Pět mýtů o ubytovnách: má je stát podporovat, anebo rušit?

29. 07. 2013 | 08:48
Přečteno 8158 krát
Ministerstvo pro místní rozvoj prosazuje dotace pro ubytovny. O těch se přitom ví, že prohlubují problémy lidí bez domova a zvyšují segregaci.

Ubytovna u hlavní silnice: vlevo lidé, kteří v noci nespí, vpravo romští dělníci a rodina s dětmi.
Ubytovna u hlavní silnice: vlevo lidé, kteří v noci nespí, vpravo romští dělníci a rodina s dětmi.


"Výzkumy ukazují, že čím více se postaví ubytoven, tím více se objeví lidí bez domova. Ministerstvo však na argumenty nehledí a trvá na připravovaném dotačním programu."


Náměstek ministra pro místní rozvoj Miroslav Kalous (ODS) před časem představil na debatě o ubytovnách současné plány svého resortu v oblasti sociálního bydlení. Cílem ministerstva je podle něj vyhovět poptávce lidí, kteří na ubytovně potřebují bydlet a „pomoci mámám s dětmi, aby se nedostaly na ulici“. Prostředkem pak má být státní podpora výstavby a provozu ubytoven, kde by „mámy s dětmi“ měly podle současných plánů ministerstva bydlet pod dohledem dozorců a kamer, s omezenými návštěvními hodinami, vměstnány v prostoru, který neodpovídá požadavkům na standardní bydlení.


„Chceme pouze hasit požár“
MMR argumentuje, že pouze hasí požár způsobený ekonomickou krizí a snaží se pomáhat lidem ohroženým bezdomovstvím. Krize však pobyt čím dál většího počtu lidí na ubytovnách nezpůsobuje. Důvodem je na jedné straně nastavení státních dávek na bydlení, které jdou rovnou do kapes podnikatelů s chudobou. Zastropování těchto dávek však dnešní problémy nevyřeší, protože již nyní se poplatky na některých ubytovnách skládají z části oficiální (pokryté dávkami na bydlení) a částky neoficiální (další tisíce, které jsou ubytovaní nuceni platit z prostředků, které mají na živobytí). Vedle toho stát nečiní žádné kroky proti diskriminaci na bytovém trhu a proti vytěsňování Romů z měst do znevýhodněných regionů. Stát také dává volnou ruku advokátně-vymáhací lobby, která je zodpovědná za předlužování chudých. Proto se ubytovny plní.

I kdyby ministerstvo požár hasit chtělo, podporou a výstavbou ubytoven do něj bude pouze přilévat olej. Výzkumy totiž dokazují, že čím více se postaví ubytoven, tím více se objeví lidí bez domova. Ministerstvo však na argumenty nehledí a trvá na připravovaném dotačním programu. Podívejme se nyní na očekávatelné důsledky takového programu blíže. Poslouží nám k tomu práce německého sociologa bydlení Busch-Geertsema a švédské profesorky sociální práce Ingrid Sahlin, z jejichž dlouhodobých výzkumů vychází, že jediným fungujícím řešením bezdomovství je organizované zajištění běžného bydlení s dostatečnou právní jistotou nájmu, na něž navazuje podpora, kterou si uživatelé sami vyžádali.


Pět mýtů o ubytovnách

1. mýtus: Ubytovny jsou vhodné jako přechodné řešení krizové situace v bydlení, ale výzkum ukazuje jednoznačné pravidlo, že ubytování není skoro nikdy přechodné. Lidé zůstávají na ubytovnách vždy daleko déle, než se původně plánovalo.

2. mýtus: Ubytovny poskytují fyzické přístřeší pro osoby bez domova, ale studie Ingrid Sahlinové ze Švédska ukazují, že čím více nestandardního ubytování se postaví pro bezdomovce, tím více se objeví lidí, kteří zde budou nuceni žít (podle evropské typologie ETHOS jsou lidé nucení k dlouhodobému pobytu na ubytovnách bezdomovci). Tento sekundární trh ubytoven totiž odsaje poptávku a majitelé standardních bytů nesleví ze svých požadavků na nájemníky; jejich byty zůstanou prázdné.

3. mýtus: Ubytovny jsou dobrou přípravou na bydlení pro osoby, které bydlet neumějí, ale ubytovna funguje jako totální instituce: místo toho, aby se její obyvatelé soustředili na to, jak vycházet s běžnou společností, jsou nuceni adaptovat se na svoji roli obyvatel ubytoven. Kompetence nutné pro zdárné přežití na ubytovnách nemají skoro nic společného se schopností samostatného bydlení.

4. mýtus: Ubytovny usnadňují poskytování podpory lidem bez domova, protože sociální pracovníci je zde jednoduše najdou, ale mnoho současných obyvatel ubytoven v ČR potřebuje podporu samostatného bydlení, která se jim však z definice na ubytovně nemůže dostat. Navíc, jak ukazuje deinstitucionalizace ústavů sociální péče, kvalitní služba umí za klientem vždy dojít a navíc sociální práce, která není klientem vnímaná jako vnucená, má daleko lepší výsledky.

5. mýtus: Lidé mohou mezi sebou na ubytovně navazovat sociální vztahy, ale ubytovny jednoznačně brání navazování sociálních vztahů. Nelze čekat, že lidé, kteří budou nuceni sdílet společný prostor, vytvoří komunitu. Omezení otevíracích hodin a návštěv či prostorová segregace ubytoven navíc znesnadňují tvoření jakýchkoliv vztahů mimo ubytovnu.


Ministerstvo by nemělo plýtvat veřejnými prostředky na výstavbu a podporu ubytoven, které situaci lidí ohrožených bezdomovstvím zhorší. Místo toho by se mělo soustředit na přípravu zákona o sociálním bydlení a dalších prostředků, které budou zvyšovat dostupnost standardního nájemního bydlení. Do přípravy politik sociálního bydlení by měli být zahrnuti především lidé, pro které bude toto bydlení určeno, dále organizace poskytující služby, samosprávy, a odborníci. Ministerstvo by mělo všem, kteří se budou na přípravě podílet, garantovat, že jejich náměty budou vážně brány v potaz. Není přípustné, aby ministerstvo upřednostňovalo zájmy majitelů ubytoven před zájmy veřejnými.

Autor je mluvčím Platformy pro sociální bydlení
článek vyšel v LN dne 19. 4. 2013 pod názvem „Přilévání oleje místo hašení“)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Martin napsal(a):

Prakticky celý blog k ničemu.
Sociální bydlení JE bydlení na ubytovně, rozuměj pokoje po dvaceti lidech s patrovými postelemi a společnou sociálkou a kuchyňkou pro celé patro. Sociální bydlení totiž není nic o nějakém standardu, ale jako nouzové bydlení tak aby lidé co se dostali do tíživé životní situace měli kde hlavu složit.
Představy různých platforem že těmto lidem bude ze státních peněz bude financovat standardní byt I kategorie 1+1 je výsměchem a plivnutí do tváře pracujícím lidem, kteří bydlejí stejně nebo dokonce hůře a na tyto osoby musí platit daně.
29. 07. 2013 | 09:27

neo napsal(a):

dobrý den,

nějak mi není jasné, proč by je měl stát podporovat a jak a nebo jak by je měl rušit, provozuje je snad stát?
29. 07. 2013 | 09:32

Ládik!!! napsal(a):

Není to chudobinec?
29. 07. 2013 | 09:35

Seriozní chlapík napsal(a):

Sám uvádíte, jaké plány má Miroslav Kalous - ODS. Samozřejmě, že ODS jsou problémy "socek" zcela cizí. Rezidence mnoha jejich členů jsou obehnány zdmi a žádný kontakt nehrozí. O trochu horší je to během jízdy limuzínou nebo teréňákem - elektronika zatím nezvládá všechno.

Je jisté, že při současné 8% podpoře potřebuje ODS každý hlas. Tady zabije dvě mouchy jednou ranou. Sociálně slabé nenechá na ulici a "své podnikatele s chudobou" napojí na veřejné penězovody. Zdánlivě tím naštve jiného voliče - daňového poplatníka, ale pro toho zůstávají často implementační detaily celé transakce skryté.

Vadou na kráse je už pouze to, že ODS občas irituje i některé své příznivce. Nedávno splakal na výdělkem hoteliér krachující od doby, kdy se podobná ubytovna objevila naproti jeho penzionu. Tady ovšem platí "když se kácí les..."
29. 07. 2013 | 09:40

gaia napsal(a):

Ládik!!!

pazderna
29. 07. 2013 | 09:40

David napsal(a):

Vůbec nechápu proč jste proti ubytovnám? Ve Vsetíně dal Čunek postavit velmi pěkné.

---------

"...Tento sekundární trh ubytoven totiž odsaje poptávku a majitelé standardních bytů nesleví ze svých požadavků na nájemníky; jejich byty zůstanou prázdné...."

---------

Chce snad např. do obecních bytů první kategorie v centru měst sestěhovat nepřizpůsobivé občany, aby byty zdevastovali a ve městě dělali jen nepořádek, což se ve městě, kde žiji, už děje?

---------

"...ubytovna funguje jako totální instituce: místo toho, aby se její obyvatelé soustředili na to, jak vycházet s běžnou společností, jsou nuceni adaptovat se na svoji roli obyvatel ubytoven. ..."

---------

Nepřizpůsobivé je nutné KONCENTROVAT do STÁTEM zřízených ubytoven, kde je ekonomicky i lidsky nejlepší možnost o ně pečovat a pokoušet se o jejich "převýchovu". A ne je rozptýlit po městě, kde pokračují ve svém nepřizpůsobivém způsobu života.

----------

"...mnoho současných obyvatel ubytoven v ČR potřebuje podporu samostatného bydlení, která se jim však z definice na ubytovně nemůže dostat...."

---------

Asi jste nebyl na vojně. Jinak byste věděl, že právě kasárenský způsob života umravnil - převychoval řadu těžce přizpůsobivých a dnes na vojnu vzpomínají v dobrém.

S pěti mýty o ubytovnách nesouhlasím a souhlasím s tím, co prosazuje ministerstvo.

Proto je už nejvyšší čas začít stavět ubytovny pro chudé za peníze z EU, které dle prezidenta NKÚ leží na chodníku a hrozí, že miliardy z dotací nebudou včas vyčerpány.
29. 07. 2013 | 09:40

Martin napsal(a):

David: Protože "sociální bydlení" v podání Platformy zřídí nové penězovody, na jeden sociální byt se od státu vydyndá se přehledem 10 000 - 15 000 Kč měsíčně a možná i víc.
29. 07. 2013 | 09:45

jogín napsal(a):

Celé komplikace vznikly zrušením regulovaného nájemného a vyhnáním cen nájmu do oblak. Důsledkem byl také růst cen bytů, zhoršení bytové situace mladých rodin a pokles porodnosti. Nebyl přece problém nastavit cenu tak, aby nájem pokryl údržbu a amortizaci.
29. 07. 2013 | 10:06

fafnir napsal(a):

ale ubytovna je přechodné zařízení.A podle toho by mělo být úprovozováno.Zároveń by měl provozovatel dohlédnout,aby ubytovaných bylo přiměřeně prostoru.Ne aby se nastěhovala velkorodina do jedné cimry.A proto by měly být v gesci obcí,a provozovány se ziskem,odpovídaajícím nákladu provozu a amortizaci.
Co by autor chtěl za řešení.Aby ostatní obyvatelé platili vybrané skupině nedoknutelných Tribut pacis ve formě bytů,které po vybydlení budou rekonstruovány a opět nabídnuty lidem vybraným dle barvy pleti?
29. 07. 2013 | 10:15

Analytik napsal(a):

Stačí přejmenovat ubytovny na gheta a všichni budou spokojeni!
29. 07. 2013 | 10:15

Adolf napsal(a):

Ripko, vy neumíte číst.
Blog s podobným obsahem psaný vámi tu byl před několika dny a co se k tématu dalo říci bylo řečeno.
.
Znovu- bez vody se dá vydržet pár hodin, bez jídla několik dnů. Přesto nikoho ani ve snu nenapadne že by šel do nejbližšího marketu a nabral si jídlo a pití, neplatil, a odkazoval na humanismus a na to že bydlí v okrsku a má nárok nezemřít. Hnali by ho svinským krokem.
.
Bez bytu první kategorie v našem pojetí žijí na světě miliardy. Není jediný důvod to někomu poskytovat zdarma.
Každý si zajistí bydlení ZA SVÉ PODLE SVÝCH MOŽNOSTÍ.
.
jAKÝM PRÁVEM MNE ODSUZUJETE abych kromě starostí se svým bydlením zajištoval za své peníze bydlení parazitům??
29. 07. 2013 | 10:22

Yosif K napsal(a):

Poslouží nám k tomu práce německého sociologa bydlení Busch-Geertsema a švédské profesorky sociální práce Ingrid Sahlin, z jejichž dlouhodobých výzkumů vychází, že jediným fungujícím řešením bezdomovství je organizované zajištění běžného bydlení s dostatečnou právní jistotou nájmu, na něž navazuje podpora, kterou si uživatelé sami vyžádali.

KONEC CITATU.

Samozřejmě poskytnout bezdomovcům pěkné bydlení mezi oéstatní poépulací je hezčí a humánnější než jim poskytnoput škaredé bydlení na ubytovně.

Mám k tomu 2 poznámky:
A) všechno je otázka peněz, kde se uštří na to cvo navrhuje úan Ripka? Kde se ty peníze mají vzít?
B) Ani státy kde bezdomovci téměř neexistují, protože téměř každý dostane sociální byt a to VELMI PĚKNÝ SOCIÁLNÍ BYTa kde se na sociální práci vydávají pro chudší česko nepředstavitelné sumy nejsou ušetřeny jejich vypalování, žhářských útoků, vandalismu a dobrovolné ghetoizace.

Viz nedávné vypalování velmi pěného sídklisště ve Stockholmu, dřívě v Malmo, Gotteborgu, Lobndýně a vlny žhářství na téměř všech francouzských sídlištích.

Tyto společnosti mají proti česku jednu další hádanku. "Tolik peněz jsme do chudých občanů vrazili, každý z nich má slušný městský nebo státní byt, netrpí materielní nouzí a stejně to nepomohlo. Proč?"
29. 07. 2013 | 10:23

Martin napsal(a):

jogín: Problém způsobují leda tak tvoje bolševické myšlenky na vyvlastnění bytů. Jinak než vyvlastněním totiž nelze dosáhnout pronájmů za toliko údržbu a amortizaci. Nikdo ti jen tak zadarmo nepučí tři mega na dejme tomu padesát let, to je reálná doba než se byt plně amortizuje, nýbrž bude chtít minimálně 3 % ročně, to dělá odhadem 4 000 Kč měsíčně a pak to klesá.
29. 07. 2013 | 10:29

fafnir napsal(a):

Yosif K
kde se ty peníze na sociální bydlení mají vzít? Přece vám i mě z kapsy.Protože my jsme se nerozumě o vlastní bydlení postarali sami.Tak když jsme se postarali o sebe a své rodiny,tak teď jso na řadě ti,kteří pro samé tancování a hraní v automatech nemají čas se postarat.Z dávek přece je tak tak možno platit cigára,chlast a proherní automaty,na byt přece mají právo,a o to se musíme postarat my.No a na platy v "neziskovce" také musí zbýt.Z čeho by byla živa ta kvanta absolveentů tlamocvičných věd,v tomto případě sociálně právních.
On už autor podobně psal v Lidovkách.Tak jsem mu napsal svůj názor,že každý má nárok na bydlení které je ochoten a schopen zaplatit,a on mi odpověděl,že chce aby jeho děti nikdo nepřepadával.Tedy typický apessment,a bydlením opravdu platíme ten Tribut pacis,jen poněkud dražší než bylo těch 300 volů a hřiven stříbra za Svatého Václava.

Jogín
celé komplikace naopak vznikly dlouhým odkládáním zrušení regugulovaných nájmů,proto obce na které byty přešly a nebyly schopny za regulované nájmy byty udržovat a průběžně modernisovat byty prodaly,byť za nízké ceny,protože v tomto případě i to byl výdělek,protože se zbavili starostí s daleko vyššími náklady než vybrali na nájemném.
29. 07. 2013 | 10:59

queribus napsal(a):

ad jogín: Nesmyslnost tvrzení o potřebě regulovaných nájmů už zde komentovali jiní.
"Vyhnání cen nájmů do oblak": Tržní nájmy po ukončení deregulace spíše mírně klesají (a v některých lokalitách: severní Čechy jsou stále podnákladové).
"Růst cen bytů": Mírně nadinflační cenový růst bytů je ekonomicky prospěšný. Naopak razantnější pokles cen (bytů i domků) je VŽDY příznakem ekonomické krize či poruchy (byť třeba jen lokální). Nájemné (po 68 letech nesmyslné regulace) je konečně jakžtakž rovnovážné.
"Zhoršení bytové situace mladých rodin": Tyto rodiny neměly nikdy v minulosti tak snadnou dostupnost bydlení (nájemního a dokonce i vlastního) jako v současnosti. Prostorový i vybavenostní komfort bydlení stále zřetelně ROSTE.
"Pokles porodnosti": Nikdy,za žádného režimu (s výjimkou snad jen přelidněné Číny) nesouvisela porodnost s podmínkami bydlení...... Ta současná je důsledkem rodičovské pohodlnosti a neodpovědnosti za vlastní budoucnost (když jsou i chudí relativně dobře sociálně zabezpečeni státem).
poslední (Vaše) věta: Ano, na to měli komunisté, Klausovci a Křečkovi socialisti těch 68 let. (Je to snad krátká doba ?)
29. 07. 2013 | 12:00

Dalimír napsal(a):

V tomhle by měla pomoc církev římskokatolická zřizováním více potřebných charit ! Tahle církevodčerpává státu obrovské fin.částky k kterých preferuje nejvíce své pupky ! Však se všichni podívejte na ty jejich preláty jak jsou vypasení ! Tohle není normální ,každý z nich v četně našeho nejvyššího českého pastýře má minimálně 20 kg. nad váhu ! Zde hledejme vážení pravicoví myslitelé tenhle závažný sociální problém ! A navíc ,český stát již několik generací podporuje neužitečné ,nepotřebné a kdoví odkud přivandrovalé nepřispůsobivce ! Tohle vše stojí dan.poplatníka veškeré úsilí a spoustu miliard ! Přiznejte se kapitalističtí neo liberalisté že si s tímhle problémem nikdy neporadíte ! K čemu pak společnosti tahle vaše demogracie je ? To chce konečně rezolutní jedince schopné tenhle zplundrovaný stát efektivně sanovat ! A to co nejdříve ! Volby v příštím roce budou zase fraška ! Proto vážení občané ,houně a pořádně naštvaní co nejdříve do ulic !
29. 07. 2013 | 12:06

abab napsal(a):

Hlavní otázku bůhvíproč míjíte. Proč se česká "pravice" i " levice" neinspirovala
v zahraničí a proč při privatizaci bytového fondu nebyla část ZÁKONEM VYČLENĚNA
pro účely sociálního bydlení před úplnou liberalizací nájemného, a proč DNES není výstavba sociálního bydlení není prioritou vlády ČR dnes - alespoň u těch skupin obyvatelstva, které takovéto byty "nevybydlí".
PS:Pro české "pravičáky": Mě se netýka, bydlím "ve vlastním".
29. 07. 2013 | 12:08

Bohumil Hlaváč napsal(a):

Stávající systém ubytoven pro sociálně slabé je špatný. Ubytovaní jsou samozřejmě povinni platit, aale jakoby poměrnou část, daleko větší částky za ně odvádí příslušná obec. Budu-li majitelem nemovitosti, proč bych neměl tyto dvě položky sčítat? Ubytovny by měly provozovat obce, nikoli fyzické osoby. Věřte, že takové náklady na provoz ubytovny bych si dokázal nasadit také. Obec by ve svém hospodaření podstatně snížila náklady, její zaměstnanec-správce ubytovny, by zajistil úklidový standart ubytovaných, tak jak v každém domě, jeho výhoda, nepodílíš se na společném, paušálně levném bydlení, nebydlíš. Tento model byl, a je znám už z c.k. Rakouska, Tehdy se tomu říkalo chudobinec, fungovalo to i za první republiky. Každý jeden ubytovaný se snažil najít si práci a bydlet v normálním domě, nemít adresu Obecní chudobinec. Dnes se stal opak pravdou, bydlím lacině na ubytovně, mezi kolegy vzbuzuji závist, kam bych pospíchal. Dávky jdou, majiteli to obec zaplatí. Dělal jsem čtrnáct let starostu obce, díra v rozpočtu, kolik letos bude vyhrožující majitel ubytovny požadovat doplatit. Na malých obcích byla pastouška, i ten obecní slouha šetřil, aby bydlel ve svém. Popisuji funkční historickou zkušenost. Hlaváč
29. 07. 2013 | 12:10

Adolf napsal(a):

Jaké krkolomné důvody lidi vymyslí, jen aby nemuseli pracovat a za své peníze si koupit normální bydlení jako každý slušný.
Zbláznil se lid celé země?? Davové šílenství??
29. 07. 2013 | 12:13

queribus napsal(a):

Dalimíre: S těmi pupky církevních hodnostářů to není tak zlé: Jeden náš kardinál je sice poměrně tučný, ale druhý zůstává štíhlý (a v dost vysokém věku je velmi čilý). Průměrný 50-letý cikán je zřetelně pupkatější než srovnatelně starý církevní hodnostář. A co do charitativní činnosti toho dělá církev opravdu dost: nechtějte, proboha, po ní ještě, aby stavěla ubytovny (daleko důležitější je její pozitivní působení v oblasti sociální péče). A v té tělesné váze, byť jako spíše "pravicový myslitel" opravdu žádný (natož závažný) sociální problém nevidím...
Jinak: v zásadě souhlasím s názory B.Hlaváče. (rozhodně jsou realističtější než názory autora blogu).
29. 07. 2013 | 12:28

Adolf napsal(a):

QUERIBUSI- NÁJEMNÉ JE PODNÁKLADOVÉ SKORO V CELÉ REPUBLICE.
Ve světě se považuje za normální suché nájemné ( bez energií a vody) ve výši 6% pořizovacích nákladů. Tolik stojí náklady na údržbu a opravy běžného opotřebení ( běžné, nikoliv vyrabování nepřizpůsobivými ( vytrhání drátů a trubek, kotel, radiátory a kliky do sběru)
Tedy za byt v paneláku který se postaví za 1,5 Milionů by měl být nájem měsíčně minimálně 7500, Rodiný domek stojí ke 3 milionům, nájemné by mělo být 15000. A majitel musí mít jistotu že nájemné dostane, nikoliv jak u nás kdy nájemníci utečou bez placení a škodu nevymůže ani exekutor, když nájemníci OFICIÁLNĚ nemají jiný příjem než sociální minimální dávky- nezabavitelné.
Pod tuto cenu se stane jediné- to co vidíme- nikdo nebude stavět byty a udržovat stávající. Naopak- jediná možnost- koupí se ruina kterou chci stejně sbořit, naženu tam 50 cigánů a navalím jim nájemné po 20000, stát to dá formou dávek a příspěvků na bydlení, za 5 let se majiteli ruina bohatě zaplatí a vybydlenou ruinu typ Ostrava Nádražní konečně zboří ( někdy zapálí a spadne sama´), ziskem je parcela na lukrativním místě.
Kdy už "humanisti " pochopí že bydlení je komodita jako každá jiná, buť majitel nemovitosti dostane svoje nebo zkrachuje, brzy z branže uteče, nikdo nechce byty stavět a udržovat, a výsledek je zmar celé zemé.
A hlupáčkům kterým se tržní nájemné zdá vysoké. Cena čehokoliv je v nějaké relaci s ostatními možnostmi podnikání. Buď dostane lékař zaplaceno nebo nebude léčit a půjde dělat něco jiného. Stejně tak výrobce potravin, dopravce, dodavatel energií, a stejně tak podnikatel v oblasti bydlení. Od r 45 tu nebyla válka, bytů je dost, tedy jejich cena je oprávněná v relaci k jiným druhům podnikání
29. 07. 2013 | 12:32

fafnir napsal(a):

Dalimíre
však ona církev,aniž by ještě dostala navrácené majetky,provozuje charitu.Většinou pro skutečně postižené.pro mentálně handycapované,LDN u Boromejek,Diakonie v Broumově,hospicy a další.U nás,v Břevnovském klášteře vydávají i polévku a chléb,ovšem setkávají se s odmítáním a vyžadováním peněz.A co se týče pupků,vzorem štíhlosti pro vás bude jistě váš milovaný zavirovaný president a jeho policajt Pecina.Socani vůbec jsou sbírka ovarů,viz Tejc,Hašek,Škromach a další naši služebníci.
29. 07. 2013 | 12:39

Dalimír napsal(a):

Fafnire v tomhle máte pravdu ,ti socanští preláti jsou někteří ještě více opleskaní sádlem jako ti cirkevní ! Přeji hezký den
29. 07. 2013 | 13:03

Dalimír napsal(a):

Ádo každý slušný pracující člověk a hlavně ČESKÉ A MORAVSKÉ národnosti by měl mít nepopíratelné právo na domov ! Ne že s toho budou kořistit různí koumáci kteří různými podvody a nekalými triky skupují byty všech kategorií a neberou si servítky ani co se týče nemovitostí ! Na tyhle lidi by si ti naši neslavní zákonodárci měli vyšlápnout první ! Pokud skutečně nechceme společnost zaplavit bezdomovectvím ! Charity a různé zaopatřovací ústavy i když jsou to dobře míněné instituce tenhle problém nevyřeší ! Jedině pozavírat podnikavce z lidskými domovy ,tuhle situaci vyřeší ! Stát at začne co nejdříve stavět levné a dostupné sociální startovací byty ! Do tohohle podniku soukromí investoři nepůjdou ,to je zcela jasné ,tohohle se musí ujat stát !
29. 07. 2013 | 13:31

MaB napsal(a):

Po četbě této diskuze mi je leccos v této zemi jasnější.

Budeme mít statisíce bezdomovců a underclass chudiny. Bude tady problém chodit některými částmi obcí, protože vás někdo může přepadnou, okrást a zmrzačit.

Sociální bydlení by byla rozumná a racionální volba, ale tu volbu tady nikdo neučiní, protože po ní není poptávka.

Sami si svou budoucnost svou hloupostí a krátkozrakostí volíme.
29. 07. 2013 | 13:39

Adolf napsal(a):

Dalimíre, právo na domov jsme si mohli dovolit za komunistů, kdy jsme v tomto státě pracovali a vytvořili dost statků a hodnot aby ti co pracují měli slušné bydlení.
Stát dokáže pomoci cca 1% obyvatel kteří jsou tak invalidní a bezprizorní že by bez pomoci zemřeli na ulici. Ale stát NIKDY nedokáže udržet stav, kdy práci a užitečné tvoření hodnot dělá nepatrná hrstka a většina obyvatel jen natahuje ruce co vše by chtěli. Nekonečné sociální dávky, dotace, granty.

ČEKÁM KDY SE V DISKUSI OBJEVÍ PRVNÍ NATOLIK INTELIGENTNÍ, ABY POCHOPIL, ŽE KDYŽ NEPRACUJEME, SAMOZŘEJMĚ SE ZVYŠUJE POČET chudých a ožebračených a my donekonečna budeme řešit, že nemáme na věci před 24 lety samozřejmé- bydlení, lékařská péče, pohotovosti, požárníci, bezplatné školství, školky, doprava, silnice ......
Jenže pokud se takoví najdou, parazité je překřičí že nechtějí komunistické způsoby.
29. 07. 2013 | 13:47

fafnir napsal(a):

Adolf
od vás bych čekal trochu paměti.Před 24 lety bydlení rozhodně nebyla samozřejmost.Existovaly takové věci jako pořadníky na byty,hodnocené podle toho,kolik vás v domácnosti bylo.Byl li jste sám,měl jste nárok pouze na garsonku,a to ještě jen u družstevní výstavby.Pravda,podepsal li jste smlouvu na 10 let u nějakého vybraného zaměstnavatele,dostal jste po schválení ROH služební byt.Udružstevních bytů vinkulace na byt předem a pak 5-10 leté čekání,často zpestřené stavbou svépomocí.Že korupce kvetla,netřeba zdůrazňovati.
Lékařská péče Adolfe.Existovaly takové věci,jako perspektivita pacienta.Protože se mě týká,vím,že v případě selhání ledvin jste měl nárok na dialysu pouze do 55 let.Totéž u onkologických pacientů.
I to vybavení hasičů je jinde,to je ale technologickým pokrokem.Bezplatné školství máte nadále,navíc máte na výběr i to placené,kdo chce.A můžete studovat i jinde než v Sovětském svazu.Proboha netrpte ostalgií.
Právo na byt máte takové jaké si zaplatíte,ne na to co vám zaplatí někdo jiný.
29. 07. 2013 | 14:15

fafnir napsal(a):

MaB
nesměšoval bych sociální bydlení a ubytovny.Skutečné sociální bydlení by mělo být řízeno a provozováno obcemi,jako startovací byty a byty pro seniory,kteříse spopkojí ssvoji potřebou s malometrážními byty,a ty pro seniory bych doplnil byty v pečovatelských domech.Tyto sociální byty jsou pro lidi,kteří si sami své bydlení platí.
Ubytovny jsou krátkodobé nebo třeba i dlouhodobé řešení pro lidi,kteří jsou živeni ostatními,aniž by sami kdykoli ostatním sami přispěli.Pro ty by naopak měly být zřízeny a zařízeny co nejjednodušeji,a nejlépeš v antivandal provedení,a s dohledem domovníka a soc. pracovníka,a v gesci obce.
29. 07. 2013 | 14:23

Dalimír napsal(a):

Tady někteří nickové melou pořád stejnou ! Nepracujeme , nemáme nárok vůbec snad ani žít nebo co ? My bychom rádi pracovali ale když není do čeho píchnout ! Nezaměstnanost je všude po celé evropě ale tolik mazaných zlodějů a "chytráků" co tuhle situaci využívají ve svůj prospěch není snad nikde na světě jako v téhle republice ! Hezký den
29. 07. 2013 | 14:33

Jarmila napsal(a):

Fafnire, i když někdo nechtěl pracovat, první policajt který ho chytil ho dovedl do nejbližší firmy kde dostal ubytovnu s teplou vodou a už mohl nastoupit na odpolední směnu.
A najděte si v archivu kterékoliv noviny z té doby- plné stránky- přijmeme zaměstnance, ubytování poskytneme, zaškolíme, do roka byt. ( mimochodem za symbolické ale běžné nájemné 220-250 Kč).
Kdo nebyl parazit a "disident"- nemakačenko, neměl problémy
29. 07. 2013 | 14:40

zed napsal(a):

Marginalita a náboženství jsou spojité nádoby.
Čím více marginalizovaných (a nemusí nutně bydlet v ubytovně), tím více klientů různých náboženství.

Také jsem nikdy nepochopil, jak k tomu obyvatelé znevýhodněných regionů přijdou, aby k nim byli ještě navrch vytěsňováni nějací jinde zjevně nežádoucí (nikdo nebude vytěsňovat lidi hodné, milé a přátelské) romové (jak tvrdí Ripka, nejspíš jde o obyčejné opálené Čechy, neboť romové jsou u nás velice vzácní) a jejich životní poměry tak měněny z očistce na peklo.

Pan Ripka se zjevně dožaduje, aby ministerstvo žádné ubytovny nedotovalo (v tom se shodneme, ať je raději samo postaví a za regulované nájemné 30,-Kč na den v nich obyvatele školí pro pozdější bivakování ve volné přírodě, které je stejně po vystěhování z ubytovny nemine) a místo toho dotace dalo jemu, spolu se sociálními byty, v kterých pak bude nešťastníky odírat sám.
V tom už se asi neshodneme, protože nevidím, proč by to měli dávat jemu a ne mně.
29. 07. 2013 | 14:41

Jarmila napsal(a):

Dalimíre, ale o tom tu celou dobu mluvíme. Řekněte svým antikomunistickým politikům ať zabezpečí pravidla pro umožnění práce, a ne že budete parazitovat a chtít bydlet zadarmo, resp za naše ( tedy i moje ) peníze.
Já parazity živit nehodlám
29. 07. 2013 | 14:43

Dalimír napsal(a):

Jarmilo to jste mne špatně pochopila ! Já nepatřím k těm nepřispůsobivým co nechtějí skutečně pracovat ! Celý život jsem makal jako barevný a budoval socialismus a to mám zato ! Ještě mě zde bude nic neo podezřívat že také patřím do seznamu nefachčenků ! Mě práce vždy bavila ! Jarmilko volte KSČM příští rok jinak se tady s toho prokletého neo liberalismu nevyhrabeme ! Hezký den
29. 07. 2013 | 15:01

Parabellum napsal(a):

Dalimír

Fachčenko vytváří smysluplná pracovní místa. Nefachčenko opak. Je pouze na Váýs,m abyste uspěl proti globální konkurenci na globálním trhu práce.

Jinačeva KSČM spíše pracovní místa ve výrobě spíše likviduje, než vytváří. Je to součástí toho Vašeho třídního boje proti kapitalismu. V Ústeckém kraji komunisté vyhráli krajské volby, a kapitál začal zděšeně prchat. Vypasený nadnárodní hyperburžuj Panasonic to již v Trialngle zabalil, a příští rok to balí hyperburžuj pan Johnson Constrol. Po prvním zůstalo 700 po druhém asi 1500 lidí bez práce. Výrobní prostředky tu ti velkoburžujové nechávají.
Proč vy komančové za pomocí svých rudých pohlavárů v těch fabrikách nerozjedete výrobu?
29. 07. 2013 | 15:23

fafnir napsal(a):

Jarmila
Problém těch na ubytovnách je,že jsou nezaměstnatelní.Kopáčů,ani těch co tahají ve fabrice špony není tolik zapotřebí,a kromě toho,u UK nebo Mongolů vím,že mi přijdou ráno do práce a budou skutečně pracovat.
A přitom chybí spousta profesí,zejména řemesel.Nástrojaře,kovobraběče adalší strojní a technické profese jsou vyloženě nedostatkové.Včetně truhlářů, tesařů,a o českého zedníka nezavadíte.ani pokryvačů nebo klempířů není dostatek.jenže ti z ubytoven jsou líní se cokoli učit natož dělat.
29. 07. 2013 | 15:25

fafnir napsal(a):

Parabellum
proč to nerozjedou.Nejsou lidi.Tedy u komančů nejsou lidi na práci,a když už udělají,nedokáží prodat.
Druhý problém Dalimírů a Jarmil je,že s potěšením nakupují levný čínský šunt,a pak se diví,že se zavírají čské fabriky(textil,rukavice,boty )vůbec lehký průmysl, no a ten těžký zase dnes už není zde tolik třeba.A navíc,chybí kvalifikovaný personál.
Kromě toho,ovládají rudí kraje,a nezaměstnanost v komunistických krajích je nejvyšší.
29. 07. 2013 | 15:36

Koutecký napsal(a):

Musím se pousmát nad tím, jak tu většina diskutujících, jako třeba Yosif K, hrdě prohlašuje, že oni bydlí, protože se postarali a pořídili si vlastní bydlení sami bez pomoci státu. Ti, co to nesvedou, holt mají smůlu. Pousmát se musím zejména proto, že dnes 30% rodin (v Praze 40%) bydlí v panelákových bytech postavených před rokem 1990, které jejich dnešní obyvatelé získali, díky státním dotacím, za pár tisíc korun. Další velký počet rodin bydlí v domcích nebo bytech zděděných po předcích.Takže, čím se to vlastně chlubí? Ten zbytek je buď skutečně pilný a měl ty potřebné 2-3 miliony "v kapse", nebo si vzal hypotéku a trne hrůzou, aby neztratil zaměstání, nebo má holt smůlu a nebude bydlet nikde,v lepším případně na ubytovně. Ale každý se může zadarmo kochat pohledem na spoustu nově postavených, krásných, nových bytů, leč neprodejných. Ano, dnes je všeho dost - bytů, aut,dovolených snů, cizokrajného zboží, prostě všeho nač si vzpomeneš, ale kdo na to nemá, je holt bezvýznamná socka.Proč jen mi dnes mnoho diskusních příspěvků připomíná to základní heslo předlistopadové socialistické společnosti - každý podle svých schopností, každému podle jeho zásluh! Jen to hodnocení zásluh se změnilo. Tehdy byla měřítkem přízeň vůdců rodné strany, dnes velikost majetku.
29. 07. 2013 | 15:43

jichu napsal(a):

Dalimíre a Jarmilo, i práce je komodita, za peníze se prodává a kupuje, pokud je kvalitní. Kdosi to tu psal. Těžko koupím od člověka, o kterém nevím zda zítra přijde či ne. Také musím mít dostatek peněz, abych ji zaplatil. Proto platím jen smysluplnou práci. Hladové zdi si může dovolit jen osvícený, a hlavně prachatý panovník. Mám pocit, že i komunismus na tohle dojel.
29. 07. 2013 | 15:48

Adolf napsal(a):

Fafnire, pilný agitátore. Kdybyste se alespoň naučil lhát. To že v Ústí a na Ostravsku byla nejprve ta nezaměstnanost a bída ( prvních 15 let ovládala kraje I REPUBLIKU ODS). a teprve pod tlakem bídy tam lidi prohlédli a začali znovu volit KSČ, už tu bylo prodiskutováno asi 100 x.
A příští volby KSČ s prázdnou také neodejde, voličů bude mít dost. Otázka je jen zda a kdy dosáhne ústavní většiny.
A můžou za to lidi jako jste vy. Když si lidi přečtou dřísty a lži vás antikomunistů ( a také vidí tu devastaci země a rozkrádání), jediné co se z toho dá vyvodit: Antikomunisty nevolit
29. 07. 2013 | 15:58

Zdeněk Brom napsal(a):

fafnir upozornil na velmi důležitou věc. Velký problém je v možnosti zaměstnat lidi na ubytovnách. Bohužel řada z nich dokončila pouze základní vzdělání a žádnou další kvalifikaci nemá. Někteří nedokončili ani základní vzdělání.

Jejich zaměstnatelnost je tudíž velmi malá, přestože po řemesle a manuální práci je ještě poptávka.
29. 07. 2013 | 16:03

fafnir napsal(a):

Adolf
to že budete volit komunisty,a budete je mít všude, nezvedne cenu uhlí,ani cenu oceli.Budete muset dělat to co na Kladně.Tam byla také ocel a uhlí.Přesto komunisty nevolí.Budete se muset naučit něco jiného.
29. 07. 2013 | 16:13

Parabellum napsal(a):

Adolf

Kraje prvních 11 let po převratu vůbec neexistovaly jakožto samosprávní celek, do kterého by bylo voleno zastupitelstvo. Takže by bylo dobře, kdybyste se uklidnil, přestal levě bolševicky lhát cosi o tom, že prvních 15 let ovládala kraje ODS.

A víte co, mne to, že bolševici vyhrajou, nevadí - já se prostě sbalíám, a půjdu jinam. Alespon Vám znárodní redundantní nemovitosti, které stejně neobýváte, na kterých chcete nepřiměřeně rejžovat.
29. 07. 2013 | 16:14

Parabellum napsal(a):

fafnir

Jinak: To, že vyhrajou bolševici volby ještě nazajistí, že z atmosférického CO2 se naliusuje uhlíá pod zem, které budou moci komunističtí proletáři za trojnásobek platu inženýra s praxí těži, aby bylo čím čmoudit z komínů kapitalistům pro zlost.

A i bolševičtí voliči chtějí nakupoovat oblečení, elektroniku, domácí spotřebiče, auta, a serou jim na bolševické nemoresní hadry, barexové křuksky, železné ingoty a ručně vyráběné sklo průměrné kvality.
29. 07. 2013 | 16:17

Parabellum napsal(a):

Koutecký

Normální člověk, který vydělával za bolševiků 20 procent hornického platu si na na nadstandardní bydlení dokáže našetřit, a nemusí při tom vykonávat ani managerskou pozici.

Já jsem si bydlení kupoval za tržní cenu za hotový, zrekonstruoval za hotový, a zařídil za hotový - a ještě mi zbylo. Akorát to chce šetřit, nekupovat blbiny, který nepotřebuju, a dělat.
29. 07. 2013 | 16:22

Parabellum napsal(a):

Koutecký

Kdo podle Vás ty "neprodejné" byty staví co? To by mne opravdu zajímalo. A také by mne zajímalo, kde se tyto nacházejí. Ukažte mi alespon jednu takovoé sídliště s 1000 byty, kde se neprodal z těchto ani jeden.

A co se týče toho, kolik v panelákových bytech bydlí lidí, tak v Praze to není 40 procent ani omylem, protože velká část těch panelákových bytů je nadále pronajímána, a některé jsou dokonce v majetku městských obvodů.

A dále - pokud někdo vydělává málo peněz, těžko může chtít nadstandardní bydlení v ceně 2-3 milionů.
29. 07. 2013 | 16:26

Adolf napsal(a):

Tedy Brome, vy zase perlíte. My máme 600 000 lidí v registraci nezaměstnaných a dalších 300-400 000 mimo registraci, kteří nedokončili ani základní vzdělání??
To je tedy úroveň školství. Za komančů nedokončilo ani pomocnou školu sotva 0,5% populace.

Nebo je to tím že pravidla jsou nastavena tak děsivě že pracovat se nedá resp. nevyplatí se , když mohou dostat sociální dávky a ještě vybydlet 5 domů za sebou a dostanou další, komplet bydlení zdarma?
A zaměstnavateli se nevyplatí zaměstnávat lidi oficiálně, jenom přes agentury, švarc systém nebo uplně na černo.
.
Chlape, vy jste fakt učitel??? Proboha!!!!!
29. 07. 2013 | 16:36

Zdeněk Brom napsal(a):

Adolf:

Zkuste číst pozorněji. Píši o lidech na ubytovnách. Ti mají problém s kvalifikací.
29. 07. 2013 | 16:41

Parabellum napsal(a):

Adolf

Hlavně se nedá nebo nevyplatí někoho zaměstnávat. Obzvláště, když jsou jiné možnosti.
A co se týče agenturního zaměstnávání, tak budete se divit, ale tohle je pro zaměstnace výhodnější - při stejných nákladech zaměstnavatele mu zbyde více peněz. A budete se divit, ale příčinou vzniku tohohle bylo právě to, že neexistoval trh s bydlením, a že se lidé nemohli za prací přestěhovat, ani když vydělávali nadprůměrně. To je ale na dlouhou diskusi, nebo spíše samostatný článek.
29. 07. 2013 | 17:03

Parabellum napsal(a):

Adolf

Velká část těch nezaměstnatelných dokončila školu za bolševiků u těch mladších není příčinou deficit vzdělání, ale nedostatek praxe.
29. 07. 2013 | 17:06

grave napsal(a):

Zatímco majitelé ubitoven (jsem důsledně pro tento a takovýto pravopis, neboť je blíže významu věci) problém s kvalifikací nemají.
Potřebují jen podmazat pár úředníků a najmout si účetní.

Pedagog, který tvrdí, že člověk po devíti letech školní docházky (kdysi plně postačovaly tři roky) a memorování všech možných nesmyslů je k ničemu, by měl být zrušen s celou svou profesní skupinou.
Jednak zřejmě učí děti voloviny a za druhé to zjevně dělají špatně.
29. 07. 2013 | 17:12

Zdeněk Brom napsal(a):

grave:

Kde jsem napsal, že ti lidé jsou k ničemu? Napsal jsem, že mají problém s hledáním zaměstnání. A to mají.
29. 07. 2013 | 17:18

LF napsal(a):

Souhlasím s prvním diskutujícím, ubytovny jsou sociální nouzovka pro ty, kteří by jinak byli na ulici. Více jim povinováni nejsme, rozhodně ne poskytnutím standardního bydlení!

MaB: Řešení, jak nemít "problém chodit některými částmi obcí" tkví v několika věcech. Jednak přísný policejní dohled v takových místech, jednak přestat finančně podporovat bezbřehé množení takových lidí. Pokud bude mít rodina žijící v ubytovně jedno dítě, slušně ho vychová a bude pracovat, další generace z ubytovny vybředne.
Velmi bych se přimlouval za to, co naznačuje Gaia; přitáhnout tyhle nepřizpůsobivé k práci. Byl by takový problém používat např. při stavbě silnic méně moderní technologie, ale náročnější na lidskou práci? Otec od takové rodiny žijící na ubytovně by si v takovém státem podpořeném zaměstnání osvojil pracovní návyky a za rok si rodina naspořila i tolik peněz, že by byla schopna platit kauci ve standardním nájemním bytě.
Krom cukru musí být použit i bič; jakmile zaútočí chátra podobně, jako se to stalo v Duchcově, nesmí se policista schovávat, ale musí vyběhnout a mít pouvoir část chátry postřílet. Chátra (libovolné barvy pleti) vnímá naši humanitu jako slabost. Slyší jen na sílu.
29. 07. 2013 | 17:29

Yosif K napsal(a):

Jarmila napsal(a):
A najděte si v archivu kterékoliv noviny z té doby- plné stránky- přijmeme zaměstnance, ubytování poskytneme, zaškolíme, do roka byt. ( mimochodem za symbolické ale běžné nájemné 220-250 Kč).
Kdo nebyl parazit a "disident"- nemakačenko, neměl problémy
29. 07. 2013 | 14:40
Kdo nebyl "disident nemakačenko" ten skutečně práci měl. Dělal jsem chvíli v podniku kde takových pracovníků byla plná pr....l a mnozí byli věru na obtíž. Když někdo mnebyl disident ale pouze alkoholik nebo zašívák nebo totální pako, tak měl všechny socální jistoty ketré mu strana poskytla. Pravda státní byty se dávaly za úplatek nebo za zásluhy o budování socíku, a na družstevní se čekalo desítky let, takže ne každý lempl dostal státní byt zadarmo.

Ale vyrazit takové lemply z práce prakticky nešlo, nebot moudrá strana by za vyhozeného lempla nedala "bílý lístek" neboli souhlas k najmutí poněkud lepšího lempla.

Ano všichni měli zaměstnání ale slovníkem Miloše Zemana "pouze naprostý idiot" si může myslet že kdo chodil do práce tak že tam také pracoval. Spousta lemplů chodila do práce jen aby se tam zašívali, jiní aby makali 2-3 hodiny denně a pak čerpali síly na fušky a mezitím kradli atd atd.

Bolševický režim zajistil do že všichni kromě disidentů měli "razítko v občance". To zda pracovali nebo ne bylo u hůře placených profesí dosti mimo kontrolu režimu. každý práci míti musel, kdo měl pevné nervy tak se nepředřel a kradl ani poledne nesvětil a obyčejní straníci na to s..li nebot mnophdy takto konali taky.

Lepší pracovní disciplina byla ve vojenských a polovojenských fabrikách a ve stavebních firmách kdzž makali v zahraničí a lidi tam měli dolarové diety. To jest tam kde se braly nadprůěmerné peníze.

Tam kde se brali průměrné peníze tam lidi na rpacovní disciplínu převážně s...ali, co se jim mohlo stát, o průměrně placenou práci prakticky nemohli přijít, co by se šponovali, veget, jak se říkalo na Slovensku HK (hore koko...tom).

Jelikož lidi makali za desetinu nominálníxch mezd v západní evropě, tak se uneslo že měli třeba čvrtinovou produktivitu a že ve fabrikách byl bor...del nan kolečkách. Nahnalo se to lácí pracovní síly.

Podobný jev lze pozorovat i v západní Evropě tam kde jsou silné odbory. Veget. Dále tam kde stát zajištuje ze zákonu KAŽDÉMU LEMPLOVI SOCIÁLNÍ BYT A PODPIORU DOSTAČUJÍCÍ K PLATBĚ ZA TENTO BYT tak tam prudce narůstá počet lemplů kteří nedělají nic jiného než že uplatnují tzto nároky, nepracují a ve volném čase se účastní vandalistických demonstrací, vypalování a rabování a mají pocit že se jim nemůže nic stát jelikož mají na všechno zákonný nárok a nikdo je nemůže diskriminovat za !politicvké postoje".

Možný by hnutelé za sociální bydlení měli jet na exkurzi do hnějakých anglických a švédských a dánských vypálených čvrtí a začít přemýšlet "kde sosalističtí soudruzi udělali chybu".
29. 07. 2013 | 18:17

Yosif K napsal(a):

Koutecký napsal(a):
Jen to hodnocení zásluh se změnilo. Tehdy byla měřítkem přízeň vůdců rodné strany, dnes velikost majetku.
29. 07. 2013 | 15:43

Pane Koutecký vy jste znal starý režim snad jenom z čítanek.
I za starého režimu jste si mohl prohlížet ve výkladech nová auta i západní a všechno možné a i za starého režimu se uklizečka například na koupi Fiata v Tuzexu nebo Oltcitu v Mototechně nezmohla tedy pokud neměla patřičný "sociální kapitál". ¨

A pokud měla sociální kapitál tak nedělala uklizečku ale nějakou donašečku na zvláštních úkolech.

Nedávno jsem četl interview s "vybouřeným Romem". Chodil do školy, šprtal se, šetřil, dřel se, má všechno.

Nevím zda se k chození do školy dají lidé donutit tím že dostanou sociální byty zadarmo.

LEVICOVÁ VLÁDA v Brazilii zavedla program LA BOLSA FAMILIA - kdo neposílá děti do školy, má po podporách. Po všech. ÚPLNĚ PO VŠECH!!!!! Limity na obsence jsou velmi velmi nízké.

Zajímalo by mne jak by se na toto různí čeští ochránci práv a socálisti tvářili.
29. 07. 2013 | 18:33

Drzá zrzka napsal(a):

sociální bydlení je někde vůbec definován pojem sociální bydlení?

Určitě je rozdíl mezi turistickou a sociální ubytovnou,

tak měl by být rozdíl mezi bytem a sociálním bytem.
29. 07. 2013 | 18:56

Parabellum napsal(a):

Drzá zrzka

Sociální bydlení je definováno - budete se divit v zákonu o DPH. Jde o bydlení, jehož výstavby byla dočasně zařezena do nižší sazby. Jde zejména o:

1) Rodinné domky s podlahovou plochou do 350 metrů čtverečních
2) Byty v bytových domech, kde je nadpoloviční plošná výměra určena k bydlení, a žádný z bytů nemá rozlohu přes 100 čtverečních metrů.

Samozřejmostí je, že v případě toho sociálního bydlení musí jít o novou výstavbu.
29. 07. 2013 | 19:16

Drzá zrzka napsal(a):

Parabellum

Napadá mne jediné slovo Absurdistán.
29. 07. 2013 | 19:25

Koutecký napsal(a):

Vážený pane Yosife K, máte jistě pravdu, i za starého režimu lidé toužebně hleděli na nedosažitelné věci. I když i ty bony do Tuzexu se dali sehnat, tuším asi za 4-5 Kčs/bon. Jenže moje poznámka se netýkala tohoto problému. Úsměv ve mně vyvolává spíše to, jak většina diskutujících, kteří sedí u počítače ve svých pohodlných bytech, ostatním sugeruje, že je získala jen díky své pracovitosti a šetřivosti. Přitom tak polovina z nich je získala za pakatel díky panelové výstavbě nebo díky předkům. Jenže k tomu se nikdo nepřizná. To by nebylo in. Řešením problému "nepřizpůsobivých" se zabývají pomazané hlavy téměř ve všech státech. Nutno říci, že zatím bezúspěšně. Obávám se, že ani na těchto stránkách nikdo reálné řešení nenalezne. Ubytovny to také asi nebudou. Jejich majitelé na tom sice slušně vydělají a zařadí se tak mezi úspěšné členy naší společnosti, ale to bude všechno.
29. 07. 2013 | 19:28

Parabellum napsal(a):

Koutecký

Slušně velká část lidí žijících v panelových bytech jej bud koupila za normální tržní cenu přes realitku, nebo platí tržní nájemné. Takže se laskavě uklidněte, a přestante lhát.

Mimochodem, i privatizovat byt do vlastnictví za zlomek tržní ceny měla velká část těch, co jsou nyní na těch ubytovnách.
29. 07. 2013 | 19:39

Parabellum napsal(a):

Koutecký

Zkuste prosím pěkně prokázat, že lidé získali do vlastnictví levně byt díky panelové výstavbě.

1) Když byla ta Vaše bolševická panelová výstavba tak skvělá, tak proč jsou tržní ceny panelových bytů nižší, než byty v činžácích, které jsou starší?
2) Proč v současný době z těch paneláků stojí dodnes jen ten problematickej skelet, a vše ostatní je již povyměnováno, popřípadě doděláno? Okna, dveře, balkony, stoupačky, společné rozvody elektřiny, bytová jádra včetně koupelen, elektrické rozvody, střechy, výtahy, zateplení.....akorát snad radiátory a rozvody otopné vody jsou původní. Takže tak s těmi Vašimi skvělými paneláky.
29. 07. 2013 | 19:43

Yosif K napsal(a):

Koutecký napsal(a):
Úsměv ve mně vyvolává spíše to, jak většina diskutujících, kteří sedí u počítače ve svých pohodlných bytech, ostatním sugeruje, že je získala jen díky své pracovitosti a šetřivosti. Přitom tak polovina z nich je získala za pakatel díky panelové výstavbě nebo díky předkům.
KONEC CITATU.

No moje rodina panelový byt za pakatel nezískala. Státní panelový byt se nedal získat bez práce pro policii nebo soudy nerbo prokuraturu. Mí rodiče získali družstevní panelový byt po 30 letech čekání, kdy jakýsi "pakatel" (30 tisíc Kč) musel být bezúročně vinkulovaný. Po 30 let. Na inzerát jste si mohl koupit panelový byt ihned - jeho reálná cena na černém trhu byla asi 250 tisíc Kč - tedy cca 100 průměrných čistých měsíčních platů. Pročpak by lidé tuto cenu platili kdyby si mohli družstevní byt "za pakatel koupit"?

ANO MOHLI SI KOUPIT BYT NA ČERNÉM TRHU, bez 30 let čekání za cenu 100 průměrných měsíčních platů, to jest na dnešní peníze 2 miliony Kč. Za tu sumu si ve většině míst v CR můžete koupit byt také, ve většině míst levněji, v Praze dráže.

Tohle je ten váš pakatel - 100 průměrných platů.
29. 07. 2013 | 19:52

Parabellum napsal(a):

Yosif K

Dlužno podotknout, že dnes jsou ty byty v panelových domech drahé nikoli proto, protože to určuje stát, ale proto, protože si tyto mezi sebou proletáři a lumpenproletáři draho prodávají:-))))

Jo, a budme spravedliví, odstupné 250 tisíc za 3-4+1 byla záležitost Prahy - to odpovídá, protože při výměnách bytů menší za větší se dávalo odstupné za jednu místnost okolo 70 tisíc korun.
29. 07. 2013 | 19:58

Yosif K napsal(a):

Parabellum napsal(a):
Jo, a budme spravedliví, odstupné 250 tisíc za 3-4+1 byla záležitost Prahy - to odpovídá, protože při výměnách bytů menší za větší se dávalo odstupné za jednu místnost okolo 70 tisíc korun.
29. 07. 2013 | 19:58
No to jo a dneska si můžete na Mostecku nebo Osoblažsku pořídit 2+1 taky za 250 tisíc - Praha byla i za socíku dražší než nějaké zapadlé pohraničí.
29. 07. 2013 | 21:29

Koutecký napsal(a):

Milý pane Yosife, zdá se, že ne já, ale vy znáte tu dobu za totáče jen z čítanek. Státní byt skutečně mohli získat jen privilegovaní, ale podnikové družstevní byty nabízely nejrůznější podniky v celé republice. Jenže holt člověk musel opustit Prahu nebo jiné hezké město a vydat se za prací s bytem do méně atraktivního prostředí. Když jsem se oženil a dcera se blížila školnímu věku, tak jsem prostě odešel do fabriky mimo Prahu a do roka jsme bydleli. Těch 30 tisíc za mne zaplatila fabrika, když jsem se zavázal pracovat u nich 10 let. Po letech jsem byt přenechal dceři a nastoupil do jiného podniku, kde jsem opět získal podnikový družstevní byt. Čekal jsem na něj 2 roky a členský podíl 35 tis. jsem si musel tentokrát zaplatit ze svého. Nikdo však na mě žádnou vinkulaci nepožadoval, platil jsem až těsně před předáním bytu. Podnik mi jen poskytl bezúročnou půjčku 10 tis.
Pokud jde o ceny bytů na tehdejším černém trhu, tak z ceny, kterou uvádíte (250 tis. Kčs) soudím, že máte na mysli minimálně byt 2+1 v Praze. Tržní cena takového nového bytu o ploše 50 m2 je dnes v Praze k mání za cca 2,5 milionu, tedy opět za cca 100 průměrných měsíčních platů. Takže se toho moc nezměnilo, jenže teď je to legální trh.
29. 07. 2013 | 21:46

modrý edvard napsal(a):

Koutecký, vy jste se holt měl za bolševika dobře. Není divu, že na ty doby rád vzpomínáte. Ano, stát některé profese opravdu podporoval.
Ale všeobecně to nemůže vyjít na každého - na stavbu bytu je třeba něco jako 10.000 člověkohodin práce. Za kapitalismu, socialismu i prvobytně pospolného zřízení. Někdy na to člověk spoří a potom vyměňuje potištěné papírky, někdy mu to stát přidělí výnosem feudála, někdy se sejde vesnice a obydlí mu postaví.
A z té nutné práce se odvozuje cena bytu/domu, a za normálních podmínek by se mělo odvodit i nájemné.
A pokud někdo cce bydlet v bytě s levným nájemným, měl by tomu odpovídat i standard onoho bytu.
29. 07. 2013 | 22:12

Koutecký napsal(a):

ad Parabellum
Samozřejmě, že žádné sídliště není asi zcela prázdné. Každopádně se v současné době nabízí například v Praze cca 7000 nových bytů a dalších cca 3500 bytů je rozestavěných. Ročně se v Praze prodá cca 3000 - 3500 bytů. Takže těch volných si můžete prohlížet skutečně dost a dost. Pokud chcete koupit, tak průměrná cena je 51097 Kč/m2. Pokud je toto nadstandarní bydlení pro toho, kdo málo vydělává, mohl/a byste mi prozradit, kde jsou pro ně k mání standardní byty?
Nikdo netvrdí, že panelová výstavba byla skvělá. Výstavba domů montovaných z předem vyrobených panelů vyvrcholila koncem 70. let minulého století. Od té doby jich vznikalo stále méně a poslední byly postaveny o deset let později. Na kvalitu se přitom moc nehledělo. Stáří většiny paneláků tedy dnes přesahuje 30 let, což téměř koresponduje s dobou jejich plánované životnosti. Bydlí v nich zhruba třetina obyvatel ČR.
Bytové domy se sice dnes staví s využitím vyspělejších materiálů a moderních technologií, ale jejich výsledná kvalita nemusí být nijak oslnivá s ohledem na časové a cenové požadavky jejich výstavby. Kdo ví, jak budou vypadat za těch 30-40 let.
29. 07. 2013 | 23:16

Parabellum napsal(a):

Koutecký

Tak za prvé, žádných 7000 nových volných nových bytů v Praze není. Jestli tvrdíte, že ano, tak sprostě lžete, protože kdyby to byla pravda, tak sem lípnete výpis z katastru namovitostí na těch 7000 nových neprodaných bytových jednotek. 7000 bytů je tak možná na pražském trhu s realitami dohromady i s těmi starými - to nakonec dokazují množství inzerátů na největších realitních serverech- a to řada z nich jsou duplicitní nabídky. Kdyby to totiž bylo jako píšete, tak by v tom někomu leželo tak odhadem 30-40 miliard, ze kterých bude ročně platit tak 3 miliardy jen na úrocích + třeba daně z nemovitosti což sám uznáte, že je blbost, že.

A dále s tou cenou samozřejmě, že lžete. Byt nestojí žádných 51 000 Kč/metr čtvereční, Praha je luxusní region, a střední Čechy rovněž. Tam nemá podprůměrně vydělávající přivandrovalec co dělat, a ostatní budto mohou žít s rodiči, tak jako Prof:- DrSc. za minulého režimu, nebo pokud se jim nechce nadstandardně uspět na pracovním trhu, mohou si třeba koupit byt v Mostě, a do Prahy za prací dojíždět. Třeba takové Ústí je optimální residenční lokalita pro dojíždějící nízkopříjmové do Prahy, bytys tam jsou levné, a dojíždění do Prahy také - pokud už jste si vy levouni v minulosti vyřvali, že nejtypičtější obsazení pražského bytu je single žijící geront.
Z7 p=anělů se s 70. letech nepostavil jeden jediný byt, to, co se stavělo byl standard několikapatrového prasečáku, a hned po roce 1989 se začalo s revitalizací těchto.

A co se týče materiálů, na domech, které byly postaveny v kapitalismu, tak to sprostě lžete, protože většina těch domů máý stěny 75-90 centimetrů z cihel zvonivek, vod kterejch odskakuje sbíječka.

Co se staví po roce 1990, není kapitalistická výstavba, protože už Karel Marx tvrdil, že po socialismu následuje komunismus, a nikdy jinak.
30. 07. 2013 | 00:33

Parabellum napsal(a):

Koutecký

Jo, jestli jste měl před rokem 1989 zdroj na bony za 4-5 Kčs, pak jste zřejmě nebyl normální smrtelník, ale bud vexlák nebo nějakej echt komunistickej papaláš středního levelu.

To se pak nedivím, že sem píšete to, co píšete.

A co se týče toho, kolik platů stál byt, tak družstevní 3+1 v roce 1988 v Ltm. stál 48 000 Kč, na které normální Parabellum nemohl ušetřit ani náhodou, protože měl jako středoškolák 1225 Kč čistého, což stačilo tak na jídlo a oblečení, a bydlení u rodičů, a v roce 1997 si Parabellum na byt 4+1 v Ltm. za tržní cenu přes realitku + zařízení + zánovní Corvette + šestimístný zbytek ušetřil za o něco málo více, než rok, a k tomu ještě procestoval velký kus severní Ameriky. Stačilo, když jste vy rudá pakáž přestali střílet normální lidi do zad, pokud chtěli ten Váš koncentrační tábor tábor míru a socialismu opustit, a žít si tam, kde je nebude dělnická lůza nestydatě vykořistovat.
30. 07. 2013 | 00:43

Parabellum napsal(a):

modrý edvard

To je přesně ono edvarde.

I když..... barák se dá postavit i za 70 tisíc, plus vlastní práce - znám takové, co v těch domech žijí i s rodinami a dětmi, a nekvičí, že by jim kdosi měl dát cosi zadarmo.
30. 07. 2013 | 00:46

Jan napsal(a):

Ti na těch ubytovnách mají dluhy kam se podívají. Kdo je ubytuje? Myslím, že oni jsou za ty ubytovny rádi, jinak by byli pod mostem, nebo na ulici.
30. 07. 2013 | 01:42

Jan napsal(a):

Už mne to neskutečně vytáčí. Já si bydlení zajistil, nestálo za mnou stádo neziskovek a přicmrndávačů. Od státu jsem neviděl jedinou korunu na bydlení, energie, vodu či odpady. Naopak stát je tak sprostý, že za to , že mne nemá na hrbu a nemá se mnou starost, tak každý rok mi hrabe do kapsy a okrade o daň z nemovitosti. Jakým právem?
30. 07. 2013 | 01:54

Koutecký napsal(a):

ad Parabellum
No, pokud jste měl v roce 1988 jako středoškolák plat 1225 Kčs, tak to jste toho asi moc neuměl, když uvážím, že v té době moje maminka, dcera t.zv. kulaka, která vychodila jen základní školu a dělala pomocnou sílu na poště, měla důchod 800 Kčs. Ale každopádně jste se hodně naučil, pokud jde o demagogii a nadávky, které si v ničem nezadají s argumentací bývalých politruků, jak si je pamatuji z vojny.
Pokud jde o počet nových, dosud neprodaných bytů, dovoluji si citovat např. toto z ledna 2013:
"Developerské společnosti začaly v roce 2012 s výstavbou dalších novostaveb v Praze. Celkem je rozestavěno 3 598 nových bytů (o 25 % méně než v roce 2011). Tento trend je pochopitelný, protože stále je v nabídce přes 7 000 nových bytů, které ještě nemají majitele. Byly postaveny v minulých letech, kdy byl realitní boom na vrcholu." viz http://trendyvbydleni.cz/v-praze-roste-pocet-prodanych-novych-bytu/
Pokud jde o ceny nových bytů, nevím, proč mě obviňujete ze lži. Pokud jste si všiml, při vašem vzdělání, tak výslovně píši o bytech v Praze a tam skutečně průměrná cena nového bytu je 51097 Kč/m2 (s vyloučením 65 luxusních bytů v Libni)viz http://bydleni.idnes.cz/levne-byty-v-praze-0nd-/reality_bdp.aspx?c=A130510_1926808_reality_bdp_web
Nejde jen o to, zda Praha a Střední Čechy jsou či nejsou luxusní, ale hlavně o to, že jsou tam pracovní příležitosti, což v Mostě a Ústí nejsou.
Nikdy jsem také všobecně nehaněl domy postavené za kapitalismu a dokonce vám věřím, že tam u vás mají stěny tlusté 90 cm, včetně toho, který jste si koupil. Zmínil jsem se jen o domech postavených v posledních letech a o tom, že jejich kvalitu poznáme za 20-30 let.
Nevím, kolik stál družstevní byt 3+1 v roce 1988 v Ltm., ale věřím vám, že těch 48 tis., tedy 39 vašich měsíčních platů. Zato spolehlivě vím, že já jsem SBD Pokrok v Praze v roce 1986 za 3+1 o ploše 75 m2 zaplatil 35 tis. Kč. a podnik mi na to bezúročně půjčil 10 tis.
Spěte sladce a až se probudíte, tak zjistíte, že po roce 1990 skutečně nastala u nás éra kapitalismu. Navzdory Marxovi a Engelsovi.
30. 07. 2013 | 02:33

muromec napsal(a):

Prosím vás, informujte mě někdo laskavě, zda pan Parabellum patří k některému druhu hominidů, nebo či snad dokonce taky náleží k druhu Homo Sapiens. Já bych spíše tipoval něco z říše plazů: zmije růžkatá, zmije útočná, nebo nějaký druh chřestýše.
30. 07. 2013 | 07:42

neo napsal(a):

muromec:

to se mýlíte. Plaz by asi těžko mohl psát na počítači.
30. 07. 2013 | 07:50

gaia napsal(a):

jak zajistíte, aby v blízkosti těch sociálních bytů neklesaly ceny nemopvitostí těch, co si je tržně museli zaplatit?
Jak vysvětlíte obyvatelům, pokud koupíte jen jednotlivé byty v běžné zástavbě, že jedni musí platit vše jrvavě na dřevo a za druhé to platí úřad?
Jak chcete pak donutit ty zdarma bydlící, aby také uklízeli a podíleli se na opravách, jako ti, co bydlí ve svém.
30. 07. 2013 | 07:55

Yosif K napsal(a):

Koutecký napsal(a):
Tržní cena takového nového bytu o ploše 50 m2 je dnes v Praze k mání za cca 2,5 milionu, tedy opět za cca 100 průměrných měsíčních platů. Takže se toho moc nezměnilo, jenže teď je to legální trh.
29. 07. 2013 | 21:46
Víte a to bylo jedno ze svinstev socíku, mohl jste mít ZA PENÍZE leccos ale VELMI ČASTO nikoliv legálně, jelikož bolševici POTŘEBOVALI PŘEDSTÍRAT PRO POLOGRAMOTNÉ HLUPÁKY ŽE "BYTY JSOU ZADARMO".
Takže jste mohl mít družstevní byt za 100 platů ale musel jste podsptoupit ilegální fiktivní výměnnou transakci.
Takže jste mohl mít bony za 5-6+ Kč ale koupě bonů byla trestná pro kupujícího i prodávajícího.
Mohl jste si šetřit doma dolary na výjezd na západ, ale opět to bylo trestné.
Mohl jste si sám nechat postavit barák, ale žádná firma by vám jej nepostavila oficlně bez rozkazu z KV KSČ - takže jste musel najmout fušeráky a melouchaře zadarmo a ulejvat se z práce a dělat jim přidavače.
Mohl jste mít matroš se slevou ale musel jste někoho podmazat a to bylo samozřejmě trestné, pokud jste nebyl korytář KSČ .

Atd atd.

Většina rodinných domků v CSSR byla postavena meloucháři z velké části v pracovní době a ze slevněného nebo rovnou ukradeného materiálu (specielně v případě korytářů KSČ).

Většina rodinných domků v CSSR byla postavena metodami šedé a černé ekonomiky které byly formálně trestné.

Starý režim byl postaven na předstírání. Nakonec dojel na to že režim předstíral že lidi platí (cca 80 USD měsíčně) a lidi předstírali že za tyto peníze pracují (a v práci sbírali síly na fušky a chalupaření).
30. 07. 2013 | 10:15

Koutecký napsal(a):

ad Yosif K
Jistě, máte naprosto pravdu. Jenže předstírat před ostatními, že se mi daří mnohem lépe než se mi skutečně daří, je, myslím, dost zakořeněný lidský zvyk. I dnes to tak mnozí dělají. Kalousek kdysi kdesi řekl, že si žijeme jako prasata v žitě. A mnozí se snaží vzbudit dojem, že tomu tak skutečně je. Třeba si na to i půjčí. Vnitřní zadluženost dnes přesahuje 1 bilion korun a např. v roce 2012 soudy nařídili více než 820 tisíc exekucí. Jiní samozřejmě zase předstírají, že se jim daří hůře než se jim skutečně daří a neplatí daně, nebo čerpají neoprávněně sociální dávky atd.
Ale to jsme se dostali někam úplně jinam, než byl námět této diskuse, totiž otázka bydlení, zejména bydlení pro ty nejchudší.
Tady bych rád připomněl analýzu MPSV, ve které se konstatuje,mimo jiné, "že lze předpokládat, že počet osob v bytové nouzi se bude do budoucna rozšiřovat a je proto nezbytné prakticky, tedy i legislativně, uchopit problém bydlení sociálně ohrožených skupin." Prostě problém tu je a odbýt jej názorem, že za chudobu si může každý sám a státu do toho nic není, dost dobře nelze. Řešení ovšem nebude ani jednoduché ani laciné, ale od toho máme vládu a Parlament, aby něco vymyslely.
30. 07. 2013 | 11:36

Parabellum napsal(a):

Koutecký

Hm - takže podle Vás bolševiciá odměnovali lidi podle toho, co uměli, jo? A proč tedy kdejakej špindíra v montérkách měl větší záýkladení mzdu, než prof. Wichterle v ten rok, co se patentovaly kontaktní čočky i s premiemi, co?
Prostě jsem dostal nástupní plat T5 podle ZEUMS, a tím to končilo. Takže nevím, co tady chcete zkoušet.

A k tomu dalšímnu: Píšeme totéž: Pražské sociální byty se nacházejí v Duchcově - fakt nevím, co s tím můžete mít za problém. Všechny byty v Praze a středních Čechách samozřejmě luxusní jsou, protože v současné době je největší luxus nedojíždět za prací - nevím, proč vymýšlíte problémy.
A k tomu dalšímnu: Ne, kapitalismus je V Německu, Švýcarsku či Sinhgapuru - v ČR je postbolševismus.
30. 07. 2013 | 12:34

Parabellum napsal(a):

muromec

Druh Homo Sapiens Sapiens se v současné době vyznačuje tím, že umí zpracovávat kovy. To Vám potvrdí každý antropolog. Nepředpokládá, že vy byste něčeho takového byl schopen, tedy Vy zcela jistě nepatříte mezi Homo Sapiens Sapiens - možná, že jste nějaký dvounový savec humanoidního typu, ale k výše uvedenému druhu zcela zjevně nepatříte - na rozdíl ode mne - jsem inženýr strojař.

Gaia

Na to, že je pan Muromec savec, to od něj nebyl tak špatný výkon - většina savců by si neporadila s klávesnicí- můj kocour třeba rozumí akorát myším:-))))
30. 07. 2013 | 12:38

Parabellum napsal(a):

Koutecký

Za komunistů bylo například nepřetržitě 120 tisíc mladých mužů v bytové nouzi, kteří byli nedobrovolně napráskání do místností po dvaceti/cimru, s tekoucí teplou vodou 1x za týden.

Vy bolševici jste tyto sociálně, ne vlastní vinou vyloučené bezdomovce, kterým jste nebyli schopní zařídit alespon základní hygienické podmínky poplatné v těch nejchgudších civilizovaných zemích nazývali vojáky základní služby.
30. 07. 2013 | 12:42

Koutecký napsal(a):

ad Parabellum
Podle toho, kdy jste skončil střední školu soudím, že je vám tak něco mezi 40-50 lety. V tom věku obvykle lidé makají jako fretky a nemají čas na blbosti, tedy v kapitalismu. Nevím, jaká pravidla platí pro vydělávání peněz v postbolševismu, ale asi nějaká jiná. No, zdá se, že vám ta pravidla docela vyhovují, když pro vás nejsou problémem šestimístné částky cash a ještě k tomu máte čas v pravé poledne všedního dne aktivně diskutovat na tohle téma. A pokud máte dovolenou, tak vás docela lituji, že nemáte lepší zábavu.
Ten nápad, aby si nezaměstnaní opatřili byt třeba v Mostě a dojížděli za prací do Prahy stojí jistě za úvahu. Ovšem někoho možná trochu odradí náklady na dopravu. Každopádně přeji hezký den a mnoho dobrých nápadů!
30. 07. 2013 | 13:20

Parabellum napsal(a):

Koutecký

Jistě, pro normálního zaměstnace nejsou šestimístné částky Cash. Proč by měly být, když byl za bolševiků někdo zvyklý vyžít z 1200 Kč/měsíčně, a pak za 8-9 let na to si v pracovní kombinéze vydělávat přes 140 tisíc čistého měsíčně? Když může hloupé Parabellum kategorie THP, mohou ostatní také. Podotýkám, že jsem měl jaksi zaměstnavatele, který jest dnes největší kontraktorskou firmou na světě, která se zaobírá offshore technologiemi.

Náklady na dopravu jsou konstatní, at dojíždíte odkudkoli kamkoli, pokud ta dvě místa spojuje železnice. Ty náklady jsou 1998 Kč měsíčně - 23 990 Kč totiž stojí síťová jízdenka českých drah - jestli se nepletu.
Ano, špindírové kategorie DEEEEE podle ZEUMS, kteří zásadně musí jezdit gumokolem, aby ostatním dokázali svůj společenský status - nejsou přecvi socky aby jezdili sockou, to budou mít dražší - ale to není doprava, ale uspokojení ociálního statusu těchto.
30. 07. 2013 | 14:19

Parabellum napsal(a):

Koutecký

Víte, já nemám potřebu si dokazovat sociální status, a funguju v režimu kontraktora na poměrně dost kvalifikované práce - tudíž už nemám potřebu makat jako fretka, mne staří tak 1200 hodin ročně - a to ještě ušetřím. Holt jak si kdo ustele, tak si lehne.

Jinak normálníá zaměstnanec má zpravidla v pravé poledne čas, protože má polední pauzu - neplacenou.

Takže tak, bolševický kádrováku.
30. 07. 2013 | 14:22

fafnir napsal(a):

Koutecký
pardon,že se vměšuji.Ale já už mám odpracováno přes 47 let a tak mám teď trochu času.K meritu věci.Když si pane Koutecký porovnám úroveň svých výplat v poměru k cenám,tak přes ostalgii mnohých docházím k překvapivým závěrům.A sice,bavíme li se o bytech,Když jste v r.1967 jste zatoužil po družstevním bytě,vinkuloval jste od 20 do 40 000 a několik 5- 10 let jste se mohl bytu dočkat.Já měl štěstí na uvolněné období a tak jsem si směl koupit znovu dům,který už si jednou můj táta v r.1947 koupil.Za oněch 30 000,povypůjčovaných po příbuzných a splácených druhým zaměstnáním.ještě štěstí,že mi bolševik dovolil studovat distančně,až když jsem byt splatil.Podotýkám,že výplata v té době byla 6.30 Kč v D6.Kilo chleba bylo za 2,60,tedy asi za 24 minut,kilo zadního hovězího 40Kč,tedy nějakých 7 hodin práce.Než jsem šel do penze,byl to přibližně můj plat za hodinu a čtvrt.A i jako penzista vycházím zatraceně lépe než tehdy kvalifikovaný strojař.A těch 30 000 byly mé čisté dva roční platy.O ceně Průmyslového zboží ani nemluvit,ale to že nekupuji černobílou televizi za čtyři měsíční platy,je dáno technickým pokrokem.A dovolil bych si souhlasit s Kalouskem,i když vás asi chytne amok.Roste li dluh v době růstu,a ne pro investice,žili jsme si nad poměry.Výdaje nebyly kryty prací ani jinou reálnou hodnotou.Důsledek je,že jenom dluhová služba činí přes 80 miliard,tedy přes 80% ročního schodku a při tom nic neumořujeme.
Gaia
vidíte,tady se shodneme.
30. 07. 2013 | 15:15

gaia napsal(a):

fafnir

ještě byste si měl nechat transplantovat žlučník, abyste nebyl pořád tak plný žluči, jen když se někdo zmíní, že spousta věcí byla před plyšákem lépe organizovaná a lepší než dnes.
30. 07. 2013 | 15:49

modrý edvard napsal(a):

Parabellum : Jo, takového souseda jsem měl taky. Dokázal postavit barák úplně sám. Profesí byl údržbář v kamenolomu. Ale my manuálně alternativní musíme syslit papírky.
30. 07. 2013 | 16:38

Parabellum napsal(a):

modrý edvard

Baráýk ze slámy byste dokázal postavit také - zatím se to podařilo všem, které znám - tady máte jeden takový barák za 70 tisíc v dnešních penězích.

http://www.livepla.net/index.php/jednoduchy-zivot/domek-ze-slamy
30. 07. 2013 | 16:54

fafnir napsal(a):

gaia
pravda,některé věci byly lépe organizovány.Např KSČ,nebo ROH,nebo svaz ČSSP.Ale běžný život byl plný klientelismu a korupce.Fakta jsou fakta.A ostalgie je ostalgie.Možná že se vám na to hezky vzpomíná,protože jste byla o třiadvacet let mladší.......
30. 07. 2013 | 17:07

fafnir napsal(a):

BTW Gaio
žlučník se netransplantuje,jenom odnímá.Pujčte si biologii,ať nejste za hlupaňu.
30. 07. 2013 | 17:09

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,....Pět mýtů o ubytovnách,....o ubytovnách mohu napsat, .... žádné mýty, ale vlastní zkušenosti.

Když se v šestnácti a půl stanete totálním sirotkem, bez vlastního jediného příbuzného,...to je pane životní looping. Jistě,...mohla jsem zazvonit u dveří kteréhokoliv dětského domova,.... a ze zákona by mne museli příjmout. Ve městě, kde jsem chodila na střední školu dětský domov nebyl,....tak jsem se stala na čas bezdomovcem,....našla si ke škole místo pomocné pracovní síly v tělovýchovné jednotě a spala v tělocvičně na žíněnkách.

Později to byly svobodárny, jak se jim za bolševika říkalo.

Vyvrátím Vám první mýtus,...opravdu jsou vhodné okamžitě z hodiny na hodinu vyřešit ubytování,.....což jsem taky několikrát použila.

Druhý mýtus,...opravdu mi poskytly fyzické přístřeší,...domov jsem tenkrát žádný neměla.

Třetí mýtus,.....ubytovny byly různé,.....jedna,....ohromná, devět stovek žen pracujících na tři směny,....tak tam to byl opravdu běs. I když mi ředitel téhle fabriky povolil bydlet samotná na pokoji, za trojnásobný poplatek,/pokoj byl pro pět, dvě palandy + přistýlka/, stejně to byl očistec,....třísměnný provoz ve fabrice znamenal permanentní hluk 24 hodin denně na chdbách ubytovny. Tak tenhle mýtus vyvracet nebudu,.....tady se každý snažil najít jinou ubytovnu,....menší,....lidštější.

Čtvrtý mýtus,....nikdy jsem s nikým tenkrát o svých problémech nehovořila,....řešila jsem to za pochodu,...sociální pracovníci za bolševika do ubytoven nechodili,....vše bylo řízeno fabrikou, která svobodárnu spravovala. Byly svobodárny vybavené jak lepší hotely, .... byly svobodárny vybavené jen tím nejnutnějším,...postel s drátěnkou, plechový noční stolek a plechová úzká skříňka, radiátor. Toť vše.

Pátý mýtus,.....To je mýtus, který Vám potvrdím i vyvrátím,....záleží na lidech, jak se sejdou. Na jedné svobodárně jedna z holek, co se mnou bydlela, otěhotněla,.....nevzali se, byla svobodnou matkou. Byla z Východního Slovenska, rodiče to nevěděli, tajila to. Dítě jsme jí pomáhyly vychovávat. Pracovala na tři směny,....já měla klouzavou pracovní dobu a nebyl problém, vzít si kočárek na pracoviště. Vlastně jsem s jejím dítětem byla víc času než ona.

Ubytovny jsou potřebné,....měly by je stavět a spravovat obce a města,....mít tam svého správce, nebo i víc radnicí placených pracovních sil, .... podle velikosti, za pevně daných zákonných provozních podmínek a řádu. Pak by se nedělo to, co se děje na některých ubytovnách. Chamtiví majitelé dělají tomuto velice potřebnému nárazovému ubytování velice špatnou reklamu.
Tužka.
30. 07. 2013 | 18:09

Medikolog napsal(a):

Již první příspěvěk říká vše potřebné. Tužka, zdravím Vás, to pečetí.
31. 07. 2013 | 13:06

stepanripka napsal(a):

Vážení diskutující, posílám pro povzbuzení i inspiraci písničku: http://www.youtube.com/watch?v=GChhnoR7nL0&list=UUeEtG2TyiHO8V_vBcQCq2-w
Zdraví ŠR
01. 08. 2013 | 14:17

Reklamní manažer napsal(a):

To je on-line reklamu ze soukromé peníze fondů/půjčky firma. Potřebujete úvěr splatit své účty, nákup domů, úvěr k rozšíření vašeho podnikání, úvěr na investice? Nabízíme osobní půjčky pro jednotlivce, firmy, podnikatelé a ženy.

Použít a získat půjčku dnes, laskavě kontaktujte nás nyní přes náš oficiální email adresa níže pro více informací. Dík.

Kontaktní E-mail: premierlendingagents@gmail.com

Reklamní manažer.
19. 07. 2014 | 07:35

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy