Euroregulace: co jde a co nejde škrtnout

19. 05. 2014 | 13:33
Přečteno 2490 krát
Evropské regulace jsou velkým tématem předvolební kampaně. Někteří kritici se tváří, že bez EU by pro fungování státu stačilo pár stránek základních principů a o ostatní by se postarala buď neviditelná ruka trhu nebo naopak vzájemné souznění národa. V hlaholu se ztrácí fakt, že fungování vyspělé společnosti se bez rozsáhlého systému pravidel prostě neobejde.

Nejprve je třeba připomenout, co jsem v Oku psal v létě 2012. Nahrazením 100 stranové národní normy 280 stranovou EU normou je snížením regulace v celé EU o 90 procent. Z jednotného trhu tím zmizí 28 stostránkových regulací, byť to z domácího pohledu to vypadá jako nárůst o 180 procent. Zároveň evropské regulace nejsou výrazem zlovolnosti byrokratů, ale jejich jádro má ekonomické opodstatnění, které je však obaleno více či méně tučnou vrstvou politických kompromisů. V té by se škrtat dalo.

Co by šlo škrtnout hned

Nejsnazší je škrtání regulací, kterým se sice říká bruselské, ale přitom se rodí v Praze. Jen menšina evropských norem platí ve všech členských státech hned po schválení v EU. Většinou musí pravidla do národních zákonů zavést domácí parlament a další úřady. Přitom je lze pozlatit - přilepit k nim leccos, co se domácím lobbistům hodí a není to v přímém rozporu s tím, co se schválilo v Bruselu.

Podnikatelé tvrdí, že Česko v pozlacování, přílepkování, národních přílohách a všelijakých doplňkových protokolech vyniká nad jiné, což ostatně uznala i Nečasova vláda. Chybí nám kvalitnější rozhodovací proces, který by lépe odlišil přílepek lobbisty od legitimní odlišnosti, která si zaslouží využití flexibility evropských regulí. Ten by dokázal předejít nesmyslům jako balení koblih do plastu, kdy všeobecné pozdvižení nad tupostí Bruselu skončilo až zjištěním, že je to pražský přílepek. Byl promptně zrušen, což by šlo bez velkých následků udělat i u většiny dalších svérázností národního zákonodárství.

Co půjde škrtnout až časem

Řada zdánlivě nesmyslných ustanovení však z pravidel rychle škrtnout nejde. Dobře je to vidět třeba na finanční regulaci, která se snaží sjednotit pravidla pro ekonomiky, jejichž trhy se v posledních dvou stoletích vyvíjely velmi odlišně. V některých státech tak spoléhají na banky, jinde na burzy, někde chrání především investory, jinde zase věřitele, někde mají hedgeové fondy, jinde zase kampeličky. Babylonská míra různorodosti se přesto nějak musí společných pravidel dobrat, jinak se připravíme o nesporné výhody velkého trhu.

První systematický pokus o sjednocení finančních trhů proběhl v letech 1985 až 1992. I přes ochotu ke vzájemným ústupkům, to šlo pomalu nebo vůbec. Odlišnosti a s nimi spojené ekonomické a politické zájmy se sevření do společné šablony bránily. Když už to vypadalo na nedohodu, přišli Britové s nápadem, aby regulace EU definovala jen principy; detaily ať si doladí každý sám. Přirozeně to nefungovalo. Principy si v každé metropoli vyložili k obrazu svému a evropský finanční trh zůstal rozdrobeny nekompatibilní regulací. Bylo zřejmé, že pravidla musí jít hlouběji a podchytit klíčové detaily.

V aktuálním kole sjednocování po roce 1999 tak principy nahradila maximální harmonizace. Cílem bylo zahrnout všechna národní specifika přímo do legislativy, aby nebyl prostor pro odlišnou interpretaci. To se celkem daří, byť za cenu drastického nárůstu délky legislativních textů. Každá směrnice je dnes alespoň pětkrát delší než byla v první generaci. To je jednak velmi drahé jak pro EU, tak pro regulované firmy a jednak zvladatelné jen díky tomu, že politici delegovali spoustu rozhodování na experty, což zase podrývá demokratickou legitimitu pravidel.

Nicméně, lepší zprávou je to, že řada odlišností postupně ztrácí na významu. Technologické změny i rostoucí provázanost finančních trhů obrušuje i ty nejvytrvalejší rozdíly. Proto je možné, že v třetí generaci finančních směrnic půjde spousta zašmodrchaných politických kompromisů prostě škrtnout. Ovšem i kdyby byly příští směrnice kratší a méně nákladné, nebude jich méně.

Co škrtnout naštěstí nejde

Regulace totiž rostou ze stejného důvodu jako ekonomiky - díky inovacím. Evropané naštěstí každou chvíli vymyslí, pozmění nebo okopírují něco nového a lepšího. Regulátoři, tak věčně dohánějí regulované a jejich zákazníky. Ačkoli ještě řeší tradiční instituce jako banky už je čeká crowdfunding, peer-to-peer půjčky přes internet či různé nové elektronické platformy pro obchodování. Inovace jsou však vždy dvojsečné - na jedné straně něco zdokonalují, ale na druhé straně vytváří nové příležitosti pro šarlatány, jak obrat příliš nadšené nebo naivní investory a střádaly. Proto si dříve či později nějakou míru regulace vyžádají, aby byly důvěryhodné a mohly naplno rozvinout svůj potenciál.

Rostoucí počty regulací tak, nejsou jen indikátorem paternalismu či úpadku, ale i rostoucí specializace a produktivity společnosti. Do formulování pravidel EU se promítají oba principy, jak ochrana spotřebitelů, životního prostředí či menšin, tak i rozvoj podnikání a inovací. Různorodost zájmů v tomto případě EU pomáhá předejít jednoznačným extrémům jedním či druhým směrem, neboť to rychle vyprovokuje reakci těch, kterým se to nelíbí. Proto je představa, že rozvinutá a různorodá společnost srovnatelné velikosti by dokázala udržet řád a stabilitu s výrazně nižším objemem regulací nejspíš milná. Nesmyslná pozlacení a dočasné kompromisy se snad časem podaří omezit, vymýšlení nových a nových nápadů, jejichž úspěch si vyžádá nějakou dávku regulace, snad nikoli.

Psáno pro Respekt.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

gabriela napsal(a):

Totalitně-byrokratický moloch EU nemá vůbec žádný zájem sám sebe omezovat a z toho jasně vyplývá, že rušit, škrtat a pálit stohy byrokratických papírů a euroregulací nikdy nebude. Není to v jejím zájmu. Proč? Je to jednoduché. Statisícová armáda EU byrokratických prasátek by přišla o skvělý džob, povážlivě by zřídla, a vypasení EUčuníci by přišli o své přetékající žlaby a krmítka. EU je nereformovatelná, to už věděl i Bukowský.
http://www.youtube.com/watch?v=8roO-PhgPOc
..................................................................................................................................................
Takže co lze škrtnout? Škrtnout můžeme jedině celý Evropský parlament, pokud budou lidi z Evropy při smyslech a budou volit euroskeptické národní strany a hnutí. Jinudy cesta ven z nevolnictví a otroctví pod kuratelou německé čtvrté říše nevede ...

Adam B. Bartoš z NE Bruselu - ND statečně zabojoval v předvolební rozhlasové debatě a mile překvapil. Začíná mít solidní tah na branku ;-) Myslím, že si budou s Nigelem Faragem rozumět a nadnárodní hybrid, alias 5. kolonu NWO - Evropský parlament - rozpustí společnými silami s dalšími euroskeptickými stranami.
http://www.youtube.com/watch?v=_TsTkSTH7K0&list=PLA8E86FFAEB4B48EA
...............................................................................................................................................
Riskněte to a volte pokud možno ND - Ne Bruselu č. 4. Jako jediná strana má za první a hlavní cíl rozpustit Evropský parlament, a to se cení hodně vysoko. Svobodní s Machem začínají měknout, a i když jim fandím, tak u nich to s rozpuštěním EU asi nebude až tak horké, o ostatních stranách nemluvě... Kuk sem pro inspiraci ;-)
NE Bruselu - Národní demokracie v ČRo Plus aneb Liškovi ruply nervy -
http://www.nebruselu.cz/20140519c.htm
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3123952
.................................................................................................................................................
Prosím, udělejme z těchto voleb referendum o Evropské unii. Po 10 letech můžeme účtovat. Volme nezávislost České republiky. VOLME NE BRUSELU - NÁRODNÍ DEMOKRACII č. 4 ;-) Posílám všem EU volební kalkulačku - bohužel je hodně neúplná, protože se zeptala jen pár "vybraných" a pro mainstream přijatelných kandidujících stran do EP, ale jako vodítko jaké strany rozhodně NE, přece může poskytnout...
http://volebnikalkulacka.cz/
http://www.tyden.cz/volebni-kalkulacka-evropsky-parlament-2014_1033_stranka.html
..............................................................................................................................................
19. 05. 2014 | 16:25

gabriela napsal(a):

A hlavně nezapomeňte při jakýchkoli volbách nato, které strany podaly návrh na stálou vojenskou přítomnost ultrateroristického spolku NATO a jeho základen na území ČR. Jsou to ODS dále TOP 09 a svým hlasováním je jako jediná strana svým hlasováním jednoznačně podpořila křesťanská strana, ale ve skutečnosti a ve svých činech militantní a zřejmě i pedofilní a homosexuály oplývající černo.p.r.d.e.l.nická KDU-ČSL!!
Mimochodem, Ne - Bruselu ND je zároveň jako jediná strana jak pro vystoupení z EU tak z NATO.
................................................................................................................................................
Za zmínku z mnoha těžkých a smrtelných hříchů NATO stojí uvést ...

1999 - Jugoslávie. (Více zde: http://www.usinfo.ru/jugoslavijaindex.htm) Přes pohrdání pravidly mezinárodního práva, obcházení OSN a Rady bezpečnosti, USA silami NATO zahájily kampaň 78denního bombardování suverénního státu Jugoslávie. Agrese proti Jugoslávii, která proběhla pod záminkou „zabránění humanitární katastrofě“, způsobila největší humanitární katastrofu v Evropě od druhé světové války. Více než 32 000 bojových vzletů, byly použity bomby o hmotnosti 21 tisíc tun, což odpovídá čtyřnásobku síle atomové bomby na Hirošimu. Více než 2 000 civilistů bylo zabito, 6 000 zraněných a zmrzačených, více než milion zůstalo bez přístřeší a 2 miliony bez zdroje příjmů. Bombardování ochrnulo výrobní kapacitu a infrastrukturu každodenního života Jugoslávie, což vedlo ke zvýšení nezaměstnanosti na 33 % a hodilo 20 % obyvatel pod hranici chudoby, způsobilo přímé ekonomické ztráty ve výši 600 miliard dolarů. Jugoslávie, stejně jako celá Evropa utrpěla dlouhotrvající škody na ekologickém prostředí. Z důkazů shromážděných Mezinárodním tribunálem pro vyšetřování amerických válečných zločinů v Jugoslávii, které předsedal bývalý americký generální prokurátor Ramsey Clark, je zřejmé, že CIA vyzbrojila a financovala gangy Albánských teroristů (tzv. Kosovská osvobozenecká armáda, KLA) v Jugoslávii. Za účelem financování bojovníků KLA CIA vytvořilo dobře organizovanou kriminální strukturu pro obchod s drogami v Evropě. Před začátkem bombardování Srbska vláda poskytla NATO mapu Jugoslávie, kde byly vyznačeny objekty nepodléhající bombardovaní, jelikož to způsobí ekologickou katastrofu. Američané s jim vlastním cynismem začali bombardovat právě ty objekty, které byly uvedeny na srbské mapě. Například ropnou rafinérii Pančevo bombardovaly 6 krát. V důsledku toho se do životního prostředí uvolnilo velké množství toxického plynu fosgenu, 1 200 t monomerů vinylchloridu, 3 000 t hydroxidu sodného, 800 t kyseliny chlorovodíkové, 2 350 t kapalného amoniaku a 8 t rtuti. Tohle všechno šlo do země. Půda byla otrávena. Podzemní vody, zejména v centru města Novi Sad, obsahují rtuť. Jako výsledek bomb NATO s uranovým jádrem začala nemoc tzv. „Gulf syndrom“, děti se rodí jako zrůdy. Ekologové Západu, především Greenpeace, zcela mlčí o zvěrstvech americké armády v Srbsku ...
2011 - Libye. Nálety NATO uvrhly tuto kdysi podle afrických standardů prosperující zemi zpět do středověku, a co hůř, ponořily ji do občanské války. Západ použil vojenské síly, aby tu instaloval poslušný, leč nepopulární režim neschopný si poradit se zakořeněnými náboženskými a kmenovými rozepřemi, které zemi trhají na kusy. Libyjská ropa a plyn byly hlavním cílem vojenské intervence NATO ve jménu ušlechtilého cíle osvobození obyčejných Libyjců od diktatury plukovníka Kaddáfího
více zde: http://www.vlastnihlavou.cz/libye/
http://euserver.parlamentnilisty.cz/Articles/1099-200-let-terorismu-usa-prehledny-seznam-vsech-americkych-valecnych-zlocinu-teroru-a-valek.aspx
...............................................................................................................................................
Pojďme vylézt z obou molochů, dokud je ještě čas ... !
PEDOFILNÁ EURÓPA - Slobodný vysielač
http://www.youtube.com/watch?v=HjraSDK8FU4
Přednáška: Pronásledování křesťanů v Sýrii - Daniel Solis, kandidát za NE BRUSELU - ND - 1.4.2014
http://www.youtube.com/watch?v=22QWfnqWHgI
19. 05. 2014 | 16:26

K.V napsal(a):

Tak to jste nevymyslel nic. K čemu ten blog je? Aby se zase pohádali antikomunisti s domnělými komunisty, lidi si zanadávají na Brusel a úředníky??
To tu je každý den nejméně 4 x
19. 05. 2014 | 16:27

gabriela napsal(a):

opravuji ;-)

A hlavně nezapomeňte při jakýchkoli volbách nato, které strany podaly návrh na stálou vojenskou přítomnost ultrateroristického spolku NATO a jeho základen na území ČR. Jsou to ODS, dále TOP 09 a svým hlasováním je jako jediná strana jednoznačně podpořila křesťanská strana, ale ve skutečnosti a ve svých činech militantní a zřejmě i pedofilní a homosexuály oplývající černo.p.r.d.e.l.nická KDU-ČSL!!
19. 05. 2014 | 16:35

Marek napsal(a):

Díky,
tohle nám potrvá, než na našem písečku pochopíme: Společnost potřebuje inovace. Inovace potřebují regulaci, aby byly důvěryhodné. Regulace je efektivnější, když je nerozdrobená.
19. 05. 2014 | 17:17

Baba Jaga napsal(a):

"Evropané naštěstí každou chvíli vymyslí, pozmění nebo okopírují něco nového a lepšího." - napsal autor blogu. Možná tomu i věří, chlapec šikovný. Možná něco zajímavého vymyslí i on - nebo že by už i vymyslel? Regulaci?
19. 05. 2014 | 17:54

Maximus napsal(a):

Holt ta naše moderní Evropská unie,
to je dnes taková velká úřednická bestie,
vyberou se ve státech prašule, prachy
a pak se přepošlou zpátky přes úřednické straky.
Něco jim tak zůstane pěkně v kešeni a za drápkem,
na rovné podnikatelské prostředí se pěkně vykváknem!
No a že výsledkem je pěkný papaláš guláš bordel,
ale hlavně že eurobanán má ten správný zakřivený úhel!
Jestli jste někdo viděl polský film "Sexmise",
kdy světu ženských vládl převlečený transmisek.
Tak vypadá ta naše ojrounie zblízka i zdálky,
ať žijou bankéři, politici a úřednické straky!
19. 05. 2014 | 19:09

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Zkuste si sehnat M. Lewis : Big Short.
Vypečená je závěrečná pasáž, epilog, kdy autor obědvá se svým někdejším šéfem z Salomon Brothers - tam to máte dost v kostce, jak to je.
Sami to chcete, máte tam nastrkané napíiklad své budoucí penze . Na druhé straně...moc na výběr nemáte. Což je v liberální demokracii dost velký paradox.
20. 05. 2014 | 11:48

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy