Mýty o filozofii lidských práv

18. 12. 2013 | 09:00
Přečteno 4800 krát
Také politik M. Bednář využil nedávné polemiky kolem mého článku o Patočkovi, aby se veřejnosti připomenul coby významný politický filozof. Nebudu reagovat na osobní urážky v jeho článku Filozofie a publicistický žvást z 4.12. v LN (na aktualne.cz 11.12.) Rád bych ale uvedl na pravou míru to, co říká o filozofii lidských práv.


Bednář mi vyčítá, když tvrdím, že „mezinárodní úmluvy o lidských právech nevycházejí z Kanta, ani z žádné jiné jednotící filozofické koncepce.“ Redakce bez mého vědomí změnila větu na „z díla žádného jiného filozofa.“ Řeč je o mezinárodním paktu o občanských a politických právech a paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku 1966. Tyto moderní úmluvy skutečně nejsou vyjádřením myšlenek jednoho filozofa, ale výsledkem vyjednávání. Naopak, Bednář zastává odvážný názor, že vycházejí z údajné filozofie lidských práv Thomase Jeffersona, kterou prý vyjádřil v Deklaraci nezávislosti.

Deklarace nezávislosti vysvětluje jen to, že americké kolonie se odtrhávají od Velké Británie, aby uchránily „nezcizitelná práva“, což jsou život, svoboda a usilování o štěstí. Americká historiografie už dávno prokázala, že tato koncepce vycházela z díla švýcarského právníka J. J. Burlamaquiho, od něhož ji Jefferson převzal.

Bednář však s obdivuhodnou jistotou tvrdí, že Deklarace „zjevně vychází z formulace podané britským osvícenským filozofem Johnem Lockem v jeho klasickém díle „Druhé pojednání o vládě“. Jenže v Lockově díle se nikde nevyskytuje právo usilovat o štěstí a hlavně: Locke ještě neznal myšlenku všeobecných rovných a nezcizitelných práv. S tou přišel až německý osvícenec Christian Wolff. Locke tvrdil jen to, že každému člověku náleží jeho „vlastnictví“, jež zahrnuje život, svobodu a majetek.

Mimochodem s následností Locka, Rousseua a Kanta to nebylo tak jednoduché, jak tvrdí Bednář. Rousseau nepřebírá Lockovu myšlenku „vlastnictví“. A Kant zase považoval za jediné lidské právo svobodu, jež se snáší se svobodou ostatních. Tato otázka však souvisí s jeho filozofií práva...

Deklarace nezávislosti neposkytuje ani odpověď na svízelnou otázku zdůvodnění lidských práv, protože je považuje za „samozřejmé pravdy“. Dnes se tato otázka za samozřejmou nepovažuje, a protože není snadné lidská práva filozoficky zdůvodnit, stává se, že se snižují na úroveň kazuistiky, s jejíž pomocí lze ospravedlnit cokoli. Jsou všechna pojetí lidských práv správná? Řekl-li jsem, že lidská práva jsou nástroj, mínil jsem tím to, že je důležité ptát se na onu jednotící filozofickou myšlenku, z níž ten či onen katalog lidských práv vychází.

Bednářův výklad místo toho nabízí jen mýtus, že všichni významní myslitelé novověku se zabývali lidskými právy a že všechny koncepce lidských práv jsou správné. Víra v takové mýty však paradoxně napomáhá tomu, proti čemu Bednář údajně bojuje: instrumentalizaci lidských práv.

PS Později jsem se k tématu vrátil v článku "Kdo byl první" v Opera historica 16 (2015), 1. Zde jsem to rozebral s důkazy. www.opera-historica.com

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Žláza předstojná napsal(a):

Drazí filozofové, poučte se u mne.
Kasáte se tady, kdo lépe zná Kanta, kdo lépe pochopil deklaraci. Jste do sebe tak zaklíněni, že nechápete upadající zájem diváků. Podstatnější je totiž, jak se pojem lidská práva měnil v čase, jak nepozorovaně a skrytě bytněl, až je jako já…prostata.

To je problém dneška, lidská práva či „lidská práva“ tady a te´d.

Jak je lze uchopit, jak je uchopil, muslimský či západní svět postmoderní společnosti nebo jak je pojednali ba dokonce zneužili aktivisté, až se z nich stala „diktatura lidských práv“. Přirozeně některá práva by měla být univerzální ale jiná už ne, výklad různých civilizací se rozchází.

Takže se pusťte do tohoto rozboru, to vyžaduje mnohem více erudice i znalostí různých deklarací lidských práv-není jen jedna neměnná- a hlavně to žádá odvahu jít proti proudu doby. Pravda, na tom body nezískáte.když se hádáte o Kanta, nic neriskujete, ale žádnou odvahu neprojevíte.

I prostata někdy zbytní tak, že se objeví rakovinový nádor, který metastazuje do kostí a často i do mozku.
18. 12. 2013 | 09:40

ivocerman napsal(a):

Ano, máte pravdu, že se pojem lidských práv měnil v čase. Já bych jen další diskutující poprosil o to, aby se případná diskuze pod článkem vedla ve slušnosti a korektně.

Mně jde stejně jako vám o tu současnou situaci, také mě zajímají spory ohledně muslimského či jiného pojetí práv a zpochybňování západního pojetí (i když Západ nebyl nikdy v této otátzce jednotný). Tento vývoj souvisí s novým mezinárodním pojetím lidských práv, které se rozvíjí po druhé světové válce.
18. 12. 2013 | 10:07

ivocerman napsal(a):

Jen jsem chtěl ještě dodat, že se chci debaty pod článkem účastnit. Normálně to nedělám, ale ta polemika kolem mého článku o Patočkovi se mě osobně dotkal, takže dělám výjimku. V tom článku jsem nikterak nechtěl "mistrovat" nebo navážet se do Patočky, jehož filozofii si vážím a čtu ji od střední školy.

Jen jsem chtěl upozornit na to, že v té eseji doporučuje hledat mravní odkaz v Kantově Metafyzice mravů, ale nemohl jsem tvrdit, že Patočka byl ctitel Kantovy mravní filozofie i před tím. Tak jsem jen nastínil zvraty v jeho názorech na morální filozofii v době před Chartou.

To jen tak na okraj.
18. 12. 2013 | 10:20

Alna napsal(a):

Pane Cermane,

na netu je spoustu článků o tom, jak v původním Prohlášení nezávislosti mělo být zakotveno právo na život, svobodu a majetek, a jak se to poslední přetransformovalo na "pursuit of happiness". Zajímavé čtení a rozšiřuje historické obzory.

Jestli ta tři vyjmenovaná práva jsou dána Bohem nebo jinak je skutečně hluboká teorie. Pravdou ale zůstává, že život, svoboda a majetek jsou hodnoty, pro které lidé byli ochotni pokládat životy od doby, co začali chodit vzpřímeně. Možná ještě dříve. Jsou vlastní všem lidským společnostem. Ostatní "práva" jsou privilegiemi, které vládnoucí vrstvy udělují lidu. Zamýšlené "právo na bankovní účet" připravované pro občany EU je důkazem obrovské inflace privilegií a degradace slova "právo"
18. 12. 2013 | 11:04

hovorka11 napsal(a):

Měli by jsme si připomenout, že Jefferson byl otrokář, který měl krásnou vizi o fungování společnosti, ale doma ji neuplatňoval. Vlastnil otroky a s jednou otrokyní měl několik dětí souběžně s bílou manželkou. Na konci života již jeho majetek nedosahoval dostatečné množství peněz na vykoupení otroků. Otroci po jeho smrti byly prodáni mimo jeho dětí a černošky, která je porodila.
--------------
Myslím, že tento stav dvojakosti je do určité míry v USA dodnes zachován. USA sice mluví o lidských právech , ale zároveň nedodržuje práva indiánů podle platných dohod, vyzbrojuje nejtvrdší a nejterorističtější islamistické živly (Líbye, Sýrie), podněcuje nepokoje na Ukrajině (s EU) a chrání v despocii Saudskou arábii.
18. 12. 2013 | 11:05

yaya napsal(a):

hovorka - a vo tom to je, všichni jsou si rovni,ale někteří jsou si rovnější. Bylo a na Západě vždy bude.
18. 12. 2013 | 11:13

Jáchym napsal(a):

Pan Bednář je politik a jako takový mj. profesionální překrucovač smyslu slov klasiků.
Politici pojem lidských práv využívají jako verbální zbraň v současného třetího kola studené války, které se úspěšně podařilo odstartovat.

Doufejme, že zůstane jen u té studené - doufám, i když tomu přestávám věřit.
************************************************

(Mimochodem – v případě války či jiných katastrof zatím v historii VŠECHNA lidská uskupení či státy dočasně suspendovala/y svůj - jinak posvátný - právní systém, včetně nepsaných morálních kodexů.
(Tedy kromě těch, které to neudělaly – a tudíž zanikly).
**************************************************

Co se týče "boje za lidská práva":

1) Ta samá jejich formulace může být a je vykládána dvěma skupinami slovních žonglérů v přesně opačném smyslu, dojde-li na jejich aplikaci.

2) Pokud by zůstala tato našimi Velikány vznešeně a krásně formulovaná práva po našem hrdinném zániku zachována na nějaké dostatečně ohnivzdorné desce v nějaké navěky srozumitelné kosmolinkvě,ať si tu klidně čeká na malé a morálně méně vyspělé zelené mužíčky, ať si vyvalenýma očima počtou.

V tom případě budu uvažovat i o vlastnožilním smysluplném krvácení v boji za privilegium je z posledních sil vlastnoručně vytesat.
****************************************

Jenže problém je v tom, že jediným dostupným paměťovým nosičem lidských práv a jejich SMYSLU jsou LIDÉ.

Zvony můžete před očekávanou katastrofou zakopat - a když se přežene, opět ji vykopat a nechat je rozeznít.

Zakopete-li do země lidi či je spálíte v živočišné uhlí, jejich hlas už nezazní.
*********************

Lidská práva jsou bohužel neoddělitelná od existence lidí.

A živočišné uhlí či mozky přeživších vzájemně bojujících tlup sběračů a kanibalů jsou pro lidská práva hrozně špatné paměťové médium.

(Toto je upravený příspěvek zpod posledního blogu Adama Procházky)
18. 12. 2013 | 11:23

gaia napsal(a):

hovorka11

to je pro myslitele příznačné, že něco hlásají a přitom žijí úplně jinak.

dalším příkladem je J.J. Rousseau Pedagogické dílo Emil aneb O výchově, kde autor píše, jak děti správně vychovávat ke svobodě , ale své děti, které měl s několika milenkami hned po porodu strkal do nalezinců a ještě milenkám nehorázně nadával a týral je za to, že si dovolily otěhotnět.
Jen díky tomuto rozporu mezi teorií a činy , tyto temné události z jeho života dodnes do jisté míry zabraňují uznat tohoto francouzského osvícence jako pedagogickou autoritu.
Myslím, že podobné temné události v životě mají všichni ti filozofové a disidenti, o které se autor hrdlí, takže debata vhodná tak do pražské kavárny přežraných pražských rentiérů, co nemají nic na práci a skutečně hodně hodně se nudí.
18. 12. 2013 | 11:30

ivocerman napsal(a):

k právu na pursuit of happiness: někdy se hodí nečíst jenom internet, zkuste díla od filozofů a historiků jako Bernard Gagnebin, Morton White, Knud Haakonssen, Samuel Moyn atd. Taky je dobré někdy nahlédnout přímo do primárních textů, tj. Locka, a dalších.
18. 12. 2013 | 11:36

K .V napsal(a):

Cermane, opravdu nechápete co se děje v naší zemi. Že vám každý kašle na to co řekl o lidských právech Patočka, co k tomu má Christian Wolf, kdo sepsal deklaraci v USA, co na to říká Bednář , jak se k tomu vyjádřili opilci z Chátry 77.
A to ještě představujete to nejméně škodlivé na "disidentech", tu část která v pražské kavárně nekonečně žvaní odtržena od života, rozebírá neškodně akademické poučky a fráze. Ostatní disidenti tady byli po cinkání klíči r 1989 vysloveně na škodu. Z toho co tu natropil Havel-Ruzyně, Promopro 750 milionů Vondra, ehm ehm ehm starý Benda i jeho syn Mareček, Hučín a jiní, se další desetilketí nevzpamatujeme.
.
Mimochodem, máte dnes alespoň vyhrnuté kalhoty??
18. 12. 2013 | 11:37

marxík napsal(a):

Máte pravdu, kolego filosofe.
Lickým právům chybí jednotící filosofická koncepce (případně antikoncepce).
Některá základní lická práva jsou přímo protisystémová. Mám na mysli současný systém pozdního kapitalismu.
Namátkou uvádím:
Článek 13
1. Každý má právo na svobodu pobytu a na volbu bydliště uvnitř určitého státu.
2. Každý má právo opustit kteroukoli zemi, i svou vlastní, a vrátit se do své země
Článek 23
1. Každý má právo na práci, na svobodnou volbu zaměstnání, na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky a na ochranu proti nezaměstnanosti.
2. Každý, bez jakéhokoli rozlišování, má nárok na stejný plat za stejnou práci.

S lítostí musím konstatovat, že za dlouhou dobu své existence se nedokázal trh popasovat hlavně s posledním bodem ve výčtu, důsledkem čehož je ono známé migrování nedoceněné pracovní síly do privilegovaných zemí, kteréžto činí příslušná opatření, a tím zároveň kakají na článek 13.
Dovolím si odhadnout, až se trh konečně uspokojivě vyrovná s článkem 23, bod 2 (a vše k tomu nezadržitelně směřuje), ukončí zároveň kapitalismus svou historickou pouť posetou zástupy mrtvých a potoky potu a krve.
18. 12. 2013 | 11:44

ivocerman napsal(a):

Pane KV k vašemu klidu mohu dodat, že právě ti lidé, k nimž mě řadíte na mě teď útočili v tisku. To, co se děje v naší zemi i v jiných zemích často negativně ovlivňují mimojiné lidé, kteří se odvolávají na lidská práva, ale každý tím myslí něco jiného.
Onehdá mě zaskočilo, že se za obránce lidských práv vydává i David Duke, bývalý člen Ku Klux Klanu a známý americký rasista.
18. 12. 2013 | 11:51

curs napsal(a):

Průběh sporu odpovídá kvalitě účastníků, ale přesto je vidět, že "politik" Bednář mluvil k věci , zatímco pan Cerman se jen mstí. Bednář právem zavrhl Cermanovy výklady k Patočkovi, zatímco Cerman původní téma opustil, zjevně pro nedostatek kompetence, ani se nepokusil o obranu, chytil se raději jedné věty o Deklaraci nezávislosti v Bednářově článku, přidal nehorázné překrucování Bednářových stanovisek ("Bednářův výklad místo toho nabízí jen mýtus, že všichni významní myslitelé novověku se zabývali lidskými právy a že všechny koncepce lidských práv jsou správné"), aby tuto karikaturu oponentova stanoviska vyvrátil, když už na skutečné bednářovo stanovisko nestačí. Takto je možné sice zdánlivě rétoricky zvítězit a upřít oponentovi postavení filosofa, ale výhradně v očích naivního publika na úrovni politiků, věřících nebo žurnalistů. V těchto kruzích snad platí, že čím nehoráznější rétorika, tím větší aplaus, ale samostatně myslící čtenář snadno vidí, že pan Cerman lítá od jednoho tématu k dalšímu, aniž je schopen solidně pojednat o kterémkoli z nich, je to zkrátka všechno na vodě.
18. 12. 2013 | 11:52

žvaním - tedy jsem napsal(a):

Kdo byl dřív ?
Hermes Trismegistos nebo Pýthagoras ? Konfucius nebo Kristus ?
Locke nebo Wolff ? Kant nebo Jefferson ? Gojko Mitič anebo Pierre Brice ?
Bednář nebo Cerman ?

Pendrek nebo bič ?

http://eldar.cz/myf/txt/allen_-_vedlejsi_priznaky.html#14
18. 12. 2013 | 11:56

gaia napsal(a):

ivocerman

stejně jako se mohl Bolek Polívka prohlásit za valašského krále a považoval se za něj, nevím, proč by se někdo nemohl prohlásit za obhájce lidských práv a považovat se za něj? Co je na tom divného?
to je otázka pro psychologa nebo psychiatra ne pro nějaké dávno mrtvé filosofy.
18. 12. 2013 | 12:07

K .V napsal(a):

Ivo Cermane 11,51- no konečně jste pochopil že lidská práva jsou pro žvanily kterým se nechce makat, nebo potřebují oblbnout masy. A tak si je bere do úst i KuKlux Klan, a nepochybuji že i Hitler měl na srdci lidská práva Německého národa. A budiž mu ke cti že se v jeho režimu dařila podpora rodin s dětmi, a slušných pracujících, na rozdíl od zemí kde se "lidská práva" nějak rozbujela.
Jestli nechápete, neumíme se dnes uživit, protože všichni mají práva a nároky, povinnosti a práci nikdo neuznává.
.
Potřebuji právo žít ve státě kde se mohu slušně uživit prací, a stát mně chrání před kriminalitou a okupací. A to fungovalo za komun istů lépe než dnes. Ostatní práva si strčte někam, slouží jen k přemnožení parazitů
18. 12. 2013 | 12:12

ivocerman napsal(a):

pane či paní curs, vaše výroky v diskuzích taky už dlouho sleduji. Projevujete velkou občanskou statečnost, když odhalujete ideologickou podstatu cizích názorů, avšak dovolte mi prosbu: což kdybyste psal/a pod svým jménem?
Takhle to působí trochu nepřesvědčivě a pokrytecky...
18. 12. 2013 | 12:29

hovorka11 napsal(a):

yaya:
"vo tom to je, všichni jsou si rovni,ale někteří jsou si rovnější"

gaia:
"to je pro myslitele příznačné, že něco hlásají a přitom žijí úplně jinak"
-------------------------------

Je to tak, demokracie nevzniká volbou lidí, kteří se z "hodných a poctivých "demokratů" okamžitě mění na tuneláře státních peněz, zajišťujících beztrestnost sjednávaných trestných činů na chodbách poslanecké sněmovny přes odpor obyvatel - to je totalita v ryzí podobě.

Osobně si nejvíce vážím Karla Kryla, který necouvl v časech před rokem 1989 a necouvl ani v novém havlovském režimu. Místo slávy, kterou Havel řádně využil a na které se mohl Kryl svézt taky, jasně popsal pokrytectví opilce z hradu s rozežranou "demokracií" mocných.
Už v roce 1993 varoval před demagogií, že demokratické státy budou nadále demokratické a nedemokratické se k demokracii sami nedostanou.
Byl to člověk, který na rozdíl od Havla cítil s obyčejnými lidmi a chtěl pro ně to nejlepší.
Proto po něm není nazváno letiště a ani se nesmí jeho písničky kritizující nový režim vysílat.

https://www.youtube.com/watch?v=W8S24kIGm5s&list=PLDA276E123177C826

https://www.youtube.com/watch?v=9KhkWjyuoCE

http://www.neaktuality.cz/domaci/v-brevnove-se-lide-rozloucili-s-karlem-krylem-prezident-havel-se-pohrbu-nezucastnil/
18. 12. 2013 | 12:35

gaia napsal(a):

ono také vlastně nikdo neví, co to ta práva vlastně jsou, navíc ty různé charty vycházejí z angličtiny a zde se to jen špatně překládá, např. nedávno jsme tu dis,kutovali s nějakým Ripkou a ten z charty práv a svobod
Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.

přeložil

(1) Každý má právo na takovou životní úroveň
, která by byla s to zajistit jeho zdraví a blahobyt i
zdraví a blahobyt jeho rodiny, počítajíc v to zejména výživu, šatstvo, byt a lékařskou péči, ...

a vyvodil, že každý má právo na byt, který mu musí dát stát, navíc v anglické verzi o právu na blahobyt také není ani slovo, přitom autor ten blahobyt pro lidi požadoval jako základní lidské právo, což je jistě trochu přitažené za vlasy.
takže spousty nedorozumění také mohou vznikat a vyplývat ze špatného překladu.
18. 12. 2013 | 12:35

curs napsal(a):

ivocerman 12:29
Přesně takový druh reakce se od Vás dá čekat. Přezdívku ale nepoužívám z obavy vystupovat "svým" jménem, nýbrž proto, že to patří k neformálním debatám na webu a používání úředních jmen (ta nejsou o nic vlastnější než zvolená přezdívka, špíš naopak, nick je vlastní) působí naopak komisně.
Přeji seriózní věcnou debatu
Vilém Gutfreund
18. 12. 2013 | 12:44

dis curs napsal(a):

Vilém Gutfreund vymýšlí vize sociální společnosti http://www.akcnispolek.estranky.cz/fotoalbum/kampan-v-plzni/vilem-gutfreund-vymysli-vize-socialni-spolecnosti.html Akční spolek nezaměstnaných
18. 12. 2013 | 13:06

curs napsal(a):

dis curs
No jistě, ten spolek jsem zakládal a vymýšlel jsem vize sociální společnosti, na tom nevidím nic pohoršujícího, to může vadit nanejvýš kádrovákům. Mně vadí spíš to, že z řady důvodů ten spolek nedosáhl výsledků, které by něco změnily na politice zaměstnanosti.
18. 12. 2013 | 13:26

ex-nemo napsal(a):

Už věříte, že se před pár lety filosofové do krve přeli, kolik andělů se vejde na špičku jehloy ?
18. 12. 2013 | 13:29

dis curs napsal(a):

to curs: Na tom neni nic špatnýho. Ani to nikomu nevadí. Ale pomůže to pochopit, proč jste naštvanej na celej svět a dáváte mu to sežrat.
18. 12. 2013 | 13:36

curs napsal(a):

dis curs
Je mi záhadou, jak z účasti na zakládání spolku plyne, že jsem "naštvanej na celej svět". Byl jsem naštvanej leda na Drábka a vládu, protože vybočovali z civilizovaných mezí, ale to napravil ÚS a Zeman, teď jsem naopak s politikou po mnoha letech relativně spokojený. Kromě toho chovám antipatie k žurnalistům a katolické církvi. Na světě je ale naštěstí daleko víc organizací a společenských vrstev.
Nemůžu za to, že moje příspěvky ve Vás vzbuzují negativní emoce nebo dojem, že je vyjadřuji já a je mi to taky celkem jedno. Diskuse mezi Bednářem a Cermanem je pro mě vysloveně zábavná, jen mě překvapilo a trochu zklamalo, že Cerman je mnohem slabší než Bednář a fakticky neschopný polemiky, takže ten spor zřejmě vyhasne.

A hezký den, víc ke svému "kádrovému profilu" psát nehodlám.
18. 12. 2013 | 13:50

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

Cerman požaduje po " cursovi" aby se vyjádřil pod svým občanským jménem a poté " curse" prolustruje a na základě tohoto hodnotí na dálku dokonce psychologické motivace pana " curs" osoba píšící anonymně pod nickem "dis curs".
To nemá chybu, to je ještě důkladnější než když mgr. Duda požadoval, aby zde lidé uváděli i své adresy.
18. 12. 2013 | 13:59

Firefly napsal(a):

Domnívám se, že neexistují žádná pevná, shůry daná lidská práva. Veškerá definice lidských práv pochází toliko od člověka, od společnosti, od konkrétního stavu a času.

Osobně se domnívám, že univerzálnější a podstatnější smysl mají svobody aktivní - tedy svobody něco činit, vykonávat. Naopak, svobody pasivní, tedy ve smyslu nároku obdržení, se mi jeví jako zcela kontraproduktivní.

Zárove'n je třeba odlišit svobody osobní a kolektivní. Pakliže považujeme jedince za svobodnou bytost, musíme opustit ideu jakýchkoliv kolektivních práv a svobod, protože v tom případě opouštíme ideu svobodného jedince.
18. 12. 2013 | 14:13

curs napsal(a):

Firefly
Takže například právo na obdržení pomoci policie v případě přepadení je podle Vás zcela kontraproduktivní?
18. 12. 2013 | 14:25

Firefly napsal(a):

curs : přepadení je zkrácení osobních svobod na majetku, možná i na zdraví a na svobodě. Zde tedy systém ochrany práv fungovat musí.
18. 12. 2013 | 14:54

ao napsal(a):

Pane Cerman.

Ty řeči o lidských právech jsou jen obyčejné intelektuální žvásty. Dnes máme v ČR na 12 000 bezdomovců (dle posledního sčítaní z úřadů), kteří mají také nějaké "lidské práva" na důstojný život. Nemyslím, že život u popelnic nebo pod mostem je dvakrát "lidský". Na druhé straně, máme tady hotely a bordely pro pejsky a kočičky, kde domácí mazlíčci dostanou teplou koupel nebo pedikúru na drápky...tento luxus se opravdu mnohým lidem u nás nedostává. Rovněž deklarujeme "lidská práva" pro homosexuály, transvestity a různe transexuály, až se tu vytrácí "lidská práva" pro "normální lidi". Jestli je toto ta slavná Havlel-demokracie, tak to ať se raději vráti komunisté. U nich byl buzík buzíkem, pejsek měl svou boudu a slovo bezdomovec bylo pouze v slovníku cizích slov...
18. 12. 2013 | 15:25

evix - nejsem stroj! napsal(a):

Mají lidské zdroje lidská práva? V Německu se dokonce diví, že český zákoník práce či jak se to nevolnické zvěrstvo jmenuje, umožňují jednat s pracovníky jako otroky....
18. 12. 2013 | 15:51

K.M. napsal(a):

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ ČTENÁŘŮM >>aktualne.cz<<

Vědět..., co je... a co není... právo...,
se nemusí práva studovat..., viz stávající situaci v ČR...,
kde si "ve čtrtstoletí svobody" vytvářeli politici..., zákony jen pro sebe...

A tak přeji čtenářům aktualne.cz, aby se v roce 2014 dostali k tvorbě zákonů v ČR..., resp. k jejich... výkonu..., skuteční právníci..., a ne jen výrobci "Úspěšných na úkor neúspěšných", jak se projevilo jasně v případu "svatořečených pos.anců... a trafic..." a nejjasněji v poslední "DÍLČÍ amnestii", hlavy státu..., což obnáší pro budoucnost... ČR, nedozírná... rizika...

Do čela takového nadlidského... úkolu..., musí, vzhledem k prokazatelně zaháčkovaným pos.ancům kapitálem..., ještě nezaháčkovaní studenti... a učitelé..., především na právnických fakultách česko-moravsko-slezských vysokých škol, spolu se všemi nezaháčkovanými, kteří by chtěli pomoci...

Pro ty, kteří chtějí vědět, jak to s právem v jejich otčině..., z pohledu vynikajícího právníka žijícího v cizině, vypadá..., doporučuji pod stromeček knihu profesora Jiřího Přibáně >>Tyranizovaná spravedlnost<<, vyšla letos v Portálu, jeho >>Rozhovor Karlem Hvížďalou<< jsem četl v >>SALON(ě)<< v Právu..., před několika týdny...

Přimět takového právníka ke tvorbě zákonů v rodné zemi..., by mu museli Čecho-Moravo-Slezani nejdříve ukázat, že to s tou demokracií myslí skutečně vážně..., nejen o ní..., žvanit...

A tak já ji budu mým soukmenovcům aspoň přát..., ale ze všech druhů jen tu, kde by si založili ještě jednu... stranu - stranu zaměřenou na tvorbu zákonů, a hlavně s programem zavést ve společnosti každoroční tajné a závazné hlasování o potvrzení, či odvolání svých zastupitelů... z co možná největšího množství řídících orgánů... státu...

Jedině tak se dá z mého pohledu zabránit, aby si tyto funkce mohli opět dlouhodobě usurpovat prospěcháři, kterých se v česko-moravsko-slezské kotlině urodilo v historii víc než kde jinde... Jedině tímto... způsobem se těmto dají demokraticky "přistřihnout křidélka".

Dobu mezi svátky využijte k diskuzím, jak by se to dalo uskutečnit již v příštím roce, a jak by se mohlo začít potvrzovat... nebo odvolávat..., již příští rok mezi vánoci a Silvestrem a... bez orientace na politické strany...

MÍSTO ČTYŘLETÉHO VOLEBNÍHO OBDOBÍ..., KAŽDOROČNÍ PROVĚŘOVÁNÍ...
18. 12. 2013 | 16:33

Bodrý den! napsal(a):

Bodrý den!
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.
PURSUIT, PURSUIT, JAK PŘELOŽIT DO ČEŠTINY ONO PURSUIT???
18. 12. 2013 | 17:17

xyz napsal(a):

Doufám, že se z toho tady nevivineněco podobně trapného, jako byla ta předvolební "polemika" o Marxe mezi jistým lidoveckým kandidátem do PSP ČR a Ransdorfem...
18. 12. 2013 | 17:32

xyz napsal(a):

nevyvine)
18. 12. 2013 | 17:34

ach ten engliš napsal(a):

a jak se přeloží to wellbeing, welfare a housing, kterými se ty charty jen hemží

můžeme 50 způsoby.
18. 12. 2013 | 17:35

aga napsal(a):

Vzhledem k tomu, že nemám SW zanešen koncepcemi a teoriemi, napovídá mi zdravý rozum, že sám pojem "lidská práva" v právním smyslu a nakonec i filosofickém smyslu je nonsens bez praktického významu.

Prakticky tu stojí vedle sebe - a častěji proti sobě - práva jednotlivce a práva společnosti, které je součástí (a bez které by nebyl nic, ani jeho "práva"). Tato práva nemají přesné hranice, prolínají se a překrývají. Pro společnost i pro jednotlivce je daleko důležitější neustále hledat a obnovovat V PRAXI správné proporce a míru těchto práv, než se marně snažit o teorie a filosofické koncepce. Ve kterých se beztak vždy pouze odráží subjektivní chápání jejich autorů, a samozřejmě také těch, kdo mají mocenský zájem prosazovat a preferovat určité, pro ně výhodné, koncepce - a které tak nemohou mít žádný objektivní a praktický smysl.
18. 12. 2013 | 17:36

aga napsal(a):

Firefly

Souhlas, Váš příspěvek jsem bohužel nečetl před smolením toho svého.
18. 12. 2013 | 17:41

aga napsal(a):

firefly

"Zárove'n je třeba odlišit svobody osobní a kolektivní. Pakliže považujeme jedince za svobodnou bytost, musíme opustit ideu jakýchkoliv kolektivních práv a svobod, protože v tom případě opouštíme ideu svobodného jedince."

I když, toto by zřejmě vyžadovalo definici pojmů a hlubší diskuzi. Co je to "svoboda jedince" v rámci společnosti, které je součástí a jejíž společné výdobytky konzumuje, pokud se tedy neodebere na pustý ostrov?
18. 12. 2013 | 17:45

aga napsal(a):

PS

"přepadení je zkrácení osobních svobod na majetku, možná i na zdraví a na svobodě. Zde tedy systém ochrany práv fungovat musí...

Dobrý příklad toho prolínání a určité absurdity koncepce "svobodného jedince". Jedinec je svobodný do té míry, do které mu tuto svobodu jeho společnost garantuje a vymůže. Bez společenských záruk je "svobodný" pouze v úměře ke své síle, kvalitě výzbroje a ochotě jí použít proti slabším.

Trochu mi ta koncepce svobodného jedince připomíná přerostlého puberťáka, deklarujícího svobodu od rodičů, realizovanou ovšem za apanáž od nich.
18. 12. 2013 | 18:04

Firefly napsal(a):

aga

u techto temat je tezke, az nemozne definovat, definice jsou velmi casto poplatne casu a prostoru. Zaroven je treba si uvedomit, jak moc je treba svoboda subjektivni pojem.

Znate-li Asimova, pro nekoho je svobodou Solaris a totalitou Gaia. Pro nekoho opacne.

Samozrejme jde o extremy, jen priklady, ale byl v Nemecku svobodny Zid, ktery prave uprchl z koncentracniho taboru ? A nebyla toto vnimani ovlivneno tim, jednalo-li se o rok 42 nebo 45 ?
18. 12. 2013 | 18:07

aga napsal(a):

Firefly

Souhlasím, že je to vše o definicích (slovech), a ta se míjejí s pravou, živou podstatou věci.

Pro mne neexistuje nic jako svoboda v materiálním světě - jako vše je to pojem výsostně subjektivní (jak říkáte) a relativní. Pravou svobodu chápu jako absenci závislosti - a to je čistě osobní, vnitřní, duševní fenomen.
18. 12. 2013 | 18:15

aga napsal(a):

A co se týče těch praktických "práv" jednotlivce - jako je právo na práci, bydlení, štěstí atd. atp.

I ta se vždy realizují v kontextu konkrétní společnosti a konkrétního systému. Nejprve by tedy společnost musela definovat, co je jejím cílem - jestli "svoboda" maximalizovat zisk (která nutně vyústí v diktaturu deprivantů a bezpráví pro zbytek), nebo rozvoj všech jejích členů v rámci daných možností. A "práva" by pak musela deklarovat v rámci svých možností a schopností je realizovat a vymáhat, a u vědomí toho, jaká míra práv a svobod jednotlivce je únosná a výhodná pro společnost jako celek (protože, jak už bylo řečeno, v praxi jsou práva a svobody jednotlivce bytostně závislá na existenci a funkčnosti tohoto celku). Vše ostatní je jen fikaná bouda na plebs.
18. 12. 2013 | 18:36

žablena napsal(a):

Bodrý den
PURSUIT se obvykle překládá jako hledání spojené s úsilím, čili něco jako úsilí nalézat, opravte mne, jestli znáte výstižnější překlad. Domnívám se, že PURSUIT se nedá přeložit jedním českým slovem.
18. 12. 2013 | 19:54

žablena napsal(a):

Milí předdiskutující, kteří myšlenku práv kritizujete. Vám je určeno to, co následuje:
Praktické uskutečnění myšlenky rovných práv aneb svobod, které lze garantovat všem příslušníkům dané komunity, ba i všem lidem bez rozdílu, to sice vždycky závisí na "bohatství" a kulturnosti komunity, ale samotná myšlenka rovnosti lidských práv je apriori, je totiž dána tím, co je všem lidem společné: a to je smrtelnost, dědičné založení lidské mysli, její schopnost transcendence a s ní související vnitřní svobody, z níž pramení lidská důstojnost (opírám se tu o výklad univerzalismu sv. Pavla Alaina Badiou i o Kantovo pojetí paradoxity vědomí a lidské svobody a podobné myšlenky prosvítající v dílech všech velkých filosofů).
Vznik moderního státu počínaje Velkou francouzskou revolucí (rovnost, svoboda, bratrství) na konci 18. stol. nelze odmyslet od myšlenky lidských práv obvykle deklarovaných zakládajícím dokumentem státu - jeho ústavou. Takže kdo se chce obejít bez základních lidských práv, chce se zřejmě zbavit státu jako takového. Čím ho chce ale nahradit?
To je můj protiargument pro ty, kteří myšlenku apriorních lidských práv relativizují a zcela zavrhují.
Mezi diskutujícími jsou ale i tací, kteří sice oprávněnost lidských práv uznávají, ale tvrdí, že jen málo z nich je skutečně směrodatných. Ti myšlenku státu nezavrhují, jen ho chtějí oproti současnému stavu zmenšit. Ale i ti by neměli spěchat a měli by se zamyslet nad každým jednotlivým právem, od kterého hodlají ustoupit. Jako příklad si uvedeme debatu kolem práva na zajištění ve stáří. Podle zastánců osekávání státu by se měly státem garantované důchody postupně omezit a každý občan by se měl na stáří finančně zajistit sám. Ti, kdo to nedokáží, a bude jich jistě z nejrůznějších důvodů velmi mnoho, budou na stáří odkázáni na charitu svých spolubližních. Jenže to už tu jednou bylo a básník Jan Neruda psal v té době svou Dědovu mísu. Nechce se mi věřit, že se nepoučíme z historie a že se chceme vrátit ke konceptu, který byl vývojem společnosti překonán.

Jmenuji se Blažena Švandová. Budu ale nadále psát pod nickem kvůli možnosti zneužití mého jména. Osoba, která klade v Hyde parku otázky pod jménem Blažena Švandová není totiž totožná se mnou. Otázky, které tam klade bych sama nikdy nepoložila, budí ve mně dojem otázek předem domluvených s hosty Hyde parku, anebo přinejmenším s režizéry toho pořadu.
18. 12. 2013 | 20:54

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

žablena
Ano, zdá se to paradoxní, alea zatím kompolexní civilizace , deklarující sebe sama mj. coby liberální nic lepšího pro zajištění mnohých individuálních práv a svobod nevymyslela, než institucionální formulace, výkon, zajištění, doporučeni, ochranu, vymáhání atd. lidských práv a svobod. Je to zdánlivě drahé ale doporučuji těm, co si chtějí ta práva ohlídat, vymoci atd.sami - ať se vydělí z rámce těchto institucí, ale důkladně, principialně, pak si vyslechnema jejich poznatky, pokud tedy přežijí v nějakém stavu takovém, že budou stále ještě lidmi.

Mějte se.
18. 12. 2013 | 22:06

mb napsal(a):

žablena: honba ...

((pozor neplést s hoňkou, honitbou, honičkou ...))

ještě taky následování a pronásledování by šlo ...

... přeložit se dá cokoli jakkoli ... ted ještě jak se to chytne ...

co jsme si užili s pussy riot ...

njn, stane se ...
19. 12. 2013 | 01:15

mb napsal(a):

vzbouření číč či kundí povyk ?

it´s up to you to decide for yourself ...
19. 12. 2013 | 01:18

Bodrý den! napsal(a):

Bodrý den!
Pane žableno, ano: mou glosou mi šlo o to, jak zdejší domorodci pojímají všechno cizí jednoslovně -- a ve výsledku pak nerozumějí ničemu. Já si dokonce, a omluvte mě, totéž dokonce velmi často překládávám jako: PRÁVO NA CESTU KU ŠTĚSTÍ.
To teda zase budou zde domorodci pěniti...
19. 12. 2013 | 05:55

Bodrý den! napsal(a):

Bodrý den!
Omlouvám se, ihned, madam -- jak jsem se vzápětí dočetl...
Troufám si na dodatek: autor toho blogu by se nám měl omluvit: oběma...
19. 12. 2013 | 05:59

aga napsal(a):

A jak už bylo mnohokrát řečeno, a právě vzhledem k tomu, že bez existence a správného fungování společnosti nemohou být realizována práva a svobody jednotlivce, jsou v praxi práva a svobody jedince přímo odvislé od toho, jak plní své povinnosti vůči společnosti. Čili nejprve splněná povinnost při budování celku, a až potom nároky na práva a svobody v jeho rámci. Jen takovéto chápání práv "je od Boha" - protože Bůh je synonymum Řádu. Což neznamená, že i správné chápání nemůže být znehodnoceno či přímo obráceno ve svůj opak v průběhu nesprávné realizace.

Virtuální práva a svobody bez povinností jsou naopak od Ďábla, protože vedou v praxi k rozvratu a Chaosu. Což můžeme sledovat v přímem přenosu.
19. 12. 2013 | 07:16

K.V napsal(a):

Cermane, snad jste si včera všimnul jak je lidem šuma fuk celý Havel a chátra 77, natož některé filosofické výkřiky Patočky
19. 12. 2013 | 08:49

argun napsal(a):

Pane Cermane,

velmi ocenuji, že jste se nebál dotknout jednoho z fetišů - již poněkud zprofanovaného - západní společnosti v obecné rovině. A tím také poněkud relativizovat deklarovaná myšlenková východiska Charty 77. Což píšu s hlubokou úctou k jejím signatářům. Nemám moc času na psaní a tak se jen ještě zeptám - Váš názor na oponenturu Jana Sokola a jakéhosi mladíého doktoranda z FF, které byly publikovány v sobotních LN, se lze také někde dočíst?
19. 12. 2013 | 13:11

mb napsal(a):

to argun, predpokladal jsem že to vyjde v minulych vikendovych LN ... jenže tam vyhodnocovali knihu ... a na filos/zofii jim nezbyl čas ... ( ale lidé neměli myšlenky na filosofii ... a ušlapali ho ... )
19. 12. 2013 | 14:17

Václav ŽÁK napsal(a):

Pane Cermane,
tohle je úryvek ze Stanfordské encyklopedie filosofie.
Není to samozřejmě písmo svaté, to ve filosofii neexistuje, ale nepřiměje Vás to alespoň se zamyslet, jaká byla role Kanta v genezi konceptu lidských práv?
Václav Žák
Kant's Philosophical Development
First published Mon Nov 3, 2003; substantive revision Thu Jan 18, 2007
Modern thought begins with Kant. The appearance of the Critique of Pure Reason in 1781 marks the beginning of modern philosophy.[1] Today his texts are read on all continents, and his influence is global. The 2004 bicentennial of his death, for instance, was reflected in conferences in Austria, Canada, China, France, Germany, Hungary, Japan, Iran, Italy, Mexico, New Zealand, Paraguay, Poland, Portugal, Russia, Senegal, Spain, Sweden, Taiwan, and Turkey. Just like Confucius and Aristotle, Kant has contributed to the shape of world civilization. His practical ideas, such as the Categorical Imperative and its implications (1785), informed the Universal Declaration of Human Rights (1948), the Political and Economic Covenants (1966), and the International Criminal Court (2002).
19. 12. 2013 | 23:05

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy