Smrkové monokultury brzy zahynou, nahradí je zdravé smíšené lesy

07. 07. 2020 | 13:01
Přečteno 1370 krát
Signály toho, že se něco velice rychle mění, vidíme denně kolem nás. Lesy nejsou výjimkou. Je třeba, abychom počítali s tím, že na většině míst v České republice už není šance kůrovce zastavit. A to dokonce ani zvýšením frekvence těžby. Vidíme jasně, jak lesy kolem nás reznou. Smrky odcházejí. Kůrovcová kalamita je ale historická příležitost, jak proměnit nepřirozené plantáže na dřevo na zdravé, přirozené lesy.

Pohled do minulosti mluví jasně. V 18. století začal člověk z ekonomických důvodů pěstovat smrčiny i ve vegetačních stupních a na stanovištích, kde tradičně nerostly. My dnes vidíme, že stromy žijící v těchto místech postupně odumírají. Mění se krajina, klima i naše výhledy. Na nás nyní je, abychom hledali rozumnou a citlivou cestu adaptace. Přítomnost ukazuje, že je to možné. A budoucnost to přímo vyžaduje.

Žiju a hospodařím v nejvyšší části Českého středohoří, kde jsou smrky naštěstí vtroušené v listnatých porostech. I tak se v našich třiceti hektarech lesa vyskytují napadené stromy. Kácím si je individuálně a vytěžené dřevo používáme například na ohrady. Když se ale podívám od Milešovky, odhaduji, že smrk v Českém středohoří, přinejmenším v nejbližším okolí, nejpozději do pěti let nebude vůbec. Za pár let tu najdeme nanejvýš jednotky kusů. Může za to částečně kůrovec, který tu opravdu nabírá na síle. Ale je třeba si uvědomit, že samotný kůrovec je až druhotným škůdcem. Tím zásadním problémem je prohlubující se dlouhodobé sucho.

Nedostatek vláhy totiž ovlivňuje zdraví stromů nezvratným způsobem. Smrk ke svému životu potřebuje ideálně kolem tisíce milimetrů srážek ročně, průměrně nižší teploty a chudé podzolové půdy. U nás ve Středohoří jsou naopak půdy na živiny bohatší, je zde malý úhrn srážek a je zde dlouhodobě teplo. Intenzita zdejšího sucha a tepla se stupňuje podobně jako na dalších místech České republiky kvůli klimatickým změnám. Loni jsme tu například měli deset dní za sebou pětatřicet stupňů, tedy tropické teploty, které smrky výrazně oslabují. Takové stromy se pak nedokáží kůrovci bránit tak, jako to umí za optimálních podmínek: tedy že ho zalepí smůlou. Teplé počasí a sucho naopak kůrovci vyhovuje. Rychleji se množí – dříve dělal dvě generace za sezonu, když je sucho a teplo, udělá bez problému i čtyři. Kůrovci v poslední době nelikvidují jen sto let staré porosty, ale kalamitně daleko mladé smrkové mlaziny a tyčoviny.

Foto 1: Dnes velmi častý obrázek v české krajině. Uschlé smrkové porosty, hromada dřeva, spousty těžebních strojů a vytěžené velké holiny, které budeme muset do budoucna zalesnit. Většina je ještě bez vysázených sazenic. Ale také holiny, které jsou opět zalesněny smrkem, který nejvíce trpí suchem a neustále se zvyšujícími se teplotami. Vysočina, 2020.
Foto 1: Dnes velmi častý obrázek v české krajině. Uschlé smrkové porosty, hromada dřeva, spousty těžebních strojů a vytěžené velké holiny, které budeme muset do budoucna zalesnit. Většina je ještě bez vysázených sazenic. Ale také holiny, které jsou opět zalesněny smrkem, který nejvíce trpí suchem a neustále se zvyšujícími se teplotami. Vysočina, 2020.

Působením kůrovce může v krajině docházet i k rychlejší a leckdy kýžené obměně lesa, při které vzniknou listnaté lesy. Už dnes pozorujeme, že tu máme hromadu nárostů buků, dubů a javorů klenů. Nutno ale dodat, že v oblastech, kde nemají tolik listnatých stromů, není tak rychlá obměna žádoucí. Vznikají tam totiž ohromné holiny, na které teprve mají nějaká semena nalétnout. Nově vzniklé holiny může osídlit bříza, případně další pionýrské dřeviny, jako jsou jeřáby či osiky, které tyto problematické plochy dokáží v krátkém čase samovolně zalesnit. Brání erozi a degradaci půdy, a protože pod sebou drží vlhkost a dávají stín, chrání lesní mikroklima. Pod jejich ochranou pak vyrůstají stinné, polostinné a většinou dlouhověké dřeviny. Krátkověká dřeviny jim pak postupně ustoupí a vzniknou porosty ve složení, které je pro danou lokalitu původní.

Foto 2: Přirozené zmlazení břízy, která plní funkci pionýrské, krycí dřeviny při zalesnění velkých kalamitních holin. Bříza je schopna zachránit lesní mikroklima, ochránit půdu a v jejím zástinu velice dobře prosperují stínomilné nebo polostinné hlavní dřeviny, jako je na obrázku z Francké hory v Českém středohoří porost břízy s bohatým podrostem buku lesního.
Foto 2: Přirozené zmlazení břízy, která plní funkci pionýrské, krycí dřeviny při zalesnění velkých kalamitních holin. Bříza je schopna zachránit lesní mikroklima, ochránit půdu a v jejím zástinu velice dobře prosperují stínomilné nebo polostinné hlavní dřeviny, jako je na obrázku z Francké hory v Českém středohoří porost břízy s bohatým podrostem buku lesního.

Lesy Českého středohoří mají oproti ostatním tuzemským lesům významnou výhodu. Jejich složení je totiž do značné části přirozené. Smrk tu dnes roste zhruba jen na třinácti procentech lesní výměry. Většina lesů je tu listnatých, k tomu trochu modřínu a borovice. Mimochodem, smrku tady máme méně i „díky“ tomu, že tu už k jedné kalamitě došlo v 80. letech minulého století, a to kvůli enormním emisím oxidu siřičitého z tepelných elektráren.

Foto 3: Starý bukový porost s příměsí javoru klenu a lípy srdčité. Porost je druhově, věkově a výškově diferencovaný s množstvím přirozené obnovy. České středohoří, 2018.
Foto 3: Starý bukový porost s příměsí javoru klenu a lípy srdčité. Porost je druhově, věkově a výškově diferencovaný s množstvím přirozené obnovy. České středohoří, 2018.

Dobrý pozorovatel by mohl namítnout, že na některých jižních svazích Milešovky, kam se slunce v sezoně opírá velkou silou, začaly už zasychat i buky a duby. Je zjevné, že na extrémnějších stanovištích pomalu dochází k celkovému rozpadu lesa. Pravděpodobně nás tedy čeká situace, kdy se jižní svahy kopců v centrální částí Středohoří časem přirozeně odlesní a vzniknou tam stepi tak, jako jsou přirozeně v západním Středohoří. Pak to bude třeba i na jižním svahu Milešovky vypadat podobně jako na Rané, Milé nebo Oblíku v Lounském středohoří. Lesy nahradí stepi. Změna bude výrazná, ale z hlediska pestré krajiny, tento proces můžeme považovat za krok trvale udržitelným směrem.

Foto 4: Pohled na jižní, extrémní dispozici Lipské hory, kde jsou uschlé porosty javorů, líp, dubů na suťovém jižním svahu. České středohoří, 2019.
Foto 4: Pohled na jižní, extrémní dispozici Lipské hory, kde jsou uschlé porosty javorů, líp, dubů na suťovém jižním svahu. České středohoří, 2019.

Obecně můžeme konstatovat, že lesy v České republice se musí z monokulturních, stejnověkých porostů změnit na vícedruhové, různověké pestré porosty. A pasečný způsob hospodaření bude muset nahradit způsob tzv. podrostný nebo výběrný, který je k životnímu prostředí mnohem citlivější a nevznikají při jeho uplatňování žádné holiny. Kůrovcová kalamita je příležitost, jak proměnit nepřirozené plantáže na dřevo na porosty přirozené plnící všechny požadované v současnosti požadované společenské funkce.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy