Léčba ALS kmenovými buňkami není obchod

12. 11. 2015 | 01:05
Přečteno 9362 krát
Pořad Reportéři ČT dne 9.11. informoval záměrně jednostranně za účelem diskreditovat terapii ALS pomocí kmenových buněk a za účelem diskreditovat zejména mou osobu. Považuji za nutné se k tomu vyjádřit.

Na základě výzkumu neléčitelného smrtelného onemocnění Amyotrofické laterální sklerózy (ALS) bylo v Ústavu experimentální medicíny AVČR (ÚEM) - Evropském centru excelence MEDIPRA, na zvířecích modelech jednoznačně prokázáno, že podání lidských kmenových buněk z kostní dřeně vede k prodloužení života, zpomalení odumírání nervových buněk, ke zlepšení pohybových testů a k menšímu úbytku váhy. Certifikovaná preklinická studie prokázala bezpečnost léčivého přípravku z lidských kmenových buněk. Na tomto základě byla Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) schválena klinická studie AMSC-ALS-001. Zadavatel této klinické studie je spin-off firma Bioinova, s.r.o - vlastněná ÚEM a soukromým investorem (SinBio s.r.o.). Zkoušejícím pracovištěm je Neurologická klinika Fakultní nemocnice Motol. Rozsáhlá klinická data od 26 subjektů z této dosud probíhající klinické studie jsou nyní vyhodnocována dle požadavků správné klinické praxe (SKP). Ve světě, na prestižních světových pracovištích, v současné době rovněž probíhá mnoho klinických studií využívajících rozmnožené kmenové buňky k léčbě ALS. O průběžných výsledcích některých těchto studií máme informace z mezinárodních vědeckých konferencí.

Bioinova, se sídlem v Inovačním biomedicínském centru ÚEM AVČR vybudovaném z peněz EU v roce 2008, je držitelem povolení SÚKL k výrobě léčivého přípravku moderní terapie na bázi lidských kmenových buněk dle velmi přísných požadavků správné výrobní praxe (SVP). Výroba jedné šarže léčivého přípravku v prostorách vysoké třídy čistoty trvá 21 až 28 dnů. Z hlediska celkových nákladů je tato výroba finančně velmi náročná a dosahuje částky cca 250 tisíc Kč.

Pracovníci ÚEM a Bioinova stáli u zrodu léčby diabetické nohy, když pro IKEM vypracovali lékařský postup a firma dodala první kmenové buňky. Positivní výsledky týmu Prof. Alexandry Jirkovské byly společně publikovány. Další studií byla léčba míšního poranění, ve které bylo zahrnuto 42 pacientů, výsledky byly publikovány v odborném tisku a na jejich základě může být připravena nová klinická studie.
Další 2 studie se zabývají náhradou kostí po operaci páteře a po operaci kyčelního kloubu. Obě mají již positivní výsledky, které budou publikovány v odborném tisku.

Pacienti se smrtelným onemocněním ALS, na které neexistuje v současné době žádná účinná léčba, se dožívají v průměru 2-5 let. Většina těchto pacientů zoufale proto hledá léčbu doma i v zahraničí, která by jim mohla prodloužit život nebo zabránit zhoršování jejich onemocnění. Ze soucitu s pacienty, kteří se na mne opakovaně obracejí s žádostí o pomoc a nesplňují kritéria pro zařazení do klinické studie, jim byla na základě §8 zákona č. 378/2007 Sb. (zákon o léčivech) výjimečně umožněna aplikace našeho buněčného přípravku mimo klinickou studii. Bioinova buněčný přípravek vyrábí a monitoruje jeho bezpečnost, ale vlastní léčebné podání pacientovi je na nezávislém rozhodnutí ošetřujícího lékaře. Tito lékaři, kteří mají dobrou vůli pacientům pomoci, nejprve konzultují zamýšlenou léčbou s etickou komisi příslušného zdravotnického zařízení. Mnozí pacienti a jejich ošetřující lékaři s námi dlouhodobě komunikují a udávají přechodnou stabilizaci onemocnění či dokonce zlepšení některých příznaků onemocnění. Tyto poznatky nás vedly k tomu, že jsme na opakované prosby a naléhaní vyhověli několika dalším pacientům.

Pacienti, kteří nás opakovaně žádali o možnost podstoupit tuto experimentální léčbu, byli vždy jasně informováni, že se jedná o nevyzkoušenou léčbu, která jim nemusí vůbec pomoci. Všichni tito pacienti podepsali informovaný souhlas, ve kterém potvrzují, že byli o této skutečnosti informováni a srozuměni s tím, že léčba může být zcela neúčinná.

Je pravdou, že několik pacientů, kteří dostali buňky na §8, přispěli darem do našeho spolku Buněčná terapie, který již 12 let podporuje výzkum v oblasti regenerativní medicíny. Tento spolek však většinu peněz získává z firemních darů, darů soukromých a fyzických osob, veřejných sbírek organizovaných městy či samotnými pacienty a také z příspěvků vlastní veřejné sbírky, čili ze zdrojů běžných v neziskové sféře. Dle svých možností a v souladu se svým statutem spolek podporuje výzkum a léčbu pacientů včetně léčby na §8. Spolek každoročně podává vyúčtování veřejné sbírky Magistrátu hl. města Prahy a odborná účetní a auditorská kancelář vede a spravuje účetnictví.

Přesto se část české odborné veřejnosti k jakékoliv léčbě pomocí kmenových buněk staví kriticky. V případě smrtelného onemocnění ALS považuje podání kmenových buněk za neprokázanou léčbu a nepovažuje ji za etickou ani při podání ze soucitu a na výslovné přání pacienta. Naši pacienti často pak vyhledávají léčbu v zahraničí. Nedávno jsme proto informovali Etickou komisi MZČR, že podání na §8 už neumožňujeme. Pacientům sdělujeme, že nadále je možné pouze zařazení do druhé fáze klinické studie, kterou teprve připravujeme, ale ta může být uskutečněna pouze se silným finančním investorem.

Zdůrazňuji, že jsme vždy byli motivováni pouze soucitem s pacienty a nikdo z investorů ani ze zaměstnanců ÚEM AVČR se nikdy neobohatil z těchto a ani ze žádných s tím spojených peněz, nikdo nebyl motivován žádným ziskem, nikdo nepodával falešné informace a ani léčbu pacientům nenabízel, naopak sami vědci z ÚEM včetně mně osobně věnovali spolku nemalé finanční částky pro léčbu pacientů.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy