Je antidiskriminační zákon morální?

30. 06. 2009 | 14:30
Přečteno 5203 krát
Poslanci nedávno schválili antidiskriminační zákon a spoustu lidí dobré vůle tím velmi potěšili, já mám ale pochyby. V debatách o právních detailech a stranických motivacích se tak trochu utápí podle mne daleko zásadnější otázka – je vůbec antidiskriminančí zákon morální, spravedlivý a správný?

Pro jistotu podotýkám, že mi nejde o otázku rozdílného zacházení s lidmi jako takovou. Osobně považuji diskriminaci na základě rasy, věku, sexuální orientace, fyzického znevýhodnění či jiného nahodilého kritéria za morálně odpudivou, a doufám, že vy také. Ptám se jen, zda můj nesouhlas s pomýlenými názory pana Krholy odvedle mi dává právo vydat pana Krholu k „převýchově“ policejnímu a soudnímu aparátu.

Ptám se, zda volání po morální očistě z moci úřední neotevírá Pandořinu skříňku a nepouští do světa démony stejně nebezpečné jako rasismus či bigotnost, kteří se navíc mohou obrátit proti nám. Když dám státu právo vnucovat druhým mé názory a životní hodnoty, jakkoli ušlechtilé a civilizované, vystavuji se riziku, že jednoho dne budu muset zase já volky nevolky přijmout názory a životní hodnoty cizí, které se mi budou příčit. Hluboce věřící vinař z jižní Moravy, který dnes tleská antidiskriminačnímu zákonu, se jednou může ocitnou před soudem za to, že odmítl pustit do svého sklípku otevřeně homosexuální pár popřípadě místního potratového lékaře.

Rovný přístup k zaměstnání, který zákon požaduje, má i další háčky a sporná místa. Co majitel řecké či indické restaurace, který si přeje zaměstnávat pouze číšníky a číšnice snědé pleti? Co majitel baru, který chce za barem pouze „obdařené“ blondýnky? Co majitel rozhlasové stanice pro mladé, který vidí, že jeho padesátiletý DJ už nedokáže svým jazykem, vystupováním a vkusem oslovit cílové publikum? Tyto případy jsem si mimochodem nevycucal z prstu, všechny se doopravdy staly, konkrétně ve Spojených státech.

Moc hezky to ve své knize Fair Play vyjádřil ekonom Steven Lansburg:

„Já i vy diskriminaci odmítáme. Jsou tady však dvě ctnosti – ta soukromá jménem tolerance a ta veřejná jménem pluralismus – které nás nabádají, abychom akceptovali i postoje, s nimiž nesouhlasíme. Tolerance znamená umění smířit se s faktem, že hodnoty druhých mohou být diametrálně odlišné od těch našich. A pluralismus znamená vyvarovat se použití úřední moci k „nápravě“ těchto hodnot.

Myšlenka tolerování netolerance zní poněkud paradoxně, ale to platí i pro řadu jiných ušlechtilých idejí, jako je například svoboda projevu pro zastánce cenzury. Svoboda projevu má vlastně s tolerancí leccos společného – oba tyto principy jsou naprosto bezcenné, pokud je nevztahujeme rovným dílem jak na ty, kterým tleskáme, tak i na ty, jimiž do hloubi duše opovrhujeme.

Tolerance zušlechťuje, pročež bychom ji měli vštěpovat našim dětem. A pluralismus je pojistkou proti tyranii, pročež bychom jej měli vyžadovat od svých politiků. Bránit právo na názor, jakkoli opovrhovaný, je jak morálně správné, tak politicky prozíravé.“

Úřední moc se ohání mečem s dvojím ostřím: dám-li státu právo prosazovat cíle, které se mi líbí, dám mu zároveň i právo dělat věci, které se mi líbit nemusí. A žádám-li stát, aby zakazoval chování a jednání, s nímž zásadně nesouhlasím, mohu se jednou dočkat i zákazu chování a jednání, které považuji za správné. Cesta k nápravě srdcí a myslí nevede skrz donucování, nýbrž přesvědčování.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

bigjirka napsal(a):

Úplný souhlas. Razítkování je zvěrstvo.
30. 06. 2009 | 14:46

FF napsal(a):

U mě jste si svými blogy vysloužil titul "Jediný rozumný sociální demokrat v Čechách" :)

Super článek (jako ty ostatní)!
30. 06. 2009 | 14:48

Čochtan napsal(a):

Tolerance ? Tolerance k čemu ? Tolerance k hlouposti ? Ke zlu ? K něčemu cizímu, co se mi cpe do baráku nebo do MÉ vlasti ?
Taková tolerance by byla slabost, sebevražda. Proto netolerujme "toleranci za každou cenu a ke všemu" !
30. 06. 2009 | 14:50

Jirka H napsal(a):

Aleš Drobek:
Jestli se nepletu, tak i dobře míněná protidiskriminační snaha, stála mimo jiné u kořenů hypotéční krize. Kdy ekonomická kalkulace rizikovosti klienta byla nahrazována politickou korektností a bojem proti diskriminaci menšin.
30. 06. 2009 | 14:58

jarpor napsal(a):

Není co dodat. Souhlas !

Jenže ... prý jsme něco takového museli přijmout, abychom neplatili pokutu do Bruselu...

Inu, co jsme chtěli - to máme...
To chceme ?

Hezký den
30. 06. 2009 | 14:59

Ivan napsal(a):

Pane Drobku, opravdu, je zajímavé Vás číst. Nechápu, jak to, že jste v ČSSD. Když čtu vaše články o ekonomii, tak mám dojem, že je vám velmi sympatická "rakouská" škola. Podle tohoto článku, sociální inženýr nejste. Nespletl jste si stranu?
Kromě vašeho předešlého článků, kde se zmiňujete, že žana má sama právo rozhodnout o potratu, nelze než s Vámi souhlasit. Nicméně to je na jinou debatu.
Mohl by jste prosím napsat něco jako Váš (moderní program ČSSD)? Jak by asi vypadal? Předpokládám, že by byl více napravo, než program ODS v dnešní době:-)
30. 06. 2009 | 15:17

Paterik napsal(a):

Diskriminace se setjně nedá dokázat. Jde jen o to, které straně soud z nějakých důvodů uvěří.
30. 06. 2009 | 15:20

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Velmi, velmi dobrý článek.
30. 06. 2009 | 15:36

Monika napsal(a):

Vážený pane Drobku,

mám dojem, že komentujete zákon, s jehož zněním jste se opomněl seznámit. Např. příklady, které uvádíte a které jste si nevycucal z prstu, se sice mohou objevit, ale vzhledem k paragrafu 5 odstavce 3 nemají žádnou šanci uspět.

(3) Diskriminací NENÍ rozdílné zacházení ve věcech práva na zaměstnání, přístupu k zaměstnání nebo povolání, ve věcech pracovních nebo jiné závislé činnosti, pokud je k tomu VĚCNÝ důvod spočívající v povaze vykonávané práce nebo činnosti a uplatněné požadavky jsou této povaze přiměřené. Věta první se použije obdobně na rozdílné zacházení z důvodu věku a zdravotního postižení při přijímání do služebního poměru a výkonu služby příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání.

A když už máte rád příklady ze Spojených států, doporučuji Vám napsat něco také např. o včerejším nálezu Nejvyššího soudu USA, o němž dnes obsáhle informují New York Times:

Supreme Court Finds Bias Against White Firefighters

http://www.nytimes.com/2009...
30. 06. 2009 | 15:39

vlk napsal(a):

Ještě, že než jsme začal klepat svůj příspěvek jsme si přečetl Moniku......

Jednak má pravdu a jednak mne,pokud jde o diskriminaci vadí úplně jiné věci. Ještě za Špidly byl přijat zákon o harašení. A je to první zákon v naší legislativě, kd e žalovaná strana MUSÍ PROKAZOVAT, že s e ničeho nedopustila! nevěřil jsme vlastním očím, o to tenkrát sněovna přijala za paskvil. A je v legislativě do teď...

Diskriminace je nepochybně odpudivá. Jak píše autor. Na druhé straně - nedeformuje ten zákon poněkud prostředí ekonomiky?

Limituje práva zaměstnavatele vybrat si pro sebe skutečně nejvhodnějšího zaměstnance. Dokonce má problém tzv. nekorektní otázkou zjistit, kdo že je , podle jeho hlavy podle něj tím nejvhodnějším zaměstnancem.

Soudím, že superkorektností s e prostě nikam nedostaneme.
položme si otázku - jak velký by asi vzniknul faktický problém, kdyby jsme neměli zákon proti harašení a zákon o rovných příležitostech?

nebo si někdo skutečn ěmyslí, že teď, po přijetí tohohle zákona, když ztratí v 60-ti práci tak, že prostě okamžitě / spíš vůbec/ najd e jinou? Nebo že malá firma postaví ženu po mateřské?
30. 06. 2009 | 15:57

jarpor napsal(a):

Paterik

Lze souhlasit, ovšem
problém tohoto zákona spatřuji v tom, že důkazní břemeno nese strana žalovaná, což je průlom - dosud vždy nesla důkazní břemeno strana žalující.

Hezký den
30. 06. 2009 | 15:59

NS napsal(a):

at si rovnostari a uchylni humanisti strci sve socialni teroristicke experimenty nekam

Volte narodni stranu a tento zakon bude zrusen.
30. 06. 2009 | 16:08

Student napsal(a):

Neumím odpovědět na všechno. Ale věděl bych co s majitelem baru, který chce obdařené blondýny. On ve skutečnosti chce obsluhu, která u návštěvníků dokáže vyvolat vzrušení. Vyžaduje tedy konkrétní schopnost, a tu může měřit. např. pomocí dotazníků nebo mužským zákazníkům bude nasazovat erektoměr.
Chci jenom dokázat, že i když výtvory politiků jsou na první pohled blbé, lze při troše dobré vůle nalézt řešení.
30. 06. 2009 | 16:10

Karel Mueller napsal(a):

jarpor:

Tím jsme samozřejmě skončili s jakýmkoliv právním státem, to je jasné. Tak daleko se nedostala ani diktatura. Protože základem jakéhokoliv právního systému je presumpce neviny a povinost vinu dokázat.

Je to jeden z hřebíčků - velmi důležitých - do rakve západu.
30. 06. 2009 | 16:15

Paterik napsal(a):

Jarpor:

to je další věc. Ono principielně nelze nijak dokázat, že jsem někoho nediskriminoval. Ale faktem je, že nepochybně existují skupiny obyvatel, které jsou diskriminovány. Tyto poměry evšem nenapraví žádný zákon, byť by byl sebevnešenější.
30. 06. 2009 | 16:19

Karel Mueller napsal(a):

Student:

To všechno je samozřejmě absurdní, každý zaměstnavatel, který na sebe musí vydělat, chce kvalitního člověka, který se na danou pozici hodí. A pokud je někdo kvalitní a vzdělaný, tak se uchytne jinde, ke škodě toho, kdo ho nevzal. Ve skutečně tržní společnosti s tím není problém. Ovšem ve skutečně tržní společnosti ...
30. 06. 2009 | 16:20

Marty napsal(a):

Monika: to se ale seredne mylite.

Tim vecnym duvodem je napr. prace hornika, kterou zena objektivne fyzicky nezvladne. Je tim i napr. jina rizikova prace, kde proste jsou namiste omezeni vuci tehotnym zenam apod.
30. 06. 2009 | 16:21

jarpor napsal(a):

Student

Jo, ale nevidím důvod, proč skrz paskvilu mám já dokazovat, že jsem nic "neudělal", když mne někdo bude žalovat, že "udělal"...

Karel Mueller

No snad se ta Evropa vzbudí... nebo fakt ne ?

Hezký den
30. 06. 2009 | 16:24

Karel Mueller napsal(a):

Patrik:

Víte, to je problematické. Pokud někoho nebudete chtít přijmout a dotyčný bude alespoň papírově nejkvalifikovanější a bude mít nejlepší prokazatelné výsledky v minulosti, tak zde máte argument: Nehodí se do týmu. Na vlastní kůži jsem poznal sám.

Samozřejmě jsem to bral jako vytáčku, prostě mě z toho či onoho důvodu nechtěli. Ale ve skutečnosti je tento argument těžko napadnutelý. Pokud doplňujete TOP management, tak musíte brát v úvahu názor manažerů, se kterými bude úzce spolupracovat a ti opravdu z nějakých důvodů mhu chtít papírově slabšího.

Samozřejmě nechávám stranou "důvody jiné" :-)
30. 06. 2009 | 16:26

Karel Mueller napsal(a):

Jarpor:
Přiznávám, že jsem čím dál větší skeptik ...
30. 06. 2009 | 16:27

Pepa Řepa napsal(a):

MORLÍK, ZAJÍC A HLAVA POMAZANÁ

Na pasece hopkal zajíc Karel. Okusoval travičku a vesele si prozpěvoval. I pod velký dub si zaběhl. Najednou se před ním objevily dvě postavy.

„Mír s tebou, zajíci“, pravil vysoký muž s plnovousem..
„Dovol, abych se ti představil. Jsem multi-kulti inženýr Dalibor Zmizík.
A tato milá, jemná dáma je džendrteta Belinda Femina.
Pozor zajíci! Ne Feminová, ale Femina“.

„Dobrý, den Belindo!“, pozdravil slušně zajíc
.
„Proč nás nevítá paní Zajíc“, zaskřehotala Belinda místo pozdravu.

„Máňa ještě spí, čeká až jí přinesu něco dobrého k snědku“, odvětil Karel.
„Od zítřka to bude jinak“, skřehotala dál Belinda.
„Diskriminuješ ji, na to už je zákon. Dám to k soudu“.

„Belinda je, zajíci, moc hodná paní“, promluvil znovu inženýr Zmizík medovým hlasem.
„Přišla ti narovnat pohlaví“.

„Ale já mám pohlaví rovné, Máňa si nikdy nestěžovala“, zarazil se Karel.

„To si jenom myslíš, příteli. Smím ti říkat příteli, že ano? Tvoje pohlaví nemá správné parametry zaoblení, stanovené komisí“.

„Neznám žádnou komisi“, odtušil Karel.
„Poznáš, my friend, poznáš“. Prohodil pobaveně muž s plnovousem.
„Pojď, mon ami, sedneme si na pařez a budeme si povídat o svobodě. Pěkně korektně“.

„Proč bych si o ní měl povídat. Já svobodný jsem. Béhám si kam chci, napravo nalevo“.

„No vidíš zajíci, v tom je právě ten problém.
Pobíháš nekorektně, nekoordinovaně, neracionálně.Rušíš ostatní.
Nejsi svobodný, jenom si myslíš, že svobodně běháš.
Napravíme to. Od toho jsme tady my. Multi-kulti inženýři, hlavy promované“.

„A co mám tedy udělat?“ Otázal se zmatený Karel.
„Inu, meine liebe“, pokračoval medový hlas,“musíš se ušáku obohatit“
.
Zajíc zpozorněl. Slechy se ztopořily.
„Jestli myslíte, pane multi-kulti, obohatit se jako Viktor, tak to já bych rád. Moc rád“
.
„No, tak úplně ne“, odpověděl plnovous.
„Podívej, Karle, obohacuje se uran U235, obohatil se Viktor z Baham, my tě ale obohatíme jinak“.
.
„Přesídlíme na paseku Morlíky“.

Karel zůstal stát s otevřenou pusou. „Neznám žádné Morlíci“.

„Poznáš, drahý Karl, poznáš Morlíky“, pokračoval bohorovně medový hlas.

„ Morlík je kříženec Morčete a Králíka, náš nejnovější výtvor“, pokračoval pyšně inženýr Zmizík.
„Jako Morče se hodí k pokusům, neklade odpor, neuteče, A jako Králík se množí. Natalitu má větší než Oryctolagus cuniculus. Cuniculus, ne cunilungus, ušakove. Najdi si to na wikině“.

„No tak, zajíci, souhlasíš?“ Inženýr Zmizík, zvýšil hlas.

„To teda ne, vyrazil ze sebe Karel, trávy je málo, mám co dělat abych uživil Máňu a v březnu pár mladejch“.

„Zajíci, co to bylo“, zahřměl Dalibor Zmizík, „nejsi ty náhodou xenofob?
Nebo snad, nedej Darwin, národovec?
Tak znova!!! Zopakuj si to“.

„No tak jo“, vypísknul vyděšený Karel, „když to říkáte vy, taková hlava“.

„Vidíš zajíci, jak se s tebou hezky debatuje, jak se naše stanoviska sbližují když máš ten správný, korektní přístup.
No tak, milý Karle, když jinak nedáš přijde sem, na tvou vlastní žádost, od příštího úplňku 24 Morlíků“.

„Mám něco podepsat, otisknout tlapičku“, zeptal se zmatený Karel.

„Proč zajíci“, zaskřehotala džendrteta.
„Tobě, hnuse ušatá, nestačí zvací dopis samého Barrota?“

„Já znám jen zvací dopis devadesáti devíti pragováků“, chtěl se pochlubit znalostí dějepisu Karel.

„To sem ty hajzliku xenofobní netahej“, zahřměl brunátný Dalibor najednou jinou, nespisovnou řečí.
„Jo a zajíci, kdyby jsi snad zlobil a projevil nesouhlas s obohacením, bude hlídat paseku mopslík Zdenda. Mladej, ale snaživej“.

„Mír s tebou, zajíci“, nasadil opět spadlou masku inženýr Zmizík.
Sladce se usmál a zmizel. i s paní Femina v dopoledním oparu.
30. 06. 2009 | 16:30

jenicek napsal(a):

Moniko, jedna věc je znění zákona a jiná věc je běžně uplatňovaná praxe. Tvrdit, že taková žaloba nemá žádnou šanci je poněkud naivní. Každá žaloba má šanci!
On totiž zaměstnavatel těch hasičů se díky antidiksriminačním zákonům a aktivistům předpodělal a ti hasiči si svoje práva museli vysoudit, přesněji museli investovat peníze, čas a psychické síly do slabomyslného sporu, který by v normálním právním prostředí vůbec nebyl. Jistě je velmi "těší" (i když nakonec vyhráli), že místo aby dělali smysluplné věci museli se zabývat blbostmi.
A i tu věcnou oprávněnost bude muset dokazovat žalovaný, úžasný, nepochybně nemá nic lepšího na práci.
30. 06. 2009 | 16:30

KVS napsal(a):

problém, který se zde snažíte prezentovat, vůbec neexistuje. Stačí si antidiskriminační zákon skutečně přečíst. Je v něm upraven pojem a užívání tak zvaného "legitimního cíle". Pokud to, kvůli čemu "diskriminujete" je legitimní, pak nediskriminujete. Jestliže do baseballového mužstva nepřijmete na příklad takové malé pivo jako jsme se svými 163cm já, nejedná se pochopitelně o diskriminaci... Právní pojem "legitimní cíl" je kompatibilní s právními pojmy běžně užívanými judikaturou Evropského soudu pro lidská práva, jako je "rovnost zbraní" a vyváženost omezení jinak garantovaných lidských práv... N
Opakuji, není v tom vůbec žádný problém - ovšem přiznat to vypadá velmi neefektně.... KVS
30. 06. 2009 | 16:37

Jedla napsal(a):

Antidiskriminační zákon není zbytečná věc. Diskriminace sice znamená (obecně) "rozlišování", ale zákon definuje jen některé "diskriminační důvody" jako nepřístupné, a s těmi snad nikdo z nás nebude mít problém.
Případná námitka, že protidiskriminační paragrafy jsou již v zákonu o zaměstnanosti a v zákoníku práce, rovné zacházení s občany pak v dalších zákonech až po ústavu, je jistě pravdivá, ale - zjevně - nestačí to. Podobně jako před přijetím zákona na ochranu osobních údajů byla jistě oschrana osobnosti zaručena jinými normami až po trestní zákoník, přesto se "úcta" k jménu (rodnému číslu atd) zvýšila s povědomím o novém zákonu.
Podobně snad zafunguje i antidiskriminační zákon.
Co se týká "přeneseného důkazního břemene", nevidím to tak zle, jako diskutující přede mnou. Je to totiž tak, že žalující každopádně musí dokázat, že byl znevýhodněn. Teprve pak je na žalované straně (zaměstnavateli, úřadu...), aby dokázal, že znevýhodněn nebyl ze zákonem definovaného nepřípustného důvodu. Má-li ochrana před diskriminací fungovat, je to tak správně. Žalující jedinec totiž nemá přístup k datům, z nichž by "jeho" důkaz prokazatelně vyplynul. Žalovaná instituce dokáže svou eventuální nevinu snadno - má k dispozici všechny potřebné údaje, stačí je soudu předložit.
30. 06. 2009 | 16:39

jarpor napsal(a):

Jedla

Jako "právník - neprofesionál" bych řekl, že Vaše argumentace se jeví logická a vyvracející můj text o důkazním břemenu...

Jenže, jak známo - na jeden problém mají dva právníci tři právní názory... snad by ten Váš byl v konkrétním případě akceptován...

Hezký den
30. 06. 2009 | 16:48

Karel Mueller napsal(a):

Pane Jedla:
To jste to otočil a trdíte v podstatě, že presumpce neviny existuje. Dobře, tedy modelový případ: Paní X bude tvrdit, že ji klega v práci sexuálně obtěžoval a sahal pod sukně. Byli sami. Kolega Y tvrdí, že to není pravda.

Kdo má co dokazovat?
30. 06. 2009 | 16:56

Jedla napsal(a):

jarpor: Díky za pozdrav, přeji Vám také hezký, (alespoň v obýváku) suchý den.
Samozřejmě, na to, jak se zákon projeví v praxi, jsem také velmi zvědav.

Pepa Řepa: Víte, kdo nejlépe zná a posoudí míru diskriminace ve společnosti?
- Po-rodičích-bohatý (i na konexe), mladý, zdravý, heterosexuální, bílý, muž. (Nejlépe vyznávající v dané zemi většinovou víru, u nás tedy ateista).
30. 06. 2009 | 16:57

Marty napsal(a):

KVS: uz se tesim, jak nekdo pred soudem bude tvrdit, ze chce ve svem baru jen cernochy nebo jen prsate blondynky a proto ma tamten kvalifikovany mulat smulu a tamta kvalifikovana mene prsata blondynka taky a ze to je vsechno legitimni cil :) Samozrejme pohori.

Jedla: a Vy si myslite, ze vytvorenim noveho zakona problem vyresite? Tak snadne to bohuzel neni. Jak sam rikate, obet diskriminace v ceskem pravnim radu ochrany jiz davno poziva. Pokud se sveho prava nedovolala, tak to rozhodne neni absenci pravni upravy. Problem je nekde jinde a novy zakon ji pochopitelne nevyresi. Obet se maximalne bude dovolavat svych prav podle jinych §, jinak zustane vse pri starem.

A dostavame se k tomu, ze koho ja zamestnam ve sve firme, je jen moje vec a pokud se chci kochat pohledem na kypre tvary sekretarky, tak do toho nikomu nic neni. Bohuzel statni urednik mi to znemoznuje a ja si ani na stara kolena nemohu dorpat trochu te radosti, kdyz travim vetsinu sveho casu v kancelari.

Obracene dukazni bremeno je zverstvo. Vyvracet, ze se neco nestalo, je na hranici absurdity. V CR nastesti k zadnym kritickym dusledkum v praxi nedochazi, ale pokud by zacaly soudy davat stedre odskodne jako na zapad od nasich hranic, bude veselo. Staci jen trochu vydirat zamestnavatele a firma dotycnemu radeji zaplati, nez aby se slo pred soud.
30. 06. 2009 | 17:07

Čochtan napsal(a):

Pokud někdo zatlouká hřebík do rakve evropské civilizace, pak je nutné jeho do té rakve uložit. Nejen uložit ale i pořádně zatlouct.
Pokud je nahlodána presumce neviny, pak je to konec práva a nastává bezpráví. Když panuje bezpráví, pak je fyzická likvidace bruselských kr..enů pardon, byrokratů jsem chtěl napsat, beztrestná. Uvědomili si bruselští i...ti tuto maličkost ?
Co je to za stvůry, kterým můžem za tento zločin poděkovat ?
30. 06. 2009 | 17:08

Jedla napsal(a):

Karel Mueller: To jste mimo antidiskriminační zákon (patrně navazujete na vlka, který zde mluvil o otázce "harašení", ale to není věc diskutovaného zákona.)
Uvedu tedy raději příklad z diskutovaného ranku: Diskriminace z důvodu mateřství se apriori pokládá za diskriminaci z (nepřípustného) důvodu pohlaví. Vaše žena se vrátí po mateřské, ale bude zařazena na horší místo, za bídný plat. Neoficiálně - šéf to mezi čtyřma očima klidně řekne, ale nikdy nepodepíše - protože má malé dítě a "určitě" bude chodit na OČR. Vaše žena ten důvod nikdy nemůže prokázat. Znevýhodnění však ano. Jestli ale nemá pravdu, je pracovně neschopná, zaměstnavatel se obhájí snadno - doloží soudu (listinné nebo svědecké důkazy - třeba zápisy z porad, svědectví kolegů), že jí před snížením pozice opakovaně vytýkal nedostatečné výkony, nebo doloží, že jiné ženy s malými dětmi zastávají "lepší" pozice dále. Je to silně zkráceno, takže na jednotlivostech mne snadno ubijete.
30. 06. 2009 | 17:10

Čochtan napsal(a):

Příklad:
Pronajímám byt. Dám si inzerát. Přijde cikánská rodina. Co mám dělat ? V žádném případě jim byt pronajmout nechci. Co dělat ?
30. 06. 2009 | 17:16

Čochtan napsal(a):

Jedlo,
to "lepší" místo ale už někdo zastává. Nebo bude zastávat. Není to diskriminace, když ho nedostane ? Na každý pád, jeden bude diskriminován.
30. 06. 2009 | 17:19

Carlos V. napsal(a):

Dalsi potiz je v tom, jak "dokazat" nedokazovatelne.

Nektere uchazece/cky odmitam proste jen proto, ze se mi "nelibi" - jsou protivni, namysleni, nebo naopak nedaji dohromady vetu.

Jo jasne, mozna by to slo zduvodnit pozadavkem "komunikativnosti".

Ale kratce - jak neprijmout totalne nesympatickeho cloveka, dobreho tak na rozlozeni kolektivu. Atsi ma vzdelani az na pudu.
30. 06. 2009 | 17:20

Pepa Řepa napsal(a):

To Jedla
dovoluji si upozornit, že ani jednu, Vámi stanovenou podmínku pro "posouzení" diskriminace nesplňuji.
Vlastně jednu ano. Jsem heterosexuální muž. Snad ještě.
30. 06. 2009 | 17:24

Jedla napsal(a):

Čochtan (30.06.2009 17:08:46): Nejde o presumpci viny. O vině-nevině mluvíme v přeneseném významu - nejde vůbec o záležitost trestního práva, kde samozřejmě presumpce neviny musí platit. Tady jde občanskoprávní spor, o důkazní břemeno. Omlouvám se, že jsem v příspěvku z 16:39:25 slovo "nevina" použil.
Čochtan 30.06.2009 17:16:50 : To ale JE diskriminace. Těžko Vám radit. Snad abyste si vyžádal na všechny zájemce o pronájem Vašeho bytu reference z místa jejich předchozího bydliště, a rozhodoval podle nich, nikoliv podle etnického původu zájemce.
30. 06. 2009 | 17:25

Carlos V. napsal(a):

Cochtane, co resite, vzdyt jste prece pred peti minutami slibil byt svemu bratranci ?

Paklize ta cikanska rodina neni rodina Vaseho bratrance ;-)
30. 06. 2009 | 17:31

Jedla napsal(a):

Pepa Řepa: To nemělo být osobní. Naopak, ta Vaše bajka se mi líbí.
Čochtan 17:19:45: Není, ale to je právě důsledek zkratkovitosti mého příkladu. Každopádně, když to ta hypotetická "manželka", kterou jsem přisoudil tuším Karlu Muellerovi, k soudu dá, už jí nepůjde o ono místo. Bude už z pochopitelných důvodů rozhodnuta z takové firmy odejít, soudit se roky se současným zaměstnavatelem je na cvokhaus. Ale půjde o odškodnění (např. rozdíl v platu atd.) A taky o pocit spravedlnosti a zlepšení ovzduší, zvednutí hlavy pro ostatní "diskriminované".
30. 06. 2009 | 17:39

Vico napsal(a):

Nejlépe je si antidiskriminační zákon přečíst. Není až tak obsáhlý. Stačí pět až deset minut.

Po přečtení zjistíte, že prakticky vše antidiskriminační už náš právní řád obsahuje. Pokud jeho kritici poukazují na jeho nadbytečnost, mají svým způsobem pravdu.

Monika správně poukázala na §5, který vymezuje přípustné formy rozdílného zacházení.

Z antidiskriminačního zákona ani nelze vyčíst nějakou prezumci zavinění, ale možnost obrátit se s žalobou na soud a žádat zadostiučinění. Ve zvláště závažných případech lze pak žádat zadostiučinění ve formě soudem stanovené finanční částky.

Pro nás v České republice se zas až tolik nemění.U soudu nás pouze budou čekat "srandovní" spory ve stylu diskriminace úzkoprsých servírek oproti těm "vybavenějším". Aspoň bude mít bulvár o čem psát.
30. 06. 2009 | 17:40

Admirál napsal(a):

U soukromých podniků a organizací by mělo být samozřejmé, že jim pud sebezáchovy velí zvolit nejvhodnějšího uchazeče.

Ve státní správě si tím již tak jist nejsem.

Protože je práce mnoha na personálních oddělení zvláště menších soukromých firem na poměrně nízké úrovni (požadavky na uchazeče jsou mnohdy velmi volně formulovány, je kladen důraz na suběktivní ohodnocení uchazeče při pohovoru), lze předpokládat že budou případnou žalobu velmi obtížně vyvracet.

Vše to povede zvláště ve státní zprávě k nárůstu administrativy.
30. 06. 2009 | 17:46

Čochtan napsal(a):

No jó Jedlo,
nejde o místo ale o tučné odškodnění.
A tak zaměstnavatel bude v rejži. Aby nemusel platiti "odškodné" protože "diskriminoval" jednu babu, bude muset diskriminovat někoho jiného.
Je to kreténství !
30. 06. 2009 | 17:56

Jedla napsal(a):

Čochtane, účelem zákona je, aby zaměstnavate nediskriminoval ani onu "jednu babu". Pak totiž "nebude v rejži". Ani nebude diskriminovat někoho jiného - to je jen Vaše konstrukce.
Co se týká z obav o "dokazování", proč někdo byl přijat na základě dojmu z pohovoru, tady nemám o pány a paní personalisty strach. Oni vědí, jak se ptát a jaké si činit (a založit) poznámky z rozhovorů, aby svá rozhodnutí kdykoliv obhájili. Byl přijat lepší uchazeč, lépe splňoval kritéria, svými subjektivními znalostmi a dovednostmi lépe doplní pracovní skupinu, tým.
Loučím se a zdravím Vás
30. 06. 2009 | 18:10

skeptický napsal(a):

Je to o paralýze společnosti,rozeštvávání lidí,legitimizaci nenávistných spolků a žně pro právníky.
Záměrná sabotáž,abychom neměli moc času koukat,jak se utahuje smyčka.A cesta z práce domů bude o přežití.
30. 06. 2009 | 18:12

Vico napsal(a):

Ještě jedna dobrá zpráva pro Čochtana : Antidiskriminační zákon se nevztahuje na právní vztahy cizinců vyplývajících z právního vztahu cizinců a nevztahuje se na právní vztahy související s kontrolou vstupu cizinců na území ČR včetně jejich pobytu.
30. 06. 2009 | 18:20

skeptický napsal(a):

P.P.

Vzácný nadkolego.

Kdy jste tu svoji heterosexualitu naposled zkoušel?
To je dnes něco,z čeho byste mohl být nařčen.Buďte rád,že si nejste jistý.

Znáte tu o dědečkovi imitujícím šakala?

Já byl pokřtěnej.Asi budu katolík.Taky přitěžující okolnost.A indoevropan.Jsme v hajzlu,nadkolego.
30. 06. 2009 | 18:23

Čochtan napsal(a):

Jedlo,
a když mi zaměstnavatel řekne: " Já bych radši vzal vás, ale ta ženská má dvě děti a kdybych ji nevzal tak se nedoplatím, takže máte smůlu, musím dát přednost jí. Nechci riskovat soudy. Tak radši riskuju, že bude s děckama furt doma, vy dostanete tu méně placenou práci a doděláte to případně za ní."

To je pak jasná diskriminace ! Začínám si přát, aby příští teroristický útok, který přijde jako amen v kostele, zlikvidoval jeden mrakodrap v Bruselu. (místo aby zabil normální lidi v metru)
30. 06. 2009 | 18:34

alesdrobek napsal(a):

Monika, KVS - buďte ujištěni, že zákon jsem si prostudoval poměrně pečlivě. A zmiňovaný paragraf mě vůbec neuklidnil, spíš právě naopak.

Ostatně nejlépe a zároveň nejstručněji to napsal ve svém prvním příspěvku Paterik - "Jde jen o to, které straně soud z nějakých důvodů uvěří."

A to je právě ten problém. Příklady, které jsem uvedl, jsou sice "zdůvodnitelné" poměrně dobře, ale můžete, Moniko, opravdu se stoprocentní jistotou říct, že by se nikdy nenašli soudci či soudkyně, kteří by v nich diskriminaci objevili? A co případy, které jsou ještě složitější? Uvědomte si, že dokazovat úmysl je vždycky nesmírně těžké, a v případě diskriminace dvojnásob. Mně zkrátka připadá hodně pochybné svěřovat rozhodování o tom, kdo se dopustil či nedopustil "myšlenkového zločinu" obyčejným lidem, byť v taláru.

A Moniko, ten případ s hasiči taky znám dobře, už ho delší dobu sleduju a jsem rád, že dopadl, jak dopadl. Všimněte si ovšem, že výsledek byl TĚSNÝ - 5:4. Co vám to říká, hm?

Admirál - jasně, asi jsem zapomněl napsat, že všechno výše uvedené platí jen pro soukromý sektor. Ve veřejném sektoru si může (dokonce musí) stát nastavovat pravidla podle libosti.
30. 06. 2009 | 18:39

narodovec napsal(a):

Pro vsechny co mysli, ze s tim nebude problem :

Zneni toho zakona je v podstate shodne s ostatnimi zememi, az na tu vyjimku, co jsme si prosadili.

V Nemecku je plno profesionalnich obeti diskriminace, kteri se uchazi o praci, do zivotopisu nenapadne napisou zminku, ze jsou napr. gay a pak doufaji, ze je odmitnou. Pokud se tak stane, rozjedou spor za podpory pravnika, ktery se na tyto spory specializuje .. a vyhravaji.

Dukazem je i fakt, ze pojistovny uz nabizi pojisteni pro tyto pripady a firmy radeji rovnou plati z pojistky misto soudniho sporu.

Budou s tim problemy a promitne se to do ceny produktu firem. Volme strany, ktere to zrusi !
30. 06. 2009 | 18:40

alesdrobek napsal(a):

FF, Ivan - divili byste se, kolik sociálních demokratů, starších i mladších, přemýšlí stejně. Odhadoval bych, že dokonce většina.

Víte, kdybyste někdy přišel na schůzi některé normální místní organizace, zjistil byste, že drtivou většinu členů (i voličů) netáhne k sociální demokracii žádné horečnaté fantazírování o oprátkách na milionáře a o vládě dělnické třídy, jak se nás obvykle snaží portrétovat povětšinou pravicová média. To je úplný nesmysl. Lidi vidí a vždycky viděli v socdem stranu střední třídy, stranu "normálnosti", slušnosti, umírněnosti a zastání pro obyčejné lidi.

Proto si taky myslím, že vedení dělá chybu, když kampaň směřuje spíše populistickým směrem. Na populismus voliči socdem nejsou zvědaví. Od své strany chtějí především slušnost a zdravý rozum. To je taky IMO hlavní důvod, proč nám padají preference.
30. 06. 2009 | 18:49

jarpor napsal(a):

Autor

Vašemu "stranickému" optimismu, "Proto si taky myslím, že vedení dělá chybu, když kampaň směřuje spíše populistickým směrem."
jako životní optimista, fandím...

Nicméně - ta "akce 30" s Vaším : "Na populismus voliči socdem nejsou zvědaví." nějak, lituji, nekoreluje...

Hezký večer
30. 06. 2009 | 19:03

skeptický napsal(a):

Bude tento zákon aplikovatelný v případě odmítnutí pokusů o seznámení?
30. 06. 2009 | 19:17

Monika napsal(a):

Pane Drobku,

Vaše argumentace je směšná. Jinými slovy, bojíte se libovůle soudce. To je ale nesmysl! Ústavní pořádek zaručuje každému právo na spravedlivý proces, z tohoto důvodu se může žalovaný nebo žalobce odvolat k soudům vyšší instance. Argumentovat tedy libovůlí jednoho právního názoru není opodstatněné: „Princip rovnosti je samotným ohniskem ústavního pořádku České republiky, je stěžejním východiskem pro interpretaci a aplikaci práva a k jeho ochraně je třeba přistupovat s obzvláštní obezřetností.“

V nedávném nálezu ÚS rovněž konstatoval:

"Ústavní soud se otázkou rovnosti v právech zabýval již v řadě svých rozhodnutí. Vyslovil se především v tom smyslu, že ústavní zásada rovnosti vyjádřená v čl. 1 Listiny neznamená absolutní rovnost. V nálezu sp. zn. Pl. ÚS 6/96 (publikován pod č. 295/96 Sb., N 113/6 SbNU 313), na který navázala další judikatura, to konkrétně vyjádřil takto: "Ústavní zásadu rovnosti, v právech zakotvenou v čl. l Listiny, nelze pojímat absolutně a rovnost chápat jako kategorii abstraktní. Již Ústavní soud ČSFR vyjádřil své chápání rovnosti, v uvedeném článku zakotvené, jako rovnosti relativní, jak ji mají na mysli všechny demokratické ústavy, požadující pouze odstranění neodůvodněných rozdílů (nález Ústavního soudu ČSFR uveřejněný pod č. 11 Sbírky usnesení a nálezů ÚS ČSFR). Zásadě rovnosti v právech je proto třeba rozumět také tak, že právní rozlišování v přístupu k určitým právům mezi právními subjekty nesmí být projevem libovůle, neplyne z ní však, že by každému muselo být přiznáno jakékoliv právo".

Ústavní soud obecně interpretuje princip rovnosti z dvojího pohledu (viz např. nálezy sp. zn. Pl. ÚS 16/93, sp. zn. Pl. ÚS 36/93, sp. zn. Pl. ÚS 5/95, sp. zn. Pl. ÚS 9/95, sp. zn. Pl. ÚS 33/96, sp. zn. Pl. 9/99 ad., publikovány pod č. 131/94 Sb., N 25/1 SbNU 189, č. 132/94 Sb., N 24/1 SbNU 175, č. 6/96 Sb., N 74/4 SbNU 205, č. 107/96 Sb., N 16/5 SbNU 107, č. 185/1997 Sb., N 67/8 SbNU 163, č. 289/99 Sb., N 135/16 SbNU 9). První je dán požadavkem vyloučení libovůle v postupu zákonodárce při odlišování skupin subjektů a jejich práv, druhý pak požadavkem ústavněprávní akceptovatelnosti hledisek odlišování, tj. nepřípustnosti dotčení některého ze základních práv a svobod odlišováním subjektů a práv ze strany zákonodárce. Z postulátu rovnosti sice nevyplývá požadavek obecné rovnosti každého s každým, plyne z něj však požadavek, aby právo bezdůvodně nezvýhodňovalo ani neznevýhodňovalo jedny před druhými. Ústavní soud tedy připouští i zákonem založenou nerovnost, pokud jsou proto ústavně akceptovatelné důvody.“

Jedná se o rozhodnutí, kdy skutkový základ sporu byl položen v roce 2004, kdy stěžovatel doc. ing. J. H., CSc. dostal výpověď ze zaměstnání na Úřadu vlády, a to během restrukturalizace provedené v souvislosti s příchodem Martina Jahna. Stěžovatel, kterému bylo v roce 2004 59 let, od počátku namítal, že byl diskriminován z důvodu věku.

V komentáři k tomu nálezu ÚS Zdeněk Kühn poznamenává jednu VELMI důležitou věc, která by Vám neměla uniknout: „Dnešní situace je jiná, zákoník práce počítá se speciálním antidiskriminačním zákonem, (...). Výsledek této věci za stávající právní úpravy by však ani bez speciální úpravy NEMĚL BÝT ODLIŠNÝ, neboť vůči státu by bylo lze aplikovat přímo jednak ústavní zákaz diskriminace, jednak též neprovedené evropské směrnice (připomeňme si, že jde o vertikální vztah mezi veřejnou mocí a občanem).“

http://jinepravo.blogspot.c...

Vy si kladete ale otázku, zda je antidiskriminační zákon morální. Zvláštní je, že Vás netrápí také otázka, zda je morální kupříkladu u nás vcelku běžná diskriminace, jíž jsou vystaveni matky s malými dětmi… Ale proč by Vás to trápilo, že?
30. 06. 2009 | 19:35

Karel Mueller napsal(a):

Monika:
Představte si středně velkou firmu dodávající do automobilového průmyslu. Začínáte na zelené louce.

Během 1. roku ji máte "zprovoznit, tj. postavit i s výrobním zařízením a systémem kvality, projít ISO anditem a všemi zákaznickými audity. Zajistit pravidelné dodávky. Za druhý rok to máte dotáhnout do TSky, auditu životního prostředí a bezpečnosti práce. Máte obsadit funkce šéfa výroby, kvality a technologie.

Myslíte si, že můžete vzít ženu s 2 malými dětmi, o které se jako matka chce starat alespoň po práci? To je naprostý nesmysl, behem tohoto období jste v práci pořád. Pokud ne přímo fyzicky, tak alespoň "na drátu". Dělal jsem to.

To je samozřejmě trochu extrém, ale žena skutečně musí volit, jestli chce fnkci v TOP managementu a dát tomu vše, co tomu náleží, nebo dítě.

To se nedá nic dělat. Pokud budou ženy volit to první (nemsí to být TOP management), tak vymřeme. Což se ostatně děje. Na rozdíl od jiných národů.
30. 06. 2009 | 20:28

alesdrobek napsal(a):

Moniko myslím že se zbytečně necháváte unést spravedlivým hněvem a uchylujete se k uštěpačnostem a jízlivostem.

Měla byste si znovu a pečlivě přečíst, co vlastně ve svém blogu píšu.

Je opravdu tak složité pochopit, že ne všechno, co považuji za nemorální, je nejrozumnější a nejmoudřejší řešit cestou nového zákona? Proč má člověk to neodolatelné nutkání reagovat na všechno, co se mu nelíbí, ve stylu "proti tomu by měl být zákon"?

Copak ve své čisté víře v náš spravedlivý právní stát a efektivní a moudrou justici ani stínem nepochybujete nad myšlenkou, že lidi lze ke slušnosti a toleranci donutit násilím? Opravdu věříte, že represivní a silový přístup k tak delikátní záležitosti nemůže v žádném případě přinést nechtěné vedlejší důsledky? Myslíte, že policejní a justiční aparát je odpovědí na všechny bolesti světa?
30. 06. 2009 | 20:36

alesdrobek napsal(a):

Karle Muellere, souhlasím stoprocentně. To je přesně ono. Je to příliš složitý a delikátní problém, než abychom jej chtěli vyřešit pomocí onoho nemotorného a necitelného obra jménem státní aparát.
30. 06. 2009 | 20:38

jarpor napsal(a):

Slova paní Moniky : „Zvláštní je, že Vás netrápí také otázka, zda je morální kupříkladu u nás vcelku běžná diskriminace, jíž jsou vystaveni matky s malými dětmi…“ mne přivedla ke zjištění, že patrně bych byl odsouzen a navíc, že jsem asi nemorální..

Totiž vím, že potřeboval-li bych obsadit jedno „ženské“ pracovní místo ( a je skoro jedno jestli dělnické či technické, vyšší či nižší v hierarchii firmy ) a měl-li bych tři uchazečky ( stejného věku, stejně šikovné, stejně zodpovědné k práci… ) ale jedna bezdětná, druhá s malým dítětem vdaná, a třetí s malým dítětem svobodná, pak místo nabídnu nejdříve bezdětné, pak vdané s dítětem a až nakonec svobodné s dítětem.

To proto, že přece jen péče o dítě vyžaduje „své“ a pro chod firmy přece jen potřebuji práci a nikoliv nepřítomnost z důvodu péče o dítě při jeho onemocnění, vyšetření, očkování…
Nevím zda by mi pomohly slova k těm s dítětem : Maminko, nebylo by přece jen lepší, a k dítěti morálnější, věnovat se plně jeho výchově, jeho ošetřování a jeho potřebám… ?

No, jsem holt asi nemorální diskriminant… nebo co jsem ?

Hezký večer
P.S. Než jsem to nadatloval... předešli mě. Nevadí...
30. 06. 2009 | 20:47

VK-Can napsal(a):

Vazeny pane Drobek.

Vybral jste opet tema, ktere je velmi aktualni, ale silne, SILNE kontraversni!
Cela Evropa ma uz DAVNO docela efektivni antidiskriminacni zakony!
Roznimravat tento namet prijetim "noveho a presnejsiho" zakona bude jedine zamestnavat soudy, advokaty a vsechny prehazovace papiru v byrokratickem aparatu!

Jsou diskriminace ? Jiste, ze jsou a BUDOU !
Vyresi je novy zakon ? V nekolika malo pripadech je vyresi, v mnoha jinych je zkomplikuje.

Diskriminace VZDY souvisi s myslenim obcanu a socialni situaci vetsiny obyvatel.
Pokud je ekonomicka sitace zeme neutesena, diskriminace (vsech forem) je toho vzdy pruvodnim znakem a ZADNY zakon to nevyresi!
Pokud je ekonomicka situace dobra, diskriminace je miziva a zadny NOVY zakon na jeji reseni neni treba!
30. 06. 2009 | 21:08

VK-Can napsal(a):

Vazena pani Moniko.

Srdecne zdravim. Dovolte mi jen malou poznamku k tomu, co jste napsala.

Po legalni strance to asi nebude mit chybu. Vase znalosti jsou nade vsi pochybnost.

Moje poznamka se tyka trochu prakticke stranky tohoto tematu.

Existuje libovule soudce ? NEPOCHYBNE!
Myslite, ze ma kazdy dost prostredku, casu, nalady a vule hnat tu "libovuli" soudce dal? Na vyssi instance ?
V mnoha pripadech (nebal bych se napsat ve vetsine) nemaji!

V 90% problemu s nespravedlnosti nejsou na vine existujici zakony, ale jejich bud nespravne a nebo neuplne uplatnovani!
30. 06. 2009 | 21:21

Monika napsal(a):

To Aleš Drobek

Ale kdepak, to není žádný „spravedlivý hněv“. ;-)

Pokud jde o řešení cestou nového zákona, bylo by zajisté fajn, kdyby to potřeba nebyla. Jen mi není jasné, jak byste to chtěl JINAK zařídit, nota bene v právním státě. Ale ráda se nechám poučit.

Podle mého skromného názoru je antidiskriminační zákon je potřeba nejméně ze dvou důvodů:

1. Aby se pojem DISKRIMINACE vůbec vymezil. To dosud v českém právním řádu chybělo a vládl v tom zmatek. Proč by měl zmatek v právních normách vyhovovat? - Navíc některé jiné zákonné normy (Zákoník práce) na existující antidiskriminační zákon odkazují. To je v pořádku?

2. Aby se zlepšilo právní povědomí a aby se zlepšila vymahatelnost (zapojením Úřadu veřejného ochránce práv). V zemích, kde to funguje, to přináší pozitivní výsledky (navzdory ojedinělým lapsům, z nichž máte takové obavy).

Dodatek: Protože žiji v zahraničí (a obě země, Belgie a Švýcarsko, kde žiji, mají antidiskriminační zákon už řadu let, navíc podle mě o dost přísnější, než je ten český), vždy mě překvapují příhody kamarádek a bývalých spolužaček, co vše je MOŽNÉ v ČR např. vůči ženám s malými dětmi ze strany zaměstnavatele apod. Ani ve Švýcarsku, ani v Belgii by to možné nebylo. Přičemž, jak jsem si všimla, to díky zažitým stereotypům českým ženám ani nepřijde divné… Jak jinak to změnit? Usilujeme stát se standardní zemí západního typu, nebo už nikoli?

K Vašemu poslednímu odstavci. No vlastně jsem to už řekla. Zákony nebudou nikdy absolutně dokonalé (tvoří je lidé) a dokonalá nebude ani justice (z téhož důvodu). Iluze si nedělám, ale, jak jsem výše už podotkla, jinou cestu bohužel nevidím. Pokud Vy ano, ráda se s ní seznámím.
30. 06. 2009 | 22:07

Monika napsal(a):

Vážený pane VK-Cane,

též zdravím. Problém je, že tento Váš argument můžete uplatnit na jakoukoli zákonnou normu. Přestaneme se tedy snažit kultivovat společenské a právní prostřední jen proto, že je to obtížné a že k tomu není čas, nálada a vůle? To přece nemůžete myslet vážně? ;-)
30. 06. 2009 | 22:14

skeptický napsal(a):

Pan president dobře věděl,proč se o zákonu vyjádřil coby o zneužitelném,a vetoval ho.

Tento stát je systematicky rozebírán shora,a bude zajímavé vidět,kdo nastoupí po nás.

Němci zavřeli vysoké školy.

Věda,výzkum,školství jsou likvidovány finančně i novými osnovami.

Bude z nás národ nádeníků,pokud nás tu vůbec nechají.Myslím,že přijde někdo,kdo bude tvrdit,že tu byl dřív.
30. 06. 2009 | 22:18

scientist napsal(a):

pane Drobku, aniž to tušíte, svým postojem totálně popíráte legitimitu a poslání moderního liberálně-demokratického státu.
Nebojte se, že lidé si nekladou desítky let, kdy se tato debata vede, stejné a mnohem rafinovanější otázky. Dokonce na ně existují i odpovědi. Jestli to tedy myslíte vážně, pak tedy hledejte - a najdete (ale ne v českých publikacích, a ani z pera ekonomů či právníků).

Stát sice nemá vychovávat (stejně skrytě a nezamýšleně vychovává) ale musí zajišťovat rovná občanská práva. Pokud to neumí, postrádá smysl. Takto jsou stanovena pravidla hry a přes ně vlak nejede, pokud tedy nezměníme naše politické zřízení.

Jestli se domníváte, že soukromou výchovou ke slušností dojde k odstranění systematické diskriminace určitých kategorií občanů, pak jste hluboce na omylu. Zkuste si položit tyto praktické otázky: jak dlouho bude trvat samovolná změna společenského klimatu?(odpověď zní: minimálně jednu generaci); a proč by to lidé měli NAJEDNOU vůbec začít dělat, když tu potřebu neměli doposud? (odpověď zní: spontáně to fakt dělat nebudou, když nemají důvod).

To jsou jen dvě z řady dalších otázek, ze kterých plyne, že je vaše vize sice líbivá, ale je z praktického hlediska nefunkční.

Existovali a existují do očí bijící nespravedlnosti a často u jejich postupného odstranění asistoval stát(a tím také "vychovával", jak posměšně říkáte).

Nezlobte se, ale ve světě založeném na Vaší naivní vizi "spontánního morálního pokroku" bychom ještě dneska trpně čekali na to, jestli bude odstraněna např. nemravná dětská práce.

P.S.v té rekaci na K. Muellera jste se pěkně odkopal. O problému diskriminace jenom povrchně plkáte. Debata o diskriminaci žen v zaměstnáních o tomdle fakt už dávno není. To by totiž bylo příliš snadné.
30. 06. 2009 | 22:33

Kritik napsal(a):

Antidiskriminační zákon? Proč ne, když je současná společnost tak zdevastovaná, že nectí ani elementární lidskou důstojnost. Když však rozklad společenství takhle půjde dál, bude nutné schvalovat další a další zákony. Například, aby invalidu měl povinnost na své místo v dopravním prostředku pustit mladší člověk. Dokazovat u soudu se to bude rodným listem a průkazem invalidy, přičemž právo invalidy si sednout vůči jinému invalidovi bude podle konkrétní situace řešit na návrh řidiče dopravního prostředku soud.
30. 06. 2009 | 22:43

bigjirka napsal(a):

Těším se, až se džendrteta bude ucházet o místo v továrně na šprcky.
..brou
30. 06. 2009 | 22:48

VK-Can napsal(a):

Pro pani Moniku

Dovolim si polozit otazku k tomuto Vasemu textu:
"Přestaneme se tedy snažit kultivovat společenské a právní prostredi.....?"
Je kazdy novy zakon ci ustanoveni kultivovani a nebo komplikovani spolecnosti?

Myslim, ze to bude individualni v kazdem pripade. Rozhodne nebude vse jen kultivovanim spolecnosti.
Osobne se domnivam, ze konkretne tento zakon je komplikovanim.

To je ovsem jen muj nazor a jsem si vedom, ze lze v teto veci argumentovat do nekonecna.
Rekl bych, ze nebude vice moznosti k diskriminaci nez jsou v USA ci Kanade. Takova smesice lidi se jen tak nekde nesejde.

Na zaklade zkusenosti zde ziskanych jsem si vytvoril muj nazor, ktery skutecne myslim vazne.
Opakuji, ze jsem si vedom nekonecnosti tohoto tematu a argumentu, ktere se mohou pouzit.
Muj nazor je zalozen na shrnuti positiv a negativ, ktere jsem ziskal zivotem zde.
30. 06. 2009 | 22:55

Karel Mueller napsal(a):

Monika:

Paní Monik, nezlobte se, ale já Vás nemohu číst aniž bych věděl, jestli se mám smát nebo plakat.

Dnes je v Česku situace, že ve funkci personalisty či ekonomky pomalu nenajdete muže. Tyto funkce jsou dvakrát i vícekrát lépe placeni než u ostatních členů managementu, v USA je funkce personalisty (čti personalistky) postavená tak, že se ji bojí i GŘ, o pravomocích nemluvě. Srovnal bych to s funkcí politruka za bolševiků.

Každá západní firma si dává extra záležit, aby měla proporční zastupení žen a mužů na technických funkcích, včetně TOP managementu. Výsledek je jasný: Celé ekonomické a personální oddělení se skládá z žen, jinak by jste parity nedosáhla. Nebo se myslíte, že v analytice, exaktních vědách a technických oborech se průměrná žena vyrovná průměrnému muži?

A pokud jde o mzdovou diskriminaci? Mzda je daná tabulkově a v personalistice a ekonomii je až dvojnásbná, jak jsem napsal.

Asi tak nějak.
30. 06. 2009 | 23:53

im napsal(a):

Sdílím Vaše pochyby, pane Drobku.
30. 06. 2009 | 23:57

Honza Český napsal(a):

Scientist to napsal skvěle a tak jen doplním

O úloze práva ve společnosti se diskutuje již tisíce let

Totéž o vztahu práva a morálky

A tak by mne docela zajímalo, jak má autor blogu vyřešenu otázku, zda vůbec může být jakýkoliv zákon morální

P.S.
Alex Koenigsmark se zde v jednom blogu vyznal, že se rád dívá na fotbal. Já taky, ale jen na nejvyšší anglickou ligu. Zdá se mi, že anglické stadiony jsou skoro poslední místa na světě, kde vládne úcta k profesionalitě …
30. 06. 2009 | 23:58

Karel Mueller napsal(a):

Scientist:

Tak v odpovědi panu Drobkovi jste tomu doslova dal korunu.

Pozorně si přečtete výše uvedený odkaz. Vždyť se to tam možnostmi zneužití jen hemží - třeba rovnost šancí je přímo spojena s kvotami a speciálními programy.

To samo o sobě staví na hlavu požadavek rovného přístupu bez ohledu na pohlaví, rasu ... blabla ... atd. Tak to zkuste v případě našich Romů ... posílám pozdrav dopředu.
01. 07. 2009 | 00:38

Jedla napsal(a):

scientist: bravo!
01. 07. 2009 | 00:38

Karel Mueller napsal(a):

VK Can:
Zdravím pane VK :-).

Samozřejmě máte ravdu, v těchto choulostivých situacích záleží na stavu společnosti.

Žena může ječet jak Viktorka na splavu, že ji někdo koukal na zadek a chtít odškodné, nebo i na skutečné obtěžování může reagovat tak, že dotyčného spraží phledem a pošle vyčůrat.

Troufám si říct, že velmi značná část žen bude reagovat skutečně v závislosti na stavu společnosti.
01. 07. 2009 | 00:42

Pepa Řepa napsal(a):

To Monika
a to je právě ten problém mezi námi.
Troufám si tvrdit,že to je problém jakou cestu Evropa zvolila.Lépe řečeno, jaká byla novodobými architekty nadiktována. Cestu lámání přes koleno, cestu absurdních zákonů.Je to jako kus od Ionesca.

Vy jste zastánkyní této politiky. Žijete v Bruselu, ať z EP vypadne sebevětší pitomost ohnivě ji hájíte.

Stala jste se, stejně jako náš milovaný editor, chapadlem politické korektnosti, ke které antizákon patří.Jestli Vás výraz chapadlo uráží a složíte se jako jedna džendrteta minule, tak se Vám omlouvám.Snad nejste Belinda Femina.
Nenapadám Vás, ale sterilní, jalová debata je k ničemu.

Mluvíte o kultivaci společnosti, přitom bude účinek opačný. Každá akce budí reakci, snahu nesmyslný předpis obejít. A to vůbec nemluvím o otevřené výzvě ke zneužívání.
Jistě, advokáti, si budou mnout ruce.Ti v rodině se smějí. Přibydou kauzičky.

Ostatní budou ve střehu, otevřenost se bude ztrácet, přibyde pokrytectví.Pozor na hubu, musíme to jaksi korektně obejít.
Celkový dopad nebude tedy kultivace, ale další kapka k rozpadu společnosti. Podpoří se pokrytectví na úkor svobody a otevřenosti.

Asi se pohybuju v jiném světě než vy, i za bolševika jsem byl volná noha. Nevšiml jsem si, že by Dubská dostala za Makovou panenku menší honorář než třeba Miller za Krtečka. Zmatlice neměla méně kšeftů než chlap. Prostě její ilustrace se k něčemu hodily a k něčemu ne.
Je tady grafik, kterému nikdo neřekne jinak než "kundičkář" (pardon). Má zažalovat vydavatele kuchařek nebo slabikářů, že je diskriminován?

Dalo by se pokračovat. Jedna z dcer si přibírá další školu. žasnul jsem, jaké obskurní obory se dají studovat. Kamarádky radí, budeš to mít dobrý.
A to je tragedie. Staneš se dalším parazitem, budeš to mít dobrý.Jako za bolševika.

Žena je právnička.Žasne zase nad úsilím dřendrtet. Ty ženský nám škodí ze všeho nejvíc, tvrdí. Galantnost, úcta i soužití v rodině se nedá ošetřit zákonem.Je to individuální dohoda. někdy i tichá dohoda. Ne ta od Kazana.
Doma jsme nikdy neřešili, kdo bude u dětí nebo kdo co vydělá.

A víte co je nejhorší? Že si vy Euronadšenci (abych byl PC) neuvědomujete, že tvorbou takových paskvilů, imigračními kvotami, nesmyslným otesánkovským rozšiřováním, omezováním osobní svobody, zaváděním diktatury menšin atd.atd. společnost rozkládáte, přispíváte k rozkladu evropského slepence, dříve než se stačil konstituovat.A pak se divíte, kde se bere ten odpor a máte pouze jedno vysvětlaní:
Klimatěnkové, agenti Moskvy.

Drobek to posal skvěle, ale moc jemně. Děláte z nás Krholy, Vy Škrholové z pimprlové komedie bruselské. Mávnete kyjem antizákona a v tu chvíli je-podle Vás-po vose.

Problém je, že nejen po vose.
https://www.youtube.com/watc...
01. 07. 2009 | 07:01

jarpor napsal(a):

Pepa Řepa

K reakci na Moniku -
Takhle psát umíte skutečně jen Vy.
Za můj obdiv si nic nekoupíte... ale máte jej.
Že souhlasím s každým slovem je zbytečné psát...

Hezký den
01. 07. 2009 | 07:43

jaryn napsal(a):

Pepo Řepo,

naprostý souhlas. Evropa nabírá směr, který nevede k ničemu dobrému. Přehoupli jsme se přes pomyslný vrchol a už jedeme z kopce. Ne nadarmo se tvrdí, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. Zlikvidujeme se sami, zevnitř, sebedestrukcí. Zbalkanizujeme, a až přijde skutečná krize, nejen finanční, půjdeme prostě do kytek. Možná to je zákonitost vývoje společnosti, ale co nemůžu vydejchat je to frenetické tleskání části domácích, kteří z čiré zblblosti nadšeně, až přímo svazácky, prosazují sebezáhubné kroky a vyklízejí pozice pro ty zatracené nesmysly, jimiž se Evropa hodlá radostně zlikvidovat. Zahazujeme staré, ověřené a funkční, zapomínáme, kdo jsme.
01. 07. 2009 | 08:39

Čochtan napsal(a):

Pepa Řepa má naprostou pravdu.
Co s tím ? Smířit se s likvidací civilizace debilními bruselskými byrokraty ? Postavit se na odpor ? Jak?
Co můžeme dělat ?
Můžeme se postavit na odpor. Můžeme bruselskou debilitu bojkotovat, můžeme ji sabotovat, a můžeme její pachatele a fanoušky z.....t (admin si dosadí "zdravit"). Příležitostí je k tomu dost. Na schodech, na přechodech, ....
Je to tyranie a vnucená sebevražda. Jak byla ta známá věta z filmu "Vyšší princip" ?
01. 07. 2009 | 09:17

Filipi napsal(a):

Super clanek. Co delate v socdem??!
01. 07. 2009 | 09:26

StandaT napsal(a):

Tenhle zákon je o slušnosti. Slušnost nelze nařídit, nadelegovat, vynutit. K té se musí lidi vychovat. Takovýto zákon jen zvyšuje pokrytectví ve společnosti.

Z personalistů už teď jsou profesionální lháři. Místo, aby řekli nechceme vás, řeknou nekontaktujte nás, sami se do 14ti dnů ozveme, pokud projdete do dalšího kola. Člověk místo aby hned věděl, na čem je a zařídil se podle toho, má 14dní falešné naděje na něco, co není a nebude.
01. 07. 2009 | 10:52

Jirka H napsal(a):

To Pepa Řepa:
Vyjádřil jste to výborně - díky.
Taky mě popuzuje ta "víra uhlířská", že vše, co se nelíbí zakážu zákonem a bude "vymalováno".
01. 07. 2009 | 11:34

Monika napsal(a):

To Pepa Řepa

To je debata, která už proběhla, než antidiskriminační zákon schválil parlament. Vy s tím nesouhlasíte, na což máte právo, já s tím důvodů souhlasím, k čemuž mám řadu dobrých důvodů. Mám na to také právo?

Víte, které země mají už řadu let nejpřísnější antidiskriminační zákony? Austrálie a Nový Zéland. Dosud jsem tam nebyla, ale musí to tam být opravdu peklo na zemi. Zvláštní, že se ještě nerozložily. - Radši teda tu Severní Koreu nebo Somálsko, viďte. ;-)
01. 07. 2009 | 12:33

scientist napsal(a):

Karle Muellere,
já naprosto rozumím obavám spojeným se zaváděním takového zákona. To, že přinese řadu perverzností je dokonce nevyhnutelné a na to člověk ani nemusí být žádný génius aby mu to docvaklo. Ale samozřejmě se o tom musí mluvit, to nepopírám.

V podstatě se řeší dvě dilemata:
(1) převáží zvrácené a nezamýšlené důsledky zamýšlená pozitiva?
Vzhledem ke zkušenostem ze Západu zřejmě ano. Po desítkách let tam k žádnému zahlcení soudního systému ani ke kolapsu společnosti nedošlo. Zvrácené důsledky ale vždycky budou dobře viditelné i mediálně vděčné.
Máme naštěstí jednu pojistku: zákon není nevratný. Dokud žijeme v demokracii, lze ho změnit. Čochtam, Jaryn a Pepa Řepa si založí hnutí a vyhrajou volby, když na to přijde.

(2) To, že jsou některé KATEGORIE (tedy nikoliv indiferentní jednotlivci) znevýhodněni v přístupu k pracovním místům je prostě dobře popsaný fakt. Že toto znevýhodnění ne vždy souvisí s indiviuálními dispozicemi jednotlivců ale je běžně v praxi odvozeno od pouhé příslušnosti k dané kategorii, je taky dobře popsaný fakt.
Co s tím?
V politickém systému, který máme, nelze čekat se založenýma rukama, protože se tím podkopává jeho legitimita. Jestliže je polovina obyvatel (ženský) systémově znevýhodněná v přistupu k penězům, pak je to prostě problém! Vyhnali jsme je z domovů do práce, když jsme to během války a po válce potřebovali, a zavřít zpátky do klecí k plotnám se už jaksi nepodařilo.

Za chvíli tu bude obdobný obrovský systémový problém se starou populací, ale rozepisovat se o tom nechci.

Takže co s tím?
Jiný nástroj než zákon, soudy a státem placená propaganda ve školách prakticky NEEXISTUJE.

Samozřejmě že by bylo krásný, kdyby se lidi k sobě chovali slušně! Ale to bychom mohli zrušit i policajty a soudy a nakonec i ten pitomý stát. Takhle si to představoval Marx, mimochodem.

Další problém je, že k diskriminaci běžně dochází i nezáměrně a není to otázka lidské slušnosti! Ale to už bych se rozepsal příliš.
01. 07. 2009 | 12:54

Monika napsal(a):

Dodatek:

Jinak pokud jde o ty "sebevětší pitomosti", tak ty opravdu nehájím. Zvláštní ale je, že takové pitomosti zpravidla vznikají u nás. Chcete příklad? Zákon 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti):

§ 25
(1) Uchazečem o zaměstnání může být, pokud tento zákon dále nestanoví jinak, pouze fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště a která NENÍ:
(...)
j) prezidentem republiky.

:)))

Takže kdyby se u vás Klaus náhodou ucházel o zaměstnaní a vy mu jej poskytl, porušujete zákon 435/2004 Sb. To jen abyste se pak nedivil. ;-)

Jako z Ionseca? Ale jděte, tohle by Ionesco nevymyslel ani kdyby se snažil sebevíc.
01. 07. 2009 | 13:02

Pepa Řepa napsal(a):

To Monika
je vidět, že jste dlouho mimo.
§ 25 předložil parlamentu jistý J.C. z Liptákova.Česká klasika.

Kdyby měl Klaus smysl pro humor podá stížnost, že je diskriminován neb nemůže být zaměstnán jako popelář.

Třeba po tom celý život touží.
Bylo by to sousto i pro džendrtety. Klaus by koukal, kdo se ho zastává.
Mějte se, snad jsem Vás neurazil.
01. 07. 2009 | 13:49

bigjirka napsal(a):

Moniko, nekafrejte krávoviny. Uchazeč o zaměstnání je termín pro úřad práce, má to co společného s evidencí nezaměstnaných a s podporou v nezaměstnanosti. Tedy president nemůže být... On totiž není zaměstnancem, nemá pracovní poměr a formálně vzato bez toho paragrafu by se asi mohl zaregistrovat na pracáku a pobírat podporu.
01. 07. 2009 | 14:25

Pepa Řepa napsal(a):

To bigjirka
já ví, on v tom zákoně není jen Klaus. Je tam vyjmenována celá řada ústavních činitelů, kteří přirozeně nemoho žádat -po dobu funkce-o zaměstnání.
To byl zřejmě malý bruselský žerík.
01. 07. 2009 | 14:39

VK-Can napsal(a):

Pro pana Muellera.

Antidiskriminacni zakon zde uz existuje nejaky patek a byl po nejakou dobu dost oblibenym nametem televiznich a novinovych medii v dobe jejich "okurkove sezony", kdy nejake zpravy aby pohledal.

Jake, ze to byly vetsinou pripady "diskriminace" ?
Zde se musime trochu zastavit u toho, ze i diskriminace ma sve "kategorie".

Existuje totiz diskriminace skutecna a sporna.
1 Skutecna - ta se proste stala. Tecka.
2. Sporna - ta se mela udajne stat, ale to se musi teprve vysetrit.
A zde je kamen urazu!

Pokud se nejaka bludna duse, at uz co by zamestnavatel, nebo spluzamestnanec dopustil skutecne diskriminace, byl tento pachatel verejnymi sdelovacimi prostredky pohrben za ziva, nemluve o tom, ze trapec, ktery dostal u soudu byl tvrdy. Pro vystrahu!
Jinymi slovy se obyvatele rychle poucili a skutecna diskriminace uz je vetsinou jen v nejakem filmu.

Neco jineho je ta SPORNA diskriminace.
Neni zde dost mista na popis, kam az muze jit fantasie lidi a co je mozne povazovat za diskriminaci.

Myslim, ze Cesko otevrelo "pandorinu skrinku".
Neni pochyb, ze rady pracovniku justice vsech kategorii se budou rozsirovat a mohutnet. Advokatni kancelare budou rozsirovat sve prostory a prijimat nove sily.
Stat i podniky budou platit miliony na soudni vysetrovani a nebo eventualni "odskodne", pokud si budou chtit usetrit velke soudni vydaje.
Zda se, ze nekdo vynalezl kolo.
01. 07. 2009 | 15:25

VK-Can napsal(a):

Pro pani Moniku.

Jen si dovolim poznamku k tem nejprisnejsim antidiskriminacnim zakonum v Australii a na Novem Zelande.
Tyto skutecne krasne a bohate zeme dostaly do vinku dedictvi britskeho imperia z dob, kdy to jeste bylo skutecne imperium.

V te dobe misto zeny bylo v domacnosti. Tecka.
V techto zemich najdete stale muze, ze otevrou dvere zene a smeknou a nebo aspon naznaci smeknuti pokryvky hlavy pri pozdravu.
Ale rovnopravnost v zamestnani ??!! Nevidane, neslychane.

Tak jako drive pro zeny z urcitych vrstev bylo zamestnani sluzebne, se z postupem a modernisaci doby toto zmenilo na posici sekretarky a jinych "pomocnych" praci.
V ocich mnoha tamnejsich muzu stejne.
Zvyk je "zelezna kosile" a tak musel byt zaveden Vami zminovany zakon.

Nevim, na kolik se to zmenilo za poslednich 10 let, ale jiste by bylo pro Vas zajimave se tam podivat.
Pokud vim, tak tamnejsi zeny by mohly mluvit o skutecne diskriminaci. Predevsim platove.
Mozna jsou zde ctenari, kteri mne mohou upresnit.
01. 07. 2009 | 15:46

Mirka napsal(a):

Pro Pepu Řepu
často s vámi nesouhlasím ale když píšete poeticky směju se i ktyž chápu zhruba půlku,
Červená karkulka jak vyšitá!
01. 07. 2009 | 15:51

Pepa Řepa napsal(a):

Nic si z tojho nedělejte.
Když to po sobě-výjimečně- přečtu, nechápu ani desetinu.

Já mám systém.: Z jedný vody šup na plot.

Důvodem je Alzi Heimmer, můj věrný druh.Do pěti minut nevím, co jsem vlastně chtěl.Mám na to čtyři minuty.
Mějte se.
01. 07. 2009 | 16:10

Pepa Řepa napsal(a):

To Mirka
víte jak končí Škrhola?

Malé věci řešte ruky mávnutím
nedopadnete tak jako Škrhola
nebudou......
ale vždyť to znáte sama.
01. 07. 2009 | 16:14

Daňový poplatník napsal(a):

Takže příště na Titanicu ne ženy a děti, ale ententyky, dva špalíky, jinak kapitán (pokud se mu nepodaří utonout)nevyleze do konce života z lochu, sexista jeden, diskriminátor.
Předpokládám, že podnět k trestnímu stíhání by podala jedna ze zachráněných džendrtet.
01. 07. 2009 | 17:20

Hajný napsal(a):

To P.Ř. dnes 07:01 :
Cítím to podobně.ASI JSME UŽ STAŘÍ A TOMUTO BLÁZNIVÉMU SVĚTU NEROZUMÍME.
Ona je to stejně jen rozežranost "vyspělého"světa.Kdyby ti všichni mudrlanti museli především přemýšlet kde vezmou na rezervní kalhoty nebo na chleba k večeři pro děti,tak by je podobné nesmysly rychle přešly.
A nebyli jsme třetímu světu za oslíčka a Škrholu.
01. 07. 2009 | 21:19

Pepa Řepa napsal(a):

To Hajný
dlouho jste tu nebyl. Jste v pořádku?
01. 07. 2009 | 21:37

Hajný napsal(a):

to Pepa Řepa:
Původně jsem chtěl putovat po hradech.Ale když mi spolužák nabídl pobyt ve srubu uprostřed lesů,tak jsem neodmítl.A byla to paráda,za celé skoro tři týdny ani človíčka,žádná televize,noviny nebo internet.Jen ohýnek,hvězdy a šumění vodopádu.Kdybych si omylem nehodil léky do hně,tak jsem tam dosud.
Balzám na duši.
01. 07. 2009 | 21:59

Admirál napsal(a):

Hajný - rád Vás vidím na netu, Vás čísti - radost míti.
01. 07. 2009 | 21:59

jarpor napsal(a):

Hajný

Zdravím...

Někdy není vůbec špatné nechat léky shořet...
Po dobu Vaší nepřítomnosti se zde nic zvláštního nestalo...
(tak nějak se to kdysi hlásilo, ne ?)

Hezký večer
01. 07. 2009 | 22:24

Lex napsal(a):

Dovoluji si i zde zavěsit svůj příspěvek, který jsem primárně dal u paní Sokačové - jde o stejné téma:
Napsal jsem úvahu, rozbor – antidiskriminace a spoelčensko ekonomický systém. Bylo to samozřejmě dlouhé, tak jsem to zahodil. Napíšu jen toto: V tržní ekonomice
jsou dva základní instituty založené na převisu poptávky nad nabídkou: pracovní síla versus volná místa, a zájemci o nájemní bydlení versus byty k pronájmu. Určitá míra nezaměstnanosti je nezbytná, aby se cena pracovní síly netrhla z řetězu. Podobně v nájemní politice – musí být nedostatek bytů, aby ceny nájmů zajišťovaly zisk pronajímatelům. Pak jsou tu ještě marginálie v pdobě sociálních služeb apod. Protože cíl – plnou zaměstnanost a dost bytů pro všechny nikdy žádný tržní systém nemůže zajistit – popřel by sám svou podstatu - přijdou ti, kdo za ten cíl odpovídají, s čím? S antidiskriminací! Všímáte si toho popření základních pravidel. Nikdy nemohou být uspokojeni všichni, takže existuje výběr – eliminace. Nemůže neexistovat. Vždy bude někdo diskriminovaný. A protože jsme dirigisti, hodíme to na krk těm, kdo těmi pracovními místy a volnými byty disponují.
Není nic snazšího, než jako Pilát Pontský si umýt ruce. Ne, paní Sokačová, nesmyjete si z nich ten odér. Vaše genderovštiny, vaše multikulti, vaše vnucování nepotřebných těm, o jejichž peníze primárně jde, nevybalancují nevybalancovatelné. Onen převis poptávky.
A to jsem levičák. Co pak mají říkat pravičáci? Ochrana existujících právních vztahů (pracovního poměru, existujícího nájmu bytu) je něco jiného, než vznik nových těcho vztahů pod taktovkou zákona. Naproti tomu plně akceptuji existenci poměrů zaváděných antidiskriminačním zákonem v zaměstnávání ve veřejné sféře, v situaci, kdy podnikatel pobírá dotace na pracovní místo, a v pronajímání obecních bytů. A konec. Vše ostatní zní velmi falešnou notou.
Hezký večer! Lex
P.S.
Pro ty, kdo by chtěli diskutovat skutečně zasvěceně doporučuji si přečíst důvodovou zprávu k antidiskriminačnímu zákonu http://www.psp.cz/sqw/text/... od str. 16
Jenže kdo by těch třicet stránek četl, že, stačí moje víra, není-liž pravda!?
01. 07. 2009 | 23:27

bigjirka napsal(a):

Ten zákon je prostě kokotina. ..brou
01. 07. 2009 | 23:36

Honza Český napsal(a):

Pro Lex

Četl jsem nejen důvodovou zprávu, ale i zákon samotný. A nikde jsem tam nenašel, že jeho smyslem je plná zaměstnanost či byty pro všechny

Všiml jste si jistě, že ten zákon „vymezuje právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace ve věcech“, které jsou v zákoně v § 1/1 taxativně vymezeny – viz váš výše uvedený odkaz

A navíc snad jako levičák připustíte, že existují i levičáci, pro něž není tržní ekonomika modlou. Třeba jen proto, že trhu imanentní honba za ziskem je pro společnost sebezáhubná.

Ale asi máte pravdu v tom, že pro kapitalismus je antidiskriminace zhruba stejně nebezpečná, jako byla pro tzv. reálný socialismus ochrana lidských práv

To jsou paradoxy, není-liž pravda …
02. 07. 2009 | 01:31

Čochtan napsal(a):

Rovné zacházení ? Když budu mít obchod, a budu vybírat prodavačky, tak hraje velkou roli i to, která je mi sympatická. Rovné zacházení NEEXISTUJE ! Nikde v ničem !
02. 07. 2009 | 08:17

Lex napsal(a):

Honza Český
Ale možná jste nečetl můj komentář důkladně. Nikde jsem nenapsal, že by bylo účelem zákona zajistit plnou zaměstnanost nebo byty pro všechny - naopak - cituji znovu: "přijdou ti, kdo za ten cíl odpovídají, s čím? S antidiskriminací!"
Ano, jistě jsou levičáci, kteří nevyznávají tržní ekonomiku, ale ta je zatím (a asi navždy) realitou, a antidiskriminace je jejím státem vytvořeným plodem. K čemu by byla antidiskriminace, kdyby byl hlad po zaměstnancích, jako tomu bylo v "socialismu", nebo kdyby byl převis nabídky bytů?
S těmi paradoxy je to "středová desítka"!
Hezký den! Lex
02. 07. 2009 | 08:40

Vico napsal(a):

Hajný : Jsem rád, že jste dal o sobě vědět.
Vico
02. 07. 2009 | 09:10

jaryn napsal(a):

Hajný:
vítejte! Až budou léky, plánujete ještě zmizet do lůna přírody? Vždyť léto teprve začíná...?

Čochtan:
antidiskr.krávovina je politický apel, gesto, rozhodně ne zákon. Je to trojský kůň. Shit.

Lex:
Srozumitelné a jasné. Souhlas, podpis.
02. 07. 2009 | 10:12

Honza Český napsal(a):

Lex

Tak již asi tuším, co mne na vašem textu zmátlo

Já si totiž nemyslím, že antidiskriminace je plodem státu volného trhu

Soudím naopak, že je především plodem tlaku občanské společnosti (odbory, gendertetky, lidskoprávní organizace atd., atd.) na stát

Evropská občanská společnost je sakra jiné kafe než občanská společnost česká …

Mějte se hezky
02. 07. 2009 | 11:24

Pepa Řepa napsal(a):

To Honza Český
Inu, Honzovi to vždycky chvíli trvalo, než mu začalo zapalovat.

Musel vyrazit s rancem do světa nebo se musel poradit s právníkem, než mu došlo, že:

Evropská občanská společnost je sakra jiné kafe než občanská společnost česká

Jo,jo Honzíku český. Je to sakra jiné kafíčko.

Někde k němu dostanete "sachrdort" jinde "kroasant" nebo "donuta".
Ale samotné kafíčko se moc neliší.

Je to kafíčko Vávrovo.
02. 07. 2009 | 13:45

Lex napsal(a):

Pepa Řepa
Pozor Pepo, pozor, abyste nenarazil. To Vávrovo kafe bylo totiž od Žida. Ať nestartují multikulti!
02. 07. 2009 | 16:21

Pepa Řepa napsal(a):

Já vím, zatracený Židi. Mají prsty ve všem.
02. 07. 2009 | 20:47

skeptický napsal(a):

P.P.
Že voni do toho kafe něco dávaj.Ňák to se mnou utíká,cigarety taky,ale tam je to aspoň ve jméně.A prý vážně škodí Vám i lidem ve Vašem okolí.Ale tři v jednom? Co to může být? Vávra...,to jsou mi věci...
02. 07. 2009 | 20:55

im napsal(a):

Ale kdepak prodejci. To eurounijní Maryša jedu na krysy do kafe přidala.
P.S. Radost Vás zase číst, Hajnej, vítejte zpět.
02. 07. 2009 | 21:57

Lex napsal(a):

Opravdu "ve všem"? Kdysi jsem byl u jedné Maryši a nikde žádné prsty. Tedy v tu dobu, co jsem tam byl já. Takže vlastně možná jo, když jsem tam nebyl.
Hezký den! Lex
03. 07. 2009 | 09:18

Demosthenes napsal(a):

Monika: diky nemravne detske praci jsem ziskal solidni naskok pred vrsteniky. S minimalnim kapesnym jsem se ve 13 letech vzmohl na pocitac a ty dva roky, co jsem makal ilegalne mi prinesly radu znalosti a zkusenosti. Podobne jako minimalni mzda je zakaz detske prace jen ohybanim trhu, ktere neprinasi mnoho dobreho.
Onen spontani posun spolecnosti je vynucovan trhem - pokud stat necha ten trh fungovat. Podobne jako minimalni mzda i antidiskriminacni zakon ma za nasledek predevsim snizeni efektivity prace - je treba travit vice casu prijimanim uchazecu a je treba prijimat uchazece neoptimalni, pripadne je neoptimalne platit. Pokud me nekdo bude nutit jako podnikatele, abych urictou skupinu lidi na vlastni naklady zvyhodnoval proti tem, ktere bych potreboval, tak ze me stat casem nutne vychova zasadoveho rasistu s plejadou argumentu. Skutecne je to to, co chcete?
19. 07. 2009 | 16:28

Alk napsal(a):

Tolerance ? Tolerance k čemu ? Tolerance k hlouposti ? Ke zlu ? K něčemu cizímu, co se mi cpe do baráku nebo do MÉ vlasti ?
Taková tolerance by byla slabost, sebevražda. Proto netolerujme "toleranci za každou cenu a ke všemu" !
06. 08. 2009 | 02:00

Monika napsal(a):

Monika správně poukázala na §5, který vymezuje přípustné formy rozdílného zacházení.
06. 08. 2009 | 02:02

marty napsal(a):

Samozřejmě jsem to bral jako vytáčku, prostě mě z toho či onoho důvodu nechtěli. Ale ve skutečnosti je tento argument těžko napadnutelý. Pokud doplňujete TOP management, tak musíte brát v úvahu názor manažerů, se kterými bude úzce spolupracovat a ti opravdu z nějakých důvodů mhu chtít papírově slabšího.

Samozřejmě nechávám stranou "důvody jiné" :-)
06. 08. 2009 | 02:04

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Danke f information
26. 08. 2009 | 06:31

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy