citace svých článků, nejlépe recipročně od kamarádů...
V jistém věku jsem přestala známé přesvědčovat o některých názorech, které mi připadaly velmi důležité pro jejich život, ale nějak jim odmítali rozumět.
Po jisté době jsem se musela smát - došli k tomu nějakou oklikou sami, i beze mě. A co myslíte, že dělali? Snažili se o svém poznání přesvědčit někoho dalšího... ovšem beznadějně.
Vše se neustále vyvíjí, hlavně naše myšlení a cítění. A je to tak asi dobře.
25. 01. 2014 | 14:02

Viola napsal(a):

To, proč se na vodu může mluvit a ona reaguje souvisí s jejími elektrickými vlastnostmi, na TV, mobil, nebo počítač také můžeme mluvit a on reaguje podle našeho hlasu.
25. 01. 2014 | 14:57

Viola napsal(a):

Marie S
Já si myslím, že vědci jsou dnes tak silně specializovaní, že jim jiné specializace mohou unikat. Proto je třeba dobrá Akedemie věd, kde se dá předpokládat, že si to vědci z různých oborů dají nějak dohromady. Ale někdo už má prostě odpor k určitému tématu, protože bylo používáno aniž by bylo důkladně prozkoumáno, si myslím.
25. 01. 2014 | 15:05

Jemnický napsal(a):

Václav Hořejší

Bratře Václave, těžká řeč s někým, kdo nechce slyšet a ba ani připustit. Ty publikace ukazují, že struktury vody jsou dostatečně stabilní (ne nějakých pár pikosekund, ale nejméně hodiny).
Je to A. To B, které následuje, by tě asi rozhodilo, že bys začal kolem sebe házet bludnými kameny. Jedná se právě o paměť vody a zabývají se tím renomované laboratoře, jednu vede i nositel Nobelovy ceny. Vygůgluj si jméno za domácí úkol z pilnosti.
Do jedné laboratoře v USA jsem dostal pozvánku na stáž.
Kdybych popsal synchronicitu celého příběhu, jak jsem k vodě byl přiveden, jako ten vraný koníček, černější než tma, Jung by měl radost, ty bys už nikdy se mnou nešel na pivo.

Já tady nikde neobhajuji homeopatii, nejsem lékař s širokými znalostmi a zkušenostmi s její aplikací.
Jen zde stojím proti plytkým argumentům, které jsou používány a které nesvědčí o dostatečných znalostech problému, jen o potřebě něco vzít klackem po palici, aby byl klid a pořádek ve vědecké rodině.

Shrnu tedy podstatné argumenty:

1. Homeopatická léčba nezapadá do dogmatu klasické farmakologie.

2. Předpokládané mechanismy účinku homeopatik jsou z oblasti, která se teprve otvírá, má však nepochybně materiální podstatu a je dostupná experimentálnímu ověřování. Strukturu a paměť vody zkoumají renomovaní vědci v mnoha laboratořích.

3. Homeopatie je od samého počátku chápána jako personalisovaná a cílená terapie. Klasická medicína se principu personalisované medicíny (léčby připravené na míru konkrétního pacienta) dobrala až v posledních desetiletích. Poprvé tento termín použil Dr. Gibson v roce 1971. Autologní vakcíny jsou příkladem personalizované medicíny.

Můžeme o celé záležitosti vést diskuse, snášet argumenty pro i proti, hledat vysvětlení.
Ale fanatické odsuzování má jistou paralelu s alergickým zánětem, vyvolaným neškodným pylem.
25. 01. 2014 | 15:35

Jemnický napsal(a):

Marie S

Drahá Marie, ani by mě nenapadlo, že můj text si někdo může vyložit tak, jak vy. Zkuste si ho ještě jednou přečíst a srovnat s tím, jak ho vykládáte.
Čtvero ročních období samozřejmě můžeme popsat jzykem kvartálního vyúčtování, ale tak nějak to asi nebude Vivaldi.
25. 01. 2014 | 15:41

vaclav horejsi napsal(a):

aga:

"Věda tu stojí nade vším, dokonce nad lidmi a jejich city, a její motání do lidských záležitostí se brzo bude trestat na hrdle."

Veda nestoji nad poezii, ani naopak - tyto dve velmi dulezite oblasti stoji VEDLE sebe, maji pro lidsky zivot obe velky vyznam - pro nekoho vice ta, pro jineho ona.
****************************
Jemnický:

OK, je treba nepredpojate pristupovat ke vsem pavedam, nechavat je bujet zcela rovnocenne s opravdovou vedou, ze? Co se treba dat do zkoumani ucinku smesi prasku ze susenych netopyru a korene mandragory?

..
25. 01. 2014 | 15:48

Jemnický napsal(a):

Václav Hořejší

Věda a poesie, bratře Václave, jsou sestry jako Marta a Marie.
Tento boží svět je krásný a věda s poesií tuto krásu objevují, popisují a sdělují způsobem, který potěšuje.
Jen hloupý vědec a hloupý básník se spolu mohou motat, jsa namotaní z kvasu vlastní zmatenosti.

Znovu, už po kolikáté opakuji slova Albertova: "Fantasie je více než vědomosti".
25. 01. 2014 | 15:54

Jemnický napsal(a):

Václav Hořejší

Samozřejmě, Václave, když už ve starém špajzu vědy nejsou argumenty, klidně si tluč na bludném balvanu sušené špačky, netopýry a přidej i něco rivových bodů z kafemlejnku, ať to má grády.

Nakonec zatuchlý akademismus přivedl předčasně do hrobu i Pasteura.
25. 01. 2014 | 16:03

vaclav horejsi napsal(a):

Jemnický:

Jeste jsem zapomnel reagovat na toho tveho nobelistu, ktery se zabyva homeopatii (L.Montagnier) - chudak, ten to dopracoval; neco si o tom precti...
Mozna se hlasis i k tomu popiraci HIV Duesbergovi?

..
25. 01. 2014 | 16:34

Jemnický napsal(a):

Václav Hořejší

Vedle, jak ta jedle.
A nepodsouvej mi cizí názory, není to důstojné a spravedlivé.

Nevím, zda ti více vadí existence homeopatie, nebo možnost, že by voda měla paměť.
Když už má paměť kdejakej polmer nebo kus magnetu, tak proč ji upírat vodě.
Mně ta představa vědecky vzrušuje, tebe zkrušuje.

Někdo vdolky, jiný holky, jak tady nedávno nadhodil Pepa Řepa.
To je korektní a v souladu se záměrem těchto stránek.

Nakonec, pokud by homeopatie byla nekorektní, tak to Stejskal všechno smázne, až se vrátí s dětmi z bruslení.
25. 01. 2014 | 17:05

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: Margit Slimakova

Zakoukal jsem do vaseho jineho blogu, o tom jak se ma zrusit povinne ockovani deti. Vidim, ze krome zabav komercnich, jako tlaceni homolopatik, mate i zabavy vpravde mengelesovske, jako volani po zruseni povinneho ockovani deti. Je velice zabvane s jakou lehkosti se zbavite jednoho maleho otravneho argumentu, tedy “Očkování zachránilo miliony lidských životů.” A argumentujete perlami jako “My jen do zdravého dětského organismu preventivně zavádíme léky obsahující řadu potenciálně rizikových aditiv s cílem zabránit hypotetickému riziku infekce.” Krasne, infekcni nemoci s miliony jsou mrtvych deti jsou jen HYPOTETICKE.

Jedna z bolsevikovo vyhod bylo, ze provozoval koncentracni lagr a sefoval v nem. Mohl pak zevelet povinne ockovani deti, a tim ty tisice zivotu ceskych deti zachranit. Takze to ockovani tu mame. Vynalozit hrdinne usili, aby neco takhle uzitecneho zmizelo, to chce hodne otrly zaludek.

A taky je zabavne, jak se starate o zdravi deti, aby nedostali do tela chemikalie z vakcin. Pomoci aditiv z ockovani se do tela ditete dostane asi tolik jedu jako z barvicky piluli ci krabicek na vasich milych homeopatikach, ci petiminutovem lezeni po koberci a dychani chlupu z nej.

Verze hysterickych Margit Slimakovych treba v Anglii a Walesu zpusobily takoveto krasy: pred ockovani tam bylo mezi 60.000 a 170.000 pripady cerneho kasle za rok. Po ockovani jen 2.000. A diky Margitam prestali ockovat, naskocilo zpatky pres 200.000 pripadu a 100 umrti. Vedete cestnou a heroickou bitvu, pani Slimakova. A jeste trocha hezkeho cteni a cisel. V Holandsku propukla epidemii v r. 1999-2000 spalnicek. Zaznamenali 3.250 pripadu, a z toho 97% se vyskytlo v neockovanych detech z Reformovane komunity. 20% melo vazne komplikace, 5 pripadu encefalitidy a 3 umrti. Kdyz se podobna vec stala v Irsku v r. 2000, protoze hysterky zakrocily a mira ockovani se snizila na 74%, tak tam zaznamenali 1.500 pripadu a 3 umrti.

Ale co mrtvej sem, mrtvej tam, hlavne, ze to s nasemi detmi myslime dobre a zdrave. Gratuluji, pani Slimakova, jen tak dal.

Zdroj dat: Science and serendipity. Pepys MB, Clin Med. 2007 Dec;7(6):562-78. Ten zdroj je stejne jako v tomto blogu zbytecny, protze pani Margit rada necha jediny dulezity argument klidne viset ve vzduchu, a ani v tatmom blogu neijak nevyvraci, ze očkování zachránilo miliony lidských životů. Jo, vime, milion, dobry, ale pohneme se dal soudruzi – co kdyby treba aditiva z vakciny udelali v tele deti treba neco skodliveho. Ze to neni prokazano, ze to skodi? No jo, ja vim, ale treba by mohlo, ze jo. Jako zde, jo, je to placebo, ale co kdyz na tom neco je?
25. 01. 2014 | 17:10

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: Vaclav Horejsi

Pane Horejsi. Jak vidim ten slimacky cirkus, ktery prinasi svoboda projevu, tak bych vas rad zaukoloval. Osvety je stale velice treba. Ocenuju, ze proto hodne delate, a ze jste se sel i s tou Margit hadat na verejne mitinky. Misto idiotske cinnosti, kterou jsem schopen vynalozit tak akorat ja, tedy hadani se na pitomem blogu podivne sarlatanky, pokracujte v osvete. Zapomente na moratorium na svuj blog, a piste dal o techto dulezitych vec. Jste na ne odbornik, delate vznesenou vec. Zapomente na zajimava a kontroverzni temata, jako je bolsevik, palestinci a vira, stejne vam jen vase nazory bohuzel uhlodavaji na kredibilite mezi znalymi a premejslejicimi lidmi, a take kolegy (nic ve zlem).
25. 01. 2014 | 17:18

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: Vaclav Horejsi

A na Jemnickeho se taky vykaslete. Ten ma hadku s pani Slimakovou, tak at si ji uzije. Pani Slimakova jasne rika, ze je overeno, ze homeopatika jsou placebo, tedy ze delaji to same jako lzicka medu s pohlazenim ci usmevem. At to tedy Jemnicky vyvrati pani Margit, at ji dokaze, ze to tak neni, a ze v homeopatikach sedi zamrzla pamet vody a skvele nas poleci.
25. 01. 2014 | 17:22

Viola napsal(a):

Pavle Rychetský

možná že se paní Slimáková bojí také tohodle
http://personal.tucna.net/vakciny-a-bill-gates-filantropie-nebo-terorismus/
a také toho, jak nám byla dodána vakcína s živými kulturami, namísto umrtvených.
A sám profesor Hořejší v některém článku psal, že lépe by bylo otužovat se, než očkovat na kde co.
25. 01. 2014 | 17:32

Marie S. napsal(a):

Violo, (ad 15:05),

no ano, tak nějak to bude :)
M.
25. 01. 2014 | 17:38

Platan napsal(a):

Jemnický napsal(a):.
Když už má paměť kdejakej polmer nebo kus magnetu, tak proč ji upírat vodě.
Mně ta představa vědecky vzrušuje, tebe zkrušuje.
.......................................

Ano, této vědecké metodě se říká analogizování... Když magnet jo, tak proč by ne voda... Při takto poctivě založeném vědeckém paradigmatu lidstvu nehrozí, že by opomnělo využít léčivé vlastnosti čehokoli. Jenom to bude trochu zdlouhavé a náročné na zdroje...
Škoda, že nám pan Jemnický neumožní více se dovědět o jeho publikační činnosti v USA. Myslím, že by to mohlo být poučné (nebo přinejmenším zábavné).
25. 01. 2014 | 17:41

Marie S. napsal(a):

Homeopatika mně (měřeno pocitem zlepšení zdravotního stavu a dalším dozníváním potíží) dvakrát pomohla a dvakrát nepomohla. Ovšem hlavně vinou vlastní hlouposti - ordinoval mi je nikoli homeopat, ale lékárník. Nikomu bych nebrala možnost vyzkoušet je - namísto různých chemických dryáků nebo jiných alternativ, a je slabost urážet někoho jen proto, že jim věří.

Několik maminek, které měly děti ve stejném věku s mými, se rozhodlo s plnou odpovědností a po poradě s mnoha lékaři - nenechat děti očkovat, nebo jen na některé nemoci. Zrovna tak nikdy svým dětem nepodaly antibiotikum. Dnes je dětem kolem třiceti, všechny jsou zdravé a netrpí ani běžnými chřipkovými onemocněními. Do jako míry za to může popsaná péče o zdraví, nebo zároveň také zdravý životní styl těch rodin, i jiné faktory, si mohu jen domýšlet. Každopádně paní Slimákové děkuji za mnohé podněty k ozdravění výživy a způsobu života, o detailech ať už si každý rozhodne sám.
25. 01. 2014 | 17:58

aga napsal(a):

václav hořejší

Veda nestoji nad poezii, ani naopak - tyto dve velmi dulezite oblasti stoji VEDLE sebe, maji pro lidsky zivot obe velky vyznam - pro nekoho vice ta, pro jineho ona.
****************************

To je ale velmi omezený, ba impotentní pohled na věc. Dokud stojí opozita vedle sebe, jsou neplodná. Jako třeba racio a city, věda a poezie, muž a žena. Teprve když se protnou, když splynou, mohou něco zplodit. Život opravdu není kartotéka, ve které existují jeho jednotlivé aspekty "vedle sebe". Snaha vědců vnutit nám tento jejich absurdní a nepřirozený pohled na realitu je téměř zločinná, a navíc arogantní.
25. 01. 2014 | 18:01

Viola napsal(a):

VáclavHořejší

jak dopadl ten vědec
Profesor Montagnier je autorem nebo spoluautorem 350 vědeckých publikací a více než 750 patentů. Navrhoval léčit Hiv úpravou stravy a doplňky a zřejmě i nějakým homeopatikem. No někdy se stane, že když vědec získá hodně ocenění, tak už si myslí, že co ho napadne bude dobré. Ale asi byl s tím elektromagnetismem blízko.
25. 01. 2014 | 18:04

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: Platan

Na zaklade Jemnickeho teorii jste vymyslel rNMR, tedy reverzni NMR. Nechte si to patentovat. Prachsprostej obycejnskej NMR umi seradit protony pomoci silneho magnetickeho pole, vas vynalez bude umet seradit atomy magnetu pomoci pameti protonu vody. Jelikoz clovek se sklada priblizne ze 60% z vody (kdyz noc predtim nechlastal koralku), tak budeme moct manipulovat zelezo ci jine magneticke materialy nadalku pomoci pameti nasi vody.

A pak ze Magneto z X-Menu je blbost, kdepak, umel pomoci mysle pohybovat s cimkoli zeleznym, tocilo se to na opravdouvou kameru, tak to musela byt pravda. Vedecky princip byl overen.
25. 01. 2014 | 18:06

Viola napsal(a):

aga

tak to bude, jak říká doc Král náboženství a věda se mají protnout a ne běžet vedle sebe. Nebo dosadit za náboženství krásu, umění, bohatost přírody.
25. 01. 2014 | 18:07

aga napsal(a):

Platan

"Ano, této vědecké metodě se říká analogizování... Když magnet jo, tak proč by ne voda..."

Aha, takže to, že se něčemu nějak říká, je argumentem proti fungování dotyčné věci. Hm.... sofistikovaná metoda argumentace... Kdybyste v životě neanalogizoval, tak byste asi své geny k dalšímu šíření nepředal. Analogizujeme, protože v praxi se nám to sakra vyplatí.
25. 01. 2014 | 18:10

kongregace pro nauku víry napsal(a):

Pane Jemnický
jste výbornej! :)

Tak nějak si představuji skutečného vědce dle definice Karla Raimunda Poppera.

A také velmi oceňuji, že nepoužíváte obligátní, oblíbený a pokrytecký eufemismus "paradigma", a píšete rovnou o dogmatu.

A všem uživatelům "paradigmat" bych zároveň doporučil přečíst si, co o tomto termínu a jevu jeho "autor" Thomas Kuhn vlastně napsal:
napsal, že paradigmata jsou předměty víry dané skupiny, disciplinární matice. Pokud je tato skupina, sdílející stejné knihy, stejné profesory a stejnou budovu dostatečně soudržná, má charakter sekty. Proto cokoliv, co útočí na jejich víru, příslušníci této sekty odvrhují.

Pan Hořejší tak není jen příslušníkem sekty katolické, ale i členem sekty imunologické. Obojí mu přináší cenné benefity a klid v duši.

Jo - málem jsem zapomněl na sektu Sisyfos :)

P.S.: Znaky sekty - Sekty cílevědomě budují ve svých členech představu nebezpečného nepřítele. ... V sektě je kreslen černobílý obraz, v něm vše dobré je v sektě, vše špatné se nachází mimo sektu. Členům sekty je vštěpována její výlučnost v řešení problémů. Sekta je tak nadřazena všemu.

http://www.prevence-praha.cz/sekty?start=1
25. 01. 2014 | 18:13

Viola napsal(a):

Tak jsem si přečetla o Nobelově nemoci, není radno vědci usilovat o nobelovu cenu, jinak hrozí nemoc z ní.
25. 01. 2014 | 18:25

vaclav horejsi napsal(a):

Viola:

"A sám profesor Hořejší v některém článku psal, že lépe by bylo otužovat se, než očkovat na kde co."

To jsem nikde nenapsal...

*********************************
Viola:

"Ale asi byl s tím elektromagnetismem blízko."

Ani nahodou - uplny nesmysl...

Montagnier neni prvni pripad nobelisty, ktery "se zblaznil".
Kdesi jsem cetl pekne prirovnani:
To, ze nekdo dostal Nobelovy cenu samozrejme neznamena, ze ma i pozdeji (nebo v jinych vecech) vzdy pravdu. Je to jako kdyz je nekdo ve 40 letech skvelym ridicem; v 80 to samozrejme muze byt uplne jinak...

..
25. 01. 2014 | 18:34

aga napsal(a):

Jemnický 11:26

Já snad ani nevychovávám, jen nutkavě podškrtávám chyby v rámci výpovědí. Nevadí mi jiný názor, ale to, když proklamativní racionalista odporuje v širším kontextu sám sobě - to je příklad prof. Hořejšího. Takový Platan mi nevadí, ten si mele tu svou alespoň důsledně. Opravdu mi to hodně připomíná Freuda - který měl sice odvahu zbořit společenské paradigma, ale nepřekročil svůj vlastní stín v případě "okultního bahna".

Přitom ani tak nejde o to, jestli něco funguje - a ono to sakra funguje - ale o to, ve prospěch čeho to používáme. Vědec si myslí, že nemá žádnou zodpovědnost - schová se za vědu a nad zodpovědností za svůj podíl na ní si myje ruce. Esoterik ví (nebo by měl vědět), že sklidí přesně to, co zasel, a že na nějaké já nic, já věděc se nehraje.
25. 01. 2014 | 18:37

arbitr napsal(a):

Cílem pana kardinála Duky je přesvědčit dosud nepřesvědčené, aby chodili do kostela a modlili se k Bohu. To je entita, která zřejmě neexistuje a nikdo její existenci nedokáže, ani nevyvrátí. Podle zákona nula od nuly pojde.
Homeopati se snaží přesvědčit dosud nepřesvědčené, aby se léčili něčím, co nic léčícího neobsahuje, podle téze - věř a víra Tvá Tě uzdraví.
Někteří kosmologové se snaží přesvědčit dosud nepřesvědčené, že Vesmír vzniknul z něčeho, co bylo nekonečně malé, stěstnané do bodu, mělo to nekonečně velkou hustotu a obsahovalo to celý vesmír. Když to Nic explodovalo jako Big Bang, vzniknul z toho náš podělaný svět. A v něm další podobné ohavnosti, jako jsou černé díry, které také obsahují vše stěsnané do centrálního bodu s nekonečně velkouhustotou obsahu a to prostorové Nic je obklopeno horizontem událostí, přes který se lze dostat dovnitř, ane ne ven. Vnitřek čené díry nikdo dosud neviděl, ani horizont událostí, ale někteří v to věří a snažíse o tom přesvědčit i jiné.
I starší říkávali že není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu.
Někteří fyzikové zplodili teorii strun, jejichž existenci nelze nikdy experimentálně prokázat, protože se odehrává pod Planckovou délkou a na to nikdo nemá kšandy, aby se na to mohl podívat. To se to fantazíruje, když nikdo nedokáže, ani nevyvrátí, že je to pouhé pakování se prostředky daňových poplatníků.
A tak by se dalo ještě dlouho pokračovat.
Myslím, že každý má právo věřit na cokoliv a vložit to do své osobní filozofie. Ale musí počítat s tím, že ho za jistých okolností okolí nebude brát vážně.
25. 01. 2014 | 18:56

aga napsal(a):

Arbitr

No a naproti tomu stojí řada produktivních vědců, kteří vybádali třeba takový Cyklon B, atomovou bombu, šmírovací technologie a mnoho dalších hmatatelných a široce využívaných věcí. Takové génie bereme všichni strašně vážně, a dostává se jim patřičného společenského uznání a podpory.
25. 01. 2014 | 19:00

Jemnický napsal(a):

Platan

Drahý Platane, zkuste zapřemýšlet, proč právě na váš kmen přibil Apollón kůži Marsyasovu.

Když s tím budete hotov, tak pokračujte v dalším příběhu. Třeba proč toho namyšleného a drzého hlupáka Sísypha bohové potrestali. Proč stale dokola opakuje svoji činnost, proč se nemůže osvobodit?
25. 01. 2014 | 19:04

Jemnický napsal(a):

Arbitr

"Myslím, že každý má právo věřit na cokoliv a vložit to do své osobní filozofie. Ale musí počítat s tím, že ho za jistých okolností okolí nebude brát vážně."

Drahý Arbitře, neberte tak vážně okolí, samozřejmě za jistých okolností, neboť okolí i okolnosti se v neustálém cyklu proměn mění. Co dnes vysmíváno, zítra aplaudováno, jak by řekl velikán Jára Cimrman.
25. 01. 2014 | 19:11

Platan napsal(a):

Pavel Rychetsky napsal(a):
Re: Platan
Na zaklade Jemnickeho teorii jste vymyslel rNMR, tedy reverzni NMR. Nechte si to patentovat.
.....................................

No, ještě nevím... Měl bych pak totiž velké morální dilema, zdali se mám s p. Jemnickým dělit o část zisku...

aga

Jsem rád, že to berete se nadhledem... :-)
25. 01. 2014 | 19:12

sexem k impotenci napsal(a):

"... Opravdu mi to hodně připomíná Freuda - který měl sice odvahu zbořit společenské paradigma, ale nepřekročil svůj vlastní stín v případě "okultního bahna" ..."

Omyl!
Freud ještě neměl co bořit, protože termín či mem "paradigma" získal na virulenci až 30 let po Freudově smrti.

Asi jste měl na mysli přísnou společenskou konvenci - tzv. tabu.
Sex Freud nejen odtabuizoval, ale ve svatém nadšení nedostatkem či přebytkem sexu a pohlavím vysvětloval úplně vše. Pro samé pohlaví zapomínal na hlavu. Proto ho skoro všichni žáci opustili.

Okultní bahno? Co to je? Katolická liturgie?
25. 01. 2014 | 19:13

Jemnický napsal(a):

Někteří nobelisté se mohou zbláznit, ale někteří nenobelisté se nobelisty nestali, protože byli mešuge už před tím.
25. 01. 2014 | 19:21

Platan napsal(a):

Jemnický 25. 01. 2014 | 19:04

Budu o tom usilovně přemýšlet, ale v případě dlouhodobějšího neúspěchu hrozícího frustrací bych si vás dovolil požádat o nápovědu.

Nicméně mě stále bude mrzet, že nechcete uspokojit zájem mé po poznání toužící duše, přiblížením vaší publikační činnosti v USA.
25. 01. 2014 | 19:22

Jemnický napsal(a):

Platan

Nechte si všechno, já už se napakoval na homeopatii.
Něco šoupněte Rychetskému, ať dá pokoj.
25. 01. 2014 | 19:26

Jemnický napsal(a):

Platan

Vaše duše by měla toužit po poznání Boha. Nemarnětě čas čtením spisků, byť by byly hodny vaší zvědavosti.
Ostatně jak jsem sdělil, netýká se to struktury vody.

Nápovědu nežádejte, to bych narušil proces rozvoje nezávislého myšlení.

Co se týká Sísyphose, snad jen berte do úvahy, že bohové nejsou pomstychtiví, to by ho ještě při tý jeho fušce někdo kopal do prdele, což není doloženo.
25. 01. 2014 | 19:35

Platan napsal(a):

Jemnický 25. 01. 2014 | 19:26

Tak díky za velkorysost. V případě, že by to klaplo s Nobelovkou, vás ale v děkovací řeči určitě vzpomenu.
25. 01. 2014 | 19:38

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: Jemnicky

"Něco šoupněte Rychetskému, ať dá pokoj."

Vite, ze to stejskalococcinium je jedine homeopatikum, kterych bych zobnul, at je ucinne nebo ne? Hruzy typu HnizdiloSlimakovin me tak magneticky pritahuji, ze mi naprosto regulerne jebne. A pak ze homeopatie nefunguje - pamet trotlovin od Margit se pres jakesi tajemne elektronicke medium nejak otiskne do obrazovky, a ja se nemuzu odlepit, prestoze me stara zezadu kope, podtrhava zidli, mlati me, a deti placi, ze ztratily tatinka, kdyz vidi jeho zesiroka otevrene oci, povislou celist a ukapavajici slinu v koutku. Todle je opravdova tragedie. A nakonec se me medium jeste posmesne zepta "Slova se neshodují s předlohou. Nejste náhodou stroj?" A ma pravdu, moje slova se predlozenym pindem pani Margit neshoduji ani trochu. Co bych za to dal, kdybych byl stroj. Ty jsou racionalni, a na blogy by podle zadne logiky nikdy vnevstoupily. Ja nejsem stroj, ale politovanihodny zarputily magor.
25. 01. 2014 | 19:39

aga napsal(a):

sexem k impotenci

I kdyby nebyla růže nazývána růží, voněla by stejně - takže tabu nebo paradigma - furt je to jedno a to samý. A neměl jsem na mysli jen společenskou konvenci - Freud stál u počátku rozpadu něčeho daleko podstatnějšího a hlubšího. Což má vždy své pro i proti.

Ví bůh, co konkrétně připadalo Freudovi jako okultní bahno. Co se tak asi honí v hlavě kokainisty? Katolická liturgie ten kanibalismus jen markýruje, to už byl proti SZ pokrok.
25. 01. 2014 | 19:46

Platan napsal(a):

Jemnický 25. 01. 2014 | 19:35

Že se to netýkalo struktury vody? Tím lépe! Vlastně tím hůře - pro moji zvědavost...
25. 01. 2014 | 19:48

Jemnický napsal(a):

Platan

Nobelovku bych vám, jako vlastenec, velmi přál. Proboha živého, jen mě nikde nezmiňujte. Udělejte radost třeba Václavovi.
25. 01. 2014 | 19:48

Platan napsal(a):

Jemnický

No dobrá, však mi už se spolu nějak dohodneme...
25. 01. 2014 | 19:53

Jemnický napsal(a):

Pavel Rychetsky

Tak to vidíte, kvůli nezvládnutelné přitažlivosti k esoterice se vám rozpadá jiskrná mysl i rodina. Mělo by se to zarazit a rázně, nebo se budete podobat onomu muži z obrazu "Čtenář Dostojevského".
Že jsem tak smělý, jakým strojem by si vašnosta přáli být?
Parním, nebo něco modernějšího, ekologického, třeba pertetuum mobile?
25. 01. 2014 | 20:10

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: Jemnicky

A mne o strukturach vody nemusite moc presvedcovat. My se v rachote vzdycky snazime najit nejake pred-leky pomoci testovani dvou milionu chemikalii, a nasi modelari prijdou a reknou, ze to nasli sami a driv, pomoci modelu. A nas hlavni trumf vzdycky je - nojo, ale vzdyt jste do kalkulaci ani nezahrnuli vodu, tak co nam sem cpete? Akorat ze jim to taky obcas funguje, a to jen proto, ze nam jsou schopny rict, ktery z tech dvo milionu se do substratove kapsy urcite nenavazou, a daj nam misto toho seznam desti tisic latek, ktery by se naopak vazbe mozna nebranili, a my to otestujem, protoze testovat dva miliony na vsechny projekty je celkem drahy, a obcas se jim diky nahode urodi. Takze i to modelovani nakonec funguje, a nase chytrakoviny ohledne struktur a vlivu vody si muzem strcit za klobouk.
25. 01. 2014 | 20:11

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: Platan

Ano, deleni patentu a cas u soudu ma sve nevyhody, ale ja bych praci na rNMR jeste nezavrhoval. Uvazte dalsi vyhody. V regulernim NMR vychylujete z osy spartakiadne serazena jadra pomoci radiovych vln. Tedy i nove Babisova Impulsu. Kdyz si s reverznim designem NMR trochu pohrajete, tak jemnickeho kyselka bude diky sile sve pameti naopak moct vysilat vlny zpatky k Babisovi, a mozna ho tim rozpustit, a splachnout do nejakeho estebackeho kanalu, odkud nedavno s velkou slavou vylez. Uvzte ty moznosti. V nejblizsi dobe bude demokracii pres radio vychylovat Babis, po uvedeni rNMR naopak zvitezi laska a pravda. Jestli to bude umet vysilat i na kratkych vlnach, ktere se pomoci ionosfery odrazi a doleti do velikych dalek, tak treba i jednou zbavite zemi Putinu a korejskych bucliku. Myslete na lidstvo, stejna jako Margit Slimakova dba na to aby pomoci zakazu povinneho ockovani pochcipalo dost deti a neprelidnila se planeta.
25. 01. 2014 | 20:29

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: Jemnicky

A Jemnicky na tento patent urcite patri. To odrazeni radiovych vln v troposfere je totiz strasne ovlivneno mnozstvi vodnich par. Tam vznikaji krystaly pameti vody, a odtamtud se na zem z nebes snasi mana hoemopaticka, vselecebna. A pak, ze nebe neni, a ze homeopatie nefunguje!
25. 01. 2014 | 20:37

aga napsal(a):

P.Rychetský

Bylo by zajímavé vědět, jaký má vztah k homeopatii Pehe. Kdyby náhodou kladný, tak vaši nejbližší budou moci sledovat spontánní samovznícení zblízka. Tuhle kombinaci už byste nevydejchal.
25. 01. 2014 | 20:40

zdánlivá podobnost není zaměnitelnost napsal(a):

"... I kdyby nebyla růže nazývána růží, voněla by stejně - takže tabu nebo paradigma - furt je to jedno a to samý. ..."

To tedy není!
Zhypnotizované osobě můžete vložit do ruky růži s tím, že ji nazvete mikrofonem. K mikrofonu se nevoní - do mikrofonu se zpívá. Takže nespatříte nadouvající se chřípí, ale otvírající se ústa.

Paradigma není ekvivalentní s tabu.

"Totem a tabu" napsal Freud, původně neurolog.
"Sktrukturu vědeckých revolucí" napsal Kuhn, původně fyzikus.

V knize Totem a tabu Freud zkoumal tabuizované zákazy, jako např. incest, jako prvotní formy morálního omezení.
Ve Struktuře vědeckých revolucí Kuhn pátrá po příčinách, proč velcí světoví myslitelé jsou, krom velkých myšlenek, zároveň autory neméně velkých nesmyslů.

I když se Vám o nějakých dvou jevech zdá, že jde o totéž, není to totéž. Když něco nazveme růží, ještě to neznamená, že to jako růže vypadá. Může jít o erysipel.
25. 01. 2014 | 20:48

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: aga

No to mate pravdu. Ale stejne jako rNMR zachrani lidstvo, tak pritomnost donedavna druheho Peheho v mem zivote, pana Horejsiho, me tentokrat zachranila od samovzniceni. Driv jsem podobne hystericky jecel na Horejsiho kuli nazorum na brdske radary (vidite, zas ty vlny, zas ten rNMR, jestli ten brdsky radar nahodou nechtela postavit Slimakova? a zkuste si vyslabikovat slovo radar pozpatku - vidite tu tajemnou homeopatickou zpravu z vesmiru?) a kupodivu, tentokrat Horejsiho pritomnost zapusobila homeopaticky, a pred Margit me naopak imunologicky ochranuje. To jsou paradoxy.

Postupne pracuji na dvou samoslibech. Ze uz aktualne cist nebudu a kdyz budu, tak ze uz nikdy nic nenapisu. A za druhe, ze uz urcite nikdy nenapisu Horejsimu,protoze mu nechci odsavat energii na dohadovani se s nejruznejsimi Margitami, ktere organicky a fairtradove rostou jako houby po desti.
25. 01. 2014 | 20:51

hvězda zvaná pelyněk napsal(a):

"... Mělo by se to zarazit a rázně, nebo se budete podobat onomu muži z obrazu "Čtenář Dostojevského"..."

Bratře z Jemnic,
mně bratr z Rychty spíše připomíná "Pijáka absintu".

Totálně zrychtovanej!
25. 01. 2014 | 20:55

aga napsal(a):

zdánlivá podobnost

Mě do těch svých pavoučích sítí nezamotáte. Freud rozbil paradigma, i když se tomu tenkrát ještě tak neříkalo. Právě proto, že paradigma nerovná se tabu.
25. 01. 2014 | 21:05

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: hvězda zvaná pelyněk

"Pijáka absintu".

Myslim, ze jste oba vedle. Ja bych se videl spis jako zamraceny Zeus, ktery s divokym vyrazem meta blesky na vsechny strany. Nebo Poseidon, ktery s trojzubcem klavesnice bez diakritiky bouri more, a blesky vyvolava z hromu nad sedivymi krajinami mrtvych deti pani Slimakove.
25. 01. 2014 | 21:14

aga napsal(a):

PR

Trochu se s těmi mrtvými dětmi mírněte. Možná kdybyste měl doma dítě s roztroušenou sklerozou, jako třeba já, přičemž i mezi oborníky sílí hlasy, že jednou z příčin jejího rozšíření je očkování v dětství, tak byste tu tolik nemával silnými slovy.
25. 01. 2014 | 21:22

nepotřebujeme žádná paradigmata napsal(a):

"... Freud rozbil paradigma, i když se tomu tenkrát ještě tak neříkalo ..."

Freud žádné paradigma nerozbil.
Freud coby neurolog léčil konverzní poruchu - tedy stav, kdy se psychické rozpoložení (trauma) převádí/konvertuje do různě těžkých tělesných stavů - např. parézy, katatonie. Ani on nezačínal na "zelené louce", ale byl inspirován Charcotem.

Freud prolomil tabu ohledně sexuality. Nedá se říct že by rozbil paradigma.

Kdyby rozbil paradigma, jaké by to bylo? Že prožité duševní utrpení se projevuje tělesnými příznaky?

Vždyť nynější alopatičtí lékaři, zastánci biomedicíny, tomu dodnes nepřikládají patřičnou váhu. Tak jaképak "rozbité paradigma"?

Paradigma je veteš, bez které je lépe se obejít.
25. 01. 2014 | 21:31

oprava: napsal(a):

"... Že prožité duševní utrpení se neprojevuje tělesnými příznaky? ..."
25. 01. 2014 | 21:34

aga napsal(a):

Prolomil tabu ohledně sexuality a tím rozbil paradigma. Svět a společnost po něm už nebyla tím, čím před ním. Jistě, spělo to k tomu, ale on vytáhl spodní kartu toho domečku z karet.
25. 01. 2014 | 21:40

aga napsal(a):

(kniž. a odb.) příklad, vzor: (v teorii o vědách) souhrn všech pojetí vědní disciplíny v určitém časovém úseku

• (lingv.) soubor tvarů ohebného slova vyjadřující systém jeho mluvnických kategorií, mluvnický vzor

• (ekon.) soubor předpokladů, na kterých je vybudována ekonomická teorie

• (ekon.) způsob pohledu na hospodářské jevy z pozic ucelené teorie

• (odb.) soubor předpokladů vytvářející rámec pro existenci určitého jevu

Odvolávám se na poslední význam toho slova, přičemž kromě jevu se myslím dá říci i stavu, např. stavu společnosti.
25. 01. 2014 | 21:43

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: aga

To je mi opravdu lito.

Jinak ja napriklad delam u farmaceuticke firmy, ktera zrovna leky na RS vymysli a prodava. Abysme je nasli, tak jednou asi z deseti cest do kterych investujeme, je otestovat 2 miliony latek a zjistit, jestli nahodou nektera z nich RS nevyleci. Tim se zabyvam, a souhlasim, ze je rozumnejsi se tim zabyvat poradnejc, nez se na aktualne hadat se Slimakovymi. V praci mame i diskuse s pacienty, ktere se snazime vylecit, a nebojte se, ze tam nesedime jak zamrzly z jejich nestesti. Moje zena je doktorka. Muj pritel z juda na RS umrel. Moje kamaradka ji ma.

Nicmene mezi odborniky o vztahu RS a ockovani hlasy sili a nic nedokazali, a mezi odborniky je velice jednoduche spocitat, kolik deti zemrelo diky tomu ze nebyli ockovani na vsecky mozne nebezpecne nemoci. Jsou to miliony.

Jelikoz prodavame i ty vakciny, tak jsme jasnym cilem utoku vsech Hnizdilu - urcite prodavame vakciny proto, abysme zpusobili RS a pak ji draze lecili. Tak to neni. Ja se muzu mirnit, ale miliony matek co ty mrtve nenaockovane deti pohrbily se mirnit budou jen tezko.
25. 01. 2014 | 21:45

Jemnický napsal(a):

Hvězda zvaná Pelyněk

Pití absintu a čtení Dostojevského se nemusí vylučovat. Následky se potencují třesem. Kolega Rychetský zřejmě pobývá pracovně v blízkosti silného magnetu a vysokofrekvenčního pole. Stres a relaxace, stress a relaxace, stresssss ...... v mozku je 85% vody, po požití alkoholu take nejaké to promile.
Voda se bouří, Poseidon vzdouvá vlny, člunek s trosečníky mysli se převrací jako spin protounu, zkáza rozumu neodvratná.
Paní Rychetská opouští s kufry doupě vědecké neřestnosti.
Jak přízračné, jak anticky tragické. Do toho všeho to strašné hučení valících se kamenů Sísyphových, nářek Marsyasův, bušení palic a tlučení hřebů.

Na vysokém kopci Túlach Mhór jako Phénix shořím, jen co panáčka dopiji, neředěného.
25. 01. 2014 | 22:00

aga napsal(a):

PR

To, že miliony dětí očkování zachránilo, rodiče či nemocné RS myslím nepřesvědčí. Bůh nás nadal svobodnou vůlí (a zodpovědností za její uplatňování), společnost se na ni také odvolává, proto by si každý mě vybrat způsob prevence či léčby podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, a nést si za něj zodpovědnost - do krve i statků. A pokud je váš světonázor idealistický (jako asi poloviny lidstva na zemi), a nevěříte na to, že Vaše existence končí smrtí, uvažujete o celém problému zgruntu jinak. Zachování těla "za každou cenu" pak pro vás není prioritou. Samozřejmě, pokud rozhodujete o těle svém, případně o těle svých malých dětí. Stát a společnost krade rodičům toto rozhodovací právo, aniž by jim ulehčil v povinnostech, které z toho vyplývají, a aniž by za ně nesl bolest a bezmoc ze vyplývající ze špatného rozhodnutí.
25. 01. 2014 | 22:04

nejlepší z možných předporozumění napsal(a):

"... Svět a společnost po něm už nebyla tím, čím před ním ..."

Nikoli. V něčem se mění, něco zůstává stabilní.
Společnost tvoří lidé, a ti se vyznačují stále stejnou omezenou racionalitou, jako předkové před tisíci lety.

"Paradigma sexuality" je stejně škodlivé, jako "paradigma
asexuální". Svět je komplexní.

Freudova teorie byla spekulativní a velmi provokativní, tím vzbudila odpor, ale zároveň velký zájem.

Pojem paradigma je škodlivý v tom, že legitimizuje lidskou hloupost jako něco samozřejmého či dokonce žádoucího.

Nemáme hledat nové paradigma, ale máme bojovat s naší stupiditou osvojením si dovednosti myslet kriticky.
25. 01. 2014 | 22:12

Jemnický napsal(a):

Aga

Nevím, nevím, s tou svobodnou vůlí, mnohdy chabou a závislou na poznání ne jen dobrého a zlého, ale i na daleko přízemnějších věcech.
Kdyby se vrátily neštovice, pámbu nás ochraňuj, tak by se otázka "očkovat či neočkovat" změnila na Hamletovo "být či nebýt".
25. 01. 2014 | 22:18

aga napsal(a):

Já za to nemůžu, že si do slova "paradigma" zosobňujete ďábla. Pro mne je paradigma výrazem mimo dobro a zlo, prostě jím označuji soubor předpokladů vytvářejících rámec stavu společnosti. Ty předpoklady se sesypaly - Freud na tom měl značný podíl - a s nimi i společnost a její jistoty. Nahoře jsem taky napsal, že to bylo pro něco dobré a pro něco špatné, ale těžko říci, zda nový soubor předpokladů dal vzniknout společnosti lepší.

Lidé s omezenou racionalitou obecně fungují lépe ve společnosti jistot a dogmat, než ve společnosti bez pevných daných hodnot, je to smutné, ale je to tak.
25. 01. 2014 | 22:19

aga napsal(a):

Jemnický

V tom je právě podle mne smysl života po vyhnání z Ráje, nést zodpovědnost za svá rozhodnutí, i když zprvu ne příliš informovaná. Vědomí se rozšiřuje právě a jedině na základě poučení se z chyb z nevědomosti plynoucích.

Argumentovat dnes minulostí je mimo - dnes je dnes a kolektivní vědomí je dnes jiné než tehdy. A nemoci - které jsou jen somatizací chyb našeho vědomí - se tomu pružně přizpůsobují.
25. 01. 2014 | 22:23

arbitr napsal(a):

aga: já přirovnával homeopatii k podobným disciplínám. Cyklon B je na rozdíl od nich prokazatelná funkční a neoddiskutovatelná
realita, což dosvědčujete.
Jemnický: na to nepřišel Cimrman, ale již staří Chaldejci, jedna hliněná tabulka s tím je v Britském museu, jeďte se tam na ni podívat, je pod ní překlad. Ale homeopatie může být velebena snad jen jedinci mdlého rozumu a i to je v budoucnu možné, vzdělanost lidstva celkově upadá a šarlatánství ve vědě bude i v budoucnu vzkvétat, tak proč to už dnes nevelebit, že?
Ještě znovu připomínám, že nejvíce a nejlépe se dá vydělávat na produktech teorií, které jsou nedokazatelné a neověřitelné z principu a přesto se najde dost těch, jejichž víra v to je neotřesitelná.
25. 01. 2014 | 22:24

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: aga

To souhlasim, ze rodice deti s RS nebudou nachylni byt presvedceni rodicemi zdravych deti, kteri nezemreli. Ja jen rikam, ze rodice tech milionu mrtvych deti co na infekcni nemoci zemreli by byli o dost presvedcivejsi.

Ano, rodice ovlivnuji vyznamne jak jejich deti dopadnou. Nekteri tak, ze se ani nikdy nenarodi. Ano, rodice maji mit pravo do zalezitosti svych deti zasahovat. Nemuzou je ale po narozeni zabit, na to jsou zakony. A jestli je nenaockuji, tak jim davaji ne uplne zanedbatelnou sanci, ze umrolu na infekcni chorobu. Kdyz se takto rozhodne vic rodicu, tak ta sance se po certech zvysi. Kdyz jim stat todle pravo ukradne, tak to je pro mne jadna z velice vzacnych vyjimek, kdy stat do neceho kafrat ma.

Pisete "To, že miliony dětí očkování zachránilo, rodiče či nemocné RS myslím nepřesvědčí."

Ty miliony ale nejsou deti, ktere byly zachraneny. Tech jsou mozna uz miliardy. Ty mmiliony jsou deti, ktere zemrely.
25. 01. 2014 | 22:25

aga napsal(a):

PR

Pane Rychetský, značná část z těch miliard očkováním zachráněných dětí následně zemře prostým hladem. Očkování se systému vyplatí, krmení dětí ne. Takže jsem alergický na jeho snahy kafrat mi do péče o mé děti. Já i většina rodičů máme na zdraví a životě svých dětí určitě upřímnější zájem, než farmafirmami, zbrojaři a bankami koučované státy. A když se náhodou rozhodneme špatně - my s těmi dětmi budeme muset žít, my budeme trpět jejich smrtí - zatímco stát někde v klidu humanitárně bombarduje jiné děti v zájmu výše zmíněných koncernů.

Ale myslím, že tady už se definitivně neshodneme, tak bych to radši ukončil - Vám osobně věřím, že váš zájem je relativně nezištný.
25. 01. 2014 | 22:33

Jemnický napsal(a):

Aga

Infekční nemoci bych nepokládal za jasný výsledek somatizace chyb našeho vědomí. To rovnítko je dle mého soudu dosti, ale opravdu dosti odvážné.
Řekl bych, že je to trochu složitější.
25. 01. 2014 | 22:39

aga napsal(a):

Jemnický

Koho mají oběsit, ten na infekční nemoc neumře. Infekční nemoci jsou somatizací chyb kolektivního (ne)vědomí, jednou za čas Pán trestá větší celky, když ho naséřou.

Ale klidně to můžeme vykládat složitěji, princip je vždy jednoduchý, realizace už ne.
25. 01. 2014 | 22:45

otevřená vs. uzavřená společnost napsal(a):

"... Lidé s omezenou racionalitou obecně fungují lépe ve společnosti jistot a dogmat, ..."

Lidé lépe fungují ve společnosti, která jim dává více příležitostí uplatnit a rozvinout svou individualitu.
To je tzv. otevřená společnost - společnost individuální svobody a odpovědnosti. Předpokladem jejího dobrého fungování je vzdělávání k demokracii - tj. permanentnímu dialogu.

Společnost jistot a dogmat je ale uzavřenou společností - tj. autoritářskou, poslušnou vnější autoritě, která přebírá zodpovědnost (monarcha, vůdce, státostrana). Předpokladem dobrého fungování je osvícený diktátor, a takových za celou historii moc nebylo (pokud vůbec kdy byl jeden jediný).

Jistotou sociální může být dobré rodinné zázemí, a ekonomickou např. garantovaný základní příjem. Důležitá je i vize otevřené budoucnosti - tj. pokud pro to něco vykonám, budu na tom lépe.
25. 01. 2014 | 22:45

Viola napsal(a):

Tak vám musím říci, že jsem si ten pokus s mluvením na vodu vyzkoušela, protože je velice vhodné počasí. Na zaskleném balkoně jsem kapkám říkala láska a ač všude okolo byly takové ostré větvičky námrazy jako je vánoční stromeček, tak tam kde jsem dýchla se slovem láska se objevily obrace zakulacené a jako zmenšeniny růží - byly tři pohromadě, vyfotila bych to, kdybych měla vhodný foťák a kdybych věděla jak na to, ale klidně si to můžete vyzkoušet na jednoduchém sklíčku nebo okně.
25. 01. 2014 | 22:51

Pan a Syrinx napsal(a):

"... jednou za čas Pán trestá větší celky ..."

Zajisté myslíte toho pána s Panovou flétnou, že ano?
Ale proč by měl proslulý smilník a patron všech stalkerů jiné smilníky trestat?

Že by nedostatek pokory či boj se Stínem?
25. 01. 2014 | 22:52

aga napsal(a):

"Lidé lépe fungují ve společnosti, která jim dává více příležitostí uplatnit a rozvinout svou individualitu..."

Myslím, že se velmi mýlíte, jen málo lidí v rámci dané civilizace dozrává k ocenění a realizaci individuální svobody a zodpovědnosti. Navíc, tato společnost, která tyto hodnoty hubou vyznává, dělá vše, aby lidi učinila co nejvíce závislými na svých strukturách a na nejrůznějších škodlivých zbytečnostech - vyvinula k tomu nesčetné propracované metody.

Ale nakonec, to je věc názoru, a ty jsme si už myslím vyměnili.
25. 01. 2014 | 22:56

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: viola

Kdybych misto esotericke bytosti dychl koralecickym dechem ja, tak se rozpusti i ten betonovy balkon. Jestli se chcete podivit, proc kazda kapka po dychnuti na vlocku dopadne jinak, tak zde. Bodry strizlivy a brilantne improvizujici rusky clovek to fotil uplne priblblym lacinackym fotakem s malymi upravami. Je tam i popis jak to fotil. Kupodivu na reseni problemu pouzil i jine metody nez tradicni tanky.

http://www.flickr.com/photos/chaoticmind75/sets/72157626146319517/

http://www.extremetech.com/extreme/172357-the-most-beautiful-snowflake-photos-youll-ever-see-captured-with-a-cheap-diy-camera

A loucim se, aktualne zere dusi.
25. 01. 2014 | 22:59

bod tuhnutí slov napsal(a):

"... okolo byly takové ostré větvičky námrazy jako je vánoční stromeček ..."

Jo - to se mi vybavil Vlasta Burian. Když točil v Rusku, řekl tam slovo voda, a to slovo mu okamžitě přimrzlo rovnou u huby.
Proto v zimě v Rusku lidé nepožívají vodu, anóbrž vodku.
Toto slovo mrzne až při -40°C.
25. 01. 2014 | 23:02

lidé jsou různí napsal(a):

"... aby lidi učinila co nejvíce závislými na svých strukturách ..."

Jenže to nevzniká cíleně, ale mimoděk. Nezapomínejte, že máme s demokracií a občanskými svobodami prozatím minimální zkušenost. Stále převládá autoritářství a byrokratický styl řízení. V myslích lidí. Mentálně jsme stále poslušní vnějších autorit, nikoli jen autoritě svého svědomí.

Ale to záleží na každém individuu, osobnosti. Někomu vyhovuje maximální svoboda. Někdo se cítí lépe, je-li někým veden.
25. 01. 2014 | 23:08

aga napsal(a):

Ale já neměl na mysli kotlinku - ten trend k závislosti na médiích a konzumu a geneticky upravených semenech a na drogách atd. atp. sem přišel právě s "demokracií" z končin "nejdemokratičtějších". Stejně jako stupňující se snaha občanské svobody omezovat a kontrolovat nám i myšlenky. Ale pokud to nevidíte, já vás o tom nepřesvědčím.
25. 01. 2014 | 23:13

Viola napsal(a):

Omlouvám se pane profesore za ledabylou vaši citaci, měla jsem na mysli tuto vaši větu:
"Epidemiologické studie ukazují jasnou nepřímou úměrnost mezi výskytem alergií a poklesem typických infekčních onemocnění (spála, hepatitida A, spalničky, příušnice, tuberkulóza) v období od 50. let 20. století do dneška.
Nabízí se hypotéza, že imunitní systém dnes nemá tolik příležitostí bojovat s reálným nebezpečím, a tak si to vynahrazuje na něčem jiném, proti čemu by reagovat neměl."
Což je něco jiného, ale se zdravím a očkováním to souvisí.
25. 01. 2014 | 23:32

Viola napsal(a):

Pane Pavle Rychetský děkuji za odkazy a přeji pěknou neděli.
Angažoval jste se hodně a to vyčerpává, je třeba si trochu odpočinout.
Bylo tu hodně podobných lidí, třeba pan pamětník, nebo přírodovědec, nebo Luba, když si člověk čte blogy pana profesora je to taková nostalgie (teď mě napadl nick n.o.s.).
25. 01. 2014 | 23:37

Viola napsal(a):

Dívám se a tu stránku znám, už jsem si to dříve prohlížela, každá vločka je jiná i ty moje růžičky jsou jiné a jsou v jehličí.
25. 01. 2014 | 23:40

Jemnický napsal(a):

Aga

Koho mají oběsit, ten se toho nemusí dočkat, pokud je tyfus rychlejší.
Vím, kam míříte svým komentářem, lze to vyjádřit různými jazyky a nejsme v rozporu. Ideální podmínky pro pandemie vznikají při válečných konfliktech. Na válečné konflikty lze pohlížet jako na disfunkci kolektivního vědomí. Ale ani ve válečných konfliktech všichni nezajdou kosou cholery, tyfu a moru, obzvláště, pokud jsou vakcinovaní účinnou vakcínou. Nakonec válku v tichomoří pomohla vyhrát vakcína proti žluté zimnici, pokud se nemýlím, hi hi hi, jak říkával Sam Hawkins Old Shatterhandovi, blahé paměti.

"Život je prostý, jako rána z děla", píše Jan Skácel, ale v těch všech možných životních situacích aby se čert vyznal.

No a je to tady! ReCAPCHA - Certscru Indian.
I ta capcha reaguje na pisatele.
26. 01. 2014 | 09:06

Jemnický napsal(a):

Lidé jsou různí v otevřené vs. uzavřené společnosti v bodě tuhnutí slov z Panova Syrinx

Smím smeknout, jsi to ty, bratře Josefe, či mohu přivítat Cyrana?
26. 01. 2014 | 09:13

aga napsal(a):

Jemnický

Taky cítím, že nejsme v zásadním rozporu.

Hlavně by se ale z toho života neměla vytratit ona svobodná vůle a prostor ke zodpovědnosti za vlastní rozhodování . Jakmile budou naši chovatelé rozhodovat za nás, přestaneme být lidmi, a budeme jen chovným užitkovým dobytkem.
26. 01. 2014 | 09:26

Jemnický napsal(a):

Aga

Naprostý souhlas. Jen ještě dodám, že v oblastech, kde jako občan nemám dostatek znalostí a kompetence, abych se mohl správně rozhodnout, musím dát na mínění odborníků. Problém je v tom, že ve zkorumpované společnosti ovládané polovzdělanci, hamižníky a darebáky nelze na stát a jeho pohůnky spoléhat. Ale to je život, to je ten meč, který přinesl náš mistr, aby bratr bratru, syn otci .....
I zatrvrdil Hospodin jejich srdce a uzavřel lůna jejich žen ...

Hezkou neděli,

Jemnický
26. 01. 2014 | 09:36

aga napsal(a):

Jemnický

Tak tak. Také přeji neděli plnou pohody.

Rekapča si ze mně dělá prču: he hedement
26. 01. 2014 | 09:46

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy