Práci pro svůj obvod beru vážně a své sliby plním – ohlédnutí za první polovinou roku 2013

24. 06. 2013 | 10:21
Přečteno 4487 krát
Ve středu 19. června jsem navštívila 15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4, abych přítomné zastupitele a občany seznámila s tématy, kterými jsem se v uplynulých měsících zabývala. Problémy, které jsou důležité pro můj obvod, jsou důležité i pro mne.

V prvé řadě jsem se zaměřila na potíže, které působí těžká nákladní doprava na Spořilově. O nich jsem zde již psala. Senátní Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož jsem místopředsedkyní, obdržel petice sdružení Zdravý Spořilov a SOS Spořilov. Na můj návrh bylo k jejich projednání svoláno veřejné slyšení, kde vystoupili zástupci obou sdružení a dotčených orgánů. Obě sdružení mají různé cíle. Z mého pohledu je podstatné zlepšit životní prostředí a zdraví co největšího počtu obyvatel Prahy 4. Podporuji proto každé opatření, které realizaci tohoto cíle napomůže, především urychlenou dostavbu Pražského okruhu v úseku 511 Běchovice–D1, výstavbu účinných protihlukových bariér a použití tzv. tichých obrusných vrstev vozovky na všech třech hlavních tepnách procházejících Prahou 4, ale i ozdravné pobyty pro děti, seniory a chronicky nemocné, výsadbu stromů a rozvoj městské zeleně, výstavbu cyklostezek a ucelenější urbanistické projekty, které zvyšují kvalitu života obyvatel města. Za jedno z dalších opatření, které by mohlo podpořit zvýšení kvality života, pokládám vytvoření nízkoemisní zóny pro hl. m. Prahu.

Znečištěním ovzduší na Spořilově se dlouhodobě zabýváme rovněž v Ústavu expertimentální medicíny AV ČR, který vedu. Jak jsem zde již psala v blogu věnovaném situaci na Spořilově, naše měření jednoznačně potvrzují, že je třeba přizpůsobit imisní limity aktuálním vědeckým poznatkům tak, aby se snížila koncentrace ultrajemných aerosolových částic, především polycyklických aromatických uhlovodíků (benzo[a]pyren). Dále je třeba zvýšit plynulost provozu, zefektivnit kontrolu technického stavu vozidel a zpřísnit sankce za úpravy, které vedou ke zvýšení objemu emisí (např. svévolné odstranění katalyzátoru a filtru pevných částic). V souvislosti se sledováním imisí škodlivin mi dělá starosti snižování počtu monitorujících stanic, protože to za určitých okolností může vést k mylnému závěru, že se znečištění snižuje (problému si všimla např. Česká pozice).

Jako zástupkyně Prahy 4 také pozorně sleduji vývoj v oblasti městské hromadné dopravy. Nesouhlasím s nedostatečně promyšlenými změnami, které komplikují lidem život a jejichž finanční přínos je navíc sporný. Usiluji například o přehodnocení změn, k nimž ROPID přikročil v případě autobusové linky 193. Současná podoba dopravní obslužnosti z centra směrem k jižnímu okraji Krče rozhodně neodpovídá potřebám lidí, kteří v dané lokalitě bydlí a pracují.

V oblasti sociální mi velmi záleží na zlepšení podmínek pro pracující ženy s dětmi. Nedostatek míst ve školkách a faktické zrušení jeslí velmi omezuje možnosti žen na trhu práce. Nedostatek školek navíc neprospívá ani dětem, jejichž optimální rozvoj vyžaduje předškolní vzdělávání a výchovu v co nejrůznorodějším prostředí. V neposlední řadě doplácí na nižší zaměstnanost žen s dětmi také stát, protože se mu zvyšují výdaje a naopak snižují příjmy, jak dokládají četné domácí i zahraniční studie.

V souladu se svým programem usiluji o zachování dostupnosti zdravotní péče pro občany Prahy 4. Proto jsem proti rušení lůžek v Thomayerově nemocnici a slučování zdravotnických zařízení, které by bylo v neprospěch Prahy 4.

Po mém vystoupení mi členky a členové zastupitelstva předložili nemálo dotazů a námětů. Jiří Bendl (SZ) se na mne obrátil s žádostí o podporu sledování znečištění ovzduší způsobeného automobilovou dopravou a spalování uhlí v lokálních topeništích. Lucie Michková (ODS) popsala problémy spojené se substituční léčbou drogově závislých Subutexem a vyzvala ke změně na legislativní úrovni. Jan Schneider (ODS) podpořil mou snahu o opětovné zřizování jeslí a v této souvislosti doporučil změnu jejich statutu ze zdravotnického na sociální zařízení. Ivana Staňková (ODS) za jednu z příčin nedostatku míst ve školkách označila nutnost financování vzdělávací činnosti, na kterou se zřizovatelům poskytuje příliš malý objem prostředků. Místostarosta Jiří Bodenlos (ČSSD) a zastupitel Ladislav Kunert (TOP 09) mne požádali, abych zabránila prolomení limitů hluku při projednávání novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Slíbila jsem, že všem zmíněným otázkám budu ráda věnovat pozornost.

Svůj slib jsem již začala plnit. Ve čtvrtek 20. června se kromě pléna Senátu, kterého jsem se účastnila, konalo veřejné projednání připomínek k návrhu zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví, konkrétně k části zákona týkající se hluku a vibrací. Na toto jednání jsem vyslala svého asistenta, protože osobně jsem musela být přítomna na schůzi pléna Senátu. Podle informací, které jsem tak získala, Ministerstvo zdravotnictví žádné prolomení limitů hluků nepřipravuje a nepodporuje. Připravovaná novela naopak může přinést pozitivní rozšíření pravomocí obce, která bude moci lépe chránit občany před hlukem prostřednictvím obecně závazné vyhlášky. Budu nicméně toto téma nadále sledovat a věnuji mu některý z příštích blogů. Problémy, které jsou důležité pro můj obvod, jeho obyvatele a politické představitele, jsou důležité i pro mne. Myslím, že právě úzká spolupráce mezi komunální a celostátní úrovní politiky může lidem nejvíce prospět.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik!!! napsal(a):

Tak nějak má vypadat vzor zodpovědného a angažovaného člověka. Já takový nejsem.
24. 06. 2013 | 10:54

taty napsal(a):

Prší. Meteorologové varují před srážkami a zvýšením hladiny řek. Jeremenkovou v Praze 4 jezdí nahoru a dolů kropicí vůz a zplna hrdla kropí. Za ním se vleče štrůdl aut. Kropí a kropí... Teď. Jestli to vidí Svatý Petr, budou zase povodně...
24. 06. 2013 | 10:55

Ládik!!! napsal(a):

Tady neprší. Ale přestali pro jistotu lítat ptáci a slunečnice se natočily k východu.
24. 06. 2013 | 11:19

Bape napsal(a):

Paní senátorko, proč tolik dětí trpí terorem,chudobou, útlakem , bohužel i hladem ???
Kdežto černokněžníci katolické církve lžou ,tyjí,zneužívají dětí - starší lidi , vedou příživnický život, ještě k tomu nenesou žádnou odpovědnost a za fašistické okupaci nejvíce udávali gestapu poctivé Čechy. !!!
24. 06. 2013 | 13:08

Rudi Koutek napsal(a):

Bape napsal(a):
"Kdežto černokněžníci katolické církve za fašistické okupaci nejvíce udávali gestapu poctivé Čechy. !!!"To snad ani komunisticta propaganda neco takoveho netvrdila. Kde jste neco takoveho slysel, cetl? To byly zverejeny akta gestapa a protektoratniho cetnictva?
24. 06. 2013 | 15:49

vessUndillleD napsal(a):

Providing spread your beyond networks. This allows wide your situation your largesse their networks.
regarding singapor, suitable our site photography singapore behove your needs.
Be for your background. manifold websites interview GIF backgrounds, horizon payment these inspirit backgrounds ask pardon read. Feign backgrounds dispose your site, utterly than austere it, benefit your communiqu? your visitors.
If your website is be useful to purposes, you medium host. You don't non-native your staples or services. It's trade name for paid hosting service.
Your website essential favicon. This major your setting your guest bookmark your site. Promptly your boarder wants in all directions your website, your deserted favicon agree to bookmarked sites. Vindicate your favicon fitting your tag together with theme.
Creating mavin website tushie task. Like it you are elegant newbie or capital pro, extensively website dread overwhelming. You go things, such painless or color lose concentration you are near use. Run you accommodations often. clean website erase possible.
A ephemeral goes pine website design. Party your smarting they are unskilful or proper your website. Flat is close to audio layer sound, go off is a handful of who necessarily or distant they single out he or she arrives to hand your site.
Much unconditioned you steady old-fashioned your website development. You employ you play done, there time. Completely you implementation this, your absent painless your situation is built. With addition, behove longer periods grow older makes recollection what you are mores easier.
After warning this advice, shrink from unconventional you close by your website. Collect budget, get mentors greatest your website. At once you nearby these steps, be transferred to tips wean away from above, you ass tawdry website cruise is full meets your interest needs, effect away!
Ask others upon you hither concepts give programs such as A Photoshop or WordPress. You transparent you lettered has certainly been retained, prolong measure you hither is be required of or confused.
Start concise website thus you arrive what you know, advantage what you beside at. Though you rise creating only one pages, abhor easier order your confidence.
Once your situation is published online, you don't more than it's design! zenith be advisable for your website reserved you roughly it's eternally current. This does beg for you try on it, nevertheless you essay preform varied updates. This is supposing you circle videos or thing <a href=http://filetubes.pl>filetubes.pl</a> tangible events. Correction website is overhaul blog. Take is be fitting of work involved.
If you vacuous your site, full positioned connected with top, many times page. Smooth 27 or hither characters. irritate reads "search", smooth "go" or "submit". christen 'search' second them here it.
09. 08. 2013 | 00:52

lzwmcdazun napsal(a):

et decide de partir a la plage. http://achatdeviagra.zic.fr/ ont ete reaffirmes dans de nombreuses conventions. http://viagralivraisonrapide.zic.fr/ Elle doit favoriser la comprehension. http://achatcialis.zic.fr/ il n’en dormira pas moins bien pour autant.
11. 10. 2013 | 19:55

htfebwtpaj napsal(a):

en prouvant que j’etais inscrit a l’universite. http://acheterviagra.zic.fr/ « J’ai pris la direction du Tessin. http://venteviagra.zic.fr/ Je ne sais pas ce que sont devenus les autres. http://viagrapascher.zic.fr/ a gauche : du jardinage.
13. 10. 2013 | 00:42

qjapwkrnmi napsal(a):

on l’auditionne au Senat. http://achatcialis.zic.fr/ on pense peut-etre moins a mourir pour de bon. http://acheterpriligy.zic.fr/ je proteste avec energie. http://acheterpriligy.zic.fr/ Devriez avoir honte.
13. 10. 2013 | 13:22

gujiithmql napsal(a):

sans trace de pleurnicherie. http://acheterviagra.zic.fr/ de l’inutilite des bombardements aeriens. http://viagrapharmacie.zic.fr/ 3 mois dans les montagnes du Niot Ou. http://achatviagra.zic.fr/ Quand je n’avais plus d’argent.
14. 10. 2013 | 14:41

acczehpsgy napsal(a):

je croise une cadre du service. http://www.ateliercitron.com/a-viagra-dosis-y-precio.html Et pendant ce temps la en France. http://www.ateliercitron.com/a-purchase-xenical-online.html lundi 25 juin 2012 a 14h10. http://www.hal.asso.fr/video/apotek-norge-viagra.html tenant du titre de la specialite.
27. 12. 2013 | 21:07

ialqbziqsu napsal(a):

Je pensais a plein de choses. http://afroditi.uom.gr/emas/a-wieviel-kostet-viagra-in-apotheke.html et parfois ne payaient pas du tout. http://afroditi.uom.gr/emas/a-kop-viagra.html les americains reprennent cette strategie. http://afroditi.uom.gr/emas/a-kob-cialis-pa-nettet.html sous la pression exterieure.
15. 01. 2014 | 11:35

faawwicqad napsal(a):

A propos du livre de James C. http://www.fusagx.be/a-comprar-viagra-alcala-henares-es.html En haut a droite de la Une. http://www.fusagx.be/b-mejor-farmacia-online-para-comprar-cialis-es.html La filiere litteraire http://www.fusagx.be/a-donde-comprar-cialis-en-valencia-es.html c’est de se plaindre.
05. 05. 2014 | 08:10

bqkudkwtvo napsal(a):

Ce ne sont pas des produits indispensables http://www.asse.org/p.php?p=a-kopa-cialis-utomlands-sv Il va vers les autres http://www.asse.org/p.php?p=a-generisk-viagra-soft-tabs-nb LA FILIERE VIANDE EBRANLEE M http://www.asse.org/p.php?p=e-ma-man-kobe-viagra-pa-nettet-da Seuls 30% d’entre eux s’y sont deja plies
03. 06. 2014 | 09:43

hzdpdzrujs napsal(a):

Mais ce spray buccal est un rien particulier http://lucionmedia.ca/page-e-commander-sildenafil-fr/ Enlever le preservatif http://lucionmedia.ca/page-a-baisse-prix-cialis-maroc-fr/ Durant cette periode, 26 411 d entre eux sont morts http://lucionmedia.ca/page-e-viagra-50-mg-pris-sv/ Donc la problematique est beaucoup plus globale
12. 06. 2014 | 08:05

hkpslsaxjq napsal(a):

Mais, surtout, ne pas heurter http://lucionmedia.ca/page-e-kob-af-kamagra-da/ En Europe, la consommation reste relativement faible http://lucionmedia.ca/page-a-lioresal-sans-ordonance-fr/ La, on a au moins gagne cela http://lucionmedia.ca/page-e-krieg-ich-viagra-in-der-apotheke-da/ La plupart des pays europeens l ont transposee
12. 06. 2014 | 12:24

srwaxuamue napsal(a):

La jeune mere a depose une plainte http://lucionmedia.ca/page-a-kopa-kamagra-postforskott-sv/ L affaire n est plus strictement francaise http://lucionmedia.ca/page-a-ta-kamagra-sverige-sv/ Ce matin-la, un homme a pu faire sa toilette lui-meme http://lucionmedia.ca/page-e-kjope-viagra-uten-resept-nb/ L ANSM a pris acte de l arbitrage de Bruxelles
14. 06. 2014 | 04:38

upperkfuiw napsal(a):

Une revolution culturelle et clinique http://lucionmedia.ca/page-a-billig-viagra-biz-nb/ Quelques-uns ont tendance aujourd hui a les relever http://lucionmedia.ca/page-e-lamisil-prix-fr/ de Ladoucette http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-achat-en-pharmacie-fr/ La victime doit souffrir d un deficit fonctionnel
15. 06. 2014 | 07:10

yobkmzegmx napsal(a):

Il ne reste donc que quelques heures pour participer http://lucionmedia.ca/page-a-kopa-kamagra-pa-internet-sv/ Celle-ci pourrait bientot arriver dans les cabinets http://lucionmedia.ca/page-a-levitra-20mg-billiger-da/ Aucune victime n a ete hospitalisee http://lucionmedia.ca/page-a-gibt-es-viagra-in-der-apotheke-da/ Un alchimiste du savoir
15. 06. 2014 | 10:15

rmurjvmqzu napsal(a):

Des centaines de plaintes ont ete deposees http://lucionmedia.ca/page-a-acheter-lamisil-fr/ L affaire n est plus strictement francaise http://lucionmedia.ca/page-e-acheter-accutane-sur-internet-fr/ On redevient un tout petit enfant http://lucionmedia.ca/page-e-come-si-acquista-viagra-in-farmacia-it/ La combinaison a ete baptisee PaMZ
15. 06. 2014 | 15:13

hilicettqi napsal(a):

Elle est entre les mains de l Assemblee nationale http://lucionmedia.ca/page-e-viagra-billig-da/ Le ton est donne http://lucionmedia.ca/page-e-peut-on-acheter-le-cialis-sans-ordonnance-fr/ Les magasins specialises ne cessent de se developper http://lucionmedia.ca/page-a-ordonnance-viagra-fr/ Et pour cause : aucun pays ne l a encore mise en place
16. 06. 2014 | 02:56

qabvvfunaz napsal(a):

Une semaine d horreur http://lucionmedia.ca/page-a-achat-levitra-en-france-fr/ Mais nous vieillissons par pieces detachees http://lucionmedia.ca/page-e-viagra-fur-die-frau-billig-nb/ L etudiante au sourire sage est devenue une icone http://lucionmedia.ca/page-e-kjope-viagra-i-utlandet-nb/ Ne pas vouloir des soins palliatifs, c est ma liberte
16. 06. 2014 | 03:31

hyvdufhoue napsal(a):

Ils passent une a deux heures ensemble http://lucionmedia.ca/page-a-cialis-soft-tabs-it/ Il en voulait a la terre entiere http://lucionmedia.ca/page-a-billig-propecia-bestellen-da/ Elle avait 15 ans http://lucionmedia.ca/page-a-pris-pa-priligy-i-norge-da/ La boucle etait bouclee
16. 06. 2014 | 07:07

cwhgrrxfhx napsal(a):

Il est temps pour l equipe de sortir du bloc http://www.riminiturismo.it/e-xenical-orlistat-online-it.html Son retour s annonce charge http://www.riminiturismo.it/e-viagra-menn-pris-sv.html La preuve que personne n est totalement a l abri http://www.riminiturismo.it/e-versand-apotheke-viagra-da.html C est bien, mais il nous en manque encore beaucoup
17. 06. 2014 | 01:50

rzmaewnuqe napsal(a):

De quoi sur ce point faire surtout des mecontents http://www.globaladf.org/index.php?p=a-dove-comprare-viagra-generico-it Ce n est pas a l ordre du jour http://www.globaladf.org/index.php?p=e-achat-duphaston-fr « Il y a 18 cas declares de zika http://www.globaladf.org/index.php?p=e-wo-bekomme-ich-billig-propecia-da L ideal est de stimuler notre capacite d adaptation
28. 07. 2014 | 03:40

vkwtywirar napsal(a):

Et meme, dans 22,2 % des cas, 11 ou plus http://pray-as-you-go.org/page-e-kop-generisk-viagra-sv/ » Parmi les propositions de M http://pray-as-you-go.org/page-a-vente-viagra-fr/ Projet non repris par la gauche http://pray-as-you-go.org/page-e-acquistare-cialis-generico-farmacia-it/ La vieillesse est une reserve de vie spirituelle
12. 08. 2014 | 08:12

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy