Tikající eurobomba: Život s eurem (2001–2004)

28. 10. 2011 | 09:45
Přečteno 4118 krát
Třetí pokračování seriálu o kořenech současného europrůšvihu: Jak euro přehřálo dluhové ekonomiky členských států. Jak se Řecko dostalo ke svým miliardám. Jak se růstový zázrak nestal. Jak Němci porušili pravidla Evropské unie a profitovali z eurozóny.

- První díl seriálu o příčinách eurokrize - Tikající eurobomba: Budiž euro (1991–97)
- Druhý díl seriálu o příčinách eurokrize - Kašleme na Maastricht (1997 - 2001)

***


Jihoevropské země po zavedení eura najednou zjistily, že si mohou půjčovat za německý úrok, a to byl poslední hřebík do rakve naděje, že se finance těchto zemí vůbec někdy vzpamatují. Nejhorším příkladem však šli Němci a Francouzi, když porušili pravidla eurozóny, která vynucovali na ostatních.

Odhodlání Evropanů a jejich hmatatelná touha po úspěchu historického projektu se zprvu dočkaly odměny. Banky, penzijní fondy a významní investoři z celého světa se začali o novou Evropu zajímat.

Portugalské a irské státní dluhopisy vdané za francouzskou hospodářskou sílu a německou spolehlivost náhle vypadaly jako nízkoriziková, rozumná a do budoucna orientovaná investice. A zrovna tou dobou začal finanční sektor vymýšlet první kouzelnické triky nové generace.

Peníze (skoro) zadarmo. Dost pro všechny

Německé čističky odpadních vod, španělské městské samosprávy, portugalské vesnice a irské oblastní banky se dostaly do party s bankéři z Wall Street a manažery londýnských fondů, kteří jim slíbili tučné zisky z dluhů převedených na obchodovatelné cenné papíry. A tak zatímco národní vlády se jakžtakž snažily omezit deficity, jak to po nich žádala maastrichtská kritéria, municipality hromadily dluh, který nebyl na žádné z mnoha evropských úrovní evidován či monitorován. Laciné úvěry se rozdávaly na každém rohu a nebylo nic snazšího, než odkládat splatnost do vzdálené budoucnosti a dál navyšovat státní výdaje.

Ukázalo se, že v Maastrichtské smlouvě je skulina. Harvardský ekonom Kenneth Rogoff tvrdí, že pravidlo dluhového stropu mělo být novelizováno a že nebylo rozumné zavádět 60procentní limit na čistě kvantitativní bázi, aniž by se kdo ptal, odkud dané úvěry vlastně pocházejí. Podle Rogoffa bylo záhodno omezit především podíl zahraničních závazků na celkové zadluženosti členských zemí. V dlouhodobém horizontu, a zejména během hospodářské krize, totiž takové dluhy vedou k nežádoucí závislosti na vrtkavých trzích.

Jenže vlády si půjčovaly obrovské sumy právě od zahraničních věřitelů, zejména velkých evropských bank. Hromadily, ekonomickým žargonem řečeno, externí dluh. Deutsche Bank nakupovala řecké bondy, Société Générale investovala do španělských dluhopisů a penzijní fondy ze Spojených států a Japonska skupovaly dluhy dalších evropských zemí. Výnosy nebyly kdovíjak závratné, ale nízké bylo i riziko úvěrového selhání – nebo si to alespoň všichni mysleli. Každopádně se v té době vytvořily měnové vazby, které z Řecka udělaly peněžní bombu, která měla o mnoho let později ohrozit celou eurozónu.

Řekové si mohli půjčovat za úrok jen o něco vyšší, než jaký na své dluhopisy vypláceli Němci. „Euro pro nás byl ráj,“ říká tehdejší ministr financí Janos Papantoniu.

Dodává, že jakmile jihoevropské země vstoupily do eurozóny, hodily všechny snahy o ozdravení svých financí za hlavu. Díky vydatnému přísunu laciných peněz ze severní Evropy si začal řecký veřejný sektor půjčovat jako utržený z řetězu. To bylo možné jedině proto, že vstupem do eurozóny si Řekové de facto zároveň půjčili německou důvěryhodnost a úvěrový rating.

Řekové zakládají dluhovou agenturu

Před přijetím eura jevili Řekové o mezinárodní dluhopisové trhy jen pramalý zájem. Jejich země byla jednoduše příliš malá a příliš nerozvinutá, než aby hrála nějakou zásadnější roli. Roku 1999 však socialistická vláda v Aténách ustavila takzvanou Agenturu pro správu veřejného dluhu a ředitelem jmenovala Christoforose Sardelise. Ten za někdejšího vojenského režimu přednášel ekonomii ve Stockholmu, teď měl šéfovat úřadu s dvěma či třemi desítkami zaměstnanců.

Řekové vůbec poprvé začali aktivně nabízet zahraničním investorům větší objemy dluhu s delší splatností. Jako by přitom volali – kupujte výhodné dluhopisy od Evropské unie!

Sardelis vzpomíná, že jeho pracovištěm byla celá Evropa a posluchárnou každý fond. Dnes je mu jednašedesát a je členem správní rady společnosti Ethniki, největší řecké soukromé pojišťovny. „Naším úkolem bylo sehnat peníze za co nejlepších podmínek,“ říká.

Řecko brzy prodávalo na každé aukci balík bondů v hodnotě přes pět miliard eur. Počínaje rokem 2001 o ně jevila zájem celá Evropa, jakož i Japonsko a Singapur, pokračuje ve vyprávění Sardelis. Řecku se dařilo natolik, že Sardelis dokonce zlanařil pár špičkových expertů Deutsche Bank. Řecko bylo prostě in. Ve skutečnosti však Řekové rozprodávali vlastní budoucnost, aniž si to uvědomovali. Vstup do eurozóny považovali za svůj konečný cíl, jenže on to byl pouze začátek.

Na jaře 2003 převyšoval úrok u řeckých bondů ten německý o pouhých 0,09 procentního bodu. V podstatě to znamenalo, že trhy měly v té době pocit, že řecká ekonomika, založená na loďařství, pěstování oliv, výrobě jogurtu a cestovním ruchu, je stejně bonitní jako vysoce průmyslové Německo, tehdy největší světový exportér. Proč? Inu protože v obou zemích se platilo stejnou měnou. A protože trhy – jak v nedávném rozhovoru pro týdeník Die Zeit vysvětlil Andreas Schmitz, šéf Asociace německých bank – nikdy neuvěřily v onu zmiňovanou klauzuli Maastrichtské smlouvy, která měla zabránit tomu, aby jakýkoli člen eurozóny platil dluhy jiných členských zemí.

Trhy podle Schmitze pevně věřily tomu, že „v krizové situaci silné země podpoří ty slabší“, což byl názor založený na dosavadním laxním přístupu evropských politiků k vlastním pravidlům. Ti, kdo tenkrát nakupovali řecké dluhy ve velkém, sázeli na to, že evropští státníci v případě potřeby poruší vlastní pravidla znovu.

Sardelis tvrdí, že hrozící problémy pozoroval a varoval před nimi. Vzpomíná na atmosféru „všeprostupující iluze, že měnová unie vyřeší všechny naše strasti“. A tak Řekové namísto tlaku na hluboké reformy řeckých státních financí „sklouzli ke staré mentalitě“. Namísto podpory spoření bylo heslem doby hromadění dalších a dalších půjček.

Německo podkopává základy Maastrichtu

Roku 2002 mělo Německo jiné starosti než řecké státní finance. Evropská komise hrozila, že Berlínu zašle varování. Němci si plánovali půjčit víc, než se čekalo, čímž by překročili povolený deficitní limit ve výši tří procent HDP. Výsledkem však nebyla ukázka německé fiskální disciplíny a lpění na evropských pravidlech, nýbrž dvouletá bitva Schröderovy vlády proti bruselskému plesknutí přes ruku.

Členů Evropské komise, kteří otevřeně kritizovali rozvolňování maastrichtských pravidel, bylo pomálu. A Němci, spolu s Francouzi (oběma zemím hrozila procedura kvůli přemrštěnému dluhu) čile podkopávali základy Maastrichtské smlouvy. Obě země, odhodlané nepodřídit se sankcím, si zajistily většinu v Radě ministrů hospodářství a financí, která poté zrušila sankční proceduru Evropské komise. To bylo vážné porušení pravidel, jehož plné důsledky se ukázaly až později.

Německo-francouzská iniciativa de facto anulovala Pakt růstu a stability, k jehož ratifikaci přinutili ostatní země Unie právě Němci. Dopady byly fatální. Nedodržují-li pravidla dvě největší ekonomiky Unie, proč by je měl dodržovat kdokoli jiný?

Tento vážný poklesek byl zaobalen do politického žargonu. Porušení Paktu bylo zamaskováno falešnými proklamacemi o neotřesitelnosti Paktu. Jeho ustanovení nebyla formálně zrušena, byla však neformálně změkčena natolik, že si je v budoucnu mohl překroutit k obrazu svému každý stát, který by se dostal do finančních potíží. Celý proces rovněž vedl k nikoli nevýznamnému vedlejšímu efektu – exekutivní pravomoci, jimiž v Evropě de iure disponovala Evropská komise (jíž se neformálně přezdívá „Strážce úmluv“), de facto přešly do rukou Evropské rady, což je skupina hlav států či předsedů vlád členských zemí.

Namísto centralizace a koncentrace správy eurozóny do Bruselu, jak to bylo původně zamýšleno, začaly znovu vystrkovat růžky národní zájmy Berlína, Paříže, Madridu a Říma.

***

Stručné dějiny eura původně vyšly v německém týdeníku Spiegel.

Přeloženo pro Finmag.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Maximus napsal(a):

My lidé, a zejména naši přední zastupitelé politici, jsme prostě ještě nedospěli pro takovou vznešenou věc, jako byla a je, zamýšlená "Evropská Unie", společenství států
na fungujícího na bázi volného pohybu pracovních sil a společném obchodě a byznysu při dodržování dohodnutých pravidel! Ohrožení eura € a eurozóny je jen potvrzením toho, že pravidla hry jsou špatně nastaveny a vše se snaží obstarat pokrytečtí a lidsky naprosto nepřipravení průměrní politici jako třeba Bertolusconi nebo Sarkozy a další! Možná tak za 200 let, ale to už ani Evropa nemusí existovat.
28. 10. 2011 | 10:05

vasja napsal(a):

Pakt stability a růstu
Pakt stability a růstu je dohoda mezi členy eurozóny ohledně koordinace jejich rozpočtových politik tak, aby případnými vysokými schodky státních rozpočtů nebo vysokými veřejnými dluhy neohrožovaly stabilitu eura a nezvyšovaly inflaci v eurozóně. Tato dohoda se částečně vztahuje i na země Evropské unie, které nepřijaly euro jako svou měnu.
Současné zásady:

schodek veřejných financí nesmí překročit 3 % HDP
veřejný dluh musí být menší než 60 % HDP nebo se musí snižovat

Pokud hrozí, že nějaká země nedodrží tyto podmínky, může být Evropskou komisí napomenuta.................
--------------------------------
To dělali dementi? :-)))
V komisi chrápali?
A co pan Špila? Ten taky?
28. 10. 2011 | 10:22

crystof napsal(a):

Vypadá to jako u mnoha jiných komentátorů řeckého dluhu a Eura strašně chytře,ale je to celé fabulace.
Přečtěte si a přeložte několik jiných časopisů a vyjde naprosto jiná fabulace bankovně-dluhových scénářů.
Řecko selhává proto,že soudobý světový kapitalismus je v krizi, v jaké býval v historii již i předtím vícekrát a sociálně-demokratická politika,tak jako i v dávnější historii proti tomu nemá obranu.
Je nepředvídavá a neúčinná,když vládne v krizi.
Jako "volnoběh" v dobách konjunktuty kapitalismu neselhává.
Jako opozice,když nevládne,se vždy jeví nadějí,kterou nesčetněkrát zklamala,počínaje vyvoláním 1.světové války při podpoře voliči,neschopností zabránit druhé světové válce,když jí hlasy chyběly.
Opakuji jde o blafy,jakých se denně napíše po tisících časopisů statisíce. Dokud ČSSD bude vatou jako dosud a nikoliv efektivním programem reálného vedení společnosti někam k lepšímu s masovou podporou od lidí nejen jako voličů ale i mezivolebně,dotud bude plonková.
28. 10. 2011 | 10:25

crystof napsal(a):

opravuji na "konjunktury"
28. 10. 2011 | 10:26

alesdrobek napsal(a):

Ale žádná fabulace, tohle je asi nejlepší populární pojednání o tom, co se vlastně v Evropě stalo, jaké jsem zatím viděl. Nezaujaté, objektivní, nebere si servítky a říká všechno na rovinu.

Euro byla (je) dobrá myšlenka, podělali to politici, kteří nedodržovali ani ta nejzákladnější pravidla, která si sami nastavili, s Francií a Německem v čele.

Kdyby se euro postavilo na ekonomických místo politických základech, byla by to dnes druhá nejúspěšnější a nejsolidnější měna hned po švýcarském franku.
28. 10. 2011 | 10:38

HonzaJ napsal(a):

Ten článek je jednostranný, to co se dělo v Evropě mělo mělo obdobu v hypotékovému boomu v USA, předlužení se velmi bohaté Kalifornie, předlužené jsou v USA i firmy a celé obyvatelstvo. Podstata spočívá v nenažranosti bank a špatné regulaci finančního trhu. Ve světě koluje obrovské množství peněz ničím nekrytých a tedy velmi levných a banky je je snaží zhodnotit pochybnými "balíčky", což produkci dalších peněz podporuje.
Banky přece jednoznačně zodpovídají za to, že půjčují jednotlivcům, firmám i státům, kteří budou schopni půjčené peníze vrátit. Mají na to experty a nástroje, aby to poznaly. Bohužel, z důvodů, aby management bank prokázal svou schopnost, tak bezhlavě půjčují jakýmkoliv klientům. Poněvadž jsou si vnitřně vědomi toho, že ty půjčky jsou nekryté, tak vytvořili "balíčky" mezibankovního pojištění rizik. S těmi balíčky pak navzájem obchodují, aby případné riziko, bylo vzájemné, aby pak státy byly nuceny banky zachraňovat.
Momentální krize v EU je jednoznačně vyvolaná finančním sektorem, který jednoznačně spoléhal na záchranu ze strany států.
V pozadí všeho je však převaha nabídky zboží a služeb nad koupěschopnou poptávkou. Většina obyvatelstva USA a EU je tak zadlužena, že jejich příjmy sotva stačí na splácení dluhů a krytí nutných běžných životních potřeb. Nejsou schopni nějakých větších investic a ani vzít další půjčky. Proto nás čeká velká krize z nadvýroby, což bude mnohem horší než současná finanční krize.
28. 10. 2011 | 10:48

Matrix napsal(a):

"Náš dluh ještě zdaleka nedosahuje zadlužení vyspělých zemí západní Evropy". Soudruh nám ale nějak zapoměl řící, že je ta vyspělost dána jejich prožraným krámem.
28. 10. 2011 | 10:52

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, díky, pane Drobku, díky za překlad a uveřejnění. Pokračování jistě bude, že? Tužka a přeji i klid a spokojenost svátečních dní.
28. 10. 2011 | 11:06

vasja napsal(a):

HonzaJ napsal(a):
Ten článek je jednostranný.
Banky přece jednoznačně zodpovídají za to, že půjčují jednotlivcům, firmám i státům, kteří budou schopni půjčené peníze vrátit
------------------------
Tohle je článek o pokrytectví a blbosti "Eurojelit".
Třeba příde jinej o vypečenosti bankéřů keří počítali, že se stejně na dluhopisy, přinejhoršim, složej občané eurozony. Politici jim to přece zaříděj.

No a selskej rozum mi řiká, že když dlužník nemá na zaplacení, banka mu jde po majetku. A řecký stát majetek má a může prodávat.
Proč se to neděje, to teda nevim.
28. 10. 2011 | 11:06

český maloměšťák napsal(a):

Jen krátká poznámka k tkzv. otočným dveřím obchod(finance)- politika :

http://zpravy.kurzy.cz/289992-broker-mf-global-v-problemech/

"...Podle zpráv zahraničních agentur od této brokerské společnosti odcházejí zákazníci a převádějí své účty k jiným společnostem. Ratingové agentury daly hodnocení společnosti na úroveň „junk“ (odpad).
Sám ředitel MF GLobal, Jon Corzine, který je bývalým guvernérem státu New Jersey a také bývalým šéfem Goldman Sachs.....
"...MF Global nakumulovala velkou pozici v suveréním dluhu Evropy. Ke konci září podle dostupných údajů držela evropský dluh se splatností do konce roku 2012 ve výši $6,3 miliard. Tržní hodnota této pozice se v létě, díky šířící se dluhové krizi, snížila a regulátor tlačil na společnost, aby navýšila svůj kapitál...."
"...Analytik Dick Bove z Rochdale Securities řekl, že Goldman Sachs Group Inc může být kupcem části, nebo celé společnosti...."
(Goldman Sachs sehrál jistou roli i při obsluze řecých dluhů tak, aby Řecko splnilo kritéria pro vstup do Euroziny)

A maličký český apendix :

http://www.colosseum.cz/o-nas/mf-global
"...Společnost Colosseum, a.s. je kapitálově silná a stabilní makléřská firma, která spolupracuje výhradně s předními světovými finančními institucemi.
MF GlobalNaším hlavním partnerem je společnost MF Global UK Limited (dřívější název Man Financial Ltd.), jejíž historie sahá až do roku 1783. Společnost MF Global je jedním z největších světových brokerů...."

Hey, boy - není nad to mít svůj důchod v pařátech nějaké solidní, velké rating...eh, tedy finanční společnosti. U odborníků.....
28. 10. 2011 | 11:07

Johan von Conteyner und PAMPERS napsal(a):

vasja
..a co bys chtěl v Řrcka prodávat?
K mání jsou jen antické rozvaliny + pár planráží na citrusové plody a pak dál již nic.Kdybi měli hezké holky,ale ani ty nemají.
28. 10. 2011 | 11:10

český maloměšťák napsal(a):

vasja
Selský mozek možná. Ale mozek realistický chce majetek koupit za nízkou cenu. A proto - i když vidí, že dlužník evidentně nebude schopen splácet 15 % úrok...zvýším mu ho na 30....80....120 %.
A až pak vyměním papírky za hmotná aktiva a trhy. Až pak.Až když je jejich cena hodně dole.
A cena papírků roste.

Ale věřím, že selský mozek tohle nepobere. Ten tak umí kdákat o lenosti Řeků.
Ale neodpoví, proč jsou Albánci až 10 krát pracovitější a šetřivější. /viz výnosy albánských vládních bondů/

Maucta, selský mozečku./to není osobní - jen glosa/
28. 10. 2011 | 11:11

blue jay napsal(a):

povzbujici pisen pro soudruha Matrixe,
https://www.youtube.com/watch?v=9ejHtv62w6k

nezoufejte Matrixi, skvelej zitrek je zarucen. Staci hodit do volebni urny ten spravne zabarvenej listek. Mate radsi tresnicky ci pomerance?
28. 10. 2011 | 11:12

vasja napsal(a):

Řeckej stát má pozemky, vlastní firmy.... bohajeho. Číňan by určite koupil ostrovy...
Neni socialně vyloučenej a tak proč mít slitování:-))
28. 10. 2011 | 11:15

blue jay napsal(a):

cesky malomestaku,

jsi clenem tohoto spravneho tymu?
https://www.youtube.com/watch?v=8iGwHnG3l4Q
28. 10. 2011 | 11:18

vasja napsal(a):

Maloměšťák.
Aha. Kam teda vylezla po včerejšku cena těch papírků? Uskočila o 50% :))
28. 10. 2011 | 11:18

JF napsal(a):

autor: "Kdyby se euro postavilo na ekonomických místo politických základech," měna je především politika resp. na ekonomických základech žádná měna není resp. každý by měl svou měnu se svou měnovou politikou - politicky neukázněné země inflační stabilní země s nízkou inflací. Takto jsou země se slabou politikou jasně viditelné. To že jsou fiskální deficity v USA mnohem výraznější je dáno možným politickým rozměrem dolaru stejně jako boje kolem petrodolarů. Euro bylo zavedeno velmi správně via politika.
28. 10. 2011 | 11:20

český maloměšťák napsal(a):

Johan von Conteyner und PAMPERS napsal(a):
vasja
..a co bys chtěl v Řrcka prodávat?
K mání jsou jen antické rozvaliny + pár planráží na citrusové plody a pak dál již nic.Kdybi měli hezké holky,ale ani ty nemají.
28. 10. 2011 | 11:10
-----------
Vyměňte si pampersky a jděte se porozhlédnout po nějakém jídle.

Řecko - na rozdíl od Kozloistánu Zelného /pašaliku Míry Kalouska/ má co prodávat.

http://www.thetrader.se/2011/06/10/fire-sales-in-greece-china-and-russia-to-pick-up-some-cheap-strategic-assets/
(nutno po jídle překonat lenost - a zvětšit si tabulku z odkazu...a podržet pampersku v pohotovostní poloze)

Ach jo - ty selské mozečky....
:))
28. 10. 2011 | 11:21

RA napsal(a):

ten nápad s Bolšojou evropskou unií , ten byl za všechny prachy. Hlavně aby to neskončilo IV. světovou válkou. Je to tak 50/50. Bídu a hlad snad nějak přežijem.
V podstatě, když to srovnám s Čínou, je tady 50% lidí, kteří nedělají nic a mají se dobře. Hlavně že Bolšaja jevropskaja únia má dost penízek na dotace a granty na voloviny. Třeba na rozhledny v každém zapadákově. Chtěl bych vidět za nějaký rok ekonomický rozbor těchto "investic". Kolik peněz přinesly kupříkladu do obecních pokladen.
28. 10. 2011 | 11:24

český maloměšťák napsal(a):

vasja
Kupovat se bude za eura . Nebo za dolary.
Ne za dluhopisy. Za ty se pak obdržené eura(z privatizačního frcu) vymění - za jejich umoření.

Co se týče eura - tak zatím jsem dnes forex neotevřel - ale tuším , že včera bylo na 7 - týdenním maximu.
50 % propad eura vůči USD či jiné významnější měně pak nebyl zaznamenán v celé historii eura. Opačně - k USD - pak ano.

Občas je dobré k selskému mozečku podávat i fakta - kvůli ředění. Protože selský mozeček - když se žere jen on - může vyvolat ucpání cevek /cholesterol/.
To pak není pěkný pohled - když například takový selský mozeček řídí stát.
Nebo banku.
I to se stává.
28. 10. 2011 | 11:29

grőssling napsal(a):

blue jay blue jay, celý slavný kapitalismus jde do háje, už se ani nestydí prosit bolševiky v Čínské lidové republice o pomoc a ty místo abys chodil kanálama tu pořád oxiduješ a oxiduješ s těma svýma pravičáckýma kecama.
28. 10. 2011 | 11:35

český maloměšťák napsal(a):

USD drží nad vodou strach. Strach z toho, že USD absolvuje volný pád.
To je jeden z hlavních důvodů, proč je tak velký zájem o nákup USD /kromě toho, že zatím se v USA vlády dlouhodobě střídají spořádaně a že USA je hlavní světovou vojenskou velmocí/. Ekonomicky jde síla USD dolů.
Obchodní bilance a způsob tvorby koupěschopné poptávky jsou jednoznačně proti silnému USD.

Takže měna je také založena na iracionálních očekáváních. Na víře.
Záleží na tom kolik lidí a s jakou hlasovací mocí via držba např. USD - věří.
Pokud mají velkou sílu a velký strach - bude poptávka po USD růst. A tak bude růst i USD. Až do určitého bodu.
Ten bod - to bude ta skutečná krize. Ta velká. Ta s kosou.
:(((
28. 10. 2011 | 11:36

stále rebel napsal(a):

Když si člověk přečte formulace jako:

„Vzpomíná na atmosféru „všeprostupující iluze, že měnová unie vyřeší všechny naše strasti“. „

tak je mu jasné, že je to článek pro prostoduché jedince, protože jen ti mohli mít podobné iluze a jen ti, budou brát tento článek vážně, ostatní uvažují zcela v jiných intencích a u eura jde jen o to, co je výhodnější, zda desítky měn v EU nebo jedna.

Ještě si dovolím do této prostoduché hysterie proti euru jednu poznámku.
Kdyby Řekové nepřijali euro na dnešní situaci by asi příliš nezměnilo, protože by si stejně půjčovali v zahraničí a dokonce možná v euru. Problém není v Řecku, ale v Německu a dalších státech, kde mají v bankách a penzijních fondech bankrotujícího dlužníka, který je táhne ke dnu.
28. 10. 2011 | 11:47

vasja napsal(a):

Maloměšťák.
Jo, to co vyplodily velké euromozky, to by selskej nedokázal.
28. 10. 2011 | 11:49

Matrix napsal(a):

blue jay
Nejsi nějaký jednodušší? Přečti si na co reaguješ.
28. 10. 2011 | 11:55

kozoroh napsal(a):

Kydači,
váš link v 28. 10. 2011 | 11:21 je jako obvykle skvělý. Je nepochybné, že prodeji, uvedenými v tabulce, dostane se Řecko zcela jistě za vodu. A EU bude na šnorchl.
Jsem rád, že zde pilně dáváte různé linky. Snad bych jen doporučil občasnou analýzu toho, co předkládáte. Abyste nebyl za kozla, byť státotvorného.
28. 10. 2011 | 12:01

blue jay napsal(a):

Matrix,

Podle Guinness Book of World Records jsou Cesi nejvice barvoslepi na svete. Vidi totiz jen oranzovou ci modrou barvu. Je to pravda?
28. 10. 2011 | 12:14

český maloměšťák napsal(a):

kozoroh
Na originální analýzy jste tady vy.
Nebudu vás obírat o radost z dobře vykonané práce.

Nejde o dichotomii výhra EU/prohra Řecka.
Jde o kšeft.

stále rebel
Ano - některé formulace svědčí o jisté...eh, jak jen to....no, o vzletnosti poetického ducha autorova.
Jako když by například vasja napsal esej na téma :
" Selský mozek to ví, ale selský mozeček to nechápe - co na to já a mí druhové".
28. 10. 2011 | 12:25

kozoroh napsal(a):

Kydači.
Na analytika se necítím, ba ani si na něj nehraji. Tu roli zde prezentujete spíše vy. A není divu s vaším celosvětovým přehledem. Já si jen (jako neználek) čtu občas obsahy vašich linků. Mnohdy mám dojem, že studium obsahu toho, co předkládáte, pokládáte za zbytečnost. Stačí nadpis.
P.S.: Drobkovy překlady vycházejí s předstihem na Finmagu.
28. 10. 2011 | 12:39

Agent W4C napsal(a):

Tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak.........slyšíte ??? Tak takto to tiká...
28. 10. 2011 | 12:39

stále rebel napsal(a):

Pro český maloměšťák.
Vasja si zřejmě myslí, že bučení, které je možné slyšet na statku, jsou projevem obdivovaného zdravého selského rozumu a snaží se této úrovní přiblížit.
28. 10. 2011 | 12:42

český maloměšťák napsal(a):

kozoroh
Ano - je to přesně tak , jak se to odehrává v prostoru mezi vaším pravým alevým uchem. To je realita. Včetně toho popisu jak se chovám.
/bohužel oba s tím nic nejsme schopni udělat(s tímto pojetím reality) - má dojem že vy více jako já...ale to je jen dojem amaterského psychologa/

Nyní musím odejíti.
Ale můžete se zatím baviti s Agentem W4C.:)
Přeji příjemnou zábavu a boahtou tvorbu vskutku pozoruhodných, čtivých analýz.
Apropo - neznáte se náhodou s kormoranem ?
:--()
28. 10. 2011 | 12:46

blue jay napsal(a):

český maloměšťáku,

dam ti navod jak zbohatnout. Kupuj ted Eura ci dollary. A az se v CR dostanou k moci socialiste za podpory komunistu, tak je prodej. Vsadim se ze si slusne vydelas.
Ps. Ja se modlim aby predcasne volby byly co nejdrive.
28. 10. 2011 | 12:50

Forrest Gump napsal(a):

Náš kuchař je hloupý. Když jsem mu tuhle vykládal, že za tuto krizi může kapitalismus a nadnárodní kapitál, jež si jako loutky vodí politiky, tak se mi vysmál.

Že prej jakej kapitalismus ? Copak kapitalismus je to, že stát ovlivňuje HDP z 50% přímo ze státního rozpočtu a ze 40% nepřímo různými pochybnými zákony, jako třeba fotovoltaika, bionafta,bioelektrárna,... energetická politika.... ? Copak tohle je nějaká volná ruka trhu ?
A kdo že prej nasekal ty dluhy ? Nebyli to právě politici a jejich nehorázné sliby ? Kdo vysál veškerý volný kapitál z oběhu a znemožnil tak jakékoliv investice ? Byla to snad ta volná ruka trhu ?
A kůli komu se nyní hroutí banky ? Nebyl to snad stát, kdo je položil ?

No koukal jsem na něj jako na blázna. Tak mě ty jeho kecy naštvaly, že jsem se musel jít uklidnit čtením kapitoly dvanácté, verše desátého
z Kapitálu.
To mě přineslo nesmírnou úlevu. A ty svý šlichty, ať si roznáší sám. Vždyť mi za to akorát každej nadává.
28. 10. 2011 | 12:54

kozoroh napsal(a):

Kydači.
Kormorana znam asi stejně jako vy -z diskuzí zde.A musím přiznat, že jeho projev je mi podstatně bližší, než ten váš. Nemyslím, že by on měl potřebu neustále někoho peskovat jen z pocitu převahy, kterou získá přečtením spřízněných názorů na netu.
Ale jinak OK. Škoda jen, že Jára Cimrman již patrně nežije. Jistě by ve vás našel vděčnou inspiraci k napsání nové hry, či k dalšímu počinu v řadě již tak četných vynálezů.
28. 10. 2011 | 13:05

Agent W4C napsal(a):

Pro Maximus..
Píšete,že politici v EU ještě nedorostli či nedospěli.Ale USA jsou "staré" už 235 let a dalo by se předpokládat,že už dospěly z telecích let,ale podívejme se,koho si tamní lidé zvolili před deseti lety...Křováka Bushe,a to nejen podle jména,ale hlavně skutky,kterými tento hloupý,sebestředný,naivní blb "ohromoval" Svět.Tento parazit má lví podíl na tom,co se momentálně ve Světě děje...Svými válečnými "hrami",na které si půjčoval.Na zavedení sociálního pojištění v USA není,ale na válečná dobrodružství se prachy najdou vždy.
28. 10. 2011 | 13:05

Agent W4C napsal(a):

Chtělo by to po něm znovu hodit botu,ale pořádně se trefit.
28. 10. 2011 | 13:28

jenicek napsal(a):

alesdrobek:
"Euro byla (je) dobrá myšlenka, podělali to politici, kteří nedodržovali ani ta nejzákladnější pravidla, která si sami nastavili, s Francií a Německem v čele."
To zní jako obhajoba kdejakého ismu: Myšlenka ....-ismu je dobrá, jen ty lidi to zvorali.

"Kdyby se euro postavilo na ekonomických místo politických základech, byla by to dnes druhá nejúspěšnější a nejsolidnější měna hned po švýcarském franku."
Kdyby se euro postavilo na ekonomických místo politických základech, tak se bude jmenovat německá marka:-)
28. 10. 2011 | 13:52

arnazach napsal(a):

Nevim, co napsali vyse dalsi diskutujici. Ja si myslim, ze ty priciny jsou vseobecne znamy, takze osveta v tomto punktu je vlamovani se do otevrenych dveri. Ono to proste pred rokem 2008, kdy jsme prozivali dlouhou periodu rustu, vzhledem ke kratkemu obzoru politickych reprezentaci proste jinak dopadnout nemohlo.

Ted jde o to, jak dal. Desi me, kdyz ctu, ze snad predstavitele Unie maji jet do Pekingu skemrat o penize! Ale snad jsem to jen spatne pochopil.
28. 10. 2011 | 14:01

vasja napsal(a):

Stálekydač.
Nemít selskej rozum, byl bych na tom jako vy. Kopal v kukani ve spořce, nebo s beranem na MNV. A po flašce a zhoupnutí na starý, snil rudé sny bolševika. Přinejlepšim.
28. 10. 2011 | 14:41

Martin Macháček napsal(a):

Přiznám, že problému moc nerozumím a prosím někoho fundovaného o odpověď, zda následující je možné a rozumné:

Když se v Americe platí dolarem, znamená to, že každý dlužník je stejně bonitní a že tam banka každému půjčí, dokonce se stejným úrokem? Asi ne. A jestli to nějaká banka udělá, je to jen a jen její problém, totiž problém jejích akcionářů.
Když se v eurozóně platí eurem, znamená to, že tam banka každému půjčí, dokonce se (skoro) stejným úrokem? Řecku jako Německu? Normálně bych očekával že taky ne.

Vím, že regulátoři bank hodnotili dluhy Řecka skoro stejně vysoko jako dluhy Německa a banky tedy na jejich dluhopisy musely držet relativně malé rezervy. Ale i když po mně regulátor nepožaduje vysokou opatrnost z moci úřední, neznamená to, že já jako bankéř musím být taky neopatrný.

Prostě hlavní problém vidím v tom, že banky Řecku půjčovaly, i když mohly snadno vidět, že ta země je zadlužená a že půjčovat jí je riskantní. Zodpovědnost musí mít především věřitel, protože ten riskuje; zatímco ten, kdo dluží tolik, že už to splatit nelze, neriskuje, protože nemá co ztratit.

Takže já bych udělal to, co před 3 lety Obamova administrativa: refinancovat banky, které v řeckých dluhopisech utopily moc peněz, ale refinancovat je za podíl v bance oceněný aktuální tržní cenou, tj. velmi nízko, protože banka je na pokraji bankrotu.

A za pár let, až se banka zotaví a její akcie zase stoupnou, tento podíl prodám zpět na burze. Stát na tom v konečném důsledku netratí, spíš vydělá, vkladatelé nepřijdou o své vklady, protože banka nepadne, a kdo to všechno zaplatí, jsou původní akcionáři té banky, kteří si vybrali tak hloupý management, že kupoval řecké dluhopisy. Přivedli banku do problémů, jejich akcie se v momentu státní pomoci přeměnily v dubové listí a dobře jim tak.
28. 10. 2011 | 14:56

maximus napsal(a):

Agent W4C
Asi budete mít pravdu. Demokratický systém bohužel umožňuje, že se na nejvyšší místa může dostat naprostý diletant a na tuto exekutivní funkci naprosto nepřipravený člověk jak odborně, tak morálně či jako osobnost. Takový člověk má v rukou samozřejmě soustředěnou velkou moc a případné škody, které svým chováním a rezultáty napáchá mohou být ohromné a také tomu tak často je. Nemusíme chodit ani moc daleko, stačí se podívat k nám. Uvedu třeba dva příklady dvou průměrných lemplů, kteří to dotáhli až na vrchol. Z ČSSD to byl jednoznačně Gross, koloťuk-mašinfíra, který jak řekl správně Zeman, okouknul technologii moci a vyhoupnul se na funkci, na kterou intelektuálně, ale ani jako osobnost neměl ani náhodou. Dopadl ovšem výborně, byl odměněn naší novou finanční oligarcho-mafií pomocí "Chrenkovného" za prokázané služby. Takový "falešný" Topolánek, to byl jak už naznačil na počátku jeho zvolení správně Klaus, rovněž na tuto funkci nepřipravený člověk. Byl a je to slušně řečeno obyčejný křupan, kterému chybí zejména sociální inteligence a co je diplomacie mu nikdo z poskoků tehdy nikdo nestačil nebo neuměl říci. Jako politikovi na čele peletonu mu chyběla vize pro další směrování našeho státu a občanů, nakonec on měl občany někde u zadele, vždyť to byl původem lampasák a tito lidé nemají ani náhodou ve své povaze myslet na podřízené občanstvo. Ten myslel jen na sebe a k tomu měl svého výkonného Mr.Dalíka. Také on se naučil využívat technologii moci a ovládnutí pomocí svých spolugaunerů svoji stranu. Za Topolánka došlo k fatálnímu a konečnému poškození této původně zamýšlené pravicové a demokratické strany. Když náhle v nějaké straně skončí šéf, tak zavedení podšéfové a vicešefové merčí co včíl a koho za něj, aby jejich posty nebyly ohroženy! Legrační to bylo kdysi v historii, kdy třeba po Chruščovovi si borci jako Gromyko zvolili za svého šéfa Brežněva polointeligenta, ale pro třeba mnohem chytřejšího Gromyka a spol. byl tenhle medvěd čitelný a ovladatelný. Rovněž náš kůl v plotě Jakeš byl svým okolím zvolen proto, aby byl zachován jejich tehdejší status quo!
Třeba Štrougal, ale i jiní byli mnohem chytřejší, ale nechtěli být v popředí, tak vyzvedli na piedestal blba!
No i v současných demokratických stranách bohužel dochází často k podobným hrátkám a excesům. Občané tyto politiky vůbec nezajímají.
Pěkný den!
28. 10. 2011 | 14:59

berkowitz napsal(a):

Pořád se píše o Řecku, nikdo nepíše, jak se události pohnuly na Islandu. Bývalý premier již "bručí" v kriminále, za to že se zaručil za všivé soukr. banky, které nasekaly dluhy koupí finančních "bublin" z US bank.
28. 10. 2011 | 15:06

Pípa napsal(a):

Tak Busch za to může. To jsou mi věci. Já bych spíš věřil, že ekonomové a jejich pseudověda, povýšená na modlu.
28. 10. 2011 | 15:29

Yosif K napsal(a):

Aniz bych chtel snizovat spoluvinu recke ND a evropskych investoru - hle zde zajimavy orisek pro oranzove mudraky: Oranzovy bloger cituje material, kde se priznava, ze katastrofalni zadluzovani Recka zacalo za socialisticke vlady........ Spidlovci, Zaoralkovci, prectete si tento clanek.....

"Před přijetím eura jevili Řekové o mezinárodní dluhopisové trhy jen pramalý zájem. Jejich země byla jednoduše příliš malá a příliš nerozvinutá, než aby hrála nějakou zásadnější roli. Roku 1999 však socialistická vláda v Aténách ustavila takzvanou Agenturu pro správu veřejného dluhu a ředitelem jmenovala Christoforose Sardelise. Ten za někdejšího vojenského režimu přednášel ekonomii ve Stockholmu, teď měl šéfovat úřadu s dvěma či třemi desítkami zaměstnanců.
Řekové vůbec poprvé začali aktivně nabízet zahraničním investorům větší objemy dluhu s delší splatností. Jako by přitom volali – kupujte výhodné dluhopisy od Evropské unie!"
28. 10. 2011 | 16:10

Pípa napsal(a):

Růst růstu se stal modlou těch šamanů. Ta všeobecná nutnost investovat. Všichni měli jen jednu víru, že investice přinese profit. A kdo si nepůjčoval a neinvestoval jako by nebyl.
28. 10. 2011 | 16:14

Yosif K napsal(a):

Pane cesky malomestaku - ohledne kursu US$ jste ponekud mimo - prectete si obcas noviny.

UPLNE VSICHNI politici obou stran v USA se domnivaji, ze US$ je prilis silny a preji si jej oslabit. Kdo nechce oslabit US$ je Cina, protoze s oslabenim US$ se samozrejme snizi jejich export do USA - ktery americanum leze krkem a ktery cinane povazuji za zasadni pro svuj ekonomicky rust.

Kurs US$ drzi tam kde je ted hlavne cina, ktera za tim pokracuje v nakupu dolarovych aktiv - i kdyz pomeleji nez v minulosti.

Pokud kurs US$ spadne proti ujuanu o cca 20%, nastane hromadne stehovani vyroby z Ciny zpet do USA. Jednou k tomu dojit musi.

Jednou dojde i k poradnemu poklesu EURa. Pobyt v Indii ci Brasilii se evropanum poradne prodrazi. Moskva je pro evropany dosti draha jiz nyni...... taxik z letiste do mesta 80 US$, ceny hotelu drazsi nez ve Svycarsku.....
28. 10. 2011 | 16:24

Yosif K napsal(a):

Pane Pipa - obdobne se muze rict, ze rust rustu zivotni urovne proletariatu se stal i modlou samanu oranzoveho a rudeho zbarveni.
Ve skutecnosti jsou ekonomicke duvody pro rust zivotni urovne nekvalifikovanych pracovnich sil velmi slabe - specielne ve spolecnosti EU, ktera nedokaze efektivne brzdit legalni i ilegalni imigraci z Afriky, Pakistanu atp.
28. 10. 2011 | 16:35

michal napsal(a):

Pane Drobku,
velmi pěkná série článků, skoro k neuvěření, že nám ji předkládáte coby "socan". Je to potěšující.

Evropa má dvě možnosti dalšího postupu; buď se kolektivně uskrovní a dluhy zaplatí (a ano, to znamená, že spotřeba domácností neporoste - a je to logické), takzvaná Kalouskova cesta, nebo si půjčí od Číňanů, kteří tím získají politický vliv. A příliš bych nespoléhal na jejich prostoduchost a dobrosdečnost.
Mno, on nám zlenivělým a rozežraným ten autoritativní přístup zas tolik na škodu nebude.
28. 10. 2011 | 17:40

Sladký napsal(a):

S lidmi,jako je např.Yosif nemá cenu diskutovat.Je to FANATIK.A fanatismus je patrně jednou z nejnebezpečnějších lidských vlastností.Možná vůbec nejnebezpečnější.Dobrý podvečer přeji všem,přátelům i ne-přátelům.
28. 10. 2011 | 17:42

Sladký napsal(a):

Netvrdím,že MÁM pravdu.Nejsem MAJITELEM pravdy.Vím jen,že hledat pravdu je dřina.A že člověk civící na svět brýlemiJAKÉKOLI ideologie ji nemůže najít.
28. 10. 2011 | 17:56

Pípa napsal(a):

Yosif K,
pane, souhlasím, platí to obecně. Snažím se vždycky o co nejobecnější soudy. Dívám se na svět očima hospodáře a ne člena strany. Lidé se bohužel chovají jako ovce a neuvědomují si, že jsou ovládány svými pudy, které využívají různí šamani. Je smutné vidět ty ovce ve stádech, které se od sebe liší jen barevným flekem na kožichu.
Omlouvám se za ten pesimizmus, ale právě jsem se díval na osudy našich legionářů v Rusku.
28. 10. 2011 | 18:11

Nškdojen napsal(a):

Čína do toho bude strkat nos, protože má doma v bankách 700 miliard eura, jak se podřekli. To je pěkná sumička, ono přijít jen o polovinu, země je to veliká, ale jeden a půl miliardy krků chce denně jíst, a stovky milionů si chtějí žít jako ta západní Evropa. Takže k vnitřním problémům jim naskočil i poblém s eurem. A aby to udrželi pod kontrolou, musí mít stále připravenou a spokojenou armádu, tak mají co řešit.
28. 10. 2011 | 18:53

český maloměšťák napsal(a):

YosifK
Myslím si, že mimo jste vy.
V tom , co jste uvedl , nejde o kurz USD, ale o kurz juanu. Je podhodnocený - podle finančních anylytiků až o 40 %.
O nákupu USD Čínou jsem se explicitně zmínil stejným způsobem jako vy.
Zbytek komentovat nebudu - nechápu, jak chcete zařídit devalvaci USD vůči juanu o 20 % - jkdyž jak sám tvrdíte, Čína masivně nakupuje USD.
Ale možná že jste vymyslel nějakou fintu.
Pochlubte se.

Kdo začal zadlužovat Řeckove vztahu k dynamice a struktuře jeho zadlužování je stejně hodnotná informace, jako kdo - ve vztahu k působení katolické církve ve středověku ...kázal na Olivetské hoře.
Nechápu, jak můžete o toto opřít svou propagandu.
Je to dost mělké.
28. 10. 2011 | 20:12

český maloměšťák napsal(a):

...zmínil stejným způsobem jako vy - na blogu pana Sedláčka. :)
28. 10. 2011 | 20:19

Agent W4C napsal(a):

Pro arnazach:
Tím,že Jste zděšen Byste udělal ohromnou radost čtečům a čtečkám jedné nejmenované televize.A to,že politické špičky Evropy si půjdou asi půjčit (od státu,kde před třiceti lety nebylo prakticky nic),Jste pochopil správně,jen Vám to jaksi hlava nebere.
28. 10. 2011 | 21:05

kormoran napsal(a):

Cesi(prikladne) vzhlizi k prezidentovi i k poslancum , jako k modle-stale prezivaji ve svych (komanche) pohadkach a mysli si , ze kdyz je nekdo jednou za cas dokope , nebo nalaka k volbam , tak tim to konci.

Hlavne zpatky ke svemu 'ovaru'.

Totiz JA jsem Franta Retez z Tehotina , a prezident nevyslysel MUJ problem se zedniky, kteri mi doprasili stavbu-priklad. Tudiz je to chuj!

Prosim pekne kolik z Vas zdejsich diskutujicich , se zucastni vyhlasenych shromazdeni zastupitelstva ve svych regionech ?

Kolik z Vas se dokaze verejne postavit prave v techto snemech , ze s tim , ci onim nesouhlasi?

Kolik z Vas 'obtezuje' sve zastupitele - poslance, ktere jste si zvolili (slucujicich se s Vasim myslenim), ze tamto , ci ono neni v poradku?

V mnohem souhlasim s Panem Krystofem - zaprdeni a ovarovi Cesi kritizuji vse kolem, ovsem najde-li se nekdo a ten jejich zkazeny puch linouci se z jejich mordy jim nekdo vrati, najednou zbystri a jsou temi nejvetsimi 'vlastenci'
Jak usmevne!
28. 10. 2011 | 22:07

kormoran napsal(a):

Omlouvam se, prispevek patri pod blog Pana Kopeckeho)))
28. 10. 2011 | 22:14

Jirka H napsal(a):

Forrest Gump:
Jestli váš kuchař vaří stejně dobře jako myslí, tak jste si asi pěkně pochutnal :o)
29. 10. 2011 | 11:05

santawizard napsal(a):

Jestli-že dluh =hřích jako v Řecku,tak peníze=drogy jako v USA!?I když prevence a represe snižuje poptávku a nabídku na černém trhu,stejně zkrachovalo jenom tržní hospodářství zdraví škodlivých cigaret.Nesmí se kouřit lépe a méně ,ale musí se kouřit hůře a více.Lidé neumí kontrolovat svoji vzteklinu mnohem víc než zdraví škodlivé cigarety.Když se potom nenávist a závislost spojí dohromady,tak to skončí jako mezi Hitlerem a Stalinem pod vlivem legálního alkoholu a tabáku,kdežto když se nenávist a závislost spojí dohromady mezi illegálníma drogama tak to skončí jako v Mexiku a všude jinde,kde vládne smrt.Ještě horší však bude ,když se legální a ilegální drogy a zbraně spojí jako nenávist a závislost ve 3.světové válce.Tímto způsobem svatá matka církev,vědomky či nevědomky drží celý svět jako rukojmí Božího trestu,při zjevení sv.Jana z Bible.
Proto jsou čajové ceremonie,kávové rituály,tabákový mágové,opiový faráři,hospodští kaplani a marijuána gurové pořád jako zakázané ovoce.Celosvětově jak se říká,vládnou jenom feťáci a somráci nebo vojáci a žoldáci.
29. 10. 2011 | 16:18

Yosif K napsal(a):

Pane Cesky malomestaku - je svata pravda ze kurz Juanu je podhodnoceny o 20-40%. je svata pravda, ze VSICHNI americane si preji toto zmenit.
Z ceho berete sve fantasmagorni predstavy ze se v USA nekdo panicky boji padu US$? US$ se propadl ze poslednich 10 let proti EUR o 50%. Cetl jste ze by nekdo v USA kvuli tomu panikaril nebo skakal z okna?
Nektere Vase poznamky mi pripadaji jako "prani otcem myslenky" - jako nejake radostne cekani na smrt kapitalismu v USA.

No USA se maji duvod obavat leccesho - ale z propadneho oslabeni kursu US$ si opravdu ale opravdu nikdo starost nedela.
Vyssi ceny ropy USA snadno utahnou - litr bezninu tam stoji nyni v prepoctu asi 15 Kc. Na nejake zvyseni si lide zvyknou. Ani zdrazeni Mercedesu a BMW vetsine lidi v USA nebude delat tezkou hlavu. Vetsina lidi si kupuje auta made in USA nebo made in Korea, ti co si kupuji merdedasy dnes si je budou moci kupovat i po snizeni kursu US$.

Umely nizky kurs juanu je vec ktera se nyni jevi jako cinanum vyhodna. I za cenou toho, ze hromadi dolarova aktiva. Az hodnota jejich dolarovych aktiv vuci juanu spadne (o 20-40%, jak sam pisete) - myslite si ze z toho bude nekoho v USA bolet hlava? Kurs juanu neni trzni - je to pozustatek "planoviteho rizeni" nekdo v Cine to tedy planuje, musi mit tedy naplanovanea spocitane, ze i Cina to nejak preklepe, kdyz utrzi forexovou ztratu treba nekolik set miliard US$. Cina je velka, obyvatelstvo je houzevnate......

Jedina nevyhoda dalsiho propadu kursu US$ pro USA je to ze US turistum bude v Evrope jeste draze. Ani z toho se nikdo nezblazni, cast americanu nejezdi do evropy vubec, cast jezdi ale tak jednou za nekolik let - ti se z toho taky nezblazni.

Panikarske reci o tom, ze se USA mohou zblaznit z hroziciho poklesu US$ nebo z toho ze par vagusum okupujicicm wall street se nechce makat za 7 US$ na hodinu jsou smesne.

Co USA skodi je to, ze se politici nedokazi dohondout budtyo na snzieni vydaju nebo zvyseni dani, tak aby se zacal snizovat statni dluh. To je ovsem temer na celem svete skoro stejne.

TZV "nejdale" je v tomto reseni Cina - temer nevyplaci penze a ve zdravotnictvi je spoluucast pacientu 60% platba cash na drevo predem. To ovsem rudi a oranzovi obdivovatele vlady jedne strany neradi slysi......... a ani v Cine nemusi tyto "idylicke" pomery vydrzet na veky vekuv......
29. 10. 2011 | 16:31

santawizard napsal(a):

Pane Aleši:je zajímavé jak se ty dluhy a hříchy melou dohromady.Tak jako,.že nikdo už pořádně neví , kdo je pachatel a kdo je obět,tak se často neví .kdo je věřitel a kdo je dlužník.
29. 10. 2011 | 18:35

český maloměšťák napsal(a):

YosifK
Nikde jsem nepsal, že USA se bojí devalvace USD. Psal jsem o tom, že nevím, jak chcete zařídit devalvaci USD, když agregát a dynamika držby amerických dluhopisů v bilancích soukromých i centrálních bank je taková jaká je.

Na tomto "tvrzení"jste ale založil svou propagandu.
Což je tragikomické. Respektive slaboduché.

Nevymyslel jste nic (jak tedy se nastartuje ta devalvace USD)- jen cosi pořváváte o tom, jak bude devalvace USD vynikajícím artiklem, který budou USA vyvážet do světa. Stesky a nářky svíčkové báby, toť vše.

S flašinetem nmediskutuji.
A budu se snažit ho také neposlouchat. Neb se stejně není čeho nového dozvěděti - vyplývá to ze samé podstaty funkce flašinetu.

Kdysi jste psal, že na rozdíl ode mně čtete vážnou ekonomickou literaturu - například The Economist.
Troufám si tvrdit, že tam pročítáte jen sportoví zpráva a společenskou kroniku.
30. 10. 2011 | 12:10

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy