Muntazer al-Zaidí - Proč jsem hodil botou

22. 09. 2009 | 01:23
Přečteno 6794 krát
Ve jménu Boha, nejmilostivějšího a nejslitovnějšího.

Zde stojím, volný. Ale má země je stále válečným zajatcem.

Zaprvé chci poděkovat všem, kdo při mě stáli, mým krajanům, všem muslimům, občanům svobodného světa. Mnoho se toho namluvilo o mém činu a o člověku, proti němuž byl namířen, a o hrdinovi a jeho hrdinském skutku, a symbolu a symbolickém skutku.

Já však odpovídám prostě: K mému činu mne dohnala křivda, která postihla můj lid, a vojenská bota okupace, jež dopadla na mou zemi.

Bota, která drtí lebky mých soukmenovců – šejků, žen, dětí, mužů. Za několik posledních let více než milion mučedníků padlo rukou okupantů a má vlast dnes chová na 5 milionů sirotků, milion vdov a stovky tisíc zmrzačených. A mnoho milionů bez domova, rozprášených po celé zemi i mimo ni.

Bývali jsme národem, kde se Arab podělil o svůj chléb vezdejší s Turkem a Kurdem a Asyřanem a Jezídem a Sabejcem. A šiíté se modlili v jedné řadě se sunnity. A muslim slavil křesťanský svátek narození Krista, pokoj jeho jménu. A to vše navzdory tomu, že jsme všichni společně trpěli hladem v době embarga, déle než deset let.

Svou trpělivostí a svým soucitem jsme čelili útlaku. A pak jsme byli napadeni přeludem osvobození, jemuž někteří uvěřili. Okupace rozdělila bratra od bratra, souseda od souseda, synovce od strýce. Naše domy natrvalo proměnila v pohřební stany. A naše hřbitovy se dnes přelévají do parků a k silnicím. Je to mor. Je to okupace, která nás zabíjí, která znesvěcuje naše mešity a posvátnost našich domovů a která den co den uvrhává tisíce lidí do provizorních žalářů.

Já nejsem hrdina a klidně to přiznám. Mám však svůj názor a mám svou čest. Ponižuje mne, když vidím, jak je ponižována má vlast. A jak hoří můj Bagdád. A zabíjeni mí lidé. Do paměti se mi vryly tisíce tragických výjevů a nyní mne tíží na srdci a svádějí mne k cestě spravedlivého, k cestě konfrontace, k cestě odmítnutí křivdy a bezpráví, klamu a dvojakosti. V noci nemohu spát.

Prolil jsem řeku slz nad desítkami, ne, stovkami masakrů, které by vlas novorozence zbarvily do běla a které ve mně zanechaly hluboké jizvy. Skandál v Abú Ghrajbu. Masakr ve Falúdži, Nadžafu, Hadítě, Sadr City, Basře, Díjalu, Mosúlu, Tál Afaru a na každém centimetru mé zchromené vlasti. Několik posledních let jsem projížděl svou spálenou zemi a na vlastní oči viděl bolest obětí války a na vlastní uši slyšel nářek pozůstalých a sirotků. Soužil mne pocit hanby, jako jedovatá nadávka, neboť jsem byl bezmocný.

A jakmile jsem splnil svou profesní povinnost a dokončil všechny reportáže o každodenních tragédiích běžných Iráčanů, smyl jsem z kůže prach zničených domů a z šatů krev zabitých a raněných, zatnul ruku v pěst a složil přísahu všem obětem, přísahu pomsty.

A když se naskytla příležitost, využil jsem jí.

Využil jsem jí z věrnosti ke každé kapce nevinné krve, která byla prolita okupanty nebo kvůli nim, ke každému zaúpění matky, která ztratila syna, k slzám každého sirotka, k žalu každé znásilněné ženy.
Těm, kdo mne hanobí, říkám – víte, kolik zničených domovů ta hozená bota navštívila? Kolikrát se brodila v krvi nevinných lidí? A kolikrát přestoupila práh domu, v němž byla znesvěcena čest svobodné irácké ženy? Nemyslíte, že ta bota byla náležitou odpovědí na všechny ty ohavnosti?

Když jsem vrhl tu botu na toho zločince Bushe, chtěl jsem tím vyjádřit, že odmítám jeho lži, jeho okupaci mé země, že odmítám jeho ničení a zabíjení. Že protestuji proti tomu, jak nestydatě plundruje bohatství mé vlasti a ničí její infrastrukturu. A z jejich synů dělá diasporu.

Chtěl jsem chránit čest mé profese a potlačené vlastenectví v den, kdy byla tato země znásilněna a zneuctěna. Někteří novináři namítají – Proč Bushe nezahanbil nějakou nepříjemnou otázkou? A já jim nyní odpovídám. Jak jsem mohl Bushovi položit otázku, když nám to před začátkem tiskové konference zakázali? Povoleno bylo jen sledovat, točit a zapisovat.

Chci využít této příležitosti a říci, že pokud jsem uškodil žurnalismu a zhanobil naši vládní garnituru, pak to nebylo ve zlém úmyslu a já se vám za to omlouvám. Mým cílem bylo jen dát průchod živoucímu svědomí občana, který je den co den svědkem ponižování jeho země.

Dějiny však znají mnoho případů, kdy novinářskou profesi zneuctili i samotní Američané. Vzpomeňme na pokus o atentát na Fidela Castra, kdy agenti CIA přestrojení za reportéry kubánské televize nastražili výbušninu do kamery, nebo když během irácké války média vědomě klamala celou americkou veřejnost. A takových případů bylo mnohem víc, já je však nebudu zmiňovat.

Chci vás však upozornit, že tyto pochybné agentury – americká tajná služba a všichni, kdož jsou s ní spřízněni – vynaloží všechny prostředky na to, aby mne vypátrali, neboť jsem rebel, který protestuje proti jejich okupaci. Budou mne chtít zabít nebo zneškodnit a já chci varovat všechny své blízké před nástrahami, které tyto agentury použijí, aby mne zničily, tělesně, duševně nebo profesně.

A také chci říci, že v době, kdy irácký premiér vystoupil v satelitní televizi a prohlásil, že nešel spát, dokud se nepřesvědčil, že jsem v pořádku a mám lůžko a přikrývku, právě v té době mne jeho lidé mučili otřesnými způsoby – elektrickými šoky, údery kabelů, údery železnou tyčí, a to vše na dvoře za domem, kde probíhala tisková konference. Slyšel jsem hlasy zúčastněných. A možná že i oni slyšeli mé výkřiky a sténání.

Ráno mne nechali zimnímu chladu. Polili mne vodou a svázali. Omlouvám se za pana Malikiho, že lidem tajil pravdu. Promluvím později a předložím jména všech, kdo se podíleli na mém mučení, včetně některých vysokých představitelů vlády a ozbrojených sil.

Nečiním tak, aby zapsal své jméno do historie či pro peněžní zisk. Chtěl jsem jen bránit svou zemi, což je legitimní cíl stvrzený mezinárodními zákony a Božím právem, chtěl jsem bránit svou vlast, starobylou civilizaci, kterou okupanti znesvětili, neboť jsem si jist, že historie – zejména v Americe – bude tvrdit, že americká okupace si úspěšně podmanila irácký lid a přiměla jej k úplné podřízenosti.

Bude se vychloubat klamem a prostředky, které okupanti použili, aby dosáhli svého cíle. Není to nic nového, nic nepodobného tomu, co kolonialisté provedli domorodým Američanům. Zde stojím a říkám okupantům a všem, kdo by je chtěli následovat a stát při nich – už nikdy více.

Protože my jsme lidé, jež raději zemřou, než aby museli snášet ponížení.

A nakonec říkám, že jsem nezávislý. Nejsem členem žádné politické strany. Během mého mučení se o tom mluvilo mnohokrát, jednou že jsem extrémní pravičák, pak zase že levičák. Já jsem však nezávislý a v budoucnu chci jen pomáhat mým lidem a všem potřebným. Nemám v úmyslu rozpoutávat nějaké politické boje, jak někteří tvrdili.

Chci pečovat o vdovy a sirotky a ty, jimž okupace vzala budoucnost. Modlím se za duše mučedníků, kteří padli za Irák, a za hanbu těch, kdo Irák okupují a kdo jim v tom opovrženíhodném konání pomáhají. A modlím se za pokoj zemřelých a uvězněných. A pokoj i s vámi, kdo jste trpěliví a vzhlížíte k Bohu, jenž vás osvobodí.

A mé milované zemi vzkazuji – noc křivd a bezpráví může být dlouhá, ale jednou vyjde slunce a bude to slunce svobody.

A naposled se obracím k vládě – mí bývalí spoluvězňové ve mně vložili důvěru. Řekli: „Muntazere, pověz jim, všemocným, o našem utrpení“ – a já vím, že všemocný je pouze Bůh, k němuž se modlím – „a připomeň jim, že tady jsou desítky, stovky obětí, hnijících v kobkách kvůli křivému obvinění informátora.“

Jsou tam už léta, bez obžaloby, bez soudu.

Byli zatčeni na ulici a uvrženi do žaláře. A já dnes před vámi a v přítomnosti Boha doufám, že mne mí druhové vidí nebo alespoň slyší. Splnil jsem svůj slib, že vyzvu vládu a úředníky a politiky, aby se podívali, co se děje ve vězeních. Aby napravili křivdu zdráhavé justice.

Děkuji vám. A pokoj s vámi.

xxx


Muntazer al-Zaidí je irácký novinář, který se 14. prosince 2008 proslavil po celém světě, když na tiskové konferenci V Bagdádu vrhl botu po prezidentu Georgi W. Bushovi. Byl odsouzen a ve vězení strávil 9 měsíců. 15. září byl propuštěn za dobré chování.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

pumprlidentlich napsal(a):

Dojemný příběh z blicích listů (zdroj informací pro ty, kteří myslí). Mohlo se něco tak smutného stát za Husajna? Jak vůbec mohl někdo přežít hrůzy imperialistů? Naštěstí se zjevil Mein Kaimpf a podal svědectví. Ještě pár hesel o zlých kapitalistech a peníze za reklamu se pohrnou. Na sociální demokracii dobré, ale Pehe a Hořejší nasadili mnohem vyšší laťku. A co teprve Mueller a zapařený zadek. Zbylo něco na zkopírování z blicích listů? Rozmazlený lempl musí z domova v pohodlí hlásat o hrůzách kapitalismu, jinak by snad musel začít něco dělat a to bolí.
22. 09. 2009 | 01:51

Karel Mueller napsal(a):

Zdravím Aleši,

to jste tedy píchnul do vosího hnízda ... jsem zvědavý na diskuzi.

Doznání je to velmi emotivní, to samozřejmě chápu. Ale Američané ten milion obětí (pokud dosahuje opravdu toho počtu) nezabili. Ty oběti jsou obětmi občanské války. A spoluodpovědnosti za ní nikdo Američanů nezbaví. Protože okupant automaticky přebírá odpovědnost za osud okupované země.

Občanská válka ... to je to nejstrašnější, co může nastat. Bratr vraždí bratra, syn otce ...
Žádná krátkodobá diktatura není dost tvrdá, pokud zabrání občanské válce.

Spálená země a nenávist na generace ... to není např. Jugoslavie, kde měla válka etnický charakter. Až Američané odejdou - a dříve či později budou muset - tak si další vývoj neumím přadstavit.
22. 09. 2009 | 02:09

Michal Macek napsal(a):

mel ho aspon trefit do sanice toho krupana z texasu!
22. 09. 2009 | 06:36

otokar napsal(a):

Rozkročila se tam noha mariňákova,takže se nemusí bát stepních hord z východu. Asi to ještě nepochopili.
Kde nositelé svobody a demokracie dělají pořád chybu?
Asi nečetli Karla Maye-divokým Kurdistánem.
22. 09. 2009 | 06:52

Petr z Tábora napsal(a):

Bloguje se proto, aby se vyjádřil nějaký osobní názor. Vy se tedy s přeloženým článkem a autorem ztotožňujete?? Mohl bych si odplivnout?
Je to příklad mixu pravdy a lži, či demagogie. Naprosto opomíjí poměry za Sadáma či masové vraždy ve jménu starého režimu či muslimské víry v období po jeho pádu.Házet všechno na Američany je samozřejmě jednoduché.
22. 09. 2009 | 07:28

Rumcajs napsal(a):

Kde byl hrdina s botou, když Husajn vraždil ve velkém ?

Zničili infrastrukturu ? Co tím myslí ? Nějaké stezky v poušti ?

Husajn podporoval terorismus, napadl sousední stát ... tomu ten trouba říká láska k sousedovi ?

Vrhač bot je model lháře a demagoga, který by si klidně mohl potřást rukou s dnešním vedením ČSSD.
22. 09. 2009 | 07:38

jozka napsal(a):

Rumcajs jiste ochotne tu podporu terorismu dolozi, CIA mu za topodekuje, protoze sama nic takoveho nezjistila. Pokud tedy tedy za podporu terorismu nepovazuje zaopatreni rodin po sebevrqazednych atentatnicich, to potom jo...
22. 09. 2009 | 07:45

Rumcajs napsal(a):

jozka:

Nezjistila přítomnost atomových zbraní a to je trochu rozdíl víš.

Na druhou stranu Husajn dělal všechno proto, aby si svět myslel, že ty zbraně má. Ale Ty si tím nelámej hlavu, počkej, až co ti řekne Paroubek, případně jestli to budeš chtít znát s předstihem, sleduj vysílání Kremlu.
22. 09. 2009 | 08:04

Vico napsal(a):

Irák byl průser. A poučení do budoucna.Jeden z kroků GWB, kterým své zemi rozhodně neprospěl.

Samozřejmě, že většina těch obětí, nad kterými ten vrhač bot trochu orientálně květnatě hořekuje, nezabili Amíci, ale běsy, které Amíci pouze uvolnili svou nešťastnou misí.

Irák se až teď dodatečně stal novou základnou pro fundamentalisty, náboženský teror, který má na svědomí většinu mrtvých, nad kterými pan Zaidí pláče. Al Kaidá získala další tisícovky ochotných opásat se dynamitem.

Regionální protivník Irán ztratil nebezpečného soupeře v oblasti a posílil svůj vliv měrou nebývalou. Zato Irák se sune k rozpadu a marginalizaci.

Kromě toho svoboda v očích nejen toho novináře ale i běžného Iráčana dostala podobu pachu krve,Abú Ghrajbu a mnohem většího počtu mrtvých, než za zločince Sadáma.

Naštěstí Amerika dosud neztratila schopnost se ze svých chyb poučit, i když to Obama nebude mít lehké.
22. 09. 2009 | 08:48

Suchec napsal(a):

Rumcajs:

Neztrapňuj se.

JZ nemohl mít již od bombardování Osiraku, ledaže by je někde koupil, což je nesmysl.

Che. zbraně musel zlikviovat po r. 1992, což prokazatelně udělal. A že se amíci snažili něco najít, nenašli nic.

CIA tak dlouho vyráběla důkazy, až Collin Powell raději odstoupil z čela State departement (jeho proslulý projev o biologikých laboratořích na VS OSN).

Už i dokonce CNN slovy vlastní vyhlášené reportérky(Amanpour) přiznala, že v tomto směru vědomě lhala, aby podpořila GWB ve 2. válce v Zálivu.

Podpora terorismu, jak GWB a spol. vykřikovali

Saddám = Al Queda

Je taky obzvláště pikantní, když Usama byl spolupracovník CIA, šííta a navíc Saud, Mohamed Atta dostal den před 9/11 100000USD úplně od jiné organizace , a režim SH je likvidoval na každém kroku, že?

Abychom i rozuměli.
To, že tvrdím, že intervence do Iráku je akt státního terorismu a v rozporu s Chartou OSN, že vedení USA je plně zodpovědno jak za přímé oběti, tak i ale za oběti způsobené občanskou válkou, hladomorem a epidemiemi (o tom se zase a tak moc nemluví, že?), tak to v ádném případě neznamená, že bych jakkoliv obhajoval věci, které SH prováděl na vlastních lidech.

Ale po 7 letech je vidět, že SH byl proti US ořezáváko.

Okupant je plně zodpovědný za stav na jím okupovaných územích.

Punktum.
22. 09. 2009 | 08:56

Ládik napsal(a):

5 milionů sirotků... to přehnal, za to nemohou amíci, to bylo dřív, když se řezali mezi sebou Irák a Írán. A neumí se trefovat.
22. 09. 2009 | 09:00

Tribun napsal(a):

Tak to je síla. Já se ty Američany prostě rád mít nenaučím a nenaučím. Jaký je vlastně rozdíl mezi USA a Třetí říši, mezi CIA a Gestapem? Cíle stejně vznešené a metody stejně ohavné. Největší rozdíl je asi v tom, kdo a komu to dělá, jestli jsme obětí, nebo pachatelem. Dnes jsme na straně pachatele a hle, jak si to někteří "slušní občané" užívají.
22. 09. 2009 | 09:02

Tribun napsal(a):

Cena za svobodu a demokracii je hodně nemravná.
22. 09. 2009 | 09:04

Suchec napsal(a):

Vico:
Na základě čeho soudíš, že Amerika neztratila schopnost se ze svých chyb poučit?

Jakých chyb?
Třeba, že to nevyhladili dokonaleji, a měli by teď klid?
Že podporovali Stroessnera, Somozu a další diktátory v JA (tam těch obětí bylo taky neurekom).
Že na místo armády raději rovnou nepoužili žoldáky z Blackwater (cca 100000 nelegálů) apod.?

Ty by bylo třeba definovat jako první. Já nevím, co oni a Obama vidí , jako své chyby, a jestli jsou to tytéž, které jim vyčítají lidé v jiných částech světa.
22. 09. 2009 | 09:06

mirekP napsal(a):

V době plíživé okupace Evropy ze strany korán uctívajících občanů se divím, kolik jejich pohlebovačů se ještě najde.

Tímto zdravím pana autora článku.
22. 09. 2009 | 09:11

Suchec napsal(a):

Ládík:
Kdo nechce, nevidí.

Irák vs. Irán skončila příměřím 1988, a definitivně pak 1990.

Okupace Iráku, cituji:
Počet obyvatel Iráku je odhadován na 25 až 27 milionů. Z nich dva miliony uprchly po roce 2003 do zahraničí a další dva miliony jsou uprchlíky ve vlastní zemi. Počet iráckých uprchlíků roste každým měsícem o 40 až 50 tisíc. Podle Sary Flounders charakterizují situaci iráckého obyvatelstva následující údaje:

- 43% Iráčanů žije v absolutní bídě. Nezaměstnanost dosahuje 50%.

- 70% Iráčanů nemá přístup ke zdravotně nezávadné vodě, 80% nemá k dispozici fungující hygienické zařízení. Roste počet průjmových onemocnění a cholery kvůli znečištěné pitné vodě.

- 70% iráckých dětí nechodí do školy. Více než 40% iráckých učitelů, inženýrů vodních staveb a lékařského personálu opustilo po roce 2003 zemi.

- Roste počet iráckých žen, které se kvůli smrti manžela (otce), neúnosné hmotné nouzi a kvůli nemožnosti sehnat práci uchylují k prostituci. Podle Hany Ibrahím z organizace Women's Will Association jde o 50 tisíc žen.

Irácké oběti
Epidemiologové Les Roberts a Gilbert Burnham - autoři studie, podle níž počet Iráčanů zemřelých následkem okupace činil v červnu 2006 přibližně 650 tisíc - publikovali 22. září 2007 článek s názvem Ignorance of Iraqi death toll no longer an option. Uvádějí jej konstatováním, že podle průzkumu veřejného mínění z února 2007 si průměrný Američan myslí, že následkem války v Iráku zahynulo přibližně 9900 Iráčanů. Skutečnost je však asi 100krát horší.

Autoři své tvrzení podporují těmito argumenty:

- Média uvádějí, že od americké invaze zahynulo asi 75 tisíc Iráčanů. Studie 13 zemí ovlivněných válkou však ukazuje, že více než 80% obětí válečného násilí zůstává médii a vládami nepovšimnuto. Podle dvou průzkumů a tří vědeckých analýz lze odhadnout, že v Iráku nebylo registrováno 70% až 95% všech násilných úmrtí.

- Úřední činitelé z města Nadžaf nedávno prohlásili, že jen v tomto městě pohřbili od začátku konfliktu na 40 tisíc neidentifikovaných těl.

- Irácký velvyslanec ve Spojených státech Samir Sumaida’ie prohlásil dne 5. září 2007, že v Iráku je 500 tisíc nových vdov.

- Podle Bakerovy komise podhodnocuje Pentagon asi 10krát počet násilných incidentů v Iráku.

- Los Angeles Times publikovaly 14. září 2007 zprávu o průzkumu britské firmy Opinion Research Business (ORB), podle kterého na 22% iráckých domácností ztratilo svého člena kvůli násilnostem během okupace Iráku. Tento průzkum dochází k závěru, že následkem okupace Iráku zahynulo pravděpodobně na 1 220 580 Iráčanů. Jde přibližně o 4,5% irácké populace.

Les Roberts a Gilbert Burnham varují, že pokračující ignorování skutečného počtu iráckých obětí může do budoucna velmi neblahým způsobem ovlivnit postoj zemí Blízkého východu ke Spojeným státům.

Privatizace veřejných služeb vedla v případě americké armády k degeneraci spočívající v tom, že američtí vojáci vykonávají především „hlavní bojové operace“. Velkou část ostatních činností pak vykonávají soukromé firmy, jež americké vládě vystavují účty na ohromné (a nikým nekontrolované) částky. V případě zabezpečení diplomatů a dalších civilních osob jde o soukromé bezpečnostní služby typu Blackwater, které jsou již několik let obviňovány z bezdůvodného střílení po iráckých civilistech. Incident, při němž bylo podle některých zdrojů zabito až 29 Iráčanů, byl jen příslovečnou poslední kapkou, jíž přetekl pohár trpělivosti samotného iráckého premiéra Málikího. Podle deníku Guardian jsou vztahy mezi iráckou vládou a Bushovou administrativou velmi napjaté a budou mít zřejmě dopad na Málikího a Bushovo setkání v rámci jednání Valného shromáždění OSN, jež se má konat v New Yorku. Znepokojení nad bezpečnostní situací v Iráku již vyjádřil i generální tajemník OSN Pan Ki-mun.

Počet tzv. soukromých kontraktorů, označovaných kritiky války v Iráku za žoldáky, je udáván ve velmi širokém rozmezí: od 20 tisíc do 200 tisíc. Armáda námezdných vojáků nepodléhajících ani iráckým, ani americkým zákonům, tak údajně tvoří nejpočetnější okupační sílu v Iráku
22. 09. 2009 | 09:13

mirekP napsal(a):

V době plíživé okupace Evropy ze strany korán uctívajících občanů se divím, kolik jejich pohlebovačů se ještě najde.

Tímto zdravím pana autora článku.
22. 09. 2009 | 09:16

Suchec napsal(a):

MirekP:
Pojmenovat pravdivě skutečnost neznamená, adoraci něčeho jiného.

Omlouvat vlastní zvěrstva tím, že oni to přece děljaí taky, je stupidní.

Proti růstu vlivu nějakého náboženství, či ideologie, neuděláte mocensky nic, pokud bude přibývat počet lidí ztotožňujících se s tímto náboženstvím, či ideologií.
Tak to bylo vždy a všude, v celých lidských dějinách.
A takovými akcemi se tomu jen napomáhá.
Tzv. Csta do pekla dlážděná dobrými úmysly.
22. 09. 2009 | 09:20

ok napsal(a):

Vybíráte opravdu dobré články. Větší demagogickou pitominu jsem už dlouho nečetl.
22. 09. 2009 | 09:21

Suchec napsal(a):

Drobek:
Ta orientální vzletnost, emoční vypjatost a výrazová bohatost projevu je ovšem pozoruhodná.
22. 09. 2009 | 09:25

Suchec napsal(a):

ok:
Zkuste porovnat s projevem GB starším před VS OSN 1992, vystoupením GWB v TV, kterým ohlašoval vpád do Iráku, či jeho projev před Kongresem z téže doby.

To jsou perly ještě lepší.
22. 09. 2009 | 09:28

jozka napsal(a):

Rumcajs, ja se nebavim o ZHN, to byla uplne jina pohadka (doslova).

Ja jsem psal o teroristech. K tematu neco nemas?
22. 09. 2009 | 09:34

Tribun napsal(a):

ok:Jenom TGM co takových demagogických pitom napsal... o týpcích jako Ježíš či Buddha ani nemluvě. Lidé jsou prostě nepoučitelní, pořád zpupně odmítají dobro, které jim někdo nabízí, protiví se zjevené pravdě, chtějí žít po svém, ve svém zabydleném bludu a zbaběle, defétisticky a alibisticky chtějí, aby je ostatní nechali na pokoji, nezachraňovali je, neosvobozovali je, nezabíjeli je, nemučili je a netyranizovali je. Hlupáčci si myslí, že se schovají před pokrokem. Ale před tím nikdo neuteče. Lidská práva a univerzální lidské svobody a hodnoty jim budou do jejich tupé hlavy natlučeny třeba násilím...

A pak se někdo diví, že ve většina světa není o svobodu, demokracii a lidská práva zájem. Já se tedy nedivím vůbec.
22. 09. 2009 | 09:50

Marty napsal(a):

"Byl odsouzen a ve vězení strávil 9 měsíců. 15. září byl propuštěn za dobré chování."

Za Saddama by ho odvedli za roh a zastrelili.

Ja v tom vidim urcite zlepseni situace. A pan vrhac by si mel uvedomit, ze ty mrtve maji na svedomi predevsim jeho spoluobcane a na Americane. Ale to by se pan vrhac musel omezit ve svem "spravedlivem" hnevu.
22. 09. 2009 | 09:58

JC napsal(a):

jozka,
Samozřejmě, že poslat dolarový bonus rodinám, které opásaly/obvykle nějakého mladšího člena/ dynamitem a poslali ho vyhodit do luftu autobus plný civilů je podpora terorismu jako vyšitá.
Vy ovšem budete hloupě tvrdit, že to bylo na zaopatření rodin.
Pokud vím tak rodinu zaopatřuje otec a ten, troufám si tvrdit zůstal 100% vždy naživu.
22. 09. 2009 | 10:08

jozka napsal(a):

JC, ale vzdyt to tam vyslovne uvadim, ze by se to dalo brat jako podpora terorismu. Co tam je dal? Nebo to snad stacilo jako duvod pro napadeni zeme?
22. 09. 2009 | 10:14

Vico napsal(a):

Suchec : Ty údaje, které uvádíš, jen podporují to, co jsem napsal. Jakákoliv vzletná slova o misi svobody naráží na faktografická data, která jsou velmi neúprosná.

Hovořím-li o chybách a jejich nápravě, nehledej v tom nějaký mravní imperativ.Zase jde o prosazování velmocenských zájmů, ale jinými, světu méně nebezpečnými prostředky.

Pokud jde o ČR, jde o to, na palubě které lodi se nalézáme. Jsou tím totiž dány naše národní zájmy a odvozeně i naše individuální zájmy kohokoliv z nás. Velmi lapidárně by se dalo říci, které rakety a odkud by pak dopadaly na naše hlavy.Nejde však jen o rakety, ale i o určité hodnoty z nichž vyrůstá náš civilizační okruh, do kterého střední Evropa náleží.
22. 09. 2009 | 10:16

Jedla napsal(a):

Milí občanští a demokratičtí nacionalisté, dobří křesťané obávající se přílivu islámu, zejména vy, kdo si o Iráku myslíte, že to byly hliněné chýše, cesty vyježděné v písku pouště a britská zařízení naftových polí.
Velmi doporučuji podívat se po muzeích a literatuře na mezopotámské civilizace, sumerskou, babylonskou a novobabylonskou, asyřany, vliv persie, makedonie.
Celá naše civilizace je legrační minutková epizodka, vsuvka o přestávce mezi dějstvími Historie. Proč se tedy v té minutce nechovat tak, abychom se nemuseli propadat hanbou?
22. 09. 2009 | 10:17

JC napsal(a):

jozka,
OK. tak nepište, že se jednalo o zabezpečení rodin.
Já myslím, že už se to tady probíralo 100x a k nějakému shodnému názoru jsme se nikdy nedobrali. Já tedy zopakuji jaké důvody vidím já.
1.Irák byl od první války v zálivu stále ve válečném stavu s druhou stranou a s resolucemi OSN si prostřednictvím Saddáma vytíral anální otvor. Ty HZN byly ze strany USA opravdu debilní záminka, ale nelze ji přisuzovat Bushovi, ale CIA. Pokud bych to měl srovnat s něčím v minulosti, tak počínání Saddáma mě nejvíc připomínalo chování Hitlera,který si jednoho dne vytřel řiť s Versaillskou smlouvou a napochodoval do Porůří.Frantíci si nechtěli pálit prsty, a tak jim je Adolf spálil o pár let později. Saddámovi holt Adolfův "tah" nevyšel asi proto, že amíci nejsou frantíci.
22. 09. 2009 | 10:32

JAHA napsal(a):

Uplne by stacilo, keby tento novinar presvedcil mullahov, aby nepodnecovali vlastnych ludi k zabijaniu inoveriacich atentatmi, pripadne hodil tu topanku do vodcov, ktori podnecuju k teroru(sunniti - siiti). Potom tej preliatej krvi by bolo omnoho, omnoho menej. A odvahy viacej.
22. 09. 2009 | 10:42

jozka napsal(a):

Ale JC... Saddama srovnavat s Hitlerem, to chce hodne velkou neznalost historie. Saddam mel za sebou dve znicujici a vycerpavajici valky, do jedne jsme ho vmanipulovali, druhou jsme proti nemu vedli. Proti Iraku byla uvalena embarga na kde co, mel bezletovou zona na jihu, bezletovou zonu na severu. Na sve naklady a svuj ucet drzel u huby siitske militanty. Sice se z tech ubohych utlacovanych stali potom nabzensti fanatici, pritom se zmenilo jedine. Nebojovali proti Saddamovi, ale proti nam. Ostatne, spekuluje se, ze Saddamovym katem byl sam Muktada Sadr, jako odplatu za fotra, tusim.
22. 09. 2009 | 10:49

alesdrobek napsal(a):

Suchec - ad orientální patos - jj, to mě taky zaujalo, asi právě proto jsem si to vybral k přeložení. Nic takového v našich takzvaných sdělovacích (spíš zatemňovacích) prostředcích našinec nenajde :))

Jinak mě baví zdejší chrabří bojovníci s ďábelským islámem. Počítám, že muslima naživo ještě neviděli (možná v Praze na Václaváku). Ale já jsem tolerantní, pokud chtějí se spravedlivým hněvem v srdci osvobozovat svět a šířit pokrok a demokracii, vůbec bych jim to nezakazoval. Ať vezmou kulovnici, navlečou maskáče a vyrazí do boje. Dnes je po světě tolik nejrůznějších všiváků a tyranů, že si stačí jen vybrat. Ať svůj primitivismus ale nevnucují ostatním.
22. 09. 2009 | 10:50

Béda napsal(a):

JAHA,

Reinhardt Heydrich by s váma zajisté souhlasil.
22. 09. 2009 | 10:59

mirekP napsal(a):

Pokud Vám přijde házení botou od náboženského fanatika hodno obdivu (viz jeho text), tak pokud by mě např. ostříhání jeho vousu stálo jen 9 měs.vězení, jdu do toho, jen abych se přesvědčil, že podmínky a snášenlivost je vyrovnána.

Opravdu přestavba kostelů na mešity a posktytování dávek pro max.4 ženy (!) není to, kam bych chtěl směřovat - i když je to jen minuta v obrazci dějin.
22. 09. 2009 | 11:30

Suchec napsal(a):

MirekP:

Pořád lepší bota, než ochuzený uran, fosfor a kazetové bomby, či sebevražedný atentátník.

A že by si GWB dle spousty lidí zasloužil víc, než botou?

O tom není pochyb.
22. 09. 2009 | 11:47

Suchec napsal(a):

MirekP:

Náboženský fanatik jedná a vyjadřuje se úplně jinak.

Třeba jako nějaký MirekP.
22. 09. 2009 | 11:48

RA napsal(a):

udělal to pro peníze a svůj pohodlný život. Nic mu nehrozilo, nic se mu nestalo, za Husajna to neudělal, proč asi ?
22. 09. 2009 | 11:51

alesdrobek napsal(a):

RA - přesně tak, počítám, že obzvlášť ty elektrické šoky byly vyložené žůžo. Kam se hrabe dovolená v Karibiku.
22. 09. 2009 | 11:55

mirekP napsal(a):

Zřejmě nejsem argumentačně dost na výši, když se ozývám proti osídlování Evropy jinou (mému oku nelahodící) kulturou. Zajímavé, že jiné kultury se na tomto území mísí bez problémů.

Ale pokud jsem pouze umlčen břitkými výroky a zatím mi nikdo hlavu nepižlá, tak si asi mám myslet, že je to v pořádku.

Pokud Vám to nebude vadit, budu se proti tomu ozývat i nadále.
22. 09. 2009 | 11:57

Tribun napsal(a):

mirkuP,
možná mi něco podstaného uniklo, ale nezaregistroval jsem, že by Iráčené osidlovali Evropu. Ale možná teď začnou, když je jejich země díky apoštolům svobody a demokracie neobyvatelná.
22. 09. 2009 | 12:32

Tribun napsal(a):

Aleši,
měl byste námitky proti tomu, kdybych ten text "přetiskl" u sebe? Myslím, že by trochu té popularity zasloužil (i když o si významu svého blogýsku iluze nedělám).
22. 09. 2009 | 12:35

JC napsal(a):

alesdrobek,
Ale to je opravdu škoda, že nám nemohou popsat, co cítili Kurdové, těsně před tím, než je Saddám vytrávil jako potkany.
22. 09. 2009 | 12:51

JC napsal(a):

jozka,
No vidíte, já zase považuji za neznalost historie, když tu podobnost mezi Adolfem po prohrané 1.WW a Saddámem po prohrané 1. válce v zálivu nevidíte.
22. 09. 2009 | 12:56

Jirka H napsal(a):

To Aleš Drobek:
Co se týče přehánění není třeba jezdit až do orientu. Parabolami ve svém vyprávění jsou proslulí například i Černohorci a balkánci obecně.
Ne o tom jsem chtěl mluvit. Pošklebovat se obavám z vlivu militantního islámu na evropské země je možná v kurzu. Stejně jako nasazování psích hlav kritikům pronikání mnohdy až středověkých praktik do islámské komunity usazené v Evropě.
Ale například snaha o zařazení prvků práva šária do britského právního řádu mě už tak legrační nepřipadá. Dvojí právní normy jsou sto, dříve nebo později, rozložit jakýkoliv stát...
PS: Překladem tohoto propagandistického výlevu jste mě dost udivil...
22. 09. 2009 | 12:56

Marty napsal(a):

Jirka H: ja vsem vrele doporucuji knihu od Hirsi Ali. Clovek si pak udela lepsi obrazek o charakteru islamu nejen v Evrope.
22. 09. 2009 | 13:03

jozka napsal(a):

JC, to je tezky, asi kazdy mame jinou verzi historie. Vy verite, ze Irak prelomu tisicileti byl po zuby ozbrojenou zemi, ktera vyhrozovala kdekomu a hodlal sve okoli obsadit. Ale ten sen o mobilnich laboratorich, bezpilotnich letounech, zaskodnickych armadach a kupy je tak hezky, co? co na tom, ze se zrodil jen v cisi fantazii, dulezite je, ze pomohl te spravne veci. Totiz osvobozeni ropn... co to kecam, irackeho lidu.
22. 09. 2009 | 13:05

Tribun napsal(a):

Žádný myslitelný zločin Saddáma Huseina neomlová zločiny USA a nedává jim generalní licenci k mučení, vraždění a ničení. A to mluvíme "jen" o lidských životech. Vůbec není řeč o škodách, které na kulturním dědictví, na tisíciletých památkách, již přežily všechno, jen ne "osvovbození", nadělali Američané. O těch se mnoho neví, přestože svojí kvalitou (nikoliv kvalitou, v tou jsou o dva řády jinde) srovnatelné s tím, co udělali Tálibové se sochamu buddhů v Bamjánu.
22. 09. 2009 | 13:32

Jirka H napsal(a):

To Marty:
Četl jsem to a rovněž doporučuji. Stějně jako řadu dalších knih. Abychm nikomu nedělali užitečné idioty...
22. 09. 2009 | 13:32

Gru napsal(a):

JC a spol.

Na Západě už "hitlerizace" Saddáma není v módě...
Jeho zločin spočíval především v neposlušnosti (ne, že by jiné zločiny nepáchal, ty ale Bílému domu nevadily - to ani u jiných kamarádů). U nás se také zcela pomíjí období od 1. války v Zálivu, kdy byl Irák vystaven sankcím, bezletovému režimu a pravidelnému bombardování. Zdaleka ne jen Bush-synáček, ale i Clinton mají na rukou krfev iráckých dětí. Albrightová dokonce řekla, že 500 tisíc mrtvých iráckých dětí, které zemřely v důsledku sankcí a bombardování a bombardování, "stojí za to".

Moc pěkná "civilizace", jen co je pravda.
22. 09. 2009 | 13:45

alesdrobek napsal(a):

Tribun - proč ne, jen tam někde dolů napište "Napsáno pro Aktuálně.cz" a link.

Jirka H - váš postoj je konzervativní. Já konzervativec nejsem. Nemyslím si, že je žádoucí (a reálné) zachovávat "neposkvrněnost" evropské kultury a způsobu života navěky. A nevidím jediný důvod, proč by měla navěky existovat Británie v té podobě, v jaké existuje posledních padesát let, potažmo kterýkoli jiný stát.

Já jsem žil a mnohokrát bydlel s muslimy a černochy a Židy a hinduisty, a možná i proto jaksi nemám pochopení pro tu iracionální fobii z jiných kulturních vlivů, která je tak typická pro velkou část bílé euroatlantické střední třídy. Je to IMO všechno projev strachu z neznáma, z budoucnosti, z velkého a širého světa, který se řítí překotným tempem tam, kam nikdo z nás nedohlédne.

Jinak ten text pochopitelně propaganda do jisté míry je, já nikde netvrdím, že není. Podle mě každý soudný Čech si už podle té květnatosti udělá jistý obrázek. Ale přesto je to IMO námět k zamyšlení.

Mně se na islámu (a náboženství vůbec) nelíbí spousta věcí, ale představa, že tyhle věci lze vymýtit pomocí tanků a Predatorů a vojenských checkpointů stejně stupidní, barbarská a primitivní, jako ty praktiky, o kterých píše Aján Hirsí Alí.
22. 09. 2009 | 13:47

Skogen napsal(a):

Zajímavá je neúcta mnohých k tomu příběhu. Ani se mi to nechce komentovat. Totální otupění.

Bylo by výtečné, kdyby byli Rumsfeld, Rice, Cheney, Bush a další odpovědní za iráckou praxi postaveni před mezinárodní soudní tribunál. Nebudou. Nanejvýš před vyšetřovací komisi, ovšem s ohledem na zájmy státu to asi těžko vynese tvrdá fakta na veřejnost.

Irácká válka je totální ostuda, krize západních ideálů, popření všech humanistických hodnot, konverze v podobu toho, čím byl západ po staletí - dobyvateli blahobytu, humanisty svých žaludků a příznivci kolosálních krvavých lázní.
22. 09. 2009 | 13:47

fudoshin napsal(a):

podobné pocity má většina lidí na celém světě.proto američany obecně nikdo nemá rád.a proto tady nechci radar, ani cokoliv společného s touhle zemí, kde vládnou lháři a loutky různých lobby...
22. 09. 2009 | 13:48

Tribun napsal(a):

Skogene,
skoro se obávám, že ta neúcta je stejného druhu, jako neúcta nacistů k Židům, homosexuálům, komunistům a jinému materiálu uskladněnému v koncentrančích táborech. Ti lidé se nám nějak nemění že? Jenom ta technika je stále výkonější.
22. 09. 2009 | 13:58

JAHA napsal(a):

Ad: Beda

Nejako mi to nepali - v com by suhlasil so mnou?
22. 09. 2009 | 14:14

JAHA napsal(a):

Ad: alesdrobek
RA - přesně tak, počítám, že obzvlášť ty elektrické šoky byly vyložené žůžo. Kam se hrabe dovolená v Karibiku.
Ten novinar dostaval teraz vo vazeni elektricke soky? A Vy dokonca viete, ze to bolo pre neho zuzo? Tak to som z toho shocky.

P. S. - RA pisal o konkretnom cloveku, ktory plamenne siri svoje videnie a co ma pod nosom (mullahov, teroristov z vlastneho ludu), to nevidi.
22. 09. 2009 | 14:18

Jirka H napsal(a):

To Aleš Drobek:
Nevím jestli jsem konzervativní. Snad. Ale něco jiného je kulturní rozmanitost - jazyk, tradice, umění, zvyky, kuchyně apod. a něco jiného je dvojí právní prostředí. To první může obohacovat evropskou kulturu a taky to i dělá, ale dvojí právní systém vidím jako problém.
Ty tanky, Predátory apod. mi doufám nepodsouváte...
22. 09. 2009 | 14:18

pumprlidentlich napsal(a):

Proč se přehlídka rozmazlených lemplů, kopírovačů blicích listů a podobných spasitelů světa nezajímá o Darfur, Jemen, Srílanku atd? Proč jim nevadilo napadení Iránu a Kuvajtu? Tam nikdo nezemřel?

Flákání sponzorované rodiči se projevuje hrdinským bojem proti imperialistům. Když už nic, mohou za to USA. Hluboké kolektivní nemyšlení, cesta k zapření vlastní zodpovědnosti. Jak vlastně dnešní generace duševních mrzáků dělí lidské bytosti? Podle rasy, třídy, národnosti, vzdělání, majetku? Co je dnes módní a co jsou nedůležití jedinci?

Kdy se Drobek pochlubí výsledkem "Po pětiletém studiu marketingu a managementu jsem jezdil po světě, studoval, pracoval a sbíral zkušenosti."? Zkopírovat Mein Kampf dokáže i zapařený zadek. Komu pomohl? Kdo to zaplatí?
22. 09. 2009 | 14:26

jozka napsal(a):

jo, pumprlidentlich, tuhle otazku uz si kladla spousta lidi mockrat. Proc se treba takovy Rumsfeld nezajimal o Darfur? Na jednu odpoved prisli, ale ta nebyla moc koser...
22. 09. 2009 | 14:32

alesdrobek napsal(a):

JirkaH - nepodsouvám, to byl spíš vzkaz pro šiřitele svobody a demokracie.

Jinak, kde berete tu jistotu, že jednotné právní prostředí je optimální? Co kdybychom byli všichni šťastnější, kdybychom mohli dobrovolně žít v komunitách, které by si do jisté míry určovaly vlastní zákony? Stát by jen dohlížel na základní humanitární a bezpečnostní pravidla.

Ostatně v USA je takových skupin několik a i u nás to víceméně funguje, samozřejmě neformálně, v rámci romské komunity.
22. 09. 2009 | 14:36

Jirka H napsal(a):

To Aleš Drobek:
Základní humanitární pravidla. To je právě jádro problému. Pro ilustraci - evropská humanitární pravidla zajišťují lidem svobodu vyznání. Šárija zná pro odpadlíky jediný trest - trest smrti, kde chcete hledat kompromis. A takových zásadních rozporů je celá řada.
To nejsou kulturní, ale civilizační rozdíly...
22. 09. 2009 | 14:47

Admirál napsal(a):

Předpokládám, že pan Muntazer al-Zaidí se svým názorem bude zřejmě pouze špička ledovce.

Víte, kdyby nám někdo v 89 chtěl přinést svobodu stejným způsobem, jako ji amíci přinesli do Iráku, tak bych buďto emigroval, nebo bych se zbraní v ruce bránil Husáka.
22. 09. 2009 | 14:52

Jirka H napsal(a):

Aleš Drobek:
Doplněk. Co se týká různých zvláštních komunit v USA, i ty podléhají místní jurisdikci. Kde vražda je vyšetřována jako vražda a zmrzačení jako ublížení na těle a neposuzuje se to jako tradice dané komunity. Jistě, nemusí se to dostat mimo okruh komunity, ale zločinem to být nepřestává.
22. 09. 2009 | 14:58

Skogen napsal(a):

pumprlidentlich, z čeho vyvozuješ, že nevadilo? Viděl jsi zpravodajství za "úsvitu války proti terorismu"? Západní zpravodjaství? Taková mediální masáž musí vzbudit zájem. Tak tedy vzbudila. O Iráku a Afghánistánu se hovoří více, protože jde o násobně medializovanější problém než Súdánský Dárfúr. Mimochodem, podle tvojí pumprlové logiky, proč tedy Bush nešel zjednávat právo zrovna tam? Lidem se nelíbí Irák, protože praxe je v naprosto křilavém rozporu s hlásanou vírou. Záminka neodpovídá. Metody neodpovídají. Výsledky neodpovídají. Co na tom nechápeš?
22. 09. 2009 | 15:11

Skogen napsal(a):

Tak nějak, Tribune. Máme tady psychopaty, jako je pumprlidentlich, kteří život a utrpení berou jako vcelku banální položku ve hře. Máme tady devianty, kteří si jezdí vzrůšo z násilí vychutnat přímo na místo. Máme dav, kteému se nechce opustit pohodlnou pohodu - a tak pluje s větrem, vždyť psychopaté jeho svědomí uchlácholí.

Tak tomu bylo i za Hitlera. Psychopatičtí a sociopatičtí strůjci ideologie, technokratičtí plánovači a deviantní členové SS a Gestapa v akci. Řadový voják, aby přežil hrůzu, nechal si naočkovat ideologii a šel.
22. 09. 2009 | 15:16

ok napsal(a):

Díky za zveřejnění, není nad to znát originál.
Jinak ta květnatost samozřejmě neznamená nic významného, oni se tak prostě vyjadřují.
22. 09. 2009 | 16:31

Jirka napsal(a):

Zřejmě nikdy mě nepřestane fascinovat muslimský smysl pro kýčovitost.
22. 09. 2009 | 16:35

ok napsal(a):

Jirko, arabská architektura je vynikající, určitě alespoň o řád lepší než ta česká. Kaligrafie lepší než čínská. Muzika výborná. Poezie květnatá, a kýč to není, je to jen jiný styl.
Výrobky pro turisty jsou ovšem často kýčovité, to je pravda. Ale zkuste si nakoupit venkovskou keramiku třeba v alžírské Kabylii - super, nádhera. A jsou to přitom obyčejní venkovani. Je to v mnoha oborech vyspělá kultura, o které bohužel nic nevíte.
22. 09. 2009 | 16:43

ckkkk napsal(a):

Válkou se to vyřeší:
část 1:
http://rutube.ru/player.swf...
část 2:
http://rutube.ru/player.swf...
22. 09. 2009 | 16:49

napsal(a):

dobře to udělal, když to po něm hodil
22. 09. 2009 | 17:42

Skogen napsal(a):

Jirko, oh, kdybyste se tak objevil s monoklem pod okem, zpracován na hřbetě tyčí, vycukán generátorem pohybu žabích stehýnek, to by z vás kýčovitost jen kapala :o) Víte vůbec, o čem byla řeč?
22. 09. 2009 | 17:45

zdesta napsal(a):

S.H.nebyl samozřejmě žádný dobrák od kosti,ale jeho největším zločinem bylo znárodnění ropného průmyslu.Vyrazil od cecíku Exxon,BP a další.Tím se stal gaunerem č1. Nějaká genocida Kurdů nikoho v Bílém domě nezajímala.Zrovna tak příšerná genocida ve Rwandě.Podle západních zdrojů SDI-Media nejhrůznější genocida za posledních 140let.Ovšem nejsou tam žádná pozoruhodná ropná pole.Sadam dostal dostal ropný záchvat jako amíci,což se nebere.(Kuvajt.)Tam kde je ropa je nutné zavést demokracii,protože pak ropná pole ovládá lid.Zvláště pak v arabskomuslimských státech.Hloupí arabáši ji nechtějí,což považuji za srandovní.Ten chlápek co házel botama po Georgovi si v podstatě šlape po štěstí,vůbec mi ho není líto,protože neví co je dobré a co je zlé.
22. 09. 2009 | 17:51

Abraham napsal(a):

Islám je naše budoucnost, je to vzor cnosti a spravedlnosti.
22. 09. 2009 | 18:02

Zacheus napsal(a):

Nemyslím si, že všichni obyvatelé Iráku sdílejí pohled Muntazera al - Zaidího. O tom ostatně svědčí fakt, že byl iráckým soudem odsouzen za svůj útok botou na prezidenta USA ( ještě štěstí, že se neopásal bombou,jak je jinak zvykem:), iráckými bezpečnostními silami byl zadržen a podle svého tvrzení i mučen. Pokud si vybavuji, irácký premiér se americkému prezidentovi omluvil.

I podle mého názoru neměly Spojené státy americké podniknout vojenskou akci v Iráku. Lze se jen dohadovat, zda hlavním motivem byla ropa, izraelské zájmy na vlastní bezpečnost či jiné, skryté motivy.

Nelze ovšem podle mne všechny ztráty na životech lacině házet na Američany a nevzít v úvahu velké sektářské násilí mezi sunnity a šiity. Nelze také odhlédnout od četných útoků na irácké křesťany, které zřejmě nejsou motivovány politicky, ale nábožensky. Čísla o počtu obětí se také zjevně liší podle pramene, a možná i podle sympatií k té či oné straně konfliktu.

Jinak je zajímavé, že iráckému novináři jsou nabízeny za jeho "hrdinský čin" z různých arabských zemí manželky a dcery, což jenom dosvědčuje, že v části isláských zemí je většinou žena hodnocena asi jako kus nábytku nebo to připomíná situaci, kdy soused sousedovi daruje domácí zvíře.
22. 09. 2009 | 19:10

Zacheus napsal(a):

To Aleš Drobek. Nedávno vzrušila světovou veřejnost bestiální vražda dvou německých studentek- turistek, ke které došlo v Jemenu, a to z náboženských důvodů, protože byly křesťanky.

V Pakistánu byli nedávno upáleni křeštané za to,že údajně znesvětili korán, což se nepotvrdilo.

Možná, že v zájmu vyváženosti ( ne kvůli boji proti "ďábelskému islámu" jak píšete) a novinářské serioznosti byste mohl přeložit také pár materiálů o těchto událostech, nebo o tom, jak žijí pozůstalí po teroristických útocích islámských radikálů na nevinné občany Madridu a Londýna.
22. 09. 2009 | 19:13

Rudi 3 napsal(a):

Vážení,a zvláště kolego Rumcajzi, byl jsem v Iráku za Sadáma několikrát pracovně a projel jsem ho od Basry po Kirkúk. Za Sadáma byl pořádek a bezpečno, sám jsem jezdil po poušti i v noci, sám jsem chodil po bazarech v Basře,Nadžafu, Bagdádu a jinde . Režim byl po stránce náboženství podstatně měkčí než v Kuvajtu, Saudské arábii a jinde. Pro lidi, kteří bydleli ve starých domech stavěl nové vesnice a sídliště v takové architektuře, že se nám o tom může jen zdát.Přes celý Irák stavěl dálnice a infrastrukturu. Lidé byli velmi příjemní. Válka s Kuvajtem vznikla protože naftové pole Rumajla, které jde z Iráku do Kuvajtu bylo rabováno Američany z Kuvajtské strany bez ohledu na kvóty.Američani ho neměli rádi, protože znárodnil ropu a chtěl ji prodávat za eura.A ropa je přece jejich.
22. 09. 2009 | 19:54

Rumcajs napsal(a):

Suchec:

Občanská válka musela jednou přijít. Nebo si myslíš, že by ti lidé žili v Husajnovu otroctví donekonečna ?

Hospodářská situace - myslíš, že za Husajna to bylo lepší ?

A co se týká JZ, tak kecáš. Moc dobře si ještě pamatuju, že Husajn nechtěl pustit komisaře OSN do země, nebo je pouštěl jen někam. Pamatuju si, jak Husajn vyhrožovat atomovu likvidací celému světu. Pamatuju si nekonečně dlouhá a bezvýsledná jednání ohledně dodržování rezolucí OSN.
OSN už byla organizací pouze k pobavení diktáturů.

A navíc nezapomínej, že Irák neobsadilo jen USA.
To nejsou Rusáci. Byla to akce většiny demokratických zemí.
22. 09. 2009 | 20:50

Béda napsal(a):

Zacheus a spol..

K vaší logice: Jestliže USA nejsou odpovědny za svrab, nešťovice a utrpení, které jsou dnes v Iráku, pak Hitler a nacistické Německo nebyly odpovědny za hrůzy WW2.

Pak nevím o čem byl vlasnně Norimberk.

Naopak, jestli uznáme, že vina je na těch kdo stisknou tlačítko a odstartují válečné násilí, pak by mělo zákonitě dojít k Norimberku č.2 a vyvození soudní odpovědnosti před mezinárodním trestním tribunálem za válku v Iráku.
22. 09. 2009 | 20:56

Rumcajs napsal(a):

Pane Drobku, to že jste někde na kolejích pařil s muslimama, to z Vás ještě nedělá znalce.

Já taky žil mezi Vietnamci, černochy a Araby. Necítím strach z těch lidí.

Ale zcela upřimě nesnáším jejich náboženství a z toho vyvěrající hodnoty.

Podříznout někoho jako kůzle a ospravedlnit to šířením Islámu ....

Různé postavení mužů a žen ....

Propojení náboženství a politiky ...

Islám, to je pro mě návrat ke komunistům a totalitě. Udělám proto všechno , aby moje děti v takovém světě nemuseli žít.
22. 09. 2009 | 20:56

Jan Vaculík napsal(a):

Aleši Drobku,
ve svém výlevu se omezeujete na obzor, který má s realitou společného asi tolik, jako kulisy pro žánrové divadelní představení.
Takže Vám z toho obzoru nějak vypadla leta se vlekoucí irácko-iránská válka. Nějak vám vypadlo, že desetiletí strávená pod Saddámem Husajnem rozhodn nebyla procházkou v růžové zahradě. To bratrství s Kurdy by většina z nich taky asi viděla trochu jinak.

Abyste své protiamerické tirády dostal do správného světla, tak by bylo potřeba, aby teď ještě někdo věrohodně sepsal, co by se stalo, kdybyste botou hodil po Saddámovi.
22. 09. 2009 | 23:05

Jan Vaculík napsal(a):

Rudi3
Hjo, pane, svatá pravda: za Hitlera byl taky pořádek! I dálnice se stavěly, a nekradlo se tak jako dnes!
22. 09. 2009 | 23:07

-Karel- napsal(a):

Není třeba meditovat nad tím,co by se stalo "za Husaina"/jak to nazýváte/.Mohu Vám jedině říci jak by to bylo v arabském státě,který není okupován američany.Nijak.Boty by neměl nikdo důvod házet.Je to výraz nejhoršího opovržení a s přívlastkem pes pouze Bushovi šitý na míru.To Vám asi ušlo.V arabské mysli vlaje standarda hrdosti velice vysoko a v Iráku navíc panuje biblické pojetí principu odplaty.Udělají takovou věc až když je to potřeba.Nebojí se smrti.A v budoucnu rozhodně nezůstane u bot.Ten novinář je použil protože nemohl mít u sebe střelnou zbran'.Skoda,že jste neměl možnost Irák navštívit.Tehdy a dnes.
22. 09. 2009 | 23:25

ludo napsal(a):

nazdar suchec.
nevedel som,ze si tu pises.neviem na co reagujes na nejakych napisal by som po svojom,ale vymazali by mi,hoci mam v pazi,ty co ti oponuju,pre nich nejaky honor,ci ucta k svojim,(hoci ten clanok od toho sunnitu,myslim je trochu srdcervuci)maju strupy na mozgu a za zlaty prach,by predali vsetky burakova cz,ako tie hnidy tam v tom iraq,myslim,ze si nevedia zaviazat tkanicku na bote a keby nan cigan namieril motyku,tak by sa pokakali,jedno je pisanie tu a druhe podla mojej cobolskej sisky,kto nehodi do okupanta,aspon kamen,ked nema granat,nestoji ani za prevrtany cent,dufam,ze sa nebudes hanbit,ze som si tu tak volne pisem,predstav si musel som sa zaregistrovat,ako eastman,nerad,ale musel som tu dristnut,lebo by som neprezil,ked citam tvojich oponetnov a vsetci pisu tak,ako keby sedeli v humvee a patrolovali vo faluji a vzduchovka pre neho je uz hufnica,maj sa a verim ze sa nehnevas ze ta suportujem,viem ze nepotrebujes,lebo sisku to mas,ale z lasky k brnakom a medlankam...
23. 09. 2009 | 01:26

JPi napsal(a):

zajímavé je, že ať kdokoli napíše cokoli, najdou se zaručeně "odborníci" na dané téma a jednoznačně zplhají číkoli příspěvky místo toho, aby nad nimi podumali... nejvíce všemu rozumějí ti, kteří mají "vyhraněný názor" ať už z konce dolního či horního... jed ve slinách prskajících příspěvkářů... a pak se nemají lidé na celém světě "rvát", když ani na takto malém prostoru se nedokáží shodnout... mír se všemi, kdo si myslí, že míru se dá dosáhnout pouze tím, že "jsme opřeni o bajonety svých jednotek"... Matka Tereza kdysi prohlásila: "nezvěte mě na demonstraci proti válce, až se shromáždíte a budete pro mír, pak přijdu..."
23. 09. 2009 | 08:06

JAHA napsal(a):

Ad: Zacheus to alesdrobek

Možná, že v zájmu vyváženosti ( ne kvůli boji proti "ďábelskému islámu" jak píšete) a novinářské serioznosti.

Myslim, Zachei, ze ste si nevsimol, za koho autor kope a preco su teda jeho preklady clankov podobne (z ideologickeho hladiska) ako vajce vajcu, takze ziadat od neho teraz, ako od mladeho kadra cosi take...:-).
23. 09. 2009 | 08:18

JAHA napsal(a):

Ad:Rudi3

Za Sadáma byl pořádek a bezpečno, sám jsem jezdil po poušti i v noci, sám jsem chodil po bazarech v Basře,Nadžafu, Bagdádu a jinde .

Za "komunizmu" som bol viackrat v ZSSR. Bol tam poriadok, bola tak bezpecnost (na kazdej krizovatke ciest, na kazdom kroku), mohol som chodit sam po hoteli v Kisineve, Kyjeve...pokial som nahodou zabludil smerom k nejakej dedinke, vzdy usluzni milicionari mi uz ukazali tu spravnu cestu spat. Skratka - rozpravka. Dnes, za Putina? Chudak robi, co mu sily stacia,vid napr. najnebezpecnejsie povolanie v Rusku, ale ten Gorbacevov bordel nie a nie dat naspat do riadneho poriadku.
23. 09. 2009 | 08:23

Béda napsal(a):

JAHA,

zdá se, že si tak nějak protiřečíte. Na jedné straně viz váš (první) příspěvek, na který jsem reagoval, vyzýváte k naprosté loajalitě a ukončení jakéhokoliv odporu vůči okupantům, na straně druhé (poslední příspěvek) vyzýváte ke vzpouře.
23. 09. 2009 | 09:25

Béda napsal(a):

JAHA,

oprava: obhajujete právo na vzpouru.
23. 09. 2009 | 09:27

Amarylis napsal(a):

Smutné v čem to žijeme, smutné,lituji umučených lidí, jejich krev padá na hlavy trýznitelů.
23. 09. 2009 | 09:35

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden výkřik obsahující nadávku a vyzývající k násilí, neboť toto je v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
23. 09. 2009 | 09:54

Al Jouda napsal(a):

Tak ty svobodné irácké ženy, ty mne dostaly!
23. 09. 2009 | 10:42

JAHA napsal(a):

Ad: Beda

V prvom mojom prispevku som reagoval na text novinara, kde hovori o tom, zjednodusene povedane, ze USA mozu za vsetkych tych mrtvych, pricom dennodenne vidime, kto vrazdi Iracanov - fanatici podporovani mullahmi. preto som napisal, ze tento "hrdina" by mal svoje hrdinstvo prejavit davno a to tym, ze by kritizoval fanatikov, ktori rozostvavaju iracku spolocnost a su priamo i nepriamo zodpovedni za najmenej 90 % obeti, o ktorych tento "hrdina" pise. Cize inac povedane, pisal som, aby si zamietol najprv pred svojim prahom (ak ma na to odvahu a neboji sa sarije).

V poslednom prispevku som som si robil srandu z prispevku Rudi 3(Za Sadáma byl pořádek a bezpečno - akosi zabudol na chemickeho Aliho, prenasledovanie siitov, obsadenie statnej spravy sunnitmi, masakrovanie Kurdov..., ale bezpecno, ze), s poukazanim, ze i v ZSSR bol poriadok, strazeny na kazdom kroku policajtami, tajnymi...Na odchod z nejakej derevne do inej ste potrebovali bumasku. Ked ste, ako ja, sa snazil dostat mimo vyznacenych trati, na krizovatke (ceste do dediny, kam noha inostranca nemala nikdy vstupit) stal milicionar a jasne Vam dal najavo, ze neljza tymto smerom, iba vopred urcenym. I po ceste vlakom a vystupeni v inej stanici nas uz ocakavali milicionari....Skratka, vobec nechapete, (nechcete pochopit?) o com isla rec?
23. 09. 2009 | 10:43

Béda napsal(a):

JAHA,

to vy, zdá se nechápete anebo nechcete pochopit. Za veškeré násilí je odpovědný ten, kdo stiskne spouštěcí knoflík řetězové reakce násilí. To ostatní již jde samospádem.

Proto já tvrdím, že jestliže byl namístě Norimberk 1, mělo by teď dojít k Norimberku 2 za Irák.
23. 09. 2009 | 10:58

pat napsal(a):

BÉDA: za situaci v Iráku jsou samozřejmě američané zodpovědní. Ovšem nikdo iráčany vraždit se navzájem- ano, navzájem- nenutí. A už vůbec ne američané, kterým problémy v Iráku jen škodí. Takže Jaha má pravdu, když nesouhlasí s jednostranným a krajně zjednodušeným pohledem na problém. Srovnávání s Norimberkem a s hitlerovským Německem (viz Vaše předchozí příspěvky) je nesmyslné. Asi byste si měl zjistit, za co vlastně v Norimberku byli souzeni. A nevěřím, že chcete tvrdit, že američané provedli totéž co Hitler. Jiná věc je, že za mučení vězňů by někteří lidé a to pravděpodobně včetně Bushe, postaveni před soud by být měli.
23. 09. 2009 | 12:22

mat napsal(a):

Aspoň jednou se trefit mohl.
23. 09. 2009 | 12:57

petros napsal(a):

"Co kdybychom byli všichni šťastnější, kdybychom mohli dobrovolně žít v komunitách, které by si do jisté míry určovaly vlastní zákony?"
Ano, pane Drobek, ted se stalo 450 palestinskych (pardon, arabskych) muzu stastnymi. Byli hromadne sezdani s cca 6letymi devcaty. A co kdybych si ja vymyslel svou komunitu. Zil bych si se svymi dvaceti fenkami, vzal bych si je za manzelky a chtel na ne pridavky. I na nase spolecna stenatka. A jiny chytrak by si vymyslel dalsi komunitu. Nebo by to platilo jen pro nektere komunity? Pro islam? Ja vas ubezpecuji, ze nejsem z politiky stastny ani v jednom pravnim prostredi, ani bych nebyl ve vicero. Dobre vim, ze neco podobneho v minulosti fungovalo napr. pro Zidy a krestany v arabskych zemich, v osmanske risi. Proti soucasnosti se to ale ponekud lisilo. Islam tam vladl. Komunity si zily svym zivotem (castecne), ale islam vladl. Pevnou rukou. Nepochybne. V demokratickem prostredi je to nerealne.
23. 09. 2009 | 13:35

Béda napsal(a):

pat,

- Američané přepadením Iráku a odstraněním regulérní vlády uvolnili stavidla násilí - náboženského, etnického a v podstatě koncentrovali (vázali na sebe) do země mezinárodní islámské teroristy, kteří tam prokazatelně předtím nebyli.
- podle předložené logiky Američanům problémy (zřejmě máte na mysli násilí)v Iráku škodí. Analogicky se dá říct, že i nacistům problémy (násilí, vzpoury, odpor...) na okupovaných územích škodili.
23. 09. 2009 | 22:38

Zacheus napsal(a):

To Petros. Po shlédnutí fotografie "svatby" s šestiletými dívenkami, nevěstami 450 palestiských muslimů by se snad mělo oprášit a pozměnit někdejší heslo na "Pedofilové všech zemí, spojte se!" Možná,že se brzo dočkáme změny zákonů i v členských zemí Evropské unie, které posunou hranici pro legální sex na devět let po vzoru proroka Mohameda, abychom snad náhodou současnou právní úpravou někoho nediskrimonvali a neuráželi. A to přesně podle hnusného vtipu, že do devíti let je to nejlepší,protože je to bez rizika...(.
23. 09. 2009 | 22:41

Zacheus napsal(a):

To Béda. Dovolím si k Vaší argumentaci dát příklad. Lupič přepadne dům s třiceti obyvateli. Deset zastřelí v boji, deset zajme a deset se ukryje ve sklepě. Jestliže se ve sklepě tři obyvatelé domu dopustí vraždy na dalších třech, nebo si dokonce pozve radikálního souseda k jejich vykonání, pak za tyto vraždy lupič souzen nebude.
23. 09. 2009 | 22:48

petros napsal(a):

to OK: vychvalujete arabskou kulturu, jak je o stupen nad nasi. Dejme tomu, ze bych mohl polemizovat, napr. nemaji ani Dvoraka a Smetanu, ani Kupku, Zrzavého. Protoze je islam v mnoha vecech omezuje, v malbe i hudbe. Usmevne ale je, ze za priklad davate venkovskou kabylskou keramiku, zrejme naznacujete, ze jste tam byl. Jenze - kabylove nejsou Arabove. Jsou to Berberi a casto se proti arabske dominanci dodnes bouri. Zrovna i v Alzirsku. Trochu jste se sekl. Ale nic si z toho nedelejte, jsou dokonce taci, kteri povazuji Avicennu za arabskeho vedce. Mimochodem, Kabylove maji mnohem krasnejsi sperky nez keramiku.
23. 09. 2009 | 23:22

poiuyt napsal(a):

Loupezna valka,kterou Americane a jejich Zapadni spojenci rozpoutaly,je zlocinecka.Odpor Irakskeho lidu je samozrejmy .Bohuzel,ve sve podmince mohl novinar Zajdi hazet jen boty.Urcite chce vic.Preju,aby byl uspesny.
24. 09. 2009 | 00:14

Béda napsal(a):

Zacheus a spol.,

tento příspěvek není můj původní. Myšlenky v něm obsažené ovšem téměř na 100% sdílím.

"Irák de facto vzniká někdy v roce 1932. Vzniká jako feudální stát, ve kterém 5 % obyvatelstva vlastní 95 % půdy. Samozřejmě, všechna lepší půda patří sem. 95 % obyvatelstva se dělí o 5 % polopouští a pouští. V čele stojí král, kterého si platí petrolejářské koncerny za víceméně úplné vlastnictví nerostného bohatství Iráku. V Iráku je jedna z nejvyšších negramotností, jedna z nejvyšších dětských úmrtností a jedna z nejkratších dob dožití na celém blízkém východě, a to i přesto, že Irák patří (díky ropě) k nejbohatším státům v oblasti. Tento stav trvá asi tak do roku 1958 a je to doba nepřerušované řady vzpour, represí, poprav, mučení a vraždění. Demokratům to nijak nevadí, mají svou ropu. Saddám? Hadr ...

Kuwait je historicky součást Iráku ale je to také zájmové území Kuweit Oil Company. Hranice na blízkém východě nevznikaly přirozeně, vznikaly podle hranic jednotlivých petrolejářských záborů společností, které měly s blízkým východem společné jen to, že tam těžily ropu. A tak - Irák je jedna taková oblast (IPC), Kuwait je jiná oblast (KOC) a třeba Irán, slibovaný a nikdy nerealizovaný Kurdistán a další jsou zase jiné oblasti.

V roce 1958 vzniká první pokus o Iráckou republiku bez zkorumpované královské rodiny. Pokus je krvavě potlačen, ale pokusy pokračovaly až někdy do roku 1968, kdy se k moci dostává BAAS. A s ní Saddám ...

Saddám byl něco na způsob Stalina. Je bezesporu pravda, že pro Irák udělal velmi mnoho. Alfabetizace, průmyslová infrastruktura, vysoké školství, lékařská péče, zemědělství, znárodnění ropného bohatství - to všechno postavilo dosavadní žebříčky na hlavu: zatímco dřív byl Irák jedna z nejzaostalejších zemí v oblasti, teď byl Irák moderní sekulární stát s jednou z nejvyšších životních úrovní v oblasti. Gramotnost rychle rostla, doba dožití také. Pravda, třeba v takové Saudské arábii se někteří měli lépe než v Iráku, ale průměrný Iráčan se měl lépe než průměrný obyvatel Saudské Arábie.

Ale je zde i druhá strana mince. Saddám byl samovládce, BAAS byla víceméně jediná povolená politická strana, komu se to nelíbilo, ten šeredně dopadl. Nicméně, velká většina Iráčanů neprotestovala - stačilo, aby si vzpomněla na krále.

Podpora socialistického tábora byla tak napůl. Byla to podpora v duchu "nepřítel mého nepřítele je můj přítel". Komunistická strana Iráku (KSI) působila v exilu, doma jí čekalo totéž co všechny ostatní, kterým se něco nelíbilo. Někdy kolem agrese se konala konverence o Iráku, na které vysoupil také čelný představitel KSI. Rozhovor s ním otiskly Haló noviny a měla byste vidět tu dávku nenávisti k Saddámovi a zatrpklost, která radši připouštěla agresi než Saddáma(!) Ale dál."
24. 09. 2009 | 09:28

Béda napsal(a):

Zacheus a spol. (II.)

"Válka mezi Irákem a Iránem byla důsledkem ledabyle vytyčených hranic ještě z koloniální doby. Když ze od stolů v Londýně vytyčovaly hranice jednotlivých zájmových oblastí, vytyčovaly se záměrně takhle špatně. Tím se vytvářel podklad pro budoucí neřešitelné problémy mezi státy v případě, že by zájmovou oblast ovládal někdo jiný než ten správný koncern. Koncerny se spolu dohodnou, místní vlády ne. Jedna taková "hranice" na Šatt al Arab byla příčinou Iránsko-Iráckého konfliktu. Iránsko-Irácký konflikt byla regulérní válka, ne agrese.

Tzv. "civilizovaný svět" financoval obě strany, Irák financoval prostřednictvím Kuwaitu. Irák se velmi zadlužil - mohl si to dovolit, měl ropu. Po válce Kuwait výrazně zvýšil produkci a srazil ceny ropy, také proto, že těžil irácké ropné pole u Roumaliyah. Irák postavil do těžké situace. Při nízkých cenách ropy měl Irák potíže platit své závazky. Tím se vytvořilo pnutí mezi Irákem a Kuwaitem, které nakonec vedlo k válce.

Saddám si nechal posvětit agresi od USA, kde se mu dostalo ujištění, že vztahy mezi Irákem a Kuwaitem se nijak netýkají nikoho dalšího. Potom přepadl Kuwait.

6. 8. 1990 (den Hirošimy) přijímá RB OSN protiiráckou rezoluci, ze které se stane genocidní embargo. Rezoluce předstírá, že má vyhnat Saddáma z Kuwaitu. Až sem v pořádku, rezoluce byla také odsouhlasena RB. Ale rezoluce obsahuje některé "constructive ambiguities" (tak se tomu říká v diplomatickém slovníku za Velkou louží), které umožní její reinterpretaci: Rezoluce neplatí do doby, než Saddám vypadne z Kuwaitu, jak bylo původně zamýšleno, rezoluce platí tak dlouho jak dlouho budou USA a V. Británie chtít. Přesněji řečeno, tak dlouho jak dlouho budou USA a V. Británie její zrušení vetovat v RB OSN.

Následovala genocida. V newspeaku se jí říká "nejkomplexnější sankce v novodobé historii". Stát poničený (legální) Válkou v zálivu, stát se zničenou civilní infrastrukturou ("If you wake up in the morning ...," vzpomínáte?), stát závislý na obchodu s ropou, za kterou dovážel téměř všechno, nemohl dovézt vůbec nic. Nebyly potraviny, léky, voda ... Mám za to, že účelem genocidy bylo vyvolat povstání proti Saddámovi a "vrátit" nerostné bohatství Iráku do těch správných demokratických rukou. Nepodařilo se! Iráčané Irák neprodali! A tak trpěli. Brzy bylo nutné genocidu přikrýt fíkovým listem zvaným "Oil for Food", kde jako bylo Iráku povoleno dovážet alespoň potraviny (později i léky). Jak to ve skutečnosti bylo, o tom psali D. Halliday a H. C. von Sponeck. Oba byli vrchními administrátory programu Oil for Food jmenovanými OSN. Oba abdikovali, když viděli, co vlastně měli administrovat. Oba nezůstali zticha a otevřeně řekli, co vlastně "Oil for Food" je. Ještě stále to najdete to na internetu:

http://www.casi.org.uk/olds...

Kofi se s administrátorem trefil až na třetí pokus. Pak už bylo ticho.

A dál to známe. Agrese, Fallúdža, statisíce mrtvých, loutková "demokratická" vláda ..."
24. 09. 2009 | 09:29

petros napsal(a):

to Beda: ten nepuvodni prispevek, jehoz myslenky sdilis, je propaganda. Lepe, nez sdilet, je informovat se. Napr. lez, ze Kuvajt je historicky soucast Iraku, vypustil kdysi Saddam (nez ho napadl). Vsechna evropska media to prevzala a nikdo se neinformoval. Je to blbost. Nepochybuji ani o tom, ze ty, Bedo, ses o to nikdy blize neinformoval. Stacilo, ze to psaly v novinach. Zkus to, najdi si historii Iraku a Kuvajtu. Sorry, jeden iracky ministr rikal v dobe, kdy Americane jezdili v tancich Bagdadem, ze americke tanky upaluje statecna iracka armada stovky kilometru od Bagdadu. Neprebirej info od Iracanu.
24. 09. 2009 | 10:37

petros napsal(a):

jo, Bedo, dal jsem to necetl. Pokud lzi zacnes, nepredpokladam, ze dale bude cista pravda.
24. 09. 2009 | 10:45

Béda napsal(a):

petros,

možná máte pravdu, petrosi. Přes všechnu snahu se mi nepodařilo najít argumenty, o které opíral Irák své právo na kuvajtské území. Všude pouze stručný historický výčet a pokaz na to, že si Irák nárokoval území Kuvajtu a bylo mu v tom zabráněno.
24. 09. 2009 | 11:12

petros napsal(a):

Beda,

v Kuvajtu vladne uz stovky let jedna dynastie, Sabahove. Vladla tam uz v dobe, kdy Irak byl pod cizi nadvladou, na konci 18. stol. Bagdad byl kdysi vyplenen Mongoly a z toho se nikdy nevzpamatoval (nevypalila ho zadna ropna spolecnost, ani britska vojska). Pak mu cela staleti vladli Osmane, pak Evropane atd. Cili, nemam "mozna" pravdu. Proste jednu propagandu Saddama opakovala cela Evropa. Bez premysleni. A proc? Na tu otazku necht si kazdy odpovi sam.
24. 09. 2009 | 11:51

Béda napsal(a):

Petros,

Wikipedia: Válka v Zálivu
"Příčiny války
http://cs.wikipedia.org/wik...

Irácko-íránská válka, která skončila v roce 1988 Saddáma Husajna a jeho režim finančně zruinovala. Dlužil 15 miliard dolarů Kuvajtu, přibližně stejnou částku Saúdské Arábii a dalších 10 miliard ostatním věřitelům. Další půjčky mu byly zamítnuty. Jedinou záchranou ze spirály dluhů a úroků byla domácí ropná produkce. Jenže ve stejném roce konce Irácko-íránské války společenství OPEC schválilo limity produkce svých členských států, což stavělo Saddáma Hussajna do ještě svízelnější situace. Navíc, Kuvajt v této době přesáhl v těžbě ropy svůj limit o 20 % a nepřímo přispěl k tomu, že cena této suroviny vlivem převisu nabídky poklesla, což výnosy z irácké ropné produkce (která tvořila značnou část ekonomiky celé této země) znehodnotilo.

Husajn se tedy vydal cestou nátlaku na Kuvajt. Začal otevřeně provokovat. Tvrdil, že Iráku náleží ušlý zisk ve výši 22,4 mld dolarů z ukradené ropy těžené Kuvajtem metodou šikmých vrtů u ropného pole Rumaila, které leží na hranici obou států[2], že Kuvajt je historicky (tedy i po roce 1928, kdy byl od něj oddělen) 19. provincií Iráku, apod. V létě 1990 nebyly irácko-kuvajtské vztahy pro USA v centru zájmu. Americká zahraniční politika se již řadu let zabývala islámskou revolucí v Íránu, která začala svržením šáha. Irák se tehdy jevil jako vhodná protiváha fundamentalistů. Když začala irácko-íránská válka, USA (ale i mnoho dalších států včetně Francie a Ruska) Saddáma fakticky podporovalo – dodávkami zbraní, včetně informací CIA o pohybech iránské armády. Po nejasných vyjádřeních západních diplomatů (jednou z nich bylo i vyjádření USA, že v případě vojenského zákroku nebude reagovat) se Saddám Husain odhodlal k vojenské akci.
25. 09. 2009 | 09:48

petros napsal(a):

Tak jsem sem jeste kouknul, Bedo, vidim, ze ten blabol o odtrzeni Kuvajtu Brity a spravedlivem napadeni hodnym Saddamem ti neda spat. Ale je to prekrouceni a hloupost. V onom roce 28 nebyl Kuvajt oddelen od Iraku. Kuvajt byl samostatny stat, Irak ne. V te dobe byly urceny hranice mezi staty. Mezi nove vznikajicim Irakem a existujicim Kuvajtem. Hranice jsou sporne leckde na svete a obcas se musi resit. A malokdy se vyresi ke spokojenosti vsech. Tot vse. Jo, pokud do wikipedie pisi stejni autori jako napr. do Britskych listu, pak to stoji za...
29. 09. 2009 | 09:32

antikomouš napsal(a):

Drazí.
Nevím co tu pytlikujete.Jasné je, do očí bijící, že to byl především zájem mít pod palcem ropu.To nikdo nemůže popřít.Jo, židovská lobby,ta umí. Petros jen tady mlží,o tom žádná. Takže se chlapci uklidněte.
30. 09. 2009 | 10:43

antikomouš napsal(a):

Jinak wikipedie je někdy plná snůškou blbostí.Jak to bylo, je lépe zdokumentováno ve Francouských hist. materiálech.Není v nich zájem , cokoliv upravovat k obrazu svému! VŠ je tu hafo, kde se v akademické knihovně dá studovat.Doporučuji. Mnoho z vás bude překvapeno, že se záměrně zkreslují skutečnosti i nyní!
30. 09. 2009 | 10:54

antikomouš napsal(a):

Bože, omlouvám se za chyby v pravopisu,przním tuto řeč stále více, promiňte.
30. 09. 2009 | 10:58

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy