Kulturní revue a svoboda slova

08. 10. 2013 | 08:08
Přečteno 13394 krát
Před prázdninami někteří z českých sinologů dostali dopis z redakce Literárních novin přibližně tohoto znění:

„… dovoluji se na Vás obrátit s prosbou o spolupráci na Pražské kulturní revui Čína. Pražská kulturní revue je periodickou přílohou Literárních novin, která má představit kulturu a život v dané zemi…. Vzhledem k rozsahu revue a k tomu, že ji bude velvyslanectví ČLR distribuovat při příležitosti státního svátku na recepci, by bylo potřeba zachovat některé podmínky: článek by měl být krátký, max. 3 strany; používat přepis Švarný, nikoliv pinyin; vyhnout se problémům Tibet, Tchajwan a Sin-ťiang; u spisovatelů se vyhnout disidentům. Článek by měl být odevzdán pokud možno do konce července. Velmi by mě potěšilo, kdybyste s mou nabídkou souhlasil, a už se na Váš článek těším.“

Redaktor bez sebemenší známky studu nejen autora předem cenzuruje, ale dokonce formou své žádosti prozrazuje, že nehorázné požadavky jsou v jeho očích stejnými technikáliemi, jako rozsah článku a volba přepisu.

Několik kolegů nabídku odmítlo, a tak jsem nakonec v létě dostala dopis i já. Výčet cenzurních požadavků už nebyl tak konkrétní, nicméně také jsem se mezi prosbou o dodržení rozsahu a omluvou za šibeniční termín odevzdání rukopisu dozvěděla, že „Velvyslanectví si samozřejmě nepřeje zmínky o disidentské kultuře a literatuře“; zazněl i povzdech s nádechem nepochopení proč, že dva mí kolegové nabídku odmítli.

Upřímně řečeno, myslela jsem si, že číslo nakonec nevyjde, protože redakce nedá dohromady příspěvky. Ne snad, že by všichni sinologové kriticky nahlíželi na ČLR a nebo by považovali za nezbytné psát o citlivých tématech, ale prostě proto, že autor má svoji hrdost, a když mu někdo udělá tak neomalenou nabídku, musí ji odmítnout v zájmu zachování vlastního pocitu důstojnosti. Ostatně nejde o nic víc než jeden efemérní článek.

Revue ale minulý týden vyšla, shodou okolnosti ve stejné době, kdy Rada Evropy poprvé udělovala cenu Václava Havla za lidská práva, mezi jejímiž kandidáty bylo i čínské sdružení nezávislých právníků s názvem Síť obránců lidských práv.

Formální projevy velvyslanců, rozhovor s exministrem Tvrdíkem, předsedou dozorčí rady Smíšené česko-čínské komory vzájemné (?!) spolupráce, rozhovor s akcionářem PPF Ladislavem Bartončíkem, článek o čínských tradicích Jiná země, jiný mrav, který vypadá, jako by rozpracovával základní tezi současné čínské propagandy shrnutou v hesle „harmonická společnost“, a nepříliš kulturně představené zajímavosti z kultury doplňují odborně fundované články o čínském písmu, transkripci čínštiny a o moderní literatuře, včetně ukázek z překladů.

Na začátku, hned za redakční poznámkou a zdravicí českého velvyslance v Pekingu, je fotografie legendy čínského undergroundu Pej Taa a jeho báseň o Praze, následovaná zdravicí velvyslance ČLR. Krátký medailon věnovaný básníkovi je exemplární ukázkou cenzurované informace: dovídáme se, že je tvůrcem, jehož jazyk znamenal revoluci v moderní čínské literatuře, že miluje Kafku, je hojně překládán do cizích jazyků a dvakrát byl navržen na Nobelovu cenu za literaturu, že několikrát navštívil ČR a dnes žije v Hongkongu. Dále se zde říká, že „delší dobu žil v zahraničí a přednášel čínskou literaturu na evropských a amerických univerzitách“.

Přísně vzato je to všechno pravda. Neinformovanému čtenáři však zůstane utajeno (dokud se nepodívá na Wikipedii, anglická je podrobnější), že Pej Tao je především spoluzakladatelem undergroundového časopisu Dnešek z období opozičního hnutí Zdi demokracie, že na začátku roku 1989 byl jedním z iniciátorů dopisu ÚV KS Číny požadujícího propuštění politických vězňů a později po masakru na náměstí Tchien-an-men zůstal v emigraci a poprvé se směl vrátit na krátkou návštěvu rodiny teprve roku 2006. Pokud by Pej Tao v 90. letech, kdy byl navrhován na Nobelovu cenu za literaturu, náhodou uspěl, v Číně by to pravděpodobně kritizovali stejně, jako když Nobelovu cenu dostal Kao Sing-ťien.

V poslední době se Pej Tao příliš neangažuje politicky a je mu dovoleno vydávat knihy v Číně. Režim si ho bezpochyby rád příležitostně přivlastní, aby tak popřel jeho disidentskou minulost, on sám ale žije v Hong-kongu a do Číny se vrátit nemůže.

Otevřenou propagandou těžkého kalibru je pak článek o čínských tradicích. Jeho autoři Ivana a Jan Bendovi, architekti, kteří od roku 1991 úspěšně podnikají v Číně, se pokoušejí představit podstatu čínské kultury a národní mentalitu. Zastávají názor, že v Číně je všechno jinak než na Západě, jak hned na začátku dokládají tvrzením, že „řeč i písmo jsou [zde] téměř neproniknutelné, a tudíž je velmi obtížné světu Orientu porozumět“.

Článek je snůškou neuvěřitelných hloupostí a opakuje snad všechna klišé, která lze v populární literatuře o Číně najít za posledních dvě stě let. Snaží se dokázat, že Číňan se od nepaměti rád podřizuje kolektivu, zájmy individuální nezná, a v důsledku toho se čínská tradice vyznačuje báječnou harmonií a stabilitou, která se nikdy nemůže změnit. To vše pak podle autorů dokládá, že „západní demokratický systém a vláda práva nikterak nezapadá do kulturní a společenské tradice Číny, a proto se všechny diskuse na toto téma setkávají s neporozuměním nebo odmítáním“.

Ve směsi bezobsažných oficialit, polopravd i věcně nesprávných tvrzení, klišé a stereotypů založených na neznalosti a argumentů jak vystřižených z oficiální čínské propagandy, nalezneme v revue i věcné informace z pera bezpochyby kompetentních sinologů a přeložené ukázky z díla současných čínských autorů. Stálo by za to konkrétněji rozebrat jednotlivé aspekty celé „čínské revue“ a ukázat, jak dokonale ve všech detailech zapadá do dnešní oficiální ideologie ČLR, a to i tam, kde čteme zdánlivě zcela nepolitickou informaci o transkripci čínštiny nebo ukázku z bezpochyby zajímavého čínského eseje o Kafkovi.

Možná, že když redakce zpočátku narazila na odpor, změnila strategii a ve věci cenzury přestala být tak explicitní. Sinologové, kteří nakonec do čínské revue přispěli, však museli vědět, v jakých souvislostech se jejich článek ocitne, jinak řečeno, čemu jejich přítomnost dodá na věrohodnosti. Pokud o tom nepřemýšleli, projevili značný nedostatek profesionální kompetence. Je to nepochopitelné, neboť žádný praktický důvod je k tomu nemohl vést. Oni přece, na rozdíl od pana Tvrdíka a podobně, v Číně velké peníze vydělávat nebudou.

V souvislosti s celou historií kulturní přílohy Literárních novin sestavené tak, aby potěšila čínské velvyslanectví, se vynořuje obecnější otázka: co se s námi stalo za dvacet pět let od Listopadu, že si s takovou lehkostí necháme oklešťovat svobodu slova, a proč vlastně?

Pro Deník Referendum, 7. října 2013.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Pavel S napsal(a):

Běžte už s tou svobodou a cenzurou někam. Kdyby vás někdo požádal o projev na pohřbu a řekl vám že tam nemáte vyprávět vtipy, erotické historky a být opilá, také by to byla cenzura a zásah do osobní svobody?
Asi nechápete poučku že vaše svoboda sahá tam, kde neohrožuje zase práva a svobody jiných.
A SLUŠNÉ VYCHOVÁNÍ VÁM ZŮSTALO UTAJENO. Asi nechápete že na slavnostním večeru se nechodí utrážet hosty.
.
Kdybyste se radši starali o to ať z té kultury něco vypadne, ať se nemusíme dívat na to že např. televize žije jen z toho co se natočilo za komunistů, a dnešní tvorba je o 150 pater níže po všech stránkách.
Vaši starší bratři pod kultury u cinkání klíčů vykřikovali, že dřív nemohli a museli psát jen do šuplíků, tak je požádejte ať už alespoň něco vytáhnou.
08. 10. 2013 | 08:25

Roni napsal(a):

Vážená, svoboda končí u prázdného žaludku.
08. 10. 2013 | 08:28

Baba Jaga napsal(a):

Mají pravdu architekt Bendovi či Vy, paní autorko? Možná každý trochu.
Nezná tu někdo odkaz, kde lze najít více foteček staveb Bendových v Číně? Abychom více poznali i tuto kulturní stránku současné Číny?
08. 10. 2013 | 09:01

Pavel S napsal(a):

Pro autorku je těžké pochopit, že když někdo chystá almanach k výročí jiného státu, se kterým chceme soolupracovat, není asi cílem tento stát urážet a napadat, ale vítány budou texty o tom kde se podařilo dobrou spolupráci navázat a kde by se mohla rozšířit ke spokojenosti obou stran.
A to je dnes ČÍNA SVĚTOVÁ MOCNOST KDE JE SOUSTŘEDĚNA VELKÁ ČÁST SVĚTOVÉ VÝROBY, A KTERÁ PROSPERUJE, NA ROZDÍL OD EU a USA KTERÉ MÍŘÍ DO KRACHU.
.
Jak múže tak nekulturní autorka zastávat post který má, to nechápu
08. 10. 2013 | 10:27

Jana Pechová napsal(a):

Docela mě pobavilo, jak brzy se mi potvrdilo tušení, že text pana architekta Bendy byl psán v rámci nějakého předem daného účelu.
Nakonec, jen potvrzení toho, že politiku má dělat politik a ne podnikatel, byť má pohledy inspirativní a hlavu otevřenou.
08. 10. 2013 | 10:50

strýc virus HxNx napsal(a):

výborný blog!
bohužel si ho asi nepřečetli samozvaní znalci Číny ( a Japonska),
kteří nadutě exhibovali pod textem "kompetentního" pana arch Bendy, který tak válí v Šanghaji.
příznačné, že zde je ticho po pěšině.
08. 10. 2013 | 14:59

strýc virus HxNx napsal(a):

Pavel S.

nekulturní autorka?
a Vy jste kdo, příteli?
08. 10. 2013 | 16:58

Jáchym napsal(a):

Přátelé,
bylo by zajisté ideální, kdyby člověk mohl otevřít kterékoli noviny či časopis a setkával se tam s články,které se alespoň SNAŽÍ o jakous-takous objektivitu - nebo předem upozorňují, že postihují pouze určitý segment pravdy.
Pokud se chci něco dozvědět něco o skutečném životě v současném Tibetu, určitě nebudu čerpat jen a z oficiální propagandy čínské vlády nebo dokonce nedej pánbu z propagandistické manufaktury Olgy Lomové.

I když obě strany si rád přečtu - jako ukázku toho, co si hoši s dívky přejí, abych považoval za skutečnost.

To, že se autoři byli nuceni vyhnout určitým tématům v tiskovině, na níž spolupracovalo čínské velvyslanectví je snad jasné, pochopitelné - a jaksi v diplomatických kruzích samozřejmé.
Horší by bylo, kdyby tato skutečnost byla nějak kamuflována a revue obsahovavala vědomě tendenční kdákání, na které si my pamětníci pamatujeme z dob tuhé husákovské normalizace z Rudého práva a které v poněkud modifikované a snad primitivnější podobě máme tu čest číst i v tomto článku.

Jsem ovšem vděčný za to, že Olga Lomová jistě přiměje mnoho čtenářů k tomu, aby si zmíněnou revui přečetli v nejbližší čítárně knihovny.

Pokud snad tuto diskuzi sleduje někdo z redakce Literárek, dávám v úvahu, zda by nebylo na místě ji v plném rozsahu volně a bezplatně zpřístupnit všem, kdo si chtějí udělat vlastní obrázek.
Nepřimluvil by se pan Benda ?

Že se to zdejším profesionálním propagandistickým knížete prskalíkům nebude líbit, je ovšem nabíledni.

Ale co kdyby pak přispěli k diskuzi svým vlastním pohledem ?
Že už podobné pohledy jako přes kopírák čteme už delší dobu kdekoli s kdykoli ?
No alespoň by jim to nedalo tolik práce, že.
*********************************
08. 10. 2013 | 17:19

Alfa napsal(a):

Když si člověk přečte, co tahle paní ověšená funkcemi a "zásluhami" píše, uvědomí si, proč jsme tam, kde jsme.
Pokud takoví "znalci" (jen praobyčejní ideologové) budou ovlivňovat pohledy na současnou čínskou a nejen čínskou společnost, budeme mít ve světě tu pověst, kterou máme. A my si zde v tom chlívečku můžeme budovat svou rezervaci. Je to smutné: tahle paní vyučuje studenty!
Omlouvám se, že nevyvracím konkrétně její ideje, ale tady je problém v celku, ne v chybných detailech. Oč zasvěcenější pohled poskytuje pan Benda, který v Číně žije. Na rozdíl od paní sinoložky.
V Číně jsem byl několikrát, neidealizuji si ji, ale takováhle zaslepenost, to je síla...
08. 10. 2013 | 20:55

smutné napsal(a):

Alfo, marně se pokoušíte o newspeak.

Je to přesně naopak.
Olga Lomová nás informuje, že se Literárky chovají jako ideologické plátky za bolševika. Je smutné, že LiN byly kdysi posledním ostrůvkem v tom českém masmediálním hnoji ostatních periodik, které si nezadají s Rudým právem.

Nikdo nemůže být takový hlupák, jak předvádíte svým textem.
Jste zjevný provokatér.
09. 10. 2013 | 02:37

Jáchym napsal(a):

Já bych se přece jen přimlouval za to, aby si těch pár lidí, co ještě tenhle výplod paní Lomové a následující diskuzi čte, přečetlo onu revui Literárek.

Jejím jádrem je přece jenom kultura - a středem tohoto jádra článek Denise Molčanova Psát a myslet si svoje.

Nebudu předstírat, že SOUČASNÉ Číně rozumím.
Pokud jí alespoň částečně rozumí paní Lomová, pak to servilně a velmi úspěšně tutlá. Koneckonců - politická propaganda převlečená za politologii je jedním z jejích povolání a kdo jiný než ona by měl zasáhnout proti hrozícím průsakům reality do jejího hájemství, že.

Doufám, že nick smutné postavy 2:37 nikdy nedržel Literárky v ruce.
Nebýt toho, že ovládá i slova, jako masmediální či newspeak, podezíral bych jej, že se jedná o další klon oblíbeného nicku Hoven, později Bohorodička,prostého ( jak doba žádá antikomunistického) svazáka s psychologií vojína Jasánka z Černých baronů.

(Na rozdíl od smutné(Ho) však Hoven obohacuje češtinu krásným neologismem "flustrovaný", což jej v mých očích poněkud rehabilituje).
09. 10. 2013 | 06:18

modrý edvard napsal(a):

Jáchym. Já jsem o oné příloze Literárních novin dosud neslušel. Pokud je na ní (dostatečně velkými písmeny) napsáno, "vydáno s podporou vyslanectví ČLR" nebo tak něco, můžeme si jen povzdychnout, kam to ty Literární noviny spadly. Pokud to napsáno není, jedná se o podvod (ve smyslu neoznačené reklamy).
09. 10. 2013 | 10:52

Pavel S napsal(a):

Smutné, vy si vážně myslíte že když Literárky vydají almanach kde se snaží positivně vylíčit a rozšířit obchodní a kulturní styky s ČÍNOU, je to něco ošklivého. Nezastydl jste náhodou duševně při cinkání klíči v pozici "Západ ůžasný, vše na východ od nás fuj"??? to by bylo velmi trapné.
.
A pokud autorka blogu nechápe že když se podobný almanach vydá, není vhodné tu zemi urážet, provokovat, pošpinit ji, je sama velmi ubohá, nechápu jak se s takovým nedostatkem kulturnosti a taktu mohla dostat na pracovní pozice které zastávala
09. 10. 2013 | 12:38

Jáchym napsal(a):

Modrý edvard:
Až si revui přečtete, strašně rád si o ní podiskutuji.
Je - až na nepříliš invenční oficiální úvod pana velvyslance - apolitická.
A z textů velmi silně prosakuje odvrácená tvář čínského kapitalismu.

V Číně bych žít nechtěl a neuměl, nicméně v mnoha ohledech by mohla být pro nás příkladem.
Nezřídka odstrašujícím, mnohdy přínosným.
Stupidní pokrytecké falšování skutečnosti, jaké je pravidlem u zdejších médií středního proudu, je opravdu neuvěřitelné.

Není ovšem divu: Říká se nám - neobchodujte s Čínou (a Ruskem).
Od toho tu máme USA a NSR, kteří vám jejich zboží rádi dovezou, s několikasetprocentní přirážkou za svou (v Číně sídlící)značku.

Nejde o nic méně a o nic více, modrý muži.
Z pokryteckých pindů lidskopopravních práv Václava Humanbombera Ruzyňského jsem už vyrostl, i když se dodnes stydím, že jsem mu je tak dlouho baštil.
09. 10. 2013 | 13:33

scientist napsal(a):

Jáchyme, Vy se hoďte do stroje :)

Paní Lomová, díky za text. Já jsem na ten Bendův článek, uveřejněný zde na jeho blogu, koukal trochu vykuleně, neboť je to vskutku snůška přihlouplých klišé. Ale říkal jsem si: hochu nebyl jsi tam, vlastně víš o Číně skoro prd, znáš jen prá studentů. Nicméně prdem je spíš ten Bendův text.
Ještě bych připodotkl, že pan Benda to nemusel psát jako propagandu odměnou za to, že mu úřady v Číně v jeho byznysu nebudou dělat zbytečné problémy. On tomu prostě může docela i věřit, neb to rezonuje s představou Zápaďanů o exotické Číně. Taková směsice romantismu, zvědavosti, nepochopení, strachu, nadšení, původně pěstovaná orientalisty a převzatá veřejností, kde dodnes páchá škody. A Benda je architekt, nikoliv antropolog. Copak dokáže podat Čech antropologickou analýzu české společnosti?
09. 10. 2013 | 16:31

argun napsal(a):

scienist

Vylepím sm totéž, co jsem Vám napsal pod Bendou:

Že je pan Benda úspěšný konformista, je z jeho psaní již dávno zřejmé. Že je paní Lomová ambiciozní politická aktivistka - a nikoli sinoložka - už ted víme taky.

Osobně nemám žádný názor na to, co je horší. Ale stydět by se mohli klidně oba.

P.S. A do které party byste zařadil sebe? V Číně jste nikdy nebyl, ale máte jasno. Inu věděc.
09. 10. 2013 | 18:30

Jáchym napsal(a):

scientist napsal(a):
Jáchyme, Vy se hoďte do stroje :)
************
Vědomile, já už v tom stroji, stejně jako Vy, už dávno jsem.
Jmenuje se myčka mozků.
Občas se pokouším si na svůj myslící orgán pokouším navléci prezervativ kritického myšlení. (Nic pohodlného,orgán se zapotí,ale dejte si to, člověk si sice tak neužije, ale méně často si připadá jako tupoun. A nechytne HIV stranictví.)

Je hezké, že jsme tu ve Vaší osobě narazili na na znalce antropologických zásad - pokud tomu správně rozumím, podmínkou nestrannosti je v popisované oblasti nežít - ať už trvale nebo přechodně.
Nuž, aj tak možno.
Kontakt se skutečností může mj. narušit zadání, k čemu má badatel dospět, ale jsou gerojové, kteří - třeba v oblasti politologické - se nenechají skutečností, v níž žijí, vyvést z konceptu a plní zadání objednatele, až se jim z uší kouří.
Nepředstírám že ze zborníku padám na zadek - nicméně v dané oblasti nemusí pršet, jen když kape. Informační plkáda běží v médiích hlavního proudu na plné obrátky a tak je osvěžující si tu a tam od kolovrátkového opakování nepatrného výseku čínské skutečnosti kapánek odpočinout.

Jestli se nebojíte, přečtěte si mnou doporučovanou ukázku onoho nositele Nobelovy ceny za literaturu.
Hašek s Borgesem hadr.

Že by se jednalo o oslavu čínské skutečnosti, to ani náhodou.
Společnost, která začíná povolovat publikaci takových nádherně sebekritických ptákovin, musí být dost jistá v kramflecích.
Text je asi tak oslavou komunismu, jako je jím dílo Bohumila Hrabala či Václava Havla.(Jeho Odcházení si velice vážím - kvalita literárního díla je nezřídka v protikladu s lidskými kvalitami autora.Mluvím o scénáři, film stojí díky autorově režii lejno.)

Čína je podle všeho fascinující směs dobrého a zlého - přičemž se posouvá opačným směrem než my.

Řiť světa nám budiž lehká.
09. 10. 2013 | 18:41

Literárky selhaly napsal(a):

Pražská revue, Literární noviny...
To je jediná informace, kterou se čtenář doví z obálky s motivem rudé čínské vlajky.

NIKDO nemůže předpokládat, že jde o ideologicky cenzurovanou propagandu čínského establishmentu. Za přílohu vzaly PLNOU odpovědnost Literárky. Přitom až zde se od Olgy Lomové dovídáme, že S VĚDOMÍM Literárek byl obsah podřízen cenzuře (a již předem vyžadovali od autorů autocenzuru).

Literárky se staly nošičem prachsprostého merketingové přílohy vytištěné typicky na křídovém papíře a zkreslující skutečnost dle doktríny vládnoucí garnitury zastupované v ČR velvyslanectvím ČLR.

Jen totalitně uvažující jedinci (kteří exhibují i v této diskuzi) mohou za užitečnou informaci paní Lomové spílat a jen uvažováním bolševici mohou s tak sprostou ideologickou masáží souhlasit.

Je to podvod na čtenářích. Není to literární, nýbrž reklamní příloha. Kdo se k takovému podvodu propůjčí, ztrácí důvěru slušných čtenářů. Bude trvat léta, než si důvěru získají, pokud na tom vůbec budou pracovat.

P.S.: Není potřeba kvůli tomuto úsudku jezdit do Číny, stačí zkušenost s tuzemským bolševickým režimem před rokem 1989.
09. 10. 2013 | 19:37

modrý edvard napsal(a):

Jáchyme, nebudu to číst. Jako podstatu věci vidím, že to - možná - je propagační publikace, která se tváří jako objektivní.
captcha na to : "from howrnosar"
09. 10. 2013 | 19:37

Literárky selhaly napsal(a):

modrý edvard: ...propagační publikace, která se tváří jako objektivní.

PROPAGANDISTICKÁ příloha, přitom Literárky předstírají, že je čistě literární.

Nikdo soudný nepožaduje, aby naše vláda a už vůbec ne čeští diplomaté pranýřovali čínský režim, když my sami zde jsme s demokracií na štíru. Každý by mohl opáčit: Zameťte si před vlastním prahem, trpajzlíci...
Ale nedokážu si představit svobodného žurnalistu, jak v italském či francouzském tisku zveřejnil medailon k uvedení Tarkovského filmu a předstíral, že Tarkovskij vůbec neměl problém s bolševiky v SSSR a zamlčel, že mu znemožnili žít se svou rodinou. Jen kvůli tvorbě. Svobodné tvorbě.
Zaplať Bůh k tomu nikdo nenutí novináře ani v ČR, proto takový amorální čin Literárek smrdí na hony korupcí.
09. 10. 2013 | 20:09

argun napsal(a):

Jáchym

"Čína je podle všeho fascinující směs dobrého a zlého - přičemž se posouvá opačným směrem než my."

A která země takovou směsí není? A může jí nějaká země nebýt, jestliže přesně stejnou směsí je i člověk?

O tom, co je dobré a co je zlé, rozhoduje jen naše mysl. A tedy kultura, jejíž jsme součástí. Takže v tomto punktu bude mít ten Benda dost možná pravdu. Čínu nelze posuzovat naší optikou. A hlavně - cokoli řeknete o USA, Rusku, Číně, Indii, všechno bude pravda.. Najít se tam dá cokoliv, záleží jen na tom, co tam najít chceme.

O směrech "posouvání" jendotlivých států, zejména tak absolutně nesouměřitelných, jako je ten náš a Čína, bych raději moc nespekuloval. Ostatně ve vývoji společnosti o směru mluvit nelze. Jen o cyklech.
09. 10. 2013 | 21:52

Jáchym napsal(a):

Selhané literárky 20:09
Spoléháte na to, že případní čtenářové v posledních letech nedrželi Literárky v ruce (o zmíněné příloze nemluvě).

Ony Litrárky nejsou bezezbyytku literární a ani to netvrdí.
Jmenují se plným názvem Literární noviny - týdeník pro kritické myšlení.

Názvy tak trošku matou.(Konec konců Mladá Fronta Dnes také není tisk ani mládežnický, ani frontovní - a už vůbec ne dnešní).

Budiž Vám omluvou, že jste Literárky nedržel v ruce ani Vy.

Zřejmě se obáváte ideologického znečištění.
To já jsem špindíra - čtu dokonce i Vás.
10. 10. 2013 | 05:51

Jáchym napsal(a):

argun 21:52:
Pochopitelně.
Netvrdím nic jiného.

(Co se týče cykličnosti vývoje - je to legitimní zjednodušení, i když se podle mého názoru jedná spíše o geometrickou metaforu. Ale naše myšlení je do značné míry na metaforách, zjednodušování či abstrahování založeno.)
10. 10. 2013 | 06:02

Jáchym napsal(a):

modrý edvard napsal(a):
Jáchyme, nebudu to číst. Jako podstatu věci vidím, že to - možná - je propagační publikace, která se tváří jako objektivní.
******************************************
modrý muži,
to je Váš zásadní problém - a nejen Váš.
"Nebudu to číst" - protože se jedná o takovou nebo makovou publikaci.
Vím to PROTOŽE jsem ji nečetl.
Kdybych to nedejpánbu přečetl, přestal bych si třeba myslet, že se jedná primárně propagační publikaci.
A že se každý článek "tváří" trošku jinak.

Proč si přibarvovat svůj krásně modrý (zelený,rudý, hnědý, nehodící se škrtněte) mozek ?
Modrá (zelená, rudá, hnědá) je dobrá, na věky věkův ámen.
Tak pravil taťka Klaus(Bursík,Visarionovič,Áda).
Já Vám ten Váš indigový bazének neberu, klidně se cachtejte.

(Na Lomovou se také nezlobím - ta je od svobodného selektivního překrucování skutečnosti placená.)
10. 10. 2013 | 06:23

Pavel S napsal(a):

Litetrárky selhaly- doba primitivního antikomunismu, kdy jsme si mysleli že stačí vyhnat komunisty a brzy doženem Švýcarsko, se i tomu největšímu naivkovi rozplynula už pár týdnů po cinkání klíči r. 89.
Naopak se bez těch komunistů nějak neumíme uživit,padáme do propasti sociální, ekonomické a morální, dluhy šíleně rostou. Takže hrát si dnes na primitivně antikomunistického disidenta stylu západ zlatý, na východě vše odporné- to je dnes tak trapné že bych s takovým názorem jako vy na veřejnost nevylezl.
.
Literárky to začínají chápat, vy ještě ne
10. 10. 2013 | 08:24

scientist napsal(a):

pro Arguna a Jáchyma
to, co jsem chtěl říct, a zjevně se mi to nepodařilo, je následující argument: to, že člověk někde žije, něco dělá apod. ještě neznamená, že jeho reflexe (!) o tom, kde žije a co dělá, jsou automaticky pravdivější a vždy lepší, než ze strany člověka, který touto zkušeností neprošel (nebyl tam, nedělá to).
Je politk nutně nejlepším komentátorem politického života? Je nutnou kvalifikací lékaře být nemocný? Atd.
Jýchyme, ani by mne ve snu nenapadlo tvrdit nehorázný nesmysl, že předpokledm pro pochopení něčeho je totální odstup a neúčast. Takové překroucení a nemístné domýšlení toho, co jsem řekl, je, řekněme, podivuhodné.
Argune, vyjádřil jsem se pouze k popisu pana Bendy, který považuji do určité míry za nesmyslný. Vedou mne k tomu dvě věci. Zaprvé, mám prostě odlišné informace o Číně a znám několik Číňanů či lidí, kteří v Číně byli. Nejsem ale znalec Číny. Zadruhé, popis "ducha Číny" kopíruje styl myšlení o kultuře a lidech, který je dnes považován za zavádějící. Lomová mi můj dojem z textu potvrdila a to je asi tak celý příběh.
Máte-li na popis pana Bendy jiný názor, nebudu ten, kdo Vám ho bude úporně vymlouvat neb moje potřeba nebyla větší než vyjádření názoru.
10. 10. 2013 | 11:40

AB napsal(a):

Vážení, vzhledem k tomu, že jsem editorem revue, dovolte mi se také ozvat.
Bendovi žijí skoro 16 let v ČLR a na rozdíl od paní prof. Lomové, která se setkává s úzkou partou intelektuálů, se pohybují po celé Číně a mluví s velkou spoustou různých lidí - zákazníků. Jejich ¨článek jsem četl až v okamžiku, kdy ho dodali, nikdy žádné zadání ode mne ani od nikoho jiného nedostali a píší asi to, co skutečně žijí.
Medailonek Pej Taa jsem psal já a jediné, co tam není citováno, je jeho mladistvá undergroundová revue. Nakonec na Wikipedii to je.
Vždy mne fascinuje, jak mnoho lidí komentuje něco jen na základě zprostředkovaných informací. Kulturní revue byla přiložena do všech čísel Literárek, které byly minulý týden na stáncích a mohl si každý udělat obrázek. A pokud čtete Literární noviny poslední 3 roky, pak, nejste-li zapřisáhlý negativista, musíte přiznat, že píšeme kriticky a objektivně a naprosto nezávisle. Prostě si Literárky kupte a potom hodnoťte.
10. 10. 2013 | 12:31

Jáchym napsal(a):

AB (alias DM ?):
Bingo!
Jasné, stručné, srozumitelné (Tedy - snad alespoň pro někoho :-)
******************************************************************

Literárky odebírám, z jednostrannosti vás skutečně nemůže podezírat nikdo, kdo je čte.
Tu a tam podle mého názoru také šlápnou do h.na, ale kdo nikam nekráčí, ten si boty neumaže.

Díky za dobrou práci !
Jste jeden z ostrovů pozitivní deviace v nechutném mělkém moři pražácké pseudointelektuální politické servility.
****************************************************

Medailon o Mo Yan je jednoznačným vrcholem revue.
Vy nejen že máte co říci, ale ještě ke všemu umíte šťavnatě psát, což platí tak pro deset procent zdejších blogerů.

Neposkytl by Vám pan Stejskal blog ?
A pokud ano, poslal byste sem párkrát ročně pár řádků ?
Když pěkně poprosím ?
10. 10. 2013 | 13:22

Literárky selhaly napsal(a):

Anonymní AB, vy jste autorem dopisu předepisujícího autorům "vyhnout se problémům Tibet, Tchajwan a Sin-ťiang; u spisovatelů se vyhnout disidentům"?
Pak se nedivím, že se stydíte za své jméno.
Takové amorální exempláře by měli vystavovat.
Proč není příloha zřetelně označena jako materiál vydaný v režii velvyslanectví ČLR? Obelhali jste čtenáře. Proč by měl soudný člověk pak kupovat takový propagandistický hnůj?

"Jáchyme, Vy se hoďte do stroje", jak už vám psal scientist. Propagandistické kecy si nechejte do LiN. Když jsou "Literární noviny týdeníkem pro kritické myšlení", pročpak kritiku tak zřetelně totalitním způsobem již preventivně vylučují?

Pavle S, jedinec považující kritiku cenzury za "primitivní antikomunismus" si nezasluhuje ani vystavování. Když kdokoli neví, že cenzura je součástí každé totality, třeba i fašistické, je to úplně obyčejný osel.
10. 10. 2013 | 15:27

Jáchym napsal(a):

Selhané literárky 15:27 :
Ale jó, cenzura je dnes docela vážný problém,na tom se shodneme - proto si například ve "veřejnoprávní" televizi spousta nepohodlných názorů ani neškrtne.
(Naproti tomu je zde Libor Stejskal neustále nazýván cenzorem, přestože jeho tolerance k názorům, které nesdílí, vysoce překračuje celostátní průměr.)
Nějak ale nemohu najít v příspěvku Pavla S ztotožnění kritiky cenzury a kritiky primitivního antikomunismu.

Asi jsem čtenářsky negramotný.
Nebo je na mne Vaše argumentace příliš sofistikovaná.

Jinak je ovšem primitivní antikomunismus podobně hloupý jako primitivní komunismus (od toho jsou koneckonců oba primitivní,že ).
Ostatně jej postupně velmi často v různých dobách vyznávají titíž lidé.
To jste si nevšiml ?
10. 10. 2013 | 16:29

Bestia triumphans napsal(a):

Jáchym napsal(a):
..."Pokud se chci něco dozvědět něco o skutečném životě v současném Tibetu, určitě nebudu čerpat jen a z oficiální propagandy čínské vlády nebo dokonce nedej pánbu z propagandistické manufaktury Olgy Lomové."

???
Jak KONKRÉTNĚ paní Lomová vyrábí propagandu?
Předpokládám, že pokud jste ji takto osočil, máte to podložené, že ano ?
:-)
P.S.
Myslím, že nemáte, jen jste se rozčílil, když se někdo otřel o Vámi milované literárky a začal jste vidět rudě.
10. 10. 2013 | 20:41

Jáchym napsal(a):

... jen jste se rozčílil, když se někdo otřel o Vámi milované literárky a začal jste vidět rudě.
******************************************************
Ale no tak, Bestio.
Vyděsil jste mne k smrti.
Podíval jsem se na obálku té revue - a opravdu ji vidím rudě.
Žeby ke všemu rudý zákal ?

Co se týče literárkofilie, léčím se a pravidelně užívám brom.
Dosud jsem byl totiž nucen vždy opouštět trafiku v bolestivém předklonu.
Můj sexuolog je ze mne nešťastný.
Ale znáte mne - když se mne zmocní ideologické běsnění, není se mnou rozumná řeč.
10. 10. 2013 | 21:05

Bestia triumphans napsal(a):

Jáchyme,
Tak až Vás opustí ono ideologické běsnění, budu rád, když odpovíte KONKRÉTNĚ, jak paní Lomová vyrábí tu propagandu o současném Tibetu.
Jsem zvědav na Vaše zjištění...
:-)
11. 10. 2013 | 03:58

Matematik napsal(a):

Duch Rzounka se vznáší nad vodami alma mater a leninská dialektika přichází.
Voláme fuj fuj palestinská intifádo, vivat vivat tibetská intifádo.
Fuj fuj čínské osady na území tibetu, vivat vivat osady státu Bůh bojuje (hebrejsky israel) na dobytých uzemích.

Fuj fuj iránský reaktore, vivat vivat mírové, humanitární a sametové jaderné hlavice státu Bůh bojuje.

Už letí ty rakety z KLDR a Iránu? Máme nebo nemáme se bát soudružko roztleskávačko, přeci radar byl nutný a najednou máme necenzorní mediální TICHO, žádné animace balistických drah, besedy se studenty, Tykadlo se Zorou Jandovou, Otázky Václava Moravce....
Máme se bát? Nemáme se bát? Byla to legrace? AlespoN kdyby mediální národní fronta volte mladého pankáče s fialovým čírem naznačila. Alespoň náznak.
Že by cenzura soužko roztleskávačko?
Dialekticky a v souvislostech?

Doporučuji soudružko roztleskávačko Válku s mloky od Karla Čapka.
Jen zkuste ty mloky zaměnit za číňany.
Jestli někde, tak u fešáka Nixona je třeba si stěžovat.

"Ono tak nějak záleží soudruzi, na které straně barikády nám ti šmejdi tak nějak stojí že"
Poručík Troník Černí baroni
11. 10. 2013 | 11:30

cimprlich napsal(a):

Vážení přispěvatelé, přiznám se, že nerozumím některým příspěvkům zde uvedeným. Všichni se hádají, ale kde je to merritum věci-Čína a Číňané. Já sám jsem si zprostředkovaně učinil názor podle vzácné knihy Josefa Průška: Sestra moje Čína. Tak kniha vyšla už kolem roku 1945 a je na čelném místě v knihovně. Nevím, zda jí paní Lomová četla anebo zda z ní čerpala. Ale ode mne je to jen skromný příspěvek do diskuse. Všechny zdravím
11. 10. 2013 | 11:52

agent009 napsal(a):

Paní Lomová nechápu, co Vám přijde tak divného na uvedených požadavcích. Do německého tisku se také nepíší oslavné ódy na hitlerismus nebo pochvalný článek o efektivním poválečném odsunu Němců. I USA mají svá tabuizovaná témata. Pokud jde o Čínskou lidovou republiku může nám jejich rigidní přístup připadat zvláštní, ale je naprosto legitimní. Jsou to jasná a srozumitelná pravidla a to je obdivuhodné na rozdíl od amerického přístupu kde všechno smí, ale něco jen potichu. Nebo jak by jste se tvářila na článek, v němž je popisována česká okupace Slovenska v období 1918-1990, či kapitalistickém pučistovi Havlovi v čínském odborném časopise?
11. 10. 2013 | 12:20

modrý edvard napsal(a):

agent 009, a taky jáchym: ne. Meritum věci je v tom, že Literárky vydaly tiskovinu cenzurovanou čínským vyslanectvím, a toto řádně neoznámily. Literárky přitom patrně nejsou tiskovým orgánem ÚV KSČ.
11. 10. 2013 | 13:15

zas agitace napsal(a):

Paní Lomová
Na rozdíl od lidí jako vy, kteří neustále vypichují do popředí pseudoproblémy, celý ostatní svět (který by jistě měl onačejíší pozici k rajtování na pár dezidentistech) se může přetrhnout, aby v té Číně (která prostě je moderní, zatímco my od postmoderny směřujeme k posthumanitě) nějaké peníze vydělal.
Čína je Japonsko XXI. století, kdo to nevidí, je trouba.

Když čínský sedan neznámé značky nechal za sebou v bezpečnostních testech tak do nebe vynášená evropská auta, bylo to poslední zvonění.
Místo co bychom udělali první poslední, aby se ten vůz pro evropský trh mohl montovat (pod nějakým rozumným jménem, což zrovna číňani budou těžko překousávat) u nás, posloucháme vaše hloupé řeči.

V zemi je milión lidí, kteří by chtěli pracovat a nemohou.
To bylo naposledy za velké krize v třicátých letech, kdy jsme byli o třetinu početnější.
A navíc měli vlastní kapitál (ne svěřený Rothschildův).

Čína nás nijak neohrožuje a i celosvětově (až napár drobností v průlivech, které představují její nejužší životní zájem) sehrává stabilizující a mírumilovnou roli.
Na rozdíl od zemí, s kterými se intenzivně přátelíme a z kterých nemáme nic.
11. 10. 2013 | 13:23

Lucie Mičková napsal(a):

Je mi fakt té dámy líto. Mým dětem bych řekla: To se nedělá!
11. 10. 2013 | 14:09

Michal Komarek, Literarky napsal(a):

Modry Edvard ma pravdu

Jako redaktor Literarek a bloger Aktualne.cz mam pocit, ze do tehle diskuse musim vstoupit... Pochopitelne jsme o vyzneni a kritice Cinske revue v redakci diskutovali, v necem podobne, jako se diskutuje tady pod clanky pani Lomove a pana Bendy. Myslim, ze se Literarky nemusi stydet za to, ze z te diskuse vyplynul zaver, ze Literarky skutecne udelaly chybu, kdyz nedaly ctenarum jasne najevo, ze revue neni vysledkem bezne normalni nezavisle redakcni prace, ale ze jde o spolecny projekt s cinskym velvyslanectvim, coz ma pochopitelne svoje specifika. Jako spolecne projekty s jinymi velvyslanectvimi ci podobnymi institucemi. Nebudu tu hodnotit revue jako takovou, nejsem odbornik na Cinu, ale za kritiku, byt treba v necem prilis tvrdou nebo nespravedlivou chci podekovat - to nakolik jsme schopni udrzet kvalitu "kritickeho mysleni" je pro Literarky zasadni. Za pochvaly dekuji samozrejme take. Hezky den! Michal
11. 10. 2013 | 14:12

stejskal napsal(a):

To je myslím fér prohlášení, pane Komárku.

Díky za něj.

Libor Stejskal
11. 10. 2013 | 14:23

Jára napsal(a):

Čína je mocná zemně,ale my tady máme domácí problémy !Včera jsem sledoval na ČT 24 pořad paní Písařovicové s volebními lídry.Celkem to s nimi šlo,ale totálně selhali,kdy bylo téma o extrémismu.Nikdo se neodvážil prohlásit proč proti romské demonstrace vznikají.Je to proto,že nepřizpůsobiví Romové přepadávají a mlátí České občany a občané si to již nenechjí líbit a tak demonstrují !Naprosto zcestné názory měla představitelka KSČM.Až ji nepřizpůsobiví zbijí její 3 děti,pak teprve příjde k rozumu.Někdo pomýlený chtěl Písařovicové namluvit,že demonstrují frustrovaní občané,kteří nemají práci.To je názor idiota !Všichni vědí,že nepřizpůsobiví jsou škůdci tohoto národa,ale zatím žádný politik se to neodvážil prohlásit v televizi.Snad až se dostane k moci dělnická strana,ale to nebude lehké neboť strany nechtějí přijít o svá koryta a tak to budou Dělnické straně maximálně znesnadňovat zej.prohlášeními o rasizmu !
11. 10. 2013 | 16:09

Karel napsal(a):

Zajímavé je že naše slovutá mediální fronta se vůbec nezajímá o Indii, ta jako by nebyla. Neškodilo by popsat bordel té rozkastované země, kterou z neznámých důvodů nazývají demokratickou.
Na Číně zejména vadí nepopíratelný hospodářský úspěch a velký vzestup životní úrovně stamilonů lidí o kterém si Indie může nechat jenom zdát.
11. 10. 2013 | 17:44

Herodes napsal(a):

Vážená dámo!
Přečetl jsem si jak článek pana Bendy, zkonfrontoval jsem jej s poznatky a vyprávěními lidí, kteří tam byli nebo se nějak vážněji o Čínu zajímají, přečetl si i Vaši reakci a musím konstatovat, že jste bohužel mluvčí "českého hlupáka", který svůj svět považuje za jediný možný a správný - a z této pozice a hodnotí vše - od otázek církevně-náboženských, přes otázky politicko-ideologické až po (ne)chápání tradic, zvyklostí a kultur jiných národů a společenstev. To, že třeba křesťanství v jistém smyslu sjednotilo způsob myšlení v Evropě, Americe a Austrálii, ještě neznamená, že tak učinilo celosvětově. Jenže to je asi už příliš složité na to, abyste to pochopila Vy i ti hlupáci, které reprezentujete. Svět je složitější, než se jeví v rámci Zapadlé Lhoty a těsně za jejími humny. Lituji Filosofickou fakultu...
11. 10. 2013 | 18:20

Alu napsal(a):

Z některých komentářů úplně číší krize naší společnosti.
Asi nejstrašnější jsou ty typu "kdo pozvedne kritický hlas proti Číně, ten je hloupý, protože Čína je bohatá a měli bychom na ní vydělat".
Spanilá ukázka provinční bezpáteřnosti - stát v úklonu před silnějším a čekat na drobky, které mu odpadnou při hostině ze stolu. Nulový charakter, rezignace na jakékoliv hodnoty.

Fascinující jsou i tvrzení, že bychom si měli vzít v něčem z Číny příklad. Rád bych se dozvěděl v čem. Z nekoncepčního centrálního plánování, kdy ekonomika sedí na realitní a stavební bublině, která co nevidět praskne? Z propojení byznysu a politiky nejméně o řád těsnějšího než zde? Z nefunkčního soudního systému, kdy boháči jsou reálně nepostižitelní a vyšetřování jakéhokoliv většího případu je pod bedlivým dohledem strany? To vše v atmosféře cenzury informací, a pronásledování kritiků? Nebo je ten příklad podpora Severní Koreje z prachsprosté kalkulace výhodnosti?
Je to skoro třetinové HDP na hlavu než ČR? Nebo snad pozice v HDI žebříčku o 70 míst za ČR?

Čína nabízí fascinující historický a kulturní odkaz. O tom nepochybuji. Ale na současné Číně nevidím nic k následování...její geopolitický význam stojí jenom a pouze na masivním množství obyvatel.

Děkuji autorce za nerezignovala na svou důstojnost.

A vyjadřuji úctu Michalu Komárkovi za to, jak se problému postavil čelem. Uznat otevřeně a čestně chybu se dnes nenosí, o to víc takový postoj oceňuji.
11. 10. 2013 | 19:43

Le.San napsal(a):

Hahaha, Herodes, který o Číně neví nic kromě "vyprávění lidí na internetu" označuje za hlupáka předního sinologa.
Já se směju až se za břicho popadám.
To je přeci žumpa!
11. 10. 2013 | 19:47

Pamětník napsal(a):

Žádná témata NESMÍ BÝT TABUIZOVANÁ. V USA to platilo až do r. 1960, u nás to neplatilo nikdy.
Je špatné potlačovat "nevhodné" názory a za absolutně nepřípustné považuji cenzurovat fakta!
Mimochodem, my pamětníci jsme z té totality byli dost vycvičení v četbě mezi řádky. Takže, když jsem v rozhlase slyšel o "starostovi Jeruzaléma, původem ze Střední Evropy" okamžitě jsem správně poznal že je původem ž Československa. Když psali o čínském filmu, kde vystupuje "zápasník z Evropy," hned jsem věděl, že to bude Rus. V opačném případě by totiž soudruzi nepoužili takto obecné označení místa, odkud dotyčný pochází.
Ale některé věci mi "docvakly" až po letech. Když mě bylo kolem dvanácti, pořád se opakoval v TV i v rozhlase příběh kluka, jehož otec byl zavřený, proto, že ztratil tajný dopis, což ten otec chlapsky přizná. Syn pak po nějaké době odhalí špiony. Vrtalo mi hlavou, proč si vymyslí takovýto naprosto nepravděpodobný příběh. Teprve po mnoha letech mi došlo, že kluků, ktrým zavřeli nebo popravili otce pro politiku bylo v inkriminované době v SSSR strašně moc. Ale ani těm soudruhům, co to u nás vysílali nedošlo, o čem to veledílo ve skutečnosti svědčí.
11. 10. 2013 | 21:15

Pavel napsal(a):

Vážím si toho, když redaktor LN dokáže veřejně přiznat chybu.
Oceňuji ty,kteří otázky svobody projevu nadřazují nad ekonomický zisk.
Obchodníci se neřídí těmito principy, ale ti kteří nejsou na tomto velkém trhu zainteresováni by měli.
Bohužel, diskuze pod blogem názorně ukazuje,že toto nejsou postoje většiny naší společnosti. Bohužel.
11. 10. 2013 | 21:16

bývalý čtenář? napsal(a):

Michal Komárek přiznává chybu, jenže...
...až když se cenzura provalila a informace o podvodu na čtenářích začala rezonovat éterem. Pár hodin předtím nějaký AB, který se prohlásil za "editora revue" (reklamní přílohy), žádnou chybu nepřipouštěl. Cenzuru považuje za standard.

Zatím tedy jediný dík patří paní Lomové. Bez ní by čtenáři zůstali ve sladké nevědomosti a nikdo by nemusel přiznat ani nejmenší pochybení.

Pan Komárek ale stále nechápe podstatu:

Literárky vůbec neměly přistoupit na takto ponižující podmínky. Než propagandistický paskvil, pak raději nic. Někdo prodal důstojnost a věrohodnost Literárních novin (byli to konkrétní lidé, žádná hromadná identita). Za přílohu velvyslanectví ČLR zaplatilo společnosti Litmedia obnos, který Literárky nemívají běžně k dispozici. Morálka byla přebita mamonem. Odpudivé.

Požadavek autocenzury Michal Komárek rovněž nezmiňuje, tudíž to za chybu nepovažuje. Stejně tak nepovažuje za chybu, že byl zkreslen životopis undergroundového tvůrce Pej Taa.

Takže na rovinu. Událost je to závažnější, než si lidé v Literárkách uvědomují. Jak psal Pamětník: My dříve narození tohle služebníčkování pamatujeme a víme, kam to vede. Většina masmédií u nás již důvěru ztratila a právě ji pozbyly i Literárky.

Pokud na titulní straně příštího vydání Literárek neuvidím omluvu čtenářům, pokud nebude uvnitř zveřejněn, vysvětlen a autorizován skandální dopis českým sinologům stejně jako opraven a autorizován zcenzurovaný a tím lživý životopis a podrobně doloženo, kdo je za flagrantní selhání odpovědný, nejsou již Literární noviny týdeníkem pro kritické myšlení a NIKDY je už nekoupím.
Omluva již dávno měla viset na home page Literarky.cz.
Nejen své přátele pak budu vždy od koupě Literárek odrazovat s poukazem na tuto událost a nevěřím, že by to kdokoli z kriticky uvažujících lidí bral na lehkou váhu.
12. 10. 2013 | 01:02

Ivan Tomek napsal(a):

Souhlasim s Pavlem. Clanek je o omezovani svobody autora tydenikem s dlouhou a vetsinou dobrou historii a je skoda a v rozporu s postojem z minulosti kdy se casto choval odvazne a nezavisle, ze se propujcil k teto regulovane polo-propaganda.

Rovnez ocenuji dopis pana Komarka, ktery vyjadruje pochybnosti o spravnosti postupu sveho tydeniku. Doufam, ze az priste prijde vyslanectvi se zadosti o prilohu, tydenik rekne 'ano, ale bez podminek na obsah'.
12. 10. 2013 | 01:13

bývalý čtenář? napsal(a):

Pane Tomku, doufali jsme v listopadu '89 a jak to dopadlo?

Doufat nestačí.
Osobní odpovědnost za jakékoliv pochybení je jedinou cestou k nápravě. Když Literárky nevyvodí osobní odpovědnost lidí, kteří takto závažně poškodili jejich pověst, věrohodnost již bohužel nezískají.
12. 10. 2013 | 01:36

Honza napsal(a):

Vážená paní Lomová,
ke svobodě slova. Svoboda slova neznamená, že ten, kdo slovo formuluje musí zároveň zmiňovat to, co je důležité pro Vás. Stejně tak to neznamená, že daný názor nemůže svobodně respektovat přání někoho jiného a vyhnout se určitým tématům. I to je totiž svoboda slova. Proto má v obecné rovině Bendův názor stejný význam jako ten Váš a záleží na čtenáři, který z nich si vybere.

K Číně obecně. Byl jsem tam jen jednou, vědec nejsem a o Číně jsem nic nestudoval. Proto Čínu posuzuji z hlediska prvního dojmu, který však, jak se ví, bývá často ten určující. Co o ní lze říci? Je to země obrovských sociálních rozdílů, je to země s obrovskou historií, je to země s obrovským ekonomickým potenciálem...a je to země obrovská. Zcela záměrně jsem vícekrát použil slovo obrovský. Ano, Čína není v žádném směru zanedbatelná a její příležitosti a samozřejmě i rizika jsou obrovská. To dává komukoliv, kdo Čínu řídí obrovskou moc, stejně jako i odpovědnost.....a z toho vyplývající velmi malou svobodu. Tento fakt může být přitom významný při posuzování pojmu a nakládání s pojmem SVOBODA v čínské kultuře. Jsem proto osobně velmi zdrženlivý při vynášení soudů o Číně a jejím systému hodnot a vlády, neboť z perspektivy České republiky může při vynášení soudů dojít, diplomaticky řečeno, k zásadním nepřesnostem. Pokuste si zameditovat a představit si sama sebe v čele Číny. Co byste udělala jako první, druhé, třetí? Jaké by byly Vaše priority? A jaké dopady by to čínskou společnost mohlo přinést? Myslete v souvislostech. A že to není Vaše role? A že máte právo kritizovat jednotlivosti? Ano, to bezpochyby máte. To ale zároveň neznamená, že máte pravdu. Pravdu přitom považuji za jednu z nejvyšších hodnot. Hledání pravdy obecně je však nesmírně složité a hledání pravdy o vzdálené Číně je ještě složitější. Z pohledu euroatlantické kultury skutečně veliká výzva.

K čínské mentalitě. Platí to, co jsem řekl o Číně. Nemám dost informací, abych mohl soudit. Mám však dost pocitů, abych mohl popsat svůj první dojem. Číňané jsou na sebe a na svou zemi velmi pyšní. Číňané jsou pracovití. Číňané jsou milí, řekl bych dokonce neskutečně přívětiví. Ať člověk obchodně jedná s vysoce postaveným manažerem nebo jen tak na ulici potká obyčejného člověka, se kterým se jinak než posunky nedomluví, má přitom příjemný pocit a vnímá slušnost. Čínská mentalita se opírá o čínskou kulturu.

K čínskému státu a kultuře. Zajímám se o staré kultury, které formovaly náš dnešní svět. Ta čínská mezi ně pochopitelně patří, přičemž nad ostatními vyniká a je unikátní svým rozsahem a kontinuitou. To je ve světové historii něco zcela výjimečného. Pokud pan Benda naznačuje svou zkušenost a pocit, že tato kultura ovlivňuje dnešní Čínu, potom dle mého nemůže nemít pravdu. Proč je to z Vašeho pohledu klišé naprosto nerozumím.

Závěr...čínská zeď. Byl jsem tam a Vy zcela jistě také. Jsem hluboce přesvědčen, že čínská zeď hovoří o Číně, čínské historii, kultuře a čínské mentalitě velmi mnoho. Jako mnoho věcí v Číně, je obrovská....opět (-: Její funkce, ale naznačuje mnohem více než její velikost a stáří. "ČÍNSKÁ ZEĎ JE ČÍNA A ČÍNA JE ČÍNSKÁ ZEĎ". Proniknout "za její hradby" nebylo nikdy jednoduché, ale pouze za hradbami čínské zdi je dle mého možné vidět, vnímat a soudit skutečnou Čínu. Já jsem za čínskou zeď pouze nakouknul. Pan Benda tam zřejmě velmi dlouho žije a tvoří. Mám proto tendenci s pozorností vyslechnout jeho názor....a zároveň jej respektovat (to ne vždy znamená souhlas). A nyní důležitá otázka pro Vás. Pronikla jste již "za hradby" čínské zdi? A na jaké zkušenosti formulujete svůj názor? Odpovědět můžete zde nebo na můj email: jan.prochazka1@atlas.cz

Zdraví

Jan Procházka
12. 10. 2013 | 07:29

Laco Grőssling napsal(a):

Tak paní Lomová, nevím jak je to s autocenzurou u českých sinologů.
Ale stačí abyste se z FF UK podívala kousek za roh do Klementina na právě probíhající výstavu Bible Kralická 1613 - 2013 a ujišťuji Vás, že hned poznáte, jak funguje autocenzura stranící katolicismu u našich knihovníků a historiků. Napsal jsem o tom krátký článek ZDE : http://vlkovobloguje.wordpress.com/2013/10/10/jak-cesti-salonni-vedatori-zamlcovanim-faktu-zkresluji-historii/
12. 10. 2013 | 08:03

andy napsal(a):

dopolňující četba:
-- S’-ma Čchien. Kniha vrchních písařů. Výbor z díla čínského historika. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2154-8. 648 s. (překlad, úvodní studie, komentáře a poznámky Olga Lomová)
-- Olga Lomová, Čínština na síti je někdy otřesná (rozhovor s Pej Taem):
<a href="http://cck-isc.ff.cuni.cz/1pubs/BeiDao/BeiDao03Nov1.htm">LtN XIV (2003), 49, s. 15</a>
12. 10. 2013 | 10:14

Georg napsal(a):

ČSSD pozor ! Začínají se objevovat hlasy,že nová strana ANO od které nevíme co můžeme očekávat se může spojit s ODS a TOP 09.Tragedie z roku 2010 se nesmí opakovat,kdy ČSSD volby vyhrála,ale trojkoalice uchopila moc a zdevastovala truto zemi.ČSSD připravte se na vytvoření 4 koalice s KSČM,SPOZ,lidovci nebo ze stranou Úsvit.Tomio Okamura prohlásil,že v republice je bordel.Pokud tím myslel dědictví pravice,pak je to náš člověk !Jména jako Němcová nebo Langšádlová se už nikdy nesmí dostat k moci !ČSSD !Nespoléhejte,že budete na všechno stačit sami !Mohl by to být krutý omyl.Máte odpovědnost před celým národem !Občané běžte k volbám a volte levici !!I VY co sedíte v hospodách a tvrdíte,že všechno je to jedna banda a proto k volbám nepůjdete !Zapoměli jste,ale na to,že někdo musí vládnout a pokud nepůjdete k volbám rozhodnou o Vás bez Vás !!!!
12. 10. 2013 | 10:44

Bo Zekao napsal(a):

Že se v této zemi, která prožila v mírnější podobě to, co okupovaný Tibet prožívá dnes, najde tolik infaltilních sobců, kteří se nestydí zahlcovat web svými výplody, jež obhajují politiku, která okupuje jiný národ, vyráží dech. To si nikdo nedokáže vzpomenout na srpen 68 a pláč v televizi a na ulicích. Jak se tehdy čekalo na každou podporu ze zahraničí a to se u nás ze zoufalství upálili jenom tři lidé. Kolik se už jich upálilo v Tibetu a kolik ještě musí, aby to vůbec stálo za pozornost některých našich mudrlantů, kteří se ani nestydí napadat, bez jediného argumentu, autorku blogu (která si jenom dovolila upozornit na konkrétní cenzuru). Neřešme Čínu, podívejme se sami na sebe! Tam, kde radnice ovládá ČSSD, tam se přece ani nesmí vyvěsit tibetská vlajka - to Čína určitě nenařídila. Paní Lomová ukázala na závažné společenské problémy U NÁS - nivelizaci morálky, zbabělost a podlézavost. Začíná to u cenzury a končí rozkradenou zemí a amnestií tunelářů, za kterou její autoři ještě sklízejí obdiv.
12. 10. 2013 | 14:15

bývalý čtenář? napsal(a):

Jane Procházko,
pozoruhodně rozvláčně jste zde slova nakladl, merita věci se ani v nejmenším nedotkl.

Po lopatě tedy:

"Týdeník pro kritické myšlení" předem vyloučí jakoukoli kritiku a požaduje od autorů autocenzuru.

Reklamní příloha vložená do Literárek otevřeně propaguje nedemokratický režim, obhajuje absenci právního státu. Rafinovaným zamlčováním, polopravdami ba i přímo dezinformacemi (prý) svobodný týdeník oslavuje systém, kde je byznys propojen s politiky ještě nebezpečněji než v ČR.

Za balík peněz od čínské vlády rozšířil "svobodný" list mezi své čtenáře propagandistickou přílohu ve stylu Rudého práva. Tuto reklamní přílohu nazval Revue a nepřiznal čtenářům, že si ji zaplatilo a o obsahu rozhodovalo velvyslanectví ČLR.

Jak napsal Alu:
"Spanilá ukázka provinční bezpáteřnosti - stát v úklonu před silnějším a čekat na drobky, které mu odpadnou při hostině ze stolu. Nulový charakter, rezignace na jakékoliv hodnoty."

Dodávám:
Nevyvodí-li Literární noviny OSOBNÍ odpovědnost viníků za tak odpornou ukázku normalizační cenzury a propagandy, ztratily pro mě důvěryhodnost navždy.

Poděkování:
Paní Lomové děkuji za všechny kriticky myslící občany ČR. Vyslovuji vám hlubokou úctu a prosím - pokud vůbec budete na slušnější příspěvky zde odpovídat, pak nikoliv šuškáním emailem, ale opět zde v diskuzi.
12. 10. 2013 | 14:53

Martin1 napsal(a):

bývalý čtenář?
Dovolte, aby se k vaší kritice připojilo i našich 99 PRAGOVÁKU
Čuřil
Hnízdil
Jaroš
Pečínka
Hořešovský
Strnad
Jelínek
Konopásek
Ostatní přijdou ve slavnostním kroji i s vlajkami.
Děkujeme, že stojíte na stráži.
12. 10. 2013 | 15:47

Josef napsal(a):

Jen malá poznámka: Mám osobní zkušenost s počínáním p. Komárka týkajícím se reflektování různých názorů v Literárkách (v oblasti školství), a to zkušenost jednoznačně pozitivní; velmi odlišnou od zkušenosti a některými jinými periodiky, která se velmi často považují za ochránce svobody u nás.
Nad podobou diskutované přílohy jsem se ovšem samozřejmě také zarazil.
12. 10. 2013 | 16:18

Martin1 napsal(a):

Malý příklad:
Představte si, že budeme pořádat výstavu například v U. S. A. Tak i tam by mělo být napsáno do reklamní přílohy v místním tisku například o krvavém odsunu Němců po válce - je to pravda, ale nebylo by to neslušné?
A kdyby to tam někdo napsal, jak by to přijala veřejnost u nás i v U.S. A.?
"Nedělej druhému, co nemáš sám rád."
Jediná velká chyba byla: mělo být napsáno malým písmem, že se jedná o reklamu.
Pozitivum: Velká reklama (jen trochu negativní) na "Literárky"
12. 10. 2013 | 16:28

Jana napsal(a):

Díky za ten článek. Díky za to, že jste nemlčela. Netrapte se prosím komentáři lidí nemoudrých a nelaskavých. U mě (jakožto u báby) jste "superbaba". Upřímně zdravím.
12. 10. 2013 | 16:41

Marcel napsal(a):

Docentka či profesorka z Filosofické fakulty UK musí myslet kriticky a zde prokázala i pořádný kus statečnosti. Akademik z univerzity na podobná zadání jinak reagovat nemůže. Text paní Lomové mne potěšil! Což vůbec neznamená, že pan architekt není výborný architekt a že nemá právo na své vidění věci.
(Také je možné pomocí nástrojů literární teorie přistoupit k "textu" i z pozice "ideologické kritiky" a ta leccos odhalí. Na základě "textu", informací, které poskytuje, se dá konstruovat také "implikovaný autor", který se liší od "autora reálného". Je otázka, na co, či koho, se interpretace textu zaměří.)
12. 10. 2013 | 18:47

Jáchym napsal(a):

Michal Komarek, Literarky napsal(a):
Modry Edvard ma pravdu

Jako redaktor Literarek a bloger Aktualne.cz mam pocit, ze do tehle diskuse musim vstoupit... Pochopitelne jsme o vyzneni a kritice Cinske revue v redakci diskutovali, v necem podobne, jako se diskutuje tady pod clanky pani Lomove a pana Bendy. Myslim, ze se Literarky nemusi stydet za to, ze z te diskuse vyplynul zaver, ze Literarky skutecne udelaly chybu, kdyz nedaly ctenarum jasne najevo, ze revue neni vysledkem bezne normalni nezavisle redakcni prace, ale ze jde o spolecny projekt s cinskym velvyslanectvim, coz ma pochopitelne svoje specifika. Jako spolecne projekty s jinymi velvyslanectvimi(...)
***************************************************************
Přátelé,
jestliže spatřuje i sám redaktor Literárek pochybení, že nedostatečně upozornil na spolupráci s čínským velvyslanectvím při vzniku revue,považuje i já za svou povinnost se obětavým sinobijcům omluvit.

Byl jsem nemístně dovtipný !
(pozn:opak nedovtipný.)
1) Na straně 2 č.40 Literárek, do kterého byla revue vložena, se - pod obrázkem obálky Revue, která se skládá z reprodukce státní vlajky ČLR, doplněné bílým proužkem s nápisem Literární revue
2) praví: "Redakce děkuje velvyslanectví ČLR v Praze a
3)velvyslanectví ČR v Pekingu i
4) Smíšené česko - čínské komoře vzájemné spolupráce za významnou pomoc při přípravě Pražské kulturní revue, která je přílohou tohoti vydání.
5) Na straně 3 zmíněné revue je fotografie a a článek pana Yu Qintai, velvyslance ČLR v Praze
6) Na straně 1) zmíněné revue je fotografie je opět fotografie - a článek - pana Libora Smrčky, nadepsaný Milí čtenáři, milé čtenářky (Pozor - nikoli naopak, což je nejspíš příznakem infekčního asijského machismu a nerespektování úzu, který neohroženě prosadily šiky tuzemských džendrtet.)

V článku se mj. praví:
"Pro česko- čínské vztahy jsou dnes charakteristické četné projekty regionální spolupráce, kontakty mezi městy, školami, institucemi, zdravotnickými zařízeními...(je tam toho mnohem víc, ale nechci šokovat).

Zcela to odporuje linii bývalého ministra zahraničí, nezapomenutelného Agenta 009, milovaného Barela Dobroty /ať žije deset tisíc let i po své smrti!/ o stavbu virtuální České zdi.

Ta by měla chránit sugestibilní čecháčky před všemi kulturními ( či nedejpánbu hospodářskými!) zahraničními kontakty, pokud nejsou výslovně doporučeny spolehlivými přáteli z USA, Bavorska,Vatikánu či Izraele.
****************************************************************
Abych odčinil svou paranoidní nemístnou všímavost,
která ve mně po spatření jemných náznaků ve formě bodů 1) až 6) na rozdíl od zbytečně čtenářsky přegramotnělých) šokovaných předřečníků kdovíproč nenechala na pochybách, jak se věci mají,

navrhuji napříště následující:
************************************************************
V případě publikace, která by mohla způsobit obdobné alergické reakce o všech budoucích bývalých čtenářů, vkládat příloha do černé neprůsvitné obálky s varovným nápisem:

POZOR !
Četba jen na vlastní nebezpečí!

Tato příloha může obsahovat nebezpečné příměsi myšlenek,které mohou způsobit prudkou alergickou reakci u některých ideologicky přecitlivělých čtenářů.

Nevylučujeme stopy alergenů ve formě informací o burských oříšcích, celeru, čokládě a čínské kultuře.
V případě anafylaktického šoku naléhavě doporučujeme okamžitě vykloktat vývarem projevů Václava Havla - Ruzyňského ve svěcené vodě.
************************************
Nejlépe je ovšem přílohu vůbec nečíst,
jak ostatně učinila většina těch, kteří o ní diskutují.
Jakákoli znalost o předmětu diskuse zbytečně rozptyluje a zhoršuje nátisk.
12. 10. 2013 | 20:05

Jáchym napsal(a):

Michal Komárek:
Ad 20:05
Doporučuji napříště i Vám číst Literárky celé,minimálně do strany 2.

(Tu a tam se tam najdou i jiné zajímavé informace a články než ty Vaše).
Se srdečným pozdravem
firtještěsoučasný čtenář
Jáchym
12. 10. 2013 | 20:37

Jáchym napsal(a):

Omluva za husté přeprty.
Furt ještě současný zdejší psoun Jáchym
12. 10. 2013 | 21:37

Anastazie Králová napsal(a):

Ad pí.Lomová

Velmi by mne zajímala jediná věc-zda jste v Číně někdy v životě byla,jak dlouho a s kterými lidmi jste se tam setkala?

V mladickém romantismu jsem kdysi chtěla studovat indologii-líbil se R.Thákur,četla jsem knihy Zbavitele,Zvelebila a 3.autora/jehož jméno jsem zapomněla /.

Nejvíce mne ale šokovalo,že Indii navštívili až poté,co ji 2O let studovali.
Myslím,že nikdo nemá právo psát o zemi,jejž vzduch nedýchal,nešel jejími ulicemi,neprošel se parkem.

Vzhledem k Vašim aktivitám předpokládám,že jste Čínu asi těžko kdy navštívila.
12. 10. 2013 | 21:52

Kdysi čtenář napsal(a):

Literárky se vydaly "tržní cestou". ... Co dodat?
12. 10. 2013 | 22:13

Bivoj napsal(a):

Děkuji paní Olze Lomové a stojím zcela při ní.

V němém úžasu zůstávám stát jaká bezcharakternost a materiální přízemnost čiší z některých komentářů v této diskuzi. Co budou jejich autoři dělat, bude-li naší zemi hrozit bezprostřední nebezpečí? Půjdou nám, kteří teď (v zájmu blahobytu) neprojevujeme dostatečný takt vůči totalitním vládám v Číně, Rusku, islámskému právu šaríja apod., proaktivně podřezávat krky, aby si co nejdřív udělali oko u nových pánů?

Odpověď je bohužel nabíledni: Ano, někteří by v takévé situaci bezpochyby šli... Už jsme to tu měli ... a není to tak dávno.

A kolik asi dostávají už teď za svoji mravenčí práci na relativizování a šíření žluči v internetových diskuzích? Nebo už se to ani nemusí živit, jak je to zblble uvědomělé?

A víte, ono nám vlastně nebezpečí neustále hrozí. Tajné služby totalitních zemí se neustále snaží posilovat své pozice a ovlivňovat atmosféru v celé Evropě a nikdo jim v tom příliš účinně nebrání (takže už se s tím vlastně ani moc netají). A kdo by jim taky bránil? U nás třeba ti staří braši z komunistického Prognostického ústavu?!? To sotva.

Každému, co jeho jest. Rezignujeme-li na elementární otázky svobody slova, nebude vlastně žádné opodstatnění pro naši samostatnou existenci. A tím pádem dost možná pro existenci vůbec ... ale to už by pak pravděpodobně nebylo naše rozhodnutí, že.

Nepřípomíná Vám to nápadně něco (třeba výročí Mnichova)? Neměla otázka naší existence už jednou mít "konečné" řešení?
13. 10. 2013 | 02:06

Jáchym napsal(a):

Bivoji, Váše odvážné hmaty a chvaty v zápase s kancem cenzury by jsou hodny obdivu.

Skutečnost je horší než líčíte - u některých diskutujících (například čínského identa Já-Chym) se projevuje nejen přízemnost materiální, ale i ideová:
Nechápou, že ke svobodě slova je třeba přistupovat z hlediska ideového a předem se ptát:

Kterého slova ?
Pochopitelně toho našeho!
A aby bylo to Naše Slovo dostatečně slyšet a jejich účinek nenarušovala slova jiná,je třeba se postarat, aby tato slova byla pokud možno jedinými slovy, která dolétnou k uším a očím většiny.

Což se naštěstí děje od toho máme veřejnopopravní televizi (u rozhlasu je situace o něco komplikovanější, ale ten naštěstí skoro nikdo neposlouchá).

Budiž vám útěchou, že Literárky a koneckonců i diskuse v těchto blozích jsou víceméně ghetem staříků, kteří nemají téměř žádný vliv na dění ve společnosti a již brzy budou tiše šumět ve svých plechovkách (pokud se jim podaří si na ně před smrtí našetřit a nerozfofrují důchod nákupem Literárek).
13. 10. 2013 | 08:50

Ten který reaguje na Pavla S. napsal(a):

Pavel S: Patří ke slušnému vychování mlčet když vidíte člověka, který před Vašima očima 10 let zpátky zbil člověka za to, že si oblékl bílou kravatu namísto červené? Stojíte pod pódiem, kde za pár okamžiků proběhne seminář o kvalitě žurnalistiky, tento člověk, dnes úspěšný businessman v oboru tiskovin, spokojeně kráčí směrem na pódium sdělit širší veřejnosti své názory na danou problematiku. Máte dvě možnosti, buď vstanete a řeknete, hle STBák kráčí kázat morálku, nebo budete dál sedět a vyslechnete si třiceti minutový monolog a po zbytek 3 hodinového semináře budete daného člověka ze své tvrdé židle pozorovat, jak na pódiu spokojeně usrkává kafíčko. Tak co je to za kecy o pohřbu? Pokud jste tedy nemyslel tryznu za disidenty zavražděné rozhodnutími čínských profi politiků, pro které byla tato rozhodnutí výhodná, navenek však řekli, že jsou výhodná pro zemi. Tohle není bilaterální, ale jednostranný vztah. Když už je zabili, tak my budeme křičet. Jsme ve stavu porušení pravidel smlouvy jednou ze smluvních stran, a tento stav bude přetrvávat, dokud nebude učiněno spravedlnosti za dost. Vaše usměrňování nás do příslušných zemí buď svědčí o Vaší naprosté neznalosti problematiky, nebo se prostě domníváte, že vychladlý olej na pánvičce nebyl nikdy nikomu chrstnut do tváře. A vy chcete ať si na na stejném oleji taky osmažíme rybu, kterou nám hladovým háže ten co přišel a vychrstl předchozímu majiteli do obličeje obsah pánve, zatímco si ten předchozí majitel dělal večeři. Ať už pupeny na tváři poraněných zmizí, nezmizí skutečnost, že ten kdo je zranil sedí pořád u stejného ohniště. Nezhořkla by Vám ryba v ústech, kdybyste věděl, že byla smažená na krvi nevinných?
13. 10. 2013 | 09:59

evix napsal(a):

zas agitace napsal(a):
Když čínský sedan neznámé značky nechal za sebou v bezpečnostních testech tak do nebe vynášená evropská auta, bylo to poslední zvonění.
Místo co bychom udělali první poslední, aby se ten vůz pro evropský trh mohl montovat (pod nějakým rozumným jménem, což zrovna číňani budou těžko překousávat) u nás, posloucháme vaše hloupé řeči.

V zemi je milión lidí, kteří by chtěli pracovat a nemohou.
To bylo naposledy za velké krize v třicátých letech, kdy jsme byli o třetinu početnější.
A navíc měli vlastní kapitál (ne svěřený Rothschildův).
.................
Prosííím, další automobilku už nee, to je jen oddálení problémů na několik let. A pak spadneme do toho znovu..
Jinak s vámi souhlasím.....
13. 10. 2013 | 11:00

Elena napsal(a):

Kulturní tvář Čínské lidové republiky na Pražském hradě
Olga Lomová 26. 08. 2013 .

blog zo sporneho obdobia a spornej tematiky , ani tu Vám mila pani Lomová nikto nezakazoval sa venovať citlivím otazkam prav človeka v Číne, zaujmave že v tom to prípade ste spravne pochopila bilateralnu spolupracu obchodných komor.
13. 10. 2013 | 11:37

Milánek napsal(a):

Zřejmě pravdoláskařka, no. I takoví bohužel mezi námu jsou....
13. 10. 2013 | 13:58

Matěj Kopecký napsal(a):

Zde je vidět, na reakcích většiny pisatelů to staré české - kdyby nás obsadili číňané, tak si necháme odoperovat oči na šikmé..., je to tak. Platí a v Čechách, těch, kde se kolaborovalo za Rakouska, za Německa, za komunistú a ruséků, že by se lidé nechali operovat " na šikmo " jenom aby se měli dobře...
13. 10. 2013 | 18:31

Jan napsal(a):

Michal Komarek se vyjadruje stejne jako Miroslav Stepan, stejnym jazykem: "Jde o spolecny projekt s cinskym velvyslanectvim, coz ma pochopitelne svoje specifika..." Tohle je jazyk predlistopadoveho aparatcika! Ale nedivme se, Komarek byl v minulosti placenym propagandistou Greenpeace. Literarky kazdopadne uz po tehle afere nejsou "casopis pro kriticke mysleni", ale propagandisticka normalizacni stoka. Kdo je kupuje, podili se nejen na podvodu na ctenarich, ale i na niceni Tibetu, Ujgurska a porusovani lidskych prav v Cine. Fuj!
14. 10. 2013 | 05:20

Michal Komarek, Literarky napsal(a):

Jan

Dobry den, proc tolik zloby? To, jak me citujete, je mirne receno vytrhavani z kontextu. A to, jak me oznacujete za byvaleho "placeneho propagandistu Greenpeace", by se take dalo vykladat tak, ze se podilite na utlaku 30 aktivistu v murmanskem vezeni... Vazne: urcite je legitimni diskutovat o tom, zda se tydenik typu Literarek ma poustet do takovych "specifickych projektu". Ma to nepochybne sva rizika, ktera tu byla probrana zevrubne. Ale samo o sobe to proste neznamena, ze je nutne zpochybnena ta "bezna normalni nezavisla redakcni prace". Dekuju! Hezky den! Michal
14. 10. 2013 | 10:43

Jan napsal(a):

Tim "utlakem" myslite zatceni piratu? A ta vase "legitimni diskuse" pripomina rok 1988, kdy komunisti chteli taky diskutivat, ale "odsud az podsud, soudruzi, protoze socialismus si rozvracet nedame". Jakapak zloba? Literarky se nechaly uplatit zlocinym komunistickym rezimem valcujicim lidska prava, aby "drzely hubu". Fakt vam pripada jako "normalni nezavisla redakcni prace" nechat se platit sikmookyma bolsevikama, co masakrovali lidi na Namesti nebeskeho klidu, ve Lhase, v Kasgaru a leckde jinde? Cinskej chleba vam nesmrdi, vy "filozofe"? Takze to svoje "kriticke mysleni" si strcte za klobouk, milej pane propagandisto. Literarky uz ani nahodou - at vam ty vase slinty plati Severni Korea nebo Kuba.
14. 10. 2013 | 11:35

Elena napsal(a):

Dobrý deň milý Jan ,
chcela by som sa spítať ako inakšie bojujete za prava človeka v Číne, okrem toho že už nebudete traviť viac času pri PC a čítáť Literarky, tiež sa chcem zapojiť do podobných aktivit , tak preto sa spitujem .
Ja totiž si myslim že keby bol v Číne zrušený demografický zákon, ktorý je podľa mňa diskriminačný, utlačujucí.
14. 10. 2013 | 11:46

Elena napsal(a):

že keby bol zrušený demografický zákon, bolo by v Čine viac svobody.
14. 10. 2013 | 11:47

Elena napsal(a):

Milý Jan,
mňa EU minule tiež dobré napalila s tým Lukašenkom, ked som im konečne uverila že je fuj diktator, a oni, oni ti ho normalne podporili v minulých prezidenských volbach, šoklo ma to, chapal som že si želali aby Lukašenko zobral požičku od EU a nioe od Putina, ale čo že urobil ten prešibanec, výhral volby za podpory EU a požičku, požičku si zobral u číňanov, fuj to je hnuj.
14. 10. 2013 | 11:58

JB napsal(a):

Snad, pokud to někoho ještě zajímá, instituce paní Lomové je finančně podporována z Taiwanu. Tedy nedá se v jejím případě mluvit o nezaujatosti, ale spíše naopak. Snad by bylo dobré, kdyby to sama uvedla na pravou míru.
14. 10. 2013 | 17:38

za peníze v Praze... napsal(a):

Když o Literárkách rozhodují takoví lidi, jaké perly už tam zveřejnili a ještě zveřejní a neprozradí, že za to dostali zaplaceno?

Dnes dává hromadu peněz do médií nějaký Babiš. Taky jistý Bakala je známý investicemi do politického marketingu...

Kolik takových "společných projektů s pochopitelně svými specifiky" už někdo v Literárkách uskutečnil? Nemusí jít přece hned o přílohu, že?

O tomto utajeném čínském "projektu" jsme se dověděli zásluhou paní Lomové. Jak se dovíme o těch ostatních?
15. 10. 2013 | 00:03

EHM napsal(a):

Jedna věwc teď na Literárky, praskla, ty ostatní zatím zůstávají utajeny. Třeba to, že Michal Komárek byl v minulosti placeným zaměstnancem Greenpeace, a v Literárkách teď vychází spousta "nezávislých" článků o agendě ekoteroristů. Čiste jen náhoda, nikdo to neplatí, nikdo to nemanipuluje, samozřejmě... Ale co chcete od syna poradce Fidela Castra, že se bude chovat slušně a férově?
15. 10. 2013 | 06:26

oligarchie vítězí napsal(a):

To: EHM

Jediný Komárek byl schopný aspoň se ozvat a uznat, že Literárky to neměly takto udělat. Komárek to vzal na sebe, ale asi nerozhoduje o týdeníku právě on...

A zrovna ekologů bych se obával nejmíň. Ti tolik peněz jako oligarchové nemají. Přílohu platili čínští oligarchové, tady u nás máme ale taky oligarchy s plným kapsami peněz.
15. 10. 2013 | 11:41

EHM napsal(a):

To se nam to teda pekne vybarvuje:
– otec poradce Che Guevarry (to je ten komunisticky vrah z Kuby co podle svedku s oblibou vlastnorucne popravoval "burzousty"),
- bratr bolsevicky novinar a predlistopadovy adorant Gottwalda (http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/volby-2013/stud-za-gottwalda-text-lidra-ano-komarka-tercem-kampane_285904.html)
– Michal Komarek programovy reditel levicackych ekoteroristu, dnes placeny z cinskych komunistu nasypanych do Literarek.
Bleeeeeeeee!
16. 10. 2013 | 15:57

v rameni bezmasém, svaly mi v koleno zl napsal(a):

Je pěkné, že nám Olgu Lomovou, bojovnici za práva živnostníků ponchali.
04. 04. 2015 | 00:12

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy