Tikající eurobomba: Podvod se provalil (2004 – 2008)

31. 10. 2011 | 16:32
Přečteno 5057 krát
Nová řecká pravicová vláda, která vzešla z voleb v roce 2004, prozradila světu, že její socialistické předchůdkyně hlásily Eurostatu již od roku 2000 zmanipulovaná čísla, včetně těch, na jejichž základě bylo Řecko přijato do eurozóny. Více ve čtvrtém díle ekonomického eposu…

- První díl seriálu o příčinách eurokrize - Tikající eurobomba: Budiž euro (1991–97)
- Druhý díl seriálu o příčinách eurokrize - Kašleme na Maastricht (1997 - 2001)
- Třetí díl seriálu o příčinách eurokrize - Tikající eurobomba: Život s eurem (2001–2004)

***


Hledání viníka

José Manuel Barroso, portugalský občan a předseda Evropské komise, ale Řecko neodsoudil. Pochválil novou vládu za projevenou otevřenost a poblahopřál jí k tomu, že učinila tak „smělý krok“ k nápravě věcí minulých. Teď je na Řecku, aby si do roku 2006 udělalo v účetních knihách pořádek, dodal.

Brzy se však ukázalo, že noví správcové Atén ovládají takzvané kreativní účetnictví stejně mistrně jako předešlé kabinety. Vojenské výdaje evidovali retroaktivně k datu zadání zakázky, nikoli platby, čímž je chytře vyjmuli z aktuální rozvahy. Úředníci odmítali vypracovávat prognózy rozpočtových trendů a při svém rozpočtovém plánování operovali s naprosto fiktivním deficitem ve výši tří procent HDP.

Sardelis, ředitel „dluhové agentury“, byl odejit. Jeho nástupce však dál využíval bezpříkladně nízkých úrokových sazeb u státních bondů. Roku 2005 byl výnos u řeckých dluhopisů pouze o 0,16 procentních bodů vyšší než výnos u dluhopisů německých. Trh zkrátka kupoval, a tak Řekové prodávali. Za rok 2006 vzrostl jejich státní dluh o 14,7 procenta.

V Bruselu začalo vzájemné obviňování. Úředníci se přeli o to, kdo komu vlastně poskytl nesprávné či neúplné informace. Měnový komisař Evropské unie ukazoval prstem na generálního ředitele Eurostatu, který svalil vinu na Evropskou komisi. Ta zase kritizovala Evropskou centrální banku. K potyčce se přidaly národní vlády a finanční ministři a namísto všeobecného optimismu, který v Evropě převládal na přelomu tisíciletí, se najednou na obzoru začala stahovat černá mračna.

A jako by to nestačilo, uhasly i naděje na silný ekonomický růst v eurozóně. Churavělo zejména Německo, růst byl však minimální v celé Evropě a nad údaji o nezaměstnanosti se vrásnilo nejedno čelo. V sídle Mezinárodního měnového fondu ve Washingtonu se Evropa probírala neustále.

Mezinárodní měnový fond varuje

Vedení Mezinárodního měnového fondu dění v Evropě pozorně sledovalo. Země eurozóny, které si od konce 90. let stavěly světlé ekonomické zítřky, převážně na dluhových základech, již tehdy vězely v dluzích až po temeno. Toho si však sotvakdo všímal a prakticky nikdo to nepovažoval za žádný větší problém. Ti největší dlužníci se podobali myši, která je samou radostí bez sebe, že připadla na kousek sýra, ale nevšimla si, že jakmile po něm skočí, sklapne past.

Tenkrát odpovídal šéfekonom Mezinárodního měnového fondu Rogoff na otázku, zda by se mohla eurozóna rozpadnout, jednoduše: „Jistěže mohla.“ Rogoff si zaprorokoval, že za deset let by už některé země ani nemusely být členy měnové unie. Jeho kolegové, zejména Evropané, prý na něj přitom pokaždé koukali, „jako bych měl o kolečko víc“.

V Evropě je bál. Jen Němci si vyhrnují rukávy

Fond si povšiml „evropské paralýzy“, tvrdí Rogoff. Politická unie, která byla Evropanům dlouhá léta slibována coby reálný rámec technické měnové unie, se nestala skutečností. Evropský večírek však nevzrušeně pokračoval dál, a dokud hrála hudba, všichni chtěli tančit. Tedy všichni kromě Němců, kteří měli plné ruce práce se zaváděním bolestivých a nepopulárních reforem (známých jako Agenda 2010 a Hartz IV) pracovního trhu a sociálního státu.

„To, co tenkrát Němci dokázali, je vskutku obdivuhodné,“ uznává Rogoff. „Rozpoznali dluhové problémy a systémové slabiny a pak je s důsledností sobě vlastní začali eliminovat.“ Leč země jako Řecko, Portugalsko či Itálie se k podpoře hospodářské produktivity, reformám sociálních systémů a omezování výdajů příliš neměly, a místo toho nabíraly další a další půjčky se stále delší splatností, čímž vlastně odkládaly nutná rozhodnutí co nejdále do budoucna.

Kritikové se však namísto nich zaměřili na Německo. Němci, tvrdili, tlačí své evropské partnery ke zdi. Německé exporty do zemí eurozóny rostly v průměru o sedm procent ročně, zatímco 73 procent německého obchodního přebytku pocházelo právě odtud.

Reformy Agendy 2010 zatlačily na mzdy a pomohly snížit náklady na jednotku práce, takže Německo získalo ještě větší konkurenční výhodu oproti zemím jako Itálie či Řecko. Zatímco tedy náklady na jednotku práce v Německu klesaly, ve většině ostatních zemí eurozóny, zejména Řecku, naopak stoupaly.

Strukturální problémy Řecka

Řekové mezitím dál využívali laciných půjček a čile nakupovali na úvěr. Pořizovali si německá auta a další produkty německého strojírenství, což zvyšovalo německý domácí produkt, a na domácí reformy ani nepomysleli. Ani jeden politik nebyl ochoten prostříhat obludně zaplevelený veřejný sektor, sotvakdo se zajímal o splátky úvěrů, obchodní deficity či náklady na práci a jen velmi málo lidí aktivně bojovalo proti korupci, dotačním podvodům či nezaslouženým privilegiím. Důsledky jsou dnes nejlépe vidět v severním Řecku, v oblasti hraničící s Bulharskem.

Téměř všechny z mnoha někdejších továren a skladů v průmyslové zóně Komotini jsou dnes zavřené, přesto však vypadají, jako by byly zbrusu nové. Komotini je učebnicovým příkladem toho, proč řecká ekonomika neroste, proč je nekonkurenceschopná a proč v Řecku není vidět žádný pokrok.

Většina tamějších firem nikdy v ničem nepodnikala. Opuštěné budovy jsou ve skutečnosti pozůstatky dotačního podvodu. Developeři dostali od Atén a Unie dotace a levné půjčky, aby postavili továrny a sklady, oni však nikdy neměli v úmyslu něco vyrábět či skladovat.

Podle Transparency International je Řecko nejzkorumpovanější zemí v EU. Povolenky a certifikáty lze pořídit pouze za hotovost. Ne všichni Řekové v tom však vidí problém. Někteří považují korupci za součást řecké kultury a mají rovněž za to, že platit daně není nezbytně nutné. Proto se stát potýká s dvojím rozpočtovým problémem. Na jedné straně rozbujelá byrokracie brání některým podnikům v růstu a ziskovosti. Na straně druhé ty podniky, které rostou a vykazují zisk, si našly cestičky, jak neplatit téměř žádné daně. Odhaduje se, že řecký rozpočet přichází rok co rok o 20 miliard eur na nezaplacených daních. Třetina řecké ekonomické aktivity zůstává nezdaněna.

Bídný řecký rating

V září 2008, kdy finančními trhy zatřásl bankrot Lehman Brothers, si řecká vláda oddechla v domnění, že utekla hrobníkovi z lopaty. Řecké banky držely jen velmi málo oněch údajně inovativních produktů, které vynalezli finanční mágové z Wall Street. Za rok 2008 však řecký státní dluh vzrostl na 110 procent HDP a předehnal ten italský. Navíc podíl zahraničních věřitelů Řecka byl rovněž výrazně vyšší. Země překrásných ostrovů se nacházela v mnohem vážnější situaci, než si byla ochotna přiznat.

Ratingové agentury, které hromadně dávaly bezcenným papírům dobrozdání, se po krachu Lehmanů dostaly pod důkladný drobnohled. Hodnotily koneckonců nejen firmy, ale i celé státy. Jaký má jejich úsudek vlastně váhu, ptali se lidé. Spletli se v případě národních ekonomik stejně jako v případě soukromých společností?

Tři největší agentury dlouhá léta rutinně udělovaly zemím eurozóny rating AAA nebo AA. Až 14. ledna 2009 se jedna z nich, Standard & Poor’s, odhodlala ke snížení hodnocení řeckých bondů na A-. Byl to nejnižší rating mezi všemi 16 členskými zeměmi eurozóny. Z dnešního pohledu šlo o počátek konce.

Řecký downgrade navedl Evropu na sestupnou spirálu, na níž si evropští lídři uvědomili, jak křehké euro vlastně je a jak vysoce infekční může být i tak malá země jako Řecko.

Za downgradem stál jistý Marko Mršnik, „analytik suverénní bonity“, který měl u Standard & Poor’s na starosti řecké dluhopisy. Slovinský rodák s novináři nemluví, jeho zprávy však svědčí o tom, jak vidí situaci na trzích.

Kancelář má v londýnské Canary Wharf, nóbl obchodní čtvrti plné blyštivých fasád a módních kaváren, vybudované na troskách staré průmyslové společnosti. Kanceláře tu měla banka Lehman Brothers, až do samého konce.

Ochablé orgány

Čistě ekonomická kritéria jsou k nahlédnutí v tabulkách publikovaných centrálními bankami, Eurostatem a Mezinárodním měnovým fondem. Ovšem onen druhý aspekt, státní politiku, na kalkulačce nevypočítáte. Ten souvisí s kvalitou státní správy, rozbujelostí korupce, vlivem odborů, vzpurností mladé generace a silou politických lídrů. Jde o kritéria „měkká“, leč neméně důležitá.

Mršnik vysvětlil své rozhodnutí snížit řecký rating tak, že pokračující finanční a hospodářská krize umocnila fundamentální nedostatek konkurenceschopnosti řecké ekonomiky. Jakmile byl downgrade oficiálně oznámen, ceny na aténské burze se propadly a úrokové míry vzrostly. Potenciální kupci řeckých dluhopisů požadovali vyšší kompenzaci za vyšší riziko. Od toho okamžiku kdykoli si Řecko chtělo půjčit miliardu eur (neboli prodat dluhopisy za miliardu eur), muselo slíbit, že svým věřitelům vyplatí na úrocích o 2,8 milionu eur víc, než kolik platilo Německo.

Evropská komise, kterou downgrade velmi zneklidnil, zahájila proti Řecku další nepřiměřenou deficitní proceduru. Šlo však o pouhé gesto, výraz bezmoci. Sankční procedura, nikoli překvapivě, ani tentokrát ničeho nedosáhla. Dodnes nebyla za překročení dluhových limitů penalizována jediná členská země eurozóny. Sankční mechanismus eurozóny je jen prázdná hrozba. Špatně navržená byla již od samého počátku. K čemu je dobré napařit pokutu zemi, která vězí po krk v dluzích?

V říjnu 2009 nahradila pravicovou vládu v Aténách nová socialistická vláda Jorgose Papandrea. Po Papandreově vítězství napsal Mršnik tajný dopis zákazníkům Standard & Poor’s, v němž uvedl, že vzhledem k opakovaným rozpočtovým pochybením mnoha předešlých řeckých vlád se teprve ukáže, zda mají noví řečtí lídři vůli přijít s důvěryhodnou rozpočtovou strategií. Znělo to diplomaticky, ve skutečnosti však šlo o ryzí sarkasmus. Investoři pochopili – propad řeckých dluhopisů z výšin bezpečné investice na úroveň žetonů v kasinu se zrychloval.

Řecká tragédie mohla začít.

***


Stručné dějiny eura původně vyšly v německém týdeníku Spiegel.

Přeloženo pro Finmag.

Pokračování příště.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Forrest Gump napsal(a):

Ne,ne,ne,ne,ne !
To nemůže být pravda pane Drobku. Vy jste pravicový dezinformátor placený nadnárodním kapitálem.
Přece je jasný, že za tohle všechno může neoliberalismus a kapitalismus.

A Vy tu píšete něco o podvodech levicové vlády, síle odborů, státní správy
a vzpurnosti mladé generace.
Kam na to chodíte pane Drobku ?
31. 10. 2011 | 16:52

žablena napsal(a):

Skoro to vypadá, že Marko Mršnik má s Řeckem nevyřízené účty. Celkem co píšete, nevyvrací domněnku, že v odpovědi na otázku "Proč je na tom v Evropě nejhůř zrovna Řecko?", měli bychom si uvědomit, že těm finančníkům není nic svaté, ke kultuře se chovají jak snobi a Řecko, ta úžasná kolébka západoevropské vzdělanosti s nádhernou přírodou a památkami - nehodí se snad pro bilionáře jako zákusek po všech těch jachtách, letadlech a rezidencích na tichomořských ostrovech?
I Jan Keller se domnívá, že u zemí jako Řecko, Irsko, Španělsko, ..Island, které jsou svou historií a ekonomií tak rozdílné, tím jediným, co je spojuje, je náhle zhoršený rating.
31. 10. 2011 | 16:59

žablena napsal(a):

Skoro to vypadá, že Marko Mršnik má s Řeckem nevyřízené účty. Celkem co píšete, nevyvrací domněnku, že v odpovědi na otázku "Proč je na tom v Evropě nejhůř zrovna Řecko?", měli bychom si uvědomit, že těm finančníkům není nic svaté, ke kultuře se chovají jak snobi a Řecko, ta úžasná kolébka západoevropské vzdělanosti s nádhernou přírodou a památkami - nehodí se snad pro bilionáře jako zákusek po všech těch jachtách, letadlech a rezidencích na tichomořských ostrovech?
I Jan Keller se domnívá, že u zemí jako Řecko, Irsko, Španělsko, ..Island, které jsou svou historií a ekonomií tak rozdílné, tím jediným, co je spojuje, je náhle zhoršený rating.
31. 10. 2011 | 17:00

Miflonides napsal(a):

Pane autore, byl byste té lásky a uvedl prameny, z nichž vycházíte? Nebylo by od věci poukázat i na ty, které se vám, jak se lidově říká, nehodí do krámu.
Děkuji srdečně.
31. 10. 2011 | 17:02

dalimír napsal(a):

Kam nás až zahnal americký velkokapitál a Wald stred ! Evropa a EU je tím nakažena jako syfilisem ! Dl
31. 10. 2011 | 17:07

Pepa Řepa napsal(a):

Drobku
za překlad poutavého seriálu Vám budiž odpuštěny všechny hříchy.
Čte se to jako Vojna a mír.
Rogoff, Mršnik, Sardelis
Inu, je to v sardeli,Drobku.
Že by i za tohle mohl jeden ze sedmadvaceti ojroúčetních Al Calous ušatý?
31. 10. 2011 | 17:10

maňana napsal(a):

Pane Drobku, mohl by jste se podrobněji rozepsat o roli GS,která tyto údaje Řekům pomáhala falšovat, a díky tomu Goldmanům spřízněné raitingovky udělily falešný raiting, a už se penízky hrnuly.Myslíte si snad,že by tento kolosální podvod mohl vzniknout bez spolupráce s nadnárodními bankami?
31. 10. 2011 | 17:16

Martina K napsal(a):

Pane Drobku,
diky za zprostredkovani velmi poucneho serialu.
31. 10. 2011 | 17:22

Yosif K napsal(a):

Pani Zableno - bezte si uzivat do Recka......
Dluh ve vysi 110% GDP, absolutne nevykonna ekonomie a nulova sila dluhy splacet - za krachem recka nejsou pletichy jednoho analytika, on je jen ten, ktery prvni zakricel na verejnosti ze recky kral byl nahy, cehoz si ostatni nejakou dobu neracili vsimat (nebo si nekteri si vsimli a promluvili ale nepromluvili dost nahlas.....)

Takhle byste mohla rict, ze Italii potopil Spidla - tento oranzovy mudrlant totiz dva dny pred propadem italskych dluhopisu vyzuval Evropu k nasledovani Italie ve stedrosti duchodoveho systemu s tim ze nejvyssi podil duchodu na GDP Italie bravurne utahne - no a hned za dva dny se to pos....lo, takze kdovi jestli italske problemy neodstartoval trumbak Spidla tim ze o jejich penzich zbytecne moc kecal.....
31. 10. 2011 | 17:25

skeptický napsal(a):

Řecká tragedie.Dříve kolébkou,nyní národa mého rakev.
Potud dobře.
Otázka zní : kdo nás do ní dostal?
31. 10. 2011 | 17:26

Martina K napsal(a):

Miflonide, vzdyd on pan autor ty zdroje uvadi, primo odkaz na clanek, ktery prelozil. Takze srdecne nedekujte a ctete. V tom vam glukokortikoidy nepomuzou...
31. 10. 2011 | 17:26

Pepa Řepa napsal(a):

skeptický
Přesně takovou otázku si kladu i já, nadkolego.
A není to i chyba či možná geniálně nastavený jakoby kolektivní systém rozhodování, ve kterém viníka nedohledáte a odpovědnost tedy vyvodit nemůžete?
31. 10. 2011 | 17:30

Občan napsal(a):

To, co jste popsal, autore, svědčí o tom, že někteří Řekové jsou VELMI schopní, jestliže dokázali tahat za fusekli EU, MMF, ratingové agentury, židovské bankéře a vlastní spoluobčany minimálně 11 let.

Samozřejmě to je jen hrstka velmi konkrétních lidí, kteří jsou i Vám nepochybně známi. A ti by měli být zveřejněni a hnáni ke zodpovědnosti.
A nebo je to celé trošku jinak, než nám tu tak pěkně dramaticky líčíte.
Co třeba nějaké prameny, ze kterých čerpáte Vy nebo autoři přeložených článků a které jste si jistě pečlivě ověřil.
Protože takhle je to celé takové trošku neurčité a účelové.
31. 10. 2011 | 17:37

vasja napsal(a):

Kurňa pane Drobku. Tohle je druhá největčí věc po tý, co pan Stejskal zlanařil pehe.
:-)) Dík.
No, ještě se ale uvidí, jestli přemluví pana Bátoru.
31. 10. 2011 | 17:57

kritik napsal(a):

V Astrologii také vždycky všechno nevyjde. Tak proč by v Ekonomii, která je méně vědecká a má k disposici lidi horších kvalit to mělo být jinak ?
31. 10. 2011 | 18:05

Harold napsal(a):

Proč se pořád patláte v tom Řecku - jsou jenom špička ledovce, první kdo dojel na hranici kdy už jim nikdo nepůjčí za snesitelných podmínek. Ale zadlužená je celá Evropa, a zadlužuje se neustále dál. My na tom nejsme zase tak o moc lépe, nestíháme ani platit úroky z dluhů a letos nopět rekordní zadlužení. Tak o čem pořád tlacháte, náš Titanic jede sotva pár metrů za tím řeckým
31. 10. 2011 | 18:15

Holubář napsal(a):

Harold:
Blbě se to píše i říká, ale myslím, že nejste daleko od pravdy.
S úctou Holubář.
31. 10. 2011 | 18:51

cesky beduin napsal(a):

vasja
Batora tezko. Abychom to stou demokracii neprepiskli. Lepe je demokratizovat mirne v mezich zakona. Von je zbytecne velkej vzdelanec a konzervativec. Je tu spousta byvalych komunistu a tem by to bylo lito. To by tady nedelalo dobrotu. Stejskal jiste spravne tusi neprijemnosti.
31. 10. 2011 | 18:57

Gerd napsal(a):

Když si čtu tento blog, napadá mě otázka: "Není Miroslav Kalousek ve skutečnosti Řek?" Pokud ano, leccos by to vysvětlovalo.
31. 10. 2011 | 19:04

cesky beduin napsal(a):

Kdyz v bance po revoluci zavadeli velky pocitacovy system, firma poslala vedeni moudre na exkurzi do Athenske banky. Vratili se rozjareni, spokojeni a mezi sebou si neco spitali. Nakonec z nich vypadlo "Predstavte si ze tam je daleko vetsi bordel nez u nas." Abych nebyl jenom jedovaty. Turiste se z navstevy Recka vraceji take velmi spokojeni.
31. 10. 2011 | 19:07

stále rebel napsal(a):

Pro Harold.
Nejde o Řecko, kope se do EU a eura, tam jsou zájmy finančních mafiánů. Je potřeba udržet korunu, aby bylo více prostoru pro spekulace, kritika či pomluvy orgánů EU demokratickou moc oslabují a posilují moc finanční.
31. 10. 2011 | 19:10

cesky beduin napsal(a):

Gerd
Nevim jak jste na to prisel? Mezinarodni agentury ktere se nikdy nemyli jej vyhodnotili jako nejlepsiho min.fin. nejblizsiho vesmiru a ze by nam podstrojoval jako recke vlady podstrojuji svym volicum to nam skutecne nehrozi.
31. 10. 2011 | 19:13

Divobyj napsal(a):

cesky beduin

Někde jsem v minulosti zahlédl něco o tom,že se náš pan S. snaží o nestrannost a různé úhly pohledu.Když zde u našich vážených blogerů vrcholila hysterie kolem p.Bátory,také jsem si říkal,že je škoda,že se k té kupě hnoje,kterou zde jeho kritici navršili nemá šanci vyjádřit.
Nu což,snad bude lépe...
31. 10. 2011 | 19:19

Divobyj napsal(a):

Gerd

Ano,náš vážený Kalouskopoulos opět prokázal,že si své ocenění právem zaslouží.Svědčí o tom jeho další brilantní odhad růstu našeho hospodaření na příští rok...)))
31. 10. 2011 | 19:23

ghándí napsal(a):

řekové jsou chytřejší než my všichni dohromady. neskutečně se zadlužili, dluhy prožrali, užili si a ted to bude platit někdo jinej. v podstatě už mají ten slibovaný komunismus. každémnu podle jeho potřeb.
31. 10. 2011 | 20:12

český maloměšťák napsal(a):

ad Občan
Ano - Lojzek Retard a Anča Hlupačka viní Řecko.
Jak je to jednoduché. A co všecko se pod ten vágní pojem "Řecko" vejde.
Tu špinavý hotelový pokoj, tu bezstarostné popíjení ve stínu olivovníků, tu demonstrující "luza".
Jak je to vše najednou jasné a snadné. Průměrný Řek je tím viníkem.

Řekové touto optikou pak ale mohou vnímat každého Čecha jako mafiána a korupčníka.
Realita je však daleko diferencovanější...a v podstatě také jednoduchá.
Ale společnost nemá realně vyjadřitelnou moc...jak dát symbolům konkrétní obsah.
31. 10. 2011 | 20:51

HonzaJ napsal(a):

Je to jednostranné, za špatná úvěry může nejen dlužníka ale ještě více věřitel. Věřitelská banka půjčuje cizí peníze a proto by si měla 2x věřit platební schopnost dlužníka. Názorně je zde vidět účelnost ratingových agentur, MMF apod. Věřily čemu chtěly věřit, aniž by si skutečnost prověřili.
Teď na to doplatí všichni, kdo mají bankách peníze a to i drobní střádalové, Ti kdo mají peníze v důchodových systémech i Ti kdo si peníze půjčili např. na hypotéky. Zaplatí za to i ostatní poklesem ekonomiky a tím nezaměstnaností, poklesem nebo stagnací platů apod, zvýšením plateb do zdravotnictvím apod.
Vydělají na tom jen management těch největších bank, které musí státy zachránit, a kteří to z větší části zavinili - tak jak to obvykle bývá - odměna viníům, potrestání nevinných.
Závěrem podotýkám, že problém nastal i bez Eura - poněvadž kořen zla je v kapitalismu v jeho cyklickém vývoji od krize ke krizi.
31. 10. 2011 | 21:30

HonzaJ napsal(a):

Oprava
Je to jednostranné, za špatné úvěry může nejen dlužník ale ještě více věřitel. Věřitelská banka půjčuje cizí peníze a proto by si měla 2x prověřit platební schopnost dlužníka. Názorně je zde vidět účelnost ratingových agentur, MMF apod.
Věřily čemu chtěly věřit, aniž by si skutečnost prověřili.
Teď na to doplatí všichni kdo mají bankách peníze a to i drobní střádalové, ti kdo mají peníze v důchodových systémech i ti kdo si peníze půjčili např. na hypotéky. Zaplatí za to i ostatní poklesem ekonomiky a tím nezaměstnaností, poklesem nebo stagnací platů, zvýšením plateb do zdravotnictvím apod.
Vydělá na tom jen management těch největších bank, které musí státy zachránit, a kteří to z větší části zavinili - tak jak to obvykle bývá - odměna viníkům, potrestání nevinných.
Závěrem podotýkám, že problém nastal i bez Eura - poněvadž kořen zla je v kapitalismu v jeho cyklickém vývoji od krize ke krizi.
31. 10. 2011 | 21:34

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva hrubě urážlivé, nadávky a hanlivá komolení jména obsahující texty, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu (viz záhlaví každé debaty).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
31. 10. 2011 | 21:52

Almo G™ napsal(a):

Tak pravicová vláda statečně odhalila podvody socialistických vlád :-).

To bude objektivní zdroj :-).
01. 11. 2011 | 00:18

santawizard napsal(a):

rozpočtová politika rozdělí peníze ,aby se utráceli jak se sluší a patří podle zákona.Např Italie má dluh 8 rozpočtů dopředu.Součást rozpočtu jsou splátky.Růst je potom stejně jako když se splní pětiletka s předstihem ?
01. 11. 2011 | 00:51

Medikolog napsal(a):

Hmm, pořád se mele jenom o Řecku,

ale ekonomicky je ve psí i (nejenom) USA; a Izrael je závislý na penězotocích zvenčí... jakápak je ekonomická situace a prognosa v USA a v Izraeli v souvislosti s "evropskou" světovou krisí?
01. 11. 2011 | 02:33

Tomáš napsal(a):

Libor Stejskal, editor blogů:

K zamyšlení nad Vaší oblíbenou disciplínou: http://diskuse.jakpsatweb.cz/?action=vthread&forum=30&topic=131344#9
01. 11. 2011 | 04:41

Maximus napsal(a):

Jeden na dobré ráno:

Čeští archeologové v Egyptě probudí mumii. Ta na ně chvíli zírá a pak řekne:"Kdo jste a co chcete?""My jsme archeologové z České republiky a přišli jsme prozkoumat tuto pyramidu."„Vy jste z Česka?" ptá se mumie se zájmem. "Ano." "„Aha. A co Helenka, ještě zpívá?"

(-:
01. 11. 2011 | 06:57

Ford napsal(a):

Medikolog: No rozdíl je v tom že třeba USA pořád vytváří hodnoty. Takže když si trochu urvou od huby tak mužou i splácet. Ale Řecko je neživotaschopné. Téměř nic nevytváří. Fakticky výtvory z USA používáte každý den tak z Řecka nic?
01. 11. 2011 | 08:55

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Tomáši,

díky, to je určitě legitimní a zajímavá úvaha. Přemýšlím o tom už řadu let, prakticky neustále. Snažím se vzít v potaz co možná nejvíce aspektů.

Jak to ale dělat jinak resp. lépe? Každý návrh vítám, o každém přemýšlím a přemýšlet budu.

Libor Stejskal
01. 11. 2011 | 08:55

buldatra napsal(a):

Nevidím do zákulisí toho všeho Řeckého tyátru, ale zdá se mi, viděno z perspektivy prostého vesničana, že Řecko je vhodné jako exemplární příklad, či příklad odstrašující, páč je malé a pokusné balónky bývají z pochopitelných důvodů malé.
Proto, vyčkejme, jak ten pokus finančně lichvářských laborantů dopadne.
Když dopadne neuspokojivě a balonek to ustojí, mohou si oddechnout Italové, Portugalci, Španělé a další hříšníci. Bude se s nimi asi zacházet poněkud šetrněji, bude-li se vůbec nějak zacházet. On finančník musí mít odvahu a tu odvahu má tehdy, má-li strana opačná z něho strach. Není-li strach, není odvaha.
Když uspokojivě a balonek splaskne, přijde na řadu někdo další z výše uvedených vyděšených.

Pak se dostaneme jednoho krásného dne na řadu i my.
Nejlepší ministr na světě, který neviděl tu minulou krizi, když splaskla bublina, dnes otočil a zčerstva již preventivně škrtá a škrtí. Asi se na něco připravuje.
Nicméně, vzhledem ke zkušenosti s ním, se lze právem obávat, že zas dělá naprostý opak toho, co by bylo vhodné dělat, ale to je jen věc mého vesnického názoru a obavy.
Takže, raději, jako bych nic ani nenapsal.
01. 11. 2011 | 10:56

Paterik napsal(a):

Nu Papandreu teď rozhodl, že Řecko spáchá demonstrativní sebevraždu tím, že demokraticky odmítne mezinárodní pomoc. Požehnán budiž neřízený bankrot.
01. 11. 2011 | 11:29

jozka napsal(a):

ad Fakticky výtvory z USA používáte každý den

Napr?
01. 11. 2011 | 11:33

Tomáš napsal(a):

Libor Stejskal:
Před časem jsme si na to téma psali, možná došlo i na maily, teď nevím. Dost jsem kritizoval Váš přístup, který spočíval přesně v tom, co teď v té linkované diskusi komentuje ten moderátor.
Sem už chodím spíš vyjímečně, takže aktuální stav neznám, jen jsem si na to teď vzpomněl, když to tam čtu. Od začátku jste tady měl blacklist slov, na která reagujete smazáním příspěvku. Neřešil jste kontext, reagoval jste čistě mechanicky, vlastně jste tak za nemalého úsilí dělal něco, co by zvládl primitivní skriptík navázaný na formulář.
Srovnávat ty dvě diskuse ode mě není úplně fér. Příspěvků tady máte pravděpodobně o něco méně, ale protože nejde o technické záležitosti, je jejich "relevance a kvalita" (diskutabilita těch pojmů je mi jasná) mnohem těžší. Na druhou stranu - vzájemnému urážení bez použití vulgarit se tady velmi dobře dařilo právě na základě Vašich nasazených klapek na očích - "vidím zakázané slovo, mažu příspěvek".
Nechci kritizovat, neznám aktuální stav. Jen jsem si vzpomněl.
Kdyby tady platilo, že pod článek patří jen příspěvky na dané téma plus nějaká nedefinovaná tolerance, dlouhodobě oboustranně (moderátor versus obecenstvo) vyladěná a poslední slovo má moderátor, ubyla by vám návštěvnost. Ale nevím, jestli stojíte o ty, co sem chodí vymýšlet, jak se urážet, aniž by napsali "prdel".
Jestli o úrovni diskusí dlouhodobě přemýšlíte, možná jsem Vám trochu nasadil brouka. Přeji hodně zdaru.
01. 11. 2011 | 11:49

stejskal napsal(a):

Mýlíte se, pane Michale,

nikdy jsem žádný black list neměl. Vždy jsem naopak ke kontextu přihlížel (a přihlížím), jenže asi trochu jinak, než myslíte Vy. Za ty více než čtyři roky už vcelku odhaduji, kdy se někdo snaží druhého jen sprostě urazit a kdy je třeba i vulgarismus akceptovatelný. Kdybyste sem ty čtyři roky chodil, možná byste si toho i všiml. Stejně tak se dá odhadnout, kdo sem chodí převážně nadávat a urážet (jsou to více méně stále stejní lidé ze všech částí politického spektra) a kdo chce debatovat (byť mu občas ujede i nějaká ta nadávka).

Problém je, že jen málokdo si dokáže představit, jak zde funguji, jaké mám možnosti. Sice to tu píšu neustále, ale nikdo si s tím zde moc hlavu nedělá.

A tak jen na ukázku: teď jsem zde přes víkend nebyl, a debaty tudíž nikdo zhruba 90 hodin nemoderoval (prostě na Aktuálně.cz se tím občas zaobírám jen já. A to jen tehdy, když na to mám v práci čas, nebo když ve svém volnu zapnu počítač, to druhé dělám dost často). Když jsem se v neděli večer vrátil, nadával zde jeden stálý debatér druhému (jednomu z nejslušnějších) do "idiotů" a "imbecilů".

Jsou dvě možnosti, které v této souvislosti jako člověk, která zde chce udržet prostor k výměně názorů mám:

Ta první je jen hypotetická, protože nemožná - 24 hodin denně číst úplně vše a pečlivě vyhodnocovat každý debatní příspěvek (daleko větší část debaty se bude točit kolem toho, proč jsem nesmazal to a proč zase ono, zda více protežuji levičáky, jak si myslí jedni, či naopak pravičáky, o čemž jsou přesvědčeni druzí). To dělat nemohu. Nemám se s kým střídat, nemám na to absolutně čas a popravdě řečeno ani naládu.

Ta druhá je ta, kterou používám: dávám sem při svých namátkových vstupech co nejvehementněji najevo, že určitá hranice zde překročena nebude, protože za ní už je jen a pouze to, co se třeba dělo v debatách pod naším zpravodajství, než jsme je převedli na facebook (navzdory tomu, že je hlídal denně admin, který neměl nic jiného na starosti, od 7 - 23 hodin. Neuhlídal, nešlo to). Ne kvůli konkrétním lidem, kteří jsou uráženi či urážky píší, ale kvůli tomu, aby si každý nový příchozí měl šanci uvědomit, že toto je poněkud jiné prostředí, než na jaké je běžně na tuzemském internetu zvyklý (tedy bez hrubých urážek, vulgarismů, porušování zákonů apod). A že ho buď akceptuje, nebo si bude muset najít něco, co mu vyhovuje lépe.

Dokážu si představit lepší/ideální stav z hlediska čtenáře (třeba sebe, ale jiný čtenář by měl zase úplně jiné představy). Nevím ale, jak jej zajistit jako ten, kdo má mé možnosti. Jakýkoliv tip, nápad či radu vítám. To myslím vážně. Ale přemýšlejte přitom nejen o tom, co byste chtěl Vy sám, prosím.

Libor Stejskal
01. 11. 2011 | 12:53

den napsal(a):

jozka

na čem že to píšete?
01. 11. 2011 | 15:20

Tomáš napsal(a):

Libor Stejskal:
Tak jak to popisujete, mi to připadá velmi rozumné. Jen ten stav, co pamatuju z dřívějška, spíš odpovídal tomuto Vašemu odstavci:

(daleko větší část debaty se bude točit kolem toho, proč jsem nesmazal to a proč zase ono, zda více protežuji levičáky, jak si myslí jedni, či naopak pravičáky, o čemž jsou přesvědčeni druzí)

Tyto spory jsou velmi otravná záležitost jak pro Vás, tak především pro toho, co chce diskutovat k věci.

Poznámce o tom, co bych chtěl já versus nejen já, nerozumím. Já jsem někdo, kdo tady občas chtěl diskutovat a popisuju své subjektivní pocity. Nic víc, nic míň. Otravovaly mě výlevy a vzájemné osobní výpady několika pitomců a naprosto mimoběžné plky (teď jsem si (bohužel) vzpomněl na nějakou Slovenku, vyšinutého Adamce a nějakého zahradníka)

Pořád mám nepříjemný pocit z toho, že sem tato diskuse nepatří. Ale za sebe už jsem k tomu myslím napsal všechno.
02. 11. 2011 | 07:07

stejskal napsal(a):

Nevím, jestli sem ty plky nepatří, pane Tomáši (ta hranice mezi tím, co sem patří a co ne je, - alespoň v mých očích - velmi subtilní). Proto mažu jen to, o čem jsem jednoznačně přesvědčen, že to tu nemá co dělat (tedy hrubé urážky, vulgarismy, spamy, porušování zákona) a to, co dle mého mám šanci stíhat mazat (viz předchozí závorka).

Jinak subjektivně zcela sdílím Vaše pocity, dle mého do věcné debaty nepatří zhruba tak devadesát procent toho, co se zde objeví (také se už do debaty nezapojuji, jako jsem to dělal dříve, nebaví mne to věčné přetahování, načechrávání si peří, dokazování si vlastní neomylnosti a ponižování druhých. Zároveň si ale myslím, že represí (tedy nějakým vynucováním) se toto ne dá zlepšit. Ba právě naopak, dá se to jen zhoršit. Nechi zde z toho dělat klub jen pro vyvolené, kteří se budou uznale poplácávat po zádech a notovat si, jak ti druzí neumějí a oni umějí (tím nemyslím Vás). Chci, aby se zde mohli setkávat různí lidé a poznávat své styly.

Jako čtenář (a občasný diskutér) Vám opravdu rozumím, raději si povídám s lidmi, kteří vedou debatu jako třeba Vy (a ne jako většina zde útočích čtenářů). Ale mně jde spíš o to, abych dostal dohromady lidi, kteří si jinak nikdy povídat nebudou (protože se ani vzhledem k rozdílnému sociálnímu či profesnímu prosředí, v němž se pohybují), nebudou mít šanci nikdy setkat.

Libor Stejskal
02. 11. 2011 | 13:25

Tomáš napsal(a):

Libor Stejskal:
Máte pravdu v tom, že prostředí každé diskuse je jiné. Přístup moderátora ho částečně utváří a já jsem měl pocit, že konkrétně Váš přístup je špatný. Chci zdůraznit, že jsem ten pocit MĚL, současný stav neznám.

Zkušenosti jsou nepřenosné, takže si netroufám Vám radit, ale mám pocit, že víte co děláte a to co mi tady vadilo, už možná není pravda.

Jen poznámka k tomu, co jsem podle mě nepatří: myslel jsem tím tuto naši korespondenci. Jsme pod článkem o Řecku. Kdybych našel vhodnější komunikační kanál, použil bych ho.

Tak ať se daří. Občas sem zkusím mrknout.
02. 11. 2011 | 16:45

Tomáš napsal(a):

Možná bych přece jenom jeden tip / zlepšovák měl. Zkuste si se štamgasty domluvit nějaký signál, kterým Vás budou moct přivolat k situacím, které vyžadují váš zákrok, ať už jde o spam (na konci http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-burian.php?itemid=12603), nechtěnou duplicitu (http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-burian.php?itemid=12603) nebo prostě zjevné prohřešky proti pravidlům.
Signál může spočívat třeba v napsání mmm do diskuse, s tím, že to mmm po příchodu na místo činu smažete taky, abyste v tom neměl zmatek. Jak se o jednotlivých mmm dozvědět, to lze řešit na několik způsobů, odvisle od ochoty vašich kolegů-programátorů.
Vedlejším pozitivním efektem bude oprávněný pocit sounáležitosti těch, kteří vám tímto způsobem budou pomáhat.

(A teď už se p. Drobkovi opravdu musím omluvit za zneužití jeho blogu. Pokusím se to už neopakovat.)
02. 11. 2011 | 21:23

Ivan napsal(a):

Tomáš & Libor Stejskal:
Kdysi dávno jsem provozoval celkem úspěšný diskuzní server. První roky paráda, ale čím víc uživatelů, tím víc hnoje se v diskuzích objevovalo. Postupem času byla naprostá většina příspěvků mimo téma a i z té většiny pak většina byly otevřené či skryté urážky. Zatímce zde je to převážně o pravici/levici, tam to bylo o značkách výrobků, prodejcích atp. Pár let jsem se snažil to ukočírovat. Zkoušel jsem všechno možné. Měnil jsem pravidla, ustavoval důvěryhodné moderátory. Bez úspěchu. Stejně jsem ten špatný byl nakonec vždy já - cenzor a hajzl co straní té či oné frakci. Dostával jsem spousty urážlivých mailů, na web byly vedeny různé útoky hackerů, prostě - pohoda jazz ;) Nakonec jsem přestal na svůj vlastní web chodit a po nějaké době to rád prodal.

Z pohledu této mé osobní zkušenosti vždycky soucítím s těmi kdo mají moderování diskuzí na starost. Už jsem narazil na hodně podobných případů jako byl ten můj. Z důvodů naprosté "zhnusenosti" nad úrovní uživatelů a z pocitu bezmocnosti s tím cokoli udělat, hodně lidí své projekty nechali umřít, prodali, zavřeli. A to upozorňuju, že to mé fórum nebylo anonymní, ti lidé se mnohokrát i osobně znali. A přestože si v reálném světě neřekli křivého slova, tak v diskuzi se z nich stal dobytek.

Abych to shrnul. Podle mého neexistuje nástroj jak ukočírovat diskuzi v případě, že počet diskutérů přesáhne určitou (mě neznámou) hranici. Neznám jediný případ kdy se to podařilo. Nevěřím ani té zmíněné implementaci FB diskuzí.
04. 11. 2011 | 10:23

offer napsal(a):

Zdravím,

S 100s úvěrů můžeme vybrat ten správný právě pro vás, co si to okolnosti, osoby samostatně výdělečně činné, důchodci, mají CCJs nebo špatný rating můžeme pomoci. Hledáte velmi originální úvěru? za přijatelnou úrokovou sazbou? Zpracovány do 4 z 6 pracovních dnů. Už jste byla odmítnuta neustále svých bank a jiných finančních institucí?Dobrou zprávou je tady!

My nabízejí půjčky v rozmezí od £ 20,000.00 GBP £ 50,000,000.00 GBP Max. při 2% úrokovou sazbou za neplatné, úvěry na rozvoj podnikání konkurenční výhody / obchodní expanzi. Jsme certifikováni, důvěryhodný, spolehlivý, efektivní, rychlý a dynamický. a spolupracují finančník pro nemovitosti a všech druhů obchodního financování, dáme se dlouhodobý úvěr na 5-25Yrs maximum.

Nabízíme tyto druhy úvěrů a mnoho dalších:

* Osobní půjčky (nezajištěný úvěr)
* Obchodní úvěry (nezajištěné půjčky)
* Konsolidace půjček
* Kombinace úvěru
* Domácí zlepšení

Jste povinni předložit nám následující údaje začít s procesem vašeho úvěru součtu odpovídajícím způsobem. P

Jméno:
Příjmení:
pohlaví:
Rodinný stav:
Kontaktní adresa:
Město / PSČ:
země:
Datum narození:
Částka potřebná jako úvěr:
Půjčka Doba trvání:
Měsíční příjem / Roční příjem:
Povolání:
Účelem úvěru:
telefon:
fax:

V potvrzení těchto informací, pošlu tě dobře vypočítané Přepravní podmínky, které budou obsahovat dohodu. Dále informuje, že budete také potřebovat formu identifikace, který může být buď řidičský průkaz nebo vaše pracovní průkaz totožnosti.

Díky za přízeň!

Advokát Dickson Somerset
DavenHam Group PLC
E-mail: dicksonset@live.com
www.davenham.co.uk
24. 06. 2012 | 15:08

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy